Sunteți pe pagina 1din 18

Principala obligatie a agentiei de turism in procesul de comercializare a produsului touristic este : b) incheierea unui contract cu turistul ;

1.

Brevetul de turis reprezinta : c) un document care atesta capacitatea profesionala a posesorului de a desfasura activitati in domeniul turismului ;
2.

Licenta de turism este : a) documentul care permite functionarea agentiei de turism ;


3.

Retragerea brevetului se poate face cand : c) titularul brevetului a suferi condamnari ;


4.

Pentru rezervarea unui voia ! clientul trebuie sa ac"ite agentiei de turism un avans de minim : c) 30 % ;
5.

$lientul poate anula contractul de calatorie inc"eiat cu agentia fara a plati penalizari cu : c) 21 de zile ;
#.

Legislatia nationala permite organizarea de actiuni turistice de grup fara g"id : b) nu;
%.

'"idul national este g"idul care asigura asistenta turistica pentru : d) turistii romani si straini in tara si strainatate ;
&.

)gentia de turism touroperatoare este specializata in : c) organizarea si vanzarea pe cont propriu de pachete de servicii sau componente ale acestora ;
(.

Biroul de turism din cadrul agentiei detailiste are rolul : a) de a realiza produsul ;
1*.

+irectorul de vanzari din cadrul agentiei de turism are ca principala atributie : a) incheie contracte de vanzari ;
11.

'"idul de turism are dreptul de a face modificari adaptari de program pe parcursul acesteia, D) in functie de specificul grupului ;
12.

$ontingentele reprezinta : c) rezervare anticipata de spatii de cazare efectuata de agentia de turism ;


13.

14.

Perioadele de contingentare sunt : c) graficele de desfasurare ale seriilor ;

15.

-n cadrul contractelor de tip c"arter se percep garantii , a) da ;

1#.

-n cadrul contractelor de comision se percep garantii , b) nu ;

1%.

.ivelul ma/im al comisionului perceput in contractele de prestatii este de : b)

30%;

-n cadrul contractelor de prestatii "oteliere agentia de turism este obligata sa faca plati : a) la sfarsitul fiecarei luni ;
1&.

$omanda de rezervare verbala fara o forma scrisa reprezinta un contract "otelier : a)da
1(.

0iua "oteliera! conform Regulamentului 1otelier -nternational incepe la ora : b) 12 ;


2*.

2ermenul limita de modificare3anulare a contractului "otelier pentru turismul individual este de : b) 24 ore ;
21.

1otelierul are dreptul de ga asuprea bunurilor clientului atunci cand acesta refuza sa plateasca , a) da ;
22.

1otelierul raspunde contraventional pentru pagubele produse clientului , c) doar in cazul in care nu a asigura criterii de securitate ;
23.

Prin contractul de reprezentare reprezentantului sau, A) da ;


24.

"otelul

poate

solicita

e/clusivitate

Prin contractul de times"are clientul se obliga la : d) plata cheltuielilor contractuale si a cheltuielilor curente pe perioada utilizarii spatiilor ;
25.

$el mai important avanta de care beneficiaza "otelul in cadrul contractului de fransiza este : c) utilizarea marcii ;
2#.

2%.

$ontractul de management se caracterizeaza prin : d) standarde de servicii ;

La stabilirea tarifului de transport cu autoturismul in regim rent a car se au in vedere urmatoarele elemente : a) grupa masinii !m" #arcursi asigurare tarif$!m$zi ;
2&.

4e acorda facilitati la transportul feroviar international in sistem -nter Rail urmatoarele categorii de persoane : a) tineri pana la varsta de 2% de ani ;
2(.

3*.

.avlul reprezinta : d) tariful stabilit in contractul de transport naval ;

Lipsa reconfirmarii rezervarii biletelor de zbor atrage anularea acestora , d) daca reconfirmarea s&a facut cu mai putin de 4' ( )2 ) de ore inainte de data plecarii ;
31.

4unt considerate curse c"arter de grup cu afinitate urmatoarele : b) grupurile constituite din membrii asociatiilor constituite cu cel putin % luni inainte de efectuarea zborului ;
32.

$ursele c"arter specializate sunt formate pentru : a) studenti sau grupuri de studenti ;
33.

-n etapa premergatoare realizarii produsului se are in vedere : a) identificarea elementelor de potential ;


34.

35.

5ouc"erul reprezinta : c) un instrument de rezervare si de plata ;

)utentificarea cartii de credit de catre receptie se face prin : a) semnatura clientului


3#.

3%. 3&.

6mitentul cartii de credit percepe un comision cuprins intre : b) 3&10%

)sociatia -nternationala a 1otelierilor recomanda utilizarea cardului : d) *urocard;

3(.

Pe vouc"er se pot face mentiuni privind serviciile de alimentatie , a) da ;

4*.

)utentificarea cecului de calatorie se face prin : d) semnatura clientului ;

4e clasifica de la 1 la 5 stele urmatoarele tipuri de unitati : b) hotelurile vilele navele de croaziera ;


41.

42.

Refugiile se clasifica astfel : d) nu se clasifica ;

4e considera criteriu de ordin constructiv in clasificarea structurilor de primire : a) numarul minim de camere ;
43.

$onform legislatiei in vigoare! la "otelurile de o stea! len eria de pat se sc"imba la : b) 4 zile ;
44.

)filierea la un lant "otelier voluntar confera avanta ul : b) realizarea unei politici de mar!eting comune ;
45.

4#.

)filierea la un lant integrat se poate face prin : c) fuziune ;

4%.

1otelul 7lora Bucuresti actioneaza sub imaginea 'rupului "otelier : a) +olida,

-nn;

-n cadrul casieriei generale a "otelului se efectueaza operatiuni legate te : c) colectarea incasarilor de prestarii de servicii ;
4&.

4(.

4ectiunea receptie este specializata in : b) vanzarea spatiilor de cazare ;

4ectiunea concierge este specializata in : c) primirea distribuirea corespondentei ;


5*.

+ispeceratul din cadrul compartimentului de 1ouse8eeping are rolul de : c) centralizarea si transmiterea defectiunilor ;
51.

52.

4unt considerate spatii ane/e urmatoarele spatii "oteliere : c) oficiul de eta. ;

+irectorul e/ecutiv coordoneaza activitatea urmatoarelor categorii de personal : b) director de cazare director de alimentatie ;
53.

54.

-ntr9un "otel de 5 stele camerista este subordonata : b) guvernantei de eta. ;

4eful concierge are ca atributie : a) prestarea serviciilor suplimentare pentru clientii /-# ;
55.

-n "otelurile de 4 stele pastrarea baga elor in camera de baga e este efectuata de : d) baga.ist ;
5#.

-n "otelurile de 4 stele camerista are ca atributie : b) verifica inventarul camerei ;


5%.

5&.

5aletul are ca atributie : b) transportul len.eriei ;

$el mai important aspect in etapa de c"ec8 in este : a) standardizarea operatiunilor;


5(.

#*.

-nregistrarea clientului in situatiile contabile se face : b) in etapa sosirii ;

$el mai important aspect in etapa de c"ec8 out este : b) preluarea eventualelor comenzi pentru servicii suplimentare ;
#1.

#2.

$orde/ul reprezinta : c) un document pentru inregistrarea clientilor /-# ;

#3.

4unt considerate zone cu grad de risc mediu : c) camerele ;

:rdinea efectuari curateniei in camere este : b) camerele libere care urmeaza sa fie ocupate apoi camerele eliberate ;
#4.

#5.

1otelul este obligat sa puna la dispozitia clientilor camerele cel tarziu la ora :

b)14;

'uvernanta sefa din cadrul "otelurilor de 5 stele din lanturile integrate este subordonata : d) directorului e0ecutiv ;
##.

4unt considerate servicii suplimentare cu plata urmatoarele : a) convorbiri telefonice in localitate ;


#%. #&.

4c"imbul international al unei camere cu doua paturi este : b) D12 ;

4c"imbul 6uropean de rezervare pentru servicii de cazare cu mic de un este : b) 232


#(.

: camera dubla in regim tarifar single presupune : c) incasarea a '0% din tariful camerei ;
%*.

%1.

4uplimentul reprezinta : a) 40% din tariful unui loc ;

%2.

2ariful ma orat se aplica : c) clientilor care pleaca dupa ora 12 ;

1otelul poate practica strategia tarifului scazut cand : a) este in faza de lansare ;
%3.

6lementul de pornire in stabilirea tarifului de cazare prin metoda lui 1ubbart este : c) profitul ;
%4.

Pentru un se ur de 1* zile de obicei se incaseaza contravaloarea serviciilor la : c) la ) zile si la sfarsitul se.urului ;


%5.

-n cazul unei rezervari telefonice "otelul este obligat sa retina camera pana la orele : d) 1' ;
%#.

%%.

4e considera unitatea de alimentatie specializata : b) rotiseria ;

%&.

;aitre d<"otel este subordonat : b) directorului de restaurant ;

%(.

7oaia de fabricatie este intocmita de : d) bucatar coordonator ;

-ntr9un "otel ponderea cea mai mare de personal se inregistreaza in compartimentul : a) receptie ;
&*.

=nitatile de alimentatie oaca un rol social prin : c) asigurarea hranei in conditii de igiena si confort ;
&1.

4patiile de pregatire preliminara sunt destinate : b) sortarii curatarii si transarii materiilor prime ;
&2.

&3.

Bucataria restaurantului este prevazuta cu bar , a) da ;

&4.

Bucatarul coordonator este subordonat : b) directorului de restaurant ;

&5.

$omisul este specializat in : d) debarasarea ;

&#.

4omelierul are ca atributie : c) asocierea vinurilor cu diferite preparate ;

&%.

1ostesa are rolul : a) de a conduce clientul la masa ;

Preparatele care nu au fost servite > platourile intacte ? se introduc in circuitul de consum : a) nu ;
&&.

-n procesul de servire a clientilor se incepe cu : c) persoanele de se0 femeiesc mature ;


&(.

(*.

;icul de un complet > continental ? este bogat in preparate , a) da ;

4=B 1 @ 2)R-76 1:26L-6R6 4- P:L-2-$- +6 5).0)R6 Principalele categorii de tarife sunt : 2ariful afisat care rep tariful ma/im pe care9l platesc clientii obisnuiti fara rezervare care sosesc pentru prima data in "otel.

2arife speciale care rep toate categoriile de tarife altele decat cele afisate care sunt si ele diferentiate la randul lor in functie de categoria de clienti. 2arifele speciale pot fi : 9 Regimul tarifar single >R24? @ 2*A reducere din tariful camerei dubleB 9 tarif special pentru grupuri : reduceri din tariful afisat de pana la 3* A pt contractele inc"eiate cu agentia de turism B 9 tarif pentru clientii casei : reduceri de pana la 3*AB 9 tarif pentru companii @ reduceri pentru clientii sositi cu rezervari individuale in interes de afaceri sau pt congrese ! reduceri ptr personalul companiilor aeriene sau pentru clientii acestora B 9 tarif pt copii @ gratuite pt copii cuprinsi intre *9% ani sau *912 ani cand acestia sunt insotiti de parinti B reduceri de pana la 5*A din tariful unui loc cand se solicita pat suplimentar 9 tarif pentru membri ai unor asociatii profesionale nationale si internationale din turism @ membrii ai 7-1R ! ).)2 ! )C2R ! etc. ) ungand pana la %*A din tariful afisat B 9tariful promotional : practicat in etapa de lansare a "otelului a carui valoare este una simbolica si magica terminata in cifra ( ! tariful este mai mic decat valoarea costurilor inglobate si are menirea de a atrage cati mai multi clienti 9 tarif de Dee89end @ practicat in "otelurile de afaceri ! reprezentand pana la 3*A din tariful afisatB 9 tarif ptr depasirea zilei "oteliere @ aplicat pt oamenii de afaceri care nu parasesc camera la ora 12 ! ramanand pana mai tarziu. 4e poate practica un tarif diferentiat in fct de durata prelungirii sau un tarif unicB 9tarif ma orat practicat in perioada ma/ima afluenta @ varf de sezon @ ma oritatea poate depasi 1**A din tariful afisat. 1otelul poate opta pt una sau mai multe din urmatoarele strategii de stabilirea a tarifelor : 9 strategia tarifului ridicat: practicata de "otelurile care detin monopolul pe piataB 9 strategia tarifului scazut : in faza de lansare pe piataB 9 strategia diferentiata : in fct de perioada calendaristica si segmentul tinta de piata B

4=B 2 @ L-42) +6 ;)4=R- 6$:L:'-$6 P2R )+;-.-42R)2-6 4- R6$6P2-6

5educerea risipei: 9 folositi "artie reciclabila ptr articolele de papetarie din camerele "oteluluiB 9 folositi pt notite orice bucati de "artie @ ac"izitionati numai materiale de pe liste aprobate B 9folositi pi/uri si cartue de tone reincarcabileB 9duceti florile uscate la maceratB 9intrebati9va clientii cand ar dorii sa li se sc"imbe len eria B *conomisirea energiei 6 9 stingeti luminile si scoateti din functiune aparatele atunci cand nu sunt folosite B 9folositi lumina si ventilatia naturala ori de cate ori este posibil B 9verificati daca termostatele sunt potrivite corectB 9 folositi baterii reincarcabile ptr calulatoareB 9verificati ca usile "otelului sa fie inc"ise daca functioneaza instalatia de incalzire sau de conditionare a aerului B 7ista de masuri ecologice pt departamentul de alimentatie6 Reducerea deseurilor : 9 separati si transportati deseurile organice la locul macerat B 9 sortati si depozitati in recipienti separati : sticlele! geamurile si sticlele sparte ! cutiile de conserva dozele de metal B 9ac"izitionati materiale in vrac ori de cate ori acest lucru este posibil B 9serviti ingredientele si geamurile in recipienti ce pot fi reumpluti. *conomisirea energiei 6 9asigurati9va ca toate aparatele sunt scoase din functiune at cand nu sunt folositeB 9 tineti usile frigiderelor congelatoarelor si ale camerelor de frigider inc"ise B 9 reduceti la minimum perioada de incalzire a cuptoarelor B 9 folositi ustentilele si cantitatile potrivite pt gatit B *conomisirea apei 6 9 nu lasati robinetele desc"ise B 9spalati legumele in vase B 9 folositi masinile de spalat vase numai la capacitate ma/imaB 9 nu folositi apa ptr decongelarea alimentelor B Angrosisti si furnizori 6 9 evitati sa cumparati produsele super9impac"etateB 9 cumparati numai ce va trebuieB 9 cumparati bunuri produse pe plan local B 9 incura ati angrosistii3furnizorii sa faca la fel. 7ista de masuri ecologice ptr part""ouse8eeping:Reducerea gunoiului : 9 colectarea recipientelor de cosmetice B 9 sortarea deseurilor din camere pt reciclareB 9 colectarea florilor si aducerea lor la locul de maceratB 9 adunarea la bucatarie a tuturor sticlelor goale returnabile de la minibar.

*conomisirea apei 6 9inlocuirea doar a prosoapelor aruncate pe podea3in cada pt spalatorie B 9verificati daca len eria de pat se poate sc"imba la 3 zileB 9 nu lasati robinetele desc"ise in timpul curateniei B 9 repararea robinetelor si toaletelor care curg sau picuraB *conomisirea energiei 6 La plecarea din camera stingeti toate luminile ! stingeti televizorul inc"idezi ferestrele trageti draperiile pt a reduce caldura solara! asigurati9va ca nu e/ista mobiliera plasat in fata instalatiilor de incalzit.

4=B 3. 7L=E=L 261.:L:'-$ -. PR:+=$2-) $=L-.)R) $=PR-.+6 :

9Primirea si receptionarea materiilor primeB 9 2ransportul materiilor primite si marfurilor de la intrarea pentru marfurile la depozitare B 9 +epozitarea si conservarea materiilor prime si a marfurilor B 96liberarea din depozite si transportul unor materii prime catre sectiile de prelucari preliminareB 9 Preluarea lor in sectiile de prelucrari primareB 9 Productia culinara care consta in prepararea mancarurilor calde sau reci B 9+istribuirea lor prin ospatar spre sala de servire B 9$onservarea preparatelor ramase in stoc B 94palarea veselei! sticlariei! tacamurilor si vaselor de gatitB 9 6vacuarea deseurilor rezultateB

4=B 4. PR-.$-P--L6 +6 676$2=)R6 ) -.2R62-.6R-- 4P)2-=L=- 1:26L-6R

+pdv al nivelului de risc igienico9sanitare spatiile "oteliere se structureaaz pe 3 nivele: 9 zona de grad risc minim > --- ? caile de acces! "olul receptiei "olurile de pe eta B 9zona cu grad de risc mediu > -- ? camerele B 9zona de grad de risc mare > - ? : baile ! grupurile sanitare comune .

Pentru ca intretinerea spatiilor sa se faca eficient treb sa se tina cont de urmatoarele principii : 9programul de lucru incepe cu organizarea careuluiB 9materialele si ustensilele sa fie de cea mai buna calitate si specifice diferitelor tipuri de suprafete B 9materialele de intretinere trebuie sa fie codate pe culori ptr a nu se intersectaB 9 operatorulde intretinere sa faca in circuit de sus in os! dinspre locurile mai indepartate spre cele apropiate B 9se intretin zilnic toate spatiile c"iar daca nu au fost ocupate B 9ordinea efectuarii curateniei spatiilor de caz se face in functie de situatia camerelor : incepand cu cele libere ce urmeaza sa fie ocupate apoi cele eliberate de ora 12. =ltimele sunt cele care au fost eliberate dupa ora 14 urmand cele din care clientii au iesit dupa ora 14B 9 in "otelurile de 4 si 5 stele se efectueaza operatiuni de pregatire a patului pt seara B 9 len eria murdara nu se intersecteaza cu ce curata.

4=B 5. R606R5)R6 4- 4=PR)R606R5)R6

Rezervarea constituie in acceptiunea "oteliera! vanzarea anticipata a spatiilor de cazare. Ptr ca o comanda de rezervare sa se concretizeze intr9un contract ferm! ea trebuie sa indeplineasca anumite cerinte : 9sa aiba o forma scrisa B sa contina toate elementele specifice emitentul! numele suplimentare elemente de garantareB cont bancar! unitatea bancara! elemente de identificarea cecului! vouc"erului cartii de credit. Rezervarea unui spatiu de cazare si a altor servicii oferite de "otel se poate face prin apelare directa la receptia "otelului! telefonie! fa/ sau e9mail! sistem ;-.-26L centrale de rezervare si '+4. $omenzile de rezervare sunt analizate si solutionate de personalul de la receptie. -n cazul comenzilor acceptate! clientului i se comunica un nr de rezervare in caz de neintelegeri. Politica de rezervare a "otelului perite ca in anumite situatii cand "otelul are un grad mare de ocupare sa retina un anumit nr de camere pt situatii speciale. 4e poate a unge insa si in situatia de a nu avea suficiente camere disponibile. -n practica "oteliera sunt persoane a caror rezervare nu poate fi refuzata. -n acest caz se face apel la politica de suprarezervare" Regulamentul "otelier impunce ca in cazul in care o persoana este trecuta pe lista de asteptare in conditiile in care se apeleaza la suprarezervare aceasta sa fie informata corect

asupra situatiei si sa i se ceara acordul. 4uprarezervarea este tipica pt "otelurile de tranzit si pt cele situate in centrul oraselor care au un procent ridicat de Fno9s"oD9uriG anulari si plecari mai devreme. =neori managementul front9office9ului poate estima gresit nivelul suprarezervarii

8-#979:-A ;<-8A8-795 D* #5-=-5* 8;5->8-?A D-< 59=A<-A

-n conformitate cu normele metodologice in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de primire cu functiuni de cazare turistica : +otelul este structura de primire turistica amena ata in cladiri care pune la dispozitia turistilor camere garsonierea sau apartamente dotate corespunzator asigura prestari de servicii specifice si dispune de receptie si de spatii de alimentatie in incinta
1.

+otelurile compuse din apart sau garson astfel dotate incat sa asigure pastrarea si prepararea aliment precum si servirea mese in incinta acestora3
2.

=otelul este unitatea "oteliera situata in afara localitatilor in imediata apropiere a arterelor intens circulate dotata si amena ata pt satisfacerea nevoilor de cazare si de masa.
3.

+otelul pentru tineret este apt cu dotari simple! adaptata cerintelor caracteristice tineretului care asigura servicii de cazare! masa agrement pe baza unor regulamente.
4.

+ostelul este apt cu o capacitate ma/ima de 5 camere sau apart dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri in cladiri amena ate de regula cu alta destinatie decat cea de cazare turistica.
5.

/ila are o capacitate relativ redusa! functionand in cladiri independente! situate in statiuni balneo9climaterice sau in localitati de interes turistic.
#.

2ungalou are o capacitate redusa realizata din lemn si sunt amplasate in permetrul campingurilor satelor de vacanta.
%.

?asutele sunt spatii de cazare de dimensiuni reduse! realizate din lemn compuse dintr9o camera si un mic antreu sau terasa.
&.

>atul de vacanta este un ansamblu de cladiri vile sau bungalouri amplasate intr9un perimetru bine delimitat care asigura turistilor servicii de cazare de alimentatisi o gama larga de prestatii turistice suplimentare.
(.

?ampingul este destinat sa asigure cazarea turistilor in corturi sau rulote! astfel amena ate incat s apermita acestora sa parc"eze mi l de transport.
1*.

>patiile de campara organizate in gospodariile populatiei! constand din una sau mai multe parcele sau gradini aferente unei proprietati.
11.

#opasul turisticb are o capacitate redusa formata din casue sau bungalouri amplasate intr9un permietru bine delimitat care asigura servicii de cazare si alimentatie si posib de parcare auto.
12.

?abana turistica are o capacitate relativ redusa! functionand in cladiri independente.


13.

5efugiul turistic este situat in locuri izolate si greu accesibile din zona montana! avand o capacitate redusa! si un grad minim de confort.
14.

?abana de vanatoare si pescui are o capac redusa! amplasata in zone bogate in fond cinegetic si de pescuit.
15.

#ensiunea turistica are o capacitate de cazare de pana la 1* camere totalizand ma/im 3* de locuri in mediul rural si pana la 2* de cam in med urban
1#.

#ensiunea agroturistica este pensiunea turistica care poate asigura o parte din alimentatia turistilor.
1%.

<avele maritime si fluviale inclusiv pontoanele plutitoare utilizate pt cazarea turistilor pe durata calatoriei sau ca "oteluri plutitoare ancorate inn porturi se clasifica pe stele 195.
1&.

>;2 %" #5-<?-#--7* +A??#

#rincip" 1 : 6valuarea pericolelor asociate cu obtinerea materiilor prime si a ingredientelor! manipularea! depozitarea! distributia! preparearea culinara si consumul de prod alim. #rincip 2: +eterminarea punctelor critice prin care se poate tine sub control pericolele identificate #rincip 3: 4tabilirea limitelor critice care treb respectate in fiecare punct critic de control #rincip 4 : 4tabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control B #rincip 4: 4tabilirea actiunilor corective care vor fi aplicate in situatia cand in urma monitorizarii punctelor critice de control este defectata o abatere de la limitele critice #rincip %: :rganizarea unui sistem eficient de pastrare a inregistrarilor care constituie documentatia planului 1)$$P #rinci ): 4tabilirea procedurilor prin care se va verifica daca sistemul 1)$$P functioneaza corect $ele % principii ale 1)$$P pot fi aplicate prin parcurgerea unor secvente logice care include 14 etape pt fiecare din aceste etape fiind prevazute masuri specifice. *8A#*7*6
19 29 39 49 59 #9 %9

+efinirea termenilor de referinta 4electarea ec"ipei 1)$$P +escrierea produsului -dentificarea intentiei de utilizare $onstruirea diagramei de flu/ 5erificarea pe teren a diagramei de flu/

Listarea tuturor riscurilor asociate fiecarei etape si listarea tuturor masurilor care vor tine sub control riscurile )plicarea unui arbore decizional pt fiecare etapa a procesului in vederea identificarii punctelor critice de control
&9

(9

4tabilirea limitelor critice pt fiecare punct de control

#5-<?-#--7* D* 2A@A 7A -<89?=-5*A ;<*- 7->8* D* #5*#A5A8*6 9listele trebuie scrise pe "artie de calitate suficient de care care sa reziste la pete 9dimensiunea lor treb sa permita o manevrare usoaraB 9formatul trebuie sa fie simplu cu margini si spatii adecvate care sa permita o lectura usoaraB 9indiferent de marimea si formatul literelor acestea treb sa fie clare si lizibileB 9preparatele si bauturile se trec in ordinea in care se servesc la masaB 9ortografia gramatiaca preturile si alte informatii trebuie sa fie corecteB 9lista trebuie sa fie curata fara stersaturi sau corecturiB 9lista trebuie sa cuprinda denumirea unitatii adresa orarul de functionareB 9stilul unei liste trebuie sa fie simplu atractiv usor de lecctura. 7ista de preparate cuprinde @ preparate de bucatarie cofetarie patiserie si alte marfuri alimentare pe care o unitate le pune la dispozitia clientilor. )cestea se trec in lista in ordinea in care se servesc de regula la masa. 7ista de bauturi @ cuprinde bauturile alcoolice si nealcoolice oferite ca atare sau in ameste din productie interna sau din import pe care o unitate le pune la dispozitia clientilor. Bauturile se trec cu denumirea lor corecta pe grupe. )stfel se intalnesc aperitivele! vinurile! berea! bauturile digestive! bauturi amestecuri de bar! bauturi racoritoare! ceaiuri cafea.