Sunteți pe pagina 1din 18

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

I. CONSIDERAII GENERALE
Diagnosticul financiar const ntr-un ansamblu de instrumente i metode care permit aprecierea situaiei financiare i a performanelor unei ntreprinderi. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaia financiar a ntreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de meninere i dezvoltare n mediul specific economiei locale. n sens general, finalitatea diagnosticului financiar const n oferirea de informaii financiare at t celor din interiorul ntreprinderii, c t i celor interesai din afara acesteia. ! nd problema diagnosticului este pus din interiorul ntreprinderii "diagnostic financiar intern# utilizatorii pot fi conductorii, acionarii actuali sau salariaii. $biectivul urmrit n acest caz este de a detecta eventuale situaii de dezec%ilibru financiar i de a adopta noi decizii de gestionare a ntreprinderii. &ceste decizii se bazeaz pe identificarea originii i cauzelor dezec%ilibrelor, pe de o parte, iar pe de alt parte, pe stabilirea msurilor de remediere a dezec%ilibrelor. ! nd problema este pus din e'teriorul ntreprinderii "diagnostic financiar e'tern# utilizatorii pot fi analitii financiari, acionarii poteniali, organisme bancare i financiare sau c%iar statul. $biectivul urmrit este capacitatea financiar a ntreprinderii de a genera profit, capacitatea ntreprinderii de a-i onora obligaiile pe termen scurt sau lung "lic%iditatea i solvabilitatea ntreprinderii#, precum i valoarea ntreprinderii. De cele mai multe ori utilizatorii e'terni au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite ntreprinderilor "n special bncile#, fie pentru luarea deciziilor de ptrundere n capitalul unei ntreprinderi "acionari poteniali sau alte ntreprinderi#. &t t analiza pe plan intern c t i cea e'tern au ca obiectiv aprecierea performanelor ntreprinderii i a riscurilor la care aceasta este pus i urmresc( analiza rentabilitii) analiza riscului i analiza valorii ntreprinderii. De obicei, diagnosticul este efectuat numai n caz de grave dificulti sau c nd cineva cere o astfel de lucrare. *ndependent de rezultatele nregistrate de ntreprindere sau de desfurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie s aib loc periodic. Diagnosticul financiar identific factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a ntreprinderii. De cele mai multe ori informaiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informaii referitoare la mediul e'tern al ntreprinderii "starea economiei, a sectorului de activitate#, informaii referitoare la potenialul te%nic i uman, potenial comercial i +uridic, managementul ntreprinderii "informaii dependente de ntreprinderi#. ,oate aceste elemente influeneaz performanele financiare ale ntreprinderii determin nd, n final, competitivitatea acesteia.

-olosind metode i te%nici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situaiei financiare trecut i actual, pe baza informaiilor furnizate pentru luarea deciziilor de ctre conducere acesta vizeaz viitorul. *nformaiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situaiile financiare simplificate care cuprind( bilanul, contul de profit i pierdere, ane'a la bilan.

II. DIAGNOSTICUL FINANCIAR


.ealizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea st/rii de performan/ financiar/ a societatii la 01.12.2332. Principalele scopuri urmrite sunt( - aprecierea rezultatelor financiare obinute) - evidenierea modalit/ilor de realizare a ec%ilibrului financiar) - e'aminarea randamentului capitalului investit) - evaluarea riscurilor. .ezultatele analizei pot fi utilizate pentru( - fundamentarea deciziilor de gestiune) - elaborarea unui diagnostic global strategic) - fundamentarea politicilor de dezvoltare. Sursele utilizate au fost( - situaiile financiare anuale "2333-2332#) - alte materiale de documentare din evidena contabil/. 2.1. Analiza structurii bilanului 2.1.1. Analiza rat l!r " structur# al acti$ului Datele sunt prezentate n tabelul nr.1 Specificatie *mobilizri necorporale *mobilizri corporale *mobilizri financiare &ctive imobilizate Stocuri !reane totale Disponibiliti bneti &ctive circulante !t. de regularizare si asimilate - activ ,$,&; &!,*<
2

simbol *nn *nc *f *n St !r Db &c .a &t

2333 mii.lei
563750 196000832 26:1: 199113178 2718721 59816658 1656102: 86:7952: 71238 291957122

Structura 4
3,28 90,17 3,31 90.:7 1.37 28,08 9,32 09,:8 3,30 133

2331 mii.lei
855139 038:91:55 26:1: 013:90885 6979363 10:98:89: 9522:860 235936895 5680260 626990215

Structura 4
3,18 67,75 3,336 68,39 1,37 26,92 12,58 08,:8 1,:: 133

2332 mii.lei
1679:85 6213235:5 3 6229352:: 1095223: 168017:25 02:2808: 236:23326 :5175160 55621::22

,abelul nr.1 Structura 4


3,23 95,21 3 95,:1 1,59 23,66 :,17 29,63 9,38 133

In%Inn&Inc&I' Ac%St&Cr&Db At%In&Ac&Ra

600000000

500000000 Active imobilizate

400000000

300000000

200000000 Active circulante 100000000

0 2000 2001 2002

CONCLU(II) .ata activelor imobilizate%In*At m/soar/ gradul de investire a capitalului fi'. =ivelul ei este ridicat datorita ponderii mare a dotarilor te%nice, ec%ipamente, utila+e si instalatii. .ata activelor imobilizate creste in 2332 la 95,:14 fata de 68,394 in 2331 datorita ac%izitionarii de imobilizari corporale. =ivelul acestei rate este influentat nefavorabil de nregistrarea c%eltuielilor lunare cu amortizarea care diminueaz valoarile ramase ale activelor imobilizate. .ata imobilizrilor necorporale%Inn*At are un nivel negli+abil. .ata imobilizrilor financiare%I'*At ca urmare a ine'istenei imobilizrilor financiare, nivelul acestei rate este de asemenea negli+abil. .ata activelor circulante%Ac*At e'prim/ ponderea n totalul activului a capitalului circulant. 2331 fata de 2333 ( !a urmare a cresterii ponderii disponibilitatilor banesti in anul 2331 fata de 2333 si o mentinere relativ constanta a ponderii stocurilor si a creantelor totale se inregistreaza o usoara crestere a ratei activelor circulante in 2331 fata de 2333. 2332 fata de 2331( Stocurile se mentin relativ constate. .ata activelor circulante scade in 2332 fata de 2333 cu 104, datorita scaderii semnificative a ponderii disponibilitatilor banesti in 2332 fata de 2331 si a scaderii ponderii creantelor in 2332 fata de 2331.

.ata stocurilor%St*At ponderea stocurilor n total activ se menine relativ constanta in perioada analizat, cunosc nd o uoar crestere n anul 2332. .ata creanelor%Cr*At creanele au crescut permanent in valori absolute, cu influen/ negativa asupra gradului de lic%iditate. .ata disponibilitilor%Db*At este influenat/ de raportul dintre durata medie de ncasare a creanelor i durata medie de ac%itare a obligaiilor, care este nefavorabil. =ivelul aceste rate cserte in 2331 fata de 2333 si scade in 2332 fata de 2331. 2.1.2.Analiza rat l!r " structur# al +asi$ului .atele de structur/ ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a ntreprinderii prin

punerea n eviden/ a unor aspecte privind stabilitatea i autonomia financiar/ a acesteia. Datele sunt prezentate n tabelul nr.2 ,abelul nr.2 Specificatie !apital social .ezerve &lte -onduri .ezultatul reportat Profit .epartizarea profitului Subventii pentru investitii !apital propriu Simbol !PS .ez -d .r Pn .ep Sbvi !pr 2333 mii.lei
1:3:1865 7 1133333 :1352672 3 17322215 17322215 093750: 17923378 : 666912 3 6:237276 18:39:93 5:153065 1039751 29195712 2

Structura 4
60,99 3,:2 16,35 3 9.78 9,78 1,07 51,19 3.21 3 23,52 5,:2 27,0: 3,63 133

2331 mii.lei
1:02:223 2 1133333 1926756: 8 3 :9732323 :9732323 0690793 013:8091 1 95555676 3 137:2368 0 09809:8: 21010:95 2 230:80: 62699021 5

Structur 4
25,26 3,21 03,80 3 7,87 7,83 3.97 68,35 12,78 3 23,90 5,30 :3,66 3,08 133

2332 mii.lei
1:02:2232 1133333 010720:90 3 5:9512:3 5:9512:: 0:6:297 :91918800 166999851 3 1329235:8 6256:803 0113:2963 2661708 55621::22

Structur 4
17,:7 3,1: :3,:7 3 8,90 8,90 3,:6 68,66 23,37 3 10,2: 9,71 :3,12 3,00 133

!redite pe termen mediu tml i lung "*tml# !redite pe termen scurt ts "*ts# -urnizori i asimilate -z &lte obligaii de e'ploatare Datorii totale !t. de regularizare si asimilate > pasiv ,$,&; P&S*< $b Dt .p Pt

C+r%C,S&R z&F"&Rr&, Dt%It-l&Its&Fz&Ob C+-%C+r&It-l


4

S+ ci'icati Rata stabilitatii 'inanciar Rata aut!n!-i i 'in 5l!bal Rata aut!n 'in la t r- n Rata " in"at!rar 5l!bala Rata " in"at!rar la t r- n Rata cr ant l!r " tr z!r ri

Si-b!l C,/*,T C,R*,T C,R*C,/ DAT*,T IT/L*C,R ITS*NFR

2... 01120 01114 3310. 27128 .12. .

2..1 01134 631.0 721.7 8.166 21172 .

2..2 03142 63166 08107 8.112 22102 .

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2000 2001 2002

Rata stabilitatii financiare Rata autonomiei fin globale Rata auton fin la termen Rata e in atorare globala Rata e in atorare la termen Rata creantelor e trezorerie

CONCLU(II) .ata stabilit/ii financiare%C+-*,t reflect/ leg/tura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune n mod stabil " cel puin un an # i patrimoniul total. =ivelul ratei n perioada analizat/ nregistreaz o tendin de imbunatatire ca urmare a cresterii capitalului permanent ca urmare a contractarii unui imprumut pe termen lung. .ata autonomiei financiare globale%C+r*,t arat/ gradul de independen financiar/ a societatii. Se consider/ c/ e'istena unui capitalul propriu de cel puin 1?0 din pasivul total constituie o premis/ esenial/ pentru autonomia financiar/ a societatii. n anul 2333 rata autonomiei financiare globale are un nivel bun, manifestand o tendinta de scadere accentuata in anii 2331 si 2332 datorita contractarii imprumutului pe termen lung. .ata autonomiei financiare la termen @C+r*C+- arat/ gradul de independen/ financiar/ al unit/ii pe termen lung. =ivelul acestei ratemanifesta o tendinta de scadere continua datoritaatragerilor aferente imprumutului pe termen lung.

.ata de ndatorare global/@Dat*,t reflect/ ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea n pasivul total al acesteia. =ivelul ratei nregistreaz o tendin de crestere accentuata n perioada analizat.

.ata de ndatorare la termen @It-l*C+r reflect/ gradul de ndatorare prin mprumuturi pe termen lung i mediu. Se utilizeaz/ n fundamentarea deciziei de atragere a surselor mprumutate pe termen lung i a urm/ririi modului n care s-a utilizat efectul de levier. Pentru perioada analizata cunoaste o tendinta de crestere.

.ata creditelor de trezorerie- reprezentand gradul de acoperire a necesitatilor de finantare a activitatii de e'ploatare cu surse e'terne de finantare- credite pe termen scurt. Aste zero datorita necontractarii creditelor pe termen scurt. 2.2. Analiza s!l"uril!r int r- "iar " 5 stiun ,abloul soldurilor intermediare de gestiune se prezint astfel(

=r . 1 2 0 : 6 9 5 7 8 13 11 12 10 1: 16 19 15 17 18 23 21

Specificatie B < nzri de mrfuri B Producia e'erciiului - !%eltuieli privind mrfurile - !%eltuieli cu materiale i servicii @ <aloarea adugat - *mpozite i ta'e B Subventii pentru e'ploatare - !%eltuieli cu personalul > totale @ A'cedent brut de e'ploatare B <enituri din provizioane B &lte venituri din e'poatare - &lte c%eltuieli din e'ploatare - !%eltuieli privind amortizarea si provizioanele @ Profit din e'ploatare B <enituri financiare - !%eltuieli financiare @ Profit curent E .ezultatul e'cepional @ Profit brut - *mpozit pe profit @ Profit net

simbol <mf Ce' !%mf !%ms <a *mp Sbv !%p ADA <pv &ve &ce !%a Pe <f !%f Pc .e'c Pb *pr Pn

2333 2331 mii lei mii lei 1:1:21 116775 221680:78 027227299 55285 6615: 162972973 266990513 9785:82: 52926298 521501 2687377 1:2862:5 63250702 070:1028 63577959 ::235111 98612005 3 3 6237393 7733720 21099 007860 11589765 15851710 056898:7 681960 7:0350 050:6627 -220789 05121902 108:0:00 17322223 9333208: 18177857 11:65:9 573:6929 -875133 55367629 0326963: :9732322

,abel nr.0 2331 mii lei 661883 :77096081 230657 05863:868 1382377:: :762870 90077706 95337583 133506839 3 21869305 19985 28903612 803::50: 831:85: 078:5:9 8719:892 988:39 8779:097 2:180101 5:951205

9a%9-'&: ;<C=-'<C=-s E>E%9a<I-+&Sb$<C=+ , %E>E&A$ <Ac <C=a ,c%, &9'<C='


6

,b%,c&R ;c ,n%,b<I+r

120000000 !aloarea a augata 100000000 80000000 60000000 %rofit in e#$loatare 40000000 20000000 0 %rofit net "#ce entul brut e e#$loatare

2000

2001

2002

<aloarea ad/ugat/ ?9a@ e'prim/ creterea de valoare rezultat/ din utilizarea factorilor de producie, ndeosebi a factorilor munc/ i capital, peste valoarea materialelor i serviciilor cump/rate de ntreprindere de la teri. <aloarea ad/ugat/ asigur/ remunerarea participanilor direci i indireci la activitatea economic/ a ntreprinderii( - personalul, prin salarii, indemnizaii i alte c%eltuieli) - statul, prin impozite, ta'e i v/rs/minte) - creditorii, prin dob nzi, dividende i comisioane pl/tite) - acionarii, prin dividende) - ntreprinderea, prin capacitatea de autofinanare. =ivelul absolut al indicatorului are o tendin/ de cretere n perioada analizat/ datorata in

principal cresterii productiei e'ercitiului. A'cedentul brut de e'ploatare ?E>E@ m/soar/ capacitatea potenial/ de autofinanare a investiiilor. *ndicatorul inregistreaza o crestere in valoare absoluta determinata de influenta subventiilor de e'ploatare. Profitul "rezultatul# din e'ploatare ?, @ m/soar/, n m/rimi absolute, rentabilitatea procesului de e'ploatare, prin deducerea tuturor c%eltuielilor din veniturile e'ploat/rii. ,endina de cretere a
7

indicatorului relev/ procesul de rentabilizare a activit/ii de e'ploatare si pe seama altor venituri din e'ploatare realizate. Profitul "rezultatul# curent ?,c@ este determinat de rezultatul e'ploat/rii i cel al activit/ii financiare. *n perioada analizata e'ercitiile financiare se inc%eie cu profit, ceea ce afecteaza pozitiv rezultatul curent. Profitul net ?,n@ reprezint/, n m/rimi absolute, m/sura rentabilit/ii financiare a capitalului propriu subscris si varsat de acionari. &cest indicator inregistreaza n perioada analizat o cresterepe seama( cresterii productiei e'ercitiului) alocarii subventiilor de e'ploatare) cresterii altor venituri din e'ploatare. &naliza soldurilor de gestiune pentru perioada 2333-2332 arat/ tendina de rentabilizare a activit/ii.

2.2. Analiza c=ilibrului 'inanciar Ac%ilibrul financiar reflect respectarea la nivelul societatii a principiilor de finanare consacrate n literatura de specialitate. &precierea ec%ilibrului financiar se realizeaz prin intermediul indicatorilor de ec%ilibru ( fond de rulment "-.#, nevoie de fond de rulment "=-.# i trezoreria net ",=#. =ivelul indicatorilor de ec%ilibru este prezentat n tabelul nr.: =r 1 2 0 : 6 9 5 7 8 13 11 12 10 1: 16 19 15 *ndicatori *mobilizri nete Stocuri !reaneB!t. de regularizare si asimilate-activ Disponibiliti bneti !onturi de regularizare si asimilate - activ !apital propriu !redite pe termen mediu i lung !apital permanent !reante pe termen scurt -urnizori i asimilate &lte obligaii de e'ploatare !onturi de regularizare si asimilate - pasiv Pasiv total @ &ctiv total -ondul de rulment -ondul de rulment propriu =ecesar de fond de rulment ,rezoreria net C+- % C+r & It-l
8

-ormula *n St !r Db .a !pr *tml !pm *ts -z $b .p Pt @ &t -. -.p =-. ,=

,abelul nr.: 2333 2331 2332 mii lei mii lei mii lei 199113178 013:90885 6229352:: 2718721 6979363 1095223: 59816658 10:98:89: 168017:25 1656102: 9522:860 02:2808: 71238 5680260 :5175160 17923378: 013:80911 :91918800 666912 95555676 166999851 179569639 057251189 91527983: 3 3 3 6:237276 137:23280 1329235:8 18:39:93 09809:8: 6256:803 1039751 230:80: 2661708 291957122 626990215 55621::22 239:9015 95735188 8:958993 20090705 29614 -60987311 923179: 2915:73 9:732136 1:::::60 96178518 28755666

FR % C+- A In FR+ % C+r A In NFR%?St&Cr&Ra@<?Fz&Ob&R+@ TN%FR<NFR%Db<Its


100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0

&on

e rulment

'ecesar e fon rulment (rezoreria neta

2000

2001

2002

2... Rata " 'inantar a NFR ,!n" r a FR in +asi$ul t!tal ,!n" r a NFR in acti$ul t!tal NFR*FR FR*,t FR*At B 2...8 0.73 2.20

2..1 B 2.74 12.3 ..83

2..2 B 47.88 12.21 7.24

70 60 50 40 30 20 10 0

Rata e finantare a '&R

%on erea &R in $asivul total %on erea '&R in activul total 2000 2001 2002

-ondul de rulment ?FR@ este partea din capitalul permanent care dep/ete valoarea imobiliz/rilor nete i este destinat/ finanrii activelor circulante. Pe ntreaga perioad/ analizat/ fondul de rulment este pozitiv i inregistreaza o crestere continua, ca urmare a faptului ca societatea a contractat credite pe termen mediu si lung. !a urmare a faptului c societatea a avut contractate credite pe termen mediu i lung, fondul de rulment propriu nu are aceeai valoare cu fondul de rulment global, fondul de rulment propriu inregistreaza o tendinta de scadere continua in perioada analizata.

=ecesarul de fond de rulment ?NFR@ reprezint/ partea din activele circulante ce trebuie finanate din surse stabile permanente. =ivelul indicatorului cunoate o tendin de crestere la nivelul anului 2332 ca urmare a cresterii substantiale a creantelor si a stocurilor societii.
9

,rezoreria net/ ?Tn@ reprezint/ diferena dintre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment. n perioada analizat indicatorul nregistreaz o tendinta de scadere in 2332 fata de 2331 determinata de cresterea =-.. =evoile de finanare ale ciclului de e'ploatare sunt suportate din datoriile de e'ploatare i o

parte a resurselor stabile situaie care corespunde principiului gestiunii financiare potrivit c/ruia la necesit/i permanente se aloc/ surse permanente, care reflecta ec%ilibrul financiar al societatii. Ac%ilibrul financiar este sustinut pe seama subventiilor pentru investitii, a imprumutului pe termen lung si a autofinantarii "amortizare B profit net#. 2.8. Analiza lic=i"it#ii s!ci tatii &naliza lic%idit/ii societatii urm/rete capacitatea acesteia de a-i ac%ita obligaiile curente "de e'ploatare# din active curente, cu diferite grade incapacit/ii de plat. *ndicatorii de lic%iditate sunt redai n tabelul nr.6 de lic%iditate, precum i evaluarea riscului

=r *ndicatori 1 Stocuri 2 !reane 0 Disponibiliti bneti : &ctive circulante 6 Datorii pe termen scurt 9 .ata de lic%iditate curent 5 .ata de lic%iditate rapid 7 .ata de lic%iditate imediat

,abelul nr.6 2333 2331 2332 St 2718721 6979363 1095223: !r 59816658 10:98:89: 168017:25 Db 1656102: 9522:860 02:2808: &c@StB!rBDb 86:7952: 235936895 236:23326 Dts@*tsB-zB$b 5091:5:6 1:6065375 166056958 &c?Dts 1,03 1,:0 1,02 "!rBDb#?Dts 1,29 1,08 1,20 Db?Dts 3,21 3,:9 3,21 -ormula

1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2000 2001 2002 Rata e lic)i itate ime iata Rata e lic)i itate ra$i a Rata e lic)i itate curenta

RLC%Ac*Dts RLR%?Cr&Db@*Dts RLI%Db*Dts


10

.ata de lic%iditatea curent/ < compar/ ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt "scadente sub un an#. ;a aceast/ rat/ nivelul asiguratoriu este 1,2, nivel care este atins n perioada 2333 > 2332.

.ata de lic%iditatea rapid/ < e'prim/ capacitatea firmei de a-i onora datoriile pe termen scurt din creane i disponibiliti b/neti. =ivelul acestei rate, n perioada analizat/, este in crestere, fiind situat peste nivelul asiguratoriu de 2?0.

.ata de lic%iditatea imediat/ < apreciaz/ m/sura n care datoriile e'igibile pot fi acoperite pe seama disponibilit/ilor b/neti. =ivelul asiguratoriu pentru aceast/ rat/ este de 1?0. Se constata cresterea nivelului acestei rate la nivelul anului 2331, urmata de o scadere la nivelul anului 2332, ceea ce inseamna o diminuare a capacitatii de onorare a obligatiilor pe termen scurt din disponibilitati. 2.6. Analiza rat l!r " 5 stiun .atele de gestiune reflect duratele de rotaie a activelor imobilizate i circulante prin cifra de

afaceri e'primate n nr. de zile i redate n tabelul nr.9 ,abelul nr.9 =r *ndicatori 1 !ifra de afaceri 2 *mobilizri nete 0 Stocuri : !reane 6 Disponibiliti bneti 9 &ctive circulante 5 -urnizori i asimilate 7 .otaia imobilizrilor nete 8 Durata de rotaie a activelor circulante 13 Durata de rotaie a stocurilor 11 Durata de ncasare a creanelor 12 Durata de rotaie a disponibilitilor bneti 10 Durata de ac%itare a furnizorilor 1: .otaia activului total -ormula !a *n St !r Db &c -z !a?*n "&c?!a#'093 "St?!a#'093 "!r?!a#'093 "Db?!a#'093 "-z?!a#'093 !a?&t 2333
2215263:1 199113178 2718721 59816658 1656102: 86:7952: 6:237276

2331
027027567 013:90885 6979363 10:98:89: 9522:860 235936895 137:23680

2332
:7781030: 6229352:: 1095223: 168017:25 02:2808: 236:23326 1329235:8

FG
mii lei

1.00 166.3: :.67 12:.77 26.65 77.31 3.76

1.39 225.90 9.20 1:5.98 50.51 117.77 3.92

3.8: 161.29 13.35 115.01 20.77 56.69 3.90

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei rotatii zile zile zile zile zile rotatii

11

250 200 150 100 50 0 *urata e rotatie a activelor circulante *urata e rotatie a stocurilor *urata e incasare a creantelor *urata e rotatie a is$onibilitatilor banesti *urata e ac)itare a furnizorilor 2000 2001 2002

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2000 2001 2002 Rotatia activului total Rotatia imobilizarilor nete

RIn%Ca*In RAc%?Ac*Ca@C24. RSt%?St*Ca@C24. RCr%?Cr*Ca@C24. RDb%?Db*Ca@C24. RFz%?Fz*Ca@C24. RAt%Ca*At .otaia activului total@Ca*At reflect gradul de rennoire a activului total prin cifra de afaceri. =umrul de rotaii a acestuia n perioada analizat reflect o tendin de imbunatatire prin cresterea numarului de rotatii de la 1.78 la 2.5 in 2331. .otaia imobilizrilor nete%Ca*In <imobilizrile nete, av nd pondere semnificativ n activul total . <iteza de rotaie a imobilizrilor nete este mica, cu o tendinta de scadere continua. Durata de rotaia activelor circulante nregistreaz un nivel nesatisfctor, cu tendin/ de scadere n anul 2331 urmata de o crestere accentuata in anul 2332. Durata medie a unei rotaii scade in anul 2332 fata de anul 2331 de la 225,90 zile la 161,29.
12

Durata de rotaia stocurilor nregistreaz o tendin de scadere, avand un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate. Durata de ncasare a creanelor scade n anul 2332 fata de 2331 de la 1:5,98 zile la 115,01 , situ ndu-se peste limita considerat normal "03 zile#, cu influene negative asupra trezoreriei. Durata medie de ac%itare a furnizorilor nregistreaz/ o tendin/ de crestere n anul 2331, la 117,77 zile de la 77,31 zile, cunoscand o scadere in anul 2332 la 56,69 zile. =ivelul acestei rate nu se ncadreaz n limita unor decont/ri normale "03 zile#. Ra+!rtul "intr "urata - "i " Dncasar a cr an l!r Ei "urata - "i " ac=itar a

'urniz!ril!r st n 'a$!rabil s!ci tatii. n timp ce unitatea crediteaz/ beneficiarii, n 2332 in medie cu 115,01 zile, f/r/ dob nd/, beneficiaz/ de surse atrase de la furnizori doar 56,69 zile. Decala+ul nefavorabil dintre durata medie de ncasare a creanelor i durata medie de plat a furnizorilor influeneaza negativ trezoreria nete disponibil, determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.

2.4. Analiza rat l!r " r ntabilitat A'prim eficiena utilizrii resurselor materiale i financiare n activitatea de e'ploatare la nivelul societatii n perioada analizat. =ivelul ratelor de rentabilitate este redat n tabelul nr.5 ,abel nr.5 =r. 1 2 0 : 6 9 5 7 8 13 11 Specificaie <enituri din e'ploatare !%eltuieli de e'ploatare Profit din e'ploatare Profit curent Profit net !apital propriu &ctiv total .ata rentabilitii veniturilor .ata rentabilitii resurselor consumate .entabilitatea economica .entabilitatea financiara Simbol <e !%e Pe @ <e-!%e Pc Pn !pr &t rv @ Pe ? <e rc @ Pe ? !%e re @ Pe ? &t rf @ Pc ? !pr 2333
209372228 2309:1293 02::3898 021786:8 17322223 17923378: 291957122

2331
075:17737 025:19:1: 9333208: 573:6929 :9732322 013:80911 626990215

2332
65:292262 :71215618 803::500 8719:892 5:951205 :91918800 55621::22

Fm
Gii leu

10.5:4 16.804 12.:4 15,274

16.:84 17.004 11.:14 26,1:4

19.234 18.0:4 124 21,254

Gii lei Gii lei Gii lei Gii leu Gii lei Gii leu 4 4 4
4

13

30.00+ Rentabilitatea economica 25.00+ 20.00+ 15.00+ Rentabilitatea veniturilor 10.00+ 5.00+ 0.00+ Rentabilitatea resurselor consumate 2000 2001 2002 Rentabilitatea financiara

r %, *At A r ntabilitat a c!n!-ica r'%,c*C+r A r ntabilitat a 'inanciara r$ % , * 9 < r ntabilitat a $ nituril!r rc % , * C= < r ntabilitat a r surs l!r c!nsu-at n perioada 2333-2332 nivelul ratelor de rentabilitate este nesatisfacator. .entabilitatea veniturilor e'prim eficiena valorificrii produselor i serviciilor oferite de unitate. *ndicatorul inregistreaza o crestere continua in perioada analizata. .entabilitatea costurilor m/soar/ eficiena consumului de resurse umane i materiale) se situeaz/ la un nivel sc/zut, nregistr nd apro'imativ aceeai evoluie ca i rata rentabilitii veniturilor. .entabilitatea economic/ reprezint/ remunerarea brut/ a capitalurilor investite pe termen lung, at t proprii c t i mprumutate. .entabilitatea economic/ trebuie s/ fie la nivelul ratei minime de randament din economie "rata medie a dob nzii# i al riscului economic i financiar pe care i l-au asumat acionarii i creditorii unit/i. .ata rentabilitii economice nregistreaz un nivel relativ constant in perioada analizata, avand insa valori reduse. .entabilitate financiar/ m/soar/ randamentul utiliz/rii capitalurilor proprii. .ata rentabilit/ii financiare trebuie s/ fie superioar/ ratei medii a dob nzii. .ata rentabilit/i financiare are o tendinta de crestere continua determinata de cresterea mai agresiva a rezultatului net in comparatie cu capitalul propriu.

2.0. Analiza +ra5ului " r ntabilitat "in ;+l!atar .iscul de e'ploatare evalueaza capacitatea societatii de a se adapta la timp si cu cel mai mic cost la variaria mediului in care isi desfasoara activitatea. &precierea riscului de e'ploatare se realizeaza cu a+utorul pragului de rentabilitate. Pragul de rentabilitate al e'ploatarii este redat in tabelul nr. 7. ,abelul nr. 7
14

=r.

1 2 0 : 6 9 5 7 8 13 11

Specificatie <enituri din e'ploatare !%eltuieli de e'ploatare Profit din e'ploatare !osturi variabile totale !osturi fi'e totale Gar+a costurilor variabile .ata mar+ei costurilor variabile Pragul de rentabilitate din e'ploatare *ndicatorul de pozitie - absolut - relativ Gomentul realizarii pragului de rentabilitate !oeficientul de elasticitate

Simbol <e !%e Pe @ <e-!%e !v !f Gcv@<e-!v .mcv@Gcv?<e <epr@!f?rmcv *poz@<e-<epr *po4@*poz?<epr Pm@"<epr?<e#H093 Ie@<e?"<e-<epr#

2333
209372228 2309:1293 02::3898 71:6963: 12217:569 16:926526 3.966 1796:1912

2331
075:17737 025:19:1: 9333208: 103899696 189::87:8 269:622:0 3.992 289562307

2332
65:292262 :71215618 803::500 182:75337 277503611 0715562:6 3.996 :0:171223

F.G.
Gii leu

Gii lei Gii lei Gii lei Gii lei Gii lei Gii lei

:86:3915 29.694 27:.:9 :.55

83999553 03.664 256.56 :.25

1:3371300 02.294 252.17 :.13

Gii lei 4 zile -

Stare

INTER,RETAREA 9ALORILOR INDICATORILOR Gomentul *ndicatorul realizarii !oeficientul de de pozitie pragului de elasticitate rentabilitate min ma' min ma' min ma' 234 1334 234 1334 03: 170 03: 170 2 9 2 9

.isc mare de e'ploatare .isc mediu de e'ploatare .isc mic de e'ploatare

*ndicatorul de pozitie se gaseste in anul 2332 in zona(J.isc mediu de e'ploatareJ in apropierea limitei inferioare, aproape de zona(J.isc mare de e'ploatareJ. Pragul de rentabilitate de e'ploatare sau punctul mort operational este punctul) in care veniturile acopera c%eltuielile din e'ploatare. Dupa acest prag activitatea de e'ploatare devine rentabila. Pragul de rentabilitate de e'ploatare la nivelul societatii cunoaste o evolutie constanta reflectand mentinerea capacitatii de adaptare a rezultatului e'ploatarii la conditiile specifice in care societatea isi desfasoara activitatea. =ivelul sau in anul 2332 se incadreaza in zona(J.isc mediu de e'ploatareJ. !oeficientul de elasticitate inregistreaza o scadere ramanand in zona(J.isc mediu de e'ploatareJ, mai aproape de limita superioara decat de cea inferioara.

35.00+ 30.00+ 25.00+ 20.00+ 15.00+ 10.00+ 5.00+ 0.00+ 2000 2001 2002 26.56+ 30.55+ 32.26+

,n icatorul e $ozitie

Avolutia indicatorului de pozitie


15

E$!lutia +ra5ului " r ntabilitat


300 290 280 270 260 250 240 230 220 21 0 200 1 90 1 80

284.46

275.75

272.18

-omentul realizarii $ragului e rentabilitate

2000

2001

2002

E$!lutia c! 'ici ntului "


8 7 6 5 4 3 2 1 0

lasticitat

.oeficientul me iu e s$ecialitate
4.77 4.27 4.1

2000

2001

2002

2.7. Analiza riscului " 'ali- nt .iscul de faliment reflecta posibilitatea de aparitie a incapacitatii de onorare a obligatiilor scadente ale societatii. Pentru aprecierea riscului de faliment vom apela la functia KDJ > Dailesteanu. =r. 1 2 0 : 6 9 5 7 8 13 11 12 10 1: *ndicatori &ctive circulante Datorii pe termen scurt Profit net &mortizare .ata credit scadenta Dobanda credit scadenta <enituri totale !reante !%eltuieli totale L1 L2 L0 L: > Simbol &c Dts Pn !%a .! Dob <t !r !t &c?Dts "PnB!%a#?".!BDob# <t?!r Pn?!t -F=!,*& KDJ > D&*;AS,A&=F 2332 F.G. 236:23326 Gii lei 166056958 Gii lei 5:951205 Gii lei 28903612 Gii lei 3 Gii lei :18562 Gii lei 6753::9:8 Gii lei 168017:25 Gii lei :77173271 Gii lei 1.022 2:7.:7: 0.976 3.160 226.5:5 -

16

F>G%.1888CG1&.13.3CG2&.1.62CG2&21222CG8<118180

INTER,RETAREA 9ALORILOR FUNCTIEI F>G =r. 1 2 0 : Stare -aliment iminent Mona limita Mona intermediara Mona favorabila ;imitele intervalului functiei KDJ Ginim Ga'im 3,63 3,63 1,13 1,13 2,33 2,33

<aloarea functiei KDJ este de 2,26 care este mai mare decat limita inferioara a intervalului zonei favorabile privind riscul de faliment, deci dupa functia bailesteanu societatea se afla intr-o zona favorabila.
2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

2.25

&unctia /0/

2002

III. CONCLU(IILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR


,UNCTE TARI 1. Structura activelor corespunde obiectului de activitate al societatii. 2. A'istenta unei mar+e de siguranta financiara determinata de un surplus de surse permanente. 0. Structura financiara corespunzatoare. :. Avolutie satisfacatoare a soldurilor intermediare de gestiune. 6. =ivel bun al ratelor de lic%iditate curenta si rapida. 9. Solvabilitate patrimoniala ridicata. 5. Pozitia societatii intr-o zona favorabila privind riscul de faliment "risc redus de faliment#. ,UNCTE SLA>E 1. =ivel scazut al rentabilitatii. 2. A'ista intarzieri privind incasarea creantelor. 0. Durata de rotatie a creantelor si furnizorilor nu se incadreaza in limitele normale. :. Lradul de uzura morala si fizica ridicat al bazei materiale. 6. Lradul de innoire a mi+loacelor fi'e este redus. 9. $bligativitatea a+ustarii tarifelor pentru prestarile dde servicii in domeniul gestionarii resurselor pe baza acordului de imprumut. 5. Avolutia stocurilor si creantelor nu se incadreaza in limitele de eficienta. 7. Sustinerea partiala a rentabilitatii activitatii desfasurate prin subventii.
17

RISCURI 1. .isc mediu de e'ploatare. 2. .iscul te%nic este ridicat datorita uzurii fizice si morale a mi+loacelor fi'e.

18