Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul, asigurarile si protectia sociala, cu studiu de caz la S.C. TRATTORIA DI VENETIA S.R. .

Profesor coordo !"or# Co f$ U %&$ Dr$ IONESCU LUMINITA

S"'de "# MITROFAN ( MIRESCU ) I$ MIA


Anul IV ID, Seria B

CUPRINS
CA!ITO " # De*%+%"!r% ,r%&% d cre! "e*e s% d!"or%%*e c' ,erso !*'* s% ,ro"ec"%! soc%!*! 1.1 Metode de evaluare a costurilor resurselor umane 1.2 Forme de salarizare 1.3 Sistemul sporurilor, adaosurilor si altor drepturi cuvenite salariatilor 1.4 Prezentarea societatii comerciale TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"! CA!ITO " $ C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! deco "'r%*or c' ,erso !*'* 2.1 Sistemul de documente privind decontarile cu personalul 2.2 Sistemul de conturi privind decontarile cu personalul 2.3 #alculul si conta$ilitatea salariilor datorate personalului %inclusiv cu avanta&e in natura' 2.4 #azuri speciale privind salariile 2.4.1 #alculul si conta$ilitatea concediilor de odi(na 2.4.2 #alculul si conta$ilitatea primelor de vacanta 2.4.3 #alculul si conta$ilitatea concediilor medicale 2.4.4 #alculul si conta$ilitatea indemnizatiei de maternitate si de crestere a copilului CA!ITO " % C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! deco "!r%*or c' !s%.'r!r%*e s% ,ro"ec"%! soc%!*! 3.1 Sistemul de documente privind decontarile cu asi)urarile si protectia sociala 3.2 Sistemul de conturi privind decontarile cu personalul 3.3 #alculul si conta$ilitatea contri$utiilor la asi)urarile sociale 3.4 #alculul si conta$ilitatea contri$utiilor la *ondul de accidente de munca si $oli pro*esionale 3.5 3.6 3.7 3.8 #alculul si conta$ilitatea contri$utiilor la asi)urarile sociale de sanatate #alculul si conta$ilitatea contri$utiilor la *ondul de soma& #alculul si conta$ilitatea privind #ontri$utia pentru concedii si indemnizatii #alculul si conta$ilitatea privind Fondul de )arantare pentru plata creantelor salariale

CA!ITO " & S%s"e+'* % for+!"%c !* co "!-%*%"!"%% cre! "e*or s% d!"or%%*or ,r%&% d ,erso !*'*/ !s%.'r!r%*e s% ,ro"e"%! soc%!*! 4.1 Sistemul in*ormatic si sistemul in*ormational 4.1.1 Analiza modelului conceptual 4.1.2 Analiza modelului relational 4.2 Ela$orarea pro)ramelor 4.3 Ela$orarea rapoartelor CA!ITO " ' A !*%0! .es"%' %% res'rse*or '+! e 5.1 Dinamica e*ectivului de personal pe total si cate)orii 5.2 Analiza sta$ilitatii personalului 5.3 Analiza cali*icarii *ortei de munca 5.4 Analiza utilizarii timpului de munca 5.5 Analiza e*icientei utilizarii resurselor umane CA!ITO " (

Co c*'0%% )I) IO*RA+IE

CAPITOLUL 1 De*%+%"!r% ,r%&% d cre! "e*e s% d!"or%%*e c' ,erso !*'* s% ,ro"ec"%! soc%!*!
,!, Me"ode de e&!*'!re ! cos"'r%*or res'rse*or '+! e Factorul munca reprezinta un element determinant in procesul de creare a $o)atiei! #resterea preocuparilor teoretice si metodolo)ice, le)ate de re*lectarea in conta$ilitate a capitalului uman si a modului cum acesta participa la crearea conturarea unui nou domeniu, ma&ore. . sa *urnizeze o in*ormatie ci*rica privind costul si valoarea indivizilor ca resurse ale unei or)anizatii/ sa serveasca la luarea unor decizii, in special cele privind recrutarea, selectia si *ormarea personalului, adica sa *urnizeze un mi&loc de evaluare a politicilor de )estiune a resurselor umane/ . de a motiva decidentii in ce maniera sa adopte o perspectiva a resurselor umane, adica sa incite patronii sa.si 0ima)ineze1 salariatii ca o resursa a or)anizatiei, resursa ce poate sa. si sporeasca valoarea sau sa se deprecieze, in *unctie de modul cum este )estionata! Pentru a putea *i conta$ilizat, capitalul uman tre$uie comensurat valoric! otiunea de valoare a capitalului uman nu este aceeasi pentru di*eritii parteneri ai intreprinderii! Politica de remunerare a *actorului munca constituie un element in motivarea si inte)rarea personalului in intreprindere si se a*la in le)atura directa cu costul *actorului munca suportat de intreprindere! #ostul *actorului munca sau c(eltuielile de personal includ ansam$lul remuneratiilor $rute acordate personalului cat si c(eltuielile cu caracter social suportate de intreprindere %cum sunt cotizatiile la asi)urarile sociale, la *ondul de soma&, la un re)im complementar de pensii acordate personalului'! Deoarece c(eltuielile sociale suportate de patronat sunt destinate sa *inanteze actiuni sociale in *avoarea personalului cum sunt indemnizatii de $oala, indemnizatii de soma&, pensii, acestea pot *i considerate o 0*orma indirecta de salarii1! Insa, costul *actorului munca nu se limiteaza doar la c(eltuielile de personal an)a&ate de intreprindere! 2estiunea personalului an)a&eaza si diverse alte c(eltuieli cum sunt c(eltuielile cu transportul personalului suportat de intreprindere, c(eltuieli cu *ormarea personalului, conta$ilizate drept c(eltuieli dupa natura lor si care nu se re)asesc in c(eltuielile de personal! 2estiunea *actorului munca nu se re*era numai la costul resurselor umane, ci si la sta$ilirea unui parteneriat intre intreprindere si salariati in procesul de creare al $o)atiei si $o)atiei, a *acut posi$ila conta$ilitatea resurselor umane, care isi asuma trei *unctii

e4pansiunea economica a *irmei! In acest scop, intreprinderea poate o*eri un sistem de actionariat al salariatilor %ac(izitionarea de actiuni de catre an)a&atii *irmei', ca o *ormula de implicare a personalului in )estiunea intreprinderii %salariatii devin ast*el interesati nu doar de sta$ilitatea locului de munca si marimea salariului, ci si de rezultatul *irmei, in calitate de salariati actionari' si de *avorizare a dialo)ului social! Aceasta *ormula, ca si asi)urarea participarii salariatilor la pro*it si alte masuri de stimulare a personalului au drept scop crearea unei comunitati de interese in interiorul intreprinderii si asocierea motivata a personalului in actiunea de e4pansiune economica a *irmei! 1$2 For+e de s!*!r%0!re "e)atura intre marimea salariului si rezultatele o$tinute in activitate se realizeaza prin di*erite *orme de salarizare! Forma de salarizare %sistemul de salarizare', consta in principiile %te(nicile' si metodele prin care se determina marimea si dinamica salariului individual, toate acestea *acand le)atura intre marimea rezultatelor unei unitati economice, partea ce revine salariatilor din aceste rezultate si munca prestata de salariat! Potrivit art! 35 din #ontractul colectiv de munca unic la nivel national, *ormele de or)anizare a muncii si de salarizare ce pot *i aplicate sunt urmatoarele. . . . in re)ie sau dupa timp/ in acord/ pe $aza de tari*e sau cote procentuale din veniturile realizate/ alte *orme speci*ice unitatii! Forma de or)anizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice *iecarei activitati se sta$ileste prin #ontractul colectiv de munca la nivel de unitate sau, dupa caz, institutie! Or)anizarea activitatii, prin sta$ilirea unei structuri or)anizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atri$utiilor si raspunderilor lor, precum si e4ercitarea controlului asupra modului de indeplinire a o$li)atiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta e4clusiva a celor care an)a&eaza! In cazul societatilor privatizate, patronul va asi)ura or)anizarea rationala a muncii pentru *iecare loc de munca si pe aceasta $aza se sta$ilesc sarcini si raspunderi su$ *orma de norme de munca! ormele de munca pot *i. . norme de timp %se sta$ileste timpul necesar pentru realizarea unei lucrari'/ norme de productie %se sta$ileste cantitatea de produse sau lucrari ce tre$uie realizata in unitatea de timp 6 ora sau zi'/

norme de personal %numarul de personal din *ormatie si structura acestuia, ce este necesar pentru realizarea sarcinilor de munca sta$ilite, insotite de descrierea s*erei de atri$utii si a zonei de deservire, menite sa asi)ure utilizarea inte)rala si e*icienta a timpului de lucru'!

+or,a de salarizare in regie sau dupa ti,p In cazul acestei *orme de salarizare, salariul de $aza sta$ilit pe ora, zi sau luna se acorda personalului pentru timpul e*ectiv lucrat, in realizarea inte)rala a sarcinilor de serviciu! Sarcinile de serviciu pot *i e4primate pentru muncitori *ie su$ *orma unor norme de productie zilnica sau lunara, *ie su$ *orma de atri$utii complete, ce se sta$ilesc pe o zona de deservire precizata, iar in cazul celorlalte cate)orii de personal, prin sarcini de serviciu, atri$utii si raspunderi concrete pentru *iecare loc de munca si pentru *iecare salariat! Pentru personalul de administratie, care, de re)ula, este salarizat in re)ie, aceste sarcini si atri$utii sunt prevazute in *isa postului! Aplicarea *ormei de salarizare in re)ie *ara o masurare corespunzatoare a muncii prestate poate conduce la o crestere a c(eltuielilor cu *orta de munca si la reducerea competitivitatii intreprinderii respective! +or,a de salarizare in acord Salarizarea in acord consta in sta$ilirea drepturilor in $ani ale persoanei, pe operatii, pe activitati des*asurate, pe numar de $unuri produse! Durata timpului de munca pe care.l va c(eltui *iecare pentru e*ectuarea unei operatii, a unui $un, nu este *i4ata in contract! Aceasta este insa data de ritmul )eneral al muncii in intreprindere, de nevoia de sincronizare a activitatilor di*eritelor sectii! In )eneral, acest sistem de salarizare este pre*era$il celui in re)ie! Aceasta si pentru utilizator, dar si pentru cei mai multi dintre an)a&ati! umai ca adoptarea lui presupune unele premise te(nico.or)anizatorice, care nu se intalnesc in orice intreprindere! In cadrul acestei *orme de salarizare, potrivit #ontractului colectiv de munca unic la nivel national, se distin) urmatoarele variante ale acordului- acord direct, acord pro)resiv, acord indirect! In cazul acordului direct, salariul cuvenit este direct proportional cu cantitatea de produse sau lucrari realizate, *iind sta$ilit prin inmultirea tari*ului pe unitatea de produs sau lucrare, cu cantitatile realizate! In cazul acordului pro)resiv, la un anumit nivel de realizare a sarcinilor, dinainte sta$ilit, tari*ul pe unitatea de produs sau lucrare se ma&oreaza in anumite proportii! Tari*ul ma&orat se poate aplica *ie la cantitatea de produse realizate peste nivelul sta$ilit, *ie la intrea)a cantitate realizata, atunci cand s.a atins nivelul de productie sta$ilit! In cazul acordului indirect, salariile personalului care deserveste nemi&locit mai multi

lucratori salariati in acord si ale caror realizari sunt conditionate de *elul cum sunt deserviti, se acorda proportional cu nivelul mediu de indeplinire a normelor de catre lucratorii respectivi! +or,a de salarizare pe baza de tari-e sau cote procentuale din veniturile realizate In cazul acestei *orme de salarizare, salariul cuvenit pentru munca prestata se calculeaza pe $aza de tari*e sau cote procentuale, aplicate la volumul incasarilor din deservire, prestari servicii, ac(izitii etc! Tari*ele sau cotele procentuale se sta$ilesc lunar, trimestrial, pe sezoane sau anual, dupa caz, tinand seama de *actorii independenti de personalul respectiv, ce pot in*luenta volumul incasarilor! Aceasta *orma de salarizare se aplica de re)ula- in activitatea de comert cu amanuntul si cu ridicata, in alimentatia pu$lica, in turism, in activitatea de prestari servicii! "a sta$ilirea tari*elor si cotelor procentuale se au in vedere salariile de $aza ale personalului platit pe $aza acestor tari*e si cote procentuale, sta$ilite pe $aza de norme de personal si volumul de incasari posi$il de realizat in conditii o$isnuite! Alte -or,e de salarizare Formele de salarizare prezentate mai sus asi)ura le)atura intre marimea salariului acordat si rezultatele cantitative o$tinute! Pentru asi)urarea unui plus de e*icienta, in unele unitati s.au sta$ilit, prin #ontractul colectiv de munca, *orme de salarizare speci*ice care permit o corectie, in plus sau minus, a drepturilor cuvenite pentru realizarile cantitative, in raport cu modul de realizare a unor indicatori calitativi, cum ar *i- consumurile speci*ice la unele materii prime sau materiale, cu pondere in total c(eltuieli, rata pro*itului etc! #.% S%s"e+'* s,or'r%*or/ !d!os'r%*or s% !*"or dre,"'r% c'&e %"e s!*!r%!"%*or Salariul cuprinde- salariul de $aza, sporurile si adaosurile la acesta! Salariul de $aza poate *i sta$ilit pe ora, zi sau luna! In cazul in care o persoana nu a lucrat intrea)a luna, salariul de $aza corespunzator perioadei lucrate se calculeaza prin inmultirea salariului de $aza ce revine pentru o zi lucratoare din acea luna %calculat prin impartirea salariului de $aza lunar la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, sta$ilite potrivit le)ii' cu numarul de zile lucrate! In unitatile economice sunt *recvente situatiile in care, pentru anumite cate)orii de personal, in special pentru personalul care este salarizat in acord, salariul de $aza este sta$ilit pe ora sau pe zi! Trecerea de la salariile lunare la cele orare sau zilnice se *ace prin utilizarea duratei medii anuale, in ore sau in zile, a unei luni! Personalul, pentru care salariul lunar se calculeaza pe $aza salariului orar sau zilnic, nu mai primeste in toate lunile acelasi salariu, intrucat numarul de zile lucratoare variaza de la luna la luna, dar se asi)ura o le)atura mai $una intre c(eltuielile de

personal si volumul de munca prestat! Intrucat in raport cu salariul de $aza se calculeaza si alte drepturi salariale %cum este cazul sporului de vec(ime sau al sporurilor pentru conditii de munca' si se sta$ilesc unele drepturi si o$li)atii ale salariatului %cum este cazul a&utorului de soma& si al contri$utiei la *ondul de soma&', este necesar ca in contractele colective de munca, precum si in cele individuale de munca, sa se precizeze elementele ce se includ in salariul de $aza! S,or'r%*e se utilizeaza pentru di*erentierea salariilor in raport cu conditiile in care se des*asoara activitatea, cu vec(imea in munca sau in raport cu alte elemente! Dintre acestea, cele mai des intalnite sunt#. Sporul pentru vechimea in munca Marimea acestui spor este sta$ilita, de re)ula, pe urmatoarele transe de vec(imeTransa de vec(ime in munca Intre 3 si 8 ani De la 8 la ,; ani De la ,; la ,8 ani De la ,8 la +; ani Peste +; ani #ota de calcul 8: ,;: ,8: +;: +8:

Valoarea sporului de vec(ime in munca se determina prin aplicarea cotei de calcul la salariul de $aza corespunzator timpului lucrat in pro)ramul normal de lucru! "a sta$ilirea transei de vec(ime in munca, in ma&oritatea cazurilor se ia in calcul toata vec(imea inre)istrata, indi*erent daca aceasta s.a realizat in unitatea respectiva ori in alte unitati sau daca reprezinta vec(imea in specialitatea postului pe care este incadrata persoana respectiva, ori in alte activitati *ara nici o le)atura cu aceasta! In aceste conditii, sporul de vec(ime nu mai are practic nici o motivatie deoarece. . . nu contri$uie la di*erentierea salariilor in raport cu e4perienta in activitate a persoanei respective/ nu asi)ura o sta$ilitate a personalului in unitatea respectiva, luandu.se in calcul si vec(imea realizata in alte unitati/ conduce la o crestere in timp a costurilor cu salariile, independent de rezultatele o$tinute in munca! Pentru aceste motive, la *irmele cu capital privat se mani*esta tendinta de a nu se utiliza sporul de vec(ime! Rolul pe care ar *i putut sa.l &oace acest spor a *ost preluat printr.un sistem de di*erentiere a salariilor de $aza in *unctie de vec(imea in specialitatea respectiva, iar pentru asi)urarea sta$ilitatii in unitate, s.a introdus, in unele cazuri, un spor de *idelitate, a carui

<

marime este di*erentiata in raport cu vec(imea in acea unitate! $. Sporul pentru conditii de munca periculoase Acest spor se utilizeaza acolo unde, cu toate masurile de securitate a muncii luate, se mentine un anumit risc de accidente sau de im$olnavire, cum ar *i- cadere de la inaltime, pericol de e4plozie, pericol de iradiere, pericol de accidentare in munca cu animalele! %. Sporul pentru conditii de munca nocive sau vatamatoare Acest spor se utilizeaza atunci cand. in perimetrul de lucru al salariatului se de)a&a, in procesul de productie, di*erite su$stante nocive su$ *orma de pul$eri %az$est, siliciu, mica, di*erite metale etc!' sau su$ *orma de vapori sau )aze %acizi, diluanti, $io4id de sul*, amoniac, alte su$stante to4ice'/ . . . la locul de munca se inre)istreaza z)omote sau trepidatii puternice/ conditiile de microclimat %temperatura, umiditate, curenti de aer' sunt ne*avora$ile, *iind mult di*erite de cele normale/ salariatul este e4pus actiunii radiatiilor ionizante, in*rarosii, luminoase sau ultraviolete! Sporul se acorda atunci cand, cu toate masurile luate, se depasesc limitele ma4ime admise de normele )enerale de protectia muncii! #uantumul sporului se sta$ileste in *unctie de- )radul de depasire a limitelor admise, actiunea concomitenta a mai multor no4e, )radul de a)resivitate a no4elor asupra or)anismului, indicii de mor$iditate inre)istrati! Potrivit #ontractului colectiv de munca unic la nivel national, la unitatile la care salariile se sta$ilesc prin ne)ociere, valoarea minima a acestui spor este de ,;: din salariul minim la nivel de unitate! &. Sporul pentru conditii grele de munca Acest spor se acorda acolo unde e*ortul *izic solicitat pentru realizarea sarcinilor este mult mai ridicat decat cel normal, sau munca se des*asoara in conditii di*icile- deplasare in teren accidentat, pozitie de lucru incomoda, lucru in aer li$er cu variatii mari de temperatura etc! Potrivit #ontractului colectiv de munca unic la nivel national, la unitatile la care salariile se sta$ilesc prin ne)ociere, cuantumul minim al acestui spor este de ,;:! '. Sporul pentru conditii de munca penibile #uantumul acestui spor, mentionat in #ontractul colectiv de munca unic la nivel national, *ara a se preciza insa ce se intele)e prin munca peni$ila, este de minim ,;:! #on*orm =otararii nr!<38 din +9 iunie ,>>;, pu$licata in Monitorul O*icial nr! +5; din > noiem$rie ,>>+, pentru munca depusa in activitatile de salu$ritate si canalizare ale localitatilor, se acorda ?spor pentru munca in conditii de)radante civic?, calculat la salariul tari*ar ast*el-

!) 8;: pentru muncitorii de la colectarea, transportul, neutralizarea )unoiului si cel de la vidan&area, intretinerea si repararea sistemelor de canalizare, inclusiv so*erii si mecanicii de utila&e care participa e*ectiv la operatiunile din aceste activitati/ -) +8: pentru activitatea de reparatii si intretinere recipienti, utila&e de salu$ritate si autospeciale de canalizare si muncitori care e4ecuta lucrari de dezinsectie, dezin*ectie si deratizare/ c) ,8: pentru personalul operativ si te(nic productiv care lucreaza direct cu personalul prevazut la lit! a' si $'! (. Sporul pentru lucrul in timpul noptii Potrivit art! ,++ din #odul muncii, se considera munca in timpul noptii aceea care se presteaza in intervalul cuprins intre orele ++!;; 6 9!;;, cu posi$ilitatea a$aterii, in cazuri &usti*icate, cu o ora in minus sau in plus *ata de aceste limite! Aceasta precizare a *ost cuprinsa si in #ontractul colectiv de munca unic la nivel national %art! ,9'! In aceasta situatie, munca prestata in timpul noptii se plateste cu un spor de +8: din salariul de $aza, daca timpul ast*el lucrat reprezinta cel putin &umatate din pro)ramul de lucru! De acest spor $ene*iciaza si salariatii care lucreaza in conditii deose$ite, unde durata timpului de munca este mai mica de 5 ore@zi! .. Sporul pentru ore suplimentare In #ontractul colectiv de munca unic la nivel national se prevede ca orele prestate, la solicitarea patronului, peste pro)ramul normal de lucru sta$ilit in unitate, sunt ore suplimentare! Salariatii pot *i c(emati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, dar pentru prevenirea sau inlaturarea e*ectelor unor calamitati naturale ori altor cazuri de *orta ma&ora, salariatii au o$li)atia de a presta munca suplimentara ceruta de cel ce an)a&eaza! Potrivit art! 7; din #ontractul colectiv de munca, pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele li$ere si in zilele de sar$atori le)ale se acorda un spor de ,;;: din salariul de $aza, pana la ,+; de ore@salariat@an/ ceea ce depaseste ,+; de ore@salariat@an se plateste cu un spor de 8;: din salariul de $aza/ #on*orm #ontractului colectiv de munca unic la nivel national, numarul de ore suplimentare nu tre$uie sa depaseasca anual ,+; ore! In cazuri cu totul deose$ite se poate a&un)e pana la 39; ore suplimentare anual, dar in ast*el de situatii tre$uie sa se solicite si acordul or)anelor sindicale, iar pentru unitatile $u)etare si acordul institutiilor ierar(ic superioare! "imitarea numarului de ore suplimentare ce pot *i prestate de un salariat are in vedere prote&area starii de sanatate a salariatului, stiind ca un e*ort prelun)it, insotit de accentuarea starii de o$oseala, poate duce la reducerea rezistentei or)anismului *ata de di*erite $oli! Din aceste

>

motive, este de pre*erat ca cele 39; de ore suplimentare sa nu *ie concentrate intr.o anumita perioada a anului, ci, pe cat posi$il, sa *ie repartizate in tot cursul anului! /. Sporul pentru exercitarea si a unei alte functii Acest spor, al carui cuantum a a&uns pana la 8;: din salariul de $aza al *unctiei inlocuite, intervine in temeiul contractelor colective de munca la nivel de ramura, )rupuri de unitati sau unitati! Acest spor in mod normal, ar tre$ui sa se acorde atunci cand se preiau si sarcinile unei *unctii cu alta specialitate decat cea a *unctiei pe care este incadrata persoana respectiva! Daca aceasta este de aceeasi specialitate, preluarea sarcinilor altui post nu reprezinta decat o crestere a )radului de ocupare a timpului de lucru spre valorile optime! 0. Sporul pentru titlu stiintific de doctor Acest spor a *ost introdus in anul ,>>5 in aproape toate activitatile din sectorul $u)etar! #uantumul sporului este de ,8: din salariul de $aza si se poate acorda persoanelor care au titlu stiinti*ic de doctor, daca isi des*asoara activitatea in domeniul pentru care au primit acest titlu! #1. lte sporuri In a*ara de sporurile prezentate mai sus, cele mai uzuale, se utilizeaza si alte sporuri, cum ar *i- sporul de izolare, sporul pentru *olosirea unei lim$i straine, sporul pentru incordare psi(ica, sporul de *idelitate *ata de intreprindere, spor de santier si altele! Sporurile se acorda, de re)ula, in raport cu timpul cat salariatul s.a a*lat in conditiile ce se au in vedere la acordarea lor, deci independent de rezultatele o$tinute in munca! #a urmare, atunci cand nu se realizeaza volumul de activitate pro)ramat, sporurile conduc la o crestere a c(eltuielilor de personal pe unitatea de produs, deci la o reducere a competitivitatii produselor! #a adaosuri la salariul de $aza sunt considerate- adaosul de acord, premiile acordate din *ondul de premiere calculate intr.o proportie de minimum ,,8: din *ondul de salarii realizat lunar si cumulate, cota.parte din pro*it ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la ,;: in cazul societatilor comerciale si de pana la 8: in cazul re)iilor autonome, tic(etele de masa acordate con*orm prevederilor le)ale si intele)erii partilor, alte adaosuri! #.& Pre0e "!re! Soc%e"!"%% Co+erc%!*e TRATTORIA DI VENETIA S$R$L$ Societatea comerciala ATRATTORIA DI VE ETIA S!R!"!1 are *orma &uridica de societate cu raspundere limitata, cu sediul in Bucuresti, strada #onstantin Brancusi nr! ,,.,3, sector 3, inre)istrata la O*iciul Re)istrului #omertului Bucuresti su$ numarul B7;@,<+;+@+;;7, avand atri$ut *iscal RO, #od Cnic de Inre)istrare ,5;39,+;! S!#! TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"! s.a in*iintat in anul +;;7 si are ca o$iect de activitate prestari servicii situandu.se potrivit clasi*icarii activitatilor din economia nationala

,;

%#AE ' in sectiunea =, diviziunea 883! Structura organizationala a S.C. TRATTORIA DI VENETIA S.R. . Structura or)anizationala a Societatii #omerciale TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"! se prezinta ast*elDirectorul 6 are in su$ordine urmatoarele compartimente. . . . #ompartimentul #onta$ilitate/ #ompartimentul Aprovizionare 6 Des*acere/ #ompartimentul Personal Operativ/ Sistemul In*ormatic! Or.! %.r!+! S$C$$ TRATTORIA DI VENETIA S$R$L$ AG

DIRECTOR

Compartiment Aprovizionare Desfacere Compartiment operativ

Compartiment Contabilitate

Sistem informatic

!ompartimentul provi"ionare # $esfacere indeplineste urmatoarele sarcini. . . Asi)ura zilnic necesarul de materii prime si mar*a pentru o $una des*asurare a activitatii de $aza a societatii/ Raspunde de des*asurarea operatiunilor de decontare cu *urnizorii si $ene*iciarii si urmareste incasarea contravalorii produselor livrate sau a serviciilor prestate/ Raspunde de evidenta clientilor urmarind incasarile de la acestia/ !ompartimentul !ontabilitate # asi)ura si raspunde de evidenta si cunoasterea situatiei patrimoniului, a modului de realizare a indicatorilor prevazuti in plan si modul in care se )ospodaresc *ondurile materiale si $anesti puse la dispozitia societatii comerciale, avand urmatoarele atri$utii Raspunde de e*ectuarea corecta si la timp a inre)istrarilor conta$ile privind-

,,

. . . . . .

conta$ilitatea operatiilor de capital/ conta$ilitatea imo$ilizarilor corporale, necorporale si *inanciare/ conta$ilitatea stocurilor si a productiei in curs de e4ecutie/ conta$ilitatea *urnizorilor interni si e4terni/ conta$ilitatea creditorilor/ conta$ilitatea veniturilor, c(eltuielilor si rezultatului e4ercitiului! Or)anizeaza si e*ectueaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale si urmareste valori*icarea rezultatelor inventarierii/ Intocmeste lunar $alanta de veri*icare pentru conturile sintetice si urmareste concordanta cu $alantele analitice si depune raportarile conta$ile con*orm normelor metodolo)ice ela$orate de Ministerul Finantelor/

Intocmeste situatia principalilor indicatori economico 6 *inanciari lunari, $ilanturile semestriale si anuale cu ane4ele respective/ Raspunde de intocmirea si pastrarea documentelor conta$ile, con*orm le)ii conta$ilitatii/ Raspunde de intocmirea lunara a &urnalului de cumparari in vederea evidentierii ta4ei pe valoarea adau)ata deducti$ila/ Intocmeste lunar sau trimestrial declaratia pentru impozitul pe pro*it si asi)ura depunerea ei la or)anele *iscale, in termen le)al/ Asi)ura evidenta corecta a creditorilor si ia masuri pentru lic(idarea acestora intr.un timp cat mai scurt! Asi)ura si raspunde de e*ectuarea corecta si la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului si a varsamintelor a*erente acestora/ urmareste constituirea resurselor *inanciare si e*ectuarea platilor la termenele le)ale sta$ilite/

. . . .

Or)anizeaza activitatea de casa pentru plati si incasari in numerar/ raspunde de completarea re)istrului de casa si de securitatea valorilor detinute in casa/ Raspunde de respectarea o$li)atiilor cu caracter *inanciar ce decur) din prevederile contractului colectiv de munca/ Raspunde de e*ectuarea corecta si la timp a inre)istrarilor conta$ile privindIncasarile si platile e*ectuate prin $anca, pe $aza e4traselor de cont/ Incasarile si platile in numerar/ Drepturile salarile si o$li)atiile le)ale ce decur) din acestea *ata de institutiile statului %$u)etul de stat, $u)etul de asi)urari sociale, asi)urarile de sanatate etc!'/ Varsamintele *ata de $u)etul de stat $u)etul de asi)urari sociale, asi)urarile de sanatate si

,+

$u)etele locale %impozite si ta4e' si alte o$li)atii le)ale/ . . . Avansurile spre decontare,de$itorii, retinerile din salarii/ Avansurile incasate de la clienti/ Fondurile speciale!

Sistemul %nformatic # Sistemul in*ormatic al societatii are rolul de a coordona si raspunde de $una des*asurare a activitatilor in*ormatice! Atri$utiile sistemului in*ormatic sunt urmatoarele. Avizeaza modelele si proiectele de aplicatii in*ormatice ela$orate de *irmele specializate in domeniul in*ormatic, implementeaza si dezvolta sistemele proiectate, in s*era operationala/ . . . . Or)anizeaza si veri*ica utilizarea corecta a calculatoarelor de catre personalul ce le are in e4ploatare/ Prelucreaza date cerute de di*erite compartimente/ centralizeaza date la nivel de societate/ Raspunde de con*identialitatea datelor prelucrate/ Realizeaza ar(ivarea $azelor de date importante pe suport ma)netic, in vederea emiterii unor situatii ulterioare! Analiza activitatii S.C. TRATTORIA DI VENETIA S.R. . pe ulti,ii % ani, pe baza principalilor indicatori I d%c!"or% r! salariati #i*ra de a*aceri %lei' Pro*it %mii lei' #apitalul propriu %lei' A '* 2334 7 +7!;,5 .,9!;99 .,8!899 A '* 2335 5 ,+9!9<3 9!5>3 .5!9<3 A '* 2336 ,+ 3,+!9,; ,8!5;< +7,

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 2006 CIFRA DE AFACERI (lei)

,3

#i*ra de a*aceri realizata a crescut pro)resiv aceasta datorandu.se cresterii volumului de activitate! In anii +;;8 si +;;9 ci*ra de a*aceri a crescut semni*icativ, a&un)and la valoarea de ,+9!9<3 lei, respectiv 3,+!9,; lei, datorita cererii produselor pe piata in aceasta perioada!

20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 2004 2005 2006

PROFIT ( lei ) CAPITALUL PROPRIU ( lei )

Fata de +;;7 pro*itul a crescut spectaculos datorita impunerii pe piata a serviciilor, mai ales din punct de vedere calitativ! In aceeasi masura creste si capitalul propriu de la .,8!899 lei in +;;7 la +7, lei la s*arsitul lui +;;9!

12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 NR. SALARIATI

umarul de salariati a crescut odata cu cererea serviciilor pe piata!

,7

CAPITOLUL 2 C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! deco "!r%*or c' ,erso !*'*


$.# . . S%s"e+'* de doc'+e "e ,r%&% d deco "!r%*e c' ,erso !*'* Statul de salarii serveste cadocument pentru calculul drepturilor $anesti cuvenite salariatilor, precum si al contri$utiei privind protectia sociala si a altor datorii/ document &usti*icativ de inre)istrare in conta$ilitate! Se intocmeste in doua e4emplare, lunar, de catre compartimentul care are aceasta atri$utie si se semneaza pentru con*irmarea e4actitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii $ Documentele care stau la $aza intocmirii statului de salarii sunt- *isele de evidenta a timpului e*ectiv lucrat, documentele de centralizare a salariilor individuale, pentru personalul salarizat in acord, documentele privind retinerile le)ale- contracte comerciale pentru platile in rate %ale di*eritelor $unuri ac(izitionate de catre an)a&ati in sistem de rate', retinerile in contul $u)etului de stat, al $u)etului asi)urarilor sociale, al altor institutii de stat, retineri con*orm listelor de avans c(enzinal si concedii de odi(na, certi*icate medicale, popriri pe $aza sentintelor &udecatoresti! Statele de salarii circula. . . . la persoanele autorizate sa e4ercite controlul *inanciar preventiv si sa apro$e plata %e4emplarul ,'/ la casieria unitatii pentru e*ectuarea platii sumelor cuvenite %e4emplarul ,'/ la compartimentul *inanciar.conta$il, pentru inre)istrarea in conta$ilitate %e4emplarul , impreuna cu e4emplarul , al $orderoului de salarii neridicate'/ la compartimentul care a intocmit statele de salarii %e4emplarul + impreuna cu e4emplarul + al $orderoului de salarii neridicate si ADrepturi $anesti 6 #(enzina a II.a1, care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate'! Statele de salarii se ar(iveaza. . . . . la compartimentul *inanciar.conta$il, separat de celelalte acte &usti*icative de plati %e4emplarul ,'/ la compartimentul care a intocmit statele de salarii %e4emplarul +'! "ista de avans c(enzinal serveste cadocument pentru calculul drepturilor $anesti cuvenite salariatilor ca avansuri c(enzinale/ document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor c(enzinale platite/ document &usti*icativ de inre)istrare in conta$ilitate!

,8

Se intocmeste lunar, de catre compartimentul care are aceasta atri$utie, pe $aza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat e*ectiv, a certi*icatelor medicale prezentate si se semneaza pentru con*irmarea e4actitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile c(enzinale si a intocmit lista! "ista de avans c(enzinal circula. . . . la persoanele autorizate sa e4ercite controlul *inanciar preventiv si sa apro$e plata %e4emplarul ,'/ la casieria unitatii cu ADrepturi $anesti 6 #(enzina IA, pentru e*ectuarea platii avansurilor cuvenite %e4emplarul ,'/ la compartimentul *inanciar . conta$il, pentru inre)istrarea in conta$ilitate %e4emplarul ,'/ la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la s*arsitul lunii %e4emplarul +'! "ista de avans c(enzinal se ar(iveaza. . $.$ la compartimentul *inanciar.conta$il %e4emplarul ,'/ la compartimentul care a intocmit lista de avans %e4emplarul +'! S%s"e+'* de co "'r% ,r%&% d deco "!r%*e c' ,erso !*'* #onta$ilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din *ondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odi(na, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca platite din *ondul de salarii si alte drepturi in $ani si@sau in natura datorate de unitatile patrimoniale personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit re)lementarilor in vi)oare, din *ondul de salarii! Evidenta decontarilor cu personalul se tine cu a&utorul contului 7+, APersonal 6 salarii datorate1! Acest cont este un cont de pasiv! In creditul contului 7+, APersonal 6 salarii datorate1 se inre)istreaza salariile si alte drepturi cuvenite personalului %97,'! In de$itul contului 7+, APersonal 6 salarii datorate1 se inre)istreaza retineri din salarii reprezentand avasuri %7+8', contri$utia pentru asi)urari sociale %73,', contri$utia pentru a&utorul de soma& %73<+', impozitul pe salarii %777', precum si alte retineri datorate unitatii/ valoarea la pret de inre)istrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit le)ii %378'/ drepturi de personal neridicate %7+9'/ salarii nete ac(itate personalului %8,+,, 83,,'! Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate!

,9

$.%

C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! s!*!r%%*or d!"or!"e ,erso !*'*'% "a S!#! TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"!, salariul se calculeaza lunar, platindu.se in

luna urmatoare celei la care se re*era, la data sta$ilita prin contractul individual de munca, si anume ,; a lunii/ drepturile de personal neridicate in termen de trei zile lucratoare se inre)istreaza intr.un cont distinct, 7+9 ADrepturi de personal neridicate1, dezvoltat pe persoane! S!#! TATTORIA DI VE ETIA S!R!"! are un numar de ,+ salariati, an)a&ati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata! Structural, salariile sunt *ormate din. . . salariul de $aza cuvenit an)a&atilor, care nu este su$ limita salariului minim pe economie, indemnizatii %indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatia de maternitate, indemnizatia pentru cresterea copilului sau in)ri&irea copilului $olnav'/ alte $ene*icii, cum ar *i- servicii de transport 6 pentru deplasarea pe distanta dus.intors de la domiciliu la locul de muncD, pentru personalul cu *unctii de conducere/ tele*on mo$il, pentru personalul cu *unctii de conducere/ tic(ete de masa 6 acordate corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se *ace distri$uirea! Toate aceste elemente ce compun venitul unui an)a&at pentru o luna de activitate sunt prevazute in contractul individual de munca! Re*lectarea decontarilor drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 7+, APersonal 6 salarii datorate1, care se crediteaza cu o$li)atia *ata de salariati la nivelul *ondului de salarii $rute si se de$iteaza cu retinerile din salarii, salariile nete ac(itate personalului si sumele neridicate de personal in termenul le)al! Soldul creditor al contului indica remuneratiile datorate personalului! Sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile in $ani si@sau in natura o$tinute de o persoana *izica ce des*asoara o activitate in $aza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de le)e, indi*erent de perioada la care se re*era, de denumirea veniturilor ori de *orma su$ care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca! Bene*iciarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri! Impozitul lunar se determina ast*el. la locul unde se a*la *unctia de $aza, prin aplicarea cotei de ,9: asupra venitului impoza$il determinat ca di*erenta intre venitul $rut din salarii, a*erent unei luni, contri$utiile o$li)atorii retinute salariatului si deducerea personala acordata pentru luna respectiva/

,<

pentru veniturile o$tinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de ,9: asupra venitului impoza$il determinat ca di*erenta intre venitul $rut si contri$utiile o$li)atorii pe *iecare loc de realizare a acestora! Venitul impoza$il lunar este e)al cu venitul $rut din care se scad contri$utiile le)al

sta$ilite si deducerea personala acordata salariatului pentru luna respectiva! Impozitul pe venit o$tinut din salarii se calculeaza aplicand la venitul impoza$il, cota de ,9: sta$ilita prin le)e! Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au o$li)atia de a calcula si de a retine impozitul a*erent veniturilor *iecarei luni, la data e*ectuarii platii acestor venituri, precum si de a.l vira la $u)etul de stat pana la data de +8 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri! Ded'cer% ,erso !*e Persoanele *izice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume su$ *orma de deducere personala, acordata pentru *iecare luna a perioadei impoza$ile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se a*la *unctia de $aza! Deducerea personala se acorda pentru persoanele *izice care au un venit lunar $rut de pana la ,!;;; lei inclusiv, ast*el. pentru contri$ua$ilii care nu au persoane in intretinere . +8; lei/ . pentru contri$ua$ilii care au o persoana in intretinere . 38; lei/ . pentru contri$ua$ilii care au doua persoane in intretinere . 78; lei/ . pentru contri$ua$ilii care au trei persoane in intretinere . 88; lei/ . pentru contri$ua$ilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere . 98; lei! Pentru contri$ua$ilii care realizeaza venituri $rute lunare din salarii cuprinse intre ,!;;;,;, lei si 3!;;; lei, inclusiv, deducerile personale sunt de)resive *ata de cele de mai sus si se sta$ilesc prin ordin al ministrului *inantelor pu$lice! Pentru contri$ua$ilii care realizeaza venituri $rute lunare din salarii de peste 3!;;; lei nu se acorda deducerea personala! Persoana in intretinere poate *i sotia@sotul, copiii sau alti mem$ri de *amilie, rudele contri$ua$ilului sau ale sotului@sotiei acestuia pana la )radul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impoza$ile si neimpoza$ile, nu depasesc +8; lei lunar! #opiii minori, in varsta de pana la ,5 ani impliniti, ai contri$ua$ilului sunt considerati intretinuti! Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele a*late in intretinerea contri$ua$ilului, pentru acea perioada impoza$ila din anul *iscal in care acestea au *ost intretinute! Perioada se rotun&este la luni intre)i in *avoarea contri$ua$ilului! u sunt considerate persoane a*late in intretinere!) persoanele *izice care detin terenuri a)ricole si silvice in supra*ata de peste ,;!;;; mp in

,5

zonele colinare si de ses si de peste +;!;;; mp in zonele montane/ -) persoanele *izice care o$tin venituri din cultivarea si din valori*icarea *lorilor, le)umelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si@sau in sistem iri)at, din cultivarea si din valori*icarea ar$ustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din e4ploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indi*erent de supra*ata! #ontri$ua$ilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele &usti*icative care sa ateste persoanele a*late in intretinere, cum sunt- certi*icatul de casatorie, certi*icatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele! Documentele vor *i prezentate in ori)inal si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce veri*ica con*ormitatea cu ori)inalul! Co "!-%*%"!"e! !*"or dre,"'r% de ,erso !* Drepturile de personal reprezinta drepturile $anesti si in natura cuvenite personalului pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat! Venitul impoza$il cuprinde salariul tari*ar la care se adau)a sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest *el, compensarile si inde4arile primite ca urmare a cresterii preturilor si tari*elor, avanta&e in natura %salariul in natura', diminuate cu contri$utia personalului pentru asi)urarile sociale si la *ondul de soma&, si alte elemente prevazute de le)e! Inde4area reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariul de $aza/ compensarea reprezinta o suma *i4a ce se acorda indi*erent de marimea salariului! Avanta&ele in natura %salariul in natura' reprezinta o parte a remuneratiei care nu este varsata su$ *orma $aneasca, ci su$ *orma de $unuri si servicii %de e4emplu acordarea unei locuinte de serviciu, acordarea de servicii de transport, tele*on, primirea unei parti din salariu su$ *orma unor produse etc!'! Drepturile acordate salariatilor su$ *orma de avanta&e in natura %salarii in natura' *ac parte din venitul $rut, ceea ce *ace ca si aceasta componenta a salariului sa *ie supusa impozitarii! Pretul sau tari*ul la care sunt evaluate aceste $unuri si servicii include si ta4a pe valoarea adau)ata, daca este cazul! Pentru conta$ilizarea acordarii avanta&elor in natura %plata e*ectiva' pot e4ista urmatoarele variante- de$itarea contului 7+, APersonal 6 salarii datorate1 si creditarea unuia dintre urmatoarele conturi. . *ie un cont de c(eltuieli, in cazul acordarii de avanta&e in natura care provin din cumparari/ *ie un cont de venituri din e4ploatare, in cazul acordarii de avanta&e in natura care provin din productie proprie! In cate)oria ?alte drepturi de personal? se mai include si acordarea tic(etelor de masa!

,>

Salariatii incadrati pe $aza unui contract individual de munca pot primi o alocatie de (rana, acordata su$ *orma tic(etelor de masa, suportata inte)ral pe costuri, de an)a&ator! Tic(etele de masa se acorda in $aza "e)ii nr! ,7+@,>>5 cu modi*icarile ulterioare, privind acordarea tic(etelor de masa, in limita prevederilor $u)etului de stat! Potrivit le)ii, an)a&atorul poate acorda salariatilor lunar, un numar de tic(ete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se *ace distri$uirea! Valoarea nominala a unui tic(et este de <,7, lei, valoare ce se va inde4a semestrial cu indicele preturilor de consum, inre)istrat la mar*urile alimentare, comunicat de #omisia ationala de Statistica! Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tic(ete de masa cel mult e)al cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate, tic(etele neutilizate urmand a *i restituite an)a&atorului la *inele *iecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca! Tic(etele de masa pot *i utilizate numai pentru ac(itarea mesei sau pentru ac(izitionarea de produse alimentare! Acestea sunt nominale, avand inscris numele si prenumele salariatului care este in drept sa utilizeze tic(etul! Pentru salariat, aceste sume sunt scutite de plata impozitului pe venitul su$ *orma de salariu si nu se iau in calcul la sta$ilirea contri$utiilor acestuia la asi)urarile sociale, la *ondul de soma& sau la *ondul pentru asi)urarile sociale de sanatate! Pentru e4empli*icare societatea TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"! ac(izitioneaza lunar tic(ete de masa pentru cei ,+ de salariati %,+ salariati 4 +; zile E +7; tic(ete'! #ontravaloarea acestora este de ,!<<5,7; lei %+7; tic(ete 4 <,7, lei@tic(et', pentru care plateste un comision de 7,8 : %,!<<5,7; lei 4 7,8 :', respectiv 5;,;3 lei, la care se aplica ,>: TVA, respectiv ,8,+, lei %5;,;3 lei 4 ,> :'! Ac(izitia tic(etelor de masa se re*lecta in conta$ilitate ast*el7 5829
Alte valori

431
Furnizori

,!5<3,97 lei ,!<<5,7; lei 5;,;3 lei ,8,+, lei

629
Alte c(eltuieli cu serviciile e4ecutate de terti

4426
TVA deducti$ila

Ac(itarea tic(etelor de masa431


Furnizori

5121
#onturi la $anci in lei

,!5<3,97 lei

Tic(etele de masa se distri$uie cu ,8 zile inainte de inceperea lunii in *unctie de numarul


+;

de zile lucratoare-

,+ persoane 4 +; zile E +7; tic(ete

Articolul conta$il pentru distri$utia tic(etelor de masa6342


#(eltuieli privind materialele nestocate

5829
Alte valori

,!<<5,7;lei

In *unctie de prezenta salariatiilor in luna e4pirata se *ac retinerile de tic(ete de masa! De e4emplu pentru ,; zile de a$senta se va retine suma de <7,,; lei %,; zile 4 <,7, lei@tic(et', e*ectuandu.se articolul conta$il5829
%Alte valori'

:599
%Alte venituri din e4ploatare'

<7,,; lei

$.& . . . $.&.# . .

C!0'r% s,ec%!*e ,r%&% d s!*!r%%*e In calculul salariilor pot aparea cazuri speciale cum ar *i#alculul concediilor de odi(na/ #alculul concediilor medicale/ #alculul indemnizatiei de maternitate si de crestere a copilului! C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co ced%%*or de od%; ! "ista de indemnizatii pentru concediul de odi(na serveste cadocument pentru sta$ilirea drepturilor privind indemnizatiile cuvenite salariatilor pe timpul e*ectuarii concediului de odi(na/ document &usti*icativ de inre)istrare in conta$ilitate! Se intocmeste in doua e4emplare, pe masura plecarii personalului in concediu de odi(na,

de compartimentul care are aceasta atri$utie, pe $aza datelor din *isa de evidenta a salariilor, si se semneaza pentru con*irmarea realitatii datelor si e4actitatii calculelor de persoana care a calculat indemnizatiile si a intocmit lista! $.&.$ C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co ced%%*or +ed%c!*e I de+ %0!"%! ,e "r' % c!,!c%"!"e "e+,or!r! de +' c! In sistemul pu$lic asi)uratii $ene*iciaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr.un certi*icat medical, eli$erat con*orm re)lementarilor in vi)oare! Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta ast*elI$ De catre an)a&ator, in *unctie de numarul de an)a&ati avut la data ivirii incapacitatii
+,

temporare de munca, ast*el. . . pana la +; de an)a&ati, din prima zi pana in a <.a zi de incapacitate temporara de munca/ intre +,.,;; de an)a&ati, din prima zi pana in a ,+.a zi de incapacitate temporara de munca/ c) peste ,;; de an)a&ati, din prima zi pana in a ,<.a zi de incapacitate temporara de munca! II$ Din $u)etul asi)urarilor sociale de stat, incepand cu. . prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul somerilor, asociatilor unici, actionarilor/ ziua urmatoare celor suportate de an)a&ator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii! Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cauzata de $oli pro*esionale sau accidente de munca se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii! Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult ,5; de zile in interval de un an, socotit din prima zi de im$olnavire! #uantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de <8: la $aza de calcul! #uantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de $oala pro*esionala, accident de munca sau cazuri asimilate acestuia, tu$erculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de $oala in*ectoconta)ioasa din )rupa A si ur)ente medico.c(irur)icale este de ,;;: din $aza de calcul ! E4emplu de calcul pentru un concediu medical pentru incapacitate temporara de munca de 9 zile %cod ;, 6 $oala o$isnuita' pentru salariatul VISA SORI ! &edia veniturilor brute pe ultimele 6 luni LUNA oiem$rie Decem$rie Ianuarie Fe$ruarie Martie Aprilie TOTAL V!B! @ R! FI"E E VENITURI BRUTE (*e%) 9;; 9;; 9;; 9;; 9;; 9;; 3!9;; +>,+95+ lei E E E ,3+ lei ,,; lei ++ lei NR$ ZILE ++ ,5 +, +; ++ +; ,+3

#O #EDIC MEDI#A" 9 FI"E G ;!<8 FO D SO#IETATE % 8 FI"E ' G +>,+95+ G ;!<8 F! !C!A!S!S! % , FI ' G +>,+95+ G ;!<8

++

Insemnizatia cuvenita pentru cele 9 zile de concediu medical este de ,3+ lei din care ,,; lei suportati din *ondul de salarii si ++ lei se vor recupera din F! !C!A!S!S! de societate! Inre)istrarea c(eltuielilor cu salariul641
#(eltuieli cu salariile personalului

421
Personal 6 salarii datorate

83;

Retineri din salariul a*erent zilelor lucrate421


Personal 6 salarii datorate

7 444
Impozit salarii

,,8,3 lei 33,9, lei 8,< lei 7> lei +< lei

48:2
#ontri$! pers! la *d! de soma&

4812
#ontri$! personalului la asi)! sociale

4814 Retineri a*erente zilelor de concediu medical428


Personal 6 a&utoare materiale acordate

#ontri$! an)a&atilor la asi)! soc! de sanatate

7 444
Impozit pe salarii

3,9> lei ,,3> lei ;,3; lei +,;; lei

48:2
#ontri$! pers! la *ond soma&

4812
#ontri$! pers! la asi)! sociale

#oncediu medical din contri$utia pentru concedii si indemnizatii4818CCI


#ontri$! pt! concedii si indemnizatii

428

++ lei

Personal 6 a&utoare materiale acordate

#ontri$utiile societatii6451
#ontri$! unitatii la *ond acc!

E E E E

4811ACC
Fond acid! si $oli pro*esionale

3,;; lei ,,;; lei ,,;; lei 3+,;; lei

6452
#ontri$! unitatii pt! a&ut! de soma&

48:1
#ontri$! unitatii la *ond soma&

6452CS
#ontri$! unitatii la *ond )arantare creante salariale

48:1CS 4818

Fond )arantare creante salariale

6458
#ontri$! an)! la asi)! sociale de sanatate

#ontri$! an)! pt! asi)! soc! de sanatate

+3

6451
#ontri$! unitatii la asi)! sociale

E E E

4811 4818CCI
#ontri$! unit! pt! ##I

,;8,;; lei 8,;; lei 7,;; lei

#ontri$! unitatii la asi)! sociale

6458CCI
#(elt! Cnit! #u contri$! pt! ##I

685
#(elt! cu alte imp! si ta4e

44:CM
#ontri$! pentru com! ITM

Plata salariu421
Personal 6 salarii datorate

5811

7,8,;; lei

428
Personal 6 a&utoare materiale acordate

5811

,5,;; lei

Evidenta a&utoarelor de $oala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru in)ri&ire copil, a a&utoarelor de deces si a altor a&utoare acordate se tine cu a&utorul contului 7+3 APersonal 6 a&utoare materiale datorate1! Acesta este un cont de pasiv si in creditul contului 7+3 se inre)istreaza a&utoarele materiale suportate din contri$utia unitatii pentru asi)urari sociale, precum si alte a&utoare acordate %73,, 978'! In de$itul contului 7+3 se inre)istreaza a&utoarele materiale ac(itate %8,+, 83,'/ retinerile reprezentand avansurile acordate, sumele datorate unitatii sau tertilor, contri$utia pentru asi)urari de sanatate si pentru a&utorul de soma& si impozitul datorat %7+8, 7+<, 7+5, 73,, 73<, 777'/ a&utoare materiale neridicate %7+9'! 2$4$8 C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! % de+ %0!"%e% de +!"er %"!"e s% de cres"ere ! co,%*'*'% I de+ %0!"%! de +!"er %"!"e Asi)uratele au dreptul, pe o perioada de ,+9 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care $ene*iciaza de indemnizatie de maternitate! #oncediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 93 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 93 de zile dupa nastere, dar nu mai putin de 7+ de zile! #oncediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in *unctie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei $ene*iciare! #uantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 58: din $aza de calcul sta$ilita ! Indemnizatia de maternitate se suporta inte)ral din $u)etul asi)urarilor sociale de stat! #onditia ca salariatele sa $ene*icieze de concediu prenatal si post natal, este sa e4iste cel putin 9 luni de cotizare in ultimele ,+ luni! Pentru concediul de maternitate se calculeaza doar

+7

soma&ul %,:' la salariul de incadrare pentru primele 3; de zile de concediu medical! Indemnizatia cuvenita pentru acest concediu este scutita de impozit pe venit! E4emplu de calcul pentru un concediu medical pentru sarcina si lauzie de ++ zile %cod ;5 ' "una are +; zile lucratoare! Salariul de incadrare este de 9;; lei! In lunile anterioare, veniturile pentru care s.a contri$uit la F! !C!A!S!S! suntL' ! Ve %" -r'" Z%*e s"!.%' Z%*e co"%0!re , 9;; +3 +3 + 9;; +, +, 3 9;; ++ ++ 7 9;; ++ ++ 8 9;; ,5 ,5 9 9;; +, +, To"!* 8$633 12: Se poate $ene*icia de concediu prenatal platit din $u)etul F! !C!A!S!S!, deoarece se indeplineste aceasta conditie! #alculam salariul mediu zilnic pentru concediul prenatal ca medie a veniturilor $rute la care s.a contri$uit la #AS in cele sase luni de sta)iu de cotizareSalF E 3!9;;@,+< G 58: E +7,;>77 Indemnizatia cuvenita pentru concediu prenatal E +7,;>77 lei@zi G +; zile E 75+ lei Pe perioada concediului de maternitate se suspenda #!I!M, deci nu se datoreaza soma& ,:! #on*orm #od Fiscal, art! 7+, nu se datoreaza nici imp pe venit! Deci, pentru concediul de maternitate sin)ura contri$utie care se datoreaza este cea de >,8: la un salariu minim pe economie % 3>; lei ', contri$utie pe care o suporta salariatul! Suma ,! +! 3! 7! 8! 9! I de+ %0!"%e Ve %" -r'" #ontri$utia la *d de soma& ,:Gindemnizatie #ontri$utia la *ondul asi)urarilor sociale #ontri$utia la *d! asi)! sociale de sanatate Ve %" e" 75+ 75+ 3< ; ; 778

#oncediul de maternitate se suporta inte)ral din F! !C!A!S!S! Societatea suporta doar contri$utia pentru asi)urari sociale, care in aceasta situatie este de <9 lei! Indemnizatie concediu prenatal suportata din $u)etul F! !C!A!S!S!4818CCI
#ontri$! pt! concedii si indemnizatii

428

75+,;; lei

Personal 6 a&utoare materiale datorate +8

Retineri salariata428
Personal 6 a&utoare materiale datorate

4812
#ontri$! pers! la asi)! sociale

3<,;; lei

#ontri$utia societatii la asi)urarile sociale6451


#ontri$! unitatii la asi)! sociale

4811
#ontri$! an)a&ator pt! asi)! soc!

<9,;; lei

Plata salariu421
Personal 6 salarii datorate

5811
#asa in lei

778,;; lei

+9

CAPITOLUL 8 C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! deco "!r%*or c' !s%.'r!r%*e s% ,ro"ec"%! soc%!*!


%.# S%s"e+'* de doc'+e "e ,r%&% d deco "!r%*e c' !s%.'r!r%*e s% ,ro"ec"%! soc%!*! #onstituirea *ondurilor de asi)urari si protectie sociala se realizeaza din contri$utii ale a)entilor economici care *olosesc personal salariat cat si din contri$utii ale salariatilor! #ontri$utiile la asi)urarile si protectia sociala, atat cele suportate de unitate cat si cele care se retin din salariul an)a&atului, se raporteaza lunar, pana la +8 ale lunii urmatoare, catre institutiile statului %#asa ationala de Pensii si Asi)urari Sociale, A)entia a Fortei de Munca, #asa declaratiilor intocmite de an)a&ator! Declaratiile de #AS, Soma&, #ASS, precum si Declaratia ,;; privind contri$utiile la asi)urarile si protectia sociala se depun atat pe (artie cat si in *ormat electronic si se pastreaza la actele conta$ile ale lunii pentru care sunt declarate! %.$ S%s"e+'* de co "'r% ,r%&% d deco "!r%*e c' ,erso !*'* Evidenta decontarilor privind contri$utia an)a&atorului si a personalului la asi)urarile sociale, la asi)urarile sociale de sanatate si la *ondul de risc si accident se tine cu a&utorul contului 73, AAsi)urari sociale1! Acesta este un cont de pasiv! In creditul lui se inre)istreazacontri$utia an)a&atorului si a personalului la asi)urarile sociale %978'/ contri$utia an)a&atorului si a personalului la *ondul de sanatate %978', precum si contri$utia an)a&atorului la *ondul de risc si accident %978'! In de$itul contului se inre)istreaza sumele virate la aceste *onduri de asi)urari sociale %8,+,'! Evidenta decontarilor privind a&utorul de soma& datorat de an)a&ator precum si de personal se tine cu a&utorul contului 73< AA&utor de soma&1! Acesta este un cont de pasiv! In creditul lui se inre)istreaza sumele datorate de an)a&ator si de personal pentru *ondul de soma& %978', iar in de$itul lui se inre)istreaza sumele virate la acest *ond %8,+,'! %.% C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co "r%-'"%%*or *! !s%.'r!r%*e soc%!*e Co "r%-'"%! s!*!r%!"'*'% *! Fo d'* !s%.'r!r%*or soc%!*e Dreptul la asi)urari sociale este )arantat de stat si se e4ercita prin sistemul pu$lic de pensii si alte drepturi de asi)urari sociale, denumit sistemul pu$lic! In sistemul pu$lic sunt asi)urate, in conditiile "e)ii nr! ,>@+;;; cu modi*icarile ulterioare, persoanele *izice, denumite asi)urati! Asi)uratii pot *i cetateni romani, cetateni ai ationala de Ocupare ationala de Sanatate si Administratia Finantelor Pu$lice' pe $aza

+<

altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, con*orm le)ii, domiciliul sau resedinta in Romania! Asi)uratii au o$li)atia sa plateasca contri$utia de asi)urari sociale si au dreptul sa $ene*icieze de prestatii de asi)urari sociale! Acestea reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor pro*esionale, ca urmare a $atranetii, invaliditatii, accidentelor, $olii, maternitatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asi)urate! Prestatiile de asi)urari sociale se acorda su$ *orma de- pensii, indemnizatii, a&utoare, alte tipuri de prestatii prevazute de le)e, corelative cu o$li)atiile privind plata contri$utiei de asi)urari sociale! #alculul si plata contri$utiei de asi)urari sociale, datorata de asi)urati si de an)a&atorii acestora, se *ac lunar de catre an)a&atori! #ota de contri$utie individuala de asi)urari sociale, prevazuta la art! +, alin! %+' din "e)ea nr! ,>@+;;; privind sistemul pu$lic de pensii si alte drepturi de asi)urari sociale, pu$licata in Monitorul O*icial al Romaniei, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, cu modi*icarile si completarile ulterioare, este de >,8:, indi*erent de conditiile de munca! Baza lunara de calcul a contri$utiei individuale de asi)urari sociale in cazul asi)uratilor o constituie salariile individuale $rute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, re)lementate prin le)e sau prin contractul colectiv de munca! #ontri$utia individuala de asi)urari sociale, datorata de asi)urati se retine inte)ral din salariu $rut lunar al asi)uratului si se vireaza lunar de an)a&ator la casa teritoriala de pensii in raza careia se a*la sediul acestuia! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atului la Fondul asi)urarilor sociale, se poate consulta A e<! r$ 1$ Co "r%-'"%! ' %"!"%% *! Fo d'* !s%.'r!r%*or soc%!*e Dreptul la asi)urari sociale este )arantat de stat si se e4ercita, in conditiile "e)ii nr! ,>@+;;; cu modi*icarile ulterioare, prin sistemul pu$lic de pensii si alte drepturi de asi)urari sociale, denumit sistemul pu$lic! Persoanele &uridice sau *izice la care isi des*asoara activitatea asi)uratii , denumite an)a&atori, sunt o$li)ate sa depuna in *iecare luna, la termenul sta$ilit de #! !P!A!S!, declaratia privind evidenta nominala a asi)uratilor si a o$li)atiilor de plata catre $u)etul asi)urarilor sociale de stat! Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia se a*la sediul an)a&atorului! Declaratia privind evidenta nominala a asi)uratilor si o$li)atiilor de plata catre $u)etul asi)urarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu e4ecutoriu la data la care creanta $u)etara este scadenta con*orm le)ii! In sistemul pu$lic prestatiile de asi)urari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru

+5

pierderea totala sau partiala a veniturilor pro*esionale, ca urmare a $atranetii, invaliditatii, accidentelor, $olii, maternitatii sau decesului, denumite riscuri asi)urate! Prestatiile de asi)urari sociale se acorda su$ *orma de- pensii, indemnizatii, a&utoare, alte tipuri de prestatii prevazute de le)e, corelative cu o$li)atiile privind plata contri$utiei de asi)urari sociale! In sistemul pu$lic sunt contri$ua$ili, dupa caz- asi)uratii care datoreaza contri$utii individuale de asi)urari sociale, an)a&atorii, persoanele &uridice la care isi des*asoara activitatea persoanele in *unctii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii e4ecutive, le)islative ori &udecatoresti, pe durata mandatului, A)entia ationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza $u)etul asi)urarilor pentru soma&, persoane care inc(eie un contract de asi)urare! #otele de contri$utii de asi)urari sociale sunt di*erentiate in *unctie de conditiile de munca normale, deose$ite sau speciale! #otele de contri$utii de asi)urari sociale se apro$a anual prin le)ea $u)etului asi)urarilor sociale de stat! #on*orm art! +2 alin! %,' din "e)ea nr! 75< din +<!,+!+;;9 pu$licata in Monitorul O*icial, Partea I nr! ,!;7< din +>!,+!+;;9, in anul +;;< cotele de contri$utie de asi)urari sociale se sta$ilesc dupa cum urmeazaa' pentru conditii normale de munca $' pentru conditii deose$ite de munca c' pentru conditii speciale de munca . +> : . 37 : . 3> :

In sensul "e)ii nr! ,>@+;;; cu modi*icarile ulterioare, locurile de munca in conditii deose$ite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot a*ecta esential capacitatea de munca a asi)uratilor datorita )radului mare de e4punere la risc! #riteriile si metodolo)ia de incadrare a locurilor de munca in conditii deose$ite se sta$ilesc prin (otarare a 2uvernului, pe $aza propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii! "ocurile de munca in conditii deose$ite se sta$ilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se inc(eie contracte colective de munca, prin decizia or)anului de conducere le)al constituit, cu respectarea criteriilor si metodolo)iei de incadrare! Avizul inspectoratului teritorial de munca este o$li)atoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deose$ite! #ontri$utia de asi)urari sociale datorata de an)a&atori reprezinta di*erenta dintre nivelul cotelor de contri$utii de asi)urari sociale sta$ilite di*erentiat, in *unctie de conditiile de munca, prin le)ea anuala a $u)etului asi)urarilor sociale de stat, si nivelul cotei contri$utiei individuale de asi)urari sociale! #ota contri$utiei individuale de asi)urari sociale, datorata potrivit art! +,

+>

alin! %+' din "e)ea nr! ,>@+;;;, cu modi*icarile si completarile ulterioare, este de >,8:, indi*erent de conditiile de munca! Baza lunara de calcul, la care an)a&atorul datoreaza contri$utia de asi)urari sociale, o constituie *ondul total de salarii $rute lunare realizate de salariati! Baza lunara de calcul nu poate *i mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asi)uratilor din luna pentru care se calculeaza contri$utia si valoarea corespunzatoare a 8 salarii medii $rute! Salariul mediu $rut utilizat la *undamentarea $u)etului asi)urarilor sociale de stat pe anul +;;< este de ,!+<; lei! An)a&atorul calculeaza si vireaza lunar contri$utia de asi)urari sociale pe care o datoreaza $u)etului asi)urarilor sociale de stat, impreuna cu contri$utiile individuale retinute de la asi)urati! In cazul in care contri$utia lunara de asi)urari sociale ac(itata de contri$ua$ili este mai mare decat contri$utia datorata, suma platita in plus se re)ularizeaza ulterior, con*orm procedurilor sta$ilite de #! !P!A!S! Termenele de plata a contri$utiei de asi)urari sociale sunt. data sta$ilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul an)a&atorilor care e*ectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de +8 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata/ . data sta$ilita pentru plata c(enzinei a +.a, in cazul an)a&atorilor ce e*ectueaza plata drepturilor salariale c(enzinal, dar nu mai tarziu de data de +8 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atorului la Fondul asi)urarilor sociale se poate consulta A e<! r$ 1$ %.& C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co "r%-'"%%*or *! fo d'* de !cc%de "e de +' c! s% -o*% Portivit "e)ii nr! 379 din ;8!;9!+;;+, pu$licata in Monitorul O*icial, Partea I nr! 787 din +<!;9!+;;+, asi)urarea pentru accidente de munca si $oli pro*esionale reprezinta o asi)urare de persoane, *ace parte din sistemul de asi)urari sociale, este )arantata de stat si cuprinde raporturi speci*ice prin care se asi)ura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a $olilor pro*esionale! Asi)urarea pentru accidente de munca si $oli pro*esionale )aranteaza un ansam$lu de servicii si prestatii in $ene*iciul persoanelor asi)urate, in vederea= promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a $olilor pro*esionale/

,rofes%o !*e

3;

diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale $olilor pro*esionale! In vederea inc(eierii asi)urarii pentru accidente de munca si $oli pro*esionale si a

sta$ilirii cotei contri$utiei datorate, an)a&atorul are o$li)atia de a comunica asi)uratorului, printr.o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate con*orm #lasi*icarii Activitatilor din Economia ationala . #AE , numarul de an)a&ati, *ondul de salarii, precum si orice alte in*ormatii solicitate in acest scop! Declaratia se depune la sediul asi)uratorului, in termen de 3; de zile de la data do$andirii personalitatii &uridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz! In cazul modi*icarii uneia sau mai multor in*ormatii din declaratie, an)a&atorul are o$li)atia sa anunte asi)uratorul in termen de ,8 zile #ontri$utiile de asi)urari pentru accidentele de munca si $oli pro*esionale prevazute de "e)ea nr! 379@+;;+ privind asi)urarea pentru accidente de munca si $oli pro*esionale, pu$licata in Monitorul O*icial al Romaniei, Partea I, nr.454 din 27 iunie 2002 , se datoreaza numai de an)a&atori si de persoanele *izice care inc(eie, in conditiile le)ii, contracte de asi)urare pentru accidente de munca si $oli pro*esionale si care sunt asi)urate in sistemul pu$lic de pensii, con*orm "e)ii nr! ,>@+;;;, cu modi*icarile si completarile ulterioare! #ontri$utiile se sta$ilesc in *unctie de tari*e si clase de risc! Tari*ul de risc se determina pentru *iecare sector de activitate in *unctie de riscul de accidentare si de im$olnavire pro*esionala din cadrul sectorului respectiv! In cadrul tari*elor de risc, di*erentierea pe cate)orii de activitati se realizeaza prin clase de risc! Baza lunara de calcul pentru care se datoreaza contri$utia de asi)urari pentru accidente de munca si $oli pro*esionale o reprezinta *ondul total de salarii $rute lunare realizate! In situatia in care intr.o unitate e4ista activitati incadrate in mai multe clase de risc, $aza lunara de calcul o reprezinta *ondul total de salarii $rute lunare realizate corespunzator activitatilor incadrate in *iecare clasa de risc! #otele de contri$utie datorate de an)a&atori in *unctie de clasa de risc sunt sta$ilite de la ;,7: la 3,9:, aplicate asupra *ondului total de salarii $rute lunare realizate! #ontri$utia de asi)urari pentru accidente de munca si $oli pro*esionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand= = prestatii de asi)urari sociale care se suporta din *ondurile asi)urarilor sociale sau din *ondurile an)a&atorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit le)ii/ drepturile platite potrivit dispozitiilor le)ale in cazul des*acerii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de *unctionar pu$lic sau de mem$ru cooperator, altele decat cele acordate potrivit le)ii pentru perioada de preaviz/ = diurnele de deplasare si de dele)are, indemnizatiile de dele)are, detasare si trans*er,

3,

precum si drepturile de autor/ = = sumele reprezentand participarea salariatilor la pro*it/ premii si alte drepturi e4ceptate prin le)i speciale! #ontri$utiile de asi)urare pentru accidente de munca si $oli pro*esionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de +8 a lunii urmatoare celei pentru care se e*ectueaza plata drepturilor salariale! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atorului la *ondul de risc si accidente se poate consulta A e<! r$ 1$ %.' C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co "r%-'"%%*or *! !s%.'r!r%*e soc%!*e de s! !"!"e #onstituirea *ondului national unic de asi)urari sociale de sanatate se *ace din contri$utia de asi)urari sociale de sanatate, suportata de asi)urati, de persoanele *izice si &uridice care an)a&eaza personal salariat, din su$ventii de la $u)etul de stat, precum si din alte surse . donatii, sponsorizari, do$anzi, potrivit le)ii! Sunt asi)urati, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania! In aceasta calitate, au o$li)atia platii contri$utiei de asi)urare! #alitatea de asi)urat si drepturile de asi)urare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de resedinta in Romania! O$li)atia virarii contri$utiei pentru asi)urarile sociale de sanatate revine persoanei &uridice sau *izice care an)a&eaza persoane cu contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp partial, precum si persoanelor *izice, dupa caz! Persoanele &uridice sau *izice la care isi des*asoara activitatea asi)uratii sunt o$li)ate sa depuna lunar la casele de asi)urari, declaratii privind o$li)atiile ce le revin *ata de *ond! Asi)uratii au dreptul la un pac(et de servicii de $aza care cuprinde servicii medicale, servicii de in)ri&ire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale! Persoanele care nu *ac dovada calitatii de asi)urat $ene*iciaza de servicii medicale numai in cazul ur)entelor medico.c(irur)icale si al $olilor cu potential endemo.epidemic in cadrul unui pac(et minimal de servicii medicale, sta$ilit prin contractul.cadru! Fiecare asi)urat are dreptul de a *i in*ormat cel putin o data pe an, prin casele de asi)urari, asupra serviciilor de care $ene*iciaza, a nivelului de contri$utie si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si o$li)atiilor sale! Persoana asi)urata are o$li)atia platii unei contri$utii $anesti lunare pentru asi)urarile de sanatate, cu e4ceptia persoanelor care $ene*iciaza de asi)urare, *ara plata contri$utiei! #ontri$utia lunara a persoanei asi)urate se sta$ileste su$ *orma unei cote de 9,8:, care

3+

se aplica asupra!) -) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit/ veniturilor din activitati des*asurate de persoane care e4ercita pro*esii li$erale sau autorizate potrivit le)ii sa des*asoare activitati independente! #ontri$utiile se platesc ast*el!) -) lunar, pentru veniturile din salarii care se supun impozitului pe venit/ trimestrial, pentru veniturile din activitati des*asurate de persoane care e4ercita pro*esii li$erale sau autorizate potrivit le)ii sa des*asoare activitati independente! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atului la Fondul de asi)urari sociale de sanatate, se poate consulta A e<! r$ 1$ Co "r%-'"%! ' %"!"%% *! Fo d'* de !s%.'r!r% soc%!*e de s! !"!"e #onstituirea *ondului national unic de asi)urari sociale de sanatate se *ace din contri$utia de asi)urari sociale de sanatate, suportata de asi)urati, de persoanele *izice si &uridice care an)a&eaza personal salariat, din su$ventii de la $u)etul de stat, precum si din alte surse . donatii, sponsorizari, do$anzi, potrivit le)ii! Persoanele &uridice sau *izice la care isi des*asoara activitatea asi)uratii au o$li)atia sa calculeze si sa vireze casei de asi)urari o contri$utie de 9: datorata pentru asi)urarea sanatatii personalului din unitatea respectiva/ acestea au o$li)atia sa anunte casei de asi)urari orice sc(im$are care are loc in nivelul veniturilor! O$li)atia virarii contri$utiei pentru asi)urarile sociale de sanatate revine persoanei &uridice sau *izice care an)a&eaza persoane cu contract individual de munca sau conventie civila, precum si persoanelor *izice, dupa caz! Persoanele &uridice sau *izice la care isi des*asoara activitatea asi)uratii sunt o$li)ate sa depuna lunar la casele de asi)urari declaratii privind o$li)atiile ce le revin *ata de *ond! An)a&atorii si asi)uratii care au o$li)atia platii contri$utiei si care nu o respecta datoreaza ma&orari pentru perioada de intarziere, e)ale cu ma&orarile a*erente pentru intarzierea ac(itarii de$itelor catre $u)etul de stat! In cazul neac(itarii la termen, potrivit le)ii, a contri$utiilor datorate *ondului, # AS, direct sau prin casele de asi)urari, procedeaza la aplicarea masurilor de e4ecutare silita pentru incasarea sumelor cuvenite $u)etului *ondului si a ma&orarilor de intarziere, potrivit le)ii! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atorului la Fondul de asi)urari sociale de sanatate se poate consulta A e<! r$ 1$ %.( C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! co "r%-'"%%*or *! fo d'* de so+!>

33

In sistemul asi)urarilor pentru soma& sunt asi)urate, in conditiile prezentei le)i, persoanele *izice, denumite asi)urati! Asi)uratii pot *i!) -) c) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile le)ii, cu e4ceptia persoanelor care au calitatea de pensionari/ cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile le)ii/ straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile le)ii! Asi)uratii au o$li)atia sa plateasca contri$utiile de asi)urari pentru soma& si au dreptul sa $ene*icieze de indemnizatie de soma&, con*orm "e)ii nr! <9 din ,9 ianuarie +;;+ pu$licata in Monitorul O*icial nr! ,;3 din 9 *e$ruarie +;;+! An)a&atorii au o$li)atia de a retine si de a vira lunar contri$utia individuala la $u)etul asi)urarilor pentru soma&, in cota de ,:, aplicata asupra salariului de $aza lunar $rut! #ontri$utiile la *ondul de soma&, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de +8 a lunii urmatoare celei pentru care se e*ectueaza plata drepturilor salariale! Pentru neplata contri$utiilor datorate la termenele prevazute mai sus se aplica ma&orari de intarziere potrivit re)lementarilor le)ale privind e4ecutarea creantelor $u)etare! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atului la Fondul de soma& se poate consulta A e<! r$ 1$ Co "r%-'"%! ' %"!"%% *! Fo d'* de so+!># In sistemul asi)urarilor pentru soma& sunt asi)urati, in conditiile "e)ii nr! <9 din ,9 ianuarie +;;+, pu$licata in M!O! nr! ,;3 din 9 *e$ruarie +;;+, persoanele *izice, denumite asi)urati! Asi)uratii pot *i= = = cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile le)ii, cu e4ceptia persoanelor care au calitatea de pensionari/ cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile le)ii/ straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile le)ii! Asi)uratii au o$li)atia sa plateasca contri$utiile de asi)urari pentru soma& si au dreptul sa $ene*icieze de indemnizatie de soma&, con*orm "e)ii nr! <9@+;;+! An)a&atorii la care isi des*asoara activitatea asi)uratii, sunt o$li)ati sa depuna, in termen de +8 de zile calendaristice de la e4pirarea lunii pentru care se datoreaza contri$utiile, la a)entia pentru ocuparea *ortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind o$li)atiile de plata

37

catre $u)etul asi)urarilor pentru soma& si dovada e*ectuarii acestei plati! #on*or+ !r"$ 28 alin! %,' lit! a' din "e)ea nr! 75< din +<@,+@+;;9 pu$licata in Monitorul O*icial, Partea I nr,!;7< din +>@,+@+;;9, in anul +;;< cota de contri$utie la $u)etul asi)urarilor pentru soma& datorata de an)a&atori, prevazuta la art! +9 din "e)ea nr! <9@+;;+, cu modi*icarile si completarile ulterioare, este de +:! An)a&atorii au o$li)atia de a retine si de a vira lunar contri$utia individuala la $u)etul asi)urarilor pentru soma&, in cota de ,:, aplicata asupra salariului de $aza lunar $rut! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atorului la Fondul de soma& se poate consulta A e<! r$ 1$ 8$: C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! ,r%&% d Co "r%-'"%! ,e "r' co ced%% s% % de+ %0!"%% #on*orm Ordonantei de ur)enta nr! ,85 din ,< noiem$rie +;;8, pu$licata in Monitorul O*icial nr! ,;<7 din +> noiem$rie +;;8, incepand cu data de , ianuarie +;;9, cota de contri$utie pentru concedii si indemnizatii, este de ;,58:, aplicata la *ondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de soma&, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asi)urari sociale, si se ac(ita la $u)etul Fondului national unic de asi)urari sociale de sanatate! Persoanele asi)urate pentru concedii si indemnizatii de asi)urari sociale de sanatate in sistemul de asi)urari sociale de sanatate, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asi)urari sociale de sanatate, daca. des*asoara activitati pe $aza de contract individual de munca sau in $aza raportului de serviciu/ . des*asoara activitati in *unctii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii e4ecutive, le)islative ori &udecatoresti, pe durata mandatului, precum si mem$rii cooperatori dintr.o or)anizatie a cooperatiei mestesu)aresti, . $ene*iciaza de drepturi $anesti lunare ce se suporta din $u)etul asi)urarilor pentru soma&, in conditiile le)ii! De aceleasi drepturi $ene*iciaza si- asociatii, comanditarii sau actionarii/ administratorii sau mana)erii care au inc(eiat contract de administrare ori de mana)ement/ mem$rii asociatiilor *amiliale, persoane care inc(eie un contract de asi)urari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru in)ri&irea copilului $olnav, in conditiile in care au inceput sta)iul de cotizare pana la data de , ianuarie +;;9! #oncediile medicale si indemnizatiile de asi)urari sociale de sanatate, la care au dreptul asi)uratii, in conditiile prezentei ordonante de ur)enta, sunt38

a' concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de $oli o$isnuite sau de accidente in a*ara muncii/ $' concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea im$olnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, e4clusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau $oli pro*esionale/ c' concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate/ d' concedii medicale si indemnizatii pentru in)ri&irea copilului $olnav/ e' concedii medicale si indemnizatii de risc maternal! Baza de calcul pentru concediile medicale si indemnizatiile de asi)urari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 9 luni din cele ,+ luni din care se constituie sta)iul de cotizare, pana la limita a ,+ salarii minime $rute pe tara lunar, pe $aza carora se calculeaza contri$utia pentru concedii si indemnizatii! Din duratele de acordare a concediilor medicale, e4primate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare! "a sta$ilirea numarului de zile ce urmeaza a *i platite se au in vedere prevederile le)ale cu privire la zilele de sar$atoare declarate nelucratoare, precum si cele re*eritoare la sta$ilirea pro)ramului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca! Asi)uratii $ene*iciaza de concedii si de indemnizatii, in $aza certi*icatului medical eli$erat de medicul curant, con*orm re)lementarilor in vi)oare! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia pentru concedii si indemnizatii se poate consulta A e<! r$ 1$ 8$9 C!*c'*'* s% co "!-%*%"!"e! ,r%&% d Fo d'* de .!r! "!re ,e "r' ,*!"! cre! "e*or s!*!r%!*e Din Fondul de )arantare se asi)ura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca inc(eiate de salariati cu an)a&atorii impotriva carora au *ost pronuntate (otarari &udecatoresti de*initive de desc(idere a procedurii insolventei si *ata de care a *ost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti in continuare an)a&atori in stare de insolventa! #onstituirea, )estionarea si utilizarea Fondului de )arantare are la $aza urmatoarele principiia' principiul contri$utivitatii, con*orm caruia Fondul de )arantare se constituie pe $aza contri$utiilor datorate de an)a&atori/ $' principiul o$li)ativitatii, potrivit caruia an)a&atorii au, con*orm le)ii, o$li)atia de a participa la constituirea Fondului de )arantare/ c' principiul repartitiei, pe $aza caruia *ondul realizat se redistri$uie pentru plata drepturilor salariale datorate de an)a&atorii in stare de insolventa/

39

d' universalitatea o$li)atiei de plata a creantelor salariale, indi*erent de indeplinirea sau neindeplinirea o$li)atiei de contri$utie a an)a&atorilor/ e' Fondul de )arantare este independent de resursele )estionate de institutia de administrare/ *' Fondul de )arantare nu poate *ace o$iectul masurilor asi)uratorii sau al e4ecutarii silite! Resursele *inanciare ale Fondului de )arantare se constituie dina' contri$utia an)a&atorilor/ venituri reprezentand do$anzi, ma&orari de intarziere pentru neac(itarea in termenul de plata a contri$utiei la Fondul de )arantare, precum si din alte sume provenite din surse admise de le)e/ sume provenite din recuperarea de$itelor create in conditiile prezentei le)i, altele decat cele provenind din contri$utiile la Fondul de )arantare! An)a&atorii au o$li)atia de a plati lunar o contri$utie la Fondul de )arantare, in cota de ;,+8:, aplicata asupra *ondului total de salarii $rute lunare realizate de salariati! An)a&atorii au o$li)atia de a declara lunar contri$utia la Fondul de )arantare la or)anul *iscal competent, pana la data de +8 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale! Pentru inre)istrarea operatiunilor privind contri$utia an)a&atorului la Fondul de )arantare a creantelor salariale se poate consulta A e<! r$ 1$

3<

CA!ITO " & S%s"e+'* % for+!"%c !* co "!-%*%"!"%% cre! "e*or s% d!"or%%*or ,r%&% d ,erso !*'*/ !s%.'r!r%*e s% ,ro"ec"%! soc%!*! B!0! de d!"e % Access
&.# S%s"e+'* % for+!"%c s% s%s"e+'* % for+!"%o !* Sistemul in*ormational este un ansam$lu de principii, concepte, re)uli si te(nici *olosite pentru cule)erea, inre)istrarea si transmiterea datelor in vederea prelucrarii, pentru a o$tine in*ormatii care stau la $aza luarii deciziilor! Sistemul in*ormatic este o parte componenta a sistemului in*ormational care realizeaza trans*ormarea datelor in in*ormatii! Toate aceste trans*ormari sunt e*ectuate de catre calculator! O$iectivul *undamental al unui sistem in*ormatic consta in *urnizarea de in*ormatii corecte, relevante si la timp atat conducerii, cat si nivelelor operationale speci*ice unei unitati economice %compartamente sau servicii *unctionale', in vederea im$unatatirii si cresterii e*icientei economice! In concepere si realizarea unui sistem in*ormatic tre$uie sa se respecte mai multe principii. *undamentarea realizarii sistemului in*ormatic se va *ace pe criterii de e*icienta economica! Aceasta presupune evaluarea c(eltuielilor necesare pentru conceperea, realizarea, implementarea si e4ploatarea curenta a sistemului in*ormatic si compararea acestora cu e*ectele economice directe si indirecte o$tinute de unitatea economica/ . conceperea si realizarea unui sistem in*ormatic tre$uie sa *ie in concordanta cu cadrul de*inirea o$iectivelor *undamentale ale sistemului in*ormatic tre$uie sa se *aca in le)islativ 6 normativ/ concordanta cu cerintele in*ormationale ale conducerii unitatii, adica tre$uie sa se respecte aceste criterii *unctionale/ in conceperea si realizarea sistemului in*ormatic se recomanda utilizarea de solutii participarea nemi&locita a conducerii unitatii la conceperea si realizarea sistemului per*ormante/ in*ormatic este o$li)atorie in toate etapele de concepere, realizare si implementare a sistemului in*ormatic! Acest lucru se impune deoarece $ene*iciarul sistemului in*ormatic sta$ileste atat o$iectivul )eneral, dar si o$iectivele speci*ice ale viitorului sistem in*ormatic si asi)ura resursele materiale, umane si *inanciare pentru realizarea si implementarea sistemului in*ormatic/ asi)urarea unui )rad inalt de securitate si con*identialitate a datelor si prelucrarilor! E4ista mai multe metodolo)ii de realizare a sistemelor in*ormatice! Acestea suntmetodolo)ia clasica, metodolo)ia sistemica, metodolo)ia orientata o$iect!
35

Metodolo)ia sistemica, *olosita in realizarea sistemului in*ormatic, in cazul de *ata, are la $aza teoria sistemelor! Sistemul in*ormatic este privit pe 3 niveluri- nivelul conceptual, nivelul relational %lo)ic', nivelul *izic! vanta'ele utilizarii acestei metodolo)ii sunt- se a4eaza pe conceptul de $aza de date, o*era coerenta si sta$ilitate, elimina redundanta! #a de"avanta'e putem aminti- de*iciente in modelare si prelucrare, posi$ilitatea aparitiei de discrepante intre modelele datelor si modelele prelucrarilor! &.#.# A !*%0! +ode*'*'% co ce,"'!* Scopul modelului conceptual al datelor consta in e4primarea modului in care datele din sistemul in*ormational re*lecta realitatea, urmarind sa serveasca drept suport de comunicare intre utilizator si in*ormatician! Modelul E TITATE.ASO#IERE are in vedere conceptele lumii reale care sunt )rupate in doua clase distincte- entitati si asocieri. "a $aza *ormalismului E TITATE.ASO#IERE sta entitatea, care reprezinta un o$iect concret sau a$stract si care se caracterizeaza prin urmatoarele elementeEntitatea reprezinta un o$iect concret sau a$stract si care se caracterizeaza prin urmatoarele elemente

Apartine spatiului pro$lemei de rezolvat %*ace parte sau este relevant pentru realitatea Are o e4istenta de sine statatoare / Poate *i identi*icat in raport cu celelalte o$iecte de acelasi tip! Ansam$lul tuturor entitatilor care au aceleasi caracteristici constitutive *ormeaza tipul de

o$servata'/

entitate! O entitate poate apartine mai multor tipuri de entitati di*erite! O entitate este reprezentata de un ansam$lu de atri$ute! Atributul este o caracteristica a entitatii, el poate lua pentru o anumita entitate una sau mai multe valori sau )rupuri de valori de un anumit tip! El poate *i privit ca o varia$ila careia i se pot asocia o multime de valori prin intermediul unui indicator comun! Atri$utele sunt re*lectate printr.un continut concret denumit valoare, care reda nivelul real al *enomenelor si proceselor economice cuanti*icate prin intermediul entitatii! In realizarea modelului entitate.asociere o importanta deose$ita o reprezinta sta$ilirea corecta a identi*icatorului entitatii, notiune care desemneaza un atri$ut sau un )rup minimal de atri$ute care primesc valori unice pentru *iecare atri$ut si care pot servi ast*el la identi*icarea *ara ec(ivoc a acestora! De cele mai multe ori, pentru simplitate, se recur)e la coduri, care sunt atri$ute construite special ast*el incat sa raspunda cerintelor de identi*icare sau atri$ute de tip

3>

numar de ordine sau numarul aparitiei! Asocierea reda le)aturile sau corespondentele dintre doua sau mai multe entitati, in care *iecare &oaca un anumit rol! O asociere nu are o e4istenta de sine statatoare, ea depinzand de e4istenta entitatilor pe care le lea)a! Cn alt element cu o importanta deose$ita in proiectarea $azei in*ormationale il reprezinta sta$ilirea corecta a cardinalitatilor, adica a modului in care entitatile participa la asociere! Valorile uzuale pentru cardinalitati sunt- ;,, / ,,, / ;,n / ,,n! Practic, modelul conceptual privind $aza in*ormationala a sistemului in*ormatic privind evidenta personalului si calculul salariilor se prezinta ast*el Principalele entitati ale modelului sunt- SA"ARIATI, STATEHSCB, STATHSA"ARII!
=

E "%"!"e! S!*!r%!"% )rupeaza atri$utele necesare descrierii in*ormationale a oricarui salariat( avand cheie primara atri$utul ID( chei externe ) atri$utul %d?s!*!r%!" prin care se *ace le)atura cu ta$ela STATEHSCB, si STATHSA"ARII! #elelalte atri$ute sunt- nume, prenume, *unctie, salarH$rut, dataHintrare, dataHiesire!

E "%"!"e! STATE?SUB, are cheie primara atri$utul ID, iar celelalte atribute suntidHsalariat, zileHlucrate, $rutHrealizat, avans, restHplata, deduceri, luna, an! E "%"!"e! STAT?SALARII are cheie primara atri$utul ID, iar celelalte atribute suntidHsalariat, salariuH$rut, casHsalariat, soma&Hsalariat, sanatateHsalariat, venitHnet, deducereHpers, $azaHcalcul, impozit, net, avans, restHplata !

&.#.$ A !*%0! +ode*'*'% re*!"%o !* Pornind de la modelul relational am o$tinut $aza de date *olosind S2BD Access, mai intai prin crearea ta$elelor corespunzatoare pornind de la relatiile o$tinute, apoi prin implementarea le)aturilor dintre acestea, in vederea asi)urarii restrictiilor de inte)ritate re*erentiala! #oncret, la nivelul S2BD Access, restrictiile de inte)ritate re*erentiala se indeplinesc cu a&utorul relatiilor %Relations(ips' de*inite la crearea $azei de date! Modul in care se prezinta $aza de date si relatiile dintre ta$ele, asa cum sunt ele reprezentate in cadrul Relations(ips din cadrul $azei de date realizate in A##ESS este redat mai &os!

7;

&.$ E*!-or!re! ,ro.r!+e*or Ela$orarea componentei operationale a sistemului in*ormatic privind evidenta personalului si calculul salariilor, s.a *acut pornind de la sistemul de meniuri proiectat!

Butoanele prezentate au urmatoarele *unctii. prin e*ectuarea unui clicI cu mouse.ul pe $utonul ASA"ARIATI1, utilizatorul va desc(ide *orma SA"ARIATI , unde va putea introduce noi inre)istrari sau e*ectua modi*icari!

7,

#el de.al doilea meniu poate *i accesat prin e*ectuarea unui clicI pe $utonul A"C A OCA1 unde se pot introduce date pentru )enerarea statului de salarii-

Pentru a desc(ide *orma ASTATE "C ARE1 mai intai tre$uie intoduse, intr.o *ereastra de dialo) luna si anul pentru a se )enera statul de salarii pentru luna si anul respectiv,

7+

dupa care se va desc(ide *orma STATE,, unde putem vizualiza inre)istrarile si claculele pentru impozitele a*erente salariilor!

Apasand pe $utonul de comanda

se poate vizualiza si lista statul de salarii pentru se va putea vizualiza si lista notele

luna selectata, iar apasand pe $utonul de comanda

conta$ile a*erente inre)istrarii salariilor! Aceste rapoarte pot *i consultate la sectiunea Ane4e! Baza de date EVI?SAL cuprinde- ta$ele, intero)ari, rapoarte!

4$8$ E*!-or!re! r!,o!r"e*or #u a&utorul rapoartelor, utilizatorul sistemului in*ormatic poate vizualiza cu usurinta in*ormatiile prelucrate sau le poate printa, in *unctie de necesitati! Principalele rapoarte ale sistemului suntSA"ARIATI JCERK, STATE, OTA#O TABI"A!
73

Sistemul in*ormatic pentru evidenta personalului si calculul salariilor, asa cum a *ost conceput, permite o utilizare *acila, precum si o compati$ilitate *oarte mare cu sistemul de operare LindoMs NP! In ceea ce priveste cerintele in*ormationale *ormulate de catre conducerea intreprinderii pentru care a *ost conceput sistemul in*ormatic, el *urnizeaza toate in*ormatiile considerate necesare de catre acestea, pentru evidenta salariatilor! #a etapa urmatoare a ela$orarii practice a sistemului in*ormatic se prezinta etapa de e4ploatare si mentinere in *unctiune! E4ploatarea curenta a sistemului in*ormatic consta in mentinerea acestuia intr.o permanenta stare de *unctionare, prin care se *olosesc in mod practic $aza de pro)rame si $aza de date! Mentinerea starii de *unctiune consta in corectarea tuturor erorilor care apar pe parcurs, deoarece unele anomalii aparute in timpul e4ploatarii pot conduce la modi*icari in structura si conceptia pro)ramelor! Tot le)at de mentinerea in *unctiune a sistemului in*ormatic este si *unctionarea corecta a sistemului electronic de calcul pe toata durata de e4ecutie a pro)ramelor, inclusiv remedierea oricaror de*ectiuni aparute! E4ploatarea curenta si mentinerea in *unctiune a sistemelor in*ormatice asi)ura *unctionarea acestuia pe toata durata lui de e4ecutie! Implementarea sistemului in*ormatic se poate realiza cu usurinta, instalarea sa *iind *oarte usoara ! Sistemul in*ormatic pentru evidenta personalului si calculul salariilor este usor de *olosit, iar modul in care a *ost )andit urmeaza in mod natural lo)ica conta$ila, *iind usor de asimilat! "a testarea sa cu date reale rezultatele o$tinute au *ost corecte!

77

CA!ITO " ' Analiza gestiunii resurselor u,ane


Functionarea oricarei activitati economio 6 sociala, este de neconceput *ara prezenta si interventia omului, care nu este numai purtatorul unor nevoi de consum, ci si posesor al unor a$ilitati ce.i permit sa actioneze in scopul satis*acerii acestor nevoi! In analiza )estiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are in vedere *aptul ca munca se mani*esta ca *actor de productie numai in stare activa si nu su$ *orma unei resurse stocate! "a nivelul intreprinderii, analiza )estiunii resurselor umane, vizeaza atat aspecte cantitative, re*eritoare la dinamica personalului pe total si anume anumite cate)orii, utilizarea timpului de munca, cat si calitative, re*eritoare la cali*icare, or)anizare si impactul asupra productivitatii precum si e*ectele cresterii acesteia! In consecinta, principalele pro$leme care *ac o$iectul analizei )estiunii resurselor umane sunt- dinamica e*ectivului de personal pe total si cate)orii , analiza sta$ilitatii personalului, analiza cali*icarii *ortei de munca, analiza utilizarii timpului de munca, analiza e*icientei utilizarii resurselor umane! 5$1$ D% !+%c! efec"%&'*'% de ,erso !* ,e "o"!* s% c!"e.or%% Dinamica e*ectivului de personal pe total si cate)orii pune in evidenta dimensiunea potentialului te(nico.economic le)ata de acest *actor de $aza al productiei 6 munca, in raport de realizarile perioadelor anterioare si necesarul presta$ilit! In consecinta, se sta$ileste modi*icarea a$soluta % ', pe total personal si cate)orii!
* = * , * ;

in care%;' 5$2$

E numarul de personal %mediu sau scriptic' realizat %,' si cel din $aza de comparatie

A !*%0! s"!-%*%"!"%% ,erso !*'*'% O conditie importanta pentru utilizarea deplina si e*icienta a *ortei de munca e4istente in

unitatile economice o constituie asi)urarea unei sta$ilitati cat mai mari a acesteia! Mo$ilitatea *ortei de munca apare atat su$ *orma intrarilor, cat si a iesirilor indi*erent de cauza )eneratoare si poate modi*ica numarul mediu scriptic intr.o anumita perioada! Insa, in analiza miscarii *ortei de munca se *ace distinctie intre circulatie si *luctuatie, in *unctie de cauzele care le provoaca! !irculatia fortei de munca reprezinta miscarea personalului intreprinderii, in cursul unei perioade, atat din punctul de vedere al intrarilor, cat si al iesirilor din cauze normale %trans*er, $oala, pensionare, deces, invaliditate, studii, o$li)atii cetatenesti etc!'! +luctuatia fortei de munca constituie un *enomen anormal, *iind determinat de iesirile
78

din intreprindere *ara apro$area conducerii sau prin des*acerea contractului de munca, urmare a incalcarii prevederilor contractului colectiv de munca! In analiza sta$ilitatii personalului se utilizeaza o serie de indicatori care caracterizeaza intensitatea acestui *enomen= Coef%c%e "'* +%sc!r%% "o"!*e %#m', calculat ca raport intre totalul intrarilor %I' si iesirilor %E' si numarul mediu scriptic % '!m = ! % e' = % +, ,;; * , ,;; * ! %i' = % ,;; *

Coef%c%e "'* de f*'c"'!"%e, sta$ilit ca raport intre totalul iesirilor ne&usti*icate sau *ara apro$area conducerii %En' si numarul mediu scriptic!f = ,n ,;; *

In cazul nostru, nu este necesara calcularea acestui coe*icient, deoarece nu au e4istat iesiri ne&usti*icate! Analiza dinamicii sta$ilitatii permite descoperirea tendintelor *enomenului si adaptarii celor mai adecvate masuri pentru limitarea lui! Totodata, se impune adancirea studiului sta$ilitatii personalului la nivelul su$diviziunilor intreprinderii, pentru a descoperi cauzele si locurile in care intensitatea ei este mai mare! O atentie deose$ita tre$uie acordata *luctuatiei, care poate avea pro*unde implicatii in activitatea intreprinderii! In acest sens, *luctuatia se prezinta su$ doua *orme. ca un *apt consumat . *luctuatia e*ectiva %activa' si . ca un *enomen in devenire . *luctuatie potentiala %latenta', su$ *orma intentiei de a parasi intreprinderea, din cauze mai mult sau mai putin intemeiate! Fluctuatia potentiala se poate trans*orma in *luctuatie activa daca nu s.au luat intre timp, masuri de preintampinare, *iind c(iar mai )rava, prin dimensiunile mai mari pe care le poate avea, precum si prin e*ectele ne)ative pe care le )enereaza asupra climatului psi(osocial din intreprindere! Din acest motiv, cunoasterea dimensiunilor *luctuatiei latente si a componentei *luctuantilor potentiali reprezinta o necesitate in cadrul or)anizarii stiinti*ice a muncii! Proportiile *luctuatiei o)lindesc, printre altele, )radul de inte)rare a oamenilor in munca, in pro*esie si in intreprindere, relatiile *ormale si ne*ormale, satis*actia muncii si conditiile psi(osociale din intreprindere, modul de or)anizare sindicala, modul de respectare a contractului colectiv de munca, conditiile de munca, precum si o serie de *actori su$iectivi cu caracter individual!

79

"imitarea tendintei de *luctuare si evitarea trans*ormarii *luctuatiei potentiale in *luctuatie activa, prin masuri corespunzatoare, au e*ecte *avora$ile asupra cresterii )radului de sta$ilitate a *ortei de munca, care se poate aprecia cu a&utorul a doi indicatori stagiul in aceeasi unitate %St', calculat ca raport intre vec(imea %t' in intreprinderea analizata, a *iecarui lucrator si vec(imea totala %T' in campul muncii a acestuia, e4primata in aniSt = t -

Valoarea ma4ima a coe*icientului este , si indica o sta$ilitate *oarte $una! vec2i,ea ,edie 3in ani4 in aceeasi unitate % - ' poate caracteriza mai *idel sta$ilitatea *ortei de munca si se determina ca o medie ponderata a vec(imii in ani a muncitorilor in unitate %t' cu numarul muncitorilor avand aceeasi vec(ime % '- = ( * t ) *

#u cat vec(imea medie va *i mai mare %avand in vedere si data in*iintarii intreprinderii', cu atat sta$ilitatea *ortei de munca este mai $una! 5$8$ A !*%0! c!*%f%c!r%% for"e% de +' c! "atura cantitativ.structurala se intre)este cu cea calitativa, care se concretizeaza in per*ormantele muncii ca *actor al productiei! nemi&locit de nivelul cali*icarii *ortei de munca! Formarea, per*ectionarea si cali*icarea *ortei de munca se e4prima prin caracteristici calitative %insusiri intelectuale, cunostinte )enerale si de specialitate', cantitative %varsta, vec(ime in meserie sau pro*esie, in intreprindere' si a*ective %atasamentul *ata de intreprindere, relatiile in )rupul de munca'! Analiza calitativa a *ortei de munca tre$uie sa evidentieze urmatoarele aspecte. . . structura *ortei de munca pe *orme de realizare a cali*icarii si per*ectionarii acesteia/ evolutia )radului de cali*icare a muncitorilor/ analiza concordantei dintre )radul de cali*icare a muncitorilor si )radul de comple4itate a lucrarilor e4ecutate! In ceea ce priveste structura *ortei de munca pe *orme de realizare a cali*icarii si per*ectionarii, se poate *ace o )rupare a *ortei de munca pe principalele *orme de scolarizare ale acesteia- a$solventi ai scolilor pro*esionale/ ucenici la locul de munca/ a$solventi ai liceelor de specialitate/ a$solventi ai invatamantului superior %te(nic, economic'!
7<

ivelul de cali*icare al personalului reprezinta un

aspect important, deoarece dimensionarea productiei si evolutia productivitatii muncii depind

De asemenea, se poate evidentia o alta structurare pe *orme de per*ectionare- a$solventi de cursuri postliceale/ a$solventi de cursuri postuniversitare/ doctorat! Indicatorul pe $aza caruia se analizeaza cali*icarea personalului dintr.o unitate economica este coef%c%e "'* c!*%f%c!r%% +ed%% %O', care se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata intre cate)oria de incadrare %.' si numarul de personal %n' din cate)oria respectiva/= ( n . ) ( n )

Tendinta de crestere a coe*icientului va indica preocuparea intreprinderii pentru ridicarea cali*icarii muncitorilor! In ceea ce priveste modul de *olosire a *ortei de munca cali*icata se poate utiliza coef%c%e "'* de co cord! "! %Oc', calculat pe $aza raportului/! = / /0

in care- O" E coef%c%e "'* de co+,*e<%"!"e !* *'cr!r%*or, sta$ilit cu a&utorul relatiei/0 =

% *h t ' *h
t E cate)oria de incadrarea lucrarilor! Veri*icarea concordantei dintre cali*icarea *ortei de munca si )radul de comple4itate a

in care- ( E numarul de ore normate realizate pe cate)orii de incadrare a lucrarilor/

lucrarilor se realizeaza si prin intermediul analizei structurii muncitorilor pe trepte de cali*icare si volumul lucrarilor pe cate)orii! ivelul cali*icarii *ortei de munca se re*lecta in principalii indicatori ai per*ormantei economico.*inanciare, printre care mentionam- productivitatea muncii/ volumul productiei/ ci*ra de a*aceri/ calitatea produselor/ costurile de productie/ pro*itul si rata renta$ilitatii/ utilizarea activelor *i4e %randamentul'/ competitivitatea productiei pe piata! 8!7! A !*%0! '"%*%0!r%% "%+,'*'% de +' c! Ctilizarea inte)rala a timpului de munca constituie una din laturile e4tensive de *olosire a *ortei de munca! Prin analiza se urmareste descoperirea rezervelor e4istente pe linia utilizarii complete a timpului de munca, precum si a cauzelor care determina utilizarea incompleta a acestuia si a determinarii e*ectelor economico.*inanciare! Modalitatea principala utilizata in analiza *olosirii timpului de munca reprezinta urmarirea evolutiei ponderii timpului e*ectiv lucrat si a timpului nelucrat, iar acesta din urma pe principalele cauze! Pentru caracterizarea *olosirii timpului de munca se *oloseste indicatorul .r!d'* de '"%*%0!re ! fo d'*'% de "%+, +!<%+ d%s,o %-%*, determinat dupa relatia75

1uf =

-e - ma4

in careTe E *ondul de timp e*ectiv/ Tma4 E *ondul de timp ma4im disponi$il! Analiza utilizarii timpului de munca urmareste nu numai modul in care s.a *olosit timpul de munca si a cauzelor care au determinat utilizarea incompleta a acestuia, ci si implicatiile economico.*inanciare a timpului nelucrat! Fondul de timp nelucrat este determinat ca di*erenta intre *ondul de timp e*ectiv si cel ma4im disponi$il %T, 6 T;', dar poate *i determinat si prin insumarea timpului nelucrat pe cauze-n = tn %,' + tn % + ' + tn %3' + !!! + tn % n '

In acest caz, se pot evidentia e*ectele economice asupra principalilior indicatori pentru *iecare cauza care a determinat utilizarea incompleta a timpului de munca! Determinarea e*ectelor economice ale *olosirii incomplete a timpului de munca asupra indicatorilor economico.*inanciari prezinta o importanta deose$ita, deoarece *olosirea completa a timpului de munca reprezinta o rezerva ce concretizeaza e*ortul propriu al a)entului economic, de cele mai multe ori *ara c(eltuieli suplimentare! 5$5$ A !*%0! ef%c%e "e% '"%*%0!r%% res'rse*or '+! e Analiza e*icientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu a&utorul urmatorilor indicatori- productivitatea muncii medii si mar)inale/ pro*itul pe un salariat! Productivitatea muncii este o cate)orie economica comple4a si dinamica si reprezinta insusirea muncii de a crea o anumita cantitate de valori de intre$uintare intr.o unitate de timp, re*lectand in ultima instanta e*icienta cu care este c(eltuita o cantitate de munca! Ea poate *i determinata in unitati *izice %naturale, natural.conventioanale', in unitati de munca si valorice! In cazul utilizarii indicatorilor valorici, productivitatea muncii poate *i determinata pe $aza valorii productiei e4ecitiului, valorii adau)ate si ci*rei de a*aceri, la nivelul unui salariat %anuala, zilnica si orara'!

CAPITOLUL VI
7>

Co c*'0%%
In urma analizei situatiei *inanciar.patrimoniale e*ectuate la Societatea #omerciala TRATTORIA DI VE ETIA S!R!"! se pot sintetiza cateva aspecte esentiale cu privire la activitatea des*asurata in perioada +;;7 . +;;9! Datorita speci*icului sau de activitate, societatea tre$uie sa *ie dia)nosticata tinandu.se cont de o serie de *actori interni le)ati de procesul te(nolo)ic care contine un *lu4 complet % *ara specializare pe etape de prelucrare'! Acest aspect conduce la o renta$ilitate mai scazuta si la di*icultati in plani*icarea si urmarirea costurilor, pro*iturilor si calitatii produselor/ modul de or)anizare si conducere a activitatii care necesita simpli*icarea *lu4urilor si le)aturilor intre compartimente/ personalul salariat, productivitatea muncii, e4perienta si specialistii/ aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare activitatii de $aza se realizeaza zilnic, pe $aza de comenzi/ preturile practicate sunt competitive %unde reprezinta unul dintre principalele avanta&e alaturi de calitatea produselor'! Analizand indicatorii valorici )enerali s.a putut o$serva o evolutie *avora$ila a acestora in +;;8 si +;;9, re*lectata in primul rand in volumul total, de activitate, nivelul ci*rei de a*aceri si al valorii adau)ate ca urmare a practicarii unor preturi su$ nivelul ratei in*latiei si micsorarii ritmului de crestere *izica a productiei vandute in conditiile unei cresterii continue a preturilor la materiile prime si materialele de $aza, urmand apoi o evolutie spectaculoasa in anul +;;<! Din pac(etul de masuri cu aplica$ilitate incepand cu anul +;;< vitale pentru societate, vor *i cele care vizeaza activitatea comerciala si anume. . consolidarea si e4tinderea actualei retele de vanzare/ sta$ilizarea si atin)erea nivelelor prevazute si cointeresarea mai $una a rezultatelor din productie cu nivelul salariilor platite printr.un nou sistem de salarizare stimulativ corelat cu cresterea productivitatii muncii %politica de salarizare'/ . re)andirea modului de *unctionare si o mai $una or)anizare a centrelor de pro*il avand ca o$iectiv de $aza cresterea e*icientei economice si mai ales a responsa$ilitatii *ata de rezultatele o$tinute/ . . renuntarea la produsele nerenta$ile si concentrarea e*orturilor spre produsele cerute/ continuarea im$unatatirii calitatii produselor/

8;

. . . . . . . .

crearea de noi produse si introducerea rapida a acestora %mai repede decat o poate *ace concurenta'/ timpi de servire mai mici/ initierea unei campanii promotionale in vederea im$unatatirii ima)inii *irmei/ realizarea unei plani*icari simple si clare a activitatii pentru im$unatatirea luarii deciziilor si cresterii renta$ilitatii/ reducerea costurilor de productie prin scaderea consumurilor speci*ice, a c(eltuielilor neproductive, si a pierderilor in timpul manipularii materialelor si transportul/ micsorarea stocurilor *ara miscare sau cu miscare lenta/ lic(idarea cauzelor de *ormare a unor stocuri avand in vedere )radul mare de perisa$ilitate al materiilor prime/ evitarea si eliminarea crizelor de lic(iditati printr.o mai $una plani*icare a *lu4ului acestora si asi)urarea unor active lic(ide care sa )enereze disponi$ilitati su*iciente pentru a intampina necesarul pe , . + ani/ In *inal tre$uie mentionat ca un rol important in $una des*asurare a activitatii de

productie il are ec(ipa mana)eriala! Este necesar ca aceasta sa respecte anumite re)uli *inanciare si de mana)ement care vizeaza asi)urarea *ondurilor necesare des*asurarii activitatii societatii, procurarea acestor *onduri la timpul potrivit si la un pret avanta&os, o $una cola$orare intre mem$rii ec(ipei si asi)urarea inte)ritatii patrimoniale!

8,

Ane5a nr. # Studiu de caz Calculare si inregistrare stat slarii pentru luna aprilie $11. la S.C.

TRATTORIA DI VENETIA S.R. . . ,! +! 3! 7! 8! 9! <! 5! >! ,;! Total salarii $rute 6 >!589 lei/ Suma Ve %" -r'" Co "r%-'"%%/ d% c!re# #ontri$utia la *ondul de soma& ,:GV$ #AS %>,8:GV$rut' #ASS %9,8:GV$rut' Ve %" e" Total deduceri personale Ve %" %+,o0!-%* Impozit ,9: Res" de ,*!"! @$956/33 1$6:5/52 >5,89 >39,3+ 97;,97 9$193/49 7!+8;,;; 8$@83/49 9+5,55 :$552/33

,' Inre)istrarea salariilor de plata 641


#(eltuieli cu salariile personalului

421
Personal 6 salarii datorate

>!589,;;lei

+' Retinerile din salarii421


Personal 6 salarii datorate

7 48:2
#ontri$! personal la *d! de soma&

+!3;7,;;lei >5,89lei

4814

97;,97lei

#ontri$! an)a&at pt! asi)! soc! de sanatate

4812
#ontri$! personalului pt! pensia suplim!

>39,3+lei

444
Impozitul pe salarii

9+5,55lei

8+

3' #ontri$utiile societatii. #!A!S! ,>,8:6451


#ontri$! unitatii la asi)! sociale

4811
#ontri$! unitatii la asi)! sociale

,!>+,,>+lei

. soma& +:6452
#ontri$! unitatii pt! a&utorul de soma&

48:1
#ontri$! unitatii la *d! de soma&

,><,,+lei

. #!A!S!S! 9:6458
#ontri$! unitatii pt! asi)! soc!sanatate

4818
#ontri$ unitatii pt! asi)! soc! sanatate

8>,,39lei

. *ond accidente si $oli pro*esionale ;,983 6451


#ontri$! unitatii la asi)! sociale

4811$ACC
#ontri$! unitatii la asi)!sociale!A##

9+,55lei

. #omision #amera de Munca ;,<8: 685


#(! cu alte impozite, ta4e si varsaminte

44:$CM
Fd! speciale . ta4e si varsaminte asim!

<3,>+lei

#ontri$utia pt! concedii si indemnizatii ;,58:6458$CCI


#ontri$! unitatii pt! ##I

4818$CCI
#ontri$ unitatii pt! ##I

53,<5lei

. Fond creante salariale ;,+8:6452$CS


#ontri$! unitatii pt! a&utorul de soma&

48:1$CS
#ontri$ unitatii pt! #S

+9,97lei

7' Plata salarii421


Personal 6 salarii datorate

5811
#asa In lei

<!88+lei

BIBLIOGRAFIE
83

1$ Iose*ina Morosan, Analiza economico.*inanciarP! Te(nici si metode, Editura Fundatiei RomQnia de MQine, Bucuresti, +;;9, 2!Ristea Mi(ai, #onta$ilitatea *inanciarP a Rntreprinderii, Editura CniversitarP, BucureSti, +;;8 8! Ionescu #icilia 6 Bazele conta$ilitPtii, Editura Fundatiei RomQnia de MQine, Bucuresti, +;;8, 4! #oman Florin, . #onta$ilitate *inanciarP, Editura Fundatiei RomQnia de MQine, Bucuresti, +;;9! 5! Stanciu V! 6 Sisteme in*ormatice de )estiune, Tri$una EconomicP, BucureSti, ,>>> 6! Fusaru Doina, Mares Daniel, Mi(ai 2a$riel . Visual Basic si Access, Editura Fundatiei RomQnia de MQine, Bucuresti, +;;,, :$ 2(erasim Fenovic 6 Pro)ramare si $aze de date, Editura FundaTiei RomQnia de MQine, Bucuresti,
9$ G G G "e)ea conta$ilitPtii nr! 5+@,>>,, repu$licatP Rn M!O! nr! 75@ ,7!;,!+;;8! @$ G G G Ministerul Finantelor Pu$lice, Ordinul nr! ,<8+@+;;8, Re)lementPri conta$ile con*orme cu directivele, M!O! nr! ,;5; $is@3;!,,!+;;8! 13$ G G G "e)ea privind #odul *iscal nr! 8<,@ +;;3, pu$licatP Rn Monitorul o*icial, nr! >+<@ +3!,+!;3, recti*icat Rn- M!O! nr! ,,+@;9!;+!+;;7 11! G G G OrdonanTa nr! 53@+;;7 pentru modi*icarea si completarea "e)ii nr! 8<,@ +;;3, privind #odul *iscal, M!O! nr! <>3@+<!;5!+;;7/

12$ G G G Ordonanta 2uvernului nr! ,@+;;9, apro$ata prin "e)ea nr! ,5;@+;;9/ 18$ G G G Ordonanta 2uvernului nr! 38@+;;9, cu modi*icarile ulterioare/ 14$ G G G "e)ea nr! 3>>@+;;9, prin care a *ost pu$licata in M!O! >;,@+;;9/ 15$ G G G Ordonanta de ur)enta a 2uvernului nr! ,85@+;;8/ 16$ G G G Ordonanta de ur)enta a 2uvernului nr! >,@+;;9/ 1:$ G G G "e)ea nr! +<9 din +3 iunie +;;7/ 19$ G G G "e)ea nr! ,>@+;;; privind sistemul pu$lic de pensii si alte drepturi de asi)urari sociale/ 1@$ G G G "e)ea nr! 83@+;;3 % M!O! nr! <+ din ;8!;+!+;;3'. modi*icata prin "e)ea nr! 87,@+;;3 % M!O! nr!>,3@,>!,+!+;;3'/ 23$ G G G "e)ea nr!,7+@,>>5 %M!O! +9;@,3!;<!,>>5' . privind acordarea tic(etelor de masa/ %=!2! nr!8@,>>> %M!O!+9@+8!;,!,>>>' . norme de aplicare a "e)ii nr!,7+@,>>5/ 21$ G G G Ordinul nr!377@+;;+ %M!O! 8>7@,+!;5!+;;+' . pentru sta$ilirea valorii nominale inde4ate a unui tic(et de masa/ 22$ Ordinul 595@+;;; %M!O! +<7@,9!;9!+;;;' . precizari de aplicare a ormelor'/ 28$ #olectia revistei AImpozite si Ta4e- +;;8 6 +;;</ 24$ #olectia revistei ATri$una Economica1 +;;8.+;;9!

87