Sunteți pe pagina 1din 4

Totalizarea 2 (CS) 1.CS Transmiterea IG se bazeaza -Replicare si mitoza 2. CS Realizarea IG se bazeaza pe: -transcriptie si tanslatie 3.

CS Pastrarea IG se bazeaza pe: -reparatie 4. Gena ADN-polimerazei -codifica pentru sinteza ADN-polimerazei 5. Gena Met-ARNt -codifica sinteza ARNt pentru metionina 6. Gena ARNr 28S -codifica pentru sinteza ARNr 28S 7. Gena catalazei -codifica pentru sinteza catalazei 8. Gena COL1A1 -codifica pentru sinteza colagenului 9. Gena H2B -codifica pentru sinteza histonei H2B 10. Gena peptidil-transferazei -codifica pentru sinteza peptidil transferazei 11. Gena INSR -codifica pentru sinteza receptorului insulinic 12. CS Produsul transcriptiei genelor nucleare este: -preARN 13. CS Produsul translatiei este: -polipeptidul 14. Transcriptia asigura -realizarea IG 15. Translatia asigura: -realizarea IG 16. Replicarea asigura: -transmiterea IG 17. Reparatia asigura -pastrarea IG 18. CS Perioadele ciclului celular caracteristice neuronului sunt: -G0 19. CS Perioadele ciclului celular caracteristice hepatocitului sunt: -Go; si in anumite conditii G1 > S > G2 > Mitoza 20. CS Parioadele ciclului celular caracteristice celulelor STEM sunt: -G1 > S > G2 > Mitoza 21. CS La ecuatorul celulei sunt identificati 23 de bivalenti in: -metafaza meiozei reductionale 22. CS La ecuatorul celulei sunt depistati 46 crs bicromatidieni in: -metafaza mitozei celulelor somatice 23. CS La formarea complexului de iniiere a transcripiei principalii participani acioneaz n ordinea urmtoare: -TFIID, A, B, F, ARN-polimeraza II, E, H

24. CS Exonii genelor de clasa II se caracterizeaz: -conin informaia despre un domeniu proteic 25. CS Celula ce intr n meioz este: -gametocitul I

Totalizarea 2 (CM) 1. CM Elemente ale genelor de clasa I -promotor, partial transcris -terminator -secvente codante -secvente necodante -SIT+1 2. CM Elemente ale genelor de clasa II -promotor, netranscris -SIT+1 -secventa lider -secvente codante -secvente necodante -terminator -situs poliA -enhanceri si silenceri 3. CM Elemente ale genelor de clasa III -terminator -secvente necodante -secvente codante -promotor, transcris -SIT+1 4. CM Etape ale expresiei genei ARNr5S pot fi: -transcriptia -processingul preARN 5. CM Etape ale expresiei H+-ATPazei pot fi: -maturizarea polipeptidului -splicingul -translatia -transferul ARNm din nucleu in citoplasma -PoliA-adenilarea -CAP-area -processingul preARN -transcriptia 6.CM Etape ale expresiei genelor ARNt pot fi: -transcriptia -processingul preARN -transferul ARNt din nucleu in citoplasma

7. CM Etape ale expresiei genei Insulinei pot fi: -transcriptie -translatie -CAP-are -PoliA-adenilare -splicing -transferul ARNm din nucleu in citoplasma -maturizarea polipeptidului 8. CM Etape ale reparatiei BER pot fi: -completarea golului cu dNTP -ligarea fragmentului cu reintregirea mol de ADN -inlaturarea bazei modificate -inlaturarea nucleotidului fara baza -identificarea bazei modificate 9. CM Etape ale reparatiei NER pot fi: -identificarea dimerului pirimidinic -inlaturarea fragmentului polinucleotidic cu eroare -completarea golului -ligarea fragmentului cu reintregirea mol de AND 10. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNr18S, 5,8S si 28S. -ARN-polimeraza I -UBF -GTP -ATP -ADN 11. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNt -ADN -CTP -UTP -ARN-polimeraza III -TFIIIA 12. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor codificatoare de proteine histone -ARN-polimeraza II -TFIIA -ATP -UTP -ADN 13. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genei pentru Insulina -ADN -ATP -CTP -ARN-polimeraza II -TAFs -TFIID

14. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor pentru actina -ARN-polimeraza II -CTP -UTP -ATP -ADN 15. CM Selectati componentele aparatului de transcriptie a genei pentru Ca++ATPaza -ADN -ARN-polimeraza II -TFIIA -TAFs -ATP -CTP -UTP -GTP 16. CM Selectati componentele aparatului de procesare a ARNm -PolyA-polimeraza -G-transferaza -U5 -U1 -GTP -ATP -preARNm 17. CM Selectati componentele aparatului de ----replicare -ADN -ATP -dATP -ADN-polimeraza -Helicaza -Primaza -proteine SSB 18. CM Selectati componentele aparatului de replicare -Topoizomeraza -ORI -CTP -dCTP -ADN polimeraza -ADN 19. CM Selectati componentele aparatului de reparatie NER -ADN cu un dimer pirimidinic -ADN polimeraza -endonucleaza -dATP -dGTP -dCTP

20. CM Selectati componentele aparatului de reparatie BER -ADN cu o baza modificata -ADN-polimeraza -ADN-ligaza -dATP -dCTP -dGTP 21. CM Selectati componentele aparatului de translatie -Ala -Val -Ser -GTP -ATP -ARNt -ARNm 22. CM Selectati componentele aparatului de translatie -ribozom -ARNm -ARNt -Val -Met -Pro -His -Arg -Trp 23. CM Selectati componentele aparatului de translatie -Situs A -Situs P -Situs R -Situs T 24. CM Selectati componentele aparatului de -translatie -Val-ARNt -Ser-ARNt-sintetaza -peptidil-transferaza -40S -60S -RF -eIF3 25. CM Evenimente ale profazei mitotice sunt: -condensarea crs -formarea fusului de diviziune

26. CM Formula crs 2n=4c este caracteristica celulelor in perioadele: -metafaza mitozei -metafaza I -profaza I -profaza mitozei -G2 -S 27. CM Formula crs 2n=2c este caracteristica celulelor in perioadele: - G1 - Anafaza II 28.CM Selectai proprietile codului genetic -colinear -fr virgule -nesuprapus -multiplu -degenerat -specific -triplet -universal 29. CM La un pacient cu diabet zaharat lipsete Insulina. Evaluai cauzele posibile. -mutaii n boxa CAAT -mutaii n secvena poliA -defect la unul din TF II -defectul G-transferazei -mutaii n secvena lider -mutaii n boxa TATA 30. CM Pacientul C.N. sufer de diabet determinat de defectul Receptorului insulinic (RINS). Evaluai cauzele posibile ale defectului: -defect RNP U1 -defect n matrurizarea RINS -mutaii n unul din intronii genei -mutaii n unul din exonii genei 31. CM ADN-polimeraza particip la urmtoarele procese: -Replicarea ADN nuclear -Replicarea ADN mitocondrial -Reparaia NER -Reparaia BER -Reparaia replicativ -formarea legturilor fosfodiesterice -polimerizarea dNTP 32. CM Telomeraza -formeaz legturi fosfodiesterice -alungete captul 3 al ADNului cromozomial -polimerizeaz dNTP -citete o matri ARN -este o ADN polimeraz

33. CM Celulele supuse apoptozei pot fi: neuroni -celule epiteliale -celule embrionare -celule endoteliale -celule ale epidermisului -hepatocite 34. CM Apoptoza este caracteristic: -senescenei -perioadei postnatale -celulelor tumorilor benigne -celulelor somatice normale -perioadei prenatale 35. CM Ochiul replicativ conine: dou catene lider dou helicaze antisens mai multe ADN-polimeraze mai multe fragmente Okazaki