Sunteți pe pagina 1din 6

http://www.sterlet.ro/index.php http://andreeaenciu.3x.ro/index.htm http://www.gandul.info/reportaj/balta-cu-pestisori-de-aur-2787518 INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE PENTRU CRESTEREA SPECIEI Polyodon spathula laborate!de!SCDP Nucet - Dambovita "oordonator!: Dr.

in . !ioara Co"tac#e Cre"terea in vara I #oate!metodele!implica!producerea!lar$elor!si!cresterea!pana!la!$arsta!de!un!an.! %entru!cresterea!puilor!de!pol&odon!se!pot!utili'a!trei!metode:! %rima!metoda!consta!in!cresterea!puilor!in!ba'ine!de!pamant!si!fertili'area!acestora!pentru!a! mentine!o!densitate!adec$ata!a!'ooplanctonului!(!cultura!extensi$a)!metoda!ba'inelor!de!pamant.! *!doua!metoda!consta!in!popularea!lar$elor!sau!a!puilor!in!$arsta!de!3+-,+!'ile)!in!ba'ine!si! cresterea!lor!in!policultura!cu!alte!specii)!de!obicei!cu!crapul.! *!treia!metoda!consta!in!cresterea!puilor!in!ca'i!amplasate!in!spatii!acoperite)!utili'and!hrana! artificiala.! %ol&odonul!poate!fi!produs!prin!oricare!din!aceste!metode)!fiecare!dintre!ele!pre'inta!unele! a$antaje)!dar!si!de'a$antaje.! Cre"terea e$ten"iva Pre atirea ba%ine&or 'e cre"tere .!%ol&odon!spathula!poate!fi!crescut!in!ba'ine!de!pamant!de! dimensiuni!diferite.!-unt!preferate!insa!ba'inele!cu!suprafete!mici)!de!cca!+)5!ha)!datorita! posibilitatilor!de!supra$eghere!permanenta!si!de!inter$entie.!%entru!cresterea!speciei!%ol&odon! spathula)!cel!mai!frec$ent!se!utili'ea'a!ba'ine!cu!suprafete!de!+)5-1)+!ha)!care!ofera!posibilitatea! controlului!permanent!al!parametrilor!fi'ico-chimici!ai!apei)!in!special!a!oxigenului!sol$it!si!al! de'$oltarii!$egetatiei!in!exces)!care!in!ba'inele!cu!suprafete!mari!constituie!o!problema.!-e! recomanda!ca!ba'inele!sa!aiba!fundul!uscat!cel!putin!1+!'ile!inainte!de!inundare.! Inun'area ba%ine&or .!.a'inul!trebuie!inundat!prin!site!cu!ochiuri!mici!/1!mm0)!pentru!a!pre$eni! patrunderea!altor!specii!de!pesti!sau!a!daunatorilor)!odata!cu!apa!de!alimentare.!.a'inul!se!inunda!si! se!fertili'ea'a!cu!cca!1+-15!'ile!inainte!de!populare)!pentru!a!asigura!de'$oltarea!unei!populatii! 'ooplanctonice!corespun'atoare.! 1aca!ba'inul!este!inundat!prea!de$reme)!se!poate!de'$olta!o!populatie!de!insecte!ac$atice!mari.! 2mplerea!ba'inelor!este!o!etapa!importanta.!-e!utili'ea'a!o!tehnica!prin!care!ba'inele!sunt!inundate!

treptat!/1/3!(!1/,!din!$olumul!total!la!fiecare!5-7!'ile0.!*ceasta!tehnica!pre'inta!a$antajul!ca!initial)! lar$ele!nu!au!ne$oie!de!un!ba'in!plin!ochi)!sarac!in!'ooplancton)!iar!suprafetele!proaspat!inundate! sustin!de'$oltarea!'ooplanctonului)!dar!si!de'a$antajul!ca)!la!adancimi!mici!ale!apei)!lar$ele!sau! puii!sunt!mai!expusi!pradatorilor!/pasarilor!ihtiofage)!broaste)!serpi0.! (erti&i%area ba%ine&or. %roductiile!de!pol&odon!sunt!determinate!in!mare!masura!de!calitatea!apei! si!de!modul!de!fertili'are!al!ba'inelor.!.a'inele!de!crestere!trebuie!sa!fie!fertili'ate!pentru!a!furni'a! necesarul!de!nutrienti!care!asigura!de'$oltarea!si!intretinerea!unor!populatii!dense!de!'ooplancton.! 3rana!ale$inilor!si!puilor!de!pol&odon!este!in!exclusi$itate!alcatuita!din!'ooplancton!si!insecte! ac$atice.!4rupurile!'ooplanctonice!majoritare!din!ba'inele!de!crestere!sunt!cladocerele)!rotiferele!si! copepodele.!"ladocerele)!in!special!1aphnia!sp.)!sunt!hrana!preferata!de!puii!de!pol&odon! /5ichalet'!et!col.)!16820)!probabil!pentru!ca!sunt!sufficient!de!mari!si!inoata!incet)!putand!fi!mai! usor!detectate!si!capturate.!"and!pol&odonul!are!aproximati$!7-8!cm!lungime!totala)!el!incepe!sa!se! hraneasca!si!prin!filtrare!si!pot!utili'a!si!copepodele!care!inoata!mai!repede.!*tat!copepodele!cat!si! cladocerele!au!o!rata!reproducti$a!ridicata)!raspund!la!actiunile!de!fertili'are!a!ba'inelor.!-unt! utili'ati!numerosi!fertili'anti)!in!do'e!diferite)!in!functie!de!'ona!geografica!si!de!se'on.! %entru!de'$oltarea!si!sustinerea!populatiilor!de!cladocere)!cu!cele!mai!bune!re'ultate)!sunt!utili'ate! ingrasamintele!organice.!*cestea!pot!fi:!gunoiul!de!grajd)!gunoiul!de!pasare!sau!borhotul!de!bere)! drojdia!de!bere)!do'ele!de!aplicare!fiind!stabilite!in!functie!de!fiecare!ca'!in!parte.!7n!general)! majoritatea!fertili'antilor!se!aplica!in!cantitati!de!5.+++-1+.+++!8g/ha.! 9ertili'area!se!poate!reali'a!inainte!de!inundare!3.+++!(!5.+++!8g/ha!si!restul!in!do'e!saptamanale! pe!parcursul!se'onului!de!crestere.!-unt!preferate!do'ele!saptamanale)!astfel!incat!sa!permita! monitori'area!calitatii!apei!si!a!de'$oltarii!'ooplanctonului)!in!functie!de!re'ultate!stabilindu-se! marimea!do'ei!si!momentul!aplicarii)! 9ertili'antii!anorganici!/:)!%)!;0)!care!se!gasesc!sub!forma!de!granule)!sunt!folositi!in!combinatie! cu!ingrasamintele!organice.!*dministrarea!lor!trebuie!facuta!sub!supra$eghere)!deoarece!sustin! inflorirea!fitoplanctonului.!7n!ba'inele!in!care!culturile!de!'ooplancton!sunt!greu!de!infiintat)!se!fac! inoculari!cu!'ooplancton!din!culturi!separate)!introducandu-se!<-1,!cladocere/l)!cca!1+!8g!biomasa! umeda/ha.! 9ertili'area!ba'inelor!se!intrerupe!cand!concentratia!oxigenului!sol$it!scade!sub!3!mg/l!dimineata! de$reme.! Po)u&area ba%ine&or "i cre"terea .!%opularea!ba'inelor!se!reali'ea'a!in!momentul!cand!lar$ele!trec! la!hranirea!acti$a)!de!regula!la!$arsta!de!7-6!'ile!de!la!eclo'are.! --au!experimentat!diferite!densitati!de!populare)!dar!re'ultatele!cele!mai!bune!s-au!obtinut!cand! densitatea!de!populare!a!fost!de!8.+++-1+.+++!pui!prede'$oltati/ha!/fig.1)!20.!=a!aceasta!densitate)! indicele!de!supra$ietuire!este!in!medie!de!<5>)!puii!atingand!lungimea!totala!de!peste!3+!cm! /fig.3),0.! "ei!mai!importanti!factori!care!determina!supra$ietuirea!sunt!calitatea!apei!si!densitatea! 'ooplanctonului.!

"and!densitatea!'ooplanctonului!este!mare)!cresterea!este!rapida)!rata!'ilnica!a!cresterii!este!de!2),! mm/'i)!iar!dupa!aprox.!1,+!'ile!de!crestere)!puii!au!dimensiuni!de!peste!3+-,+!cm!lungime!totala.! Potentia&e )rob&eme ale!cresterii!in!ba'ine!de!pamant.! .a'inele!destinate!cresterii!pol&odonului)!trebuie!supra$egheate!permanent)!pentru!a!monitori'a! cresterea!si!supra$ietuirea!si!pentru!a!depista!la!timp!e$entualele!probleme.!1aca!pre'enta! $ertebratelor!pradatoare!si!de'$oltarea!in!exces!a!$egetatiei!ac$atice!pot!fi!sesi'ate!usor)!in!ceea!ce! pri$este!calitatea!apei!si!problemele!determinate!de!aparitia!bolilor)!necesita!o!atentie!mai!mare!si! anali'e!complete.!*cesti!factori!cumulati!pot!produce!mari!pierderi)!daca!nu!sunt!sesi'ati!la!timp.! 7nsectele!ac$atice!cum!sunt!luntrasul)!gandacul!negru)!carabusul!de!apa)!pot!consuma!lar$ele!de! pol&odon.!5ulte!din!aceste!insecte!pot!fi!eliminate!prin!golirea!si!uscarea!completa!a!ba'inelor.! %entru!combaterea!acestora!se!foloseste!un!amestec!de!hidrocarburi!/5+>!motorina!si!5+>!ulei!ars! de!motor0!in!do'e!de!5+!l/ha.! %entru!a!elimina!rapid!resturile!de!hidrocarburi)!se!barbotea'a!aer!in!ba'in)!cu!cel!putin!2,!ore! inaintea!popularii.!-e!mai!folosesc!insecticidele!comerciale)!insa!cui!mare!atentie!deoarece!sunt! toxice!pentru!puii!de!pol&odon!si!pentru!'ooplan8ton.!1aca!se!utili'ea'a!dupa!popularea!cu!lar$e)! ele!nu!$or!fi!administrate!mai!de$reme!de!2+-3+!'ile!de!la!populare.! *ertebrate&e ra)itoare. %asarile!rapitoare!aduc!pagube!mari!in!ba'inele!populate!cu!pol&odon.! %entru!a!impiedica!patrunderea!lor!pe!suprafata!ba'inului)!se!recomanda!protejarea!ba'inelor!prin! imprejmuirea!cu!plasa!pescareasca!cu!latura!ochiului!de!a?1++!mm!intinsa!pe!o!structura!de!lemn!si! acoperita!integral!cu!fire!de!relon!dispuse!perpendicular!pe!latura!mare!a!ba'inului)!la!inaltimea!de! 2)5!m!fata!de!ni$elul!apei)!la!distante!de!1+!cm!/fig.5!a)!b0.! 1aca!nu!este!posibila!reali'area!unei!astfel!de!instalatii!de!protejare)!indepartarea!pasarilor!ihtiofage! se!reali'ea'a!cu!petarde)!pocnitori)!etc.!.roastele)!serpii)!gu'ganii!si!$idrele)!pot!produce!de! asemenea!pagube!mari)!consumand!puii!de!pol&odon)!de!aceea!trebuie!luate!masuri!de!indepartare!a! lor.! *e etatia acvatica. 5acrofitele!ac$atice!si!algele!filamentoase!pot!fi!o!problema!serioasa!pentru! ba'inele!de!crestere!a!pol&odonului.!%uii!de!pol&odon!sunt!slabi!inotatori)!se!incurca!in!$egetatie!si! mor.! %entru!combaterea!lor!se!recomanda!ca!ba'inele!respecti$e!sa!se!popule'e!cu!"t.!idella!de!$arste! mai!mari!/2)!3)!,!ani0)!in!densitati!cuprinse!intre!1++-2++!ex/ha.! -e!mai!pot!utili'a!erbicide)!dar!numai!dupa!anali'a!atenta!pri$ind!efectele!asupra!'ooplanctonului.! 5ajoritatea!se!utili'ea'a!inainte!de!populare!sau!dupa!ce!puii!au!ajuns!la!$arsta!de!2+-3+!'ile.! Ca&itatea a)ei .!"alitatea!apei!trebuie!monitori'ata!permanent)!mai!ales!daca!ba'inele!sunt! fertili'ate.!@aloarea!oxigenului!sol$it!trebuie!sa!nu!scada!sub!,!mg/l)!sub!aceasta!limita)!fertili'area! ba'inului!trebuie!sa!fie!sistata.!

:i$elul!oxigenului!poate!fi!crescut!prin!curent!de!apa!proaspata)!sau!prin!aerarea!apei!prin!metode! clasice.! %uii!de!pol&odon!sunt!foarte!afectati!de!$ariatiile!largi!ale!alcalinitatii!si!duritatii!totale.! le!pot!fi! modificate!prin!administrarea!amendamentelor)!pentru!cresterea!capacitatii!de!tamponare!si!pentru! neutrali'area!influentei!aciditatii!solului.! #emperatura!apei!in!ba'inele!de!crestere!$aria'a!considerabil)!in!functie!de!locali'area!geografica.! #otusi)!temperaturile!optime!pentru!cresterea!pol&odonului)!sunt!cuprinse!intre!limitele!de!18-2<! o".!#emperaturile!peste!2<!o"!pro$oaca!inapetenta!si!scaderea!cantitatilor!de!'ooplancton)!care! afectea'a!negati$!cresterea!puilor.! 1e!aceea!se!recomanda!ca!ba'inele!de!crestere!sa!aiba!adancimea!medie!de!cca!2!m)!deoarece!in! aceste!ba'ine!apare!stratificarea!apei!in!functie!de!temperatura.! #emperaturile!ridicate!pot!fi!sca'ute!si!prin!alimentarea!cu!apa!rece.! +o&i&e nu!constituie!o!problema!majora!la!cresterea!puilor!de!pol&odon.!5icile!probleme!pot!fi! pro$ocate!de!para'itii!externi)!in!special!de!Laernaea, Trichodina, Seryphidia si!Costia .!*ceste! para'ito'e!pot!fi!tratate!eficient!cu!permanganat!de!potasiu!in!do'e!de!2!ppm.!:u!se!recomanda! utili'area!sulfatului!de!cupru)!deoarece!el!este!foarte!toxic.!9ormaldehida!nu!$a!fi!utili'ata!in!do'e! mai!mari!de!75!ppm)!deparece!de$ine!stresanta!pentru!pesti.! %uii!de!pol&odon!pot!fi!crescuti!si!in!policultura!cu!crap)!3.!molitrix)!"t.!idella!de!$ara!a!77-a.! "rapul!se!furajea'a.! *$and!in!$edere!regimul!de!hranire)!din!formula!de!populare!in!policultura)!se!exclude!no$acul! /*ristichth&s!nobilis0.! 5onitori'area!cresterii!puilor!se!face!prin!pescuiri!de!control!bilunare)!prin!care!se!urmareste!ritmul! de!crestere!/greutatea!medie!si!lungimea!medie0)!starea!sanitara!si!de!intretinere.! %A 1 B@C=#*A ! .a'ine!de!beton)!in! ele$atie)!de!preferat! acoperite)!cu!$olumul!de! 5+-2++!mc)!pre$a'ute!cu! sisteme!de!filtrare!la! alimentare!si!e$acuare! "ulturi!de!1aphnia!sp.!sau! alte!surse!de!'ooplancton! $iu! 2stensile)!hidrobioane!si! $ehicule!pentru!recoltarea! "A -# A !@*A*!7! 3elestee!cu!suprafata!de! +)5-1)+!ha!si!adancimea! medie!de!peste!1)5!m)!cu! fundul!plan!

-isteme!de!protectie! impotri$a!pasarilor! ihtiofage! "ulturi!de!cladocere! pentru!inocularea!

si!transportul!in!stare!$ie!a! 'ooplanctonului! Cre"terea in vara a II-a "i a III-a

periodica!a!helesteelor!de! crestere!

%entru!cresterea!in!$ara!a!77-a!a!pol&odonului)!tehnologia!de!pregatire!a!ba'inelor!este!asemanatoare! cu!cea!pentru!crestere!in!$ara!7)!cantitatile!de!ingrasaminte!organice!administrate!in!$ederea! de'$oltarii!biomasei!'ooplanctonice!fiind!aceleasi.! ste!recomandat!ca!in!$ara!a!77-a!cresterea!sa!se!faca!in!policultura!cu!ciprinide!crescute!in!$ara! a777-a!/crap)!cosas)!sanger0)!din!care!se!exclude!no$acul)!care!este!concurent!la!hrana!specifica!a! pol&odonului)!fiind!'ooplanctonofag.! 1ensitatile!de!populare!pentru!cresterea!in!$ara!a!77-a!trebuie!sa!fie!intre!2++-3++!ex/ha)!in!aceste! conditii!pol&odonul!reali'and!greutati!medii!de!cca!2.5++!g/ex)!obtinandu-se!astfel!25+-,++!8g!de! sturion/ha)!repre'entand!25-3+>!din!productia!totala!a!ba'inului!/fig.<)!70.! -upra$ietuirea!pol&odonului!la!cresterea!in!$ara!a!77-a!se!incadrea'a!intre!85-65>!.! :u!se!recomanda!cresterea!pol&odonului!in!$ara!a!77-a!a!in!policultura!cu!crapul!de!acceasi!$arsta)! fiind!cunoscut!faptul!ca!la!$arsta!de!un!an)!crapul!se!hraneste!cu!'ooplancton!si!in!aceste!conditii! de$ine!concurent!la!hrana.! .a'inele!destinate!cresterii!in!$ara!a!77-a!pot!a$ea!suprafete!$ariate)!dar!este!recomandat!ca!acestea! sa!nu!fie!mai!mici!de!2-3!ha)!iar!adancimea!apei!sa!depaseasca!1)5!m)!deoarece!pol&odonul!are! ne$oie!de!spatiu!pentru!a!a$ea!o!buna!crestere!si!de'$oltare.! %entru!cresterea!pol&odonului!in!$ara!a!77-a!in!policultura)!formula!de!populare!propusa!este! urmatoarea:! G.me' )o)u&are ,e$ ,++! 5++! 3++! 3++! -! G.me' reco&ta ,e$ 1.5++! 1.5++! 1.5++! 2.+++! 1++!

S)ecia "i var"ta

Den"itate e$,#a 1.+++! 5++! 2++! 2++! 2++!

Su)rav 6+! 65! 6+! 85! 6+!

Pro'uctie . ,#a 1.35+! 712! 27+! 3,+! 18!

"rap!2-2D! -anger!2-2D! "osas!2-2D! %ol&odon!sp.!1-1D! -tiuca!+-+D!

#C#*=!

2.1++!

-!

-!

-!

2.<6+!

2tili'and!aceasta!formula!de!populare)!in!afara!de!pregatirea!corespun'atoare!a!ba'inelor!de! crestere)!este!obligatoriu!ca!pe!intreg!se'onul!de!crestere)!crapul!sa!fie!furajat)!deoarece)!fiind!in! densitate!relati$!mare)!crapul)!necesita!furajare)!iar!resturile!de!furaje!neconsumate)!contribuie!la! de'$oltarea!biomasei!'ooplanctonice.!