Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARI DE DIPLOMA EFECTUATE DE STUDENTI LA CATEDRA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT Nr. crt. 1. 2. 3. #. (. *. +. -. .. 10. 11. 12. 13. 1#.

1(. 1*. 1+. 1-. 1.. 20. 21. 22. 23. 2#. 2(. 2*. 2+. 2-. 2.. 30. 31. 32. 33. Denumirea lucrarii Interfata dintre medicina primara si cea secundara Actualitatea principiilor si strategiilor OMS privind sanatatea pentru toti in Romania Aditivii alimentari i percep ia riscului pe care acetia !l implic" asupra st"rii de s"n"tate Adresa$ilitatea populatiei in urgentele medico%c&irurgicale. 'unctul de vedere al pacientilor Alegerea preferentiala a medicului de medicina generala in cadrul dispensarului comasat. Avanta)e si inconveniente pentru populatie Ameliorarea asistentei medicale de urgenta in IMA Anali,a comparativa a utili,arii celei de%a doua sectii de o$stetrica%ginecologie Anali,a comparativa a unor contraste teritoriale in mortalitatea infantila Anali,a evolutiei mortalitatii in Romania/ pe generatii Anali,a greutatilor nascutilor vii si morti dintr%o maternitate Anali,a mor$iditatii cu incapacitate temporara de munca a personalului muncitor in IM1 2ucuresti Anali,a pre,entarii $olnavilor la camerele de garda ale unor spitale de urgenta din 2ucuresti Anali,a unor aspecte ale re,ultatelor o$tinute la e3amene de studentii 1acultatii de medicina 4enerala Anc&eta de opinie 5 mi)loc de optimi,are a muncii de conducere a spitalului Anc&eta de opinie privind adecvarea invatamantului medical superior la practica Anc&eta de opinie privind aprecierile $olnavilor e3ternati asupra unor conditii de spitali,are Anc&eta prospectiva asupra factorilor de risc ai mortalitatii neonatale precoce Anii potentiali de viata pierduti prin deces prematur Asocierea dintre unele caracteristici sociale ale cuplului si greutatea copilului la nastere Aspecte principale privind pre,entarea/ prelucrarea si anali,a datelor in lucrarile de diploma Aspecte ale evaluarii consumului medical in mediul rural Aspecte ale evaluarii programului national de prim a)utor medical speciali,at Aspecte ale evaluarii unui program de ingri)ire comunitara pentru varstnici Aspecte ale miscarii naturale a populatiei in Romania dupa 1.-. Aspecte epidemiologice ale grupei diagnostice/ accidente/ traumatisme/ otraviri Aspecte manageriale ale practicii stomatologice Aspecte medico%sociale ale a$andonului Aspecte medico%sociale in into3icatiile voluntare Aspecte privind asistenta medicala a populatiei varstice la nivelul unui dispensar medical din mediul ur$an Aspecte privind structura si functiile familiei Atitudinea studentului de medicina generala fata de casatorie%familie Atitudini si comportamente care determina adoptarea unui anumit stil de viata Avorturi la varsta tanara

3#. 3(. 3*. 3+. 3-. 3.. #0. #1. #2. #3. ##. #(. #*. #+. #-. #.. (0. (1. (2. (3. (#. ((. (*. (+. (-. (.. *0. *1. *2. *3. *#. *(. **. *+. *-. *.. +0. +1.

2olile cardiovasculare%cardiopatia isc&emica/ pro$lema de sanatate pu$lica in Romania 2ugetul de timp al femeii ocupate in productie 6alculul sperantei de supravietuire/ ca indicator al dinamicii riscului de deces in primul an de viata 6aracteristici ale evolutiei recente a mortalitatii in Romania 6aracteristici epidemiologice ale nefropatiei endemice $alcanice 6aracteristici si sc&im$ari recente in mortalitatea perinatala 6omportamentul demografic al familiilor de studenti 6omunicare/ consiliere si metode altenative in planificare familiala 6onsecintele medico%sociale ale consumului de alcool oglindite in optica copiilor 6onsideratii asupra dinamicii $olnavilor psi&ici spitali,ati si a nevoii pro$a$ile de ingri)iri psi&iatrice in perspectiva 200(%2010 6onsideratii asupra evolutiei multianuale a fertilitatii in Romania 6onsideratii asupra modelului mortalitatii in Romania si unor posi$ilitati de reducere 6onsideratii asupra mortalitatii infantile in )ud. Suceava 6onsideratii privind evaluarea unei te&nologii medicale 7 scintigrafia &epatica 6onsideratii privind medicul de familie in conte3tul reformei sanitare 6ontri$utii cu a)utorul calculatorului la reali,area unui fisier $i$liografic in domeniul medicinii sociale 6unostinte si comportament contraceptiv Descrierea mortalitatii perinatale in Romania in anul 1..(%studiu transversal Determinarea sperantei de supravietuire la copii cu malformatii congenitale de cord Diagnosis related 4roups 5 pro si contra Dimensionarea ec&ipei medicale si implicatii medico%sociale la nivelul dispensarului medical ur$an Discordante in distri$utia teritoriala a unor interventii c&irurgicale Drogurile pot deveni pro$lema medico%sociala in Romania 8 Riscuri/ eventuale soltii 9ficienta serviciului de internare in spitalele de copii 9pidemiologia traumatismelor 9valaurea calitatii prin studiul activitatii de spitali,are in sectii de medicina interna din unele spitale din Mun. 2ucuresti 9valuarea calitatii serviciilor medicale. Satisfactia pacientului 9valuarea calit" ii vie ii legat" de s"n"tate prin aprecierea percep iei de c"tre popula ie 9valuarea climatului organi,a ional la un spital pu$lic 9valuarea comparativa prin indicatori functionali a activitatii din doua tipuri de unitati de asistenta psi&iatrica 9valuarea eficientei asistentei medicale la nivelul dispensarului teritorial ur$an 9valuarea mor$iditatii pornind de la datele de mortalitate 9valuarea motiva iei personalului din cadrul am$ulatoriului unui spital )ude ean 9valuarea perceptiei riscului pentru sanatate 9valuarea satisfactiei pu$licului in diferite modele de asigur"ri de s"n"tate 9valuarea stresului managerial !n mediul :niversitar medical 9valuarea unor metode terapeutice utili,ate in &ipertrofia $enigna de prostata 9volutii recente ale mortalitatii prin $oli cardiovasculare in Romania

+2. +3. +#. +(. +*. ++. +-. +.. -0. -1. -2. -3. -#. -(. -*. -+. --. -.. .0. .1. .2. .3. .#. .(. .*. .+. .-. ... 100. 101. 102. 103. 10#. 10(. 10*. 10+. 10-. 10.. 110.

1actori care influentea,a tipul de contraceptie utili,at 1actori de risc in institutionali,area copiilor de 0%3 ani in leaganul pentru copii nr. 3 din 2uc. 1actori sociali asociati mor$iditatii intraspitalicestil la copiii 0%3 ani 1enomenul avorturilor si factorii care il influentea,a Impactul unor factori de risc in mortalitatea infantila din )udetul Arges Implicatiile reducerii mortalitatii generale asupra duratei medii de viata Influenta factorilor socio%economici/ educativi/ culturali/ $iologici si comportamentali in dinamica fenomenului avortului ;ectura critica a literaturii medicale modele utili,ate in medicina $a,ata pe dove,i ;eucemiile la copii in Municipiul 2ucuresti in perioada 1..0%1..* Masurarea consumului de $unuri se servicii medicale spitalicesti intr%o populatie definita Mediul socio%familial ca factor etiologic in unele tul$urari neuro%psi&ice la copii7 tul$uraride comportament si nevro,e Metoda ar$orilor deci,ionali aplicata in diagnostic si tratament Metoda de evaluare la disciplina de medicina sociala Metode calitative de identificare a nevoilor intr%un program de planificare familiala Metode de depistare activa in &ipertensiunea arteriala Metode de evaluare a eficientei spitalului Metode statistice de prelucrare a datelor utili,ate in articolele din revista de pediatrie 1.-*%1..0 Mor$iditatea spitaliceasca prin fracturi la persoanele varstnice din Minicipiul 2ucuresti Mortalitatea infantila Motivatia alegerii profesiei de medic Motivele solicitarii celui de%al doilea avort de catre tinere 1(%2# ani Ocrotirea sanatatii in tarile africane comparativ cu Romania 'lanul de afaceri al unui centru medical privat 'osi$ilitati si limite ale utili,arii calculatorului in invatamantul medical 'rivati,area unui serviciu de diali,a renala 'ro$lematica medico sociala a familiei din cartierul D. <a$erei/ 2uc 'ro$lematica medico%sociala a persoanelor internate in spitale pentru acuti 'ro$lematica medico%sociala a populatiei varstince din mediul ur$an 'ro$lematica medico%sociala la varsta a III%a 'ro$leme privind depistarea in masa a dia$etului ,a&arat 'roiect de util,are a calculatorului intr%un ca$inet medical Reflectarea pro$lemelor medico%sociale de familie in gandirea femeilor cu noi nascuti Relatii intre datele unei anc&ete de prevalenta si datele furni,ate de inregistrarea curenta a ca,urilor de $oala Re,ultate la distanta dupa operatii pentru cancer colo%rectal complicat Riscul infectiei =I>%SIDA in randul tinerilor din Romania. ;egatura dintre cunostinte si comportamente Riscurile de deces infantil intr%o generatie de nascuti vii Rolul comportamentului psi&o%social in aparitia alcoolismului SA'S II model pentru evaluarea severitatii $olii si estimarea pro$a$ilitatii de mortalitate intraspitaliceasca la pacientii internati in sectiile de A<I Satisfactia pacientilor la e3ternare%masura a evaluarii calitatii serviciilor medicale

111. 112. 113. 11#. 11(. 11*. 11+. 11-. 11.. 120. 121. 122. 123. 12#. 12(. 12*. 12+. 12-. 12.. 130. 131. 132. 133. 13#. 13(. 13*. 13+. 13-. 13.. 1#0.

Scala de risc aneste,ico%c&irurgical Singuratatea/ o $oala medico%sociala Sta$ilirea necesarului optim de paturi pentru spitali,arile de urgenta in o$stetrica% ginecologie Strategiile de Mar?eting social 'entru propagarea informatiei la nivelul populatiei Structura timpului de munca si gradul de ocupare a cadrelor medicale de pediatrie Studiu asupra satisfac iei pacien ilor unui ca$inet stomatologic Studiu asupra starii de sanatate a populatiei si a consumului de servicii medicale in Romania Studiu comparativ al acoperirii cu personal sanitar in America ;atina Studiu comparativ asupra serviciilor oferite varstnicilor in spital si la domiciliu Studiu corelativ al unor factori ce influentea,a consumul medical Studiu epidemiologic al $olii =oodg?in Studiu epidemiologic al unor factori de risc in cancerul &epatic primitiv Studiu populational privind controlul &ipertensiunii arteriale in 6om. 4radistea Studiu privind comportamentul in spital al copilului de varsta scolara Studiul $ugetului de timp si studiul $ugetului de $ani al femeii incadrate in campul muncii si al femeii casnice Studiul consecintelor medico%sociale ale cutremurului Studiul consumului medical in cadrul familiei Studiul costului sarcinii/ nasterii si avortului Studiul factorilor care influentea,a sta$ilitatea familiei Studiul mor$iditatii intr%un camin%spital de $atrani Studiul motivatiilor tentativelor de sinucidere la copii si tineri Studiul motivelor tentativelor de sinucidere Studiul ofertei serviciilor destinate varstei a 53%a Studiul starii de sanatate si pregatire pentru viata de familie a a$solventilor de liceu Studiul statistic al evolutiei mor$iditatii stomatologice la femeia gravida <estarea sistemului diagnostic 5related grups @DR4A in spitalele din Romania :n model de organi,are si functionare a unui dispensar santinela :nele caracteristici demo%socio%profesionale ale personalului medical :tili,area $a,elor de date demografice si epidemiologice in invatamant :tili,area calculatorului in servicii preventive la nivel primar

S-ar putea să vă placă și