Sunteți pe pagina 1din 17

Integrarea Europeana

Etapele integrarii europene

Extinderea Uniunii Europene

Etapele integrrii europene Uniunea European (UE), aa cum o cunoatem astzi, i trage originile din Comunitatea European a Crbunelui i Oelului (CECO), instituit n anul 1952. Statele mem re !ondatoare au !ost "elgia, #ermania, $ran%a, &talia, 'u(em urg i )rile de *os. Scopul acestora l+a constituit scoaterea resurselor care au !ost ,itale pentru rz oaiele mondiale - cr unele i o%elul - de su su,eranitatea na%ional n ,ederea men%inerii unei pci de durat. .ncura/ate de succesul repurtat, aceleai ase %ri au decis n scurt timp s integreze i alte sectoare economice (de e(emplu, agricultura), o iecti,ul acestora !iind eliminarea arierelor comerciale i !ormarea unei pie%e comune. .n anul 1950, cele ase state au instituit Comunitatea Economic European (CEE) i Comunitatea European a Energiei Atomice (Euratom). .n anul 1912, institu%iile celor trei 3omunit%i au !uzionat. .n timp, alte state europene au aderat la ceea ce se numea atunci Comunitatea European (CE) - sau, ncep4nd cu 5ratatul de la 6aastric7t (1998), Uniunea European - pe parcursul mai multor etape de e(tindere. 5ratatul de la 'isa ona, care este un tratat de modi!icare, i nu unul constitu%ional, a intrat n ,igoare la data de 1 decem rie 2999. :cesta modi!ic 5ratatul pri,ind Uniunea European (6aastric7t) i 5ratatul de instituire a 3omunit%ii Europene (;oma) i pre,ede un nou cadru institu%ional menit s asigure mai mult democra%ie, transparen% i e!icien% n acti,it%ile Uniunii Europene. <e asemenea, 5ratatul de la 'isa ona are ca o iecti, sporirea coeren%ei i a ,izi ilit%ii ac%iunilor UE pe scena mondial. .n acest conte(t, integrare nseamn adoptarea de ctre statele mem re a unor decizii comune cu pri,ire la numeroase aspecte - apro area =politicilor> - ntr+un domeniu e(trem de ,ast, ,ariind de la agricultur la cultur, de la protec%ia consumatorilor la concuren%, precum i de la mediu i energie la transport i comer%.

'a s!4ritul anului 1992, pia%a unic tre uia s !ie !inalizat n mod o!icial, dar anumite domenii - precum crearea unei ,erita ile pie%e unice a produselor !inanciare - necesit nc e!orturi suplimentare.

Extinderea Uniunii Europene 195 ! "elgia# $ermania# %rana# Italia# &uxemburg i 'rile de (o) ?rimul pas ctre integrarea european a !ost realizat n anul 1952, c4nd aceste ase %ri au creat o pia% comun a cr unelui i o%elului. <up al <oilea ;z oi 6ondial, o iecti,ul urmrit a !ost acela de a asigura pacea ntre na%iunile Europei. :ceasta le+a unit n calitate de parteneri egali, care coopereaz n cadrul unor institu%ii comune. 19*+! ,anemarca# Irlanda i -egatul Unit <anemarca, &rlanda i ;egatul Unit au 7otr4t s adere la 3omunit%i i li s+a acordat statutul de mem ru. ?rimul ,al de e(tindere, de la ase la nou mem ri, a a,ut loc n anul 1928. 5otodat, 3omunit%ile i+au asumat noi misiuni i au introdus politici noi n domeniul social, regional i n cel al mediului. 19.1 i 19./! $recia# 0pania i 1ortugalia .n anul 1901, #recia s+a alturat 3omunit%ilor, !iind urmat de Spania i ?ortugalia n anul 1901. ?entru a reduce decala/ul din punct de ,edere al dez,oltrii economice e(istent ntre cele 12 state mem re de la acea dat, au !ost introduse programe structurale, precum primele ?rograme 6editeraneene &ntegrate (?6&). 1995! Au)tria# %inlanda i 0uedia :ceste trei %ri au aderat la UE la data de 1 ianuarie 1995. 223! -epublica Ce4# E)tonia# Cipru# &etonia# &ituania# Ungaria# 5alta# 1olonia# 0lo6enia i 0lo6acia :ceste zece %ri au de,enit mem re ale UE la data de 1 mai 299@. :derarea acestora a reprezentat cea mai mare e(tindere din istoria Uniunii. 22*! "ulgaria i -om7nia Adat cu aderarea "ulgariei i a ;om4niei la 1 ianuarie 2992, numrul statelor mem re ale UE a a/uns la 22.

21+! Croaia 3roa%ia a de,enit cel de+al 20+lea stat mem ru al Uniunii Europene la data de 1 iulie 2918, dup semnarea 5ratatului de aderare la UE n luna decem rie 2911 i rati!icarea acestuia de ctre toate statele mem re i, respecti,, de ctre 3roa%ia. 'ri candidate .n prezent, %rile candidate suntB &slanda, !osta ;epu lic &ugosla, a 6acedoniei, 6untenegru, Ser ia i 5urcia, n timp ce :l ania, "osnia i Cer%ego,ina i Doso,oE sunt %ri poten%ial candidate.

1regtirile pentru Uniunea Economic i 5onetar .n anii F19, pe !ondul progreselor nregistrate la ni,elul integrrii economice europene, s+a nscut ideea crerii unei monede unice. 3u toate acestea, tratatele nu pre,edeau nc o moned unic a 3omunit%ii Economice Europene (3EE). 6ai mult, la ,remea aceea, toate cele ase state ale 3EE !ceau parte dintr+un sistem monetar interna%ional !unc%iona il (denumit =sistemul "retton Goods>). .n cadrul acestui sistem, ratele de sc7im ale monedelor erau !i(ate la ni,ele a/usta ile i au rmas sta ile p4n la mi/locul anilor F19, at4t n cadrul 3EE, c4t i pe plan interna%ional. .n anul 1919, 3omisia European a prezentat un plan (=?lanul "arre>) de concretizare a conceptului de moned unic, deoarece sistemul "retton Goods prezenta tot mai multe semne de tensionare. ?e aza 1lanului "arre, e!ii de stat sau de gu,ern au con,ocat 3onsiliul de 6initri pentru a concepe o strategie de realizare a Uniunii Economice i 6onetare (UE6). ;ezultatul s+a materializat n -aportul 8erner, pu licat n anul 1929, ce propunea crearea UE6 n mai multe etape ce urmau a !i !inalizate p4n n anul 1909. 3u toate acestea, procesul a euat ca urmare a tensiunilor semni!icati,e de pe pia%a ,alutar interna%ional dup pr uirea sistemului "retton Goods la nceputul anilor F29 i a reac%iilor politice di,ergente la ocurile economice inter,enite n acea perioad, n special prima criz petrolier. ?entru a remedia aceast insta ilitate i ,olatilitatea cursului de sc7im care a urmat, cele nou state mem re ale 3EEH1I au relansat procesul de cooperare monetar n luna martie 1929 odat cu crearea 0i)temului 5onetar European (05E). Sistemul cuprindea n principal mecanismul cursului de sc7im (63S) care a introdus cursuri de sc7im !i(e,

dar a/usta ile ntre monedele statelor 3EE. :st!el, au !ost necesare modi!icri pri,ind politicile economice i monetare n ,ederea asigurrii sta ilit%ii cursurilor de sc7im . .n cadrul S6E, participan%ii au reuit s creeze o zon caracterizat de sta ilitate monetar din ce n ce mai puternic i s rela(eze treptat controalele pri,ind circula%ia capitalurilor. :doptarea Actului European Unic n anul 1901 a reprezentat un nou impuls pentru crearea monedei unice i a UE6. :UE a sta ilit un calendar de lansare a pie%ei unice i a rea!irmat necesitatea crerii UE6. .n anul 1900, 3onsiliul European a con!irmat o iecti,ul de creare a UE6 i a numit un comitet !ormat din e(per%i n domeniul politicii monetare, n special gu,ernatori ai ncilor centrale din 3E, cu scopul de a propune msuri concrete de realizare a UE6. -aportul ,elor) care a rezultat, a propus realizarea UE6 n trei etape, dar era necesar ela orarea unui temei /uridic pentru UE6. ;aportul a condus la negocieri care s+au concretizat n 5ratatul pri,ind Uniunea European, semnat la 6aastric7t n data de 2 !e ruarie 1992. 5ratatul a instituit Uniunea European (UE) i a modi!icat tratatele !ondatoare ale 3omunit%ilor Europene prin adugarea unui nou capitol pri,ind politica economic i monetar. :cest nou capitol a pus azele UE6 i a sta ilit o metod i un program n ,ederea realizrii acesteia.

Cele trei etape ale Uniunii Economice i 5onetare 'a data de 1 iulie 1999, a nceput prima etap a Uniunii Economice i 6onetare (UE6). :ceasta s+a caracterizat n principal prin eliminarea arierelor interne din calea li erei circula%ii a mr!urilor, persoanelor, ser,iciilor i capitalurilor n interiorul UE. Cea de9a doua etap a de utat cu n!iin%area &nstitutului 6onetar European (&6E), precursorul "ncii 3entrale Europene ("3E), la data de 1 ianuarie 199@. :ceast etap a !ost destinat pregtirilor te7nice necesare pentru crearea monedei unice, punerea n aplicare a unei discipline !iscale i pentru ntrirea con,ergen%ei politicilor economice i monetare ale statelor mem re UE. "3E a !ost instituit n luna iunie 1990 i a a,ut la dispozi%ie /umtate de an pentru des,4rirea preparati,elor ini%iate de &6E. 'a data de 1 ianuarie 1999, a nceput cea de9a treia, i ultima, etap a UE6, prin !i(area ire,oca il a cursurilor de sc7im pentru monedele pro,enind din cele 11 state mem re participante i prin introducerea monedei unice + euro. <e asemenea, ncep4nd cu aceast dat, 3onsiliul gu,ernatorilor "3E este responsa il cu aplicarea politicii monetare unice pentru zona euro. .n preala il, n luna mai 1990, 3onsiliul Uniunii Europene, reunit la

ni,el de e!i de stat sau de gu,ern, a con!irmat respectarea criteriilor pentru adoptarea monedei unice de ctre 11 dintre cele 15 state mem re ale UE de la acea dat + "elgia, #ermania, &rlanda, Spania, $ran%a, &talia, 'u(em urg, )rile de *os, :ustria, ?ortugalia i $inlanda. #recia a aderat la zona euro la data de 1 ianuarie 2991. ?rima su stituire a monedei !iduciare a !ost !inalizat la data de 1 ianuarie 2992, odat cu introducerea ancnotelor i monedelor euro. .n luna ianuarie 2992, Slo,enia a de,enit cel de+al 18+lea stat mem ru al zonei euro. 3ipru i 6alta s+au alturat zonei euro la 1 ianuarie 2990, Slo,acia la 1 ianuarie 2999 i Estonia la 1 ianuarie 2911.

Criteriile de con6ergen Con6ergena i Uniunea Economic i 5onetar Jona euro a !ost instituit n anul 1999 ca o zon monetar ce cuprindea ini%ial 11 state dintre cele 15 state mem re ale UE de la acea dat i numra peste 899 de milioane de locuitori. .n anul 1999, responsa ilitatea politicii monetare a !ost trans!erat EurosistemuluiH1I, condus de o institu%ie suprana%ional - "3E. 5otui, responsa ilitatea politicilor economice a rmas de competen%a statelor participante la zona euro, cu respectarea unui cadru european. .n acest conte(t, erau necesare e!orturi sus%inute de con,ergen% din partea !iecrui stat mem ru n ,ederea crerii unui mediu prielnic pentru sta ilitatea pre%urilor n Europa. ?oliticile economice na%ionale au contri uit la realizarea unor condi%ii economice similare n ntreaga zon euro. &ntroducerea !r sincope a monedei euro a !ost posi il datorit con,ergen%ei unor caracteristici economice !undamentale ale %rilor ,izate ctre cele mai une ,alori de re!erin%. ?rocesul de con,ergen% economic !aciliteaz o iecti,ul politicii monetare, care este men%inerea unui ni,el sta il al pre%urilor n zona euro, contri uind ast!el la realizarea unei creteri nein!la%ioniste. ?ri,ind n perspecti,, statele mem re UE care ,or adopta euro n ,iitor, tre uie s asigure con,ergen%a propriilor economii cu economia zonei euro. Criteriile de con6ergen .n ,ederea asigurrii unei con,ergen%e sustena ile, 5ratatul pri,ind !uncionarea Uniunii Europene (5ratatul de la 'isa ona - 5$UE) sta ilete criteriile care tre uie respectate de !iecare stat mem ru al UE nainte de participarea la cea de+a treia etap a Uniunii Economice i 6onetare (UE6).

Statul mem ru nu tre uie s !ac o iectul unei decizii a 3onsiliului pri,ind e(isten%a unui de!icit ugetar e(cesi,K 5re uie s e(iste o sta ilitate dura il a pre%urilor i o rat medie a in!la%iei care, n anul anterior e(aminrii, nu poate depi cu mai mult de 1,5L rata in!la%iei a cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii pre%urilorK ;ata nominal a do 4nzii pe termen lung nu tre uie s o depeasc cu mai mult de 2L pe aceea a cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii pre%urilorK 6ar/ele normale de !luctua%ie pre,zute de mecanismul cursului de sc7im tre uie respectate, !r ca acesta din urm s cunoasc tensiuni gra,e cel pu%in pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea e(aminrii. $iecare stat mem ru tre uie s se asigure c legisla%ia na%ional, inclusi, statutul propriei nci centrale na%ionale ("3M), este compati il at4t cu articolele 189 i 181 din tratat, c4t i cu Statutul Sistemului European al "ncilor 3entrale (Statutul SE"3). :ceast o liga%ie care se aplic statelor mem re cu derogare este, de asemenea, denumit =con,ergen% /uridicN.

3riteriile de con,ergen% au drept scop asigurarea unor e,olu%ii economice ec7ili rate n cadrul UE6, care s nu pro,oace tensiuni ntre statele mem re ale UE. <e asemenea, tre uie reamintit !aptul c este necesar continuarea respectrii criteriilor re!eritoare la de!icitul pu lic i datoria pu lic i dup nceperea celei de+a treia etape a UE6 (1 ianuarie 1999). .n acest sens, a !ost adoptat ?actul de sta ilitate i cretere n cadrul 3onsiliului European reunit la :msterdam n luna iunie 1992.

E6oluia preurilor ,i)po:iiile ;ratatului :rticolul 1@9 alineatul (1) prima liniu% pre,ede urmtoareleB =realizarea unui grad nalt de sta ilitate a pre%urilorK acesta rezult dintr+o rat a in!la%iei apropiat de rata a cel mult trei state mem re care au cele mai une rezultate n materie de sta ilitate a pre%urilor>. :rticolul 1 din ?rotocolul (nr. 18) pri,ind criteriile de con,ergen% enun%ate la articolul 1@9 alineatul (1) din 5ratat pre,edeB =3riteriul sta ilitii preurilor, menionat la articolul 1@9 alineatul (1) prima liniu din 5ratatul pri,ind !uncionarea Uniunii Europene nseamn c un stat mem ru are o sta ilitate dura il a ni,elului preurilor i o rat medie a in!laiei,

n cursul unei perioade de un an naintea e(aminrii, care nu poate depi cu mai mult de 1,5L rata in!laiei a cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii preurilor. &n!la%ia se calculeaz cu a/utorul indicelui pre%urilor de consum pe o az compara il, %in4nd seama de di!eren%ele dintre de!ini%iile na%ionale.> Aplicarea di)po:iiilor ;ratatului .n ceea ce pri,ete =rata medie a in!la%iei, n cursul unei perioade de un an naintea e(aminrii>, rata in!la%iei se calculeaz pe aza ,aria%iei nregistrate de ultima medie anual disponi il a inde(ului armonizat al pre%urilor de consum (&:?3), comparati, cu media anual anterioar. Sintagma =a cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii pre%urilor>, utilizat pentru de!inirea ,alorii de re!erin%, se aplic utiliz4nd media aritmetic neponderat a ratei in!la%iei nregistrate n cele trei %ri cu cele mai mici rate ale in!la%iei, cu e(cep%ia cazului n care e(ist ,alori e(treme. E,olu%ia pre%urilor dintr+o %ar poate !i considerat a !i o ,aloare e(trem dac rata in!la%iei din aceast %ar este semni!icati, mai sczut dec4t cele consemnate de celelalte state mem re, ca urmare a acumulrii unor !actori speci!ici !iecrei %ri (pentru mai multe detalii, a se ,edea ;aportul de con,ergen% 2919 al "3E). E6oluii <i)cale ,i)po:iiile ;ratatului :rticolul 1@9 alineatul (1) a doua liniu% pre,ede urmtoareleB =caracterul solid al !inan%elor pu liceK acesta rezult dintr+o situa%ie ugetar care nu cunoate de!icit pu lic e(cesi, n n%elesul articolului 121 alineatul (1)>. :rticolul 2 din ?rotocolul (nr. 18) pri,ind criteriile de con,ergen% enun%ate la articolul 1@9 alineatul (1) din 5ratat pre,ede c acest criteriuB =nseamn c, n momentul e(aminrii, un stat mem ru nu !ace o iectul unei decizii a 3onsiliului men%ionat la articolul 121 alineatul (1) din 5ratatul men%ionat, pri,ind e(isten%a unui de!icit e(cesi, n statul mem ru respecti,>. 1rocedura aplicabil de<icitelor exce)i6e :rticolul 121 sta ilete procedura aplica il de!icitelor e(cesi,e. 3on!orm dispozi%iilor articolului 121 alineatele (2) i (8), n cazul n care un stat mem ru al UE nu ndeplinete cerin%ele n materie de disciplin !iscal, 3omisia European ela oreaz un raport, mai ales dacB

1. raportul dintre de!icitul pu lic plani!icat sau real i produsul intern rut depete o ,aloare de re!erin% (sta ilit la 8L din ?&" n ?rotocolul pri,ind procedura aplica il de!icitelor e(cesi,e), cu e(cep%ia cazului n careB raportul s+a diminuat n mod semni!icati, i constant i atinge un ni,el apropiat de ,aloarea de re!erin%, sau depirea ,alorii de re!erin% este e(cep%ional i temporar i respecti,ul raport se men%ine aproape de ,aloarea de re!erin%K 2. raportul dintre datoria pu lic i produsul intern rut depete o ,aloare de re!erin% (sta ilit la 19L din ?&" n ?rotocolul pri,ind procedura aplica il de!icitelor e(cesi,e), cu e(cep%ia cazului n care acest raport se diminueaz su!icient i se apropie de ,aloarea de re!erin% ntr+un ritm satis!ctor. ,i)po:iii )uplimentare ;aportul ela orat de 3omisia European tre uie s e(amineze dac de!icitul pu lic depete c7eltuielile pu lice de in,esti%ii i s %in seama de to%i ceilal%i !actori rele,an%i, inclusi, de pozi%ia economic i ugetar pe termen mediu a statului mem ru. <e asemenea, 3omisia poate ntocmi un raport n cazul n care, dei au !ost respectate cerin%ele care decurg din criterii, consider c e(ist un risc de producere a unui de!icit e(cesi, ntr+un stat mem ru. 3omitetul Economic i $inanciar emite un a,iz cu pri,ire la raportul 3omisiei. .n cele din urm, n temeiul articolului 121 alineatul (1), 3onsiliul UE, pe aza unei recomandri din partea 3omisiei i %in4nd seama de e,entualele o ser,a%ii ale statului mem ru n cauz, 7otrte, dup o e,aluare glo al i cu ma/oritate cali!icat, e(cluz4nd statul mem ru respecti,, dac e(ist sau nu un de!icit e(cesi,. A)pecte procedurale i aplicarea di)po:iiilor ;ratatului .n scopul analizrii con,ergen%ei, "3E i e(prim opinia cu pri,ire la e,olu%iile !iscale. .n ceea ce pri,ete sustena ilitatea, "3E analizeaz principalii indicatori ai e,olu%iilor !iscale n perioada de re!erin%, precum i perspecti,ele i di!icult%ile cu care se con!runt !inan%ele pu lice, concentr4ndu+se asupra legturii dintre de!icit i e,olu%ia datoriei. E6oluia cur)ului de )c4imb ,ipo:iiile ;ratatului :rticolul 1@9 alineatul (1) a treia liniu% din 5ratat pre,ede urmtoareleB =respectarea limitelor normale de !luctua%ie pre,zute de mecanismul cursului de sc7im din Sistemul 6onetar European, timp de cel pu%in doi ani, !r de,alorizarea monedei n raport cu euro>.

:rticolul 8 din ?rotocolul (nr. 18) pri,ind criteriile de con,ergen% enun%ate la articolul 1@9 alineatul (1) din 5ratat pre,edeB =3riteriul de participare la mecanismul cursului de sc7im al Sistemului 6onetar European, men%ionat la articolul 1@9 alineatul (1) a treia liniu% din 5ratatul men%ionat, nseamn c un stat mem ru a respectat mar/ele normale de !luctua%ie pre,zute de mecanismul cursului de sc7im al Sistemului 6onetar European, !r s cunoasc tensiuni gra,e cel pu%in pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea e(aminrii, n special, statul mem ru nu a de,alorizat din proprie ini%iati, cursul de sc7im central ilateral al monedei sale n raport cu euro pentru aceeai perioad.>

Aplicarea di)po:iiilor ;ratatului 5ratatul !ace trimitere la criteriul de participare la 63S && (care a nlocuit 63S n ianuarie 1999). .n primul r4nd, "3E analizeaz dac statul respecti, a participat la 63S && =pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea e(aminrii>, dup cum se precizeaz n ?rotocol (nr. 18). .n al doilea r4nd, e,aluarea sta ilit%ii cursului de sc7im n raport cu euro pune accentul pe apropierea cursului de sc7im de paritatea central n cadrul 63S &&, lu4nd, de asemenea, n considerare !actorii care este posi il s !i condus la aprecierea monedei na%ionale, n con!ormitate cu metoda de a ordare adoptat n trecut. .n acest sens, l%imea enzii de !luctua%ie n cadrul 63S && nu a!ecteaz e,aluarea criteriului sta ilit%ii cursului de sc7im . .n al treilea r4nd, a sen%a unor =tensiuni gra,e> este, n general, a ordat prin e(aminarea gradului de de,iere a cursurilor de sc7im de la parit%ile centrale !a% de euro n cadrul 63S &&. :ceasta se realizeaz cu a/utorul unor indicatori precum ,olatilitatea cursului de sc7im !a% de euro, di!eren%ialele de do 4nd pe termen scurt !a% de zona euro i e,olu%ia acestora, dar i prin analizarea rolului /ucat de inter,en%iile ,alutare i programele de asisten% !inanciar interna%ional n sta ilizarea monedei.

E6oluia ratelor dob7n:ilor pe termen lung ,i)po:iiile ;ratatului :rticolul 1@9 alineatul (1) a patra liniu% pre,ede urmtoareleB =caracterul dura il al con,ergen%ei atinse de statul mem ru care !ace o iectul unei derogri i al

participrii sale la mecanismul cursului de sc7im , care se re!lect n ni,elul ratelor do 4nzilor pe termen lung>. :rticolul @ din ?rotocolul (nr. 18) pri,ind criteriile de con,ergen% enun%ate la articolul 1@9 alineatul (1) din 5ratat pre,edeB =3riteriul de con,ergen al ratelor do 4nzilor menionat la articolul 1@9 alineatul (1) a patra liniu din 5ratatul menionat, n cursul unei perioade de un an naintea e(aminrii, nseamn c un stat mem ru a a,ut o rat a do 4nzii nominal medie pe termen lung care nu poate depi cu mai mult de 2L pe aceea a cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii preurilor. ;atele do 4nzilor sunt calculate pe aza o liga%iunilor de stat pe termen lung sau a unor titluri compara ile, %in4nd seama de di!eren%ele dintre de!ini%iile na%ionale>.

Aplicarea di)po:iiilor ;ratatului .n primul r4nd, re!eritor la =o rat a do 4nzii nominal medie pe termen lung> o ser,at =n cursul unei perioade de un an naintea e(aminrii>, rata do 4nzii pe termen lung se calculeaz ca medie aritmetic pe parcursul ultimelor 12 luni pentru care sunt disponi ile date pri,ind &:?3. .n al doilea r4nd, sintagma =cel mult trei state mem re care au nregistrat cele mai une rezultate n domeniul sta ilit%ii pre%urilor>, !olosit pentru de!inirea ,alorii de re!erin%, se aplic cu a/utorul mediei aritmetice neponderate a ratelor do 4nzilor pe termen lung ale acelorai trei state mem re, utilizat pentru a calcula ,aloarea de re!erin% pentru criteriul re!eritor la sta ilitatea pre%urilor. ;atele do 4nzilor sunt calculate pe aza ratelor do 4nzilor pe termen lung armonizate, care au !ost sta ilite n scopul e,alurii gradului de con,ergen%.

Uniunea Economic i 5onetar (UE5) UE5 =n anul 21+ <intre cele 20 de state mem re care !ac parte n prezent din UE, 12 ("elgia, #ermania, Estonia, &rlanda, #recia, Spania, $ran%a, &talia, 3ipru, 'u(em urg, 6alta, )rile de *os, :ustria, ?ortugalia, Slo,enia, Slo,acia i $inlanda) au adoptat moneda euro, ceea ce nseamn c acestea particip integral la cea de+a treia etap a UE6. <ou state, <anemarca i ;egatul Unit, au un statut special. ?rotocoalele ane(ate la 5ratatul de instituire a 3omunit%ii Europene (5ratatul 3E) le con!er acestora, cu titlu e(cep%ional, dreptul de a alege s participe sau nu la cea de+a treia etap a UE6. :m ele

state au comunicat 3onsiliului UE (<anemarca n anul 1992, iar ;egatul Unit n anul 1992) !aptul c nu inten%ioneaz s participe la cea de+a treia etap a UE6, respecti, c nu doresc, pentru moment, s !ac parte din zona euro. .n prezent, celelalte %ri din UE ene!iciaz de o =derogare>. :cest lucru nseamn c un stat mem ru nu ndeplinete deocamdat condi%iile pentru adoptarea monedei euro i, prin urmare, este scutit de respectarea unora dintre pre,ederile care se aplic n mod normal de la nceputul celei de+ a treia etape a UE6. :cestea includ toate dispozi%iile care se re!er la trans!erul responsa ilit%ii n domeniul politicii monetare ctre 3onsiliul gu,ernatorilor "3E. Criteriile de con6ergen )rile care inten%ioneaz s adopte euro ca moned na%ional tre uie s ating un grad nalt de =con,ergen% sustena il>. #radul de con,ergen% este e,aluat pe aza mai multor criterii pre,zute n 5ratatul pri,ind !uncionarea Uniunii Europene (a se ,edea diapoziti,ul intitulat Criteriile de convergen). -apoartele de con6ergen 3omisia European i "3E prezint 3onsiliului UE rapoarte pri,ind progresele nregistrate de =statele mem re care ene!iciaz de o derogare> cel pu%in o dat la doi ani sau la solicitarea statului mem ru n cauz. :ceste rapoarte analizeaz dac a !ost atins gradul ridicat de con,ergen% sustena il, e,alu4ndu+se n ce msur au !ost respectate criteriile de con,ergen% de ctre !iecare stat mem ru. 6ai mult, rapoartele e(amineaz compati ilitatea legisla%iei na%ionale a !iecrui stat mem ru, inclusi, a statutului ncii centrale na%ionale, cu 5ratatul pri,ind !uncionarea Uniunii Europene n ceea ce pri,ete independen%a ncii centrale. .n plus, rapoartele de con,ergen% iau, de asemenea, n considerare integrarea pie%elor, situa%ia i e,olu%ia contului curent al alan%ei de pl%i, precum i e,olu%ia costului unitar cu !or%a de munc i a altor indici ai pre%urilor. 'a propunerea 3omisiei i dup consultarea ?arlamentului European, precum i dup dez aterile din cadrul 3onsiliului UE, reunit la ni,el de e!i de stat sau de gu,ern, 3onsiliul :!acerilor Economice i $inanciare 7otrte cu ma/oritate cali!icat care dintre statele mem re cu derogare ndeplinete criteriile de con,ergen%. .n acest caz, derogarea se a rog, ceea ce nseamn c statele mem re n cauz ,or de,eni mem re ale zonei euro. A6anta>ele monedei euro

:ctuala moned unic poate !i considerat un pas logic n direc%ia realizrii pie%ei unice. :,anta/ele monedei unice suntB -ate )c:ute ale dob7n:ilor datorit gradului ridicat de )tabilitate a preurilor ?olitica monetar unic este pus n aplicare cu succes de ctre Eurosistem. Euro este la !el de sta il precum cele mai per!ormante monede utilizate anterior n %rile din zona euro. :ceasta a permis crearea unui mediu !a,ora il sta ilit%ii pre%urilor n zona euro, e(ercit4nd o in!luen% moderatoare asupra procesului de sta ilire a pre%urilor i salariilor. .n consecin%, anticipa%iile in!la%ioniste i primele de risc asociate in!la%iei au !ost men%inute la ni,eluri sczute i sta ile. 37iar i n conte(tul mai di!icil actual, sta ilitatea pre%urilor n zona euro nu a !ost pus n pericol. 5ai mult tran)paren =n pri6ina preurilor ?l%ile se e!ectueaz n aceeai moned n toate %rile din zona euro, ceea ce !aciliteaz cltoriile dintr+un stat n altul. 5ransparen%a pre%urilor este n a,anta/ul consumatorilor, deoarece uurin%a cu care pot !i comparate etic7etele permite consumatorilor s ac7izi%ioneze de la !urnizorii cu cele mai mici pre%uri din zona euro, un e(emplu constituindu+l pre%urile di!erite ale autoturismelor n di!erite %ri din zona euro. ?rin urmare, transparen%a pre%urilor rezultat n urma introducerii monedei unice a/ut Eurosistemul s men%in in!la%ia su control. 3oncuren%a sporit !aciliteaz utilizarea cu e!icien% ma(im a resurselor disponi ile, stimul4nd sc7im urile comerciale n interiorul zonei euro i sus%in4nd ast!el creterea economic i ocuparea !or%ei de munc. Eliminarea co)turilor de tran:acie 'ansarea monedei euro la data de 1 ianuarie 1999 a eliminat costurile a!erente tranzac%iilor ,alutare, !c4nd ast!el posi il realizarea unor economii considera ile. .n cadrul zonei euro, nu mai e(ist costuri generate deB

cumprarea i ,4nzarea de ,alut pe pie%ele ,alutareK msurile de protec%ie mpotri,a ,aria%iilor ne!a,ora ile ale cursurilor de sc7im K pl%ile trans!rontaliere n ,alut, care presupun comisioane ridicateK de%inerea de conturi n di,erse ,alute, a cror gestionare este di!icil.

Ab)ena unor <luctuaii ale cur)urilor de )c4imb Adat cu introducerea euro, n cadrul zonei monetare nou+create au disprut, de asemenea, !luctua%iile cursurilor de sc7im i, implicit, riscurile ,alutare. .n trecut, riscurile i costurile asociate cursului de sc7im au reprezentat un o stacol pentru concuren%a i sc7im urile comerciale la ni,el trans!rontalier.

Introducerea bancnotelor i a monedelor euro! e<ectele a)upra preurilor <up introducerea numerarului n euro n luna ianuarie 2992, consumatorii au perceput dintr+odat un ni,el al in!la%iei mai ridicat dec4t cel indicat de statisticile o!iciale. .ntr+ade,r, statisticile arat c, n momentul trecerii la noua moned, pre%ul anumitor produse, n special al celor cumprate mai !rec,ent, a nregistrat ni,eluri de cretere peste medie. Unele ma/orri s+au datorat !aptului c unele !irme i unii comerciani cu amnuntul au pro<itat de trecerea la euro pentru a mri pre%urile pe seama consumatorilor. 3u toate acestea, alte ma/orri nu au !ost direct legate de introducerea ancnotelor i monedelor euro. <e e(emplu, creterea nregistrat la acea ,reme de preurile petrolului pe plan interna%ional a in!luen%at pre%urile de ,4nzare a car uran%ilor la pomp. .n mod asemntor, condiiile climatice ne!a,ora ile au condus la scumpirea !ructelor i legumelor. :ceste e,enimente au coincis cu trecerea la euro, !iind adesea, n mod eronat, asociate cu aceasta. A analiz realizat de Eurostat, o!iciul pentru statistic al UE, arat c impactul direct al trecerii la euro a !ost relati, limitat, aceasta contri uind cu cel mult 9,8 puncte procentuale la rata total a in!la%iei n zona euro, care s+a situat la 2,8L n anul 2992.H1I .n plus, potri,it unui studiuH2I, nainte de trecerea la noua moned, consumatorii a,eau con,ingerea c pre%urile ,or crete sau ,or !i rotun/ite n detrimentul lor. Se pare c aceste ateptri au in!luen%at semni!icati, percep%iile ulterioare ale consumatorilor. Mumeroi consumatori continu s i aminteasc de un ni6el al preurilor e(primate n monedele na%ionale, care a rmas ?=ng4eat =n timp@ i care de,ine tot mai pu%in realist pe msura trecerii timpului. 5otui, sonda/ele realizate de 3omisia European H8I au indicat, de asemenea, !amiliarizarea consumatorilor cu moneda euro i diminuarea treptat a di!eren%elor dintre ni,elul perceput al in!la%iei i cel msurat e!ecti,. Integrarea <inanciar a :onei euro .nainte de euro, sistemele !inanciare erau organizate la ni,el na%ional, n /urul propriei monede. ?ia%a unic i, n special, introducerea euro au dus, n mod ine,ita il, la interconectarea sistemelor. .n po!ida di!icult%ilor recente, pie%ele !inanciare, de e(emplu

pie%ele monetare, sunt mai integrate dec4t nainte de introducerea euro, la !el ca i in!rastructurile !inanciare a!erente, precum sistemele de pl%i. &nstitu%iile !inanciare au !ost, de asemenea, ncura/ate s i uneasc !or%ele la ni,el trans!rontalier, !ie prin !uziuni, !ie prin n!iin%area de sucursale n strintate. ?rocesul ini%ial de interconectare a !ost urmat, n multe cazuri, de o integrare real. <e e(emplu, cele 15 sisteme na%ionale de pl%i de mare ,aloare care s+au unit ini%ial, n anul 1999, pentru a !orma 5:;#E5 au cedat locul, n 2990, unui sistem mult mai e!icient, centralizat din punct de ,edere te7nic, denumit 5:;#E52. .n unele domenii sunt nc necesare e!orturi, de e(emplu n ceea ce pri,ete armonizarea modalit%ilor de trans!er al titlurilor de la ,4nztor la cumprtor la ni,el european. :ceasta ,a !i misiunea sistemului 5:;#E52+Securities. A6anta>ele economice generale ale integrrii <inanciare Sistemul !inanciar tot mai mare i tot mai integrat pe care l !ormeaz zona euro permite persoanelor !izice i ntreprinderilor s e(ploateze mai ine economiile de scar i de gam. ?opula%ia poate ene!icia de accesul la o ,arietate mai mare de produse !inanciare - precum creditele ipotecare destinate ac7izi%iilor de locuin%e - la costuri mai sczute. &ntegrarea !inanciar sporete ast!el poten%ialul de cretere economic. Importana integrrii <inanciare pentru atribuiile "CE Sistemul !inanciar este important pentru implementarea politicii monetare n zona euro, constituind misiunea principal atri uit Eurosistemului. Un sistem !inanciar ine integrat !aciliteaz implementarea !r sincope a politicii monetare i transmiterea ec7ili rat a e!ectelor sale n ntreaga zon euro. &ntegrarea !inanciar contri uie, de asemenea, la sta ilitatea !inanciar prin crearea unor pie%e concuren%iale mai mari i mai lic7ide, care s o!ere posi ilit%i mai nsemnate de di,ersi!icare a riscurilor. &ntegrarea !inanciar este, de asemenea, !undamental pentru misiunea Eurosistemului de promo,are a unei !unc%ionri a sistemelor de pl%i, care de%ine, la r4ndul su, un rol semni!icati, n !unc%ionarea sigur i e!icient a sistemelor de compensare i decontare a opera%iunilor cu titluri de ,aloare. -olul "CE "3E contri uie la integrarea !inanciar n patru moduriB 1. o!er consultan% pri,ind cadrul legislati, i de reglementare a sistemului !inanciar i particip n mod direct la procesul de reglementareK 2. ac%ioneaz ca un catalizator pentru integrarea !inanciarB "3E, mpreun cu 3omisia European, ndrum i spri/in pia%a cu pri,ire la zona unic de pl%i n euro (Single Euro Payments Area - SE?:) pentru pl%i de mic ,aloare.

A iecti,ul SE?: este e!ectuarea de pl%i de mic ,aloare n euro !r numerar n Europa la !el de rapid, ie!tin i sigur ca i n interiorul grani%elor aceleiai %ri. .n acest scop, o stacolele te7nice, /uridice i legate de pia% sunt eliminate i sunt introduse instrumente, practici i standarde de plat comuneK 8. stimuleaz cunoaterea i contientizarea prin monitorizarea stadiului de integrare !inanciar la ni,el europeanB "3E pu lic un raport anual pri,ind integrarea !inanciar n Europa, pe aza unui set cuprinztor de statisticiK i @. !urnizeaz ser,icii speci!ice ncilor centrale, care stimuleaz, de asemenea, integrarea !inanciar la ni,el european, cum ar !i 5:;#E52 i ,iitorul 5:;#E52+Securities. 5:;#E52 reprezint, de !apt, prima in!rastructur de pia% complet integrat i armonizat la ni,el european, care a eliminat !ragmentarea e(istent anterior. Sistemul proceseaz, n medie, peste 859 999 de pl%i pe zi, cu o ,aloare total medie zilnic de 2 @99 de miliarde EU;. Oaloarea medie a unei singure pl%i e!ectuate n sistemul 5:;#E5 n anul 2912 a !ost de 2,1 milioane EU;. :pro(imati, 1999 de nci din 2@ de %ri europene au statutul de participant direct la sistemul 5:;#E52. :cestea permit, la r4ndul lor, unui numr mult mai mare de nci s l acceseze, rezultatul !iind c apro(imati, 19 999 de nci din ntreaga lume pot ini%ia i recep%iona pl%i prin intermediul 5:;#E52. 'a !el cum e(ist sisteme de pl%i destinate circula%iei numerarului, e(ist i sisteme pentru circula%ia titlurilor de ,aloare. Un ast!el de ser,iciu, a crui lansare este plani!icat pentru anul 2915, ,a !i 5:;#E52+ Securities (52S). :cesta ,a reprezenta ,iitoarea plat!orm in!ormatic (de%inut, realizat i operat de Eurosistem) pentru decontarea n anii ncii centrale a aproape tuturor titlurilor tranzac%ionate n Europa. A iecti,ul !undamental al proiectului 52S este de a contri ui la sporirea atracti,it%ii Europei pentru in,estitori. ?roiectul ,a integra i ,a armoniza in!rastructura european de decontare a opera%iunilor cu titluri, care este puternic !ragmentat, i urmrete reducerea costurilor decontrii trans!rontaliere a titlurilor n Europa, precum i intensi!icarea concuren%ei ntre !urnizorii de ser,icii post+ tranzac%ionare. <e asemenea, ,a genera economii ma/ore la ni,elul garan%iilor pentru participan%ii pe pia%. 5ot n acest domeniu, "3E a conceput un cadru care poart denumirea de =33"6> i care, ncep4nd din anul 1999, permite tuturor ncilor din zona euro s garanteze cu

titluri creditele pe parcursul zilei n cadrul 5:;#E52 sau al opera%iunilor de politic monetar ale Eurosistemului - indi!erent unde n zona euro au !ost emise titlurile.

Caracteri)tici principale ale :onei euro .nainte de realizarea Uniunii 6onetare, %rile care !ac parte, n prezent, din zona euro a,eau economii relati, mici i desc7ise. Spre deose ire de acestea, zona euro !ormeaz o economie ,ast, cu un grad mult mai ridicat de autonomie, compara il, ca dimensiuni, cu cea a Statelor Unite. .n ceea ce pri,ete popula%ia, zona euro are una dintre cele mai mari economii dez,oltate din lume, cu 888 de milioane de cet%eni n anul 2912, !a% de Statele Unite i *aponia, care numr 81@ milioane i, respecti,, 120 de milioane de cet%eni. ;e!eritor la ponderea n produsul intern rut (?&") mondial, zona euro a !ost cea de+a doua mare economie cu moned unic n anul 2912, cu un procent de 18,2L, dup Statele Unite, care au a,ut o pondere n ?&" de 10,9L. ?onderea *aponiei a !ost de 5,1L. $aptul c economia zonei euro este mult mai pu%in desc7is dec4t economiile %rilor participante tinde s limiteze e!ectele !luctua%iilor pre%urilor e(terne asupra pre%urilor interne. 5otui, zona euro are o economie mai desc7is !a% de cea a Statelor Unite sau a *aponiei. E(porturile de unuri i ser,icii ale zonei euro, calculate ca pondere n ?&", au !ost semni!icati, superioare n anul 2912 (21,0L), n raport cu ci!rele pentru Statele Unite (1@,1L) i *aponia (15,@L). SursaB pentru zona euro i UEB "3E, Eurostat, date na%ionale, $6& i calcule "3EK pentru Statele Unite i *aponiaB surse na%ionale, $6&.