Sunteți pe pagina 1din 13

Spaiul romnesc ntre diplomaie i conflict n Evul Mediu i la nceputurile modernitii

Situaia politic european n secolul al XlV-lea i la nceputul secolului al XV-lea


Ungaria ajunge o mare putere n timpul regelui Ludovic cel Mare (1342-1382), cnd ane ea!" #aratul de $idin, iar din 13%& intr" n uniune dina'tic" cu (olonia, Ludovic devenind )i rege al ace'teia* +up" moartea lui Ludovic cel Mare, Ungaria )i men,ine in-luen,a n .alcani )i n r"'"ritul /uropei, n timpul regelui 0igi'mund de Lu em1urg (134%143%), 'tatul mag2iar devenind unul din -actorii politici cei mai importan,i ai luptei mpotriva e pan'iunii otomane* (olonia 'e con'olidea!" n timpul domniei regelui 3a!imiral 444-lea (1333-13%&) )i mai ale' n timpul regelui $ladi'lav 5agiello (1386-1434), dar el nu va avea rol n lupta antiotoman", datorit" r"!1oaielor pe care le 'u',inea n -a,a e pan'iunii cavalerilor teutoni* 7tomanii )i ncep e pan'iunea ntr-un moment n care 'tatele 1alcanice erau divi!ate, iar 4mperiul .i!antin nu mai avea -or,a militar" nece'ar" opririi ei* +up" ce ocup" 8allipoli (1394) )i 'e in'talea!" de-initiv n /uropa, turcii otomani ncep e pan'iunea rapid" n .alcani* :jun)i la +un"re, otomanii nu vor g"'i de cuviin," c" acea'ta era un o1'tacol de netrecut pentru ei, timp de pe'te un 'ecol -"cnd repetate ncerc"ri de a ajunge n /uropa central"* n alian,ele 'tatelor cre)tine, -ormate pentru a opri e pan'iunea otoman", #"rile ;omne au avut de jucat un rol important, domnii romni, cnd n alian,", cnd pe cont propriu, 'u',innd ap"rarea lumii cre)tine* (rimul dintre ace)tia a -o't Mircea cel ."trn*

Rezistena antiotoman a rilor Romne n secolele X V-XV


;aporturile romno-otomane de'-")urate timp de 9 'ecole au avut numeroa'e -a,ete dominate n'" de latura politico-militar"* 3on-lictul care a cuno'cut doar < campanii otomane nord dun"rene n 'ecolul =$, a predominat ca un con-lict de u!ur" )i de g2eril" ce alterna cu perioade de acalmie du1lat" de o con-runtare ideologic" cre)tini-mu'ulmani, mprumutat" de noi din gndirea politico-religioa'" 1i!antin"* 3on-runt"rile au avut ini,iatori romni, otomani )i occidentali, iar voievo!ii romnii au participat la ele n diver'e ipo'ta!e* La nceputul o-en'ivei otomane, romnii au aderat la ideea de cruciad" 'u',inut" de papalitate cu 'prijinul Ungariei )i (oloniei, com1inate cu va'te coali,ii romne)ti cum ar -i cele ini,iate de 4ancu de >unedoara )i ?te-an cel Mare*

Mircea cel !trn"#$%&-#'#%(


(rimele con-runt"ri ncep n 136< cnd domnul muntean $ladi'lav 4 $laicu 'prijin" re'taura,ia ,arului 1ulgar de $idin )i devin concrete odat" cu o-en'iva lui Murad 4 )i 'prijinul romne'c acordat cnea!ului 'r1 La!"r, n 1"t"lia de la @o''ovopolje -138<* Mircea cel ."trn (1386-1418), n conte tul cuceririi .ulgariei de c"tre turci, ocup" +o1rogea, o1,ine 'ucce'ul 'trategic de la ;ovine-13<9 )i particip" la cruciada e)uat" de la Aicopole -13<6* Mircea cel ."trn '-a orientat c"tre o alian," cu (olonia mijlocit" de domnul Moldovei, (etru Mu)at (13%6-13<1) nc2eiat" la ;adom (1& decem1rie 138<) )i rati-icat" la Lu1iin (2& ianuarie 13<&)* :cea't" alian," era menit" '" a'igure #ara ;omnea'c" n -a,a unei ac,iuni a Ungariei, care revendica .anatul de 0everin*

:menin,area otoman" era n'" re'im,it" )i de regele Ungariei, 0igi'mund de Lu em1urg, ceea ce a -"cut ca #ara ;omnea'c" )i Ungaria '" nc2eie o alian," antiotoman", pe picior de egalitate (% martie 13<9, .ra)ov)* +up" e)ecul cruciadei domnul muntean pro-it" de interregnul otoman datorat n-rngerii )i captur"rii lui .aia!id 4 de c"tre mongolii lui Bimur LenC n 1"t"lia de la :nCara -14&2, pentru a ncerca '" in-luen,e!e politica 1alcanic"* Dn anii 14&4-14&6, teritoriul #"rii ;omne)ti atinge ma ima 'a ntindere, lucru care reie'e e plicit din titulatura pe care o avea Mircea cel ."trnE Fdomn a toat" #ara Ungrovla2iei )i a p"r,ilor de pe'te mun,i, nc)i 'pre p"r,ile t"t"re)ti )i 2er,eg, GduceH al al :mla)ului )i I"g"ra)ului )i domn al .anatului, 0everinului )i de amndou" p"r,ile pe'te toat" (odunavia G+o1rogeaH nc" pn" la Marea cea mare )i 'ingur 't"p"nitor al cet",ii +r'tor G0ili'traH*J La '-r)itul domniei lui Mircea 'au n timpul domniei urma)ului '"u, Mi2ail (1418-142&), campaniile lui Me2med 4 determin" pierderea cet",ilor Burnu )i 8iurgiu, a +o1rogei )i impunerea unui 'tatut va'alic 'tatului muntean*

)le*andru cel !un "#'++-#'$,(


:le andru cel .un '-a dovedit a -i un 1un diplomat, reu)ind '" 'alve!e ,ara de la de!a'trul unui r"!1oi* n primul an de domnie nc2eie un tratat de alian," )i 1un" vecin"tate cu Mircea cel ."trn, prin care 'e re!olv" pro1lema de 2otar dintre cele dou" ,"ri* (ro1lema cea mai important" a domnului moldovean pe plan e tern, era nl"turarea tendin,elor e pan'ioni'te ale Ungariei a'upra Moldovei )i gurilor +un"rii* Urmnd politica predece'orilor '"i, :le andru a continuat leg"turile cu (olonia, la 12 martie 14&2 depunnd jur"mnt de va'alitate regelui $ladi'iav 5agiello, la 0uceava* (rin ace't act, rennoit n 14&4, 14&%, 1411 )i 1419, 'e promitea regelui polon 'prijin )i '-at mpotriva oric"rui du)man* (e 1a!a ace'tor acte :le andru cel .un l-a ajutat pe regele (oloniei n luptele pe care ace'ta le purta mpotriva cavalerilor teutoni* :'t-el, n anul 141& i trimite un corp de oa'te care u)urea!" victoria polonilor n lupta de la 8runKald* Dn 141&, regele Ungariei, 0igi'mund de Lu em1urg devine )l mp"rat al 4mperiului ;omano-8erman, devenind o amenin,are pentru (olonia )i n ace'te condi,ii, regele (oloniei nc2eie cu 0igi'mund tratatul de la Lu1lau din 19 martie 1412, care con,inea )i prevederi re-eritoare la mp"r,irea Moldovei n eventualitatea n care :le andru cel .un ar -i re-u!at '" ia parte la lupta antiotoman"* n mai multe rnduri 0igi'mund a cerut aplicarea tratatului, n'" de -iecare dat" a cuno'cut opo!i,ia regelui polon* :le andru cel .un a continuat '"-i 'prijine pe $ladi'iav 5agiello mpotriva teutonilorL n 1422, n lupta de la Marien1urg* +omnitorul Moldovei nu a primit n'" acela)i 'prijin din partea regelui polon n 142&, cnd otomanii atac" 3etatea :l1", el reu)ind '" re'ping" atacul prin -or,e proprii, cu daruri )i lund m"'uri de nt"rire a !idurilor cet",ii, prin noi lucr"ri* 3"tre -inalul domniei rela,iile cu regele polon '-au nr"ut",it, datorit" reane "rii (ocu,iei la (olonia, n ace'te condi,ii domnul moldovean ader" la coali,ia mag2iaro-lituanian" mpotriva (oloniei* 7a'tea Moldovei intr" n regat, ajungnd pn" ia Liov, dar a -o't re'pin'" de cea polon" n augu't 1431, nc2eindu-'e un armi'ti,iu*

Situaia politic european n prima -umtate a secolului XV


4mperiul .i!antin, redu' la un teritoriu n jurul 3on'tantinopolului nu 'e mai putea opune e pan'iunii otomanilor, care deveni'er" 't"pnitori ai penin'ulei .alcanice )i a)teptau momentul -avora1il cuceririi capitalei mp"ra,ilor 1i!antini* :pelurile repetate ale ace'tora de ajutor c"tre monar2ii cre)tini )i conduc"torii .i'ericii catolice au r"ma' -"r" un r"'pun' concret* :ce't lucru 'e e plic" prin dou" motive, unul de natur" religioa'", cel"lalt de natur" politic" )i conjunctural"* Motivul religio' 'e re-er" la de!1inarea .i'ericii cre)tine (n catolic" )i ortodo ") )i la opo!i,ia (atriar2ului de la 3on'tantinopol la reuni-icarea ei* Iran,a )i :nglia

)i m"cinau -or,ele n ;"!1oiul de 1&& de ani (133%-1493), 'tatele italiene (Milano, Aeapole, $ene,ia, Iloren,a) 'e r"!1oiau ntre ele pentru preponderen," n penin'ula 4talic", 8ermania era -"r"mi,at" n numeroa'e 't"tule,e, care promovau politici proprii intere'elor lor* :c,iunile militare pentru 't"vilirea e pan'iunii militare nu mai erau 'u',inute dect de (ap", $ene,ia, Ungaria )i #"rile ;omne* 4mperiul 7toman, dup" ce dep")e)te perioada de cri!" de la nceputul 'ecolului al =$-lea, revine la politica o-en'iv" n timpul 'ultanilor Murad 44 (14211491) )i Ma2omed 44 (1491-1481)* Murad 44, dup" ce e'te n-rnt n luptele navale cu $ene,ia )i angajea!" -or,ele n penin'ula .alcanic" )i mpotriva Ungariei )i #"rilor ;omne* Ungaria, 'l"1it" de luptele interne dintre marii 1aroni dup" moartea regelui 0igi'mund de Lu em1urg, 'u-er" n-rngeri n 0er1ia (1438), dup" ce nu a putut mpiedica incur'iunile a!apilor )i aCngilor (din 1439-1436) n Bran'ilvania, cnd 0i1iul, 3etatea de .alt", .ra)ovul 'unt a'ediate, iar Media)ul )i 0ig2i)oara ar'e* (ierderile teritoriale 'u-erite ca )i a in-luen,ei politice n .alcani au determinat 'tatul mag2iar '" -ie principalul -actor n organi!area ultimelor cruciade antiotomane, de'-")urate n prima jum"tate a 'ecolului al =$-lea*

ancu de .unedoara "#''#-#'/&(


:c,iunea militar" a lui 4ancu e'te precedat" religio' n 143< de 'emnarea unirii religioa'e de la Iloren,a ntre 1i'erica 1i!antin" )i ceea roman", iar n plan politic de uniunea polono-mag2iar" reali!at" n 144& 'u1 'ceptrul lui $ladi'lav 44 5agiello* (olitica o-en'iv" a lui 4ancu cuprinde victoriile de la 0ntim1ru -1441, 4alomi,a -1442 )i Fcampania cea lung" toamna lui 1443, care duc la 'porirea in-luen,ei lui 4ancu n Moldova )i #ara ;omnea'c" )i impunerea unei p"ci -avora1ile cre)tinilor la 0eg2edin -1444* $ictoriile anterioare ale voievodului Bran'ilvaniei determin" $ene,ia )i (apa '" propun" reluarea cruciadelor mpotriva necredincio)ilor* La in'i'ten,ele legatului papal, regele Ungariei nu mai recunoa)te tratatul )i ncepe preg"tirile de cruciad"* Dn 'eptem1rie 1444 unit",ile regale, oa'tea ardelean" condu'" de 4ancu, reunite cu oa'tea lui $lad +racul, domnul #"rii ;omne)ti trec +un"rea, ndreptndu-'e 'pre Aicopole )i $arna* Murad 44, n -runtea trupelor otomane (care nu -u'e'er" mpiedicate de -lota vene,ian" '" treac" 'trmtoarea .o'-or venind din :'ia Mic") ajunge n urma unui mar) rapid n apropierea ta1erei cre)tine de la $arna* /)ecul cruciadei de la $arna -1444 )i a coali,iei 1alcanice n 1448-@o''ovopolje, duc la 'c"derea autorit",ii lui 4ancu n timpul domniei regelui minor Ladi'lau (o'tumul* (n" n 1493, lancu de >unedoara '-a preocupat de ap"rarea 2otarelor )i de nt"rirea .elgradului ca punct principal al opririi o-en'ivei otomanilor n /uropa central", de,innd titlul de c"pitan general al Ungariei )i Bran'ilvaniei, pe care l va de,ine pn" la -inalul vie,ii* 3ucerirea 3on'tantinopolului de c"tre turci e'te contra1alan'at" de ultima victorie a lui 4ancu la a'ediul .elgradului -1496* $ictoria nu a putut -i -ructi-icat" n'" de lancu de >unedoara, pentru c" la 11 augu't 1496 moare de cium", n apropierea ta1erei de la Memun*

Vlad epe "#''%0 #'/&-#'&,0 #'1&(


$enit la tron cu 'pijinul lui 4ancu, el va ac,iona mpotriva pretenden,ilor 'prijini,i de 1ra)oveni )i 'i1ieni, a preten,iilor de independen," a 1oierilor )i a monopolului economicocomercial al 'a)ilor* Dnt"re)te autoritatea central", armata, admini'tra,ia, re'taurea!" ordinea )i legile, -avori!ea!" pe me)te)ugarii )i comercian,ii locali* Dn 1461-1462 declan)ea!" lupta antiotoman", nceput" prin campania 'ud-dun"rean" )i apoi prin re'pingerea o-en'ivei turce din vara lui 1462* 3eea ce nu a reu)it 'ultanul au reu)it 1oierii munteni, o'tili lui $lad #epe), care l-au 'prijinit pe -ratele '"u la tron, ;adu cel Irumo'* La acea'ta 'e adaug" )i -aptul c" Matei 3orvin nu a trimi' ajutorul 'olicitat de #epe), mur,umindu-'e '" apere cetatea .ra)ovului n -a,a unei eventuale inva!ii otomane* $lad #epe) e'te nevoit '" 'e retrag" n Bran'ilvania, 'pernd n reluarea tronului cu ajutorul regelui Ungariei* Matei 3orvin n'", nu-l ajut", mai mult, 'u1 prete tul unor 'cri'ori privind o n,elegere (ine i'tent") ntre domnul

muntean )i 'ultan, l pune 'u1 arme )i-l nc2ide n apropiere de .uda, unde a 'tat timp de 13 ani* 3re)terea pericolului repre!entat de turci, n anii urm"tori, l-a ndemnat pe Matei 3orvin '"-l eli1ere!e pe $lad #epe) )i '"-l ajute '"-)i recapete tronul n #ara ;omnea'c", n 14%9* :cea't" a doua domnie a -o't n'" -oarte 'curt", deoarece 1oierii nu uita'er" mijloacele -olo'ite mpotriva lor n timpul primei domnii* n urma unui complot al 1oierilor munteni, 'prijini,i de turci, $lad #epe) e'te uci' ntr-o lupt" n decem1rie 14%6 'au ianuarie 14%%*

Situaia politic european n a doua -umtate a secolului XV


+up" n-rngerea otomanilor la .elgrad, 'tatele cre)tine au renun,at la planurile de organi!are a cruciadelor pentru alungarea ace'tora din /uropa, 'au cel pu,in de oprire a lor la +un"re* Iaptul 'e datora urm"toarelor evenimente de pe continentE 4mperiul 7toman )i ncepea perioada de a'cen'iune )i a'pira '" devin" un ar1itru n politica european"* +up" cucerirea 3on'tantinopoluiui, Ma2omed 44 3uceritorul ini,ia!" marea o-en'iv" de lic2idare a punctelor de re!i'ten," care mai r"m"'e'er" n .alcani, a't-el c" ocup" 0er1ia (1498-149<), Moreea (146&), .o'nia (1463), >er,egovina (14%<), :l1ania (148&)* (e litoralul pontic, otomanii ocup" cele dou" cet",i de la 32ilia )i 3etatea :l1" (1484) )i aduce n 'tare de va'alitate >anatul 3rimeii (14%9)* Dn Marea Mediteran" 'e de'-")urau, cu re!ultate 'c2im1"toare, luptele navale otomano-vene,iene, nc2eiate prin pacea din 14 decem1rie 19&2* +e cealalt" parte, (apa lan'a apeluri repetate la organi!area cruciadei mpotriva Fnecredincio)ilorJL :nglia 'e a-la n perioada de cri!" dina'tic" generat" de F;"!1oiul celor dou" ro!eJ (1499-1489), Iran,a trecea prin perioada con-lictelor cu .urgundia, n 0pania 'e de'-")ura ultima etap" de alungare a ara1ilor )i reali!are a uni-ic"rii teritoriale, iar 'tatele italiene 'e r"!1oiau ntre ele, punctul culminant con'tituindu-l nceputul F;"!1oaielor pentru 4taliaJ (14<4-199<), cu participarea Iran,ei, mp"ratului 8ermaniei )i 0paniei*

2tefan cel Mare "#'/1-#/+'(


;epre!entnd ceea mai lung" )i glorioa'" domnie medieval", epoca lui ?te-an marc2ea!" apogeul 'tatului medieval moldovean* $enit la tron cu 'prijinul lui $lad #epe), ?te-an nl"tur" anar2ia -eudal", re'taurea!" autoritatea domnea'c", con'olidea!" 'tatul )i reocup" cet",ile de grani," a-late n mna vecinilor (32ilia, 3etatea :l1", >otin)* Dn primii ani de domnie, ?te-an '-a orientat n primul rnd pentru normali!area rela,iilor cu (olonia* :ce't -apt era determinat de pre!en,a lui (etru :ron la 3ameni,a, dar )i de intere'ul pe care l aveau polonii n re'ta1ilirea leg"turilor comerciale, prin Moldova, cu cet",ile porturi de la Marea Aeagr" )i +un"reE 32ilia )i 3etatea :l1"* (lanurile lui ?te-an cel Mare aveau 'or,i de i!1nd" datorit" -aptului c" (olonia era angajat" n luptele cu cavalerii teutoni iar regele Ungariei, Matei 3orvin, era ame'tecat n luptele pentru o1,inerea coroanei 'ale* Dnl"tur" preten,iile de 'u!eranitate mag2iar" prin victoria de la .aia -146%, pericolul atacurilor t"tare prin victoria de la Lipnic -146<, re-u!" plata tri1utului -a," de turci )i 'e implic" n tentativa de a 'coate #ara ;omnea'c" din '-era puterii otomane* Dn -e1ruarie 146<, ?te-an ntreprinde o ac,iune militar" n #ara ;omnea'c" mpotriva lui ;adu cel Irumo', va'al otomanilor* (rima etap" a domniei lui ?te-an 'e nc2eie printr-un act ce avea 'copul de a-i nt"ri autoritatea intern"E pedep'irea 1oierilor tr"d"tori, n ianuarie 14%1, la $a'lui, care, cu 'prijinul lui ;adu cel Irumo', urm"reau nl"turarea de la tron )i uciderea 'a* 7a'tea domnului muntean e'te n-rnt" apoi de ?te-an la 0oci, n martie 14%1* 3on-lictul cu turcii e'te marcat de 1"t"liile de la $a'lui - 14%9, ;"!1oieni -14%6, 3"tla1uga -1483 )i ?c2eia -1489, dar 'e 'oldea!" cu pierderea cet",ilor maritime 32ilia )i 3etatea :l1" n 1484* Dn 14%<, $ene,ia nc2eie pace cu 'ultanul, prin care, n 'c2im1ul unui tri1ut anual, o1,inea dreptul de a -ace comer, n Marea Aeagr", iar n 1483,

Matei 3orvin nc2eie )i el pace cu turcii* 0ingurul n care ?te-an )i mai pu'e'e n"dejdea era regele (oloniei ce condi,iona'e 'prijinul mpotriva turcilor de pre'tarea jur"mntului de va'alitate* ?te-an cel Mare nu a avut ncotro )i la 19 'eptem1rie 1489, la 3olomeea (n (ocu,ia), n pre!en,a no1ilimii polone )i a 1oierilor '"i a depu' jur"mntul de va'alitate regelui polon, 3a!imir 4$* Bratatul nc2eiat nu '-a dovedit prea -olo'itor )i n 148<, ?te-an 'e o1lig" '" pl"tea'c" tri1utul anual de 3*&&& de -lorini vene,ieni, n 'c2im1ul recunoa)terii 'u!eranit",ii 'ultanului* ;ecunoa)terea 'u!eranit",ii otomane e'te urmat" la '-r)itul domniei de !dro1irea tentativei polone de a cuceri Moldova prin victoria de la 3odrii 3o'minului, 14<%*

rile Romne n secolul al-XV -lea


/U;7(: :(U0/:AN* 3on-runtarea dintre 3a'a de $aloi' (Iran,a) )i 3a'a de >a1'1urg (:u'tria), 'e mani-e't" n 'pecial n timpul F;"!1oaielor pentru 4taliaJ (14<4-199<)* 0u1 3arol de >a1'1urg (1916-rege al 0paniei, 191< - mp"rat al 4mperiului ;omano-8erman), dina'tia de >a1'1urg devine cea mai puternic" din /uropa )i o amenin,are puternic" pentru Iran,a, care 'e orientea!" c"tre o alian," politic" )i militar" cu 4mperiul 7toman* 4M(/;4UL 7B7M:A )i m"re)te teritoriul cucerind n 1916 0iria )i n 191% /gipt* :pogeul e'te atin' 'u1 0oliman Magni-icul (192&-1966), care cucere)te n 1921 .elgradul (Fc2eia /uropei 3entraleJ), 1922 ;2odo' (Fc2eia M"rii Mediterane 7rientaleJ), iar ntre19261941 prin campania mpotriva Ungariei, con'tituie (a)alcul de la .uda - 1941)* (7L7A4: mare putere n timpul lui 0igi'mund 4(19&6-1948) )i 0igi'mund 44 :ugu't(1948-19%2) din dina'tia de 5agiello, are o perioad" de ma im" ntindere teritorial" (cucerite (ru'ia )i Lituania), dar nu '-a opu' e pan'iunii otomane* ;U04:, ncepe ridicarea ca mare putere european" n timpul lui $a'ile 444 (19&9-1933) )i 4van 4$(1933-1984), nu e'te nc" un rival pentru 4mperiul 7toman* 4*1* :'upra #"rilor ;omne 'e in'tituie regimul 'u!eranit",ii otomane, mani-e'tat prinE )tir1irea autonomiei, domni -iind numi,iOrevoca,i de 'ultan -"r" a con'ulta ,ara, 'e trece la cump"rarea tronuluiL cre)terea dependen,ei politice, prin integrarea treptat" a politicii e terne a #"rilor ;omne n cea otoman"L pierderi teritoriale, )i anume Big2ina devine raiaua .ender (1938), .r"ila n 1942, iar .anatul e'te organi!at 'u1 -orma (a)alcului de la Bimi)oara (1992)L cre)terea o1liga,iilor materiale, anume tri1utul cre)te -oarte mult )i apar noi o1liga,ii (pe)c2e)uri, mucarerul mare )i mic), 'e in'tituie monopol otoman a'upra comer,ului e terior al #"rilor ;omne 4*2* #ara ;omnea'c"* Aeagoe .a'ara1 (1912-1921) men,ine rela,ii 1une cu Ungaria, $ene,ia, (olonia, -iind un teoretician al )tiin,ei politice )i diploma,iei (lucrarea Fnv","turile lui Aeagoe .a'ara1 c"tre -iul '"u, Beodo'ieJ)* ;adu de la :-uma,i (1922-192<) n conte tul amenin,"rii cu ocuparea militar" )i tran'-ormarea n pa)alc lupte cu re!ultate varia1ile, -iind acceptat ca domn n 1924, accept" m"rirea tri1utul de la 12*&&& la 14*&&& de duca,i, iar n 192%-1928 intervine n luptele pentru tronul Ungariei, 'prijinindu-l pe Ierdinand de >a1'1urg 4*3* Moldova* .ogdan 444 (19&4-191%), are rela,ii pa)nice cu 4mperiul 7toman, dar tri1utul cre)te de la 4*&&& la 8*&&& de gal1eniL rela,ii 1une cu Ungaria (continu" 't"pnirea a'upra 3iceului )i 3et",ii de .alt")L con-licte cu (olonia, prin incur'iuni reciproce n !ona de 2otarL 'e nc2eie pace n 19&<* (etru ;are) (192%-1938, 1941-1946)* 4ntervine n lupta pentru tronul Ungariei, 'prijinindu-l pe loan MapolPaL rela,iile cu (olonia 'unt ncordate* Dn 193& intr" cu armata n (ocu,ia, dar n 1931 'u-er" n-rngerea de la 71ertPn* Dn 1938 marea

campanie otoman" n Moldova duce la ocuparea 0ucevei de turci, (etru ;are) 'e re-ugia!" n Bran'ilvania, n cetatea 3iceu, iar 0oliman organi!ea!" raiaua .ender* Dn a doua domnie '-a 'upu' politicii otomane, i 'e impune un tri1ut mai mare de la 8*&&& la 12*&&& de gal1eni, iar n 1942-1944 ncearc" -"r" 'ucce' '" recupere!e po'e'iunile din Bran'ilvania* 4oan $od" cel $itea! (19%2-19%4) '-a ridicat mpotriva otomanilor ca urmare a cererii ace'tora de a du1la tri1utul* 71,ine victorii la 5ili)te, arderea .enderului, .r"ilei, 3et",ii :l1e, n-rngerea de la ;o)cani 19%4, datorit" tr"darea 1oierimii condu'" de 4eremia Movil" duce la uciderea 'a n c2inuri groa!nice*

Mi3ai-Viteazul "#/4$-#&+#(
:c,iunile din perioada 1938-1941 duc la 'porirea domina,iei otomane concreti!at" prin numirea unor domni 'upu)i, cre)terea tri1utului (2araciul), a darurilor c"tre 'ultan )i dreg"torii otomani (pe)c2e)urile), a contri1u,iilor n 1unuri, a canali!"rii comer,ului 'pre 4'tam1ul )i a impunerii monopolului comercial otoman* 4mperiul 7toman ajunge n acea't" perioad" la ma ima e pan'iune, mai ale' n urma politicii o-en'ive promovat" de 0oliman Magni-icul* :'t-el, dup" moartea lui 0oliman (1966), 4mperiul 7toman de'-")ura ac,iuni militare n Marea Mediteran", n 4ran )i n /uropa 3entral" (mpotriva >a1'1urgilor)* 4mperiul >a1'1urgic, dup" ce ncerca'e n !adar '"-i alunge pe otomani din Ungaria cu -or,e proprii, c"uta noi alia,i care '"-i 'prijine n ace't e-ort* +e aceea, n anii 19<&-19<2 ini,ia!" crearea unei alian,e antiotomane, numit" Liga cre)tin", care unea 0pania, $ene,ia, (apa, )i ducatele italiene Mantua, Ierara )i Bo'cana* Botodat", >a1'1urgii urm"reau atragerea #"rilor ;omne n alian,a cre)tin", n condi,iile cre)terii dependen,ei lor -a," de otomani* (olonia, a-lat" ntr-o perioad" de cri!" politic", datorit" 'tingerii dina'tiei 5agiellonilor (19%2), avea 1une raporturi cu 4mperiul 7tomanL mai mult, turcii 'e ame'tec" n cri!a dina'tic" )i n anul 19%2, la propunerea lor, principele Bran'ilvaniei, ?te-an .at2orP, credincio' politicii otomane, e'te ale' rege al (oloniei* (rin urmare, 'tatul polon nu privea cu prea mult" ng"duin," e tinderea in-luen,ei >a1'1urgilor a'upra #"rilor ;omne* $enirea la tronul #"rii ;omne)ti n 19<3 a lui Mi2ai $itea!ul, marc2ea!" aderarea la Liga 0-nt", crearea unei apropieri a 'tatelor romne)ti )i declan)area luptei antiotomane jalonat" de 1"t"liile de la (utineiu, ?erp"te)ti )i 0t"ne)ti-iarna lui 19<4-19<9, 3"lug"reni-augu't 19<9 )i 8iurgiu-octom1rie 19<9* Aegociat de marii 1oieri n propriul avantaj, la :l1a-lulia 'e nc2eie la 2& mai 19<9 un tratat ntre Bran'ilvania )i #ara ;omnea'c", care l tran'-orma pe domn ntr-un 'implu loc,iitor al principelui Bran'ilvaniei* 0tatutul politic e'te con-irmat de pacea cu turcii-19<%(4mperiul 7toman i recuno)tea iui Mi2ai domnia pe via," )i diminua 'emni-icativ tri1utul, iar n 19<%, raporturile cu 0igi'mund .at2orP erau rea)e!ate pe picior de egalitate, anulndu-'e, n practic", tratatul de la :l1a-lulia) )i de tratatul cu >a'1'1urgii -19<8 (care prevedea recunoa)terea domniei ereditare a lui Mi2ai )i promi'iunea unui ajutor -inanciar pentru ntre,inerea a 9*&&& de le-egii), n timp ce pe plan 'ocial ,"r"nimea e'te legat" de glie )i a'ervit" marii 1oierimi n 19<9* $enirea la tron n Moldova a lui 4eremia Movil" )i n Bran'ilvania a lui :ndrei .at2orP, am1ii du)mani ai lui Mi2ai, o'tilitatea (oloniei )i a 4mperiului 7toman, l determin" pe domnul muntean 'u',inut de >a1'1urgi '" treac" la o-en'iv"* $ictoria de la ?elim1"roctom1rie 19<<, i aduce 't"pnirea Bran'ilvaniei, iar campania din mai 16&& pe ceea a Moldovei* 7'tilitatea vecinilor, lip'a coe!iunii politice, opo!i,ia no1ilimii ardelene )i a 1oierilor moldoveni duce la 'pargerea unirii* Dn-rnt de no1ilii ardeleni alia,i cu generalul 2a1'1urgic .a'ta la Mir"'l"u )i de -or,ele polone!e la .ucov )i 3urtea de :rge), Mi2ai pierde toate teritoriile )i apelea!" la 'prijinul >a1'1urgilor* ;ecucerirea tronului muntean cu 'prijinul 1oierilor credincio)i )i a Bran'ilvaniei prin victoria de la 8ur"'l"u (augu't 16&1), 'unt de 'curt" durat", domnul -iind a'a'inat de mercenarii valoni ai lui .a'ta n ta1"ra de la 3mpia Bur!ii*

rile Romne n secolul al-XV -lea


Dn /U;7(: :(U0/:AN, prin pacea de la Qe't-alia (1648), Iran,a devine puterea dominant" occidental"* Dn /U;7(: ;N0N;4B/:AN, 4mperiul >a1'1urg e'te n-rnt n ;"!1oiul de 3& de ani )i )i reorientea!" politica de e pan'iune c"tre r"'"rit* Dn 1683 a'ediul $ienei de c"tre turci )i victoria au'triecilor duce la o politica o-en'iv" n perioada 1689-16<%)i introducerea propriei admini'tra,ii n Ungaria, Bran'ilvania, .anat, 3roa,ia )i 0lovenia* ;egre'ul pre!en,ei otomanilor marc2ea!" ncepnd cu tratat de pace de la @arloKit! (16<<), nceputul Fcri!ei orientaleJ* (olonia cunoa)te ultimul 'ecol ca mare putere european", poart" r"!1oaie cu veciniiE ;u'ia, (ru'ia, 0uedia, 4mperiul 7toman, a c"rui re!ultat e'te c" (ru'ia nl"tur" 'u!eranitatea polon" )i 'u-er" pierderi teritorialeE Ucraina (;u'iei )i 4mperiului 7toman) )i Letonia (0uediei)* 4mperiul 7toman are o ultim" perioad" de e pan'iune n /uropa 3entral", n 16%2 a'edia!", cucere)te )i ane ea!" cetatea 3ameni,a de la poloni* Dn-r"ngerea din -a,a $ienei -1683, e'te urmat" de alte n-rngeri n 1686-.uda, 168%-Mo2ac', 16<1-0alanCemen, 16<%-Menta* ;u'ia* +ina'tia ;omanov ncepe e pan'iunea c"tre ve't, devenind o mare putere militar" n timpul lui (etru cel Mare(1682-1%29) )i /caterina a ll-a (1%62-1%<6) ane e nd n 166% Ucraina r"'"ritean" (de la poloni) )i n 16<6 cetatea :!ov ( de la turci)* +7MA44L/ 0/37LULU4 =$44 DA #N;4L/ ;7MRA/ 'e caracteri!ea!" prin in'ta1ilitatea domniilor, in-luen,a cre'cnd" a -amiliilor 1oiere)ti n numirea domnilor* Dn #ara ;omnea'c" 'unt 2% de domnii (16&1-1%16), n Moldova 91 de domnii (16&&-1%11), iar n Bran'ilvania 2& de principi )i guvernatori (16&1-1%11)*

5ransilvania6 ara Romneasc6 Moldova


5R)7S 8V)7 )9 8:.;4/L ./B>L/A (1613-162<) 1un diplomat, are n,elegeri cu ;adu Mi2nea (#ara ;omnea'c") )i ?te-an Bom)a (Moldova) dorind '" devin" rege al +aciei, prin unirea celor 3 ,"ri romne* (articip" la ;"!1oiul de 3& de ani mpotriva 4mperiului >a1'1urgic )i o1,ine recunoa)terea mp"ratului romano-german* 8>/7;8>/ ;:@73MS 4 (163&-1648) 'e implic" n ultima -a!" a ;"!1oiului de 3& de ani, Bran'ilvania participnd ca 'tat cu drepturi depline n cadrul p"cii de la Qe't-alia* 0emnea!" Bratate de alian," cu Matei .a'ara1 )i $a'ile Lupu* 8>/7;8>/ ;:@73MS 44 (1648-166&) men,ine rela,iile cu #ara ;omnea'c" )i Moldova, n 1691 rennoie)te tratatul cu Matei .a'ara1 )i leg"turile cu 2atmanul ca!acilor, .ogdan >melni,Ci, iar n 169% ncearc" '" devin" rege al (oloniei )i intr" n con-lict cu 4mperiul 7toman (aliatul polonilor) dup" victoriile din 169< )i 166& organi!area (a)alcului de la 7radea (166&-1686)* )R) R:M;7E)S<=9 ;:+U ?/;.:A (16&2-1611) are rela,ii ten'ionate cu Bran'ilvania, dar rela,ii 1une cu Movile),i )i cu ;udol- 44* 3ontinu" lupta antiotoman", n 16&3 atac" .r"ila )i >r)ova, dar 16&4-16&9 nc2eie pace cu turcii ce i recuno'c domnia, n timp ce tri1utul cre)te la 32*&&& gal1eni* M:B/4 .:0:;:. (1632-1694) 'ta1ile)te leg"turi cu mp"ratul german )i cu regele (oloniei )i le propune o cola1orare mpotriva (or,ii* Dnc2eie n 1633 un tratat de alian," )i

'prijin reciproc cu 82eorg2e ;aCoc!P 4, iar n 169& o n,elegere cu 2atmanul ca!acilor, .ogdan >melni,Ci* M4>A/: 444 (1698-169<) ini,ia!" un moment al luptei unite a celor 3 ,"ri romne mpotriva otomanilor* Dn octom1rie 169< i ucide pe mu'ulmanii din ,ar", cucere)te 8iurgiu )i .r"ila, atac" 0ili'tra, Aicopole )i ;u'ciuc* Dn noiem1rie 169< o1,ine victorii mpotriva otomanilor la Ir",e)ti )i 3"lug"reni* Dn decem1rie 169< t"tarii p"trund n tar", are loc n-rngerea )i retragerea lui Mi2nea 444 n Bran'ilvania* ?/;.:A 3:AB:3UM4A7 (16%8-1688) particip" la a'ediul $ienei (la cererea otomanilor), dar i 'prijin" pe a'cun' pe a'edia,i dup" n-rngerea otomanilor de la $iena ntreprinde tratative cu >a1'1urgii care i e'te garantat" domnia ereditar", prime)te titlul de 1aron al 4mperiului )i o1,ine ajutor de 6*&&& de o'ta)i* Dn 1688 trimite o delega,ie c"tre 4mperiul >a1'1urgic pentru redactarea unui act care '" recunoa'c" independenta B"rii ;omne)ti, dar tratatul nu a -o't ntocmit datorit" mor,ii 'ale* 37A0B:AB4A .;DA37$/:AU (1688-1%14)* ;ela,iile cu imperialii 'unt ncordate nc" de la nceput, n 168< are loc incur'iunea generalului au'triac >ei''ler, alungat cu ajutorul t"tarilor, iar n 16<& o'tile muntene )i otomane n-rng armata au'triac" la M"rne)ti* ;ela,iile cu (olonia 'e caracteri!ea!" prin ncercarea de a 'ta1ili angajamente concrete mpotriva otomanilor, care 'e dovede'c a -i impo'i1ile datorit" lip'ei unei -or,e militare polone capa1il" '" intervin" ntr-un con-lict de anvergur"* ;ela,iile cu Moldova 'unt ncordate datorit" adver'it",ile cu -amilia 3antemire)tilor* Dn 16<3 l 'prijin" pe 3on'tantin +uca mpotriva lui 3on'tantin 3antemir* ;ela,iile cu (oarta, cuprind n 16<< recunoa)terea domniei pe via,"* Dn 1%&3 e'te c2emat la (oart" datorit" plngerilor 1oierilor dar )i p"'trea!" att via,a, ct )i domnia pentru ca n 1%&< '" nc2eie o conven,ie 'ecret" cu ;u'ia mpotriva 4mperiului 7toman* M:8>:V)9 +4M4B;4/ 3:AB/M4; (1%1&-1%11) numit de 'ultan ntr-o perioad" n care otomanii avea nevoie de un om credincio' n Moldova, datorit" e pan'iunii ;u'iei n r"'"rit, nc2eie n 14 aprilie 1%11 Bratatul de la Lu,C cu (etru cel Mare avnd ca 'cop nl"turarea 'u!eranit",ii otomane )i prev"!nd recunoa)terea domniei ereditare n -amilia lui 3antemir, garantarea 2otarelor, 'prijin militar reciproc mpotriva otomanilor* Dn iulie 1%11 o'tile ru'o-moldovene 'unt nvin'e de otomani n 1"t"lia de la 0t"nile)ti, iar +imitrie 3antemir 'e re-ugia!" la curtea lui (etru l*

!tlii
!=5=8 ) >E 8) R:V 7E - 3ronicile nu o-er" prea multe in-orma,ii i'torice
cu privire la de'-")urarea 1"t"liei* Laonic 32alcocondil 'crie c" dup" ce a du' popula,ia n mun,i, Mircea a 2"r,uit oa'tea 'ultanului de la +un"re pn" cnd otomanii )i-au a)e!at ta1"ra* +up" cronicile turce)ti lupta '-a dat pe rul :rge), cu pierderi mari de am1ele p"r,i* Dn timpul nop,ii cadavrele 'olda,ilor otomani au -o't aruncate n ru, l"'nd impre'ia ca oa'tea otoman" era nc" ntreag"* $"!nd cmpul de lupt", Mircea '-a retra'* 3ronica 1i!antino-1ulgar" relatea!" un alt de!nod"mntE v"!nd rul n'ngerat de mul,imea cadavrelor .aia!id '-a n'p"imntat )i a -ugit* 4'torici romni au con'iderat am1ele m"rturii autentice, pomenind a't-el dou" 1"t"liiE cea de la ;ovine, la 1& octom1rie 13<4 )i o a doua la 1% mai 13<9* !=5=8 ) >E 8) 7 <:?:8E - Aicopole era un ora) 1ine -orti-icat )i 1ine aprovi!ionat, iar crucia,ii nu adu'e'er" cu ei ma)ini de a'ediu pentru a cuceri cetatea* 0ultanul .aia!id 4 era ocupat de a'edierea 3on'tantinopolului, dar )i-a mo1ili!at armatele )i a m"r)"luit 'pre Aicopole* :liatul otomanilor, de'potul 0te-an La!areviT al 0er1iei, '-a al"turat

pe drum 'u!eranului '"u )i, pe 24 'eptem1rie, cei apro imativ 1&4*&&& de 'olda,i ai 'ultanului au ajun' n -a,a Aicopolelui* /'te -oarte pro1a1il ca e-ectivele celor dou" armate '" -i -o't mai mici, dar n mod 'igur erau apro imativ egale* .aia!id 4 avea avantajul de a avea in-orma,ii de'pre mi)c"rile trupelor cruciate de la 8ian 8alea!!o $i'conti*Dn !iua de 29 'eptem1rie, am1ele armate '-au preg"tit pentu 1"t"lie* Dnainte de 1"t"lie, pri!onierii lua,i de crucia,i la ;a2ova au -o't e ecuta,i de -rance!i dintr-un motiv necuno'cut* Irance!ii )i engle!ii -ormau avangarda, iar 0igi'mund )i mp"r,it trupele n treiE el comanda centrul, tran'ilv"nenii -ormau aripa dreapt", iar muntenii condu)i de Mircea cel ."trn -ormau aripa 'tng"* .aia!id )i-a di'pu' liniile cu avangarda cavaleriei protejat" de o !on" de ,epu)e, urmat" de unit",ile principale de arca)i )i de ieniceri, iar corpul principal de oa'te otoman )i 'r1ii 'e a'cundeau n 'patele dealurilor, la ceva di'tan," de prima linie*3avaleri)tii -rance!i m1r"ca,i n armuri grele au atacat 'pre primele linii otomane, dar au -o't nevoi,i '" de'calece n -a,a liniei de ,epu)e* +up" ce au -o't ndep"rtate ,epu)ele, cavalerii de'c"leca,i au tre1uit '" -ac" -a," atacului in-anteriei de elit" otoman" U ienicerii* Irance!ii, 'uperiori la capitolul armuri, au re'pin' atacul in-anteriei turce, c"reia i-au provocat pierderi de apro imativ 1&*&&& de oameni* Irance!ii au atacat )i cavaleria turc" )i au avut din nou 'ucce', ucignd cam 9*&&& de turci* +e)i nu erau c"lare, cavalerii -rance!i au pornit urm"rirea otomanilor care -ugeau pe deal* Dn momentul n care au ajun' pe vr-ul dealului, -rance!ii o1o'i,i au de'coperit gro'ul armatelor otomane, care a)teptau '" contraatace* Dn -a!a urm"toare a luptei, -rance!ii au -o't n-rn,i clar* :miralul Iran,ei 5ean de $ienne a -o't uci', 5ean de Aever', /nguerrand al $44-lea de 3oucP )i mare)alul 5ean Le Maingre, au -o't lua,i pri!onieri*Dntre timp, caii -"r" c"l"re,i '-au rentor' n ta1"ra cruciat"* 0igi'mund a atacat ca '"-i 'prijine pe cavalerii -rance!i )i a dat piept cu -or,ele principale ale lui .aia!id pe crea'ta dealului* ;e!ultatul luptei a -o't indeci' pn" n momentul n care au 'o'it trupele 'r1e)ti* 0igi'mund a -o't convin' de apropia,ii '"i '" 'e retrag"* :rmata lui >ermann 44 o- 3illi i-a ajutat pe 0igi'mund )i cei din preajma 'a '" ajung" pe o cora1ie vene,ian" Dn aceia)i dup"-amia!" tr!iu, 0te-an La!areviT a condu' atacul aripii 'tngi otomane )i a ncercuit trupele lui 0igi'mund r"ma'e -"r" ap"rare* Br!iu, n aceia)i 'ear", '-a ajun' la o n,elegere )i armata lui 0igi'mund '-a predat* !=5=8 ) >E 8) V)R7) '-a de'-")urat la 1& noiem1rie 1444 lng" $arna, n e'tul .ulgariei* Dn ace't" 1"t"lie 4mperiul 7toman condu' de 0ultanul Murad al 44-lea a nvin' armatele (oloniei )i Ungariei, 'u1 conducerea lui $ladi'lav al 444-lea al (oloniei )i Ungariei )i 4ancu de >unedoara* 7 armat" cre)tin" ame'tecat", -ormat" n principal din -or,e mag2iare )i polone!e, dar avnd )i deta)amente de ce2i, cavaleri papali, 1o'niaci, croa,i, 'r1i, 1ulgari, vala2i )i ruteni, '-a ciocnit cu o armat" otoman" 'uperioar" numeric* Mag2iarii erau 'la1 ec2ipa,i, iar ajutoarele promi'e din :l1ania )i 3on'tantinopol nu au 'o'it* :rmata mag2iar" avea un num"r mic de in-anteri)ti, ntre una )i trei 'ute de mercenari ce2i narma,i cu mu'c2ete* +e a'emenea erau )i circa o 'ut" de care de r"!1oi cu ec2ipaje* ;e'tul armatei era -ormat din cavalerie grea, majoritatea mercenari regali )i 'tr"ini, cu cteva 'tindarde epi'copale )i no1ile* :u avut promi'iuni de la $ene,ia c" -lota ace'tora nu va permite turcilor '" treac" .o'-orul* La .o'-or vene,ienii '-ar -i unit cu -lota papal" )i ar -i navigat pe coa't" pn" la 3on'tantinopol, mpingndu-i pe otomani a-ar" din .alcani* 3ei 2&,&&& ('au 3&,&&&) de crucia,i au -o't cople)i,i de circa 6&,&&& turci* Mai mult de jum"tate de 'olda,ii din armata cre)tin" au pierit* ;egele $ladi'lav al 444-lea a -o't uci' n 1"t"lie (a c"!ut ntr-o capcan" )i a -o't decapitat) n timp ce a lan'at un atac -"r" '"-l a)tepte pe 4ancu de >unedoara )i -or,ele ace'tuia '"-l ajute* Moartea lui $ladi'lav al 444-lea n 1"t"lie a l"'at Ungaria n minile regelui Ladi'lau (o'tumul al .oemiei )i Ungariei, care avea patru ani* Dntr-o e pre'ie de gratitudine, poporul 1ulgar l-a poreclit pe $ladi'lav al 444-lea cu a-ec,iune J$arnenc2iCJ (QarneVc!PC n polone!"), dup" numele ora)ului $arna, unde a luptat )i a murit* Dn-rngerea armatei cre)tine

a pu' cap"t ncerc"rilor de a opri cucerirea e'tului /uropei de 4mperiul 7toman timp de mai multe decenii* +e a'emenea a preg"tit terenul pentru c"derea 3on'tantinopolului din 1493* !=5=8 ) >E 8) V)8E) )8!=-R=@!: E7 a -o't un eveniment important din i'toria medieval" a Moldovei* ."t"lia a avut loc lng" ;"!1oieni 'au $alea :l1" (jude,ul Aeam,), la data de 26 iulie 14%6, ntre o mic" armat" moldovenea'c" 'u1 comanda lui ?te-an cel Mare )i armata invadatoare a 4mperiului 7toman, condu'" de n'u)i 0ultanul Me2med al 44-lea* La nceputul 1"t"liei, moldovenii au atra' gro'ul armatei turce)ti ntr-o p"dure care a -o't dup" aceea incendiat", provocnd pierderi imen'e otomanilor* Moldovenii au reu)it '" re'ping" mai multe atacuri turce)ti, pn" cnd 'ultanul, 'im,ind n-rngerea iminent", a comandat per'onal un atac cu garda 'a per'onal", reu)ind '"-)i adune ienicerii )i '" ntoarc" valul 1"t"liei* :rmata moldovean" a -o't nvin'", dar pierderile au -o't -oarte mari de am1ele p"r,i, con-orm cronicarilor vremii, care 'pun c" tot cmpul de lupt" a -o't acoperit de oa'ele celor c"!u,i, ceea ce repre!int" pro1a1il o 'ur'" a toponimului $alea :l1"* ?te-an cel Mare a -o't nevoit '" 'e retrag", mpreun" cu 'upravie,uitorii, la garni!oanele 'ale de la 3etatea Aeam,ului, 0uceava )i >otin, n timp ce otomanii au continuat '" je-uia'c" ,ara* !=5=8 ) >E 8) !E8AR)> din anul 1496 a -o't un a'ediu al ora)ului .elgrad, n care o armat" a 4mperiului 7toman, condu'" de 'ultanul Me2med al 44-lea, a atacat o armat" condu'" de 4oan >uniade, pe atunci regent al Ungariei, care a ap"rat cetatea .elgradului* Me2med a nceput '" a'edie!e cetatea de la 1a!a promontoriului, tunurile 'ale de'c2i!nd -ocul a'upra !idurilor la data de 2< iunie 1496* :'altul propriu-!i' a nceput n !iua de 4 iulie* 0ultanul Me2med )i-a de'-")urat armata n trei 'ec,iuniE corpul ;umelian pe -lancul drept, corpul :natolian pe -lancul 'tng, iar n mijloc erau g"r!ile per'onale ale 'ultanului, ienicerii )i comandamentul* 4enicerii )i anatolienii erau trupe de in-anterie grea* 3orpul :natolian avea majoritatea celor 3&& de tunuri, iar -lota otoman" de apro imativ 2&& de va'e -luviale avea re'tul* Ilota era po'tat" n principal la nord-ve'tul cet",ii, pentru a 'upraveg2ea terenul )i a mpiedica aprovi!ionarea ap"r"torilor* ;ul 0ava, a-lat la 'ud-ve't de !ona central" a atacului, era 'upraveg2eat pentru a mpiedica un eventual atac al armatei lui >uniade a'upra in-anteriei otomane* La e't, +un"rea era p"!it" de 'pa2ii, corpul de cavalerie u)oar" a 'ultanului, pentru a evita un atac pe partea dreapt"* :ce'tor -or,e -ormida1ile li '-au opu' doar cei apro imativ %*&&& de ap"r"tori din cetate, care au -o't ajuta,i )i de locuitorii din jurul ora)ului* 3nd >uniade a a-lat ace'te ve)ti, 'e a-la n 'udul Ungariei recrutnd trupe adi,ionale de cavalerie u)oar" pentru armata cu care inten,iona '" re!i'te invadatorilor* +e)i pu,ini no1ili '-au ar"tat dornici '" o-ere ajutor, ,"ranii nu au e!itat '" 'e o-ere ca voluntari* 3ardinalul 8iovanni da 3api'trano, un e celent orator, a -o't trimi' n Ungaria de $atican cu dou" 'copuri clare, de a prop"v"dui mpotriva JereticilorJ cre)tini ortodoc)i )i pentru a populari!a o cruciad" mpotriva otomanilor* /l a reu)it '" 'trng" o armat" de'tul de mare, de)i -"r" e perien," )i 'la1 ec2ipat", cu care '-a ndreptat 'pre .elgrad* 3api'trano )i >uniade au c"l"torit mpreun", dar )i-au comandat trupele 'eparat* Dmpreun" au avut apro imativ ntre 4&*&&& )i 9&*&&& oameni* La data de 14 iulie 1496, >uniade a ajun' la .elgrad )i a penetrat 1locada naval" otoman" de pe +un"re, 'cu-undnd trei galere, re'pectiv reu)ind '" capture!e patru va'e mari )i dou"!eci mai mici, dup" care a ncercuit complet ora)ul cu -lotila 'a, n timp ce va'ele turce)ti erau n de!ordine* +i'trugnd -lota 'ultanului, >uniade a reu)it '"-)i tran'porte trupele )i provi!iile nece'are n ora)* +e a'emenea, ap"rarea cet",ii a -o't nt"rit"*Me2med a dorit '" continue a'altul, iar dup" o '"pt"mn" de 1om1ardamente inten'e ale artileriei otomane, !idurile cet",ii au -o't d"rmate )i penetrate n mai multe locuri* La 21 iulie Me2med a poruncit un atac total care a nceput la apu'ul 'oarelui )i a continuat toat" noaptea* :rmata 'a a n"v"lit a'upra !idurilor ora)ului )i a nceput a'ediul -ort"re,ei* :ce'ta 'a dovedit a -i momentul crucial al a'ediului* >uniade a dat ordin ap"r"torilor '" arunce pe'te

!iduri 1utuci da,i prin gudron )i alte materiale in-lama1ile, dup" care ace'tea au -o't aprin'e* +up" 'curt timp un !id de -l"c"ri a 'eparat ienicerii luptnd n ora) de camara!ii lor care ncercau '" p"trund" prin 1re)ele create n !idurile ora)ului de 'u'* ."t"lia crncen" dintre ienicerii ncercui,i )i o)tenii lui 0!ilWgPi din ora)ul de 'u' 'e nclina n -avoarea cre)tinilor, care au reu)it '" re'ping" atacul -eroce din a-ara !idurilor* 4enicerii r"ma)i n interiorul ora)ului au -o't a)adar m"cel"ri,i, n timp ce trupele otomane care au ncercat '" p"trund" n ora)ul de 'u' au 'u-erit pierderi grele* : doua !i, 22 iulie, a avut loc un eveniment nea)teptat* 3on-orm unelor 'ur'e, armata ,"ranilor a nceput o ac,iune de atac 'pontan", care i-a -"cut pe 3api'trano )i >uniade '" pro-ite de 'itua,ie* Dn ciuda ordinelor lui 4oan de a nu e-ectua ra!ii a'upra po!i,iilor otomane, unele unit",i '-au -uri)at din metere!ele pr"1u)ite, au ocupat po!i,ii nu departe de linia inamicilor )i au nceput '"-i 2"r,uia'c" pe ace)tia* 0pa2iii au ncercat -"r" 'ucce' '" mpr")tie ace'te unit",i* 3a r"'pun', mai mul,i cre)tini '-au al"turat celor din a-ara !idurilor* 3eea ce ncepu'e ca un incident i!olat '-a tran'-ormat rapid ntr-o 1"t"lie n toat" regula* +a 3api'trano a condu' trupele 'ale 'pre ariergarda turcea'c", pe'te rul 0ava* Dn ace't timp, >uniade a nceput un atac di'perat din cetate, ncercnd '" ocupe po!i,iile artileriei otomane* 0urprin)i de ace'te evenimente neo1i)nuite )i, dup" relat"rile unor cronicari ai vremii, parali!a,i de o team" ine plica1il", turcii au -o't pu)i pe -ug"* 3ei 9&&& de ieniceri din garda 'ultanului au ncercat cu di'perare '" oprea'c" panica )i '" recupere!e ta1"ra, dar pn" atunci trupele lui >uniade '-au al"turat celor ale lui da 3api'trano, iar e-orturile otomanilor au devenit -"r" 'peran,"* 0ultanul n'u)i a intrat n lupt" cu curajul '"u recuno'cut, dar a -o't r"nit de o '"geat" (din -ericire pentru el neotr"vit") )i )i-a pierdut cuno)tiin,a* +up" 1"t"lie, trupele mag2iare au primit ordin '" nnopte!e la ad"po'tul !idurilor cet",ii )i '" -ie preg"ti,i pentru o po'i1il" ripo't" a turcilor, dar ace)tia nu au mai contraatacat*0u1 acoperirea nop,ii, otomanii '-au retra' n gra1", nc"rcnd r"ni,ii n 14& de c"ru,e tra'e de cai* :jun' n ora)ul 0arona, Me2med )i-a revenit* La a-larea ve)tilor c" a -o't nvin', majoritatea o-i,erilor '"i uci)i n lupt" )i ta1"ra )i ec2ipamentul au -o't a1andonate, tn"rul 'ultan de numai 24 de ani a1ia a putut -i mpiedicat '" 'e 'inucid" prin otr"vire* :tacul 'urpri!" al cre)tinilor a provocat pierderi ma'ive )i 2ao' total n rndurile otomanilor* $ictoria a avut ca re!ultat oprirea e tinderii 4mperiului 7toman n'pre /uropa 7ccidental" pentru urm"torii %& de ani, de)i turcii au mai avut )i alte incur'iuni - ca de e emplu ocuparea cet",ii 7tranto (n 148& - 1481) )i raidurile din 3roa,ia )i 0tPria din 14<3* .elgradul a continuat '" apere Ungaria )i implicit cre)tin"tatea centrului )i ve'tului /uropei de atacurile turce)ti pn" la c"derea 'a n mna otomanilor, n anul 1921* !=5=8 ) >E 8) <=8BA=RE7 , 23 augu't 19<9, a -o't unul dintre cele mai importante evenimente din i'toria militar" a poporului romn* La 3"lug"reni, oa'tea condu'" de Mi2ai $itea!ul a o1,inut o 'tr"lucit" victorie a'upra o)tilor otomane invadatoare condu'e de 0inan (a)a* Dn !orii !ilei de 23 augu't 19<9, cavaleria romn" a atacat prin 'urprindere cavaleria otoman" din -a,a 3"lug"renilor, mpingnd-o pe'te rul Aeajlov* Mi2ai )i-a con'tituit di'po!itivul de lupt" din 1&*&&& de o)teni pe dou" linii, cu !ece tunuri, pe malul nordic al rului* ;e!erva de 6*&&& de oameni a-la,i 'u1 comanda lui :l1ert @irWlP, n rndurile c"reia 'e a-lau )i o)tenii 'ecui trimi)i n ajutor de principele :rdealului, a -o't ampla'at" la di'tan," de'tul de mare, la nord-ve't de 3"lug"reni* :cea't" ampla'are a re!ervelor urm"rea '" -ac" -a," unui eventual atac otoman care '-ar -i produ' din'pre 0ingureni* (ericolul '-a dovedit real, ntr-acolo aveau '" ac,ione!e -or,ele otomane ale lui >a'an (a)a, 1eiler1eiul ;umeliei* 0inan (a)a a 2ot"rt '" angaje!e n lupt" toate -or,ele de care di'punea* 4enicerii au atacat -rontal pe'te pod, n timp ce o grupare comandat" de Me2met 0atrgi (a)a, (cel care tre1uia '" -ie numit 1eiler1ei al #"rii ;omne)ti), a e-ectuat o manevr" de nv"luire prin e't* Dn acela)i timp, 1eiler1egul ;umeliei, >a'an (a'a a e-ectuat o manevr" larg" de nv"luire prin ve't* Lovitura ienicerilor a -o't e trem de puternic"* (entru a l"rgi -rontul de atac, ienicerii au -olo'it pe lng" podul deja e i'tent, )i 1u)teni )i 'cnduri

a)e!ate pe'te mla)tin"* :rtileria, arc2e1u!ierii )i in-anteria romn" au reu)it '" oprea'c" atacul* Dn acela)i timp n'", 'pa2ii din -lancul drept al otomanilor au trecut rul printr-un vad, )i au amenin,at ntreaga ntreaga arip" 'tng" a romnilor* :tacat cu putere -rontal )i din -lanc, Mi2ai a ordonat retragerea e)alonului nti c"tre re!ervele din 'patele 3"lug"renilor, din cau!a pre'iunii inamicului romnii -iind nevoi,i '" a1andone!e tunurile* +up" ce '-a terminat retragerea )i toate trupele romne '-au reunit, naintarea turcilor a -o't oprit"* Mi2ai $itea!ul a 2ot"rt '" e ecute un puternic contraatac, o lovitur" com1inat" -rontal" )i o manevr" de nv"luire pe -lancul 'tng al inamicului* 0atrgi (a)a a -o't re'pin' c"tre ieniceri* 7tomanii au -o't ng2e'ui,i ntr-un 'pa,iu -oarte ngu't din nordul Aeajlovului, avnd podul n 'pate ca 'ingur" cale de retragere* 3ontraatacul '-a prelungit pn" la pod, toate tunurile au -o't recuperate, iar -ocul artileri)tilor romni )i al arc2e1u!ierilor a provocat pierderi -oarte grele turcilor* Dncercnd '" 'ta1ili!e!e 'itua,ia, 0inan (a)a a avan'at n -runtea trupelor de elit"* ;etragerea turcilor n -a,a atacurilor continui ale romnilor '-a tran'-ormat n de1andad" n momentul n care deta)amentul de 4&& de c"l"re,i ai c"pitanului 3ocea a atacat 'patele armatei otomane )i ta1"ra a-lat" lng" 'atul >ulu1e)ti* Dn deruta care a cuprin' armata otoman", valul -ugarilor a antrenat )i garda lui 0inan (a)a )i pe marele vi!ir, care a -o't aruncat n mla)tin", de unde a -o't 'alvat de un credincio' al '"u* +oar apari,ia -or,elor lui >a'an (a)a n -lancul drept al romnilor i-a -erit pe otomani de de!a'tru* Mi2ai $itea!ul a ntrerupt urm"rirea -ugarilor )i )i-a concentrat atacul cu atta mpetuo!itate mpotriva noilor intra,i n lupt", nct >a'an (a)a, cuprin' de panic", a p"r"'it n -ug", n -runtea c"l"re,ilor '"i cmpul de lupt"* !=5=8 ) >E 8) 2E8 M!=R a avut loc la 28 octom1rie 19<<, n care Mi2ai $itea!ul a n-rnt o)tirea tran'ilv"nean" )i )i-a de'c2i' drumul 'pre cetatea :l1a 4ulia, unde n-"ptuit prima unire a Bran'ilvaniei cu #ara ;omnea'c"* ."t"lia ncepu la ora nou" cu un 'c2im1 inten' de -ocuri de artilerie* 3ele 18 tunuri ale lui Mi2ai, de)i ampla'ate dominant, au avut ini,ial un tir gre)it* :rtileria cardinalului, 'uperioar" numeric (circa 4&-9& de tunuri) a ripo'tat -oarte puternic* Dn -inalul preg"tirii artileriei, un no1il de origine romn", +aniel Mala'c2i, trecu de partea armatei lui Mi2ai, -"cndu-i cuno'cut" po!i,ia di'po!itivului inamic* :tacul l-a dat Mi2ai $itea!ul pe -lancul 'tng, grupul de oa'te al lui .a1a Aovac ncercnd '" 'cinde!e oa'tea cardinalului* Dn ciocnire c"!u ?te-an La!"r, comandantul -lancului cardinalului* 8W'pWr @orni', comandantul locotenent al oa'tei cardinalului reu)i '"-l re'ping" pe .a1a Aovac* Mi2ai relu" atacul cu partea central" a o)tirii 'ale, -ormat" din mercenari unguri )i 'ecui de 'u1 comanda lui 82eorg2e MaCX* :ce)tia p"trun'er" n di'po!itivul inamic, l"rgind -lancurile 'p"rturii )i ac,ionnd att n 'prijinul lui .a1a Aovac, ct )i mpotriva lui Moi'e 0!YCelP, reu)ind '" re'ping" dreapta )i centrul o)tirii tran'ilv"nene* (ro-itnd de 'ucce', voievodul romn )i nt"ri trupele din centru cu e'cadroane de 'r1i, ca!aci )i moldoveni )i l-a angajat n 1"t"lie )i pe aga Lecca* Linia nti a lui 8W'pWr @omi' -u 'tr"pun'", 'oarta 1"t"liei nclinndu-'e de partea lui Mi2ai $itea!ul*Dn jurul orei 19*&&, armata principelui cardinal :ndrei .Wt2orP, r"ma'" -"r" comandant )i atacat" din -lanc, '-a de!organi!at )i a intrat n derut"* +e!a'trul -u aproape total* :p"r"torii 'a)i ai cet",ii urm"rind cu aten,ie, de pe creneluri, de'-")urarea 1"t"liei, au 'alvat 39& de o'ta)i 'a)i care -"ceau parte din oa'tea cardinalului* 4-au tra' cu -uniile, pe'te !iduri, n interiorul cet",ii*.ilan,ul 1"t"liei a -o't mareE din rndurile o)tirii tran'ilv"nene au c"!ut pe'te 3&&& de oameni, al,ii 1&&& -iind r"ni,i )i pri!onieri* (ierderile armatei lui Mi2ai $itea!u au -o't de a'emenea mari, trupurile celor c"!u,i, din am1ele ta1ere, -iind adunate de locuitorii 0i1iului )i depu'e ntr-o groap" comun"* Locul n2um"rii 'e c2eam" )i a't"!i FMovila lui Mi2aiZ*0eara, Mi2ai $itea!ul a ordonat urm"rirea plcurilor de 'olda,i, pentru a-i mpiedica '" 'e regrupe!e )i '" cree!e pro1leme* 3ardinalul .Wt2orP -ugi cu de'tina,ia Moldova, n'" pe drum, n mun,i, a -o't capturat de 'ecui, care l-au decapitat la 31 octom1rie* 3apul cardinalului i-a -o't du' lui Mi2ai $itea!ul*