Sunteți pe pagina 1din 169

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE I CURI !ITATE" #$ERVAIE" E%PERI&ENT

'(' '() '(*

Con+in,t,riPsihologia ca .tiin+ experimental /ser0a+ie .i experiment Etapele experiment,l,i

/iecti0eAces '( Pre1entarea speci2ic,l,i explica+iei .tiin+i2ice 3n psihologie" 4omeni,l psihologiei experimentale )( Pre1entarea meto4ei o/ser0a+iei .i rela+iei 4intre o/ser0a+ie .i experiment *( Pre1entarea etapelor experiment,l,i 3n cercetarea psihologic Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere-

'('

Psihologia ca .tiin+ experimental

Vreme 3n4el,ngat" psihologia s5a a2lat 3n s2era 4e ac+i,ne a 2iloso2iei( A/ia la s26r.it,l secol,l,i al %I%5lea" o4at c, 3m/,nt+irea tehnicilor 4e cercetare" psihologia s5 a 4eplasat spre tr6m,l .tiin+elor po1iti0e( Psihologii ar p,tea 2i organi1a+i pe o linie 4e contin,itate 3n raport c, mo4,l 3n care ei consi4er .tiin+ele exacte 4rept mo4el pentr, psihologie( Psihologii 7har48 consi4er c .tiin+ele 2i1icii sa, chimiei s,nt mo4ele per2ecte 4e ,rmat" 3n timp ce psihologii 7so2t8 consi4er c .tiin+ele sociale tre/,ie s constit,ie mo4el,l 4e ,rmat( Toate .tiin+ele 4isp,n 4e ,n set 4e 4ate .i 4e teorii explicati0e( Ceea ce este 4istincti0 3ntre 4i2eritele .tiin+e" ca .i 3ntre s,/specialit+ile 4in interior,l ,nei .tiin+e" s,nt 4i2eritele tehnici 2olosite( Ast2el" astronomii n, a, ne0oie 4e tehnicile la/irint" a.a c,m nici s,/iect,l experimentat 4e ctre psihologi n, are ne0oie 4e telescop( Dac psihologii har4 ,1ea1 4e tehnici m,lt mai ra2inate" aceasta se 4atorea1 3n mare parte tip,rilor 4e pro/leme care imp,n ,n an,mit gen 4e anali1e so2isticate( De.i 4istinc+ia cercetare 2,n4amental 9 cercetare aplicati0 a intrat 3n 0oca/,lar,l coti4ian al .tiin+elor" noi cre4em c cea mai important 4istinc+ie tre/,ie s 2ie 2c,t 3ntre o cercetare /,n .i alta proast( Principiile .i practicile psihologiei experimentale se aplic 3n egal ms,r cercetrii 2,n4amentale .i celei aplicati0e( Ele pot 2i 2olosite pentr, a e0al,a cercetrile psihologice pe care le 3nt6lnim sa, le reali1m 2ie ca st,4en+i" 2ie ca psihologi pro2esioni.ti sa, ca cercettori 3n 4omeni,l psihologiei( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

rice a/or4are a 4omeni,l,i psihologiei experimentale tre/,ie s 3nceap prin a o2eri 4e2ini+iile opera+ionale ale ,rmtorilor termeni- experiment" meto4 &ihaiexperimental ANIEI Psihologie experimental .i psihologie experimental( Termen,l 4e experiment este larg ,tili1at at6t 3n lim/a=,l coti4ian c6t .i 3n cel al 4i0erselor .tiin+e( Dac .tiin+a i10or.te 4in realitate 3ncerc6n4 s5o explice" experiment,l este 4emers,l prin interme4i,l cr,ia reali1m extragerea ,n,i e.antion 4in realitate spre a5l s,p,ne 0eri2icrii >testrii? 3n 0e4erea c,noa.terii( Ce 0rem .i ce tre/,ie s c,noa.tem@ Una 4intre trst,rile 4e2initorii ale psihic,l,i ,man este c acesta 4isp,ne 4e cele mai complexe 4ispo1iti0e 4e 4eterminare antialeatorii >P( Popesc, Ne0ean," 'ABC?( A experimenta constit,ie" 3n 2apt .i 3n esen+" o 4imensi,ne intrinsec a l,i 7homo sapiens8 .i rsp,n4e ne0oii imperioase 4e a gsi ca,1alitatea" 4e a rsp,n4e la 3ntre/area 74e ce8 .i apoi 4e a se asig,ra as,pra mo4,l,i c,m 0or e0ol,a l,cr,rile 3n 0iitor( amenii 4e .tiin+ n, a, 2c,t altce0a 4ec6t s 2ormali1e1e acest 4emers .i experiment,l a constit,it .i constit,ie o am/i+ie mrt,risit a t,t,ror .tiin+elor nat,rii( Experiment,l este o manip,lare 4eli/erat a ,n,i e.antion 4in realitate pe care 4orim s5l st,4iem 3n scop,l 4e a 3n+elege mai /ine mo4,l c,m acesta se pro4,ce" 4in ce ca,1 .i c, ce e2ecte( &eto4a experimental 3n psihologie a 2ost intro4,s pe la =,mtatea secol,l,i al %I%5lea .i p,tem a2irma c cele/ra l,crare a l,i D(T( Eechner 7Elemente 4e psiho2i1ic8 >'BF<? st la /a1a ei( Domeni,l psihologiei experimentale se 4e2ine.te prin interme4i,l meto4ei experimentale" consi4erat ca 2orma cea mai 4es06r.it .i cea mai con0ingtoare a 4emers,l,i .tiin+i2ic >&( Richelle" %( $eron" 'AAG?( &eto4a experimental constit,ie ca4r,l logic" 2ormal .i epistemic 4e ,tili1are a experiment,l,i( Aceasta implic pre1en+a .i ,tili1area >prin 0eri2icri .i re0i1,iri perio4ice? ,nor instr,mente 4e l,cr," reg,li 4e con4,it" 4ispo1iti0e tehnice .i proce4,ri" strategii" plan,ri 4e experimente" mo4alit+i 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor( A.a c,m s,s+in" pe /,n 4reptate" a,torii mai s,s cita+i" 4e o/icei psihologii insist mai m,lt as,pra mo4alit+ilor 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor" negli=6n4,5se rol,l capital pe care 3l =oac instr,mentele tehnice 3n 4e10oltarea psihologiei experimentale( Domeni,l psihologiei experimentale s5a cont,rat" s5a imp,s" s5a 4e10oltat .i 0a progresa 3n ms,ra 3n care cercettorii imaginea1 .i prop,n noi mi=loace 4e in0estigare ce 4eschi4 noi ori1ont,ri 4e cercetare a realit+ii psihice( Psihologia experimental este o ram,r a psihologiei" care" 2iin4 at6t 4e intim legat 4e meto4" se 4e2ine.te chiar prin meto4a experimental( Cel mai 2rec0ent criteri, ,tili1at 3n clasi2icarea ram,rilor psihologiei este con+in,t,l" ori" constatm c psihologia experimental se 4e2ine.te prin meto4( n acela.i timp" 2iecare ram,r a psihologiei 4e2init 4e ,n con+in,t 4isp,ne 4e o parte experimental mai m,lt sa, mai p,+in important( Unii a,tori s,nt tenta+i s n, consi4ere psihologia experimental ca o ram,r o/i.n,it ci" mai c,r6n4" ca meto4 aplica/il 0ariatelor 4omenii ale c,noa.terii( Al+i a,tori >P( Eraisse" 'AF*? consi4er psihologia experimental 4rept s,rs 4e c,no.tin+e ac,m,late 3n psihologie prin ,tili1area meto4ei experimentale( Din p,nct,l 4e 0e4ere al psihologiei americane" care p,ne accent,l mai m,lt pe atri/,tele experiment,l,i" psihologia experimental este ,n 4emers repeta/il .i a,tocorector 3n st,4ierea mani2estrilor 0ie+ii psihice >Hanto0it1"5*5 #(I(" Roe4iger III" I(J(" Elmes" D(D(" 'AA'?( Din ; DEPARTA&ENT ID )<'' p,nct,l 4e 0e4ere a l,i N( J,ng, >)<<<?" 4omeni,l Cop:right psihologiei experimentale 3l constit,ie teoria .i practica experiment,l,i ca meto4 4e cercetare acti0 .i e2icient" 4eser0in4

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

,rmtoarea 4e2ini+ie- 7psihologia experimental repre1int ansam/l,l principiilor" normelor .i reg,lilor care sta, la /a1a organi1rii .i 4es2.,rrii experiment,l,i 3n psihologie" c, scop,l o/+inerii 4e 4ate 0eri2icate as,pra realit+ii psihice8 >pp( 'K? D,p c,m o/ser0m .i aceast 4e2ini+ie trimite la meto4 >principii" norme" reg,li" organi1are?" ceea ce este" practic" ine0ita/il 3n orice tentati0 4e 4e2inire a psihologiei experimentale( n concl,1ie" 4omeni,l psihologiei experimentale 3l constit,ie mani2estrile 0ie+ii psihice a/or4ate 3ntr5o manier experimental( /iect,l psihologiei experimentale este repre1entat 4e pro/lemele 0ie+ii reale i4enti2icate .i as,pra crora cercettor,l a0ansea1 ipote1e ce ,rmea1 a 2i testate prin experimente controlate .i replica/ile 3n 0e4erea a0ansrii ,nor pre4ic+ii 0eri2ica/ile statistic pri0itoare la generali1area re1,ltatelor o/+in,te .i e0ol,+ia comportamentelor st,4iate( Tre/,ie s 2im reali.ti- 2inalitatea oricr,i 4emers .tiin+i2ic 0erita/il este 4e a pre1ice 2enomen,l st,4iat( Experiment,l psihologic" meto4a experimental" psihologia /ser0a+ie .i experiment experimental constit,ie 2,n4ament,l cercetrii .tiin+i2ice asig,r6n4 exigen+e Din perspecti0 temporal o/ser0a+ia .i experiment,l constit,ieaceste 4o, momente la cel s,ccesi0e ale cercetrii" ast2el 3nc6t 9 4esig,r 9 o/ser0a+ia prece4e experiment,l( '() mai 3nalt ni0el 4e 0igoare .tiin+i2ic .i o2erin4 imaginea ,nei e0ol,+ii 4inamice a Aceasta tehnicilor" instr,mentelor" mi=loacelor 4e l,cr, 3n 4eplin acor4 c, e0ol,+ia celorlalte este .i o or4ine istoric 3n e0ol,+ia .tiin+elor" implicit a psihologiei( $p,nem 9 3n mo4 .tiin+e mo4erne( o/i.n,it 9 c realitatea 2iin4 o/ser0at ne semnalea1 an,mite pro/leme pe care le 0om a/or4a 3ntr5o manier experimental( Apoi" 3n timp,l experiment,l,i o/ser0a+ia s,r0ine ca element a=,ttor" ca s,rs 4e 4ate s,plimentare as,pra e2ectelor 0aria/ilei in4epen4ente( nc 3n sec( al %VIII5lea R( #acon 2cea 4istinc+ia 3ntre o/ser0a+ia pasi0 .i 0,lgar .i o/ser0a+ia acti0 .i sa0ant( Element,l com,n pentr, o/ser0a+ie .i experiment este constatarea ,nor 2apte menite a 2i ,n rsp,ns la o pro/lem( Un l,cr, pe care a4esea 3l ,itm este c n, 0om gsi 4ec6t ceea ce c,tm( Ja/oratoarele 4e cercetare s,nt pline 4e o/ser0a+ii ac,m,late 3n timp .i in,tile pentr, c cercettorii n, .i5a, p,s 3ntre/ri precise( r" 4i2eren+a 4intre o/ser0a+ie .i experiment const tocmai 4in nat,ra >pre1en+a? 3ntre/rii( n o/ser0a+ie 3ntre/area rm6ne 4eschis .i cercettor,l n, c,noa.te rsp,ns,l sa, n, are 4ec6t o i4ee 0ag as,pra l,i( n experiment 9 4in contr 9 3ntre/area 4e0ine ipote1 prin care se a0ansea1 s,po1i+ia existen+ei ,nei rela+ii 3ntre 2apte" pe care experiment,l 3.i prop,ne s o 0eri2ice( n ca1,l experiment,l,i explorator 4e tip,l 7ce se 3nt6mpl 4acL8 experimentator,l n, are 3ntre/ri precise .i nici rsp,ns,ri a.teptate( n acest ca1 o/ser0a+ia 0a a0ea ,n rol mai important" 3ntr,c6t ea pare s 2ie calea pe care 0om p,ne 3n e0i4en+ mo4i2icrile in4,se 3n mo4 explorator( Dincolo 4e 4i2eren+ele 4e gra4 .i 4e ni0el 4e complexitate" poate c cea mai rele0ant 4istinc+ie o o2er preci1ia 3nregistrrii 4atelor( /ser0a+ia tre/,ie s se m,l+,measc c, proce4,ri mai p,+in rig,roase 4ec6t cele experimentale( n cel mai /,n 5G5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca1" 3m/,nt+irile meto4ologice s,nt consacrate mo4,l,i 3n care se poate asig,ra o mai /,n rigoare a o/ser0a+iei(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Eactorii 4eterminan+i ai o/ser0a+iei a( Pre1en+a o/ser0ator,l,i( $e c,noa.te c pre1en+a o/ser0ator,l,i intro4,ce o no, 0aria/il 3n con2ig,ra+ia cercetrii" experiment,l,i pentr, c ar con4,ce la mo4i2icarea comportament,l,i o/ser0at( $ol,+ii exist .i aplicarea lor +ine 4e ni0el,l 4e 4otare al la/orator,l,i" 4ar .i 4e in0enti0itatea cercettor,l,i( Tehnologiile mo4erne p,n la 3n4em6n 2erestrele c, orientare ,ni4irec+ional >one Ma: screenNMin4oM? sa, camere 0i4eo( Tot at6t 4e e2iciente pot 2i .i meto4ele clasice 4e 7spionare8- o 4raperie" ,n para0an" ,n ori2ici, 3n perete .(a(m(4( /ser0ator,l asc,ns o2er posi/ilitatea ,nei 4es2.,rri nat,rale a comportament,l,i mai ales la copii" la persoanele c, han4icap intelect,al sa, 3n con4i+ii 4e gr,p( /( Personalitatea o/ser0ator,l,i are ,n rol important 3n e0al,area" estimarea con4,itelor o/ser0ate" mai ales at,nci c6n4 se 2ac re2eriri la trst,ri" mani2estri 4e personalitate" atit,4inal5caracteriale( /ser0a+ia rm6ne ,n 4emers marcat 4e s,/iecti0itatea o/ser0ator,l,i( Inerent se 0or regsi in2l,en+e care exprim experien+a sa" repre1entrile sale as,pra 2enomen,l,i st,4iat" atit,4inile sale 2a+ 4e sex,l op,s" 0alorile la care a4er" concep+iile" pre=,4ec+ile" stereotip,rile sociale .(a(m(4( Dat 2iin4 importan+a acest,i 2actor se imp,ne e0i4en+ierea principalelor aspecte care +in 4e personalitatea o/ser0ator,l,i( Con+in,t,l o/ser0a+iei Ja prima 0e4ere pare simpl, s sp,nem c" prin o/ser0a+ie" constatm mani2estrile comportamentale" con4,ita s,/iect,l,i( Di2ic,lt+ile apar at,nci c6n4 3ncercm s anali1m" s 4escriem con4,itele s,/ m,ltiplele 2a+ete 3n care se pot pre1enta acestea( $,ntem o/liga+i la o ast2el 4e anali1 .i pre1entare 4ac 4orim s 2acem 4in meto4a o/ser0a+iei ,n instr,ment c6t mai rig,ros 4e s,rprin4ere a 0ariatelor con4,ite ce pot s se mani2este 3n 4i2eritele 3mpre=,rri .i sit,a+ii" incl,si0 3n experiment,l 4e la/orator( ncerc6n4 o sistemati1are a con4,itelor s,p,se o/ser0a+iei" V( Cea,., >'ACB? le 3mparte 3n 4o, mari categorii- simptomatica sta/il >3nl+imea" gre,tatea" lrgimea ,merilor" circ,m2erin+a toracic" circ,m2erin+a a/4ominal" l,ngimea .i grosimea m6inilor .i picioarelor" circ,m2erin+a .i 4iametrele craniene etc(? .i simptomatica la/il >pantomima" mimica" mo4i2icrile 0egetati0e" 0or/irea?( Protocol,l o/ser0a+iei D,p ela/orarea proiect,l,i experimental tre/,ie s preci1m .i c6mp,l o/ser0a+iei prin ela/orarea ,nei liste a con4,itelor care se c,0in a 2i o/ser0ate 3n experiment,l respecti0( Apoi" pentr, 2iecare con4,it 3n parte tre/,ie s preci1m sistem,l 4e notare" 4e consemnare a 4atelor o/ser0a+iei( Este 4e 4orit s ,tili1m 9 pe c6t posi/il 9 scale 4e e0al,are c, trepte 4e *"K"C p,ncte prin care s 4e2inim intensitatea mani2estrilor( $e pot ,tili1a a4=ecti0e sa, a40er/e prin care se 4escrie intensitatea >2oarte p,ternic p6n la 2oarte sla/? sa, 2rec0en+a >2oarte 2rec0ent p6n la 2oarte rar" a4esea p6n la 4eloc?( Unele mani2estri n, permit 4ec6t e0al,ri 4ihotomice prin care se consemnea1 pre1en+a sa, a/sen+a" altele solicit 4escrieri mai amn,n+ite( Alct,irea ,nei 2i.e 4e o/ser0a+ie se imp,ne pentr, a 2acilita consemnarea rapi4 .i e2icient a 4atelor 4e o/ser0a+ie( N, exist ,n mo4el stan4ar4 al acestei 2i.e" oric,m 5K5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

con+in,t,l acesteia tre/,ie s 2ie partic,lari1at 3n raport c, nat,ra experiment,l,i .i c, momentele 4es2.,rrii acest,ia( n principi, 2i.a 4e o/ser0a+ie tre/,ie s con+in ,rmtoarele sec0en+eO 4atele pa.aportale ale s,/iect,l,i- n,me" sex" 06rst" ni0el 4e pregtire .i alte elemente 4e i4enti2icare speci2ice ,tili1ate 4e ctre experimentatorP O 4ate pri0itoare la partic,larit+ile concrete ale sit,a+iei experimentale- 4ata" ora" am/ian+a" loc,l 4e 4es2.,rare" 4,rata o/ser0a+iei" n,mr,l 4e o/ser0atori" tip,l 4e o/ser0a+ie" tip,l 4e o/ser0ator" n,mr,l 4e s,/iec+i o/ser0a+i( O con+in,t,l o/ser0a+iei- tip,l constit,+ional" tip,l temperamental" con4,ita expresi0 >pantomima" mimica" mo4i2icrile 0egetati0e?" con4,ita 0er/al" con4,ita re2lexi0 >componente sen1orial5percepti0e" cogniti0e" mne1ice" aten+ia" moti0a+ia" atit,4inile?( Eiecare component tre/,ie s pre1inte ,n sistem clar 4e consemnare 3nscris 3n 2i.a 4e o/ser0a+ie( De asemenea" 2i.a 4e o/ser0a+ie tre/,ie s con+in ,n spa+i, aparte 4e4icat ,nor o/ser0a+ii c,rente" speci2ice s,/iect,l,i 3n ca,1" 4ar .i consemnrii" e0al,rii primare c, caracter sintetic( Experiment,l este prece4at 4e o pre5testare prin care se 0eri2ic ac,rate+ea mo4el,l,i experimental( n acest moment o/ser0a+ia este extrem 4e important" ea permi+6n4 sesi1area ,nor ina40erten+e" erori" 4e2icien+e sa, lips,ri( n acela.i timp pre5testarea tre/,ie s se aplice .i protocol,l,i" 2i.ei 4e o/ser0a+ie 3n scop,l corectrii" completrii '(* Etapele experiment,l,i sa, n general" scop,l reali1rii ,n,i experiment este repre1entat 4e a4,narea ,nor restr,ct,rrii acesteia( 4ate re2eritoare la o an,mit pro/lem care ne interesea1( Dar aceast colectare 4e 4ate n, este 2c,t la 3nt6mplare" ci ,rmea1 ,n an,mit tipar /ine sta/ilit care ne a=,t la reali1area ,n,i experiment 0ali4 4in toate p,nctele 4e 0e4ere" ast2el 3nc6t re1,ltatele o/+in,te s ai/ o 0aloare .tiin+i2ic" iar con+in,t,l concl,1iilor o/+in,te s poat 2i extins la ni0el,l 3ntregi pop,la+ii 4in care a, 2ost ale.i s,/iec+ii( Er ,n ast2el 4e proiect Alegerea pro/lemei preala/il" riscm ca experiment,l nostr, s n, 2ie /ine reali1at >ne re2erim mai ales la A4esea st,4en+ii se nelini.tesc at,nci c6n4 se 04 ne0oi+i s aleag o pro/lem pentr, c,rs,l 4e la/orator?( psihologie experimental .i se 3ntrea/ c,m re,.esc s gseasc experiment,l proiect,l coresp,n1tor as,pra cr,ia s se aplece timp 4e ,n semestr,( I4eile se gsesc 3n m,lte loc,ri posi/ile- c,rs,rile anterioare 4e psihologie" o/ser0a+ia 1ilnic" s,gestiile pro2esor,l,i sa, asistent,l,i" alte st,4ii .tiin+i2ice etc( Trecerea 3n re0ist a l,crrilor 4e re2erin+ Dac alege+i o pro/lem s,gerat 4e pro2esor,l 4,mnea0oastr" 2r 3n4oial c el 0 0a s,gera .i l,crrile 4e re2erin+ c, care s 3ncepe+i st,4ierea literat,rii 3n 4omeni,( Dac alege+i s,/iect,l sing,ri" p,te+i s 3ncepe+i c, re2erin+e 4in man,alele st,4iate( n ca1 contrar" 0e+i 2i ne0oi+i s 3ncepe+i prin a c,ta cea ce 0 tre/,ie prin /i/lioteci( Cr+ile .i tratatele ar tre/,i s 0 asig,re acces,l la literat,ra 4e care a0e+i ne0oie( Rs2oi+i c6t mai m,lte 4in cr+ile .i re0istele .tiin+i2ice 4isponi/ile ca s a0e+i o i4ee 4e ansam/l, as,pra s,/iect,l,i" pentr, a a0ea o i4ee 5F5 4espre amploarea c,no.tin+elor 3n 4omeni,( Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' D,p ce a+i i4enti2icat ma=oritatea articolelor5cheie 3n 4omeni,l 4,mnea0oastr" 4a+i aten+ie

&ihaimaxim ANIEI

Psihologie experimental intro4,cerilor articolelor- ce se .tia 3n moment,l c6n4 a,torii .i5a, 3ncep,t l,crarea" care s,nt teoriile ma=ore" care s,nt pro/lemele ma=ore rmase nere1ol0ate@ Citin4 l,crrile 4e re2erin+ 4in 4omeni,l 4,mnea0oastr" 0e+i 4escoperi c an,mite experimente s,nt consi4erate ca 2iin4 experimente 5 cheie 3n respecti0,l 4omeni,( /iecti0,l cercetrii tre/,ie s preci1e1e moti0a+iile" scop,rile care ne animP ce an,me 4orim s 4emonstrm prin cercetarea respecti0P ce an,me sperm s o/+inem 3n ,rma in0estiga+iilor( Pe aceast cale 0om 3ncerca s 3nca4rm experiment,l nostr 3ntr5o an,mit arie 4e preoc,pri .tiin+i2ice( E0ent,al p,tem s s,s+inem .i existen+a ,nor o/iecti0e practice" a ,nei 2inalit+i practice a cercetrii( I4enti2icarea constr,ctelor ipotetice n scop,l 4eclan.rii ,nei in0estiga+ii" tre/,ie s 4eci4em ce 3n+elegem prin conceptele pe care ne /a1m cercetarea( De exempl," conceptele 4e 3n0+are" percep+ie" memorie" g6n4ire" moti0a+ie sa, inteligen+ s,nt termeni generali ce se re2er la o 0arietate larg 4e reac+ii" =,4ec+i .i comportamente pe care oameni le exteriori1ea1( Pentr, c repre1int i4ei generale pe care se /a1ea1 7constr,c+ia8 experiment,l,i" ace.ti termeni se n,mesc constr,cte ipotetice( Un constr,ct ipotetic este ,n concept a/stract 2olosit 3ntr5o manier teoretic partic,lar pentr, a 4escrie 4i2erite comportamente 3n con2ormitate c, trst,rile .i ca,1ele lor 4e /a1( Este o i4e care ne permite s 4escriem" s organi1m" s re1,mm .i s com,nicm interpretrile comportamentelor concrete( $ta/ilirea 0aria/ilelor Intro4,cerea 0aria/ilelor repre1int moment,l5cheie al oricrei cercetri( Dac 2orm,lm corect 0aria/ilele" at,nci .i ipote1ele 0or 2i 2orm,late corect" 4eci .i 4emers,l experimental 0a 2i corect( Alegem mai 3nt6i 0aria/ila 4epen4ent .i" pe calea in0ers" i4enti2icm 0aria/ila in4epen4ent( Ast2el" a0em ,n 4emers 4e4,cti0 4e in2eren+ >4e la e2ect la ca,1?( C6n4 selectm 0aria/ilele pentr, st,4i, consi4erm" 3n prim,l r6n4" 0aria/ilele m,ltiple ce pot re2lecta constr,ctele noastre( 4at ce am 2c,t acest l,cr," selectm 0aria/ilele speci2ice care 0or 2i examinate pentr, a rsp,n4e la 3ntre/area cercetrii originale( Crearea 4e2ini+iilor opera+ionale Chiar 4,p selectarea ,nei 0aria/ile" ne con2r,ntm c, o 0arietate 4e ci 3n care aceasta este ms,rat( n 2inal" tre/,ie s ne oprim la o sing,r mo4alitate( 4e2ini+ie opera+ional preci1ea1 o 0aria/il prin opera+iile necesare pentr, ms,rarea ei( Cercettorii 2olosesc 4e2ini+iile opera+ionale pentr, a in4ica exact ceea ce 0or s sp,n c6n4 p,n 3n 4isc,+ie orice aspect al ,n,i comportament sa, al ,nei sit,a+ii( Tra4,c6n4 constr,ctele ipotetice 3n 4e2ini+ii opera+ionale speci2ice ale 0aria/ilelor" cercettorii 3ncearc s ating scop,l .tiin+i2ic al o/ser0a+iilor empirice" o/iecti0e" sistematice .i controlate( $ta/ilirea .i 2orm,larea ipote1ei Cei mai m,l+i a,tori i4enti2ic trei ni0ele sa, etape 3n sta/ilirea .i 2orm,larea ipote1ei- ipote1a general" ipote1a sa, ipote1ele opera+ionale sa, 4e l,cr, .i ipote1a statistic sa, ipote1a 4e n,l( Ipote1a general este 4e 2apt moment,l sta/ilirii ipote1ei cercetrii .i ea exprim rela+ia ca,1al 4intre 0aria/ila in4epen4ent a 0aria/ilei 4epen4ent( Ipote1a general 5C5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' este" 4ac 0re+i" ro4,l o/ser0a+iilor noastre sa, pro0ine 4intr5o teorie( Are mai m,lt ,n caracter constatati0( $pre exempl, 72amiliaritatea c,0intelor in2l,en+ea1 i4enti2icarea

&ihaioameniP ANIEI

lorP sa,- emo+iile p,ternice negati0e 3i 2ac pe oameni s pre2ere s 2ie 3mpre,n c, al+i Psihologie experimental sa,- intensitatea stim,lilor in2l,en+ea1 timp,l 4e reac+ie la ace.ti stim,li( D,p c,m o/ser0m" ipote1a general transcrie 3ntr5o rela+ie ca,15e2ect >4est,l 4e general pre1entat? pro/lema 4e 0ia+ pe care noi am o/ser0at5o sa, ne5a 2ost s,gerat( Ipote1ele opera+ionale sa, 4e l,cr, 0in s apro2,n4e1e rela+iile sta/ilite 3n ipote1a general .i aici" 3ntr5a4e0r s,nt 2oarte importante etapele anterioare( n ipote1a opera+ional tre/,ie s anticipm tip,l rela+iei .i 9 mai ales 9 s anticipm ni0el,l" mrimea e2ect,l,i pro4,s 4e inter0en+ia 0aria/ilei in4epen4ente as,pra 0aria/ilei 4epen4ente( &ai m,lt 4ec6t at6t" tre/,ie s speci2icm 2apt,l c mo4i2icrile respecti0e creea1 4i2eren+e semni2icati0e 4in p,nct 4e 0e4ere statistic 3ntre per2orman+ele gr,p,l,i experimental .i cele ale gr,p,l,i 4e control( A06n4 3n 0e4ere ni0el,l 4e complexitate al st,4i,l,i" n,mr,l 4e 0aria/ile c, care operm" n,mr,l ipote1elor speci2ice poate 2i mai mare >3n limitele re1ona/ile ) 9 G?( Un n,mr mare 4e ipote1e speci2ice p,n s,/ semn,l 3ntre/rii pro/itatea moral5.tiin+i2ic a a,tor,l,i( $,nt" 4in pcate" n, n,mai st,4en+i" 4ar chiar .i cercettori care" 4,p prel,crarea 4atelor constat posi/ile noi rela+ii pe care le ar,nc 3n 2a+ la ipote1e speci2ice( $,n cel p,+in ci,4at ca ,n cercettor s anticipe1e 9 la 3ncep,t,l st,4i,l,i 9 rela+ii" raport,ri" legt,ri 4e amn,nt care 9 3n mo4 e0i4ent 9 n, s,nt accesi/ile capacit+ilor normale 4e pre4ic+ie( nest este s 2ie amintite" anali1ate" interpretateoric,m este o reali1are c, care ne p,tem m6n4ri( eroare pe care este chiar =enant s o amintim este aceea a 2orm,lrii ipote1elor 4,p ce a0em re1,ltatele( Ja 2el 4e ci,4at este ne0oia ,nora >chiar pro2esori" con4,ctori 4e l,crri? s con4amne" s /lame1e 2apt,l c ipote1ele n, s5a, con2irmat( Desig,r" ,n st,4i, /ine coor4onat ar tre/,i s ne con4,c la con2irmarea ipote1elor" 4ar este c6t se poate 4e normal ca ,nele ipote1e s n, se con2irme .i asta este oric,m ,n c6.tig pentr, c,noa.tere( Ipote1a statistic sa, ipote1a 4e n,l s,s+ine c n, este nici o 4i2eren+ semni2icati0 statistic 3ntre per2orman+ele celor 4o, gr,p,ri sa, 3ntre per2orman+ele ,n,ia .i acel,ia.i gr,p s,p,s experiment,l,i 3n 4o, momente 4i2erite( In2irmarea ipote1ei 4e n,l echi0alea1 c, con2irmarea ipote1ei speci2ice( P6n ac,m am insistat as,pra ipote1ei 4e tip ca,1al" 4ar mai exist .i ipote1a 4e tip 4escripti0 care 3ncearc s 4escrie ,n comportament 3n termenii caracteristicilor sale sa, ale ,nei sit,a+ii 3n care se pro4,ce( ipote1 4escripti0 i4enti2ic atri/,tele comportament,l,i .i ne permite s pre1icem c6n4 acesta se 0a pro4,ce( Ipote1a 4escripti0 n, 3ncearc s i4enti2ice ca,1ele ,n,i comportament ci sta/ile.te 2apt,l c an,mite comportamente se pro4,c .i pot 2i o/ser0ate .i ms,rate" o2erin4 ,n +el general .i o 4irec+ie o/ser0a+iilor noastre( Criterii pentr, o ipote1 .tiin+i2ic( ipote1 tre/,ie s re2lecte pres,p,nerile noastre 4espre legitimitatea .i inteligi/ilitatea nat,rii( Dac n," at,nci ipote1a n, este .tiin+i2ic" iar 4escrip+ia nat,rii pe care o con+ine" ca .i e0i4en+ele pe care se spri=in" n, s,nt .tiin+i2ic accepta/ile( n prim,l r6n4" o ipote1 tre/,ie s 2ie at6t testa/il >0eri2ica/il?" c6t .i 2alsi2ica/il >experiment,l poate arta c ipote1a este incorect?( Ipote1a tre/,ie s 2ie precis" iar 4o0a4a 0a 2i 2,rni1at 4e o sit,a+ie 2oarte speci2ic 4e cercetare ,n4e ipote1a n, merge 4incolo 5B5 4e aceast 4o0a4( Pentr, a 2i inteligi/il" o ; DEPARTA&ENT ID )<'' ipote1 tre/,ie s 2ie" 4e asemenea" ra+ional >tre/,ie sCop:right 2ie" e0ent,al" a4e0rat" s ne o2ere ceea ce noi 4e=a .tim 4espre legile comportament,l,i? .i economicoas >ipote1a

tre/,ie s 2ie 3ncorporat 3n mo4,l nostr, 4e a 3n+elege comportament,l" ast2el 3nc6t


&ihaiea ANIEI ar Psihologie experimental

tre/,i s cear o explica+ie c6t mai simpl?( Alegerea meto4ei Alegerea 0alorilor stim,lilor- m,lte experimente implic n,mai 4o, con4i+ii" ca pre1en+a sa, a/sen+a ,nei 0aria/ile( n alte experimente" n,mr,l con4i+iilor este strict limitat 4e consi4erente practice sa, teoretice( Ne 0om re2eri la experimentele care cer mai m,lte con4i+ii 4e stim,lare 3n interior,l gr,p,l,i( $e cer a 2i respectate c6te0a reg,lia? stim,lii tre/,ie s acopere c6t se poate 4e m,lt 4in s2era respecti0 4e acti0itate practic( Rela+iile 4intre 0aria/ile 0or 2i mai /ine 3n+elese 4ac s,nt explorate 3n limitele sistem,l,i( Un stim,l prea sc,rt" 4e exempl," poate 2i 3n.eltorP /? stim,lii tre/,ie s 2ie s,2icient 4e apropia+i ,n,l 4e alt,l pentr, ca s,prae0al,area ,n,i e2ect 3ntre stim,li s 2ie p,+in pro/a/ilP c? at,nci c6n4 s,/iect,l este p,s s experimente1e to+i stim,lii 3ntr5o sing,r sesi,ne" ar tre/,i pre1enta+i cel p,+in .apte stim,li" 4ac este posi/il( Dac s,nt experimenta+i mai p,+in 4e .apte stim,li" s,/iect,l poate i4enti2ica .i aminti 2iecare stim,l .i rsp,ns,l n, se 0a /a1a pe stim,l,l 3ns,.i" ci poate 2i legat 4e memoria stim,lilor 4in proces,l anterior( C, .apte sa, mai m,l+i stim,li" s,/iect,l rsp,n4e la stim,l,l 3ns,.i pentr, c n, este capa/il s 3l i4enti2ice( Tot,.i" ,neori" 2olosirea a .apte stim,li poate s n, 2ie posi/il 3ntr,c6t l,nge.te prea m,lt experiment,lP 4? 3n ceea ce pri0e.te inter0al,l 4intre 0aria/ilele cantitati0e > care 0aria1 3n cantitate 4e5a l,ng,l ,n,i contin,,m?" 4ac pln,im s ,tili1m n,mai 4oi stim,li" 3i alegem pe cei care par mai apropria+i" iar 4ac n,mr,l stim,lilor este mai mare" 0a tre/,i s alegem ,n inter0al( Inter0alele 4intre stim,li tre/,ie s 2ie egale( $elec+ia s,/iec+ilor- n mo4 i4eal" s,/iec+ii ar tre/,i s 2ie ale.i la 3nt6mplare 4in pop,la+ia pe care 4ori+i s generali1a+i re1,ltatele st,4i,l,i( De exempl," pentr, a generali1a re1,ltatele experiment,l,i pe st,4en+i la 3ntreaga pop,la+ie 4e a4,l+i a +rii" st,4en+ii tre/,ie ale.i la 3nt6mplare 4in aceast pop,la+ie( Este e0i4ent c acest l,cr, n, este posi/il" 4ar at,nci ar tre/,i s 2ie mcar ale.i la 3nt6mplare 4intre st,4en+i( n la/orator,l 4e psihologie experimental se aplic ran4omi1area >RAND & 5 selec+ie aleatorie?( Dr,p,rile s,nt selectate la 3nt6mplare 4,p principi,l c exista .anse relati0 egale 4e extragere a 2iecr,i mem/r, al gr,p,l,i 4in pop,la+ia 4e /a1a( D,p selec+ia s,/iec+ilor ,rmea1 organi1area gr,p,rilor" ce poate 2i" 4e asemenea" reali1at prin ran4omi1are" 4ar .i apel6n4 la an,mite criterii( E.antionarea aleatoare simpl repre1int selectarea s,/iec+ilor 4intr5o pop,la+ie 3ntr5o manier nein2l,en+a/il" ast2el 3nc6t to+i mem/rii respecti0ei pop,la+ii s ai/ o .ans egal 4e a 2i selecta+i( E.antionarea aleatoare sistematic 5 selectm 2iecare al N5lea s,/iect 4intr5o list a pop,la+iei( Aceast tehnic este mai rapi4 4ec6t selectarea la 3nt6mplare simpl" 4ar tre/,ie s a0em gri= c 2iecare mem/r, al pop,la+iei 3n parte s ai/ .anse egale 4e a 2i ales >4e exempl," 4ac pop,la+ia 4e 2emei este listat 4,p 06rst" tre/,ie s a0em gri= c e.antion,l s n, 2ie alct,it 4in 2emei tinere 3nainte s a=,ngem la s26r.it,l listei?( C6+i s,/iec+i ar tre/,i testa+i@ Exist ,n mo4 ra+ional 4e a 4eci4e c6+i s,/iec+i 0or 2i 2olosi+i 3n experiment c, con4i+ia s .ti+i la ce 0aria/ilitate s 0 a.tepta+i 4e la 4atele pe care le a0e+i( n experimentele o/i.n,ite 5A5 4e la/orator aproape nimeni n, 2olose.te Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' aceast /a1 pentr, a 4eci4e n,mr,l 4e s,/iec+i( &oti0,l este simpl, .i practic( $ pres,p,nem

c 4ori+i s reali1a+i ,n an,mit gra4 4e preci1ie al re1,ltatelor o/+in,te( Desig,r" c, c6t &ihaia0e+i ANIEI mai p,+ini s,/iec+i" c, at6t mai p,+in 0or 4e0ia me4iile 4atelor Psihologie experimental 0oastre 4e la 0alorile lor reale( &o4alitatea ,1,al 4e a repre1enta aceast eroare 4e ms,rare este 4en,mit eroarea stan4ar4 a me4iei( Pentr, a re4,ce la =,mtate eroarea stan4ar4 a me4iei" tre/,ie s 4,/la+i r4cina ptrat a l,i N( Pentr, a 4,/la r4cina ptrat a l,i N" tre/,ie Q,a4r,plat N( Pres,p,nem c eroarea stan4ar4 a me4iei are 0aloarea ' pentr, '< s,/iec+i( Pentr, a re4,ce eroarea stan4ar4 a me4iei la <"K ,nit+i" tre/,ie s cre.tem n,mr,l 4e s,/iec+i la G<( Dac 4orim s re4,cem 4in no, eroarea stan4ar4 a me4iei prin 2actor,l ) >4eci la <")K? tre/,ie s 2olosim 'F< 4e s,/iec+iR /ser0m c mrirea n,mr,l,i 4e s,/iec+i n, pro4,ce 4escre.terea liniar a erorii 4e ms,rare( D,/larea n,mr,l,i 4e s,/iec+i re4,ce 4oar erorile stan4ar4 c, *< S( >N, toate experimentele 2olosesc eroarea stan4ar4 a me4iei 3n anali1a 4atelor" 4ar e2ect,l este acela.i 3n alte statistici(? Din acest moti0" ma=oritatea experimentelor 2olosesc circa '< s,/iec+i sa," 3n ca1,l 3n care a, mai m,lt 4e o con4i+ie" c6te '< s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie( Unii a,tori prop,n" 4,p c,m 0om 0e4ea 3n capitol,l ,rmtor" ,n n,mr c,prins 3ntre 'K .i *< 4e s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie >gr,p? experimental >D( Ieiman" 'AAK?( n orice ca1" este /ine s 0e4e+i c6+i s,/iec+i s5a, 2olosit 3n experimente similare .i c,m s5 a o/+in,t preci1ia( Instr,mente" aparat,r- acestea s,nt mi=loacele tehnice 4e reali1are a experiment,l,i( Pot 2i cartona.e colorate" cronometr," liste 4e c,0inte" stim,li simpli sa, complec.i sa, aparate so2isticate 4e in0estiga+ie a ,nor 2,nc+ii complexe" 4ar .i sit,a+ii experimentale ela/orate 3n raport c, cerin+ele experiment,l,i( Eroarea 2rec0ent a experimentator,l,i 4e/,tant >st,4ent la psihologie? este tenta+ia 4e a in0ersa raport,rile 4intre instr,ment .i ipote1( A4esea se in0oc o pro/" ,n test >cel mai 2rec0ent? .i se prop,ne ,n st,4i, experimental" 3n loc s se porneasc 4e la ipote1" 4e2inirea 0aria/ilelor .i apoi gsirea sa, constr,irea ,n,i mi=loc 4e in0estiga+ie( alt eroare 2rec0ent >4e ast 4at n, 4oar 3n r6n4,l st,4en+ilor? este asignarea rig,roas a ,n,i proces psihic pro/elor" aparatelor respecti0e( Ast2el" se consi4er c a0em 4e5a 2ace strict c, pro/e 4e 7percep+ie8" 4e 7memorie8" 4e 7inteligen+8 .(a(m(4( $e omite 4imensi,nea sistemic5interac+ionist a psihic,l,i ,man" 2apt,l c" 3ntr5o sarcin aparent speciali1at s,nt implicate m,lte alte 4imensi,ni ale 0ie+ii psihice( In4icat este s c,noa.tem 2oarte /ine 4i0ersele pro/e" tip,l 4e 0aria/ile care 4escri, pro/a respecti0" s le aplicm" 3nainte 4e toate pe noi 3n.ine .i a/ia apoi s 4eci4em c,m s le 2olosim mai /ine 3n raport c, exigen+ele st,4i,l,i nostr,( Tre/,ie s c,noa.tem 2oarte /ine mane0rele 4e ,tili1are" 0ariantele 4e l,cr," mo4alit+ile 4e e0i4en+iere a parametrilor per2orman+ei" posi/ilele 4e2ec+i,ni ce pot aprea pentr, a p,tea con4,ce corect s,/iec+ii no.tri 3n reali1area 5 '< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' experiment,l,i( Plan,rile experimentale O experiment,l ,ni2actorial5 cea mai simpl .i 2olosit schem 4e proiectare

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Experiment,l ,ni2actorial co2eina Timp reactie 'K<mg %TT K<<mg UTT

instr,cta= P,ncte o/tin,te

' min,t %

G min,te U

Experiment,l /i2actorial >)x) 2actori?

EEED#ACH NEDATIVE

$TI&A DE $INE J VIIDI C"B"C"A"A*")"*"G"*

P $ITIVE)"*"G"K"'F"A"A"C"A 2ee45/acW5,l 3n 3n0+are .i stima 4e sine in2l,en+ea1a notele la teste


C EEINA )KCelsi,c G< celsi,s 'K<mg a'/' a)/' K<<mg a'/) a)/)

Temperat,ra 4in clas .i co2eina ingerat in2l,en+ea1 per2orman+ele la test,l gril

5 '' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

temperat,ra 4in clas

Dra4,l 4e 4i2ic,ltate Al test,l,i grila

ni0el- )G celsi,s

Ni0el- G< celsi,s

Ni0el '-4i2ic,ltate cresc,ta

4i2ic,ltate cresc,t la )G C

4i2ic,ltate cresc,t la G< C

Ni0el )-4i2ic,ltate re4,sa

4i2ic,ltate re4,sa la )G C4i2ic,ltate re4,s la G< C

Notele o/+in,te 3n 2,nc+ie 4e-gra4,l 4e 4i2ic,ltate al test,l,i .i temperat,ra 4in clas > )X)?

Eactor #

#'

#)

#*

A' Eactor A A)

Plan,l 2actorial )x*

5 ') 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Experiment,l c, trei 2actori-)X)X)- me4ica+ie" terapie" 1ona 4e loc,in+ >m,nte" ora.? &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie &EDICATIE &N A'#' A)#'

A'#)

A)#)

Pacien+ii care loc,iesc la m,nte &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie & A'#' &EDICATI EN A)#'

A'#)

A)#)

Pacien+ii care loc,iesc la ora. Experiment,l pilot 4at ce a+i 4e10oltat protocol,l" 0a tre/,i s ela/ora+i ,n st,4i,5pilot pentr, a gsi 4e2icien+ele 4e proce4,r( Aproape 3ntot4ea,na exist pro/leme care tre/,ie lm,rite( Un,l 4in experimentatori" sa, ,n,l 4intre prieteni" sa, chiar pro2esor,l >coor4onator,l? 4,mnea0oastr tre/,ie s treac prin toate etapele experiment,l,i ca .i c,m acesta s5ar 4es2.,ra 3n realitate( De.i tenta+ia 4e a sri peste st,4i,l5pilot este 2oarte mare" tre/,ie sa5i re1ista+i( Aproape toate experimentele care a, 2ost reali1ate 2r a 2i testate 3n preala/il s5a, 4o0e4it a 2i 4e2ect,oase( Tocmai 4e aceea ,n e2ort minor s,plimentar poate 4,ce la o cre.tere 2oarte mare a preci1iei experiment,l,i( Prel,crarea re1,ltatelor D,p ce s5a, sta/ilit o/iecti0ele" 0aria/ilele" ipote1a >sa, ipote1ele? .i 4,p ce a 2ost aplicat st,4i,l5pilot >reali16n4,5se 3n acest 2el ,ltimele corec+ii?" p,tem trece la reali1area e2ecti0 a experiment,l,i" respect6n4 3ns schema e2ect,ata anterior( Datele o/+in,te 0or 2i notate c, aten+ie 3n 2oile 4e o/ser0a+ie" ca 4e alt2el orice reac+ii constatate sa, inter0en+ii nea.teptate ale ,nor 2actori externi >4e.i" 3ntr5,n experiment /ine proiectat .i reali1at" ace.ti 2actori ar tre/,i s 2ie +in,+i 5 '* 5 s,/ control sa, chiar s n, apar Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4eloc?( D,p o triere a 4atelor o/+in,te >,nii s,/iec+i pot 2i elimina+i 4in cercetare 4in 4i2erite

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

moti0e? se 0a trece la prel,crarea statistic a acestora pentr, a 0eri2ica 0ali4itatea ipote1ei >ipote1elor? sta/ilite la 3ncep,t,l experiment,l,i( n proces,l 4e prel,crare a re1,ltatelor ,rmrim testarea >0eri2icarea? ipote1ei >ipote1elor? experiment,l,i prin 4escoperirea ,nei rela+ii( Rela+ia repre1int o asociere 4intre re1,ltate prin care cercettor,l 2ace o pre4ic+ie as,pra corela+iei 4intre 4o, 0aria/ile- 74ac x cre.te" 0a cre.te .i :8 74ac x 0a cre.te" : 0a 4escre.te8( Aceste rela+ii simple 2ormea1 mo4ele complexe( At,nci c6n4 examinam re1,ltatele .i rela+iile" intr 3n =oc proce4,rile statistice( $cop,l cercetrilor este s 4emonstrm rela+iileP o rela+ie sta/il 3ntre re1,ltate constit,ie element,l 4e /a1 pentr, o lege a nat,rii( E0al,area critic a st,4i,l,i Tre/,ie s +inem cont 4e 2apt,l c cercettorii s,nt s,p,.i gre.elii" a.a c 3ntot4ea,na este imperios necesar s e0al,m 0aloarea st,4i,l,i nostr, .i a interpretrilor 2c,te( E0al,area critic a ,n,i st,4i, 3nseamn" s rsp,n4em la 3ntre/area- c6t 4e sig,ri s,ntem c re1,ltatele re2lect 3ntr5a4e0r constr,ctele" 0aria/ilele .i comportamentele pe care noi cre4em c le re2lect" .i c6t 4e sig,ri s,ntem c rela+ia o/ser0at re2lecta" 4e 2apt" rela+ia pe care cre4em noi c o re2lecta@ Preoc,parea principal" at,nci c6n4 e0al,m critic ,n st,4i," este s examinm 2iecare 4e2ini+ie opera+ional a 0aria/ilelor" s,/iec+ilor .i sit,a+iilor o/ser0ate( Ja 2iecare pas ne 3ntre/m 4ac re1,ltatele o/+in,te in4ic ceea ce cre4em noi c in4ic .i 4ac rela+ia re2lect ceea ce cre4em noi ca re2lect(

5 'G 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE II VARIA#IJEJE E%PERI&ENTAJE Con+in,t,ri'(' Varia/ila in4epen4ent '() Varia/ila 4epen4ent '(* Varia/ila s,/iect /iecti0e'( Pre1entarea mo4alit+ilor 4e a/or4are" control,l,i" .i 0ali4it+ii 0aria/ilei in4epen4ente( )( Pre1entarea mo4alit+ilor 4e a/or4are" control,l,i .i e0al,rii 0aria/ilei 4epen4ente( *( Pre1entarea repre1entati0it+ii .i mo4alit+ilor 4e control a 0aria/ilei s,/iect( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nereCele mai m,lte teorii sistemati1ea1" 4escri, .i pre1ic e2ect,l ,nor 0aria/ile( Concept,l 4e 0aria/il este cr,cial pentr, psihologia experimental( ntr,c6t 0om re0eni pe larg as,pra acest,i concept 3ntr5,n capitol ,lterior" aici ne 0om re1,ma la o sc,rt pre1entare coresp,n1toare rost,rilor capitol,l,i intro4,cti0( $ l,m ,n exempl, 4in 2i1ic" .i an,me e2ectele gra0ita+iei( P,tem asocia 0ite1a 4e c4ere a o/iectelor c, gre,tatea lor@ Ei1ica a 4emonstrat c se poate- ce0a >3n acest ca1" 0ite1a 4e c4ere? 4epin4e 4e altce0a >gre,tatea?( n mo4 2rec0ent" noi o/ser0m ce0a ce se 3nt6mpl" ,n e2ect" ,n comportament" .i ne p,tem 3ntre/a 4e ce se 3nt6mpl a.a" 4e ce an,me 4epin4e" care este ca,1a( Dac 3n 2i1ic 0ite1a 4e c4ere a o/iectelor este 0aria/ila 4epen4ent iar gre,tatea 0aria/ila in4epen4ent" at,nci" 3n psihologia experimental" comportament,l" a4ic ceea ce 2ace sa, 3ntreprin4e s,/iect,l" per2orman+a acest,ia" constit,ie 0aria/ila 4epen4ent" iar stim,l,l >3n sens generic? este 0aria/ila in4epen4ent( Dac 0aria/ila 4epen4ent 4epin4e" este in2l,en+at 4e 0aria/ila in4epen4ent" at,nci noi ar tre/,i s p,tem st,4ia comportament,l 3n 4i2eritele l,i iposta1e" inter0enin4 as,pra 0aria/ilei in4epen4ente( Varia/ila in4epen4ent este manip,lat 4e ctre experimentator" iar 0aria/ila 4epen4ent tre/,ie s mani2este 0aria+ii controla/ile 3n 2,nc+ie 4e 0aria+iile 0aria/ilei in4epen4ente( Ja prima 0e4ere" 3ntre 0aria/ila in4epen4ent .i 0aria/ila 4epen4ent este o rela+ie 4irect" clar" precis( Dac a.a se 3nt6mpl 3n experimentele 4in .tiin+ele nat,rii" acest l,cr, n, este 0ala/il pentr, experiment,l psihologic(

5 'K 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

'(' Varia/ila in4epen4ent &o4alit+i 4e a/or4are a 0aria/ilei in4epen4ente a? manip,larea stim,lilor( Cercettorii creea1 con4i+iile ,nei 0aria/ile in4epen4ente pre1ent6n4 s,/iec+ilor stim,li 4i2eri+i sa, schim/6n4 caracteristicile ,n,i stim,l( /? manip,larea context,l,i( A4esea" 0aria/ila in4epen4ent se a2l 3ntr5,n context 3n care este pre1entat stim,l,l" 3n timp ce acesta este men+in,t constant( c? manip,larea in2orma+iilor 4ate s,/iec+ilor( Varia/ila in4epen4ent poate consta 3n instr,c+i,ni sa, in2orma+ii 4ate s,/iec+ilor 3n 2iecare 4intre con4i+ii 3n parte( 4? manip,larea sit,a+iilor sociale c, a=,tor,l 7complicilor8( Complicii s,nt persoane a,xiliare pe care ,n cercettor le 2ace s ac+ione1e ca al+i s,/iec+i sa, ca trectori 7acci4entali8" cre6n4 ast2el o an,mit sit,a+ie social partic,lar la care s,/iect,l 7real8 poate apoi s reac+ione1e( e? manip,larea ni0el,l,i 4e stres al sit,a+iei experimentale a/or4are interesant 3n crearea con4i+iilor experimentale este aceea 4e a stresa sa, s,pra3ncrca sit,a+ia .i 4e a 4e4,ce 4in reac+iile s,/iec+ilor 2el,l 3n care sistem,l operea1 3n mo4 normal( 2? manip,larea in4icatorilor 2i1iologici( Unii cercettori 2olosesc procese interne" 2i1iologice( Aici con4i+iile pot implica cons,m,l 4e ctre s,/iec+i a ,nor an,mite cantit+i 4e alcool sa, alte 4rog,ri" 2olosirea timp,l,i 4e somn pe care5l a, la 4ispo1i+ie" sa, mo4i2icarea 7pri0rii sen1oriale8 pe care o s,port( g? manip,larea 0aria/ilelor interme4iare( A4esea cercettorii 2olosesc tehnicile 4e mai s,s pentr, a manip,la o stare psihologic intern" care apoi in2l,en+ea1 ,n comportament( Aceast stare intern este 4en,mit o 0aria/il interme4iar( Ea este in2l,en+at 4e 0aria/ila in4epen4ent" care" 3n schim/" in2l,en+ea1 Eactorii care a2ectea1a 0ali4itatea 0aria/ilei in4epen4ente 0aria/ila 4at ce o 0aria/il in4epen4ent a 7inter0ine8 2ost creat"ast2el preoc,parea noastr este 4epen4ent( Varia/ila interme4iar 3ntre 0aria/ilele 2ocali1at pe 0ali4itatea intern" respecti0 ms,ra 3n care p,tem trage concl,1ii in4epen4ent .i 4epen4ent( 0ali4e legate 4e rela+ia 4intre 0aria/ila in4epen4ent .i 0aria/ila 4epen4ent( n experimente 0ali4itatea intern este 4e o importan+ ma=or" 4eoarece ne permite s 4e4,cem rela+ii ca,1ale( Tre/,ie s 2im con0in.i c 4oar schim/area 3n con4i+ia 0aria/ilei in4epen4ente ca,1ea1 schim/ri 3n 0aria/ila 4epen4ent( a?Inter0en+ia ,nor 0aria/ile externe- e2ectele 0aria/ilei in4epen4ente pot 2i a2ectate 4e inter0en+ia ,nor 0aria/ile externe care creea1 con2,1ie( Risc,l este c n, 0om .ti 4ac s,/iec+ii s,nt in2l,en+a+i 4e 0aria/ile strine 3n loc,l 0aria/ilelor in4epen4ente( Va tre/,i s anticipm 0aria/ilele externe poten+iale .i s 3ncercm s le eliminm" ast2el 3nc6t sing,r,l l,cr, care s 4i2eren+ie1e sit,a+iile" s 2ie 0aria/ila in4epen4ent( Va tre/,i s controlm 0aria/ilele exterioare ce pro4,c con2,1ie 3ncerc6n4 s le eliminm( Dac n, p,tem s eliminm sa, s +inem constante 0aria/ilele exterioare" at,nci p,tem s le echili/rm" permi+6n4 ca in2l,en+ele lor s se exercite la 2el pentr, to+i s,/iec+ii 3n ca4r,l 2iecrei con4i+ii( De exempl," noi am p,tea 2olosi ,n 5 'F 5 (
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

experimentator masc,lin c, =,mtate 4in s,/iec+i .i ,n experimentator 2eminin c, cealalt =,matate( Di2,1area consemn,l,i- o alt amenin+are pentr, 0ali4itatea intern este /? 4i2,1area consemn,l,i care se 3nt6mpl at,nci c6n4 s,/iec+ii 4intr5o sit,a+ie experimental c,nosc consemn,l >instr,cta=,l" mo4,l 4e l,cr,? 4at 3n alte sit,a+ii( De exempl, s,/iec+ii care a, participat 3ntr5o sit,a+ie 4i0,lg celorlal+i s,/iec+i poten+iali amn,nte 4espre experien+a lor( Instr,cta=,l 4at s,/iec+ilor - Instr,cta=,l sa, consemn,l- tre/,ie s explice c? clar sarcinile pe care s,/iec+ii le a, 4e 3n4eplinit" s pre1inte stim,lii" mo4alit+ile 4e rsp,ns( Prin instr,cta= 4escriem sec0en+a 4e e0enimente" i4enti2icm stim,lii la care ei 0or tre/,i s asiste .i explicm c,m s rsp,n4( Aparat,ra ,tili1at- tehnicile ,tili1ate" 2olosirea ,nor mi=loace sig,re" 4? a,tomati1ate 4e pre1entare a 0aria/ilei in4epen4ente s,nt 2oarte importante pentr, asig,rarea 2i4elit+ii( e? Atit,4inea s,/iec+ilor 2a+ 4e sit,a+ia experimental- Experiment,l 4e la/orator pro0oac reac+ii 4i2erite s,/iec+ilor" 4atorit am/ian+ei speci2ice >aparat,r so2isticat" sen1ori" s,rse 4e stim,lare?((Din ca,1a acestor pro/leme s,/iec+i 4i2eri+i 0or reac+iona 4i2erit" 2iin4 3n aceea.i sit,a+ie( Unii s,/iec+i tin4 s 2ie excesi0 4e cooperan+i" 2c6n4 .i sp,n6n4 ce cre4 ei c se a.teapt 4e la ei( Al+i s,/iec+i ar p,tea 2i excesi0 4e preca,+i- iar al+ii excesi0 4e 4e2ensi0i( Ca4r,l 3n care are loc st,4i,l poate 2i s,rsa ,nor asemenea atit,4ini" ast2el 3nc6t pot 4istrage s,/iec+ii sa, pot s 4etermine reac+ia lor la 2actori externi c,m ar 2i- 1gomote 3nt6mpltoare" schim/ri 4e l,mino1itate( Acestea se 2? pot 3nt6mpla 3n la/oratoarele c, echipamente complexe care pot in4,ce temeri 3n s,2let,l s,/iec+ilor( Persoana experimentator,l,i- s,/iec+ii s,nt 2oarte sensi/ili la a.teptrile experimentator,l,i( $,nt in4icii s,/tile pe care experimentator,l le 2,rni1ea1 3n legt,r c, rsp,ns,rile ce ar tre/,i 4ate .i care s,nt remarcate 4e ctre s,/iec+i( Noi c,noa.tem pre4ic+iile experiment,l,i .i le com,nicm in0ol,ntar Control,l 0aria/ilei in4epen4ente s,/iec+ilor" ceea ce con4,ce la e2ect,l 4e reali1are a pro2e+iei( Pro/lema e c Pentr, contracararea e2ectelor ne4orite ale atit,4inilor s,/iect,l,i 2a+ 4e sit,a+ia s,/iec+ii rsp,n4 la aceste in4icii" 3n loc s rsp,n4 la pro/( Noi pier4em experimental p,tem 2olosi ,rmtoarele strategii( 0ali4itatea intern c6n4 aceste in4icii pro0oac s,/iect,l s se comporte 3n a? &o4,l 4e pre1entare a sit,a+iei experimentale- 3n prim,l r6n4 0om 2,rni1a maniera pe care o pre1icem( in4icii c6t mai p,+ine c, p,tin+( Dac s,/iec+ii n, a, in4icii" sing,ra lor cale este 4e a se p,rta nat,ral( De asemenea" n, 0om 2olosi stim,li externi 4e 4istragere( >De exempl," sp,n6n4 s,/iec+ilor ca mai a, K min,te pentr, a 3n4eplini o sarcin" se poate st6rni anxietate si s5i 2acem s se concentre1e la ceas?( A 4o,a strategie const 3n a 2ace ca acele in4icii s 2ie pre1entate c6t mai ne,tr,( Ast2el" cercettor,l 3ncearc s 2ie mai 4egra/ ama/il" 2iin4 nici prea apropiat nici prea 4istant( Vom pre1enta sarcina 2r s speci2icm 4ac e ,.oar sa, 4i2icil" .i 2r s in4icm c,m arata ,n rsp,ns /,n( De 5 'C 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

asemenea" 3ncercm s ne,trali1m temerile .i s,spici,nile s,/iec+ilor( >4e exempl," c6n4 &ihai2acem ANIEI ,n test 4e memorie le sp,nem c reali1rile lor n, re2lect Psihologie experimental inteligen+a sa, personalitatea lor?( A treia strategie este 4e a 2ace experimentele c6t mai realiste( Tre/,ie s 4e2inim 0aria/ila in4epen4ent >.i alte aspecte ale sarcinii experimentale? 3n a.a 2el ca s,/iec+ii s gseasc sarcina interesant" pro0ocatoare .i s5i a/soar/( Apoi ei ar tre/,i" s rsp,n4 la sarcin a.a c,m 4orim noi .i n, a.a c,m cre4 c se a.teapt 4e la ei( Tot,.i" noi n, reali1m sarcina la 2el 4e real prec,m e 0ia+a" a.a c realism,l experimental e 4i2erit 4e 0ala/ilitatea ecologica( &ai 4egra/" i4eea e c in4i2erent 4e c6t 4e ci,4at li se pare sarcina" rsp,ns,rile s,/iec+ilor s,nt reale .i ei rsp,n4 la sarcin( n mo4 i4eal" 2iin4 anga=a+i 3n re1ol0area sarcinii" s,/iec+ii 0or ,ita 4e caracteristicile sit,a+iei( /? Tin,irea- o cale 4e control a e2ect,l,i atit,4inilor s,/iec+ilor este tin,irea( Tin,irea implic crearea ,nei sit,a+ii arti2iciale" a ,nei 7po0e.ti 4e acoperire8 care s 4eghi1e1e proce4,rile( $,/iec+ii n, s,nt con.tien+i 4e 0aria/ila in4epen4ent care e 2olosit .i c, a=,tor,l creia se 2ace st,4i,l" a.a c ei n, se simt presa+i s rsp,n4 3ntr5 ,n an,mit 2el( Ast2el ceea ce ar 2i p,t,t 2i o sarcin /i1ar" pro4,c6n4 3nclina+ii .i comportamente anormale" poate 2i trans2ormat 3ntr5o sarcin real" ra+ional" 3n care s,/iec+ii 0or rsp,n4e 3ntr5,n mo4 mai nat,ral( c? E2ect,l place/o- o meto4 potri0it 4e control a atit,4inii 2a+ 4e sit,a+ia experimental este ,tili1area e2ect,l,i place/o( Dac ,n gr,p experimental e exp,s ,nor sarcini" ce n, s,nt raportate la o con4i+ie 4e control at,nci s5ar p,tea s n, .tim 4ac gr,p,l experimental se comport 4i2erit 4atorit tratament,l,i sa, 4atorit atit,4inii lor 2a+ 4e sit,a+ie( De exempl," s sp,nem c 4m ,n,i gr,p experimental o /,t,r con+in6n4 alcool" 3n timp ce alt,i gr,p n,5i 4m nimic( Pentr, c 4eteriorrile apr,te 3n mani2estrile gr,p,l,i experimental se poate 4atora alcool,l,i sa, pentr, c 46n4,5le alcool s,/iec+ilor" aceasta pres,p,ne c noi ne a.teptm ca ei s se comporte ca /e+i0ii( Pentr, a pstra asemenea caracteristici ale cerin+elor constante 4m gr,p,l,i 4e control ,n place/o" 4esig,r 2r stim,li proprii 0aria/ilei in4epen4ente( Ast2el" 0om 4a gr,p,l,i 4e control ce0a ce n,mim alcool" a06n4 g,st,l .i miros,l alcool,l,i" 4ar necon+in6n4 nici ,n pic 4e alcool( Deoarece com,nicm am/elor gr,p,ri acelea.i caracteristici ale cerin+elor 4e a ac+iona ca /e+i0ii p,tem 2i 3ncre1tori c 4i2eren+ele ce apar 3n comportament,l lor s,nt 4atorate alcool,l,i real" 4at gr,p,l,i experimental( 4? Dr,p,l 4e control- ,n gr,p 4e control este ms,rat 4in p,nct,l 4e 0e4ere al ,nei 0aria/ile 4epen4ente 4ar n, prime.te nici o cantitate 4in 0aria/ila in4epen4ent sa," alt2el sp,s" n, prime.te tratament,l( Dr,p,rile 4e control se 4eose/esc 4e gr,p,rile experimentale" care primesc o cantitate 4i2erit 4e 1ero 4in 0aria/ila in4epen4ent sa," alt2el sp,s" 2ac experien+a tratament,l,i( Con4i+ia 4e control re2lect mo4,l 3n care s,/iec+ii se comport 2r tratament" 2,rni16n4 ,n p,nct 4e pornire pentr, e0al,area in2l,en+ei 0aria/ilei" at,nci c6n4 aceasta este pre1ent( e? &anip,lrile p,ternice pentr, a p,tea pretin4e c am 4emonstrat ce0a 4espre ,n an,mit comportament tre/,ie s gsim o rela+ie statistic semni2icati0 3n 4atele cercetrii( n proiect,l experimental s,ntem 3ntot4ea,na preoc,pa+i s o/+inem p,terea 5 'B 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' statistic maxim" a4ic pro/a/ilitatea 4e a p,tea respinge o ipote1 at,nci c6n4 ea se 4o0e4e.te a 2i 2als( P,tem maximi1a aceast p,tere 4ac pro4,cem 4i2eren+e

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

4i2erite 0om selecta con4i+ii care 4i2er 3n mo4 s,/stan+ial( Aceasta implic o manip,lare p,ternic pentr, crearea con4i+iilor care 0or 4i2eren+ia semni2icati0 comportament,l s,/iec+ilor" pro4,c6n4 4i2eren+e mari ale re1,ltatelor 3ntre con4i+ii( P,tem pro0oca aceste manip,lri p,ternice 3n 4o, mo4,ri- 3n prim,l r6n4" alegem ni0ele sa, categorii ale 0aria/ilei in4epen4ente care s,nt s,/stan+ial 4i2erite ,na 2a+ 4e alta( De exempl," o manip,lare p,ternic a temperat,rii 3nseamn c a0em con4i+iile 4i2erite prin ni0ele mari( Apoi" 4ac 4i2eritele temperat,ri in2l,en+ea1 agresi0itatea" ar tre/,i s constatm )()mari Varia/ila 4epen4ent 4i2eren+e 4in p,nct,l 4e 0e4ere al acesteia( Varia/ila 4epen4ent este o/ser0at .i 3nregistrat 4e ctre experimentator( Ea 4epin4e 4e comportament,l s,/iect,l,i" comportament4epen4ent 4e 0aria/ila in4epen4ent( Criteri,l ,nei /,ne 0aria/ile este sta/ilitatea( Dac ,n experiment este repetat exact >acela.i s,/iect" acelea.i ni0el,ri etc(? 0aria/ila 4epen4ent ar tre/,i s pro4,c acela.i scor pe care l5a a0,t anterior( Insta/ilitatea poate aprea 4in ca,1a ,n,i 4e2icit 3n mo4,l 3n care ms,rm 0aria/ila 4epen4ent( Re1,ltatele n,le pot 2i a4esea ca,1ate 4e 4e2icien+e ale 0aria/ilei 4epen4ente" chiar 4ac aceasta este sta/il( Cea mai o/i.n,it ca,1 este limitarea strict a 0aria/ilei 4epen4ente" ast2el c ea se 7/lochea18 la 06r2,l sa, la /a1a scalei sale( $ pres,p,nem c 4ori+i s in0ita+i ,n prieten s =oace popice pentr, prima oar( Ytiin4 c recompensa 3m/,nt+e.te per2orman+a" 0 0e+i prop,ne s 0 trata+i prieten,l c, o /ere ori 4e c6te ori lo0e.te /ine( Prieten,l 4,mnea0oastr lo0e.te n,mai pe alt,ri" a.a c /e+i /erea sing,r( Deoarece este imposi/il s lo0e.ti mai r, 4ec6t pe l6ng /ile" n, p,te+i o/ser0a nici o 3nr,t+ire a per2orman+ei pentr, c prieten,l 0ostr, este 4e=a la /a1a scalei( Acesta este Varia/ila 4epen4ent .i sistem,l opera+ional pe care 3l ,tili1m 4epin4 4e ipote1ele .i comportament,l pe care le in0estigm" lot,l 4e s,/iec+i 4e perspecti0a n,mit 7e2ect,l limitei in2erioareZ( Ja pol,l op,s" al re,.itei 4e '<< S".i este n,mit 4in 7e2ect,l care cercetm( A/or4area 4epen4ente necesit ,na 4intre ,rmtoarele limitei s,perioareZ( Aceste 0aria/ilei 4o, tip,ri 4e e2ecte a2ectea1 principala a.teptare 2a+ meto4e4e a? in4epen4ent" /ser0a+ia 4irect 5 0aria/ila 4epen4ent implicc, o/ser0a+ia 4irect .i 0aria/ila respecti0 aceea 4e a se re2lecta ac,rate+e 3ntr5o 0aria/il ms,rarea comportament,l,i st,4iatP 4epen4ent( /? &s,rtori in4irecte ale proceselor psihice 5 comportament,l pe care 3l o/ser0am este o in4ica+ie in4irect 4espre ,n proces impalpa/il" intern( Varia/ila 4epen4ent msoar ,n rsp,ns o/ser0a/il 4espre care noi cre4em c este corelat c, ,n proces intern ast2el 3nc6t" anali16n4 mo4i2icrile re1,ltatelor p,tem 2ace 4e4,c+ii as,pra schim/rilor proces,l,i respecti0( mo4alitate ,1,al 4e ms,rare in4irect este timp,l 4e reac+ie" a4ic timp,l necesar ,n,i s,/iect pentr, a rsp,n4e la ,n stim,l( D,p ce se pre1int stim,li ce 4i2er 4e5a l,ng,l ,nei 4imensi,ni 2i1ice sa, mentale" pe /a1a 4i2eren+elor timp,l,i 4e reac+ie se pot 4e4,ce procesele cogniti0e sa, emo+ionale implicate( c? piniile 4espre stim,l 5 o alt 5 mo4alitate este 4e a cere s,/iec+ilor s5.i sp,n 'A 5 prerea 4espre ,n stim,l .i apoi s o/ser0m c,m se schim/ opiniile 3n 2,nc+ie Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''4e

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

con4i+ie( Aceast mo4alitate implic o an,mit proce4,r" s,/iect,l tre/,in4 s aleag 4intre mai m,lte rsp,ns,ri 4ate >alegeri m,ltiple?( Cele mai simple s,nt cele c, rsp,ns,ri 3nchise 4e tip4epen4ente DA N NU( Control,l 0aria/ilei 4? Raport,l 5 4ac 4orim s as,pra 4eterminm procesele interne care a, loc 3n Pentr, a se 0er/al 2ace o 4e4,c+ie 0ali4 comportament,l,i tre/,ie s ne s,/iect" p,tem cere 4irects,/iec+ilor s,/iect,l,i s le 2ost 4escrie" reali16n4 ,n raport 0er/al( asig,rm c rsp,ns,rile n, a, in2l,en+ate 4e ast2el 0aria/ilele externe( P,tem solicita s,/iec+ilor s 2ac comentarii as,pra mentale care pe care Rsp,ns,l s,/iect,l,i tre/,ie s re2lecte 0aria/ila .i etapelor comportament,l ne le parc,rg 3n interesea1P re1ol0area ,nei sa, emiterea ,nei =,4ec+i( el n, tre/,ie s pro/leme re2lecte rsp,ns,ri la in2l,en+e pro0enite 4e la s,/iec+ii 3n.i.i" 4e la experimentator" 4in me4i, sa, 4in ca,1a pro/ei( $e consi4er c cea mai mare amenin+are 4irect la a4resa 0ali4it+ii 0aria/ilei 4epen4ente este reacti0itatea( Reacti0itatea apare at,nci c6n4 s,/iec+ii s,nt con.tien+i c s,nt o/ser0a+i( $,/iec+ii reac+ionea1 la simpla pre1en+ a ,n,i experimentator care o/ser0" 3nregistrea1 .i pro/a/il 7anali1ea18 comportament,l lor( $,/iec+ii .ti, c s,nt 3n 0i1or .i pot s rsp,n4 3n mo4 neo/i.n,it" pot 4e0eni ner0o.i sa, neaten+i" pot s se concentre1e as,pra ,nei sarcini .i s 3ncerce mai m,lt" sa, s 2ac mai m,lte gre.eli 4ec6t 4ac experimentator,l n, era pre1ent( parte 4in reacti0itatea s,/iec+ilor at,nci c6n4 s,nt o/ser0a+i" se 4atorea1 ten4in+ei 4e a e0ita rsp,ns,ri care le5ar p,tea p,ne pro/leme sa, care ar p,tea prea ci,4ate sa, anormale( Aceast ten4in+ se n,me.te 4e1ira/ilitate social( De1ira/ilitatea social 4etermin s,/iec+ii s 4ea ,n rsp,ns pe care ei 3l consi4er accepta/il 4in p,nct 4e 0e4ere social( A.a se 3nt6mpl c, 4escrierea 4at 4e s,/iec+i as,pra emo+iilor" cre4in+elor sa, 4orin+elor re1er0ate 7cons,m,l,i p,/lic8( Reacti0itatea .i 4e1ira/ilitatea social pot 4,ce .i la o restr6ngere a gamei 4e re1,ltate( Dac to+i s,/iec+ii 3.i restric+ionea1 agresi0itatea" to+i 0or a0ea scor,ri re4,se" pro4,c6n4,5se ast2el e2ect,l limitei in2erioare( In0ers" 4ac" 4e exempl, st,4iem ms,ra 3n care oamenii s,nt sa, n, 4e acor4 c, o a2irma+ie " p,tem o/ser0a c ei n,5.i exprim o opinie p,ternic pentr, a n, prea extremi.ti( Contracararea e2ectelor reacti0it+ii .i 4e1ira/ilit+ii sociale echi0alea1 c, ,n /,n control al 0aria/ilei 4epen4ente(P,tem en,mera ,rmtoarele mo4alit+i 4e control al 0aria/ilei 4epen4enteO /i.n,irea s,/iec+ilor c, partic,larit+ile la/orator,l,i 4e psihologie experimental" 2amiliari1area lor c, caracteristicile sarciniiP O Tin,irea an,mitor caracteristici .i cerin+e ale experiment,l,i care ar p,tea 4eclan.a 4e1ira/ilitatea social( Control,l 0aria/ilei 4epen4ente 0i1ea1 .i proce4ele 4e ms,rare( Tre/,ie s alegem mo4,l 3n care 0om ms,ra .i 3nregistra ,n comportament ast2el 3nc6t s eliminm s,rsele 4e eroare( Pentr, aceasta este 2aorte important a,tomati1area proces,l,i 4e colectare a 4atelor( n la/oratoarele mo4erne 4e psihologie" aparat,ra psihologic este conectat la calc,lator sa, pro/ele s,nt pre1entate 4irect prin interme4i,l 5 )< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' calc,lator,l,i( Acest 2apt spore.te 2i4elitatea" preci1ia ms,rtorilor asig,r6n4 o/iecti0itatea necesar(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Este 2oarte important ca 3n experimentele noastre s ne asig,rm c materialele .i aparatele pe care le ,tili1m n, s,nt ,1ate .i 2,nc+ionea1 corect( De asemenea tre/,ie s men+inem c6t mai constant comportament,l experimentator,l,i 4e5a l,ng,l 3ntreg,l,i experiment .i 2a+ 4e to+i s,/iec+ii( Unii a,tori s,gerea1 chiar participarea a 4oi experimentatori .i 3mpr+irea gr,p,rilor 3n 0ariate con4i+ii experimentale la 2iecare experimentator( Dar" cea mai sig,r mo4alitate 4e control a 0aria/ilei 4epen4ente .i 4e cre.tere a ni0el,l,i 4e 3ncre4ere 3n re1,ltatele noastre este repetarea pro/elor( Pe c6t se poate" se 0or pre1enta s,/iec+ilor mai m,l+i stim,li sa, serii 3ntregi 4e stim,l,i pentr, a e0ita e2ect,l neaten+iei sa, s,rpri1ei( De asemenea este important s e0itm a.a5n,mit,l 7e2ect 4e or4ine[( D,p mai m,lte pro/e" s,/iec+ii tin4 s5.i intre 3n ritm 4e0enin4 mai rapi1i .i mai corec+i 3n rsp,ns,ri( D,p .i mai m,lte pro/e" s,/iec+ii pot o/osi" se pot plictisi sa, s,pra3ncrca ast2el 3nc6t per2orman+ele sca4( n aceste con4i+ii se imp,ne schim/area or4inii pre1entrii an,mitor stim,li" schim/area or4inii participrii s,/iec+ilor la sit,a+ia experimental( Control,l 0aria/ilei 4epen4ente tre/,ie s ai/ 3n 0e4ere .i contracararea a.a5 n,mit,l,i 7e2ect 4e prel,ngire[ ce se mani2est at,nci c6n4 experien+a ,n,i s,/iect c, o an,mit pro/ in2l,en+ea1 per2orman+a l,i 3n pro/ele ,rmtoare( Control,l e2ectelor 4e or4ine .i 4e prel,ngire poate 2i contracarat prin 4o, meto4e- asig,rarea caracter,l,i aleatori, a participrii s,/iec+ilor la 4i2erite 2a1e ale experiment,l,i .i contra/alansarea( Contra/alansarea este proce4e,l 4e schim/are sistematic a or4inii pro/elor pentr, 4i2eri+i s,/iec+i 3n mo4 echili/rat" ast2el 3nc6t s c,noa.tem in2l,en+a 2iecrei schim/ri( Contra/alansarea poate 2i par+ial sa, complet( Desig,r c o '(* Varia/ila s,/iect contra/alansare Varia/ilele s,/iects,/iec+ilor s,nt caracteristici ce 2ac ca persoana s poat 2i complet prin testarea 3n toate intrinseci or4inile posi/ile este extrem 4e 4i2icil 4e 4istinsa 4e o alta( Din p,nct 4e 0e4ere 2i1ic s,/iec+ii 4i2er prin sex" 06rst" reali1at( De o/icei se 2olose.te contra/alansarea par+ial( Prin contra/alansarea meta/olism" par+ial hormoni" 0ite1 ,n 4e control ar4ere a ne,ronilor" m,sc,lat,r" 3nl+imeprin sa, contra/alansarea gre,tate( Pentr, c p,tem men+ine as,pra experiment,l,iP 3n schim/" str,ct,ra n, este i4entic" nici ca,1a reac+iile 2i1ice n,,nor 0or 2i i4entice( Din p,nct complet 2i1ic cre.te 0aria+ia erorilor 4in pro4,cerii 4i2eren+e ma=ore 3n 4e 0e4ere cogniti0" 4eoarece ei 4i2er prin stil" strategii" inteligen+ .i memorie" n, 0or p,ncta=,l prel,cra o/+in,t( 3n mo4 i4entic ,n stim,l( De2inirea e.antion,l,i 4epin4e 3n prim,l r6n4 4e teoriile .i ipote1ele experiment,l,i( Dac st,4iem comportament,l copiilor" at,nci e.antion,l .i pop,la+ia pe care o repre1int tre/,ie s 2ie comp,s 4in copii 4e o an,mit 06rst( pop,la+ie n, este 3ns o entitate 2ix" 4e2init 4e o sing,r 0aria/il( &em/rii ,nei pop,la+ii pot s 4i2ere 3n 2,nc+ie 4e m,lte 0aria/ile- gr,p,l 4e copii" 4e exempl," con+ine /ie+i .i 2ete a06n4 2iecare e4,ca+ii 4i2erite .i pro0enin4 4in me4ii 4i2erite" pre1ent6n4 4i2erite capacit+i .i a.a mai 4eparte( Ac,rate+ea generali1rilor la ni0el,l ,nei pop,la+ii 0a 4epin4e 4e gra4,l 4e asemnare 4intre 0aria/ilele s,/iect >ce 5 )' 5 pot in2l,en+a re1,ltatele? .i cele ale pop,la+iei Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' pe care o repre1int( A.a4ar" criteriile noastre 4e selec+ie tre/,ie s scoat 3n e0i4en+ ,n

&ihai ANIEI Eactorii

care a2ectea1 repre1entati0itatea 0aria/ilei s,/iect Psihologie experimental Proce4e,l cel mai 2rec0ent ,tili1at 4e selec+ie a s,/iec+ilor 3n 0e4erea constr,irii gr,p,rilor este selec+ia aleatorie care o2er 2iecr,i s,/iect .anse egale 4e a 2i selectat( mo4el" 2olosi care este 3n mo4 esen+ial o 0ersi,ne miniat,ral atragerii pop,la+iei la n,me care 0om 2ace P,tem meto4a e.antionrii aleatorii simple >similar ,nor 4intr5o generali1area( E.antion,l 4e s,/iec+i pe care 3l alegem pentr,c, st,4iere tre/,ie s plrie? sa, meto4a e.antionrii aleatorii sistematice >similar extragerea al %5lea re2lecte n,me caracteristicile importante ales,/iec+ilor pop,la+iei 3ntr5o la care 0om generali1a re1,ltatele( 4e pe o list?( Prin selectarea manier neprtinitoare 4m posi/ilitatea 4e mani2estare ,nor 4i0erse caracteristici la 2el 4e 4es .i 3n acela.i gra4 3n care se mani2est 3n ca4r,l pop,la+iei( De aceea" per total" s,/iec+ii incl,.i 3n experiment,l nostr, tre/,ie s 2ie repre1entati0i pentr, o an,mit pop,la+ie( a?Caracter,l limitat al e.antion,l,i- 3ntot4ea,na 0or exista limitri 4e 2acto 3n e.antioanele noastre( n prim,l r6n4" n, toat p,p,la+ia poate 2i i4enti2icat( Dac 2acem ,n st,4i, as,pra alcoolism,l,i 0om o/ser0a c acesta se limitea1 3n mare parte la /r/a+i( n al 4oilea r6n4" n, a0em posi/ilitatea s 3i contactam pe to+i s,/iec+ii ce pot 2i i4enti2ica+i( De o/icei" e.antioanele noastre se 0or limita la persoanele ce triesc 3n apropierea noastr( /?&rimea e.antion,l,i- o pro/lem important 3n selec+ia e.antion,l,i +ine 4e repre1entati0itatea acest,ia raportat la pop,la+ia 4e re2erin+( C, alte c,0inte" tre/,ie s 4eci4em as,pra 0alorii l,i N" a n,mr,l,i 4e s,/iec+i pe care ne5am prop,s s5i st,4iem( $im/ol,l N repre1int n,mr,l 4e s,/iec+i 3ntr5o sit,a+ie >a4,n6n4 to+i n egal N?( Pentr, a maximi1a 0ali4itatea extern reg,la generala este 7c, c6t mai m,lt c, at6t mai /ine8( C, c6t mai 0ast este e.antion,l nostr," c, at6t mai mare este posi/ilitatea ,nei mai /,ne repre1entri a pop,la+iei 4eoarece st,4iem" 4e 2apt" o mai mare parte a pop,la+iei( Yi prin o/ser0area ,nei mai mari pr+i a pop,la+iei" cre.te posi/ilitatea 4e a incl,4e toate 0aria/ilele rele0ante ale ,n,i s,/iect( n consecin+" sca4e posi/ilitatea 4e a o/+ine ,n e.antion necoresp,n1tor .i 4e a 2ace erori at,nci c6n4 tragem concl,1ii( Dimpotri0" c, n,mai c6+i0a s,/iec+i" s,ntem exp,.i s o/+inem ,n e.antion a06n4 caracteristici atipice" ast2el 3nc6t n, este repre1entati0 pentr, pop,la+ie( 7C, c6t mai m,lt" c, at6t mai /ine8 n, 3nseamn c tre/,ie s testm s,te 4e s,/iec+i pentr, 2iecare sit,a+ie( n experimentele 4e la/orator" seria N con+ine 3ntre K< .i '<<" a06n4 n 3n n,mr 4e la 'K la *<( N, este necesar s a0em acela.i n,mr 4e s,/iec+i 9 7n egali8 9 pentr, toate sit,a+iile >gr,p,rile?" tot,.i 4ac 4orim s generali1m re1,ltatele 2iecrei sit,a+ii .i s o/+inem re1,ltate c6t mai 2i4ele pentr, 2iecare sit,a+ie este recoman4a/il s e0itm a 2olosi n,mai c6+i0a s,/iec+i pentr, o sit,a+ie >gr,p?( &ai 4egra/ 3mpr+im 3n mo4 egal s,/iec+ii ast2el 3nc6t s a0em acela.i n,mr 4e s,/iec+i .i toto4at o repre1entare a4ec0at compara/il c, cea a pop,la+iei pentr, 2iecare sit,a+ie( c?Vol,ntariat,l s,/iec+ilor- ,n aspect care ri4ic pro/leme serioase 3n calea 0ali4it+ii externe a experiment,l,i este 0ol,ntariat,l s,/iec+ilor( $,n para4oxal" 4ar tocmai pentr, c se o2er 0ol,ntar" ace.ti s,/iec+i a2ectea1 exigen+ele selec+iei aleatorii( Exist 4i2eren+e consi4era/ile 3ntre oamenii care 4eci4 s participe la experiment .i cei care n, 4oresc s participe( Vol,ntarii5 tin4 )) 5 s 2ie persoane c, ,n rang social mai Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ri4icat .i o mai mare inteligen+" a, o mai mare ne0oie 4e apro/are" se con2ormea1 mai ,.or .i

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

s,nt mai p,+in a,toritari( De asemenea" s,nt m,lt mai pre4isp,se s se o2ere 0ol,ntar acele persoane ce consi4er tema st,4i,l,i ca 2iin4 interesant sa, rele0ant pentr, propria lor personalitate( 4?A/an4on,l s,/iec+ilor- generalitatea re1,ltatelor poate 2i limitat .i 4e 2apt,l c printre 0ol,ntari exist ,nii care n, 0or 4,ce la capt experiment,l( $,/iec+ii pot s n, se pre1inte la st,4i, sa, pot s5.i 3ncete1e participarea 3nainte ca st,4i,l s se Control,l 0arai/ilei s,/iect termine( $,nt trei meto4e 4e /a1 pe care le p,tem ,tili1a 3n 0e4erea control,l,i Tot a.a 4e /ine p,tem ren,n+a la ,nii s,/iec+i 4ac a0em 4,/ii serioase as,pra 0aria/ilei mo4,l,i s,/iect- selec+ia aleatorie" contra/alansarea" restr6ngerea e.antion,l,i( c,m s5a, o/+in,taleatoriere1,ltatele( Din acest moti0 se in4ic testarea ,n,i n,mr ce0a mai a? selec+ia mare Tre/,ie s a0em gri= s 4esemnm s,/iec+ii pe gr,p,ri 3ntr5,n mo4 c, 4e s,/iec+i" 3nc6t s ne men+inem N 3n limitele repre1entati0it+ii( a4e0rat aleatori, .i s e0itm s permitem ,nei 0aria/ile oca1ionale asc,nse s in2l,en+e1e 4esemnarea s,/iec+ilor( alt eroare ar 2i selectarea t,t,ror s,/iec+ilor care s5a, o2erit primii 0ol,ntari sa, cei care s5a, pre1entat primii la experiment( Cei care 0in 4e la 3ncep,t pentr, a participa la st,4i, pot crea o sit,a+ie partic,lar" 4eoarece s,nt 3n mo4 inerent mai promp+i" mai implica+i sa, mai am/i+io.i 4ec6t s,/iec+ii care se pre1int mai t6r1i,( Este recoman4at s se alterne1e aleatori, selectarea s,/iec+ilor pentr, gr,p,ri 4i2erite 4,p mo4,l 3n care sosesc( /? contra/alansareanainte 4e a 4es2.,ra st,4i,l propri,51is" testm poten+ialii s,/iec+i pe /a1a 0aria/ilelor oca1ionale pe care 4orim s le controlm( De exempl," p,tem ms,ra ,n atri/,t 2i1ic >2or+a s,/iec+ilor?" o capacitate cogniti0 >a/ilitatea 0er/al?" sa, o trst,r personal >ni0el,l anxiet+ii?( De s,/liniat 2apt,l c a con4,ce ,n pretest n, este ce0a 4i2erit 4e e0al,area s,/iec+ilor pe /a1a ,nei 0aria/ile 4epen4ente" 4eci a0em ne0oie 4e o tehnic 4e e0al,are soli4- tre/,ie s ne preoc,pm 4e pro/lemele o/i.n,ite 4e 3nregistrare a criteriilor" a sensi/ilit+ii" 4e a,tomati1are .i instr,mente" 4e pro/e practice" pro/e m,ltiple .i s,ccesi,nea e2ectelor( Eolosin4 in2orma+ia 4in pretest" crem ast2el o categorie separat 4e s,/iec+i pentr, 2iecare aspect al 0aria/ilei oca1ionale pe care 4orim s o echili/rm( De exempl," p,tem crea o gr,p 2ormat 4in /r/a+i .i o alta 4in 2emei pentr, a controla 0aria/ila oca1ional a sex,l,i( Pentr, a controla gra4,l pregtirii intelect,ale" p,tem i4enti2ica st,4en+ii /,ni .i pe cei sla/i 2olosin4 caracteri1area noastr opera+ional a pregtirii in4i0i4,ale( Apoi" 0om selecta 4in categorii 3n mo4 aleatori, s,/iec+i .i 3i 0om 4esemna ast2el 3nc6t 2iecare categorie s 2ie repre1entat 3n 2iecare sit,a+ie 3n mo4 echili/rat( De exempl," am p,tea selecta .i 4esemna aleatori, s,/iec+i" ast2el 3nc6t )KS 4in s,/iec+ii 4esemna+i ,nei sit,a+ii s 2ac parte 4in categoria masc,lin a st,4en+ilor /,ni" )KS s 2ac parte 4in categoria 2eminin a st,4en+ilor /,ni .(a(m(4( Vom 4emonstra mai /ine rost,l contra/alansrii raport6n4,5ne la ,n experiment 3n care participan+ii a, 4e reali1at 4o, sarcini" A .i #( Imagina+i50 c to+i reali1ea1 sarcina A .i apoi sarcina # .i c per2orman+a 5 )* 5 este s,perioar 3n ca1,l A( Acest e2ect Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' poate aprea pentr, c participan+ii a, aptit,4ini mai 4e10oltate pentr, sarcina A >sa, pentr, c

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

sarcina A este mai ,.oar?" 4ar poate aprea .i 4in 2apt,l c participan+ii era, o/osi+i sa, plictisi+i p6n c6n4 a, trec,t la sarcina #( ric,m" cea 4e5a 4o,a interpretare poate 2i eliminat 4ac acela.i e2ect apare 4,p contra/alansare" ast2el 3nc6t =,mtate 4intre participan+i a, 2ost 4esemna+i la 3nt6mplare s reali1e1e mai 3nt6i sarcina A iar cealalt =,mtate s reali1e1e mai 3nt6i sarcina #( Contra/alansarea este o strategie simpl care permite cercettorilor s ne,trali1e1e sa, s c,anti2ice orice e2ecte asociate c, or4inea 3n care s,nt a/or4ate sarcinile( n mo4 concret" proce4e,l contra/alansrii implic s,plimentarea proiect,l,i experimental 4e /a1" pre5test" tratament" post5test >a4ic '9 % 9 ) ? c, ,n control s,plimentar pre5test 9 post5test >a4ic ' 9 ) ?( Aceast con4i+ie controlat implic participan+i 4i2eri+i 3ntr5,n pre5test .i post5test care s,nt i4entice 4in toate p,nctele 4e 0e4ere >4e ex(" incl,16n4 exact acelea.i proce4,ri 4e ms,rare .i aceea.i experimentatori?( Prin ' " ) 4esemnm o/ser0a+ia" ms,rarea" 4eterminarea 3n pre .i post5test( Dac participan+ii s,nt reparti1a+i la 3nt6mplare 3n aceste 4o, con4i+ii" p,tem compara re1,ltatele o/+in,te la post5test > ) ? 3n con4i+ia experimental c, cele o/+in,te la post5test > ) ? 3n con4i+ia 4e control >ca .i schim/area 4intre pre5test .i post5 test 3n am/ele ca1,ri?( Dac exist o 4i2eren+ s,2icient 4e mare" at,nci aceasta tre/,ie s 2ie re1,ltat,l tratament,l,i experimental >manip,larea 0aria/ilei in4epen4ente?( c? restr6ngerea e.antion,l,ialternati0 a contra/alansrii ,nei 0aria/ile oca1ionale este restr6ngerea pop,la+iei /a1ate pe acea 0aria/il( C, c6t pop,la+ia este mai n,meroas c, at6t este mai heterogen 3n termeni 4e 0aria/ile oca1ionale( Dar 4ac limitm 3n mo4 inten+ionat pop,la+ia" 4e2inin45o 3ntr5,n mo4 mai restr6ns" excl,4em sa, men+inem constante an,mite 0aria/ile oca1ionale" nepermi+6n4,5le s in2l,en+e1e re1,ltatele noastre( De exempl," 4ac ne a.teptm ca /r/a+ii .i 2emeile s 4i2ere ma=or 3n ni0el,l 4e anxietate" am p,tea limita pop,la+ia n,mai la /r/a+i( Restr6ngerea pop,la+iei se 2ace prin criteriile o/i.n,ite 4e selectare( Dac este necesar" 0om s,p,ne s,/iec+ii la ,n pretest" pentr, a5i i4enti2ica pe acei care se 3nca4rea1 3n criteriile noastre .i pe aceia ale cror re1,ltate s,nt aproximati0 egale( Apoi" 4in aceast categorie selectm .i 4esemnm 3n mo4 aleatori, s,/iec+i pentr, gr,p,rile noastre( Ast2el o/+inem ,n gra4 ri4icat 4e preci1ie( A0em" a.a4ar" la 4ispo1i+ie trei meto4e pentr, controlarea 0aria/ilelor oca1ionaleselectarea aleatorie pentr, a echili/ra 0aria/ilele" contra/alansarea an,mitor 0aria/ile aleatorii" sa, limitarea pop,la+iei ast2el 3nc6t o 0aria/il oca1ional s 2ie excl,s sa, men+in,t constant( Aceste meto4e n, se excl,4 reciproc( P,tem s limitm pop,la+ia pe /a1a sex,l,i s,/iect,l,i .i apoi s contra/alansm ni0el,l 4e pregtire pro2esional( n selectarea ,nei meto4e sa, a ,nor com/ina+ii 4e meto4e ne con2r,ntm c, 4o, consi4erente( n prim,l r6n4" c6t 4e important este 0aria/ila oca1ional @ C6t 4e m,lt ar p,tea in2l,en+a 0aria/ila in4epen4ent sa, 5 )G 5 0aria/ila 4epen4ent@ N, 0om lsa Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' control,l ,nei 0aria/ile 2oarte importante pe seama selec+iei aleatorii- ori o contra/alansm ori limitm pop,la+ia pentr, a o men+ine constant(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE III VARIA#IJE DEPENDENTE EAV RI!ATE Con+in,t,ri*(' In4icatorii 2i1iologici *() Timp,l 4e reac+ie *(* Rsp,ns,rile 0er/ale /iecti0e'( Pre1entarea in4icatorilor 2i1iologici implica+i 3n cercetarea experimental( )( Pre1entarea timp,l,i 4e reac+ie( *( Pre1entarea rapoartelor 0er/ale .i a experiment,l,i asociati0 0er/al( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' In4icatorii 2i1iologici Varia/ilele 4epen4ente cel mai 2rec0ent ,tili1ate 3n experiment,l psihologic s,ntrsp,ns,rile 2i1iologice" motorii" 0er/ale .i timp,l 4e reac+ie( Variate mani2estri comportamentale s,nt 3nso+ite 4e 4i0erse reac+ii 2i1iologice >p,ls" ritm respirator" reac+ie electro54ermal?" reac+ii motorii >mi.cri" ac+i,ni coor4onate?" reac+ii 0er/ale >rsp,ns,ri 0er/ale" 4escrieri 0er/ale" asocieri 0er/ale? sa, timp 4e reac+ie >0ite1" corectit,4ine?( Un,l .i acela.i comportament poate 2i 4escris sim,ltan prin mai m,lte tip,ri 4e rsp,ns >2i1iologic" motor" 0er/al? .i aceste rsp,ns,ri con0ergente sporesc 0ali4itatea 0aria/ilei 4epen4ente( Ritm,l car4iac >p,ls,l? pre1int ,rmtoarele corelate 4e or4in psihologicVom 3n re0ist" 3n exprim cele ce ,rmea1" principalii in4icatori 2i1iologici ,tili1a+i O s,/ trece F< p,lsa+iiNmin,t" o 2rec0en+ car4iac 4imin,at" s,/ me4ie" 3n la/oratoarele 4e psihologie experimental" in4icatorii motricit+ii" experiment,l caracteristic persoanelor echili/rate" /ine str,ct,rate ne,ro0egetati0 psihologic .i asociati050er/al .i timp,l 4e reac+ie ca 0aria/ile 4epen4ente( emo+ionalP O 3ntre F<5B< p,lsa+iiNmin,t exprim ,n p,ls 3n limite normale" care e0i4en+ia1 o 2,nc+ionare optim a sistem,l,i car4io0asc,lar .i raport,ri echili/rate 3ntre componentele somatice" ne,ro0egetati0e .i a2ecti0eP O 3ntre B<5'<< p,lsa+iiNmin,t exprim ,nele mo4i2icri psiho2i1iologice c, ten4in+e 4e accelerare a ritm,l,i car4iac .i ,.oare 2l,ct,a+ii 3n plan,l 4ispo1i+iei a2ecti0eP apare o not 4e emoti0itate" la/ilitate ne,ro0egetati0 .i sensi/ilitate 3n 2a+a ,nor sit,a+ii 4eose/iteP

5 )K 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

O 3ntre '<<5'F< p,lsa+iiNmin,t exprim ,n acti0ism psiho2i1iologic cresc,t" la/ilitate psiho2i1iologic .i a2ecti0P posi/ile 4is2,nc+ii ne,ro0egetati0e car4iace .i organice ce necesit in0estiga+ii me4icaleP O peste 'F< p,lsa+iiNmin,t exprim posi/ile 4is2,nc+ii ne,ro0egetati0e .i emo+ionale" car4iopatii" /oli organice sa, stri psihone0roticeP con4,it hiperpr,4ent" e1itant" nesig,rP O 0aria+ii 4e ritm >schim/area 2rec0en+ei?" 4enot insta/ilitate" la/ilitate emo+ional" 2l,ct,a+ii accent,ate ale strilor interioare >4,p P( Dol," N( #ogat," 'AA*?( Pletismograma Acest in4icator exprim mo4i2icarea 0asomotricit+ii sistem,l,i circ,lator peri2eric >capilaro5c,tanat?( $tim,larea s,/iect,l,i 4etermin reac+ii 4e orientare 3n 0e4erea ,n,i rsp,ns a4ec0at" ,n 3ntreg ansam/l, pregtitor al rsp,ns,l,i( n aceast acti0itate pregtitoare sistem,l simpatic coman4 o 0asoconstric+ie peri2eric pentr, a eli/era o parte 4in s6ngele circ,lant ce 7sta+ionea18 >relati0? 3n ,n,l 4intre re1er0oarele organism,l,i >sistem,l capilar? pentr, a5l 4iri=a mai 3nt6i" 3n special" ctre inim .i creier( Excep+ie 2ac 1onele capilaro5c,tanate ale cap,l,i ,n4e 0a a0ea loc o 0aso4ilatare( Captarea acestor 0aria+ii 0ol,metrice >presi,ne? se 2ace la loc,l 4e contact prin 4ispo1iti0e pne,matice" 2otoelectrice sa, c, ra1e in2raro.ii( n cercetrile experimentale psiho2i1iologice acest in4icator se ,tili1ea1 3n st,4ierea trecerii 4e la 0eghe la somn .i in0ers" reac+ii 4e orientare" 3n ela/orarea Electromiograma >E&D? ,nei Determin pre1en+a sa, a/sen+a ,nei acti0it+i motorii" ni0el,l ton,s,l,i con4i+ionri" 3n st,4ierea strilor 4e o/oseal" emo+ie( m,sc,lar" tensi,nea m,sc,lar >a2lat a4esea con2lict" 3n rela+ie c, tensi,nea ner0oas?( $e 4etermin prin amplasarea ,nor electro1i pe s,pra2a+a pielii la gr,pele 4e m,.chi implicate 3n 4i2erite ac+i,ni motorii >/ra+" gam/ etc(?(

Eletrooc,lograma >E D? &i.crile oc,lare a, ,n rol acti0 3n percep+ia 0i1,al" 3n raport,rile 0i1,ale sai 3n imagina+ie( &i.crile oc,lare s,nt ,n in4icator al acti0it+ii 4e explorare 0i1,al .i 9 prin aceasta 9 .i ,n in4icator al proceselor cogniti0e( Ast2el" re0enirile in4ic ,n an,mit control .i 0eri2icareP 4,rata mare a inter0alelor poate s,gera 4i2ic,lt+i 4e 3n+elegere( Interes,l pentr, o/+inerea ,nor ast2el 4e in4icatori o/iecti0i a con4,s la 4e10oltarea ,nei tehnologii" aparat,ri so2isticate 4e ms,rare( n acti0itatea exploratorie caracteri1at prin pa,1e" 0aria/ilele in4epen4ente 0or 2i- n,mr,l 4e pa,1e .i 4,rata lor" n,mr,l saca4elor .i amplit,4inea lor" sens,l saca4ei >progresie sa, regresie?( r4inea .i s,ccesi,nea pa,1elor permit 4escrierea strategiei 4e explorare >\(P( Rossi" 'AAC?(Rela+ii interesante 4in p,nct 4e 0e4ere experimental apar c, reac+iile 4e aprare" c, strile emo+ionale 9 legate mai ales 4e starea 4e 0is >mi.cri oc,lare rapi4e?( Proce4ee 4e 4eterminare a? proce4e,l re2lectrii 4e ctre o lentil 4e contact 2ixat pe cornee a ,nei ra1e pro0enit 4e la o s,rs 4e l,min amplasat 3n apropiere( &i.carea ochi,l,i schim/ ,nghi,l 4e inci4en+ al ra1ei re2lectate ast2el 3nc6t se poate 2ilma pe o pelic,l 4r,m,l 5 )F 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

sin,os al 4irec+iilor pri0irii" al p,nctelor 4e sta+ionare( &ai como4 pentr, s,/iect este ,tili1area ,nei ra1e in0i1i/ile" 3n in2raro.,( /? Proce4e,l electro1ilor amplasa+i 3n 1ona ochi,l,i .i care captea1 poten+ial,l electric 4e ac+i,ne( C,plarea c, ,n poligra2 inscriptor permite 0i1,ali1area s,/ 2orma ,nor c,r/e 4e e0ol,+ie a mi.crilor pri0irii >4,p I( Cio2," 'ACB?( Dinamica p,pilar In4icator,l 4inamicii p,pilare este expresia contrac+iilor sa, 4ilatrii p,pilei .i se 4etermin c, a=,tor,l ,n,i 4ispo1iti0 2oto care 4eclan.ea1 a,tomat 4e 4o, ori pe sec,n4( $e 2ac in0estigrile .i apoi se proiectea1 sec0en+ c, sec0en+ 2iecare imagine mrit pe ,n ecran( Dinamica p,pilar o2er 4ate interesante 3n st,4i,l experimental al reac+iei 4e orientare" al aten+iei" strilor emoti0e( &o4i2icrile con4,cti/ilit+ii electrice ale pielii n literat,ra 4e specialitate acest tip 4e rsp,ns electro2i1iologic este 3nt6lnit s,/ 4en,miri prec,m- reac+ia electro54ermal >RED?" re2lex,l psiho5gal0anic >RPD? sa, electro4ermograma >EDD?( n l,crrile anglo5saxone se 3nt6lne.te s,/ n,mele 4e gal0anic sWim reac+ion >D$R?( n acest capitol 0om 2olosi prima 0ariant" presc,rtat( RED repre1int ,n in4icator electro2i1iologic important al mo4i2icrilor psiho2i1iologice 4eclan.ate en4ogen sa, exogen( El este consecin+a 9 3n plan somato5 0egetati0 9 a acti0it+ii generali1ate a organism,l,i" e2ect,at as,pra ,nor 1one ale tr,nchi,l,i .i scoar+ei cere/rale" c, eco, nespeci2ic 3n plan,l tririlor .i mani2estrilor ne,ro0egetati0e .i a2ecti05emo+ionale( RED se 4e2ine.te ca reac+ie 4e sc4ere a re1isten+ei sa, 4e cre.tere a con4,ctan+ei electrice a pielii ca ,rmare a ,nor 4escrcri pro0ocate 4e sistem,l simpatic ce pro4,ce o cre.tere a secre+iei glan4elor s,4oripare >E4el/erg" 'AC)?( E]r] >'BBB? .i Veragh,t >'A<A?" 4,p Voo4Morth .i $chlos/erg >'AC'" 'AC)? a, 4eterminat mo4i2icrile ce se pro4,c la ni0el,l re1isten+ei sa, con4,ctan+ei electrice a pielii la trecerea ,n,i c,rent electric 4e cca( )V" contin,," sta/il" prin 4oi electro1i ata.a+i pe piele( Deci 0olta=,l 4intre cei 4oi electro1i 0aria1 liniar c, re1isten+a +es,t,l,i str/t,t 4e c,rent" re1isten+ mo4i2icat ca ,rmare a ,nei reac+ii apr,te( Unitatea 4e ms,r a con4,cti/ilit+ii o constit,ie mho >microohmi?( Valoarea 4e '< mho" ca mrime a con4,ctan+ei pielii este egal c, '<< ohmi" ca mrime a re1isten+ei electrice a pielii( ntr,c6t procesele implicate a, loc prepon4erent la s,pra2a+a pielii" ele s,nt 4en,mite exosomatice( Tarhano0 >'BA<? >4,p Voo4Morth .i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)? a a/or4at mo4i2icrile ce s,r0in 3n poten+ial,l electric al pielii c,les prin 4oi electro1i prin care n, trece c,rent electric( El a captat 4i2eren+a 4e /ipoten+ial >exprima/il 3n mV .i p,t6n4 2i re4at printr5o c,r/? 3ntre 1onele electro1ilor respecti0i( Acestea se consi4er a 2i mani2estarea ,nor mo4i2icri en4osomatice( In4icatorii RED s,nt ,rmtoriia? amplit,4inea se exprim prin 0aloarea maxim atins 4,p aplicarea excita+iei ms,rat 3n miliamperiP /? ni0el,l 4e re0enire" apreciat 3n miliamperi 4,p ce c,r/a s5a sta/ili1atP /? s,pra2a+a ms,rat 3n cm) c, a=,tor,l ,n,i ,r/imetr, 9 in4icator sintetic .i c, 0aloare psiho4iagnostic mareP 5 )C 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

4? 4,rata sa, timp,l necesar sta/ili1rii c,r/ei" apreciat 3n sec,n4e sa, min,te( n cele ce ,rmea1 0om anali1a RED 3n raport c, 4i0ersele stri 2i1iologice sa, sit,a+ii c, semni2ica+ie psihologic pentr, s,/iect >4,p Voo4Morth .i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)?( O RED 3n timp,l somn,l,i&s,r6n4,5se re1isten+a c,tanat la ,nele inter0ale 4e timp 4e 4iminea+a p6n noaptea s5a constatat o re1isten+ ri4icat ime4iat 4,p sc,lare" sc1,t 3n timp,l 1ilei .i 4in no, cresc,t seara( n schim/" 3n timp,l somn,l,i pro2,n4" re1isten+a este ri4icat" iar 3n 0is asistm la o sc4ere rapi4 a re1isten+ei( O RED 3n s,gestia hipnotic Unor s,/iec+i a2la+i 3n stare 4e hipno1 ,.oar li s5a, s,gerat 4o, stri- somn pro2,n4 ,nora .i c s,nt incapa/ili s5.i mi.te m6inile .i picioarele altora( $5a constatat la primii o cre.tere a re1isten+ei c,tanate" iar la ceilal+i o ten4in+ 4e sc4ere( Deci starea letargic a hipno1ei seamn c, somn,l" pe c6n4 starea acti0 4e hipno1 seamn >4in p,nct,l 4e 0e4ere al re1isten+ei c,tanate? c, starea 4e 0eghe( O RED .i stim,lii sen1oriali RED poate 2i ,.or o/+in,t la stim,lii s,rpri1 >.oc electric" 1gomot p,ternic" 3n+ept,ri" miros,ri p,ternice" l,min /r,sc?( $5a constatat c rsp,ns,l RED este c, at6t mai sig,r c, c6t stim,lii s,nt mai inten.i" iar laten+a este mai mare la stim,lii 0i1,ali 4ec6t la cei a,4iti0i >ceea ce coresp,n4e .i laten+ei la timp,l 4e reac+ie?( O RED .i con4i+ionarea stim,lilor $5a constatat c a0erti1area con4,ce la o c4ere /r,sc a re1isten+ei electrice a pielii" 3n schim/ amenin+area c, repetarea .oc,l,i pro0oac ,neori o RED mai ampl 4ec6t stim,l,l real( Aceste o/ser0a+ii s,gerea1 c RED este ,.or 4e con4i+ionat( $pre exempl," 4ac 0om asocia repetat ,n stim,l ne,tr, >clic sonor? c, ,n ,.or .oc electric" 0om o/+ine apoi o reac+ie RED e0i4ent la pre1entarea 4oar a stim,l,l,i ne,tr,( O RED ca rsp,ns la stim,li" sit,a+ii c, sens pentr, s,/iect( $5a constatat c stim,lii complec.i" sit,a+ii c, sens pentr, s,/iect c,m ar 2i m,1ica" 2ilmele 4e cltorie .i a0ent,ri" acti0it+i" sit,a+ii care coresp,n4 intereselor" pasi,nilor" preoc,prilor s,/iect,l,i sa, 3n c,rs,l po0estirii 4e ctre s,/iect a pasi,nilor" po2telor" 4orin+elor sale pro0oac mo4i2icri sensi/ile ale re1isten+ei c,tanate( O RED 3n experiment,l asociati050er/al Peterson .i \,ng a, a0,t 3n 0e4ere rele0an+a RED pentr, i4enti2icarea complexelor c, a=,tor,l asocia+iei li/ere( ntr5,n experiment c, '<< 4e c,0inte a, 4emonstrat c RED este ,n 2oarte /,n in4icator pentr, c,0intele c, 3ncrct,r emo+ional( Este rele0ant s repro4,cem aici primele '< c,0inte" cele c, 3ncrct,r emo+ional mare >sr,t" 4ragoste" cstorie" 4i0or+" n,mele propri," 2emeie" =ignire" 4ans" spaim" m6n4rie? .i ,ltimele '< c,0inte" 2r re1onan+ a2ecti0 >morco0" /oal" 2oame" al/" pahar" a 4a" 2loare" hele.te," creion" a 3nota?( $t,4iin4,5se ni0el,l intensit+ii emo+ionale a c,0intelor stim,li pe o scal c, G gra4e s5a constatat o corela+ie po1iti0 3ntre amplit,4inea RED .i intensitatea e0al,rilor >4ar c, m,lte excep+ii?( Deci" amplit,4inea RED n, poate ser0i ca in4icator al ,nei emo+ii 5 )B 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' rec,nosc,te 4,p o experien+ ,nic( Alte st,4ii a, 2olosit c,0inte .i 2ra1e ce s,gerea1 4i2erite sit,a+ii 4e 0ia+( $tim,lii a, 2ost 4a+i 4e 4o, ori la r6n4" 3n timp ce s,/iec+ii era, conecta+i la

psihogal0anometr," 2r s tre/,iasc s rsp,n4( Apoi li s5a cer,t s in4ice stim,lii care a, 4eterminat o stare emo+ional( $5a constatat o /,n concor4an+ 3ntre RED .i &ihaie0al,area ANIEI Psihologie experimental s,/iecti0 a intensit+ii( Este s,gesti0 pre1entarea primilor trei stim,li ,tili1a+i s,/ aspect,l RED- pren,me" n,me" sr,t" iar 3n e0al,area s,/iecti0 apare o sing,r mo4i2icare- pren,me" sr,t" mam >c, o 0aloare 2oarte apropiat 4e stim,l,l 7n,me8( $e poate concl,1iona c RED este cea mai /,n 4o0a4 a emo+iei( Aceast concl,1ie este 3ntrit .i 4e experimente 3n care s5a, s,gerat c,0intele stim,l 3n trei categoriiagrea/ile" 4e1agrea/ile .i in4i2erente >ne,tre?( per6n4,5se c, o scal 4e e0al,are 3n cinci trepte s5a constatat c RED este 2oarte sla/ relie2at la c,0intele ne,tre" iar 4intre celelalte 4o, categorii mai intens la cele 4e1agrea/ile( O Tip,l 4e emo+ie rec,nosc,t c, REDPentr, a i4enti2ica 2rica s5a, ,tili1at 3n experimente ,rmtorii stim,li- 1gomot 0iolent >re0ol0er etc(?" s +in ,n chi/rit aprins p6n c6n4 ar4e 4egetele" .oc electric" erori la calc,l aritmetic" prele0area .i prelingerea ,nei pict,ri 4e s6nge pe 4eget" lect,ra ,nei po0e.ti sinistre" 0i1ionarea ,nor imagini teri2iante" 2ilme 4e groa1 etc( Dac s,/iect,l clasea1 sit,a+ia 4,p intensitatea emo+iei" s5a constatat o /,n corela+ie 3ntre intensitatea emo+iei .i amplit,4inea RED( Apel6n4 tot la e0al,area s,/iec+ilor" A/el >'A*<?" 4,p E4el/erg >'AC)? le 4 spre re1ol0are o serie 4e pro/leme .i le cere s +in seama 4e 7atit,4inea8 sa, starea 4e 2,nc+ionare a organism,l,i( Temele s,nt gr,pate 3n 4o, categorii- sit,a+ii s,prtoare" peni/ile" 4i2icile .i sit,a+ii" stri 4e /,c,rie" ,.,rare 4e progres 2acil( Erec0en+a RED calc,lat pe cele 4o, clase in4ic CFS pentr, sit,a+ii s,prtoare .i 'FS pentr, starea 4e /,c,rie( A,tor,l consi4er c RED n, este at6t ,n in4ice 4e sentiment .i 4e emo+ie" c6t atit,4inea ,n,i organism orientat spre sol,+ionarea ,nei 4i2ic,lt+i ma=ore( Jan4is .i I,nt >'A*K? a, experimentat RED 3ntr5o m,l+ime 4e sit,a+ii" pre1ent6n4 stim,li 2oarte 0aria+i pentr, a tre1i 2rica" am,1ament,l" emo+ia sex,al" stri agrea/ile sa, 4e1agrea/ile( $e cere s,/iect,l,i ca" 4,p 2iecare rsp,ns" s o2ere o 4escrip+ie 0er/al a ceea ce se petrece 3n con.tiin+a l,i 3n perioa4a stim,lrii( Apoi a, gr,pat RED 3n 2,nc+ie 4e starea mental 4escris 4e s,/iec+i .i a, ms,rat ni0el,l RED( n or4ine 4escresctoare" strile mentale s,nt- tensi,ne" tresrire" con2,1ie" am,1ament" a.teptare" inhi/i+ie" 4e1agrea/il" e2ort" agrea/il >4,p Voo4Morth" 'AGA?( A,torii concl,1ionea1 c RDD ata.at la o stare speci2ic con.tient este mai rele0ant pentr, tensi,ne" s,rpri1" 2ric" tresrire 4ec6t pentr, alte stri( O RED 3n timp,l acti0it+ii mentaleRED 3n acti0itatea mental n, re1,lt 4intr5,n simpl, e2ort intelect,al( A4esea o emo+ie p,ternic este pro0ocat 4e s,rpri1a 3n 2a+a pro/lemei p,se" starea 4e contrarietate 3n raport c, posi/ilitatea ca rsp,ns,l s n, 2ie corect( Vechsler arta c s,/iect,l simte c este testat .i c pro4,ce o /,n sa, proast impresie( Ast2el" la o opera+ie 4e calc,l 5 )A 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' aritmetic c, mai m,lte trepte >C^*^F5)L? se constat o Cop:right RED mai mare la 3ncep,t .i s26r.it" 4eci 3n moment,l c6n4 se atac pro/lema .i c6n4 rsp,ns,l este 4at" 4ec6t 3n acti0itatea 4e calc,l propri,51is(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

ntr5,n experiment al l,i #artlett c, RED 3n acti0itatea mental contin, s,/iect,l tre/,ie s n,mere c, 0oce 3nalt" tare sa, .optit( $e constat c n,mrarea c, 0oce 3nalt pro4,ce 4e0ia+ii mai ample RED( n ast2el 4e sit,a+ii s,/iect,l se poticne.te .i #artlett atri/,ie 4e0ia+iile mai ample ale RED acestor poticneli acompaniate pro/a/il 4e o sen1a+ie 4e e.ec posi/il( O RED com/inat c, mi.cri corporaleRED n, se pro4,ce c, respira+ie calm" o/i.n,it" 4ar se pro4,ce 3n respira+ie pro2,n4( Alte tip,ri 4e mi.cri respiratorii c, care se asocia1 RED- strn,t,l" s,spin,l" r6s,l( Tensi,nea m,sc,lar se 3nso+e.te c, RED 3n mi.cri 4e 2or+" 3n mi.cri rapi4e .i precise sa, 3n timp,l 4e reac+ie( n general RED 3nso+e.te mi.crile m,sc,lare energice .i pregtirea acestor mi.cri( O A4aptarea negati0 la RED$5a constatat c s,/iec+ii care s,nt o/i.n,i+i 1i 4e 1i c, o experien+ intens s26r.esc prin n, a mai 4a RED chiar la stim,li p,ternici" 4ar ,n MeeWen4 o4ihnitor 3i a4,ce la 7normal8( &s,r6n4,5se amplit,4inea RED la o stim,lare l,minoas >2lash? la inter0ale 4e ,n min,t s5a constatat c 0aloarea RED>3n ohmi? sca4e 4e cinci ori la al treilea 2lash 2a+ 4e prim,l( ntr5,n alt experiment s5a, aplicat s,/iec+ilor 3n .e4in+e 1ilnice cinci .oc,ri electrice p,ternice la c6te ,n min,t inter0al" consemn6n4,5se RED" mi.crile respiratorii .i mi.crile generale ale corp,l,i( $,/iec+ii reali1a, 4,p 2iecare 1i 4e experiment o e0al,are s,/iecti0 a intensit+ii .i gra4,l,i 4e 4iscon2ort" neplcere pro0ocat 4e .oc,l electric( $e constat 4in aprecieri o sc4ere a percep+iei negati0e a sit,a+iei" o o/i.n,ire .i e0al,area acestora ca stim,li o/iecti0i" locali1a+i( Aceast a4aptare apare .i la mi.crile respiratorii .i cele corporale( n experimentele asociati050er/ale se constat 4e asemenea o a4aptare a RED o4at c, repetarea listei 4e c,0inte" mai ales la c,0intele cele mai ne,tre sa, care apar mai la coa4a listei( Eenomen,l 4e a4aptare la RED n, poate 2i p,s pe seama o/oselii glan4elor s,4oripare at6ta timp c6t trecerea la ,n stim,l 4i2erit re2ace amplit,4inea RED( Receptorii pot 9 e0i4ent 9 s se a4apte1e la ,n stim,l contin,," 4ar a4aptarea RED este explica/il prin mecanisme centrale( Concl,1ii c, pri0ire la semni2ica+ia psihologic a RED Trecerea 3n re0ist a corela+iilor 4intre RED .i 4i0erse sit,a+ii" stri ne permite s sistemati1m ,rmtoarele concl,1iia? RED este ,n in4icator al acti0it+ii generale a sistem,l,i simpatic .i 3n partic,lar ca in4ice al con4,itei emo+ionale" 3n special raportat la strile 4e tensi,ne" s,rpri1" 2ricP /? RED este ,n /,n in4icator al schim/rii orientrii acti0it+ii mentale" 4ar 3n nici ,n ca1 o ms,r a4ec0at sa, 4irect a acestor schim/riP c? generali16n4" acti0itatea sistem,l,i simpatic este cresc,t- O 3n timp,l acti0it+ii m,sc,lare e2ecti0e .i 3n pregtirea acestei acti0it+iP O 3n timp,l acti0it+ii mentale care cere ,n e2ort s,s+in,t .i53n pregtirea acestei acti0it+iP *< 5 4? acti0itatea simpatic,l,i este controlat corticalPCop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' e? $ears" 4,p Voo4Morth .i $chlos/erg >'AC'" 'AC)?" re,ne.te comportamentele controlate cortical care acti0ea1 simpatic,l .i care permit RED s,/

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

titl,l 4e 7sit,a+ie 4e ,rgen+8( Aceasta poate 2i caracteri1at ca o trecere 4e la o stare 4e 4e1acti0are la o stare 4e pregtire sa, ca mo/ili1are 3n 0e4erea ac+i,nii( $tarea 4e ,rgen+ exprim eco,l ,n,i comportament primiti0 care imp,ne mo/ili1are 4e energie m,sc,lar( Acest comportament 2,nc+ionea1 .i la 7homo sapiens8" chiar 4ac organism,l n, are ne0oie 4e o mo/ili1are m,sc,lar >Cannon" 'A'K?( $istem,l ner0os simpatic este prepon4erent legat 4e comportamentele 4e team" m6nie" pericol" 2r,strare( Dac ne g6n4im la con4i+iile 0ie+ii primiti0e constatm c exist cel p,+in trei tip,ri 4e ,rgen+ cer6n4 o acti0itate m,sc,lar energic- pericol 4e e0itat sa, 2,gP 2r,strare" 4e ,n4e atac .i com/ati0itate" pre1en+a pr1ii" necesitatea 4e a o sesi1aP 2? 4ac 4orim s sesi1m moment,l experiment,l,i c6n4 RED 3.i are originea >,na sa, 4o, sec,n4e 3nainte 4e apari+ia sa?" tre/,ie s consemnm 2oarte precis acest momentP g? este gre, 4e a2irmat c o experien+ care 4,rea1 c6te0a sec,n4e este agrea/il sa, 4e1agrea/il" 0esel" stim,lant" etc( $,/iec+ii atent examina+i relatea1 c 3n aceste momente 3i 3ncearc o sen1a+ie 4e oprire /r,sc" ,n .oc" ce0a nea.teptat" ,n sc,rt sentiment 4e nea4aptare ,rmat" 3n general" 4e o rec,perare rapi4P h? 3n experiment,l asociati050er/al" c6n4 c,06nt,l stim,l este pre1entat" n, tre/,ie s pres,p,nem c a0em 4e a 2ace neaprat c, o emo+ie incon.tient care 4eclan.ea1 RED" ci c pro/a/il s,/iect,l are con.tiin+a a/or4rii ,n,i s,/iect peric,losP *() Timp,l 4e reac+ie i? RED n, poate 2i s,p,s control,l,i 0ol,ntarP =? 4escrcarea a2ecti0" tensional pro0oac sc4erea RED( $,/iec+ii care a, Timp,l 4e reac+ie >T(R(? este o 0ariant a rsp,ns,rilor motorii" 4ar implica+iile .i pl6ns" sa, .i5a, mani2estat 4eschis teama sa, m6nia mani2est a, pre1entat o importan+a sa ca 0aria/il 4epen4ent cea mai 2rec0ent ,tili1at 3n psihologia sc4ere experimental a, imp,s o tratare 4istinct( De.i este aproape nelipsit 4in acti0itatea e0i4ent a RED( la/oratoarelor 4e psihologie" ms,rarea timp,l,i 4e reac+ie este 4eparte 4e a 2i 4oar o proce4,r r,tinier( Psihologii acor4 ,n mare interes timp,l,i 4e reac+ie necesar reali1rii 4i2eritelor opera+ii mentale( &s,r6n4 acest timp" ei pot reali1a in2eren+e 3n legt,r c, str,ct,ra .i organi1area e0enimentelor mentale" care prin nat,ra lor" n, pot 2i 4irect o/ser0ate( &o4el,l l,i Don4ers Interes,l oamenilor 4e .tiin+ pentr, timp,l 4e reac+ie a 3ncep,t 3n secol,l al %VIII5lea" c6n4 ,n asistent al o/ser0ator,l,i astronomic 4e la DreenMich a 2ost conce4iat pentr, c timpii l,i 4e reac+ie n, coresp,n4ea, c, cei ai .e2,l,i s,( Acesta ar 2i 2ost s26r.it,l po0e.tii 4ac astronom,l #essel n, ar 2i a2lat 4e acest inci4ent .i 4ac n, ar 2i 3ncep,t s se 3ntre/e 4ac 4i2eren+a sistematic 4intre asistent,l Hine/rooW .i .e2,l s, n, ar 2i 2ost ca,1at 4e altce0a 4ec6t 4e incompeten+( El .i5a p,s 3ntre/area 4ac n, c,m0a 2iecare persoan o/ser0 acela.i e0eniment c, timpi 4e reac+ie ,.or 4i2eri+i( ntr5 a4e0r" c6n4 astronomii a, 3ncep,t s5.i compare ms,rtorile lor" a, apr,t 4i2eren+e sistematice( Acest 2enomen a 2ost n,mit 7ec,a+ie personal8( 5 *' 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

Aceasta ar 2i rmas 4oar o pro/lem 4e astronomie p6n c6n4 2i1iolog,l Don4ers &ihai>'BFK? ANIEI Psihologie .i5a 4at seama c ar p,tea s5o 2oloseasc pentr, a calc,la timp,lexperimental necesar pentr, reali1area 4i0erselor opera+ii mentale( El a sta/ilit trei tip,ri 4e reac+ie care s,nt c,nosc,te ca 7reac+ii Don4ers A" # .i C8( ntr5o reac+ie A >reac+ie simpl? aprea o l,min .i s,/iect,l reac+ionea1" aps6n4 o cheie sa, ,n /,tonP exist" 4eci" 4oar ,n stim,l .i ,n rsp,ns( Don4ers cre4ea c timp,l 4e reac+ie simpl, >A? este 4e /a1" l,6n4 3n consi4erare 2actorii >c,m ar 2i 0ite1a 4e con4,cere a imp,ls,l,i ner0os? care s,nt componente ale ,nor reac+ii mai complexe( Aceste sit,a+ii 4e reac+ie" care s,nt mai complicate " a, 2ost n,mite sit,a+iile # .i C( ntr5o sit,a+ie # a0em 4e5a 2ace c, mai m,l+i stim,li- pentr, 2iecare s,/iect,l tre/,ie s aleag rsp,ns,l potri0it>reac+ia la alegere?( Eiecare stim,l are ,n rsp,ns propri, .i ,nic( At,nci c6n4 ne a2lm c, ma.ina la sema2or" s,ntem p,.i 3ntr5o sit,a+ie 4e alegere >#?- 4ac l,mina este 0er4e" accelermP 4ac este ro.ie" 2r6nm( Ce 2el 4e opera+ii mentale s,nt necesare pentr, o ast2el 4e reac+ie la alegere@ n prim,l r6n4 tre/,ie s i4enti2icm c,loarea l,minii- ro.ie sa, 0er4e" apoi" tre/,ie s selectm pe care pe4al tre/,ie s apsm accelerator,l sa, 2r6na( P,tem 0or/i 4espre opera+ii mentale 4e i4enti2icare a stim,l,l,i .i 4e selec+ie a rsp,ns,l,i( Dac 0rem s ms,rm timp,l necesar pentr, aceste 4o, opera+ii" tre/,ie s st,4iem ,n al treilea tip 4e reac+ie- reac+ia C( Aici" ca .i 3n reac+ia #(" n,mai ,n stim,l etc( legat 4e o reac+ie( Dac alt stim,l 0a aprea" comportament,l corect 0a 2i s n, rsp,n4em>reac+ionm? .i" 4eci" s n, 2acem nimic( C6n4 a.teptm s intrm la 4octor la cons,lta+ie pe /a1a ,n,i /on" n, 0om reac+iona 4ec6t at,nci c6n4 0om a,1i n,mr,l nostr,( Ca .i 3n reac+ia #" tre/,ie s i4enti2icm n,mr,l c6n4 acesta este strigat ( c, toate acestea" o4at ce acest l,cr, s5a 3nt6mplat" n, este ne0oie s selectm ,n rsp,ns" 4in moment ce n,mai ,n rsp,ns este compati/il( Deci" reac+ia C necesit i4enti2icarea stim,l,l,i" 4ar n, necesit .i selec+ia rsp,ns,l,i( P,tem s e0al,m ac,m timp,l necesar pentr, opera+iile mentale 4e i4enti2icare .i selec+ie" sc16n4 perechile coresp,n1toare 4e timpi 4e reac+ie( Reac+ia C msoar i4enti2icarea pl,s timpii 4e /a1>timp,l 4e con4,cere a in2l,x,l,i ner0os" etc(?( Ast2el" sc16n4 timp,l 4e reac+ie A 4in timp,l total 4e reac+ie C 0om .ti c6t timp ia i4enti2icarea( $imilar" sc16n4 timp,l 4e reac+ie C 4in timp,l 4e reac+ie #" 0om estima timp,l 4e selec+ie" 4in moment ce reac+ia 4e tip # incl,4e i4enti2icarea" selec+ia .i timp,l 4e /a1" 3n timp ce reac+ia C incl,4e n,mai i4enti2icarea .i timp,l 4e /a1( &eto4a Don4ers a 2ost consi4erat ca 2iin4 2oarte promi+toareP c6n4 V,n4t .i5a 4eschis 3n 'BCA la/orator,l 4e psihologie" st,4en+ii l,i a, 4e4icat m,lt e2ort st,4ierii timp,l,i 4e reac+ie" 4ar n, a, re,.it s o/+in estimri precise ale timpilor necesari pentr, a reali1a 4i2erite procese mentale( Ja 3ncep,t,l secol,l,i ,rmtor introspec+ioni.tii a, contestat meto4a 4e4,cti0 4e ms,rare a timpilor prin sc4ere .i ast2el meto4a a 2ost 4iscre4itat .i a/an4onat 3n psihologie( &eto4a 4e4,c+iei timpilor prin sc4ere a l,i Don4ers estima c at,nci c6n4 cele trei tip,ri 4e reac+ii s,nt or4onate" reac+ia # ar tre/,i s 4,re1e cel mai m,lt " apoi reac+ia C .i" 3n 2inal" reac+ia A( aceast pre4ic+ie 3.i are =,sti2icarea 3n 2apt,l c reac+ia A const 5 *) 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' n,mai 4in componente mentale 4e /a1 >timpi 4e /a1?" Cop:right reac+ia C are 4o, componente >4e /a1 .i 4e i4enti2icare?" iar reac+ia # trei componente >4e /a1" 4e i4enti2icare .i

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

c mo4,l 4ominant 4e cercetare psihologic era meto4a introspec+iei( C, toate c psihologia a respins mai t6r1i, aceast meto4" ea era 2oarte apreciat la moment,l respecti0( Introspec+ioni.tii pro2esioni.ti reali1a, reac+ii A" #" .i C .i relata, c o reac+ie C n, se .i sim+ea ca o reac+ie C pl,s 3nc ce0a ( n schim/" cele trei reac+ii era, percep,te complet 4i2erit( De.i ac,m pare ci,4at" acest arg,ment prea s,2icient la timp,l respecti0 pentr, a 4iscre4ita meto4a l,i Don4ers( Ast1i" 4esig,r" Don4ers 4e+ine o po1i+ie respecta/il 3n psihologia experimental" iar meto4a l,i >4ar .i alte extin4eri so2isticate&o4el,l l,i $tern/erg Cea mai c,nosc,t aplica+ie a meto4ei l,i Don4ers este 7meto4a 2actorilor ale acesteia? este larg ,tili1at( c,m,lati0i8 prop,s 4e $tern/erg >'AFA?( Aceast meto4 se ser0e.te 4e ,n s,port matematic complex( &eto4a 2actorilor c,m,lati0i ia 3n consi4erare ,n timp total 4e reac+ie pe care 3l 3mparte 3n sta4ii s,ccesi0e 4e procesare a in2orma+iei( De2ini+ia ,n,i ast2el 4e sta4i, >ni0el? a 2ost lsat am/ig," 4ar ea coresp,n4e 3n mare ,nei s,/,nit+i complete 4e procesare( Exist 4o, mari 4i2eren+e 3ntre meto4a l,i Don4ers .i cea a l,i $tern/erg >Ta:lor" 'ACF?( n prim,l r6n4" $tern/erg a ,tili1at manip,lri >mo4elri? experimentale pentr, a mo4i2ica 4,rata sta4iilor( Varia/ilele in4epen4ente experimentale ,tili1ate pentr, a reali1a aceast mo4i2icare a, 2ost n,mite 2actori( n al 4oilea r6n4" $tern/erg a ela/orat o meto4 4e in2erare a rela+iei 4intre 2actori .i sta4ii( Eactorii care in2l,en+a, 4i2eritele sta4ii 0or 4etermina in2l,en+e c,m,lati0e >neinterac+ioniste?as,pra timp,l,i 4e reac+ie( Eactorii care in2l,en+ea1 acela.i sta4i,>sa, sta4ii? 0or interac+iona( Ast2el" reali16n4 experimente 2actoriale .i c,t6n4 pattern,ri 4e interac+i,ne .i c,m,lare" psihologii ar p,tea 4escoperi c,m s,nt op,se 3n legt,r sta4iile 4e procesare( E2ectele ,nor c,m,lati0i 0aria/ile in4epen4ente reac+ie &eto4a 2actorilor n, e0al,ea1as,pra timp,l timp,l,i necesar 4e ,n,i sta4i, 4e procesare( Ea ne sp,ne 4oar c,m s 4escoperim aceste sta4ii( Don4ers era" 4eci" 4in a? 4,rata inter0al,l,i .i intensitatea stim,l,l,i in2l,en+ea1 3ntr5o manier p,nct,l 4e 0e4ere al meto4ei 2olosite" c, o s,t 4e ani 3naintea timp,l,i s, .i n,mai semni2icati0 0alorile timp,l,i 4e reac+ie( recent rest,l psihologiei l5a a=,ns 4in ,rm( /? perioa4a pregtitoare- at,nci c6n4 se 2olose.te ,n semnal pregtitor" inter0al,l 4intre cei 4oi stim,li tre/,ie s 2ie 0ariat pentr, a 3mpie4ica apari+ia reac+iilor la acest semnal( $,/iec+ii" 4ac .ti, 4inainte ce stim,l ,rmea1 s primeasc" 0or .ti .i ce reac+ie se a.teapt 4e la ei( Ast2el" 0ite1a reac+iei lor 0a 4epin4e 4e aceast perioa4 pregtitoare( $5a 4emonstrat c timp,l 4e reac+ie simpl, tin4e s sca4 o4at c, cre.terea inter0al,l,i pregtitor( Pentr, a e0ita anticiprile posi/ile se 2olose.te ,n inter0al 0aria/il 4e timp( $e recoman4 eliminarea 0alorilor extreme o/+in,te 4e ,n s,/iect( c? inhi/i+ia se mani2est ca 3nt6r1iere a rsp,ns,l,i la ,n stim,l ime4iat 4,p rsp,ns,l la stim,l,l anterior( Acest e2ect 3.i are originea la ni0el,l 2l,x,l,i ne,ronal( Imp,ls,l inhi/itor este ini+iat mai t6r1i, 4ec6t imp,ls,l care pro4,ce timp,l 4e reac+ie" ceea ce 0a a0ea 4rept e2ect o cre.tere a 0alorii timp,l,i 4e reac+ie pentr, stim,l,l ,rmtor( Inhi/i+ia se pro4,ce .i 3n sit,a+ia 3n care 5 ** 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

s,/iec+ii tre/,ie s reac+ione1e la serii l,ngi 4e stim,li 3ntr5,n inter0al 4e timp 2oarte sc,rt( 4? #loca=ele a, 2ost o/ser0ate mai ales 3n sarcini 4e reac+ie serial" c6n4 s,/iect,l tre/,ie s rsp,n4 rapi4 la 2iecare stim,l 4intr5o serie( $,nt /loca=e sc,rte 4e cel m,lt '5) sec,n4e" 4,p care acti0itatea se 4es2.oar normal( $e consi4er c /loca=ele ar 2i re1,ltat,l acelora.i mecanisme ne,ronale 4e tip inhi/itor( e? Dominan+a 0i1,al poate 4etermina mo4i2icri ale timp,l,i 4e reac+ie( Ea se asocia1 c, 4ominan+a man,al" 4ar este mai gre, 4e p,s 3n e0i4en+( $5a constatat c 0aloarea timp,l,i 4e reac+ie este mai sc,rt pentr, ochi,l 4ominant( 2? Exerci+i,l" antrenament,l in2l,en+ea1 0aloriletimp,l,i timp,l,i4e 4eprocesare reac+ie 3n a sens,l Utili1area timp,l,i 4e reac+ie pentr, estimarea sc4erii acestora( De la o an,mit limit" 3m/,nt+irea per2orman+elor se in2orma+iei pres,p,ne ca acti0itatea s,/iect,l,i s 2ie 3n 3ntregime consacrat sarcinii se atinge o limit 4e plato,( acest moti0 ne asig,rm sta/ilite opre.te" .i pe care el o reali1ea1 3ntr5,n timp Din minim( Pentr, a tre/,ie e0ita o s 4ispersie prea mare 4e 2iecare 4at acela.i s,/iect con4i+ii 0ariate ,n,i a re1,ltatelor este 4ec6n4 4orit2olosim s se ela/ore1e sit,a+ii3n experimentale 3n ale care experiment c reali1m contra/alansarea con4i+iilor 4e l,cr, pentr, a constr6ngerile Partic,larit+i ale ,tili1rii timp,l,i 4e reac+ie( rareori c, o 4,rat mai contracara e2ectele exerci+i,l,i( temporare s 2ie p,ternice( Ast2el" stim,l,l ar 2i pre1entat mare 4e c6te0a sec,n4e( $tim,l,l poate 2i 0i1,al" sonor sa, ,n c,06nt mai complex" o imagine" o propo1i+ie" o 2ra1 >rareori?( Dac stim,l,l este mai complex >propo1i+ie" 2ra1?" 4,rata 4e exp,nere tre/,ie s 2ie mai l,ng >'< sec(?( n acest ca1 n, mai a0em 4e5a 2ace c, timp,l 4e reac+ie propri,51is ci c, laten+a 4e rsp,ns care se msoar 3ncep6n4 c, moment,l 3n care s5a 3ncheiat exploatarea stim,l,l,i .i 3ncep,t,l rsp,ns,l,i( Constr6ngerile temporale s,nt menite s o/lige s,/iect,l s procese1e stim,l,l .i s rsp,n4 c6t mai repe4e posi/il( Rsp,ns,l tre/,ie s 2ie simpl, 4e 4at- apsarea pe ,n /,ton" pe o tast" pron,n+area ,n,i c,06nt .i s n, implice instr,cta=e so2isticare care s pres,p,n procesri s,plimentare( Timp,l 4e reac+ie este ms,rat 4e o/icei 3n milisec,n4e( Pentr, 4,rate s,perioare n, se mai 0or/e.te 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ 4e rsp,ns( Pentr, a limita e2ectele 4istragerii aten+iei se recoman4 ,tili1area ,n,i semnal pregtitor care s precea4 c, '") sec( pre1entare stim,l,l,i( Dac stim,l,l este 0i1,al" semnal,l pregtitor 0a 2i 0i1,al >,n le4" o lamp 4e a0erti1are?" 4ac stim,lii s,nt complec.i .i s,nt o2eri+i la tahistocop" at,nci experimentator,l 0a a0erti1a s,/iect,l prin c,06nt,l 7aten+ie8 ime4iat 3naintea pre1entrii( Timp,l 4e reac+ie ca 0aria/il 4epen4ent este ms,rat 3ntr5o 0arietate 4e sarcini experimentale- 4etec+ie" locali1are" 4iscriminare" estimare" lect,r" 4en,miri" rec,noa.teri" reamintiri" 4eci1ie lexical .(a(m(4( Clasi2icarea 2ormelor timp,l,i 4e reac+ie se 2ace 3n raport c, complexitatea 5 *G 5 ; DEPARTA&ENT ID timp,l )<'' sarcinii .i a stim,lilor( prim 4istinc+ie este 3ntre stim,l Cop:right 4e reac+ie simpl, .i 4e reac+ie complex(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Timp,l 4e reac+ie simpl, pres,p,ne ,n stim,l ,nic .i o reac+ie ,nic( Valorile acestor timpi se o/+in cel mai a4esea 3n ,rma pre1entrii ,nor stim,li sing,lari 4e 4i2erite calit+i sen1oriale" intensit+i" 4,rate .i 2rec0en+e la care s,/iec+ii tre/,ie s rsp,n4 3ntr5 o manier speci2icat 4e examinator( $,/iec+ii s,nt solicita+i ,neori s reac+ione1e n,mai la 3ncetarea ac+i,nii ,nor ast2el 4e stim,lri( Timp,l 4e reac+ie complex pres,p,ne mai m,lt 4e ,n stim,l( Dac s,/iect,l tre/,ie s rsp,n4 4oar la ,n stim,l .i s5i ignore pe ceilal+i" at,nci 0or/im 4e timp 4e rsp,ns,l,i( n acest ca1 p,tem 0or/i 4espre timp 4e reac+ie electro2i1iologic" motor reac+ie 4e 4iscriminare( sa, 0er/al( alt clasi2icare a timp,l,i 4e reac+ie se 2ace prin raportarea la nat,ra sarcinii .i a Timp,l 4e reac+ie electro2i1iologic pres,p,ne ms,rarea ,n,i 2enomen electro2i1iologic poten+ial e0ocat" reac+ie electro4ermal( n aceste sit,a+ii n, se o/i.n,ie.te ,tili1area termen,l,i 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ a rsp,ns,l,i( Timp,l 4e reac+ie motor este repre1entat 4e rsp,ns,rile motrice implicate 3n reac+ia la ,n semnal( Aceasta este 4e 2apt timp,l 4e reac+ie o/i.n,it" caracteri1at printr5,n ni0el 4e complexitate .i ms,rat 3n milisec,n4e( n prima parte a capitol,l,i am pre1entat mo4elele Don4ers .i $tern/erg ale timp,l,i 4e reac+ie( Timp,l 4e reac+ie 0er/al msoar laten+a ,n,i rsp,ns exprimat s,/ o 2orm 0er/al( Aici apar 4i2ic,lt+i 4e 3nregistrare .i" 4e 2apt" n, este ,n timp 4e reac+ie 0erita/il ci laten+a a rsp,ns,l,i( n ceea ce pri0e.te pre1entarea stim,lilor" 4ispo1iti0ele 4e stim,lare sa, aparatele tre/,ie s rsp,n4 ,nor exigen+e 4e 0ali4itate .i 2i4elitate care s permit ,n rig,ros control al 0aria/ilelor- 4,rata pre1entrii" intensitatea" contrast,l" locali1area aspectele cromatice sa 4e 2orm" 3nl+imea( Reglarea acestor parametri tre/,ie s 2ie accesi/il .i controla/il( Acelea.i exigen+e se imp,n .i la 3nregistrarea stim,lilor( Utili1area calc,latoarelor 2ace ca preci1ia .i ac,rate+ea 3nregistrrii s 2ie asig,rate( &oment,l 4e 4e/,t .i 4e s26r.it al ms,rrii poate 0aria 3n raport c, scop,rile cercetrii( n mo4 o/i.n,it timp,l 4e reac+ie se 4e/,t,l stim,lrii .i 4e/,t,l rsp,ns,l,i" 4ar pot 2i alese .i alte *(*3nregistrea1 Rsp,ns,rile3ntre 0er/ale limite( n ca1,l ,nor stim,li complec.i 3ncep,t,l 3nregistrrii se 2ace 4,p pre1entarea stim,l,l,i " iar 3ncheierea 3nregistrrii la 4e/,t,l rsp,ns,l,i 4at 4e s,/iect( n aceste Rsp,ns,rile 0er/ale posi/ile s,nt at6t 4e n,meroase 3nc6t este 4i2icil s sit,a+ii operm 9 4e o/icei 9 c, ,n cronometr, .i c, stim,li 0er/ali >4e ex( reali1m experiment,l o list c,prin1toare( &,lte 4intre mani2estrile comportamentale 0i1ate 3n asociati050er/al? .i 0or/im 4e laten+a rsp,ns,l,i( experiment,l psihologic se tra4,c prin rsp,ns,ri 0er/ale( Rsp,ns,rile 0er/ale pot 2i asignate ,neori prin sarcini concrete .i at,nci se 0or/e.te 4espre raport 0er/al sa, pot 2i rsp,ns,ri 0er/ale asociate ,n,i stim,l 0er/al .i at,nci 0or/im 4espre o 2orm aparte 4e experimentexperiment,l asociati050er/al( 5 *K 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Raport,l 0er/al Prin raport,l 0er/al 4esemnm rsp,ns,rile 0er/ale 2,rni1ate 4e ctre s,/iect 3n sit,a+ia 3n care n, tre/,ie s se rsp,n4 la o 3ntre/are" ci tre/,ie s se 4escrie mo4,l 4e re1ol0are al ,nei ac+i,ni" s 4escrie ,n o/iect sa, o sit,a+ie( D,p c,m aprecia1 Rossi >'AAC?" 4escrierea 4i0erselor tip,ri 4e rsp,ns,ri imp,ne 4istinc+ia 4intre 3ntre/rile 3nchise .i 3ntre/rile 4eschise( ntre/rile 3nchise( n acest ca1 se o2er s,/iect,l,i o list 4e rsp,ns,ri 4intre care tre/,ie s aleag ,n,l sa, mai m,lte" sa, 3.i poate mani2esta pre2erin+a pentr, an,mite rsp,ns,ri" clasi2ic6n4,5le >or4on6n4,5le 4,p o scal 4e intensit+i?" sa, atri/,in4,5le 0alori n,merice( Dintre rsp,ns,rile la 3ntre/ri 3nchise" cele mai simple s,nt cele care coresp,n4 4eci1iei 4e a rsp,n4e 74a8 N 7n,8( n acest ca1" acti0itatea cogniti0 care st la /a1a rsp,ns,l,i este relati0 simpl( ntre/rile 4eschise- rsp,ns,rile s,nt lsate la ini+iati0a s,/iect,l,i care alege .i 2orma .i con+in,t,l( E0al,area rsp,ns,rilor 0a 2i 4i2icil 4eoarece 0a tre/,i s proce4m la o interpretare a ceea ce a 4orit s rsp,n4 s,/iect,l( Rsp,ns,l poate s c,prin4 elemente ale rsp,ns,l,i corect" 4ar s n, coresp,n4 a.teptrilor cercettor,l,i( P,tem contracara aceast 4i2ic,ltate 2ie ela/or6n4 mai m,lte categorii 4e rsp,ns,ri" pentr, a compara rsp,ns,l 4at" 2ie s cotm rsp,ns,l pe o scal( &o4alit+ile 4e 0alori2icare ca 0aria/ile 4epen4ente s,nt acelea.i ca .i la rsp,ns,rile la 3ntre/rile 3nchise( Relatrile 0er/ale pot l,a .i alte 2orme" c,m ar 2i o amintire" o =,4ecat" ,n comentari,( n aceste ca1,ri 0alori2icarea este .i mai 4i2icil( $e pot clasi2ica Experiment,l >meto4a asocia+iei 0er/ale 3n psihologia rsp,ns,rile" la asociati050er/al 4i2eritele categorii se pot asigna 0alori n,merice" se poate ms,ra timp,l experimental? necesar ela/orrii rsp,ns,l,i( Principi,l 4e /a1 al asocia+ionism,l,i stip,lea1 c 4ac 4o, experien+e se pro4,c 3mpre,n .i concomitent" at,nci 2iecare 4intre ele" c6n4 a=,nge 3n con.tiin+" are ten4in+a 4e a o rea4,ce .i pe cealalt( Repro4,cerea se 4es2.oar pe /a1a celor trei legi ale asocierii 2ormale 2orm,late 3nc 4e Aristotel '( 4,p asemnare- o percep+ie sa, o repre1entare rea4,c 3n memorie elemente asemntoareP )( 4,p contrast- apari+ia 3n memorie a ,nor elemente op,seP *( coexisten+a spa+ial .i s,ccesi,nea temporal- 3n memorie re0in elemente care 3n trec,t a, apr,t 2ie 3mpre,n" 2ie nemi=locit ,n,l 4,p alt,l( Termen,l este atri/,it l,i \ohn JocWe" iar c,rent,l asocia+ionist 3n psihologie 0a 4omina 0reme 4e aproape trei secole( &eto4a experiment,l,i asociati050er/al a 2ost pentr, prima 4at prop,s 4e Er( Dalton( $e pot 4esprin4e trei sta4ii 3n e0ol,+ia meto4ei asociati050er/ale'( $ta4i,l mentalist" ini+iat 4e Dalton( Asocia+ia repre1int ,n echi0alent sa, ,n s,/strat empiric al asocia+iei 4e i4ei( El a 4escoperit c asocierile 4e c,0inte n, s,nt nici

5 *F 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

ar/itrare" nici nelimitate" c ele apar 3n n,mr mic" c se imp,n c, claritate con.tiin+ei .i &ihaic ANIEI Psihologie experimental s,nt 2rec0ent legate 4e amintiri 4in copilrie sa, tinere+e >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( )( Al 4oilea sta4i," c,prins 3ntre 'A'K5'AG<" c, 4o, 4irec+iia? neoasocia+ionism,l .i /eha0iorism,l" care 4escri, legt,rile asociati05 0er/ale 3n termenii teoriei stim,l5rsp,ns( /? psihanali1a" 4in perspecti0a creia asocia+ia 0er/al este ,n test 4e personalitate >c,m s,nt cele proiecti0e?" c, a=,tor,l creia pot 2i 4epistate complexele a2ecti0e" c,lpa/ilitatea" tensi,nile" con2lictele interne .i re2,lrile >\,ng" 4ar .i Vertheimer" Vells" Ja2all?( \,ng .i asistent,l l,i" E( RicWlin" 4e la clinica 4e psihiatrie 4in #,rghol1li a, 2olosit la 3ncep,t,l secol,l,i trec,t tehnica asocia+iei 0er/ale pentr, a 4epista complexele pacien+ilor c, 4i2erite t,l/,rri( Ei pre1enta, s,/iect,l,i c6te ,n c,06nt 4e pe o list 4e c,0inte" iar instr,cta=,l era ca s,/iect,l s rsp,n4 c6t mai repe4e c, prim,l c,06nt care 3i 0enea 3n minte( \,ng a o/ser0at c 3n an,mite sit,a+ii" s,/iect,l se /loca .i n, mai era capa/il s reac+ione1e ime4iat" rsp,ns,l 2iin4 4at c, 3nt6r1iere( D,p el" aceasta 3nsemna c stim,l,l respecti0 atinsese ,n complex( C,06nt,l respecti0 4e0enea 4intr5o simpl etichet 0er/al impersonal ,n stim,l a2ectogen" care /r,ia sa, chiar parali1a asocia+iile mentale 4in ca,1a emo+iei peni/ile pe care o tre1ea( A4esea s,/iect,l nici n, era con.tient 4e /loca=ele l,i asociati0e .i n,5.i amintea 4,p experien+ emo+ia peni/il pe care o trise" 4ar nici rsp,ns,l pe care 3l 44,se la an,mite c,0inte( \,ng a explicat acest l,cr, prin 2apt,l c E,l in4i0i4,l,i re,.ise s 2ac ,itat complex,l mai m,lt sa, mai p,+in incon.tient care se acti0ase la ,n an,mit stim,l( Este 0or/a 4e 2enomen,l pe care Ere,4 l5a 4en,mit re2,lare" a4ic ten4in+a E,l,i 4e a ,ita an,mite con+in,t,ri psihice >i4ei 3ncrcate a2ecti0? iritante" negati0e sa, in4e1ira/ile( Care este principi,l 4e 2,nc+ionare a experiment,l,i 4e asociere 0er/al@ n opinia l,i \,ng >'A'<?" c,0intele repre1int ni.te o/iecte" sit,a+ii sa, e0enimente con4ensate 3ntr5o etichet 0er/al( C6n4 i se cite.te s,/iect,l,i ,n c,06nt 4e pe list" el se simte ca .i c,m ar 2i p,s 3n sit,a+ia s 4escrie ce cre4e 4espre c,06nt,l respecti0 sa, ce emo+ii st6rne.te 3n el acel c,06nt( Dac s,/iect,l rsp,n4e calm .i 2ace asocieri logice" 3nseamn c stim,lii respecti0i s,nt ne,tri a2ecti0( Dac 3ns 4 semne 4e agita+ie iar asocia+iile sale mentale s,nt pert,r/ate" aceasta 3nseamn c o/iect,l sa, sit,a+ia 4esemnat 4e stim,l,l respecti0 constit,ie o pro/lem real pentr, in4i0i4 .i 3i creea1 4i2ic,lt+i 4e a4aptare( Ceea ce se 3nt6mpl c, s,/iect,l 3n aceast sit,a+ie este ca .i c,m ar ,ita c se a2l 4oar 3n 2a+a ,nor simple etichete 0er/ale .i ia stim,l,l 3n sens 2oarte personal" sim+in4,5se atins 4e semni2ica+ia l,i( Explica+ia 2enomen,l,i const 3n 2apt,l c experiment,l 4e asociere 0er/al implic mecanismele mne1ice .i concept,ali1area" 4ar .i a2ecti0itatea( n moment,l 3n care s,/iect,l,i i se cite.te ,n c,06nt 4e pe list" .i +in6n4 cont 4e instr,cta=,l pe care l5a primit" el 3ncepe c,tarea 3n memoria sa 4e l,ng 4,rat a ,n,i c,06nt care s se potri0easc cel mai /ine c,06nt,l,i in4,ctor( 4at c,tarea 3ncep,t" 3n mintea s,/iect,l,i apare ,n 2el 4e lan+ asociati0 5 *C4e 5 concepte( Toate aceste opera+ii se Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4es2.oar 3ns s,/ in2l,en+a sistem,l,i a2ecti05moti0a+ional >tre/,in+e" 4orin+e" emo+ii" atit,4ini?"

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

ceea ce 4,ce la ,n rsp,ns lipsit 4e orice legt,r logic c, stim,l,l in4,ctor >Rapaport" &erton" $cha2er" 'ACG?( D,p \,ng" principalii in4icatori care s,gerea1 pro/leme 4e asociere 4in ca,1a ,nor complexe s,nt'? #loca=,l asociati0" a4ic lipsa rsp,ns,l,i( $,/iect,l n, poate o2eri 0re,n rsp,ns la c,06nt,l5stim,l" a2irm6n4 2ie c n,5i 0ine nimic 3n minte" 2ie c 3i 0in prea m,lte i4ei .i n, .tie pe care s o aleag( In4i2erent 4e ceea ce sp,ne s,/iect,l" /loca=,l este o 2orm extrem 4e pert,r/are asociati0" in4ic6n4 2apt,l c stim,l,l a atins ,n con+in,t psihic important .i in acela.i timp 4,reros pentr, s,/iect( )? Un timp 4e reac+ie >TR? prel,ngit in4ic" 4e asemenea" 2apt,l c s,/iect,l t,l/,rat 3n proces,l l,i 4e asociere a a0,t ne0oie 4e mai m,lt timp ca s5.i re0in( Exist" 3ns" sit,a+ii 3n care e2ect,l pert,r/ator al ,n,i stim,l se poate 3ntin4e .i as,pra stim,lilor care ,rmea1" ast2el 3nc6t s,/iect,l poate 4a o serie 4e rsp,ns,ri consec,ti0e c, ,n TR mare" 4e.i ca,1a pert,r/atoare pro0ine n,mai 4e la prim,l stim,l 4in serie( *? Repro4,cerile eronate sa, a/sen+a repro4,cerii" in4ic incapacitatea s,/iect,l,i 4e a5.i aminti rsp,ns,rile 4ate la 4i2eri+i stim,li( Ja /a1a lor se a2l ten4in+a incon.tient a in4i0i4,l,i 4e a ,ita sit,a+iile 3n care el s5a sim+it c,prins 4e o emo+ie negati0( G? Rsp,ns,rile 74istante8 s,nt acele reac+ii care n, a, nici o legt,r clar c, c,06nt,l5stim,l( De exempl,- 7mam 9 a0ion8 sa, 7carte 9 ar4ei8( Aceasta s,gerea1 2apt,l c a4esea" s,/iect,l" 3n loc s reac+ione1e c, prim,l c,06nt care i5a 0enit 3n minte" s5a lansat 3ntr5,n no, .ir 4e asocia+ii pentr, a asc,n4e reac+ia original( K? Perse0erarea ,n,i rsp,ns pres,p,ne repetarea acel,ia.i rsp,ns la mai m,l+i stim,li( D,p prerea l,i \,ng" reac+ia perse0erati0 rele0 3ntot4ea,na o an,mit pro/lem a s,/iect,l,i( El 4 ca exempl, ca1,l ,n,i t6nr complexat 4e stat,ra l,i sc,n4 .i care a rsp,ns 4e c6te0a ori la test c, c,06nt,l 8sc,n4[( Test,l original al l,i \,ng era 3ns ,n simpl, instr,ment clinic" 4estinat s 2acilite1e examen,l pacient,l,i 46n4,5i me4ic,l,i o prim apreciere a con2lictelor care n, apar spontan 3n timp,l anamne1ei" o/lig6n4,5l pe pacient s rec,noasc existen+a 3n el 3ns,.i a ,nor ten4in+e incon.tiente( El n, este ,n test etalonat .i 0ali4at >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Psihiatrii Hent .i Rosano22 a, reali1at aceast 0ali4are( Ei a, ela/orat 3n 'A'< ta/elele 4e 2rec0en+ c, a=,tor,l crora se 3ncerca sta/ilirea 7in4icel,i 4e 4e0ian+8 al ,n,i in4i0i4 2a+ 4e comportament,l asociati0 normal( Ei a, sta/ilit o list 4e '<< 4e c,0inte" mai p,+in 3ncrcate a2ecti0 4ec6t cea a l,i \,ng .i a, aplicat5o pe o mie 4e s,/iec+i normali" select6n4 o list 4e rsp,ns,ri 8o/i.n,ite[ sa, normale( Con2r,ntate c, aceast list" protocoalele /olna0ilor mental rele0 ,n procenta= ri4icat 4e rsp,ns,ri 8s,/iecti0e[( Din acel moment" a 2ost posi/il i4enti2icarea rsp,ns,rilor .i a reac+iilor anormale caracteristice ,n,i an,mit sin4rom mental >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Ta/elele l,i Hent .i Rosano22 a, 2ost react,ali1ate 4e R,ssell .i \enWins >'AKG?" iar 3n Eran+a 4e RosenMeig 'AKC?( Ulterior" s5a ie.it 4in s2era strict a interpretrilor psihanalitice .i s5a 3ncercat corelarea an,mitor trst,ri 4e personalitate c, caracteristici ale rsp,ns,rilor asociati0e( *( Al treilea sta4i, este rele0ant pentr, perioa4a act,al" care ,rmea1 ,nei perioa4e 4e relati0 4eclin al meto4ei 3n anii 5 *B 5 `K<5TC<( $e porne.te 4e la 4ep.irea Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca4r,l,i strict al /eha0iorism,l,i .i 4e la a4miterea i4eii c 4i2eren+ele in4i0i4,ale n, pot 2i corect

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

interpretate 4ec6t plec6n4 4e la 4escrierea str,ct,rilor generale ale asocia+iilor 0er/ale .i a mo4,l,i 3n care acestea se 3nscri, 3n ansam/l,l con4,itei( a/or4are interesant a meto4ei asociati050er/ale este legat 4e 3ncercarea l,i Noi1et .i Piche0in >'AFF? 4e a o interpreta 4in p,nct 4e 0e4ere al teoriei psiho5 ling0istice( Din p,nct 4e 0e4ere ling0istic" rela+ia 4intre rsp,ns .i c,06nt,l5stim,l poate 2i 4e or4in sintagmatic sa, 4e or4in para4igmatic( n prim,l ca1" rsp,ns,l tin4e s constit,ie" 3mpre,n c, in4,ctor,l" ,n en,n+ narati0 3n care termenii 4i2eri+i s,nt 3n rela+ie 4e contin,itate semantic >4e exempl," 8c6ine[ in4,ce 8latr[?( n al 4oilea ca1" rsp,ns,l repre1int ,n echi0alent al in4,ctor,l,i" 2iin4 c, acesta 3ntr5o rela+ie 4e similaritate semantic >ta,tologia" 4isimilaritatea" sinonimia" antonimia?( De exempl," 8c6ine[ in4,ce 8pisic[( Pentr, a rel,a 4istinc+ia 2,n4amental a l,i \aWo/son" prima alegere se 2ace pe Principalele 4irec+ii 4e ,tili1are a meto4ei asociati050er/ale /a1 4e metonimieP a 4o,a" pe /a1a meta2orei( 4at intro4,se 3n practic" aceste '( Ca pro/ 4e personalitate" plec6n4,5se 4e la ipote1a c asocia+iile" legt,rile categorii ling0istice 2ac posi/il 0ali4area statistic a 2rec0en+ei lor 3n 2,nc+ie 4e pe 06rst" care le emite s,/iect,l .i laten+a rsp,ns,l,i constit,ie o proiec+ie a trst,rilor sale ni0el socio5c,lt,ral sa, sin4roame mentale >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( 4e personalitate" 4e10l,in4 complexe a2ecti0e" sentimente .i ten4in+e re2,late" p,lsi,ni incon.tiente( &ai exact" c, a=,tor,l meto4ei 4e asociere 0er/al p,tem e0al,a ,rmtoarele caracteristici ale s,/iect,l,ia? complexele" 3n sens,l pe care \,ng 3l 4 acest,i termen( Ele s,nt rele0ate 4e c,0intele ,n4e apar pert,r/ri asociati0e( meto4 4e a le 4epista este 4e a gr,pa separat toate c,0intele stim,l care a, pro4,s pert,r/ri asociati0e .i 4e a 3ncerca s 0e1i ce legt,r semantic exist 3ntre ele( De exempl," 4ac ,n s,/iect pre1int pert,r/ri asociati0e la ,n gr,p 4e stim,li c,m ar 2i 7/ani8" 70aloare8" 7risip8" 7/ogat8" 7porto2el8" 3nseamn c s,/iect,l are ,n complex 7pec,niar8( Aceasta 3nseamn 2ie c trece printr5o cri1 2inanciar" 2ie c are ni.te trst,ri sta/ile 4e personalitate asociate c, achi1i+ia .iNsa, pstrarea 4e /ani sa, 0alori >a0i4itate" parcimonie" 1g6rcenie?( De asemenea" s,nt 2oarte rele0ante acele asocieri personale la an,mi+i stim,li" care tr4ea1 ime4iat o an,mit pro/lem sa, atit,4ine a s,/iect,l,i( De exempl," o asociere 7tat 9 tiran8" exprim clar atit,4inea in4i0i4,l,i 2a+ 4e 2ig,ra patern( /? a4aptarea a2ecti0( C, c6t la test apar mai m,lte semne 4e pert,r/ri asociati0e" c, at6t a4aptarea emo+ional este mai precar( Ja extrem" acest l,cr, poate 4,ce la chiar la 4i2erite 2orme 4e t,l/,rri >ne0ro1e" /oli psihosomatice etc(?( Test,l 4e asociere 0er/al poate 2i ,neori .i ,n in4icator al 4ispo1i+iei a2ecti0e a s,/iect,l,i( De exempl," 4ac are ,n an,mit n,mr 4e rsp,ns,ri c, o tonalitate a2ecti0 negati0 .i 4ac rsp,n4e 3ntr5,n ritm mai lent" se poate 4e4,ce pre1en+a ,nei stri 4epresi0e( c? ,nele trst,ri 4e personalitate( Ten4in+ele isterice se mani2est la in4i0i1ii care 4a, m,lte rsp,ns,ri prin care n, 2ac 4ec6t s5.i exprime atit,4inea 2a+ 4e c,0intele stim,l >4e exempl,- 7pian 9 2r,mos8" 72amilie 9 min,nat8" 7c6ine 9 ori/il8?( $,/iec+ii care reac+ionea1 p,ternic la c,0intele 4in categoria semantic oralitate >4e exempl,*A 5 7g,r8" 7s6n8" 7sticl8" 7mam8? a, o 5p,ternic ten4in+ la 4epen4en+ >Rapaport" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' &erton _ $cha2er" 'ACG?(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

D,p An1ie, .i Cha/ert >'AA)? se poate a2la c, a=,tor,l TAV chiar .i tip,l temperamental( Extra0ert,l" orientat spre l,mea extern" reac+ionea1 mai ales la semni2ica+ia o/iecti0 a c,06nt,l,i in4,ctor" este ,n tip concret( Intro0ert,l >orientat spre sine? este sensi/il la re1onan+a s,/iecti0 a c,06nt,l,i in4,ctorP este tip,l egocentric( 4? sl/irea asocia+iilor mentale( $e ia, ca in4icatori /i1areria .i incoeren+a asocia+iilor mentale( Dra4,l 4e 4eteriorare mental este 4irect propor+ional c, 2rec0en+a apari+iei acestor 2enomene( De exempl," la c,06nt,l 7mas8" ,n ast2el 4e s,/iect poate rsp,n4e c, 70,lcanic8" sa, la 72amilie8 c, 7sticl8( A.a4ar" este 0or/a 4e a.a5 n,mitele reac+ii 4istante >asocia+ii /i1are sa, 2r o legt,r 4irect c, stim,l,l? )( Ca mi=loc 4e 4iagnosticare a capacit+ii 4e 3n0+are" 4eci ca pro/ 4e memorie" ,rmrin4,5se in4icatorii 4e exactitate" 2i4elitate 3n repro4,cerea rsp,ns,rilor asociati0e( *( Ca mi=loc 4e in0estigare .i e0al,are a capacit+ii cogniti0e" orientare care tin4e sa se imp,n 3n pre1ent( Din aceast perspecti0" asocia+ia 0er/al apare ca ,n proces complex" caracteri1at prin me4ieri s,ccesi0e .i 4e reglri cogniti0e >Cea,., _ Ca0asi" 'ABC?( G( Ca meto4 4e st,4i, a conceptelor" 3n psihologia cogniti0( De exempl," prin meto4a asocia+iei 0er/ale ne p,tem 4a seama care s,nt categoriile mentale cele mai acti0e 0i1a0i 4e ,n an,mit concept( Alt2el sp,s" la ce se g6n4esc oamenii prima 4at c6n4 a, 3n minte o an,mit no+i,ne sa, concept >c,m ar 2i 72r,ct8 sa, 7mo/il8?( A.a4ar" este 0or/a 4e st,4i,l prototip,rilor" a4ic acele exemplare 4e2initorii pentr, o an,mit clas 4e o/iecte( Pentr, a a2la care s,nt prototip,rile pentr, an,mite categorii" se ia 3n calc,l timp,l 4e reac+ie 3n care s,/iect,l rec,noa.te ,n item ca 2c6n4 parte sa, n, 4in categoria respecti0( J,i i se pre1int c6te ,n exemplar al ,nei categorii >concept? .i i se cere s rsp,n4 c6t mai repe4e prin 74a8 sa, 7n,8 4ac exemplar,l respecti0 apar+ine sa, Variante experimentale ale meto4ei n, '( Asocia+ia li/er simpl( Pornin4 4e la o list 4e c,0inte5stim,l" s,/iect,l acelei categorii( $e pleac 4e la premisa cc, timp,l 4ec,06nt reac+iecare 0a 2i3imai sc,rt 3n ca1,l tre/,ie s rsp,n4 c6t mai repe4e posi/il prim,l 0ine 3n minte la exemplarelor tipice >prototip,rilor? 4ec6t al celor atipice" 4eoarece primele s,nt mai a,1,l ,.or >01,l? c,06nt,l,i5stim,l( Ji/ertatea s,/iect,l,i este practic nelimitat" el poate 4e e0ocat c, 4in memorie" 2iin4 mailim/ii 4es c, categoria respecti0( >&iclea" rsp,n4e orice c,06nt 4in asociate 0oca/,lar,l sale( Este simpl pentr, c s,/iect,l 'AAA?( tre/,ie s o2ere ,n sing,r rsp,ns( Pre1entarea pate 2i 0i1,al sa, a,4iti0( Iat ,n exempl,- pentr, categoria 7psri8" s,/iec+ii 4intr5,n ast2el 4e Rsp,ns,l experiment poate 2i 4at 3n scris sa, oral( Aplicarea se poate reali1a in4i0i4,al sa, colecti0( Timp,l rsp,n4ea, la 7/ar18 .i 7r6n4,nic8 3n me4ie c, 'K<5)<< milisec,n4e mai repe4e 4e 4ec6t rsp,ns poate 2i li/er sa, limitat( la 72lamingo8 sa, 7liliac8" ceea ce 3nseamn 4eci c /ar1a r6n4,nica repre1int Experimentator,l msoar timp,l 4e reac+ie 2ie c, ,n.i cronometr," 2ie c, ,n pentr, cronoscop( Cronoscop,l poate 2i pornit sa, oprit printr5o ingenioas cheie pentr, 0oce in4i0i1i 3n mai mare ms,r ni.te prototip,ri categoriei 7psri8 4ec6t celelalte sa, pentr, /,1( Acest ra2inament n, cre.te ale 3ntot4ea,na preci1ia ms,rrii" 4eoarece 4o, cheia pentr, 0oce n, poate 2i oprit p6n c6n4 sila/a accent,at a rsp,ns,l,i este exemplare( 5 G< 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

pron,n+at" iar cheia 4e pe /,1 poate 2i acti0at prin simpla 4eschi4ere a g,rii" 3nainte 4e &ihairsp,ns( ANIEI Psihologie experimental &ai m,lt" ,nii s,/iec+i n, pot e0ita s n, sp,n" 4e exempl," 7U2 5 ro.,R8 .i ast2el opresc cronoscop,l 3nainte ca rsp,ns,l corect s 2ie rostit( Poate cea mai e2icace proce4,r este cea 4e a lsa timp,l 4e experimentare pe seama experimentator,l,i( I se o2er ,n sing,r /,ton sa, cheie .i el 0a 3nchi4e /,ton,l sa, cheia ime4iat ce pron,n+ c,06nt,l5stim,l .i 3l 0a 4eschi4e 4in no, ime4iat ce s,/iect,l a 3ncep,t s rsp,n4( C, sig,ran+" acest timp ms,rat incl,4e timp,l 4e reac+ie asociat al s,/iect,l,i" 4ar .i timp,l 4e reac+ie simpl, al experimentator,l,iP 4ar c,m acesta 4in ,rm este relati0 sc,rt .i constant" poate 2i eliminat 4ac este ne0oie" prin sc4ere >$chlos/erg _ Ieineman" 'AK<?( &eto4a a 2ost 2olosit .i 4e10oltat 4e ctre- Hent .i Rosano22 >'A'<?" R,ssell .i \enWins >'AKG? .i Rosen1Meig >'AKC?( Ace.ti a,tori a, reali1at st,4ii 4e 2rec0en+ a rsp,ns,rilor 3n 2,nc+ie 4e gr,p,ri pop,la+ionale" 4e categorii 4e 06rst" 4e sex etc( )( Asocia+ia li/er contin, >Co2er" 'AKB?( $e pre1int ,n sing,r c,06nt5stim,l" iar s,/iect,l tre/,ie s o2ere ,n .ir 4e asocia+ii pornin4 4e la acest c,06nt 9 c6t mai m,lte posi/il( Are o 4,rat 4eterminatP se o/+ine ,n in4icator al /og+iei asocierilor( Apare aici risc,l inter2eren+ei" 2iecare c,06nt 4in serie p,t6n4 s in2l,en+e1e 3ntr5,n 2el c,06nt,l ,rmtor( $,/iect,l,i i se cere s 2ac o list a o/iectelor 4in camer" ori s 2oloseasc orice schem asemntoare" 3ns 2iecare c,06nt rostit s5l s,gere1e pe ,rmtor,l( Un exempl, ar p,tea 2i- c6ine" pisic" cal" g6n4cel" roat" ca,ci,c etc( $e p,ne 3ntot4ea,na 3ntre/area 4ac 2iecare c,06nt este 4eterminat 4e cel anteriorP am/ele c,0inte 7c6ine8 .i 7pisic8 poate c a, contri/,it la rsp,ns,l 7cal8" 4ar ,ltim,l a 2ost poate responsa/il pentr, 7g6n4cel8( serie 4e K" '< c,0inte poate 2i cronometrat" sa, seria poate s contin,e pentr, o perioa4 precis" 3n timp ce experimentator,l n,mr rsp,ns,rile( C6teo4at" s,/iect,l,i i s5a cer,t s scrie rsp,ns,rile" 4ar scris,l 3ncetine.te 2oarte m,t proces,lP chiar .i 0or/irea poate a0ea acest e2ect( Aceast 4i2ic,ltate este ,neori e0itat p,n6n4 s,/iect,l s s,/linie1e c,06nt,l sa, s apeseNroteasc o cheie 4e 2iecare 4at c6n4 se g6n4e.te la ,n c,06ntP aceast meto4 rele0 0ite1a asocia+iei" 4ar n, .i con+in,t,l" mai p,+in at,nci c6n4 s,/iect,l poate s5.i aminteasc rsp,ns,rile ime4iat 4,p stim,l( #o,s2iel4 _ $e4geMicW >'AGG? a, 2olosit o cheie care schi+ea1 propria c,r/ c,m,lati0" art6n4 0ite1a 3ntregii serii 4e rsp,ns,ri( Aparatele mo4erne 4e 3nregistrat electronic o2er posi/ilit+i interesante 3n acest sens( *( Asocia+ia restr6ns >controlat? simpl >#oWer .i Elliot" 'AGB? este asemntoare c, asocia+ia li/er" 4ar se limitea1 tip,l 4e rsp,ns la o an,mit categoriesinonime" antonime etc( Aceast sarcin este 4escris s,/iect,l,i 4inainte" ast2el 3nc6t el s 2ie pregtit s 4ea tip,l 4e rsp,ns potri0it la orice stim,l 0er/al( C, toate c este con0ena/il s 2aci 4istinc+ie 3ntre asocia+ia li/er .i cea 5 G' 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' controlat" 4istinc+ia este n,mai 4e gra4( Exist ,n an,mit control .i 3n asocia+ia li/er" s,/iect,l rsp,n16n4 printr5,n sing,r c,06nt 3n loc 4e propo1i+ii" 4,p c,m se

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

o/lige s,/iect,l s 4ea ,n sing,r rsp,ns corect la 2iecare c,06nt5stim,l( Un test 4e antonime este 2oarte controlat" 4ar ,n test 8parte53ntreg[ m,lt mai p,+in( Dra4,l 4e control poate constit,i o 0aria/il experimental" ast2el 3nc6t s 4escoperi e2ectele control,l,i as,pra 0ite1ei rsp,ns,l,i( G( Asocia+ia restr6ns >controlat? contin, >#o,s2iel4" $e4geMicW" 'AGG? s,/iect,l tre/,ie s rsp,n4 la ,n stim,l generic >ex(- n,me 4e ora.e" sa, l,cr,ri 4in cas? c, ,n n,mr c6t mai mare 4e c,0inte care se s,/s,mea1 categoriei respecti0e( K( Asocia+ia 3n lan+ >Er( \o4elet" 'AF<? este asemntoare c, asocia+ia contin,( $,/iect,l tre/,ie s emit asocia+ii 3n lan+" pornin4 mere, 4e la c,06nt,l c, care a rsp,ns anteriorP 2enomen,l 4e inter2eren+ 4e0ine aici o/iect 4e st,4i,( F( Asocia+ia repetat >Ja2all" 'AKK?" ,n4e" 4,p ,n inter0al 4e timp 0aria/il i se pre1int 4in no, lista 4e c,0inte .i i se cere s rsp,n4 c, acelea.i c,0inte ca la prima pre1entare( C( Asocia+ia 2or+at >#,chMal4" 'AKC? 3n care 4intre mai m,lte 0ariante prop,se" s,/iect,l tre/,ie s o aleag pe cea pe care o consi4er cel mai pregnant e0ocat 4e c,06nt,l in4,ctor( B( Asocia+ia ta,to2onic >$Winner" 'A*F? 3n care i se pre1int s,/iect,l,i e.antioane 2onetice lipsite 4e semni2ica+ie" sp,n6n4,5i5se c este 0or/a 4espre c,0inte 4e2ormate .i i se cere s sp,n ce c,0inte 3i s,nt s,gerate N e0ocate 2r a i se preci1a 4ac sarcina sa are caracter,l 4e asociere sa, 4e rec,noa.tere( $Winner consi4er c aceast pro/ permite son4area 0oca/,lar,l,i latent( A( Asocia+ia contin,are 4e 2ra1e( $e 4 ,n 3ncep,t 4e 2ra1" propo1i+ie pe care s,/iect,l tre/,ie s le contin,e c, ce 3i 0ine 3n minte 3n acel moment( Este o pro/ 4ominant clinic( '<( Asocia+ia semi controlat5repetat" ela/orat 4e ctre V( Cea,., 3n 'AF< .i ,tili1ea1 0reme 4e peste *< 4e ani 3n la/orator,l 4e psihologie aerona,tic" 3n prim,l r6n4 ca pro/ cogniti0" in4icator al 2i4elit+ii .i exactit+ii memoriei 4e sc,rt 4,rat" 4ar .i ca in4icator al proceselor mentale 4e tip asociati0( Jista c,prin4e ,n n,mr 4e F< 4e c,0inte stim,l" s,/stanti0e com,ne( C,0intele5stim,l 2ac parte 4in categoria tre/,in+elor .i ten4in+elor ma=ore ale in4i0i4,l,i >orientare" aprare" n,tri+ie" repro4,cere" integrare social" a2irmare proprie" achi1i+ie" imp,lsi0itate?" prec,m .i ') c,0inte ne,tre( n instr,cta= se cere s,/iect,l,i ca" la 2iecare c,06nt a,1it" s rsp,n4 c, prim,l c,06nt care 3i 0ine 3n minte" 4e pre2erin+ s,/stanti0e( Ja 2iecare c,06nt5stim,l se notea1 laten+a rsp,ns,l,i" 4ar .i c,06nt,l c, care s5a rsp,ns( Apoi" 4,p o sc,rt pa,1 >'5 ) min,te? se reia pre1entarea listei 4e c,0inte .i i se cere s,/iect,l,i ca" 4e ast 4at" s repete rsp,ns,l 4at ini+ial( $e notea1 rsp,ns,rile corecte" eronate .i omisi,nile( In4icatorii 0aria/ilei 4epen4ente s,nt- n,mr,l 4e rsp,ns,ri corecte" laten+a me4ie a rsp,ns,rilor .i exactitatea repro4,cerii 4,p 2orm,laNr( rasp(corecte5 msi,ni Exact(a F< ^ Erori la repro4,cere 5 G) 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE IV

Con+in,t,riG(' Pro/leme etice ale experiment,l,i psihologic G() Raport,l 4e cercetare /iecti0e'( Pre1entarea pro/lemelor etice speci2ice experiment,l,i psihologic c, s,/iec+i ,mani( )( Pre1entarea mo4alit+ii 4e organi1are .i ela/orare a raport,l,i 4e cercetare" 4,p mo4el,l APA( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nereG(' Pro/leme etice ale experiment,l,i psihologic Cercetarea .tiin+i2ic 3n l,mea 4e a1i implic o serie 4e norme etice care se cer a 2i respectate" in4i2erent 4e 4omeni,l 4e in0estiga+ie( Aceste exigen+e s,nt c, at6t mai importante pentr, cercetarea psihologic prin implica+iile ei ma=ore( $,nt +ri 3n care normele 4e etic s,nt pre01,te prin lege" iar 4emararea ,nor cercetri >mai ales 4ac /ene2icia1 4e 2on4,ri 4e la /,get? este con4i+ionat 4e o/+inerea a0i1,l,i ,nei comisii speciali1ate 4e la ni0el,l ,ni0ersit+ilor sa, instit,telor 4e cercetare( Implementarea ,nei ast2el 4e legisla+ii este pe cale s se pro4,c .i la noi 3n +ar( Implica+iile 4e or4in etic ale ,nei cercetri s,nt ma=ore .i o serie 4e principii" norme" reg,li tre/,ie s 2ie c,nosc,te .i respectate in4i2erent 4e stat,t,l cel,i care 3ntreprin4e cercetarea >4e la st,4ent la cercettor" 4e la preparator" la pro2esor? sa, 4e complexitatea 4emers,l,i experimental( Asocia+ia American 4e Psihologie >APA? a 2orm,lat 1ece principii generale pri0in4 e2ect,area cercetrilor c, s,/iec+i ,mani'( C6n4 ia hotr6rea 4e a e2ect,a ,n st,4i," cercettor,l are responsa/ilitatea 4e a e2ect,a o e0al,are atent a gra4,l,i 4e accepta/ilitate a acest,ia 4in p,nct 4e 0e4ere etic( n ca1,l 3n care se pres,p,ne 0reo 4erogare 4e la respectarea 0alorilor .tiin+i2ice .i ,mane a0,te 3n 0e4ere 3n aceste principii" cercettor,l,i 3i re0ine o/liga+ia 4e a solicita asisten+ etic .i 4e a respecta ms,rile imp,se 3n 0e4erea prote=rii 4rept,rilor om,l,i pentr, participan+i( )( Cercettor,l are o/liga+ia s e0al,e1e 4ac participant,l 0a 2i ,n 7s,/iect c, risc ma=or8 sa, ,n,l c, ,n 7risc minimal8( *( Cercettor,l 3.i as,m 3ntot4ea,na 5 G* 5 responsa/ilitatea 4e a asig,ra ,n Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' instr,cta= 4in p,nct 4e 0e4ere etic 3n ca4r,l cercetrii( El 3.i as,m 9 4e asemenea 5 responsa/ilitatea 3n ceea ce pri0e.te tratarea corect 4in p,nct 4e 0e4ere etic a

participan+ilor 4e ctre cola/oratori" asisten+i" st,4en+i .i anga=a+i" crora 9 oric,m " le re0in o/liga+ii i4entice( &ihai ANIEI G( C, excep+ia cercetrii 7 c, risc minim8 as,mat" in0estigator,l Psihologie experimental sta/ile.te ,n acor4 clar .i corect c, s,/iec+ii" anterior participrii lor" care s clari2ice o/liga+iile .i responsa/ilit+ile 2iecr,ia( Cercettor,l are o/liga+ia 4e a respecta toate promisi,nile .i anga=amentele incl,se 3n acel anga=ament( Cercettor,l 0a in2orma participan+ii as,pra t,t,ror aspectelor cercetrii care ar 2i 4e a.teptat 9 3n mo4 re1ona/il 9 s in2l,en+e1e 4orin+a 4e a participa .i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetrii care 3i interesea1 pe participan+i( E.ec,l 9 posi/il 5 3n o/+inerea ,nei in2ormri complete 3naintea o/+inerii consim+m6nt,l,i 4in partea participan+ilor necesit ms,ri 4e pre0e4ere s,plimentare 3n 0e4erea prote=rii /,nstrii .i 4emnit+ii s,/iec+ilor implica+i 3n cercetare( Cercetarea care implic s,/iec+i minori sa, participan+i c, 4is2,nc+ii care ar limita 3n+elegerea .i Nsa, com,nicarea necesit ms,ri speciale 4e protec+ie( K( Cerin+ele meto4ologice ale ,n,i st,4i, pretin4 ,neori cercettor,l,i s rec,rg la asc,n4erea sa, la 2alsi2icarea ,nor aspecte care 0or 2i 4e10l,ite s,/iec+ilor( naintea 4es2.,rrii e2ecti0e a ,n,i asemenea st,4i," cercettor,l are sarcina special >'? 4e a 0eri2ica 4ac 2olosirea ,nor asemenea tehnici este =,sti2icat prin 0aloarea prospecti0 .tiin+i2ic" e4,ca+ionala implicatP >)? 4e a 0eri2ica 4ac n, exist .i alte proce4,ri 4isponi/ile care n, ,1ea1 4e asc,n4erea sa, 4e 2alsi2icarea ,nor aspecte ale cercetriiP .i >*? s se asig,re 4ac s,/iec+ilor li s5a, o2erit toate explica+iile necesare" 3n timp,l cel mai sc,rt c, p,tin+( F( Cercettor,l 0a respecta li/ertatea in4i0i4,al pri0in4 re2,1,l 4e a participa la sa, a se retrage 4in experiment 3n orice moment( /liga+ia 4e a respecta aceast cerin+ pres,p,ne e0al,area atent a sit,a+iei 3n care cercettor,l se a2l 3ntr5o po1i+ie 4e a,toritate sa, 4e in2l,en+ as,pra s,/iect,l,i( asemenea po1i+ie 4e a,toritate incl,4e" 4e.i n, se limitea1 la at6t 9 sit,a+ii 3n care participarea la cercetare este sarcina 4e ser0ici, sa, 3n care s,/iect,l este ,n st,4ent" client sa, anga=at al cercettor,l,i( C( Cercettor,l 0a prote=a participan+ii 4e orice 4iscon2ort mental sa, 2i1ic" 0tmare sa, pericol care poate s,r0eni ca ,rmare a tehnicilor 4e cercetare( Dac exist risc,l ,nor ast2el 4e consecin+e" cercettor,l 0a in2orma participan+ii 4e acest l,cr,( Proce4,ri 4e in0estigare care con+in ,n risc 4e 0tmare gra0 sa, 4e 4,rat a s,/iect,l,i n, 0or 2i 2olosite 9 c, excep+ia ca1,l,i 3n care ne2olosirea lor ar exp,ne s,/iect,l la ,n risc .i mai mare" sa," c, excep+ia ca1,l,i 3n care exist ,n /ene2ici, poten+ial pentr, ,manitate implicat 3n cercetare 3nso+it 4e o in2ormare complet .i 4e ,n consim+m6nt 0ol,ntar 4in partea 2iecr,i participant( $,/iect,l tre/,ie in2ormat as,pra proce4,rilor 4e contactare a cercettor,l,i 3n timp ,til" 3n ca1,l 3n care apare stres,l" ,n r, poten+ial sa, alte pro/leme 3n legt,r c, participarea .i ,lterioare acesteia( B( D,p a4,narea 4atelor cercettor,l 0a 2,rni1a participan+ilor toate 4atele necesare 4espre nat,ra st,4i,l,i .i 0a 3nlt,ra toate i4eile eronate care ar p,tea s apar( n ca1,l 3n care 3nt6r1ierea 2,rni1rii in2orma+iilor sa, re+inerea 4e la in2ormare se =,sti2ic prin respect,l 0alorilor ,mane .i .tiin+i2ice" cercettor,l are responsa/ilitatea 5 GG 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,plimentar 4e a monitori1a cercetarea .i a se asig,ra c n, exist consecin+e ne2aste pentr, participant(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

'<( In2orma+ia 4espre s,/iect,l cercetrii o/+in,t 3n timp,l 4es2.,rrii acesteia este con2i4en+ial" c, excep+ia ca1,l,i 3n care 9 3n preala/il 9 s5a a=,ns la o alt 3n+elegere( C6n4 exist e0ent,alitatea ca altcine0a s o/+in acces la ast2el 4e in2orma+ii" aceast posi/ilitate" 3mpre,n c, ms,rile 4e prote=are a con2i4en+ialit+ii s,nt explicate s,/iect,l,i ca parte component a proce4,rii 4e in2ormare 3n 0e4erea o/+inerii consim+m6nt,l,i( Consim+m6nt,l 3n c,no.tin+ 4e ca,1 Con2orm principiilor eticii" cercettor,l 0a in2orma s,/iec+ii 9 3naintea participrii" 4espre toate aspectele care 9 3n mo4 re1ona/il 9 ar p,tea s in2l,en+e1e 4orin+a 4e a participa .i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetrii 4espre care s,/iec+ii 0or s o/+in in2orma+ii( Acest 2apt 3nseamn c participan+ii tre/,ie a0erti1a+i 3nainte 4espre acele aspecte ale cercetrii care pot a0ea e2ecte ne4orite( E,rni16n4 s,2icient in2orma+ie pentr, a 4etermina ,n consim+m6nt 3n c,no.tin+ 4e ca,1" cercettor,l poate pro0oca in0ali4area 4esign,l,i experimental( Ast2el" cel ce respect principiile eticii se a2l 3ntr5o 4ilem 3n legt,r c, 4eterminarea cantit+ii 4e in2orma+ie care tre/,ie o2erit( n mo4 e0i4ent" participan+ii tre/,ie s 2ie a0erti1a+i 3nainte 3n ca1,l ,n,i experiment care le5ar amenin+a sntatea( Asc,n4erea in2orma+iilor 3ntr5o ast2el 4e sit,a+ie ar 2i o 3nclcare a eticii( Dar cost,rile .i consecin+ele prec,m .i /ene2iciile asociate c, o 4e10l,ire complet a ,nei sit,a+ii mai p,+in 4,ntoare s,nt m,lt mai 4i2icil 4e apreciat( $ol,+ia 3n 4ilema consim+m6nt,l,i 3n c,no.tin+ 4e ca,1 n, Ji/ertatea s,/iect,l,i 4e a se retrage este 3ntot4ea,na ,.or 4e i4enti2icatP cercettor,l pr,4ent tre/,ie s solicite o &a=oritatea 0om 2i 4e acor4 c in4i0i1ii care se tem 4e participare a, 4rept,l 4e asisten+ a cali2icat 4in partea celor care pot 2i o/iecti0i( se retrage( n general" c6n4 lot,l poten+ialilor s,/iec+i se a2l 3ntr5o sit,a+ie 4e s,/or4onare" c,m ar 2i st,4en+ii" pri1onierii" militarii 3n timp,l satis2acerii stagi,l,i .i anga=a+ii experimentator,l,i" at,nci cercettor,l este necesar s ai/ 3n 0e4ere 3n mo4 special li/ertatea s,/iec+ilor 4e a se retrage sa, 4e a participa( Protec+ia 3mpotri0a consecin+elor 4,ntoare ms,r s,plimentar 4e protec+ie a participan+ilor la o cercetare este s,gerat 4e ctre Asocia+ia American 4e Psihologie- mo4alitatea concret ca s,/iec+ii s poat l,a legt,ra c, in0estigator,l 3n ,rma participrii lor la cercetare( Chiar .i proiect,l cel mai scr,p,los >4in p,nct 4e 0e4ere etic? c, pri0ire la asig,rarea ,n,i risc minim 4e 0tmare poate a0ea e2ecte consec,ti0e nepre01,te( Ast2el" participan+ii tre/,ie s ai/ posi/ilitatea 4e a primi a=,tor sa, s2at,ri 4in partea experimentator,l,i 4ac apar tot,.i pro/leme( Din ca,1a ,nor posi/ile e2ecte ne4orite" cercettor,l tre/,ie s o2ere cons,lta+ii ,lterioare prin care 2,rni1ea1 explica+ii s,plimentare c, pri0ire la scop,rile generale ale cercetrii 3ntreprinse .i la nat,ra inter0en+iei ast2el 3nc6t orice 3ntre/ri .i ne3n+elegeri pe care s,/iect,l le5ar p,tea mani2esta s 2ie pre3nt6mpinate .i 3n4eprtate( 5 GK 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Eliminarea consecin+elor neplc,te In2ormarea s,/iec+ilor post5experiment prec,m .i 2,rni1area n,merelor 4e tele2on pentr, a p,tea s contacte1e persoanele a0i1ate 3n ca1 4e ne0oie s5ar p,tea s n, 2ie s,2iciente" 3n ca1,l ,n,i experiment c, poten+ial 4e pericol mai ri4icat( Dac ,n participant s,2er 9 3ntr5a4e0r 9 ,nele consecin+e pe termen l,ng ca ,rmare a participrii sale 3ntr5,n experiment" at,nci 3ntreaga responsa/ilitate re0ine cercettor,l,i( n orice Con2i4en+ialitatea ca1" pentr, pre0enirea risc,rilor" tre/,ie s 2acem aceleat,nci 4emers,ri pentr, a Re1,ltatele ,n,i experiment tre/,ie +in,te secret c6n4 necesare ele se re2er strict le la minimali1a( exempl," 3n 3n experiment,l c, strile 4epresi0e p,tea" 4,p o persoan" $pre except6n4 ca1,l care s5a con0enit contrari,l( Un am cercettor care in0estiga+ie" s solicitm s,/iec+ii s citeasc aser+i,ni op,se celor 2olosite 3n respect experiment( etica n, se plim/ 4e colo p6n colo strig6n4 3n g,ra mare ca 9 4e exempl, 9 7Nae n acest 2el 0om ser0i ,n 7anti4ot8 menit soricare an,le1e e2ect,l primei inter0en+ii( Dac Popesc, este prostP a l,crat mai sla/ 4ec6t 4intre participan+ii la experiment,l n, me,(8 De asemenea" in2orma+iile c, caracter strict personal 4espre an,mi+i a0em s,cces pe aceast cale" at,nci poate este /ine s re+inem s,/iec+ii 3n la/orator participan+i" p6nar 2i atit,4inea lor 4espre sex,l premarital sa, 0enit,l 2amiliei lor" n, tre/,ie c,m c6n4 constatm c .i5a, re0enit( 4e10l,ite 2r permisi,nea s,/iec+ilor( Principi,l con2i4en+ialit+ii pare 2oarte clar" 4ar cercettor,l se poate con2r,nta c, 4ileme etice at,nci c6n4 3ncearc s 3l p,n 3n practic( Aceste 4ileme pot 2i il,strate prin experiment,l c, pri0ire la 4ispo1i+iile 4epresi0e .i la memorie( Experimentator,l a 2ost con2r,ntat c, o pro/lem etic" 4eoarece el a cre1,t c era necesar s 3ncalce principi,l con2i4en+ialit+ii 3n 0e4erea aplicrii principi,l,i protec+iei contra 0tmrii( $ 0e4em 3n contin,are 9 pe sc,rt 9 c,m s5a pre1entat sit,a+ia( Una 4intre primele sarcini ale participan+ilor a 2ost s rsp,n4 la ,nele 3ntre/ri c, pri0ire la sntatea lor mental( Ei tre/,ia, s in4ice 4ac primea, asisten+a 4e specialitate 3ntr5o pro/lem personal .i s 4ea ,nele 4etalii 4espre pro/lema respecti0 .i 4espre tratament( Participan+ii a, 2ost asig,ra+i c rsp,ns,rile lor s,nt con2i4en+iale( Apoi" s,/iec+ii a, 2ost s,p,.i ,nei testri clinice care atesta ni0el,l act,al al 4epresiei( Dac ,n participant ar 2i in4icat 2apt,l c era 3n tratament >sa, 2,sese? pe pro/leme 4e 4epresie" .i 9 4e asemenea 9 ar 2i 3ntr,nit ,n p,ncta= po1iti0 3nalt la test" experiment,l s5 ar 2i 3ntrer,pt pentr, acea persoan( $5a promis con2i4en+ialitate" .i 9 4eci 9 se pre0e4ea, rsp,ns,ri oneste( Test,l s5a a4ministrat 3n 0e4erea pre0enirii acces,l,i ,nei persoane 4epresi0e la experiment,l ce i5ar 2i accent,at starea prin proce4,ra 4e in4,cere( Ast2el" inten+ia era 9 4e 2apt 9 s se elimine orice risc( n c,rs,l experiment,l,i 4oi 4intre st,4en+i a, a0,t p,ncta=e 3nalte la test,l 4e 4etectare a strii 4epresi0e" ,n,l 4intre ei 2iin4 chiar 3n sit,a+ia 4e a n, 2i ,rmat nici o terapie( De 0reme ce test,l era c,nosc,t a 2i ,n,l 0ali4 .i 4e 3ncre4ere 3n ceea ce pri0e.te pre4ic+ia ,nei t,l/,rri 4epresi0e serioase" cercettor,l principal a cre1,t 4e c,0iin+ c era necesar s 3l pre0in pe ,n,l 4intre colegi 4espre cei 4oi st,4en+i care 2,seser 4epista+i ca a06n4 ni0el,ri ri4icate 4e 4epresie( Apoi" s,/ pretext,l ,n,i inter0i, 4e r,tin" consilier,l a a0,t o con0or/ire c, st,4en+ii men+iona+i( Acest tip 4e 4ilem apare 3n mo4 2rec0ent 3n cercetare( Cercettor,l poate gsi 5 GF 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' c este necesar s 3ncalce ,n principi, etic 3n 0e4erea respectrii alt,i principi, etic( Dac

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

st,4en+ii c, scor 3nalt la test,l 4e 4etectare a 4epresiei ar 2i /n,it c le5a 2ost tr4at 3ncre4erea" 4in aceasta sit,a+ie ar 2i re1,ltat ,nele resentimente c, caracter permanent .i o lips 4e 3ncre4ere( Pe 4e alt parte" 4ac st,4ent,l care n, se a2la s,/ terapie s5ar 2i sin,cis" cercettor,l s5ar 2i 2c,t responsa/il 4e o trage4ie c,mplit( n acest ca1" pre0enirea ,nei ast2el 4e trage4ii a apr,t ca prioritar 3n raport c, respectarea 4rept,l,i participan+ilor la con2i4en+ialitate( n concl,1ie" 4eci1iile etice se ia, rareori pe /a1a 2aptelor empirice( De o/icei" acestea s,nt re1,ltatele aplicrii ,nor criterii pragmatice( Tre/,ie s ne preoc,pm 4e mo4,l 3n care p,tem prote=a cel mai /ine participan+ii " 2r a omite interes,l pentr, aplicarea ,n,i proiect 4e in0estiga+ie 0ali4 .i 0aloros G() Raport,l 4e cercetare rgani1area raport,l,i 4e cercetare n proiectarea .i 4iri=area ,n,i st,4i, se porne.te 4e la general la speci2ic" iar apoi" se a=,nge 4in no, la general( n 7Intro4,cere8 s,nt pre1entate constr,ctele ipotetice a.a c,m s,nt 4e2inite .i pre1entate 3n literat,ra 4e specialitate 4in cercetrile anterioareP se 4e10olt rela+ia ipotetic 4intre 0aria/ile pentr, pop,la+ia 4e st,4i, .i apoi s,nt 4eri0ate pre4ic+iile speci2ice st,4i,l,i( n 7&eto48 este 4escris speci2ic,l proiect,l,i .i s,nt colectate 4atele( n 7Re1,ltate8 s,nt raportate statisticile 4escripti0e .i in2eren+iale .i este 4escris rela+ia statistic( n 2inal" 3n 7Disc,+iiZ" re1,ltatele s,nt interpretate 3n termenii 0aria/ilelor .i s,nt generali1ate pentr, a lrgi rela+ia 4intre constr,ctele ipotetice 4e la Jiterat,ra 4e specialitate care s5a pornit( Tre/,ie re+inem 2apt,l c organi1area ,n,i raport s,port,l 4e cercetare n proiectarea ,n,is st,4i," cercetrile 4e=a p,/licate constit,ie ,rmea1 aspectelor or4inea logic a aspectelor 4in 4iri=area cercetrii( 4e cercetat" ast2el 3nc6t acesta coresp,n4e concept,ali1rilor constr,ctelor .i re1,ltatelor st,4iilor prece4ente( Jiterat,ra s,gerea1" 4e asemenea" n,meroase s,/iecte pentr, st,4ii interesante .i 4escrie proce4,rile sta/ilite care pot 2i 3ncorporate st,4i,l,i( $ta/ilirea pop,la+iei n, n,mai c permite 2orm,larea ,nei ipote1e mai precise" ci .i orientea1 aten+ia spre cea mai rele0ant parte a literat,rii( n c,tarea literat,rii tre/,ie s se 3nceap c, o i4ee 4espre s,/iect,l cercetrii( Un aspect 2oarte important care tre/,ie re+in,t este acela c" 4eseori" cercettorii 2olosesc testele 7creion h6rtie8 pentr, a ms,ra inteligen+a" personalitatea" creati0itatea" atit,4inile" emo+iile" moti0a+iile etc( In loc s 0 crea+i propri,l test .i s n, 2i+i sig,ri 4e 0ali4itatea con+in,t,l,i .i constr,ctelor" c,ta+i testele 4e=a existente( De asemenea" tre/,ie amintit 2apt,l c scop,l ,ltimati0 al oricrei l,crri .tiin+i2ice? este preci1ia 3n com,nicare( n acela.i timp" tre/,ie s +inem seama 4e spa+i, Pres,p,nerile a,tor,l,i .i cititor,l,i pres,p,ne c cititor,l 3n+elege meto4ele statistice .i 4e &,lte .i s A,tor,l e0itm re4,n4an+a( Eiecare i4ee tre/,ie exp,s clar" il,strat o cercetare( sing,r 4at" l,cr,ri rm6n nesp,se 3ntr5,n articol 4e cercetare" tocmai pentr, c cititor,l transmis 4oar in2orma+ia necesar( Pentr, a 3mplini scop,l ,nei com,nicri concise" pres,p,ne c at6t a,tor,l c6t .i cititor,l 2ac o serie 4e pres,p,neri( 5 GC 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

a, 2ost ,tili1ate proce4,rile ,1,ale .i c 4etaliile s,nt nesemni2icati0e( Ast2el" spre exempl," n, este ne0oie s a2irmm 7Am comparat 0alorile o/+in,te c, cele criticeZ" 3ntr,c6t to+i cercettorii .ti, c aceast opera+ie tre/,ie 2c,tP a o a2irma este re4,n4ant( De asemenea" ,n a,tor pres,p,ne c cititor,l este ,n psiholog competent >pro2esionist?( Tocmai 4e aceea ,n articol 4e cercetare n, o2er cititor,l,i re2erin+e 4etaliate as,pra s,/iect,l,i cercetat" pentr, c se pres,p,ne c 4e=a se c,noa.te c6te ce0a sa, c se 0or citi re2erin+ele 4ate( A,tor,l pres,p,ne" 4e asemenea" c cititor,l 3n+elege meto4ele statistice .i 4e cercetare( N, se pre4a, principii 4e statistic .i 4e proiectare cititor,l,i( N, se 2olosesc expresii ca 7Date certe s,nt importante pentr, c(((8 sa, 7Un test5t a 2ost 2olosit pentr, a testa ipote1a n,l pentr, c (((8( Cititor,l .tie 4e=a 4e ce 3ncre4erea este important .i 4e ce a 2ost e2ect,at ,n test5t( n 2inal" se 0or 2olosi 3ntot4ea,na terminologii com,ne >4e exempl," 0ali4 .i semni2icati0?" 4ar 2r a 2i 4ate 4e2ini+ii( A,tor,l pres,p,ne c cititor,l 2ie le 3n+elege" 2ie 0a a2la ce 3nseamn( A,tor,l tre/,ie s se concentre1e 3n sens,l o2eririi 4e in2orma+ii pe care cititor,l n, le 0a gsi 3n alt parte- g6n4,rile .i ac+i,nile sale ca cercettor( Ce concl,1ii a tras 4in articol,l prece4ent@ Ce 3n+elege prin termenii 4e 0ali4itate .i semni2ica+ie@ Ce logic a 2olosit pentr, 2orm,larea ,nei ipote1e sa, a ,nei pre4ic+ii@ Yi ce cre4e c in4ic ,n re1,ltat pentr, comportament,l 3n st,4i,@ A,tor,l este ,n expert" 4eci 3i o2er cititor,l,i 3n+elepci,nea sa( $arcina 4e stileste 4e a relata clar .i concis cititor,l,i toate acti0it+ile '(*(' C6te0a reg,li sale '( Un raport se re2er la ,n st,4i, complet" ast2el 3nc6t este scris la trec,t >4e importante 2olosite 3n c(((8?( crearea" 4e10oltarea .i interpretarea st,4i,l,i( $cop,l re4actrii exempl," 7Am artat Excep+ie pre1entarea concl,1iilor la pre1ent" care se cercetrilor este 4e a o2eri cititor,l,i in2orma+ia necesar pentr, a 3n+elege" pentr, a aplic e0al,a .i pentr, a replica st,4i,l( pre1ent,l,i sa, sit,a+iilor 0iitoare >4e exempl," 7Umor,l in2l,en+ea1 reamintirea prin (((8?( )( Vor 2i citate toate s,rsele 4e in2ormare" 2olosin4 4oar n,mele a,tor,l,i >sa, a,torilor" acolo ,n4e este ca1,l? .i 4ata( Re2erin+a poate 2i 2olosit .i ca s,/iect al ,nei propo1i+ii- >7Ionesc, .i Popesc, >'AA)? a, 4e2init cooperarea ca (((8?( $a, se poate exprima o i4ee .i apoi scrise cerin+ele 3n parante1- 7Cooperarea este 4e2init ca ((( >Ionesc, .i Popesc," 'AA)?8( Intr5,n articol c, trei p6n la .ase a,tori 0or 2i incl,se toate n,mele at,nci c6n4 s,nt citate" 4,p care re2erirea se poate 2ace la to+i 2olosin4 4oar n,mele prim,l,i a,tor .i presc,rtarea .(a( C6n4 ,n articol are mai m,lt 4e .ase a,tori" chiar .i prima 4at se citea1 4oar prim,l .i se a4a,g 7.(a(8( *( N, se citea1 4irect 4in articol( Este mai ,tila para2ra1area sa, re1,marea i4eii" ast2el 3nc6t s se sp,n cititorilor ce ar tre/,i s 3n+eleag 4in i4ee( De asemenea" este necesar ca a4resarea s se 2ac articol,l,i 3n sine .i n, a,tor,l,i( $pre exempl," expresia 7Ionesc, .(a(8 se re2era" 3n prim,l r6n4" la ,n experiment .i n, la persoanele care l5a, e2ect,at( De aceea se scrie 7Re1,ltatele s,nt pre1entate 3n Ionesc, .(a(>'ACK?8 3n loc 4e 7Re1,ltatele s,nt pre1entate 4e Ionesc, .(a( >'ACK?Z( G( Pentr, a 4i2eren+ia st,4i,l 4e altele" re2eririle la el se 2ac ast2el 7acest st,4i,8 sa, 7st,4i,l pre1entZ( Tot,.i" n, se 2olosesc 5 GB 5 aceste expresii 3ntr5,n mo4 care atri/,ie Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ac+i,ni omene.ti la s,rse non5,mane ca .i 3n 7Acest st,4i, a 3ncercat s 4emonstre1e c (((Z( $e 2olose.te 7e,8 ca s,/iect" iar 7noi8 4oar 3n ca1,l 3n care s,nt mai m,l+i a,tori(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

K( $e 0a 2olosi c6t mai m,lt posi/il terminologia psihologic( C6n4 se 2olose.te ,n termen nepsihologic sa, este n,mit o 0aria/il" 3nt6i este 4e2init termen,l" 4,p care este ,tili1at 4oar acest termen( Aceasta pre0ine con2,1iile 3n legt,r" spre exempl," c, ,.oarele 4i2eren+e 4intre ha1li, .i 4istracti0( N, se 2olosesc presc,rtri sa, termeni 4e argo,( Un cititor 4intr5o alt parte a +rii sa, 4intr5o alt tara s5ar p,tea sa n,5i 3n+eleag( F( $e 0or e0ita a/re0ierile( $,nt =,sti2icate 4oar 4ac ,n termen este 2orm,lat 4intr5o s,ccesi,ne 4e c,0inte sa, 4ac apare 2rec0ent 3n articol( N, se 2olosesc alte a/re0ieri( Dac este necesar" presc,rtarea se 2ace ,16n4 4e ,n acronim" prima litera a 2iecr,i c,06nt al termen,l,i( $e 4e2ine.te termen,l complet c6n4 este 2olosit pentr, prima 4at" c, acronim,l 3n parante1( Apoi se 2olose.te 4oar acronim,l" mai p,+in at,nci c6n4 este prim,l c,06nt al propo1i+iei" ca1 3n care este ,tili1at 3ntot4ea,na termen,l complet( C( $e 0or 2olosi c,0inte pentr, n,merele c,prinse 3ntre < .i A .i ci2re pentr, n,merele care s,nt mai mari 4e '<( $e 2olosesc ci2re pentr, n,mere 4e orice mrime 4ac se scrie o serie 3n care cel p,+in ,n,l 4intre ele este '< sa, mai mare sa, 4ac n,mr,l con+ine o 1ecimal sa, se re2er la ,n re1,ltat statistic ori la o ms,rtoare precis >4e exempl," o sit,a+ie speci2ic c, ,n an,mit n,mr 4e in4i0i1i?( Ast2el" se sp,ne 7Trei con4i+ii" c, K in4i0i1i per con4i+ie (((Z( B( Chiar 4ac pe parc,rs,l acest,i text s5a 2olosit termen,l generic 4e 7s,/iec+i8 pentr, a ne re2eri la acele persoane st,4iate 4e cercettor" stil,l ,n,i raport necesit ,tili1area ,nor termeni mai impersonali .i mai preci.i( Termen,l generic 2olosit este 7participan+iZ" 4ar exist .i termeni 4escripti0i mai potri0i+i prec,m 7st,4en+i" copii" 2emei" /r/a+iZ( A( $e 0or 2olosi expresii precise( n st,4i,l pre1ent n, se sp,ne c participan+ii 7a, 01,t8 sa, a, pri0it o imagine sa, c a, ,itat o imagine pentr, c n, exist sig,ran+a c ast2el 4e e0enimente a, a0,t Tot ceea ce .tim este c participan+ilor li s5a Componentele ,n,i raport 4e loc( cercetare >2ormat APA? pre1entat '( Pagina 4e titl, ,n 4esen" s sp,nem( Reg,lile cer s 2ie e0itate c,0intele c, 4o, 3n+eles,ri( )( Re1,mat Re2eririle la *( Intro4,cere gen,rile participan+ilor se 2ac 2olosin4 termenii 4e 7masc,lin8 .i 72eminin8" iar pentr, G( &eto4 in4i0i1i 7el8" respecti0 7ea8P c6n4 este posi/il" s,nt ,tili1a+i termenii ne,tri ca G('( Participan+i 7persoana G()( &ateriale .i aparate 4e pe sca,n8( G(*( Proce4,ri K( Re1,ltate F( Disc,+ii C( Re2erin+e /i/liogra2ice B( Ta/ele .i 2ig,ri

5 GA 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

De aceea" titl,l tre/,ie s com,nice clar 0aria/ilele .i rela+iile st,4iate" 4ar n, tre/,ie s ai/ mai m,lt 4e ') c,0inte( Titl,l creat tre/,ie s s,gere1e s,2iciente in2orma+ii pentr, cititor" ast2el 3nc6t acesta s poat 4etermina 4ac articol,l este sa, n, rele0ant pentr, st,4i,l l,i( ntr5,n man,scris 3n stil APA" pagina 4e titl, este o pagin care con+ine titl,l" n,mele a,tor,l,i .i n,mele instit,+iei( Pagina 4e titl, este pagina n,mr,l '" c, n,mr,l plasat 3n col+,l 4in 4reapta s,s" la 2el ca .i 3n toate celelalte pagini >spa+i,l minim pe margini este 4e ) cm(?( Pagina 4e titl, mai con+ine alte 4o, componente( &ai 3nt6i" 3n st6nga n,mr,l,i pagini se tipresc primele ) sa, * c,0inte 4in titl,( Acestea 0or aprea pe toate paginile ,lterioare ast2el 3nc6t" 4ac o pagin este separata" e4itor,l s o Re1,mat,l poat Re1,mat,l este o sc,rt pre1entare a st,4i,l,i( Re1,mat,l 4escrie 0aria/ilele i4enti2ica ca apar+in6n4 man,scris,l,i >acesta este ,n,l 4in moti0ele pentr, care to+i speci2ice ,tili1ate" caracteristicile importante ale s,/iect,l,i" o sc,rt 4escriere a cercettori n, tre/,ie s 2oloseasc titl,ri 3ncep6n4 c, 7Un st,4i, as,pra (((8?( n al proiect,l,i glo/al .i re1,ltat,l o/+in,t prin rela+ia statistic( De asemenea" re1,mat,l 4oilea in4ic mo4,l teoretic 4e a/or4are 2olosit pentr, interpretarea re1,ltatelor" 4e.i r6n4" pe prima linie 4e4es,/t se tipre.te titl,l presc,rtat( Acesta 0a 2i tiprit s,s" pe a4eseori 2iecare pagina a articol,l,i( 2r a mai 4a o interpretare act,al( Re1,mat,l tre/,ie s 2ie 4e sine stttor" 2r s con+in presc,rtri sa, termeni care n, s,nt com,ni( Ar tre/,i s incl,4 4oar 4etalii rele0ante pentr, 3ntre/rile cititorilor- 7Este acest articol rele0ant pentr, 4oc,mentare@8( Cei mai m,l+i a,tori scri, re1,mat,l 4,p ce a, scris raport,l" ast2el 3nc6t se poate Intro4,cerea esen+iali1a p,nctele5cheie( Pagina re1,mat este pagina n,mr,l )" c, titl,l 3n mi=loc( Intro4,cerea 3ntr5,n articol ar tre/,i s repro4,c logica ,tili1at pentr, De o/+inerea re+in,t c se scrie 2r aliniat( ipote1ei .i alegerea mo4,l,i 4e testare( $e 3ncepe c, 4escrierea general a comportamentelor .i constr,ctelor ipotetice" tra4,c6n4,5le apoi 3n 0aria/ile speci2ice ale st,4i,l,i( A,tor,l tre/,ie s ne pre1inte ipote1a .i explica+iile psihologice testate" schema general" moti0,l pentr, care an,mite 4e2ini+ii opera+ionale s,nt implicate .i logica ,tili1at pentr, a explica 2apt,l c an,mite re1,ltate 0or 4e0eni pre4ic+ii .i ipote1e ale st,4i,l,i( At6t scop,l st,4i,l,i" c6t .i pop,la+ia s,p,s st,4i,l,i tre/,iesc /ine 4elimitate( Detaliile as,pra st,4i,l,i s,nt 2,rni1ate 4oar >'? c6n4 s,nt necesare pentr, cititor pentr, a 3n+elege comentariile a,tor,l,i re2eritoare la acel st,4i," sa, >)? c6n4 s,nt necesare pentr, a spri=ini po1i+ia a,tor,l,i( De aici .i 2apt,l c intro4,cerea n, con+ine" 4e o/icei" 4etalii" teste statistice 2olosite sa, trst,rile speci2ice ale mo4el,l,i 2olosit 3n cercetarea citat( D,p ce am 3ncep,t intro4,cerea 3ntr5,n ca4r, mai larg al constr,c+iei ipotetice" 0om l,cra logic 4e la i4ei mai generale la exemple speci2ice( $cop,l st,4i,l,i este speci2icat la s26r.it,l prim,l,i paragra2( Tre/,ie speci2icat at,nci c6n4 se 2ac spec,la+ii( Tre/,ie reali1at o legt,r logica 3ntre st,4iile anterioare .i st,4i,l pre1ent( Intro4,cerea 5 K< 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' pre1int toate in2orma+iile pe care le 0om ,tili1a pentr, aCop:right interpreta re1,ltatelelogica teoretic .i concept,al a st,4i,l,i" cercetrile anterioare rele0ante .i pre4ic+iile st,4i,l,i(

Titl,l Un titl, permite cititor,l,i s hotrasc 4ac 0rea sa, n, s citeasc articol,l(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

&eto4a Pentr, a colecta 4atele a0em ne0oie 4e s,/iec+i" materiale pentr, testare" echipament" o proce4,r 4e testare speci2ic .i ,n plan( n ceea ce pri0e.te participan+ii" 0om 4escrie tip,l 4e s,/iec+i pe care i5am ,tili1at" i4enti2ic6n4 caracteristicile importante ale acestora >06rsta" sex st,4ii? .i speci2ic6n4 criteriile imp,se 4e selectare a participan+ilor( Deoarece moti0a+ia s,/iec+ilor este important" 0om 4escrie 2iecare 2orm 4e rsplata 2olosit( n ceea ce pri0e.te materialele .i aparat,ra" in4i2erent 4e titl,l pe care 3l 0om 4a acest,i capitol >7&ateriale8 sa, 7Aparat,ra8?" 0om 4escrie at6t materialele rele0ante" c6t .i aparat,ra pe care am pregtit5o" 4ar 2r a explica c,m s,nt 2olosite( n ceea ce pri0e.te proce4,ra" cea mai /,na meto4 4e a organi1a acest capitol este s se ,rmreasc 4es2.,rarea pas c, pas a st,4i,l,i( Prim,l pas este instr,cta=,l participan+ilor" apoi 0om contin,a ,rmrin4 sarcinile exec,tate 3n or4ine 4e ctre participan+i( strategie 2olositoare const 3n 4escrierea acelor aspecte ale proce4,rii Re1,ltatele care n acest capitolto+i raportm re1,ltatele statistice pe care exec,tat .i$e 0a s,nt com,ne pentr, participan+ii .i apoi 4istingerea ,neile5am con4i+ii 4e alta( re1,ltatele 2ace o statistice care le5amtestrii o/+in,t( re1,ltatelor 0om ,rmri or4inea 3n care 4escriere pe a context,l,i .in a 4escrierea plan,l,i st,4i,l,i 3n termeni 4e con4i+ii" s,/iec+i .i s,nt 0aria/ile ,tili1ate( exec,tate etapele anali1ei( &ai 3nt6i" tre/,ie s reali1am e0al,ri pentr, a le anali1a" 4eci 0om 4escrie c,m am 2c,t e0al,area .i c,m am 3nscris scor,l 2iecr,i s,/iect( De asemenea" 0om 4escrie e0ent,alele trans2ormri e2ect,ate as,pra scor,rilor" ca .i 3n ca1,l 3n care Disc,+ii am 4etermina me4ia corect .i scor,l pentr, 2iecare participant 3n parte sa, le acest,i capitol este 4e a interpreta re1,ltatele .i 4e a trage concl,1ii( Aici 0om $cop,l echi0ala 3n procente( se 0a rsp,n4e la 3ntre/rile p,se 3n intro4,cere( Acest capitol 3ncepe c6n4 4e=a am pre1entat o rela+ie semni2icati0" 4eci prima 3ntre/are este 7Con2irm re1,ltatele pre4ic+ia noastr .i" 3n acest 2el" ipote1a noastr@8( Concl,1iile n, le 0om com,nica pe sc,rt" ci 0om 2ace" a.a c,m arat .i titl,l acest,i capitol" 4isc,+ii pe marginea lor( Responsa/ilitatea a,tor,l,i este s 7tra4,c8 n,merele .i statisticile 3n trst,ri 4e comportament .i explica+ii ale 0aria/ilelor care le5a, in2l,en+at( De5a l,ng,l 4isc,+iei" explica+iile tre/,ie s se potri0easc 3n mo4 ra+ional c, 4escoperirile anterioare .i explica+iile teoretice( Pagina /i/liogra2ic Aici 0or 2i 3nscrise" 3n or4ine al2a/etic" re2erin+ele complete pentr, toate s,rsele citate 3n articol( Eiecare s,rs tre/,ie s 2ie ,na pe care a+i citit5o( Eiecare re2erin+ este tiprit s,/ 2orma ,n,i paragra2(

5 K' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNIVER$ITATEA #UCUREYTI

EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINEJE EDUCAIEI $ec+ia Psihologie

DEPARTA&ENTUJ DE NV&bNT JA DI$TAN

CUR$UJ

P$II J DIE E%PER&ENTAJ

& DUJUJ II

A# RDAREA E%PERI&ENTAJ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENIEI

Tit,lar c,rsPro2( ,ni0( 4r( &IIAI ANIEI

#UCURE$TI )<<A5)<'<

5'5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE I
A# RDAREA E%PERI&ENTAJ A $EN!AIIJ R Con+in,t,ri'(' Psiho2i1ica" prag,rile sen1oriale" 0aria/ile experimentale 3n st,4i,l sen1a+iilor( '('('( Prag,rile sen1oriale '('()( &eto4e pentr, 4eterminarea prag,rilor sen1oriale '('(*( Varia/ile experimentale '() A/or4area experimental a mo4alit+ilor sen1oriale /iecti0e'( Anali1a meto4elor pentr, 4e 4eterminare a prag,rilor sen1oriale( )( Pre1entarea mo4alit+ilor 4e a/or4are experimental a sen1a+iilor( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere'(' Psiho2i1ica .i prag,rile sen1oriale Termen,l 4e psiho2i1ic a 2ost intro4,s 3n 0oca/,lar,l .tiin+elor la =,mtatea secol,l,i al %I%5lea .i este practic sinonim c, psihologia experimental pe care o ini+iat5 o prin cercetrile a,torilor en,mera+i mai s,s( Psiho2i1ica este legat insepara/il 4e pro/lema prag,rilor sen1oriale .i ale 4eterminrii acestora( '('('( Prag,rile sen1oriale Prag,l a/sol,t minimal se 4e2ine.te 2iin4 cantitatea minim 4e energie" intensitate a stim,l,l,i necesar pentr, ca s 4eclan.e1e o reac+ie 4in partea s,/iect,l,i( Cercetrile 4in 4omeni,l psiho2i1icii a, 4eterminat pentr, 2iecare 4intre mo4alit+ile sen1oriale 0alorile minimale ale stim,lilor necesare pentr, a pro4,ce o reac+ie( Tre/,ie s 2acem 4istinc+ia 3ntre concept,l 4e prag .i concept,l 4e sensi/ilitate( Concept,l 4e prag 0i1ea1 partic,larit+ile 2i1ice ale stim,l,l,i" iar concept,l 4e sensi/ilitate 4e2ine.te reacti0itatea psiho2i1iologic a s,/iect,l,i( Prima lege a sensi/ilit+ii sta/ile.te existen+a ,n,i raport in0ers propor+ional 3ntre 0aloarea prag,l,i .i ni0el,l sensi/ilit+ii( C, c6t prag,l este mai sc1,t c, at6t ni0el,l sensi/ilit+ii 0a 2i mai ri4icat( Prag,l a/sol,t maximal repre1int cantitatea 4e energie >intensitate? a stim,l,l,i necesar pentr, a pro4,ce 3nc o sen1a+ie speci2ic( Dincolo 4e acest prag se instalea1 o sen1a+ie nespeci2ic 4e 4,rere( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Registr,l sensi/ilit+ii se 4e2ine.te ca arie ce se 4es2.oar 3ntre ni0el,l prag,l,i a/sol,t minim .i cel maxim( E0i4ent" acest registr," pre1int partic,larit+i in4i0i4,ali1ate .i exprim capacit+ile om,l,i 3n pri0in+a ac,it+ii sen1oriale( Prag,l 4i2eren+ial se 4e2ine.te prin cantitatea minim 4e energie >intensitate? ce tre/,ie s 2ie a4,gat stim,lrii ini+iale pentr, a pro4,ce o no, sen1a+ie con.tienti1at 4e ctre s,/iect( Cel care a st,4iat c, min,+io1itate aceast pro/lem a 2ost Ve/er care a 4e2init ,n raport legic al ratei 4e cre.tere a intensit+ii stim,l,l,i necesar pentr, mo4i2icarea intensit+ii sen1a+iei( Ve/er a 4escoperit c aceste raport,ri s,nt constante( cx a constant( &ai apoi" Eechner a rel,at st,4iile l,i Ve/er .i a 4escoperit o expresie x matematic mai rig,roas /a1at pe proce4e,l co0aria+iei .i al calc,l,l,i 4i2eren+ial .i integral( Jegea l,i Eechner sa, legea prag,l,i 4i2eren+ial ne sp,ne c pentr, a o/+ine o cre.tere a intensit+ii sen1a+iei 3n progresie aritmetic este necesar o cre.tere a intensit+ii stim,lrii 3n progresie geometric( Eorm,la matematic a acestei legi esteEa W log % ^ C ,n4e E a este1ie" sen1a+ieP % a 0aloarea stim,l,l,iP W .i C s,nt constante ale anali1ator,l,i( C, alte c,0inte" 4ac 4orim s 4eterminm o cre.tere a intensit+ii sen1a+iei tre/,ie s m,ltiplicm 0aloarea energetic a stim,l,l,i c, o c6time constant( n timp ce stim,l cre.te 3ntr5o progresie geometric" sen1a+ia 0a cre.te 3n progresie aritmetic( Cercetrile ,lterioare a, con2irmat aceast ec,a+ie logaritmic .i a, p,s 3n e0i4en+ o serie 4e raport,ri 3ntre prag,l a/sol,t .i cel 4i2eren+ial- la 0alori mari ale prag,l,i a/sol,t in2erior coresp,n4 0alori ri4icate ale prag,l,i 4i2eren+ial .i in0ers( Pe 4e alt parte" cercetrile ,lterioare a, semnalat 2apt,l c raport,rile constante 4escoperite 4e ctre Ve/er s,nt 0ala/ile 3n 1ona 4e intensit+i me4ii ale stim,l,l,i( Ja intensit+i sc1,te '('()( &eto4e pentr, 4eterminarea prag,rilor sen1oriale ale stim,l,l,i legea Ve/er 5 Eechner este contra1is 4e legea semni2ica+iei( Valoarea 4e O &eto4a stim,lilor constan+i semnali1are aapelea1 ,n,i stim,l poate 2ace ca acesta s 2ieareceptat 2r ca s 2ie Aceastri4icat meto4 la capacitatea 4iscriminati0 s,/iect,l,i" ne0oie solicit6n4,5l 4e cre.teri logaritmice ale intensit+ii( Ja intensit+i 2oarte ri4icate legea este s raporte1e 0aloarea ,n,i stim,l la ,n stim,l etalon( n 4eterminarea prag,rilor contra1is a/sol,te" c, a=,tor,l acestei meto4e" mai 3nt6i se 0a proce4a la o 4elimitare a ariei 4e ctre legea a4aptrii( &ecanism,l a4aptrii inter0ine 3n 0e4erea protec+iei stim,lilor care 0or 2i 2olosi+i( Ja ,na 4intre extreme stim,l,l 0a 2i 2oarte sla/ ast2el anali1ator,l,i ast2el 3nc6t orice cre.teri ,lterioare ale intensit+ii stim,l,l,i peste 3nc6t aceste s,/iect,l 0a relata pre1en+a acest,ia 2oarte rar iar la cealalt extrem intensitatea 0alori n, mai s,nt receptate( stim,l,l,i 0a 2i s,2icient 4e mare 3nc6t s,/iect,l s, relate1e pre1en+a l,i aproape 3ntot4ea,na( Valoarea prag,l,i a/sol,t se a2l ,n4e0a 3ntre aceste extreme( Experimentator,l 0a a4,ga 3ntre ace.ti stim,li .i al+ii la inter0ale egale ast2el 3nc6t n,mr,l total 4e stim,li 2olosi+i poate s 0arie1e 3ntre G .i '<( $tim,lii s,nt pre1enta+i 3ntr5o manier aleatorie .i 2iecare 4intre ei 0a 2i pre1entat 4e acela.i n,mr 4e ori( D,p ce se pre1int 3ntr5,n n,mr s,2icient 4e ri4icat 2iecare stim,l" se calc,lea1 procenta=,l c, care a 2ost i4enti2icat pre1en+a acel,i stim,l( Prag,l a/sol,t constit,ie 0aloarea cea 5*5 mai mic a stim,l,l,i care poate 2i i4enti2icat 3n peste K<S 4intre 3ncercri( Pentr, Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' mai

m,lt preci1ie se reali1ea1 o exp,nere gra2ic c, 0alorile stim,l,l,i pe a/scis .i procenta=,l pe or4onat( n raport c, c,r/a o/+in,t se co/oar o perpen4ic,lar pe &ihaia/scis ANIEI experimental 4e la p,nct,l 4e K<S 4e pe c,r/( Acest p,nct 0a in4ica Psihologie 0aloarea prag,l,i a/sol,t( meto4 mai simpl este cea a interpolrii liniare .i const 3n calc,larea me4iei 4istri/,+iei 0alorilor( Pentr, 4eterminarea prag,rilor 4i2eren+iale c, a=,tor,l meto4ei stim,lilor constan+i se proce4ea1 3n mo4,l ,rmtor( $ l,m 4rept exempl, chiar maniera 3n care Ve/er a 4emonstrat posi/ilitatea ms,rrii prag,rilor 4i2eren+iale 3n ca1,l Wineste1iei( n 2iecare ms,rtoare a operat c, 4oi stim,li" ,n,l etalon iar cellalt 0ariat( Dre,tatea etalon este 4e '<< g iar celelalte gre,t+i s,nt 4e aceea.i mrime" a, acela.i aspect 4ar 0aria1 3n gre,tate( $,/iect,l este legat la ochi .i este solicitat s 4i2eren+ie1e 2iecare gre,tate 3n raport c, cea stan4ar4( Cea mai ,.oar gre,tate este 4e A< g" cea mai grea 4e ''< g" c, inter0ale 4e c6te 4o, grame 3ntre ele( Eiecare gre,tate este comparat c, cea stan4ar4 4e mai m,lte ori 3ntr5o or4ine aleatoare( $,/iect,l l,crea1 c, o sing,r m6n" c6ntrin4,5le pe r6n4( Pentr, ,n control mai /,n al 0aria/ilelor 3n =,mtate 4in ca1,ri s,/iect,l ri4ic prima 4at gre,tatea stan4ar4( 3n cealalt =,mtatea 0aria/il( 4e 2iecare 4at s,/iect,l tre/,ie s relate1e 4ac a 4o,a gre,tate ri4icat este mai ,.oar sa, mai grea 4ec6t prima( Ve/er .i5a p,s 3ntre/area c, c6t tre/,ie mo4i2icat gre,tate 0aria/il peste gre,tatea etalon pentr, ca s,/iect,l s sesi1e1e o 4i2eren+( Prag,l 4i2eren+ial este repre1entat 4e 4istan+a sa, magnit,4inea c, care o schim/are se pro4,ce 3nainte ca ea s 2ie sesi1at 3n K<S 4intre 3ncercri( O &eto4a limitelor Pentr, 4eterminarea prag,rilor a/sol,te stim,lii s,nt pre1enta+i pe 4o, coor4onate- ascen4ent .i 4escen4ent( n manier ascen4ent se cre.te treptat intensitatea stim,l,l,i pornin4 4e la o 0aloare in2raliminal p6n c6n4 s,/iect,l relatea1 o sen1a+ie( $e consemnea1 aceast 0aloare .i se contin, pre1entarea s,ccesi0 4e stim,li 3n propor+ie ascen4ent p6n 3n moment,l 3n care s,/iect,l n, mai s,port intensitatea cresc,t a stim,l,l,i( n pre1entarea 4escen4ent" se porne.te 4e la o 0aloare p,ternic a stim,l,l,i .i se sca4e treptat intensitatea p6n c6n4 s,/iect,l 4eclar c n, 3l mai percepe( Pe aceast cale se o/+in 4o, 0alori- prag,l a/sol,t ascen4ent .i prag,l a/sol,t 4escen4ent( Tre/,ie s s,/liniem 2apt,l c a0em 4e5a 2ace c, ,n n,mr mai mare 4e ms,rtori ast2el 3nc6t 0a tre/,i s reali1m o me4ie aritmetic a 0alorilor prag,l,i a/sol,t ascen4ent .i o me4ie aritmetic a 0alorilor prag,l,i a/sol,t 4escen4ent( Este important 4e re+in,t c aceasta este me4ia re1,ltatelor o/+in,te 3n ,rma ,n,i n,mr 4e minim,m '< ms,rtori pentr, 2iecare 4irec+ie ascen4ent .i 4escen4ent( Valoarea prag,l,i a/sol,t 0a 2i 4e2init 4e me4ia aritmetic a 0alorilor me4ii ale prag,rilor a/sol,te ascen4ente .i 4escen4ente( Pentr, 4eterminarea prag,l,i 4i2eren+ial c, a=,tor,l meto4ei limitelor se proce4ea1 3ntr5o manier asemntoare( $tim,lii se pre1int 3n perechi 3n ca4r,l crora ,n stim,l este etalon .i cellalt 0aria/il( Experimentator,l 0a in4,ce mo4i2icri ascen4ente .i 4escen4ente ale stim,l,l,i 0aria/il iar s,/iect,l 0a tre/,i s aprecie1e 4ac 5G5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' aceste 0alori s,nt in2erioare" s,perioare sa, egale c, 0aloarea etalon,l,i( n pre1entarea ascen4ent se porne.te 4e la o 0aloare in2erioar a etalon,l,i apoi se cre.te treptat

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

4escen4ent" iar me4ia acestor 0alori me4ii ascen4ente .i 4escen4ente 0a constit,i 0aloarea prag,l,i 4i2eren+ial >P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP \( Un4erMoo4" 'AFFP N( J,ng," )<<<?( O &eto4a erorii me4ii Este cea mai simpl 4intre meto4ele pentr, 4eterminarea prag,rilor sen1oriale .i pres,p,ne ca experimentator,l s ,tili1e1e ,n stim,l etalon pe care s,/iect,l 0a 3ncerca s5l repro4,c( Desig,r c aceast meto4 este m,lt mai p,+in precis .i este in2l,en+at 4e antrenament,l sa, experien+a anterioar a s,/iect,l,i( $e consemnea1 2iecare 0aloare 3n pl,s sa, min,s raportat la stim,l,l etalon( n 2inal se calc,lea1 me4ia aritmetic a acestor a/ateri 2a+ 4e etalon( &e4ia aritmetic se 0a calc,la +in6n4,5se seama 4e 0alorile po1iti0e .i negati0e( n aceste con4i+ii 0alorile se 0or an,la reciproc /a16n4,5se pe erori Teoria 4etec+iei semnalelor s5a imp,s 3ncep6n4 c, anii TC< ai secol,l,i al %%5 0aria/ile 4ar mo4 o/i.n,it 0om o/+ine3n .ipsiho2i1ic o 0aloare re1i4,al ce repre1int p,nct,l lea" o2erin4 o3n no, 4irec+ie 4e a/or4are .i schim/6n4 concept,l 4e prag egalit+ii s,/iecti0e( n 2apt" a.a c,m arat Al( Ro.ca >'AC'?" meto4a erorii me4ii este 0ala/il 4e pe 0remea l,i Eechner ( ,tili1at 3n special pentr, 4eterminarea erorilor sistematice 4e tip sen1orial a mrimii n con2ormitate c, aceast teorie" recep+ia semnalelor este controlat 4e 4o, acestora 3n st,4i,l percepti0e( procese interne 4e il,1iilor /a1( Inp,t5,l >intrarea? ,n,i semnal sa, stim,l la ni0el,l ,n,i receptor creea1 o impresie sen1orial care 3n general este 4epen4ent 4e intensitatea stim,l,l,i( Tot,.i" aceast impresie n, este s,2icient pentr, a 4etermina ,n rsp,ns 4e gen,l 74a[ chiar .i 3n ca1,l ,nor stim,li p,ternici( Acest l,cr, se 3nt6mpl 4atorit 2apt,l,i c amplit,4inea impresiei sen1oriale este e0al,at 3n ca4r,l ,n,i proces ,lterior 4e 4eci1ie( ns orice 4eci1ie este 4epen4ent 4e cost,rile .i a0anta=ele asociate acesteia .i n, 4e stim,l,l 3n sine( Procesarea sen1orial transmite o an,mit 0aloare proces,l,i '('((*( Varia/ile experimentale 4eci1ional .i 4ac aceast 0aloare este mare at,nci pro/a/il s,/iect,l 0a 2i 3nclinat s rsp,n4 74a[ o 4at ce pier4erile .i c6.tig,rile pro/a/ile a, 2ost e0al,ate( Varia/ilele 4epen4ente( n st,4iile 4e psiho2i1ic ce 0i1ea1 atri/,tele sen1a+iilor 3n mo4 o/i.n,it s,/iec+ii s,nt solicita+i s e0al,e1e 3ntr5o manier 4ihotomic pre1en+aNa/sen+a stim,l,l,i( Dar" s,nt sit,a+ii 3n care" aceast reac+ie simpl n, este s,2icient .i se imp,n estimri" aprecieri c, pri0ire la an,mite propriet+i ale stim,l,l,i7ce n,an+ cromatic 0e1i@[" 7ce gre,tate sim+i@R" 74in care parte 0ine s,net,l@["( Per2orman+ele s,/iect,l,i pot 2i c,anti2icate 3n 0alori n,merice 0i16n4 n,mr,l 4e rsp,ns,ri corecte" n,mr,l 4e rsp,ns,ri eronate" n,mr,l 4e omisi,ni" preci1ia .i 2ine+ea ,nei mi.cri" 0aloarea ,nor a/ateri 3n raport c, ,n etalon .(a(m(4( n mo4 o/i.n,it 3n 4eterminrile sen1oriale c, stim,li simpli se proce4ea1 la mai m,lte aplicri" apoi se excl,4 4in seria 4e 0alori" 0alorile extreme care se pot 4atora ,nor erori 4e recep+ie sen1orial .i apoi se proce4ea1 la calc,larea ,nor in4ici statistici 4e /a1 c,m s,ntme4ia aritmetic" me4iana" a/aterea stan4ar4 sa, c0artila( Aceste 0alori ne permit s 5K5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

comparm serii 4e per2orman+e 3ntre ele o/+in,te la acela.i s,/iect sa, la gr,p,ri 4i2erite 4e s,/iec+i( Varia/ilele in4epen4ente +in 4e calit+ile stim,lilor .i aici a0em 3n 0e4ere intensitatea" 2rec0en+a" 4,rata" inter0al,l 4intre stim,li" gre,tatea" cantitatea" mrimea" l,mino1itatea" strl,cirea" n,an+ele cromatice .(a(m(4( A0anta=,l cercetrilor 3n 4omeni,l psiho2i1icii 3l constit,ie posi/ilitatea 4e manip,lare rig,roas a 0aria/ilelor in4epen4ente ast2el 3nc6t psihologia experimental clasic a constit,it ,n real s,cces .i o 4o0a4 Control,l 0aria/ilelor p,ternic a 2apt,l,i c psihologia este o .tiin+ po1iti0 a 2aptelor ms,ra/ile 3ntr5o n mo4 o/i.n,it o/iecti0( st,4i,l sen1a+iilor este reali1at 3n la/oratoarele 4e psihologie" 3n manier cantitati0" con4i+ii controlate( Aceasta o2er ,n gra4 ri4icat 4e 3ncre4ere 3n re1,ltate .i posi/ilitatea generali1rii re1,ltatelor( Din acest moti0" cercetrile 4e la/orator" ,tili1ea1 ,n n,mr restr6ns 4e s,/iec+i" 3n mo4 o/i.n,it '< s,/iec+i pe con4i+ie experimental( C, toate acestea experimentator,l tre/,ie s se asig,re c n, inter0in o serie 4e 0aria/ile care s mo4i2ice partic,larit+ile comportament,l,i 4e rsp,ns( $pre exempl, 3n teoria 4etectrii semnalelor se pres,p,ne c o/ser0ator,l o2er ,n rsp,ns /a1at pe o 4eci1ie care 4epin4e at6t 4e stim,li c6t .i 4e 2actorii psihologici implica+i c,m ar 2i cost,rile relati0e .i a0anta=ele 4eci1iei( Varia/ilele 4e control o/i.n,ite 4e care tre/,ie s +inem seama 3n st,4iile 4e la/orator a, 2ost pre1entate 4etaliat 3ntr5o l,crare anterioar >&( Ani+ei" )<<*?( En,merm- i1olarea s,/iect,l,i 4e in2l,en+a ,nor al+i stim,liP asig,rarea ,nei Varia/ila s,/iect" proiect,l experimental 4e tip 7n[ am/ian+e n cercetrile experimentale 3n psiho2i1ic se ,tili1ea1 3n mo4 o/i.n,it ,n plc,te" con2orta/ileP moti0area s,/iect,l,i pentr, a participa .i a o2eri rsp,ns,rile n,mr 3ntr5o mic 4e s,/iec+i( n acest ca1 control,l experimental 3nloc,ie.te control,l statistic 2iin4 manier corect etc( o meto4 a4ec0at 4e re4,cere a erorii 4e 0aria+ie .i 4e cre.tere a coe2icient,l,i 4e 2i4elitate( $pre 4eose/ire 4e experimentele" cercetrile 4in psihologia social sa, 4in psihologia me4i,l,i ,n4e n,mr,l mare 4e s,/iec+i este menit s contracare1e 4i2ic,lt+ile 4e control al 0aria/ilelor strine implicate 3n tehnica experiment,l,i 4e la/orator 4in psiho2i1ic a0em posi/ilitatea ,n,i control rig,ros al sit,a+iei experimentale( Aici p,tem o/+ine acelea.i re1,ltate 4e 2iecare 4at( P,tem 2olosi acelea.i con4i+ii 3n experimente repetate( n acest ca1 este mai simpl, .i mai ,.or 4e manip,lat 0aria/ilele in4epen4ente 3ntr5o manier 4irect .i la 2el mai ,.or 4e replicat experimente anterioare 4escrise 3ntr5o manier precis( Experimentele 4in psiho2i1ic imp,n ,n n,mr 2oarte ri4icat 4e 3ncercri s,ccesi0e chiar 4ac se 2olose.te ,n n,mr restr6ns 4e s,/iec+i( E2ort,l total 4in psiho2i1ica experimental" respecti0 n,mr,l 4e 3ncercri 3nm,l+it c, n,mr,l 4e s,/iec+i" 3l 4ep.e.te pe cel 4in experimentele mai p,+in controlate( Ast2el" ,tili1area ,n,i n,mr mic 4e s,/iec+i >7n[? n, constit,ie o economie menit s re4,c e2ort,l experimental glo/al( n acest gen 4e experimente s,nt ,tili1ate meto4e statistice 2oarte precise 5F5 care Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' con4,c la re1,ltate m,lt mai precise 4ec6t 3n alte tip,ri 4e experiment(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Ja 3ntre/area 4ac este mai /ine s 2olosim ,n n,mr mare 4e s,/iec+i .i anali1a 4i0ersit+ii sa, ,n n,mr mic c, o m,ltit,4ine 4e 3ncercri n, exist ,n rsp,ns ,nanim accepta/il 4ar cei mai m,l+i psihologi pre2er ,n control experimental rig,ros al 0aria/ilelor 4ec6t e0al,ri statistice ,lterioare necesare anali1ei 4i0ersit+ii( De.i termen,l 4e psiho2i1ic pare 4es,et l5am pre2erat" 3n acor4 .i c, al+i a,tori" 3ntr,c6t exprim cel mai /ine con+in,t,l in0estiga+iei experimentale 4in 4omeni,l sen1orial( n contin,are 0om anali1a meto4ele" tehnicile 4e a/or4are experimental ale 2iecreia 4intre mo4alit+ile sen1oriale( '() A/or4area experimental a mo4alit+ilor sen1oriale $en1a+iile propriocepti05Wineste1ice .i 4e echili/r, n la/oratoarele 4e psihologie prec,m .i 3n in0estiga+iile clinice 4eterminarea strii 2,nc+ionale a sensi/ilit+ii proprioceptice .i a celei Wineste1ice pres,p,ne proce4ee relati0 4istincte( $tarea 2,nc+ional a sensi/ilit+ii propriocepti0e se poate 0eri2ica prin meto4a po1i+ionrii .i mi.crii pasi0e- s,/iect,l tre/,ie s stea c, ochii 3nchi.i .i c6t mai relaxat 4in p,nct 4e 0e4ere ne,rom,sc,larP experimentator,l 0a imprima 4i2eritelor segmente ale corp,l,i s,/iect,l,i mici 4e0ia+ii 4e la po1i+ia ini+ial sa, 0a e2ect,a mi.cri pe 4i2erite traiectorii( D,p 2iecare inter0en+ie 4e acest tip s,/iect,l tre/,ie s relate1e mo4i2icarea post,ral pro4,s( Varia/ila 4epen4ent 3n acest ca1 este 4at 4e promptit,4inea .i corectit,4inea rsp,ns,rilor ca in4icatori ai capacit+ilor 4e 4iscriminare propriocepti0( n ca1,l sensi/ilit+ii Wineste1ice se ,tili1ea1 meto4a praxiei- s,/iect,l este solicitat s e2ect,e1e 4i2erite tip,ri 4e mi.cri >o/iect,ale" instr,mentale" con0en+ionale? c, sa, 2r control 0i1,al pe /a1a ,nor comen1i .i instr,cta=e 0er/ale( n acest ca1 0aria/ila 4epen4ent este 4at 4e corectit,4inea traiectoriei .i s,ccesi,nii mi.crilor" amplit,4inea .i 2orma acestora( n /a1a experien+ei ac,m,late prin ,tili1area acestor meto4e mai simple 4e in0estigare a strii 2,nc+ionale a sensi/ilit+ii propriocepti0e .i Wineste1ice s5a a=,ns la concl,1ia c oamenii pot o2eri in2orma+ii mai complete .i mai exacte 4espre post,ra .i mi.crile acti0e 4ec6t 4espre cele pasi0e( amenii tin4 s acor4 prioritar o aten+ie mai mare mo4i2icrilor 4e post,r .i 4e traiectoriile a mi.crilor oric6t 4e mici ar 2i acestea 4ec6t strilor statice" 4e repa,s( n strile 4e repa,s" 4e con2ort .i 4e echili/r, post,ral aten+iaTehnici" este mai p,+in solicitat 4ec6t 3n strile incomo4e" 4e 4iscon2ort" 3n po1i+iile proce4ee" aparat,r ne2ire.ti( Pro/e 4e apreciere a gre,t+ii &eto4a rang,l,i 4e10oltat 3nc 4e Eechner const 3n ,rmtoarele- se ,tili1ea1 '< gre,t+i 3n or4ine aleatoare pe care s,/iect,l tre/,ie s le a.e1e 3ntr5o or4ine 4escresctoare sa, cresctoare 4,p gre,tate( $,/liniem c 3ntre gre,t+i exist gre,t+i ' 4e>prag,l 4i2eren+ial sta/ilit 4e Eechner?( Di2eren+ele 3ntre or4inea sta/ilit 4e *< s,/iect .i cea real constit,ie 4i2eren+a 4e rang iar cota acestei 4i2eren+e este in4icator,l 5C5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

capacit+ii 4e 4iscriminare a gre,t+ilor( $e reali1ea1 mai m,lte examinri >minim,m '<? iar re1,ltat,l 2inal 3l constit,ie me4ia re1,ltatelor acestor examinri( &eto4a etalon,l,i const 3n ,rmtoarele- se o2er s,/iect,l,i o gre,tate etalon .i acesta tre/,ie s compare alte gre,t+i o2erite c, gre,tatea etalon( E0al,area este 4at 4e n,mr,l 4e rsp,ns,ri corecte( &eto4a ca4r,l,i 4e re2erin+ const 3n ,rmtoarele- se 4a, s,/iect,l,i ,n n,mr 4e gre,t+i >4e o/icei cinci? 3ntr5o manier aleatorie 2iecare 4e cinci ori .i i se cere s5i atri/,ie o 0aloare raportat la o scal c, cinci gra4a+ii >2oarte ,.or" ,.or" me4i," gre," Pro/e pentr, 4eterminarea sensi/ilit+ii Wineste1ice 2oarte gre,? Hine1imetr,l &ichotte este ,n 4ispo1iti0 alct,it 4intr5o /ar gra4at 3n l,ngime 4e K< cm a.e1at pe ,n s,port( #ara 4isp,ne 4e ,n 4ispo1iti0 ce se poate 4eplasa .i 2ixa 3ntr5o an,mit 1on .i ,n alt 4ispo1iti0 care poate 2i mane0rat 4e ctre s,/iect 4e la o extremitate p6n la reper,l 2ix( n mo4 o/i.n,it experimentele 4e acest gen se 4es2.oar 2r control 0i1,al( $,/iect,l legat la ochi tre/,ie s 4eplase1e reper,l mo/il p6n la 3nt6lnirea reper,l,i 2ix apoi experimentator,l a4,ce 3n po1i+ie ini+ial reper,l mo/il" m,t reper,l 2ix la extremitatea op,s .i con4,ce m6na .i 4eget,l s,/iect,l,i pe reper,l mo/il solicit6n4,5l s 3l 4eplase1e p6n ,n4e cre4e el c a 3nt6lnit reper,l 2ix( $e msoar 4i2eren+a 3n centimetri" c, pl,s 4ac a 4ep.it po1i+ia ini+ial a reper,l,i 2ix .i c, min,s 4ac s5a oprit 3nainte 4e aceast po1i+ie( Pe aceast cale se pot 4etermina ten4in+ele 4e s,/ sa, s,praestimare 3n aprecierea pe cale Wineste1ic .i 2r control 0i1,al a Pro/e pentr, 4eterminarea capacit+ii 4e apreciere a 0ite1elor .i 4istan+elor( 4istan+elor( $,nt pro/e mai complexe reali1ate pe calc,lator c, inter2a+ .i l,cr, pe monitor( Un Tre/,ie s 2ie reali1ate ,n n,mr mai mare 4e 4eterminri la 4i2erite 4istan+e .i exempl, il,strati0 3l constit,ie pro/a DE$T >Viena Test $istem?( Pe ecran,l monitor,l,i 4eplasarea 4e la st6nga la 4reapta .i 4e la 4reapta la st6nga( n 2inal se reali1ea1 o apare o /ar 2ix 0ertical amplasat 3n st6nga sa, 3n 4reapta ecran,l,i( Din partea me4ie op,s a a/aterilor( Aceast pro/ o2er .i 3n acela.i timp in4ica+ii as,pra memoriei se 4eplasea1 c, 0ite1e 0aria/ile ,n reper mo/il 3n 4irec+ia /arei 2ixe( Ja o an,mit Wineste1ice( 4istan+ reper,l n, mai este 0i1i/il .i s,/iect,l tre/,ie s e0al,e1e moment,l 3n care reper,l a atins /ara 2ix( $e accept o limit 4e toleran+ 4e dK mm( Calc,lator,l o2er in4ica+ii as,pra n,mr,l,i 4e reac+ii corecte" n,mr,l,i 4e s,/estimri .i al s,praestimrilor 3n mm( Pro/a permite e0al,area complex a capacit+ilor 4e e0al,are complex" a capacit+ilor 4e apreciere a 0ite1elor .i 4istan+elor" a comportament,l,i 4e as,mare a risc,l,i 3n con4i+ii 4e control 0i1,al ins,2icient( Este implicat .i capacitatea 4e anticipare a 0ite1ei .i 4istan+ei( $e pot reali1a compara+ii 3ntre capacitatea 4e e0al,are Pro/e pentr, 4eterminarea sen1a+iei 4e echili/r, a 4istan+elor pe cale Wineste1ic 2r control 0i1,al .i cea pe cale 0i1,al 2r control $tatoWine1imetr,l D,2o,r este o pro/ complex alct,it 4in- postament 5 4otat Wineste1ic( Cert este c semnalele 0i1,ale .i cele Wineste1ice se com/in .i o2er c, sen1ori capa/ili s preia micromi.crile corporale" .i ,n 4ispo1iti0 electronic" 4otat posi/ilitatea reali1rii ,nor comportamente a4ec0ate 3n raport c, cerin+ele acti0it+ii( c, osciloscop cato4ic .i aparat 2oto polaroi4 menit s s,rprin4 pe imagine mo4i2icrile 4e 5B5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

post,r ce apar pe osciloscop,l cato4ic( ntr5o 0ariant experimental a acestei pro/e reali1at la Instit,t,l 4e &e4icin Aerona,tic .i Instit,t,l Na+ional 4e &e4icin Aerona,tic .i $pa+ial 4e ctre V( Cea,.," E( #oan+ .i &aria &g,rean, s,/iect,l era intro4,s 3ntr5o camer o/sc,r .i ,rmrea pe ,n perete mi.crile ,nei /are l,minoase( $5a constatat o ten4in+ necon.tienti1at a s,/iec+ilor 4e a5.i mo4i2ica post,ra 3n 2,nc+ie 4e sens,l 4e mi.care al /arei l,minoase( Cercetrile ela/orate 4e ctre &aria &g,rean, .i #aloesc, a, 4emonstrat c persoanele care pre1int oscila+ii ma=ore 3n men+inerea post,rii mani2est o ten4in+ mrit 4e s,gesti/ilitate .i o re1isten+ sc1,t la il,1iile speci2ice pilotrii a0ion,l,i( $ca,ne rotati0e s,nt 2olosite 3n special 3n selec+ia .i experti1a personal,l,i aerona0igant .i s,nt menite s 4episte1e 4is2,nc+iile ne,ro0egetati0e 4e la ni0el,l ,rechii interne legate 4e men+inerea post,rii 4e echili/r, .i re1isten+a la mo4i2icrile acesteia( $ca,n,l,i 3n care este a.e1at s,/iect,l i se imprim mi.cri rotati0e 3ntr5o 4irec+ie sa, alta pentr, ca apoi me4ic,l specialist RJ s i4enti2ice simptomele 4e1a4aptrii ne,ro0egetati0e mani2estate prin incapacitatea men+inerii ,nei pri0iri 2ixe .i coor4onate sa, prin t,l/,rri ne,ro0egetati0e mai se0ere 4e or4in 4igesti0 >0om?( n me4ie cca( *<S 4intre can4i4a+ii la .coala 4e a0ia+ie s,nt elimina+i la aceast pro/ ceea ce s,gerea1 sla/a a4aptare a aparat,l,i 0esti/,lar( Plat2orme insta/ile s,nt 4ispo1iti0e complexe >Eirma 7$tr,Wt,ra[ 4in #,4apesta sa, Eirma 7Re^[ 4in #,c,re.ti? alct,ite 4intr5,n s,port plat amplasat pe o /ilP s,/iect,l tre/,ie s 3.i men+in c6t mai m,lt .i c6t mai /ine po1i+ia 4e echili/r,( A/aterile 4e la aceast po1i+ie s,nt prelate pe cale electronic .i calc,lator,l o2er in4ica+ii as,pra n,mr,l,i 4e mi.cri .i 4irec+iei acestora( Aceast pro/ este 2olosit mai ales 3n in0estigarea capacit+ilor 4e men+inere a echili/r,l,i .i 4e integritate ne,ropsihic a personal,l,i care l,crea1 la 3nl+ime( Pro/a electromiogra2ic 9 E&D" este menit s 4etermine acti0itatea electric a m,.chilor sit,a+i s,/ piele( $emnal,l electromiogra2ic o2er in4ica+ii as,pra 0aria+iei 4i2eren+elor 4e poten+ial electric 3n mili0ol+i" 0aria+ii ms,ra 3ntre 4oi electro1i aplica+i pe piele la c6+i0a cm ,n,l 4e cellalt 4eas,pra ,n,i m,.chi acti0( $emnalele E&D constit,ie ,n in4icator al acti0it+ii 4e contrac+ie al m,.chi,l,i 4atorit 2apt,l,i c acti0itatea /ioelectric prece4 c, cca( K< ms( apari+ia tensi,nii mecanice 3n m,.chi( Cercetrile a, 4emonstrat c exist o rela+ie 4e propor+ionalitate 3ntre amplit,4inea semnal,l,i E&D .i 2or+a 4e10oltat 4e m,.chi,l respecti0( Pro/e 4e 3nregistrare 0i4eo a mi.crilor( Aceste tehnici mo4erne asociate .i c, programe comp,teri1ate speci2ice permit anali1a tri4imensional a mi.crilor $en1a+iile c,tanate complexe P,tem3n 0or/i 4espre trei s,/mo4alit+i sen1oriale m6inii 3n ca4r,l sen1a+iilor exec,tate an,mite con4i+ii( n general" 4eplasarea 4intr5o po1i+iec,tanatespa+ial 3n sen1a+iile tactile" sen1a+iile termice .i sen1a+iile algice c,tanate( alta n, se e2ect,ea1 c, o 0ite1 constant ci 4impotri0 mere, 0aria/il( $5a ela/orat ,n an,mit pro2il 4e 0ite1 ce caracteri1ea1 mi.carea spa+ial orientat 3ntr5o larg 0arietate 4e sarcini .i con4i+ii c,m ar 2i mi.cri 4e ap,care" 4e p,nctare >tapping?" alinierea ,n,i 5A5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' reper pe o +int" mi.cri e2ect,ate li/er sa, c, o sing,r artic,la+ie" mi.cri ID e2ect,ate 3n 4i2erite 4irec+ii" pe 4i2erite 4istan+e c, 0ite1e 4i2erite(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

$en1a+iile tactileVaria/ile experimentale a? Varia/ile 4epen4ente 9 s,nt constit,ite 4in sen1a+iile propri,51ise 4e atingere" presi,ne sa, pr,rit .i se exprim prin i4enti2icarea" 4iscriminarea c6t mai rapi4 .i corect a in2orma+iei E0al,area acestor 0aria/ile pres,p,ne ms,rtori 2ine ale presi,nii sa, ale prag,l,i spa+ial c, a=,tor,l ,nor 4ispo1iti0e speciale c,m s,nt este1iometrele( /? Varia/ile in4epen4ente 9 pres,p,n manip,larea stim,lilor mecanici a06n4,5se 3n 0e4ere registr,l 2oarte restr6ns al trecerii 4e la ,n tip 4e sen1a+ie tactil la alt,l( Eine+ea 4iscriminrilor tactile implic o aplicare gra4at .i 2in a stim,lilor( c? Varia/ile 4e control 9 +in 4e integritatea mor2o52,nc+ional a pielii prec,m .i 4e starea s,/iecti0" a2ecti0 a participan+ilor la experiment( Eapt,l c 3ntr5,n timp 2oarte sc,rt se poate a=,nge la o sen1a+ie 4e 4,rere poate con4,ce la mo4i2icri ample ale set,l,i percepti0 .i reacti0it+ii s,/iec+ilor( 0aria/il 4e control rele0ant 4e care tre/,ie s se +in seam este ni0el,l 4e 4esensi/ili1are pre1ent la ,nele persoane pe an,mite 1one ale pielii" mai ales palm" 4egete 3n con4i+iile exercitrii intense a ,nor acti0it+i 4e m,nc man,ale( V6rsta este o alt 0aria/il 4e control 3ntr,c6t o 4at c, 3naintarea 3n 06rst se constat ,n 4eclin al sensi/ilit+ii c,tanate( Tehnici" proce4ee" aparate '( &eto4e generale nespeci2icea? Aneste1ia local a ,nei por+i,ni a pielii prin care se ,rmre.te or4inea pier4erii .i resta/ilirii 2ormelor 4e sen1a+ii c,tanate( Cercetrile experimentale a, sta/ilit ,rmtoarea or4ine a pier4erii sensi/ilit+ii- rece" cal4" 4,rere" tact iar la resta/ilire or4inea se in0ersea1( )( &eto4e speci2ice( Pentr, explorarea prag,l,i sen1orial 4e presi,ne se /? A/olirea total a sensi/ilit+ii prin sec+ionarea ner0,l,i" prin in=ectarea c, ,tili1ea1 alcool sa, no0ocain prin oprirea n este1iometre acest ca1 or4inea ,rmtoarele aparate- sa, este1iometre c,circ,la+iei 2ir 4e pr"sang,ine( ace tactile" magnetice" 4ispari+iei c, plci( Este1iometrele s,nt 4ispo1iti0e care permit exercitarea ,nei tactometre .i resta/ilirii 2ormelor speci2ice ale sensi/ilit+ii c,tanate se mo4i2ic 3n 2,nc+ie 4e sen1a+ii proce4e,l sta/ilit( 4e presi,ne 2oarte ,.oare c, a=,tor,l ,nei lamele sa, a ,n,i 2ir 4e pr aspr, 4e c? sa, $ec+ionarea .i 3nlt,rarea ,nor por+i,ni re4,se 4e piele sa, le1area lor pe cale cmil chimic( n 4e acest sensi/ilitatea tactil este care 4ispare( 4in coama cal(ca1 Este1iometr,l 4isp,ne 4e ,n prima ca4ran pe care se pre1int 0aloarea presi,nii exercitate 3n mg .i g( Tactometrele permit in0estigarea sensi/ilit+ii s,pra2e+ei interne a 4egetelor prin 4iscriminarea 2in a 4i2eren+elor 4e s,pra2a+ 3ntre 4o, plc,+e( Di2eren+a este regla/il .i s,/iect,l tre/,ie s relate1e moment,l 3n care resimte aceast 4i2eren+ sa, c6n4 aceasta 4ispare( Pentr, ms,rarea prag,l,i 4i2eren+ial al sen1a+iilor 4e presi,ne se 2olose.te este1iometr,l tip compas care 4isp,ne 4e 4o, 06r2,ri c, 4istan+ regla/il( Aplic6n4,5se pe s,pra2a+a pielii se poate i4enti2ica moment,l 3n care s,/iect,l relatea1 4o, sen1a+ii 4i2erite 4e atingere( 5 '< 5 Cop:right ; reglarea DEPARTA&ENT ID )<'' $en1a+iile c,tanate termice a, ,n rol a4aptati0 important 3n homeosta1iei organism,l,i( Ast2el ac+i,nea stim,lilor reci" 2rig,l" 4eclan.ea1 reac+ii 4e

conser0are a cl4,rii corp,l,i prin mani2estri 4e 0asoconstric+ie" piloerec+ie" trem,rat,l &ihai.i ANIEI Psihologie experimental intensi2icarea mi.crilor 4e 3ncl1ire( n schim/" ac+i,nea stim,lilor cal1i pro0oac 0aso4ilata+ie" 4eschi4erea porilor" 3ncetinirea ar4erilor" 4imin,are ritm,rilor motorii" transpira+ie" c,tarea ,nor loc,ri rcoroase( Varia/ile experimentale n st,4ierea .i 4eterminarea sen1a+iilor termice tre/,ie s se +in seama 4e implicarea 2actorilor a2ecti0i 4atorit 2apt,l,i c 2rig,l ca .i cl4,ra 4eclan.ea1 rapi4 stri 4e 4iscon2ort 3nso+ite 4e reac+ii a2ecti0e negati0e( De asemenea" tre/,ie s se +in seam 4e 2enomen,l 4e contrast care se mani2est 2oarte p,ternic la sen1a+iile termice( alt partic,laritate important a sen1a+iilor termice este n,mr,l .i 4istri/,+ia p,nctelor sensi/ile la rece care este m,lt mai mare 4ec6t al celor sensi/ile la cal4( Desig,r aceast 4i2eren+ exprim importan+a a4aptrii la 2rig( Apoi" o alt partic,laritate" este ritm,l .i amploarea a4aptrii la rece m,lt mai re4,s 4ec6t a4aptarea la cal4( n general a4aptarea la rece este 4i2icil .i lent( alt partic,laritate o constit,ie sla/a preci1ie a relatrilor s,/iect,l,i pri0itoare la 0alorile 4e temperat,r( amenii raportea1 3n mo4 o/i.n,it sen1a+ia 4e 2rig sa, 4e cal4" 4e con2ort termic" .i n, 0alorile 3n gra4e Celsi,s ale temperat,rii( Aceasta s,gerea1 c o 0aria/il 4e control important este antrenament,l" exerci+i,l( Tehnici" proce4ee" aparate Pentr, 4eterminarea sen1a+iilor termice s,nt 2olosite 4ispo1iti0e n,mite termoesti1iometre( Termoesti1iometr,l este ,n re1er0or pentr, ap la 4i2erite temperat,ri" permite reglarea temperat,rii lichi4,l,i iar aplicarea se 2ace pe p,ncte c, pict,ra( Un alt tip 4e termoesti1iometr, 2olose.te tot lichi4 3ncl1it sa, rcit 3n gra4e 0ariate 4ar se reali1ea1 o transmitere in4irect a temperat,rii c, a=,tor,l ,n,i ac este1iometr,( Acesta preia temperat,ra lichi4,l,i .i prin aplicarea pe s,pra2a+a pielii se poate e0al,a c, mai m,lt preci1ie ni0el,l 4e sensi/ilitate( Un alt proce4e, 4e in0estigare este prin ra4iere ,tili16n4 s,rse 4e cl4,r amplasate 3n apropierea 4i2eritelor 1one ale pielii( $5a constatat c exist 4i2eren+e semni2icati0e 3ntre stim,larea ra4iant .i cea 4e contact( Ast2el 3n stim,larea ra4iant" 4ac por+i,nile stim,late s,nt mici" sen1a+ia 4e cal4 este aproape insesi1a/il( Ja o s,pra2a+ mai mic 4e C cm) .i o ra4ia+ie termic mai p,ternic se pro4,ce sen1a+ia 4e 4,rere( n proce4e,l stim,lrii prin contact sen1a+ia 4e cal4 poate 2i pro0ocat stim,l6n4 chiar .i o s,pra2a+ mai mic 4e ' mm)( n ca1,l stim,lrii sim,ltane ra4iante a 4o, 1one se pro4,ce 2enomen,l 4e s,ma+ie- 4ac este o stim,lare sim,ltan prin contact e2ect,l este o s,ma+ie negati0 respecti0 cre.terea 0alorii prag,rilor c, ,na54o, ,nit+i 3n raport c, sit,a+ia 3n care 1onele a, 2ost stim,late s,ccesi0( $en1a+iile algice c,tantate $en1a+ia 4e 4,rere semnali1ea1 o agresi,ne mecanic" termic" chimic" electric as,pra teg,ment,l,i( Acest tip 4e sen1a+ii se ela/orea1 relati0 lent ast2el 3nc6t 3n stare 4e 0eghe tre/,ie s treac cca( o sec,n4 pentr, a 2i acti0at cortex,l( Pro/lema cea mai 4elicat 4in p,nct 4e 0e4ere ne,ro2i1iologic este aceea a speci2icit+ii acest,i tip 4e sen1a+ii( $5a cont,rat i4eea c 3n reali1area 5 '' 5 sen1a+iilor algice c,tanate cile Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' nespeci2ice a, ,n rol 2,n4amental .i s5a cont,rat mo4el,l celor trei sisteme 4e transmisie- 4o, sisteme

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Varia/ile experimentale $t,4i,l experimental al 4,rerii este 2oarte 4i2icil 4atorit implica+iilor 4e or4in a2ecti0 ast2el 3nc6t ni0el,l sensi/ilit+ii algice este extrem 4e 0ariat 4e la o persoan la alta .i la aceea.i persoan 3n sit,a+ii 4i2erite( $ocietatea mo4ern p,ne ,n accent 4eose/it" mai ales 3n ci0ili1a+ia occi4ental" pe 3n4eprtarea 4,rerii ca 2orm 4e 4o/6n4ire a sen1a+iei 4e /,nstare .i 4e 2ericire( Din acest moti0" cercetrile 2armaco4inamice pri0itoare la analge1ice s,nt 3ntr5o expansi,ne 4eose/it .i n,mr,l" 0arietatea analge1icelor cre.te exponen+ial( n ceea ce pri0e.te st,4iile experimentale 4e la/orator acestea s,nt orientate 3n special as,pra 4eterminrii prag,rilor sensi/ilit+ii algice prec,m .i as,pra 4inamicii sen1a+iilor 4e 4,rere( Varia/ilele 4epen4ente s,nt exprimate mai ales prin a4=ecti0e care 4escri, intensitatea sen1a+iei 4e 4,rere sa, prin e0i4en+ierea moment,l,i instalrii ,nei sen1a+ii 4e 4,rere( E0i4en+ierea 3n 0alori n,merice este practic imposi/il( Tot,.i" a06n4,5se 3n 0e4ere componenta a2ecti0" se poate e0al,a intensitatea 4,rerii" intensitatea sen1a+iilor algice pe o scal 4e intensit+i care poate ,tili1a trepte 4e la insesi1a/il la 2oarte p,ternic sa, prin solicitarea s,/iect,l,i s consemne1e pe o linie lipsit 4e gra4a+ii c, ,n p,nct 1ona 4e intensitate resim+it( Dac" s 1icem" segment,l 4e 4reapt are '< cm 0om p,tea transp,ne 3n 0alori n,merice intensitatea resim+it s,/iecti0 4e ctre participant( $e mai poate 2olosi .i scala JicWert 3n cinci trepte pentr, a e0i4en+ia ms,ra pre1en+ei ,nei an,mite sen1a+ii 4e 4,rere( Varia/ilele in4epen4ente s,nt 2oarte 4i2icil 4e controlat 4atorit registr,l,i extrem 4e limitat al sen1a+iilor 4e 4,rere( $tim,lii pot 2i mecanici" termici" chimici sa, electrici( Este important s se sta/ileasc c, preci1ie intensitatea" magnit,4inea" 0alorile acestor stim,li pentr, a a0ea ,n control as,pra 0aria/ilei 4epen4ente( Varia/ilele 4e control s,nt p,ternic implicate .i control,l acestora este esen+ial 4ac 4orim s a0em o ms,r c6t 4e c6t rig,roas a sen1a+iei 4e 4,rere( ntre 0aria/ilele 4e control amintim re1onan+a a2ecti0" starea a2ecti0" starea 4e sntate" partic,larit+ile me4i,l,i am/iant >con2ort,l termic? 4ar .i alte partic,larit+i ce +in 4e sex" 06rst" etnie" religie" tra4i+ii" o/icei,ri" c,t,me( Tehnici" proce4ee" aparate n la/oratoarele 4e psihologie experimental s5a, 2olosit aparate" n,mite algometre sa, algesimetre" c, a=,tor,l crora se reali1ea1 o cre.tere treptat a presi,nii p6n la o/+inerea sen1a+iei 4e 4,rere( A0anta=,l acest,i tip 4e aparate 3l constit,ie posi/ilitatea in0estigrii pe 1one p,ncti2orme cea ce permite ela/orarea ,nei hr+i a p,nctelor 4e 4,rere( Apar 3ns pro/leme 4e e0al,are s,/iecti0" 4rept ,rmare" se mai poate 2olosi ca in4icator o/iecti0 al instalrii 4,rerii ni0el,l 4e 4ilatare al p,pilei( Alte 0ariante 4e stim,lare algic pot 2olosi cle.ti care ci,pesc pielea sa, stim,lare electric( pro/lem ma=or 3n ceea ce pri0e.te sensi/ilitatea c,tanat 2ie ea tactil" termic sa, algic este harta p,nctelor 4e sensi/ilitate( Aceast hart n, este precis 4eterminat mai ales 3n ceea ce pri0e.te 4e sensi/ilitate algic( Apoi s5a 5 ')p,nctele 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' constatat c harta n, pare s 2ie sta/il 3n timp ceea ce 3nseamn c s5a, pro4,s erori 4e locali1are sa, 0aria+ii 3n mo4,l 4e aplicare al stim,lilor(

$en1a+iile ol2acti0e Prag,rile ol2acti0e &ihai ANIEI Prag,rile ol2acti0e 0aria1 3ntre ') gra4e 4e intensitate( Pentr, Psihologie experimental stim,lii p,ternici ol2ac+ia poate 2,nc+iona la parametri teoretici o/i.n,i+i( $chim/rile minore 3n molec,le pot mo4i2ica prag,rile( Aceste mo4i2icri re2lect 3n prim,l r6n4 alterarea sol,/ilit+ii( &eto4ele 4e e0al,are a prag,rilor n, re,.esc s msoare sol,/ilitatea .i selecti0itatea m,coasei na1ale( Din acest moti0" prag,rile ol2acti0e" s,nt in2l,en+ate at6t 4e ni0el,l sol,/ilit+ii c6t .i 4e n,mr,l receptorilor ol2acti0i excita+i( n ci,4a acestor 4i2ic,lt+i .i pro/leme se pare c 4intre toate 2ormele 4e sensi/ilitate chimic cea ol2acti0 pose4 ac,itatea cea mai 3nalt( Raport6n4,5ne la concentra+ia molec,lar" miros,l este 4e '< mii 4e ori mai sensi/il 4ec6t g,st,l" 3n schim/ sensi/ilitatea 4i2eren+ial n, este at6t 4e ri4icat( Valorile prag,rilor a/sol,te c,nosc o 0aria/ilitate larg .i 4i2ic,lt+i 4e ms,rare( n general 0aloare prag,l,i se 4etermin 3n 2,nc+ie 4e 4istan+a 3n cm 4intre s,/stan+a5s,rs .i nas( &rimea acestei 4istan+e 0aria1 4e la o s,/stan+ la alta( Valorile prag,l,i a/sol,t tin4 s creasc pe ms,ra trecerii timp,l,i 4e exp,nere( Cercetrile l,i $teri0er >'AKB?" 4,p $($( $te0ens >'ABA? a, artat 2apt,l c pe ms,ra trecerii timp,l,i 4e exp,nere prag,l se 0a ri4ica la ni0el,l a4aptrii concentra+iei s,/stan+ei stim,l( Exp,nerea la o concentra+ie a4apta/il 4at 0a 3ngre,na mai m,lt perceperea 0alorii concentra+iei sc1,te 4ec6t cea a concentra+iei cresc,te( n acest sens ol2ac+ia implic 01,l" g,st,l .i sim+,l tactil( Cercetrile 4e psiho2i1iologie ol2acti0 s,gerea1 c 4,rata 4e ac+i,ne a ,n,i stim,l a4apta/il are o in2l,en+ re4,s 2a+ 4e concentra+ia stim,l,l,i( n ceea ce pri0e.te prag,rile 4i2eren+iale 4i2ic,lt+ile 4e ms,rare s,nt .i mai mari( Ceea ce se .tie sig,r este 2apt,l c ni0el,l prag,rilor 4i2eren+iale 4epin4e 4e gra4,l 4e concentra+ie al s,/stan+ei ca .i 4e speci2icitatea s,/stan+ei( Pro/lematica prag,rilor ol2acti0e este in4isol,/il legat 4e i4enti2icarea miros,l,i( l2ac+ia este mo4alitatea sen1orial 3n s2era creia s,/ posi/ile 4iscriminri calitati0e 4e ni0el s,perior( Acest l,cr, reiese 4in capacitatea oamenilor 4e a aprecia o 0arietate 4e arome" par2,m,ri 2ine sa, chiar cele mai 2ine ,rme 4e miros( Aceste 4iscriminri calitati0e n, par s implice 3n mo4 necesar o an,mit a/ilitate 4e i4enti2icare a miros,rilor( Experimentele a, artat c persoane necali2icate pot transmite 3n me4ie patr, ,nit+i 4e in2orma+ie" a4ic pot i4enti2ica 'F miros,ri 2r eroare( n proces,l i4enti2icrii ,n rol important 3l are memoria implicat 3n e2ect,area ,nor asocia+ii 3ntre miros .i 4en,mirea sa, eticheta l,i( Exist o an,mit 4isparitate 3ntre 4iscriminare .i i4enti2icare 4atorit a/sen+ei ,nei asocia+ii 3ntre miros,l respecti0 .i 4en,mirea acest,ia sa, 4atorit incapacit+ii 4e a react,ali1a 4en,mirea 4in memorie( n0+area acestor asocia+ii este ,n proces care se reali1ea1 3n timp( Pentr, ,n nespecialist miros,l 4e lm6ie sa, 4e tran4a2ir .(a(m(4( 3i apar 4in p,nct 4e 0e4ere 2enomenologic imposi/il 4e anali1at( Reiese c miros,rile 4i2er 2oarte m,lt 4e g,st,ri care s,nt percep,te 3ntr5o manier analitic >srat5acr," 4,lce5amar?( I4enti2icarea miros,rilor a 4e0enit o tehnic ,til 3n s,rprin4erea 4i2eren+elor intergr,pale 3n ca4r,l proceselor 4e in2ormare ol2acti0 >e.antioane c, s,/stan+e o4ori2ice" par2,m,ri .(a(m(4( pre1ente 3n ,nele re0iste?( 5 '* 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' Experimentele a, artat c 2emeile o/+in re1,ltate m,lt mai /,ne 4ec6t /r/a+ii 3n ceea ce pri0e.te i4enti2icarea miros,rilor ,1,ale" incl,16n4,5le .i pe acelea care s,nt

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Timp,l 4e reac+ie 3n ol2ac+ie Valorile timp,l,i 4e reac+ie la stim,lii ol2acti0i s,nt ri4icate pornin4 4e la minim,m K<< ms pentr, aproape toate miros,rile" iar la concentra+ii sla/e se poate 4ep.i o sec,n4( Para4oxal" aceste 0alori 4ep.esc net inter0al,l 4e timp necesar pentr, transport,l molec,lelor 4e la ni0el,l nrilor spre m,coasa ol2acti0 .i apoi pentr, transmiterea mesa=elor ne,ronale la sistem,l lim/ic( &o4el,l explicati0 al acestei laten+e ri4icate pres,p,ne c ,n ne,ron 0a 2i excitat at,nci c6n4 concentra+ia critic a s,/stan+ei o4orante 4i2,1ea1 prin m,coas p6n 3n pro2,n1ime la ni0el,l 1onei receptoare" respecti0 la aproximati0 '< 9 C< fm( Cercetrile sistematice pe 0ariate s,/stan+e .i 3n Tehnici" proce4ee" aparat,r 4i2erite la/oratoare s,gerea1 2apt,l c ni0el,l s,nt sit,a+i receptorii4e In0estigarea experimental a ol2ac+iei esteme4i, 4i2icil la 4ecare reali1at iar la/oratoarele este 4e psihologie o/i.n,ite n, 4isp,n 4e aparat,ra speci2ic 3n acest 4omeni,( Al( Ro.ca GF fm( >'AC'? pre1int pe larg o serie 4e pro/e" aparate clasice 3n 4omeni, c,m ar 2i meto4a To,lo,se5 Pieron" ol2actometr,l !Maa4emaWer" ol2actometr,l Els/erg5JeM:( n la/oratoarele mo4erne mai ales cele legate 4e in4,stria par2,m,rilor sa, 3n acti0it+ile legate 4e com/aterea tra2ic,l,i c, narcotice se ,tili1ea1 proce4ee mai complexe c,m ar 2i camera ol2actori, sa, 4etectoare 4e pro4,se chimice n,mite osmo2ile >7nas,l arti2icial[?( De.i este at6t 4e 0eche" meto4a l,i To,lo,se .i Pieron" este accesi/il st,4en+ilor 3n la/oratoarele 4e psihologie experimental( Cei 4oi a,tori 3.i prop,nea, s msoare ac,itatea ol2acti0 3ntr5o atmos2er ino4or la o atmos2er 4e 'K gra4e c, a=,tor,l ,nor 2lacoane ermetic 3nchise con+in6n4 sol,+ii lichi4e 4e s,/stan+e o4ori2ice( Elacon,l este 4eschis >aten+ie 2lacoanele n, tre/,ie s 2ie pline? .i i se 4 s,/iect,l,i s 3l miroas timp 4e trei sec,n4e prin inspira+ie nat,ral" 2r e2ortP i se cere s 4en,measc miros,l .i 4ac n,5l poate 4etermina 0a sp,ne c p,r .i simpl, a mirosit ce0a( Elacon,l este agitat 3nainte .i se las 4est,pat c6te0a sec,n4e pentr, a permite emana+iilor ol2acti0e ac,m,late s se e0apore( Aplicarea se 2ace pentr, 2iecare nar separat( $e reali1ea1 *5G 3ncercri apoi se 2ace o pa,1 4e c6te0a min,te pentr, a se e0ita o/oseala ol2acti0( reg,l important este s se porneasc 4e la concentra+ii sla/e spre concentra+ii mai mari p6n ce s,/iect,l rec,noa.te miros,l( l2actometrele s,nt 4ispo1iti0e mai complexe care permit ,n control mai /,n al 0aria/ilelor mai ales cele care +in 4e temperat,ra s,/stan+ei5stim,l .i 4e concentra+ia acesteia( Camera ol2actori, permite cel mai /,n control experimental 3ntr,c6t s,/iect,l este 3n preala/il s,p,s 3m/ierii apoi 3m/rcat 3ntr5,n cost,m special care s n, permit eliminarea propriilor miros,ri este intro4,s 3ntr5o 3ncpere .i 3n aceast 3ncpere prime.te 3ntr5o manier 4o1at s,/stan+ele o4ori2ice printr5,n control 4eplin al ,mi4it+ii" temperat,rii .i concentra+iei( n ca1,l persoanelor care l,crea1 3n5 in4,stria cosmetic .i par2,merie exist 5 'G Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' proce4,ri speci2ice 4e antrenare" pregtire .i men+inere a capacit+ilor 4e i4enti2icare .i 4iscriminare ol2acti0(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

a 4i1ol0a .i 4e a recepta calit+ile chimice ale stim,lilor( Jim/a are ,n aspect poros 4at 4e cele patr, tip,ri 4e papile a2late pe s,pra2a+a ei( &,g,rii g,stati0i se gsesc la s,pra2a+a epitelial a celor patr, tip,ri 4e papile( &,g,r,l g,stati0 este o aglomerare 4e cel,le glo/,lare aran=ate sa, 4isp,se ca o 2elie 4intr5o portocal( Deschi1t,ra acestor cel,le care leag m,g,r,l g,stati0 4e lim/ este 4en,mit por g,stati0( Cele patr, g,st,ri 4e /a1 .i5a, 4o0e4it ,tilitatea pentr, 4escrierea experien+ei g,st,l,i .i pentr, organi1area 4atelor psiho2i1ice >prag,ri" contrast" a4aptare? .i pro/a/il c 0or contin,a s 4omine g,st,rile psiho2i1ice chiar 4ac 0a aprea ,n sistem mai ,til( Di2ic,lt+i 3n st,4i,l experimental al sen1a+iilor g,stati0e Ja 2el ca .i 3n ca1,l sensi/ilit+ii ol2acti0e exist o serie 4e 4i2ic,lt+i re1,ltate 4in 0aria/ilitatea 2actorilor care in2l,en+ea1 sensi/ilitatea g,stati0( n experimentele as,pra sensi/ilit+ii g,stati0e tre/,ie s +inem seama 4e ,rmtoarele partic,larit+iO stim,larea concomitent .i a altor receptori >termici" 4e presi,ne" tactili" algici .i 3n 4eose/i ol2acti0i? poate mo4i2ica sen1a+ia 4e g,stP O proce4ee .i meto4e 4e stim,lare .i 3nregistrare c, ,n coe2icient mai sc1,t 4e sig,ran+ .i c, 4i2ic,lt+i 4e control a 0aria/ilelor implicateP O a/sen+a ,nor criterii .i parametri rig,ros5o/iecti0i 4e estimare a sen1a+iilor g,stati0eP O existen+a ,nor criterii s,/iecti0e 4e e0al,are ce +in 4e strile psiho2i1iologice interne ale s,/iect,l,i prec,m .i 4e al+i 2actori s,/iecti0i aminti+i( Prag,rile a/sol,te 0aria1 3n 2,nc+ie 4e9 meto4a 4e a4ministrare a excitant,l,i" 9 cantitatea sol,+iei ,tili1ate" 9 mrimea s,pra2e+ei stim,late a lim/ii( Pentr, 4eterminarea prag,rilor este necesar ca stim,l,l s 2ie a4ministrat pe por+i,nea lim/ii care pre1int sensi/ilitatea cea mai ri4icat 2a+ 4e el( n acest ca1" 4atorit re4,cerii s,pra2e+ei 1onei stim,late" tre/,ie mrit concentra+ia sol,+iei( $e constat c 3ntre intensitatea sen1a+iei 4e g,st .i concentra+ia minim a s,/stan+ei stim,l este ,n raport in0ers propor+ional c, s,pra2a+a excitat" respecti0 c, n,mr,l 4e papile irigate( n ca1,l stim,lrii p,ncti2orme 0aloarea prag,l,i pentr, clor,ra 4e so4i, este <"'AS( n 'BBC $chrei/er >4,p P( Popesc,5Ne0ean, .i &( Dol," 'AC<? a ms,rat ,rmtoarele 0alori me4ii ale prag,rilor a/sol,te minimale- <"'S pentr, sol,+ia 4e 1ahr la temperat,ra 4e *<gCP <"<KS pentr, sol,+ia 4e NaClP <"<<)KS pentr, sol,+ia 4e aci4 citric .i <"<<<'S pentr, sol,+ia 4e chinin( Pentr, o/+inerea ,nor sen1a+ii g,stati0e optime care s 4etermine o 4ispo1i+ie a2ecti0 po1iti0 concentra+ia s,/stan+elor sapi4e n, tre/,ie s 4ep.easc an,mite limite( Ast2el" pentr, o sen1a+ie 4e 4,lce agrea/il concentra+ia maxim a sol,+iei 4e 1ahr tre/,ie s 2ie 4e )<S" cre.terea 4incolo 4e aceast limit n, 5 concentra+iei 'K 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT 3m/,nt+e.te sen1a+ia g,stati0 ci con4,ce la reac+ii op,seP pentr, sare ID )<'' concentra+ia optim maxim este 4e '<SP pentr, aci4 clorhi4ric 9 <")SP pentr, chinin 9 <"'S (

$en1a+iile g,stati0e D,st,l este ,n,l 4intre sim+,rile chimice ce se /a1ea1 pe capacitatea lim/ii 4e

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Prag,rile 4i2eren+iale s,nt .i mai 4i2icil 4e estimat iar 0alorile a, ,n caracter relati0( $e ,tili1ea1 mai 2rec0ent meto4a comparri s,ccesi0e 4ar iner+ia ri4icat a anali1ator,l,i g,stati0 2ace ca inter0alele s 2ie mari iar a4aptarea rapi4 con4,ce la risc,l trans2ormrii 3ntr5o pro/ 4e memorie g,stati0( C, toate acestea cercetrile experimentale a, imp,s c6te0a concl,1ii 0ali4eO prin trecerea 4e la sol,+ii sla/ concentrate la sol,+ii mai concentrate 0aloarea prag,l,i 4i2eren+ial sca4e( Aceasta implic 4rept reg,l 4e /a1 3n cercetarea sensi/ilit+ii g,stati0e 4i2eren+iale pstrarea strict a acestei or4iniP O concentra+iile me4ii 2a0ori1ea1 o/+inerea celor mai mici prag,ri 4i2eren+ialeP O concentra+iile 2oarte ri4icate con4,c la cre.terea prag,l,i 4i2eren+ial .i la sc4erea sensi/ilit+ii( A4aptarea la ni0el,l sensi/ilit+ii g,stati0e este 2oarte rapi4( $pre exempl," pentr, srat timp,l necesar a4aptrii este 4e 'G5'F sec(" pentr, amar GC5K< sec( $e imp,n ,rmtoarele partic,larit+i ale a4aptrii g,stati0ea4aptarea g,stati0 este propor+ional c, intensitatea sa, 2or+a 4e ac+i,ne a stim,l,l,iP 0ite1a a4aptrii 4i2er pentr, 2iecare 4intre cele patr, mo4alit+i 4e /a1 ale sensi/ilit+ii g,stati0e( Cea mai rapi4 a4aptare este la 4,lce .i apoi la sratP e2ect,l a4aptrii g,stati0e n, se generali1ea1 ast2el 3nc6t ni0el,l sensi/ilit+ii se pstrea1 pentr, alte categorii 4e stim,li sa, chiar cre.te prin contrast( $ensi/ili1area" contrast,l .i amestec,l s,nt 2oarte /ine relie2ate la ni0el,l sensi/ilit+ii g,stati0e( Ast2el" 4ac 0om 4etermina ini+ial concentra+ia liminal a s,/stan+ei5stim,l .i apoi 0om stim,la la inter0ale 4e aproximati0 )5* min,te 1onele receptoare coresp,n1toare 0om o/+ine o cre.tere a sensi/ilit+ii 2a+ 4e aceea.i s,/stan+ chiar 3n concentra+ii s,/liminale( Contrast,l apare ca e2ect al interac+i,nii a celor patr, gr,pe 4e receptori( $pre exempl," 4,p /a4i=onarea =,mt+ii st6ngi a lim/ii c, '"KS sol,+ie 4e aci4 acetic" sensi/ilitatea =,mt+ii 4repte cre.te 3n raport c, toate celelalte s,/stan+e g,stati0e( Un e2ect asemntor se 3nregistrea1 4ac se aplic pe =,mtatea st6ng o sol,+ie 4e )<S NaCl( $,/stan+ele 4,lci pro0oac o cre.tere a sensi/ilit+ii 2a+ 4e s,/stan+ele aci4e >A( Allen .i Vain/erg" #ronstein" 'AK< 3n &( Dol," 'ACB?( Amestec,l se o/+ine prin com/inarea a 4o, sa, mai m,lte s,/stan+e c, g,st p,r( Re1,ltat,l este o sen1a+ie g,stati0 complex ce 3nglo/ea1 caracteristicile proprii 2iecrei s,/stan+e com/inate( Pentr, ,n amestec optim concentra+ia s,/stan+ei tre/,ie s 2ie mai mic( Dac 4omin ,na 4intre s,/stan+e at,nci sen1a+ia 4e g,st 0a 2i 4ominat 4e C,rio1it+iL Al cincilea g,st- U&A&I >3n =apone1 74elicios[?( aceast s,/stan+( Tre/,ie s sp,nem c ,n amestec a/sol,t 3n s2era sen1a+iilor Ja /a1a acest,i g,st se a2l s,/stan+a n,mit aci4 aminat gl,tamat" i4enti2icat g,stati0e 3nc 3n 'A<A 4e cercettor,l =apone1 H( IWe4a( Cercetri recente a, 4emonstrat este imposi/il 4e reali1at( existen+a 5 'F 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

,nor receptori speciali1a+i pentr, s,/stan+ele gl,tamate( &a=oritatea cercettorilor n, 3l accept ca g,st 3n sine ci 4oar 2apt,l c s,/stan+ele gl,tamate stim,lea1 celelalte g,st,ri 2,n4amentale pro0oc6n4 ,n g,st partic,lar c,m este cel al- crnii" /r6n1ei" pe.tel,i" ci,percilor( 4i2ic,ltate ma=or 3n acceptarea acest,i g,st pro0ine 4in moti0e 4e or4in socio5 c,lt,ral( amenii s,nt o/i.n,i+i c, ,n an,me set 4e repre1entri asociate c, Tehnici" proce4ee" aparat,r 4en,mirea Proce4e,l 4eg,strii celor '( patr, g,st,ri primare( este cel mai simpl, .i ,.or 4e reali1at .i 4e ctre st,4en+i 3n la/orator( $,/iect,l 3n preala/il .i 4,p 2iecare il,strare 3.i 0a clti g,ra c, ap 4istilat la *BgC" 2c6n4,5se o pa,1 4e cca( ,n min,t 3ntre 4eg,stri( I se 0a 4a s,/iect,l,i s soar/ o cantitate mic 4e sol,+ie care >Aten+ieR N, se 3nghite?( $,/iect,l este solicitat s i4enti2ice" s 4iscrimine1e" s 4en,measc s,/stan+a 4eg,stat sa, s 4escrie an,mite calit+i ale acesteia( )( Proce4e,l stim,lrii p,ncti2orme" meto4a To,l,se5Vaschi4e( $e ,tili1ea1 F< 4e 2lacoane pre01,te c, pipet .i se aplic c, pict,ra pe ariile g,stati0e ale lim/ii( pro/lem 3n acest gen 4e in0estiga+ii este cantitatea 4e lichi4 care irig papilele g,stati0e 3ntr,c6t pict,ra con+ine o cantitate ,neori prea mare 4e s,/stan+ sapi4( Din acest moti0 se pre2er ,tili1area ,nei mici pens,le 3m/i/at c, sol,+ia respecti0( E0i4ent 2iecare 2lacon tre/,ie s 4isp,n 4e propria pens,l( preca,+i,ne important a 2ost amintit ce0a mai s,s .i an,me explorarea ascen4ent pornin4 4e la stim,lii c, o concentra+ie 2oarte sc1,t 3ntr,c6t 3nceperea c, stim,li s,praliminali pro4,ce e2ecte 4e mascare sa, 4enat,rare( alt preca,+i,nea este examinarea la cca( $en1a+iile a,4iti0e Do,n ore 4,p mas( Ast2el 3nc6t a s 4isp,nema,4iti0e 4e ,n ni0el mais ri4icat al sensi/ilit+ii a/or4area experimental sen1a+iilor tre/,ie se porneasc 4e la g,stati0e( partic,larit+ile stim,lilor ac,stici- 2rec0en+a" amplit,4inea .i 2orma( Cercetrile 4e *( Aplicatoare $,nt aparate mairela+ia complexe care permit reglarea psiho2i1ic a,4iti0 g,stati0e( sa, psihoac,stic st,4ia1 4intre stim,lii 2i1ici >s,netele? .i temperat,rii s,/stan+ei prec,m .i i4enti2icarea temperat,rii la s,pra2a+a lim/ii( reac+iile s,/iect,l,i la ace.ti stim,li( n cercetarea psihoac,stic s5a, imp,s trei meto4e4iscriminarea" egali1area .i gra4area sen1orial( Discriminarea permite ms,rarea celor mai mici 4i2eren+e 3ntre 4o, s,nete care pot 2i 4istinse c, certit,4ine( $,/iect,l tre/,ie 4oar s 2ie capa/il s 4isting 3n mo4 cert ,n 1gomot 4e cellalt( n mo4 o/i.n,it stim,lii 4i2er 4,p o sing,r 4imensi,ne 2i1ic c,m ar 2i 4e exempl, 4i2eren+a 4e intensitate 3ntre 4o, semnale sin,soi4ale 4e aceea.i 2rec0en+( Ast2el" se poate re4,ce intensitatea ,n,i s,net ,nic pentr, a sta/ili 4ac poate 2i 4etectat 3n pre1en+a alt,i s,net( Acesta este ,n experiment 4e 4etectare( Egali1area este 2olosit pentr, a sta/ili ce se 3nt6mpl at,nci c6n4 4oi stim,li s,nt egali 3n ceea ce pri0e.te perceperea s,/iecti0 chiar 4ac 3n mo4 clar s,nt inegali 4in p,nct 4e 0e4ere al ,nei alte 4imensi,ni s,/iecti0e( $,netele 4i2erite ca spectr, 2i1ic s,nt 3n general ,.or 4e 4istins .i tre/,ie s instr,im s,/iect,l s egali1e1e o 4imensi,ne 5 'C 5 c,m Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ar 2i intensitatea a 4o, s,nete 3n timp ce ignor 2rec0en+a lor( Ni0elele 4e intensitate

egal a s,netelor ne arat mo4,l 3n care 2rec0en+e sin,soi4ale 4i2erite tre/,ie s 2ie mo4i2icate pentr, a le recep+iona la acela.i ni0el 4e intensitate( &ihai ANIEI Dra4area sen1orial permite mo4i2icarea raport,rilor 4e intensitate Psihologie experimental .i 2rec0en+ ale s,net,l,i 3n con4i+iile 3n care ,n s,/iect antrenat re,.e.te s opere1e 4istinct c, cei 4oi in4icatori( $te0ens >'ACK? a 3ncercat pentr, prima 4at aplicarea acestei meto4e 3ntr5o 0arietate 4e con4i+ii .i mo4alit+i sen1oriale( $e poate cere s,/iect,l,i s o2ere estimri pentr, orice 4imensi,ne imagina/il a stim,lilor( De1a0anta=,l este c tre/,ie s se asig,re ,n consens 3ntre o/ser0atori 3n ceea ce pri0e.te 4imensi,nile e0al,ate 3ntr,c6t 4i2eren+ele in4i0i4,ale intro4,c s,rse ne4orite 4e 0aria+ie( Prag,rile sen1a+iilor a,4iti0e Pro/lema prag,rilor sen1oriale 3n s2era sensi/ilit+ii ac,stice tre/,ie s 2ie st,4iat 3n raport c, cele 4o, partic,larit+i 2,n4amentale ale stim,lilor sonori .i an,me2rec0en+a .i intensitatea( De asemenea" n, pot 2i ignorate raport,rile 4intre 2rec0en+ .i intensitate 3n st,4i,l prag,rilor ac,stice( n aceste con4i+ii &( Dol, >'ACB? 2ace 4i2eren+a 3ntre sensi/ilitatea a,4iti0 s,/ 2orma ei a/sol,t .i 4i2eren+ial care se raportea1 la 2rec0en+ .i prag,rile a,4iti0e a/sol,te .i 4i2eren+iale care se raportea1 la intensitate( $ensi/ilitatea a/sol,t repre1int capacitatea 4e a aprecia corect" prin interme4i,l sen1a+iei 4e 3nl+ime" 2rec0en+a s,net,l,i sa, 4e a i4enti2ica 4,p 3nl+ime ,n s,net i1olat( Registr,l sensi/ilit+ii este c,prins 3ntre )< .i )<(<<< I1( n st,4i,l experimental al sensi/ilit+ii a,4iti0e se imp,n ,rmtoarele 0aria/ile- 06rsta" starea 2,nc+ional a anali1ator,l,i" speci2ic,l organi1rii str,ct,rale a anali1ator,l,i .i exerci+i,l( Cercetrile a, 4emonstrat 2apt,l c ni0el,l sensi/ilit+ii a/sol,te cre.te 4e la na.tere p6n spre 06rsta 4e 'B ani" c6n4 atinge 0aloarea maximP se men+ine relati0 constant p6n la *<5*K ani 4,p care se constat o c,r/ 4escen4ent tot mai accent,at o 4at c, 3naintarea 3n 06rst( Prag,l sensi/ilit+ii a/sol,te a,4iti0e se exprim .i prin capacitatea oamenilor 4e a 4escomp,ne 3n plan s,/iecti0 ,n s,net complex 3n elementele sale componente .i 4e a e0al,a 3nl+imea" 2rec0en+a 2iecrei componente 3n parte( Aceast capacitate exprim 3n 2apt o aptit,4ine 3nnsc,t care prin exerci+i, .i antrenament poate atinge ,n ni0el ri4icat 4e per2orman+ la m,1icieni( $ensi/ilitatea 4i2eren+ial e0al,at a.a c,m am artat mai s,s 3n /a1a meto4ei 4iscriminrii repre1int capacitatea s,/iect,l,i 4e a 4istinge s,/ aspect,l 2rec0en+ei 4o, sa, mai m,lte s,nete 4e aceea.i intensitate( Valoarea prag,rilor sensi/ilit+ii 4i2eren+iale este sit,at 3ntre ) .i '* I1( Ja ,nele persoane se constat 2enomen,l 4e s,r4itate 2a+ 4e 3nl+ime" mani2estat prin incapacitatea 4e a sesi1a" s,/ aspect,l 3nl+imii" 4o, s,nete 4isp,se la o 4istan+ 2oarte mare pe scala 4e 2rec0en+e >peste '<< I1(? $ensi/ilitatea 4i2eren+ial o2er oamenilor posi/ilitatea 4e a reali1a o or4onare 3n sens ascen4ent sa, 4escen4ent a s,netelor 4,p 3nl+ime .i ela/orarea ,nor etaloane interne 4e comparare5e0al,are a str,ct,rilor 5 'B 5 melo4ice( Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' n experimentele care 0i1ea1 st,4i,l sensi/ilit+ii a/sol,te .i 4i2eren+iale tre/,ie s se +in seama .i 4e ni0el,l amplit,4inii ,n4ei sonore 3ntr,c6t este ne0oie 4e o intensitate optim( n experimentele care 0i1ea1 st,4i,l 4es2.,rrii 2rec0en+elor 3n

Prag,rile a/sol,te Prag,rile sen1a+iilor a,4iti0e se raportea1 la in4icator,l 4e intensitate sa, &ihaiamplit,4ine( ANIEI Psihologie experimental Prag,l a/sol,t 4e2ine.te energia sa, intensitatea necesar 4etectrii ,n,i semnal 3n a/sen+a altor s,nete( Primele cercetri a, a0,t loc 3n 'A** 3n Ja/oratoarele #ell Telephon .i a, 2ost reali1ate 4e ctre $i0ian .i Vhite >4,p D( Dreen" 'ABA?( Cei 4oi a,tori a, l,at 3n consi4erare .i prag,l a/sol,t ms,rat c, c.tile pe ,reche( &s,rarea prag,l,i intensit+ii tre/,ie s +in seama .i 4e ni0el,l 2rec0en+elor( $e constat 4i2eren+e semni2icati0e 3n ms,rarea prag,l,i a/sol,t 3n con4i+iile ,nei 3ncperi 2r eco, .i c, c.tile pe ,reche( Cea mai simpl explica+ie pentr, aceast 4i2eren+ este c acoperin4 ,rechea c, casca se poate intro4,ce ,n 1gomot cam,2lat ceea ce 2ace ca s,net,l sin,soi4al s 2ie a,1it mai tare( Alte explica+ii amintesc 4espre 2l,ct,a+iile 4e tensi,ne care apar 4in contact,l 4intre cap .i casc" 2l,ct,a+ii in4,se 4e p,ls,l car4iac( Este 0or/a 4espre ,n a.a n,mit 1gomot 2i1iologic( Re1,lt c prin acoperirea ,rechii c, casca se pro4,ce ,n 1gomot 4e o 2rec0en+ sc1,t 4ar care are o intensitate s,2icient 4e ri4icat pentr, a cre.te ni0el,l prag,l,i a/sol,t la aceste 2rec0en+e sc1,te 4e s,/ '<<< I1( D,p c,m s,s+ine Da0i4 Dreen >'ABA? pentr, re1ol0area acestor 4iscrepan+e este ne0oie 4e ,n e.antion mare 4e ms,rtori pe s,/iec+i tineri c, ,n a,1 /,n 3n 0e4erea sta/ilirii prag,l,i minimal ac,stic la ni0el,l ,nei pop,la+ii( Acest gen 4e st,4ii a, 2ost reali1ate 3n $(U(A( c6t .i 3n alte +ri iar 3n 'AF* rgani1a+ia Interna+ional 4e $tan4ar4e a a4optat o recoman4are pentr, ni0elele 4e a,1 normal( Cercetri ,lterioare a, relie2at" 3n contin,are" 4i2eren+e 4ar" tot,.i" s,nt 4i2eren+e minore ce +in 4e sensi/ilitatea meto4elor .i aparatelor 2olosite( Prag,l a/sol,t in2erior repre1int intensitatea minim a ton,l,i stan4ar4" c, 2rec0en+a 4e '<<< I1" necesar pentr, a pro0oca o sen1a+ie 4e trie a/ia sesi1a/il( Raportat la scala 4eci/elic" prag,l a/sol,t minimal este < 4#( $e constat cre.teri ale 0alorilor acest,i prag la hipoac,1ici" la persoanele 3n06rst .i 3n con4i+ii 4e o/oseal a,4iti0( Prag,l a/sol,t s,perior repre1int intensitatea maxim a s,net,l,i l,at la 2rec0en+a stan4ar4 4e '<< I1" intensitate care contin, s pro0oace o sen1a+ie 4e trie speci2ic( Valoarea me4ie a prag,l,i a/sol,t s,perior este 4e 'G< 4#( Intensitatea optim me4ie pentr, a,4i/ilitatea ,man este 4e F< 4#( Prag,l 4i2eren+ial al intensit+ii repre1int cea mai mic mo4i2icare 4e intensitate a4,gat la intensitatea ini+ial a s,net,l,i .i care permite o 4etectare sesi1a/il 4e ctre ' s,/iect( Valoarea prag,l,i 4i2eren+ial este 4e4ar acest raport 3.i men+ine 0ala/ilitatea '< 4oar pentr, 0alori me4ii 4e intensitate( Ja s,nete 4e intensitate sla/ sa, p,ternic apar 2enomene 4e ira4iere a excita+iei care con4,c la mo4i2icri ale 0alorii prag,l,i 4i2eren+ial 4,p o 2,nc+ie exponen+ial 4escris 4e ctre $te0ens >'ACK?( ' se pstrea1 constant pe o pla=Cercetri recente a, 4emonstrat c raport,l 4e5 'A 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' '< 3ntins 4e 2rec0en+ c,prins 3ntre )<<5B<<< I1( Acest consens pri0itor la ec,a+ia l,i Ve/er n, se men+ine at,nci c6n4 se 4isc,t 4espre 0aloarea exact a prag,l,i

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

con4i+iile ,nei 0alori stan4ar4 4e '<<< I1 a 2rec0en+ei( &o4i2icri ale 0alorilor 2rec0en+ei in4,c mo4i2icri 3n s2era prag,rilor intensit+ii ast2el 3n 1onele 2rec0en+elor =oase .i 3nalte tria s,/iecti0 a s,net,l,i cre.te mai repe4e 4ec6t 3n 1ona 2rec0en+elor me4ii( Concl,1ia psihologic a acest,i 2enomen este c s,netele p,ternice =oase sa, 3nalte s,nt mai gre, tolera/ile 4ec6t cele c, 2rec0en+ me4ie( alt o/ser0a+ie legat 4e tehnicile 4e ms,rare a prag,l,i intensit+ii s,net,l,i este aceea c sen1a+ia 4e trie a s,net,l,i n, constit,ie o repro4,cere 2i4el a intensit+ii o/iecti0e a s,net,l,i ci ,n mo4el aproximati0 al ei( N, 0om p,tea sp,ne c, preci1ie c s,net,l A este 4e 4o, ori mai p,ternic sa, mai sla/ 4ec6t s,net,l #( Pentr, c" 3n realitate" 4ac 0om re4,ce intensitatea o/iecti0 a ,n,i s,net 4e la '<< la B< 4# s,/iect,l 0a relata o 4imin,are a intensit+ii percep,te 4e peste 4o, ori( Determinarea sensi/ilit+ii .i prag,rilor intensit+ii ac,stice este in2l,en+at 4e a,1,l mona,ral sa, /ina,ral( Desig,r" 0alorile prag,rilor 4eterminate /ina,ral s,nt mai mici 4ec6t cele 4eterminate mona,ral( Re1,lt c ni0el,l sensi/ilit+ii /ina,rale este mai mare 4ec6t cel al sensi/ilit+ii mona,rale( Acest 2enomen se explic prin e2ect,l 4e toni2iere .i compensare 2,nc+ional reciproc reali1at 3n ca4r,l interac+i,nii 4intre componentele pereche ale anali1ator,l,i( Dac ,n stim,l ac+ionea1 ,n timp mai 3n4el,ngat >peste *< 4e min,te? se constat c aparat,l receptor 4in cele 4o, ,rechi intr 3ntr5,n regim 4e 2,nc+ionare prin rota+ie care permite men+inerea la ,n ni0el optim al sensi/ilit+ii pe o 4,rat mai l,ng 4e timp( ,ltim preci1are" 3n ceea ce pri0e.te raport,rile 4intre 2rec0en+ .i intensitate 3n proces,l recep+iei s,netelor" re1,lt 4in cercetrile l,i Ne22 .i Diaman4 >'AKB?" &( Dol, Varia/ile experimentale practic 4e a 4isocia 2rec0en+a 4e intensitate poate >'AFF" 'ACB?( Imposi/ilitatea Varia/ilele 4epen4ente tre/,ie s p,n 3n e0i4en+ comportament,l 4e rsp,ns con4,ce al 3n 0e4ere 4iscriminarea" i4enti2icarea semnal,l,i sonor( 0alori la s,/iect,l,i( ,rmtoareleA0em mani2estrisit,a+ii 3n care perceperea 3nl+imii 3nregistrea1 &o4alit+ile maxime iar 4iscriminarea intensit+ii se a2l la ni0el sc1,t sa, sit,a+ia 3n care 4e ms,rare pot 2i- apsarea pe ,n o optim cheie semnali16n4 pe aceast cale 4iscriminarea triei se reali1ea1 la /,ton" ,n ni0el iar 4iscriminarea 3nl+imii este mai moment,l sla/( $e pare c" 3n timp ce" estimarea 3nl+imii se s,/or4onea1 legilor 4istri/,+iei 3n care s,/iect,l receptea1 s,net,l respecti0( o pot constit,i normale 4,p o c,r/ ga,ssian" e0al,area trieialt sa,mo4alitate a intensit+ii se s,p,ne legilor rsp,ns,rile 0er/ale 4e tip,l DA sa, NU" care s,gerea1 pre1en+a sa, a/sen+a 4istri/,+iei 4imo4ale( Re1,lt c 4i2eren+ierea .i i4enti2icarea s,netelor se reali1ea1 stim,l,l,i( alternati0 .i s,ccesi0" c6n4 3nl+imea" c6n4 tria( Timp,l 4e reac+ie este ,n in4icator al ac,it+ii a,4iti0e .i al ms,rrii prag,l,i a,4iti0 ceea ce pres,p,ne laten+a 3ntre pre1entarea stim,l,l,i .i reac+ia s,/iect,l,i( &s,rtorile mecanice sa, semnalarea pe cale 0er/al s,nt 4est,l 4e imprecise .i 4in acest moti0 4e 2iecare 4at c6n4 este posi/il s,nt pre2erate ms,rtori electronice .i electro2i1iologice( Varia/ilele in4epen4ente s,nt constit,ite 3n principal 4in partic,larit+ile ,n4ei sonore- 2rec0en+a" intensitatea" 2orma" 4,rata 4e exp,nere" inter0al,l 4intre stim,li" 0aloarea 4e semni2ica+ie a stim,lilor" nat,ra stim,lilor >1gomote" s,nete melo4ice" c,0inte?( 5 )< 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Varia/ilele 4e control +in mai ales 4e 0aloarea 4e semnali1are a s,netelor pentr, om( J,mea s,netelor pre1int o importan+ excep+ional 4e mare mai ales 3n con4i+iile 3n care in2orma+ia 0i1,al este 4e2icitar( Din acest moti0 cercetrile experimentale as,pra sensi/ilit+ii a,4iti0e tre/,ie s +in seama 4e e2ectele 3n plan s,/iecti0 ale s,netelor( Ast2el cercetrile reali1ate 3ntr5,n me4i, total i1olat 2onic reali1ea1 ,n /,n control al altor 0aria/ile 4ar" 3n schim/" in4,c s,/iect,l,i o stare anxioas gre, 4e stp6nit( Pe acest 2,n4al" 4ac se a4a,g .i a/sen+a eco,l,i asociat c, o hipersensi/ili1are 3n raport c, s,netele emise 4e propri,l organism >p,ls" respira+ie? p,tem aprecia c se 4e10olt reac+ii s,/iecti0e ce pre1int implica+ii ma=ore as,pra comportament,l,i 4e rsp,ns al s,/iect,l,i( Din acest moti0 se imp,n ms,ri speciale 4e pregtire a s,/iec+ilor Tehnici" proce4ee" aparate 3nainte 4e Diapa1on,l constit,ie ,n 4ispo1iti0 la 3n4em6n" ,.or 4e mane0rat 3n 3nceperea experiment,l,i propri,51is( experimentele 4e la/orator( Desig,r c ni0el,l 4e preci1ie este mai sc1,t se ,tili1ea1 set,ri 4e 4iapa1oane constr,ite ast2el 3nc6t s emit s,nete 4e o an,mit 2rec0en+( Tehnica examinrii pres,p,ne prin4erea capetelor 4iapa1on,l,i c, 4o, 4egete .i eli/erarea lor /r,sc" 3n apropierea ,rechii s,/iect,l,i( $,/iect,l a06n4 la 3n4em6n ,n cronometr, tre/,ie s 3l porneasc 3n moment,l 3n care 3ncepe s a,4 s,net,l .i s 3l opreasc 3n moment,l 3n care n, mai a,4e s,net,l( Pe aceast cale se poate e0al,a registr,l ac,it+ii sen1oriale ac,stice pentr, 0ariate l,ngimi 4e ,n4 ale s,netelor( Desig,r" c, c6t timp,l 4e a,4i+ie este mai l,ng c, at6t ac,itatea a,4iti0 este mai /,n( $e reali1ea1 examinrile la 2iecare ,reche 3n parte" iar 3n timp ce se examinea1 c, o ,reche" cealalt 0a tre/,i s 2ie acoperit sa, ast,pat c, ,n 4op 4e cear( $e reali1ea1 mai m,lte 3ncercri .i apoi se 2ace o me4ie a acestora( serie 4e alte aparate clasice 3n la/oratoarele 4e psihologie experimental s,nt pre1entate 3n Al( Ro.ca >'AC'?( Denerator,l 4e s,nete este ,n 4ispo1iti0 electronic ,tili1at 3n 0e4erea st,4i,l,i prag,rilor 2rec0en+ei .i intensit+ii( A0anta=,l acest,i aparat este 2apt,l c permite o mo4,lare a registr,l,i 4e 2rec0en+e .i intensit+i 3ntr5,n spectr, 2oarte larg( De asemenea" ,n alt a0anta= 3l constit,ie 2apt,l c s,/iect,l poate 2i instr,it s reali1e1e sing,r mo4,larea an,mitor caracteristici 3n 0e4erea o/+inerii ,nor in4ica+ii mai 2ine pri0itoare la res,rsele receptor,l,i a,4iti0( A,4iometr,l este ,n aparat ,tili1at at6t 3n la/oratoarele 4e 2onoa,4iologie 3n scop clinic 9 pentr, 4eterminarea t,l/,rrilor a,4iti0e 9" c6t .i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimental 9 pentr, 4eterminarea caracteristicilor ac,it+ii a,4iti0e( con4i+ie important este asig,rarea ,n,i me4i, i1olat 2onic" 4e 4orit camere i1olate 2onic( $emnalele sonore pot 2i transmise pe cale aerian 4in s,rse amplasate 3n 4i2erite po1i+ii 2a+ 4e asc,lttor" 2ie prin interme4i,l c.tilor( Rsp,ns,l este 4at 4e ctre s,/iect 2ie pe cale 0er/al 9 la ,n micro2on" 2ie prin apsarea pe ,n /,ton 4e rsp,ns( A,4iometrele mo4erne testea1 capacitatea aparat,l,i a,4iti0 .i prin prel,area 0i/ra+iilor ce se transmit pe cale osoas( A,4iometrele permit e0i4en+ierea re1,ltatelor prin interme4i,l a,4iogramelor care pre1int" 3ntr5o manier 5 )' 5 gra2ic" per2orman+ele a,4iti0e at6t Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' mona,ral c6t .i /ina,ral(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

$en1a+iile 0i1,alePrag,rile 0i1,ale Prag,l minim a/sol,t al sensi/ilit+ii 0i1,ale a 2ost ms,rat pentr, prima 4at c, o mare ac,rate+e 4e ctre Iecht" $chaler .i Pirenne 3n 'AG) >4,p #artlett" 'AFFP I( Cio2," 'ACB?( Cei trei a,tori a, proce4at 3n mo4,l ,rmtor- se asig,r s,/iect,l,i 3n me4ie *< ' min 4e a4aptare la 3nt,neric" apoi se proiectea1 timp 4es ,n 2lash c, l,ngimea 4e '<<< ,n4 4e K'< fm pe o arie retinal restr6ns la '<T" 4iametr,l sit,at la )<g 4e ax,l ori1ontal 3n partea temporal( Cantitatea minim 4e ,nit+i energetice care a pro0ocat ,n rsp,ns sen1orial a 2ost 4e *"BA x '<5') ergi( Valoarea prag,l,i minim pentr, 2o0eea central se poate 4etermina la o l,ngime 4e ,n4 4e KF< fm" iar pentr, 1ona peri2eric a retinei la K<< fm( Partea peri2eric a retinei are o sensi/ilitate mai cresc,t la l,min ceea ce 3nseamn c 0e4erea 2otopic >4i,rn? reali1at c, a=,tor,l cel,lelor c, corn,ri are o sensi/ilitate mai sc1,t la intensitatea l,minii( D,p c,m sp,nea 2i1ician,l Arago 7pentr, a percepe ,n o/iect 2oarte sla/ l,minat a2lat 3n apropierea prag,l,i minim tre/,ie s n,5l pri0e.ti[ 4eci s n, 2ie 2ixat 0i1,al" s n, 2ie proiectat pe 2o0ee( Re1,lt c cel,lele c, /astona.e s,nt m,lt mai sensi/ile la l,min .i c retina are o sensi/ilitate maxim la l,min 3n con4i+ii 4e o/sc,ritate sa, 3nt,neric( Determinarea prag,l,i minimal a/sol,t este 4epen4ent 4e mrimea s,pra2e+ei receptorilor excita+i" 4e regi,nea retinei excitat" 4e 4,rata stim,lrilor .i a pa,1elor 4intre acestea( &eto4a mai s,s pre1entat este ,na c, caracter electro2i1iologic .i implic aparat,r .i proce4ee 4e l,cr, complicate( n ca/inetele 4e o2talmologie prec,m .i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimental expresia prag,l,i minimal este ac,itatea 0i1,al e0al,at c, a=,tor,l ta/lo,l,i octometric( Ta/lo,l octometric pre1int ,n .ir 4e r6n4,ri 4e litere" ci2re" semne sa, imagini 4i2erite ca mrime 4e la aproximati0 A< mm la K mm( Pe ta/lo, 3n mo4 o/i.n,it este speci2icat 4istan+a 4e la care s,/iect,l tre/,ie .i poate s rec,noasc semnele pentr, 2iecare r6n4( $,/iect,l tre/,ie s citeasc literele sa, s 4escrie semnele pe care i le arat examinator,l( $e co/oar pe 2iecare r6n4 p6n c6n4 s,/iect,l n, mai re,.e.te s i4enti2ice semn,l sa, literele respecti0e( De exempl," o persoan care este amplasat la o 4istan+ 2ix 4e K m 0e4e 4oar literele care 3n mo4 normal s,nt 01,te 4e la )< m pre1int 4K ' ,rmtoarea ac,itate 0i1,al- V a aa a <")K ( Examinarea tre/,ie s ai/ loc 3n D )< G con4i+ii 4e 3nt,neric 4ar c, ta/lo,l octometric /ine il,minat( $e examinea1 2iecare ochi separat .i am6n4oi 3mpre,n( Prag,l 4i2eren+ial Determinarea prag,l,i 4i2eren+ial 0i1,al pres,p,ne 2actori .i 4i2ic,lt+i mai n,meroase ast2el tre/,ie s se +in seam 4e9 ni0el,l il,minrii ochi,l,i 3n moment,l anteriorP 9 tehnica ,tili1atP 9 2orma c6mp,l,i 0i1,alP 5 )) 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 9 ac,itatea 2ocar,l,i pe retinP 9 pre4ispo1i+iile in4i0i4,aleP 9 4ispo1i+ia 4e momentP

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

9 ni0el,l aten+ieiP 9 atit,4inea 2a+ 4e sarcinP 9 set,l pregtitor( To+i ace.ti 2actori se instit,ie 3n 0aria/ile 4e control implicate 3n 4eterminarea prag,l,i 4i2eren+ial( &eto4a cea mai 2rec0ent ,tili1at 3n 4eterminarea prag,l,i 4i2eren+ial al sensi/ilit+ii 0i1,ale este cea a erorii me4ii( Valorile statistice con2irm constanta l,i ' Eechner .i ni0el,l ,nanim acceptat al prag,l,i 4i2eren+ial 0i1,al este 4e( $e imp,ne '<< preci1area c n, exist cre.teri constante ale 0alorii intensit+ii care s repre1inte 3n acela.i timp .i mrimi s,/iecti0e constante( Din acest moti0" la o intensitate l,minoas extrem" orice a4aos n, mai 3nseamn 4in p,nct 4e 0e4ere s,/iecti0 nimic 3ntr,c6t s,/iect,l este 7or/it[ par+ial sa, total( Prag,l temporal al ac,it+ii 0i1,ale sa, 2rec0en+a critic 4e 2,1i,ne >ECE? Termen,l .i meto4a a, 2ost prop,se 4e ctre 2i1iolog,l Allen 3n 'A)F( n ca1,l 3n care o s,rs sta+ionar 4e l,min pro4,ce licriri s,ccesi0e" at,nci c6n4 inter0al,l 4intre 4o, licriri s,ccesi0e este 4e o sec,n4 s,/iect,l 0a percepe n,mai o serie 4e licriri 4ar 4ac inter0al,l 4intre 4o, licriri s,ccesi0e este re4,s treptat" la ,n moment 4at" s,/iect,l n, mai sesi1ea1 inter0alele .i 0a relata existen+a ,nei l,mini contin,e( J,ngimea inter0al,l,i 4intre licririle s,ccesi0e la care s,/iect,l raportea1 perceperea ,nei l,mini contin,i este n,mit 2rec0en+ critic 4e 2,1i,ne( In4icator,l ECE 4esemnea1 2rec0en+a licririlor perio4ice pe ,nitatea 4e timp 4at( C, c6t este mai mare 2rec0en+a licririlor c, at6t este mai mic inter0al,l 4intre licririle s,ccesi0e( Determinarea ECE se reali1ea1 3n 4o, sens,ri ascen4ent .i 4escen4ent pentr, a s,rprin4e mai /ine capacitatea 4e 2,1i,ne a imaginilor pe retin( n sens ascen4ent 4eterminarea se reali1ea1 pornin4 4e la o amplit,4ine mare .i 2rec0en+ sc1,t care treptat se mo4i2ic prin sc4erea amplit,4inii .i cre.terea 2rec0en+ei licririlor >cNs sa, I1? p6n 3n moment,l 3n care s,/iect,l relatea1 2apt,l c 0e4e o l,min contin,( n sens 4escen4ent se porne.te 4e la o 2rec0en+ 2oarte ri4icat" c, amplit,4ine sc1,t ce apare ca l,min contin, .i treptat sca4e 2rec0en+a" cre.te amplit,4inea iar s,/iect,l 0a tre/,i s relate1e sa, s semnale1e moment,l 3n care 0e4e o l,min 4iscontin," licritoare( $e consi4er c limita 4e s,s a ECE" care poate 2i percep,t" este 4epen4ent mai ales 4e procesele 2otochimice 4ec6t 4e cele corticale( ECE semnalat 0er/al n, coresp,n4e c, cea sta/ilit o/iecti0" electroence2alogra2ic( Ast2el pe cale 0er/al s,/iect,l semnalea1 c 2,1i,nea are loc la o 2rec0en+ mai mic >4e exempl, K< cNs? 3n timp ce la EED este 4e C< cNs( Din acest moti0 se consi4er c ECE este ,n in4icator o/iecti0 al proceselor 0i1,ale in2l,en+ate 4e an,mite con4i+ii s,/iecti0e c,m ar 2i- re4,cerea aport,l,i 4e hran" le1area creier,l,i" o/oseala 0i1,al n cercetrile experimentale as,pra ECE tre/,ie s se +in seama 4e ,rmtorii 2actori >0aria/ile? care in2l,en+ea1 4inamica ECE9 intensitatea .i c,loarea licririlor" 9 4,rata licririlor .i inter0al,l 4intre 5 )* 5ele" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 9 06rsta s,/iec+ilor >o4at c, 3naintarea 3n 06rst se constat o sc4ere a ECE?" 9 starea s,/iecti0" 3n special o/oseala 0i1,al" 9 temperat,ra am/iant care poate in2l,en+a ritm,l reac+iilor 2otochimice"

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

9 ritm,l /iologic circa4ian" 9 1ona retinal excitat" 9 0ite1a 4e rec,perare a s,/stan+ei 2otosensi/ile 4escomp,se s,/ in2l,en+a l,miniiP s5a constatat c mrimea inter0al,l,i 4intre licriri a2ectea1 aceast 0ite1 4e rec,perare( Pentr, 4eterminarea ECE 2i1ician,l A,/ert a in0entat aparat,l n,mit Episcotister s,/ 2orma ,n,i 4isc rotati0 la ni0el,l cr,ia se p,tea regla propor+ia 4e l,min care p,tea 2i percep,t( At,nci c6n4 4isc,l este amplasat 3n 2a+a ,nei s,rse 4e l,min .i este rotit c, o 0ite1 tot mai mare la 3ncep,t s,/iect,l percepe o l,min intermitent pentr, ca pe ms,r ce cre.te 0ite1a s se pro4,c 2rec0en+a critic .i s semnale1e existen+a ,nei l,mini contin,i( n 1ilele noastre se ,tili1ea1 aparate mai per2ec+ionate 4en,mite ElicWer /a1ate pe 4ispo1iti0e electronice .i c,plate prin inter2a+ la calc,lator( $pre exempl," la aparat,l ElicWer o2erit 4e ctre 2irma Viena Test $istem s,/iect,l pri0e.te 3n interior,l ,n,i t,/ iar stim,l,l este reglat la parametrii constan+i 3n serii ascen4ente .i 4escen4ente" s,/iect,l tre/,in4 s semnale1e prin apsarea pe ,n /,ton at,nci c6n4 s5a pro4,s mo4i2icarea 4e stare 3n 2rec0en+a 4e 2,1i,ne( Program,l comp,ter,l,i procesea1 3n timp real re1,ltatele .i o2er 0alorile statistice 4e /a1" respecti0 me4ia .i a/aterea stan4ar4 a per2orman+elor s,/iect,l,i( &s,rtorile se 2ac 2ie 4oar 3n sens ascen4ent sa, 4oar 3n sens 4escen4ent" 2ie alternati0( Tehnici .i aparat,r Aparat,l ElicWer $t,4i,l 2,1i,nii ElicWer are aplicatii 0ariate in 4i2erite 4omenii" prec,mpsihologie clinic" 2armaco 9 psihologie" psihiatrie" ne,rologie" gerontologie" ergonomie" psihologia m,ncii" psihologie sporti0" 2iin4 2olosit pentr, 4eterminarea 2rec0en+ei 2,1i,nii stim,lilor 0i1,ali pre1enta+i 3n trei mo4,ri 4i2eriteO 2rec0en+ cresctoare" O 2rec0en+ 4escresctoare" O 2rec0en+ cresctoare .i 4escresctoare( Valoarea 2rec0en+ei poate 2i selectata la alegere 4intre parametrii program,l,i" c, pre1entarea .ir,l,i 2,1i,nii oscilatorii peri2erice extinse 4e la '< 5 B< I1( $chim/area 2rec0en+ei se 2ace 3n inter0ale 4e <"' I1( Echipament,l test,l,i .i t,/,l 4e exp,nere" 3n special" a, 2ost create 3n a.a 2el 3nc6t s minimali1e1e 0aria/ilele 2i1iologice sa, 4e me4i, ne4orite( $tim,larea l,minoas este emis c, l,mino1itate constant 4e ,n JED ro.,( Un sistem 4e lentile acomo4ea1 ochi,l la 4istan+e prin axe 0i1,ale paralele( $tr,ct,ra stim,l,l,i l,minos este s,rsa asig,rrii excitatiei intra2o0eale( Prin proce4,ra 4e testare se controlea1 test,l propri,51is" se pre1int stim,lii" se 3nregistrea1 reac+iile s,/iect,l,i testat .i la s26r.it se stochea1 4atele pe har44isW sa, pe 4ischet( Pentr, a 2amiliari1a s,/iect,l c, proce4e,l 4e testare" exista o prima 2a1a 4e pregatire in care este pre1entata o l,mina constant( In a 4o,a 2a1a se 0a pre1enta o oscila+ie 4e '< I1 a l,minii( Ea1a 4e pregatire pentr, test con+ine K cicl,ri >cresctor" 5 )G 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' c, 4escresctor sa, cresctor N 4escresctor? ce a, scop,l 4e a 2amiliari1a s,/iect,l proce4e,l 4e testare" 2ara a 2i l,ate in consi4eratie in moment,l e0al,arii( Eiecare 3ncep,t

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

4e cicl, este marcat 4e ,n semnal ac,stic l,ng 4e K<ms" ,rmat 4e ,n inter0al 4e C<<ms( Apoi lampa stim,latoare este acti0at( &s,rtoarea 3ncepe5 3n mo4,l cresctor" c, 2rec0en+a selectata ini+ial ce 0a creste contin,, 3n inter0ale 4e <(' I1 p6n c6n4 s,/iect,l apas ,n,l 4in cele 4o, /,toane( Dac nici ,n,l 4intre /,toane n, este apsat" cicl,l se 0a opri la 06r2,l .ir,l,i 4e 2rec0en+e selectat( 5 3n mo4,l 4escresctor" c, 06r2,l 2rec0en+ei" care sca4e contin,, 3n inter0ale 4e <(' I1 p6n c6n4 s,/iect,l apas ,n,l 4in cele 4o,a /,toane sa, este atinsa cea mai mic 2rec0en+ a .ir,l,i( 5 3n mo4,l cresctorN4escresctor" c, cea mai =oas 2rec0en+ >sec0en+ 4e 2rec0en+e cresctoare? .i contin, p6n c6n4 s,/iect,l testat apas ,n,l 4in cele 4o, /,toane sa, c6n4 este atinsa 2rec0en+a cea mai 3nalt( Apoi sec0en+a 4escresctoare porne.te c, 06r2,l 2rec0en+ei si contin,a sa sca4a pana can4 s,/iect,l apasa o tasta sa, este atinsa cea mai =oasa 2rec0enta a sir,l,i( Test,l permite a2isarea re1,ltatelor s,/ 2orma ,n,i raport ce contine n,mele program,l,i" i4enti2icarea T$ >a s,/iect,l,i testat" 06rsta" sex,l .i co4,l e0al,rii?" 4ata c6n4 test,l a 2ost reali1at" apoi 2rec0en+a reali1at" 0aloarea me4ie .i a/aterile stan4ar4 ale 0alorii me4ii pentr, 2iecare cicl, ms,rat( De asemenea" 2rec0en+ele reali1ate s,nt repre1entate gra2ic 3ntr5o 4iagram" 3n care p,nctele 2rec0en+elor sing,lare s,nt ,nite c, linie contin, >cicl,l cresctor? sa, linie p,nctat >ciclii 4escresctori?" ce permite 4o/an4irea ,nei imagini clare .i o rec,noa.terea rapi4 a 2rec0en+ei 4e 2,1i,ne(

5 )K 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE ) A# RDAREA E%PERI&ENTA A PERCEPIEI Con+in,t,ri)('( &eto4ologia a/or4rii experimentale a percep+iei )('(' Percep+ia 4irect" percep+ia in4irect )('() Percep+ia 3nnsc,t" percep+ia 4o/6n4it )()( Percep+ia s,/liminal )(*( Il,1iile percepti0e )(G( E2ectele consec,ti0e )(K( Aprehensi,nea percepti0 )(F( Varia/ile experimentale )(C( Tehnici" proce4ee" aparate /iecti0e'( Pre1entarea meto4ologiei 4e a/or4are experimental a percep+ei )( Pre1entarea a/or4rii experimentale a 0ariatelor mani2estri ale percep+iei *( Pre1entarea 0aria/ilelor .i tehnicilor experimentale 3n st,4i,l percep+iei( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere)(' &eto4ologia a/or4rii experimentale a percep+iei D,p c,m am 01,t 3n capitol,l anterior 4e4icat sen1a+iilor chiar .i la ni0el,l celor mai simple sen1a+ii n, se poate 0or/i 4espre o corespon4en+ 4eplin 3ntre pre1entarea stim,l,l,i" calit+ile acest,ia .i rsp,ns,l s,/iect,l,i( Acest 2apt este c, at6t mai /ine p,s 3n e0i4en+ 3n ca1,l percep+iei" experimentator,l sper ca s,/iect,l s relate1e ceea ce 0e4e 3ntr5o manier o/iecti0 3n schim/ acesta cel mai a4esea sp,ne ceea ce cre4e el c 0e4e( n experimentele pe care le ini+iem 3n st,4i,l percep+iei ne a.teptm ca s,/iec+ii s pre1inte relatri o/iecti0e .i rig,roase( Dac a0em a.teptri a/sol,te" 3n aceast pri0in+" 0om constata c realitatea ne contra1ice( $ l,m 4e exempl, o 2otogra2ie" o carte po.tal il,strat a ,n,i ora. 4intr5o 1on 4e m,nte( Pre1ent6n4 aceast imagine ce are atri/,te /i4imensionale 0om constata c nici ,n,l 4intre s,/iec+ii no.tii n, 3nt6mpin 4i2ic,lt+i 3n a s,rprin4e in4icii 4e pro2,n1ime .i 4e a percepe 3n relie2 c, )('('( Percep+ia 4irect 9 percep+ia in4irect a=,tor,l ,nei imagini /i4imensionale( Aceasta a4,ce 3n 4isc,+ie o prim pro/lem Aceast polari1are meto4ologic 3.i are originile 3ntr5o 4isp,t mai 0eche 4e la meto4ologic 3n st,4i,l experimental al percep+iei .i an,me rela+ia 4intre percep+ia 3ncep,t,rile psihologiei .tiin+i2ice" .i an,me" cea a rela+iei 4intre sen1a+ii .i percep+ii( 4irect .i cea in4irect >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?(

5 )F 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

Dac asocia+ioni.tii consi4era, c percep+ia este re1,ltat,l ,nei s,me 4e impresii sen1oriale 3n schim/ gestalti.tii aprecia, c percep+ia este primar 3n raport c, &ihaisen1a+ia ANIEI Psihologie experimental .i re1,lt 4in ten4in+ele 3nnsc,te ale om,l,i spre integralitate percepti0 .i spre alte calit+i ale percep+iei c,m ar 2i pro2,n1imea( &ai t6r1i," aceast 4isp,t" o regsim 3n concep+iile a 4oi mari cercettori 3n 4omeni,l percep+iei( Di/son >'ACA? s,s+ine c impresiile sen1oriale o2er 3ntr5o manier 4irect in2orma+ii 4espre pro2,n1ime .i perspecti0( Perspecti0a 4e a/or4are 4irect pres,p,ne c 3n proces,l percep+iei om,l captea1 in2orma+iile pe care le o2er me4i,l 3ntr5o manier spontan" 2r s re2lecte1e as,pra lor( Dregor: >'AC<? a2irm c 3n proces,l percep+iei se pro4,ce o interpretare a in2orma+iei 3n 0e4erea ela/orrii impresiei 4e a46ncime .i perspecti0( De aici re1,lt o perspecti0 4e a/or4are in4irect 3n con2ormitate c, care percep+ia a46ncimii" pro2,n1imii" 4istan+elor" perspecti0ei se reali1ea1 pe /a1a experien+ei anterioare prin ,tili1area 4i2eri+ilor in4ici as,pra acestor calit+i percepti0e( At,nci c6n4 ne prop,nem s in0estigm aceste calit+i ale percep+iei 0a tre/,i s 4e2inim contri/,+ia celor 4o, 2orme 4e percep+ie( Aceast contro0ers 3ntre a/or4area 4irect .i in4irect se regse.te 3n psihologia cogniti0 3n termenii 4e procesare percepti0 4e tip top54oMn >4irect? .i /ottom5,p >in4irect?( Percep+ia 4irect se reali1ea1 3n /a1a ,nei procesri a in2orma+iei sen1oriale 4irec+ionat 4e 4ate( Este o procesare 4e tip in4,cti0" care porne.te 4e la /a1a 4e 4ate 4e tip sen1orial .i a=,nge la ela/orarea ,nor percep+ii mai complexe re1,ltate 4in integrarea in2orma+iei sen1oriale( C, alte c,0inte se accent,ea1 rol,l sen1a+iei ca 2,n4ament .i 2actor 4eterminant al percep+iei( Percep+ia in4irect este ro4,l ,nei procesri percepti0e orientat 4e s,s 3n =os" respecti0 4e la concepte" experien+e .i in4ici ai pro2,n1imii .i perspecti0ei( Este o procesare 4iri=at concept,al 3ntr5o manier 4e4,cti0( C, alte c,0inte" in2orma+iile 4espre pro2,n1ime .i perspecti0 s,nt 4e4,se chiar 4ac acestea n, exist 3n realitate( n st,4i,l experimental al 0ariatelor mani2estri ale percep+iei p,tem constata implicarea celor 4o, mecanisme explicati0e( Un prim exempl, s,nt 2ig,rile imposi/ile >Aten+ieR $e 0or p,ne il,stra+ii(?( n ca1,l acestor 2ig,ri" la o prim pri0ire >4irect?" ne lsm 3n.ela+i 4e in2orma+ia sen1orial .i acceptm 4rept 0eri4ice in2orma+iile pre1entate( Apoi" 3n /a1a ,n,i proces 4e 4ecentrare percepti0 >\( Piaget? prin inter0en+ia mecanismelor cogniti0e reali1m o interpretare a4ec0at a in2orma+iei( Un alt exempl, 3l constit,ie 2enomen,l 4e constan+ a mrimii care apare at,nci c6n4 ,tili1m in4ici 4e pro2,n1ime pentr, a aprecia 4istan+a 4intre noi .i ,n o/iect percep,t( n acest ca1 percep+ia 4irect ar tre/,i s cree1e pro/leme serioase 3ntr,c6t imaginea 2ormat pe retin este c, m,lt mai mic pentr, o/iectele 3n4eprtate 4ec6t pentr, cele 3n4eprtate( C, toate acestea raport,rile percepti0e 2,nc+ionea1 corect .i e0al,m a4ec0at constata 4e mrime a o/iectelor( n 2enomen,l 4e constan+ a mrimii sa, a 2ormelor s,nt implicate 4o, categorii 4e mecanisme care exprim 2oarte /ine interac+i,nea 4intre percep+ia 4irect .i percep+ia in4irect( n prima categorie 4e mecanisme intr procesele retinale .i mecanica oc,lar care pri0e.te acomo4area ochi,l,i 5 )C 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' 3n raport c, 4istan+a( Aceste procese 2i1iologice permit o Cop:right e0al,are a4ec0at a constan+ei 3n limitele ,nor 4istan+e mici 4e p6n la )* 4e metri( Ja 4istan+e mai mari inter0ine

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

percep+ia in4irect 4iri=at 4e experien+a anterioar .i 4e in4icii 4e pro2,n1ime .i 4e perspecti0 pe care 3i ac,m,lm 3ncep6n4 4e la na.tere( Un alt exempl, 4in care 4e4,cem raport,rile 4intre percep+ia 4irect .i cea in4irect 3l repre1int il,1iile ce 4eri0 4in perceperea perspecti0ei( il,1ie clasic 3n acest 2el este cea a .inelor 4e cale 2erat care 4a, sen1a+ia c se ,nesc( Cercetrile experimentale a, 3ncercat s anali1e1e mecanismele perspecti0ei prin ,tili1area ,nor il,1ii care pro0oac erori p,ternice 4e percep+ie( A.a este ca1,l camerei trape1oi4ale ,tili1ate 4e ctre HilpatricW >'AK)?( Imaginea pre1int o 3ncpere rectang,lar c, 4o, 2erestre egal 4istan+ate 4e pri0itor( C, toate acestea cele 4o, persoane pre1ente 3n 2iecare 2ereastr apar ca 2iin4 2oarte 4i2erite ca mrime( E2ect,l este 4at 4e 2orma trape1oi4al a camerei ast2el 3nc6t persoana a2lat 3n st6nga imaginii apare 3n 4eprtare .i mic 4e 4imensi,ni" iar persoana care apare 3n 4reapta imaginii apare 3n apropiere .i 4e 4imensi,ni mari( Di2erite alte il,1ii exploatea1 s,gestiile 4e perspecti0 .i 4emonstrea1" 3n acela.i timp" rela+ia 4intre percep+ia 4irect .i cea in4irect( A4e0r,l este c ma=oritatea percep+iilor implic o interac+i,ne 3ntre a/or4area 4irect .i cea in4irect( Psihologia cogniti0 a 4emonstrat 3n mo4 con0ingtor acest aspect( $ l,m ,rmtor,l exempl,-

YAN9h &N9hT

Dac 0om pre1enta ace.ti stim,li 0er/ali 0om constata c ma=oritatea co06r.itoare a oamenilor n, 0om a0ea 4i2ic,lt+i s citeasc 4e prima 4at corect .ah mat" c, toate c nici litera h" nici litera a n, apar 3n aceast con2ig,ra+ie( Percep+ia acestor litere 3n 2iecare 4intre c,0inte este 4eterminat at6t 4e literele 3ncon=,rtoare >percep+ie 4irect" sen1orial" 4e tip =os5s,s? c6t .i 4e ceea ce oameni .ti, 4espre cele 4o, c,0inte 3n lim/a rom6n >percep+ie in4irect" 4e tip,l s,s5=os?( Cercetrile l,i &c( Clellan4 .i R,melhart >'AB'? a, i4enti2icat trei ni0el,ri 4e procesare percepti0- ni0el,l partic,larit+ilor sa, 4e aspect exterior 3n care contea1 aspect,l" 3n2+i.area ,nei litereP ni0el,l literei ,n4e ,nit+ile 4e rec,noa.tere a literei s,nt acti0ate 4e in2orma+ia speci2ic .i ni0el,l c,06nt,l,i 3n care elementele s,nt acti0ate 4e ,nit+ile literei( Ast2el" ime4iat ce ,nitatea 4e c,06nt este acti0at 4e litere at,nci ea" la r6n4,l ei" reacti0ea1 literele( Acest mo4el al conexi,nii in0erse" 3ntre procesarea 4irect .i cea in4irect" este ,n mo4el circ,lar care 4o0e4e.te interac+i,nea 4intre cele 4o, tip,ri 4e prel,crri percepti0e( ntr5o manier mai analitic" se poate sp,ne c" literele s,nt acti0ate po1i+ie c, po1i+ie sim,ltan apoi ni0el,l partic,larit+ilor >aspect,l exterior? sa, mesa=,l 0i1,al acti0ea1 4etectorii 4e )('()( Percep+ie 3nnsc,t 9 percep+ie 4o/6n4it trst,ri care 0or acti0a 4etectorii 4e litere ce se inhi/ reciproc" po1i+ie c, po1i+ie( n Pro/lema rela+iei 4intre 3nnsc,t .i 4o/6n4it 3n percep+ie se s,/or4onea1 .i ea contin,are 4etectorii 4e litere stim,lea1 rec,noa.terea c,06nt,l,i care con+ine acele primei 4irec+ii meto4ologice care se re2er la rela+ia 4intre percep+ie 4irect 9 litere( Ja r6n4,l lor ,nit+ile 4e c,06nt se inhi/ reciproc ,na pe alta ast2el 3nc6t percep+ie c,06nt,l n 2apt" aceast pro/lem se re4,ce la relie2area rol,l,i experien+ei in4irect( percep,t este anterioare .i acela al cr,i ni0el 4e stim,lare este mai 3nalt 4ec6t al altor ,nit+i 4e c,06nt( a 2actorilor 3nnsc,+i 3n percep+ie( ncerc6n4 o a/or4are 4intr5o perspecti0 istoric 0a tre/,i s ne re2erim pentr, 3ncep,t la teoria empiric a l,i Ielmholt1 care aprecia c toate 5 )B 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

impresiile noastre 4espre pro2,n1ime s,nt re1,ltat,l experien+ei anterioare( At,nci c6n4 &ihaipercepem ANIEI Psihologie experimental o scen 0i1,al no, tin4em s o interpretm printr5,n proces 4e in2eren+ c, a=,tor,l cr,ia 4e4,cem impresiile 4e perspecti0 pe care le sesi1m 3n /a1a ,nor in4ici sa, a ,nor 74e4,c+ii incon.tiente[" c,m le n,mea Ielmhot1" care apar rapi4" 2r o g6n4ire con.tient 3n /a1a ,n,i a,tomatism 0i1,al( Acest mo4 4e a a/or4a percep+ia ca re1,ltat al ,nor experien+e 4o/6n4ite este s,perpo1a/il c, mo4el,l percep+iei in4irecte 4iri=ate 4e 4ate" a procesrii 4e tip 7s,s5=os[( Ja pol,l op,s se a2l teoria nati0ist proprie c,rent,l,i gestaltist .i care consi4era c oamenii mani2est o ten4in+ 3nnsc,t spre a percepe aspectele 4e pro2,n1ime" perspecti0( Cel mai s,gesti0 experiment in0ocat este cel reali1at 4e ctre Di/son .i ValW >'AF<? c,nosc,t s,/ n,mele 4e 7prpastia 0i1,al[( Dispo1iti0,l este comp,s 4intr5o plat2orm central 2lancat pe am/ele lat,ri 4e c6te o plac ori1ontal 4in sticl( $,/ sticl" 4ar n,mai pe o lat,r" se a2l ,n spa+i, gol >prpastie 0i1,al?( $,pra2e+ele 01,te prin sticl a, ,n 4esen caroiat( n experimentele lor a,torii a, ,tili1at 0ariate animale .i /e/el,.i( Pro/lema pe care .i5a, p,s5o a,torii este 4ac animalele terestre mani2est o reac+ie 3nnsc,t la pro2,n1ime sa, 4ac aceast reac+ie este 3n0+at( $5a constatat c la p,ii 4e gin" miei" capre" pisici" maim,+e .i la copiii mici se mani2est o ten4in+ clar 4e oprire 3n 2a+a prpastiei 0i1,ale( Copiii mici" 3n4emna+i 4e ctre mama lor" se 0or 4eplasa tot,.i .i 4eas,pra prpastiei 0i1,ale( Pentr, a 4emonstra c pro2,n1imea 4eclan.ea1 a,tomat reac+ii 4e team animalelor s5a mo4i2icat experiment,l ast2el 3nc6t animalele a, 2ost p,se s stea pe sticla 4e 4eas,pra prpastiei 0i1,ale 4ar a06n4 o sc6n4,r opac amplasat 4irect s,/ s,pra2a+a transparent pe care sttea, ele( C6t 0reme sc6n4,ra rm6nea nemi.cat" animalele era, lini.tite" 4ar ime4iat ce era mi.cat 44ea, semne 4e panic( Ja 2el copiii care p,tea, s5.i 0a4 mamele 4e partea cealalt a prpastiei 0i1,ale 3ncepea, s pl6ng at,nci c6n4 sit,a+ia le pro0oca 2ric( $e pare c aceste reac+ii s,nt c, a4e0rat 3nnsc,te pentr, animalele terestre 4eoarece apare chiar .i la animalele cresc,te pe 3nt,neric p6n la 06rsta c6n4 se pot 4eplasa( Un aspect partic,lar a re1,ltat 4in experimentele 2c,te pe .o/olani .i pisici( Aceste animale n, mani2esta, reac+ii 4e panic la tra0ersarea prpastiei 0i1,ale 4eoarece" ,tili16n4 palparea c, a=,tor,l m,st+ilor a s,pra2e+ei 4e sticl" se 4eplasa, mai pr,4ent 4ar tot,.i se 4eplasa,( n schim/" 4ac li s5a, tiat m,st+ile" reac+ia 4e panic s5a mani2estat la 2el ca .i la celelalte animale( Acest experiment este s,gesti0 pentr, a 4emonstra reac+iile 4e panic ale celor mai m,l+i oameni 2a+ 4e a46ncime" c4ere 3n gol sa, 2a+ 4e c,trem,r( Eapt,l c at6+ia oameni practic alpinism,l" 1/or,l la 3nl+ime" para.,tism,l" plon=rile c, coar4a sa, c 3n 1onele marcate 4e 4ese c,trem,re oamenii mani2est reac+ii 4e panic mai sc1,te 5 )A 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,gerea1 c 2actorii nati0i n, ac+ionea1 3n mo4 a/sol,tCop:right .i c cele mai m,lte 4intre actele noastre percepti0e constit,ie re1,ltat,l ,nei interac+i,ni complexe 3ntre componentele nati0e .i cele 4o/6n4ite(

&ihai ANIEI In0estigarea

Psihologie experimental percep+iei s,/liminale tre/,ie s rsp,n4 la ,rmtoarele 3ntre/ri'( n ce ms,r stim,lii pot 2i percep,+i s,/con.tient .i 4ac exist sa, n, percep+ie s,/liminal@ )( Care s,nt 4i2eren+ele 4intre percep+ia con.tient .i cea s,/con.tient@ Percep+ia s,/liminal *()() Care este 4,rata 4e in2l,en+ a stim,lilor s,/liminali@ Di0erse st,4ii a, 3ncercat s 4o0e4easc existen+a percep+iei s,/liminale prin 4emonstrarea 2apt,l,i c stim,lii s,nt percep,+i at,nci c6n4 s,/iec+ii n, s,nt con.tien+i 4e ace.ti stim,li( n principi," se ,rmre.te sta/ilirea con4i+iilor 3n care n, apare percep+ia con.tient .i apoi 4emonstrarea percep+iei stim,lilor 3n aceste con4i+ii( Cele mai 2rec0ente meto4e pentr, sta/ilirea acest,i 2apt a, 2ost rapoartele 0er/ale .i ms,rarea o/iecti0 a comportament,l,i( Rapoartele 0er/ale constit,ie expresia ,nei e0al,ri introspecti0e a ni0el,l,i 4e con.tienti1are( Pro/a/il c cel mai 0echi experiment" 4e acest tip" a 2ost reali1at 4e ctre #oris $i4is la Uni0ersitatea Iar0ar4" 3n 'BAB( El a pre1entat s,/iec+ilor cartoane ce con+inea, o sing,r ci2r sa, liter( $,/iec+ii era, plasa+i 2oarte 4eparte 4e ace.ti stim,li ast2el 3nc6t con+in,t,l n, se a2la 3n c6mp,l lor 0i1,alP ei 0e4ea, ce0a ne4e2init" chiar ,n p,nct" iar ,nii s,/iec+i a, reclamat c n, pot 0e4ea nimic( Apoi" $i4is le5a cer,t s sp,n ce era scris pe cartoane .i propor+ia rsp,ns,rilor corecte a 2ost semni2icati0 mai mare 4ec6t ar 2i 2ost normal s 2ie 3n /a1a 3nt6mplrii( $i4is a concl,1ionat c exist ,n ni0el 4e con.tiin+ care percepe .i stim,li 4e care e,l nostr, n, este con.tient( Yi al+i cercettori a, a=,ns la re1,ltate similare c, cele ale l,i $i4is- Peirce .i \astroM >'BBG?" $troh" $haM .i Vash/,rn >'A<B?( Re1,ltatele acestor cercetri 4emonstrea1 c s,/iec+ii pot 2ace 4iscriminri percepti0e a4ec0ate chiar 4ac n, a, percep+ii con.tiente care s le ghi4e1e alegerile( Tot,.i" i4eea c rapoartele 0er/ale" e0al,area introspecti0 ar 2i ,n in4icator 0ali4 pentr, experien+a percepti0 s,/liminal a 2ost s,p,s ,nor serioase semne 4e 3ntre/are( &oti0,l cel mai 4es in0ocat a 2ost c mo4,l 3n care s,/iec+ii relatea1 o experien+ con.tient n, poate 2i controlat( Respecti0" 2apt,l c" relatrile ce in4ic a/sen+a ,nor experien+e con.tiente rele0ante pot s,gera cel m,lt o mani2estare in4i0i4,al a mo4,l,i 3n care percep+iile ne orientea1 comportament,l .i n, o a/sen+ real a percep+iei con.tiente( In4icatorii comportamentali ai ni0el,l,i 4e con.tienti1are a, intrat 3n aten+ia psihologilor 3n cercetrile 4es2.,rat 3n anii TC< .i TB< ai secol,l,i al %%5lea- #alota >'AB*?" Eich >'ABG?P EoMler" Vol42or4" $la4e .i Tassinar: >'AB'?P &arcel >'ACGN'AB*?P &cCa,le:" Parmelee" $per/er .i Carr >'AB<?( Re1,ltatele acestor st,4ii s,gerea1 c stim,lii s,nt percep,+i 3n an,mite con4i+ii care n, permit 4iscriminarea 3ntre stim,li alternati0i( Aceste st,4ii a, pornit 4e la premisa c incapacitatea 4e a 4iscrimina 3ntre stim,li in4ic a/sen+a total a percep+iei con.tiente( Aceast ipote1 s5a 4o0e4it a 2i pla,1i/il .i re1,ltatele a, o2erit 4o0e1i con0ingtoare pentr, existen+a percep+iei s,/liminale( Un exempl, rele0ant este st,4i,l reali1at 4e ctre H,nst5Vilson .i !a=onc" 3n 'AB<( Cei 4oi cercettori a, 3ncercat s 4emonstre1e 2apt,l c stim,lii percep,+i s,/con.tient tin4 s in2l,en+e1e reac+iile a2ecti0e consec,ti0e( Proiect,l lor experimental pornea 4e la ipote1a c pre2erin+a pentr, stim,li se poate /a1a pe 5 *< an,mi+i 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' e0enimente percep,te s,/con.tient( n ca4r,l experiment,l,i s,/iec+ilor li s5a, pre1entat '< 2orme

geometrice" nereg,late" lipsite 4e semni2ica+ie( Eiecare 2ig,r a 2ost pre1entat la tahistoscop timp 4e ' ms" con4i+ie 3n care nici ,n s,/iect n, a raportat c ar 2i &ihaipercep,t ANIEI Psihologie experimental ce0a( Apoi" 3n partea a 4o,a a experiment,l,i" s5a trec,t la o sarcin 4e rec,noa.tere 2or+at ca in4icator al con.tienti1rii .i ,na 4e pre2erin+ 2or+at ca in4icator al percep+iei s,/liminale( n am/ele sarcini s,/iec+ilor li s5a pre1entat '< perechi 4e 2ig,ri c, 2iecare pereche const6n4 4intr5o 2ig,r 0eche >care a 2ost pre1entat la tahistoscop? .i ,na no, >a4,gat?( n sarcina 4e rec,noa.tere 2or+at s,/iec+ii a, 2ost solicita+i s aleag o sing,r 2ig,r 4intr5o pereche" 2ig,r pe care a, 701,t5o[ 3n exp,nerea ini+ial( Pentr, sarcina 4e pre2erin+ 2or+at s,/iec+ii a, 2ost solicita+i s selecte1e 2ig,ra pre2erat( Re1,ltatele a, 4emonstrat c s,/iec+ii a, rsp,ns la aceste sarcini mai /ine 4ec6t 3n ca1,l ,nei alegeri /a1at pe simpla pro/a/ilitate- K<S rsp,ns,ri corecte pentr, sarcina 4e rec,noa.tere 2or+at .i F<S rsp,ns,ri corecte pentr, sarcina 4e pre2erin+ 2or+at( &ai s,gesti0 4ar mai simpl, este experiment,l reali1at 4e ctre R( EoMler >'AB'?( Acesta a pre1entat s,/iec+ilor la tahistoscop mai 3nt6i ,n mesa= s,/liminal c, ,n sing,r c,06nt- lo4ge >a4post?( Apoi" a exp,s s,praliminal 4o, c,0inte- hotel .i /ooW sarcina s,/iec+ilor a 2ost s men+ione1e care 4intre aceste 4o, c,0inte are aceea.i semni2ica+ie c, mesa=,l s,/liminal( Procent,l 4e rsp,ns,ri corecte a 2ost 2oarte ri4icat- AKS( Concl,1ia a,tor,l,i a 2ost c se poate 0or/i 4espre o procesare semantic a mesa=,l,i s,/liminal( Dar poate c cel mai s,gesti0 experiment ce ,tili1ea1 in4icatori comportamentali o/iecti0i ai con.tienti1rii este cel prop,s 4e ctre Ja1ar,s .i &cClear: >'AK'?( Cei 4oi a,tori a, pre1entat s,/iec+ilor o list c, '< c,0inte 2r 3n+eles(" iar la K 4in aceste c,0inte 3n moment,l pre1entri a, asociat .i ,n mic .oc electric( Ja o pre1entare ,lterioar a celor '< c,0inte 2r .oc electric a constatat o mani2estar electro4ermal p,ternic pentr, cele K c,0inte ce a, 2ost 3nso+ite ini+ial 4e .oc,l electric( n schim/" timp,l 4e rec,noa.tere n, a cresc,t( Cei 4oi a,tori a, intro4,s 3n psihologie termen,l 4e s,/ception >percep+ie s,/liminal? .i a, s,s+in,t c experiment,l lor 4emonstrea1 existen+a ,nei percep+ii s,/liminale in4epen4ente 4e mecanismele 4e aprare percepti0( n 3ncercarea 4e explicare a mecanismelor percep+iei s,/liminale s,nt a,tori care .i5a, prop,s s 4ep.easc explicarea simplist prin mecanismele 4e aprare percepti0( Viener .i $chiller >'AF<?P Viener .i Hleespies >'AFB? s,s+in c i4enti2icarea ,n,i c,06nt n, se s,p,ne legii 7tot sa, nimic[( ntr5o pre1entare rapi4 a ,n,i c,06nt s,/iect,l ,tili1ea1 in4ici 4e rec,noa.tere >c6te0a litere? 3nainte 4e a i4enti2ica c,06nt,l( Aceast in2ormare par+ial poate 2,n4amenta 4eci1ia 4e a 3mpie4ica orice percep+ie ,lterioar a c,06nt,l,i a2ectogen( Ace.ti in4ici par+iali s,nt s,2icien+i pentr, a 4eclan.a o reac+ie electro4ermal 3nainte chiar 4e a rec,noa.te c,06nt,l( De alt2el" 3n 'AKF" EriWsen consi4era c rsp,ns,l 0er/al tre/,ie s 2ie asociat c, rsp,ns,l electro4ermal 3n 4emonstrarea existen+ei percep+iei s,/liminale( Este 2oarte a4e0rat c 4i2eren+ele calitati0e 4intre cei 4oi in4icatori s,nt ma=ore- reac+ia electro4ermal este m,lt mai p,+in 5 *' 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' precis .i n, reali1ea1 4istinc+ii calitati0e 3ntre stim,li ci Cop:right 4oar 4e intensitate a2ectogenP 3n schim/ rsp,ns,l 0er/al pres,p,ne con.tienti1are" e0al,are" raportare precis(

s,/iec+ilor le5a, 2ost pre1entate 3n mo4 0i1i/il i4eograme chine1e.ti .i li s5a cer,t s e0al,e1e pe o scal 3n cinci trepte 4ac aceste 2ig,ri repre1enta, ce0a 7r,[ sa, ce0a &ihai7/,n[( ANIEI Psihologie experimental $,/iec+ii a, 2ost 3mpr+i+i 3n 4o, gr,p,ri( Prim,l,i gr,p" ime4iat 4,p 2iecare i4eogram i5a 2ost pre1entat o 2ig,r ,man 16m/itoare sa, 3n2rico.toare" pentr, o 4,rat 2oarte sc,rt 4e G ms >G miimi 4e sec,n4?( Pentr, al 4oilea gr,p" timp,l 4e pre1entare al 2ig,rilor ,mane a 2ost 4e ' s" s,2icient pentr, ca acestea s 2ie percep,te con.tient( $,/iec+ilor 4in al 4oilea gr,p li s5a cer,t s ignore 2e+ele ,mane .i s se concentre1e n,mai as,pra e0al,rii i4eogramelor( Re1,ltatele experiment,l,i a, artat ,rmtoarele- 4oar 3n pre1entarea pentr, 2oarte sc,rt timp a 2ig,rilor ,mane se constat in2l,en+a as,pra mo4,l,i 4e e0al,are a i4eogramelorP ast2el" at,nci c6n4 s,/iec+ii n, s,nt con.tien+i 4e pre1entarea acestor 2ig,ri par s 2ie mai m,lt in2l,en+a+i 4e ele .i tin4 s e0al,e1e i4eogramele ca 2iin4 7/,ne[ 4ac s,nt ,rmate 4e o 2a+ 16m/itoare .i 7rele[ 4ac s,nt ,rmate 4e ,na 3n2rico.toare( n sit,a+ia 3n care 2ig,rile ,mane a, 2ost percep,te con.tient s,/iec+ii a, re,.it s le ignore .i s n, se lase in2l,en+a+i 4e ele 3n e0al,area i4eogramelor( Acest experiment 4emonstrea1 c percep+ia s,/liminal exercit o in2l,en+ calitati0 semni2icati0 as,pra reac+iilor a2ecti0e 2a+ 4e percep+ia con.tient( n ceea ce pri0e.te nat,ra procesrii .i co4,rile 4ominante 3n percep+ia s,/liminal este semni2icati0 s amintim experiment,l l,i Droeger >'ABG?( Acesta a ,tili1at stim,li 0i1,ali a06n4 ,n sing,r c,06nt +int la 2iecare sesi,ne experimental .i solicit6n4 s,/iec+ilor s selecte1e acest c,06nt 4intr5o matrice 4e )G 4e c,0inte pre1entat ime4iat 4,p c,06nt,l +int( Important 4e re+in,t pentr, proiect,l experimental este 2apt,l c matrice n, con+inea nicio4at c,06nt,l +int pre1entat e2ecti0( &atricea c,prin4ea c,0inte care era, similare 4in p,nct 4e 0e4ere semantic prec,m .i c,0inte care era, similare 4in p,nct 4e 0e4ere str,ct,ral c, c,06nt,l +int( De exempl," 4ac era pre1entat c,06nt,l toMn >ora.? ca .i c,06nt +int" ,n echi0alent semantic p,tea 2i c,06nt,l cit: >ora.? .i ,n,l str,ct,ral time >timp?( $5a constatat c" 3n sit,a+iile 3n care c,06nt,l +int era pre1entat pentr, o 4,rat 2oarte sc,rt" ast2el 3nc6t s,/iec+ii s n, 2ie con.tien+i 4e el" se reali1a o alegere pe /a1a similarit+ii semantice( n schim/" 4ac era pre1entat o 4,rat s,2icient pentr, a 2i percep,t con.tient alegerea era /a1at pe similaritate str,ct,ral( A,tor,l a replicat acest experiment ,tili16n4 stim,li a,4iti0 .i re1,ltatele a, 2ost asemntoare( Concl,1ia este c 3n percep+ia s,/liminal se reali1ea1 o procesare semantic( Diri=area comportament,l,i c, a=,tor,l percep+iei s,/liminale constit,ie ,na 4intre con0ingerile p,ternice legate 4e aceast 2orm a percep+iei( &,l+i consi4er c in2orma+iile percep,te la ni0el s,/con.tient pro0oac reac+ii a,tomate ce n, pot 2i controlate 4e persoana care le percepe( n schim/" percep+iile con.tiente ne5ar permite s ,tili1m in2orma+iile percep,te pentr, a ac+iona as,pra l,mii .i a pro4,ce e2ecte constata/ile( $5a cont,rat ast2el o 4irec+ie 4e cercetare pri0itoare la consecin+ele pasi0e .i acti0e ale percep+iei( ntr5,n experiment reali1at 4e ctre &eriWle .i \oor4ens >'AAC? a 2ost pre1entat ,n sing,r c,06nt 3ntr5o sing,r sesi,ne experimental .i calitatea percepti0 a acest,ia a 2ost controlat 4e timp,l 4e exp,nere( D,rata a 2ost 2ie sc,rt" 4e K< ms ast2el 3nc6t s se reali1e1e o percep+ie s,/con.tient" 2ie 4est,l 4e l,ng" 4e 'K< ms ast2el 3nc6t 5 *) 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ma=oritatea stim,lilor s 2ie percep,+i con.tient( D,p pre1entare s,/iec+ii a, reali1at o pro/ 4e memorie .i li se 44ea, 4rept p,nct 4e spri=in primele trei litere ale c,06nt,l,i .i li se

cerea s complete1e aceast sec0en+ 4e litere c, orice c,06nt ce le trece prin minte c, &ihaiexcep+ia ANIEI Psihologie experimental cel,i pre1entat anterior( $5a constatat c s,/iec+ii care 2,seser stim,la+i o 4,rat sc,rt 4e timp a, 3nt6mpinat gre,t+i 3n a ,rma instr,c+i,nilor" pe c6n4" 3n ca1,l 3n care 4,rata 4e exp,nere a 2ost 4e 'K< ms s,/iec+ii a, re,.it s excl,4 c,06nt,l a2i.at 3nainte( Un alt exempl, il,strati0 pentr, mo4,l 3n care percep+ia s,/liminal pro0oac reac+ii a,tomate" iar cea con.tient permite oamenilor s 3.i mo4i2ice reac+iile" 3l constit,ie experimentele care arat c pre4ic+ia pe /a1a re4,n4an+ei stim,l,l,i s,r0ine n,mai 4ac stim,lii percep,+i s,nt con.tienti1a+i( serie 4e experimente reali1ate 4e Cheesman .i &eriWle >'ABF?P &eriWle .i Cheesman >'ABC?P &eriWle .i cola/( >'AAK? a, 4rept p,nct 4e pornire com,n cele/r,l experiment reali1at 4e ctre $troop >'A*K?( E2ect,l $troop re1,lt 4in con2lict,l c,loare5c,06nt 3n con4i+iile 3n care s,/iect,l 0e4e o list 4e c,0inte scrise 3n c,lori 4i2erite .i i se cere s n,measc rapi4 c,loarea 2iecr,i c,06nt 3n con4i+iile 3n care" spre exempl," c,06nt,l 70er4e[ este scris c, ro.,( Acest con2lict 4etermin o laten+ a rsp,ns,rilor mai mare spre 4eose/ire 4e sit,a+ia 3n care exist o con0ergen+ 3ntre c,06nt .i c,loarea care5l 4esemnea1 >spre exempl," 7al/astr,[ scris c, al/astr,?( A,torii aminti+i mai s,s a, proce4at" pentr, 3ncep,t" la pre1entarea 2ie a c,06nt,l,i R YU" 2ie a c,06nt,l,i VERDE 3n 4o, 0ariante- c, timp s,2icient pentr, a 2i percep,te con.tient .i c, o exp,nere 2oarte sc,rt 2r s 2ie percep,te con.tient( n contin,are" s,/iec+ilor le era pre1entat o pat 4e c,loare 2ie ro.ie" 2ie 0er4e .i sarcina s,/iec+ilor era 4e a n,mi c6t mai repe4e pata 4e c,loare( $5a constatat c rsp,ns,l este mai 4i2icil at,nci c6n4 c,loarea este prece4at 4e c,06nt,l care 4esemnea1 o alt c,loare( Eoarte interesant este 2apt,l c acest e2ect se mani2est in4epen4ent 4e 4,rata 4e a2i.are a c,06nt,l,i( Aceste re1,ltate o2er ,n arg,ment 3n pl,s 3n spri=in,l teoriei c percep+ia s,/liminal pro0oac reac+ii a,tomate( Un alt aspect pe care cercettorii l5a, a0,t 3n 0e4ere 3n st,4i,l percep+iei s,/con.tiente este in2l,en+a context,l,i 3n care s,nt percep,te o/iectele sa, e0enimentele( &arcel >'AB<? a a0ansat ipote1a con2orm creia in2l,en+a context,l,i as,pra percep+iei este limitat la in2orma+ia percep,t con.tient( Pentr, a 0eri2ica aceast ipote1 &arcel a reali1at ,n proiect experimental 3n ca4r,l cr,ia a pre1entat s,/iec+ilor sec0en+e 4e trei c,0inte- prim,l c,06nt 4in serie era context,al" al 4oilea era polisemantic" c, 4o, semni2ica+ii iar al treilea era ,n c,06nt +int" c,06nt legat 4e ,n,l 4intre cele 4o, sens,ri ale c,06nt,l,i polisemantic( C,0intele context,ale a, 2c,t posi/il 4irec+ionarea interpretrii c,06nt,l,i polisemantic .i ipote1a l,i &arcel era 4oar c percep+ia con.tient a c,0intelor context,ale este 4e nat,r s in2l,en+e1e interpretarea stim,l,l,i polisemantic( n a/sen+a con.tienti1rii semni2ica+iile m,ltiple ale c,06nt,l,i polisemantic ar 2i acti0ate( Pentr, a 4emonstra 4ac era, acti0ate am/ele semni2ica+ii ale stim,l,l,i polisemantic sa, n,mai ,na a 2ost ,tili1at timp,l 4e reac+ie la c,06nt,l +int( re1,ltatele a, 0ali4at ipote1a con2orm 5 creia ** 5 n,mai c,0intele context,ale" percep,te Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' con.tient in2l,en+ea1 interpretarea c,06nt,l,i polisemantic( concl,1ia acest,i experiment este c percep+ia con.tient a ,n,i stim,l este in2l,en+at 4e context iar cea

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

l,ng poate 2i 4,rata acestei in2l,en+e as,pra comportament,l,i persoanelor s,p,se stim,lilor s,/liminali( Eenomen,l Poet1l a cptat notorietate 3n ,rma cercetrilor 3ntreprinse 4e Poet1l >'AF<" 'AC'?( A,tor,l a st,4iat impact,l percep+iei s,/liminale as,pra con+in,t,l,i mani2est al 0iselor( n ca4r,l experiment,l" s,/iec+ilor le5a 2ost pre1entate 2ig,ri complexe ce repre1enta, scene nat,rale pentr, o 4,rat 2oarte sc,rt 4e timp >'<< ms?( Poet1l a ms,rat reconstr,c+ia con.tient a acestor scene nat,rale 4,p exp,nerea stim,lilor cer6n4 s,/iec+ilor s 4escrie sa, s 4esene1e ceea ce a, 01,t( Apoi" cercettor,l le5a cer,t s 3.i note1e 4etaliat 0isele pe care le a0ea, 3n timp,l nop+ii .i s re0in a 4o,a 1i c, aceste 4escrieri( $5a constatat c 4escrierea 0iselor con+inea 2oarte m,lte elemente com,ne c, stim,lii pre1enta+i( Concl,1ia cea mai important a acest,i experiment este c in2orma+iile percep,te la ni0el s,/con.tient pot 2i pstrate 3n memorie pentr, mai m,lte ore( Alte cercetri a, 4emonstrat c reconstr,c+ia imaginilor pre1entate s,/liminal este mai /,n 4ac s,/iec+ii s,nt anga=a+i ,lterior 3ntr5o sesi,ne 4e asocia+ii li/ere 3nainte 4e a trece la reconstr,c+ia 4in perioa4a 0is,l,i( Cercettorii .i5a, p,s pro/lema 3n ce ms,r an,mite e0enimente" stim,li la care s,/iect,l este s,p,s 3ntr5o stare 4e a/sen+ a control,l,i con.tient" se pot instala 3n memorie .i pot 2i reamintite 4,p ,n timp mai 3n4el,ngat( Ast2el a, 2ost gsite 4o0e1i pentr, men+inerea 3n memorie a in2orma+iilor percep,te 3n timp,l aneste1iei( &eriWle .i Daneman >'AFF" 'AAB? s,nt optimi.ti 3n aceast pri0in+ consi4er6n4 c in2orma+iile percep,te s,/con.tient pot s5.i men+in persisten+a 3n memorie pe o perioa4 mai l,ng 4e )G ore( pro/lem 4elicat a st,4iilor e2ect,ate p6n ac,m este c stim,lii 2olosi+i n, a, a0,t nici o rele0an+ personal pentr, s,/iec+i a2la+i s,/ aneste1ie( P,tem cita ,n sing,r experiment" 3n literat,ra 4e specialitate" care a2irm c stim,lii c, gra4 4e rele0an+ personal a, ,n impact pentr, o perioa4 4e timp consi4era/il( Je0inson >'AFK?)(* 4escrie ,npercepti0e ast2el 4e experiment( n timp,l inter0en+iei chir,rgicale" c, Il,1iile s,/iect,l a2lat Dregor: s,/ aneste1ie" a sim,lat o sit,a+ie 4e cri1 sp,n6n4 >'AC*"experimentator,l 'AB<? ca repre1entant al tra4i+iei empiriste lansate 4e ctre ,rmtoareleIelmholt1 pre1int o a/or4are 4i2erit 4e cea a l,i Piaget( El concepe il,1ia 4rept ,n 7Un e.ecmomentR Pacient,l acesta n,5mi place c,m arat( E cam al/astr,R $ 3i 4m mai m,lt compara/il cel,i la care a=,nge ,neori cercetarea .tiin+i2ic( percep+ie poate 2i 2als oxigen([ cei 1ece pe pacien+i s5a, rec,perat 2oarte c /ine 4in p,nct 0e4ere me4ical( 4eoareceTo+i se /a1ea1 ipote1e gre.ite sa, pentr, rec,rge la o 4e arg,menta+ie Ja eronat( o l,n 4,p inter0en+ie" patr, 4intre ei 3.i amintea, 2oarte exact respecti0,l C, toate acestea n, toate il,1iile 4eri0 4intr5o ipote1 gre.it 3ntr,c6t ,neleinci4ent a, la .i al+i /a1 patr, s,/iec+i .i5a, amintit c,m c6te ar ce0a 4espre acest inci4entPoc,lomotor( 4o, persoane n, t,l/,rri 4e or4in 2i1iologic 2i parali1ii ale sistem,l,i $,nt .i .i5a, il,1ii amintit nimic( c, origine 2i1iologic 4ar care n, a, nimic patologic( Dregor: 0or/e.te 4espre trei categorii 4e ast2el 4e il,1ii9 il,1ii 4atorate a4aptrii 2i1iologice c,m ar 2i e2ectele consec,ti0e 4e mi.care" 4e temperat,r .i 4e c,loareP 5 *G 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

9 il,1ii 4atorate 2,nc+ionrii ina4ec0ate a ,n,i mecanism 2i1iologic" c,m ar 2i il,1ia a,tocineticP 9 il,1iile 4atorate inter0en+iei ina4ec0ate a ,n,i mecanism 2i1iologic" c,m ar 2i mi.carea aparent( Ec6n4 aceste preci1ri" Dregor: 3ncearc s asig,re o 4e2inire opera+ional corect teoriei sale as,pra il,1iilor ca e2ect al ,nor ipote1e percepti0e eronate( Aceste ipote1e percepti0e eronate ar re1,lta 4in strategii cogniti0e eronate .i n, 4in moti0e 4e or4in 2i1iologic( Tipologia il,1iilor percepti0e" 4,p Dregor: '( Il,1ii 4atorate ,nei procesri ina4ec0ate a 4atelor( serie 4e il,1ii optico5 geometrice c,m ar 2i &iller5J:er .i Pon1o s5ar explica prin 2,nc+ionarea gre.it a mecanism,l,i constan+ei percepti0e 4atorit pre1en+ei in4icilor 4e a46ncime la ni0el,l stim,lilor( n ca1,l ,nei procesri 4irecte s,/iect,l este tri/,tar acestor in4ici 2r s ia 3n consi4erare ipote1a 4e 4istan+( Din acest moti0 se imp,ne .i o procesare in4irect" 4escen4ent( De exempl," 3n ca1,l c,/,l,i l,i NecWer se compar 4imensi,nea 2a+etei 01,t ca mai 3n4eprtat c, 4imensi,nea 2a+etei 01,t ca mai apropiat .i se o/ser0 ine0ita/il c cea mai 3n4eprtat pare mai mare( in0ersare percepti0 a acestor raport,ri antrenea1 o corectare a 4imensi,nilor aparente( )( Il,1ii 4atorate incapacit+ii 4e a extrage 4in stim,l o ipote1 pri0itoare la nat,ra o/iect,l,i( Un exempl, 3l constit,ie 2alsele ipote1e nsc,te 4in 3ncercarea 4e a i4enti2ica 2ig,ri lac,nare c,m s,nt cele ale l,i $treet( Un alt exempl, s,nt 2ormele percep,te 3n plan.ele test,l,i Rorschach( *( Il,1ii 4atorate ,nor legi 3n.eltoare( Apar at,nci c6n4 a0ansm ipote1e 2alse negli=6n4 schim/rile inter0enite .i ne ser0im 4e ipote1e care a, 2ost corecte 3ntr5o sit,a+ie trec,t( De exempl," at,nci c6n4 ,rmrim c, pri0irea ,n o/iect acesta tin4e s oc,pe o po1i+ie relati0 sta+ionar pe retin( Dac 0om 2ace acela.i l,cr, pentr, o imagine consec,ti0 aceasta ne 0a aprea 3n mi.care( C, alte c,0inte aplicm o lege care n, exist 4ec6t pentr, o/iecte reale la ,n o/iect care n, exist 3n realitate( G( Il,1ii 4atorate ,nor artic,lri gre.ite a 4atelor sen1oriale .i a 2aptelor o/iecti0e( Unele il,1ii s,nt pro4,se 4e ipote1e ce se spri=in pe pro/a/ilit+i( De exempl," 3n il,1ia gre,t+ii pro/a/ilitatea ca ,n o/iect mai mare ca 4imensi,ni s 2ie mai gre, 3l 2ace s 2ie percep,t ca 2iin4 mai ,.or 4ec6t este 3n realitate( K( Il,1ii /a1ate pe am/ig,itate( Eig,rile am/ig,ii 4eclan.ea1 ipote1e percepti0e incompati/ile .i echipro/a/ile c,m ar 2i 4e exempl, 2ig,ra 0a15pro2il a l,i R,/in( n acest ca1 asistm la schim/ri percepti0e spontane care 4enot mecanismele selecti0it+ii percepti0e 3n rela+ia o/iect52on4( F( Il,1ii /a1ate pe para4ox( Para4ox,l re1,lt 4in s,prap,nerea ,nor concepte incompati/ile( n plan percepti0 se pot ela/ora imagini para4oxale 4en,mite 2ig,ri imposi/ile c,m ar 2i 2,rca c, 4o, sa, trei /ra+e sa, tri,nghi,l imposi/il( Aceste 2ig,ri para4oxale s,nt posi/ile pentr, c 4esen,l poate 2i comp,s 4in in4ici percepti0i incompati/ili( C( Il,1iile generate 4e creati0itate c,m ar 2i il,1ia cont,r,rilor imaginare" concep,t 4e ctre Hanis1a( Dregor: consi4er c a/sen+a ,nei pr+i pres,p,se 4in plan,l 5 *K 5 3n4eprtat in4ic mascarea cerc,rilor 4e ctre o 2orm apropiat( Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

Proces,l a4aptrii sen1oriale pro0oac 4imin,area sensi/ilit+ii 3n con4i+iile ,nei stim,lri prel,ngite( Ja 3ncetarea stim,lrii se constat a.a n,mitele e2ecte &ihaiconsec,ti0e" ANIEI Psihologie experimental ,n gen aparte 4e il,1ii percepti0e( Cele mai interesante 2enomene consec,ti0e le regsim 3n percep+ia c,lorilor- a4aptarea cromatic reali1at 4e timp 4e cca( ,n min,t prin )(G E2ectele consec,ti0e pri0irea ,nei imagini colorate este ,rmat 4e o sc,rt imagine consec,ti0 po1iti0 4e aceea.i c,loare c, cea 01,t 3n 2a1a anterioar mani2estat ca o persisten+ a sen1a+iei cromatice( Apoi" ,rmea1 o imagine complementar coresp,n1toare c,lorii complementare( Acest e2ect consec,ti0 poate 2i 4e 4,rat mai l,ng .i este rele0ant 3n pri0in+a consecin+elor a4aptrii sa, a o/oselii selecti0e a receptorilor cromatici( n ceea ce pri0e.te e2ectele consec,ti0e cromatice" primele cercetri remarca/ile apar+in tot l,i V( Hjhler" 4in 'AF) >4,p Delorme" 'AAG?( n experiment,l s, a reali1at o a4aptare cromatic 4e l,ng 4,rat o/lig6n4 s,/iect,l s poarte ochelari /icolori timp 4e F< 4e 1ile( Eiecare lentil a0ea o =,mtate gal/en .i ,na al/astrP cele 4o, =,mt+i era, 4istri/,ite la 2iecare lentil 4reapta 9 gal/en" st6nga 9 al/astr,( n aceste con4i+ii c6n4 s,/iect,l pri0e.te spre 4reapta 0e4e 3n al/astr," iar c6n4 pri0e.te spre st6nga 0e4e 3n gal/en( D,p ce s5a ren,n+at la p,rtarea ochelarilor s5a constatat ,n e2ect cromatic 4e tip complementar a cr,i nat,r 4epin4ea 4e 4irec+ia pri0irii- c6n4 s,/iect,l pri0ea spre 4reapta el 0e4ea mai 3nt6i 3n gal/en" iar c6n4 pri0ea spre st6nga 0e4ea 3n al/astr,( $5 a pro4,s ,n e2ect consec,ti0 4e tip complementar 2enomen,l,i a4aptrii( Un alt experiment remarca/il amintit 4e Delorme apar+ine l,i &cCollo,gh >'AFK?( Acesta a pre1entat alternati0 ,n ptrat 2ormat 4in 4,ngi 0erticale portocalii .i negre .i ,n alt,l 4in 4,ngi ori1ontale al/astre .i negre( Eiecare stim,l a 2ost pre1entat timp 4e '< sec,n4e .i apoi s,/iect,l este solicitat s explore1e ansam/l,l 2ig,rii c,prin16n4 cele 4o, ptrate( Ja '< min,te 4,p aceast alternare i le pre1int 4in no, 4ar 4,ngile ori1ontale .i 0erticale s,nt al/e .i negre( E2ect,l consec,ti0 re1,ltat este ,rmtor,l- s,/iect,l percepe 4,ngile al/e 0erticale ca 2iin4 al/astr, 0er1,i .i pe cele ori1ontale ca 2iin4 portocalii( Aceste c,lori s,nt 4oar aproximati0 complementare stim,lilor 4e control .i e2ect,l consec,ti0 n, p,tea 2i atri/,it o/oselii selecti0e a receptorilor retinei pentr, c acelea.i regi,ni a, 2ost a4aptate alternati0 celor 4o, c,lori( A,tor,l explic 2enomen,l prin a4aptarea cel,lelor corticale c, 4,/l speciali1are la orientare .i c,loare( Explicarea mecanismelor e2ectelor consec,ti0e rm6ne o pro/lem 4eschis pentr, ne,ro.tiin+ele contemporane( Unii a,tori a0ansea1 implicarea mecanismelor 4e con4i+ionare cortical al cror s,/strat psihologic este 3nc p,+in c,nosc,t( A4aptarea percepti0 .i e2ectele consec,ti0e a, 2ost st,4iate .i prin ,tili1area proce4e,l,i in0ersi,nii( Acest proce4e, a 2ost ,tili1at pentr, a 0eri2ica constan+a" sta/ilitatea orientrii spa+iale pe 0ertical .i ori1ontal" prin implicarea 2actorilor 0i1,ali" Wineste1ici .i propriocepti0i( An,mite 4ate 4e o/ser0a+ie clinic a, semnalat mani2estri episo4ice 4e in0ersi,ne a raport,rilor spa+iale 3nso+ite 4e sen1a+ia 4e ame+eal( Cercetri experimentale s,nt 2oarte p,+ine" 4e.i proce4e,l 4e in0estigare este relati0 simpl,( Experimente remarca/ile a, 2ost reali1ate 5 *F 54e ctre $tratton >'BAC? .i 4e ctre Hjhler Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' >'AGC?" 4escrise 3n Popesc,5Ne0ean, >'ACF? .i Delorme >'AAG?( n experiment,l s," $tratton a p,rtat el 3ns,.i timp 4e mai m,lte 1ile ,n monocl,"

prismatice ce pro4,cea, in0ersi,nea sistemelor 4e re2erin+ s,s5=os .i 4reapta5st6nga ale &ihaic6mp,l,i ANIEI Psihologie experimental 0i1,al( A,tor,l a o/ser0at la 3ncep,t" pe l6ng pro4,cerea ,nei percep+ii 0i1,ale in0erse" .i o impresie 4e mi.care" 4eplasare a me4i,l,i la 2iecare mi.care a corp,l,i sa, a cap,l,i( Aceste stri era, 3nso+ite 4e o sen1a+ie 4e 4iscon2ort ne,ro0egetati0 >grea+?( De asemenea" coor4onarea 0i1,al5motorie era p,ternic a2ectat .i mers,l aproape imposi/il( Ja s26r.it,l perioa4ei 4e a4aptare" n, a=,nsese s rein0erse1e percep+iile 4ar reali1ase o a4aptare 0i1,al5motorie care 3i permitea s se 4eplase1e .i s e2ect,e1e acti0it+i care solicita, o coor4onare 0i1,al5man,al( $trile 4e grea+ a, 4ispr,t( Dar o/ser0a+iile cele mai interesante se re2er la mo4i2icrile propriocepti0e resim+ite 3n timp,l a4aptrii( At,nci c6n4 3.i pri0ea mem/rele" pe care le 0e4ea in0ersare" re,.ea s le resimt acolo ,n4e le 0e4ea mai 4egra/ 4ec6t acolo ,n4e le sim+ea 3n /a1a sen1a+iilor propriocepti0e( Drept e2ect se pro4,cea, percep+ii para4oxale 3n care no,a locali1are a mem/relor coexista c, cea 0eche( D,p re0enirea la normal" pe parc,rs,l a opt 1ile" imaginea care era rst,rnat la ni0el cortical a 3ncep,t s re4e0in treptat 0ertical 3n /a1a ,n,i mecanism 4e a=,stare me4iat" pro/a/il" cortical( n experiment,l s, Hjhler a aplicat s,/iec+ilor prisme constr,ite 4in 4o, /,c+i 4e lentile ast2el 3nc6t pri0in4 3n =os s,/iect,l 0e4ea normal" 4ar pri0in4 3n s,s 0e4ea rst,rnat( E2ect,l acest,i c6mp c, 4,/l re2erin+ a 2ost ms,rat 4e ctre Hjhler prin meto4a a=,strii( $,/iec+ii a, primit 4rept sarcin a=,starea ,nor linii c,r/e p6n 4e0enea, 4repte sa, a ,nor rom/,ri p6n 4e0enea, ptrate( Experiment,l s5a 4es2.,rat 3n patr, con4i+ii- 3n prima con4i+ie" s,/iect,l pri0e.te 3n s,s prin prismele rst,rnateP 3n a 4o,a con4i+ie" s,/iect,l pri0e.te 3n s,s 2r prismeP 3n a treia con4i+ie" s,/iect,l pri0e.te 3n =os prin prismP 3n a patra con4i+ie" s,/iect,l pri0e.te 3n =os 2r prisme( Principal,l e2ect a 2ost o pert,r/are a organi1rii spa+iale 4ar .i o a4aptare treptat ast2el 3nc6t 4,p 'K 1ile a/aterea este re4,s la )<S 2a+ 4e prima 1i( Eenomenele 4e postac+i,ne s5a, mani2estat mai p,ternic 3n primele trei 1ile" apoi a, rmas constante pentr, pri0irea 3n =os .i s5a, accent,at pentr, pri0irea 3n s,s 2r prism( D,p 3ncheierea experiment,l,i s5a reali1at proces,l 4e rea4aptare 4ar s,/iect,l a0ea ne0oie 4e ,n e2ort mai mare la pri0irea 3n s,s 4ec6t la pri0irea 3n =os( D,rata rea4aptrii a 2ost 4est,l 4e l,ng 3ntr,c6t e2ectele s5 a, men+in,t .i la G< 4e 1ile 4,p 3ncetarea experiment,l,i( Cele 4o, experimente a, p,s 3n e0i4en+ mo4i2icri propriocepti0e para4oxale .i sentiment,l 4e a sim+i in0ers 3ntr5o l,me normal( Dac $tratton raporta e2ecte para4oxale mai ales 3n ceea ce pri0e.te propriocep+ia" Hjhler le raporta 3n special 3n legt,r c, percep+ia 0i1,al prec,m .i rela+ia acesteia c, propriocep+ia( $e pro4,cea, locali1ri percepti0e contra4ictorii" 4e exempl," o/iectele p,tea, 2i locali1ate corect 4ar orientarea lor era in0ersat- a2i.ele 4e pe 1i4,ri p,tea, 2i locali1ate corect 3n timp ce con+in,t,l lor scris era 01,t ca 3n oglin4( Hjhler a comparat aceast sit,a+ie c, cea a 5 *C 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' a,tomo/ilist,l,i care pri0in4 3n oglin4a retro0i1oare locali1ea1 corect ma.inile pe care le 1re.te 4ar 0e4e n,mr,l lor 4e 3nmatric,lare in0ersat(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

propriocepti0 3n no,a po1i+ie( Pentr, a explica aceste re1,ltate para4oxale" Iarris prop,ne 4istinc+ia 4intre 4o, tip,ri 4e percep+ie a orientrii spa+iale- percep+ia 4irec+ionat .i percep+ia pict,ral( Percep+ia 4irec+ionat pri0e.te locali1area ,n,i o/iect" raport6n4,5l la o parte a corp,l,i" 3n special la m6n( Percep+ia pict,ral se aplic la orientarea p,r 0i1,al" 2r a 2i l,ate 3n seam segmentele corp,l,i( Pentr, a =,sti2ica aceast 4istinc+ie" Iarris 4 exemple 4e percep+ii 4e orientare 4irec+ionat implicat 3n 0i1,ali1area textelor scrise sa, imprimate" a orologiilor sa, a ceas,rilor >po1i+ia acelor" 4irec+ia lor 4e mi.care? .i hr+ilor geogra2ice >4irec+ia p,nctelor car4inale?( $crierea este" 3n schim/" ,n /,n exempl, pentr, percep+iile 4e orientare 4e tip pict,ral( Concl,1ia l,i Delorme >'AAG? este c procesele 4e a4aptare la in0ersi,ne implic 4o, tip,ri 4e percep+ie a orientrii spa+iale- ,na 2on4at pe propriocep+ie" .i alta pe percep+ia 0i1,al .i c" aceste 4o, mo4alit+i" n, s,nt a4apta/ile 3n mo4 egal( Cercetrile as,pra a4aptrii 0i1,al5spa+iale a, 0i1at .i alte mo4i2icri prec,m 4eplasarea" 3nclinarea" 4isparitatea /inoc,lar" c,r/area" 3ngro.area .(a(m(4( Aceste cercetri a, con2irmat" 3n general" experimentele l,i $tratton .i ale l,i Hjhler prec,m .i teoria l,i Iarris" care a2irma c" 3n con4i+iile ,n,i con2lict 3ntre 4atele 0i1,ale .i cele propriocepti0e" cele 0i1,ale tin4 s 4omine sit,a+ia( Rol,l acti0it+ii a 2ost p,s .i el 3n 4isc,+ie .i a iscat contro0erse 3ntre a,tori( n general a4aptarea percepti0 s,gerea1 importan+a acti0it+ii s,/iect,l,i 3n re4istri/,irea )(K Aprehensi,nea percepti0 .i a4aptarea 4o, sisteme( $5a a=,ns la percepti0 concl,1ia c acti0itatea 2a0ori1ea1" 2r Pentr, acelor 3n+elege mai /ine 2,nc+ionarea tre/,ie s 2acem 4istinc+ia 3n4oial" a4aptarea 4ar n, poate 2i consi4erat 4rept 2actor 4eterminant( 3ntre 4o, mo4alit+i 4e percepere- '? aprehensi,nea percepti0 .i )? comprehensi,nea percepti0( Aprehensi,nea se /a1ea1 3n mo4 esen+ial pe procesarea sen1orial a in2orma+iei .i incl,4e ,n prim ni0el 4e procesare semantic 3n limitele ,nor calit+i simple ale stim,l,l,i care 0i1ea1 4ac acesta este plc,t" neplc,t" agrea/il" peric,los( Comprehensi,nea percepti0 sa, 3n+elegerea percepti0 se /a1ea1 3n mo4 esen+ial pe o procesare pro2,n4 a in2orma+iei( Acest tip 4e procesare e0i4ent ,rmea1 aprehensi,nii percepti0e .i 2ace ca perceperea s 2ie accesi/il con.tiin+ei( Regsim 3n aceast 4istinc+ie 4i2eren+a 4intre percep+ia 4irect .i percep+ia in4irect( Din p,nct 4e 0e4ere ontogenetic" comprehensi,nea percepti0 inter0ine mai t6r1i, .i este in2l,en+at 4e o serie 4e 2actori exogeni .i en4ogeni .i 3n prim,l r6n4 4e lim/a=( P,tem s mai operm o 4istinc+ie 3ntre aprehensi,ne5comprehensi,ne 0i1,al .i a,4iti0( Capacitatea 4e aprehensi,ne 0i1,al se 4e2ine.te prin n,mr,l 4e ,nit+i in2orma+ionale percep,te 3n ,rma ,nei ,nice explorri 3n con4i+iile ,nei exp,neri precis 4eterminate a stim,l,l,i( timp,l stan4ar4 4e exp,nere a stim,lilor pentr, st,4i,l capacit+ii 4e aprehensi,ne 0i1,al este 4e <"' sec,n4e( Cercetrile semnalea1 ,rmtoarele partic,larit+i ale aprehensi,nii percepti0e 0i1,alea( n,mr,l maxim 4e elemente care pot 2i percep,te 4intr5o sing,r pri0ire este 4e patr, p6n la cinci 4ac s,nt 2r 5 *B 5 legt,rP Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' /( ci2rele s,nt percep,te mai rapi4 4ec6t litereleP

&ihai ANIEI c(

Psihologie experimental c,0intele c, 3n+eles s,nt percep,te mai rapi4 4ec6t cele 2r 3n+elesP rapi4itatea .i n,mr,l 4e c,0inte 4epin4e .i 4e n,mr,l 4e litere 4in care este alct,it 2iecare c,06nt prec,m .i 4e tip,l 4e propo1i+ii- 3n propo1i+ii simple se percep mai m,lte c,0inteP 4( 2ormele geometrice s,nt percep,te mai rapi4 4ec6t literele i1olateP e( la stim,lii c,0inte 2r sens se percep mai rapi4 acele c,0inte 3n care s,ccesi,nea literelor este mai 2amiliar lim/ii materne( $tim,lii ,tili1a+i pentr, in0estigarea capacit+ii 4e aprehensi,ne percepti0 0i1,al s,nt 3n mo4 o/i.n,it litere" sila/e 2r sens" c,0inte" ci2re" 2ig,ri" imagini" scene simple sa, complexe( Eactorii" 0aria/ilele experimentale 3n st,4i,l aprehensi,nii percepti0e 0i1,ale pot 2i 3mpr+i+i 3n 4o, categorii- a? 2actori o/iecti0i" care +in 4e partic,larit+ile material,l,i" intensitatea .i 4,rata stim,lrii" mo4,l 4e pre1entare al stim,lilor" s,ccesi,nea lor" or4inea acestora" gr,parea lor" partic,larit+ile 2i1ice ale stim,l,l,i >2orm" mrime" c,loare" pro2,n1ime" strl,cire" l,mino1itate?P /? 2actorii s,/iecti0i se re2er la 06rst" sex" ni0el 4e e4,ca+ie" ni0el intelect,al" stare a2ecti0" implicare moti0a+ional" experien+a anterioar( Aprehensi,nea percepti0 a,4iti0 De,tsch >'AC<? consi4er c 3n pre1entarea a,4iti0 s,nt implicate 4o, tip,ri 4e co4a=e- ,n,l pentr, stim,lii 0er/ali" alt,l pentr, stim,lii non0er/ali( D,ma,rier">'ABK" 'AA)? a comparat per2orman+ele rsp,ns,rilor 0er/ale la ,n material 0er/al c, per2orman+ele rsp,ns,rilor non0er/ale la ,n material non0er/al( $5a cer,t s,/iec+ilor s repro4,c 3n or4ine s,netele pe care le5a, a,1it( $5a ms,rat corectit,4inea repro4,cerii .i a or4inii elementelor pre1entate( $,netele pre1entate a0ea, ,n caracter 2amiliar .i 4,rata 4e exp,nere a 2ost 4e o sec,n4( Ja ,n alt gr,p s5a, reali1at ms,rtori c, stim,li 0i1,ali pre1enta+i c6te ,n element pe sec,n4( A,toarea a ,tili1at 4rept s,/iec+i copii c,prin.i 3n opt gr,pe" 4e la copii s,gari p6n la '< ani" .i a4,l+i( Un prim re1,ltat s,gerea1 c aprehensi,nea s,netelor este la toate gr,pele 4e 06rst net in2erioar 0ite1ei capacit+ii 4e aprehensi,ne a ci2relor( Aceea.i 4i2eren+ net se constat .i 3n ceea ce pri0e.te aprehensi,nea c,0intelor 2a+ 4e s,nete( A/sen+a 2amiliarit+ii ,nor c,0inte sa, gra4,l lor mare 4e complexitate n, re,.esc s an,le1e s,perioritatea per2orman+elor la stim,lii 0i1,ali 2a+ 4e cei ac,stici( Aceast s,perioritate a per2orman+elor pentr, material,l 0er/al se men+ine .i 4,p o 2amiliari1are prel,ngit c, stim,lii sonori .i o/iectele care le pro4,c incl,si0 4,p ,n antrenament special 3n sarcinile 4e repro4,cere a stim,lilor sonori( Cercetrile pri0itoare la capacitatea 4e aprehensi,ne a, 3ncercat s i4enti2ice" 3n ca1,l stim,lrii 0i1,ale sim,ltane" n,mr,l 4e elemente percep,te 4intr5o sing,r pri0ire( n me4ie se 0or/e.te 4e patr,5cinci elemente" 4ar s,nt 0aria+ii care +in 4e proce4,ra ,tili1at" timp,l 4e exp,nere" tip,l 4e stim,li( $im,ltaneitatea pre1entrilor .i rapi4itatea 2iecrei pre1entri 2ac 0er/ali1area impro/a/il 3n moment,l pre1entrii 4ar n, .i 3n timp,l c,trii rsp,ns,l,i( ric,m" capacitatea 4e aprehensi,ne a,4iti0 s,ccesi0 este 4e maxim,m trei elemente( n aceste con4i+ii" s,ccesi,nea a,4iti0 este echi0alent c, sim,ltaneitatea 0i1,al( 5 *A 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' Teoria 4,/l,l,i co4a= a 2ost con2irmat .i s5a 4emonstrat c; ,n s,net asc,ltat poate 2i co4at 2ie s,/ 2orm 4e imagine a,4iti0 >memorie sen1orial?" 2ie s,/ 2orma 4en,mirii sale at,nci c6n4 este posi/il >o/iect,l care emite s,net,l" nota m,1ical?(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

D,ma,rier >'AA)?" 3n /a1a cercetrilor proprii" a0ansea1 ipote1a con2orm creia co4a=,l s,/ 2orm 4e imagine a,4iti0 >co4a= sen1orial? acti0ea1 mecanisme s,/0ocale 3mpie4ic6n4 ast2el ,n co4a= 0er/al( Aceast locali1are a mecanismelor s,/0ocale 3n timp,l co4a=,l,i sen1orial ar p,tea 2ace cele 4o, tip,ri 4e co4a= >sen1orial .i 0er/al? incompati/ile la ,n moment 4at( Do0a4a psihologic a co4a=,l,i sen1orial .i a e2ect,l,i s, 4e remanen+ 3l constit,ie imaginile a,4iti0e reacti0ate coti4ian at,nci c6n4 ne ,rmresc pasa=e melo4ice 4eri0ate 4in m,1ica asc,ltat sa, 4in m,1ica ce 3nso+e.te ,n 2ilm sa, o reclam( Acela.i l,cr, se poate 3nt6mpla .i 3n ca1,l ,nor 1gomote care persist o perioa4 mai l,ng >spre exempl,- l,crri 4e .antier 4es2.,rate 3n prea=ma )(F( Varia/ile experimentale loc,in+ei" Varia/ilele 4epen4ente ce 4escri, comportament,l s,/iect,l,i 3n ,rma 1gomote 4e ma.ini persistente etc(?( a ,nei scene 0i1,ale sa, a ,nor c,0inte" melo4ii" perceperii ,n,i o/iect" a ,n,i stim,l" 1gomote etc( s,nt ,rmtoarelea? Raport,l 0er/al care se /a1ea1 pe rsp,ns,rile 0er/ale emise 4e ctre s,/iect 3n timp,l experiment,l,i( a/or4are 4etaliat a rapoartelor 0er/ale .i implica+iilor acestora 3n psihologia experimental a 2ost reali1at 3ntr5o l,crare anterioar >Ani+ei" )<<*?( n legt,r c, 4escrierea 0er/al tre/,ie s s,/liniem c cel mai important 4e1a0anta= 3l constit,ie 2apt,l c ,n o/ser0ator neatent rareori 0a 2i capa/il s o2ere o relatare precis( Iar 4ac inter0ine ,n antrenament coresp,n1tor apare risc,l ca acest antrenament s mo4i2ice 0aria/ile 4epen4ent( Rapoartele 0er/ale n, pot 2i tot,.i ignorate( n con4i+iile ,n,i control rig,ros al experiment,l,i rapoartele 0er/ale 4e o/icei simple" clare .i 4istincte o2er in2orma+ii a4ec0ate pentr, comportament,l 4e rsp,ns" 3n special at,nci c6n4 a0em 4e a 2ace c, stim,li complec.i( /? Timp,l 4e rsp,ns este o 0aria/il m,lt mai 2rec0ent 2olosit .i m,lt mai precis( P,tem cere s,/iec+ilor s o2ere rsp,ns,ri prin ac+ionarea ,nor 4ispo1iti0e mecanice" electrice" electronice sa, 4igitale >manete" /,toane" taste" pe4ale etc(?( c? In4icatori ai calit+ii per2orman+elor- n,mr,l 4e rsp,ns,ri corecte" gre.ite" 4e omisi,ni( n general este 4e pre2erat o com/inare a ms,rtorilor 3ntr5o manier con0ergent( Datele con0ergente o2er ,n ni0el mai ri4icat 4e 3ncre4ere 4ec6t in2orma+iile par+iale( Varia/ilele in4epen4ente a, 2ost 3ntr5o /,n ms,r 4escrise 3n acest capitol la partic,larit+ile stim,l,l,i" a06n4,5se 3n 0e4ere complexitatea pro/lemei pentr, psihologia experimental a percep+iei( n pl,s p,tem a0ansa o clasi2icare" or4onare mai accesi/il st,4en+ilor .i tinerilor cercettoria? &o4i2icarea caracteristicilor 2i1ice ale stim,lilor respecti0 mrimea" 2orma" 2,n4al,l" perspecti0a" ,nghi,l 4e 0e4ere al stim,lilor 0i1,ali( $tim,lii a,4iti0i pot 2i 0aria+i 3n raport c, 2rec0en+a" intensitatea" tim/r,l" complexitatea( /? E.alonarea 3n timp a percep+iei prin pre1entarea separat a ,nor pr+i ale ,n,i stim,l la inter0ale sc,rte 4e timp sa, prin re4,cerea timp,l,i 4e ac+i,ne a 3ntreg,l,i stim,l p6n la ni0el,l milisec,n4elor( c? Aspecte calitati0e ale 0aria/ilei in4epen4ente c,m ar 2i- cre.terea animalelor 3n 3nt,neric" solicitarea s,/iec+ilor s poarte ochelari speciali care le 4e2ormea1 0e4erea" 5 G< 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

/locarea mi.crilor motorii sa, mo4i2icarea caracteristicilor c6mp,l,i 0i1,al s,/ aspect,l omogenit+ii" cromatism,l,i" 4,ngilor reiate etc( Varia/ilele 4e control s,nt n,meroase 4atorit complexit+ii stim,lilor percepti0i .i reacti0it+ii speci2ice a participan+ilor la experimente( Pe parc,rs,l acest,i capitol am p,s 3n e0i4en+ 4i2erite 0aria/ile 4e control ast2el 3nc6t 3n contin,are 0om proce4a la o sistemati1are .i en,merare a acestora( a? V6rsta- 4imensi,nea genetic a percep+iei a 2ost 4emonstrat 3n ceea ce pri0e.te 4epen4en+a ei e0ol,+ia str,ct,rilor operatorii la copil prec,m .i 4e ,1,ra normal a anali1atorilor o 4at c, a0ansarea 3n 06rst( /? $ex,l este o 0aria/il care inter0ine 3n str6ns legt,r c, con+in,t,l ,nor sit,a+ii stim,l( Din acest moti0 sit,a+iile stim,l tre/,ie s 2ie pretestate spre a se 0eri2ica ms,ra 3n care 4i2eren+ele 4e sex in4,c ,na an,mit tip 4e rsp,ns( $,nt sit,a+ii 3n care este 4e pre2erat ca st,4iile s se reali1e1e 3ntr5o manier 4istinct pe gr,p,ri 4e /r/a+i .i 2emei c? Ni0el,l intelect,al- este ,n 2apt 4o0e4it prin cercetrile l,i Piaget .i alte cercetri amintite chiar 3n acest capitol care 4emonstrea1 legt,ra 4intre percep+ie .i inteligen+( Din acest moti0 se imp,ne egali1area s,/iec+ilor s,/ aspect,l coe2icient,l,i intelect,al( Prec,m se .tie inteligen+a 4o/6n4e.te speciali1ri 4e or4in 0er/al sa, non0er/al >2ig,rati0? tocmai 3n raport c, partic,larit+ile stim,lilor percepti0i .i" 4in acest moti0" egali1area 2actor,l,i intelect,al tre/,ie s ai/ 3n 0e4ere .i aceste 4i2eren+e( 4? Di2eren+e interc,lt,rale care a, 2ost anali1ate pe larg 3n ca4r,l acest,i capitol( e? In2l,en+a ,nor 2actori emo+ionali- impact,l emo+ional al sit,a+iei 4e examinare poate 2i 3n general controlat" 4ar impact,l emo+ional al ,nor stim,li constit,ie o pro/lem 4elicat 3ntr,c6t ,n,l .i acela.i stim,l poate s 4e10olte reac+ii emo+ionale 0ariate la persoane 4i2erite sa, la aceea.i persoan 3n momente 4i2erite( $tim,lii a2ectogeni pot constit,i at6t 0aria/il in4epen4ent c6t .i 0aria/il 4e control( Pretestrile .i solicitarea ,nor impresii ale participan+ilor pot s asig,re ,n ni0el 4e control satis2ctor al acestor 0aria/ile( 2? In2l,en+a ,nor 2actori moti0a+ionali se mani2est 3n 2,nc+ie 4e starea s,/iect,l,i" 4e complexitatea tre/,in+elor care 3.i 2ac sim+it pre1en+a 3n context,l experiment,l,i( Tre/,in+ele n,triti0e sa, alte p,lsi,ni 4e or4in sex,al" stare 4e nelini.te" anxietate" ne0oia 4e interac+i,ne sa, teama 4e rela+ionare social s,nt 4oar c6te0a 4intre )(C( Tehnici" proce4ee" aparate tre/,in+ele 4e care tre/,ie s +inem seama( n general to+i 2actorii comportamentali 4escri.i 3n teoria strilor centraleIl,1iile Desene c, a=,tor,l crora se pre1int 0aria+i stim,li sa, il,1ii percepti0e( 4irectoare >E(I( Allport" 'AKK? constit,ie 0aria/ile care tre/,ie 2ie =,mtate men+in,te optico5geometrice a, 2ost reali1ate 3n cea mai mare parte 3n a s 4o,a a s,/ control( al secol,l,i Pe l6ng 0aria/ile serie 4e atri/,te 2i1ice ale stim,lilor" care n, s,nt %I%5lea" a,toriiaceste lor 2iin4 2i1icienio>Poggen4or22" H,n4t?" astronomi >Uollner?" in0estiga+i" tre/,ie s 2ie la r6n4,l lor a0,te s,/ control- 4,rata" intensitatea" il,minarea" contrast,l stim,l,l,i tre/,ie s 2ie men+in,te 5 G' 5 la ,n ni0el constant 4ac n, s,nt Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' manip,late ca 0aria/ile in4epen4ente(

&ihaimineralologi ANIEI

Psihologie experimental >NecWer?" geometricieni >Del/oe,2? sa, 2i1iologi >Iering" A,/ert" &iller5 J:er?( Desenele" imaginile pot 2i pre1entate s,/iect,l,i 3n 2,nc+ie 4e str,ct,ra experiment,l,i 2ie separat" 2ie gr,pat" 2ie sim,ltan" 2ie 3ntr5o an,mit s,ccesi,ne( D,rata 4e exp,nere este .i ea 0aria/il( Aspect,l cromatic este 0aria/il" 4epen4ent 4e con2ig,ra+ia experiment,l,i( Plan.ele cromatice s,nt in2l,en+ate 4e partic,larit+ile il,minat,l,i .i 4e ,nghi,l 4e inci4en+ al l,minii" ceea ce poate con4,ce la 2actori 4e re2lexie .i 4e 4istorsionare a c,lorilor( Tahistoscop,l este aparat,l cel mai 2rec0ent ,tili1at 3n st,4i,l experimental al percep+iei( C, a=,tor,l l,i se reali1ea1 st,4ierea percep+iei 0i1,ale 3n con4i+ii precis 4eterminate 4e il,minare a stim,l,l,i .i mai ales 4e 4,rat 4e exp,nere( Principi,l 4e /a1 care st la 2,nc+ionarea tahistoscop,l,i 3l constit,ie pre1entarea c, o 4,rat precis 4eterminat 4e timp a stim,lilor 0i1,ali( Primele aparate era, mecanice apoi a, apr,t tahistoscoapele electronice .i 4igitale( Tahistoscop,l electronic este ast2el constr,it 3nc6t i se asig,r s,/iect,l,i con4i+ii 4e a4aptare 0i1,al p,t6n4 s pri0easc 3n interior,l aparat,l,i prin interme4i,l ,n,i 4ispo1iti0 care i1olea1 s,/iect,l 4e stim,lii 0i1,ali externi( Disp,ne 4e 2ante prin interme4i,l crora se intro4,c stim,lii 4esena+i pe cartona.e sa, imagini simple" complexe" acromatice" cromatice .(a(m(4( $,/iect,l este instr,it s pri0easc atent 3n a.teptarea stim,l,l,i ce 0a 2i proiectat( Timp,l 4e exp,nere poate 2i reglat c, preci1ie 3ncep6n4 c, o miime 4e sec,n4 .i merg6n4 p6n la 1eci 4e sec,n4e( Timp,l stan4ar4 4e exp,nere a stim,lilor pentr, cercetrile o/i.n,ite pri0itoare la aprehensi,nea percepti0 este 4e <"' sec,n4e( $,/iect,l are la 3n4em6n ,n 4ispo1iti0 4e o/icei s,/ 2orma ,n,i /,ton pe care 0a tre/,i s apese pentr, a semnala c a 01,t stim,l,l( Varia/ila 4epen4ent poate 2i semnalat .i pe cale 0er/al prin rsp,ns,l DA sa, NU sa, prin 4escrierea a ceea ce a 01,t( Aparat,l permite experimentator,l,i s 4eclan.e1e ,n 2lash care l,minea1 stim,l,l 2c6n4,5l 3ntr5o an,mit ms,r percepti0 pentr, s,/iect( n st,4i,l percep+iei s,/liminale timp,l 4e exp,nere al stim,lilor este 4e c6te0a miimi 4e sec,n4" iar pentr, compara+ie exp,nerea s,praliminal este 4e o 1ecime 4e sec,n4( n acest gen 4e st,4ii se practic ,n 7/om/ar4ament[ s,/liminal ceea ce pres,p,ne ,n n,mr mare 4e exp,neri 3ntr5o ,nitate 4e timp( n acest ca1 4ispo1iti0ele ac+ionate man,al 4e ctre experimentator n, o2er ,n ni0el ri4icat 4e 3ncre4ere .i nici n, permit o/+inerea ,nor re1,ltate 0ia/ile( Cea mai /,n mo4alitatea este 3nregistrarea ,nor stim,li s,/liminali pe ,n 2on4 s,praliminal prin programe speciale 4e calc,lator sa, c, a=,tor,l tehnicii cinematogra2ice( C, a=,tor,l tahistoscop,l,i se pot mo4ela .i experimente complexe 3n ca4r,l crora se in0estighea1 in4icatorii 2i1iologici ca mrt,rie o/iecti0 a reacti0it+ii emo+ionale a s,/iect,l,i( n timp ce s,/iect,l,i i se pre1int stim,li la tahistoscop poate 2i conectat la poligra2 pentr, 4eterminarea reac+iei electro4ermale" 2rec0en+ei car4iace .i ritm,l,i respirator( Acest gen 4e mo4el experimental este 2a0ora/il pentr, st,4i,l experimental al stim,lilor sa, sit,a+iilor a2ectogene( Pregtirea s,/iect,l,i" a0erti1area sa 3n legt,r c, pre1en+a stim,l,l,i este important pentr, a5i men+ine aten+ia trea1 .i pentr, a a0ea certit,4inea c 2iecare stim,l a 2ost percep,t( n mo4 o/i.n,it" 3nainte c, 5 G) 5 ,n,54o, sec,n4e 4e pre1entare" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,/iect,l este aten+ionat( n ca1,l prele0rii .i in4icatorilor 2i1iologici moment,l aten+ionrii tre/,ie s 2ie consemnat 4e ctre experimentator pe h6rtia inscriptoare a poligra2,l,i(

Acest l,cr, este necesar pentr, a se 2ace 4istinc+ia 3ntre aten+ionare" care 4eclan.ea1 &ihairapi4 ANIEI reac+ia electro4ermal" .i reac+ia speci2ic la stim,li( Ast2el" Psihologie experimental 0a tre/,i s 2ie consemnat" c, preci1ie" .i moment,l pre1entrii stim,l,l,i iar apoi tre/,ie s a.teptm re0enirea c,r/elor 2i1iologice la po1i+ia normal 3nainte 4e a pre1enta ,rmtor,l stim,l( Proce4e,l 4e in0estiga+ie tahistoscopic poate 2i reali1at .i c, pre1entarea stim,lilor pe ecran c, a=,tor,l 4iapo1iti0elor( Dispo1iti0ele tip maga1ie 4e 4iapo1iti0e care se rote.te .i 2iecare 4iapo1iti0 este exp,s are a0anta=,l ,nor imagini complexe ce pot 2i o/+in,te prin 2otogra2iere 4ar are .i 4e1a0anta=,l 1gomot,l,i care constit,ie o s,rs 4e preaten+ionare necontrolat ca .i o s,rs 4e 4istorsionare a aten+iei( Proce4e,l tahistoscopiei poate 2i mo4elat pe calc,lator a06n4 a0anta=,l ,nor posi/ilit+i practic nelimitate 4e ela/orare a stim,lilor" 4e com/ina+ii cromatice" 4e pre1entarea ,nor scene 0i1,aleP ,n alt a0anta= 3l constit,ie preci1ia 4eose/it a ms,rtorilor( n schim/" 4e1a0anta=,l 3l constit,ie 2apt,l c s,/iect,l pri0in4 ecran,l monitor,l,i prime.te 3n acela.i timp stim,la+ii externe 0i1,ale sa, 4istorsi,ni ale imaginii pe ecran,l monitor,l,i 4atorit ,nghi,l,i 4e inci4en+ al l,minii am/ientale( Aparate pentr, e0al,area mi.crilor oc,lare( $,nt 4estinate ,rmririi mo4,l 3n care se reali1ea1 mi.crile oc,lare 3n con4i+iile explorrii 0i1,ale sa, ale lect,rii( &i.crile oc,lare pot 2i i4enti2icate prin 0ariate proce4ee >0e1i Ro.ca" 'AC'?( Ele pot 2i ms,rate prin e2ect,l re2lexiei c, a=,tor,l ,nor aparate 4e 2ilmare" pot 2i 3nregistrate 2otogra2ic c, a=,tor,l ,nor aparate 2otogra2ice c, 4eclan.are rapi4" pot 2i 3nregistrate pe osciloscop,l cato4ic sa, pe cale electro2i1iologic c, a=,tor,l ,nor microelectro1i amplasa+i 3n apropierea ochilor 3n 2,nc+ie 4e 4irec+ia anticipat a pri0irii( $tereoscop,l este ,tili1at 3n st,4i,l percep+iei tri4imensionale( Principi,l 4e /a1 al acest,i aparat const 3n pre1entarea a 4o, imagini plane care re4a, acela.i o/iect 4ar 4in po1i+ii 4i2erite( Eiecare ochi 0e4e o sing,r imagine 4ar aceste imagini 2,1ionea1 3n ,na sing,r" care o2er impresia 4e pro2,n1ime( Pentr, e0al,area 4istan+elor .i po1i+iei o/iectelor 3n pro2,n1ime a, 2ost imaginate aparate n,mite stereometre( n mo4 o/i.n,it 4ispo1iti0,l se pre1int s,/ 2orma ,nei c,tii paralelipipe4ice l,ngi 4e aproximati0 4oi metri" 3n interior,l creia se 4eplasea1 pe .in o serie 4e 2ig,ri( Interior,l c,tiei este il,minat ast2el 3nc6t s n, cree1e e2ecte 4e ,m/r( $,/iect,l pri0e.te 4e la ,n capt 3n interior,l c,tiei .i are posi/ilitatea s regle1e amplasarea spa+ial a 2ig,rilor ce se pot 4eplasa pe .ine ast2el 3nc6t s le a4,c la acela.i ni0el( &rimea a/aterilor constit,ie ,n in4icator al pert,r/rii capacit+ii 4e apreciere a 4istan+elor .i po1i+iilor 3n pro2,n1ime( n st,4i,l percep+iei a,4iti0e se ,tili1ea1 generatoare 4e s,nete 4ar mai ales caseto2on,l sa, alte mo4alit+i 4e 3nregistrare a,4iti0 c,m ar 2i CD5,l .i calc,lator,l( $tim,lii complec.i melo4ici" 0er/ali sa, 1gomote s,nt pre1enta+i prin interme4i,l c.tilor care permit i1olarea 4e me4i,l extern( n ,ltim,l timp a, 2ost ela/orate so2t,ri 4e stim,lare a,4iti0 so2isticate" complexe .i care permit ,n 2oarte /,n control al 0aria/ilelor stim,li( Pentr, in0estigarea locali1rii a,4iti0e a, 2ost imaginate perimetre ac,stice 3n ca4r,l crora s,/iect,l legat la ochi prime.te stim,lii ac,stici 4in 0ariate ,nghi,ri 3n raport c, amplasarea celor 4o, ,rechi( n mo4 o/i.n,it se msoar la <k" A<k" 5 G* 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 'B<k .i )C<k( Dispo1iti0ele pot permite emiterea s,netelor m,lt mai gra4at 3n con4i+iile 3n care s,rsa poate 2i 4eplasat pe ,n cerc 3n =,r,l cap,l,i s,/iect,l,i( Eoarte

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

n 3ncheiere tre/,ie s preci1m c n, 0om p,tea 3n nici ,n ca1 a2irma existen+a ,nor 7aparate care msoar percep+ia[( Aparatele" 4ispo1iti0ele" proce4eele pre1entate constit,ie 4oar o mic parte 4intre res,rsele in0estiga+iei experimentale as,pra percep+iei( Experimentatorii pot s imagine1e proce4ee 4e l,cr, originale .i a4ec0ate cercetrilor respecti0e( Cel mai /,n exempl, 3l constit,ie camerele 3nclinate" trape1oi4ale" circ,lare care a, permis in0estigarea 2r,ct,oas a 0ariatelor aspecte ale percep+iei(

5 GG 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE III A# RDAREA E%PERI&ENTAJ A ATENIEI

*(' *() *(* *(G

Con+in,t,riReac+ia 4e orientare Vigilen+a" 0aria/ile experimentale De la 0igilen+ la aten+ie Tehnici" aparat,r

/iecti0e'( Pre1entarea a/or4rii experimentale a reac+iei 4e orientare .i a strii 4e 0igilen+ )( Pre1entarea 0aria/ilelor experimentale" tehnicilor .i aparat,rii( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' Reac+ia 4e orientare I0an Petro0ici Pa0lo0 a acor4at o aten+ie 4eose/it reac+iei 4e orientare consi4er6n4 c acest tip 4e re2lex are o importan+ remarca/il pentr, comportamentele a4aptati0e ale organismelor( Pa0lo0 consi4era c reac+ia 4e orientare 4ep.e.te simpla orientare a receptorilor ctre s,rs( El a 4en,mit acest re2lex 7ce se 3nt6mpl@[ consi4er6n4 c aria acest,ia se extin4e 4e la 4eclan.area receptorilor la sesi1area mo4i2icrilor 4in me4i,l,i 3ncon=,rtor ceea ce constit,ie timp,l 4e pornire a ,nor reac+ii 4e apropiere 4e hran" 4e sex,l op,s sa, al ,nor reac+ii 4e e0itare a pericol,l,i 4ar" .i 4e c,rio1itate" orientat spre c,noa.tere( .i ,ni2ormitatea rsp,ns,l,i( Ja prima aplicare a ,nor stim,li se 4eclan.ea1 reac+ii 4e orientare caracteri1ate prin acela.i ta/lo," in4i2erent 4e nat,ra stim,l,l,i( $5a constatat o rela+ie relati0 propor+ional 3ntre intensitatea stim,lrii .i cea a reac+iei 4e orientare" ceea ce semni2ic 4e 2apt mecanismele acti0rii speci2ice ale receptorilor 3n /a1a legii prag,rilor sen1oriale( n con4i+ii 4e la/orator Pa0lo0 >'AK*?" $oWolo0 >'AF<?" Elor, >'AFC? a, i4enti2icat ,rmtoarele mani2estri ale re2lex,l,i 4e orientare la animalele s,p,se experimentelor 4e st,4i, a re2lex,l,i con4i+ionata? 3n plan motor se pro4,ce 3ntoarcerea cap,l,i" ci,lirea ,rechilor" ,n 3ntreg sistem 4e reac+ii 3n4reptat spre contact,l organism,l,i c, o/iectele" ceea ce asig,r a=,starea anali1atorilor .i o mai /,n percepere a stim,lilor( D,p $oWolo0 re2lex,l 4e orientare este 4oar o reac+ie nespeci2ic 2a+ 4e stim,lii 5 GK 5 noi 3n timp ce acti0itatea 4e in0estigare ce are 4rept scop explorarea
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

o/iectelor" a spa+i,l,i 3ncon=,rtor este achi1i+ionat .i alct,ie.te ,n 0erita/il Psihologie experimental re2lex 4e orientare con4i+ionat( $e s,gerea1 ast2el 4o, componente ale mecanism,l,i 4e 2,nc+ionare a reac+iei 4e orientare- ,na 3nnsc,t .i mai

p,+in

ela/orat .i ,na 4o/6n4it ca expresie a re2lex,l,i 4e orientare5in0estigareP /? mo4i2icri respiratorii" c,m ar 2i hiperpnea sa, oprirea respira+iei pentr, 2oarte sc,rt timpP c? cre.terea 2rec0en+ei car4iace >accelerarea p,ls,l,i?" /ra4icar4ie" 0asoconstric+ia extremit+ilorP 4? reac+ia electro4ermal care se mani2est ampl, 3n reac+ia 4e orientareP e? 4ilatarea p,pilei >mi4ria1?( Acest cortegi, 4e mani2estri ne,ro0egetati0e .i m,sc,lare asig,r pregtirea organism,l,i pentr, ac+i,ne" rsp,n4e la 3ntre/area 7ce e 4e 2c,t@[( Element,l com,n al acestor reac+ii ne,ro0egetati0e este nespeci2icitatea Varia/ilele 4epen4ente 3n cercetarea reac+iei 4e orientare se exprim prin e2ecte comportamentale /ogate( $pre exempl," $oWolo0 i4enti2ica ,rmtoarele mani2estri ale reac+iei 4e orientare la ,n stim,l sonor- mi4ria1 >4ilatarea p,pilei?" cre.terea sensi/ilit+ii 0i1,ale" cre.terea 2rec0en+ei /iopoten+ialelor occipitale la EED" cre.terea perimetr,l,i 0i1,al" mo4i2icri ale contrac+iei inimii" ale electrocar4iogramei" mo4i2icri 0asomotorii" respiratorii" electro4ermale" eli/erarea 4e hormoni >a4renalin?" cre.terea ton,s,l,i m,sc,lar" concomitent c, inhi/area acti0it+ii re2lex con4i+ionate a2late 3n c,rs( n mo4elele experimentale s5a ,tili1at stim,larea l,minoas intermitent c, 'B cicli pe sec,n4 3n )* 4e aplicri" ceea ce a pro0ocat o mo4i2icare a ritm,l,i al2a 4e la '< cicli pe sec,n4 la A cicli pe sec,n4( n stim,larea a,4iti0 c, ,n s,net intens s5a pro4,s o cre.tere a rsp,ns,rilor cortex,l,i 0i1,al i4enti2icate prin EED >$oWolo0" 'AF<?( Aspect,l partic,lar care a atras aten+ia cercettorilor este stingerea reac+iei 4e orientare( n mo4 o/i.n,it" ,n re2lex necon4i+ionat" 3nnsc,t" poate 2i inhi/at par+ial sa, total prin stim,larea conc,rent a alt,i receptor sa, prin stim,larea ,nei 1one centrale a sistem,l,i ner0os( Reac+ia 4e orientare se stinge 3n con4i+iile 3n care stim,l,l 3.i pier4e 4in no,tate prin aplicarea sa repetat( Iernln4e15P]on >'AF<? consi4era c stingerea" p6n la 4ispari+ie" a rsp,ns,rilor 3n ,rma aplicrii repetate a acel,ia.i stim,l are la /a1 ,rmtoarele mecanismestingerea reac+iei 4e orientareP 3n0+are negati0" a4aptare negati0" o/oseal asociati0P o/i.n,ire( Termen,l 4e o/i.n,ire >ha/it,ation?" a 2ost intro4,s 4e ctre Do4ge >'A)*" 3n Elor," 'AFC? .i se 4e2ine.te prin pier4erea semni2ica+iei ,nor stim,li sen1oriali 3n ,rma aplicrii lor repetate( &ai 4irect sp,s" o/i.n,irea se 4e2ine.te ca simpla 3n0+are 4e a n, mai reac+iona la stim,li care .i5a, pier4,t importan+a 0ital( $e imp,ne 4istinc+ia 4intre termenii 4e o/i.n,ire .i a4aptare sen1orial sa, acomo4area ner0,l,i( /i.n,irea este re1,ltat,l aplicrii repetate a stim,lilor pe parc,rs,l a mai m,ltelor min,te .i poate persista ore sa, 1ile( E2ect,l o/i.n,irii este ,n,l speci2ic- a/sen+a rsp,ns,l,i este caracteristic n,mai stim,l,l,i repetat" n, .i pentr, cei apropia+i >3nr,4i+i?" iar reaplicarea stim,l,l,i sa, schim/area con4i+iilor 3n care se aplic acesta con4,ce la reapari+ia reac+iei 4e orientare( 5 GF 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' Experimentele 4es2.,rate 3n la/oratoarele l,i Pa0lo0 a, s,gerat 4o, ID mo4alit+i 4e mani2estare a stingerii reac+iei 4e orientare- ac,t .i cronic( n stingerea ac,t reac+ia

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

4e orientare se resta/ile.te 4,p '<5'K min,teP 3n stingerea cronic reac+ia 4e orientare se resta/ile.te gre," 3n ,rma ,nor aplicri repetate" apel6n4,5se .i la stim,len+i s,praa4,ga+i sa, co2ein( Pa0lo0 .i .coala sa a, interpretat stingerea re2lex,l,i 4e orientare ca 4e10oltare progresi0 a ,n,i proces 4e inhi/i+ie con4i+ionat intern( $tim,l,l care con4,ce la reac+ia 4e orientare" 3n ,rma repetrii .i a stingerii reac+iei" 4e0ine ,n stim,l con4i+ionat care poate con4,ce" 3n con4i+iile monotoniei" la instalarea somn,l,i( Pa0lo0 consi4era somn,l ca e2ect al 4i2,1iei proces,l,i inhi/itor pe 3ntreaga scoar+ cere/ralP 3n aceste con4i+ii stingerea reac+iei 4e orientare este ini+iat la ni0el s,/cortical >Pa0lo0" 'AK*?( Iernln4e15P]on >'AF<? 3ncearc o conciliere concept,al 3ntre 7stingere[ >Pa0lo0? .i 7ha/it,ation[ >Do4ge? .i prop,ne 4istinc+ia 4intre 3n0+area negati0 .i cea po1iti0( n0+area negati0 >ca e2ect al stingerii? se mani2est prin 3nlt,rarea reac+iilor in,tile" expresie a capacit+ii 4e a n, mai rsp,n4e la ,n stim,l 4atP 3n0+area po1iti0 >ca e2ect al o/i.n,irii? se mani2est prin capacitatea ,n,i stim,l 4e a 4a na.tere ,nei reac+ii pe care n, o pro4,cea 3nainte( A.a4ar" o/i.n,irea echi0alea1 c, 4ispari+ia ,nor reac+ii 3nnsc,te" iar stingerea prin 4ispari+ia celor 4o/6n4ite >&argareta $teresc,5 Volanschi" 'AFB?( $t,4i,l experimental al reac+iei 4e orientare .i al stingerii acesteia se reali1ea1 prin mi=loace 4i0erse pornin4 4e la microelectro1ii implanta+i 3n cortex,l animalelor la 3nregistrarea mo4i2icrilor /ioelectrice" 0asc,lare" electro4ermale" ne,romotorii .i a=,ng6n4 p6n la tomogra2ia comp,teri1at sa, re1onan+ magneto5n,clear( n experimentele sistematice 3ntreprinse 4e gr,p,l l,i $oWolo0 as,pra mecanism,l,i stingerii la om s5a apelat la tehnica EED" ,rmrin4,5se reac+ia 4e /locare a ritm,l,i al2a asociat c, componentele sen1oriale" motorii .i /ioelectrice( Un stim,l no, >2lasch? pro4,ce /locarea ritm,l,i al2a 3nso+it 4e ,rmtoarele mani2estri comportamentale- orientarea pri0irii spre s,rsa 4e stim,lare" oprirea respira+iei" reac+ia electro4ermal" cre.terea tensi,nii m,sc,lare( $,/ in2l,en+a aplicrii repetate a stim,l,l,i se ela/orea1 la ni0el cortical ,n 7mo4el ne,ronal[ al stim,l,l,i care integrea1 in2orma+ia c, pri0ire la intensitatea" calitatea" 4,rata .i or4inea 4e pre1entare a stim,lilor( Reac+ia 4e orientare apare at,nci c6n4 parametrii stim,lilor n, mai coinci4 c, mo4el,l ne,ronal( Repetarea aplicrii stim,l,l,i con4,ce la resta/ilirea ritm,l,i al2a( /i.n,irea este interpretat ca ,n re2lex con4i+ionat 3n care stim,l,l necon4i+ionat const 3n 3ntrer,perea excita+iei con4i+ionate sa, ca o 2orm a inhi/i+iei con4i+ionate" ceea ce *() Vigilen+a" 0aria/ile experimentale limitea1 4e10oltarea reac+iei 4e orientare( n+elegerea este in4ispensa/il legat 4e 4escoperirea Reac+ia 4e mecanismelor orientare este aten+iei expresia 3nnsc,t a aten+iei" iar mo4elele 4e s,port,l,i a/or4are ne,ronal al strii 4e 0eghe( Descoperirea meto4ei EED a permis p,nerea 3n rela+ie a mani2estrilor /ioelectrice c, strile 4e 0eghe .i somn( Eon4ator,l experimental a, constit,it 4e/,t,lcere/rale in0estiga+iei .tiin+i2ice a aten+iei( $t,4iile EED" Ians #erger >'A)C? a 4emonstrat c ritm,l 2,n4amental cere/ral este ritm,l experimentale as,pra 2enomen,l,i 4e stingere sa, o/i.n,ire a, permis ela/orarea al2a ,n,i mo4el explicati0 a4ec0at as,pra 4e2icit,l,i 4e aten+ie sa, a pier4erii acesteia prec,m .i as,pra mo4alit+ilor 4e men+inere a aten+iei 5 GC 5 pe o 4,rat c6t mai l,ng 3n con4i+ii 4e Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' per2orman+ s,perioar(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

care 4escrie repaos,l" relaxarea sen1orial 3n stare 4e 0eghe( cre.tere a 2rec0en+ei ,n4elor /ioelectrice echi0alea1 c, intrarea 3n acti0itatea sen1orial" motorie sa, intelect,al" iar o sc4ere a 2rec0en+ei s,gerea1 trecerea spre somn( $,/ aspect,l EED" tre1irea se asocia1 c, cre.terea 2rec0en+ei .i sc4erea amplit,4inii ,n4elor cere/rale( Eorma+i,nea retic,lat pre1int 4i2eren+e 4e ni0el 4e acti0itate re,nite s,/ n,mele 4e ton,s retic,lat( Aceste 0aria+ii s,nt 4emonstrate prin e2ectele lor la ni0el,l acti0it+ii corticale" sistem,l,i motor .i 0egetati0( Eorma+i,nea retic,lat exercit e2ecte 2acilitatoare generali1ate( Acest l,cr, este 4emonstrat 4e prel,ngirile axonice ale ne,ronilor retic,la+i care constit,ie ci a2erente ascen4ente spre cortex" iar cele 4escen4ente spre ne,ronii motori .i e2ectori 4e la ni0el,l sistem,l,i simpatic al m4,0ei spinrii Pornin4 4e la 4escoperirile l,i &or,11i .i &ago,n >'AGA?" Jin4sle: >'AK'? a0ansea1 7teoria acti0rii[ prin care p,ne 3n e0i4en+ rol,l 2orma+i,nii retic,late 4in tr,nchi,l cere/ral care are e2ecte 4e tre1ire /ioelectric( ntr5,n contin,,m al strilor 4e acti0are" la o extrem este sit,at starea 4e somn" iar la cealalt cea 4e excita+ie maxim( teoria acti0atorie n, acoper 4oar 2enomen,l emo+iei ci .i alte mani2estri speci2ice somn,l,i" acti0it+ii 4e orientare" 0igilen+ei" aten+iei sa, stres,l,i( Varia+iile ni0el,l,i 4e acti0are se 0or regsi" 3n plan comportamental" .i 3n 0aria+iile strii 4e 0igilen+" care" la r6n4,l ei" 0a exercita e2ecte acti0atorii as,pra proceselor ner0oase( Aceast corela+ie a 2ost s,/liniat 3nc 4e Iea4" 3n 'A)* >4,p Eraisse" 'ABA?" care a intro4,s 3n 0oca/,lar,l ne,rologiei termen,l 4e 0igilen+( El 4e2inea 0igilen+a ca o capacitate c, o 0aloare a4aptati0( Termen,l a 2ost 4eseori s,/stit,it cel,i 4e aten+ie" tot,.i tre/,ie s s,/liniem c 0igilen+a 4esemnea1 capacitatea 4e 4etec+ie a semnalelor impre0i1i/ile a2late la Varia/ile 4epen4ente 9 in4icatorii strii 4e 0igilen+ s,nt ,rmtorii,n /ioc,ren+ii cere/rali" prele0a+i c, a=,tor,l EED pre1int caracteristici generale com,ne ni0el 4e intensitate liminal( ntre somn .i starea 4e excita+ie extrem p,tem pentr, starea 4e 0igilen+ la toate 0erte/ratele st,4iate( Traseele EED speci2ice i4enti2ica o somn,l,i serie 4e4e ni0ele 4e4i2,1 tre1ire4escri, sa, ni0ele 4e 0igilen+( N, exist 4i2eren+ 4e con+in,t 3ntre .i strii 0eghe o acti0itate sincroni1at" iar 3n starea 4e 0eghe acti0 tre1ire .i acti0area aten+ieiP este o trecere 4e la starea 4e 0eghe 4i2,1 la cea 4e o 0eghe acti0itate 4esinscroni1at( n starea 4e 0eghe p,tem 4istinge 4o, sta4ii- cel 4e atent( 0igilen+ Ereeman >'AGB? sen1orial[" .i Ie// >'AKK? s,/linia, existen+a ,n,i optim 4esa, 0igilen+ 4i2,1 sa, 7repa,s,l 3nso+it 4e ritm,l al2a .i cel 4e ni0el 0eghe acti0 amplasat 3ntre ni0elele 3nalte la care comportamentele s,nt pert,r/ate la ni0elele 7atent[ sc1,te care se caracteri1ea1 printr5,n trase, nesincroni1atP ,n4e comportament,l este inhi/at(,n Acest ni0el optim 4e 0igilen+ este expresia ,n,i 4e/it,l sang0in cere/ral constit,ie in4icator 0ali4 al 2l,ct,a+iilor strii 4e 0igilen+( comportament a4aptati0( Chiar s,/ in2l,en+a ,nor stim,li 4e intensitate 2oarte sc1,t se constat 0aria+ii ale 4e/it,l,i sang0in 4in 1one corticale precis locali1ate >0e1i Ani+ei" )<<*?P in4icatorii acti0it+ii m,sc,lare s,nt rele0an+i pentr, rol,l acestei acti0it+i 3n men+inerea ton,s,l,i ceea ce re2lect starea centrilor reglatori ai 0igilen+ei( n con4i+ii 4e repa,s ton,s,l m,sc,lar poate 2i e0al,at prin 3nregistrrile 2l,ct,a+iilor 4e excita/ilitate 5 GB 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT4e ID )<'' ale ne,ronilor motori( Electromiograma >E&D? p,ne 3n e0i4en+ poten+ial,l ac+i,ne

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

al m,sc,lat,rii prin 3nregistrrile 4e pe s,pra2a+a pielii( n a/sen+a oricrei mi.cri se pot constata 0aria+ii ale E&D" ceea ce s,gerea1 c aceast acti0itate /ioelectric re1i4,al constit,ie ,n in4icator al ton,s,l,i m,sc,lar" re2lect6n4 ,n an,mit ni0el al 0igilen+ei( Un alt in4icator al acti0it+ii m,sc,lare s,nt re2lexele ten4inoase care se op,n ac+i,nii gra0ita+iei( ntin16n4 m,.chi,l ele antrenea1 ,n rsp,ns re2lex 4e contrac+ie( Antrenarea acest,i re2lex prin lo0irea ten4on,l,i c, o 2or+ constant pro0oac rsp,ns,ri 2l,ct,ante 4atorate schim/rilor 4e excita/ilitate a ne,ronilor motori 4e la ni0el,l m4,0ei spinrii ce coor4onea1 motricitatea( Examen,l re2lexelor ten4inoase constit,ie ,n /,n in4icator al ni0el,l,i ton,s,l,i m,sc,lar .i al 0igilen+eiP Oin4icatorii acti0it+ii 0egetati0e Erec0en+a car4iac este co/or6t 3n timp,l somn,l,i pentr, a se ampli2ica 3n sarcinile psihomotorii( $5a constatat c" 3n sit,a+iile care implic o acomo4are la me4i, >asc,ltare sa, o/ser0a+ie 0i1,al relaxat?" 2rec0en+a car4iac sca4e( n schim/" 3n sit,a+iile 3n care implic participare >calc,l mental" constr,irea 4e 2ra1e?" 2rec0en+a car4iac se ampli2ic( Reac+ia electro4ermal >RED? constit,ie ,n /,n in4icator al strii 4e 0igilen+( $5a constatat c 3n stri 4e 0igilen+ sc1,t proprii repa,s,l,i" relaxrii" somn,l,i" Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a 7Tre1irea[" 4e/,t,l strii 4e 0eghe .i 0aria+ii ale ni0el,l,i 4e 0igilen+ s,nt electric a pielii este ri4icatP 3n sit,a+iile 3n sen1oriali( care cre.te ni0el,l 4e 0igilen+" 4eclan.ate .i s,s+in,te 4e a2l,x,l stim,lilor Yi 3n timp,l somn,l,i implicat 4e organism,l e2ort" tensi,ne a2ecti0" tre1ire 4e a 0igilen+ei" electric a pielii sca4e" iar este s,p,s ,n,i a2l,x contin,, stim,lri(re1isten+a $,nt mesa=e sen1oriale care pot a=,nge rsp,ns,l p6n electro4ermal se antrene1e ampli2ic( tre1irea( #loch" 'AFK >3n sen1orial Eraisse" 'ABA? a2irm c 0aria+iile ni0el,l,i la cortex 2r s El,x,l tre/,ie s 3n4eplineasc trei 4e re1isten+ electric a pielii constit,ie ,n in4icator consistent .i 0ali4 pentr, caracteristici pentr, a pro4,ce 7tre1irea[- intensitatea" no,tatea .i 3ncrct,ra 0aria+iile a2ecti05 ni0el,l,i 4e 0igilen+( A,tor,l citat a2irm c rsp,ns,rile electro4ermale s,nt moti0a+ional sa, semni2ica+ia( $,nt cele mai importante 0aria/ile in4epen4ente coman4ate 2olosite 4est,4i,l la ni0el,l 2orma+i,nii al retic,late" ast2el 3nc6t 0aria+iile acestor reac+ii constit,ie o 3n experimental strii 4e 0eghe( 4o0a4 4irect a strii 4e excita/ilitate a sistem,l,i 4e reglare a 0igilen+ei( '( Intensitatea a2l,x,l,i sen1orial este prima con4i+ie pentr, Rtre1ire[( Intensitatea poate constit,i o 0aria/il a,tonom" exist6n4 sit,a+ii c6n4 ac+ionea1 separat" in4epen4ent 4e semni2ica+ia stim,lilor" 4eclan.6n4 $RAA prin interme4i,l cilor ner0oase nespeci2ice( C, toate acestea" intensitatea n, constit,ie 0aria/ila in4epen4ent cea mai important pentr, reali1area 7tre1irii[ 0igilen+ei( Datele empirice 4emonstrea1 2apt,l c" 4eseori" 7tre1irea[ este pro0ocat 4e stim,li sla/i ca intensitate" la 2el c,m somn,l poate rm6ne nepert,r/at 4e stim,li 2oarte p,ternici( )( No,tatea este 0aria/ile care 4esemnea1 orice schim/are /r,sc n a2l,x,l sen1orial" capa/il s pro4,c 7tre1irea[( n timp,l somn,l,i ton,s,l retic,lar este sc1,t" la 2el ca .i ton,s,l cortical( Pe ms,r ce intensitatea stim,lrii cre.te" ton,s,l retic,lar cre.te .i el lent" iar" 3n paralel ton,s,l cortical se ampli2ic antren6n4Npro0oc6n4 inhi/area 5 GA 5 ; DEPARTA&ENT )<'' acti0it+ii retic,lare a 2,nc+iilor motrice .i 0egetati0e( r" Cop:right 4ac stim,l,l >prinID no,tatea sa? se instalea1 /r,sc" at,nci acti0area retic,lar este prea rapi4 pentr, a 2i controlat

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

cortical" ceea ce antrenea1 o tre1ire total a cortex,l,i .i 2acilitarea 2,nc+iilor motrice .i 0egetati0e >I,gelin .i #o,0allet" 'AKCP 3n P( Eraisse" 'ABA?( *( $emni2ica+ia" 3ncrct,ra a2ecti0 sa, moti0a+ional constit,ie cea mai important 0aria/il 3n 4eclan.area 7tre1irii[( Este o 0aria/il c, 4,/l accep+i,ne- pe 4e o parte este o 0aria/il in4epen4ent a crei manip,lare poate pro4,ce n, n,mai 7tre1irea[" 4ar .i 0aria+ii ale ni0el,l,i 4e 0igilen+" iar pe 4e alt parte este .i o 0aria/il 4e control at,nci c6n4 2olosim alte 0aria/ile( Ca 0aria/il in4epen4ent" ca 2actor .i caracteristic ce 4eclan.ea1 tre1irea" semni2ica+ia este ,.or 4e int,it empiric( De exempl," mama care se tre1e.te la sc6ncet,l copil,l,i" 4ar n, reac+ionea1 la alte stim,lri care ar p,tea5o tre1i( Dar aici apare o sit,a+ie para4oxal- c,m re,.e.te sistem,l ner0os s 4iscrimine1e stim,li 3nainte 4e a se reali1a propria sa tre1ire@ nseamn c" 3n timp,l somn,l,i" acti0itatea sistem,l,i ner0os" 4e.i p,ternic inhi/at" tot,.i n, este s,primat" /a chiar rm6ne sensi/il la o mo4i2icare a me4i,l,i( Cercetrile 4e psiho2i1iologia somn,l,i a, artat c" 3n somn" str,ct,rile corticale complexe >scoar+a? s,nt cel mai p,ternic 4econectate( nseamn c 1onele s,/corticale conser0 ,n an,mit ni0el 4e 0igilen+ c, o capacitate 4e 4iscriminare sen1orial aparent 3n raport c, semni2ica+ia 0ital a stim,lilor( n concl,1ie" tre/,ie s acceptm c" 3n timp,l somn,l,i" se men+ine ,n an,mit ni0el *(* al capacit+ilor 4e la 4iscriminare percepti0" 4ar .i mi=loace 4e acti0are re1i4,al De la 0igilen+ aten+ie 3n Aten+ia implic ,n an,mit ni0el 4e 0igilen+ .i ,n an,mit gra4 4e mo/ili1are al ,rma ,nor con4i+ionri con4i+ionri 3.i a, aten+ia loc,l 3n se 1onele acti0it+ii ne,ronale( n anterioare( ca4r,l ,n,i Aceste contin,,m somn50eghe" sit,ea1 3ntre s,/corticale" starea 4e 0eghe 4i2,1 .i starea 4e hiperexcita/ilitate( antren6n4 .i 9 4iscriminri percepti0e( Ta/el,l Contin,,m,l somn50eghe .i corespon4en+ele sale /ioelectrice .i comportamentale >a4aptat 4,p Jin4sle:" 'AK) .i Elor," 'AFC? Ni0el 4e acti0are Caracteristicile EED Ni0el 4e E2icien+a con.tienti1are comportament,l,i $tare 4e con.tiin+ $la/- lips 4e con5 limitatPaten+ie trol" imo/ili1are" 4i2,1" 4e1organi1are( 2ragmentar" con2,1ie( Aten+ie selecti0 care se poate com,taP #,n- reac+ii rapi4e" e2iciente" selecti0eP anticipare comportament 7concentrat[" organi1at pentr, 7set[( rsp,ns,ri 3n serie( Aten+iene2or+at" #,nreac+ii 4e 2a0ori1ea1 r,tin .i g6n4ire asocia+ii li/ere( creatoare( $tare 4e grani+ $la/3ntre somn .i necoor4onat"

Emo+ie p,ternicP Desincroni1atP team"2,rie"amplit,4ine re4,5 anxietate(s5mo4eratP 2rec5 0en+e rapi4e ames5 tecate( Aten+ie" alert(Par+ial 4esincroni1atP pre4omin ,n4e rapi4e c, amplit,5 4ine re4,s( Veghe relaxat($incroni1atP ritm al2a optim(

$omnolen+(

Ritm al2a re4,s .i rare ,n4e lente c,

5 K< 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental amplit,4ine0egheP re0erie(spora4ic" lipsit re4,s(4e contin,itate( $omn s,per2icial($al0e 4e 2,s,ri .i Re4,cerea marcat A/sent( ,n4e lente >maiastrii4e ample?( Ritm al2acon.tiin+P 0ise( a/sent( $omn pro2,n4(Un4eample.i Pier4ere total a c,5 A/sent( 2oartelenteno.tin+ei >a/sen+a >sincroni1arelamemorrii stim,5 2rec0en+erare?Plrilor sa, a 0ise5 ta/lo, /ioelectriclor?( nereg,lat( Aten+ia este con4i+ionat 4e acti0area proceselor ner0oase" 4e amplasarea la ,n ni0el optim al strii 4e 0eghe( acti0are excesi0 a strii 4e 0eghe s,prim comportament,l speci2ic aten+iei( Exist o legt,r 4irect" e0i4ent 3ntre mecanismele 7tre1irii[ strii 4e 0eghe .i aten+ie ceea ce p,ne 3n corela+ie ni0el,l 4e 0igilen+ c, ni0el,l aten+iei( $5a constatat existen+a ,nei corela+ii 4intre estimrile s,/iec+ilor ale strii 4e aten+ie .i pre1en+a ,n,i ritm EED 4e sincroni1at( Ritm,l rapi4 .i 4esincroni1at ce coresp,n4e stingerii ritm,l,i al2a coresp,n4e ,nei 4esincroni1ri a acti0it+ii 1onelor corticale" ast2el 3nc6t a2l,x,l sen1orial 0a a0ea impact pe ,n cortex acti0( At,nci c6n4 stim,larea este prece4at 4e ,n semnal 4e a0ertisment" timp,l 4e reac+ie este 3ntot4ea,na mai sc1,t( $emnal,l 4e a0ertisment antrenea1 /locarea ritm,l,i al2a" p,nerea 3n alert a organism,l,i prin acti0area retic,lar( Timp,l 4e reac+ie >T(R(? il,strea1 rela+ia 4intre aten+ie .i 0igilen+( $5a constatat c 0alorile TR se asocia1 c, ni0el,l 4e 0igilen+ apreciat prin in4icator,l RED >reac+ia electro4ermal?" ast2el 3nc6t se poate 0or/i 4espre ,n raport 4irect propor+ional 3ntre 0ite1a TR .i ni0el,l con4,cti/ilit+ii electrice a pielii( n experimente reali1ate pe pisici c, ms,rarea TR simpl, a,4iti0 3nso+it 4e semnal,l pregtitor se constat reac+ii ale 2orma+i,nii retic,late me1ence2alice 4eclan.ate c, K<< ms 3nainte 4e semnal( n experimente pe maim,+e s5a inter0enit 4irect as,pra ni0el,l,i 0igilen+ei prin stim,lare electric a 2orma+i,nii retic,late .i s5a o/+in,t o re4,cere semni2icati0 a TR( $5a a=,ns la concl,1ia c exist o 0aloare optim a acti0rii retic,lare" coresp,n1toare ,nei po1i+ii interme4iare sit,at 3ntre cea a somn,l,i .i cea a tre1irii /r,.te( nregistrarea in4icatorilor 2i1iologici ai 0igilen+ei a 4emonstrat c TR este c, at6t mai sc,rt c, c6t este mai mare amplit,4inea 4escrcrii RED la semnal,l pregtitor( Rol,l esen+ial al semnal,l,i pregtitor este legat 4e cre.terea ni0el,l,i 0igilen+ei c, e2ecte 2acilitatoare as,pra tensi,nii m,sc,lare 3n TR( Raport,rile 4e 3nln+,ire logic integrea1 semnal,l pregtitor" acti0area retic,lar" apoi a 0igilen+ei" 3ncor4area" tensi,nea" orientarea selecti0 a aten+iei .i apoi reac+ia motorie( Con0ergen+a proceselor retic,lare" ale 0igilen+ei .i aten+iei se regse.te 4eplin exprimat 3n 2ocali1area aten+iei reali1at sim,ltan c, inhi/area 1onelor 3n0ecinate( $e poate 0or/i 4espre ni0ele ale 2ocali1rii care pornesc 4e la organele 4e sim+" cel mai /,n exempl, 2iin4 01,l( Ja ni0el,l receptor,l,i 0i1,al a0em 4e a 2ace c, ,n 7re2lex 4e 2ixare[ ce are menirea s a4,c 3n 1ona 2o0eei imaginea o/iect,l,i stim,l( n realitate" a 2i atent as,pra a ce0a an,me" 3nseamn" 3n 5 principal" s5l 2ixe1i percepti0( De aici a, 5 K' Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4eri0at st,4iile pri0itoare la 4,rata 2iecrei 2ixa+ii s,ccesi0e prin 3nregistrarea mi.crilor glo/ilor

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

oc,lari raportate la str,ct,ra o/iect,l,i5stim,l( Tehnicile 4e in0estigare a mi.crilor oc,lare incl,4 2otogra2ierea 4eplasrilor ,nghi,lare ale ,n,i 2ascicol l,minos 2oarte 3ng,st >0i1i/il sa, 3n in2raro.,? re2lectat 4e cornee sa, 4e o oglin4 2ixat pe ochiP 3nregistrarea cinematogra2ic sa, 3nregistrarea 0aria+iilor 4e poten+ial asociate mi.crilor oc,lare( Eixa+ia .i aten+ia s,nt in4isol,/il legate .i aceast rela+ie se exprim s,/ 2orma ,rmtor,l,i mecanism- stim,larea peri2eric 4eclan.ea1 7tre1irea[ general 3n ca4r,l creia se integrea1 re2lex,l 2ixrii care 2acilitea1 2ocali1area ca expresie a aten+iei( Centrarea percepti0 n, coinci4e 3ntot4ea,na c, 4irec+ia pri0iriiP 2ixarea .i orientarea aten+iei pot 2i 4isociate pentr, c orientarea selecti0 a aten+iei implic procesele corticale( D,p c,m s,s+ine P( Eraisse >'ABA?" la 0ariatele ni0ele ale 0igilen+ei se pot o/+ine 3n ca4r,l cilor sen1oriale sa, pe cortex" poten+iale e0ocate care 4esemnea1 trecerea mesa=elor sen1oriale .i procesarea lor la ni0el,l 1onelor corticale( Pro/lema este c,m se reali1ea1 ampli2icarea selecti0 .i pri0ilegiat a acestor mesa=e prin 2ocali1are( $e pare c exist mecanisme 4e intensi2icare a e2ect,l,i stim,l,l,i prosexigen care ac+ionea1 sim,ltan c, mecanismele 4e inhi/are a stim,lilor conc,ren+i( $t,4iile experimentale as,pra 0igilen+ei a, scos aten+ia 4e s,/ imperi,l interpretrilor introspec+ioniste( Prima pro/ stan4ar4i1at 4e e0al,are a 0igilen+ei a 2ost reali1at 4e ctre &acWMorth 3n timp,l cel,i 4e al 4oilea r1/oi mon4ial pentr, Ro:al Air Eorce >4,p CoQ,er:" 'AAG?( 7Test,l ceas,l,i[ constit,ie ,n a4e0rat prototip al pro/elor 4e 0igilen+( n aceast pro/ s,/iec+ii tre/,ie s s,pra0eghe1e timp 4e 4o, ore ,n ca4ran 4e ceas pre01,t c, ,n ac in4icator care5l str/ate 3n '<< 4e sec,n4e c, o mi.care pe sec,n4( Ja inter0al 4e GK 4e sec,n4e" la '< min,te .i 3n me4ie 4e ') ori 3ntr5o =,mtate 4e or lim/a ceas,l,i 2ace ,n salt 4e 4o, ori mai mare 4ec6t normal( $,/iect,l tre/,ie s 4etecte1e aceste 4iscontin,it+i .i s le semnali1e1e( n experimente care ,tili1ea1 0ariante ale acestei pro/e s5a 4o0e4it c 2actorii care intensi2ic tre1irea cresc*(K .i Tehnici" aparat,r rata 4etectrii sa, rapi4itatea Test,l 4e 0igilen+ >VIDIJ" acesteia( Vienna Test $:stem? are la /a1 no+i,nea 4e Dr,m,l 4e la 0igilen+ la aten+ie trece prin mo4el,l 4etectrii semnalelor" 0igilen+a ce se 2olose.te 3n psihologie mai ales 3n sens,l men+inerii aten+iei 3n mo4el 4i2erit 4e cel al acti0rii( N, p,tem consi4era sc4erea 0igilen+ei 3n sarcinile 4e sit,a+iile s,pra0eghere prel,ngit 4oar o consecin+ a intensi2icrii tre1irii pentr, c aceasta monotone 4e excitare( $,/ aceste aspecte opera+ionale" 0igilen+a 4esemnea1 o n, a2ectea1 4ec6t ni0el,l me4i, al 4etectrii( stare a 4isponi/ilit+ii organism,l,i 4e a reac+iona la e0enimente 3nt6mpltoare .i care apar rar( Aceast 0eghe 4,ra/il 3n sit,a+ii 4e examinare srace 3n excita+ii este solicitat 4e exempl, 3n acti0it+ile 4e s,pra0eghere( Cercetarea concept,l,i 4e 0igilen+a 3.i are originea 3n s,pra0egherea c, ra4ar( Din acest context istoric s5a 4e10oltat .i ms,rarea 0igilen+ei c, proce4ee /a1ate pe aparate 4e testare( Ca la s,pra0egherea prin ra4ar" pe ,n 2,n4al 4i2,1 sa, monoton s,nt 4escoperite an,mite excita+ii .i se rsp,n4e la ele prin 4i0erse reac+ii( &o4i2icri ale capacit+ii 3n asemenea sit,a+ii 4e o/ser0are a, 2ost ms,rate pentr, prima 4at 4e &acWMorth >'AK<?( 5 K) 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' ,n $,/iec+ii si tre/,ia, s pri0easc timp 4e ) ore o 2oaie c, ci2re"; pe care se mi.ca arttor 3n salt,ri reg,late( Rar .i la inter0ale nereg,late arttor,l 2cea ,n salt 4,/l," la

care s,/iec+ii tre/,ia, s reac+ione1e prin apsarea ,nei taste( Pe parc,rs,l experiment,l,i a p,t,t 2i o/ser0at c 4,p circa =,mtate 4e or n,mr,l scprilor a &ihaicresc,t ANIEI Psihologie clar( Alte explorri ale 0igilen+ei a, artat re1,ltate analoage" caexperimental 4e exempl, or4onarea 3ncercrilor l,i #aWan >'AKK?" la care s,/iec+ii tre/,ia, s 4i2eren+ie1e 2lash5,ri mai l,minoase" ce aprea, rar" 4e 2lash5,ri 4e l,mino1itate constant( Cercetri mai a0ansate a, artat c p,terea 4e 4i2eren+iere" a4ic e2icien+a acti0it+ii 4,p ,n timp mai 3n4el,ngat" era c, at6t mai /,n c, c6t excita+ia critic se 4eose/ea mai m,lt 3n intensitate .i mrime 4e 2,n4al( De asemenea a.teptarea apari+iei stim,lilor critici a 2ost in0estigat 4e mai m,lte ori( $5a 4e4,s c" la stim,li critici" la inter0ale reg,late" constante" ace.ti stim,li a, 2ost trec,+i c, 0e4erea mai rari 4ec6t la stim,li 4istri/,i+i la 3nt6mplare( Deose/it 4e m,l+i stim,li critici era, omi.i c6n4 ,n stim,l 4e rsp,ns aprea c, p,+in 4,p ,n alt stim,l critic( 4istri/,+ie la 3nt6mplare a stim,lilor ac+ionea1 contra 2rec0entei a.teptrii( Pornin4 4e la aceasta" a 2ost sta/ilit experimental 4e ctre ColQ,ho,n >'AF'? c n,mr,l reac+iilor 2alse este c, at6t mai mare c, c6t 2rec0en+a general a semnal,l,i este mai 3nalt .i c, c6t 2rec0enta apari+iei ,n,i stim,l critic e mai mic( serie 4e experimente a, artat ca pentr, st,4ierea 0igilen+ei tre/,ie 3n4eplinite ,rmtoarele criterii3n timp,l ,nei perioa4e 4e 3ncercare mai l,ng se cere s,/iect,l,i stare 4e 0eghe ne3ntrer,pt" semnalele ce tre/,ie o/ser0ate apar nereg,lat .i 2r a0ertisment" semnalele n, tre1esc aten+ia" aceasta 3nseamn c s,nt sim+ite 4e cei mai m,l+i o/ser0atori ca sla/e >intensitate mic a pre1entrii stim,lilor?" 2rec0en+a e0enimentelor critice e mic( Cei mai m,l+i a,tori prop,n maxim F< stim,li critici pe or( n 0e4erea 3n+elegerii acest,i 2enomen p,tem pri0i .i teoriile ne,ro52i1iologice ale acti0it+ii" ce consi4er c 4ac scoar+a cere/ral n, prime.te pentr, men+inerea an,mitor acti0it+i imp,ls,l 4e tre1ire coresp,n1tor 4,ce la o/oseal .i la sc4erea e2icacit+ii( De la ra+ionamente asemntoare pleac .i teoria 4e1acti0rii- la aport mai mic 4e in2orma+ie >2r stim,li noi sa, importan+i? .i acti0area 2orma+iei retic,lare e mic( Aceasta con4,ce la ,n ni0el al tre1irii mai mic .i 4e aici la omiterea 3nt6mpltoare a semnalelor la acti0it+i p,re 4e s,pra0eghere( Dra2 >citat 3n Arnol4" 'AB<? a intro4,s 3n acest context 3n+eles,l 4e s,prasolicitare prin s,/solicitare( Rohracher .i Ienning >citat 3n Dorsch" 'ABC? insist as,pra 2actorilor moti0a+ionali >0oin+" interes? care in2l,en+ea1 ac+i,nile la satis2acerea cererilor 4e aten+ie .i 0igilen+( Test,l VIDIJ a 2ost constr,it 3n 4o, 0ersi,ni( n 0ersi,nea 7e,atem/er 9 &al:[ ecran,l aparat,l,i 4e testare pre1int ,n cerc mare" alct,it 4in m,lte teritorii mici( Ele s,nt pre1entate printr5,n chenar l,minos5strl,citor .i s,nt" ca .i 3ntreg,l 2,n4al al ecran,l,i" 3nt,necate 3n mi=loc( &icile sectoare se l,minea1 ,n,l 4,p alt,l 3n sens,l ac,l,i 4e ceasornic" ast2el 3nc6t apare o impresie 4e mi.care( P,nct,l l,minos sare c, ,n pas mai 4eparte" spre ,rmtor,l sector" iar c6teo4at este srit" 3n s,ccesi,ne pse,4o5 5 K* 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 3nt6mpltoare" ,n sector( Pentr, a 3n4eplini c, s,cces tema" s,/iect,l tre/,ie s reac+ione1e la salt,rile 4,/le( n a 4o,a 0ersi,ne" 7&iggen/,rg[" ,n p,nct l,minos sare 3n acela.i mo4" 3n

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

0ersi,ne" n, este pre1entat pe monitor,l s,/iect,l,i prin sectoare ast2el 3nc6t acesta s tre/,iasc s aprecie1e salt,rile 4,/le( Prel,crarea acestei 0ersi,ni necesit 4e aceea ,n gra4 mai 3nalt 4e concentrare .i ast2el pre1int ,n ni0el al 4i2ic,lt+ii cresc,t( Test,l integrea1 o 2a1 4e instr,cta= .i o 2a1 4e testare propri,51is( n 2a1a 4e exerci+i," p,nct,l l,minos 3ncon=oar o 4at 3ntreg,l trase,( Dac s,/iect,l n, reac+ionea1 la ,n stim,l,l critic preexistent sa, 4ac apas tasta 2r ca 0re,n stim,l s existe" po1i+ia gre.elii este pre1entat pe monitor,l s,/iect,l,i prin ha.,rarea p,nct,l,i coresp,n1tor( Ja G gre.eli >in4i2erent 4ac e gre.eal 4e omisi,ne sa, 4e il,1ie? se 3ntrer,pe pentr, in2ormarea con4,ctor,l test,l,i sa, pentr, pre1entarea 4in no, a instr,c+i,nii( D,p terminarea 2a1ei 4e exerci+i, apare pe monitor,l s,/iect,l,i ,n 2ee4/acW po1iti0 .i cererea 4e a porni test,l propri,51is( Apari+ia itemilor 3n 2a1a 4e testare 4ec,rge analog 2a1ei 4e exerci+i,( Ca 4i2eren+ 2a+ 4e 2a1a 4e exerci+i," aici n, apare nici ,n 2ee4/acW la o 2als apsare a tastei sa, la omisi,nea stim,l,l,i critic" 3ntreg,l program 4e testare 4ec,rg6n4 2r a 4a aten+ie tip,l,i .i n,mr,l gre.elilor( In4icatori pentr, capacitatea 4e 0igilen+ s,nt exactitatea prel,crriiNrec,noa.terii stim,lilor critici .i 0ite1a c, care s,/iect,l poate s rsp,n4 item 4,p ,n l,ng Varia/ilele 4epen4ente ms,rate c, a=,tor,l acest,i testla s,nttimp( N,mr,l total al reac+iilor corecte la stim,li critici n acest context pot 2i o/ser0ate 4o, tip,rio/ser0a+iei 4e gre.eli- s,/iect,l,i gre.eala 4e omisi,ne Aceast 0aria/il pre1int exactitatea 4e5a l,ng,l3n care ,n,i 3ntreg,l,i test( Ja o s,m total 3nalt a reac+iilor corecte la stim,li critici stim,l critic n,5i ,rmea1 nici o reac+ie .i ca alarma 2als" sa, gre.eal coresp,n1toare ,nei note T 4e peste F< 0aloare se 4,p poate&acWMorth" consi4era c s,/iect,l 4e o are il,1ie"capacitate 4,p A/les" c6n4" 4e 2r 0re,n stim,l critic" este apsat tasta 4e reac+ie( /,n 0i1,al o/ser0a+ie .i 4e c,prin4ere a 4etaliilor 3n sit,a+ii 4e stim,lare monoton( Concret" s,/iect,l este 3n sit,a+ia 4e a rec,noa.te salt,rile 4,/le .i 4e a5.i men+ine aten+ia ,n timp mai 3n4el,ngat( N,mr,l total al reac+iilor 2alse >gre.eli 4e il,1ie" respecti0 alarm 2als? Reac+iile 2r pre1entarea ,n,i stim,l critic >gre.eli 4e il,1ie" respecti0 alarm 2als? apar rar 3n pro/ele comparate respecti0 4e norme prin son4a= 4isponi/ile( Corela+ii c, alte 0aria/ile n, se pot repre1enta 3ntr5,n mo4 interpreta/il( Aceast 0aria/il este 4e aceea o 0aria/il 4e control .i se 4 pentr, a p,tea sta/ili 4ac s,/iect,l a 3n+eles instr,c+ia" respecti0 4ac a prel,crat 3n mo4 serios tema( N,mr,l reac+iilor omise >gre.eli 4e omisi,ne? Valoarea me4ie a timpilor 4e reac+ie >3n sec,n4e? Aceast 0aria/il 4esemnea1 0aloarea me4ie a pre1entrii stim,lilor critici p6n la apsarea tastei( Pentr, ca schim/rile acti0it+ii 3n ca4r,l ,nor sec+i,ni 2ixate 3n timp,l 4es2.,rrii test,l,i s poat 2i comparate ,nele c, altele" test,l este 3mpr+it 3n a.a5 1i.i timpi par+iali( Varia/ila ne o2er in2orma+ii 4espre 0ite1a 4e prel,crare a in2orma+iei 3n sit,a+ii 4e 0igilen+ .i con+ine .i aspecte ale capacit+ii 4e reac+ie motorie a s,/iect,l,i( Timp,l me4i, 4e la pre1entarea salt,l,i 4,/l, p6n 5 KG 5 la apsarea tastei se 3ntin4e 3n /loc,l 4e ; DEPARTA&ENT )<'' parametrii stan4ar4 $' 3n 0ersi,nea 7e,atem/er 9 &al:[ Cop:right 3ntre <"GG sec,n4eID >o/ser0at la

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

lot,l 4e 7$porti0i[ 3n cercetarea pre:entat 3n man,al,l test,l,i? .i <"GA sec,n4e >pentr, lot,l 4e 7$t,4en+i[?( Valoarea me4ie a reac+iilor corecte pe n,mr,l timpilor par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor 2alse pe n,mr,l 4e timpi par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor omise" a4ic al stim,lilor critici 4istri/,i+i la care n5a ,rmat 0reo reac+ie 3mpr+it la n,mr,l timpilor par+iali( Interpretarea e0ol,+iei acti0it+ii 3nlesne.te concl,1ii as,pra mo4i2icrilor 4e acti0itate ale s,/iect,l,i la prel,crarea temelor 4e 0igilen+( De2icien+e 4e acti0itate se exprim 3n timpi 4e reac+ie mai l,ngi .i 3ntr5,n n,mr 3n sc4ere al reac+iilor corecte la stim,li critici" care 3.i gsesc expresia 3n cre.terea >sc4erea? 4reptelor 4e regresie( Test,l 4 posi/ilitatea examinator,l,i s o/+in o imagine rapi4 as,pra per2orman+ei s,/iect,l,i la test prin raport,l 4e e0al,are rapi4( De asemenea exista .i o pre1entare gra2ic a re1,ltatelor" 3n care re1,ltatele timpilor par+iali i1ola+i s,nt repre1entate ca p,ncte .i legate 3ntre ele printr5o c,r/ 4e e0ol,+ie( Pe aceast c,r/ se a.ea1 4reapta 4e regresie( Cre.terea 4reptelor este ms,rat" 4in moti0e 4e exactitate" n, 4,p re1,ltate ale timpilor par+iali" ci 4,p itemii separa+i(

5 KK 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNIVER$ITATEA #UCUREYTI

EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINEJE EDUCAIEI $ec+ia Psihologie

DEPARTA&ENTUJ DE NV&bNT JA DI$TAN

CUR$UJ

P$II J DIE E%PER&ENTAJ

& DUJUJ III

A# RDAREA E%PERI&ENTAJ A DbNDIRII" &E& RIEI YI NVRII

Tit,lar c,rsPro2( ,ni0( 4r( &IIAI ANIEI

#UCUREYTI )<<A5 )<'<

5'5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE I DbNDIREA


Con+in,t,ri'(' &o4alit+i 4e a/or4are experimental a re1ol0rii 4e pro/leme '() Varia/ilele experimentale 3n st,4i,l g6n4irii .i re1ol0rii 4e pro/leme '(* Control,l 0aria/ilelor '(G Eixitatea 2,nc+ional /iecti0e'( Pre1entarea mo4alit+ilor 4e a/or4are experimental a re1ol0rii 4e pro/leme( )( Anali1a 0aria/ilelor implicate 3n st,4i,l g6n4irii .i re1ol0rii 4e pro/leme( *( Anali1a control,l,i 0aria/ilelor( G( Pre1entarea ,n,i mo4el experimental 4e st,4i, al 2ixit+ii 2,nc+ionale( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere'(' &o4alit+i 4e a/or4are experimental a re1ol0rii 4e pro/leme Din p,nct 4e 0e4ere istoric a, existat ) mo4alit+i 4e a/or4are .i anali1 a st,4i,l,i proces,l,i re1ol,ti0" mo4alit+i ce pot 2i s,/s,mate celor ) a/or4ri 4escrise la percep+ie .3 repre1entare'( anali1a 4e tip ascen4ent /ottom5,p )( anali1a 4e tip 4escen4ent top54oMn >4iri=at 4e concepte? Il,strati0 pentr, anali1a 4e tip ascen4ent este mo4el,l 3ncercare5eroare al l,i Thorn4iWeThorn4iWe este 3ntemeietor,l a/or4rii experimentale /eha0ioriste prin cercetrile sale clasice reali1ate as,pra animalelor- 8Inteligen+a animalelor[" 'BAB( Experimentele reali1ate pe pisici consta, 3n intro4,cerea pisicilor 3n c,tii .i o/ser0area 3ncercrilor acestora s,ccesi0e 4e a ie.i 4in c,tie( A 2ost ms,rat timp,l necesar 2iecrei 3ncercri( Ja prima 3ncercare" pisica a/or4ea1 o 0arietate 4e strategii .i 0a re,.i 3nt6mpltor" lo0in4 o/iectele 4in =,r( Re,.ita pare acci4ental" cel p,+in la 3ncep,t( Ulterior" pisica scap 4in c,tie 4in ce 3n ce mai repe4e .i sistematic( Principi,l care con4,ce animal,l- principi,l 3ncercrii .i al erorii( Thorn4iWe a p,s accent,l pe s,cces" consi4er6n4 c s,cces,l ,nei mi.cri corecte a ca,1at 3n0+area( De aici el 4e4,ce legea e2ect,l,i- e2ect,l ,nei ac+i,ni corecte 4,ce la s,cces" ceea ce 3ntipre.te mi.carea( El prop,ne legea propagrii e2ect,l,i- ac+i,nile 3nso+ite 4e s,cces 0or tin4e s se 2ixe1e" iar ac+i,nile c, e.ec 0or 2i eliminate( Acest gen 4e re1ol0are a pro/lemelor se /a1ea1 pe 4atele experien+ei .i poate 2i integrat 3n anali1a 4e tip ascen4ent >4e 2apte?( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Il,strati0 pentr, a/or4area 4escen4ent este mo4el,l prop,s 4e Vol2gang Hjhlermo4el,l gestaltist al int,i+iei >insight?( n anii T)<" Hjhler a st,4iat comportament,l animalelor 3n ins,la Teneri2e >arhipelag,l A1orelor?( El a 2ost ghi4at 4e ctre concep+ia gestaltist con2orm creia percep+ia este re1,ltat,l organi1rii c6mp,l,i percepti0 .i c percep+ia re1,lt 4in principi,l pregnan+ei( n concep+ia gestaltist se imp,n 2orma" o/iect,l" iar percep+ia re1,lt 4in con2r,ntarea celor * elementec6mp,l 2i1ic >3ns,.irile 2i1ice? c6mp,l ne,rologic >acti0itatea ne,ronal? c6mp,l psihologic >se instit,ie 3ntre celelalte 4o, c6mp,ri? Deci" percep+ia este re1,ltanta legilor organi1rii( Concep+ia gestaltist a extins aceste legi as,pra g6n4irii" consi4er6n4 c .i re1ol0area 4e pro/leme este re1,ltat,l ,nei organi1ri ce se pro4,ce 3n c6mp,l percepti0( #a16n4,5se pe aceast concep+ie" Hjhler .i5a 4es2.,rat cercetrile pe cimpan1ei( Descriere experimentCimpan1e,l era 3nchis 3ntr5o c,.c .i 4e ta0an,l c,.tii era at6rnat ,n ciorchine 4e /anane la care el n, p,tea a=,nge( Acesta 0a reali1a repetate 3ncercri 4e a l,a /ananele" 4ar n, 0a re,.i( Experimentator,l intro4,ce 3n c,.c '5) c,tii 4e lemn .i constat c cimpan1e,l ,tili1ea1 c,tia pentr, a a=,nge s,s" /a chiar le ,tili1ea1 pe am6n4o, >s,prap,se?( Hjhler consi4er c act,l inteligent se pro4,ce at,nci c6n4 o/iect,l5scop >/anana? .i o/iect,l5mi=loc >c,tia? intr 3n acela.i c6mp percepti0( rgani1area elementelor c6mp,l,i percepti0 pentr, a intra 3n ac+i,ne 3n acela.i moment se n,me.te int,i+ie >il,minare?(
/iect scop /iect mi=loc

Criticii teoriei gestaltiste as,pra inteligen+ei a, consi4erat c experiment,l l,i Hjhler ne este 4ec6t o 0ariant a experiment,l,i incercare5eroare .i c n, este s,2icient pentr, a 4escrie int,i+ia" 4e aceea pro/lema rm6ne 4eschis(

5*5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

'() Varia/ilele experimentale 3n st,4i,l g6n4irii .i re1ol0rii 4e pro/leme Varia/ila 4epen4ent +ine 4e'( tip,l 4e mi=loace ,tili1ate 4e s,/iect 3n re1ol0area pro/lemelor >,nii pre2er 2ig,ra? )( timp,l necesar s,/iec+ii a, ne0oie 4e timpi 4i2eri+i pentr, a re1ol0a o pro/lem *( procenta=,l 4e s,/iec+i care a, re1ol0at corect pro/lema /s(- 3ntre timp,l necesar .i procenta= exist o rela+ie in0ers propor+ional- 4ac ,n n,mr mai mare 4e s,/iec+i n, 2ac 2a+ pro/lemei" at,nci ei o 0or re1ol0a 3ntr5,n timp l,ng( G( calitatea re1ol0rii- 3n sit,a+ia 3n care a0em pro/leme care se pretea1 la mai m,lte sol,+ii" p,tem e0al,a calitatea sol,+iei .i s le amplasm pe o scal a calit+ii sol,+iilor( &,l+i cercettori s,nt tenta+i s ,tili1e1e toate 0aria/ilele 4epen4ente 3ntr5o manier con0ergent 4e.i 3ntre acestea n, exist mere, rela+ii semni2icati0e( Exempl,- 3n st,4i,l rela+iei timp >0ite1?5calitate se constat c 3n re1ol0area pro/lemelor 4e g6n4ire" s,/iec+ii acor4 mai m,lt importan+ calit+ii 4ec6t timp,l,i pentr, c ei simt c ar 2i consi4era+i pro.ti 4ac n, ar re1ol0a corect( n rela+ia timp5calitate s,nt implica+i 2actori 4e stil cogniti0- 2iecare 4intre noi are ,n stil cogniti0 ca re1,ltant sintetic a experien+elor" a rela+iei cogni+ie5moti0a+ie( $ol,+ia este o/ser0a+ia atent a s,/iec+ilor .i ,n sc,rt inter0i, care s s,rprin4 stil,l cogniti0 al acestora" p,t6n4,5se ast2el explica pertinent con4,ita( n acti0itatea practic a psiholog,l,i" rela+ia timp5calitate are o importan+ ma=or" pentr, c psiholog,l 4 ,n a0i1 >apt N inapt?( De aceea psiholog,l se orientea1 4,p tip,l 4e s,/iec+i .i tip,l 4e orientare al pro2esi,nii( n sit,a+iile 3n care psiholog,l practician se con2r,nt c, o experti1 psihologic" el 0a tre/,i s5.i constr,iasc etaloane 4i2erite pentr, timp .i pentr, calitate .i s trans2orme 0alorile /r,te 3n note T stan4ar4i1ate( Doar a.a s,nt posi/ile compara+ii .i alegeri( Varia/ila in4epen4ent'( maniera N mo4,l 4e pre1entare )( cantitatea in2orma+iei nerele0ante- m,ltiplicarea elementelor irele0ante 3n raport c, cele rele0ante 0a 4,ce la prel,ngirea timp,l,i 4e re1ol0are *( pre1en+a N a/sen+a il,stra+iei >il,stra+iile pot a=,ta N 3ngre,na? G( 4e nat,r psiho5ling0istic- mo4,l 4e 2orm,lare" tip,l 4e propo1i+ii ,tili1ate 3n 4escrierea pro/lemei K( presi,nea timp,l,i .i orice alt 2actor 4e stres care poate 2i manip,lat( De exempl, 3n materie 4e presi,nea timp,l,i- 4ac .tim c am creat presi,ne 4e timp" 0om reali1a ,n pretest" iar 3n test re4,cem timp,l la =,mtate >repeti+ie?( Aten+ieR Aceast meto4 se aplic la pro/e care n, incl,4 3n0+area( F( 4i2eren+ele in4i0i4,ale

5G5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

'(* Control,l 0aria/ilelor Experimentele reali1ate 3n s2era g6n4irii s,nt mai complicate 4e aceea necesit o aten+ie sporit 3n materie 4e control( Aceste experimente apelea1 la gr,p,ri in4epen4ente 4e s,/iec+i" s,p,se ,nor con4i+ii 4i2erite( n acest ca1 tre/,ie s 2im sig,ri c s,/iec+ii a2la+i 3n 4i2erite con4i+ii s,nt echi0alen+i" 3n prim,l r6n4 4in p,nct 4e 0e4ere al ni0el,l,i intelect,al >coe2icient 4e inteligen+? .i c toate celelalte 0aria/ile s,nt men+in,te constante >ex(- mo4,l 4e pre1entare?( Coe2icient,l 4e 2i4elitate .i replica/ilitatea constit,ie criterii 2,n4amentale 4e asig,rare a control,l,i 0aria/ilelor 3n experiment,l psihologic( Vom 4emonstra acest l,cr, c, a=,tor,l ra+ionament,l,i prin analogie( Ra+ionament,l prin analogie- re1ol0area ,nei pro/leme nec,nosc,te prin analogie pres,p,ne apel,l la o pro/lem c,nosc,t ce pre1int elemente asemntoare( $e pro4,ce ast2el ,n trans2er 4e la nec,nosc,t la c,nosc,t( Exemplesistem,l atomic5sistem,l solar >molec,lele 4e ga1e5/ilele 4e /iliar4? memoria5/i/lioteca $t,4i,l ra+ionament,l,i prin analogie s5a 4e10oltat 3n ,ltimii )< 4e ani pentr, a explica ,n,l 4intre mecanismele 2oarte importante ale re1ol0rii 4e pro/leme( $e e0i4en+ia1 st,4iile l,i &a:er >'AB*? .i ale l,i DicW .i Iol:oaW >'AB<" 'AB*" 'ABF?" inspirate 4e cercetrile mai 0echi ale l,i D,ncWer >'AGK" st,4i,l 2ixit+ii 2,nc+ionale? DicW .i Iol:oaW a, ,tili1at o pro/lem ela/orat 4e D,ncWer- pro/lema ra4ia+iei( $e pleac 4e la sit,a+ia ipotetic- pres,p,nem c s,ntem me4ici .i a0em ,n pacient c, t,moare malign ce poate 2i tratat prin ira4iere c, ra1e 2oarte p,ternice .i .tim c risc,rile s,nt 2oarte mari >ra1a 4istr,ge +es,t,rile sntoase pe care le tra0ersea1?( $ol,+ia poate 2i aplicarea mai m,ltor ra1e 4e intensitate mai mic >aplicate 4in alte 4irec+ii 4ar 2ocali1ate pe acela.i p,nct? care 3mpre,n reali1ea1 intensitatea necesar@ Descrierea experiment,l,i l,i DicW .i Iol:oaW $e 4 spre re1ol0are sit,a+ia ipotetic 4e mai s,s ,nor s,/iec+i" 3n ) con4i+ii experimentale'( 4,p citirea po0e.tii c, coman4ant,l >n, li se cere s 4ea sol,+ii? )( 2r ca po0estea c, coman4ant,l s 2ie citit Po0estea c, coman4ant,l- s,/iect,l se p,ne 3n po1i+ia ,n,i coman4ant 4e companii 4e tanc,ri( Ja ,n moment 4at se a2l 3n sit,a+ia 4e a trece c, 3ntreaga companie peste ,n po4 .,/re4 care n, s,port mai m,lt 4ec6t gre,tatea ,n,i tanc( Va alege s ri.te trec6n4 c, toate o4at" 0a alege s treac c, c6te ,n tanc pe c6te ,n po4 4intr5o m,l+ime 4e po4,ri con0ergente sa, 0a gsi alt sol,+ie@ $,/iec+ii s,p,.i primei con4i+ii a, re1ol0at pro/lema 3n raport 4e CKS" iar cei s,p,.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e '<S( Ulterior" experiment,l a 2ost rel,at 3ntr5o no, 2orm5K5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

'( prim,l gr,p a citit po0estea coman4ant,l,i .i li s5a in4icat c este ,n in4ici, pentr, ,rmtoarea pro/lem )( al )5lea gr,p a primit cele ) pro/leme 3n or4ine 4ar 2r nici o con4i+ie $,/iec+ii s,p,.i primei con4i+ii a, re1ol0at pro/lema 3n raport 4e A)S" iar cei s,p,.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e )<S( Experiment,l l,i DicW .i Iol:oaW a4,ce 3n 4isc,+ie pro/lema replicrii 3n psihologia experimental4irect- aceasta pres,p,ne 3ncercarea 4e a repeta ,n experiment pe c6t 4e apropiat posi/il" c, minime schim/ri 2a+ 4e cel original( sistematic- 3n acest ca1 se 3ncearc 0arierea >mo4i2icarea? ,nor 2actori pres,p,.i a 2i rele0an+i pentr, re1,ltatele experiment,l,i( Dac re1,ltatele experiment,l,i original s,nt corecte" at,nci el 0a re1ista acestor schim/ri( Dac e2ect,l 4ispare" at,nci cercettor,l a 4escoperit limite importante 3n con2ig,ra+ia 2enomenelor s,p,se st,4i,l,i original( concept,al- este cea mai 4i2icil .i mai complex( $e 3ncearc repetarea ,n,i experiment 3ntr5,n mo4 ra4ical 4i2erit 4e cel original( Cercettorii 3nc,ra=ea1 replicarea experimentelor chiar .i at,nci c6n4 re1,ltatele testelor statistice o2er 4i2eren+e semni2icati0e( Exempl,( n experiment,l lor" DicW .i Iol:oaW a, 3ncercat s 4etermine ni0el,l trans2er,l,i po1iti0 prin analogie" re2c6n4 experiment,l lor ast2el'( gr,p,l A a primit ) analogii .i a, 2ost solicita+i s g6n4easc .i s extrag principi,l ast2el 3nc6t schema a p,t,t 2i apoi aplicat 3n mo4 spontan la pro/lema c, ra1a )( gr,p,l # a st,4iat 4oar o analogie Concl,1ie- 3n gr,p,l A s5a pro4,s ,n trans2er po1iti0 mai mare( Pro/lema replicrii e legat 4e alt pro/lem important- a generali1rii re1,ltatelor( n ca1,l replicrii sistematice .i concept,ale cercettorii n, repet ,n experiment 3ntr, tot,l" 4ar este interesat 4ac 2enomen,l 3n ca,1 se consoli4ea1 3ntr5,n 2el sa, alt,l( Replic6n4 experiment,l l,i DicW .i Iol:oaW c, pri0ire la trans2er,l po1iti0" $pencer .i Veis/erg >'ABF? a, a4,gat o schim/are interesant" prin mo4i2icarea pretext,l,i s,/ care cele ) po0estiri anterioare >4e antrenament .i pro/lema ra4ia+iei? a, 2ost p,se( Descrierea experiment,l,i( $5a l,crat c, ) clase 4e st,4en+i'( gr,p A- s,/iec+ilor li s5a sp,s c cele ) po0estiri 2cea, parte 4intr5,n experiment pilot .i a, 2ost testa+i 4e ctre ,n experimentator a/ia 0enit 3n clas )( gr,p #- s5a, pre1entat cele ) analogii" experimentator,l a prsit sala .i apoi pro2esor,l a pre1entat pro/lema ra4ia+iei la s26r.it,l orei 4e c,rs >aprox( GK min(? ca il,stra+ie la c,rs >2r s 2ac trimitere la experiment? Re1,ltatJa gr,p,l # n, s5a o/ser0at nici o legt,r 3ntre pro/lema ra4ia+iei .i analogii( 5F5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

$pencer .i Veis/erg a, mers mai 4eparte- a, mo4i2icat context,l >a, intro4,s ) sit,a+ii experimentale noi?'( 0arianta ' >c, context asemntor?- experimentator,l intr 3n clas" pre1int toate cele * po0estiri ca 2c6n4 parte 4in experiment .i testea1 re1,ltatele a( s,/0arianta- experimentator,l intr 3n clas" pre1int 4oar ) po0e.ti ca 2c6n4 parte 4in experiment" pleac" pro2esor,l contin, c,rs,l .i" la 2inal" pre1int pro/lema ra1ei ca 2iin4 legat 4e primele ) po0estiri pre1entate 4e ctre experimentator( )(0arianta ) >context 4i2erit?a( s,/0arianta '- experimentator,l pre1int toate cele * po0estiri .i s,s+ine c 4oar primele ) a, legt,r c, experiment,l /( s,/0arianta )- experimentator,l pre1int primele ) po0estiri .i s,s+ine c a, legt,r c, ,n experiment" pleac" pro2esor,l pre1int a *5a po0estire la s26r.it,l c,rs,l,i ca o 4emonstra+ie la pro/lemele 4in clas Concl,1iire1,ltatele arat c 3n ca1,l 3n care 3ntre cele ) po0estiri 4e antrenament .i pro/lema ra4ia+iei a existat contin,itate" in4i2erent 4e context" s5a o/+in,t ,n procenta= asemntor 4e trans2er po1iti0 s,/iec+ii testa+i 4i2erit" 4,p GK min(" n, a, 4emonstrat nici ,n trans2er Reali1area ,nor replicri reali1ri sistematice .i concept,ale permite cercettorilor s 4elimite1e >preci1e1e? con4i+iile care limitea1 >limitele ,n,i experiment?" acele limite 4incolo 4e care ,n experiment n, mai re1ist( H(Popper s,s+inea c a4e0ratele aser+i,ni .i c,no.tin+e .tiin+i2ice tre/,ie s 3ntr,neasc criteri,l 2alsi2ica/ilit+ii >4ac o teorie n, poate 2i s,p,s ,nei testri care s5i sta/ileasc limitele" at,nci n, e .tiin+?( '(G Eixitatea 2,nc+ional Eenomen,l 2ixit+ii 2,nc+ionale 4esemnea1 sta/ili1area .i rigi4itatea c,no.tin+elor" 4eprin4erilor .i str,ct,rilor intelect,ale" 3mpie4ic6n4 ast2el re1ol0area 4e pro/leme noi" care necesit 2lexi/ilitate .i restr,ct,rare( Psiholog,l american Harl D,ncWer a ini+iat 3n 'AGK o serie 4e cercetri as,pra aces,i 2enomen( I4eea central a cercetrilor sale esteDac ,n o/iect este 2olosit recent 3ntr5,n an,mit 2el" 3ntr5o sit,a+ie 4at" 3n alt ca1" 3ntr5o sit,a+ie no," s,/iect,l 0a 3nt6mpina 4i2ic,lt+i 3n a5l ,tili1a( Il,strare- pro/lema c,tiei $arcina s,/iec+ilor este aceea 4e a 2ixa * l,m6nrele pe o ,. la ni0el,l pri0irii( Pe o mas s,nt 4isp,se materialele la 4ispo1i+ia s,/iec+ilor- pine1e >c,i.oare?" chi/rite" * c,tii goale 4e chi/rite" * l,m6nrele( $ol,+ia- se 2ixea1 c,tiile c, pine1e pe ,." ca plat2orm pentr, l,m6nrele" acestea 4in ,rm 2iin4 lipite 4e c,tie prin topirea cerii 4e la capt,l lor in2erior H(D,ncWer a l,crat c, ) gr,p,ri in4epen4ente'( gr,p,l 4e control- pentr, ace.tia c,tiile era, pre1entate goale" alt,ri 4e celelalte materiale )( gr,p,l experimental- 3n acest ca1" c,tiile era, ,mpl,te c, celelalte materiale necesare ast2ela( c,tia '- l,m6nrele 5C5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

/( c,tia )- c,i.oarele c( c,tia *- chi/rite n cea 4e a )5a con4i+ie experimental" 2,nc+ia 4e container a c,tiilor s5a 2ixat 3n memoria s,/iec+ilor" pe c6n4 3n prima con4i+ie experimental n, s5a 2ixat nimic( A inter0enit 2enomen,l 2ixit+ii 2,nc+ionale 3n raport c, 2,nc+ia c,tiilor( H(D,ncWer a proce4at .i la o replicare sistematic a experiment,l,i" prin a4,garea ,nei con4i+ii- a ,tili1rii ne,tre a c,tiilor >c,tiile era, 2olosite tot ca recipiente" 4ar con+inea, o/iecte ne,tre" 2r legt,r c, sol,+ia" c,m ar 2i nast,ri?( A apelat la * gr,p,ri experimentale 4e c6te C s,/iec+i'( gr,p,l 4e control" 3n acelea.i con4i+ii c, ale experiment,l,i original )( gr,p,l experimental #" 3n acelea.i con4i+ii c, ale experiment,l,i original *( gr,p,l experimental C" 3n no,a con4i+ie Re1,ltate'( 3n con4i+ia 4e control sarcina a 2ost 3n4eplinit 3n procent 4e '<<S )( 3n con4i+ia 4e 2ixitate 2,nc+ional c, c,tiile ,mpl,te c, celelalte o/iecte necesare" sarcina a 2ost 3n4eplinit 3n procent 4e G*S *( 3n con4i+ia 4e ,tili1are ne,tr" sarcina a 2ost 3n4eplinit 4e ctre ' s,/iect Concl,1ien con4i+iile ) .i * 2,nc+ia c,tiilor era 2ixat ca recipient .i s,/iec+ilor le5a 2ost gre, s se g6n4easc la ele ca poten+iale s,port,ri pentr, l,m6nri( n con4i+iile n,mr,l,i mic 4e s,/iec+i c, care a l,crat D,ncWer" n, s5a, p,t,t aplica teste statistice" ci 4oar procente( C, toate acestea" merit,l cercetrilor sale este acela 4e a 2i con2irmat teoria gestaltist a re1ol0rii 4e pro/leme ca restr,ct,rare a 4atelor c6mp,l,i re1ol,ti0( Cercetrile l,i H(D,ncWer a, prile=,it o serie 4e repliciReplicarea l,i A4amson >'AK)?- acesta a 2ost nesatis2c,t 4e n,mr,l mic 4e s,/iec+i c, care a l,crat H(D,ncWer .i 4e preci1ia sc1,t a meto4elor 4e e0al,are" ms,rare a re1,ltatelor( A4amson a proce4at la o replicare sistematic 3n ,rmtoarele con4i+iia ,tili1at )F5)A s,/iec+i .i pe l6ng pro/lema c,tiei a mai intro4,s alte ) pro/leme- 3n loc,l c,i.oarelor a ,tili1at cleme .i tir/,.on( A re1,ltat ,n experiment c, F con4i+ii experimentale >* pro/leme 3n ) con4i+ii experimentale?( Varia/ila in4epen4ent a 2ost ms,rat tot prin procente >a celor care a, re,.it s re1ol0e pro/lema 3n timp 4at- )< 4e min(?( A mai 2ost ms,rat timp,l necesar 2iecr,i s,/iect pentr, a re1ol0a pro/lema( Re1,ltate- 3n )< min( to+i s,/iec+ii a, re1ol0at pro/lema" 4ar s5a, 3nregistrat 0aria+ii ale timpilor 4e l,cr, in4i0i4,al ast2el- s,/iec+ii 4in lot,l 4e control a, re1ol0at sarcina mai rapi4 4ec6t cei 4in con4i+ia 4e 2ixitate 2,nc+ional( Replica l,i Dl,cWs/erg .i cola/( >'AFF? a, proce4at la o replicare sistematic a experiment,l,i original al l,i H(D,ncWer prin intro4,cerea e2ect,l,i 0er/ali1rii .i ,tili1area etichetelor 0er/ale( Ei a, 4emonstrat c at,nci c6n4 o/iectele 4in experiment,l original s,nt artate s,/iec+ilor ,tili16n4 etichete 0er/ale >integratori 0er/ali?" acestea a, menirea 4e a orienta g6n4irea s,/iec+ilor spre o mai mare 2lexi/ilitate( 5B5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Rol,l rapoartelor 0er/ale 3n st,4i,l experimental al g6n4irii .i re1ol0rii 4e pro/leme Il,strarea se 2ace prin st,4i,l 2enomen,l,i 4e s,pra3ncre4ere 3n propria =,4ecat( Introspec+ionism,l clasic experimental >Ycoala 4e la Virst/,rg" 8DenWps:chologie[" prin repre1entan+ii si- Ach" &ar/e" !iehn? a p,s mare accent pe rapoartele introspecti0e ca o /,n meto4 4e 4escriere a proceselor mentale( &eto4a introspecti0 experimental se reali1ea1 ast2el$e apela la s,/iec+i exper+i >speciali.ti 3n 4omenii ca matematica" 2i1ica" chimia? .i li se 44ea, 4i2erite pro/leme spre re1ol0are( $,/iec+ii era, solicita+i ca 3n timp,lN 4,p re1ol0area pro/lemei s relate1e pa.ii" sec0en+ele care i5a, con4,s la re1ol0area pro/lemei( Ipote1- g6n4irea operea1 4oar 3n plan a/stract" 2r a apela la imagini sen1oriale( A, constatat c s,/iec+ii >chiar 4ac era, exper+i" 4eci persoane o/i.n,ite c, g6n4irea a/stract" logic? 2cea, apel .i la imagini mentale( Apari+ia ,lterioar a /eha0iorism,l,i" c, critica sa a4,s introspec+iei" a 2c,t ca introspec+ionism,l s intre 3ntr5,n con 4e ,m/r .i pro/lema rapoartelor 0er/ale s 2ie a/an4onat" chiar 4ac .i /eha0iorism,l accept c .i rapoartele 0er/ale pot 2i o expresie a 0aria/ilei in4epen4ente >4ar 4oar ,na 4intre m,lte alte posi/ile" 2r semni2ica+ie 4eose/it?( n anii TC<" NeMell .i $imon >la,reat premi,l No/el?" ca .i al+i cercettori 4in 4omeni,l IT >inteligen+ arti2icial?" a, ini+iat protocol,l c, 0oce tare >prel,area aproape integral a meto4ei introspecti0e" 4ar mai rig,roas- 3nregistrarea 2i4el a rapoartelor?( $5 a 2,t apoi apel la programatori care a, anali1at 4atele c,lese .i a, ela/orat programe 4e re1ol0are a acelora.i sit,a+ii pro/lematice" 4,p pa.ii reali1a+i 4e ctre s,/iec+i" con2orm rapoartelor 0er/ale( $5a, o/+in,t acelea.i re1,ltate( Aceasta a 2ost o 4emonstra+ie clar c exist similit,4ini 3ntre g6n4irea ,man .i g6n4irea arti2icial" logic .i 2ormal( n 2olosirea rapoartelor 0er/ale apar aspecte contra4ictorii >4isp,ta c, pri0ire la 2enomen,l 4e s,pra3ncre4ere 3n propriile =,4ec+i?(

5A5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE II &E& RIA


Con+in,t,ri)(' )() )(* )(G Varia/ilele experimentale 3n st,4i,l memoriei &o4ele experimentale- interac+i,nea 0aria/ilelor Inter2eren+ .i ,itare Tehnici" proce4ee" aparat,r /iecti0eAnali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st,4i,l memoriei( Rol,l interac+i,nii 0aria/ilelor 3n mo4elele experimentale( Anali1a e2ectelor inter2eren+ei as,pra ,itrii( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .i aparat,rii 4e l,cr,( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere)(' Varia/ilele experimentale 3n st,4i,l memoriei Varia/ilele 4epen4ente( n pro/ele 4e rec,noa.tere" 4,p pre1entarea ,n,i material" se cere s,/iec+ilor s aprecie1e 4ac a, mai 01,t material,l( Rsp,ns,rile pot 2i 4e tip,l DANNU sa, alegerea 4intre mai m,lte alternati0e( n prim,l ca1 s,/iec+ilor le s,nt pre1entate c,0inte 4in lista ini+ial .i c,0inte noi( Ei 0or aprecia prin DA sa, NU 4ac ,n c,06nt a 2ost sa, n, pre1ent pe lista ini+ial( n cel 4e al 4oilea ca1 se rec,rge la o rec,noa.tere 2or+at- s,/iect,l este 2or+at s aleag 4intre mai m,lte alternati0e pe cea corect( Acest mo4 4e e0al,are a 0aria/ilei 4epen4ente pre1int ,n gra4 mai mare 4e 0ali4itate 4ec6t cele 4e tip,l DANNU( Pro/ele 4e react,ali1are cele mai c,nosc,te s,nt cele 4e react,ali1are li/er 3n care n, are nici o importan+ or4inea repro4,cerii( 0ariant a pro/elor 4e react,ali1are o constit,ie react,ali1area sa, repro4,cerea 4e tip serial" 3n care se cere react,ali1area 3n or4inea 3n care a, 2ost pre1enta+i stim,lii ini+iali .i asocierea lor 3n perechi( n acest ca1" s,/iec+ilor le s,nt pre1entate perechi 4e c,0inte iar la react,ali1are s,/iec+ilor li se pre1int prim,l termen al perechii ,rm6n4 ca ei s .i5l reaminteasc pe cellalt( Pro/ele 4e rec,noa.tere .i repro4,cere n, pot 2i separate total 3ntr,c6t mecanismele care sta, la /a1a lor pres,p,n o str6ns interac+i,ne( Varia/ilele 4epen4ente ale acestor pro/e s,nt- n,mr,l stim,lilor rec,nosc,+i sa, repro4,.i corect" n,mr,l 4e erori .i timp,l 4e rsp,ns at,nci c6n4 acesta poate 2i ms,rat( $t,4iile as,pra memoriei implicite >$chacter" 'ABC? a, artat c per2orman+ele 5 '< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,/iec+ilor s,nt in2l,en+ate 4e exp,nerea anterioar la ,n material 4e.i n, se cere s,/iec+ilor s5.i reaminteasc con+in,t,l material,l,i( $e pare c exp,nerea anterioar

'( )( *( G(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

in2l,en+ea1 per2orman+a 4e.i n, a existat cerin+a explicit 4e a memora ce0a( Re1,lt c mecanismele memoriei implicite s,nt 4i2erite 4e cele ale memoriei explicite( Varia/ilele in4epen4enteO nat,ra material,l,i pre1entat este 0aria/ila in4epen4ent cel mai p,ternic manip,lat 3n cercetrile as,pra memoriei( Aceste materiale pot 2i extrem 4e 0ariate pornin4 4e la litere" ci2re" sila/e" c,0inte" propo1i+ii" 2ra1e" texte" imagini" scene complexe( Ja r6n4,l lor aceste materiale a, caracteristici proprii ce pot s 0arie1e- sila/e 2r sens" c,0inte 2r sens" a4=ecti0e" 0er/e" s,/stanti0e" n,mere complexe" materiale concrete sa, a/stracte" ,tili1area c,lorilor .(a(m(4(P O inter0al,l 4intre pre1entarea material,l,i .i react,ali1areP acest inter0al poate s mearg 4e la c6te0a sec,n4e p6n la sptm6ni" l,ni sa, aniP O l,ngimea sa, cantitatea material,l,iP O mo4alitatea 4e pre1entare constit,ie o 0aria/il in4epen4ent important a06n4 3n 0e4ere pre1entarea 0i1,al" a,4iti0 sa, sim,ltanP O strategiile 4e memorare" co4i2icare a in2orma+iei 4e ctre s,/iect constit,ie o 0aria/il in4epen4entP O nat,ra sarcinii interpolate 3ntre 3n0+area ini+ial .i cea ,lterioarP O c,noa.terea re1,ltat,l,i- se ,rmre.te e2ect,l acestei 0aria/ile as,pra cre.terii per2orman+ei 3n memorareP O gra4,l 4e similit,4ine 3ntre stim,liP O rol,l 0er/ali1rii comparati0 c, alte mo4alit+i 4e pre1entare a stim,l,l,iP O rol,l organi1rii glo/ale sa, par+iale( Control,l 0aria/ilelor Experimentele as,pra memoriei s,nt rig,roase" strict controlate( Unele 0aria/ile s,nt men+in,te constante- cantitatea material,l,i" rata pre1entrii" mo4alitatea 4e pre1entare( Acestea s,nt mo4i2icate n,mai 4ac se ia, 3n consi4era+ie ca 0aria/ile in4epen4ente( n orice experiment 4ac s,nt 0ariate an,mite caracteristici ale material,l,i at,nci ceilal+i 2actori tre/,ie s 2ie men+in,+i constan+i( pro/lem important creia n, i s5a acor4at s,2icient aten+ie este aceea a mo4,l,i 4e interpretare a per2orman+elor 0aria/ilei 4epen4ente ,rmrite at,nci c6n4 aceasta se a2l la limita s,perioar sa, la limita in2erioar a scalei 4e e0al,are a per2orman+elor >3n ,nele tra4,ceri ace.ti termeni pot 2i regsi+i prin 4en,mirea 4e 7e2ect,l 4e pla2on[ sa, 7e2ect,l 4e po4ea[?( #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? acor4 o importan+ 4eose/it acestei pro/leme .i o exempli2ic prin cercetrile l,i $car/oro,gh >'AC)?( A,tor,l in0ocat 3.i prop,ne s cercete1e 4i2eren+ele 4e react,ali1are a in2orma+iilor 3n 2,nc+ie 4e nat,ra material,l,i 0i1,al sa, a,4iti0 ,tili16n4 pro/a 4e in0estigare a memoriei 4e sc,rt 4,rat #roMn5Peterson( $,/iec+ilor le s,nt pre1entate in2orma+ii pe care tre/,ie s le react,ali1e1e la ,n inter0al sc,rt 4e timp( Pentr, a li se 4istrage aten+ia 4e la sarcina ini+ial ei s,nt solicita+i s 3n4eplineasc .i o alt sarcin iar apoi li se 4 pro/a 4e react,ali1are( Prima sarcin este 4e a repro4,ce ,n gr,p 4e trei consoane iar sarcina care este menit s le 4istrag aten+ia este aceea 4e a n,mra 3n or4ine 4escresctoare ,tili16n4 5 '' 5 n,mere 2ormate 4in trei ci2re( ntre moment,l pre1entrii gr,p,l,i 4e trei consoane .i
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

reali1area sarcinii 4e n,mrare >2oarte sc,rt? trec aproximati0 *< sec,n4e .i apoi li se cere s5.i reaminteasc gr,p,l 4e consoane pre1entat ini+ial( $,/iec+ii a, 2ost 3mpr+i+i 3n trei gr,p,ri- prim,l gr,p prime.te stim,lii pe cale 0i1,al" al 4oilea gr,p pe cale a,4iti0 iar al treilea gr,p pe am/ele ci( Timp,l 4e pre1entare a literelor >consoane? este controlat prin ,tili1area ,n,i caseto2on sa, a tahistoscop,l,i( Ja o sec,n4 4,p pre1entarea gr,p,l,i 4e consoane se pre1int ci2rele pe care s,/iect,l tre/,ie s le n,mere apoi i se cere s5.i reaminteasc literele >consoanele? pre1entate anterior( Proce4,ra este repetat 4e mai m,lte ori c, inter0ale 4e re+inere 4e <" *" F" A" ') .i 'B sec,n4e( Re1,ltatele st,4i,l,i a, artat c s,/iec+ii care a, 2ost stim,la+i n,mai pe cale 0i1,al o/+in per2orman+e mai /,ne 4e react,ali1are 2a+ 4e s,/iec+ii stim,la+i 4oar pe cale a,4iti0" iar gr,p,l 4e s,/iec+i care a 2ost stim,lat at6t 0i1,al c6t .i a,4iti0 a o/+in,t per2orman+e apropiate 4e cele ale s,/iec+ilor care a, 2ost stim,la+i n,mai pe cale 0i1,al( A,tor,l a 3ncercat s 0eri2ice 4ac exist aceste 4i2eren+e .i s,/ aspect,l ratei ,itrii( Re1,ltatele n, a, rele0at o rat a ,itrii mai mare pentr, in2orma+iile pre1entate a,4iti0 2a+ 4e cele pre1entate 0i1,al 4e.i" 3n experiment,l anterior" s5a, 4o0e4it 4i2eren+e semni2icati0e 3n ceea ce pri0e.te memorarea .i repro4,cerea( ntr5o replicare a acest,i experiment reali1at 4e ctre &assaro >'ACK? acesta s,/linia1 c stim,lii pre1enta+i pe cale a,4iti0 pre1int o rat a ,itrii mai accent,at 4ec6t cei pre1enta+i pe cale 0i1,al( Coment6n4 aceste re1,ltate #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? aprecia1 c ele n, pot 2i acceptate at6ta timp c6t per2orman+ele 4e la ni0el,l 1ero s,nt aproape per2ecte 3n toate con4i+iile >a,4iti0" 0i1,al" a,4iti0^0i1,al?( r" 3n aceast sit,a+ie n, se pot 2ace 4i2eren+ieri 3ntre per2orman+ele celor trei con4i+ii .i concl,1ia l,i &assaro n, pare s 2ie corect( Aceste re1,ltate il,strea1 e2ectele 4e limit s,perioar .i cele 4e limit in2erioar as,pra aprecierii Denerali1area re1,ltatelor per2orman+elor( rice experiment porne.te 4e la o ipote1 care tre/,ie s 2ie 0eri2icat( Cel mai Cercettorii proiectea1 experimentele 3ncerc6n4 s acest gen 4e extreme( a4esea cercettorii pre2er experimentele care testea1 oe0ite ipote1 partic,lar 3n Proce4e,l este ,rmtor,l- se apelea1 la ,n experiment pilot .i 3n ca1,l 3n care 4i0erse s,/iec+ii sit,a+ii a=,ng6n4 la o an,mit concl,1ie( Dar aceasta n, este o sol,+ie optim pentr, o/+in per2orman+e gr,pate la ,na 4intre extremele scalei se re0i1,ie.te experiment,l( c se Pro/ele tre/,ie s 2ie ast2el proiectate 3nc6t so o/+in per2orman+e 1ona ri4ic pro/lema generali1rii re1,ltatelor3n s,/iec+ii ce ms,r concl,1ie o/+in,t 3n 3ntr5o me4ie sit,a+ie a scalei( &o4i2icrile pot 2i a4,se 3n ca1,l st,4iilor as,pra s 0i1e1e experimental poate ce 2i generali1at .i pentr, alte sit,a+iiP 3n memoriei ce ms,rpot re1,ltatele 4e o/+in,te exempl, 0ol,m,l material,l,i 4e memorat .i s se ,rmreasc e2ect,l acest,ia pe ,n an,mit e.antion al pop,la+iei pot 2i generali1ate la 3ntreaga pop,la+ieP care este as,pra 0ala/ilitatea experimentelor reali1ate( n termenii meto4ologiei experimentale cre.terii sa, sc4erii per2orman+ei( aceast pro/lem este tratat 3ntr5o l,crare anterioar >Ani+ei" )<<*?( n contin,are ne 0om re2eri la aspecte partic,lare ale generali1rii re1,ltatelor 3n cercetrile experimentale as,pra memoriei( 5 ') 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ntr5,n experiment ela/orat 4e ctre CraiW .i JocWhart >'AC)? s5a ,rmrit raport,l 4intre ni0el,l procesrii in2orma+iei 3n moment,l perceperii ,n,i material .i ran4ament,l

memorrii( Re1,ltatele acest,i experiment a, ri4icat ,nele pro/leme legate 4e posi/ilitatea generali1rilor( Cei 4oi a,tori s,s+in c memoria poate 2i 01,t ca ,n &ihaipro4,s ANIEI Psihologie experimental al percep+iei( n aceste con4i+ii ni0elele 4e procesare percepti0 0or a2ecta pro4,cti0itatea memoriei( De exempl," o persoan care cite.te c,06nt,l 7:acht[ poate reali1a perceperea c,06nt,l,i la trei ni0ele 4e procesare'( la ni0el,l trst,rilor aparente" respecti0 n,mr,l 4e litere" 4e 0ocale incl,seP ne a2lm la ni0el,l gra2emelorP )( ni0el,l 2onematic 3n care 4eci4em 4ac c,06nt,l 7:acht[ seamn 2onematic c, c,06nt,l 7hot[ >2ier/inte? 4e.i gra2emele celor 4o, c,0inte n, arat la 2elP *( ni0el,l semantic al anali1ei repre1entat 4e 3n+eles,l c,06nt,l,i pres,p,ne o procesare 4e pro2,n1ime care ne con4,ce la 4en,mirea c,06nt,l,i( Percep+ia stim,lilor >c,0inte sa, o/iecte? pres,p,ne trecerea 4e la ni0ele in2erioare 4e procesare s,per2icial la ni0ele s,perioare 4e procesare apro2,n4at( Coresp,n1tor a0em .i 3n ca1,l memoriei 4e a 2ace c, acest tip 4e procesare( n experiment,l lor" cei 4oi a,tori" a, pre1entat s,/iec+ilor ,n n,mr 4e F< 4e c,0inte .i le5a, p,s ,n n,mr 4e trei 3ntre/ri legate 4e 2iecare c,06nt 4e pe list ,rmrin4,5se ast2el ni0el,l 4e procesare( De exempl," pentr, c,06nt,l 7#EAR[ >,rs? s5 a, p,s ,rmtoarele 3ntre/ri- '? c,06nt,l este scris c, ma=,sc,le@ >anali1 s,per2icial" la ni0el,l gra2emelor" a mo4,l,i 4e tiprire?P )? c,06nt,l rimea1 c, 7CIAIR[ >sca,n?@ >anali1 2onematic?P *? c,06nt,l 4en,me.te ,n animal@ >anali1 4e pro2,n1ime 0i16n4 con+in,t,l semantic?( Ipote1a celor 4oi a,tori a 2ost c stim,lii care s,nt procesa+i la ,n ni0el mai ri4icat 4e pro2,n1ime 2a+ 4e cei care s,nt procesa+i s,per2icial 0or 2i mai /ine react,ali1a+i( Ipote1a a 2ost con2irmat iar experimente ,lterioare a, con2irmat la r6n4,l lor re1,ltatele( $pre exempl," CraiW .i T,l0ing >'ACK? a, aplicat ,n test 4e rec,noa.tere const6n4 4in F< 4e c,0inte stim,li la care s,/iec+ii a, rsp,ns c, cele trei 3ntre/ri ce 0i1a, ni0el,l 4e procesare( Ja aceste F< 4e c,0inte a, 2ost a4,gate ')< 4e c,0inte noi .i a re1,ltat o list 4e 'B< 4e c,0inte amestecate( $arcina s,/iec+ilor a 2ost s aleag cele F< 4e c,0inte pre1entate 3n prima 2a1 a experiment,l,i( Re1,ltatele a, con2irmat teoria ni0elelor 4e procesare o/+in6n4,5se ,n procent apropiat 4e '<<S 3n rec,noa.terea c,0intelor procesate semantic( Tot,.i .i aceste re1,ltate a, 2ost p,se s,/ semn,l 3ntre/rii consi4er6n4,5se c este circ,lar .i insta/il( Acest l,cr, s5a 4atorat 2apt,l,i c n, exist o mo4alitate in4epen4ent 4e a e0al,a ni0el,l 4e pro2,n1ime al procesrii( r" 2r a stp6ni constr,ct,l opera+ional" teoria ni0elelor 4e procesare tin4e s 4e0in circ,lar- ni0el,l 4e pro2,n1ime al cercetrii pro0oac o /,n re+inere a in2orma+iei iar ni0el,l 4e re+inere al in2orma+iei permite o procesare pro2,n4 >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( n aceste con4i+ii se p,ne 3ntre/area- c6t 4e generali1a/ile s,nt re1,ltatele o/+in,te 4e ctre cei 4oi a,tori@ Este in4,/ita/il 2apt,l c orice teorie partic,lar sa, experiment are ne0oie 4e cercetri ,lterioare pentr, a 4etermina gra4,l 4e generalitate al 4escoperirilor( \enWins >'ACA? i4enti2ic patr, componente esen+iale 3n ela/orarea ,n,i experiment 4in s2era memoriei 3n 0e4erea asig,rrii generali1rii re1,ltatelors,/iec+ii care 0or 2i testa+i" material,l 2olosit" tip,l 4e sarcin .i tip,l 4e pro/e ,tili1ate( $e pare c 5 '* 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' cei 4oi a,tori ai st,4i,l,i amintit a, 2ost interesa+i 4oar 4e proiect,l" sit,a+ia experimental" respecti0 3ntre/rile care e0i4en+ia1 ni0el,l 4e procesare al stim,lilor"

4ar n, a, 2ost s,2icient 4e interesa+i 4e celelalte 0aria/ile- to+i s,/iec+ii era, st,4en+i" test,l 4e memorie era 4e tip,l rec,noa.terii" material,l a constat 4intr5o list 4e &ihaic,0inte( ANIEI Psihologie experimental \enWins s,/linia1 c 3n orice experiment tre/,ie s 2ie manip,late .i alte 0aria/ile pentr, a se 0e4ea 4ac se pot o/+ine acelea.i re1,ltate ast2el 3nc6t s se a=,ng la o /,n generali1are a acestora( Raport6n4,5ne la exigen+ele prop,se 4e ctre \enWins o prim 3ntre/are este 4ac .i al+i oameni" n, n,mai st,4en+ii" pot 2i testa+i o/+in6n4,5se acelea.i re1,ltatele( Corman .i Reale >'ACB? a, testat pacien+i c, sin4rom,l HorsaWo0 >psiho1 4e etiologie alcoolic sol4at c, t,l/,rri mintale caracteri1ate prin amne1ie .i con2a/,la+ie?( n mo4 2iresc" s5a constat ,n 4e2icit 3n ca4r,l rec,noa.terii .i repro4,cerii 2a+ 4e per2orman+ele s,/iec+ilor normali( Pe 4e alt parte" re1,ltatele a, con2irmat 2apt,l c per2orman+ele era, mai /,ne 3n ca1,l procesrii semantice 4ec6t 3n ca1,l procesrii s,per2iciale( ntr5,n alt experiment" &,rph: .i #roMn >'ACK?" a, schim/at 0aria/ila 06rst l,cr6n4 c, copii 4e K ani" 3n schim/ a, mo4i2icat nat,ra material,l,i 2olosin4 2otogra2ii .i n, list 4e c,0inte( Prin 3ntre/ri s5a 3ncercat e0i4en+ierea ni0el,l,i 4e procesare .i re1,ltatele a, 4emonstrat c .i la copii ni0el,l 4e procesare in2l,en+ea1 per2orman+ele mne1ice( Acest experiment 4emonstrea1 2apt,l c teoria ni0elelor 4e procesare poate 2i extins .i as,pra materialelor non0er/ale( n experiment,l lor" $mith .i Vinogra4 >'ACB?" a, con2irmat aceste concl,1ii 2olosin4 2otogra2ii( $5a, pre1entat s,/iec+ilor c6te o 2otogra2ie la 2iecare B sec,n4e( Prim,l gr,p tre/,ia s sp,n 4ac persoana 4in 2otogra2ie are nas,l mare >procesare s,per2icial?P al 4oilea gr,p tre/,ia s aprecie1e 4ac exist persoane care n, s,nt prietenoase >procesare 4e pro2,n1ime?( ntr5o pro/ ,lterioar 4e rec,noa.tere s,/iec+ii 4in prim,l gr,p a, pre1entat re1,ltate mai sla/e 4ec6t cei 4in gr,p,l al 4oilea( J,6n4 3n 4isc,+ie .i cea 4e a treia exigen+ prop,s 4e ctre \enWins" pri0itoare la orientarea pro/ei .i sit,a+ia 3n care se 2ace experiment,l" aici a0em 3n 0e4ere 0aria/ile care +in 4e context,l 3n care se e2ect,ea1 experiment,l- instr,cta=,l s,/iec+ilor" aspectele partic,lare ale sit,a+iei experimentale" strategiile 2olosite 4e ctre s,/iect" mo4,l 4e pre1entare al sarcinilor 4ate s,/iec+ilor .(a( n experiment,l lor" CraiW .i T,l0ing a, testat aspect,l inten+ional .i inci4ental al 3n0+rii 4emonstr6n4 e2ect,l ni0el,l,i 4e procesare( Ni0el,l 4e procesare a constit,it o 0aria/il in4epen4ent care a in2l,en+at inten+ionalitatea s,/iec+ilor( Ast2el" 4ac s,/iect,l .tie c memoria sa 0a 2i testat at,nci c6n4 i se exp,ne material,l a0em 4e5a 2ace c, o memorare 0ol,ntar( Dac s,/iect,l n, .tie c i se 0a ms,ra memoria 4ar .tie c 0a 4a o pro/ este 0or/a 4espre o 3n0+are inci4ental" 3n0+area 2iin4 percep,t inci4ental pentr, scop,rile experiment,l,i( Cei 4oi a,tori a, 4emonstrat c e2ect,l ni0elelor 4e procesare se mani2est 3n am/ele ca1,ri( &o4,l c,m s5a, 2olosit 3ntre/rile .i mo4,l 3n care acestea a, 4irec+ionat aten+ia 5 'G 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,/iect,l,i spre procesarea s,per2icial sa, pro2,n4 a material,l,i 4at +ine .i el 4e cea 4e a treia exigen+ s,/liniat 4e ctre \enWins( A,torii a, cer,t s,/iec+ilor s

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

n ceea ce pri0e.te cea 4e a patra exigen+ a l,i \enWins" pri0itoare la tip,l 4e teste 2olosite pentr, e0al,area memoriei" tre/,ie s sp,nem c e0al,rile stan4ar4i1ate se reali1ea1 prin pro/e 4e repro4,cere .i 4e rec,noa.tere( Ja am/ele tip,ri 4e pro/e se aplic e2ect,l ni0elelor 4e procesare" 3n acela.i timp" 2iecare pro/ 3n sine este expresia teoriei ni0elelor 4e procesare ast2el pro/ele 4e rec,noa.tere se pot s,/or4ona ni0el,l,i s,per2icial 4e procesare iar pro/ele 4e repro4,cere" ni0el,l,i pro2,n4 4e procesare( Tot,.i exist .i experimente 3n care ni0elele 4e procesare n, a, e2ect,l scontat sa, a, ,n e2ect in0ers( &orris .i cola/( >'ACC? a, reali1at replicri 0ariate ale experiment,l,i l,i CraiW .i T,l0ing( ntr5,n ast2el 4e experiment s,/iec+ii tre/,ia, s 2ac aprecieri as,pra c,0intelor la ni0el,l 4e procesare 2onematic >4e exempl," 4ac 7EADJE[ rimea1 c, 7JEDAJ [? sa, la ni0el,l semantic >4e exempl," 4ac 7EADJE[ este o pasre?( A,torii a, pornit 4e la ipote1a c o procesare pro2,n4 con4,ce la o mai /,n memorare( n pro/a 4e rec,noa.tere stan4ar4 3n care c,0intele stim,l a, 2ost amestecate c, alte c,0inte s5a, con2irmat re1,ltatele l,i CraiW .i T,l0ing( Al 4oilea gr,p 4e s,/iec+i a, a0,t 4e re1ol0at o pro/ 4e rec,noa.tere a rimei 3n care tre/,ia, s aleag 4e pe o list c,0intele care rimea1 c, c,0intele st,4iate anterior( De ast 4at" per2orman+ele a, 2ost mai /,ne 3n ca1,l 3n care c,0intele a, 2ost st,4iate s,/ aspect,l 2onematic >GAS rsp,ns,ri corecte? 4ec6t 3n ca1,l procesrii semantice >**S rsp,ns,ri corecte?( Acest e2ect a 2ost arg,mentat 4e ctre &orris .i cola/oratorii si prin 2apt,l c nici5,n tip 4e procesare n, este 4in start s,perior sa, in2erior .i c e2ectele 4epin4 4e mo4,l 3n care este 2olosit in2orma+ia( Ei a, ren,n+at la ni0elele 4e procesare 3n 2a0oarea concept,l,i 4e procesarea a4ec0at a trans2er,l,i( Ast2el" 4ac ,n test necesit 2olosirea procesrii 2onematice at,nci aceasta 0a con4,ce la )() &o4ele experimentale- interac+i,nea 0aria/ilelor per2orman+e Una 4intre exigen+ele ma=orea3n reali1area experimentelor este s,perioare( Din acest experiment re1,ltat c e2ect,l ni0elelor psihologice 4e procesare n, poate con0ergen+a 4emers,rilor experimentale prin ,tili1area mai m,ltor 0aria/ile 2i in4epen4ente generali1at pentr, toate tip,rile 4e pro/e( Tot,.i" la o pri0ire atent" se poate sp,ne .i ca interac+i,nilor 4intre ele( Pentr, a il,stra 4i2eritele tip,ri 4e interac+i,ni 0om 2ace apel procesarea percepti0 prin interme4i,l rimei n, cre4em c este o procesare 4e la e0i4en+ierea 4i2eren+elor 3ntre c pro/ele pentr, st,4i,l memoriei explicite .i pro/ele pro2,n1ime ci 4impotri0 pentr, ea apelea1 la ,n aspect exterior al c,06nt,l,i .i pentr, n, la st,4i,l memoriei implicite( n ca1,l memoriei explicite 4e s,nt 2olosite teste 4e react,ali1are li/er .i s,/iect,l ,n,l semantic( Apoi" 4i2eren+ele per2orman+ calc,late 3n procente n, sp,n nimic este a0erti1at c 0a statistic 2i solicitata s rec,noasc sa, s repro4,c 3ntr5o manier 4espre semni2ica+ia 4i2eren+elor ast2el 3nc6t a0em serioase 3n4oieli con.tient pri0itoare material,l st,4iat anterior( la re1,ltatele o/+in,te 4e &orris .i cola/oratorii si( n ca1,l memoriei implicite n, se 2ace nici o re2erire la experien+ele anterioare( Un experiment il,strati0 este cel 4e completare a ,nor c,0inte c, literele care lipsesc >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( $,/iec+ii 0i1,ali1ea1 ini+ial c,0intele" apoi li se pre1int lista 4e c,0inte c, litere lips .i tre/,ie s complete1e spa+iile li/ere( De exempl," 7mJmPmAmT[ >elephant?( Ni0el,l 4e 4i2ic,ltate este 4est,l 4e ri4icat .i 3n mo4 o/i.n,it s,/iec+ii pot completa corect )K5*<S 4intre c,0inte( Dac 5 'K 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

0i1,ali1area s5a pro4,s c, p,+in timp 3nainte at,nci procent,l rsp,ns,rilor corecte
&ihaipoate ANIEI Psihologie experimental

a=,nge la K<5KKS( n acest tip 4e experiment este ms,rat memoria implicit 4eoarece s,/iect,l,i n, i se cere s5.i aminteasc c,0intele 0i1,ali1ate anterior" 4ar per2orman+ele lor s,nt m,lt ameliorate 4e aceste pre1entri anterioare .i 4e sc,rtarea inter0al,l,i 4e timp 3ntre pre1entarea anterioar .i 0eri2icarea ,lterioar( $5a imp,s ast2el st,4ierea aparte .i a e2ect,l,i 4e pregtire anterioar >e2ect,l 4e 7priming[?( $5a pre1entat s,/iec+ilor o list 4e '< c,0inte .i apoi a, primit '< 2ragmente pentr, c,0intele st,4iate anterior .i alte '< 2ragmente pentr, c,0inte 3nc nest,4iate( To+i stim,lii a, 2ost amesteca+i aleatori,( &s,ra e2ect,l,i pregtirii re1,lt 4in sc4erea propor+iei itemilor nest,4ia+i 4in propor+ia itemilor st,4ia+i( De exempl," 4ac se re1ol0 cinci 4in 1ece c,0inte st,4iate >K<S? .i 4o, 4in cele nest,4iate >)<S?" ni0el,l e2ect,l,i 4e pregtire este 4e *<S >K<S 5 )<S?( alt 0ariant a experiment,l,i solicit s,/iec+ilor completarea ,n,i c,06nt care este pre1entat 4oar c, literele 4e la 3ncep,t >4e exempl," 7EJEmmmmm[?( Constatm c s,/iect,l are mai m,lte 0ariante 4e completare- elephant" element" elegant etc( $,/iec+ilor li s5a pre1entat anterior o list 4e c,0inte" 4eci li s5a 2c,t o pregtire" 4ar n, a, 2ost a0erti1a+i 4e necesitatea reamintirii material,l,i respecti0( Unii a,tori a, a2irmat c acest tip 4e pro/e re2lect o a.a5n,mit 7memorie 2r con.tiin+[ 4eoarece per2orman+ele se 3m/,nt+esc 2r ca s,/iec+i s 2ie con.tien+i 4e rela+ia 4intre pro/" sarcin .i materialele st,4iate( Un alt exempl, 4e mo4elare experimental care apelea1 la mai m,lte 0aria/ile in4epen4ente .i la interac+i,nea 4intre ele este experiment,l 4es2.,rat 4e ctre Varrington .i VeisWrant1 >'AC<?( A,torii a, a0,t 4rept scop e0i4en+ierea 4istinc+iei 4intre memoria explicit .i cea implicit c, a=,tor,l ,nor s,/iec+i amne1ici( $,/iec+ii s,2erea, 4e amne1ie pro0ocat 4e alcoolism cronic" anorexie" inter0en+ii chir,rgicale sa, le1i,ni pe creier( Ace.ti s,/iec+i pot a0ea intacte alte 2,nc+ii ale creier,l,i 4ar n,5.i pot aminti sa, n, pot rec,noa.te >total sa, 3ntr5o mic ms,r? in2orma+iile recent pre1entate( De exempl," ,n pacient s,2erin4 4e acest tip 4e amne1ie 4,p o 4isc,+ie c, experimentator,l" la sc,rt timp" n, l5a mai rec,nosc,t .i n, .i5a amintit 4isc,+ia anterioar( n ,rm c, peste *< 4e ani pre4omina ipote1a c amne1icii n, a, capacitatea 4e a 3n0+a noile in2orma+ii pe cale 0er/al( Cercetrile celor 4oi a,tori a, schim/at 3n mo4 ra4ical concep+ia as,pra amne1iei .i as,pra memoriei 3n general( n experiment,l lor o prim pro/ a 2ost tra4i+ional" 4e memorie explicit" solicit6n4 react,ali1area li/er( $,/iec+ii tre/,ia, s5.i reaminteasc c6t mai m,lte c,0inte 4intr5o list 4e )G 4e c,0inte( Amne1icii .i5a, amintit **S 2a+ 4e gr,p,l 4e control >KGS?( Re1,ltatele a, 2ost 4eci cele a.teptate( n a 4o,a pro/" 0i16n4 memoria implicit" s,/iec+ii a, 0i1,ali1at c,0inte 7c, 4e2ecte[ 4in p,nct 4e 0e4ere percept,al" c, an,mite pr+i .terse" omise" ast2el 3nc6t s n, poat 2i i4enti2icate 4e s,/iec+i 3nainte 4e aplicarea pro/ei( $,/iec+ilor li s5a cer,t s i4enti2ice c,06nt,l .i s 3l 4en,measc( $5a ,rmrit .i 3n acest ca1 per2orman+a amne1icilor comparati0 c, cea a s,/iec+ilor normali( nainte 4e a pre1enta re1,ltatele s 5 'F 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 3ncercm s e0i4en+iem mo4,l 3n care a,torii a, 0alori2icat interac+i,nea 0aria/ilelor( Do, 0aria/ile interac+ionea1 at,nci c6n4 e2ect,l ,neia 4intre ele mo4i2ic e2ect,l celeilalte" la 4i2erite ni0ele( n ca1,l nostr, pro/ele 4e memorie implicit .i

&ihaiexplicit ANIEI

experimental p,n 3n e0i4en+ o serie 4e interac+i,ni( Cei 4oi a,tori a, Psihologie a0ansat patr, 0ariante posi/ile 4e re1,ltateO 3n prima 0ariant" gr,p,l 4e control are per2orman+e mai /,ne 4ec6t amne1icii la am/ele tip,ri 4e teste( N, se constat nici o interac+i,ne 3ntre tip,l test,l,i .i memorie( Ja 2iecare ni0el al ,nei 0aria/ile >tip 4e pro/? s5a o/ser0at acela.i e2ect la ni0el,l celeilalte 0aria/ileP O 3n a 4o,a 0ariant" gr,p,l 4e control are per2orman+e mai /,ne la pro/a 4e memorie explicit >4e react,ali1are li/er?" iar amne1icii a, re1,ltate egale c, cele ale gr,p,l,i 4e control la pro/a 4e memorie implicit( n acest ca1 e2ect,l ,nei 0aria/ile in4epen4ente se schim/ 3n 2,nc+ie 4e ni0el,l altei 0aria/ile in4epen4enteP O 3n al treilea ca1" gr,p,l 4e control o/+ine re1,ltate mai /,ne la pro/ele 4e memorie explicit iar amne1icii o/+in re1,ltate mai /,ne la pro/ele 4e memorie implicit( n acest ca1 prima 0aria/il in4epen4ent are ,n e2ect la ,n an,mit ni0el al celei 4e5a 4o,a 4ar ,n e2ect total op,s la alt ni0elP O 3n al patr,lea ca1" gr,p,l 4e control pre1int o s,perioritate e0i4ent la pro/a 4e memorie explicit 4ar .i la cea 4e memorie implicit( Re1,ltatele o/+in,te il,strea1 al 4oilea tip 4e interac+i,ne( Eapt,l c amne1icii a, re1,ltate asemntoare c, gr,p,l 4e control la pro/a 4e memorie implicit pare para4oxal la prima pri0ire 4ar 4ac a0em 3n 0e4ere 2apt,l c memoria implicit p,ne 3n ac+i,ne 4eprin4eri a,tomati1ate at,nci sit,a+ia se explic 4est,l 4e re1ona/il( P,n6n4,5.i pro/lema generali1rii acestor re1,ltate .i la alte tip,ri 4e pro/e" Vel4on .i Roe4iger >'ABC? a, st,4iat s,perioritatea react,ali1rii imaginilor 2a+ 4e c,0inte .i la pro/ele 4e memorie implicit( $,/iec+ilor li s5a, pre1entat spre st,4i, trei set,ri 4e itemi 3ntr5o manier contra/alansat- prim,l gr,p a 0i1,ali1at imaginea >,n ele2ant?" al 4oilea gr,p a 0i1,ali1at c,06nt,l care 4en,mea animal,l respecti0 iar al treilea gr,p n, a primit nici imaginea nici c,06nt,l( Apoi" s,/iec+ii a, 2ost s,p,.i ,nei pro/e 4e memorie explicit" 4e react,ali1are li/er .i ,nei pro/e 4e memorie implicit" 4e completare 4e c,0inte( n pro/a 4e memorie explicit tre/,ia, s5.i aminteasc .i s scrie pe o 2oaie c6t mai m,lte imagini .i c,0inte( Re1,ltatele a, 2ost mai /,ne la imagini 4ar 2r o 4i2eren+ semni2icati0( Ja pro/a 4e memorie implicit s,/iec+ii a, a0,t 4e completat c,0inte 2ragmentate( Ja aceast pro/ per2orman+ele a, 2ost s,perioare la c,0inte 2a+ 4e imagini( Aceste re1,ltate a, p,s 3n e0i4en+ interac+i,nea 3ntre memoria implicit .i cea explicit la s,/iec+ii normali( n experimentele m,lti2actoriale se manip,lea1 sim,ltan 4o," trei sa, mai m,lte 0aria/ile c,m ar 2i- tip,l pro/ei" 4e2icit,l 4e memorie .i ni0el,l 4e procesare( ntr5,n ca1 s,/iec+ii tre/,ie s n,mere 0ocalele ,n,i c,06nt iar 3n cellalt s 2orm,le1e o propo1i+ie c, 2iecare c,06nt( >Con2orm celor 4o, ni0ele 4e procesare- s,per2icial .i pro2,n4(? $,/iec+ii care 2orm,lea1 propo1i+ii o/+in per2orman+e mai /,ne 3n react,ali1are 4ec6t cei care a, n,mrat 0ocale( 0ariant a acest,i experiment este reali1at .i c, s,/iec+i amne1ici( At6t la pro/a 4e memorie explicit c6t .i la cea 4e 5 'C 5 memorie implicit n, apar 4i2eren+e Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' semni2icati0e 3ntre per2orman+ele s,/iec+ilor amne1ici .i ale gr,p,l,i 4e control( Dar" prin manip,larea celei 4e a treia 0aria/ile" care se re2er la ni0el,l 4e procesare" se mo4i2ic nat,ra interac+i,nilor 3ntre celelalte 4o, 0aria/ile(

)(* Inter2eren+ .i ,itare ca,1 important a ,itrii este inter2eren+a( n acest ca1 ,itarea este &ihai4eterminat ANIEI Psihologie experimental 4e o alt sit,a+ie" e0eniment" acti0itate 4e 3n0+are care inter0ine 3nainte sa, 4,p cea act,al( Cea mai mare parte a st,4iilor as,pra 3n0+rii ,mane" 3n prima =,mtate a secol,l,i al %%5lea" s5a, axat pe inter2eren+ .i rol,l ei 3n memorare( &iller .i Pil1ecWer >'A<<? a, sta/ilit cele/ra para4igm a mo4el,l,i experimental 4e st,4i, a inter2eren+ei- A5#" A5C( n experiment,l lor a, 2olosit liste 4e sila/e 2r sens >sarcina A? asociate c, o list 4e c,0inte >a4=ecti0e sa, s,/stanti0e" 4en,mit sarcina #?( D,p ,n timp s,/iec+ilor le era pre1entat sarcina A asociat c, o no, list 4e c,0inte >sarcina C?( $5a constatat c reamintirea listelor A5# la s,/iec+ii care a, primit .i listele A5C era mai sla/ 4ec6t la s,/iec+ii care a, primit n,mai listele A5#" ceea ce 4emonstrea1 existen+a ,nei inhi/i+ii retroacti0e- material,l 0echi a 2ost ,itat 4in ca,1a in2l,en+ei p,ternice exercitate 4e material,l no,( $5a 4emonstrat .i existen+a ,nei inhi/i+ii proacti0e a4,c inter2eren+a ,n,i material 3n0+at" mai 0echi" as,pra ,n,i material mai no,( n acest ca1 per2orman+ele 3n 3n0+area listei A5C se re4,ce 4atorit existen+ei 3n0+rii anterioare a sarcinilor A5#( &elton .i 0on JacW,m >'AG'? a, comparat e2ectele inhi/i+iei proacti0e .i retroacti0e printr5,n st,4i, care a artat c e2ectele inhi/i+iei retroacti0e s,nt mai p,ternice 4ec6t cele ale inhi/i+iei proacti0e( Un4erMoo4 >'AKC? a reali1at ,n experiment 3n care a 4emonstrat importan+a inhi/i+iei proacti0e( El a pornit 4e la o/ser0a+ia c st,4en+ii care 3n0+aser anterior ,n,l sa, mai m,lte materiale asemntoare ,it s,/stan+ial 4in no,l material 3n0+at( El a reali1at .i ,n st,4i, statistic compar6n4 ,itarea c, n,mr,l 4e liste 3n0+ate 4e s,/iec+i anterior .i a 4emonstrat c" c, c6t n,mr,l listelor 3n0+ate anterior era mai mare" c, at6t .i ,itarea era mai s,/stan+ial( n schim/" Postman >'ACF?" s,s+ine 2apt,l c inhi/i+ia retroacti0 apare mai 2rec0ent 3n repro4,cere" 4ar 3ntr5o 2oarte mic ms,r 3n rec,noa.tere( alt o/ser0a+ie este c am/ele 2orme 4e inhi/i+ie pot 2i eliminate 4ac se las ,n timp mai mare 4,p ,ltima serie 4e in2orma+ii 3n0+ate >Hincai4 .i VincWens" 'AC<?( Dimin,area sa, chiar eliminarea inhi/i+iei se poate reali1a .i prin intro4,cerea ,nor in4icii clare .i 4istincte" 4,p c,m 4emonstrea1 experiment,l reali1at 4e T,l0ing .i PsotWa" 'AC'( Dr,p,rile 4e s,/iec+i a, primit .ase liste c, c6te patr, c,0inte 4intr5o an,mit categorie( D,p 2iecare list li s5a cer,t s repro4,c lista 4at 4ar .i listele anterioare( ntr5o a 4o,a 2a1 a, primit o pro/ 3n care n,mele categoriilor 4e c,0inte era 3nloc,it 4e ,nele in4icii( n prima 2a1 se constat o sc4ere a per2orman+elor 3n react,ali1are ca e2ect al inhi/i+iei retroacti0e ca,1ate 4e n,mr,l sarcinilor ,lterioare 3n0+rii( Apoi" s5a constatat c e2ectele inhi/i+iei proacti0e s,nt 4eterminate 4e n,mr,l mai re4,s al listelor anterioare sarcinii 4e 3n0+are( n cea 4e5a 4o,a 2a1 a experiment,l,i s5a 3nloc,it n,mele categoriei c, in4ici .i" 3n acest ca1" react,ali1area s5a pro4,s 3ntr5o propor+ie mai mare" e2ect,l inhi/i+iei retroacti0e a 2ost 4imin,at iar e2ect,l inhi/i+iei proacti0e n, s5a mani2estat( n aceast etap a experiment,l,i per2orman+ele 4e repro4,cere pentr, 2iecare categorie s5a, 5 'B 5men+in,t la ,n ni0el constant 3n raport c, Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' prima 2a1( $t,4i,l inter2eren+ei a ,rmrit .i manip,larea" mo4i2icarea inter0alelor 4e timp

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

schemei A5#" A5C a 4emonstrat c ime4iat 4,p pre1entarea celei 4e a 4o,a liste A5C" elementele 4e context se con2,n4 .i amintirea sarcinii # este minim( Dac 3ns test,l 4e repro4,cere este 3nt6r1iat" elementele 4e context ale sarcinii # inaccesi/ile temporar 4atorit citirii listelor coresp,n1toare sarcinii C" 4e0in accesi/ile" 4,c6n4 la o cre.tere a per2orman+elor 4e repro4,cere a sarcinii #( Acest 2enomen a 2ost n,mit 4e ctre ,nii speciali.ti ca 7amintire spontan[( Un alt 2actor care inter0ine" mai ales 3n ca1,l inter2eren+ei proacti0e" este similaritatea( Rol,l acest,i 2actor a 2ost 4emonstrat 3nc 4e Po22en/erger >'A'K? .i apro2,n4at 3n st,4iile l,i sgoo4 >'AG*? .i Postman >'AC'?( I4eea 4e /a1 este c similaritatea a2ectea1 react,ali1area" iar e2ectele 4e inter2eren+ proacti0e c6t .i cele retroacti0e s,nt ampli2icate( Aceast ampli2icare pare s 2ie mai p,ternic 3n ca1,l inter2eren+ei proacti0e( n ca1,l 3n care se testea1 repro4,cerea .i 4o, sa, mai m,lte liste se regsesc 3n experien+a anterioar a s,/iect,l,i" similaritatea 4intre in2orma+iile listelor 4imin,ea1 per2orman+ele memorrii pentr, c in4icii similari tin4 s se react,ali1e1e 4e pe am/ele )(G Tehnici" proce4ee" aparat,r liste .i se pro4,c e2ecte 4e inter2eren+ retroacti0 .i proacti0( &,lte 4intre proce4eele 4e st,4i, experimental as,pra memoriei 3.i a, n ca1,l 3n care se psihologiei testea1 capacitatea 4e rec,noa.tere" sit,a+ie 3n mai caremare in4icele originea la 3ncep,t,rile experimentale .i ele 3.i men+in 3n cea react,ali1rii este in2orma+ia 3ns.i" e2ectele proacti0e .i retroacti0e apar o 4at c, parte elementele similare liste care s,nt asociate c,reali1ate context,l( act,alitatea .i pot 2i 4in ,tili1ate c, s,cces 3n st,4iile 4e ctre st,4en+i 3n la/orator,l 4e psihologie experimental >4,p Al( Ro.ca" 'AC'P NicW: Ia:es" $,e rrell" 'AA*P N( J,ng," )<<<P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" 'AA'" )<<K?( Proce4e,l sila/elor 2r sens intro4,s 4e E//ingha,s >'BBK?( $ila/ele 2r sens s,nt alct,ite 4in 4o, consoane care a, intercalat o 0ocal >CVC?( Reg,la 4e /a1 este ca sila/a 2r sens s n, constit,ie ,n c,06nt sa, o a/re0ia+ie c,nosc,t( N,mr,l sila/elor 3ntr5o list este 3ntre B .i 'GP 3n str,ct,ra ,nei liste 4e sila/e consoana ini+ial a ,nei sila/e n, tre/,ie s 2ie i4entic c, consoana 2inal a sila/ei prece4ente( $ila/ele se citesc clar c, inter0ale 4e circa ,na54o, sec,n4e 3ntre ele( Alte materiale pot 2i c,0inte- a4=ecti0e" s,/stanti0e" 0er/e" 2ig,ri simple" complexe" c, sa, 2r 3n+eles" n,mere simple alct,ite 4intr5o sing,r ci2r sa, n,mere complexe" propo1i+ii" 2ragmente 4e pro1" 0ers,ri( n listele 4e c,0inte" 2ragmentele 4e pro1" 0ers,ri tre/,ie s se +in seama 4e gra4,l 4e 2amiliaritate pentr, s,/iec+i" 3n lim/a matern( $e mai pot ,tili1a ca materiale- imagini" scene 0i1,ale sa, stim,li sonori( Ca instr,mente pot 2i ,tili1ate- tahistoscop,l" caseto2on,l sa, calc,lator,l( Proce4e,l anticiprii seriale >E//ingha,s" 'BBK?( Acest proce4e, a 2ost cel mai intens ,tili1at 4e ctre E//ingha,s( $e ela/orea1 o list 4e sila/e 2r sens" apoi se pre1int s,/iect,l,i 4e 4o, sa, trei ori la r6n4 3ntreaga serie( D,p ,n an,mit inter0al 4e timp tre/,ie s5.i reaminteasc( Reamintirea este stim,lat prin pre1entarea prim,l,i termen al seriei( Dac gre.e.te" s,/iect,l este corectat" iar 4ac n, rsp,n4e i se sp,ne element,l ,rmtor( Ast2el" s,/iect,l tre/,ie 5 'A 5 s anticipe1e mere, ,rmtor,l element al Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' seriei( Pro/a se repet 4e mai m,lte ori p6n se a=,nge la ci2ra CKS anticipri corecte sa, p6n se a=,nge la o anticipare corect a 3ntregii serii(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Inter0al,l 4e pre1entare al stim,lilor este 4e trei sa, 4o, sec,n4e" iar inter0al,l 4intre pre1entrile ,nei serii poate 2i 4e no, sa, .ase sec,n4e( Eoarte important este men+inerea or4inii sila/elor 3n list ast2el 3nc6t 2iecare sila/ constit,ie at6t stim,l c6t .i rsp,ns" reali16n4,5se ,n lan+ asociati0( Desig,r c prima sila/ este 4oar stim,l" iar ,ltima este 4oar rsp,ns( E0al,area per2orman+ei se reali1ea1 prin n,mr,l 4e erori" calitatea acestora" tip,l 4e erori cele mai 2rec0ente prec,m .i timp,l 4e rsp,ns( Proce4e,l e0al,rii memoriei ime4iate >E//ingha,s" 'BBK?( Acest proce4e, 0i1ea1 e0al,area capacit+ii 4e stocare a memoriei 4e sc,rt 4,rat e0al,6n4,5se cea mai l,ng serie 4e elemente pe care s,/iect,l o poate repro4,ce corect 4,p o sing,r pre1entare( &aterialele 2olosite pot 2i- sila/e 2r sens" ci2re" litere" c,0inte" propo1i+ii etc( &o4,l 4e pre1entare- se pre1int o sing,r 4at" iar seriile tre/,ie s ai/ gra4e 4i2erite 4e 4i2ic,ltateP 3n mo4 o/i.n,it se 3ncepe c, serii mai ,.or 4e re+in,tP se ,tili1ea1 mai m,lte liste .i se cite.te 2iecare stim,l separat" la inter0ale egale 4e timp( In4icatorii 4e per2orman+ se calc,lea1 3n /a1a n,mr,l,i a/sol,t 4e serii corect memorate .i a procent,l,i acestora 4in total,l seriilor pre1entate( Proce4e,l asocia+iilor perechi >CalWins" 'BAG?( &ateriale- c,0inte" n,mere" c,loriP c,0intele pot 2i- s,/stanti0e" a4=ecti0e" 0er/eP elementele se com/in 3ntre ele 4,p 2orm,la c,0inte5n,mere" c,lori5n,mere sa, c,0inte5c,loriP se alct,iesc liste 4e stim,li alct,ite 3n mo4 o/i.n,it 4in '< p6n la 'K perechi 4e c,0inte( $e pre1int listele 4e stim,li separat- la 2iecare list se pre1int pe r6n4 2iecare pereche la inter0ale 4e 4o, sec,n4e( n 2a1a 4e react,ali1are se pre1inte 4in no, seria 4ar n,mai c, prim,l element ,rm6n4 ca s,/iect,l s contin,e seriaP or4inea 4e s,ccesi,ne tre/,ie s 2ie mere, schim/at" n,mr,l pre1entrilor este li/er 4ar n, tre/,ie s 4etermine '<<S rsp,ns,ri corecte( E0al,area per2orman+elor se 2ace prin e0i4en+ierea n,mr,l,i 4e rsp,ns,ri corecte" gre.ite .i omisi,ni 4intr5o list( De asemenea" se poate e0al,a prin procent,l 4e rsp,ns,ri corecte 2a+ 4e procent,l maxim( Proce4e,l rec,noa.terii" se reali1ea1 pornin4,5se 4e la stim,lii originali la care se a4a,g .i al+ii noi 4in aceea.i gr,p 4e stim,li( N,mr,l stim,lilor noi n, tre/,ie s 4ep.easc o propor+ie 4e trei la ,n,( $tim,lii 0echi .i noi se amestec .i se pre1int 3ntr5o or4ine aleatoare 0i1,al sa, a,4iti0P s,/iect,l tre/,ie s rec,noasc stim,lii 0echi( CnE o'<< "$e poate calc,la ,n Proce4e,l repro4,cerii seriale" prop,s 4e ctre #artlett" se 4es2.oar ast2elcoe2icient 4e rec,noa.tere calc,lat 4,p 2orm,la s,/iect,l asc,lt sa, cite.te o po0este ,rm6n4 ca apoi s o repro4,c 2ie 3n scris" 2ie T repo0estin45o altei persoane( Urmtoarea persoan tre/,ie s 2ac acela.i l,cr, ,n4e C a rsp,ns,ri corecteP E a rsp,ns,ri gre.ite .i T a total,l stim,lilor 0echi .i .(a(m(4( noi( Proce4e,l aminte.te 4e =oc,l 4in copilrie n,mit 7tele2on,l 2r 2ir[ .i permite in0estigarea 4istorsi,nilor care se pro4,c pe parc,rs,l repro4,cerilor s,ccesi0e( Acela.i proce4e, poate s 2ie ,tili1at .i prin 4esenarea ,nei 2ig,ri- prim,l s,/iect 3ncearc s 5 )< 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

repro4,c o 2ig,r" apoi aceast repro4,cere este pre1entat ,rmtor,l,i s,/iect care 4,p ce o 0e4e 0a tre/,i .i el s o repro4,c .(a(m(4( $e constat o mo4i2icare a in2orma+iei" o re4,cere a ei la schemele proprii s,/iect,l,i" la experien+ele .i c,no.tin+ele sale( De2ormarea poate 2i aproape total( Eenomen,l respecti0 se mani2est .i 3n pro4,cerea 10on,rilor( &ai ales 3n sit,a+ii 4e cri1 ten4in+a 4e 4istorsi,ne este accent,at 4e 2actori a2ecti0i emo+ionali" 4e ne0oie oamenilor 4e a5.i explica sit,a+iile" strile 4e incertit,4ine( Proce4e,l reconstr,c+iei" prop,s 4e ctre &inster/erg .i #igham" const 3n ,rmtoarele- se pre1int s,/iec+ilor o serie 4e elemente >c,0inte" ci2re" imagini" 2ig,ri? 3ntr5o an,mit or4ine" apoi aceea.i stim,li s,nt pre1enta+i 3ntr5o or4ine amestecatP sarcina s,/iect,l,i este s reconstr,iasc seria 4e elemente 3n or4inea original( $e 0a pro4,ce o 4i2eren+ 4e rang 3ntre or4inea original .i cea no,( E0al,area per2orman+elor se reali1ea1 prin e0al,area 4i2eren+ei 4e rang 3ntre pre1entarea original .i reconstr,c+ia s,/iect,l,iP se poate calc,la coe2icient,l 4e corela+ie $pearman( C, c6t 0aloarea acest,i coe2icient este mai ri4icat >i4eal apropiat 4e ,n,? c, at6t per2orman+a s,/iec+ilor 0a 2i mai /,n( ntr5o alt 0ariant 3ncercrile pot 2i contin,ate p6n c6n4 s,/iect,l re,.e.te o reconstr,c+ie 2r eroare( n acest ca1 per2orman+a este 4at 4e timp,l necesar .i 4e n,mr,l 4e 3ncercri( Proce4e,l economiei prop,s ini+ial 4e ctre E//ingha,s .i 4e10oltat 4e ctre Iilgar4( n prima etap s,/iect,l tre/,ie s 2ac 2a+ ,nei sarcini 4e memorare a ,nor materiale >sila/e 2r sens" c,0inte" ci2re" litere" 2ig,ri etc(? ,rmat 4e repro4,cerea acestor in2orma+iiP se e0al,ea1 per2orman+a 3n repro4,cerea ini+ialP apoi" se las ,n inter0al 4e timp 0aria/il 3n 2,nc+ie 4e necesit+ile experimentale care 0i1ea1 capacitatea memoriei 4e l,ng 4,rat >ore" 1ile" sptm6ni" l,ni sa, chiar ani 4e 1ile?( n al 4oilea moment" s,/iect,l tre/,ie s re3n0e+e acela.i material" 3n acelea.i con4i+ii .i" apoi" este s,p,s ,nei pro/e 4e repro4,cere compar6n4,5se per2orman+ele c, cele ini+iale( Economia este 4at 4e 4i2eren+ele calitati0e 3ntre prima .i a 4o,a memorare( I nR Iilgar4 a prop,s o 2orm,l 4e calc,l a coe2icient,l,i economiei relati0e-o '<< Proce4ee 4e st,4i, al organi1rii .i sistemati1riiI nC Proce4e,l l,i 3ncercri #o,s2iel43n >'AK*?" ,tili1ea1 o list F< 4e c,0inte ,n4e- I a n,mr,l 4e prima se etap >original? 4e4e memorareP C a n,mr,l selectate 4in patr, categorii semanticeanimale" pro2esi,ni" leg,me" pron,me( 4e C,0intele se pre1int 3n or4ine 4e aleatoare( 3ncercri necesare p6n la amestecat o/+inerea criteri,l,i stp6nire a material,l,i .i R a $arcina s,/iec+ilor este s gr,pe1e rsp,ns,rile 4,p apartenen+a lor n,mr,l categorial( 3ncercrilor la re3n0+are( Proce4e,l l,i &an4ler >'AFC?" a ,tili1at ,n n,mr 4e K) >3n alt 0ariant experimental '<<? 4e cartona.e c, c,0inte 4in 4i0erse categorii .i apoi a solicitat s,/iect,l s le clasi2ice 3n mai m,lte categorii 4istincte 4,p criterii pe care .i le p,tea sta/ili sing,r( $e e0al,ea1 n,mr,l 4e categorii ,tili1ate spontan 4e ctre s,/iec+i" n,mr,l stim,lilor repro4,.i corect .i n,mr,l elementelor repro4,se corect(

5 )' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

N,mr,l me4i, 4e categorii ,tili1ate spontan 4e ctre s,/iec+i este relati0 constant 4e la o experien+ la alta( alt constatare este" 0aloarea ri4icat a coe2icient,l,i 4e corela+ie 4intre n,mr,l 4e categorii ,tili1ate .i n,mr,l stim,lilor repro4,.i corect( Vi1ea1 n,mr,l optim 4e stim,li repro4,.iP ast2el sistem,l categorial este optim c6n4 se ,tili1ea1 ,n n,mr 4e Kd) categorii 4istincte c, K d) elemente 4in 2iecare( Proce4e,l l,i T,l0ing >'AC)? .i Ehrlich >'ACK? 0i1ea1 rol,l criteri,l,i semantic .i alte criterii c,m ar 2i9 organi1area sintagmatic >constr,irea ,nor propo1i+ii sa, 2ra1e 4in c,0inte aleatoare?P 9 organi1area 4,p criterii gramaticale >s,/stanti0e" 0er/e" a4=ecti0e?P 9 organi1area pe /a1a pre2ixelor sa, rimelor" organi1area pe /a1a ,nor criterii mixte(

Alte proce4ee 3n st,4i,l memorieiProce4e,l 0aria+iei 0ol,m,l,i 4e memorat 3n care 0aria/ila in4epen4ent o constit,ie cantitatea 4e in2orma+ie memorat( Proce4e,l pre1entrii 4e materiale omogene sa, heterogene 3n care 0aria/ila in4epen4ent o constit,ie gra4,l 4e omogenitate ale material,l,i( Proce4e,l gra4rii semni2ica+iei material,l,i 3n care se operea1 c, gra4ien+i 4e semni2ica+ie 3n 2,nc+ie 4e sistemele categoriale( Proce4e,l 4,/lei stim,lri 0er/ale .i imagistice ,tili1at mai ales 3n cercetarea ni0elelor 4e pro2,n1ime ale procesrii(

5 )) 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

UNITATEA DE NVARE III NVAREA


Con+in,t,ri*(' &o4alit+i 4e a/or4are experimental a 3n0+rii *() Varia/ile experimentale 3n st,4i,l 3n0+rii *(* Tehnici" proce4ee" aparat,r /iecti0e'( Pre1entarea mo4alit+ilor 4e a/or4are experimental a 3n0+rii 4in perspecti0a principalelor .coli" c,rente .i orientri 3n psihologie( )( Anali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st,4i,l 3n0+rii( *( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .i aparat,rii 4e l,cr,( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' &o4alit+i 4e a/or4are experimental a 3n0+rii n0+area este ,n proces prin interme4i,l creia 4escriem per2orman+ele pe care le achi1i+ionea1 animal,l sa, om,l .i care 4e0in o/ser0a/ile 3n comportament,l s,( Pro/lema esen+ial a 3n0+rii este mo4i2icarea .i achi1i+ia ,n,i comportament( n /a1a experien+elor 4o/6n4ite 3n me4i,l 3ncon=,rtor( n0+area tre/,ie s 2ie consi4erat o mo4i2icare 4e comportament permanent pro4,s prin practic sa, prin 3ntrire( $,nt ,nele 4i2ic,lt+i 4e 4e2inire re1,ltate 4in 2apt,l c 3n0+area se poate pro4,ce .i 3n a/sen+a ,nor mo4i2icri comportamentale ms,ra/ile" 4etecta/ile 3n timp,l 3n0+rii( De exempl," ele0ii 3n clas pot s 3n0e+e .i 2r s 2ie prea aten+i( P6n ,na alta" o caracteri1are a4ec0at a 3n0+rii tre/,ie s +in cont 4e experien+ .i e2ectele comportamentale( $chema general a experimentelor pri0in4 3n0+area >Iearst" 'ABB? se pre1int ast2el- 3n moment,l T' s,/iec+ilor li se a4ministrea1 o sit,a+ie stim,lP 3n moment,l T ) este ms,rat comportament,l .i 4ac a inter0enit o mo4i2icare 3n per2orman+ 3nseamn c s5a pro4,s o 3n0+are( $it,a+iile experimentale pot 2i clasi2icate 3n trei categorii'( Exist ,n stim,l $' pre1entat o 4at sa, 4e mai m,lte ori" in4i0i4,al" separat >hran" .oc electric" 1gomot? sa, 3n ca4r,l general( Acest stim,l este pre1entat in4epen4ent 4e rsp,ns,l s,/iect,l,i sa, 4e al+i stim,li .i 0a pro4,ce o mo4i2icare 4e comportament ce poate 2i clasi2icat ca o/i.n,in+" a4aptare sa, sensi/ili1are( At,nci c6n4 stim,l,l pre1entat 4e mai m,lte ori 4,ce la o sc4ere a rsp,ns,rilor este 0or/a 4espre o/i.n,in+( Dac 3ns exp,nerea 5 )* 5 anterioar 2acilitea1 e2ect,l ,lterior al stim,l,l,i" se pro4,ce o sensi/ili1are( Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' n am/ele sit,a+ii se 4emonstrea1 c 3n T' s5a 3n0+at ce0a 4espre $'(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

)( Al 4oilea tip 4e sit,a+ie 3l constit,ie con4i+ionarea clasic pa0lo0ian( $' >$N 9 stim,l necon4i+ionat? este ,n stim,l nesemni2icati0 4in p,nct 4e 0e4ere /iologic >hran? prece4at 4e $) >$C 9 stim,l con4i+ionat?" ,n stim,l ne,tr, >1gomot" l,min?( E2ect,l aplicrii este ms,rat 3n moment,l T ) >RC 9 re2lex,l con4i+ionat?( RC este 4eterminat $C .i este similar cel,i ini+ial ce aprea la $N( T) o2er in4icii pri0itoare la mo4,l 3n care rela+ia 4intre $' .i $) a2ectea1 s,/iect,l" respecti0 4escrie mo4,l 3n care a s,r0enit 3n0+area( *( Al treilea tip 4e sit,a+ie pres,p,ne pre1entri ale $' care 4epin4 4e apari+ia ,nor rsp,ns,ri 4in partea s,/iect,l,i( Acest rsp,ns atrage 2ie primirea hranei" 2ie e0itarea ,n,i .oc( Aceasta este con4i+ionarea instr,mental sa, operant( $ta/ilirea acest,i tip 4e 4epen4en+ 3ntre rsp,ns .i stim,l 4,ce la cre.terea pro/a/ilit+ii ,n,i an,mit rsp,ns la T)( D,p c,m s,s+ine Iearst >'ABG? clasi2icarea acestor experimente as,pra con4i+ionrii .i 3n0+rii are mai m,lt o importan+ teoretic 3ntr,c6t" 3n practic" cele trei tip,ri 4e experimente n, pot 2i i1olate ,nele 4e altele" intersect6n4,5se 3n mo4 ine0ita/il( De asemenea" s,nt n,meroase asemnri 3n ceea ce pri0e.te e2ectele .i aceasta 4emonstrea1 c 3n toate cele trei sit,a+ii operea1 mecanisme sa, procese similare( Pentr, a se p,tea e0i4en+ia aspectele partic,lare ale acestei sit,a+ii se imp,ne ,tili1area gr,p,rilor 4e control crora la T' li se aplic sit,a+ii 4i2erite sa, n, li se pre1int nici ,n stim,l( n0+area 4intr5o 3ncercare Aceasta este ,na 4intre 2ormele /a1ale 4e 3n0+are pre1ent chiar .i la cele mai primiti0e animale( Ea este re1,ltat,l ,n,i proces rapi4 4e asociere 3ntre ,n stim,l p,ternic .i e2ect,l acest,ia( E2ect,l acestei ,nic aplicri a stim,l,l,i este p,ternic 3n ms,ra 3n care p,ne 3n pericol s,pra0ie+,irea sa, creea1 reac+ii p,ternice 4e 4iscon2ort" 4e neplcere( $5a, reali1at experimente s,gesti0e prin aplicarea 4e .oc,ri electrice la animale primiti0e c,m ar 2i 0iermii .i la alte animale p6n la om( Cel mai a4esea s5a 2olosit .oc,l electric la animale iar la om a0em 4e5a 2ace c, o /ogat palet 4e experien+e in4i0i4,ale( ricine a trec,t printr5o experien+ ne2ericit tin4e s o e0ite pe 0iitor( Acest tip 4e 3n0+are este 2oarte re1istent la stingere( Experien+e c, alimente alterate" 4e exempl," ne pot marca tot rest,l 0ie+ii( D,p c,m arat $eligman >'AC<? acest tip 4e 3n0+are p,ne 3n e0i4en+ reac+iile e0ol,ti0e ale speciilor animale pentr, c +ine 4e mecanismele 4e s,pra0ie+,ire( Eapt,l c a0em reac+ii at6t 4e p,ternice 2a+ 4e ,n an,mit aliment" 4e exempl," chiar 3n con4i+iile 3n care .tim c este 2oarte g,stos arat c este 0or/a 4espre o 3n0+are care n, are legt,r c, g6n4irea ci c, reac+iile emo+ionale primare( Pre1en+a acest,i tip 4e 3n0+are 4e5a l,ng,l t,t,ror speciilor 4e animale s,gerea1 c a0em 4e5a 2ace c, ,n mecanism e0ol,ti0 4e aprare( constatare acci4ental a l,i Pa0lo0" 3n la/orator,l s," a s,gerat c acest tip 4e 3n0+are poate 2i la originea ,nor 2o/ii( n la/oratoarele sale a a0,t loc o in,n4a+ie .i ,nii c6ini a, 2ost prin.i 3n 4ispo1iti0,l experimental 2r scpare .i a tre/,it s s,porte apa care cre.tea 4in ce 3n ce mai m,lt( Din acel moment c6inii a, mani2estat o team permanent 2a+ 4e ap chiar 4ac in,n4a+ia n, a a0,t loc 4ec6t o sing,r 4at( P,tem 5 )G 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' sp,ne c 3n0+area 4intr5o 3ncercare p,ne 3n e0i4en+ celCop:right mai /ine mecanisme 4e aprare ale speciei(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

n0+area 4in experien+e repetate Un,l 4intre primele st,4ii comportamentale as,pra exp,nerii la o stim,lare repetat s5a reali1at 3n 'BBC 4e ctre PecWham .i PecWham( A,torii a, pornit 4e la ,rmtoarea o/ser0a+ie empiric- ,n pian=en ca4e 4in p6n1a sa la prima 0i/ra+ie a ,n,i 4iapa1on" 4ar intensitatea rsp,ns,l,i s, la acest stim,l se 4imin,ea1 4ac stim,l,l este repetat 4e mai m,lte ori 3n aceea.i 1i( n 1i,a ,rmtoare 2or+a" intensitatea reac+iei este la 2el ca la 3ncep,t .i apoi se pro4,ce 4in no, a4aptarea( Este tipic pentr, o 3n0+are prin o/i.n,in+ ca e2ect al ,n,i 2enomen a4aptati0 4e minimali1are .i ignorare a ,nor stim,li nesemni2icati0i( Alteori se pro4,ce ,n 2enomen in0ers" 4e sensi/ili1are( De exempl," aplicarea repetat 4e .oc,ri electrice accent,ea1 reac+iile 4e retragere( $ensi/ili1area rsp,ns,l,i este 4eterminat 4e o stim,lare p,ternic .i este corelat c, ni0ele mari 4e excita/ilitate pro0ocate 4e stim,li necon4i+iona+i" p,ternici" noci0i( $ensi/ili1area 2ace parte 4intre mecanismele 4e s,pra0ie+,ire op,se o/i.n,in+ei( n0+area prin con4i+ionarePe l6ng sensi/ili1are sa, o/i.n,in+" pre1entarea repetat a ,n,i stim,l poate Conexionism,l l,i Thorn4iWe con4,ce ,neori la 4enat,rarea e2ect,l,i s, ,lterior 4ac este pre1entat ca $C sa, n l,crarea sa 7Inteligen+a animal[ >'BAB? Thorn4iWe 4escrie concep+ia sa .i 3ntrire experimentele cr,ciale care a, este marcat 3n mo4 4e10oltarea psihologiei 3n con4i+ionare( Dac ,n s,net repetat 4e pro2,n4 m,lte ori 3nainte 4e a 2i 2olosit ca $C americane pa0lo0ian con4i+ionarea este 3nt6r1iat >2enomen 4e inhi/i+ie latent? .i apoi apari+ia c,rent,l,i /eha0iorist( $pre 4eose/ire 4e experimentele l,i E//ingha,s care 3ncerca, s 2ac a/strac+ie 4e con4i+iile s,/iecti0e Thorn4iWe 3.i prop,ne reconsi4erarea moti0a+iei( El 4emonstrea1 c 3n0+area este re1,ltat al ,n,i proces 4e 3ncercri .i erori s,ccesi0e( Experiment,l clasic al l,i Thorn4iWe ,tili1a 4rept s,/iec+i animale" pisici" c6ini" pe.ti" maim,+e .i ,n 4ispo1iti0 s,/ 2orma ,nei c,tii pre01,te c, ,n mecanism mane0rat 4e ,n m6ner c, a=,tor,l cr,ia se p,tea 4eschi4e ,.a( Animal,l 3n2ometat era 3nchis 3n c,tie .i 4ac mane0ra m6ner,l ,.a se 4eschi4ea .i a0ea acces la m6ncarea 4in a2ar( Primele 3ncercri s,nt haotice p6n c6n4 re,.ea s ac+ione1e m6ner,l .i s 4eschi4 ,.a( Pe ms,r ce se repeta, 3ncercrile timp,l sc4ea ceea ce s,gera c animal,l a 3n0+at gra4at prin selectarea rsp,ns,rilor corecte .i eliminarea celor gre.ite( Jegea e2ect,l,i ne sp,ne c 3ntrirea sa, sl/irea ,nei legt,ri este re1,ltat,l consecin+elor care pot a0ea loc( Ast2el" o legt,r ,rmat 4e satis2ac+ie este consoli4at iar 4ac este ,rmat 4e insatis2ac+ie este 3n4eprtat( Jegea propagrii e2ect,l,i reac+iile mai /ine sta/ili1ate s,nt mai p,ternic in2l,en+ate 4e sanc+i,ne iar cele mai p,+in sta/ili1ate s,nt in2l,en+ate mai m,lt 4e recompens( Jegea propagrii e2ect,l,i a 2ost 4emonstrat experimental 4e ctre Thorn4iWe 3n 'A*K( El a pre1entat o list l,ng 4e c,0inte .i 2iecare c,06nt era asociat c, o ci2r- se cite.te 2iecare c,06nt .i se cere s,/iect,l,i s sp,n o ci2r asociat( Ja ,nele asocieri 5 )K 5 experimentator,l sp,ne gre.it" la altele corect( $e cite.teCop:right lista 4e c6te0a oriID .i ; DEPARTA&ENT )<'' experimentator,l 0a proce4a la 2el c, acelea.i c,0inte >3nso+ite 4e sanc+i,ne sa,

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

recompens?( Re1,ltatele a, 4emonstrat c rsp,ns,rile 7corecte[ a, 2ost mai 4es repetate 4ec6t cele 7gre.ite[( Con4i+ionarea clasic >Pa0lo0" 'A)C? I0an Petro0ici Pa0lo0" sa0ant r,s" a st,4iat ini+ial proces,l 4igestiei ms,r6n4 prin interme4i,l ,nei 2ist,le cantitatea 4e sali0 pe care c6inii 4e experiment o elimina, 3n con4i+iile 2lm6n1irii( o/ser0a+ie acci4ental l5a con4,s la 4e10oltarea cere/ralelor sale experimente pri0itoare la ela/orarea re2lex,l,i con4i+ionat( Ast2el a constatat c 4e 2iecare 4at c6n4 3n 3ncpere intra 3ngri=itor,l care a4,cea m6ncare .i aprin4ea l,mina se pro4,cea o cre.tere semni2icati0 a sali0a+iei( De aici" Pa0lo0 a trec,t la ela/orarea ,nor experimente sistematice pornin4 4e la s,gestia c stim,l,l con4i+ionat 9 l,mina 9 poate 4eclan.a proces,l 4e sali0are .i sing,r 4,p asocieri repetate c, stim,l necon4i+ionat 9 hrana( n experiment,l s, clasic mai 3nt6i se presar pe lim/a c6inel,i p,4r 4e carne care pro0oac sali0a+ia( Irana este $N" sali0a+ia este RN( Asociin4 ,n stim,l ne,tr, 9 l,mina" care apare o 4at c, m6ncarea" 4,p c6te0a repeti+ii" l,mina 0a pro0oca sali0a+ie( J,mina" ca stim,l con4i+ionat" pro0oac ,n re2lex con4i+ionat( Pa0lo0 a n,mit acest re2lex 7secre+ie psihic[ pentr, a5l 4eose/i 4e reac+iile 2i1iologice ne3n0+ate( $chema experiment,l,i poate 2i pre1entat ast2elI($tim,l con4i+ionatp nici ,n rsp,ns >sonerie? $tim,l con4i+ionat ^ $tim,l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat II( $tim,l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat Asociere repetat >hran?>sali0are? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(( LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL( III( $tim,l neco4i+ionat p re2lex con4i+ionat

Cercetrile l,i Pa0lo0 s5a, extins as,pra st,4ierii 3ntririi" stingerii" resta/ilirii re2lex,l,i con4i+ionat( Achi1i+ionarea ,n,i re2lex con4i+ionat 3ncepe c, 3ntriri repetate( Dac $C este pre1entat sing,r 3n a/sen+a $N" re2lex,l con4i+ionat sca4e 4in intensitate progresi0 .i 4ispare( Acesta este proces,l 4e stingere experimental( 4at c, trecerea timp,l,i" 4ac n, mai apare nici ,n 2el 4e 3ntrire" re2lex,l con4i+ionat se stinge( Variante experimentale ale con4i+ionrii 4e tip pa0lo0iana? con4i+ionarea sim,ltan se reali1ea1 3n sit,a+ia 3n care $C .i $N s,nt pre1enta+i exact 3n acela.i timpP /? con4i+ionarea 3nt6r1iat se reali1ea1 3n sit,a+ia 3n care $C este pre1entat mai 3nt6i .i apoi este ,rmat 4e $NP cei 4oi stim,li 3.i 3ncetea1 ac+i,nea 3n acela.i momentP c? con4i+ionarea 0estigial se pro4,ce 3n ca1,l 3n care $C este pre1entat .i 3.i 3ncetea1 ac+i,nea 3nainte 4e apari+ia $N( Cele trei tip,ri 4e con4i+ionri pot con4,ce la re1,ltate 4i2erite mai ales s,/ aspect,l e2icien+ei con4i+ionrii( Cea mai e2icient este 2orma /? 9 con4i+ionarea 5 )F 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

3nt6r1iat" apoi a? .i 3n 2ine c?( $5a constatat o rela+ie in0ers propor+ional 3ntre l,ngimea inter0al,l,i 4e timp .i e2icien+a con4i+ionrii( Con4i+ionarea instr,mental reali1at 4e ctre &iller .i HonorsWi" 3n 'A)B" la Var.o0ia" apoi 3n la/oratoarele l,i Pa0lo0" la $anWt Peters/,rg( Experiment,l tipic consta 3n ,rmtoarele- c6inele era 3n0+at s ri4ice la/a la ,n stim,l con4i+ionatP la/a era 3n4oit 4e ctre experimentator .i apoi c6inele era hrnit( Aceast instr,ire prin recompensare a 2ost 4en,mit mai t6r1i," 3n 'AG<" 4e ctre Iilgra4" con4i+ionare instr,mental" pentr, c 2lexarea la/ei picior,l,i era instr,mental primirii 3ntririi( Con4i+ionarea prin contig,itate >D,thrie" 'A*K? Inspirat 4e cercetrile l,i Thorn4iWe .i Pa0lo0 contri/,+ia l,i D,thrie este legat 4e 3ncep,t,rile /eha0iorism,l,i experimental( Jegea ,nic a asocia+iei este contig,itatea 4intre semnal .i reac+ie( Jegea ,nic a 3n0+rii ne sp,ne c o com/ina+ie 4e stim,li care a 3nso+it o mi.care" la repetare tin4e s 2ie ,rmat 4e aceea.i mi.care( C, alte c,0inte" ,n mo4el 4e stim,li 3.i capt 3ntreaga 2or+ asociati0 c, oca1ia primei asocieri c, o reac+ie( Experiment,l clasic a l,i D,thrie .i Iorton a ,tili1at ,n 4ispo1iti0 asemntor c, c,tia l,i Thorn4iWe( Pisica intr printr5,n t,nel 3n c,tieP 3n mi=loc,l c,tiei se a2l o pe4al care 4eschi4e o ,. 4in sticl a2lat 3n 2a+P apsarea pe4alei 4eclan.ea1 ,n aparat 4e 2otogra2iat .i 4eschi4e ,.a( Prima 3ncercare se 2ace c, ,.a 4in 2a+ 3ntre4eschis pentr, a 0e4ea m6ncarea( Re1,ltate- pisica poate s ac+ione1e as,pra pe4alei 4,p mai m,lte 3ncercri .i erori( Eiecare 3ncercare re,.it este 2otogra2iat( $e constat c animal,l tin4e s repete mi.carea care l5a con4,s la s,cces- 4ac i5a re,.it prin m,.carea pe4alei 0a repeta mere, acest l,cr,P 4ac i5a re,.it re1em6n4,5se 4e pe4al 0a repeta mi.carea respecti0( Concl,1ia cea mai important a acest,i experiment este marea 2rec0en+ a repetiti0it+ii .i stereotipiei 3n comportament at,nci c6n4 sit,a+ia este 2a0ora/il ,n,i ast2el 4e comportament monoton( Alte aspecte importante pentr, 3n0+are c,m ar 2i- imp,ls,l" recompensa" sanc+i,nea" repeti+iile n, s,nt men+ionate 4e ctre a,tor( El s,s+ine c exerci+i,l este necesare 4ar c acesta n, pro4,ce ,rmri 3n concor4an+ c, legea 2rec0en+ei ci c, simpla ata.are a semnalelor la mi.cri( De asemenea" starea moti0a+ional" 2oamea" setea n, s,nt tratate 4e ctre a,tori( Eoamea este important n,mai 3n ms,ra 3n care 4etermin pre1en+a .i 2or+a mi.crilor care intr 3n legt,ra asociati0( &oti0a+ia in2l,en+ea1 3n0+area 3n mo4 in4irect prin ceea ce 3l 4etermin pe animal s5l 3ntreprin4( Recompensa n, este important" ea n, 3ntre.te reac+ia corect 4ar pre0ine sl/irea ei pentr, c nici o alt reac+ie n, se poate ata.a 4e semnal,l care a 4,s la reac+ia corect( Recompensa prin m6ncare n, este semni2icati0 3ntot4ea,na" ,neori animalele nici n, mn6nc hrana a2lat 3n a2ara c,tiei( o/ser0a+ie se poate imp,ne 2a+ 4e aceast constatare a l,i D,thrie- pro/a/il c animalele 4oresc 3n prim,l r6n4 s ias 4in c,.c ci n, neaprat s mn6nce( Desig,r" 5 )C 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 3n2ometarea este o con4i+ie 4ar cre4em c aceast con4i+ie a 2ost cel mai /ine 4emonstrat 3n experimentele l,i Pa0lo0(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Con4i+ionarea operant >$Winner" 'A*K" 'A*B? $Winner a ela/orat cele mai complexe .i n,meroase cercetri as,pra 3n0+rii prin con4i+ionare( n mo4el,l s, 2ace 4istinc+ia 3ntre- a? comportament,l 4e rsp,ns 9 ce o2er rsp,ns,ri pro0ocate 9 .i /? comportament,l operant 9 ce o2er rsp,ns,ri emise( Pentr, sit,a+ia a? s,nt speci2ice rsp,ns,rile la stim,lii c,nosc,+i .i a0em 4e5a 2ace c, con4i+ionarea 4e tip,l $ >Pa0lo0?( Pentr, sit,a+ia /? rsp,ns,rile n, pot 2i corelate c, ,n stim,l c,nosc,t .i a0em 4e5a 2ace c, con4i+ionarea 4e tip,l R" operant" prin 3ntrire 4eoarece rsp,ns,l este 3n legt,r c, 3ntrirea( n experiment,l s, clasic $Winner a ,tili1at ,n 4ispo1iti0 tip c,tie 3n care .o/olan,l tre/,ie s apese pe o pe4al pentr, a primi m6ncare( Deci" n, 0e4erea pe4alei este important ci apsarea ei( n acest ca1 3ntrirea este 3nt6mpltoare 2a+ 4e rsp,ns( Jegea con4i+ionrii reac+iei operante sp,ne c 4ac apari+ia ,n,i operant este ,rmat 4e pre1entarea ,n,i stim,l 4e 3ntrire" 2or+a sa este mai mare( Element,l 4e control este cre.terea ritm,l,i rsp,ns,rilor alese( ntr5,n alt experiment" $Winner a ,tili1at ,n 4ispo1iti0 n,mit 7c,tia por,m/el,l,i[ alct,it similar .i permi+6n4 3nregistrarea rsp,ns,rilor por,m/el,l,i care ci,g,le.te 3ntr5 ,n an,mit loc( Reac+ia l,i este 3ntrit prin hrnirea c, /oa/e( Consecin+a este 0i1i/il 3n cre.terea ritm,l,i rsp,ns,rilor emise( sing,r 3ntrire este s,2icient pentr, a pro4,ce ,n n,mr 4e rsp,ns,ri operante con4i+ionate( D,p ce a primit o sing,r 4at por+ia 4e m6ncare .o/olan,l sa, por,m/el,l s,nt capa/ili s repete reac+ia 4e 2oarte m,lte ori apoi 3nregistr6n4,5se o c,r/ tipic a stingerii reac+iei( n 0ia+a real 3ntrirea comportament,l,i operant n, are caracter 4e reg,laritate sa, ,ni2ormitate( De exempl," pescar,l n, prin4e pe.te la 2iecare ar,ncare a ,n4i+ei" 4ar prin16n4 4in c6n4 3n c6n4 prime.te 3ntriri la inter0ale 0aria/ile ceea ce 3l 2ace re1istent la stingerea rsp,ns,l,i >ren,n+area la pesc,it?( De alt2el" 3ntrirea la inter0ale 0aria/ile se pare c pro4,ce e2ecte mai persistente 3n timp 4ec6t 3ntrirea la inter0ale 2ixe( $Winner a 4escris trei tip,ri 4e programe 4e 3ntrire( Important este c 3ntrirea tre/,ie s 2ie aplicat ime4iat 4,p mani2estarea comportament,l,i 4e1ira/il( a? 3ntrirea la propor+ie 2ix este aplicat 3n raport c, n,mr,l 4e rsp,ns,ri corecte" ast2el 3nc6t recompensa cre.te pe ms,ra cre.terii n,mr,l,i 4e rsp,ns,ri corecte( Pe termen sc,rt acest program are e2ecte /,ne 4ar c6n4 3ncetea1 3ntrirea comportament,l se stinge repe4eP /? 3ntrirea la inter0ale 2ixe se aplic ime4iat ce a 2ost emis rsp,ns,lP .i la acest tip 4e 3ntrire apare risc,l 4e stingereP c? 3ntrirea la inter0ale 0aria/ile care se reali1ea1 la inter0ale aleatorii .i care pro4,ce e2ectele cele mai /,ne 4e consoli4are a comportament,l,i con4i+ionat( Din p,nct,l 4e 0e4ere al ni0elelor 4e 3ntrire" respecti0 al tre/,in+elor care s,nt satis2c,te prin 3ntrire .i 3n acest 2el 2ixea1 mai /ine comportament,l con4i+ionat" $Winner 2ace 4istinc+ia 3ntre 3ntrirea primar 9 care satis2ace 4irect ne0oile primare" /iologice" 2i1iologice .i 3ntrirea sec,n4ar 9 care o2er satis2ac+ii in4irecte prin interme4i,l ,nor me4iatori c,m ar 2i /anii" la,4a" sanc+i,nea( n pri0in+a rela+iei 4intre recompens .i pe4eaps $Winner a 2ost categoric 3mpotri0a ,tili1rii pe4epsei ca meto4 4e53ntrire" ca meto4 4e e4,ca+ie( El a 5 )B Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' s,/liniat c sanc+ionarea copiilor pentr, o gre.eal n,5i 3mpie4ic s 2ac altce0a care este la 2el 4e

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

gre.it( Dimpotri0" copil,l tre/,ie s 2ie recompensat sa, 3nc,ra=at at,nci c6n4 se comport /ine( Pe4eapsa n, este a,tomat e2icient pentr, c 3l 4etermin pe in4i0i4 s o e0ite .i n, s ren,n+e la comportament,l ne4orit( Apoi" 2oarte a4esea" pe4eapsa este asociat c, cel care o aplic .i n, c, comportament,l in4e1ira/il( n al treilea r6n4" pe4eapsa arat ceea ce n, tre/,ie s 2ac n, .i ceea ce tre/,ie s 2ac cel pe4epsit( n concl,1ie" re2eritor la 3ntrire" recompens .i pe4eaps s5a, imp,s ,rmtoarele s,gestii opera+ionale ale sistem,l,i l,i $Winner( a? 3ntrirea po1iti0 constit,ie pre1entarea ,n,i stim,l po1iti0 .i ast2el comportament,l se 0a schim/a at,nci c6n4 este stim,lat 3n mo4 plc,t >hran" recompense?P /? 3ntrirea negati0 semni2ic 3ntrer,perea sa, a/sen+a ,n,i stim,l negati0 a.teptatP c? pe4eapsa pres,p,ne trans2ormarea ,n,i comportament ne4orit prin aplicarea ,n,i stim,l care pro4,ce neplcere" a0ersi,ne( Con4i+ionarea .i 2ormarea 4eprin4erilor >I,ll" 'A*)" 'A**" 'A*G? I,ll a 2ost ,n contin,ator 4es06r.it al cercetrilor l,i Thorn4iWe .i Pa0lo0( Concept,l s, 4e /a1 este 4eprin4erea pe care o st,4ia1 3n experimentele sale as,pra re2lexelor con4i+ionate( n raport c, mo4el,l ini+ial a l,i Vatson $ p R el a4opt 2orm,la $ 9 9 R( $tim,l,l >$? a2ectea1 organism,l > ?" iar rsp,ns,l >R? 4epin4e 3n egal ms,r 4e ca .i 4e $( Concl,1ia sa era clar- 3n experimente tre/,ie s ms,rm in2l,en+a me4i,l,i as,pra organism,l,i >inp,t? .i apoi rsp,ns,rile organism,l,i >o,tp,t?( Inp,t5,l .i o,tp,t5,l n, s,nt ep,i1ate 4e stim,lii .i rsp,ns,rile st,4iate experimental 3ntr,c6t exist .i alte in2l,en+a exercitate as,pra organism,l,i c,m ar 2i- 3n0+area anterioar" programe 4e 4epri0are sen1orial" a4ministrarea 4e 4rog,ri ce pot 2i tratate 4rept 0aria/ile experimentale constit,in4 in2l,en+e la 2el 4e o/iecti0e ca .i stim,lii ini+iali( I,ll o/ser0 c simpla repeti+ie s,ccesi0 n, 4,ce 4ec6t la inhi/i+ie( rice per2ec+ionare 4epin4e 4e 3ntrire( Cantitatea 4e 3ntrire n, a2ectea1 intensitatea 4eprin4erii c, con4i+ia ca ,n minim,m 4e cantitate s existe( Ceea ce constit,ie 0aria/ila 4e /a1 3n achi1i+ionarea ,nor 4eprin4eri este n,mr,l 4e 3ntriri( n ceea ce pri0e.te 3n0+area" I,ll a 2c,t experimente mai complexe 4ec6t simple con4i+ionri sa, 3ncercri .i erori( A apelat la 3n0+area prin 4iscriminare" 3n0+area la/irint,l,i" 3n0+area mecanic" ,tili1area 4e instr,mente etc( I,ll >'AK)? a 4escris opt mecanisme a,tomate 4e comportament a4aptati0a? ten4in+ele 4e rsp,ns 3nnsc,te asig,r primele mecanisme a,tomate necesare 3n a4aptarea la sit,a+ii criticeP /? capacitatea primiti0 4e 3n0+are este al 4oilea mecanism 4ar ce0a mai lent 4e a4aptare la sit,a+ii mai p,+in ac,teP c? reac+ia 4e aprare antece4ent este al treilea mecanism ce re1,lt 4in 3n0+area com/inat c, generali1area stim,l,l,iP 4? stingerea actelor ne2olositoare" 3n0+area reac+iei negati0eP e? 3n0+area prin 3ncercare .i eroareP 2? 3n0+area prin 4iscriminareP g? reac+ia 4e2ensi0 antece4ent ce 4epin4e 4e persisten+a ,rmelor lsate 4e stim,lP 5 )A 5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

h? reac+ia antece4ent 2,nc+ional asig,r ghi4area a,tomat a Psihologie experimental comportament,l,i ctre o/iecti0( G(G(C( #eha0iorism,l inten+ional >Tolman" 'A*)? $istem,l l,i Tolman este ,n /eha0iorism original caracteri1at 4rept molar .i inten+ional( Este molar pentr, c ,n comportament are propriet+i 4istincti0e" strict speci2ice care tre/,ie s 2ie i4enti2icate .i 4escrise in4epen4ent 4e procesele m,sc,lare" glan4,lare sa, ne,rale care sta, la /a1a sa( Este ,n /eha0iorism inten+ional 3ntr,c6t comportament,l este 3ntot4ea,na 3n4reptat spre ,n scop( ntot4ea,na ne 3n4rept spre ce0a sa, ne 3n4eprtm 4e ce0a .i comportament,l este reglat 4e aceste scop,ri pentr, atingerea crora 2olose.te ceea ce exist 3n me4i,l am/iant >ci" instr,mente" res,rse? pentr, a 4ep.i o/stacolele sa, pentr, a ocoli sit,a+iile peric,loase( A.a4ar" comportament,l om,l,i este molar" inten+ional .i cogniti0( De asemenea" comportament,l mani2est o pre2erin+ pentr, acti0it+ile sc,rte .i ,.oare 4,p principi,l cel,i mai mic e2ort( Comportament,l este 3n acela.i timp malea/il" 2lexi/il" se caracteri1ea1 prin posi/ilitatea 4e a 2i 3n0+at" n, rm6ne la ni0el mecanic" la ni0el stereotipi1at( n proces,l 4e 3n0+are comportament,l este in2l,en+at 4e stim,lii 4in me4i, .i 4e strile 2i1iologice( Tolman s,/linia1 existen+a ,nor 0aria/ile interme4iare ca incl,4 procese cogniti0e( #a1a 2i1iologic .i 2i1ic ce se a2l la 4e/,t,l ,n,i comportament const 3n 0aria/ile ale me4i,l,i >programele 4e 3ntrire" tip,ri .i caracteristici ale stim,lilor" tip,ri 4e reac+ii motrice" nat,ra .i n,mr,l 3ncercrilor etc(? .i 0aria/ile ale 4i2eren+elor in4i0i4,ale >ere4itate" 06rst" e4,ca+ie anterioar" me4icamente" 0itamine etc(?( Tolman insist as,pra acestor 0aria/ile interme4iare care apar 3ntre 0aria/ilele in4epen4ente >stim,li? .i cele 4epen4ente >rsp,ns,ri?( Aceste 0aria/ile interme4iare par s,/iecti0e 4ar 2iecare poate 2i ms,rat prin experimente 3n care toate celelalte 0aria/ile s,nt men+in,te constante pentr, a 2i c,nosc,te e2ectele lor as,pra comportament,l,i( &o4el,l clasic al 3n0+rii pres,p,ne c organism,l este con4,s 4e stim,li interni .i externi spre o sit,a+ie 3n care el 3n0a+ sec0en+ele corecte 4e mi.care care s 4,c la o/+inerea ,n,i an,mit re1,ltat .i implicit la sc4erea tensi,nii( Alternati0e l,i Tolman s,s+ine c om,l se orientea1 4,p semnele care 3l pot con4,ce spre scopP 4eci n, 3n0a+ mi.cri ci semni2ica+ii( Aceasta este .i contri/,+ia l,i Tolman as,pra 3n0+rii- organism,l n, 3n0a+ ,n mo4el 4e mi.care ci rela+ii semni2icati0e" o cale comportamental( Aceste 4o, mo4ele as,pra 3n0+rii n, pot 2i 4istinse clar 3ntot4ea,na( De exempl," 4ac animal,l 2,ge tot mai repe4e .i exist o sing,r cale la capt,l creia este m6ncare" n, 0om .ti 4ac este controlat 4e 3ntrire sa, 4e c,noa.tere" re1,ltat,l comportamental 2iin4 acela.i( Tolman a ela/orat experimente prin care s 4emonstre1e 0ala/ilitatea teoriei sale as,pra 3n0+rii rela+iilor semni2icati0e( Acestea s,nt experimente 4e a.teptare a recompensei" 4e 3n0+are a po1i+iei .i 4e 3n0+are latent( n experimentele 4e a.teptare a 5 recompensei o maim,+ 0e4e c,m hrana este *< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' asc,ns s,/ ,n 0as 4in 4o, existente 3n 2a+a ei" 4ar n, a0ea acces ime4iatID la m6ncare( &ai t6r1i, i se permite s aleag 3ntre cele 4o, 0ase .i a re,.it o alegere corect(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Experiment,l a 2ost contin,at .i /anana asc,ns s,/ o can a 2ost 3nloc,it c, o 2r,n1 4e salat" mai p,+in interesant pentr, maim,+( &aim,+a re2,1 salata .i 3ncepe s ca,te /anana( Alte experimente a, 2ost reali1ate pe .o/olani c, acelea.i re1,ltate( Concl,1ia l,i Tolman este c animalele 4e+in ,n 2el 4e prec,noa.tere sa, expectan+ a o/iectelor5 scop speci2ice" ast2el 3nc6t" 3n con4i+iile schim/rii o/iect,l,i5scop se pro4,c 4ereglri comportamentale( n experimentele 4e 3n0+are a po1i+iei s5a 4emonstrat c animal,l este capa/il 4e ,n comportament ce 4i2er ,neori 3n 2,nc+ie 4e con4i+iile schim/ate ca .i c,m ar 7c,noa.te[ ,n4e se a2l o/iect,l( De asemenea" s5a 4emonstrat c 3n0+area po1i+iei este mai ,.oar 4ec6t 3n0+area rsp,ns,l,i( n experiment a, 2ost ,tili1a+i .o/olani care tre/,ie s parc,rg ,n la/irint( Ja/irint,l are trei ci( Yo/olan,l este lsat s se 2amiliari1e1e c, toate cele trei ci .i se sta/ile.te or4inea pre2erin+elor( $e constat o alegere 3n or4inea in0ers l,ngimii 4r,m,l,i( C6n4 3ncepe experiment,l propri,51is" .o/olan,l tre/,ie s a=,ng la c,tia c, m6ncare .i calea pre2erat este /locat( D,p ce 0a gsi calea ,n, /locat 0a 3ncerca s a=,ng pe calea 4oi care are ,n prim segment com,n c, calea ,n, .i pe care o 0a gsi 4e asemenea /locat ce0a mai 3ncolo( n contin,are el n, 0a mai 3ncerca calea 4oi ci 0a merge 4irect spre calea trei" cea mai l,ng .i mai p,+in pre2erat( D,p Tolman .o/olan,l a ac+ionat con2orm ,nei 7scheme[ a sit,a+iei .i n, potri0it ,nei 4eprin4eri a,tomati1ate( n experiment,l pentr, 4emonstrarea 3n0+rii latente Tolman a apelat la ,n la/irint complicat .i la trei gr,p,ri 4e .o/olani( n gr,p,l ,n, .o/olanii a, 2ost hrni+i 4rept recompens at,nci c6n4 a, atins capt,l la/irint,l,i( Celor 4in gr,p,l 4oi n, li s5a 4at nici ,n 2el 4e recompens 4ar a, 2ost lsa+i s explore1e li/er la/irint,l la 2el 4e 4es ca .i cei 4in prim,l gr,p( Dr,p,l trei n, a primit nici o recompens" 3n primele 1ece 1ile" 4ar a, 3ncep,t s 2ie recompensa+i 4in a ,nspre1ecea 1i( Anali1a re1,ltatelor a p,s 3n e0i4en+ ,rmtoarea 4istri/,+ie a n,mr,l,i me4i, 4e erori( Dr,p,l ,n, a 2c,t 4in ce 3n ce mai p,+ine erori" iar 4,p a 'C5a 1i a a=,ns s termine la/irint,l 2oarte repe4e c, o me4ie 4e 4o, erori la 3ncercare( Dr,p,l 4oi n, a o/+in,t ameliorri 4eose/ite" iar 3n 'C5a 1i a0ea 3n me4ie" 3n contin,are" cinci5.ase erori pe 3ncercare( Dr,p,l trei n, a 4emonstrat nici o ameliorare 3n primele 1ece 1ile pentr, ca" n0+area prin int,i+ie 4,p n3ncep,t 'A)K" Vol2gang Hjhler p,/lica l,crarea 7Inteligen+a carte ce ce a, s primeasc recompense" per2orman+ele lor maim,+elor[" s se 3m/,nt+easc repre1enta o critic p,ternic la a4resa mo4el,l,i 3n0+rii prin 3ncercare .i eroare /r,sc .i 4escris 3n c6te0a 1ile s a=,ng la me4ia 4e erori a prim,l,i gr,p" iar 3n a 'C5a 1i a, a=,ns la o 4e ctreeroare( Thorn4iWe( sing,r Hjhler p,ne pe prim,l plan 3n0+area int,iti0 .i 2apt,l a 4emonstrat mo4,l care s5.i Tolman explic per2orman+ele gr,p,l,i trei prin c .o/olanii a,3n re,.it maim,+ele p,tea, o/+ine recompensa 2r s mai treac prin proces,l 4e 3nlt,rare a constr,iasc o imagine mental a la/irint,l,i" o hart cogniti0( 3ncercrilor eronate .i 2ixare a celor corecte(

5 *' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

Experimentele l,i" reali1ate 3ntre 'A'*5'A'C" a, 2ost e2ect,ate pe maim,+e( Cele mai c,nosc,te s,nt cel c, c,tiile .i cel c, /astoanele( &ihai ANIEI Experiment,l c,tiilor a a0,t loc 3n c,.ca maim,+eiP 4eas,pra Psihologie c,.tii experimental este at6rnat ,n ciorchine 4e /ananeP maim,+a 3n2ometat 0a 3ncerca s a=,ng la /anane( D,p mai m,lte salt,ri nere,.ite se retrage 3ntr5,n col+ .i pare c a a/an4onat( n c,.c se a2l .i o l4i+ 4e lemn" /anana poate 2i o/+in,t 4ac maim,+a se s,ie pe c,tie .i sare 4,p /anan( Pro/lema este 4i2icil pentr, cimpan1ei .i ,n,l sing,r 4intre ei" cel mai inteligent a re1ol0at5o 2r a=,tor( Celelalte .ase maim,+e a, re1ol0at5o 4,p ce prima 4at a, 2ost a=,tate 2ie prin amplasarea l4i+ei s,/ /anan" 2ie prin imita+ie( Dac maim,+a a 01,t c,m proce4ea1 o alt maim,+" 3naintea ei" a 3n0+at .i s5a 4esc,rcat( ntr5o 0ariant mai complex" maim,+ele tre/,ia, s s,prap,n 4o, l4i+e .i s se ca+ere pe ele pentr, a a=,nge la hran( Dac maim,+ele a, re,.it s a.e1e o l4i+ 4eas,pra celeilalte" tot,.i n, a, int,it nat,ra str,ct,rii sta/ile a celor 4o, l4i+e( Experiment,l al 4oilea" c, /astoane( n acest ca1 pentr, a a=,nge la /anan" a2lat 3n a2ara c,.tii" maim,+a tre/,ie s 2oloseasc ,n,l sa, mai m,lte /astoane 4e /am/,s( Int,i+ia se mani2est 3n moment,l 3n care /aston,l intr 3n c6mp,l 0i1,al al maim,+ei" 4ar .i at,nci" 4eseori 2r s,cces pentr, c maim,+a ar,nc c, /aston,l 4,p /anan( P,+ine re,.esc s ,tili1e1e /aston,l c, s,cces 3n a atrage /anana ctre sine( Cel mai inteligent 4intre cimpan1ei" s,ltan" a re,.it chiar mai m,lt asam/l6n4 4o, /astoane" 4ar n,mai 4,p ce le5a 01,t asam/late 4e ctre experimentator( At,nci a prins i4eea .i a repetat 4e 2oarte m,lte ori 3m/inarea celor 4o, /astoane( Ja mo4,l schematic a0em 4e a 2ace c, ,rmtoarele elemente'( o/iect,l scop 9 hranaP )( o/iect,l mi=loc 9 l4i+ele sa, /astoaneleP *( s,/iect,l 9 maim,+aP G( re1ol0area 3n /a1a int,i+iei prin integrarea 3ntr5,n sing,r c6mp a o/iect,l,i5 scop .i a o/iect,l,i5mi=loc( C, alte c,0inte" 3n0+area este re1,ltat,l int,i+iei 3n /a1a restr,ct,rrii 4atelor c6mp,l,i percepti0( P,nct,l 4e plecare al mo4,l,i 4e tratare a 3n0+rii 4e ctre Hjhler .i Ho22Wa este ipote1a c legile organi1rii percep+iei pot 2i aplicate 3n 3n0+are( Descoperirea rsp,ns,l,i corect 4epin4e 4e str,ct,ra c6mp,l,i" 3n ms,ra 3n care acesta este 4eschis cel,i care 3n0a+( Int,i+ia este re1,ltat,l restr,ct,rrii 4atelor c6mp,l,i pre1ent( Este respins rol,l experien+ei- Ho22Wa 2ace 4istinc+ie 3ntre concept,l 4e proces .i cel 4e ,rm( Proces,l este ceea ce are loc 4atorit sit,a+iei 4e stim,lare pre1ente" iar ,rma este re1,ltat,l proceselor prece4ente( Unele procese 4epin4 4irect 4e stim,li( C6n4 stim,lii s,nt pre1enta+i a 4o,a oar" procesele s,nt 4eose/ite 4e cele prece4ente( Ast2el" a 4o,a exp,nere 4e0ine 2amiliar( Aceast 4i2eren+ 4emonstrea1 c 3n0+area s5a pro4,s 3nc 4e la prima exp,nere( #irch >'AGK? s,/linia c" 3ntr5o an,mit ms,r" int,i+ia 4epin4e 4e experien+a anterioar( Un copil n, poate a0ea int,i+ie la pro/lemele 4e matematic 4ac n, 3n+elege sim/ol,rile( 5 *) 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' Tot,.i a, 2ost 4isp,te legate 4e 2apt,l c pe parc,rs,l o/+inerii sol,+iei int,iti0e a 2ost pre1ent .i ,n comportament 4e 3ncercare .i eroare( Rsp,ns,l gestalti.tilor la aceast

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Drept arg,ment este a4,s experiment,l reali1at 4e ctre UerWes >'AG*?- /anana se p,ne printr5o trap care apoi este 3nchis( Cimpan1e,l 0e4e .i ca,t s atace 4irect trapa" ca,t la am/ele capete" apoi 4 impresia c ren,n+" 7este 4in c6mp[( Comportament,l s, ia 2orm 4e =oac( Ia o coa4 4e sap ce se a2l 3ntr5,n col+" se =oac c, ea" o ar,nc( n moment,l 3n concept,al care ca4e l6ng m6ner,l 4eschis cimpan1e,l se opre.te 4in =oac" n0+area pri0e.te n0+area concept,al implic o anali1 3n termenii teoriei in2orma+ionale a l,i atent" .i 2olose.te coa4a 4e sap ca pe mo4el,l o ,nealt pentr, a 3mpinge /anana prin Io0lan4 >'AK)?( De asemenea" implic 4e 2orm,lare .i testare a ipote1elor 3n capt,l legt,r c, opera+iile logice >#o,rne" 'AC<?( n0+area concept,al sa, cogniti0 este op,s( nseamn c po1i+ia potri0it a coa4ei 4e sap a str,ct,rat percept,al sit,a+ia tratat 3n psihologia cogniti0 4in perspecti0a teoriei testrii ipote1elor( .i a Cercetrile 3ntreprinse 4e ctre #r,ner" Doo4noM .i A,stin >'AKF? a, in0estigat 2acilitat sol,+ia( D,p c,m sp,ne scop,rile mo4i2ic 3n /a1a 3n0+area cogniti0 pornin4 4e la UerWes sec0en+ele 4eci1ionale pe3n0+area care tre/,ie s le principi,l,i 3ntreprin4 celei mai /,ne Procesele carereg,lilor 4,c la s,cces sa,3n+elegerii e.ec s,nt .i trans2ormate 4e cel ce 3n0a+ 3n 2orme( 0e4erea s,rprin4erii necesare 3n0+rii( Cele consecin+ele lor( UerWes accept legea empiric a e2ect,l,i 4ar neag ac+i,nea oar/ 4o, a sec0en+e 4eci1ionale s,nt 2ocali1area .i scanarea( Prin strategia 4e 2ocali1are acest,ia s,/iect,l4oar ca re1,ltat al 3ncercrilor .i erorilor 3nt6mpltoare( 2orm,lea1 o ipote1 pornin4 4e la toate trst,rile exemplarelor pre1entate 3n prima sec0en+ a 3n0+rii( Pe aceast cale se a=,nge la o 3nca4rare categorial .i o prim 0eri2icare a ipote1elor( n strategia 4e scanare s,/iect,l selectea1 o ipote1 raport6n45o la str,ct,rile memoriei .i corect6n45o prin 2orm,larea ,nei noi ipote1e( n experiment,l s,/iect,l,i 3i era pre1entat 3n 2iecare pro/ ,n sing,r exemplar al ,n,ia 4intre categorii ,rmat 4e 4esemnarea categoriei .i apoi era solicitat s 2orm,le1e 0er/al ipote1a 3n raport c, reg,la( $,/iec+ii ,rma, strategiile 4e 2ocali1are 4ar re1,ltatele lor era, incerte 3ntr,c6t cerin+a 4e 0er/ali1are a ipote1elor p,tea a0ea e2ecte as,pra proces,l,i 4e 3n0+are( Tra/asso .i #oMer >'AFB? s5a, raportat tot la proces,l 4e selectare a ipote1elor 4ar s5a, /a1at pe aten+ia selecti0 .i 2l,ct,a+ia strilor 4e aten+ie( n moment,l 3n care s,/iec+ii 3ncheie asam/larea ipote1elor resping6n4,5le pe cele incorecte el a=,nge la o categori1are corect .i se a2l 3n prag,l sol,+iei( Cei 4oi a,tori a, 2orm,lat ipote1ele 3ntr5 o manier pro/a/ilistic a0ans6n4 pre4ic+ii cantitati0e 3n ceea ce pri0e.te ni0el,l 4e per2orman+( In4icatorii ni0el,l,i 4e per2orman+ era, 2rec0en+a" 4istri/,+ia erorilor 3n timp,l 3n0+rii" ni0el,l expectat al erorilor .i ni0el,l corespon4en+ei 3ntre pre4ic+ii .i e0al,area per2orman+elor( Tentati0e 4e 4emonstrare a teoriei selec+iei ipote1elor mai apropiate 4e concep+ia mo4ern as,pra tratrii in2orma+iei 3n g6n4ire" re1ol0are 4e pro/leme .i 3n0+are regsim la Eeigen/a,m >'AF*?" I,nt >'AF)? .i NeMell .i $imon >'AC)?" 4escrise pe larg 4e ctre Estes >'ABB?( I,nt consi4er c g6n4irea tre/,ie tratat ca o re1ol0are in4,cti0 4e pro/leme" iar ipote1ele care mi=locesc per2orman+ele 3n sarcinile 4e categori1are pro0in 4intr5,n proces 4e 3n0+are concep,t ca o 2orm 4e in4,c+ie a rela+iilor percepti0e 4intre 5 ** 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' aspectele ,n,i concept( Re1,ltat,l 3n0+rii concept,ale este 2ormarea ,nei ID str,ct,ri cogniti0e care ia 2orma ,nei 4eci1ii ce implic la r6n4,l ei ipote1e a0ansate as,pra posi/ilelor aspecte ale conceptelor(

In2l,en+ele recente ale psihologiei cogniti0e a, a4,s 3n 4isc,+ie pro/lema rol,l,i repre1entrilor 3n 3n0+area concept,al pornin4,5se 4e la 3ntre/area pri0itoare la &ihai2orma ANIEI Psihologie experimental in2orma+iei stocate .i sta4iile procesrii in4i0i4,ale s,/ 2orma ,nor repre1entri generale( $5a 4emonstrat c 3n sarcinile 4e clasi2icare categoriile s,nt 4e2inite 3n termenii ,nor trst,ri sa, atri/,te ceea ce 2ace posi/il ca 2ormarea concept,l,i s 4epin4 4e rec,noa.terea acestor trst,ri .i 3n0+area rela+iei lor c, categoriile( Repre1entarea ,nor concept constit,ie o list 4e trst,ri sa, 0alori 4imensionale care .i5a, 4o0e4it 0ali4itatea( Vali4itatea este 4emonstrat prin pro/a/ilitatea ca ,n stim,l s apar+in ,nei categorii 4ac el incl,4e trst,rile speci2ice acesteia( Psihologia cogniti0 merge mai 4eparte .i consi4er c 3n0+area concept,al ia 2orma ,nei repre1entri a/stracte c, caracteristici schematice care 3ntr,nesc elementele esen+iale ale concept,l,i( Aceste repre1entri a/stracte s,nt n,mite prototip,ri( N, este excl,s nici posi/ilitatea ca repre1entarea in4i0i4,al a ,n,i concept s ia 2orma ,nei colec+ii 4e amintiri ale conceptelor in4i0i4,ale 4in experien+a anterioar( n0+area concept,al empiric a 2ost a/or4at 3ntr5o manier s,gesti0 3n experimentele l,i #rooWs >'ACB?( El a 4at s,/iec+ilor exerci+ii 4e memorare a exemplarelor .i apoi a 3ncercat s 4etermine 3n ce ms,r aceast in2orma+ie memorat poate in2l,en+a per2orman+a 4e categori1are spontan( n prima etap s,/iec+ii a, primit exerci+ii asociate 4o, c6te 4o," stim,lii apar+in6n4 la 4o, categorii gramaticale 4i2erite( Rsp,ns,rile s,/iec+ilor tre/,ia, s se re2ere la 4en,miri 4e ora.e sa, animale categori1ate 3n 4o, gr,pri ma=ore- cele care apar+inea, 4e l,mea no, >America? .i cele care apar+inea, 4e l,mea 0eche >alte continente?( D,p exerci+iile asociate" s,/iec+ilor li se sp,nea 4espre 4i2eren+ele 4intre l,mea 0eche .i l,mea no," apoi li se cerea s sorte1e noile litere extrase 4in cele 4o, gramatici 3n categorii potri0ite( $5a o/+in,t o propor+ie 4e F<S categori1ri corecte la sarcina 4e trans2er ceea ce era m,lt mai m,lt 4ec6t simpla pro/a/ilitate( Apoi" a,tor,l a comparat per2orman+ele acestor s,/iec+i c, cele ale s,/iec+ilor care n, a, 2ost antrena+i 3n prima etap( Ace.ti s,/iec+i a, o/+in,t ,n procenta= 4e GCS rsp,ns,ri corecte( Re1,lt c este posi/il o categori1are spontan ca re1,ltat al ac,m,lrii repre1entrilor stim,lilor 3n memorie .i prin clasi2icarea noilor stim,li pe /a1a asemnrilor c, cei aminti+i( n ,ltim instan+" se pres,p,ne c 3n ca4r,l 3n0+rii concept,ale empirice noi ac,m,lm la ni0el,l memoriei repre1entri ale exemplarelor speci2ice 3nt6lnite 3n timp,l 3n0+rii .i le com/inm trst,rile pe 4i2erite 4imensi,ni( n 2inal" s,rprin4em asemnrile 4intre stim,lii noi .i repre1entrile stocate 3n memorie ceea ce permite incl,4erea acestor stim,li 3n categoriile c, care se aseamn mai m,lt( &o4el,l 3n0+rii concept,ale /a1at pe a/stracti1area schematic re,ne.te a0anta=ele mo4el,l,i exemplarelor in4i0i4,ale .i al prototip,rilor 3ntr5,n mo4el mai complex prop,s 4e ctre An4erson >'ACF?( Este 0or/a 4espre mo4el,l ACT >A4apti0e Control Tho,ght?( Con2orm acest,i mo4el se consi4er c 3n ca4r,l 2iecrei pre1entri a ,n,i exemplar al ,nei categorii" repre1entarea acest,ia este stocat 3n memorie s,/ 2orma ,nor s,/set,ri 4e trst,ri ale acest,ia( Dac 4o, exemplare 4i2erite apar 3mpre,n c, o 5 *G 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' in2orma+ie ce apar+ine aceleia.i categorii se 2ormea1 o repre1entare sec,n4ar c,prin16n4 trst,rile com,ne celor 4o, repre1entri stocate( Aceasta este repre1entarea

4ec6t set,rile negenerali1ate chiar .i at,nci c6n4 acestea 4in ,rm a0ea, ,n gra4 mai &ihairi4icat ANIEI 4e similaritate( Pe 4e alt parte" 3n0+area a 2ost m,lt mai Psihologie rapi4 experimental .i per2orman+ele 4e trans2er m,lt mai /,ne at,nci c6n4 p,nctele generali1ate era, 2ixate 3n seriile sarcinilor 4e antrenament ast2el 3nc6t s 2acilite1e 2ormarea generali1rilor( &o4el,l ni0elelor 4e procesare implicate 3n 3n0+area concept,al a 2ost prop,s 4e ctre Erie4 .i Iol:oaW >'ABG?( Cei 4oi a,tori a, pornit 4e la ipote1a c 2inalitatea 3n0+rii o constit,ie repre1entarea mental a 4istri/,+iei exemplarelor ,nei categorii 3n 4escrierea trst,rilor( Aceast constr,c+ie se reali1ea1 prin com/inarea celor 4o, tip,ri 4e strategii 4e procesare 4e tip 7top54oMn[ .i 7/ottom5,p[( $trategia 7top54oMn[ pres,p,ne implicarea str,ct,rilor concept,ale" o procesare 4iri=at 4e concepte .i str,ct,ri mentale anterior ela/orate 3n /a1a asimilrii ,nor instr,c+i,ni" reg,li .i implic o estimare 4e tip pro/a/ilist a 4istri/,+iei o/ser0a+iilor c,m,late( $trategia 7/ottom5,p[ >=os5s,s? porne.te 4e la /a1a 4e 4ate" 4e la stocarea mental a repre1entrilor exemplarelor o/ser0ate .i apoi gr,parea lor 3n 2,nc+ie 4e asemnrile 4intre ele( Este ,n tip 4e strategie 4e gr,pare a repre1entrilor prin care cel ce 3n0a+ proce4ea1 3n acor4 c, ,n mo4el( 4at 2ormat repre1entarea categoriei cel care 3n0a+ 0a tre/,i s a4opte 4eci1ii 4e clasi2icare 3n /a1a ,nor reg,li care pres,p,n sta/ilirea ,nor trst,ri ale categoriei 4in care este 2oarte pro/a/il s 2i 2ost extrase in2orma+iile ac,m,late( &o4el,l experimental prop,s 4e ctre Erie4 .i Iol:oaW >'ABG? ,tili1ea1 stim,li s,/ 2orma ,nor pattern,ri 4e p,ncte 2ormate prin 4istorsionrile posi/ile ale ,n,i prototip tipar 4e /a1 pentr, o categorie ast2el 3nc6t s genere1e 4istri/,+ii 4e mo4ele alternati0e( $,/iec+ilor s,p,.i 3n0+rii li s5a sp,s c 0or 0e4ea o serie 4e tipare reali1ate 4e 4oi arti.ti .i 0or tre/,i s 3ncerce s le clasi2ice( Un,l 4intre gr,p,ri a primit 2ee45/acW la 2iecare etap experimental" iar gr,p,l 4e control n, a primit acest 2ee45/acW( Desig,r per2orman+ele a, 2ost s,perioare la gr,p,l care a primit 2ee45/acW( Dar" 4i2eren+ele 4e trans2er a, 4ispr,t at,nci c6n4 li s5a cer,t s,/iec+ilor s 2ac alegeri 2or+ate 3ntre cele 4o, categorii posi/ile( Cele 4o, categorii posi/ile 0i1a, ni0el,l 4e asperitate 4intre 4o, tip,ri 4e mo4ele( n0+area concept,al semantic se /a1ea1 pe achi1i+ionarea sens,rilor c,0intelor .i a 0ariatelor in2orma+ii semantice( Cercetrile 3n acest sens s5a, oprit pe 4e o parte la st,4iile statistice pri0itoare la /og+ia 0oca/,lar,l,i 4ar .i as,pra mo4,l,i 4e ac,m,lare a c,no.tin+elor .i a sens,l,i c,0intelor( n mo4 o/i.n,it s5a ,tili1at meto4a asociati0 pe /a1 4e liste 4e c,0inte" ms,r6n4,5se timp,l 4e reac+ie( Proces,l 3n0+rii se echi0alea1 c, mo4,l 3n care aceste liste se 3m/og+esc .i 3ncorporea1 tot mai 0ariate tip,ri 4e stim,li( &o4el,l ACT o2er posi/ilitatea 4e a pro4,ce stim,lri comp,teri1ate ale c,lti0rii sens,rilor c,0intelor( Un mo4el experimental 4e4icat 0eri2icrii ipote1elor pri0itoare la 4e10oltarea re+elelor semantice este prop,s 4e ctre Rosen/erg .i $imon >'ACC?( $,/iec+ii a, asimilat in2orma+ii c,prinse 3n liste 4e stim,li 4espre e0enimente .i 3n+eles,l ,nor propo1i+ii sa, il,strate( Apoi" experimentatorii a, pre1entat noi liste care c,prin4ea, stim,lii 0echi .i stim,lii noi s,p,.i ,n,i proces 4e trans2ormare 4in propo1i+ii 3n 4esene sa, in0ers( Ja pro/a 4e rec,noa.tere 0er/al s,/iec+ii a, 5 *K 5 i4enti2icat corect stim,lii 0er/ali ini+iali 3n Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' propor+ie 4e B<S .i 3ntr5o propor+ie m,lt mai re4,s stim,lii trans2orma+i( n schim/" at,nci c6n4 trans2ormrile n, a2ecta, semni2ica+ia procent,l 4e rec,noa.teri corecte a

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

s,po1i+ia c elementele 3n0+rii c,m ar 2i anali1ele stim,lilor imp,.i 3n termeni semantici s,nt integrate 3ntr5o re+ea semantic care capt o an,mit in4epen4en+( *() Varia/ile experimentale 3n st,4i,l 3n0+rii Varia/ilele 4epen4ente n0+area 3n sine constit,ie 0aria/ila 4epen4ent 2,n4amental 4ar ea n, poate 2i e0al,at ca atare ci prin componentele" sec0en+ele .i mani2estrile ei2rec0en+a rsp,ns,rilor- o 2rec0en+ 3nalt a rsp,ns,rilor este expresia ,n,i comportament /ine 3n0+at( n 0ariate 2orme 4e terapie este cercetat e2icien+a acesteia prin ms,rarea 2rec0en+ei comportament,l,i ce tre/,ie s 2ie schim/at" instit,irea terapiei .i apoi o/ser0area 4in no, a comportament,l,i ,rmrit" 0eri2ic6n4,5se 4ac acesta se mo4i2ic 3ntr5a4e0r( n psihologia experimental acesta este ,n 4esign A#" ,n4e A este con4i+ia 4e /a1 3nainte 4e 3nceperea terapiei iar # este aceea.i con4i+ie >comportament? 4,p intro4,cerea terapiei( n acest mo4el terapia repre1int 0aria/ila in4epen4ent( Unii a,tori s,s+in c 4esign,l A# este 4est,l 4e precar .i tre/,ie s 2ie e0itat pentr, c m,lte 4intre schim/rile 4in timp,l terapiei pot 2i pro4,se 4e al+i 2actori 4e care experimentator,l s n, 2ie con.tient .i 4eci n,5i controlea1( $ol,+ia acestei pro/leme este ,tili1area a 4o, gr,p,ri 4e s,/iec+i e.antionate aleatori,( Dr,p,l,i experimental i se a4ministrea1 terapia" iar gr,p,l,i 4e control n, i se a4ministrea1 nici o terapie( $e ,rmre.te 3n ce ms,r s5a, pro4,s mo4i2icri comportamentale la gr,p,l experimental 3n compara+ie c, cel 4e control" respecti0 3n ce ms,r terapia a a0,t re1,ltate po1iti0e( E:sencW >'AK)? a 4emonstrat c pacien+ii care ,rma, terapie psihanalitic pre1enta, ameliorri 3n GGS 4in ca1,ri" iar ceilal+i FGS trata+i prin alte tehnici a, pre1entat ameliorri( &ai m,lt" s,/iec+ii care a, 2ost 3ngri=i+i sa, trata+i 4e practican+i nespeciali1a+i" 3n 0reo 2orm 4e psihoterapie" a, mani2estat ameliorri 3n aceea.i propor+ie( De.i o/ser0a+iile l,i E:sencW a, st6rnit 4isp,te acer/e cercetrile act,ale 3n 4omeni, s,s+in c psihoterapia are ,n e2ect mo4erat po1iti0( Dar" 3n ca1,l terapiei in4i0i4,ale" n, se poate 0or/i 4espre gr,p,ri 4e control ci 4espre ,n s,/iect 3ntr5,n gr,p experimental" 2iecare s,/iect 2iin4 ,nic( n acest ca1 n, se 2olosesc mo4ele experimentale tra4i+ionale c, 7N[ >n,mr mare 4e s,/iec+i" reparti1a+i aleatori," 3n 4i2erite con4i+ii experimentale .(a(m(4(? ci a, 2ost ela/orate proce4,ri speciale n,mite 4esign 4e tip,l 7n[( Design5,l c, 7n[ este ,n 4esign 4e tip intragr,pal .i este ,tili1at mai ales 3n psiho2i1ic .i 3n anali1a experimental a comportament,l,i prin con4i+ionare operant( Un 4esign e2icace 3n aceste cercetri este cel 4e tip A#A sa, 4e tip,l 7in0ersare[( Design5,l A#A este constit,it 4in trei etapeEtapa ' >A? 9 3n care se msoar ni0el,l 4e /a1 al comportament,l,i ,rmrit 3nainte 4e terapie( Etapa a )5a >#? 9 3n care se inter0ine prin terapie( Dac apar mo4i2icri n, p,tem sp,ne c, preci1ie c ele a, 2ost 4eterminate 4e terapie 4eci( mo4i2icrile s,2erite 4e 0aria/ila 4epen4ent ar 2i p,t,t s apar oric,m chiar 2r tratament 4atorit ,nor 0aria/ile sec,n4are necontrolate( 5 *F 5 Etapa a *5a >A? 9 3n care se re0ine la con4i+iile ini+iale c6n4 0aria/ila Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' in4epen4ent n, mai este aplicat( Dac" ms,r6n4,5se comportament,l se

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

constat mo4i2icri" 3nseamn c acestea s5a, 4atorat aplicrii 0aria/ilei in4epen4ente( ntr5,n experiment al l,i Iart .i cola/( >'AFG? a 2ost st,4iat ca1,l ,n,i copil 4e patr, ani care pl6ngea excesi0 la gr4ini+( Copil,l era alt2el normal .i sntos( Pl6ns,l aprea 3n sit,a+ii 4e 2r,strare" c6n4 al+i copiii re1ol0a, acest gen 4e sit,a+ie( Cercettorii a, a=,ns la concl,1ia c pl6ns,l copil,l,i era 4eterminat 4e aten+ia care i se acor4a 4e ctre a4,lt" aten+ie ce constit,ia 3ntrire pentr, con4,ita 4e pl6ns( $5a ini+iat ,n 4esign experimental 4e tip A#A( Ini+ial a, ms,rat 0aria/ila 4epen4ent 9 pl6ns,l" respecti0 n,mr,l total 4e episoa4e" 4,rata( E4,catoarea 3i acor4a aten+ie 4e c6te ori pl6ngea" iar n,mr,l episoa4elor era 4e cinci p6n la 1ece 1ilnic( n 1ilele ,rmtoare" s5a trec,t la sta4i,l #" aplic6n4,5se o 2orm 4e terapie- a, 2ost ignorate episoa4ele 4e pl6ns .i a, 2ost recompensate sit,a+iile c6n4 copil,l reac+iona 3n mo4 a4ec0at( n a treia etap >A?" compar6n4,5se comportament,l s5a constatat c episoa4ele 4e pl6ns a, sc1,t 3ntre 1ero .i 4o, pe 1i( Pentr, a 2i sig,ri c mo4i2icarea comportament,l,i s5a pro4,s ca ,rmare a terapiei .i c n, a, inter0enit al+i 2actori s5a trec,t la ,n no, 4esign A#A( De aceast 4at" 3n sta4i,l A episoa4ele 4e pl6ns a, 2ost 4in no, 3ntrite prin acor4area 4e aten+ie( n 4oar patr, 1ile episoa4ele 4e pl6ns s5a, 3nm,l+it 4in no,( A.a s5a a=,ns la concl,1ia c terapia .i n, al+i 2actori a 2ost responsa/il 4e mo4i2icarea comportament,l,i( n 2inal s5a rec,rs la o no, etap #" instit,in4,5se o terapie 4e stingere a comportament,l,i 4e pl6ns( amplit,4inea rsp,ns,l,i este 2olosit mai ales 3n con4i+ionarea clasic pa0lo0ian( De exempl," sali0area pro4,s 4e stim,li- n, ne limitm s constatm pro4,cerea sali0a+iei ci 0om ms,ra .i cantitatea 4e sali0P laten+a rsp,ns,rilor este o 0aria/il 2olosit 3n special 3n experimentele 4e 3n0+are 3n la/irint .i se a2l 3n rela+ie in0ers c, 0ite1a rsp,ns,rilorP Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a in4epen4ente la 7stingere[ pentr, care s 4irect msoar amplit,4inea .i Varia/ilele a, o legt,r c,2rec0en+a" nat,ra 3ntririi( 0ite1a rsp,ns,l,i( Re1isten+a la stingere este ,n in4icator al 4e Intensitatea 3ntririipoate 2i 0ariat program,l 4e/,n a4ministrare al gra4,l,i 3ntririlor 3n0+are( amplit,4inea" 0ite1a rsp,ns,l,i pot sca4 3ntritor( 3n timp,l C, c,m ar 2iErec0en+a" 4e exempl, inter0al,l 4e timp 4intre rsp,ns .is stim,l,l 2enomen,l,i 4e stingere .i sca4e 4e aceea re1isten+a la stingere este c6t aceste inter0al este experimental mai l,ng c, at6t calitatea 3n0+rii( o &oti0a+ia animal,l,i" s,/iect,l,i prin 0aria+ia 4,ratei 4e timp" c6t s,/iect,l /,n mo4alitate 4e ms,rare a e2ect,l,i ,nei 0aria/ile in4epen4ente as,pra a 2ost pri0at 4e stim,l 3ntritor 3nainte 4e experiment( 3n0+rii( Intensitatea stim,l,l,i este o 0aria/il in4epen4ent speci2ic mo4el,l,i 4e con4i+ionare clasic( Ipote1a este c" c, c6t stim,l este mai p,ternic" c, at6t con4i+ionarea se pro4,ce mai rapi4 .i este mai p,ternic( Dar" o serie 4e cercetri a, constatat c intensitatea stim,l,l,i n, pare s ai/ ,n e2ect as,pra con4i+ionrii pa0lo0iene 3ntr,c6t .i stim,lii sla/i pro4,c o con4i+ionare la 2el 4e /,n ca .i cei p,ternici(

5 *C 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

Drant .i $chnei4er >'AGB? a, reali1at ,n experiment 4e con4i+ionare a clipit,l,i( $tim,l,l $C era o l,min a cr,i intensitate era 0ariat( $,/iec+ii era, conecta+i la ,n &ihaiaparat ANIEI Psihologie experimental care trimitea c,ren+i 4e aer ctre ochi .i 3nregistra rsp,ns,rile >clipit,l?( C,rent,l 4e aer era $N" clipit,l era RN iar l,mina care prece4a c,rent,l 4e aer era $C( Ini+ial l,mina 3l 2ace pe s,/iect s clipeasc" apoi este asociat c, c,rent,l 4e aer iar 3n 2inal l,mina 0a 4eclan.a clipit,l chiar at,nci c6n4 apare sing,r( n contin,area experiment,l,i s5a mrit intensitatea l,minii .i a, 2ost testate gr,p,ri 4i2erite 4e s,/iec+i 3n cele 4o, con4i+ii( Re1,ltatele experiment,l,i a, 4emonstrat c re2lex,l con4i+ionat 4e clipire se pro4,ce at6t la intensitate cresc,t c6t .i la intensitate sc1,t a l,minii( Experiment,l a 2ost replicat 4e ctre #ecW >'AF*? care a 2olosit 4o, ni0ele 4e intensitate a $C >l,min?" pre1entate aleatori, 3n '<< 4e 3ncercri( Re1,ltatele a, artat" 4e aceast 4at" c intensitatea stim,l,l,i are ,n e2ect p,ternic .i semni2icati0 as,pra 2ormrii re2lex,l,i con4i+ionat( Drice .i I,nter >'AFG? a, p,s s,/ semn,l 3ntre/rii experiment,l l,i #ecW .i a, e2ect,at ,n experiment 4e con4i+ionare a clipit,l,i ,tili16n4 trei gr,pe 4e s,/iec+i- la primele 4o, gr,p,ri 0aria/ila intensit+ii stim,l,l,i era mo4i2icat 3ntre gr,p,ri- ,n gr,p c, intensitate mare cellalt c, intensitate sc1,t( Ja al treilea gr,p" manip,larea 0aria/ilei in4epen4ente s5a reali1at 3n interior,l gr,p,l,i pe aceea.i s,/iec+i( Ast2el" prim,l gr,p primea ca stim,l ,n s,net sla/ 4e K< 4#" al 4oilea gr,p ,n s,net p,ternic >4e '<< 4#?" iar la al treilea gr,p =,mtate 4intre 3ncercri s,nt reali1ate c, s,net tare cealalt =,mtate 4e 3ncercri c, s,net p,ternic" prin a4ministrare aleatorie( Eiecare 3ncercare" 4intre cele '<<" era an,n+at 4e o sonerie" apoi 4,p 4o, sec,n4e se a4ministra stim,l,l sonor >$C? .i 4,p cinci sec,n4e ,rma c,rent,l 4e aer 3n4reptat as,pra ochilor >$N?( Re1,ltatele experiment,l,i a, artat c at,nci c6n4 s,/iec+ilor li s5a a4ministrat ,n sing,r stim,l >$C? 4e intensitate 2ie mic" 2ie mare" ei n, pre1enta, nici o 4i2eren+ 3n reac+ie( At,nci c6n4 li s5a, a4ministrat am/ele intensit+i ei a, reac+ionat 4i2erit( Concl,1ia este c alegerea mo4el,l,i experimental intergr,p,ri sa, intragr,p are importan+ .i in2l,en+ea1 re1,ltatele experiment,l,i( Aceast 4isc,+ie legat 4e re1,ltate aparent contra4ictorii o/+in,te 3n /a1a ,nor 4i2eren+e 4e 4esign experimental p,ne 3n 4isc,+ie pro/lema contra/alansrii( n experimentele 3n care se 2olose.te ,n proiect experimental intragr,p >pe aceea.i s,/iec+i" 3n ca4r,l ,n,i gr,p experimental? tre/,ie acor4at o mare aten+ie or4inii 3n care s,nt pre1entate s,/iec+ilor con4i+iile experimentale pentr, a n, exista nici o s,prap,nere a con4i+iilor experimentale c, etapa 4e exersare( n acest ca1 se pre2er 2olosirea contra/alansrii( Contra/alansarea poate 2i consi4erat ca o tehnic pentr, a 0aria sistematic or4inea" s,ccesi,nea con4i+iilor experimentale 3n ca4r,l ,n,i experiment pentr, a 4imin,a e2ectele exerci+i,l,i" o/i.n,irii c, sarcina sa, o/oselii sa, a altor 0aria/ile ce ar p,tea a2ecta experiment,l( ast2el 4e 0aria/il" 3n experimentele 4e 3n0+are prin con4i+ionare" este mrimea recompensei( $5a constatat c aceast 0aria/il poate in2l,en+a m,lt per2orman+a care tin4e s creasc propor+ional o 4at c, mrirea recompensei" 4ar 4epin4e .i 4e experien+a a0,t 3n alte con4i+ii 4e 3ntrire( #oMer >'AF'? a reali1at ,n experiment 3n care a ,tili1at contra/alansarea 2olosin4 5 *B 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4o, recompense 4i2erite ca mrime( A ,tili1at trei gr,peCop:right 4e co/ai" 4e c6te '< .o/olani" .i a aplicat c6te patr, 3ncercri pe 1i timp 4e *) 4e 1ile >3n total ')B 3ncercri?( E0i4ent"

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

0aria/ila in4epen4ent era mrimea recompensei 2olosite( Prim,l gr,p experimental primea constant aceea.i cantitate 4e m6ncare >opt cocoloa.e?" al 4oilea gr,p primea constant ,n cocolo. iar gr,p,l 4e control primea ,n cocolo. at,nci alerga pe ,n c,loar 4e o c,loare .i opt cocoloa.e c6n4 alerga pe c,loar,l c, o alt c,loare( $5a ,rmrit 3n ce ms,r 0a 2i in2l,en+at 0ite1a 4e alergare 4e mrimea recompensei( Ja gr,p,l 4e control s5a imp,s pro/lema contra/alansrii ast2el 3nc6t co/aii s n, primeasc hran m,lt 3ntot4ea,na c6n4 tra0ersa, ,n c,loar 4e o an,mit c,loare .i p,+in c6n4 tra0ersa, cellalt c,loar( Exista risc,l con2,n4rii c,lorii la/irint,l,i c, mrimea recompensei( De aceea gr,p,l 4e control a 2ost 3mpr+it 3n 4o, s,/gr,pe" =,mtate primea, hrana mai m,lt c6n4 alerga, pe la/irint,l al/ .i cealalt =,mtate c6n4 alerga, pe la/irint,l negr,( Apoi" s5a in0ersat sit,a+ia .i a, primit hran mai p,+in pentr, la/irint,l al/" hran mai m,lt pentr, la/irint,l negr,( Re1,ltatele experiment,l,i arat c 3ntr5a4e0r mrimea recompensei constit,ie o 0aria/il in4epen4ent care in2l,en+ea1 0ite1a 4e parc,rgere a la/irint,l,i( Un e2ect interesant s5a o/ser0at compar6n4 0ite1a alergrii pentr, co/aii care primea, recompens mic( Ast2el" co/aii 4in gr,p,l 4e control" contra/alansa+i" care a, primit recompensa mic aleatori, alerga, mai 3ncet 4ec6t cei 4in gr,p,l care a primit 3ntot4ea,na o recompens mic( Explica+ia pare s 2ie 4e or4in a2ecti0 ca 7e2ect al contrast,l,i negati0[ 3ntr,c6t ace.ti co/ai a, 2ost 2r,stra+i c6n4 a, 2ost p,.i s alerge pe c,loar,l care le in4ica 2apt,l c 0or primi o recompens mic( Dar n, s5a i4enti2icat .i ,n e2ect 4e contrast po1iti0 la co/aii care alerga, 3n con4i+iile ,nei recompense mai mari 4,p o recompens mic" 2a+ 4e gr,p,l care 3n mo4 constant primea o recompens mare( Explica+ia ar p,tea 2i ,n e2ect 4e limit s,perioar >e2ect 4e pla2on? pentr, c per2orman+a era 4e=a 4est,l 4e /,n" co/aii alerga, c6t p,tea, 4e repe4e( $e pare c e2ectele 4e contrast negati0 se o/+in mai ,.or 4ec6t cele 4e contrast po1iti0( Proce4e,l contra/alansrii poate 2i 2olosit 3ntr5o 0arietate 4e sit,a+ii experimentale .i pentr, a reali1a ,n control a4ec0at al 0aria/ilelor in4epen4ente( Ast2el" pentr, control,l e2ect,l,i 4e o/i.n,ire c, sarcina 4at s,nt s,gerate 4o, sol,+ii( Prima 0ariant ar 2i ca 3nainte 4e experiment s se acor4e s,/iec+ilor ,n n,mr 4e 3ncercri 4e pro/ pentr, a se o/i.n,i c, sarcina" c, sit,a+ia experimental o/+in6n4,5se o sta/ili1are a per2orman+ei 3nainte 4e intrarea 3n sit,a+ia experimental( Cea 4e5a 4o,a 0ariant este 4e a intro4,ce cel p,+in 4o, scheme 4e contra/alansare- =,mtate 4intre s,/iec+i Varia/ilele 4e control reali1ea1 schema A##A iar cealalt 4,p schema #AA#( sol,+ie 2oarte /,n este Control,l 0aria/ilelor externe este 4i2icil p,t6n4 s apar pro/leme 2oarte s,/tile( aplicarea am/elor 0ariante respecti0 o/i.n,irea c, sarcina 3nainte 4e experiment .i n con4i+ionarea clasic apare pse,4ocon4i+ionarea ce const 3n cre.terea temporar apoi a contra/alansarea( amplit,4inii stim,l,l,i con4i+ionat 4ar n, ca ,rmare a asocierii stim,l,l,i con4i+ionat Pentr, sit,a+iile c, mai m,lt 4e 4o, con4i+ii experimentale se poate 2olosi .i a schema 7ptrat,l,i latin[ ca proce4,r 4e contra/alansare( Ela/orarea ,n,i ptrat latin este ,.oar 4ac con4i+iile experimentale 5 *A 5s,nt 3n n,mr par( C6n4 s,nt con4i+ii Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' experimentale 3n n,mr impar tre/,ie 2olosite 4o, ptrate" al 4oilea 2iin4 in0ers,l prim,l,i( >Pentr, 4etalii 0e1i- P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP &( Ani+ei" )<<*P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

stim,l,l,i necon4i+ionat" ne2iin4 0or/a 4espre o con4i+ionare real( Pse,4ocon4i+ionarea este rec,nosc,t 4atorit perioa4ei ei sc,rte 4e existen+" 2apt,l,i c este 0aria/il .i este 4eterminat 4e o/icei 4e p,nerea 3n alert a s,/iect,l,i >animal,l,i? prin sit,a+ia experimental creat( Control,l pse,4ocon4i+ionrii se 0a 2ace prin existen+a ,n,i gr,p 4e control la care pre1entrile stim,lilor tre/,ie s 2ie reali1ate la 3nt6mplare( Am/ele gr,p,ri .i gr,p,l 4e control tre/,ie s 2ie a2ectate 4e sit,a+ia *(*experimentale Tehnici" proce4ee" aparat,r experimental( $ing,rele 4i2eren+e 4intre cele 4o, gr,p,ri tre/,ie s 2ie cele legate Tehnica la/irint,l,i a 2ost cel mai 2rec0ent ,tili1at 3n st,4iile as,pra 4e con4i+ionrii operante" 3n ca4r,l creia s,/iec+ii era, co/aii >.o/olanii?( Dar tehnica 3n0+are" pro4,se 4e asocia+ia $C5$N( la/irint,l,i poate 2i ,tili1at .i 3n experimentele pe s,/iec+i ,mani( Ja/irint,rile pot s 2ie constr,ite 3n relie2 sa, c, .an+,ri" 3n mo4 o/i.n,it s,/iect,l tre/,ie s parc,rg c, a=,tor,l ,n,i stilet sa, c, 4eget,l arttor .i 2r control 0i1,al( n acest ca1 criteriile 4e e0al,are a per2orman+ei s,ntO n,mr,l 3ncercrilor sa, repeti+iilor e2ect,ateP O n,mr,l erorilor p6n ce s,/iect,l a=,nge s parc,rg la/irint,l 4e 4o,5trei ori corectP O timp,l total ,tili1at( Ja/irint,rile pot 2i pre1entate .i pe h6rtie" iar 3n acest ca1 parc,rgerea se reali1ea1 c, a=,tor,l creion,l,i( N,mr,l 4e erori este 4i2icil 4e estimat prin re0enirile s,/iect,l,i 3n schim/ timp,l parc,rs pentr, ,n trase, corect poate 2i ,n in4icator /,n( Desen,l 3n oglin4( Dispo1iti0,l n, permite s,/iect,l,i s5.i 0a4 m6na 3ntr5,n mo4 4irect ci n,mai prin re2lectarea ei 3ntr5o oglin4 a2lat 3n 2a+( $arcina s,/iect,l,i este s repro4,c prin 4esen an,mite imagini( Di2ic,ltatea const 3n imaginea in0ersat a mi.crilor 3n oglin4" ceea ce pres,p,ne o an,mit coor4onare ochi5m6n( Dispo1iti0ele care con+in imaginile etalon s,/ 2orma ,nor plc,+e c, 2ig,ra 3ncastrat ca ,n .en+,le+ permit o e0al,are mai /,n a per2orman+elor 3ntr,c6t s,/iect,l tre/,ie s ,rmreasc 2ig,ra etalon c, a=,tor,l ,n,i stilet( A/aterile s,nt ms,rate c, a=,tor,l ,n,i contor 4e imp,ls,ri( Calitatea 3n0+rii este 4at 4e re4,cerea n,mr,l,i 4e erori 4,p c6t mai p,+ine 3ncercri( $in,soi4a #onnar4el este ,n 4ispo1iti0 ela/orat 4e ctre #onnar4el .i ,rmre.te ms,rarea preci1iei .i 2ine+ii mi.crilor man,ale( Dispo1iti0,l con+ine o plac metalic 3n ca4r,l creia este spat ,n .an+ 4e 2orm sin,soi4alP s,/ plac se a2l ,n 4isc circ,lar c, 4oi pinteni( $,/iect,l tre/,ie s manip,le1e ast2el 4isc,l circ,lar 3nc6t s parc,rg trase,l sin,soi4al .i s reali1e1e c6t mai p,+ine atingerii ale marginilor acest,ia c, cei 4oi pinteni metalici( $e msoar n,mr,l 4e erori .i 4,rata parc,rgerii Aparat,l pentr, st,4i,l 4isocierii mi.crilor man,ale >str,ng,le+,l?( Acest aparat a 2ost imaginat 4e ctre Jah: .i este 4estinat in0estigrii coor4onrii sen1orio5 motorii ochi5m6n .i a 3n0+rii acesteia( $,/iect,l are la 3n4em6n 4o, mani0ele a cror axe se a2l 3n ,nghi 4e A<k .i c, a=,tor,l crora poate s mane0re1e ,n stilet .i s parc,rg ,n trase, a2lat pe ,n platan( Traseele s,nt 0ariate .i con+in 3n mo4 o/i.n,it linii 5 G< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID se )<'' c,r/e" 4repte" ,nghi,ri( $tilet,l este conectat la ,n contor" c, a=,tor,l crora msoar a/aterile 4e la trase,( n acela.i timp se msoar .i 4,rata parc,rgerii trase,l,i(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Pro/a 4e coor4onare am/i4extr pentr, st,4i,l 3n0+rii sen1orio5motorii >Vienna Test $:stem? este o 0ariant a cele/r,l,i str,ng,le+ Jah:( Pro/a este ,tili1at 3n e0al,area 3n0+rii .i coor4onriii sen1orio5motorii sa," mai precis" a celei 0i1,al5 motorii" 3n special coor4onarea 4intre ochi .i mi.crile m6inii( $arcina s,/iect,l,i este aceea 4e a m,ta ,n c,rsor 4e5a l,ng,l ,n,i trase, 4at pe ecran,l aparat,l,i 4e testare c, a=,tor,l a 4o, manete >) m6nereN) p6rghii?" ,na pentr, mi.cri ori1ontale ale c,rsor,l,i .i alta pentr, mi.crile 0erticale( C,rsor,l tre/,ie s 2ie m,tat 4e5a l,ng,l trase,l,i" 4e la 3ncep,t p6n la s26r.it" c6t 4e repe4e posi/il( De0ia+iile $ec+i,nea ' $ec+i,nea ) $ec+i,nea * 4e la trase, s,nt notate ca gre.eli( Trase,l >2ig,ra '? const 4in * sec+i,ni c, gra4e 4i2erite 4e 4i2ic,ltate >arc circ,lar" 3n 2orm 4e V" J in0ersat?" care s,nt e0al,ate in4i0i4,al(

Varia/ilele 4epen4ente o/ser0ate .i 3nregistrate 4e ctre experimentator c, a=,tor,l acestei pro/e s,nt- n,mr,l gre.elilor" timpii gre.i+i >extra5timpii? .i timp,l total o/+in,t( Re1,ltatele ast2el o/+in,te pot 2i corelate c, o serie 4e trst,ri 4e personalitate" o ipote1 ce poate 2i ,rmrit este aceea con2orm creia ,n n,mr mare 4e gre.eli reali1at 3n ca4r,l test,l,i poate 2i ,n in4icator pentr, imp,lsi0itatea" nestp6nirea s,/iect,l,i( Ceea ce manip,lea1 experimentator,l s,nt 0aria/ilele in4epen4ente" acesta mo4i2ic6n4 calitatea .i cantitatea 4eoarece aprecia1 c ele 0or ca,1a schim/ri 3n comportament,l s,/iect,l,i testat( Ast2el 4e 0aria/ile pot 2i o/+in,te prin alternarea 0ariantelor 4e testare" n,mite /loc,ri 4e parametrii( $pre exempl," examinator,l poate alege 4in set,l 4e parametrii apari+ia ,n,i 2ee4/acW ac,stic" ce poate aprea 3n ,rmtoarele sit,a+ii- eroare" atingerea p,nct,l,i 4e start" 3nceperea timp,l,i 4e testare sa, atingerea +intei .i ep,i1area timp,l,i( Eolosin4 aceast no, 0aria/il" cercettor,l poate st,4ia" spre exempl," in2l,en+a stim,lrii asociate sonore as,pra reac+iei 4e alegere la stim,lii 0i1,ali simplii sa, asocia+i( Alte 0aria/ile in4epen4ente ce pot 2i programate c, a=,tor,l /loc,l,i 4e parametrii s,nt- n,mr,l 4e r,lri posi/ile" po1i+ia p,nct,l,i 4e start" l,ngimea trase,l,i" n,mr,l 4e exerci+ii pregtitoare( Prin 0arierea acestora" p,tem o/ser0a re1isten+a s,/iect,l,i la e2ort prel,ngit sa, in2l,en+a set,l,i pregtitor as,pra per2orman+ei s,/iect,l,i la test,l propri,51is( Re1,ltatele test,l,i s,nt contin,, a2i.ate pe monitor,l examinator,l,i" ceea ce permite ,n /,n control as,pra test,l,i .i as,pra 0aria/ilelor( Acestea incl,4- n,mr,l 4e timpi par+iali" l,ngimea N 3ntin4erea timpilor par+iali" n,mr,l 4e erori" eroare 4e timp" eroare 4e timp 3n procente >relati0 la l,ngimea timp,l,i par+ial?( 5 G' 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' Test,l permite a2i.area re1,ltatelor s,/ 2orma ,n,i raport ce con+ine ,rmtoarele 0aria/ile- n,mr,l,i /loc,l,i 4e parametrii selectat" i4enti2icarea s,/iect,l,i >06rsta" sex,l .i co4,l 4e e0al,are ale acest,ia? .i 4atele pentr, 3nceperea test,l,i(

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Eiecare 3ncercare >timp par+ial? e s,/4i0i1at 3n G pr+i" care coresp,n4 celor * sec+i,ni ale trase,l,i marcat >arc circ,lar" 3n 2orm 4e V" J in0ersat? .i re1,ltatelor glo/ale( Eiecare parte 0a permite a2i.area ,rmtoarelor re1,ltate- n,mr,l timp,l,i par+ial" 3ntin4erea >4,rata? pro/ei >3n sec,n4e?" n,mr,l 4e erori" eroarea 4e timp 3n sec,n4e" eroare 4e timp 3n procente >2a+ 4e timp,l total al pro/ei?(

5 G) 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

#I#JI DRAEIE

Ani+ei" M.(2007), Psihologie experimental" Ed. Polirom, Ia.i( Ani+ei" M. (2007), Istoria psihologiei" Ed. Psihomedia, Sibiu. Ani+ei" M. (2007), 7Posi/ilit+i .i limite n abordarea experimental a con.tiin+ei( Aspecte metodolo ice!, Re0ista 4e Psihologie" "#$, Ed. Academiei, #,c,re.ti( Ani+ei" M., Mincu, %. M., Popa#%hrai&, M., (2007), '%orrelati(e Stud) *et+een ,he Processin -& Stimuli .n ,he Peripheral Perceptual /ield And ,he Appreciation -& Speed And 0istances in Perceptual %entral /ield .n 0ri(in !, Re0ista Psihologia res,rselor ,mane" 2, %lu1#2apoca. Ani+ei" M., *u3ea, E., Popa#%hrai&, M. (2007), '%orrelati(e stud) bet+een the motor reacti(it), the speed reaction and processin distances in road (ehicle!, in M. Ani+ei, M. Popa, %. 4. Mincu, Ana Pap (coord), Centenar: o2 Ps:cholog: at #,charest Uni0ersit:" Editura Uni0ersit+ii din #,c,re.ti" 2007, Procee4ings o2 International Con2erence , #,c,re.ti 25#26 octombrie 2005. #oan+" /l., Ani+ei" M., 7asilescu, ..P. (8697), 7Rela+ia dintre hemodinamica cere/ral .i unele partic,larit+i ale acti0it+ii psihice a a(iatorilor .i para.,ti.tilor[" n 7. Cea,., (coord.), $olicitri psihice la a0iatori .i para.,ti.ti" Editura &ilitar" #,c,re.ti( %io&u, .. (8679), 'Metodolo ia psiho2i1iologic[" n ..%io&u, M.:olu, %.7oicu, Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. ., Ed. Academiei, #,c,re.ti( %io&u, .. (8679), 'Sensibilitatea 0i1,al[" n ..%io&u, M.:olu, %.7oicu, Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. ., Ed. Academiei, #,c,re.ti( %io&u, .. (867$), %omportamentul sim,lat( Cercetri psiho2i1iologice experimentale(" Ed. Academiei, #,c,re.ti( Dnil" 4., :olu, M.(2005), Tratat 4e ne,ropsihologie" Ed. &e4ical" #,c,re.ti 0elacour, ;. (2008), Intro4,cere 3n ne,ro.tiin+ele cogniti0e" Ed. Polirom, Ia.i( /loru, <. (8657), Psiho2i1iologia aten+iei" Ed. Ytiin+i2ic" #,c,re.ti( /loru, <. (coord). (8659), Psiho2i1iologia acti0it+ii 4e orientare" Ed. Academiei, #,c,re.ti(

5 G* 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

/raisse, P., Pia et ;. (8696), Trait] 4e ps:chologie experimentale" P.=./., Paris. /raisse, P. (8670), Psihologie experimental" Ed. Ytiin+i2ic" #,c,re.ti( :olu, M., 'Aspecte Metodolo ice enerale ale psiho&i3iolo iei proceselor sen3oriale!, n ..%io&u, M.:olu, %.7oicu, Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. ., Ed. Academiei, #,c,re.ti( :olu, M., 'Sensibilitatea a,4iti0[" n ..%io&u, M.:olu, %.7oicu, Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. ., Ed. Academiei, #,c,re.ti( :olu, M., 'Sensibilitatea c,tanat" Wineste1ic" 0esti/,lar" ol2acti0" g,stati0 .i 0isceral[" n .. %io&u, M. :olu, %. 7oicu, Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. ., Ed. Academiei, #,c,re.ti( :olu, P., *o atu, 2. (866"), 'Posibilitatea a/or4rii" cu a1utorul calculatorului, a unor indicatori &i3iolo ici cu semni2ica+ie psihologic .i psihosocial[" Re0ista 4e psihologie" nr. 8 .i 2, Editura Academiei, #,c,re.ti( >il ard <. E., *o+er :. >. (867$), Teorii ale 3n0+rii" Editura 0idactic .i Pe4agogic" #,c,re.ti( 4un u, 2. (2000), Psihologie experimental" Editura E,n4a+iei <om?nia de M?ine, #,c,re.ti( &rginean," 2. (867"), Con4i+ia ,man( Aspect,l ei /io5psiho5social .i c,lt,ral" Editura Ytiin+i2ic" #,c,re.ti( Miclea, M. (866$), Psihologie cogniti0" Ed. :loria, %lu1#2apoca Pa(lo(, .. P. (86@"), Experien+a a 4,a1eci 4e ani 3n st,4i,l o/iecti0 al acti0it+ii ner0oase s,perioare a animalelor" Ed. Academiei, #,c,re.ti Popescu#2e(eanu, P., :olu, M. (8670), $ensi/ilitatea" #,c,re.ti" Ed. Ytiin+i2ic( <euchelin, M. (200@), Totalit+i" elemente" str,ct,ri 3n psihologie" Ed. Tehnic" #,c,re.ti( <oman. .. (8696), 7In0estiga+ia electroence2alogra2ic n bolile psihice! n 7. Predescu (sub red.), Psihiatrie" (ol. 8, Editura &e4ical" #,c,re.ti( Ro.ca" Al. (8678), &eto4ologie .i tehnici experimentale 3n psihologie" Editura Ytiin+i2ic" #,c,re.ti(

5 GG 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIEI

Psihologie experimental

Ste(ens, S. S. (8696), Ian4/ooW o2 Experimental Ps:cholog:" Second Edition, 2 (ol., ;ohn Aile) and sons, 2e+ BorC. 7oicu, %. (8690), 'Procesele memoriei!, n *. DEr E, A. %osmo(ici, M. :olu, P. Popescu#2e(eanu, A. ,ucico(#*o dan, Pro/leme E,n4amentale ale Psihologiei" Editura Academiei, #,c,re.ti( Ddren hea, 7., *utoi, ,. (8662), 7#io4etec+ia =,4iciar[" n 2. Mitro&an (coord.),Psihologie =,4iciar" %asa de E4it,r .i Pres 7Yansa8 S.<.4., #,c,re.ti(

5 GK 5