Sunteți pe pagina 1din 401

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

458

Rezidentiat 2004

Tema nr. 16 Mecanismele actiunilor farmacodinamice la nivel celular si molecular


BIBLIOGRAFIE:
1. Farmacologie generala Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 199

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1216001. Care din afirmatiile referitoare la canalele de calciu voltaj-dependente sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

canalele de tip P se afla in membrana celulelor musculare netede blocantele canalelor de calciu cresc influxul calcic in miocite 1-4 dihidropiridinele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea alfa-1 a canalelor de calciu de tip L difenilalchilaminele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea beta a canalelor de calciu de tip L canalele de calciu de tip N se afla la nivelul musculaturii netede vasculare
!"ag. #$%&'( )

F1216002. Care din afirmatiile referitoare la farmacoreceptori sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt activati de antagonisti sunt blocati de antagonisti agonistii nu pot forma complexul mediator-receptor antagonistii sunt exclusiv fiziologici formarea complexului mediator-receptor nu poate modula unele canale ionice membranare
!"ag. #$%&'( )

F1216003. Care din afirmatiile referitoare la mesagerii celulari sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

mesagerii celulari primari sunt: cAMP c!MP "A! #P$ %a&' mesagerii celulari primari pot fi neuromediatori sinaptici mediatorii umorali (autacoidele) sunt eliberati in fanta sinaptica serotonina este un mesager celular secund medicamentele nu pot interveni in metabolismul mesagerilor celulari secunzi
!"ag. #$%&'( )

F1216004. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

receptorii sunt situati exclusiv pe membrana postsinaptica neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit in fanta sinaptica neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit in fibra presinaptica transmisia influxului nervos este bidirectionala un neuron din *+N+%+ poate realiza doar o singura conexiune sinaptica
!"ag. #$%&'( )

F121600 . !n ca"ul sinapselor adrenergice:

1. 2. 3. 4. 5.

neuromediatorul este izoprenalina biosinteza adrenalinei porneste de la arginina pot exista urmatoarele tipuri de receptori: alfa-1 si alfa-& beta-1 si beta-& neuromediatorul este degradat de colinesteraze adrenalina nu poate servi ca neuromediator in sinapse centrale

!"ag. #$%&'( )

F1216006. !n ca"ul sinapselor colinergice: A+ neuromediatorul este pilocarpina

458

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


45

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
degradarea mediatorului se face in fanta sinaptica de catre acetilcolinesteraza neuromediatorul este eliberat in fanta sinaptica prin endocitoza receptorii postinaptici sunt alfa si beta sinapsele colinergice nu sunt situate in *+N+%+
!"ag. #$%&'( )

F121600#. !n ca"ul transmisiei sinaptice:

1. biosinteza neuromediatorului are loc in neuronul postsinaptic 2. la aparitia potentialului de actiune segmentul presinaptic se hiperpolarizeaza 3. neuromediatorul eliberat interactioneaza cu receptorii specifici postsinaptici rezultand complexul 4. 5. transmisia sinaptica nu se realizeaza in stare de repaus
!"ag. #$%&'( )

mediator-receptor inactivarea neuromediatorului se face prin internalizarea receptorului

F121600$. !n formarea comple%ului mediator-receptor:

1. legatura covelenta este adeseori intalnita 2. sediul de legare de pe suprafata receptorului este complementar chimic electric sau spatial cu 3. 4. legatura covalenta asigura o actiune farmacodinamica de scurta durata 5. in formarea complexului mediator-receptor nu intervin legaturile ionice
!"ag. #$%&'( )

molecula agonistului antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare pe receptori ca si agonistii

F121600&. 'eceptorul nicotinic colinergic:

1. 2. 3. 4. 5.

este format numai din doua subunitati alfa si beta este format din , subunitati ce delimiteaza un canal ionic pentru Na' agonistul fiziologic este serotonina este un receptor cuplat cu proteina ! include un canal pentru %l!"ag. #$%&'( )

F1316010. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru agonisti(

1. 2. 3. 4. 5.

activeaza receptoriiau afinitateau activitate intrinsecablocheaza receptoriisunt compusi endogeni si exogeni+


!"ag. #$%&'#1)

F1316011. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru antagonisti(

1. 2. 3. 4. 5.

antagonizeaza efectele agonistilorau activitate intrinsecaau afinitate pentru receptoriblocheaza receptoriisunt exclusiv exogeni+
!"ag. #$%&'#1)

F1316012. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru farmacoreceptori(

1. sunt macromolecule2. sunt proteine3. sunt cuplati cu canale ionice45


Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!0

Rezidentiat 2004 4. leaga agonisti exogeni5. leaga antagonisti endogeni+


!"ag. #$%&'#1)

F1316013. Formarea comple%ului medicament-receptor se reali"ea"a prin sta)ilirea urmatoarelor legaturi cu e%ceptia uneia:

1. 2. 3. 4. 5.

legaturi ionicelegaturi complementarepunti de hidrogenforte .an der /aalslegaturi covalente+


!"ag. #$%&'#1)

F1316014. *reci"ati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul adrenergic:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsele neuro-efectoare parasimpaticesinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenalsinapsele ganglionare simpaticesinapsele ganglionare parasimpaticesinapsele neuro-efectoare simpatice+
!"ag. #$%&'#1)

F131601 . +n medicament ce interactionea"a specific cu un receptor si induce o actiune specifica si completa este:

1. 2. 3. 4. 5.

un antagonist competitivun antagonist necompetitivun agonistun agonist partialun modulator+


!"ag. #$%&'#1)

F1416016. ,ntihipertensivele neurosimpatolitice intervin asupra mediatorilor chimici prin:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea biotransform-rii dopaminei de c-tre enzima MA0 subtip 1 inhibarea recapt-rii adrenalinei .i noradrenalinei golirea depozitelor de neuromediatori adrenergici din granulele sinaptice adrenergice inhibarea acetilcolinesterazei cu acumulare de neuromediatori inhibarea fosfolipazei A& ce intervine 2n biosinteza icosanoidelor
!"ag. # ()

F141601#. !nhi)- degradarea ,/*c0 prin inhi)area fosfodiestera"ei citoplasmatice:

1. 2. 3. 4. 5.

nitroglicerina teofilina terbutalina ranitidina prazosinul


!"ag. # $)

F141601$. /ecanismele )iochimice directe ale ac1iunii farmacodinamice se desf-.oar- asupra:

1. neuromediatorilor 2. mesagerilor celulari 3secunzi3

3. enzimelor membranare citoplasmatice .i nucleare 4. farmacoreceptorilor celulari 5. mesagerilor genetici (A"N .i A4N)
4!0
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!"

Rezidentiat 2004
!"ag. #$9)

F141601&. *entru antifungice0 mecanismul specific de ac1iune farmacodinamicasupra microorganismelor este:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea sintezei acidului folic inhibarea sintezei pere1ilor celulari bacterieni blocarea sintezei ergosterolului precipitarea proteinelor membranare sau5.i citoplasmatice inhibarea sintezei proteice 2n ribozomi
!"ag. #$ )

F1 16020. ,c1iunea farmacodinamic- la nivel celular nu se desf-.oar- la nivel de:

1. 2. 3. 4. 5.

membran- celulardepozite de mediatori mediatori .i mesageri celulari organite celulare nucleu


!"ag. # *, #91)

F1 16021. ,utacoidele 2mediatori umorali3 sunt repre"entate de urm-torii compu.i0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

histamina bradi6inina prostaglandine interleu6ine .i interferoni acetilcolina


!"ag. # %)

F1 16022. Cotransportul 4a567562Cl-:

1. 2. 3. 4. 5.

nu este specific pentru celulele epiteliului tubular renal la nivelul ansei 7enle este inhibat de diureticele de ans- tip furosemid este inhibat de diuretice tiazidice tip hidroclorotiazid este stimulat de diureticele de ans- tip furosemid este specific epiteliului tubular contort distal
!"ag. #9')

F1 16023. 856759,:*-a"a din celulele parietale gastrice poate fi inhi)at- de:

1. 2. 3. 4. 5.

ranitidinfamotidinomeprazol acetilcolinpirenzepin!"ag. #9#)

F1 16024. ;rganismul uman este protejat contra agresiunii radicalilor li)eri ai o%igenului de c-tre urm-torii compu.i0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4.

vitamina 8 vitamina % vitamina 9 vitamina P

5. provitamina A
!"ag. #9*)

F1 1602 . +rm-toarele afirma1ii sunt adev-rate0 cu e%cep1ia:

4!"
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!2

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
Na'59':A;P-aza este inhibat- de glicozizii cardiotonici Na'59':A;P-aza este stimulat- de glicozizii cardiotonici 7'59':A;P-aza este inhibat- de antiulceroase inhibitoare ale pompei de protoni tip omeprazol canalele de 9' dependente de volta< sunt blocate de antiaritmice din clasa ### tip amiodaron canalele de Na' volta<-dependente sunt 2nchise de antiaritmice din clasa # tip chinidin !"ag. #9#)

F1616026. !nhi)- agregarea plachetar-:

1. 2. 3. 4. 5.

Prostaciclina (P!#&) Prostaglandinele seriei = Leucotrienele ;romboxanii *ubstan1a P


!"ag. '(')

F161602#. 'eceptorii mem)ranari 4-colinergici ac1ionea"- prin intermediul:

1. 2. 3. 4. 5.

*timul-rii adenilat-ciclazei printr-o protein- !s #nhib-rii adenilat-ciclazei printr-o protein- !i %re.terii influxului de Na prin canale ionice %re.terii influxului de clorur- prin canale ionice #nhib-rii fosfolipazei A&
!"ag. '*()

F161602$. <unt agoni.ti ai receptorilor =,>,->:

1. 2. 3. 4. 5.

"iazepamul 1aclofenul >opiclona >olpidemul =enobarbitalul


!"ag. '%%&'%()

F161602&. <unt ligan"i farmacologici ai receptorilor sigma:

1. 2. 3. 4. 5.

Pentazocina 0ctreotidul Pirenzepina Nizatidina ;izadinina


!"ag. '#*)

F1616030. <unt receptori cu locali"are citoplasmatic-:

1. 2. 3. 4. 5.

4eceptorii pentru steroizi 4eceptorii nicotinici 4eceptorii ?-adrenergici 4eceptorii opioizi 4eceptorii M-colinergici
!"ag. '*%)

F1616031. <unt receptori mem)ranari cupla1i cu canale ionice:

1. 4eceptorii @1-adrenergici postsinaptici

2. 4eceptorii ?1-adrenergici din cord 3. 4eceptorii !A1A-A 4. 4eceptorii M-colinergici


4!2
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!#

Rezidentiat 2004 5. 4eceptorii pentru steroizi


!"ag. '%')

F1616032. <unt receptori mem)ranari cupla1i cu proteine =i care utili"ea"- ca mecanism de transduc1ie sc-derea ,/*c prin inhi)area adenilat-cicla"ei:

1. 2. 3. 4. 5.

4eceptorii M1 M$ - colinergici 4eceptorii N-colinergici 4eceptorii @1-adrenergici postsinaptici 4eceptorii !A1A-A 4eceptorii M&-colinergici
!"ag. '#%)

F2116033. 'eceptorii mem)ranari cuplati direct cu canalele ionice de Cl sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

!A1A-A !A1A-1 nicotinici N& muscarinici M& opioizi 9


!"ag. '*(&'*$)

F2116034. 4otati receptorii mem)ranari cuplati direct cu canalele ionice de Cl:

1. 2. 3. 4. 5.

!A1A - 11 muscarinici M& !A1A - 1& !A1A -A opioidergici 9


!"ag. '*(&'*$)

F211603 . !mplicatie fi"iopatologica a hipofunctiei transmisiei dopaminergice este:

1. 2. 3. 4. 5.

psihoza boala Par6inson predispozitie la dependenta psihica greata voma hiposecretie de prolactina
!"ag. '+1)

F2116036. 4otati medicamentul cu mecanism de actiune agonist al receptorilor imida"olici !1 si adrenergici alfa2 presinaptici:

1. 2. 3. 4. 5.

metoprolol prazosin tolazolina nafazolina clonidina


!"ag. '' &''9)

F211603#. 4otati medicamentul antidepresiv cu mecanism de actiune )locant al receptorilor alfa2 presinaptici:

1. nortriptilina 2. fluoxetina

3. mirtazapina 4. moclobemida 5. buspirona


4!#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!4

Rezidentiat 2004
!"ag. '' ,'+()

F211603$. 4otati medicamentul antidepresiv cu mecanism de actiune inhi)itor al monoaminoo%ida"ei su)tipul , 2!/,; - ,3:

1. 2. 3. 4. 5.

imipramina amitriptilina paroxetina mirtazepina moclobemida


!"ag. '+()

F221603&. Care din afirmatiile referitoare la transmisia sinaptica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

La aparitia potentialului de actiune se hiperpolarizeaza segmentul presinaptic 1iosinteza neuromediatorului chimic are loc in neuronul postsinaptic Neuromediatorul chimic este depozitat in vezicule presinaptice %ontinutul unei vezicule de depozit este suficient pentru a genera potentialul de actiune postsinaptic Neuromediatorul nu poate fi inactivat prin difuziune in afara sinapsei
!"ag. #$%&'( )

F2216040. Care din urmatoarele medicamente nu actionea"a in domeniul dopaminergic:

1. 2. 3. 4. 5.

Levodopa Lisuridul Neurolepticele fenotiazinice Apomorfina >olpidemul


!"ag. #$%&'( )

F2216041. !n domeniul adrenergic actionea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

%arbacolul Nimesulida Mebeverina Mirtazepina 1romocriptina


!"ag. #$%&'( )

F2216042. Care din afirmatiile referitoare la farmacoreceptori sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt activati de antagonisti sunt blocati de antagonisti agonistii nu pot forma complexul mediator - receptor antagonistii sunt exclusiv fiziologici formarea complexului mediator - receptor nu poate modula unele canale ionice membranare+
!"ag. #$%&'( )

F2216043. Care din afirmatiile referitoare la mesagerii celulari sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

mesagerii celulari primari sunt: cAMP c!MP "A! #P$ %a&' mesageri celulari primari pot fi neuromediatori sinaptici mediatorii umorali (autacoidele) sunt eliberati in fanta sinaptica serotonina este un mesager celular secund medicamentele nu pot interveni in metabolismul mesagerilor celulari secunzi+

!"ag. #$%&'( )

F2216044. Care din afirmatiile referitoare la canalele de calciu- voltaj dependente sunt adevarate: A+ canalele de tip P se afla in membrana celulelor musculare netede

4!4
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!5

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
blocantele canalelor de calciu cresc influxul calcic in miocite 1-4 dihidropiridinele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea alfa-1 a canalelor de calciu de tip L difenilalchilaminele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea beta a canalelor de calciu de tip L canalele de calciu de tip N se afla la nivelul musculaturii netede vasculare+
!"ag. #$%&'( )

F221604 . 'eceptorul nicotinic colinergic:

1. 2. 3. 4. 5.

este format numai din doua subunitati: alfa si beta este format din cinci subunitati ce delimiteaza un canal ionic pentru Na agonistul fiziologic este serotonina este un receptor cuplat cu proteina ! include un canal de clor
!"ag. #$%&'( )

F2216046. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

receptorii sunt situati exclusiv pe membrana postsinaptica neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit din fanta sinaptica neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit presinaptice transmiterea influxului nervos este bidirectionala un neuron din *N% poate realiza doar o singura conexiune sinaptica+
!"ag. #$%&'( )

F221604#. !n ca"ul transmisiei sinaptice:

1. biosinteza neuromediatorului are loc in neuronul postsinaptic 2. la aparitia potentialului de actiune segmentul presinaptic se hiperpolarizeaza 3. neuromediatorul eliberat interactioneaza cu receptori specifici postsinaptici rezultand complexul
mediator-receptor

4. inactivarea neuromediatorului se face prin internalizarea receptorului 5. transmisia sinaptica nu se realizeaza in stare de repaus+
!"ag. #$%&'( )

F221604$. !n ca"ul sinapselor colinergice:

1. 2. 3. 4. 5.

neuromediatorul este pilocarpina degradarea mediatorului se face in fanta sinaptica de catre aceticolinesteraza neuromediatorul este eliberat in fanta sinaptica prin endocitoza receptorii postsinaptici sunt alfa si beta sinapsele colinergice nu sunt situate in *N%+
!"ag. #$%&'( )

F221604&. !n ca"ul sinapselor adrenergice:

1. 2. 3. 4. 5.

neuromediatorul este izoprenalina biosinteza adrenalinei porneste de la arginina pot exista urmatoarele tipuri de receptori: alfa-1 si alfa-& beta-1 si beta-& neuromediatorul este degradat de colinesteraze adrenalina nu poate servi ca neuromediator in sinapsele centrale+
!"ag. #$%&'( )

F22160 0. !n formarea comple%ului mediator-receptor:

1. legatura covalenta este adeseori intalnita

2. sediul de legare de pe suprafata receptorilor este complementar chimic electric sau spatial cu 3.
4!5
molecula agonistului antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare pe receptori ca si agonistii

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!!

Rezidentiat 2004 4. legatura covalenta asigura o actiune farmacodinamica de scurta durata 5. in formarea complexului mediator-receptor nu intervin legaturi ionice+
!"ag. #$%&'( )

F22160 1. Care din urmatoarele medicamente pre"inta un mecanism de actiune de tip antimeta)olit:

1. 2. 3. 4. 5.

zopiclona montelu6astul risperidona sulfamidele antimicrobiene candesartanul


!"ag. #$%&'( )

F23160 2. +n medicament ce interactionea"a specific cu un receptor si induce o actiune specifica si completa este:

1. 2. 3. 4. 5.

un antagonist competitivun antagonist necompetitivun agonistun agonist partialun modulator+


!"ag. #$%&'#1)

F23160 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru farmacoreceptori(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt macromoleculesunt proteinesunt cuplati cu canale ioniceleaga agonisti exogenileaga antagonisti endogeni+
!"ag. #$%&'#1)

F23160 4. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru agonisti(

1. 2. 3. 4. 5.

activeaza receptoriiau afinitateau activitate intrinsecablocheaza receptoriisunt compusi endogeni si exogeni+


!"ag. #$%&'#1)

F23160

. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru antagonisti(

1. 2. 3. 4. 5.

antagonizeaza efectele agonistilorau activitate intrinsecaau afinitate pentru receptoriblocheaza receptoriisunt exclusiv exogeni+
!"ag. #$%&'#1)

F23160 6. Formarea comple%ului medicament-receptor se reali"ea"a prin sta)ilirea urmatoarelor legaturi cu e%ceptia unei:

1. legaturi ionice2. legaturi complementare-

3. punti de hidrogen4. forte .an der /aals5. legaturi covalente+


4!!
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!$

Rezidentiat 2004
!"ag. #$%&'#1)

F23160 #. *reci"ati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul adrenergic:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsele neuro-efectoare parasimpaticesinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenalsinapsele ganglionare simpaticesinapsele ganglionare parasimpaticesinapsele neuro-efectoare simpatice+
!"ag. #$%&'#1)

F2 160 $. !nhi)itoare ale monoamino%ida"ei de tip , sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

captopril heparina moclobemid selegilin papaverina


!"ag. # ')

F2 160 &. ,denilatcicla"a catali"ea"- )iosinte"a

1. 2. 3. 4. 5.

"A! #P$ !MPc AMPc 8"4=


!"ag. # 1)

F2 16060. +rm-toarele afirma1ii sunt reale cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

fibrinoliticele activeaz- plasminogenul nitroglicerina stimuleaz- guanilatciclaza teofilina activeaz- fosfodiesteraza selegilina inhib- MA0-1 hemostaticele coagulante activeaz- factori inactivi la proteaze active
!"ag. # ',# %)

F2 16061. +rm-toarele canale ionice sunt )locate de dihidropiridine:

1. 2. 3. 4. 5.

canale calcice de tip N canale calcice de tip L canale calcice de tip P canale ale sodiului canale calcice de tip ;
!"ag. #9$)

F2 16062. Canalele de sodiu pre"int- situsuri de fi%are pentru urm-toarele medicamente0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

procainchinidinencainiddigitoxinlidocain!"ag. #9$)

F2 16063. 'eceptorii adrenergici sunt: A+ @1(A-")

4!$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!8

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
A;1 11-& N91-$ A
!"ag. '*$)

F2 16064. Ce su)stan1e inhi)- ireversi)il colinestera"a

1. 2. 3. 4. 5.

deriva1ii organofosforici neostigmina acetazolamida teofilina pilocarpina


!"ag. # +)

F261606 . Care dintre urm-toarele su)stan1e apar1in clasei imida"olilor antifungici(

1. 2. 3. 4. 5.

Nistatina Amfotericina 1 ;erbinafina =lucitozina %lotrimazolul


!"ag. 1' )

F2616066. <pectrul de ac1iune a clotrima"olului cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

%occidiodes immitis Actinom?ces israelii *treptoccocus pneumoniae Nocardia Providencia stuartii


!"ag. 1' &1'9)

F261606#. 7etocona"olul poate produce urm-toarele reac1iile adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

7iperglicemie Necroz- hepatic- acut- uneori fatal#nsuficien1- renal- acut7iperuricemie 7ipotensiune cu caracter ortostatic
!"ag. 1+()

F261606$. Flucona"olul:

1. 2. 3. 4. 5.

*e utilizeaz- exclusiv local 8ste activ 2n meningite fungice d- concentra1ii mari 2n L%4 8ste un derivat de imidazol *e elimin- urinar exclusiv sub form- de metaboli1i inactivi 8ste un antibiotic antifungic de tip macrolidic cu structur - polienic!"ag. 1+$)

F261606&. Flucito"ina produce urm-toarele efecte adverse:

1. #leus paralitic 2. #nsuficien1- corticosuprarenal- acut-

3. ;umefac1ia glandelor parotide 4. Pancitopenie 5. 8dem retroorbitar cu exoftalmie


4!8
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4!

Rezidentiat 2004
!"ag. 1+%)

F26160#0. Care dintre urm-toarele afirma1ii nu este corect-(

1. Asocierea amfotericinei 1 cu flucitozina trebuie evitat - datorit- toxicit-1ii crescute .i antagonismului 2. 3. ;oxicitatea cardiotonicelor este crescut- de amfotericina 1 4. Amfotericina 1 poate produce insuficien1- renal5. Mecanismul de ac1iune al amfotericinei 1 const- 2n tulburarea permeabilit-1ii membranei celulare fungice
!"ag. 1+')

la nivelul ac1iunii antifungice 8fectul relaxant muscular al curarizantelor este poten 1at de amfotericina 1

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F12160#1. Care din afirmatiile referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

biosinteza mediatorului porneste de la triptofan neuromediatorul este degradat in principal de MA0-A receptorii serotoninergici sunt situati exclusiv postsinaptic receptorii ,7;$ sunt implicati in emeza serotonina nu intervine in agregarea plachetara
!"ag. #$%&'( )

F12160#2. Care din urm-toarele afirma1ii referitoare la reglarea de tip up .i doBn sunt adev-rate:

1. fenomenul de reglare do@n apare ca urmare a absen1ei agonistului 2. fenomenul de reglare up apare 2n prezen1a unui exces de agonist 3. fenomenul de reglare up se poate datora atAt absen 1ei agonistului cAt .i bloc-rii receptorilor de c-tre 4. 5.
un antagonist mecanismele fenomenului de reglare do@n sunt cre .terea desensibilizarea acestora 2n fenomenul de reglare up scade num-rul de receptori specifici
!"ag. #$%&'( )

degrad-rii

receptorilor

.i

F12160#3. Care din urm-toarele afirma1ii referitoare la transmisia sinaptic- in sinapse chimice sunt adev-rate:

1. 2. 3. 4. 5.

biosinteza neuromediatorului chimic are loc postsinaptic neuromediatorul este stocat presinaptic 2n vezicule depolarizarea segmentului presinaptic se realizeaz- la apari1ia poten1ialului de ac1iune eliberarea moleculelor de neuromediator 2n fanta sinaptic - se face prin endocitozneuromediatorul interactioneaza cu receptori specifici de pe membrana postsinaptica
!"ag. #$%&'( )

F12160#4. Care din urm-toarele afirma1ii sunt adev-rate:

1. 2. 3. 4. 5.

beta-& adrenomimeticele stimuleaz- adenilatciclaza cu formarea de AMPc antiinflamatoarele nesteroidiene inhib- fosfolipaza A& nitra1ii stimuleaz- guanilat ciclaza crescAnd concentra1ia !MPc activarea receptorilor nicotinici deschide canalele de Na' canalele de 9 sunt deschise de antiaritmice din clasa ###
!"ag. #$%&'( )

F12160# . Care din urmatorii compusi sunt mesageri celulari secun"i:

1. acetilcolina 2. AMPc 3. #P$ "A!


4!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$0

Rezidentiat 2004 4. A;P 5. histamina


!"ag. #$%&'( )

F12160#6. 'eceptorii:

1. sunt complexe de macromolecule preformate specifice 2. prezint- acela.i sediu de legare atAt pentru agoni.ti cAt .i pentru antagoni.tii competitivi 3. 2n formarea complexului medicament-receptor se 2ntAlnesc numai leg -turi ionice 2nt-rite prin pun1i de 7 4. 5. leg-tura covalent- cu receptorii apare doar la agoni.tii fiziologici
!"ag. #$%&'( )

.i for1e van der /aals 2n formarea complexului medicament-receptor leg-tura covalent- apare rar

F13160##. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru farmacoreceptori(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt macromoleculesunt proteinesunt inactivati de agonistisunt activati de neurotransmitatorisunt activati de autacoizi+


!"ag. #$%&'#1)

F13160#$. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

receptorii colinergici sunt de tip alfa si betareceptorii histaminergici sunt de tip 71 7& si 7$acidul gamaaminobutiric este un aminoacid excitatorserotonina actioneaza pe receptorii ,-7;1 - ,7;Bangiotensina nu actioneaza pe receptori+
!"ag. #$%&'#1)

F13160#&. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru receptorii colinergici(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt de tip nicotinic si muscarinicreceptorii nicotinici sunt in medulosuprarenalareceptorii muscarinici sunt in ganglionii vegetativi parasimpaticireceptorii nicotinici sunt in sinapsa neuroefectoare parasimpaticareceptorii colinergici sunt activati de acetilcolina+
!"ag. #$%&'#1)

F13160$0. Care din urmatorii compusi sunt mesageri secun"i(

1. 2. 3. 4. 5.

AMPc (adenozin monofosfat ciclic)#P$ 5 "A!%a&'!MPc (guanozin monofosfat ciclic)Mg&'+


!"ag. #$%&'#1)

F13160$1. Care dun urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. receptorii au un sediu de legare pentru agonisti2. antagonistii competitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii3. sediul de legare este complementar electric si spatial cu molecula agonistului-

4. antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii5. antagonistii necompetitivi nu au afinitate+


!"ag. #$%&'#1)

4$0
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$"

Rezidentiat 2004
F13160$2. *reci"ati medicamentele antiiflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhi)area fosfolipa"ei ,2:

1. 2. 3. 4. 5.

dexametazonaprednisonnimesulidmeloxicamhidrocortizon+
!"ag. #$%&'#1)

F13160$3. *reci"ati medicamentele antiinflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhi)area cicloo%igena"ei:

1. 2. 3. 4. 5.

rofecoxibprednisoncelecoxibnimesulidacid acetilsalicilic+
!"ag. #$%&'#1)

F13160$4. *reci"ati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul colinergic:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsele neuro-efectoare simpaticesinapsele neuro-efectoare parasimpaticesinapsele ganglionare simpaticesinapsele gaglionare parasimpaticesinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare+
!"ag. #$%&'#1)

F13160$ . *rin care din urmatoarele mecanisme actionea"a medicamentele(

1. 2. 3. 4. 5.

osmozadistrugerea receptorilordepolarizare prelungitareactii de chelarereactii de stocare+


!"ag. #$%&'#1)

F14160$6. ,sigur- protec1ia organismului contra agresiunii radicalilor li)eri ai o%igenului urm-toarele vitamine:

1. 2. 3. 4. 5.

vitamina P vitamina 11& vitamina % vitamina 8 vitamina 9


!"ag. #9*)

F14160$#. Caracteristicile mecanismului specific ac1iunii farmacodinamice a unui medicament sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

medicamentul ac1ioneaz- prin intermediul unor propriet-1i fizico-chimice medicamentul se leag- specific de un substrat receptor ac1iunea farmacodinamic- apare numai la doze relativ mari medicamentul nu ac1ioneaz- printr-o grupare structural- specific- a moleculei ac1iunea farmacodinamic- apare la doze relativ mici

!"ag. #$$)

F14160$$. Fac parte din fenomenul de re)ound:

4$"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$2

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
crizele convulsive declan.ate la 2ntreruperea brusc- a barbituricelor administrate prelungit cre.terea tensiunii arteriale dup- oprirea clonidinei simptomatologia de tip adrenergic survenit- dup- 2ntreruperea morfinomimeticelor la toxicomani agravarea anginei pectorale la 2ntreruperea brusc- a terapiei cu propranolol administrat prelungit agravarea ulcerului gastro-duodenal dup- 2ntreruperea brusc- a tratamentului cu un antihistaminic 7&
!"ag. '*#)

F14160$&. Ca care dintre urm-toarele medicamente0 ac1iunea farmacodinamic- se desf-.oar- la nivelul ve"iculelor .i granulelor intracitoplasmatice:

1. 2. 3. 4. 5.

nifedipinguanetidinamiodaroncromoglicat disodic omeprazol


!"ag. #9+)

F14160&0. *rintre medicamentele care ac1ionea"- prin inhi)i1ie specific- a unei en"ime se num-r-

1. 2. 3. 4. 5.

deriva1ii nitra1i antiinflamatoarele steroidiene acetazolamida antiinflamatoarele nesteroidiene fibrinoliticele


!"ag. # ')

F14160&1. <unt en"ime antio%idante care protejea"- organismul contra agresiunii radicalilor li)eri ai o%igenului:

1. 2. 3. 4. 5.

catalaza acetiltransferaza superoxiddismutaza ciclooxigenaza glutationperoxidaza


!"ag. #9*)

F1 160&2. ,c1iunea farmacodinamic- la nivel molecular0 )iochimic se desf-.oar- la nivel de:

1. 2. 3. 4. 5.

farmacoreceptori enzime mediatori .i mesageri celulari nucleu membran- celular!"ag. # *)

F1 160&3. ,goni.tii:

1. 2. 3. 4. 5.

au numai afinitate pentru receptori au numai activitate intrinsecau afinitate pentru receptori .i activitate intrinsecsunt numai fiziologici sunt fiziologici .i farmacologici
!"ag. # *)

F1 160&4. ,ntagoni.tii:

1. activeaz- receptori 2. blocheaz- receptori


4$2
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$#

Rezidentiat 2004 3. au afinitate pentru receptori .i nu au activitate intrinsec4. antagonizeaz- efectele agoni.tilor fiziologici .i farmacologici 5. declan.eaz- ac1iunea primar!"ag. # *)

F1 160& . >eta-1 adrenoliticele:

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaz- receptorii adrenergici beta-1 blocheaz- receptorii adrenergici beta-1 stimuleaz- adenilatciclaza .i formarea AMPc 2n miocard inhib- adenilatciclaza .i formarea AMPc 2n miocard deprim- func1iile inimii
!"ag. # 1)

F1 160&6. >ronhodilatatoarele )eta-2 adrenomimetice:

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaz- adenilatciclaza membranarinhib- adenilatciclaza membranarcresc biosinteza de AMPc scad biosinteza de AMPc determin- apari1ia efectului relaxant al fibrei musculare netede bron .ice
!"ag. # 1, # $)

F1 160&#. Care dintre afirma1iile urm-toare sunt adev-rate(

1. 2. 3. 4. 5.

canalele de Na' pot fi deschise (cre.te influxul de Na') prin activarea receptorilor !A1A-ergici canalele de Na' pot fi deschise (cre.te influxul de Na') prin activarea receptorilor colinergici nicotinici canalele de Na' pot fi deschise (cre.te influxul de Na') prin activarea receptorilor pentru acidul glutamic dup- deschiderea canalelor de Na' .i influxul de Na' se instaleaz - depolarizarea poten1ialul de ac1iune .i activarea celulei dup- deschiderea canalelor de Na' .i influxul de Na' se instaleaz- hiperpolarizare .i inhibi1ie celular!"ag. #9#)

F1 160&$. Comple%ele formate de neuromediatorul acetilcolin- sau de medicamentele colinomimetice cu receptorii colinergici nicotinici declan.ea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

deschiderea canalelor de Na' .i %a&' sc-derea influxului de Na' .i %a&' cre.terea influxului de Na' .i %a&' hiperpolarizarea membranei postsinaptice depolarizarea membranei postsinaptice
!"ag. # 1)

F1 160&&. /esagerii celulari secun"i sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

AMPc acetilcolina !MPc adrenalina %a&'


!"ag. # %)

F1 16100. +rico"uricele folosite Dn gut- 2e%. pro)enecid3:

1. scad excre1ia urinar- a metabolitului - acidul uric

2. cresc excre1ia urinar- a metabolitului - acidul uric 3. se elimin- renal prin secre1ie tubular- activ4. 2mpiedic- reabsorb1ia tubular- a acidului uric
4$#
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$4

Rezidentiat 2004 5. stimuleaz- reabsorb1ia tubular- a acidului uric


!"ag. # $)

F1616101. En transmisia purinergic-0 sunt mediatori endogeni:

1. 2. 3. 4. 5.

Adenozina Alantoina A;P Adrenalina *ubstan1a P


!"ag. '1 )

F1616102. Ca nivel <4C0 =,>, ca neuromediator intervine Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

"iminuarea eliber-rii glutamatului%re.terea excitabilit-1ii centrale %re.terea pragului convulsivant *c-derea pragului convulsivant *timularea centrului vasomotor din bulb
!"ag. '%%)

F1616103. 'eceptorii mem)ranari /1-colinergici utili"ea"- ca sistem mesager secund:

1. 2. 3. 4. 5.

#onii de %a *istemul fosfatidil-inozitidic AMPc !MPc =osfodiesteraza


!"ag. '*$&'* )

F1616104. <unt deriva1i lipidici endogeni care ac1ionea"- ca mediatori periferici sau centrali:

1. 2. 3. 4. 5.

Prostaglandinele seriei 8 *ubstan1a P Melatonina 8n6efalinele Anandamida


!"ag. '19&'#*)

F161610 . <unt efectori celulari0 activa1i de c-tre proteinele = stimulate Dn urma leg-rii agoni.tilor de receptori:

1. 2. 3. 4. 5.

8nzime membranare (adenilat-ciclaza guanilat ciclaza) *ubunit-1ile ribozomale %anale ionice pentru cationi (Na 9 %a) %anale ionice pentru anioni (clorur-l) Lizozomii .i enzimele litice
!"ag. '*%)

F1616106. <unt ligan"i farmacologici ai receptorilor imida"olinici:

1. 2. 3. 4.

!uanetidina !uanabenz %lonidina !uaiafenesina

5. !lipizida
!"ag. '#1)

4$4

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$5

Rezidentiat 2004
F161610#. <unt neuromediatori ai transmisiei prin tahiFine:

1. 2. 3. 4. 5.

*ubstan1a P 1radi6inina 9alidina Neuro6inina A Neuro6inina 1


!"ag. '19)

F161610$. <unt receptori mem)ranari cupla1i cu proteine =G care folosesc sistemul traductor fosfatidil-ino"itidic cuplat cu ionii de Ca:

1. 2. 3. 4. 5.

4eceptorii M1 .i M$-colinergici 4eceptorii M&-colinergici 4eceptorii ?-adrenergici 4eceptorii @1-adrenergici postsinaptici 4eceptorii N-colinergici
!"ag. '*$, '* )

F161610&. <unt situsuri receptoriale la nivelul comple%ului receptor =,>,-,:

1. 2. 3. 4. 5.

*itusul ciclopirolonic *itusul pentru barbiturice *itusul benzodiazepinic *itusul pentru neuroleptice *itusul MA0 necatalitic
!"ag. '%'&'%+)

F1616110. :ransmisia serotoninergic- este implicat- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

Analgezia spinal%omportamentul alimentar ;onusul vascular ;onusul afectiv #nhibarea secre1iei de prolactin!"ag. '+%)

F2116111. <inapsele care fac parte din domeniul adrenergic sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenalei sinapsele neuroefectoare somatice sinapsele simpatice de la nivelul muschilor netezi si miocardului sinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare sinapsele simpatice de la nivelul glandelor bronsice
!"ag. '#(,''+)

F2116112. Canalele ionice dependente de voltaj au urmatoarea structura:

1. 2. 3. 4. 5.

glicoproteina transmembranara subunitatea alfa este cea mai voluminoasa subunitatea alfa formeaza peretii porului ionic apos 3poarta de inactivare3 este reprezentata de subsegmentul *4 1-& subunitati polipeptidice
!"ag. #9%)

F2116113. 'eceptorii colinergici nicotinici 42:

1. au in structura o proteina asimetrica cu , subunitati 2. formarea complexului A%7-N& antreneaza cresterea efluxului ionilor de Na
4$5
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$!

Rezidentiat 2004 3. sunt activati de A%7 4. se gasesc la nivelul sinapselor neuroefectoare de la nivelul muschilor netezi 5. activarea lor produce la nivelul membranei neuronale hiperpolarizare cu relaxarea musculaturii striate
!"ag. #99)

F2116114. 8iperfunctia transmisiei dopaminergice implica:

1. 2. 3. 4. 5.

boala Par6inson schizofrenie hiperactivitate colinergica hiposecretie de prolactina hipersecretie de prolactina


!"ag. '+1)

F211611 . !nhi)itoare ale fosfolipa"ei ,2 sunt urmatoarele antiinflamatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

dexametazona sulindac ibuprofen hidrocortizon naproxen


!"ag. '(%&'(()

F2116116. Hfectele stimularii receptorilor opioi"i 7 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezie spinala integrare motorie integrarea functiilor cognitive reglarea echilibrului hidric si aportului de alimente analgezie supraspinala
!"ag. '% )

F211611#. 8ipofunctia =,>, determina:

1. 2. 3. 4. 5.

stari convulsive anxietate miorelaxare cresterea pragului convulsivant scaderea excitabilitatii cerebrale
!"ag. '%%)

F211611$. Iegranularea mastocitara0 cu eli)erarea de histamina este declansata de:

1. 2. 3. 4. 5.

activarea adenilatciclazei morfina dextrani adrenalina teofilina


!"ag. '+9)

F211611&. 8iperfunctia adrenergica are urmatoarele implicatii fi"iopatologiece:

1. depresie 2. cardiopatie ischemica 3. bradicardie

4. feocromocitom cu scaderea brusca a tensiunii arteriale 5. cresterea presiunii intraoculare


!"ag. ''%)

4$!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$$

Rezidentiat 2004

F2116120. ,ctivarea sistemelor de receptori cuplati prin intermediul proteinei = la en"ima mem)ranara de tip *CC0 induce cresterea concentratiei citoplasmatice a urmatorilor mesageri secun"i:

1. 2. 3. 4. 5.

AMPc !MPc "A! #P$ %a&'


!"ag. # 1&#9+)

F2116121. 4otati receptorii mem)ranari cuplati la canalele ionice de 750 prin intermediul proteinei =:

1. 2. 3. 4. 5.

muscarinici M1 $ muscarinici M& opioidergici miu opioidergici delta opioidergici 9


!"ag. '*$)

F2116122. <inapse inhi)itoare sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

glutamatergice !A1A-ergice glicinergice muscarinice nicotinice


!"ag. '1%)

F2116123. <unt transmisii aminergice:

1. 2. 3. 4. 5.

glutamatergica adrenergica dopaminergica serotoninergica histaminergica


!"ag. '1$)

F2116124. 4otati structurile caracteristice pentru canalele ionice dependente de voltaj:

1. 2. 3. 4. 5.

glicoproteina complexa transmembranara $ - , subunitati polipeptidice subunitatea alfa formeaza peretii porului apos ionic subunitatea alfa are & segmente fiecare cu cate & subsegmente subsegmentul *4 este senzor de volta< si 3poarta de activare3
!"ag. #9$&#9 )

F211612 . Hn"ime mem)ranare0 modulate de receptori mem)ranari0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

adenilatciclaza (A%) fosfolipaza A& (PLA&) fosfolipaza % (PL%) fosfodiesteraza atepaza Na'59'
!"ag. #9')

F2116126. 'eceptorii colinergici nicotinici de tip 42 pre"inta urmatoarele particularitati structurale:

1. proteina asimetrica 2. inglobati in membrana celulara musculara striata


4$$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$8

Rezidentiat 2004 3. formati din , subunitati alfa alfa beta gama delta 4. formeaza peretii unui canal apos ionic de Na' si 9' 5. situsul acetilcolinei este pe subunitatea beta
!"ag. #99)

F211612#. 4otati receptorii mem)ranari cuplati direct cu canale ionice de 4a5:

1. 2. 3. 4. 5.

glutamatergici NM"A glutamatergici AMPA glutamatergici 9A nicotinici N1 adrenergici


!"ag. '*()

F211612$. <ituatii patologice si su)stante0 ce declansea"a eli)erarea histaminei din granulele mastocitare0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

mecanismele imunoalergice tip # adrenalina si b - adrenomimeticele tubocurarina dextranii morfina


!"ag. '+9)

F211612&. !mplicatiile fi"iopatologice ale hipofunctiei transmisiei =,>,-ergice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

anxietate insomnie miorelaxare stari convulsive epilepsie


!"ag. '%%&'%()

F2216130. Care din urmatoarele caracteristici ale mecanismului nespecific de actiune farmacodinamica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

actiunea apare la doze mici medicamentul nu se leaga specific de un substrat receptor structuri chimice foarte diferite pot avea acelasi mecanism daca au o proprietate fizico-chimica comuna medicamentul actioneaza prin intermediul unor proprietati fizico-chimice mecanismul nespecific este de tip biochimic
!"ag. #$%&'( )

F2216131. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la formarea comple%ului medicamentreceptor sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

#n formarea complexului medicament-receptor intervine frecvent legatura covalenta Legatura covalenta cu receptorii nu apare la agonistii fiziologici Antagonistii competitivi au acelasi sediu de legare pe receptor ca si agonistii Legatura ionica este des intalnita in formarea complexului medicament-receptor Legatura covalenta face complexul instabil
!"ag. #$%&'( )

F2216132. 'eceptorii nicotinici colinergici:

1. *unt situati la nivelul muschilor netezi

2. *unt formati din , subunitati 3. *unt situati in placile motorii striate 4. #nchid in interior un canal apos ionic
4$8
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4$

Rezidentiat 2004 5. Actionarea lor produce influx de clor cu hiperpolarizare membranara


!"ag. #$%&'( )

F2216133. Care din afirmatiile referitoare la fosfolipa"a C sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

Produce eicosanoide Produce "A! un activator al protein6inazei % Poate produce #P$ un mobilizator al calciului din rezervele reticului endoplasmatic %atalizeaza formarea de cAMP 8ste inhibata de alfa - adrenolitice
!"ag. #$%&'( )

F2216134. ,denilatcicla"a:

1. 2. 3. 4. 5.

%atalizeaza biosinteza "A! 8ste inhibata de beta1- adrenolitice %atalizeaza formarea de cAMP care activeaza protein6inaza A 8ste inhibata de beta&- adrenomimetice 8ste o enzima nucleara
!"ag. #$%&'( )

F221613 . Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor asupra meta)olismului mesagerilor secun"i sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

Nitroglicerina creste concentratia de c!MP prin activarea guanilatciclazei Alfa1-adrenoliticele de tip prazosin cresc biosinteza de #P$ si "A! Antihistaminicele 7& cresc concentratia cAMP in celula secretorie gastrica prin stimularea A% membranare ;eofilina stimuleaza fosfodiesterazele accelerand degradarea cAMP 1eta& -adrenomimeticele cresc biosinteza cAMP prin stimularea A% membranare
!"ag. #$%&'( )

F2216136. Care din afirmatiile referitoare la canalele de potasiu sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

Pot fi activate de receptori Pot fi dependente de volta< %anale de potasiu volta< -dependente sunt blocate de antiaritmicele clasei ### %analele potasice activate de receptor contribuie la depolarizarea membranara a celulelor pacema6er din nodul sinusal cardiac %analele potasice sensibile la A;P sunt blocate de diazoxid
!"ag. #$%&'( )

F221613#. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste unidirectionala Mediatorul chimic este stocat in vezicule in fanta sinaptica Pe membrana presinaptica pot exista receptori modulatori =anta sinaptica are o dimensiune de 1-4 mm *inapsina este o proteina situata in fanta sinaptica
!"ag. #$%&'( )

F221613$. Care din afirmatiile referitoare la transmisia colinergica sunt adevarate:

1. 8ste foarte larg distribuita central si periferic 2. Mediatorul chimic acetilcolina este eliberat din vezicule prin endocitoza 3. *timularea receptorilor muscarinici influenteaza fosfolipaza % si adenilatciclaza

4. La nivelul sinapselor neuroefectoare somatice predomina receptorii muscarinici colinergici 5. 7ipofunctia transmisiei colinergice este implicata in maladia Alzheimer
!"ag. #$%&'( )

4$
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


480

Rezidentiat 2004
F221613&. !n ca"ul transmisiei adrenergice:

1. 2. 3. 4. 5.

Noradrenalina este mediator central si periferic 1iosinteza adrenalinei din noradrenalina are loc in neuronii centrali adrenergici si in medulosuprarenala Metabolitul principal al noradrenalinei este acidul vanilmandelic 4eceptorii adrenegici sunt de & tipuri miu si 6apa 4eceptorii beta1-adrenergici sunt distribuiti preferential in vasele sangvine
!"ag. #$%&'( )

F2216140. Care din afirmatiile referitoare la implicatiile fi"iopatologice ale transmisiei dopaminergice sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste implicata in controlul motricitatii #ntervine in generarea vomei 7ipofunctia dopaminergica produce psihoze "eficitul dopaminergic in striat genereaza boala Par6inson 7iperfunctia dopaminergica induce depresia
!"ag. #$%&'( )

F2216141. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

1iosinteza mediatorului porneste de la triptofan *erotonina poate fi sintetizata in celulele enterocromafine intestinale 4eactia principala de metabolizare a serotoninei este catalizata de MA0-A *erotonina este stocata si in plachetele sangvine *ubstanta P scade eliberarea de serotonina
!"ag. #$%&'( )

F2216142. :ransmisia serotoninergica este implicata la nivel central in:

1. 2. 3. 4. 5.

Anxietate si depresie %ontrolul comportamentului alimentar 4eglarea functiilor inimii Analgezie spinala 7emostaza
!"ag. #$%&'( )

F2216143. Ca nivelul transmisiei serotoninergice actionea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

*ertralina Moclobemid 4isperidon >opiclona Pramiracetam


!"ag. #$%&'( )

F2216144. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia histaminergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste distribuita predominant periferic 1iosinteza histaminei porneste de la L-triptofan 7istamina este un mediator implicat in reactii imunologice 1iotransformarea se poate realiza periferic cu a<utorul histaminazei Morfina si dextranii blocheaza eliberarea histaminei din mastocite
!"ag. #$%&'( )

F221614 . !n domeniul histaminergic actionea"a:

1. Prometazina 2. 9etotifenul
480
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


48"

Rezidentiat 2004 3. Lamotrigina 4. Meclofenoxat 5. Astemizol


!"ag. #$%&'( )

F2216146. Care din afirmatiile referitoare la medicamentele cu actiune in domeniul adrenergic sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

Neurosimpatomimeticele blocheaza eliberarea NA in fanta sinaptica Amfetamina stimuleaza eliberarea si inhiba recaptarea NA din fanta sinaptica Antidepresivele triciclice stimuleaza degradarea mediatorilor adrenergici Mirtazepina blocheaza receptorii alfa& presinaptici din sinapsa adrenergica #MA0 golesc depozitele granulare de NA
!"ag. #$%&'( )

F221614#. !n ca"ul transmisiei dopaminergice :

1. 2. 3. 4. 5.

1iosinteza neuromediatorului porneste de la tirozina Metabolitul final este acidul homovanilic 8liberarea dopaminei este accentuata de !A1A "opamina este neuromediator predominant central Neuromediatorul este degradat de #MA0
!"ag. #$%&'( )

F221614$. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

beta-& adrenomimeticele stimuleaza adenilatciclaza cu formarea AMPc antiinflamatoarele nesteroidiene inhiba fosfolipaza A& nitratii stimuleaza guanilatciclaza crescand concentratia !MPc activarea receptorilor nicotinici deschide canalele de Na canalele de 9 sunt deschise de antiaritmicele de clasa ###+
!"ag. #$%&'( )

F221614&. 'eceptorii:

1. sunt complexe de macromolecule preformate specifice 2. prezinta acelasi sediu de legare atat pentru agonisti cat si pentru antagonistii competitivi 3. in formarea complexului agonist - receptor se intalnesc numai legaturi ionice intarite prin punti de 7 si 4. 5. legatura covalenta cu receptorii apare doar la agonistii fiziologici+
!"ag. #$%&'( )

forte van der /aals in formarea complexului agonist - receptor legatura covalenta apare rar

F22161 0. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la reglarea de tip up si doBn sunt adevarate:

1. fenomenul de reglare do@n apare ca urmare a absentei agonistului 2. fenomenul de reglare up apare in prezenta unui exces de agonist 3. fenomenul de reglare up se poate datora atat absentei agonistului cat si blocarii receptorilor de catre
un antagonist

4. mecanismele fenomenului de reglare do@n sunt cresterea degradarii receptorilor si desensibilizarea 5.


acestora in fenomnul de reglare up scade numarul de receptori specifici+
!"ag. #$%&'( )

F22161 1. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia sinaptica in sinapsele chimice

sunt adevarate:

1. biosinteza neuromediatorului chimic are loc postsinaptic 2. neuromediatorul este stocat presinaptic in vezicule
48"
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


482

Rezidentiat 2004 3. depolarizarea segmentului presinaptic se realizeaza la aparitia potentialului de actiune 4. eliberarea moleculelor de neuromediator in fanta sinaptica se face prin endocitoza 5. neuromediatorul interactioneaza cu receptori specifici de pe membrana postsinaptica
!"ag. #$%&'( )

F22161 2. Care din urmatorii compusi sunt mesageri celulari secun"i:

1. 2. 3. 4. 5.

acetilcolina AMPc #P$ "A! A;P histamina+


!"ag. #$%&'( )

F22161 3. Care din afirmatiile referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

biosinteza mediatorului porneste de la triptofan neuromediatorul este degradat in principal de MA0-A receptorii serotoninergici sunt situati exclusiv postsinaptic receptorii ,7;$ sunt implicati in emeza serotonina nu intervine in agregarea plachetara+
!"ag. #$%&'( )

F22161 4. <unt mecanisme chimice de actiune farmacodinamica:

1. 2. 3. 4. 5.

osmoza reactiile de chelare modificarea polarizarii de repaus a membranei celulare reactiile de neutralizare precipitarea proteinelor membranare si citoplasmatice
!"ag. #$%&'( )

F22161 . Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor aupra canalelor ionice voltaj-dependente sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

nifedipina blocheaza canalele lente de calciu de tip L antiaritmicele clasei ### blocheaza canalele de sodiu volta<-dependente amiodarona blocheaza canalele de potasiu volta<-dependente anestezicele locale blocheaza canalele de sodiu volta<-dependente diltiazemul actioneaza prin blocarea canalelor de potasiu cardiace
!"ag. #$%&'( )

F22161 6. ,ctionea"a la nivelul nucleului:

1. 2. 3. 4. 5.

citostaticele alchilante penicilinele metronidazolul hormonii steroizi si tiroidieni nifedipina


!"ag. #$%&'( )

F22161 #. <unt receptori mem)ranari simpli:

1. receptorii insulinei 2. receptorii muscarinici colinergici

3. receptorii adrenergici 4. receptorii hormonului de crestere 5. receptorii serotoninergici


482
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


48#

Rezidentiat 2004
!"ag. #$%&'( )

F22161 $. Care din urmatorii receptori nu sunt de tip intracelular:

1. 2. 3. 4. 5.

receptorul pentru hormonii tiroidieni receptorul nicotinic colinergic receptorul vitaminei " receptorul pentru steroizi receptorul !A1A-ergic
!"ag. #$%&'( )

F22161 &. <inapsa electrica:

1. 2. 3. 4. 5.

prezinta o transmisie rapida fara intarziere sinaptica are un spatiu <onctional sinaptic de &-4 nm este frecventa in tesutul nervos central este caracterizata de prezenta conexonilor este tinta de actiune a numeroase medicamente
!"ag. #$%&'( )

F2216160. Care din afirmatiile referitoare la transmisia =,>,-ergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

realizeaza numeroase heterosinapse cu alte transmisii cerebrale are rol predominant excitator este predominant centrala neuromediatorul !A1A are structura de aminoacid biosinteza !A1A porneste de la L-histidina
!"ag. #$%&'( )

F2216161. 'eceptorul =,>,-,:

1. 2. 3. 4. 5.

contine un canal central de sodiu prezinta o proteina receptoare formata din , tipuri de lanturi polipeptidice contine !A1A-modulina activarea sa produce depolarizarea neuronului postsinaptic contine un canal ionic de clor
!"ag. #$%&'( )

F2216162. Ca nivelul transmisiei =,>,-ergice actionea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

zopiclona clonazepamul baclofenul olanzapina rivastigmina


!"ag. #$%&'( )

F2216163. 'eceptorii opioi"i:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt de tip nuclear sunt receptori cuplati cu proteina ! pot produce prin activare analgezie spinala pot fi de tip miu si 6apa se gasesc doar in sistemul nervos central
!"ag. #$%&'( )

F2216164. Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor asupra transmisiei opioidergice sunt adevarate: A+ agonistii miu sunt analgezice cu eficacitate maximala

48#
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


484

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
naloxona este un agonist 6apa si un antagonist miu agonistii 6apa sunt analgezice cu eficacitate submaximala receptorii miu sunt responsabili de instalarea dependentei psihice naltrexona este un agonist partial al receptorilor miu
!"ag. #$%&'( )

F221616 . Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia eicosanoid-ergica sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

este distribuita predominat central mediatorii denumiti eicosanoide sunt biosintetizati pornind de la acidul arahidonic prostaglandinele sunt biosintetizate de lipooxigenaza tromboxanii sunt mediatori eicosanoidergici eicosanoidele sunt implicate in agregarea plachetara
!"ag. #$%&'( )

F2216166. !nhi)a )iosinte"a eicosanoidelor:

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamatoarele steroidiene aspirina tramadolul antipireticele nalbufina


!"ag. #$%&'( )

F231616#. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru farmacoreceptori(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt macromoleculesunt proteinesunt inactivati de agonistisunt activati de neurotransmitatorisunt activati de autacoizi+


!"ag. #$%&'#1)

F231616$. Care din urmatorii compusi sunt mesageri secun"i(

1. 2. 3. 4. 5.

AMPc (adenozin monofosfat ciclic)#P$ 5 "A!%a&'!MPc (guanozin monofosfat ciclic)Mg&'+


!"ag. #$%&'#1)

F231616&. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

receptorii colinergici sunt de tip alfa si betareceptorii histaminergici sunt de tip 71 7& si 7$acidul gamaaminobutiric este un aminoacid excitatorserotonina actioneaza pe receptorii ,-7;1 - ,7;Bangiotensina nu actioneaza pe receptori+
!"ag. #$%&'#1)

F23161#0. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru receptorii colinergici(

1. sunt de tip nicotinic si muscarinic2. receptorii nicotinici sunt in medulosuprarenala-

3. receptorii muscarinici sunt in ganglionii vegetativi parasimpatici4. receptorii nicotinici sunt in sinapsa neuroefectoare parasimpatica5. receptorii colinergici sunt activati de acetilcolina+
484
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


485

Rezidentiat 2004
!"ag. #$%&'#1)

F23161#1. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

receptorii au un sediu de legare pentru agonistiantagonistii competitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistiisediul de legare este complementar electric si spatial cu molecula agonistuluiantagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistiiantagonistii necompetitivi nu au afinitate+
!"ag. #$%&'#1)

F23161#2. *rin care din urmatoarele mecanisme actionea"a medicamentele(

1. 2. 3. 4. 5.

osmozadistrugerea receptorilordepolarizare prelungitareactii de chelarereactii de stocare+


!"ag. #$%&'#1)

F23161#3. *reci"ati medicamentele antiiflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhi)area fosfolipa"ei ,2:

1. 2. 3. 4. 5.

dexametazonaprednisonnimesulidmeloxicamhidrocortizon+
!"ag. #$%&'#1)

F23161#4. *reci"ati medicamentele antiinflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhi)area cicloo%igena"ei:

1. 2. 3. 4. 5.

rofecoxibprednisoncelecoxibnimesulidacid acetilsalicilic+
!"ag. #$%&'#1)

F23161# . *reci"ati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul colinergic:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsele neuro-efectoare simpaticesinapsele neuro-efectoare parasimpaticesinapsele ganglionare simpaticesinapsele gaglionare parasimpaticesinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare+
!"ag. #$%&'#1)

F23161#6. Care dintre urmatoarele medicamente pre"inta mecanism de actiune de tip antimeta)olit(

1. antidepresivele de tip #MA0-A (inhiba monoaminooxidaza de tip A enzima necesara metabolizarii 2. 3. anticoagulantele orale cumarinice cu structura asemanatoare vitaminei 94. alfa-metildopa (antihipertensiv neurosimpatolitic ce intervine in biosinteza noradrenalinei)noradrenalinei si serotoninei)sulfamidele antimicrobiene cu structura asemanatoare cu acidul para-aminobenzoic-

5. uricozuricele folosite in guta (cresc excretia urinara a metabolitului acid uric)+


!"ag. # * & # )

485

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


48!

Rezidentiat 2004
F23161##. Ca nivel celular glico"i"ii cardiotonici pot influenta sistemele mem)ranare de transport astfel:

1. in celula miocardica este inhibat transportul de schimb membranar Na'5%a&' (creste concentratia 2. 3. 4. 5.
%a&' citoplasmatic)inhiba Na'59' - A;P-aza (creste concentratia de Na' intracelular)inhiba transportul de schimb Na'57' la nivelul tubului contort distalinhiba Na'59' - A;P-aza (scade concentratia de Na' intracelular)inhiba cotransportul Na'5%l- din epiteliul tubului contort distal+
!"ag. #91 & #9%)

F23161#$. /ecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoi"ilor poate fi e%plicat:

1. 2. 3. 4. 5.

la nivelul transmisiei icosanoidergicela nivelul transmisiei dopaminergicela nivelul transmisiei cito6inergicela nivelul transmisiei serotoninergicela nivelul transmisiei !A1A-ergice+
!"ag. '(* & '( )

F23161#&. *entru fosfolipa"a ,2 sunt false urmatoarele afirmatii:

1. 2. 3. 4. 5.

este o enzima %a-dependentaactivitatea sa poate fi influentata de stimuli mecanici sau chimicieste inhibata de antiinflamatoare steroidieneprin inhibitia sa nu este perturbata biosinteza prostaglandineloreste inhibata de antiinflamatoarele nesteroidiene+
!"ag. # * & # )

F23161$0. Care dintre urmatoarele medicamente actionea"a asupra meta)olismului mesagerilor secun"i(

1. 2. 3. 4. 5.

teofilinavitamina %prazosincromoglicat de sodiunitroglicerina+


!"ag. # * & # )

F2 161$1. <inapsele chimice:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt unidirec1ionale conexonii traverseaz- spa1iul <onc1ional sinaptic sunt ma<oritare 2n *N% au implica1ii farmacologice ma<ore reprezint- Cc-lcAiul farmacologic al lui AchileD
!"ag. '1*)

F2 161$2. *roteinele ve"iculelor presinaptice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

sinapsina sintaxina neurexina sinaptobrevina sinaptofizina

!"ag. '1#)

F2 161$3. Care dintre afirma1ii sunt reale: A+ %aptoprilul inhib- enzima de conversie

48!

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


48$

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
*elegilina inhib- MA0-A Moclobemid inhib- MA0-1 Acetazolamida inhib- anhidraza carbonicPapaverina inhib- fosfodiesteraza
!"ag. # ')

F2 161$4. <unt autacoide:

1. 2. 3. 4. 5.

icosanoide adrenalina histamina serotonina noradrenalina


!"ag. # %)

F2 161$ . ,c1ionea"- Dn meta)olismul mediatorilor chimici:

1. 2. 3. 4. 5.

rezerpina moclobemid antiinflamatoare nesteroidiene propranolol ampicilina


!"ag. # (,# $)

F2 161$6. ,c1ionea"- Dn meta)olismul mesagerilor secun"i:

1. 2. 3. 4. 5.

coronarodilatatoare bronhodilatatoare musculotrope neurosimpatolitice antidepresive cardiotonice


!"ag. # $)

F2 161$#. ;fer- protec1ie Dmpotriva agresiunii radicalilor li)eri:

1. 2. 3. 4. 5.

vitamina % vitamina 1 provitamina A vitamina 8 vitamina P


!"ag. #9*)

F2 161$$. ,c1iuni asupra mecanismelor transmem)ranare:

1. 2. 3. 4. 5.

modificarea st-rii AMPc modificarea concentra1iei intracelulare a ionilor de sodiu modificarea st-rii de polarizare a membranei modificarea gradientelor ionice influen1area st-rii protein-6inazei %
!"ag. #91)

F26161$&. <e utili"ea"- numai Dn aplica1ii topice:

1. ;olnaftat

2. 3. 4. 5.

Amfotericina 1 =lucitozina 8conazol %lotrimazol

48$
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


488

Rezidentiat 2004
!"ag. 1' )

F26161&0. Care dintre urm-toarele afirma1ii carcteri"ea"- griseofulvina: A+ Etilizare exclusiv local- 2n micoze cu localizare cutanat- .i la nivelul fanerelor 1+ Ac1iune inductoare enzimatic%+ *e concentreaz- la nivelul epidermei 2n tratament oral pe termen lung "+ 8ste activ- pe levuri din genul %andida 8+ 8ste medica1ie de electie 2n pitiriasis
!"ag. 1+1)

F26161&1. 4atamicina: A+ 8ste un antibiotic macrolidic polienic cu ac1iune antifungic1+ *e poate administra 2n aerosoli 2n micoze cu localizare la nivelul aparatului respirator %+ *e utilizeaz- oral 2n candidoza intestinal"+ 8ste util- 2n meningitele fungice la administrare 2n perfuzie i+v+ 8+ Are ac1iune inductoare enzimatic!"ag. 1+')

F26161&2. /ecanismul de ac1iune al griseofulvinei const- din:

1. 2. 3. 4. 5.

#nhibarea sintezei acizilor nucleici #nhibarea fosforil-rii oxidative #nhibarea dihidrofolat-reductazei fungice #nhibarea sintezei fungice de ergosterol #nhibarea hexo6inazei
!"ag. 1+*)

F26161&3. <pectrul de activitate al griseofulvinei cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

%andida albicans 7istoplasma capsulatum Actinom?ces israelii Achorion sp+ 8pidermoph?ton sp+
!"ag. 1' ,1+*)

F26161&4. Care dintre urm-toarele afirma1ii este corect-(

1. 2. 3. 4. 5.

Nistanul se utilizeaz- ca antifungic de elec1ie 2n candidoze sistemice *pectrul de activitate al nistatinului cuprinde fungi imperfec 1i .i levuri *pectrul de activitate al nistatinului cuprinde actinomicetele *e folose.te 2n tratamentul candidozei orale intestinale a balanitei .i vulvo-vaginitei candidozice Nistatinul se asociaz- 2n tratamentele prelungite cu antibiotice cu spectru larg
!"ag. 1+1, 1+#)

F26161& . Care dintre urm-toarele reac1ii adverse sunt caracteristice amfotericinei >:

1. 2. 3. 4. 5.

7ipo6aliemie 7iper6aliemie Agranulocitoz#nsuficien1a renal;rombocitoz!"ag. 1++)

F26161&6. 7etocona"olul se caracteri"ea"- prin:

A+ Ac1iune antimicotic- sistemic-

488

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


48

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
8fecte antiadrogenice manifestate prin ginecomastie ;oxicitate hepaticAc1iune favorabil- 2n menigo-encefalite fungice Ac1iune inductoare enzimatic!"ag. 1+%)

F26161&#. Care dintre urm-toarele antimicotice sunt anti)iotice polienice:

1. 2. 3. 4. 5.

!riseofulvina Nistatina Natamicina =lucitozina Amfotericina 1


!"ag. 1' )

48
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 0

Rezidentiat 2004

Tema nr. 17 ,im"atomimetice


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F121#001. Care din urm-toarele simpatomimetice ac1ionea"- prin mecanism direct:

1. 2. 3. 4. 5.

nafazolina cocaina dobutamina amfetamina fentolamina


!"ag. 11&#%)

F121#002. Care din urm-torii compu.i sunt agoni.ti alfa-1 selectivi:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina salbutamolul fenilefrina ritodrina clonidina


!"ag. 11&#%)

F121#003. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice:

1. 2. 3. 4. 5.

salbutamol efedrina oximetazolina nafazolina isoxsuprina


!"ag. 11&#%)

F121#004. Io)utamina:

1. 2. 3. 4. 5.

este o catecolamina are ac1iune vasodilatatoare "1 dopaminergicse contraindic- 2n infarctul miocardic are efect de lung- duratse administreaz- oral
!"ag. 11&#%)

F121#00 . Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

este un simpatolitic nu se poate administra oral are numai un mecanism direct de ac1iune produce deprimarea *N% se folose.te 2n tratamentul hipotensiunii cronice .i posturale
!"ag. 11&#%)

F121#006. <impatomimeticele pot fi utili"ate ca: A+ vasoconstrictoare locale

4 0

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 "

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
bronhoconstrictoare deprimante cardiace ocitocice vagolitice
!"ag. 11&#%)

F131#00#. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina(

1. 2. 3. 4. 5.

forma levogira este cea mai activaare efect inotrop pozitiveste bronhodilatatorse recomanda in cardiopatia ischemicaeste un simpatomimetic+
!"ag. 11 & #%)

F131#00$. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenergic neselectivstimuleaza centrul respirator bulbarproduce bradicardiese administreaza in socul anafilacticeste un vasoconstrictor+
!"ag. 11 & #%)

F131#00&. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru do)utamina(

1. 2. 3. 4. 5.

este inactiva per oseste un beta-1-adrenomimeticse indica in chirurgia cardiacaeste administrata i+v+scade debitul cardiac+
!"ag. 11 & #%)

F131#010. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafa"olina(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenomimeticvasoconstrictorproduce tahifilaxiese administreaza intranazal in rinitese administreaza in arterita+


!"ag. 11 & #%)

F1 1#011. Iopamina:

1. 2. 3. 4. 5.

la doze mici (sub 1F mcg56g5min) este alfa-1 adrenergic .i produce vasoconstric1ie la doze mici (sub 1F mcg56g5min) este antagonist pe receptorii dopaminergici la doze medii (1F mcg56g5min) este beta-1 adrenergic stimulAnd toate func 1iile miocardului este contraindicat- 2n .ocul cardiogen este contraindicat- 2n .ocul cu oligurie
!"ag. ##+)

F1 1#012. !ndica1iile terapeutice ale adrenalinei sunt urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. edem Guinc6e 2. .oc anafilactic

3. stop cardiac 4. 7;A 5. crize de astm bron.ic


4 "
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 2

Rezidentiat 2004
!"ag. #*)

F1 1#013. 4afa"olina este utili"at- ca:

1. 2. 3. 4. 5.

vasoconstrictor general stimulator cardiac bronhodilatator stimulator *N% exclusiv local ca vasoconstrictor
!"ag. #')

F1 1#014. 4oradrenalina este indicat- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

7;A insuficien1a circulatorie acut- de tip hiperton insuficien1a circulatorie acut- de tip hipoton cardiopatie ischemicaritmii cardiace
!"ag. 1 )

F1 1#01 . <impatomimetic )ronhodilatator neselectiv este:

1. 2. 3. 4. 5.

metaproterenol albuterol fenoterol terbutalina isoprenalina


!"ag. #%)

F1 1#016. +rm-toarele su)stan1e sunt simatomimetice stimulante cardiace0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina dopamina prenalterol fenoterol dobutamina


!"ag. #+)

F161#01#. Contrac1ia mu.chiului radial al irisului cu apari1ia midria"ei active este consecin1a stimul-rii receptorilor:

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-1-postsinaptici H-1-postsinaptici H-&-postsinaptici H-&-presinaptici H-$-postsinaptici


!"ag. 1%)

F161#01$. Io)utamina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste alfa-simpatomimetic selectiv Ac1ioneaz- predominant H-1-adrenergic Are efecte vasodilatatoare la nivel renal prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici 8ste activ- oral nu este metabolizat- de %0M; datorit- lipsei substituen1ilor fenolici P-trunde u.or 2n *N% produce stimulare central-

!"ag. #+&#%)

F161#01&. /esagerii secun"i implica1i Dn efectele adrenomimetice re"ultate Dn urma stimul-rii receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt:

4 2

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 #

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
AMPc (sc-dere prin inhibarea adenilat-ciclazei) AMPc (cre.tere prin stimularea adenilat-ciclazei) *istemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu !MPc (cre.tere prin stimularea guanilat-ciclazei) AMPc (cre.tere prin inhibarea fosfodiesterazei))
!"ag. 1+)

F161#020. <e utili"ea"- ca vasoconstrictoare generale:

1. 2. 3. 4. 5.

=enilefrina Nafazolina #soxsuprina #zoprenalina 1ametanul


!"ag. 1#)

F161#021. <timularea aparatului ju%taglomerular renal0 cu secre1ie consecutiv- de renin- se produce prin activarea receptorilor:

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-1-postsinaptici alfa-&-presinaptici H-1-postsinaptici H-&-postsinaptici H-&-presinaptici


!"ag. 1%)

F161#022. <unt efecte ale stimul-rii receptorilor alfa-2 adrenergici:

1. 2. 3. 4. 5.

Lipoliza %re.terea secre1iei de renin*timularea *N% 4elaxarea mu.chilor netezi cavitari %ontrac1ia capsulei splenice
!"ag. 1%)

F211#023. Iespre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

este inactiva oral se administreaza i+m+ sau s+c+ actioneaza selectiv in functie de doza nu trece bariera hemato-encefalica are mecanism de actiune mixt
!"ag. 11, #+)

F211#024. Hste simpatomimetic )eta-2 selectiv:

1. 2. 3. 4. 5.

izoprenalina oximetazolina prenalterol isoxuprina metoxamina


!"ag. 1#)

F211#02 . Hste adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic:

1. tolazolina 2. nicergolina 3. fentolamina


4 #
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 4

Rezidentiat 2004 4. isoxuprina 5. ergometrina


!"ag. 1#,#'&#+)

F211#026. Hfectele activarii receptorilor )eta-1 adrenergici sunt urmatoarele0 cu e%ceptia :

1. 2. 3. 4. 5.

stimulare *N% stimularea miocardului contractil stimularea miocardului excitoconductor stimularea lipolizei scaderea secretiei de renina
!"ag. 1%)

F211#02#. Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

astm bronsic insuficienta circulatorie acuta hipertona colaps hipotensiune cronica hipotensiune posturala
!"ag. 1 &19)

F211#02$. Io)utamina actionea"a predominant asupra receptorilor:

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-1 alfa-& alfa-& presinaptici beta-1 beta-&


!"ag. 1#,#+&#%)

F211#02&. 4otati indicatia terapeutica a noradrenalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

astm bronsic insuficienta circulatorie acuta hipotona tahicardie paroxistica hipotensiune cronica hipotensiune posturala
!"ag. 1 &19)

F221#030. Io)utamina:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaza oral este medicatie de substitutie in par6inson se indica in soc cardiogen este agonist beta-& adrenergic are proprietati vasodilatatoare "1
!"ag. 11&#%)

F221#031. <impatomimeticele nu pot produce:

1. 2. 3. 4.

anxietetate vasodilatatie tahicardie hiperglicemie

5. bronchoconstrictie
!"ag. 11&#%)

4 4

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 5

Rezidentiat 2004
F221#032. Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina aspirina dopamina neostigmina nafazolina


!"ag. 11&#%)

F221#033. ,legeti un )ronhodilatator )eta-2 selectiv:

1. 2. 3. 4. 5.

teofilina cromoglicatul de sodiu adrenalina fenoterolul beclometazona


!"ag. 11&#%)

F221#034. 4afa"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un simpatomimetic neselectiv alfa si beta+ 8ste un simpatomimetic predominent beta+ 8ste utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic+ 8ste utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si con<unctivite+ Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite+
!"ag. #')

F231#03 . Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenergic neselectivstimuleaza centrul respirator bulbarproduce bradicardiese administreaza in socul anafilacticeste un vasoconstrictor+
!"ag. 11 & #%)

F231#036. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina(

1. 2. 3. 4. 5.

forma levogira este cea mai activaare efect inotrop pozitiveste bronhodilatatorse recomanda in cardiopatia ischemicaeste un simpatomimetic+
!"ag. 11 & #%)

F231#03#. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafa"olina(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenomimeticvasoconstrictorproduce tahifilaxiese administreaza intranazal in rinitese administreaza in arterita+


!"ag. 11 & #%)

F231#03$. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru do)utamina(

1. este inactiva per os2. este un beta-1-adrenomimetic3. se indica in chirurgia cardiaca4 5


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 !

Rezidentiat 2004 4. este administrata i+v+5. scade debitul cardiac+


!"ag. 11 & #%)

F2 1#03&. >eta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este:

1. 2. 3. 4. 5.

orciprenalina fenoterol ritodrin metoxamina bametan


!"ag. 1#)

F2 1#040. Care dintre urmatoarele medicamente este )eta- adrenomimetic neselectiv (

1. 2. 3. 4. 5.

xilometazolina oximetazolina isoxuprina prenalterol izoprenalina


!"ag. 1#)

F2 1#041. Hfectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

tremor palpitatii hipoglicemie hipercolesterolemie hiperlactacidemie


!"ag. 1()

F2 1#042. !ndicatiile terapeutice pentru )eta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

insuficienta circulatorie periferica insuficienta circulatorie cerebrala travaliu prematur hipotensiune arteriala astm bronsic
!"ag. 1$)

F2 1#043. +rmatoarele afirmatii despre nafa"olina sunt adevarate0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

este beta- adrenergic neselectiv este adrenomimetic cu predominanta alfa determina tahifilaxie este indicat exclusiv local este indicat in rinite si con<unctivite
!"ag. #')

F2 1#044. +rmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4.

este inactiva oral ;15& aprox+ & minute nu difuzeaza in *N% la doze mari peste 1, mcg56gc5min este dopaminergic

5. este indicata in socul cardiogen


!"ag. #+)

4 !

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 $

Rezidentiat 2004

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F121#04 . ,drenomimeticele produc:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea functiilor miocardice mioza vasoconstrictie prin alfa-1 bronhoconstrictie hiperglicemie


!"ag. 11&#%)

F121#046. ,drenomimeticele se pot utili"a:

1. 2. 3. 4. 5.

in afectiuni alergice in stop cardiac si soc cardiogen in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare in hipertensiune arteriala in caz de travaliu prematur
!"ag. 11&#%)

F121#04#. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic efedrina si nafazolina dau fenomene rebound dobutamina este un beta-1 adrenomimetic izoprenalina este lipsita de efecte cardiace beta-& adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare
!"ag. 11&#%)

F121#04$. Care din urmatorii compusi se utili"ea"a ca descongestionante na"ale:

1. 2. 3. 4. 5.

tolazolina oximetazolina efedrina bametanul nafazolina


!"ag. 11&#%)

F121#04&. Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

bronhoconstrictia relaxarea uterului hipoglicemia vasoconstrictia deprimarea miocardului


!"ag. 11&#%)

F121#0 0. Iopamina:

1. 2. 3. 4.

este o catecolamina are efecte selective pe beta 1 este indicata in socul cardiogen se adminstreaza intravenos

5. potenteaza efectul neurolepticelor


!"ag. 11&#%)

F121#0 1. 4oradrenalina:

4 $

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4 8

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
prezinta efecte beta-&-adrenomimetice se poate administra pe cale orala este o catecolamina se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton se indica in hipertensiunea arteriala
!"ag. 11&#%)

F121#0 2. <impatomimeticele pot:

1. 2. 3. 4. 5.

stimula receptorii alfa bloca receptorii beta bloca receptorii noradrenalinei favoriza eliberarea noradrenalinei inhiba recaptarea noradrenalinei
!"ag. 11&#%)

F121#0 3. <impatomimeticele:

1. 2. 3. 4. 5.

potenteaza efectul antidepresivelor triciclice scad efectul cardiotonic al digitalicelor pot agrava cardiopatia ischemica pot creste efectul anestezicelor locale diminueaza efectul antidiabeticelor
!"ag. 11&#%)

F131#0 4. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina(

1. 2. 3. 4. 5.

tahicardiehipertensiune arterialacresterea metabolismului bazalbronhoconstrictiehipoglicemie+


!"ag. 11 & #%)

F131#0

. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza in ganglionii simpaticiactiveaza receptorii adrenergiciau efecte inhibitoare asupra inimiistimuleaza lipolizaau efect bronhodilatator+
!"ag. 11 & #%)

F131#0 6. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

au actiune bronhospasticaau actiune directaau actiune indirectaau actiune mixtascad tensiunea arteriala+
!"ag. 11 & #%)

F131#0 #. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice(

1. contracta muschiul circular al irisului-

2. produc mioza3. creste forta de contractie a miocardului4. produc hipertensiune arteriala4 8


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


4

Rezidentiat 2004 5. relaxeaza miometrul+


!"ag. 11 & #%)

F131#0 $. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpaticeau efecte alfa adrenergicereceptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclazaefectele beta-adrenergice au ca mesager secund !MPc produc hipoglicemie+
!"ag. 11 & #%)

F131#0 &. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

produc vasoconstrictieinhiba *N%scad forta de contractie a inimiiscad tensiunea arterialasunt bronhodilatatoare+


!"ag. 11 & #%)

F131#060. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina(

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiunecardiopatie ischemicaastm bronsicrinitahipertensiune+


!"ag. 11 & #%)

F131#061. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

cu antidepresivele #MA0 produc crize hipertensivescad efectul antihipertensivelorcu derivatii xantinici deprima *N%cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictordiminua efectul hipoglicemiantelor+
!"ag. 11 & #%)

F131#062. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalinadobutaminafluvoxaminanizatidinasalbutamol+
!"ag. 11 & #%)

F131#063. Care din urmatoarele su)stante sunt )eta-2-adrenomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

salbutamolpropranololfenoterolterbutalinaneostigmina+

!"ag. 11 & #%)

F131#064. <impatomimeticele au urmatoarele efecte adverse 2efecte secundare3:

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


500

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
hipotensiune arterialahipertensiune arterialatahiaritmiehipoglicemiehipercolesterolemie+
!"ag. 11 & #%)

F141#06 . ,drenalina:

1. 2. 3. 4. 5.

provoac- o deprimare a *N% este medica1ia de elec1ie 2n .ocul anafilactic contract- musculatura neted- bron.iccre.te minut volumul respirator este utilizat- 2n reanimarea cardiac- la 2neca1i
!"ag. #*)

F141#066. ,drenalina:

1. 2. 3. 4. 5.

difuzeaz- 2n *N% produce bronhospasm reprezint- medica1ie de elec1ie 2n .ocul anafilactic influen1eaz- testele de laborator cu cre.terea glicemiei .i a colesterolului se prezint- sub form- de fiole in<ectabile de 1F ml cu solu1ie 1I
!"ag. 19&#*&#1)

F141#06#. Care dintre afirma1iile de mai jos caracteri"ea"- dopamina:

1. 2. 3. 4. 5.

este activ- pe cale oral- avAnd un ;15& J 4-K ore la doze medii (1F mcg56g5min) are efect beta 1-adrenergic stimulAnd toate func 1iile miocardice are o difuziune bun- 2n *N% 2n administrarea paravenoasa se produce ischemie .i necrozeste o substan1- autacoid!"ag. #+)

F141#06$. Care dintre afirma1iile de mai jos sunt false:

1. 2. 3. 4. 5.

cafeina are un efect sinergic de poten1are a ac1iunii adrenalinei adrenalina este utilizat- cu rezultate bune 2n insuficien1a circulatorie cerebralefedrina nu difuzeaz- 2n *N% calea de administrare a adrenalinei este per os adrenalina antagonizeaz- efectele antipar6insonienelor
!"ag. #1)

F141#06&. Care dintre urm-toarele afirma1ii caracteri"ea"- preparatul J*roculinK:

1. 2. 3. 4. 5.

este un simpaticomimetic tocolitic este predominent alfa adrenomimetic este forma de prezentare a nafazolinei nu are efecte adverse pe termen lung se prezint- sub form- de solu1ie ce se administreaz- 2n sacul con<unctival
!"ag. #')

F141#0#0. Io)utamina :

1. este predominent beta 1 adrenomimetic

2. este selectiv alfa 1 adrenomimetic 3. este 2n amestec racemic de doi enantiomeri 4. nu are efecte "1 dopaminergice
500
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


50"

Rezidentiat 2004 5. nu se utilizeaz- 2n .ocul cardiogen


!"ag. #%)

F141#0#1. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

este adrenomimetic selectiv alfa-1 are biodisponobilitate bun- per os .i difuziune bun- 2n *N% este decongestiv al mucoasei nazale 2n rinite intr- 2n compozi1ia preparatului 4inofug antagonizeaz- efectul antipar6insonienelor
!"ag. #1&##)

F141#0#2. 4afa"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaz- numai prin in<ectare iv este un adrenomimetic alfa .i beta cu predominen1- alfa face parte din grupul parasimpatoliticelor are ac1iune vasoconstrictoare localutilizat- peste B zile poate induce tahifilaxie
!"ag. #')

F141#0#3. *reci"a1i care dintre afirma1iile referitoare la dopamin- este incorect-:

1. 2. 3. 4. 5.

la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producAnd vasoconstric 1ie nu traverseaz- bariera hematoencefaliceste contraindicat- 2n .ocul cardiogen la doze mici activeaz- receptorii "1 periferici producAnd vasodilata1ie efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol
!"ag. #+)

F141#0#4. *rintre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se num-r-:

1. 2. 3. 4. 5.

paloarea tegumentarfotosensibilizarea hiperglicemie tahiaritmii hipotensiune ortostatic!"ag. 1()

F1 1#0# . ,drenalina:

1. 2. 3. 4. 5.

inhib- toate func1iile miocardului produce bronhodilata1ie produce toleran1- acut- (tahifilaxie) la utilizarea repetat- frecvent 2n astmul bron.ic produce bronhoconstric1ie este medica1ie de elec1ie 2n 7;A
!"ag. #*)

F1 1#0#6. Care dintre urm-toarele su)stan1e sunt simpatomimetice vasoconstrictoare(

1. 2. 3. 4. 5.

etilefrina dopamina dobutamina metoxamina nafazolina

!"ag. 1 )

F1 1#0##. Hfectele alfa-1 adrenergice sunt:

50"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


502

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
vasoconstric1ie arteriolar- 2n piele mucoase rinichi viscere mu.chi contrac1ia mu.chilor netezi ai ureterelor contrac1ia mu.chilor piloerectori miozrelaxarea miometrului
!"ag. 1+, 1%)

F1 1#0#$. Hfectele )eta-1 adrenergice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea miocardului contractil stimularea aparatului <uxtaglomerular relaxarea miometrului stimularea lipolizei relaxarea mu.chilor netezi bron.ici
!"ag. 1%)

F1 1#0#&. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

are biodisponibilitate bun- per os nu difuzeaz- 2n *N% produce excita1ia *N% produce bronhoconstric1ie este vasoconstrictor general .i local
!"ag. #1, ##)

F1 1#0$0. !ndica1iile terapeutice ale adrenalinei sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

.oc anafilactic insuficien1a circulatorie de tip hipoton stop cardiac criza de astm bron.ic ca stimulator al *N%
!"ag. #*)

F1 1#0$1. !so%uprina este indicat- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

boala 4a?naud rinite .i con<unctivite insuficien1a circulatorie cerebraliminen1a de travaliu prematur declan.area travaliului
!"ag. #', #+)

F1 1#0$2. /edicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina fenilefrina metoxamina nafazolina clonidina


!"ag. 1#)

F1 1#0$3. *oten1area efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu:

1. antidepresive triciclice

2. antidepresive #MA0 3. clonidina 4. digoxina


502
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


50#

Rezidentiat 2004 5. guanetidina


!"ag. 19)

F161#0$4. <unt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic:

1. 2. 3. 4. 5.

%ontrac1ia uterului gravid 8<acularea *c-derea secre1iei pancreatice de insulin*timularea miocardului contractil !licogenoliza
!"ag. 1%)

F161#0$ . <unt efecte de tip )eta-2 adrenergic:

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxarea musculaturii netede vasculare 4elaxarea miometrului %re.terea lipolizei %ontrac1ia mu.chiului neted ciliar %ontrac1ia mu.chilor netezi arteriolari
!"ag. 1%)

F161#0$6. <unt efecte de tip meta)olic0 care re"ult- Dn urma stimul-rii receptorilor L-2-adrenergici:

1. 2. 3. 4. 5.

*timularea lipolizei !licogenoliza hepatic!licoliza anaerob!licogenoliza la nivelul musculaturii striate 4eten1ia de sodiu .i ap- cu cre.terea consecutiv- a volemiei
!"ag. 1()

F161#0$#. <unt simpatomimetice cu efect tocolitic:

1. 2. 3. 4. 5.

Nafazolina 4itodrina #soxsuprina "obutamina Noradrenalina


!"ag. #')

F161#0$$. <unt L-2-adrenomimetice selective:

1. 2. 3. 4. 5.

;erbutalina ;erbinafina ;erfenadina =enoterolul *almeterolul


!"ag. #%)

F161#0$&. ,drenalina produce urm-toarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

1ronhodilata1ie *timularea miocardului contractil Lipoliz!liconenoliz- hepatic*c-derea conducerii atrio-ventriculare

!"ag. #*)

F161#0&0. Care dintre urm-toarele afirma1ii privind rela1iile structur--activitate Dn seria

50#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


504

Rezidentiat 2004
simpatomimeticelor este adev-rat-(

1. 7idroxilii fenolici 2n pozi1ile $ 4 pe nucleul benzenic sunt grup-ri distribuitoare cu caracter hidrofil 2. 3. 4. 5.
care limiteaz- p-trunderea 2n *N% %u cre.terea m-rimii radicalului grefat la gruparea aminic- cre.te selectivitatea pentru receptorii H-& *ubstituirea 2n pozi1ia alfa 2mpiedica ac1iunea MA0 *ituarea radicalului hidroxil 2n pozi1ia meta favorizeaz- ac1iunea metabolizant- a %0M; =eniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice
!"ag. 1')

F161#0&1. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

*timuleaz- receptorii adrenergici alfa .i beta #mpiedic- hidroliza adrenalinei prin inhibarea MA0 =avorizeaz- eliberarea .i acumularea noradrenalinei 2n fanta sinaptic*timuleaz- *N% Are ac1iune vasodilatoatore general- .i local!"ag. #1&##)

F161#0&2. 4afa"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

Are ac1iune vasoconstrictoare local- util- 2n rinite .i con<unctivite *e utilizeaz- ca vasoconstrictor sistemic 2n insuficien1a circulatorie acut- de tip hipoton La administrare frecvent- .i repetat- produce tahifilaxie *e utilizeaz- ca stimulator cardiac 2n bloc atrio-ventricular *e utilizeaz- preponderent ca tocolitic relaxeaz- musculatura neted- uterin!"ag. #')

F211#0&3. Iespre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de )eta-feniletilamina0 sunt vala)ile afirmatiile:

1. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare 2. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile $ si 4 nu pot fi metabolizati de %0M; si au 3. 4. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MA0 si scade durata de actiune 5. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta *N%
!"ag. 1#&1')

durata medie de actiune radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta

F211#0&4. ,legeti adrenomimeticele care nu sunt )iotransformate de C;/::

1. 2. 3. 4. 5.

noradrenalina izoprenalina adrenalina orciprenalina efedrina


!"ag. 1')

F211#0& . <impatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare:

1. 2. 3. 4. 5.

tahiaritmii agitatie motorie paloarea tegumentelor hiperglicemie hipocolesterolemie

!"ag. 1()

F211#0&6. <unt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A+ contractia muschilor netezi ai ureterelor

504

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


505

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
glicogenoliza hepatica cu hiperglicemie stimularea miocardului contractil stimularea miocardului excito-conductor stimularea lipolizei
!"ag. 1+&1%)

F211#0&#. Iespre noradrenalina sunt vala)ile afirmatiile:

1. 2. 3. 4. 5.

se poate administra per os trece usor bariera hemato-encefalica are un timp de in<umatatire de 1 ora dupa administrare i+v+ nu are efecte de tip beta-& creste colesterolemia
!"ag. 1 &19)

F211#0&$. Comparativ cu adrenalina0 efedrina pre"inta:

1. 2. 3. 4. 5.

difuziune mai buna in *N% mecanism mixt de actiune atat direct cat si indirect durata de actiune mai mare stimulare *N% mai intensa bronhodilatatie absenta
!"ag. #1&##)

F211#0&&. <impatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu:

1. 2. 3. 4. 5.

derivati xantinici de tip teofilina digitalice antidepresive triciclice antihipertensive hipoglicemiante


!"ag. 1$)

F211#100. <impatomimeticele derivati de imida"ol au urmatoarele proprietati:

1. 2. 3. 4. 5.

efecte beta-& adrenomimetice intense efect de tip alfa-& adrenomimetic presinaptic central efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular sunt folosite in astmul bronsic sunt folosite local ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara
!"ag. 1#&1+)

F211#101. *reci"ati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton colaps hipotensiunea posturala hipotensiunea cronica
!"ag. 1 &19)

F211#102. 4otati su)stantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica:

1. fenilefrina 2. etilefrina

3. adrenalina 4. efedrina 5. dopamina


505
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


50!

Rezidentiat 2004
!"ag. ##)

F211#103. 4otati tratamentul de urgenta al necro"ei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

infiltratiile locale cu hialuronidaza infiltratiile locale cu cocaina infiltratile locale cu fentolamina sau procaina intravenos etilefrina intravenos ser glucozat
!"ag. 1 )

F211#104. 4otati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

vasoconstrictoare generala vasoconstrictoare locala bronhodilatatoare tocolitica cardiotonica


!"ag. 1#)

F211#10 . <unt adrenomimetice )ronhodilatatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

salbutamol fenoterol salmeterol prenalterol terbutalina


!"ag. 1#)

F211#106. 4otati incadrarea farmacodinamica a iso%uprinei:

1. 2. 3. 4. 5.

vasodilatator periferic beta&-adrenomimetic tocolitic alfa-adrenolitic vasoconstrictor local


!"ag. 1#)

F211#10#. *reci"ati mecanismul de actiune al ter)utalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

parasimpatolitic simpatomimetic beta-1- adrenomimetic beta-&-adrenomimetic antihistaminic 71


!"ag. 1#)

F211#10$. *reci"ati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul <4M0 sunt contraindicate in cardiopatia ischemica:

1. 2. 3. 4.

salbutamol efedrina fenoterol adrenalina

5. terbutalina
!"ag. 1$, #1&##)

F211#10&. <impatomimeticele pre"inta urmatoarele contraindicatii si precautii:

50!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


50$

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
hipotiroidie diabet cardiopatie ischemica hipertensiune arteriala tahiaritmii
!"ag. 1$)

F211#110. *entru dopamina sunt corecte afirmatiile:

1. 2. 3. 4. 5.

la doze mici (sub 1F mcg56g5min) activeaza receptorii "1 periferici potenteaza efectele haloperidolului la doze medii (1F mcg56g5min) are efect beta1 adrenergic se administreaza i+v+ si s+c la doze mari (peste 1, mcg56g5min) are efect alfa1 adrenergic+
!"ag. #+)

F221#111. Care simpatomimetice stimulea"a receptorii alfa-1:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina izoprenalina salbutamolul fenilefrina efedrina


!"ag. 11&#%)

F221#112. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale:

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalina efedrina nafazolina dobutamina terbutalina


!"ag. 11&#%)

F221#113. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor )eta-1:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea miocardului scaderea secretiei de renina stimularea lipolizei bronhodilatatie cresterea excitabilitatii miocardului
!"ag. 11&#%)

F221#114. Ce deose)este efedrina de nafa"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

este simpatomimetic este o catecolamina se administreaza oral se administreaza ca vasoconstrictor sistemic produce tafilaxie
!"ag. 11&#%)

F221#11 . Ca nivelul musculaturii netede simpatomimeticele:

1. produc bronhoconstrictie

2. scad tonusul si peristaltismul intestinal 3. contracta detrusorul 4. stimuleaza miocardul


50$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


508

Rezidentiat 2004 5. produc contractia musculaturii vasculare


!"ag. 11&#%)

F221#116. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza % stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza stimularea receptorilor beta-& stimuleaza adenilatciclaza stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A& stimularea receptorilor alfa-& presinaptici inhiba adenilatciclaza
!"ag. 11&#%)

F221#11#. Iin care clase structurale fac parte su)stantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

H-feniletilamine+ Acizi propionici+ 8tilimidazoline+ Amine aromatice primare+ Acizi fenilpropionici+


!"ag. 1#)

F221#11$. *entru simpatomometicele cu structura feniletilaminica0 pre"enta unor hidro%ili fenolici in po"itiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte:

1. 2. 3. 4. 5.

%ompusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica+ %ompusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica+ %ompusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de %0M;+ %ompusii sunt inactivi per os si ;15& este scurt+ %ompusii pot fi administrati per os si au ;15& de &-, ore+
!"ag. 1')

F221#11&. *entru simpatomometicele cu structura feniletilaminica0 radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte:

1. 2. 3. 4. 5.

%ompusii au caracter hidrofob este favorizata difuziunea in *N%+ Largeste spectrul de activitate+ #mprima selectivitatea pentru receptorii H+ %resterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii H&+ %resterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii H1+
!"ag. 1')

F221#120. !n ca"ul derivatilor feniletilaminici0 cresterea sta)ilitatii fata de C;/: si /,; poate fi reali"ata prin urmatoarele modificari structurale:

1. 2. 3. 4. 5.

Pozitionarea celor doi 07 fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol)+ Pozitionarea celor doi 07 fenolici in meta unul fata de altul+ *ubstituirea in pozitia alfa+ *ubstituirea in pozitia beta+ *tabilitatea fata de %0M; si MA0 nu poate fi influentata prin modificari structurale+
!"ag. 1')

F221#121. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imida"olica(

1. =enilefrina+ 2. Nafazolina+

3. 8fedrina+ 4. Lilometazolina+ 5. 8fedrina+


508
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


50

Rezidentiat 2004
!"ag. 1')

F221#122. 4oradrenalina:

1. 2. 3. 4. 5.

Are structura de catecolamina fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe H&+ *e poate administra per os avand biodisponibilitate orala foarte buna+ Nu se administreaza per os biodisponibilitatea fiind redusa+ Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala+ Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic+
!"ag. 1 ,19)

F221#123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic+ 8ste utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune+ 8ste indicata in stop cardiac+ 8ste utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic+ *e poate administra per os sublingual intravenos sau subcutan+
!"ag. #*,#1)

F221#124. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un simpatomimetic cu mecanism mixt+ Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in *N%+ 8ste adrenomimetic neselectiv alfa si beta+ 8ste utilizat ca stimulent *N% in supradozari ale inhibitorilor *N%+ 8ste un deprimant neselectiv al *N%
!"ag. #1,##)

F221#12 . !so%uprina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un alfa1 adrenomimetic+ 8ste beta& adrenergic si spasmolitic musculotrop+ *e utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si con<unctivite+ *e utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar periferic si central+ *e poate utiliza si ca tocolitic+
!"ag. #',#+)

F221#126. !so%uprina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un beta-& adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop 8ste indicat in isuficienta circulatorie periferica+ 8ste contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala+ Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe+ Prezinta efect tocolitic+
!"ag. #',#+)

F221#12#. Io)utamina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de imidazolina+ *e administreaza oral+ Are efect predominant beta-1 adrenergic+ 8ste indicat in soc cardiogen infarct miocardic decompensare cardiaca+ 8ste inactivata la administrate orala+
!"ag. #+)

F221#12$. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace( A+ Adrenalina

50

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"0

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
"obutamina Nafazolina Lilometazolina "opamina
!"ag. #+)

F221#12&. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

Nafazolina este conditionata in produsul 4inofug+ 8tilefrina este indicata in hipertensiune arteriala+ Nafazolina este administrata numai local+ =enilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local+ 8tilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie+
!"ag. ##,#')

F221#130. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile $ si ,+ Nu se absoarbe la administrare orala+ 8ste un adrenomimetic neselectiv si actioneaza prin mecanism mixt+ 8ste stimulator la nivel *N%+ Prezinta efect bronhodilatator stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local+
!"ag. #1)

F221#131. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de )eta-feniletilamina:

1. 2. 3. 4. 5.

Nafazolina Noradrenalina Adrenalina 8fedrina 0ximetazolina


!"ag. 1 )

F221#132. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de beta-feniletilamina+ !ruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil+ Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-&+ 8ste indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie+ *e asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului+
!"ag. 1 ,19,#*)

F221#133. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare (

1. 2. 3. 4. 5.

#soxuprina Lilometazolina 1ufenina 1ametan =enilefrina


!"ag. #')

F221#134. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip )eta-2 adrenergic(

1. *caderea secretiei de insulina+ 2. "ilatarea muschilor netezi vasculari+

3. 4elaxarea miometrului+ 4. *timularea lipolizei+ 5. 4elaxarea muschiului neted ciliar+


5"0
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5""

Rezidentiat 2004
!"ag. 1%)

F221#13 . Care dintre urmatoarele su)stante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale(

1. 2. 3. 4. 5.

Adrenalina 8fedrina 0ximetazolina #zoprenalina "obutamina+


!"ag. 1#)

F231#136. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

adrenalinadobutaminafluoxaminanizatidinasalbutamol+
!"ag. 11 & #%)

F231#13#. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza in ganglionii simpaticiactiveaza receptorii adrenergiciau efecte inhibitoare asupra inimiistimuleaza lipolizaau efect bronhodilatator+
!"ag. 11 & #%)

F231#13$. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpaticeau efecte alfa adrenergicereceptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclazaefectele beta-adrenergice au ca mesager secund !MPc produc hipoglicemie+
!"ag. 11 & #%)

F231#13&. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

au actiune bronhospasticaau actiune directaau actiune indirectaau actiune mixtascad tensiunea arteriala+
!"ag. 11 & #%)

F231#140. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

contracta muschiul circular al irisuluiproduc miozacreste forta de contractie a miocarduluiproduc hipertensiune arterialarelaxeaza miometrul+
!"ag. 11 & #%)

F231#141. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate( A+ cu antidepresivele #MA0 produc crize hipertensive-

5""

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"2

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
scad efectul antihipertensivelorcu derivatii xantinici deprima *N%cocainele anuleaza efectul vasoconstrictordiminua efectul hipoglicemiantelor+
!"ag. 11 & #%)

F231#142. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

produc vasoconstrictieinhiba *N%scad forta de contractie a inimiiscad tensiunea arterialasunt bronhodilatatoare+


!"ag. 11 & #%)

F231#143. Care din urmatoarele su)stante sunt )eta-2-adrenomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

salbutamolpropranololfenoterolterbutalinaneostigmina+
!"ag. 11 & #%)

F231#144. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina(

1. 2. 3. 4. 5.

tahicardiehipertensiune arterialacresterea metabolismului bazalbronhoconstrictiehipoglicemie+


!"ag. 11 & #%)

F231#14 . Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina(

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiunecardiopatie ischemicaastm bronsicrinitahipertensiune+


!"ag. 11 & #%)

F231#146. <impatomimeticele au urmatoarele efecte adverse 2efecte secundare3:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arterialahipertensiune arterialatahiaritmiehipoglicemiehipercolesterolemie+


!"ag. 11 & #%)

F231#14#. ,ctionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina:

1. vasoconstrictie2. midriaza-

3. relaxarea muschilor netezi ai sfinc?terelor tubului digestiv4. cresterea secretiei de renina5. scaderea secretiei de insulina+
5"2
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"#

Rezidentiat 2004
!"ag. 11 & #%)

F231#14$. ,ctionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A+ midriaza1+ stimularea lipolizei%+ stimularea glicogenolizei hepatice"+ scaderea secretiei de insulina8+ scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului+
!"ag. 11 & #%)

F231#14&. ,ctionarea receptorilor )eta-1 adrenergici provoaca:

1. 2. 3. 4. 5.

vasoconstrictiestimularea inimiistimularea *N%bronhoconstrictiehiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati+!"ag. 11 & #%)

F231#1 0. ,ctionarea receptorilor )eta-2 adrenergici reali"ea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

vasodilatatiestimularea lipolizeibronhodilatatierelaxarea muschiului circular al irisuluirelaxarea miometrului+


!"ag. 11 & #%)

F231#1 1. !ndicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arteriala acuta si cronicaastmul bronsicinsuficienta circulatorie periferica si cerebralatravaliu prematuraritmii cardiace+
!"ag. 11 & #%)

F2 1#1 2. Io)utamina:

1. 2. 3. 4. 5.

are structura chimica de catecolamina inactiva per os indicata exclusiv local are efecte vasodilatatoare "1 dopaminergice este indicata in socul cardiogen
!"ag. #+& #%)

F2 1#1 3. Hfedrina:

1. 2. 3. 4. 5.

este derivat de beta- feniletilamina nu difuzeaza in *N% este simpatomimetic cu mecanism mixt perfuziile cu alcalinizante 2i cresc eliminarea urinara se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor N%
!"ag. ##)

F2 1#1 4. !ndicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A+ hipotensiunea posturala

5"#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"4

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
sindrom Adams- *to6es ca miotic in oftalmologie boala 4a?naud narcolepsie
!"ag. ##)

F2 1#1

. Ca administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arteriala paloarea tegumentelor tahicardie deprimarea respiratiei iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli
!"ag. #*)

F2 1#1 6. 4oradrenalina:

1. 2. 3. 4. 5.

prezinta biodisponibilitate per os buna are actiune vasoconstrictoare generala se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton este indicata in aritmii cardiace se administreaza intravenos in perfuzie
!"ag. 19)

F2 1#1 #. !ndicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

edem Guinc6e insuficienta circulatorie cerebrala criza de astm bronsic stop cardiac aritmii
!"ag. #*& #1)

F2 1#1 $. 4ecro"a tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se tratea"a cu:

1. 2. 3. 4. 5.

aplicare de gheata local infiltratii locale cu hialuronidaza infiltratii locale cu fentolamina perfuzii cu bicarbonat de sodiu adrenalina intravenos
!"ag. 1 )

5"4
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"5

Rezidentiat 2004

Tema nr. 18 ,im"atolitice


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F121$001. >eta-)locantele neselective se indic- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arterialtahiaritmii cardiace bradicardie tulbur-ri de circula1ie perifericin tratamentul depresiei asociate cu #MA0
!"ag. #(&+9)

F121$002. >eta-)locantele pot da:

1. 2. 3. 4. 5.

fenomene depresive hiperglicemie tahicardie glaucom obisnuinta


!"ag. #(&+9)

F121$003. Care simpatolitice se folosesc Dn insuficien1a circulatorie cere)ral- .i periferic-:

1. 2. 3. 4. 5.

pentoxifilina nicergolina ergotamina propranololul clonidina


!"ag. #(&+9)

F121$004. Hrgotamina

1. 2. 3. 4. 5.

este un @-adrenolitic la doze terapeutice produce vasodilata1ie cerebralse indic- 2n hipertensiunea arterialrelaxeaz- uterul gravid se asociaz- cu cafeina 2n preparate antimigrenoase
!"ag. #(&+9)

F121$00 . 4eurosimpatoliticele ac1ionea"- astfel:

1. 2. 3. 4. 5.

rezerpina favorizeaz- eliberarea noradrenalinei 2n sinapse clonidina este antagonist @& presinaptic moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici #-1 metil-dopa formeaz- dobutamina care stimuleaz- receptorii ?1 doxazosinul blocheaz- receptorii ?1
!"ag. #(&+9)

F131$006. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergoto%ina( A+ alfa-adrenolitic-

5"5

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
scade fluxul sanguin cerebralscade rezistenta vascularadiminua zgomotele in urechiamelioreaza memoria+
!"ag. #( & +9)

F131$00#. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina(

1. 2. 3. 4. 5.

este alfa-adrenoliticvasodilatatorantiagregant plachetarfavorizeaza procesele metabolice neuronalescade circulatia in creier+


!"ag. #( & +9)

F131$00$. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

mecanism direct de actiuneau afinitate pentru receptorii adrenergiciau activitate intrinsecaactioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpaticeblocheaza receptorii adrenergici+
!"ag. #( & +9)

F131$00&. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

fentolaminadihidroergotoxinanicergolinapropranololprazosin+
!"ag. #( & +9)

F141$010. Care dintre urm-toarele indica1ii nu sunt specifice medica1iei )eta1- adrenolitice:

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiune arteriala bloc atrio-ventricular gradul # angina pectoralaritmiile cardiace glaucom


!"ag. '9)

F141$011. *ra"osinul este un:

1. 2. 3. 4. 5.

agonist beta1-adrenergic agonist beta&-adrenergic agonist alfa&-adrenergic antagonist alfa1-adrenergic antagonist beta1-adrenergic
!"ag. '#)

F141$012. :ola"olina este indicat- Dn:

1. hipertensiunea arterial2. migren-

3. insuficien1- circulatorie periferic4. hipotensiune ortostatic5. cefalee postrahianestezie


5"!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"$

Rezidentiat 2004
!"ag. '1)

F1 1$013. Iihidroergoto%ina este contraindicat- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

insuficien1a circulatorie cerebralaccidente cerebrale ischemice retinopatia de etiologie vascularhipotensiunea arterialhipertensiunea arterial!"ag. '*)

F1 1$014. En feocromocitom pentru diagnostic .i tratament se administrea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

ergotamina nicergolina fentolamina fenoxibenzamina dibenamina


!"ag. '#)

F1 1$01 . 4icergolina:

1. 2. 3. 4. 5.

nu se absoarbe per os produce vasoconstric1ie este vasodilatator se administreaz- 2n hipotensiunea ortostaticeste contraindicat- 2n insuficien1a circulatorie cerebral!"ag. '*)

F1 1$016. *ra"osin:

1. 2. 3. 4. 5.

nu se administreaz- per os nu sufer- efect de prim pasa< hepatic este adrenolitic alfa-1 selectiv se administreaz- 2n insuficien1a hepaticse administreaz- 2n doze mari la 2nceputul tratamentului
!"ag. '')

F1 1$01#. 'eserpina:

1. 2. 3. 4. 5.

are ; 15& mic (circa o or-) determin- vasoconstric1ie determin- agita1ie psihomotorie .i cre.terea agresivit-1ii este indicat- 2n tratamentul 7;A este indicat- 2n tratamentul st-rilor depresive
!"ag. +', ++)

F1 1$01$. +rm-toarele afirma1ii sunt adev-rate0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

metildopa produce efecte toxice hepatice clonidina produce tahicardie .i vasoconstric1ie clonidina are ac1iune antihipertensivmoxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici #1 moxonidina diminu- eliberarea noradrenalinei
!"ag. +$, +9)

F161$01&. ,c1ionea"- prin stimularea receptorilor imida"olinici presinaptici !-1: A+ ;olazolina

5"$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"8

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
Nafazolina Moxonidina 0ximetazolina "ibenamina
!"ag. +9)

F161$020. ,lchilea"- ireversi)il receptorii alfa-adrenergici0 avNnd efecte adrenolitice de intensitate mare .i de durat- lung-:

1. 2. 3. 4. 5.

;olazolina ;amsulosinul ;erazosinul =entolamina =enoxibenzamina


!"ag. '*&'1)

F161$021. <unt efecte de tip L-1-adrenolitic:

1. 2. 3. 4. 5.

#nhibarea secre1iei de renin- la nivelul aparatului <uxtaglomerular renal Antagonizarea competitiv- a efectelor angiotensinei ## "iminuarea lipolizei sc-derea concentra1iei plasmatice a acizilor gra.i !licogenoliza %re.terea debitului cardiac
!"ag. '%)

F161$022. <unt efecte de tip L-2-adrenolitic:

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxarea musculaturii netede bronhice 4elaxarea musculaturii netede vasculare *c-derea presiunii intraoculare !licogenoliza hepatic- .i la nivelul 1esutului muscular %re.terea lipolizei la nivelul 1esutului adipos
!"ag. '()

F161$023. <unt L-adrenolitice cu ac1iune alfa-adrenolitic- asociat-:

1. 2. 3. 4. 5.

Atenolol *otalol ;imolol Pindolol Labetalol


!"ag. '%)

F161$024. <unt L-adrenolitice cu activitate simpatomimetic- intrinsec- 2agoni.ti par1iali3:

1. 2. 3. 4. 5.

Propranolol Pindolol Atenolol *otalol ;imolol


!"ag. '%)

F211$02 . Iespre clonidina este vala)ila afirmatia:

1. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-&

2. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-& 3. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 4. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1
5"8
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5"

Rezidentiat 2004 5. este un beta-& adrenomimetic


!"ag. +$&+9)

F211$026. Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

somnolenta hipotensiune ortostatica hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului cresterea presiunii intraoculare cu agravarea glaucomului diminuarea potentei sexuale
!"ag. + )

F211$02#. Hste antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1:

1. 2. 3. 4. 5.

prazosin terbutalina fenoterol noradrenalina dobutamina


!"ag. '#)

F211$02$. >eta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica:

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiunea arteriala tahiaritmiile cardiopatia ischemica hipertiroidismul tulburarile ischemice periferice


!"ag. '9)

F211$02&. 4otati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici:

1. 2. 3. 4. 5.

clonidina prazosin fenoxibenzamina pindolol salbutamol


!"ag. #(, +$)

F211$030. Hste medicament indicat in migrena:

1. 2. 3. 4. 5.

nicergolina dihidroergotoxina naftidrofuril terlipresina dihidroergotamina


!"ag. #9&'*)

F211$031. Contraindicatiile )eta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele0 cu e%ceptia :

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie bloc atrio-ventricular grad ## astm bronsic diabet hipertensiune arteriala

!"ag. '9)

F221$032. Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare:

5"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


520

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
prazosin atenolol doxazosin salbutamol moxonidina
!"ag. #(&+9)

F221$033. >eta )locantele scad tensiunea arteriala prin:

1. 2. 3. 4. 5.

scaderea debitului cardiac cresterea secretiei de renina stimularea receptorilor beta & presinaptici scaderea volemiei coronarodilatatie
!"ag. #(&+9)

F221$034. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasa< hepatic beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice
!"ag. #(&+9)

F221$03 . Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale:

1. 2. 3. 4. 5.

prazosinul atenololul rezerpina ergotamina dihidroergotoxina


!"ag. #(&+9)

F221$036. !n care afectiuni se contraindica )eta-)locantele:

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiune arteriala tahiaritmii glaucom bloc atrio-ventricular angina pectorala


!"ag. #(&+9)

F221$03#. 4icergolina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat xantinic+ 8ste un vasoconstrictor 8ste un beta-adrenolitic+ 8ste un alfa-adrenolitic+ *cade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive+
!"ag. '*)

F221$03$. Iihidroergoto%ina este un amestec de:

1. 8rgocornina ergocriptina si ergotoxina+

2. "ihidroergocriptina dihidroergocornina si dihidroergotamina+ 3. 8rgotamina ergocornina ergocriptina+ 4. "ihidroergocornina dihidroergocristina si dihidroergocriptina+


520
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


52"

Rezidentiat 2004 5. "ihidroergotamina dihidroergometrina si dihidroergocornina+


!"ag. #9)

F231$03&. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

mecanism direct de actiuneau afinitate pentru receptorii adrenergiciau activitate intrinsecaactioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpaticeblocheaza receptorii adrenergici+
!"ag. #( & +9)

F231$040. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

fentolaminadihidroergotoxinanicergolinapropranololprazosin+
!"ag. #( & +9)

F231$041. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina(

1. 2. 3. 4. 5.

este alfa-adrenoliticvasodilatatorantiagregant plachetarfavorizeaza procesele metabolice neuronalescade circulatia in creier+


!"ag. #( & +9)

F231$042. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergoto%ina(

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-adrenoliticscade fluxul sanguin cerebralscade rezistenta vascularadiminua zgomotele in urechiamelioreaza memoria+


!"ag. #( & +9)

F231$043. <unt )eta-adrenolitice:

1. 2. 3. 4. 5.

fentolaminapropranololulprazosinuldihidroergotoxinatolazolina+
!"ag. #( & +9)

F2 1$044. +rmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

este ocitocic puternic pe uterul gravid stimuleaza miocardul deprima centrul respirator nu se administreaza pe nemancate se asociaza cu cafeina

!"ag. # )

F2 1$04 . 4otati afirmatia falsa despre nicergolina:

52"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


522

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic se absoarbe bine per os este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop este antiagregant plachetar este contraindicat in hemoragii acute
!"ag. '*)

F2 1$046. :ola"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaza exclusiv in<ectabil face arteriolodilatatie la doze mari si medii este contraindicat in feocromocitom se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala se administreaza in ulcer gastroduodenal
!"ag. '1)

F2 1$04#. +rmatoarele efecte sunt de tip )eta-1 adrenolitic0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

reducerea debitului cardiac reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice diminuarea lipolizei
!"ag. '%)

F2 1$04$. +rmatoarele efecte sunt de tip )eta-2 adrenolitic0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

bronhospasm la astmatici tulburari ischemice periferice tendinta spre hipoglicemie potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-& scaderea tensiunii intraoculare
!"ag. '()

F2 1$04&. /etildopa:

1. 2. 3. 4. 5.

este hidrosolubila si se absoarbe MFI per os are efecte centrale simpatomimetice este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina nu are efecte toxice hepatice nu se asociaza cu saluretice
!"ag. +(&+$)

F261$0 0. Care dintre afirma1iile urm-toare privind morfina este adev-rat-(

1. 2. 3. 4. 5.

;oleran1a se instaleaz- pentru efectul miotic ;oleran1a se instaleaz- pentru efectul deprimant respirator .i analgezic %re.te metabolismul bazal .i consumul celular de oxigen *cade tonusul vagal Nu traverseaz- placenta
!"ag. 1$#&1$')

F261$0 1. En to%icomania produs- de analge"icele opioide nu intervine:

1. =avorizarea transmisiei opioidergice prin intermediul receptorilor miu

2. "iminuarea eliber-rii substan1ei P 3. "iminuarea eliber-rii de dopamin4. %re.terea eliber-rii de dopamin522


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


52#

Rezidentiat 2004 5. =enomenul de do@n-regulation pentru receptorii opioizi


!"ag. 1$1)

F261$0 2. Ca oprirea administr-rii opioidelor0 sindromul de a)stinen1- se datorea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

*ensibiliz-rii .i externaliz-rii receptorilor !A1A-A (heteroreglare de tip 3up regulation3) *ensibiliz-rii .i externaliz-rii receptorilor adrenergici (heteroreglare de tip 3up regulation3) "iminu-rii transmisiei inhibitoare !A1A-ergice spinale %re.terii ac1iunii catalitice a MA0 neuronale *c-derii num-rului de receptori colinergici centrali (heteroreglare de tip 3do@n regulation3)
!"ag. 1$1)

F261$0 3. <unt agoni.ti puternici ai receptorilor opio"i:

1. 2. 3. 4. 5.

*ufentanilul %odeina 8tilmorfina ;ilidina ;ramadolul


!"ag. 1( )

F261$0 4. <unt efecte ale stimul-rii receptorilor delta:

1. 2. 3. 4. 5.

.om"isforia *edarea %omportamentul de 2nv-1are .i recompens"eprimarea centrului respirator


!"ag. 1($)

F261$0

. <unt efecte ale stimul-rii receptorilor Fappa:

1. 2. 3. 4. 5.

7ipertensiunea arterial%omportamentul de 2nv-1are .i recompens*edarea 8uforia Midriaza


!"ag. 1($)

F261$0 6. Care dintre urm-toarele afirma1ii este adev-rat-(

1. 2. 3. 4. 5.

Metabolizarea opioidelor endogene se face de c-tre fosfolipaza " 1iosinteza proteinelor precursoare ale opioidelor endogene are loc la nivel ribozomal 0pioidele endogene sunt recaptate prin mecanism activ cu 2nalt - specificitate steric;oleran1a la opioide este intens- pentru efectul miotic .i constipant 0pioidele endogene sunt compu.i proveni1i din condensarea aminelor biogene
!"ag. 1((&1($)

52#
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


524

Rezidentiat 2004

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F121$0 #. >eta-)locantele:

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaza functiile miocardului influenteaza negativ profilul lipidic au proprietati antihipertensive fac parte din clasa # de antiaritmice sunt contraindicate in angina pectorala
!"ag. #(&+9)

F121$0 $. Cardioselectivitatea )eta-)locantelor:

1. 2. 3. 4. 5.

se pastreaza si la doze mari inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca le contraindica la diabetici
!"ag. #(&+9)

F121$0 &. Care din afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc
!"ag. #(&+9)

F121$060. Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive:

1. 2. 3. 4. 5.

ergotamina atenololul prazosinul dopamina salbutamolul


!"ag. #(&+9)

F121$061. Hfectul antianginos al )eta-)locantelor este datorat:

1. 2. 3. 4. 5.

scaderii consumului de oxigen al miocardului deprimarii miocardului coronarodilatatiei efectului hipocolesterolemiant efectului rebound
!"ag. #(&+9)

F121$062. Hfectul antihipertensiv al )eta-)locantelor se e%plic- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

cre.terea debitului cardiac sc-derea secre1iei de reninefect simpatolitic central cre.terea sintezei de bradi6inincoronarodilata1ie

!"ag. #(&+9)

F121$063. *ra"osinul:

524

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


525

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
este un alfa-1 adrenolitic selectiv creste postsarcina creste colesterolul si trigliceridele produce hipotensiune intensa la prima doza se contraindica bolnavilor cu astm bronsic
!"ag. #(&+9)

F121$064. *ra"osinul:

1. 2. 3. 4. 5.

este un inhibitor al enzimei de conversie are efect antihipertensiv durata de actiune este mai lunga ca la terazosin poate da fenomenul primei doze se contraindica in astm
!"ag. #(&+9)

F121$06 . *ropranololul:

1. 2. 3. 4. 5.

este un alfa-1-adrenolitic este un beta-adrenolitic selectiv se indica in hipertensiunea arteriala este un beta-blocant de electie in tahiaritmii se contraindica in angina pectorala
!"ag. #(&+9)

F121$066. <e evita asocierea )eta-)locantelor cu:

1. 2. 3. 4. 5.

blocanti de calciu tip verapamil hipoglicemiante inhibitori ai enzimei de conversie beta-simpatomimetice diuretice
!"ag. #(&+9)

F131$06#. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpaticiactiveaza receptorii adrenergiciantagonizeaza actiunea adrenergicelorblocheaza receptorii adrenergiciproduc hipertensiune+
!"ag. #( & +9)

F131$06$. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii alfa-adrenergiciinfluenteaza metabolismul mediatorilor chimiciblocheaza receptorii beta-adrenergiciimpiedica eliberarea mediatorilordiminua actiunea simpatomimeticelor+
!"ag. #( & +9)

F131$06&. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )eta-adrenolitice(

1. blocheaza receptorii beta-adrenergici-

2. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei3. au actiune cronotrop negativa4. diminua formarea umorii apoase525
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


52!

Rezidentiat 2004 5. cresc presiune intraoculara+


!"ag. #( & +9)

F131$0#0. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pra"osin(

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-adrenoliticantihipertensivproduce hipotensiune ortostatica dupa prima dozacreste trigliceridelenu se administreaza in sindromul 4a?naud+
!"ag. #( & +9)

F131$0#1. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pra"osin(

1. 2. 3. 4. 5.

este alfa-1-adrenoliticeste un parasimpatomimeticeste un neurosimpatoliticeste beta-&-adrenoliticare actiune hipotensiva+


!"ag. #( & +9)

F131$0#2. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru re"erpina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un antiulcerosimpiedica recaptarea noradrenalineieste un antipar6insonianare actiune hipotensivaare actiune simpatomimetica+


!"ag. #( & +9)

F131$0#3. Care din urmatoarele )eta-)locante sunt cardioselective(

1. 2. 3. 4. 5.

propranololatenololmetoprololtimololoxprenolol+
!"ag. #( & +9)

F131$0#4. Care din urmatoarele )eta-)locante sunt cardioselective(

1. 2. 3. 4. 5.

oxprenololpropranololbetaxololatenololmetoprolol+
!"ag. #( & +9)

F131$0# . Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

stari depresivecresterea trigliceridelortahicardieimpotentabronhoconstrictie+

!"ag. #( & +9)

F131$0#6. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte(

52!

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


52$

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
hipertensiune arterialaaritmii cardiaceangina pectoralaastm bronsicastenie+
!"ag. #( & +9)

F131$0##. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiunea arterialaaterosclerozaangina pectoralaaritmii cardiaceastm bronsic+


!"ag. #( & +9)

F141$0#$. ,c1iunea antianginoas- prin mecanism )eta1- adrenolitic se datorea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort diminu-rii for1ei de contrac1ie a miocardului cre.terea frecven1ei cardiace sc-derii tensiunii arteriale sistolice vasodilata1iei coronariene
!"ag. '$)

F141$0#&. ,ctiunea antihipertensiv- a clonidinei se reali"ea"- prin urm-toarele mecanisme:

1. 2. 3. 4. 5.

cre.terea reninei sc-derea reninei sc-derea debitului cardiac sc-derea consumului de oxigen la nivel cardiac deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor
!"ag. + )

F141$0$0. Care din urm-toarele efecte adverse sunt produse de *ra"osin:

1. 2. 3. 4. 5.

deprimarea respira1iei risc de hipotensiune arterial- posturaltahicardie reflexgust metalic fenomen de rebound dup- 2ntreruperea tratamentului
!"ag. '#)

F141$0$1. Hfectele )eta-2 adrenolitice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

bronhodilata1ie vasoconstric1ie cu tulbur-ri ischemice periferice tendin1- la hipoglicemie sc-derea tensiunii intraoculare inhibarea secre1iei de renin- din aparatul <uxta-glomerular renal
!"ag. '()

F141$0$2. Hrgocepsul este:

1. un medicament simpaticomimetic

2. forma de prezentare a dihidroergotoxinei 3. un beta adrenomimetic 4. un alfa adrenolitic


52$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


528

Rezidentiat 2004 5. se utilizeaz- 2n tratamentul insuficien1ei circulatorii cerebrale


!"ag. #9&'*)

F141$0$3. Hrgotamina:

1. 2. 3. 4. 5.

este ocitocic- puternic- pe uterul gravid asociat- cu cafeina se utilizeaz- 2n tratamentul migrenei (2n criz-) produce tahicardie se administreaz- pe stomacul gol este sedativ- *N%
!"ag. # )

F141$0$4. Fac parte din grupul simpatoliticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

fentolamina dobutamina nafazolina nicergolina tolazolina


!"ag. #()

F1 1$0$ . Clonidina:

1. 2. 3. 4. 5.

are ac1iune antihipertensivdetermin- efecte rebound la 2ntreruperea brusc- a tratamentului nu determin- somnolen1se administreaz- la conduc-torii auto se utilizeaz- 2n tratamentul sindromului de abstinen1- la morfin!"ag. +$, + )

F1 1$0$6. Contraindica1iile )eta-adrenoliticelor neselective:

1. 2. 3. 4. 5.

hipertiroidism astm bron.ic bloc atrioventricular anxietate de stres activitate ce necesit- mare aten1ie (.oferi etc+)
!"ag. '9)

F1 1$0$#. /ecanismul ac1iunii antihipertensive a )eta-adrenoliticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

reducerea necesit-1ii de oxigen a miocardului sc-derea debitului cardiac sc-derea secre1iei de reninefect simpatolitic central inhibarea eliber-rii NA 2n fanta sinaptic!"ag. '$)

F1 1$0$$. /etildopa:

1. 2. 3. 4. 5.

reduce depozitele de noradrenalinnu produce reten1ie hidrosalinare efecte toxice hepatice se administreaz- 2n 7;A forme medii .i severe se administreaz- 2n hipotensiunea arterial-

!"ag. +(,+$)

F1 1$0$&. 4ota1i afirma1iile corecte:

528

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


52

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu ac1iune de tip anestezic local atenololul este beta-1 adrenolitic pur alprenololul este beta-adrenolitic cu ac1iuni de tip simpatomimetic .i chinidinic pindololul este beta-adrenolitic cu ac1iune de tip chinidinic
!"ag. '%)

F1 1$0&0. *ra"osin:

1. 2. 3. 4. 5.

este adrenolitic alfa-1 selectiv are ; 15& mare (cAteva zile) are efecte benefice pe metabolismul lipidic este contraindicat 2n 7;A cu insuficien1- cardiaceste indicat 2n tratamentul 7;A la bolnavi cu astm bron .ic hipercolesterolemie
!"ag. '#, '')

F1 1$0&1. *rofilul farmacocinetic al )eta-adrenoliticelor hidrofile este:

1. 2. 3. 4. 5.

coeficient de absorb1ie digestiv- mai redus absorb1ia digestiv- diminuat- de alimente biotransformare hepatic- masiv; 15& relativ mic excre1ie renal- 2n forma netransformat!"ag. '+)

F1 1$0&2. *rofilul farmacocinetic al )eta-adrenoliticelor lipofile:

1. 2. 3. 4. 5.

absorb1ie digestiv- redusbiotransformare hepatic- masiv- cu efect al primului pasa< ridicat biodisponibilitate foarte mare per os difuziune bun- prin bariera hematoencefalic; 15& foarte mare (cAteva zile)
!"ag. '+)

F1 1$0&3. +rm-torii compu.i sunt medicamente neurosimpatolitice:

1. 2. 3. 4. 5.

atenolol nadolol reserpina prazosin guanetidina


!"ag. +', ++)

F161$0&4. >locan1ii alfa-1-adrenergici selectivi de tip pra"osin au urm-toarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

Arteriolodilata1ie sc-derea tensiunii arteriale 4educerea frac1iunilor lipoproteice L"L .L"L %re.terea frac1iunii plasmatice 7"L *c-derea frac1iunii plasmatice 7"L 4eten1ie de sodiu .i ap!"ag. '#&'')

F161$0& . Iihidroergotamina:

1. Produce cre.terea fluxului sanguin cerebral .i amelioreaz- metabolismul neuronal

2. Are ac1iune vasoconstrictoare mai evident- la nivelul venelor 3. Are ac1iune ocitocic- marcat- asupra uterului gravid 4. Are efecte sedative la nivel *N%
52
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#0

Rezidentiat 2004 5. Are efecte deprimante asupra cordului prin blocarea receptorilor alfa
!"ag. #9)

F161$0&6. Iihidroergoto%ina este utili"at- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

Arteriopatii boala 4a?naud 4etinopatii de origine vascularMetroragii post-partum 7ipotensiune arterial- cu caracter ortostatic datorit - efectului vasoconstrictor Accidente cerebrale ischemice
!"ag. '*)

F161$0&#. Hfectele cardiovasculare ale alfa-)locantelor neselective sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

.asoconstric1ie mezenterial- .i la nivel renal ;ahicardie reflex.asodilata1ie cu hipotensiune arterialArterioloconstric1ie intens- cu cre.terea rezisten1ei periferice %re.terea tonusului musculaturii netede a venelor
!"ag. #$)

F161$0&$. Hrgotamina:

1. 2. 3. 4. 5.

Are efect adrenomimetic produce vasoconstric 1ie la nivel cerebral Produce vasodilata1ie sistemic- datorit- efectului adrenolitic Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid prin stimularea receptorilor alfa %re.te fluxul sanguin cerebral 8ste util- 2n retinopatii de origine vascular- datorit- efectului vasodilatator
!"ag. # )

F161$0&&. 4eurosimpatoliticele pot ac1iona prin:

1. 2. 3. 4. 5.

"eple1ia depozitelor de noradrenalin#nhibarea sintezei noradrenalinei 1locarea recapt-rii noradrenalinei din fanta sinaptic1locarea eliber-rii noradrenalinei #nhibarea biotransform-rii catecolaminelor
!"ag. #$)

F161$100. 4icergolina:

1. 2. 3. 4. 5.

Ac1ioneaz- ca agonist par1ial alfa-adrenomimetic 8ste vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic 8ste vasodilatator prin efect direct musculotrop Are ac1iune antiagregant- plachetar*e utilizeaz- 2n diagnosticul .i tratamentul feocromocitomului
!"ag. '*)

F161$101. *ra"osinul este antihipertensiv de elec1ie Dn ca"urile de hipertensiune arterial- la )olnavii care sufer- de:

1. 2. 3. 4.

"iabet !utAstm bron.ic #nsuficien1- hepatic-

5. #nsuficien1- cardiac!"ag. '')

5#0

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#"

Rezidentiat 2004
F161$102. :ola"olina:

1. 2. 3. 4. 5.

1locheaz- receptorii alfa-1-postsinaptici .i alfa-&-presinaptici Are efecte de tip parasimpatomimetic %re.te eliberarea noradrenalinei 2n fanta sinapticAre ac1iune neurosimpatoliticProduce efecte de tip histaminergic
!"ag. '1)

F211$103. <unt )eta-adrenolitice cu alte efecte asociate:

1. 2. 3. 4. 5.

labetalol metoprolol timolol acebutolol pindolol


!"ag. '%)

F211$104. Iintre alcaloi"ii din cornul secarei0 au efect alfa-1 adrenolitic predominant:

1. 2. 3. 4. 5.

dihidroergotoxina ergotoxina nicergolina ergometrina ergotamina


!"ag. # )

F211$10 . 4icergolina are urmatoarele caracteristici:

1. 2. 3. 4. 5.

este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in 7;A are si efect antiagregant plachetar poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica
!"ag. '*)

F211$106. Iespre pra"osin sunt vala)ile afirmatiile:

1. 2. 3. 4. 5.

are o biodisponibilitate mare per os este un alfa-adrenolitic neselectiv produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat produce retentie hidrosalina are efecte benefice asupra metabolismului lipidic
!"ag. '#&'')

F211$10#. >eta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica:

1. 2. 3. 4. 5.

cardiopatia ischemica tahiaritmiile glaucomul anxietatea de stres hipotiroidismul


!"ag. '9)

F211$10$. <pre deose)ire de atenolol0 propranololul pre"inta:

1. biotransformare hepatica ridicata 2. timp de in<umatatire relativ mic 3. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica
5#"
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#2

Rezidentiat 2004 4. efect asociat de tip chinidinic 5. efect asociat de tip alfa-adrenolitic
!"ag. '+&'%)

F211$10&. <unt )eta adrenolitice lipofile:

1. 2. 3. 4. 5.

metoprolol timolol propranolol sotalol atenolol


!"ag. '+)

F211$110. 'e"erpina poate produce urmatoarele reactii adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arteriala ortostatica constipatie stari depresive sindrom neurologic par6insonian retentie hidrosalina
!"ag. ++)

F211$111. *reci"ati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul <4M0 sunt contraindicate in astmul )ronsic:

1. 2. 3. 4. 5.

timolol atenolol propranolol fenoterol salbutamol


!"ag. #%, +1)

F211$112. 4otati indicatiile terapeutice ale reserpinei:

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiune arteriala stadiul ## hipertensiune arteriala forme grave boli psihiatrice - psihoze boli psihiatrice - depresii insuficienta circulatorie cerebrala
!"ag. ++)

F211$113. *reci"ati mecanismele de actiune ale reserpinei:

1. 2. 3. 4. 5.

neurosimpatolitic epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina neuroleptic blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule depletia depozitelor de dopamina si serotonina
!"ag. #$, +'&++)

F211$114. *reci"ati in ce )oli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate )eta-adrenolitice:

1. tahiaritmii cardiace 2. insuficienta cardiaca 3. cardiopatie ischemica

4. insuficienta circulatorie periferica hipertona 5. astm bronsic


!"ag. '9)

5#2
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5##

Rezidentiat 2004
F211$11 . 4otati su)stantele medicamentoase contraindicate la dia)etici0 datorita riscului de coma hipoglicemica:

1. 2. 3. 4. 5.

propranolol atenolol timolol izoprenalina adrenalina


!"ag. '%, '(, '9, +1)

F211$116. *reci"ati contraindicatiile )eta-adrenoliticelor neselective:

1. 2. 3. 4. 5.

astm bronsic bradicardie bloc atrio-ventricular diabet insipid tahicardie


!"ag. ' &'9)

F211$11#. *reci"ati )eta-adrenoliticele contraindicate la )olnavii cu astm )ronsic:

1. 2. 3. 4. 5.

oxprenolol timolol propranolol atenolol metoprolol


!"ag. '%,'(,' ,'9)

F211$11$. *reci"ati incadrarea farmacodinamica a pra"osinului:

1. 2. 3. 4. 5.

simpatolitic alfa-1-adrenolitic antihipertensiv antiastmatic antitahicardic


!"ag. '#)

F211$11&. *reci"ati in ce )oli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice china"oline:

1. 2. 3. 4. 5.

cardiopatie ischemica insuficienta cardiaca bloc atrio-ventricular astm bronsic hipercolesterolemie


!"ag. '')

F211$120. ,ntagoni"area efectului antihipertensiv al clonidinei0 apare la asociere cu:

1. 2. 3. 4. 5.

guanetidina tolazolina beta-adrenolitice antidepresive triciclice captopril

!"ag. +9)

F221$121. Care simpatolitice actionea"a stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A+ adrenalina

5##
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#4

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
tolazolina clonidina amfetamina alfa metildopa
!"ag. #(&+9)

F221$122. Clonidina:

1. 2. 3. 4. 5.

este un parasimpatomimetic creste tensiunea arteriala se contraindica in glaucom produce sedare somnolenta la intrerupere brusca apare efect rebound
!"ag. #(&+9)

F221$123. Care sunt avantajele )eta )locantelor cardioselective:

1. 2. 3. 4. 5.

potenta mare lipsa efectului rebound sunt de ales la persoanele cu astm bronsic se prefera la diabetici nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic
!"ag. #(&+9)

F221$124. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare:

1. 2. 3. 4. 5.

ergotamina dihidroergotoxina nicergolina dihidroergotamina fentolamina


!"ag. #(&+9)

F221$12 . Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tul)urari de circulatie periferica:

1. 2. 3. 4. 5.

vincamina nicergolina isoxuprin dihidroergotoxina tolazolina


!"ag. #(&+9)

F221$126. Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica(

1. 2. 3. 4. 5.

Lantene+ 1utirofenone+ #midazoline+ %hinazoline+ 8steri ai acidului nitric+


!"ag. #()

F221$12#. Iihidroergoto%ina:

1. 8ste un amestec de dihidroergoalcaloizi+ 2. 8ste derivatul hidrogenat al ergometrinei+

3. Are proprietati vasoconstrictoare+ 4. 8ste un alfa-adrenolitic+ 5. *e conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul 8rgoceps+
5#4
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#5

Rezidentiat 2004
!"ag. #9&'*)

F221$12$. Hfectele care apar dupa administrarea L-)locantelor sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

8fect inotrop pozitiv+ 8fect inotrop negativ+ %resterea debitului cardiac+ 4educerea debitului cardiac+ 4educerea necesarului de oxigen a inimii la effort+
!"ag. '%)

F221$12&. L-)locantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice:

1. 2. 3. 4. 5.

Actiune antihipertensiva+ Actiune antianginoasa+ Actiune antiaritmica+ Actiune antiglaucomatoasa+ Actiune excitanta *N%+
!"ag. '$,' )

F221$130. L-)locantele neselective au urmatoarele de"avantaje:

1. 2. 3. 4. 5.

Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici+ Au efect proaritmogen+ %resc presiunea intraoculara sunt contraindicate in glaucom+ Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice+ Pot fi administrate numai parenteral+
!"ag. '()

F221$131. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase sunt neurosimpatolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

Propranolol+ 4eserpina+ %imetidina+ ;olazolina+ Metildopa+


!"ag. +1)

F221$132. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un H-blocant neselectiv+ Are actiune antihipertensiva+ *e poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat+ ;osilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard+ Are actiune diuretica+
!"ag. +$,+ )

F221$133. /o%onidina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici+ 8ste un alfa-adrenolitic+ 8ste un H-blocant+ 8ste utilizata ca antihipertensiv+ 8ste utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala+
!"ag. +$,+9)

F221$134. Care dintre urmatoarele su)stante sunt alfa adrenolitice cu structura de china"olina( A+ =enoxibenzamina

5#5

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
=entolamina Prazosin Pindolol ;erazosin
!"ag. #()

F221$13 . 4icergolina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic+ Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic+ 8ste conditionata in produsul *ermion+ 8ste indicata in hipotensiune ortostatica+ Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica+
!"ag. '*)

F221$136. *ra"osin este indicat in toate formele de hipertensiune0 ca medicament de prima alegere la pacientii care pre"inta una dintre urmatoarele afectiuni asociate:

1. 2. 3. 4. 5.

7ipercolesterolemie "iabet Astm bronsic #nsuficienta hepatica %ardiopatie ischemica+


!"ag. '#)

F221$13#. /entionati afirmatiile corecte:

1. 2. 3. 4. 5.

%lonidina are actiune antihipertensiva+ Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici #-1+ Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina+ %lonidina produce retentie hidro-salina+ %lonidina este contraindicata in glaucom
!"ag. +$&+9)

F221$13$. Care dintre urmatorii compusi sunt )eta adrenolitice pure(

1. 2. 3. 4. 5.

#soxuprin Atenolol ;imolol #zoprenalina Adrenalina


!"ag. '%)

F221$13&. Care dintre urmatoarele su)stante sunt )eta adrenolitice hidrofile(

1. 2. 3. 4. 5.

Paracetamol Atenolol *otalol Metoprolol Propranolol


!"ag. '+)

F221$140. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in ca"ul )eta adrenoliticelor(

1. *edare la nivel central

2. #nfluenteaza pozitiv toate functiile miocardului+ 3. 4educ tahicardia datorata efortului si stresului+ 4. "etermina scaderea tensiunii arteriale+
5#!
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#$

Rezidentiat 2004 5. %resc necesitatea de oxigen a inimii la efort+


!"ag. '%)

F221$141. Care dintre urmatoarele )eta-adrenolitice sunt )eta-1 selective(

1. 2. 3. 4. 5.

0xprenolol Pindolol ;imolol Atenolol Metoprolol


!"ag. '%)

F221$142. Care dintre urmatoarele indicatii sunt vala)ile in ca"ul )eta-adrenoliticelor(

1. 2. 3. 4. 5.

7ipertiroidism 7ipertensiune arteriala Anxietate de stres !laucom 1radicardie


!"ag. '9)

F221$143. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor(

1. 2. 3. 4. 5.

%lonidina Propranolol Alfa-metildopa 4eserpina 8rgotamina


!"ag. #$)

F231$144. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii alfa-adrenergiciinfluenteaza metabolismul mediatorilor chimiciblocheaza receptorii beta-adrenergiciimpiedica eliberarea mediatorilordiminua actiunea simpatomimeticelor+
!"ag. #( & +9)

F231$14 . Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pra"osin(

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-adrenoliticantihipertensivproduce hipotensiune ortostatica dupa prima dozacreste trigliceridelenu se administreaza in sindromul 4a?naud+
!"ag. #( & +9)

F231$146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )eta-adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii beta-adrenergicipotenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalineiau actiune cronotrop negativadiminua formarea umorii apoasecresc presiunea intraoculara+

!"ag. #( & +9)

F231$14#. Care din urmatoarele )eta-)locante sunt cardioselective(

5#$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#8

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
propranololatenololmetoprololtimololoxprenolol+
!"ag. #( & +9)

F231$14$. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiunea arterialaaterosclerozaangina pectoralaaritmii cardiaceastm bronsic+


!"ag. #( & +9)

F231$14&. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

stari depresivecresterea trigliceridelortahicardieimpotentabronhoconstrictie+


!"ag. #( & +9)

F231$1 0. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpaticiactiveaza receptorii adrenergiciantagonizeaza actiunea adrenergicelorblocheaza receptorii adrenergiciproduc hipertensiune+
!"ag. #( & +9)

F231$1 1. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

hipertensiune arterialaaritmii cardiaceangina pectoralaastm bronsicastenie+


!"ag. #( & +9)

F231$1 2. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru re"erpina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un antiulcerosimpiedica recaptarea noradrenalineieste un antipar6insonianare actiune hipotensivaare actiune simpatomimetica+


!"ag. #( & +9)

F231$1 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pra"osin(

1. este alfa-1-adrenolitic-

2. este un parasimpatomimetic3. este un neurosimpatolitic4. este beta-&-adrenolitic5#8


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5#

Rezidentiat 2004 5. are actiune hipotensiva+


!"ag. #( & +9)

F231$1 4. Care din urmatoarele )eta-)locante sunt cardioselective(

1. 2. 3. 4. 5.

oxprenololpropranololbetaxololatenololmetoprolol+
!"ag. #( & +9)

F231$1

. Hfecte de tip alfa-adrenolitic sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

vasodilatatie cu hipotensiune arterialabradicardie reflexareducerea debitului cardiacscaderea presiunii intraocularemioza pasiva+


!"ag. #( & +9)

F231$1 6. Hfecte de tip )eta adrenolitic sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

vasodilatatiahipotensiunea arterialascaderea secretiei de reninabronhodilatatiamioza+


!"ag. #( & +9)

F231$1 #. >eta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu:

1. 2. 3. 4. 5.

astm bronsicbradicardieinsuficienta respiratorietulburari ischemice perifericediabet+


!"ag. #( & +9)

F231$1 $. >eta-adrenoliticele se utili"ea"a in farmacoterapie ca:

1. 2. 3. 4. 5.

antihipertensiveantianginoaseantiaritmicetocoliticebronhodilatatoare+
!"ag. #( & +9)

F2 1$1 &. 4otati su)stantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau6si imida"olici !-1

1. 2. 3. 4. 5.

guanetidina clonidina reserpina guanfacina fentolamina

!"ag. +$)

F2 1$160. *ropranolol:

5#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


540

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
este beta-adrenolitic selectiv beta-1 este beta-adrenolitic lipofil are ;15& relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica se excreta renal MFI in forma netransformata are efect chinidinic mediu
!"ag. '+&'%&+*)

F2 1$161. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate (

1. 2. 3. 4. 5.

are ;15& mare (cca+ 1F zile) datorita circuitului enterogastric are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive poate produce deprimare tiroidiana si galactoree este utila in sindrom par6insonian si stari depresive este indicata in tratamentul 7;A si psihozelor
!"ag. +'&++&+%)

F2 1$162. Care dintre urmatoarele su)stante )eta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic 2aneste"ic local3 (

1. 2. 3. 4. 5.

labetalol propranolol metoprolol nadolol timolol


!"ag. '%)

F2 1$163. *rofilul farmacocinetic al )eta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

absorbtie digestiva inalta efect al primului pasa< hepatic nesemnificativ biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus excretie renala in forma netransformata ;15& relativ mic ($-, h)
!"ag. '+)

F2 1$164. *rofilul farmacocinetic al )eta-adrenoliticelor lipofile cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

absorbtie digestiva inalta efect al primului pasa< hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica ;15& relativ mic
!"ag. '+)

F2 1$16 . Feno%i)en"amina:

1. 2. 3. 4. 5.

este agonist alfa-& este alfa-1 adrenolitic selectiv determina h;A intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i+v+
!"ag. '*&'1)

F2 1$166. Iihidroergotamina:

1. este ocitocic 2. are actiune venotonica 3. se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic


540
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


54"

Rezidentiat 2004 4. se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone 5. se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei
!"ag. #9)

F2 1$16#. Iihidroergoto%ina:

1. 2. 3. 4. 5.

creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i+v+ amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul 7;A cu valori ridicate
!"ag. #9&'*)

F261$16$. <unt antagoni.ti totali ai receptorilor opioi"i0 lipsi1i de ac1iune analge"ic-:

1. 2. 3. 4. 5.

Naloxona ;ramadol Nalorfina 1uprenorfina Naltrexona


!"ag. 1(9)

F261$16&. Care dintre afirma1iile urm-toare este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

%oncentra1ia crescut- de ioni de Na conduce la o capacitate crescut- de legare a agoni.tilor %oncentra1ia crescut- de ioni de Na conduce la o capacitate crescut- de legare a antagoni.tilor %oncentra1ia sc-zut- de ioni de Na conduce la o capacitate crescut- de legare a agoni.tilor %oncentra1ia sc-zut- de ioni de Na conduce la o capacitate sc-zut- de legare a agoni.tilor %oncentra1ia sc-zut- de ioni de Na conduce la o capacitate crescut- de legare a antagoni.tilor
!"ag. 1(9)

F261$1#0. ,nalge"icele morfinomimetice se caracteri"ea"- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

Lipsa metaboliz-rii hepatice %leareance hepatic sc-zut 1iodisponibilitate p+o+ sub ,I "ependen1- de m-rimea debitului sanguin hepatic 8fect intens al primului pasa< hepatic pentru ma<oritatea morfinomimeticelor
!"ag. 1(9)

F261$1#1. <uprado"area .i into%ica1ia acut- cu morfinomimetice se caracteri"ea"- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

Midriaz- intens- pupile fixe "iaree incontinen1- fecalMioz- (cu excep1ia petidinei) 7ipotensiune arterial- .oc 4espira1ie %he?ne *to6es paralizia centrului respirator
!"ag. 1$1&1$#)

F261$1#2. :ramadolul ac1ionea"- prin:

1. 2. 3. 4.

#nhibarea recapt-rii serotoninei *timularea receptorilor !A1A-1 #nhibarea recapt-rii noradrenalinei cu stimularea consecutiv - a receptorilor alfa-& presinaptici Mecanism monoaminergic spinal

5. Ac1iune agonist- slab- pe receptorii opioizi (miu 6appa delta)


!"ag. 1$+)

54"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


542

Rezidentiat 2004
F261$1#3. <unt efecte centrale ale morfinomimeticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

"eprimarea centrului respirator bulbar "eprimarea centrului tusei 8fectul constipant #nfluen1area centrului vomei Analgezia
!"ag. 1$*)

F261$1#4. ,u ac1iune antagonist- pe receptorii miu .i agonist- pe receptorii Fappa:

1. 2. 3. 4. 5.

Naltrexona Nalbufina Pentazocina Metadona Nalorfina


!"ag. 1( )

F261$1# . Hfectele morfinomimeticelor se e%plic- la nivel molecular prin:

1. 2. 3. 4. 5.

*c-derea activit-1ii adenilat ciclazei (printr-o protein- !i) 1locarea canalelor de calciu cu sc-derea influxului transmembranar de calciu "eschiderea canalelor de potasiu cu cre.terea efluxului de potasiu *timularea activit-1ii fosfolipazei % *timularea guanilat ciclazei
!"ag. 1($)

542
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


54#

Rezidentiat 2004

Tema nr. 19 Parasim"atomimetice si "arasim"atolitice


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F121&001. Care din urm-toarele su)stante este un parasimpatolitic )ronhodilatator:

1. 2. 3. 4. 5.

pirenzepina sibutramina adrenalina ipratropiu salbutamolul


!"ag. %*&( )

F121&002. Ca nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc:

1. 2. 3. 4. 5.

midriazsc-derea presiunii intraoculare cicloplegie diminuarea reflexului cornean contrac1ia mu.chilor radiari ai irisului
!"ag. %*&( )

F131&003. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un anticolinesterazic reversibileste un anticolinesterazic ireversibilantagonizeaza efectele tubocurarineipotenteaza curarizantele depolarizantese indica in atonia intestinala+
!"ag. %* & ( )

F131&004. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina(

1. 2. 3. 4. 5.

are efecte nicotiniceproduce hipersalivatiemioticscade presiune intraocularaeficace in glaucom+


!"ag. %* & ( )

F131&00 . Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic(

1. 2. 3. 4. 5.

bronhoconstrictiemiozabradicardiehiposalivatiecreste peristaltismul intestinal+


!"ag. %* & ( )

F131&006. Care din urmatoarele su)stante nu sunt parasimpatomimetice( A+ neostigmina-

54#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


544

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
pilocarpinanaproxenparaoxonmetacolina+
!"ag. %* & ( )

F141&00#. Care dintre urm-toarele afirma1ii este fals-:

1. 2. 3. 4. 5.

atropina difuzeaz- prin placent- .i 2n sAngele fetal ;15& J &-N ore pentru atropinscopolamina se utilizeaz- 2n r-ul de mi.care atropina este eficace 2n oftalmologie ca midriatic ca efecte adverse atropina produce constipa1ie usc-ciunea gurii reten1ie urinar!"ag. (%)

F141&00$. Care dintre urm-toarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei:

1. 2. 3. 4. 5.

usc-ciunea gurii hiperplazia gingivalconstipa1ia reten1ie urinartulbur-ri de vedere


!"ag. (()

F141&00&. Care dintre urm-toarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic:

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie gre1uri v-rs-turi hiposecre1ie salivar- .i lacrimalmic1iuni frecvente transpira1ie


!"ag. %')

F141&010. En care dintre urm-toarele situa1ii atropina este strict contraindicat-:

1. 2. 3. 4. 5.

bloc atrio-ventricular astm bron.ic glaucom colici gastrointestinale boal- Par6inson


!"ag. ($)

F141&011. En into%ica1iile cu compu.i organofosforici antidotul este repre"entat de:

1. 2. 3. 4. 5.

pilocarpina timolol fizostigmincafeina reactivatorii de colinesteraz!"ag. %$)

F141&012. *ropriet-1ile anticolinergice sunt DntNlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu e%cep1ia uneia. Care anume(

1. antidepresive triciclice 2. neuroleptice 3. antihistaminice


544
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


545

Rezidentiat 2004 4. antiinflamatoare nesteroidiene 5. antispastice ale tubului digestiv


!"ag. (%)

F1 1&013. Ca )ronhodilatator Dn astmul )ron.ic este indicat urm-torul compus parasimpatolitic:

1. 2. 3. 4. 5.

eumidrina butilscopolamina propantelina ipratropium emeproniu


!"ag. (')

F1 1&014. Contraindica1iile parasimpatomimeticelor sunt urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

astm bron.ic diaree atonia intestinalbloc atrioventricular hipotensiune arterial!"ag. %')

F1 1&01 . Hfectele secundare muscarinice sunt urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie hipotensiune arterialhipersecre1ie gastricstimularea musculaturii scheletice (fascicula1ii tremor) colici abdominale
!"ag. %')

F1 1&016. En into%ica1ia cu atropin- apar urm-toarele manifest-ri0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

midriaza tulburarea vederii convulsii reten1ie urinarbradicardie


!"ag. (()

F1 1&01#. *ilocarpina se administrea"- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastroduodenal diaree gre1uri v-rs-turi glaucom colici abdominale


!"ag. %%)

F1 1&01$. +rm-toarele su)stan1e sunt parasimpatomimetice cu ac1iune direct-0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4.

carbacol metacolina fizostigmina betanecol

5. pilocarpina
!"ag. %+)

545

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


54!

Rezidentiat 2004
F161&01&. Care dintre urm-toarele efecte nu este produs de atropin-(

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxarea musculaturii netede intestinale *c-derea secre1iei gastrice 1ronhodilata1ie Mioz*timularea respira1iei prin mecanism central
!"ag. (%&(()

F161&020. Hmeproniul:

1. 2. 3. 4. 5.

*e utilizeaz- ca antiastmatic parasimpatolitic 2n aerosoli Are ac1iune antispastic- la nivel urinar fiind util 2n incontinen1a urinar- cu hipertonie vezicalAre ac1iune de tip parasimpatomimetic util- 2n atonia intestinal- postoperatorie Poate produce ulcera1ii esofagiene Produce mioz- scade presiunea intraocular!"ag. ( )

F161&021. <timularea receptorilor nicotinici produce:

1. 2. 3. 4. 5.

Activarea fosfolipazei % (printr-o protein- !O) #nhibarea activit-1ii colinesterazei "eschiderea canalelor pentru cationi "eschiderea canalelor pentru anioni *timularea activit-1ii adenilat-ciclazei (printr-o protein- !s)
!"ag. %1)

F161&022. <unt anticolinergice utili"ate ca )ronhodilatatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

=enoterolul ;erbutalina *almeterolul Pirenzepina #pratropiu


!"ag. ( )

F161&023. <unt anticolinestera"ice ireversi)ile:

1. 2. 3. 4. 5.

8drofoniu 0xifenoniu Piridostigmina =luostigmina Neostigmina


!"ag. %1)

F161&024. <unt deriva1i cuaternari de amoniu:

1. 2. 3. 4. 5.

;ropicamida 0xifenciclimina Propantelina Pirenzepina *copolamina


!"ag. (#)

F211&02 . *reci"ati indicatia corecta pentru pilocarpina:

1. examenul fundului de ochi 2. colici gastro-intestinale 3. intoxicatia cu atropina


54!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


54$

Rezidentiat 2004 4. intoxicatia cu derivati organofosforici 5. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale
!"ag. %%)

F211&026. ,legeti contraindicatia parasimpatoliticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

glaucom astm bronsic diaree bradicardie ulcer gastro-duodenal


!"ag. (+)

F211&02#. Care efect secundar nu este de tip muscarinic:

1. 2. 3. 4. 5.

arsuri epigastrice ileus paralitic mictiuni frecvente dispnee transpiratii


!"ag. %', %9)

F211&02$. Care este indicatia terapeutica a neostigminei0 )a"ata pe efect de tip nicotinic:

1. 2. 3. 4. 5.

atonie intestinala postoperatorie retentie urinara enurezis nocturn miastenia gravis antidot in curarizarea cu suxametoniu
!"ag. %9)

F211&02&. *reci"ati incadrarea farmacodinamica a neostigminei:

1. 2. 3. 4. 5.

anticolinesterazic parasimpatomimetic direct colinergic central anticolinergic parasimpatolitic


!"ag. (#)

F211&030. 4otati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central 2<4C3:

1. 2. 3. 4. 5.

atropina scopolamina propantelina butilscopolamoniu pirenzepin


!"ag. (#)

F211&031. Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective 2 tip atropina 3 sunt urmatoarele0 cu e%ceptia:

1. glaucom 2. ileus paralitic 3. retentie urinara

4. constipatie atona 5. bradicardie sinusala


!"ag. (+, ($)

54$
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


548

Rezidentiat 2004
F221&032. Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune:

1. 2. 3. 4. 5.

paraoxonul pilocarpina emeproniu suxametoniu acetilcolina


!"ag. %*&( )

F221&033. *arasimpatomimeticele se pot indica in:

1. 2. 3. 4. 5.

diaree miastenia gravis examenul fundului de ochi intoxicatii cu curarizante depolarizante ulcer gastro-duodenal
!"ag. %*&( )

F221&034. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa(

1. 2. 3. 4. 5.

=izostigmina+ Neostigmina+ Paraoxon+ Pilocarpina+ piridostigmina


!"ag. %+)

F221&03 . Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase parasimpatolitice sunt utili"ate ca antispastice urinare(

1. 2. 3. 4. 5.

#pratropiu+ Pirenzepina+ 8meproniu+ Propantelina+ ;ropicamida+


!"ag. (')

F221&036. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice:

1. 2. 3. 4. 5.

ipratropiu salbutamol telenzepina teofilina tropicamida


!"ag. %*&( )

F221&03#. Care antispastice au mecanism anticolinergic:

1. 2. 3. 4. 5.

pitofenona papaverina butilscopolamina neostigmina metamizolul


!"ag. %*&( )

F231&03$. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic(

1. bronhoconstrictie2. mioza548
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


54

Rezidentiat 2004 3. bradicardie4. hiposalivatie5. creste peristaltismul intestinal+


!"ag. %* & ( )

F231&03&. Care din urmatoarele su)stante nu sunt parasimpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

neostigminapilocarpinanaproxenparaoxonmetacolina+
!"ag. %* & ( )

F231&040. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un anticolinesterazic reversibileste un anticolinesterazic ireversibilantagonizeaza efectele tubocurarineipotenteaza curarizantele depolarizantese indica in atonia intestinala+
!"ag. %* & ( )

F231&041. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina(

1. 2. 3. 4. 5.

are efecte nicotiniceproduce hipersalivatiemioticscade presiune intraocularaeficace in glaucom+


!"ag. %* & ( )

F231&042. Iin punct de vedere farmacoterapeutic0 parasimpatoliticele se incadrea"a in urmatoarele grupe0 cu o singura e%ceptie:

1. 2. 3. 4. 5.

antispastice digestiveantispastice urinarehiposecretoare gastriceantiastmatice bronhodilatatoareantiglaucomatose+


!"ag. %* & ( )

F2 1&043. 4otati care este su)stanta parasimpatolitica utili"ata ca midriatic:

1. 2. 3. 4. 5.

emeproniu isopropamida oxifenoniu tropicamida propantelina


!"ag. (#)

F2 1&044. Farmacodinamia su)stantelor parasimpatolitice cuprinde:

1. deprimarea miocardului 2. cresterea secretiei glandelor bronsice

3. scaderea presiunii intraoculare 4. intarzierea golirii stomacului 5. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric
54
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


550

Rezidentiat 2004
!"ag. ('&(+)

F2 1&04 . 4otati efectele secundare nicotinice:

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie colici abdominale fasciculatii si hipertonie musculara transpiratii mictiuni frecvente


!"ag. %')

F2 1&046. *ilocarpina:

1. 2. 3. 4. 5.

este acetilcolinomimetic sintetic produce relaxarea muschiului ciliar favorizeaza vederea de aproape inhiba secretia glandelor exocrine antagonizeaza efectele centrale ale atropinei
!"ag. %+&%%)

F2 1&04#. 4otati su)stanta cu actiune anticolinestera"ica ireversi)ila:

1. 2. 3. 4. 5.

neostigmina piridostigmina edrofoniu ecotiofat betanecol


!"ag. %()

F2 1&04$. 4otati su)stanta ce se utili"ea"a in incontinenta urinara cu hipertonie ve"icala:

1. 2. 3. 4. 5.

eumidrina emeproniu hiosciamina tropicamida ipratropium


!"ag. (+&($)

F261&04&. ,minofena"ona are un nucleu structural care deriv- de la:

1. 2. 3. 4. 5.

p-aminofenol #zochinolinPirazolonPirazolidindion%hinolin!"ag. 1$()

F261&0 0. *osologia acidului acetilsalicilic care confer- un efect urico"uric este:

1. 2. 3. 4. 5.

F , g5 zi K-N g5zi 1FF mg5zi & g5zi F , g la dou- zile


!"ag. 1$9)

F261&0 1. :ropismul farmacoto%icologic repre"entat de reac1iile adverse Dn ca"ul acidului acetilsalicilic se manifest- la nivelul: A+ Aparatului respirator : bronhoconstric 1ie

550
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


55"

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
Eterului - cre.terea tonusului miometrului prin inhibarea sintezei prostaglandinelor *N%- deprimare efect anxiolitic Analizatorilor : discromatopsie ageuzie *Angelui : antiagregant plachetar la dozele foarte mari antiinflamatoare
!"ag. 1$9)

F261&0 2. /eta)olitul aminofena"onei cu eliminare renal- care simulea"- hematuria este:

1. 2. 3. 4. 5.

Acidul saliciuric Acidul gentisic Acid rubazonic Acidul pipemidic Acetilaminofenazona


!"ag. 1$()

F261&0 3. Care dintre urm-toarele afirma1ii privind paracetamolul este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste metabolitul activ al fenacetinei Are ac1iune me1emoglobinizant- evident- mai ales la indivizii cu deficit de NA"7-me1emoglobin-reductazAre ac1iune antiinflamatoare Are efect analgezic .i antipiretic moderat Prezint- toxicitate hepatic- poate produce citoliz- la doze mari
!"ag. 1 *&1 1)

F261&0 4. En into%ica1ia acut- cu paracetamol0 se poate utili"a ca antidot specific:

1. 2. 3. 4. 5.

"imercaptopropanolul "isulfiramul Acetilcisteina 9etoconazolul =enacetina


!"ag. 1 1)

F261&0

. Iintre urm-toarele efecte0 nu caracteri"ea"- aminofena"ona:

1. 2. 3. 4. 5.

8fect analgezic 8fect antipiretic 8fect antiinflamator moderat 8fect antispastic musculotrop 8fect antiagregant plachetar
!"ag. 1 *)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F121&0 6. ,nticolinergicele se pot indica in:

1. 2. 3. 4. 5.

glaucom astm bronsic miastenia gravis constipatie atona voma din raul de miscare
!"ag. %*&( )

F121&0 #. ,nticolinestera"icele se utili"ea"a:

1. in tratamentul glaucomului 2. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante


55"
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


552

Rezidentiat 2004 3. ca antispastice 4. in miastenia gravis 5. in Par6inson


!"ag. %*&( )

F121&0 $. ,tropina:

1. 2. 3. 4. 5.

produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii este un protector al mucoasei gastrice se indica in glaucom sub forma de colir 1I produce midriaza insotita de cicloplegie creste peristaltismul tubului digestiv
!"ag. %*&( )

F121&0 &. Care din afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

atropina poate fi administrata in preanestezie tropicamida este folosita ca antispastic pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica emeproniul se foloseste in retentie urinara ipratropiul este indicat in astmul bronsic
!"ag. %*&( )

F121&060. Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie:

1. 2. 3. 4. 5.

pilocarpina acetazolamida tropicamida atropina timololul


!"ag. %*&( )

F121&061. !n ce prive.te anticolinestera"icele:

1. 2. 3. 4. 5.

ele au ac1iune parasimpatomimetica blocheaz- colinesteraza 2ntotdeauna ireversibil se pot folosi 2n diagnosticul .i tratamentul miasteniei gravis se pot folosi 2n tratamentul glaucomului se indic- 2n tratamentul Par6insonului
!"ag. %*&( )

F121&062. !n grupa anticolinestera"icelor:

1. 2. 3. 4. 5.

neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis+
!"ag. %*&( )

F121&063. Ca nivelul aparatului respirator atropina:

1. cre.te secre1ia glandelor c-ilor respiratorii 2. produce bronhoconstric1ie 3. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale

4. se poate indica 2n astmul bron.ic 5. deprim- respira1ia cAnd centrul respirator este u.or deprimat
!"ag. %*&( )

552
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


55#

Rezidentiat 2004

F121&064. *arasimpatoliticele produc:

1. 2. 3. 4. 5.

relaxarea musculaturii netede digestive retentie urinara hiposecretie a glandelor exocrine mioza scaderea presiunii intraoculare
!"ag. %*&( )

F121&06 . *arasimpatomimeticele produc:

1. 2. 3. 4. 5.

bronhodilatatie scaderea secretiilor glandelor exocrine contractia musculaturii netede digestive mioza bradicardie
!"ag. %*&( )

F121&066. *arasimpatomimeticele produc:

1. 2. 3. 4. 5.

bronhodilatatie bradicardie cresterea presiunii intraoculare mictiuni frecvente miastenia gravis


!"ag. %*&( )

F121&06#. *roprietati anticolinergice pot avea:

1. 2. 3. 4. 5.

antidepresivele triciclice neurolepticele penicilinele antihistaminicele 71 antiinflamatoarele nesteroidiene


!"ag. %*&( )

F121&06$. 'eac1iile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

cicloplegie constipa1ie sialoree bronhoconstric1ie incontinen1- urinar!"ag. %*&( )

F131&06&. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false(

1. 2. 3. 4. 5.

acetilcolina este un mediator colinergicreceptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somaticereceptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionaresinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergicestimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine+
!"ag. %* & ( )

F131&0#0. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina(

1. este un alcaloid2. produce uscaciunea gurii55#


Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


554

Rezidentiat 2004 3. scade presiunea intraoculara4. produce cicloplegie5. deprima *N%+


!"ag. %* & ( )

F131&0#1. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt antagonistiblocheaza receptorii muscariniciinhiba miocardulau actiune mioticasunt antispastice+


!"ag. %* & ( )

F131&0#2. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt agonistisunt antagonistiactiveaza receptorii muscariniciblocheaza receptorii nicotiniciinhiba acetilcolinesteraza+


!"ag. %* & ( )

F131&0#3. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piren"epin(

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminic 7&anticolinergic selectivinhibitor al pompei de protoniinhiba secretia gastricase indica in sindromul >ollinger-8llison+
!"ag. %* & ( )

F131&0#4. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina(

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaza *N%midriazaactiva in par6insonismeficace in raul de miscarese indica in glaucom+


!"ag. %* & ( )

F131&0# . Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic(

1. 2. 3. 4. 5.

bronhospasmbradicardiehiposecretie salivaracolici abdominalemioza+


!"ag. %* & ( )

F131&0#6. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic(

1. hipersecretia glandelor2. scaderea peristaltismului digestiv3. midriaza-

4. au efecte muscarinice5. stimulator cardiac+


!"ag. %* & ( )

554
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


555

Rezidentiat 2004

F131&0##. Care din urmatoarele su)stante sunt parasimpatolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

pirenzepinascopolaminapropantelinacarbamazepinafenitoina+
!"ag. %* & ( )

F131&0#$. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

este un agonistscade secretia salivaraproduce midriazarelaxeaza musculatura netedascade presiune intraoculara+


!"ag. %* & ( )

F131&0#&. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

este un anticolinesterazic reversibilare efecte antimuscarinicese recomanda in atonia intestinalaeste antidot al curareiare un atom de azot cuaternar deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv+
!"ag. %* & ( )

F141&0$0. Hfectele colinergice de tip muscarinic constau Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

mioz- la nivelul mu.chilor circulari ai irisului stimularea *N% cre.terea secre1iei de adrenalinrelaxarea sfincterelor tubului digestiv hipersecre1ia glandelor endocrine
!"ag. %#)

F141&0$1. En preaneste"ie pentru inhi)area hipersecre1iei )ron.ice produs- de unele aneste"ice generale se utili"ea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

atropina scopolamina fizostigmina pilocarpina metacolina


!"ag. ($)

F141&0$2. *ilocarpina:

1. 2. 3. 4. 5.

este indicat- 2n glaucom scade secre1ia glandelor salivare producAnd usc-ciunea gurii la nivelul ochiului produce midriazse indic- 2n intoxica1ia cu atropinforma de prezentare este Pilocarpin- colir 1P care se administreaz-: 1 pic-tur- x 4-K5zi
!"ag. %%)

F141&0$3. <copolamina:

1. se prezint- sub form- de colir 1I 2. are efectele parasimpatolitice ale atropinei dar de intensitate mai mare .i durat- mai scurt555
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


55!

Rezidentiat 2004 3. sufer- hidroliz- enzimatic- hepatic- la ester 4. se utilizeaz- 2n r-ul de mi.care 5. este contraindicat- 2n Par6insonul postencefalitic
!"ag. ($)

F1 1&0$4. ,nticolinestera"icele ireversi)ile:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt Neostigmina .i Piridostigmina sunt deriva1i organofosforici au durata de ac1iune scurtsunt utilizate 2n glaucom ac1iunea lor este reversibil- 2n prezen1a obidoximei
!"ag. (*, (1)

F1 1&0$ . ,tropina determin-:

1. 2. 3. 4. 5.

hipersecre1ie salivarusc-ciunea gurii .i greutate 2n degluti1ie cre.terea presiunii intraoculare miozstimularea musculaturii vezicii urinare
!"ag. (%, (()

F1 1&0$6. ,tropina este indicat- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

glaucom hipersialie spasme .i colici gastrointestinale reten1ie urinarileus paralitic


!"ag. ($)

F1 1&0$#. Care dintre urm-torii compu.i sunt parasimpatomimetice cu ac1iune direct-(

1. 2. 3. 4. 5.

carbacol fizistigmina pilocarpina neostigmina betanecol


!"ag. %+)

F1 1&0$$. 4eostigmina se administrea"- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

reten1ie urinarPar6inson miastenia gravis astm bron.ic glaucom


!"ag. %9)

F1 1&0$&. 4eostigmina:

1. se absoarbe foarte bine per os 2. se administreaz- 2n atonia muscular- postoperatorie 3. este contraindicat- 2n glaucom

4. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante 5. este derivat organofosforic
!"ag. %9)

55!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


55$

Rezidentiat 2004

F1 1&0&0. *arasimpatomimeticele cu ac1iune indirect- 2anticolinestera"ice3 sunt indicate Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

intoxica1ia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) intoxica1ia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) diagnosticul .i tratamentul miasteniei gravis atonie intestinalulcer gastroduodenal
!"ag. %$)

F1 1&0&1. 'eac1iile adverse la administrarea de atropin- sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

constipa1ie hipersaliva1ie usc-ciunea gurii enurezis nocturn reten1ie urinar!"ag. (()

F1 1&0&2. <copolamina este:

1. 2. 3. 4. 5.

parasimpatolitic parasimpatomimetic utilizat- 2n boala Par6inson indicat- 2n glaucom utilizat- 2n tratamentul r-ului de mi.care
!"ag. ($)

F161&0&3. Care dintre afirma1iile privind hidroli"a esterilor colinei este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

Acetilcolina este hidolizat- extrem de rapid %arbaminoil-esterii sunt rezisten1i la hidroliz- .i au timp de 2n<um-t-1ire lung Metacolina este hidrolizat- lent 8sterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidroliza1i relativ rapid avAnd efecte de durat- scurtAcetil-esterii colinei nu sunt hidroliza1i de c-tre colinesteraz!"ag. %+)

F161&0&4. Care dintre afirma1iile urm-toare privind atropina este adev-rat-(

1. 2. 3. 4. 5.

La indivizii cu tonus vagal normal atropina produce tahicardie .i hipertensiune arterial- slabLa indivizii cu tonus vagal normal atropina produce bradicardie .i hipotensiune arterial- slabLa indivizii cu tonus vagal crescut atropina produce bradicardie .i hipotensiune arterial- slabLa indivizii cu tonus vagal crescut atropina produce tahicardie .i hipertensiune arterial- slabAc1iunea anticolinergic- central- este util- 2n tratamentul bolii Par6inson
!"ag. (()

F161&0& . En practica medical-0 parasimpatoliticele sunt utili"ate pentru urm-toarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

Miotic (2n glaucom) Midriatic (examenul fundului de ochi) Antispastic Antisecretor (2n ulcerul gastric) *timulator al contrac1iei musculaturii striate (2n miastenia gravis)
!"ag. (+)

F161&0&6. 4eostigmina:

1. *e absoarbe bine oral .i are difuziune tisular- foarte bun- (inclusiv la nivel central) 2. 8ste util- 2n atonia intestinal- constipa1ia aton55$
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


558

Rezidentiat 2004 3. *e utilizeaz- pentru diagnosticarea .i 2n tratamentul miasteniei gravis 4. Antagonizeaz- ac1iunea curarizantelor de tip depolarizant 5. 8ste contraindicat- 2n astm bron.ic
!"ag. %9)

F161&0&#. <unt efecte de tip muscarinic:

1. 2. 3. 4. 5.

%ontrac1ia mu.chiului circular al irisului %ontrac1ia mu.chiului radial al irisului %ontrac1ia musculaturii netede digestive 8rec1ia 8<acularea
!"ag. %#)

F161&0&$. <unt efecte de tip nicotinic:

1. 2. 3. 4. 5.

%ontrac1ia musculaturii striate 4elaxarea musculaturii netede *timularea *N% 8liberarea de adrenalin- de c-tre medulosuprarenal*timularea contrac1iei miocardice
!"ag. %#)

F161&0&&. <unt efecte secundare ale medica1iei muscarinice:

1. 2. 3. 4. 5.

1ronhoconstric1ia dispneea 4inoreea 4eten1ia de urin7ipersecre1ia gastricEsc-ciunea gurii


!"ag. %')

F161&100. <unt efecte secundare de tip nicotinic:

1. 2. 3. 4. 5.

Accelerarea tranzitului intestinal diareea *timularea *N% 7ipersaliva1ia %re.terea frecven1ei mic1iunilor %ontrac1iile fasciculare ale musculaturii straite
!"ag. %')

F161&101. <unt sisteme de mesageri secun"i activate prin stimularea receptorilor /1 .i /3 colinergici:

1. 2. 3. 4. 5.

#onii de calciu #nozitoltrifosfatul AMPc "iacilglicerolul !MPc


!"ag. %1)

F211&102. *arasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice:

1. hipersecretie gastrica cu arsuri epigastrice 2. colici abdominale 3. mictiuni frecvente

4. uscaciunea gurii 5. stimularea musculaturii scheletice


!"ag. %')

558
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


55

Rezidentiat 2004

F211&103. Iupa administrare in sacul conjunctival0 pilocarpina produce:

1. 2. 3. 4. 5.

mioza pasiva prin relaxarea muschiului radiar al irisului mioza activa prin contractia muschiului circular al irisului scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase relaxarea muschiului ciliar cu favorizarea vederii la distanta
!"ag. %%)

F211&104. <unt parasimpatomimetice directe:

1. 2. 3. 4. 5.

pilocarpina neostigmina piridostigmina fizostigmina carbacol


!"ag. %*&%1)

F211&10 . Iespre neostigmina sunt vala)ile afirmatiile:

1. 2. 3. 4. 5.

are o biodisponibilitate redusa per os deoarece are o structura polara doza per os este de doua ori mai mare decat doza in<ectabila este contraindicata in par6inson este indicata in miastenia gravis potenteaza curarizantele antidepolarizante
!"ag. % &%9)

F211&106. *reci"ati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv:

1. 2. 3. 4. 5.

relaxarea sfincterului anal cu diaree relaxarea vezicii biliare relaxarea muschilor netezi gastrici hipersecretie salivara hiposecretie gastrica
!"ag. %#, (')

F211&10#. ,tropina pre"inta urmatoarele efecte centrale:

1. 2. 3. 4. 5.

este deprimanta *N% la doze mari inhiba centrul respirator bulbar la doze terapeutice cu deprimare respiratorie stimuleaza centrul vagal bulbar cu bradicardie si hipotensiune slaba este anticolinergica cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice in cazul intoxicatiei pot aparea hipertermie agitatie delir convulsii moarte
!"ag. (()

F211&10$. Comparativ cu atropina0 scopolamina pre"inta:

1. 2. 3. 4. 5.

efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica stimularea mai intensa a centrului respirator efect anticolinergic central mai intens decat atropina pe tremor efect inhibitor *N% la doze mici actiune antiglaucomatoasa mai redusa
!"ag. ($)

F211&10&. Iespre emepronium sunt corecte afirmatiile:

1. este un antispastic digestiv 2. este un bronhodilatator


55
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!0

Rezidentiat 2004 3. este un antispastic urinar 4. este iritant puternic al mucoasei esofagiene 5. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli
!"ag. ( )

F211&110. *reci"ati indicatiile terapeutice ale neostigminei0 )a"ate pe efectele de tip muscarinic:

1. 2. 3. 4. 5.

atonia intestinala postoperatorie antidot anticurarizant retentia urinara postoperatorie miastenia gravis diagnosticul miasteniei
!"ag. %9)

F211&111. 4otati indicatiile terapeutice ale neostigminei )a"ate pe actiunea la nivelul placii motorii:

1. 2. 3. 4. 5.

antidot in curarizarea cu tubocurarina miastenia gravis diagnosticul miasteniei atonia intestinala postoperatorie retentia urinara
!"ag. %9)

F211&112. 4otati efectele farmacodinamice ale anticolinestera"icelor:

1. 2. 3. 4. 5.

scaderea presiunii intraoculare cresterea tonusului muschilor intestinali cresterea tonusului muschilor vezicii urinare relaxarea muschilor striati stimularea *N%
!"ag. %1&%')

F211&113. *reci"ati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct:

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastro - duodenal astm bronsic hipotensiune arteriala glaucom tahicardie


!"ag. %')

F211&114. 4otati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului:

1. 2. 3. 4. 5.

midriaza pasiva cresterea tensiunii intraoculare cicloplegie midriaza activa actiune antiglaucomatoasa
!"ag. (+)

F211&11 . 4otati simptomele into%icatiei cu atropina:

1. midriaza activa 2. tulburarea vederii pentru aproape 3. retentie urinara

4. hipertermie 5. delir
!"ag. (()

5!0
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!"

Rezidentiat 2004

F211&116. *rofilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracteri"ea"a prin urmatoarele:

1. 2. 3. 4. 5.

hipersalivatie hipersudoratie hiposecretie gastrica hipomotilitate digestiva mioza activa


!"ag. %+.%%)

F211&11#. 4otati medicamentele care potentea"a efectele parasimpatoliticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

antipar6insoniene anticolinergice antidepresive triciclice anticolinesterazice fenotiazine neuroleptice fenotiazine antihistaminice


!"ag. %%)

F211&11$. ,ctiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

cresterea tonusului si peristaltismului hiposecretie salivara antispastic intens hiposecretie gastrica slaba cresterea tranzitului intestinal
!"ag. (%)

F211&11&. *arasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

isopropamida pirenzepin emepronium ipratropium eumidrina


!"ag. (#, (')

F221&120. *arasimpatomimeticele:

1. 2. 3. 4. 5.

cresc secretia salivara produc bradicardie scad tonusul musculaturii netede produc midriaza produc contractia detrusorului
!"ag. %*&( )

F221&121. 'eactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

dispnee colici abdominale retentie urinara hiposecretie gastrica tahicardie


!"ag. %*&( )

F221&122. Care compusi pot fi utili"ati in tratamentul glaucomului:

1. atropina 2. pilocarpina
5!"
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!2

Rezidentiat 2004 3. clonidina 4. timololul 5. acetazolamida


!"ag. %*&( )

F221&123. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase au actiune anticolinestera"ica (

1. 2. 3. 4. 5.

Metacolina+ =izostigmina+ Neostigmina+ Paraoxon+ %arbacolina+


!"ag. %1)

F221&124. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor(

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxarea musculaturii netede gastrointestinale+ 1ronhodilatatie+ Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare+ *timularea tonusului si peristaltismului intestinal relaxarea sfincterelor+ Mioza scaderea presiunii intraoculare+
!"ag. %#)

F221&12 . Care dintre afirmatiile referitoare la *ilocarpina sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un parasimpatomimetic direct+ 8ste un anticolinesterazic+ Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala+ 8ste indicata in glaucom+ Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina+
!"ag. %+,%%)

F221&126. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei(

1. 2. 3. 4. 5.

!laucom+ Astm bronsic+ *tari de atonie intestinala+ Miastenia gravis+ 1oala Par6inson+
!"ag. %9)

F221&12#. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune+ 2. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune+ 3. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza 4. 5. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil+
!"ag. (*,(1)

de tipul obidoximei+ Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom+

F221&12$. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase au actiune parasimpatolitica(

1. ;ropicamida+ 2. Nafazolina+

3. 8meproniu+ 4. #pratropiu+ 5. Atenolol+


5!2
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!#

Rezidentiat 2004
!"ag. (#)

F221&12&. Hfectele datorate parasimpatoliticelor sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

4educerea secretiei gastrice de acid clorhidric+ 4elaxarea musculaturii netede bronsice+ 1ronhospasm+ 7ipersecretia glandelor salivare+ "iminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal efect antispastic la acest nivel+
!"ag. (',(+)

F221&130. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

Atropina este un ester al tropinei+ Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina+ Atropina este forma levogira mai activa a hiosciaminei+ Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat+ Atropina nu prezinta proprietati antispastice+
!"ag. (%)

F221&131. Care dintre urmatorii compusi se incadrea"a in clasa parasimpatomimeticelor directe(

1. 2. 3. 4. 5.

Pilocarpina Atropina Metacolina %arbacol =isostigmina


!"ag. %+)

F221&132. Care dintre urmatorii compusi actionea"a ca anticolinestera"ice reversi)ile(

1. 2. 3. 4. 5.

Paraoxon *copolamina Neostigmina ;erazosin Piridostigmina


!"ag. % &%9)

F221&133. Care dintre urmatoarele su)stante sunt parasimpatomimetice de origine naturala(

1. 2. 3. 4. 5.

7iosciamina 8rgotamina Pilocarpina =izostigmina Metacolina


!"ag. %*,% )

F221&134. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor(

1. 2. 3. 4. 5.

La nivel bronsic produc bronhodilatatie+ *timuleaza secretia gastrica acida+ "etermina scaderea tensiunii arteriale+ Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului+ "etermina contractia vezicii urinare+
!"ag. %#&%')

F221&13 . *arasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A+ Astm bronsic

5!#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!4

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
%onstipatie Elcer gastro-intestinal 7ipertensiune arteriala 1radicardie+
!"ag. %')

F221&136. Care dintre urmatoarele su)stante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic(

1. 2. 3. 4. 5.

*copolamina Arecolina Atropina Pirenzepina #pratropiu


!"ag. (#)

F221&13#. *arasimpatoliticele produc urmatoarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxeaza musculatura neteda viscerala %ontracta musculatura bronsica %resc secretiile gastrice *timuleaza miocardul *cad secretia salivara
!"ag. ('&(+)

F221&13$. !ndicati afirmatiile corecte:

1. 2. 3. 4. 5.

Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali #n enurezis nocturn se indica propantelina+ 1romura de ipratropiu se indica in astmul bronsic+ #n cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina+ 8mepronium este indicat in incontinenta urinara+
!"ag. (+)

F221&13&. ,tropina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un alcaloid ce se gaseste sub forma izomerului levogir+ 8ste un ester al tropinei+ Are actiune midriatica fiind utilizat in glaucom+ *e utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale+ 8ste conditionata sub forma de fiole colir+
!"ag. (%)

F221&140. *iren"epina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un compus cu structura triciclica+ Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica+ 8ste conditionat in produsul Axid fiole+ *e poate asocia cu A#N* pentru a preveni leziunile gastroduodenale+ Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic
!"ag. ( )

F221&141. *arasimpatoliticele:

1. relaxeaza musculatura neteda digestiva 2. relaxeaza muschii ciliari

3. stimuleaza secretia gastrica 4. intarzie golirea stomacului 5. cresc presiunea intraoculara


5!4
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!5

Rezidentiat 2004
!"ag. %*&( )

F221&142. *iren"epina:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antispastic musculotrop scade secretia gastrica are efect anticolinergic actioneaza selectiv pe receptorii M& se indica in ulcerul gastric si duodenal
!"ag. %*&( )

F221&143. ,tropina:

1. 2. 3. 4. 5.

este esterul tropinei forma cis are actiune antipar6insoniana deprima respiratia se poate utiliza in preanestezie este o substanta puternic activa
!"ag. %*&( )

F231&144. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt agonistisunt antagonistiactiveaza receptorii muscariniciblocheaza receptorii nicotiniciinhiba acetilcolinesteraza+


!"ag. %* & ( )

F231&14 . Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt antagonistiblocheaza receptorii muscariniciinhiba miocardulau actiune mioticasunt antispastice+


!"ag. %* & ( )

F231&146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un alcaloidproduce uscaciunea guriiscade presiunea intraocularaproduce cicloplegiedeprima *N%+


!"ag. %* & ( )

F231&14#. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina(

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaza *N%midriazaactiva in par6insonismeficace in raul de miscarese indica in glaucom+


!"ag. %* & ( )

F231&14$. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piren"epin( A+ antihistaminic 7&-

5!5

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
anticolinergic selectivinhibitor al pompei de protoniinhiba secretia gastricase indica in sindromul >ollinger-8llison+
!"ag. %* & ( )

F231&14&. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic(

1. 2. 3. 4. 5.

hipersecretia glandelorscaderea peristaltismului digestivmidriazaau efecte muscarinicestimulator cardiac+


!"ag. %* & ( )

F231&1 0. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false(

1. 2. 3. 4. 5.

acetilcolina este un mediator colinergicreceptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somaticereceptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionaresinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergicestimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine+
!"ag. %* & ( )

F231&1 1. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

este un anticolinesterazic reversibilare efecte antimuscarinicese recomanda in atonia intestinalaeste antidot al curareiare un atom de azot cuaternar deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv+
!"ag. %* & ( )

F231&1 2. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

este un agonistscade secretia salivaraproduce midriazarelaxeaza musculatura netedascade presiune intraoculara+


!"ag. %* & ( )

F231&1 3. Care din urmatoarele su)stante sunt parasimpatolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

pirenzepinascopolaminapropantelinacarbamazepinafenitoina+
!"ag. %* & ( )

F231&1 4. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic(

1. bronhospasm2. bradicardie-

3. hiposecretie salivara4. colici abdominale5. mioza+


5!!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!$

Rezidentiat 2004
!"ag. %* & ( )

F231&1

. <e indica in oftalmologie0 ca antiglaucomatose:

1. 2. 3. 4. 5.

pilocarpinaatropinafizostigminacarbacolultropicamida+
!"ag. %* & ( )

F231&1 6. 'epre"inta contraindicatii ale neostigminei:

1. 2. 3. 4. 5.

astmul bronsicmiastenia gravisretentia urinaraulcer gastro-intestinalsupradozarea curarizantelor depolarizante+


!"ag. %* & ( )

F231&1 #. Care sunt efecte antimuscarinice(

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea miocardului prin cresterea tonusului simpaticmidriaza pasivabronhodilatatiahiposecretia glandelor exocrinemidriaza activa+
!"ag. %* & ( )

F231&1 $. *arasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului:

1. 2. 3. 4. 5.

miozacresterea presiunii intraocularecicloplegie cu tulburarea vederii pentru aproapemidriazascaderea presiunii intraoculare+


!"ag. %* & ( )

F2 1&1 &. !ndicatiile terapeutice pentru atropina sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

examenul fundului de ochi boala Par6inson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara
!"ag. ($)

F2 1&160. <copolamina:

1. 2. 3. 4. 5.

este inhibitor *N% la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Par6inson este antidot anticurarizant este miorelaxant
!"ag. ($)

F2 1&161. *iren"epin: A+ blocheaza receptorii M& si M$ din muschii netezi si glande exocrine

5!$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!8

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis
!"ag. ( )

F2 1&162. 4otati afirmatiile adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are ;15& scurt exclusiv carbacolul dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare
!"ag. %+&%%)

F2 1&163. 4eostigmina:

1. 2. 3. 4. 5.

este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Par6inson este contraindicata in glaucom
!"ag. %(&%9)

F2 1&164. !nto%icatia cu derivati organofosforici se caracteri"ea"a prin:

1. 2. 3. 4. 5.

convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente involuntare


!"ag. (1)

F2 1&16 . 4otati indicatiile terapeutice ale atropinei:

1. 2. 3. 4. 5.

colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa retentia urinara ileus paralitic


!"ag. ($)

F2 1&166. ,tropina:

1. 2. 3. 4. 5.

are actiune slaba in criza de astm bronsic stimuleaza centrul respirator bulbar la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare nu are actiune anticolinergica centrala
!"ag. (()

F2 1&16#. Ierivatii organofosforici:

1. sunt anticolinesterazice ireversibile 2. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis

3. se indica exclusiv local in glaucom 4. au exclusiv efecte muscarinice 5. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori
5!8
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5!

Rezidentiat 2004
!"ag. (*&(1)

F261&16$. ,minofena"ona poate produce:

1. 2. 3. 4. 5.

LeucocitozPoliglobulie Alergii Anemie aplasticNeoplazii gastrice


!"ag. 1 *)

F261&16&. *aracetamolul este contraindicat Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

;erapia pediatricAntecedente de alergie la deriva1i de acid salicilic #nsuficien1- hepaticAngin- pectoral#nsuficien1- renal!"ag. 1 1)

F261&1#0. ,cidul acetilsalicilic se caracteri"ea"- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

8fect antiinflamator marcat 8fect analgezic marcat prin ac1iune la nivelul receptorilor opioizi 8fect antipiretic prin mecanism hipotalamic 8fect antiagregant plachetar la doze mici 8fect hipoprotrobinizant la doze mari
!"ag. 1$ )

F261&1#1. *aracetamolul poate produce:

1. 2. 3. 4. 5.

#nduc1ia enzimelor microzomiale hepatice 8ritem pigmentar fix .asospasm la nivelul circula1iei periferice 4abdomiolizMe1emoglobinemie
!"ag. 1 *&1 1)

F261&1#2. Care dintre afirma1ii este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

#ntoxica1ia acut- cu paracetamol se manifest- prin necroz- hepatic- care poate conduce la deces Noraminofenazona nu este incriminat- 2n producerea cancerului gastric Acidul acetilsalicilic este contraindicat 2n astmul bron.ic %0L-1 este o izoform- inductibil- a ciclooxigenazei prezent- 2n toate 1esuturile implicat- 2n sinteza de prostaglandine cu rol inflamator .i hiperalgic Acidul salicilic are ac1iune antiagregant- plachetar- numai la doze mari
!"ag. 1$$&1 *)

F261&1#3. !nto%ica1ia acut- cu acid salicilic se manifest- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

Alcaloz- metabolic- tardivAlcaloz- respiratorie ini1ialAcidoz- metabolic- datorit- metaboli1ilor cu caracter acid 7ipertensiune arteraial- malign%onvulsii delir (be1ie salicilic-)

!"ag. 1$9)

F261&1#4. Clasa medicamentelor analge"ice-antipiretice poate produce: A+ "ependen1-

5!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$0

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
8uforie 7ipertermie malign*c-derea febrei Analgezie
!"ag. 1$ &1$9)

F261&1# . *aracetamolul poate determina apari1ia urm-toarelor efecte adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

Alopecie reversibil7irsutism Me1emoglobinemie 8rup1ii cutanate !inecomastie


!"ag. 1$9)

5$0
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$"

Rezidentiat 2004

Tema nr. 20 Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene


BIBLIOGRAFIE:
'. Farmacotera"ie "ractica Dumitru Do-rescu, Ed. Medicala Bucuresti, 19 9, vol. 1 si #

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1220001. ,c1iunea antiinflamatoare a glucocorticoi"ilor se e%plic- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea fosfolipazei A& cre.terea permeabilit-1ii .i sc-derea rezisten1ei capilare stabilizarea lizozomilor cre.terea fagocitozei cre.terea migr-rii leucocitelor 2n focarul inflamator
!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F1220002. Care din urmatoarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt derivati de acid propionic:

1. 2. 3. 4. 5.

diclofenacul aspirina rofecoxibul 6etoprofenul meloxicamul


!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F1220003. Care din urm-toarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt deriva1i de acid salicilic:

1. 2. 3. 4. 5.

nimesulida diflunisal glaucindiclofenacul naproxenul


!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F1220004. Care su)stan1e nu au propriet-1i antiinflamatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

prednisonul indometacinul triamcinolonul ranitidina 6etoprofenul


!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F122000 . =lucocorticoi"ii se contraindica in:

1. 2. 3. 4. 5.

boli inflamatorii manifestari alergice osteoporoza stari de soc boli de autoagresiune


!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F1320006. /ecanismul de actiune al antiinflamatoarelor nesteroidieneconsta in0 cu e%ceptia: A+ inhiba ciclooxigenaza-1 (%0L1)-

5$"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$2

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
inhiba ciclooxigenaza-& (%0L&)stimuleaza sinteza tromboxanilorinhiba formarea prostaglandinelorimpiedica formarea radicalilor liberi+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F132000#. +rmatoarele afirmatii sunt corecte pentru indometacina0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antiinflamator nesteroidianinhiba %0L1este antiagregant plachetarblocheaza specific %0L&eficacitatea are caracter simptomatic+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F132000$. +rmatoarele efecte adverse sunt specifice corticosteroi"ilor0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

obezitateretentie hidro-electroliticaredeschiderea ulcerelorcataractahipotiroidism+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F132000&. +rmatoarele efecte sunt specifice corticosteroi"ilor0 cu e%ceptia(

1. 2. 3. 4. 5.

hiperglicemieihipercolesterolemieieliminare crescuta de sodiu si apastimuleaza *N%eliminare urinara crescuta a calciului+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320010. +rmatoarele indicatii terapeutice sunt specifice glucocorticoi"ilor0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

insuficienta suprarenalaantiinflamator in bolile reumaticeantialergicosteoporozahepatita+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1 20011. ,!4< sunt utili"ate Dn tratamentul urm-toarelor afec1iuni0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

poliartrit- reumatoidulcer gastroduodenal artroze spondilit- an6ilopoieticcriza de migren!"ag. 1' )

F1 20012. Care dintre urm-toarele efecte adverse nu caracteri"ea"- ,!4<(

1. hipo6aliemie 2. hiper6aliemie

3. insuficien1- renal- acut4. cresc timpul de sAngerare 5. irita1ie gastrointestinal5$2


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$#

Rezidentiat 2004
!"ag. 1'9)

F1 20013. Hfectele adverse ale corticosteroi"ilor sunt urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

2ntArzierea cre.terii copiilor osteoporozpsihoze de tip maniacal corticodependen1a hipotiroidism


!"ag. ##1, ###)

F1 20014. =lucocorticoi"ii produc urm-toarele efecte farmacodinamice0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

efect antiinflamator efect uricozuric favorizeaz- vindecarea pl-gilor hiperglicemie cresc excre1ia de azot
!"ag. #1$)

F1 2001 . =lucocorticoi"ii reali"ea"- efect antiinflamator prin urm-toarele mecanisme0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

sc-derea permeabilit-1ii .i cre.terea rezisten1ei capilare stabilizarea lizozomilor diminuarea edemului stimularea fagocitozei .i migr-rii leucocitelor 2n focarul inflamator inducerea sintezei de lipocortin!"ag. #19)

F1 20016. +rm-toarele afirma1ii despre piro%icam sunt adev-rate0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

este antiinflamator .i analgezic stimuleaz- sinteza de P! .i migrarea leucocitelor 2n focarul inflamator se absoarbe digestiv produce efecte adverse gastrointestinale se administreaz- 2n poliartrita reumatoid!"ag. 1%1, 1%#)

F162001#. Contraindica1iile glucocorticoi"ilor sunt :

1. 2. 3. 4. 5.

%olagenoze 7emopatii maligne Nefroze 7ipertensiune arterial1oala serului


!"ag. ##')

F162001$. Ie%ameta"ona :

1. 2. 3. 4. 5.

Are efect antiinflamator de $F de ori mai intens decAt hidrocortizonul Poate produce accidente anafilactice grave 8ste contraindicat la bolnavii cu tendin1- la edeme Are durat- de ac1iune intermediar- (1&-$K de ore) Produce diabet steroidic mai rar decAt ceila1i corticosteroizi
!"ag. #'*)

F162001&. =lucocorticoi"ii produc : A+ 7ipoglicemie

5$#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$4

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
7iperglicemie =avorizeaz- anabolismul protidic *cad acizii gra.i liberi 2n sAngele periferic *cad secre1ia gastric!"ag. #1$)

F1620020. *rednisolonul :

1. 2. 3. 4. 5.

Are efecte apropiate de prednison fiind folosit .i local Nu are efecte locale Are durat- de ac1iune scurt- (sub 1& ore) Are un efect antiinflamator de $F de ori mai intens decAt hidrocortizonul Produce miopatie steroidian- mai frecvent decAt al1i corticosteroizi
!"ag. ## )

F1620021. *rednisonul :

1. 2. 3. 4. 5.

*e administreaz- oral .i local Nu re1ine deloc sodiul 2n organism 8ste antiinflamator de 1F ori mai activ decAt hidrocortizonul 8ste antiiflamator de , ori mai activ decAt hidrocortizonul Are durat- de ac1iune lung- (peste 4N de ore)
!"ag. ## )

F1620022. :riamcinolonul :

1. 2. 3. 4. 5.

Nu are efect local Are un efect slab de reten1ie a sodiului .i apei 8ste contraindicat 2n colagenoze Produce diabet steroidic mai mult decAt al1i corticosteroizi 8ste contraindicat 2n reumatism articular acut
!"ag. ##9)

F2120023. 4u repre"inta reactie adversa a ,!4<:

1. 2. 3. 4. 5.

reactii alergice retentie hidrosalina catabolism proteic gastrita hemoragica bronhoconstrictie


!"ag. 1'9)

F2120024. !)uprofenul nu are efect:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezic antispastic antiagregant iritant gastric antireumatic


!"ag. 1++)

F212002 . ,ntiinflamatoarele nesteroidiene 2,!4<3 au urmatoarele efecte0 cu o e%ceptie:

1. antireumatic 2. analgezic

3. antipiretic 4. efect lent de lunga durata 5. efect imediat


5$4
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$5

Rezidentiat 2004
!"ag. 1'%)

F2120026. !)uprofen are urmatoarele efecte0 cu o e%ceptie:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezic antiinflamator antireumatic antispastic ulcerigen


!"ag. 1++)

F212002#. !ntre reactiile adverse ale antiinflamatoarelor ,!4< nu figurea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastroduodenal gastrita hemoragica efecte alergice catabolism proteic retentie hidro-salina
!"ag. 1'(&1'$)

F212002$. *iro%icamul nu are efect:

1. 2. 3. 4. 5.

antispastic analgesic antiinflamator uricozuric inhibitor al sintezei de anion superoxid


!"ag. 1%1&1%#)

F212002&. Fenil)uta"ona are urmatoarele caracteristici0 cu o e%ceptie:

1. 2. 3. 4. 5.

efect antiinflamator intens inhiba neselectiv sinteza de prostaglandine procent de legare mic de proteinele plasmatice efect advers proulcerigen retentie hidrosalina si contraindicatie in hipertensiunea arteriala
!"ag. 1+$&1+9)

F2220030. Care dintre urmatorii compusi este su)stanta activa din produsul Iiprophos(

1. 2. 3. 4. 5.

Prednison ;riamcinolon "exametazon 7idrocortizon 1etametazon


!"ag. #'*)

F2320031. +rmatoarele efecte sunt specifice corticosteroi"ilor0 cu e%ceptia(

1. 2. 3. 4. 5.

hiperglicemieihipercolesterolemieieliminare crescuta de sodiu si apastimuleaza *N%eliminare urinara crescuta a calciului+


!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2320032. +rmatoarele indicatii terapeutice sunt specifice glucocorticoi"ilor0 cu e%ceptia: A+ insuficienta suprarenala-

5$5

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
antiinflamator in bolile reumaticeantialergicosteoporozahepatita+
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2320033. +rmatoarele efecte adverse sunt specifice corticosteroi"ilor0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

obezitateretentie hidro-electroliticaretentie hidro-electroliticacataractahipotiroidism+


!"ag. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2320034. /ecanismul de actiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene consta in0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

inhiba ciclooxigenaza-1 (%0L1)inhiba ciclooxigenaza-& (%0L&)stimuleaza sinteza tromboxanilorinhiba formarea prostaglandinelorimpiedica formarea radicalilor liberi+
!"ag. 1'' & 1(1, vol. #.)

F232003 . +rmatoarele afirmatii sunt corecte pentru indometacina0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antiinflamator nesteroidianinhiba %0L1este antiagregant plachetarblocheaza specific %0L&eficacitatea are caracter simptomatic+
!"ag. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2 20036. +rmatoarele efecte apartin glucocorticoi"ilor0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

hiperglicemie diminuarea uricemiei favorizarea catabolismului proteic depunerea de lipide in zone de electie (fata ceafa spate) bilant azotat pozitiv
!"ag. #1$, vol. 1)

F2 2003#. +rmatoarele efecte apartin glucocorticoi"ilor0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

antialergice antiinflamatoare imunostimulatoare nu impiedica reactia antigen- anticorp hipercolesterolemie


!"ag. #19, vol. 1)

F2 2003$. =lucocorticoi"ii sunt contraindicati in:

1. hipertensiune arteriala 2. insuficienta suprarenala acuta si cronica

3. colagenoze 4. manifestari alergice 5. astm bronsic


5$!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$$

Rezidentiat 2004
!"ag. ##', vol. 1)

F2 2003&. ,ctiunea antiinflamatoare a glucocorticoi"ilor e e%plica prin:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea ciclooxigenazei stimularea sintezei de prostaglandine cu rol antiinflamator inducerea formarii de lipocortina stimularea fosfolipazei A& inhibarea ,- lipooxigenazei
!"ag. #19, vol. 1)

F2 20040. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la acidul acetilsalicilic este falsa (

1. 2. 3. 4. 5.

este antiagregant plachetar este antiinflamator nesteroidian inhiba %0L- 1 inhiba specific %0L- & este utilizat in tratamentul artritei reumatoide
!"ag. 1'$&1' vol.#)

F2 20041. ,ntiinflamatoarele F,,'I sunt urmatoarele:

1. 2. 3. 4. 5.

penicilamina salazosulfapiridina derivati tiolici derivati de pirazolona derivati de imidazol


!"ag. 1'%& 1'(, vol. #)

F2620042. <unt antidepresive inhi)itoare selective ale recapt-rii noradrenalinei:

1. 2. 3. 4. 5.

=enelzina =luvoxamina "esipramina "oxepina ;ranilcipromina


!"ag. 1+()

F2620043. >lochea"- receptorii alfa-2-presinaptici0 ac1ionNnd ca antidepresive la nivelul angrenajelor sinaptice adreno-serotoninergice:

1. 2. 3. 4. 5.

"oxepina ;ranilcipromina =enelzina Mirtazepina Paroxetina


!"ag. 1+()

F2620044. Care dintre afirma1iile urm-toare este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

Qn depresia anxioas- andidepresivele se pot asocia cu benzodiazepine La vArstnici antidepresivele triciclice produc frecvent efecte anticolinergice Antidepresivele scad efectul presor al catecolaminelor #MA0 neselective provoac- reac1ii hipertensive la pacien1ii care consum- alimente bogate 2n tiraminAntidepresivele diminu- efectul medica1iei antiepileptice prin sc-derea pragului convulsivant

!"ag. 1+ &1+9)

F262004 . ,c1ionea"- prin inhi)area selectiv- .i reversi)il- a i"oformei /,; de tip ,: A+ ;ranilcipromina

5$$
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$8

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
8ntacapona #proniazida *elegilina Moclobemida
!"ag. 1+()

F2620046. Hfectele adverse ale litiului sunt antagoni"ate de:

1. 2. 3. 4. 5.

"iuretice saluretice "ieta hiperproteic"ieta hiposodat*pironolactonAntiacide de tip bicarbonat de sodiu


!"ag. 1%1)

F262004#. <unt neuroleptice cu structur- )en"amidic-:

1. 2. 3. 4. 5.

=lupentixol =luspirilen 0lanzapina *ulpirid %lotiapina


!"ag. 1#$)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F122004$. ,ntiinflamatoarele nesteroidiene pot avea proprietati:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezice-antipiretice antiinflamatoare antihipertensive antiulceroase antiagregante plachetare


!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F122004&. ,ntiinflamatoarele nesteroidiene pot produce:

1. 2. 3. 4. 5.

epigastralgii nevralgii retentie hidrosalina scaderea timpului de sangerare bronhodilatatie


!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F12200 0. Iiclofenacul:

1. 2. 3. 4. 5.

intr- 2n preparatul .oltaren are propriet-1i analgezice se contraindic- 2n afec1iuni articulare degenerative se utilizeaz- 2n tratamentul astmului bron.ic la cei sensibiliza1i la aspirindiminu- sinteza de prostaglandine
!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F12200 1. =lucocorticoi"ii au proprietati:

1. antiinflamatoare 2. analgezice
5$8
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5$

Rezidentiat 2004 3. antialergice 4. imunostimulatoare 5. diuretice


!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F12200 2. =lucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

produc hipoglicemie favorizeaza catabolismul proteic produc hipercolesterolemie stimuleaza *N% pot retine sodiul si apa in organism
!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F12200 3. =lucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

determina la oprirea brusca a unui tratament prelungit hipercorticism grabesc vindecarea plagilor produc hipercoagulabilitate pot produce glaucom si cataracta scad numarul de limfocite si inhiba formarea de anticorpi
!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F12200 4. =lucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

in asociere cu furosemidul cresc eliminarea de potasiu in asociere cu antiacidele se absorb mai bine in asociere cu anticoagulantele scad efectul acestora din urma in asociere cu digitalicele pot creste efectul cardiotoxic al celor din urma in asociere cu hipoglicemiantele scad efectul acestora din urma
!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F12200

. !n ce priveste actiunea lor antiinflamatoare0 glucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

stimuleaza ciclooxigenaza prin intermediul lipocortinei cresc cantitatea de prostaglandine cresc migrarea leucocitelor in focarul inflamator stabilizeaza lizozomii inhiba atat reactiile exudative cat si pe cele proliferative din procesul inflamator
!"ag. #1(&#'# !vol.1))

F12200 6. *iro%icamul:

1. 2. 3. 4. 5.

are proprietati analgezice are proprietati antiinflamatoare are durata scurta de actiune poate da reactii adverse gastro-intestinale nu se administreaza cutanat
!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F12200 #. *reci"ati antiinflamatoarele nesteroidiene ce se conditionea"a in preparate pentru aplicare cutanata:

1. aspirina 2. diclofenacul

3. acidul niflumic 4. fenilbutazona 5. indometacinul


5$
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


580

Rezidentiat 2004
!"ag. 1''&1(1 !vol.#))

F13200 $. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru corticosteroi"i(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt secretati fiziologic de corticosuprarenalasunt secretati fiziologic de medulosuprarenalasecretia este maxima intre orele K - N amsecretia este maxima inainte de ora &4nu sunt stocati in glanda+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F13200 &. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piro%icam(

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamator steroidiananalgezicantipireticantireumaticantigutos in criza+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind mecanismul actiunii antiinflamatoare a corticosteroi"ilor(

1. 2. 3. 4. 5.

corticosteroizii au actiune antiinflamatoare intensainduc formarea de lipocortinainhiba fosfolipaza A&favorizeaza formarea prostaglandinelorfavorizeaza formarea leucotrienelor+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320061. Care din urmatoarele efecte adverse sunt specifice antiinflamatoarelor nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastro-duodenalcriza de astmnefrita interstitiala bradicardiehipotensiune ortostatica+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320062. Care din urmatoarele medicamente sunt antiinflamatoare nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

diclofenacindometacinprednisontriamcinolonpiroxicam+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320063. Care dintre urmatoarele actiuni sunt produse de antiinflamatoarele nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

actiunea antiinflamatoareactiunea analgezicaactiunea antipireticaactiunea antireumatismalaactiunea antiastmatica+

!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320064. Care dintre urmatoarele indicatii sunt in legatura cu antiinflamatoarele nesteroidiene( A+ criza de migrena-

580
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


58"

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
afectiuni articulare inflamatorii (ex+: poliartrita reumatoida)ulcer gastro-duodenalafectiuni articulare degenerative (artroze)afectiuni reumatismale extraarticulare (ex+: periartrita scapulo-humerala)+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F132006 . Care dintre urmatoarele procese au loc in focarul inflamator(

1. 2. 3. 4. 5.

arterioloconstrictiecresterea permeabilitatii capilareacidoza localaaparitia radicalilor liberi ai oxigenuluimigrarea leucocitelor+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F1320066. !n care din urmatoarele afectiuni sunt indicati glucocorticoi"ii(

1. 2. 3. 4. 5.

insuficienta suprarenaladiabet zaharatboli reumatismale articulare inflamatoriilhipertensiunea arterialasoc anafilactic+


!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F132006#. /ecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoi"ilor se e%plica prin:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea monoaminooxidazaiinducerea formarii in celule (macrofage) a proteinei inhibitoare lipocortinainhibarea lipoxigenazeiinducerea formarii proteinei inhibitoare a fosfolipazei A&inhibarea ciclooxigenazei+
!"ag. #1( & #'#, !vol. 1). 1'' & 1(1, !vol. #))

F142006$. Care dintre urm-toarele afec1iuni pot fi ameliorate prin administrarea antiinflamatoarelor nesteroidiene:

1. 2. 3. 4. 5.

purpura trombocitopenicspondilita anchilopoeticbursite miastenie !ravis criza de migren!"ag. 1' &1'9)

F142006&. Fenil)uta"ona accentuea"- efectele:

1. 2. 3. 4. 5.

diureticelor saluretice hipoglicemiantelor orale anticoagulantelor cumarinice captoprilului salbutamolului


!"ag. 1+9)

F14200#0. !ndometacina diminu- efectele:

1. antipar6insonienelor

2. anticonvulsivantelor 3. anticoagulantelor cumarinice 4. antiacidelor gastrice


58"
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


582

Rezidentiat 2004 5. prazosinului


!"ag. 1+')

F14200#1. 7etoprofenul are ac1iune:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezicantimigrenoasantipireticmiorelaxantantiinflamatoare
!"ag. 1'(&1'$)

F14200#2. 7etoprofenul este indicat Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

gonartrozcriza de gutnevralgia de trigemen nevralgia cervico-brahialtireotoxicoz!"ag. 1+%)

F14200#3. Ca un )olnav care nu r-spunde la tratamentul cu un antiinflamator nesteroidian se controlea"- dac-:

1. 2. 3. 4. 5.

dieta trebuie modificatdiagnosticul a fost corect perioada de tratament a fost adecvatbolnavul a urmat tratamentul doza<ul a fost corespunz-tor
!"ag. 1' )

F14200#4. *reci"a1i afirma1iile corecte referitoare la indometacin:

1. 2. 3. 4. 5.

diminu- efectele anticoagulantelor cumarinice este mai ulcerigen decAt aspirina la bolnavii cu gut- interfer- cu substan1ele uricozurice este indicat 2n coxartrozprezint- un efect analgezic slab
!"ag. 1+#)

F14200# . *reci"a1i afirma1iile incorecte referitoare la diclofenac:

1. 2. 3. 4. 5.

poate fi administrat gravidei pe toat- perioada sarcinii se recomand- la pacien1ii cu poliartrit- reumatoidse fixeaz- puternic (R MFI) pe proteinele plasmatice diminu- sinteza prostaglandinelor prin inhibi1ia fosfolipazei A& se administreaz- intrarectal per os .i parenteral
!"ag. 1+*&1+1)

F14200#6. *rintre ac1iunile farmacodinamice ale ,!4< se num-r-:

1. 2. 3. 4.

inhibi1ia travaliului prematur 2nchiderea ductului arteriolar la nou-n-scu1i miozbronhoconstric1ie

5. stimularea travaliului prematur


!"ag. 1'()

582

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


58#

Rezidentiat 2004
F14200##. *rintre efectele adverse ale ,!4< se num-r-:

1. 2. 3. 4. 5.

hiper6aliemia epigastralgii erup1ii cutanate hipo6aliemia fotosensibilizarea


!"ag. 1'9)

F1 200#$. ,!4< deriva1i de acid propionic sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

indometacin ibuprofen 6etoprofen diclofenac fenilbutazon!"ag. 1++)

F1 200#&. Care dintre urm-toarele afec1iuni repre"int- contraindica1ii pentru corticosteroi"i(

1. 2. 3. 4. 5.

colagenoze diabet zaharat tulbur-ri psihice osteoporozinsuficien1- suprarenal- acut- .i cronic!"ag. ##')

F1 200$0. Care dintre urm-torii compu.i sunt glucocorticoi"i cu durat- scurt- de ac1iune(

1. 2. 3. 4. 5.

dexametazona hidrocortizon cortizon betametazona prednison


!"ag. ##*)

F1 200$1. Care dintre urm-torii corticosteroi"i au ac1iune terapeutic- lung- 2peste 4$ ore3(

1. 2. 3. 4. 5.

dexametazon cortizon prednison fluorocortolon betametazon


!"ag. ##*)

F1 200$2. Care dintre urm-torii corticosteroi"i pre"int- foarte sla) efect de reten1ie a sodiului .i apei(

1. 2. 3. 4. 5.

cortizon prednison triamcinolon dexametazon betametazon


!"ag. ##9, #'*)

F1 200$3. Fenil)uta"ona:

1. se absoarbe bine din tubul digestiv 2. se metabolizeaz- 2n oxifenbutazon3. scade excre1ia urinar- a acidului uric
58#
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


584

Rezidentiat 2004 4. cre.te excre1ia urinar- a acidului uric 5. nu produce reten1ie hidrosalin!"ag. 1+$)

F1 200$4. =lucocorticoi"ii urm-tori se administrea"- topic0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

triamcinolon prednisolon hidrocortizon cortizon prednison


!"ag. ##(, ##$, ##9)

F1 200$ . /ecanismul ac1iunii antiinflamatoare pentru ,!4< cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea biosintezei prostaglandinelor inhibi1ia ciclooxigenazei diminuarea biosintezei prostaglandinelor sc-derea migr-rii polimorfonuclearelor 2n focarul inflamator stimularea eliber-rii enzimelor lizozomale din polimorfonucleare
!"ag. 1'$)

F1 200$6. :ratamentul cu glucocorticoi"i este indicat Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

st-ri infec1ioase .i .oc diabet zaharat astm- bron.ic boli reumatismale articulare inflamatorii hipertensiune arterial!"ag. ##')

F16200$#. ,ntiiflamatoarele nesteroidiene :

1. 2. 3. 4. 5.

#nhib- formarea de prostaglandine #nhib- fosfolipaza A& #nhib- sinteza de tromboxani *unt enzimoinductoare %resc formarea anionilor superoxid
!"ag. 1'$)

F16200$$. Clofe"ona:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de fenilbutazon8ste o combina1ie de fenilbutazon- .i clorfenoxiacetamidAre efect mai intens decAt fenilbutazona Are efect mai slab decAt fenilbutazona 8fectele adverse sunt mai puternice decAt ale fenilbutazonei
!"ag. 1%*)

F16200$&. Hfectele adverse ale antiiflamatoarelor nesteroidiene sunt :

1. 2. 3. 4.

8fect ulcerigen 7iper6aliemie 7iperpirexie 8fect vasoconstrictor puternic

5. 7iperexcitabilitate nervoas!"ag. 1'9)

584

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


585

Rezidentiat 2004
F16200&0. Hfectele adverse ale glucocorticoi"ilor sunt :

1. 2. 3. 4. 5.

7ipercorticism %re.terea .*7 4eac1ii alergice AgranulocitozQntArzierea cre.terii


!"ag. ##1)

F16200&1. Hfectele adverse ale indometacinei :

1. 2. 3. 4. 5.

8fect ulcerigen mai puternic decAt aspirina Nu are efect ulcerigen Produce cefalee la doze mari Nu produce cefalee la doze mari Are efect diuretic
!"ag. 1+#)

F16200&2. Fenil)uta"ona :

1. 2. 3. 4. 5.

Nu se absoarbe bine din tubul digestiv *e absoarbe bine din tubul digestiv *e leag- MNI de proteina plasmatic*e leag- 2n propor1ie de &,I de proteina plasmaticNu se metabolizeaz- deloc 2n organism
!"ag. 1+$)

F16200&3. 7etoprofenul este un antiiflamator .i antipiretic :

1. 2. 3. 4. 5.

Mai activ decAt indometacinul Mai pu1in activ decAt indometacinul Nu are efect antiinflamator *e utilizeaz- 2n poliartrita reumatoidAre efect antispastic
!"ag. 1+%)

F16200&4. Ca nivelul sNngelui glucocorticoi"ii produc :

1. 2. 3. 4. 5.

"iminuarea limfocitelor sangvine 8ozinopenie 8ozinofilie Leucopenie Leucocitoz- polimorfonuclear!"ag. #1 )

F16200& . 4apro%enul se administrea"- Dn do"e de :

1. 2. 3. 4. 5.

,F mg5zi 2n tratamentul gutei $FF mg5zi ca analgezic &,F mg de & ori pe zi ca antiinflamator 1 g 5zi ca antiinflamator 1FF mg5zi 2n dismenoree
!"ag. 1+()

F21200&6. Fenil)uta"ona poate creste efectul urmatoarelor su)stante asociate:

1. anticoagulante orale 2. antihipertensive 3. antidiabetice orale


585
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


58!

Rezidentiat 2004 4. fenitoina 5. diuretice saluretice


!"ag. 1+9)

F21200&#. !ndometacinul este contraindicat in:

1. 2. 3. 4. 5.

sarcina alergii la salicilati spondilita an6ilopoetica artrita gutoasa colita ulceroasa


!"ag. 1+')

F21200&$. ,ntireumaticele de )a"a0 <,,'I 2sloB acting antirheumatic drugs3 au urmatoarele caracteristici:

1. 2. 3. 4. 5.

au efect antiinflamator modifica evolutia procesului reumatic efectul persista luni sau ani dupa oprirea terapiei au actiune simptomatic-patogenica efectul apare imediat dupa inceperea administrarii
!"ag. 1'%)

F21200&&. <arurile de aur indicate in poliartrita reumatoida au urmatoarele proprietati:

1. 2. 3. 4. 5.

se fixeaza pe proteinele plasmatice si in elementele figurate se elimina exclusiv renal au efect stimulator asupra sistemului reticuloendotelial sunt foarte eficiente in stadiile avansate de boala sunt contraindicate la cei cu lupus eritematos
!"ag. 1%%&1%()

F2120100. *iro%icamul:

1. 2. 3. 4. 5.

este antiinflamator nesteroidian derivat pirazolinic se poate administra la pacienti cu ulcer duodenal activ nu are efect analgezic are efect uricozuric este contraindicat la gravide
!"ag. 1%1&1%#)

F2120101. 4otati afirmatiile corecte:

1. 2. 3. 4. 5.

piroxicam are efect antiagregant fenilbutazona se poate folosi in guta deoarece are efect uricozuric ibuprofen este inactiv in spondilita an6ilopoetica 6etoprofen este antipiretic mai activ decat indometacinul diclofenac stimuleaza prostaglandinsintetaza
!"ag. 1+*&1%#)

F2120102. Iespre i)uprofen sunt corecte afirmatiile:

1. este un derivat de acid fenilacetic 2. la asocierea cu aspirina se produce un sinergism de potentare 3. are si efect antiagregant

4. se elimina renal si biliar 5. este contraindicat la cei cu bronhospasm la aspirina


!"ag. 1++)

58!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


58$

Rezidentiat 2004
F2120103. *iro%icamul are efect:

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamator antispastic uricozuric vasodilatator cerebral inhibitor al secretiei de anion superoxid


!"ag. 1%#)

F2120104. *entru piro%icam0 afirmatiile corecte sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

este antiinflamator nesteroidian are efect uricozuric este contraindicata administrarea in cazul unui ulcer digestiv in evolutie se administreaza oral intr-o singura priza5zi nu are efect analgezic
!"ag. 1%1&1%#)

F212010 . ,legeti afirmatiile corecte pentru i)uprofen:

1. 2. 3. 4. 5.

este indicat in spondilita an6ilopoietica are efect antiagregant plachetar produce cel mai frecvent dintre A#N* ulcer gastroduodenal efectul antiinflamator este asemanator cu al acidului acetilsalicilic nu este tolerat de bolnavi cu hipertensiune arteriala
!"ag. 1++)

F2120106. ,legeti afirmatiile corecte:

1. 2. 3. 4. 5.

diclofenac inhiba prostaglandinsintetaza indometacin are efecte analgezic si antipiretic intense fenilbutazona are actiune uricozurica piroxicam are efect antiagregant plachetar benorilat este un prodrog ester al acidului acetilsalicilic cu paracetamol
!"ag. 1+*&1%#)

F212010#. *reci"ati care din urmatoarele grupe sunt antiinflamatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

glucocorticoizi acizi carboxilici acizi enolici saruri de aur antimalarice de sinteza


!"ag. 1+*&1%#)

F212010$. *reci"ati medicamentele antiinflamatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

acid mefenamic sulindac naproxen penicilamina saruri de aur


!"ag. 1'%&1'()

F212010&. *reci"ati medicamentele antiinflamatoare:

1. acid acetilsalicilic 2. diclofenac 3. indometacin


58$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


588

Rezidentiat 2004 4. hidroxiclorochina 5. saruri de aur


!"ag. 1'%&1'()

F2120110. *reci"ati medicamentele antiinflamatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

ibuprofen fenilbutazona piroxicam clorochina saruri de aur


!"ag. 1'%&1'()

F2120111. 4otati antiinflamatoarele:

1. 2. 3. 4. 5.

saruri de aur lonazolac clorochina 6etoprofen penicilamina


!"ag. 1'%&1'()

F2120112. Iiclofenac are urmatoarele actiuni farmacodinamice:

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamator analgezic antipiretic antiagregant plachetar antispastic


!"ag. 1+*)

F2120113. Hste contraindicata administrarea indometacinului in:

1. 2. 3. 4. 5.

artrita gutoasa colita ulceroasa spondilita an6ilopoetica alergii la salicilati ductus arteriosus la copii prematuri
!"ag. 1+')

F2220114. Care dintre urmatorii compusi sunt ,!4< derivati de acid propionic:

1. 2. 3. 4. 5.

#buprofen 9etoprofen =enilbutazona #ndometacin Naproxen


!"ag. 1'()

F222011 . Care sunt calitatile unui )un ,!4<:

1. 2. 3. 4.

8fectul analgezic sa fie rapid si sa posede efect antiinflamator+ *a se poata conditiona sub forma in<ectabila 8ficacitatea sa fie mentinuta la administrare indelungata Modul de administrare sa fie comod+

5. *a prezinte o buna toleranta+


!"ag. 1'$)

588

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


58

Rezidentiat 2004
F2220116. Iiclofenacul:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste acidul dicloranilinfenilacetic+ *e absoarbe bine dupa administrare orala+ 8ste conditionat sub forma de comprimate enterosolubile supozitoare fiole+ Nu este indicat in poliartrita reumatoida+ 8ste indicat in reumatism extraarticular
!"ag. 1+1)

F222011#. 7etoprofen:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste o pulbere cristalina alba solubila in apa+ *e biotransforma prin hidroxilare si con<ugare+ 8ste indicat in poliartrita reumatoida+ Are efect antipiretic+ Nu este necesara modificarea dozei la varstnici si in caz de insuficienta renala+
!"ag. 1+%)

F222011$. ,ntiinflamatoarele nesteroidiene pot avea proprietati:

1. 2. 3. 4. 5.

analgezice-antipiretice antiinflamatoare antihipertensive antiulceroase antiagregante plachetare


!"ag. #'&+%)

F222011&. ,ntiinflamatoarele nesteroidiene pot produce:

1. 2. 3. 4. 5.

epigastralgii nevralgii retentie hidrosalina scaderea timpului de sangerare bronhodilatatie


!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220120. *reci"ati antiinflamatoarele nesteroidiene ce se conditionea"a in preparate pentru aplicare cutanata:

1. 2. 3. 4. 5.

aspirina diclofenacul acidul niflumic fenilbutazona indometacinul


!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220121. *iro%icamul:

1. 2. 3. 4. 5.

are proprietati analgezice are proprietati antiinflamatoare are durata scurta de actiune poate da reactii adverse gastro-intestinale nu se administreaza cutanat
!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220122. Care din urmatoarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt C;O-2 selective:

1. diclofenacul 2. nimesulidul
58
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 0

Rezidentiat 2004 3. rofecoxibul 4. 6etoprofenul 5. meloxicamul


!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220123. =lucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

produc hipoglicemie favorizeaza catabolismul proteic produc hipercolesterolemie stimuleaza *N% retin sodiu si apa in organism
!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220124. =lucocorticoi"ii au proprietati:

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamatoare analgezice antialergice imunostimulatoare diuretice


!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F222012 . =lucocorticoi"ii se indica in:

1. 2. 3. 4. 5.

boli inflamatorii manifestari alergice osteoporoza stari de soc boli de autoagresiune


!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F2220126. =lucocorticoi"ii:

1. 2. 3. 4. 5.

determina la oprirea brusca a unui tratament prelungit hipercorticism grabesc vindecarea plagilor produc hipercoagulabilitate pot produce glaucom si cataracta scad numarul de limfocite si inhiba formarea de anticorpi
!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F222012#. 8idrocorti"onul :

1. 2. 3. 4. 5.

este un hormon natural produce retentie hidrosalina se administreaza numai pe cale sistemica se indica in stari de soc nu produce insuficienta functionala la oprirea brusca a unui tratament prelugit cu doze mari
!"ag. 1''&1(1, #1(&#'#)

F222012$. Care dintre afirmatiile referitoare la antiinflamatoarele nesteroidiene sunt adevarate(

1. Produc efecte adverse gastro-intestinale+ 2. *unt recomandate bolnavilor astmatici+ 3. Prelungesc timpul de sangerare+

4. Pot produce insuficienta renala+ 5. Por produce tulburari sanguine+


!"ag. 1'9, vol #)

5 0
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 "

Rezidentiat 2004

F222012&. ,legeti afirmatiile corecte: Iiclofenacul este:

1. 2. 3. 4. 5.

Acid dicloro-anilino-fenil-acetic+ Acid difluoro-fenil-acetic+ Antiinflamator analgezic si antipiretic+ 8ste lipsit de efecte secundare+ 8ste un antiinflamator de fond+
!"ag. 1+*, vol. #)

F2220130. !ndometacinul:

1. 2. 3. 4. 5.

Prezinta un efect intens antiinflamator si antireumatismal+ *e foloseste frecvent ca analgezic+ #nhiba sinteza prostaglandinelor si diapedeza polimorfonuclearelor+ 8ste mai putin ulcerogen decat aspirina+ 8ste indicat in guta acuta+
!"ag. 1+#,1+', vol. #)

F2220131. !ndometacinul este:

1. 2. 3. 4. 5.

En derivat heterociclic acetic+ Antiinflamator cu efect intens+ %onditionat sub forma de capsule si supozitoare+ Aplicat local ca unguent gel spra?+ En A#N* cu efecte farmacotoxice reduse+
!"ag. 1+#, vol. #)

F2220132. Care dintre afirmatiile referitoare la i)uprofen sunt adevarate(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste derivat de acid propionic+ Nu prezinta proprietati antiinflamatoare+ 8ste antiinflamator asemanator cu aspirina+ 8ste antiagregant plachetar+ Produce mai frecvent reactii adverse digestive+
!"ag. 1++, vol.#)

F2220133. Care dintre compusii de mai jos sunt derivati de acid propionic(

1. 2. 3. 4. 5.

Acid mefenamic+ Naproxen+ 9etoprofen+ #buprofen+ *ulindac+


!"ag. 1++,1+(, vol. #)

F2220134. Care dintre compusii de mai jos sunt derivati ai acidului antranilic(

1. 2. 3. 4. 5.

Acid mefenamic+ Acid flufenamic+ Acid meclofenamic+ Acid acetil salicilic+ Azapropazona+
!"ag. 1+(, vol. #)

F222013 . Fenil)uta"ona:

1. 8ste un derivat de pirazolona+ 2. 8ste derivat de imidazolina+


5 "
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 2

Rezidentiat 2004 3. *e metabolizeaza in oxifenbutazona+ 4. Are actiune analgezica si antipiretica mai intensa decat a aminofenazonei+ 5. Are actiune antiinflamatoare intensa+
!"ag. 1+$, vol. #)

F2220136. Care dintre afirmatiile referitoare la piro%icam sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de benzotiazin-carboxamida+ #nhiba biosinteza prostaglandinelor+ #nhiba migrarea leucocitelor spre focarul inflamator+ Nu este uricozuric+ Nu se absoarbe dupa administrare orala+
!"ag. 1%1&1%#, vol. #)

F222013#. *enicilamina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat tiolic+ 8ste un antibiotic betalactamic+ Are capacitatea de a chelata cuprul+ 8ste utilizata in poliartrita reumatoida+ Nu prezinta efecte adverse la nivel hematologic+
!"ag. 1%(,1%$, vol. #)

F222013$. !)uprofen:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste substanta activa din produsul Paduden+ 8ste o pulbere alba insolubila in apa solubila in hidroxizi alcalini+ Are actiune antiagregant plachetara+ 8ste activ in spondilita an6ilopoetica 8ste contraindicata in polipi nazali+
!"ag. 1++)

F222013&. 8idrocorti"onul:

1. 2. 3. 4. 5.

Are efect antiinflamator fiind considerat compus de referinta pentru corticosteroizi+ 8ste incompatibil in solutii cu amobarbital atropina+ Nu este activ in aplicatii locale+ %ircula in sange legat MFI de proteinele plasmatice+ Nu se absoarbe dupa administrare i+m+
!"ag. ##(&##$)

F2220140. *rednison:

1. 2. 3. 4. 5.

*e foloseste frecvent ca atare si rar sub forma de acetat si palmitat+ *e absoarbe bine digestiv Are efect antiinflamator este de , ori mai activ comparativ cu hidrocortizonul %reste efectul digoxinei+ La nivel hepatic se oxideaza la prednisolon activ+
!"ag. ##$)

F2220141. care dintre afirmatii sunt corecte(

1. Metilprednisolon are efect minim asupra metabolismului proteic+ 2. Metilprednisolon are actiune antiinflamatoare de , ori mai intensa fata de hidrocortizon+ 3. ;riamcinolon are efect slab de retentie a sodiului si a apei+

4. ;riamcinolon produce miopatie steroidica mai frecvent comparativ cu alti corticoizi+ 5. ;riamcinolon are efect antiinflamator de , ori mai slab comparativ cu hidrocortizonul+
!"ag. ##9)

5 2
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 #

Rezidentiat 2004

F2320142. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru corticosteroi"i(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt secretati fiziologic de corticosuprarenalasunt secretati fiziologic de medulosuprarenalasecretia este maxima intre orele K - N amsecretia este maxima inainte de ora &4nu sunt stocati in glanda+
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2320143. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind mecanismul actiunii antiinflamatoare a corticosteroi"ilor(

1. 2. 3. 4. 5.

corticosteroizii au actiune antiinflamatoare intensainduc formarea de lipocortinainhiba fosfolipaza A&favorizeaza formarea prostaglandinelorfavorizeaza formarea leucotrienelor+
!"ag. #1( & #'#, vol. #. 1'' & 1(1, vol. #.)

F2320144. Care din urmatoarele efecte adverse sunt specifice antiinflamatoarelor nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastro-duodenalcriza de astmnefrita interstitiala bradicardiehipotensiune ortostatica+


!"ag. 1'' & 1(1, vol. #.)

F232014 . Care din urmatoarele medicamente sunt antiinflamatoare nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

diclofenacindometacinprednisontriamcinolonpiroxicam+
!"ag. 1'' & 1(1, vol. #)

F2320146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piro%icam(

1. 2. 3. 4. 5.

antiinflamator steroidiananalgezicantipireticantireumaticantigutos in criza+


!"ag. 1'' & 1(1, vol. #)

F232014#. Care dintre urmatoarele actiuni sunt produse de antiinflamatoarele nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

actiunea antiinflamatoareactiunea analgezicaactiunea antipireticaactiunea antireumatismalaactiunea antiastmatica+


!"ag. 1'' & 1(1, vol. #)

F232014$. Care dintre urmatoarele procese au loc in focarul inflamator(

1. arterioloconstrictie2. cresterea permeabilitatii capilare5 #


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 4

Rezidentiat 2004 3. acidoza locala4. aparitia radicalilor liberi ai oxigenului5. migrarea leucocitelor+
!"ag. 1'' & 1(1, vol. #)

F232014&. /ecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoi"ilor se e%plica prin:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea monoaminooxidazeiinducerea formarii in celule (macrofage) a proteinei inhibitoare lipocortinainhibarea lipoxigenazeiinducerea formarii proteinei inhibitoare a fosfolipazei A&inhibarea ciclooxigenazei+
!"ag. #1( & #'#, vol 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 0. !n care din urmatoarele afectiuni sunt indicati glucocorticoi"ii(

1. 2. 3. 4. 5.

insuficienta suprarenaladiabet zaharatboli reumatismale articulare inflamatoriihipertensiunea arterialasoc anafilactic+


!"ag. #1( & #'#, vol 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 1. Care dintre urmatoarele indicatii sunt in legatura cu antiinflamatoarele nesteroidiene(

1. 2. 3. 4. 5.

criza de migrenaafectiuni articulare inflamatorii (ex+: poliartrita reumatoida)ulcer gastro-duodenalafectiuni articulare degenerative (artroze)afectiuni reumatismale extraarticulare (ex+: periartrita scapulo-humerala)+
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 2. !ndometacina diminua efectele urmatoarelor medicamente0 atunci cind se asocia"a cu acestea:

1. 2. 3. 4. 5.

anticoagulante cumariniceanticonvulsivanteefectul antihipertensiv al beta-adrenoliticelorantipar6insonieneefectul antihipertensiv al prazosinului+


!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 3. /ecanismul actiunii antiinflamatoarelor nesteroidiene se e%plica prin:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibarea fosfolipazei A&inhibarea ciclooxigenazeiinhibarea lipoxigenazeiscaderea migrarii polimorfonuclearelor si monocitelor in focarul inflamatorinhibarea eliberarii enzimelor lizozomale din polimorfonucleare+
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 4. ,u durata de actiune lunga 2peste 4$ ore3:

1. dexametazona2. fluocortolon-

3. metilprednisolon4. hidrocortizon5. betametazona+


5 4
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 5

Rezidentiat 2004
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201

. =lucocorticoi"ii sunt contraindicati in:

1. 2. 3. 4. 5.

diabet zaharatsarcinaastm bronsichipertensiune arterialabolnavi cu tulburari periferice+


!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol. #.)

F23201 6. Hste de preferat la )olnavii cu edeme0 datorita efectului foarte sla) de retentia a sodiului si apei:

1. 2. 3. 4. 5.

prednisolondexametazonhidrocortizonbetametazonprednison+
!"ag. #1( & #'#, vol. 1. 1'' & 1(1, vol #.)

F2 201 #. Fenil)uta"ona:

1. 2. 3. 4. 5.

normalizeaza uricemia in criza de guta se administreaza in sindrom *<ogreen se leaga de proteinele plasmatice in proportie mare nu se administreaza parenteral accentueaza insuficienta cardiaca si 7;A
!"ag. 1+ , vol. #)

F2 201 $. *iro%icamul pre"inta urmatoarele caracteristici:

1. 2. 3. 4. 5.

derivat de benzotiazin- carboxamida absorbtia digestiva nu este influentata de alimente are actiune uricozurica doza medie este de NF mg5zi intr-o priza este indicat in guta acuta
!"ag. 1%#, vol. #)

F2 201 &. Corticosteroi"ii cresc efectul:

1. 2. 3. 4. 5.

digitalicelor anticoagulantelor hipoglicemiantelor antiaritmicelor tip chinidina salicilatilor


!"ag. ##%, vol. 1)

F2 20160. *rednisonul:

1. 2. 3. 4. 5.

este hidrogenat in ficat cu formare de prednisolon forma activa farmacodinamic si biochimic este conditionat sub forma de comprimate de 1 mg si , mg este antiinflamator de , ori mai activ decat hidrocortizonul provoaca retentie hidrosalina egala cu betametazona se administreaza si periarticular

!"ag. ##$,## , vol. 1)

F2 20161. :etracosactid: A+ este o polipeptida sintetica

5 5
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 !

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
are efecte asemanatoare cu A%t nu are actiune in absenta suprarenalei se administreaza pe cale orala si parenterala poate produce efecte anafilactice grave
!"ag. #'1, vol 1)

F2 20162. +tili"area ,!4< respecta urmatoarele principii:

1. bolnavii raspund individual la A#N* 2. se asociaza doua A#N* pentru a obtine un efect mai bun 3. se foloseste o singura substanta pana la doza maxima tolerata iar daca nu se obtine un efect favorabil 4. 5. daca bolnavul nu raspunde la A#N* se asociaza obligatoriu glucocorticoizi
!"ag. 1' , vol. #)

se schimba cu alta substanta daca bolnavul a raspuns la un A#N* se verifica daca doza poate fi redusa

F2 20163. <,,'I:

1. 2. 3. 4. 5.

cuprind antiinflamatoare steroidiene si antiinflamatoare nesteroidiene nu au efect antiinflamator au actiune lenta efectul lor apare dupa luni sau ani se utilizeaza ca terapie de baza in poliartrita reumatoida
!"ag. 1'%, vol. #)

F2 20164. ,legeti antiinflamatoarele:

1. 2. 3. 4. 5.

prednison clorochina 6etoprofen penicilamina saruri de aur


!"ag. 1'%, vol. #)

F2 2016 . ,legeti antiinflamatoarele utili"ate in tratamentul poliartritei reumatoide:

1. 2. 3. 4. 5.

saruri de aur prednison salazosulfapiridina acid acetilsalicilic mesalazina


!"ag. ##', vol.1, 1'%, vol.#)

F2620166. ,c1ionea"- ca antidepresive prin inhi)area selectiv- a recapt-rii serotoninei:

1. 2. 3. 4. 5.

Maprotilina *ertralina %lomipramina Moclobemida %italopram


!"ag. 1+()

F262016#. <unt ac1iuni farmacodinamice care caracteri"ea"- timolepticele:

1. *c-derea efectelui presor al catecolaminelor

2. Antagonizarea efectelor stimulatoare ale amfetaminei cu excep 1ia mianserinei 3. Ac1iunea antireserpinic4. 8fecte de tip colinergic la nivel central .i periferic
5 !
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 $

Rezidentiat 2004 5. Poten1area efectului simpatomimeticelor


!"ag. 1+(&1+$)

F262016$. Care dintre afirma1ii este adev-rat-(

1. 2. 3. 4. 5.

Antidepresivele triciclice poten1eaz- ac1iunea reserpinei Antidepresivele triciclice antagonizeaz- efectele reserpinei Antidepresivele triciclice prezint- 2n m-sur- variat- efecte de tip anticolinergic Miaserina poten1eaz- efectele excitant-centrale ale amfetaminei 1arbituricele diminu- efectul antidepresivelor
!"ag. 1+$,1+ ,1%*)

F262016&. 4eurolepticele pot ac1iona prin:

1. 2. 3. 4. 5.

#nhibarea recapt-rii noradrenalinei 2n fanta sinapticAntagonizarea receptorilor serotoninergici ,-7;$ Antagonizarea predominant- a receptorilor serotoninergici ,-7;& 8liberarea de dopamin- la nivelul nucleului accumbens 1locarea receptorilor dopaminergici "1 .i "&
!"ag. 11 )

F26201#0. <unt ac1iuni psiho-fi"iologice de tip neuroleptic:

1. 2. 3. 4. 5.

Ac1iunea antiamfetaminic*indromul neurologic extrapiramidal "is6inezia tardiv8fectul hipnoinductor %re.terea tonusului bazal al *N%
!"ag. 119)

F26201#1. <unt ac1iuni neurologice0 specifice neurolepticelor:

1. 2. 3. 4. 5.

Ac1iunea antiamfetaminicA6atizia "is6inezia tardiv%re.terea peristaltismului gastro-intestinal *indromul neuroleptic malign


!"ag. 1#*&1##)

F26201#2. <unt efecte endocrine produse de neuroleptice:

1. 2. 3. 4. 5.

Priapismul stimularea libidoului la b-rba1i !inecomastia #nduc1ia ovula1iei %re.terea secre1iei de prolactinModificarea ciclului menstrual (amenoree-galactoree)
!"ag. 1#')

F26201#3. <unt neuroleptice pipera"inilalchilice:

1. 2. 3. 4. 5.

%lorpromazina =lufenazina ;rifluoperazina Proclorperazina ;ioridazina

!"ag. 1#+)

F26201#4. 4eurolepticele )utirofenonice se caracteri"ea"- prin:

5 $

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5 8

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
8fecte de tip vasoconstrictor (simpaticotonie) %re.terea debitului secretor gastric (ac1iune ulcerigen-) 8fecte vegetative de tip simpatolitic ;ulbur-ri extrapiramidale intense Ac1iune neuroleptic- incisiv!"ag. 1#()

5 8
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


5

Rezidentiat 2004

Tema nr. 21 Antiacide, antiulceroase


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1221001. >icar)onatul de sodiu:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antisecretor gastric are durat- scurt- de ac1iune are propriet-1i adsorbante poate scadea tensiunea arterialscade efectul medicamentelor bazice
!"ag. '19&'+#)

F1221002. Care din urm-toarele su)stan1e sunt antisecretoare gastrice:

1. 2. 3. 4. 5.

carbonatul de calciu cimetidina sucralfatul metronidazolul metoclopramidul


!"ag. '19&'+#)

F1221003. Care grupe farmacologice se folosesc ca antisecretoare gastrice:

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminicele 71 parasimpatomimeticele inhibitoarele de 7'9'A;P-azantagoni.tii prostaglandinelor antiacidele


!"ag. '19&'+#)

F1221004. Cimetidina:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaz- exclusiv oral ac1ioneaz- ca agonist pe receptorii 7& prezint- efect rebound nu are reac1ii adverse de tip antiandrogenic nu se asociaz- cu antiinflamatoarele nesteroidiene
!"ag. '19&'+#)

F122100 . !n grupul antihistaminicelor 82:

1. 2. 3. 4. 5.

cimetidina are o potent- antiulceroas- superioara ranitidinei ranitidina are afinitate crescuta pentru receptorii androgenici famotidina nu este inhibitor enzimatic roxatidina se administreaz- dup- fiecare masnizatidina are o biodisponibilitate inferioar- celorlalte antihistaminice 7&
!"ag. '19&'+#)

F1221006. !n tratamentul ulcerului nu se folosesc: A+ antiacide

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!00

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
antihistaminice 71 antispastice analogi ai prostaglandinelor antibiotice
!"ag. '19&'+#)

F122100#. *rotectoarele mucoasei gastrice

1. 2. 3. 4. 5.

scad secre1ia de acid scad secre1ia de pepsinpot s- scad- secre1ia de mucus pot s- scad- sinteza de P! au propriet-1i de tip parasimpatolitic
!"ag. '19&'+#)

F132100$. >icar)onatul de sodiu are urmatoarele indicatii0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

hiperaciditate gastricaalcalinizarea uriniiedemeinmuierea cerumenului auricularspalaturi oculare+


!"ag. '19 & '+#)

F132100&. +rmatoarele medicamente inhi)a secretia gastrica0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

acetazolamidaproglumidnizatidinatolazolinapirenzepina+
!"ag. '19 & '+#)

F1321010. +rmatoarele su)stante provoaca hipersecretie acida gastrica0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

gastrinaprostaglandina 8&histaminaacetilcolinaalimente+
!"ag. '19 & '+#)

F1321011. +rmatoarele su)stante se folosesc ca antiacide0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

oxid de magneziuhidroxid de aluminiucarbonat de sodiucarbonat de calciufosfat de aluminiu+


!"ag. '19 & '+#)

F1321012. +rmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului0 cu e%ceptia:

1. fumatul2. factori genetici-

3. prostaglandinele4. 7elicobacter p?lori5. stress+


!00
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!0"

Rezidentiat 2004
!"ag. '19 & '+#)

F1421013. ,re propriet-1i citoprotectoare gastrice: A+ nizatidina 1+ carbenoxolona %+ omeprazol "+ propantelina 8+ subcitratul de bismut coloidal
!"ag. '+*)

F1421014. *ropantelina ac1ionea"- la nivelul: A+ receptorilor histaminergici 7& 1+ anhidrazei carbonice %+ receptorilor pentru gastrin"+ receptorilor colinergici muscarinici 8+ pompei de protoni
!"ag. ''(&''$)

F142101 . 'anitidina:

1. 2. 3. 4. 5.

impiedic- eliberarea histaminei de c-tre mastocite blocheaz- intens receptorii ganglionari M1 din plexurile intramurale gastro-intestinale antagonizeaz- competitiv histamina la nivelul receptorilor 7& localiza 1i 2n celulele parietale gastrice stimuleaz- secre1ia de mucus gastric are ac1iune antiseptic- fa1- de 7elicobacter p?lori
!"ag. ''*)

F1 21016. ,ntiacidele:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaz- la o or- .i la trei ore dup- mese .i 2nainte de culcare se absorb .i produc alcaloza au efect laxativ produc constipa1ie cresc eliminarea renal- a medicamentelor acide
!"ag. '#1,'##,'#')

F1 2101#. ,ntiulceroasele ce reduc factorii agresivi:

1. 2. 3. 4. 5.

analogi ai P!8& antiacide protectoare ale mucoasei antispastice anestezice locale


!"ag. '#*)

F1 2101$. ,ntiulceroasele moderne0 de elec1ie0 sunt urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminice 7& sucralfat subcitrat de bismut carbonat de calciu pirenzepin


!"ag. '#*)

F1 2101&. Cimetidina este contraindicat- Dn:

A+ ulcer duodenal

!0"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!02

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
cancer gastric ulcer gastric sindrom >ollinger 8llison 2n asociere cu antiinflamatoare corticosteroidiene
!"ag. ''1)

F1 21020. Ieriva1ii de aluminiu ac1ionea"- prin mai multe mecanisme0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

neutralizant adsorbant inhibitor al pepsinei inhibitor al receptorilor 7& decongestionant al mucoasei gastrice
!"ag. '#$)

F1 21021. +rm-toarele afirma1ii despre interac1iunile antiacidelor sunt adev-rate0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

scad absorb1ia pentru acid valproic scad absorb1ia pentru digoxin scad absorb1ia pentru tetracicline cresc absorb1ia pentru teofilinscad absorb1ia pentru fier
!"ag. '#+)

F1621022. Care afirma1ire privind car)eno%olona este fals-(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un compus semisintetic al acidului glicirizinic *e leag- intens de proteinele plasmatice La administrare oral- este supus- unui circuit entero-hepatic Are ac1iune de tip mineral-corticoid "iminu- secre1ia de somatostatin!"ag. '+*)

F1621023. Care dintre urm-toarele ac1iuni nu este specific- aceta"olamidei(

1. 2. 3. 4. 5.

Ac1iune diuretic*c-derea presiunii intraoculare Ac1iune antiepilepticAc1iune antiulceroasAc1iune antifibrinolitic!"ag. '' )

F1621024. Care dintre urm-toarele antiacide are efect sistemic(

1. 2. 3. 4. 5.

Nitrat bazic de bismut 0xid de aluminiu hidratat 1icarbonatul de sodiu %aolinul 1entonita
!"ag. '#1)

F162102 . Care dintre urm-toarele medicamente este parasimpatolitic cu ac1iune antiulceroas-:

1. Pancuroniu 2. "ecametoniu

3. *uxametoniu 4. 0xifenoniu 5. Altracuroniu


!02
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!0#

Rezidentiat 2004
!"ag. ''%)

F1621026. /ecanismul de ac1iune a proglumidului este:

1. 2. 3. 4. 5.

1locarea receptorilor 7&-histaminergici 1locarea receptorilor N&-colinergici 1locarea receptorilor gastrinici la nivelul celulelor parietale 1locarea receptorilor M1-colinergici din plexurile enterice Auerbach .i Meisner #nhibarea reversibil- a 7 9-A;P-azei
!"ag. ''$)

F162102#. <pirulina este contraindicat- sau folosit- cu precau1ie Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

0bezitate datorit- efectului orexigen "iabet !ut4ahitism datorit- efectului enzimo-inductor Elcer gastric .i duodenal
!"ag. '+#)

F212102$. !ndicatia de electie a alginatului de sodiu este:

1. 2. 3. 4. 5.

ulcer gastric cu nisa ulceroasa sindrom >ollinger-8llison profilactic pentru profilaxia recaderilor ulceroase ulcer duodenal reflux gastroesofagian
!"ag. '#9)

F212102&. 4otati afirmatia gresita pentru antiulcerosul sucralfat:

1. 2. 3. 4. 5.

este un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiu se absoarbe digestiv in procent semnificativ este activ numai in mediul acid este activ numai in ulcerul cu nisa interactioneaza cu tetraciclinele carora le impiedica absorbtia digestiva
!"ag. '+1)

F2121030. *iren"epin are mecanism:

1. 2. 3. 4. 5.

antiacid antigastrinic agonist P!8-& antihistaminic 7& anticolinergic


!"ag. '#$)

F2121031. 'anitidina are urmatoarele caracteristici0 cu o e%ceptie:

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminic 7& indicatie de electie in ulcer duodenal inductie enzimatica a *0M7 efect advers rebound doza J $FF mg x 15zi (seara)
!"ag. ''#)

F2121032. 4otati singura afirmatie corecta0 pentru omepra"ol: A+ mecanism analog cu prostaglandina P!8&

!0#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!04

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
nu provoaca efecte rebound acid ; 15& scurt si durata de actiune scurta doza J &F mg x 15zi contraindicatie in sindromul >ollinger - 8llison
!"ag. '''&''%)

F2121033. 4otati medicamentul antiulceros analog sintetic al *=H2:

1. 2. 3. 4. 5.

ondansetron acetorfan drotaverina misoprostol octreotid


!"ag. '#9&''*, '' )

F2121034. Hste antiulceros indicat e%clusiv in ulcere evolutive cu nisa ulceroasa:

1. 2. 3. 4. 5.

ranitidina sucralfat omeprazol acetazolamida pirenzepin


!"ag. '+1)

F232103 . +rmatoarele su)stante provoaca hipersecretie acida gastrica0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

gastrinaprostaglandina 8&histaminaacetilcolinaalimente+
!"ag. '19 & '+#)

F2321036. >icar)onatul de sodiu are urmatoarele indicatii0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

hiperaciditate gastricaalcalinizarea uriniiedemeinmuierea cerumenului auricularspalaturi oculare+


!"ag. '19 & '+#)

F232103#. +rmatoarele su)stante se folosesc ca antiacide0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

oxid de magneziuhidroxid de aluminiucarbonat de sodiucarbonat de calciufosfat de aluminiu+


!"ag. '19 & '+#)

F232103$. +rmatoarele medicamente inhi)a secretia gastrica0 cu e%ceptia:

1. acetazolamida2. proglumid-

3. nizatidina4. tolazolina5. pirenzepina+


!04
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!05

Rezidentiat 2004
!"ag. '19 & '+#)

F232103&. +rmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

fumatulfactori geneticiprostaglandinele7elicobacter p?loristress+


!"ag. '19 & '+#)

F2321040. Care din urmatoarele medicamente determina scaderea secretiei de acid clorhidric:

1. 2. 3. 4. 5.

fosfat de aluminiupantoprazolcarbonat bazic de bismutcarbenoxolnasucralfat+


!"ag. '19 & '+#)

F2 21041. <unt utili"ate in )oala ulceroasa actionand ca )locante ale receptorilor gastrinei:

1. 2. 3. 4. 5.

gastrozepina acetazolamida proglumida omeprazolul pantoprazolul


!"ag. ''$)

F2 21042. Care medicamente influentea"a secretia gastrica stimulata vagal(

1. 2. 3. 4. 5.

antigastrinicele parasimpatoliticele antihistaminicele inhibitorii pompei protonice antiacidele


!"ag. ''()

F2 21043. *ot fi utili"ate ca inhi)itoare ale secretiei gastrice urmatoarele medicamente:

1. 2. 3. 4. 5.

%arbenoxolona *ucralfat "erivatii de aluminiu Nizatidina *pirulina


!"ag. ''')

F2 21044. ,legeti medicamentul cu efecte de tip mineralcorticoid:

1. 2. 3. 4. 5.

4anitidina %arbenoxolona *ubcitratul de bismut coloidal 0ctreotidul =amotidina


!"ag. '+*)

F2 2104 . +rmatoarele afirmatii referitoare la medicamentele antiacide sunt adevarate0 cu e%ceptia: A+ *e administreaza la intervale de 1-& ore fata de alte medicamente

!05

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!0!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
*cad absorbtia pentru teofilina acid valproic Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acide Alcoolul si tutunul scad efectul antiacidelor "iminua absorbtia tetraciclinelor
!"ag. '#+)

F2 21046. Care din urmatorii compusi sunt utili"ati ca antiacide(

1. 2. 3. 4. 5.

Pirenzepin 0meprazol *ucralfat Acidul alginic 4anitidina


!"ag. '#9)

F262104#. /edica1ia sedativ-:

1. 2. 3. 4. 5.

Produce deprimarea selectiv- a unor corticale (sunt deprimante selective *N%) Ac1ioneaz- prin favorizarea transmisiei adrenergice din locus coeruleus "iminu- hiperexcitabilitatea senzitiv- .i psihomotorie Produce reac1ii adverse de tip extrapiramidal .i efecte de tip endocrin chiar la doze mici Produce reac1ii vegetative marcate
!"ag. 1*1)

F262104$. Hste derivat imida"opiridinic hipnoinductor:

1. 2. 3. 4. 5.

Nabumetona >olpidemul >opiclona *umatriptanul %arumonamul


!"ag. 1*')

F262104&. Face parte din grupa ciclopirolonelor hipnoinductoare:

1. 2. 3. 4. 5.

4osiglitazona MetaOualona =enfluramina Pioglitazona >opiclona


!"ag. 1*')

F26210 0. Face parte dintre hipnoticele de tip hipnocoercitiv cu structur- china"olonic-:

1. 2. 3. 4. 5.

%arbenoxolona Amiodarona MetaOualona ;rimetadiona Pitofenona


!"ag. 1*')

F26210 1. <unt ureide aciclice utili"ate ca hipnotice:

1. %arbamida 2. 1romizovalul

3. 7idroxiureea 4. Metilprilona 5. MetaOualona


!0!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!0$

Rezidentiat 2004
!"ag. 1*')

F26210 2. /ecanismele instal-rii sindromului de a)stinen1- la )ar)iturice sunt.

1. 2. 3. 4. 5.

%re.terea activit-1ii aminopeptidazei M *ensibilizarea receptorilor glutamat-ergici "iminuarea transmisiei glicin-ergice 1locarea activit-1ii !A1A-transaminazei "iminuarea eliber-rii de tahi6inine
!"ag. 1*()

F26210 3. >romurile utili"ate ca sedative pot produce urm-toarele efecte adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

7ipotensiune cu caracter ortostatic Priapism #mpoten1- sexual- la b-rba1i Aclorhidrie Agranulocitoz!"ag. 1*9)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F12210 4. ,ntiacidele pot produce:

1. 2. 3. 4. 5.

cre.terea p7 gastric efecte sistemice acidozcre.terea secre1iei acide prin efect rebound constipa1ie
!"ag. '19&'+#)

F12210

. ,ntiacidele:

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastrice pot produce efect rebound acid se indica in gastrite hiperacide ulcer se administreaza inainte de masa nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamente
!"ag. '19&'+#)

F12210 6. Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemic oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemic sarurile de aluminiu au proprietati constipante bicarbonatul de sodiu poate produce alcaloza sarurile de bismut sunt adsorbante si protectoare ale mucoasei
!"ag. '19&'+#)

F12210 #. Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele 82 sunt adevarate:

1. cimetidina este un antisecretor gastric 2. cimetidina are proprietati antialergice 3. ranitidina are potenta superioara cimetidinei

4. efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidina 5. cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepatice
!"ag. '19&'+#)

!0$
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!08

Rezidentiat 2004

F12210 $. !nhi)itorii pompei de protoni:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt reprezentati de pirenzepin telenzepin actioneaza inhiband Na'9'A;P-aza se conditioneaza in forme enterosolubile au durata scurta de actiune sunt indicati in ulcer sindrom >ollinger-8llison
!"ag. '19&'+#)

F12210 &. ;mepra"olul:

1. 2. 3. 4. 5.

este transformat 2n sulfenamida forma activa este un antihistaminic 7& se conditioneaza in forme enterosolubile este un inductor enzimatic constituie un tratament de elec1ie 2n sindromul >ollinger 8llison
!"ag. '19&'+#)

F1221060. *iren"epinul:

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastrice se indica in ulcerul gastro-duodenal blocheaza pompa de protoni se poate administra in sindromul >ollinger-8llison prezinta numeroase reactii adverse grave de tip atropinic
!"ag. '19&'+#)

F1221061. <u)citratul de )ismut coloidal:

1. 2. 3. 4. 5.

formeaz- un depozit aderent la nivelul leziunii ulceroase favorizeaz- proliferarea lui %amp?lobacter p?lori se indic- 2n ulcer gastric se asociaz- cu antiacidele intr- 2n produsul .enter
!"ag. '19&'+#)

F1321062. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru denol(

1. 2. 3. 4. 5.

este citrat de bismut coloidaleste un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiueste activ in ulcerul gastricinhiba bacteria 7elicobacter p?loriblocheaza receptorii muscarinici M1+
!"ag. '19 & '+#)

F1321063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru su)citratul de )ismut(

1. 2. 3. 4. 5.

adera la suprafata nisei ulceroaseinhiba bacteria 7elicobacter p?lorise asociaza cu amoxicilina si metronidazolse asociaza cu antiacideeficace in ulcerul gastric+
!"ag. '19 & '+#)

F1321064. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omepra"ol(

1. este un analog sintetic al prostaglandinei 812. este un inhibitor al pompei de protoni3. este eficace in esofagita de reflux!08
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!0

Rezidentiat 2004 1. inhiba 7 9-A;P-aza2. este un anticolinergic selectiv+


!"ag. '19 & '+#)

F132106 . Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide(

1. 2. 3. 4. 5.

reduc acidul clorhidric din stomacnu se asociaza intre eleactioneaza ca pansamente gastricescad activitatea proteolitica a pepsineinu se asociaza cu alimentele+
!"ag. '19 & '+#)

F1321066. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru car)onatul de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

solubil in apaeste neutralizantare efect antidiareicstimuleaza secretia de gastrinase asociaza cu tetraciclina+


!"ag. '19 & '+#)

F132106#. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina(

1. 2. 3. 4. 5.

eficace in ulcerul duodenalinhiba enzimele microzomaleantigastrinicantiandrogenicinhibitor al anhidrazei carbonice+


!"ag. '19 & '+#)

F132106$. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina(

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminic 7&mai potenta decat famotidinamai potenta decat cimetidinase administreaza 1,F mg searase administreaza NFF mg seara+
!"ag. '19 & '+#)

F132106&. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina(

1. 2. 3. 4. 5.

este un antihistaminic 7&are efect antiandrogenicse utilizeaza in sindromul >ollinger-8llisoneste un inhibitor al pompei de protonicreste aciditatea gastrica+
!"ag. '19 & '+#)

F13210#0. Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta(

1. oxidul de magneziu2. carbonat de calciu3. bicarbonat de sodiu-

4. hidroxid de aluminiu5. carbonat de magneziu+


!"ag. '19 & '+#)

!0

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"0

Rezidentiat 2004
F13210#1. Care dintre urmatoarele antiulceroase actionea"a prin )locarea receptorilor histaminergici 82(

1. 2. 3. 4. 5.

cimetidinapirenzepinafamotidinaranitidinaomeprazol+
!"ag. '19 & '+#)

F14210#2. ,c1iunea farmacodinamic- a hidro%idului de aluminiu se manifest- prin efect:

1. 2. 3. 4. 5.

astringent .i decongestionant al mucoasei gastrice neutralizant antisecretor adsorbant protector al mucoasei gastrice
!"ag. '#$)

F14210#3. ,ntiacidele de elec1ie sunt repre"entate de:

1. 2. 3. 4. 5.

bicarbonatul de sodiu oxidul de magneziu carbonatul de calciu hidroxidul de aluminiu carbonatul de magneziu
!"ag. '##)

F14210#4. ,ntiacidele scad a)sor)1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

teofilinei tetraciclinei digoxinei acidului valproic carbamazepinei


!"ag. '#+)

F14210# . ,ntiacidele sunt indicate Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

esofagita de reflux gastrit- hiperacidsindrom >ollinger-8llison abdomen acut asociere cu corticoterapia pentru combaterea efectului ulcerigen al acesteia
!"ag. '##)

F14210#6. Care dintre urm-toarele su)stan1e medicamentoase determin- diminuarea secre1iei gastrice acide:

1. 2. 3. 4. 5.

carbenoxolona pantoprazol sucralfat roxatidinsubcitratul de bismut coloidal


!"ag. '''.''%)

F14210##. Famotidina: A+ nu inhib- sistemul oxidazic microzomial hepatic

!"0

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!""

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
administrat- prelungit determin- efecte endocrine de tip antiandrogenic are o poten1- mult mai mare decAt cimetidina poate provoca leucopenie .i trombopenie se administreaz- 2n priz- unic-5&4 ore
!"ag. ''#&''')

F14210#$. *reci"a1i afirma1iile corecte referitoare la omepra"ol:

1. 2. 3. 4. 5.

este un analog al P! 8& cre.te secre1ia de mucus protector la nivelul mucoasei gastrice scade secre1ia gastric- acid- prin inhibarea pompei protonice stimuleaz- secre1ia de gastrininhib- secre1ia gastric- stimulat- prin histamin!"ag. ''+)

F14210#&. *reci"a1i care sunt efectele adverse produse de cimetidin-:

1. 2. 3. 4. 5.

tulbur-ri acustico-vestibulare tulbur-ri neuro-psihice efect de 3reboundD cu perfora1ii ale ulcerului la 2ntreruperea brusc- a medica1iei efecte antiandrogenice fotosensibilizare
!"ag. ''1)

F14210$0. <unt analogi ai prostaglandinelor H2 :

1. 2. 3. 4. 5.

sucralfatul enprostil pantoprazol misoprostol carbenoxolona


!"ag. '' &''9)

F1 210$1. Car)onatul acid de sodiu este contraindicat Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

hiperaciditate gastricst-ri de acidozinsuficien1- renalintoxica1ia cu acizi organici (barbiturice) edeme


!"ag. '#%)

F1 210$2. Care dintre urm-toarele afirma1ii despre antiacide sunt adev-rate(

1. 2. 3. 4. 5.

carbonatul de calciu 2n doze mari antreneaz- efect rebound acid deriva1ii de aluminiu produc constipa1ie nu sunt indicate 2n esofagita de reflux nu se recomand- asocierile de antiacide carbonatul acid de sodiu 2n exces produce alcaloz- .i calculoz- urinar!"ag. '#+, '#$)

F1 210$3. Care dintre urm-torii compu.i sunt inhi)itori ai pompei de protoni(

1. ranitidina 2. atropina

3. omeprazol 4. pantoprazol 5. pirenzepina


!""
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"2

Rezidentiat 2004
!"ag. ''')

F1 210$4. Factorii agresivi ulcerogeni sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

mucusul acidul clorhidric bila bicarbonatul pepsina


!"ag. '19)

F1 210$ . !ndica1iile antiacidelor:

1. 2. 3. 4. 5.

gastrita hiperacidhemoragii .i perfora1ii gastrice abdomen acut ulcer gastric .i duodenal esofagita de reflux
!"ag. '##)

F1 210$6. ;mepra"olul:

1. 2. 3. 4. 5.

este degradat 2n mediul acid gastric metaboli1ii se elimin- ma<oritar renal metaboli1ii se elimin- ma<oritar biliar durat- scurt- de ac1iune biodisponibilitatea ini1ial- este sub ,FI
!"ag. ''+)

F1 210$#. ;mepra"olul:

1. 2. 3. 4. 5.

este inhibitor al pompei de protoni are durat- scurt- de ac1iune are durat- lung- de ac1iune inhib- citocromul P 4,F producAnd inhibi1ie enzimaticeste medicamentul de elec1ie 2n sindromul >ollinger-8llison
!"ag. ''', ''+)

F1 210$$. *iren"epin:

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaz- receptorii M1 din plexurile intramurale gastrointestinale influen1eaz- semnificativ motilitatea gastrointestinalnu are ac1iune relaxant- a sfincterului esofagian are ac1iune antisecretorie gastricare ac1iune relaxant- asupra sfincterului esofagian
!"ag. ''$)

F1 210$&. <u)citratul de )ismut coloidal:

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaz- 2nainte de mese .i la culcare formeaz- un strat protector la nivelul leziunii ulceroase se administreaz- dup- mese .i 2nainte de culcare se asociaz- cu antiacidele prezint- ac1iune antiseptic- fa1- de 7elicobacter P?lori
!"ag. '+#)

F16210&0. Care afirma1ie este adevarata( A+ Pirenzepina este un anticolinergic care blocheaz - la doze terapeutice numai receptorii muscarinici M1

!"2

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"#

Rezidentiat 2004 2. Anticolinesterazicele au efect antisecretor la nivel gastric prin diminuarea secretiei stimulate 3.
de vag5acetilcolina Pirenzepina la doze mici traverseaza bariera hemato-encefalica provoaca midriaza tahicardie si uscaciunea gurii %arbenoxolona prezinta reactii adverse de tip mineral-corticoid

4. 5. *ubcitratul de bismut coloidal are efect protector la nivelul mucoasei gastrice


!"ag. ''$, '+*, '+#)

F16210&1. Care dintre afirmatiile urmatoare carcateri"ea"a cimetidina(

1. "iminua secretia gastrica acida prin blocarea receptorilor 7&-histaminergici 2. 1locheaza sinteza de P!8& favorizand regenerarea mucoasei gastrice 3. %reste efectul unor medicamente administrate concomitent prin diminuarea metabolizarii lor datorita
inhibitiei enzimatice

4. Provoaca frecvent reactii adverse de tip anticolinergic: tahicardie midriaza uscaciunea guri 5. %reste peristaltismul intestinal avAnd efect pro6inetic
!"ag. ''*&''1)

F16210&2. Care dintre afirma1iile urm-toare privind omepra"olul sunt adev-rate(

1. 2. 3. 4. 5.

"urata ac1iunii este lung- de.i timpul de 2n<um-t-1ire este scurt #nhib- sistemul oxidazelor mixte microzomiale poten1And efectul unor medicamente luate concomitent Qn tratament prelungit cre.te gastrinemia Produce hipoplazia celulelor enterocromafine *cade secre1ia de gastrin- cu consecin1e antiulceroase
!"ag. ''+)

F16210&3. Care sunt efectele secundare ale compu.ilor cu aluminiu utili"a1i ca antiacide pe termen lung:

1. 2. 3. 4. 5.

"iaree %onstipa1ie 7ipofosfatemie 0steomalacie Aritmii cardiace


!"ag. '#$)

F16210&4. ;ctreotidul:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un hormon seccretat de paratiroide Provine din secre1ia celulelor " pancreatice 8ste un hormon hipotalamic #nhib- secre1ia exocrin- gastroenteropancreatic*e utilizeaz- 2n gastrinom .i tumori carcinoide
!"ag. ''9&'+*)

F16210& . <caderea secretiei gastrice acide se poate produce prin:

1. 2. 3. 4. 5.

*timularea receptorilor M1 de la nivelul plexului intramural gastric 1locarea receptorilor 7&-histaminergici #nhibarea enzimei carboanhidraza *timularea pompei protonice (7' 9'-A;P-aza) enzima proprie celulelor parietale "iminuarea secretiei de gastrin!"ag. '#9&''*)

F16210&6. <ucralfatul:

1. Are ac1iune protectoare exclusiv la nivelul ni.ei ulceroase 2. Nu are efecte sistemice
!"#
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"4

Rezidentiat 2004 3. Poate produce diaree frecven1a acesteia crescAnd o dat- cu m-rirea dozei 4. *e asociaz- frecvent cu antiacidele pentru poten1area ac1iunii antiulceroase 5. %re.te absorb1ia digestiv- a fenitoinei
!"ag. '+1)

F16210&#. <unt analogi sintetici ai prostaglandinelor H2 utili"a1i ca protectoare gastrice:

1. 2. 3. 4. 5.

8poprostenol Misoprostol 8nprostil >ileuton Pramipexol


!"ag. '' )

F16210&$. <unt )locante ale receptorilor 82-histaminergici

1. 2. 3. 4. 5.

0meprazolul Nizatidina 0ctreotid =amotidina ;izanidina


!"ag. ''*)

F21210&&. Ierivatii de aluminiu0 folositi ca antiacide0 pot produce:

1. 2. 3. 4. 5.

modificarea rezervei alcaline cu alcaloza constipatie diaree hipofosfatemie si osteomalacie deficit de fier
!"ag. '#1, '#()

F2121100. ,"otatul )a"ic de )ismut0 folosit ca antiacid0 poate produce:

1. 2. 3. 4. 5.

colorarea fecalelor in negru constipatie osteomalacie methemoglobinemie alcaloza


!"ag. '# )

F2121101. Farmacoto%icologia cimetidinei cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

greata voma ginecomastie fotosensibilizare leucopenie trombocitopenie cresterea presiunii intraoculare din cauza mecanismului parasimpatolitic
!"ag. ''1)

F2121102. Comparativ cu cimetidina0 ranitidina pre"inta urmatoarele avantaje:

1. nu produce efecte adverse endocrine antiandrogenice 2. potenta de circa , ori mai mare 3. este un inhibitor enzimatic mai slab

4. se poate administra o data la & zile 5. nu produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului
!"ag. ''#)

!"4
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"5

Rezidentiat 2004

F2121103. ;mepra"olul pre"inta urmatorul profil farmacocinetic:

1. 2. 3. 4. 5.

este degradat in mediul acid gastric este inhibitor enzimatic ;15& este scurt de 1 ora epurarea se face prin biotransformare hepatica in hidroxi-omeprazol biodisponibilitatea scade pe parcursul tratamentului din cauza reducerii aciditatii gastrice
!"ag. ''+)

F2121104. Farmacoto%icologia omepra"olului cuprinde:

1. 2. 3. 4. 5.

efecte endocrine antiandrogenice (oligospermie ginecomastie) efect rebound hipergastrinemic avort la gravide prin actiunea ocitocica favorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastric efecte de tip aldosteronic cu retentie hidrosalina si edeme
!"ag. ''+&''%)

F212110 . *entru omepra"ol sunt incorecte urmatoarele afirmatii:

1. 2. 3. 4. 5.

este un analog al prostaglandinei P!8& are timp de in<umatatire scurt are durata de actiune lunga se administreaza 1,F mg seara la culcare este indicat de electie in sindrom >ollinger-8llison
!"ag. +#$)

F2121106. Fata de atropina0 piren"epina are urmatoarele avantaje:

1. 2. 3. 4. 5.

selectivitate mai mare asupra secretiei gastrice nu produce relaxarea sfincterului esofagian biodisponibilitate per os mare peste M,I poate fi administrata in caz de glaucom sau adenom de prostata potenta mult mai mare cu avanta<ul administarii de doze mai mici
!"ag. ''$)

F212110#. 4otati efectele adverse ale antiacidelor cu saruri de )ismut administrate in do"e mari si timp indelungat:

1. 2. 3. 4. 5.

constipatie stomatite tulburari hepatice si renale bilant negativ al fosforului bilant negativ al fierului
!"ag. '# )

F212110$. 4otati efectele adverse ale antiacidelor alcalini"ante administrate in do"e mari si timp indelungat:

1. 2. 3. 4. 5.

reactie alcalina gastrica stimularea secundara a secretiei acide alcaloza dizolvarea calculilor urinari osteomalacie

!"ag. '#+&'#%)

F212110&. Car)onatul de calciu are urmatorul profil farmacologic: A+ ionul %a&' se absoarbe maxim &FI

!"5
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"!

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
ca antiacid neutralizant indicat in doze peste &g5odata ca antidiareic indicat in doze sub 1 g5odata induce efect rebound acid la doze mari favorizeaza absorbtia tetraciclinei
!"ag. '#()

F2121110. *iren"epin are urmatorul profil farmacologic:

1. 2. 3. 4. 5.

antagonist predominant pe receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali gastrointestinali selectivitate mare antisecretoare gastrica efecte secundare de tip atropinic intense indicatie de electie in ulcer de stres indicat in glaucom
!"ag. ( , ''$)

F2121111. 4otati efectele care apar la intreruperea )rusca a unui tratament prelungit cu cimetidina:

1. 2. 3. 4. 5.

recaderi cu agravarea bolii efect rebound ulcer perforat tulburari neuropsihice reversibile efecte antiandrogenice reversibile
!"ag. ''*&''#)

F2121112. *reci"ati mecanismul de actiune antiulceros al piren"epinei:

1. 2. 3. 4. 5.

parasimpatolitic blocarea electiva a receptorilor muscarinici M1 digestivi inhibitor selectiv al secretiei gastrice antigastrinic antispastic intens
!"ag. ''$)

F2121113. *reci"ati antiulceroasele contraindicate in glaucom:

1. 2. 3. 4. 5.

butilscopolamoniu propantelina pirenzepin ranitidina acetazolamida


!"ag. ''%&'' )

F2121114. Capacitatea neutrali"anta pe o ora0 pentru 1 gram de su)stanta este in jur de 2 P 1 mHG 8Cl0 la urmatoarele antiacide:

1. 2. 3. 4. 5.

oxid de magneziu hidroxid de aluminiu carbonat bazic de bismut carbonat de calciu carbonat acid de sodiu
!"ag. ''#)

F212111 . 4otati afirmatiile corecte:

1. antiacidele se administreaza la intervale de 1- & ore fata de alte medicamente

2. perfuzia cu carbonat acid de sodiu creste eliminarea renala a alcaloizilor in intoxicatii 3. alcoolul sub 1FI creste efectul antiacidelor 4. antiacidele diminua absorbtia pentru tetraciclina digoxin floruri
!"!
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"$

Rezidentiat 2004 5. antiacidele cresc absorbtia pentru teofilina


!"ag. '#+)

F2121116. Famotidina are urmatoarele avantaje fata de cimetidina .i ranitidina:

1. 2. 3. 4. 5.

potenta mult mai mare nu produce inductia *0M7 nu are efecte androgenice nu provoaca discrazii sanguine nu induce patologie hepatica
!"ag. ''#&''')

F222111#. Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemic oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemic sarurile de aluminiu au proprietati constipante bicarbonatul de sodiu poate produce alcaloza oxidul de magneziu poate produce alcaloza
!"ag. '#*&''9)

F222111$. ,ntiacidele:

1. 2. 3. 4. 5.

actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastrice pot produce efect rebound acid se indica in gastrite hiperacide ulcer se administreaza inainte de masa nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamente
!"ag. '#*&''9)

F222111&. Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele 82 sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

cimetidina este un antisecretor gastric cimetidina are proprietati antialergice ranitidina are potenta superioara cimetidinei efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidina cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepatice
!"ag. '#*&''9)

F2221120. !nhi)itorii pompei de protoni:

1. 2. 3. 4. 5.

sunt reprezentati de pirenzepin telenzepin actioneaza inhiband Na'9'A;P-aza se conditioneaza in forme enterosolubile au durata scurta de actiune sunt indicati in ulcer sindrom >ollinger-8llison
!"ag. '#*&''9)

F2221121. *iren"epinul:

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastrice se indica in ulcerul gastro-duodenal blocheaza pompa de protoni se poate administra in sindromul >ollinger-8llison prezinta numeroase reactii adverse grave de tip atropinic

!"ag. '#*&''9)

F2221122. ,ntiacidele alcalini"ante:

!"$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"8

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
sunt insolubile in apa si solubile in acid clorhidric pot produce efect rebound de stimulare a secretiei acide pot produce alcaloza pot favoriza litiaza renala nu se absorb la nivelul tractului digestiv
!"ag. '19&'+#)

F2221123. Care dintre urmatoarele clase de medicamente au actiune antiulceroasa(

1. 2. 3. 4. 5.

Parasimpatomimetice+ Parasimpatolitice+ Antihistaminice 71+ Antihistaminice 7&+ #nhibitoare ale pompei de protoni+
!"ag. '#9,''*)

F2221124. Cimetidina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de imidazol+ 8ste un antihistaminic 7&+ 8ste un inhibitor al pompei de protoni+ Absorbtia ei este scazuta de antiacidele cu Mg si Al+ *e administreaza exclusiv parenteral+
!"ag. ''*,''1)

F222112 . !ndicatiile cimetidinei sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

Elcer duodenal+ Elcer gastric+ *indrom >ollinger-8llisson+ Elcer varicos+ Asociere in tratamentul cu antiinflamatoare corticosteroidiene pentru prevenirea efectului ulcerigen+
!"ag. ''1)

F2221126. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase sunt antihistaminice 82(

1. 2. 3. 4. 5.

Acetazolamida+ 4oxatidina+ 0meprazol+ Nizatidina+ 4anitidina+


!"ag. ''*,''')

F222112#. Care dintre afirmatiile referitoare la ;mepra"ol sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un inhibitor al pompei de protoni+ ;impul de in<umatatire este scurt dar durata de actiune este lunga(peste &4 de ore)+ "urata de actiune este scurta (1-& ore)+ 8ste degradat in mediul acid gastric+ *e conditioneaza in capsule enterosolubile+
!"ag. ''+)

F222112$. <ucralfatul:

1. 8ste un silicat de aluminiu+

2. 8ste un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiu+ 3. #n mediul acid gastric formeaza un strat protector fata de factori agresivi+ 4. *e absoarbe bine digestiv si da efecte sistemice+
!"8
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!"

Rezidentiat 2004 5. 8ste un antiacid alcalinizant+


!"ag. '+1)

F222112&. ,ceta"olamida:

1. 2. 3. 4. 5.

Are structura sulfonamidica+ 8ste un inhibitor al anhidrazei carbonice+ 8ste un inhibitor al pompei de protoni+ Are actiune antiulceroasa+ Are actiune diuretica+
!"ag. '' )

F2221130. ,ntiacidele se pot asocia cu urmatoarele clase de medicamente:

1. 2. 3. 4. 5.

Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene+ Anticolinergice+ Anestezice locale+ Anestezice generale+ "iuretice+


!"ag. '##&'#')

F2221131. Car)onatul de calciu:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste insolubil in apa solubil in acizi+ Are actiune antiacida neutralizanta intensa+ %reste tranzitul intestinal si are actiune laxativa+ Are actiune antidiareica+ La doze mari antreneaza efect rebound-acid+
!"ag. '#()

F2221132. ,ntiacidele neutrali"ante:

1. *unt reprezentate de saruri de bismut si bentonite+ 2. *unt reprezentate de bicarbonatul de sodiu+ 3. *unt reprezentate de carbonat de calciu hidroxid si fosfat de aluminiu oxid hidroxid si trisilicat
de magneziu+

4. *unt insolubile in apa solubile in acizi+ 5. #n doze mari se absorb si produc alcaloze+
!"ag. '#(,'#$)

F2221133. Car)onatul acid de sodiu:

1. 2. 3. 4. 5.

in exces alcalinizeaza continutul gastric se poate administra in stari de acidoza in absenta insuficientei renale se poate administra in intoxicatii cu barbiturice scade efectul medicamentelor bazice prin alcalinizarea urinii se poate indica in edeme diverse
!"ag. '19&'+#)

F2221134. Ierivatii de magne"iu:

1. 2. 3. 4.

sunt antiacide alcalinizante au efect secundar laxativ sunt antiacide neutralizante scad biodisponibilitatea digoxinei si tetraciclinei

5. asocierea lor cu carbonatul de calciu este contraindicata


!"ag. '19&'+#)

!"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!20

Rezidentiat 2004
F222113 . Ierivatii de aluminiu:

1. 2. 3. 4. 5.

nu cresc p7-ul gastric peste $-4 prezinta proprietati astringente si decongestionante ale mucoasei gastrice au efect laxativ pot produce hipofosfatemie si osteomalacie prin impiedicarea absorbtiei fosforului se contraindica in sindromul diareic
!"ag. '19&'+#)

F2221136. Care dintre urmatoarele su)stante se incadrea"a in grupa antiacidelor alcalini"ante(

1. 2. 3. 4. 5.

%arbonatul acid de sodiu 7idroxidul de aluminiu %arbonatul de sodiu %itratul de sodiu %arbonatul bazic de bismut
!"ag. '#1)

F222113#. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

0xidul de magneziu este un antiacid de electie+ Antiacidele nu se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru ca le reduc actiunea+ %arbonatul de calciu in exces produce efect rebound acid puternic Antiacidele sunt indicate in esofagita de reflux Antiacidele alcalinizante nu produc litiaza urinara
!"ag. '##)

F222113$. ,ntiacidele se pot asocia cu urmatoarele su)stante pentru a le im)unatatii efectul:

1. 2. 3. 4. 5.

Acid alginic %arbonat de sodiu Anticolinergice Anestezice locale %lorura de potasiu


!"ag. '#')

F222113&. /entionati care afirmatii sunt corecte(

1. 2. 3. 4. 5.

Antiacidele imbunatatesc absorbtia digoxinului+ Antiacidele se asociaza cu sarurile de fier pentru a le creste eficienta printr-o absorbtie crescuta+ Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acide+ Antiacidele cresc absorbtia teofilinei+ Antiacidele reduc absorbtia acidului valproic+
!"ag. '#+)

F2221140. Care dintre urmatorii compusi sunt antihistaminice 82 si au in structura lor nucleul tia"olic(

1. 2. 3. 4. 5.

0meprazol Nizatidina =amotidina %imetidina Pirenzepina


!"ag. ''#)

F2221141. Care afirmatii sunt corecte(

1. Pantoprazolul este un derivat de benzimidazol+ 2. 0meprazolul este conditiont in preparatul 0M84AN in forma farmaceutica enterosolventa+ 3. "urata de actiune a 0meranului este lunga pentru ca are un timp de in<umatatire lung+
!20
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!2"

Rezidentiat 2004 4. Pantoprazolul creste toxicitatea unor medicamente (fenitoina @arfarina) datorita inhibitiei puternice a 5.
citocromului P4,F 4anitidina este indicata in ulcer gastric si duodenel datorita inhibitiei pompei de protoni+
!"ag. ''%)

F2221142. Care dintre urmatoarele su)stante sunt analogi ai *=H2 si sunt indicate in ulcer gastric si duodenal(

1. 2. 3. 4. 5.

Misoprostol 0ctreotid 8nprostil Acetazolamida *pirulina


!"ag. '' )

F2221143. /entionati afirmatiile incorecte:

1. 2. 3. 4. 5.

Parasimpatoliticele intarzie golirea stomacului fenomen benefic in ulcerul gastric+ Pirenzepina este un parasimpatolitic cu actiune antisecretorie gastrica cu o mare selectivitate+ Atropina este un alcaloid cu efect antimuscarinic selectiv+ Pirenzepina se poate administra in ulcer gastric si duodenal si la persoanele cu glaucom+ !astrozepin contine ca substanta activa propantelina care actioneaza ca antihistaminic 71+
!"ag. ''()

F2221144. ,dministrarea ;mepra"olului poate conduce la urmatorele efecte secundare:

1. 2. 3. 4. 5.

=otosensibilizare =avorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastrice+ 8sofagita de reflux !laucom =enomene digestive (greata diaree sau constipatie)
!"ag. ''%)

F222114 . Care dintre urmatoarele su)stante sunt protectoare ale mucoasei s! stimulatoare ale regenerarii ei(

1. 2. 3. 4. 5.

*ucralfat *ubcitrat de bismut coloidal 7idrolizat de colagen %imetidina Acetazolamida


!"ag. '+1)

F2221146. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la antiacide sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

carbonatul acid de sodiu este un antiacid de electie antiacidele se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru cresterea tolerabilitatii gastrice antiacidele nu se pot asocia intre ele se administreaza la o ora si la $ ore dupa mese sunt de electie in hemoragii si perforatii gastrice
!"ag. '19&'+#)

F232114#. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide(

1. reduc acidul clorhidric din stomac2. nu se asociaza intre ele-

3. actioneaza ca pansamente gastrice4. scad activitatea proteolitica a pepsinei5. nu se asociaza cu alimentele+


!2"
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!22

Rezidentiat 2004
!"ag. '19 & '+#)

F232114$. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru car)onatul de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

solubil in apaeste neutralizantare efect antidiareicstimuleaza secretia de gastrinase asociaza cu tetraciclina+


!"ag. '19 & '+#)

F232114&. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina(

1. 2. 3. 4. 5.

eficace in ulcerul duodenalinhiba enzimele microzomaleantigastrinicantiandrogenicinhibitor al anhidrazei carbonic+


!"ag. '19 & '+#)

F23211 0. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina(

1. 2. 3. 4. 5.

antihistaminic 7&mai potenta decat famotidinamai potenta decat cimetidinase administreaza 1,F mg searase administreaza NFF mg seara+
!"ag. '19 & '+#)

F23211 1. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru su)citratul de )ismut(

1. 2. 3. 4. 5.

adera la suprafata nisei ulceroaseinhiba secretia 7elicobacter p?lorise asociaza cu amoxicilina si metronidazolse asociaza cu antiacideeficace in ulcerul gastric+
!"ag. '19 & '+#)

F23211 2. Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta(

1. 2. 3. 4. 5.

oxidul de magneziucarbonat de calciubicarbonat de sodiuhidroxid de aluminiucarbonat de magneziu+


!"ag. '19 & '+#)

F23211 3. Care dintre urmatoarele antiulceroase actionea"a prin )locarea receptorilor histaminergici 82(

1. 2. 3. 4. 5.

cimetidinapirenzepinafamotidinaranitidinaomeprazol+

!"ag. '19 & '+#)

F23211 4. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina(

!22

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!2#

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
este un antihistaminic 7&are efect antiandrogenicse utilizeaza in sindromul >ollinger-8llisoneste un inhibitor al pompei de protonicreste aciditatea gastrica+
!"ag. '19 & '+#)

F23211

. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru de-nol(

1. 2. 3. 4. 5.

este citrat de bismut coloidaleste un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiueste activ in ulcerul gastricinhiba bacteria 7elicobacter p?loriblocheaza receptorii muscarinici M1+
!"ag. '19 & '+#)

F23211 6. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omepra"ol(

1. 2. 3. 4. 5.

este un analog sintetic al prostaglandinei 81este un inhibitor al pompei de protonieste eficace in esofagita de refluxinhiba 7 9-A;P-azaeste un anticolinergic selectiv+
!"ag. '19 & '+#)

F23211 #. Care dintre urmatoarele medicamente repre"inta antiacide de electie:

1. 2. 3. 4. 5.

oxid de magneziucitrat de sodiuhidroxid de aluminiucarbonat acid de sodiucarbonat de calciu!"ag. '19 & '+#)

F23211 $. Care dintre urmatoarele antiacide nu se a)sor) si nu produc alcalo"a:

1. 2. 3. 4. 5.

hidroxid de aluminiucarbonat bazic de bismutacid alginicfosfat disodiccarbonat acid de sodiu+


!"ag. '19 & '+#)

F23211 &. <unt inhi)itoare ale secretiei gastrice ce actionea"a prin )locarea receptorilor histaminergici 82:

1. 2. 3. 4. 5.

nizatidinapantoprazolroxatidinapirenzepinproglumid+
!"ag. '19 & '+#)

F2321160. Care din urmatoarele medicamente antiulceroase actionea"a ca protectoare ale mucoasei si

stimulatoare ale regenerarii:

1. carbenoxolona2. proglumid!2#
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!24

Rezidentiat 2004 3. sucralfat4. misoprostol5. subcitrat de bismut coloidal+


!"ag. '19 & '+#)

F2 21161. Hfectul antiulceros al sucralfatului se datorea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

Actiunii protectoare exclusiv la nivelul nisei ulceroase #nhibarii formarii de prostaglandine Actiunii antipeptice *timularii biosintezei de prostaglandine citoprotectoare Actiunii anestezice locale
!"ag. '+1)

F2 21162. Care antiulceroase sunt analogi ai prostaglandinelor(

1. 2. 3. 4. 5.

0ctreotidul Misoprostolul 8nprostilul %arbenoxolona Proglumidul


!"ag. '' &''9)

F2 21163. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la octreotid este adevarata(

1. 2. 3. 4. 5.

se administreaza in doza initiala de ,F mg L & ori5zi produce inflamatie si durere la locul in<ectiei este antagonist al somatostatinei este indicat in agromegalie este indicat in tumori endocrine gastroenteropancreatice
!"ag. '+*)

F2 21164. ,ctivitatea celulelor parietale0 secretoare de acid clorhidric0 este controlata stimulator de:

1. 2. 3. 4. 5.

histamina gastrina somatostatina prostaglandine vag5acetilcolina


!"ag. '#*&'+#)

F2 2116 . ,legeti compusii cu actiune antihistaminica 82:

1. 2. 3. 4. 5.

4anitidina Pantoprazolul =amotidina Pirenzepina Nizatidina


!"ag. ''#)

F2 21166. ,legeti afirmatiile incorecte referitoare la cimetidina:

1. este inductor enzimatic 2. prezinta efect androgenic 3. difuzeaza prin bariera hemato-encefalica

4. se elimina renal 5. efectele antiandrogenice sunt ireversibile


!"ag. ''1)

!24
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!25

Rezidentiat 2004

F2 2116#. ;mepra"olul:

1. 2. 3. 4. 5.

este foarte util in ulcerul gastric blocheaza receptorii 7& este util in cancerul gastric inoperabil ameliorandu-# evolutia blocheaza 7'59' - A;P-aza efectul fiind mai intens decat pentru antihistaminicele 7&-blocante constituie medicatia de electie in tumorile secretante de gastrina in tratamentul prelungit (peste & luni) datorita inhibarii puternice a secretiei acide poate provoca tumori carcinoide
!"ag. ''+)

F2 2116$. <ecretia acida gastrica este diminuata prin urmatoarele mecanisme farmacodinamice:

1. 2. 3. 4. 5.

stimularea controlului vagal inhibarea pompei protonice blocarea receptorilor histaminergici 7& stimularea anhidrazei carbonice blocarea receptorilor gastrinei
!"ag. '#9&'' )

F2 2116&. ,ntiulceroasele contraindicate in glaucom sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

acetazolamida propantelina pirenzepina ranitidina butilscopolamina


!"ag. ''(&''$)

F26211#0. 8ipnoticele:

1. 2. 3. 4. 5.

=avorizeaz- eliberarea de noradrenalin- la nivelul sistemului reticulat ascendent activator *unt deprimante neselective ale *N% Au efect antipshihotic marcat Produc pierderea cuno.tin1ei Produc sc-derea func1iilor fiziologice centrale .i periferice la nivel bazal
!"ag. 1*1)

F26211#1. 8ipnocoercitivele:

1. 2. 3. 4. 5.

Produc somn .i la indivizii normali care nu sufer- de insomnie "eprim- respira1ia efectul fiind doz--dependent %resc perioadele de somn paradoxal Au efecte toxice la supradozare pot fi utilizate 2n scop suicidar *unt inhibitoare enzimatice
!"ag. 1*#)

F26211#2. <unt medicamente hipnocoercitive:

1. 2. 3. 4. 5.

%loralhidratul MetaOualona !lutetimida *ecobarbitalul >opiclona


!"ag. 1*#&1*')

F26211#3. <unt medicamente de tip hipnoinductor:

1. %iclobarbitalul 2. =lunitrazepamul
!25
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!2!

Rezidentiat 2004 3. MetaOualona 4. >olpidemul 5. >opiclona


!"ag. 1*')

F26211#4. /ecanismul de ac1iune a )en"odia"epinelor const- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

Ac1ionarea unor situsuri specifice la nivelul complexului receptor !A1A-A postsinaptic 1locarea receptorilor pentru glicin- la nivel spinal #nhibarea eliber-rii glutamatului neurotransmi1-tor cu rol excitator =avorizarea transmisiei serotoninergice cu originea 2n nucleii rafeului %re.terea frecven1ei sau a duratei deschiderii canalelor de clorur!"ag. 1*')

F26211# . <imptomatologia sindromului de a)stinen1- la )ar)iturice const- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

1radicardie sinusalNarcolepsie 7ipotermie deprimare respiratorie %onvulsii de tip epileptiform 8xcita1ie *N%
!"ag. 1*()

F26211#6. +rm-toarele configura1ii structurale cresc ac1iunea hipnotic- a )ar)ituricelor:

1. 2. 3. 4. 5.

%liva<ul inelulului pirimidinic *ubstitu1ia cu halogeni *ubstituen1i ramifica1i la %, Prezen1a dublei sau triplei leg-turi la substituen1ii alchilici *ubstituen1i simetrici la %,
!"ag. 1*+)

F26211##. Favori"ea"- eliminarea renal- a )ar)ituricelor:

1. 2. 3. 4. 5.

"esmopresina Na7%0$ 2n perfuzie i+v+ %lorura de amoniu 2n perfuzie i+v+ Manitolul 2n perfuzie ,I "opamina la doze mari datorit- efectelor de tip alfa adrenomimetic
!"ag. 1*$)

!2!
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!2$

Rezidentiat 2004

Tema nr. 22 Anti/i"ertensive


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1222001. ,lege1i afirma1iile corecte cu privire la alfa adrenolitice:

1. 2. 3. 4. 5.

Pot fi administrate f-r- riscuri la hipotensivi Nu se absorb pe cale digestivNu necesit- o a<ustare a dozelor Au dezavanta<ul c- nu se administreaz- la diabetici astmatici+ Poate apare colaps la prima administrare
!"ag. #%+&#$$)

F1222002. ,lege1i afirma1iile corecte cu privire la )eta-adrenolitice neselective

1. 2. 3. 4. 5.

*e indic- 2n 7;A 2nso1it- de tahiaritmii cardiopatie ischemic- sau hipertiroidism *e indic- 2n 7;A la diabetici *e indic- 2n 7;A mai ales la astmatici *e indic- 2n 7;A 2nso1it- de tulbur-ri circulatorii periferice+ ;ratamentul se poate 2ntrerupe brusc f-r- riscuri+
!"ag. #%+&#$$)

F1222003. ,lege1i afirma1iile corecte despre )locantele canalelor de calciu

1. 2. 3. 4. 5.

Au structuri de dipeptid*e utilizeaz- 2n terapia 7;A aritmiilor .i ischemiei cardiace Nu prezint- specificitate de organ sau 1esut Afinitatea .i intensitatea efectelor nu este influen1at- de structura chimicNu influen1eaz- circula1ia cerebral!"ag. #%+&#$$)

F1222004. ,lege1i afirma1iile corecte referitoare la !HC,:

1. 2. 3. 4. 5.

#nhib- transformarea angiotensinogenului 2n angiotensin %resc secre1ia de aldosteron *cad cantitatea de bradi6inin4educ secre1ia de renin- la nivel renal Qmpiedic- transformarea angiotensinei # 2n angiotensin ##
!"ag. #%+&#$$)

F122200 . ,lege1i antihipertensivele centrale:

1. 2. 3. 4. 5.

Prazosin %lonidina Propranolol .erapamil Nisoldipina


!"ag. #%+&#$$)

F1222006. ,lege1i antihipertensivele din clasa !HC,: A+ Losartan

!2$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!28

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
"iltiazem 8nalapril 9etanserin Amlodipina
!"ag. #%+&#$$)

F122200#. ,lege1i dintre antihipertensivele de mai jos pe cele vasodilatatoare musculotrope

1. 2. 3. 4. 5.

"iltiazem "ihidralazina =elodipina 8nalapril =urosemid


!"ag. #%+&#$$)

F122200$. Care dintre urm-toarele reac1ii adverse apar frecvent la terapia cu !HC,

1. 2. 3. 4. 5.

7ipo6aliemie 7iperglicemie ;use uscat7ipertensiune la prima dozArterioconstric1ie


!"ag. #%+&#$$)

F132200&. /edicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

inhiba sistemul nervos simpaticstimuleaza formarea aldosteronuluiinhiba enzima de conversie a angiotensineiblocheaza canalele de caciuantagonizeaza receptorii angiotensinei+
!"ag. #%+&#$$)

F1322010. +rmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

prazosinnifedipinalisinopril etilefrina losartan


!"ag. #%+&#$$)

F1322011. +rmatoarele medicamente sunt )locante ale canalelor de calciu0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

felodipinaverapamildiltiazemticlopidinaamlodipina+
!"ag. #%+&#$$)

F1422012. =uanetidina face parte din grupul antihipertensivelor:

1. alfa-adrenolitice 2. neurosimpatolitice

3. simpatolitice 4. care interfer- cu sistemul renin--angiotensin5. beta 1-adrenolitice


!28
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!2

Rezidentiat 2004
!"ag. #(#)

F1422013. *reci"a1i mecanismul de ac1iune antihipertensiv al hidrala"inei:

1. 2. 3. 4. 5.

blocarea transform-rii angiotensinei # 2n angiotensin- ## blocarea alfa .i beta receptorilor blocarea receptorilor beta ac1iune alfa agonist- centralvasodilata1ie arteriolar- direct!"ag. #(+)

F1 22014. En 8:, u.oar- se recomand- urm-toarele0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

regim hiposodat sc-dere ponderalasociere diuretic - blocant calcic combaterea hipercolesterolemiei monoterapie cu diuretic sau beta-adrenolitic
!"ag. #%$)

F1 2201 . Ca hipertensivi cu astm )ron.ic nu se administrea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

diuretice beta-adrenolitice calciu-blocante antagoni.ti ai receptorilor A;-1 ai angiotensinei ## vasodilatatoare musculotrope


!"ag. #%9)

F1 22016. Ca hipertensivii cu gut- sunt contraindicate:

1. 2. 3. 4. 5.

inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei antagoni.tii receptorilor A;-1 ai angiotensinei ## beta-adrenolitice vasodilatatoare musculotrope diuretice tiazide
!"ag. #%9)

F1 2201#. 4itroprusiatul de sodiu:

1. 2. 3. 4. 5.

scade pre- .i postsarcina se asociaz- cu diuretice tiazide produce vasoconstric1ie arteriolarscade secre1ia de reninare durat- lung- de ac1iune
!"ag. #(()

F1 2201$. +rm-toarele clase de medicamente sunt antihipertensive0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

simpatolitice diuretice blocante ale canalelor de calciu simpatomimetice inhibitori de enzim- de conversie a angiotensinei
!"ag. #%()

F1 2201&. Hfectul re)ound apare la Dntreruperea )rusc- a tratamentului cu: A+ diuretice tiazide

!2

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#0

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
clonidincalciu-blocante inhibitoare ale enzimei de conversie a angiotensinei furosemid
!"ag. #(*)

F1622020. Iintre inhi)itorii en"imei de conversie0 este activ ca atare0 nefiind un pro-drug0 activat meta)olic Dn organism:

1. 2. 3. 4. 5.

Perindopriul Lizinopril 8nalapril ;randolapril %ilazapril


!"ag. #$1)

F1622021. <e utili"ea"- Dn hipertensiunea arterial- cu hiperaldosteronism:

1. 2. 3. 4. 5.

*pironolactona 7idroclorotiazida =urosemidul %lortalidona "ihidralazina


!"ag. #$$)

F1622022. <e utili"ea"- Dn scop diagnostic al hipertensiunii datorate e%cesului de angiotensin- !!:

1. 2. 3. 4. 5.

"iureticele antialdosteronice de tip spironolacton#nhibitorii seccre1iei de renin- (H-adrenolitice) #nhibitorii enzimei de conversie de tip captopril Analogi ai angiotensinei ## de tip saralazinAntagoni.ti func1ionali ai aldosteronului de tip triamteren
!"ag. #$$)

F1622023. <unt antihipertensive care ac1ionea"- prin )locarea receptorilor nicotinici interganglionari:

1. 2. 3. 4. 5.

!uanetidina %lonidina ;rimetafanul !uanabenzul Minoxidilul


!"ag. #(+)

F1622024. <unt antihipertensive de tip neurosimpatolitic cu mecanism central:

1. 2. 3. 4. 5.

9etanserina Alfa-metildopa =enoxibenzamina =enfluramina "oxazosinul


!"ag. #(1)

F162202 . <unt contraindicate la )olnavii hipertensivi care sufer- de astm )ron.ic:

1. "iuretice tiazidice

2. 1locantele canalelor de calciu 3. Alfa-1-adrenoliticele 4. Neurosimpatoliticele


!#0
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#"

Rezidentiat 2004 5. H-adrenoliticele


!"ag. #%9)

F2122026. 4otati antihipertensivele care nu se pot utili"a la un pacient dia)etic:

1. 2. 3. 4. 5.

captopril prazosin hidroclorotiazida dihidralazina nifedipina


!"ag. '*#)

F212202#. Ca un dia)etic0 cu hipertensiune arteriala0 se evita antihipertensivul:

1. 2. 3. 4. 5.

captopril dihidralazina nifedipina prazosin hidroclorotiazida


!"ag. '*#)

F212202$. Ca un astmatic0 cu hipertensiune arteriala0 se evita antihipertensivul:

1. 2. 3. 4. 5.

nifedipina enalapril doxazosin oxprenolol dihidralazina


!"ag. '9, #%9)

F212202&. *ropranolol este antihipertensiv de electie0 in urmatoarele ca"uri0 e%ceptand:

1. 2. 3. 4. 5.

cardiopatie ischemica tahiaritmii astm bronsic renina plasmatica crescuta asociere cu dihidralazina
!"ag. '9, #(#)

F2122030. Fiecare din urmatoarele medicamente antihipertensive poate produce )radicardie0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

clonidina propranolol reserpina dihidralazina alfa-metildopa


!"ag. ' , +#, +', + , #(%)

F2122031. Qona mania)ila a do"elor "ilnice terapeutice la clonidina este 2in mg3: A+ F FF, - F F,F 1+ F F,F - F 4FF %+ F &FF - F NFF "+ F ,FF - 1 ,FF 8+ F ,FF - $F

!"ag. + , #(#)

!#"

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#2

Rezidentiat 2004
F2222032. Care dintre urmatoarele su)stante pre"inta efect )eta adrenolitic selectiv(

1. 2. 3. 4. 5.

%lonidina Pindolol Atenolol ;erazosin 4ilmenidina


!"ag. #(1&#(')

F2322033. /edicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

inhiba sistemul nervos simpaticstimuleaza formarea aldosteronuluiinhiba enzima de conversie a angiotensineiblocheaza canalele de caciuantagonizeaza receptorii angiotensinei+
!"ag. #%+&#$$)

F2322034. +rmatoarele medicamente sunt )locante ale canalelor de calciu0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

felodipinaverapamildiltiazemticlopidinaamlodipina+
!"ag. #%+&#$$)

F232203 . 8ipertensivii cu astm )ronsic au contraindicatie la:

1. 2. 3. 4. 5.

propranololprazosinnifedipinalabetalolpindolol+
!"ag. #%+&#$$)

F2322036. +rmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

prazosinnifedipinalisinopriletilefrinalosartan!"ag. #%+&#$$)

F2 2203#. ,legeti afirmatia corecta:

1. 2. 3. 4. 5.

aldosteronul inhiba reabsorbtia de sodiu si apa renina catalizeaza transformarea angiotensinogenului in angiotensina ## stimularea receptorilor H1 <uxtaglomerulari conduce la eliberarea reninei angiotensina # este cel mai puternic vasoconstrictor endogen sistemul renina- angiotensina- aldosteron este un mecanism nervos de reglare a tensiunii arteriale
!"ag. #%%)

F2 2203$. +rmatoarele antihipertensive sunt )eta-1- )locante0 cu e%ceptia:

1. metoprolol 2. atenolol 3. doxazosin


!#2
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!##

Rezidentiat 2004 4. esmolol 5. sotalol


!"ag. '+&'%)

F2 2203&. ,ntihipertensive agonisti alfa2- presinaptici cu efect simpatolitic predominant central sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

clonidina metildopa moxonidina rezerpina guanetidina


!"ag. +()

F2 22040. ,ntihipertensive cu actiune vasodilatatoare muculotropa sunt urmatoarele0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

hidralazina nitroprusiat de sodiu minoxidil lizinopril diazoxid


!"ag. #(()

F2 22041. Hste utili"at in scop diagnostic al 8:, datorata e%cesului de angiotensina !!:

1. 2. 3. 4. 5.

fentolamina tolazolina saralazina guanetidina rezerpina


!"ag. #$$)

F2 22042. /edicamente din grupa )locantelor canalelor de calciu sunt urmatoarele0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

verapamil enalapril nifedipina amlodipina diltiazem


!"ag. #(9)

F2622043. <unt deriva1i )en"odia"epinici cu timp de Dnjum-t-1ire foarte lung 2peste 0 h3:

1. 2. 3. 4. 5.

%lobazamul 0xazepamul Midazolamul %lonazepamul =lunitrazepamul


!"ag. 11')

F2622044. <unt deriva1i )en"odia"epinici cu timp de Dnjum-t-1ire scurt:

1. 2. 3. 4.

0xazepamul %lorazepatul dipotasic "esmetildiazepamul (nordazepam) Nitrazepamul

5. %lobazamul
!"ag. 11')

!##

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#4

Rezidentiat 2004
F262204 . Hste anatgonist competitiv la nivelul situsului )en"odia"epinic

1. 2. 3. 4. 5.

Pentetrazolul Pimeclonul *tricnina Nicetamida =lumazenilul


!"ag. 11%)

F2622046. <unt )en"odia"epine hipnoinductoare:

1. 2. 3. 4. 5.

1romazepamul %lorazepatul dipotasic =lunitrazepamul Medazepamul %lonazepamul


!"ag. 11', 11%)

F262204#. Care dintre urm-toarele medicamente se pretea"- pentru induc1ia aneste"iei generale(

1. 2. 3. 4. 5.

>olpidemul >opiclona "iazepamul Medazepamul 0xazepamul


!"ag. 11%)

F262204$. <e utili"ea"- ca miorela%ant Dn st-rile spastice ale musculaturii striate:

1. 2. 3. 4. 5.

*copolamoniu bromur"rotaverina "iazepamul Propantelina Papaverina


!"ag. 11%)

F262204&. *ot produce suprado"are relativ- a )en"odia"epinelor prin inhi)area meta)oli"-rii lor hepatice:

1. 2. 3. 4. 5.

Ampicilina sodic!riseofulvina "isulfiramul Meprobamatul 4ifampicina


!"ag. 11()

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F12220 0. ,legeti antihipertensivele din clasa !HC,:

1. 2. 3. 4.

Nifedipin 8nalapril Propranolol+ %aptopril+

5. Losartan+
!"ag. #%+&#$$)

!#4

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#5

Rezidentiat 2004
F12220 1. ,legeti dintre antihipertensivele date0 )eta-)locantele cardioselective:

1. 2. 3. 4. 5.

%aptopril+ Atenolol 8nalapril+ Propranolol+ Metoprolol+


!"ag. #%+&#$$)

F12220 2. ,lege1i !HC, care devin active prin meta)oli"are 2sunt pro-drug3

1. 2. 3. 4. 5.

%aptopril 8nalapril Lisinopril ;randolapril Perindopril


!"ag. #%+&#$$)

F12220 3. Care dintre urmatoarele antihipertensive actionea"a asupra receptorilor alfaadrenergici si6sau imida"olici(

1. 2. 3. 4. 5.

8nalapril+ Prazosin+ Nifedipina+ Propranolol+ %lonidina+


!"ag. #%+&#$$)

F12220 4. 4ota1i afirma1iile corecte despre !HC,

1. 2. 3. 4. 5.

Au efect cardioprotector %resc fluxul sanguine renal Nu se pot utiliza la bolnavi hipertensivi cu boli vasculare periferice *e prefer- la hipertensivi cu insuficien1- cardiac*e pot asocia cu diuretice tiazidic
!"ag. #%+&#$$)

F12220

. <e poate scadea tensiunea arteriala cu ajutorul su)stantelor:

1. 2. 3. 4. 5.

.asoconstrictoare adrenomimetice+ 1locante ale canalelor de calciu+ #nhibitori ai enzimei de conversie+ .asodilatatoare periferice+ 1eta blocant
!"ag. #%+&#$$)

F12220 6. <u)stantele medicamentoase antihipertensive pot avea structuri de:

1. 2. 3. 4. 5.

"ipeptide "ihidropiridine Ariloxipropanolamine Acizi heteroarilacetici 1utirofenon


!"ag. #%+&#$$)

F13220 #. ,lfa adrenoliticele 2e%. *ra"osinul3 sunt antihipertensive:

1. prin efect vasodilatator2. prin scaderea secretiei de renina!#5


Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#!

Rezidentiat 2004 3. prin scaderea debitului cardiac4. care produc la intreruparea tratamentului fenomenul rebound5. cu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic+
!"ag. #%+&#$$)

F13220 $. Captoprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

este un prodrugeste un inhibitor al renineise recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiulfata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru %aptoprilse asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice in tratamentul hipertensiunii arteriale+
!"ag. #%+&#$$)

F13220 &. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol(

1. 2. 3. 4. 5.

este neurosimpatoliticeste beta-blocantactioneaza predominant pe receptorii beta-1actioneaza predominant pe receptorii beta-&se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala+
!"ag. #%+&#$$)

F1322060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )locantele canalelor de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza canalele de calciu neuronale de tip Ninhiba influxul de calciu extracelular in celulastimuleaza functiile celulare dependente de calciublocheaza canalele de calciu lente de tip Lau efect antihipertensiv+
!"ag. #%+&#$$)

F1322061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )locantele canalelor de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt antianginoasefavorizeaza bronhoconstrictiaprovoaca tahicardiesunt antihipertensivescad motilitatea intestinala+


!"ag. #%+&#$$)

F1322062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antihipertensivantagonizeaza receptorii pentru angiotensina ##inhiba enzima de conversie a agiotensineiprovoaca tusestimuleaza degradarea bradi6ininei+
!"ag. #%+&#$$)

F1322063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril(

1. este un pro-drug2. inhiba acumularea de bradi6inina-

3. este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei4. produce tuse ca efect advers5. este un hipertensiv+
!#!
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#$

Rezidentiat 2004
!"ag. #%+&#$$)

F1322064. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina(

1. 2. 3. 4. 5.

are efect antihipertensivnu se administreaza sublingualeste antianginosproduce cefalee ca efect adversnu se administreaza in urgente hipertensive+
!"ag. #%+&#$$)

F132206 . Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

este cardioselectivdiminua debitul cardiacse recomanda la hipertensivi tinerise recomanda la hipertensivi cu astm bronsiceste beta-blocant+
!"ag. #%+&#$$)

F1322066. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotia"ida(

1. 2. 3. 4. 5.

are efect salureticmedicament de prima alegere la hipertensivii tinerimedicament de prima alegere la hipertensivii varstniciscade sodiul din muschii netezi vascularicreste volemia+
!"ag. #%+&#$$)

F132206#. Hfectul de re)ound0 care apare ca reactie adversa la intreruperea )rusca a unui tratament indelungat cu do"e mari de antihipertensive:

1. 2. 3. 4. 5.

se manifesta prin hipotensiune arterialase manifesta prin hipertensiune arteriala cu tahicardie palpitatii tremor anxietatecedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiveste evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelornu este produs de alfa1 adrenolitice+
!"ag. #%+&#$$)

F132206$. 4ifedipina este un )locant al canalelor de calciu0 care se utili"ea"a:

1. 2. 3. 4. 5.

ca antihipertensivca antiaritmicca antianginosin insuficienta cardiaca cu hipertensiune arterialain doze reduse in insuficienta hepatica sau renala+
!"ag. #%+&#$$)

F142206&. Captoprilul poate produce urm-toarele efecte adverse:

1. 2. 3. 4. 5.

erup1ii cutanate pruriginoase leucopenie impoten1- sexualdepresie gust metalic

!"ag. #$+)

F14220#0. Care dintre antihipertensivele de mai jos sunt contraindicate la )olnavii hipertensivi cu st-ri depresive:

!#$

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#8

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
clonidina diureticele tiazidice reserpina nifedipina alfa-metildopa
!"ag. #%9)

F14220#1. Care dintre urm-toarele asocieri de antihipertensive sunt contraindicate Dn terapeutic-:

1. 2. 3. 4. 5.

beta-blocante'diuretice tiazidice nifedipin-'beta blocante hidralazine'beta-adrenolitic clonidin-'beta-blocante beta-blocante'verapamil


!"ag. #(*)

F14220#2. Care dintre urm-torii compu.i din grupul inhi)itoarelor en"imei de conversie sunt prodroguri:

1. 2. 3. 4. 5.

lisinopril fosinopril captopril perindopril trandolapril


!"ag. #$#)

F14220#3. Clonidina:

1. blocheaz- receptorii alfa1-adrenergici periferici sc-zAnd rezisten1a vascular- periferic2. la 2ntreruperea brusc- a tratamentului adminstrat prelungit poate apare criza hipertensiv - prin
fenomen de rebound

3. la asocierea cu beta-adrenoliticele poate surveni hipertensiune paradoxal 4. tratamentul va fi ini1iat cu doze mici care se cresc progresiv 5. nu se va asocia cu diureticele care economisesc potasiul
!"ag. #(#)

F14220#4. Fac parte din grupul antihipertensivelor de prim- alegere Dn fa"a de monoterapie:

1. 2. 3. 4. 5.

hidralazina diureticele tiazidice sau de ansalfa metildopa clonidina beta-adrenoliticele


!"ag. #% )

F14220# . 8idrala"ina:

1. 2. 3. 4. 5.

produce vasodilata1ie arteriolar- cu sc-derea rezisten1ei vasculare periferice provoac- tahicardie reflexeste contraindicat- 2n diabetul zaharat cre.te secre1ia de reninare .i efect antianginos producAnd coronarodilata1ie intens!"ag. #(%)

F14220#6. *reci"a1i afirma1iile corecte referitoare la alfa-metil dopa:

1. este un antihipertensiv de prim- alegere 2n etapa 1 de monoterapie a bolii hipertensive 2. se recomand- 2n forme de 7;A moderat- .i sever!#8
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!#

Rezidentiat 2004 3. este contraindicat- 2n st-rile depresive 4. poate provoca colagenoze reversibile 5. este un medicament hepatotoxic
!"ag. #(+)

F14220##. *reci"a1i afirma1iile corecte referitoare la dia"o%id:

1. 2. 3. 4. 5.

este un antihipertensiv de rezerv- pentru cazurile grave de 7;A refractar- la alte tratamente poate provoca hiperglicemie .i reten1ie hidrosalinse administreaz- iv dizolvat 2n solu1ie de glucoz- ,I este un medicament de elec1ie 2n criza hipertensivproduce arteriodilata1ie .i tahicardie reflex!"ag. #(()

F14220#$. *reci"a1i care dintre medicamentele de mai jos sunt de elec1ie Dn encefalopatia hipertensiv-:

1. 2. 3. 4. 5.

diazoxidul hidroclorotiazida clonidina nitroprusiatul de sodiu enalapril


!"ag. #(()

F14220#&. *rintre antihipertensivele de evitat la pacien1ii hipertensivi cu dislipidemie asociatse num-r-:

1. 2. 3. 4. 5.

alfa-metil dopa blocantele canalelor de calciu beta-adrenolitice reserpina diureticele tiazidice


!"ag. #%9)

F14220$0. *rintre efectele adverse provocate de inhi)itorii en"imei de conversie se num-r-:

1. 2. 3. 4. 5.

methemoglobinemia tulbur-rile de gust hipotensiunea agranulocitoza impoten1a sexual!"ag. #$+)

F14220$1. <unt antihipertensive vasodilatatoare:

1. 2. 3. 4. 5.

guanfacina diltiazem clonidina nicardipina diazoxid


!"ag. #%$)

F1 220$2. !ndica1iile terapeutice pentru )locantele canalelor de calciu sunt:

1. angina cronic2. 7;A

3. hipotensiunea arterial4. tahiaritmii supraventriculare 5. bradicardia sinusal!#


Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!40

Rezidentiat 2004
!"ag. #$*)

F1 220$3. !nhi)itoarele en"imei de conversie a angiotensinei produc:

1. 2. 3. 4. 5.

arteriolodilata1ie dilatarea arteriolelor glomerulare cresc postsarcina cresc fluxul sanguin renal nu modific- frecven1a cardiac!"ag. #$+)

F1 220$4. !nhi)itori ai en"imei de conversie a angiotensinei sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

captopril verapamil enalapril valsartan lizinopril


!"ag. #$%, #$()

F1 220$ . Ca hipertensivii cu st-ri depresive sunt contraindicate:

1. 2. 3. 4. 5.

reserpina beta-adrenoliticele diureticele de ansdiureticele tiazide alfa-metil dopa


!"ag. #%9)

F1 220$6. 'eac1iile adverse semnalate la inhi)itorii en"imei de conversie sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

tuse uscat7;A tulbur-ri de gust tahicardie hipotensiune arterial!"ag. #$+)

F1 220$#. >eta-1 adrenolitice selective sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

atenolol pindolol propranolol labetalol metoprolol


!"ag. #(#)

F1 220$$. >locantele canalelor de calciu au urm-toarele efecte la nivelul inimii:

1. 2. 3. 4. 5.

ac1iune inotrop negativac1iune cronotrop negativac1iune dromotrop pozitivac1iune inotrop pozitivefect antiaritmic
!"ag. #(9)

F1 220$&. Care dintre urm-torii compu.i sunt antihipertensive alfa-1 adrenolitice( A+ prazosin

!40

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!4"

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
metorpolol doxazosin atenolol terazosin
!"ag. '#)

F1 220&0. 8idrala"ina are urm-toarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie cre.te secre1ia de reninvasodilata1ie arteriolarcre.te rezisten1a vascular- perifericscade colesterolemia


!"ag. #(%)

F16220&1. ,u efect antagonist fa1- de medica1ia antihipertensiv-:

1. 2. 3. 4. 5.

Antidepresivele triciclice Antiinflamatoarele nesteroidiene "iureticele Neurolepticele %orticosteroizii


!"ag. #(1)

F16220&2. Care dintre urm-toarele afirma1ii privind medica1ia antihipertensiv- la )olnavii reumatici este adev-rat-(

1. Antiinflamatoarele nesteroidiene .i steroidiene produc reten1ie hidrosalin- de aceea la 2. 3. Antiinflamatoarele nesteroidiene antagonizeaz- efectele alfa-1-adrenoliticelor 4. %orticosteroizii poten1eaz- efectul antihipertensivelor datorit- ac1iunii adiacente mineral-corticoide 5. *e 2ncearc- 2n limita posibilului evitarea tratamentului cu A#N* sau glucocorticoizi .i asocierea
unui tratament antireumatismal nefarmacologic (fizioterapie)
!"ag. #%9)

medica1ia antihipertensiv- se asociaz- un diuretic La bolnavii trata1i cu s-ruri de aur sau penicilamin- se contraindic- inhibitorii enzimei de conversie

F16220&3. Care dintre urm-toarele medicamente tre)uie evitat la )olnavii hipertensivi cu st-ri depresive(

1. 2. 3. 4. 5.

Alfa-metildopa Prazosin 4eserpina H-adrenolitice "iuretice tiazidice


!"ag. #%9)

F16220&4. Ca hipertensivii cu dislipidemii se evit- urm-toarele clase de medicamente antihipertensive:

1. 2. 3. 4. 5.

H-adrenolitice "iuretice tiazidice Alfa-1-blocante selective Alfa-metildopa 1locantele canalelor de calciu


!"ag. #%9)

F16220& . *roduc efect re)ound la oprirea )rusc- a tratamentului antihipertensiv:

1. Alfa-1-adrenolitice 2. H-adrenolitice
!4"
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!42

Rezidentiat 2004 3. %lonidina 4. .asodilatatoarele musculotrope 5. "iureticele


!"ag. #(*&#(1)

F16220&6. <unt agoni.ti adrenergici alfa-2-presinaptici .i imida"olinici !-1 presinaptici:

1. 2. 3. 4. 5.

!uanfacina !uanetidina 4ilmenidina 4itodrina !uanabenz


!"ag. #(1)

F16220&#. <unt asocieri de medicamente nerecomandate:

1. 2. 3. 4. 5.

H-adrenolitice ' vasodilatatoare musculotrope *impatolitice ' diuretice H-adrenolitice ' clonidin.erapamil ' H-adrenolitice "iuretice ' vasodilatatoare musculotrope
!"ag. #(*)

F16220&$. <unt mecanisme farmacodinamice care pot conduce la sc-derea tensiunii arteriale:

1. 2. 3. 4. 5.

*timularea receptorilor alfa-& presinaptici 1locarea receptorilor alfa-adrenergici 1locarea receptorilor H-adrenergici *timularea receptorilor A;-1 ai angiotensinei ## 1locarea receptorilor nicotinici prin ganglioplegice
!"ag. #%(&#%$)

F16220&&. <unt medicamente contraindicate Dn hipertensiunea arterial- cu insuficien1- cardiac-0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

"eiva1ilor de benzotiazepin"eriva1ilor de difenilalchilamin"eriva1ilor de 1 4-dihidropiridinH-blocantelor #nhibitorilor enzimei de converssie


!"ag. #( , ##$, ##$%)

F2122100. 'eserpina este contraindicata in hipertensiunea arteriala asociata cu:

1. 2. 3. 4. 5.

tahicardie sinusala depresie astm bronsic constipatie ulcer gastric sau duodenal
!"ag. ++)

F2122101. 4otati medicamentele antihipertensive care produc efect re)ound la intreruperea )rusca a tratamentului:

1. reserpina

2. hidroclorotiazida 3. clonidina 4. prazosin


!42
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!4#

Rezidentiat 2004 5. propranolol


!"ag. ' , + , #(*&#(1)

F2122102. /ecanismele actiunii antihipertensive ale propranololului0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

creste secretia de renina stimuleaza receptorii beta adrenergici presinaptici blocheaza receptorii adrenergici beta-1 postsinaptici are efecte beta adrenolitice centrale diminua efectele stimulante cardiace ale adrenalinei
!"ag. '$)

F2122103. *reci"ati medicamentele antihipertensive evitate la pacienti cu fenomene depresive:

1. 2. 3. 4. 5.

propranolol reserpina doxazosin dihidralazina metildopa


!"ag. #%9)

F2122104. !nto%icatia acuta cu )eta adrenolitice se tratea"a pe cale intravenoasa0 cu:

1. 2. 3. 4. 5.

atropina izoprenalina glucagon aminofilina fenobarbital


!"ag. +*)

F212210 . Clonidina este indicata in:

1. 2. 3. 4. 5.

sindrom de abstinenta la morfina glaucom primar cronic hipertensiune arteriala forme severe hipertensiune arteriala forme usoare si moderate supradozare acuta cu morfina
!"ag. + , #(#)

F2122106. *articularitatile farmacologice ale dihidrala"inei0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

variabilitate interindividuala anormala de biotransformare hipocolesterolemie produce tahicardie reflexa biodisponibilitate orala rapida si completa induce aparitia de colagenoze cu manifestare de lupus eritematos diseminat
!"ag. #(+&#(%)

F212210#. 'eactiile adverse produse de inhi)itoarele en"imei de conversie a angiotensinei0 sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

obstructie nazala tuse uscata hipo6aliemie eruptii cutanate edem angioneurotic

!"ag. #$+&#$%)

F212210$. 4otati afirmatiile corecte pentru inhi)itoarele en"imei de conversie:

!4#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!44

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
absorbtia formelor prodrog este scazuta in prezenta alimentelor dezesterificarea hepatica a prodrogurilor duce la formarea substantei active ca antihipertensiv compusii activi ca atare nu au absorbtie influentata de prezenta alimentelor au efect cardio-protector la aplicarea unei farmacografii corecte reactiile adverse au frecventa redusa
!"ag. #$'&#$+)

F212210&. *reci"ati mecanismul de actiune al nifedipinei in hipertensiunea arteriala:

1. 2. 3. 4. 5.

bradicardie scade rezistenta vasculara periferica scade debitul cardiac blocant al canalelor de calciu blocant al canalelor de sodiu
!"ag. #(9&#$1)

F2122110. *reci"ati mecanismul de actiune al captoprilului:

1. 2. 3. 4. 5.

interfera cu sistemul renina-angiotensina inhiba specific enzima de conversie a angiotensinei # inhiba formarea angiotensinei ## inhiba degradarea bradi6ininei creste secretia de aldosteron
!"ag. #$')

F2122111. 4otati antihipertensivele ce scad secretia de renina:

1. 2. 3. 4. 5.

propranolol clonidina reserpina dihidralazina alfa-metil dopa


!"ag. '$, +', + , #(%)

F2122112. *reci"ati mecanismele efectului diureticelor in hipertensiunea arteriala:

1. 2. 3. 4. 5.

actiunea diuretica scaderea volemiei actiunea saluretica cresterea Na' in muschii netezi vasculari antagonizarea retentiei hidrosaline reactive indusa de antihipertensive
!"ag. #$$)

F2122113. *reci"ati medicamentele ce tre)uie evitate in hipertensiunea arteriala0 la un dia)etic:

1. 2. 3. 4. 5.

enalapril hidroclorotiazida nifedipina propranolol dihidralazina


!"ag. #(#, '*#)

F2122114. !ndicatiile clonidinei sunt:

1. hipertensiune arteriala forme usoare si moderate

2. hipertensiune arteriala forme moderate si severe 3. glaucom primar cronic 4. intoxicatie acuta cu morfina
!44
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!45

Rezidentiat 2004 5. sindrom de abstinenta la morfina


!"ag. + , #(#)

F212211 . /o%onidina are urmatoarele avantaje0 comparativ cu clonidina:

1. 2. 3. 4. 5.

biodisponibilitate per os mai mare agonist selectiv al receptorilor imidazolici #-1 agonist selectiv alfa-& presinaptic absenta efectului sedativ si somnolentei indicat la conducatorii auto
!"ag. +$&+9, #%()

F2122116. 4otati afirmatiile corecte pentru inhi)itoarele en"imei de conversie a angiotensinei:

1. 2. 3. 4. 5.

compusii activi au absorbtie per os neinfluentata de alimente formele prodrog au absorbtie per os diminuata in prezenta alimentelor dezesterificarea hepatica bioactiveaza prodrogurile efect cardio-protector reactii adverse cu frecventa mica la o farmacografie corecta
!"ag. #$'&#$+)

F212211#. 'eactiile adverse semnalate la inhi)itoarele en"imei de conversie a angiotensinei:

1. 2. 3. 4. 5.

hipotensiune arteriala ortostatica fara importanta la prima doza tuse uscata si obstructie nazala eruptii cutanate si edem angioneurotic tulburari de gust hipo6aliemie
!"ag. #$+&#$%)

F212211$. *reci"ati mecanismul de actiune al propranololului in hipertensiunea arteriala:

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza receptorii beta1- adrenergici postsinaptici diminua efectele inotrop si cronotrop pozitive ale adrenalinei creste secretia de renina blocheaza adrenoreceptorii beta - & presinaptici are efecte beta-adrenolitice centrale
!"ag. '$)

F222211&. Care afirmatii sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

antihipertensivele de prima alegere la batrani sunt diureticele furosemidul se contraindica in urgentele hipertensive beta-blocantele neselective se folosesc ca antihipertensive la astmatici prazosinul se prefera la hipertensivii cu dislipidemii tiazidele sunt de ales la hipertensivii diabetici
!"ag. 1'#&1%*)

F2222120. Hnalaprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

este activ ca atare este un inhibitor direct al enzimei de conversie a angiotensinogenului in angiotensina # inhiba secretia de aldosteron produce vasodilatatie se administreaza 1-& ori5zi

!"ag. 1'#&1%*)

F2222121. 4ifedipinul:

!45

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!4!

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
nu se absoarbe sublingual este un blocant al canalelor de sodiu se indica in hipertensiunea arteriala in conditii terapeutice deprima semnificativ functiile miocardului are efect antianginos
!"ag. 1'#&1%*)

F2222122. Care antihipertensive actionea"a musculotrop:

1. 2. 3. 4. 5.

atenolol hidralazina papaverina enalaprilul prazosinul


!"ag. 1'#&1%*)

F2222123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la )locantele canalelor de calciu sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

1-4 dihidropiridinele sunt blocante selective ale canalelor de calciu nifedipina are actiune predominant cardiaca blocantele canalelor de calciu nu se indica in cardiopatia ischemica blocantele canalelor de calciu se indica in toate etapele de tratament ale hipertensiunii arteriale diltiazemul are o actiune predominant antihipertensiva
!"ag. 1'#&1%*)

F2222124. >eta-adrenoliticele:

1. 2. 3. 4. 5.

se indica ca monoterapie initiala in hipertensiune arteriala usoara se indica in tulburari circulatorii periferice sunt de electie la hipertensivii cu astm bronsic se prefera in hipertensiunea arteriala insotita de tahiaritmii hipertiroidism sunt contraindicate in hipertensiunea arteriala cu debit cardiac crescut
!"ag. 1'#&1%*)

F222212 . *ra"osinul:

1. 2. 3. 4. 5.

se poate indica in toate formele clinice de hipertensiune arteriala se prefera la hipertensivii cu dislipidemii este contraindicat la bolnavii cu diabet sau guta tratamentul se incepe cu doze mari care se scad treptat produce fenomenul primei doze
!"ag. 1'#&1%*)

F2222126. 4ifedipina:

1. 2. 3. 4. 5.

produce arteriolodilatatie cu scaderea tensiunii arteriale prezinta actiune inotrop negativa puternica este coronarodilatator este de electie in hipertensiunea asociata cu boala coronariana se contraindica in hipertensiunea indusa de sarcina
!"ag. 1'#&1%*)

F222212#. !nhi)itorii en"imei de conversie:

1. previn hipertrofia ventriculului stang

2. contracta arteriolele glomerulare 3. sunt antihipertensive eficiente atat in monoterapie cat si in asociere cu diureticele 4. pot produce tuse uscata datorita excesului de bradi6inina
!4!
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!4$

Rezidentiat 2004 5. traverseaza usor bariera hemato-encefalica


!"ag. 1'#&1%*)

F222212$. Captoprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

este un derivat de L-prolina are o biodisponibilitate slaba pe nemancate prezinta reactii adverse mai reduse decat alti reprezentanti ai aceleiasi clase se indica in hipertensiunea arteriala usoara si moderata se contraindica asocierea cu diuretice antialdosteronice
!"ag. 1'#&1%*)

F222212&. Care dintre urmatoarele clase de su)stante medicamentoase produc scaderea valorilor tensiunii arteriale (

1. 2. 3. 4. 5.

#nhibitoare ale sistemului nervos simpatic #nhibitoare ale sistemului nervos parasimpatic .asodilatatoare *ubstante care interfera cu sistemul renina-angiotensina-aldosteron "iuretice
!"ag. #%()

F2222130. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase sunt antihipertensive centrale (

1. 2. 3. 4. 5.

Nifedipina Perindopril %lonidina Moxonidina Propranolol


!"ag. #%()

F2222131. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase au actiune antihipertensiva prin )locarea canalelor de calciu (

1. 2. 3. 4. 5.

Nifedipina Amlodipima %aptopril %lortalidon "iltiazem


!"ag. #%$)

F2222132. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase au actiune antihipertensiva interferand cu sistemul renina-angiotensina (

1. 2. 3. 4. 5.

7idralazina Minoxidil ;randolapril Lisinopril 9etanserin


!"ag. #%$)

F2222133. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase antihipertensive sunt antagonisti ai receptorilor ,:-1 ai angiotensinei !!

1. 4amipril 2. .alsartan

3. #rbesartan 4. Perindopril 5. ;randolapril


!4$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!48

Rezidentiat 2004
!"ag. #%$)

F2222134. Clonidina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un agonist al receptorilor adrenergici alfa & presinaptici si imidazolinici presinaptici 8ste un neurosimpatolitic 8ste utila in toate formele de hipertensiune arteriala in monoterapie sau asociere 8ste contraindicata la pacientii hipertensivi cu glaucom 8ste conditionata in preparatul 7aemiton comprimate
!"ag. #(1&#(#)

F222213 . Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la nitroprusiatul de sodiu sunt corecte (

1. 2. 3. 4. 5.

8ste indicat in urgentele hipertensive Are durata foarte scurta de actiune Are durata lunga de actiune Poate fi administrat oral si paremteral *e administreaza numai parenteral si este conditionat sub forma de pulbere in<ectabila in preparatul Nipride
!"ag. #(()

F2222136. 4ifedipina:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat dihidropiridinic 8ste un blocant al canalelor de calciu 8ste un neurosimpatolitic 8ste un antihipertensiv 8ste un antianginos
!"ag. #$1&#$#)

F222213#. Care dintre afirmatiile referitoare la Captopril sunt corecte (

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de prolina 8ste un prodrug necesita activare prin biotransformare hepatica 8ste indicat in hipertensiunea arteriala *e prefera la bolnavii cu hipertensiune arteriala asociata cu diabet insuficienta vasculara periferica Nu se asociaza cu alte antihipertensive sau diuretice
!"ag. #$%&#$()

F222213$. Hnalaprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un prodrug forma de etilester care este deesterificat in ficat rezultand forma activa 8ste un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei 8ste un antagonist al receptorilor A;-1 ai angiotensinei Are durata de actiune mai scurta comparativ cu captoprilul Are durata de actiune mai lunga comparativ cu captoprilul
!"ag. #$'&#$+)

F222213&. >eta adrenoliticele sunt indicate in:

1. 2. 3. 4. 5.

7ipertensiune usoara este de electie la tineri+ 1radicardie severa+ #nsuficienta cardiaca+ %ardiopatie ischemica asociata cu hipertensiune arteriala+ 7ipertiroidism insotit de hipertensiune arteriala+
!"ag. #(#)

F2222140. Care dintre urmatoarele su)stante fac parte din grupa medicamentelor )eta adrenoliticelor( A+ Propranolol+

!48

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!4

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
"igoxin 4eserpina Metoprolol Labetalol
!"ag. #(#)

F2222141. Care dintre urmatoarele su)satnte sunt alfa adrenolitice(

1. 2. 3. 4. 5.

Alfa metil dopa+ Prazosin ;erazosin !uanfacina Moxonidina


!"ag. #(')

F2222142. Care dintre urmatoarele su)stante medicamentoase actionea"a ca antihipertensive prin )locarea canalelor ionice de calciu dependente de voltaj(

1. 2. 3. 4. 5.

8nalapril .erapamil "iltiazem Amlodipina %lonidina


!"ag. #(9)

F2222143. ,ntagonistii calcici utili"ati ca antihipertensive se pot incadra in urmatoarele clase structurale:

1. 2. 3. 4. 5.

"erivati de fenotiazina+ "erivati de benzodiazepina+ "erivati de benzotiazepina+ "erivati de dihidropiridine+ "erivati de fenilalchilamine+
!"ag. #(9)

F2222144. Care dintre urmatoarele su)stante actionea"a prin inhi)area en"imei de conversie a angiotensinei(

1. 2. 3. 4. 5.

%aptopril Lisinopril 1epridil Amilorid Piritinol


!"ag. #$%&#$()

F222214 . Care dintre urmatoarele su)stante sunt antagonisti ai angiotensinei !!0 la nivelul receptorilor ,:-1(

1. 2. 3. 4. 5.

;elmisartan Perindopril Gunapril Losartan 8nalapril


!"ag. #$#)

F2222146. >locantele canalelor de calciu sunt indicate in:

1. 7ipertensiune arteriala 2. 1radicardie


!4
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!50

Rezidentiat 2004 3. ;ahiaritmii 4. 1ronhopneumonii 5. %ardiopatie ischemica


!"ag. #$*)

F222214#. Captoprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un derivat de prolina+ 8ste indicat in hipertensiune arteriala forme usoare si moderate+ Poate fi asociat cu diuretice tiazidice si beta blocante+ 8ste indicat sa se administreze concomitent cu diuretice antialdosteronice+ 8ste conditionat in produsul Nefrix+
!"ag. #$%)

F232214$. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril(

1. 2. 3. 4. 5.

este un pro-druginhiba acumularea de bradi6ininaeste un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensineiproduce tuse ca efect adverseste un hipotensiv+
!"ag. #%+&#$$)

F232214&. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotia"ida(

1. 2. 3. 4. 5.

are efect salureticmedicament de prima alegere la hipertensivii tinerimedicament de prima alegere la hipertensivii varstniciscade sodiul din muschii netezi vascularicreste volemia+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 0. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina(

1. 2. 3. 4. 5.

are efect antihipertensivnu se administreaza sublingualeste antianginosproduce cefalee ca efect adversnu se administreaza in urgente hipertensive+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 1. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol(

1. 2. 3. 4. 5.

este cardioselectivdiminua debitul cardiacse recomanda la hipertensivi tinerise recomanda la hipertensivi cu astm bronsiceste beta-blocant+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 2. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol(

1. este neurosimpatolitic2. este beta-blocant3. actioneaza predominant pe receptorii beta-1-

4. actioneaza predominant pe receptorii beta-&5. se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala+


!"ag. #%+&#$$)

!50
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!5"

Rezidentiat 2004

F23221 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )locantele canalelor de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

blocheaza canalele de calciu neuronale de tip Ninhiba influxul de calciu extracelular in celulastimuleaza functiile celulare dependente de calciublocheaza canalele de calciu lente de tip Lau efect antihipertensiv+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 4. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru )locantele canalelor de calciu(

1. 2. 3. 4. 5.

sunt antianginoasefavorizeaza bronhoconstrictiaprovoaca tahicardiesunt antihipertensivescad motilitatea intestinala+


!"ag. #%+&#$$)

F23221

. Captoprilul:

1. 2. 3. 4. 5.

este un prodrugeste un inhibitor al renineise recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiulfata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru %aptoprilse asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice in tratamentul hipertensiunii arteriale+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 6. 4ifedipina este un )locant al canalelor de calciu0 care se utili"ea"a:

2. 3. 4. 5. 6.

ca antihipertensivca antiaritmicca antianginosin insuficienta cardiaca cu hipertensiune arterialain doze reduse in insuficienta hepatica sau renala+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 #. Hfectul de re)ound0 care apare ca reactie adversa a unui tratament indelungat cu do"e mari de antihipertensive:

1. 2. 3. 4. 5.

se manifesta prin hipotensiune arterialase manifesta prin hipertensiune arteriala cu tahicardie palpitatii tremor anxietatecedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiveste evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelornu este produs de alfa1 adrenolitice+
!"ag. #%+&#$$)

F23221 $. ,lfa adrenoliticele 2e%. *ra"osinul3 sunt antihipertensive:

1. 2. 3. 4. 5.

prin efect vasodilatatorprin scaderea secretiei de reninaprin scaderea debitului cardiaccare produc la intreruparea tratamentului fenomenul reboundcu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic+

!"ag. #%+&#$$)

F23221 &. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril: A+ este un antihipertensiv-

!5"
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!52

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
antagonizeaza receptorii pentru angiotensina ##inhiba enzima de conversie a agiotensineiprovoaca tusestimuleaza degradarea bradi6ininei+
!"ag. #%+&#$$)

F2322160. Care din urmatorele medicamente au efecte )enefice pe meta)olismul lipidic0 fiind de ales la )olnavii hipertensivi cu dislipidemii:

1. 2. 3. 4. 5.

doxazosinpropranololprazosinhidroclorotiazidaalfa-metildopa+
!"ag. #%+&#$$)

F2322161. Ca hipertensivii cu dislipidemii se evita:

1. 2. 3. 4. 5.

blocantele canalelor de calciudiureticele tiazide si de ansaalfa-adrenoliticelebeta-adrenoliticelealfa-metildopa+


!"ag. #%+&#$$)

F2322162. Care sunt valorile normale ale tensiunii arteriale la adulti0 pana la 60 ani:

1. 2. 3. 4. 5.

;A max+ (sistolica) J 1FF mm7g ' varsta (ani);A min+ (diastolica) J 15& mm7g ;A max+ ' &Flimite (mm7g) ;A max+J1FF - 1KF;A min+ (diastolica) J 15& mm7g ;A max+limite (mm7g) ;A min+ J KF - MF+
!"ag. #%+&#$$)

F2322163. Care dintre antihipertensive se pot administra la )olnavii hipertensivi cu astm )ronsic(

1. 2. 3. 4. 5.

nifedipinprazosinpropranolollabetalolhidroclorotiazida+
!"ag. #%+&#$$)

F2 22164. *rincipalele efecte produse la nivelul inimii de catre )locantele canalelor de calciu sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

actiune inotrop pozitiva actiune inotrop negativa actiune dromotrop negativa exclusiv la nivelul nodului atrio- ventricular scaderea postsarcinii efect proaritmogen
!"ag. #(9)

F2 2216 . ,ntihipertensivele care interferea"a sistemul renina- angiotensina- aldosteron0 pot actiona:

1. prin inhibarea enzimei de conversie a angiotensinei # in angiotensina ##

2. prin stimularea receptorilor A;-1 3. prin diminuarea retentiei hidrosaline 4. prin inhibarea inactivarii bradi6ininei
!52
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!5#

Rezidentiat 2004 5. prin inhibarea sintezei de angiotensinogen


!"ag. #$')

F2 22166. /inipres:

1. 2. 3. 4. 5.

este utilizat ca antidepresiv ete utilizat ca antihipertensiv este de electie in 7;A insotita de dislipidemii este inhibitor modern si selectiv al recaptarii serotoninei manifesta sindromul primei doze
!"ag. #(')

F2 2216#. !n scopul potentarii efectului antihipertensiv sunt recomandate urmatoarele asocieri:

1. 2. 3. 4. 5.

antihipertensiv- vasodilatatoare periferice sau centrale antihipertensiv- tranchilizante antihipertensiv- simpatomimetice antihipertensiv- antidepresive triciclice antihipertensiv- antiinflamatoare nesteroidiene
!"ag. #(1)

F2 2216$. !n formele usoare de 8:, 2min. &0- 10 3 sunt indicate:

1. 2. 3. 4. 5.

regim hiposodat combaterea hipoglicemiei combaterea hipercolesterolemiei scadere ponderala se instituie tratament cu antagonisti ai receptorilor A;-1
!"ag. #%$)

F2 2216&. +tili"area )eta- )locantelor ca antihipertensive se )a"ea"a pe urmatoarele actiuni:

1. 2. 3. 4. 5.

cresterea debitului cardiac reducerea necesitatii de oxigen a inimii la effort efect dromotrop negativ antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale adrenalinei inhibarea secretiei de renina
!"ag. '%)

F2 221#0. <unt )eta- )locante simpatomimetice si de tip chinidinic:

1. 2. 3. 4. 5.

pindolol acebutolol alprenolol oxprenolol nadolol


!"ag. '%)

F2 221#1. >eta- adrenoliticele sunt utili"ate in cardiopatia ischemica0 deoarece:

1. 2. 3. 4. 5.

dilata venele coronare reduc necesitatea de oxigen a inimii in effort diminueaza munca inimii in effort diminueaza forta de contractie se preteaza pentru prevenirea crizelor de angina vasospastica

!"ag. '$)

F2 221#2. 8idrala"inele pre"inta urmatoarele ',:

!5#

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!54

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4. 5.
cefalee de tip migrenos datorita vasodilatatiei tahicardie cu posibila accentuare a unei cardiopatii ischemice colagenoze cu manifestare de poliartrita reumatoida sau lupus eritematos diseminat polinevrite leucopenie
!"ag. #(%)

F26221#3. ,c1iunea tranchili"ant- se caracteri"ea"- prin:

1. 2. 3. 4. 5.

8fecte vegetative marcate de tip alfa-blocant .i anticolinergic 4educerea st-rii de tensiune psihic"iminuarea anxiet-1ii *c-derea capacit-1ilor intelectuale *c-derea func1iilor senzoriale
!"ag. 111)

F26221#4. ,n%ioliticele produc urm-toarele efecte:

1. 2. 3. 4. 5.

4elaxarea musculaturii striate ;ranchilizant minor Antidelirant halucinolitic %re.terea tonusului miometric 7ipnoinductor
!"ag. 111)

F26221# . /ecanismul de ac1iune a )en"odia"epinelor const- Dn:

1. 2. 3. 4. 5.

1locarea receptorilor purinergici centrali *c-derea eliber-rii de aminoacizi excitatori (acid glutamic acid aspartic) Poten1area neurotransmisiei !A1A-ergice #nhibarea recapt-rii adenozinei 1locarea receptorilor cupla1i cu canale ionice de tip ,-7;$ serotoninergici
!"ag. 11+)

F26221#6. <unt meta)oli1i activi:

1. 2. 3. 4. 5.

"iazepamul Midazolamul Nitrazepamul Nordazepamul 0xazepamul


!"ag. 11+)

F26221##. Care dintre urm-toarele afirma1ii este fals-(

1. #nhibitoarele enzimatice nu influen1eaz- efectele benzodiazepinelor care se metabolizeaz- prin oxidare 2. Au efecte teratogene dac- sunt administrate 2n primul trimestru de sarcin3. Asocierea benzodiazepinelor este foarte util- deoarece permite folosirea de doze mai mici cu 4. 5.
reducerea efectelor adverse 8fectul miorelaxant al benzodiazepinelor este datorat influen 1-rii transmisiei sinaptice la nivelul <onc1iunii neuro-musculare "eriva1ii de $-hidroxi-1 4-benzodiazepin- au tip de 2n<um-t-1ire scurt
!"ag. 11', 11()

F26221#$. <unt medicamente an%iolitice ne)en"odia"epinice:

4. 1uspirona 5. 1enzoctamina
!54
Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!55

Rezidentiat 2004 3. =enfluramina 4. 7idroxizina 5. Metilfenidatul


!"ag. 11#)

F26221#&. /epro)amatul:

1. 2. 3. 4. 5.

Are efecte inhiboare enzimatice marcate Produce eliberarea de calciu la nivelul celulei musculare straite 8ste contraindicat 2n miastenia gravis Poten1eaz- efectul deprimant central al alcoolului Are efect miorelaxant intens
!"ag. 11()

F26221$0. 'eac1iile adverse comune ale an%ioliticelor sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

Agranulocitoza prin mecanism imun 0bi.nuin1- .i dependen1- fizic- cu sindrom de abstinen1- redus ;ahicardia ;ulbur-ri de cooordonare motorie *omnolen1!"ag. 11#)

!55
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!5!

Rezidentiat 2004

Tema nr. 23 Antianginoase


BIBLIOGRAFIE:
#. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1223001. ,lege1i afirma1iile corecte referitoare la diltia"em

1. 2. 3. 4. 5.

8ste un beta blocant neseletiv *e prefer- 2n medica1ia asociat- cu digoxin 8ste eficient 2n angina vasospastic- .i cronic- stabilNu scade valoarea ;A *e administreaz- 2n doz- unic- zilnic!"ag. #+1&#%')

F1223002. ,lege1i afirma1iile corecte:

1. 2. 3. 4. 5.

Nitra1ii nu pot fi administra1i in<ectabil =ormele farmaceutice transdermice nu se preteaz- la administrarea nitra1ilor Qn criza de angin- pectoral- se prefer- preparatele sublinguale Pentru tratamentul de fond nitra1ii se administreaz- numai transdermic Nitra1ii nu pot fi administra1i concomitant cu alte anginoase
!"ag. #+1&#%')

F1223003. Ca medica1ie antianginoas- )locantele canalelor de calciu ac1ionea"- prin

1. 2. 3. 4. 5.

%re.terea consumului de oxigen de c-tre miocard 8fect aterogen prin acumularea calciului .i lipidelor 2n peretele arterial %re.terea frecven1ei de contrac1ie a inimii %re.terea aportului de oxigen prin ameliorarea circula1iei coronariene+ 1locarea receptorilor beta -1 adrenergici+
!"ag. #+1&#%')

F1223004. Care din urm-toarele medicamente au ca su)stan1- activ- isosor)id dinitrat

1. 2. 3. 4. 5.

%orvasal Ma?cor retard Nitroderm ;;* Nitropector Ma?cor Nitro


!"ag. #+1&#%')

F122300 . Care dintre urm-toarele antianginoase se utili"ea"- in 8:, .i aritmii

1. 2. 3. 4. 5.

"ipiridamol Nitroglicerina Nifedipina Molsidomina Metoprolol


!"ag. #+1&#%')

F1223006. Care dintre urm-toarele reac1ii adverse nu apar la terapia cu nitra1i organici: A+ %efalee

!5!

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!5$

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
7ipotensiune ortostatic7iperglicemie ;ahicardie Metemoglobinemie
!"ag. #+1&#%')

F122300#. En angina cronic- sta)il- sunt indicate

1. 2. 3. 4. 5.

Medicamente beta-blocante "iuretice economisitoare de 9' #8%A Nitroglicerina administrat- i+v+ Antihipertensivele din toate clasele
!"ag. #+1&#%')

F122300$. /en1iona1i afirma1iile corecte referitoare la nitra1ii organici

1. 2. 3. 4. 5.

*unt molecule hidrosolubile *e administreaz- numai ca medica1ie de urgen1Nu este posibil- instalarea dependen1ei *unt lichide sau pulberi explosive care se utilizeaz- 2n solu1ie sau pulberi diluate Qn criza anginoas- se aplic- forma ;;* care asigur- o absorb1ie bun!"ag. #+1&#%')

F132300&. /edicamentele antianginoase actionea"a prin urmatoerele mecanisme cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

scaderea tonusului simpaticaport de N0scaderea concentratiei ionilor de calciu cresterea tonusului parasimpaticscaderea consumului de oxigen al miocardului+
!"ag. #+1&#%')

F1323010. +rmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

produce vasodilatatieeste volatilaeste antanginosproduce arteriolodilatatieare termen de valabilitate de $ ani+


!"ag. #+1&#%')

F1323011. +rmatoarele efecte adverse ce apar dupa nitrati sunt corecte0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

tahifilaxiehiperexcitabilitatelipotimiecresterea tensiunii intraocularecefalee+


!"ag. #+1&#%')

F1323012. +rmatoarele medicamente sunt antianginoase0 cu e%ceptia:

1. nitroglicerina2. metoprolol-

3. nifedipina4. colestiramina5. diltiazem+


!5$
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!58

Rezidentiat 2004
!"ag. #+1&#%')

F1423013. ,c1ionea"- predominent asupra miocardului contractil .i a 1esutului nodal:

1. 2. 3. 4. 5.

nimodipina diltiazemul lacidipina verapamil amlodipina


!"ag. #(9)

F1423014. 4itroglicerina Dn do"e mici se administrea"- su)lingual deoarece:

1. 2. 3. 4. 5.

este inactivat- de o serie de enzime intestinale este iritant- gastric este 2n mare parte inactivat- la prima trecere prin ficat nu se absoarbe din mucoasa gastrointestinaleste inactivat- de p7-ul acid al sucului gastric
!"ag. #+$)

F1 2301 . Iiltia"emul are urm-toarele ac1iuni0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

este deprimant cardiac mai slab fa1- de verapamil produce vasodilata1ie coronarianproduce arterioloconstric1ie perifericproduce tahicardie reflexproduce arteriolodilata1ie periferic!"ag. #%1)

F1 23016. !ndica1ia de elec1ie a molsidominei este:

1. 2. 3. 4. 5.

angina stabil- sau instabil- asociat- cu insuficien1- cardiac7;A migrentulbur-ri de ritm supraventriculare tulbur-ri de circula1ie periferic!"ag. #%*)

F1 2301#. 4itra1ii nu se administrea"-:

1. 2. 3. 4. 5.

sublingual - comprimate sublingual - sra? intramuscular transcutan - unguent intravenos - perfuzii


!"ag. #+$)

F1 2301$. 4itropector este:

1. 2. 3. 4. 5.

isosorbid dinitrat isosorbid mononitrat nitroglicerina pentaeritritil tetranitrat molsidomin


!"ag. #+ )

F1 2301&. +rm-toarele medicamente sunt )eta-adrenolitice0 cu e%cep1ia: A+ talinolol

!58

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!5

Rezidentiat 2004 2. 3. 4. 5.
bisoprolol propranolol salbutamol atenolol
!"ag. #+')

F1 23020. +rm-toarele medicamente sunt )locante ale canalelor de calciu0 cu e%cep1ia:

1. 2. 3. 4. 5.

verapamil enalapril gallopamil bepridil diltiazem


!"ag. #+')

F1623021. ,c1ionea"- prin coronarodilata1ie inhi)Nnd recaptarea adeno"inei:

1. 2. 3. 4. 5.

Metilxantinele "ipiridamolul Amiodarona "eriva1ii de dihidropiridinMolsidomina


!"ag. #%')

F1623022. ,vantajele comparative ale molsidominei fa1- de nitra1i .i nitri1i sunt:

1. 2. 3. 4. 5.

*c-derea tonusului simpatic cardiostimulator Lipsa tahifilaxiei Nu produce hipotensiune arterial1locarea nespecific- a canalelor lente de calciu *timularea fosfodiesterazei cu sc-derea cantit-1ii de AMPc
!"ag. #+9)

F1623023. Iipiridamolul:

1. 2. 3. 4. 5.

*cade tonusul simpatic *timuleaz- receptorii H-adrenergici Are efect antiagregant plachetar *ubstituie lipsa de 8"4= Are ac1iune antihipertensiv- datorit- efectului vasodilatator
!"ag. #%')

F1623024. !n angina Dnso1it- de tonus simpatic ridicat .i tahicardie0 sunt medicamente de elec1ie:

1. 2. 3. 4. 5.

Nitra1ii organici H-adrenoliticele Nifedipina H-&-simpatomimeticele datorit- ac1iunii relaxante vasculare *impatomimeticele neselective (alfa beta-stimulatoare)
!"ag. #++)

F162302 . 4u produce tahifila%ie0 ac1ionNnd pe o cale tiol-independent-:

1. Ntroglicerina 2. #sosorbid mononitrat

3. Petaeritril tetranitrat 4. Molsidomina 5. Nitritul de amil


!5
2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!!0

Rezidentiat 2004
!"ag. #+%)

F1623026. <unt )locante neselective 2nespecifice3 ale canalelor de calciu:

1. 2. 3. 4. 5.

.erapamilul Perhexilina Nifedipina "iltiazem =endilina


!"ag. #%1)

F212302#. Coronarodilatator ce inhi)a recaptarea adeno"inei in celulele miocardice este:

1. 2. 3. 4. 5.

nitroglicerina diltiazem molsidomin dipiridamol amiodarona


!"ag. #+', #%')

F212302$. ,ntianginoasele nitriti si nitrati au urmatoarele actiuni0 e%ceptand:

1. 2. 3. 4. 5.

arteriolodilatatie venodilatatie coronarodilatatie hipotensiune arteriala bradicardie reflexa


!"ag. #+%)

F212302&. 4itroglicerina are urmatoarele caracteristici0 cu o e%ceptie:

1. 2. 3. 4. 5.

biodisponibilitate per os inalta efect coronarodilatator scade pre- si postsarcina inimii produce venodilatatie mai intensa decat arteriolodilatatie scade consumul de oxigen al miocardului
!"ag. #+$&#+ )

F2123030. 4otati singura afirmatie corecta0 pentru medicamentul antianginos molsidomin:

1. 2. 3. 4. 5.

prin biotransformare nu elibereaza N0 (cu efect de 8"4=) are profilul farmacodinamic similar cu nitratii organici inhiba guanilatciclaza scade !MPc si creste concentratia de %a&' intracelular dezvolta toleranta tiol-dependenta calea de administrare este sublinguala
!"ag. #+9)

F2123031. ,ntianginos ce actionea"a predominant prin venodilatatie0 cu scaderea presarcinii inimii0 este:

1. 2. 3. 4. 5.

papaverina dipiridamolul blocantele canalelor de calciu nitratii organici beta-adrenolitice

!"ag. #+')

F2223032. Care dintre nitratii organici se pre"inta su) forma de lichid: A+ Molsidomina

!!0
2004

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a


!!"

Rezidentiat 2004 1. 2. 3. 4.
#sosorbid dinitrat #sosorbid mononitrat Nitroglicerina Pentaeritril tetranitrat+
!"ag. #++)

F2223033. Care din afirmatiile referitoare la mecanismele de actiune ale antianginoaselor sunt adevarate:

1. 2. 3. 4. 5.

blocantele canalelor de calciu scad tonusul simpatic cardiostimulator nitratii organici scad presarcina si postsarcina cardiaca beta-blocantele scad concentratia ionilor %a disponibili pentru contractia coronarelor lidoflazina creste disponibilul de N0 cu cresterea concentratiei c!MP molsidomina inhiba fosfodiesteraza cu cresterea concentratiei cAMP+
!"ag. 1%*&1$*)

F2223034. !sosor)it mononitrat:

1. 2. 3. 4. 5.

8ste metabolitul activ al isosorbid dinitratului Are biodisponibilitate foarte mica dupa administrare per os si durata scurta de actiune *e administreaza exclusiv parenteral 8ste indicat in crizele de angina Nu este util in tratamentul de fond al anginei pectorale
!"ag. #+ )

F232303 . /edicamentele antianginoase actionea"a prin urmatoarele mecanisme cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

scaderea tonusului simpaticaport de N0scaderea concentratiei ionilor de calciu cresterea tonusului parasimpaticscaderea consumului de oxigen al miocardului+
!"ag. #+1&#%')

F2323036. +rmatoarele medicamente sunt antianginoase0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

nitroglicerinametoprololnifedipinacolestiraminadiltiazem+
!"ag. #+1&#%')

F232303#. +rmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina0 cu e%ceptia:

1. 2. 3. 4. 5.

produce vasodilatatieeste volatilaeste antanginosproduce arteriolodilatatieare termen de valabilitate de $ ani+


!"ag. #+1&#%')

F232303$. +rmatoarele efecte adverse ce apar dupa nitrati sunt corecte0 cu e%ceptia:

1. tahifilaxie-

2. hiperexcitabilitate3. lipotimie4. cresterea tensiunii intraoculare!!"


2004 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea

www.rezidentiat2004.ro