Sunteți pe pagina 1din 298

MODULO 1

MODULUL 1
Sa incepem impreuna studiul limbii italiene. Pentru a va descurca mai usor, fiti atenti
la urmatoarele elemente de recunoastere : cuvintele in limba italiana sunt scrise cu
culoare neagra, pronuntia este marcata cu culoarea verde, iar traducerea in limba
romana este scrisa cu rosu. Caracterele distincte (literele scrise ingrosat) va arata
unde cade accentul in cuvant. Cuvintele scrise cursiv reprezinta explicatiile care va vor
usura studiul. Aceste explicatii trebuie urmarite cu atentie si respectate.
LECTIA 1
Partea 1
Mai ales cnd v! spune"i datele personale sau cnd trebuie completate
formulare, dar #i $n via"a cotidian!, vi se poate cere s! v! spune"i numele pe litere.
Pentru acest lucru, trebuie s! #ti"i alfabetul italian.
LALFABETO ITALIANO lalfab e to itali a no - ALFABETUL ITALIAN
A [a]
B [bi]
C [ci]
D [di]
E [e]
F [effe]
G [gi]
H [acca]
I [i]
L [elle]
M [emme]
N [enne]
O [o]
P [pi]
Q [cu]
R [erre]
S [esse]
T [ti]
U [u]
V [i! u]
Z ["eta]
1 [i lunga]
K [#appa]
Y [i greca]
W [doppia u]
X [icasse]
%xemplu $ ADELA POPESCU
A! di! e! elle! a
%i! o! pi! e! esse! ci! u
Acum repetati alfabetul si exercitiul dat.
&
&om vedea acum unele caracteristici ale limbii italiene. 'rmariti cu atentie explicatiile
si exercitiile :
SEMNE ORTOGRAFICE
L A''ENTO la ce nto - A''ENTUL
(n limba italian! fiecare cuvnt ) format din mai multe silabe ) are o silab!
accentuat!. Aceasta se nume#te silab! accentuat! sau tonic!. Cel mai multe cuvinte se
accentueaz! pe penultima silab! #i $n mai mic! parte pe ultima silab! sau pe oricare
alt! silab!. Cnd $nv!"a"i cuvintele fi"i foarte aten"i la pozi"ia accentului, fiindc!
sc*imbarea locului s!u poate modifica #i $n"elesul cuvntului.
Accentul este de dou! feluri: tonic #i grafic.
+. Accentul tonic , laccento tonico (lacento tonico) marc*eaz! silaba care se
pronun"! mai intens. (n func"ie de locul accentului tonic, deosebim urm!toarele
categorii de cuvinte:
- parole piane (parole piane), cuvinte $n care accentul cade pe penultima silab!.
Aceste cuvinte constituie ma-oritatea $n limba italian!:
Bambino Bambino 'opil
Ospedale Ospedale *pital
+adre +adre +am,
Laoro Laoro *erici! munc,
- parole sdrucciole (parole sdruciole)! cuinte care au accentul pe cea de-a treia silab,
de la sf-r.it/
E0emplu$ albero albero copac! arbore
L APOSTROBO - LAP O STROBO - APOSTROFUL :
1
l italiano litaliano - italianul
l ora lora - ora
COME SI PRONUNCIA - C O ME SI PRON U NCIA - CUM SE PRONUNTA :
2ocalele $
A albero albero copacul3 aprire aprire a desc4ide
E erba erba - iarb,
I italiano italiano - italian
O orologio orologio - ceas
U uno uno - unu
'onsoanele $
S - se pronunta (s) cand este la inceputul cuantului sau cand se afla intre o
ocala si o consoana
E0 $ sono sono - sunt
%ensare pensare a g-ndi
*colaro scolaro .colar! ele
S - se pronunta (z) cand este intre doua ocale
E0 $ La rosa nel aso/ la ro"a nel a"o trandafirul din a",
Il iso di Laura/ il i"o di Laura fa5a 6 figura Laurei
Il naso di +aria/ il na"o di +aria nasul +ariei
SS - se pronunta (s)
E0 $ La professoressa ossera/ la profesoresa osera profesoara obser,
Un fiore rosso/ un fiore roso o floare ro.ie
Z - se pronunta (dz)
7
E0 $ Lo "io e la "ia/ lo dzio e la dzia unc4iul .i m,tu.a
La "ebra allo "oo/ la dzebra alo dzo "ebra la "oo
Il titolo della le"ione/ il titolo dela ledzione titlul lec5iei
ZZ - se pronunta (()
E0 $ Il raga""o e la raga""a/ il raga(o e la raga(a b,iatul .i fata
Il pre""o del libro/ il pre(o del libro pre5ul c,r5ii
Gli - se pronunta (li)
E0 $ 8li occ4i del coniglio/ li oc4i del conilio oc4ii iepurelui
La mia famiglia/ la mia familia familia mea
Gn - se pronunta (ni)
E0 $ La spugna alla laagna/ la spunia ala laania buretele de la tabl,
La finestra del bagno/ la finestra del banio fereastra de la baie
Sci - se pronunta (yi)
E0 $ La sciarpa di +ic4ele/ la .iarpa di +ic4ele pantoful lui +ic4ele
Il colore dell asciugamano/ il colore del a.iugamano culoarea prosopului
Sce - se pronunta (ye)
E0 $ Il pesce nel ruscello/ il pe.e nel ru.elo pe.tele din r-u
La scena del teatro/ la .ena del teatro scena teatrului
9
Q - se pronunta (k)
E0 $ Il :uadro sulla parete/ il cuadro sula parete tabloul de pe perete
Il libro ; :ui/ il libro e cui cartea este aici
Il :uaderno sul banco/ il cuaderno sul banco caietul de pe banc,
<uesto bambino cuesto bambino acest copil
<uella bambina/ cuela bambina copila aceea
ATENTIE !
.up! litera q urmeaz! $ntotdeauna vocala u .
H - nu se pronun"!
E0 $ Io 4o un fiore/ io o un fiore eu am o floare
+aria 4a due libri/ +aria a due libri +aria are dou, c,r5i
I bambini 4anno una nonna/ I bambini ano una nona - copiii au o bunic,
/epetati tot ceea ce ati studiat pana acum. %ste important sa nu incepeti studierea altor
notiuni pana cand cele anterioare nu au fost bine intelese.
=
Partea a 2-a
0inand cont de cele invatate anterior, putem trece la urmatoarele notiuni. 0rebuie sa
acordati multa atentie urmatoarelor notiuni, deoarece ele nu au corespondent in limba
romana. .e exemplu, in limba romana nu exista consoane duble.
'ON*OANELE >UBLE $
.oua consoane la fel se numesc consoane duble. %le se pronunta dublu, citind o
singura data litera, dar insistand ca pentru doua litere diferite.
E0 $ La mamma e il babbo/ la mama e il babo m,mica .i t,ticul
La penna nell astuccio/ la pena nel astucio stiloul din penar
La cattedra gialla/ la catedra giala catedra galben,
8?U%U?I >E *UNETE $
1rupurile de sunete CE, CI, GE, GI, CHE, CHI, GHE, GHI se pronunta la fel ca in
limba romana.
8li amici giocano nel giardino/ Li amici giocano nel giardino/
'opiii se @oac, An gr,din,
Loro mangiano un gelato dolce/ Loro mangiano un gelato dolce/
Ei m,n-nc, o Ang4e5at, dulce
Le arancie e le ciliegie sono buone/ Le arance e le ciliege sono buone
%ortocalele .i cire.ele sunt bune
I bambini portano dai bosc4i dei fung4i e delle marg4erite bianc4e/
I bambini portano dai bosc4i dei fung4i e dele marg4erite bianc4e/
'opiii aduc din p,dure ciuperci .i margarete albe
B
I gioc4i sul g4iaccio sono belli/ I gioc4i sul g4iacio sono beli
Cocurile pe g4ea5, sunt frumoase
Le manic4e delle giacc4e sono lung4e/ Le manic4e dele giac4e sono lung4e/
+-necile 4ainelor sunt lungi
A''ENTUL (%?ONUNTAT *I 8?AFI') $
2n limba italiana accentul poate cadea pe una din ultimele patru silabe dintr)un
cuvant. 3a cele mai multe cuvinte accentul cade pe penultima silaba.
Accentul grafic (care se noteaza in scris) nu exista in limba romana. 2n limba italiana
el se noteaza, de obicei, de la stanga la dreapta (accentul grav), dar exista si cuvinte pe
a caror ultima litera accentul se pune de la dreapta la stanga (accentul ascutit).
3itera pe care este notat acest accent se pronunta intotdeauna accentuat (apasat).
E0 $ %erc4D E perc4e de ce E
Le attiitF dei raga""i/ le atiita dei raga(i actiit,5ile copiilor
Le case della cittF/ le ca"e dela cita casele din ora.
Il banco ; lF/ il banco e la banca este acolo
Anna mi dF una mela/ Ana mi da una mela Ana Ami d, un m,r
*ono giF le ore otto/ sono gia le ore oto este de@a ora opt
Bei un t; E bei un te bei un ceai E
G
ELIHIUNEA $
%liziunea este eliminarea unei vocale din fata altei vocale. &ocala eliminata este
inlocuita cu apostrof ().
ATENTIE !
Nu confundati accentul cu apostroful !
E0 $ I giorni dell anno/ I giorni del ano "ilele anului
( I giorni dello anno)/
L albero e l erba/ lalbero e lerba copacul .i iarba
( Lo albero e la erba)/
L occ4io e l orecc4ia/ loc4io e lorec4ia oc4iul .i urec4ea
(Lo occ4io e la orecc4ia)/
Il canto dell uccello/ il canto del ucelo c-ntecul p,s,rii
(Il canto dello uccello)/
ATENTIE !
2n cazul formei a verbului essere scrisa la inceputul unei fraze, cu litera mare,
accentul se inlocuieste uneori cu apostrof.
E0 $ La mela ; dolce/ la mela e dolce m,rul este dulce
E dolce la mela/ e dolce la mela este dulce m,rul
I
Lectia 2
Partea 1
&om invata impreuna formulele de salut.
I *ALUTI (FO?+ULE >E *ALUT) $
de la ora G a/ m/ pana la ora &B/ JJ$
Buon giorno! - buon giorno bun, "iua
de la ora &B/JJ pana la ora &I/JJ$
Buona sera! buona sera bun, seara
la despartire! de la ora &I/JJ pana la ora 17/JJ$
Buona notte! - buona note noapte bun,
la intoarcere dintr-o calatorie$
Bentornato! / Bentornata! - bentornato 6 bentornata bine ai enit
la telefon se raspunde$
Pronto! - pronto - AloK
L
2n limba italiana se folosesc foarte mult in viata de zi cu zi urmatoarele fraze. 3e puteti
folosi si atunci cand faceti cunostinta cu cineva, dar si atunci cand purtati o
conversatie obisnuita
F?AHE UHUALE$
'ome staiE come stai - 'e mai faciE
8ra"ie! bene! e tuE - gra5ie! bene! e tu - +ultumesc bine! si tuE
8ra"ie milleK gra5ie mile
} M mii de multumiriK
+ille gra"ieK mile gra5ie
%er piacere per piacere
%er faore - per faore } M a rog! te rog
%er cortesNa per cortezia
*N - si - da
No no - nu
'erto certo
} M desigur
'ertamente - certamente

%er nulla per nula
} M in nici un ca"
&J
In nessun modo in nesun modo
Buon appetitoK buon apetito - %ofta bunaK
8ra"ie! altrettantoK gra5ie! altretanto - +ultumesc la felK
E permessoE e permeso - E oieE
%osso entrareE poso entrare - %ot sa intruE
%rego! si accomodi/ prego! si acomodi - 2a rog! luati loc/
AuguriK auguri - FelicitariK
Tanti auguriK tanti auguri - +ulte felicitariK
I miei migliori auguriK I miei migliori auguri - 2a felicit din sufletK
/epetati tot ceea ce ati invata pana acum. .aca este nevoie, reluati aceasta parte pana
cand sunteti convins ca ati retinut aproape tot. &a recomandam sa reluati aceasta parte
dupa cateva zile, pentru a verifica daca ati retinut o cantitate suficienta de informatie.
2ata cum ne prezentam. Aceste fraze se pot folosi in toate situatiile, inclusiv la locul de
munca (atunci cand veti face cunostinta cu colegii, cu medicii etc.)4
%?EHENTA?E (intrebari si raspunsuri)$
'ome ti c4iamiE come ti c4iami - 'um te numestiE
'ome si c4iamaE come si c4iama - 'um a numiti (ds)E
Io mi c4iamoO - io mi c4iamo - Eu ma numescO
Il mio nome ; O - il mio nome e - Numele meu este O
Io sonoO - io sono - Eu sunt O
&&
Partea a 2-a
Acum vom invata sa numaram de la + la +55. /epetarea trebuie facuta dupa fiecare
numar :
NU+E?ALUL (& &JJ)$
& uno - uno
1 due - due
7 tre - tre
9 :uattro - cuatro
= cin:ue - cincue
B sei - sei
G sette - sete
I otto - oto
L noe noe
&J dieci - dieci
&& undici - undici
&1 dodici - dodici
&7 tredici - tredici
&9 :uattordici cuatordici
&= :uindici - cuindici
&B sedici - sedici
&G diciasette - diciasete
&I diciotto - dicioto
&L dicianoe - dicianoe
1J enti - enti
1& entuno - entuno
11 entidue - entidue
&1
17 entitr; - entitre
19 enti:uattro - enticuatro
1= enticin:ue - enticincue
1B entisei - entisei
1G entisette - entisete
1I entotto - entoto
1L entinoe - entinoe
7J trenta - trenta
7& trentuno - trentuno
71 trentadue - trentadue
77 trentatr; - trentatre
79 trenta:uattro - trentacuatro
7= trentacin:ue - trentacincue
7B trentasei - trentasei
7G trentasette - trentasete
7I trentotto - trentoto
7L trentanoe - trentanoe
9J :uaranta - cuaranta
9& :uarantuno - cuarantuno
91 :uarantadue - cuarantadue
97 :uarantatr; - cuarantatre
99 :uaranta:uattro - cuarantacuatro
9= :uarantacin:ue - cuarantacincue
9B :uarantasei - cuarantasei
9G :uarantasette - cuarantasete
9I :uarantotto - cuarantoto
9L :uarantanoe - cuarantanoe
=J cin:uanta - cincuanta
&7
=&-cin:uantuno - cincuantuno
=1-cin:uantadue - cincuantadue
=7-cin:uantatre - cincuantatre
=9- cin:uanta:uattro - cincuantacuatro
==-cin:uantacin:ue - cincuantacincue
=B-cin:uantasei - cincuantasei
=G-cin:uantasette - cincuantasete
=I-cin:uantotto - cincuantoto
=L-cin:uantanoe - cincuantanoe
BJ-sessanta - sesanta
B&-sessantuno - sesantuno
B1-sessantadue - sesantadue
B7-sessantatre - sesantatre
B9-sessanta:uattro - sesantacuatro
B=-sessantacin:ue - sesantacincue
BB-sessantasei - sesantasei
BG-sessantasette - sesantasete
BI-sessantotto - sesantoto
BL-sessantanoe - sesantanoe
GJ-settanta setanta
G&-settantuno - setantuno
G1-settantadue - setantadue
G7-settantatre - setantatre
G9-settanta:uattro - setantacuatro
G=-settantacin:ue - setantacincue
GB-settantasei - setantasei
GG-settantasette - setantasete
GI-settantotto - setantoto
&9
GL-settantanoe - setantanoe
IJ-ottanta - otanta
I&-ottantuno - otantuno
I1-ottantadue - otantadue
I7-ottantatre - otantatre
I9-ottanta:uattro - otantacuatro
I=-ottantacincue - otantacincue
IB-ottantasei - otantasei
IG-ottantasette - otantasete
II-ottantotto - otantoto
IL-ottantanoe - otantanoe
LJ-noanta noanta
L&-noantuno - noantuno
L1-noantadue - noantadue
L7-noantatre - noantatre
L9-noanta:uattro - noantacuatro
L=-noantacin:ue - noantacincue
LB-noantasei - noantasei
LG-noantasette - noantasete
LI-noantotto - noantoto
LL-noantanoe - noantanoe
&JJ-cento - cento
&=
Lectia 3
Partea 1
2n orice limba straina avem nevoie de verbele de baza pentru a formula macar
propozitii simple :
2E?BELE >E BAHA$
ESSERE - ESERE - A FI
Io sono io sono - eu sunt
Tu sei - tu sei - tu esti
Lui ; - lui e - el este
Lei ; lei e - ea este
Noi siamo noi siamo - noi suntem
2oi siete oi siete - oi sunteti
Loro sono loro sono ei6ele sunt
AVERE AVERE A AVEA
Io 4o io o eu am
Tu 4ai tu ai tu ai
Lui 4a lui a el are
Lei 4a lei a ea are
Noi abbiamo noi abiamo noi aem
2oi aete oi aete oi ae5i
Loro 4anno loro ano ei 6 ele au
&B
ATENTIE !
; - e M este
e - e M .i
4o o M (eu) am
o - o M sau
4anno - ano M (ei) au
anno - ano M an (calendaristic)
%?ONU+ELE %E?*ONAL
Io io M eu
Tu tu M tu
Lui3 esso - lui! eso M el
Lei3 essa - lei! esa M ea
Noi - noi M noi
2oi - oi M oi
Loro3 essi - loro! esi M ei 6 ele
ATENPIE K
%ronumele Lei este folosit .i ca pronume de polite5e .i este Anso5it de erb la
persoana a III-a singular/ Qn aceast, situa5ie! Lei (Mdumneaoastr,) se scrie cu liter,
mare! indiferent unde s-ar afla An propo"i5ie/
'-nd lei M ea! se scrie cu liter, mic,/
E0/$ 'ome si c4iama Lei E - 'ome si c4iama lei E
'um , numi5i >s/ E
Rai isto lei ultimamente E - Ai isto lei ultimamente E
Ai ,"ut-o pe ea An ultimul timp E
&G
Partea a 2-a
'n alt element important de care avem nevoie este articolul. Articolul are in limba
italiana un rol mai important decat in limba romana. Atentie la explicatiile date,
acestea sunt complete si fac comparatie cu limba romana , c*iar daca nu va mai
amintiti cunostintele invatate in scoala, aceste explicatii va vor a-uta sa vi le
reimprospatati
ARTICOLUL (L`ARTICOLO)
Qn limba italian,! articolul st, An fa5a substantiului sau a grupului substantial
determinat/
Articolul hotrt (l`articolo determinativo) se folose.te pentru a indica un obiect
bine definit sau de@a cunoscut/
+ai precis! An limba italian, articolul 4ot,r-t se folose.te cu$
- substantiele care indic, fiin5e sau lucruri de@a cunoscute$
6a telefonato il nonno , a telefonato il nono
(A telefonat bunicul.)
7uando vieni portami il giornale. cuando ieni portami il giornale
(Cnd vii, adu)mi ziarul.)
- substantiele care indic, obiecte unice An natur,$
2l sole bruccia la sabbia. il sole brucia la sabia
(Soarele arde nisipul.)
- substantiele care indic, un concept abstract$
3a ragione ci consente di distinguere il bene dal male.
La ragione ci consente di distinguere il bene dal male
(/a"iunea ne permite s! facem distinc"ia $ntre bine #i r!u.)
&I
- substantiele folosite pentru a indica o categorie! un tip! o specie sau un
ansamblu$
2 ragazzi (ogni ragazzo, tutti i ragazzi) devono praticare 8ualc*e sport.
I raga5i (oni raga5o! tuti i raga5i) deono praticare cualc4e sport
(9!ie"ii , fiecare b!iat, to"i b!ie"ii) trebuie s! practice un sport.)
2l cavallo (ogni cavallo) : un 8uadrupede.
Il caalo (oni caalo) e un cuadrupede/
(Calul , fiecare cal) este un patruped.)
Formele articolului hotrt An limba italian, depind de ini5iala cu-ntului care
urmea", imediat dup, articol (pentru c, substantiul Anso5it de articol poate fi
Anso5it .i de al5i determinan5i)/
Folosim$
- articolele il (sg/)-i (pl/)! c-nd substantiul determinat este de genul masculin!
iar cu-ntul care urmea", dup, articol Ancepe cu o consoan, (care este alta
dec-t x, y, z+consoan sau grupurile consonantice gn, pn, ps, sc):
il bambino , i bambini il bambino I bambini
(copilul , copiii)
il bravo scolaro , i bravi scolari il brao scolaro I brai scolari
(elevul bun , elevii buni)
il nonno , i nonni il nono I noni (bunicul , bunicii)
il materasso , i materassi il materaso I materasi (salteaua , saltelele)
&L
- articolele lo (sg/) gli (pl/)! c-nd substantiul determinat este de genul
masculin! iar cu-ntul care urmea", Ancepe cu s+consoan, x,y,z, gn, pn, ps,
sc sau cu semiocalele i sau j$
lo sbaglio , gli sbagli lo sbalio li sbali
(gre#eala , gre#elile)
lo xilofono , gli xilofoni lo silofono li silofoni
(xilofonul , xilofoanele)
lo ;ogurt , gli ;ogurt lo iogurt - li iogurt
(iaurtul , iaurturile)
lo zio , gli zii lo d"io li d"ii
(unc*iul , unc*ii)
lo psicologo , gli psicologi lo psicologo li psicologi
(psi*ologul , psi*ologii)
lo pneumatico , gli pneumatici lo pneumatico li pneumatici
(pneul , pneurile)
lo sciatore , gli sciatori lo .iatore li .iatori
(sc*iorul , sc*iorii)
lo -ugoslavo , gli -ugoslavi lo iugoslao li iugoslai
(iugoslavul , iugoslavii)
Qn fa5a unui cu-nt care Ancepe cu o ocal,! articolul lo deine l`$
3<ospite , gli ospiti lospite li ospiti (musafirul , musafirii)
1J
- articolele la/l` (sg/) le (pl/)! c-nd substantiul determinat este de genul
feminin$
la casa , le case la ca"a le ca"e
(casa , casele)
l<amica , le amic*e lamica le amic4e
(prietena , prietenele)
Articolul nehotrt (l`articolo indeterminativo) introduce substantiul la
care se refer,! l,s-ndu-l pe un plan de generalitate .i indeterminare$
7uando vieni portami un giornale (un giornale 8ualsiaisi).
'uando ieni! portami un giornale (un giornale cualsia"i)
(Cnd vii, adu)mi un ziar , un ziar oarecare.)
Qn limba italian,! articolul nehotrt are forme numai pentru singular/ *e
acord, An gen .i num,r cu substantiul la care se refer,! pre"ent-nd forme diferite
An func5ie de ini5iala cu-ntului care urmea", dup, el/
Folosim$
- articolul un! cu substantiele de gen masculin! atunci c-nd cu-ntul care
urmea", Ancepe cu o consoan, ( care este alta dec-t x, y, z+consoan sau
grupurile consonantice gn, pn, ps, sc), sau o ocal,$
un amico - un amico (un prieten)
un ottimo strumento - un ottimo strumento (un instrument foarte bun)
un ragazzo - un raga5o (un b!iat)
1&
- articolul uno! c-nd substantiul determinat este de genul masculin! iar cu-ntul
care urmea", Ancepe cu s+consoan, x,y,z, gn, pn, ps, sc sau cu semiocalele i
sau j$
uno sbaglio , uno sbalio , o gre#eal!
uno xilofono , uno silofono , un xilofon
uno zio , uno dzio , un unc*i
uno studente , uno studente , un student
uno pneumatico , uno pneumatico , un cauciuc
uno psicologo , uno psicologo , un psi*olog
uno -ugoslavo , uno iugoslavo , un iugoslav
- articolul una deine un< Anainte de ocal,! c-nd substantiul determinat este de
genul feminin$
una ragazza , una raga"a , o fat!
una -ugoslava , una iugoslava , o iugoslav!
un<amica ) unamica ) o prieten!
un<attenta lettura ) unatenta letura ) o lectur! atent!
11
ATENTIE !
La plural! sensul de generalitate! de indeterminare! se e0prim, cu a@utorul$
- formelor dei, degli, delle$
Sono sorte delle difficolt=. , sono sorte dele dificolta
(Au ap!rut ni#te dificult!"i.)
- ad@ectielor qualche (+singular), alcuni, alcune$
6o ancora 8ualc*e dubbio. , o ancora cualc*e dubio
((nc! mai am ni#te dubii.)
Partir> fra alcuni giorni. , partiro fra alcuni giorni
(&oi pleca peste cteva zile.)
- folosind substantiul la plural! f,r, nici o indica5ie$
Sono sorte difficolt=. , sono sorte dificolta
(Au ap!rut dificult!"i.)
17
Lectia 4
Partea 1
'rmariti cu atentie, in continuare, completarile la ceea ce ati studiat pana acum.
/epetati frazele in limba italiana.
Articolul partitiv (l`articolo partitivo) Anso5e.te un substanti cantitati!
indic-nd o parte nedeterminat, dintr-un Antreg dii"ibil/
Articolul partiti se formeaz prin unirea articolului determinativ cu
prepozi(ia di; prin urmare, articolul partitiv este reprezentat de formele
articulate ale prepozi(iei di$ del, dello, della, dei, degli, delle.
La singular, articolul partitiv este echivalent, ca sens, cu expresiile
un po< di - un po di - (un pic de )
una certa 8uantit= di - una certa cantita di - (o anumit cantitate de )
un certo numero di ) un certo numero di ) ( un anumit num,r de )/
E0presia italian, compus, din articol partitiv la singular + substantiv se traduce An
rom-n,! An func5ie de conte0t! prin e0presii de tipul$ un pic de, puin, c!t"a, ni#te $
su%stanti" nearticulat la singular.
.ammi del pane. , dami del pane
(.!)mi ni#te ? pu"in! ? un pic de pine.)
Compra dello zucc*ero. , compra delo dzuc*ero
(Cump!r! ni#te za*!r.)
La plural! articolul partiti Anlocuie.te pluralul articolului ne4ot,r-t un! absent An
limba italian,/
19
E0presia italian, compus, din articol partitiv la plural + substantiv se traduce An
rom-n, prin e0presii de tipul c(iva, cteva, niyte + substantiv nearticulat la
plural:
Abbiamo degli ospiti. , abiamo deli ospiti
(Avem c"iva ? ni#te oaspe"i.)
Ci sono delle novit=. , ci sono dele novita
(%xist! c!teva ? ni#te nout!"i)
1=
&artea a '-a
2n continuare vom vedea o problem! de gramatic! f!r! corespondent in gramatica
romn!, #i anume prepozi"iile articulate. Aten"ie la reguli #i, mai ales, la folosire:
PREPOZITIILE ARTICULATE
(LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE)
Atunci c-nd este precedat de una din prepo"i5iile di, a da, in, su, An limba
italian,! articolul 4ot,r-t se une.te cu prepo"i5ia respecti, Antr-un singur cu-nt!
d-nd na.tere a.a-numitor prepozi(ii articulate.
Qn form, simpl,! trebuie s, re5inem c,$
- prepo"i5ia ,di specific, substantiul care urmea", An sensul cel mai larg al
cu-ntului! indic-nd apartenen5a! denumirea! argumentul! rasa! tipul! calitatea
etc/
C*e splendore di ragazza @ , c*e splendore di raga"a
(Ce splendoare de fat! @)
6o comprato un libro di filosofia. , o comprato un libro di filozofia
(Am cump!rat o carte de filozofie.)
Aggi fa meno caldo di ieri. , ogi fa meno caldo di ieri
(Azi este mai pu"in cald dect ieri.)
- prepo"i5ia ,a indic, direc5ia unei mi.c,ri reale sau imaginare sau punctul de
sosire al unei mi.c,ri/
3a mia famiglia vive a Craiova. ) la mia familia vive a Craiova
(Bamilia mea tr!ie#te la Craiova.)
1B
Con vengo al cinema con voi. , non vengo al cinema con voi
(Cu vin la cinema cu voi.)
Porta la pipa al nonno. , porta la pipa al nono
(.u)i pipa bunicului.)
- prepo"i5ia ,da indic, originea! proenien5a! calitatea permanent,! separarea .i
Andep,rtarea! fie real,! fie imaginar,/
3o zio : tornato da /oma ieri. , lo dzio e tornato da /oma ieri
('nc*iul s)a $ntors de la /oma ieri.)
6o conosciuto una ragazza dagli occ*i azzuri.
A cono#iuto una raga"a dali oc*i adzuri.
(Am cunoscut o fat! cu oc*i alba#tri.)
Paolo : lodato da tutti. , Paolo e lodato da tuti
(Paolo este l!udat de to"i.)
3a terra : illuminata dal sole. , la tera e iluminata dal sole
(P!mntul este luminat de soare.)
1G
Formele prepozi(iilor articulate
DI
>i S il M del
2l libro del ragazzo , il libro del raga"o (Cartea b!iatului)
>i S lo M dello
2l libro dello scolaro , il libro delo scolar (Cartea elevului)
>i S l M dell
2l colore dell<argento , il colore del argento (Culoarea argintului)
>i S i M dei
2 libri dei ragazzi , 2 libri dei raga"i (C!r"ile b!ie"ilor)
>i S gli M degli
2 libri degli scolari , 2 libri deli scolari (C!r"ile elevilor)
>i S la M della
2l libro della scolara , il libro dela scolara (Cartea elevei)
>i S le M delle
2 libri delle scolare , 2 libri dele scolare (C!r"ile elevelor)
1I
A
A S il M al
Al medico , al medico (medicului)
A S lo M allo
Allo scolaro , alo scolaro (elevului)
A S l M all
All<argento , al argento (argintului)
A S i M ai
Ai ragazzi , ai raga"i (b!ie"ilor)
A S gli M agli
Agli scolari , ali scolari (elevilor)
A S la M alla
Alla scolara ) ala scolara (elevei)
A S le M alle
Alle scolare , ale scolare (elevelor)
1L
IN
In S il M nel
Cel sacco , nel saco ($n saco#!)
In S lo M nello
Cello studio , nelo studio ($n birou)
In S l M nell
Cell<armadio , nel armadio ($n #ifonier)
In S i M nei
Cei sacc*i , nei sac*i ($n saco#e)
In S gli M negli
Cegli armadi , neli armadi ($n #ifoniere)
In S la M nella
Cella borsa , nela borsa ($n geant!)
In S le M nelle
Celle borse , nele borse ($n gen"i)
7J
SU
*u S il M sul
Sul banco , sul banco (pe banc!)
*u S lo M sullo
Sullo studio , sulo studio (pe birou)
*u S l M sull
Sull<asfalto , sul asfalto (pe asfalt)
*u S i M sui
Sui banc*i , sui banc*i (pe b!nci)
*u S gli M sugli
Sugli stadi , suli stadi (pe stadioane)
*u S la M sulla
Sulla tavola , sula tavola (pe mas!)
*u S le M sulle
Sulle tavole , sule tavole (pe mese)
7&
DA
>a S il M dal
.al cinema ) dal cinema (de la cinema)
>a S lo M dallo
.allo spettacolo ) dalo spetacolo (de la spectacol)
>a S l M dall
.all<ufficio ) dal uficio (de la serviciu)
>a S i M dai
.ai nonni ) dai noni (la bunici)
>a S gli M dagli
.agli stadi , dali stadi (de la stadioane)
>a S la M dalla
.alla nonna , dala nona (la bunica)
>a S le M dalle
.alle amic*e , dale amic*e (la prietene)
71
Atenie !
&/ %repo"i5ia da indic, miycarea ctre o persoan
&ado dal medico, dalla nonna etc. , vado dal medico, dala nona
(Merg la medic, la bunica etc.)
&engo dallo spettacolo , vengo dalo spetacolo
(&in de la spectacol)
D. &edo Maria , vedo Maria
(A v!d pe Maria)
An acest ca" cu-ntul pe nu se traduce
77
Lectia 5
Partea 1
2n continuare vom studia substantivele din limba italiana, atat din punct de vedere
teoretic gramatical, cat si din punct de vedere practic. .vs. &a trebui sa le puteti
folosi in propozitii de sine statatoare, independent de functia lor teoretica. Cu alte
cuvinte, invatati niste notiuni in anumite contexte, dar trebuie sa le puteti folosi si in
fraze construite de dvs.
SUBSTANTIVUL (IL NOME)
*ubstantiul este partea de orbire care denume.te fiin5e! lucruri! fenomene ale
naturii etc/
I/ 8ENUL *UB*TANTI2ELO?
*pre deosebire de limba rom-n,! care are trei genuri (feminin! masculin!
neutru)! limba italian, are doar dou, genuri$ masculin .i feminin/
Elementele care ne a@ut, s, determin,m genul unui substanti An limba italian,
sunt sensul .i desinen5a (termina5ia)/
Qn func5ie de sens! sunt de genul masculin substantiele care denumesc$
- fiin5e de se0 masculin$
lo scrittore , lo scritore (scriitorul)
il padre , il padre (tat!l)
l<uomo , luomo (b!rbatul)
il gatto , il gato (pisoiul)
79
- copaci! pomi fuctiferi$
il ciliegio , il ciliegio (cire#ul)
il melo ) il melo (m!rul)
il pino ) il pino (pinul)
il pioppo ) il piopo (plopul)
l<ulivo ) lulivo (m!slinul)
EXCEPTIE -sunt feminine$
la vite ) la vite (vi"a de vie)
la palma ) la palma (palmierul)
- metale .i elemente c4imice$
l<oro ) loro (aurul)
l<argento , largento (argintul)
il ferro ) il fero (fierul)
il bronzo ) il brondzo (bronzul)
l<ossigeno ) losigeno (oxigenul)
l<idrogeno , lidrogeno (*idrogenul)
l<uranio , luranio (uraniul)
- lunile anului .i "ilele s,pt,m-nii$
l<agosto ) lagosto (luna august)
il dicembre , il dicembre (luna decembrie)
il lunedi , il lunedi (ziua de luni)
il sabato , il sabato (ziua de smb!t!)
7=
EXCEPTIE este feminin$
la domenica , la domenica (ziua de duminic!)
- mun5i! m,ri! fluii .i lacuri$
i Carpazi , 2 Carpa"i (mun"ii Carpa"i)
gli Appennini ) li Apenini (mun"ii Apenini)
il Mediterraneo , il Mediteraneo (marea Mediteran!)
lo Eonio ) lo 2onio (marea 2onic!)
l<Atlantico ) latlantico (oceanul Atlantic)
il Po ) il Po (fluviul Po)
il 0evere , il 0evere (fluviul 0evere)
il 0amigi , il 0amig i(0amisa)
il .anubio , il .anubio (.un!rea)
EXCEPTIE sunt feminine$
le Alpi ) le Alpi (mun"ii Alpi)
le Ande ) le Ande (mun"ii Anzi)
la Senna ) la Sena (fluviul Sena)
la 3oira ) la 3oira (fluviul 3oara).
- punctele cardinale$
il Cord (il Settentrione) , il nord, il setentrione
il Sud (il Mezzogiorno, il Meridione) , il sud, il medzogiorno, il meridione
l<%st (il 3evante, l<Ariente) , lest, il levante, loriente
l<Avest (l<Accidente) , lovest, locidente
7B
*unt de genul feminin substantiele care denumesc$
- fiin5e de gen feminin$
la madre , la madre (mama)
la scrittrice , la scritrice (scriitoarea)
la donna , la dona (femeia)
la gatta , la gata (pisica)
la leonessa , la leonesa (leoaica)
- fructe$
la pera , la pera , para
l<arancia , larancia , portocala
la banana , la banana , banana
la pesca ) la pesca , piersica
la ciliegia , la ciliegia , cirea#a
EXCEPTIE sunt masculine$
il limone , il limone , l!mia
il mandarino , il mandarino ) mandarina
- .tiin5e .i no5iuni abstracte$
la matematica , la matematica (matematica)
la c*imica , la c*imica (c*imia)
l<astronomia , lastronomia (astronomia)
la psicologia , la psicologia (psi*ologia)
la biologia , la biologia (biologia)
la linguistica , la linguistica (lingvistica)
la bont= , la bonta (bun!tatea)
la giustizia , la giusti"ia (dreptatea)
la pace , la pace (pacea)
7G
- state .i regiuni$
l<2talia , litalia ) 2talia
la Brancia ) la francia ) (Bran"a)
la Spagna , la spania ) (Spania)
la 0oscana ) la toscana ) (provincia 0oscana)
la Calabria ) la calabria ) (provincia Calabria)
EXCEPTIE sunt masculine$
il 9elgio , il belgio (9elgia)
il PerF , il peru (Peru)
l<%gitto , legito (%giptul)
gli Stati 'niti , li stati uniti (Statele 'nite)
il Piemonte , il piemonte (provincia Piemonte)
il Briuli , il friuli (provincia Briuli)
il 3azio , il la"io (provincia 3azio).
7I
Partea a 2-a
.aca ati memorat informatiile anterioare, puteti trece la urmatoarea etapa. %ste
important sa invatati cuvintele, pentru ca va trebui sa le puteti folosi si dvs. 2n alte
contexte
- continente! ora.e .i insule$
l<%uropa ) leuropa
l<Asia ) lasia
la Milano , la milano
la 0oGio , la toc*io
la Sicilia , la sicilia
la Sardegna ) la sardenia (provincia Sardinia)
EXCEPTIE sunt masculine$
il Cairo , il cairo (ora#ul Cairo)
il Madagascar , il madagascar (insula Madagascar).
>up, desinen5,! sunt de genul masculin$
- substantiele terminate An -o$
il libro , il libro (cartea)
il 8uadro , il cuadro (tabloul)
il treno , il treno (trenul)
il prezzo , il pre"o (pre"ul)
il discorso , il discorso (discu"ia)
EXCEPTIE sunt feminine$
la mano , la mano (mna)
la radio , la radio (radioul)
la moto , la moto (motocicleta)
la foto , la foto (fotografia)
l<auto , lauto (automobilul).
7L
- substantiele terminate An consoan,$
il bar , il bar (barul)
il film ) il film (filmul)
il tram , il tram (tramvaiul)
il gas , il gas (gazul)
il computer , il computer (computerul)
lo sponsor , lo sponsor (sponsorul)
lo slogan , lo slogan (sloganul)
l<ananas , lananas (ananasul)
EXCEPTIE sunt feminine$
la star , la star (vedeta)
la miss. , la mis
- numeroase substantie terminate An -e:
il mare , il mare (marea)
il dente , il dente (dintele)
il piede , il piede (laba piciorului)
il fiume , il fiume (fluviul)
lamore lamore (dragostea)
*unt de genul feminin$
- substantiele terminate An a$
la casa , la caza (casa)
la sedia , la sedia (scaunul)
la luna , la luna (luna)
la terra , la tera (p!mntul)
9J
EXCEPTIE sunt masculine$
&/ unele substantie de origine greac,! terminate An -ma$
il poema , il poema (poemul)
il problema , il problema (problema)
il teorema , il teorema (teorema)
il diploma , il diploma (diploma)
il dramma , il drama (drama)
lo stemma , lo stema (stema, emblema)
1/ substantiele $
il pigiama , il pigiama (pi-amaua)
il nulla , il nula (nimicul)
7/ unele substantie proprii$ 3uca, Andrea, Cosma, 9arnaba etc.
- substantiele terminate An -i:
la crisi , la crizi (criza)
l<analisi , lanalizi (analiza)
la tesi , la tezi (teza)
la sintesi , la sintezi (sinteza)
l<oasi ) loazi(oaza)
EXCEPTIE sunt masculine$
il brindisi , il brindizi (toastul)
il bisturi , il bisturi (bisturiul)
l<alibi , lalibi (alibiul).
9&
- numeroase substantie terminate An -e$
la nave , la nave (nava)
la neve , la neve (z!pada)
la notte , la note (noaptea)
la c*iave , la c*iave (c*eia)
- substantiele terminate An -t .i -t:
la bont= , la bonta (bun!tatea)
la civilt= , la civilta (civiliza"ia)
la verit= , la verita (adev!rul)
la virtF , la virtu (virtutea)
la gioventF , la gioventu (tinere"ea)
la servitF , la servitu (servitutea)
91
Lectia 6
Partea 1
II/ NU+T?UL *UB*TANTI2ELO?
Ca #i $n limba romn!, $n limba italian! sunt dou! numere: singular #i plural
0recerea unui substantiv de la singular la plural se face prin sc*imbarea termina"iei.
Hinnd seama de acest lucru, se poate distinge urm!toarea sc*em! care cuprinde
trei clase de substantive:
'lasa I
singular plural
Feminin$ -a (la casa)
La ca"a - casa
le case
le ca"e - casele
+asculin$ -a (lartista)
Lartista - artistul
gli artisti
li artisti - arti.tii
'lasa II
Feminin$ -o (la mano)
La mano - m-na
le mani
le mani - m-inile
+asculin$ -o (il libro)
Il libro - cartea
i libri
I libri - c,r5ile
'lasa III
Feminin$ -e (la madre)
La madre - mama
le madri
le madri - mamele
+asculin$ -e (il fiore)
Il fiore - floarea
i fiori
I fiori - florile
Observa(ii$
97
%rintre substantiele feminine terminate An ,a! substantiul ala (arip,) are pluralul
ali! iar substantiul arma (arm,) are pluralul armi/
*ubstantiul suola (talp,) are pluralul le suole .i le suola/
'lasa I
a) *ubstantiele masculine terminate An ,ca .i ,ga formea", pluralul An ,c*i .i ,g*i!
astfel$
Il duca I duc4i Il duca I duc4i >ucele - ducii
Lo stratega 8li strateg4i Lo stratega li strateg4i *trategul - strategii
Il monarca I monarc4i Il monarca I monarc4i +onar4ul - monar4ii
Il patriarca I patriarc4i Il patriarca I patriarc4i %atriar4ul - patriar4ii
Iar dac, sunt feminine! fac pluralul An ,c*e .i ,g*e! astfel$
Lamica Le amic4e Lamica le amic4e %rietena prietenele
La monaca Le monac4e La monaca le monac4e ',lug,ri5a c,lug,ri5ele
La spiga Le spig4e La spiga le spig4e *picul spicele
La riga Le rig4e La riga le rig4e Linia - liniile
b) *ubstantiele terminate An ,cia .i ,gia! cu ocala )i neaccentuat, fac pluralul An ,
ce .i ,ge! dac, c sau g sunt duble sau dac, sunt precedate de o consoan,$
La faccia le facce - la facia le face - fa5a fe5ele
La coscia le cosce - la co.ia le co.e - coapsa coapsele
La doccia le docce - la docia le doce- du.ul du.urile
La :uercia le :uerce - la cuercia le cuerce - ste@arul ste@arii
La minaccia le minacce - la minacia le minace - amenin5area amenin5,rile
La traccia le tracce - la tracia le trace - urma urmele
La goccia le gocce - la gocia le goce- pic,tura pic,turile
99
La fascia le fasce - la fa.a le fa.e - fa.a fe.ele
Excep(ii:
la reggia le reggie - la regia le regie - regia -regiile
la foglia le foglie - la folia le folie foaia - foile
c) >ac, consoanele ,c .i ,g sunt precedate de o ocal,! formea", pluralul An ,cie .i ,
gie (pronun5ate de fapt ,ce .i ,ge)
la aligia le aligie - la aligia le alige - ali"a - ali"ele
la camicia le camicie - la camicia le camice - c,ma.a - c,m,.ile
d) *ubstantiele terminate la singular An ,cia .i ,gia cu ocala ,i accentuat,
formea", pluralul An ,cie .i ,gie! p,str-nd ocala ,i accentuat,$
La farmacia le farmacie La farmacia le farmacie Farmacia farmaciile
La bugia le bugie La bugia le bugie +inciuna minciunile
La fantasia le fantasie La fanta"ia le fanta"ie Fante"ia fante"iile
La magia le magie La magia le magie 2ra@a- r,@ile
La poesia le poesie La poe"ia le poe"ie %oe"ia poe"iile
Observa(ie$
+a@oritatea substantielor terminate An ,a sunt feminine! dar mai sunt .i unele
e0cep5ii! mai ales cele de origine greac, de gen masculin! care fac pluralul An ,i/
E0emple$
9=
Il tema I temi il tema I temi tema temele
Il problema I problemi il problema I problemi problema problemele
Il diploma I diplomi il diploma I diplomi diploma diplomele
Il delta I delti il delta I delti delta - deltele
Il dramma I drammi il drama I drami drama dramele
Il pigiama I pigiami il pigiama I pigiami pi@amaua pi@amalele
Il ra""ista I ra""isti il ra5ista I ra5isti rasistul rasi.tii
Il despota I despoti il despota I despoti despotul despo5ii
Lo sc4ema gli sc4emi lo sc4ema li sc4emi sc4ema sc4emele
Il programma - I programmi il programa I programi programul programele
Il turista I turisti il turista I turisti turistul turi.tii
Il clima I climi il clima I climi clima climele
Il poema I poemi il poema I poemi poemul poemele
Il pilota I piloti il pilota I piloti pilotul pilo5ii
Lautista gli autisti lautista li autisti .oferul .oferii
Il na"ista I na"isti il nad"ista I nad"isti na"istul na"i.tii
9B
Il profeta I profeti il profeta I profeti profetul profe5ii
Il monarca I monarc4i il monarca I monarc4i monar4ul monar4ii
Il ciclista I ciclisti il ciclista I ciclisti ciclistul cicli.tii
Il monogramma I monogrammi il monograma I monogrami
monograma - monogramele
Il pianista I pianisti il pianista I pianisti pianistul - piani.tii
Latleta gli atleti latleta li atleti atletul - atle5ii
'lasa II
a) >intre substantiele terminate la singular An ,co .i ,go! ma@oritatea formea",
pluralul An ,c*i .i ,g*i$
Il carico I caric4i il carico I caric4i Anc,rc,tura Anc,rc,turile
Il fuoco I fuoc4i il fuoco I fuoc4i focul focurile
Il rango I rang4i il rango I rang4i rangul rangurile
Il luogo I luog4i il luogo I luog4i locul locurile
Il lago I lag4i il lago I lag4i lacul - lacurile
*ubstantiele care au accentul pe antepenultima silab,! formea", pluralul An ,ci .i ,
gi$
Il medico I medici il medico I medici medicul medicii
9G
Il sindaco I sindaci il sindaco I sindaci primarul primarii
Lo storico gli storici lo storico li storici istoricul istoricii
Laustriaco gli austriaci laustriaco li austriaci austriacul austriecii
Il 8reco I 8reci il greco I greci grecul grecii
Lastrologo gli astrologi lastrologo li astrologi astrologul astrologii
Il teologo I teologi il teologo I teologi teologul - teologii
Unele substantie au ambele forme de plural! adic, An ,c*i, )g*i .i An ,ci, )gi $
Il mago I magi I mag4i Il mago I magi I mag4i 2r,@itorul r,@itorii
Il selatico I selatici I selatic4i Il selatico I selatici I selatic4i
*,lbaticul - s,lbaticii
b) *ubstantiele terminate An ,io (unde i este accentuat)! formea", pluralul An mod
normal! adic, An ,ii$
Lo "io gli "ii lo d"io li d"ii unc4iul unc4ii
c) *ubstantiele terminate An ,io (unde ,i este neaccentuat)! pierd pe al doilea i la
plural$
Il figlio I figli il filio I fili fiul fiii
9I
Il raggio I raggi il ragio I ragi ra"a ra"ele
Locc4io gli occ4i loc4io li oc4i oc4iul oc4ii
Il bacio I baci il bacio I baci s,rutul s,ruturile
Lo studio gli studi lo studio li studi biroul birourile
Il desiderio I desideri il de"iderio I de"ideri dorin5a dorin5ele
Loperaio gli operai loperaio li operai muncitorul muncitorii
Lesempio gli esempi le"empio li e"empi e0emplul - e0emplele
d) Unele substantie care se termin, An ,o fac pluralul An ,a .i atrag articolul
feminin$
Il paio le paia il paio le paia perec4ea perec4ile
Luoo le uoa luoo le uoa oul ou,le
Il grido le grida il grido le grida strig,tul strig,tele
Il dito le dita il dito le dita degetul degetele
Il riso le risa il ri"o le risa ore"ul boabele de ore"
Obsera5ie$ E0ist, trei substantie care au plural neregulat$
Il dio I dei il dio I dei "eul "eii
Luomo gli uomini luomo li uomini omul oamenii
9L
Il tempio I templi il tempio I templi templul templele
Unele substantie r,m-n inariabile la plural! astfel$
Lauto le auto lauto le auto ma.ina ma.inile
La radio le radio la radio le radio radioul radiourile
La foto le foto la foto le foto fotografia fotografiile
La birro le birro la biro le biro pi0ul pi0urile
'lasa III
*ubstantiele reparti"ate An aceast, clas, pot fi de genul masculin sau de genul
feminin/ Ele au la singular termina5ia ,e! iar la plural termina5ia ,i$
Il cane I cani il cane I cani c-inele c-inii
La madre le madri la madre le madri mama mamele
Il cuore I cuori il cuore I cuori inima inimile
Il fiore I fiori il fiore I fiori floarea florile
La nae le nai la nae le nai naa naele
Il nipote I nipoti il nipote I nipoti nepotul - nepo5ii
Unele substantie terminate la singular An ,ie r,m-n nesc4imbate la plural$
La serie le serie la serie le serie seria seriile
=J
La specie le specie la specia le specie specia speciile
La carie le carie la caria le carie caria cariile
La barbarie le barbarie la barbaria le barbarie barbaria barbariile
Excep(ii$
leffigie le effigi lefigie le efigi efigia efigiile
la superficie le superfici la superficie le superfici suprafa5a suprafe5ele
la moglie le mogli la molie le moli neasta - neestele
Partea a 2-a
Substantivele invariabile
Qn limba italian, e0ist, c-tea categorii de substantie care nu sc4imb, forma la
plural! .i anume$
=&
a) *ubstantiele terminate An ocal, accentuat,$
La irtU le irtU la irtu - le irtu irtutea irtu5ile
La :ualitF le :ualitF la cualita la cualita calitatea calit,5ile
La cittF le cittF la cita le cita ora.ul ora.ele
La elocitF le elocitF la elocita le elocita ite"a ite"ele
La realtF le realtF la realta le realta realitatea realit,5ile
Il caff; I caff; il cafD I cafD cafeaua cafelele
La bontF le bontF la bonta le bonta bun,tatea bun,t,5ile
LutilitF le utilitF lutilita le utilita utilitatea utilit,5ile
b) *ubstantie formate dintr-o singur, silab,! de tipul$
Il re I re il re I re regele regii
Il t; I t; il te I te ceaiul - ceaiurile
c) *ubstantiele de origine str,in,! terminate An consoan,$
Il film I film il film I film filmul filmele
Il gas I gas il gas I gas ga"ul ga"ele
=1
Il lapis I lapis il lapis I lapis pi0ul pi0urile
Il set I set il set I set setul- seturile
Il ba"ar I ba"ar il bad"ar I bad"ar ba"arul ba"arurile
Il tram I tram il tram I tram tramaiul tramaiele
Lo sport gli sport lo sport li sport sportul sporturile
Il tunnel I tunnel il tunel I tunel tunelul tunelele
Lautobus gli autobus lautobus li autobus autobu"ul - autobu"ele
d) Nu A.i sc4imb, forma la plural nici substantiele care se termin, An ,i! An general
feminine! de tipul$
La diagnosi le diagnosi La diagno"i le diagno"i
>iagnosticul diagnosticele
La sintassi le sintassi La sintasi le sintasi *inta0a sinta0ele
La parentesi le parentesi La parente"i le parente"i %arante"a parante"ele
La crisi le crisi La cri"i le cri"i 'ri"a cri"ele
Lipotesi le ipotesi Lipote"i le ipote"i Ipote"a ipote"ele
MODULO 2
MODULUL 2
=7
Lec(ia 1
Partea 1
2at! cteva cuvinte #i expresii folosite pentru a spune unde locui"i
L`INDIRIZZO Lindiri5o ADRESA
ia ia strada
numero numero num,rul
cittF cita ora.ul
distretto distreto @ude5ul
paese pae"e 5ara
abitare abitare a locui
>oe abiti tu E - doe abiti tu E - Unde locuie.ti tu E
>oe abita Lei E - doe abita lei E - Unde locui5i ds/ E
%xemplu de r!spuns:
Io abito in ia %aese! numero G (sette)! nella cittF 'raioa! distretto >ol@/ Il
mio paese si c4iama ?omania/
Io abito in ia %ae"e! numero sete! nela cita 'raioa! distreto >ol@/ Il mio pae"e si
c4iama ?omania/
(Eu locuiesc pe strada %aese! la num,rul G! An ora.ul 'raioa! @ude5ul >ol@/ Para mea
se nume.te ?om-nia/)
2at! acum membrii familiei #i rela"iile $ntre ace#tia.
LA FAMIGLIA - la familia - FAMILIA
=9
la famiglia
i genitori
i parenti
il padre
la madre
il figlio
la figlia
il fratello
la sorella
lo "io
la "ia
il cugino
la cugina
il nonno
la nonna
il nipote
la nipote
i nonni materni
i nonni paterni
la familia
i genitori
i parenti
il padre
la madre
il filio
la filia
il fratelo
la sorela
lo dzio
la dzia
il cugino
la cugina
il nono
la nona
il nipote
la nipote
i noni materni
i noni paterni
familia
p,rin5ii
rudele
tat,l
mama
fiul
fiica
fratele
sora
unc4iul
m,tu.a
,rul
eri.oara
bunicul
bunica
nepotul
nepoata
bunicii materni
(p,rin5ii mamei)
bunicii paterni
(p,rin5ii tat,lui)
SIN(NI)E: la madre M la mamma la mama
Il padre M il papF M il babbo il babo
Partea a 2-a
.up! de am v!zut care sunt meseriile cele mai cunoscute, le vom $nv!"a pe cele din
domeniul sanitar, $nso"ite de unele expresii utile.
==
%ste important s! lucra"i acest exerci"iu pn! cnd toate cuvintele vor fi bine
re"inute.
PROFESII N DOMENIUL SANITAR $I MIC VOCABULAR
(PROFESSIONI SANITARIE E BREVE VOCABOLARIO)
il medico il medico M medicul
assistente generalista asistente generalista M asistent6, generalist6,
infermiere professionale - infermiere profesionale M infirmier6, profesionist6,
:ualificato6a cualificato!-a M calificat6,
il pediatra il pediatra M medicul pediatru
il dentista - il dentista M dentistul
il laringoiatra il laringoiatra M laringologul
loculista - loculista M oculistul
il neurologo - il neurologo M medicul neurolog
lo psic4iatra lo psic4iatra M psi4iatrul
il microbiologo - il microbiologo M microbiologul
il ginecologo - il ginecologo M ginecologul
il laboratorio - il laboratorio M laboratorul
=B
il fisioterapista - il fi"ioterapista M fi"ioterapeutul! #inetoterapeutul
il malato - il malato M bolnaul
essere curato - esere curato M a fi Angri@it
il gabinetto - il gabineto M cabinetul (medical)
lambulatorio - lambulatorio M dispensarul! policlinica
mi fa maleO - mi fa maleO M m, doare O
il certificato medico - il certificato medico M certificatul medical
lospedale - lospedale M spitalul
il pa"iente il pa5iente M pacientul
un consulto medico - un consulto medico M o consulta5ie medical,
indicare - indicare M a indica! a ar,ta
lo specialista - lo specialista M specialistul
linterento c4irurgicale linterento c4irurgicale M interen5ia c4irurgical,
lopera"ione - lopera5ione M opera5ia
il policlinico - il policlinico M policlinica
guarire - guarire M a (se ) indeca
=G
il rimedio il rimedio M remediul
durante la giornata - durante la giornata M An timpul "ilei
durante la notte - durante la note M An timpul nop5ii
linie"ione - linie5ione M in@ec5ia
indolore - indolore M nedureroas,
gli anestetici - li anestetici M aneste"icele
la ricetta - la riceta M re5eta
preparare - preparare M a prepara
la pasticca - la pastica M pastila
le medicine - le medicine M medicamentele
il calmante - il calmante M calmantul
il purgante - il purgante M purgatiul
lunguente - lunguente M unguentul
la malattia - la malatia M boala
una malattia cronica una malatia cronica M o boal, cronica
=I
una malattia acuta - una malatia acuta M o boal, acut,

S! vedem acum p!r"ile corpului omenesc. Ca #i la exerci"iul anterior, este important
s! asculta"i #i s! repeta"i pn! cnd toate cuvintele vor fi memorate bine.
CORPUL OMENESC (IL CORPO UMANO)
*A +ES+A ,A&-*
il iso il i"o M fa5a
il collo il colo M la gola la gola M g-tul
la testa la testa M capul
gli occ4i - li oc4i M oc4ii
la bocca - la boca M gura
il naso il na"o M nasul
i capelli - I capeli M p,ru
l
i denti - I denti M din5ii
la fronte la fronte M fruntea
il mento - il mento M b,rbia
I* +R(N,( +R-N,.I-*
=L
il braccio (plural-le braccia) il bracio 6 le bracia M bra5ul 6 bra5ele
la ita - la ita M mi@locul
il gomito il gomito M cotul
lanca - lanca M .oldul
la coscia la co.ia M coapsa
il ginocc4io il ginoc4io M genunc4iul
la gamba - la gamba M piciorul (de la genunc4i An @os)
il piede - il piede M piciorul (An Antregime)
il tallone - il talone M c,lc-iul
la spalla - la spala M um,rul
V(,A/-*AR )E0I,A* V(,A/(*ARI( )E0I,A*E
I muscoli M mu.c4ii
I reni M rinic4ii
8li intestini M intestinele
La mil"a M splina
Il fegato M ficatul
BJ
Allesterno M An e0terior
Allinterno M An interior
Lo sc4eletro M sc4eletul
Il petto M pieptul
>entro la cassa toracica M An caitatea toracic,
I polmoni M pl,m-nii
Lo stomaco M stomacul
Le reni M .alele
Lo stomaco M stomacul
Il sistema neroso M sistemul neros
Laddome M abdomenul
La pancia M p-ntec! burt,
La sc4iena M spinarea
La spina dorsale M .ira spin,rii
La colonna ertebrale M coloana ertebral,
B&
La scatola cranica M cutia cranian,
La circola"ione del sangue M circula5ia s-ngelui
A*,-NE )A*A++IE 0EI /A)/INI -NE*E /(*I A*E ,(&II*(R
La tonsillite M amigdalita
Il morbillo M po@ar! ru@eol,
La aricella M aricela
La scarlattina M scarlatina
8li orecc4ioni M oreion
Lec(ia 2
B1
Partea 1
Ce $ntoarcem la studiul unor elemente gramaticale. Acest lucru nu ar trebui s!
comporte probleme, avnd $n vedere lexicul de-a $nv!"at. 0oate problemele de
gramatic! trebuie bine aprofundate. &! recomand!m s! nu trece"i la etapa
urm!toare pn! cnd lec"ia de zi nu este bine #tiut!.
AD1ECTIVUL (L`AGGETTIVO)
Ad@ectiul este partea de orbire fle0ibil, care arat, o Ansu.ire a unui obiect!
Anso5ind .i determin-nd substantiul care e0prim, numele acelui obiect/
El aria", dup, num,r! gen .i ca"! potriit cu substantiul determinat! .i are
forme deosebite pentru a e0prima grade de compara5ie/
Qn e0presiile vita felice, isola lontana, popolo eroico! cuintele felice, lontana,
eroico sunt ad@ectie! deoarece arat, c-te o Ansu.ire a obiectelor al c,ror nume este
e0primat de c,tre substantiele vita, isola, popolo3 ele Anso5esc .i determin, aceste
substantie/
Ad@ectiele se Ampart An$
&) ad@ectie calificatie aggettii :ualificatii adic, ad@ectiele proprui-"ise3
1) ad@ectie determinatie aggettii determinatii care e0prim, o determinare
posesi,! demonstrati,! ne4ot,r-t,! interogati, sau o cantitate/ >eci! e0ist,
ad@ectie$ posesie! demonstratie! ne4ot,r-te! interogatie .i numeralele/
AD1ECTIVELE CALIFICATIVE - GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI
Ad@ectiele calificatie e0prim,$
B7
A) Ansu.iri fi"ice ale obiectelor cu priire la dimensiunile! forma! culoarea! greutatea!
temperatura! gustul lor etc/$ piccolo, grande, largo, stretto, lungo, corto, rotondo,
sottile,8uadrato, pesante, leggero, bianco, nero, rosso, caldo, freddo, amaro,
dolce etc/
B) Ansu.iri fi"ice .i psi4ice An leg,tur, cu -rsta! igoarea! s,n,tatea$ vecc*io,
giovane, debole, sano, vigoroso, gigante, tenero, superbo etc/
') Ansu.iri An leg,tur, cu starea intelectual,! caracterul$ generoso, intelligente,
sereno, fiero, orgoglioso, giusto, mite, onesto, disonesto etc/
>) Ansu.iri de natur, general,$ c*iaro, tenebroso, utile, caro, semplice, complicato,
sereno, drammatico, eroico etc/
Qn limba italian,! ad@ectiele calificatie! dup, termina5ii! se Ampart An dou, clase$
'lasa I$ Ad@ectie cu dou, termina5ii
- o pentru masculin singular ( buono pl/ buoni)
- a pentru feminin singular (buona pl/ buone)
un uomo alto (un om Analt)
una donna alta (o femeie Analt,)
'lasa aIIa$ Ad@ectiele cu o singur, termina5ie! adic, cu o singur, form, pentru
masculin .i pentru feminin
*ingular grande plural grandi
'n albero grande (masculin)
'na casa grande (feminin)
%e l-ng, acestea! e0ist, ad@ectie inariabile (care nu se sc4imb,) at-t An gen! c-t .i An
num,r$
B9
a) pari, impari$ lotta impari! for"e impari! numero pari! cifre pari
b) ad@ectiele compuse cu o prepo"i5ie$ dabbene, perbene, dappoco, avvenire$ un
impiegato dappoco (un func5ionar incapabil)3 tutte due erano impiegati dabbene
(am-ndoi erau func5ionari cumsecade)3 nel tempo aenire si annun"ia un bel
tempo (pe cur-nd se anun5, un timp frumos)3 nei giorni aenire termineremo
insieme il laoro (An "ilele urm,toare om termina lucrarea Ampreun,)
c) unele ad@ectie care indic, o culoare$ un estito rosa (un costum ro")3 guanti
marrone (m,nu.i maro)3 scarpe blu (pantofi alba.tri)3 marmo verde antico
(marmur, de un erde antic)3 guance rosa pallido (obra@i de un ro" palid)3 tinta
verde mare (nuan5, de un erde marin)
Formarea pluralului La forma"ione del plurale
a) ad@ectiele care se termin, An co la singular! primesc la plural termina5ia ci sau
c4i$
amico amici
nemico nemici
greco greci
magnifico magnifici
teorico teorici
pubblico pubblici
bianco bianc4i
dimentico dimentic4i
b) ad@ectiele terminate An go primesc la plural g4i$
analogo-analog4i
B=
prodigo-prodig4i
c) ad@ectiele feminine terminate An ca sau ga primesc la plural termina5ia c4e sau
g4e$
poca poc4e
magnifica magnific4e
d) ad@ectiele terminate An io (i neaccentuat)! la plural se termin, An i simplu$
contrario contrari
proprio propri
ampio ampi
ario ari
e) ad@ectiele compuse sc4imb, la plural numai termina5ia celui de-al doilea termen$
rea"ioni fisico c4imic4e
popola"ioni gallo-romane
lotte greco-romane
linee aerodinamic4e
Acordul adjectivului - L`accordo dell`aggettivo
Ad@ectiul se acord, cu substantiul s,u An gen .i num,r$
Tempo fresco
Edificio magnifico
La scuola ; spa"iosa
La strada ; popolata
Una bella illa tante belle ille
Un uomo buono molti uomini buoni
Partea a 2-a
BB
.up! ce am v!zut o prezentare general! a ad-ectivelor, formarea pluralului #i felul
$n care se acord! cu obiectul determinat, vom trece la studierea gradelor de
compara"ie.
Compara(ia adjectivelor - La comparazione degli aggettivi
Aceea.i Ansu.ire o pot aea dou, sau mai multe obiecte An grade diferite$
Le scoperte scientific4e del nostro secolo sono piF concrete di :uelle del secolo
passato/
(>escoperirile .tiin5ifice ale secolului nostru sunt mai concrete dec-t cele ale
secolului trecut/)
La produ"ione industriale di oggi nel mondo ; maggiore di :uella di ieri/
(%roduc5ia industrial, de a"i An lume este mai mare dec-t cea de ieri/)
Formele pe care le ia ad@ectiul pentru a ar,ta c, o Ansu.ire poate e0ista An
grade diferite la dou, sau mai multe obiecte sau c4iar la acela.i obiect (An momente
diferite)! se numesc grade
de compara5ie/
Qn limba italian,! gradele de compara5ie sunt acelea.i ca .i An limba rom-n,/
&/8radul po"iti il grado positio c-nd ad@ectiul e0prim, prin forma lui o
Ansu.ire a obiectului! f,r, ca acesta s, fie comparat cu alte obiecte care pre"int,
aceea.i Ansu.ire! sau cu el Ansu.i An momente diferite$
un libro buono! uno studio fruttuoso! una terra fertile! una le"ione utile
1/8radul comparati il grado comparatio care e0prim, o compara5ie! stabilind
un raport de superioritate! inferioritate sau egalitate Antre dou, sau mai multe obiecte
cu aceea.i Ansu.ire sau Antre Ansu.irile aceluia.i obiect An momente diferite/
8radul comparati este deci$
- de superioritate (di maggioran"a)$ piU alto! piU buono
BG
- de inferioritate (di minoran"a)$ meno alto! meno buono
- de egalitate (di uguaglian"a)$ tanto alto :uantoO! cosN alto comeO
Comparativul de superioritate primul termen de compara5ie este obiectul
principal la care se refer, ad@ectiul comparati ( .i poate fi subiectul sau
complementul fra"ei respectie)3 al doilea termen de compara5ie este un complement
introdus de prepo"i5ia di sau de con@unc5ia che/
>e e0emplu! An propo"i5ia io sono piF diligente di Pietro primul termen de
compara5ie este subiectul! compara5ia este e0primat, prin ad@etiul comparati piF
diligente! al doilea termen de compara5ie fiind introdus prin prepo"i5ia di/
Alte e0emple$
La teleisione ; piU complessa del cinematografo/ (Telei"iunea este mai comple0,
dec-t cinematograful/)
Il pioppo ; piU alto della :uercia/ (%lopul este mai Analt dec-t ste@arul/)
'-nd se compar, dou, Ansu.iri ale aceluia.i substanti! termenul de compara5ie nu
mai este di! ci con@unc5ia c*e$
+ario ; piU intelligente c4e studioso/ (+ario este mai inteligent dec-t studios)/
Comparativul de inferioritate se e0prim, cu meno diO sau meno c*eO
8ioanni ; meno sportio di ?enato (8ioanni este mai pu5in sporti dec-t ?enato)
?oma ; meno moderna c4e monumentale (?oma este mai pu5in modern, dec-t
monumental,)
Comparativul de egalitate se e0prim, cu tantoI8uanto sau cosJIcome$
BI
8iuseppe ; tanto studioso :uanto suo fratello/ (8iuseppe este tot at-t de studios pe c-t
este .i fratele s,u/)
<uesto edificio ; cosN alto come :uellaltro/ (Acest edificiu este tot at-t de Analt pe c-t
este .i cel,lalt/)
Acela.i comparati se mai poate e0prima .i cu locu5iunile non piF di! non
meno di sau al pari di$
Le rose sono profumate non piU dei gigli/ (Trandafirii nu sunt mai parfuma5i dec-t
crinii/)
*ono appassionato di :uel laoro al pari di te/ (*unt Andr,gostit de munca aceea la fel
ca .i tine)
+aria ; dilligente al pari di Luisa/ (+aria este tot at-t de silitoare ca .i Luisa/)
Gradul superlativ il grado superlatio arat, c, Ansu.irea unui obiect este la cel
mai Analt niel
'a .i An limba rom-n,! An limba italian, superlatiul este de dou, feluri$ relati .i
absolut/
Superlativul relativ indic, o Ansu.ire la cel mai Analt grad sau la cel mai sc,"ut!
fa5, de alte lucruri sau persoane/ *e formea", cu a@utorul e0presiilor il piF (cel mai)
sau il meno (cel mai pu5in)$
8radul po"iti 8radul comparati 8radul superlati relati
buono %iU buono Il piU buono
+eno buono Il meno buono
Termenul de compara5ie se formea", cu prepo"i5ia di sau fra$
<uei due fratelli sono i piU coraggiosi fra i loro compagni di classe/ ('ei doi fra5i sunt
cei mai cura@o.i dintre colegii lor de clas,/)
Lui ; il medico piU buono dellospedale/ (El este cel mai bun medic din spital/)
BL
Superlativul absolut e0prim, cel mai Analt grad al unei calit,5i! f,r, alt,
confruntare cu al5i termeni sau alte calit,5i/ El se formea", cu a@utorul termina5iei ,
issimo ad,ugat, r,d,cinii ad@ectiului (f,r, ultima ocal,)$
>olce dolcissimo
Alto altissimo
%uro purissimo
Bree breissimo
Aten5ie la ad@ectiele terminate An ,co .i ,go$
%oco poc4issimo
Largo larg4issimo
E0cep5ii$ pratico praticissimo3 amico amicissimo
Obsera5ii$
Unele ad@ectie nu admit nici un fel de superlati! deoarece e0prim, o calitate care nu
tolerea", o gradare/ A.a se Ant-mpl, cu ad@ectiele care indic, materia din care este
f,cut un lucru$ ferreo (din fier)! marmoreo (din marmur,)! aureo (din aur) etc/! sau cu
cele care indic, na5ionalitatea sau cet,5enia$ romeno! italiano etc/! cu cele care indic,
forme geometrice$ :uadrato (p,trat)! sferico (rotund)! rettangolare (dreptung4iular)!
precum .i cu ad@ectiele care prin ele Ansele au un sens superlati$ eterno (etern!
e.nic)! immortale (nemuritor)! finale (final)! immenso (imens) etc/
Forme neregulate de comparativ yi superlativ
Urm,toarele ad@ectie! pe l-ng, forma regulat, de comparati .i superlati! au o alt,
form,! neregulat,! mo.tenit, din limba latin,$
1radul pozitiv 1radul comparativ 1radul superlativ
buono migliore ottimo
cattio peggiore pessimo
grande maggiore massimo
piccolo minore minimo
alto superiore supremo
basso inferiore infimo
GJ
Lectia 3
Partea 1
.up! ce am v!zut cum exprim!m $nsu#irile unui obiect, vom trece la studierea
ad-ectivelor pe tipuri. Asculta"i, apoi $nv!"a"i:
Adjectivele posesive - Gli aggettivi possessivi
Ad@ectiul posesi se identific,! An mare parte! An form,! cu pronumele posesi/ El
este deci un pronume posesi care Anso5e.te un substanti/ Vi are dublu rol$ pe de o
parte indic, obiectul posedat! iar pe de alt, parte indic, persoana care posed,
obiectul/ Ad@ectiul se acord, An gen .i num,r cu substatiul s,u/
Formele ad@ectiului posesi sunt urm,toarele$
Un singur obiect .i un singur posesor
%ers/ I %ers/ II %ers/ III
+asculin mio tuo suo
Feminin mia tua sua
Un singur obiect .i mai mul5i posesori
%ers/ I %ers/ II %ers/ III
+asculin nostro ostro loro
Feminin nostra ostra loro
+ai multe obiecte .i un singur posesor
%ers/ I %ers/ II %ers/ III
+asculin miei tuoi suoi
Feminin mie tue sue
+ai multe obiecte .i mai mul5i posesori
%ers/ I %ers/ II %ers/ III
+asculin nostri ostri loro
G&
Feminin nostre ostre loro
E0emple$
Il mio libro ; interessante M 'artea mea este interesant,
Il suo fiore ; profumato M Floarea sa este parfumat,
*ono obbediente con la nostra maestra M *unt ascult,tor cu profesoara noastr,
La ma cognata arria domani M 'umnata mea sose.te m-ine
+io figlio ; un brao raga""o M Fiul meu este un b,iat de ispra,
+io padre mi 4a insegnato molte cose utili M Tat,l meu m-a An,5at multe lucruri
folositoare
I miei fratelli sono adesso ingegneri M Fra5ii mei sunt acum ingineri
<uesto regalo ; da parte nostra M Acest cadou este din parte noastr,
Abbiamo sentito la sua straordinaria oce M Am ascultat ocea sa e0traordinar,
Partea a 2-a
&om studia $mpreun! ad-ectivele demonstrative. %le sunt importante pentru c! a-ut!
#i la exprimarea distan"ei de la un obiect la altul.
G1
Adjectivele demonstrative
Arat, apropierea sau dep,rtarea orbitorului fa5, de obiectul despre care orbe.te! se
acord, An gen .i num,r cu substantiul pe care Al determin,/
A%?O%IE?E
singular plural
masculin feminin masculin feminin
8uesto 8uesta 8uesti 8ueste
>E%T?TA?E
singular plural
masculin feminin masculin feminin
8uello 8uella 8uelli 8uelle
E0emple$
8uarda :uesta bella casa K (%rie.te aceast, cas, frumoas, K)
<uel cane corre tutto il tempo ('-inele acela alearg, tot timpul)
<uello studente non arria mai a tempo (Acel student nu a@unge niciodat, la timp)
<uellamico mi da fastidio (%rietenul acela m, plictise.te)
Non conosco :uella strada (Nu cunosc strada aceea)
<uesta famiglia iene spesso al ristorante (Familia aceasta ine des la restaurant)
%restami :uesto olume per solo un giorno (Qmprumut,-mi acest olum pentru o
singur, "i)
%rendi :uesto giornale (Ia "iarul acesta)
<uello spettacolo finisce tardi (*pectacolul acela se termin, t-r"iu)
Lec(ia 4
Partea 1
G7
(n continuare vom $nv!"a cteva expresii uzuale. 'nele v! sunt de-a cunoscute din
lec"iile anterioare, altele sunt noi. Asculta"i cu aten"ie #i repeta"i imediat. Acest
exerci"iu trebuie reluat cel pu"in de dou! ori:
EXPRESII UZUALE - MODI DI ESPRIMERSI
Buon giorno M bun, "iua
Buona sera M bun, seara
'4e c; E M ce este E
'4i E M 'ine E
<uanto costa E M '-t cost, E
'4e ore sono E M '-t este ceasul E
*i M >a
No M Nu
Non capisco M nu An5eleg
Non so M nu .tiu
Non posso M Nu pot
*ono della ?omania M *unt din ?om-nia
2engo dalla ?omania M in din ?om-nia
G9
*ono romeno 6 romena M sunt rom-n 6 rom-nc,
*ignore! per faoreO M domnule! , rogO
%er :ui! prego M pe aici! , rog
Atten"ione K M Aten5ie K
%rego E M %oftim E
'4e cosa desidera E M 'e dori5i E
'on permessoO M Nu , sup,ra5iO
+i dica! per faoreOM *pune5i-mi! , rogO
+i dia! per faoreOM da5i-mi! , rogO
'ome si c4iama E M 'um , numi5i E
+i c4iamoO M +, numescO
La prego di parlare piU forte M mai tare
-piU adagio M mai rar
*e uole ripetere M 2, rog s, repeta5i
*e uole scriere M 2, rog s, scrie5i
G=
2orrei parlare al direttore M A. dori s, orbesc cu directorul
A c4i mi deo riolgere E M 'ui trebuie s, m, adrese" E
2a bene/ >accordo M Bine/ >e acord
Non so di c4e cosa si tratta M Nu .tiu despre ce este orba
+i scusi! deo andarmene M m, scu"a5i! trebuie s, plec
Non orrei aere dei guai M Nu a. rea s, am nepl,ceri
Acum vom $nv!"a culorile.
CULORILE - I COLORI
Bianco bianco M alb
Nero - nero M negru
A""uro 6 blu - ad"uro 6 blu M albastru
Bigio 6 color sabbia bigio 6 color sabia M be@
8iallo - gialo M galben
8rigio - grigio M gri
+arrone - marone M maro! cafeniu
Arancione - arancione M portocaliu
GB
?osso - roso M ro.u
2erde - erde M erde
*curo - scuro M Anc4is (nuan5,)
+oro! mora - moro! mora M brunet! brunet,
Biondo! bionda - biondo! bionda M blond! blond,
3e bionde sono belle, ma le more sono bellissime.
9londele sunt frumoase, dar brunetele sunt foarte frumoase.
&artea a '-a
3a primul modul am $nv!"at pronumele personal $n formele sale simple. Hinnd cont
de cuno#tin"ele pe care le)a"i acumulat pn! acum, $n continuare vom studia
pronumele personal cu toate complet!rile.
GG
&R(N-)E*E &ERS(NA* continuare
Pronumele personal cu func(ie de obiect (complement) -
Il prono1e personale in fun2ione di co1ple1ento
Aminti5i-, c, pronumele personal cu func5ie de subiect are trei persoane! fiecare cu
dou, numere (singular .i plural)$
persoana num!r Pronume personal
I *g/ Io
II *g/ Tu
III masc/
- fem/
*g/ Lui! egli 6 esso
Lei! ella 6 essa
I %l/ Noi
II %l/ 2oi
III masc/
- fem/
%l/ Loro! essi
Loro! esse
%ronumele cu func5ie de complement poate fi$
- complement direct An ca"ul Acu"ati! cu sau f,r, prepo"i5ie
- complement indirect An >ati
'a .i An limba rom-n,! pronumele cu func5ie de complement pot aea forme$
- accentuate! atunci c-nd sunt a.e"ate dup, erb
- neaccentuate! c-nd sunt a.e"ate Anaintea erbului
%ersoana *ubiect
(cineE)
'omplement direct (cine!
pentru cine! de la cine etc/)
'omplement indirect
(cuiE)
*ingular accentuat neaccentuat accentuat neaccentuat
I
II
III masc/
Io
Tu
Lui! egli!
+e
Te
Lui! esso
+i
Ti
Lo
A me
A te
A lui
+i
Ti
8li
GI
- fem/ esso
Lei! ella!
essa
Lei! essa La A lei Le
%lural
I
II
III masc/
- fem/
Noi
2oi
Loro! essi
Loro! esse
Noi
2oi
Loro
loro
'i
2i
Li
Le
A noi
A oi
A loro
A loro
'i
2i
Loro
Loro
Aten5ie K
&/ 'omplementul indirect form, neaccentuat, loro se pune Antotdeauna dup,
erb/
1/ Nu confunda5i pronumele neaccentuate la! lo! gli cu articolul 4ot,r-t/
7/ %ronumele neaccentuate la! lo pierd ocala An fa5a formelor erbului aere (4o!
4ai! 4a! 4anno)$ l4o! l4a! l4ai! l4anno
9/ La imperati! infiniti! gerun"iu .i participiu formele mi! ci! ti! i! gli! le! la! lo! le!
li se a.ea", dup, erb .i se unesc cu acesta$
Telefonami stasera K (Telefonea",-mi disear, K)
Non oleo parlarti/ (Nu oiam s, A5i orbesc/)
Incontrandolo per la strada! non lo aeo riconosciuto/ ('-nd l-am Ant-lnit pe strad,!
nu l-am recunoscut/)
=/ Formele scurte ale erbelor dare (da)! fare (fa)! dire (di)! stare (sta)! andare
(a) dublea", consoana pronumelor$ mi! ci/ la! lo! le$
>alle la mano K (>,-i m-na K)
>icci la eritF K (*pune-ne ade,rul K)
*talle accanto K (*tai l-ng, ea K)
Fammi sentire la sua storia K (*pune-mi poestea ta K)
Fallo partire K (F,-l s, plece K)
GL
B/ '-nd aem dou, pronume neaccentuate! atunci mi! ti! ci! i dein me! te! ce! e$
+e la dai o no E (+i-o dai sau nu E)
Te la racconta E (Q5i poeste.te E)
'e la porta E (Ne-o aduce E)
2e la spiega lui stesso/ (2, poeste.te el Ansu.i/)
G/ %ronumele lei cu formele neaccentuate la! le scrise cu ma@uscul, si pronumele
loro sunt folosite ca .i pronume de polite5e/ Qn acest ca" se scriu cu ma@uscul,!
indiferent unde s-ar afla$
E enuta anc4e Lei! *ignora E (A5i enit .i ds/! doamn, E)
Benenuto a Lei! *ignore K (Bine a5i enit! domnule K)
Non 4o isto Loro! *ignori! da piU di un anno! ero E (Nu -am mai ,"ut! domnilor!
de mai bine de un an! e ade,rat E)
<uanto Le deo pagare E ('-t trebuie s, , pl,tesc E)
>esiderao incontrarLa piU presto/ (>oream s, , Ant-lnesc c-t mai repede/)
Lec(ia 5
Partea 1
Asculta"i cu aten"ie, apoi repeta"i.
'rm!toarele verbe sunt foarte importante, deoarece cu ele se pot forma o
multitudine de fraze.
IJ
Verbul A VREA (Il verbo VOLERE)
Io oglio M eu reau
Tu uoi M tu rei
Lui uole M el rea
Lei uole M ea rea
Noi ogliamo M noi rem
2oi olete M oi re5i
Loro ogliono M ei6ele or
Verbul A MERGE (Il verbo ANDARE)
Io ado M eu merg
Tu ai M tu mergi
Lui a M el merge
Lei a M ea merge
Noi andiamo M noi mergem
2oi andate M oi merge5i
Loro anno M ei6ele merg
Verbul A STA (Il verbo STARE)
Io sto M eu stau
Tu stai M tu stai
Lui sta M el st,
Lei sta M ea st,
Noi stiamo M noi st,m
2oi state M oi sta5i
I&
Loro stanno M ei6ele stau
EW%?E*II$
*tare attento M a fi atent
*tare buono M a sta cuminte
*tare bene M a se sim5i bine
*tare male M a se sim5i r,u
(ncerca"i s! $nv!"a"i aceste verbe pe de rost.
(n continuare, vom vedea cteva caracteristici generale ale verbelor.
IL 2E?BO 2E?BUL
2erbul este partea de orbire fle0ibil, care e0prim, o ac5iune sau pre"int,! sub form,
de ac5iune! o stare! apari5ia unei caracteristici ori modificarea unei caracteristici! o
atitudine/
Iat, c-tea e0emple e0trase din reista italian, de cultur, XIl contemporaneoY$
a) O ac5iune propriu-"is,$
Il caallo correa elocemente/ ('alul alerga repede)
'i edemmo per la prima olta e facemmo conoscen"a il L settembre 1JJJ/
(Ne-am ,"ut pentru prima dat, .i am f,cut cuno.tin5, pe L septembrie 1JJJ)
b) O stare pre"ent, sub form, de ac5iune$
*i al"a lentamente dalla sedia! scaglia il primo fulmine e subito dopo! scoppia
luragano/
(*e ridic, Ancet de pe scaun! de"l,n5uie primul fulger .i apoi i"bucne.te uraganul)
c) O realitate$
I1
>obbiamo insistere nellaffermare c4e le sole for"e capaci di difenderci sono ormai la
poesia! larte! la filosofia! il pensiero scientifico/
(Trebuie s, insist,m An a afirma c, singurele for5e capabile s, ne apere sunt poe"ia!
arta! filosofia .i g-ndirea .tiin5ific,/)
d) O atitudine$
Il suo iso! adesso! ; :uello di un mattino di primaera!ancora gocciolante per la
tempesta notturna/
('4ipul s,u este acum acela al unei dimine5i de prim,ar,! plin, Anc, de pic,turile
r,mase de pe urma furtunii din timpul nop5ii/)
Aceste ac5iuni .i procese sub form, de ac5iuni se pot Ant-mpla An pre"ent! An
trecut sau An iitor! fiind reali"ate de o persoan,! un animal! un obiect sau orice alt,
no5iune/
2E?BI T?AN*ITI2I E INT?AN*ITI2I
2E?BE T?ANHITI2E VI INT?ANHITI2E
2erbele a c,ror ac5iune se r,sfr-nge asupra unui obiect se numesc erbe
tran"itie ( i erbi transitii)
E0/$ <uando dun:ue un amico si procura :uella consola"ione di deporre un segreto
nel seno di unaltro! da a costui la oglia di procurarsi la stessa consola"ione anc4e
lui/
('-nd un prieten simte satisfac5ia de a trece o tain, An sufletul altuia! Ai insufl,
acestuia dorin5a de a aea la r-ndul lui aceea.i bucurie/)
2erbele a c,ror ac5iune nu se r,sfr-nge asupra unui obiect sunt intran"itie (i erbi
intransitii)
E0/$ Il raga""o ando ia presto/ (B,iatul plec, repede)
'amminaa lentamente/ (+ergea Ancet)
E arriata improisamente/ (A sosit pe nea.teptate)
I7
Obsera5ii$ E0ist, erbe ca andare! camminare! enire! arriare! a c,ror ac5iune se
poate pre"enta terminat, din momentul An care aceasta Ancepe$
Il treno arria/ (Trenul sose.te)
Il padre iene/ (Tat,l ine)
Il figlio a ia/ (Fiul pleac,)
E0ist, An sc4imb erbe care admit .i construc5ia unui obiect direct! .i pe aceea a unui
obiect indirect$
Ubbidire a :ualcuno M a se supune cuia
Ubbidire :ualcuno M a supune pe cinea
%erdonare a :ualcuno M a ierta pe cinea
%erdonare :ualcuno M a ierta cuia cea
Insultare a :ualc4e cosa M a insulta cea! a nu fi respectuos fa5, de un lucru
Insultare :ualcuno M a insulta pe cinea
'reedere a :ualcuno M a crede pe cinea
'redere :ualcuno M a crede cuia cea
Alte erbe sunt tran"itie sau intran"itie dup, sens$
Finire un laoro M a termina un lucru! o lucrare! o munc,
Finire M a aea sf-r.it! a se termina
Il film finisce presto M Filmul se termin, repede
?oinare una casa M a distruge o cas,
?oinarsi M a c,dea An ruin,! a se distruge
Lui si roinaa per la trascurate""a M El se distrugea din negli@en5,
Partea a 2-a
&om vedea $mpreun! tipurile de raporturi care se pot stabili $ntre o ac"iune #i
autorul ei, apoi vom studia clasificarea verbelor dup! termina"ie.
Asculta"i #i $nv!"a"i:
I9
LE FO?+E 2E?BALI >IATEHELE
>iate"ele sunt formele erbale care arat, raportul dintre ac5iune .i autorul ei/
a) >iate"a acti, la forma attia arat, c, ac5iunea este Andeplinit, de subiectul
gramatical$
8ioanni studia molto/ (8ioanni studia", mult)
I corsi ini"iano oggi/ ('ursurile Ancep ast,"i)
b) >iate"a pasi, la forma passia- arat, c, ac5iunea este suferit, de subiectul
gramatical (e0primat prin ca"ul nominati)3 subiectul logic! care face ac5iunea!
poate fi e0primat sau subAn5eles/ Aceast, diate", este alc,tuit, An general din erbe
perifrastice compuse cu erbul au0iliar Xa fiY (essere) .i participiul trecut al
erbului de con@ugat$
Lo studente premiato fu appaludito da tutti/
(*tudentul premiat a fost aplaudat de to5i/)
Laltro! per I suoi fatti! fu criticato da tutti/
(Altul! pentru faptele sale! a fost criticat de to5i/)
Obsera5ie$ >iate"a pasi, nu e0ist, dec-t la erbele tran"itie/
c) >iate"a refle0i, la forma riflessia arat, c, subiectul s,-r.e.te .i! An acela.i
timp! sufer, ac5iunea/ >iate"a aceasta are uneori aloare acti,! alteori aloare
pasi,/
>up, ca"ul pronumelui! erbele refle0ie sunt de dou, tipuri$ cu pronumele An
acu"ati .i cu pronumele An dati/
I/ 2erbele refle0ie cu pronume An acu"ati pot aea alori diferite$
a) ac5iune f,cut, de subiectul gramatical se r,sfr-nge tot asupra lui (pronumele
serind drept complement direct)$ mi! ti! si! ci! i$
I=
Io mi preparo per la parten"a al mare/ (Eu m, preg,tesc pentru plecarea la mare/)
b) ac5iunea este f,cut, de dou, sau mai multe subiecte! fiecare dintre ele suferind
efectele ac5iunii f,cute de cel,lalt sau cel,lalte (riflessio reciproco)$
Loro si lamentaano uno con laltro di un libro cattio c4e aeano letto/
(Ei se pl-ngeau unul altuia pentru o carte proast, pe care o citiser,)
c) se arat, o ac5iune impersonal,$
*i partia allalba e si camminaa presto/ (*e pleca An "ori .i se mergea repede/)
II/ 2erbele refle0ie cu pronumele An dati pot aea diferite alori (riflessii
impropri)/
a) refle0i obiecti riflessio obiettio$
+i ricordo facilmente :uel giorno/ (Qmi amintesc u.or "iua aceea/)
b) refle0i dinamic riflessio dinamico$
%ensaa in c4e modo farsi il piacere di conoscere tutti I segreti dellastronomia/
(*e g-ndea An ce fel s,-.i fac, bucuria de a cunoa.te toate secretele astronomiei/)
c) refle0i reciproc riflessio reciproco$
Noi tutti ci auguriamo buone acan"e/ (Noi to5i ne ur,m acan5, pl,cut,/)
d) refle0i participati riflessio participatio$
Finalmente poterono soddisfarsi tutti I gusti letterari/
(Qn sf-r.it au putut s,-.i satisfac, toate gusturile literare/)
Forma pronominal, care din punct de edere gramatical nu se deosebe.te de
cea refle0i,! dat fiind faptul c, erbul este precedat de acela.i pronume (mi! ti! si! ci!
i)! este caracteristic, unor erbe intran"itie care au e0clusi sens pronominal$ An
limba italian, nu se poate spune nici io pento! nici io impadronisco! nici io lagno! ci$
IB
io mi pento (eu m! c!iesc), io mi impadronisco (eu pun st!pnire pe), io mi lagno (eu
m! vait, eu m! plng)/
Qnso5irea acestor erbe cu pronume este absolut necesar,/ Astfel sunt verbele lagnarsi
( a se plnge), impadronirsi ( a pune st!pnire), pentirsi ( a se c!i) etc/
%ronumele mi! ti! si! ci! i! An acest ca"! nu au nici un fel de func5ie3 ele dau
erbului forma pronominal,/
I +O>I +O>U?ILE
Formele erbale prin care se arat, felul cum consider, orbitorul ac5iunea
e0primat, de erb! se numesc moduri. +odurile erbale pot pre"enta ac5iunea
legat, de persoana care o s,-r.e.te! a-nd forme fle0ionare pentru e0primarea
persoanei .i a num,rului Z modi fini"i Z sau pot pre"enta ac5iunea f,r, referire
la persoan,! deci f,r, forme refle0ionare de persoan, .i num,r - modi indefini"i.
An limba italian, e0ist, urm,toarele moduri erbale$
Biniti o definiti: indicativo, congiunti"o, condizionale, imperativo.
2nfiniti o indefiniti: infinito, participio, gerundio.
Fiecare mod are timpurile sale$ simple .i compuse. %rimele sunt forme
erbale constituite dintr-un singur erb! iar celelalte sunt forme erbale compuse
din erbul au0iliar .i participiul trecut al erbului de con@ugat/
'ONCU8T?ILE - LE 'ONIU8AHIONI
IG
In limba italian,! erbele se Ampart An trei con@ug,ri! corespun",toare termina5iei
infinitiului pre"ent$
con@ugarea I$ An )are: studiare! c*iamare, cantare etc/
con@ugarea II$ An )ere (infiniti lung .i infiniti scurt! cuprin"-nd!
contopite! con@ug,rile a IIa .i a III-a! din limba latin,)$ temere, leggere, credere!
vedere etc/
con@ugarea III$ An )ire: sentire, dormire, venire etc/
2ocalele a (con@ugarea I)
e (con@ugarea II)
i (con@ugarea III) se numesc vocali caratteristic*e.
Lec(ia 6
Partea 1
II
(nainte de a cunoa#te formarea verbelor regulate, este necesar! prezentarea
verbelor auxiliare.
I 2E?BI AU*ILIA?I 2E?BELE AUWILIA?E
2erbele au0iliare au rolul de instrumente gramaticale An morfologie! a@ut-nd
la formarea modurilor .i timpurilor compuse ale celorlalte erbe/
Qn limba italian,! erbele au0iliare (a@ut,toare) sunt$ essere (a fi) .i aere (a aea)/
2erbul avere este au0iliarul caracteristic pentru timpurile compuse ale
diate"ei actie a erbelor tran"itie! iar erbul essere este au0iliarul caracteristic
pentru toate timpurile diate"ei pasie! ac .i pentru timpurile compuse ale diate"ei
refle0ie/
%entru timpurile compuse ale diate"ei actie erbe intran"itie! nu e0ist,
norme sigure3 acestea se pot con@uga fie cu essere! fie cu aere/
U*O >E8LI AU*ILIA?I QNT?EBUINPA?EA 2E?BELO? ACUTTTOA?E
a) 2erbele tran"itie la diate"a acti, au drept au0iliar erbul avere:
IL
abbiamo cantato, abbiamo letto.
b) >intre erbele intran"itie! unele au ca au0iliar erbul essere, altele erbul
avere, iar altele fie un au0iliar! fie pe cel,lalt $
sono di"entato (am deenit)! era"a1o giunti (a@unseser,m)3
abbiamo litigato (ne-am certat)! *anno vissuto (au tr,it)3
*o corso (am alergat)! sono corso (am alergat)3
*a volato (a "burat)! : volato (a "burat)/
c) 2erbele refle0ie se con@ug,! f,r, e0cep5ie! cu au0iliarul essere:
>opo il laoro! mi sono lavato le mani. (>up, lucru! mi-am sp,lat m-inile)/
Ci siamo aiutati reciprocamente/ (Ne-am a@utat reciproc/)
=I : dimostrato un uomo operoso/ (*-a doedit un om 4arnic/)
d) 2erbele serile Z i "er%i servili Z care nu au An5eles de sine st,t,tor .i cer un
alt erb la modul infiniti ca$ dovere, potere, vaiere au drept au0iliar erbul
avere, dac, infinitiul cere au0iliarul avere, .i essere dac, infinitiul cere ca
au0iliar pe essere:
6o voluto c*iamare un amico/ (Am rut s, c4em un amic/)
>ar$
Sono dovuto ritornare subito a scuola/ (A trebuit s, m, Antorc Andat, la .coal,/)
Sarebbero dovuti giungere con il treno delle dieci/
(Ar fi trebuit s, soseasc, cu trenul de ora "ece/)
?egula aceasta nu e strict,/ *e pot Ant-lni construc5ii ca$
Con *o potuto venire. (Nu am putut eni/) sau$
6o dovuto andarmene. (A trebuit s, plec/)
Abserva"ie. '-nd erbele serile Anso5esc un erb refle0i! au ca au0iliar erbul
essere, dac, pronumele preced, erbul! iar dac, pronumele este unit cu
infinitiul! au ca au0iliar erbul avere.
LJ
I due amici non *anno voluto riconciliarsi.K('ei doi amici nu au rut s, se
Ampace/)
I due amici non si sono voluti riconciliare. ('ei doi amici nu au rut s, se Ampace/)
(n cepem studierea timpurilor verbale. Acestea trebuie $nv!"ate foarte bine, deoarece
pe ele se bazeaz! comunicarea.
LIN>I'ATI2O IN>I'ATI2UL
Este modul realit,5ii! al siguran5ei/ Indicatiul are opt timpuri! .i anume$
i tempi semplici: presente, inperfetto, passato remoto, futuro sempliceL
i tempi co1posti3 passato prossi1o, trapassato prossimo, trapassato remoto,
futuro anteriore.
Il presente dell`indicativo - timpul prezent
Orice form, erbal, a timpurilor simple re"ult, dintr-o parte care r,m-ne
inariabil, tot timpul con@ug,rii! ea constituind tema (il tema), .i o alt, parte care
aria", dup, mod! timp .i persoan,! constituind desinen"a (la desinenza) ,
termina"ia.
%re"entul indicati al erbelor regulate se formea", din tema infinitiului .i are
urm,toarele forme$
'on@ugarea I (La prima coniuga"ione)
A1are
Io am-o
L&
Tu am-i
Lui am-a
Noi am-iamo
2oi am-ate
Loro am-ano
'on@ugarea a II-a (La seconda coniuga"ione)
+e1ere
Io tem-o
Tu tem-i
Lui tem-e
Noi tem-iamo
2oi tem-ete
Loro tem-ono
'on@ugarea a III-a (La ter"a coniuga"ione)
Sentire
Io sent-o
Tu sent-i
Lui sent-e
Noi sent-iamo
2oi sent-ite
Loro sent-ono
'on@ugarea a III-a incoati, (La ter"a coniuga"ione incoatia)
Finire
Io fin-isc-o
L1
Tu fin-isc-i
Lui fin-isc-e
Noi fin-iamo
2oi fin-ite
Loro fin-isc-ono
E0ist, erbe care nu se supun regulilor obi.nuite de formare a modurilor .i
timpurilor! datorit, unor cau"e care 5in de istoria limbii italiene/ Aceste erbe se
numesc neregulate/
Iat, c-tea e0emple (An total sunt apro0imati 9J)$
AN>A?E (A +E?8E)
Io ado M eu merg
Tu ai
Lui a
Lei a
Noi andiamo
2oi andate
Loro anno
>A?E (A >A)
Io do M eu dau
Tu dai
Lui da
Lei da
Noi diamo
2oi date
Loro danno
FA?E (A FA'E)
Io faccio M eu fac
Tu fai
Lui fa
Lei fa
Noi facciamo
2oi fate
Loro fanno
BE?E (A BEA)
Io beo M eu beau
Tu bei
Lui bee
Lei bee
Noi beiamo
L7
2oi beete Loro beono
&re2entul - // presente Z indic,$
a) o ac5iune care se Ant-mpl, An momentul orbirii$
Adesso piove lentamente/ (Acum plou, Ancet/)
b) o ac5iune care s-ar putea Ant-mpla oric-nd (a.a cum este ca"ul An proerbe
sau An
poe.ti Z prezentul gnomic Z il presente gnomico).
'4i si somiglia! si piglia/ ('ine se aseam,n,! se adun,)/
'4i perde piede! non ce lo rimette. (Tot p,5itu-i priceput/)
'4i non risc4ia! non rosica/ ('ine nu risc,! nu c-.tig,/)
c) o ac5iune care s-a efectuat An trecut! dar este adus, An pre"ent! pentru a o
face
mai ie Z pre"entul istoric Z 66 presente storico:
<uello stesso giorno! il &7 di noembre! arri"a un espresso al signor podesta
di Lecce e gli presenta un dispaccio del signor capitano di giusti"ia/ (An aceea.i
"i! &7 noiembrie! sose.te un curier la primarul din Lecce .i Ai pre"int, o
depe., de la c,pitanul de @usti5ie/ Z +an"oni! [I %romessi *posi\/)
d) formule permanente$
*i parla italiano/ (*e orbe.te limba italian,/)
<ui non si entra/ (Aici nu se intr,/)
3asciale ogni speran"a oi c*<entrate. (L,sa5i orice speran5, oi ce intra5i/)
Si vende a contanti/ (*e inde cu bani pe.in/)
Si noleggia. (*e Anc4iria",3 de Anc4iriat/)
e) o ac5iune situat, An iitor (de obicei! al,turi de cuinte sau propo"i5ii care
preci"ea", momentul iitor)$
>omani faccio una passeggiata con %aolo/ (+-ine fac o plimbare cu %aolo/)
Fra :uattro ore! parte anc4e il mio treno/
L9
(%este patru ore pleac, .i trenul meu/)
L]esame : in settembre/ (E0amenul este An septembrie/)
I1perfectul *4i1perfetto
Imperfectul indicatiului A.i are originea An imperfectul indicatiului
latin/ >esinen5ele$ )va, )vi, )vamo, )vate, )vano ad,ugate temei Anso5ite de
ocala caracteristic,! sunt acelea.i la toate con@ug,rile$
'on@ugarea I$
Io am-a-o
Tu am-a-i
Lui am-a-a
Noi am-a-amo
2oi am-a-ate
Loro am-a-ano
'on@ugarea a IIa
Io tem-e-o
Tu tem-e-i
Lui tem-e-a
Noi tem-e-amo
2oi tem-e-ate
Loro tem-e-ano
'on@ugarea a IIIa
Io sent-i-o
Tu sent-i-i
Lui sent-i-a
Noi sent-i-amo
2oi sent-i-ate
Loro sent-i-ano
Io fin-i-o
Tu fin-i-i
Lui fin-i-a
Noi fin-i-amo
2oi fin-i-ate
Loro fin-i-ano
Imperfectul Z lKimperfetto Z arat, o ac5iune care durea", An trecut/
<uesto cappello le dava un]aria irragioneolmente gioane/ (Aceast, p,l,rie Ai
d,dea un aer foarte tineresc/ Z 8/Bcrto! [Un incontro a 2ene"ia\/)
L=
Imperfectul din limba italian,! Z ca .i acela din limba rom-n, Z! are alori
temporale independente sau alori care sunt An leg,tur, cu alte timpuri$
&/ independente (An limba rom-n, alori absolute)$
a) %xprim! o aciune care dureaz! $n trecut, neterminat! $n momentul la care
se refer! vorbirea:
Una gioane aea prese un dia molte tortore! e portavale a endere/
(O t-n,r, prinsese Antr-o "i multe turturele .i le ducea la -n"are/)
b) %xprim! o acMiune care s)a repetat $n trecut (imperfetto iterati"a53
Faceo cartoccetti-tutto il giorno! al ponte nuoo! all]imbocco del traforo
del 8ianicolo e riuscio si e no a campare/
(F,ceam pungi toat, "iua! pe podul cel nou! la intrarea An galeria 8ianicolo!
.i reu.eam oarecum s-o scot la cap,t/ Z +oraia! [I ?acconti romani\/)
c) %xprim! o aciune $nc*eiat! $n trecut (imperfectul cu aloare de perfect)$
%er dir ero! se la pena era seerissima ed atta ad irritare! avevamo nello
stesso tempo la rara sorte! c4e buoni fossero tutti coloro c4e vedevamo.
('a s, spun ade,rul! dac, pedeapsa era foarte seer, .i An stare s,
scoat, din s,rite pe oricine! aeam An acela.i timp marele noroc c, to5i
cei pe care Ai edeam! erau buni/ Z */%ellico! [Le mie prigioni\/)
1/ An leg,tur, cu alte timpuri (timpuri de rela(ie):
Ac(iunea redat, de imperfect este de obicei An raport de simultaneitate fa5, de
o ac(iune petrecut, An trecut$
%ompeo Lagumina si precipito sulla spianata con :uella lettera in mano$ il suo
spirito era come ubriacato dal dispetto/
LB
(%ompeo Lagumina se repe"i pe esplanad, cu scrisoarea An m-ini$ sufletul Ai
era ca .i beat de m-nie ^Z L/%irandello! [Noelle per un anno\/)
Abserva"ie. An orbirea curent,! imperfectul se folose.te An locul pre"entului!
pentru a imprima o form, atenuat, a unei solicit,ri$
&olevo c4iedere a Lei un permesso/ (2roiam s, , cer o Ang,duin5,/)
.icevo c4e la mia opinione ; :uesta/ (*puneam c, p,rerea mea este aceasta/)
Partea a 2-a
Spernd c! a"i $nv!"at lec"iile anterioare, vom continua studierea timpurilor
verbale la indicativ. /ecomand!m din nou s! nu $ncepe"i o lec"ie nou! pn!
cnd cea anterioar! nu a fost bine fixat!.
Perfectul simplu - Il passato remoto
LG
Formare$
'on@ugarea I
Io am-ai
Tu am-ati
Lui am-
Noi am-ammo
2oi am-aste
Loro am-rono
'on@ugarea a II-a
Io tem-ei
Tu tem-esti
Lui tem-
Noi tem-emmo
2oi tem-este
Loro tem-rono
'on@ugarea a III-a
Io sent-ii
Tu sent-isti
Lui sent-
Noi sent-immo
2oi sent-iste
Loro sent-rono
Io fin-ii
Tu fin-isti
Lui fin-
Noi fin-immo
2oi fin-iste
Loro fin-rono
2erbul credere are urm,toarele termina5ii$
Io cred-etti
Tu cred-esti
Lui cred-ette
Noi cred-emmo
2oi cred-este
Loro cred-ettero
Perfectul simplu - il passato re1oto Z arat,$
a) o ac(iune petrecut yi ncheiat n trecut:
Salut> e se ne and>. (*alut, .i plec,/)
L'anno scorso visitai Firen"e/ (Anul trecut i"itai Floren5a/)
LI
b) ac(iuni scurte, ntr-o nsuyire:
Si lev>, si vestJ, si cacci> un altro librone sotto il braccio e scese su la
spinata. (Se scul!, se $mbr!c!, $#i vr$ o alt! carte groas! sub bra"e #i
cobor$ $n vale Z %irandello! [Noelle per un anno\/)
c) evenimente istorice petrecute cu certitudine, ntr-o cronologie precis:
<uesta lotta del popolo dur> un secolo intero/
(Aceast, lupt, a poporului dur, un secol Antreg)/
Perfectul compus - il passato prossimo
La forma"ione del passato prossimo
%erfectul compus se formea", cu a@utorul participiului trecut al erbului
de con@ugat .i unul din erbele au0iliare [a fi\ sau [a aea\$
*o cantato, *o creduto, *o sentito.
Qn general! erbele tran"itie se con@ug, cu au0iliarul a avea (aere)$ *o creduto
tutto3 *o sentito una grande gioia/
Qn sc4imb! unele erbe intran"itie .i erbele pronominale .i refle0ie se con@ug,
cu au0iliarul [a fi\ (essere):
Sono arrivato poco fF! dalia proincia/ (Am sosit adineaori din proincie/)
In :uel momento sono entrati tutti :uanti/ (An acel moment au intrat to5i/)
Mi sono ser"ito del tuo libro/ (+-am folosit de cartea ta/)
>eci$
verbe tranzitive
cantare Z aer
e
Z
cantato$
4o cantato
credere Z aer
e
Z
creduto$
4o creduto
finire Z aer
e
Z finito$ 4o finito
verbe intranzitive
LL
entrare Z Essere ))
entrato$
sono
entrato a
cadere Z Essere Z
caduto$
sono
caduto-a
partire Z Essere Z
partito$
sono
partito -a
%erfectul compus Z il passato prossimo Z arat, o ac(iune Ant-mplat, Antr-un
timp trecut! neterminat,! sau o ac5iune ale c,rei efecte durea", Anc,$
Sono venuto a edere come laorate/ (Am enit s, ,d cum lucra5i/)
Qn dialoguri se Ant-lnesc perfectul simplu .i perfectul compus! An ordine alternati,$
6o detto per celia! grid_ :uesto sul iso di ?en"o! spingendolo erso il letto!
per celia3 m]4ai inteso c4e *o detto per celiaE
(Am spus-o! An glum,! strig, acesta An fa5a lui ?en"o! Amping-ndu-& spre pat!
An glum,3 nu ai An5eles c, am spus-o An glum,E Z +an"oni! [I %romessi
*posi\/)
Mai mult ca perfectul - il trapassato
+ai mult ca perfectul Z il trapassato prossimo Z se formea", cu imperfectul
au0iliarului a aea (avere) la erbele tran"itie sau al au0iliarului a fi (essere) la
erbele intran"itie! refle0ie .i pronominale! .i cu participiul trecut al erbului de
con@ugat$
parlare$ io aeo parlato andare: io ero andato! -a
credere$ io aeo creduto cadere$ io ero caduto! -a
sentire$ io aeo sentito partire$ io ero partito! -a
&JJ
Trecutul anterior - Il trapassato remoto
*e introduce An propo"i5ii temporale care depind de conjunc(ii, ca$ dopo c*e
(dup, ce)! tosto c*e (Andat, ce)! appena (abia)! appena c*e (Andat, ce)/
a) Arat o ac(iune petrecut ntr-un trecut ndeprtat:
>opo c4e ebbe finito, si diparti contenta (>up, ce termin,! plec, mul5umit,/)
Appena io ebbi finito il mio compito! egli entr_/ (Andat, ce terminai
compo"i5ia! intr, el/)
b) nso(it de un adverb yi poate preciza intensitatea:
In un attimo! ebbe finito. (Antr-o clip,! termin,/)
*e formea", cu perfectul simplu al unuia dintre erbele au0iliare .i cu participiul
trecut al erbului de con@ugat$
parlare$ io ebbi parlato andare$ io fui andato! -a
credere$ io ebbi creduto cadere$ io fui caduto! -a
sentire$ io ebbi sentito partire$ io fui partito! -a
Viitorul - Il futuro semplice
2iitorul deri, dintr-o form, perifrastic,! folosit, An latina popular,! constituit, din
infinitiul pre"ent .i din indicatiul pre"ent al erbului a aea (avere) Z (An limba latin,
Z 4abeo! -ere)$
'antare S ro M canter_
'redere S ro M creder_
*entire S ro M sentir_
A.adar! desinen5ele (termina5iile) )o, )ai, )=, )emo, )ete, )anno se unesc temei
infinitiului trunc4iat (la erbele de con@ugarea I! ocala caracteristic, se sc4imb, An )e):
Persoana Con-ugarea 2 Con-ugarea a 22)a Con-ugarea a222)a
Io Parler)> 0emer)> .ormir)>
Tu Parler)ai 0emer)ai .ormir)ai
Lui Parler)= 0emer)> .ormir)=
Noi Parler)emo 0emer)emo .ormir)emo
2oi Parler)ete 0emer)ete .ormir)ete
Loro Parler)anno 0emer)anno .ormir)anno
Abserva"ie. %rin analogie cu avr> (aere)! unele erbe se modific, prin sincop,$ vorr>
(olere)! cadr> (cadere)! vedr> (edere)! morr> (morire)/
Italiana ec4e reduce de asemenea pe e Antre cei doi r: dimorr> (dimorare M a locui)!
deliber> (deliberare M a delibera/)
a) Viitorul arat o ac(iune care se va ntmpla cndva, mai curnd sau mai trziu:
+a ; :uesta la nostra EuropaE *e in essa sopravviver= la cultura! astrattamente! non
potranno sopra`iere gli uomini/
(>ar aceasta este Europa noastr,E >ac, An ea a supraie5ui cultura An mod abstract!
oamenii nu or putea supraie5ui Z [II 'ontemporaneo\/)/
b) Exprim o ndoial, o nesiguran(:
Non 4o isto niente/ *arF luiE No! non lo so c4i sar=.
(Nu am ,"ut nimic/
*, fie elE Nu! nu .tiu cine o fi/)
'4i canter= staseraE ('ine a c-nta ast,-sear,E)
Non avrai tu :uello c4e mi occorreE (Nu ei aea tu ceea ce Ami trebuieE)
c) Exprim un ndemn, o rugminte n locul imperativului:
2oi non farete :uesto/ (2oi nu e5i face aceasta/)
Tu vedrai sen"]altro il risultato del tuo laoro/
(Tu ei edea! desigur!re"ultatul muncii tale/)
d) Exprim o propunere cu oarecare condescenden(:
+i permetter> di offrirLe :uesto libro/ (Ami oi permite s, , ofer aceast, carte/)
Io dir> c4e :uesto progetto non a/ (Eu oi spune c, acest proiect nu este bun/)
Viitorul anterior Il futuro anteriore
2iitorul anterior se formea", din iitorul simplu al au0iliarului essere sau avere
Ampreun, cu participiul trecut al erbului de con@ugat$
%arlare$ io ar_ parlato Andare$ io sar_ andato!-a
Temere$ io ar_ temuto 'adere$ io sar_ caduto!-a
*entire$ io ar_ sentito %artire$ io sar_ partito!-a
2iitorul anterior Z il futuro anteriore Z arat, o ac5iune care se a Ant-mpla An iitor! dar
Anaintea unei alte ac5iuni! tot iitoare$
<uando avrai terminato il canto! lo ricomincerai/
('-nd ei fi terminat c-ntecul! Al ei reAncepe/)
Appena avr> scritto :uesto laoro! penser_ ad altri/
(>up, ce oi fi scris aceast, lucrare! m, oi g-ndi la altele/)
a) Se foloseyte adeseori dup un verb dubitativ (n locul conjunctivului trecut):
*periamo c4e il direttore avr= dato (abbia dato) atten"ione al mio progetto/
(*, sper,m c, directorul a fi dat aten5ie proiectului meu/)
b) Alteori, viitorul anterior poate exprima o nesiguran(, o posibilitate, folosire
pe care gramatica limbii rom-ne o consider, a fi caracteristic, unui alt mod!
.i anume prezumtivului.
3o avr= incontrato! c4i saE (Al a fi Ant-lnit! cine .tieE)
3Kavr= mandatoN (Al a fi trimisE)
Conjunctivul - Il congiuntivo
'on@unctiul Z 66 congiuntivo Z e0prim,$
a) o ac(iune posibil sau dorit:
Nondimeno! doe son cin:ue o sei persone! ; difficile c4e non se ne trovi una ogliosa
di comparire e di parlare/ ('u toate acestea! unde sunt cinci sau .ase persoane! e greu
s, nu se g,seasc, una! doritoare s, ias, .i s, orbeasc,/ Z */%ellico! [Le mie
prigioni\/)
e) exprim un sfat, un ndemn, o chemare:
Andiamo insieme/ (*, mergem Ampreun,)
Bacciamo :uesto subito/ (*, facem lucrul acesta imediat/)
f) exprim o ndoial:
'4e faccia :uesto! o no E (*, fac acest lucru sau nu E)
g) exprim o concesie:
Binisca una olta il laoro cominciato da tanto tempo K
(*, se termine o dat, munca Anceput, de at-ta timp K)
>e cele mai multe ori este precedat de con@unc5ia c*e! sau depinde de con@unc5iile se,
affinc*:, 8uantun8ue! etc/
Are patru timpuri$ Presente, 2mperfetto, Passato, 0rapassato
MODULO 3
MODULUL 3
Lec(ia 1
Partea 1
Acum vom $nv!"a cum s! exprim!m direc"ia #i pozi"ia. Acest exerci"iu ar trebui
reluat de cteva ori. Cu este greu, dar este important.
DIRECTIE. POZITIE - DIREZIONE. POSIZIONE
>oe E - doe M Unde E
- :ui cui M aici
- lF - la M acolo
- lassU - lasu M sus
- laggiU - lagiu M @os
- di fronte a - di fronte a M i"ai (de)
- a destra - a destra M la dreapta
- a sinistra a sinistra M la st-nga
- aanti - aanti M Anainte
- indietro - indietro M Anapoi
- di fronte - di fronte M An fa5,
- dietro - dietro M An spate
Acum vom vedea cum se exprim! coordonatele temporale.
TIMPUL - IL TEMPO
<uando E cuando M '-nd E
- oggi - ogi M a"i
- domani - domani M m-ine
- dopodomani - dopodomani M poim-ine
- ieri - ieri M ieri
- laltro ieri - laltro ieri M alalt,ieri
- stamattina - stamatina M a"i diminea5,
- :uesto pomeriggio - cuesto pomerigio M a"i dup,-amia",
- ieri sera - ieri sera M asear,
- ora! adesso - ora 6 adeso M acum
- stasera - stasera M disear,
- di buonora! presto - di buonora 6 presto M dereme
- tardi - tardi M t-r"iu
- la mattina - la matina M diminea5,
- al pran"o - al prand"o M la pr-n"
- la sera - la sera M seara
- tra unora - tra unora M peste o or,
- tra me""ora 6 un :uarto dora - tra med"ora 6 un cuarto dora
M peste o @um,tate de or, 6 un sfert de or,
- tra due giorni - tra due giorni M peste dou, "ile
- tra una settimana - tra una setimana M peste o s,pt,m-n,
- tra un mese - tra un me"e M peste o lun,
- tra le oreO eO - tra le ore OeO M Antre oreleO .i O
- la settimana prossima - la setimana prosima M s,pt,m-na iitoare
- il mese prossimo - il me"e prosimo M luna iitoare
- lanno prossimo - lano prosimo M anul iitor
ZILELE SPTMANII - I GIORNI DELLA SETTIMANA
LunedN - lunedi M Luni
+artedN - martedi M +ar5i
+ercoledN - mercoledi M +iercuri
8ioedN - gioedi M Coi
2enerdN - enerdi M 2ineri
*abato - sabato M *-mb,t,
>omenica - domenica M >uminic,
Partea a 2-a
.up! ce a"i $nv!"at zilele s!pt!mnii, vom vedea cum se exprim! $n limba italian!
lunile anului
LUNILE ANULUI - I MESI DELL`ANNO
8ennaio genaio M Ianuarie
Febbraio - febraio M Februarie
+ar"o mar5o M +artie
Aprile - aprile M Aprilie
+aggio - magio M +ai
8iugno - giunio M Iunie
Luglio - lulio M Iulie
Agosto - agosto M August
*ettembre - setembre M *eptembrie
Ottobre - otobre M Octombrie
Noembre - noembre M Noiembrie
>icembre - dicembre M >ecembrie
&om vedea acum anotimpurile $n limba italian!.
LE STAGIONI (ANOTIMPURILE)
La primaera - la primaera M %rim,ara
Lestate - lestate M 2ara
Lautunno - lautuno M Toamna
Linerno - linerno M Iarna
2at! cteva expresii referitoare la vreme. .ac! le ve"i $nv!"a bine, ve"i constata c!
pute"i #i dvs. s! formula"i fraze despre acest subiect.
VREMEA - IL TEMPO
Fa molto freddo - fa molto fredo M este foarte frig
- fuori - fuori M afar,
- dentro dentro M An,untru
Oggi fa - ogi fa M ast,"i este
- molto caldo - molto caldo M foarte cald
- ento - ento M -nt
- fresco - fresco M r,coare
Fa bel tempo 6 brutto tempo - fa bel 6 bruto tempo M este timp frumos 6 timp ur-t
'; il sole - ce il sole M este soare
%ioe - pioe M plou,
Neica - neica M ninge
Tira ento - tira ento M bate -ntul
Acum vom vedea exprimarea orei #i cteva expresii utile referitoare la momentele zilei.
'nele au fost de-a predate $n lec"iile anterioare, deci se presupune c! le cunoa#te"i. 'n
exerci"iu bun de recapitulare ar fi s! $ncerca"i singuri s! formula"i fraze cu aceste
expresii, folosindu)le att pe cele de-a $nv!"ate, ct #i pe cele noi.
CHE ORE SONO ? (CAT ESTE CEASUL ?)
*ono le otto - sono le oto M Este ora opt (fi0)/
+e""o - med"o M @um,tate
*ono le sette e me""o - sono le sete e med"o M Este ora .apte .i @um,tate
<uarto - cuarto M sfert
*ono le sei e un :uarto - sono le sei e un cuarto M Este ora .ase .i un sfert
*ono le noe e cin:ue - sono le noe e cincue M Este ora nou, .i cinci minute
E me""ogiorno - e med"ogiorno M Este ora &1 "iua/
E me""anotte - e med"anote M E ora &1 noaptea/
+anca un :uarto fino alle dieci - manca un cuarto fino ale dieci M
Este ora &J f,r, un sfert
(+ai este un sfert de or, p-n, la &J/)
Lalba - lalba M "orii "ilei
Il mattino - il matino M diminea5a
La mattinata - la matinata M diminea5a dereme
Il me""ogiorno - il med"ogiorno M pr-n"ul
Il pomeriggio - il pomerigio M dup,-amia"a
Il tramonto M la sera il tramonto 6 la sera M seara
La notte - la note M noaptea
*ecia '
&artea 6
%ste foarte posibil ca, a-un#i $n 2talia, s! ave"i nevoie s! v! deplasa"i dintr)un ora# $ntr)
altul. Acest lucru se poate face cu trenul, $ns! trebuie s! ave"i un baga- de vocabular
suficient care s! v! permit! s! v! descurca"i. Aceste expresii trebuie $nv!"ate bine.
CLTORIA CU TRENUL - VIAGGIO IN TRENO
'4e treno arei oggi perOE - c4e treno arei ogi perO
M 'u ce tren a. putea s, plec ast,"i laOE
'; un treno diretto fino aOE - ce un treno direto fino aO
M Am tren direct p-n, laO
'on :uesto treno posso andare direttamente fino aOE
- con cuesto treno poso andare diretamente fino a OM
'u acest tren pot s, merg direct p-n, laOE
+i potrebbe aiutare a troareOE - mi potrebe aiutare a troare//
M +, pute5i a@uta s, g,sescOE
- lufficio informa"ioni - luficio informa5ioni M biroul de informa5ii
- la biglietteria - la bilieteria M casa de bilete
- il binario numeroO - il binario numero M peronul nrO/
2orrei un bigliettoO - orei un bilieto M a. dori un biletO
- per il rapido - per il rapido M la rapid
- per il locale - per il locale M la personal
- per il direttissimo (lIntercita) - per il diretisimo 6 lintersiti
M la acceleratul interna5ional
Tre biglietti di seconda classe per il diciannoe Agosto! per faore
- tre bilieti di seconda clase per il dicianoe agosto! per faore
M trei bilete la clasa a doua pentru data de nou,spre"ece august! , rog
%er faore! due biglietti di prima classe fino aO
%er faore! due bilieti di prima clase fino aO
M , rog! dou, bilete la clasa Ant-i p-n, laO
>eo comprare separatamente il posto prenotato E
>eo comprare separatamente il posto prenotato
M trebuie s, cump,r separat tic4etul de loc E
%er :uanto tempo posso interrompere il iaggio E
%er cuanto tempo poso interompere il iagio
M c-t timp pot s, Antrerup c,l,toria E
Un biglietto per il agone-letto! per cortesia
Un bilieto per il agone leto! per corte"ia
M un bilet la agonul de dormit! , rog
<uanto costa il biglietto E - cuanto costa il bilieto M c-t cost, biletul E
>oe si troa il deposito-bagagli E doe si troa il depo"ito bagali
M unde este biroul de baga@e E
<uesta ;OE - cuesta e M aceasta este OE
- una carro""a diretta - una caro5a direta M un agon direct
- una carro""a per fumatori 6 non-fumatori
una caro5a per fumatori 6 non-fumatori
M un agon pentru fum,tori 6 nefum,tori
'; ancora un posto libero :ui E - ce ancora un posto libero cui
M mai este un loc liber aici E
Ra un orario dei treni E - a un orario dei treni M ae5i un mers al trenurilor E
Il treno ferma aOE - il treno ferma a OM trenul opre.te laOE
<uesto treno 4a agone-ristorante E - cuesto treno a agone ristorante
M acest tren are agon-restaurant E
'4e sta"ione ; :uesta E - c4e sta5ione e cuesta M ce gar, este aceasta E
<uanto sta :ui il treno E - cuanto sta cui il treno M c-t st, trenul aici E
A c4e ore arriiamo aOE - a c4e ora ariiamo aOM la ce or, a@ungem laOE
A :uale sta"ione deo cambiar treno E a cuale sta5ione deo cambiar treno
M Qn ce gar, trebuie s, sc4imb trenul E
>oe ; luscita E - doe e lu.ita M unde este ie.irea E
Partea a 2-a
Ce $ntoarcem la completarea cuno#tin"elor de gramatic! #i vom continua cu
modurile #i timpurile verbului. (n continuare vom studia con-unctivul prezent
.
Conjunctivul prezent - Il congiuntivo presente
Formare$ erbele de con@ugarea I au la primele trei persoane de la singular ! desinen5a
i, ad,ugat, direct temei! iar erbele celorlalte dou, con@ug,ri au desinen5a a (erbele
incoatie de con@ugare a III-a au desinen5a isca)
%ersoana 'on@ugarea I 'on@ugarea a II-a 'on@ugarea a III-a 'on@ugarea a III-a
(incoati,)
Io %arl-i 2ed-a *ent-a Fin-isca
Tu %arl-i 2ed-a *ent-a Fin-isca
Lui %arl-i 2ed-a *ent-a Fin-isca
Noi %arl-iamo 2ed-iamo *ent-iamo Fin-iamo
2oi %arl-iate 2ed-iate *ent-iate Fin-iate
Loro %arl-ino 2ed-ano *ent-ano Fin-iscano
a) Qn propo"i5ii independente! pre"entul con@uncti are alori absolute! e0prim-nd o
ac5iune care se a petrece Antr-un iitor foarte apropiat de momentul orbirii$
1ioc*iamo insieme una partita a scacc4i/
(*, @uc,m Ampreun, o partid, di .a4/)
b) Qn rela5ie! con@unctiul pre"ent e0prim, de asemenea o ac5iune care se a petrece Antr-
un iitor foarte apropiat de momentul ac5iunii cu care se afl, An rela5ie$
%rima dei edere se lui ti reggia.
(Qn primul r-nd trebuie s, e"i dac, el te sus5ine/)
Conjunctivul imperfect - Il congiuntivo imperfetto
Formare$ Tema erbului S ocala caracteristic, S desinen5e (termina5ii)
%ers/ 'on@ugarea I 'on@ugarea a II-
a
'on@ugarea a III-
a
'on@ugarea a III-a
(incoati,)
Io 'ant-a-ssi 'red-e-ssi *ent-i-ssi Fin-i-ssi
Tu 'ant-a-ssi 'red-e-ssi *ent-i-ssi Fin-i-ssi
Lui 'ant-a-sse 'red-e-sse *ent-i-sse Fin-i-sse
Noi 'ant-a-ssimo 'red-e-ssimo *ent-i-ssimo Fin-i-ssimo
2oi 'ant-a-ste 'red-e-ste *ent-i-ste Fin-i-ste
Loro 'ant-a-ssero 'red-e-ssero *ent-i-ssero Fin-i-ssero
Conjunctivul perfect - Il congiuntivo passato
*e formea", cu a@utorul con@unctiului pre"ent al au0iliarului .i cu participiul trecut al
erbului de con@ugat$
%ersoan
a
'on@ugarea I 'on@ugarea a II-
a
'on@ugarea a III-a
Io Abbia parlato Abbia enduto *ia partito
Tu Abbia parlato Abbia enduto *ia partito
Lui Abbia parlato Abbia enduto *ia partito
Noi Abbiamo parlato Abbiamo
enduto
*iamo partiti
2oi Abbiate parlato Abbiate enduto *iate partiti
Loro Abbiano parlato Abbiano enduto *iano partiti
'on@unctiul perfect poate aea dou, alori$
a) 2aloare absolut,! c-nd e0prim, o ac5iune situat, An trecut! fa5, de momentul orbirii$
'ome puoi! sen"a c4e abbia visto :ualcuno! parlare di lui E
('um po5i! f,r, s, fi ,"ut pe cinea! s, orbe.ti de el E)
b) 2aloare relati,! c-nd e0prim, o ac5iune anterioar, ac5iunii cu care este An rela5ie$
Non ; possibile c4e lui abbia intrappreso :ualc4e cosa! sen"a dirlo/
(Nu este posibil ca el s, fi Antreprins cea! f,r, s, spun,/)
Conjunctivul mai mult ca perfect - Il congiuntivo trapassato
'on@unctiul mai mult ca perfect se formea", din imperfectul con@uncti al
au0iliarului .i din participiul trecut al erbului de con@ugat$
,on7ugarea I ,on7ugarea aII-a ,on7ugarea a III-a
c4e io aessi parlato c4e io aessi enduto c4e io fossi partito! -a
c4e tu aessi parlato c4e tu aessi enduto c4e tu fossi partito! -a
c4e egli aesse parlato c4e egli aesse enduto c4e egli fosse partito! -a
c4e noi aessimo parlato c4e noi aessimo enduto c4e noi fossimo partiti! -e
c4e oi aeste parlato c4e oi aeste enduto c4e oi foste partiti! -e
c4e essi aessero parlato c4e essi aessero enduto c4e essi fossero partiti! -e
E0prim, ac5iunea trecut, a con@unctiului imperfect3 ca .i acesta! mai mult ca
perfectul se traduce$
a) fie cu condi(ionalul (optativ) trecut:
'4e se inece di romper la folia si fossero sparpagliati loro tra :uella! si
sarebbero troati a sua discre"ione///
(', dac, An loc de a str,bate mul5imea s-ar fi r,sp-ndit printre cei de acolo! s-
ar fi aflat la discre5ia sa/ Z +an"oni! [I %romessi *posi\/)
b) fie cu conjunctivul trecut:
Tu non aresti oluto! e4! c4e il pane fosse stato a buon mercatoE
(Tu n-ai fi rut, e4! ca p-inea s, fi fost ieftin,E Z +an"oni! [I %romessi *posi\/)
&om vedea acum situa"iile care cer folosirea con-unctivului.
ntrebuin(area conjunctivului - L`uso del congiuntivo
Qn limba italian,! modul con@uncti este folosit An urm,toarele situa5ii$
a) Dup urmtoarele verbe yi locu(iuni verbale impersonale$ si dice, basta, importa,
pare, : giusto, : probabile, : necessario, : difficile, bisogna, sembra, non : vero etc/
Si dice c4e :uesto autunno sia lungo e caldo
(*e spune c, toamna aceasta este lung, .i c,lduroas,/)
%< necessario c4e tu partecipi alla conersa"ione di stasera/
(E necesar ca tu s, participi la conersa5ia de ast,-sear,/)
b) Dup verbe ca$ sembrare, parere, sperare, desiderare, credere, dubitare, temere,
volere, stupire, suporre, ammettere .i An general dup, alte asemenea erbe care
e0prim, o Andoial,! o team,! o dorin5,! o uimire! o aparen5,! o speran5,! o impresie
etc/
&oglio c*e tu sia piU attento alla le"ione/
( 2reau ca tu s, fii mai atent la lec5ie/)
Spero c*e lui ottenga a :uel concorso risultati ottimi/
(*per ca el s, ob5in, la concursul acela re"ultatele cele mai bune/)
0emo c*e non venga in ritardo/
(+, tem s, nu in, cu Ant-r"iere/)
c) Dup adjectivele la gradul superlativ (relativ), ca: l<unico, il solo, il peggiore,
l<ottimo, il massimo! de care depinde o alt, propo"i5ie$
3<unico pensiero c4e io abbia :uesti giorni ; di terminare il libro in tempo/
(*ingurul g-nd pe care Al am An aceste "ile este s, termin cartea la timp/)
?oma ; la citta piF interessante c4e esista! per i suoi monumenti antic4i/
(?oma! pentru monumentele sale antice! este cel mai interesant ora. care e0ist,/)
T/ aea listinto duna grande dignitF formale3 era :uesto il solo freno di cui disponesse
per moderare le proprie passioni/
(T/ aea instinctul unei mari demnit,5i formale3 acesta era singurul fr-u de care dispunea
pentru a-.i potoli pasiunile/ A/ +oraia! X?oman"i breiY)
d) Dup unele pronume yi adverbe care exprim un sens nesigur, vag$ dovun8ue
(oriunde), per 8uanto (orict, pe ct), 8ualun8ue (oricare):
7ualun8ue siano le difficoltF attuali! la democra"ia trionferF dappertutto/
(Oricare sunt dificult,5ile actuale! democra5ia a triumfa pretutindeni/)
e) n propozi(ii cu sens interogativ sau negativ$
E forse :ualcuno c*e non sappia apre""are leconomia di mercato E
(Este poate cinea care nu .ite s, pre5uiasc, economia de pia5, E)
Con vedo nessuno c*e neg*i :uesta realtF/
(Nu ,d pe nimeni care s, nege aceast, realitate/)
f) n propozi(ii secundare, cnd acestea preced propozi(iile principale$
C*e tu mi sia amico fedele! di ci_ sono coninto/
(', tu Ami e.ti prieten credincios! de acest lucru sunt conins/)
C*e lui lavori con passione! non ne dubita nessuno/
(', el munce.te cu pasiune! nu se Andoie.te nimeni/)
g) Dup urmtoarele conjunc(ii:
- benc*:, sebbene, 8uantun8ue, nonostante c*e, anc*e, per 8uanto (toate se traduc prin
de.i! cu toate c,)$
Per 8uanto insistano i nemici a denigrarci! il nostro ideale umanista sta fermo sulle sue
decisioni/
(Oric-t insist, du.manii s, ne denigre"e! idealul nostru umanist A.i men5ine ferm
4ot,r-rile/)
- a condizione c*e, a patto c*e (cu condi5ia ca)! nel caso c*e, caso mai , ove (An ca"
c,)! purc*: (numai s,)! basta c*e (e dea@uns ca)! 8ualora (dac, cuma atunci c-nd)
La presen"a del nostro amico sarF utile! purc*: arrii in tempo/
(%re"en5a prietenului nostru a fi util,! numai s, a@ung, la timp/)
Caso mai facessimo tardi! non ci aspettate/
(Qn ca" c, om Ant-r"ia! nu ne mai a.tepta5i/)
- perc*:, affinc*:, accioc*:, acci> (s,! ca s,)
2i diamo :uesta bibliografia affinc*: studiate meglio/
(2, d,m aceast, bibliografie pentru ca s, studia5i mai bine/)
2enite presto perc*: non perdiate il posto/
(2eni5i repede pentru ca s, nu pierde5i locul/)
Lec(ia 3
Partea 1
Continu!m s! $nv!"!m modurile #i timpurile verbului. Acum vom studia modul
Condi"ional.
CONDITIONALUL - IL CONDIZIONALE
'ondi5ionalul s-a format An mod analog cu iitorul I! adic, din unirea infinitiului pre"ent
(trunc4iat) al erbului! .i din formele reduse ale perfectului simplu al erbului a aea
(avere).
(2iitorul s-a format din unirea infinitiului pre"ent al erbului cu pre"entul indicati al
erbului avere).
Con-ugarea 2 Con-ugarea a II-a Con-ugarea a III-a
cantare S ebbi M canterei temerei sentirei
cantare S aesti M canteresti terneresti sentiresti
cantare S ebbe M canterebbe temerebbe sentirebbe
cantare S aemmo M canteremmo temeremmo sentiremmo
cantare S aeste M cantereste temereste sentireste
cantare S ebbero M canterebbero temerebbero sentirebbero
Qn limba italian,! condi5ionalul e0prim,$
a) dorin5,$
%arlerei a +aria olentieri/ (Bucuros a. orbi cu +aria/)
>esidererei edere :uesto libro/ (A. dori s, ,d aceast, carte/)
b) o p,rere$
*econdo alcuni! l]esame sarebbe facile/ (>up, unii! e0amenul ar fi u.or/)
c) o Andoial,$
'4e cosa metterei dentroE ('e-a. pune An,untruE)
'4i potrebbe essereE ('ine ar putea fiE)
d) o opinie! cu o oarecare nesiguran5, (cu aloare de indicati)$
&orrei dire anc4]io :uello c4e penso su :uel problema/
(A. rea s, spun .i eu ceea ce g-ndesc An problema aceea/)
e) o dorin5, nee0primat,$
Avrebbe laorato ancora! ma era troppo tardi/
(Ar fi lucrat mai mult! dar era prea t-r"iu/)
f) are aloare de con@uncti An propo"i5iile interogatie$
2i dico una storiaE %erc4; non e la direi (2, spun o poesteE >e ce s, nu -o
spunE)
Condi(ionalul trecut - Il condizionale passato
*e formea", din condi5ionalul pre"ent al au0iliarului essere sau avere .i
din participiul trecut al erbului de con@ugat$
'on@ugarea I 'on@ugarea a II-a 'on@ugare a III-a
Io arei parlato Io arei enduto Io sarei partito
Tu aresti parlato Tu aresti enduto Tu saresti partito
Lui arebbe parlato Lui arebbe enduto Lui sarebbe partito
Noi aremmo parlato Noi aremmo enduto Noi saremmo partiti
2oi areste parlato 2oi areste enduto 2oi sareste partiti
Loro arebbero parlato Loro arebbero enduto Loro sarebbero partiti
'ondi5ionalul trecut e0prim, o ac5iune care ar fi fost posibil, An trecut/
Folosirea conjunc(iei condi(ionale ,SE" yi periodul ipotetic
L'uso della congiunzione condizionale ,SE" e il periodo ipotetico
'on@unc5ia condi5ional, se (dac,) Z cu sens ipoteticZ cere un regim special$
&/ >ac, ac5iunea este la un timp pre"ent! propo"i5ia principal, are erbul la
condi5ional pre"ent! iar propo"i5ia secundar,! introdus, prin se, are erbul la
con@uncti imperfect 8congiunti"o imperfetto):
Se tu meritassi, ti loderemmo.
(>ac, ai merita! te-arn l,uda/)
Se facesse bel tempo, farei una gita in campagna/
(>ac, ar fi timp frumos! a. face o plimbare la 5ar,/)
1/ >ac, ac5iunea este la un timp trecut! propo"i5ia principal, are erbul la
condi5ional trecut! iar propo"i5ia secundar,! introdus, prin se, cere erbul la
con@uncti mai mult ca perfect (congiuntivo trapassato):
Se tu avessi meritato, ti avremmo lodato/
(>ac, ai fi meritat! te-am fi l,udat/)
Se fosse stato bel tempo! avrei fatto una gita in campagna/
(>ac, ar fi fost timp frumos! a. fi f,cut o plimbare la 5ar,/)
'on@unctiul imperfect sau con@unctiul mai mult ca perfect se folosesc de
asemenea dup, con@unc5ia come se (ca .i cum)/ 2erbul care urmea", se traduce cu
modul condi5ional/
a) Ac5iunea pre"ent,$
+i parla come se fossi uno dei suoi/
(Ami orbe.te ca .i cum a. fi unul dintre ai s,i/)
b) Ac5iunea trecut,$
+i parlaa come se fossi stato uno dei suoi/
(Ami orbea ca .i cum a. fi fost unul dintre ai s,i/)
II periodo ipotetico schematico
&/ >ac, erbul din propo"i5ia principal, este la condi5ional pre"ent! erbul din
propo"i5ia secundar, este la imperfectul sau mai mult ca perfectul con@unctiului$
Tu ti diertiresti se leggessi :uel libro
(Te-ai distra dac, ai citi cartea aceea)
Tu lo accetteresti se lo aessi conosciuto meglio
(Tu l-ai accepta dac, I-ai cunoa.te mai bine)
1/ >ac, erbul din propo"i5ia principal, este la condi5ional trecut! erbul din
propo"i5ia secundar, este la mai mult ca perfectul con@unctiului$
Tu ti saresti diertito se aessi letto :uel libro
(Te-ai fi distrat dac, ai fi citit cartea aceea)
Tu lo aresti accettato se lo aessi conosciuto meglio
(Tu l-ai fi acceptat dac, l-ai fi cunoscut mai bine)
Partea a 2-a
&om studia acum modurile nepersonale (nepredicative) ale
verbului , atunci cnd avem un verb, dar acesta nu are func"ie d
predicat, adic! nu exprim! ac"iunea $ndeplinit! de subiect.
INFINITIVUL - L`INFINITO
Infinitiul Z lKinfinito Z este modul care arat, o ac5iune
sau o stare nedeterminat,$
+i enne oglia della campagna$ stendermi nell]erba! guardare il cielo! non
pensare a nulla/
(+i-a enit dorul de 5ar,$ s, m, Antind pe iarb,! s, priesc cerul .i s, nu m, mai
g-ndesc la nimic/ Z +oraia! !C ?acconti romani\/)
a) Poate forma complemente yi propozi(ii directe, indirecte yi
circumstan(iale:
*i tratta del come spendere :uattrini/
(Este orba de felul cum s, c4eltuie.ti banii Z +oraia-! [I ?acconti romani\/)
*i sono recati/// per pregarlo di fare presente al precedente///
(*-au dus la el/// pentru a-& ruga s, fac, cunoscut celui dinainte/// Z +oraia! C
?acconti romani\/)
'io allo scopo di consentire al %arlamente di pronunciarsi.
(Aceasta cu scopul de a da %arlamentului posibilitatea s, se pronun5e/ Z +oraia!
[I ?acconti romani\/)
b) Poate avea func(ie de subiect:
L]unico me""o c4e rimane ormai ; di arrivare al piU presto/
(Unicul mi@loc care r,m-ne acum este s, a@ung, c-t mai cur-nd posibil/ +oraia!
XI ?acconti ?omaniY)
c) >eoarece e0prim, o ac5iune general,! este folosit n expresii, mai ales An cele
referitoare la conduit,$
"i"ere intensamente (a tr,i intens)3 tenere la destra (a 5ine dreapta)-
pigliarsela come iene (a primi o situa5ie a.a cum ine)3 parlar da padrone (a
face pe st,p-nul)3 1enarla buona (a Ang,dui! a trece peste)3 andare di bene in
meglio (a merge din ce An ce mai bine)/
d). Este folosit, ca yi indicativul prezent, n proverbe, sentin(e, maxime:
Cascar dalla padella nella brace/
(A c,dea din lac An pu5/)
Cavar la castagna con lo "ampino del gatto/
(A scoate castane din foc cu m-inile altuia/)
&ro1ettere mari e monti/
(a promite marea cu sarea/)
e) Poate fi folosit cu valoare de imperativ negativ 8i1perati"o proi%iti"o53
Con mentire@ (*, nu min5iK)
Con gridare@ (*, nu strigiK)
Leati :uinci! e non mi dar piU lagnaK
(?idic,-te de aici .i nu mi te mai pl-ngeK Z >ante! [L]Inferno\/)
(An limba rom-n,! acest imperati se folose.te rar! fiind o influen5, a limbii
france"e3 e"i 'aragiale$ m, rog! a nu se c!sca@)
f) Infinitivul are de multe ori func(ia unui substantiv comun (cf/ lb/ rom-n,!
ec4ea form, de infiniti lung)$ 66 piacere, il mangiare, il dormire, lKandare
II suo andare era modesto/
(+ersul s,u era modest/ Z >ante! Cl %urgatorio\/)
66 voler bene a lui mi spingea a ederlo/
(Iubirea pentru el m, Ampingea s,-& ,d/)/
2 "i"eri, in campagna, sono in abbondan"a/
(La 5ar,! alimentele sunt An abunden5,/)
'n parlare ambiguo! un tacere significatio! un restare a me""o! uno stringer
d]occ4i///
(O orbire ambigu,! o t,cere semnificati,! o oprire la @um,tate! o Anc4idere de
oc4i/// Z +an"oni! !C %romessi *posi\/)
Infinitiul este modul care e0prim, ideea erbului! f,r, determinare de timp!
num,r .i persoan,/ El este format din tema originar, a erbului .i din desinen5a
caracteristic, con@ug,rii respectie$
a1-are (I)3 tem)ere (II)3 sent)ire (III)
Fiecare din desinen5ele infinitiului cuprinde An ea ocala caracteristic,
respectiei con@ug,ri$
)a) (I) )e) (II) -i) (III)
am)a)re tem)e)re sent)i)re
Infinitiul erbelor neregulate este foarte diferit3 multe din acestea constituie
forma contras, a infinitiului lor latin$ trarre (tra4ere)! porre (ponere)! offrire
(offerire)! condurre (conducere)! fare (facere)! dire (dicere)3 unele au r,mas cu
ambele forme$ sciorre .i sciogliereL porre .i ponere.
Infinitivul trecut - L`infinito passato
Arat, o ac5iune Amplinit,! terminat,$
Ero coninto di aver fatto tutto/
(Eram conins c, f,cusem totul/)
%artiremo domani! dopo aver giF sistemato tutto/
(2om pleca m-ine! dup, ce om fi aran@at totul/)
2enne da me! dopo essersi preparato due giorni per lesame/
(A enit la mine dup, ce s-a preg,tit dou, "ile pentru e0amen/)
2nfinitivul trecut se formea", din infinitiul simplu al au0iliarului (essere sau
avere) .i din participiul trecut al erbului de con@ugat$ aver parlatoL aver temutoL
esser partita,)a.
Lec(ia 4
Partea 1
MODUL IMPERATIV - IL MODO IMPERATIVO
Imperatiul este modul prin care se e0prim,$
a) ordinul (An ederea Andeplinirii sau Ampiedic,rii unei ac5iuni)$
Con venite primaK (Nu eni5i mai AnainteK)
Bate presto@ (8r,bi5i-,K)
Biniscila@ (*f-r.e.te o dat,K3 termin,K)
b) ndemnul:
Andiamo insieme a :uello spettacolo/
(*, mergem Ampreun, la acel spectacol/)
3avoriamo tutti! per terminare il progetto in tempo/
(*, lucr,m cu to5ii! pentru a Andeplini proiectul la timp/)
c) rugmintea:
Mi dia, per l]aore! il *uo consiglio/
(>a5i-mi! , rog! sfatul dumneaoastr,/)
Ti prego! abbi pa"ien"a K
(Te rog! ai r,bdare K)
Formele imperatiului erbelor regulate sunt identice cu cele ale con@unctiului
pre"ent la persoana a IlI-a singular .i la persoana I .i a IlI-a plural/
Qn ceea ce prie.te persoana a II-a singular! aceasta este identic, cu aceea.i
form, a pre"entului indicati! la erbele de con@ugarea a II-a .i a III-a/
La erbele de con@ugarea I! persoana a II-a a imperatiului are desinen5a )a
ad,ugat, direct la tem,$ canta, lavora, studia etc/
%ersoana a II-a plural este de asemenea identic, cu aceea.i persoan, a
pre"entului indicati/
A.adar$
lavorare credere sentire finire
laora credi senti finisci
laori creda senta finisca
laoriamo crediamo sentiamo finiamo
laorate credete sentite finite
laorino credano sentano finiscano
Formele imperatiului erbelor au0iliare respect, aceea.i regul, de formare3 cu
e0cep5ia persoanei a II-a singular! la care imperatiul este sii pentru erbul essere
.i abbi pentru avere:
essere avere
sii abbi
sia abbia
siamo abbiamo
siate abbiate
siano abbiano
Imperatiul cu sens negati la persoana a II-a singular se e0prim, prin forma
infinitiului pre"ent! precedat, de nega5ia non:
Cpn cantare cosi forte.
(Nu c-nta at-t de tare/)
Con lasciare il laoro c4e potresti far oggi! per domani/
(Nu l,sa lucrul pe care l-ai putea face a"i! pe m-ine/)
'-tea erbe u"uale - andare, stare, fare, dire, dare - folosite la imperati al,turi de
pronume$
fammi il piacere e rinun"ia
f,-mi pl,cerea .i renun5,
fagli il tema di domani! perc4; lui ; stanco
f,-i tema pentru m-ine! pentru c, el este obosit
dagli tutto e lascialo andare
d,-I tot .i las,-l s, plece
stammi sempre icino e non ti rincrescerF
stai mereu l-ng, mine .i nu-5i a p,rea r,u
digli c4e l]aspetto fra due giorni/
spune-i c, Al a.tept peste dou, "ile
&om studia $n continuare participiul verbel#or, mod care ne a-ut! s! form!m unele
moduri personale ale verbului #i timpurile lor.
PARTICIPIUL TRECUT - IL PARTICIPIO PASSATO
%articipiul trecut formea", (Ampreun, cu unul din erbele a@ut,toare essere sau
aere) diferite timpuri erbale compuse$ il trapassato prossimo! il passato prossimo! il
trapassato remoto! il futuro anteriore! formele erbale ale diate"ei pasie etc/
Termina5ia participiului trecut este -to (-ta)3 ea se adaug, la tema erbelor! dup,
ocala caracteristic,$
'on@ugarea I am-a-to
'on@ugarea a II-a tem-u-to
'on@ugarea a III-a sent-i-to
>up, cum se obser,! la con@ugarea a II-a ocala caracteristic, se sc4imb, An u/
Acordul participiului trecut cu subiectul sau cu obiectul direct din propo"i5ie se face
astfel$
a) '-nd un erb se con@ug, cu au0iliarul a avea (avere)! participiul trecut al acestui
erb r,m-ne nesc4imbat$
6o fatto un lungo cammino/
(Am f,cut un drum lung/)
Il figlio gli *a dato molti disturbi/
(Fiul i-a produs multe neca"uri/)
b) '-nd erbul se con@ug, cu au0iliarul a fi (essere)! fiind intran"iti! participiul trecut
se acord, cu subiectul An gen .i num,r$
La scuola si : riaperta in un nuoo edificio/
(Vcoala s-a desc4is Antr-o cl,dire nou,/)
Le lagrime le erano cadute lentamente! una ad una/
(Lacrimile Ai c,"user, Ancet! una c-te una/)
c) '-nd obiectul direct este a.e"at Anaintea erbului! acordul se poate face .i An ca"ul
erbelor con@ugate cu au0iliarul avere$
I raga""i c4e *o visti ieri erano suoi/
('opiii pe care i-am ,"ut ieri erau ai s,i/)
Le scuole c4e *o visitate sono tutte moderne/
(Vcolile pe care le-am ii"itat sunt toate moderne/)
I concerti c4e abbiamo ascoltati :uestanno furono ottimi/
('oncertele pe care le-am asculata An acest an au fost foarte bune/)
d) Acordul este obligatoriu c-nd Anaintea erbului se repet, pronumele personal al
obiectului direct$
Le acan"e c*e abbiamo passate :uestestate insieme mi rimarranno per sempre/ (Hilele
de acan5, pe care le-am petrecut Ampreun, ara aceasta Ami or r,m-ne An minte pentru
totdeauna/)
<uesta risposta l<*o ricevuta ieri/
(?,spunsul acesta l-am primit ieri/)
e) Qn propo"i5iile cu erbe la diate"a refle0i,! acordul participiului trecut cu obiectul
direct nu este obligatoriu$
Mi sono riveduti gli amici con piacere M Mi sono riveduto gli amici con piacere
(+i-am re,"ut prietenii cu pl,cere/)
Mi sono c*iamati gli amici a isitare la scuola M Mi sono c*iamato gli amici a isitare la
scuola
(+i-am c4emat prietenii s, i"ite"e .coala/)
Partea a 2-a
IL MODO GERUNDIO - MODUL GERUNZIU
- gerun"iul este un mod nepersonal (nu are forme diferite pentru persoane)
- An limba italian, are dou, timpuri$ pre"ent .i trecut
I* 9ER-N0I( &RESEN+E
- se formea", de la infiniti
%O?TA?E portando (aduc-nd)
LA2A?*I laandosi (sp,l-ndu-se)
LE88E?E - leggendo (citind)
%?OTE88E?*I proteggendosi (prote@-ndu-se)
A%?I?E aprendo (desc4i"-nd)
2E*TI?*I estendosi (Ambr,c-ndu-se)
Forma de gerun"iu a unor erbe neregulate
Aere - aendo
Essere - essendo
Bere beendo
*tare stando
>are dando
>ire dicendo
Fare facendo
2olere olendo
'ondurre conducendo
%rodurre producendo
Tradurre traducendo
%orre ponendo
%roporre proponendo
2enire enendo
Aten(ie !
*tare S erb la gerun"iu nu se traduce cu gerun"iu
'4e stai facendo E M ce faciE
*to scriendo una lettera M *criu o scrisoare/
'4e stai mangiando poco faE M 'e m-ncai adineauriE
*tao mangendo una mela M +-ncam un m,r/
IL 8E?UN>IO %A**ATO
Formare$
8erun"iul pre"ent al erbului a@ut,tor essere sau aere S participiul trecut al erbului de
con@ugat
%O?TA?E aendo portato
LE88E?E aendo letto
A%?I?E aendo aperto
A2E?E abendo auto
E**E?E essendo stato
2ENI?E essendo enuto
LA2A?*I essendosi laato
- gerun"iul trecut nu e0ist, An limba rom-n,
- se traduce cu gerun"iul pre"ent sau cu un alt timp
E0/$ Essendosi laato! si ; sentito meglio/
*p,l-ndu-se s-a sim5it mai bine
>up, ce s-a sp,lat s-a sim5it mai bine
8erun"iul se une.te cu pronumele personale .i refle0ie/
*entendosi maleO M sim5indu-se r,uO
Laandomi I capelliO M sp,l-ndu-mi p,rulO
2edendolo nella mia casaOM ,"-ndu-l An casa meaO
*cambiandola per unaltraOM lu-nd-o drept altaO
Pentru a fixa ceeea ce a"i $nv!"at pn! acum, $ncerca"i s! rezolva"i urm!toarele
exerci"ii. %le nu sunt dificile, se numesc Oexerci"ii de rutin!P, dar sunt foarte utile,
deoarece, rezolvndu)le, aceast! problem! de gramatic! va deveni un automatism ,
ve"i putea construi propozi"ii #i fraze corecte f!r! s! v! mai gndi"i la modul de
formare.

Esercizi
Borma il gerundio presente e passato dei seguenti verbi:
Ballare
*ospirare
?icominciare
Fiorire
Abbracciare
%artire
Tremare
?iposare
?iscaldare
*pedire
Odiare
Amare
*entire
%erdere
8uardarsi
0raduci in romeno:
%erdendo le c4iai non 4o potuto aprire la porta/
Non sapeo cosa dire riconoscendola in :uella compagnia/
*criendogli piU spesso renderai felice il nonno/
Aendo sbagliato la strada ; tornato indietro/
Imparando di piU abbiamo auto oti migliori/
*pendendo tanti soldi dienteremo poeri/
0raduci in italiano:
A.a trece timpul$ muncind An "ilele lucr,toare .i odi4nindu-ne An cele de s,rb,toare/
Traers-nd strada An fug, .i nerespect-nd semaforul nu facem bine/
%rim,ara bate un -nt pl,cut r,corind aerul/
Toamna frun"ele cad l,s-nd copacii goi (nudi)/
Iarna sufl, un -nt rece Ang4e5-nd totul .i aduc-nd disperare celor s,raci/
Fiind n,scut de 'r,ciun acest copil a fost bote"at 'ristian/
*ecia :
&artea 6
3a intrarea pe teritoriul 2taliei este posibil s! fi"i opri"i la vam! #i s! vi se pun! cteva
$ntreb!ri. 2at! ni#te elemente de vocabular care v! vor permite s! face"i fa"! acestei
situa"ii.
Alla frontiera La frontier
2iaggio con passaporto turistico/ M ',l,toresc cu pa.aport turistic
Ro il isto per unanno/ M Am i", pentru un an
*ono enuto!-a a laorare in Italia/ M Am enit s, muncesc An Italia
<uanto tempo desidera trattenersi E M '-t timp dori5i s, r,m-ne5i E
2orrei prolungare il mio isto fino alO M A. rea s,-mi prelungesc i"a p-n, laO
>oe posso domandare la prolonga del isto E
M Unde pot solicita prelungirea i"ei E
+i sereO M Am neoie deO
- un isto dentrata M i", de intrare
- un isto di transito M i", de tran"it
>oe si fa il controllo dei bagagli E M Unde se face controlul baga@elor E
<ui si fa il controllo dei bagagli a mano/ M Aici se face controlul baga@elor de m-n,
<uali sono i suoi bagagli E M 'are sunt baga@ele ds/ E
<uesti sono i miei bagagli/ M Acestea sunt baga@ele mele/
Non 4o bagagli pesanti/ M Nu am baga@e grele/
Faorisca aprire :uesta aligia/ M 2, rog s, desc4ide5i aceast, ali",/
Non 4o su di meO M Nu am asupra meaO
-gioielli M bi@uterii
-armi M arme
-droga M droguri
Non 4o niente da dic4iarare/ M Nu am nimic de declarat/
<uesti sono poc4i regali/ M Acestea sunt c-tea cadouri/
<uesta ; roba per il mio uso personale/
M Acestea sunt lucruri pentru u"ul meu personal
Non sapeo c4e enissero percepite tasse doganali per :uesti oggetti/
M Nu .tiam c, se pl,tesc ta0e amale pentru aceste obiecte/
<uanto ; la dogana perO M '-t este ta0a amal, pentruO
<uanto 4o da pagare E M '-t trebuie s, pl,tesc E
+i aiuti! per piacere! a compilare la dic4iara"ione doganale/
M A@uta5i-m,! , rog! s, complete" declara5ia amal,/
'osa deo scriere :ui E M 'e trebuie s, scriu aici E
'osa c; scritto :ui E M 'e scrie aici E
<uali oggetti bisogna men"ionare nella dic4iara"ione doganale E
M 'e obiecte trebuie trecute An declara5ia amal, E
Dati anagrafici
>ate personale
*ono della ?omania/ *unt din ?om-nia
*ono 6 mi c4iamoO *unt 6 +, numescO
'ognome Nume de familie
Nome %renume
>ata e luogo di nascita >ata .i locul na.terii
Il nome alla nascita 6 prima di sposarmi Numele anterior c,s,toriei
>omicilio attuale >omiciliul actual
'ittF 6 'omune Ora.ul 6 +unicipiul
<uartiereOiaOnumeroO 'artierulOstradaOnum,rul
%ianoOappartamentoO Eta@ulOapartamentulO
'ittadinan"a
'et,5enia
Na"ionalitF Na5ionalitatea
*ono cittadino! -a romeno! -a *unt cet,5ean!-, rom-n!-c,
<uanti anni 4a E '-5i ani ae5i E
Ro O anni/ AmOani
Cnd ve"i a-unge la locul de munc! ve"i traversa, probabil, o perioad! relativ dificil!,
$n primul rnd din cauza sc*imb!rilor de mediu $ncon-ur!tor (civiliza"ie, mod de
gndire, ambient, oameni etc.) Pentru a dep!#i mai u#or aceast! Otranzi"ieP, vom vedea
$n continuare cteva elemente de vocabular cu a-utorul c!rora v! va fi mai u#or s!
lega"i o conversa"ie cu colegii #i s! cere"i unele informa"ii.
Al luogo di lavoro
La locul de munc,
*ono infermiere :ualificato! -a *unt infirmier!-, calificat!-,
Ro :ualifica"ione di assistente medico-
generalista
Am calificare de asistent medico-
generalist
*ono laureato!-a della scuola postliceale
sanitaria
Am terminat .coala postliceal, sanitar,
Ro laorato nellospedale municipale Am lucrat An spitalul municipal
*ono fisioterapista *unt fi"ioterapeut 6 #inetoterapeut
Non 4o mai laorato! per_ sono una
persona c4e si addatta facilmente/
Nu am lucrat niciodat,! dar sunt o
persoan, care se adaptea", u.or
*i laora pure il sabato E *e lucrea", .i s-mb,ta E
<uale ; il giorno di pagamento E 'are este "iua de plat, a salariului E
'4e documenti ci ogliono per essere
assunto E
'e documente sunt necesare pentru
anga@are E
Partea a 2-a
(n continuare vom vedea cteva exemple de dialoguri situa"ionale $n spital, care v! vor
a-uta #i s! $n"elege"i cum se folose#te vocabularul $nv!"at, dar #i cum s! v! purta"i #i s!
vorbi"i cu pacientul. Pute"i folosi acest exerci"iu #i pentru traducere, dar #i pentru
pronun"ie.
Paziente$ Infermiere! stanotte mi sono segliata con tosse e con un senso di mancan"a
daria/ *entio come una costri"ione nel petto/ +i sono al"ata e 4o aperto la finestra/
Infermiere$ E si ; sentita meglio cambiando posi"ione E
P$ No! la sensa"ione ; continuata per un po! poi sono stata meglio e mi sono
riaddormentata/
I$ Ra mai sofferto dasma E
P$ +ia madre mi 4a detto c4e da bambina aeo lasma! ma io non ricordo/
I$ Ra mai sofferto dallergie E
P$ No K
I$ Lei fuma E
P$ <ualc4e sigaretta! ogni tanto/
(>opo la isita del medico)
I$ il medico mi 4a detto di aer sentito :ualc4e sibilo al torace/ Ra auto di recente la
bronc4ite o linfluen"a E
P$ Ro auto la febbre e la tosse il mese scorso/ La tosse mi ; continuata fino a circa una
settimana fa/
I$ 2edo c4e il medico Le 4a prenotato una spirometria in ospedale/
P$ '4e deo fare E
I$ Una spirometriaO; un esame per edere se ; asma/
P$ O4! noK
I$ Non dee preoccuparsi/ E possibile c4e sia solo la conseguen"a di uninfe"ione
irale delle ie respiratorie/ Alcune persona 4anno una sensibilitF particolare a certi
stimoli! ma spesso migliorano spontaneamente e non 4anno bisogno di fare nessuna
terapia/ E meglio per_ essere prudenti/ Andiamo insieme al gabinetto doe Lei dorF
fare la spirometria/
Per meglio capire %entru a An5elege mai bine$
*tanotte stanote M a"i-noapte
Un senso di un senso di M o sen"a5ie de
+ancan"a daria mancan5a daria M lips, de aer
Una costri"ione una costri5ione M o sufocare
+i sono riaddormentata - mi sono riadormentata M am adormit din nou
Asma - asma M astm
>a bambina da bambina M c-nd eram mic,
<ualc4e sigaretta cualc4e sigareta M c-tea 5ig,ri
Ogni tanto oni tanto M din c-nd An c-nd
<ualc4e sibilo cualc4e sibilo M unele re"onan5e
Bronc4ite bronc4ite M bron.it,
Influen"a influen5a M grip,
Febbre febre M febr,
Tosse - tose M tuse
%renotare - prenotare M a planifica
*pirometria - spirometria M spirometrie
'i sere - ci sere M ne trebuie
'onseguen"a conseguen5a M urmare
Infe"ione irale - infe5ione irale M infec5ie iral,
Le ie respiratorie - le ie respiratorie M c,ile respiratorii
A certi stimoli - a certi stimoli M la anumi5i stimuli
+igliorarsi miliorarsi M a se sim5i mai bine
*pontaneamente - spontaneamente M An mod spontan
Nessuna terapia - nesuna terapia M nici o terapie

Infermiere$ Buongiorno/ 'osa 4a fatto alla gamba E
Paziente$ *ono caduto/ 'redeo di essermi slogato la caiglia e mi sono messo una
crema per le slogature/ Il dolore per_ ; aumentato e 4o pensato di farmi isitare da un
medico/
I$ <uando ; successo E
P$ Ieri sera/
I$ *i ; fasciato per immobili""are larticola"ione E
*i ; fatto degli impacc4i freddi E
P$ *N! 4o messo del g4iaccio e 4o fasciato la caiglia! ma non ; serito/
I$ >alla mobilitF dellosso direi c4e non si tratta di una semplice distorsione! ma
piuttosto di una frattura/ Aspettiamo il medico per edere cosa dice lui e poi edremmo
se ; il caso di ingessare/
Per meglio capire %entru a An5elege mai bine$
'redeo di essermi slogato la caiglia credeo di esermi slogato la cailia M
credeam c, mi-am Antins un ligament la gle"n,
una crema per le slogature una crema per le slogature M
un unguent antiinflamator
di farmi isitare da un medico di farmi i"itare da un medico M
s, merg s, m, ad, un medic
fasciare fa.iare M a banda@a
larticola"ione - larticola5ione M articula5ia
degli impacc4i freddi deli impac4i fredi M comprese reci
distorsione distorsione M Antindere
frattura fratura M fractur,
ingessare ingesare M a pune An g4ips
*ecia ;
&artea 6
0extele urm!toare sunt un exerci"iu de pronun"ie #i de traducere. Cuvintele v! sunt $n
ma-oritate cunoscute, din lec"iile anterioare.
%ersonaggi$ Franco! Tonio
- 'iao! Franco K
- 'iao! Tonio K
- 'ome mai tu :ui! nella salla daspetto del medico E
- *ono enuto a prendere i risultati delle analisi per mia madre/ Lei 4a la gastrite e sta
male/ E a te! c4e sei un tipo sportio! c4e cosa ti ; successo E
- *N! ; ero c4e aeo una salute di ferro! ma con :uesta brutta stagione 4o preso un
raffreddore/ +aOtocca a me di entrare dal medico/ 'iao K
- 'iao! Tonio K
%ersonaggi$ Tonio! il medico
- Buongiorno! dottore K
- Buongiorno K Accomodati K '4e disturbi 4ai E
- Non mi sento bene/ Ro la nausea! il mal di testa e di gola/ %roo una grande
stanc4e""a/
- >a :uanto tempo E
- >a due giorni/ Laltroieri sono uscito di casa sen"a giacca e sen"a ombrello e mi 4a
sorpreso la pioggia/ %robabilmente 4o preso un raffreddore/
- Tossisci E ?espiri con fatica E
- *N! ma non tanto/
- Rai la febbre E Ecco il termometro! misuriamola/ *N! 7I con = linee/ 2ediamo la
gola/ E rossa/
- E grae E
- No! niente di grae/ Aei ragione! ; un raffreddore! ma non si dee sc4er"are
perc4; pu_ dientare grae! specialmente per i polmoni/ '4e cosa 4ai preso :uando
ti sei sentito male E
- Alcune aspirine! ma :uesta olta sen"a effetto/
- Torna a casa! mettiti a letto! a caldo/ 'ontinua a prendere aspirine! una dopo ogni
pasto! bei 7-9 t; caldi al giorno e molto succo di limone/ Ecco anc4e la ricetta per
delle inie"ioni! c4e deono essere fatte la sera! prima di andare a letto/ Niente
antibiotici/
- 8ra"ie! dottore K ArriederLa/
Per meglio capire$
La salla daspetto la sala daspeto M sala de a.teptare
8astrite gastrite M gastrit,
'4e cosa ti ; successo c4e co"a ti e suceso M ce 5i s-a Ant-mplat
Una salute di ferro una salute di fero M o s,n,tate de fier
La brutta stagione la bruta stagione M timpul ur-t
?affreddore rafredore M r,ceal,
Tocca a me toca a me M este r-ndul meu
'4e disturbi 4ai c4e disturbi ai M ce te sup,r,
La nausea la nau"ea M sen"a5ie de om,
*tanc4e""a stanc4e5a M oboseal,
'on fatica con fatica M cu greutate
Non tanto non tanto M nu din cale-afar,
Inie"oni inie5ioni M in@ec5ii
Niente antibiotici niente antibiotici M f,r, antibiotice
E0erci5iu$ forma5i propo"i5ii cu e0presiile$ niente di grave, non c` da scherzare, tocca
a me, aver mal di testa, mettersi a letto, stare male.
&artea a '-a
0extul urm!tor presupune acela#i exerci"iu de pronun"ie #i traducere ca #i textele
anterioare.
L`ATTESA DEL MEDICO
%ersonaggi$ +arco! mamma
- +amma! resterai accanto a me! ero! :uando errF il medico E
- Non aer paura! caro! il dottore non fa niente e lo sai K
- E4! sN K Lo dici sempre c4e non fa niente! poi magari come lultima olta mi ordinerF
le punture e mi farF stare una settimana a letto K
- *u! tran:uilli""ati K 2edrai! :uesta olta te la caerai in due o tre giorni/
- *periamo! mamma! non 4o proprio oglia di stare a letto tanti giorniO E poi! :uelle
medicine cattieO
- *u! +arco! ora basta! stai tran:uillo e :uando arria il medico comportati da uomo/
- +a la guarderF! la gola E
- E4! sN! c4e uoi! ; importante guardarti la golaO
- L4ai preparato! il cucc4iaio E
- *N! +arco! 4o preparato tutto/ *tai calmo K
- *ento una macc4ina c4e arria/ *arF lui E
- No! +arco! ; presto! 4a detto c4e arrierF dopo le cin:ue/
- Allora! mamma! raccontami :ualcosa! ieni icino a me K
- >accordo! +arco! engo subito3 ma come sei affettuoso con la tua mamma :uando
non stai bene K
Per meglio capire$
Accanto a me acanto a me M l-ng, mine
Le punture 6 le inie"ioni le punture 6 le inie5ioni M in@ec5iile
Non 4o oglia di non o olia di M nu am c4ef s,O
'omportati da uomo comportati da uomo M poart,-te ca un b,rbat
Il cucc4iaio il cuc4iaio M lingura
Acelea#i cerin"e #i pentru textele urm!toare.
%ersonaggi$ %ietro! il medico
- %ronto K %ronto K 'asa ?icciarelli E
- *N/ '4i parla E
- *ono %ietro! il figlio della signora *ilana Tardini/
- *N! %ietro! ti conosco/ *ono il dottor ?icciarelli/ >immi! c4e ; successo E
- Buongiorno! signor dottore/ La mia mamma ; malata/ Ra febbre! briidi e mal di
stomaco/ E molto pallida/
- E a letto! la tua mamma E
- *N! signor dottore/
- 2engo subito! %ietro! stai tran:uillo K
- 8ra"ie! signore K ArriederLa/
- Arriederci! a fra poco/
b
- Le fa male :ui o :ui E
- +i fa male da tutte le parti! dottore/
- >a :uando 4a la febbre E
- >a circa tre ore/
- *embra unindigestione/ Ra mangiato :ualcosa c4e non Le ; piaciuto E
- Ro mangiato un 4amburger c4e poi non mi ; sembrato troppo fresco/
- *tia attenta a ci; c4e mangia in cittF/ Le do un omitio/ Bea molto t; di
cammomila! sen"a "ucc4ero/ *e non Le passa! mi ric4iami/ ArriederLa/
- 8ra"ie! dottore! arriederLa/
- %ietro! a in farmacia con :uesta ricetta/ >ei prendere una medicina per la tua
mamma/
- 2a bene! dottore/ <uanto costerF E
- Non costa nulla/ E gratis perc4; ; unemergen"a/ Arriederci/
- ArriederLa/ Aspetti! La accompagno io/
Per meglio capire$
Briidi briidi M om,! ,rs,turi
Indigestione indigestione M indigestie
2omitio omitio M omiti
'ammomila camomila M mu.e5el
Hucc4ero 5uc4ero M "a4,r
MODULO 4
MODULUL 4
Lec(ia 1
Partea 1
'na din obliga"iile dvs. ca #i asisten"i este s! v! $ngri-i"i de alimenta"ia pacien"ilor. (n
continuare vom vedea cteva cuvinte #i expresii care se refer! la felurile de mncare #i
preferin"e alimentare.
ALIMENTI - BEVANDE (ALIMENTE - BUTURI)
2oglio fare cola"ione olio fare cola5ione
M reau s, iau micul de@un
Una ta""a di latte - una ta5a di late
M o cea.c, de lapte
'aff; cafD M cafea
T; - te M ceai
Latte late M lapte
'affelatte - cafelate M cafea cu lapte
%ane con burro - pane con buro M p-ine cu unt
Formaggio - formagio M br-n",
cogurt iogurt M iaurt
+armellata - marmelata M marmelad,! gem
+iele - miele M miere
2oglio :ualcosa di dolce - olio cualco"a di dolce
M reau cea dulce
Non mangio niente di dolce - non mangio niente di dolce
M nu m,n-nc nimic dulce
Il t; 4a "ucc4ero E - il te a 5uc4ero
M ceaiul are "a4,r E
Un uoo sodo - un uoo sodo
M un ou fiert
Biscotti - biscoti M biscui5i
Ro tanta fame - o tanta fame M mi-e foarte foame
Ro sete - o sete M mi-e sete
*i pu_ fare cola"ione :ui E - si puo fare cola5ione cui
M se poate lua micul de@un aici E
2oglio un po di tutto - olio un po di tuto
M reau c-te pu5in din toate
2oglio uninsalata leggera - olio uninsalata legera
M reau o salat, u.oar,
>i solito! mangioO - di solito! mangio
M de regul, 6 de obicei! m,n-ncO
Non sono abituato6a di mangiare la mattina -
non sono abituato6a di mangiare la matinaM
nu obi.nuiesc s, m,n-nc diminea5a
%rendo solo caff; - prendo solo cafD
M iau 6 seresc doar o cafea
Le patate fritte - le patate frite
M cartofii pr,@i5i
%ollo fritto 6 arrosto - polo frito 6 arosto
M pui fript 6 pr,@it
Il dessert - il desert M desertul
Lantipasto - lantipasto M aperitiul! gustarea
La beanda - la beanda M b,utur, alcoolic,
La bibita - la bibita M b,utur, r,coritoare
Il succo - il suco M sucul
Il sugo - il sugo M sosul
La salsa - la salsa M sosul cu condimente aromatice
La minestra - la minestra
M ciorba de legume! cu ore" sau paste
Il minestrone - il minestrone M ciorba foarte deas,! de legume
La "uppa - la d"upa M ciorba (An general)
Il brodo - il brodo M ciorba de carne
?isotto - ri"oto M pilaf de ore"
8li gnocc4i - li nioc4i M g,lu.tile
Larrosto - larosto M friptura
Il panettone! il pandoro - il panetone! il pandoro
M aritet,5i de co"onac
Il gelato - il gelato M Ang4e5ata
La merenda - la merenda M gustarea
Partea a 2-a
LETTE?A A> UN A+I'O LONTANO
'aro amico italiano!
Ro troato il tuo indiri""o su un giornalino c4e mi 4a portato uno mio "io/ Ora ti
scrio e spero c4e mi risponderai/ Io so moltissime cose sullItalia/ *eguo anc4e I
programmi della T2 italiana perc4; abbiamo la teleisione ia cao/
Io sono romeno e il mio paese si c4iama ?omania/ *i troa nel *ud-Est
dellEuropa/ 'onfina a Nord con Ucraina! ad Est con la ?epubblica +oldaia! ad Oest
con lUng4eria e a *ud con la *erbia e la Bulgaria/ %er arriare in Italia si dee
attraersare lUng4eria e lAustria (o la *erbia e la *loenia)/
+olti scambiano la ?omania per lUng4eria o la Bulgaria perc4; non conoscono
bene :uesta parte dellEuropa/ +a la ?omania ; molto piU grande e poi il popolo
romeno ; lunico popolo neolatino di :uesta parte del mondo/ E sai perc4; E %erc4; il
suo territorio! c4e nei tempi antic4i si c4iamaa >acia! ; stato con:uistato dai ?omani e
trasformato in proincia romana/ *ul territorio del mio paese ci sono mole testimonian"e
di ciiltF romana di :uasi 1JJJ anni fa/ E anc4e il nome di X?omaniaY ; una
testimonian"a della nostra origine/ 2edi! dun:ue! c4e il popolo romeno e :uello italiano
sono popoli fratelli/
Il rilieo della ?omania ; ario$ I monti 'arpa"i formano una XcoronaY nel centro
del paese/ Essi ci offrono molte ric4e""e$ legno dei bosc4i! carbone! gas metano! sale ed
ac:ue minerali/ 'i sono poi fertili pianure! soleggiate colline e meraigliose alli come
la alle dellOlt e del %ra4oa/
Il fiume piU grande ; il >anubio! il :uale! come probabilmente lo sai! ; il
maggiore fiume dellEuropa 'entrale e iene dalla 8ermania! attraersando lAustria!
lUng4eria e la *erbia/ *ere da confine naturale tra il mio paese e la Bulgaria e poi
sbocca nel +ar Nero! formando un famoso delta! c4e ; il paradiso degli uccelli
ac:uatici/ %urtroppo ora il delta ; in pericolo a causa dellin:uinamento/
Il +ar Nero bagna il *ud-Est della ?omania/ Il litorale romeno ; bello e isitato
da molti turisti! per_ solo da giugno a settembre! prc4; nel resto dellanno fa freddo/ Il
+ar Nero non ; cosN caldo e ricco di pesci come I mari c4e circondano lItalia/
La capitale del mio paese si c4iama Bucarest/ Io ci sono andato molte olte/ E
una cittF molto grande ma non tanto bella/ +io cugino c4e ci abita dice c4e ; troppo
grande e affollata e poi dinerno fa troppo freddo e destate fa troppo caldo/ %er_ 4a dei
belli parc4i e un bellissimo +useo del 2illagioo allaperto/
Altre cittF grandi sono cassa! 'lu@-Napoca! 'onstan"a-porto al +ar Nero!
Timisoara! 'raioa/
Io abito in una cittF piU piccola! in una "ona di collina/ +i piace la mia cittF/
Abito con la madre! il padre! due sorelle e il nonno paterno! proprio come nel telefilm
italiano XNonno FeliceY K >estate ado in campagna! dai nonni materni/
La ?omania non ; cosN grande come lItalia/ Ra una popola"ione di circa 17
milioni di abitanti/ Il clima ; :uasi come nellItalia del Nord/ Abbiamo 9 stagioni con un
inerno freddo e rigido (ma non come in ?ussiaK)! con ento e nee/ La stagione piU
bella ; la primaera :uando tutto ; erde e fresco/ In pianura si coltia:no grano!
granoturco e girasole e in collina la ita e gli alberi da frutta! specialmente meli e
prugni/ *i coltiano poi ortaggi ari e patate/
'aro amico lontano! aspetto la tua risposta/
*aluta da mia parte la tua famiglia/ Ti abbraccio/
'ristian
Per meglio capire:
*i dee - si dee M trebuie
*cambianoOper - scambiano per M confund,Ocu
>i :uasi 1JJJ anni fa - di cua"i due mila ani fa M de acum 1JJJ de ani
*ere da confine - sere da confine M sere.te drept 4otar
?icco di - rico di M bogat An
A causa di - a cau"a di M din cau"a
'i sono andato - ci sono andato M am mers ( acolo)
'i abita - ci abita M locuie.te (acolo)
Allaperto - alaperto M An aer liber
%roprio come - proprio come M c4iar ca
La pianura - la pianura M c-mpia
La collina - la colina M dealul
La montagna - la montania M muntele
?igido - rigido M aspru
Il grano il grano M gr-ul
Il granoturco - il granoturco M porumbul
Il girasole - il girasole M floarea-soarelui
Modi di dire con la parola volta - Expresii cu cuvntul volta
La prima olta - la prima olta M prima dat,
Lultima olta lultima olta M ultima oar,
Una olta - una olta M odat,! odinioar,
Ogni olta! :ualc4e olta - oni olta! cualc4e olta M c-teodat,! uneori
La prossima olta - la prosima olta M data iitoare
La scorsa olta - la scorsa olta M data trecut,
Ogni olta c4e - oni olta c4e M de fiecare dat, c-nd
>i olta in olta - di olta in olta M din c-nd An c-nd
A olte - a olte M uneori
+olte olte - molte olte M de mai multe ori
&/ +etti al plurale$
Una testimonian"a antica
La ciiltF umana
Una pianura fertile
Una alle meraigliosa
Il fiume lungo
La collina soleggiata
Il illaggio romano
La cittF affollata
Una primaera fresca
Un ortaggio erde
Un uccello ac:uatico
Labitante gioane
1/ 'oniuga ai tempi c4e conosci$ troare un amico3 con:uistare la libertF
7/ Traduci in romeno$
Ti 4o scambiato per tuo fratello/ *omigliate molto/ Non ti dei offendere/ *ei proprio
come lui/
La tua risposta non arria/ %robabilmente non 4ai riceuto la mia ultima lettera/
2ogliamo giocare allaperto/ %urtroppo sono poc4i spa"i e "one per il gioco dei raga""i/
Nel nostro paese sono moltissimi giornali per adulti! ma poc4issimi per bambini/
<ualc4e olta mi piace leggere un bel libro di iaggi/ Lultima olta :uando 4o letto
uno era su 'ristoforo 'olombo/
7/ Traduci in italiano$
Am g,sit aceast, adres, Antr-o reist, italieneasc, .i am 4ot,r-t s, scriu o scrisoare/
%oate oi primi r,spuns/
Urm,ri5i programele telei"iunii italiene prin cablu E >au filme distractie .i multe
@ocuri (tele:ui")/
Odinioar, ora.ele erau mai mici .i mai pu5in aglomerate/ Acum unele sunt imense/
>e fiecare dat, c-nd An,5 cea nou m, simt mul5umit/ 2reau s, dein "iarist/
Lec(ia 2
Partea 1
LA TELEFONATA
%ersonaggi$ 8iorgio! >aniele! giornalaio! impiegata! Adriano! "io
- >aniele! 4ai per caso un gettoneE >eo fare una telefonata/
- Il gettone non ce l4o! ma possiamo ottenerlo alledicola/ 2ieni! compreremo anc4e
dei giornali/
- +i scusi! 4a lultimo numero della X8a""etta dello *portYE
- +i rincresce! ma ; esaurito/ %osso raccomandarti inece :ueste riiste di integrammi
per il passatempo o :uelle di computer/
- +a cosa pu_ dirmi su :uesta riistaE E in italiano! no E
- *i tratta di musica! di spettacoli! recensioni su film! classific4e musicali
interna"ionali! diertimenti/ 'osta solamente cento mila lei/
- +e la dia! per faore e La prego di aggiungere alcuni getton per il telefono/
- Ecco il resto e la riista
- >a doe uoi telefonare! dallufficio telefonico o da un telefono pubblico E
- %referisco andare allufficio perc4; oglio parlare anc4e con mio cugino a Bra.o/
Andiamo K
<ualc4e minuto piU tardi/
- Ecco la cabina telefonica pert comunica"ioni interurbane/
- >eo formare prima il prefisso di Bra.o e poi il numero di mio cuginoOEccoKO
+a :uesto telefono non fun"iona/ %roiamo un altroONeanc4e :uestoK 'osa deo
fareE
- 2ai dallimpiegata e c4iedile una comunica"ione con Bra.o tramite il centralino/
- *ignorina! per faore! desidero telefonare a :uesto numero di Bra.o/
- Aspetta :ualc4e minutoO2ai alla cabina numero =/ E in comunica"ione/ %arla! per
cortesNa/
- 8ra"ieO%ronto! Adrian! sei tu E *ono 8iorgio/
- 'iao! 8iorgioK 'ome staiE Ti aspettaamo da noi/
- %roprio :uesto oleo dirti$ arrier_ domani sera alle L/ %uoi aspettarmi alla
sta"ioneE
- 'ertamente/ Non manc4er_/ Non edo lora di incontrarti/ *enti! posso c4iederti un
faoreE Telefona alla "ia Anna e dille c4e purtroppo non ; stato possibile isitarla la
settimana scorsa! ma err_ di sicuro :uesto `ee#-end e le porter_ anc4e la ricetta
promessa/
- '4e coinciden"aK %roprio a loro oleo telefonare anc4io/ 'iao! ci ediamo a
prestoO (allimpiegata) +i dica :uanto Le deo pagare E
- 'ento cin:uanta mila lei/ Ecco l riceuta/
- >aniele! puoi aspettare ancora due minutiEO%rontoE 'asa Ionescu E Hio! sono io!
8iorgio/ Ro parlato alcuni secundi fa con Adriano/ 2olea comunicari c4e
solamente il sabato prossimo potrF enire a Bucarest a portare anc4e la ricetta
promessa alla "ia/ *ei tanto gentile a comunicare :uesto messaggio alla "iaE 8ra"ie
ed arriederci/
- Arriederci! nipotino/ 2ieni a isitarci piU spesso/
- Andiamo! >aniele/ Ti ringra"io per la compagnia/
Per meglio capire:
%er caso per ca"o M din Ant-mplare
Fare una telefonata fare una telefonata M a da un telefon
+i rincresce - mi rincre.e M Ami pare r,u! regret
+e la dia! per faore - me la dia! per faore M da5i-mi-o! , rog
'omunica"ione interurbana - comunica5ione interurbana M leg,tur, interurban,
Tramite il centralino - tramite il centralino M prin central,
'4iedere un faore - c4iedere un faore M a cere un sericiu! o faoare
&/ Immagina una conersa"ione in cui dei usare le seguenti parole o espressioni$
comunica"ione interurbana! informa"ione! per cortesNa! messaggio! per caso! La
prego! la settimana prossima! me la dia! non fun"iona/
1/ Traduci in romeno$
%ersonaggi$ il professore! 8iorgio
- %rontoK 'asa IonescuE >esidero parlare al signor professore/ *ono 8iorgio! uno dei
suoi alliei/ E Lei! professore E
- *ono proprio io! 8iorgio/ '4e cosa ; successo E
- %rofessore! mi dispiace tanto! ma deo darLe una brutta noti"ia/ Io non potr_
presentarmi domani al concorso/ *to male$ 4o la febbre! mi fa male la testa! la gola/
+i rincresce tanto c4e non potr_ partecipare/ Tanta fatica per niente K +i credaO
- *tai tran:uillo! 8iorgio/ La salute prima di tutto K Anc4e a me dispiace aere un
allieo in meno a :uestimportante gara! ma non ; la fine del mondo/ E la tua fatica
non ; affatto inutile/ %articiperai unaltra olta/
- Le c4iedo ancora una olta scuse per il disturbo e Le prometto di non mancare alla
prossima gara/ La posso cercare domani alle = per sapere i risultati del concorso E
- 'ertamente/ Arriederci/
- ArriederLa! professore/
1/ *ostituisci le forme pronominali tonic4e con :uelle atone$
Rai scritto a meE
anno c4iesto a loro doe annoE
Non diceate a noi :uelle belle parole/
Non aspettate piU lei/
Ranno incontrato lui per la strada/
Non erano obbligati di accompagnare noi/
Ra domandato a oi :uella riistaE
7/ *ostituisci con le forme tonic4e$
'i aete comunicato troppo tardi lora della parten"a/
+i aea dato un buon consiglio/
Li aea dimenticato dopo tanto tempo/
8li aea scritto/
2i mancaano le for"e per una simile gara/
%arlaa loro! ma pensaa ad altri/
Le portaa un grande rispetto/
Non ti 4o scritto! ma mi ricordo spesso di te/
9/ 'ompleta con i pronomi c4e mancano$
Le nostre amic4e non O isto/
O 4o detto c4e non potete telefonare a :uestora/
%erc4; non O rispondono E
Oggi non parler_ piU a +aria3 non O risponder_ nemmeno al saluto/
O dar_ una bella camicetta/
=/ Traduci in italiano$
*pune-i c, am terminat cartea .i i-o oi da m-ine/
F,-mi pl,cerea s, ii cu noi la mare/
Nu putea s,-i cear, faoarea aceea tocmai lui/
Ql min5ea pentru c, nu putea s,-i spun, ade,rul/
Ne-au c4emat s, ascult,m programul Ampreun, cu ei/
La ce or, , pot g,si (pe ds/) E
'-t , datore" (ds/) E
Partea a 2-a
IL 'A?NE2ALE
'4e cos; il 'arnealeE E una bella e allegra festa masc4erta con origini assai
antic4e/ %resso tutti I popoli! o :uasi! ci sono o almeno cerano usan"e e riti doe I
partedipanti portaano le masc4ere/ Anc4e oggi a molti piace masc4erarsi! soprattutto ai
bambini e ai gioani/ E molto diertente nascondere la faccia e fare sc4er"i sen"a
essere riconosciuti/
>a doe iene :uesta parola XcarnealeYE >a due parole latine$ Xcarnis e aleY!
cio; Xaddio carneKY %erc4;E %erc4; il 'arneale ; una manifesta"ione! una festa! c4e
dura una settimana prima della <uaresima/ La <uaresima indica il lungo periodo di sei
settimane :uando non si mangia piU la carne o altri prodotti animali/ Non si mangia piU
di XgrassoY e in ece si mangia di XmagroY! cosN si dice nel popolo/ *i mangia solo pane!
pasta! riso! frutta! ortaggi! legumi! olie! fung4i! noci! ua secca! fic4i secc4i/ *ono
proibiti anc4e I ari diertimenti$ I balli! gli spettacoli! le no""e/ E il periodo c4e
precede la *ettimna della %assione e della morte di 8esU 'risto e perci_ tutti deono
abbandonare I cibi buoni e I diertimenti! deono fare peniten"a e purificare il loro
corpo e la loro anima per la grande gioia della Festa %as:uale/
Oggi si ripetono ancora :ueste usan"eE 'erto! nei monasteri e tra le prsone piU
an"iane/ Il XdigiunoY ; stato :uasi dimenticato! ma il carneale ; rimasto/ <uando si
solgeE 8eneralmente a fine febbraio/ Esso dipende dalla data della %as:ua c4e ;
ariabile! cio; non ; ogni anno alla stessa data come il Natale o altre feste/
>oe si solge il 'arnealeE In tuti I paesi di religione cattolica e in alcuni
protestanti/ Anc4e in ?omania si solgea una olta! probabilmente solo nelle grandi
cittF/ %roe ne sono alcune commedie di 2asile Alecsandri e di Ion Luca 'aragiale/
Oggi si solge solo in poc4e localitF fra la popola"ione protestante e cattolica! ma con
poco fasto/
In Europa! lItalia lo festeggia con il piU grande fasto in molte cittF! e
specialmente a 2ene"ia/ +a il piU famoso carneale del mondo ; a ?io de Caneiro in
Brasile! paese cattolico/
In Italia il 'arneale ; una grandissima festa/ Tutti si masc4erano! girano per la
strada o di casa in casa! ballando! cantando o suonando le trombette/ *i diertono a
lanciare stelle filanti e manciate di coriandoli c4e cadono a terra come una pioggia a
colori/ %er c4i non 4a un costume basta un buffo naso! uno strano cappellino e una
masc4erina c4e copre gli occ4i/ +a generalmente si indossano anc4e costumi eri e
molte olet anc4e costosi/ I costumi sono diersi$ personaggi delle fiabe come
'appucetto ?osso! 'enerentola! %eter %an! %inocc4io! Biancanee e I sette nani!
Alladino ecc/3 dei film Horro! Tra"an! *uperman! >racula! ?obin Rood! Batman/ 'i
sono poi$ re! regine! principi! principesse! mosc4ettieri! pirati! "ingare! co`-boas!
sceriffi! estra terrestri! samurai! indiani! pellirossa ecc/ +a le piU amate sono le
masc4ere tradi"ionali italiane! ecc4ie da centinaia di anni c4e rappresentano I
personaggi della 'ommedia dellArte$ le belle signorine ?osaura! Isabella! 'orallina! I
belli caallieri Leandro! 'in"io Lelio3 'olombina! la sera astuta e carina e I seri
Arlecc4ino! Brig4ella e %ulcinella! furbacc4ioni e pigroni/ 'i sono poi %antalone e
Balan"one - ecc4i e aari! il 'apitano *paenta fanfarone! dei :uali tutti ridono/
Il 'arneale italiano ; anc4e un buon affare perc4; attira migliaia di turisti/ E
bello e diertente isitare lItalia! e specialmente 2ene"ia! durante il 'arneale/
Per meglio capire
Origini assai antic4e - origini asai antic4e M origini destul de ec4i
%resso tutti I popoli - preso tuti I popoli M la toate popoarele
La <uaresima - la cuare"ima M %,resimile! %ostul +are (al %a.telui)
*i mangia Xdi grassoY - si mangia di graso M se m,n-nc, Xde dulceY
Xdi magroY - di magro M Xde postY
la *ettimana della %assione - la setimana dela pasione M *,pt,m-na %atimilor
la Festa %as:uale - la festa pascuale M *,rb,toarea %a.telui
deono fare peniten"a - deono fare peniten5a M trebuie s, se c,iasc,
proe ne sono - proe ne sono M doe"i (ale acestui fapt) sunt3 ca doad,O
a terra (per terra) - a ter 6 per tera M pe @os
centinaia - centinaia M sute
migliaia - miliaia M mii
manciate di coriandoli - manciate di coriandoli M pumni di confetti
la 'ommedia dellArte - la comedia del arte M teatru popular specific Italiei
furbo - furbo M .mec4er
astuto - astuto M inteligent
pigro - pigro M lene.
&/ 'oniuga ai tempi c4e conosci I erbi$ festeggiare! girare! masc4erare! solgere!
proibire/
1/ +etti al plurale$
la masc4era nera
lo sc4er"o brutto
lusan"a specifica
il carneale diertente
il ballo masc4erato
il rito antico
lo spettacolo proibito
la signorina carina
il ecc4io fanfarone
la olpe astuta
lolia erde
il fico secco
il fungo comestibile
il pane fresco
7/+etti al femminile$
un gioane astuto
un frate cattolico
un sero furbacc4ione
un ecc4io fanfarone
un re spagnolo
un signore masc4erato
un caaliere gentile
un indiano ricco
un principe tedesco
uno "ingaro cantante
9/ Traduci in italiano$
'arnaalul se desf,.oar, mai ales An 5,rile de religie catolic,/
Qn timpul carnaalului aproape to5i se masc4ea",/
'ei care fac r,u trebuie s, se poc,iasc,/
*,rb,toarea %a.telui este foarte frumoas,/
Qn +oldoa .i Bucoina sunt multe m-n,stiri estite/
Am citit poestea XAlb, ca H,pada .i cei .apte piticiY/
Alb, ca H,pada era bun, .i frumoas,! cei .apte pitici erau buni .i 4arnici/
%inocc4io era carag4ios! lene. .i l,ud,ros! dar nu era r,u/
La teatrul de p,pu.i! %inocc4io Ant-lne.te pe 'olombina! Arlecc4ino .i %ulcinella/
=/ Traduci in romeno$
- 'iao! *orinaK %erc4; sei cosN allegraE '4e c; di nuooE
- Non lo sai ancoraE La nostra classe organi""erF un carneale! lultimo sabato
dellanno/
- +agnifico/ %ossiamo portare anc4e altri initatiE
- Non lo so/ >omandiamo a 8eorgiana/ E lei c4e 4a auto lidea/ 'ome ti masc4eriE
- IoE +i masc4er_ di Horro/ Ro un cappello speciale e anc4e la spada/ E tuE
- A4K Io non te lo dico/ *arF una sorpresaK *ai c4e ci sarF anc4e un rinfresco$ dolci!
paste arie e bibite/
- 2a bene! porte_ anc4io :ualcosa/ >obbiamo organi""arci bene! altrimentiOaddio
diertimentoK *pero c4e ci sarF della buona musica! sai :uanto mi piace ballare/
- Lo spero anc4ioK
Lec(ia 3
Partea 1
UNA ?E8IONE ITALIANA LAHIO
%ersonaggi$ il professore! Tonio! Adriana
- Oggi parleremo di una delle regioni piU famose dellItalia il La"io/ '4e ne sapeteE
- E il nome di una s:uadra di calcio/
- *N! ; una s:uadra di ?oma/
- %erc4; si c4iama cosNE
- %roprio perc4; non ; solo la capitale dItalia! ma anc4e il capoluogo di :uesta
regione La"io c4e gli antic4i ?omani c4iamaano Latium e c4e ; la culla del
popolo romano/ *apete doe si troaE
- Nel centro della %enisola Italiana! erso il +are Tirreno
- +olto bene/ *ei braa come sempre/ A Nord del La"io ci sono altre due regioni
famose la Toscana e lUmbria/ Il nome di La"io deria da :uello dei Latini! gli
antic4i abitanti di :uesta regione/ Lungo il mare ci sono molte pianure/ Il resto della
regione ; "ona di collina/ 'i sono due grandi lag4i$ il lago di Bolsena e il lago di
Bracciano/ Il piU grande fiumeO
- Lo so io/ E il Teere! c4e attraersa ?oma/ Tutte le cittF si costruiano icino a un
fiume/
- %erc4;E A4! capisco! perc4; gli uomini 4anno bisogno sempre di ac:ua per iere/
- Il fiume era anc4e una ia di trasporto per uomini e merci! soprattutto nei tempi
:uando non cerano n; treni! n; macc4ine! n; aerei/
- *ul Teere c; anc4e una grande isola a forma di barca! c4iamata XLIsola TiberinaY/
- Il La"io ; una regione riccaE
- Non tanto/ Un tempo nella campagna romana ieano pastori e contadini/ Oggi ci
sono grandi e piccole a"iende speciali""ate nellalleamento del bestiame/
- ';! perci_! una imortante produ"ione di latte! burro! formaggio e carne/ >ei
formaggi ; famosa la Xmo""arellaY/
- '4e animali si alleanoE
- %eore! mucc4e! buoi e buffali/
- E c4e si coltia in :uesta regioneE *i coltia il granoE
- 8rano! riso e altri cereali! poco/ +a nelle pianure si coltino tabacco e ortaggi!
specialmente pomodori/ *apete c4e lItalia occupa il primo posto nel mondo per la
coltia"ione dei pomodori/ %oi in collina si coltia la ite e lolio/ '4e uoi dire!
AdrinaE
- ?oma ; la piU antica cittF dellEuropa/ E c4iamata anc4e la X'ittF EternaY o la
X'ittF delle *ette 'ollineY/ >a ?oma partono molte strade costruite dagli antic4i
romani/ *i dice c4e Xtutte le strade conducono a ?omaY
- *N! perc4; era la capitale di un immenso impero lImpero ?omano/ Anc4e oggi ;
una cittF molto importante/ 2icino a ?oma ci sono molte fabbric4e$ c4imice4! di
materiali da costru"ione! di medicinali/ A ?oma c; poi lindustria cinematografica
degli studi c4iamati 'inecittF! cio; Xla cittF del cinemaY/ I piU famosi film itliani
sono stati girati :ui/
- *o c4e tutti I turisti c4e anno in Italia ogliono isitare ?oma/ %erc4;E
- %erc4; ; molto antica! molto famosa e anc4e bella/ Ra bellissimi pala""i! giardini!
musei e monumenti/ Ra bellissime fontane! pia""e e c4iese/ A ?oma risiedono il
%residente della ?epubblica Italiana! il 8oerno e il %arlamento Italiano/ Nel centro
di ?oma c; anc4e la 'ittF del 2aticano! un piccolissimo stato indipendente (il piU
piccolo del mondo)! c4e 4a la propria bandiera e propri ambasciatori in altri paesi/
>alla 'ittF del 2aticano il %apa goerna la '4iesa 'attolica di tutto il mondo/
- Nel La"io non ci sono altre cittFE *olo ?omaE
- *N c4e ci sono! ma nessuna ; cosN grande e cosN famosa come ?oma! n; come altre
cittF italiane conosciute da oi tutti come 2ene"ia! +ilano! Torino! Napoli! Firen"e
ecc/ %ossiamo per_ ricordare$ 2iterbo! Latina! ?ieti e Frosinone/ %oi 'iittaecc4ia e
Ostia c4e sono icine al mare e +ontefiascone e Frascati c4e sono famosi per I loro
ini/
- *o c4e ?oma 4a una bella legenda/ 'e la raccontaE
- 2e la racconter_ la prossima le"ione/
Per meglio capire:
'4e ne sapete M ce .ti5i despre asta
Lungo il mare M de-a lungul m,rii
Non tanto M nu prea
In collina M pe deal
'; poi M mai e0ist,
(I film) sono stati girati M (filmele) au fost turnate
risiedono M A.i au re.edin5a
sN! c4e ci sono M ba sigur c, sunt
pecora M oaie
mucca M ac,
buoio (pl/ Buoi) M bou (pl/ boi)
buffalo M taur
il bestiame M animalele (An general)
alleamento M cre.terea
la ite M i5a de ie
ce la racconta (Lei)M ne-o poest5i (ds/)
&/ +etti al femminile! poi al plurale (masc4ile e femminile)$
Un pastore ecc4io
Un contadino poero
Un presidente famoso
Un ambasciatore tedesco
Un abitante latino
Un sopraiente fortunato
Un popolo antico
Una capitale europea
La regione ricca
Il capoluogo lontano
Lo studio cinematografico
La merce cara
1/ 'oniuga ai tempi c4e conosci I erbi$ condurre e goernare
7/ Forma delle frasi con le espressioni$ lungo il mare! c; poi! non tanto! 4o bisogno! un
tempo! a forma di! in collina
9/ Traduci in italiano$
?oma are dou, ec4ipe de fotbal estite$ La"io .i ?oma/
Acest ora. este capitala regiunii La"io! dar An acela.i timp al Antregii Italii/
Este numit .i Xora.ul eternY pentru c, este foarte ec4i/
Este numit de asemenea .i \ora.ul celor .apte colineY pentru c, s-a de"oltat pe .apte
coline$ 'apitolino ('ampidoglio)! %alatino! Aentino! <uirinale! 2iminale! Es:uilino!
'elio/
+ai t-r"iu s-au creat .i alte dou, coline$ 8iannicolo .i +onte +ario/
La ?oma se afl, %re.edintele! 8uernul .i %arlamentul italian/
Qn centrul ?omei se afl, un stat foarte mic! X'etatea 2aticanuluiY! unde A.i are re.edin5a
%apa/
Partea a 2-a
LA LE88EN>A >I ?O+A
%ersonaggi$ il professore! 8iorgio! *andra! Alberto
- +olte grandi cittF 4anno uno stemma/ *apete :ual ; lo stemma di ?omaE
- *N! ; una lupaK
- Una semplice lupaE
- No! ; una lupa c4e allatta due bambini/
- '4i erano :uei due bambinE
- Erano due gemelli! ?omolo e ?emo! I leggendari fondatori della X'ittF EternaY
- >un:ue lo stemma ricorda la leggenda di :uesta cittF! regina dellantic4itF
- %rofessore! ce la raccontiK
- 2a bene/ *tate attenti/ Ora e la racconto/ I ?omani! popolo guerriero e molto fiero!
sosteneano la loro origine diina/ Infatti la leggenda parla di due gemelli c4e erano
figli di una principessa c4iamata ?4ea *ilia/ +a sapete c4i era il padre dei bambiniE
- NoK
- Era il dio +arte! il dio della guerra/ La leggenda comincia :uando I bambini erano
appena nati/ 2ieano in una forte""a c4iamata Albalonga! doe regnaa il loro
nonno Numitore/ +a uno "io cattio! Amulio! fratello di Numitore! olea il regno
per s;/ 'osN c4e 4a fatto imprigionare il nonno e la madre dei piccoli e 4a oluto
uccidere I bambini neonati/ Ra ordinato a un sere di buttarli nel fiume Teere/ +a il
sero 4a auto pietF dei bambini/ Li 4a messi in una cesta e li 4a abbandonati alla
corrente del fiume! pregando gli dei di salarli/ >opo un po la cesta si ; fermete nei
rami di un salice c4e si piegaa sul fiume/ Una lupa c4e aea sete ; scesa al
fiumeO
- La lupa li 4a mangiatiE
- '4e diciE *e li mangiaa! la leggenda non esistea piU/ *tai "itto e ascoltaK La lupa li
4a allattati ogni giorno finc4; un pastore gli 4a troati e li 4a portati a casa sua!
alleandoli come I propri figli/
- %osso continuare ioEO>ientati dei gioanotti coraggiosi e forti! 4anno conosciuto
la loro storia/ *ono andati ad Albalonga! 4anno ucciso il crudele "io e 4anno liberato
la madre e il nonno/ %er premiarli il nonno gli 4a dato il permesso di fondare una
nuoa cittF/
- *apete doeE
- NoO
- %roprio sulla ria del Teere nel luogo doe erano stati troati dalla lupa/ +a la
fonda"ione della cittF ; stata insanguinata da una lite e una lotta tra I due fratelli/
>urante la lotta ?emo ; stato ucciso e la cittF ; stata c4iamata ?oma! proprio dal
nome di ?omolo/ Era nellanno G=7 a/'/
- Io so c4e nei primi tempi ?oma era piccola! con case poere/ Nemmeno ?omolo! c4e
; stato il primo dei sette re c4e 4a auto la cittF prima di dientare ?epubblica! aea
un pala""o/
- *N! 4ai ragione! prima! nei tempi antic4i! ?oma era come un illaggio modesto/ %oi!
poco a poco! si sono costruiti tutti I pala""i! I monumenti! I templi famosi/
- %erc4; ?oma si ; costruita su sette collineE
- >apprima si ; costruita su una collina! il %alatino! e poi sulle altre/
- %erc4; non costruiano in pianuraE
- %erc4; cosN poteano difendersi meglio dai nemici/ E! allora! i ; piaciuta la
leggendaE
- *N! ma ; eraE
- 'ome tutte le leggendeK
Per meglio capire
Ra fatto imprigionare M a pus s, fie Antemni5a5i
Alla corrente del fiume M An oia r-ului
Nemmeno ?omoloOaea M nici m,car ?omulusOnu aea
a/'/ M Anainte de 'ristos
La forte""a M fort,rea5,
Il dio M "eul
La lite M cearta
Il salice M salcia
La cesta M co.ul
Allattare M a al,pta
&/ +etti al plurale$
Lantic4itF romana
La lite dura
Il regno antico
La forte""a dacica
Il salice piangente
La cesta pesante
Lo stemma complicato
Il permesso accordato
La bella leggenda
Lo "io cattio
1/ +etti al femminile$
Il bimbo neonato
Il fratello gemello
Il dio crudele
Il fondatore generoso
Il sero fedele
Luomo guerriero
Un re fiero
Un gioane forte
Il proprio figlio
Un lupo affamato
7/ Traduci in italiano$
?omanii erau cei mai ite@i .i m-ndri lupt,tori din antic4itate/
Ei considerau c, se trag (discendere) din gemenii ?omulus .i ?emus! fiii "eului +arte/
Ace.tia fuseser, al,pta5i de o lupoaic,/
>e aceea ?omanii erau re"isten5i .i plini de cura@/
Noi am citit despre copiii crescu5i de lup/
>e e0emplu +o`gli din X'artea CungleiY/
9/ Traduci in romeno$
%ersonaggi$ 8ioanna! Adriana
- Ti piacerebbe isitare ItaliaE
- 'ertoK 'ome noK A c4i non piacerebbeE
- E c4e cittF italiane ti piacerebbe edereE
- %er primo! ?oma! perc4; se ne parla tanto e oglio edere la 'ittF del 2aticano! doe
sta il %apa! I Fori ?omani e la 'olonna Traiana
- E poiE
- %oi! 2ene"ia! c4e ; unica nel mondo/ *ono molto curioso di edere come ie la
gente in una cittF c4e inece di trade 4a canalli/
- E poi ancoraE
- *e mi restano dei soldi! anc4e Firen"e e *iena! delle :uali 4o sentito c4e sono molto
belle/
- E altri paesi dellEuropa o del mondo ti piacerebbe isitareE *e arai soldi! si
capisceK
- *N! sen"altro/ 2orrei isitare la Francia perc4; conosco un po il francese e poi la
8recia! lEgitto e il Brasile perc4; mi appassiona lAma""onia/ E saiE %rima o poi li
isiter_K Almeno lo speroK
&/ Traduci in italiano$
Trebuie s,-5i men5ii promisiunea f,cut, p,rin5ilor t,i/
Q.i amintea cu pl,cere acan5a petrecut, la mare/
*untem An stare s, An,5,m singuri o limb, str,in,E
Era o "i binecu-ntat,$ at-ta soare! un cer at-t de albastruK
Te ei c,i mai t-r"iu dac, nu Ai spui acum ade,rul/
>e la Anceput An5elese ce oia s,-I comunice/
Aeai obliga5ia sA-l Anso5e.ti/
1/ Traduci in romeno$
Ormai i presenter_ I miei amici/
8uardando la etrina del nego"io! gli enia lac:uolina in bocca/
Non sei stata attenta alla le"ioneK Te ne pentirai piU tardiK
Neanc4e lombra dellamica c4e aspettao con tanta impa"ien"a/
<ualc4e olta mi domando se non ; inutile lo studio di alcune materie/
7/ Traduci in italiano$
Aceste c,r5i sunt foarte interesante/
Ora.ul acesta este cel mai mare din 5ar,/
'asele din cartierul meu sunt mai Analte dec-t cele din cartierul t,u/
+erele sunt mai dulci dec-t perele/
+ario este mai Analt dec-t 8iorgio! dar mai puternic dec-t 8iulio/
B,ie5ii sunt mai pu5in silitori dec-t fetele/
%rietenii mei sunt foarte simpatici/
Vcoala mea este tot at-t de frumoas, ca .i a ta/
?oc4iile noastre sunt la fel de moderne ca ale oastre/
9/ Traduci in romeno$
- 'iao! 8iorgioK Non edeo lora dincontrarti/ Ro una bella noti"ia per te$ fra :uattro
settimane arrierF il nostro amico Nino da ?oma/
- 2eramente :uesta ; una bella noti"iaK 'ome l4ai saputaE
- Ro riceuto due giorni fa una lettera/ Ti 4o telefonato ieri sera! ma non eri a casa/
*crie c4e fra :ualc4e giorno ci telefonerF per dirci il giorno preciso del suo arrio/
- Ti ricordi c4e impa"ienti lo aspettaamo un anno faE Non lo conosceamo! non
sapeamo come era e come pensaa/ %roprio due giorni fa guardao le foto durante
la nostra gita in montagna e ora! fra poco! ci diertiremo di nuoo insieme/
- Allora! cominciamo a fare dei progetti per :uesta nuoa isitaK
Lec(ia 4
Partea 1
LA %Id 8?AN>E I*OLA ITALIANA LA *I'ILIA
%ersonaggi$ %apF! mamma! 'arlo
Oggi la mamma 4a comprato le prime arance della stagione/
- <ueste arance 4anno fatto un lungo iaggio/
- %erc4;E >a doe engonoE
- 2engono dalla *icilia/
- *ai c4e le arance piacciono agli elefantiE
- *c4er"i! papFE
- No! non sc4er"o/ >ei sapere! 'arlo! c4e una olta le arance cresceano solo in India
e in 'ina! nelle foreste! e gli elefanti mangiaano :uei frutti saporiti/ %er :uesto gli
indiani c4iamaano :uei frutti XnegaraniaY! c4e uol dire Xc4e piacciono agli
elefantiY/ +olto tempo dopo! sono arriati in India gli Arabi e 4anno portato poi
nelle loro terre le piatine di aranci/ E passato ancora tanto tempo e gli Arabi sono
arriati dallAfrica in *icilia! c4e non era poi molto lontana come tu lo sai/ Ranno
piantato le piantine e nella terra fertile della *icilia sono cresciuti gli aranci/ I loro
frutti 4anno cambiato il nome$ XaranciaY in italiano! Xnaran@aY in spagnolo e
XorangeY in francese! tedesco e inglese con pronuncia diersa! per_ e si coltiano
ora in tutti I paesi del +ar +editerraneo/
- Ora c4e abbiamo parlato di *icilia! dimmi ancora altre cose su :uestisola c4e
appartiene allItalia ed ; allo stesso tempo la piU grande isola del +editerraneo/ *i
troa proprio alla punta dello XstialeY italiano/
- Essa forma una regione con statuo di autonomia speciale come la *ardegna e alcune
regioni del Nord/ Il capoluogo ; %alermo! importantissimo porto/ Altre cittF-porti
sono$ +essina! 'atania! *iracusa! Agrigento e Trapani/ Nellinterno dellisola cittF
importanti sono$ 'altanissetta! Enna e ?agusa/ Nei porti siciliani c; un traffico
intenso di nai italiane! grec4e! africane e di altre na"ionalitF/ La *icilia ; una
regione molto fertile specialmente nelle piccole pianure e sulle colline icine alle
coste/ Linterno della isola inece ; arido! perc4; pioe raramente/ I monti sono prii
di egeta"ione! I pascoli sono poeri3 si alleano pecore e capre/ In alcune "one si
coltia il grano! dai piU antic4i tempi/
- Abbiamo parlato di arance/ Le arance siciliane sono buone perc4; in *icilia c;
molto sole/ Il clima dellisola ; mitissimo$ non fa :uai mai freddo/ %erci_ ; molto
addatto alla coltia"ione di tutti gli agrumi$ aranci! limoni! mandarini! pompelmi/
Nelle pianure si coltiano ancora pomodori! erdure e cotone e sulle colline
mandorli! olii e ite/ In *icilia si estrae petrolio e si laora nelle raffinerie/ Unaltra
industria ; :uella delle saline/ Il sale non si estrae dalla terra ma dellac:ua del mare/
Lungo le coste del mare si pratica la pesca! specialmente :uella del tonno e del
pesce-spada/
- In *icilia c; un grande olcano attio$ lEtna/ <uando non ; in eru"ione! la sua cima
; coperta di nee/ La *icilia ; molto isitata dai turisti/ <uesti troano lF alberg4i
molto belli! un mare caldo! giardini fioriti! aranceti e ulieti ma anc4e bellissimi
monumenti di arc4itettura antica! medioeale e rinascimentale/ +olti secoli fa la
*icilia ; stata dominata da 8reci! poi da ?omani! piU tardi da Arabi e ancora piU tardi
dai Normanni c4e eniano dal Nord dellEuropa/ 'osN c4e in :uella meraigliosa
isola si troano segni di molte ciiltF/
- <uanto orrei isitare :uellisolaK
- Un giorno o laltro ci decideremo e faremo una braa acan"e nel paese degli aranci/
Io lo conosco perc4; l4o isitato/ +io nonno era siciliano/ Intanto ediamo se sono
buone le arance comprate dalla mammaK
Per meglio capire
e passato ancora tanto tempo M a trecut mult timp
Non era poi molto lontana M nu era c4iar a.a de departe
Aranceti 6 ulieti M lie"i de portocali 6 m,slini
<uanto orrei M c-t a. rea
Allo stesso tempo M An acela.i timp
Un giorno o laltro M Antr-una din "ile
+odi di dire con la parola cambiare
'ambiare di opinione M a-.i sc4imba p,rerea
'ambiare di abitudini M a-.i sc4imba obiceiurile
'ambiare casa M a se muta
'ambiare mestiere M a-.i sc4imba meseria
'ambiare nome M a-.i sc4imba numele
'ambiare soldi M a sc4imba bani
&/ Traduci in italiano$
'opiilor nu prea le plac grape-fruit-urile pentru c, sunt pu5in amare/
'itricele se culti, An 5,ri mai calde precum Italia! 8recia! *pania! Israel etc/
%,.unile mun5ilor no.tri sunt foarte frumoase .i potriite pentru cre.terea oilor/
Vi An ?om-nia e0ist, unele construc5ii medieale$ cet,5i .i m-n,stiri/
+onumentele renascentiste din Italia sunt estite An toat, lumea/
%ersoanele care A.i sc4imb, mereu p,rerile nu sunt demne de Ancredere/
1/ Traduci in romeno$
- 'iao! *usannaK Ro saputo c4e 4ai auto la fortuna di fare un iaggio in Italia/ E
eroE
- *N! ; proprio ero/ E stato un sognoK
- <uanto tempo ci sei stataE E da c4iE
- >ue settimane! da una "ia! la sorella di mia madre/
- '4e cittF 4ai isitatoE
- +ia "ia abita a 2erona/ >un:ue 4o isitato 2erona! 2ene"ia! ?oma e altre cittF piU
piccole/
- <uale ti ; piaciuta di piUE
- 2ene"ia! certo/ Ro fatto un bellissimo iaggio e in piU 4o migliorato il mio italiano/
- '4e fortunataK Anc4io desidero piU c4e mai fare un simile iaggioK
Fare il medico ; una professione c4e ric4iede sacrifi"i! generositF! amore per gli uomini/
Il libro c4e 4o finito di leggere mi 4a spinto alla riflessione/
<uesto non ; argomento da discutere tra bambini/
Le decisioni importanti sono il frutto della medita"ione/
+io fratello 4a inclina"ione per il disegno/
Lardite""a dello studente 4a salato la ita del bambino/
Asculta5i cu aten5ie te0tul .i repeta5i/ Este recomandabil s, Al .i t"raduce5i! Ans, este mai
mul un e0erci5iu de pronun5ie$
- 'osa fai :ui da solo! 8iorgioE
- O
- A4! ora capiscoK *i tratta di :uel oto c4e 4ai preso oggi in matematica/ *u$
comportati da uomoK <ueste cose succeddono anc4e ad altri eO
- +a come dirlo ai miei genitoriE *ai c4e da piccolo aeo I migliori oti della classe
ed oraO
- >FiK >igli tutta la eritF! e comprenderanno c4e non ; la fine del mondo/ %oi
diligente come sei! sarF facile per te migliorarti la situa"ione/
- 8ra"ie! giF mi sento meglio/ Ti sei comportato da ero amico/
Partea a 2-a
LA NATU?A e IN %E?I'OLO
%ersonaggi$ Elena! Lucia! trasmissione T2
Elena guarda una trasm!issione teleisia/ Ad un tratto si sente lo s:uillo del campanello
dellingresso/ Elena a ad aprire/ E la sua amica/
- 'iao! Elena/ Ti disturboE 'osa stai facendoE
- Ro acceso per caso il teleisdore e :uesto documentario sullecologia mi 4a
impressionato moltissimo$ io non badao a :ueste cose finora/
- +a io conosco e seguo da molto tempo XLa Linea 2erdeY su ?AI UNO/ E daero
interessante/ Ascoltiamo cosa dice lo spea#er/
- La natura ; in pericolo$ le risorse naturali ac:ua! aria! suolo! piante ed animali
sono mal utili""ate! supersfruttate per irresponsabilitF e mancan"a di comprensione e
coscien"a! per profitto immediato di poc4i nei confronti dellumanitF/
- Terribili immaginiK Finalmente la gente dorF rendersi conto c4e non solo
lutili""a"ione spensierata delle risorse ; un grosso pericolo! ma anc4e
lin:uinamento della terra! dellaria e dellac:ua/ Ro isto anc4e altre trasmissioni
sulla XLinea 2erdeY c4e segnalaano I pericoli rappresentati dal fumo e delle
sostan"e c4imic4e emmesse nellaria e nelle ac:ue dei fiumi! dei lag4i! dei mari/ Ti
ricordi :uella disgra"ia aenuta durante la guerra del 8olfo! tutti :uegli uccelli
bagnati in petrolioE
- +a anc4e da noi si edono o sincontrano casi in cui a causa dellinconscien"a di
certe persone o proprio di imprese sono uccisi I pesci! si in:uinano le ac:ue con
rifiuti c4imici o casaling4i/ E poi guarda le nostre strade! I parc4i! I campi intorno
alle cittF/ +i sento sopraffatta dalla ergogna :uando edo tanta immondi"ia/
- E non sei lunica a sentire e a pensare cosN/ %er_ sono poc4i :uelli c4e agiscono in
:uesto senso/ Ognuno di moi potrebbe contribuire alla consera"ione dellambiente/
E la nostra ita in gioco/
- +a c4e cosa si pu_ fare concretamenteE
- %er prima non buttare dei rifiuti intorno alle case e sulle strade! piantare degli alberi!
dei fiori! conserare il erde! mantenere la puli"ia! risparmiare la carta ecc/ %oi si
possono organi""are dei gruppi ecologistici c4e agiscano come il famoso
X8reenpeaceY (c4e combatte contro I rifiuti e gli esperimenti nucleari! contro
lin:uinamento dei mari con petrolio)! su piano locale per mantenere puliti I parc4i! I
bosc4i! le montagne/
- Ro isto proprio :ualc4e giorno fa alla T2 un tale gruppo c4e in autunno 4a
raddunato I rifiuti c4e li Ranno XdimenticatiY persone maleducate nei piU dei posti
dei monti Bucegi! e poi altri gruppi c4e faceano la stessa cosa sulle rie e nelle
ac:ue del fiume +ures/
- Li 4o isti anc4io! ma 4o sentito anc4e il fatto c4e inece di accordare a loro tutto
lappoggio! alcuni li prendeano in giro/ E :uesto atteggiamento ; unaltra proa di
mancan"a di rispetto e di ciiltF/ *porcano le strade! I fiumi! I bosc4i! distruggono il
erde! non piantono nemmeno un fil derba e poi si domandano perc4; ci sono tante
malattie nuoe! tanti irus! tanta siccitF e tanta fame/ Non capiscono c4e il pianetta
Terra ; condiiso dalluomo con tutti gli altri esseri ienti$ piante! animali!
microorganismi e c4e tutto esiste solo in armonia/ ?otta :uestarmonia! la terra e la
natura si ribellano contro luomo/
%er meglio capire
Trasmissione teleisia M transmisiune 6 emisiune T2
Ad un tratto M deodat,
'osa stai facendo M ce f,ceai
Ascendere la T2 M a desc4ide telei"orul
XLinea 2erdeY M emisiune cu con5inut ecologic la telei"iunea italian,
lo spea#er M crainicul
risorse mal utili""ate e supersfruttate M surse prost utili"ate .i super-e0ploatate
mancan"a di comprensione M lips, de An5elegere
mancan"a di conscien"a M lips, de con.tiin5,
mancan"a di rispetto M lips, de respect
mancan"a di ciiltF M lips, de ciili"a5ie
lin:uinamento M poluarea
rifiuti c4imici M re"iduuri c4imice
rifiuti casaling4i M re"iduuri casnice! gunoaie
intorno a M An @urul
sopraffatta dalla ergogna M cople.it, de ru.ine
persona maleducata M persoan, prost-crescut,! neciili"at,
certe persone M anumite persoane! unele persoane
accordare appoggio M a acorda @utor! spri@in
prendere in giro M a r-de! a-.i bate @oc de cinea
consera"ione dellambiente M p,strarea mediului Ancon@ur,tor
8reen peace M (engl/) pacea erde
+odi di dire con la parole male$
%ortarsi male M a se comporta ur-t
?isponder male M a r,spune nepoliticos3 gre.it
Finir male M a a@unge r,u! a sf-r.i r,u
+aleducato M lipsit de educa5ie
+alcondotto M pr,p,dit! a@uns r,u
+alcontento M nemul5umit
+alconoscente M ingrat! nerecunosc,tor
+alcurante M negli@ent! neatent
+alcurato M neAngri@it! prost Angri@it
+alefico M d,un,tor3 r,uf,c,tor3 nefast
&/ Traduci in romeno$
%er irresponsabilitF di alcuni genitori! le nostre strade sono piene di bambini sen"a casa/
>ei fare atten"ione ai tuoi estiti3 sono cari/
La sporci"ia delle strade ; una era ergogna/
Luso di alcune sostan"e ; ietato/
<uei raga""i sono prii di educa"ione/
Limmagine di :uellincendio era tremenda/
Io ascolto attentamente le trasmissioni sportie/
8li amici aeano in comune tanti ricordi e tanti sogni/
Incontr_ il suo amico allingresso del nego"io/
Ai ostri anni oi mostrate una certa irresponsabilitF/
+io fratello ; un raga""o spensierato/
La sporci"ia delle ac:ue dei fiumi e dei mari ; proa di inconscien"a degli uomini/
Aeano raddunato tutte le frutta/
Noi dobbiamo risparmiare lac:ua/
LumiditF dellaria ; :ualc4e olta dannosa alla salute/
La consera"ione della natura ; anc4e opera della gente/
Niente segnalaa la futura disgra"ia/
La famiglia godea un certo benessere/
<uella corsa irresponsabile lo port_ erso la distru"ione dellautomobile/
I rifiuti si edeano dappertutto/
*i portaa male con tutti/
FinirF male/
+alcontento del risultato! se ne and_ in fretta/
Laria pura della montagna! larmonia della natura lo faceano sentire un forte desiderio
di iere in :uesti meraigliosi posti/
Lec(ia 5
Partea 1
'E?A UNA 2OLTA UN FIU+E
'era una olta un fiume c4e scorrea in una alle tutta erde e piena di campi
rigogliosi c4e I contadini laoraano dalla mattina alla sera/
I raccolti erano buoni! la gente era felice e la ita trascorrea con serenitF! un
giorno dopo laltro! un anno dopo laltro/
Il fiume dissettaa gli alberi e I campi seminati e cosN in :uella alle non cera
mai siccitF! nemmeno nei mesi caldi dellestate/
Un giorno! per_! in :uella alle costruirono delle industrie e non ebbero nessun
riguardo del fiume/ Usarono lac:ua sen"a risparmio e roesciarono nel suo letto
:uintali e :uintali di sostan"e elenose/
%ian piano il fiume dienne triste e in poc4i anni il suo corso dienne sempre piU
piccolo! sempre piU lento! sempre piU malato/ %oi un bel giorno il fiume non ce la fece
piU! e :uando I contadini! sul far della sera! portarono ad eddeerare le bestie! il fiume
era scomparso dalla alle/
%er giorni e giorni I contadini cercarono il corso dellac:ua e! :uando si resero
conto c4e il fiume non cera piU! piansero come bambini/
Per meglio capire:
Nel suo letto M An albia sa
Non ebbero riguardo M nu aur, respect
Un bel giorno M Antr-o bun, "i
*ul far della sera M la c,derea serii
%er giorni e giorni M "ile Antregi
*i resero conto M A.i d,dur, seama
1/ Traduci in italiano$
Norii se risipeau/
+ulte lucruri nepl,cute se pot Ant-mpla din cau"a neAn5elegerii dintre fii .i p,rin5i/
%oluarea distruge ec4ilibrul e0istent An natur,/
'ur,5enia e prima condi5ie a s,n,t,5ii/
?esursele solului .i ale r-urilor nu sunt infinite/
Lipsa de An5elegere .i de respect sunt re"ultatul lipsei de educa5ie/
+urd,ria adunat, e o ade,rat, agresiune Ampotria s,n,t,5ii/
E neoie s, acord,m a@utor c4iar .i persoanelor nerecunosc,toare/
Qn timpul r,"boiului din 8olf mii de p,s,ri au murit din cau"a petrolului risipit An mare/
Trebuie s, lupt,m Ampotria polu,rii aerului/! solului .i a apelor/
Qn fa5a pericolului distrugerii naturii stau organi"a5ii ecologice care! Ans,! nu pot reali"a
cea f,r, spri@inul nostru! al tuturor/
',tre sf-r.itul secolului %,m-ntul a deeni mai arid din cau"a folosirii substan5elor
c4imice .i polu,rii solului/
Partea a 2-a
IN 'RIE*A
Nella classe di Adriana ; enuta :uestanno una raga""a molto simpatica e carina! +aria
%ia/ Adriana uole dientarle amica/ 'erca sempre la sua compagnia degli interalli!
discute e gioca con lei/ 2uole initarla anc4e a casa sua/ Un giorno! dopo le le"ioni! le
telefonaO
- %ronto! sono Adriana/ *ei tu! %iaE
- *N! sono io/ >immi! ti ascolto/
- 2oglio initarti domanica mattina da me/ Ro una nuoa cassetta con un bel film! cosN
almeno mi 4a detto mio fratello! c4e l4a ista/ 2uoi enirciE
- 8ra"ie mille! ma non posso/ Noi ogni domenica andiamo in c4iesa per la messa
- 'ome maiE Noi andiamo in c4iesa solo la notte di %asu:a oppure :uando ricordiamo
il nonno o altri morti della famiglia/
- Tu non sai c4e io sono cattolicaE Anc4e mia madre ; cattolica e tutta sua famiglia!
perc4; I genitori di lei! cio; I miei nonni! erano italiani/
- A4! sNE Allora si capisce! dei proprio andarci/ %er_ mi dispiace! sperao di passare
la domenica con te/
- *enti! perc4; non ieni con noiE La c4iesa ; al centro! si c4iama la '4iesa di *an
8iuseppe/
- 2a benissimo! ; unottima idea! cosN edr_ come sono le c4iese cattolic4e/ A c4e
oraE
- Alle L/ +a ; meglio parlarne ancora sabato sera/ 'iaoK
- 'iaoK 'i sentiamo ancora per telefonoK Ti c4iamer_ sempre ioK
(>omenica pomeriggio)
- Ora c4e 4ai isto la nostra c4iesa e 4ai ascoltato la messa ed anc4e la predica del
prete! c4e te ne pareE
- A dire la eritF! sono molto commossa/ E una c4iesa imponente! bella/ Non ci sono
tante icone come da noi! ma ; piU pulita e la gente mi pare piU ciile! piU rispettuosa/
Ro isto crocefissi e la statua della 2ergine +aria! c4e nelle c4iese ortodosse non ci
sono/
- *N! oi aete solo le icone! ma alcune di esse sono molto belle/
- Il prete cattolico ; piU modesto! cio; estito piU semplicemente del nostro/ I preti
ortodossi! :uando fanno la messa! soprattutto nelle grandi c4iese! nei giorni di feste
particolari sono estiti proprio da re! di oro e dargento! con certe corone c4e sono
una meraiglia/
- >accordo/ Rai notato ancora altre differen"eE
- Ro isto c4e il segno della croce si fa diersamente$ dallalto (dalla fronte) in basso!
a sinistra e a destra/ Inece da noi si fa dallalto in basso e poi da destra a sinistra/
Anc4e le dita si tengono in modo dierso/
- Rai ragione/ +a :ueste sono cose poco importanti! di XformaY/ *ai alcune differen"e
essen"iali tra la fede cattolica e :uella ortodossaE In fin dei conti siamo sempre
cristiani/
- No! non lo so/ >eo c4iedere al signore c4e ci insegna le le"ioni di religione/
- Neppure io conosco differen"e grandi/ +a ecco :uello c4e so$ presso I cattolici il
Battesimo del bimbo non si fa introducendolo nudo in un aso3 e solo bagnato un po
sulla fronte con ac:ua santa/ A L &J anni si fa la %rima 'omunione c4e presso gli
ortodossi non si fa/ Il rito delle no""e ; dierso e non ; permesso il dior"io/ I preti
cattolici non si sposano! non deono aere famiglia per poter dedicarsi ai fedeli e a
8esU 'risto/ Il prete ; come un secondo padre per tutti noi/ Noi eneriamo di piU la
*anta Famiglia e 8esU Bambino/
- E le festeE
- Abbiamo :uasi le stesse feste$ il Natale! la <uaresima! la >omenica delle %alme! la
%as:ua! lAssun"ione della 2ergine/
- %er noi! ortodossi! la festa piU importante ; la %as:ua! la ?esurre"ione di 8esU/ E per
oiE
- %er noi ; il Natale! la nascita di 8esU 'risto! il Bambino *anto/ >a noi per il Natale
si fa il %resepio/ *ai cos;E
- No/
- A Natale ti initer_ da me e edrai/
- Fate lAlbero di NataleE
- 'ome no! si capisce! ma :uella non ; unusan"a religiosa/ <uando ; nato 8esU non
cera nessun albero icino a lui! e poi! figurati a 8erusaleme! in %alestina! doe non
c; la nee e non ci sono n; alberiK
- E altre differen"eE
- >ifferen"e fondamentali ci sono! ma non le conosco/ >ei domandare llinsegnante
di religione$ lui lo sa di sicuro/ Limportante ; c4e ognuno dee aere una fede
propria! ma dee rispettare anc4e la fede degli altri/ Io credo c4e >io ; uno solo!
soltanto la forma di enerarlo ; diersa/
- Anc4io/ *ono contenta di aerti accompagnata in c4iesa/ 'iao! ci ediamo domani a
scuola/
- 'iao/ Una olta err_ anc4io con te nella c4iesa doe ai tu a pregare/
Per meglio capire:
2uole dientarle amica M rea s,-I dein, prieten,
'ercaOla sua compagnia M caut, s, steaO cu ea
2uoi enirci M rei s, ii (la mine)
'ome maiE M cum a.aE 'um oareE 'um deOE
?icordiamo il nonno MAl pomenim pe bunicul
>eiOandarci M trebuie s, mergi (acolo)
2a bene 6 a benissimo M bine 6 foarte bine3 e-n regul,
e meglio parlarne M e mai bine s, orbim (despre asta)
'i sentiamo ancora (per telefono) M mai orbim noi (la telefon)
Ti c4iamer_ (per telefono) M o s, te sun
'4e te ne pare M ce p,rere ai (despre asta)
In fin dei conti M la urma urmelor
A dire la eritF M ca s, spun drept
%resso I cattolici 6 gli ortodossi M la catolici 6 la ortodoc.i
Figurati K M Anc4ipuie.te-5iK 'e s, "icK
*ono contenta di aerti accompagnata M sunt mul5umit, c, te-am Anso5it
2estiti da re M Ambr,ca5i ca ni.te regi
+odi di dire con la parola santo$
*anta +essa M *lu@ba religioas,
Ac:ua *anta M ap, sfin5it,3 ag4easm,
*ettimana *anta M *,pt,m-na %atimilor
Olio *anto M uleiul sfin5it! mir
'ittF *anta M Ora.ul sf-nt (Ierusalim)
Non essere uno stinco di santo M a nu fi u., de biseric,
Non sapere a c4e santo riolgersi M a nu .ti ce s, mai faci3 a nu .ti Ancotro s-o iei
Fare il santo M a face pe sf-ntul (ipocrit)
Essere come il diaolo e lac:ua santa M a se An5elege precum c-inele cu pisica
*c4er"a con I fanti e lascia stare I santi M a nu glumi cu cele sfinte
Le 4a prese di santa ragione M le-a Ancasat pe bun, dreptate
&/ +etti al plurale$
Una c4iesa cattolica
Una persona ciile
Un edificio imponente
Una statua meraigliosa
Unicona ortodossa
Un parocco cattolico
Un insegnante gentile
Unamessa semplice
Una predica emo"ionante
Una compagnia piaceole
Un compagno antipatico
Un santo italiano

1/ Traduci in italiano$
*, spun drept nu m, simt bine/
La urma urmelor faci ce rei/
Fiecare e liber de a aea propria credin5,/
E mai bine s, orbim acum (despre asta)/
'um de nu 5i-ai preg,tit Anc, nici o tem,E
Qnc4ipuie-5i c, Edi le-a Ancasat pe bun, dreptate/
Vtii bine c, el nu e u., de biseric,/
*e An5elege cu fratele lui precum c-inele cu pisica/
Uneori face pe sf-ntul! dar nimeni nu-l mai crede/
La *,rb,toarea *fintei +arii preo5ii erau Ambr,ca5i ca ni.te regi/
Am fost foarte emo5ionat .i pe bun, dreptate/
7/ Traduci in romeno$
%ersonaggi$ un turista! unsignore! una signorina
- +i scusi! ; :uesta la c4iesa X*taropoleosYE
- A dire la eritF! non lo so/ Non sono di Bucarest/ *ono :ui di passeggio/
- No! non ; :uesta/ <uesta ; la c4iesa X*t/ +ariaY/ La c4iesa c4e Lei cerca ; un po
piU lontano/ Lei dee attraersare la ia erso lUniersitF! la edeE
- *N! conosco ldificio dellUniersitF/ E poiE
- %oi dee andare fino alla ia X'alea 2ictorieiY/ Arriato lF! dee girare a sinistra e
andare fino al +useo di *toria/ La c4iesa ; proprio dietro al museo/
- 8ra"ie! signorina/
Lec(ia 6
Partea 1
*ANTI %AT?ONI >ITALIA
'4i sono I santiE I santi sono stato uomini c4e nella ita terrestre 4anno reali""ato
fatti straordinari! anc4e miracoli! c4e sono stati icinissimi a >io e lo 4anno amato
moltissimo/
8li uomini 4anno dedicato ai *anti le c4iese! li 4anno enerati e 4anno batte""ato
I bambini con I loro nomi/ Li 4anno eletti come protettori della propria patria! delle
cittF! delle arti e dei mestieri/ Ogni c4iesa 4a un suo santo/ La piU famosa c4iesa della
cristianitF ; a ?oma! nella cittF del 2aticano! ed ; dedicata a *an %ietro! lapostolo di
'risto e il primo %apa/ +olte c4iese sono dedicate a *anta +aria 2ergine/
I *anti protettori enerati in un paese! in una localitF o da una categoria di
persone si c4iamano *anti patroni/ I pescatori 4anno un *anto patrono! I cacciatori
unaltro! I minatori! I medici unaltro e cosN ia/
LItalia 4a due patroni$ *an Francesco dAssisi e *anta 'aterina da *iena/
*an Francesco dAssisi (&&I1 &11B) ; nato ad Assisi! in Umbria! una regione
dellItalia 'entrale/ Egli era figlio di un ricco mercante e amaa la ita allegra e le feste/
+a in seguito ad una isione 4a rinunciato a :uella ita ed 4a cominciato unaltra! di
peniten"a e di caritF! predicando! curando I malati e seguendo la ia del *ignore/ Era
estito di un poero saio! iea come il piU poero dei poeri/ %erci_ ; stato c4iamato
XIl *anto poerelloY o Xil poerello di 'ristoY/ Amaa tutte le creature del *ignore$ le
piante! gli animali! la terra/ Anc4e gli animali e gli uccelli capino le sue parole/ I buoni
e I cattii lo ascoltaano e lo seguiano/
*an Francesco 4a fondato lordinedi frati franciscani/
*anta 'aterina da *iena (&79G &7IJ) ; nata a *iena! in Toscana/ *iena ; una
bellissima cittF! non molto lontana da Firen"e/ Il padre di 'aterina facea il tintore/ Lei
era una bambina molto docile! affettuosissima! non partecipaa ai gioc4i e ai
diertimenti degli altri bambini! preferendo pensare a 8esU 'risto$ a G anni 4a auto una
isione di 8esU tra I santi/
I genitori oleano sposarla presto ma lei rifiutaa dicendo c4e era promessa al
*ignore 8esU/ %er salarsi dal matrimonio un giorno si ; tagliata le trecce! cosa molto
graa per una raga""a di :uei tempi/ %er castigo! ; stata c4iusa in casa lungamente! ma
lei era umile e docile e alla fine I genitori le 4anno permesso di farsi suora/
Ra imparato a leggere e a scriere solo dopo I entanni (perc4; a :uei tempi solo
I raga""i studiaano) e 4a scritto lettere piene di sagge""a e di amore per >io! a %rincipi!
a ?e! a %api/
'uraa I malati e I moribondi! fermaa I banditi e gli uomini armati solo con le
parole/
E andata a piedi ad Aignone! in Francia! doe risidea! in :uel tempo! il %apa$ ;
riuscita a parlare con lui pregandolo di tornare a ?oma! lunica cittF c4e meritaa di
essere sede dei %api/ E lo 4a coninto/
Per meglio capire:
Li 4anno eletti M I-au ales
In seguito ad una isione M An urma unei i"iuni
La ia del *ignore M 'alea >omnului
2estito di un saio M Ambr,cat Antr-o ras,
Lordine dei frati M ordinul c,lug,rilor
%er castigo M drept pedeaps,
Le feste religiosi pi importanti in Italia sono:
- la Befana il B gennaio (Bobotea"a)
- *an 8iuseppe il &L mar"o (*f-ntul Iosif)
- La <uaresima (%ostul %a.telui)
- La >omenica delle %alme data ariabile (Floriile)
- La %as:ua data ariabile (%a.tele)
- LAscensione di 8esU 'risto data ariabile (Qn,l5area >omnului)
- I santi %ietro e %aolo il 1L 8iugno (*fin5ii %etru .i %ael)
- LAssun"ione di +aria 2ergine il &= agosto (Qn,l5area *f/ +arii)
I santi pi venerati in Italia sono:
*anta +aria 2ergine! madre di 8esU 'risto/ LI settembre si festeggia la NatiitF
della 2ergine e il &= agosto (a Ferragosto) si festeggia lAssun"ione della 2ergine/ A
Lei sono dedicate numerosissime c4iese come *anta +aria +aggiore (?oma)! *anta
+aria del 'armine (Napoli) ecc/ +a la piU famosa ; la cattedrale (il >uomo) *anta
+aria del Fiore di Firen"e/
*an Francesco dAssisi! fondatore dellordine dei francescani/ La piU famosa
c4iesa dedicata a lui ; proprio ad Assisi$ la Basilica di *an Francisco! molto ecc4ia/
*anta 'aterina da *iena! *anta %atrona di *iena e dellItalia/ A *iena c; il
*antuario 'ateriniano/
*anta '4iara ; nata ad Assisi ed ; stata amica di *an Francesco! 4a fondato
lordine delle clarisse/
*antAntonio da %adoa ; nato nel %ortogallo! ma 4a predicato in Italia/ E il
*anto %atrono della cittF di %adoa3 ; inocato per ritroare gli oggetti perduti e per
guarire I malati e le ittime degli infortuni/
*an %ietro! il piU famoso apostolo di 8esU 'risto/ *i c4iamaa in realtF *imone
ed era pescatore/ E considerato il fondatore della c4iesa cristiana e il primo %apa/
*an 8ioanni Battista f :uello c4e predicaa in deserto e annunciaa larrio del
+essia3 fu :uello c4e batte""_ per compiere le profe"ie/
*an 8iuseppe ; lo sposo di *anta +aria e padre terrestre di 8esU 'risto3 era
falegname/
*an 8ennaro e stato escoo! molti secoli fa/ E *anto %atrono della cittF di
Napoli/
Partea a 2-a
.up! ce a"i parcurs acest modul, care este destul de dificil, deoarece a"i $nv!"at multe
cuvinte #i expresii noi, este nevoie s! face"i o recapitulare a cuno#tin"elor acumulate
pn! acum. /ezolva"i exerci"iile care urmeaz!. 3ucra"i cu mare aten"ie. .ac! a"i
re"inut tot ce s)a predat $n acest modul, pac*etul de exerci"ii nu ar trebui s! v! pun!
probleme. .ac! $ns! vi se pare c! nu reu#i"i s! le rezolva"i, este recomandabil s!
relua"i studiul, punnd accent pe lec"iile mai dificile sau cu mai multe elemente de
vocabular. &! reamintim c! ideal este s! nu trece"i la alt! lec"ie pn! cnd cele
anterioare nu sunt bine #tiute.
RIPASSO - RECAPITULARE
&/ Traduci in romeno$
E destate/ Il sole brilla/ Il tempo ; assolutamente meraiglioso/
Bruno si seglia! si la"a e fa una corsa sulla spaggia/
'4e scioc4e""a K dice la nonna/ >appertutto gente c4e corre/
Nessuno non rispetta piU il sonno degli altri/
Tanto in cittF :uanto in campagna fa molto caldo/
>allini"io dellestate nessuna pioggia/
A me""ogiorno ; proprio insopportabile/
Tutti sognano la fresc4e""a della primaera/
1/ Traduci in italiano$
'e se Ant-mpl, E Nu e"i E Nu se Ant-mpl, nimic interesant An casa asta/
Qn sc4imb ecinilor li se Ant-mpl, mereu numai lucruri ciudate/
Q5i dai seama de ceea ce faci E
E ade,rat! Ami dau seama! dar nu pot face altfel/
Q5i spun c, mi-e tare fric,/ Nu ai de ce! eu sunt aici .i te oi a@uta/
Qmi place s, m,n-nc pu5in! dar foarte gustos/
Lor le plac m-nc,rurile italiene.ti$ spag4etti! tortellini! pi""a/
Nu-mi plac prea mult orele de limbi str,ine! dar .tiu c, sunt foarte utile/
'um e remea a"iE A.a .i a.a/ E -nt! e cea5,! dar nu e foarte frig/
7/ +etti a tutti I tempi dellindicatio il erbo scritto fra parentesi$
Luigi (attraersare) la strada/
'arlo (andare) spesso in montagna/
9/ <ual ; il femminile delle paroleE
Imperatore
>ifensore
+ontone
Leone
=/ 'oniuga a tutti I tempi erbali$ cantare! dire! scriere! laarsi! aere/
MODULO 5
MODULUL 5
APPARATO CUTANEO
APA?ATO 'UTANEO
A%A?ATUL 'UTANAT (%IELEA)
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Bulbo pilifero Bulbo pilifero Bulbul firului de p,r
'apello 'apelo %,r
'uoio capelluto 'uoio capeluto %ielea capului
'ute 'ute %iele uman,! epiderm,
>erma >erma >erm,
Epiderme Epiderme Epiderm,
84iandola 84iandola 8land,
+ucosa +uco"a +ucoas,
%elle %ele %iele
%elo %elo Fir de p,r de pe corp
Ung4ia Ung4ia Ung4ie
O**A E> A?TI'OLAHIONI
O*A E> A?TI'OLAPIONI
OA*E VI A?TI'ULAPII
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Anfiartrosi Anfiartro"i Amfiartro",
Apofisi Apofi"i Apofi",
Bacino Bacino Ba"in
'artillagine 'artilagine 'artilagiu
'olonna ertebrale 'olona ertebrale 'oloana ertebral,
>iafisi >iafi"i >iafi",
>iartrosi >iartro"i >iartro",
Enartrosi Enartro"i Enartro",
Epifisi Epifi"i Epifi",
8abbia toracica 8abia toracica 'utia toracic,
Legamento Legamento Ligament
Li:uido sinoiale Licuido sinoiale Lic4id sinoial
+enisco +enisco +enisc
+idollo osseo +idolo oseo +,dua osoas,
Osso pl/ ossa Oso! osa Os! oase
%eli %eli Ba"in format de oasele
peliene
%eriostio %eriostio %eriost
*c4eletro *c4eletro *c4elet
*inartrosi *inartro"i *inartro",
*inoia *inoia *inoie
*utura *utura *utur,
Tendine Tendine Tendon
Troclea Troclea %arte proeminent, a
um,rului care se
articulea", pe osul
antebra5ului
2ertebra 2ertebra 2ertebr,
I +U*'OLI
I +U*'OLI
+UV'RII
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Abduttore Abdutore +u.c4i abductor
Aponeurosi Aponeuro"i Aponero",
'ostrittore 'ostritore +u.c4i constrictor
>ilatatore >ilatatore +u.c4i dilatator
Eleatore Eleatore +u.c4i eleator
Estensore Estensore +u.c4i e0tensor
Fibra muscolare Fibra muscolare Fibr, muscular,
Fibrilla Fibrila Fibril,
Flessore Flesore +u.c4i fle0or
Inolontario Inolontario Inoluntar
Liscio Li.io Neted
?otatore ?otatore +u.c4i rotator
*triato *triato *triat
2olontario 2olontario 2oluntar
A%%A?ATO BU'ALE E >I8E*TI2O
A%A?ATO BU'ALE E >I8E*TI2O
A%A?ATUL BU'AL VI >I8E*TI2
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Amigdala Amigdala Amigdal,
Ano Ano Anus
Appendice Apendice Apendice
Arcata dentaria Arca dentaria Arcad, dentar,
Bocca Boca 8ur,
'anino 'anino 'anin
'ardias 'ardias 'ardie
'ieco 'eco Orb
'istifellea 'istifelea 2e"ic, biliar,
'oleciste 'oleciste 'olecist
'oledoco 'oledoco 'oledoc
'olon 'olon 'olon
'rasso 'raso 8ros
Intestino crasso Intestino craso Intestin gros
>ente >ente >inte
>igiuno >igiuno Nem-ncat3 lips, de 4ran,3
post
>uodeno >uodeno >uoden
Epiglottide Epiglotide Epiglot,
Esofago Esofago Esofag
Faringe Faringe Faringe
Fegato Fegato Ficat
8engia 8engia 8ingie
84iandola saliare 84iandola saliare 8land, saliar,
8ola 8ola 8-t
Ileo Ileo Ileus! oclu"ie intestinal,
Incisio Incisio Incisi
Intestino Intestino Intestin
Labbro! labbra Labro! labra Bu",! bu"e
Lingua Lingua Limb,
+andibola +andibola +andibul,
+ascella +a.ela +a0ilar
+olare +olare +olar
%alato %alato %alat
%ancreas %ancreas %ancreas
%apilla gustatia %apila gustatia %apil, gustati,
%arotide %arotide 8landa parotid,
%iloro %iloro %ilor
%remolare %remolare %remolar
*etto *eto *ept! diafragm,
*igma *igma Ansa sigmoid,
*tomaco *tomaco *tomac
Tenue Tenue *ub5ire
Intestino tenue Intestino tenue Intestin sub5ire
Tubo digerente Tubo digerente Tub digesti
Ugola Ugola Omu.or! epiglot,
2elo palatino 2elo palatino 2,l palatin
2elo pendulo 2elo pendulo 2,lul palatului
(n continuare ve"i studia cteva no"iuni teoretice referitoare la $ngri-irea
bolnavului, plecnd de la nevoile esen"iale #i a-ungndu)se pn! la obiectivele #i
interven"iile asistentei.
Atenie ) este mai bine s! lucra"i pe fragmente mici, pentru a evita oboseala #i
pentru a asimila mai bine informa"iile, cuvintele #i expresiile noi. Succes @
I BISOGNI FONDAMENTALI
Generalit
*en"a dubbio! ci sono certi bisogni fondamentali comuni per tutti esseri umani!
c4e deono soddisfatti per raggiungere ad un liello ottimo di benessere/
<uesto concetto parte dallesisten"a di alcune necessitF fisiologic4e ed aspira"ioni
delluomo i bisogni fondamentali/
NEVOILE FUNDAMENTALE
Generalit(i
F,r, Andoial,! sunt anumite neoi fundamentale comune pentru toate fiin5ele
omene.ti! care trebuie s, fie satisf,cute pentru a se a@unge la un niel optim de s,n,tate/
Acest concept pleac, de la e0isten5a unor necesit,5i fi"iologice .i aspira5ii ale omului
neoile fundamentale/
I bisogni fondamentali e le dimensioni bio-psico-sociali, culturali e spirituali
<uesto concetto 4a come punto di parten"a il definire i &9 bisogni fondamentali!
con le componenti bio-psico-sociali! culturali e spirituali delluomo/
Il pa"iente dee aere una certa indipenden"a nel soddisfare :uesti bisogni e
linfermiere lo dee aiutare/
Linfermiere dee sapere c4e un bisogno fondamentale ; una necessitF itale!
essen"iale dellessere umano per assicurarsi lo stato di benessere! nel difendersi dal
punto di ista fisico e mentale/
Nevoile fundamentale yi dimensiunile bio-psiho-sociale, culturale yi spirituale
Acest concept are drept punct de plecare definirea celor &9 neoi fundamentale!
cu componentele bio-psi4o-sociale! culturale .i spirituale ale omului/
%acientul trebuie s, aib, o oarecare independen5, An satisfacerea acestor neoi .i
asistenta trebuie s, Al a@ute/
Asistenta trebuie s, .tie c, o neoie fundamental, este o necesitate ital,!
esen5ial, a omului pentru a-.i asigura starea de s,n,tate! pentru a se prote@a din punct de
edere fi"ic .i mental/
I 6< %isogni fonda1entali sono$
&/ respirare
1/ alimentarsi e idratarsi
7/ eliminare
9/ muoersi! guardarsi una buona posi"ione
=/ dormire! rilassarsi
B/ estirsi e sestirsi
G/ mantenersi la temperatura del corpo nelle limiti normali
I/ essere pulito! proteggersi i tegumenti
L/ eitare pericoli
&J/comunicare
&&/a"ionare secondo i propri alori
&1/reali""arsi
&7/riposarsi
&9/studiare
,ele 6< ne"oi funda1entale sunt$$
&/ a respira
1/ a se alimenta .i a se 4idrata
7/ a elimina
9/ a se mi.ca! a-.i p,stra o bun, po"i5ie
=/ a dormi! a se odi4ni
B/ a se Ambr,ca .i a se de"br,ca
G/ a-.i men5ine temperatura corpului An
limite normale
I/ a fi curat! a-.i prote@a tegumentele
L/ a eita pericolele
&J/a comunica
&&/a ac5iona urm-nd propriile alori
&1/a se reali"a
&7/a se rela0a
&9/a studia
/re"e presenta2ione dei %isogni
Scurt= pre2entare a ne"oilor
1. Respirare
- Laspetto bio-fisiologico di :uesto bisogno si manifesta tramite la respira"ione
polmonare e tissolare/
- La dimensione psico-socio-culturale dipende dai seguenti elementi$ lemo"ione! la
furia! la paura! la triste""a ecc/! gli eserci"i di medita"ione! di aoga! il fumare ecc/ Il
bisogno di respirare comporta certe particolaritF al nuoo-nato! agli sportii! dopo
interenti c4irurgicali ecc/
1. A respira
- Aspectul bio-fi"iologic al acestei neoi se manifest, prin respira5ia pulmonar, .i
tisular,
- >imensiunea psi4o-socio-cultural, depinde de urm,toarele elemente$ emo5ie! furie!
fric,! triste5e etc/! e0erci5ii de medita5ie! aoga! fumat etc/ Neoia de a respira
comport, anumite particulait,5i la nou-n,scut! la sportii! dup, interen5ii
c4irurgicale etc/
2. Bere e mangiare
- La dimensione bio-fisiologica implica certi meccanismi! moimenti dal mano alla
bocca! masica"ione! degluti"ione! digestione! e anc4e il necessario calorico e di altre
sostan"e nutrienti (es/$ ad un diabetico o ad un anemico)/
- La dimensione psico-socio-culturale si manifesta nei costumi riguardanti la ra""a! la
religione! la na"ionalitF/
<uesto bisogno ; in rela"ione con altri bisogni$ comunicare! eliminare! sentirsi utile ecc/
*i modifica con il stato di maturitF dellassistito/
1/ A bea yi a mnca
- >imensiunea bio-fi"iologic, implic, anumite mecanisme! mi.c,ri de la m-n, la gur,!
mastica5ie! degluti5ie! digestie! .i c4iar necesarul de calorii .i alte substan5e
4r,nitoare (de e0emplu la un diabetic sau la un anemic)
- >imensiunea psi4o-socio-cultural, se manifest, An obiceiurile referitoare la ras,!
religie! na5ionalitate
Aceast, neoie este An rela5ie cu alte neoi$ a comunica! a elimina! a se sim5i util etc/ *e
modific, propor5ional cu gradul de maturitate al pacientului/
3. Eliminare
<uesto bisogno comprende lelimina"ione renale! intestinale! respiratoria e cutanea!
in certe situa"ioni$ gli orifici (trac4eostomia! colostomia) c4e serono come ie di
elimina"ione/
Laspetto bio-fisiologico ; nello stesso tempo meccanico! c4imico! ormonale!
neroso e dipende dalletF e dallo stato di salute dellassistito
Le dimensioni psico-socio-culturali sono numerose$ le emo"ioni buone o mali
influen"ano la fre:uen"a urinaria! la :ualitF e la :uantitF delle materie fecali! il sudare e
lespira"ione di 'O1/
Lattitudine dei genitori riguardante la puli"ia! le esigen"e della puli"ia sono in
stretta conessione con il piano socio-culturale/
3. A elimina
Aceast, neoie cuprinde eliminarea renal,! intestinal,! respiratorie .i cutanat,! An
anumite situa5ii$ orificiile (tra4eostomia! colostomia) care seresc drept c,i de eliminare/
Aspectul bio-fi"iologic este An acela.i timp mecanic! c4imic! 4ormonal! neros .i
depinde de -rst, .i de starea de s,n,tate a pacientului/
>imensiunile psi4o-socio-culturale sunt numeroase$ emo5iile bume sau rele
influen5ea", frecen5a urinar,! calitatea .i cantitatea materiilor fecale! transpira5ia .i
e0pira5ia de 'O1/
Atitudinea p,rin5ilor cu priire la cur,5enie! e0igen5ele An materie de cur,5enie sunt
An str-ns, leg,tur, cu planul socio-cultural/
4. Muoversi e mantanersi in una buona posizione
>al punto di ista bio-fisiologico! lindipenden"a ; differente al bambino piccolo e
alladulto! al paraplegico parali""ato o al sportio/
Il sistema muscolare e sc4eletrico! cardioascolare! neroso influen"ano la libertF di
moimento e di addattarsi o di eitare certe posture/
>al punto di ista psico-socio-culturale! le aria"ioni indiiduali sono importanti/ Il
moimento e la posi"ione del corpo riflettano lo stato di spirito dellassistito! il
linguaggio corporale esprime la italitF psic4ica! lunitF dello somatico con lo psic4ico/
I costumi sociali e le attitudini culturali determinato il camminare di una gioane! la sua
educa"ione/
Lindipenden"a necessaria ai moltissimi moimenti durante la giornata ; in rapporto
diretto con altri bisogni3 ad esempio! per sentirsi utili e reali""arsi le necessitF il medico
e loperaio comune 4anno delle attiitF dierse e differenti/
I problemi di salute determinano dei bisogni indiiduali nel campo della motricitF
(moimento)! ad esempio il camminare con le stampelle! il cambiare di posi"ione ogni
ora ecc/
9/ A se miyca yi a-yi men(ine o bun pozi(ie
>in punct de edere bio-fi"iologic! independen5a este diferit, la copilul mic .i la
adult! la paraplegicul parali"at sau la sporti
*istemul muscular .i sc4eletic! cardioascular! neros influen5ea", libertatea de
mi.care .i de adaptare sau de eitare a anumitor posturi/
>in punct de edere psi4o-socio-cultural! aria5iile indiiduale sunt importante/
+i.carea .i po"i5ia corpului reflect, starea de spirit a pacientului! limba@ul
corporal e0prim, italitatea psi4ic,! unitatea somaticului cu psi4icul/ Obiceiurile sociale
.i atitudinile culturale determin, mersul unei tinere! educa5ia ei/
Independen5a necesar, num,rului mare de mi.c,ri pe durata "ilei este An raport
direct cu alte neoi3 de e0emplu pentru a se sim5i utili .i a-.i Andeplini necesit,5ile
medicul .i muncitorul au actiit,5i dierse .i diferite/
%roblemele de s,n,tate determin, neoile indiiduale An domeniul motricit,5ii
(mi.c,rii)! de e0emplu mersul cu c-r@ele! sc4imbarea po"i5iei la fiecare or, etc/
5. Dormire e rilassarsi
Il sonno-il rilassarsi! dal punto di ista biologico e fisiologico sono diersi e
dipendenti dalletF e dallo stato di salute$ il bambino piccolo 4a bisogno di piU di sonno
c4e ladolescente! il conalescente c4e si ricupera dopo una crisi cardiaca 4a bisogno di
un riposo differente di :uello di una persona c4e 4a sofferto un incidente ed 4a una
gamba fratturata/
La :ualitF del sonno! come :uella del riposo mentale e fisico! ; associata ai sistemi
secondari cardioascolare! gastro-intestinale! neuro-muscolare3 una persona pria di
sonno e! nello stesso tempo! di sogni notturni! manifesta intorbidimenti fisici e psic4ici/
>al punto di ista psico-socio-culturale! il sonno e il riposo sono influen"ati dagli
emo"ioni e dagli obbliga"ioni sociali3 certi gruppi socio-culturali utili""ano droga per
non dormire! gli addetti della medita"ione e della aoga utili""ano delle pratic4e
culturiste per faori""are il riposo totale/
5. A dormi yi a se odihni
*omnul-odi4na! din punct de edere biologic .i fi"iologic sunt diferite .i depind
de -rst, .i de starea de s,n,tate$ copilul mic are neoie de mai mult somn dec-t
adolescentul! conalescentul care se recuperea", dup, o cri", cardiac, are neoie de un
alt tip de odi4n, comparati cu o persoan, care a suferit un accident .i are un picior
fracturat/
'alitatea somnului! ca .i aceea a odi4nei mentale .i fi"ice! este asociat,
sistemelor secundare cardioascular! gastro-intestinal! neuro-muscular3 o persoan,
lipsit, de somn .i! An acela.i timp! de ise nocturne! manifest, tulbur,ri fi"ice .i psi4ice/
>in punct de edere psi4o-socio-cultural! somnul .i odi4na sunt influen5ate de emo5ii
.i de obliga5ii sociale3 anumite grupuri socio-culturale folosesc droguri pentru a nu
dormi! adep5ii medita5iei .i ai aoga folosesc practici culturiste pentru a faori"a
rela0area total,/
6. Vestirsi e svestirsi
Le manifesta"ioni di :uesto bisogno sono ari/
>al punto di ista bio-fisiologico! le attiitF di ogni giorno necessarie
allindipenden"a in :uesto campo ric4iedono una certa capacitF neuro-muscolare e
sottolineano le differen"e tra i gioani e gli an"iani/ <uando una persona non sta bene di
salute! estirsi e sestirsi possono dientare problemi personali$ la donna c4e 4a sofferto
una mammectomia si preoccupa della protesi e dei suoi estiti! lemiplegico cerca dei
estiti c4e possano essere utili""ati leggermente con una sola mano/
>al punto di ista psico-socio-culturale :uesto bisogno si manifesta tramite
laffermare della personalitF e della sessualitF nel scegliere i estiti3 certi gruppi socio-
culturali e religiosi 4anno delle esigen"e particolari$ elo! turbante ecc/
?ispettare il pudore di una persona! tenendo conto delletF! del sesso!
dellappartenen"a ad un gruppo socio-culturale significa utili""are delle coperture! degli
asciugamani ecc/ Linfermiere dee aiutare lassistito sen"a offenderlo/
6. A se mbrca yi a se dezbrca
+anifest,rile acestei neoi sunt dierse/
>in punct de edere bio-fi"iologic actiit,5ile "ilnice necesare independen5ei An acest
domeniu cer o anumit, capacitate neuro-muscular, .i sublinia", diferen5ele Antre tineri
.i b,tr-ni/ '-nd o persoan, nu are o s,n,tate bun,! Ambr,carea .i de"br,carea pot deeni
probleme personale$ femeia care a suferit o mamectomie este preocupat, de prote", .i
de 4ainele sale! 4emiplegicul caut, 4aine care s, poat, fi folosite cu u.urin5, cu o
singur, m-n,/
>in punct de edere psi4o-socio-cultural aceast, neoie se manifest, prin
afirmarea personalit,5ii .i a se0ualit,5ii An alegera 4ainelor3 anumite grupuri socio-
culturale .i religioase cer anumite elemente$,l! turban etc/
A respecta pudoarea unei persoane 5in-nd cont de -rst,! de se0! de apartene5a la un
grup socio-cultural presupune folosirea de paraane! de prosoape etc/ Asistenta trebuie
s, a@ute pacientul f,r, s, Al @igneasc,/
7. Mantenere la temperatura del corpo tra limiti normali
+antenere la temperatura giusta ; soprattutto una fun"ione bio-fisiologica della
persona$ letF cambia la temperatura del corpo cosN come la tolleran"a ai cambi dipende
dal medio ambiente/ La temperatura del corpo dipende dalleserci"io! dalla maniera di
estirsi! dallo stato di idratarsi! dal controllo ipotalamico e dal ritmo biologico/
La componente psic4ica si manifesta nellinfluen"a delle emo"ioni sulla
temperatura/ 'osN! lansietF pu_ crescere la temperatura del corpo e :uesta emo"ione!
come tutte le altre! ; collegata alla situa"ione socio-culturale dellassistito/
G/ A-yi men(ine temperatura corpului n limite normale
A men5ine temperatura corect, este mai ales o func5ie bio-fi"iologic, a persoanei$
-rsta sc4imb, temperatura corpului la fel cum toleran5a la sc4imb,ri depinde de mediul
ambient/ Temperatura corpului depinde de e0erci5iu! de felul de a se Ambr,ca! de starea
de 4idratare! de controlul 4ipotalamic .i de ritmul biologic/
'omponenta psi4ic, se manifest, An influen5a emo5iilor asupra temperaturii/ *tfel!
an0ietatea poate cre.te temperatura corpului .i aceast, emo5ie! ca toate celelalte! este An
leg,tur, cu situa5ia socio-cultural, a pacientului/

8. Essere pulito e proteggersi i tegumenti
Lindipenden"a nel campo delligiene personale ; collegata alla capacitF fisica di
fare i moimenti necessari e ai fattori biologici! come letF e il sesso/ I bisogni
indiiduali sono differenti alladolescente! allan"iano! ad una rag""a nel periodo di
ciclo/
La salute psic4ica ed emo"ionale si rifletta nello stato dellepiderma! nellatten"ione
c4e uno accorda ai capelli! alla pettinatura ecc/3 :uando il bisogno di puli"ia ;
soddisfatto! il sentimento di benessere ; presente/ Le emo"ioni influen"ano il sudare e le
secre"ioni! le norme di puli"ia sono dierse da un gruppo socio-culturale allaltro! e!
nellinterno dello stesso gruppo! da un periodo allaltro/
8. A fi curat yi a proteja tegumentele
Independen5a An planul igienei personale este An leg,tur, cu capacitatea fi"ic, de a face
mi.c,rile necesare .i cu factorii biologici! cum ar fi -rdta .i se0ul/ Neoile indiiduale
sunt diferite la adolescent! la b,tr-n! la o fat, An perioada ciclului/
*,n,tatea fi"ic, .i emo5ional, se reflect, An starea epidermei! An aten5ia pe care o
persoan, o acord, p,rului! piept,n,turii etc/3 c-nd neoia de cur,5enie este
satisf,cut,! sentimentul de stare de bine este pre"ent/ Emo5iile influen5ea",
transpira5ia .i secre5iile! normele de cur,5enie sunt diferite de la un grup socio-
cultural la altul .i! An interiorul aceluia.i grup! de la o perioad, la alta/
9. Evitare i pericoli
I pericoli possono enire dal medio interno e da :uello esterno/ *ul piano bio-
fisiologico! lindipenden"a significa eitare certi alimenti e medicinali e guidarsi nel
solgere certe attiitF/
Ad un assistito nellospedale! il bisogno di eitare i pericoli pu_ essere soddisfatto
con il semplice gesto di innal"are le sbarre del letto o! se necessario! separare lassistito
dagli altri o proteggere lassistito c4e pensa suicidarsi/
>al punto di ista psico-socio-culturale per assicurare la securitF psic4ica la
presen"a di un parente amato o di unaltra persona importante per lassistito pu_ eitare
i pericoli/ La separa"ione socio-culturale pu_ essere eitata tramite ari me""i$ ascoltare
musica! isitare una persona c4e parla la stessa lingua o appartiene alla stessa
communitF etnica! rispettare i propri costumi! rispettare la propria cultura/
9. A evita pericolele
%ericolele pot eni din mediul intern .i din cel e0tern/ %e plan bio-fi"iologic!
independen5a Anseamn, a eita anumite alimente .i medicamente .i a aea gri@, An
desf,.urarea anumitor actiit,5i/
La un bolna An spital! neoia de a eita pericolele poate fi satisf,cut, prin
simplul gest de a An,l5a grila@ul patului sau! dac, este necesar! de a separa bolnaul de
ceilal5i sau de a prote@a bolnaul care se g-nde.te la sinucidere/
>in punct de edere psi4o-socio-cultural pentru a asigura securitatea psi4ic,
pre"en5a unei rude dragi sau a unei alte persoane importante pentru bolna poate eita
pericolele/ I"olarea socio-cultural, poate fi eitat, prin dierse mi@loace$ ascultare de
mu"ic,! i"itarea unei persoane care orbe.te aceea.i limb, sau apar5ine aceleia5i
comunit,5i etnice! respectarea propriilor tradi5ii! respectarea propriei culturi/
10.Comunicare con i simili
E il bisogno fondamentale comune a tutti gli esseri umani/
La dimensione biologica si manifesta in tutte le espressioni erbali o non-erbali c4e
sottolineano le caratteristic4e sessuali$ il camminare! la posi"ione! i estiti/ >al punto di
ista fisiologico! la comunica"ione erbale comprende larticola"ione! la fona"ione
(anc4e il gesto della mano c4e scrie)3 la comunica"ione non-erbale dipende dalla
capacitF psic4ica di cambiare le attitudini corporali! di fare dei gesti! di aere un iso
espressio/
Le componenti psico-socio-culturali si manifestano nel scegliere il contenuto
esprimato$ sentimenti! idee! emo"ioni ecc/
La comunica"ione ; collegata alla sessualitF/ <uesta componente importante
dellessere umano iene esprimata dallinfan"ia allan"ianitF! nellaffermarsi e nel
scegliere i estiti! nelle rela"ioni sociali/
*ano o malato! bambino o adulto! ogni persona 4a moltissime cose da
comunicare/
<uando unassistito non pu_ soddisfare :uesto bisogno! linfermiere dee aiutarlo
ad esprimersi e dee cercare per lui nuoi me""i di esprimersi/
10.Comunicarea cu semenii
Este neoia fundamental, comun, tuturor fiin5elor umane/
>imensiunea biologic, se manifest, An toate e0presiile erbale sau non-erbale
care sublinia", caracteristicile se0uale$ mersul! po"i5ia! 4ainele/ >in puct de edere
fi"iologic! comunicarea erbal, cuprinde articula5ia! fona5ia (inclusi gestul m-inii care
scrie)3 comunicarea non-erbal, depinde de capacitatea psi4ic, de a sc4imba atitudini.e
corporale! de a face gesturi! de a aea o figur, e0presi,/
'omponentele psi4o-socio-culturale se manifest, An alegerea con5inutului
e0primat$ sentimente! idei! emo5ii etc/
'omunicarea este legat, de se0ualitate/ Aceast, component, important, a fiin5ei
umane este e0primat, din copil,rie p-n, la b,tr-ne5e! An afirmarea proprie .i An alegerea
4ainelor! An rela5iile sociale/
*,n,tos sau bolna! copil sau adult! fiecare indiid are foarte multe lucruri de
comunicat/
'-nd un bolna nu A.i poate satisface aceast, neoie! asistenta trebuie s, Al a@ute s, se
e0prime .i trebuie s, caute pentru el noi mi@loace de e0primare/
11.Praticare la propria religione
La componente bio-fisiologica dellindipenden"a in :uesto campo si esprime tramite
moimenti! gesti! attitudini necessarie al culto$ la confessione pu_ significare sedersi nei
ginocc4i o passare un periodo di mangiare di magro! certe religioni ric4iedono la pratica
della circumcisione! nelle altre ; ietato mangiare alcuni piatti e sopportare degli
interenti medicali/ Leolu"ione delle pratic4e religiose dipende dai fenomeni psico-
sociali e dalle rela"ioni interculturali$ il seri"io religioso pu_ essere celebrato il sabato!
in alcune c4iese le pratic4e sono piU libere e democratic4e/
Laltera"ione dello stato di salute significa il crescere o il diminuire della fede/ Nel
curare lassistito di tutte le etF! il rispettare di :uesto bisogno fondamentale ric4iede
allinfermiere una educa"ione liberale/
11.Practicarea propriei religii
'omponenta bio-fi"iologic, a independen5ei An acest domeniu se e0prim, prin
mi.c,ri! gesturi! atitudini necesare cultului$ poc,in5a poate Ansemna a.e"area An
genunc4i sau o perioad, de post! anumite religii practic, circumci"ia! la altele este
inter"is consumul unor feluri de m-ncare .i suportarea unor interen5ii medicale/
Eolu5ia practicilor religioase depinde de fenomenele psi4o-sociale .i de rela5iile
interculturale$ sericiul religios poate fi celebrat s-mb,ta! An unele biserici practicile
sunt mai libere .i democratice/
Alterarea st,rii de s,n,tate poate Ansemna cre.terea sau sc,derea credin5ei/ Qn
Angri@irea pacientului de toate -rstele! respectarea acestei neoi fundamentale cere din
partea asistentei o educa5ie liberal,/
12.Essere occupato per essere utile
Lungo la ita! la persona 4a bisogno di reali""arsi! di studiare! di laorare/ <ueste
attiitF possono essere collegate al sesso (biologic4e)! per_ la piU parte dipendono dalla
capacitF fisiologica e dello siluppo psico-sociale dellindiiduo/ Le norme culturali
influen"ano il soddisfare di :uesto bisogno$ in una societF industriali""ata! persone
ambi"iose ric4iedono! per sentirsi utile! altre cose c4e :uelle c4e alori""ano
lespressione artistica e filosofica/
Lindipenden"a in :uesto campo ; diersa dalluomo politico al compositore! dalla
madre disoccupata ad una modello/
Un problema di salute pu_ diminuire! temporario o permanente! i me""i c4e
lassistito utili""a per sentirsi utile/ Il soddisfare :uesto bisogno ; collegato ad altri
bisogni$ studiare! comunicare! muoersi/
12.A fi ocupat pentru a fi util
>e-a lungul ie5ii! persoana are neoie s, se reali"e"e! s, studie"e! s, lucre"e/ Aceste
actiit,5i pot fi legate de se0 (biologice)! dar ma@oritatea depind de capacitate
fi"iologic, .i de de"oltarea psi4o-social, a indiidului/ Normele culturale
influen5ea", satisfacerea acestei neoi$ Antr-o societate industriali"at,! persoane
ambi5ioase cer! pentru a se sim5i utile! alte lucruri dec-t cele care aprecia", e0presia
artistic, .i pe aceea filosofic,/
Independen5a An acest domeniu este diferit, de la omul politic a compo"itor! da la
mama casnic, la manec4in/
O problem, de s,n,tate poate sc,dea! temporar sau permanent! mi@loacele pe care
pacientul le utili"ea", pentru a se sim5i util/ *atisfacerea acestei neoi este legat, de
altele$ a studia! a comunica! a se mi.ca/
13.Riposarsi
E un bisogno fondamentale e comune a tutti gli esseri umani ed ; ariabile nelle sue
manifesta"ioni al bambino e alladulto! da unindiiduo allaltro/ Lindipenden"a nelle
attiitF 4a delle componenti bio-fisiologic4e$ una persona nata cieca non arF le stesse
preoccupa"ioni come gli altri! lo stato di salute fisiologica pu_ decidere tra lo sci e la
lettura/ I fenomeni psico-sociali e culturali possono influen"are il soddisfare del bisogno
(societF! T2)/
%ossono esistere delle influen"e anc4e nella ita sentimentale/ 'osN! un colerico pu_
liberarsi da uno stato neroso giocando il tennis con for"a! unaltro c4e gioca
pallacanestro con i suoi bambini si sentirF meno ansioso/
<uesto bisogno non sparisce :uando una persona ; malata! al contrario! il periodo di
rilassarsi e di riposarsi dee tenere conto della situa"ione di ognuno/
13.A se relaxa
Este o neoie fundamental, .i comun, tuturor fiin5elor omene.ti .i este ariabil, An
manifest,rile sale de la copil la dult! de la un indiid la altul/
Independen5a An actiit,5i are componente bio-fi"iologice$ o persoan, n,scut, oarb, nu
a aea acelea.i preocup,ri cu ceilal5i! starea de s,n,tate poate decide Antre sc4i .i
lectur,/ Fenomenele psi4o-sociale .i culturale pot influen5a .i satisface neoia
(societate! T2)/
%ot e0ista influen5e .i An ia5a sentimental,/ Astfel! un coleric se poate elibera de o stare
neroas, @uc-nd tenis cu putere! un altul care @oac, olei cu copiii s,i se a sim5i mai
pu5in an0ios/
Aceast, neoie nu dispare atunci c-nd o persoan, este bolna,! dimpotri,! periada
de odi4n, .i de rela0are trebiue s, 5in, cont de situa5i An care se g,se.te fiecare/
14.Studiare
Il bisogno di scoprire! di soddisfarsi la curiositF! di imparare! ; comune a tutti! anc4e
se ; piU noteole ai bambini e durante gli anni di forma"ione scolare/ Lintelligen"a
(componente biologica) e lintegritF dei sensi (componente fisiologica) sono i principali
elementi c4e contribuiscono al soddisfare di :uesto bisogno/
Laspetto psico-socio-culturale si manifesta tramide il desiderio di sapere e di
conoscere il alore accordato alleduca"ione dal gruppo socio-culturale/
%er :uanto riguarda la salute di una popola"ione! i bisogni di studiare sono ari/
Il piU piccolo problema di salute significa lappari"ione dei bisogni di sapere particolari/
Un pa"iente dee imparare come cambiarsi il bendaggio! unaltro dee imparare come
farsi linsulina e rispettare il regime di alimenta"ione anc4e se dee partecipare alle cene
di affari ecc/
Il bisogno di sapere e collegato con il bisogno di essere utile e con :uello di
rilassarsi! ma pu_ anc4e essere la condi"ione essen"iale di stabilire lindipenden"a di
soddisfare tutti i bisogni/
14.A studia
Neoia de a descoperi! de a satisface curio"itatea! d a An,5a! este comun, tuturor!
c4iar dac, este mai pregnant, la copii .i An timpul anilor de formare .colar,/
Inteligen5a (component, biologic,) .i integritate sim5urilor (component, fi"iologic,)
sunt elementele principale care contribuie la satisfacerea acestor neoi/
Aspectul psi4o-socio-cultural se manifest, prin dorin5a de a .ti .i de a cunoa.te
aloarea acordat, educa5iei de c,tre grupul socio-cultural/
Qn ceea ce prie.te s,n,tatea unei popula5ii! neoile de a studia sunt diferite/
'ea mai mic, problem, de s,n,tate Anseamn, apari5ia unor neoi particulare de An,5are/
Un pacient trebuie s, Ane5e cum s, A.i sc4imbe pansamentul! un latul trebuie s, Ane5e
cum s, A.i fac, insulina .i cum s, respecte regimul alimentar c4iar dac, trebuie s,
participe la cine de afaceri etc/
Neoia de a .ti este legat, de neoia de afi util .i de aceea de a se rela0a! dar
poate fi .i condi5ia esen5ial, de a stabili independen5a de a astisface toate neoile/
Il soddisfare interamente i bisogni di una persona permette il mantenere nello stato di
e:uilibrio dei suoi ari processi fisiologici e psicologici/
Satisfacerea An Antregime a neoilor unei persoane permite men5inerea st,rii de
ec4ilibru Antre diersele procese fi"iologice .i psi4ologice
Il bisogno M stato c4e ric4iede un apporto! la mancan"a di una cosa necessaria!
desiderata! utile/
Nevoia M stare care cere un aport! lipsa unui lucru necesar! dorit! util/
L`omeostasia M uno stato di e:ulibrio e di autoreglaggio c4e si istalla tra ari processi
fisiologici della persona/ <uesto concetto si estende anc4e ai processi psico-sociologici/
Homeostazia M o stare de ec4ilibru .i autoregla@ care se instalea", Antre diersele
procese fi"iologice ale persoanei/ Acest concept se e0tinde .i la procesele psi4o-
sociologice/
Il non-soddisfare di un bisogno sul piano fisiologico o su :uello psicologico pu_
ripercuotersi negli altri bisogni/
Nesatisfacerea unei neoi pe plan fi"iologic se poate repercuta asupra altor neoi/
Esempio di autoreglaggio (il sudore con febbre)3 - unelimina"ione insufficiente
dellacido urico pu_ proocare un certo grado di acidosi metabolica c4e il bisogno di
respirare tratarrF di compensare tramite una respira"ione rapida e profonda! stimolando
cosN unelimina"ione piU grande di 'O1 ed un possibile ristabilire delle:uilibrio acido-
basico/
Exemplu de autoreglaj (transpira5ia cu febr,)3 - o eliminare insuficient, de acid uric
poate prooca un anumit grad de acido", metabolic, pe care neoia de a respira a
Ancerca s, o compense"e printr-o eliminare mai mare de 'O1 .i o posibil, restabilire a
ec4ilibrului acido-ba"ic/
Esempio con effetto meno favoravole nel processo di autoreglaggio$ - una persona
c4e non ; capace di muoersi arF lappetito basso! la capacitF polmonare riddotta! la
motilitF intestinale debole O ci_ c4e significa c4e lomeostasia dei processi fisiologici e
psicologici pu_ essere perturbata/
Exemplu cu efect mai pu(in favorabil n procesul de autoreglaj$ - o persoan, care nu
se poate mi.ca a aea apetitul sc,"ut! capacitatea pulmonar, redus,! motilitatea
intestinal, slab,O ceea ce Anseamn, c, 4omeosta"ia proceselor fi"iologice .i
psi4ologice poate fi perturbat,/
L`INDIPENDENZA E LA DIPENDENZA NEL SODDISFARE I BISOGNI
FONDAMENTALI
INDEPENDETA $I DEPENDENTA N SATISFACEREA NEVOILOR
FUNDAMENTALE
%er mantenere une:uilibrio fisiologico e psicologico! il pa"iente dee raggiungere ad
un liello minimo di soddisfare i suoi bisogni/
%entru a men5ine un ec4ilibru fi"iologic .i psi4ologic! pacientul trebuie s, a@ung, la un
niel minim de satisfacere a neoilor sale/
L`indipendenza all`adulto
?aggiungere ad un liello medio nel soddisfare i bisogni (un buon e:uilibrio fisiologico
e psicologico) tramite a"ioni c4e compie lindiiduo stesso! da solo! sen"a laiuto di
unaltra persona/ Lindipenden"a significa il soddisfare un o piU bisogni tramite a"ioni
proprie! compiute dalla persona stessa/
%er i bambini! lindipenden"a iene considerata anc4e :uando i bisogni sono compiuti
con laiuto degli altri! secondo letF e lo siluppo fisico del bambino/
Independen(a la adult
Atingerea unui niel minim de satisfacere a neoilor (un bun ec4ilibru fi"iologic .i
psi4ologic) prin ac5iuni pe care le Andepline.te indiidul Ansu.i! singur! f,r, a@utorul unei
alte persoane/ Independen5a Anseamn, satisfacera uneia sau mai multor neoi prin
ac5iuni proprii! Andeplinite de persoana Ans,.i/
%entru copii! independen5a se consider, .i atunci c-nd neoile sunt Andeplinite cu
a@utorul celorlal5i! dup, -rsta .i de"oltarea fi"ic, a copilului/
La dipendenza
E lincapacitF della persona di addottare dei comportamenti o di compiere da
solo! sen"a laiuto di unaltra persona! delle a"ioni c4e permettano un liello accettabile
nel soddisfare i suoi bisogni/
Lorigine probabile di :uesta dipenden"a ; una mancan"a di for"a (:uando
lassistito non ; capace)! mancan"a di olontF (:uando non uole)! mancan"a di
informa"ione (:uando non sa come agire per soddisfarsi i bisogni fondamentali)/
Ossera"ione$ Linfermiere sa c4e la sua propria esperien"a non basta nel asto
campo della salute/ Ad esempio! nel caso di un pa"iente c4e soffre per mancan"a di
soldi! di casa! di calore linterento dellinfermiere ; limitato/ %er :uesto! lei riconosce
la competen"a di altri professionali con i :uali laora in collabora"ione/
Dependen(a
Este incapacitatea persoanei de a adopat comportamente sau de a Andeplini singur!
f,r, a@utorul unei alte persoane! ac5iuni care s, Ai permit, un niel acceptabil de
satisfacere a neoilor/
Originea probabil, a acestei dependen5e este o lips, de for5, (c-nd pacientul nu
este capabil)! lips, de oin5, (c-nd nu rea)! lips, de informare (c-nd nu .tie cum s,
ac5ione"e pentru a-.i satisface neoile fundamentale)/
Obsera5ie$ Asistenta .tie c, propria e0perien5, nu este suficient, An astul domeniu
al s,n,t,5ii/ >e e0emplu! An ca"ul unui pacient care sufer, din cau"a lipsei de bani! de
cas,! de c,ldur, interen5ia asistentei este limitat,/ >in acest moti! ea recunoa.te
competen5a altor profesioni.ti cu care lucrea", An colaborare/
ATTENZIONE !
Il concetto di Xliello medio nel soddisfare i bisogniY significa c4e c; un certo
grado di insoddisfa"ione sen"a c4e si possa parlare di dipenden"a della persona/
Ad esempio$ una persona ; indipendente se utili""a corettamente! sen"a laiuto
degli altri! un aparecc4io! un dispositio! una protesi (auditia! oculare! dentare!
stampella! sacco di stomia! membro artificiale ecc/)! lo c4e permette aere uno stato di
benessere/ La dipenden"a ; il momento nel :uale una persona 4a bisogno di aiuto per
utili""are un aparecc4io! un dispositio! una protesi/ Unaltra preci""a"ione$ lassistito
non dee essere :ualificato come XdipendenteY! ma piuttosto come persona Xcon un
problema di dipenden"aY/
ATENTIE !
'onceptul de Xniel mediu de satisfacere a neoilorY Anseamn, c, este un anumit
grad de insatisfac5ie f,r, s, se poat, orbi de o dependen5, a persoanei/
>e e0emplu$ o persoan, este independent, dac, folose.te corect! f,r, a@utorul
celorlal5i! un aparat! un dispo"iti! o prote", (auditi,! ocular,! dentar,! c-r@,! sac de
stomie! membru artificial etc/)! lucru care Ai permite s, aib, o stare de bine/
>ependen5a apare An momentul An care o persoan, are neoie de a@utor pentru a
folosi un aparat! un dispo"iti! o prote",/ O alt, preci"are$ pacientul nu trebuie
calificat drept XdependentY! ci mai degrab, ca o persoan, Xcu o problem, de
dependen5,Y/
La manifestazione di dipendenza
<uando un bisogno fondamentale ; insoddisfatto perc4; c; una difficoltF! appaiono
una o piU manifesta"ioni di dipenden"a/ <uesti sono segni noteoli di una certa
incapacitF della persona di rispondere lui stesso a :uesto bisogno/
Ad esempio$ lincapacitF di una persona di proteggersi i tegumenti pu_ condurre a
lappari"ione di lesioni o di rossetti3 lincapacitF di comunicare pu_ condurre alla
separa"ione sul piano sociale/
La dipenden"a di una persona dee essere considerata non solamente nel rapporto con la
sua intensitF! ma anc4e nel rapporto con la sua durata (da :ualc4e giorno a :ualc4e
anno)/
'osN! la dipenden"a pu_ essere moderata o totale! temporarea o permanente/
Manifestarea de dependen(
'-nd o neoie fundamental, este nesatisf,cut, din cau"a unei dificult,5i! apar una sau
mai multe manifest,ri de dependen5,/ Acestea sunt semne eidente ale unei anumite
incapacit,5i a persoanei de a r,spunde singur, acestei neoi/
>e e0emplu$ incapacitatea unei persoane de a-.i prote@a tegumentele poate conduce la
apari5ia unor le"iuni sau ro.eli3 incapacitatea de comunicare poate duce la i"olarea pe
plan social/
>ependen5a unei persoane trebuie considerat, nu doar An raport cu intensitatea sa! ci .i
An raport cu durata sa (de la c-tea "ile la c-5ia ani)/
Astfel! dependen5a poate fi moderat, sau total,! temporar, sau permanent,/
La classificazione dei livelli di dipendenza
Il liello di dipenden"a (lindice di graitF) dellassistito si pu_ determinare dopo la
aluta"ione della fun"ione di indipenden"a 6 dipenden"a di ogni bisogno fondamentale!
come segue$
Liello & La persona ; indipendente ed autonoma
Liello 1 La persona presenta una dipenden"a moderata
Liello 7 La persona presenta una dipenden"a maggiore
Liello 9 La persona presenta una dipenden"a totale
Clasificarea nivelurilor de dependen(
Nielul de dependen5, (indicele de graitate) a pacientului se poate determina dup,
ealuarea func5iilor de independen5, 6 dependen5, ale fiec,rei neoi fundamentale! dup,
cum urmea",$
Nielul & %ersoana este independent, .i autonom,
Nielul 1 %ersoana pre"int, o dependen5, moderat,
Nielul 7 %ersoana pre"int, o dependen5, ma@or,
Nielul 9 %ersoana pre"int, o dependen5, total,
Importanza pratica
La aluta"ione del liello di dipenden"a dellassistito si utili""a come uno strumento di
misura per orientarci nel processo di cura/ 'osN! segnalare e seguire il liello di
dipenden"a ci permette di apre""are il risultato ottenuto dopo il trattamento e gli
interenti di cura/
Importan(a practic
Ealuarea nielului de dependen5, a pacientului se folose.te ca instrument de m,sur,
pentru a ne orienta An procesul de Angri@ire/ Astfel! semnalarea .i urm,rirea nielului de
dependen5, ne permite s, apreciem re"ultatul ob5inut dup, tratament .i interen5iile de
Angri@ire
Il livello dell`intervenire dell`infermiere
La dipenden"a pu_ troarsi sullaspetto biologico! psicologico! culturale e spirituale
dell]essere umano/
'i sono 9 forme di dipenden"a$
- poten"iale
- attuale
- dicrescente
- permanente
Nivelul de interven(ie al asistentei
>ependen5a se poate g,si sub aspect biologic! psi4ologic! cultural .i spiritual al fiin5ei
umane/
E0ist, 9 forme de dependen5,$
- poten5ial,
- actual,
- descresc-nd,
- permanent,
Potenziale
*e c; un problema di dipenden"a a causa di certe predisposi"ioni! allora si tratta di una
dipenden"a pote"iale ed ; necessario uninterento/
Esempio$ ad unassistito anemico! imobili""ato! a causa della pressione possono
formarsi delle ferite/ Una"ione preentia pu_ eitare :uesto problema di dipenden"a/
Poten(ial
>ac, e0ist, o problem, de dependen5, din cau"a unor anumite predispo"i5ii! atunci este
orba de o dependen5, poten5ial, .i este necesar, o interen5ie/
E0emplu$ la un pacient anemic! imobili"at! din cau"a presiunii se pot forma r,ni/ O
ac5iune de preenire poate eita aceast, problem, de dependen5,/
Attuale
Nello stesso tempo! se il problema ; presente! la dipenden"a ; attuale/
In :uesto caso! le a"ioni saranno corettie/
Actual
Qn acela.i timp! dac, problema este pre"ent,! dependen5a este actual,/
Qn acest ca"! ac5iunile or fi corectie/
Dicrescente
<uando la dipenden"a dellassistito iene ridotta! il ruolo dellinfermiere ; di sostenere
:uesto progresso e di aiutare lassistito a troarsi di nuoo il grado ottimale di
autonomia/
Descresctoare
'-nd dependen5a pacientului se reduce! rolul asoistentei este de a sus5ine acest progres
.i de a a@uta pacientul s,-.i reg,seasc, gradul optim de autonomie/
Permanente
*e! anc4e con laiuto dellinfermiere! il problema rimane presente! la dipenden"a
dienta permanente o cronica (nella paraplegia)/ Il ruolo dellinfermiere ;! in :uesto
caso! di supplire :uello c4e lassistito non pu_ fare indipendentemente e di aiutarlo ad
addattarsi a :uesti limiti/
Permanent
>ac,! c4iar cu a@utorul asistentei! problema r,m-ne pre"ent,! dependen5a r,m-ne
permanent, sau cronic, (An paraplegie)/ ?olul asistentei este! An acest ca"! de a suplini
ceea ce pacientul nu poate face independent .i de a-l a@uta s, se adapte"e la aceste
limite/
IL %?O'E**O >I 'U?A %?O'E*UL >E QN8?ICI?E
Definizione$
E un metodo organi""ato e sistematico! c4e permette delle cure indiiduali""ate/ Il
processo di cura ; centrato sulle rea"ioni particolari di ogni indiiduo (o gruppo) ad una
modifica"ione reale o poten"iale di salute/
E un processo intelettuale composto di arie tappe ordenate! per ottenere un migliore
stato di salute dellassistito/
Defini(ie$
Este o metod, organi"at, .i sistematic,! permi5-nd Angri@iri indiiduali"ate/ %rocesul de
Angri@ire este centrat pe reac5iile particulare ale fiec,riu indiid (sau grup) la o
modificare real, sau poten5ial, de s,n,tate/
Este un proces intelectual compus din dierse etape ordonate! pentru a ob5ine o stare
mai bun, de s,n,tate a pacientului/
Le tappe nel processo di cura
Nel processo di cura ci sono = tappe$
&/ ?accogliere i dati
1/ Anali""are ed interpretare i dati (problemi! diagnostici di cura)
7/ %ianificare gli interenti (oggettii)
9/ ?eali""are gli interenti (la loro applica"ione)
=/ La aluta"ione
Etapele procesului de ngrijire
Qn procesul de Angri@ire e0ist, = etape$
&/ 'ulegera datelor
1/ Anali"area .i interpretarea datelor (probleme! diagnostice de Angri@ire)
7/ %lanificarea interen5iilor (obiectie)
9/ ?eali"area interen5iilor (aplicarea lor)
=/ Ealuarea
1. Raccogliere i dati
E la fase ini"iale! il cominciare del processo di cura/ E un processo continuo! cio;
linfermiere ossera! domanda e raccoglie dei dati sullassistito tutto il tempo/
>al momento c4e lassistito entra nellospedale! nel centro di salute o nella casa di
riposo! raccogliere dei dati permette allinfermiere di stabilire le a"ioni di cura/
Linfermiere dee informarsi sullassistito anc4e prima di ederlo$ dee leggere il
dossier! domandare al medico le informa"ioni piU importanti/
1. Culegerea datelor
Este fa"a ini5ial,! Anceputul procesului de Angri@ire/ Este un proces continuu! adic,
asistenta obser,! Antreab, .i adun, date despre pacient tot timpul/
>in momentul An care pacientul intr, An spital! centru de s,n,tate sau cas, de tratament!
culegerea datelor permite asistentei s, stabileasc, ac5iunile de Angri@ire/
Asistenta trebuie s, se informe"e despre pacient c4iar Anainte de a-l edea$ trebuie s,
citeasc, dosarul! s, solicite medicului informa5iile cele mai importante/
Tipo di informazioni
- dati oggettii ossera"ioni dellinfermiere
- dati soggettii forniti dallassistito
- dati contenenti delle informa"ioni del passato
- dati contenenti delle informa"ioni attuali
- dati riguardanti la ita dellassistito! i suoi costumi! i suoi amici o il medio doe ie
Tipuri de informa(ii
- date obiectie obsera5ii ale asistentei
- date subictie furni"ate de c,tre pacient
- date con5in-nd informa5ii din trecut
- date con5in-nd informa5ii actuale
- date despre ia5a pacientului! obiceiurile sale! prieteni sau mediul An care tr,ie.te
La cura dell`assistito comincia dalle informa"ioni raccolte/ Lo scopo delle
inestiga"ioni ; di risolere i problemi c4e lassistito non pu_ risolere da solo
identificare i problemi/
Lidentifica"ione dei problemi di cura dellassistito 4a come punto di parten"a
conoscere lassistito/
- conoscere le defficien"e delassistito
- conoscere :uello c4e lassistito aspetta nei confronti di$ cura! salute! soggiorno
nellospedale
ngrijirea pacientului Ancepe de la informa5iile str-nse/ *copul inestiga5iilor este de a
re"ola problemele pe care pacientul nu le poate re"ola singur identificarea
problemelor
Identificarea problemelor de Angri@ire a pacientului are drept punct de plecare
cunoa.terea pacientului
- cunoa.terea deficien5elor pacientului
- cunoa.terea a ceea ce pacientul a.teapt, cu referire la$ Angri@ire! s,n,tate! .ederea An
spital
Tutte le informa"ioni raccolte appartengono a due grandi gruppi$
- dati certi
- dati ariabili
Toate informa5iile str-nse constituie dou, mari grupe$
- date certe
- date ariabile
Dati certi
Informa"ioni generali$ cognome! nome! etF! sesso! stato ciile ecc/
'aratteristic4e indiiduali$ ra""a! lingua! religione! cultura! occupa"ione ecc/
'ostumi personali$ alimenta"ione! ritmo di ita ecc/
Eenimenti biografici riguardanti la salute$ malattie anteriori! graidan"e! interenti
c4irurgicali! incidenti ecc/
Elementi fisici e rea"ionali$ gruppo di sangue! protesi! allergie ecc/
+edio$ famiglia! amici ecc/
Date certe
Informa5ii generale$ nume! prenume! -rst,! se0! stare ciil, etc/
'aracteristici indiiduale$ ras,! limb,! religie! cultur,! ocupa5ie etc/
Obiceiuri personale$ alimenta5ie! ritm de ia5, etc/
Eenimente biografice referitoare la s,n,tate$ boli anterioare! sarcini! interen5ii
c4irurgicale! accidente etc/
Elemente fi"ice .i reac5ionale$ grupa de s-nge! prote"e! alergii etc/
+ediu$ familie! prieteni etc/
Dati variabili
*ono dati in continua modifica"ione ed eolu"ione e c4e ric4iedono una costante
aluta"ione da parte dellinfermiere/
*tato fisico$ temperatura! pressione arteriale! respira"ione! appetito o anoressia!
lelimina"ione! sonno! moimento! rea"ioni allergic4e! infiamma"ioni! infe"ioni!
stanc4e""a! intensitF del dolore! rea"ioni al trattamento! alle medicine ecc/
'ondi"ioni psico-sociali$ ansietF! stress! conforto! stato depressio! stato di
coscien"a! grado di autonomia! capacitF di comunica"ione! accettto o non-accetto dello
stato nel :uale si troa ecc/
Date variabile
*unt date An continu, modificare .i eolu5ie .i cer o ealuare constant, din partea
asistentei/
*tare fi"ic,$ temperatura! tensiunea arterial,! respira5ia! apetitul sau anore0ia!
eliminarea! somnul! mi.carea! reac5iile alergice! inflama5iile! infec5iile! oboseala!
intensitatea durerii! reac5iile la tratament! la medicamente etc/
'ondi5ii psi4o-sociale$ an0ietate! stress! confort! stare depresi,! stare de
con.tien5,! grad de autonomie! capacitate de comunicare! acceptare sau neacceptare a
st,rii An care se g,se.te etc/
<uesti dati sono alla disposi"ione dellintera s:uadra e costituiscono uno strumento di
laoro c4e dee essere attuali""ato! seguendo leolu"ione dello stato dellassistito/
Aceste date sunt la dispo"i5ia Antregii ec4ipe .i constituie un instrument de lucru care
trebuie actuali"at! urm,rind eolu5ia st,rii pacientului/
&/ IL DIALOGO INFERMIERE - ASSISTITO
E una forma speciale di intera"ione erbale c4e si solge tra linfermiere e la persona
alla :uale sere aiuto o cura/
E uno strumento di personali""a"ione delle cure (strumento di conoscere la personalitF
dellassistito)
>obbiamo tenere conto di alcuni fattori importanti$
- scegliere il momento giusto per lassistito
- rispettare i momenti di stanc4e""a e di riposo
- rispettare il periodo di sofferen"a dellassistito
Linfermiere dee organi""arsi il laoro per permettere allassistito di esprimersi nel suo
ritmo
Il dialogo 4a come punto di parten"a labilitF dellinfermiere di stabilire una
comunica"ione eficace e c4iara/
1.DIALOGUL ASISTENT - PACIENT
Este o form, special, de interac5iune erbal, care se desf,.oar, Antre asistent, .i
persoana care are neoie de a@utor sau Angri@ire
Este un instrument de personali"are a Angri@irilor (instrument de cunoa.tere a
personalit,5ii pacientului)/
Trebuie s, 5inem cont de unii factori imoprtan5i$
- alegerea momentului potriit pentru pacient
- respectarea momentelor de oboseal, .i odi4n,
- respectarea interalului de suferin5, a pacientului/
Asistenta trebuie s, A.i organi"e"e munca pentru a-I permite pacientului s, se e0prime An
ritmul s,u/
>ialogul are ca punct de plecare abilitatea asistentei de a stabili o comunicare eficace .i
clar,/
Le abilit di facilitare il dialogo - Abilit(ile de a facilita dialogul
A) Aere la domanda giusta
Le domande possono essere c4iuse o aperte
Le domande c4iuse aspettano una risposta limitata XsNY o XnoY/
Esempio$ XRa dormito bene EY
Le domande aperte permettono allassistito di esprimersi/
Esempio$ X+i dica perc4; ; arriato allospedaleY o X+i pu_ dire cosa fa di solito per
dormire EY o X+i dica! per faore! se 4a auto dei problemi grai con :uesta malattiaY o
X%erc4e non mangia mai carne EY
A) A aea Antrebarea cea mai bun,
Qntreb,rile pot fi desc4ise sau Anc4ise/
Qntreb,rile Anc4ise a.teapt, un r,spuns limitat XdaY sau XnuY/
E0emplu$ XA5i dormit bine EY
Qntreb,rile desc4ise permit pacientului s, se e0prime/
E0emplu$ X*pune5i-mi de ce a5i a@uns la spitalY sau X%ute5i s,-mi spune5i ce face5i de
obicei pentru a dormi EY sau X*pune5i-mi! , rog! dac, a5i aut probleme grae cu
aceast, boal,Y sau X>e ce nu m-nca5i niciodat, carne EY
B) LabilitF di confermare le conclusioni riguardanti lasssitito! per eitare il
soggettiismo dellossera"ione
Esempio$ X+i 4a detto c4e sono due giorni da :uando sente nauseaY
B)Abilitatea de a confirma conclu"iile priitoare la pacient! pentru a eita
subiectiismul obsera5iei
E0emplu$ X+i-a5i spus c, ae5i sen"a5ii de grea5, de dou, "ileY
') LabilitF di ottenere la risposta necessaria ! :uando lassistito dimentica da doe 4a
cominciato/
Esempio$ X2edo c4e ; preoccupato dalla digestione! ma mi pu_ dare dettagli sulla
:ualitF del sonno EY
')Abilitatea de a ob5ine r,spunsul necesar! c-nd pacientul uit, de unde a Anceput/
E0emplu$ X2,d c, sunte5i preocupat de digestie! dar Ami pute5i da detalii despre calitatea
somnului EY
>) LabilitF di fare una sintesi/
Esempio$ XLo c4e mi 4a detto dimostra c4e non si pu_ mai rilassare a causa nella
nerositFY
>)Abilitatea de a face o sinte",/
E0emplu$ X'eea ce Ami spune5i demonstrea", c, nu , pute5i niciodat, rela0a din cau"a
nero"it,5iiY/
E) LabilitF di praticare unascoltare attio/
?isponde allassistito con calore e con interesse! per mostrare c4e si capisce lo c4e lui
sta iendo/
Linfermiere non dee offendere lassistito! le domande non deono essere troppo
personali""ate e la persona assistita dee eesere coninta c4e non ; necessario
rispondere se non uole! ma sarebbe meglio farlo! per ottenere il liello giusto di
assisten"a da parte dellinfermiere/
E)Abilitatea de a practica o ascultare acti,/
?,spunde pacientului cu c,ldur, .i interes! pentru a-i ar,ta c, se An5elege ceea ce tr,ie.te
el/
Asistenta nu trebuie s, supere pacientul! Antreb,rile nu trebuie s, fie prea personali"ate!
iar pacientul trebuie conins c, nu este necesar s, r,spund, dac, nu rea! dar ar fi mai
bine s, o fac,! pentru a ob5ine nielul cel mai bun de asisten5,/
2. ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI DATI
%er anali""are i dati sere lidentifica"ione dei bisogni specifici! non solamente di :uelli
c4e caratteri""ano ogni essere umano/
Ad esempio! il bisogno di essere pulito ; comune a tutti! ma il bisogno di docciarsi ogni
giorno ; personale! particolare per una certa persona/
Unaltra persona! per sentirsi indipendente! 4a bisogno di laarsi i capelli ogni giorno
ecc/
Lidentifica"ione dei bisogni particolari si fa con la partecipa"ione dellassistito! lo c4e
pu_ condurre le a"ioni dellinfermiere agli interenti indiiduali""ati/
2.ANALIZA $I INTERPRETAREA DATELOR
%entru a anali"a datele este neoie de identificarea neoilor specifice! nu doar a acelora
care caracteri"ea", orice fiin5, omeneasc,/
>e e0emplu! neoia de a fi curat este comun, tuturor! dar neoia de a face du. An fiecare
"i este personal,! particular, pentru o anumit, persoan,
O alt, persoan,! pentru a se sim5i independent,! simte neioa s, A.i spele p,rul An fiecare
"i etc/
Identificarea neoilor particulare se face cu participarea bolnaului! ceea ce poate
conduce ac5iunile asistentei c,tre interen5ii indiiduali"ate/
L`analisi
Lanalisi si fa tramite$
- lesaminare dei dati
- la classifica"ione dei dati$ dati di indipenden"a (c4e permettono il soddisfare
autonomo dei bisogni)3 dati di dipenden"a
- stabilire i problemi di cura
- riconoscere i legami e le prioritF
Analiza
Anali"a se face prin$
- e0aminarea datelor
- clasificarea datelor$ date de independen5, (care permit satisfacerea autonom, a
neoilor)3 date de dependen5,
- stabilirea problemelor de Angri@ire
- recunoa.terea leg,turilor .i priorit,5ilor
L`interpretazione
*ignifica spiegare lorigine o la causa del problema di dipenden"a! cio; definire le sorse
di difficoltF/
Interpretarea
Qnseamn, e0plicarea originii sau cau"ei problemei de dependen5,! adic, definirea sursei
de dificultate/
Lanalisi e linterpreta"ione dei dati conduranno linfermiere allo stabilire del
diagnostico di cura/
Anali"a .i interpretarea datelor or conduce asistenta la stabilirea diagnosticului de
Angri@ire/
3. IL PIANO DI CURA - PLANUL DE NGRI1IRE
Definizione$ Il piano di cura significa stabilire una sc4eda per gli interenti! preedere
e tappe! i me""i di siluppo ed eitare gli incidenti/
Defini(ie$ %lanul de Angri@ire Anseamn, stabilirea unei sc4eme de interen5ii! preederea
etapelor! mi@loacelor de desf,.urare .i eitarea accidentelor/
Il piano di cura tiene conto anc4e dalle prescri"ioni medicale/ Il piano di cura
comprende$
- gli oggettii di cura
- gli interenti
%lanul de Angri@ire 5ine cont .i de prescrip5iile medicale/ %lanul de Angri@ire cuprinde$
- obiectiele de Angri@ire
- interen5iile
Il piano di cura permette allinfermiere di giudicare le emergen"e e limportan"a dei
problemi di dipenden"a! e cosN sarF in grado di decidere le prioritF c4e dee rispettare
durante una giornata di laoro/
<uesto piano iene formato tenendo conto di tutte le informa"ioni e della
partecipa"ione di tutti i collaboratori della s:uadra medicale per c4iarire i problemi
dellassistito e per orientarsi tutti nelle a"ioni necessarie/
%lanul de Angri@ire permite asistentei s, @udece urgen5ele .i importan5a problemelor
de dependen5,! .i astfel a fi An stare s, decid, priorit,5ile pe care trebuie s, le respecte
An timpul unei "ile de munc,/
Acest plan se formea", 5in-nd cont de toate informa5iile .i de participarea tuturor
colaboratorilor din ec4ipa medical, pentru a clarifica problemele bolnaului .i pentru a
se orienta Ampreun, c,tre toate ac5iunile necesare/
Importante$ 'ome il piano di cura iene stabilito con punto di parten"a i bisogni e
le capacitF dellassistito! :uesto 4a diritto di partecipare alle decisioni riguardanti gli
interenti! 4a diritto di aere unopinione sulle cure c4e uole/ Loggettio principale
delle cure ; di permettere allassistito di raggiungere un grado ottimale di indipenden"a
nel soddisfare i propri bisogni/
Important$ >eoarece planul de Angri@ire este stabilit plec-nd de la neoile .i
capacit,5ile pacientului! acesta are dreptul de a participa la deci"iile referitoare la
interen5ii! are dreptul de a aea o opinie referitoare la ceea ce dore.te/ Obiectiul
principal al Angri@irilor este de a permite pacientului s, ating, un grad optim de
independen5, An satisfacerea propriilor neoi/
E essen"iale se possibile di collaborare con lassistito nel preparare il piano di
cura e nellelaborare le prioritF/
Linfermiere dee informare lassistito sulle a"ioni c4e uole applicare e sollecitare
il suo accordo/
Este esen5ial An ca"ul An care este posibil s, colabora5i cu pacientul An preg,tirea
planului de Angri@ire .i An elaborarea priorit,5ilor/
Asistenta trebuie s, informe"e pacientul despre ac5iunile pe care dore.te s, le aplice
.i trebuie s, Ai solicite acordul/
Esempio$ Unassistito debole! c4e sta da molto tempo a letto/ Linfermiere pu_
c4iedere permesso come segue$ XNel piano di cura c4e 4o fatto per Lei ; necessario
al"arsi/ Oggi utili""aremmo la poltrona! doe Lei si dee sedere! ma! per eitare gli
eentuali problemi di respira"ione! sarebbe bene di non rimanere lN piU di 7J minuti/
E daccordo di edere come si sente in :uesta nuoa situa"ione EY
In certi casi! il piano di cura si pu_ fare interamente con la collabora"ione dellassistito!
ma non sempre ; possibile/ 'i sono momenti :uando ; meglio c4e lassistito non sappia
tutti gli oggettii! perc4; poterbbero essere risc4i di trasmettere allassistito uno stato di
nerositF! di ansietF/
Exemplu$ Un pacient sl,bit! care st, de mult timp la pat/ Asistenta poate s, cear,
permisiune dup, cum urmea",$ XQn planul de Angri@ire pe care l-am f,cut pentru ds/ este
necesar s, , ridica5i/ A"i om folosi fotoliul! unde ds/ a trebui s, , a.e"a5i! dar
pentru eitarea eentualelor probleme de respira5ie ar fi bine s, nu sta5i mai mult de 7J
minute/
*unte5i de acord s, edem cum , sim5i5i An aceast, nou, situa5ie EY
Qn unele ca"uri! planul de Angri@ire se poate face An Antregime cu colaborarea pacientului!
dar nu este Antotdeauna posibil/ *unt momente An care este mai bine ca pacientul s, nu
cunoasc, toate obiectiele! pentru c, poate ap,rea riscul de a-I transmite o stare de
nero"itate! de an0ietate/
9/ E*E'UHIONE (A%%LI'AHIONE >ELLE 'U?E)
Lapplica"ione delle cure costituisce il momento della reali""a"ione cosciente e
olontaria degli interenti nel piano di cura per ottenere il risultato ottimo/
Lapplica"ione pratica delle a"ioni 4a come scopo aiutare lassistito a mantenersi o di
riac:uistare un certo liello di indipenden"a/ Nellapplica"ione pratica degli interenti
sono antrenati lassistito! linfermiere! la s:uadra medicale! la famiglia/
9/EWE'UPIA (A%LI'A?EA QN8?ICI?ILO?)
Aplicarea ,ngri@irilor constituie momentul reali",rii con.tiente .i oluntare a
intern5iilor An planul de Angri@ire pentru a ob5ine re"ultatul optim/
Aplicarea practic, a ac5iunilor are drept scop a@utarea pacientului s, men5in, sau s,
ob5in,un anumit grad de independen5,/ Qn aplicarea practic, a interen5iilor sunt
antrena5i pacientul! asistenta! ec4ipa medical,! familia/
Lassistito $ risponde alle a"ioni nel piano di cura! collabora (fa degli eserci"i! si sfor"a
di compiere le a"ioni ric4ieste ecc/)
%acientul$ r,spunde la ac5iunile din planul de Angri@ire! colaborea", (face e0erci5ii! face
eforturi pentru a Andeplini ac5iunile cerute etc/)
Linfermiere$ erifica :ueste a"ioni! informa lassistito sui progressi! manifesta empatia!
aiuta a tutte le cure necessarie allassistito/
Asistenta erific, aceste ac5iuni! informea", pacientul asupra progreselor! manifest,
empatie! a@ut, la toate Angri@irile necesare pacientului/
La s:uadra medicale$ assicura il completare e lefficacitF dellattiitF professionale/
Ec4ipa medical,$ asigur, completarea .i eficacitatea actiit,5ii profesionale/
La famiglia$ sta accanto allassistito e! se necessario! lo aiuta/
Familia$ Ai este al,turi pacientului .i! dac, este necesar! Al a@ut,/
L`esecuzione delle cure e la relazione infermiere - assistito
<uesta rela"ione dee aere come elemento essen"iale la comunica"ione$ fun"ionale!
terapeutica e pedagogica$
- fun"ionale$ per facilitare il dialogo di ogni giorno
- pedagogica$ linfermiere dee insegnare lassistito come a"ionare per riabilitarsi dal
punto di ista fisico e psic4ico e come preenire gli incidenti
- terapeutica$ si dee stabilire una rela"ione di accetto reciproco! unattitudine di
rispetto! una comprensione empatica nei confronti dellassistito
Linfermiere dee comprendere c4e! piU male si sente lassistito (si troa in uno stato
critico! sente ansietF e dolore ecc/) piU bisogno 4a di comprensione! di calore umana! di
essere capito e aiutato/
Executarea ngrijirilor yi rela(ia asistent - pacient
Aceast, rela5ie trebuie s, aib, drept element esen5ial comunicarea$ func5ional,!
terapeutic, .i pedagogic,$
- func5ional,$ pentru a facilita dialogul de fiecare "i
- pedagogic,$ asistenta trebuie s, Al Ane5e pe pacient cum s, ac5ione"e pentru a se
reabilita din punct de edere fi"ic .i psi4ic .i cum s, prein, accidentele
- terapeutic,$ trebuie s, se stabileasc, o rela5ie de acceptare reciproc,! o atitudine de
respect! o An5elegere empatic, cu priire la pacient
Asistenta trebuie s, An5eleag, c,! cu c-t mai r,u se simte pacientul (se g,se.te An stare
critic,! simte an0ietate .i durere etc/) cu at-t mai mult are neoie de An5elegere! de
c,ldur, uman,! de a fi An5eles .i a@utat/
Nel suo laoro per lassistito! linfermiere dee comunicare con lui :uando$
- arria allospedale in uno stato critico o con dolore
- parla con lui e sostiene il dialogo per raccogliere dei dati
- si fanno le cure di ogni giorno! momento nel :uale linfermiere dee spiegare tutto
allassistito! perc4; :uesto sia informato sui trattamenti! sui esami e sui interenti
c4e dorF sopportare ecc/
Qn munca sa pentru pacient! asistentul trebuie s, comunice cu acesta c-nd$
- sose.te la spital An stare critic, sau cu durere
- orbe.temcu el .i sus5ine dialogul pentru culegerea de date
- se fac Angri@irile de fiecare "i! pentru ca acesta s, fie informat asupra tratamentelor!
asupra e0amenelor .i interen5iilor pe care a trebui s, le suporte etc/
<uesta comunica"ione erbale e non-erbale dee essere una comunica"ione
terapeutica! una rela"ione di aiuto per il pa"iente
Lattitudine di ascoltare! larte di formulare delle domande e di rispondere ai problemi
(nellinteresso dellassistito) sono alcune delle caratteristic4e di :uesta forma di
comunica"ione/
Aceast, comunicare erbal, .i non-erbal, trebuie s, fie o comunicare terapeutic,! o
rela5ie de a@utor pentru pacient/
Atitudinea de ascultare! arta de a formula Antreb,ri .i de a r,spunde la probl.eme (An
interesul pacientului) sunt c-tea caracteristici ale acestei forma de comunicare/
2at! cteva defini"ii care trebuie $nv!"ate ca atare, pe dinafar!, deoarece pot
constitui subiect de examen $n 2talia. Sunt extrase din materialele de studiu (suport de
curs) care au fost editate de Collegio 2nfermieri di %milia /omagna.
Atenie: dac! se $ntmpl! s! uita"i o fraz! sau un cuvnt, le pute"i $nlocui cu
altele cu acela#i $n"eles, f!r! a sc*imba sensul comunic!rii.
SITUAZIONI O REAZIONI DURANTE IL PERIODO DELLE CURE QUANDO
L`INFERMIERE DEVE STARE ATTENTA
SITUATII SAU REACTII N TIMPUL PERIOADEI DE NGRI1IRE CAND
ASISTENTA TREBUIE S MANIFESTE ATENTIE
L`ansiet$ ; un sentimento strano e di tensione c4e lassitito sente/ %u_
presentarsi in forma acuta! come dolore! paura! irre:uiete""a ecc/ %u_ produrre certe
modifica"ioni del polso! della respira"ione! della pressione arteriale! il crescere dei segni
itali/ Linfermiere dee sapere come diminuire lansietF dellassistito! aiutandolo a
rilassarsi/
Anxietatea$ este un sentiment straniu .i de tensiune pe care Al simte pacientul/ *e
poate pre"enta An form, acut,! sub form, de durere! fric,! nelini.te etc/ %oate produce
anumite modific,ri ale pulsului! ale respira5iei! ale tensiunii arteriale! cre.terea semnelor
itale/ Asistenta trebuie s, .tie cum s, mic.ore"e an0ietatea pacientului! a@ut-ndu-l s, se
rela0e"e/
Lo stress$ ; uno dei problemi piU comuni oggi/ *i manifesta dal punto di ista
fisico e psic4ico/ Lo stress psicologico iene da una mancan"a di e:uilibrio tra le
esigen"e c4e lindiiduo dee soddisfare e la sua capacitF di rispondere/ >allaltra parte!
il sentimento di non aere bastante tempo fa c4e la ita sia una corsa rapida/ Lo stress
pu_ essere la causa di ari problemi di salute sul piano psicologico (ansietF! paura di
non sbagliarsi! depressione) e sul piano fisico! se certi bisogni non sono soddisfatti3 la
fame! la sete! il freddo! linconforto ecc/ Lo stress pu_ fare male allo stomaco esempio
lulcera dello stress ecc/ Linfermiere pu_ aiutare lassistito tramite supporto psicologico
e dialogo/
Stressul$ este una din problemele cele mai frecente a"i/ *e manifest, din punct de
edere fi"ic .i psi4ic/ *tressul psi4ologic ine de la o lips, de ec4ilibru Antre
e0igen5ele pe care indiidul trebuie s, le satisfac, .i capacitatea sa de a r,spunde/ %e
de alt, parte! sentimentul de a nu aea suficient timp face ca ia5a s, fie o curs,
rapid,/ *tressul poate fi cau"a a dierse probleme de s,n,tate pe plan psi4ologic
(an0ietate! frica de a nu gre.i! depresie) .i pe plan fi"ic! dac, anumite neoi nu sunt
satisf,cute$ foamea! setea! frigul! disconfortul etc/ Asistenta poate a@uta pacientul
prin spri@in psi4ologic .i dialog/
La paura$ lansietF ; :uasi sempre collegata alla paura/ La paura ; il sentimento
c4e una persona 4a nei confronti di un pericolo fisiologico o psicologico/ <uesto
sentimento ; importante e si manifesta :uando si tratta di un trattamento complicato (o
anc4e semplice)! di interenti c4irurgicali o della possibilitF di morire// <uando
linfermiere ossera c4e lassistito 4a paura! ; importante c4e lei sappia dimostrare
comprensione! la sua olontF di ascolatrlo e di assicurarlo c4e tutto andrF bene/
Frica$ an0ietatea este aproape Antotdeauna legat, de fric,/ Frica este sentimentul
pe care Al are o persoan, An fa5a unui pericol fi"iologic sau psi4ologic/ Acest sentiment
este important .i se manifest, atunci c-nd este orba de un tratament comlicat (sau c4iar
simplu)! de interen5ii c4irurgicale sau de posibilitatea de a muri/ '-nd asistenta
obser, c, pacientului Ai este fric,! este important ca ea s, Ai arate An5elegere! dorin5a de
a-l asculta .i de a-l asigura c, totul a fi bine/
Il dolore$ ; una sensa"ione spiaceole percepita in uno o piU punti dellorganismo/ E
collegata alle rea"ioni psicologic4e (ansietF! depressione! furia ecc/)! alle
preoccupa"ioni sociali (irre:uiete""a! preoccupa"ione per il futuro! per la famiglia) e le
domande con carattere religioso dientano piU fre:uenti/ 'i sono arie forme di dolore!
ma si pu_ fare una classifica"ione semplice$ il dolore acuto e il dolore cronico/ Il ruolo
dellinfermiere ; di amministrare le medicine! di accordare delle cure per migliorare lo
stato di male fisico! ma la comunica"ione terapeutica con gli assistiti c4e manifestano
una sofferen"a ; importantissima/
Durerea$ este o sen"a5ie nepl,cut,! perceput, Antr-unul sau mai multe puncte din
organism/ Este legat, de reac5ii psi4ologice (an0ietate! depresie! furie etc/)! de
preocup,ri sociale (nelini.te! preocupare pentru iitor! pentru familie etc/)! iar Antreb,rile
cu caracter religios dein mai frecente/ E0ist, dierse forme de durere! dar se poate
face o clasificare simpl,$ durerea acut, .i durerea cronic,/ ?olul asistentei este de a
administra medicamentele! de acorda Angri@irile pentru Ambun,t,5irea st,rii de r,u fi"ic!
dar comunicarea terapeutic, cu bolnaii care manifest, o suferin5, este foarte
important,/
La solitudine$ la malattia! linfirmitF e lan"ianitF non sono sempre attraenti/ Le
persone an"iane! i malati cronici e le persone negli ospedali psic4iatrici iono
lesperien"a della solitudine e dellisola"ione/ La solitudine ; lo stato dellindiiduo c4e
si troa solo con s; stesso/ A olte :uesti momenti sono benefici per lessere umano/ +a
deessere une:uilibrio tra il grado di intimitF (dal :uale la persona 4a bisogno per
conserare la sua dignitF) e i legami sociali (c4e sono necessari per siluppare la
personalitF)/ La solitudine fre:uente e prolongata delle persone malate conduce alle
alliena"ioni mentali ed afettii/ Il ruolo dellinfermiere per aiutare la persona sola ; di
stabilire una rela"ione di aiuto! di stabilire un medio di rispetto! di comprensione e di
confiden"a/ La rela"ione di aiuto non significa dare dei consigli alla persona! ma
sostenerla nella sua difficoltF con calore umana e con comprensione/
Singurtatea$ boala! infirmitatea .i b,tr-ne5ea nu sunt Antotdeauna atractie/ B,trAnii!
bolnaii cronici .i persoanele internate An spitalele de psi4iatrie tr,iesc e0perien5a
singur,t,5ii .i a i"ol,rii/ *ingur,tatea este starea indiidului care se g,se.te singur cu el
Ansu.i/ Uneori aceste momente sunt benefice pentru fiin5ele omene.ti/ >ar trebuie s,
e0iste un ec4ilibru Antre gradul de intimitate (de care persoana are neoie pentru a-.i
p,stra demnitatea) .i leg,turile sociale (care sunt necesare pentru de"oltarea
personalit,5ii)/ *ingur,tatea frecent, .i prelungit, a persoanelor bolnae conduce la
alien,ri mintale .i afectie/ ?olul asistentului An a@utarea persoanei singure este de a
stabili un mediu de respect! de An5elegere .i de Ancredere/ ?ela5ia de a@utor nu Anseamn,
a da sfaturi persoanei! ci a o sus5ine An dificult,5ile sale cu c,ldur, uman, .i cu
An5elegere/

L`imobilit$ o il diminuire dellatiitF normale (pu_ affettare la perce"ione
dellimmagine e dellappre"arsi)/
Imobilitatea$ sau diminuarea actiit,5ii normale (poate afecta percep5ia imaginii .i a
propriei aprecieri)/
L`allontanamento$ si tratta degli assistiti nelle case di salute c4e capiscono c4e non c;
posto per le loro opinioni! la loro ansietF! la loro capacitF di decisione! il loro diritto
allinforma"ione e anc4e per la loro personalitF! con le proprie caratteristic4e/
nstrinarea$ este orba despre pacien5ii din casele de s,n,tate care An5eleg c, nu este
loc pentru opiniile lor! pentru an0ietatea lor! pentru capacitatea lor de deci"ie! pentru
dreptul lor la informa5ie .i c4iar pentru personalitatea lor! cu caracteristicile proprii/
Il sentimento di impotenza$ la situa"ione nella :uale lassistito ; condennato a
costatare linutilitF delle cure! reali""a c4e nessuno pu_ fare di piU per lui/
Sentimentul de neputin($ situa5ia An care pacientul este condamnat s, constate
inutilitatea Angri@irilor! reali"ea", c, nimeni nu mai poate face nimic pentru el/
Il modificare del disegno corporale$ un cambio progressio$ il dimagrire! lobesitF! la
menopausa ecc/ possono produrre ad alcune persone delle trasforma"ioni importanti/
%er_ lurto piU grande ; formato da una malattia diformante come lartrite! la paralisia o
gli interenti c4irurgicali mutillanti (lamputa"ione delle membra! dei seni! degli organi
genitali ecc/) <ueste situa"ioni c4e toccano laspetto corporale e alle :uali lassistito si
rassegna con difficoltF lo fanno iere dei sentimenti di perdita! di perdere la propria
confiden"a/
Modificarea aspectului corporal$ o sc4imbare progresi,$ sl,birea! obe"itatea!
menopau"a etc/ pot produce la unele persoane transform,ri importante/ >ar .ocul cel
mai mare Al constituie o boal, deformant, ca artrita! parali"ia sau interen5iile
c4irurgicale mutilante (amputarea membrelor! s-nilor! organelor genitale etc/) Aceste
situa5ii care implic, aspectul corporal .i la care pacientul se resemnea", cu dificultate Al
fac s, tr,iasc, sentimente de frustrare! de pierdere a Ancrederii de sine/
Perdere unessere caro! una posi"ione! uno statuto o un antaggio! crea una difficoltF
materiale! spirituale o emotia/
Pierderea unei fiin5e dragi! a unei po"i5ii! a unui statut sau a unui aanta@ creea", o
dificultate material,! spiritual, sau emoti,/
Il lutto$ dopo la morte di una persona cara ; una perdita con delle conseguen"e
importanti/
Doliul$ dup, moartea unei persoane dragi este o pierdere cu consecin5e importante
ATTENZIONE !
%er assicurare le cure ric4ieste per ogni assistito! linfermiere dee sapere come
applicare ari metodi di a"ionare nel diminuire le sofferen"e della persona malata e di
assicurare il conforto e lo stato di benessere/
ATENPIE K
%entru asigurarea Angri@irilor cerute pentru fiecare pacient! asistenta trebuie s, .tie cum
s, aplice dierse metode de ac5ionare pentru a diminua suferin5ele persoanei bolnae .i
pentru a-i asigura confortul .i starea de bine/
Lapplica"ione delle cure costituisce un buon momento per linfermiere c4e uole
informare lassistito sui problemi di salute! sul suo trattamanto o sui costumi di ita c4e
non sono ade:uati al soddisfare i bisogni fondamentali/
Aplicarea Angri@irilor constituie un moment bun pentru asistenta care dore.te s,
informe"e bolnaul despre problemele de s,n,tate! despre tratament .i despre
obiceiurile sale de ia5, care nu sunt adecate pentru satisfacerea neoilor
fundamentale/
Insegnare lassistito ; un atto essen"iale e necessario/ <uesto atto di insegnare pu_
essere specifico (esempio insegnare lassistito come farsi uninie"ione) o pu_ contenere
altri consigli pratici/
Qn,5area pacientului este un act esen5ial .i necesar/ Acest act de An,5are poate fi
specific (de e0emplu c-nd un bolna Ana5, cum s,-.i fac, o in@ec5ie) sau poate con5ine
alte sfaturi practice/
%rima di cominciare :uesto processo! dobbiamo alutare le conoscen"e
dellassistito ed il suo desiderio di sapere/ Lassistito dee essere sostenuto a formulare
domande/ Linfermiere pu_! ad esempio! dire$ XAspetto tutte le domande alle :uali Lei
uole sapere la risposta! anc4e se sembrano stupide/ Noi tutti ci sentiamo a olte
limitati! Lei non ; il solo! tutte le domande sono importanti! anc4e :uelle c4e non
sembrano/Y
Qnainte de a Ancepe acest proces! trebuie s, ealu,m cuno.tin5ele pacientului .i
dorin5a sa de a .ti/ %acientul trebuie Ancura@at s, pun, Antreb,ri/ Asistenta poate spune!
de e0emplu$ XA.tept toate Antreb,rile la care ds/ dori5i s, afla5i r,spuns! c4iar dac, i se
par proste.ti/ To5i ne sim5im limita5i uneori! nu sunte5i singurul! toate Antreb,rile sunt
importante! c4iar .i acelea care nu par/Y
=/ LA 2ALUTAHIONE >ELLE 'U?E
La aluta"ione significa appre"are il progresso dellassistito dopo le interen"ioni
dellinfermiere/
La aluta"ione ; una condi"ione assoluta della :ualitF delle cure/ *e gli interenti non si
sono finali""ati faoreolmente! allora linfermiere dee sapere perc4; il risultato non ;
:uello c4e aspettaa e dee troare delle solu"ioni per corettare la situa"ione
*i alutano$
&/ Il risultato ottenuto o il cambio osserato cio; la rea"ione dellassistito alle cure3
1/ La soddisfa"ione dellassistito stesso/
=/E2ALUA?EA QN8?ICI?ILO?
Ealuarea Anseamn, aprecierea progresului f,cut de pacient dup, interen5iile
pacientului/
Ealuarea este o condi5ie absolut, a calit,5ii Angri@irilor/ >ac, interen5iile nu au un
re"ultat final faorabil! atunci asistenta trebuie s, .tie de ce re"ultatul nu este cel pe care
Al a.tepta .i "trebuie s, g,seasc, solu5ii pentru a corecta situa5ia/
*e ealuea",$
&/ ?e"ultatul ob5inut sau sc4imbarea obserat, adic, reac5ia pacientului la Angri@iri3
1/ 8radul de satisfac5ie al pacientului Ansu.i/

MODULO 6
MODULUL 6
A%%A?ATO ?E*%I?ATO?IO
APA?ATO ?E*%I?ATO?IO
A%A?ATUL ?E*%I?ATO?
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Albero bronc4iale
Albero bronc4iale Arbore bron.ic
Aleolo Aleolo Aleol,
Apice
Apice
&/ -rf! culme
1/ partea de sus a
pl,m-nului
Bronc4iolo Bronc4iolo Bron4iol,
Bronco Bronco Bron4ie
'orde ocali 'orde ocali 'or"i ocale
Laringe Laringe Laringe
Lobo Lobo Lob
Narice Narice Nar,
Naso Na"o Nas
%leura %leura %leur,
%olmone %olmone %l,m-n
*etto nasale *eto nazale *ept na"al
Trac4ea Trachea Tra4ee
A%%A?ATO 'I?'OLATO?IO E LINFATI'O
APA?ATO 'I?'OLATO?IO E LINFATI'O
A%A?ATUL 'I?'ULATO? VI LI+FATI'
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Aorta Aorta Aort,
Arco aortico Arco aortico 'ros, aortic,
Arteria Arteria Arter,
Atrio Atrio Atriu! auricul
'apillare 'apilare 'apilar
'arotide 'arotide 'arotid,
'ircola"ione 'ircola5ione 'ircula5ie
'oronaria 'oronaria 'oronar
'uore 'uore Inim,
Ema"ie Ema(ie Rematie
Endocardio Endocardio Endocard
8anglio linfatico 8anglio linfatico 8anglion limfatic
84iandola linfatica 84iandola linfatica 8land, limfatic,
8lobulo bianco 8lobulo bianco 8lobul, alb,
8lobulo rosso 8lobulo roso 8lobul, ro.ie
8lomo carotideo 8lomo carotideo *inus carotidian
Linfa Linfa Limf,
Linfonodo Linfonodo 8anglion limfatic
+il"a +il5a *plin,
+iocardo +iocardo +iocard
+itrale +itrale +itral
Orecc4ietta Orec4ieta Auricul
%ericardio %ericardio %ericard
%iastrina %iastrina &/ trombocit
1/ t,bli5,
*afena *afena 2en, (de la picior)
*angue *angue *-nge
Tonsilla Tonsila Amigdal,
Tricuspide Tricuspide 'are se termin, An trei
puncte
2alola 2alola &/ alul,
1/ al,! supap,
2aso 2a"o &/ as de s-nge
1/ as! a",
2ena 2ena 2en,
2ena caa 2ena caa 2ena ca,
2ena porta 2ena porta 2ena port,
2entricolo 2entricolo 2entricul
A%%A?ATO 8ENITALE E U?INA?IO
APA?ATO 8ENITALE E U?INA?IO
A%A?ATUL 8ENITAL VI U?INA?
TERMINOLOGIE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Bacinetto renale Bacineto renale Ba"inet renal
'litoride 'litoride 'litoris
>otto deferente >oto deferente 'anal deferent
Endometrio Endometrio Endometru
Epididimo Epididimo Epididim
Fornice aginale Fornice aginale 'aitate aginal,
Frenulo Frenulo Frenulum
8lande 8lande 8landul
8onade 8onade 8onad,
Imene Imene Rimen
+iometrio +iometrio +iometru
Oaia Oaia Oar
%arametrio %arametrio %arametru
%eli renale %eli renale Ba"in renal
%ene %ene %enis
%repu"io %repu5io %repu5
%rostata %rostata %rostat,
?ene ?ene ?inic4i
*alpinge *alpinge Tromp, uterin,
*croto *croto *crot
Testicolo Testicolo Testifcul
Tuba Tuba Tromp,
Uretere Uretere Ureter
Uretra Uretra Uretr,
Utero Utero Uter
2agina 2agina 2agin
2escica 2eyica 2e"ic,
2ula 2ula
2ul,
A%%A?ATO EN>O'?INO
APA?ATO EN>O'?INO
A%A?ATUL EN>O'?IN
TE?+INOLO8IE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
'apsula surrenale 'apsula surenale 'apsul, suprarenal,
Epifisi Epifi"i Epifi",
Follicolo Folicolo Folicul
8anglio 8anglio 8anglion
84iandola pineale 84iandola pineale
8land, pineal,
Ipofisi Ipofi"i Ripofi",
Isola pancreatica I"ola pancreatica Insul, pancreatic,
%ancreas %ancreas %ancreas
%aratiroide %aratiroide %aratiroid,
*urrene *urene *uprarenal,
Timo Timo Timus
Tiroide Tiroide Tiroid,
Aceste no"iuni trebuie $nv!"ate bine, ele pot constitui subiect de examen $n 2talia @
TE'NI'RE >I 2ALUTA?E E *O>>I*FA?E I BI*O8NI
FON>A+ENTALI
TERNI'I >E E2ALUA?E VI *ATI*FA'E?E A NE2OILO?
FUN>A+ENTALE
A/ Appre""are la necessitF della tecnica e la sua performan"a per gli assistiti$
- linfermiere dee conoscere :uello c4e ; indicato e ietato ad ogni procedura
- ogni procedura ietata ; :uella per la :uale ci sono delle ragioni c4e la risposta
dellassistito sia opposto
- in alcune situa"ioni una procedura pu_ essere ietata a causa dei cambi nello stato di
salute dellassistito/
A/ Aprecierea necesit,5ii te4nicii .i a performan5ei acesteia pentru pacien5i$
- asistenta trebuie s, cunoasc, indica5iile .i contraindica5iile fiec,rei proceduri
- orice procedur, contraindicat, este aceea pentru care e0ist, motie ca r,spunsul
pacientului s, fie aders
- An unele situa5ii o procedur, poate fi contraindicat, din cau"a unor sc4imb,ri An
starea de s,n,tate a pacientului
B/ Effettuare la tecnica con competen"a$
- linfermiere dee migliorarsi le a"ioni e le procedure a lei conosciute! con base
scientifica
- linfermiere dee capire la ragione di ogni tappa
B/ Efectuarea te4nicii cu competen5,$
- asistenta trebuie s, A.i perfec5ione"e ac5iunile .i procedurile pe care le cunoa.te! cu
ba", .tiin5ific,
- asistenta trebuie s, An5eleag, ra5ionamentul fiec,rei etape
'/ %reparare il luogo dello siluppo$
- alcune tecnic4e ric4iedono la modifica"ione del medio (temperatura! luce)
- ; necessario aere un letto accessibile e c4e permetta il muoere dellassistito in
arie posi"ioni! assicurale il conforto e preenire gli incidenti
'/%reg,tirea locului de desf,.urare$
- unele te4nici presupun modificarea mediului (temperatur,! lumin,)
- necesitatea unui pat accesibil! care s, perit, mi.carea pacientului An diferite po"i5ii!
asigurarea confortului .i preenirea accidentelor
>/ Assicurare le:uipaggiamento necessario$
- riguardante la tecnica compiuta
- assicurare il crescere dellefficien"a ed il diminuire del tempo necessario e
dellenergia tramite la sua prepara"ione icino allassistito ed a mano
dellinfermiere
>/Asigurarea ec4ipamentului necesar$
- An func5ie de te4nica e0ecutat,
- s, asigure cre.terea eficien5ei .i reducerea timpului necesar .i a energiei prin
preg,tirea lui l-ng, pacient .i la AndemAna asistentei
E/ Assicurare lintimitF dellassistito$
- si farF edere solamente la parte necessaria alleffetuare la tecnica
- si utili""arF copertura di prote"ione
- non si faranno degli appre""amenti sullaspetto fisico dellassistito o sul suo odore/
E/Asigurarea intimit,5ii pacientului$
- se a descoperi numai partea necesar, efectu,rii te4nicii
- se a utili"a paraan de protec5ie
- nu se or face aprecieri asupra aspectului fi"ic al pacientului sau asupra mirosului
s,u
F/ La prepara"ione psic4ica dellassistito$
- spiegare la tecnica (gli assistiti sono meno capaci di siopportare il dolore e lo stress
se non conoscono :uello c4e segue)! in parole semplici! sen"a esagera"ioni
- lasssistito dee aere il diritto di domandare e di riceere una risposta imediata
F/%reg,tirea psi4ic, a pacientului
- e0plicarea te4nicii (pacien5ii sunt mai pu5in capabili s, suporte durerea sau stressul
dac, nu .tiu ce urmea",)! An cuinte simple! f,r, e0ager,ri
- pacientul trebuie s, aib, dreptul de a pune Antreb,ri .i de a primi imediat r,spuns
8/ La prepara"ione fisica dellassistito
- assicurare la posi"ione (:uando non ; capace aiutarlo e mantenerlo nella stessa
posi"ione per preenire gli incidenti)
8/%reg,tirea fi"ic, a pacientului$
- asigurarea po"i5iei (c-nd nu este capabil a@utarea .i men5inerea An aceea.i po"i5ie
pentru a preeni accidentele)
R/ ?ispettare le misure di aspepsia$
- materiali e strumenti disinfettati e sterili""ati! secondo le ric4ieste
- e:uipaggiamento di prote"ione
- laarsi le mani prima e dopo lesecutare di ogni tecnica
R/?espectarea m,surilor de aspepsie$
- materiale .i instrumente de"infectate .i sterili"ate
- ec4ipament de protec5ie
- sp,lat pe m-ini Anainte .i dup, e0ecutarea fiec,rei te4nici
I/ ?ispettare il comportamento regolare dellassistito$
- assicurare le ore di sonno
- assicurare il tempo necessario fra le tecnic4e! perc4; lassistito possa sentire la
sensa"ione di indipenden"a
I/?espectarea comportamentului obi.nuit al fiec,rui pacient$
- asigurarea orelor de somn
- asigurarea timpului necesar Antre te4nici! pentru ca pacientul s, poat, sim5i sen"a5ia
de independen5,
C/ La cura dopo la procedura$
- posi"ione conforteole
- mantenere in riposo per una durata giusta
C/Qngri@irea dup, procedur,$
- po"i5ie confortabil,
- men5inerea An repaus timp corespun",tor
g/ %ulire! disinfettare e sterili""are le:uipaggiamento utili""ato
g/'ur,5irea! de"infectarea .i sterili"area ec4ipamentului utili"at
L/ %reparare gli esemplari ottenuti per il laboratorio
L/%reg,tirea mostrelor ob5inute pentru laborator
+/ Notare le tecnic4e e gli incidenti
+/Notarea te4nicii .i a incidentelor
IL BI*O8NO >I ?E*%I?A?E E >I A2E?E UNA BUONA 'I?'OLAHIONE
La valutazione delle funzioni vitali
NE2OIA >E A ?E*%I?A VI A A2EA O BUNT 'I?'ULAPIE
Evaluarea func(iilor vitale
Le fun"ioni itali includono$ la respira"ione! il pulso! la pressione arteriale e la
temperatura/ Loro sono fre:uentemente utili""ate come indici dello stato di salute o di
malattia/
Func5iile itale includ$ respira5ia! pulsul! tensiunea arterial, .i temperatura/ Ele sunt
frecent folosite ca indici ai st,rii de s,n,tate sau boal,/
Quando vengono misurate le funzioni vitali
Cnd se msoar func(iile vitale
- <uando c; un cambio nello stato di salute di una persona
- <uando lasssitito entra nellospedale (allinternarsi! durante il periodo del soggiorno
e allesternarsi)
- %rima e dopo procedure inasie di diagnostico
- %rima e dopo interenti c4irurgicali
- %rima e dopo lamministra"ione delle medicine c4e 4anno effetti sul sistema
respiratorio e cardioascolare (esempio la digitala)
- %rima e dopo lefettuare degli interenti di cura c4e possono influen"are le fun"ioni
itali
- '-nd interine o sc4imbare An starea de s,n,tate a persoanei
- '-nd pacientul intr, An spital (la internare! pe perioada .ederii .i la e0ternare)
- Qnainte .i dup, proceduri ina"ie de diagnostic
- Qnainte .i dup, interen5ii c4irurgicale
- Qnainte .i dup, administrarea medicamentelor care au efect asupra sistemului
respirator .i cardioascular (e0emplu digitala)
- Qnainte .i dup, efectuarea interen5iilor de Angri@ire care pot influen5a func5iile itale
Il ruolo dellinfermiere nel misurare le fun"ioni itali
- preparare I materiali e gli strumenti giusti e fun"ionali
- preparare lassistito dal punto di ista fisico ed emo"ionale
- assicurare le condi"ioni migliori (silen"io! temperatura ottima! umiditF giusta)
- conoscere le aria"ioni normali delle fun"ioni
- conoscere gli antecedenti medicali ed I trattamenti seguiti
- rispettare la fre:uen"a di aluta"ione delle fun"ioni itali
- comunicare al medico le modifica"ioni piU importanti delle fun"ioni itali
?olul asistentei An m,surarea func5iilor itale
- preg,tirea materialelor .i instrumentelor corecte .i func5ionale
- preg,tirea pacientului din punct de edere fi"ic .i emo5ional
- asigurarea celor mai bune condi5ii (lini.te! temperatura cea mai bun,! umiditatea
corect,)
- cunoa.terea aria5iilor normale ale func5iilor
- cunoa.terea antecedentelor medicale .i tratamentelor urmate
- respectarea frecen5ei de ealuare a func5iilor itale
- s, comunice medicului modific,rile cele mai importante ale func5iilor itale
O**E?2A?E E +I*U?A?E LA ?E*%I?AHIONE
OB*E?2A?EA VI +T*U?A?EA ?E*%I?APIEI
*'O%O
- alutare la fun"ione respiratoria dellassistito come indice delleolu"ione della
malattia
ELE+ENTI >A A%?EHHA?E
- il tipo di respira"ione
- lamplitudine dei moimenti respiratori
- il ritmo
- la fre:uen"a
*'O%
- ealuarea func5iei respiratorii a pacientului ca indice al eolu5iei bolii
ELE+ENTE >E A%?E'IAT
- tipul respira5iei
- amplitudinea mi.c,rilor respiratorii
- ritmul
- frecen5a
+I*U?A?E IL %UL*O
+T*U?A?EA %UL*ULUI
*'O%O
- alutare la fun"ione cardio-asculare
ELE+ENTI >A A%?EHHA?E
- la ritmicitF
- la fre:uen"a
- la celeritF
- lamplitudine
*'O%
- ealuarea func5iei cardio-asculare
ELE+ENTE >E A%?E'IAT
- ritmicitatea
- frecen5a
- celeritatea
- amplitudinea
+I*U?A?E LA %?E**IONE A?TE?IALE
+T*U?A?EA TEN*IUNII A?TE?IALE
*'O%O
- alutare la fun"ione cardio-asculare (for"a di contra"ione del cuore! resisten"a
determinata dallelasticitF dei assi)
ELE+ENTI >A A%?EHHA?E
- la pressione arteriale sistolica (massimale)
- la pressione arteriale diastolica (minimale)
*'O%
- ealuarea func5iei cardio-asculare (for5a de contrac5ie a inimii! re"isten5a
determinat, de elasticitatea aselor)
ELE+ENTE >E A%?E'IAT
- tensiunea arterial, sistolic, (ma0imal,)
- tensiunea arterial, diastolic, (minimal,)
+ETO>I >I >ETE?+INAHIONE
- palpatorio
- auscultatorio
+ETO>E >E >ETE?+INA?E
- palpatorie
- auscultatorie
8LI INTE?2ENTI %E? +ANTENE?E O FA2O?IHHA?E LE*%AN*IONE
%UL+ONA?E
INTE?2ENPII %ENT?U +ENPINE?EA *AU FA2O?IHA?EA EW%AN*IUNII
%UL+ONA?E
E*E?'IHI %E? LA ?E*%I?AHIONE
- La respira"ione profonda
- La respira"ione diafragmatica
EWE?'IPII %ENT?U ?E*%I?APIE
- ?espira5ia profund,
- ?espira5ia diafragmatic,
LIN'ITAHIONE *%I?O+ET?I'A
- con spirometro di debito
- con spirometro di olume
IN'ITAPIA *%I?O+ET?I'T
- cu spirometru de debit
- cu spirometru de olum
IL >?ENA88IO TO?A'I'O
- ; il drenaggio dei li:uidi! del sangue o dellaria dalla caitF pleurale per ristabilire
una pressione negania c4e possa facilitare lespansione del pulmone
>?ENACUL TO?A'I'
- este drena@ul lic4idelor! s-ngelui sau aerului din caitatea pleural, pentru a restabili o
presiune negati, care s, poat, facilita e0pansiunea pl,m-nului
8LI INTE?2ENTI %E? +ANTENE?E LIBE?E LE 2IE ?E*%I?ATO?IE
INTE?2ENPII %ENT?U A +ENPINE LIBE?E 'TILE ?E*%I?ATO?II
LINTUBAHIONE
- Lintuba"ione orofaringiana
- Lintuba"ione trac4eale
INTUBAPIA
- Intuba5ia orofaringian,
- Intuba5ia tra4eal,
LA*%I?AHIONE O?OFA?IN8IANA O NA*OFA?IN8IANA
- si fa per pulire le ie respiratorie superiori
- si alutano I sintomi c4e indicano la presen"a delle secre"ioni nelle ie respiratori
A*%I?APIA O?OFA?IN8IANT *AU NA*OFA?IN8IANT
- se face pentru a cur,5i c,ile respiratorii superioare
- se ealuea", simptomele care indic, pre"en5a secre5iilor An c,ile respiratorii
LA T?A'REO*TO+IA
- ; unincisione c4irurgicale con lo scopo di ottenere una ia artificiale di respirare
T?AREO*TO+IA
- este o inci"ie c4irurgical, care are drept scop ob5inerea unei c,i artificiale de respira5ie
LA*%I?AHIONE T?A'REO-B?ON'RI'A
- si fa per eitare lostru"ione delle ie respiratorie! determinata dal stopare delle
secre"ioni
- si fa per preenire linfe"ione pulmonare
A*%I?APIA T?AREO-B?ONVI'T
- se face pentru a eita obstruc5ia c,ilor respiratorii! determinat, de stoparea secre.iilor
- se face pentru a preeni infec5ia pulmonar,
INTE?2ENTI %E? FA2O?IHHA?E LO**I8ENAHIONE TI**ULA?E
INTE?2ENPII %ENT?U FA2O?IHA?EA OWI8ENT?II TI*ULA?E
O**I8ENOTE?A%IA
- assicurare una :uantitF giusta di ossigeno nei tessuti tramite il combattere
dellipossia
+ETO>I >I A++INI*T?A?E LO**I8ENO
- tramite sonda nasale
- tramite masca
- con gli occ4iali per lossigeno
- con la copertura di ossigeno
OWI8ENOTE?A%IA
- asigurarea unei cantit,5i corecte de o0igen An 5esuturi prin combaterea 4ipo0iei
+ETO>E >E A>+INI*T?A?E A OWI8ENULUI
- prin sond, na"al,
- prin masc,
- cu oc4elarii de o0igen
- cu cortul de o0igen
IL BI*O8NO >I BE?E E >I +AN8IA?E
LALI+ENTAHIONE >ELLA**I*TITO
NE2OIA >E A BEA VI >E A +hN'A
ALI+ENTAPIA %A'IENTULUI
- Lalimenta"ione normale
- Lalimenta"ione dietetica
- I pasti
- La sc4eda di mangiare
- Lalimenta"one attia
- Lalimenta"ione passia
- Lalimenta"ione artificiale
- Lalimenta"ione con sonda gastrica
- Lalimenta"ione parenterale
- alimenta5ia normal,
- alimenta5ia dietetic,
- mesele
- programul de mas,
- alimenta5ia acti,
- alimenta5ia pasi,
- alimenta5i artificial,
- alimenta5ia cu sond, gastric,
- alimenta5ia parenteral,
LI>?ATAHIONE E LA +INE?ALIHHAHIONE >ELLO?8ANI*+O
- Lac:ua
- Lomeostasia
- *tabilire le necessitF idrice e minerali
- 2ie di idrata"ione dellorganismo$ orale! duodenale! rettale! sottocutanea
- La perfusione enosa

RI>?ATA?EA VI +INE?ALIHA?EA O?8ANI*+ULUI
- apa
- 4omeosta"ia
- stabilirea necesit,5ilor 4idrice .i minerale
- c,i de 4idratare a organismului$ oral,! duodenal,! rectal,! subcutanat,
- perfu"ia enoas,
IL BI*O8NO >I ELI+INA?E
- misurare la diuresi
- segnalare la diuresi
- cattare le materie fecali
- segnalare le materie fecali
- cattare lurine
- cattare la sputa
- cattare il omito
NE2OIA >E A ELI+INA
- m,surarea diure"ei
- notarea diure"ei
- captarea materiilor fecale
- notarea materiilor fecale
- captarea urinei
- notarea urinei
- captarea sputei
- captarea omei
AHIONI *%E'IFI'RE
A'PIUNI *%E'IFI'E
- Laspira"ione gastrica$ uotare lo stomaco dal suo contenuto - tramite un tubo
introdotto nello stomaco e mantenere lo stomaco uoto tramite alcune a"ioni di
aspira"ione
- Aspira5ia gastric,$ golirea stomacului de con5inut printr-un tub introdus An stomac .i
men5inerea stomacului gol prin anumite ac5iuni de aspira5ie
- Il tubaggio intestinale$ laspira"ione intestinale continua! tramite lintrodurre nella
bocca o nel naso di una sonda di plastico! fino allintestino! fuori I limiti del duodeno
- Tuba@ul intestinal$ aspira5ia intestinal, continu,! prin introducerea An gur, sau An nas
a unei sonde de plastic! p-n, la intestin! dincolo de limitele duodenului/
- La stomia$ creare - tramite uninterento c4irurgicale - unapertura (stoma) per
reali""are una comunica"ione tra un organo caitare e un tegumente o la
reali""a"ione di una nuoa apertura tra due forma"ioni
- *tomia$ crearea printr-o interen5ie c4irurgical, a unei desc4ideri (stomii) pentru a
reali"a o comunicare Antre un organ caitar .i un tegument sau reali"area unei noi
desc4ideri Antre dou, forma5iuni/
- Lano artificiale$ apertura intestinale artificiale creata tramite uninterento
c4irurgicale! per eliminare il contenuto dellintestino
- Anusul artificial$ desc4idere intestinal, artificial, creat, printr-o interen5ie
c4irurgical,! pentru a elimina con5inutul intestinului
MODULO 7
+O>ULUL G
IL *I*TE+A NE?2O*O
IL *I*TE+A NE?2OHO
*I*TE+UL NE?2O*
TERMINOLOGIE PRONUNTIE TRADUCERE
Aracnoide Aracnoide Ara4noid,
Bulbo rac4idiano Bulbo rac4idiano Bulb ra4idian
'erelleto 'ereleto 'erebel! creier mic
'erello 'erelo 'reier
'orpo calloso 'orpo calo"o 'orp calos
>ura madre >ura madre >ura mater
Emisfero Emisfero Emisfer,
Encefalo Encefalo Encefal
Fibra nerosa Fibra nero"a Fibr, neroas,
8ran simpatico 8ran simpatico +arele simpatic
+eninge +eninge +eninge
+idollo alungato +idolo alungato Bulb ra4idian
+idollo spinale +idolo spinale +,dua spin,rii
Nero Nero Ner
Neurone Neurone Neuron
%ia madre %ia madre %ia mater
%lesso %leso %le0
%onte di 2arolio %onte di arolio %untea lui 2arolio
2ago 2ago &/ Nerul ag
1/ 2ag! gra5ios
A8ENTI %ATO8ENI
A8ENTI %ATO8ENI
A8ENPI %ATO8ENI
TERMINOLOGIE PRONUNTIE T?A>U'E?E
Acaro Acaro Acarien
Bacillo Bacilo Bacil
Batterio Baterio Bacterie
'occo 'oco &/ coc
1/ ou de g,in,
7/ co.enil,
9/ cocos
=/ specie de ciuperc,
>iplococco >iplococo >iplococ
Fungo Fungo 'iuperc,
Insetto Inseto Insect,
+icete +icete +iceliu
?ic#ettsia ?ic4etsia ?ic#ettsia
*pirillo *pirilo *piril
*tafilococco *tafilococo *tafilococ
*treptococco *treptococo *treptococ
2erme 2erme &/ ierme
1/ (pl/) limbrici
2ibrione 2ibrione 2ibrion
2irus 2irus 2irus
*INTO+I
*INTO+I
*I+%TO+E
TERMINOLOGIE PRONUNTIE TRADUCERE
Abulia Abulia Abulie
Acetonemia Acetonemia Acetonemie
Acetonuria Acetonuria Acetonurie
Acidosi Acido"i Acido",
Acrocianosi Acrociano"i Acrociano",
Aerofagia Aerofagia Aerofagie
Afasia Afa"ia Afa"ie
Affanno Afano &/ g-f-ial,
1/ nelini.te! an0ietate
Afonia Afonia Afonie
Agita"ione Agita5ione Agita5ie
Albuminuria Albuminuria Albuminurie
Alcalesi Alcale"i Alcale",
Allergia Alergia Alergie
Allucina"ione Alucina5ione Ralucina5ie
Amenorrea Amenorea Amenoree
Amnesia Amne"ia Amne"ie
Anemia Anemia Anemie
Anoressia Anoresia Anore0ie
Ansia Ansia Team,! nelini.te
Anuria Anuria Anurie
Apatia Apatia Apatie
Apiressia Apiresia Apiretie
Apnea Apnea Apnee
Aritmia Aritmia Aritmie
Ascite A.ite Ascit,
Asfissia Asfisia Asfi0iere
Astenia Astenia Astenie
Autismo Autismo Autism
Balbu"ie Balbu5ie B-lb-ial,
Bolla Bola B,.ic,! bul,
'ac4essia 'ac4esia &/ anemie
1/ paliditate
'apogiro 'apogiro Ame5eal,
'atalessi 'atalesi 'atalepsie
'atarro 'ataro &/ inflama5ie! catar
1/ guturai
'atatonia 'atatonia 'atatonie
'ecitF 'ecita Orbire
'efalea 'efalea 'efalee
'4eilofagia '4eilofagia '4eilofagie
'ianosi 'iano"i 'iano",
'iclotimia 'iclotimia 'iclotimie
'laudica"ione 'laudica5ione Vc4iop,tare
'olemia 'olemia %re"en5a bilei An s-nge
'olica 'olica 'olic,
'oma 'oma 'om,
'ostipa"ione 'ostipa5ione 'onstipa5ie
'rampo 'rampo 'ramp,
>iarrea >iarea >iaree
>isappeten"a
>i"apeten5a
Inapeten5,! lipsa poftei de
m-ncare
>isidrata"ione >i"idrata5ione >es4idratare
>ismenorrea >ismenorea >ismenoree
>ispepsia >ispepsia >ispepsie
>ispnea >ispnea >ispnee
>olore >olore >urere
Ecc4imosi Ec4imo"i Ec4imo",! -n,taie
Edema Edema Edem
Ematoma Ematoma Rematom
Ematuria Ematuria Rematurie
Emoglobinuria Emoglobinuria Remoglobinurie
Emorragia Emoragia Remoragie
Emottisi Emoti"i Remopti"ie
Empiema Empiema %ung, de puroi Antr-o
caitate
Enuresi Enure"i Enuresis
Epistassi Epistasi Epista0is! 4emoragie
na"al,
Esantema E"antema E0antem
Esostosi E"osto"i E0osto",
Euforia Euforia Euforie! stare euforic,
Estrasistole Estrasistole E0trasistol,
Facies Facies &/ facies
1/ aspect! Anf,5i.are
Febbre Febre Febr,
Fibrilla"ione Fibrila5ione Fibrila5ie
Flittena Fliteria B,.ic, proocat, de
arsur,
Fotofobia Fotofobia Fotofobie
8astrospasmo 8astrospasmo 8astrospasm
8inecomastia 8inecomastia 8inecomastie
8licosuria 8lico"uria 8lico"urie
Idrofobia Idrofobia Ridrofobie
Impoten"a Impoten5a Impoten5,
Incontinen"a Incontinen5a &/ incontinen5,
1/ necump,tare
Insonnia Insonia Insomnie
Ipercloridria Ipercloridia Riperclordri"ie
Iperemesi Ipereme"i Ripereme"is
Iperglicemia Iperglicemia Riperglicemie
Iperpiressia Iperpiresia Riperpire0ie
Ipertermia Ipertermia Ripertermie
Ipertricosi Ipertrico"i Ripertrico",
Ipocloridria Ipocloridria Ripocloridrie
Ipoglicemia Ipoglicemia Ripoglicemie
Ipossiemia Iposiemia Ripo0emie
Ipotermia Ipotermia Ripotermie
Ipotonia Ipotonia Ripotonie
Isc4emia Isc4emia Isc4emie
Isc4ialgia Is4ialgia *ciatic,
Ittero Itero Icter
Laringospasmo Laringospasmo Laringospasm
Lombalgia Lombalgia Lombalgie
+acula +acula %at,
+acula lutea +acula lutea %at, galben, pe retin,
+alinconia +alinconia +elancolie
+egalomania +egalomania +egalomanie
+enorragia +enoragia +enoragie
+etralgia +etralgia +etralgie
+etrorragia +etroragia +etroragie
+idriasi +idria"i >ilatarea anormal, a
pupilei
+iotonia +iotonia +iotonie
Nictofobia Nictofobia Nictofobie
Nicturia Nicturia Nicturie
ObesitF Obe"ita Obe"itate
Oliguria Oliguria Oligurie
Otoraggia Otoragia Otoragie
Otorrea Otorea Otoree
%apula %apula %apul,
%aralisi %arali"i %arali"ie
%aresi %are"i %are",
%arestesia %areste"ia %areste"ie
%iemia %iemia %iemie
%irosi %iro"i Aciditate! arsur, la
stomac
%iuria %iuria %iurie
%letora %letora %letor,! abunden5, de
s-nge
%neumotorace %neumotorace %neumotorace
%oliuria %oliuria %oliurie
%ollac4iuria %olac4iuria %olac4iurie
%orpora %orpora &/ spu"eal, produs, de o
4emoragie cutanee
1/ purpur,
%rurigine %rurigine +-nc,rime! prurit
%rurito %rurito %rurit
%ubalgia %ubalgia %ubalgie
%ustola
%ustola
&ustul=
%ustola maligna %ustola maligna Bub, neagr,
?aucedine ?aucedine ?,gu.eal,
?igiditF ?igidita ?igiditate
?igurgito ?igurgito &/ om, u.oar,
1/ sug4i5
7/ re,rsare
?ilassate""a ?ilasate5a ?ela0are
?iten"ione riten5ione &/ reten5ie! re5inere
1/ posedare
7/ arestare
9/ obstacol
?oseola ?o"eola &/ erup5ie! pat, ro.ie
1/ ro.ea5, An obra@i
?us4 ?u.! ra. ?us4! prurit
*cialorrea Vialorea *alia5ie abundent,
*clerosi *clero"i *clero",
*eborrea *eborea *eboree
*ibilo *ibilo *ibilant
*ieronegatiitF *ieronegatiita *eronegatiitate
*ieropositiitF *ieropos"itiita *eropo"itiitate
*ing4i""o *ing4i5o *ug4i5
*offio *ofio &/ suflu
1/ r,suflare
*orditF *ordita *ur"enie! surditate
*pasmo *pasmo *pasm
*pasmofilia *pasmofilia *pasmofilie
*tipsi *tipsi 'onstipa5ie
*titic4e""a *titic4e5a &/ constipa5ie
1/ plictiseal,
Tac4icardia Tac4icardia Ta4icardie
Tartaro Tartaro Tartru
Tenesmo Tenesmo Tenesme
Torpore Torpore &/ amor5eal,
1/ toropeal,
Trisma Trisma Trismus
Uremia Uremia Uremie
2aginismo 2aginismo 2aginism
2algismo 2algismo 2algism
2arismo 2arismo 2arism
2ertigini 2ertigini 2erti@! ame5eli
2omito 2omito 2om,
%?O'E>I+ENTI >I >IA8NO*TI'A?E
%?O'E>I+ENTI >I >IA8NO*TI'A?E
%?O'E>EE >E >IA8NO*TI'A?E
TE?+INOLO8IE PRONUNTIE T?A>U'E?E
Amniocentesi Amniocente"i Amniocente",
Angiografia Angiografia Angiografie
Arteriografia Arteriografia Arteriografie
Ascolta"ione Ascolta5ione &/ auscultare
1/ ascultare
Audiometria Audiometria Audiometrie
Ausculta"ione Ausculta5ione Ausculta5ie
Autopsia Autopsia Autopsie
Biometria Biometria Biometrie
Biopsia Biopsia Biopsie
'ateterismo 'ateterismo 'ateterism
'lisma 'lisma 'lism,
'utirea"ione 'utirea5ione ?eac5ie alergic, a pielii
>iascopia >iascopia >iascopie
>iafanoscopia >iafanoscopia E0aminarea unui organ cu
o surs, puternic, de
lumin,
>isse"ione >ise5ione >isec5ie
Ecografia Ecografia Ecografie
Endoscopia Endoscopia Endoscopie
Esame di laboratorio E"ame di laboratorio E0amen de laborator
Esame obiettio E"ame obietio E0amen obiecti
Intradermorea"ione Intradermorea5ione Intradermoreac5ie
Ispe"ione Ispe5ione &/ cercetare! inestiga5ie!
control
1/ inspec5ie
+onitoraggio +onitoragio +onitora@
Narcoanalisi Narcoanali"i Anali", narcotic,
Oscillografia O.ilografia Oscilografie
%alpa"ione %alpa5ione %alpare
%aracentasi %aracente"i %aracente",
%ercussione %ercusione &/ percu5ie! b,taie u.oar,
1/ ran,
7/ loire
%untura %untura &/ Ampuns,tur,!
An5ep,tur,
1/ @ung4i! duere
7/ pleurit,
9/ in@ec5ie
?adiografia ?adiografia ?adiografie
*cintigrafia Vintigrafia *cintigrafie
*ierodiagnosi *ierodianio"i *erodiagno",
*ondaggio *ondagio *onda@
*triscio *tri.io &/ fa.,
1/ f-.ie
Termografia Termografia Termografie
Tomografia Tomografia Tomografie
Toracentesi Toracente"i Toracente",
MODULO 8
MODULUL 8
LE +ALATTIE %IU F?E<UENTI
BOLILE 'ELE +AI F?E'2ENTE
TE?+INOLO8IE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
AI>* Aids *I>A
Anemia Anemia Anemie
Angina pectoris Angina pectoris Angin, pectoral,
Arresto cardiaco Aresto cardiaco *top cardiac
Arteriosclerosi Arteriosclero"i Arteriosclero",
Asma bronc4iale Asma bronc4iale Astm bron.ic
Bronc4ite Bronc4ite Bron.it,
'alcolosi biliare 'alcolo"i biliare Litia", biliar,
'alcolosi renale 'alcolo"i renale Litia", renal,
'ancro 'ancro 'ancer
'irrosi epatica 'iro"i epatica 'iro",
'olera 'olera Roler,
'olica renale 'olica renale 'olic, renal,
'olite 'olite 'olit,
>iabete >iabete >iabet
>ifterite >ifterite >ifterie
Encefalopatia Encefalopatia
Encefalopatie
Epatite Epatite Repatit,
Epilessia Epilesia Epilepsie
Flebite Flebite Flebit,
8astrite 8astrite 8astrit,
8otta 8ota 8ut,! podagr,
Influen"a Influen5a 8rip,
Ipertensione arteriosa Ipertensione arterio"a Ripertensiune arterial,
Ittero Itero Icter
Lebbra Lebra Lepr,
Leucemia Leucemia Leucemie
+orbillo +orbilo %o@ar
+orbo +orbo Boal, infec5ioas,
%ancreatite %ancreatite %ancreatit,
%aratifo %aratifo %aratifos
%arotide %arotide Oreion
%ertosse %ertose Tuse conulsi,
%este %este 'ium,
%oliomielite %oliomielite %oliomielit,
%olmonite %olmonite %neumonie
?abbia ?abia Turbare
?osolia ?o"olia ?u@eol,! po@ar
*pondilolisi *pondiloli"i *pondilo",
Tetano Tetan Tetanos
Tisi Ti"i Fti"ie
Tifo esantematico Tifo e"antematico Tifos e0antematic
Tracoma Tracoma Tra4om
Tromboflebite Tromboflebite Tromboflebit,
Tuberculosi Tuberculo"i Tuberculo",
Ulcera Ulcera Ulcer
Ulcera duodenale Ulcera duodenale Ulcer duodenal
2aiolo 2aiolo 2ariol,! ,rsat
INTE?2ENTI TE?A%EUTI'I
INTE?2ENPII TE?A%EUTI'E
TE?+INOLO8IE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Abla"ione Abla5ione E0tirpare! abal5iune
Agopuntura Agopuntura Acupunctur,
Amputa"ione Amputa5ione Amputa5ie
Analgesia Analge"ia Analge"ie
Anastomosi Anastomo"i Anastomo",
Anestesia Aneste"ia Aneste"ie
Artrodesi Artrode"i Artrode",
Aspira"ione Aspira5ione &/ inspira5ie
1/ aspirare
7/ absorb5ie
Ba-pass Bai-pas Lipirea pe o arter, a unui
as
'auteri""a"ione 'auterid"a5ione 'auteri"are
>eitali""a"ione >eitalid"a5ione >aitali"are
>ialisi >iali"i >iali",
>ilata"ione >ilata5ione >ilatare! dilata5ie
>renaggio >renagio >rena@
Elettrocoagula"ione Eletrocoagula5ione Electrocoagulare
Emostasi Emosta"i Remosta",
Endoenosa Endoeno"a In@ec5ie intraenoas,
Enuclea"ione Enuclea5ione Enucleare
Escissione E.i"ione E0tirpare
Estra"ione Estra5ione E0trac5ie
E0eresi Esere"i E0ere",
Fleboclisi Flebocli"i Fleboli",
Iberna"ione Iberna5ione Ribernare
Inc4iodamento Inc4iodamento Bloca@! fi0are
Incisione Inci"ione Inci"ie
Ingessatura Ingesatura %unere An g4ips
Inie"ione Inie5ione In@ec5ie
Innesto Inesto 'upl@ din introducerea
unui tub
Inocula"ione Inocula5ione Inoculare
Insemina"ione Insemina5ione Inseminare
Insuffla"ione Insufla5ione Insufla5ie
Intramuscolare Intramuscolare Intramuscular
Intuba"ione Intuba5ione Tuba@
Ipodermoclisi Ipodermocli"i Ripodermoli",
Legatura Legatura Leg,tur,
Lifting Lifting Lifting
+edica"ione +edica5ione Qngri@ire medical,!
medica5ie
Neurotomia Neurotomia Neurotomie
Osteosintesi Osteosinte"i Osteosinte",
Osteotomia Osteotomia Osteotomie
%lastica %lastica &/ opera5ie plastic,
1/ plastic
?asc4iamento ?asc4iamento ?,"uire
?ese"ione ?e"e5ione ?e"ec5ie
?iolgimento ?iolgimento &/ modificarea po"i5iei
f,tului pentru u.urarea
na.terii
1/ Antoarcere! An-rtire
*alassi *alasi Flebotomie! opera5ie de
luare a s-ngelui
*ottocutanea *otocutanea *ubcutanat
*utura *utura *utur,
Taglio Talio &/ inci"ie
1/ t,ietur,
7/ margine
Terapia radiante Terapia radiante ?adioterapie
Trapana"ione Trapana5ione Trepana5ie
Trapianto Trapianto Transplant
Trasfusione Trasfu"ione Transfu"ie
2accina"ione 2acina5ione 2accinare
2asectomia 2asectomia 2asectomie
*T?UTTU?E
*T?U'TU?I
TE?+INOLO8IE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Ambulatorio Ambulatorio &/ policlinic,! dispensar
1/ ambulator
Astanteria Astanteria &/ camer, de gard,
1/ spital de urgen5,
Blocco operatorio Bloco operatorio Bloc operator
'amera 'amera 'amer,
'amera iperbarica 'amera iperbarica 'amer, 4iperbaric,
'amera operatoria 'amera operatoria 'amer, operatorie
'amera sterile 'amera sterile 'amer, steril,
'asa di cura 'a"a di cura 'omple0 de s,n,tate
'linica 'linica 'linic,
'onsultorio 'onsultorio 'abinet de consulta5ie
'onalescen"iario 'onale.en5iario *anatoriu pentru
conalescen5i
'orsia 'orsia &/ salon! camer, de spital
1/ spa5iu
7/ culoar
>ispensario >ispensario >ispensar
8uardia medica 8uardia medica 8ard, medical,
Istituto Istituto Institut
Ospedale Ospedale *pital
%oliambulatorio %oliambulatorio %oliclinic,
%residio sanitario %re"idio sanitario Qngri@ire medical,
%ronto soccorso %ronto socorso &/ prim a@utor
1/ salare
?eparto ?eparto &/ pailion! sec5ie
1/ raion
*ala di rianima"ione *ala di rianima5ione *al, de reanimare
*ala operatoria *ala operatoria *al, de opera5ie
UnitF coronarica Unita coronarica Unitate coronarian,
UnitF di rianima"ione Unita di rianima5ione Bloc de reanimare
*T?U+ENTI E> A%%A?E''RI +E>I'ALI
IN*T?U+ENTE VI A%A?ATU?T +E>I'ALT
TE?+INOLO8IE %?ONUNPIE T?A>U'E?E
Abbassalingua Abasalingua Ap,s,tor de limb,
Ago Ago Ac
Ago per sutura Ago per sutura Ac de sutur,
Apparecc4io per anestesia Aparec4io per aneste"ia Aparat pentru aneste"ie
Apparecc4io per fleboclisi Aparec4io per flebocli"i Aparat pentru fleboli",
Apparecc4io radiografico Aparec4io radiografico Aparat radiografic
Autoclae Autoclae Autocla,
Barella Barela Brancard,
Berretto Bereto Bonet,
Bisturi Bisturi Bisturiu
Bisturi a lama fissa Bisturi a lama fisa Bisturiu cu lam, fi0,
Bisturi a lama mobile Bisturi a lama mobile Bisturiu cu lam, mobil,
Bomba al cobalto Bomba al cobalto Aparat de tratament cu
cobalt
'amice 'amice Ralat
'annula 'anula 'anul,
'apsula 'apsula 'apsul,
'atetere 'atetere *ond,! cateter
'auterio 'auterio 'auter
'erotto 'eroto Leucoplast
'ompressa 'ompresa &/ comprimat
1/ compres,
'ontrattore 'ontratore 'ontractor
'otone idrofilo 'otone idrofilo 2at, 4idrofil,
'ucc4iaio 'uc4iaio &/ c4iuret,
1/ lingur,
'ulla termica 'ula termica Incubator
>efibrillatore >efibrilatore >efibrilator
>entiera >entiera >entier,
>ilatatore >ilatatore >ilatator
>ilatatore uretrale >ilatatore uretrale >ilatator uretral
>iaricatore >iaricatore >ilator
>iaricatore a * >iaricatore a esse >ep,rt,tor An form, de *
>iaricatore addominale >iaricatore adominale >ep,rt,tor abdominal
Elettrocardiografo Eletrocardiografo Electrocardiograf
Endoscopio Endoscopio Endoscop
Enteroclisma Enteroclisma Irigator
Fiala Fiala Fiol,
Fonendoscopio Fonendoscopio Endoscop biauricular
Forbici rette Forbici rete Foarfec, dreapt,
Forcipe Forcipe Forceps
Fresa Fre"a Fre",
8uanto c4irurgico 8uanto c4irurgico +,nu., c4irurgical,
8uanto protettio 8uanto protetio +,nu., protectoare
8uanto sterile 8uanto sterile +,nu., steril,
Inalatore Inalatore In4alator
Incubatrice Incubatrice Incubator
Innesto a contrangolo Inesto a contrangolo %ies, contraung4ie
(pentru u" stomatologic)
Innesto a manipolo Inesto a manipolo %ies, dreapt, (pentru u"
stomatologic)
Laccio emostatico Lacio emostatico 8arou
Lampada a :uar"o Lampada a cuar5o Lamp, cu cuar5
Lampada frontale Lampada frontale Lamp, frontal,
Lampada scialitica Lampada .ialitica Lamp, scialitic,
Laringofono Laringofono Laringoscop
Laser Laser Laser
Lettino Letino %at de consulta5ie
Lea Lea Eleator
Leatartaro Leatartro Instrument de detartra@
+acc4ina cuore-pulmone +ac4ina cuore-pulmone +a.in, inim,-pl,m-n
+artelletto +arteleto 'ioc,nel
+artello +artelo 'iocan
+asc4era +asc4era +asc,
+icroscopio +icroscopio +icroscop
+onitor +onitor +onitor
Nebuli""atore per aerosol Nebulid"atore per aerosol 2apori"ator pentru
aerosol
Oftalmoscopio Oftalmoscopio Oftalmoscop
Ortesi Orte"i Orte",
Oscillometro O.ilometro Oscilometru
Osteotomo Osteotomo Osteotom
Otoscopio Otoscopio Otoscop
Ottotipo Ototipo Optotip
Otturatore Oturatore Obturator
%assafilo %asafilo %ortac
%era di gomma %era di goma %ar, de cauciuc
%illola %ilola %ilul,
%in"a anatomica %ind"a anatomica %ens, anatomic,
%in"a apribocca %ind"a apriboca >esc4i",tor de gur,
%in"a c4irurgica %ind"a c4irurgica %ens, c4irurgical,
%in"a di medica"ione %ind"a di medica"ione %ens, dentar,
%in"a emostatica %ind"a emostatica %ens, 4emostatic,
%in"a fermateli %ind"a fermateli %ens, go4er
%in"a porta ag4i %ind"a porta ag4i %ens, pentru ace
%in"a retta per
medica"ione
%ind"a reta per
medica5ione
%ens, dreapt, pentru
tratament
%in"a tiralingua %ind"a tiralingua %ens, de tras limba
%olmone dacciaio %olmone daciaio %l,m-n artificial
%oltrona %oltrona Fotoliu dentar
%ortaimpronta %ortaimpronta Lingur, standard pentru
portamprent,
%ortamalgama %ortamalgama %ortamalgam
%residente c4irurgico %re"idente c4irurgico Trus, c4irurgical,
%rotesi %rote"i %rote",
%rotesi di arto %rote"i di arto %rote", pentru membre
?ene artificiale ?ene artificiale ?inic4i artificial
?iflettore ?ifletore Lamp,! reflector
?iunito ?iunito Unit dentar
*calpello *calpelo *patul,
*ciroppo Viropo *irop
*ega per amputa"ioni *ega per amputa5ioni Fier,str,u pentru amput,ri
*eggiolino *egiolino *caunul medicului
*figmomanometro *figmomanometro *figmomanometru
*iringa *iringa *ering,
*onda *onda *ond,
*onda esofagea *onda esofagea *ond, esofagian,
*onda scanalata *onda scanalata *ond, canelat,
*ospensorio *ospensorio *uspensor
*patola *patola *patul,
*pecc4ietto *pec4ieto Oglind, dentar,
*pecillo *pecilo *tilet butonat
*tetoscopio *tetoscopio *tetoscop monoauricular
*upposta *uposta &/ supo"itor
1/ presupunere
Taolo operatorio Taolo operatorio +as, de opera5ie
Tenaglia di estra"ione Tenalia di estra5ione 'le.te de e0trac5ie
Tenda a ossigeno Tenda a osigeno 'ort de o0igen
Termocauterio Termocauterio Termocauter
Termometro Termometro Termometru
Tomografo Tomografo Tomograf
Trapano a turbina Trapano a turbina Turbin,
Trapano >oriot Trapano doriot Bra5 >oriot
Tutore ortopedico Tutore ortopedico Ti@, ortopedic,
ALLA FA?+A'IA
LA FA?+A'IE
Assun"ione Asun5ione &/ luare! administrare
1/ anga@are
'4emioterapia '4emioterapia '4imioterapie
'ontraindica"ione 'ontraindica5ione 'ontraindica5ie
>roga >roga *tupefiant! drog
Effetto colaterale Efeto colaterale Efect secundar
Erbario Erbario Ierbar
Farmaco Farmaco >octorie! medicament
Fitofarmaco Fitofarmaco %rodus fitofarmaceutic
Fitoterapia Fitoterapia Fitoterapie
Idiosincrasia Idiosincra"ia &/ idiosincra"ie
1/ repulsie
IncompatibilitF Incompatibilita Incompatibilitate
Indica"ione Indica5ione Indica5ie
+itridatismo +itridatismo +itridatism! imunitate la
otr,uri
Omeopatia Omeopatia Romeopatie
%osologia %o"ologia >o"a@
?icetta ?iceta ?e5et,
*inergismo *inergismo *inergism
*omministra"ione *oministra5ione Administrare a
medicamentelor

S-ar putea să vă placă și