Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul IV Pluripartitismul 4.1Determinai esena pluripartitismului.

Pluripartidismul a aparut in perioada interbelica si s-a extins indeosebi dupa cel de-al doilea razboi mondial in tarile din Europa occidentala. Cauzele ce au condus la aparitia pluripartidismului constau in: -impunerea si generalizarea votului universal. (Acest fenomen politic a adus in planul vietii politice multiple si diverse grupuri si segmente sociale care pentru a-si promova interesele, a se exprima si manifesta in viata politica si-au creat propriile partide politice) -Complexitatea vietii sociale, diversitatea intereselor, optiunilor grupurilor si categoriilor sociale (a determinat aparitia unor noi paradigme doctrinare si ideologice care, pentru a se materializa si exprima in practica sociala aveau nevoie de propriile partide si formatiuni politice ex. doctrina comunista-partidele comuniste, doctrina ecologista, democrata, crestina sau social-democratapartidele ecologiste, crestin-democrate sau social-democrate, etc.) -!ezvoltarea si amplificarea democratismului politic (a impus aparitia unor partide politice) Prin principiile si valorile pe care le promoveaza, multitudinea optiunilor politice si ideologice ce se confrunta, atat sistemul bipartidist dar indeosebi cel pluripartidist, intemeiaza sistemele politice democratice. Primul sistem bipartidist a fost creat in Anglia iar cel mai reprezentativ este astazi cel din ".#.A Pluripartidismul a fost si este prezent si in societatea romaneasca atat in perioada interbelica $%&&-$%&' si indeosebi dupa $%(%. 4.2 Stabilii prile pozitive i negative al pluripartitismului . a) pozitive: -impunerea si generalizarea votului universal - interesele , complixitatea vietii sociale este exprimata in practica sociala -este dezvoltat democratismul politic - sunt promovate valori si principii democratice b)negative )))))))) 4.3 Evaluai rolul pluripartitismului n societatea moldoveneasc contemporan *olul partidelor politice +n procesul democratiz,rii *epublicii -oldova poate fi dezv,luit mai lesne dac, +n.elegem democra.ia ca institu.ionalizare a libert,.ii. !ezvoltarea partidelor i a democra.iei +n -oldova are drept punct de pornire mi carea de rena tere na.ional,, care, la r+ndul s,u, a fost generat, de politica restructur,rii (perestroi/a). Evenimentele men.ionate au fost, +n linii mari, sus.inute de ma0oritatea popula.iei, lucru confirmat de rezultatele alegerilor legislative din $%%1, desf, urate +n condi.ii de concuren.,. #n an i 0um,tate mai t+rziu, forul legislativ a profitat de con0unctura politic, i, repet+nd ac.iunile republicilor vecine, a declarat independen.a *epublicii -oldova pe 2' august $%%$. 3n acea perioad,, doar elitele emergente +n.elegeau c, libertatea ob.inut, trebuie institu.ionalizat, at+t +n plan public, c+t i +n plan privat. -a0oritatea absolut, a cet,.enilor moldoveni a sim.it efectele acestor cuceriri ceva mai t+rziu. 3n mod obiectiv, dup, trecerea valului de entuziasm, s-a dovedit c, at+t cultura politic, a popula.iei, c+t i capacitatea de a ini.ia i de a administra afaceri proprii, de a-i ap,ra interesele i drepturile +ntr-o competi.ie economic, desc4is,, de a manifesta interes pentru men.inerea unui nivel minimal de coeziune social, etc. s+nt sub nivelul necesar unei dezvolt,ri +n noile condi.ii istorice. !e aceea, la pu.in timp dup, ob.inerea libert,.ii, c+nd a +nceput s, se +nr,ut,.easc, dramatic condi.ia social, i material, a popula.iei, s, creasc, tensiunile interetnice etc., ma0oritatea absolut, a cet,.enilor moldoveni a +nceput s, manifeste nostalgie dup, paradisul sovietic pierdut. !up, declararea independen.ei *epublicii -oldova, procesul de democratizare, adic, de institu.ionalizare a libert,.ii, a constat, de fapt, +n +mprumutarea formelor de organizare politico-statal,, de ap,rare a drepturilor cet,.eneti, de autoorganizare +n institu.ii civice etc. 3n acest sens, *epublica -oldova a fost a0utat, de institu.ii interna.ionale, precum Consiliul Europei, 5"CE etc. *epublica -oldova, s-a aflat, cel pu.in p+n, +n 211%, +n topul .,rilor C"6 cu cel mai +nalt indice al nivelului de democra.ie. Cet,.enii *epublicii -oldova nu au participat vreodat, la revolu.ii, doar la proteste i revolte ce au semnalat gradul de nemul.umire i nu au optat nici pentru dreptul de a consacra prin referendum independen.a statului, adoptarea Constitu.iei sau a altor documente de importan., ma0or, pentru soarta societ,.ii. 7oate documentele importante privind evolu.iile din *epublica -oldova au fost votate de exponen.ii partidelor politice reprezentate +n Parlament. Aceasta ar putea +nsemna c, partidele politice nu au +ncredere +n capacitatea de discern,m+nt a electoratului moldovenesc. Putem da o oarecare dreptate partidelor moldovene ti, f,c+nd referin., la referendumul consultativ din $%%% privind trecerea la forma preziden.ial, de guvern,m+nt, care a demonstrat c, electoratul moldovenesc poate fi uor manipulat de autorit,.i. 3n pofida celor afirmate mai sus, se poate demonstra c, partidele politice moldoveneti au avut un rol pozitiv +n democratizarea societ,.ii, prin simplul fapt ca s-au opus de mai multe ori cel pu.in +ncerc,rilor instituirii unui sistem preziden.ial.