Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 7 Trusa de urgen pentru cabinetul de medicina dentara

1. Aparatur i materiale Obligatorii 1. 2. 3. 4. 5. ". Tensiometru 1 buc. Stetoscop 1 buc. Garou 1 buc. Fee 3 role Band ade i! 2 role 1 2 Solu#ie poli!idon$iodat sau clor%e&idin pentru 1 te'umente (lacon 7. )er(u oare pentru solu#ii cristaline 2 buc. *. Canule intra!enoase 2+ G 2 buc. ,. Serin'i 5 ml. sterile 5 buc. 1+. Serin'i 1+ ml. sterile 5 buc.

1 2

B-T./01-2 03/01.2 03/3S-)T2 )3403/0150B0SC67B2 50B0T.1-2 C4365-8012 /-S9.134

A1.2. Medicamente Obligatorii 42

1r. /C03 1.

Forma (armaceuti c 1itro'licerin Cp +25 m'2 4 sau Cp +."5 m'. sau sau

Cantita te 1 (lacon :4+ cp;

3bser!a#ii 1 cp sublin'ual <n cri a de an'in pectoral2 in(arct miocardic acut2 edem pulmonar acut cu T.S=1++ m' 5'. Se poate repeta la 5 min. :3$4 capsule;. Atenie la valabilitate (6 luni) 2 pu(uri sublin'ual <n loc de 1 cp de 1itro'licerin 1 comprimat sau con#inutul unei capsule sublin'ual2 pentru scderea T. ? cp mestecat <n ca ul suspiciunii de in(arct miocardic acut 0@2 pentru reducerea T.

2.

3. 4.
3

.erosol +24 1 m'>do (lacon 1itro'licerin :1+ '; 5 1i(edipin" Tablete 1+ buc. sau capsule 1+ m' .cid Capsule 1+ buc. acetilsalicili 5++ m' c7 Furosemid* Fiole 2+ 1+ buc. m'>2 m4

denumire c%imic interna#ional :denumirile comerciale dac sunt di(erite de /C02 !or (i listate <n subsol2 cu maAuscule; 4 10T63G40C-601. 5 9.BC36 10T63 S)6.B2 10T63901T " ./.4.T2 C36/0)012 C3601F.62 10F-/0)012 10F./042 10F-4.T 7 .S)0601C * F7636-S-2 4.S08

43

5.

.drenalin

(iole 1m'> 1m4

5 buc.

".

-(edrin

(iole 1+m'> 1m4 (iole 1+m'> 1m4

5 buc.

7.

.tropin

5 buc.

*.

5idrocorti o n 5emisuccin at, Clemastinu m1+ sau )rometa in 11

(lacoane 1++ m'2 (iole 25m'

,.

1+ Cimetidin12 . sau

(iole 2m'>1m4 Fiole 1+ buc. 5+m'>2m 4 Fiole 2++ 5 buc. m'>2m4 44

2' :2+G1+ + m' sau *+G25 m'; 1+ buc.

0ndicat <n ca ul ocului ana(ilactic cu iminen# de stop cardiac. Se (olosete numai solu#ie diluat cu ser (i iolo'ic :1 (iol <n 1+ m4;. Se inAectea cDte 3 m4 SC sau intralin'ual la 5 min pDn la ob#inerea unei T.S= ,+ mm 5'. Calea 0@ se !a (olosi numai <n situa#ii e&treme sau <n condi#iile monitori rii -CG :se (olosesc aceleai do e;. 5$1+ m' 0@ lent <n ca ul bradicardiei e&treme care nu rspunde la .tropin sau al %ipotensiunii arteriale. Se (olosete solu#ia diluat cu ser (i iolo'ic :1 (iol <n 1+ m4;. En ca de bradicardie e&trem :F5+ b>min; se administrea cDte 3 m4 sol diluat 0@ pDn la ob#inerea unui puls=55 b>min. Se administrea 0@ rapid :bolus; <n ca ul reac#iilor aler'ice acute al cri ei astmatice sau al cri ei .ddisoniene. 09 sau 0@ lent <n ca ul reac#iilor aler'ice. 09 <n ca ul reac#ilor aler'ice. 1u se inAectea 0@. 1 (iol 0@ lent asociat anti%istaminicelor 51

6anitidin

13

(iole 5 buc. 5+m'>2m 4

:Clemastinul2 )rometa ina; i 5idrocorti onului <n ca ul reac#iilor aler'ice 'ra!e.

F4-B3C36T0/2 50/63C36T0H31-2 50/63C36T0H31- 1.T607 S7CC01.T 1+ T.@-GB4 11 639-6G.1 12 50ST3/04 13 H.1T.C

11 . 12 .

.mino(ilin1 Fiole * 24+m'>1+ m4 1 9ida olam C) 725 m'


,

13 . 14 .

Clorur de sodiu , Io Clorur de sodiu , Io Gluco 1+ I

2 buc. 1 (iol 0@ lent :1+ min; pentru tratamentul bron%ospasmului 1+ .n&iolitic2 se buc. administrea oral cu 3+$"+ min <naintea inter!en#iei. En iua respecti! pacientul nu !a conduce automobilul2 nu !a e(ectua acti!it#i de (ine#e sau care implic responsabilitate le'al. Fiole 1+ m4 5 buc. Ca sol!ent. )un'i 5++ m4 )un'i 5++ m4 2 buc. Se administrea 0@. 1 buc. Se administrea 0@ <n ca ul %ipo'licemiilor se!ere sau dac alimenta#ia oral este imposibil.

14 15

B7@-1T342 S.4B7@-1T2 @-1T3401 B60C.1B4 1" B-63T-C 45

17 1*

S349-T-62 S-6-@-1T 903F0401 1, /3690C79 2+ /3690C792 F74S-/

15 . 1" . 17 . 1* .

Calciu 'luconic Jetorolac21 sau 9etami ol22 /rota!ertin :13$S).; .mo&icilin2


5

(iole 5++ m'> 3 ( 5 m4 (iole 3+ m'> 5 buc. 1 m4 (iole 5++ m'> 1+ 2 m4 buc. 1+ buc cp 5++m' 5 buc.

0@ lent <n ca ul cri elor de %ipo'licemiei 3ral sau 09 ca anal'etic 3ral sau 09 ca anal'etic 2 ' )3 pentru pro(ila&ia in(ec#iilor locale i a endocarditei bacteriene. "++ m' )3 pentru pro(ila&ia in(ec#iilor ocale i a endocarditei bacteriene.

1, .

Clindamicin 2"

cp 15+ m' sau 3++ m'

4 buc.

21 22 23 24 25 2"

J-T36342 J-T63/342 T36./34 .4G3C.49012 .1.4G012 13@.4G01 9.B6312 T6./34.12 T6.9.42 T6.9.G0T )0.F-1 /739382 -$9382 -)5.9382 93804-12 3S).938 /.4.C01 C2 C401/.90C012 J401/.12 4.1.C01-

butelia de oxigen cu reductor - balonul de resuscitare - pipa orafaringiana SUNT FACULTATIVE

4"

S-ar putea să vă placă și