Sunteți pe pagina 1din 40

CUPRINS

CAPITOLUL I. ALEGEREA SUBIECTULUI..................................................................................1 Compararea cu specificaiile altora: .....................................................................................................2 FLUX TEHNOLOGIC.........................................................................................................................3 CAPITOLUL II. NELEGREA SITUAIEI I FIXAREA OBIECTIVELOR............................4 C estio!ar:............................................................................................................................................" Fi#area $e priorit%i.............................................................................................................................&& CAPITOLUL III. PLANIFICAREA ACTIVITILOR PENTRU REALIZAREA UNUI FOIOR.................................................................................................................................................12 CAPITOLUL IV. ANALIZAREA CAUZELOR...............................................................................13 'ia(rama cau)%* efect:........................................................................................................................&3 CAPITOLUL V. STUDIEREA I PUNEREA N PRACTIC A SOLUIILOR.........................15 +oluii: ................................................................................................................................................&" ,eto$a To-ota .cei " $e ce /0.............................................................................................................&1 2roce$ura pe!tru $efectul: 32ete $e culoare4.....................................................................................23 2roce$ura pe!tru $efectul: 3Lem! 5m6i6at cu praf $e lem!4.............................................................27 2roce$ura pe!tru $efectul: 3Lac co8it4................................................................................................21 Te !ica I.I.E..i!util9 ire(ulat9 e#cesi:0...............................................................................................3& CAPITOLUL VI. VERIFICAREA REZULTATELOR...................................................................32 Co!trol statistic:..................................................................................................................................32 C estio!ar............................................................................................................................................32 Compararea cu :alorile i!t%:..............................................................................................................31 CAPITOLUL VII. DEFINIREA SI STABILIREA METODELOR DE CONTROL....................3 C!"#$%&''................................................................................................................................................3(

CAPITOLUL I. ALEGEREA SUBIECTULUI

2e!tru u!ele persoa!e ame!a8area (r%$i!ii este u! su6iect la fel $e importa!t ca ;i ame!a8area u!ei locui!e< $ar o (r%$i!% e u! lu# !ecesar c=!$ a:em u! imo6il ;i se

co!struie;te o $at% pe!tru tot$eau!a9 $ac% e 6i!e f%cut%9 $e aceea ar fi !ormal s% primeasc% tot at=ta ate!ie9 pe!tru a !e 6ucura cu a$e:%rat $e o i!:estiie ;i a a:ea u! aspect fi!isat. E#ist% cu si(ura!%9 te!$i!e 5! estetica spaiilor :er)i la care oame!ii su!t se!si6ili. Ca ;i 5! co!strucii > u!$e e:oluia te !ic% a f%cut s% se ti!$% c%tre stiluri !oi9 5! spe% cl%$iri impresio!a!te9 $ar 5!tr*o armo!ie simpl% > 5! ame!a8area peisa8er%9 mo$a a urm%rit posi6ilitatea $e a com6i!a materiale9 structuri9 forme ;i :olume9 al%tur=!$ materialului ?:er$e4 materiale !eco!:e!io!ale pe!tru (r%$i!%9 care $eser:esc 5! (e!eral co!fortul at=t $e $orit $e co!sumatori. Foi;orul $e (r%$i!% .pro$usul !ostru0 se pre)i!t% su6 forma u!ei c%sue9 a u!ei mici ca6a!e9 sau am putea spu!e su6 forma u!ei terase9 care pri! $esi(!*ul sau ;i pri! materialul utili)at a$uce u! plus $e str%lucire (r%$i!ii. 2ro$usul ? foi;or $e (r%$i!% ?9 este u! pro$us mo$er!9 reali)at $i! lem! masi: $e 6ra$9 la care se a$au(% :opseaua .6ait9 (ru!$ ;i lac09 acestea fii!$ $esti!ate prote8%rii lem!ului 5mpotri:a i!temperiilor9 ceea ce ofer% ;i u! aspect mai pl%cut al foi;orului.

C!)*+,+,-+ #% .*-#'/'#+0''$- +$1!,+2 D-1+$'' 3- -4-#%0'-2 Forma: e#a(o!al%9 p%tratica sau octa(o!al%. @!alimea st=lpilor $e susi!ere: 5! fu!cie $e ceri!ele clie!ilor. @!alimea la coam%: 5! fu!cie $e ceri!ele clie!ilor. Acoperi; reali)at $i! i(l% 6itumi!oas%. Laturile foi;orului su!t reali)ate $i! 6alu;trii $e 6ra$ cu $ime!siu!ea $e .BCDBCDE"C0mm. Fi!isa8: lac i!color pe!tru protecia lem!ului.

D-1+$'' #%,-"1-2 * 5! mome!tul 5! care clie!tul s*a ot%r=t asupra tipului $e co!strucie $orit%9 ;i i*a fost apro6at proiectul propus9 urmea)% a se sem!a u! co!tract $e prest%ri ser:icii pe acest% tem%. * a:a!sul pe!tru $emararea lucr%rii este $e "CF. Lic i$area se poate face la fi!alul lucr%rii ."CF0. * perioa$a $e co!strucie G mo!tare sau $are 5! fu!ciu!e a foi;orului :aria)% $e la 2C pa!% la 3C )ile 5! ca)ul lucr%rilor celor mai u)uale. * !i:elul $e fi!isa8e precum ;i tipul acestora se sta6ile;te $e c%tre clie!t pe 6a)a opiu!ilor oferite $e c%tre pro$uc%tor. 2

* perioa$a $e (ara!ie a lucr%rii :aria)% 5! fu!cie $e tipul acesteia .7 lu!i* &2 lu!i0. * clie!tul poate opta pe!tru mo!tarea $e i!stalaii electrice.

FLUX TEHNOLOGIC

@! ceea ce pri:e;te tra!sformarea 6u;te!ilor 5! c erestea !u este pro6lema !oastr%9 firma ac i)iio!=!$ c eresteaua $e8a prelucrat%. Tot ce are firma $e f%cut este s% usuce c eresteaua .firma cump%r% c erestea :er$e09 s% o ;lefuiasc%9 s% o taie 5! fu!cie $e m%sura corespu!)atoare tipului $e foisor9 s% o asam6le)e .apelea)a aici la a8utorul cle;tilor9 cuielor ;i cleiului special0 si s% o tratete)e .aici i!clu)a!$u*se 6aituirea9 (ru!$uirea si lacuirea c erestelei0. @! co!structia acoperi;ului foi;orului 9 firma utili)ea)% i(l% 6itumi!oas% .

S#5-)+ '"1-,3-*+,1+)-"1+$6 + *,!#-.%$%' 3- *,!3%#0'- + /!'7!+,-$!, 3- 8,+3'"6


S-#,-1+,'+1%$ /',)-' C$'-"1 D-*+,1+)-"1%$ 3- +"+$'&6 7' *,!'-#1+,S-#1!,%$ 3- *,!3%#0'- 7' )!"1+,-

2rime;te cererile $e co!strucii

+ta6ilesc meto$oli(ia $e selecie a clie!ilor care $oresc foi;or

Optea)% pe!tru co!strucia u!ui foi;or

I!tocme;te lista clie!ilor care $oresc u! foisor

2rime;te lista clie!ilor care $oresc u! foi;or

Nu 2rime:te acor$ul pe!tru co!struc ie 'a +e 5!tocme;te lista clie!ilor care 5!$epli!esc co!$iiile +e 5!tocmeste fi;a $e co!strucie pe!tru fiecare clie!t

Este 5!scris pe lista clie!ilor care !u 5!$epli!esc co!$iiile $e co!strucie

@!;tii!area clie!tului ca !u 5!$epli!e;te co!$iiile $e co!strucie 2rime;te fi;ele $e co!strucie ale clie!ilor

2rimesc i!formaii cu pri:ire la co!strucia foi;orului

'eci$e $ac% accept% co!$iiile 'a 2late;te firmei a:a!sul

Firma 5!casea)% a:a!sul Trimite $ispo)iia $e co!strucie

2rimeste $ispo)itia $e co!structie

Nu 'erularea procesului $e pro$ucrtie si mo!ta8

@!casarea sumei < emiterea facturii ;i a (ara!iei

Ac it% suma resta!t%

@;i retra( cererea ;i apelea)% la ser:iciile altei firme

CAPITOLUL II. NELEGREA SITUAIEI I FIXAREA OBIECTIVELOR


.formularea u!or ipote)e pri:i!$ !o!* calitatea0

Acest% etap% se reali)ea)% pri! aplicarea u!ui c estio!ar pe u! e;a!tio! $e 2C persoa!e care au ac i)iio!at foi;oare $e (r%$i!% $e la firma Ho66- Gar$e!. 2ri! aceast% cercetare $e pia% se urm%re;te i$e!tificarea pri!cipalilor factori care $etermi!% '".+1'./+#0'+ clie!ilor firmei Ho66- Gar$e!.

Chestionar:
Hu!% )iuaI Numele meu este X ;i repre)i!t firma Ho66- Gar$e!. Firma !oastr% efectuea)% u! stu$iu pe!tru a afla p%rerea clie!ilor s%i 5! :e$erea 5m6u!%t%irii pro$uselor .foi;oare0 pe care le ofer%. J%spu!surile $um!ea:oastr% su!t foarte importa!te pe!tru acti:itatea !oastr%9 a;a c% :% ro( s% 5mi acor$ai pui! $i! timpul $um!ea:oastr%9 pe!tru a r%spu!$e la c=te:a 5!tre6%ri. &0 C=t $e importa!t co!si$erai a fi ame!a8area (r%$i!ii $um!ea:oastr%/ a0 $eloc importa!t< 60 importa!t< c0 foarte importa!t. 20Foi;orul $e (r%$i!% 5l co!si$erai util 5! ame!a8area (r%$i!ii/ a0$a 60!u

30 Ce :*a $etermi!at s% ac i)iio!ai u! foi;or $e (ra$i!%/ .i!clusi: ;i pe!tru cei care au r%spu!s faptul c% foi;orul $e (r%$i!% !u este importa!t 5! ame!a8area (r%$i!ii lor0 a0 utilitatea acestuia< 60 $ori!a $e sc im6areG esteti)are a (r%$i!ii< c0 alte moti:e. B0 'e ce ai ales firma Ho66- Gar$e!/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"0 'i:ersele forme pe care :i le*a propus firma atu!ci c=!$ :*ai $ecis asupra ac i)iio!%rii u!ui foi;or $e (r%$i!% :i s*au p%rut suficie!te/ "

a0 $a

60 !u

70 'ac% !u9 ce forme ai $ori ca firma !oastr% s% mai promo:e)e/ ...................................................................................................... E0 Acor$ai !ote $e la & la L pe!tru fiecare caracteristic% a u!ui foi;or9 5! fu!cie $e importa!%: a0 re)iste!a la i!temperii 60 culorile c0 forma $0 m%rimea e0 preul f0 accesoriile (0 mi8loace $e 5m6i!are a lem!ului 0 lem!ul folosit i0 meto$a $e am6alare 10 Ce !emulumiri a:ei :is* a* :is $e pro$usele promo:ate $e firma !oastr%/ .......................................................................................................................... L0 Ce pre ai fi $ispus.%0 s% pl%tii pe!tru ac i)iio!area u!ui foi;or/ a0 su6 "CC euro 60 "CC *&CCC euro c0&CCC* &"CC euro $0 peste &"CC euro &C0 La u! pro$us precum foi;orul co!si$erai ca am6ala8ul este folositor / a0 foarte importa!t 60importa!t c0 pui! importa!t $0 $eloc importa!t

&&0 Mei mai apela la firma !oastr% / 'ac% $a9 !e putei spu!e care ar fi moti:ele/ KKKKKKKKKKKKKKK..

&20 'ate $e i$e!tificare: NumeKKKK.. M=rst%KKKK. OcupaieKKKKKK.

V6 )%$0%)')9

I"1-,*,-1+,- .' +"+$'&+ ,-&%$1+1-$!,


Cercetarea $e piaa s*a reali)at pe 2C $e persoa!e9 clie!i ai firmei Ho66- Gar$e!9 ;i care au ac i)iio!at $e8a u! foi;or $e (r%$i!%. Iat% care su!t re)ultatele: La 5!tre6area &9 ;i a!ume $ac% +)-"+:+,-+ 8,63'"'' este importa!t% pe!tru ei ;i $ac% foi;orul $e (r%$i!% are o co!tri6uie ma8or% 5! reali)area acestui lucru: * 2CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii !u este importa!t% pe!tru ei9 $eci foi;orul !u co!tri6uie la reali)area esteti)arii acesteia< * 7CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii este importa!t% pe!tru ei9 foi;orul a:=!$ u! rol imorta!t 5! reali)area acestui lucru< * 3CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii este foarte importa!t% pe!tru ei9 foi;orul a:=!$ $e aseme!i u! rol importa!t 5! reali)area acesteia.
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

$eloc importa!t importa!t foarte importa!t

@! ceea ce pri:e;te 5!tre6area cu pri:ire la )!1';%$ pe!tru care au ac i)iio!at u! foi;or $e (r%$i!%9 r%spu!surile au fost: * ECF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s faptul c% au ac i)iio!at u! foi;or $atorit% utilit%ii sale< * 2CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s faptul c% au ac i)iio!at u! foi;or pe!tru a oferi u! aspect estetic (r%$i!ilor lor< * &CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s faptul c% au ac i)iio!at u! foi;or $i! alte moti:e.

80% 60% 40% 20% 0%

utilitate es teti)are alte moti:e

A!ali)=!$ re)ultatele9 am o6ser:at faptul c% ma8oritatea clie!ilor care au ac i)iio!at u! foi;or $e (r%$i!%9 co!si$er% a fi importa!t ame!a8area (r%$i!ii lor9 foi;orul a:=!$ rolul $e a*i oferi u! aspect estetic acesteia. @!s%9 su!t ;i clie!i care !u co!si$er% a fi importa!t ame!a8area (r%$i!ii9 ;i $i! aceasta cau)% au ac i)iio!at u! foi;or $e (r%$i!% $oar pe!tru utilitaile pe care le ofer% acesta. La 5!tre6area pri:i!$ /!,)+ pe care ;i*ar $ori*o pe!tru u! foi;or9 r%spu!surile au fost urm%toarele: * EC F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% u! foi;or ar tre6ui reali)at 5! fu!cie $e specificaiile clie!ilor< * 2" F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% u! foi;or ar tre6ui s% ai6% form% a#e(o!al%< * $oar " F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% celelalte forme.
80% 60% 40% 20% 0%

reali)are i! fu!ctie $e ceri!tele clie!tilor e#a(o!ala alte forme

I!terpret=!$ aceste r%spu!suri putem o6ser:a faptul c% ma8oritatea 5;i $oresc u! foi;or 5! fu!cie $e $ori!ele acestora9 $e specificaiile lor9 $eoarece aceste mo$ele 5i repre)i!t% cel mai 6i!e. N-)%$0%)','$- clie!ilor !o;tri s*au co!creti)at 5! urmatoarele r%spu!suri: * BF* i(l% cr%pat%9 3F*$ime!sio!area i!corect% a c erestelei9 EF* re)iste!a relati: mic% a lem!ului la i!temperii9 EF* (%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor9 1F* $iferite (ra$e $e luciu a lacului9 &CF* lem! cr%pat9 &3F * apariia 3 co8ii $e portocal%4 la :opseaua utili)at%9 LF * 1

urme $e clei9 &CF* lac co8it9 &&F * pete $e culoare9 &2F *lem! 5m6i6at cu praf $e lem!9 7F * (%uri9 fisuri 5! lem!.
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
puti! importa!t importa!t foarte importa!t (auri $e i!secte9 aparitia muce(aiului si a ciupercilor $iferite (ra$e $e luciu a lacului lem! crapat aparitia 99co8ii $e portocala99 la :opseaua utili)ata urme $e clei lac co8it pete $e culoare lem! im6i6at cu praf $e lem! (auri $e i!secte

@! ceea ce pri:e;te *,-0%$ 2 * 3"F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ar fi $ispu;i s% pl%tesc% u! pre 5!tre "CC ;i &CCC euro< * ""F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ar fi $ispu;i s% pl%teasc% u! pre 5!tre &CCC ;i &"CC euro< * &CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ar fi $ispu;i s% pl%teasc% u! pre $e peste &"CC euro. 'i! r%spu!surile oferite putem o6ser:a faptul c% ma8oritatea celor i!ter:ie:ai ar fi $ispu;i s% pl%teasc% u! pre $estul $e mare9 5!s% acest pre s% reflecte calitatea foi;orului .;i a!ume u! lem! calitati:9 u! lac care s% prote8e)e mai 6i!e 5mpotri:a i!temperiilor9 oferirea $e ser:icii post* cumparare0.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

i!tre "CC *&CCC euro i!tre &CCC * &"CC euro peste &"CC euro

Cu toate c% foi;orul este u! pro$us compact ;i c% mo!tarea acestuia se reali)ea)% la $omicilul clie!tului9 la 5!tre6area $ac% acesta ar tre6ui +)<+$+t ;i $ac% este importa!t u! am6ala8 pe!tru foi;orul $e (r%$i!%9 r%spu!surile au fost urmatoarele: * 2CF $i!tre cei i!ter:ie:ai au r%spu!s c% am6ala8ul este foarte importa!t< L

* "CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% am6ala8ul este importa!t< * 2CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% am6ala8ul este pui! importa!t< * &CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% am6ala8ul !u este importa!t $eloc.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

foarte importa!t importa!t puti! importa!t $eloc importa!t

I!terpret=!$ r%spu!surile9 putem o6ser:a faptul c% +)<+$+:%$ este importa!t ;i la u! pro$us precum foi;orul $e (r%$i!%. Cei care $oresc s% cumpere su!t $ispu;i s% pl%tesac% u! pre $estul $e mare pe!tru acest pro$us9 $eci ;i firma pro$uc%toare tre6uie s% $e!ote (ri8% 5! tra!sportul acestuia9 pe!tru a $uce la satisfacerea clie!ilor. @! ceea ce pri:e;te #+,+#1-,'.1'#'$- pe care ace;tia le co!si$er% cele mai importa!te la u! foi;or9 iat% care au fost r%spu!surile: * 2"F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% re)iste!a la i!temperii< * &"F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s culorile< * "F forma< * "F m%rimea< * &"F preul< * &"F accesoriile< * &"F lem!ul folosit< * "F meto$a $e am6alare< * "F mi8loace $e 5m6i!are a lem!ului.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

re)iste!ta la i!temperii culorile forma marimea pretul accesoriile mi8loace $e im6i!are a lem!ului lem!ul folosit meto$a $e am6alare

'i! r%spu!surile oferite $e c%tre i!ter:ie:ai putem o6ser:a faptul c% ma8oritatea 5;i $oresc ca foi;orul $e (r%$i!% s% fie c=t mai re)iste!t9 acest lucru put=!$ fi reali)at pri! folosirea u!ui material mai re)iste!t ;i a u!ui lac mai protector.

&C

F'4+,-+ 3- *,'!,'160'
'eoarece o parte $i!tre clie!ii firmei !oastre au a:ut !emulumiri 5! le(atur% cu: i(la9 $ime!sio!area c erestelei9 re)iste!a lem!ului la i!temperii9 (%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor9 (ra$ul $e luciu al lacului9 lem!ul9 :opseaua utili)at%9 cleiul9 lacul9 pete $e culoare9 !oi !e*am propus9 5! urma prelucr%rii c estio!arului9 a le oferi u! pro$us mai calitati: pri! elimi!area treptat% a acestor $efecte9 acest o6iecti: $ori!$ s%*l ati!(em 5! $ecursul u!ui a! . Astfel9 pe!tru a fi c=t mai re)iste!t la i!temperii9 firma !oastr% :a reali)a foi;oare at=t $i! lem! $e 6ra$ .pe!tru cei care :or sa pl%teasca u! pre mai mic9 5!s% (ara!ia oferit% :a fi $e aseme!i mai mic% > &2 lu!i09 c=t ;i $i! lem! $e ste8ar . pe!tru cei care su!t $ispu;i s% pl%teasc% u! pre mai mare9 (ara!ia fii!$ 5!s% $e 2B $e lu!i0. 2e!tru prote8area lem!ului9 firma :a folosi 6ait9 (ru!$ ;i lac9 pro$use importate $i! Ola!$a9 special co!cepute pe!tru prote8area c=t mai 5!$elu!(at% a lem!ului. Gru!$ul pe care 5l :om importa :a fi $e $i:erse culori9 oferi!$ astfel posi6ilitatea clie!tului $e a*;i ale(e culoarea foi;orului 5! fu!cie $e culorile preferate $e el. Astfel9 :om 5!cerca s% elimi!%m $oar utili)area mo!oto!% a aceleea;i culori9 ;i a!ume cea a lacului. 'e aseme!i9 pe!tru a :e!i 5! 5!tampi!area ceri!elor clie!ilor9 Ho66- Gar$e! :a reali)a ;i alte mo$ele $e foi;oare9 !u !umai cele e#iste!te la mome!tul actual . e#a(o!al%9 partratic%9 octa(o!al%09 pri! acest lucru $ori!$u*se $e fapt atra(erea a c=tor mai muli clie!i pri! oferirea u!ui pro$us !ee#iste!t 5!c% pe pieele co!cure!ilor. Firma :a oferi $e aseme!i ;i $i:erse accesorii9 5! fu!cie $e ceri!ele clie!ilor ;i $e ofertele promoio!ale pe care la are firma. @! ceea ce pri:e;te prote8area foi;orului9 firma Ho66- Gar$e! :a utili)a carto! protector9 pe!tru a pre:e!i e:e!tualele )(=r=ieturi ale lem!ului9 acestea $i! urm% $uc=!$ 5! fi!al la i!satisfacii ale clie!tului.

&&

CAPITOLUL III. PLANIFICAREA ACTIVITILOR PENTRU REALIZAREA UNUI FOIOR

'ia(rama Ga!tt se folose;te 5! ma!a(eme!tul operaio!al ;i are calitatea $e a facilita atat e:i$e!ierea succesiu!ii ;i $urata u!or acti:it%i $e e#ecuie pe structuri sauG;i i!$i:i$ual9 c=t ;i urm%rirea reali)%rii 5! timpul sta6ilit c=t ;i i!tro$ucerea u!or m%suri corecti:e pe!tru reali)area o6iecti:ului fi!al 5! terme!ul sta6ilit. 2e!tru 5!tocmirea (raficului Ga!tt au fost !ecesare urm%toarele: * e#tra(erea $i! pla! a acti:it%ilor specifice reali)%rii u!ui foi;or $e (r%$i!% . !atura lucr%rilor9 terme!ele $e reali)are9 resursele alocate $e or$i! fi!aciar9 material ;i a resurselor uma!e< * co!sultarea $ocume!taiilor te !ice9 a proiectului ;i a calculaiei :olumului materialelor< * sta6ilirea priorit%ilor 5! efectuarea lucr%rilor ;i aloc%rilor resurselor eco!omico*fi!a!ciare< * sta6ilirea forei $e mu!c% !ecesar%9 i!=!$u*se seama $e speciali)%ri ;i !i:elul $e calificare < * sta6ilirea re(imului $e lucru.

&2

CAPITOLUL IV. ANALIZAREA CAUZELOR

D'+8,+)+ #+%&6= -/-#12


Care su!t -$-)-"1-$- care au pro$us '".+1'./+#0'- la ac i)iio!area acelui pro$us/ .a0* i(la cr%pat%< .60* $ime!sio!area i!corect% a c erestelei< .c0* re)iste!a relati: mica a lem!ului la i!temperii< .$0* (%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor< .e0* (%uri9 fisuri i! lem!< .f0* lem! cr%pat< .(0* apariia 3 co8ii $e portocal%4 la :opseaua utili)at%< . 0* urme $e clei< .i0* lac co8it< .80* pete $e culoare< .N0* lem! im6i6at cu praf $e lem!< .l0* $iferite (ra$e $e luciu a lacului. Care su!t #+%&-$- care au stat la pro$ucerea '".+1'./+#0'-' / * ma!e:rarea $efectuoas%9 implicarea sc%)ut% a fur!i)orului< * co!str=!(era firmei $e materiale ;i utila8e9 a6se!a u!ui perso!al calificat pe!tru aceste acti:it%i < * uscarea la o temperatur% prea mareG mic% a c erestelei < * !ereali)area co!trolului atu!ci c=!$ c eresteaua este a$us% pe!tru ;lefuire< * utili)area u!ei =rtii $e ;lefuit mai fi!%< * folosirea 5!$elu!(at% a =rtiei a6ra)i:e pe ma;i!a $e ;lefuit< * utili)area u!ei :opsele $oar pe!tru protecia ra)elor U.M.< * !erespectarea timpului $e uscare a :opselei< * utili)area :opselei la temperaturi ri$icate< * implicare sca)ut% pe!tru reali)area pro$usului< $ime!sio!are (resit% a lem!ului * t%ierea !ecorespu!)atoare a lem!ului co!form proiectului< &3

* tratarea lem!ului cu u! si!(ur lac9 $e o a!umit% culoare * lac i!color< @! acest mo$ se folo;te $oar 6aitul. * c eresteaua !u a fost ;lefuit% $e*a lu!(ul fi6rei< * $o)area ca!titati:% (re;it% a $ilua!tului< * lacul !u a fost 6i!e amestecat 5! am6ala8ul lui ori(i!al< * !ecolorarea cleiului 5! !ua!a :opselei< * utili)area u!ei c erestele $i! r%;i!oase. Co!form $ia(ramei 2areto9 firma Ho66- Gar$e! tre6uie s% se a#e)e pe 5m6u!%t%irea urmatoatelor $efecte9 care au o po!$ere $e 1CF $i! total: .80* pete $e culoare< .N0* lem! 5m6i6at cu praf $e lem!< .i0* lac co8it< .l0* $iferite (ra$e $e luciu a lacului< .(0* aparitia 3 co8ii $e portocal%4 la :opseaua utili)at%< .$0* (%uri $e i!secte9 aparitia muce(aiului ;i a ciupercilor< .f0* lem! cr%pat< .e0* (%uri9 fisuri 5! lem!.

&B

CAPITOLUL V. STUDIEREA I PUNEREA N PRACTIC A SOLUIILOR

S!$%0''2
1. 2ete $e culoare : * ;lefuirea corespu!)%toare a lem!ului< * respectarea recoma$%rilor pro$uc%torilor cu pri:ire la colorarea suportului lem!os< * folosirea $e $ilua!t 5! compo)iia :opselei< * folosirea u!ui lem! uscat corespu!)%tor< * folosirea $e :opsele 5! fu!cie $e cate(oria c erestelei< * folosirea $e su6sta!e corespu!)atoare atu!ci c=!$ lem!ul pre)i!t% u!ele $efecte. 2.Lem! 5m6i6at cu praf $e lem!: * sc im6area la timp ;i utili)area corespu!)%toare a =rtiei $e slefuit. 3.Lac co8it : * respectarea timpului $e uscare a 6aitului9 (ru!$ului ;i lacului. B.'iferite (ra$e $e luciu a c erestelei: * amestecarea foarte 6i!e a lacului 5! am6ala8ul ori(i!al. A(e!tul $e matisare co!i!ut 5! lac are $e!sitatea mai mare $ec=t lacul ;i ti!$e s% se $epu!%. 'e aceea9 5!ai!te $e utili)are9 lacul tre6uie amestecat foarte 6i!e. ". Apariia co8ii $e portocal% a :opselei: * folosirea u!ui lac cu o ca!titate mai mare $e $ilua!t< 7. G%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor: * folosirea u!or :opsele at=t pe!tru protecia co!tra ra)elor U.M.9 c=t ;i 5mpotri:a acestor 4$%u!%toare4. E. Lem! crapat: * cump%rarea u!or !oi uscatoare< * speciali)area perso!alului pe!tru acest% acti:itate. &"

1.G%uri9 fisuri 5! lem!: * reali)area co!trolului statistic $up% ce c eresteaua a fost scoas% $i! uscatoare ;i $at% spre prelucrare. L. Urme $e clei: * $o)area corespu!)%toare a ca!tit%ii cleiului< * colorarea cleiului 5! culoarea cu care :a fi :opsit foi;orul< * utili)area u!ui clei calitati:< * folosirea u!ui 6ait pe 6a)% $e aceto!%9 pe!tru ca a6sor6ia 5! lem! s% fie mi!im%9 iar colorarea c=t mai la suprafa%. &C. Oferirea u!ei palete restr=!se $e culori: *folosirea u!ui 6ait calitati:9 cu proprietai protecti:e9 ;i $e $i:erse culori< &&.'ime!sio!area i!corect% a c erestelei: * moti:area mu!citorilor 5! reali)area pro$uselor9 pri! m%rirea salariului9 oferirea $e 6o!us*uri9 plata pe!tru orele suplime!tare. &2.Oi(l% cr%pat%: * apelarea la u! alt a(e!t eco!omic care s% se ocupe cu tra!sportul foi;oarelor< * cump%rarea u!or utila8e .ma;i!i $e tra!sport09 pe!tru a reali)a si!(uri tra!sportul foi;oarelor la $omiciliul clie!ilor !ostri< * o ate!ie sporit% 5! tra!sportul foi;oarelor $eoarece acesta co!i!e compo!e!te fra(ile9 ca $e e#emplu: i(la.

&7

'ia(rama cau)% * efect 9 !umit% ;i ?+pi!are $e pe;te4 sau Is iNaPa are $ou% p%ri: o parte care ilustrea)% cau)ele ;i o parte care e:i$e!ia)% efectul. @! ca)ul !ostrul efectele su!t $efi!ite $e caracteristicile $e calitate cum su!t: (%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor9 (%uri9 fisuri 5! lem!9 lem! cr%pat9 apariia 3 co8ii $e portocal%4 la :opseaua utili)at%9 lac co8it9 pete $e culoare9 lem! 5m6i6at cu praf $e lem!9 $iferite (ra$e $e luciu a lacului. Cau)ele su!t factorii care $etermi!% efectele. Factorii pri!cipali su!t: materialele9 ma;i!ile9 mu!citorii9 meto$ele $e lucru care se $efalc% 5! factori $e (rup ;i specifici cum su!t: a6se!a u!ui perso!al calificat pe!tru aceste acti:it%i9 uscarea la o temperatur% prea mareG mic% a c erestelei9 utili)area u!ei =rtii $e ;lefuit mai fi!%9 !erespectarea timpului $e uscare a :opselei9 $ime!sio!are (re;it% a lem!ului* t%ierea !ecorespu!)atoare a lem!ului co!form proiectului9 $o)area ca!titati:% (re;it% a $ilua!tului9 !ereali)area co!trolului atu!ci c=!$ c eresteaua este a$usa pe!tru ;lefuire. @m6u!%t%irea calit%ii foi;oarelor se :a reali)a pri! elimi!area $eficie!elor sem!alate9 care presupu! a$optarea u!or m%suri corespu!)%toare ce se co!creti)ea)% 5!: * * * * * * * * * ;lefuirea corespu!)atoare a lem!ului< respectarea recoma$%rilor pro$uc%torilor cu pri:ire la colorarea suportului lem!os< respectarea timpului $e uscare a 6aiului9 (ru!$ului ;i lacului< folosirea u!ui lem! uscat corespu!)ator< folosirea $e :opsele 5! fu!cie $e cate(oria c erestelei< folosirea $e su6sta!te corespu!)%toare atu!ci c=!$ lem!ul pre)i!t% u!ele $efecte< sc im6area la timp ;i utili)area corespu!)atoare a =rtiei $e ;lefuit< folosirea $e $ilua!t 5! compo)iia :opselei< i!struirea ;i mo!itori)area perso!alului operati:.

&E

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


1. P-1- 3- #%$!+,- 2 &. 'e ce apar pete $e culoare pe lem!/ R6.*%". : 'eoarece porii lem!ului erau 5!c i;i. 2 . 'e ce erau porii lem!ului 5!c i;i/ R6.*%". : 'eoarece c eresteaua !u a fost ;lefuit% 6i!e. 3. 'e ce !u a fost ;lefuit% 6i!e c eresteaua / R6.*%". : 'i! cau)a utili)%rii 5!$elu!(ate a =rtiei $e ;lefuit. B. 'e ce !u a fost 5!locuit% =rtia $e ;lefuit/ R6.*%". : 'eaorece mu!citorii !u au sc im6at*o la timp. ". 'e ce mu!citorii !u au 5!locuit =rtia $e ;lefuit la mome!tul !ecesar / R6.*%". : 'eoarece !u au fost i!formai c=!$ tre6uie s% sc im6e =rtia. S!$%0'+ 2 Calificarea perso!alului pe!tru aceast% acti:itate ;i a$ucerea la cu!o;ti!% a perso!alului $espre mo$ul $e utili)are a ma;i!ii $e ;lefuit .aici i!clu)=!$u*se ;i $etalii $espre mo$ul $e utili)are a =rtiei $e ;lefuit0.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A

2.L-)" B)<'<+1 #% *,+/ 3- $-)"2 &. 'e ce lem!ul se 5m6i6% cu praf $e lem!/ R6.*%". : 'eoarece =rtia $e ;lefuit !u a fost sc im6at% la timp9 sau s*a folosit u! alt tip $e =rtie fa% $e cel recoma!$at pe!tru $iferitele tipuri $e lem!. 2 . 'e ce s*a folosit u! alt tip $e =rtie fa% $e cel recoma!$at pe!tru $iferitele tipuri $e lem!/ R6.*%".2 'i! cau)a lipsei $e implicare ;i !eate!iei perso!alului $e lucru. 3. 'e ce perso!alul $e lucru !u s*a implicat suficie!t 5! reali)area fi!is%rii lem!ului/ R6.*%". 2 'i! cau)a lipsei moti:aiei pe!tru reali)area foi;orului. B. 'e ce lipse;te moti:aia la perso!alul $e lucru/ R6.*%". 2 'eoarece mu!citorii !u su!t remu!erai suficie!t pe!tru mu!ca $epus%. ". 'e ce mu!citorii !u su!t remu!erai suficie!t pe!tru efortul $epus/ &1

R6.*%". : 'eoarece 5! ultimul a! !u s*a mai reali)at !ici o m%rire $e salariu. S!$%0'+ 2 Jemu!erarea salariului perso!alului $e lucru9 corespu!)%tor cu efortul $epus ;i plata pe!tru orele suplime!tare efectuate9 acest lucru moti:=!$u*i 5! reali)area u!or pro$use mai calitati:e.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


3.L+# #!:'12 &.'e ce se co8e;te lacul / R6.*%". 2 'eoarece !u este respectat timpul $e uscare a (ru!$uluiG :opselei. 2. 'e ce !u este respectat timpul $e uscare a (ru!$uluiG :opselei/ R6.*%". 2 'eoarece !u a:em timp suficie!t pe!tru reali)area pro$uselor .foi;oarelor0 cerute $e c%tre clie!i. 3. 'i! ce cau)% !u a:em timp suficie!t pe!tru reali)area tuturor foi;oarelor cerute $e c%tre clie!i/ R6.*%". 2 'eoarece cererea este prea mare fa% $e capacit%ile firmei. B. 'e ce capacit%ile firmei !u su!t co!forme cu ceri!ele clie!ilor/ R6.*%". 2 'atorit% i!:estiiilor $e8a reali)ate 5! :ec ile utila8e ;i !e5!oirea acestora. ". 'e ce !u s*a i!:estit 5!c% 5! !oi utila8e/ R6.*%". 2 $eoarece cererea !u a fost a;a $e mare ca p=!% acum9 lucru $atorat $ori!ei clie!ilor $e a locui la cas% ;i $e a a:ea u! foi;or. S!$%0'+2 i!:estirea 5! !oi utila8e9 mai performa!te9 pe!tru a putea reali)a o pro$ucie mai mare9 cu acela;i efort $epus.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


4.D'/-,'1- 8,+3- 3- $%#'% + $+#%$%' &.'e ce e#ist% $iferite (ra$e $e luciu a lacului/ R6.*%".2 'eoarece a(e!tul $e matisare co!i!ut 5! lac se $epu!e/ 2. 'e ce a(e!tul $e matisare co!i!ut $e lac se $epu!e/ R6.*%".2 'eoarece are $e!sitatea mai mare $ec=t a lacului. &L

3. 'e ce are $e!sitatea mai mare $ec=t a lacului/ R6.*%".2 'eoarece lacul !u a fost amestecat foarte 6i!e 5! am6ala8ul ori(i!al/ B. 'e ce !u a fost amestecat 6i!e 5! am6ala8ul ori(i!al/ R6.*%".2 'eoarece o parte $i! perso!al !u a ;tiut c% tre6uie amestecat 5! am6ala8ul ori(i!al ;i a mers pe i$eea c% se poate amestecat oric=!$ c iar $up% ce este mutat 5! alt am6ala8. ". 'e ce o parte $i! perso!al !u a ;tiut c% tre6uie amestecat foarte 6i!e 5! am6ala8ul ori(i!al/ R6.*%".2 'eoarece !u a fost i!struit tot perso!alul cu pri:ire la mo$urile $e preparare ;i utili)are a lacurilor. S!$%0''2 Firma tre6uie s% se ocupe mai serios $e pre(%tirea ;i i!struirea profesio!al% ;i $e specialitate a 5!tre( perso!alul. @!ai!te $e fiecare lucrare perso!alul e#ecuti: ar tre6uie i!struit ;i :erificat asupra cu!o;ti!elor ;i a proceselor pe care tre6uie s% le pu!% 5! practic% 5! reali)area foi;orului.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


5. A*+,'0'+ CC#!:'' 3- *!,1!#+$6DD $+ ;!*.-+%+ %1'$'&+16 &. 'e ce apare 99coa8a $e portocal%QQ la :opseaua utili)at%/ R6.*%".2 'i! cau)a ca!tit%ii $e $ilua!t. 2. 'e ce $i! cau)a catit%ii $e $ilua!t/ R6.*%".2 'eoarece !u s*a m%rit $o)a $e $iluat la aplicarea celui $e*al $oilea strat $e lac. 3. 'e ce !u s*a m%rit $o)a $e $ilua!t. R6.*%".2 'i! cau)a !erespect%rii procesului $e l%cuire. B. 'e ce !u s*a respectat procesul $e l%cuire/ R6.*%".2 'i! cau)a !eate!iei perso!alului care se ocup% $e acest lucru. ". 'e ce !u a fost ate!t perso!alul/ R6.*%".2 'i! cau)a (ra6ei $e reali)are a pro$usului sau $i! cau)a lipsei co!trolului. C iar $ac% se face u! co!trol efectele su!t :i)i6ile 5! timp ;i !u se poate o6ser:a 5! mome!tul co!trolului. S!$%0'+2 Lacul ar putea fi preparat $i!ai!te pe!tru fiecare etap% 5! firm%9 iar perso!alul care 5l aplic% s% !u mai ai6% aceast% misiu!e.

2C

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


E. G6%,' 3- '".-#1-C )%#-8+' 7' #'%*-,#' &. 'e ce apar (%uri $e i!secte9 muce(ai ;i ciuperci/ R6.*%". 2 'eoarece lem!ul !u a fost 6i!e tratat. 2 . 'e ce !u a fost lem!ul 6i!e tratat / R6.*%". 2 'eoarece s*au folosit materiale $e calitate i!ferioar%. 3. 'e ce s*a folosit materiale $e calitate i!ferioar% / R6.*%". 2 'eoarece fur!i)orul !u a li:rat pro$use co!form cererii !oastre . B. 'e ce fur!i)orul !u a li:rat pro$use co!form cererii !oastre / R6.*%". 2 'i! cau)a !e(li8e!ei fur!i)orului. ". 'e ce fur!i)orul a fost !e(li8e!t/ J%spu!s : 'eoarece !u a efectuat u! co!trol pe!tru a :e$ea $ac% ca!titatea su6sta!elor i!sectofu!(ici$e este suficie!t%. S!$%0'+ 2 Jeali)area co!trolului statistic la li:rarea pro$uselor $e c%tre fur!i)or sau c iar sc im6area acestuia.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


F. L-)" #,6*+1 &. 'e ce se carap% lem!ul / R6.*%". 2 'eoarece !u este uscat 6i!e. 2 . 'e ce !u a fost lem!ul 6i!e uscat / R6.*%". 2 'eoarece timpul $e uscare a fost scurt. 3. 'e ce a fost timpul $e uscare scurt / R6.*%". 2 'i! cau)a utili)%rii usc%toarelor mai :ec i9 a c%ror 5!c i$ere !u este tocmai eta!;%. B. 'e ce !u au fost 5!locuite usc%toarele / R6.*%". 2 'eoarece !u su!t fo!$uri. ". 'e ce !u su!t fo!$uri / 2&

R6.*%". 2 'eoarece plata se face 5! mai multe rate pe o perioa$% mai lu!(% $e timp9 iar 6a!ii primii au fost i!:estii 5! materiale ;i !u 5! utila8e. S!$%0'+ 2 I!:estirea 6a!ilor at=t 5! utila8e pe!tru a $etermi!a o cre;tere a calit%ii pro$uselor9 c=t ;i 5! materiale.

M-1!3+ T!>!1+ ?#-' 5 3- #- @A


1. G%uri9 fisuri 5! lem! &.'e ce apar (%uri9 fisuri 5! lem!/ R6.*%". 2 'eoarece !u a fost respectat% temperatura $e $epo)itare. 2 . 'e ce !u a fost respectat% temperatura $e $epo)itare/ R6.*%". 2 'eoarece !u su!t co!$iii $e p%strare a temperaturii optime. 3. 'e ce !u su!t co!$iii $e p%strare a temperaturii optime / R6.*%". 2 'i! cau)a spaiilor !ea$ec:ate. B. 'e ce spaiile su!t !ea$ec:ate / R6.*%". 2 'eoarece $epo)itele su!t 5!tr*o )o!% cu umi$itate ri$icat%. ". 'e ce $epo)itele su!t 5!tr*o )o!% cu umi$itate ri$icat% / R6.*%". 2 'eoarece firma 5;i $esfa;oar% acti:itatea c=t mai aproape $e fur!i)ori9 $ori!$ astfel o eco!omisire a 6a!ilor i!:estii pe!tru tra!sport. S!$%0'+ 2 2%strarea temperaturii optime $e $epo)itare.

22

P,!#-3%,+ *-"1,% 3-/-#1%$2 GP-1- 3- #%$!+,-H


1.S#!*%$ *,!#-3%,''2 elimi!area $efectului ,, Pete de culoare, acest $efect a:=!$ co!seci!e $irecte asupra foi;oarelor $e (r%$i!% oferite $e c%tre firma 3 Ho66- Gar$e!4: * 5!$ep%rtarea petelor $esc ise la culoare c=t ;i 5!$ep%rtarea petelor 5!c ise la culoare< * ;lefuirea corespu!)atoare a lem!ului< * respectarea recoma!$%rilor pro$uc%torilor cu pri:ire la colorarea suportului lem!os< * folosirea $e $ilua!t 5! compo)iia :opselei< * folosirea u!ui lem! uscat corespu!)%tor< * folosire $e :opsele 5! fu!cie $e cate(oria c erestelei< * folosirea $e su6sta!e corespu!)%toare atu!ci c=!$ lem!ul pre)i!t% u!ele $efecte< * elimi!area $iluiei co!ce!tratelor $e culoare cu apa. 2.D!)-"'%$ 3- +*$'#+,-2 @! ceea ce pri:e;te 5!cercarea $e elimi!are a $efectului ete de culoare, firma :a i!ter:e!i $oar la compartime!tul $e pro$ucie9 perso!alul $i! acest compartime!t fii!$ $irect respo!sa6il $e utili)area corespu!)%toare a =rtiei $e ;lefuit $e colorarea suportului lem!os. Ace;tia tre6uie s% respecte toate i!$icaiile sau prescripiile cu pri:ire la su6sta!ele folosite $i! $ome!iul $e aplicare. 3. R-.*!".+<'$'1+0'$-2 2e!tru a putea reali)a o colorare u!iform% a foi;orului $e (r%$i!% 9 firma tre6uie s% i!siste mai mult asupra perso!alului9 celor $e la compartime!tul $irect pro$ucti:9 s% sta6ileasc% care su!t sarci!ile celor care se ocup% $e ;lefuirea lem!ului9 sarci!ile celor care se ocup% $e aplicarea :opselei ;i $e $iluia acestor su6sta!e. 2erso!alul !ecesit% o i!struire cu pri:ire la folosirea =rtiei $e ;lefuit ;i $urata folosiri acestuia. Cei care se ocup% $e aplicarea :opselei tre6uie s% cu!oasc% c=t mai 6i!e ce :opsea se folose;te 5! fu!cie $e cate(oria $e lem! folosit%9 locul u!$e se :a aplica aceast% :opsea .i!terior9 e#terior09 cate(oria ;i ca!titatea $e $ilua!t folosit%. 4.D-/'"'0'' 7' +<,-;'-,'2 V!*.-+ I ,aterie colorat% o6i!ut% pri! suspe!sia u!ui pi(me!t 5!tr*u! lic i$9 folosit% la colorarea $iferitelor o6iecte< D'$%+"1I +u6sta!% care are proprietatea $e a $ilua< A 3'$%+ I A mic;ora co!ce!traia u!ei soluii J S$-/%',- I actiu!ea $e !ete)ire a lem!ului cu a8utorul =rtiei $e ;lefuit ;i a ma;i!ii $e ;lefuit.

23

5. D-.#,'-,-+ *,!#-3%,''2 Ce tre!uie "#cut$ 2ri! aceast% proce$ur% se :a 5!cerca elimi!area $efectului ete de culoare pe!tru cre;terea calit%ii foi;orului $e (ra$i!%. Astfel mu!citorii tre6uie s%*;i respecte sarci!ile ;i s% foloseasc% 5! mo$ corespu!)%tor i!strume!tele $e lucru. A;a$ar =rtia $e ;lefuit se :a folosi 5! fu!cie $e cate(oria lem!ului cu $iferite (ra!ulaii9 :opseaua se :a $ilua corespu!)%tor 5! fu!cie $e $ome!iul $e aplicare astfel elimi!=!$u*se petele $e culoare 5!c ise precum ;i cele $esc ise. Cine "ace$ 'epartame!tul $e pro$ucie are o6li(aia $e a ;lefui corespu!)%tor c eresteaua9 $e a aplica corespu!)%tor :opseaua ;i $e a o prepara. Jespect=!$u*;i sarci!ile efectul o6i!ut :a fi o colorare mai u!iform% a supotului lem!os ;i toto$at% o mulumire a clie!tului. Unde "ace$ Rlefuirea se :a reali)a 5! ca$rul firmei 5! compartime!tul $e pro$ucie iar :opseaua se :a aplica la $omiciliul clie!tului. Toate i!struciu!ile $e folosire a su6sta!elor ;i $e recu!oa;tere a calit%ii c erestelei se face sau se :a a$uce la cu!o;ti!% 5!c% $e la 5!ceperea lucr%ri pe!tru u! a!umit foi;or. Cu% se "ace $ 2e!tru elimi!area $efectul 99*-1-$- 3- #%$!+,-CC ap%rut $atorit% ;lefuirii !ecorespu!)%toare a lem!ului9 5!ai!te $e aplicarea 6aitului9 at=t lem!ul masi:9 c=t ;i fur!irul se ;lefuiesc foarte 6i!e9 operaie $e!umit% ;lefuire 5! al6. Rlefuirea se face cu =rtie a6ra)i:% $e $iferite (ra!ulaii sau cu 6urei a6ra)i:i9 5!tot$eau!a 5! lu!(ul fi6rei. 'ac% !u se respect% aceast% recoma!$are9 lem!ul se )(=rie9 iar la colorare apar $u!(i fi!e colorate mai i!te!s9 perpe!$icular pe fi6ra lem!ului. @! ca)ul ese!elor tari .ste8ar9 frasi!9 fa(0 este suficie!t $ac% ultima ;lefuire se face cu (ra!ulaie $e &2C. 2e!tru ese!ele moi9 $e tipul 6ra$ului9 plopului9 teiului9 este 6i!e ca ultima ;lefuire s% se fac% cu =rtie cu (ra!ulaia &"C9 c iar &1C. Nu este 6i!e s% se fac% ;lefuirea cu %rtie cu (ra!ulaie mai mare $e &1C $eoarece re)ult% u! praf foarte fi! care 5!fu!$% capetele $e fi6r%9 5mpie$ic=!$ a6sor6ia ;i ap%r=!$ astfel o pat% $esc is% la culoare. Acela;i lucru se 5!tampl% ;i $ac% se utili)ea)% o =rtie $e ;lefuit mult timp. Aceasta se colmatea)% cu praful fi! $e lem!9 cresc=!$u*i astfel fi!eea ;i !emaia:=!$ puterea s% rup% fi6ra lem!ului. Cu c=t este mai fi!%9 cu at=t culc% mai mult fi6ra ;i lustruie;te lem!ul9 apar=!$ suprafee asema!atoare o(li!)ilor 5!t=l!ite la $i:erse ese!e lemoase. 'ac% ;lefuirea se face cu =rtie cu (ra!ulaie mai mica .1C0 a6sor6ia cre;te ;i apar pete 5!c ise la culoare. 'ac% ;lefuirea !u s*a f%cut foarte 6i!e9 pe!tru a e:ita totu;i apariia petelor la colorare se recoma!$% utili)area aceto!ei ca sol:e!t pe!tru re$ucerea a6sor6iei 5! lem! sau folosirea 6aiturilor speciale 2B

Colorarea propriu >)is% a suportului lem!os poate fi f%cut% 5! $i:erse mo$uri9 $ar este 6i!e s% se urme)e recoma!$%rile pro$uc%torilor. 2e!tru colorarea speciilor moi9 $e tipul plopului9 se recoma!$% 6aituri speciale9 care a6sor6 u!iform. Folosi!$ u! alt tip $e 6ait9 far% a$aos $e r%;i!i ;i u!iformi)a!i9 colorarea :a fi !eu!iform% Astfel9 folosi!$ u! 6ait special9 se :a o6i!e9 pe l=!(% suprafaa colorat% u!iform ;i o 5!c%rcare a suportului $atorit% co!i!utului $e r%;i!% al 6aitului. 'atorit% acestui fapt se :a re$uce co!sumul $e (ru!$. 2e!tru costuri re$use9 $iluia co!ce!tratelor $e culoare se poate face cu ap%9 $ar acesta poate $uce la colorare !eu!iform% ;i ri$icarea fi6rei lem!ului. 'up% primul strat $e (ru!$ fi6ra se :a 5!c%rca fac=!$ slefuirea mult mai $ificil%. Astfel9 :a cre;te co!sumul $e =rtie $e ;lefuit9 $ar ;i $e (ru!$ pe!tru ca a6sor6ia acestuia 5! lem! :a fi mai mare. @! mome!tul 5! care face colorarea lem!ului e#pus la lumi!a $irect% .pe!tru e#terior0 colora!tul utili)at tre6uie s% fie re)iste!t la ra$iaiile UM. Care sunt echi a%entele &i %i'loacele necesare$ 2e!tru ;lefuirea corespu!)%toare a lem!ului este !ecesar% folosirea ma;i!ei $e ;lefuit ;i a =rtiei $e ;lefuit cu (ra!ulaii a$ec:ate tipului $e lem!. 2e!tru aplicarea :opselei su!t !ecesare i!strume!te $e :opsire: pe!soa!e9 pistoale. 2e!tru $iluarea :opselei este !ecesar% folosirea u!or $ilua!i speciali. Cu% se controlea(# &i cu% se inre)istrea(#$ U! prim co!trol tre6uie 5! mome!tul ;efluiri s% se :a$% $ac% acesta se face 5! mo$ corespu!)ator9 u! alt co!trol se poate reali)a la prepararea ;i folosirea :opselei sau c iar 5! mome!tul aplic%rii. Co!trolul fi!al se :a efectua la termi!area lucr%ri u!$e se :a o6ser:a $ac% su!t pe suportul lem!os pete $e culoare sau $ac% culoare este !eu!iforma. 'e ce/ 2e!tru c% acest $efect este :i)i6il la termi!area lucr%ri sau la termi!area aplicarii :opselei. Eleme!tele (%site !eco!forme cu specificaiile :or fi B",-8'.1,+1- ;i sc im6ate. E. D!#%)-"1-$- #!,-.*!"3-"1-: specificaiile te !ice ale ma;i!ii $e ;lefuit ;i a =rtiei $e ;lefuit9 i!struciu!ile $e folosire eli6erate $e pro$uc%torii :opselelor ;i $ocume!taiile pri:i!$ mo$ul $e preparare a :opselelor.. F. D!#%)-"1+,-2 5! urma co!troalelor efectuate9 at=t 5!ai!te c=t ;i $up% colorare9 :or re)ulta $ate care :or fi trecute 5! $ocume!te speciale9 acestea a:=!$ rolul e:i$e!ei $efectului aparut .!um%rul lor9 (ra$ul $e apariie90 . D'.1'<%',-2 se $istri6uie tuturor a!(a8ailor care se ocup% $e ;lefuire ;i $e :opsire. :or fi ref%cute sau

2"

P,!#-3%,+ *-"1,% 3-/-#1%$2 GL-)" B)<'<+1 #% *,+/ 3- $-)"H


1. S#!*%$ *,!#-3%,'': elimi!area $efectului Le%n i%!i!at cu ra" de le%n, acest lucru a:=!$ efecte $irecte asupra cre;terii calit%ii foi;oarelor $e (r%$i!% oferite $e c%tre firma 3 Ho66- Gar$e!4: * 5!l%turarea apariiei petelor $e culoare la lem!ul utili)at pe!tru reali)area foi;oarelor $e (r%$i!%< * a6soria corespu!)%toare a 6aitului ;i a (ru!$ului< * ;lefuirea 5! mo$ corect a c erestelei9 aceasta a:=!$ efecte $irecte asupra calitaii foi;oarelor9 ;i a!ume :opsirea u!iform% a foi;orului9 luciu pe 5!trea(a suprafa% a lem!ului .elimi!=!$u*se astfel acele pete $e luciu !eu!iforme0. 2. D!)-"'%$ 3- +*$'#+,-2 @! ceea ce pri:e;te 5!cercarea $e elimi!are a $efectului Le%n *%!i!at cu ra" de le%n, firma :a i!ter:e!i $oar la compartime!tul $e pro$ucie9 perso!alul $i! acest compartime!t fii!$ $irect respo!sa6il $e utili)area corespu!)%toare a =rtiei ;i a ma;i!ei $e ;lefuit. 3. R-.*!".+<'$'1+0'$-2 2e!tru a putea i!ter:e!i pe!tru 5m6u!%tairea calit%ii foi;oarelor $e (r%$i!% pri! elimi!area $efectului mai sus me!io!at9 firma tre6uie s% sta6ileasc% care su!t respo!sa6ilit%ile tuturor celor implicai 5! acest proces $e ;lefuire a lem!ului. Astfel9 perso!alul $e lucru $e la compartime!tul $e pro$ucie este $irect implicat 5! reali)area acti:it%ii $e ;lefuire9 $eci ei su!t cei care tre6uie i!formai asupra ceri!elor $e ;lefuire a lem!ului9 asupra mo$alit%ii $e folosire a =rtiei ;i ma;i!ii $e ;lefuit. 4. D-/'"'0'' 7' +<,-;'-,'2 $-/%',-I +#0'%"-+ 3- "-1-&',- + $-)"%$%' #% +:%1!,%$ 5K,1'-' 3- 7$-/%'1 7' + )+7'"'' 37$-/%'1. C!$)+1+,-I +.1%*+,-+ *!,'$!, %"%' )+1-,'+$ *!,!.. 5. D-.#,'-,-+ *,!#-3%,''2 Ce tre!uie "#cut$ 2e!tru a cre;te calitatea pro$usului pri! elemi!area $efectului Le%n *%!i!at cu ra" de le%n9 mu!citorii tre6uiesc i!formai asupra caracteristicilor lem!ului9 asupra caracteristicilor te !olo(ice ale ma;i!ii $e ;lefuit ;i asupra mo$alitailor $e utili)are a =rtiei $e ;lefuit. Astfel9 spre e#emplu9 pe!tru lem!ul $e 6ra$ se folose;te =rtie $e ;lefuit $e $i:erse (ra!ulaii: 1C9 &CC9 &2C9 &"C9 &1C9 $eoaorece acesta are te!$i!a $e a se sc%mo;a. @! sc im69 pe!tru lem!ul $e stre8ar este suficie!t o ultim% ;lefuire cu =rtie $e ;lefuit $e (ra!ulaie $e &2C9 $eoarece acesta !u ti!$e sa ai6% acelea;i caracteristici ca lem!ul moale. 27

Cine "ace$ 'epartame!tul $e pro$ucie este $irect r%spu!)%tor $e ;lefuirea c erestelei9 $eci pre(%tirea lem!ului pe!tru prelucrarea propriu*)is% a foi;orului $e (r%$i!%. 'i! aceast% cau)% perso!alul $i! acest $epartame!t tre6uie 5!tot$eau!a i!format asupra caracteristicilor te !olo(ice ale ma;i!ii $e ;lefuit ;i asupra mo$alit%ilor $e utili)are a prelucrare co!form cu specificaiile. Unde "ace$ 'upa cum am mai me!io!at9 perso!alul $i! $epartame!tul $e pro$ucie9 a$ic% mu!citorii $e li!ie9 su!t cei care su!t $irect r%spu!)%tori $e reali)area corect% a acestei aciu!i9 $eci proce$ura propriu*)is% $e ;lefuire ;i 5m6u!%t%ire a acestei aciu!i se reali)ea)% 5! compartime!tul $e pro$ucie. Cu% se "ace $ @!ai!te $e colorare9 suportul lem!os tre6uie foarte 6i!e pre(%tit 5!tele(=!$ pri! aceasta ;lefuirea. @! ca)ul lem!ului mai $ur9 $e tipul fa(ului9 al ste8arului sau frasi!ului9 ;lefuirea se face mai usor9 5! fi!al lem!ul ram=!=!$ foarte placut ;i !ete$ la ati!(ere. @! ca)ul lem!ului mai moale .6ra$ul0 ;lefuirea se face mai (reu $atorit% faptului c% lem!ul se sc%mo;ea)% ;i $e:i!e mai $ificil $e ;lefuit. Rlefuirea se reali)ea)% succesi:9 cu =rtie a6ra)i:% $e $i:erse (ra!ulaii: 1C9 &CC9 &2C9 &"C9 &1C. 2e!tru lem!ul $ur este suficie!t $ac% !e oprim la &2C. @! ca)ul lem!ului moale9 ultima ;lefuire tre6uie facut% cu &"C9 c iar cu &1C. 'i! $ori!a $e a o6i!e u! suport c=t mai !ete$9 e#ist% te!$i!a $e a face ;lefuirea lem!ului 5! al6 .!efi!isat0 cu =rtie mai fi!a .22C9 21C0. Acest lucru !u tre6uie f%cut $eoarece praful fi! $e lem! 5!c i$e porii sau p%tru!$e 5! )o!a mai moale $e lem! timpuriu 6loc=!$ a6sor6ia ulterioar% a 6aitului .soluiei $e colorare0 ;i $uc=!$ la apariia petelor $esc ise la culoare. O alt% (re;eal% este folosirea 5!$elu!(at% a =rtiei a6ra)i:e pe ma;i!a $e ;lefuit9 acest lucru !u $uce la o eco!omie ci la $efecte $e fi!isare co!creti)ate pri! colorare !eu!iform% a suportului. Folosirea =rtiei a6ra)i:e u)ate face ca aceasta s% se 5!carce e#cesi: cu praf $e lem! .s% se colmate)e0 ;i s%*;i re$uc% propriet%ile a6ra)i:e. Astfel9 $e la o =rtie cu (ra!ulaia &2C putem a8u!(e la 22C sau 21C. Care sunt echi a%entele &i %i'loacele necesare$ Cu toate c% 5! foarte multe fa6rici $e mo6il%9 fi!isarea este tratat% ca ?Ce!u;%reasa49 !oi o co!si$er%m o etap% $eose6it $e importa!t%9 $eoarece fi!isa8ul este cel care :i!$e mo6ila. +u!t situaii 5! care u! mo6ilier e#ecutat $i!tr*o specie lem!oas% i!ferioar% poate fi :=!$ut foarte 6i!e $ac% are u! fi!isa8 6i!e reali)at9 sau i!:ers > mo6ile $i! specii lem!oase superioare9 $ar cu fi!isa8ul !e(li8e!t 2E =rtiei $e ;lefuit9 re)ultatul acestei i!form%ri fii!$ utili)area corect% a acestor elem!tele9 ;i 5! fi!al $uc=!$ la cre;terea calit%ii pro$usului pri!tr*o

aplicat9 care !u su!t apreciate. Astfel9 ;lefuirea c erestelei este cea care $e!ot% (ra$ul $e fi!isare a foi;orului9 pe!tru aceasta a:=!$ !e:oie $e ma;i!a $e ;lefuit9 mu!citorii calificai ;i a!tre!ai pe!tru a face aceast% acti:itate. Cu% se controlea(a &i cu% se *nre)istrea(#$ U! prim co!trol tre6uie f%cut c iar 5!ai!te $e ;lefuire< tre6uie co!trolat lem!ul pe!tru a $escoperi e:e!tualele $efecte $e fa6ricaie9 lo:ituri9 (%uri9 !epotri:iri $e eleme!te9 etc. Co!trolul fac=!$u*se 5! acest% etap%9 se :a re$uce timpul !ecesar refacerii 5!tre(ului fi!isa89 5! ca)ul 5! care aceste $efecte ar fi $escoperite la co!trolul fi!al.'up% co!trol ;i repararea $efectelor se face ;lefuirea. U! al $oilea co!trol se reali)ea)% 5! mome!tul 6%ituirii lem!ului9 acest lucru fii!$ factor $etermi!a!t 5! co!statarea ;lefuirii corespu!)%toare sau !u. Firma :a utili)a co!trolul satatistic9 $eoarece ca!tit%ile su!t mult prea mari pe!tru a reali)a u! co!tol i!te(ral. Eleme!tele (%site !eco!forme cu specificaiile :or fi B",-8'.1,+1- ;i trimise pe!tru refacere. E. D!#%)-"1-$- #!,-.*!"3-"1-: specificaiile te !ice ale ma;i!ii $e ;lefuit. F. D!#%)-"1+,-2 5! urma co!trolului efectuat9 at=t 5!ai!te $e ;lefuire c=t ;i $up%9 :or re)ulta $ate care :or fi trecute 5! $ocume!te speciale9 acestea a:=!$ rolul e:i$e!ei $efectului ap%rut .!umarul lor9 (ra$ul $e apariie9 !um%rul ma;i!ii la care s*a co!statat $efectul0 . D'.1'<%',-2 se $istri6uie tuturor a!(a8ailor ce lucrea)% la ma;i!a $e ;lefuit9 c=t ;i ma!a(erului acestui compartime!t. =rtie $e ;lefuit ;i 6i!e!eles $e

P,!#-3%,+ *-"1,% 3-/-#1%$2 GL+# #!:'1H


1. S#!*%$ *,!#-3%,''2 elimi!area $efectului ce co!st% 5! co8irea lacului9 cu efect $irect asupra calit%ii foi;oarelor $e (r%$i!% oferite $e firma Ho66- Gar$e!. Ca aspecte calitati:e ale acestei acti:it%i ami!tim: + 5!l%turarea aspectului !epl%cut al foi;oarelor $e (r%$i!%< + re)iste!a at=t i!terioar% c=t ;i e#terioar% la ra)ele ultra:iolete ;i umi$itate< + folosirea u!ui lac a$ec:at ceea ce :a a:ea efect ;i asupra proteciei lem!ului< 2. D!)-"'%$ 3- +*$'#+,Firma :a apela la u! specialist 5! re)iste!a materialelor ;i se :a i!ter:e!i $oar 5! compartime!tul $e pro$ucie9 perso!alul aplic=!$ lacul corespu!)%tor .recoma!$at0 co!form !ormelor $e utili)are.

21

3. R-.*!".+<'$'1+1'$2e!tru a putea i!ter:e!i pe!tru 5m6u!%t%irea calit%ii foi;oarelor $e (r%$i!% pri! elimi!area $efectului mai sus me!io!at9 firma tre6uie s% sta6ileasc% care su!t respo!sa6ilit%ile tuturor celor implicai 5! acest proces $e aplicare a lacului. Astfel perso!alul $e lucru $i! compartime!tul $e pro$ucie este $irect implicat9 ei fii!$ cei i!formai asupra calit%ii lacului9 mo$ului ;i co!$iiilor $e aplicare. 4.D-/'"'0'' 7' +<,-;'-,' UV* ra)e ultra:ioleteJ LL 344= lac u!i:ersal9 serie $e pro$use ecolo(ice folosite pe!tru colorarea e#terioar% ce co!i!e su6sta!e i!sectofu!(ice ;i re)isiu!ea ra)elor UM< I)*,-8"+"0'= pro$us c imic folosit pe!tru 5mpre(!are9 lac< L-)" 1+"'"!.= lem! ce co!i!e ta!i!< T+"'"= pro$us :e(etal cu (ust astri!(e!t9 solu6il 5! ap%9 care are proprietatea $e a t%6%ci pielea9 cu 5!tre6ui!%ri 5! me$ici!% ;i 5! i!$ustrie la fa6ricarea colora!ilor. 5. D-.#,'-,-+ *,!#-3%,'' Ce tre!uie "#cut$ 2e!tru a cre;te calitatea foi;oarelor pri! elimi!area $efectului ?lac co8it49 mai 5!t=i tre6uie i!formai mu!citorii asupra mo$ului $e aplicare al lacului ;i al calit%ii acestuia. Astfel c% pe!tru e#terior se folose;te lacul u!i:ersal LS 39 care este u! lac i$ro$ilua6il9 fapt pe!tru care poate fi folosit ;i pe!tru aplic%ri pe :ertical%. +e $iluea)% 5! proporie $e &CF cu ap%. +e recoma!$% utili)area pe!tru aplicare a pompelor sau a pistoalelor cu ca!a9 cu $u)a $e 29"*3 mm. @! ca)ul 5! care se utili)ea)% $u)e mai mici sau pompe !ea$ec:ate9 materialul tre6uie $iluat mai mult ceea ce $uce la o ri$icare mai pro!u!at% a fi6rei lem!ului. +u!t suficie!te $ou% straturi $e lac .cu u! (rama8 $e 2CC* 2"C (Gmp09 cu ;lefuire 5!tre ele9 $up% u! timp $e uscare $e B*7 ore. Cine "ace$ +pecialistul 5! re)iste!a materialelor recoma!$% pro$usul a$ec:at9 .lacul potri:it09 iar $epartame!tul $e pro$ucie 9 pri! mu!citorii s%i are sarci!a $e a urm%ri i!struciu!ile 5! aplicarea acestuia. Unde "ace$ 'up% cum am mai me!io!at9 perso!alul $i! $epartame!tul $e pro$ucie9 a$ic% mu!citorii pe li!ie9 su!t cei care su!t $irect r%spu!)%tori $e reali)area corect% a acestei aciu!i9 $eci proce$ura propriu*)is% $e l%cuire se reali)ea)% 5! compartime!tul $e pro$ucie.

2L

Cu% se "ace $ @!ai!te $e l%cuire tre6uie s% se ;tie foarte si(ur ce material lem!os se folose;te pe!tru aceast% aciu!e9 mai apoi ce tip $e lac folosim ;i mo$ul $e aplicare ;i uscare. Astfel pe!tru e#terior se recoma!$% seria $e 5mpre(!a!i LS 3##9 $ispo!i6il% 5! &C culori9 care pe l=!(% culoare ofer% ;i protecie lem!ului 5mpotri:a cariilor9 a muce(aiului al6astru ;i al ciupercilor. Acesta este u! lac i$ro$ilua6il ti#otropic9 fapt pe!tru care poate fi folosit ;i pe!tru aplic%ri pe :ertical%. +e $iluea)% 5! proporie $e &C F cu apa. +e recoma!$% utili)area pe!tru aplicare a pompelor recoma!$ate $e speciali;ti pe!tru acest tip $e materiale9 sau pistoale cu ca!a9 cu $u)a $e 29"*3 mm. @! ca)ul 5! care se utili)ea)% $u)e mai mici sau pompe !ea$ec:ate9 materialul tre6uie $iluat mai mult ceea ce $uce la pier$erea ti#otropiei ;i la o ri$icare mai pro!u!at% a fi6rei lem!ului. +u!t suficie!te $oua straturi $e lac .cu u! (rama8 $e 2CC*2"C (Gmp09 cu ;lefuire 5!tre ele9 $up% u! timp $e uscare $e B*7 ore . @! ca)ul 5! care se fi!isea)% lem! ta!i!os9 precum salc=mul9 mera!ti9 ma o!9 etc9 se recoma!$% i)olarea lem!ului astfel 5!c=t ta!i!ul $i! lem! s% !u atace 5! timp lacul9 $eterior=!$ pelicula. I)olarea se face cu LS 3"C9 tot u! material i$ro$ilua6il. Acest material este recoma!$at ;i 5! ca)ul 5! care se $ore;te o fi!isare rustic%9 f%r% pelicul%9 lem!ul p%r=!$ !el%cuit 5!s% r%m=!e prote8at. Care sunt echi a%entele &i %i'loacele necesare$ L%cuirea este ultima form% $e prelucrare a p%rilor compo!e!te ale foi;orului9 $e aceea acesteia ar tre6ui s% i se acor$e o importa!% ma8or%. Aceasta ultim% fa)% poate sc im6a 5! 6i!e aspectul u!ui material $e sla6% calitate sau sla6 pre(%tit pe!tru utili)are sau $e ce !u9 poate sc im6a 5! r%u aspectul u!ui material foarte 6i!e pre(%tit ;i $e o foarte 6u!% calitate. 2e!tru acestea su!t !ecesare 5! primul r=!$ lacuri $e foarte 6u!a calitate9 pompe sau pistoale pe!tru aplicare ;i mu!citori i!struii pe!tru a presta aceast% acti:itate. Cu% se controlea(# &i cu% se *nre)istrea(#$ 2rimul co!trol se efectuea)% asupra lem!ului pe!tru a ;ti $e ce tip $e lac a:em !e:oie . Al $oilea co!trol se efectuea)% $up% prima aplicare pe!tru a :erifica $ac% lacul s*a uscat sau !u 5!tr*u! i!ter:al $e timp. Iar al treilea co!trol este ;i cel $i! urm%9 5! care se :erific% mo$ul $e aplicare9 $e uscare ;i aspectul (e!eral al p%rilor l%cuite. E. D!#%)-"1-$- #!,-.*!"3-"1-: i!struciu!i $e aplicare9 utili)are ;i preparare a lacului. F. D!#%)-"1+,-2 5! urma co!trolului efectuat9 at=t 5!ai!te $e l%cuit c=t ;i $up%9 :or re)ulta $ate care :or fi trecute 5! $ocume!te speciale9 acestea a:=!$ rolul e:i$e!ei $efectului ap%rut .!um%rul lor9 (ra$ul $e apariie0.

3C

. D'.1'<%',-2 se $istri6uie tuturor a!(a8ailor ce lucrea)% 5! $epartame!tul $e pro$ucie ;i ma!a(erului.

T-5"'#+ I.I.E.?'"%1'$C ',-8%$+1C -4#-.';A

Firma Ho66- Gar$e! s*a a#at pe ameliorarea acestor $efecte9 ;i a!ume: *-1- 3- #%$!+,-C $-)" B)<'<+1 #% *,+/ 3- $-)" 7' $+# #!:'1 9 $eoarece elimi!area lor $uce la satisfacerea clie!ilor pri! oferirea u!ui pro$us $e calitate. 2etele $e culoare ;i lem!ul 5m6i6at cu praf $e lem! se $atorea)% ;lefuirii !ecorespu!)%toare a materialului lem!os9 $eci lucru cel mai la 5!$em=!% este i!struirea perso!alului cu pri:ire la caracteristicile c erestelei9 la tipurile $e =rtie $e ;lefuit care tre6uiesc utili)ate 5! fu!cie $e materialul lem!os9 ;i 6i!e!teles9 la meto$e $e utili)are a ma;i!ii $e ;lefuit. Lacul co8it se $atorea)% !erespect%rii timpului $e uscare a :opselei9 c=t ;i utili)%rii u!or :opsele sla6 calitati:e9 cu u! factor $e protecie U.M. $estul $e sc%)ut. 'i! aceast% cau)%9 $up% u! a!umit timp9 foi;orul $e (r%$i!% cap%t% acel aspect !epl%cut $e lac co8it9 lucru ce $uce la !emulumiri $i! partea clie!ilor. Firma co!si$er% ca acest $efect tre6uie soluio!at 5! mo$ oli(atoriu9 meto$a cea mai la 5!$em=!% fii!$ $easeme!i i!stuirea perso!alului cu pri:ire la timpii $e uscare a $i:erselor :opsele9 ;i co!tractarea u!ui !ou furmi)or sau sc im6area co!tractului cu cel :ec i9 pe!tru a !e fur!i)a pro$use mai calitati:e9 cu u! factor $e protecie a ra)elor U.M. mai mare9 precum ;i cu factor $e protecie 5mpotri:a muce(aiului9 a (%urilor $e i!secte ;i a ciupercilor. 'easeme!i firma :a tre6ui s% mai ac i)iio!e)e !oi usc%toare $e c erestea9 c iar $ac% :a fi co!tractat u! cre$it9 $eoarece usc%toarele pe care acesta le are su!t u)ate fi)ic. Firma 5m6u!%t%e;te aceste $efecte9 $eoarece aceste caracteristici ale foisorului su!t e#trem $e importa!te pe!tru a !e mulumi clie!ii. Co!form te !icii I.I.E.9 firma Ho66- Gar$e! a optat pe!tru 5m6u!%t%irea $efectelor cu impactul cel mai mare asupra calit%ii foi;oarelor9 meto$ele $e 5m6u!%t%ire !efii!$ i!utile9 ire(ulate ;i !ici e#cesi:e.

3&

CAPITOLUL VI. VERIFICAREA REZULTATELOR

C!"1,!$ .1+1'.1'#2

2e!tru 5m6u!%t%irea calit%ii foi;oarelor $e (r%$i!%9 precum ;i pe!tru elimi!area $efectelor $e care s*au ar%tat !emulumii clie!ii !o;tri 9 firma utili)ea)% co!trolul statistic astfel: * 5!ai!te $e ;lefuire9 c eresteaua tre6uie co!trolat% pe!tru a $escoperi e:e!tualele $efecte $e fa6ricaie9 lo:ituri9 (%uri9 etc. Co!trolul fac=!$u*se 5! acest% etap%9 se :a re$uce timpul !ecesar refacerii 5!tre(ului fi!isa89 5! ca)ul 5! care aceste $efecte ar fi $escoperite la co!trolul fi!al. 'up% co!trol ;i repararea $efectelor se face ;lefuirea. * $up% reali)area ;lefuirii9 acest co!trol fii!$ !ecesar pe!tru 5mpe$icarea apariiei $iferitelor $efecte fa% $e care s*au ar%tat !emulumii clie!ii !o;tri: (ra$ $e luciu $iferit9 culoarea !eu!iform% a lem!ului9 apariia muce(aiului ;i ciupercilor9 etc. * co!trol statistic $up% $ime!sio!area $iferitelor eleme!te ale foi;orului $e (r%$i!%< * co!trol statistic fi!al9 pe!tru a :e$ea $ac% $iferitele compo!e!te ale foi;orului au fost reali)ate co!form specificaiilor.

Chestionar
32

Hu!% )iuaI Numele meu este X ;i repre)i!t firma Ho66- Gar$e!. Firma !oastr% efectuea)% u! stu$iu pe!tru a afla p%rerea clie!ilor s%i $espre pro$usele .foi;oare0 pe care le ofer%. J%spu!surile $um!ea:oastr% su!t foarte importa!te pe!tru acti:itatea !oastr% a;a c% :% ro( s% 5mi acor$ai pui! $i! timpul $um!ea:oastr% pe!tru a r%spu!$e la c=te:a 5!tre6%ri. &0 C=t $e importa!t co!si$erai a fi ame!a8area (r%$i!ii $um!ea:oastr%/ a0 $eloc importa!t< 60 importa!t< c0 foarte importa!t. 20 Ce :*a $etermi!at s% ac i)iio!ai u! foi;or $e (r%$i!%/ a0 utilitatea acestuia< 60 $ori!a $e sc im6areG esteti)are a (r%$i!ii< c0 alte moti:e. 30 'e ce ai ales firma Ho66- Gar$e!/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "0 'aca ar fi s% caracteri)ai 5! 3 cu:i!te pro$usele promo:ate $e c%tre firma Ho66- Gar$e! care ar fi acelea: a0KKKKK. 60KKKKK. c0KKKKK. 70 C=t $e mulumit su!tei $e acest pro$us/ a0 foarte mulumit< 60 mulumit< c0 puti! mulumit< $0 !emulumit< E0 I!$icai c=te:a $i!tre moti:ele mulumiriiG!emulumirii:

33

.......................................................................................................................... 10 Ai recoma!$a pro$usul altor persoa!e/ a0 'a9 cu si(ura!%< 60 2ro6a6il c% $a< c0 Nu su!t si(ur< $0 2ro6a6il c% !u< e0 Nu9 cu si(ura!%. L0 Ga!$i!$u*:% la pro$usul !ostru9 5! ce m%sur% su!tei $e acor$ cu urmatoarele afirmaii/ +u!t accor$ 2ro$usul a meritat preul Caracteristicile oferite au fost pe m%sura ceri!elor total $e +u!t acor$ $e Neutru Nu su!t $e acor$ Total 5! $e)acor$

2ro$usul are o re)iste!% mare 5! timp 2ro$usul a fost reali)at 5!tr*u! mo$ estetic

&C. G=!$i!$u*:% la pro$use similare oferite $e alte compa!ii9 cum a*i caracteri)a pro$usulGser:iciul !ostru 5! raport cu ele/ a0,ult mai 6u! 60Ce:a mai 6u! c0Nu ;tiu $0Ce:a mai r%u

3B

e0,ult mai r%u f0Apro#imati: la fel &&0 'ate $e i$e!tificare: NumeKKKK.. M=rst%KKKK. OcupaieKKKKKK.

V6 )%$0%)')9

I"1-,*,-1+,- .' +"+$'&+ ,-&%$1+1-$!,


La 5!tre6area & 9 ;i a!ume $ac% +)-"+:+,-+ 8,63'"'' este importa!t% pe!tru ei ;i $ac% foi;orul $e (r%$i!% are o co!tri6uie ma8or% 5! reali)area acestui lucru: * "F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii !u este importa!t% pe!tru ei9 $eci foi;orul !u co!tri6uie la reali)area esteti)arii acesteia< * B"F $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii este importa!t% pe!tru ei9 foi;orul a:=!$ u! rol imorta!t 5! reali)area acestui lucru< * "CF $i!tre i!ter:ie:ai au r%spu!s c% ame!a8area (r%$i!ii este foarte importa!t% pe!tru ei9 foi;orul a:=!$ $e aseme!i u! rol importa!t 5! reali)area acesteia.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

3-$!# ')*!,1+"1 ')*!,1+"1 /!+,1- ')*!,1+"1

2ri!tre

moti:ele

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

$etermi!a!te (r%$i!%
-.1-1'&+,%1'$'1+1-

5! am

ac i)iio!area foi;oarelor $e

3"

+$1- )!1';-

5!tal!it urm%toarele: cea mai mare parte a repo!$e!ilor 9 ;i a!ume 5! proporie $e E"F9 co!si$er% c% $ori!a $e sc im6are ;i esteti)are a (r%$i!ii lor primea)%. Utilitatea foi;oarelor 9 este moti:ul care $etermi!% 5!tr*o proporie $e 2CF clie!ii 5! a*;i cump%ra pro$usul !ostru.. Jestul $e "F s*au l%sat i!flue!ai $e pre9 re)iste!%9 forme ;i alte moti:e.

Clie!ii !o;tri s*au $eclarat mulumii $e pro$usele !oastre 9 foi;oarele $e (r%$i!%. Ei !e*au re$at ca ;i moti:e ale ale(erii firmei !oastre 9 5! proporie $e 3CF faptul c% pro$usele su!t reali)ate 5!tr*u! mo$ estetic $estul $e reu;it9 2CF au co!si$erat c% fii!$ pe placul lor caracteristicile foi;oarelor oferite $e !oi9 2CF au co!si$erat ca pro$usele !oastre 5;i merit% pe $epli! preul iar 3CF au remarcat re)iste!a 5! timp a foi;oarelor Ho66- Gar$e!.
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

-.1-1'&+,#+,+#1-,'.1'#' *,-1%$ ,-&'.1-"1+

La 5!tre6area care ar fi primele 3 cu:i!te pri! care ai caracteri)a foi;oarele Ho66- Gar$e!9 "CF $i! cei care au r%spu!s au ales calitatea ca prim atri6ut9 3CF $esi(!ul ca 5!su;ire secu!$ar% ;i 2CF co!fortul la fel $e importa!t $ar care este $eclasat $e primele $ou% caracteristici.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

#+$'1+13-.'8" #!"/!,1

37

J%spu!surile la 5!tre6area care m%soar% satisfacia utili)%rii pro$uselor !oastre au fost: 5! proportie $e ""F su!t foarte mulumii9 3"F su!t mulumii9 iar restul $e &CF su!t !emultumiti.

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

/!+,1)%$1%)'1' )%$1%)'1' "-)%$1%)'1'

Toi cei care ;i*au ma!ifestat mulumirea fa% $e pro$usele Ho66- Gar$e! B"F au me!io!at faptul c% moti:ul pri!cipal ar fi u! raport preG calitate foarte 6u!9 iar ""F au me!o!at $ura6ilitatea acestora.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

,+*!,1 *,-1M#+$'1+13%,+<'$'1+1-

U! proce!t $e 1CF $i! cei care !e*au o!orat cu r%spu!surile lor au clasat pro$usele !oastre ca fii!$ mult mai 6u!e $ec=t ale ma8orit%ii co!cure!ilor !o;tri9 &1F le*au $eclarat ce:a mai 6u!e9 iar restul $e 2F !u au f%cut o comparaie9 moti:ul fii!$ faptul c% au ac i)iio!at pe!tru prima $at% u! foi;or ;i acela poart% marca Ho66- Gar$e!.
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

)+' <%"#-;+ )+' <%""% +% ,+.*%".

3E

Ca o co!clu)ie format% 5! urma a!ali)ei acestor r%spu!suri primite9 am putea spu!e9 ca 5m6u!%t%irile a$use pro$uselor !oastre 9 foi;oarele $e (r%$i!%9 au fost remarcate. 'rept $o:a$% a:em faptul c% "CF $i! clie!i au cump%rat foi;oarele oferite $e !oi $atorit% esteticii lor ;i !u 5! ultimul r=!$ cele trei cu:i!te caracteristice pro$uselor Ho66- Gar$e!9 apreciate tot $e clie!ii !o;tri: CALITATE9 'E+IGN9 CONFOJT.

C!)*+,+,-+ #% ;+$!,'$- 0'"162

Firma Ho66- Gar$e! a $orit s% reali)e)e u! pro$us mai calitati: fa% $e specificaiile altor firme co!cure!te9 ;i9 cu a8utorul c estio!arului reali)at pe u! e;a!tio! $e 2C $e persoa!e9 firma a aflat care su!t !emulumirile clie!ilor :is*a*:is $e pro$usele comerciali)ate $e c%tre aceasta. Co!form c estio!arului9 !emulumirile clie!ilor co!stau 5!: i(la9 $ime!sio!area c erestelei9 re)iste!a lem!ului la i!temperii9 (%uri $e i!secte9 apariia muce(aiului ;i a ciupercilor9 (ra$ul $e luciu al lacului9 lem!ul9 :opseaua utili)at%9 cleiul9 lacul9 pete $e culoare9 5!s% $up% reali)area co!trolului satistic9 $efectele cele mai u)uale ;i cele mai $es ap%rute au fost: *-1- 3- #%$!+,-C $-)" B)<'<+1 #% *,+/ 3$-)" 7' $+# #!:'1. Firma s*a a#at pe 5m6u!%t%irea acestora9 ;i a8u!(=!$ astfel la oferirea u!ui pro$us calitati: clie!ilor s%i9 $ar ;i la ati!(erea :alorilor i!t%.

CAPITOLUL VII. DEFINIREA SI STABILIREA METODELOR DE CONTROL

31

Caracteristicile 5m6u!%t%ite ale foi;orului $e (r%$i!%9 i! $e sfera $e acti:itate a compartime!tului $e pro$ucie9 $eci mu!citorii $e aici su!t cei respo!sa6ili cu e:itarea apariiei :iitoare a $efectelor 5m6u!%t%ite. 2roce$ura pri! care su!t ameliorate $efectele *-1- 3- #%$!+,-C $-)" B)<'<+1 #% *,+/ 3- $-)"C este $estul $e simpl%9 $eoarece firma $e8a $ispu!e $e utila8ele !ecesare9 ;i a!ume ma;i!i $e ;lefuit9 $eci tot ceea ce tre6uie s% fac% este s% i!struiasc% preso!alul 5! :e$erea u!e utili)%ri co!forme cu caracteristicile materialului lemo!s9 a ma;i!ii $e ;lefuit ;i a =rtiei $e ;lefuit. Aici tre6uie a:ut 5! :e$ere $ac% foi;orul se :a reali)a $i! lem! $e 6ar$ sau ste8ar9 pe!tru a se utili)a 5! mo$ corespu!)%tor =rtia $e ;lefuit cu $i:ersele sale (ra!ulaii. 'e e#emplu9 pe!tru lem!ul $e 6ra$ se foloseste =rtie $e ;lefuit $e $i:erse (ra!ulaii: 1C9 &CC9 &2C9 &"C9 &1C9 $eoarece acesta are te!$i!a $e a se sc%mosa. @! sc im69 pe!tru lem!ul $e stre8ar este sufici!e!t o ultim% ;lefuire cu =rtie $e ;lefuit $e (ra!ulaie $e &2C9 $eoarece acesta !u ti!$e s% ai6% acelea;i caracteristici ca lem!ul moale. 'up% ;lefuirea propriu*)is% a materialului lem!os9 se :a reali)a u! co!trol9 $eoarece $e ;lefuirea corect reali)at% i!e ;i elimi!area $efectelor care pro:oac% !emulumiri clie!ilor. @! ceea ce pri:e;te $efectul $+# #!:'19 respo!sa6ilii cu ameliorarea acestui $efect su!t cei $e la compartime!tul ac i)iie9 tot ei a:=!$ ;i rolul $e a i!forma perso!alul $e sc im6%rile a$use 5! reali)area foi;orului $e (r%$i!%9 5! i!struirea perso!alului cu pri:ire la meto$ele $e lucru a !oilor usc%toare $e c erestea9 precum ;i propriet%ile !oii :opsele .timp $e uscare9 c=te straturi $e :opsea tre6uiesc utili)ate pe!tru o acoperire 6u!%9 etc.0. 2e!tru elimi!area acestui $efect9 firma :a opta pe!tru reali)area co!trolului at=t $up% ce c eresteaua a fost uscat%9 c=t ;i $up% tratarea lem!ului cu $i:erse su6sta!e .6ait9 (ru!$ ;i lac09 pe!tru e:e!tualele reclamaii $i! partea clie!ilor. 'up% reali)area complet% a foi;orului $e (r%$i!%9 este ;i !ormal ca firma s% reali)e)e u! co!trol statistic fi!al pe!tru a $etermi!a calitatea pro$uselor comerciali)ate9 e:i$e!ii!$ astfel e:e!tuale !emulumiri :e!ite $i! partea clie!ilor !o;tri.

C!"#$%&''
Cu toate c% 5! foarte multe fa6rici $e mo6ila9 fi!isarea este tratata ca ?Ce!usareasa49 !oi o co!si$er%m o etap% $eose6it $e importa!t%9 $eoarece fi!isa8ul este cel care :i!$e mo6ila. +u!t situaii 5! care u! mo6ilier e#ecutat $i!tr*o specie lem!oas% i!ferioar% poate fi :=!$ut foarte 6i!e $ac% are u!

3L

fi!isa8 6i!e reali)at9 sau i!:ers > mo6ile $i! specii lem!oase superioare9 $ar cu fi!isa8ul !e(li8e!t aplicat9 care !u su!t apreciate.

BC