Sunteți pe pagina 1din 4

Intrebari pentru test. 1.

Rezolutia IMO A-788(19) recomanda: a) ghidul implementarii codului ISM de catre administratii; b) simbolurile grafice care trebuesc utilizate la planurile de combatere a incendiilor la bordul navelor; c) pregatirea echipajelor pentru stingerea incendiilor; 2. Rezolutia A 655(16) IMO recomanda !u"ernelor: a) simboluri grafice utilizate in planurile de incendiu; b) lupta contra incendiilor la bordul navelor; c) limitarea cantitatilor de hidrocarburi halogenate folosite la boedul navelor pentru stingerea incendiilor; 3. Rezolutia IMO A-65#(16) cu$rinde: a) pregatirea echipajelor pentru stingerea incendiilor; b) tipuri si parametri constructivi pentru stingatoarele portabile navale c) simbolurile grafice care trebuesc utilizate la planurile de combatere a incendiilor la bordul navelor; 4. Rezolutia IMO A-6%2(15) cu$rinde: a) pregatirea echipajelor pentru stingerea incendiilor b) stabilirea normelor de revizie a singatoarelor de incendiu portabile c) implementarea rolului de incendiu pe nave. 5. &on'orm (O)A( *emnalul $entru anuntarea rolului de incendiu e*te: a) sapte semnale scurte si unul lung; b) trei semnale lungi repetate de sase ori; c) 2 semnale scurte repetate de sase ori; 6. +entru *tin!erea unui incendiu datorat materialelor lemnoa*e *e $oate 'olo*i: a) jet compact b) jet pulverizat c) nu se foloseste apa 7. &unoa*terea triun!,iului 'ocului e*te nece*ara $entru: a. alegerea celei mai bune tactici in stingerea incendiului b. cunoasterea pericolelor datorate incendiului c. determinarea cauzelor producerii incendiului 8. &e intele!eti $rin a$a u*oara )I-./ 0A/1R2 3 a. substanta stingatoare ce se refuleaza asupra unui lichid nemiscibil cu apa si care are in componenta !ero "3# b. substanta stingatoare ce se refuleaza asupra unui lichid nemiscibil cu apa care are in componenta Sulfo Isophthalic Acid Sodium Salt $ in solutie de 33%. c. Substanta stingatoare ce se refuleaza asupra unui lichid nemiscibil cu apa si care are in componenta acizi perfluorati si sulfonici;

9.

In $roce*ul de ardere unul din 'actori e*te continutul de o4i!en in inca$ere. (u5 ce ni"el al continutului de o4i!en din aer nu mai e*te intretinuta arderea3 a. Sub 2& % b. Sub &" % c. Sub &' % 1%. +entru in*u*irea rolului de incendiu *e "a e4ecuta cate un e4ercitiu $eriodic. a) odata pe saptamana b) de cate ori este nevoie c) odata pe luna. 11. &ate 5utelii de aer com$rimat tre5ue *a e4i*te $entru 'iecare a$arat de re*$irat autonom de $e o na"a 3 a) doua b) una c) trei 12. &are e*te numarul minim de 6IR1 +)A7(2 la na"a3 a) un 6IR1 +)A7(2 b) trei 6IR1 +)A7(2 c) cinci 6IR1 +)A7(2 18. A$a im5unatatita c,imic *e o5tine $rin adau!area de: a)agenti de umezire b)spumogen c)acizi perflorati si sulfonici 1#. 9etectoarele o$tice 'ac $arte din cate!oria: a) de flacara b) termice c) de fum 15. Incendiul detectat in ta5loul electric *e *tin!e cel mai e'icient cu: a) pulberi stingatoare b) spuma chimica sau mecanica c) apa 17. +ana la ce concentratie de o4i!en in aer *e $oate re*$ira *ati*'acator3 a) &'% b) 2& % c) &" % 18. &e $rocent de &O2 e*te con*iderat a 'i *u'icient $entru *tin!erea unui incendiu in com$artimentul ma*ini 3 a) &2 % b) (3% c) 3)% 19. 6azele arderii *ant: ........................................................... ........................................................... ...........................................................

2%. 9etonatia e*te: a) fenomen chimic unde arderea se propaga din aproape in aproape cu o viteza in cm*min; b) fenomen unde reactia chimica este provocata de un soc brusc; c) fenomen produs intr+un spatiu inchis; 21. &on'orm re!lementarilor in "i!oare lan*area &O2 $oate 'i e4ecutata de: d) ofiterul de punte maritim I; e) oricare din membrii echipajului; f) seful mecanic; 22. Incendiile din cla*a &:: im$lica: a) materiale gazoase b) gaze combustibile c) lichide combustibile 28. &om5u*ti5ilitatea e*te $ro$rietatea $e care o au unele cor$uri: a) de a se autoaprinde b) de a arde in prezenta o,igenului din aer c) de a arde in prezenta o,igenului sau a aerului. 2#. +entru in*u*irea rolului de incendiu *e "a e4ecuta cate un e4ercitiu $eriodic. a) odata pe saptamana b) de cate ori este nevoie c) odata pe luna. 25. (tin!atoarele cu &O2 *e "eri'ica: a) ori de cate ori este nevoie. b) anual prin cantarire. c) periodic prin cantarire 26. +er*oana care o5*er"a un ince$ut de incendiu actioneaza a*t'el: a) da alarma b) anunta comandantul sau ofiterul de cart si actioneaza imediat c) actioneaza imediat dupa care anunta 27. +entru *tin!erea unui incendiu datorat materialelor lemnoa*e *e $oate 'olo*i: d) jet compact e) jet pulverizat f) nu se foloseste apa 28. &auzele $roducerii incendiilor la na"e: g) nerespectare a 0OR; +1RMI/2 la nava in spatii inchise; h) fumatul in compartimentul masina; i) cauze tehnice foc deschis neglijenta si indisciplina; 29. In'lamarea e*te: a) arderea rapida intr+un timp deosebit de scurt a unui amestec de vapori dintr+un lichid combustibil cu o,igenul din aer; b) reactie fizico $ chimica foarte rapida in care se produce o mare cantitate de gaze la temeraturi inalte cu efectuare de lucru mecanic; c) -enomen chimic produs in faza gazoasa a substantelor fara interventia unei surse e,terioare deschise de caldura;

3). &e intele!eti $rin 91617(1 (<=A92 a) grupa ce este in rezerva pentru pompa care actioneaza deja la incendiu; b) grupa de interventie in incendiu care intra prima in actiune; c) grupa care asigura suportul celor 2 grupe de interventi in incendiu; 81. &are e*te numarul minim de a$arate de re*$irat autonom de $e o na"a 3 a) trei; b) cinci; c) sapte; 82. &e *u5*tanta contine +ul"o!enul2 a) "% pulberi stingatoare b) ( parti apa si o parte spumogen c) bicarbonat de sodiu