Sunteți pe pagina 1din 0

CHIRURGIE AJUT!

TOARE
TRATAMENTELOR ENDODONTICE
TIPURI DE INTERVEN!II
OSTEOTOMIA TRANSMAXILAR!
REZEC"IA APICAL!
CU OBTURA"IE ANTEROGRAD!
CU OBTURA"IE RETROGRAD!
CHIURETAJUL APICO-PERIAPICAL
AMPUTA"IA RADICULAR!
REPLANTAREA DENTAR! TERAPEUTIC!
Osteotomia transmaxilar"
Indica#ii:
1.Parodontita apical" acut" ( faza periapical")
2. Parodontita apical" cronic" cu secre#ie
bogat"
3. Profilactic, dup" tratamentul gangrenei
simple ntr-o $edin#"
Faza endoosoas" a supura#iei
odontogene
Faza subperiostal" a supura#iei
odontogene
Tratament:

Incizie mucoperiost !i drenaj

Drenaj endodontic

Lavaje cu solu"ii antiseptice
Faza submucoas" a supura#iei
odontogene
Tratament:

Incizie mucoas#, drenaj

Drenaj endodontic

Lavaje cu solu"ii antiseptice
Tehnica osteotomiei transmaxilare
1. Anestezie
2. Incizie

3. Decolare mucoperiost

4. Trepanare os- freza sferic#

Accidente, complica#ii
Lezarea apexului din#ilor vecini
Deschiderea sinusului maxilar
Deschiderea foselor nazale
Delta apical"- cauza e$ecului
tratamentului endodontic tradi#ional
Rezec#ia apical" - Indica#ii
1. Leziuni periapicale cronice:
- Granulom periapical
- Chist radicular
- Osteita difuz" periapical" cronic"
- Leziuni ale apexului (cementit", necroz")
Rezec#ia apical" - Indica#ii
2. Obstacole care mpiedic" tratamentul
endodontic corect
- Anomalii anatomice (canale curbe, nguste)
- Canale obstruate de procese dentinare
- Obstacole (ace rupte)

! R.A. pn" la obstacol, dac" acesta este n 1/3
apical"
R.A. cu obtura#ie retrograd" dac" obstacolul e n
treimea medie sau cervical"
Rezec#ia apical" - Indica#ii
3. E$ecuri ale tratamentului endodontic
Parodontite cronice cu secre#ie bogat" (nu se poate
usca canalul)
- C"i false
n treimea apical": R.A. $i obtura#ie anterograd"
n treimea mijlocie, cervical": obtura#ia c"ilor
false, R.A. $i obtura#ie anterograd"
- Granuloame reziduale
- Obtura#ii de canal incomplete
- DCR cu obtura#ii de canal incomplete
R.A. pn" la zona de canal obturat" sau R.A.
cu obtura#ie retrograd" ( s" nu se reduc" prea
mult din lungimea r"d"cinii)

Rezec#ia apical" - Indica#ii
4. Fracturi radiculare transversale
(orizontale) (n treimea apical")
Concluzie:
- Rezec#ia apical" se indic" la toate grupele
de din#i, pe ambele arcade
- Necesit" cunoa$terea raporturilor
anatomice ale din#ilor de rezecat
Rezec#ia apical" contraindica#ii
CAUZE LOCALE
Procese periapicale extinse, care reduc
implatarea dintelui
Atrofii alveolare (parodontopatii marginale
profunde)
Leziuni coronoradiculare importante, care nu
permit realizarea DCR
Fracturi radiculare cervicale
Stomatite

Rezec#ia apical" contraindica#ii
CAUZE GENERALE
St"ri febrile
Diabet zaharat decompensat
Sarcina (primele 2 luni $i ultima)
Menstrua#ia
Rezec#ia apical" contraindica#ii
CAUZE GENERALE
! Afec#iuni cardiace decompensate
! Osteoporoza senil"
! Hemofilia
! Toxicoze grave
! Nefrite cronice
! Boli neuropsihice
Tehnica rezec#iei apicale
Anestezie
Incizie
Decolarea
mucoperiostului
Reperarea apexului;
Trepanarea osoas"


Rezec#ia $i ndep"rtarea apexului
Chiuretajul #esutului patologic

Obtura#ia canalului radicular
Controlul pl"gii osoase; sutura
Rezec#ia apical" cu
obtura#ie retrograd"
Indica#ii:
Canale obturate incomplet care nu pot fi
dezobturate
DCR cimentate (ndep"rtarea lor poate
cauza fractura r"d"cinii)
Ace rupte pe canal
(nu n treimea apical" - RA cu obtura#ie anterograd")
Canale cu anomalii anatomice
R. A. cu obtura!ie retrograd"
Obturarea cavit#"ii:

Acrilat autopolimerizabil

Ciment galss-ionomer

Amalgam

MTA
Rezec#ia apical" cu
obtura#ie retrograd"
Indica#ii chirurgie endodontic"
Canal radicular liber sau dezobturat:
Rezec#ie apical" cu obtura#ie anterograd"

Canal radicular obturat corect pe mai pu#in de
2/3 din lungime:
Dezobturare $i rezec#ie cu obtura#ie anterograd"
Rezec#ie apical" cu obtura#ie retrograd"

Canal obturat corect pe mai mult de 2/3 din
lungime, sau obturat cu dep"$irea apexului:
Chiuretaj apico-periapical
Accidente
Lezarea din#ilor vecini
Deschiderea sinusului maxilar
Deschiderea foselor nazale
Deschiderea canalului
mandibular
Lezarea pachetului
vasculo-nervos mentonier

Hemoragia spongioas"
Umbre HAMMER
Accidente
Sec#ionarea incomplet" a
apexului
Sec#ionarea total" a
apexului, dar l"sarea
acestuia pe loc
Realizarea de c"i false
Ruperea acelor pe canal
Obtura!ie radicular"
incomplet"
Sec#ionarea incomplet" a apexului
Lezarea dintelui vecin (incisivul lateral)
Tratament mecanic
deficitar al canaluiui
radicular
Rezec!ii apicale intempestive 3.4, 3.5
Indica#ii operatorii incorecte
Procese patologice extinse- implantare
dentar" precar"
Starea general" alterat"
Puseu acut

Gre$eli de tehnic" operatorie
Preg"tirea necorespunz"toare a canalului
Rezec#ia insuficient" (delta apical" nu e
ndep"rtat"!!) sau exagerat" (afecteaz"
implantarea osoas")
Chiuretaj incomplet al #esutului patologic
Necroza osului (frezaj intempestiv, f"r"
r"cire)
Infectarea pl"gii de la un proces de
vecin"tate