Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA [

Unitate

PROCES VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANSEITATE
A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE
Nr. [ID_Proces] din [data_curenta]

Denumire instalatie: ...........................................................


.....................
Proiect Nr. ....................................................................
..........................
Caiet de sarcini: ..............................................................
..........................
Proba a fost efectuata conform *) ..............................................
......................
Incercarea de etanseitate s-a efectuat prin verificarea etanseitatii pe traseul
conductelor si la punctele de imbinare.
Concluzii:
proba de etanseitate a conductelor exterioare de canalizare a fost core
spunzatoare prevederilor din proiect si normativelor in vigoare;
nu s-au constatat scurgeri de apa pe traseul conductelor si in punctele
de imbinare.;
incercarea la conductele din ..... s-a efectuat dupa minimum ..... ore d
e la executarea ultimei lipituri;
conductele se pot izola si inchide.

BENEFICIAR:
EXECUTANT:

Nume
[Beneficiar_N ]
[RepExecutant_N ]

*) Se va indica prescriptia tehnica

Prenume
Semnatura
[Beneficiar_P ]
...........
[RepExecutant_P ]
...........

S-ar putea să vă placă și