Sunteți pe pagina 1din 6

2 Proiectarea Tema: Sa se proiecteze o retea celulara de comunicatii mobile in sistemul GSM 1800 conform urmatoarelor date initiale.

Tabelul 2.1 Datele initiale. i j aza !elula " #m Sistem %anda frec&ente M'z !anal dupleSet canale

1"$

GSM 1800

1(20)1(*+,181+)18*0

.n /. sa se calculeze urmatoarele: 2.1 Numarul de canale intr-o celula.


F1 = 1(*+ 1(20 = $+[ MHz ] F2 = 18*0 181+ = $+[ MHz ] $+ = $+

2.1.1 Se calculeaza numarul total de canale din retea:


F1 f c F2 f c $+MHz = 22+ 0"2 MHz

N =

canale.

.n toate sintemele GSM din tot numarul de canale doar 1 se foloseste p)u sitemul de protectie. 0umarul canalelor de trafic:
N tr = N 1 = 22+ 1 = 22$

canale trafic.

23

2.1.2 0umarul de celule intr)un cluster. !luster 1 2rupul de celule care utilizeaza doar o sin2ura data toate canalele sistemului.
k = i 2 + i 3 j + j 2 = 3 2 +3 3 2 + 2 2 = 4 + * + $ = 14.

.n 14 celule se utilizeaza 22$ de canale de trafic. 2.1.3 !alculul numarului de canale intr)o celula:
N tr 22$ = = 11"(8 canale intr)o celula. k 14

N tr , C =

.n cazul in care Ntr , C reprezinta un numar fractionar acest lucru indica: 15 .n unele celule se &a utiliza un numar de canale e2al cu partea intrea2a a numarului dat" adica 11 canale6 25 .n restul celulelor se &a utiliza 11 canale 7 1" adica 12 canale. 2.2 Numarul de celule intr-un Cluster:
k = i 2 + i 3 j + j 2 = 4 + * + $ = 14.

.ntr)un cluster &om a&ea 14 celule" care respecti&e &or utiliza 22$ canale de traffic. 2.3 Distanta de reutilizare a fracventei - dupa 2 metode. D 1 distanta de reutilizare a frec&entei.
D = R 3k ( km ).

D 1 reprezinta distanta minima dintre celulele a doua clustere &ecine ce utilizeaza acelasi set de canale.
D = 1"$ 3 3 14 = 1"$ +( 8km5.

2$

Distanta de reutilizare a frec&entei dupa metoda 2.

9i2ura 2.3.1 eprezentarea 2rafica a distantei de reutilizare a frec&entei. !oordonatele pentru primul punct: P 1 ( x1 6 y1 ) = ( 36* )6 !oordonatele pentru al doilea punct: P2 ( x2 6 y2 ) = ( 863).
D = R 3 ( X 1 X 2 ) + ( X 1 X 2 )( Y1 Y2 ) + ( Y1 Y2 )
2

D = R 3 ( 3 8) + ( 3 8 )( * 3) + ( * 3)
2

] = 1"$

3[10 + 4] = 1"$ +( = 10"+*4km.

2+

2.4 Sa se reprezinte canalele in seturi pe celule dupa algoritmul de distri uire fi!a a canalelor. Totalitatea de canale ne&ecine care se utilizeaza de catre :%S formeaza setul de canale. Se creeaza un tabel numarul coloanelor caruia coincide cu numarul celulelor in !luster. Tabelul 2.2 ezultatele calculelor canalelor de trafic.
1 1 20 34 +8 (( 4* 2 2 21 $0 +4 (8 4( 3 3 22 $1 *0 (4 48 $ $ 23 $2 *1 80 44 + + 2$ $3 *2 81 100 * * 2+ $$ *3 82 101 ( ( 2* $+ *$ 83 102 8 8 2( $* *+ 8$ 10 4 4 28 $( ** 8+ 10 $ 12 3 1$ 2 1* 1 18 0 14 4 21 8 10 10 24 $8 *( 8* 10 + 12 $ 1$ 3 1* 2 18 1 20 0 21 4 11 11 30 $4 *8 8( 10 * 12 + 1$ $ 1* 3 18 2 20 1 22 0 12 12 31 +0 *4 88 10 ( 12 * 1$ + 1* $ 18 3 20 2 22 1 13 13 32 +1 (0 84 10 8 12 ( 1$ * 1* + 18 $ 20 3 22 2 1$ 1$ 33 +2 (1 40 10 4 12 8 1$ ( 1* * 18 + 20 $ 22 3 1+ 1+ 3$ +3 (2 41 11 0 12 4 1$ 8 1* ( 18 * 20 + 22 $ 1* 1* 3+ +$ (3 42 11 1 13 0 1$ 4 1* 8 18 ( 20 * 1( 1( 3* ++ ($ 43 11 2 13 1 1+ 0 1* 4 18 8 20 ( 18 18 3( +* (+ 4$ 11 3 13 2 1+ 1 1( 0 18 4 20 8 14 14 38 +( (* 4+ 11$ 133 1+2 1(1 140 204

3 11+ 11* 11( 118 114 120 121 12 2 13$ 13+ 13* 13( 138 134 1$0 1$ 1 1+3 1+$ 1++ 1+* 1+( 1+8 1+4 1* 0 1(2 1(3 1($ 1(+ 1(* 1(( 1(8 1( 4 141 142 143 14$ 14+ 14* 14( 14 8 210 211 212 213 21$ 21+ 21* 21 (

Din tabelul obtinut obser&am urmatoarele: 15 .n celulele 1)1+ se utilizeaza 12 canale6 25 .n celulele 1*)14 se utilizeaza 11 canale. Setul de canale 2 utilizeaza urmatoarele 12 canale: 2" 21" $0" +4" (8" 4(" 11*" 13+" 1+$" 1(3" 142" 211.

2*

2." Sa se reprezinte celulele in cluster si in afara lui #de creat $ clustere % un cluster central si & clustere periferice'.

9i2ura 2.+.1 Sapte clustere 1 un cluster central si sase clustere periferice .n desenul de mai sus este reprezentat un sistem constituit din ( clustere: 1 central si * periferice. 9iecare cluster are in componenta sa 14 celule corora li s)au atribuit diferite seturi de canale. .n cazul de fata pentru repartizarea seturilor de canale s)a aplicat metoda bazata pe utilizarea parametrilor de deplasare i si j. !onform acestu)i principiu de creare a clusterului seturile de canale nu se repeta pe teritoriul unui
2(

cluster si in celulele &ecine ale clusterului sau in celulele &ecine intre clustere &ecine nu se permite utilizarea seturilor de canale &ecine. 2.$ De calculate capacitatea retelei celulare de comunicatii mo ile proiectate. !apacitatea 1 totalitatea de abonati care pot fi deser&iti concomitemt in sistem. 2.(.1 Se calculeaza suprafata unor celule:
3R 2 3 km2 2

S cel =

] [ ]

S cel =

3 3 1"$ 2 3 3 3 1"4* 3 +"88 3 = = = +"04222 km 2 2 2 2

2.(.2 Sa se calculeze suprafata clusterului. S clust = S cel 3 k .[km 2 ] S clust = +"04222 314 = 4*"(+23[km 2 ] 2.(.3 Sa se calculeze numarul clusterilor pe suprafata epublicii Moldo&a.
S RM 338$*km 2 338$*km 2 = = = 3$4"82 Scluster Scluster 4*"(+23km 2

0 clust , ter =

clustere

2.(.$ Sa se calculeze numarul canalelor de traffic pe suprafata M. 0 canaletrafic , terRM = N cluster , RM 2.(.+ !apacitatea. !8GSM5;83 N tr , RM
= 8 3 (81(* = *2+$08
3 N trafic = int8 N clust , RM 3 N tr 5 = 3$4 3 22$ = (81(*

canale

abonati.

28