Sunteți pe pagina 1din 126

!

ESUT EPITELIAL

"ESUT EPITELIAL
(epi = pe, deasupra

thele = ridic!tur!, mamelon)

Mase celulare compacte

www.udel.edu/biology

"ESUT EPITELIAL
Epiteliile au o suprafa#$: liber$ n raport cu #esut conjunctiv ! membran! bazal!

MB

http://cnx.org

"ESUT EPITELIAL
- mare diversitate ca form! - mare diversitate ca func"ie
formeaz! nveli"uri membranare asigur! transport selectiv de substan#e ntr! n structura organelor solide /spongioase rol senzorial rol contractil

"ESUT EPITELIAL Limitele celulare ?

http:/www.kidneypathology.com

"ESUT EPITELIAL - Origine embriologic$ -

http://www.cram.com

"ESUT EPITELIAL
vasculariza#ie inerva#ie regenerare metaplazie

VASCULARIZA"IA EPITELIILOR

http://ocw.tufts.edu

VASCULARIZA"IA EPITELIILOR

Stria vascularis

www.cram.com

INERVA"IA EPITELIILOR
- Senzitiv! ! Absen"a termina"iilor nervoase pentru durere: epiteliul gastric "i intestinal epiteliul colului uterin - Motorie

REGENERAREA EPITELIILOR
agresiuni din mediu ! mecanisme de reparare "i rennoire celule stem adulte ! activitate mitotic! nentrerupt! localizare rata de nlocuire: - rapid! - lent!

CARACTERISTICILE CELULEI STEM ADULTE


- Capacitatea de autoreplicare - Multipoten"a - Reconstruc"ia "esutului

IDENTIFICAREA CELULEI STEM ADULT%


- marcarea materialului genetic cu: - precursori radioactivi (timidina tritiat!)
- nucleotide sintetice (bromodeoxiuridina)

- marker de suprafa#$ (CD34+, integrin$ &6-)

CARACTERISTICILE CELULEI STEM ADULTE


Diviziune asimetric$

http://www.stembook.org

METAPLAZIA "ESUTULUI EPITELIAL - metaplazie pavimentoas$ -

http://www.eurocitology.eu

CLASIFICAREA EPITELIILOR A. Epitelii de acoperire B. Epitelii glandulare

EPITELII DE ACOPERIRE

EPITELII DE ACOPERIRE
Clasificare:
1. dup! num!rul de straturi celulare 2. dup! forma celulelor A. Epitelii simple B. Epitelii stratificate - pavimentoase - pavimentoase cheratinizat necheratinizat - cubice - cilindrice

- cubice - cilindrice

Rol:

Epiteliu simplu pavimentos


- endoteliu: epiteliul care c!ptu"este vasele sangvine "i limfatice - mezoteliu: epiteliul care intra n alc!tuirea seroaselor

Epiteliu pseudostratificat cilindric

www.nku.edu

Epiteliu pseudostratificat cilindric

http://www.stegen.k12.mo.us

Epiteliu pseudostratificat cilindric

http:/medcell.med.yale.edu

Epiteliu de tranzi#ie (uroteliu, epiteliu polimorf)

www.nku.edu

Epiteliu de tranzi#ie (uroteliu, epiteliu polimorf)

Epiteliul c$ilor urinare

http:/www.gettyimages.com

Epiteliu de tranzi#ie (uroteliu, epiteliu polimorf)

http://canvasworksneedlepoint.com

Epiteliu de tranzi#ie (uroteliu, epiteliu polimorf)

http://canvasworksneedlepoint.com

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

EPITELII GLANDULARE

ELIMINAREA PRODUSULUI DE SECRE"IE


1. celul! exocrin! ! n mediul extern 2. celul! endocrin! ! n mediul intern

HISTOGENEZA EPITELIULUI GLANDULAR

Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro Basic Histology Text and Atlas 11th Edition, 2005

GLANDE
- exocrine - endocrine - mixte (amficrine)

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE 1. Structural$:


a. dup! num!rul de celule
- glande unicelulare $ celula caliciform! - glande multicelulare localizate ntr-un epiteliu de nveli" epiteliu secretor de nveli" grupuri compacte (acini, tubi)

Gland$ unicelular$

Leslie P.Gartner, James L.Hiatt Color Atlas of Histology, Fifth Edition, 2010

Gland$ intraepitelial$

Leslie P.Gartner, James L.Hiatt Color Atlas of Histology, Fifth Edition, 2010

Epiteliu secretor

http://citochemistry.net

Gland$ multicelular$

http//medicinembbs.blogspot.ro

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE 1. Structural$:


b. dup! aspectul sistemului canalicular
simple compuse

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE 1. Structural$:


c. dup! aspectul adenomerului
tubulare acinoase sau alveolare tubuloacinoase sau tubuloalveolare

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

Leslie P.Gartner, James L.Hiatt Color textbook of Histology, Third Edition, 2007

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE 2. Dup$ natura produsului de secre#ie:


- glande cu secre#ie mucoas!
- glande cu secre#ie seroas! - glande cu secre#ie mixt! muco-seroas! sero-mucoas! - glande cu secre#ie uleioas!

3. Dup$ mecanismul de excre#ie:

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

a. glande merocrine (meros, parte) - majoritatea glandelor exocrine b. glande apocrine (apo, din) - glandele mamare - glandele ceruminoase - glandele Moll c. glande holocrine (holos, tot) - glandele sebacee

MECANISMUL DE EXCRE"IE AL GLANDELOR EXOCRINE

http:www.lab.anhb.uwa.edu.au

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE


Domeniul apical

Domeniul laterobazal

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE


1. Asimetria biochimic$ a domeniilor membranare 2. Formarea de jonc#iuni strnse 3. Distribu#ia componentelor citoscheletului 'i a organitelor celulare 4. Stabilirea de interac#iuni celulare

1. ASIMETRIA BIOCHIMIC% A SUPRAFE"ELOR MEMBRANARE


Componenta membranar$ 1. PROTEIN-ENZIME 2. PROTEINE DE TRANSPORT (I CANALE IONICE 3. PROTEINE DE ADEZIVITATE 4. RECEPTORI HORMONALI Membrana apical$ Enzime hidrolitice prezente absente absen#i Membrana laterobazal$ Na+ /K+ ATP-aza prezente prezente (caderine, integrine) insulin!, parathormon, factor de cre#tere epidermal sc!zut sc!zut crescut crescut

5. COLESTEROL 6. SFINGOMIELIN% 7. FOSFATIDILCOLIN% 8. FOSFATIDILINOZITOL

crescut crescut sc!zut sc!zut

BOALA RINICHIULUI POLICHISTIC

Redistribu#ie apical$ a Na+/K+ ATP-azei 'i REGF


http://www.pathologyoutlines.com

2. FORMAREA DE JONC"IUNI STRNSE

- secre#ie - absorb#ie

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

Jonc#iunea strns$ (Zonula occludens)

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

Jonc#iunea strns$ (Zonula occludens)

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

Jonc#iunea strns$ (Zonula occludens)

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

Jonc#iunea strns$ (Zonula occludens) - Rol:


- genereaz$ 'i men#ine domeniilor membranare - previne mi'carea lateral$ a proteinelor membranare - formeaz$ o barier$ impermeabil$

3. DISTRIBU"IA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI (I A ORGANITELOR CELULARE

EM Fisch, BA Molitoris 1994

3. DISTRIBU"IA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI (I A ORGANITELOR CELULARE

Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro Basic Histology Text and Atlas 11th Edition, 2005

3. DISTRIBU"IA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI (I A ORGANITELOR CELULARE

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

4. INTERAC!IUNI CELULARE Molecule de adezivitate celular$

contact celul!-celul!

contact celul!-substrat

contact celul!-substrat
B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

4. INTERAC"IUNI CELULARE
Molecule de adezivitate celular$
molecule cu activitate Ca2+ dependent! - caderine - selectine molecule cu activitate Ca2+ independent! - integrine - molecule din superfamilia Ig

CADERINA E

membrana plasmatic$ lateral$

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

CADERINE
" jonc#iuni de ancorare din domeniul lateral 1. zonula adherens $ caderina E 2. macula adherens (desmozom) $ desmocolin!, desmoglein!

Jonc#iuni de ancorare din domeniul lateral


proteine de ancorare citoplasmatice

filament de actin!

Zonula adherens
caderina E

proteine de ancorare citoplasmatice

desmoglein!

Macula adherens (Desmozom)


filamente intermediare

desmocolin!

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

INTEGRINE
COOH COOH

membrana plasmatic$ bazal$

subunitatea # subunitatea !

NH2

laminina, fibronectina

NH2

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

INTEGRINE
" jonc#iuni de ancorare din domeniul bazal 1. jonc"iune de ancorare prin filamente de actin! 2. hemidesmozom

Jonc#iuni de ancorare din domeniul bazal


Jonc!iune de ancorare prin filamente de actin"
filament de actin!
proteine de ancorare citoplasmatice proteine de ancorare citoplasmatice

Hemidesmozom
filamente intermediare

integrin! (%6"4) colagen XVII


laminin! colagen

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

Rolul caderinelor
!! men#inerea integrit$#ii straturilor dintr-un epiteliu !! asigur$ rezisten#a mecanic$ a epiteliului

Rolul integrinelor
!! ata'area polului bazal la matricea extracelular$ !! mecanosenzitivitate !!! esen#iale n timpul embriogenezei " disintegrine

PEMFIGUS VULGARIS

http://www.dermpedia.org

MEMBRANA BAZAL

"ESUT EPITELIAL !!! orice epiteliu este ancorat la #esutul


conjunctiv adiacent prin membrana bazal! $ strat distinct al matricei extracelulare acelular, amorf %i dens

MEMBRANA BAZAL%
& Examinare la MO ! grosime variat! - col.HE - PAS - impregnare argentic! ! aspect variat - structur! liniar! - structur! ondulat! % ep. stratificate pavimentoase

MEMBRANA BAZAL%

http://www.ouhsc.edu

MEMBRANA BAZAL% - PAS

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

MEMBRANA BAZAL% - Impregnare argentic$ -

http://www.nature.com

MEMBRANA BAZAL%
& Examinare la ME " LAMINA BAZAL% LAMINA RETICULAR%

MEMBRANA BAZAL% - ME

http://www.cellimagelibrary.org

1. LAMINA BAZAL%
1. regiune electronotransparent! ! lamina lucida 2. regiune electronodens! ! lamina densa

histology.leeds.ac.uk

1. LAMINA BAZAL%
1. regiune electronotransparent! ! lamina lucida ~ 50 nm & domeniile extracelulare ale moleculelor de adezivitate - integrine - distroglicani & glicoproteine extracelulare - laminina - entactina 2. regiune electronodens! ! lamina densa re#ea de filamente fine $ colagen tip IV acoperit de perlecan

1. LAMINA BAZAL%
!!! Lamina lucida - artefact de fixare?

Lamina bazal$ = Lamina densa ?

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

1.! LAMINA BAZAL%


- MEMBRANA DE FILTRARE -

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

1.! LAMINA BAZAL%


- MEMBRANA ALVEOLO-CAPILAR%-

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

1. LAMINA BAZAL%
! structur! numai a #esutului epitelial ? ! celule asociate cu #esut conjunctiv ) - celule musculare - celule Schwann - celule adipoase " lamina externa

Lamina externa
Celula muscular$ Celula Schwann

http://www.gettyimage.com

1. LAMINA BAZAL%
- compozi#ie chimic!: ~ 50 tipuri de proteine 1. proteine fibroase ' GP - laminin! - colagen tip IV $ celule epiteliale - entactin! (nidogen) 2. proteoglicani - perlecan ! heparan sulfat

Laminina 1
laminin$

&
integrin$ laminin$

#
entactin$

integrin$ distroglican

perlecan

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

polimer de laminin$

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV

3 lan#uri

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV
Lan# polipeptidic & (Monomer de colagen IV)
domeniu NC1 domeniu colagenic helicoidal domeniu 7S NH2 COOH

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV
Lan# polipeptidic & (Monomer de colagen IV)
domeniu NC1 domeniu colagenic helicoidal

domeniu 7S

trimer NC1

Protomer de colagen IV
Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV

Protomer de colagen IV (3 lan#uri &)

trimer NC1

hexamer NC1

Dimer de colagen IV

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV
Dimer de colagen IV
hexamer NC1

7S

Tetramer de colagen IV

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Colagen IV
Tetramer de colagen IV
7S

hexamer NC1 7S

Suprastructura de colagen IV
Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

ORGANIZAREA LAMINEI BAZALE

http://virtuallaboratory.colorado.edu

1. LAMINA BAZAL%

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULAR%

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULAR%

http:mattek.com

2. LAMINA RETICULAR%
" colagen tip III ) fibroblaste " fibre reticulare colagen tip I ) fibroblaste " fibre de colagen

ROLURILE MEMBRANEI BAZALE


!! Ata'area epiteliului la #esutul conjunctiv
!! Compartimentalizare !! Barier$ cu permeabilitate selectiv$ ! GAG !! Men#ine citoarhitectonica 'i polaritatea epiteliului !! Controleaz$ diferen#ierea, proliferarea 'i migrarea celulelor epiteliale

LAMINA BAZAL%

celul$ epitelial$ lamina bazal!

colagen

B.Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Fifth Edition, 2008

TIPURI DE CELULE EPITELIALE

TIPURI DE CELULE EPITELIALE


I. Celule epiteliale specializate pentru transport II. Celule epiteliale specializate pentru sintez$ 'i secre#ie III. Celule epiteliale cu propriet$#i contractile

I. Celule epiteliale specializate

pentru transport
- ioni - molecule mici - macromolecule

I.1. Celule epiteliale specializate

pentru transport de ioni


" pompe ionice (activitate ATP-azic!) " Pompa Na+/K+ (Na+/K+ ATP-aza) " Domeniul laterobazal

Celula epitelial$ din tubul contort proximal

Leslie P.Gartner, James L.Hiatt Color Atlas of Histology, Fifth Edition, 2010

Celula epitelial$ din tubul contort proximal

R V Krstic Human Microscopic Anatomy, Springer-Verlag,1997

Celula epitelial$ din tubul contort proximal

Michael H.Ross, Wojciech Pawlina Histology A text and Atlas, Sixth Edition, 2011

Celula epitelial$ din tubul contort proximal


H 2O Na+

Celula epitelial$ din tubul contort proximal

I. Celule epiteliale specializate pentru transport de ioni


sensul de transport: "! pol apical ! pol bazal " absorb"ie
- intestin - vezicula biliar! - canale striate - TP "i TD

"!

pol bazal ! pol apical " secre"ie

- plexuri coroide - procese ciliare - gl. sudoripare

II. Celule epiteliale specializate

pentru sintez$ 'i secre#ie


!! Dup$ locul de eliminare a produsului sintetizat: - celule exocrine - celule endocrine - celule paracrine !! Dup$ natura produsului sintetizat: - proteine - glicoproteine - amine 'i polipeptide mici - lipide

II.1. Celule epiteliale specializate pentru sintez$ 'i secre#ie de proteine


!!celul$ exocrin$ 'i endocrin$ !!rolul proteinelor sintetizate:
! enzime digestive ! celule seroase ! proteine plasmatice ! hormoni

!!secre#ia de proteine:
! continu$ ! intermitent$ ! granule de secre#ie

Celula epitelial$ din acinul pancreatic

www.vetmed.vt.edu

Celula epitelial$ din acinul pancreatic

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

Etapele ciclului secretor n celula epitelial$ din acinul pancreatic


!! asimilarea aminoacizilor liberi !! sinteza lan#ului polipeptidic la nivelul ribozomilor din RER !! acumularea produsului de sintez$ n CG !! formarea granulelor de secre#ie (gr. de zimogen) !! transportul granulelor de secre#ie spre polul apical !! eliminarea produsului de secre#ie prin exocitoz$

exocitoz!

transportul gr. de zimogen

formarea gr. de zimogen acumularea produsului de sintez!

sinteza lan"ului polipeptidic

asimilarea aminoacizilor liberi

II.2. Celule epiteliale specializate pentru sintez$ 'i secre#ie de glicoproteine


!!celul$ exocrin$ 'i endocrin$ !!localizare:
! celule exocrine ! celule mucoase ! celula caliciform$ ! epitelii de suprafa#$ ! acini muco'i ! celule endocrine ! celule din adenohipofiz$ (TSH, Gn)

Celula caliciform$

www.vetmed.vt.edu

Celula caliciform$

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

Celula caliciform$ - mecanismul de sintez$ 'i secre#ie


exocitoz! acumulare de granule Complex Golgi: terminarea glicozil!rii #i sulfatarea RER: sintez! proteic! #i ini"ierea glicozil!rii

Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro Basic Histology Text and Atlas 11th Edition, 2005

II.3. Celule epiteliale specializate pentru sintez$ 'i secre#ie de amine 'i polipeptide mici
!!celul$ endocrin$ 'i paracrin$ !!celule APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxilation) !!localizare: ! distribu#ie larg$
! izolate / grupuri mici, intraepitelial

II.3. Celul$ epitelial$ specializat$ pentru sinteza 'i secre#ia de amine 'i polipeptide mici
!! Particularit!"i structurale MO: citoplasma slab bazofil$ (col.HE) precipitare cu s$ruri de argint
(celule argentafine 'i argirofile) "

oxidare cu bicromat de potasiu


(celule cromafine)

imunocitochimie:
- anticorpi monoclonali - markeri: - NSE (enolaza neuronal! specific!) - cromogranine / secretogranine

hibridizare in situ

II.3. Celul$ epitelial$ specializat$ pentru sinteza 'i secre#ia de amine 'i polipeptide mici

Leslie P.Gartner, James L.Hiatt Color textbook of Histology, Third Edition, 2007

II.3. Celul$ epitelial$ specializat$ pentru sinteza 'i secre#ia de amine 'i polipeptide mici
Celul! de tip deschis Celul! de tip nchis

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

II.4. Celule epiteliale specializate pentru sintez$ 'i secre#ie de lipide


!! celul$ exocrin$ 'i endocrin$ !! localizare: ! celule exocrine ! glande sebacee (sebum) ! celule endocrine ! celule secretoare de hormoni steroizi: ! celule intersti#iale Leydig (testicul) ! celule foliculare 'i luteinice (ovar) ! celule din CSR

Celul$ epitelial$ secretoare de steroizi

www.vetmed.vt.edu

Celul$ epitelial$ secretoare de steroizi

Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro Basic Histology Text and Atlas 11th Edition, 2005

III. Celule epiteliale cu propiet$#i contractile (Celule mioepiteliale)


!! Localizare: ntre lamina bazal$ 'i membrana plasmatic$ bazal$ a celulelor din: glandele lacrimale $ adenomeri / ducte glandele salivare glandele mamare glandele sudoripare

III. Celule mioepiteliale

http;//en.goldenmap.com

III. Celule mioepiteliale

Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013

Bibliografie selectiv!:
Anthony L.Mescher Junqueira s Basic Histology Text and Atlas 13th Edition, 2013 Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, 2010 Ross MH, Wojciech P. Histology A Text and Atlas, 2011 Pakurar AS, Bigbee JW. Digital Histology, 2009 Mitchell BS, Peel A. Histology. An illustrated colour text, 2009 Alberts B and al. Molecular Biology of the cell, 2008 Kierszenbaum AL. Histology and Cell Biology, 2007 Gartner LP, Hiatt JL. Color Atlas of Histology, 2007 Pollard TD, Earnshaw WC. Cell Biology, 2004 Stevens A, Lowe J. Histology, 2004