Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Politehnica Timişoara Facultatea de Construcţii şi Arhitectură Secţia: CCIA Disciplina: Lemn

An III

Sem. II

PROIECT

LEMN

Acoperis tip sarpanta pt cladire de locuit

Timisoara

2005/2006

Întocmit:

Gr.131 CCIA

ENUNT

PROIECT

Sa se proiecteze acoperisul tip sarpanta din lemn pentru constructia cu forma in plan si dimensiunile date de urmatoarea schema:

Constructia este amplasata in intravilan in localitatea Timisoara, jud. Timis, aflandu-se in zona „A” din pct de vedere al zonarii teritoriului la actiunea zapezii si din pct de vedere al actiunii vantului.Invelitoarea este formata din tigle din argila arsa cu jgheab (presate) , iar materialul lemnos utilzat face parte din categoria rasinoaselor , specia brad. Acesta are calitatea I (elem intinse) , clasa I (elem incovoiate) si clasa de exploatare I.

BORDEROU DE PIESE

Proiectul

contine :

A) Piese scrise :

B) Piese

desenate

foaie de capat ; tema proiectului ; memoriu tehnic de rezistenta ; borderou de piese scrise si desenate; breviat de calcul:

evaluarea incarcarilor ; calculul sipcilor ; calculul capriorilor ; calculul panelor ; calculul popilor ; verificarea talpilor de sub popi ;

plan sarpanta sc 1:50; sect transversala sc 1:50; sect longitudinala sc. 1:50;

planse detalii sc 1:10

sc. 1:5;

MEMORIU TEHNIC

Regim juridic:

Constructia este amplasata in strada [

]

nr. [

],

Timisoara , si este inscrisa in CF la nr [

fiind

DE URBANISM

]

, nr TOPO al parcelei

[

].

Pentru viitoarea constructie s-a eliberat CERTIFICATUL

cu

nr. [

]

din

[

].

Regim tehnic:

Regimul de inaltime al constructiei este P+4. Inaltimea la partea superioara a terasei este de 15.30 m fata de nivelul terenului. Constructia se caracterizeaza printr-un regim simplu , fiind conceputa din forme regulate. Structura de rezistenta este alcatuita dupa cum

urmeaza :

fundatiile din beton armat de clasa

cu

latimea talpii de 50 cm pentru zidurile exterioare si interioare;

pereti portanti exteriori din zidarie de caramida tip POROTERM cu grosimea de 37,5 cm; pereti portanti din zidarie de caramida de tip POROTERM cu grosimea de 25 cm; mpereti despartitori din gips – carton cu

grosimea de 12,5 cm;

planseul peste parter si etaj din beton

armat

monolit ;

pereti din beton armat la subsol; acoperis de tip terasa necirculabila; Suprafete si coeficienti:

St= 500 [mp] (suprafat teren); Sc= 290.95 [mp] (suprafata construita); Sd= 1452 [mp] (suprafata desfasurata); P.O.T.= 60 [%];

EVALUAREA

INCARCAILOR

1). Incarcari permanente:

 

g p n

n

g p c <daN/m 2 >

~ Invelitoare tigle cu jgheab (inclusiv sipcile si capriori)

50

1.2

60

~ astereala 2.0 x 24 cm

28.8

1.1

31.7

~ vata minerala 6 cm

6.0

1.2

7.2

TOTAL

84.8

98.9

2). Incarcarea din zapada:

~normata:

p z n =g z x c zi x c e p z n =90 x 0.83 x 0.8=60 <daN/m 2 >

~de calcul:

p z c F x p z n

84.8

, unde ζ F =2.2-0.4 0.8 60 =1.55;

x

p z c =1.55 x 60=93 <daN/m 2 >

3). Incarcarea din vant:

~normata:

p v n =β x c ni x c h (z)x g v unde c h (z)=0.65(15.30/10) 0.44 =0.784

h/l=1.209

p v 1 n =1.6 x (-0.332) x 0.784 x 22=-8.74 <daN/m 2 > p v2 n =1.6 x (-0.595) x 0.784 x 22= -16.42<daN/m 2 >

~de calcul:

p v c F x p v p v1 c =1.2 x (-8.74)= -10.48 <daN/m 2 > p v2 c =1.2 x (-16.42)= -19.70 <daN/m 2 > ~val presiunii interioare:

n

± 0.5x0.784x22= ±8.624<daN/m 2 >

4). Incarcarea utila :

~normata:

P n =100 <daN> ~de calcul:

P c =n x P n = 1.2 x 100=120 <daN>

CALCULUL SIPCILOR

1).Predimensionare:

~consideram dimen. 3 8 x 3 8 <cm> α=35 0 (cosα=0.819;sinα=0.573;tgα=0.70) ~dist dintre capriori d c =0.80 <m> ~dist dintre sipci d s =0.34 <m>

 

bxh

2

3.8

x

3.8 2

 

=

 

6

6

bxh

3

3.8

x

3.8 3

 

=

12

12

Wx=Wy=

Ix=Iy=

=9.14 <cm 3 >

=17.37 <cm 4 >

2).Verificarea de rezistenta:

Incarcarile de calcul, uniform distribuite pe sipca, pe directie verticala sunt:

~permanente:

g p c,s =g p c x d s =81.7 x 0.34=27.8 <daN/m> g p c =98,9 –10 –7.2=81.7 <daN/m 2 > ~din zapada:

g z c,s =p z c x d s x cos α=93x0.34x0.819=25.9<daN/m> Incarcarile de calcul dispuse dupa cele doua directii x-x si y-y:

~permanente:

g p,x c,s =27.8 x 0.573=15.9 <daN/m> g p,y c,s =27.8 x 0.819=22.7 <daN/m> ~din zapada:

g z,x c,s =25.9 x 0.573=14.84 <daN/m> g z,y c,s =25.9 x 0.819=21.2 <daN/m> Incarcarile normate pe directie verticala sunt:

~permanente:

g p n,s =g p n x d s =69.8 x 0.34=23.7 <daN/m> g p n =84.8 - 9- 6=69.8 <daN/m 2 > ~din zapada:

g z n,s =p z n x d s x cos α=60 x 0.34x0.819=16.7 <daN/m> Incarcarile normate dispuse dupa cele doua directii x-x si y-y :

~permanente:

g p,x n,s =23.7 x 0.573=13.6 <daN/m> g p,y n,s =23.7 x 0.819=19.4 <daN/m> ~din zapada:

g z,x n,s =16.7 x 0.573=9.56 <daN/m> g z,y n,s =16.7 x 0.819=13.7 <daN/m> Cu valorile de calcul obtinute, dupa cele doua directii se det. momentele incovoietoare in ipoteza I de incarcare:

M x s =(15.9+14.84) x 0.8 2 /8=246 <daNcm> =M ef M y s =(22.7+21.2) x 0.8 2 /8=351 <daNcm> =M ef y

x

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia:

±

Mef ±

Mr

Mef ≤1

Mr

unde:

M r x =R i c x W calc x x m ti =122 x 9.14 x1.0=1115 <daNcm>=M r y R i c =1 x 0.8 x 168 / 1.1=122 <daN/cm 2 >

246

351

=>± 1115

± 1115

=0.75 ≤ 1

3).Verificarea de rigiditate:

f max final =

(

x

f max final )

2 +

y

( f max final )

= ( x f max final ) 2 + y ( f max final ) 80

80

f adm = 200

=0.5 <cm>

2

E=113000 <daN/cm 2 >

k def =0.5 (incarcari permanente) =0.25(incarcari din zapada) Sagetile instantenee, pe cele doua directii sunt:

5

f p,inst x =( 384

5

f p,inst y =( 384

5

f z,inst x =( 384

5

0.136

x 80 4

x

 

113000 17.37

x

0.194

x

80 4

x

 
 
 

113000 17.37

x

x

0.095

x

80 4

113000 17.37

x

x

0.137

x

80 4

)=0.036 <cm>

)=0.052 <cm>

)=0.025 <cm>

)= 0.037<cm>

Sagetile finale, pe cele doua directii sunt:

f p x =0.036 x (1+0.5)=0.054 <cm> f p y =0.052 x (1+0.5)=0.078 <cm> f z x =0.025 x (1+0.25)=0.031<cm> f z y =0.037 x (1+0.25)=0.046 <cm> =>f p x max =0.054 + 0.031=0.085 <cm> f p y max =0.078 + 0.046=0.124 <cm> Iar sageata maxima finala:

f max finala =

2

2

0.085

+ 0.124

a x f i n a l a = 2 2 0.085 + 0.124 = 0.15

=

0.15

=>sipcile au dimens finala

<cm>

≤ 0.5 (admis)

3 8 x 3 8 cm.

CALCULUL CAPRIORILOR

1).Predimensionare:

~consideram dimen. 12 x 15 <cm> W x =450 <cm 3 > I x =3375 <cm 4 >

Ptr. prima deschidere

d 2 =4.15 <m> =>l 2 =5.07<m>

2).Verificarea de rezistenta:

Incarcarile de calcul dispuse dupa directia x-x :

f z,inst y =( 384

113000 17.37

x

~permanente:

g p c =98.8 x 0.8 x 0.819=65 <daN/m> ~din zapada:

g z c =93 x 0.8 x 0.819 2 =50 <daN/m> ~utila:

P u c =120 x 0.819=98.3 <daN/m> Incarcarile normate dispuse dupa directia x-x :

~permanente:

g p n,c =84.8 x 0.8 x 0.819=55 <daN/m> ~din zapada:

g z n,c =60 x 0.8 x 0.819 2 =32 <daN/m> ~utila:

P u c =100 x 0.819=82 <daN/m> Momentele de inertie in cele doua ipoteze:

M

M

I =

II =

8

=247 <daNm> (perm+zapada)

8

=350 <daNm> (perm+utila)

=>M max =350 <daNm>

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia: M r ≥ M max M r =122 x 450 x 1.0=549 <daNm> => 549 ≥ 350 3).Verificarea de rigiditate:

f max ≤ f adm

507

unde : f adm = 200 =2.53 <cm>

f max =f 1 +f 2

5

0.55

x 507 4

f inst,p = 384

x

=1.24 <cm>

 

113000 3375

x

5

0.32

x 507 4

f inst,z = 384

=0.0.72 <cm>

=0.006 <cm>

113000 3375

507 3

x

x

x

f inst utila = 113000 3375

x

x

0.82

48

=>f 1 =1.24 x (1+0.5)=1.86 <cm> =>f 2 =0.72 x (1+0.25)=0.9 <cm> f max =0.9+1.21=2.76 > 2.53 se alege sectiunea de 15x15 W x =563 <cm 3 > I x =4219 <cm 4 >

5

5

0.55

x 507 4

0.32 x

507 4

=>f 1 =0.99 x (1+0.5)=1.49 <cm> =>f 2 =0.58 x (1+0.25)=0.72 <cm> f max =0.72+0.96=1.68 <2.53

(65

+

50) 4.15 2

x

(65

+

x

98.3) 4.15 2

f inst,p = 384

x 113000

x

4219

=0.99 <cm>

f inst,z = 384

x 113000

x 4219

=0.58 <cm>

Ptr. a II-a deschidere

d 2 =4.45 <m> =>l 2 =5.43<m>

2).Verificarea de rezistenta:

Incarcarile de calcul dispuse dupa directia x-x :

~permanente:

g p c =98.8 x 0.8 x 0.819=65 <daN/m> ~din zapada:

g z c =93 x 0.8 x 0.819 2 =50 <daN/m> ~utila:

P u c =120 x 0.819=98.3 <daN/m> Incarcarile normate dispuse dupa directia x-x :

~permanente:

g p n,c =84.8 x 0.8 x 0.819=55 <daN/m> ~din zapada:

g z n,c =60 x 0.8 x 0.819 2 =32 <daN/m> ~utila:

P u c =100 x 0.819=82 <daN/m> Momentele de inertie in cele doua ipoteze:

M

M

I =

II =

8

=284.6 <daNm> (perm+zapada)

8

=404.2 <daNm> (perm+utila)

=>M max =404.2 <daNm>

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia: M r ≥ M max M r =122 x 563 x 1.0=687 <daNm> => 687 ≥ 404.2 3).Verificarea de rigiditate:

f max ≤ f adm

5

5

0.55

0.32

543

unde : f adm = 200 =2.72 <cm>

f max =f 1 +f 2

x 543 4

x 543 4

0.82

x 543 3

f inst utila = 113000

x

4219

x

48

=0.001 <cm>

=>f 1 =1.23 x (1+0.5)=1.84<cm> =>f 2 =0.69 x (1+0.25)=0.86 <cm> f max =1.84+0.86=2.70 ≤ 2.72

=>capriori au dimens finala

15 x 15 cm.

CALCULUL PANELOR

1).Predimensionare:

~travea cea mai mare are dimens T=5.65 <m> ~a =0.2 x 5.65=1.13 <m>

(65

+

50) 4.45 2

x

(65

+

x

98.3) 4.45 2

f inst,p = 384

x

113000

x 4219

=1.23 <cm>

f inst,z = 384

x

113000

x 4219

=0.69 <cm>

~lung de calcul l c =5.65-1.13=4.52 <m> ~consideram dimen. 25 x 25 <cm>

~dist echivalenta d=

W x =2604<cm 3 > I x =32552 <cm 4 >

5.07 + 5.43 =5.25<m>

2

Incarcarile de calcul dispuse dupa directia y-y :

g pr,p =1.1 x 0.25 x 0.19 x 600=31.4 <daN/m>

g

g z p =93 x 5.25=488 <daN/m>

98.9 x

5.25 +31.4=614 <daN/m>

p

=

0.891

p c =120 <daN> Calculul eforturilor in pana :

M g x

M pz

=

614

x 4.52 2

=1568<daNm>

x =

 

8

488

x

4.52 2

=1246 <daNm>

8

M p x =

120 x

4 4.52 =135 <daNm>

=>M ef x =1568+1246=2814 <daNm> M r x =122 x 2604 x 1.0=3176 <daNm>

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia:

±

2814

Mef ≤1 => 3176

Mr

=0.8 ≤1

3).Verificarea de rigiditate:

f max final = f max final x =0

x

( f max final )

2

+

y

( f max final )

2

( f max final ) 2 + y ( f max final ) 2 f max

f max final ≤ f adm=

565 =

200

2.83 <cm>

Incarcarile normate dispuse dupa directia y-y :

g pr,p =0.25x 0.25 x 600=37.5

g

p

p

=64x2.808+37.5=217

g z p =32 x 5.25=168 <cm> Rezulta valorile finale ale sagetilor:

5

2.87.

x 525 4

f inst,p = 384

x 113000 32552

x

=0.77cm>

5

1.655 525

x

4

 

x

384

113000 32552

x

 

1

x

525 3

f

inst,z =

=0.0.44 <cm>

f

instP =

= 0.001

<cm>

48 113000 32552

x

x

f 1 =0.77 x (1+0.5)=1.15 <cm> ~permanente; f 2 =0.44 x (1+0.25)=0.55<cm> ~zapada ;

=>f max final

(1.15 + 0.22)

2

=>1.37 ≤ 2.83

=1.37 <cm>

=>panele au dimensiunea finala

25 x 25 <cm>

CALCULUL POPILOR

1).Predimensionare:

~dimensiunile initiale pt popi laterali 12 x 12 <cm>; ~aria sectiuni Ac=144 <cm 2 > ~lungimea popilor laterali este de 2.65 <m> ~suprafat de pe care preia incarcaea este 4.15 x 4.45=18.46 <m 2 > ~incarcarea totala aferenta popului este

98.9 x

18.46 +

0.819

Capacitatea portanta a popului lateral :

C r =87.4 x 144 x 0.48 x 1.0=6041 <daN> l f 1 =2.65<cm>

3100

Avem astfel φ= 6400 =0.48

=>λ= 3.58 =78> 75

R cII =87.4 <daN/cm 2 >. =>6041 ≥ 4064 =>popi laterali au dimens finala 12 x 12 <cm>

VERIFICAREA TALPILOR

1).Predimensionare:

Se aleg sub stalpi laterali talpi de dimens 15x15x50 <cm> Q r =R c c x A c x m Tc x m r =21.8x144x1.6 x1.0=5022<daN>

Relatia de verif este Q r ≥ N pop

=> 5022>4064 <daN>

N pop =

93 18.46

x

+

x

28.5 4.15

=

4064

<daN>

i=

1 8 4 6 =3.58 1846 =3.58

280