Sunteți pe pagina 1din 4

1. Care sunt fazele la punerea in fabriacatie a unui produs.

Pregatirea materiala a fabricatiei se face in conformitate cu consumurile specifice stabilite in faza de pregatire a fabricatiei. Lansarea in fabricatie constituie ultima etapa a pregatirii fabricatiei si consta in lansarea comenzilor de fabricatie in sectiile de productie urmata de defalcarea lucrarilor pe om si masina.

2. Explicati 'calitatea unui produs se proiecteaza'. Calitatea unui produs se proiecteaza prin proiectul tehnic de executie si proiectul tehnologic de fabricatie. intreprinderea respectiva se poate spune ca pregatirea tehnica a fabricatiei este terminata si este posibila lansarea in fabricatie. Numai dupa ce proiectul si tehnologiile de fabricatie au fost verificate prin realizarea si testarea prototipului si a seriei zero reusind a se obtine parametrii prevazuti, cu tehnologiile si dotarile existente

3. Caracterizati tipurile principale de productie. n functie de numarul produselor ce se fabrica exista trei tipuri de productie cu particularitati specifice de natura tehnologica si organizatorica! Productia de serie presupune executia unor loturi de produse. "peratiile fiind repetate periodic se pot folosi masini specializate si scule adecvate #$%&' care determina cresterea productivitatii si reducerea costurilor. Este cel mai raspandit tip de productie in industrie. Productia de masa presupune executia unor cantitati mari de produse in mod continuu pe o perioada lunga de timp in aceste caz productivitatea este foarte mare si costurile de productie sunt

(. )rocesul tehnologic. %efiniti operatia, faza, trecerea tehnologica.

*. )rincipii tehnologice de baza.

+. Explicati semnificatia simbolurilor! $,, $-.$, $, EN, $, $", $, CE .

/. )roiectul de executie al unui produs.

0. %ocumentatia tehnologica a executiei unui prdus.

1. 2luxul tehnologic.

13. 2lux tehnologic in banda.

11. Controlul tehnic de calitate.

12. .legerea variantei optime a procesului tehnologic.

13. Norma tehnica de timp.

1(. ,eprezentati grafic corelatia cost4precizie.

1*. %efiniti dimensiunea nominala, efectiva5 abateri, toleranta, 6ocul, strangerea. .6usta6e.

1+. .bateri de forma si pozitie. Exemple de reprezentare.

1/. ,ugozitatea suprafetelor.

10. )relucrari prin aschiere. $trun6irea. 2rezarea. ,abotarea. 7ortezarea. ,ectificarea. )rincipii di desene explicative.

11. .vanta6ele proceselor tehnologice de stantare si matritare.

23. )relucrari tehnologice prin forfecare. )rincipiu si desen explicativ.

21. ... prin stantare. ...

22. ... ambutisare. ...

23. ... indoire. ...

2(. ... trefilare. ...

2*. Ecruisarea materialelor in procesul de prelucrare la rece.

2+. %eformarea plastica prin laminare. )rincipii si desen explicativ.

2/. ... prin extrudere. ...

20. -urnarea in cochila. )rincipiu si desen explicativ.

21. )rincipiul prelucrarii prin electroziune cu electrod masiv. )rincipiu si desen explicativ.

33. Caracteristicile procesului de eroziune.

31. )rincipiul prelucrarii prin electroziune cu electrod filiform. )rincipiu si desen explicativ.

32. .plicatii tehnologice ale electroziunii.

33. )rincipiul prelucrarii electrochimice. ,eactiile si denes explicativ.

3(. .plicatiile tehnologice ale prelucrarii electrochimice.