Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa interjudeean Seciunea: Realizarea situaiilor financiare i calculaia costurilor i Finane i fiscalitate Clasa: a XII- a Barem de corectare i notare Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. REALIZAREA SITUAIILOR FINANCIARE I CALCULAIA COSTURILOR ........ 60p Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte A. Pentru fiecare raspuns corect se acorda 4 puncte. Pentru raspuns gresit se acorda 0 puncte 1 a 2 d 3 c 4 a 5 b

B. Pentru fiecare raspuns corect se acorda 1 punct. Pentru raspuns gresit se acorda 0 puncte a A b F c A d F e A

C. Pentru fiecare raspuns corect se acorda 1 punct. Pentru raspuns gresit se acorda 0 puncte a 3 b 1 c 2 d 5 e 4

Subiectul. II. TOTAL: 10 puncte Raportul anual este completul de documente care se elaboreaza ca urmare a lucrarilor de inchidere ale exercitiului financiar . Acestea se supun analizei si aprobarii Consiliului de Administratie.( 6 p ) Structura : - Situatii financiare anuale - Raportul administratorilor - Raportul de audit sau raportul de verificare - Propunerea de distribuire a profitului sau acoperirea pierderii. ( 4 p )

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

Subiectul. III. a. PV 371 inventariere/ NC = %

TOTAL: 20 puncte 155

b.

c. d. e.

PV inventariere/ NC NC NC PV inventariere/ NC

603

607 378 4428 303

1500

100 25 30 1500

665 704 %

= = =

162 472 2131

7200 25000

7200 25000 15000

6583 2813

6000 9000

Se acorda cate 4 puncte pentru fiecare formula contabila corecta. Formulele contabile partial corecte sau gresite 0 puncte.

FINANE I FISCALITATE .......................................................................................... 30p

Subiectul. I. 1.b 2.b Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.

TOTAL: 4 puncte

Subiectul. II. a) F, b) A, c) A. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.

TOTAL: 6 puncte

Subiectul. III. puncte

TOTAL: 20

1. Reducerea de pre nu se cuprinde n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat, astfel, valoarea de impozitare fiind diminuat. TVAc = 5.000 x (1 1 x 10%) x 24% = 1080 lei. Se acorda 10 puncte pentru raspuns corect.

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

. 2. a) Salariul brut = 900 lei; Contributii bugetare = 150 lei; Deducerea personala = 450 lei = 900 150 450 = 300 lei. 2 puncte Venitul impozabil = Salariul brut Contributii bugetare Deducerea personala 2 puncte

Impozitul pe veniturile din salarii = Venit impozabil x 16% = 300 x 16% = 48 lei. 2 puncte b ) Rest de plata = Salariul brut Contributii bugetare Impozitul pe veniturile din salarii = 900 150 48 = 702 lei 4 puncte

NOTA: Pentru raspuns incorect nu se acorda punctaj.