Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa interjudetean Seciunea: Contabilitatea evenimentelor i tranzaciilor Clasa: a XI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este permis utilizarea calculatorului n timpul desfurrii probei. In timpul desfurrii probei, elevul poate consulta Planul General de Conturi
TOTAL:20 puncte

Subiectul. I.

A. Pentru fiecare dintre cerinele de mai jos, scriei pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect: 1.T.V.A. aferenta facturilor emise este: a. T.V.A./deductibila b. T.V.A./colectata c. T.V.A./neexigibila d. T.V.A./de recuperat 2.Precizati varianta in care toate elementele apartin pasivului bilantier : a. efecte de platit, clienti-creditori,rezerve din reevaluare b.dividende de plata, T.V.A. de plata , casa c avansuri de trezorerie, subventii pentru investitii, terenuri d.imprumuturi acordate pe termen lung, furnizori-debitori, ambalaje 3. Emiterea unui bilet la ordin catre furnizorul de imobilizari se inregistreaza: a. 404 = 405 b.404 = 403 c.5121 = 405 d. 405 = 5121 4. Pentru evidena operativ a operatiilor cu numerar se intocmeste: a. Monetar b. Chitanta c. Registrul de casa d. Extrasul de cont 5 Dispuneti de urmatoarele date: capital subscris nevarsat 50.000 lei, capital subscris varsat 10.000 lei, prime legate de capital 3.000 lei, rezerve 9.000 lei, rezerve din reevaluare 9.000 lei, rezultatul reportat (sold debitor) 8.000 lei, rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei, repartizarea profitului 5.000 lei. Marimea capitalurilor proprii este: a. 73.000 lei b. 83.000 lei c. 78.000 lei d. 81.000 lei 6. Precizati care formula contabila nu corespunde explicatiei date: a. 121 = 129 - inchiderea conturilor de rezultate b. 1041 = 1011 - incorporarea primelor de emisiune in capitalul social c. 205 = 4754 - inregistrarea unui brevet constatat plus la inventar d. 6868 = 169 - amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

7. Primirea facturii pentru un depozit construit de un antreprenor in valoare de 10.000 lei, TVA 24%, pentru care nu s-a facut receptia se inregistreaza: a. % = 404 212 4426 12.400 10.000 2.400 b. % = 231 4426 404 12.400 10.000 2.400

c. % = 212 4426

401

12.400 10.000 2.400

d. % = 231 4426

401

10.000 8.065 1.935

8. In situatia diminuarii capitalului social, care din inregistrari sunt corecte: a. 1012 = 456 b. 1011 = 117 c. 1012 = 503 d. 1011 = 456 9. La o societate comerciala capitalul social este de 24.000 lei, rezerve 6.000 lei, profit reportat 200 lei, numar de actiuni 3.000, valoare nominala 8 lei/actiunea. Se procedeaza la cresterea capitalului social prin emiterea a 1.500 actiuni noi, valoarea de emisiune 10 lei/actiune. Care este formula contabila corecta? a. 456 = % 15.000 b. 456 = % 15.000 1011 12.000 1012 12.000 1041 3.000 1041 3.000 c. 456 = 1011 15.000 d. 456 = 1012 15.000

10. Sa se calculeze si sa se inregistreze amortizarea anuala a unui utilaj in valoare de 30.000 lei, in al doilea an de functionare conform metodei degresive, durata normata de utilizare 5 ani: a. 6811 = 281 7.200 b. 6811 = 281 12.000 c. 6811 = 281 9.120 d. 6811 = 281 6.300 B. In coloana A sunt indicate operatii economice iar in coloana B diferite formule contabile. Scrieti pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifra din coloana A si litera corespunzatoare din coloana B. A. Operatii economice B. Formule contabile 1.Majorarea capitalului social prin a. 203=721 incorporarea rezevelor statutare 2.Achizitionarea de marfuri b. 403=5121 pe baza de aviz de insotire a marfii 3.Realizarea cu forte proprii c. 1063=1012 a unui proiect de cercetare 4.Plata prin virament a unui bilet la ordin d. % = 408
2

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

371 4428 5.realizarea unui utilaj cu forte proprii e. 2131=722

Subiectul. II. TOTAL: 10 puncte 1. Care din afirmaiile de mai jos apreciai c sunt adevarate (A) sau false (F) n ceea ce privete apartenena patrimonial: 1.echipament de lucru si de protectie - stocuri 2 actiuni detinute pe termen lung in capitalul altor societti - imobilizri necorporale 3. balana verifica exactitaatea inregistrarilor in conturi 4.marci de fabrica si de comert - capitaluri proprii 5.bilet la ordin de achitat-datorii comerciale 6.forma bilateral a contului permite calcularea i cunoaterea soldului dup fiecare operaie economico-financiar 7.cheltuielile de dezvoltare sunt active imobilizate 8.echipamentul de lucru este imobilizare corporala 9.furnizori debitori este un cont de trezorerie 10. contul clienti creditori inregistreaza avansurile primite de la clienti Subiectul. III. TOTAL:60 puncte

S.C. IASICON S.R.L. prezinta la 29.02.2013 urmatoarea situatie patrimoniala: Capital subscris nevarsat 10.000 lei Capital subscris varsat 60.000 lei Rezerve legale 240 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Sfd 10.000 lei Rezultatul exercitiului Sfc 27.000 lei Credite bancare pe termen lung 98.000 lei Alte imobilizari necorporale 2.880 lei Amortizarea altor imobilizari necorporale 240 lei Constructii 100.000 lei Amortizarea constructiilor 15.000 lei Materiale de natura obiectelor de inventar 15.000 lei Furnizori 22.000 lei Clienti 40.000 lei Conturi curente la banci 55.000 lei Personal salarii datorate 15.000 lei Produse finite 55.000 lei Impozit pe profit Sfc 5.000 lei Credite bancare pe termen scurt 25.000 lei Diferente de pret la produse Sfc 400lei

In cursul lunii martie 2013 au loc urmatoarele operatiuni: 1. Se aduce aportul la capitalul social: - Echipament de protectie 200 lei - Suma de 8.000 lei, depusa in contul firmei 2. Se inregistreaza o rata restanta la creditul bancar termen scurt, 3.800 lei
3

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

3. 4. 5. 6.

Se distribuie echipament de lucru catre salariati in valoare de 2.000 lei Se predau la magazie produse obtinute, in valoare de 30.000 lei Se restituie suma de 25.000 lei prin banca, reprezentand aport retras de la capital Se factureaza produse in valoare de 12.000 lei, la un pret negociat de producator de 20.000 lei, TVA 24% 7. Se inregistreaza amortizarea lunara: - Program informatic 240 lei - Constructie 1.500 lei 8. Se inregistreaza operatiile de inchidere a lunii. Se cere: - Intocmirea Registrului Jurnal - Inregistrarea sistematica in conturile utilizate la operatiile de inchidere a lunii - Intocmirea balantei soldurilor finale la 28.03.2013