Sunteți pe pagina 1din 10

Adrian TUREK RAHOVEANU (coordonator)

Marian CONSTANTIN Magdalena TUREK

Silviu BECIU Petruţa TUREK

ANALIZA FILIEREI SECTORULUI LAPTE ÎN ROMÂNIA

Magdalena TUREK Silviu BECIU Petru ţ a TUREK ANALIZA FILIEREI SECTORULUI LAPTE ÎN ROMÂNIA Bucure ş

Bucureşti, 2009

Editura Ars Academica Str. Gramont, nr. 29, sector 4, Bucureşti Telefon: 0314 251 945, fax: 0314 251 652 e-mail: office@arsacademica.ro www.arsacademica.ro

© Copyright Editura Ars Academica

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CIP

Analiza filierei sectorului lapte în România/Adrian Turek Rahoveanu (coord.); Marian Constantin, Beciu Silviu, Magdalena Turek Rahoveanu, Petruţa Turek Rahoveanu. - Bucureşti: Ars Academica,

2009

Bibliogr. ISBN: 978-606-8017-34-1

I. Turek Rahoveanu, Adrian (coord.)

II. Constantin, Marian

III. Beciu, Silviu

IV. Turek Rahoveanu, Magdalena

V. Turek Rahoveanu, Petruţa

637.1(498)

Tehnoredactare şi pre-press, editura Ars Academica

Lucrarea Analiza filierei sectorului lapte în România a fost publicat ă prin finan ţ area
Lucrarea Analiza filierei sectorului lapte în România a fost publicat ă prin finan ţ area

Lucrarea Analiza filierei sectorului lapte în România a fost publicată prin finanţarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe baza cercetărilor efectuate în cadrul Planului sectorial de cercetare - dezvoltare, contract nr. 367/2006: „Soluţii pentru creşterea competitivităţii pe filieră”, încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.

Coordonator: Dr.ing. Adrian TUREK RAHOVEANU

Autorii:

Dr.ing. Silviu BECIU – USAMV Bucureşti Prof.dr. Marian CONSTANTIN – USAMV Bucureşti Dr.ing. Adrian TUREK RAHOVEANU – ICEADR Dr.ec. Magdalena TUREK RAHOVEANU – ICEADR Ing. Petruţa TUREK RAHOVENU – ICEADR

Coperta: Ing. Victor OLTEANU

Cuprins

Cap. 1.

Organizarea Comună de Piaţă a laptelui în Uniunea Europeană

1

1.1. Evoluţii şi particularităţi

1

1.2. Procesul de reformă al sectorului produselor lactate în UE

13

1.3. Măsuri privind piaţa produselor lactate în UE

15

1.3.1. Măsuri de sprijinire a creşterii cererii pentru produsele lactate

15

1.3.2. Măsuri de reducere a ofertei de lapte

şi produse lactate în UE

18

1.4. Măsuri de sprijinire a veniturilor fermierilor

20

1.5. Restructurarea sectorului produselor lactate la nivelul UE

23

Cap. 2. Caracteristicile filierei laptelui şi a produselor lactate în România

25

 

2.1. Locul şi rolul laptelui şi a produselor lactate în sistemul agroalimentar

25

2.2. Locul şi rolul laptelui în alimentaţia populaţiei

31

2.3. Particularităţile filierei laptelui şi produselor lactate

42

2.4. Structura calitativă a laptelui şi produselor lactate în cadrul filierei

45

2.5. Caracteristicile tehnologiilor în cadrul filierei de procesare şi valorificăre a laptelui şi produselor lactate

60

Cap. 3. Agenţii economici, organizaţiile profesionale şi inter-pro- fesionale pe filiera de produs

88

 

3.1. Identificarea agenţilor economici şi a operaţiunilor din cadrul filierei laptelui în România

88

3.2. Întreprinderile şi activităţile acestora în cadrul filierei laptelui şi produselor lactate

90

3.3. Organizaţiile profesionale şi interprofesionale în cadrul filierei laptelui

110

3.4. Integrarea agenţilor economici în filieră şi deblocarea structurală a producerii, prelucrării şi comercializării laptelui în România

121

Cap. 4. Etapele filierei pe produs în sectorul lapte

123

4.1. Producerea laptelui

123

4.1.1. Consumul şi cererea de lapte şi produse lactate

123

4.1.2. Producţia de lapte colectat şi implicaţiile

exploataţiei agricole în sectorul producerii filierei laptelui

134

4.1.3. Calitatea în cadrul filierei laptelui şi derivatelor lactate

143

4.1.4. Preţurile şi politica naţională de sprijin pentru producătorii agricoli integraţi în filiera laptelui

147

4.2. Colectarea, transportul şi depozitarea laptelui şi produselor lactate

160

4.2.1. Tratamentul primar şi colectarea

160

4.2.2. Transportul laptelui

162

4.2.3. Recepţia calitativă şi cantitativă a laptelui

164

4.2.4. Filtrarea, răcirea şi depozitarea laptelui

166

4.2.5. Distribuţia laptelui în cadrul filierei

168

4.3. Procesarea şi comercializarea laptelui şi produselor lactate

170

4.3.1. Activităţile de procesare-comercializare şi gradul de omogenitate al întreprinderilor în cadrul filierei laptelui

170

4.3.2. Investiţiile în volum şi structură ale sectorului producere şi procesare a laptelui

184

4.3.3. Tendinţe privind piaţa întreprinderilor de procesare şi comercializare a laptelui

190

4.3.4. Comercializărea laptelui şi a produselor lactate

195

4.4. Estimarea competitivităţii pe filiera laptelui şi produselor lactate

208

4.4.1. Competitivitatea şi factorii de influenţă în cadrul filierei laptelui

208

4.4.2. Obiectivele competitivităţii filierei laptelui

213

4.4.3. Restructurarea tehnică şi tehnologică – obiectiv de bază al competitivităţii

223

4.4.4. Recomandări tehnico-economice pentru creşterea

competitivităţii pe filiera laptelui

230

4.5. Soluţii de creştere a competitivităţii pe filiera laptelui şi a produselor lactate

233

4.5.1. Măsurile naţionale şi ale Uniunii Europene privind creşterea competitivităţii pe filiera laptelui

233

4.5.2. Soluţii de creştere a competitivităţii şi implicaţii ale sectoarelor din cadrul filierei laptelui

239

4.5.3. Cooperările pentru reorganizarea şi modernizarea filierei laptelui

246

4.5.4. Informaţia în cadul filierei laptelui, o soluţie de creştere a competitivităţii

259

4.5.5. Implicaţiile soluţiilor de creştere

a

competitivităţii pe pentru sectoarele

din amonte şi aval, în cadrul filierei laptelui

267

4.5.6. Analiza SWOT - instrument de implementare

a

strategiilor de creştere a competitivităţii în cadrul filierei laptelui

274

Bibliografie ………………………………………………

279

ORGANIZAREA COMUNĂ 1. DE PIAŢĂ A LAPTELUI ŞI PRODUSELOR LACTATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Evoluţii şi particularităţi

În cadrul Uniunii Europene a fost creată în 29 Iulie 1968 organizare comună de piaţă pentru lapte şi produse lactate. Aceasta se situează printre primele de acest tip fondate la nivel comunitar, scopul înfiinţării ei a fost acela de a organiza şi controla piaţa laptelui şi produselor lactate în Uniunea Europeană. Organizarea Comună de Piaţă în sectorul laptelui şi produselor lactate este guvernată de consiliul de reglare (EEC) şi acoperă următoarele sectoare: lapte – proaspăt, conservat, concentrat, dulce, acru; smântână, unt, brânză, lactoză şi sirop de lactoză, hrană pentru animale bazată pe produse lactate. Piaţa laptelui şi a produselor lactate s-a dovedit a fi încă de la început foarte dificil de organizat şi gestionat. Pentru o perioadă îndelungată această piaţă a fost marcată de o creştere puternică a producţiei în timp ce consumul se menţinea la aceleaşi cote şi exporturile scădeau, în special în cea ce priveşte următoarele produse:

lapte praf si unt. Anii `70 şi prima jumătate a anilor `80 s-au caracte- rizat prin producţii excedentare şi crearea de stocuri la nivel comunitar, acestea crescând continuu şi devenind foarte costisitoare pentru piaţă. Toate încercările făcute în această perioadă pentru a modifica şi stopa aceste tendinţe şi a restabili echilibrul pe piaţa s-au dovedit ineficiente.

Satisfacerea în totalitate a cererii interne începând cu 1974 a dus la formarea în cadrul Uniunii Europene a unui stoc de 700.000 de tone de unt şi a 1.000.000 de tone de lapte praf ecremat. Organizarea Comună de Piaţă pentru lapte şi produse din lapte a fost cea care a introdus măsuri din ce în ce mai restrictive, şi a pus în aplicare începând cu 1984 sistemul cotelor de lapte. De-a lungul anilor realizarea echilibrului pe piaţă a devenit o preocupare majoră pentru ţările membre, istoria organizaţiei fiind marcată de următoarele evenimente:

în 1977 a fost introdusă o taxă care a afectat toate livrările de lapte la lăptării cât şi vânzările la fermă. Această taxă a fost suprimată în 1993;

în 1981 s-a stabilit un prag de garantare, depăşirea acestuia ducând însă la penalizări prin scăderea preţului;

În 1984 a fost pus în practică un sistem de control al producţiei numit: sistem al cotelor de lapte. Iniţial acest sistem a fost introdus pentru o perioadă de 5 ani şi constă în limitarea cantităţilor de lapte produse de către fiecare stat membru (Guaranteed Total Quantities/ Quantités globales garanties = Cantităţi totale garantate) şi alocarea unor cantităţi de referinţă fie la producători fie la procesatori. Orice cantitate în exces era penalizată printr-o taxă suplimentară fixată la 100 %, apoi la 115 % din preţul de intervenţie pentru livrări şi 75 % pentru vânzările directe. Cota de lapte, introdusă în anul 1984 a avut menirea de a reduce dezechilibrul existent pe piaţă între cererea şi oferta de lapte, respectiv de a reduce surplusul de producţie. Ţarile membre au fost obligate sa platească taxe care sunt colectate de Fondul Agricol European de