Sunteți pe pagina 1din 3

PROBLEMA 1

Ati acceptat angajamentul de audit al situaiilor financiare anuale pentru exerciiul incheiat la 31 decembrie 2009 ale societii ABC SA, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin OMFP 1752/2005. Societatea auditata a declarat un profit modic de 200 lei, iar din documentarea abord rii auditului a rezultat ca aceasta deine un volum semnificativ de datorii (5.600.000 lei) ce trebuie pl tite intr-o perioada de un an si mai mare de un an, din care: - 40% din sold reprezint datorii fata de furnizori, bugetul statului si bugetul asigur rilor sociale neachitate la scadenta; - 60% din totalul datoriilor societii reprezint sume in valuta (795.000 Euro), ramase de rambursat instituiilor de credit, ca urmare a mprumuturilor angajate de societate in anii anteriori, cu exigibilitate in exerciiul urmtor; Volumul contractelor de desfacere incheiate pentru anul urm tor este in scdere fata de exerciiul auditat. Apare astfel un pericol in aplicarea principiului continuitii activitii. Cerine: 1. Prezentai pe scurt prevederile OMFP 1752/2005 referitoare la modul de evaluare si prezentare in situaiile financiare a datoriilor societii; 2. Descriei probele si procedurile de audit pe care urmeaz sa le efectuai pentru auditul contractelor incheiate pe termen lung si scurt cu bncile si a datoriilor restante ctre furnizori si fata de bugetul consolidat, 3. Cerinele de prezentare a impactului datoriilor societ ii in aplicarea principiului continuitii activitii in conformitate cu cerinele ISA 570. Documentarea Seciunii B2 "Revizuirea principiului continuit ii activitii", 4. Obinerea de la conducerea entitii a asumrii rspunderii pentru aplicarea principiului continuitii activitii in cadrul declaraiei acesteia, conform cerinelor ISA 580"Declaratii scrise" 5. Modul de prezentare a opiniei de audit, in cadrul Raportului auditorului independent, avnd in vedere impactul datoriilor societii in aplicarea principiului continuitii activitii, in conformitate cu ISA 705,706.

Subiectul 2 Suntei auditor la SC ANDRA SA, societate ce are ca obiect de activitate comerul cu amnuntul (pentru anul 2009). Exerciiul financiar auditat este anul 2009. Pentru creane, SC ANDRA SA a constituit provizioane in limita codului fiscal. Cunoatei urmtoarele informaii: 1. Recunoaterea veniturilor se face pe baza facturilor emise. Politica societii este sa facureze si sa recunoasc venitul, conform Codului fiscal, pe data de -15 luna urmtoare. Valoarea avizelor de expediie emise pana pe 31 decembrie 2009 si facturate pe 15 ianuarie 2010 este de 50,000 lei. 2. In ceea ce privete creanele facturate ale societii repartizate pe vechime: Creane client A B C D E F Valoare bruta 500000 100000 100000 100000 10000 50,000 Vechime Nescadente - 90 zile -180 zile - peste 1 an - peste 3 ani
-

Provizion contituit

Valoare neta 500000 100000 100000 70000 10000 0

Motiv

30 %

Deductibil cf Cod Fiscal In faliment, Deductibil cf Cod Fiscal

100%

Total

860,000

780,000

Societatea nu a trimis scrisori de confirmare clienilor pana la data contractrii auditului si nici nu intenioneaz, avnd incredere in procedurile proprii de facturare si evidenta a ncasrilor. 1. Definii confirmrile externe, explicai rolul si avantajele confirmrilor.externe__si justificai necesitatea acestora din punct de vedere al auditorului.1 2. Descriei succinct tipurile de scrisori de^oju^nnare i cazurile de utilizare a lor conform ISA 505 Confirmri externe.| | 3. Care sunt obligaiile auditorului conform ISA 505 Confirmri externe ?: In urma discuiilor cu SC ANDRA SA, se trimit conform ISA 505 Confirmri externe scrisorile de confirmare la clieni si rata de rspuns pozitiv este de 95 %. Un client asupra

cruia SC ANDRA SA are o creana de 50,000 lei cu vechime de pana la 180 zile a fost declarat pe 2 februarie 2010 in faliment.

Pe baza datelor statistice prezentate de client, auditorul constata ca gradul de neincasarc al clienilor in funcie de vechime este: Creane client A B C D Vechime Nescadente - 90 zile - 180 zile - peste 1 an Grad de neincasare 10% 30% 50% 80%

4. Ce ajustri propune auditorul si care sunt obligaiile auditorului conform ISA 540 Auditul estimrilor contabile ? . Cei insarcinati cu guvernanta SC Andra SA refuza sa inregistreze ajustrile cerute de auditor in legtura cu valoarea creanelor clieni in situaiile financiare, datorita impactului fiscal. 5. Redactai raportul de audit in ipoteza ca toate celelate denaturri identificate sunt nesemnificative si, in afara acestei excepii (refuzul de inregistrare al ajustrilor pentru creane), situaiile financiare prezint o imagine fidela. Ignorai impactul fiscal precum si TVA.