Sunteți pe pagina 1din 2

1. Printre factorii determinant ai MI nu se numara: Internationalizarea si globalizarea 2.

. Ce sensuri ale MI putem enumera: Administrarea diferentelor culturale Concilierea intre cosmopolitism si particularism 3. Urmatoarele sunt obiective ale MI: Largirea evantaiului variabilelor ce afecteaza functionarea organizatiilor Analiza universalitatii teoriilor lumii occidentale asupra gestiunii intreprinderii 4. Ce directii ale standardizarii managementului putem enumera: Recunoasterea sau impunerea eficacitatii unui management Recursul sistemantic la audit intern sau extern 5. Valorizarea diferentelor cultural presupune: Obtinerea efectului de sinergie prin recurs la solutii sau combinatii de solutii provenind din alte culturi .2 1. Printre beneficiarii MI se numara: MRU, Marketing, Strategia intreprinderii Comertul international, Investitiile, MRU 2. Managementul intercultural este Disciplina complexa, interdisciplinara 3. Convergenta dintre abordarea intercultural si ethnocentrism este posibila prin rezolvarea problemelor: Cele care tin de natura atitudinala si comportamentala a indivizilor si grupurilor apartinand de cultura primitoare Celece tin de datul cultural al fiecarei zone caracterizate de anumite particularitati cultural 4. Diferentele in comunicarea intercultural apar datorita urmatoarelor elemente de specificitate culturala: 11 Perceptia timpului si spatiului Limba si interpretarea lingvistica Mediul politic si religios Argumentatia si puterea de a convinge Etica si eticheta afacerilor Sensul relatiilor dintre sexe 5. Prin irationalitate cultural se intelege: Limitarea perceptiei . T: ceea ce este prezervat voluntar sau involuntar in noi, dand nastere la subiectivism 3 1. In antropologie, sensul atribuit culturii este acela de: Ansamblul solutiilor gasite de om si grup problemelor care le sunt puse de mediul lor natural si social 2. Cultura intreprinderii poate fi definita ca: Sistem de reprezentari si de valori impartasite de toti membrii intreprinderii 15 3. Prin sintagma intercultural se au in vedere: Studiul diferentierii normelor in raport de specificitatile culturale 4. Notiunea de civilizatie poate sa apara: Ca substituit al cuvantului cultura Cu sens dublu: componente spirituale si materiale Cu sensul de compomenta materiala a acumularilor 5. Prin cultura pregatitoare, H.I.Marrou intelege: Activitate ce cauta sa confere inteligentei capacitatea da a rodi Activitate asamanatoare aceleia pe care o face taranul care isi lucreaza pamantul ....................................................................................4 1. Familia, ca sistem social, este caracterizata de: Comunicare dominant analogica, schimb simbolic, lipsa memoriei externe 2. Societatea calda se caracterizeaza prin: Comunicare digitala 3. Printre formele particulare ale limbajului se numara: Gestul, ritualul, vestimentatia, sistemul de organizare sociala 4. In budism si hinduism: Responsabilitatea individuala este diluata din cauza credintei in transmigrarea sufletelor 5. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate: Stereotipul poate avea un rol pozitiv in evolutia unei tari, populatii, etnii Unele stereotipuri pot avea consecinte negative Stereotipul ESTE influentat de relatiile politice pe care le intretin natiunile

........................................................................................5 1. Printre factorii determinanti ai culturii se numara: Educatia, factorii geografici, religia, istoria, limba 2. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate: Istoria este rezultat, dar si element favorizant in formarea si dezvoltarea comportamentelor, atitudinilor, pozitiilor fata de act. Limba structureaza modul de a gandi si maniera de implicare in actiune 3. Prin cultura, in MI intelegem : Ceea ce confera indivizilor, pe care-i <<contine>>, la nivel comportamental, atitudinal si ca pozitie fata de actiune Ceea ce confera inteligentei capacitatea de a rodi 4. La Sarnoff, valorile sunt clasificate in: Valori de realizare si valori de marire 5. Printre valorile instrumentale se numara: Iubirea, supunerea, politetea ..6 1. Dimensiunile cultural la Philip dIribarne sunt: Raporturile umane, modul de evaluare a performantelor, raportul dintre modernitate-traditie si viziunea asupra muncii 2. Urmatoarele se numara printre dimensiunile interculturalului la Hampden-Turner si Trompenaars: Universalism-particularism, individualism-colectivism, ansamblu-detaliu, statut castigat-statut atribuit 3. Printre premisele demersului cultural se numara: Definirea corecta a contextului si conceptelor de baza ale diagnosticului 4. Abordarea sincrona se refera la: <<fotografierea>> la un moment dat a realitatii cultural 5. Ca etape ale diagnosticului intercultural este: Fixarea obiectivelor organizatiei Pozitionarea culturii in cauza Stabilirea sistemului de dimensiuni culturale