Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL COLAR AL JUDE ULUI BACU

LICEUL TEOLOGIC FERICITUL IEREMIA


Bd. Belvedere, nr. 7, 601091, ONETI, jud. Bacu, tel./fax. 023 /321630, e!"a#l$ l#c%fr#ere"#a&'a()).c)" *#te$+++.l#ceulte)l),#cfer#c#tul#ere"#a.r)

Plan managerial An colar 2013-2014


Avizat n CP din data de 17.X.2013 A ro!at n CA din data de 1".X#.2013 OBIECTIVE GENERALE: 1. Realizarea unui proces de proiectare a activitilor manageriale i educaionale particulariznd obiectivele strategice ale colii, n vederea creterii calitii procesului instructiv-educativ i a implementrii valorilor specifice educaiei cretine. 2. Implementarea strategiilor, a mecanismelor i a procedurilor specifice managementului operaional, printr-o planificare, realizare i monitorizare permanent, implicnd i Comisia de valuare i !sigurare a Calitii. 3. "mbuntirea comunicrii interne ntre anga#ai, elevi, prini. 4. Creterea calitii educaiei printr-o pregtire permanent a cadrelor didactice i aplicarea metodelor i mi#loacelor moderne de predare, reflectat i n e$amenele naionale. 5. %roiectarea i formularea ofertei educaionale i implementarea unui curriculum adaptat nevoilor beneficiarilor educaiei, mai ales la nivelul ofertei C.&.'. i a programelor de formare e$tracurriculare i e$tracolare. 6. "mbogirea parteneriatelor, demararea unor activiti e$tracurriculare(e$tracolare noi i diversificate, n conte$tul politicii educaionale a colii. 7. "mbuntirea condiiilor materiale prin obinerea de fonduri i sponsorizri. 8. Creterea siguranei elevilor prin montarea camerelor video. 9. %opularizarea permanent a activitilor colii prin intermediul noului site. 10. Creterea spiritual a elevilor i a cadrelor didactice.

$%&'(##) *+,A+'-##) AC+#.#+/0#

#. $omeni1l2 CAPAC#+A+' #(*+#+30#%(A4/ %!iective 5 eci6ice2 %roiectarea activitilor manageriale pe baza unei analize realiste, cu obiective strategice care s vizeze creterea calitii actului educaional i implementarea valorilor educaiei cretine. Implementarea strategiilor, mecanismelor i a procedurilor specifice managementului operaional, care s produc creterea eficienei i funcionalitii structurilor colii. )odernizarea bazei materiale pentru asigurarea unui climat optim de desfurare a activitii instructiv-educative. Implementarea noilor prevederi metodologice referitoare la recrutarea resurselor umane, n condiiile descentralizrii sistemului de nvmnt i crearea unui sistem de selecie, anga#are i formare continu a personalului didactic, personalului didactic au$iliar i nedidactic. )onitorizarea ntocmirii i completrii tuturor documentelor colare. !naliza %roiectului de mbuntire a calitii educaiei din Raportul de valuare Intern a Calitii i remedierea problemelor n conformitate cu obiectivele de mbuntire propuse. ##. $omeni1l2 '7#CAC#+A+' '$3CA0#%(A4/ %!iective 5 eci6ice2

Meninerea standardelor educaionale i promovarea valorilor morale. Promovarea activitilor educative colare,extracolare i spirituale prin noul site al liceului. Meninerea parteneriatelor existente i mbogirea acestora. mbuntirea per ormanelor reali!ate de elevi n anul trecut colar.

"

###. $omeni1l2 &A(A-'&'(+34 CA4#+/## %!iective 5 eci6ice2 Implementarea strategiilor i a procedurilor interne de evaluare a calitii colii i a tuturor msurilor care asigur atingerea standardelor calitii n activitatea instructiv-educativ. laborarea i aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniierea, monitorizarea i revizuirea periodic a programelor i activitilor desfurate. Crearea unui sistem de proceduri de monitorizare a evalurii pentru creterea calitii i optimizarea procesului de evaluare a activitilor didactice. %articiparea cadrelor didactice la cursuri de formare n specialitate n vederea formrii continue . Constituirea i actualizarea bazei de date a colii legate de evaluarea intern a calitii i funcionarea structurilor responsabile cu evaluarea intern a calitii.

PLAN DE ACIUNE PENTRU SEMESTRUL I/ SEMESTRUL II ANUL COLAR 2013 2014


OBIECTIVE M!SURI / AC"IUNI 1.!naliza raportului de activitate pe anul colar *+,*-*+,2..tabilirea direciilor generale de dezvoltare ale colii, a obiectivelor anuale i semestriale n funcie de analiza punctelor tari i slabe din anul colar trecut 3. "ntocmirea %) pe anul colar *+,--*+,/ 4. %lan de mbuntire C !C 5. .trategii i planuri ale comisiilor metodice 1.&esfurarea orelor de discipline teologice de specialitate ntr-un climat afectiv 2. "ntlniri ntre profesori pe tema rolului educatorului cretin 3.0rganizarea .fintei 1iturg2ii pentru 3inerea I din lun i srbtorile din timpul sptmnii 4. %articiparea elevilor la activitile spirituale, comemorri 45ericitul Ieremia6 5. "ndrumri spirituale pentru elevi 6. %articiparea cadrelor didactice la formarea spiritual 1.Revizuirea R0I 2. laborarea planului operaional i distribuirea responsabilitilor 3.Reorganizarea catedrelor(comisiilor metodice, RESPONSABILIT!"I COMISII/ COMPARTIMENTE RESURSE UMANE TERMEN EVALUARE / INDICATORI DE REALI#ARE -analiza n C! i C% -concluziile analizelor, planurile de remediere -strategii i planuri ale comisiilor metodice - buna cunoatere a nevoilor de educaie a comunitii i a$area activitii colii pe *-- direcii ce pot fi mbuntite calitativ n acest an colar.

S$%&'(')*% +')*,''(-) .*/*)%(*0 1-)23(%)*% 4-('$','' ,-(''

Consiliul de administraie C !C Comisiile metodice

&irector C !C efii de catedr

septembrieoctombrie *+,-

R*%('5%)*% ,('2%$3(3' 2-)%( )*('.'-6 -4$'2 4*/$)3 7/$)*%.% %,$'8'$%$* +'/ ,-%(9

Consiliul profesoral Consiliul elevilor

&irector &irector spiritual %rofesorii de religie

%ermanent

-urmrirea atent a activitilor spirituale -grafic de asistene spirituale -afiarea 7gndului8lunii pe noul site al liceului8 -c2estionare de satisfacie a beneficiarilor

E(%&-)%)*% '/6$)32*/$*(-) +* (3,)3 ' % 4)-,*+3)'(-) 7/ 8*+*)*%

Consiliul profesoral Consiliul de administraie Comisiile metodice Comisiile de lucru $

&irector efii de catedr efii comisiilor de lucru Consilier educativ

septembrieoctombrie *+,-

-analiza mediului intern - decizii de constituire a comisiilor, --procese verbale ale C! i C% -planul activitilor tematice

*1','*/$'59)'' %,$'8'$9''

E1','*/$'5%)*% 6'6$*23(3' +* ,-23/',%)* '/$*)/9 ' *:$*)/9

D'6*2'/%)*% -&'*,$'8*(-) ,-('' 7/ );/+3( 4%)$*/*)'(-) 6-,'%(' A6'.3)%)*% ' *1','*/$'5%)*% 2%/%.*2*/$3(3' )*63)6*(-) 32%/* a6 Realizarea ncadrrii personalului didactic

stabilirea responsabilitilor membrilor C! i a membrilor comisiilor de lucru 4. 9rafic ntlniri C! i C%, a activitilor e$tracurriculare(e$tracolare 5. Realizarea de asistene la ore, mpreun cu efii de catedr(coordonatorul C !C 1."ntocmirea organigramei liceului 2. .tabilirea ariilor de responsabilitate, a flu$urilor decizionale i de comunicare 3. .tabilirea unui program de comunicare cu prinii 4. %romovarea imaginii colii prin intermediul noului sit 5. .olicitarea mass-mediei n aciuni publicitare 1."nc2eierea de parteneriate cu 0:9-uri, instituii culturale, %oliie, alte instituii de nvmnt preuniversitar, ;iblioteca )unicipal, )uzeul de istorie, !sociaia <olping )oldova, Centrul )isionar &iecezan Iai etc 1. Realizarea normrii pentru anul colar *+,--*+,/ n concordan cu cifrele aprobate 2. Realizarea ncadrrii personalului didactic, didactic au$iliar i nedidactic 3. Repartizarea catedrelor(orelor neocupate, cadrelor didactice calificate 4. !ctualizarea fiei postului pentru toi anga#aii

Coordonatorul C !C

-planul activitilor e$tracurriculare(e$tracolare -graficul asistenelor la or

Consiliul de administraie Comisiile metodice Responsabili mass-media

&irector efii de catedr &iriginii Consilier educativ

septembrieoctombrie *+,%ermanent

-organigrama afiat -program consiliere prini- afiat i cunoscut -popularizarea pe siteul colii i n pres a tuturor activitilor desfurate n coal

Consiliul profesoral Comisiile de lucru

&irector Consilier educativ Responsabilii comisiilor de lucru

octombrie *+,-

-e$istena parteneriatelor cu alte instituii - programe specifice -procese-verbale de edin, ntlniri - corectitudinea realizrii normrii n raport cu nevoile instituiei, n conformitate cu numrul normelor aprobat de I.= - plan de ncadrare n conformitate cu legislaia n vigoare -centralizator privind ncadrarea personalului didactic -fia postului -dosare personale

-Consiliul de administraie -Compartimentul secretariat -Consiliul de administraie -Compartimentul secretariat

&irector .ecretar &irector .ecretar

septembrieoctombrie *+,septembrie *+,-

noiembrie *+,-

b6 Realizarea planului de colarizare pe nvmnt obligatoriu i ciclul superior al liceului

1. >%roiectarea mobilitilor cadrelor didactice pentru anul *+,/-*+,?, conform legislaiei@ -posturi i norme pentru *+,/ -*+,? - pretransferri, transferri, concurs, detari, supliniri 2. %roiectarea ncadrrii pentru anul colar *+,/ -*+,? 1. !sigurarea efectivelor de elevi la clasele de nceput de ciclu@ -formarea claselor a IA-a n urma repartizrii computerizate - respectarea etapelor prevzute de metodologie pentru accederea elevilor n ciclul superior al liceului 4clasa a AI-a6 2. )onitorizarea colarizrii elevilor, prevenirea absenteismului i a abandonului colar

-Consiliul de administraie -Comisia pentru curriculum -Compartimentul secretariat

&irector .ecretar

ianuarie -februarie *+,/

- comunicarea posturilor vacante, propuneri de restrngeri de activitate conform planului de colarizare pentru anul colar *+,/-*+,? i innd cont de prognozele cu privire la evoluia populaiei colare n anii urmtori - propunerea planului de colarizare pe baza unei analize pertinente a opiunilor viitorilor absolveni de clasa a 3III a din comunitate, dar i a tendinelor demografice n anii urmtori. - identificarea cauzelor - activiti comune ale comisiilor cu atribuii, cel puin o dat la * luni - cunoaterea legislaiei i a altor acte normative prin activitile comisiei diriginilor, respectarea lor n completarea documentelor de ctre serviciul secretariat - realizarea unei analize referitoare la nevoile comunitii pentru elaborarea ofertei colare pentru *+,/-*+,? - prezentarea calitativ a ofertei educaionale - pliante de promovare pentru informarea elevilor de clasa a 3IIIa din colile din 0neti i din satele

-Consiliul de administraie -Compartimentul secretariat -Comisia pentru curriculum &irector .ecretar &irigini

augustseptembrie *+,/ mai *+,/ B clasa AI

-Consiliul de administraie -Comisia pentru absenteism

&irector Responsabil Comisia pt absenteism &iriginii &irector .ecretar &irigini &irector .ecretar Consilier educativ Responsabil massmedia

lunar

3. videna micrii elevilor i respectarea legislaiei referitoare la nscrieri, transferri, retrageri etc. 4. .tabilirea i realizarea ofertei educaionale n funcie de obiectivele strategice ale colii i de nevoile de dezvoltare ale elevilor, pentru stabilirea planului de colarizare pentru anul colar *+,/-*+,? 5. %romovarea activitii colii prin intermediul noului site i prin

-Consiliul de administraie -Comisia diriginilor -Compartimentul secretariat -Consiliul profesoral -Consiliul de administraie

semestrial noiembriedecembrie *+,mai *+,/

&

prezentri n media R*%('5%)*% ,3))',3(323(3' 1. )onitorizarea aplicrii i continurii reformei n domeniul curriculumului privind@ -buna cunoatere a %lanurilor cadru -aplicarea te2nicilor de predarenvare centrate pe elev -aplicarea noilor criterii de evaluare 2..tabilirea C&-urilor pentru anul colar *+,/-*+,? 3. 0rganizarea e$amenelor de diferene 4. Realizarea pregtirilor suplimentare pentru bacalaureat 5. Realizarea orarului colar i aprobarea lui de ctre director P)-'*,$%)*% <' 4(%/'1',%)*% 4)-,*63(3' '/6$)3,$'8 *+3,%$'8 a6 &iagnoza procesului instructiv-educativ la nivelul colii n scopul proiectrii activitii pe anul colar *+,--*+,/ 1. Realizarea proiectrii didactice innd cont de curriculum-ul naional, structura anului colar, nevoile identificate n anul colar *+,*-*+,2. !plicarea testelor iniiale 3. !decvarea strategiilor i a metodelor didactice la specificul profilului i la motivaia fiecrui elev 4. Ctilizarea demersurilor didactice moderne centrate pe elev, formative, difereniate 5. "ntocmirea programelor de Comisia pentru orar

limitrofe -afie n coal

septembrie *+,-Comisia pentru curriculum Responsabil Comisia pentru curriculum &irectorul

-procese verbale de edin

februarie *+,/ septembrie *+,-(ianuarie *+,/ -documente colare -fie de opiuni -grafic pregtiri suplimentare -orar afiat septembrie septembrie *+,-planificrile vizate de director i efii de catedr -potofoliile profesorilor i ale elevilor %ermanent -rapoarte de monitorizare -plan de mbuntire

Comisia pt e$amene de diferene %rofesorii cu materii de ;!C Responsabilul comisiei pentru orar &irector Responsabil Comisia pentru curriculum efii comisiilor metodice

permanent

Comisia pentru curriculum Comisiile metodice

'

b6 0ptimizarea procesului de predare-nvare pentru realizarea idealului educaional i al finalitilor nvmntului pe toate nivelurile

activitate ale comisiilor metodice pornind de la obiectivele colii i atribuiile specifice stabilite pentru comisiile metodice 4se vor organiza ntlniri(discuii, lecii demonstrative la nivelul catedrelor6 1. %regtirea, organizarea i participarea la concursurilor colare pe discipline 2. !sigurarea pregtirii corespunztoare i organizarea conform legii, a e$amenelor de atestare profesional la informatic i limbi moderne - cunoaterea amnunit a metodologiei pentru e$amenul de atestare profesional - respectarea calendarului e$amenului i efectuarea demersurilor pentru pregtirea elevilor i a organizrii e$amenelor n coal - prezentarea la aceste e$amene a ,++D din elevii claselor terminale i promovarea ,++D din cei nscrii - edine ale Consiliului profesoral i ale catedrelor 4comisiilor6 - prezentarea realitilor educaiei din coal n Consiliul profesoral - realizarea cunoaterii amnunite ale noutilor reformei la nivelul catedrelor i comisiilor - cel puin odat pe semestru, catedrele i comisiile vor aborda teme ce vizeaz mbuntirea calitii n nvmnt - promovarea la sfritul anului colar a circa E?D din totalul elevilor - obinerea calificativelor foarte bine la circa ,++D din totalul personalului

-Comisia pentru curriculum -Catedre de specialitate

&irector Consilier educativ .ecretar )embrii comisiei de e$amen

Conform planificrii I.=

-Comisii de e$amen

3. )onitorizarea continurii reformei nvmntului pentru@ -descentralizarea nvmntului preuniversitar -dezvoltarea unui nvmnt performant -implementarea unor dimensiuni europene n educaie 4. ficientizarea evalurii rezultatelor colare pentru@ -elevi -personal didactic -personal didactic au$iliar -personal nedidactic din compartimente

-Consiliul profesoral -Comisia pentru curriculum -Catedre i comisii metodice -C !C

&irector 'efii de catedre i comisii Responsabil Comisia de perfecionare Coordonatorul C !C &irector 'efii de catedre i responsabilii comisiilor de lucru

%ermanent

-Consiliul de administraie -Consiliul profesoral -Comisia pentru curriculum -Catedre i comisii -Compartimente(comisii de lucru

octombrie *+,- B iunie *+,/

5. %regtirea, organizarea i desfurarea corespunztoare a ;!C *+,/, atestate profesionale prin @ -cunoaterea metodologiilor -organizarea simulrilor -organizarea pregtirilor pe obiecte -organizarea e$amenelor c6%ermanentizarea activitilor de consiliere i orientare colar i profesional 6. %regtirea, organizarea i desfurarea nscrierii n ciclul superior al liceului a absolvenilor de clasa a A-a 1.0rganizarea comisiei metodice a diriginilor pe criterii de eficien pentru spri#inirea profesorilor dirigini n realizarea misiunii educative 2. &iagnoza i prognoza activitilor de consiliere i orientare pentru@ -elevi capabili de performane -elevi cu comportamente deviante -reducerea absenteismului colar -parteneriat cu ceilali factori locali 3. )onitorizarea proiectrii, organizrii i implementrii activitilor de@ -orientare colar i profesional -armonizarea curriculumului colii cu nevoile elevilor prin C&' -lansarea ofertei colare pentru *+,/-*+,? -colaborarea cu cabinetul de asisten psi2opedagogic 1. )onitorizarea proiectrii i

-Consiliul profesoral -Comisia pentru curriculum -Catedre i comisii metodice

&irector 'efii de catedre i comisii &iriginii claselor a AII-a %rofesorii cu materii de ;!C &irector .ecretar &iriginii claselor a A-a &irector

septembrie *+,Fot anul colar

-Comisia pentru curriculum -Comisia diriginilor -Comisia de nscriere

martie B mai *+,/

- afiarea n locuri accesibile a calendarelor de desfurare i a fragmentelor de metodologii - prezentri n orele de dirigenie i n edinele cu prinii a prevederilor metodologiilor - realizarea graficului de pregtire suplimentar i a simulrilor - cunoaterea metodologiei de ctre diriginii claselor a A-a - buna pregtire a documentelor necesare n serviciul secretariat

-Comisia diriginilor -Comisia pt.absenteism -Comisia de disciplin

&irector spiritual Consilierul colar Responsabilul Comisiei diriginilor Consilierul educativ

%ermanent

-plan de msuri absenteism -identificarea timpurie a cazurilorproblem i monitorizarea continu a msurilor propuse spre mbuntire

-Consiliul profesoral -Comisia pentru curriculum -Comisia diriginilor -Cabinetul de asisten psi2opedagogic &irector .ecretar &iriginii Consilierul colar %ermanent februarie *+,/

d6 ficientizarea activitilor e$tracolare ca mi#loace de educare a elevilor

- realizarea a cel puin o activitate semestrial la nivelul fiecrei clase - elaborarea pac2etelor de opionale i prezentarea lor la nivelul claselor n funcie de specializare i nevoi de formare ale elevilor

&irector )

septembrie

- realizarea programului de

organizrii activitilor e$tracolare -continuarea proiectului 7Frupa de teatru a liceului8 -vizionarea de filme artistice i educaionale de scurt metra# 2. Realizarea de programe care s vizeze@ -combaterea i prevenirea devierilor de comportament -prevenirea delincvenei #uvenile -combaterea consumului de droguri, tutun etc -prevenirea traficului de persoane

-Consiliul de administraie -Comisia dirigini -Comisii de lucru -Consiliul elevilor -Consiliul profesoral -Comisia dirigini -Comisia pentru sntate -Cabinetul de asisten psi2opedagogic

Consilier educativ Responsabil Comisia diriginilor Responsabilii Comisiilor de lucru &irector Consilier educativ Responsabilul Comisiei diriginilor Responsabilul Comisiei pentru sntate &irector Consilier educativ Responsabilul Comisiei diriginilor

*+,- -august *+,/

activiti cu ec2ilibru ntre cele de formare i cele de organizare a timpului liber - stimularea contribuiei elevilor la organizarea unor activiti specifice vrstei lor - organizarea semestrial a cel puin o activitate comun cu elevii i comisiile colii sau cu ali parteneri educaionali - monitorizarea evoluiei elevilor posibil predispui la nclcarea legii - pregtirea formaiilor n vederea asigurrii participrii la activitile propuse la nivel local@ ec2ip sportiv

semestrial

-Comisia diriginilor 3. %articiparea la activitile sportive i cultural-artistice la nivel local 4. 0rganizarea spectacolelor colare conform planului de activiti e$tracolare 4;alul bobocilor, Crciun, %ate, G martie, Hilele liceului6 5. 0rganizarea i popularizarea aciunilor din perioada I-,, aprilie *+,/ 7. tii mai multe s fii mai bun8J 6.Realizarea revistei colii 7Cuvnt i via7 M*/'/*)*% 3/3' 6'6$*2 +* 1. )onitorizarea cunoaterii i respectrii normelor %.I i de -Catedra de educaie fizic i sport Comisia pentru proiecte i programe educative colare i e$tracolare

Conform graficului

&irector Consilierul educativ

-plan de activiti -proiecte -fotografii, procese verbale Cf. calendarului -programul activitilor din sptmna 7. tii mai multe s fii mai bun8 aprobat -popularizarea revistei colii prin siteul liceului - plan de evacuare -cte o aciune de instruire la

Consiliul profesoral Consiliul elevilor -Consiliul de administraie

&irector Consilier educativ &irector Responsabilii %.I

mai *+,/

1*

protecie civil, de ctre elevi i personalul unitii 6*,3)'$%$* %( *(*8'(-) ' 4*)6-/%(3(3' 2.)suri pentru sigurana i securitatea elevilor n timpul programului colar @ montarea mai multor camere video 3. ficientizarea serviciului pe coal A6'.3)%)*% )*63)6*(-) 2%$*)'%(* 1. Realizarea reparaiilor curente, igienizarea spaiilor de nvmnt 2. Realizarea inventarului anual 3."mbuntirea i modernizarea materialelor didactice 4. "mbogirea fondului de carte 5. &ezvoltarea reelei pentru pregtirea elevilor n domeniul informaticii

Comisia %.I i Comisia pt. sntate i securitate n munc

i ai Comisia pt sntate i securitate n munc &iriginii %ermanent %rofesorii de serviciu pe coal &irector .ecretar Contabil ianuarieaugust *+,/

Comisia pentru orar -Consiliul de administraie -Compartimentul contabilitate -.ector administrativ -Consiliul de administraie -Compartimentul secretariat -Contabil -Comisii metodice -Consiliul de administraie -Comitetul de prini -Compartimentul contabilitate -Catedra de informatic -Consiliul pentru curriculum

&irector .ecretar Contabil 'efii de catedre

septembrieoctombrie *+,-

nceputul fiecrui semestru 4procese verbale6 - o activitate practic, cel puin o dat pe semestru - verificarea semestrial a instalaiilor ce pot provoca accidente sau incendii - simulare situaii de urgen prin e$erciii de evacuare(semestrial -afiarea atribuiilor profesorilor i elevului de serviciu pe coal - identificarea urgenelor n reparaii, avnd n vedere@ - grupuri sanitare - sala sport etc. - liste de inventar -conlucrarea diriginte-comitet de prini pentru mbuntirea bazei materiale - identificarea ofertelor i procurarea materialelor didactice - contract de donaii - ntreinerea celor dou laboratoare de informatic - asigurarea manualelor pentru toi elevii din nvmntul obligatoriu - respectarea termenului de procurare a documentelor colare i a actelor de studii pentru clasele terminale i cele de nceput de ciclu - insisten la toate organismele ce au putere de decizie n obinerea finanrilor

&irector .ecretar Informatician &irector .ecretar Responsabilul comisiei pentru manuale &irector .ecretar Contabil

octombrie B noiembrie *+,-

6. .tabilirea necesarului de manuale gratuite i acte de studii pentru anul colar *+,--*+,/ 7. "mbuntirea slii de sport -reamena#area de spaii colare -ac2iziionarea de aparatur pc-

-Compartimentul secretariat -Comisia pentru manuale

Conform planificrii I.= %ermanent

-Consiliul de administraie -Compartimentul contabilitate

11

uri,videoproiectoare, imprimante etc 1. Realizarea bilanului financiar contabil pentru anul *+,- ntocmirea bugetului pentru *+,/ - urmrirea semestrial a realizrii operaiunilor financiare 2. %reocuparea pentru obinerea de fonduri prin@ -sponsorizri -donaii -programe -valorificarea produselor proprii 3. Ctilizarea eficient a fondurilor asigurate prin finanare direct sau proiecte de formare a cadrelor didactice 1. Realizarea unor activiti de informare i formare a personalului cu atribuii de ndrumare a activitilor catedrelor i comisiilor, a compartimentelor secretariat, bibliotec, contabilitate, pentru aplicarea politicilor educaionale ale ) & i I.= 2.%articiparea personalului didactic au$iliar i nedidactic la formare, n funcie de e$igenele postului sau la solicitarea conducerii colii 1. &iagnoza procesului instructiveducativ i a nevoilor de formare

-Comitetul de prini

%reedintele Comitetului de prini &irector .ecretar Contabil &irector Contabil Responsabilul Comisiei pentru proiecte %reedintele Comitetului de prini &irector .ecretar Contabil &irector .ecretar 'efii catedrelor metodice Responsabilul Comisiei de perfecionare &irector .ecretar noiembriedecembrie *+,semestrial *+,/ - respectarea legilor financiare i constituirea unui buget corespunztor pentru *+,/ -e$istena planului de buget - aciuni ale Consiliului de administraie n colaborare cu agenii economici - cooperare dirigini-comitet de prini

-Consiliul de administraie -Compartimentul contabilitate

A6'.3)%)*% )*63)6*(-) 1'/%/,'%)* %rocurarea i gestionarea corect a resurselor financiare

-Consiliul de administraie -Comitetul de prini -Comisia de proiecte

%ermanent

-Consiliul de administraie -Compartimentul contabilitate

%ermanent %ermanent

- asigurarea c2eltuielilor ce vizeaz obligaia anga#atorului - prezentarea n fiecare Consiliu profesoral a noutilor din domeniul perfecionrii - ndrumarea calitativ a catedrelor i comisiilor pentru a veni n ntmpinarea nevoilor de formare ale personalului -evidena formrii continue

A6'.3)%)*% *1','*/=*' %,$'8'$9='(-) +* 4*)1*,='-/%)* a6%erfecionarea personalului cu atribuii de ndrumare a activitii compartimentelor colii b6 0ptimizarea competenelor personalului

-Consiliul de administraie -Comisia pt. perfecionare -Comisia pentru curriculum

Consiliul de administraie Comisia pentru perfecionare -Consiliul pentru curriculum -Comisia de perfecionare 1"

Cf. calendarului

&irector .ecretar 'efii catedrelor

septembrie B decembrie *+,-

- identificarea nevoilor de formare prin activitatea comisiilor i catedrelor la nceputul sem. II

metodice Responsabilul Comisiei de perfecionare 2. %roiectarea i monitorizarea formrii continue a personalului didactic la nivelul colii, prin@ -lrgirea ariei de informare i documentare -stimularea cadrelor pentru nscriere la e$amene de grad, masterate i cursuri postuniversitare -consiliere profesional la nivelul catedrelor pentru profesorii debutani 3. Implicarea personalului didactic i au$iliar n activitatea de perfecionare la nivel #udeean prin cercuri pedagogice sau alte forme 1.Comisia C !C i va stabili responsabilitile pentru anul colar n curs 2. Revizuirea regulamentului de organizare i funcionare a C !C 3. %rezentarea raportului activitii pe anul colar *+,*-*+,4. "ntocmirea planului de mbuntire a activitii, identificarea punctelor slabe 5. Realizarea procedurilor prin care se pun n aplicare politicile organizaiei 6. %rezentarea rapoartelor semestriale 7. Revizuirea procedurilor n caz &irector .ecretar 'efii catedrelor metodice Responsabilul Comisiei de perfecionare - cunoaterea activitilor de formare propuse de universiti i de ctre CC& - participarea a cel puin ?+D din personal la activitile de formare - realizarea perfecionrii de specialitate o dat la ? ani

-Consiliul profesoral -Comisia pentru curriculum -Comisia de perfecionare -Catedre i comisii metodice

Conform programelor de activitate

didactic

-Consiliul de administraie -Consiliul pentru curriculum -Consiliul de administraie -C !C -Consiliul profesoral -Comisiile metodice

&irector .ecretar 'efii catedrelor i compartimentelor &irector Coordonatorul C !C efii comisiilor metodice

Conform programelor I.= octombrie *+,Fot anul colar

- monitorizarea organizrii i participarea personalului colii la cercurile pedagogice -planul operaional i planul de mbuntire pentru anul colar *+,--*+,/ - regulamentul C !C -raportul C !C pentru anul colar *+,*-*+,-baza de date a colii -procese verbale

>3/,'-/%)*% ' *1','*/$'5%)*% 6'6$*23(3' +* %6'.3)%)* % ,%('$9'' ?CEAC@

-portofoliul C !C -proceduri -portofoliile catedrelor(comisiilor metodice

1#

de neconformitate A/+)32%)* ' ,-/$)-( 1. )onitorizarea respectrii legalitii gestionrii actelor de studii i imprimatelor colare -Consiliul de administraie -Compartimentul secretariat -Comisia de ar2iv &irector .ecretar %ermanent - controlul eficient la intrarea i elaborarea actelor de studii la nivelul secretariatului - urmrirea i ntocmirea procesului verbal cu cele anulate sau nefolosite

D')*,$-)0 P). 4)-1. GBIURCA CRISTINEL

1$