Sunteți pe pagina 1din 36

ELA*ORAT DE+ PROCA EVERI, - VA ILICA R-. m !ur d c: PF Dat- d- d-nt 7 car-: C#P: 169102.

0/6601
c!"$!l /12202 lei#E,RO din data de 0610212009

PLAN DE AFACERI
Intocmit la data de 6.02.2009

A.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA OLICITANT Den!mi"ea#N!mele $olicitant!l!i P.F. PROCA SEVERIUS VASILICA Date de identi%ica"e ale ace$t!ia ADRESA: sat Plopu, comuna Podu Turculu , !ud. "acau C#P: $%&$'()'*%%+$ O&iect!l de acti'itate( CULTURA VE,ETALA S-ctorul a.r col : cultur d- c/mp 0c-r-al- .rau s porum1 23 (Se va mentiona obiectul de activitate efectiv: cultura vegetala, cresterea animalelor, etc 2 (n situatia cnd solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod CAEN Fo"ma )!"idica a $olicitant!l!i PERSOA#A FI4ICA urmand a s- 5nr-. stra s autor 6-6a 5n con7orm tat- cu pr-8-d-r l- Ordonant- d- ur.-nta a ,u8-rnulu nr. **9('': p/na la data s-mnar Contractulu d- F nantar- cu A.-nt a d- Plat p-ntru D-68oltar- Rurala s P-scu t.
Sec iunea A a !lanului de afaceri, se va completa de c"tre solicitant pentru ob inerea sprijinului n cadrul #"surii $$%, n situa ia n care solicitantul nu prevede ob inerea de sprijin nerambursabil prin #"sura $%$ &#odernizarea e'ploata iilor agricole(
1

Ela&o"ato" Plan de A%ace"i 3coo"donate de identi%ica"e4 PROCA SEVERIUS VASILICA II. DE CRIEREA IT,ATIEI C,RENTE I$to"ic!l acti'itatii (Se prezinta pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului) E;ploatat a a.r cola a luat 7 nta n $&&$, pr n most-n r-a a & <a t-r-n ara1 l d- catr- Proca Vas l-. In $&&) ac-sta cumpara un tractor Un 8-rsal %=' >, d- nou, s un plu. PP),). Ca urmar- a ac-st- ac< 6 t , s?a mar t s supra7ata -;ploatata, pr n luar- d- t-r-n ara1 l n ar-nda. $&&= -st- anul cand s?a ac< 6 t onat d- la SC >-can ca C-a<lau SA un d sc ,DU ),( s o s-manatoar- SPC %. Supra7ata d- t-r-n cult 8at cr-st- pana la (= <a. In anul $&&+s- ac< 6 t on-a6a o com1 na d- r-coltat c-r-al- ,lor a CP $(, un cult 8ator p- % randur s un com1 nator s un tractor Un 8-rsal %='. Anul urmator -st- cumparata nca o com1 na ,lor a C$* >, s un utula! d- adm n strat n.rasam nt- c< m c- >A ),=. Supra7ata d- t-r-n cult 8at a!un.- la *: <a, ar n (''' s- cumpara o s-manatoar- d- .rau SUP ($ d- la SC S-manatoar-a SA. In ('') -st- cumparata o nstalat - d- -r1 c dat p-r7ormanta, ar n (''% s- cumpara o com1 na Claas ('* >-.a (, 7a1r cat- n $&&:. C-r-r-a d- su18-nt - d-pusa la APIA "acau n anul ('': nsum-a6a %&,$' <a t-r-n ara1 l. In data d- '=.'(.(''& Proca Vas l- trans7-ra ntr-a.a -;ploatat - 7 ulu sau , Proca S-8-r us Vasl ca. *a5ele de 6"od!ctie ale $olicitant!l!i Terenuri agricole (ha) n anul 0
N" C"t. $. Localitate# 7!det !6"a%ata a8"icola totala 6"o6"ietate A"a&il %*,'= 6/102 Pa$!ni =,'= 2102 Din ca"e+ F:nete Pomi Vii Alte cate8o"ii 9n %olo$inta 0ar-nda9conc-s un-2 PLOPU, CO>U#A %&,$' PODU TURCULUI, @UD. "ACAU TOTAL 69110

Dota"ile %e"mei (se vor mentiona cele mai importante cladiri, masini si utilaje agricole 4 9n an!l 0
N" C"t $. (. Total $. (. ). Total $. Total $. (. ). *. Total Detalie"e N!ma" I. Cladi"i 6ent"! 6"od!ctia 'e8etala ;a8a5ie ce"eale Remi5a !tila)e II. Cladi"i 6ent"! 6"od!ctia 5oote=nica G"a)d!"i ai'ane Padoc!"i III. Alte cladi"i 3c! e>ce6tia celo" de loc!it4 Pen$i!ne a8"ot!"i$tica IV. ;a$ini $i !tila)e a8"icole T"actoa"e Com&ine CLA 20/ ;EGA 2 emanatoa"e PC - 61 ,P 211 ;IG - .121 GD, - .121 CPEC - /1 CP, < 6 In$talatie e"&icidat - PP .1. < 1 1 < < < < < < 2 1 6 2 11 !6"a%ata 3m64 < /00 /00 < < < < < < < < < < < < < < < Ca6acitate

III. O*IECTIVELE RE TR,CT,RARII I DETALIEREA INVE TITIILOR PROP, E PENTR, ATINGEREA ACE TORA O1 -ct 8-l- r-structurar -;ploatat - sunt: ? m1unatat r-a s cr-st-r-a comp-t t 8 tat -;ploatat - 3

? r-al 6ar-a con7orm tAB cu standard-l- comun tar-3 ? m1unatat r-a mana.-m-ntulu -;ploatat - a.r col- pr n pr-luar-a ac-st- a d- catr- Proca S-8-r us 08arsta d- pana n *' an 2. ? cr-st-r-a 8-n tur lor -;ploatat - condus- d- tanarul 7-rm -r. E;ploatat a 7olos-st- o supra7a7a a.r cola d- %&.$' <a t-r-n d n car- %*.'= <a ara1 l s =.'= pasun , t-r-n luat n ar-nda d- la d 8-rs propr -tar d- p- ra6a comun- Podu Turculu . T-r-nul -st- d-st nat n total tat- cultur lor d- camp s n sp-c al a .raulu s porum1ulu . Contract-l- d- ar-ndar- sunt nc<- at- p- o p-r oada d- $' an , .arantand sta1 l tat-a act 8 tat d-s7asurat-. PF Proca S-8-r us 7olos-st- ut la!- a.r col- p-r7ormant-, car- .arant-a6a 8alor 7 car-a -7 c -nta a produs-lor a.r col- cult 8at-. P-ntru o -;ploatar- -7 c -nta a supra7-t- s- dor-st- ac< 6 t onar-a d- ut la!- a.r col- p-r7ormantconstand ntr?un tractor, plu. s s-manatoar-. Folos nd ut la!- a.r col- p-r7ormant- s- .arant-a6a 8alor 7 car-a -7 c -nta a t-r-nulu a.r col s cr-st-r-a product 8 tat munc . Pr-6-ntul pro -ct pr-8-d- n8-st B p-ntru r-sp-ctar-a standard-lor comun tar- 5n 8 .oar-, pr n ac< 6 t onar-a un- s-manator d- porum1 pr-8a6uta cu 7-rt l 6ator. Ac-asta pr-6 nta pat n- dncorporar- n sol a n.rasam nt-lor c< m c- la o adanc m- d- = cm odata cu s-manatul -8 tandu?s- ast7-l mprast -r-a la n 8-lul solulu . Ast7-l s- -8 ta poluar-a atmos7-r ca cu part col- s r-6 dur c< m c- d n n.rasamant. #orma d- n.rasam ntc< m c- la un tat-a d- supra7ata s- m csor-a6a pr n adm n strar-a cu ac-asta s-manatoar- prot-!andu?s- ap-l- 7r-at c- dpoluar-a cu n tr t s n trat . S- 8or lua masur -7 c -nt- p-ntru cr-st-r-a 8-n tur lor -;ploatat - , pr n r-structurar- s mod-rn 6ar-, 7ata d- s tuat a pr-6-ntata la mom-ntul nstalar 5n anul '. Ast7-l pr-6-ntul pro -ct pr-6 nta o n-c-s tatcr-scuta 7 nd n concordanta cu o1 -ct 8ul masur pr 8 nd r-al 6ar-a con7orm tAB cu standard-l- comun tar- 0 !rotectia apelor mpotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 2, cr-st-r-a 8-n tur lor -;ploatat - , pr n r-structurar- s mod-rn 6ar- cu r-sp-ctar-a c-r nt-lor d- s .uranta al m-ntara. S- pr-8-d- ast7-l o cr-st-r- a 8-n tur lor la n 8-lul -;ploatat - , c--a c- 8a conduc- la cr-st-r-a contr 1ut - s-ctorulu n cadrul -conom - local- s r-. onal-. Pr n r-al 6ar-a pr-6-nt- n8-st t s- 8a o1t n- o cr-st-r- a 8alor produs-lor pr n r-sp-ctar-a cond t lor d- cal tat- s d- s .uranta al m-ntara pr-cum s sat s7ac-r-a c-r nt-lor d- p ata. D- as-m-n-a s- ar- n 8-d-r- opt m 6ar-a act 8 tat d- -;ploatar- a t-r-nulu pr n -8 tar-a c<-ltu -l lor supl m-ntar-. 4

Detalie"ea in'e$titiilo" n-c-sar- p-ntru at n.-r-a o1 -ct 8-lor, nclus 8 dat- t-<n c-.
O&iect!l in'e$titiei !6"a%ata#N!ma"# Ca6acitate Valoa"e Fa"a TVA 3lei4 Date te=nice 3d!6a ca54

Ac< 6 t - TRACTOR

$%'.'''

* l tr ?= l tr , * c l ndr := CP $'' CP, %) +* CD 3 Ca1 na standard cu s st-m d- ncal6 r-, 8-nt lator s A-r Cond t onat 3

Ac< 6 t - PLU,

)%.'''

Plu. r-8-rs 1 l cu cadru compus d n ) trup t-

Ac< 6 t PORU>"

SE>A#ATOARE

)(.'''

% RA#DURI E 7-rt l 6ator Lat m- d- lucru FmG = ? % D-1 t d- s-m nt- r-.la1 l n *: d- tr-pt- F1oa1-9<aG )'.''' $.'''.''' Product 8 tat- F<a9<G $,$' (,&'

Total

>

22?.000

>

IV. C@I;*ARI DE ;ANAGE;ENT I PREGATIRE PROFE IONALA OLICITATA Trans7ormar l- s-mn 7 cat 8- c- au loc 5n a.r cultura s , 5n mod d-os-1 t, r-structur-a -;ploatat - a.r col- 5n ac-st, d-t-rm na o ampl 7 car- a pro1l-m-lor cu car- s- con7runta mana.-r , a caror solut onar- mpun .as r-a unor modal tat d5

act un- 5nc/t sa as .ur- 7olos r-a nt-.rala a r-surs-lor mat-r al- s part c par o1 -ct 8-lor un tat .

act 8- a su1ordonat lor la r-al 6ar-a

Sc< m1ar l- 8 6at- al- mana.-m-ntulu pr-supun trans7-rul -;ploatat - d- la Proca Vas l- la Proca S-8-r us Vas l ca 0su1 *' an 2 . R-5nno r-a mana.-m-ntulu d- -;ploatat - a.r col- d-8 n- o n-c-s tat-, a8/nd ca -7-ct at/t 5m1unatat r-a comp-t t 8 tat ac-stu a, c/t s 5m1unatat r-a 8 -t soc al- a comun tat lor rural-. ,-n-rat a t/nara d- 7-rm -r poat- sa 5nd-pl n-asca ma usor c-r nt-l- p- car- soc -tat-a l- sol c ta pro7-s - d- a.r cultor Hn 7olos r-a compl-ta a r-surs-lor mat-r al- d- car- d spun- -;ploatat a s 5n r-lansar-a sa, mana.-m-ntul ar- un rol apart-, at/t 5n c--a c- pr 8-st- -la1orar-a coordonat-lor d- d-68oltar-, c/t s 5n act 8 tat-a d- op-rat onal 6ar- a ac-st- a. Ac-asta 5ns-amna ca p-rsonalul d n un tat- tr-1u - sa pos-d- cunost nt- sol d- d- sp-c al tat- s o pr-.at r- .-n-rala cor-spun6atoar-. Pract car-a unu mana.-m-nt st nt 7 c 5n -;ploatat l- a.r col- pr-supun- o p-rman-nta cons d-rar- a part cular tat lor proc-s-lor -conom c- al- ramur d- product - d n car- 7ac- part-. Ec< pa d- mana.-m-nt s- r-.as-st- n urmatorul ta1-l:
N!me Proca S-8-r us ? Vas l ca V:"$ta )& Po$t e% e>6loatatie Re$6on$a&ilitati im6o"tante Act 8-a6a n raportur l- cu t-rt Control-a6a ntr-a.a act 8 tat- a -;ploatat V-r 7 ca m !loac-l- 7 ;- s c rculantAdm n str-a6a s 5s asuma r scur -conom cpr 8 nd -;ploatat a a.r cola

E;p-r -nta r-l-8anta: Intr-pr nd-r-a


CAP CA"ESTI FER>A FA>ILIALA

Funct a a8uta s pr nc pal-l- ndator r


CO#TA"IL CO#TA"IL FER>A CO#TA"IL, LUCRATOR A,RICOL

P-r oada
$&:: ? $&&$ $&&$ ? ('':

Locuri de munca nou create Pr n mpl-m-ntar-a pr-6-ntulu pro -ct d- n8-st t s- 8or r-al 6a doua no locur d- munca. Ac-st-a 8or 7 locur dmunca sp-c al 6at-, p-rman-nt-, p-ntru car- s- 8or nc<- a contract- d- munca p- durata d- t mp n-d-t-rm nata. 0$ m-can c a.r col s un munc tor cal 7 cat2 Anal 6/nd structura d- 8/rsta a mana.-m-ntulu 5n cadrul -;ploatat lor a.r col- nd 8 dual- ma mar d- $ UDE, sconstata ca o pond-r- 7oart- mar- d- +$I o r-pr-6 nta s-7 d- -;ploatat cu 8/rsta d- == d- an s p-st-, comparat 8 cu pond-r-a c-lor cu 8/rsta 5ntr- )= s == d- an d- (=I s a t n-r lor su1 )= d- an d- numa *I. 0EUROSTAT, (''=2 Spr- d-os-1 r- d- s tuat a la n 8-l comun tar, 5n Rom/n a supra7ata a.r cola ut l 6ata d- t n-r su1 )= d- an -st- mult ma m ca 7ata d- c-a ut l 6ata d- c-l-lalt- cat-.or d- 8/rsta. 0EUROSTAT, (''=2 A.r cultor t n-r 0su1 *' d- an 2 r-pr-6 nta numa $'I d n populat a totala d- 7-rm -r , -;ploat/nd un proc-nt d- $'I d n SAU. La c-alalta -;tr-ma, a.r cultor car- au d-pas t 8/rsta p-ns onar 0p-st- %= d- an 2 r-pr-6 nta *)I d n numarul total d- 7-rm -r s -;ploat-a6a )$I d n SAU. A8/nd 5n 8-d-r- ca s-.m-ntul d- 8/rsta cupr ns 5ntr- *' s == d- an d-t n- 5n pr-6-nt o pond-r- 7oart- mar-, 7ara a lua masur d- 5nt n-r r-, pond-r-a s-7 lor d- -;ploatat - cu 8/rsta d- p-st- %= d- an 8a cr-st- s-mn 7 cat 8 5n p-r oada urmatoar-. P-ntru a as .ura o d-68oltar- cor-spun6atoar-, 5n 8 tor a -;ploatat - -st- n-c-sar sa -; st- pr-ocupar nt-ns- pr 8 nd pr-.at r-a s d-68oltar-a r-surs-lor uman- d spon 1 l-. E; st-nta unor pr-ocupar al- mana.-m-ntulu p-ntru d-68oltar-a pro7-s onala, 5ns-amna pr 8 ra -;ploatat - , 5n -tap-l- urmatoar- d- d-68oltar-. P-rsonalul s mana.-m-ntul comp-t-nt, au mpl cat s-mn 7 cat 8- asupra product 8 tat munc s , d-s .ur, -7 c -nta -conom ca a produs-lor p- car- l- l 8r-a6a. Int-ns 7 car-a act 8 tat lor d- pr-.at r- s d-68oltar-a r-surs-lor uman- d n -;platat a a.r cola s- r-s mt 5n -tapa actuala, c/nd ar- loc un proc-s d- r-cal 7 car- s an.a!ar- d- p-rsonal cu un r-al pot-nt al uman, dar car- a pro7-sat m-s-r a d- 1a6a 5n

alt- ramur al- -conom - nat onal- sau an.a!-a6a t n-r 7ara o pr-.at r- pract ca, 5n pr-ala1 l, dar cu o pr-.at r- t-or-t ca sol da.P.F. Proca S-8-r us s- an.a!-a6a sa urm-6- un curs d- pr-.at r- pro7-s onala 7 nantat pr n >asura $$$ &*ormare profesionala, informare si difuzare de cunostinte( 5n dom-n ul J>ana.-m-ntul -;ploatat - a.r col-K V. TIP,L I CANTITATEA OPORT,NITATILE DE PIATA PROD, ELOR O*TIN,TE AN TI;P,L I D,PA RE TR,CT,RARE1 INCL, IV

1. Pent"! e>6loatatiile a8"icole 'e8etale In an!l 0 a e>i$tat 1 =a te"en nec!lti'at $i 2.02 =a %anete 6e"manente $i 6a$!ni. Pe 6a"c!"$!l an!l!i 2009 $e 'o" inc=eia noi cont"acte de a"enda 6ent"! o $!6"a%ata de 10190 =a. !6"a%ata totala a"endata in an!l 2009 302 =a4 $e 'a mentine $i 6ent"! an!l 1 de 6"e'i5i!ne. Planul d- cultura nclus 8 p-ntru supra7-t- cult 8at- cu 7ura!Den!mi"e c!lt!"a An 0
!6"a%ata( 3=a4 P"od!ctie 3tone4((

An 1
!6"a%ata 3=a4 P"od!ctie 3tone4

An 2
!6"a%ata 3=a4 P"od!ctie 3tone4

An .
!6"a%ata 3=a4 P"od!ctie 3tone4

An /
!6"a%ata 3=a4 P"od!ctie 3tone4

An 2
!6"a%ata 3=a4 P"od!ctie 3tone4

,r/u Porum1 Floar-a soar-lu Or6oa ca Plantnutr-t TOTAL

*',* $&,% $,== ',%= ',:= 6.102

$($,( +:,* (,)(=

)= *' ? ?

$*' (:' ? ? ? /20

*' *' ? ? ? ?0

$:' )(' ? ? ? 200

*= *' ? ? ? ?2

('(,= )%' ? ? ? 26212

=' )= ? ? ? ?2

(=' )$= ? ? ? 262

=' *' ? ? ? 90

(=' *'' ? ? ? 620

$,%(= ? $(,+=' 2161.00 02

VI. CALC,L,L ,NITATII DE DI;EN I,NE ECONO;ICA 3,DE4


Acti'itate P"od!ctia 'e8etala 3C!lt!"a 8"a! $i 6o"!m& &oa&e4 P"od!ctia 5oote=nica TOTAL ,nitatea de dimen$i!ne economica a %e"mei 9n an!l 0 $%,$+( ? $%,$+( ($,$( ,nitatea de dimen$i!ne economica a %e"mei 9n an!l tinta 3An!l .4 ($,$(

VII. ELE;ENTE REFERITOARE LA ;EDI, R-al 6ar-a pr-6-nt- n8-st t conduc- la o cr-st-r- a -7 c -nt- -n-r.-t c- pr n r-duc-r-a consumulu d- com1ust 1 l. Cr-st-r-a -7 c -nt- -n-r.-t c- r-pr-6 nta 5m1unatat r-a -7 c -nt- ut l 6ar -n-r. - dator ta sc< m1ar lor t-<nolo. c-, dcomportam-nt s 9sau -conom c-. >asur l- d- cr-st-r- a -7 c -nt- sunt toat- ac-st- act un car-, 5n mod normal, conduc la o cr-st-r- a -7 c -nt- -n-r.-t c- c- poat- 7 8-r 7 cata, masurata sau -st mata. S-manatoar-a cu 7-rt l 6ator car- dor-st- a 7 ac< 6 t onata pr n pr-6-ntul pro -ct -st- d-st nata s-manatulu d- pr-c 6 al plant-lor pras toar- concom t-nt cu adm n strar-a d- n.rasam nt- c< m c- .ranulat-, p- t-r-nur plan- sau cu panta dma; m :L, 7olos nd un d str 1u tor d- s-m nt- pn-umo?m-can c d- mar- pr-c 6 -. Pr-6-ntul pro -ct -st- n concordanta cu rolul p- car- 5l !oaca a.r cultura 5n com1at-r-a sc< m1ar lor d- cl ma 0r-duc-r-a -m s lor d- d o; d d- car1on2, cr-ar- d- locur d- munca s cr-st-r- -conom ca 5n m-d ul rural, const -nt 6ar- a -7-ct-lor n-.at 8- d-t-rm nat- d- a1andonul t-r-nur lor a.r col-. T-<nolo. l- ut l 6at- pr n r-al 6ar-a n8-st t - nu pr-6 nta un mpact asupra s-cur tat al m-ntar-, . -na s 1unastar- a an mal-lor. R-al 6ar-a n8-st t - conduc- la o1t n-r-a d- mat-r - pr ma p-ntru produs- d- cal tat- sup-r oara. ;od!l de 6"e'eni"e $i com&ate"e a 6ol!a"ii $ol!l!i $e "eali5ea5a a$t%el+ ? D-.radar-a 7 6 ca a solulu s- pr-8 n- pr n pr-.at r-a solulu n cond t d- um d tat- opt ma
? ?

E7-ctuar-a lucrar lor a.r col- cor-ct s la t mpul potr 8 t #orma d- n.rasam nt- c< m c- la un tat-a d- supra7ata s- m csor-a6a pr n adm n strar-a cu s-manatoar-a cu 7-rt l 6ator prot-!andu?s- ap-l- 7r-at c- d- poluar-a cu n tr t s n trat . Folos r-a asolam-nt-lor 0rotat a cultur lor 2

Acidi%ica"ea $ol!l!i $e 6"e'ine 6"in+ 9

Controlul poluar solulu

Ut l 6ar-a 7-rt l 6ant lor n cant tat- n-c-sara 07ara -;c-s2 Ea s- com1at- pr n am-ndam-nt- cu sarur d- calc u. Cor-ctar- p<?ulu cu am-ndam-nt- p-ntru a s- o1t n- o 8aloar- cupr nsa ntr- %,=?+,= Controlul cont nutulu d- m cro-l-m-ntAs .urar-a cant tat n-c-sar- d- a6ot, 7os7or, potas u A7anar-a solulu p- o adanc m- d- +'?:' cm Folos r-a asolam-nt-lor

Ca"enta $a! e>ce$!l de elemente n!t"iti'e $e com&ate 6"in+


? ? ?

E>ce$!l de a6a $e 6"e'ine 6"in+


? ?

VIII. EVAL,AREA PRINCIPALELOR RI C,RI Pr nc pal-l- r scur car- pot a7-cta act 8 tat-a -;ploatat - n urmatoar-a p-r oada s p- car- l- ar- n 8-d-r- pot 7 anal 6at- p- urmatoar-l- d r-ct .
Pro1a1 l tat-a dd- produc-r- a r sculu $M= Impactul r sculu d- la $ 0 mpact sca6ut2 la $' 0 mpact ma; ma2 I-rar< 6ar-a r scur lor

Ri$c identi%icat I Ri$c!"i de o"din te=nic #- d-nt 7 car-a c-lor ma 1un 7urn 6or d- ut la!Apar t a unor -8-n m-nt- m-t-orolo. c- s s- sm c- s Caract-rul s-6on -r p- car- l pr-6 nta a.r cultura II Ri$c!"i de o"din %inancia"

N! e$te ca5!l $

N! e$te ca5!l =

N! e$te ca5!l =

10

S star-a sau ntr-rup-r-a 7 nantar pro -ctulu D-pas r-a costur lor alocat0 clus 8 ca urmar- a cr-st-r pr-tur lor la mat-r al-2 III Ri$c!"i de o"din in$tit!tional Sc< m1ar-a adm n stratorulu IV Ri$c!"i de o"din le8al Sc< m1ar al- cadrulu l-. slat 8 n dom-n u

( (

% *

$( :

$ (

+ =

+ $'

Fata d- -rar< a sta1 l ta a r scur lor car- au 7ost d-nt 7 cat-, s- 8a adopta urmatoar-a strat-. - d- mana.-m-nt al r sculu : R scul pr 8 nd Jn- d-nt 7 car-a c-lor ma 1un 7urn 6or r sc ma!or n7lu-ntat d- mpactul ma!or asupra pro -ctulu p- car- l poat- produc- ac-sta pr-cum s d- pro1a1 l tat-a d-stul d- r d cata d- a s- produc-. Strat-. d- mana.-m-nt al r sculu c- pot 7 adoptat-: $. Acceptarea (asumarea) riscului pro1a1 l tat-a d- produc-r- a ac-stu a -st- acc-ptata ar mpactul -st- cunoscut3 (. +educerea riscului nc<- -r-a d- contract- 7-rm- cu 7urn 6or 3 or.an 6ar-a d- proc-dur ds-l-ct P-ntru c-l-lalt- r scur s- 8a adopta strat-. a d- asumar- a r sculu . Ac-asta n pr nc pal dator ta pro1a1 l tat d-stul d- r-dus- d- a s- produc-. IB.GRAFIC,L DE TI;P PENTR, RE TR,CT,RARE1 INCL, IV O*IECTIVE I ETAPE O&iecti'!l Im1unatat r-a mana.-m-ntulu -;ploatat a.r colPe"ioada 6"o6!$a O&$e"'atii >art (''& S-7ul -;ploatat - a.r col- do8-d-ast- o pr-.at rS-pt-m1r - (''& pro7-s onala, n raport cu pro -ctul s s- an.a!-a6a sa urm-6- un curs d- pr-.at r- pro7-s onala n dom-n ul J>ana.-m-ntulu -;ploatat - a.r col-K 11

R-al 6ar-a comun tar-

con7orm tat

cu

standard-l- S-pt-m1r - (''& (''& ? ('$*

Ac< 6 t - s-manatoar- cu 7-rt l 6ator R-al 6andu? s- standardul JP"otectia a6elo" 9m6ot"i'a 6ol!a"ii c!
nit"ati din $!"$e a8"icoleC

Im1unatat r-a s cr-st-r-a comp-t t 8 tat -;ploatat -

In8-st t l- s ntroduc-r-a d- t-<nolo. p-r7ormant- 8or conduc- la trans7ormar-a ntr?o -;ploatat - 8 a1 la d n punct d- 8-d-r- -conom c. S- 8or ac< 6 t ona ut la!- a.r col- p-r7ormant8alor 7 candu ?s- -7 c -nt t-r-nul a.r col. P-ntru urmator = an s- pr-8 6 on-a6a: o cr-st-ra product - m-d la <-ctar 0!ust 7 cata d- pot-nt alul 6on- , t-<nolo. l- no car- 8or 7 ut l 6at-2 cat s o cr-st-r- a supra7-t- a.r col- -;ploatata .

Cr-st-r-a 8-n tur lor -;ploatat - condus- dtanarul 7-rm -r

(''& ? ('$*

B. INTEDA VENIT,RILOR1 C@ELT,IELILOR1 RED,LTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EBPLOATARE


Indicato"i Venit!"i S-ctorul 8-.-tal S-ctorul 6oot-<n c TOTAL VE#ITURI C=elt!ieli S-ctorul 8-.-tal S-ctorul 6oot-<n c TOTAL CNELTUIELI RED,LTAT *R,T An 0 An 1 An 2 An . An / An 2

120.600
?

120.600
&'.('= ? &'.('=

280.000 280.000 2/0.900 2/0.900 .9.100

332.000
?

332.000 2?...06
?

373.500 373.500 .01.0?9 .01.0?9 02./11

370.500
?

370.500 .02.010
?

430.000 430.000 .19.026 .19.026 110.9//

.0..92

2?...06 /?.62/

.02.010 60.090

V-n tur l- r-al 6at- n anul ' sunt 8-n tur l- a7-r-nt- 8an6ar product - d- .rau s porum1, c-l-lalt- product o1t nut- sunt 8alor 7 cat- p-ntru consumul propr u n cadrul 7-rm- . C<-ltu -l l- la <a p-ntru anul ' au total 6at apro; mat 8 $.*)' ron9<a total 6and lucrar l- cu lucrul m-can 6at, c<-ltu -l l- cu mat-r a pr ma s mat-r al-l- s cu 7orta d- munca. 12

*2 BI. DE CRIEREA PROIECT,L,I DE INVE TITII

1. Den!mi"ea in'e$titiei1 c! de$c"ie"ea o&iecti'elo" 6"o6!$e1 %!ndamenta"ea nece$itatii $i o6o"t!nitatii ace$teia. Den!mi"ea in'e$titiei: JACNI4ITIE UTILA@E A,RICOLE I# VEDEREA I>"U#ATATIRII SI CRESTERII

CO>PETITIVITATII EOPLOATATIEI A,RICOLE, I# SATUL PLOPU, CO>U#A PODUL TURCULUI, @UDETUL "ACAUK Hn cadrul ac-stu pro -ct s- dor-sc a 7 spr ! n t- n8-st t l- d- dotar- cu ut la!- a.r col- p-r7ormant- 5n raport cu structura a.r cola actuala s pr-8 6 onata a s- r-al 6a n 8-d-r-a cr-st-r comp-t t 8 tat . O&iecti'ele in'e$titiei+ $. Cr-st-r-a comp-t t 8 tat -;ploatat - a.r col- pr ntr?o ut l 6ar- ma 1una a r-surs-lor uman- s a 7actor lor dproduct - s 5nd-pl n r-a standard-lor nat onal- s a standard-lor comun tar-3 (. R-al 6ar-a con7orm tat cu standard-l- comun tar- n 8 .oar). Cr-st-r-a 8-n tur lor -;ploatat - a.r col-3 *. Cr-st-r-a 8 a1 l tat -conom c-. Pr n pr-6-ntul pro -ct s- dor-st- ac< 6 t onar-a d- ut la!- a.r col- p-r7ormat- constand n : tractor * l tr ?= l tr , * c l ndr , :=
CP $'' CP, %) +* CD . plu. cu cadru compus d n ) trup t- -;t-ns 1 l la * 0)E$2 s o s-manatoar- porum1 cu % randur E

7-rt l 6ator. Ast7-l s- concr-t 6-a6a con7orm tat-a o1 -ct 8-lor n8-st t - cu o1 -ct 8-l- >asur $($: a2 Hm1unatat r-a p-r7ormant-lor .-n-ral- al- -;ploatat - a.r col-3 12 R-sp-ctar-a standard-lor comun tar- apl ca1 l- t pulu d- n8-st t c2 Cr-st-r-a cal tat produs-lor o1t nut- .

S-cB un-a " a Planulu d- a7ac-r 5mpr-unA cu s-cB un-a A, s- compl-t-a6A d- cAtr- sol c tant p-ntru pro -ctul d- n8-st B car- nu pr-8-d- lucrAr d- construcB monta! r-al 6at- pr n >Asura $($ J>od-rn 6ar-a -;ploataB lor a.r col-K
2

13

Pro -ctul -st- 5n acord cu pot-nt alul a.r col al 6on- s s- 8a d-monstra n pr-6-ntul Plan d- a7ac-r p-r7ormant-lor .-n-ral- al- -;ploatat - a.r col-.

m1unatat r-a ntr?un

P-ntru o -;ploatar- -7 c -nta a supra7-t- s- dor-st- ac< 6 t onar-a d- ut la!- a.r col- p-r7ormant- constand cr-st-r-a product 8 tat munc .

tractor, plu. s s-manatoar-. Folos nd ut la!- a.r col- p-r7ormant- s- .arant-a6a 8alor 7 car-a -7 c -nta a t-r-nulu a.r col s Ast7-l pr-6-ntul pro -ct pr-6 nta o n-c-s tat- cr-scuta 7 nd n concordanta cu o1 -ct 8-l- d- ord n t-<n c, -conom c s dm-d u. R-al 6ar-a pr-6-nt- n8-st t d-t-rm na cr-st-r-a product 8 tat munc , cr-st-r- a 8alor produs-lor pr n r-sp-ctar-a cond t lor d- cal tat- s d- s .uranta al m-ntara pr-cum s sat s7ac-r-a c-r nt-lor d- p ata. D- as-m-n-a s- ar- n 8-d-ropt m 6ar-a act 8 tat d- -;ploatar- a t-r-nulu pr n -8 tar-a c<-ltu -l lor supl m-ntar- pr n r-duc-r-a costur lor d- product - s cr-st-r-a r-nta1 l tat -conom c- a -;ploataP - a.r colS- pr-8-d- ast7-l o cr-st-r- a 8-n tur lor la n 8-lul -;ploatat - , c--a c- 8a conduc- la cr-st-r-a contr 1ut - s-ctorulu cadrul -conom - local- s r-. onal-. Pr n mpl-m-ntar-a pr-6-ntulu pro -ct d- n8-st t s- 8or r-al 6a ( no locur d- munca. Ac-st-a 8or 7 locur d- munca sp-c al 6at-, p-rman-nt-, p-ntru car- s- 8or nc<- a contract- d- munca p- durata d- t mp n-d-t-rm nata. 0$ m-can c a.r col s un munc tor cal 7 cat2 2. De$c"ie"ea in'e$titiilo" ce !"mea5a a %i e>ec!tate 9n 'ede"ea ada6ta"ii !nitatii la $tanda"dele de medi!1 $anita"< 'ete"ina"e1 $anita"e1 %ito$anita"e ale ,ni!nii E!"o6ene . Pr-6-ntul pro -ct pr-8-d- n8-st B p-ntru r-sp-ctar-a standard-lor comun tar- 5n 8 .oar-, pr n ac< 6 t onar-a uns-manator d- porum1 pr-8a6uta cu 7-rt l 6ator. Ac-asta pr-6 nta pat n- d- ncorporar- n sol a n.rasam nt-lor c< m c- la o adanc m- d- = cm odata cu s-manatul -8 tandu?s- ast7-l mprast -r-a la n 8-lul solulu . Ast7-l s- -8 ta poluar-a atmos7-r ca cu part col- s r-6 dur c< m c- d n n.rasamant. #orma d- n.rasam nt- c< m c- la un tat-a d- supra7ata s- m csor-a6a pr n n

14

adm n strar-a cu ac-asta s-manatoar- prot-!andu?s- ap-l- 7r-at c- d- poluar-a cu n tr t s n trat . Pr n ac< 6 t a s-manatoar- cu 7-rt l 6ator s- r-al 6-a6a standardul J P"otectia a6elo" 9m6ot"i'a 6ol!a"ii c! nit"ati din $!"$e a8"icoleC .. Piata de a6"o'i5iona"e#de$%ace"e1 conc!"enta $i $t"ate8ia de 6iata ce 'a %i a6licata 6ent"! 'alo"i%ica"ea 6"od!$elo"#$e"'iciilo" o&tin!te 6"in im6lementa"ea 6"oiect!l!i. Apro8 6 onar-a cu mat-r pr m-, mat-r al- s s-r8 c p-ntru 1una 7unct onar- a -;ploatat - a.r col- s- 7ac- d- la 7urn 6or p-rsoan- !ur d c- al-s p- cr t-r d- pro7-s onal sm. Plata 7urn 6or lor s- 7ac- n t-rm-n d- )' 6 l- lucratoar-. Pr nc pal 7urn 6or a sol c tantulu sunt :
D-num r- 7urn 6or dmat-r pr m-9mat-r alau; l ar-9produs-9s-r8 c SC CNI>ICO> SRL SC >O#SA#TO SRL SC SE>RO> SRL SC SOFERT SRL SC PETRO> SA POTENTIALII F,RNIDORI AI OLICITANT,L,I Adr-sa Produs 7urn 6at s cant tatValoarapro; mat 8a apro; mat 8a 0L- 2 "ACAU "UCURESTI "ARLAD "ACAU "ARLAD ER"ICIDE SI FU#,ICIDE SA>A#TA SA>A#TA I#,RASA>I#TE CNI>ICE >OTORI#A $=.''' :.''' &.''' ('.''' $%.''' I d n total ac< 6 t ((I $(I $)I (&I (*I

Pr nc pal cl -nt a sol c tantulu sunt: POTENTIALII CLIENTI AI OLICITANT,L,I #r.crt Cl -nt 0D-num r- s adr-sa2 Valoar0L- 2 $ SC ALFRED TEOPNER SRL :'.''' ( SC CO>CEREAL SA ('.''' ) SA PA#I>O# SRL $=.''' I d n 8/n6ar
%&I $+I $*I

/. Re$6on$a&il le8al 0num-, pr-num-, 7unct - 5n cadrul or.an 6at - , stud s -;p-r -nta pro7-s onala2, r-l-8ant- p-ntru pro -ct

15

Re$6on$a&il le8al -st- domnul Proca S-8-r us ? Vas l ca. A a1sol8 t l c-ul, ar n pr-6-nt -st- stud-nt n anul IV, curs dd, la Facultat-a d- A.r cultura d n cadrul Un 8-rs tat d- St nt- A.r col- s >-d c na V-t-r nara Ias . In ac-las t mp s- ocupa cu adm n strar-a -;ploatat - a.r col- car- a 7ost pr-luata d- la tatal sau, a8and urmatoar-l- atr 1ut : r-pr-6 nta -;ploatat a n raportur l- cu t-rt 3 control-a6a -;ploatat a n ntr-a.a - act 8 tat- 8-r 7 ca .ospodar r-a m ! oac-lor 7 ;- s c rculant-, casa s r-. str-ld- -8 d-nta conta1 la. Pr n pr-.at r-a s act 8 tat-a d-s7asurata, domnul Proca S-8-r us ? Vas l ca pr-6 nta .arant a un- cunoast-r r .uroas- a cadrulu l-.al s -conom c n car- 7unct on-a6a -;ploatat a. E;p-r -nta r-l-8anta: Int"e6"inde"ea CAP CA"ESTI FER>A FA>ILIALA F!nctia a'!ta $i 6"inci6alele indato"i"i CO#TA"IL CO#TA"IL FER>A CO#TA"IL, LUCRATOR A,RICOL Pe"ioada $&:: ? $&&$ $&&$ ? ('':

2. De$c"ie"ea ac=i5itiilo" 6"o6!$e a $e "eali5a 6"in 6"oiect1 "e6ecti' den!mi"ea1 n!ma"!l1 'aloa"ea $i ca"acte"i$ticile te=nice $i %!nctionale ale !tila)elo"#ec=i6amentelo" te=nolo8ice#ec=i6amentelo" de t"an$6o"t#dota"ilo" ce !"mea5a a %i ac=i5itionate 6"in ;a$!"a 121 0ac< 6 t l- tr-1u - sa 7 - 7undam-ntat- 5n 7unct - d- capac tat-a dproduct - -; st-nta s 9sau pro.no6ata2. N". c"t. $ ( ) / Den!mi"e#Ti6 !tila)#ec=i6ament TRACTOR PLU, SE>A#ATOARE CU FERTILI4ATOR TOTAL N!ma" &!cati $ $ $ Valoa"e %a"a TVA 3Lei4 $%'.''' )%.''' )(.''' 22?.000 TVA 3Lei4 )'.*'' %.:*' %.':' /...20 Total c! TVA 3Lei4 $&'.*'' *(.:*' ):.':' 201..20

16

Ca"acte"i$ticile te=nice $i %!nctionale ale !tila)elo" ce $e do"e$c a %i ac=i5itionate + TRACTOR,L


? ? ? ? * l tr ? = l tr , * c l ndr := CP $'' CP, %) +* CD 3 Ca1 na standard cu s st-m d- ncal6 r-, 8-nt lator s A-r Cond t onat 3

PL,G,L
? ?

s-ct un- nc< sa a ram- pr nc pal- cu o ran7orsar- tr un.< ulara ntr?o part- 3 cadru compus d n ) trup t- -;t-ns 1 l la * 0)E$2 3 % RA#DURI E 7-rt l 6ator Lat m- d- lucru FmG = ? % D-1 t d- s-m nt- r-.la1 l n *: d- tr-pt- F1oa1-9<aG )'.''' $.'''.''' Product 8 tat- F<a9<G $,$' (,&'

E;ANATOAREA
? ? ? ?

e 'a de$c"ie %l!>!l te=nolo8ic1 acti'itatea $i te=nolo8ia a6licata 9n cad"!l 6"oiect!l!i 36lan de c!lt!"a 6e 6e"ioada de cinci ani1 6lan de 6"od!ctie 6e 6e"ioada de cinci ani 6ent"! %e"ma 5oote=nica $i altele4.

Tehnologia de cultivare a grului Rotatia


!orumbul pentru boabe -st- o pr-m-r.atoar- m-d ocra p-ntru .r/u, p- d- o part- d n cau6a r-coltar t/r6 , ar p- dalta part-, solul ram/n- uscat, cu o cant tat- mar- d- r-stur 8-.-tal- s un-or cu mult- 1uru -n , 5n cond t l- d n 6ona Podu Turculu -st- n-8 ta1 la amplasar-a .r/ulu dupa porum1 d n cau6a supra7-t-lor mar car- s- cult 8a cu ac-st- plant-, pr-cum s dator ta 7aptulu ca 6on-l- mportant- d- cultura co nc d. Est-, 5nsa, o1l .ator - r-sp-ctar-a anum tor cond t car- pot 17

trans7orma porum1ul 5ntr?o 1una pr-m-r.atoar- p-ntru .r/u: cult 8ar-a unor < 1r 6 cu p-r oada c-8a ma scurta d- 8-.-tat -, pr n comparat - cu pot-nt alul t-rm c al 6on- 3 s-manar-a porum1ulu 5n -poca opt ma, 5n aratura ad/nca d- toamna3 adm n strar-a la porum1, 5n opt m, a 5n.rasam nt-lor, or.an c- s m n-ral-3 com1at-r-a 7oart- 1una a 1uru -n lor3 r-coltar-a la t mp, -l 1-rar-a t-r-nulu m-d at s 1 n- d- r-stur l- 8-.-tal-. La r/ndul sau, .r/ul -st- o 1una pr-m-r.atoar- p-ntru ma!or tat-a cultur lor, d-oar-c- s- r-colt-a6a t mpur u s lasa solul curat d- r-stur 8-.-tal- s d- 1uru -n s 5ntr?o star- 1una d- 7-rt l tat-.

Fertilizarea
,r/ul -st- cunoscut ca o planta car- r-act on-a6a 7oart- 1 n- la apl car-a 5n.rasam nt-lor m n-ral- s or.an c-, d-s consumul sp-c 7 c d- -l-m-nt- nutr t 8- -st- r-lat 8 r-dus: (,) ? ),) Q. #, $,$ ? $,: Q. P (O=, $,& ? ),+ C(O9$'' Q. 1oa1- E pa -la7-r-ntAzotul -st- pr nc palul -l-m-nt nutr t 8 car- s- adm n str-a6a. A6otul n7lu-nt-a6a d-68oltar-a 8-.-tat 8a a plant-lor, 7ormar-a d- plant- 8 .uroas-, ma 5nalt-, 1 n- 5n7rat t-, cu 7run6lat-, d- culoar- 8-rd-?5nc< s, 7a8or 6-a6a proc-sul d- 7otos nt-6a, 7ormar-a compon-nt-lor d- product - 0-l-m-nt-lproduct 8 tat 2, cont nutul 1oa1-lor 5n su1stant- prot- c-. Insu7 c -nta a6otulu conduc- la 7ormar-a d- plant- ma sla1 d-68oltat-, d- culoar- 8-rd-?.al1u -, car- produc put n. E;c-sul d- a6ot d-t-rm na d-68oltar-a 8-.-tat 8a pr-a put-rn ca, 5n7rat r-a -st- -;a.-rata, cultur l- 7 nd pr-d spus- la cad-r-, au un consum mar- d- apa, s- ampl 7 ca atacul d- 1ol 7ol ar- s al- pa ulu , cr-st- p-r colul d- s sta8 r- pr n 5nt/r6 -r-a 8-.-tat - . Lucrarile solului Est- n-c-sara curat r-a c/t ma 1una a t-r-nulu d- r-stur 8-.-tal-, urmata d- d scu r r-p-tat- 0$?( lucrar 2 p-ntru marunt r-a r-stur lor d- plant- s a 1uru -n lor.

18

Aratura s- -7-ctu-a6a m-d at, c-8a ma ad/nc, la (' ? (= cm ad/nc m-, cu plu.ul 5n a.r-.at cu .rapa st-lata, urmar ndu?s- 5ncorporar-a r-stur lor, 7ara 5nsa a scoat- 1ul.ar 3 p/na la s-manat ar tr-1u sa ram/na c-l put n (?) saptam/n , p-ntru ca pam/ntul a7/nat pr n aratura sa s- as-6-. Hn cont nuar-, aratura s- lucr-a6a 5n mod r-p-tat, cu d 7-r t- ut la!- 0.rap- cu d scur , com1 natoar-2 p-ntru mRrunt r-, n 8-lar- s pr-.at r-a patulu .-rm nat 8. P- t-r-nur l- 1 n- lucrat- 5n an ant-r or 0arat- ad/nc, a7/nat-, n 8-lat-2, aratura poat- 7 5nlocu ta pr n doua lucrar cu .rapa cu d scur .r-a sau m-d -3 ac-asta lucrar- p-rm t- mo1 l 6ar-a solulu p/na la $( ? $% cm ad/nc m-, r-al 6/ndu?s-, concom t-nt, s 5ncorporar-a 5n.rasam nt-lor m n-ral- s , -8-ntual, a r-stur lor 8-.-tal-, 1 n- marunt t- ant-r or. Hn cont nuar-, s- 7ac lucrar d- 5ntr-t n-r- a aratur s pr-.at r-a patulu .-rm nat 8 0cu .rapa sau com1 natorul2, con7orm c-lor pr-6-ntatant-r or. Samnta si semanatul Epoca d- s-manat a .r/ulu s- sta1 l-st- ast7-l 5nc/t, p/na la 8-n r-a -rn sa ram/na *' ? =' 6 l- 5n car- plant-l- sa 8-.-t-6- normal, 5n car- sa s- acumul-6- *=' ? =''LC t-mp-ratur po6 t 8-, ast7-l 5nc/t, la ntrar-a 5n arna plant-l- d- .r/u sa a!un.a 5n stad ul d- ( ? ) 7rat s ) ? * 7run6- 07ara ca 7rat sa 7 - pr-a d-68oltat 2. Daca s- 5nt/r6 - s-manatul 7ata d- p-r oada opt ma r-comandata, plant-l- rasar t/r6 u, nu 5n7rat-sc, ntra 5n arna n-5n7rat t- s n-cal t-, 7 nd s-ns 1 l- la .-r, pr ma8ara lanul 8a a8-a o d-ns tat- m ca s s- 5m1uru -n-a6a ma usor, 8-.-tat a s5nt/r6 - s s- pr-lun.-st- spr- 8ara, apar- p-r colul d- s sta8 r- a 1oa1-lor. D- as-m-n-a, 1oa1-l- d- .r/u a7lat- 5n curs d.-rm nar- sunt 7oart- s-ns 1 l- la t-mp-ratur sca6ut-3 ac--as s-ns 1 l tat- man 7-sta plantut-l- rasar t- dar n-5n7rat t-, cu s st-mul rad cular 5nca sla1 d-68oltat. Daca s- s-amana pr-a d-8r-m-, plant-l- d- .r/u s- d-68olta pr-a put-rn c, sunt -;pus- 5nca d- la 5nc-putul 8-.-tat ataculu d- daunator 0a7 d-, must-2 s 1ol , lanul s- 5m1uru -n-a6a d n toamna3 masa 8-.-tat 8a 1o.ata 7ac- ca plant-l- sa 7 s-ns 1 l- la .-r s as7 ; -r- p- t mpul -rn 3 5n pr ma8ara lanul -st- 7oart- d-s, plant-l- sunt pr-d spus- la cad-r- s s-ns 1 l- la 1ol , 1oa1-l- ram/n m c dator ta d-ns tat -;a.-rat-. 19

Den$itatea de $emanat la .r/u -st- sta1 l ta ast7-l 5nc/t sa s- as .ur-, la r-coltar-, o d-ns tat- d- ='' ? +'' sp c-9m (. P-ntru a r-al 6a ac-st lucru s- s-amana *=' ? %'' 1oa1- .-rm na1 l-9m (. Hntr- ac-st- l m t-, d-ns tat-a d- s-manat ssta1 l-st- 5n 7unct - d- capac tat-a d- 5n7rat r- a so ulu , data s-manatulu 07ata d- -poca opt ma2, cal tat-a pr-.at r patulu .-rm nat 8, um d tat-a solulu 0as .urar-a um d tat p-ntru un rasar t rap d2. D- as-m-n-a, -st- luat 5n calcul un proc-nt m-d u d- rasar r- 5n c/mp, p-ntru cond t 1un- d- s-manat, d- :=?&=I 0d n 1oa1-l- .-rm na1 l- s-manat-2. Proc-ntul d- rasar r- 5n c/mp d-p nd- 5n c-a ma mar- masura d-: tratam-nt-l- -7-ctuat- la sam/nta3 star-a solulu la s-manat, su1 asp-ctul as .urar um d tat s a cal tat patulu .-rm nat 8, s car- d-p nd-, la r/ndul sau d- ut la!-l- cu car- s?a lucrat. Cantitatea de $am:nta la =ecta" 0norma d- s-manat2 r-6ultata d n calcul 0p- 1a6a d-ns tat sta1 l t- s a nd c lor dcal tat- a s-m nt- 2 -st- cupr nsa, d- r-.ula, 5ntr- ('' s (=' Q. sam/nta9<a. Ad:ncimea de $emanat a .r/ulu d-p nd- d- um d tat-a solulu , t-;tura, so , mar m-a s-m nt- , data s-manatulu 07ata d- -poca r-comandata2, 5n cond t l- d n Rom/n a, .r/ul -st- s-manat Ia * ? = cm ad/nc m- p- t-r-nur l- cu um d tatsu7 c -nta s t-;tura m !loc - spr- .r-a, und- apa p-ntru .-rm nar- -st- as .urata, ar stra1at-r-a .-rm-n lor spr- supra7ata -st- c-8a ma d 7 c la3 p- t-r-nur l- cu um d tat- nsu7 c -nta la supra7ata s t-;tura ma usoara, pr-cum s 5n ca6ul s-manatur lor t mpur , sa s- s-m-na c-8a ma ad/nc, la = ?% cm.

Lucrarile de ngrijire
,r/ul -st- o cultura cu o t-<nolo. - total m-can 6a1 lR, d-os-1 t d- r-nta1 la su1 asp-ctul consumulu d- 7orta dmunca. F-lul lucrar lor d- 5n.r ! r- car- s- apl ca .r/ulu s numarul ac-stora d-p nd- d- 7oart- mult 7actor 0cal tat-a patulu .-rm nat 83 d-68oltar-a plant-lor 5n toamna s star-a d- 8-.-tat - la d-spr ma8arar-3 m-rsul 8r-m s al 8-.-tat - 5n pr ma8ara3 r-6-r8a d- 1uru -n , n7-star-a cu 1ol s daunator 3 dotar-a t-<n ca, pos 1 l tat l- mat-r al- s cal 7 car-a cult 8ator lor2. Sunt s tuat 5n car- sunt n-c-sar- sau sunt -7-ctuat- numa l ? ( lucrar d- 5n.r ! r- s sunt s tuat 5n car- sunt -7-ctuat- 7oart- multlucrar 0+?: tr-c-r 2.

20

Ta'al!8it!l $emanat!"ilo" d- .r/u m-d at dupa s-manat apar- ca n-c-sar atunc c/nd s?a s-manat 5n sol a7/nat s ma uscat, s s- 7ac- cu scopul d- a pun- sam/nta 5n contact cu solul s d- a 7a8or 6a, ast7-l, a1sor1t a ap- . Com&ate"ea &!"!ienilo" -st- pr nc pala lucrar- d- 5n.r ! r- d n cultura .r/ulu . P -rd-r l- d- r-colta la .r/u d n cau6a concur-nt- 1uru -n lor sunt, 5n mod o1 snu t, d- $' ? ('I, dar pot a!un.- 5n s tuat -;tr-m- p/na la %' ? +'I. Ca urmar-, r-duc-r-a r-6-r8- d- 1uru -n s 5mp -d car-a apar t - ac-stora 5n cultur l- d- .r/u tr-1u - urmar t- pr n toat- m !loac-l-: rotat -, lucrar l- solulu , s-manatul 5n -poca s cu d-ns tat-a opt ma, com1at-r- c< m ca. Hn cultura .r/ulu , com1at-r-a c< m ca a 1uru -n lor -st- o lucrar- o1l .ator -. Com&ate"ea da!nato"ilo" d n cultur l- d- .r/u s- r-al 6-a6a pr n masur pr-8-nt 8- s curat 8-. P-ntru d m nuar-a ataculu tr-1u - -8 tata amplasar-a .r/ulu p- t-r-nur l- n7-stat- s , d- as-m-n-a, s- trat-a6a sam/nta 5na nt- d- s-manat, Com&ate"ea &olilo" s- 7ac- 5n mod -7 c -nt pr n com1 nar-a m-tod-lor pr-8-nt 8- cu c-l- curat 8- 0com1at-rnt-.rata2. >asur l- pr-8-nt 8- constau d n cult 8ar-a d- so ur r-6 st-nt-, r-sp-ctar-a rotat - , d stru.-r-a samulastr- , as .urar-a d-ns tat normal- a lanulu , 7-rt l 6ar-a -c< l 1rata. Recoltarea >om-ntul opt m d- r-coltar- a .r/ulu -st- la matur tat-a d-pl na, atunc c/nd 1oa1-l- a!un. Ia $* ? $=I um d tat-3 5n ac-st stad u mas n l- d- r-coltat lucr-a6a 7ara p -rd-r s 1oa1-l- s- pot pastra 5n 1un- cond t , 7ara a 7 n-c-sar- op-rat un sp-c al- d- uscar-. D- r-.ula s- 5nc-p- r-coltatul ma d-8r-m-, c/nd 1oa1-l- au $:I um d tat-, d n cau6a supra7-t-lor mar cu .r/u car- tr-1u - r-coltat-, p-ntru a pr-5nt/mp na 5nt/r6 -r-a s a l m ta p -rd-r l- d- 1oa1- pr n scuturar- 0dator ta supracoac-r sau a 8r-m n-7a8ora1 l-23 5n ac-st ca6, -st- n-c-sara uscar-a 1oa1-lor, p-ntru a l- aduc- la um d tat-a dpastrar- s a -8 ta d-pr-c -r-a cal tat lor. Lucrar-a d- r-coltar- tr-1u - 5nc<- ata c/nd 1oa1-l- au a!uns la c rca $( ?$)I um d tat-3 ma t/r6 u .r/ul tr-c- 5n 7a6a d- supracoac-r- s s- ampl 7 ca p -rd-r l- pr n scuturar-. P-r oada opt ma d- r-coltar- a unu lan d- .r/u -st- d- apro; mat 8 =?: 6 l-. 21

Lanur l- d- .r/u sunt r-coltat-, d ntr?o s n.ura tr-c-r-, cu a!utorul combinelor, Com1 na ar- montat- d spo6 t 8- sp-c alp-ntru tocar-a pa -lor s 5mprast -r-a ac-stora p- lat m-a d- lucru a com1 n- , concom t-nt cu r-coltatul. Ult-r or, sr-al 6-a6a, 7ara d 7 cultat-, 5ncorporar-a 5n sol, pr n aratura, a pa -lor 1 n- marunt t-, d- dor t 5mpr-una cu do6- mod-rat- d5n.rasam nt- cu a6ot p-ntru a 7ac l ta d-scompun-r-a pa -lor 5n sol. P"od!ctii. Product a m-d - la .r/u a 7ost 5n ult m an 5n!ur d- )='' ? *''' Q. 1oa1-9<a Te=nolo8ia de c!lti'a"e a 6o"!m&!l!i Cond t l- cl mat c- s c-l- -da7 c- d n 6ona Podu Turculu s pot-nt alul product 8 al < 1r 6 lor d n cultura, 5n cond t lapl car unor t-<nolo. mod-rn- d- cult 8ar-, pot as .ura r-al 6ar-a unor r-colt- la un n 8-l r d cat. Rotatia Rotat a .r/u?porum1 -st- o1l .ator -, d n cau6a pond-r d- c rca %'I a c-lor doua cultur , 5n ac-asta rotat - porum1ul -st- 7a8or 6at, 7 nd cult 8at dupa o pr-m-r.atoar- t mpur -, 5n cultur l- atacat- d- 7u6ar o6a, 1oala comuna am1-lor sp-c , ac-asta rotat - s- 5ntr-rup- dupa *?= an . R-6ultat-l- d n tara noastra r-l -7-a6a ca c-l-, ma -7 c -nt- product s- r-al 6-a6a 5n asolamente d- * ? % an La r/ndul sau, porum1ul -st- o 1una pr-m-r.atoar- p-ntru cultur l- d- pr ma8ara s c< ar p-ntru .r/ul d- toamna. Fertilizarea Dator ta product - mar d- masa uscata la un tat-a d- supra7ata, porum1ul -st- o planta mar- consumatoar- dsu1stant- nutr t 8-. Consumul d- #PC 5n Q.9t d- 1oa1- s product a s-cundara a7-r-nta, 5n 7unct - d- n 8-lul r-colt- .R-6ulta ca porum1ul -st- o mar- consumatoar- d- a6ot 0$: ? (: Q.9t2 s potas u 0() - )% Q.9t2. A5ot!l -st- pr nc palul -l-m-nt 5n 7-rt l 6ar-a porum1ulu , car- as .ura 7ormar-a un- mas- 7ol ar- 1o.at-, colorata 5n 8-rd- nt-ns s car- n7lu-nt-a6a 7a8ora1 l acumular-a su1stant-lor prot- c-. Car-nta s- man 7-sta pr n 5n.al1-n r-a l m1ulu d22

la 8/r7 spr- 1a6a, d-?a lun.ul n-r8ur m-d an- car- s- d-sc< d- la culoar-. Plant-l- ram/n 7 ra8-, cu st ul-t m c . E;c-sul da6ot nt-ns 7 ca transp rat a, cr-st-r-a, -st- lu;ur anta plant-l- d-8 n s-ns 1 l- la s-c-ta s 1ol .s 5nt/r6 - matur tat-a. A1sor1t a a6otulu -st- nt-nsa d-?a lun.ul 5ntr-. p-r oad- d- 8-.-tat -. Fo$%o"!l !oaca un rol mult plu 5n cr-st-r-a s 7ruct 7 car-a porum1ulu . Insu7 c -nta lu s- man 7-sta pr n 5nros r-a 7run6-lor d- la 8/r7 spr- 1a6a, s st-mul rad cular -st- sla1 d-68oltat, r tmul d- cr-st-r- -st- sca6ut, s- acc-ntu-a6a protandr a. E;c-sul 7os7orulu d-t-rm na nsu7 c -nta 6 nculu . Pota$i!l mar-st- r-6 st-nta la cad-r-, s-c-ta s 1ol . Car-nta s- man 7-sta pr n 5n.al1-n r-a 7run6-lor d- la 8/r7ul lor spr- 1a6a, ar s st-mul rad cular ram/n- sla1 d-68oltat. D ntr- m cro-l-m-nt-, 7r-c8-nt p- c-rno6 omur l- cam1 c- apar- car-nta d- 6 nc, man 7-stata pr n apar t a dun. lor .al1u 5ntr- n-r8ur l- !umatat n7-r oar- a 7run6-lor, p/na la n-cro6ar-a lor. Car-nta -st- 7a8or 6ata d- t-mp-ratur l- sca6utd n ma ? ul -, d- monocultura s d- -;c-sul d- 7os7or s a6ot. Lucrarile solului Ac-st-a 5nc-p m-d at dupa -l 1-rar-a t-r-nulu d- planta pr-m-r.atoar- s 8 6-a6a, p- l/n.a mo1 l 6ar-a solulu , 5ncorporar-a r-stur lor 8-.-tal-, marunt r-a, n 8-lar-a s r-al 6ar-a 5n r-6-r8- c/t ma mar d- apa 5n sol. Dupa pr-m-r.atoar- t mpur s- -;-cuta aratura d- 1a6a 7a (' ? (= cm ad/nc m- p- t-r-nur l- ma usoar- s la (= ? )' cm p- t-r-nur l- m !loc s .r-l-, cu plu.ul 5n a.r-.at cu .rapa st-lata. P/na 5n toamna t-r-nul s- m-nt n- a7/nat s curat d- 1uru -n , pr n lucrar cu .rap-l- cu d scur . E7-ctuar-a a doua aratur , 8ara 7a (' cm ad/nc m-, s toamna la )' cm, nu s- !ust 7 ca pr n sporur l- d- product o1t nut-. Dupa plant-l- r-coltat- t/r6 u s- -;-cuta aratura d- toamna la ac-l-as ad/nc m ca s aratura d- 8ara, cu plu.ul 5n a.r-.at cu .rapa st-lata.

23

Hn cond t l- solur lor .r-l-, compact-, cu -;c-s t-mporar d- um d tat-, p-ntru 5m1unatat r-a r-. mulu a-ro?< dr c s-;-cuta a7/nar ad/nc la =' ? :' cm, odata la * an . P- solur l- cu strat ara1 l su1t r-, ad/nc m-a aratur s- 8a l m ta 5n 7unct - d- .ros m-a ac-stu a. P- t-r-nur l- 5n panta aratur l- s- 8or -;-cuta numa d-?a lun.ul cur1-lor d- n 8-l. Lucrar l- solulu d n pr ma8ara as .ura cal tat-a 5nsam/ntar , 5ncolt r-a s rasar r-a porum1ulu . Daca t-r-nul -st- n 8-lat, n-5m1uru -nat s rara r-stur 8-.-tal- la supra7ata, solul s- 8a lucra 5n pr-6 ua s-manatulu cu com1 nator sau cu .rapa cu d scur 5n a.r-.at cu .rapa cu colt . Daca la d-spr ma8arar- t-r-nul -st- d-n 8-lat, s 5m1uru -nat, dupa 68/ntar-a t-r-nulu s- -;-cuta o lucrar- cu .rapa cu d scur 5n a.r-.at cu .rap- cu colt , pr-.at r-a patulu .-rm nat 8 urm/nd sa s- 7aca 5n pr-6 ua s-manatulu , cu com1 natorul, p-rp-nd cular p- d r-ct a d- s-manat. S- 8or -8 ta tr-c-r l- r-p-tat- cu a.r-.at-l-, d- la d-spr ma8arar- s p/na la s-manat. Est- cor-spun6ator patul .-rm nat 8 c/nd solul, p- ad/nc m-a d- ) ? % cm -st- marunt t s 68/ntat, ar d-d-su1t -stJas-6atS, p-ntru a 7a8or 6a asc-ns un-a ap- la 1o1. P-ntru o1t n-r-a d- -conom d- com1ust 1 l s -8 tar-a tasar acc-ntuat- s- r-comanda -7-ctuar-a pr ntr?o s n.ura tr-c-r- a ma multor op-rat un : adm n strar-a ngrasamintelor, a erbicidelor, insecticidelor, o data cu lucrar l- d- pr-.at r- a patulu .-rm nat 8. Samnta si semanatul am:nta. >at-r alul s-m nal tr-1u - sa a 1a pur tat-a m n ma d- &:I s .-rm nat a m n ma d- &'I. Hmpotr 8a a.-nt lor pato.-n d n sol sam/nta s- trat-a6a cu T rad n+= 0)Q.9t2, >-to1-n +' 0(Q.9t2, T>TD += 0*Q.9t2. Spr-8 n, ast7-l, 7-nom-n-l- d- Jcloc r- a s-m nt-lorK 5n sol. Prot-ct a 5mpotr 8a daunator lor d n sol s- r-al 6-a6a pr n tratar-a s-m nt-lor cu S--do; :' DP 0$(,=Q.9t2, Furadan )= ST 0(,=Q.9t2, D a7uran )= ST 0(=Q.9t2, Car1odan )= ST 0(=Q.9t2, S nol nto; $' , 0(' l9t2.

24

Pe"ioada de $emanat. S-manatul porum1ulu s- r-al 6-a6a atunc c/nd. la ora +, la )' cm ad/nc m-, t-mp-ratura -std- :LC s 8r-m-a -st- 5n curs d- 5ncal6 r-. Cal-ndar st c, c-l- ma 1un- r-6ultat- s- o1t n 5n 6ona d- c/mp -, c/nd s- s-amana 5ntr- l ? (' apr l - s 5ntr- $=?)' apr l -, 5n c-l-lalt- 6on-. S-manatul t mpur u, d- o1 c- , as .ura um d tat-a n-c-sara .-rm nar , ar 5ncolt r-a s rasar r-a s- produc 5n t mp scurt. P-ntru 7l-car- 6 c/st .ata la rasar r- s- .ra1-st- cu doua 6 l- apar t a pan cul-lor s a st .mat-lor: s- r-duc- d-c , p-r oada d8-.-tat -. Daca s-manatul s- 7ac- pr-a t mpur u, s- pr-lun.-st- durata rasar r , c--a c- ar- dr-pt cons-c nta o sta.nar- 5n cr-st-r-, -; st/nd s p-r colul putr-6 r 1oa1-lor 5n sol. La 7-l d- mar sunt pa.u1-l- s pr n 5nt/r6 -r-a s-manatulu , c/nd sr-duc- um d tat-a solulu 3 p-r oada d- 5n7lor r-?7-cundar- -st- 5mp nsa 5n nt-r8alul cu t-mp-ratur r d cat- s um d tat- r-lat 8a a-rulu ma m ca, 7apt car- spor-st- proc-ntul plant-lor st-r l- s r-duc- randam-ntul d- 1oa1-. S-manatul 5nc-p- cu < 1r 6 t mpur , ma r-6 st-nt la t-mp-ratur l- sca6ut-, p- solur cu t-;tura usoara, car- s- 68/nta ma r-p-d-. Den$itatea. Const tu - 7actorul t-<nolo. c d- 1a6a p-ntru r-al 6ar-a unor r-colt- mar , porum1ul r-act on/nd ma put-rn c la ac-st -l-m-nt t-<nolo. c d-c/t alt- pras toarInt-ns 8 6ar-a t-<nolo. - d- cult 8ar- a porum1ulu pr n ntroduc-r-a d- < 1r 6 no , mar r-a n 8-lur lor d- 7-rt l 6ar-, r .ar-a -tc., au condus la r-colt- ma mar numa pr n cor-lar-a ac-stor 8-r . cu d-ns tat-a lanulu , r-sp-ct 8 cu cr-st-r-a supra7-t- 7ol ar- la un tat-a d- supra7ata. La d-ns tat pr-a mar 5nsa, 7run6-l- n7-r oar- a!un. la un randam-nt, 7otos nt-t c sca6ut, 5n lan s- acc-ntu-a6a protandr a, s- r-duc- cont nutul d- su1stant- prot- c- d n 1oa1-. Factor o1l .ator d- car- tr-1u - sa s- t na s-ama la sta1 l r-a d-ns tat sunt: < 1r dul cult 8at, um d tat-a s 7-rt l tat-a solulu . Caract-r st c l- < 1r dulu luat- 5n cons d-rar- sunt: 5nalt m-a plant-lor, numarul d- 7run6-, lat m-a 7run6-lor 7ata dtulp na s r-6 st-nta la 7r/n.-r- s cad-r-.

25

R-6ulta ca < 1r 6 t mpur car- au tal - ma !oasa s 5n numar d- 7run6- ma m c comparat 8 cu < 1r 6 t/r6 s- 8or cult 8a cu d-ns tat- ma mar-. N 1r 6 cu raportul product - d- 1oa1-: aparat 8-.-tat 8 d- c rca $:$ as .ura product r d cat- la d-ns tat ma mar d-c/t c- cu raportul 7a8ora1 l aparatulu 8-.-tat 8. Cantitatea de $am:nta la =ecta" 8ar a6a 5ntr- $=?)' Q., 5n 7unct - d- pur tat-, .-rm nat - s >>". P-ntru r-al 6ar-a d-ns tat lor dor t- la r-coltar-, la s-manat, s- mar-st- numarul d- s-m nt- cu $' ? $=I r-pr-6-nt/nd p -rd-r l- c- apar p/na la rasar r- s 5n nt-r8alul rasar r- ? r-coltar-. Di$tanta 9nt"e ":nd!"i -st- d- +' cm p- t-r-nur l- n- r .atR-duc-r-a d stant- 5ntr- r/ndur la =' cm a d-t-rm nat r-al 6ar-a unor sporur d- = ? $'I, dar nu 5n toat- ca6ur l-. Pr n r-duc-r-a d stant- s- r-al 6-a6a o ma 1una d str 1ut - a plant-lor 5n lan. Ad:ncimea de $emanat 8ar a6a 5n 7unct - d- t-;tura s um d tat-a solulu , 5n r-. un l- ma um-d-, cu solur .r-ls-manatul s- 8a r-al 6a la = ? % cm. P- supra7-t-l- d n 6on- ma uscat-, p- solur cu t-;tura m !loc -, ad/nc m-a d- s-manat smar-st- la % ? : cm. F -car- c-nt m-tru 5n plus la ad/nc m-a d- s-manat, 5n 7unct - d- t-mp-ratura, 5nt/r6 - rasar r-a cu = ? )' or-. Lucrari de ngrijire Com&ate"ea &!"!ienilo" r-pr-6 nta pr nc pala lucrar- d- 5n.r ! r-, porum1ul a8/nd un r tm l-nt d- cr-st-r- 5n pr m-l7a6- s o d-ns tat- r-dusa la un tat-a d- supra7ata, nu poat- r-6 sta 5n comp-t t a cu c-l- :'' ? $.='' 1uru -n car- rasar la l m( .C-rc-tar l- -7-ctuat- 5n $= stat un -;p-r m-ntal- d n tara noastra arata ca la < 1r 6 cult 8at 5n pr-6-nt p -rd-r l- d- r-colta datorat- 5m1uru -nar sunt d- )' ? &'I, c--a c- 5ns-amna ).''' ? +.''' Q.9<a 1oa1-. Com1at-r-a 1uru -n lor s- r-al 6-a6a pr n lucrar m-can c- s manual-, pr n ut l 6ar-a -r1 c d-lor sau, com1 nat, pr n lucrar m-can c- s 7olos r-a -r1 c d-lor. Ut l 6ar-a -r1 c d-lor p-rm t- 5nlaturar-a pras tulu manual, dar nu -;clud- -7-ctuar-a a l ? ) pras l- m-can c-.

26

Com&ate"ea da!nato"ilo" 5n p-r oada d- 8-.-tat - poat- sa apara ca n-c-sara, daca nu s?au -7-ctuat tratam-ntad-c8at- la sam/nta, sau c/nd porum1ul -st- amplasat p- t-r-nur proaspat arat-, dupa pasun , 7/n-t-, dupa l-.um noasp-r-n-, car- m-nt n solul r-a8an, s 7a8ora1 l ataculu 8 -rm lor?s/rma. Est- d- pr-7-rat ca ac-st- t-r-nur sa 7 - -8 tat-. Recoltarea Recolta"ea mecani5ata $!& %o"ma de &oa&e . Hnc-p- c/nd um d tat-a ac-stora scad- su1 (=I. "oa1-l- r-coltattr-1u - adus- la um d tat-a d- $*I. Product a d- .rau s porum1 pr-8 6 onata a s- r-al 6a n urmator = an -st- pr-6-ntata n ta1-lul urmator:
N". c"t. $ ( ) * = Cate8o"ia ,rau Porum1 ,; Q. Q. Q. Q. Q. An!l 0 $($.('' +:.*'' (.)(= $.%(= $(.+=' 216..00 An!l 1 $*'.''' (:'.''' ? ? ? /20.000 An!l 2 $:'.''' )('.''' ? ? ? 200.000 An!l . ('(.='' )%'.''' ? ? ? 262.200 An!l / (='.''' )$=.''' ? ? ? 262.000 An!l 2 (='.''' *''.''' ? ? ? 620.000

Floar-a soar-lu Or6oa ca Plant- nutr-t


TOTAL

27

Plan!l de c!lt!"a Den!mi"e c!lt!"i+ ,rau Porum1 Floar-a soar-lu Or6oa ca Plant- nutr-t
Total !6"a%ata An 0 3=a4 !6"a%ata An 1 3=a4 )= *' ? < < 02 !6"a%ata An 2 3=a4 *' *' ? < < ?0 !6"a%ata An . 3=a4 *= *' ? < < ?2 !6"a%ata An / 3=a4 =' )= ? < < ?2 !6"a%ata An 2 3=a4 =' *' ? < 90

*',* $&,% $,== ',%= ',:=


6.102

6. D!"ata de "eali5a"e 3l!ni4 $i eta6e 6"inci6ale ,ra7 c d- -salonar- a n8-st t - -;pr mat 8alor c p- lun s act 8 tat . Durata d- r-al 6ar- a n8-st t - -st- d- % lun !ust 7 cata d- urmatoar-l- act 8 tat a7-r-nt- ac< 6 t - : RO#
Indicato"i Or.an 6ar-a proc-dur lor d- ac< 6 t - pu1l ca Proc-dura d- ac< 6 t - pu1l ca Ac< 6 t a s l 8rar-a ut la!-lor A!utor FEADR $$( A!utor FEADR $($ Total L!na 1 ' ' (+$.)(' L!na 2 L!na . L!na / L!na 2 L!na 6 Total ' ' (+$.)('

%).:%) %).:%)
0 (+$.)('

$*&.((% $*&.((%

%).:%) $*&.((% 484.409

0. De'i5ele in'e$titiei1 c! detalie"ea 6e $t"!ct!"a de'i5!l!i 8ene"al1 9n$otit de de'i5ele 6e o&iecte1 con%o"m le8i$latiei 9n 'i8oa"e 3@G n".2?#09.01.200?4. 3 D-tal at c<-ltu -l l- -l . 1 l- s n--l . 1 l- p- -l-m-nt-2.

28

O1 -ct 8ul:ACNI4ITIE UTILA@E A,RICOLE I# VEDEREA I>"U#ATATIRII SI CRESTERII CO>PETITIVITATII EOPLOATATIEI A,RICOLE, I# SATUL PLOPU, CO>U#A PODUL TURCULUI, @UDETUL "ACAU T tular: PF. PROCA EVERI, < VA ILICA Amplasam-nt: CO;,NA POD, T,RC,L,I DEVID GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii: !"#$#T#% &T#L '% (R#!)L% 9n mii lei#mii E,RO la c!"$!l /12202 lei#E,RO din data de 0610212009 N". c"t. 1. $.$ $.( $.) Valoa"e 3%a"a TVA4 Den!mi"ea ca6itolelo" $i $!&ca6itolelo" de c=elt!ieli ;ii ;ii lei e!"o CAPITOL,L 1+ TVA ;ii lei Valoa"e 3incl!$i' TVA4 ;ii ;ii lei e!"o

!heltuieli *entru o+tinerea si amenajarea terenului O1t n-r-a t-r-nulu ',''' ',''' ',''' Am-na!ar-a t-r-nulu ',''' ',''' ',''' Am-na!ar p-ntru prot-ct a m-d ulu ',''' ',''' ',''' T)T L ! P#T)L , 0-000 0-000 0-000 CAPITOL,L 2+ !heltuieli *entru asigurarea utilitatilor necesare o+iectivului C<-ltu -l p-ntru as .urar-a ut l tat lor n-c-sar- o1 -ct 8ulu T)T L ! P#T)L . ',''' 0-000 ',''' 0-000 ',''' 0-000

',''' ',''' ',''' 0-000

',''' ',''' ',''' 0-000

2. (.$

',''' 0-000

',''' 0-000

.. ).$ ).( ).) ).* ).= ).%

CAPITOL,L .+ !a*itolul *entru *roiectare si asistenta tehnica: Stud t-r-n ',''' ',''' O1t n-r-a d- a8 6-, acordur s autor 6at ',''' ',''' Pro -ctar- s -n. n--r n. ',''' ',''' Or.an 6ar-a proc-dur lor d- ac< 6 t - pu1l ca ',''' ',''' Consultanta ',''' ',''' As st-nta t-<n ca ',''' ',''' T)T L ! P#T)L / 0-000 01000 CAPITOL,L / !heltuieli *entru investitia de +aza: ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000

/.

29

*.$ *.( *.) *.* *.= *.%

Construct s nstalat >onta! ut la! t-<nolo. c Ut la!-, -c< p. t-<n. s 7unct onal- cu monta! Ut la!- 7ara monta! s -c< p. d- transport Dotar Act 8- n-corporalT)T L ! P#T)L 2

',''' ',''' ',''' ..0-000 ',''' ',''' ..0-000

',''' ',''' ',''' 1/-11 . ',''' ',''' 1/-11 .

',''' ',''' ',''' 2/-/. 0 ',''' ',''' 2/-/. 0

',''' ',''' ',''' 2011.20 ',''' ',''' 2011.20

',''' ',''' ',''' 3/-4.4 ',''' ',''' 3/-4.4

2. =.$ =.$.$ =.$.( =.( =.) Or.an 6ar- d- sant -r Lucrar d- construct C<-lt. con-;- or.an 6ar sant -rulu Com s on, ta;-, cot- l-.al-, costur d- 7 nantarC<-ltu -l d 8-rs- s n-pr-8a6ut-

CAPITOL,L 2 lte cheltuieli: ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000 ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 0-000

T)T L ! P#T)L 1 6. %.$ %.( CAPITOL,L 6

!heltuieli *entru *ro+e tehnologice si teste si *redare +ene5iciar Pr-.at r-a p-rsonalulu d- -;ploatar',''' ',''' ',''' ',''' Pro1- t-<nolo. c- s t-st',''' ',''' ',''' ',''' T)T L ! P#T)L 3 0-000 0-000 01000 01000 1/-11 2/-/. TOTAL GENERAL ..0-000 2011.20 . 0 CE; 01000 01000 01000 01000

',''' ',''' 01000 3/-4.4 01000

30

DEVID,L O*IECT,L,I+ ,TILA7E AGRICOLE 5n l- s -uro, la cursul d- sc< m1 d n '%,'(,( data d-: ''& Curs d- sc< m1 l- 9-uroT*,(=+= l- 9$U ValoarTVA Valoar07ara TVA2 0$&I2 0 nclus 8 TVA2 > L> -uro > L> L> -uro * = % + :

N". c"t. $

Den!mi"e ) I < L!c"a"i de con$t"!ctii $i in$talatii Construct R-6 st-nta 07undat , struct. d- r-6 st.2 Ar< t-ctura I6olat Instalat -l-ctr cInstalat san tarInstalat d- 5ncal6 r-, 8-nt lat -, cl mat 6ar-, PSI, rad o? Instalat d- al m-ntar- cu .a6- naturalInstalat d- t-l-comun cat TOTAL I 3con$t"!ctii $i in$talatii4 II < ;onta) >onta! ut la!- s -c< pam-nt- t-<nolo. cTOTAL II 3monta)4 III < P"oc!"a"e Ut la!- s -c< pam-nt- t-<nolo. cUt la!- s -c< pam-nt- d- transport Dotar TOTAL III 0procurar-2 TOTAL 3TOTAL IETOTAL IIETOTAL III4

$ ( ) * = % + : &

',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 01000 ',''' 01000 ..0-000

',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 01000 ',''' 01000 1/-11.

',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 01000 ',''' 01000 2/-/.0

',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 01000 ',''' 01000 2011.20

',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' ',''' 01000 ',''' 01000 3/-4.4

$'

$$ $(

..0-000 ..0-000

1/-11. 1/-11.

2/-/.0 2/-/.0

2011.20 2011.20

3/-4.4 3/-4.4

DEVID FINANCIAR CAP. / - ,tila)e a8"icole 3t"acto"1 6l!81 $emanatoa"e4 !heltuieli *entru investitia de +aza: la cursul .,%/0/ lei1E2+3 din data de 45,4%,%446 *,(=+= VALOARE 3%a"a TVA4 Den!mi"ea ca6itolelo" de c=elt!ieli lei E,RO Construct s nstalat >onta! ut la! t-<nolo. c Ut la!-, -c< p. t-<n. s 7unct onal- cu monta! Ut la!- 7ara monta! s -c< p. d- transport Dotar Act 8- n-corporalT)T L 5ara T7 ','' ','' ','' ..06000 ','' ','' ..06000 1/611. 1/611. ','' ','' ','' ','' ',''

N". c"t. *.$ *.( *.) *.* *.= *.%

31

?. Finanta"ea in'e$titiei D n 8aloar-a totala a n8-st t - d- 201..20 LEI a!utorul pu1l c n-ram1ursa1 l -st- d- 1/9.226 LEI:
!urs %uro 8 leu 26.141 din data de 0360.6.0096 Procent 5inantare *u+lica : 11;

C=elt!ieli eli8i&ile A)!to" 6!&lic ne"am&!"$a&il !"$ele de %inanta"e 6ent"! com6leta"ea nece$a"!l!i de %inanta"e din ca"e+ ? auto7 nantar? 5mprumutur TOTAL PROIECT 3Lei4 1/9.226 122.09/ < $((.'&* .4,6/.0 E!"o .2.020 2?.600 < (:.%++ 6..020

C=elt!ieli neeli8i&ile 3Lei4 E!"o 0 0 0 0 0

Total 3Lei4 1/9.226 122.09/ E!"o .2.020 2?.600 (:.%++ 6..020

0 0 0

$((.'&* .4,6/.0

Pond-r-a spr ! nulu n-ram1ursa1 l 8a 7 d- ==I d-oar-c- n8-st t a -st- r-al 6ata d- sol c tant cu 8arsta su1 *' d- an , la data d-pun-r c-r-r d- 7 nantar-. TVA ul r-pr-6 nta o c<-ltu ala -l . 1 la d-oar-c- sol c tantul, p-rsoana 7 6 ca, urmand a s- autor 6a pana la s-mnar-a contractulu d- 7 nantar-, -st- n-plat tor d- TVA. 9. P"inci6alii indicato"i te=nico< economici ai in'e$titiei Valoar-a totala 0LEI2 T .4,6/.0 L%# Valoar- -l . 1 la 0LEI2 T .4,6/.0 L%# Durata d- r-al 6ar- 0lun 2 5nsot ta d- .ra7 cul d- -salonar- a n8-st t - -;pr mat 8alor c p- lun s act 8 tat 3
Indicato"i Or.an 6ar-a proc-dur lor d- ac< 6 t - pu1l ca Proc-dura d- ac< 6 t - pu1l ca Ac< 6 t a s l 8rar-a ut la!-lor A!utor FEADR $$( A!utor FEADR $($ Total L!na 1 ' ' (+$.)(' L!na 2 L!na . L!na / L!na 2 L!na 6 Total ' ' (+$.)('

%).:%) $*&.((% %).:%)


0 (+$.)('

%).:%) $*&.((% 484.409

$*&.((%

32

Durata d- r-al 6ar- 0lun 2 T % Capac tat d- product - r-6ultat- ca urmar- a n8-st t - 05n un tat 7 6 c-2. P"od!ctia medie la =a e$timata a $e "eali5a
N". c"t. Cate8o"ia P"od!ctia medie la =a F8 An!l 0 ).''' *.''' $.='' (.='' $=.''' 26.000 11.000 12.200 1..200 1/.000 12.000 P"od!ctia medie la =a F8 An!l 1 *.''' +.''' P"od!ctia medie la =a F8 An!l 2 *.='' :.''' P"od!ctia medie la =a F8 An!l . *.='' &.''' P"od!ctia medie la =a F8 An!l / =.''' &.''' P"od!ctia medie la =a F8 An!l 2 =.''' $'.'''

$ (

,rau Porum1 Floar-a soar-lu Or6oa ca Plant- nutr-t TOTAL

Plan!l de c!lt!"a
Den!mi"e c!lt!"i+ !6"a%ata An 0 3=a4 ,rau Porum1 Floar-a soar-lu Or6oa ca Plant- nutr-t TOTAL !6"a%ata An 1 3=a4 )= *' !6"a%ata An 2 3=a4 *' *' !6"a%ata An . 3=a4 *= *' !6"a%ata An / 3=a4 =' )= !6"a%ata An 2 3=a4 =' *'

*',* $&,% $,== ',%= ',:=


6.102

02

?0

?2

?2

90

PF P"oca e'e"i!$ - Va$ilica 9$i 6"o6!ne 6"in "eali5a"ea in'e$titiei cresterea via+iliatii economice $i c"e$te"ea $!6"a%etei de te"en a8"icol e>6loatata1 ca o&iecti' 6ent"! 9m&!natati"ea 6e"%omantei 8ene"ale a e>6loatatiei a8"icole. 33

10. P"oiectii %inancia"e $i indicato"i %inancia"i 6ent"! 9nde6lini"ea o&iecti'!l!i de crestere a via+ilitatii economice6 10.2 P"oiectii %inancia"e 6ent"! PFA 3Ane>e C4 PRECIDAREA IPOTEDELOR CARE A, TAT LA *ADA ANTOC;IRII PROIECTIILOR FINANCIARE 10.2 P"oiectii %inancia"e 6ent"! PFA 3Ane>e C4 P"o8no5a 9nca$a"ilo" $i 6latilo" 6ent"! l!nile 11 21 .1 /1 2 $i 6 de im6lementa"e S- pr-8 6 on-a6a ca p-r oada d- mpl-m-ntar- a pro -ctulu -st- d- % lun . Ast7-l s?a -8 d-nt at s pr-8 6 onat ncasar-a a!utorulu FEADR 0d n masura $$(2 d- %'I d n (=.''' -uro la un curs d- $ -uro T *,(=+= l- 0curs -uro la data ntocm r Planulu d- a7ac-r 2. P-ntru ac< 6 t onar-a ut la!-lor a.r col- s- 8a contracta un cr-d t n 8aloar- d- (''.''' l- p- o p-r oada d- = an . Ac-sta 8a 7 sursa d- co7 nantar- a n8-st t - 0c<-ltu -l -l . 1 l- s n--l . 1 l-2 n 8aloar- totala d- .4,6/.0 nclus 8 TVA. S- -st m-a6a n luna ) ncasar d n 8an6ar-a product - d- .rau -st mata a s- r-al 6a r-sp-ct 8 $(' ton- a un pr-t dp ata d- '.% ron9Q.. D- as-m-n-a s- 8or ncasa n luna IV a mpl-m-ntar 8-n tur l- d n product a d- porum -st mata d- (:' t. Plat l- ac-st- p-r oad- s- concr-t 6-a6a n : luna $ s- -7-ctu a6a plata cu Pras tul m-can c II E F-rt l 6at a7-r-nt- cultur dporum1 lucrar car- s?au r-al 6at n luna un -. D- as-m-n-a n luna ), * s- r-al 6-a6a plata a7-r-nta c<-ltu -l lor cu lucrar ld- r-coltar- a .raulu s porum1ulu . In luna ) d- pr-8 6 un- s?au -8 d-nt at ac< 6 t l- d- ut la!- cu 8aloar-a totala d- .4,6/.0 ron. mpl-m-ntar- s- -st m-a6a a s- ram1ursa 7 nantar-a n-ram1ursa1 l- d- $*&.((% ron P"o8no5a 9nca$a"ilo" $i 6latilo" anii 1< 2 de 6"e'i5i!ne In pr mul an d- pr-8 6 un- d- pr-8 6 un- s- -st m-a6a a 7 ncasat- 8-n tur l- d n product a d- .rau d- $*'.''' Q. s porum1 d- (:'.''' Q.. Ast7-l s- pro.no6-a6a o cr-st-r- a product - d- porum1 la <a d- +.''' Q. n al II l-a an o product - d:.''' Q. n al III l-a s al IV l-a an s- 8or o1t n- &.''' Q. la <a ar n anul c nc s- pr-8 6 on-a6a o cr-st-r- d- pana la $'.''' Q. la <a. Pr-tur l- -st mat- raman constant- p- toata p-r oada d- pr-8 6 un- ac-st-a 7 nd '.% l- p-ntru Q. d- .rau s '.+ lp-ntru c-l d- porum1. P- toata p-r oada -st mata s- 8or nr-. stra cr-st-r al- supra7-t- a.r col- cult 8at-.
An!l I de 6"e'i5i!ne F8 An!l II de 6"e'i5i!ne F8 An!l III de 6"e'i5i!ne F8 An!l IV de 6"e'i5i!ne F8 An!l V de 6"e'i5i!ne F8

In Luna % d-

$*'.''' (:'.'''

$:'.''' )('.''' 34

('(.='' )%'.'''

(='.''' )$=.'''

(='.''' *''.'''

D- as-m-n-a n anul ) d- pr-8 6 un- s?a -8 d-nt at ncasar-a c-l- d-?a doua trans- d- plata n cuantum d- *'I d n (=.''' -uro, o1t nuta pr n >asura $$(.V-n tur l- d n su18-nt acordat- la <a sunt -st mat- p-ntru 7 -car- an ast7-l: s?a cons d-rat $%) -uro la <a p-ntru tot c- = an d- pr-8 6 un-, la un curs d- $ -uro T *,(=+= l- . Plat l- p-ntru mat-r pr m- s mat-r al- sunt -8 d-nt at- s d-tal at- n ta1-l-l- d- ma !os. Plat l- p-ntru d-s7asurar-a act 8 tat lor a.r col- cupr nd toat- c<-ltu -l - a7-r-nt- cu lucrul m-can 6at 0arat, d scu t, .rapat, s-manat, 7-rt l 6at, -r1 c dat, r-coltat2 s c<-ltu -l l- mat-r al- 0samanta, cu n.rasam nt- c< m c- 2. Ast7-l p-ntru an!l I c<-ltu -l - a7-r-nt- cu lucrul m-can 6at s c<-ltu -l l- mat-r al- la <a d- .rau sunt d- $.=&% l- ar la total supra7ata cult 8ata d- .rau ac-st- nsum-a6a $.=&% l- V )= <a .rau T ==.:%' l- . P-ntru porum1 c<-ltu -l l- cu lucrul m-can 6at s cu mat-r l- pr m- s mat-r al-l- la <a sunt d- $.+$= nsuman p- toata supra7ata $.+$=V*' <a porum1 T %:.%'' l- .C<-ltu -l l- cu 7orta d- munca s cu 1u.-tul d- stat s 1u.-tul as .urar lor soc al- sunt -8 d-nt at- la ru1r ca Jalt- plat p-ntru d-s7asurar-a act 8 tat a.r col-K Ac-st- au 7ost calculat- la <a la lucrar- ast7-l c<-ltu -l l- cu 7orta d- munca s cu as .urar lsoc al- sunt d- $'%,(% l- la <a p-ntru o s n.ura lucrar- p-ntru cultura .raulu s $)$,$' l- la <a la lucrar- p-ntru cultura porum1ulu . S?au luat n cons d-rar- o m-d - d- : lucrar anual- a7-r-nt- cultur d- .rau s : lucrar anual- a7-r-nt- cultur dporum1. P-ntru anul $ d- pr-8 6 un- : 0$'%V)=E$)$V*'2V: T 0).+$' E =.(*'2V: T +$.%'' lPlata cu mpo6 tul p- 8-n tur -st- -8 d-nt ata la JAlt- plat K. Plata ta;-lor, mpo6 t-lor local- s c<-ltu -l l- cu as .urar-a sunt d- &'' l- anual s -8 d-nt at- la ru1r ca Jalt- plat p-ntru d-s7asurar-a act 8 tat product 8-K. P-ntru urmatoar-a p-r oada d- pr-8 6 un- 0anul II, III, IV s V2 toat- c<-ltu -l l- 8or cr-st- cu $'I n anul II, anul III $(I, anul IV $*I s anul V $*I. Calc!latii la =a - G"a! ince6and c! an!l 1 de 6"e'i5i!ne ace$tea "amanand con$tante 6e toata 6e"ioada
N". C"t. $ ( Den!mi"e Product - m-d Product a s-cundara C@ELT,IELI VARIA*ILE ,m Q.9<a Q.9<a Valoa"e AN,L 1 *.''','' '

35

, . .

!heltuieli cu lucrul mecanizat !heltuieli cu materiale C=elt!ieli c! %o"ta de m!nca Salarii C7elt, 8AS si 8ASS C@ELT,IELI FIBE

lei8ha lei8ha lei#=a#l!c"a"e lei#=a#l!c"a"e lei#=a#l!c"a"e lei

440-00 0.3-00 106126 ++,'' (&,(% 200100

Calc!latii la =a - Po"!m& &oa&e ince6and c! an!l 1 de 6"e'i5i!ne ace$tea "amanand con$tante 6e toata 6e"ioada
N". C"t. $ ( A $ ( . Den!mi"e Product - m-d Product a s-cundara C@ELT,IELI VARIA*ILE C<-ltu -l cu lucrul m-can 6at C<-ltu -l cu mat-r alC=elt!ieli c! %o"ta de m!nca Salarii C7elt, 8AS si 8ASS C@ELT,IELI FIBE ,m Q.9<a Q.9<a lei#=a lei#=a lei#=a#l!c"a"e lei#=a lei#=a lei Valoa"e AN,L 1 +.''',''

&=','' +%=,'' 1.1110 &=,'' )%,$' /00100

Indicato"i %inancia"i Limitele indicato"ilo" ca"e t"e&!ie "e$6ectate $!nt !"matoa"ele+


1.

Valoa"ea in'e$titiei 3VI4 G (+$.)(' lei

2. D!"ata de "ec!6e"a"e a in'e$titiei 3D"4 T '.(= an .. Rata aco6e"i"ii 6"in %l!>!l de n!me"a" 3RAFN4 - e$te H 112 , pentru anii -8aluat 3 /. Valoa"ea act!ali5ata neta 3VAN4 - e$te 6o5iti'a.

36