Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul Fonetic

Consoane

1. După localizare
a) Labiale:
- bilabiale: p, b; m;
- labilodentale: f,v;
- dentale:
propriu-zise: t, d;
alveolare: l, n, r;
mixte: s, z; ț;
b) Palatale:
- prepalatate: ș, j; ce, ci; ge, gi;
- palatale: ghe, ghi; che, chi;
- postpalatale: k, g;
c) Laringale: h

2. După articulare
a) Oclusive:
- propri-zise: p, b; t, d; k, g; che, chi; ghe, ghi;
- nazale: n, m;
b) Constrictive:
- fricative: f, v; s, z; ș, j; h
- lichide:
vibranta: r;
laterala: l;
c) Semioclusive:
- africate: ț, ce, ci; ge, gi;

3. După gradul de sonorizare:

a) ghe,
b d v z j g ge, gi/ğ . . l m n r
sonore ghi/ģ
b) che,
p t f s ș k ce, ci/č h ț . . . .
surde chi/ķ

4. După gradul de zgomot:


a) sonante: l, m, n, r;
b) nesonante: toate celelate 18

Vocale

1. După localizare:
- Palatale: e, i;
- Neutre: a, ă, î;
- Nepalatale: o, u;
2. După locul articulare:
- Anterioare: e, i;
- Centrale: neutre: a;
mediale: ă, î;
- Posterioare: o, u;
3. După apertură/ gradul de deschidere:
- Deschise: a;
1
- Semideschise/neutre: ă, e, o;
- Închise: i, î, u;
4. După gradul de rotunjire a gurii:
- Rotunjite: o, u;
- Neutre: a, ă, î;
- Nerotunjite: e, i.
5. După tonalitate:
- Tonalitate optimistă: a;
- Tonalitate neutră: e, ă, o;
- Tonalitate pesimistă: i, î, u.

Închise, tonalitate
i î u pesimistă
Semideschise, tonalitate
e ă o neutră
Deschisă, donalitate
a optimistă
anterioare centrale posterioare
nerotunjite neutre rotunjite
palatale neutre nepalatale

Valorile lui „i”


1. i lung (întâlnit în silabe): i-nel; i/1;
2. i scurt (întâlnit în diftongi): ploi; i/2;
3. i ultrascurt (întâlnit după o consoană): pomi; i/4;
4. i zero (întâlnit în digrafi sau trigrafi: ci; gi; chi; ghi): ciob; i/0;
5. i iot (întâlnit în cuvinte precum : eu, ea, el, este):
eu(are două litere: e+u; dar trei sunete: i+e+u).