Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE AFACERI

Denumirea firmei: xxxx Viziune:


Ne dorim ca prin intermediul rochiilor ce le creem toate femeile s aib posibilitatea de a-i exprima individualitatea lor feminin.

Misiune:
Firma XXX a fost fondat n anul 2005. ctive! pe pia"a confec"ilor de dam mai exact creea! modele unicat sau n serie mic. telier de #roitorie confec"ionea! pentru dame rochii de !i$sear i oca!ii speciale$ clasice sau nonconformiste dar i rochii pentru copii.%ei i-a nceput activitatea de 2 ani XX a creat peste 2000 de modele$ i-a construit o echip de profesioniti$ a &rupat n 'urul su firme colaboratoare care se alinia! la exi&en"ele i calitatea$ i-a deschis ( ma&a!in propriu n XX$ are un ma&a!in online$ i-a nscris n portofoliul de clien"i peste 200 de ma&a!ine din "ar$ a primit un premiu de excelen"$ a construit o marc$ o ima&ine$ un stil de via" n )XX.*e viitor Firma XXXX dorete s deschid nca 5 ma&a!ine p+n la sfaritul anului n alte orae din "ar.

Domeniul de activitate
#asa de mod XXX activea! pe pia"a confec"iilor de dam$mai exact creea! o &am foarte lar& de rochii adica rochii pentru oca!ii speciale,rochii de mireas$ rochii de seara pentru femei$rochii de !i$rochii pentru copii. v+nd o experien" de doar 2 ani n acest domeniu$ avem o pia" de'a format$ i chiar se numr printre cele mai puternice firme productoare rochii dam din XXX$ av+nd un nume destul de cunoscut i n "ar. re ca obiect al activit"ii producerea i comerciali!area rochiillor din materiale ca mtase$ stof$ voal$satin$taft$or&an!a$bumbac$face comer" cu ridicata i cu amnuntul $ prestea! servicii ca repara"ii defecte rochii$modificri mrimi rochii$ import-export de materii prime$materiale$ produse.

Descrierea detaliat a roduselor ! "unuri sau servicii


Produsele comercializate de firma noastr sunt, - -ochii de sear - -ochii de oca!ii speciale - -ochii de !i - -ochii pentru copii Privind calitatea avem ca scop mbunt"irea activit"ii &enerale a ntreprinderii pentru a satisface ateptrile clien"ilor i c+ti&rii ncrederii acestora$ i adic, . -educerea costurilor noncalit"ii prin mbunt"irea i respectarea procedurilor de lucru/ . -educerea consumurilor de materiale i a celor ener&etice/ . #reterea profitului prin ac"iuni preventive i aplicarea imediat a msurilor corective/ #ontrolul de calitate in ceea ce priveste produsele finite se reali!ea!a in cadrul #ompartimentului #ontrol #alitate. *rin atributiile sale directia 0compartimentul1 de asi&urare a calitatii urmareste ca societatea comerciala sa produca si sa livre!e la beneficiari numai produse fiabile$ de calitate$ in conformitate cu standardele nationale$ normele internationale si caietele de sarcini$ conform obli&atiilor asumate prin contractele economice.

#ontrolul tehnic de calitate identifica prin verificari si incercari abaterile de la prevederile documentatiei tehnice in vederea prevenirii rebuturilor si produselor declasate/ totodata initia!a actiunile de imbunatatire continua a calitatii produselor$ prin respectarea si perfectionarea tehnolo&iilor de fabricatie$ a metodelor si tehnicilor de control a calitatii.

Planul de mar#etin$
% ecificul ie&ei *rodusele firmei XXX$ fac parte din cate&oria confec"iilor i satisfac cerin"ele sectorului de pia" feminin 0#onfec"ii de %am1$ cu v+rste cuprinse ntre 5 i 20 de ani$ pre!ent+nd modele pe toate &usturile$ la pre"uri medii spre ridicate. *rodusele se deosebesc prin desi&n-ul unic$ reali!at de XXX$ i printr-o calitate ridicat a standardelor de produc"ie i a materialelor folosite. Firma i-a creat propria sa linie$ ba!at pe tendin"ele &enerale ale modei$ adaptate la nevoile$ dorin"ele i aspira"iile femeii moderne din -om+nia de a!i. -ochiile sale$ toalete de !i sau de lux$ se adresea! femeilor moderne$ active$ pentru care mbrcamintea nu este un simplu articol cotidian$ ci un stil de via" . 3lementul de prim importan" n activitatea firmei este calitatea. #alitatea XXXX nseamn calitatea crea"iei$ a execu"iei$ a rela"iei cu clientul$ a colaboratorilor i$ mai ales$ calitatea oamenilor .

' ortunit&ile care e( lic cererea


#ererea vine din partea unui &rup de consumatori restr+ns0femei cu v+rsta cuprins ntre 5-25 ani1 care au nevoie de rochii pentru diferite oca!ii$rochii de sear. #asa noastra de moda i-a nscris n portofoliul de clien"i peste 200 de ma&a!ine din "ar ar vrea sa intre pe piete noi cum ar fi 4ucureti$ 5ibiu$ #lu' Napoca$ )imioara$ *iteti.

%e$mentelor de consumatori) influen&e asu ra deciziei de cum rare


*rofilul clien"iilor casei de mod XXX sunt n &eneral femei cu v+rst p+n la 20 de ani. 6n primul r+nd ceea ce le determin s cumpere de la noi este calitatea produselor$ faptul ca folosim numai materiale de calitate$apoi sunt pre"uriile mai reduse fa" de alte case de mod dar si pentru c oferim foarte multe modele unicat ceea ce le face pe doamne s se simt mai importante si totodat unice.

Concurenta firmei si diferentierea fat de alte firme


*rintre cei mai importan"i concurenti n producerea i v+n!area "inutelor de sear men"ionm, X$ 7$8$9. cetia sunt productori care practic pre"uri ridicate$ calitate bun$ i &aran"ie dup cumprare. #lien"ii din XX i nu numai prefer s mear& aici tocmai pentru c stiu c au de unde ale&e calitate$ i astfel 'ustific i pre"ul. )otui$ pre"urile practicate de XXX sunt mai sc!ute dec+t la concuren"$ exemplu ar fi o rochie de sear, la xxx cost ntre 250 i :00 ron$ iar la ;;; de la 200 ron n sus. #oncuren"a firmei este relativ constant $ n sensul c au rmas acceai competitori de mai mul"i ani. 3i repre!int firme cu renume at+t pe pia"a intern c+t i cea extern. %intre cei mai de seam men"ionm urmtorii, xxx$;;;$!!!. cetia repre!int concuren"a <&rea= n sensul c i ei sunt productori de seam care "in cont n primul r+nd de calitate$ folosesc materiale deosebite i se adresea! unei clase sociale mai inalte. >n alt avanta' in fata concurentei il constituie faptul ca noi ne adresam unei cate&orii mult mai lar&i de consumatoare feminine ? cu varse cuprinse intre 5-20 ani $ in timp ce cea mai

mare parte a concurentei se adresea!a se&mentului de varsta cuprins intre 20 ? @0 ani . cest lucru constituie un avanta' si pentru cliente pentru ca pot achi!itiona de la noi rochii nu doar pentru ele $ ci si pentru alte persone apropiate lor sau din familie $ economisind in acest mod timp $ dar mai ales bani.

Descrierea mediului intern or$anizational si a mana$ementului


(1. %epartamentul productie unde avem, - 5ectia #reare-*roiectare - unde avem an&a'ate 2 persoane care creea!a modelele$la proiectare 2 persoane $ in total @ an&a'ate. - telier *roductie- procesul tehnolo&ic este urmatorul,croire$surfilare$cusut$finisare $ se lucrea!a in 2 ture unde avem an&a'ate 5 femei a cate @ procese deci intr-un schimb 20 de persoane$ iar in total fiind @0 de femei an&a'ate. - 5ectia control calitate unde avem an&a'ate @ persoane speciali!ate care verifica ca rochiile create sa fie conform cerintelor$fara defecte ce lucrea!a in 2 schimburi. - 5ectia #alcat unde avem an&a'ate @ persoane ce lucrea!a in 2 schimburi. - 5ectia de ambalare unde avem an&a'ate @ persoane ce lucrea!a in 2 schimburi. 21. Aa&a!ie, avem an&a'ate 2 persoane vem an&a'ate 20 de pers full-time si inca 2 persoane cu care colaboram pentru rochiile unicat deci cu contract de colaborare. B1. *irouri, care cuprinde , - *irou Director $eneral + ers - *irou Productie ? 5ef atelier productie + ers - *irou Mar#etin$, ? %irector AarCetin& si Com artimentul administrativ : , %ecretariat )%ef com artiment administrativ - . ers care are in subordine , Dn&ri'itoarele B$ &ent pa!a B $ 5oferi ) total / ersoane - *irou Financiar!Conta"il ? #ontabil 5ef care are in subordine #ontabilul 0 - *irou Resurse 1mane ? %irector -esurse umane care are in subordine,5pecialist salari!are$5pecialist recrutare . @1. Ma$azin desfacere , unde avem an&a'at %irector Aa&a!in si 2 van!atoare. Dn incinta ma&a!inului am amena'at un birou special pentru clientii care vin cu modelele lor proprii23 pers Dn total avem un numar de 40 persoane an&a'ate.

Modul in care se desfasoara roductia


ctivitatea de productie se desfasoara intr-o sin&ura incinta$ pe patru sectii si ateliere de productie$ cu fluxuri tehnolo&ice avand , 5ectia #reare-*roiectare$5ectia #roire-5urfilat#usut-Finisare $ 5ectia #alcat si 5ectia de ambalare.

Furnizorii

#asa de moda xxx desfasoara o serie de relatii cu furni!ori de fire si fibre din bumbac$matase$stofa$voal de la Ealati$ #impulun& Auscel$ Filatura -omana din 4ucuresti. %e asemenea$ firma mai achi!itionea!a materiale din Franta$Eermania si #hina.

Investitia
Firma noastra xxxx a investit in utila'ele cu care functionea!a atelierul confectii., masini cusut$surfilat$masini de calcat$cele 2 masini de transport.etc am scos un credit de la banca in valoare totala de @00000 -on ce il rambursam in 5 ani cu o dobanda anula de (2 F $iar pe lan&a acest credit am adus si noi un aport la capital de :(0000 -on.

+2 EC5IPAMEN6E
xxx i propune achi!i"ionarea urmtoarelor echipamente, computer, (0 telefon,(0 fax, B cas de marcat, ( instala"ie de aer condi"ionat,( sistem de alarm, ( masini de cusut $ surfilat $calcat 22 masini transport 2

02 M'*ILIER
Aobilierul ce urmea! a fi achi!i"ionat de xxx 5-G este urmtorul, birou, (0 dulapuri pentru depo!itarea documentelor firmei, 2 scaune, (2 cas de bani, ( rafturi pentru depo!itarea produselor$ n func"ie de spa"iu rafturi i mese pentru pre!entarea produselor$ n func"ie de spa"iu

'r$ani$rama firmei
n&a'atii xxxx de la sectia *roductie lucrea!a in 2 ture$fiind an&a'ati cu norma intrea&a la : ore$pro&ramul fiind de la H la (5 un schimb si al doilea schimb de la (5 la 2B. *ersonalul de la birouri lucrea!a : ore$un sin&ur schimb de la : la (2.

Mana$ementul firmei
Aana&erul particip activ si vi!ibil in proiectele de schimbare$ pe toata durata de derulare a acestora. Aana&erul din firma care reali!ea!a in mod competent schimbari indeplineste o serie de roluri$ care asi&ura succesul firmei noaste in procesul schimbarii or&ani!ationale, cercetator/ initiator si avocat al schimbarii/ furni!or de resurse pentru schimbare.

Politica de recrutare
Firma xxx este interesata in descoperirea de tineri specialisti ambitiosi si responsabili pentru a se alatura echipei noastre. %e recrutarea personalului se ocupa biroul de -esurse >mane care are un specialist in recrutare$care postea!a anunturi de an&a'are in !iare$pe site-urile de specialitate precum e'obs.ro$m;'ob.ro$best'ob.ro$apoi stran&e cv-urile din care face o prima triere$ale&and persoanele care corespund cerintelor postului$le contactea!a telefonic$urmand sa stabileasca o intalnire pentru interviu.%upa interviu ale&e 2 persoane care considera ca s-ar descurca cel mai bine$si care vor sta in proba timp de 2 saptamani$ale&and in cele din urma persoana care face fata cel mai bine celor cerute de postul respectiv si an&a'and-o cu drepturi depline.

Motivarea
*rincipalii factori motivatori sunt, salariul potential bun/ un pachet atractiv de beneficii 0prime de sarbatori$!ile libere sarbatori le&ale1/ atractivitatea muncii prestate/ autoritatea$ responsabilitatea si autonomia pe post/ recunoasterea de catre conducerea or&ani!atiei si de catre cole&i a succeselor in munca/ de!voltarea profesionala

Calificarea
Ga firma xxx cei mai multi muncitori sunt calificati. Muncitorii calificati , director &eneral/ mana&er resurse umane/ director marCetin&/

contabil/ croitor/ calcator/ sef control calitate. Muncitori necalificati : ma&a!ioner/ cusator/ sef de ma&a!in/ a&ent de pa!a/ in&ri'itoare.

Analiza situatiei
Politica de re&uri) ) renta"ilitatea e unitate de rodus Fata de alte case de moda cu obiect similar de activitate $ preturile sunt mai mici si se adresea!a cate&oriei preturilor medii spre ridicate . *returile practicare ncep de la 250 -on i a'un& p+n la 2:00 -on la rochia unicat. *returile rochiilor sunt determinate de costul productiei0 materii prime$ ener&ie$ resurse umane 1 $ costul distributiei $ costul desfacerii si comerciali!arii. Ga rochiile de sear pre"uriile ncep de la 250 -on i a'un& p+n la 2:00 -on la rochia unicat. %e exemplu la rochia unicat ce cost 2:00 -on am avut nevoie de cca B m de mtase natural care a costat m linear H0 de -on I B m J 2(0 -on apoi am folosit aplica"ii de pietre pre"ioase n valoare de (000 -on$cheltuieli cu materiale auxiliare,fermoar$a" de (0 -on i cheltuieli cu manopera de 500 -on.$ un total de cheltuieli de (H20 -on de unde re!ult un profit de (0:0 -on. -ochiile de !i au pre"uri ce varia! ntre (B5 si B00 -on. -ochitele pentru copii pre"uriile sunt cuprinse intre H0 -on si 200 -on. %umar de iat Aarea ma'oritate a clentiilor nostri sunt din xxx$dar sunt care vin si din alte orase ca sa cumpere de la noi. Dar potentiali clienti sunt femeiile si fetitele. Nevoile ietei #lientii prefer rochii de calitate$dar care s fie la un pret avanta'os$adica s-si poata permite sa cumpere rochia respectiv. #lientul cumpr de la noi pentru c este multumit de produsele noastre si au si un pret avanta'os$daca el cumpar de la noi rm+ne cu mai multi bani n bu!unar de c+t dac ar cumpra de la alte firme care au produse mai scumpe si poate nici nu sunt de calitate. Promovarea 5lo&anul companiei, #ream rochii pentru femeile moderne care vor s se mbrace dup &ustul i stilul su personal$ rm+n+nd ntotdeauna luxoase$ feminine i la mod Princi alele te7nici utilizate 8n romovare sunt: - reducerile de pre"uri - publicitatea la locul v+n!rii - cadourile promo"ionale

Firma xxx folosete ca principal mediu de promovare a produselor reclama )K$adresata publicului feminin $ prin sponsori!area emisiunilor de la televi!iunile locale cu costuma"ii de sear pentru pre!entatoarele )K. )otodat firma sponsori!ea! de cele mai multe ori i evenimentele mondene ale oraului$ precum concerte n aer liber$ petreceri de 4alul 4obocilor la licee i facult"i. Aaina care distribuie marfa are inscrip"ionata pe ea si&la firmei xxx$ precum i domeniul de activitate <#onfec"ii %am=. %e asemenea in promovarea rochiilor ne-a venit in a'utor catalo&ul de produse disponibil atat la sediul firmei $ cat si online . *entru a ne imbunatatii activitatea de comunicare am ales telefonul si e-mailul. 4u&etul pe care firma l are destinat pentru promovare repre!int (5F din totalul v+n!rilor.3stimam pentru acest an ca vom avea van!ari de minim H mld$astfel bu&etul pentru promovare va fi de aproximativ ($05 mld$ deci se va recur&e la forme mai Lieftine= de promovare$ dar se sper c pe viitor va crete volumul v+n!rilor$ i implicit i a bu&etului de promovare. C7eia succesului #asa de mod xxx produce si rochii unicat. *robabil acesta este motivul pentru care este asa de cunoscut. #ei mai importanti factori de succes sunt , M reputatia M experienta relativ ridicata a intreprin!atorului M sistemul bun de relatii cu staCeholder-ii M exclusivitatea prestarii de servicii pentru anumite firme M personal foarte bine calificat M ma&a!ine proprii M aptitudini de inovare a produselor

Macromediul
Factori economici 3conomia mondiala se afla intr-o perioada de recesiune. cest lucru afectea!a ne&ativ si economia -omaniei. *e lan&a acest aspect in tara noastra nu exista o strate&ie nationala de de!voltare fapt ce afectea!a si domeniul confectiilor. N mare problema o constituie dificultatea obtinerii unui credit pentru DAA-uri. Nu exista o banca destinata DAA-urilor$ astfel ca de!voltarea unei firme de dimensiuni reduse$ asa cum este firma 5# xxxx 5-G$ este pusa sub semnul intrebarii. *ar&hiile economice$ cum ar fi dobanda$ actionea!a ne&ativ$ in sensul ca nivelul lor ridicat face imposibila orice tentativa de imprumut$ pentru ca la o dobanda de 20-B0F pe an trebuie sa ai o rata a rentabilitatii foarte ridicata de peste B0F lucru care este destul de &reu de reali!at. Factori te7nolo$ici %in punct de vedere al tehnolo&iei se remarca o stransa corelare a acesteia cu domeniul tehnic$ plecand de la tehnolo&ia crearii acestor materiale pana la decuparea lor. >n aspect foarte important il repre!inta pro&resul tehnolo&ic in ceea ce priveste tehnolo&ia crearii materialelor$ astfel incat utili!area de materiale noi si de o calitate si diversitate mai mare poate &enera un avanta' competitiv pentru firma. Factori socio , culturali

%in punct de vedere social situatia este una po!itiva pentru industria confectiilor si a desi&nului vestimentar. Nivelul de calificare al fortei de munca este ridicat in comparatie si cu alte tari de!voltate. >n alt plus este costul redus al fortei de munca comparativ cu tarile vestice. *entru casa de moda XXXXXaceste elemente au aspecte po!itive si mai putin ne&ative. stfel$ existenta unei forte de munca bine calificate ce poate fi cumparata la un pret redus este un element po!itiv. %in alt punct de vedere$ nivelul social de cultura vestimentara este in crestere$ asta datorita faptului ca exista o clasa sociala instarita care isi permite sa cumpere aceste produse si care are acces la multe surse de informatii privind lumea modei. Factori olitici , le$islativi cesti factori influentea!a casa de moda XXXXX po!itiv dar si ne&ativ. doptarea unor prevederi privind scutirea impo!itarii profitului reinvestit creea!a cadrul necesar reali!arii unui proces investitional crescut. *reocuparea pentru de!voltarea sectorului confectiilor si faptul ca unele utila'e pentru aceasta industrie sunt scutite de taxele vamale sau acestea sunt reduse pot crea premise favorabile. %ar$ tot mai multe firme vor fi tentate sa intre pe aceasta piata datorita facilitatilor acordate de &uvern$ fapt ce poate repre!enta o amenintare pentru aceasta firma.

Canalele de distri"utie
Livrarea )ransportul se face cu cele 2 masini care le avem in dotare$ pentru a prote'a produsele de ac"iunea factorilor atmosferici in ca!ul comen!iilor mai mari pentru ma&a!ine precum, Aetro$5el&ros$-eal.. Kindem directa prin ma&a!inul pe care le avem n xxx. Declaratia casei de mode ((( #a planuri de viitor$ societatea urmrete extinderea cu ma&a!ine proprii n toat "ara mai nt+i n 4ucureti$ 5ibiu$ #lu' Napoca$ )imioara$ *iteti i creterea exporturilor. '"iectivele de mar#etin$ # pe toate lunile e de O. @5(.(2($iar # pe toti ani e de (0.H20.2@:. Firma este foarte cunoscuta in orasul xxx si incepe sa fie cunoscuta si in alte orase ale tarii. Numarul de contracte incheiate pe an este in 'ur de @0. Monitorizarea informatiilor interne si e(terne Dn cadrul firmei 5# XXXXX5-G se studia!a elementele componente ale politicii de AarCetin& ale firmei, - produsul, caracteristici$ structura sortimentala$ calitati$ ambalare$ marca$ strate&ii aplicate/ - pretul, modul de formare$ strate&ii de pret/ - distributia, canale de distributie$ strate&ii de distributie/ - promovarea, tehnici de promovare$ publicitate$ relatii publice$ marca$ marCetin& direct$ strate&ii si eficienta. %e asemenea $ se cumpara informatii de la alte firme datorita costurilor mari pe care le implica un studiu de piata.

Analiza financiara
#ifra de afaceri este mai mare decat costurile.5pre exemplu $ in ca!ul unei rochii unicat a carei pret este de 2:00 -on avem costuri de un total de cheltuieli de (H20 -on de unde re!ult un profit de (0:0 -on. *ro&no!m pentru anul acesta s vindem in medie 2000 -on pe !i deci minim 20000 pe lun$ astfel intr-un an sa vindem de cca H0H000001 mld$ cheltuielile cu produc"ia ar fii de B52000 adic cheltuieli cu materialul 2H000$ cheltuieli cu salarul pe (2 luni e (20000$ cheltuieli fixe si celelalte cheltuieili specifice0telefon$combustibil$internet1 ar fi de 20000 -on pe an $ cheltuieli promovare ntrun an ar fi de (5 F din totalul v+n!rilor dintr-un an care le preconi!m de H mld deci (.05 mld0(050001 deci am ob"ine un profit de B@:000 -NN. Previzionarea vanzarilor Kan!arile evoluea!a favorabil pentru firma $ societatea urmrete extinderea cu ma&a!ine proprii n toat "ara mai nt+i n 4ucureti$ 5ibiu$ #lu' Napoca$ )imioara$ *iteti i creterea exporturilor. Dn scopul maririi van!arilor $ societatea a ales sa apele!e la o mai buna promovare a produselor proprii. 4u&etul pe care firma l are destinat pentru promovare repre!int (5F din totalul v+n!rilor.3stimam pentru acest an ca vom avea van!ari de minim H mld$astfel bu&etul pentru promovare va fi de aproximativ ($05 mld$ deci se va recur&e la forme mai Lieftine= de promovare$ dar se sper c pe viitor va crete volumul v+n!rilor$ i implicit i a bu&etului de promovare.

Previzionarea costurilor #ifra de afaceri B. 0(P21 )otal venituri din exploatare 0BP@1 )otal cheltuieli din exploatare 02PHP:POP(2P(B1 -e!ultat din exploatare 05-(@1 -e!ultat financiar 0(2(H1 -e!ultat curent al exercitiului 0(5P(:1 -e!ultatul brut 0(5P(:1 -e!ultat net 022-2B1 O$@5($(2( O$H2H$BH( 2$2B($0:0 B$0O2$2O( -@B$H@5 B$052$5@2 B$052$5@2 2$52@$(B: O$:(5$O@B (0$0O@$O(5 2$H(O$2@: B$BH5$22H -BB$@O( B$B@($HH2 B$B@($HH2 2$:0H$0O2 (0$0::$:22 (0$BH0$22: 2$O@O$H@@ B$@20$::@ -(5$B2: B$@05$5(2 B$@05$5(2 2$:20$2BB (0$@00$O5B (0$2:5$5BB H$(05$(2@ B$5:0$B2O B$505 B$5:B$:H@ B$5:B$:H@ B$0(0$@5@ (0$H20$2@: (($0@:$0H@ H$B(:$2:B B$H2O$BO0 (2$(@H B$H@5$5B: B$H@5$5B: B$(@2$252

%upa cum reiese si din tabelul alaturat $ situatia financiara este favorabila firmei si avem profit #ontrolul re!ultatelor firmei se va reali!e cu a'utorul documentelor si inre&istrarilor contabile si tot cu a'utorul lor vom putea compara daca re!ultatele obtinute corespund sau nu cu cele planificate 'r$anizarea mar#etin$ului *rocesul complex de conducere a activit"ii de marCetin& nseamn n primul r+nd$ anticiparea evolu"iilor posibile ale fenomenelor pie"ii n anumite condi"ii probabile$ pentru o perioad de timp mai lun& sau mai scurt$ deoarece <a conduce nseamn a prevedea=. *entru urmatorii 5 ani $ avem elaborate planuri de marCetin& si dorim in acelasi timp ca aceste planuri sa fie conform asteptarilor nostre si sa reusim sa ne extindem cifra de afaceri Planuri de criza Nereali!area planului la sc XXXXX5-G ar putea fi determinata de mai multi factori , -riscurile le&ate de aprovi!ionare si desfacere - riscurile tehnolo&ice - riscurile &enerate de factorul uman - riscurile informationale -iscurile externe - riscurile politice - riscurile financiare - riscurile contractuale

C'NCL19II
%in anali!a ansamblului informa"iilor pre!entate decur& urmtoarele conclu!ii pincipale, (1 Afacerea este feza"il din punct de vedere, comercial$ este o pia" n cretere n -om+nia/ financiar$ deoarece societate Xxxxxdispune din surse proprii de o parte din resursele financiare necesare nfiin"rii/ uman$ deoarece pe pia"a muncii exist personalul cu calificarea cerut de nfiin"area societ"ii/ mana&erial$ deoarece firma posed un mana&er serios i competent. (0

21 Afacerea este rofita"il$ deoarece n cinci ani se poate achita creditul$ ob"in+nd un anumit profit$ dup care profitul se va amplifica rapid i substan"ial. B1 Afacerea este credi"il$ datorit, profitabilit"ii sale/ aportului propriu de numerar cu care poate contribui la investi"ie/ eliberrii din primii ani a unui flux de lichidit"i suficient de mare pentru a rambursa creditul/ competen"a i serio!itatea mana&erului societ"ii.

((