Sunteți pe pagina 1din 4

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR CONFORM HG nr. 856/16.08.

2002

Agentul economic:S. C Rocart Prod SRL, Calimanesti, Jud. Valcea Anul: 2012 Tipul de deseu: HARTIE si CARTON; cod: 20 01 01 (conform codificarii din anexa nr. 2) Starea fizica: Solida Unitatea de masurare: Kg CAPITOLUL I Generarea deseurilor

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luna Generate Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL 45 0 20 0 45 20 45 25 25 20 15 50 310

Cantitate de deseuri din care: Valorificate Eliminata final 100 20 45 165

Ramas in stoc 45 0 20 0 -55 0 0 25 25 20 15 50 145

CAPITOLUL II Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luna

Sectie

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

TOTAL

Stocare Cantitatea Tipul *1) 45 S 0 20 S 0 S -55 0 0 25 S 25 S 20 S 15 S 50 S 145

Cantitatea 45 0 20 0 0 0 0 25 25 20 15 50

Tratare Modul *2) A A A A A A A A

Scopul *3) V V V V V V V V

Transport Mijolcul Destinatie *4) *5) AN AE AN AE AN AE AN AE AN AE AN AE AN AE AN AE

NOTA: 1) Tipul de stocare: RM - recipient metalic; RP - recipient de plastic; BZ - bazin decantor; CT - container transportabil; CF - container fix; S saci; PD - platforma de deshidratare; VN - n vrac, neacoperit; VA - n vrac, incinta acoperita; RL - recipient din lemn; A - altele 2) Modul de tratare:TM - tratare mecanica; TC - tratare chimica; TMC - tratare mecano-chimica; TB tratare biochimica; D deshidratare; TT - tratare termica; A - altele 3) Scopul tratarii: V - pentru valorificare; E - n vederea eliminarii; 4) Mijlocul de transport: AS autospeciale; AN - auto nespecial; H - transport hydraulic; CF - cale ferata; A - altele 5) Destinatia: DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei; HP - halda proprie; HC - halda industriala comuna; I - incinerarea n scopul eliminarii; VR - valorificare prin agenti economici autorizati; P - utilizare material sau energetica n propria ntreprindere; VE - valorificare energetica prin agenti economici autorizati; A - altele

CAPITOLUL III Valorificarea deseurilor

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL

Cantitatea de deseu valorificata 100 20 15 135

Operatia de valorificare, conf. Anexei IIB din Legea 426/2001 conf.pct.2,anexa IIB conf.pct.2,anexa IIB conf.pct.2,anexa IIB -

Agentul economic care efectueaza op. de valorificare -

CAPITOLUL IV Eliminare deseurilor

Nr. Crt

Luna

Cantitatea de deseu eliminata 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL

Operatia de eliminare conf. Anexei IIB din Legea 426/2001 -

Agentul economic care efectueaza op. de eliminare -

Nota: Termenul de raportare este 31 ianuarie a anului urmator anului calenderistic incheiat, la Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, Compartimentul Gestiune Deseuri si Chimicale. 3

S-ar putea să vă placă și