Sunteți pe pagina 1din 4

FLUIERUL FERMECAT de Victor Eftimiu Tudorel era un ciobna de vreo zece aniori, care rin i!te"imea lui !c a!

e #n mai multe r$nduri vacile i oile !atului, din %&earele unor lu i i balauri, ce le tot ddeau t$rcoale' (u tia nici de fric, nici de #nelciune' ) *unt cioban, trebuie !)mi ze!c turma' A!ta tiu+''' ,i nu)l biruia nimeni' Moul din dure, vr-itorul cel bun, care vede i r! ltete e cei ce !e oart voinicete, l)a c&emat la el, #n etera din munte, oftindu)l !)i alea% tot ce va dori din bo%"iile adunate acolo' Tudorel nu voi ! rimea!c nimic' *e mul"umea cu via"a lui de zitor al turmelor, #i a-un%ea linitea oienilor, miro!ul florilor, murmurul izvoarelor #n care !e r!fr$n%ea !eninul cerului' Fiindc moul din durea fermecat #l tot #mbia ! ia ceva, Tudorel !e &otr#' ) Vd acolo o ramur de !oc u!cat' (u cumva e un fluier. /ac e un fluier, d)mi)l, baciule, ! c$nt cu el, !)mi treac de ur$t c$nd ie! la une cu oile+ ) *)mi trieti, biatul moului+ #i r! un!e vr-itorul cel bun' ()ai vrut nici !traie !cum e, nici bani de aur, nici ietre ne!temate+ /ar ai ale! o comoar ne re"uita' Fluierul ace!ta, e care l)a furit un meter din vec&ime, nu numai c)"i va "ine de ur$t, dar rin el vei utea #mbl$nzi fiarele i dr$ma cet"ile+ 0!treaz)l !nto!, dra%ul meu i !)auzim de bine+ Tudorel #i u!e fluierul la br$u, #i lu rma! bun de la unc&ia i !e)ntoar!e #n !at' A doua zi, lec$nd cu oile, Tudorel !e aez e un d$mb cu flori i #nce u !)i zic din fluier' Mare)i fu mirarea i bucuria c$nd vzu c mioarele lui !e o re!c din unat, !e uitar la el, #l #ncon-oar i #nce ! -oace+ Culaie, berbecul cel mare, cu coarnele #ntoar!e, !e u!e!e i el e "o it, arc)ar fi fo!t cel mai !tranic dn"uitor' Clo otul de la %$t #i !una, "in$nd i!onul fluierului, iar 1&eor%&i", m%ruul turmei, -uca i el, c$nd e trei icioare, fc$nd roto%oale dr%lae #n vzdu& cu iciorul dre t, c$nd ridicat e dou icioare ca oamenii' C$t de! re Ur!u, dulul, nu numai c !rea, dar !e ddea i e!te ca ' C$nt el, Tudorel ce c$nt2 mioarele, berbecele, m%ruul i dulul -ucar, $n c$nd zi!e ciobnaul3 ) Acum de!tul+ /ac)om !ta ! "o im toat ziua, a oi flm$nzi"i i v u!ca"i, i !e !u r !atul e mine ca v "iu nem$ncate' 4ntr)o zi, o &ait de lu i !e re ezir la !t$na lui Tudorel' * aima intra!e #n bietele oi, iar c$inele o tuli i el, cci nu utea ! lu te de unul !in%ur cu douzeci de fiare' Vz$nd acea nval de !lbticiuni, Tudorel nu re%et3 du!e fluierul la %ur i #nce u ! c$nte' ,i ce ! vezi. Unul c$te unul, lu ii !e a!t$m rau, #nce eau ! ridice c$te un icior uor, uurel ) i !e orneau e dn"uit' A oi c$te un lu !e a ro ia de o mioar, #i l!a ca ul #n -o! de trei ori, #nclin$ndu)!e i o oftea la -oc' *e ridicau #n dou icioare, lu ul #i etrecea laba drea t #n -urul mi-locului oii rivind)o %ale, !lt$nd)o cu i!te"ime, arc)ar fi fo!t curtezan #m rte!c nu alta' /ouzeci de erec&i !e #nv$rteau #n -urul ciobnaului, care #i zicea de zor din fluieraul lui de !oc' A intrat #n &or i Ur!u, dulul, rinz$ndu)!e #n bra"e cu !taro!tele lu ilor i au fcut fr"ie am$ndoi, !)au u at #n bot, cu oc&ii lini de lacrmile rieteniei, le%$ndu)!e ! nu !e mai ri%onea!c unul e celalalt, c$t vor tri+ /ar tot !rind i #nv$rtindu)!e, lu ii o!tenir' Mai)marele lor !e a ro ie,

-uc$nd i el mereu 5c nu utea ! nu -oace dac #i c$nta ciobnaul din fluier6 i)i vorbi lui Tudorel aa3 ) Ciobnaule dra% ) mai la!)l #ncolo de fluier, c nu mai utem+ /u ce !untem flm$nzi, ne mai flm$nzeti i dumneata, un$ndu)ne ! "o im #ntruna+ ) Eu, r! un!e biatul, nu m o re!c din c$ntat $n nu v crbni"i+ /ac m o re!c, !unte"i #n !tare ! v re ezi"i #n oi i ! le !f$ia"i+ ) 0e cuv$ntul meu de !taro!te c nu facem una ca a!ta, lecm e ici #ncolo+ r! un!e cellalt i fcu !emn lu ilor !)l urmeze' Cu mare rere de ru #i l!ar cumetrii dr%laele cumetre+ /u ce le) au -ucat, mare oft ar fi avut ! le m$n%$ie u"in cu col"ii, ! le de!fac !curteica cu %&earele alint$nd mioarele, numr$ndu)le o!cioarele+ /ar n)avur #ncotro i !e de rtar, ierind #n de!imea codrului' ,i numai du ce n)a mai rma! nici urm de fiar rin artea locului, Tudorel #i dezli i buzele de fluier, odi&nind a!tfel i oile care #nce ur ! a!c mrunt i re ede, de foame ce le era' ' ' ' 0ove!tea cu fluierul vr-it a-un!e i la urec&ea #m ratului' Lumea ! unea minuni, minunile creteau e m!ur ce erau ove!tite' ) /ac a utut acel fluier ! !t $nea!c &aita de lu i, cum n)ar veni de &ac i vr-mailor mei. #i zicea !t $nitorul "rii, amenin"at de nvala unor vecini &r re"i' Trimi!e deci #m ratul c$"iva !oli la ciobna !)i ceara fluierul+ /ar Tudorel nici %$nd !)l dea' A doua zi, !atul !e omeni cu un mare alai' Clre"i #mbrca"i numai #n zale i fireturi, cu latoe de ar%int !i cu !uli"i lun%i, veneau e cai #m odobi"i cu ene i mantale de catifea' 4n fruntea clre"ilor mer%ea unul mai arto!, cu latoa de aur, cu buzdu%an #n m$n i coroan e ca ' 7ie"aul tocmai !e #ntorcea cu oile de la une' ) Tu eti Tudorel)Ciobnaul. #l #ntreb clre"ul cel falnic' ) Eu' ) /a e mine m tii cine !unt. ) (u ''' ) Eu !unt #m ratul ace!tei "ri+ ) * fii !nto!+ ) M, neobrzatule, aa !e vorbete cu un #m rat.+ ) Eu !unt neobrzat. r! un!e flciaul, fr ! !e ! erie de m$nia Mariei)*ale' Eram neobrzat dac)"i ! uneam 8! fii bolnav8, dar eu "i)am ! u!3 8! fii !nto!+8 ) 7ine)bine+ i)o retez !curt 0rea#naltul' A oi, a! ru3 ) Cum ai #ndrznit ! te #m otriveti oruncilor mele. ) /a ce)am fcut. ) 9i)am trimi! oameni cu daruri, cu &aine !cum e i cu tot felul de bunt"i, %albeni mul"i "i)am trimi! i tu nici %$nd !)mi dai !rcia ta de b" %urit, fluierul care vd c)l "ii #n br$u' ) *traie !cum e, bani de aur i toate minun"iile m$ntului le %!e!c c$nd vreau la moul din dure, #i r! un!e Tudorel, dar n)am ce face cu ele' Eu at$ta am, fluierul+ ) Fluierul ace!ta are uteri de care tu nu eti vrednic+ #i !tri% craiul m$nio!' /e aceea zic, biete, d)mi)l de buna voie i eu te voi r! lati cum nici nu %$ndeti, te voi duce la curtea mea ! te cre!c, !)"i dau #nv"tur i ! fac

din tine un curtean de vaz' ) Eu, din ce !unt, nu vreau ! m !c&imb+ r! un!e Tudorel' ) Aa+. !tri% #m ratul' 0une"i m$na e el i lua"i)i fluierul, !)nve"e minte cum !e vorbete cu !t $nul #m r"iei+ /oi oteni !e re ezir la biat' Ciobnaul !e %$ndi ! duc fluierul la %ur, ! c$nte i ! vad cum "o ie acea mul"ime de clre"i #n frunte cu #m ratul #n%$mfat' /ar al"i oteni #i !rir biatului #n ! ate2 unul #l a uc de coate i i le !tr$n!e ! i le fr$n%, iar altul #i !mul!e fluierul din m$n i)l #ntin!e Mriei)*ale' Lacom, #m ratul #nfc -ucria ciobnaului' :c&ii #i luceau de bucurie la %$ndul c acuma nu)l va mai birui nimeni: a-un%e !)i treac buricele de%etelor e %urile fluierului, a-un%e ! !ufle #n el i to"i dumanii vor #nce e ! -oace i ! i !e !u un+ I !e va duce ve!tea)n lume+ (imeni nu va mai #ndrzni !)i calce &otarele, ba va orni el #n!ui ! cucerea!c i ! rade #m r"iile altora+ 0orni voio!, cu tot alaiul du el' /ar lui Tudorel nu)i ardea ! !e de! art de fluier' L! turma e !eama unui alt biat i !e lu du #m rat, aler%$nd e l$n% calul lui i !tri%$nd3 ) Maria)Ta, d)mi fluierul, c)i al meu' ()auzi. ''' ) 0iei din oc&ii mei, neruinatule+ /ar Tudorel nu !e l!' C$"iva oteni tra!er aloele, al"ii #l amenin"ar cu !uli"ele i)l u!er e %oan' Credeau c)au !c at de el' Ai+ *e omenir iar cu Tudorel ieindu)le #n drum, du ce trecu!er rintr)o dure3 ) ()auzi, #m rate, d)mi fluierul c e al meu+ ) M ble!tematule, iar #mi iei #n cale. Fu%i mai re ede, c un !)"i reteze urec&ile+ ) Reteaz)mi urec&ile, dar d)mi fluierul+ :tenii #l #n"e ar cu !uli"ele i)l %onir iar' Uf+ 7ine c)au !c at de el+ Iat, #n!, c a-un%$nd la alat i d$nd ! treac ra%ul or"ilor, !e omeni rea uternicul #m rat cu Tudorel, care)i a uca!e fr$ul arm!arului domne!c i)l z%$l"$ia' ) Fluierul, Mria)Ta+ Fluierul, c nu !ca i de mine nici mort+ *co! din fire, #m ratul orunci otenilor !)l rind e ciobnaul #nc "$nat, !)l le%e i !)l arunce #n beciul cel mai ad$nc' ;i! i fcut+ Iat)l e bietul Tudorel al no!tru le%at fedele, aruncat e m$ntul muced al #nc&i!orii, !in%ur, !in%urel, #n bezn i rcoare+ Ei, dar #n vremea acea!ta, otile vr-mae n dir m$ntul "rii i rdau toate #n calea lor' 4n fruntea armiilor, #m ratul orni ! le #nfrunte i ! nimicea!c e cotro itori' M$ndru nevoie mare, clare e arm!arul #m o o"onat, craiul tot !ufla #n lemnul de !oc, ate t$nd ! !e #nt$m le minunea+ /e%eaba+ #i cocoa!e de%etele, #i zdreli!e buzele tot frec$ndu)le de fluiera, dar otilor din "ar u"in le a! de -ucria aceea ne utincioa!+ 7a, dim otriv, #m ratul fu #ncon-urat de nite c itani otrivnici, care arc iei!er din m$nt+ C$t ai cli i din oc&i, !e omeni le%at de coate, !tra-a lui #m rtiat i el robit vr-maului'

Fluierul czu la m$nt i de bun !eam l)ar fi !fr$mat co itele cailor dac un !fetnic #n"ele t, care nu vzu!e cu oc&i buni #ntemni"area lui Tudorel, nu l)ar fi ridicat cu %ri-' 4n vremea a!ta, otile #m rteti, ! im$ntate de rinderea !t $nului lor, o luau la fu%, risipindu-se prin pduri? Mare r d ar fi fo!t e "ar, dac !fetnicul cel #n"ele t nu !)ar fi %$ndit ! !e re ead la alat, !)l !coat e Tudorel din ad$ncimea beciului i !)l duc e c$m ul de btlie, d$ndu)i fluierul i ru%$ndu)l ! %onea!c e nvlitori' C$nd #nce u Tudorel ! c$nte din fluier, otile dumane !e o rir din iureul lor n ra!nic, #i aruncar aloele i buzdu%anele i #nce ur ! -oace' C$t erau de falnici acei oteni i c itani, a-un!er ca nite biete oi, la orunca ciobnaului+ <ucau i "o iau de zor' *e "ineau du el, tot dn"uind i r!eau de)a)ndrtelea m$nturile cucerite at$t de uor' ,i ciobnaul no!tru nu !)a l!at $n nu i)a du! dincolo de &otarele "rii, cu #m ratul cel &a !$n cu tot+

0robabil c rimele intrumente de !uflat au fo!t cele folo!ite i fabricate de ciobani din tul in de !tuf' ,i tu o"i ! #"i faci a!tfel de in!trument cu a-utorul unui ai i a unei foarfeci' Ce trebuie ! faci' Un ca t al aiului cam => )=? mm, a a!)l ! !e !ub"ieze, a oi taie cu o foarfec cele dou r"i mai lun%i a ca tului ob"inut ! aibe form mai "iu%uit' Acuma ia in!trumentul #n %ur i !ufl tare #n el' F %uri mici e lun%imea aiului #n @ locuri la di!tan"e de c$te > cm' 4ncearc in!trumentul du fiecare %urire ! vezi ce !unet d'

4n func"ie de c$te %uri avem, vom ob!erva c auzim cu totul alte !unete' /ac aco eri %urile cu a-utorul de%etelor vei vedea c !unetele difer i o"i ! c$n"i c&iar i melodii' FIRT, fireturi, s.n. 1. Broderie cusut cu fir metalic. 2. (Rar) Fir de metal folosit la custuri i la broderii. 3. (La pl.) Haine mpodobite cu firet (1). Fir + suf. -et.