Sunteți pe pagina 1din 65

Anexa la Ordinul ..

/2013

Ghid privind inspecia energetic a cazanelor i a siste!elor de "nclzire din cldiri


Indicativ GEx 010 2012

#$%&'()
1 'ntroducere
1.1 Scopul lucrrii 1.2 Domeniul de aplicare

2 %rocedura general de inspecie


2.1 Consideraii generale 2.2 Inspecia periodic a ca anelor 2.! Inspecia sistemelor de "ncl ire 2.# Gradul de complexitate a inspeciei 2.$ %ecomandri 2.& %aport de inspecie

3 %rocedura de inspecie a cazanelor


!.1 Identi'icarea gradului de complexitate a inspecie !.2 Identi'icarea ca anului !.! Colectarea documentaiei !.# Inspecia vi ual a ca anului !.$ Stadiul de "ntreinere a ca anului !.& (eri'icarea 'uncionalitii ca anului !.) Sistemul de automati are al ca anului !.* Citirea aparatelor de msura !.+ Evaluarea per'omanei ca anului !.10 %aportul de inspecie a ca anului ,i recomandri

* %rocedura de inspecie a siste!elor de "nclzire


#.1 Identi'icarea gradului de complexitate a inspecie #.2 -regtirea inspeciei sistemului de "ncl ire #.! Identi'icarea sistemului de "ncl ire #.# (eri'icarea 'uncionalitii sistemului de "ncl ire #.$ Stadiul de "ntreinere a sistemului de "ncl ire #.& Sistemul de automati are al sistemului de "ncl ire #.) Consumul de com.usti.il pentru generarea de energie termic #.* Sistemul de emisie a cldurii #.+ Controlul sistemului de emisie a cldurii #.10 Sistemul de distri.uie a cldurii #.11 Sistemul de generare a energiei termice #.12 (eri'icarea capacitii sistemului de generare #.1! Sistemul de preparare a apei calde mena/ere #.1# %aportul de inspecie al sistemului de "ncl ire ,i recomandri

+ &aportul de inspecie +.1 &aportul de inspecie a centralei ter!ice i a cazanelor


0i,a de inspecie a ca anelor 1 0IC 0i,a de inspecie a sistemului de asigurare 1 02 0i,a de inspecie a pompelor 1 0-

+.2 &aportul de inspecie a instalaiei de "nclzire


0i,a de inspecie a sistemului de emisie a cldurii 1 0IE 0i,a de inspecie a sistemului de distri.uie a cldurii 1 0ID 0i,a de inspecie a sistemului de alimentare cu cldur 1 0IG 0i,a de inspecie a sistemului de alimentare cu ap cald de consum 1 0I2
2

Anexe in,or!ative
2nexa 2 1 Inspecia vi ual a ca anelor ,i veri'icarea setrilor de .a ale ca anelor 2nexa 3 1 2nali a ga elor de ardere 2nexa C 1 Evaluarea consumului de com.usti.il ,i energii auxiliare pentru "ncl ire ,i preparare ap cald mena/er 2nexa D 1 (eri'icarea sistemului de evacuare a ga elor de ardere 2nexa E (eri'icarea puterii termice a ca anului 2nexa 0 Sta.ilirea e'icienei se oniere a ca anului 2nexa G Evaluarea necesarului de cldur al cldirilor pentru inspecia ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire 2nexa 4 1 Evaluarea amorti rii investiiei 'cute pentru "nlocuirea ca anului 2nexa I 1 Inspecia sistemul de distri.uie a cldurii 2nexa 5 1 Inspecia sistemului de emisie a cldurii 2nexa 6 1 Strati'icarea termic "n "ncperile cu "nlimi mari ale pla'onului 2nexa 7 Inspecia sistemului de alimentare cu ap cald mena/er 2nexa 8 1 7ista cu posi.ile recomandri de sporire a e'icienei energetice a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire

-i.liogra,ie /docu!ente de re,erin0

1. 'ntroducere
1.1. )copul lucrrii G9idul privind inspecia energetic a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire din cldiri este ela.orat pentru a rspunde cerinelor Directivei europene 2010:!1:;E "n ceea ce prive,te inspecia energetic a ca anelor care utili ea com.usti.il neregenera.il sau alte tipuri de com.usti.il ,i a sistemelor de "ncl ire< precum ,i cele din 7egea nr. !)2:200$ privind per'ormana energetic a cldirilor< cu modi'icrile ulterioare. =n scopul reducerii consumului de energie ,i al limitrii emisiilor de dioxid de car.on< 7egea nr. !)2:200$ prevede> a? inspecia periodic la intervale de $ ani< pentru ca anele care utili ea com.usti.il neregenera.il sau alte tipuri de com.usti.il< a cror putere nominal este cuprins "ntre 20 ,i 100 de 6@A .? inspecia cel puin o dat la 2 ani< pentru ca anele cu puterea nominal mai mare de 100 6@A pentru ca anele care utili ea com.usti.il ga os aceast perioad poate 'i extins la # aniA c? inspecia sistemelor de "ncl ire ec9ipate cu ca ane cu puterea nominal mai mare de 20 6@ ,i o vec9ime mai mare de 1$ aniA Con'orm Directivei 2010:!1:;E> BDup 'iecare inspecie a unui sistem de "ncl ire C..? se ela.orea a un raport de inspecie. 0iecare raport de inspecie cuprinde re ultatul inspeciei des',urate "n con'ormitate cu art. 1# C*? ,i include recomandri pentru "m.untirea per'ormanei energetice a sistemului inspectat.D..... D%aportul de inspecie este "nmEnat proprietarului sau locatarului cldirii. D -re entul G9id de inspecie< respect aceste indicaii ,i cuprinde proceduri de inspecie< proceduri de msurare< date de calcul< valori de re'erin< recomandri pentru cre,terea e'icienei energetice a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire precum ,i documentele care compun raportul de inspecie. G9idul de inspecie ela.orat se extinde ,i la inspecia centralei termice pe ansam.lu< "ntrucEt per'ormana energetic a 'urni rii energiei termice implic "ntreg ansam.lul de ec9ipamente din centrala termic. 1.2 1o!eniu de aplicare G9idul privind inspecia energetic a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire din cldiri< este ela.orat pe .a a standardului european EF ISG 1$!)* ,i a reglementrilor naionale privind exploatarea ,i "ntreinerea ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire. G9idul se aplic centralelor termice ,i sistemelor de "ncl ire din cldiri care utili ea ca agent termic apa cald. G9idul preci ea proceduri de inspecie energetic< metodologii de calcul ,i msurare a parametrilor speci'ici ,i indic recomandri privind msurile de cre,tere a per'ormanei energetice ,i scdere a consumului de energie ,i a emisiilor de CG2 la nivelul ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire. 'nspecia energetic a cazanelor nu "nlocuie te veri,icarea tehnic la punerea "n ,unciune i veri,icarea tehnic periodic 2"n scopul evalurii !surii "n care aparatul satis,ace cerinele de ,uncionare "n condiii de siguran3 a a cu! se precizeaz "n regle!entarea tehnic %4 A1 52010 2Aparate de "nclzit ali!entate cu co!.usti.il solid6 lichid sau gazos cu puteri no!inale *00 783 ela.orat de ')#'&. -rocedurile de .a re'eritoare la inspecia energetic a centralelor termice< a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire sunt descrise "n capitole separate. G9idul de inspecie 'ace re'eriri la urmtoarele categorii de ca ane> a? din punct de vedere al utili rii> 1 ca ane pentru "ncl ireA 1 ca ane pentru prepararea apei calde mena/ereA 1 ca ane pentru "ncl ire< prepararea ap cald de consum ,i climati are A .? din punct de vedere al com.usti.ilului 'olosit> 1 ca ane cu com.usti.il ga osA 1 ca ane cu com.usti.il lic9idA 1 ca ane cu com.usti.il solidA -rocedurile pre entate "n g9idul de inspecie a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire se aplic urmtoarelor componente>
#

1 ca anelor< elementelor componente ,i sistemelor de automati are ale acestoraA 1 altor sisteme de generare a energiei termice inclusiv celor care utili ea surse regenera.ile de energieA 1 sistemelor de preparare a apei calde mena/ereA 1 reelelor de distri.uie a cldurii ,i elementelor componenteA 1 corpurilor de "ncl ire< inclusiv elementele de control ,i reglare ale acestoraA 1 sistemelor de control ,i reglareA 1 sistemelor de stocare ,i elementelor componente ale acestoraA G9idul de inspecie se constitue "ntr1un instrument de lucru concis< sintetic ,i unitar care permite e'ectuarea inspeciilor ca anelor ,i instalaiilor de "ncl ire din punct de vedere al per'ormanei energetice< pe .a a unui document te9nic naional. G9idul pre int 'orma &aportului de inspecie a centralei ter!ice i a cazanelor precum ,i ,i ele de inspecie a ec9ipamentelor din centrala termic. De asemenea< este detaliat &aportul de inspecie a siste!ului de "nclzire i ali!entare cu ap cald de consu!. -entru a spri/ini activitatea experilor te9nici atestai "n domeniul per'ormanei energetice a instalaiilor din cldiri< G9idul este "nsoit de un numr de Anexe care se re'er la detalii privind e'ectuarea unor msurri< la indicaii privind valori de re'erin ,i la metode de calcul a valorilor care conduc la conclu ii privind 'uncionarea ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire. =n 2nexe< sunt indicate o serie de recomndari privind cre,terea per'ormanei energetice ,i reducerea consumului de com.usti.il pe care inspectorii pot s le propun "n raportul de inspecie< 'r a 'i ex9austive. Domeniul de aplicare este cel speci'icat "n 7egea !)2:200$< a,a cum s1a menionat la paragra'ul 1.1. G9idul de inspecie se adesea "n primul rand speciali,tilor atestai care au dreptul s e'ectue e ast'el de inspecii energetice pentru instalaiile termice a'erente cldirilor. De asemenea< lucrarea poate 'i un document te9nic util ,i pentru speciali,tii din domeniul instalaiilor pentru cldiri ,i:sau pentru speciali,tii autori ai care se ocup de exploatarea ,i intreinerea aparatelor ,i ec9ipamentelor termice. 1.3. 4er!inologie6 notaii ;rmtoarele expresiile utili ate "n cuprinsul pre entei reglementri au urmtorul "neles> a? inspecie energetic a unui ca an< central termic sau instalaie de "ncl ire totalitatea examinrilor vi uale sau te9nice< msurri ,i culegeri de date care se aplic pe .a a unei reglementri te9nice "n scopul sta.ilirii per'ormanelor energetice individuale ,i pe ansam.lul sistemului ,i a msurilor care tre.uie adoptate pentru reducerea pierderilor de energie< scderea consumului de com.usti.il 'osil ,i diminuarea emisiilor de CG2. .? inspecie energetic periodic activitate des',urat la intervale de timp< con'orm legii< pe .a a pre entei reglementri te9nice< "n scopul cre,terii per'ormanei energetice a ca anelor ,i a instalaiilor de "ncl ireA c? inspector specialistul atestat con'orm legislaiei "n vigoare pentru e'ecuarea inspeciei energetice a ca anelor ,i sistemelor de "ncl ire din cldiri. Herminologia ,i notaiile utili ate "n aceast reglementare te9nic sunt "n concordan cu termenii ,i de'iniiile 'olosite "n normele romEne,ti din domeniu< respectiv> Formativul pentru proiectarea< executarea ,i exploatarea instalaiilor de "ncl ire central I< indicativ I1!A 8etodologia de calcul al per'ormanei energetice a cldirilor< 8c0011200&A 7egea nr. 10:1++$< cu modi'icrile ulterioareA 7egea !)2:200$< cu modi'icrile ulterioareA Herminologia corespunde de asemenea< documentelor te9nice speci'icate "n .i.liogra'ia indicat "n aceast reglementare.
$

2. %rocedura general de inspecie energetic


2.1 #onsideraii generale Capitolele principale ale lucrrii se re'er la descrierea te9nicii de reali are a inspeciei energetice a centralelor termice care 'urni ea agent termic ap cald< a ca anelor ,i a ec9ipamentelor din centrala termic precum ,i a sistemelor de "ncl ire din cldiri. Scopul acestei pri introductive este acela de a pre enta .a a ,tiini'ic ,i reglementrile care susin 'orma sintetic de colectare ,i pre entare a re ultatelor "n &aportul de inspecie privind centrala ter!ic i cazanele ,i "n &aportul de inspecie privind instalaia de "nclzire i ali!entare cu ap cald de consu! . -rocedurile de msurare ,i metodologiile de calcul corespun toare inspeciei ca anelor ,i sistemelor de "ncl ire din cldiri se gsesc detaliate "n 2nexele in'ormative ale lucrrii. 2.2 'nspecia energetic a cazanelor 8etodele ,i procedurile de inspecie energetic a ca anelor vi ea > 1 veri'icarea modului "n care ca anul este setat< exploatat ,i "ntreinut< "n ceea ce prive,te e'iciena energeticA 1 sta.ilirea per'ormanei energetice actual a ca anuluiA 1 recomandri cu privire la posi.ile "m.untiri ale per'ormanei energetice a ca anului< "n ca ul "n care este necesar. 2.3 'nspecia energetic a siste!elor de "nclzire 8etodele ,i procedurile de inspecie a sistemelor de "ncl ire se re'er la> 1 veri'icarea modului "n care sistemul de "ncl ire este setat< exploatat ,i "ntreinut< in ceea ce priveste e'iciena energeticA 1 sta.ilirea per'ormanei energetice actual a sistemului de "ncl ireA 1 recomandri cu privire la posi.ile "m.untiri ale per'ormanei energetice a sistemului de "ncl ire< "n ca ul "n care este necesarA 2.* Gradul de co!plexitate a inspeciei Gradul de complexitate a inspeciei energetice a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire se sta.ilesc "n con'ormitate cu unul sau mai muli din urmtorii parametrii> 1 tipul com.usti.ilului utili atA 1 puterea nominal de intrare sau de ie,ire a ca anuluiA 1 tipul ca anuluiA 1 supra'aa sau volumul "ncl itA 1 tipul sistemului de distri.uie a clduriiA 1 tipul ec9ipamentelor Ccorpurilor? interioare de incal ireA 1 alte proprieti relevanteA %aportul de inspecie ,i 0i,ele de inspecie a ec9ipamentelor sunt pre entate su. o 'orm unic. Complexitatea di'erit a inspeciei este semnalat prin negli/area anumitor categorii de in'ormaii "n cadrul 'ormularului. Ca urmare nu vor mai 'i necesare anumite tipuri de msurri ,i anumite etape ale inspeciei pentru ec9ipamentele speci'icate. 2.+ &eco!andri =n capitolul #.11.2 sunt speci'icate criteriile generale privind recomandrile ce tre.uie 'cute "n urma inspeciei ca anului< atunci cEnd este necesar. =n capitolul #.1#.2 sunt preci ate criteriile generale privind recomandrile ce tre.uie 'cute "n urma inspeciei sistemului de "ncl ire< atunci cEnd este necesar. 2.9 &aportul de inspecie =n urma inspeciei centralei termice< a ca anelelor ,i a sistemelor de "ncl ire< re ultatele se consemnea "ntr1un raport de inspecie pentru a putea 'i pre entate spre "nsu,ire .ene'iciarilor ,i
&

responsa.ililor pentru operarea ,i "ntreinerea ec9ipamentelor din centrala termic sau a sistemelor de "ncl ire. %aportul tre.uie s includ> identi'icarea ca anului< ec9ipamentelor sau sistemului de "ncl ireA identi'icarea gradului de complexitate a inspecieiA descrierea oricrei activiti Cde ex. de ajustare, de setare? care a 'ost e'ectuat "n timpul inspecieiA valorile "nregistrate ,i:sau msurate "n con'ormitate cu cerinele 'i,ei de inspecieA sursa datelor "nregistrateA valori de re'erin< "n con'ormitate cu cerinele 'i,ei de inspecieA recomandri< atunci cEnd este necesarA =n cadrul raportului< tre.uie indicate valorile de re'erin< comparativ cu valorilor e'ective corespun toare. %aportul de inspecie este "nsoit de urmtoarele documente> 1 'i,a de inspecie ale ec9ipamentelor sau a su.sistemelor din instalaia de "ncl ireA 1 lista cu documente in'ormative utili ateA 1 in'ormaii privind calitatea "ntreinerii ,i exploatriiA 1 in'ormaii privind avarii sau de'eciuni< 1 lista aparatelor de msur utili ate ,i clasa de preci ie a? ale ca anului ,i:sau ale sistemului de "ncl ire .? ale inspectorului %aportul de inspecie< re ultatele ,i documentaia tre.uie ar9ivate ,i pstrate disponi.ile ca re'erin pentru inspeciile urmtoare< atEt de ctre inspector cEt ,i de ctre .ene'iciar. Inspectorul va "ntocmi ,i va pstra un J%egistru de eviden al inspeciilor privind per'ormana energeticD. (alorile care repre int per'ormana energetic a ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire re ultate "n urma inspeciei pot 'i utili ate "n calculele privind certi'icarea ,i auditul energetic al cldirilor.

3. %rocedura de inspecie a cazanelor


3.1 'denti,icarea gradului de co!plexitate a inspecie %aportul de inspecie a centralei termice ,i a ca anelor este "ntocmit pe .a a indicaiilor din standardul S% EF 1$!)* privind clasele de inspecie ,i a procedurile o.ligatorii care tre.uie aplicate la exploatarea ca anelor de di'erite capaciti prev ute "n Formativul I 1!. 2st'el< "n 'i,a de inspecie te9nic a ca anelor sunt anumite proceduri care nu sunt o.ligatorii pentru anumite categorii de ca ane< ast'el "ncEt "n 'uncie de criteriile sta.ilite la paragra'ul 2.#< gradul de complexitate a inspeciei ca anelor va 'i di'erit. 3.2 'denti,icarea cazanului In'ormaiile re'eritoare la utili ator< cldire ,i identi'icarea ca anului se vor "nregistra a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecie a ca anelor 0IC. Se preci ea "n raport sursa in'ormaiilor "nregistrate. 3.3 %rocurarea docu!entaiei Se procur ,i se identi'ic documentele disponi.ile relevante care pot 'i utile "n cadrul inspeciei< ca de exemplu> instruciuni de punere "n 'unciune a ca anului sau a sistemului de "ncl ire< rapoarte de inspecie anterioare< rapoarte de "ntreinere< 'acturi de com.usti.il< in'ormaii re'eritoare la exploatare< documentaia de proiectare< etc. Dac ca anul are J7ivretul aparatuluiD ,i inspecia periodic e'ectuat de ctre %(HCpersonal te9nic de specialitate< responsa.il cu veri'icarea te9nic? con'orm reglementrii te9nice -H 21 2010
)

emise de ISCI% < "n perioada de vala.ilitate< pot 'i preluate datele de identi'icare a aparatului ,i in'ormaii privind veri'icrile e'ectuate din 2nexa ! la acest document. Dac ca anul< centrala termic sau instalaia de "ncl ire .ene'icia de un contract de service ,i "ntreinere< pot 'i utili ate datele din rapoartele periodice de mentenan< dar nu mai vec9i de un an. 3.* 'nspecia vizual a cazanului Se veri'ic prin inspecie vi ual> 1 dac exist scurgeri de com.usti.il< de ga e de ardere Ccu oglinda? sau de agent termic "n "ncperea "n care este instalat ca anulA 1 dac i olaia ca anului este deterioratA

dac exist 'uningine sau alt tip de murdrie "n ar tor< camera de ardere sau pe drumurile convective ale ca anuluiA 1 orice elemente care se pot constata vi ual ,i care a'ectea per'ormana energetic a ca anului Se consemnea "n raport toate pro.leme constatate de acest gen. 3.+ )tarea de intreinere a cazanului Se veri'ic dac "ntreinerea ca anului a 'ost 'cut cu regularitate ,i "n mod corespun tor de personal cali'icat. Se 'ac re'eriri la> instruciunile proiectantului sistemuluiA instruciunile productorului ca anuluiA reglementri privind "ntreinerea ca anelorA 3.9 :eri,icarea ,uncionalitii cazanului Se veri'ic capacitatea ca anului de a satis'ace cerinele 'uncionale declarate de productor ,i pe cele prev ute prin proiect Cnclzire, producerea apei calde menajere,etc.?. Se preci ea "n raport orice avarie "n 'uncionare ,i se "nregistrea orice in'ormaie relevant din partea utili atorului ,i a personalului de exploatare sau "ntreinere. 3.; )iste!ul de auto!atizare al cazanului6 senzori i ele!ente indicatoare. Se veri'ic ,i se o'er recomandri re'eritoare la> 1 locaia Cextern< intern sau altele?A 1 'unciaA 1 setrile sistemului de automati are< sen orilor ,i elementelor indicatoare ale ca anului< care sunt relevante pentru per'ormana energetic. 3.< #itirea aparatelor de !sur -entru evaluarea per'ormanelor energetice ale ca anelor sunt necesare valori msurate sau "nregistrate de aparate ,i ec9ipamente care sunt montate pe ca an sau "n instalaii sau aparin inspectorului. 3.<.1 Aparate de !sur existente Se citesc "nregistrrile aparatelor de msur ,i a contoarelor disponi.ile< dup cum urmea > contorul de com.usti.il> se notea dac acela,i contor "nregistrea consumul de com.usti.il utili at ,i "n alte scopuriA nivelul de com.usti.il din re ervorul de stocareA timere Cinregistratoare timp de 'uncionare?A termometre manometre apometre ce contori ea consumul de ap receA
*

apometre ce contori ea a consumul de ap cald mena/erA numrtoare de cicluri de 'uncionare contoare de energie termicA orice aparate auxiliare de msurare a energieiA orice aparate care indic valori ale parametrilor 'uncionali ai ca anului 3.<.2 Aparate de !sur supli!entare "n dotarea inspectorului =n lipsa unui contor de com.usti.il< se va recomanda instalarea unui aparat simplu Cex. =nregistrator timp de 'uncionare? pentru a se putea urmri consumul de com.usti.il. 3.= >valuarea per,or!anei ,uncionale a cazanului Inspecia privind per'ormana 'uncional real ,i setrile corecte ale ca anului include> veri'icarea puterii de com.ustie a ca anuluiA veri'icarea consumului de com.usti.ilA veri'icarea setrilor de .a ale ca anului ,i a randamentului de ardereA veri'icarea pierderilor de cldur ale ca anului C pierderi prin suprafee exterioare, pierderi n perioadele de pauz, pierderi prin evacuarea gazelor de ardere,etc.?A veri'icarea e'icienei se oniere a ca anuluiA veri'icarea setrilor sistemului de automati areA veri'icarea dimensionrii ca anului "n raport cu necesarul total de cldurA Elementele care urmea a 'i inspectate ,i metodologiile cerute sunt speci'icate "n 'i,a de inspecie a ca anului 0IC. Exemple de metodologii legate de anali a ga elor de ardere ,i inspecia setrilor de .a ale ca anului sunt speci'icate "n 2nexa 3 ,i 2nexa 2. 3.10 &aportul de inspecie al cazanului i reco!andri 3.10.1 &aportul de inspecie al cazanului Dup e'ectuarea inspecie ca anului< se "ntocme,te un raport de inspecie care include 'i,a de inspecie a ca anului 1 0IC ,i recomandri pentru "m.untirea per'ormanelor energetice< atunci cEnd este ca ul< a,a cum se preci ea "n capitolul &.1A precum ,i documentele speci'icate la capitolul 2.&. 3.10.2 &eco!andri privind per,or!ana energetic a cazanului Grice recomandare cu privire la per'ormana energetic a ca anului tre.uie s 'ie ela.orat "n con'ormitate cu cerinele generale ,i legat de elementele de inspecie cerute de raport ,i 'i,a de inspecie. %ecomandrile tre.uie s se .a e e pe> re ultatele inspecieiA comparaie "ntre valorile reale "nregistrate ,i cele de re'erin corespun toareA o'erta pieii privind componente ,i ec9ipamente per'ormante. %ecomandrile tre.uie s respecte urmtoarele aspecte> cerine legale aplica.ile A in'ormaiile ,i instruciunile productoruluiA valorile medii pentru ca ane similare ca tipologie< date "n anexe sau ta.ele Caceste valori de re'erin sunt menite s spri/ine identi'icarea unor posi.ile pro.leme ale ca anului?A speci'icaiile te9niceA cele mai .une valori posi.il de o.inut cu te9nologiile disponi.ile C32H?. %ecomandrile tre.uie> s in cont de e'iciena economic ,i 'e a.ilitatea aciunilor recomandateA
+

s cuprind:sugere e aciuni imediate C"nlocuiri? ,i alte aciuni ce urmea a 'i reali ate "n eventualitatea unor lucrri importante de renovare sau de "nlocuire din cau a "m.trEnirii sau deteriorrii componentelorA s ia "n considerare interdependenele dintre aciunile sugerateA s indice opiuni disponi.ile de utili are a energiilor regenera.ile pe .a a unui cost optim al investitieiA s includ sugestii re'eritoare la 'aptul c "ntreinerea regulat e'ectuat de un personal cali'icat este esenial pentru o .un per'orman energetic a ca anuluiA

*. %rocedura de inspecie a siste!elor de "nclzire


*.1 'denti,icarea gradului de co!plexitate a inspecie =nainte de inspecie< tre.uie identi'icat personalul responsa.il de exploatarea ,i "ntreinerea sistemului de "ncl ire. In'ormaiile necesare inspeciei sistemului de "ncl ire ,i alimentare cu ap cald de consum "mpreun cu procedurile o.ligatorii sunt speci'icate "n %aportul de inspecie a instalaiei de "ncl ire ,i alimentare cu ap cald de consum. Inspecia sistemului de "ncl ire preci ea urmtoarele> supra'aa "ncl itA sistemul de generare a energieA anul de construcie al cldiriiA tipul cldirii Cre idenial:nere idenial?A =n 'uncie de mrimea ,i complexitatea instalaiei de "ncl ire anumite proceduri sunt negli/ate < a,a cum se speci'ic "n %aporul de inspecie ,i "n 0i,ele de inspecie ale su.sistemelor de "ncl ire. *.2 %regtirea inspeciei siste!ului de "nclzire -entru e'ectuarea inspeciei sistemului de "ncl ire< se identi'ic ,i se colectea in'ormaiile necesare ,i documentele disponi.ile relevante< "n 'uncie de clasa de inspecie< ca de exemplu> planurile construciei< volumul "ncl it< utili area actual a cldirii< documentaia de proiectare< sc9eme de principiu< 'i,e te9nice< instruciuni de punere "n 'unciune a sistemului de "ncl ire sau a elementelor componente< operaiuni de "ntreinere< rapoarte de inspecie anterioare< rapoarte de "ntreinere< 'acturi de com.usti.il< in'ormaii re'eritoare la exploatare< calcul energetic< etc. *.3 'denti,icarea siste!ului de "nclzire In'ormaiile ,i documentele necesare pentru identi'icarea proprietarului ,i a sistemului de "ncl ire sunt colectate ,i "nregistrate "n con'ormitate cu raportul de inspecie. Documentaia ,i in'ormaiile tre.uie s permit identi'icarea> destinaiei ,i utili rii actuale a cldiriiA destinaiei ,i utili rii actuale a sistemului de "ncl ireA tipului sistemului de "ncl ireA sursa de alimentare cu cldur a sistemului de "ncl ire locaiei componentelor principale ale sistemului de "ncl ireA ec9ipamentelor ,i armturilor pentru ec9ili.rare 9idraulicA tipului sistemului de automati are ,i a setrilor acestuiaA diagramei de 'uncionare a sistemului de "ncl ireA oricrui sistem ata,at ,i a cerinelor acestoraA =n ca ul "n care nu este disponi.il o documentaie satis'ctoare sau un minim de in'ormaii cu privire la sistemul de "ncl ire< tre.uie s 'ie "ntocmit o ast'el de documentaie "n urma inspeciei. -rin inspecie tre.uie veri'icat corespondena "ntre documentaia existent ,i ec9ipamentele instalate. Grice di'eren tre.uie speci'icat "n raport ,i documentaia tre.uie corectat.
10

*.* :eri,icarea ,uncionalitii siste!ului de "nclzire Se veri'ic capacitatea sistemului de "ncl ire de a 'urni a necesarul de cldur al cldirii ,i 'uncionarea sistemului "n raport cu datele de proiectare. Se preci ea "n raport orice a.atere de la 'uncionarea normal. *.+ ?ntreinerea siste!ului de "nclzire Se veri'ic dac "ntreinerea sistemului de "ncl ire a 'ost 'cut cu regularitate ,i "n mod corespun tor de un personal cali'icat. Se 'ace re'erire la>

instruciunile proiectantului sistemuluiA instruciunile productorului aparatelor ,i componentelor sistemuluiA calitatea agentului termicA
*.9 )iste!ul de auto!atizare al siste!ului de "nclzire Se veri'ic ,i se o'er recomandri re'eritoare la> 1 locaia Cextern< intern sau altele?A 1 'unciaA 1 setrile sistemului de automati are< sen orilor ,i indicatorilor sistemului de "ncl ire< care sunt relevante pentru per'ormana energetic. Se veri'ic locul de amplasare al unor ast'el de sen ori pentru a evita posi.ile interaciuni negative cu mediul "ncon/urtor< mo.ilierul< sursele de energie termic ,i su.sistemele de distri.uie a energiei termice. *.; #onsu!ul de co!.usti.il pentru generarea energiei ter!ice *.;.1 @surarea Consumul de com.usti.il pentru generarea energiei termice este evaluat "n con'ormitate cu 2nexa C. Consumul de com.usti.il ,i de energii auxiliare tre.uie determinat separat. *.;.2 :alori de re,erin Consumul de com.usti.il pentru generarea energiei termice tre.uie comparat cu urmtoarele valori de re'erin> 1 consumul de com.usti.il estimat al sistemului de "ncl ire Cvalorile energetice declarate dac sunt disponi.ile< dac nu< consumul evaluat pe .a a puterii ,i randamentului ca anului ,i a puterii calorice in'erioare a com.usti.ilului?A 1 valori de re'erin speci'icate "n anexele naionale. *.;.3 &eco!andri privind consu!ul de co!.usti.il pentru generarea energiei ter!ice %ecomandrile tre.uie s cuprind o comparaie "ntre consumul real de com.usti.il pentru generarea de energie termic ,i valorile de re'erin. =n ca ul "n care consumul de com.usti.il pentru generarea energiei termice "nregistrea a.ateri semni'icative de la valorile de re'eri estimate tre.uie investigate posi.ilele cau e ,i recomandat un audit energetic. =n capitolul C.# din 2nexa C sunt speci'icate posi.ilele cau e ale unor a.ateri semni'icative de la valorile de re'erin. *.< )iste!ul de e!isie a cldurii In'ormaiile re'eritoare la sistemul de emisie a cldurii sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecie a sistemului de emisie a cldurii 0IE. Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la>
11

tipul corpurilor de "ncl ire ,i dac acestea sunt potrivite pentru tipul ,i destinaia "ncperii Cpentru strati'icarea termic "n "ncperi cu "nlimea pla'onului mare se va consulta 2nexa 6?A dimensionarea corpurilor de "ncl ireA amplasarea corpurilor de "ncl ireA i olaii ,i o.stacole "n /urul corpurilor de "ncl ireA cerine de energie auxiliarA cerine de "ntreinere< dac sunt aplica.ile pentru respectivele tipuri de corpuri de "ncl ireA tipul de racordare 9idraulic a corpurilor de "ncl ire la reeaua de distri.uieA tipul ec9ipamentelor utili ate pentru ec9ili.rarea 9idraulic. *.= #ontrolul siste!ului de e!isie a cldurii In'ormaiile re'eritoare la reglarea sistemului de emisie a cldurii sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecie 0IE. Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la> tipul regla/ului sistemului de emisie a cldurii< capacitatea acestuia de a menine temperatura interioar ,i emisia de cldur "n con'ormitate cu pierderile de cldur ale "ncperilorA modul de setare a temperaturii onale ,i de control "n 'uncie de gradul de ocupare al "ncperii ,i de aporturile gratuite de cldurA tipul ,i locaia elementelor de regla/ si control< al sen orilor ,i al indicatorilorA setrile elementelor de regla/ si controlA In'ormaii re'eritoare la procedurile de inspecie ,i recomandri privind cre,terea e'icien,ei sistemului de reglare ,i control sunt preci ate "n 2nexa 5. *.10 )iste!ul de distri.uie a cldurii In'ormaiile re'eritoare la sistemul de distri.uie a cldurii sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecie a sistemului de distri.uie a cldurii 0ID. Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la> tipul reelei de distri.uie a cldurii din punct de vedere al agentului termic< al numrului de circuite< al modului de racordare la sursa de cldur Cdirect:indirect?A tipul de reglare a presiunii di'ereniale din reeaua de distri.uie a cldurii "n timpul 'uncionrii normale a sistemuluiA tipul de ec9ili.rare 9idraulic a circuitelor de distri.uie a clduriiA temperatura circuitelor de distri.uie a clduriiA dimensionarea ,i setrile pompelor de circulaieA compati.ilitatea circuitelor de distri.uie a cldurii cu tipul de ca an ,i cu consumatoriiA i olaia termic a conductelor ,i a elementelor componenteA tipul sistemului de asigurare a instalaieiCvas de expansiune desc9is:"nc9is?A pierderile de agent termicA calitatea agentului termicA In'ormaii re'eritoare la procedurile de inspecie ,i recomandri sunt preci ate "n 2nexa I. *.11 )iste!ul de generare a energiei ter!ice *.11.1 'denti,icarea siste!ul de generare a energiei ter!ice In'ormaiile re'eritoare la sistemul de generare a energiei termice sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecie a sistemului de alimentare cu cldur 1 0IG. *.11.2. 'nspecia cazanelor care ali!enteaz siste!e de "nclzire -entru 'iecare ca an< in'ormaiile necesare inspeciei sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a 0IG ,i 0IC. -entru 'iecare ca an< inspecia privind setrile corecte ,i per'ormana real a ca anului include>
12

veri'icarea puterii de com.ustie a ca anuluiA veri'icarea setrilor de .a ale ca anului ,i a randamentului de ardereA veri'icarea pierderilor de cldur ale ca anuluiA veri'icarea e'icienei se oniere a ca anuluiA veri'icarea setrilor sistemului de automati are< inclusiv timpii de 'uncionare ,i e'ectul de inerie termicA Elementele care urmea a 'i supuse inspeciei ,i metodologiilor necesare "n 'uncie de clasa de inspectie sunt speci'icate "n 'i,a de inspecie 0IC. *.11.3. )iste!ul de stocare Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la dimensionarea< i olarea termic ,i controlul temperaturii apei calde din re ervoarele de stocare. *.11.* )chi!.toarele de cldur ale siste!ului de "nclzire Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la dimensionarea< i olarea termic ,i per'ormana sc9im.toarelor de cldur. *.11.+ Alte siste!e de generare Se veri'ic ,i se indic recomandri re'eritoare la dimensionarea< i olarea termic< per'ormana< controlul temperaturii ,i setrile altor sisteme de generare conectate la sistemul de "ncl ire< inclusiv al celor care utili ea a surse regenera.ile de energie. *.11.9 'nspecia siste!elor de generare Dac exist mai multe generatoare de cldur Cinclu End generatoarele ce nu utili ea arderea de com.usti.il?< se identi'ic ,i se 'ac recomandri re'eritoare la> 1 metoda de distri.uire a sarcinii termice totale a sistemului de "ncl ire "ntre ca anele disponi.ile ,i alte generatoare de cldur< inclu End "mprirea sarcinii ,i modul de optimi are< timpul de 'uncionare< conexiunea 9idraulicA 1 metoda de ec9ili.rare 9idraulic a generatoarelorA 1 metoda de i olare 9idraulic a generatoarelor a'late "n stand1.K de sistemul de "ncl ireaA 1 setrile elementelor de control ale sistemului de generareA *.12 :eri,icarea capacitii siste!ului de generare *.12.1 Generaliti -uterea instalat a su.1sistemului de generare tre.uie comparat cu puterea termic real cerut de sistemul de "ncl ire ,i de alte sisteme paralele alimentate< precum sistemul de producere al apei calde mena/ere. (eri'icarea dimensionarii ca anul Csau su.1sistemului de generare? se 'ace in con'ormitate cu 'i,a de inspecie 0IC. *.12.2 &eco!andri Grice inspecie prin care se constat c supra sau su.dimensionarea ca anului a'ectea a e'iciena sistemului de "ncl ire tre.uie s preci e e urmtoarele date> 1tipul ca anului< luEnd "n calcul capacitatea termic< pierderile "n stand1.K< e'ectul puterii reale asupra e'icieneiA 1tipul de 'uncionare automat a ar torului Ctot1nimic< "n trepte sau modulant?< preci Endu1se pla/a de regla/ Cin special puterea minima?A 1modul de control ,i setrile Csincroni area cu aprinderea ca anului< oprirea ar torului noaptea< timpul de 'uncionare "n con'ormitate cu temperatura exterioara<etc.?A 1 parametrii de control ai sistemului de generare ,i circuitele 9idrauliceA
1!

*.13 )iste!ul de preparare a apei calde !enaAere In'ormaiile re'eritoare la sistemul de preparare a apei calde mena/ere sunt colectate ,i "nregistrate a,a cum se speci'ic "n 'i,a de inspecvie a sistemului de alimentare cu ap cald de consum 1 0I2. Se veri'ic ,i se preci ea recomandri re'eritoare la> structura sistemului de preparare a apei calde mena/ereA consumul real de ap cald mena/er comparat cu cel estimat "n 'a a de proiectareA i olarea termic a conductelor de ap cald mena/erA timpul de 'uncionare< setrile ,i controlul sistemului de preparare a apei calde mena/ereA tipul ,i dimensiunea generatorului de cldur utili at pentru producerea apei calde mena/ereA dimensiunea< i olarea termic ,i controlul temperaturii re ervorului de stocareA dimensiunea< per'ormana< i olarea termic ,i controlul temperaturii sc9im.torului de cldurA cerine de energie auxiliar Cexemplu> pompa de circulaie?A

*.1* &aportul de inspecie i reco!adrile privind siste!ul de "nclzire i siste!ul de


preparare a apei calde !enaAere *.1*.1 &aportul de inspecie al siste!ului de "nclzire =n urma inspeciei sistemului de "ncl ire ,i a sistemului de alimentare cu ap cald de consum< se intocme,te %aportul de inspecie "mpreun cu 0i,ele de inspecie ale su.sistemelor de "ncl ire ,i alimentare cu ap cald de consum< precum ,i recomndri pentru cre,terea e'icienei energetice a sistemului de "ncl ire< "mpreun cu documentele speci'icate "n capitolul 2.&. *.1*.2 &eco!andri privind siste!ul de "nclzire %ecomandrile privind sistemul de "ncl ire tre.uie redactate "n con'ormitate cu cerinele generale ,i criteriile speci'ice legate de elementele de inspecie cerute de clasa de inspecie. %ecomandrile 'cute se vor .a a pe re ultatele inspeciei< inclu End>

sistemul iniial proiectatA modi'icrile aprute "n utili are< structura ,i:sau proprietile cldirii ,i a sistemului de "ncl ireA disponi.ilitatea de "nlocuire a unor componente ale sistemului cu unele mai per'ormanteA comparaia dintre proprietile actuale "nregistrate< starea< valorile ,i re'erinele
corespun toareA %ecomandrile tre.uie 'cute "n con'ormitate cu urmtoarele criterii> 1 cerinele legale de aplica.ilitateA 1 valorile medii pentru ca ane similare sau sisteme de "ncl ire< a'late "n anexe sau ta.ele Caceste valori de re'erin sunt menite s spri/ine identi'icarea unor posi.ile pro.leme ale ca anului sau ale sistemului de "ncl ire?A 1 speci'icaiile te9niceA %ecomadrile tre.uie> 1 s ina cont de e'iciena economic ,i 'e a.ilitatea aciunilor recomandateA 1 s cuprind aciuni imediate< "nlocuiri sau alte aciuni ce urmea a 'i reali ate "n ca ul unor lucrri importante de rea.ilitare sau de moderni are din cau a "m.trEnirii sau deteriorrii componentelorA 1 s ia "n considerare interaciunile dintre aciunile sugerateA 1 s indice opiuni disponi.ile de utili are a energiilor regenera.ileA

1#

+.1. &aportul de inspecie a centralei ter!ice i a cazanelor Bi a de inspecie a cazanelor 5 B'# Bi a de inspecie a po!pelor C B% Bi a de inspecie a siste!ului de asigurare 5 BA +.2. &aportul de inspecie a instalaiei de "nclzire i ali!entare cu ap cald de consu! Bi a de inspecie a siste!ului de e!isie a cldurii C B'> Bi a de inspecie a siste!ului de distri.uie a cldurii C B'1 Bi a de inspecie a siste!ului de ali!entare cu cldur C B'G Bi a de inspecie a siste!ului de ali!entare cu ap cald de consu! 5 B'A

1$

+.1. &A%O&4 1> '()%>#D'> A #>(4&AE>' 4>&@'#> F' A #AGA(>EO&

1.Date de identi'icare .ene'iciar


1 nume proprietar:administrator 1 adresa> localitate< strad< nr

2.DataCintervalul? e'ecturii inspeciei !.Date de identi'icare a expertului pentru instalaii termice 1 Cnume< prenume< numr certi'icat? #. Descrierea centralei termice Hipul centralei termice Cde apartament< de scar< de .loc< de on? -uterea termic a centralei CL@? Hipul agentului termic produs Cap cald< ap 'ier.inte? ;tili area agentului termic C"ncl ire< ap cald de consum< am.ele< climati are< procese te9nologice? Hipul com.usti.ilului utili at Cga e naturale< G-7< lic9id< solid? 2mplasarea centralei termice Csuprateran< semi "ngropat< su.teran< "n cldire? Dimensiuni Clungime< lime< "nlime< supra'a< volumul total< volumul net? Structura constructiv Cinclusiv accesul "n central? 2mplasarea co,ului de 'um C"n cldire< adosat cldirii< independent? Supra'aa vitrat a CH Cveri'icare con'orm normelor? 2sigurarea aerului de com.ustie Cgrile< canale< pre"ncl it< etc.? $. Existena ,i consultarea documentaiei te9nice a centralei termice Cproiectul de execuie< memoriu te9nic< sc9ema
'uncionala< etc.?

&. Existena ,i consultarea documentaiei de 'uncionare ,i de exploatare a centralei termice Crapoarte de


"ntreinere< valori "nregistrate< etc.?

). Date te9nice< termice ,i energetice ale ca anelor Fumrul ca anelor pe tipuri Sistemul de 'uncionare a ca anelor Ccontinuu< cascad< iarn:var? 0i,ele de inspecie a ca anelor> 0IC 1.....0IC n *. Hipul de repartiie a agentului termic a? distri.uitor colector .? .utelie de egali are a presiunii c? repartiie direct +. Date te9nice privind sistemul de asigurare Dispo itive de asigurare a ca anelor 0i,a sistemului de asigurare a instalaiei> 02 10. Date te9nice ale pompelor de circulaie a agentului termic ,i a apei calde de consum Hipul pompelor Cpompe de recirculare pe ca an< pompe de circulaie agent termic pentru "ncl ire< climati
te9nologic< pompe de alimentare cu acc< etc.?

are< acc<

0i,ele de inspecie a pompelor> 0- 1...0- n


1&

11. Date te9nice ale instalaiei de preparare a apei calde de consum Hipul sc9im.toarelor de cldur C'r acumulare< cu acumulare 1 .oilere? Fumrul ,i capacitatea sc9im.toarelor de cldur Fumrul ,i capacitatea re ervoarelor de acumulare Sistem de recirculare a acc. Ctraseu< conducte< pompe? 12. Date te9nice ale instalaiei de alimentare cu com.usti.il %e ervorul:depo itul de com.usti.il Camplasare< capacitate< re ervor de i< etc.? 8odul de aprovi ionare cu com.usti.il Ctransport auto< C0%< conducte ga < etc.? %e erva intangi.il de com.usti.il Consumul de energie pentru 'luidi area com.usti.ilului lic9id greu 1!. In'ormaii privind racordarea la utiliti Cap< canali 1#. Consumul intern de energie a CH Celectric< termic? 1$. In'ormaii privind pierderile de ap din sistem Ccantitate< temperatur? 1&. In'ormaii privind staia de tratare a apei de adaos Ctip< capacitate< etc.? 1). Consumul de su.stane c9imice pentru deduri area apei de alimentare 1*. Ec9ipamente pentru 'iltrare< curire ,i aerisire a instalaiei 1+. Ec9ipamente ,i aparate pentru "nregistrarea consumurilor Ccontor energie termic< contor energie electric< contor
ap< etc.? are< energie electric< etc.?

20. =nregistrarea consumurilor de com.usti.il Ccontor ga

e naturale< 'acturi com.usti.il< etc.?

21. 2utomati area ,i controlul 'urni rii energiei termice Cregla/ calitativ< regla/ cantitativ< vane cu trei ci< etc.? 22. Ec9ipamente ,i aparate de msur montate "n centrala termic Ctermometre< de.itmetre< manometre< etc.? 2!. Sisteme ,i dispo itive de ec9ili.rare 9idraulic Cla nivel de ca
ane< la nivel de distri.uitor colector?

2#. Sisteme ,i dispo itive de ec9ili.rare pe traseul de evacuare a ga elor de ardere 2$. G.servaii generale re'eritoare la starea centralei termice ,i a ec9ipamentelor Cstarea de u
termice< pierderi de ap ,i com.usti.il< etc.? ur 'i ic< starea i olaiilor

2&. G.servaii privind anali a "nregistrrilor temperaturii agentului termic ,i a temperaturii exterioare Cdac exist? 2). Conclu ii ,i recomandri ale expertului "n urma e'ecturii inspeciei centralei termice
C se vor consulta> 1 anexa 8< pentru msuri privind exploatarea ,i cre,terea e'icienei ca anelor< 1 anexa 4< pentru evaluarea investiiei la "nlocuirea ca anului.?

2*. 2FEME> Cdocumente< 'i,e te9nice< valori msurate ,i "nregistrate< etc.?

1)

Data

Fume< semntur

1*

B'# 1.....n
B'FA 1> '()%>#D'> 4>H('#I6 4>&@'#I F' >(>&G>4'#I A #AGA($E$' (&. 1...n
(r. 1. 2. !. #. $. &. ). *. +. 10. 11. 12. 1!. 1#. 1$. 1&. 1). 1*. 1+. 20. 21. 22. 'ndicator Inspecia vi ual Cse utili ea indicaiile din anexa 2? -roductorul ca anului 8odelul ca anului Seria ,i numrul ca anului
Cnu este o.ligatorie pentru puteri mai mici de 100L@?

#aracteristici

Data sau anul de 'a.ricaie al ca anului Certi'icare > CE sau non CE Stele de etic9etare energetic Cdac exist? 2mplasare ca an
Cmontat pe podea< pe perete< "n spaiu "ncl it< spaiu ne"ncl it?

Hipul com.usti.ilului Cga os< lic9id< solid? Com.usti.ilul utili at Cmotorin< pcur< G-7< etc.? -uterea calori'ic a com.usti.ilului CL@:Lg?< CL@:Fm!? 8odul de alimentare cu com.usti.il Cautomat sau manual? ;tili area ca anului C"ncl ire< acc.< am.ele< etc? Hipul ca anului Cstandard< modern< cu condensat? %egim de 'uncionare Ccontinuu< intermitent1nr.ore: i iarna< vara? 0uncionare ca an Ctemp. constant< dup cur.a de regla/? 8odelul ar torului Cseparat< "nglo.at "n ca an?< productor Hipul ar torului Cautoaspirant< cu aer insu'lat? Hipul camerei de ardere Cdesc9is< "nc9is? 8odul de modulare a puterii termice
Ctot1nimic< "n trepte sau modulant continuu?

-uterea nominal maxim de intrare Cputerea de com.ustie la


ar tor 1 se va speci'ica dac valoarea de re'erin a puterii calorice a com.usti.ilului este cea in'erioar sau superioar?

-uterea de com.ustie> a? pe .a de msurri .? pe .a a rapoartelor de exploatare


Cse utili ea datele din anexele E.1 ,i E.2?

2!. 2#. 2$. 2&.

-uterea nominal maxim de ie,ire


Cnu este o.ligatorie pentru puteri mai mici de 100L@?

-uterea nominal minim de intrare Cputerea de com.ustie la


ar tor 1 se va speci'ica dac valoarea de re'erin a puterii calorice a com.usti.ilului este cea in'erioar sau superioar?

-uterea nominal minim de ie,ire


Cnu este o.ligatorie pentru puteri mai mici de 100L@?

2). 2*. 2+. !0. !1.

Setri de .a ale ca anului< anali a ga elor de ardere ,i e'iciena arderii> a? msurat .? din datele de exploatare Clasi'icarea ca anului C3xx sau Cxx 'uncie de tipologia de
evacuarea a ga elor de ardere< po iia ventilatorului< etc.? 1 'acultativ

Hipul tira/ului Cnatural< 'orat? 8odul de racordare la co,ul de evacuare Ccu rupere de
presiune< 'r rupere de presiune?

Hipul ex9austorului "n ca ul tira/ului 'orat Cventilator< e/ector? 0uncionare ventilator sau ex9austor
1+

Ccu modulare< 'r modulare?

!2. !!. !#. !$. !&. !). !*. !+. #0.

Sistem coaxial pentru evacuare ga e de ardere:admisie aer


Cda< nu?

Caracteristici co, de evacuare ga e de ardere C9co,< Sco,? 0uncionare sistem de evacuare ga e de ardere
Cgravitaional< 'orat?

(eri'icare evacuare ga e de ardere Ccon'orm:necon'orm se


utili ea anexa D reveri'icare dup con'ormare?

E'iciena ca anului la sarcin total E'iciena ca anului la sarcin !0N din sarcina total E'iciena se onier a ca anului Cse utili ea anexa 0? E'iciena de com.ustie Cse utili ea anexa 3? Evaluare consum de com.usti.il Cse utili ea anexa C?
1 consum anual de com.usti.il Cestimat pe .a a 'acturilor din ultimii ! ani? 1 consum anual de com.usti.il pentru gtit ,i preparare acc.Cestimat pe .a a 'acturilor din timpul verii? 1 consumul anual de com.usti.il pentru "ncl ire

#1. #2.

Evaluarea capacitii ca anului "n raport cu necesarul de cldur Cse utili ea anexa G?
1 capacitatea ca anului> con'orm< prea mare< prea mic

(alori msurate ,i "nregistrate


1 se vor citi valorile aparatelor de msur ,i se vor pre enta ta.elar #itiri ale aparatelor de !surare i contorizare /Anexa -0

Contor com.usti.il Fumrul de ore de 'uncionare ale ar torului Fumr cicluri pornit:oprit ale ar torului 2pometru ap rece (otJ ;.8 unitatea de msur

C;.8 C9? C1? CmO?

Fivelul com.usti.ilului Fumrul de ore de 'uncionare ale ca anului Contor energie termic 2pometru ap cald mena/er

C;.8? C9? C;.8? CmO?

:alori !surate i valori de re,erin /exe!plu0 G2 CN? $<2 CG C-pm? 20 Hemperatura ga elor de ardere CPC? 1&2 Hemperatura aerului admis CPC? 12 Hemperatura agentului termic CPC? &# E'iciena de com.ustie CN? +2<! Condiii 1 8surate la sarcina total 8surate la sarcina minim (alori de re'erin

*<#

$2

1#2

12

$*

+!<$

21#

Q 100

120 R 1&0

S+2

)etrile cazanului Fumele veri'icrii Hemperatura termostatului agentului termic Hemperatura termostatului apei calde mena/ere stocate Setrile actuale Setri recomandate

20

21

BA B'FA 4>H('#I F' >(>&G>4'#I A )')4>@$E$' 1> A)'G$&A&>


(r. 1. 2. !. #. $. &. '(1'#A4O& Sistem de asigurare
a? .? "nc9is desc9is

#A&A#4>&')4'#'

Fumr vase de expansiune Capacitate vase de expansiune %e ervor de descrcare Cda< nu? Capacitate re ervor de descrcare Dispo itive de siguran ale ca anelor Cnumr< tip?

B% 1...n B'FA 4>H('#I F' >(>&G>4'#I A %O@%>EO&


(r. 1. 2. !. #. $. '(1'#A4O& Hipul pompei Ccirculaie< recirculare< adaos< alimentare< etc.? 8odel< productor -utere motor
Caracteristici pompa> "nlime de pompare de.it

#A&A#4>&')4'#'

Huraie>
a? .? constant varia.il

22

+.2. &A%O&4 1> '()%>#D'> A '()4AEAD'>' 1> ?(#IEG'&> F' AE'@>(4A&> #$ A%I #AE1I 1> #O()$@
1.Date de identi'icare .ene'iciar
1 nume proprietar:administrator 1 adresa> localitate< strad< nr

2.DataCintervalul? e'ecturii inspeciei !.Date de identi'icare a expertului pentru instalaii termice 1 Cnume< prenume< numr certi'icat? #. Descrierea cldirii Destinaia ,i categoria cldirii Cre idenial< nere idenial? Tona climatic ,i temperatura exterioar de calcul Cse utili ea S% 1+0)? 8odul de exploatare al cldirii Cpermanent< discontinuu nr.ore: i? (ec9imea cldirii %egimul de "nlime al cldirii =nlimea unui nivel =nlimea cldirii Supra'aa total construit Supra'aa total "ncl it (olumul "ncl it Hipul constructiv Cperei portani< cadre ..a.U idrie< panouri pre'a.ricate< 'aade ventilate< etc.? Hipul i olaiei termice a cldirii Cnei olat< exterioar< interioar< intermediar? Starea de conservare a i olaiei termice Coriginal< improvi at< .un< deteriorat? Tone "ncl ite Cse va speci'ica tipul "ncperilor? $. Descrierea instalaiei de "ncl ire 2nul instalrii instalaiei de "ncl ire Existena ,i consultarea documentaiei te9nice a instalaiei Cproiectul de execuie< memoriu te9nic< plan de
amplasare a corpurilor de "ncl ire< sc9ema 'uncionala< etc. =n lips se solicit executarea releveului instalaiei de "ncl ire?

Existena ,i consultarea valorilor "nregistrate privind consumul de energie termic ,i com.usti.il Hipul agentului termic Cap cald< ap 'ier.inte? Fecesarul de cldur pentru "ncl ireC@? Cdin memoriu te9nic sau con'orm anexa G? 8odul de racordare a instalaiei de "ncl ire la sistemul de alimentare cu cldur Cracordare direct<
racordare prin sc9im.toare de cldur< etc?

2mplasarea corespun toare a componentelor principale ale sistemului de "ncl ire Ccorpuri de
"ncl ire< ec9ipamente de regla/ ,i control< etc.?

0uncionare la parametrii normali Cda:nu? Sisteme auxiliare de "ncl ire Celectrice< regenera.ile< etc.?

&. Caracteristici ale corpurilor de "ncl ire 0i,a de inspecie 0IE ). Caracteristici ale sistemului de distri.uie a cldurii 0i,a de inspecie 0ID *. Caracteristici ale sistemului de alimentare cu cldur pentru "ncl ire 0i,a de inspecie 0IG
2!

+. Caracteristici ale sistemului de alimentare cu ap cald de consum 0i,a de inspecie 0I2 10. G.servaii generale re'eritoare la starea instalaiei de "ncl ire ,i alimentare cu ap cald de consum Cstarea de
u ur 'i ic< starea i olaiilor termice< pierderi de ap sau com.usti.il< etc.?

11. Conclu ii ,i recomandri ale expertului "n urma e'ecturii inspeciei instalaiei de "ncl ire ,i alimentare cu a cald de consum

C se va consulta> 1 anexa 8< pentru msuri privind exploatarea ,i cre,terea e'icienei sistemelor de "ncl ire< anexa I< pentru recomandri privind sistem de distri.uie a cldurii< anexa 5 ,i 6< pentru recomandri privind sistemul de emisie a cldurii ,i anexa 7< pentru recomandri privind sistemul de alimentare cu ap cald de consum ?

12. 2FEME> Cdocumente< 'i,e te9nice< valori msurate ,i "nregistrate< etc.?

Data

Fume< semntur

2#

B'>
B'FA 1> '()%>#D'> A )')4>@$E$' 1> >@')'> A #IE1$&'' /#O&%$&' 1> ?(#IEG'&>0
(r. 1. 2. !. #. $. &. '(1'#A4O& Emisia de cldur se reali ea prin
Cso.e< radiatoare< convectoare< ventiloconvectoare< "ncl ire "n pardoseal< "n perei< com.inate< altele?

#A&A#4>&')4'#'

). *. +. 10. 11. 12.

Hipul corpurilor de "ncl ire C'ont< oel< aluminiu? Fumr corpuri de "ncl ire ,i supra'aa ec9ivalent termic %acordarea corpurilor de "ncl ire Cdirect< .K1pass? (ariaia 'luxului de cldur emis Cda:nu? Sistemul de reglare a 'luxului de cldur emis a? local< manual .? local< cu ro.inete de regla/ cu termostat c? cronotermostate de camer d? reglare centrali at Cla 'urni are? Dispo itive de reparti are a costurilor pe corpuri de "ncl ire Cda:nu? (aloarea coe'icientului 6V ,i Lstr mai mare ca 0<2
Cda:nu< con'orm anexa 5 ,i anexa 6?

Hemperatura max. a agentului termic pe tur ,i min. pe retur Sistemul de aerisire a corpurilor de "ncl ire =ntreinere corpuri de "ncl ire Ccurate< splate? %eclamaii> "ncl irea prea lent a "ncperilor< temperatura
resimit "n "ncperi nu este constant< nu se "ncl esc toate radiatoarele< "ncperile nu se "ncl esc simultan< instalaia 'ace gomot< altele?

2$

B'1
B'FA 1> '()%>#D'> A )')4>@$E$' 1> 1')4&'-$D'> A #IE1$&''
(r. 1. 2. '(1'#A4O& Fumrul de conducte a reelei de distri.uie a? monotu.ular .? .itu.ular Hipul reelei de distri.uie a? rami'icat .? inelar c? perimetral d? radial Cdistri.uitor:colector? e? coloane Circulaia agentului termic C'orat< gravitaional? 8ontarea sistemului de distri.uie a? aparent .? "ngropat C idrie< canale termice< etc? c? mixt Contori area consumului de cldur a? contor pe .ran,ament .? contor individual c? module termo19idraulice Dispo itive de ec9ili.rare 9idraulic a? la corpuri de "ncl ire .? la .a a coloanelor c? pe rami'icaii 0iltre sau separatoare de impuriti Clapete de sens Cda:nu< nu exist? Hipul ,i starea i olaiei conductelor C.un< medie< sla.<
deteriorat< lips< etc.?

#A&A#4>&')4'#'

!. #.

$.

&.

). *. +.

2&

B'G
B'FA 1> '()%>#D'> A )')4>@$E$' 1> AE'@>(4A&> #$ #IE1$&I
(r. 1. '(1'#A4O& Hipul de alimentare cu cldur a? .ran,ament la reea ur.an C-H< CH onal? .? CH proprie Cindividual< cldire? se va completa
raportul de inspecie a CH

#A&A#4>&')4'#'

2. !. #. $.

&.

c? modul termic de scar -uterea termic 'urni at CL@? Com.usti.il utili at 0urni are agent termic pentru "ncl ire a? continuu .? cu intermiten nr.ore: i 8odul de racordare la surs a? conexiune direct .? van de amestec cu ! ci c? altele 2lte sisteme de 'urni are a energiei Celectric< energii regenera.ile< altele?

2)

B'A
B'FA 1> '()%>#D'> A )')4>@$E$' 1> AE'@>(4A&> #$ A%I #AE1I 1> #O()$@
(r. 1. 2. '(1'#A4O& Hipul ,i numrul consumatorilor de acc. C.aterii lavoar< spltor< .aie< du,< .ideu< etc? Calitatea ,i "ntreinerea .ateriilor C.un< etan,e< pierderi
de ap< ruginite< etc.?

#A&A#4>&')4'#'

!. #. $.

Hipul de alimentare cu acc. a? .ran,ament la reea ur.an C-H< CH onal? .? CH proprie Cindividual< cldire? c? modul termic de scar 8odul de alimentare cu acc. a? continuu .? cu intermiten nr.ore: i 8odul de preparare a acc. a? direct .? cu prioritate Sistemul de preparare a? sc9im.tor de cldur< caracteristici Ctip<
capacitate?

.? sc9im.tor de cldur U vase de acumulare 1 caracteristici Ctip< capacitate? c? .oiler caracteristici Ctip< capacitate? &. ). *. +. Conduct de recirculare a? la nivel de distri.uie .? la nivel de coloane -omp de recirculare caracteristici Ctip< putere<
"nlime de pompare< de.it?

10.

8ontarea conductelor Caparent< "ngropat? Contori area consumului de acc. a? contor pe .ran,ament .? contor la puncte de consum c? module termo19idraulice Hipul ,i starea i olaiei conductelor C.un< medie< sla.<
deteriorat< lips< etc.?

2*

Anexe in,or!ative

2+

Anexa A 'nspecia vizual a cazanelor i veri,icarea setrilor de .az a siste!ului de auto!atizare


A.1 'denti,icarea cazanului 7a inspecia vi ual a ca anelor se veri'ic dac>

exist scurgeri de com.usti.il sau de agent termic "n "ncperea "n care este instalat ca anulA i olaia ca anului este deterioratA exista 'uningine sau alt tip de mi erie "n ar tor< camera de com.ustie sau "n sc9im.torul de
cldur. In raportul de inspecie se preci ea o.servaiile din inspecia vi ual. A.2 )tadiul de "ntreinere a cazanului Se veri'ic dac "ntreinerea ca anului a 'ost 'cut cu regularitate ,i "n mod corect de ctre personal cali'icat. Se 'ac re'eriri la>

instruciunile proiectantului sistemuluiA instruciunile productorului ca anuluiA orice alte cerine legale.

A.3 :eri,icarea ,uncionalitii cazanului Se veri'ic capacitatea ca anului de a 'urni a sarcinile termice solicitate ,i preci ate "n 'a a de proiectare Cexemplu> "ncl ire< producerea apei calde mena/ere<etc.?. Se preci ea "n raport orice a.atere de la 'uncionarea normal a ca anului. A.* >le!entele de auto!atizare ale cazanului Se identi'ic ,i se pre int recomandri cu privire la>

1 locaia Cextern< intern sau altele?A 1 'unciaA 1 setrileA


elementelor de automati are< reglare< control ,i a dispo itivelor< sen orilor ,i indicatorilor ca anului< care sunt relevante pentru per'ormana energetic. A+. :eri,icarea setrilor cazanului (alorile dispo itivelor de regla/ ,i control ale ca anului se veri'ic ,i se consemnea "n raportul de inspecie. Se va 'ace re'erire laW

reglarea termostatic a ca anului< inclusiv e'ectul de 9istere is pe 'recvena ciclurilor pornire1

oprire ale ca anuluiA 1 cur.a de regla/ a temperaturii agentului termic "n 'uncie de temperatua exterioarA 1 setrile temperaturii la nivelul dispo itivelor de reglare ale oneiA 1 setrile temperaturii de 'urni are ap cald mena/erA
!0

1 alte valori care indic parametrii de 'uncionare ai ca anului. (alorile "nregistrate se compar cu cele de re'erin indicate de documentaia de proiectare sau a productorului. %ecomandrile privind cre,terea per'ormanei energetice vor include re'eriri la reglrile corespun toare ale dispo itivelor ca anelor ,i instalaiei alimentate cu cldur.

!1

Anexa Analiza gazelor de ardere i randa!entul de co!.ustie


-.1 %rocedura de !surare -.1.1 %rocedura general -ro.ele de ga e de ardere se vor preleva din mi/locul curentului< "n apropierea evacurii ca anului la o distan de maxim ! diametre ale co,ului de 'um Csau ale canalului de ga e de ardere? de seciunea de racord a acestuia. Sunt acceptate de asemenea pro.ele prelevate din punctul cu temperatura cea mai "nalt sau punctul "n care concentraia de oxigen este cea mai sc ut. tre.uie s 'ie etan,. -entru ca anele cu rupere de presiune la nivelul colectorului de ga e de ardere se va 'ace prelevarea de ga e de ardere din ona camerei de colectare a ga elor de ardere amonte ruperii de presiune. Hemperatura aerului de com.ustie tre.uie msurat pe admisia ar torului. Se recomand msurarea simultan a temperaturii ga elor de ardere ,i a aerului de com.ustie. =n ca ul "n care exist un pre"ncl itor al aerului de com.ustie< temperaturile ga elor de ardere ,i a aerului de com.ustie vor 'i msurate ast'el "ncEt pre"ncl itorul de aer s 'ie cuprins "n conturul de .ilan. 8surarea se va 'ace "ntre ca an ,i recuperatorul de cldur numai dac treapta de recuperare de cldur nu 'ace parte integrant din ca an sau din 'urnitura standard a acestuia ,i cu preci area existenei ,i parametrilor de proiect ale treptei de recuperare de cldur. Sonda de prelevare a ga elor de ardere tre.uie completat cu un termocuplu de msurare a temperaturii ga elor de ardere ,i cu sistem de msurare a presiunii Cde o.icei cuprins "n anali orul de ga e de ardere. ;rmtoarele proprieti ale ga elor de ardere vor 'i msurate "n acela,i punct< de pre'erin cu un aparat multi'uncional acceptat de standardele "n vigoare CEF $0!)+?> Vga temperatura ga elor de ardereA MG2<ga.usc coninutul de oxigen al ga elor de ardere uscateA MCG<ga.usc coninutul de monoxid de car.on al ga elor de ardere uscateA Vaer C temperatura aerului de com.ustie Cmsurat la admisia ar torului la sistemele 'r pre"ncl itor de aer sau la aspiraia pre"ncl itorului de aer?A Gri'iciile de msurare adecvate vor 'i asigurate de ctre instalator sau de ctre productorul ca anului. =nainte de citirea ,i "nregistrarea valorilor< operatorul va a,tepta timpul de sta.ili are al aparatului de msurare.
!2

Gri'iciul de colectare a pro.elor

Hemperatura agentului termic poate 'i citit pe a'i,a/ul ca anului dac aparatura are gradul de preci ie necesar sau pe termometrul de pe conduct Cvariant recomandat?. -.1.2 >,iciena arderii -ierderile de cldura prin entalpia ga elor de ardere la co,< Xcos se vor calcula cu a/utorul proprietilor msurate "n con'ormitate cu 3.1.1. Ecuaie de calcul>

Xco,YC Vga 1 Vaer? 21 X O 2 < ga <usc

C1

+ c2

)
C2 0.00) 0.00) 0.00+ 0.00* CG2max 1$.# 1$.! 11.* 1!.+

C3.1?

C1<C2 1 constante o'erite "n ta.elulul urmator 3.0. #O@-$)4'-'E C.7.;. 8otorina Ga 8etan G.-.7. E'iciena de com.ustie c1 0.&* 0.&* 0.&$ 0.&!

cm.Y100 1 Xcos
Fot >

cm. se determin ast'el>


C3.2? Xc9 pentru

cm. se va corecta ,i cu un coe'icient de pierderi de cldur prin ardere incomplet<

valori ale CG "n ga ele de ardere uscate cu 0N oxigen ce dep,esc 1000 ppm.
c = 12&00
V ga <usc Hi CO

ZN[

C3.2?\

;nde CO este concentraia de oxid de car.on< exprimat in procente ZN[ < in ga ele de ardere uscate iar Vga,usc este volumul speci'ic de ga e de ardere uscate.

cm.Y100 1 Xcos1 Xc9

C3.2?D

-.1.3 &ecuperarea cldurii latente de condensare -.1.3.1 Generaliti -entru ga ele de ardere a cror temperatur este sc ut Cla ca anele cu condensaie< "n urma trans'erului de cldur pe supra'ee utile de trans'er cu capacitate de drenare a condensului?< tre.uie aplicat o corecie< luEnd "n considerare recuperarea cldurii latente de condensare.

cm.<corYcm.UXcond

C3.!?

!!

0actorul de corecie pentru condensare Xcond poate 'i calculat "n con'ormitate cu metodologia o'erit "n 3.1.!.2. -.1.3.2 #alculul recuperrii cldurii latente de condensare (alorile de re'erin pentru calculul recuperrii de cldur latent de condensare< speci'ice com.usti.ilului utili at< sunt o'erite "n ta.elul 3.1. 4a.elul -.1 (alori de re'erin utili ate pentru calculul recuperrii de cldur latent de condensare Ccon'orm S% EF #!)>200# Ga e de "ncercare< situaie naional ?
%roprietatea )i!.olul $nitatea de !sur #o!.usti.ilul utilizat @etan Gaz natural %ropan -utan Eichid tip @ 17g #$<!! x10& Z5:Lg[ #$<2) x10& Z5:Lg[ 11<2! ZFm!:Fm![

$nitatea de !sur -uterea caloric superioar -uterea caloric in'erioar (olumul de aer necesar arderii stoic9iometrice (olumul ga elor de ardere necesar arderii stoic9iometrice

1(!3

1(!3 !+<0#! x 10& Z5:FmO[ !$<1&2 x 10& Z5:FmO[ +<#1 ZFm!:Fm![

1(!3 100<+01x10& Z5:FmO[ +2<*!1x10& Z5:FmO[ 2!<* ZFm!:Fm![

1(!3 1!2<)1) x10& Z5:FmO[ 122<#&! x10& Z5:FmO[ !0<+# ZFm!:Fm![

Hs Hi

Z5:Lg[ sau Z5:FmO[ Z5:Lg[ sau Z5:FmO[ ZFm!:Lg[ sau ZFm!:Fm![

!+<*$# x10& Z5:FmO[ !$<**)x10& Z5:FmO[ +<$2 ZFm!:Fm![

:aer6st6usc

:ga6st6usc

ZFm!:Lg[ sau ZFm!:Fm![

*<$2 ZFm!:Fm![

*<#! ZFm!:Fm![

21<* ZFm!:Fm![

2*<## ZFm!:Fm![

10<#+ ZFm!:Fm![

;rmtoarele proprieti ale ga elor de ardere tre.uiesc msurate sau estimate> Vga temperatura ga elor de ardereA MG2<ga<usc coninutul de oxigen al ga elor de ardere uscateA Vaer temperatura aerului de com.ustie C"n ca ul "n care nu este msurat se poate adopta temperatura exterioar corespun atoare onei climatice?A Maer umiditatea relativ a aerului de com.ustie C"n ca ul "n care nu este msurat se poate considera $0N?A Mga umiditatea relativ a ga elor de ardere la co, C"n ca ul "n care nu este msurat se poate considera 100N?A Dac "n ga ele de ardere se va msura coninutul de CG2< coninutul de oxigen se determina ast'el>

!#

MG2<ga<usc Y 20<+#] (

XCO2, st - XCO2, st, usc ) XCO2, st

C3.#?

MCG2<st repre int coninutul de CG2 al ga elor de ardere ale amestecului stoec9iometricA (ga<uscY 20<+# ) (ga<st<usc ] ( C3.$? (ga<st 20<+# - XO2, ga, usc repre int volumul ga elor de ardere pentru arderea stoic9iometricA (ga<usc (ga<st<usc de aerA C3.&? ;miditatea de saturaie a aerului ! 42G<aer<sat ,i cea a ga elor de ardere ! 42G<ga<sat tre.uie calculat "n 'uncie de Vaer ,i respectiv Vga . (alorile sunt date "n ta.elul 3.2 4a.elul -.2 ;miditatea de saturaie a ga elor de ardere "n 'uncie de temperatur medii aproximative?. Hemperatura ZPC[ CVaer sau Vga? ;miditatea de saturaie C!42G<aer<sat sau !42G<ga<sat? Fot> ;miditatea de saturaie este exprimat "n 6g de vapori de apa pe Fm! de ga uscat de ardere? ;miditatea totala a aerului de com.ustie m42G<aer se determin ast'el> Xaer m42G<aerY ! 42G<aer<sat] (aer<usc] 100 ;miditatea total a ga elor de ardere m42G<ga se determin ast'el> Xga m42G<gaY ! 42G<ga<sat] (ga<usc] 100 Cantitatea de apa condensat m42G<cond se determin ast'el> m42G<cond Ym42G<stUm42G<aer1m42G<ga Caer sau ga e 0 10 20 !0 #0 $0 &0 Cvalori )0 (aer<usc Y (aer<st<usc U repre int excesul (ga<usc (ga<st<usc

ZLg:FmO[

0<00#+!

0<00+*&

0<01+12

0<0!$21

0<0&!!1

0<1112

0<1+)$

0<!$+&

C3.)?

C3.*? C3.+?

Dac m42G<cond este negativ "nseamn c nu exist condensaie< m 42G<condY0 si condY0 sau este un ca special con'orm paragra' -.1.3.1 ,i ta.el -.2. Cldura speci'ic latent de condesare 9cond<ga se determin cu relaiile urmtoare "n 'uncie de unitile de msur alese pentru energie ,i timp> 9cond<ga Y2 $00 &00 Z5:Lg[ Vga] 2 #!$ Z5:Lg^PC[ Y &+#<&1 Z@9:Lg[ Vga] 0<&)&# Z@9:Lg^PC[ Cldura de condensare _cond se determin ast'el> _cond Y m42G<cond] 9cond<ga C3.12? C3.11? C3.10? 9cond<ga

!$

=n ca ul "n care calculul este .a at pe valori calorice in'erioare< cldura latent de condensaie recuperat Xcond se determin ast'el> Qcond Xcond Y 100] Hi recuperat Xcond se determin ast'el> Qcond Xcond Y 100] Hs

C3.1!?

=n ca ul "n care calculul este .a at pe valori calorice superioare< cldura latent de condensaie

C3.1#?

-entru ga natural ,i ulei E7< 'actorul de corecie al e'icienei de com.ustie ce ia "n considerare recuperarea cldurii latente de condensare Xcond este o'erit "n ta.elul 3.! "n 'uncie de coninutul de oxigen uscat al ga elor de ardere ,i temperatur. Se consider> VaerY12 ZPC[A MaerY*0 ZN[A MgaY100 ZN[A 4a.elul -.3 0actorul de corecie ce ia "n considerare recuperarea cldurii latente de condensare Xcond pentru ga natural ,i com. lic9id tip 8
Hemperatura ga ului ardere de ZPC[ 10
11< 1 11< 1 11< 0

1$
10< * 10< ) 10< )

20
10< # 10< ! 10< 2

2$
10< 0 +<*

!0
+< $ +< 2 *< +

!$
*< * *< # )< +

#0
*< 0 )< $ &< *

#$
&< + &< ! $< !

$0
$< & #< * !< &

$$
#< 1 !< 0 1< #

$*
!< 0 1< )

&0
2< 2 0< *

&2
0< 2

&#
0<1

Ga natural

Xcond cu Mo2<ga<uscY0 N Xcond cu Mo2<ga<uscY! N Xcond cu Mo2<ga<uscY& N Xcond cu Mo2<ga<uscY+ N Xcond cu Mo2<ga<uscY0 N Xcond cu Mo2<ga<uscY! N Xcond cu Mo2<ga<uscY& N

ZN[

ZN[

ZN[

+<&

ZN[

11< 1

10< $

10< 0

+<2

*< !

)< 2

$< *

#< 0

1< *

ZN[

&<0

$<)

$<!

#<+

#< #

!< )

2< +

1< *

0< $

com. lic9id tip 8

ZN[

&<0

$<&

$<2

#<)

#< 1

!< !

2< #

1< 2

ZN[

$<+

$<&

$<1

#<$

!< *

2< *

1< )

0< 2

-.3 :alori de re,erin pentru analiza gazelor de ardere (alorile de re'erin pentru ga ele de ardere vor ine cont de> - instruciuni ,i speci'icaii 'urni ate de productorul aparatului sau proiectantul sistemuluiA - valori 'urni ate de ta.ele ,i standarde naionale. Dac ast'el de valori nu sunt disponi.ile se vor considera cele din ta.elul 3.# ca valori repre entative Cvalori de .un practic?.
!&

4a.elul -.* (alori de re'erin Cde .un practic? pentru proprietile ga elor de ardere 4ipul c!. KO26ga6usc Lga K#O6ga6usc co!.usti.ilului ZN[ ZPC[ Zppm[ Ga natural 'r condensaie Ga natural "n condensaie !R* 2R#
M0

ZN[

120R1&0 La<iU $R20


MM0

Q100 Q100 Q$0

S+2
e'iciena termic raportat la puterea caloric in'erioar>
>,,
Hi

N100 MM0

Com.usti.il 8 'r condensaie Com.usti.il 8 "n condensaie


M? MM?

!R$ 2R$

1#0R1*0 La<iU$R20
MM0

Q$0 Q$0

S+0
MM0

Inainte de diluia cu aer teriar la ruperea de presiune la co,

Depind de temperatura de retur a apei< La<i ,i de puterea termic momentan Cprocent din puterea nominal?.

-.* &eco!andri re,eritoare la reglaAele de .az ale cazanuluiJ %ecomandarea general este de a respecata parametrii indicai "n capitolul 3.! dar cu urmtoarele preci ri > - coninutul minim de oxigen tre.uie s 'ie su'icient pentru a garanta c nu se va a/unge "n situaia de ardere su.stoic9iometric< situaie care ar duce la poluri ma/ore< la scderea randamentului arderii ,i la risc de explo ieA - se va accepta 'uncionarea cu un coninut de oxigen mai mare cu pEn la 1N 'a de valorile maxime din ta.el dac msurrile se 'ac pe perioada de iarn. -.+ >xe!plu de calcul al e,icienei de co!.ustieJ

cm.Y1001 Xcos

XcosYC Vge1 Vaer?C

c1 21- XO2, ge, uscat

Uc2?

VgeY 1&2 ZPC[ A VaerY12 ZPC[ XO2, ge, uscat Y$<2 ZN[ c1 Y 0.&$ A c2Y 0.00+ C2nexa 3<Ha.elul 3.0?A Xcos Y C1&2 1 12?] 21 $<2 + 0.00+ Y )<$+
0.&$

cm. Y +2<#* ZN[ cm.<corYcm.UXcond

XcondY0<* C Mo2<ga<uscY! N<tgaY&0C? C2nexa 3<Ha.elul 3.!?A cm.<corY +!<2* ZN[

!)

Anexa # >valuarea consu!ului de co!.usti.il i energii auxiliare pentru "nclzire i preparare ap cald !enaAer
#.1 Generaliti Evaluarea consumului de com.usti.il utili at pentru generarea energiei termice se va 'ace separat pentru "ncl irea spaiilor< prepararea apei calde mena/ere ,i consumul pentru alte utiliti. Consumul de com.usti.il pentru generarea energiei termice utili ate de sistemul de "ncl ire al spaiilor se va raporta la un se on de "ncl ire. Consumul de com.usti.il pentru generarea energiei termice utili ate de sistemul de preparare a apei calde mena/ere se va raporta la> 1 o perioad de un anA 1 volumul corespun tor de ap cald mena/er 'urni atA -erioadele de 'uncionare de var ,i de iarn se vor considera separat. #.2 @etode de !surare a consu!ului de energiei pentru generarea energiei ter!ice #.2.1 #ontorizarea consu!ului de co!.usti.il Se identi'ic orice alte utili ri Cgtit< ap cald mena/er< etc? al cror consum este "nregistrat de acela,i contor< pentru separarea acestora. (olumul de com.usti.il 'urni at J('D se va determina ast'el> (' Y (citit<'in1 (citit<in ;nde> (citit<'in 1 repre int citirea 'inal> (citit<in 1 repre int citirea iniialA Citirile se pot o.ine din> 1rapoarte de mentenan< rapoarte anterioare de inspecieA 1 'acturi de com.usti.ilA In'ormaiile 'iecrei citiri vor 'i veri'icate cu atentie. =n ca ul "n care sursa de in'ormaii este o 'actur< se va veri'ica> 1 data citirii< care poate 'i di'erit de data 'acturriiA 1 dac 'actura se .a ea pe citiri realeA #.2.2 1eter!inarea consu!ului de co!.usti.il atunci cOnd se utilizeaz un rezervor de stocare a co!.usti.ilului (olumul de com.usti.il 'urni at J('D se va determina ast'el> (' Y (mas<inU(' 1 (mas<'in ;nde> (mas<'in 1 repre int volumul 'inal de com.usti.il a'lat "n re ervorul de stocare
!*

CC.1?

CC.2?

(mas<in 1 repre int volumul iniial de com.usti.il a'lat "n re ervorul de stocare (' 1 repre int suma 'urni rilor "n perioada considerat #.2.3 >valuarea consu!ului de co!.usti.il pe .aza contorizarii orelor de ,uncionare =n ca ul "n care nu sunt disponi.ile aparate de msurare a consumului de com.usti.il< evaluarea acestuia se poate 'ace pe .a a citirilor aparatelor de contori are a orelor de 'uncionare< amplasate 'ie direct pe aparate< 'ie integrate "n sistemul de automati are. (olumul de com.usti.il 'urni at J('D se va determina ast'el> [(t citit,fin,i t citit,in,i ) * Vi ] (' Y i CC.!?

;nde> tcitit<'in<i 1 repre int citirea 'inal a aparatului de contori are a orelor de 'uncionareA tcitit<in<i 1 repre int citirea iniial a aparatului de contori are a orelor de 'uncionareA (i 1 volumul de com.usti.il asociat orelor de 'uncionareA -roporionalitatea dintre consumului de com.usti.il ,i citirile aparatelor de contori are a orelor de 'uncionare tre.uie veri'icat. #.2.* @surarea energiei electrice #.2.*.1 #ontorizarea energiei electrice "n cazul "n care sunt disponi.ile aparate de !sur =n ca ul "n care este disponi.il un aparat de msurare a consumului de energie electric< se utili ea metodologia speci'icat "n C.2.1. Se veri'ic pentru care ec9ipamente este "nregistrat consumul de energie electric prin intermediul aparatelor de msurare. Se pot opera corecii< "n con'ormitate cu metodologiile indicate "n paragra'ul C.2.#.2< "n msura "n care este posi.il< pentru> 1 solicitri de energie electric suplimentar din cau a 'aptului c dispo itivele sistemului de "ncl ire nu sunt conectate la aparatele de msurare a consumului de energie electricA 1 surplusul de energie electric din cau a 'aptului c exist dispo itive ce nu 'ac parte din sistemul de "ncl ire conectate la aparatele de msurare a consumului de energie electric. #.2.*.2 >sti!area consu!ului de energie electric "n cazul "n care nu sunt disponi.ile aparate de !sur =n ca ul "n care nu sunt disponi.ile dispo itive de contori are< energia electric 'urni at D@ 'D se va estima ast'el>
\

ti * !e ,i @ 'Y i

CC.#?

;nde> ti 1 timpul de 'uncionare Cmsurat sau estimat? al ec9ipamentului care utili ea energie electricA -el<i 1 puterea electric a.sor.it Cmsurat sau estimat? de ec9ipamentul respectivA
!+

-entru a estima timpul de 'uncionare al ec9ipamentelor< acestea tre.uie clasi'icte "n urmtoarele categorii principale> 1dispo itive cu 'uncionare permanentA 1 dispo itive care 'uncionea simultan cu sistemul de "ncl ireA #.3 %erioada de !surare #.3.1 Generaliti Consumul de energie pentru generarea energiei termice va 'i evaluat pe o perioad de re'erin clar de'init< care ar tre.ui s 'ie de un an sau de un se on de "ncl ire. -erioada real de msurare poate 'i di'erit 'a de perioada de re'erin< prin urmare aceasta va 'i clar identi'icat ,i "nregistrat< precum ,i metodologia utili at pentru calculul consumului ec9ivalent "n aceasta perioad de re'erin. #.3.2 1eter!inarea consu!ului de energiei pentru generarea de energie ter!ic prin extrapolare tref Ere' YEmas] CC.$? t"as ;nde> tmas perioada de msurare tre' perioada de re'erin Emas 1 consumul de energiei pentru generarea de energie termic msurat "n timpul perioadei de msurare Ere' 1 consumul de energiei pentru generarea de energie termic "n timpul perioadei de re'erin #.* >valuarea consu!ului anual de co!.usti.il atunci cOnd nu sunt disponi.ile valori !surate !c# ! 39 Y 1<$] sist * !ci ZFm :9[ CC.&? 3anual Y F9]39 ZFm :an[
!

CC.)?

sist Y c# ] distr ] e"isie


unde> 39 consumul orar de com.usti.ilA 3anual consumul anual de com.usti.ilA F9 numrul de ore de 'uncionare ale ca anuluiA -c puterea ca anuluiA -ci puterea caloric in'erioar a com.usti.iluluiA #.+ &eco!andri privind reducerea consu!ului de energiei pentru generarea de energie ter!ic %ecomandrile vor lua "n considerare c posi.ilele cau e ale unui consum sporit de energiei pentru generarea de energie termic< pot 'i>

gradul de utili area al cldirii Cocuparea?A modul de utili are a cldiriiA ventilarea necorespun toare a "ncperilorA pierderi de cldur importante prin anvelopa cldiriiA
#0

condiiile climatice realeA ine'iciena sistemului de "ncl ireA supradimensionarea ca anelorA setri necorespun toare ale sistemului de control al instalaiei de "ncl pierderi de agent termicA pierderi de com.usti.ilA
urmtoarele aciuni>

ireA

-entru a u,ura urmrirea consumului de energiei pentru generarea de energie termic< se vor recomanda 1 colectarea datelor re'eritoare la 'urni area de com.usti.il ,i citirile periodice ale aparatelor de msura disponi.ile ,i a nivelului de com.usti.il din re ervoareA 1 colectarea datelor climatice realeA

#1

Anexa 1 :eri,icarea siste!ului de evacuare a gazelor de ardere


1.1. #azane cu tiraA natural6 arzator at!os,eric si rupere de presiune /tip - 11 sau - 11-) con'. S% EF 2+):200$0 Hira/ul co,ului tre.uie s asigure aspiraia intregului de.it de ga e de ardere generat de ca an ,i a aerului de diluie< la sarcina nominal ,i "n condiia de temperatur maxim exterioar pe perioada de utili are. Deoarece acest tip de ca an 'uncionea su. tira/ propriu< decuplat de la tira/ul co,ului de evacuare< este necesar a se veri'ica doar .una 'uncionare a sistemului de oprire de siguran a ca anului "n ca ul o.turrii pariale sau totale a co,ului. Indicatii privind veri'icarea` Cele dela D2 1.2. #azane cu tiraA ,ortat /tip - con'. S% EF #*!:200$ 0 Hira/ul cosului tre.uie< in general< sa asigure depresiune ero la .a a cosului< pierderile de sarcina 9idraulica pe traseul ga elor de ardere si suprapresiunea in 'ocar 'iind suportate de catre ventilatorul de introducere de aer de ardere al ar atorului. In acest ca se va veri'ica intai daca sectiunea si inaltimea minima a cosului< indicate in cartea te9nica a ca anului< sunt respectate. Daca valoarea continutului de G2 din ga ele de ardere< determinata con'orm 2nexei 3< se gaseste in interiorul domeniului recomandat prin valorile de re'erinta CHa.. 3.#.? se poate considera ca sistemul de evacuare a ga elor de ardere 'unctionea a corect. Fe"ncadrarea valorii continutului de G2 din ga ele de ardere in domeniul recomandat va impune urmatoarele aciuni> 1 in ca ul unui continut de G2 su. valoarea minima< se va veri'ica dac exist o.turri ale traseului de evacuare a ga elor de ardere iar dupa inlturare se va recomanda reglarea ar toruluiA 1 in ca ul unui coninut de G2 peste valoarea maxima< se va recomanda doar reglarea ar atorului.A 1 in ca ul in care continutul de G2 in ga ele de ardere se gaseste in domeniul recomandat si conditiile exterioare din timpul determinarii sunt cele de iarna< se va recomanda reglarea ar atorului si reveri'icarea in conditii de temperatura exterioara de vara C]?. /M0 (ot > se poate 'ace o estimare a situaiei de 'uncionare Jde varD "n raport cu situaia msurat Jde iarnD ast'el> 1 se "nregistrea valoarea de temperatur exterioar tai ZC[ Ctemperatur aer Jde iarnD? la care s1a reali at msurtoareaA 1 se calculea scderea de tira/ "n condiii de var 'a de condiiile de msurare Cde iarn? cu relaia>
H vi = g ai t av t ai 2)! + t av

H vi este scderea de tira/ Z-a[ A unde > a


#2

a g este acceleraia gravitaional Y +<*1 m:s2 A a este "nlimea co,ului Zm[ A a ai este densitatea aerului exterior la tai ZLg:m![ A tai ZC[ ai ZLg:m![ 120 1<!$ 110 1<!00$ 0 1<2$1 10 1<20) 20 1<1&& !0 1<12) #0 1<0+1

a t av este temperatura exterioar de calcul de var ZC[ . 1 se veri'ic dac exist cel puin una din urmtoarele posi.iliti de intervenie asupra instalaiei de tira/> a desc9iderea unui regla/ de o.turaie Cclapet< volei etc.? prin care s se reduc pierderile de sarcin locale ale instalaiei de tira/ Cde la aspiraia de aer pEn la evacuarea "n atmos'er a
H vi calculat anteriorA ga elor de ardere? cu valoarea

a cre,terea presiunii de insu'lare la ventilatorul ar torului< la sarcina nominal de


H vi A 'uncionare pe ca an< cu valoarea H vi "n condiiile a cre,terea presiunii de re'ulare a ex9austorului cu valoarea

meninerii de.itului de ga e de ardere din condiiile nominale de 'uncionare. Estimarea pre entat anterior nu supline,te necesitatea e'ecturii unei veri'icri 'uncionale de var ci doar d indicaii re'eritor la posi.ilitatea 'uncionrii "n regim de var a instalaei dac inspectia se 'ace "n regim de iarn. 1.3. #azane care ,unctioneaza independent ,ata de !ediul incaperii in care sunt !ontate / tip #xx con'. S% EF #*!:200$0. -entru aceste tipuri de ca ane se utili ea a ,i denumirea de Jca ane cu camera etan,D. Ele sunt ec9ipate cu o tu.ulatur etan, de aspiratie a aerului de ardere din exteriorul cladirii si cu o alta pentru evacuarea ga elor de ardere in exteriorul cladirii. In acest ca este su'icient sa se veri'ice respectarea lungimilor maximale de conduct pe traseul de aspiratie si pe cel de evacuare< speci'icate in cartea te9nica a ca anului 'unctie de tipologia de monta/. Daca valoarea continutului de G2 din ga ele de ardere< determinata con'orm 2nexei 3< se gaseste in interiorul domeniului recomandat prin valorile de re'erinta CHa.. 3.#.? se poate considera ca sistemul de evacuare a ga elor de ardere 'unctionea a corect. Fe"ncadrarea valorii continutului de G2 din ga ele de ardere in domeniul recomandat va impune< ca prima recomandare< veri'icarea grilelor de aspiratie a aerului de ardere si respectiv de evacuare a ga elor de ardere. Daca nu se constata o.turari ale sectiunii de curgere ale grilelor se va recomanda reglarea excesului de aer prin dispo itivele de regla/ ale ca anului.

#!

Anexa > :eri,icarea puterii ter!ice a cazanului


>.1 %uterea ter!ic sta.ilit pe .az de !surri >.1.1 #azane ali!entate cu co!.usti.il gazos prevzute cu contorJ A0 %rocedura de !surare a de.itului volu!ic : 1 se veri'ic presiunea ga uluiA 1 se asigur condiii sta.ile de 'uncionare pentru ca an la regimul de putere doritA 1 se msoar de.itului volumic de ga A 1 se vor aplica corecii citirilor volumului de ga a,a cum se speci'ic "n paragra'ul 3. -0 #orecia citirilor volu!ului de gaz =n ca ul "n care presiunea ga ului este mai mare cu 20 m.ar sau temperatura ga ului di'er cu mai mult de 10PC de condiiile de re'erin< se procedea dup cum urmea > 1 se msoar presiunea ,i temperatura "n punctul de msurare a de.itului volumicA 1 citirile dispo itivelor de msurare a de.itelor volumice vor 'i corectate "n con'ormitate cu urmtoarea ecuatie> !a$s,"as %0 ] !a$s,0 %"as
P
gazJ

1 se veri'ic ca alte aparate nu sunt alimentate cu ga "n timpul msurriiA

'volY

CE.1?

'vol 'actorul de corecie a de.itelor volumice Hmas 1 temperatura a.solut a ga ului "n punctul de msurare -a.s<mas presiunea a.solut a ga ului "n punctul de msurare H0 1 temperatura a.solut de re'erin a ga ului > 0oC pentru normali are< 1$oC pentru condiii te9nice -resiunea a.solut de re'erin a ga ului -a.s<0 Y 101! m.ar De.itul volumic corectat ( ga ( ga
\ \
<corY

<cor

se determin ast'el> CE.2?

( mas] 'vol

Zm!F sau m!te9[

( mas de.itul volumic de ga msurat #0 1eter!inarea puterii de co!.ustie cm. se sta.ile,te ast'el>

cm.Y (\ga ]4x


\

ZL@[ Zm!F sau m!te9[

CE.!?

( ga de.itul volumic de com.usti.il

4x puterea caloric a com.usti.ilului pe unitatea de volum "n condiii preci ate. >.1.2 #azane ali!entate cu co!.usti.il lichid
##

A0 @surarea de.itului volu!ic : cl> 1 se veri'ic s nu existe alte consumuri de com.usti.il "n timpul msurrii A 1 se msoar de.itul volumic ( cl A -0 #alculul puterii de co!.ustie c!.J
\

cm.Y (\cl]cl] 4x
( cl de.itul volumic de com.usti.i
\

Z6@[

CE.#?

4x puterea caloric a com.usti.ilului

cl 1 densitatea com.usti.ilului Cla temperatura din punctul de msur?


>.1.2.1. )ta.ilirea puterii ter!ice la arztoarele cu co!.usti.il lichid prin cOntrire 1 se veri'ic s nu existe alte consumuri de com.usti.il "n timpul msurrii A 1 se msoar prin cEntrire masa mc ZLg[ de com.usti.il consumat "n intervalul de timpbt Zsec[A Se calculea puterea termic la ar tor cm.>

cm.Y Cmc:bc? ]

4x

Z6@[

CE.$?

4x puterea caloric a com.usti.ilului >.1.2.2. )ta.ilirea puterii ter!ice la arztoarele de co!.usti.il lichid ,r !surarea de.itului de co!.usti.il De.itul de com.usti.il poate 'i sta.ilit indirect prin urmtoarea metod> se determin presiunea de in/ecie a com.usti.ilului prim montarea unui manometru pe re'ularea pompei de com.usti.il a ar torului C* ... 2$ .ar?A se citesc de pe du a Cdu ele? de com.usti.il caracteristicile speci'ice Ctipul du ei ,i numele de catalog?A din ta.elele puse la dispo iie de productorul du ei se determin de.itul de com.usti.il lic9id corespun tor presiunii de in/ecie pentru du a respectivA O"servaie# dac du a C,i nu pompa de in/ecie? este cu retur Cdu cu de.it constant de alimentare dar cu retur "nainte de pulveri are? se msoar ,i presiunea de returA se corelea presiunea de tur cu cea de retur ,i cu tipul du ei ,i se determin din ta.elele de productor de.itul de com.usti.il pulveri at. >.2 )ta.ilit pe .aza in,or!aiilor o,erite de rapoartele de !entenan -uterea de com.ustie poate 'i o.inut din "nregistrrile de mentenan< dac sunt disponi.ile. =nregistrrile de mentenan vor 'i veri'icate pentru siguran. Sursa in'ormaiilor va 'i "nregistrat.
#$

>.3 &eco!andri practice privind puterea de co!.ustie %ecomandrile re'eritoare la setarea puterii termice la ar tor vor 'i .a ate pe urmtoarele criterii> posi.il dar su'icient pentru a indeplinii condiiile de 'uncionare corect. 2st'el se o.in> 1 setrile existente ale puterii termice la ar tor maxime ,i minime vor 'i reduse la o valoare minim

cre,terea randamentului ca anului reducerea pierderilor de cldur datorit reducerii timpului de stand1.K<
Se va ine cont de urmtoarele limitri>

orice setare va tre.ui s 'ie "n intervalul speci'icat ,i acceptat de productorul ca anului ,i:sau toarele 'r setarea aerului de com.ustie Cdoar setarea com.usti.ilului? nu

ar toruluiA

ar

pot .ene'icia de reducerea puterii termice

puterea termic maxim setat nu va dep,i puterea nominalA puterea termic minim setat la ar tor va tre.ui s 'ie su'icient pentru a> 1 garanta sta.ilitatea 'lcriiA 1 o'eri condiii accepta.ile de aprindereA 1 o'eri nivele satis'ctoare de emisieA 1 "mpiedica scderea e'icienei de com.ustie din cau a excesului de aerA

#&

Anexa B )ta.ilirea e,icienei sezoniere a cazanului


B.1 @etode de !surare i esti!are a e,icienei sezoniere a cazanului B.1.1 @etoda utilizrii datelor de identi,icare A0 #azane cu !odulare /sau reglaA "n trepte0 a sarcinii ter!ice la arztor -entru a o.ine e'iciena se onier aproximativ se va utili a randamentul la $0N din sarcina nominal a ca anului preci at "n datele de identi'icare ,i se va multiplica cu un 'actor pre entat "n ta.elul 0.1. Se va speci'ica dac e'iciena ca anului a 'ost calculat cu valoarea caloric superioar sau in'erioar a com.usti.ilului. 4a.elul B.1 0actori de multiplicare a e'icienei la $0N din sarcina ca anului #azan !ontat pe podea #azan !ontat pe perete 4iraA natural Arztor cu aer insu,lat Arztor autoaspirant Arztor cu aer insu,lat

0lacra de veg9e permanent

2prindere electronic

0r clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

Cu clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

0r camer presuri at de ardere

Cu camer presuri at de ardere

0r clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

Cu clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

06<+

06=

06=1

06=<

06=1

06=9

06=3

06=<

-0 Cazane cu sarcin ter!ic la arztor ,ix /reglaA tot5ni!ic0 Se va utili a e'iciena la sarcin nominal ,i se va multiplica cu un 'actor pre entat "n ta.elul 0.2 pentru a o.ine e'iciena se onier aproximativ. Se va speci'ica dac e'iciena ca anului a 'ost calculat cu valoarea caloric superioar sau in'erioar a com.usti.ilului.

#)

4a.elul B.2 0actori de multiplicare a e'icienei ca anului la sarcina total pentru determinarea e'icienei se oniere #azan !ontat pe podea 4iraA natural
0lacra de veg9e permanent 2prindere electronic

#azan !ontat pe perete Arztor autoaspirant


0r camer presuri at de ardere Cu camer presuri at de ardere

Arztor cu aer insu,lat


0r clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere Cu clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

Arztor cu aer insu,lat


0r clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere Cu clapet automat de "nc9idere a admisiei de aer de ardere

06<0

06<+

06<<

06=+

06<9

06=3

06<=

06=+

B.1.2 @etoda pierderilor de cldur Se determin e'iciena de com.ustie< cm. "n con'ormitate cu anexa 3A Se determin 'actorul de pierdere de cldur< Xge "n con'ormitate cu 0.!.1A Se determin 'actorul de pierdere de cldur< Xcos "n con'ormitate cu 0.!.2A Se estimea cm. a,a cum se speci'ic "n ecuaia C0.#?A $ot> -ierderile prin mantaua ca anului ,i pierderile "n stand1.K prin co,ul de evacuare a ga elor de ardere sunt considerate proporionale cu di'erena dintre temperatura medie a ca anului ,i temperatura "ncperii "n care este montat ca anul. Estimarea e'icienei se oniere a ca anului gen se 'ace ast'el> 1 1 genYcm.1C & 11?] Xcos 1 & ] Xge ZN[ c"$ c"$ B.1.3 @etoda pierderilor de cldur total "n stand .Q Se determin e'iciena de com.ustie cm. "n con'ormitate cu anexa 3A Se determin 'actorul de pierdere de cldur Xge "n con'ormitate cu 0.!.1A Se determin 'actorul de pierdere de cldur X-0 "n con'ormitate cu 0.!.!A Se estimea cm. a,a cum se speci'ic "n ecuaia C0.#?A Calculul e'icienei se oniere a ca anului gen se 'ace ast'el> ' 100 !0 c"$ genYCcm. 1Xge?] ZN[ 100' !0

C0.1?

C0.2?

B.2 1eter!inarea sarcinii !edii a cazanului c!. B.2.1 @etoda consu!ului de co!.usti.il Se determin consumul real de com.usti.il J (' D a,a cum este speci'icat "n capitolul C.2 din anexa C.
#*

Se determin puterea termic la ar tor Jcm.D a,a cum este speci'icat "n anexa E. Se determin durata perioadei de 'uncionare a ca anului J t 'g D "n con'ormitate cu programul se onier de "ncl ire sau programul anual de 'uncionare. -rin J'uncionareD se "nelege perioada cEt ca anul a 'ost "n 'unciune< stand1.K plus de.itare sarcin termic< su. comanda automati rii. Sarcina medie cm. a ca anului se determin ast'el> Vf * H( cm.Y *t C0.!? cmb fg 4x repre int 4s sau 4i Cputerea caloric superioar sau in'erioar?< "n con'ormitatea cu cea utili at pentru determinarea puterii de com.ustie cm.. B.2.2 @etoda contorizrii orelor de ,uncionare =n ca ul "n care un contor este montat pe valva de alimentare cu com.usti.il se va citi timpul cEt acesta a 'ost desc9is J td D. Determinarea perioadei de 'uncionare ale ca anului J t'g D se 'ace a,a cum este speci'icat "n capitolul 0.2.1. Sarcina medie cm. a generatorului se determin ast'el> t d cm.Y t C0.#? fg B.3 >sti!area ,actorilor de pierdere de cldur B.3.1 %ierderi de cldur prin carcasa cazanului B.3.1.1 @etoda te!peraturilor supra,eelor cazanului -ierderile prin carcasa ca anului< notate cu Xge < pot 'i estimate ast'el> 1 se "mparte carcasa ca anului "n supra'ee elementare< numrul acestora va 'i de cel puin 2 pentru prile nei olate ,i * pentru prile i olateA -entru 'iecare supra'a elementar JSiD> 1se determin aria 2iA 1se msoar temperatur supra'eei Vge<iA 1se determin coe'icientul de trans'er de cldur 9i "n con'ormitate cu ta.elul 0.!

4a.elul B.3 C #oe,icientul de trans,er de cldur hi 4e!peratura supra,eei R# #oe,icientul de trans,er de cldur hi 8//!2MS0

!0 +

*0 12

1$0 1$

(aloarea a.solut a pierderilor de cldur prin anvelopa ca anului ge se determin ast'el> Y ) i * *i * ( ge,i int ) Z@[ C0.$?
ge
i

#+

Vint temperatura "ncperii "n care este montat ca anulA -ierderile relative de cldur prin anvelopa ca anului Xge se determin ast'el> 100 * ge ZN[ C0.&? c"$ XgeY

cm. puterea termic la ar tor a ca anului

Z@[

Determinarea se va 'ace la o temperatur medie a apei din ca an de )0 PC. =n ca ul "n care temperatura medie a apei din ca an Vma<ge< nu este )0 PC sau temperatura "ncperii "n care este montat ca anul Vint nu este de 20 PC "n timpul determinrii< valoarea X ge se va o.ine cu a/utorul valorii Xge<mas Ccorespun toare situaiei de msurtori? ast'el> +0 XgeY Xge<mas ZN[ "a,ge int B.3.1.2 :alori de re,erin -ierderile de cldur prin carcasa ca anului< notate cu Xge < pot 'i calculate cu relaia C0.*? dac puterea termic instalat a ca anului este "n domeniul 20 1000 L@< dac nu se pot e'ectua msurrile prev ute la 0.!.1.1 > XgeYc11c2]logC c"$ ? 1000, ZN[ C0.*?

C0.)?

c1< c2 parametri dai "n ta.elul 0.#

cm. puterea termic la ar tor


4a.elul B.* C :alori ale para!etrilor c1 i c2 4ipul izolaiei cazanului Ca an .ine i olat< e'icien ridicat Ca an .ine i olat ,i "ntreinut Ca an vec9i mediu i olat

c1 ZN[ 1<)2 !<#$ &<+0

c2 ZN[ 0<## 0<** 1<)&

B.3.2 %ierderi de cldur prin co ul de evacuare a gazelor de ardere atunci cOnd arztorul este oprit -ierderile de cldur "n stand1.K prin co,ul de evacuare a ga elor de ardere atunci cEnd ar torul nu 'uncionea < notat cu

Xcos< sunt date "n ta.elul 0.$. pentru ca ane nelegate "n .aterie ,i cu co,

independent< 'r rupere de presiune. 4a.elul B.+ C :alori ale pierderilor de cldur prin co ul de ,u! TUcos3 1escrierea cazanului

Ucos ZN[
$0

Ca ane ce utili ea com.usti.il lic9id sau ga < cu ventilatorul montat "naintea camerei de ardere ,i "nc9idere automat a clapetei de admisie a aerului atunci cEnd ar torul este oprit. Ca ane montate pe perete ce utili ea com.usti.il lic9id< cu ventilator ,i evacuarea ga elor arse prin perete. Ca ane ce utili ea a com.usti.il lic9id sau ga < cu ventilatorul montat "naintea camerei de ardere ,i a crui clapet de admisie a aerului nu se "nc9ide atunci cEnd ar torul este oprit. 9cosQ10 m 9cosS10 m Ca ane cu tira/ natural cu rupere de presiune si cu ar tor atmos'eric. 9cosQ10 m 9cosS10 m Ca ane cu tira/ natural 'ara rupere de presiune si cu ar tor atmos'eric. 9cosQ10 m 9cosS10 m

0<2 0<#

1<0 1<2

0<# 0<$

1<2 1<&

B.3.3 %ierderi totale "n stand5.Q B.3.3.1 :alori de re,erin Identi'icarea pierderilor totale "n stand1.K< X-G< din> 1valorile date de productorA 1valorile de re'erin date "n anexele naionaleA B.3.3.2 :alori !surate pentru perioada de stand5.Q -ierderile "n stand1.K pot 'i msurate ca o valoare relativ "n con'ormitate cu urmtoarea procedur> 1se determin randamentul ca anului cm. a,a cum este speci'icat "n capitolul 3.1.2 din anexa 3A 1se "nc9ide orice circuit secundar consumator de cldur ,i se asigur o circulaie de tip recirculare pe ca anA 1se montea pe vana de alimentare cu com.usti.il a ar torului un contor care msoar orele de 'uncionare sau se cite,te consumul de com.usti.ilA 1se porne,te ca anul C'uncionare "n stand1.K? pentru o perioad de timp sta.ilit ttest Crecomandat una sau mai multe ile?A 1se cite,te td< timpul "n care vana de alimentare cu com.usti.il a 'ost desc9is sau se calculea prin raportul dintre com.usti.ilul consumat ,i consumul la puterea termic nominalA 1se calculea pierderile relative "n stand1.K< X-G ast'el> td X-GYcm.] ZN[ ttest

C0.+?

$1

$ot# 2ceast metod poate 'i aplicat doar "n ca ul "n care sistemul de "ncl ire poate 'unciona cu toate circuitele de distri.uie Ccircuite secundare? "nc9ise. B.3.3.3 @etoda surselor de cldur auxiliare -ierderile de cldur "n stand1.K pot 'i estimate printr1o valoare relativ "n con'ormitate cu urmtoarea procedur> 1se "nc9ide orice circuit secundarA 1se instalea a o surs de cldur auxiliar Co surs de cldur electric< ec9ipat cu un aparat de msurare a consumului de energie electric?A 1se pstrea circulaia apei "n interiorul ca anului ,i se instalea un aparat de msurare a consumului de energie electric al pompeiA 1se sta.ili ea temperatura la nivelul de 'uncionare pentru o perioad de timp de'init t test< 'olosind sursa de cldur secundarA 1se cite,te _aux< energia 'urni at apei de sursa de cldur auxiliar ,i _ p<aux< pierderile sursei auxiliare "n timpul testului Cttest?A 1se cite,te @p< consumul de energie electric al pompeiA 1se determin randamentul pompei< _p<-GY _aux1_p<auxUp]@p 1se calculea pierderile "n stand1.K _p<-G ast'el> Z@[ C0.10? 1se calculea pierderile relative "n stand1.K X-G ast'el> Q-,!O * 100 X-GY ZN[ c"$ *t test

p la punctul de 'uncionareA

C0.11?

$2

Anexa G >valuarea necesarului de cldur pentru inspecia cazanelor i a siste!elor de "nclzire


=n ca ul "n care nu se cunoa,te din documentaia te9nic necesarul de cldur al cldirii< acesta se poate sta.ili estimativ pe .a a coe'icientului de i olare termic normat GF< prev ut "n reglementarea te9nic IFormativ privind calculul termote9nic al elementelor de construcie ale cldirilor< indicativ C 10)1 200$D6 respectiv "n -artea 1 BFormativ privind calculul coe'icienilor glo.ali de i olare termic la cldirile de locuit< indicativ C 10):1D< ast'el> necYG]V](inc Z@[ A CG.1? ;nde> nec necesarul de cldur al cldirii Z@[ A GF coe'icient glo.al de i olare termic pentru cldiri de locuit Z@:m!6[A (inc volumul "ncl it Zm![A Semni'icaia termenilor este urmtoarea> 22 aria anvelopeiA 22YS-EUS;E<0EUS-7 SSUS-7 -GD CHE? A ;nde> S-E supra'aa pereilor exterioriA S;E<0E supra'aa u,ilor ,i 'erestrelor exterioareA S-7 SS supra'aa plan,eului peste su.solA S-7 SS supra'aa plan,eului su. podA V Y V i 1 V e di'erenta de temperatur interior exterior Z6[ ;nde> V i temperatura interioarA V e temperatura exterioar convenional de calcul< c'. S% 1+0):1 ,i ta.el G2A 4a.el G2. 4e!peraturi exterioare convenionale de calcul6 c,. )& 1=0;/1 Gona cli!atic ti te V5W VSW VSW TI TII TIII TI( 20 20 20 20 112 11$ 11* 121 L !2 !$ !* #1

>valuarea capacitii cazanului "n raport cu necesarul de cldur a0 Capacitatea ca anului este "n con'ormitate cu necesarul de cldura al cldirii. .0 Capacitatea ca anului este prea mare "n raport cu necesarul de cldura al cldirii< tre.uie 'cut o reevaluare "n vederea "nlocuirii. c0 Capacitatea ca anului este prea mic "n raport cu necesarul de cldura al cldirii< tre.uie 'cut o reevaluare "n vederea "nlocuirii.

>xe!plu de calcul Se cunosc> Supra'aa total construit< )totX120 !2 A %egim de "nlime> %Y1 2nul construirii> 200+
$!

Supra'aa total "ncl it< )incX100 !2 A Hemperatura exterioar de calcul< teX 51+ #

necYG]V](inc

Z@[ Aria V!2W

>le!ent de construcie V5W -erei exteriori ;,i ,i 'erestre exterioare -lan,eu peste su.sol -lan,eu su. pod Cterasa? 2ria total a anvelopei Zm2[ 22 Y #$0 m2 (inc Y Sinc]9nivel]nr.niveleY100]!]2Y&00 m! 22: (inc Y0<)$ GFY0<)$ Z@:m!6[ A VY!$ Z6[

1*0 !0 120 120 *+0

necY0<)$]!$]&00Y

1$)$0 Z@[

$#

Anexa H >valuarea a!ortizrii investiiei ,cute pentru "nlocuirea cazanului


=n ca ul "n care se recomand inlocuirea ca anului< este necesar pre entarea unui calcul economic care s demonstre e cre,terea per'ormanei energetice ,i perioada de recuperare a investiiei. (aloarea investiiei (inv va cuprinde atat valoarea ec9ipamentelor cat ,i valoarea manopertei. Con'orm S% EF 1$!)*< se recomnd "nlocuirea ca anelor atunci cand e'iciena se onier este mai mic de )0N. H.1 >cono!ii anuale la ,acturile de co!.usti.il Q ! 3com.<9Y * Hi ZFm :9[A c# 3com.<9 consumul orar de com.usti.il al vec9iului ca an ZFm :9[A
!

C4.1?

e'iciena vec9iului ca an ZN[A _ necesarul de cldur al cldirii Z6@[A 4i puterea caloric in'erioar a com.usti.ilului Z Q ! 3com.<9 1 Y 1 * Hi ZFm :9[A c# consumul orar de com.usti.il al noului ca an ZFm :9[A
!

/,* 0".

CHa.elul 3.1<2nexa 3?A C4.2? 3com.<9 1

c 1 e'iciena noului ca

an ZN[A
!

3 com.<9Y 3com.<9 1 3com.<9 1 ZFm :9[A 3 com.<9 economia orar de com.usti.ilA 3 com.<anY3 com.<9]n9]n
ile]nluni

C4.!?
!

ZFm :an[A

C4.#?

3 com.<an economia anual de com.usti.ilA n9 numrul ilnic de ore de 'uncionare a ca anuluiA n


ile

numrul de ile de 'uncionare a ca anului dintr1o lunA C4.$?


!

nluni numrul lunilor din se onul de "ncl ireA Ean<com.Y3 com.<an]Mmc<com. Z%GF[A Ean<com. economii anuale la 'acturile de com.usti.il Z%GF[A Mmc<com. costul unui metru cu. de com.usti.il Z%GF:Fm [A $ot# Dac ca anul alimentea ,i ali consumatori "n a'ara sistemului de "ncl ire< consumul de com.usti.il se va calcula pentru 'iecare sarcin termic ,i numr de ore de 'uncionare. H.2 >cono!ii anuale la ,actura de energie electric -el<9 Y -el<9 1 -el<9 1 Z 6@9[A -el<9 economia orar de energie electric Z6@9[A -el<9 consumul orar de energie electric al vec9iului ca an Z6@9[A -el<9 1 consumul orar de energie electric al noului ca an Z6@9[A -el<an Y-el<9]n9 Z6@9[A C4.)? -el<an economia anual de energie electric Z6@9[A n9 numrul anual de ore de 'uncionare a ca anuluiA Ean<elY-el<an]MLd9 Z%GF[A C4.*?
$$

C4.&?

Ean<el economii anuale la 'acturile de energie electric MLd9 costul unui 6@9 de energie electric Z%GF:6@9[A H.3 >cono!ii anuale totale Ean Y Ean<com.UEan<elU Ean<mentenanta Z%GF[

Z%GF[A

C4.+?

H.* 4i!pul de a!ortizare a investiiei ,cute pentru "nlocuirea cazanului Vin2 taY 3an Zani[ ta 1timpul de amorti are a investiiei 'cute Z ani[A (inv valoarea investiiei 'cute Ean economii anuale totale Z%GF[A Z%GF[A

C4.10?

H.+ >xe!plu de calculJ Se cunosc urmtoarele in'ormaii> _Y2$ 6@ necesarul de cldur al cldirii c Y*0 ZN[ e'iciena vec9iului ca anA

Z6@[A

c 1 Y+0 ZN[ e'iciena noului ca anA 4 /,* 4i<ga nat Y!1<&$2]10& Z [ . [ Y *<* Z 0" 0". n9Y1& 9: i numrul ilnic de ore de 'uncionare a ca anuluiA n
ileY!0

ile:luna numrul de ile de 'uncionare a ca anului dintr1o lunA 1<! Z%GF:Fm [ preul unitii de com.usti.il A
!

nluniY) luni numrul lunilor din se onul de "ncl ireA Mmc<ga


natural Y

Economii anuale la 'acturile de com.usti.il 2+[/,] Q ! 3com.<9 Y * Hi Y 0,5 * 5,5[ /,* ] Y !<$$ ZFm :9[ c# 0". 2+[/,] Q ! 3com.<9 1 Y * Hi Y 0,6 * 5,5[ /,* ] Y !<1$ ZFm :9[ c# . 0" ! 3 com.<9Y 3com.<9 1 3com.<9 1 Y 0<# ZFm :9[ 3 com.<anY 3 com.<9]n9]n
ile]nluni Y

0<#]1&]!0])Y1!## ZFm :an[

Ean<com.Y3 com.<an]Mmc<com.Y1!##]1<!Y1)#)<2 Z%GF[ Economii anuale la 'acturile de energie electric Se cunosc> -el<9Y0<# Z6@9[ consumul orar de energie electric al vec9iului ca an A -el<9 1 Y 0<2 Z6@9[ consumul orar de energie electric al noului ca an A n9 Y !!&0 9 numrul anual de ore de 'uncionare a ca anuluiA MLd9 Y 0<!++# Z%GF:6@9[A -el<9 Y -el<9 1 -el<9 1 Y 0<2 Z6@9[ -el<an Y -el<9]n9 Y 0<2]!!&0 Y &)2 Z6@9[
$&

Ean<el Y -el<an]MLd9Y&)2]0<!++#Y2&*<* Z%GF[ Economii anuale totale Ean Y Ean<com.UEan<elU Ean<mentenanta Ean Y 1)#)<2U2&*<#U200Y221& Z%GF[ Himpul de amorti are a investiiei 'cute pentru "nlocuirea ca anului Vin2 57+0 ta Y 3an Y 2218 Y !<* Zani[

$)

Anexa ' 'nspecia siste!ului de distri.uie a cldurii


'.1 1e.itul de agent ter!ic 8surarea de.itului de agent termic real ,i a temperaturii de "ntoarcere< a puterii medii ,i a temperaturii exterioare permite estimarea de.itului de agent termic ,i a Vr Cvariaia de temperatur pe retur? "n condiii de proiectare. (alorile sc ute ale Vr Cexemplu> mai puin de 10PC? "n condiii de proiectare arat 'aptul c de.itul de agent termic are valori mari< ceea ce conduce la un consum de energie auxiliar ridicat. Se vor recomanda valori mai ridicate ale Vr< luEnd "n considerare 'aptul c in urma reducerii de.itului de agent termic se poate solicita reec9ili.rarea sistemului de distri.uie a energiei termice sau instalarea de dispo itive automate de ec9ili.rare. '.2 4ipul i setrile po!pelor de circulaie =n ca ul circuitelor cu de.it de agent termic varia.il< se va recomanda utili area pompelor cu turaie varia.il. Se vor veri'ica setrile pompelor cu circulaie varia.il. '.3 4ipul circuitelor de distri.uie Se va recomanda "nlocuirea circuitelor de distri.uie de tip .K1pass cu circuite al cror de.it de agent termic este varia.il< ce utili ea pompe cu turaie varia.il. '.* #o!pati.ilitatea circuitelor de distri.uie cu tipul cazanului =n ca ul "n care sistemul de generare a energiei termice include ca ane "n condensaie< sistemul de distri.uie a cldurii se va proiecta ,i exploata pentru a reduce temperatura de "ntoarcere la generator. Se va evita orice emitor de cldur sau ona de .K1pass.

$*

Anexa Z 'nspecia siste!ului de e!isie a cldurii


Z.1 'denti,icarea nivelului de control al e!isiei de cldur Sistemul de control al "ncl irii spaiilor prin emisie poate 'i clasi'icat "n 'uncie de nivelul de control al temperaturii interioare< ast'el> 1 'r msurarea temperaturii interioare Csistemul de "ncl ire este condus manual sau doar "n 'uncie de temperatura exterioar?A 1 un sen or de temperatur interioar Cinstalat "ntr1o locaie repre entativ?A 1 un sen or ,i un actuator pe onA

1 un sen or ,i regulator actuator pe emitor de cldur cu setare localA


Z.2 :eri,icarea te!peraturii interioare 8surarea temperaturii aerului interior poate evidenia o e'icien sla. a controlului ,i o strati'icare termic accentuat "n "ncperi. Hemperatura aerului interior va 'i msurat "n> 1 colurile "ncperilor< nivelul cel mai de /os ,i cel mai "naltA 1 "n centrul "ncperiiA Coe'icientul J6VD ce ine seama de temperatura relativ distri.uit se determin ast'el> int,"a( int,"in 6VY int,med e ;nde> Vint<max 1 temperatura maxim msurat a aerului interiorA Vint<min1 temperatura minim msurat a aerului interiorA Vint<med1 temperatura medie msurat a aerului interiorA Ve 1temperatura aerului exteriorA =n ca ul "n care J6VD este mai mare de 0<2 se va recomanda introducerea controlului onal sau a controlului "n 'iecare "ncpere. $ot# 2ceast veri'icare poate 'i 'cut doar "n timpul se onului de "ncl ire ,i este de pre'erat s se 'ac "n luna cea mai rece. Z.3 &eco!andri =n ca ul "n care temperatura din "ncpere este ridicat sau exist one reci sau supra"ncl ite< se va recomanda ec9ili.rarea sistemului de distri.uie a cldurii sau "m.untirea nivelului de control a temperaturii interioare. Se va recomanda o amplasare corespun toare a sen orilor de temperatur. =n ca ul "n care exist destinaii di'erite ale cldirii sau cerine di'erite de temperatur< se va recomanda un control separat al temperaturii.

$+

Anexa S )trati,icarea ter!ic "n "ncperile cu "nli!i !ari ale pla,onului


Strati'icarea termic "n "ncperile cu "nlimi mari ale pla'onului Cmai mari de $ m? poate 'i estimat prin msurarea urmtoarelor temperaturi "n mi/locul "ncperii> 1 temperatura aproape de podea> Vpodea Cla o "nlime de 0<1m?A 1 temperatura la o "nlime de 1<$ m> Vmi/ A 1 temperatura la 0<1 m de pla'on> Vpla'on A 1 temperatura exterioar> Ve A Coe'icientul de strati'icare J6strD ce ine seama de temperatura relativ distri.uit se determin ast'el> plafon -odea 6str Y
"i9 e

=n ca ul "n care J6strD este mai mare de 0<2 se va recomanda destrati'icarea sau sc9im.area tipurilor de emitoare de cldur. $ot> 2ceast veri'icare poate 'i 'cut doar "n timpul se onului de "ncl ire ,i este de pre'erat s se 'aca "n cea mai rece lun a acestuia.

&0

Anexa E 'nspecia siste!ului de ali!entare cu ap cald !enaAer


7a inspecia instalaiei de alimentare cu ap cald mena/er se recomand identi'icarea tipului sistemului de alimentare cu ap cald mena/erCinstantaneu< cu acumulare?< a traseului ,i a calitii i olrii termice a conductelor. Se va sta.ili dac exist conduct de recirculare ,i programul de 'urni are a apei calde mena/ere precum ,i numrul de ore de 'uncionare a pompelor de circulaie ,i a celor de recirculare. Se recomand s se reduc< dup ca ,i "n limita posi.ilitilor> temperatura onelor meninute calde "n permanenCrecipiente de stoca/< conducte de recirculare<etc.?A pierderile de cldur din onele caldeCsporirea e'icienei ,i grosimea termoi olaiei< reducerea ,i i olarea punilor termice< etc.?A reducerea timpului de 'uncionare ,i reglarea corespun toare a recirculrii apei calde. Se recomand montarea clapetelor anti1retur pentru a "mpiedica circulaia apei calde pe trasee neadcvate ,i trans'ormarea sistemelor de preparare a apei calde mena/ere gravitaionale "n sisteme cu circulaie 'orat.

&1

Anexa @ Eista cu posi.ile reco!andri de sporire a e,icienei energetice a cazanelor i a instalaiilor de "nclzire
2ceast list include sugestii cu posi.ile "m.untiri ale e'icienei ca anelor ,i a sistemelor de "ncl ire. %ecomandrile "nscrise "n raportul de inspecie se vor particulari a pentru 'iecare ca "n parte ,i va cuprinde recomandri din aceast anex< din anexele anterioare dar ,i recomandri re ultate din conclu iile inspeciei "nscrise "n raportul de inspecie. Grice recomandare va lua "n considerare costul pentru aplicarea aciunilor recomandate. %ecomandrile vor include aciuni imediate posi.ile ,i alte msuri ce urmea a 'i luate "n ca de renovare ma/or sau "nlocuire datorit "m.trEnirii sau deteriorrii componentelor. @.1 &eco!andri re,eritoare la exploatarea cazanului

"ntreinerea se onier a ar toarelor< ca anelor ,i a co,urilor de 'umA veri'icarea amestecului aer1com.usti.il pentru e'iciena optimA reducerea pe cEt posi.il a tmperaturii apei din ca anA Hemperatura cea mai sc
Cpentru a reduce riscul de coro iune?A

ut depinde de

cerina de "ncl ire< materialul din care este reali at ca anul ,i coninutul ga elor de ardere evacuate

oprirea ca anului atunci cEnd nu este 'olositA Cexemplu> vara atunci cEnd nu este utili at pentru

prepararea apei calde mena/ere?A

utili area unui timer pentru a reduce timpul de 'uncionare Cexemplu> "n timpul nopii?A veri'icarea temperaturii ga elor de ardereA tre.uie s 'ie pe cEt posi.il de mic dar su'icient de
ridicat pentru a evita coro iuneaA temperatura cea mai /oas posi.il depinde de materialele din care sunt reali ate ca anul ,i co,ul de 'umA

se veri'ic dac ar torul este potrivit ca anului< dac nu se "nlocuie,teA se compar puterea ar torului ca anului cu cerinele actuale ,i temperatura
calculA dac aceasta este prea mare tre.uie redus prin sc9im.area puterii ar torului A

exterioar de

i
minimA

olarea termic a ca anuluiA

@.2 &eco!andri re,eritoare la siste!ul de generare a cldurii atunci cEnd sunt montate mai multe ca ane< se veri'ic dac sunt "n 'unciune doar ca anele se veri'ic dac modul de conectare "n cascad este adecvat "n 'uncie de tipul ca anuluiA un necesare a,a cum solicit sarcina varia.ilA ca an "n condensaie poate .ene'icia de 'uncionarea continu a mai multor ca ane la puterea de ie,ire

&2

@.3 &eco!andri re,eritoare la siste!ul de distri.uie a cldurii

oprirea pompelor de circulaie atunci cEnd nu se cere "ncl irea spaiilorA veri'icarea dac pompele de circulaie sunt dimensionate corect< dac sunt supradimensionate
tre.uie "nlocuite cu unele de mrime potrivitA

i olarea termic a conductelor de distri.uieA veri'icarea ec9ili.rrii 9idraulice a reelei de distri.uieA utili area pompelor cu turaie varia.il atunci cEnd de.itul este varia.ilA se pre'er de.itul redus ,i di'erena de temperatur H ridicat "n loc de de.it mare ,i di'erena
de temperatur H redusA

se veri'ic dac exist pierderi de agent termicA se veri'ic dac pompele de circulaie sunt corect dimensionate ,i setateA dac pompele sunt se recomand controlul presiunii di'ereniale a pompelorA veri'icarea calitii agentului termic pentru a menine calitatea trans'erului de cldur se veri'ic dac consumul de energie al pompelor de circulaie este mare "n comparaie cu noile

supradimensionate se alege o setare mai /oas sau se "nlocuiesc cu altele adecvate< mai miciA se recomand controlul presiunii di'ereniale a pompelorA

modele de pompe< dac da< pompele se vor "nlocui cu altele mai e'icienteA introducerea controlului de presiune automat pe 'iecare circuit "n instalaiile cu mai mult de ! circuite ,i pierdere de presiune mai mare de 1&0 m.arA @.* &eco!andri re,eritoare la siste!ul de e!isie a cldurii termicA

"nlocuirea radiatoarelor su.dimensionate< permiEnd ast'el o temperatur mai redus a agentului "m.untirea e'icienei radiatoarelorA evitarea o.stacolelor "n /urul lorA reducerea strati'icrii termice din ncperile cu pla'on "nalt.
curirea permanentA

@.+ &eco!andri re,eritoare la controlul siste!ului de e!isie a cldurii

montarea dispo itivelor de contori are a consumurilor de energie termicA veri'icarea temperaturilor setateA setarea la valori cEt mai reduse ,i
temperaturi pentru 'iecare camerA

adaptarea acestor

reducerea "ncl irii "n spaiile neutili ate pan la limita de protecie la "ng9eA "m.untirea sistemului de control< utili area ro.inetelor termostatice sau a termostatelor< mai
ales "n spaiile "ncl ite de alte surse de "ncl ire decEt sistemul de "ncl ireA

ec9ili.rarea 9idraulic a 'iecrui radiator prin presetarea ro.inetelor termostaticeA "m.untirea sistemului de control prin ec9ili.rarea 9idraulic cu a/utorul ro.inetelor
reglare automateA

de

one pentru "ncl ire ,i one pentru rcire< separarea "ncperilor cu cerine di'erite ,i punerea "mpreun a camerelor care au cerine similare Cprile de cldire expuse la soare ,i cele neexpuse la soare?.

"mprirea cldirii "n

&!

@.9 &eco!andri re,eritoare la siste!ul de preparare a apei calde !enaAere

diminuarea consumului de ap prin> eliminarea pierderilor prin ro.inei< instalarea capetelor de


du, economice etcA veri'icarea temperaturii apei calde< nu va 'i mai ridicat de &0 CA temperatura de $0C este su'icient pentru ma/oritatea utili rilor dar nu este sigur din punct de vedere al .acteriei legionellaA "ntreruperea circulaiei apei calde atunci cEnd aceasta nu e necesar< utili area controlului temperaturiiA se veri'ic dac pompele de circulaie sunt corect dimensionate ,i setateA dac pompele sunt supradimensionate se alege o setare mai /oas sau se "nlocuiesc cu altele adecvate< mai miciA se recomand controlul presiunii di'ereniale a pompelorA

se veri'ic dac consumul de energie al pompelor de circulaie este mare "n comparaie cu noile
modele de pompe< dac da< pompele se vor "nlocui cu altele mai e'icienteA

deconectarea ro.inetelor de ap cald neutili ate ,i a conductelor a'erenteA i olarea termic a conductelor de ap cald< "n special a acelora care sunt "n permanen caldeA detectarea tuturor pierderilor de ap ,i etan,area instalaieiA instalarea unei staii de deduri are a apei acolo unde apa este durA vara nu se utili ea ca anul de "ncl ire al spaiilor pentru producerea de ap caldA instalarea sistemelor solare pentru prepararea apei calde "n timpul veriiA "nlocuirea vanelor de amestec deteriorateA instalarea apometrelor separate "n cldirile unde locuiesc mai multe 'amiliiA

@.; Alte reco!andri pentru sistemele alimentate de la ca ane "n condensaie se "ncearc s se reduc pe cEt posi.il temperatura de "ntoarcere a apei la ca anA se va evita orice amestec al apei calde cu apa de pe returA

curirea regulat a "ncperii centralei termiceA respectarea programelor de mentenan a ar


ventilare ,i climati are< etcA

toarelor< ca anelor< unitilor de "ncl ire<

"nregistrarea regulat Cse recomand sptmEnal? a consumului de com.usti.il ,i energie electric utili ate pentru toate tipurile de instalaii de "ncl ireA

utili

area energiei regenera.ileA

&#

-i.liogra,ie
Z1[ Directiva 2002:+1:CE EnergK per'ormance o' .uildings CE-3D? Z2[ 7egea !)2:200$ 7egea privind per'ormana energetic a cldirilor< cu modi'icrile ulterioare Z![ Grdinul 8D7-7:8E0:8I%2 nr. &+1:1#$+:2**:200) privind apro.area Formelor metodologice privind per'ormana energetic a cldirilor Z#[ Directiva +2:#2:EC privind e'iciena energetic a ca anelor de ap cald alimentate cu com.usti.il ga os ,i:sau lic9id Z$[ Directiva 2010:!1:;E E-3D recast Z&[ Formativ pentru proiectarea< executarea ,i exploatarea instalaiilor de "ncl ire central I1! Z)[ 8anualul de instalaii (olumul Instalaii de "ncl ire 2%HECFG 2010 Z*[ F.F.2ntonescu ,i -.D.Stnescu JCo,uri ,i instalaii de tira/D Z+[ F.F.2ntonescu ,i -.D.Stnescu J=ndrumtor de proiectare ca aneD Z10[ EF ISG 1$!)* 4eating sKstems in .uildings Inspection o' .oilers and 9eating sKstems Z11[ EF ISG 1$!1&11 SKstem energK reeuirements and e''iciencies Z12[ EF ISG 1$!1&1211 Space 9eating emission sKstems Z1![ EF ISG 1$!1&1#11 Space 9eating generation sKstems Com.ustion sKstems Z1#[ S% EF 2+)U22>2001:2#>200$ 1 Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. Ca ane de tip 311 ,i 3113S ec9ipate cu ar toare atmos'erice cu de.it caloric nominal mai mic sau egal cu )0 L@ Z1$[ S% EF !0!1!>2001:2C>200& 1 Ca ane de "ncl it. -artea !> Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. 2sam.larea corpului unui ca an ,i a unui ar tor cu tira/ 'orat Z1&[ S% EF !0!1)>200) 1 Ca ane de "ncl it. -artea )> Ca ane pentru "ncl ire central ec9ipate cu un ar tor cu tira/ 'orat< care utili ea com.usti.ili ga o,i< care au puterea util mai mic sau egal cu 1 000 L@ Z1)[ S% EF #*!>2002:22>2002:2C>200& 1 Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. Ca ane de tip C al crui de.it caloric nominal este mai mic sau egal cu )0 L@ Z1*[ S% EF &$&>2001 1 Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. Ca ane de tip 3 al cror de.it caloric nominal este mai mare de )0 L@ dar mai mic sau egal cu !00 L@ Z1+[ S% EF &)&U22>200* : 2C>200+ 1 2r toare automate< cu tira/ 'orat< care utili ea com.usti.ili ga o,i Z20[ S% EF &))>2001 1 Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. Cerine speci'ice ale ca anelor cu condensare cu de.it nominal mai mic sau egal cu )0 L@ Z21[ S% EF &2$>2001 1 Ca ane de "ncl ire central care utili ea com.usti.ili ga o,i. Condiii speci'ice 'unciei de ap cald mena/er ale ca anelor cu dou servicii< cu de.it caloric nominal mai mic sau egal cu )0 L@

&$