Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul/Clinica..

Adresa.
Localitate..
Medic
Specialitatea

ADEVERINTA DE PRACTICA

Studentul/a . student in anul II la Universitatea de Medicina si


Farmacie Carol Davila, Bucuresti, Facultatea de Medicina Generala, in cadrul seriei ., grupa ..,
si-a desfasurat activitatea de practica medicala in perioada .. in cadrul
sectiei/cabinetului
Activitatea s-a desfasurat sub coordonarea si indrumarea D-nului/D-nei Dr. .
La finalul perioadei de practica studenta antementionata a primit nota 10 (zece).

Medic
Semnatura
(parafa)