Sunteți pe pagina 1din 3

FALSIFICAREA DE MONEDA

-Plan de ideiCAPITOLUL I. Introducere 1.1. Scurt istoric al fenomenulul de falsificare a banilor 1.2. Falsificarea banilor din cele mai vechi timpuri ale istoriei 1.3. Cea mai mare operatiune de falsificare de moneda din istorie 1.4. Notiuni generale privind falsificarea bacnotei CAPITOLUL II. Cauze ce duc la producerea de ani !al"i 2.1. Cauze generale cu privire la falsificarea de moneda 2.2. Cauze speciale cu privire la falsificarea de moneda CAPITOLUL III. Modalitati de "a#ar"ire a in!ractiunii de !al"i!icare a anilor 3.1. Notiunea de falsificare si contrafacere a monedei 3.2. Modalitati de falsificare a bacnotei 3.3. ersonalitatea infractorului CAPITOLUL I$. E!ectele !al"i!icarii de %oneda 4.1. !fectele falsificarii asupra societatii 4.2. !fectele falsificarii asupra infractorului 4.3. !fectele falsificarii asupra victimei 4.4. !fectele falsificarii asupra victimelor indirecte CAPITOLUL $. Modalitati de co% atere "i de"coperire a !eno%enului ".1. Combaterea directa ".2. Metode moderne de descoperire a falsului de bacnote CAPITOLUL $I. Modalitati de pre#enire a !al"i!icarii de %oneda #.1. !ducarea potentialelor victime prin diverse mi$loace %. &nformarea prin mass'media (. &mplicarea politiei prin discutii directe cu cetatenii C. Campanii de informare sustinute prin afise

#.2. Sporirea posibilitatilor de a identifica bacnotele si monedele fase prin aplicarea unor proceduri de autentificare #.3. Masuri preventive generale #.4. Masuri preventive speciale #.". )otarea cu detectoare pentru bacnote false CAPITOLUL $II. Modalitati de reeducare *.1. Modalitati de reeducare a infractorului+condamnatului *.2. Modalitati de reeducare a victimelor *.3. Modalitati de reeducare societatii CAPITOLUL $III. Modalitati de reinte&rare in "ocietate a conda%natului CAPITOLUL I'. Concluzii

(i lio&ra!ie
1. Codul Penal 2. Informaii preluate din edina Camerei Deputatilor (Romnia) din 2 octombrie 2000. 3. ar!le" Paul# $%conomic&'# ()e *a" *e C)oo&e# +arcourt race ,o-ano-ic)# Inc.# ../.0.# 1122. 3. rn45 /er6iu# 7Drept Penal' # -ol.II# ed.Cartier# 2008. 8. %lena Dr56oe&cu# 7Relaii -alutare# financiare 9i de credit internaionale'# %dit. Dimitrie Cantemir# (r6u:;ure9# 2000. <. 7;ic dicionar enciclopedic'# %dit. tiinific5 9i %nciclopedic5# ucure9ti. 2. C)abot C)ri&tian# $%uro:moneda europeana'# %d. (eora# ucure&ti# 2000= >. ?a&ile ;arian# $@enomene monetare ne6ati-e' # %d. 0r6onaut# 2008= 1. ?oc)e&cu Ion= erc)e&an ?a&ile=' ancnota &i fal&ificatorii de bancnote'# oariu 0n6ela= /toica C-idiu= Dorne&cu Ca&a de editura &i pre&a $/0A/0' /.R.B.# ucure&ti# 111<= 10. (urliuc ?a&ile= Cocri& ?a&ile= ?aleriu= C)irle&an Dan= $ ;oneda &i credit'# %d. %conomica# ucure&ti# 2008= 11. 0rnau @ran! $0rta fal&ificatorilor# @al&ificatorii artei' 12. Ae6rea Radu $;oneda' 13. Dirite&cu Co&tin $;oneda. ;ica enciclopedie' 13. 0lte re&ur&e (internet)E FFF.eur:leG.europa.eu FFF.ipeG.eu FFF.bnro.ro FFF.1am.ro FFF.4iare.com FFF.romanialibera.ro FFF.romaniat-.netHcum:&e:fal&ifica:banii