Sunteți pe pagina 1din 2

BREVIAR DE CALCUL

1. STABILIREA NECESITATII PREVEDERII UNUI IPT SI DETERMINAREA NIVELULUI DE


PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

STABILIREA NECESITATII PREVEDERII UNUI IPT

Densitatea trasnetelor la sol Ng=0.04xNk1,25= 4.02 [nr.impact/kmp an]

Indicele keraunicNk= 40

Frecventa loviturilor directe de trasnet Nd = 0.0019 [lovituri/an]


Nd=NgxAexC1x10-6
Suprafata echivalenta de captare a constructiei Ae= 1901.4 m
Ae = Lx l+6Hx(L+l)+9πx H2
L= 13.1 l= 8.4
H= 6
Amplasarea constructiei C1
amplasata intr-o zona cu alte constuctii sau arbori de aceasi inaltime 0.25
inconjurata de constructii de inaltimi mai mici 0.5
izolata, fara alte constructii pe o raza de cel putin3H 1
izolata pe virful unei coline sau promontoriu 2
C1= 0.25

Numarul de lovituri admise Nc=5,5x10-3/C = 0


C=C2xC3xC4xC5= 2.5
Nd<Nc deci NU este necesara instalarea unui IPT

DETERMINAREA NIVELULUI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Valoarea coeficientului C2 in functie de natura constructiei


Acoperis Metal Beton Combust.
Structura
Metal 0.5 1 2
Beton 1 1 2.5
Combustibila 2 2.5 3
C2= 2.5

Valoarea coeficientului C3 in functie de continutul constructiei


Fara valori si necombustibile 0.5
Valori obisnuite si normal combustibile 1
Valori importante sau combustibile 2
Valori inestimabile, de patrimoniu sau usor combustibile, expolzive 3
C3 = 1

Valoarea coeficientului C4 in functie de gradul de ocupare al constructiei


Neocupata 0.5
Normal ocupata 1
Evacuare dificila sau risc de panica 3
C4 = 1
Valoarea coeficientului C5 in functie de cosecintele trasnetului
Nu necesita continuarea lucrului si nu are efecte daunatoare asupra
mediului inconjurator 1
Necesita continuarea lucrului si nu are efecte daunatoare asupra mediului
inconjurator 5
Efecte daunatoare asupra mediului 10
C5 = 1

Nd>Nc este necesara instalarea unui IPT a carei eficacitate E trebuie sa fie
mai mare sau egala cu 1-Nc/Nd= -0.15

Determinarea nivelului de protectie al IPT in functie de eficacitatea E calculata


Nivelul de protectie Distanta de amorsare (raza
E I[kA]
corespunzator sferei fictive)
0,95<E<0,98 Intarit ( I ) 2.8 20
0,90<E<0,95 Intarit ( II ) 5.2 30
0,80<E<0,90 Normal ( III ) 9.5 45
0<E<0,80 Normal ( IV ) 14.7 60

Nu este necesara realizarea unei instalatii de paratrasnet.

3H l 3H

3H

3H

Schita pentru determinarea suprafetei echivalente