Sunteți pe pagina 1din 10

N.T.

9008A
LS0A - LS0B
Subcapitol aferent: 54A

Metodă generală de lipire a geamurilor

Geamurile lipite fac parte integrantă din structura vehiculelor.


Pentru a asigura o securitate şi o calitate optime, respectaţi obligatoriu:
metodele de aplicare.
utilizarea produselor recomandate fără amestec,
instrucţiunile de securitate.

60 01 997 078 APRILIE 2004 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt Toate drepturile de autor sunt proprietatea DACIA.
stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale". autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea DACIA.

© DACIA 2004
Cuprins

Pagina

54A GEAMURI
Particularităţi airbag pasager 54A-1
Produse (descriere) 54A-2
Schemă proceduri 54A-3
Informaţii produse 54A-5
Material de aplicare a adezivului 54A-6
Cordon de adeziv 54A-7
Interdicţii 54A-8
GEAMURI154A
Particularităţi airbag pasager 54A
TIMPI DE MOBILIZARE MINIMĂ A VEHICULULUI

Vehicul Fără airbag Cu Cu două


echipat un airbag airbag-uri

MONOPAC 1h 3h

Toţi timpii sunt indicaţi pentru o temperatură de


20°°C cu 50% umiditate relativă.

Nu utilizaţi MONOCOMPONENŢII la o temperatură


mai mică de 10°°C.

RESPECTAŢI OBLIGATORIU ACEŞTI TIMPI DE


IMOBILIZARE PENTRU A OBŢINE GARANŢIILE
DE SECURITATE OPTIME

ATENŢIE
Pentru orice lipire, este interzis să amestecaţi
produsele.
Este obligatoriu, în funcţie de alegerea kitului, să
utilizaţi exclusiv produse conţinute de acesta.

54A-1
GEAMURI
Produse (descriere) 54A
NECESAR DE LIPIRE MONOPAC COMPONENŢĂ KIT

Referinţă: 77 11 222 570 – un cartuş de 310 ml,


– un flacon (galben) de agent de curăţare de 15 ml,
Cartuş adiţional + o duză – un flacon (verde) de primer pentru geam de 15 ml,
– un flacon (roşu) de primer pentru lac de 15 ml,
Referinţă: 77 11 222 571 – o pereche de mănuşi,
– două aplicatoare,
– o duză specifică.

ATENŢIE
Respectaţi data de expirare a produselor înscrisă pe
kit.

54A-2
GEAMURI
Schemă proceduri 54A
PREGĂTIRE CADRU

Elemente de origine Elemente Magazin de Piese de Schimb

Curăţare cu heptan cu o lavetă nescămoşată

Aduceţi la nivel cordoanele Pe tablă goală imprimare fosfatantă


30 min de uscare

Înainte de vopsire păstraţi zona de lipire


cu ajutorul benzii adezive de mascare

Primer roşu pe ansamblul cadrului (cordon/ Primer roşu uscare: 10 până la 15 min
lac) uscare: 10 până la 15 min

54A-3
GEAMURI
Schemă proceduri 54A
PREGĂTIRE GEAM

Geam nou Geam cu cordon rezidual

Curăţare cu heptan cu o lavetă nescămoşată

Aduceţi la nivel cordoanele

Puneţi mănuşi de protecţie

Montare mulaje şi ornamente

Primer galben sau lavetă fină impregnată Zonă fără cordon rezidual

Ştergere obligatorie: lavetă fină uscată sau lavetă


nescămoşată

Primer roşu pe cordon rezidual uscare:


Primer verde uscare: 10 până la 15 min
10 până la 15 min

54A-4
GEAMURI
Informaţie produse 54A

HEPTAN TUBURI DE PRIMER (roşu/verde)

Referinţă: 77 11 170 064 Precauţie de luat în momentul deschiderii tubului:


– menţineţi tubul în poziţie verticală (tampon
Solvent foarte volatil care permite o curăţare optimă a impregnant spre în sus),
zonei înconjurătoare lipirii. – apăsaţi pe tampon, apoi înfiletaţi până la capăt.

Evaporare rapidă. După aplicarea primer-ului, lăsaţi să se usuce 10 până


la 15 min înainte de aplicarea adezivului.

ATENŢIE
Ştergeţi imediat orice revărsare de produs în afara
zonei de lipire (risc de marcare a geamului).

54A-5
GEAMURI
Material de aplicare a adezivului 54A

PISTOLET PENTRU MONOCOMPONENT

Referinţă: 77 11 171 310

54A-6
GEAMURI
Cordon de adeziv 54A
APLICARE Cordonul trebuie să fie aplicat regulat începând de
preferinţă cu partea inferioară şi în centru.
După decupare, efectuaţi aducerea la nivel a vechiului
cordon cel mai târziu posibil, pentru o garanţie maximă Racordul la final de aplicare se face suprapunând
de curăţenie (risc de poluare diminuat). cordoanele pe 50 mm.

Cordonul de adeziv este de formă triunghiulară (duză


de aplicare furnizată în kituri).

În cazul în care nu dispuneţi de duze specifice,


respectaţi dimensiunile cordonului.

Asamblaţi cele două cordoane între ele aplatizându-le.

ATENŢIE
La fiecare lipire, montaţi obligatoriu geamul imediat
după extrudarea adezivului.

54A-7
GEAMURI
Interdicţii 54A
ORICE CONTACT AL ADEZIVULUI CU ACESTE
PRODUSE ESTE CATEGORIC INTERZIS:
– DILUANŢI
– UNSORI
– ULEIURI
– ALCOOLI
– IMPRIMARE CROMATO-FOSFATANTĂ (înainte
de uscare)
– PRODUSE SILICONATE
– SĂPUN ŞI APĂ CU SĂPUN
Pentru poluările importante (tip silicon) înainte de
orice pregătire, curăţaţi cu apă demineralizată sau
cu acetonă.

IMPORTANT
Pentru orice lipire, este interzis să amestecaţi
produsele.
Este obligatoriu:
– în funcţie de alegerea kitului, să utilizaţi exclusiv
produse conţinute de acesta,
– să purtaţi protecţii individuale (mănuşi şi ochelari).

54A-8