Sunteți pe pagina 1din 4

Studii de Securitate

Teme de Seminar 1. Seminar introductiv 2. Evoluia conceptului de securitate Barry Buzan, Popoarele, satele i teama, Editura Cartier, Chiinu, 2000 Introducere, pp. 13-46 Studii de securitate - coala de la Copenha a !i "ecuritatea european, pp. #-24 Studii de securitate - $ecuritatea tradi%ional, pp. 16#-1&#

3. Securitatea individual i securitatea naional Barry Buzan, Popoarele, satele i teama - Capitolul I !i Capitolul II, pp. 46-120 4. Insecuritatea naional: ameninri i vulnerabiliti Barry Buzan, Popoarele, satele i teama - Capitolul III, pp. 120-1'3 (rae)e *. +erd and ,oan -./ ren, 0$ocietal $ecurity, the Baltic $tate" and E1 Inte ration2, 3n Cooperation and Conflict, 4olu)e 36, I""ue 3, 2001, pp. 2#3-256 5. Securitatea sistemului internaional Barry Buzan, Popoarele, satele i teama - Capitolul I4, pp. 1'3-152

6. Securitatea re ional Barry Buzan, Popoarele, satele i teama - Capitolul 4, pp. 152-236

!. "ucrare de evaluare #. S$%ritul &'boiului &ece ( implicaii pentru mediul de securitate )*T+ Cele"te 6.7allander, 0In"titutional 6""et" and 6dapta8ility9 :6;< 6/ter the Cold 7ar, 3n International Organization, 4olu)e '4, I""ue 4, 2000, pp. #0' -#3' +),

$=en Bernhard (arei", ,ohanne" 4ar>ic?, The United Nations. n Introduction, *al ra=e @ac)illan, Ba"in "to?e, 200', pp. 213-243

-. .robleme ale securitii contemporane I *aul =an ;on erren, +an" =an de 4een, ,uliette 4erhoe=en, Searching for Peace in !urope and !urasia. n O"er"ie# of Conflict Pre"ention and Peace$uilding cti"ities, -ynne Aienner *u8li"her", -ondon, 2002, pp. 1&4-205 BeCan ,o=ic , 0;he Bi"inte ration o/ Du o"la=ia. 6 Critical Ae=ie> o/ EEplanatory 6pproache"2, 3n !uropean %ournal of Social Theor&, 4olu)e 4, I""ue 1, 2001, pp. 101-120 1/. .robleme ale securitii contemporane II Charle" 7e8el, ,ohan (altun , 'and$oo( of Peace and Conflict Studies, Aoutled e, :e> Dor?, 200#, pp. 64-&6 - For)er Du o"la=ia and Ira?, a co)parati=e analy"i" o/ international con/lict )i")ana e)ent Gy )unt Bau)an, 07ar" o/ the (lo8alization Era, 3n !uropean %ournal of Social Theor&, 4olu)e 4, I""ue 1, 2001, 11. )atura 0n sc1imbare a con$lictelor ( provocarea inamicilor asimetrici Aod ;hornton, s&mmetric )arfare. Threat and *esponse in the T#ent&+ ,irst Centur&, *olity *re"", Ca)8rid e, 200#, pp. 1-'3 H*aul I. +ir"t, J nother Centur& of Conflict- )ar and the International S&stem in the ./st Centur&, 3n International *elations,4olu)e 16, I""ue 3, 2002 12. 2eopolitica spaiului pontic I <le $ere8rian, 0eopolitica spaiului pontic, Editura Cartier, Chiinu, 2006, pp 21-51, 165-15& - Factorul ru" i ucrainean 3n eopolitica pontic po"t-"o=ietic - 6"cen"iunea ;urciei 3n eopolitica pontic - (eopolitica "paiului ro)Kne"c 13. 2eopolitica spaiului pontic II

<le $ere8rian, 0eopolitica spaiului pontic, pp. 51-165 - (eopolitica i *ole)olo ia Caucazului i a Balcanilor <le $ere8rean, Be"pre eopolitic, Editura Cartier, Chiinu, 2005, pp. 11'-142 - (eor ia i Aepu8lica @oldo=a L "i)ilitudini i di/erene ale "ituaiei eopolitice la 3nceputul "ecolului MMI - ;ran"ni"tria i <"etia de $ud L di/erene, a"e)nri, con"ecine

14. 4one con$lictuale pe lob ( studii de ca' +piuni 9 6"ia Central L CK)pia Fer hanaN Federaia Au" L Cecenia, <"etia de $udOIn u"hetia, Ba e"tan. Fiecare "tudent tre8uie "a ela8oreze un e"eu care " a8ordeze pro8le)atica "ecurit%ii conte)porane, din per"pecti=a colii de la Copenha a P"ecuritatea e"te 3n%elea" atKt )ilitar cKt !i econo)ic, "ocial, politic "au a)8ientalQ. E"eul tre8uie9 " re"pecte toate cerin%ele acade)ice pri=ind aparatul critic " /ie redactat cu /ont Times Ne# *oman 12, la 1,' rKnduri " cuprind )in. 1', )aE. 20 pa ini.

Evaluare: 1. .articipare activ seminar ( 4/ puncte 53/ pct. pre'entarea i 1/ pct. interveniile6 2. Eseu ( 3/ puncte 3. "ucrare ( 3/ puncte

H6tenieR *rezentarea "e =a realiza li8er, 3n /aa auditoriului. $tudentul tre8uie " de)on"treze o 8un cunoatere a te)ei 8azat pe "tudiul atent al )aterialului o8li atoriu, precu) i pe lecturi "upli)entare. Fiecare prezentare =a /i notat 3n /uncie de ur)toarele criterii L claritate, coeren, capacitatea de a "urprinde i accentua cele )ai i)portanteOco)pleEeOcontradictorii a"pecte, utilizarea unui =oca8ular de "pecialitate, co)pletarea cu date de actualitate. :ota poate /i )rit 3n cazul adoptrii unei )etode interacti=e de prezentare prin i)plicarea cole ilor, precu) i prin realizarea de rezu)ate care " /ie 3)prite cole ilor la 3nceput. Sn "chi)8, "tudentul =a /i depunctat dac nu reuete " o/ere r"pun"uri la 3ntre8rile adre"ate de pro/e"or i cole i pe )ar inea te)ei dez8tute. H;oti "tudentii "unt 3ncuraCai " realizeze lecturi pe )ar inea te)elor a8ordate la "e)inar, " co)pleteze prezentrile cole ilor i " adre"eze 3ntre8ri pertinente cole ilor ce prezint L ace"te acti=iti =or /i con"iderate inter=enii i =or conta 3n proporie de 10T din nota pentru acti=itate.