Sunteți pe pagina 1din 6

Zagorschi Dumitru Gr.Maaa1201 an.I.

Schi de plan strategic


Majorarea capacitii de deservire a companiei Top Consulting S.R.L.
1. Domeniul de activitate Compania e prezent de 5 ani pe pia a serviciilor de consultan managerial din Republica Moldova, principalele direcii de activitate constituind:

Elaborarea i implementarea Sistemelor Internaionale de Management: IS , !"CC#, $% &e's, CE, I(S, etc)* E+ectuarea auditului intern i asistena te,nic -n meninerea Sistemelor Internaionale de Management* +erirea asistenei te,nice -n diagnoza companiei, determinarea proceselor cu de+iciene, elaborarea i implementarea planurilor de restructurare managerial a companiei* Elaborarea planurilor de a+aceri, studiilor de +ezabilitate . -n special pentru clienii cureni* rganizarea training.urilor pentru personal individuale sau colective) . Misiunea Misiunea companiei /op Consulting este de a stimula convingerea clientului -n propriile decizii, asigur-ndu.i indeplinirea obiectivelor propuse prin servicii de consultan specializat -n domeniul managementului cal itii! audit intern! instruire i training la un raport avantajos pre " calitate. #. Scopuri strategice i sarcini

#.1 Scop Nr.1: #enetrarea pieii zonei de nord a republicii prin desc,iderea p-n -n iulie $%0$ a unei +iliale -n centrul municipiului 1l i) Sarcini specifice Scopului Nr.1: Responsabil Management s gseasc spaiu comercial i s semneze contractul de arend p-n -n luna martie $%0$* Responsabil 2-nzri s identi+ice 3 proiecte i s semneze contracte -n prima lun de activitate a +ilialei* Responsabil Mar4eting s elaboreze i s +ie aprobat programul de promovare activ a companiei -n zona de nord a republicii -n perioada ianuarie 5 martie $%0$)

3.2 Scopul Nr.2: Elaborarea, aprobarea i implimentarea #lanului de ma6orarea capacitii de deservire de la 0% la 05 proiecte p-n -n decembrie $%0$) Sarcini specifice Scopului Nr .2: Responsabil 2-nzri s identi+ice i s semneze c-te 5 contracte viabile odat la 7 luni pe tot parcursul anului $%0$, pentru a asigura implimentarea c-te 5 proiecte concomitent a c-te apro8imativ 7 luni de derulare +iecare* Responsabil Mar4eting s elaboreze i s +ie aprobat programul de promovare a companiei pentru anul $%0$* Responsabil Resurse 9mane s modeleze i s +ie aprobat structura organizatoric pe proiecte p-n la s+-ritul lunii ianuarie $%0$, optimiz-nd numrul de anga6ai) 7. Strategii $.1 Strategii corporative Compania va aplica strategia corporativ de asociere -n relaiile cu colaborare cu 1ureau8 2eritas i va menine cooperarea cu ":" Registras Rom;nia) "naliz-nd porto+oliul de activiti a companiei /op Consulting i cunosc-nd din teren situaia, un domeniu -n care ar putea compania -nregistra succes prin strategia corporativ de investiii ar putea +i -n+iin area unei companii care creaz companii, le -nregistreaz, <le pune pe roate= i le vinde pe pia ) "nga6atii companiei dispun de cunotine aplicabile care ar putea diagnostica i implimenta noi entiti care vor satis+ace e+icient necesit ile clien ilor)
$.

Strategii de a%aceri

Dup comportamentul pe pia

&) Compania aplic cu succes strategia de diversi+icare pe produse, prest-nd servicii de consultan managerial, audit intern, instruirea personalului, elaborarea si mentinerea Sistemelor Internaionale de management, studii de +ezabilitate, planuri de a+aceri) "ceasta strategie trebuie meninut i -mbunt it continuu) #entru o diversi+icare mai mare pot +i prestate servicii de asisten complet la -n+iinarea unei companii, studii de oportunitate, asisten la elaborarea caietelor de sarcini, bridge management' preluarea responsabilitatii manageriale >$.0$ luni?) () Strategia de lider prin costuri mici nu este aplicabil serviciilor /op Consulting, deoarece c,iar minimaliz-nd costurile i propun-nd un pre mai mic la servicii aceasta poate @tirbiA din imaginea companiei) Bn acest domeniu valoarea serviciului e negociat i e con+iden ial, nu se a+i eaz pre urile, se stipuleaz noiuni gen preuri accesibile, preturi convenabile, avantajoase , iar o valoare prea mic ar trezi la clieni suspiciuni re+eritoare la calitatea prestrii serviciilor) C) Bn linii generale strategia de +ocalizare ar putea +i +olosit de companie, adic segmentarea pieii ar putea +i +cut spre e8emplu pe consultan -n domeniul auditului i implimentrii standardelor IS C%%0:$%%D i IS $$%%%:$%%5 sau

+ocalizarea anume pe companiile de dimensiuni mari, care au ca scop ptrunderea pe piaa e8tern) Compania s.ar putea a8a pe aceast strategie anume -n +ocusarea teritorial pe zona municipiului C,i inu, dar i ulterior pe zona municipiului 1li, deoarece vin multe solicitri din zona de Eord) D) Fin cele e8puse mai sus, reiese c compania /op Consulting ar trebui s aplice o strategie mi8t, adic s continue strategia de di+ersi+icare -nceput anul precedent i strategia de +ocalizare teritorial) Dup reacia la aciunile concurenilor Compania /op Consulting va aborda strategia de+ensiv -n raport cu concuren ii si, deoarece aceast strategie -i va asigura o cre tere -ncetinit, dar sigur) #e pia mai sunt companii venite din strintate care ar putea reac iona dur dac /op Consulting ar promova o strategie de o+ensiv, iar in-nd cont de ciclul de via al companiei >perioada de cretere? i al pie ii, o strategie de retragere nu ar +i binevenit) #.# Strategii %uncionale A. Strategia de marketing Bn scopul promovrii imaginii companiei aceasta urmeaz s ob in certi+icate de acreditare de la "MC R i de la Certi+icare 1CC international, s scrie i s publice minimum 3 articole tematice >GHIJIKLMNOHIN IPIQRNJLN,1usiness Class, EC , etc)? , s actualizeze periodic i s sporeasc atractivitatea site. ului SSS)topconsulting)md, s obin de scrisori de recomandare de la to i clieni) (. Strategia inovaional) Compania ar putea implimenta o strategie de intermediere a serviciilor de v;nzare.cumparare a companiilor, propunindu.le negocierea preturilor de v-nzare, diagnosticul companiei i gsirea +inan rii -n caz de necesitate)"ceast strategie ar lrgi rela iile companiei cu al i agen i economici i ar +i o te,nic inovatorie de atragere a clien ilor -n domeniul de baz al companiei >audit, implimentare IS ?) C. Strategia Resurse Umane #entru a atinge scopul propus, compania trebuie s anga6eze -nc $ persoane, care trebuie selectate strategic, s aib cuno tin e -n domeniul managementului calitii, i s -neleag procesele vitale la di+erite tipuri de companii, s aib certi+icare -n domeniul auditului intern sau s urmeze training.uri cu suportul companiei, s +ie +le8ibile, creative i capabile s -nve e continuu i s aplice cunotiele -n practic) #entru acesta compania va posta un anun pe site.urile cu o+erte de munc i pe propriul site, va analiza C2.urile primite, va organiza interviuri la care va testa potenialii anga6a i, ulterior -i va anga6a pe cei mai corespunztori) D. Strategia %inanciar #entru a servi scopul iniial compania va promova o strategie +inanciar de auto+inanare prin reinvestirea pro+itului ob inut) (olosirea creditelor pentru acoperirea anumitor nevoi de e8ploatare creeaz posibilitatea sporirii rentabilitii +inanciare a entit ii, dar antreneaz i o anumit cretere a riscului, de aceea compania nu va apela la acest gen de +inanare) Bn relaia cu clientul con+orm contractului 6umtate din valoarea prestrii va +i

ac,itat la -nceput, iar a II.a 6umtate la +inele proiectului, de aceea la anumite momente compania va -nregistra crean e care ulterior vor trece -n lic,iditi) ). Strategia comercial se va baza pe 3 elemente: 0) 2-nzare servicii >prin recomandare, o+erte comerciale, prin intermediul site.ului?* $) "provizionare servicii >outsourcing instruire, o+erta pentru instruire* poteniali +urnizori de servicii* analiza +urnizorilor de servicii, evaluarea lectorilor* Contracte de colaborare cu +urnizorii de servicii?* 3) Comunicare i #R >participarea managerului principal -n calitate de auditor e8tern la multe companii, de+inirea misiunii, politicii i obiectivelor companiei, cri de vizit calitative, lrgirea cercului de relaii de a+aceri, consiliere a persoanelor c,eie din di+erite companii -n domeniul consultanei manageriale, -mbunt irea continu a imaginii?) #.$ Riscurile a%erente activitii Top Consulting #rincipalele riscuri care pot a+ecta implimentarea strategiilor propuse i atingerea scopului +inal sunt: Riscul de insecuritate a in+ormaiei, unul din principalele riscuri deoarece activitatea se bazeaz pe con+iden ialitate deplin i in+orma ia reprezint proprietatea clientului, acest risc depinde de pro+esionalismul, interesul consultantului, dar i de suportul bazei in+orma ionale* Riscul de nerespectare a termenilor stabili i, deseori proiectele se prelungesc, din cauza necon+ormitilor aprute sau a evalurii inadecvate a orizontului de timp necesar * Riscuri de organizare intern >incompeten ele persoanelor recent anga6ate, amploarea documentaiei necesar a +i prelucrat i actualizat?* Riscul pro+itului ratat, adic ne-mplicarea -n unele proiecte care nu tenteaz, dar care -n realitate ar putea aduce pro+it consistent* Riscul +inanciar declanat de neac,itarea datoriilor de ctre client la +inele proiectului * Riscul valutar, deoarece tranzaciile companiei se realizeaz -n valut euro)