Sunteți pe pagina 1din 275

COLIN FALCONER

CEASUL MORII
Titlul original: Deathwatch Traducerea ALEXANDRA PETREA

virtual-project.eu

Editura PULS 1 !
"

PROLOG
noie#$rie 1 !
% &apone'ii n-au cu# () cucerea(c) Singapore. E(te ine*pugna$il. +)r$atul ,nalt cu p)r gri'onat '-#$i re.inut /0i.erului Di(trictual din 0a.a lui. % De(igur. Dar tre$uie () 0i# preg)ti.i pentru orice (itua.ie. % 1) pute.i $a'a pe #ine2 do#nule. 1oi 0ace tot ce-#i (t) ,n putin.). % E3ti un o# de n)dejde. A# adu( un docu#ent pe care ar 0i $ine ()-l cite3ti. Se re0er) la (arcinile de $a') ale 0iec)rui #e#$ru al Pa'ei de 4oa(t). 4on.ine c-teva e*tra(e din &ane5( 6ig7ting S7ip(1. Te vor ajuta () identi0ici vapoarele 3i avioanele. % 1) #ul.u#e(c2 do#nule. % 1ite'a e(te 0oarte i#portant) ,ntr-o opera.iune de ace(t gen. 1a tre$ui () in(tale'i o ta$)r) cu vedere la trec)torile ve(tice. Ai (arcina () raporte'i i#ediat orice #i3care. % Da2 (igur. % +ine,n.ele(2 nu e(te niciun pericol. Dac) japone'ii au de g-nd () 0ac) vreo #anevr)2 adev)rata $)t)lie (e va da pro$a$il ,n 8ala9a. /0i.erul Di(trictual era ,#$r)cat doar ,ntr-o c)#a3) :a:i 3i pantaloni (cur.i. 4u toate ace(tea2 t-#plele 3i g-tul erau (c)ldate de (udoare. ;n #icu.ul $irou2 c)ldura deveni(e de ne(uportat. Se ,ntoar(e 3i privi pe 0erea(tr) al$a(trul #etalic al apelor din gol0ul <7ite +one". ;n dep)rtare2 (e ')rea (pu#a al$) a tala'urilor2 pe reci0. Era ,n perioada #u(onului din 1 ! . Pal#ierii i#pun)tori (e leg)nau ,ncet2 (u$ adierea v-ntului de nord-e(t2 iar lu#ina di0u') a goeletelor 3i 3alupelor ancorate ,n port tre#ura la (upra0a.a oceanului2 re0lect-ndu-(e ,n oglinda gol0ului.
1 "

+inecuno(cut catalog naval ce pre'int) va(ele de lupt) 3i caracteri(ticile lor. =n.t.>. /( al$ =engl.> =n.t.>. !

;n gr)din)2 vr)$iile (e ,nvol$urau 3i ciripeau printre ra#urile copacilor ,ncin3i de ra'ele (oarelui. % Nu-.i prea vine () cre'i c) r)'$oiul ar putea atinge ace(te ape lini3tite. % 47iar crede.i c) e(te po(i$il2 do#nule? ,ntre$) t-n)rul2 ,n cele din ur#). % S) (per)# c) nu2 8anning. Dar tre$uie () 0i# reali3ti. @#periul +ritanic nu poate duce un r)'$oi pe dou) 0ronturi. 8ai ale( dac) 0ra.ii! din Europa nu (e potole(c. % N-o () v) de'a#)gi#2 do#nuleA % +unA +)r$atul #ai ,n v-r(t) (e uit) la cea(. % Ei 3i acu#2 ce-ai 'ice () $e# ceva? Pe ur#) o ()-.i dau #ai #ulte a#)nunte ,n leg)tur) cu pre.ioa(a (ta.ie radio.

Se re0er) la ger#ani2 ,nrudi.i ca origine cu engle'ii. =n.t.>. B

PARTEA NTI
Capitolul 1
C chiar i acum este o enigm pentru mine faptul c brbai i femei att de diferii unii de alii au dovedit un asemenea curaj ieit din comun. A fost cel mai cumplit rzboi purtat vreodat pe aceste insule idilice. Cu toate acestea pentru scurt timp o mn de oameni care !n !mprejurri obinuite se urau au descoperit o cauz comun i au fost gata s se sacrifice. De ce au fcut"o oare? #entru ar? $iciunul dintre ei nu putea fi considerat patriot. % !ndoiesc c voi !nelege vreodat. &a mai mult sunt convins c nici ei !nii nu i"au dat seama de vrtejul emoiilor care"i cuprinsese. Din jurnalul lui @an 8anning2 Pa'a de 4oa(t)2 Santa 8aria2 0e$ruarie - octo#$rie 1 B".

Dece#$rie 1 B1
Dup) p)rerea P)rintelui Eoode2 cel #ai #are r)u pe care-l 0)cu(e 4orrigan 0u(e(e acela c)-i (edu(e(e ,ngrijitoarea ,n ti#pul (luj$ei de du#inic). Era o di#inea.) 0ier$inte2 do#inat) de #u(onul din 1 B1. ;n interiorul #i(iunii catolice din Santa 8aria2 credincio3ii intonau 0)r) tragere de ini#) ,nc) un ver( din i#nul pre0erat al P)rintelui Eoode. % ;nainte (olda.i ai 4re3tin)t).iiC &umA A0ar)2 ceva greu (e i'$i de pere.ii de $a#$u( ai $i(ericii. P)rintele Eoode ,3i ridic) privirile de pe clape2 ,ncrunt-ndu-(e. Degetele (ale continuau () #i3te (trunele pianului de'acordat. % 8)r3)luind ca la r)'$oiC &umA Alt) i'$itur) 3i peretele (u$.ire cr)p) vi'i$il. Rac7el Eoode avu o e'itare ,n ti#p ce conducea corul. ;3i ,ndrept) privirile ,ntro parte2 nervoa(). 4-ntecul (e au'ea acu# ca un #ur#ur pentru c) localnicii aduna.i ,n $i(eric) (e ,ntre$au ,n g-nd de unde proveneau (unetele de a0ar). P)rintelui Eoode i (e p)rea c) unii dintre ei (e a3teptau din clip)-n clip) ()-l vad) pe Du#ne'eu ,n(u3i. % Fin-nd crucea lui 4ri(to(2 ,naint-ndC &um bum bumCC 8e#$rii paro7iei din Santa 8aria a#u.ir) cu oc7ii 7ol$a.i de ui#ire. 47iar 3i vocea lui Rac7el Eoode (e redu(e(e la un #ur#ur de-a$ia au'it. Doar P)rintele Eoode2 $)t-nd cu #-inile ,n clape ,3i '$iera 0al( i#nul. % 4ri(toa(e2 P)rinte 4ere(c2 du-ne ()-l ,n0runt)# pe cel viclean. &um bum bumCCCC &'%A La un #o#ent dat2 P)rintele Eoode ,3i d)du (ea#a c) r)#)(e(e (ingurul care c-nta. Era 7ot)r-t () ter#ine2 ,3i v)r() (up)rarea pe clapele pianului. % ;NA@NTE2 S///LDAF@ 4REGT@N@2 8HRGHLU@ND 4A LA RHI+/@CC &'% &'% &'%C
J

P)rintele Eoode (e ridic) privind ne#ul.u#it adunarea 3i (e ,ndrept) 7ot)r-t (pre u3). /ricine era cel care-i ,ntrerup(e(e Devo.iunea 0a.) de 4reator2 va avea de ,n0runtat #-nia (a de'l)n.uit). P)3i ,n (oarele cald al di#ine.ii2 ,#$r)cat ,n (utana neagr)2 lung)2 (e uit) pe 0uri3 ,n jur 3i (e du(e c)tre col.ul $i(ericii. Era preg)tit pentru orice2 cu e*cep.ia priveli3tii care-l a3tepta c-nd ajun(e acolo. Doar cu o ()pt)#-n) ,n ur#)2 o cre3tina(e pe 8ar92 ,ngrijitoarea lui. / alt) oi.) neagr) (alvat) din g7earele Necuratului. 6u(e(e deo(e$it de #-ndru de acea(t) reali'are2 .in-nd cont de trecutul lui 8ar9. / (p)la(e de p)cate cu propriile (ale #-ini. / oca'ie i#pre(ionant)2 ce #ai2 ,n ciuda (uge(tiilor i#$ecile ale lui 8anning2 care-l (0)tui(e () 0olo(ea(c) o perie de (c-nduri. Gi acu#2 uite ce 0)ceaA ;3i ridica(e poalele ,n jurul taliei 3i ,3i ,ncol)ci(e picioarele o$(cen ,n jurul $ucilor goale ale lui 4orrigan. 4u un ge(t re0le*2 P)rintele Eoode pu(e #-na pe crucea de argint de la g-tul ()u. Preacurveau. #e pmnt sfinit. P)rintele Eoode (i#.i c) (e (u0oc) de 0urie iar o$rajii i (e aprin(er) ca para 0ocului. De(c7i(e gura 0)r) () (coat) vreun (unet 3i ,3i ,ncord) #-inile. 6a.a lui 8ar9 era ,ntoar() c)tre el. Finea oc7ii ,nc7i3i iar dr)g)la3ii ()i o$raji #aronii (e (c7i#ono(i(er) de pl)cere. De(c7i(e(e gura. Ee#ea. P)rintele Eoode ,ncepu () (cr-3nea(c) din din.i. Se (prijinea de $i(erica lui 3i ge#ea. T-r0aA % DiavoleA (trig) el. / () te tr)(nea(c) Du#ne'euA 8ar9 (e al$i la 0a.). De(c7i(e oc7ii 3i (e 7ol$) la el ,ngro'it). ;l apuc) de p)r pe 4orrigan. ;n cele din ur#)2 $)r$atul ,3i ,n)l.) privirea 3i ,l v)'u pe P)rintele Eoode. / ')ri de a(e#enea 3i pe t-n)ra lui nepoat)2 care (t)tea cu gura c)(cat)2 ,n (patele unc7iului ei. 4orrigan r-nji. % Nea.a2 vicareA 'i(e el ve(el2 v)'-ndu-3i #ai departe de trea$). Acea(ta e(te ulti#a pic)tur). K
L

% E(te un tic)lo( 3i un alcoolic. Pre'en.a lui per#anent) ,n #ijlocul no(tru 0ace de r-( co#unitatea al$ilor de pe in(ul). E*e#plul ()u ')d)rnice3te e0orturile noa(tre de a-i (coate din ,ntuneric pe ace3ti oa#eni pri#itivi 3i de a le ar)ta lu#ina cre3tini(#ului. De aceea2 con(ider c) e(te re(pon(a$ilitatea du#neavoa(tr) M $a nu2 c7iar datoria du#neavoa(tr) M ()-l i'goni.i de aici prin orice #ijloace po(i$ile. @an 8cLaren 8anning a(cult) ace(t di(cur( cu o nervo'itate cre(c-nd). Nu era genul de o# c)ruia () i (e (pun) ce are de 0)cut. Se (tr)dui ()-3i te#pere'e #-nia 3i () vor$ea(c) pe un ton c-t #ai potolit. ;3i ,ncord) #-inile pe #-nerele (caunului de tre(tie2 ,ncerc-nd () (e controle'e 3i-i '-#$i rece preotului. % Nu vi (e pare c) ar 0i o #)(ur) prea dra(tic)? 'i(e el ,n cele din ur#). % Do#nule 8anning2 3i @(u( 4ri(to( a 0o(t dra(tic c-nd a alungat negu(torii din Te#plu. 8anning r-(e a(pru. % @ndi0erent de p)rerea du#neavoa(tr) per(onal) de(pre Patric: 4orrigan2 nu (e poate (pune c) e(te un cri#inal. Are 3i el drepturile lui2 la 0el ca 3i ceilal.i. Nu-l pute# alunga de pe in(ul) nu#ai pentru c) nu (unte# de acord cu preceptele lui #orale. 4ei doi $)r$a.i (e a0lau pe veranda 8i(iunii 4atolice2 ,n ti#p ce torentele #u(onului (e rev)r(au a(upra cocotierilor. % Atentarea la $unele #oravuri e(te #ai #ult dec-t o$icei pro(t2 'i(e p)rintele Eoode. Ace(t o# repre'int) un pericol pentru 0iecare 0e#eie din co#unitatea noa(tr). Tre$uie () 0ace# ceva. 8anning ,3i de(coperi un aliat nea3teptat. % 8) te# c) (unt de acord cu do#nul 8anning2 'i(e Rac7el Eoode ap)r-nd deodat) ,n (patele lor pe verand). 4red c)-l judeci prea a(pru pe do#nul 4orrigan. 6iecare o# are c-te ceva $un ,n el. 47iar tu ai (pu(-o. % Du#ne'eu 3tie c-t de #ult a# ,ncercat ()-l ajut pe ace(t o#2 r)(pun(e preotul. Dar renun.) ,n cele din ur#) () (e (cu'e2 dojenit $l-nd de nepoata (a. % Deci2 ce (-a ,nt-#plat cu 8ar9? ,ntre$) 8anning. % A# iertat-o de p)cate 3i a# tri#i(-o ,n (atul ei2 ,i e*plic) P)rintele Eoode.
N

% Nu crede.i c) v-a.i purtat ca# dur cu ea? % Au #ai e*i(tat 3i alte #otive2 'i(e P)rintele Eoode (tacojiu la 0a.). % Nu #i (e pare deloc c) ar 0i vina #ea2 prieteneA % Su(.inea #ereu c) era o concep.ie i#aculat)2 continu) P)rintele Eoode. /ricu#2 (e vedea c-t de colo c) paternitatea nu apar.inea Divinit).ii2 ci do#nului 4orrigan. ;n ti#p ce noi ne ruga# pentru (u0letul lui p)c)to(2 el ade#enea una din oi.ele tur#ei noa(tre tr)g-nd-o dup) el ,n #ocirla necredin.ei. 4ri(to( () ai$) #il) de (u0letul lui. % A#inA 'i(e Rac7el. St)tur) ,n lini3te c-tva ti#p. Singurele (unete erau pic)turile de ploaie care continuau () cad) pe treptele de le#n 3i vuietul ,n)$u3it al #u(onului n)pu(tit a(upra junglei 3i #un.ilor din nord. % P)rinte2 a# venit aici () di(cut)# o pro$le#) #ult #ai grav). % 4e poate 0i #ai grav dec-t p)catul? 8anning (e 0)cu c) nu $ag) ,n (ea#) acea(t) re#arc). % A# pri#it in(truc.iuni () evacue' in(ula ,n ca' c) Singapore va 0i cucerit de japone'i. Ar 0i ,n.elept () v) preg)ti.i de plecare pentru orice eventualitate. % Nu voi p)r)(i Santa 8aria2 do#nule 8anning. Aici (e a0l) #unca #ea de-o via.). Nu pot (-o a$andone'. 8anning (e 0oi pe (caun. % 4red c) ar 0i $ine () v) g-ndi.i ,nainte () lua.i o a(e#enea 7ot)r-re. Dac) japone'ii ajung cu#va p-n) aici2 ni#eni nu v) poate garanta c) o () re(pecte drepturile du#neavoa(tr) de civil 3i o# al Do#nului. % 8-a# g-ndit deja la toate a(pectele. R)(pun(ul #eu r)#-ne ne(c7i#$at. 8anning ,ncuviin.) din cap. De3i i (e p)rea c) preotul e(te enervant 3i tiranic2 nu putea () nu-i ad#ire curajul 3i caracterul lui integru. Se ,ntoar(e c)tre Rac7el. % Pre(upun c) #)car du#neavoa(tr) ve.i pleca. % +a nu2 do#nule 8anning. 1oi r)#-ne aici2 cu unc7iul #eu2 ()-l ajut. Ace3ti oa#eni (i#pli (e a0l) ,n grija noa(tr). Nu pute# ()-i p)r)(i# la cel #ai #ic (e#n de pericol. % Do#ni3oar) Eoode2 v) (0)tuie(c cu in(i(ten.) () v) (c7i#$a.i p)rerea. Din tot ce a# a0lat p-n) acu#2 ,naintarea

japone'ilor de-a lungul penin(ulei 8ala9a a 0o(t #arcat) de atrocit).i 3i ()l$)ticii ie3ite din co#un. Euvernatorul ar7ipelagului ne-a (0)tuit () evacu)# 0e#eile 3i copiii. % Nu2 do#nule 8anning2 ,i r)(pun(e Rac7el. 8anning (e(i') o voin.) de 0ier dincolo de vocea ei $l-nd). % To.i (unte# egali ,n oc7ii Do#nului. Soarta #ea va 0i ,n #-inile lui Du#ne'eu. 8anning (e ,ntoar(e c)tre P)rintele Eoode. % P)rinte2 tre$uie () ,n.elegiA % Ne a0l)# aici pentru a ,n0)ptui lucrarea Divinit).ii2 do#nule 8anning. Sor.ii r)'$oiului nu ne prive(c. 8anning ,n)l.) din u#eri 3i (e ridic) ,n picioare. % Sper () nu regreta.i acea(t) 7ot)r-re2 le (pu(e $l-nd. Gi acu# e(te ti#pul () plec. La revedere2 do#nule. % La revedere do#ni3oar) EoodeA ;3i pu(e gluga al$) 3i pelerina de ploaie 3i co$or, pe trepte ()3i ia $icicleta (prijinit) de (t-lpii de le#n. Se (alt) ,n 3a 3i pedal) ,ncet prin perdeaua de ploaie c)tre 1ancoro. 4ele dou) 0iguri de pe verand) ,l ur#)rir) p-n) c-nd ,l pierdur) din priviri. Rac7el Eoode (e ,ntoar(e c)tre unc7iul ei. % 47iar (unte# ,n pericol aici? ,ntre$) lini3tit). P)rintele Eoode (cutur) din cap. % Nu2 Rac7el2 $ine,n.ele( c) nu. Singapore nu va c)dea niciodat). R)'$oiul nu va ajunge p-n) ,n p)r.ile ace(tea.

Capitolul 2
;n general2 (e 3tia c) Rac7el Eoode deveni(e un (u$iect de di(cu.ie 3i reverie pentru 0iecare negu(tor al$ 3i o0i.er care vi'ita Santa 8aria2 #ai ale( de c-nd ,#plini(e 3apte(pre'ece ani. Era 0)r) ,ndoial)2 cea #ai 0ru#oa() 0e#eie al$) de pe in(ul)2 de3i (e pare c) 0)cea totul ()-3i a(cund) calit).ile. P)rul negru ca pana cor$ului (tr-n( la (pate ,ntr-un coc2 ,i d)dea a(pectul a(pru 3i ,n.epat al unei ,nv).)toare. De3i de-a$ia 0)cu(e dou)'eci de ani2 p)rea #ult #ai ,n v-r(t). /ri de c-te ori (e aventura a0ar)2 ,3i a(cundea 0a.a (u$ o p)l)rie cu $oruri late2 acoperit) cu voal2 care2 c-teodat)2 o ajuta () #a(c7e'e 0ru#u(e.ea o$rajilor patricieni 3i gura ciudat de (en'ual) pentru o t-n)r) at-t de (erioa().
1O

Purta roc7ii al$e2 0)r) 0or#)2 ,nc7i(e cu na(turi p-n)-n g-t 3i lungi p-n) la gle'n)2 a(t0el ,nc-t unduirile corpului t-n)r r)#-neau un #i(ter pentru to.i $)r$a.ii. Dar2 cu toate c) ,ncerca ()-3i a(cund) 0ru#u(e.ea cu care o ,n'e(tra(e natura2 oc7ii o tr)dau ,ntotdeaunaP erau la 0el de u#$ro3i 3i ver'ui ca apele ad-nci ale gol0ului <7ite +one2 pe #alul c)ruia (e a0la $ungaloQ-ul 8i(iunii 4atolice. Str)luceau ca un 0oc viu. Unii plantatori M 3i (o.iile lor M o privi(er) de #ulte ori #inun-ndu-(e. Dar2 indi0erent ce pa(iuni clocoteau ,n (patele ace(tor oc7i2 Du#ne'eu 3i P)rintele Eoode 3tia () le .in) (u$ control. Rac7el Eoode (e a0la ,n grija lui 8att7eQ Eoode de c-nd avea 'ece ani. A#$ii p)rin.i (e ,neca(er) ,ntr-o dup)-a#ia') 0ier$inte de var). Pleca(er) ,n vacan.) ,n 4u#$erland2 la La:e Di(trict ,n Anglia2 3i 0u(e(er) ,ng7i.i.i de lini3titele ape al$a(tre ale lacului <inder#ere. Lua(er) o $)rcu.) cu v-(le 3i pur 3i (i#plu nu (e #ai ,ntoar(er). 4orpurile lor nu 0u(e(er) g)(ite niciodat). Tot ce #ai r)#)(e(e ca dovad) a crudei lor (or.i era 3apca de tQeed a tat)lui ei2 pe care Rac7el o p)(tra 3i acu# ,ntr-un (ertar l-ng) pat 3i un portret ,ng)l$enit de 0a#ilie2 dat-nd din 1 "L. ;n ace(t ti#p2 unc7iul ei colinda ,ndep)rtata A0ric)2 (alv-nd (u0letele de(cenden.ilor tri$ului 4tQa9o. 4-nd a0la(e tri(tele ve3ti2 (e ,ntor(e(e i#ediat ,n Anglia () ai$) grij) de nepoata or0an) 3i2 cu# nu #ai e*i(tau alte rude care () (e ocupe de 0at)2 ,3i a(u#a(e re(pon(a$ilitatea educa.iei ei. Dou) luni #ai t-r'iu (e ,ntor(e(e la Natal2 cu t-n)ra lui nepoat). A 0o(t ulti#a dat) c-nd Rac7el a v)'ut dealurile ver'i 3i r)coroa(e ale AnglieiP de atunci a tr)it ,n $ungaloQ-urile 8i(iunii 4atolice din .inuturi 0ier$in.i 3i ciudate. 8att7eQ nu prea po#enea de p)rin.ii ei. ;i (ugera(e de c-teva ori c) pieirea lor 0u(e(e con(ecin.a #-niei divine 3i in(inua(e pe departe c) tat)l ei avu(e(e un caracter dur2 de(0r-nat. =Rac7el nu prea ,n.ele(e(e de ce Du#ne'eu g)(i(e potrivit (-o includ) 3i pe #a#a ei ,n ju(ti0icata lui pedeap()2 dar ,3i p)(tra(e nedu#eririle pentru (ine>. La ,nceput2 (e l)(a(e ,n grija unc7iului ei2 plin) de recuno3tin.) c) o lua(e (u$ aripa lui ocrotitoare ,ntr-o vre#e c-nd lu#ea (e tran(0or#a(e pentru ea ,ntr-un loc ,ntunecat 3i (inguratic. ;nv).a(e () i#ite devo.iunea unc7iului ei2 devenind dup) un ti#p $uc)t)rea()2 ,ngrijitoare2 (or) #edical) 3i
11

paracli(er. Dar cu ti#pul2 ,n.ele(e(e c) nu avea nicio voca.ie 3i ,ncepu(e () pun) (u$ (e#nul ,ndoielii acele no.iuni $i(erice3ti pe care 0u(e(e o$ligat) () le accepte. Ru3inat) 3i di(perat)2 ,ncepu(e () ai$) vi(e. 1i(e (atanice 3i ()l$atice2 care o $-ntuiau a doua 'i 3i-i l)(au o (en'a.ie de nelini3te 3i dorin.i ne,#plinite. De atunci2 ace(te co3#aruri nu o #ai p)r)(i(er) niciodat). ;ntr-adev)r2 c-teodat) (e ,ntre$a2 ,n #o#entele ,ntunecate 3i pline de p)cate ale nop.ii dac) nu cu#va #o3teni(e de(0r-narea tat)lui ei. Se g-ndea ade(ea c-nd (e va a$ate a(upra (a #-nia lui Du#ne'eu. Dar anii au trecut ,n rit#ul l-nced 3i ti7nit al tropicelor2 0)r) () (e ,nt-#ple ni#ic. Pa(iunile clocotitoare ale lui Rac7el nu reu3i(er) () r)'$ea(c) la (upra0a.). ;3i vedea de tre$urile ei 'ilnice ca 3i p-n) atunci. Dovedi(e reale aptitudini ca (or) #edical) ,n #icul (pital al 8i(iunii. Talentul ()u #u'ical ,l 0)cu(e pe unc7iul ei () (elec.ione'e c-.iva copii de-ai $)3tina3ilor pentru corul $i(ericii. ;i (upraveg7ea pe $)ie.ii care (e ocupau de $uc)t)rie 3i de ca() cu 0er#itate 3i ,n acela3i ti#p cu $l-nde.e. De aceea2 8att7eQ Eoode (i#.ea c)-3i g)(i(e un tovar)3 ideal pentru un preot celi$atar. ;n lini3tea aparent) care-i ,nconjura2 nu-3i d)deau (ea#a de tsunami care ap)(a a(upra lor. K Era t-r'iu dup)-a#ia'a c-nd (o(i #e(agerul. Rac7el (t)tea pe un (caun de tre(tie ,n dor#itorul ei2 a0lat ,n ,nc)perile din (pate ale $ungaloQ-ului. Pe(te tot do#nea o at#o(0er) u#ed) 3i 0ier$inte. A0ar)2 torentele #u(onului (e rev)r(au din cer. Singurele (unete o#ene3ti erau ge#etele ,n)$u3ite ale P)rintelui Eoode2 care ')cea ,n dor#itorul al)turat2 lupt-ndu-(e cu un nou atac de #alarie. 8iro(ul ve3#intelor #u(tind de u#e'eal) (e a#e(teca cu aro#ele frangipanilor ,n0lori.i din va'a de pe noptier). Un cruci0i* at-rna pe perete2 dea(upra patului 3i o la#p) opac) lu#ina (la$ ca#era2 re0lect-ndu-(e pe du3u#eaua lu(truit)2 dat) cu cear). / +i$lie (t)tea de(c7i() ,n poala lui Rac7el2 iar ea ,ntorcea paginile una dup) alta. 8att7eQ o ,n()rcina(e () aleag) lecturile pentru (luj$a de du#inic) ,nainte () 0ie cuprin( de atacul ()u de 0e$r).
1"

Deodat)2 noua ,ngrijitoare ap)ru ,n cadrul u3ii. Rac7el ,3i ridic) privirile (urprin(). % 4e e(te2 Lelei? % /# venit din 8ar#are2 don3oar). (uluai ,#$oln)vit grav. Spu( () vin) repede (t)p-nul. % / 0i c7iar at-t de r)u? Nici unc7iul #eu nu (e (i#te $ine. Nu (e poate da jo( din pat. % Spu( c) (uluai #ort de tot dac) nu venit (t)p-nul. Rac7el arunc) o privire (pre u3)2 dincolo de ,ngrijitoare. Un t-n)r $)3tina3 (t)tea tri(t pe $alcon. Apa (e (curgea ,n pic)turi #ici din coa#a lui de p)r cre.2 0or#-nd o $)ltoac) ,n jur. % 4u# a ajun( p-n) aici? % A venit cu )edi don3oar). *edi era nu#ele pe care ,l d)deau $)3tina3ii pirogelor cu trei locuri. Rac7el cl)tin) din cap. 1a 0i o c)l)torie 0oarte pri#ejdioa() pe o a(e#enea vre#e. Se ridic) ,ncet ,n picioare 3i (e du(e la u3). ;l recuno(cu pe t-n)r. Se nu#ea <e(u. Tat)l lui era Ru#a(i2 luluai-ul M c)petenia M (atului ()u. % Ru#a(i e(te $olnav? ,l ,ntre$) Rac7el. <e(u d)du din cap. % Eu2 te#ut pentru el2 don3oar). Poate #uri de tot. % 4e are? % +urta care apar.ine lui2 durut #ult. Lui nu tre$uit :ai-:ai2 r)(pun(e el. % Deci !l doare stomacul. $u vrea s mnnce. Rac7el cl)tin) din cap. % +unA 'i(e ea. Apoi (e ,ndrept) (pre coridor 3i de(c7i(e u3a de la dor#itorul unc7iului ei. P)rintele Eoode ')cea palid2 ,#$r)cat ,n c)#a3) de noapte2 (u$ pla(a de .-n.ari2 tre#ur-nd 3i ar'-nd de 0e$r). Era al doi(pre'ecelea atac de #alarie. +olile tropicale ,i do$orau pe #ai to.i #i(ionarii de la ecuator. % Unc7iule 8att7eQ2 3opti ea aplec-ndu-(e dea(upra patului2 e3ti trea'? P)rintele Eoode (e 0oi ,n (o#n. % ;n0ior)toarea groap)A Arunc)-i ,n 7)uA Se apropie #ai #ult.
1!

% Unc7iule2 tre$uie () plec. Unul din $)3tina3ii de la 4apul 8ar#ari are nevoie de un doctor. Lelei o () ai$) grij) de tine. P)rintele Eoode o0t) ad-nc. ;3i ,ntoar(e 0a.a c)tre ea. Finea oc7ii de(c7i3i2 dar nu vedea ni#ic. % Du#ne'eu ,3i va rev)r(a #-nia a(upra p)c)to3ilor2 'i(e el. /2 Sodo#aA Dup) care2 (e a0und) din nou ,ntr-un (o#n ad-nc. Rac7el ie3i tiptil din ca#er)2 ,nc7i'-nd u3a ,n ur#a ei. Lelei a3tepta a0ar). % Adu geanta neagr) 3i $icicleta P)rintelui. Er)$e3te-teA e*cla#) ea. Lelei ,3i ro(togoli oc7ii. % 8erge.i du#neavoa(tr)2 don3oar)? % 4-nd Du#ne'eu ne c7ea#)2 tre$uie () ne (upune# lui. % Nu2 don3oar)2 #ai $ine (tat. /# de la guvern venit ,n $arc) 3i plecat cu el atunci. Dar Rac7el ,3i tr)(e(e deja ci'#ele 3i ,3i (tr-n(e(e roc7ia ,n jurul gle'nelor. Tre$uia () ai$) o .inut) decent) pe $iciclet). % N-a# ti#p ()-l a3tept pe do#nul 8anning. Poate () lip(ea(c) 'ile ,n 3ir. / ()-l rog pe do#nul 4orrigan () #) ajute. Lelei ,3i du(e #-na la gur)2 de parc) Rac7el ar 0i ro(tit un $le(te#. % Nu2 don3oar)A Rac7el ,i '-#$i lini3tit)2 (e ridic)2 ,3i pu(e p)l)ria de pai cu $oruri late 3i o leg) (u$ $)r$ie. % Nu #ai e(te ni#eni di(poni$il. Do#nul 4orrigan are o 3alup). 1oi 0i #ult #ai ,n (iguran.) dec-t () #erg cu o )edi pe vre#ea a(ta. % Dar2 don3oar)A El nu $un delocA El dia$ol2 dia$ol. % Lelei2 ter#in) cu pro(tiile a(teaA Gi acu# 0) cu# .i-a# (pu( 3i adu geantaA Er)$e3te-teA Pe(te c-teva #inute2 Lelei (e a3e') pe $alcon privind cu# (t)p-na ei ,nainta prin ploaie cu $icicleta. T-n)rul $)3tina3 lip)ia dup) ea2 c)r-nd geanta neagr). Se ,nc7in) a3a cu# o ,nv).a(e P)rintele Eoode 3i $)g) #-na ,n $u'unar () controle'e dac) avea tigva de poopono. Lelei 0u cuprin() de ,ngrijorare. Gtia c) va da de neca' dac) (t)p-na ei n-o () (e ,ntoarc) la ti#p.

1B

Capitolul 3
Dup) p)rerea P)rintelui Eoode2 Punctul 4o#ercial al lui 4orrigan repre'enta o adev)rat) ru3ine pentru popula.ia al$) din Santa 8aria. +ungaloQ-ul (e deteriora(e. Sticle goale de Q7i(:9 ')ceau aruncate ,n iar$). 4-teva 3ipci de le#n de pe verand) 3i de pe treptele din 0a.) erau rupte (au lip(eau. Ace(t #aga'in 0u(e(e (ingurul ad)po(t 3i #ijloc de trai al lui Patric: 4orrigan ,n ulti#ii cinci ani. Dar ,n ace(t ti#p2 ravagiile tropicelor (e ,ntip)ri(er) 3i pe c7ipul ()u. Patric: 4orrigan ar 0i tre$uit () 0ie un $)r$at deo(e$it de c7ipe3. De3i avea o 0a.) de $o*eur cu un na( rupt ,n #ai #ulte locuri de pe ur#a nenu#)ratelor ,nc)ier)ri2 $)r$ia neagr) p)trat) 3i din.ii al$i2 puternici r)#)(e(er) intac.i. 4oa#a dea() de p)r negru2 pe care 3i-l tot d)dea la o parte de pe 0runte2 ,l 0)cea () ai$) o ,n0).i3are diavolea(c)2 0oarte apreciat) 3i de neve(tele negu(torilor 3i de 0etele $)3tina3ilor. / $ucl) r)'lea.) ,i c)dea ,n per#anen.) dea(upra oc7ilor2 ca o virgul). @ndi0erent care 0u(e(er) vreodat) talentele (ale2 acu# 0)cea tot ce-i (t)tea ,n putin.) () le a(cund). 6oarte rar reali'a ceva util. ;3i petrecea #ajoritatea ti#pului juc-nd c)r.i ,n cartierul c7ine'e(c al lui Sa# DooP erau 0oarte pu.ine oca'iile c-nd catadic(ea () (e $)r$ierea(c) (au ()-3i pun) o c)#a3) curat)P de cele #ai #ulte ori2 u#$la $eat din 'ori 3i p-n)-n noapte. P)rea ,nc-ntat () (e ocupe de per#anenta (a autodi(trugere. 4-nd voia2 putea () 0ie deo(e$it de ,nc-nt)torP de o$icei2 (e purta ca un ur( ,ncol.it ,n $-rlog. 8anning re#arca(e odat) c) atunci c-nd (e ,n0uria2 4orrigan p)rea diavolul ,ntruc7ipat. Dar c-nd '-#$ea2 erai ,n (tare ()-i ier.i toate p)catele. ;n #o#entul de 0a.)2 lui 4orrigan nu-i prea ardea de '-#$ete. Se (i#.ea plicti(it 3i o$o(it. Plicti(it de ploaia 0)r) (0-r3it2 ()tul de tropice 3i de ,ntreaga lui via.). Se culca(e cu toate 0etele de pe in(ul) care #eritau () 0ie $)gate ,n (ea#). 4-t de(pre $)r$a.i2 nu ,ndr)'nea niciunul () (e pun) cu el. Pe (curt2 n-avea cu ce ()-3i de()v-r3ea(c) degradarea cu e*cep.ia unei (ticle de gin Eil$e9. Dar p-n) 3i a(ta era aproape goal). Pe +hamroc) (e #ai a0lau c-teva2 dar Sanei re0u'a(e ()
1D

ia() pe ploaie2 de3i o a#enin.a(e cu $)taia. Pro$a$il c) va 0i nevoit () (e duc) (ingur. St)tea ,n ca#era dogoritoare2 (or$ind ulti#ele pic)turi ale lic7idului uleio( dintr-o cea3c) de e#ail. Si#.ea cu# i (e prelinge tran(pira.ia pe g-t2 (u$ #-necile c)#)3ii p)tate de (udoare. Eu(tul a(pru al $)uturii (e potrivea cu (tarea lui de (pirit. ;n #o#entul acela o v)'u 3i (urprinderea (e tran(0or#) ,n 0a(cina.ie. Au'i clinc7etul 'glo$iu al cla*onului de la $iciclet) pe #)(ur) ce-3i 0)cea apari.ia din perdeaua de ploaie2 cu o #-n) pe g7idon2 iar cu cealalt) pe o u#$rel) neagr) 'dren.uit). Un $)3tina3 ,n lava"lava lip)ia ,n (patele ei cu o geant) #are ,n $ra.e. Purta o roc7ie al$) lung) de p-n')2 (tropit) de noroi2 o p)l)rie volu#inoa() de pai 3i pantalona3i al$i care-i ajungeau p-n) la gle'ne. 4l)tin) din cap ui#it de acea(t) apari.ie ,n ti#p ce-o ur#)rea co$or-nd de pe $iciclet) 3i alerg-nd pe treptele verandei. Dup) c-teva clipe2 o au'i $)t-nd la u3a de la intrare. 4orrigan (e ridic) o0t-nd de pe (caun 3i o porni agale pe coridor. De(c7i(e u3a. Rac7el (t)tea ,n prag cu apa (curg-ndu-i(e de pe roc7ie pe podeaua goal) de le#n. 4orrigan ,ncerc) 0)r) (ucce( () prind) un .-n.ar care (e ,n0rupta din g-tul lui. % Ei $ine2 ce dracu vrei de la #ine2 e*cla#). Rac7el (e ,ncord). N-o () (e la(e 3ocat) de voca$ularul lui. % A# venit ()-.i cer ajutorul2 do#nule 4orrigan. +)r$atul r-nji $ru(c. % Nu #ai (pune. Nu cu#va vrei () .in o predic) la (luj$a de du#inic)? De(c7i(e gura 3i r-g-i prelung 3i (onor. 6ata (tr-#$) din na( de'gu(tat) de #iro(ul $)uturii. % Tre$uie () ajung de urgen.) la 8ar#ari. Unul din localnici e(te grav $olnav. 4orrigan (e (c)rpin) ,n $ar$a pe care n-o #ai d)du(e jo( de trei 'ile2 (e#n c) era co#plet de'intere(at. % Ei 3i ce? % A3 vrea () #) duci p-n) acolo ,n 3alupa du#itale. N-a# cu# () c)l)tore(c ,n $arca localnicilor pe o a(e#enea vre#e. 4u +hamroc) a# putea ajunge ,n c-teva ore.
1J

Rac7el v)'u o u#$r) #aronie2 ,#$r)cat) nu#ai ,n lava"lava. Gtia c) 4orrigan tr)ie3te de aproape doi ani cu negre(a Sanei. ;ncerc) ()-3i a(cund) de'apro$area. 4orrigan re#arc) ,ncotro (e uita 3i r-nji. % Gi de ce cre'i #) rog c) a3 vrea () te ajut? % Dac) nu dore3ti ()-.i #-ntuie3ti (u0letul2 0)-o #)car ca () (alve'i via.a unui $)tr-n a#)r-t. % 4e contea') pentru #ine un pr)p)dit de negrotei? % Poate .i-a3 putea o0eri ceva #ai (u$(tan.ial ,n ace(t ca'. Scoa(e din $u'unarul de la 0u(t) dou) $ancnote de o lir) 3i le ,ntin(e (u$ na(ul lui 4orrigan. Era o (u#) uria3) pentru ()r)c)cioa(a #i(iune. Dar2 a3a cu# ,i pl)cea () (pun) unc7iului ei M Du#ne'eu va avea grij). 4orrigan ,3i 0rec) $)r$ia cu #-na2 (co.-nd un (unet 7-rj-it. % 1oi catolicii )3tia (unte.i o adun)tur) tare ciudat)A Rac7el '-#$i palid. % Deci2 #) aju.i? % 1a 0i un dru# 0oarte di0icil. 4orrigan (e 7ol$) la ea 3i apoi la $ani. % ;n ordine2 dac) a(ta vrei ,ntr-adev)r. Dar cred c) 0aci prea #ult ca' pentru un cioroi. K 4orrigan (e uit) pe 0erea(tr)2 aplec-ndu-(e pe(te c-r#). F)r#ul (e ')rea ,n ,ntuneric ca o u#$r) neagr) proiectat) pe cerul purpuriu. Regreta deja c) accepta(e (-o duc) pe 0ata a(ta a0uri(it) la capul 8ar#ari. Privi ,n jur. Rac7el (e cui$)ri(e ,ntr-un col. al ca$inei2 l-ng) $)3tina32 cu #-inile (tr-n(e ,n poal)2 al$) de 0ric). 6u(e(e o traver(are 0urtunoa()2 dar o (uporta(e cu (toici(#P 4orrigan dea$ia a3tepta (-o vad) vo#it-nd2 dar p-n) acu# nu-i o0eri(e acea(t) (ati(0ac.ie. % Te (i#.i $ine? o ,ntre$) el. 6ata d)du din cap 3i (e ridic) tre#ur-nd ,n picioare2 .in-ndu(e cu #-na de #arginea 3alupei. % Ne-a# apropiat? 6a.a ei (tr)lucea palid) ca #ar#ura ,n (e#i,ntuneric. % Sunte# ,n 'ona .)r#ului. 4red c) #ai ave# ,nc) un (0ert de or)2 r)(pun(e 4orrigan. Fi-a 0o(t r)u? % Da2 din c-nd ,n c-nd. % E(te de(tul de pl)cut ,n perioada #u(onului.
1L

% Tre$uie ()-i #ul.u#i# Do#nului c) ne-a ajutat () traver()#2 'i(e Rac7el #ecanic. % Nu prea v)d de ce. N-a avut nici cel #ai #ic a#e(tec ,n toate a(tea. ;n portul S9dne9 a# v)'ut tala'uri 3i #ai agitate. ;3i 0i*a privirile a(upra lui 4orrigan2 a0lat la c-r#). % Nu te te#i de Du#ne'eu2 do#nule 4orrigan? % 8) te# doar de dou) lucruri pe lu#ea a(ta. De $)r$a.ii ,nar#a.i 3i de 0e#eile $i(ericoa(e. 4orrigan ,ntin(e #-na 3i lu) o (ticl) de Eil$e9 de pe ra0tul de le#n din (patele c-r#ei. De(0)cu dopul 3i tra(e o du3c) 'drav)n). % Do#nule 4orrigan2 nu cre'i c) ar 0i #ai prudent pentru a#-ndoi dac) te-ai a$.ine () $ei c-t ti#p #anevre'i 3alupa? 4orrigan r-g-i. Sunetul (e a#pli0ic) ,n ca$in) ca un tunet. % @a #ai (cute3te-#)A % 8ul.u#e(c2 do#nule 4orrigan2 'i(e Rac7el. Apoi2 (e ,ntoar(e la locul ei din col. 3i ,ncepu () (e roage ,n lini3te.

Capitolul 4
4orrigan ancor) +hamroc) ,n apele pu.in ad-nci ale gol0ului de la 4apul 8ar#ari. Luna (tr)lucea2 ,nv)luind ,ntr-o lu#in) ireal) coli$ele u#$roa(e ale (atului ,ntin( (u$ $olta cocotierilor. 8ur#urul #otoarelor Die(el r)(una ,n i#en(itatea lagunei. Pe plaj)2 ')ri 0ocurile aprin(e 3i (iluetele $)3tina3ilor aduna.i de-a lungul .)r#ului. 4orrigan arunc) ancora ,n ni(ipul #oale 3i ()ri ,n ap). Rac7el ,3i ridic) 0u(ta2 preg)tindu-(e ()-l ur#e'e. % 6ii atent)2 o ()-.i rupi g-tul2 'i(e 4orrigan. ;nainte () apuce () prote(te'e2 (i#.i cu# o prinde de $ra.e2 o ,n)l.) pe(te #arginea $)rcii 3i o a3e') ,n ap). % Do#nule 4orrigan2 3uier) ea. 6or.a $)r$atului o ui#i(e. / ridica(e 0)r) e0ort2 ca pe un copil. % 8) de(curc 3i (ingur)A % Atunci 0) dracului ce vreiA #or#)i el 3i (e ,ndep)rt) c)tre plaj).
1N

Trecur) prin #ul.i#ea t)cut)2 (pre coli$a lui Ru#a(i. So.ia ace(tuia ,i a3tepta a0ar). Era #ai t-n)r) cu cel pu.in trei'eci de ani dec-t $)r$atul eiP avea (-nii goi2 dar purta o lava"lava ,n0lorat) ,n jurul #ijlocului. Ea 3i alt) 0e#eie preg)teau p-n') tapa vop(it) ,n al$a(tru2 pe veranda coli$ei. % Se pare c) n-au prea #ulte (peran.e2 ,i (pu(e 4orrigan. Rac7el nu-i r)(pun(e. 4oli$a lui Ru#a(i era con(truit) ,n (til european. 6u(e(e ridicat) pe (t-lpi2 la c-teva picioare de p)#-nt2 cu o verand) ,n jur. Avea cinci ca#ere2 de(p)r.ite de pere.i din $a#$u(2 cu acoperi3ul .e(ut din 0run'e de pal#ier (ago. 8e#$rii 0a#iliei 3i prietenii (e aduna(er) ,n jurul $)tr-nei c)petenii. ;l a3teptau ()-3i dea (u0letul. (uluai-ul avea ,n jur de 3ai'eci de ani. 6a.a ,i era '$-rcit) iar ridurile (e i#pregna(er) cu negreal) ,n decur(ul anilor petrecu.i ,n preaj#a 0ocului. P)rea (uplu2 cu o $ar$) cenu3ie2 ,n 0or#) de <2 care-l 0)ceau () (e#ene cu un .ap jig)rit. I)cea ge#-nd pe covora3ul de $a#$u(2 ,n #ijlocul ca#erei. Era (e#i-con3tient2 iar corpul ()u (c)ldat ,n propria-i (udoare (e#)na cu o ciocolat) topit). +)3tina3ii (e d)dur) la o parte2 l)(-ndu-i () treac) pe Rac7el 3i 4orrigan. Rac7el ,ngenunc7e ()-l e*a#ine'e pe $)tr-n. A0ar)2 o $i$ilic) '$ur) pe(te trepte2 de-a lungul verandei2 l)(-ndu-3i e*cre#entele pe podeau cr)pat). Alt) pa()re ,3i ur#) perec7ea ,ntr-o #ic) (cor$ur) a(cun() ,ntre grin'ile ne3le0uite. Rac7el ,i pu(e diagno(ticul ,n nu#ai c-teva #inute. ;l v)'u(e pe unc7iul ei trat-nd 3i alte ca'uri de apendicit) la (pitalul 8i(iunii a3a c) recuno(cu cu u3urin.) (i#pto#ele. Se ,ntoar(e (pre <e(u. % De c-t ti#p e(te $olnav? ,l ,ntre$) ea. % Iace de la r)()ritul (oarelui2 o l)#uri $)iatul. Eata2 #urit? % Nu2 #ur#ur) Rac7el 0)r) prea #ult) convingere. Nu #urit. % Aiurea2 e*cla#) 4orrigan undeva ,n (patele ei. Rac7el c)ut) ,n geanta pono(it) din piele neagr). Avea eter2 dou) $i(turie2 (ul0a#ide2 0orcep(2 c-teva a(pirine 3i catgut pentru cu(utul r)nilor. De(tul pentru o opera.ie de apendicit)2 dar totul era (-o 0ac). Palp) $urta o#ului. Era 0oarte u#0lat)P apendicele putea ple(ni din clip)-n clip)2 r)(p-ndindu-3i otrava ,n cavitatea
1

a$do#inal). ;n ti#p ce-l con(ulta2 $)tr-nul (coa(e un (trig)t de durere2 ,ncord-ndu-3i #u3c7ii. S-ar putea () 0ie deja prea t-r'iu. 1a tre$ui ()-l opere'e i#ediat. Se uit) ,n jur la 0e.ele ,ntunecate care (e 'g-iau ner)$d)toare pe(te u#)rul ei. At#o(0era era ,ncordat). Se (i#.ea ne0olo(itoareP 0)r) putere. Lip(ea un (ingur c7ip. @e3i din coli$) 3i o porni ,n jo(2 pe #alul apei. ;l g)(i pe 4orrigan (t-nd ,n ni(ip2 cu (ticla de gin Eil$e9 ,n poal). % Do#nule 4orrigan2 a# nevoie din nou de ajutorul du#itale. +)r$atul (e 7ol$) la ea nervo(. % 4e ro(t are? E-ngania $)tr-n) a p).it-o 3i gata. Sai #ai $ine () ne ,ntoarce#. % Ai de g-nd () #) aju.i (au nu? % Gi de ce dracu a3 0ace-o? % Pentru c)2 dac) #) re0u'i2 nu vei pri#i cele dou) lire. Gi acu#2 adun)-te 3i vino cu #ineA Iic-nd ace(tea2 Rac7el ,i ,ntoar(e (patele 3i o lu) ,napoi. 4orrigan r)#a(e cu gura c)(cat). Trecu(er) ani de 'ile de c-nd o 0e#eie nu #ai ,ndr)'ni(e ()-i (pun) ce () 0ac). ;l 3oca(e2 ce #aiA Gi c-nd te g-nde3ti c) era doar o 0eti.). N-avea niciun #otiv (-o ajute. De 0apt2 nu a3a le 0u(e(e ,n.elegerea. Gi2 cu toate ace(tea2 0)r) ()-3i dea (ea#a de ce2 (e ridic) 3i o ur#). K % 1a tre$ui ()-l ane(te'ie# ,ntr-un 0el. St)teau unul l-ng) altul ,n c)ldura ,n)$u3itoare din coli$). ;n aer 'u#')iau 'eci de in(ecte. Rac7el ,i d)du(e pe to.i a0ar) cu e*cep.ia lui 4orrigan2 iar acu# 0e.ele ,ntunecate (e (tr-n(e(er) la u3)2 'g-indu-(e ,n(p)i#-nta.i. % A(ta-i de(tul de (i#plu2 'i(e 4orrigan. / lovitur) ,n te(ticule 3i gata. R-(e r)gu3it. 6ata nu-l $)g) ,n (ea#). 6ier(e(e $i(turiele ,n apa clocotit) 3i ,3i 0reca(e #-inile p-n) c-nd (e ,nro3i(er). Adu(e(er) o la#p) de pe +hamroc). / a3e') pe podeaua de p)#-nt2 l-ng) $)tr-n. Era gata () ,nceap).
"O

;i d)du lui 4orrigan un ta#pon gro( de ti0on 3i de(0)cu (ticlu.a cu eter. % Nu te apropia prea #ult de la#p). 1aporii (e aprind i#ediat. 4orrigan ,3i v-r, #-inile (ale uria3e ,n $u'unar 3i o privi crunt. % 1rei () (pui c) e(te periculo(? Rac7el ,l 0i*) 0)r) () (pun) ni#ic. 4orrigan o #)(ur) 3i el 0urio(. Se 7ol$ar) a3a unul la altul ti#p de un #inut. 4orrigan ced). Scoa(e o #-n) din $u'unar 3i lu) (ticla. % De c-te ori (e #i3c)2 vreau () torni eter pe ti0on 3i ()-i a(tupi na(ul 3i gura cu ta#ponul. 4orrigan ,n#uie ti0onul 3i ,n3uru$) i#ediat capacul. Apoi2 a3e') ta#ponul pe 0a.a $)tr-nului. Dup) c-teva clipe2 ,ncet) () (e #ai '$at). % Eata2 d)-i dru#ul. 4red c) nu vrei ()-l (u0oci2 nu-i a3a? 4orrigan ridic) ti0onul 3i (e (tr-#$). % Doar nu-.i ,nc7ipui c) o () (upravie.uia(c)? % Se a0l) ,n #-inile lui Du#ne'eu2 do#nule 4orrigan. % 8ai $ine i-ai t)ia g-tul 3i l-ai (c)pa de (u0erin.e. N-are nicio 3an() a#)r-tul. Dac) nu #oare din cau'a 7e#oragiei2 o () (e in0ecte'e. Uit)-te pu.in la locul )(ta. ;3i roti privirile ,n jur. % 1ia.a n-are pre.. E(te de datoria noa(tr) () 0ace# tot ce ne (t) ,n putin.) (-o p)(tr)#. Rac7el lu) unul din $i(turie. La#a (clipi ,n lu#ina l)#pii. % A(ta-i p)rerea ta. % Sper c) nu ai un (to#ac (en(i$il. % Nu #) i#pre(ionea') () v)d c-teva pic)turi de (-nge2 dac) la a(ta te re0eri. Rac7el ,ngenunc7e l-ng) covora3ul de $a#$u(2 cu $i(turiul ,n #-na dreapt). @n(pir) ad-nc 3i de(pic) pielea 3i .e(utul a$do#enului cu la#a a(cu.it). S-ngele (e r)(p-ndi din inci'ie. 6ata ,3i ,ndrept) $i(turiul c)tre el. % S) nu cu#va () .i (e 0ac) r)u2 3uier) ea. 4orrigan o apro$) din cap 3i (e ,ntoar(e. % 8ul.u#e(c2 do#nule 4orrigan2 'i(e Rac7el 3i ,3i v)'u de trea$). K % A7 ce $ine ar 0i 0o(t () vin) unc7iul #euA Sunt (igur) c) (ar 0i de(curcat #ai $ine dec-t #ine.
"1

;n coli$) (e in(tala(e o c)ldur) u#ed). ;i picura tran(pira.ia de pe 0runte. / pic)tur) de (udoare i (e prelin(e pe na(2 r)#-n-nd (u(pendat) acoloP o 3ter(e ,n gra$) cu #-neca roc7iei. 8-inile ei lungi 3i palide erau pline de (-nge. % Te de(curci 0oarte $ine2 #or#)i 4orrigan. Rac7el (e ,ndrept) de (pate 3i ,3i d)du la o parte cu cotul o 3uvi.) re$el). Apoi2 (e aplec) din nou a(upra pacientului. 4u o #-n) .inea 0orcep(ul () #en.in) rana de(c7i()2 iar cu cealalt) apuc) apendicele. @nte(tinele clipocir) c-nd le ,#pin(e #ai ,ncolo. % De-a$ia a3tept () (e ter#ine odat)A 'i(e 4orrigan. Acu#2 organul u#0lat2 de un ro3u aprin(2 (e vedea 0oarte clar. Rac7el 3tia c) va tre$ui () taie prudent2 dar cu o #-n) 0er#). Dac) ,l per0ora2 otrava (e v)r(a ,n cavitatea a$do#inal) 3i o#ul nu #ai avea nicio 3an(). De(0)cu #ai #ult rana2 .in-nd $i(turiul (tr-n( ,n #-n). FacA Pe(te c-teva #inute2 (coa(e la iveal) o $ucat) alungit) de .e(ut #-njit) cu (-nge ,nc7egat2 ca un #agician care 0ace () apar) un iepure dintr-un jo$en. / l)() () cad) pe podea 3i ,ncepu () coa() rana cu 0ir de $u#$ac. % Arat) ca un pre'ervativ 0olo(it2 'i(e 4orrigan. Rac7el (i#.i cu# i (e aprind o$rajii2 dar ,3i .inu capul plecat 3i ,3i v)'u #ai departe de trea$). / #olie #ic)2 cu aripi p)roa(e2 (e v-r, ,n ran)2 atra() de lu#ina l)#pii. 6ata o e*tra(e cu 0orcep(ul. % / () prind) 0luturi o ()pt)#-n) ,n 3ir2 co#ent) 4orrigan. Un #u3c7i (e ,ncord) ,n $ra.ul $)tr-nului. Ee#u ,ncet. 4orrigan #ai turn) c-teva pic)turi de eter pe ti0on 3i ,l pu(e pe 0a.a o#ului. % Nu l)(a (ticla de(c7i()A ,l aten.ion) Rac7el. La#pa va aprinde vaporii. / () ne arunci ,n aer. 4orrigan $o#$)ni2 dar (e (upu(e. % Prea #ult) agita.ie pentru un cioroiA % 4-nd opere'i un o# a3a cu# a# 0)cut eu2 do#nule 4orrigan2 nu po.i () nu o$(ervi c) e(te alc)tuit din (-nge2 .e(uturi 3i oa(e2 la 0el ca 3i un al$. ;n a0ar) de a(ta2 n-ai cu# () tai curajul2 virtutea (au drago(tea oa#enilor. Ace(tea (unt lucruri (pirituale. Eu con(ider c) cele #ai i#portante p)r.i ale
""

unui o# (unt cele care nu (e v)d. Gi anu#e caracterul 3i (u0letul lui. % A# avut 3i eu un c-ine cu caracter odat). A #urit la 0el ca 3i ceilal.i. ;n orice ca'2 e(te 0oarte 0ru#o( din partea ta () (u(.ii c) to.i (unte# egali. A# o$(ervat cu# te uitai la Sanei. Rac7el (e ,nro3i la 0a.). Nu-i r)(pun(e. Gtia c) avea dreptateP cel pu.in ,ntr-o anu#it) privin.). E*i(ta ceva ,n educa.ia ei puritan) care o 0)cea () (e revolte la g-ndul convie.uirii dintre un o# al$ 3i o $)3tina3). Era un re0le* al ,nv).)turilor pri#ite. Dar2 ,n a0ar) de a(ta2 #ai e*peri#enta(e 3i alt (enti#ent. 6u(e(e atra() de cur-nd de latura #ai pu.in ortodo*) a vie.ii. Sau2 a3a cu# ar 0i (pu( unc7iul ei2 0u(e(e T#o#it) de puternica (educ.ie a p)catuluiU. La 0el ca 3i Sodo#a pentru (o.ia lui Lot2 (i#.ea o atrac.ie 7ipnotic)2 dincolo de puterea ei de ,n.elegere2 atunci c-nd o privea pe Sanei. ;3i plec) oc7ii. 4orrigan o 0i*a inten(. ;ncerc) ()-3i alunge g-ndurile 3i () (e concentre'e a(upra #uncii ei. Era aproape de a(0in.it c-nd ter#in). / lu#in) palid)2 g)l$uie (e (trecur) ,n coli$). % Acu# e(te ,n #-inile Do#nului2 #ur#ur) ea2 t)ind catgutul cu 0oar0eca (tr)lucitoare de o.el. 4orrigan ,3i trecu #-na pe(te 0a.). Se (i#.ea o$o(it2 ,#$i$at de gin. / (udoare rece ,i (c)lda 0runtea. % 8) $ucur c) (-a ter#inat2 #ur#ur) el. E(te pri#a oar) c-nd a(i(t la o opera.ie. Rac7el '-#$i o(tenit). % Dac) vrei () 3tii2 do#nule 4orrigan2 pentru #ine e(te pri#a oar) c-nd o 0ac.

Capitolul
Trecu(e de a#ia') c-nd 4orrigan ,3i reveni(e dup) e*perien.a din noaptea trecut). Acu# (e (i#.ea ,n (tare () conduc) +hamroc)-ul ,napoi la 1ancoro. Rac7el pro#i(e ()tenilor c) unc7iul ei va veni pe(te o ()pt)#-n) () vad) cu# ,i #erge lui Ru#a(i. +)tr-nul era ,nc) ,n via.)2 dar Rac7el nu-3i 0)cea prea #ulte (peran.e. Avea ,n() con3tiin.a ,#p)cat) c) ,ncerca(e ()-l (alve'e.
"!

Se a3e') t)cut) ,n partea din 0a.) a 3alupei2 ur#)rindu-l pe 4orrigan2 care ,ncerca () pornea(c) #otorul. Nu #ai ploua. Era o 'i 0ru#oa()2 (enin). Apele ad-nci ale lagunei $)teau ,n verde de(c7i(2 iar $ri'a cald) adia de-a lungul gol0ului din(pre ocean. Pe .)r#2 Rac7el ')ri penajul viu colorat al papagalilor printre 0run'ele ver'i ,ntunecate ale copacilor. ;n cele din ur#)2 #otorul lui +hamroc) tu3i de dou) ori 3i ,ncepu () trepide'e (u$ pupa2 'guduind lini3tea lagunei. 4orrigan ridic) ancora de pe 0undul ni(ipo( 3i ,ntoar(e +hamroc)-ul (pre ocean. % 4-t va dura p-n) vo# ajunge la 1ancoro? 4orrigan o privi cu oc7ii injecta.i de (-nge. % 4a# trei ore2 dac) vre#ea (e #en.ine a3a. % 8ul.u#e(c. 4orrigan (e aplec) pe(te c-r#) 3i dirij) +hamroc)-ul ,n larg. Din c-nd ,n c-nd (e uita pe(te u#)r. Pe to.i (0in.ii2 nu ar)ta deloc r)u. Piele 0ru#oa()2 un oval per0ect al 0e.ei. Dac) nu 3i-ar #ai prinde p)rul ,n cocul )la ori$il2 ar (uci capul tuturor. 4orrigan (e ,ntre$a de ce voia cu tot dinadin(ul () (e ur-.ea(c). ;ncerca ()-3i i#agine'e cu# ar ar)ta de'$r)cat). @#po(i$il ()3i dea (ea#a. ;i (tudie gle'nele. Erau 0ru#oa(e 3i delicate2 poate pu.in ca# u#0late 3i ,nro3ite din cau'a .-n.arilor care (e ,n0ruptau din venele ei al$a(tre de engle'oaic). Totu3i2 nu ar)tau deloc r)u. 4l)tin) din cap. P)cat c) .inea at-t de #ult ()-3i p)(tre'e virginitatea. Sigur2 #ai ,ncerca(er) 3i al.i $)r$a.i. Unul din c)pitanii care (e ocupau cu nego.ul de perle ,i pove(ti(e anul trecut c) 0u(e(e invitat () ia cina cu P)rintele Eoode 3i nepoata (a la 8i(iunea 4atolic). ;n ti#p ce preotul ,3i petrecu(e #ajoritatea (erii ,ncerc-nd ()-l ,ntoarc) la dreapta credin.) pe recalcitrantul lup de #are2 el pro0ita(e de cele c-teva clipe ,n care r)#)(e(e (ingur cu Rac7el2 (tr)duindu-(e (-o ade#enea(c) ,n culcu3ul lui. Re'ultatul 0u(e(e de'a(truo(2 iar p)rintele Eoode ,l i'goni(e revoltat. Nu-l l)(a(e nici #)car () ter#ine ca0eaua. 4orrigan '-#$i cu tri(te.e. Ea ,l v)'u 3i (e ar)t) nedu#erit). +)r$atul ,3i ,ntoar(e din nou privirea c)tre ocean. Era o 'i (uper$): #area (e ,ntindea ,naintea lor2 (tr)lucind la ori'ont2 cu in(uli.ele ei ca ni3te u#0l)turi #ici pe (upra0a.a neted) lini3tit). Aerul ()rat (e a#e(teca cu 0u#ul 3alupei2 iar
"B

v-ntul aducea de pe u(cat dulcea aro#) tropical) a 0ructelor putre'ite. Soarele 0ier$inte do#ina cerul (enin. Un grup de del0ini (e jucau ,n jurul va(ului2 ,n ti#p ce $arca de(pica valurile al$a(tre. Supra0a.a oceanului era tul$urat) doar de #i3c)rile $ru3te ale pe3tilor '$ur)tori. P)()ri de #are pluteau la ,n)l.i#e pe curen.ii de aer. Dup) un ti#p2 Rac7el (e ridic) 3i veni l-ng) 4orrigan2 la c-r#). % A3 vrea ()-.i #ul.u#e(c2 'i(e ea. 4orrigan d)du din u#eri. % De ce? % 8-ai ajutat () (alve' via.a unui o#. % Dac) (pui tu. Nu uita c)-#i datore'i dou) 0oi. % Gtii2 c-teodat)2 nu pricep cu# un o# ca tine (e ,nc)p).-nea') () (e di(trug) con(u#-nd at-ta alcool. Sunt convin() c) nu .i-ar (trica pu.in) di(ciplin) ca () duci o via.) decent) 3i 0olo(itoare. % I)u? 4orrigan ,3i d)du la o parte $ucla de p)r dintre oc7i 3i ,ntoar(e capul ,ntr-o parte. 1oia ()-3i a(cund) iritarea. % Da2 pre(upun c) a3a e(te. De 0apt2 do#nule 4orriganC Nu #ai apuc) () ter#ine ce avea de (pu(. 8otorul (e ,nec) deodat) 3i +hamroc) coti $ru(c (pre port. Rac7el c)'u ,ntr-o parte. 4orrigan opri #otorul 3i alerg) la pupa. 6ata (e ridic) ,n picioare. % 4e (-a ,nt-#plat? % De unde dracu () 3tiu? Rac7el (e ,ncord). Parc) ar 0i lovit-o. Nu (uporta ()-l aud) ,njur-nd. 4orrigan (e apleca(e pe(te pupa. % 4red c) tre$uie () co$or 3i () v)d de(pre ce e(te vor$a. ;ncepu () (e de'$race. Rac7el ,l privea. 4uno3tea 0oarte $ine corpul o#ene(c. 1)'u(e de(tui $)r$a.i de'$r)ca.i2 ')c-nd pe #e(ele de opera.ii 3i ,n paturile (pitalelor2 ,ntre cear3a0uri u#ede2 lupt-ndu-(e cu atacurile de #alarie (au 0e$r) ti0oid).

"D

Era ,nc) 3i #ai o$i3nuit) cu $)3tina3ii negri de pe in(ul)2 care rareori purtau altceva dec-t o (i#pl) lava"lava co(tu#a.ia tipic) locuitorilor ace(tor #eleaguri. 4u toate ace(tea2 privea 3ocat) 3i ,n(p)i#-ntat) cu# 4orrigan ,3i tr)gea c)#a3a pe(te cap. ;3i d)du (ea#a c) nu 0u(e(e niciodat) (ingur) cu un o# ,#$r)cat doar pe ju#)tate2 iar i#plica.ia (e*ual) a (itua.iei o i'$i ca o adev)rat) lovitur). Avea un $ron' 0ru#o(2 iar $ra.ele 3i pieptul erau acoperite de p)r de(2 negru. ;3i i#agina(e c) $)utura ,i (l)$i(e 3i-i ,#pu.ina(e corpul2 dar (e ,n3ela(e. Trupul ()u #u(culo( (e pre'enta c-t (e poate de $ine. Ar 0i vrut ()-l ating)2 0)r) ()-3i e*plice de ce. Era cople3it) de ru3ine. / agita.ie a#e.itoare p)ru () i'$ucnea(c) din)untrul 0iin.ei (ale. Aproape c)-3i pierdu ec7ili$rul 3i (e (prijini de ra#a pun.ii. Nu (e #ai putea .ine pe picioare. 4orrigan o privi '-#$ind cu (u$,n.ele(2 de parc) i-ar 0i citit g-ndurile. % E(te #ai $ine () nu-#i (cot pantalonii2 r-nji el. Nu vreau () te 3oc7e' cu podoa$a #ea. Se preg)ti () (ar) pe(te $ord. % 6ii atentA e*cla#) Rac7el. / () (pun o rug)ciune dac) vrei. % Ai 0ace #ai $ine () #) p)'e3ti de rec7ini. Iic-nd acea(ta2 (e arunc) ,n apa cald)2 (clipitoare. Tra(e ad-nc aer ,n pl)#-ni 3i2 cu o agilitate (urprin')toare2 plonj) ,n ad-ncuri. Picioarele (ale 0-l0-ir) c-teva clipe2 dup) care di(p)ru co#plet. Rac7el (t)tea la pupa2 privindu-i trupul ,ntunecat prin apa ver'uie. ;3i 0eri oc7ii de ra'ele (oarelui. +ule al$e de aer 0-l0-ir) la (upra0a.). Dup) un #inut2 ie3i la iveal)2 (or$ind laco# aerul. P)rul lui negru 3i de( i (e lipi(e de 0runte. % 4e (-a ,nt-#plat? % S-a ,n0)3urat o $ucat) de vi.) ,n jurul elicei M ,i r)(pun(e 4orrigan. @n(pir) ,nc) o dat) 3i plonj). Rac7el (e 0rec) la oc7i. / deranja lu#ina (oarelui2 re0lectat) ,n ap). A$ia c-nd (e uit) din nou2 v)'u rec7inul. U#$ra ,ntunecat) (e #i3ca agil2 ,n direc.ia portului2 la cinci(pre'ece (au dou)'eci de picioare ad-nci#e. La ,nceput
"J

cre'u c) i (e p)ru(e doar2 dar apoi ap)ru la $a$ord2 uria3 3i a#enin.)tor. Pentru o clip)2 ,ncerc) () (e conving) pe (ine ,n()3i c) nu e(te dec-t un del0in (au un purcel de #are. Dar ,n ti#p ce d)dea t-rcoale prin ap)2 di(tin(e capul ,n 0or#) de ciocan 3i i (e opri ini#a ,n loc. Pe #o#ent2 0u incapa$il) () 0ac) vreo #i3care. R)#a(e cu oc7ii a.inti.i la #on(truoa(a 0or#)2 parali'at) de groa'). 4apul avea ,n jur de dou)(pre'ece-cinci(pre'ece picioare lungi#e. Era un e*e#plar uria3. Se ,nv-rtea pe ling) pupa va(ului2 ur#)rind #i3c)rile lui 4orrigan ,n ap). De(cri(e ,nc) un cerc2 apropiindu-(e 3i #ai #ult. % Aten.ie2 rec7iniA '$ier) Rac7el. ;ncepu () agite apa cu #-inile2 ,ncerc-nd ()-l previn) pe 4orrigan. Rec7inul (i#.i vi$ra.ia 3i deveni $ru(c 0oarte agitat2 ,nc) un cerc 3i #ai aproape. Rac7el (e n)pu(ti ,n ca$in)2 c)ut-nd ceva cu care () gonea(c) groa'nica ar)tare. A$(olut ni#ic. 4uprin() de panic)2 alerg) ,napoi la pupa2 e*act la ti#p. 1)'u rec7inul cotind c)tre +hamroc). De(pica apa cu coada 3i ,not)toarea lui lateral). % Do#nule 4orrigan2 aten.ie2 un rec7inA Pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 do#nule 4orriganA Agit) din nou apa2 di(perat). Se ')rea la c-teva picioare ad-nci#e. T)ia cu cu.itul vi.a ,ncurcat) ,n jurul elicei2 0)r) () o$(erve apropierea #on(trului. K 4orrigan re#arc) pentru pri#a oar) o #i3care $ru(c) ,n ap)2 ,n jurul ()u 3i v)'u o 0or#) ,ntunecat) alunec-nd pe l-ng) el. Apoi2 di(tin(e 0oarte clar (ol'ii cenu3ii2 ca de cauciuc 3i capul 7ido( cu lo$ii alungi.i. /c7ii #ici2 du3#)no3i2 (crutau cea.a al$)(truie din ad-ncuri. 4-nd 0u aproape gata () (e n)pu(tea(c) a(upra pr)'ii2 rec7inul (e ,ndep)rt) $ru(c2 derutat de u#$ra ,ntunecat) a 3alupei2 #ult #ai #are dec-t cea a o#ului. De(cri(e ,nc) un cerc2 prudent. 4orrigan nu intra(e ,n panic). Gtia c) rec7inii erau la3i dac) nu (i#.eau #iro( de (-nge. Dar2 ,n acela3i ti#p2 ac.ionau i#previ'i$il. De3i2 ,n general2 ,3i alegeau prada dintre cei
"L

$olnavi2 (au r)ni.i2 poate c) unul din o (ut) atac) pe neg-ndite2 0)r) nicio #otiva.ie. Deodat)2 (e ,ndrept) din nou c)tre el. Speriat de data acea(ta2 4orrigan ,3i 0)cu v-nt c)tre (upra0a.)2 ating-nd cu c)lc-iul na(ul (en(i$il al pe3telui. ;n #od nor#al2 orice rec7in (ar 0i (periat 3i ar 0i luat-o din loc2 cel pu.in un ti#p2 p-n) c-nd ar 0i reu3it () ia() din ap). Dar ace(ta2 ,3i r)(uci capul ,ntr-o parte 3i (e concentr) a(upra atacului. D)du repede din #-ini 3i din picioare2 gr)$indu-(e () ajung) la (upra0a.). Rac7el ,l v)'u. Privea neputincioa() cu# corpul lunguie. 3i cenu3iu al rec7inului ,l ur#)rea la #ic) di(tan.). % Apuc)-te de #-na #eaA Se aplec) ,n a0ar)2 ()-l prind) de $ra.e c-nd ,3i (coa(e capul din ap) ,ntr-un v-rtej de (pu#). Se ,n)l.) cu aproape ju#)tate de corpP ,i prin(e #-na 3i Rac7el 0u c-t pe ce () cad) ,n #are2 al)turi de el. Dar 4orrigan (e apuc) cu cealalt) #-n) de #arginea 3alupei2 ,n0ig-ndu-3i degetele ,n le#n cu ()l$)ticie ,n ti#p ce-3i ()lta piciorul drept. 4-nd Rac7el c)'u pe (pate2 v)'u rec7inul ie3ind pe ju#)tate din ap)2 cu corpul lui lunguie. 3i cenu3iu2 (tr)lucind ,n (oare2 cu gura de(c7i()2 (co.-ndu-3i la iveal) 3irurile ne(0-r3ite de din.i a(cu.i.i2 al$icio3i. Re#arc) oc7ii negri2 reci 3i du3#)no3i ,n e*tre#itatea capului trunc7iat. Eroa'nicele 0)lci (e ,nc7i(er) ca o capcan) de o.el. +hamroc) (e cl)tin) c-nd rec7inul (e i'$i de carena va(ului. Se au'i o ple(nitur) a(cu.it) 3i pe3tele c)'u ,nd)r)t ,n ap). Apoi 0ata (e pr)$u3i pe punte2 #ut) de ui#ire. Nu putea () #ai re(pire. 4orrigan (e ,ntin(e(e pe(te ea2 cu trupul lui #a(ivP tre#ura din toate ,nc7eieturile 3i re(pira ,ntret)iat2 3uier)tor. Deodat)2 de(c7i(e oc7ii 3i o v)'u 7ol$-ndu-(e la el. 6a.a lui Rac7el (e a0la la c-.iva inc7 de a lui. Niciunul dintre ei nu (c7i.) nicio #i3care ti#p de c-teva #o#ente $une. ;l privea drept ,n oc7i 3i era 3ocat) de $ru(ca inti#itate a #o#entului. Nu-3i a#intea () #ai 0i 0o(t vreodat) at-t de aproape de o 0iin.) o#enea(c). 6rica 3i ,ncordarea din ulti#ele clipe o (lei(er) de puteri. Ar 0i vrut ()-l ,#$r).i3e'e. 4orrigan 0u cel care rup(e vraja2 r-njind.
"N

% Parie' c) e(te pentru pri#a oar) c-nd ai un $)r$at dea(upra ta. Rac7el (e (tr)dui () (e ridice ,n picioare. Partea din 0a.) a roc7iei #u(tea de ap). 6)r) ()-3i dea (ea#a de ce2 (e (i#.ea u#ilit) 3i tr)dat). % @#$ecilule2 3uier) ea 3i (e g7e#ui tre#ur-nd ,n ca$in). K 4apul ,n 0or#) de ciocan d)du t-rcoale +hamroc)-ului ,nc) vreo dou) ore. 4u alga ,n0)3urat) ,n jurul elicei erau pur 3i (i#plu ,n.epeni.i ,n loc2 purta.i c)tre (ud-e(t de curent. 4orrigan a$ord) (itua.ia cu (toici(#. Adu(e de (u$ punte alt) (ticl) de gin2 (e propti la pupa 3i ,ncepu () $ea. Soarele co$or-(e la (0in.it dea(upra oceanului ,ntunecat c-nd rec7inul (e 7ot)r, ,n (0-r3it () plece ,n c)utarea unei pr)'i #ai u3oare. ;n cele din ur#)2 4orrigan deci(e c) putea () (e aventure'e 0)r) nicio pri#ejdie ,n apele oceanuluiP ,i tre$uir) c-teva #inute () eli$ere'e a*ul elicei de r)#)3i.ele plantei. 4u apa curg-nd 3iroaie de pe el2 4orrigan porni #otorul 3i +hamroc)-ul o lu) din loc c)tre #un.ii de pe Santa 8aria2 a0la.i la #ulte #ile dep)rtare c)tre (ud. Ap)ru(er) pri#ele (tele la ori'ont2 ,n(pre e(t2 c-nd 'u#'etul #otoarelor (e ,nte.i ,ntr-un rit# con(tant2 pe #)(ur) ce ,naintau ,ntr-un #ic gol0 p)r)(it2 #)rginit de pal#ieri. % Unde ne a0l)#2 do#nule 4orrigan? ,ntre$) Rac7el. 4orrigan ,3i (c)rpin) cea0a plin) de #u3c)turi de .-n.ari. % 4a# la 'ece #ile nord de 1ancoro. A# pierdut dou) ore din cau'a rec7inului 3i a# plutit p-n) aproape de trec)toarea Sara. N-ave# cu# () ne ,ntoarce# la 1ancoro. Se la() noaptea. % Dar tre$uie. Unc7iul #eu va 0i ,ngrijorat. % Nu ,ndr)'ne(c () trec pe(te reci0 pe ,ntuneric. 1o# ,nnopta aici. Dac) porni# devre#e2 o () 0ii aca() ,nainte de #icul dejun. Rac7el (i#.i cu# i (e (tr-nge (to#acul de 0ric) la g-ndul c) va petrece o noapte (ingur) cu ace(t $)r$at. % Dar nu (e poate2 prote(t) ea (la$. % N-ave# de ale(. Saide2 nu te ,ngrijora. Nu-i ni#ic de #-ncare2 dar ne-au #ai r)#a( dou) (ticle de gin. Po.i () tragi o du3c) () te #ai lini3te3ti. Pe(te c-teva #inute2 (oarele co$or, dincolo de va(ta ,ntindere a oceanului Paci0ic. Se di(tingeau vag (iluetele in(uli.elor (u$
"

cerul (ide0iu. Norii de la ori'ont (e (c7i#$ar) din nuan.e de ro' ,n ro3u aprin(2 p)lind ,n cele din ur#) ,ntr-un (tacojiu de(c7i(. Dup) un ti#p2 cerul (e ,ntunec)2 c)p)t-nd culoarea plu#$ului topit. Noaptea opac) a tropicelor ,nv)lui +hamroc)"ul. 4orrigan apropie 3alupa de .)r# 3i arunc) ancora. Apoi2 opri #otoarele. Aprin(e la#pa de ga' 3i (e ,ntoar(e (-o privea(c). R-njea. % Ei $ine2 a(ta e(te2 do#ni3oar) Eoode. Pri#a ta noapte (ingur) cu un $)r$at. Rac7el (i#.i cu# (e al$e3te la 0a.). Se uita la ea ca un (atir. / cuprin(e(e groa'a ca ,n noaptea aceea c-nd r)#)(e(e or0an). Era (ingur) (inguric) ,n $e'n). Gtia de ce nu-3i continua(er) dru#ul (pre 1ancoro. 4orrigan 0u(e(e cuprin( de dorin.e de(0r-nate. N-ar 0i tre$uit ()-l la(e () (e ,ntind) pe(te ea. Unc7iul ei avu(e(e ,ntotdeauna dreptate ,n privin.a lui. Era incorigi$il2 co#plet lip(it de #oralitate. Se a0la la #ila lui. Nu (e ,ndoia de inten.iile (ale. Avea de g-nd (-o viole'e2 #ai #ult ca (igur.

Capitolul !
@an 8cLaren 8anning (e .inea cu a#$ele #-ini de #arginea de tec a va(ului ,ulagi conte#pl-nd apele din apropierea in(ulei Santa 8aria. +oarea cald) a #u(onului ,i r)v)3ea p)rul rar2 ca(taniu de(c7i( 3i 0lutura (teagul protectoratului in(ulelor Solo#on2 at-rnat de catarg la pupa. /0i.erul di(trictual al in(ulei Santa 8aria era un o# de (tatur) #edie2 trecut de trei'eci 3i cinci de ani. ;n Anglia (u0eri(e ,n per#anen.) de a0ec.iuni re(piratoriiP po(tul ()u din Paci0ic ,i (alva(e pro$a$il via.a. Tra(e ad-nc ,n piept aerul ()rat2 cercet-nd dunga verde ,nc7i( a coa(tei2 la intrarea ,n portul 1ancoro. 8area p)rea cal#)P toc#ai atunci2 pe neg-ndite2 apa ,#pin(e ,ulagi iar valurile (e (par(er) de va(. Tala'urile agitate produceau un $alan( con(idera$il2 agit-nd oceanul ,n #ici v-rtejuri. 4)tre ve(t2 undele #)rii (e ro(togoleau (pre .)r# 3i ,napoi ,n larg. 8ai aproape de port2 dou) (t-nci te3ite 0)ceau () 0iar$) apele2 ,n ti#p ce c)pitanul va(ului ,ulagi (e ,ndrepta c)tre $a$ord. Ace(tea erau St-ncile A#iralit).ii. Dou) v-r0uri
!O

cu0undate (u$ linia de plutire de tunarii va(elor de r)'$oi ale 8aie(t).ii Sale ,n ti#pul #anevrelor. De-a$ia vi'i$ile la lu#ina 'ilei2 repre'entau o #are pri#ejdie pentru cei care ie3eau (au intrau din portul 1ancoro. &ac:ie Su5a2 c)pitanul va(ului #anevr) nava ,n direc.ia norde(t. Galupa (upl) ,n0runta v-ntul. Ajun(e ,n punctul (udic al in(ulei2 ,#pin() c)tre ve(t de curent. &ac:ie (trig) c-teva ordine unuia din ajutoarele (ale de pe punte 3i c-r#ir) din nou2 0)c-nd va(ul () (cr-3nea(c) din ,nc7eieturi ,n $)taia $ri'ei. ;n ti#p ce unduirea uleioa() a 0lu*ului ,i ,#pingea (pre ,n0o#etatul $anc al$icio( de corali din e*tre#itatea in(ulei2 un curent din (en( opu( prin(e deodat) ,ulagi 3i-l r)(uci c)tre e(t. Era un adev)rat joc al #or.ii cu v-ntul 3i curen.ii ,n care tre$uia () (e prind) 0iecare va( care intra ,n port. Pe(te un ti#p2 (e tre'ir) din nou ,n ape lini3tite2 ,ndrept-ndu(e c)tre nord2 (pre 1ancoro. Era cea #ai ,ntin() a3e'are 3i ad)po(tea +a'a /0icial) de pe Santa 8aria. ,ulagi intr) ,n rada portului2 #)rginit de o 0-3ie al$icioa() de plaj)2 cu pal#ieri unduio3i2 plec-ndu-(e ,n (e#n de $un venit ,n $ri'a #u(onului de nord-ve(t. &ac:ie dirij) ,ulagi printre dou) reci0uri. ;ntin(ul port 1ancoro (e de(c7idea ,n 0a.a lor. Era un loc natural2 ,nconjurat din a#$ele p)r.i de u(cat. Trecur) de epava putre'it) a &ellamei un alt va( al Euvernului2 e3uat cu #ult ti#p ,n ur#) pe ,n3el)toarele reci0uri de corali. Era greu de cre'ut c) ace(te ape lini3tite 3i uitate de lu#e vor 0i tul$urate ,n cur-nd de $u$uitul tunurilor. 1e3tile deveneau din ce ,n ce #ai ,ngrijor)toare. &apone'ii cuceri(er) penin(ula 8ala9a 3i (e a0lau acu# la por.ile ora3ului Singapore. Dac) le pica ,n #-iniC Dar nu2 i#po(i$ilA 47urc7ill ,n(u3i declara(e c) era ine*pugna$il. 8anning (e 7ol$a tri(t la apele oceanului 3i pl-ngea (oarta Angliei. ;n Europa2 ger#anii do#inau .)rile de ve(t2 a.intindu-3i tunurile c)tre ,n)l.i#ile din Dover2 iar avioanele lor Sein:el ,ntreprindeau raiduri nocturne pe coa(ta engle'). Plajele de la +rig7ton erau ,nconjurate cu (-r#) g7i#pat)2 iar Londra (e cu0unda(e (u$ ca#u0laj. Toate ace(tea i (e p)reau ireale2 ca un co3#ar de propor.ii 0anta(tice.
!1

;3i ,ncord) #-inile pe #arginea va(ului. Si#.i ,n ini#) #u3c)tura a(cu.it) a regretului. ;i (pu(e(er) c) era prea $)tr-n pentru r)'$oi. Ulti#a oar)2 0u(e(e prea t-n)r. ;i era (il) de (l)$iciunea luiP de corpul (u$.iratic2 0ragil. Ura i#aginea re0lectat) ,n oglind) pe c-nd era un adole(cent ,nde(atP (e di(pre.uia 3i ca $)r$at2 c-nd ()n)tatea (a 0ragil) ,l 0)cea () (e ,#$oln)vea(c) de(tul de de(. 4u ti#pul2 ajun(e(e () (e di(pre.uia(c) din toate punctele de vedere. Un $urlac ,ntre dou) v-r(te2 pe o in(ul) uitat) de lu#e. / via.) iro(it). 4)tre nord2 ')rea contururile 0a#iliare ale locuin.elor. 4l)direa din piatr) a ,nc7i(orii (e ridica i#pun)toare 3i (inguratic) pe pro#ontoriul nordic cu pere.ii ei goi din calcar2 proiecta.i pe 0undalul ver'ui ai jungleiP #arinarii o 0olo(eau ca punct de reper. 8ai jo(2 printre copacii ca(uariana di(tingea $ungaloQ-ul cu acoperi3 ro3u al cl)dirii Protectoratului2 cu pere.ii ()i 'ugr)vi.i ,n al$2 contra(t-nd cu verdele lu*uriant al gol0ului. Pe #icu.a paji3te #aronie2 la c-.iva pa3i de treptele principale2 (e ,n)l.a un catarg vop(it ,n al$. Steagul $ritanic 0lutura ,n v-r0ul lui ,n $)taia $ri'ei. Navig-nd c)tre .)r#2 ')rir) treptat 3i celelalte a3e')#inte ale ora3ului 1ancoro. 8ai ,nt-i $ar)cile poli.iei2 #aga'inul co#ercial din (patele lor2 aproape a(cun( printre cocotieri 3i acoperi3urile ro3ii ale (atului. / $arc) lunguia.) (e de(prin(e de .)r#. Tran(porta un caporal ,n(o.it de doi jardar#i localnici. Al)turi de ei (e a0la alt) 0igur) 0a#iliar) ,nve3#-ntat) ,n (utan) neagr)2 cu guler al$2 pe(te care (tr)lucea ,n (oare un cruci0i* i#pre(ionant. 8anning #or#)i ne#ul.u#it. De-a$ia a3tepta () 0ac) un du3 rece 3i () $ea o $ere de la g7ea.). Gtia c) pre'en.a P)rintelui Eoode ,i va ')d)rnici ace(te planuri. &ac: Su5a roti ,ulagi #anevr-ndu-l ,ncet2 de-a lungul .)r#ului. La co#anda caporalului2 jardar#ii ridicar) pu3tile. Apoi (alutar) pre'ent-nd ar#ele. 8anning (e ridic) ,n picioare2 ur#)rindu-l pe Eoode care (e urca la $ordul va(ului. /0t) ad-nc 3i-l a3tept) () (e apropie. % 8anning2 e*cla#) preotul2 cu vocea tre#ur-ndu-i de e#o.ie2 (lav) do#nului c) te-ai ,ntor(. % 4e (-a ,nt-#plat prietene2 e3ti palid ca o 0anto#)A
!"

% Nepoata #eaA 'i(e preotul. 4e gro')vieA A 0o(t uci(). Da2 violat) 3i uci().

Capitolul "
;n ti#p ce ancora2 perdeaua de cati0ea a nop.ii (e l)(a dea(upra Paci0icului. Se c).)r) pe #arginea $)rcii. Rac7el au'i un clipocit c-nd ()ri ,n ap). % Ai de g-nd () co$ori din $arc)2 do#ni3oar)? o ,ntre$) 4orrigan. % 4red c) voi r)#-ne aici2 'i(e Rac7el g7e#uit) ,n ca$in). 4orrigan #ur#ur) ceva neinteligi$il 3i di(p)ru apoi ,n ,ntuneric. Rac7el ,3i tra(e genunc7ii la piept 3i 0u cuprin() de un tre#urat puternic. Privi (telele adunate pe cer 3i luna #are2 argintie2 ridic-ndu-(e dea(upra oceanului. 8i3carea leg)nat) a $)rcii ,i 0)cea grea.). 6ocul de pe .)r# p)rea at-t de cal# 3i tentant. ;3i d)dea (ea#a c) (e va ,#$oln)vi dac) r)#-nea acolo. Petrecu #inute ,n 3ir2 ,ncerc-nd () (e 7ot)ra(c) ce () 0ac). ;n $arc) (e a0la ,n (iguran.). Dac) (e aventura pe .)r#2 era ,n #-na lui 4orrigan. Pe de alt) parte ,n()2 unele 0or#e ale #or.ii (unt pre0era$ile r)ului de #are. Totu3i2 e'ita. ;n cele din ur#)2 (e 7ot)r,. ;l au'i din nou pe 4orrigan ,ndrept-ndu-(e c)tre $arc). R)#a(e cu0undat) ,n ,ntuneric2 a(cult-nd clipocitul apei. 4orrigan ajun(e l-ng) 3alup). % Do#ni3oar)? % 4e dore3ti? 1ocea ei r)(un) a(cu.it ,n lini3tea nop.ii. 1)'u una din #-inile lui 4orrigan ,ncle3tat) pe #arginea $)rcii. P)rea neo$i3nuit de p)roa() ,n lu#ina lunii. Deodat)2 o perec7e de oc7i reci2 r)ut)cio3i (e 7ol$ar) la ea. % D)-#i cealalt) (ticl) de ginA % 4red c) n-ar #ai tre$ui () $ei. Se 0)cu lini3te. Lui 4orrigan ,i alunec) #-na 3i pentru o clip) di(p)ru. Galupa (e cl)tin) din nou c-nd (e tra(e pe(te $ord.

!!

% N-a# nevoie de predici de(pre e0ectele di(trug)toare ale $)uturii. 1reau (ticla. Ai de g-nd () #i-o dai2 (au tre$uie () #i-o iau (ingur? Rac7el (e g-ndi c) ar 0i #ai $ine () nu-l ,n0urie. Du#ne'eu 3tie ce-ar 0ace ace(t o# pentru $)utur). Se du(e ,n ca$in) 3i g)(i cealalt) (ticl) plat). @-o d)du p-n) la ur#)2 a$.in-ndu-(e cu greu () n-o 'v-rle ,n #are. % Ai de g-nd () r)#-i aici? % Nu2 cred c) o () vin pe plaj)2 'i(e ea. ;n orice ca'2 nu prea avea de ale(. Str-ng-ndu-3i 0u(ta ,n jurul genunc7ilor2 (e a3e') pe #arginea va(ului2 ,ncerc-nd ()-3i treac) picioarele de partea cealalt)2 0)r) ()-3i dep)rte'e gle'nele. 4orrigan ,i ,ntin(e #-na (-o ajute. % 8) de(curc 3i (ingur)2 #ul.u#e(c. % N-ai dec-tA / porni ,napoi c)tre plaj). Rac7el ,ncerc) ()-3i ridice gle'na (t-ng)2 dar ,3i prin(e tivul roc7iei ,ntr-un cui 3i c)'u cu capul ,n ap). 4orrigan (e ,ntoar(e 3i i'$ucni ,n r-(. K % Ar tre$ui ()-.i (co.i 7ainele a(tea ude. % Nu e(te nevoie2 (pu(e Rac7el g7e#uindu-(e l-ng) 0oc. Nu#i e(te 0rig. Tre#ura 3i ,i cl)n.)neau din.ii ,n ,ntuneric. 4orrigan ridic) din u#eri2 $o#$)nind ca pentru (ine. 8iro(ea a ap) ()rat) 3i a gin. / aro#) #a(culin)2 pe care o g)(ea ,n(p)i#-nt)toare2 dar ,n acela3i ti#p incitant). Pre'en.a lui ,i tre'ea (en'a.ii ne$)nuite. Se te#ea de puterea 3i (tatura (a i#po'ant). Totu3i2 ceva ,n (u0letul ei ,i (punea c) 0or.a $)r$atului de l-ng) ea era un lucru lini3titor. / #)cinau 0el de 0el de idei. ;ncerc) () nu (e #ai g-ndea(c). 4orrigan de3uru$) capacul (ticlei de Eil$e9 3i o du(e la gur). ;3i d)du capul pe (pate 3i 3ter(e $u'a (ticlei cu #-neca. % Uite2 trage 3i tu o du3c)2 o () te #ai ,nc)l'e3ti. % Nu2 #ul.u#e(cA ;ncerca (-o ,#$ete. % 6)-o pentru ()n)tatea ta. Alt0el o () #ori. Rac7el e'it). ;i era 0rig 3i 0oa#e. N-ar (trica #)car o pic)tur). P-n) la ur#) ,ntin(e #-na 3i lu) (ticla. Str-#$) din na(. Avea
!B

un #iro( ,n.ep)tor. / du(e la $u'e 3i (or$i. ;3i u#plu gura 3i g-tul cu lic7idul ar')tor. Se ,nec) 3i ,ncerc) () (cuipe2 dar $)utura ,i ajun(e(e deja ,n (to#ac. Se ridic) 3i tra(e aer ,n piept. % Ai grij)A e*cla#) 4orrigan. ;n30)c) (ticla ,nainte ()-i (cape din #-n) ,n ni(ip. A3tept) ()-i treac) tu(ea2 dup) care o ple(ni pe(te u#)r. % Pu.in #ai tare dec-t vinul co#unit).ii2 nu? K ;ncepu(e () (e r)cea(c). P-n'a ud) ,i at-rna pe corp iar (la$a c)ldur) degajat) de 0oc nu reu3i(e (-o u(uce. E0ectele ginului (e ri(ipeau. N-ar #ai 0i vrut () $ea dup) ce (e ,neca(e. Avea un gu(t groa'nic2 dar o ,nc)l'i(e pu.in. 4orrigan o convin(e(e () #ai ia c-teva guri. / ur#)rea dar nu-i di(tingea e*pre(ia 0e.ei ,n lu#ina palid)2 re0lectat) de 0oc. Finea (ticla de gin ,n $ra.e ca pe un copil. % 4red c) tre$uie () g)(e(c un loc unde () dor#2 'i(e Rac7el. % R)#-i aici2 ,i (uger) 4orrigan. E(te la 0el de $ine ca oriunde ,n alt) parte. Po.i () te v-ri (u$ p)tur) cu #ine2 dac) dore3ti. / () te ,nc)l'e(c. ;3i #u3c) $u'a 3i ,3i ,ncle3t) degetele pe $ucata de pled (tr-n( ,n jurul ei. ;ncerc) () vor$ea(c)2 dar nu reu3i. Tre$uia ()-i de#on(tre'e c) nu (e te#ea. Se (cul) ,n picioare 3i #er(e cl)tin-ndu-(e p-n) la trunc7iul unui pal#ier. ;3i d)du (ea#a ,ngro'it) () (e ,#$)ta(e. Nu era o$i3nuit) cu $)uturile tari. 4orrigan (e ridic) (-o ajute. % 8) de(curc2 ,i 'i(e Rac7el. % A3a (pui #ereu. Se ,ntoar(e 3i o lu) c)tre plaj). 1alurile argintii ale 0lu*ului ,naintar) pe ni(ip2 3terg-nd ur#ele l)(ate de 0at). Nu (e #ai (i#.i(e niciodat) at-t de (ingur). 8er(e a3a 0)r) nicio .int) vreo cinci'eci de 9ar'i. Se uit) ,napoi. Se ,ndep)rta(e (u0icient. 47iar 3i unc7iul ei ar 0i 0o(t de acord cu a(e#enea di(tan.). Se g7e#ui la poalele unui cocotier 3i ,3i tra(e p)tura (u$.ire pe(te ea. Era at-t de 0rigC Du#ne'eul unc7iului ei care i (e p)ru(e at-t de pu.in relevant ,n ulti#ele luni c)p)ta noi (e#ni0ica.ii. ;ncepu () (e roage. De unde (t)tea2 di(tingea conturul volu#ino( al corpului lui 4orrigan2 a3e'at l-ng) 0oc2 cu (ticla de gin 0i*at) ,n ni(ip2 la
!D

,nde#-n). R)(ucea o .igar). Din c-nd ,n c-nd2 privea ,n(pre ea 3i cl)tina din cap2 ,nv-rtind c)r$unii cu un $).. Sunetul ,njur)turilor (ale $ol$oro(ite ajungea p-n) la ea2 purtat de aerul nop.ii2 ca incanta.ia unui ritual p)g-n. / ra0al) de v-nt agit) $ru(c 0l)c)rile2 lu#in-ndu-i 0a.a. Avea ni3te tr)()turi ,ntunecate2 (atanice. Se 7ot)r, () (tea trea') toat) noaptea. @ndi0erent ce (-ar ,nt-#pla2 nu voia (-o g)(ea(c) dor#ind. ;3i a#inti din nou de di#inea.a aceea2 l-ng) $ungaloQ-ul $i(ericii2 c-nd ,i de(coperi(er) pe el 3i pe 8ar9. 6elul ,n care ar)ta 0e#eia2 0a.a ei contor(ionat)C 0u(e(e ori$il2 $ine,n.ele(2 3i totu3iC ,nc7i(e oc7ii2 (tr)duindu-(e ()-3i alunge din #inte i#aginea. Gi-ar 0i dorit () nu 0i v)'ut ni#ic. 1i'iunea aceea e*citant) nu ,nceta(e () o $-ntuie de atunci. Au'i un (unet. 4orrigan (e ridica(e ,n picioare 3i acu# #ergea c)tre ea $)l)$)nindu-(e. @ (e opri re(pira.ia. Si#.i cu# i (e ,nro3e(c o$rajii 3i ,3i a#inti de 0or.a lui c-nd o ridica(e din $arc)2 la 8ar#ari. Gi de #u3c7ii ,ncorda.i de pe $ra.e 3i piept c-nd ,3i (co(e(e c)#a3a2 ,3i d)du (ea#a c) nu avea cu# () i (e opun). N-ar 0i avut niciun ro(t. Ar 0i vrut () alerge2 dar nu o .ineau picioarele. Se apropia tot #ai #ult. Rac7el ,ncepu(e deja () co#pun) litania pe care i-o va recita unc7iului ei c-nd va ajunge la 1ancoro. % S-a (trecurat l-ng) #ine c-nd dor#ea#. N-a# putut () 0ac ni#ic. A# ,ncercat () #) lupt cu el. A 0o(t i#po(i$il. 4orrigan (t)tea ,n picioare. P)rea un adev)rat uria3. Silueta (a pro0ilat) pe cerul nop.ii $loca ra'ele lunii. % Fi-e 0rig? ,ntre$) el. % Nu2 #) (i#t $ine. @ (e opri(e vocea ,n g-t. Se a3e') pe vine ,n ni(ip2 al)turi de ea. % Doar nu vrei () dor#i (ingur) aici. Sai2 vino l-ng) #ineA Rac7el (e te#ea () vor$ea(c)2 de 0ric) () nu-3i tr)de'e (pai#a. A3a c) r)#a(e t)cut) 3i ne#i3cat). ;ntin(e #-na dup) ea. % Nu e(te $ine ca o 0at) 0ru#oa() ca tine () (e a(cund) tot ti#pul. A0uri(itul )la de unc7i al t)u e(te de vin)2 nu-i a3a? Ei $ine2 acu# nu tre$uie () te #ai ,ngrijore'i. N-o () a0le niciodat). 4e-ai 'ice de-un #ic ()rut?
!J

% Do#nule 4orriganA Deodat)2 avu o (en'a.ie ciudat)2 de parc) (-ar 0i electrocutat. ;i (i#.i #-na #-ng-indu-i (-nii 3i tre()rii 3ocat) 3i (urprin(). Apoi2 au'i o ple(nitur) a(cu.it). Doa#ne S0inte2 ,l lovi(eA Nu avu(e(e acea(t) inten.ieP 0u(e(e un ge(t re0le*. Se #ir) de propria ei ,ndr)'neal) 3i (e 0eri de el ,ngro'it). % Pentru ce ai 0)cut a(ta? P)rea (incer (urprin(. % Te rog2 pleac)A 3opti ea. % N-ai dec-t. N-a# luat niciodat) o 0e#eie cu 0or.a2 'i(e el. Se ridic) pu.in ca# ne(igur pe propriile #i3c)ri. % E3ti o 0iin.) tare ciudat)2 0)r) ,ndoial). Iic-nd ace(tea2 ,i ,ntoar(e (patele. ;l au'i p)3ind ,n ,ntuneric. Ni(ipul #oale (c-r.-ia (u$ picioarele (ale goale. Rac7el (e 7ol$) dup) el tre#ur-nd din tot corpul. Din 0ocul aprin( de 4orrigan ,n (u( pe plaj) r)#)(e(er) doar c-.iva t)ciuni. R)(turn) ni(ip pe(te cenu3). Pe ur#)2 (e aplec) 3i ridic) p)tura. Privi ,n(pre 0at) $o#$)nind. Apoi (e ,ntoar(e. Rac7el (i#.i c) i (e opre3te re(pira.ia. T-ra p)tura dup) el prin ni(ip. Poate c) avea de g-nd (-o viole'e 3i pe ur#) (-o (ugru#e2 ca () nu poat) (pune ni#)nui ce-i 0)cu(e. Scor#oni ni(ipul din jur cu #-na dreapt) 3i d)du de o piatr). Era de(tul de #are 3i grea. / (cutur) 3i o (tr-n(e la piept. Dac) ,ncerca () pro0ite de ea2 nu va ceda 0)r) lupt). Se opri(e l-ng) 0at) cu p)tura ,n #-na dreapt). Dup) un ti#p2 M care lui Rac7el i (e p)ru o eternitate2 M (e aplec) 3i o arunc) pe(te ea. % 4a () nu r)ce3ti2 #or#)i el pornind-o ,nd)r)t. Rac7el d)du dru#ul pietrei. Se ,ntin(e () ia p)tura 3i o tra(e ,n(pre ea lini3tit)2 plin) de recuno3tin.). ;i d)du(e (ingurul pled r)#a( di(poni$il. ;l v)'u pe 4orrigan cu0und-ndu-(e ,n ni(ip2 l-ng) 0ocul (tin(. Se ,ntin(e(e pe plaj) 0)r) () (e #i3te. Rac7el ,3i l)() capul pe ni(ip 3i o0t) ad-nc. S-nul ei 0re#)ta 3i acu# dup) ce i-l atin(e(e. Doa#ne S0inte2 pe unc7iul 8att7eQ l-ar apuca apople*ia dac) ar a0la vreodat) ce 0)cu(e 4orrigan. / atin(e(e2 da2 practic ,i atin(e(e (-nul. Gi-o 0)cu(e inten.ionat2 de parc) 3i-ar 0i ,nc7ipuit c) o ()-i 0ac)
!L

pl)cere 3i ei. Unc7iul ei avea dreptate. 4orrigan nu-3i #ai putea (alva (u0letul. U3urarea care o (i#.i(e #ai-nainte 0u $ru(c ,nlocuit) de 0urie. +)r$atul )(ta era lip(it de ru3ine. A avut ,ndr)'neala ()-i (ugere'e ()C Privi $olta ,n(telat) de dea(upra ei. @ni#a-i $)tea ()l$atic ,n piept. Tre#ura din cap p-n)-n picioare de 0ric) 3i de 0rig. Treptat 0uria 0)cu loc unui alt (enti#ent2 atotcuprin')tor 3i nea3teptat. De'a#)girea.

Capitolul #
8anning (t)tea la $iroul ()u cu 0a.a c)tre gol0 3i ,3i ta#pona o$rajii cu un pro(op at-rnat dup) g-t. Pic)turi de tran(pira.ie (tr)luceau ca ni3te #ici pietre pre.ioa(e pe $u'a de (u(. A(culta rug)#in.ile t-nguitoare ale P)rintelui Eoode din ce ,n ce #ai iritat2 $)t-nd cu degetele ,n #a(). Ti#p de dou) 'ile 3i dou) nop.i (t)tu(e la $ordul lui ,ulagi ,n laguna Ria2 (criind c7itan.e p-n) la dou) noaptea. Pe punte erau ,#pr)3tiate $uc).i de 7-rtie2 (to0) 3i c-.iva #etri de (0oar) cu care 0u(e(er) legate #onedele. Unii $)3tina3i tre$uiau () (tr)$at) di(tan.e #ari () pl)tea(c) ta*ele. A3a c) ,i pri#ea de ,ndat) ce (o(eau ,n canoele lor. 6u(e(e o c)l)torie lung). ,ulagi (e leg)na(e ,n $)taia v-ntului de nord-e(t2 iar 8anning era ud p-n) la piele2 o$o(it 3i ar( de (oare. ;ncepu(e () i (e cojea(c) na(ul. % Stai pu.in2 prietene2 'i(e ,n cele din ur#)2 re'e#-ndu-(e de (p)tarul (caunului 3i ,#preun-ndu-3i #-inile (u$ cap. Nu e(te nicio dovad) care () (u(.in) a0ir#a.iile tale. Poate c) i (-a de0ectat 3alupa. P)rintele Eoode ,l 0i*) dojenitor pe 8anning cu oc7ii ()i negri. % Atunci de ce n-au tri#i( un $)3tina3 ,n )edi () cear) ajutor? Se a3e') la loc pe (caun2 cu aerul unui avocat2 care a (co( la iveal) o pro$) i#portant) a proce(ului. % Nu2 ,.i (pun eu c) a violat-o. A violat-o 3i a aruncat-o ,n ap)2 l)(-nd-o prad) rec7inilor. % U3urel2 prieteneA
!N

/c7ii P)rintelui Eoode ardeau cuprin3i de o 0ervoare #e(ianic). % Do#nule 8anning2 3ti# cu to.ii ce 0el de o# e(te 4orrigan. % Da2 (unt $ine in0or#at ,n privin.a de0ectelor lui2 dar a(ta nu ,n(ea#n) c) e(te un cri#inal. Preotul i'$i cu pu#nul ,n $irou2 ,n rit#ul vor$elor (ale. % Un o# care violea') o 0e#eie lip(it) de ap)rare2 nu (-ar da ,n l)turi de la cri#). % Dac) te re0eri la 8ar92 eu unul nu cred c) n-a avut 3i ea partea ei de vin). Un 0iricel de (aliv) ap)ru ,n col.ul gurii preotului. % @#po(i$il. Doar a# ,#p)rt)3it-o cu #-na #ea. A(cult)-#) pe #ine c) a 0o(t violA % Ei $ine2 dac) e3ti ,n (tare ()-#i e*plici cu# poate 0i violat) o 0e#eie de 3a(e ori ,n di0erite oca'ii2 atunci (unt de acord cu tineA % Dore(c ()-.i 0aci datoria2 do#nule 8anningA 8anning ridic) (urprin( din (pr-ncene. % Serio(? % Da. Tre$uie () pleci i#ediat la 8ar#ari2 cu ,ulagi. S-ar putea () nu 0ie prea t-r'iu totu3i. 8anning d)du din cap2 (ug-ndu-3i g-nditor din.ii din 0a.). 4on(tat) cu #irare c)-3i ,ncle3ta(e #-inile pe (p)tarul (caunului. Se de(tin(e2 a3e'-ndu-3i pal#ele pe $irou2 ,n 0a.a (a2 de parc) (-ar 0i preg)tit () de(carce o ar#). % Sigur2 a3a voi 0ace2 prieteneA De ,ndat) ce (e ,#$un)t).e3te vre#ea. P)rintele Eoode ,3i ta#pon) tran(pira.ia de pe 0runte. % 1re#ea e(te c-t (e poate de $un). 8anning d)du lene3 din #-n) ,n direc.ia verandei. % Prive3te2 prieteneA Preotul (e ridic) 3i (e du(e la u3a $ungaloQ-ului. La ori'ont2 nori negri ca cerneala (e depla(au gr)$i.i c)tre nord-ve(t. Nicovalele lor ,ntunecate (e proiectau pe cerul al$a(tru. 8anning veni l-ng) el. % Se pare c) o () #ai plou) un pic2 nu-i a3a? K Se lu#ina(e de 'iu) c-nd Rac7el de(c7i(e oc7ii. Se tre'i tre()rind din (o#n2 cu ini#a $)t-ndu-i ()-i (parg) pieptul.
!

;i 'v-cnea capul de durere. Era a#e.it). Pic)turi de (udoare ,i (c)ldau 0runtea. ;i urla ceva ,n creier. 4uprin() de re#u3c)ri2 ,3i d)du (ea#a ce (e ,nt-#pla(e: ginulA Se uit) ,n jo( pe plaj). Eoal)? /are unde di(p)ru(e 4orrigan? Pe(te c-teva #inute2 ap)ru din p)dureP .inea ,n #-n) un ciorc7ine uria3 de $anane. Lui Rac7el i (e opri re(pira.ia c-nd ,l v)'u. Nu era vor$a doar de a#intirea nop.ii trecuteP ,nota(e 3i era gol p-n) la #ijloc2 cu apa 3iroindu-i pe corp ca ni3te giuvaiere #icu.e 3i (tr)lucitoare pe un (crin din #a7on. P)rul ud ,i c)dea pe(te oc7i. 4-nd o v)'u2 ,ncepu () r-njea(c). Tre$uia totu3i () recunoa(c) un lucru: pentru un (atir 3i un i#oral2 ar)ta de(tul de $ine. % 4u# te (i#.i? Rac7el d)du din cap cu tri(te.e. % 4red c) a# pu.in) 0e$r). 4orrigan r-(e. % 8ai $ine 'i( e3ti #a7#ur). % 8a7#ur)? % Prea-(0-ntul du#itale unc7i ar 0i cuprin( de apople*ie2 nu-i a3a? Uite2 vrei o $anan)? Rac7el ,l re0u'). Si#.ea c)-i vine () vo#ite la g-ndul c) tre$uia () #)n-nce. ;l ur#)ri pe 4orrigan. Rup(e(e un 0ruct 3i ,ncepu(e ()-l cojea(c). P)rea ve(el 3i rela*at2 ca 3i c-nd nu (-ar 0i ,nt-#plat ni#ic noaptea trecut). Sau poate c) uita(e deja2 (e g-ndi 0ata. Un o# ca el2 con(idera2 incidentul o diver(iune #inor) ,ntr-un lung 3ir de p)cate. % La ce te ui.i? Ridic) una din p)turi. % ;.i #ul.u#e(c. % /ricu#2 n-avea# nevoie. A 0o(t o noapte cald)2 #in.i el. % Nu .i-e (ete? E(te ap) proa(p)t) pe va(. % Da2 a3 vrea2 te rogA % +ine2 r)(pun(e el. ;l ur#)ri cuprin() de regret2 ,n ti#p ce (e depla(a c)tre .)r#. 4e p)catA ;n ciuda celor (pu(e de unc7iul ei2 do#nul 4orrigan dovedea ni3te calit).i re#arca$ile. K Navigau de #ai $ine de-o or) c-nd 4orrigan (e du(e la pror)2 clipind ,n lu#ina or$itoare a (oarelui. % 1e'i ce-i acolo?
BO

Rac7el ur#)ri direc.ia indicat) de degetul ()u. % / 0urtun)2 nu-i a3a? % Pare de(tul de departe2 dar e(te po(i$il () (e n)pu(tea(c) a(upra noa(tr) ,ntr-o ju#)tate de or). At-rna la ori'ont 0une$r) 3i (ini(tr). / #argine neagr) pe cerul (enin al di#ine.ii. % 4red c) o () (e (t-rnea(c) un v-nt puternic2 'i(e 4orrigan. % *onburu. 1-ntul ()l$atic din(pre nord-ve(t. N-a3 vrea () 0iu ,n plin ocean c-nd o () (e de'l)n.uie. Ar 0i #ai $ine (-o lu)# din loc. K 1eni $ru(c ca noaptea tropical). Nicovalele negre ale norilor acoperir) (oarele care continua () (e ridice pe cer. ;i ,nv)luir) u#$rele2 iar oceanul c)p)t) culoarea plu#$ului topit. 4oa#ele ,n(pu#ate ale valurilor (e ridicar) (p)rg-ndu-(e de gea#ul ca$inei2 pe #)(ur) ce 0urtuna avan(a. % 8ai $ine ai grij) () nu-.i '$oare p)l)ria a(ta 0i(tic7ie a ta. / ra0al) nea3teptat) de v-nt cl)tin) antena de pe catarg 3i un val uria3 i'$i prora 'guduind va(ul. % N-ar 0i $ine () tri#ite# un S/S? (uger) Rac7el. % +a da2 dac) ar 0unc.iona aparatul2 ,i r)(pun(e 4orrigan. /ricu#2 nu ne-ar 0i 0olo(it la ni#ic. Un alt val (e (par(e pe(te pror) 3i +hamroc) (e cl)tin) greoi ,n ap). Tunetul $u$ui ,n0undat dea(upra lor2 a#enin.)tor ca r)getul unui tigru ,n noapte. +hamroc) ,n0runta tala'uri din ce ,n ce #ai #ari2 ,n ti#p ce pri#ii (tropi de ploaie r)p)iau pe gea#2 a#e(tec-ndu-(e cu apa ()rat). % Leag)-.i a(ta ,n jurul taliei2 'i(e 4orrigan ,n30)c-nd doi colaci de 0unie groa() de pe punte. ;i arunc) unul lui Rac7el. ;n0)3ur) 0unia ,n jurul lui 3i le prin(e pe a#-ndou) de c-r#). Un val i#en( (e (par(e la pror) 3i +hamroc) tre#ur). Apoi2 (e preg)ti ()-l ,n0runte pe ur#)torul. ;n 0uria de'l)n.uit) a v-ntului2 al$a(trul oceanului (e tran(0or#a(e2 ,n nu#ai c-teva #inute ,ntr-un #on(tru cenu3iu2 ,n(pu#egat. Acu#2 #area i'$ea #ica a#$arca.iune cu at-ta 0or.)2 ,nc-t prora (e acoperi(e de tala'uri2 ,ntunec-nd ori'ontul. Ti#p de c-teva clipe2 lu#ea deveni un uria3 'id ,n(p)i#-nt)tor de ape2 ridicat dinaintea 3alupei care ,3i ()lta(e v-r0ul plonj-nd c)tre ur#)torul val. % Tot #ai (u(.ii c) Du#ne'eul )(ta al t)u e(te $un de ceva? (trig) 4orrigan.
B1

Rac7el (e al$i(e la 0a.) ,n lu#ina di0u') a 0urtunii. % 1rei () (pun o rug)ciune2 do#nule 4orrigan? % Da2 n-ar (tricaA ,i r)(pun(e 4orrigan url-nd c-t ,l .inea gura2 ,n ti#p ce valurile (e (p)rgeau de gea#. Gi ai grij) () 0ii c-t #ai conving)toareA Acu# (e ,ntuneca(e de tot. Soarele 0u(e(e acoperit de nori negri2 gro3i. 4oa#ele tala'urilor (tr)luceau ca 0o(0orul. Ti#pul era #)(urat de clipele (cur(e p-n) la ur#)torul val2 cele c-teva (ecunde pre.ioa(e ,n care 4orrigan (e lupta cu 0or.a de'l)n.uit) a apelor2 ,nainte ca #area () (e n)pu(tea(c) a(upra lor2 3i () ,ntoarc) +hamroc)-ul cu c7ila ,n (u(. De 0iecare dat) aveau i#pre(ia c) ur#)torul val ,i va ni#ici2 dar +hamroc) reu3ea () ,nving) #area2 ie3ind la (upra0a.) cu apa 3iroindu-i la pror)2 p-r-ind 3i ge#-nd (u$ greutatea lic7idului rev)r(at pe punte. Acu# le ajun(e(e p-n) la gle'ne. Rac7el (e apuc) cu #-inile de #arginea $)rcii. Pielea ei udat) de ploaie deveni(e aproape tran(parent). ;nc) un val (e pr)$u3i a(upra lor 3i2 pentru o clip)2 #area acoperi puntea. Li (e p)ru c) trecu(e aproape o eternitate p-n) c-nd +hamroc) ,3i rec)p)t) ec7ili$rul. % Unde-i Du#ne'eul )la al du#itale2 do#ni3oar) Eoode? 4orrigan '$ier) arunc-ndu-3i capul pe (pate. R-dea ca un ne$un. 8un.ii de pe Santa 8aria erau 0oarte aproape. I)reau printre nori contururile lor uria3e 3i negre. Nu #ai avea niciun ro(t () po#pe'e. 4orrigan o l)(a(e pe Rac7el () arunce apa din 3alup) cu o cutie goal) de #ela(). Gtia c) e(te un ge(t inutil2 dar cel pu.in avea o preocupare. / ajuta ()-3i alunge 0rica. 8uncea 0oarte con3tiincio(2 cu #-inile reci tre#ur-ndu-i de e#o.ie. 4orrigan c)uta ner)$d)tor (t-ncile A#iralit).ii. Si#.ea c) (e a0lau pe aproape. Deoca#dat)2 #icu.ul +hamroc) ,n0runta(e 0urtuna2 dar partea cea #ai grea era de aici ,nainte2 p-n) c-nd intrau ,n portul 1ancoro. 1-rtejul creat de ace(te 0or#a.iuni (e pierdea ,n (pu#a clocotitoare a #)rii. ;nc) o ridic)tur) alunec) pe (u$ ei 3i #un.ii de pe Santa 8aria di(p)rur) dinaintea lor. Apoi le au'iP dincolo de 3uieratul v-ntului (e di(tingea alt (unet ad-nc 3i regulat ca o lovitur) de tun. St-ncile A#iralit).ii. Dar unde2 unde?
B"

4lipi ,n (e#i,ntuneric2 ,ncerc-nd () ')rea(c) ceva prin perdeaua de ploaie. 8area (e ,n)l.a ,n jurul lor ca un #a(iv 'id cenu3iu2 li#it-nd vi'i$ilitatea la nu#ai cinci'eci de 9ar'i. +u$uitul reci0ului (e apropia(e acu#. 4ri(toa(e M ,3i (pu(e 4orrigan M aproape c) pluti# dea(upra lor. Deodat)2 +hamroc) 0u ()ltat de un valP 3i2 ,n clipa2 aceea un 0ulger de(pic) ori'ontul la (ud-ve(t. Atunci le v)'u la nu#ai o (ut) de 9ar'i ,n 0a.a lor2 alunecoa(e 3i cenu3ii2 ,nconjurate de o 0-nt-n) ,n(pu#egat) de ap). Pe ur#) di(p)rur) a(cun'-ndu-(e din nou ,n (patele 'idurilor clocotitoare ale #)rii. 4orrigan ,ndrept) in(tinctiv +hamroc)-ul c)tre tri$ord. Nu ,ndr)'nea ()-l r)(ucea(c) prea #ult 3i () ,n0runte ur#)torul val cu latura va(ului. Unda uria3) trecu pe (u$ ei 3i apoi (e pr)$u3ir) pe coa#a valului2 ,ntr-o (co$itur) uria3). % S0inte @(u(eA (trig) Rac7el c)'-nd cu 0a.a ,n jo( pe punte. 4orrigan v)'u 0)lcile (tr)lucitoare ale reci0ului alunec-nd pe l-ng) #arginea va(ului2 at-t de aproape2 ,nc-t le-ar 0i putut atinge cu #-na. Apoi2 (e n)pu(ti a(upra lor ur#)torul val 3i +hamroc) (e r)(uci tre#ur-nd din toate ,nc7eieturile. 4orrigan (e (tr)dui () .in) c-r#a ne#i3cat)2 a3tept-ndu-(e din clip)-n clip) () aud) (cr-3netul (t-ncii dede(u$tul va(ului. Acu#A 4orrigan ,3i .inu re(pira.ia. S)ltar) $ru(c pe ur#)torul tala' 3i 4orrigan (e ,ntoar(e 3i v)'u $ul$oana dintre (t-nci ,n (patele lor. Reu3i(er). Tre$uia totu3i () g)(ea(c) trec)toarea (pre gura portului. 8anevr) +hamroc)-ul aproape de in(ul)2 ,ntr-un loc ad)po(tit 3i2 ti#p de c-teva clipe2 #icu.a 3alup) pluti pe valuri. Ace(te #o#ente lini3tite erau o adev)rat) $inecuv-ntare 0a.) de clocotul 0urtunii. Apoi 0lu*ul ,i ()lt) ,#ping-ndu-i ,nainte ,n apele agitate. 1a(ul aluneca (c-r.-ind pe cre(tele valurilor. Trecur) pe l-ng) partea (udic) a in(ulei2 purta.i c)tre 0)lcile #on(truoa(e ale 0urtunii. 4orrigan a3tept) un #o#ent de r)ga'2 dup) care o r)(uci din nou. Acu# plutea du() de curent (pre intrarea portului. Dar +hamroc) era plin) cu ap) 3i (e #i3ca prea ,ncet. ;n c-teva (ecunde2 7ula #)rii (e n)pu(ti a(upra ei2 rev)r(-ndu-(e ,n ca$in) 3i pe punte.
B!

4orrigan au'i un (trig)t. ;n #o#entul acela2 Rac7el 0u i'$it) de peretele de ap) 3i degetele (ale a#or.ite (e ,ncordar) pe c-r#) ,n ti#p ce +hamroc) (e cu0und) ,n ocean cu v-r0ul ,nainte. % Eata2 (e g-ndi 4orrigan2 ne (cu0und)#. S-a ter#inat cu noi. Dar toc#ai atunci2 tala'urile ()ltar) va(ul 3i +hamroc) (e lupt) () ia() din nou la (upra0a.)2 ca un taur la corid)2 care re0u') () (e dea $)tut. % +ravo2 0eti.oAB (trig) 4orrigan. Din c-te 3tiu eu2 0e#eile nu renun.) niciodat) prea u3or. R-(e triu#0)tor 3i (e uit) ,n jur dup) Rac7el. Dar cora$ia era goal). Di(p)ru(e. K Rac7el c)'u pe $urt) ,n ap)2 i'$indu-(e crunt de valuri. Pentru o clip) i (e opri(e re(pira.ia. Aproape in(tantaneu2 lini3tea nea3teptat) a #)rii o ,nv)lui din toate p)r.ile. @e3i la (upra0a.) tu3ind 3i ,nec-ndu-(e. Pri#ul lucru pe care-l v)'u 0u +hamroc) lupt-ndu-(e cu apele ,n(pu#egate2 ,ntor( () ,n0runte ur#)torul val. ;ncerc) () ,noate c)tre va(2 dar era inutil. Si#.i cu# o tr)gea curentul ,n ad-ncuri2 (or$indu-i roc7ia lung) de $u#$ac2 lipit) de corp. N-avea cu# () re'i(te. Nu-i #ai r)#)(e(e nicio 0)r-#) de putere ,n $ra.e. ;3i a#inti de lacul <inder#ere. /are la 0el (e ,nt-#pla(e 3i cu p)rin.ii ei? Apoi2 apa ,i a(tup) gura 3i2 (i#.indu-3i #oartea aproape2 0)cu un ulti#ul e0ort () ajung) la (upra0a.). Pentru o clip)2 ,nvin(e v-rtejul de ape2 dar apoi2 un alt val (e (par(e dea(upra ei 3i ,3i d)du (ea#a c) era pierdut). % Du#ne'eu () ai$) #il) de (u0letul #euA (e rug) ea ,n g-nd2 a$andon-ndu-(e 0uriei oceanului.

Capitolul $
Rac7el (i#.i cu# 0unia (tr-n() ,n jurul #ijlocului o tr)gea prin ap). Deodat)2 in(pir) ad-nc aerul a(pru ,n pl)#-nii ei a(0i*ia.i
B

;n li#$a engle')2 vapoarele 3i a#$arca.iunile (unt de genul 0e#inin. =n.t.>. BB

3i2 pe ju#)tate le3inat)2 ,l ')ri ca prin cea.) pe 4orrigan cu o #-n) pe c-r#) 3i cu cealalt) tr)g-nd-o c)tre $arc). Acu# (e a0la la c-.iva #etri de +hamroc). D)dea inutil din #-ini 3i din picioare2 r)pu() de o$o(eal)2 ,n ti#p ce 4orrigan ,ncerca (-o prind). % Apuc)-te odat) de #argine2 0e#eie a0uri(it) ce e3tiA '$ier) el. Rac7el reu3i p-n) la ur#) () (e aga.e cu degetele de $alu(trada de o.el. ;3i ,ncle3t) 3i cealalt) #-n) 3i (e ()lt) ,nainte2 ro(togolindu-(e pe puntea 3alupei2 (e t-r, cu greu ,n ca$in) 3i (e ,ntin(e r)(u0l-nd (acadat pe podeaua inundat). Scuipa ap) de #are 3i pe gur) 3i pe na(. Acu# (e a0la ,ntre cele dou) capete de (t-nc)2 a3a c) 7ula tala'urilor 3i urletul ()l$atic al v-ntului ,ncepu(er) () (cad) ,n inten(itate. 6ier$-nd ca ,ntr-o c)ldare2 +hamroc) intr) ,n portul 1ancoro 3c7iop)t-nd printre reci0uri. Rac7el (e ridic) anevoio( ,n picioare2 'g-indu-(e a0ar) prin gea#ul ca$inei. 8alul era (c)ldat de undele al$e2 ,n(pu#ate2 dar dincolo de ele ')rea #icu.a a3e'are din 1ancoro. % ;.i #ul.u#e(c2 Doa#ne2 #ur#ur) ea. ;i tre#urau genunc7ii 3i tre$ui () (e .in) $ine de #arginea va(ului ca () nu (e pr)$u3ea(c). Se uit) la 4orrigan. R-njea. % Ei $ine2 do#ni3oar)2 a #eritat ()-#i dai dou) lire2 nu-i a3a? K Rac7el (t)tea ,n pat2 ,#$r)cat) ,ntr-un capot2 al$ lung din $u#$ac 3i ,3i 0)cea v-nt cu o $ati(t). Unc7iul ei (e a3e'a(e l-ng) ea. ;3i ,ncre.i(e 0runtea nedu#erit 3i preocupat. Tre$uia () (e l)#urea(c) dac) virtutea nepoatei (ale r)#)(e(e intact)P pre.uia ace(t lucru aproape la 0el de #ult ca 3i pe p)rin.ii cre3tin)t).ii. Era ,n di#inea.a i#ediat ur#)toare2 dup) ce +hamroc) ap)ru(e pe nea3teptate. 4iclonul (e retr)(e(e c)tre (ud-e(tP a(t)'i2 in(ulele (e odi7neau (u$ (oarele tropical2 de parc) v-ntul 0urio( nici n-ar 0i e*i(tat. ;n ca#er) do#nea o at#o(0er) ,n)$u3itoare. Aerul deveni(e de nere(pirat. % 1rei () (pui c) ai 0o(t (ingur) cu el tot ti#pul 3i nu a ,ncercat nici #)car o clip) () pun) #-na pe tine? Rac7el cl)tin) din cap 3i continu) ()-3i 0ac) v-nt cu $ucata (u$.ire de $u#$ac. 8in.i(e pu.inP de3i 4orrigan ,ncerca(e2 nu
BD

reu3i(e2 a3a c) a(ta conta de 0apt. De(igur2 totul nu dura(e #ai #ult de o 0rac.iune de (ecund). % Du#ne'eu () 0ie $inecuv-ntat2 #ur#ur) P)rintele Eoode. ;3i ta#pona ,n 'adar pic)turile de tran(pira.ie de pe g-t 3i o$raji. % A#inA % Tre$uie ()-.i (pun Rac7el c) n-ai procedat $ine. 4on(ider c) ai pu( la ,ncercare #ila Do#nului ,ntr-un #od necugetat. Rac7el pri#i repro3ul cu (toici(#2 'g-indu-(e la unc7iul ei lini3tit) 3i (upu(). % Da2 unc7iule 8att7eQ2 'i(e ea. % 8) cutre#ur c-nd #) g-nde(c ce (-ar 0i putut ,nt-#pla M continu) el ,ncurajat de atitudinea nepoatei (ale. Do#nul 8anning era convin( c) 0u(e(e3i a(a(inat). / $)tu u3or pe #-n)2 #ul.u#it c) o 0)cu(e ()-3i dea (ea#a de gravitatea ge(tului ei. % Gtiu c) ai procedat a3a cu# ai cre'ut de cuviin.)2 ,n (piritul #oralei cre3tine. Dar nu ai apreciat corect ce 0el de o# e(te do#nul 4orrigan. % Dar unc7iule2 eu cred c)-l nedrept).e3tiA P)rintele Eoode ridic) din (pr-ncene2 (urprin( de ve7e#en.a replicii (ale. % Do#nul 4orrigan e(te o ru3ine pentru co#unitatea civili'at) de pe acea(t) in(ul) 3i un p)g-n ,n oc7ii Do#nului2 'i(e el recit-ndu-3i lec.ia (a per(onal) de cate7i(#. % Da2 recuno(c c) are #ulte de0ecte2 (pu(e Rac7el $l-nd2 iar unc7iul ei cl)tin) din cap2 3ocat de vor$ele ei. Dar ,n ad-ncul (u0letului e(te un o# cu#(ecade. Un adev)rat dia#ant ne3le0uit. Rac7el (e ridic) ,n pat. /c7ii ,i (tr)luceau a.-.a.i de o 0ervoare l)untric). % A72 dac) l-ai 0i v)'ut ,n ti#pul 0urtunii2 continu) ea. 8i-a (alvat via.a. S-a co#portatC e*e#plar. ;3i d)du (ea#a de ce (pu(e(e 3i (e 0)cu (tacojie la 0a.). Unc7iul ei (e 0oi (t-njenit pe #arginea patului. ;l deranja credin.a nepoatei (ale ,n calit).ile ace(tui o#. % Se pare c) te-a i#pre(ionat #ult acea(t) e*perien.)2 re#arc) el. ;3i (tudie nepoata. Se (c7i#$a(e. Nu 3tia ,n ce 0el anu#e2 darC oc7ii ,i (tr)luceau #ai tare 3i p)rea ve(el)2 'glo$ie. N-o
BJ

#ai v)'u(e niciodat) ,n a(e#enea (tare de (pirit. Era un (e#n r)u2 0)r) ,ndoial). 1a tre$ui ()-i #ai pun) c-teva ,ntre$)ri. Dar ,n #o#entul acela2 u3a (e tr-nti de perete 3i Lelei (e n)pu(ti ,n ca#er)2 ,ngro'it)2 cu oc7ii 7ol$a.i. % Lelei? e*cla#) P)rintele Eoode. 4e (-a ,nt-#plat2 0eti.o? % St)p-ne2 #ai $ine venit repede. % 4e e(te? % St)p-nul 4orrigan. 6e#eia lui o#or-t pe el r)uA P)rintele Eoode (e ridic) i#ediat ,n picioare 3i o lu) la 0ug) pe trepte. % /72 Doa#ne S0inteA #ur#ur) el2 ro(tind cea #ai puternic) rug)ciune care-i veni(e ,n #inte. Se opri privind 0i* ,nainte. Patric: 4orrigan ')cea pe verand)2 cu 0a.a-n jo(. Ee#ea 3i era ,nconjurat de o $alt) de (-nge.

Capitolul 1%
4u.itul intra(e ,n $ra.ul lui 4orrigan (u$ ,nc7eietura u#)rului pe l-ng) o(2 ,ngrop-ndu-(e ,n #u3c7iul lat. Era o ran) ur-t)2 lat) de trei inc72 iar (-ngele care g-lg-ia o 0)cea () arate 3i #ai ,n(p)i#-nt)tor. Din 0ericire pentru 4orrigan2 nu 0u(e(er) atin(e artere (au tendoane. P)rintele Eoode 3i Lelei ,l t-r-r) ,n di(pen(arul 8i(iunii. Preotul ,i cur).) rana2 inject-ndu-i un ane(te'ic local 3i ,ncepu () coa() pielea 3i #u3c7iul (ec.ionat. % 4u# (-a ,nt-#plat2 do#nule 4orrigan? % Nu te prive3teA % Dac) nu #) prive3te2 n-ar 0i tre$uit () vii aici () te ajutA 4orrigan #or#)i. I)cea pe #a()2 cu 0a.a-n jo(2 ca capul re'e#at de $ra.ul drept. ;n cele din ur#)2 (pu(e: % Sanei e(te de vin)A % 4u#2 o 0e#eie a 0o(t capa$il) de a3a ceva? % Da2 tic)loa(aA / ()-i ard 0undul c-nd o (-o prindA % Pre(upun c) n-o ()-#i #)rturi(e3ti de ceA % Pre(upui corectA P)rintele Eoode cl)tin) din cap. Nu pricepea ce calit).i a(cun(e de(coperi(e nepoata lui la ace(t o#. 8iro(ea ca o c-rciu#). Totu3i2 (e g-ndi el2 Du#ne'eu (e $ucur) 3i #ai #ult c-nd un p)c)to( (e ,ntoarce la dreapta credin.). Deci2 era
BL

datoria lui () ,ncerce. De 0apt2 oca'ia (e dovedea c-t (e poate de potrivit). % Do#nule 4orrigan2 te-ai g-ndit vreodat) () ,#$r).i3e'i din nou ,nv).)#intele cre3tine? % NuA Se 7ot)r, () #ai 0ac) o ,ncercare. % +)nuie(c c) ai au'it de Rai 3i @ad? % Da2 #i-ai #ai po#enit de eleA % Gi unde ai pre0era () ajungi? % 8ai degra$) ,n Rai dec-t ,n @ad. P)rintele Eoode (e lu#in) la 0a.). @at) c) #ergeaA % ;n ca'ul ace(ta2 tre$uie () 0ii un $un cre3tin. % I)u? % Dac) un o# va veni dup) #ine2 la()-l () (e lepede de (ine2 ()-3i ia crucea 3i () #) ur#e'e. % E(te din Evang7elia lui 8atei2 nu-i a3a? P)rintele Eoode (e 7ol$) #irat la 4orrigan. % Do#nule 4orrigan2 nu #i-a# i#aginat c) ai citit +i$liaA % Ti#p de 3apte(pre'ece ani #i (-au v-r-t pe g-t predicile. Tat)l #eu era 0oarte religio(. % Atunci (per c)-.i dai (ea#a ce i#portant e(te () duci o via.) pioa(). Repre'int) dru#ul cel #ai (igur c)tre Rai. % Uite2 eu 3tiu prea $ine care e(te dru#ul (pre Rai. Gi tare a3 vrea () $eau un pa7ar din el2 c7iar acu#. P)rintele Eoode t)ie catgutul 3i (e ridic) ,n picioare ,n 0a.a lui 4orrigan. ;l deranja 3i ,l ui#ea 0aptul c) ceilal.i oa#eni nu pricepeau logica e(en.ial) a vie.ii. % +)utura nu repre'int) o (olu.ie2 do#nule 4orriganA % Depinde cu# prive3ti lucrurile. P)rintele Eoode (e uit) ,ntri(tat la 4orrigan. ;3i ,#preuna(e (pr-ncenele negre (tu0oa(e2 ,ncruntat. % 4re'i ,n @ad2 do#nule 4orrigan? % /72 da2 cred cu toat) convingerea. +)nuie(c c) 3tiu #ai #ulte a#)nunte ,n leg)tur) cu ace(t (u$iect dec-t cei care te a(cult) de$it-nd t-#penii ,n 0iecare du#inic). Preotul p)li2 cl)tin-ndu-(e pe picioare. +la(0e#ia ,i r)(una ,n urec7i ca o tro#pet). % Do#nule 4orriganA % 1oi )3tia (unte.i to.i la 0el. 1or$i.i de(pre (u0erin.)2 dar 7a$ar n-ave.i ce ,n(ea#n)A
BN

% @(u( a (u0erit pe cruceA % Da2 nu#ai nou) oreA P)rintele Eoode era c-t pe ce () i'$ucnea(c) ,n lacri#i. % Dar a(ta-i o $la(0e#ie2 do#nule 4orriganA e*cla#) el r)gu3it 3i iritat. % Uite2 cred c) $)3tina3ii iau lucrurile a3a cu# tre$uie. Ei (pun c) un o# 3i-a 0)cut datoria ,n via.) dac) 3i-a a(cultat 3e0ul2 i-a re(pectat pe cei ,n v-r(t) 3i a avut grij) de ai ()i. 8ie unul #i (e pare de(tul de ju(t. /ricu#2 palavrele tale nu (erve(c la ni#ic. Dup) p)rerea #ea2 un o# cu adev)rat tic)lo( ,3i #erit) (oarta. % Puterea Do#nului poate a$(olvi p)catele #uritorilor. % A3a (punea 3i taic)-#eu. Se ,ntorcea de la $i(eric) (p)lat de p)cate 3i (e n)pu(tea cu cureaua a(upra noa(tr). Era un tic)lo( 3i nicio predic) n-a reu3it vreodat) ()-l (c7i#$e. P)rintele Eoode cl)tin) din cap. % Do#nule 4orrigan2 e3ti un o# $le(te#at pe veciA 4orrigan (e ridic) de pe #a(). % Pro$a$il c) ai dreptate. De 0apt2 (unt convin(. Gi ca ()-.i (pun (incer2 P)rinte Eoode2 pre(upun c) a3a tre$uie () 0ieA % Dar @(u( te iu$e3teA % ;n(ea#n) c) e(te un i#$ecil a0uri(itA +u'a in0erioar) a P)rintelui Eoode ,ncepu () tre#ure. Si#.ea c) nu (e #ai poate controla. Se r)(uci pe c)lc-ie 3i (e gr)$i () ia() pe verand)2 () (e lini3tea(c). 4orrigan au'i 0o3netul (utanei ,n ur#a lui. Apoi2 r)(un) o voce. % Ar tre$ui ()-l ier.i pe unc7iul #eu. 4-teodat) e(te ca# e*agerat. 4orrigan ,ntoar(e capul. Era Rac7el. Purta o roc7ie al$)2 lung)2 iar p)rul ei negru2 ,n loc () 0ie (tr-n( ,n coc la (pate2 i (e rev)r(a pe u#eri. Lui 4orrigan i (e p)ru c) (e par0u#a(e. % De c-nd (tai aici? % Era# ,ngrijorat). 4redea# c) e3ti r)nit grav. 4orrigan ,3i ridic) de pe podea c)#a3a ,#$i$at) de (-nge. +)g) #-na ,n $u'unar 3i tr-nti pe $anc7et) dou) $ancnote de o lir). % 8) (i#t per0ect. Uite2 #ai $ine d)-i $anii )3tia $)tr-nului Gtie Tot. Nu vreau () (pun) c) #-a ,ngrijit pe degea$a.
B

Rac7el (e 7ol$) la $anii #ototoli.i. Avea i#pre(ia c)-i #ai v)'u(e undeva. % Dar e(te prea #ult. % Nu-i ni#ic. Gi eu .i-a# luat prea #ult pentru c)l)toria la 8ar#ari. Rac7el privi $andajul volu#ino( de pe u#)rul lui. % 4e (-a ,nt-#plat? % Sanei. A0uri(ita a(ta de 0e#eie #-a (tr)pun( cu un cu.it. S) ve'i ce-o () p).ea(c) de la #ineA / ()-i trag o #a#) de $)taie pe cin(te. % Dar ce #otiv a avut? % Ei $ine2 are ni3te principii #orale #ai #ult dec-t ciudate. Nu-i pa() dac) #) ,ncurc cu $)3tina3ele2 dar pre(upun c) pe tine te con(ider) o a#enin.are. % Pe #ine? (e ,#$ujor) Rac7el. 4e vrei () (pui? % 8ai $ine ,ntrea$-o pe ea. E(te o t-#penie2 ,ntr-adev)r2 dar a3a (unt 0e#eile. 4orrigan plec) 3i Rac7el ,l au'i trop)ind pe treptele de le#n p-n) c-nd di(p)ru. Pe(te c-teva clipe2 P)rintele Eoode reveni ,n ,nc)pere. % /#ul ace(ta e(te (ortit 0l)c)rilor iadului2 #ur#ur) el. 1a ,nc)pea pe #-inile Satanei. % Te ,n3eli2 'i(e Rac7el. Re#arc) o ciudat) und) de e'itare ,n vocea ei. P)rintele Eoode ,3i privi nepoata. Dou) lacri#i #ari i (e prelingeau pe o$raji. % Rac7el2 ce-i cu tine? % Ni#ic2 ni#ic. Totul e(te ,n ordine2 ca de o$icei2 (pu(e ea 3i ie3i din ca#er). P)rintele Eoode o0t). 4-teodat)2 nepoata lui repre'enta un adev)rat #i(ter pentru el. Pro$a$il 0iindc) era 0e#eie. K @an 8anning (tudie cu $inoclul (tr)lucitoarele ape al$a(tre ale gol0ului <7ite +one 3i ,ntinderea de cinci'eci de #ile a oceanului2 p-n) la 4apul Tavu. 6urtuna recent) #)tura(e norii gro3i care acopereau ,n per#anen.) in(ula ,ndep)rtat). Acu# (e ')rea 0oarte clar ,n contra(t cu 0undalul al$ al norilor 3i apele vine.ii ale oceanului. 8anning (e coco.a(e ,n v-r0ul unui copac ,nalt. Era uria32 cu coaj) neted) 3i 0run'e lucioa(e. R)d)cinile (e ,ntindeau de la
DO

ra#uri2 ,n0ig-ndu-(e grote(c ,n p)#-nt2 unele din ele groa(e ca un trunc7i de puiet. 8anning ,#$r).i3) po#ul cu un $ra.2 .in-nd $inoclul la oc7i cu cel)lalt. % Da2 e(te 0oarte potrivit2 #ur#ur) ,ncet ca pentru (ine2 c7iar 0oarte potrivit. ;3i (electa locurile cu o grij) deo(e$it). Dac) va avea vreodat) nevoie () le 0olo(ea(c)2 3tia c) via.a lui ar putea depinde de ju(te.ea alegerii (ale de acu#. ;ncepu(e deja ()-3i depo'ite'e provi'ii ,n a(cun')tori (ecrete pe dealuri: carne con(ervat)2 (aci cu ore'2 #otorin)2 #)r0uri pentru nego.2 cani(tre cu $en'in) 3i c7iar o lad) cu Q7i(:9. El 3i 0or.ele poli.iene3ti de pe in(ul) ar putea (upravie.ui luni de 'ile2 poate c7iar la in0init2 cu ajutorul $)3tina3ilor. 8anning ,ncepu () co$oare cu grij) din po#. 4-nd ajun(e jo(2 #ia(#a a$urind) 3i ,n)$u3itoare a junglei ,l ,nv)lui din nou. Sudoarea ,ncepu () i (e (curg) de pe 0runte pe 0a.a ,ncin(). Se l)() pe vine re(pir-nd 3uier)tor ,n ur#a e0ortului 0)cut. Dar acu# era co#plet a$(or$it de planurile (ale. Locul pe care-l ale(e(e ,i va o0eri o per(pectiv) a#pl) a(upra Trec)torii M canalul ,ngu(t cu ape ad-nci dintre in(ulele Solo#on. Dac) veneau japone'ii ace(ta era dru#ul pe care-l vor 0olo(i ()-3i ,#ping) #a3ina de r)'$oi c)tre Au(tralia 3i Noua Ieeland). 4)rarea care i (e de(c7idea dinainte era acoperit) ca un (trat de (t-nc) u#ed). Deci era i#po(i$il () la3i vreo ur#). 47iar 3i lu#ini3ul p)rea ,ntuneco( 3i po(o#or-t. +ine,n.ele(2 at#o(0era plin) de a$uri ,i va a0ecta a0ec.iunea pul#onar). Ace(ta era pre.ul pe care va tre$ui ()-l pl)tea(c) pentru (iguran.a o0erit) de de(i3ul copacilor. Din aer2 locul devenea practic invi'i$il2 a(cun( dincolo de ne(0-r3ita $olt) ver'uie a junglei. Lu#ini3ul2 la r-ndul lui era ,nconjurat de o vegeta.ie lu*uriant): liane ,ncol)cite2 or7idee al$e 3i coridoare ,ngu(te2 pe unde (oarele ,3i 0iltra palid ra'ele. Dac) japone'ii porneau ,n ur#)rirea lui2 iar 8anning nu (e ,ndoia nicio clip) c-o vor 0ace2 vor tre$ui () p)trund) ,n lu#ini3 ()-l g)(ea(c). Totul p)rea un joc ireal2 0anta(tic. La ur#a ur#ei2 Singapore (e a0la ,n dru#ul japone'ilor2 cu cei NO OOO de (olda.i $ritanici ai ()i2 cu tunurile 3i ar#ele (ale. Repre'enta #ai #ult ca (igur (t-nca de care (e va (parge valul ,naint)rii nipone.
D1

Dar2 ,n ca' c) lucrurile luau alt) ,ntor()tur)2 @an 8cLaren 8anning va putea cel pu.in ()-3i dovedea(c) ata3a#entul 0a.) de Patria 8a#). 1a lupta pentru Anglia. A3tepta de#ult o a(t0el de oca'ie. K /ra3ul c7ine'e(c din 1ancoro con(ta dintr-o adun)tur) de coli$e din le#n2 cu pontoane de corali care ,naintau p-n) departe ,n ap). Eoeletele (t)teau aliniate la cap)tul c7eiului2 ,nc)rcate cu (coici pentru troc2 copr)D 3i #)r0uri pentru nego.. De-a lungul de$arcaderelor (e ,ngr)#)deau #aga'inele care vindeau l)#pi ie0tine2 c-rlige de pe(cuit2 #)rgele2 pipe 3i con(erve de carne. Din)untru r)(una clinc7etul r)(un)tor al #one'ilor aruncate de c7ine'i ,n ti#p ce 0)ceau nego.2 (e ciorov)iau 3i jucau 0an-tan. Europenii veneau ,n /ra3ul 47ine'e(c doar pentru dou) lucruri: () 0ac) tran'ac.ii co#erciale2 0lec)rind cu c7ine'ii ,#$r)ca.i ,n 3orturi prea lungi 3i ve(te al$e #urdare (au () $ea ,n c-rciu#a lui Sa# Doo. Sa# Doo era proprietarul unui #aga'in a0lat l-ng) c7ei2 o cl)dire din 0ier 0orjat2 cu acoperi3 verde din ta$l). ;n contra(t cu (oarele dogoritor de a0ar)2 ,n)untru era r)coare 3i pl)cut. ;n cap)tul cel)lalt al #aga'inului2 dincolo de gr)#ada de acce(orii pentru a#$arca.iuni2 colaci de 0unie 3i ancore galvani'ate2 (e ')reau c-teva #e(e 3i (caune vec7i2 care alc)tuiau $arul lui Sa# Doo. Pere.ii erau pavoa'a.i cu recla#e pr)0uite de Q7i(:9 3i $ere 3i cu po'e gro(olane2 pre'ent-nd 0ete (u#ar ,#$r)cate2 toate ,nv)luite ,ntr-un (trat gro( de pul$ere al$icioa(). 8ai e*i(ta de a(e#enea 3i colec.ia de tro0ee auto7tone a lui Sa#: $e.e2 (cuturi 3i topoare de piatr)2 $r).)ri de (coici 3i o in(ign) cioplit) din carapacea unei $roa3te .e(toa(e. Singurul orna#ent con(ta din dou) lanterne pr)p)dite din 7-rtie2 care at-rnau ,n (plendoarea $arului 3i portretul Regelui2 0i*at pe peretele opu(. Un val( r)(una a(cu.it la gra#o0on. Sa# Doo (e #-ndrea 0oarte #ult cu ace(t in(tru#ent #u'ical2 de3i n-avea dec-t un di(c2 cu #elodia T8ereuU. Sa# era un c7ine' #ititel cu p)r lung 3i 0a.) '$-rcit) de #ai#u.)P avea o aluni.) ,n partea (t-ng) a $)r$iei2 de care at-rnau 0ire lungi2 cenu3ii2 alc)tuind un 0el de $ar$) ciudat). ;3i
D

8ie' u(cat de nuc) de coco(. =n.t.>. D"

,nt-#pina ,ntotdeauna clien.ii cu un '-#$et2 de'velindu-3i din.ii de aurP a(t)'i ,n() p)rea po(o#or-t 3i pro(t di(pu(. Gi avea toate #otivele () 0ie a3a. Sa# Doo $o#$)ni c-nd ,l ')ri pe 4orrigan traver(-nd (trada c)tre 7otelul lui. ;n oricare alt) 'i ar 0i 0o(t ,nc-ntat ()-l vad) pe uria3ul irlande'P (u0erea ,ntotdeauna de (ete 3i c7ine'ul de-a$ia a3tepta ()-i ia $anii. Dar nu a(t)'iP nu ,n #o#entul acela2 c-nd plantatorul Se9dric7 (t)tea de partea cealalt) a ca#erei2 pu( pe ceart). 1a ie3i (candal2 #ai #ult ca (igur. Gtia c) 7otelul lui nu ,n(e#na #are lucru. Dar era tot ce avea 3i repre'enta (ingurul a3e')#-nt de ace(t 0el din 1ancoro. <ol0gang Se9dric7 (e 'g-ia la ta$loul Regelui Eduard al 1@@lea 3i ridica(e pa7arul cu gin2 toa(t-nd ironic. Niciodat) nu (e (i#.i(e at-t de $ine ca acu#. De 0apt2 (e $ucura ()-i vad) pe engle'i 3i0on-ndu-3i pantalonii al$i i#acula.i ,n ti#p ce ur#)reau avan(area japone'ilor de-a lungul penin(ulei 8ala9a. ;n Europa co#patrio.ii ()i ,i ,ngenunc7ea(er) pe tru0a3ii engle'i 3i <e7r#ac7t-ul adul#eca la por.ile Angliei ca un Pin(c7er ,n(etat de (-nge. 4e $ine ar 0i ca Sitler () le dea dru#ul din le()2 (e g-ndi el. +ucuro(2 0u c-t pe ce () co#ande ,nc) o (ticl) de gin c-nd ,l v)'u pe 4orrigan. Se9dric7 3i irlande'ul #ani0e(tau un pro0und di(pre. unul 0a.) de cel)lalt. Reu3eau totu3i ()-3i a(cund) cu perver(itate ace(te (enti#ente ,n (patele unei oarecare cordialit).i care nu 0)cea dec-t () le (porea(c) ura. Duceau o via.) u3oar) 3i (e plicti(eauP rela.iile ,ncordate dintre ei le o0ereau oca'ia ()-3i #ai (cuture din c-nd ,n c-nd ennui"ul. Se9dric7 0)cu(e o (erie de ,ncerc)ri nereu3ite2 (tr)duindu-(e (-o ade#enea(c) pe negre(a lui 4orrigan pe propria (a planta.ie de la %ara)on. Nu nu#ai c) era cea #ai 0ru#oa() 0at) de pe in(ul)2 dar ar 0i repre'entat ,n acela3i ti#p o (ati(0)c)toare victorie p(i7ologic). ;n ceea ce-l prive3te2 4orrigan (e 0)cu(e c) nu o$(erv). Gtia c) Sanei nu l-ar p)r)(i niciodat) 3i-l ,nc-nta () conte#ple gelo'ia gr)(anului. +a putea (pune c7iar c) ,l a.-.a. % 4orriganA (trig) Se9dric7 de parc) ar 0i (alutat un vec7i prieten. 1ino () $ei ceva cu #ineA

D!

4orrigan (e propti(e ,n u3) cu #-inile v-r-te ,n $u'unarul 3ortului. Nu era nici ora pr-n'ului 3i (e ,#$)ta(e deja. Se cl)tina ne(igur pe picioare. % +ineA ,ncuviin.) el2 ,ndrept-ndu-(e c)tre Se9dric7. Dac) Sa# Doo anticipa(e #ai devre#e c) va ie3i (candal2 acu#2 dup) ce-l v)'u(e pe Se9dric7 (co.-nd c)r.ile de joc nu #ai avea nicio ,ndoial). % Un joc (i#plu2 a3a ca-ntre prieteni2 ,l au'i (pun-nd pe Se9dric72 dar nu ne ,#piedic) ni#eni ()-l 0ace# #ai intere(ant. Scoa(e din $u'unar un teanc de $ancnote 3i le tr-nti pe #a(). +)u(er) (erio( ti#p de aproape dou) ore2 dar Se9dric7 avea avantajul c) 0u(e(e trea' c-nd ,ncepu(er). Sa# Doo continu) () 3tearg) pa7arele ,n (patele tejg7elei. ;l ur#)rea pe 4orrigan care (co(e(e $o#$)nind c-teva $ancnote #ototolite din $u'unarul 3ortului ()u 3i le arunca(e pe #a(). Sa# Doo (e apuc) () (tr-ng) (ticlele aliniate pe ra0turi2 a(cun'-ndu-le ,n dulapurile de (u$ $ar. 4el pu.in2 n-or () (e (parg) prea #ulte. 4orrigan c-3tig) pri#ele dou) jocuri2 0)r) ()-i ia prea #ul.i $ani lui Se9dric7. Avu(e(e de 0iecare dat) dou) perec7i 3i o culoare2 iar ger#anul renun.a(e. Dar2 la a treia #-n)2 Sa# Doo ,3i d)du (ea#a ce-o () (e ,nt-#ple 3i ,ncepu () do(ea(c) 3i pa7arele. 4orrigan lu) c)r.ile de pe #a()2 arunc) trei 3i tra(e un 'ece2 un cinciar 3i ,nc) un a(. Deci2 ,n total2 trei a3i. ;ntin(e #-na2 ridic) dou) $ancnote de o lir) 3i le l)() () cad) ,n #ijlocul #e(ei. Se9dric7 '-#$i. % Ai avut noroc2 4orrigan2 nu-i a3a? % Sai () ne continu)# jocul #ai $ine2 'i(e irlande'ul. De-a$ia #ai putea () vor$ea(c). Sa# Doo (e depla() ,n cel)lalt cap)t al $arului2 ca ()-i ur#)rea(c) #ai $ine. Din locul acela2 vedea per0ect c)r.ile lui Se9dric7. Doi regi 3i ,nc) un a(2 un nouar 3i un trei. Arunc) cele dou) c)r.i #ici 3i tra(e ,nc) dou) din pac7et. Un rege 3i ,nc) un nouar. Se9dric7 (tr)nut)2 (co.-nd o uria3) $ati(t) al$) din $u'unarul ve(tei (ale de $u#$ac. Se pre0)cu c) (e 3terge la na( 3i dup) ce o pu(e la loc2 ,i ap)ru ,n #-n) un 0ul de a3i. Nouarul di(p)ru(e2 ,nlocuit de un a(.
DB

6u(e(e o #i3care ne,nde#-natic)2 dar 4orrigan era prea $eat () o$(erve. % Sai2 licitea') odat)A #ur#ur) 4orrigan. Se9dric7 pu(e pe #a() o $ancnot) de cinci lire. % Se pare c) ai avut noroc2 4orrigan2 dar ce contea')A A3a-i jocul. 4orrigan nu 0)cu nicio #i3care ti#p de c-teva #inute. ;n cele din ur#)2 cule(e c-teva $ancnote din teancul de l-ng) el 3i le l)() () cad) ,n #ijlocul #e(ei. % Te #ai co(t) ,nc) dou)2 () v)d dac) ai dreptate. Se9dric7 '-#$i #iero( 3i ,#pin(e alt) $ancnot) de cinci lire (pre #ijlocul #e(ei. 4orrigan conte#pla #icu.a gr)#ad) de #one'i de l-ng) el. /c7ii i (e ,nce.o3a(er) din cau'a $)uturii. % A# cre'ut c) e(te un joc ca ,ntre prieteni. Gtii c) nu pot ().i .in pa(ul. % Dar nu-i nevoie ()-#i dai $ani. 4e-ai 'ice () pui 0ata ,n gaj? % @a-.i $anii2 eu nu parie' pe 0iin.e o#ene3ti. % 8-a# ,n3elat ,n privin.a ta2 4orriganA 'i(e Se9dric7 r-'-nd. 8i-a# (pu( ,ntotdeauna c) e3ti lip(it de principii #orale. ;n regul)2 atunci o () accept o garan.ie din partea ta. Scoa(e din 7ain) un creion 3i o $ucat) de 7-rtie 3i le d)du lui 4orrigan. 8-'g)li (u#a pe (patele 0i.uicii 3i (e (e#n). Se9dric7 o e*a#in) atent 3i apoi2 0)r) ()-3i ia oc7ii de la 4orrigan2 tr-nti c)r.ile cu 0a.a-n (u(. % Trei a3i 3i doi regi2 'i(e el ,ncet. 6ulA Se9dric7 ,3i tra(e $ancnotele c)tre el. 4orrigan ,l privi $ui#)cit. Sa# Doo (e ,ntre$) dac) nu cu#va tipul era prea $eat ()-3i dea (ea#a de un lucru at-t de (i#plu 3i evident. 6ulul lui Se9dric7 0)cea ca ,n pac7et () 0ie cinci a3i ,n total. De 0apt2 ,i tre$uir) c-teva #o#ente () priceap). Dup) aceea2 (e repe'i ,nainte 3i ,l ,n30)c) pe Se9dric7 de guler2 '$ur-ndu-i un na(ture de la c)#a3). Sa# Doo ,l au'i ro(togolindu-(e pe podeaua de le#n. % Nea#. lene3 3i ,#pu.it ce e3tiA Se9dric7 (e 0)cu (tacojiu la 0a.). % @a-.i la$ele de pe #ine2 engle' nenorocitA Sa# Doo o lu) la 0ug). 4-nd ajun(e ,n cap)tul $arului2 au'i un (unet #oale2 ,n0undat2 ca 3i c-nd cineva ar 0i i'$it cu pu#nul
DD

,ntr-o var'). Se ,ntoar(e la ti#p2 Se9dric7 c)'u(e pe (pate2 cu (-ngele 3iroind din na(.

Capitolul 11
A doua 'i de di#inea.)2 8anning (e a0la ,n $iroul lui. 4o#pleta ni3te rapoarte. Se preg)tea ()-3i ,ndeplinea(c) o$o(itoarele (ale ,ndatoriri. De(c7i(e do(arul penal la o nou) 0il) 3i ,3i a3e') creionul ,n dreapta. Apoi o0t) 3i (e re'e#) de (p)tarul (caunului. Se uit) pe 0erea(tr) 3i (e #inun) din nou de priveli3tea care (e pro0ila dinaintea lui. Nu (e ()tura niciodat) (-o ad#ire. Dede(u$t2 vedea $ar)cile poli.iei2 8i(iunea 4atolic) 3i #icu.a ane*) a (pitalului. 4a(ele (atului (e a(cundeau dup) pal#ieri2 dincolo de gol0ul care cotea (pre u(cat. Portul era pre()rat cu #ici in(uli.e ca de (#arald2 iar apa avea nuan.e al$icioa(e2 r)#a(e dup) #u(onul de nord-ve(t. ;n gr)din)2 tu0i3urile de i$i(cu( cu 0lori (tacojii2 al$e 3i portocalii (e ,ngr)#)deau l-ng) 0erea(tr). Un papagal ro3u popo(i pe unul din tu0i3uri2 ciugulind nervo( 0lorile. / or7idee al$) ,n0lori(e de partea cealalt) a gr)dinii2 (u$ un copac cu crengile ro3iatice. Un cor$ negru cu al$ (e a3e'a(e pe o ra#ur)2 tul$ur-nd un #ic (tol de cacadu J al$i care '$urar) cronc)nind (up)ra.i. ;n ti#p ce privea2 un 0luture enor# '$ur) pe(te paji3te 3i ateri') lini3titP avea opt (au 'ece inc7 lungi#e tran(ver(al2 iar aripile (ale gal$en al$)(trui erau nea(e#uit de 0ru#oa(e. 8anning o0t) (ati(0)cutP ,n a(t0el de #o#ente (i#.ea c-t de #ult iu$ea ace(te in(ule. Deodat)2 u3a $iroului (e tr-nti de perete 3i (ergentul Lavella (e n)pu(ti ,n ca#er). Trop)i ()-i atrag) aten.ia2 cutre#ur-nd podeaua de $a#$u(. 8anning 3tia c) (t-lpii erau #-nca.i de 0urnici. ;ntr-o 'i2 Lavella o () d)r-#e cl)direa pe(te el. Sergentul trecea drept un individ e*traordinar. 8ul.i $)3tina3i aveau o (tatur) i#pre(ionant)2 dar Lavella ,i ,ntrecea pe to.i. De3i nu era ,nalt2 #u3c7ii de la u#eri2 piept 3i (pate ie3eau ,n

Specie de papagali. =n.t.>. DJ

eviden.) pe (u$ piele. 4-nd #ergea2 lava"lava i (e (tr-ngea pe coap(e. ;n contra(t cu 0i'icul lui per0ect2 Lavella avea o 0a.) de lupt)torP p)r cre. 3i negru2 na( turtit2 o$raji '$-rci.i 3i din.i lip(). 4ei care-i #ai r)#)(e(er)2 (e#)nau cu ni3te pietre de #or#-nt. Era greu ()-i dai o v-r(t). La 0el ca #ajoritatea jardar#ilor localnici2 purta doar o lava"lava cu curea de piele 3i catara#). 4el #ai pre.io( lucru al ()u era ,n() pu3ca Lee-En0ield pe care o purta pe u#)r2 ,n ti#p ce patrula pe in(ul)2 #)r3)luind cu #-ndria 0eroce a g)r'ii de la <7ite Sall. Repre'enta pentru el un (i#$ol al autorit).ii guvernului 3i prin ur#are a (a proprie. Dar2 cu toate c) ,ndr)gea ar#ele de 0oc2 nu le ,n.elegea. Spre regretul lui 8anning2 3i ,n ciuda ,nde#nurilor (ale per#anente2 Lavella ,3i a#intea 0oarte rar ()-3i cure.e pu3ca. 8anning (e ,ndoia c) a0uri(itul o$iect ar #ai 0unc.iona ,n ca' de nevoieP poate c) era #ai $ine a3a M (e g-ndi 8anning M 3tiind c-t de i#pul(iv reac.iona (ergentul. Lavella ,l privea ner)$d)tor. 8anning (e (tr)dui cu p)rere de r)u () (e concentre'e a(upra (arcinilor (ale i#ediate. Dup)a#ia'a trecut) (e d)du(e o lupt) la c-rciu#a lui Sa# Doo din cartierul c7ine'e(c. Era locul pre0erat al tuturor deoc7ia.ilor din colonie2 precu# 3i al #arinarilor localnici 3i negu(torilor din alte in(ule. Acolo (e lua(er) la 7ar.) 4orrigan 3i plantatorul au(triac Se9dric7. Sergentul Lavella 3i patru din oa#enii ()i de-a$ia reu3i(er) ()-i (coat) a0ar) din $ar 3i ()-i $age la ,nc7i(oare. 47iar 3i acolo continua(er) () (e (cuipe 3i () (e ,njure unul pe altul. 8anning (e 0rec) la oc7i plicti(it2 ,n ti#p ce Lavella ,3i dregea gla(ul2 gata () ,nceap). Acea(ta repre'enta alt) pro$le#) ,nc) nere'olvat). Lavella era i#pertinent. % 1rut uitat acu# la pri'onieri2 )iap? 'i(e el. 8anning o0t). % Da. Eu uitat acu#2 (ergent. Lavella ie3i din ,nc)pere 3i2 pe(te c-teva #o#ente doi din oa#enii ()i ap)rur) cu 4orrigan 3i Se9dric7. % Salut2 8anningA ,i 'i(e 4orrigan ve(el. 8anning (e ,ncrunt). 4ei doi $)r$a.i (t)teau ,n picioare2 ,n 0a.a $iroului ()u2 #urdari 3i ne$)r$ieri.i2 ca ni3te $)ie.i de 3coal) nedi(ciplina.i. 4orrigan p)rea (incer (t-njenit.
DL

% Acu# ce (-a #ai ,nt-#plat? ,l ,ntre$) 8anning. Ai $)ut prea #ult2 (au te-ai luat la $)taie? 8anning (e re'e#) de (p)tarul (caunului 3i-i cercet) pe a#-ndoi. 4orrigan nu (e $)r$ieri(e de #ult ti#p2 avea c)#a3a (0-3iat) 3i p)tat) de (-nge2 dar ,3i p)(tra(e '-#$etul diavole(c. /c7ii lui al$a3tri ,i lu#inau tr)()turile 0ru#oa(e2 a3a c) era greu ()-.i dai (ea#a ,n ce (tare (e a0la. 8anning (i#.i cu# ,l cuprinde regretul la g-ndul c) ace(t o# ,3i iro(ea via.a 0)r) ro(t. Se9dric7 nu (e co#para nici pe departe cu el. Era (curt2 gra(2 cu p)r $lond rar 3i o 0a.) (tr-#$)2 de parc) cele dou) ju#)t).i nu (-ar 0i potrivit. E0ectul 0u(e(e agravat de pu#nii ad#ini(tra.i de 4orrigan. Avea un oc7i v-n)t 3i u#0lat2 ,i cr)pa(er) $u'ele 3i ,i lip(ea un dinte de jo(. ;.i 0)cea i#pre(ia unui per(onaj co#ic2 a3a cu# (t)tea acolo2 tre#ur-nd de 0urie. % ;n ordine2 ,i (pu(e 8anning (ergentului Lavella. 4ite3te acu'a.iileA Sergentul Lavella (e ridic) 3i ,ncepu () recite eveni#entele din noaptea trecut). % 8ult dup) apu( de (oare2 eu 3i al.i jardar#i #er( Sa# Doo. +)r$at (olid 'dro$it cel)lalt. Eu2 jardar#i2 to.i intrat. H(ta cu p)r negru avut ace(t individ cu p)r al$ pe #a() 3i lovit ,n cap2 uite a3a. Lavella 0)cu o #ic) de#on(tra.ie2 i'$ind cu pu#nul ,n pal#). % P)r al$ '$ierat a3a2 Aaaa72 aaa7A Eu jardar#i du(2 $ang$ang individ cu p)r negru2 noi (periat o#or-t de tot p)r al$. 1enit #ult poli.ie2 noi to.i $ang-$ang individ cu p)r negru2 el '$ierat2 el lovit to.i 0oarte r)u. Dup) ce Lavella ,3i ,nc7eie (curta panto#i#)2 8anning ,3i ,ndrept) aten.ia a(upra lui 4orrigan. % Ai ceva de (pu( ,n ap)rarea ta? 4orrigan nu p)rea prea tul$urat de recitalul lui Lavella. % Pre(upun c) a3a (-a ,nt-#plat. Sunt pu.in ca# a#e.it. A# $)ut de(tul de #ult. 8anning ,ncerc) () 0ie c-t #ai a(pru. % 1rei () in(inue'i c) $)utura a declan3at ace(t epi(od nepl)cut? 4orrigan (e ,ncord)2 tr)g-ndu-3i $)r$ia ,nainte2 (0id)tor. % Nu2 n-are nicio leg)tur) cu $)utura. Tic)lo(ul )(ta #-a in(ultat.
DN

Se9dric7 i'$ucni. % 8inteA El a 0o(t cel care #-a atacat. Doar (unt at-.ia #artori. E(te co#plet .icnitA % Ficnit? A(cult) jivin) ne#ernic)CC % T)ce.i din gur)A A#-ndoiA Lui 8anning ,i venea 0oarte greu ()-3i p)(tre'e cal#ul. 8-na (ergentului Lavella atin(e nervo( ar#a de la $r-u. 8anning ,l opri cu o privire. A(ta-i #ai lip(ea2 o ,nc)ierare cu ,#pu3c)turi la el ,n $irou. Speriat de 4orrigan2 Se9dric7 ,ncet) 3i (e d)du la o parte din ra'a de ac.iune a pu#nilor ()i. % 4e-ar 0i ()-#i pove(te3ti cu# (-a ,nt-#plat. 1reau () aud 3i ver(iunea taA % &uca# c)r.i. E*agera(e# cu $)utura a#-ndoi. S-a apucat ()-l ridice ,n (l)vi pe Sitler 3i ne-a# luat la 7ar.). 8-a 0)cut engle' nenorocit2 a3a c) a ,nca(at-o. % De ce2 pentru c) .i-a (pu( c) e3ti un nenorocit? % Nu2 nu a(ta #-a deranjat. Dar nu per#it ni#)nui () #) categori(ea(c) drept engle'. 8anning ,3i .uguie $u'ele g-nditor. % 4e-a (pu( do#nul Se9dric7 de(pre Sitler2 4orrigan? % 4) e(te un 0el de (uper#an 3i c) va cuceri Europa. E*act atunci a# e*cla#at ra7at 3i el #-a 0)cut engle' nenorocit. Se9dric7 0u c-t pe ce () e*plode'e de 0urie 3i ,ncepu () tre#ure. % 8inteA A inventat totulA &uca# c)r.i. 8-a atacat pentru c) avea# #ai #ult noroc dec-t el. E(te ne$un de legat2 ar tre$ui ,nc7i( undeva. Pic)turi (tr)lucitoare de (aliv) (e ,#pr)3tiar) pe $iroul lui 8anning. Ace(ta le privi de'gu(tat. Se9dric7 era au(triac2 a3a c) ,l (upraveg7ea(e ,ndeaproape tot ti#pul. Dar acu#2 cu japone'ii la u3)2 (e ,ntre$a dac) ar 0i 0o(t ,n.elept ()-l ,nc7id) ,ntr-un lag)r ,n Au(tralia. Dup) c-teva clipe2 8anning (e 0oi pe (caun 3i i (e adre() lui Lavella. % E(te vreun #artor? Lavella ,ncuviin.) din cap 3i ie3i. ;n ur#)toarea ju#)tate de or)2 nu #ai pu.in de cinci clien.i de-ai lui Sa# Doo jurar) c) ,l v)'u(er) pe 4orrigan ridic-nd #-na. Sa# Doo2 proprietarul ceru(e ve7e#ent () 0ie de(p)gu$it2 de3i 8anning (e te#ea c)
D

Lavella 3i oa#enii ()i produ(e(er) cele #ai #ulte pagu$e. /ricu#2 nu ,nc)pea nicio ,ndoial) a(upra vinov).iei lui 4orrigan. 8anning (e (prijini cu coatele de $irou2 3i ,l 0i*) pe uria3ul irlande' cu r)$darea unui pro0e(or ,n 0a.a unui elev recalcitrant. % 4e-o () #) 0ac eu cu tine2 Patric:? 4a repre'entant al 4oroanei +ritanice pentru Paci0icul de 1e(t2 8anning avea puteri depline. ;ndeplinea 0unc.iile de #agi(trat2 co#andant al poli.iei2 te#nicer 3e02 procuror2 tre'orier 3i o0i.er va#al. Pe Santa 8aria2 cuv-ntul ()u repre'enta legea 3i pre(tigiul lui ,l egala aproape pe cel al lui Du#ne'eu. Dac) ar 0i vrut2 ar 0i putut ()-l a'v-rle ,n te#ni.) pe 4orrigan pentru vreo trei luni. +ine,n.ele(2 4orrigan ar 0i avut dreptul () ,nainte'e o pl-ngere Repre'entantului din in(ulele 6iji2 dar p-n) () (e anule'e 7ot)r-rea2 ar 0i trecut deja trei luni. % 4a'ul e(te c-t (e poate de clar2 'i(e Se9dric72 ,ndrept-nd g-ndurile lui 8anning. Tre$uie ()-l pedep(e3ti pe ace(t o#A Nu proceda(e ,n.elept. @an 8cLaren 8anning nu era genul de o# c)ruia ()-i atragi aten.ia a(upra ,ndatoririlor (ale. Acu# era (e pare a doua oar)2 dup) #ulte luni de 'ile c-nd cineva de pe in(ul) (e ,ncu#eta ()i dea (0aturi. Un o# lini3tit de 0elul lui2 8anning avea #ulte pe cap. ;n pri#ul r-nd2 nu-i ,ng7i.ea pe ne#.i 3i 0aptul c) Se9dric7 era au(triac c-nt)rea de(tul de #ult ,n oc7ii ()i. Tat)l lui 8anning 0u(e(e uci( ,n $)t)lia de pe So##e. % Po0ti#? ,ntre$) el pe un ton glacial. % A ,nc)lcat legea. Tre$uie ()-l $agi ,n ,nc7i(oare. 8anning ,3i (ugea din.ii g-nditor. 4orrigan era 0)r) ,ndoial) un $e.iv2 un juc)tor ,nr)it 3i un 0u(tangiu2 dar duritatea lui ,nc-nt)toare ,i (t-rnea 0)r) () vrea ad#ira.ia. E-ndul c) i-ar 0i dat (ati(0ac.ie lui Se9dric7 ()-l vad) pe irlande' ,n ,nc7i(oare2 ,l u#plu de revolt). Sot)r-rea lui 8anning (e $a'a #ai #ult pe un i#pul( de #o#ent dec-t pe o judecat) ra.ional)2 a3a c) '-#$i c-nd (e 7ot)r, () de(c7id) gura. % 4a'ul e(te ,nc7i(A 4orrigan ,3i d)du capul pe (pate 3i i'$ucni ,n r-(. % Dar nu (e poate2 prote(t) Se9dric7. E(te un cri#inalA 4e 0el de dreptate #ai e(te 3i a(ta? 8anning d)du indi0erent din #-n) ,n direc.ia lui Se9dric7. % Sai2 (coate-i a0ar)A ,i (pu(e el (ergentului Lavella.
JO

% 1oi raporta (uperiorilor t)iA '$ier) Se9dric7 ,n ti#p ce Lavella ,l ,#pingea de la (pate. E(te revolt)torA U3a (e ,nc7i(e cu o $u0nitur) ,n (patele lor. Tr)()turile u(c).ive ale lui 8anning (e l).ir) ,ntr-un '-#$et. Nu prea avea de( oca'ia () ,#part) dreptatea 0)r) () .in) cont de 0apte. Ace(ta repre'enta unul din avantajele po'i.iei (ale. Era un pe3te #are ,ntr-un lac #ic. Toc#ai atunci au'i o i'$itur)2 pe verand)2 ur#at) de (trig)te. 8anning ()ri ,n picioare 3i alerg) la u3). Se9dric7 ')cea ,ntin( ,n 0a.a (c)rilor $ungaloQ-lui2 cu (-ngele preling-ndu-i-(e din na(. % A0uri(i.ii )3tia de ne#.iA e*cla#) 4orrigan2 care (e apleca(e pe(te el. Au i#pre(ia c) (unt (t)p-ni pe(te tot. Sergentul Lavella (coa(e revolverul. 8anning ,l ,n30)c) 3i-l arunc) ,n tu0i3. Apoi2 ,l apuc) pe 4orrigan de $ra. 3i ,l tra(e c)tre cl)dire2 pe c)rarea care ducea (pre ,nc7i(oare. % Gapte 'ile2 7ot)r, el2 ,#ping-ndu-l cu $l-nde.e pe 4orrigan. Gi a0l) c) e3ti un idiotA

Capitolul 12
4-nd i'$ucni(e r)'$oiul ,n 1 ! 2 @an 8anning ceru(e () (e ,nrole'e ,n ar#at)2 dar2 din cau'a v-r(tei 3i a0ec.iunii (ale pul#onare2 0u(e(e re(pin(. Dar2 la pu.in ti#p dup) aceea ,l contacta(er) 6or.ele Navale +ritanice 3i pri#i(e gradul de c)pitan ,n cadrul unei unit).i noi create a Pa'ei de 4oa(t). 4a parte a re.elei de o$(erva.ie ,n jurul Protectoratului +ritanic din Paci0ic2 tre$uia () ac.ione'e ,n (patele liniilor japone'e2 ur#)rind #i3c)rile du3#anului de-a lungul coa(tei2 ,n ca' c) in(ula era invadat). 4-nd pri#i(e acea(t) ,n()rcinare2 o con(idera(e un 0el de co#pen(are a #-ndriei (aleP dar acu#2 (e dovedea a 0i c-t (e poate de real). Se a3e') la $iroul ()u cu vedere (pre gol0ul <7ite +one2 .in-nd #e(ajul radio ,n #-na dreapt). So(i(e aproape cu o ()pt)#-n) ,n ur#) 3i ,l citi(e de nu 3tiu c-te ori. 4u toate ace(tea2 i (e p)rea ireal. Singapore nu #ai dura #ult. Tre$uia () evacue'e i#ediat to.i europenii. Ur#au () 0ie ,#$arca.i la $ordul %elindei M un va( al ca#paniei 0ra.ilor Lever( M p-n) la Tulagi 3i de acolo la S9dne9.
J1

1ite'a ,naint)rii japone'e ,i ui#i(e pe to.i. ;n 'iua de 4r)ciun2 ar#atele nipone intra(er) ,n Song Rong. Pe ! ianuarie cuceri(er) 8anilla. Pe "! c)'u(e in(ula Noua +ritanie. La 1 0e$ruarie (e a0lau la por.ile ora3ului Singapore2 ine*pugna$ila 0ort)rea.) a A(iei2 (i#$olul (upre#a.iei coloniale ,n /rientul ;ndep)rtat. Ui#irea 0u repede ,nlocuit) cu 0rica. Negu(torii2 plantatorii 3i o0icialit).ile (e preg)teau () 0ug) din 0a.a valului ar#atei nipone. 1e3tile re0eritoare la atrocit).ile japone'ilor ,n 8ala9a provoca(er) panic) ,n r-ndurile popula.iei al$e. Acu#2 %elinda (e a0la ancorat) ,n cap)tul digului2 ,nconjurat) de a#$arca.iuni #ici2 care (e gr)$eau (-o ,nt-#pine. 8or#ane de $agaje ')ceau pe c7ei2 iar plaja era plin) de grupuri de $)3tina3i veni.i () privea(c) (pectacolul. ;n di#inea.a acea(ta2 at#o(0era ,ncin() de pe dig c)p)ta(e adev)rate accente de i(terie. Se crea(er) di(cu.ii contradictorii ,n privin.a cantit).ii de $agaje ad#i(e la $ord 3i de vreo dou) ori (e i(ca(er) ,nc)ier)ri. Un #i(ionar ,l lovi(e ,n na( pe un plantator 3i c)pitanul va(ului 0u(e(e agre(at de (o.ia unui inginer. Pentru @an 8anning2 care 0u(e(e ,nv).at c) autocontrolul era cea #ai ,nalt) virtute u#an) 3i c) engle'ii tre$uiau () (e co#porte ca atare2 eveni#entele din di#inea.a acelei 'ile 0u(e(er) o e*perien.) (alutar). P-n) acu#2 nu #ai avu(e(e de-a 0ace cu teroarea de'l)n.uit) 3i ,nv).a(e 0oarte repede c) nu avea cu# (-o (t)p-nea(c). Dup) aproape cinci'eci de ani de do#ina.ie2 @#periul +ritanic p)r)(ea in(ulele Solo#on2 iar priveli3tea ,l u#plea de de'gu(t pe 8anning. ;n cele din ur#)2 (e (p)la(e pe #-ini de ,ntreaga a0acere 3i pleca(e de pe c7ei2 l)(-ndu-i pe al$ii agita.i ,n 7ao(ul creat de ei ,n3i3i. Avea de re'olvat propriile (ale pro$le#e. Se retr)(e(e ,n $iroul ()u2 de unde r)'$)teau (trig)tele 3i ,njur)turile de a0ar)2 purtate de $ri'a #)rii. 8anning cl)tin) din cap. Se ,ntre$a ce g-ndeau oare $)3tina3ii. 8-ine2 to.i europenii vor 0i pleca.i. 8) rog2 aproape to.i. P)rintele Eoode 3i nepoata lui re'i(ta(er) tuturor rug)#in.ilor (ale. La 0el ca 3i 4orrigan de alt0el2 de3i din cu totul alte #otive. Nu-i p)(a de ni#ic2 inclu(iv de r)'$oi. 8ai era 3i Se9dric72 retra(
J"

pe planta.ia lui de la 8ara:on. 8anning regreta acu# c) nu-l $)ga(e ,ntr-un lag)r c-nd avu(e(e oca'ia. Pentru to.i ceilal.i2 nelini3tea (e (0-r3i(e. Pentru 8anning ,n()2 r)'$oiul de-a$ia ,ncepea. Ale(e(e trei locuri po(i$ile 3i depo'ita(e provi'ii ,n pe3terile (ecrete de pe dealuri 3i din #un.ii din(pre nord. ;n cur-nd va tre$ui () (e retrag). Acu# ti#pul (e (curgea plin de pri#ejdii 3i (ingur)tate. ;3i d)dea (ea#a c) 3an(ele lui de (upravie.uire erau #ini#e 3i2 ,n ad-ncul (u0letului2 (i#.ea un g7i#pe de e#o.ie 3i ner)$dare. Pe ur#)2 va intra cu adev)rat ,n r)'$oi. Se apropie de $irou 3i (coa(e ni3te 0otogra0ii din (ertar. Erau ,ng)l$enite 3i cr)pate de vre#e: #a#a lui2 cei doi 0ra.i din 47el#(0ord 3i o (or) din Sout7a#pton. Le rup(e ,n $uc).i 3i le arunc) ,n co3ul de gunoi. 4)r.ile de coduri 3i toate celelalte do(are tre$uiau ar(e2 $ine,n.ele(. Dar2 cea #ai #are pro$le#) o repre'enta (ta.ia radio. Era un e#i.)tor !+2 cu receptor 3i c)3ti. Ur#a () 0ie ,#pac7etat) ,n trei cutii #etalice2 #ari c-t o vali'). 6unc.iona cu o $aterie de #a3in) care ali#enta un #ic #otora3. Toate ace(tea c-nt)reau ,n jur de 3apte'eci de livre. ;ntr-un 0el (au altul tre$uia (-o tran(porte pe(te dealuri. Se cu0unda(e ,n detalii 3i pro$le#e logi(tice c-nd au'i deodat) uruitul ,ndep)rtat al unui #otor. Trepida.iile (ale (e inten(i0icau 3i (c)deau du(e de v-nt. La ,nceput2 cre'u c) era o alt) 3alup) ,ndrept-ndu-(e c)tre port2 dar apoi ,3i d)du (ea#a c) (unetul venea din(pre nord. @e3i pe verand) 3i privi pe cer cu #-na la oc7i2 0erindu-(e de (oarele or$itor al a#ie'ii. / c)rare ducea c)tre cl)dire2 unduind printre copacii ro3iaticiP ,n (patele lor2 p)#-ntul (e ridica (pre dealurile ,#p)durite. La c-.iva iar'i2 dincolo de $ungaloQ2 'ece #uncitori plantau casuariane pe p)#-ntul gol 3i ()pau 3an.uri pentru colectarea apei de ploaie. Gi ei (e opri(er). 4ercetau cerul nedu#eri.i. ;n dep)rtare2 (e ,n)l.au #un.ii cu (pin)rile lor de $a'alt2 ,ntin'-ndu-(e pe toat) lungi#ea in(ulei. Dea(upra lor2 8anning ')ri un punct negru depla(-ndu-(e ,n direc.ia a3e')rii 1ancoro. Treptat2 (e #)ri c)p)t-nd (ilueta di'gra.ioa()2 de necon0undat a unui 7idroavion. La ,nceput2 8anning (e g-ndi c)
J!

era #ai #ult ca (igur un Catalina -A# dar apoi ,3i d)du (ea#a c) ar 0i 0o(t i#po(i$il. 4ei #ai apropiat) $a') aerian) 4atalina (e a0la la Tulagi. Departe c)tre (ud. /ri 7idroavionul (e apropia din(pre nordve(t. Deodat) ,3i ,nclin) aripile 3i ,ncepu () co$oare (pre 1ancoro. ;n #o#entul acela2 8anning (e l)#uri. % Doa#ne S0inteA #ur#ur) el. S)ri pe 0erea(tr) 3i o rup(e la 0ug) pe c)rare ,n direc.ia portului.

Capitolul 13
P-n) () ajung) 8anning2 *awanisi (e l)(a(e dea(upra cocotierilor de pe #arginea gol0ului 3i ,ncepu(e () arunce $o#$e2 apropiindu-(e de 1ancoro din(pre (ud-ve(t. +)3tina3ii ,l priveau ve(eli 3i curio3i. % 6ugi.iA '$ier) 8anning localnicilor ,n3ira.i pe #arginea apei. 6ugi.i2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu. Se 7ol$au la el 0)r) () priceap) ni#ic. Pe c7ei2 europenii ,ngr)#)di.i la intrarea pe va( (e ,ntorceau pe .)r#. 8anning au'i (trig)te 3i o v)'u pe 0e#eia care ,l agre(a(e pe c)pitanul 8elindei ,#piedic-ndu-(e 3i c)'-nd cu capul ,n ap). 8anning (e n)pu(ti a(upra unui grup de $)3tina3i 3i ,ncepu2 ()-i ,#ping) ,napoi c)tre copacii ca(uariana. % 6ugi.i2 0ir-a.i voi () 0i.iA '$ier) el. Ui#i.i2 unii dintre ei (e l)(ar) du3i (pre li'iera p)durii2 uit-ndu-(e totu3i pe(te u#)r la 7idroavion. 8anning ,3i d)du (ea#a c) japone'ii vor ataca #ai ,nt-i va(ul. Repre'enta o prad) u3oar). 6)r) tunuri2 cu (teagul 0lutur-nd pe catarg. Apoi2 pe nea3teptate2 8anning au'i r)p)itul unei #itraliere. @ncredi$il2 cineva din Tulagi avu(e(e in(pira.ia () ec7ipe'e va(ul cu o vec7e #itralier) .ic)ers. Doi #e#$ri ai ec7ipajului %elindei r)#)(e(er) la $ord2 #anevr-nd ar#a. 4artonul de pe aripa 7idroavionului 0u (0-3iat de gloan.e. Uruitul #otoarelor RaQani(i deveni(e a(ur'itor acu#. Apoi2 di(tin(e alt (unet2 un 3uierat a(cu.it2 ori de c-te ori $o#$ele atingeau p)#-ntul.
JB

8anning privi ,n (u(. 1)'u (ilueta pilotului ,n (patele $ordului. % Tic)lo3ilorA (trig) el. Tic)lo3i a0uri(i.iA Dar 'u#'etul #otorului ,i acoperea vocea. Pri#a $o#$) lovi digul la o (ut) de 9ar'i de locul ,n care (t)tea2 pr)$u3indu-l la p)#-nt. P-n) atunci nu-3i i#agina(e c) un (unet putea provoca durere 0i'ic). Dar2 c-nd e*plod)2 o ()getare a(cu.it) i (e ,n0ip(e ,n ti#pane 3i ,3i du(e #-inile la urec7i2 ,ncerc-nd () e(to#pe'e 'go#otul a(ur'itor. Si#.ea p)#-ntul tre#ur-ndu-i (u$ picioare de parc) ,ntreg glo$ul ar 0i 0o(t gata () (e de'integre'e. / tro#$) de ni(ip 3i pietricelele #ici ,i ,#pro3c) (patele 3i picioarele. Se tr-nti pe jo(2 lipindu-3i 0a.a de c7eiul care (e cutre#ura (u$ $o#$e 3i apoi au'i tot #ai aproape (trig)te de (pai#) 3i durere. 4-nd privi din nou2 /ra3ul 47ine'e(c (e tran(0or#a(e ,ntr-o gr)#ad) 0u#eg-nd) de ta$l) 3i 0ier 0orjat. Digul era (e#)nat cu cadavre. Una din $o#$e e*ploda(e ,n #ijlocul c7eiului2 (ecer-nd un grup de $)3tina3i care 0ugeau (pre (at. 8are parte din pal#ieri 0u(e(er) de(pica.i ,n dou) iar acu# ')ceau pe dru# (au pe ju#)tate (cu0unda.i ,n ap). 8anning (e ridic) ,n genunc7i. Prin 0u#ul negru2 ,l ')ri pe (ergentul Lavella alerg-nd (pre el. % Du-i pe to.i de aiciA ,i (trig) 8anning. Er)$e3te-teA Sergentul Lavella ,ncuviin.) din cap 3i (e ,ndep)rt) tr)g-nd ()l$atic cu revolverul ,n aer2 () atrag) aten.ia. ;n cel)lalt cap)t al c7eiului2 7idroavionul *awanisi ,ntoar(e ,ncet $otul ()u turtit 3i (e preg)ti pentru cel de-al doilea atac. 8anning ,l ur#)rea (u0ocat de ur) 3i groa'). Deodat) ,3i a#inti de antena de pe cl)direa o0icial). 1a de'v)lui po'i.ia (ta.iei radio. Poate c) pilotul n-o o$(erva(e p-n) atunci. S)ri ,n picioare 3i ,ncepu () alerge pe c)rare2 ,n direc.ia coli$ei cu acoperi3 de (tu0. K 8anning (i#.ea cu# ,i clocote3te (-ngele. De-a$ia #ai tr)gea aerul ,n pl)#-nii ,ncin3i. Se cl)tin) pe picioare. Aproape c) nu #ai re'i(ta () alerge. Re(pira (acadat2 dar continua () 0ug). 8ai avea de parcur( ,nc) vreo cinci'eci de 9ar'i c-nd $o#$ardierul ,ncepu cel de-al doilea atac. Uruitul #otoarelor
JD

*awanisi r)(una pe dealuri. Se r)(p-ndea cu o vite') ui#itoare pe(te $olta verde a junglei din 0a.a lui. Deodat)2 ,3i d)du (ea#a c) n-o () reu3ea(c). 1a 0i prin( pe teren de(c7i(2 ,n ra'a de ac.iune a 7idroavionului. Tre$uia () (e ad)po(tea(c). La nu#ai dou)'eci de #etri ,naintea lui (e r)(p-ndi(er) ,n aer $ulg)ri de p)#-nt. Tr)geau cu #itraliera. 8anning ,n.epeni ,n loc2 parali'at de 0ric). Privea 0a(cinat cu# rotocoalele $le(te#ate de pra0 '$ur)tor (e apropiau ca un $olid ,ncin(. Aproape. Din ce ,n ce #ai aproape.

Capitolul 14
4eva ,l lovi puternic ,n piept2 proiect-ndu-l ,n tu0i3uri. 8anning (e ro(togoli la ne(0-r3it pe iar$) 3i 7idroavionul urui dea(upra lui2 r)p)ind din #itralier). @ (e ,ntuneca(er) privirile. Dura(e pro$a$il doar o 0rac.iune de (ecund). 4-nd de(c7i(e oc7ii2 ')cea pe (pate2 'g-indu-(e la cerul gol. Nu #ai putea re(pira. Undeva2 au'ea pe cineva (trig-nd la el. Tra(e ad-nc aer ,n piept 3i (e ro(togoli ,ntr-o parte. Deodat)2 (e tre'i 0a.)-n 0a.) cu un c7ip necuno(cut. Era 4orrigan. % Te (i#.i $ine? 8anning d)du din cap. ;nc) nu (e ,ncu#eta () de(c7id) gura. Se (prijini pe coate 3i privi c)tre port. ;n ti#p ce (e uita2 *awanisi de(cri(e un cerc dea(upra a3e')rii. Apoi ,3i ,ndrept) aripile2 lu-nd-o ,napoi2 (pre nord. A$uri de glicol ie3eau din #otoarele (aleP #arinarii reu3i(er) p-n) la ur#) ()-l ni#erea(c). 8anning (e ,ntoar(e c)tre 4orrigan. % 8i-ai (alvat via.aA % Te rog () nu-#i #ul.u#e3tiA % Nici n-avea# de g-nd. Gi nici nu inten.ione' () te ,ntre$ cu# de-ai (c)pat din pu3c)rie. K
JJ

Era devre#e dup)-a#ia'a. / p-n') de 0u# negru at-rna dea(upra (atului 1ancoro. /ra3ul c7ine'e(c 0u(e(e ra( de pe (upra0a.a p)#-ntuluiP nu #ai r)#)(e(e ni#ic din el2 dec-t o #a() car$oni'at) de #etal 3i c7ere(tea. ;n c7ip #iraculo(2 %elinda (u0eri(e pagu$e #inore. Lua.i pro$a$il prin (urprindere de 0ocurile #itralierei2 japone'ii ,3i lan(a(er) $o#$ele #ai departe. ,ulagi a#$arca.iunea lui 8anning de3i avariat)2 era ,nc) ,n (tare de plutire. ;n (c7i#$2 (e ,nregi(tra(er) #ulte pierderi o#ene3ti. Trei(pre'ece $)3tina3i ')ceau 0)r) (u0lare ca 3i doi c7ine'i M #oartea ,i g)(i(e ,n c-rciu#a lui Sa# Doo2 unde ,3i $)u(er) #in.ile. 4ei care #anevra(er) #itraliera 1ic:er( (alva(er) pro$a$il (ta.ia radio2 de3i ca(a din $a#$u( era plin) de (c7ije2 aparatul 0unc.iona. 4u #otorul avariat2 pilotul japone' 0u(e(e o$ligat () a$andone'e atacul. 4urajul celor doi #arinari cu #itraliera ,i co(ta(e via.a. Gi ei ')ceau acu# pe c7ei2 l-ng) %elinda. 4orpurile lor erau acoperite cu o 7u() ,n(-ngerat). Al.i cinci(pre'ece $)3tina3i 0u(e(er) r)ni.i ,n ti#pul atacului 3i 8anning ,i ,#$arca(e la $ordul %elindei pentru a-i duce la Tulagi. Apari.ia nea3teptat) a $o#$ardierului gr)$i(e plecarea. %elinda era acu# gata de dru#. Pe .)r# ')ceau #or#ane de cutii 3i $agaje. 8anning (e ,ntoar(e de la 0erea(tr). 1-ntul (u0la $l-nd prin cr)p)turile din pere.ii de $a#$u(2 acolo unde 0u(e(er) (tr)pun3i de gloan.e. % 1rei () $ei ceva? ,ntre$) 8anning. 4orrigan r-nji. % Ai ni3te gin? % Pot ()-.i o0er o $)utur) #ai 0in). 8anning ,ntin(e #-na 3i (coa(e din $irou o (ticl) de Q7i(:9 Elen0ield Scotc7. / cu#p)ra(e de la un negu(tor2 acu# un an. / .inu(e pentru o oca'ie (pecial). Turn) trei degete ,n dou) pa7are din (ticl) 3i-i d)du unul lui 4orrigan. Se (i#.ea ciudat de ,nc-ntat. Teroarea din ulti#ele dou) ore ,i l)(a(e un (enti#ent de u3urare 3i #ul.u#ireP (e te#u(e ,ntotdeauna c) o () clac7e'e c-nd va 0i con0runtat cu o cri'). ;n (c7i#$ de(coperi(e o t)rie de caracter care-l ui#ea. % ;n ()n)tatea ta2 Patric:A
JL

% La 0el. S) ai norocA 4orrigan d)du Q7i(:9-ul pe(te cap dintr-o ,ng7i.itur)2 de parc) ar 0i 0o(t o $ere (la$). Se (tr-#$) 3i ,ntin(e pa7arul. % Nu vreau () par nerecuno(c)tor2 'i(e 8anning2 dar cu# ai reu3it () ie3i din ,nc7i(oare? 4orrigan ridic) din u#eri. % A# o c7eie. % A7aC % Nu pari prea (urprin(. % Ni#ic din cea ce 0aci nu #) #ai (urprinde. % 4-nd un o# (t) at-t de #ult la p-rnaie ca #ine2 nu poate ()-3i per#it) () nu #ai ia() din c-nd ,n c-nd. Uneori2 noaptea2 tre$uia () #) (trecor a0ar)2 ()-#i cu#p)r de $)ut. A3a c)2 acu# c-teva luni2 i-a# (pu( (ergentului Lavella c-o ()-i ard una2 dac) nu-#i 0ace ro(t de o c7eie. 8-a a(cultat. Doar ,i 3tii pe a#)r-.ii )3tia. Nu (unt o$i3nui.i () (pun) nu unui al$. 8anning '-#$i 0)r) () vrea. % Ai 0)cut o trea$) $un). Alt0el2 n-a3 #ai 0i 0o(t aici acu#. ;i u#plu pa7arul lui 4orrigan. % Ei $ine2 (e pare c) r)'$oiul ne-a ajun( din ur#). % 8-daA % 4e-ai de g-nd () 0aci? % Ni#ic2 $ine,n.ele(A Tra(e ,nc) o du3c). % N-a# nicio trea$) cu r)'$oiul )(ta a0uri(it. /ricu#2 eu (unt un paci0i(t convin(. % I)u2 nu #i-a# dat (ea#aA 4orrigan trecu cu vederea ironia. % N-o () (e (c7i#$e ni#ic. Dac) japone'ii #) la()-n pace2 o ()-i la( 3i eu pe ei. Eoli pa7arul. 8anning cl)tin) din cap. /#ul re'i(ta gro'av la $)utur). % Nu regre.i c) n-ai plecat cu ceilal.i? % Nu2 de ce-a3 0ace-o? e*cla#) 4orrigan. Dar tu ce planuri ai? A# au'it c) vrei () te a(cun'i ,n jungl). % N-ar tre$ui () cre'i tot ce au'i2 Patric:A 'i(e 8anning ve(el. ;i d)du lui 4orrigan (ticla de Q7i(:9. % Uite. Po.i (-o p)(tre'iA 4orrigan r-nji ,nc-ntat. % A# 3tiut ,ntotdeauna c) e3ti un o# genero(2 8anning.
JN

Lu) (ticla 3i-i ,ntin(e #-na (a uria3). % ;.i ure' noroc2 (pu(e (cutur-nd $ra.ul lui 8anning. Apoi o lu) (pre deal2 c)tre 1ancoro. K @#ediat dup) apu(ul (oarelui2 8anning era gata de plecare. Sergentul Lavella ar 0i vrut () ia cu el toate do(arele2 cu copii cu tot. Dup) p)rerea lui2 pu3ca 3i copiile la indigo (i#$oli'au a#-ndou) ,n #od egal puterea 3i autoritateaP nu concepea () la(e pe #-inile japone'ilor duplicatul proce(ului din 1 !J2 c-nd o 0e#eie din Rendora in(ulta(e papagalul unei 0ete din 8ar#ari. Pentru el era la 0el de grav ca 3i c-nd ar 0i ,n#-nat japone'ilor planurile de ap)rare al Paci0icului de Sud. 8anning (ocoti(e c) le-ar 0i tre$uit cinci(pre'ece localnici pentru tran(portul cutiilor cu docu#ente inutileP aproape tot at-t de #ul.i ca 3i pentru c)ratul pre.ioa(ei (ta.ii radio. De dragul #oralei2 7ot)r-(e () 0ac) un co#pro#i(. ;ngropa(e cutiile pe dealurile din apropierea a3e')rii 1ancoro. Acolo (e a0lau la ad)po(t de oc7ii cercet)tori ai japone'ilor. Apoi2 8anning ,3i concentra(e aten.ia a(upra (ta.iei radio. Era un e#i.)tor A<A2 tip !+I. Putea 0i du( ,n patru cutii (eparate2 dar ,i tre$uiau oa#eni ,n plu( pentru c)ratul $ateriilor2 #otorului 3i $en'inei. Toate c-nt)reau de(tul de #ult. 8anning 0u(e(e nevoit () aleag) ,nc) dou)'eci de $)3tina3i. ;n cele din ur#)2 proce(iunea 0u gata de dru#. Sergentul Lavella avea ,n (u$ordine 3a(e jardar#i $ron'a.i2 cu pu3tile pe u#)rP c7iar 3i 47o#u2 $uc)tarul2 (t)tea drep.i2 cu crati.ele 3i polonicele at-rnate de u#eri. A3teptau to.i ner)$d)tori () pri#ea(c) ordinul de plecare din partea lui 8anning. Ace(ta (t)tea pe paji3te 3i-l ur#)rea pe (ergentul Lavella care co$ora (teagul de pe catarg pentru ulti#a oar). 4-nd ter#in)2 ,l ,#p)turi cu grij) 3i-l ,ntin(e (ole#n lui 8anning. % Engle'ul ,l pu(e ,n $agaj 3i apoi (e ,ndrept) c-.iva pa3i () privea(c) gol0ul. Pe c7ei 3i la de$arcader erau ,n3irate #or#ane de $agaje2 a3a cu# 0u(e(er) l)(ate cu o 'i ,nainte dup) plecarea ,n gra$) a %elindei. Dou) cratere #a(ive (e c)(cau de-a lungul de$arcaderului2 ca ni3te r)ni. De partea cealalt) a (atului 8anning ')ri c-teva gr)#e'i peticite ')c-nd pe p)#-nt2 l-ng) cl)direa (pitalului2 acoperite cu p)turi.
J

8anning (e cutre#ur)P (e ,ntre$a ce (e va ,nt-#pla cu oa#enii (i#pli din Santa 8aria. Ei nu 3tiau ce ,n(ea#n) r)'$oiul al$ilor2 nu-3i i#aginau c-t de groa'nic putea () 0ie. Se ,ntoar(e cu (patele 3i2 0)c-ndu-i (e#n (ergentului Lavella d)du ordinul de plecare. A(t0el2 #ica proce(iune ,ncepu lungul #ar3 c)tre dealuri. Dup) aproape cinci'eci de ani2 $ritanicii p)r)(eau 1ancoro.

LO

PARTEA A &OUA
Capitolul 1
Liniile cenu3ii co#pacte ale di(trug)torului (e pro0ilau pe cati0eaua neagr) a cerului tropical2 iar #u(ta.a al$) a valurilor (tr)lucea 0anto#atic 3i 0o(0ore(cent ,n lu#ina lunii. Pe punte2 locotenentul 8a(7ita Ta(7iro (cruta ori'ontul de e(t ,n direc.ia ,ndep)rtatelor in(ule Solo#on 3i conte#pla pri#a pat) violet) a 'orilor. Pe(te c-teva clipe2 di(trug)torul va p)r)(i convoiul 3i-i va duce pe in(ula Santa 8aria. 1a avea parte ,n (0-r3it de lupt). % ;nc) pu.in2 Ruro(aQa-(an2 ,nc) pu.in2 'i(e Ta(7iro r-njind ner)$d)tor. Dup) toat) acea(t) a3teptare2 vo# intra ,n (0-r3it ,n 0ocul r)'$oiului. Nori:o Ruro(aQa (t)tea pe punte2 al)turi de elP era #ai t-n)r dec-t Ta(7iro 3i #ult prea prudent pentru un r)'$oinic adev)rat2 ,3i (pu(e ace(ta. Ruro(aQa ,3i (coa(e oc7elarii 3i-i 3ter(e #eticulo( cu $ati(ta. Ee(tul ace(ta ,n(e#na c) (e g-nde3te. Nu va r)(punde p-n) ce nu-i punea la loc pe na(. % 1)d c) e3ti tare ner)$d)tor Ta(7iro-(an. % 6iecare t-n)r tre$uie () (e c)lea(c) ,n 0ocul luptei. Nu (i#.i cu# clocote3te tot glo$ul? Ruro(aQa d)du ,ncet din cap. % +a da2 (i#t2 dar nu tre$uie ()-i (u$e(ti#)# pe a#ericani. P-n) acu# i-a# luat prin (urprindere. La un #o#ent dat ,3i vor aduna 0or.ele 3i vor opune re'i(ten.). Sunt un ina#ic de te#ut 3i $)t)liile vor 0i (-ngeroa(e. % / ()-i 'dro$i# la 0el ca pe engle'i ,n Singapore. Ruro(aQa t)cu2 p)(tr-ndu-3i g-ndurile pentru (ine. 8ult ti#p2 (e #ul.u#i () privea(c) ori'ontul ,ndep)rtat. Nori negri (e r)(p-ndi(er) pe tot cerul2 ,ngr)#)di.i unul pe(te altul. Treptat2 0-3ii gal$ene (u$.iri ,ncepur) () tivea(c) norii pe #)(ur) ce (oarele (e ridica pe cer. / ()geat) aurie de(pic) deodat) violetul palid al $oltei cere3tiP nuan.e pa(telate de al$a(tru2 cenu3iu 3i purpuriu
L1

incendiar) norii a3e'a.i pe ,ntuneci#ea oceanului. Lu#ini aurii (clipir) la ori'ont ca ni3te lanterne2 cercet-nd 0iecare ung7er al cerului. 4ulorile pa(telate di(p)ru(er)P 3i2 pe neg-ndite2 un ro3u aprin( ca para 0ocului ap)ru ,n dep)rtare. ;ntreaga lu#e 0u inundat) pentru o clip) ,n culoarea (-ngelui. Purpuriul atotcuprin')tor (e re0lecta pe valul de pe pror)2 pe carena cenu3ie de o.el a va(ului2 pe gurile tunului2 pe punte2 pe 0e.ele lor. Se ridica ,ncet dea(upra in(ulei +ougainville2 ,ntin'-ndu-3i degetele ,n(-ngerate pe(te v-r0urile ro'alii ale norilor. % Prive3te2 3opti Ta(7iro. E(te un (e#n $un. R)(are (oareleA K Ti#p de cinci luni2 r)'$oiul care (e de'l)n.ui(e ,n Paci0icul de Sud ignora(e #ica a3e'are de la 1ancoro. Din c-nd ,n c-nd #ai '$ura la joa() altitudine c-te un *awanisi (au un /ero cu (oarele ro3u pictat pe 0u'elajul argintiu. ;n re(t2 via.a r)#)(e(e ne(c7i#$at). Dar di#inea.a aceea ur#a () r)(colea(c) totul. ;n 'ori2 (e pro0il) (ilueta di(trug)torului japone'. Plutea greoi 3i a#enin.)tor ,n apele al$a(tre ale lagunei. R)'$oiul ajun(e(e ,n (0-r3it la Santa 8aria. / co#panie de (olda.i japone'i de$arc) pe .)r# din dou) 3alupe. 8)r3)luir) pe poteca dintre copacii ca(uariana2 ,ndrept-ndu-(e (pre cl)direa o0icial). /dat) ajun3i acolo2 ridicar) (teagul Soarelui R)(are dea(upra paji3tilor ()l$atice ale $ungaloQ-ului2 unde ti#p de cinci'eci de ani 0lutura(e tricolorul $ritanic ro3u al$ 3i al$a(tru. Patric: 4orrigan ,i privea de'intere(at. Apoi2 porni c)tre de$arcader2 a3a cu# 0)cea ,n 0iecare di#inea.) de aproape dou) ()pt)#-ni2 () #e3terea(c) #otorul Die(el de pe +hamroc) 3i () a3tepte venirea japone'ilor. La 8i(iunea 4atolic)2 8att7eQ 3i Rac7el Eoode (e preg)teau 3i ei de vi'it). Nu avur) de a3teptat prea #ult. K P)rintele Eoode ,i pri#i pe japone'i ,#$r)cat ,n 7aine preo.e3ti. Nu#)rar) opt uni0or#eP 3a(e (olda.i 3i doi o0i.eri. Purtau ca(c7ete tropicale2 7aine :a:i2 pantaloni (cur.i 3i #oletiere. Solda.ii #)r3)luiau doi c-te doi2 ca la parad)2 cu pu3tile at-rnate de u#eri.
L"

P)rintele Eoode ,i (tudie pe cei doi o0i.eri. Unul din ei avea o 0a.) neted)2 aproape $ron'at)2 cal#) (u$ ca(c7eta ca0enie. ;3i tun(e(e p)rul 0oarte (curt 3i purta oc7elari cu ra#e groa(e de $aga. Se#)na cu una din caricaturile pe care P)rintele Eoode le v)'u(e ,n 'iarele engle'e3ti2 cu o (ingur) e*cep.ie ,n(). Pe c7ipul ()u (e oglindea o inteligen.) cal#). Preotul ,3i d)du (ea#a c) 3i l-ar putea 0ace aliat. 4el)lalt o0i.er era aproape cu un cap #ai ,nalt. P)3ea $).o( 3i arogant. Avea o (a$ie ,ncin() pe(te 3olduri 3i ,3i ,ncle3ta(e una din #-ini pe pl)(ele. 4el ,nalt p)rea () 0ie (uperior ,n grad. 8ergea cu o ju#)tate de pa( ,nainte2 cu oc7ii a.inti.i a(upra preotului. Strig) un ordin 3i coloana de (olda.i (e opri la c-.iva pa3i de treptele principale ale $ungaloQ-ului. P)rintele Eoode a0i3) '-#$etul ()u ,ng)duitor ca la (luj$a de du#inic) 3i co$or, ()-i ,nt-#pine. % Sunt P)rintele 8att7eQ Eoode2 'i(e el cu #-inile ,#preunate pe piept2 ,ntr-un ge(t de pioa() devo.iune. 1) a3tepta#. Nepoata #ea a preg)tit ni3te ceai. N-a.i vrea () v) a3e'a.i 3i () (ervi.i o cea3c)? Dac) locotenentul 8a(7ita Ta(7iro ar 0i ,n.ele( ace(t (cur( di(cur(2 ar 0i r)#a( pro$a$il ui#it. 4u# nu pricepea ,n() nicio iot)2 trecu pe l-ng) preot 3i intr) ,n $ungaloQ. P)rintele Eoode ,l privi de'gu(tat. E*act cu# anticipa(e. Ni3te $ar$ari. Rac7el veni al)turi de el. % 4e caut) oare? % Draga #ea2 n-a# nici cea #ai #ic) ideeA % 1) rog2 (cu'a.i2 (pu(e Ruro(aQa ,n engle'). 1ocea lui cu accent pronun.at era $l-nd) ca a unei 0e#ei. % E(te nece(ar. ;#i pare r)u. P)rintele Eoode ,i '-#$i ,ng)duitor 3i #irat ,n acela3i ti#p. Nu (e a3tepta(e ca un japone' () 0ie ini.iat ,n #i(terele li#$ii (ale #aterne. % /72 vor$i.i engle'e3teA % Eu (tudiat un an la Univer(itate ,n A#erica 8ic7igan. % Atunci poate c) i-a.i putea e*plica celuilalt do#n c-nd o () ia() dinC P)rintele Eoode 0)cu (e#n cu capul c)tre $ungaloQ. % Eu (unt un tri#i( al Do#nului. Nu #) intere(ea') r)'$oiul.
L!

Ruro(aQa nu-i r)(pun(e. ;n.epeni(e ,ntr-o po'i.ie inco#od). Soarele 0ier$inte al a#ie'ii (e re0lecta ,n lentilele groa(e ale oc7elarilor ()i. % Poate c) a.i dori () (ervi.i ni3te ceai cu noi2 ,l invit) Rac7el. Sot)r-(er) dinainte () nu (e la(e inti#ida.i de japone'i. P)rintele Eoode ,i (pu(e(e lui Rac7el c) tre$uiau () (e poarte la 0el de politico( cu ei ca 3i cu oricare alt oa(pete. % 8ai ale( c)2 ad)uga(e el2 0rica n-ar 0ace dec-t () tre'ea(c) in(tinctele ani#alice ale ace(tor indivi'i. Locotenentul Ruro(aQa e'it). De3i ,3i reveni(e din ui#irea provocat) de acea(t) pri#ire nea3teptat)2 nu 3tia dac) Ta(7iro i-ar 0i per#i( () accepte invita.ia. Pe de alt) parte ,n()2 ,3i d)dea (ea#a c) ar 0i nepolitico( () re0u'e. % E(te #ult prea cald () (t)# a0ar)2 (pu(e P)rintele Eoode. Po0ti.i pe verand). % 8ul.u#e(c2 r)(pun(e Ruro(aQa 3i-l ur#) pe preot. ;n $ungaloQ 0u(e(er) aranjate patru (caune de tre(tie 3i o #)(u.). Pe ea (e a0la o tav) de argint cu 'ece pl)cinte gal$ene2 o 0ar0urie de (ticl) plin) cu ge# proa(p)t de (ta0ide 3i un delicat ceainic de por.elan. Din $ungaloQ2 Rac7el au'i pocnetul unui (ertar tr-ntit pe podea. Sc7i#$) c-teva priviri cu unc7iul ei. Se pare c) Ta(7iro perc7e'i.iona locuin.a 8i(iunii cu o ,nver3unare inutil) de alt0el. % 1) rog () lua.i loc2 'i(e P)rintele Eoode. Nepoata #ea a 0)cut ni3te pl)cinte. Nu vre.i () gu(ta.i? K Locotenentul Ruro(aQa (t)tea $).o( pe (caunul de tre(tie2 ,ntre Rac7el 3i P)rintele Eoode2 cu ca(c7eta ,ntr-o #-n) 3i cea3ca ro'alie de por.elan c7ine'e(c plin) cu ceai 0ier$inte ,n cealalt). ;n via.a civil) era un o# deo(e$it de politico(2 iar acu# nu 3tia () (e poarte ca un cuceritor. 4-nd Ta(7iro ap)ru pe verand)2 Ruro(aQa a3e') gr)$it cea3ca pe tava de argint 3i ()ri ,n picioare. Ta(7iro (e uit) la 0ar0uria cu #-ncare2 lu) o pl)cint) 3i o $)g) pe toat) ,n gur). 4on(tat-nd c) nu era pe gu(tul lui2 o (cuip) i#ediat pe du3u#eaua goal). Preotul ,l privi #ut de ui#ire. % 4ine (unt )3tia? ,l ,ntre$) Ta(7iro pe Ruro(aQa ,n japone') M Engle'i?
LB

% El e(te preot catolic2 iar ea e(te nepoata lui. Spun c) dore(c () r)#-n) neutri. % Gtii ceva de )iap-ulL engle'? Ruro(aQa (e ,ntoar(e c)tre P)rintele Eoode. % Locotenentul Ta(7iro dore3te () a0le locul de a(cun')toare al )iap-ului. Unii localnici a0ir#) c) n-a p)r)(it in(ula. % Eu unul2 7a$ar n-a#2 #in.i P)rintele Eoode. Din c-te 3tiu2 a plecat la $ordul %elindei ,n 0e$ruarie. Do#nul 4orrigan 3i au(triacul Se9dric7 (unt (ingurii al$i r)#a3i aici. ;3i co$or, vocea2 vor$ind pe un ton con(pirativ. % +)3tina3ii (pun pro$a$il ce 3i-ar 0i dorit () 0ie adev)rat. Se ata3a(er) #ult de el. Ruro(aQa ,i tradu(e ace(te in0or#a.ii lui Ta(7iro. T-n)rul o0i.er (e g-ndi o clip). % Anun.)-i c) (unt (u$ parol)2 'i(e el. Dup) care (e ,ntoar(e 3i o lu) ,napoi pe c)rare. % 4e-a (pu(? ,l ,ntre$) P)rintele Eoode pe Ruro(aQa. % Ta(7iro-(an #-a in0or#at c) (unte.i (u$ parol). % 4u# adic)? (e intere() 0ata. % Nu ve.i p).i ni#ic dac) coopera.i cu ar#ata japone'). Acu# (unte.i (upu3ii ,#p)ratului. % Noi ,l ave# pe Du#ne'eul no(tru2 e*cla#) preotul pio(. Gi el nu apar.ine ace(tei lu#i. % Gi ;#p)ratul e(te un 'eu2 le r)(pun(e Ruro(aQa. Dup) aceea2 0)cu o plec)ciune 3i ,3i pu(e la loc ca(c7eta. ;n ti#p ce alerga ()-l ajung) pe Ta(7iro2 P)rintele Eoode (e g-ndea la $la(0e#ia pe care toc#ai o au'i(e. % P)g-niiA pu0ni el. Nu (unt cu ni#ic #ai $uni dec-t $)3tina3ii pe care toc#ai i-au cucerit. % Dar nu pe $)3tina3i i-au cucerit2 ,i rea#inti Rac7el cu $l-nde.e2 ci pe noi. P)rintele Eoode (e ,ncrunt) 3i privi (olda.ii #)r3)luind caden.at. % 8) ,ntre$ unde (e duc2 'i(e el. % 4)tre .)r#2 r)(pun(e Rac7el. Se pare c) acu# o ()-l vi'ite'e pe do#nul 4orrigan. % S#2 acolo n-o () pri#ea(c) nici ceai 3i nici pl)cinte2 #ai #ult ca (igur. P)rintele Eoode pu0ni pe na( ,n ti#p ce intra ,n ca().
L

4o#andant ,n dialectul $)3tina3ilor. =n.t.>. LD

Capitolul 1!
Dea(upra gol0ului2 0regateleN (e ,nv-rteau ,n ,naltul cerului2 co$or-nd din c-nd ,n c-nd pe apele ver'i-al$)(trui () ,n30ace c-te un pe3te. Dup) c-tva ti#p2 li (e al)tur) un pe(c)ru3 al$a(tru. Penele (ale2 o 0ru#oa() co#$ina.ie de al$ pur 3i verde #etalic (tr)luceau pe 0undalul cerului de co$alt. Iv-cni 3i plonj) ,n ap)2 ,ntr-o r)$u0nire de (pu#) argintie. +hamroc) era ancorat) la c7ei2 iar valurile #ici2 #-nate de $ri'a $l-nd) (e (p)rgeau de carena 3alupei. 4orrigan (coa(e c-teva (c-nduri de pe punte 3i (e apleca(e a(upra capotei #otorului2 .in-nd ,n #-n) o c7eie de DVN 3i o c-rp) ,#$i$at) de ulei. 4lipind din oc7i ,n lu#ina (oarelui2 ,i ')ri venind ,n jo( pe deal2 din(pre 8i(iune. ;njur) pe ,n0undate 3i (e re'e#) de #arginea va(ului2 a3tept-ndu-i re(e#nat. Erau vreo 'ece (olda.i 3i doi o0i.eri. 8)r3)luiau c-te doi pe ponton. 4i'#ele lor greoaie 'guduiau (c-ndurile. 4orrigan (e ,ndrept) de (pate 3i (cuip) ,n ap). ;3i 3ter(e #-inile de c-rpa un(uroa() 3i o arunc) ,ntr-un col.. 4orrigan nu ,ng7i.ea indivi'ii ,#$r)ca.i ,n uni0or#)2 indi0erent de culoarea pielii lor2 iar cei pe care-i vedea ,n di#inea.a aceea ,i ad-nceau acea(t) repul(ie. 8ai ale( o0i.erul din 0runte. Finea #-na ,ncordat) pe (a$ia de cere#onie prin() la 3old2 iar 0a.a (a era o #a(c) de o violen.) re.inut). 4orrigan recuno(cu i#ediat genul 3i (e(i') pri#ejdia. La co#anda o0i.erului2 plutonul (e opri la c-.iva 9ar'i de +hamroc). 0 +un) di#inea.a ra7a.i #icu.i 3i gal$eniA ,i (alut) 4orrigan ve(el. 4el #ai (cund dintre cei doi o0i.eri 0)cu un pa( ,nainte 3i (pu(e ,n engle'): % Tu e3ti 4orrigan? 4orrigan #or#)i: % Deci vor$e3ti engle'e3teA % Sunt locotenentul Ruro(aQa. Ace(ta e(te locotenentul Ta(7iro din Ar#ata @#perial) &apone'). Acu# vo# urca la $ordul a#$arca.iunii tale.
N

P)()ri pal#ipede din #)rile tropicale. =n.t.>. LJ

% /ricu# nu pot () v) opre(cA 4el nu#it Ta(7iro ()ri pe punte ateri'-nd cu agilitate2 0)r) ()3i de'lipea(c) #-na de pe (a$ie. Se ,ndrept) c)tre 4orrigan2 0i*-ndu-l pe (u$ ca(c7et) cu oc7ii lui negri 3i reci. % +ine a.i venitA e*cla#) 4orrigan. Ruro(aQa ,l ur#) pe Ta(7iro. % Noi luat acu# in(ula ,n nu#ele ;#p)ratului. Tu acu# (upu( japone'. % Sunt i#pre(ionat. 4orrigan ,ntoar(e capul ()-l (tudie'e pe cel nu#it Ruro(aQa. P)rea nervo(. Se vedea c-t de colo c) e(te un tip cu 3coal)2 g-ndi 4orrigan. N-a# de ce () #) ,ngrijore' ,n privin.a lui. Ta(7iro intr) ,n #icu.ul (alon al navei. S7a#roc: avea o (ingur) ca$in) (u$ ti#onierie. Era ,ngu(t) 3i ,#$-c(it) cu 0u# de la #otor 3i #iro( de (antin) . 8o$ilierul con(ta dintr-un pat ne0)cut 3i o #)(u.) ,ng7e(uit) ,ntr-un col.. Acolo ')ceau 7-rtii 3i (ticle goale de gin2 ro(togolite pe podea. Ta(7iro ,3i ,ncre.i na(ul de'gu(tat. 4orrigan ,l ur#)rea cu $ra.ele la piept2 cal# 3i indi0erent. % Prietenul t)u caut) ceva anu#e? ,l ,ntre$) el pe Ruro(aQa. % Ta(7iro-(an caut) ar#). % N-a#2 (unt paci0i(t de 0elul #eu. % E3ti engle'? ,l c7e(tion) Ruro(aQa. % Nu2 0ir-ar al dracului de engle'i () 0ieA (e ,n0urie 4orrigan. Sunt irlande'A Se au'i o i'$itur) din direc.ia ca$inei. Ta(7iro (co(e(e (ertarele de la #a() 3i le arunca(e pe podea. % Sper c) prietenul t)u o () 0ac) curat dup) aceeaA Ruro(aQa nu-i r)(pun(e. 4orrigan ,l privea pe Ta(7iro cu# r)v)3ea 7-rtiile 3i jurnalele de $ord. 8ai ,nt-i le cerceta atent 3i apoi le a'v-rlea pe(te tot. 4orrigan ,3i ,ncle3t) 0)lcile2 ,ncerc-nd ()-3i do#olea(c) 0uria. ;n cele din ur#)2 Ta(7iro ie3i pe punte 3i (e po(t) dinaintea lui 4orrigan. Se 7ol$a la el ,ncordat 3i di(pre.uitor. 4orrigan ,l 0i*) 3i el '-#$ind 3treng)re3te. % 4e dore3ti piticanie? Lovitura $ru(c) 3i nea3teptat) ,l lu) co#plet prin (urprindere pe 4orrigan. I)ri pentru o 0rac.iune de (ecund) revolverul din #-na lui Ta(7iro2 ,nainte ()-l lovea(c) ,ntre picioare.
6undul calei. =n.t.>. LL

4orrigan (e pr)$u3i pe punte cu r)(u0larea t)iat). Durerea (e r)(p-ndi ,n tot corpul. Nu #ai putea () re'i(te. Se 0)cu g7e# 3i ,ncerc) () trag) aer ,n piept. Nu reu3ea de loc ()-3i do#olea(c) valurile de agonie care-l inundau din cap p-n)-n picioare. Di(tin(e voci (trig-nd aproape2 de3i el le au'ea ca de la o #are dep)rtare. ;3i d)du (ea#a c) Ta(7iro 3i Ruro(aQa (e certau. Trecur) c-teva #inute p-n) () de(c7id) oc7ii. Ta(7iro (t)tea l-ng) el2 cu revolverul at-rn-ndu-i ,n #-na dreapt). Privirile ,i (clipeau de #-nie. L)tr) ceva ,n japone'). % Acu# tre$uie () te ridici2 tradu(e Ruro(aQa a0lat ,n (patele lui. P)rea (periat. Ta(7iro ,l ,#pin(e cu piciorul. 4orrigan (e ()lt) ,n genunc7i 3i apoi (e ridic) ,ncet ,n picioare2 ag).-ndu-(e cu #-inile de #arginea va(ului2 ,i venea a#e.eal) 3i-i era grea.). Se g-ndi c-o () vo#ite 3i ,ncerc) () (e (t)p-nea(c). N-o ()-i o0ere a(e#enea (ati(0ac.ie ace(tui tic)lo(. ;i tre#urau picioarele. % Prietenul t)u e(te un adev)rat erou2 ,i 'i(e el lui Ruro(aQa. % ;#i pare r)u2 (e (cu') o0i.erul japone'. 4orrigan 3tia c) vor$e3te (incer. % Ta(7iro-(an o# 0oarte dur. El (pu( c) tre$uie () te ,nve.e () re(pec.i un o0i.er japone'. 4orrigan #er(e cl)tin-ndu-(e p-n) ,n ca$in) 3i c)ut) printre 7-rtiile ,#pr)3tiate pe podea. 6iecare #i3care ,l 0)cea () gea#) de durere. E)(i ce c)uta 3i ie3i pe punte. % Ace(ta e(te pa3aportul #eu2 #or#)i el. Sunt irlande'2 0ira.i voi ai draculuiA Se 7ol$) la Ta(7iro. % Adic) neutru2 pricepi? N-a# nicio trea$) cu r)'$oiul vo(tru a0uri(it. Ta(7iro ,i (#ul(e pa3aportul 3i-l (tudie ti#p de c-teva clipe. Apoi ,l arunc) pe punte 3i l)tr) un ordin c)tre Ruro(aQa. % Ta(7iro-(an dorit () a0le unde (e a(cunde )iap-ul engle'. % 4red c) la S9dne9. % Ra7atA
LN

% 6ru#o( te-a #ai ,nv).at () vor$e3ti pro0e(orul t)u de engle')A Ruro(aQa cl)tin) din cap. % Preotul engle' (punea 3i el c) nu #ai e(te pe in(ul). Dar unii $)3tina3i (unt de alt) p)rere. % Eu l-a3 crede pe preot ,n locul vo(tru. Tri#i(ul Do#nului nu #inte niciodat)A Ruro(aQa (e ,ntoar(e (pre Ta(7iro 3i-i tradu(e ce (pu(e(e 4orrigan. Ta(7iro ,l #)(ur) din priviri 3i-i ordon): % Acu# po.i () pleci2 ,i 'i(e $l-nd Ruro(aQa. 4orrigan (e uit) la el ui#it. % 4u# adic) () plec? % De aici ,nainte2 3alupa apar.ine Ar#atei @#periale &apone'e. Pleac)A Nu vei p).i ni#ic dac) vei coopera cu (olda.ii japone'iA % +arca acea(ta e(te a #ea. 4u ea ,#i c-3tig e*i(ten.a. Dac) v) i#agina.i c) pute.i veni aici (-o lua.i a3a2 pe degea$a2 atunciCC Ruro(aQa ,l privi nervo( pe Ta(7iro 3i tradu(e. % Ta(7iro-(an (pune c) dac) nu pleci ,n (ecunda a(ta2 va 0i o$ligat () te ,#pu3te. 4a 3i c-nd ar 0i vrut ()-3i 0ac) cuno(cut) inten.ia2 Ta(7iro tra(e piedica revolverului. 4orrigan (i#.i cu# clocote3te de #-nie 3i ,3i ,ncle3t) pu#nii. Pentru o clip)2 (e g-ndi dac) ar #erita oare () ri3te. 4u un pu#n2 i-ar turti #utra ace(tei $ruteC poate c) ar avea ti#p ()-i (#ulg) pi(tolul 3i ()-l lic7ide'e. Apoi2 ,3i #ut) privirile (pre Ruro(aQa 3i plutonul de (olda.i ,n3ira.i pe dig. Da2 poate c) i-ar arde una2 dar va 0i o victorie inutil). Ulti#a pe lu#ea a(ta. Nu avea de ale(. Ridic) ,ncet pa3aportul (tr-#$-ndu-(e de durere 3i o lu) ,n direc.ia de$arcaderului. ;n ti#p ce #ergea2 ,3i (pu(e ,n g-nd c) ,ntr-o 'i o () i-o pl)tea(c) locotenentul Ta(7iro.

Capitolul 1"
&apone'ii tran(0or#a(er) cl)direa o0icial) ,n cartierul general al o0i.erilor. Toate relicvele coloniali(#ului $ritanic M cu# ar 0i culegerile de poe'ii ale lui Dr9den 3i S7a:e(peare2 ta$lourile Regelui care ,#podo$eau pere.ii M 0u(e(er) 0)cute $uc).i 3i ar(e.
L

Se in(tala(e (-r#) g7i#pat) ,n jurul locuin.ei 3i (e pu(e(er) g)r'i du$le ca protec.ie ,#potriva (a$otajelor. +iroul lui 8anning deveni(e acu# (ediul de co#and) al colonelului Na:a#ura. Ace(ta era co#andantul trupelor japone'e de pe in(ul). Se#)na cu un taur2 cu oc7ii #ici 3i negri2 #u(ta.) ,ntunecat) 3i #er( de lupt)tor. Soldat e*peri#entat2 c)lit ,n r)'$oiul din 8anciuria2 Na:a#ura era avid de glorie2 la 0el ca 3i Ta(7iro. ;n pri#a noapte2 locotenentul Ta(7iro nota ,n jurnalul ()u: % A# cucerit Santa 8aria. Pretutindeni2 ar#atele noa(tre 'dro$e(c orice ,ncercare de re'i(ten.) de-a lungul Paci0icului. Acu# ni#ic nu ne #ai poate (ta ,n cale. 8ai t-r'iu2 ,#$r)cat nu#ai ,n pantaloni (cur.i2 cu corpul (c)ldat de (udoare2 Ta(7iro ,ngenunc7e pe covora3ul de $a#$u( din 0a.a ta$loului ,#p)ratului Siro7ito a3e'at pe o #)(u.) #ic) l-ng) pat 3i2 ating-nd covora3ul cu 0runtea2 ,3i dedic) ,nc) o dat) via.a ,#p)ratului 3i &aponiei. Se citea pe 0a.a (a c-t era de concentrat. Avea tr)()turi 0ru#o( ci'elate2 o $)r$ie p)trat)2 caracteri(tic) (a#urailor 3i oc7i ad-nci ca dou) v-ltori negre2 care (tr)luceau inten(. Doar cei care vi(a(er) vreodat) la glorie 3i #)re.ie le pricepeau (clipirea. P)rul ()u negru2 rar ,l 0)cea () (e#ene cu un c)lug)r. 8a(7ita Ta(7iro era #ul.u#it. ;n (0-r3it ,ncepu(e r)'$oiul 3i pentru el. ;n ti#p ce (e in(truia la 3coala de c)de.i2 (e te#ea c) lucrurile vor evolua prea rapidP c) r)'$oiul (e va ter#ina ,n c-teva luni 3i nu va #ai apuca () 0ie tri#i( pe 0ront2 ,i era groa') c) va r)#-ne un (i#plu (pectator ,n cel #ai #are 3i glorio( #o#ent din i(toria &aponiei. ;3i a#intea de di#inea.a aceea rece din iarna lui 1 B1 c-nd au'i(e la radio vocea c)pitanului Siraide ,n lini3tea 'orilor. % Ur#ea') un anun. din partea 6lotei Ar#atei @#periale. A(t)'i N dece#$rie2 ,nainte de r)()ritul (oarelui2 8arina @#perial) a e*ecutat un ,ndr)'ne. raid aerian a(upra 0lotei 3i 0or.elor aeriene a#ericane (ta.ionate ,n SaQai. Se a0la aca()2 ,n per#i(ie. ;n noaptea aceea ,3i ,#$r)ca(e uni0or#a de cadet 3i (e du(e(e cu tat)l ()u ,n 0a.a Palatului @#perial din To:io. 8ii de copii u#plu(er) (tr)'ile2 ,ndrept-ndu(e (pre por.ile palatului () ()r$)torea(c) victoria. 6iecare purta ,n #-n) c-te un 0elinar din 7-rtie ,n 0or#) de glo$.
NO

Ta(7iro era #-ndru 3i invidio( ,n acela3i ti#p. 8-ndru c) 0)cea parte din ar#ata japone') care adu(e(e at-ta glorie ;#p)ratuluiP 3i invidio( pentru c) nu participa(e la nicio lupt). Apoi2 la ju#)tatea lui 0e$ruarie2 c)'u Singapore. Se preda(er) pe(te o (ut) de #ii de engle'i2 indieni 3i au(tralieni2 'guduind aproape dou) (ute de ani de do#ina.ie ve(tic) ,n A(ia. Acea(t) victorie pre'enta pentru Ta(7iro o dovad) de neconte(tat a in0luen.ei &aponiei ,n lu#e 3i a 1amoto"Damashii M (piritul invinci$il al niponilor. De 0apt2 .ara lui nu cuno(cu(e gu(tul ,n0r-ngerii de trei (ute de ani. Acu#2 ,n aparta#entul ()u din $ungaloQ-ul Re3edin.ei (e preg)ti pentru devo.iunea de (ear). Scoa(e cu grij) dopul negru din le#n de (antal al tu$ului de $a#$u( 3i pu(e t)#-ie ,n)untru. ;l a3e') dinaintea ta$loului ,nr)#at al ;#p)ratului 3i-l aprin(e. 8iro(ul dulce ,#$)l()#) deodat) ca#era. 8-ng-ie duio( tu$ul 3i ,3i a#inti de 'iua c-nd i-l d)rui(e tat)l ()u. 6u(e(e ,n ti#pul ulti#ei (ale vi'ite aca()2 cu c-teva 'ile ,nainte () 0ie tri#i( cu unitatea (a ,n in(ulele Solo#on. 6a#ilia lui locuia la /ga#a2 ,n pre0ectura Saita#a2 ,n nordve(tul ora3ului To:io. ;n 'iua aceea 0u(e(e groa'nic de cald ,n co#parti#entele #etalice ale trenului. Aerul vi$ra ,n 'u#'etul evantaielor din 7-rtie cu care 0e#eile ,n miro)asa ,3i r)coreau 0e.ele. ;3i a#inti c) #ulte co#parti#ente nu #ai aveau $anc7eteP ,nc) de atunci r)'$oiul ,ncepu(e () (ec)tuia(c) econo#ia 0ragil) a .)rii 3i guvernul rec7i'i.iona pentru ar#at) toate #ateriile pri#e di(poni$ile. Ta(7iro 0u(e(e nevoit () (e g7e#uia(c) pe podeaua trenului. 6a#ilia lui avea o c)(u.) din le#n cu acoperi3 cenu3iu. U3ile gli(ante ')ng)nir) c-nd intr) ,n)untru. Tat)l ()u (t)tea cu picioarele ,ncruci3ate pe tatami. 4-nta la shogi. 6a.a (a nu tr)da nici cea #ai #ic) e#o.ie c-nd ,3i ,n)l.) privirile 3i ,l v)'u. Se ridic) (ole#n ()-l ,nt-#pine 3i (e (alutar) a#-ndoi. Apoi2 Ta(7iro ,ngenunc7e 3i pri#i $inecuv-ntarea p)rintelui ()u ,n #aniera tradi.ional) a (a#urailor. Tat)l lui p)rea un $)r$at i#pun)torP de3i nu era ,nalt2 ,n0).i3area (a degaja 0or.) 3i di(ciplin). ;n ciuda celor 3apte'eci de ani2 (t)tea drept ca $radul. ;3i (tr-n(e(e la (pate p)rul lung 3i cenu3iu2 iar $ar$a rar) ,i at-rna pe(te piept. Se vedea dup) c7ipul lui c) era un o# a(pru 3i re.inut. Ta(7iro ,i cuno3tea prea
N1

$ine caracterul. Au'i(e c) nu v)r(a(e nicio lacri#) 3i nu-3i e*pri#a(e de(c7i( #-7nirea ,n 0a.a ni#)nui nici #)car dup) #arele cutre#ur Ranto2 din 1 "!2 c-nd ,3i pierdu(e pri#a (o.ie 3i o 0iic) de nu#ai c-teva luni. To.i copiii ()i i-l divini'au. 4-nd cei doi 0ra.i #ai #ari ai lui Ta(7iro 0u(e(er) uci3i ,n ti#pul inva'iei din 8anciuria2 nu-l v)'u(e niciodat) pe $)tr-n pl-ng-nd (au jeluindu-(e. Era un adev)rat Sa#urai. ;n 1 O 2 o#or-(e cinci ru3i cu (a$ia (a2 ,n $)t)lia de pe r-ul S7ain. Era o (a$ie Wa#oto2 0)cut) din cel #ai 0in o.el al$a(tru. At-rna 3i acu# pe perete2 dea(upra *amidana M altarul S7into al 0a#iliei. Pe la#)2 dea(upra pr)(elelor2 0u(e(e ,ncru(tat nu#ele ()u: 2iroo ,ashiro. 8ai t-r'iu2 #a#a lui Ta(7iro le adu(e sushi 3i ceai verde2 iar tat)l ()u ,i ar)ta(e #area 7art) colorat) a Paci0icului2 at-rnat) de perete. 6iecare nou) cucerire #ilitar) era #arcat) de un #ic (tegule. al Soarelui R)(are. / (tudiar) a#-ndoi 3i (e #inunar): Eua#2 Lu'on2 +orneo2 in(ula <a:e2 8anila2 Song Rong2 Ra$aul2 &ava2 SingaporeC t-n)rul Ta(7iro era plin de pa(iune 3i 0ervoare. Eenera.ia lui va 0i cea #ai ve(tit) dintre to.i (a#uraii. A doua 'i2 c-nd ,3i luar) r)#a( $un2 (urorile2 verii 3i c-.iva prieteni ai tat)lui ()u veni(er) to.i ()-l conduc) la gar). 8a#a ,i d)rui(e un $r-u cu o (ut) de $roderii2 ,i pu(e(e ,n)untru o #oned) de cinci (au 'ece 9eni 3i o (curt) dedica.ie2 ca ()-i poarte noroc. Tat)l ,3i lu) ulti#ul la revedere de la el. Se ,ntuneca(e la 0a.) 3i p)rea gata () e*plode'e de 0urie. Ta(7iro ,3i d)du (ea#a c) ,ncerca ()-3i a(cund) o #are e#o.ie. ;i ,n#-n) grav (uportul din $a#$u( pentru t)#-ie. Apoi2 ,n)l.) cu duio3ie a#$ele $ra.e 3i ,i d)du (a$ia Wa#oto2 care at-rna(e dea(upra )amidanei c)#inului lor de c-nd e*i(ta t-n)rul Ta(7iro. / pri#i cu un (enti#ent de venera.ie2 a#e(tecat cu tea#). 4-nd trenul porni din gar) ,i 0)cu cu #-na tat)lui ()u pentru ulti#a oar) 3i au'i din nou c-ntecul pe care el 3i ca#ara'ii ()i o0i.eri ,l ,nv).a(er) la colegiul #ilitar. Credincios celor cinci 3nvturi Cznd pe cmpul de lupt .echiul dicton al lupttorilor spune
N"

C nimeni nu regret c se jertfete pentru onoare 4rict de mare ar fi sacrificiul. Acu# (a$ia (t)tea pe pat2 al)turi de el. / (coa(e din teac) 3i o .inu dinaintea lui2 a(t0el ,nc-t () re0lecte lu#ina lu#-n)rii. Se oglindea (traniu ,n oc7ii lui2 ,n ca#era aceea 0ier$inte 3i ,ntunecat). Gopti ,nc) odat) jur)#-ntul ro(tit pentru pri#a oar) la To:io2 cu #ulte luni ,n ur#)2 c-nd ,3i ,nc7ina(e via.a ;#p)ratului. K ;n ti#p ce locotenentul Ta(7iro vi(a la glorie 3i #)rire2 @an 8anning (e g-ndea la noi #ijloace de (upravie.uire. Re'i(ta de trei luni pe dealurile ,n)l.ate dea(upra a3e')rii 1ancoro2 gonit de o inva'ie care ,nt-r'ia () apar). ;n cele din ur#)2 ,n di#inea.a aceea2 v)'u(e intr-nd ,n port pri#a nav) de r)'$oi japone') 3i (e ,ntre$a(e c-t va #ai dura p-n) vor ,ncepe ()-l caute. Deoca#dat)2 8anning ,3i vedea #ai departe de ,n()rcin)rile (ale de /0i.er Di(trictual2 ca 3i c-nd nu (e ,nt-#pla(e ni#ic. Acu# va ,nceta2 $ine,n.ele(. 4ontinua () vi'ite'e (atele2 () #edie'e di(putele 3i () i#pun) legile guvernului de la Londra. De 0iecare dat)2 ,i preveni(e pe localnici () (e 0erea(c) de japone'i atunci c-nd vor de$arca pe Santa 8aria. Dar ti#pul va (pune c-t de e0iciente 0u(e(er) (0aturile lui. ;n 0iecare di#inea.) 3i (ear) raporta cu regularitate #i3c)rile japone'ilor pe 0recven.a Pa'ei de 4oa(t)2 dar re(i#.ea tot #ai #ult inutilitatea activit).ii (ale. Alia.ii nu-3i de(0)3ura(er) ,nc) 0or.ele2 a3a c) in0or#a.iile pe care le tran(#itea nu 0olo(eau la ni#ic. &apone'ii #)turau totul ,n jurul lor. Radioul lui 8anning prin(e $uletinul de 3tiri din Au(tralia. Situa.ia era cata(tro0al). De3i 3ai(pre'ece &56 a#ericane de(0)3ura(er) un raid ,ncununat de (ucce( dea(upra ora3ului To:io2 ,n re(t2 lucrurile2 evolua(er) cu# nu (e poate #ai pro(t. Ra$aul c)'u(e. /lande'ii capitula(er) ,n &ava 3i cel #ai tri(t era c) japone'ii cuceri(er) in(ula 4orregidor2 'dro$ind a(t0el ulti#a re'i(ten.) din 6ilipine. ;n ciuda ace(tor e3ecuri uria3e2 8anning (e 7ot)r-(e () r)#-n) pe Santa 8aria c-t #ai #ult po(i$il. ;ntr-o 'i2 cine 3tie2 (-ar putea () ai$) nevoie de el. Sergentul Lavella 3i cei 3a(e jardar#i ai ()i ,i r)#)(e(er) loiali la 0el ca 3i $uc)tarul 47o#u. 4on(trui(er) trei coli$e ,n lu#ini32 din ieder) 3i (t-lpi t)ia.i din jungl)2 cu iar$) :unai 3i 0run'e de
N!

pal#ier ,n loc de pere.i 3i acoperi3. Una dintre coli$e (ervea drept ad)po(t pentru 8anning 3i (ta.ia radio. 4elelalte dou) erau 0olo(ite de oa#enii lui Lavella ca dor#itor 3i $uc)t)rie. Aveau de(tule provi'ii2 iar (ergentul Lavella co$ora din c-nd ,n c-nd pe .)r#2 revenind de 0iecare dat) ,nc)rcat de pe3ti. Se 0olo(eau de #)r0urile lor pentru troc ,n nego.ul cu localnicii2 ca ()-3i procure legu#e 3i 0ructe din gr)dinile ace(tora. /ca'ional2 8anning #ai v-na c-te un porc #i(tre.. 8anning avu(e(e de a(e#enea grij) () aduc) cu el vi(teria in(uleiP de3i $anii nu #ai aveau nicio valoare acu#2 $)3tina3ii ,i 0olo(eau totu3i la nego.2 indi0erent cine (t)p-nea in(ula. 8anning 3tia c) ar 0i putut (upravie.ui la ne(0-r3it dac) japone'ii n-ar veni ()-i caute. ;n() cel #ai periculo( ina#ic era ,n()3i jungla. 8anning (u0erea ,n per#anen.) de c)ldur). Dogoarea u#ed) a p)durii tropicale ,i ataca (patele2 ,nc7eieturile 3i pieptul. Acolo unde tran(pira.ia acid) ,i ()pa(e ,n piele2 (e 0or#au 'one ro3ii2 iritate. 4-nd (udoarea (e (curgea pe(te ace(te pl)ci de(c7i(e2 8anning (tr-ngea din din.i 3i ,njura pe ,n0undate. Avea o (en'a.ie groa'nic)2 ca 3i c-nd cineva i-ar 0i ,n0ipt ,n piele ace a(cu.ite. Dup) un ti#p2 tran(pira.ia 0)cea ()-i apar) u#0l)turi dureroa(e pe tot corpul. +)3tina3ii le nu#eau T#u3c)tura jungleiU. 1intrele 3i ,nc7eieturile $ra.elor erau n)p)dite de $)3ici care (e (p)rgeau2 l)(-nd ,n ur#) r)ni per#anente. Dar 8anning (e preg)ti(e () ,ndure orice. ;n 0elul lui aparte2 (e (acri0ica pentru regele ()u. Nu vi(a la glorie 3i #)re.ie. Dorea doar () (upravie.uia(c) 3i ()-3i dovedea(c) (ie3i 3i tat)lui ()u de#ult decedat c) era un $)r$at adev)rat.

Capitolul 1#
% E(te revolt)tor. Ace3ti oa#eni (unt ni3te $ar$ari. Se poart) groa'nic cu $)3tina3ii. 4-teva 0e#ei #i (-au pl-n( c) au 0o(t violate de (olda.i japone'i. +)r$a.ii (unt 0olo(i.i ca vite de povar). Nu (e #ai poate ,n 0elul ace(taA P)rintele Eoode (e ,nv-rtea de colo p-n) colo2 pe verand). Se ,n0uria(e de-a $inelea. ;n ti#p ce (e 0-.-ia agitat2 (e tr)gea de crucea de argint de la piept. Deveni(e aproape i(teric.
NB

Rac7el ,l privea din ce ,n ce #ai ,ngrijorat). Se ,ngro'ea ()-l vad) ,n a(e#enea 7al. ;l lu) de $ra. 3i-l 0)cu () (e a3e'e pe (caunul din tre(tie. % Stai jo(2 unc7iule. Te rogA Dac) nu te potole3ti2 o () 0aci ,nc) un atac de #alarie. P)rintele Eoode (e l)() ,n grija eiP pe(te c-teva clipe ,n()2 ()ri din nou ,n picioare2 #)(ur-nd veranda de la un cap)t la altul2 contrariat. % Tre$uie () 0ac ceva2 Diavolul (e a0l) printre noi. Nu pute# (ta nep)()tori2 cu #-inile ,n (-n. % Unc7iule2 n-ave# ,ncotro. 8ai $ine () #ul.u#i# Do#nului c) ne-au l)(at ,n pace. Ar 0i putut () ne ,#pu3te 3i () d)r-#e $i(erica dac) ar 0i vrut. P)rintele Eoode (e ,ntoar(e c)tre ea cu oc7ii (clipind de #-nie. % A# ,nc7inat to.i ace3ti ani cre3tin)rii $)3tina3ilor. Nu pot () (tau deoparte acu# 3i ()-#i la( tur#a ,n gura lupului. Rac7el ,l lu) din nou de $ra. 3i-l du(e c)tre (caun. Ulti#ele luni 0u(e(er) o grea ,ncercare pentru el. Deodat)2 japone'ii ,i l)(a(er) ,n pace. 4a #i(ionari2 erau con(idera.i neutri2 dar 3i a3a nu (e puteau $a'a prea #ult pe acea(t) 0avoare. Rac7el (e a3tepta din 'i ,n 'i la ce-i #ai r)u. % Dac) ne arunc) ,n ,nc7i(oare2 n-o ()-i #ai pute# ajuta deloc M re#arc) Rac7el. % E(te un te(t al voin.ei 3i credin.ei noa(tre. Nu ave# c)derea () judec)# a(t0el de lucruri. Adu-.i a#inte de e*perien.a Do#nului no(tru @(u( 4ri(to( din gr)dina E7e(i#anii. 47iar 3i El a 3ov)it atunci. A 0o(t ,ncercarea Lui 0inal). 8ai $ine () ne treac) prin (a$ie2 dec-t () ,n3el)# credin.a lui Du#ne'euA Lui Rac7el i (e p)rea c) Do#nul e(te ca# ne,n.eleg)tor2 dar pre0era () tac). Gtia c) nu era ,n.elept () de(c7id) o di(put) pe te#e teologice c-nd unc7iul ei (e a0la ,ntr-o a(e#enea (tare. % / () ne rug)#2 ,i (uger) ea. Du#ne'eu o () ne ,ndru#e ce () 0ace#A Rac7el nu credea nicio clip) c) (e va ,nt-#pla a3a ceva2 dar (pera ()-l lini3tea(c) pe unc7iul ei. ;3i d)dea prea $ine (ea#a ce (e va ,nt-#pla dac) ,3i va pre'enta prote(tul colonelului Na:a#ura. P)rintele Eoode ,3i ,ngrop) capul ,n pal#).
ND

% 47iar cre'i c) nu #-a# rugat ,n toate ace(te luni? A# $)tut cu pu#nii la por.ile 4erului2 i#plor-ndu-l ()-i (coat) pe oa#eni din Purgatoriul (u0erin.elor. R)(pun(ul a 0o(t #ereu acela3i. Rac7el ,i pu(e #-na pe 0runte. % Ai 0e$r). / () te apuce alt) cri') de #alarie. 8ai $ine () te ,ntin'i pe patA Preotul o ,#pin(e 0urio( 3i ()ri ,n picioare. % D)-#i pace copil)A Gtiu prea $ine ce a# de 0)cutA ;n cele din ur#)2 Rac7el i'$ucni enervat). % +ine2 n-ai dec-tA Du-te la co#andantul japone' 3i .ine-i o predic). / () ve'i c) n-o () 0olo(ea(c) la ni#ic. Dup) ce-o () te lege 3i-o () te ,#pu3te ca pe-un c-ine2 po.i ()-.i i#agine'i ce-o () (e ,nt-#ple cu #ineA Preotul o privi cu tri(te.e. Era at-t de t-n)r)2 at-t de neajutorat). Se g-ndi la ce i-ar putea 0ace japone'ii dac) n-ar #ai 0i l-ng) ea (-o proteje'e 3i ,nc7i(e oc7ii ,ngro'it. % +ine2 $ine2 #ur#ur) el. Se re'e#) de (p)tarul (caunului 3i c)'ur) a#-ndoi pe g-nduri. P)rintele Eoode (e cu0und) ,n ,ntunecate 3i lungi (olilocvii ,#potriva p)catelor o#ene3ti2 iar Rac7el (e ,ntre$) c-t ti#p va #ai trece oare p-n) c-nd () (e produc) inevita$ilul. % 1rea () 0ie un #artir2 ,3i (pu(e2 cu a#)r)ciune. ;ntr-o 'i o () reu3ea(c). St)tea pe (caunul de tre(tie de l-ng) u3) 3i conte#pla u#$rele ,ntin(e pe paji3tea pu(tie 3i pe treptele verandei. Soarele (e ,n)l.a pe cer. Ur#a ,nc) o 'i 0ier$inte. Unc7iul ei (e 0oi nervo(. % Unde e(te a0uri(ita aia de Lelei? Tre$uia () aduc) ceaiul. Rac7el (e ridic) repede. % ;l aduc eu. Dar preotul i-o lu) ,nainte. S)ri ,n picioare 3i $loc) intrarea (pre $uc)t)rie. % De ce ()-l aduci tu? Doar nu e3ti (ervitoareA Se ,ntoar(e 3i-o porni c)tre $uc)t)rie2 cu (utana neagr) 0-l0-indu-i pe(te (andalele #aro din piele2 roa(e de vre#e. % LeleiA Apoi '$ier) c-t ,l .ineau pl)#-nii: % LeleiA Unde e(te a0uri(ita a(ta de 0at)? Suva2 $uc)tarul (e gr)$i ()-i ia() ,n ,nt-#pinare2 3terg-ndu-3i #-inile de 3or..
NJ

% Ajut eu (t)p-ne2 'i(e $)iatul 0)c-nd repede o plec)ciune. Adu( eu ceaiA % Eu o vreau pe LeleiA Unde a di(p)rutA Suva o privi pe Rac7el pe(te u#)rul P)rintelui Eoode2 d-nd din cap (upu(. Preotul o$(erv) i#ediat c)-3i 0)cu(er) (e#n. % 4e (e petrece aici? ,ntre$) el. % Lelei plecat2 r)(pun(e Suva. % Plecat2 unde? Suva (e uit) din nou la Rac7el. 6ata ridic) din u#eri re(e#nat). Suva pironi oc7ii ,n p)#-nt. % Ea plecat dup) 3e0 japon2 #or#)i el. Ge0 japon (pu( c) o#oar) pe ea de tot dac) (tat cu du#neata. Pentru o clip)2 Rac7el cre'u c) unc7iul ei o () e*plode'e. Se 0)cu(e (tacojiu la 0a.)2 (u0ocat de 0urie. Se ,ntoar(e lovind cu pu#nul ,n pal#)2 #ut de tur$are. Rac7el d)du din cap c)tre Suva2 care (e retra(e u3urat ,n ca(). P)rintele Eoode (e ,ndrept) c)tre nepoata lui. % Tu ai 3tiut toate a(tea2 nu-i a3a? Rac7el ,3i recuno(cu vina. Preotul p)ru c) (e 7ot)r)3te $ru(c. Ridic-ndu-3i poalele (utanei2 (e n)pu(ti ,n $ungaloQ2 tr-ntind u3a ,n ur#a lui. Ap)ru dup) c-tva ti#p2 cu o p)l)rie #are de pai2 ,nde(at) pe cap. S)ri pe $icicleta re'e#at) de treptele verandei. % Unde te duci? % Nu voi tolera ca un copil () 0ie 0or.at de #on(trul acela () 0ac) pro(titu.ie. Rac7el $)tu cu piciorul ,n podea. % La dracu2 nu 0ii at-t de incon3tientA De data acea(ta2 unc7iul ei ,i trecu cu vederea ,njur)tura. 4l)tin-ndu-(e pu.in2 ,ncepu () pedale'e ,n direc.ia 1ancoro. Se 7ot)r-(e. Ni#eni 3i ni#ic nu putea ()-l #ai oprea(c) acu#. K Dou) garduri din (-r#) g7i#pat) la o dep)rtare de cinci'eci de 9ar'i unul de altul ,nconjurau acu# +iroul Di(trictual tran(0or#at ,n 4artierul Eeneral al colonelului Na:a#ura. 4)rarea din(pre (at care ducea la $ungaloQ trecea printre ace(te dou) garduri p)'ite de c-te un (oldat la 0iecare intrare. Pe acea(t) c)rare2 pedala P)rintele Eoode ,n di#inea.a aceea pe $icicleta lui vec7e 3i ruginit). 8ergea ,ncet 3i 7ot)r-t2 a3a
NL

cu# 0)cu(e de nenu#)rate ori pentru a (olicita /0i.erului Di(trictual re'olvarea unor pro$le#e legale re0eritoare la $un)(tarea oa#enilor de pe in(ul)2 0ie ele reale (au i#aginare. Acu#2 purtarea 3i atitudinea lui erau e*act ca atunci. Pri#ul (oldat2 un $)iat de nici opt(pre'ece ani 0u pro$a$il prea uluit de apari.ia lui nea3teptat) ca ()-l (o#e'e la ti#p. Se inti#ida(e c-nd preotul trecu pe l-ng) el 0)r) ()-l $age ,n (ea#)2 de parc) nici n-ar 0i e*i(tat. @ar dup) ce (e ,ndep)rta(e2 era deja prea t-r'iu. Avea de ale(: putea ()-l la(e () treac) (au ()-l ,#pu3te ,n (pate. T-n)rul (oldat e'it) cu #-na pe pu3c) 3i r)#a(e ,n po'i.ia aceea2 incapa$il () (e 7ot)ra(c) ce () 0ac). ;ntre ti#p2 p)rintele Eoode ,3i vedea de dru# (pre coli$a din (tu02 convin( c) Du#ne'eu era cu el 3i-l va ajuta. % Domnul este stpnul meu nu voiC ;n #o#entul acela2 ajun(e(e deja la cel de-al doilea (oldat care privi(e a#u'at 3i apoi ,ngro'it cu# ,nainta. 4a#aradul lui ,l l)(a(e () treac) 0)r) ()-l (o#e'e2 de ce? ;3i ridic) pu3ca 3i o ,ndrept) ne(igur ,n direc.ia preotului. % Dar cu toate c pesc !n umbra moriiC P)rintele Eoode nu-l ,nvrednici nici #)car cu o privire. 8intea 3i ini#a (a erau pline de r)'$unare apo(tolic). Se (i#.ea p)trun( de (piritul S0-nt2 la 0el ca @(u( c-nd intra(e ,n te#plu ()i alunge pe negu(tori. Du#ne'eu ,n(u3i vi$ra ,n)untru 0iin.ei (ale. Ni#ic nu-l putea opri. Din p)cate2 cel de-al doilea (oldat nu 3tia cu cine are de-a 0ace. ;l privi(e pe co#patriotul ()u 3ov)ind 3i apoi (e 7ol$a(e nedu#erit la ar)tarea ,#$r)cat) ,n negru ,n ar3i.a 'ilei2 cu #on(truoa(a p)l)rie de pai tra() pe(te 0a.a palid). Se g-ndi c) ceva nu era ,n regul). Dec-t () ,n0runte #-nia locotenentului Ta(7iro2 0)cu un pa( ,napoi2 preg)tindu-3i pu3ca. ;i ordon) preotului () (e oprea(c). P)rintele Eoode2 ne0a#iliari'at cu li#$a japone')2 continu) () #earg) ,nainte. 47iar dac) ar 0i po(edat oarecare cuno3tin.e ,n do#eniul li#$ilor orientale2 re'ultatul ar 0i 0o(t acela3i. % + fii alturi de mine. +uferinele i ajutorul ,u !mi aduc alinareC
NN

P)rintele Eoode recit) #ai departe din cate7i(# 3i2 tr)g-nd de g7idon2 ocoli (oldatul 3i pedal) pe c)rare. ;3i 0i*a(e privirile a(upra coli$ei2 co#pun-nd deja ,n #inte di(cur(ul pe care-l va .ine colonelului Na:a#ura. % 3n calitatea de conductor spiritual al acestor oameni v cer s luai msuri imediate pentruC Soldatul 0u uluit () con(tate c) preotul ,l ocoli(e2 dar ui#irea (e tran(0or#a(e repede ,n panic). Ridic) pu3ca 3i .inti atent. % /pre3te-teA Dac) nu2 te ,#pu3cA % C i !n afar de asta colonele $a)amura permite"mi s"i reamintesc c eti obligat nu numai de decena dar i de legile Conveniei de la 7enevaC P)rintele Eoode au'i un pocnet 3i p)#-ntul p)ru deodat) c) (e pr)$u3e3te pe(te el. 4ineva ,l ,#pin(e(e de pe $iciclet) cu at-ta 0or.) ,nc-t c)'u cu 0a.a ,n ni(ip2 ,nainte () apuce () ridice #-inile. ;l dureau na(ul 3i gura2 iar piciorul (t-ng parc) ,i lua(e 0oc. ;ncerc) () (e #i3te2 dar (i#.ea o greutate ca de plu#$ ,n ,ntreg corpul. 4eva cald 3i u#ed (e (curgea prin (utan). Scoa(e un urlet2 dup) care (e cu0und) ,n ,ntuneric.

Capitolul 1$
Sunetul ,#pu3c)turii ,i 0)cu pe Na:a#ura 3i Ta(7iro () apar) alerg-nd pe verand). ;l g)(ir) pe preot ')c-nd cu 0a.a-n jo( pe paji3te cu $icicleta pe(te el. Una din ro.i (e #ai ,nv-rtea ,nc). Soldatul (e gr)$i ()-i ,nt-#pine. % N-a vrut () (e oprea(c)2 Na:a#ura-(an2 'i(e (oldatul. L-a# (o#at de dou) ori2 dar a continuat () #earg) ,nainte. Ta(7iro co$or, treptele. Se ,ndrept) (pre locul unde ')cea preotul 3i-l ,ntoar(e cu v-r0ul ci'#ei. % E(te preotul engle'2 (pu(e Ta(7iro di(pre.uitor. % A #urit? Ta(7iro cl)tin) din cap. % NuA E(te r)nit la picior2 r)(pun(e el. % 4e c)uta aici? Are vreo ar#) la el? Ta(7iro ,l perc7e'i.ion) rapid2 cu de*teritate. % Nu. A$(olut ni#ic. 4e vrei () 0ac cu el2 Na:a#ura-(an?
N

% Arunc)-l ,n ,nc7i(oareA / ()-l interog)# #ai t-r'iu2 (pu(e el intr-nd ,n)untru. K Patric: 4orrigan cerceta noaptea prin 0undul unei (ticle de (pirt curat2 toa(t-nd pentru un viitor ne(igur. De c-nd japone'ii ,l alunga(er) de pe +hamroc) ,ncepu(e () $ea nu#ai $)uturi tari. A#e.it de alcool 3i di(perare2 (e apuc) () ,n3ire de'a(trele prin care trecu(e ,n via.). Se $)l)$)nea prin ca() '$ier-nd ,njur)turi 3i $le(te#e la adre(a (oartei care-l prin(e(e ,n capcan) pe o in(ul) uitat) de Du#ne'eu2 0)r) niciun #ijloc de (c)pare. Deveni(e pri'onier ,ntr-un r)'$oi care nu-l intere(a a$(olut deloc. @ndi0erent c-t de repede (au ,ncet evoluau2 neca'urile (e .ineau (cai de Patric: 4orrigan. Sanei repre'enta (ingura lui alinare. Se n)pu(tea a(upra ei $)l)c)rind-o c-nd ,l apucau cri'ele de $e.ieP apoi2 o i'gonea din ca()2 arunc-nd cu (ticle dup) ea. Dar (e ,ntorcea ,ntotdeauna a doua 'i de di#inea.) 3i-i aducea #icul dejun2 0or#at din ca0ea2 ore'2 carne ()rat) de porc2 ca 3i c-nd nu (-ar 0i ,nt-#plat ni#ic. Drago(tea tandr) a lui Sanei reu3ea ()-l (coat) pe 4orrigan din ,ntuneci#ea di(per)rii (ale2 p-n) c-nd (e ,nve(elea2 rec-3tig-ndu-3i ,ncrederea ,n (ine. De3i japone'ii ,i rec7i'i.iona(er) +hamroc) p-n) ,n pre'ent nu (e apropia(er) de 3alupa lui Se9dric72 Deutschland1O. Poate 0iindc) era au(triac 3i deci co#patriot cu un aliat apropiat. Sau #ai degra$)2 din cau') c) Se9dric7 ,3i .inea $arca $ine a(cun() ,ntr-un 3opron ca#u0lat de pe planta.ia (a. @ndi0erent de #otiv2 repre'enta pentru 4orrigan (ingurul #ijloc de (c)pare. Planta.ia lui Se9dric7 (e a0la la 'ece #ile nord2 pe coa(ta de ve(t a in(ulei. 4a () ajungi pe u(cat2 ,.i tre$uiau dou) 'ile de dru# pe(te #la3tinile de #angalieri2 prin jungla dea(). Dar 4orrigan era di(perat 3i tre$uia () ri3te. Gtia c) nu p)'ea ni#eni $arca2 #ai #ult ca (igur. De ,ndat) ce va ajunge pe planta.ie2 va 0i (i#plu () de'lege 3alupa la ad)po(tul nop.ii 3i () pornea(c) pe ocean. Se va .ine aproape de .)r# 3i apoi (e va ,ndrepta c)tre ve(t2 (pre in(ulele Tro$riand. De acolo2 o va lua ,n jo( la ToQn(ville2 ,n Au(tralia. Dac) ,i oprea vreo $arc) japone') de patrulare2 putea oric-nd () arate pa3aportul lui irlande' 3i () 0ac) u' de (tatutul ()u
1O

Eer#ania =ger#.> =n.t.>. O

neutru. 4el #ai #are ri(c ar 0i 0o(t2 () 0ie prin( ,n plin ocean de avia.ia japone'). L-ar 0i (cu0undat #ai #ult ca (igur. Dar orice era de pre0erat dec-t () putre'ea(c) pe Santa 8aria. 4orrigan de(coperi o ulti#) (ticl) de gin2 plin) pe (0ert. / uita(e dup) $e.ia de acu# c-teva ()pt)#-ni. / du(e ,nc-ntat la gur) ca un toa(t 0inal pentru apropiata (a plecare. ;n #o#entul acela2 o$(erv) o (iluet) 0a#iliar) 3i aproape c) url) revoltat. % 4e dracu #ai vrea a0uri(ita a(ta de 0e#eie? Au'i o $)taie (la$) la u3a din 0a.). 4orrigan tra(e ,nc) o du3c) 3i (e ,ntin(e pe (caunul de tre(tie. % E(te de(c7i(2 #or#)i el. Rac7el Eoode (e (trecur) ,n ca#er). Str-#$) din na( 3i de(c7i(e 0ere(trele. % 1ai ce puteA 4orrigan o privea 0a(cinat. Tre$uia () recunoa(c) cel pu.in c) 0ata avea tupeu2 nu glu#). Purta o roc7ie lung) al$) din $u#$ac 3i o p)l)rie cu $oruri late2 legat) cu o 0und) (u$ $)r$ie. De(0)cu 0unda 3i ,3i (coa(e p)l)ria ,nv-rtind-o ,ntre degetele tre#ur-nde. Avea oc7ii ro3ii 3i u#0la.i. Pl-n(e(e. 4orrigan 0)cu o #utr) acr). % Dac) vrei () te duc cu 3alupa () (alve' alt nenorocit2 a0l) c)-.i pier'i vre#ea degea$a. Pe +hamroc) 0lutur) acu# (teagul 8arinei @#periale &apone'e. % Nu ace(ta e(te #otivul. 4orrigan (e 0oi (t-njenit pe (caun. % ;n ca' c) t-nje3ti dup) corpul #eu2 te anun. c) (unt deja angajat. Rac7el (e 0)cu (tacojie la 0a.) 3i 4orrigan pu0ni ,n r-(2 c7icotind cu neru3inare. 6etei i (e p)rea c)-l ,nc-nta (-o pun) ,ntr-o (itua.ie proa(t). % E(te vor$a de unc7iul #eu. AC 0o(t ,#pu3cat 3i aruncat ,n ,nc7i(oare de japone'i. % A# a0lat. % A(ta-i tot ce po.i ()-#i (pui? % Uite2 3tii2 to.i ave# pro$le#ele noa(tre. Rac7el nu (uporta () (e roage2 #ai ale( de 4orrigan. Se ridic) ,n picioare.
1

% Nu 3tiu ce () #) 0acC ,ncotro () #) duc. A# (perat c) poate o () #) aju.i. 4orrigan (e 7ol$) la ea cu gura c)(cat). % 4ine2 eu? % Da2 de ce nu? Doar e3ti un $)r$at plin de idei. R)#a(e ne#i3cat) ,n #ijlocul ca#erei2 privindu-l #-ndr)2 cu na(ul ,n (u(. ;3i (u$.ia(e $u'ele 7ot)r-t). 4orrigan (e ridic) de pe (caun 3i 0)cu doi pa3i c)tre ea. Era cu un cap #ai ,nalt dec-t 0ata 3i de trei ori #ai lat. 4u toate ace(tea ,l ,n0runt) 0)r) () (e clintea(c) din loc. % 4e-#i pa() #ie dac)-l (c7ingiuie(c pe tic)lo(ul )la $)tr-n? Spre #irarea lui 4orrigan2 o lacri#) i (e prelin(e din col.ul oc7iului pe o$ra'. R)#a(e (u(pendat) acolo ti#p de c-teva clipe2 (tr)lucind ca o piatr) pre.ioa()2 ,nainte () cad) pe gulerul roc7iei. ;3i 3ter(e 0a.a cu $ati(ta. % Nu #) a3tepta# ()-.i pe(e. Te rog doar ()-#i 0aci o 0avoare. +)r$atul ,i ,ntoar(e (patele. % 4red c) ai ,nne$unit de-a $inelea. % Te pl)te(c. % 4-t? Rac7el (cor#oni ,n porto0el 3i arunc) pe #a() o #ic) gr)#)joar) de $ancnote. % Iece lire. E(te tot ce a#. % +anii nu-#i (erve(c la ni#ic aici. ;n plu(2 n-a# de g-nd ()#i ri(c pielea doar pentru 'ece lire. % E*i(t) 3i alte #etode de plat) dac) dore3ti. 4orrigan o 0i*) cu r)ceal). Gtia prea $ine la ce (e re0erea 3i era 3ocat. Da2 3ocat pentru pri#a oar)2 dup) ani de 'ile. % R)(pun(ul e(te acela3i2 ,i 'i(e el pe un ton (ec. ;ntin(e #-na () ia (ticla 3i de3uru$) capacul. Rac7el ,l ur#)rea. Nici nu (e #i3ca(e din loc de c-nd intra(e ,n ca#er). % La ce te ui.i? % Do#nule 4orrigan2 nu plec de aici p-n) nu-#i pro#i.i c) #) aju.i. 4orrigan o0t). Nu dorea dec-t () 0ie l)(at ,n pace2 dar acu# (i#.ea cu# (oarta ,ncearc) ()-l trag) ,n jo(. Gtia c) ar 0i tre$uit (-o dea a0ar) din ca() pe acea(t) 0at) a0uri(it). % Gi ce dracu vrei () 0ac?
"

% Sunt convin() c) un o# ca du#neata va g)(i o (olu.ie p-n) la ur#). 4orrigan o0t) din nou. +un2 o ()-i 0ac) ,nc) o 0avoare ace(tei 0ete $le(te#ate. De 0apt2 nu era cine 3tie ce. 4-nd i(pr)vea2 putea ()-3i pun) ,n aplicare planul de evadare de pe in(ul). ;n3uru$) la loc capacul 3i pu(e (ticla pe #a(). Avea #ulte de 0)cut 3i era #ai $ine () 0ie trea'. Patric: 4orrigan tr)i(e aproape cinci ani pe Santa 8aria 3i c7iar 3i el (e #ira c-t de pu.in agoni(i(e. ;3i pu(e(e ,n (acul din p-n') pa3aportul2 pu.inii $ani care-i #ai r)#)(e(er)2 c-teva 7aine 3i #-ncare 3i-l arunc) pe u#)r. Apoi2 (e ,ntoar(e din dru#2 a#intindu-3i c) uita(e (ticla cu gin. % ;n (copuri #edicale2 ,i 0)cu el cu oc7iul lui Rac7el. 6ata ,i (pu(e(e c) unc7iul ei era r)nit la picior. 1a tre$ui ()-l t-r-# dup) noi pe tic)lo(ul )la $)tr-n M (e g-ndi 4orrigan cu a#)r)ciune. 4u rani.a pe u#)r (e a0und) ,n jungla a0lat) la c-.iva pa3i de Punctul 4o#ercial. 4-nd (e ,ntoar(e2 .inea ,n #-n) dou) $e.e de $a#$u( de ,n)l.i#ea unui o#. Scoa(e din #aga'ie ni3te (aci de 0)in) 3i c-.iva #etri de 0unie 3i alc)tui ,n gra$) o targ). Pe(te o ju#)tate de or) era gata. Sanei a3tepta po(o#or-t) pe treptele din 0a.)2 7ol$-ndu-(e cu r)utate la Rac7el. Se vedea c-t de colo c) nu-l apro$) pe 4orrigan. @rlande'ul ie3i din $ungaloQ 3i o #-ng-ie pe cap de parc) ar 0i 0o(t c-inele lui pre0erat. Apoi (e ,ntoar(e c)tre Rac7el. % S) 3tii c) te ur)3te2 ,i (pu(e el ve(el 3i trecu pe l-ng) ea2 pier'-ndu-(e ,n ,ntuneric. K Era o noapte cald). / $ri') $l-nd) adia din(pre gol02 aduc-nd #iro(ul ()rat de ocean. 4icadele (u(.ineau o (i#0onie a(ur'itoare ,n jungla din apropiere. Pe cer (clipeau o pu'derie de (tele 3i c7iar dea(upra capului lor (tr)lucea. Steaua (udului. Luna (e ridica ,ncet pe(te gol02 l)(-nd o d-r) argintie pe apele lagunei2 ca o uria3) (car) c)tre Paradi(. Rac7el alerg) ()-l ajung) pe 4orrigan care #)r3)luia la cinci pa3i ,naintea ei2 duc-nd targa (u$ $ra.ul drept. % ;ncotro #erge#? % 8ai ,ntre$i? Ne duce# ()-l (coate# pe (0-ntul du#itale unc7i din pu3c)rie2 a3a cu# #-ai rugat.
!

% Dar nu #i-ai (pu( cu# ai de g-nd (-o 0aciA 4orrigan r-nji ,n ,ntuneric. % Pre(upun c) o () de(cui u3a2 $ine,n.ele(A % S) de(c7i'i u3a2 cu# adic)? % Adic) a# o c7eie. Rac7el (e opri ,n dru# cu gura c)(cat) de ui#ire. / lu) din nou la 0ug) ()-l ajung). % Deci2 ai o c7eieA % Dac) n-a3 0i avut2 nu #-a3 0i $)gatA % +ine2 dar cu# ai 0)cut ro(t de ea? 4orrigan nu-i r)(pun(e. ;i r-nji ,n ,ntuneric 3i-3i v)'u de dru#. 6erindu-(e de patrulele japone'e2 #er(er) de-a lungul unei c)r)ri prin jungl)2 .in-ndu-(e aproape de (ate. Era lun) plin)P ca-n noaptea petrecut) ,#preun) pe in(ul)2 (e g-ndi Rac7el. Le venea u3or ()-3i g)(ea(c) dru#ul care 3erpuia pe coa#a dealului. ;n jurul lor (tr)luceau licurici 3i (e au'ea ciripitul rit#ic al cicadelor. 6elinarul r)(p-ndea lu#ina printre copaci ,n jo( 3i aro#ele grele de 0rangipani 3i #otorin) ,#$)l()#au aerul. L)#pile $)rcilor japone'e (clipeau ancorate la cap)tul c7eiului. Dup) un (0ert de or)2 c)rarea urca a$rupt c)tre $ungaloQ-ul +iroului Di(trictual 3i apoi #ai (u(2 (pre cl)direa vec7e a ,nc7i(orii. Te#ni.a 0u(e(e ridicat) pe pro#ontoriu2 cu o latur) (pre port 3i una (pre #are. Platoul 0u(e(e de0ri3at ,nainte () (e ,nceap) con(truc.ia. Se oprir) la #arginea junglei2 la c-.iva 9ar'i dep)rtare. ;nc7i(oarea (e ,n)l.a ,n ,ntuneric2 cu pere.ii ei de calcar (tr)lucind ,n lu#ina lunii ca ni3te o(e#inte (tr)vec7i. 4orrigan (e g7e#ui t-r-ndu-(e pe (pate 3i genunc7i 3i le 0)cu (e#n lui Rac7el 3i lui Sanei ()-i ur#e'e e*e#plul. Era un (ingur (oldat a0ar). Silueta lui (e di(tingea clar la lu#ina 0elinarului care ardea (u$ arcada intr)rii principale. Se pare c) japone'ii nu (e a3teptau () ai$) neca'uri. % 4e-ai de g-nd () 0aci? 3opti Rac7el ,n ,ntuneric. % A# un plan2 r)(pun(e 4orrigan. / $)tu pe u#)r pe Sanei. 6ata d)du din cap2 (e ridic) t)cut) ,n genunc7i 3i ,ncepu ()-3i de(0ac) na(turii $lu'ei (u$.iri de $u#$ac.
B

Apoi2 ,#$r)cat) nu#ai ,n lava"lava al$a(tr) (tr-n() pe 3olduri o porni c)tre (oldat. K Soldatul japone' p)rea plicti(it 3i ne0ericit. Gtia2 c) 0ace o #unc) inutil) 3i c) tre$uia () (tea de pa') #ult ti#p de aici ,nainte. 4e plicti(eal)A ,ndatorirea (a repre'enta o adev)rat) ru3ineP de'onoarea de a 0i pa'nic de ,nc7i(oare era dep)3it) doar de condi.ia pri'onierului ,n(u3i. ;3i (prijini(e pu3ca de perete 3i (e re'e#a(e de u3a #a(iv)2 0u#-nd o .igar). Din c-nd ,n c-nd2 .igara aprin() ,i lu#ina 0a.a. Rac7el o$(erv) c) era 0oarte2 0oarte t-n)r. / (i#.i(e i#ediat pe Sanei. Strivi .igara (u$ picior 3i ,n30)c) ar#a2 ,ndrept-nd-o (pre jungla ,ntunecoa(). Nici nu-i trecea prin #inte () ape(e pe tr)gaci. De 0apt2 (e te#ea #ai #ult de o in(pec.ie din partea locotenentului Ta(7iro2 dec-t de du3#an. Rac7el ,l ur#)rea nedu#erit) 3i ,n(p)i#-ntat). 4e pl)nuia oare 4orrigan? Soldatul (trig) un ordin ,n japone'). Sanei continua () (e ,ndrepte (pre el. Se #i3ca 0oarte ,ncet2 p)3ind cu picioarele ei goale pe p)#-nt 3i unduindu-3i e*agerat 3oldurile. Deodat)2 u#$ra ei ie3i din ,ntuneric 3i 0u lu#inat) de 0elinarul at-rnat dea(upra u3ii. Soldatul (e rela*) i#ediat c-nd v)'u corpul (uplu2 pe ju#)tate de'$r)cat ,naint-nd c)tre el. R-(e r)gu3it 3i l)() pu3ca jo(. 4re'u(e c-o () ai$) parte de-o noapte lung) 3i ,ntunecat) ,n co#pania greierilor. Se pare ,n() c) norocul ,i (ur-dea. Au'i(e de la al.i colegi #ai ,n v-r(t) c) 6e#eile din 8)rile Sudului ,3i o0ereau cu d)rnicie trupurile. La ,nceput nu cre'u(e 3i pri#ele ()pt)#-ni petrecute la Santa 8aria nu 0)cu(er) ni#ic ()-i (c7i#$e p)rerea. Acu# era ,n() ner)$d)tor ()-3i revi'uia(c) pri#ele i#pre(ii. Rac7el ,l ur#)rea pe japone'. L)(a(e ar#a jo( 3i 0)cu(e un pa( c)tre 0ata (upl) care venea ,n(pre el2 ,n lu#ina lunii. Sanei ,3i ,ncol)ci $ra.ele ,n jurul g-tului t-n)rului (oldat 3i ,3i lipi 3oldurile de el. Ar#a (e i'$i 'go#oto( de perete2 c)'-nd pe podea2 ,n ti#p ce t-n)rul (a#urai ,n30)c) laco# corpul 0etei. Poate c) era a.-.at de dorin.e (au poate c) voia () (e conving) pe (ine c) acea(t) apari.ie era 0)cut) din carne 3i oa(e. ;ncepu(e deja () u#$le la cureaua pantalonilor.
D

Rac7el ,3i ,ntoar(e privirile ,#$ujorat) de ru3ine. Se uit) la 4orrigan2 a3tept-ndu-(e ()-i vad) 0lutur-nd pe $u'e '-#$etul acela $atjocoritor 3i enervant. Dar pe irlande' ,l preocupau cu totul alte lucruri ,n #o#entul acela. 4u o agilitate ui#itoare2 ,3i (coa(e cu.itul cu #-ner #a(iv2 ,ncru(tat ,n 0ilde3 din teaca de la $r-u. Apoi2 ,ncepu () (e t-ra(c) ,n lini3te prin iar$) c)tre ,nc7i(oare. Rac7el de-a$ia #ai ,ndr)'nea () re(pire. ;n 0a.a u3ii2 r)'$)teau tot #ai inten( (unetele neru3inate ale a#orului. Soldatul o t-r-(e pe Sanei pe un #ic petic de iar$) 3i o ro(togoli(e pe (pate2 (#ulg-ndu-i $ucata de c-rp) din jurul taliei. ;i #ur#ura 3oapte de alint ,n li#$a (a #atern) 3i r-dea a.-.at 3i ner)$d)tor. ;ntre ti#p2 4orrigan (e opri(e la nu#ai trei'eci de picioare dep)rtare2 la li#ita ,ntunericului. Trecur) c-teva (ecunde. Deodat)2 .-3ni ,n picioare2 alerg-nd de-a lungul lu#ini3ului. Rac7el ,3i .inu re(pira.ia. Soldatul tre$uia ()-3i ridice capul ca ()-l vad) pe 4orrigan. Pu3ca ')cea ,n iar$)2 la nu#ai c-.iva pa3i de el. Ar 0i avut de(tul ti#p () pun) #-na pe ea 3i () trag). Acu# (e ,ntin(e(e pe(te Sanei. Gortul :a:i ,i c)'u(e ,n jurul gle'nelor2 e*pun-ndu-i $ucile ,ncordate2 ,n ti#p ce (e 0or.a () p)trund) ,n ea. Sanei (coa(e un (trig)t de durere. Apoi2 de(c7i(e oc7ii 3i-l v)'u pe 4orrigan. D-ndu-3i (ea#a de pericol2 lu) ,n #-ini capul (oldatului2 pre0)c-ndu-(e ,nne$unit) de pa(iune. Degea$a. 47iar ,n ulti#a clip)2 ')ri u#$ra lui 4orrigan. I$ier) ,n(p)i#-ntat 3i ,ncerc) () pun) #-na pe ar#)2 dar Sanei ,i prin(e ,nc7eietura #-inii. Se agit) 3i reu3i () (cape de ea p-n) la ur#)2 dar prea t-r'iu. 4u o agilitate ui#itoare pentru (tatura lui #a(iv)2 4orrigan .-3ni ,nainte 3i-l i'$i ,n cap pe (oldat2 cu #-nerul cu.itului. &apone'ul c)'u pe (pate le3inat. ;n pielea goal)2 Sanei ()ri ,n picioare 3i-l lovi cu $rutalitate ,n piept. % PorculeA pu0ni ea. 4orrigan o prin(e de #-n). % Nu-i 0ru#o( () te por.i a3a la pri#a ,nt-lnire2 r-(e el. Ridic) de jo( $ucata de p-n') 3i i-o arunc) ,n $ra.e.
J

% ;#$rac)-te. Gtii2 ,n)untru (e a0l) o 0a.) $i(ericea(c). % N-o () #ai 0ac niciodat) pu(i-pu(i cu japone'i. Nici #)car pentru tine2 4orrigan. % / ()-.i 0aci o reputa.ie gro'av) dac) 3tii () ()ru.i 3i () vor$e3ti ,n 0elul )(ta2 'i(e 4orrigan. Se ,ntoar(e (pre pata de ,ntuneric unde (e a(cundea Rac7el. % 4e-i cu tine2 0eti.o? Adu ce tre$uie 3i vino ,ncoaceA Rac7el ridic) rani.a 3i $lu'a lui Sanei2 alerg-nd (pre lu#ini3. Se uit) la (oldatul ,ntin( pe jo(. % L-ai o#or-t? % +ine,n.ele( c) nuA L-a# lovit cu #-nerul. 4-nd (e va tre'i2 o () cread) c) a avut un vi( erotic. % Dar c-nd o ()-3i vin) ,n 0ire2 va alerta toat) garni'oana japone'). % N-o (-o 0ac) dac) ,l leg)# $ine 3i ,l 'v-rli# ,ntr-una din celule. / () ai$) de(tul ti#p p-n) #-ine di#inea.) () re0lecte'e la tic)lo3ia (e*ului opu(. Scor#oni ,n (acul de p-n') 3i (coa(e dou) c7ei #ari prin(e de un lan.. ;n ti#p ce Sanei ,3i ,#$r)ca $lu'a2 $)g) una din c7ei ,n ,ncuietoare 3i de(c7i(e u3a de la intrare. 6elinarul at-rna de un cui $)tut ,n perete. ;l (coa(e lu#in-nd dru#ul ,nainte. ;nc7i(oarea 0u(e(e con(truit) cu cinci'eci de ani ,n ur#)2 ,n (piritul prag#ati(#ului $ritanic. Se pare c) ar7itec.ii nu (e g-ndi(er) deloc la con0ortul viitorilor locatari. Avea prea pu.ine 0ere(tre2 iar grupurile (anitare erau #ai #ult dec-t (partane. Din celule r)'$)tea o #irea(#) ,n)$u3itoare de #ucegai 3i 0ecale adunate de-a lungul anilor. Rac7el (e ,nec). % 8ulte nop.i 0ericite a# petrecut eu ,n ace(t loc3or2 'i(e 4orrigan. Su0icient ca () te vindece de $)utur). Acu# ,.i dai (ea#a de ce l-a# o$ligat pe #icu.ul (oldat de ciocolat) al lui 8anning ()-#i dea c7eia? P)rintele Eoode era unicul locatar al te#ni.ei. Se a0la ,n (tare de incon3tien.). 4-nd de(c7i(er) u3a celulei (ale2 un 3o$olan (e 0oi ,n $e'n). La lu#ina 0elinarelor (e vedea rana de(c7i() de pe piciorul preotului. Rac7el ,3i du(e #-na la gur). % /2 Doa#ne S0inteA
L

&apone'ii nu (e (inc7i(i(er) ()-l ,ngrijea(c). Partea de jo( a (utanei era plin) de (-nge ,nc7egat. +ra.ele2 picioarele 3i 0a.a (e acoperi(er) de u#0l)turi2 acolo unde .-n.arii (e ,n0rupta(er) din trupul lui. Rac7el alerg) 3i ,ngenunc7e l-ng) el2 lu-ndu-i capul ,n #-ini. % Unc7iule 8att7eQ2 #ur#ur) ea. 4e .i-au 0)cut? 4orrigan ,i lu#in) 0a.a. % 8ai tr)ie3te? Rac7el ,i control) pul(ul la g-t. D)du din cap. % A pierdut #ult (-nge. Are nevoie de ,ngrijire #edical). % Aici n-o (-o pri#ea(c) ,n niciun ca'A 'i(e 4orrigan. ;i d)du 0elinarul lui Sanei 3i-l ()lt) pe preot pe(te u#)r. % 8ai $ine a# 3terge-o ,nainte () apar) ,#pieli.a.ii )ia gal$eni. % Gi unde ne duce#? ,l ,ntre$) Rac7el. % 8-a# g-ndit 3i la a(ta2 e*cla#) 4orrigan. Sper c) .i-ai pu( ni3te panto0i co#o'i. / ()-i 0ace# o vi'it) vec7iului prieten Se9dric7.

Capitolul 2%
;n noaptea aceea nu 0)cur) nici patru #ile. Sanei #ergea ,nainte2 orient-ndu-(e dup) (tele 3i in(tinctele (ale native2 ,n ti#p ce 4orrigan 3i Rac7el (e luptau cu targa2 ,#piedic-ndu-(e 3i cl)tin-ndu-(e pe dru#2 prin 7).i3urile de liane2 (u( pe coa#a dealului. Tre$uiau () (e oprea(c) de( din cau'a lui Rac7el. ;i venea 0oarte greu ()-l care pe unc7iul ei. Ee#ea 3i (e r)(ucea tot ti#pul pe targ). Iv-rcolelile lui o 0)cu(er) ()-3i piard) ec7ili$rul de c-teva ori2 c)'-nd pe p)#-ntul #oale. ;naintau cu greu pe c)rarea a$rupt)2 lu#inat) de jungl). Alunecau ,n v)ile ad-nci ,#$r)cate ,ntr-o #antie #aronie. ;3i croiau dru# pe(te (t-ncile acoperite de #u3c7i2 ,n al$iile r-urilor. Apoi2 ,ncepeau din nou () urce pantele ne(0-r3ite ale dealului. Pu.in ,nainte de r)()ritul (oarelui2 Sanei (trig) ,n ,ntuneric. 4orrigan l)() jo( targa 3i alerg) (pre ea. 6ata (e g7e#ui(e (0-3iat) de durere. % 4e (-a ,nt-#plat? ,ntre$) Rac7el.
N

% Nu 3tiu. Spune c) a #u3cat-o ceva. Un g-ndac2 pro$a$il. 8) rog lui Du#ne'eu () nu 0i 0o(t vreun 3arpe. 4orrigan o lu) ,n $ra.e. N-avea cu# (-o ajute. Rac7el (e g7e#ui l-ng) targ)2 epui'at) 0i'ic 3i p(i7ic. A.ipi de o$o(eal). Dar2 pe(te o ju#)tate de or)2 Sanei (e ridic) ,n picioare 3i 4orrigan o (cutur) 0)r) #enaja#ente pe Rac7el. % Tre$uie () plec)#2 'i(e el. Sc-ncind de durere2 Sanei atac) din nou jungla cu cu.itul lui 4orrigan2 t)indu-3i dru# printre liane 3i crengile de vi.). Rac7el ,ncepu (-o ad#ire pe 0at). 6)r) ea2 nu ar 0i reu3it () (e oriente'e pe ,ntuneric2 ,n jungla i#penetra$il). ;n 'ori2 erau to.i prea epui'a.i () #ai continue. Se odi7nir) ,n lu#ini3. Pri#ele ()ge.i ale (oarelui ,ncepu(er) () r)'$at) prin $olta de nep)trun( a copacilor. Di#inea.a tran(0or#a(e jungla ,ntr-un paradi( de or7idee 3i 0erigi. 6luturi gal$eni 3i purpurii dan(au ,n jurul 0lorilor (tacojii. Un c-rd de papagali al$i 0-l0-ir) dea(upra capetelor lor. Alc)tuiau un 0ru#o( contra(t cu verdele ce.o( al copacilor 3i al$a(trul de(c7i( al cerului. P)()ri #ulticolore ciripeau ,ntr-un copac ailali din apropiere. Rac7el (e (tr)dui () (e ridice ,n picioare. ;ncerc) () e*a#ine'e piciorul u#0lat al lui Sanei2 dar 0ata o ,#pin(e2 ,njur-nd-o pe li#$a ei. Rac7el (e ,ndep)rt) enervat) 3i ,3i concentr) aten.ia a(upra unc7iului ei care ')cea pe targ) ge#-nd 3i tre#ur-nd2 (c)ldat ,n propria-i (udoare. 4orrigan (e aplec) pe(te u#)rul ei. % 4e #ai 0ace? % 1a tre$ui ()-l opere'2 r)(pun(e Rac7el. @rlande'ul #or#)i. % Pu.in ,#i pa()2 n-ai dec-t ()-i tai 3i piciorul din partea #ea2 ,i 'i(e 0etei. Nu#ai () nu #) o$ligi () a(i(t. % Adev)rul e(te2 do#nule 4orrigan2 c) va tre$ui ()-l .ii ne#i3cat2 ,i e*plic) Rac7el. 4orrigan cl)tin) din cap 3i-l privi pe p)rinte. /c7ii i (e ,n0unda(er) ,n cap 3i c)p)ta(e o paloare cadaveric). Singurele pete colorate pe piele erau ur#ele ro3ii l)(ate de #u3c)turile .-n.arilor. Rac7el (0-3ia(e anteriul preotului2 de'golindu-i piciorul (t-ng. Era e*a(perant de al$ 3i ,ntr-un 0el o$(cen. Rana (e u#0la(e2 iar carnea din jur c)p)ta(e o nuan.) v-n)t). Pe dea(upra (e

0or#a(e o pojg7i.) de coaj)2 dar puroiul (upura pe (u$ ea. 4orrigan ,ntoar(e capul plin de grea.). % Doa#ne (0inte2 0e#eieA #or#)i el. 8ai $ine l-a# ,#pu3ca ()-l (cuti# de c7inuri. Nu are nicio 3an(). % Dac) reu3i# ()-i (coate# glon.ul2 i-a# putea (alva piciorul2 'i(e Rac7el. Nu a p)trun( prea ad-nc. % Dar nu ai cu ceA prote(t) 4orrigan. % / () #) 0olo(e(c de cu.itul t)u2 ,i (uger) Rac7el ar)t-nd (pre podoa$a cu #-ner de 0ilde3 de la $r-ul lui 4orrigan. % @(u(e2 ce 0el de 0e#eie e3ti? % Doar n-o ()-l la( () #oar)A @rlande'ul ,i ,ntoar(e (patele. Sanei (e a3e'a(e pe vine2 cu $ra.ele ,n jurul genunc7ilor2 ,n po'i.ia pre0erat) a $)3tina3ilor. Ur#)rea 0)r) prea #are intere( di(cu.ia dintre cei doi. Sugea 'go#oto( un 0ruct de p-ine2 iar (ucul purpuriu i (e (curgea pe $)r$ie. 4orrigan i-l (#ul(e din gur) 3i-l arunc) ,n tu0i3. % Pentru Du#ne'eu2 prote(t) 4orrigan2 g)(e3te-.i alt loc () #)n-nci porc)ria a(taA Sanei ,l privi #irat). Rac7el nu-3i de'lipi privirile de pe 0a.a lui. % 8) aju.i? in(i(t) ea. 4orrigan o0t). % P)i ce () 0acA 'i(e el (0-r3it. K 4orrigan ,3i a3e') genunc7ii pe u#erii preotului2 proptindu-3i #-inile (ale uria3e pe picioarele ace(tuia. P)rintele Eoode ')cea pe (pate2 .inut cu putere de irlande'. Rac7el (e aplec) l-ng) 0oc2 preg)tind cu.itul. ;l a(cu.i(e de-o piatr) 3i-l ,nro3i(e ,n 0lac)r). ;n dreapta ei (e a0la o ju#)tate de nuc) de coco(2 plin) cu ap) de #are 0iart). ;n#uie ,n)untru 0-3ii lungi2 rupte din propria ei roc7ie2 ca () ai$) cu ce $andaja rana. 4orrigan privea cu un oc7i la cu.it 3i altul la ,#$r)c)#intea 0etei. @(u(e2 ce picioare 0ru#oa(e (e a(cundeau (u$ 0u(ta de p-n'). Se 7ol$a(e curio( ,n ti#p ce-3i rupea roc7ia 3i #irarea (e tran(0or#) ,n ad#ira.ie. / parte din el ar 0i dorit ()-3i (#ulg) 3i $lu'a. Si#.i o 0urnic)tur) 0a#iliar) ,n vintre. ;3i d)du (ea#a 3ocat c) Rac7el Eoode avea pro$a$il un corp 0ru#o( (u$ 7ainele acelea 0)r) 0or#). % S)-.i 0ie ru3ine2 r)(un) o voce dintre picioarele (ale.
1OO

Era P)rintele Eoode. % ;ntoarce-.i capul2 o#uleA 47iar n-ai pic de $un (i#.? % Nu2 a$(olut deloc2 (pu(e 4orrigan. Rac7el p)rea c) uita(e de pre'en.a lui 4orrigan. Se concentra(e ,n ,ntregi#e a(upra #uncii ei. 4ur).) cu.itul cu 0i$re de nuc) de coco( 3i ap) de #are2 apropiindu-(e de targa pe care ')cea unc7iul ei2 pironit ridicol (u$ greutatea lui 4orrigan. % E3ti gata2 do#nule 4orrigan? 3opti ea. % Sai2 d)-i dru#ulA Rac7el ,ngenunc7e2 .in-nd #arginea la#ei dea(upra r)nii. Deodat) t)ie coaja2 iar carnea (e de(c7i(e ca un 0ruct copt. Puroiul gro( .-3ni a0ar). 4orrigan ,ng7i.i ,n (ec 3i ,nc7i(e oc7ii. Su$ el2 preotul (e '$)tea ca un taur r)nit. % Er)$e3te-teA (trig) 4orrigan. Nu pot ()-l #ai .in #ult ti#pA Rac7el ,3i v-r, degetul ei #ic ,n ran)2 () caute glon.ul. P)rintele Eoode url) din nou. 4orpul ()u (e c7ircea 3i (e $-.-ia ca o #arionet). Deodat)2 Rac7el ,3i r)(uci #-na 3i c-nd ,3i tra(e degetul a0ar) un o$iect negru-argintiu c)'u pe p)#-nt ur#at de un 3uvoi de otrav) ver'uie. ;n clipa aceea2 4orrigan '$ier) 3i (e ro(togoli ,n iar$)2 #ugind 3i (cuip-nd. Rac7el privi ,n jur. P)rintele Eoode ')cea lini3tit acu#. Le3ina(e. Turn) repede ap) de #are pe(te ran) 3i-l $andaj) cu $uc).ele rupte din roc7ia (a. Ar 0i avut #are nevoie de (ul0a#ide de la (pitalul #i(iunii. Dar acu# era prea t-r'iu. 4orrigan nu (e ridica(e din ni(ip. % Do#nule 4orriganA e*cla#) Rac7el alar#at). Te (i#.i $ine? % 8-a #u3cat2 #ur#ur) 4orrigan cri(pat de durere 3i indignare. 8-a #u3cat de te(ticuleA

Capitolul 21
Ajun(er) la +alo ,n jurul pr-n'ului. Nu ploua(e de c-teva 'ile2 iar covorul de 0run'e 0o3nea (u$ picioarele lor. De-o parte a c)r)rii cineva uci(e(e o l)cu(t)
1O1

uria3). 4-nd (e apropiar)2 un roi de #u3te (e ridic) de pe 7oitul ani#alului. Sanei #ergea ,nainte2 ,n ti#p ce Rac7el ,l ajuta pe 4orrigan () duc) targa. Sudoarea ,i ie3ea prin to.i porii2 ,#$i$-nd r)#)3i.ele 0u(tei de #u(elin). La #arginea (atului (e ,n)l.a un p-lc de ar$ori de p-ineP dincolo de ei2 c)rarea (e l).ea ,ntr-un cr-ng de pal#ieri areca. Rac7el ')ri acoperi3urile de (tu0 ale coli$elor 3i al$a(trul ne#)rginit al oceanului. 4orrigan d)du c-teva 3uturi unui c-ine gal$en co(teliv care-i l)tra 0urio( ,n ti#p ce (e ,ndreptau (pre (at. Un 0u# al$)(trui (e ridica ,n at#o(0era ne#i3cat) de la un 0oc ,n aer li$er 3i pe(te tot plutea un #iro( proa(p)t de pe3te pr)jit. 6e#ei cu (t-lpi lungi de le#n (-ngeriu ,n #-n) pi(au $oa$ele de gr-u ,n va(e de le#n. Un t-n)r ,#pletea ni3te $e.e pentru o canoe 3i l-ng) el un $)tr-n cu o pip) ,n gur) repara o pla() de pe3te. 4opiii (e jucau de'$r)ca.i ,n ni(ip2 pe l-ng) coli$e2 7ol$-ndu-(e la noii veni.i. Unul din pu3ti alerg) (c-ncind la #a#a lui. 4orrigan (e opri. A3e'ar) targa ,n 0a.a unei coli$e. P)rintele Eoode era tot ,n (tare de incon3tient)2 dar ,n ulti#a ju#)tate de or) d)du(e (e#ne de via.). 8or#)i ceva 3i (e r)(uci pe targ). 4orrigan (e tr-nti pe #arginea unei )eda la u#$ra unei canoe. / pla() de pe3te at-rna pe o plut). 4opiii ,n pielea goal) (e aduna(er) ,n jurul lor2 privindu-i 0i*. ;n cele din ur#)2 Sanei (e ,ntoar(e cu un $)tr-n de aproape 3ai'eci de ani2 ,n(o.it de un t-n)r. Sanei ,l pre'ent). Se nu#ea Ngatu. Era un $)r$at cu o ,n0).i3are ie3it) din co#un. Lo$urile urec7ilor de care ,3i prin(e(e pipa 3i tutunul at-rnau p-n) aproape de u#eri. Purta o $ucat) de c-rp) ro3ie ,n0)3urat) (tr-n( pe p)rul $lon'iu. ;n a0ar) de lava"lava au #ai avea #are lucru pe el2 cu e*cep.ia unui colier lung2 0)cut din din.i de vulpe '$ur)toare. Tur$anul ro3u 3i $ar$a rar) ,nc)run.it) ,l 0)ceau () arate ca un pirat. 4ol.urile gurii erau cre(tate ad-nc 3i #-njite cu (uc de nuc) 3i $etel. % 1) place nuca de coco( verde? ,i ,ntre$) el. % Da2 #ul.u#e(c2 r)(pun(e Rac7el. % Eu unul a3 pre0era un gin2 'i(e 4orrigan.
1O"

+)tr-nul ,i (pu(e ceva t-n)rului de l-ng) el. Di(p)ru ,ntr-una din coli$e 3i ap)ru din nou cu o $ucat) de vi.) ,#pletit) (u$ 0or#) de $ucl). Se du(e la poalele unui pal#ier2 o r)(uci 3i ,3i trecu picioarele prin ea. Apuc) trunc7iul cu #-inile 3i picioarele 3i tra(e de vi.). Ridic) #-inile2 ()lt-ndu-3i ,n acela3i ti#p 3i t)lpile2 p-n) ajun(e ,n v-r0ul copacului. Arunc) dou) nuci ver'i de coco( 3i apoi co$or,. +)tr-nul t)ie cu #aceta unul din capetele nucii de coco( 3i i-o d)du lui Rac7el. 6ata ,ng7i.i laco#) lic7idul c)ldu.. Pe cealalt) i-o ,ntin(e lui 4orrigan. % / () ne odi7ni# aici la noapte2 o anun.) 4orrigan. % ;n (at? % Da2 ,n coli$a $)tr-nului. % S-a purtat cre3tine3te cu noi. Du#ne'eu ()-l $inecuv-nte'eA 4orrigan pu0ni ,n r-(. % N-are nicio leg)tur) cu cre3tini(#ul. El 3i Sanei (unt din acela3i tindadho. Au un tote# co#un: rec7inul. Era de datoria lui (-o ajute. Ar 0i #are ru3ine () re0u'e pe cineva din clanul lui2 c7iar dac) e(te un (tr)in. Rac7el d)du din cap. 4uno3tea o$iceiurile tri$ale M unc7iul ei le nu#ea adora.ii p)g-ne M2 dar cu toate ace(tea2 nu le ,n.elegea i#portan.a ,n cadrul organi')rii (ociale de pe in(ul). De3i unc7iul ei le conda#na2 (e pare c) acu# (e dovedi(er) c-t (e poate de $ene0ice. 4orrigan (e ridic) ,n picioare 3i 0)cu (e#n cu capul c)tre 0igura palid)2 c7ircit)2 care ')cea pe targa de $a#$u(. % Sai ()-l trage# #ai la u#$r). Se pare c) 6ru#oa(a din P)durea Ador#it) o () (e tre'ea(c) ,n cur-nd. % Re0u' () plec de pe in(ul). Tu n-ai dec-t () 0ugi dac) vrei2 do#nule 4orrigan2 locul #eu e(te ,n() aici2 ,n #ijlocul ace(tor oa#eni. Au ,ncredere ,n #ine. N-o () di(par ,n noapte ca un la3. E(te datoria #ea () r)#-n 3i () ,n0runt Diavolul2 indi0erent de 0or#a ,n care (e #ani0e(t). 4orrigan a(cult) din ce ,n ce #ai i#pacientat. ;3i (tr-n(e pu#nii 0ier$-nd de 0urie ca lava unui vulcan. % Ra7atA e*cla#) el. % ;.i atrag aten.ia () nu 0olo(e3te a(e#enea li#$aj ,n 0a.a doa#nelor.
1O!

Acea(t) ulti#) o$(erva.ie i (e p)ru at-t de nepotrivit)2 ,nc-t irlande'ul pu0ni ,n r-(. % 4on(ideri c) e(te at-t de a#u'ant () te co#por.i nepolitico(? 4orrigan i'$i cu pu#nul ,n (t-lpii grei de le#n care (e ridicau ,n centrul coli$ei2 ,ncerc-nd ()-3i potolea(c) #-nia. Ad)po(tul (e 'gudui din te#elii. @rlande'ul (e 7ol$) la 0igura palid) 3i epui'at) de pe targ). % Nu2 con(ider ,n (c7i#$ c) tu e3ti 0oarte a#u'ant. 4e cre'i c) o () po.i 0ace2 ra7at ,ncre'ut ce e3ti? Pro$a$il c) japone'ii r)(cole(c deja junglaA @ar c-nd or () te g)(ea(c)2 vei vedea ce-o () p).e3tiA Te vor at-rna de te(ticule 3i-.i vor 0olo(i corpul drept .int) de in(truire ,n #-nuirea $aionetei. Gi dac) vrei () (pui c) a(ta e(te voin.a Do#nului2 atunci eu (unt 4lar: Ra$le. Gi apropo de $unele #aniere2 nu-#i a#inte(c ()-#i 0i #ul.u#it c) .i-a# (alvat 0undul din ,nc7i(oarea aia pr)p)dit)A % Nu con(ider nece(ar () #ul.u#e(c unui o# pentru c) #i-a ,ntrerupt adev)ratul #eu de(tin. Pro$a$il c) nu .i-a trecut prin #inte ()-.i ve'i de trea$) 3i ()-i la3i pe cei curajo3i ()-3i ,n0runte (oartaA 4orrigan r-(e din nou r)gu3it. Era pro(t di(pu(. Ridic) $o#$)nind o nuc) de coco( golit) de con.inut 3i o arunc) ,n )raal cu toat) puterea. / pa()re care ciugulea jo( pe (c)ri c-r-i ,n(p)i#-ntat) 3i 0-l0-i din aripi. Ngatu le d)du(e o coli$) goal)2 re'ervat) pentru (tr)ini. Era con(truit) din $a#$u( 3i 0run'e de cocotier 3i 0u(e(e ridicat) la c-teva picioare de la p)#-nt. Le adu(e(e o #-ncare de (epie 3i var') g)tit) ,n cre#) de nuc) de coco( 3i avu(e(e grij) de ei 0)r) () pun) nicio ,ntre$are. La (curt ti#p dup) ce i (e (co(e(e glontele2 preotul 0u cuprin( de 0e$r) 3i (e tre'i din letargie. / l)(a(e pe Rac7el ()-i dea ni3te $anane 3i $)u(e pu.in lapte proa(p)t de nuc) de coco(. 4orrigan regreta deja c) ,3i reveni(e. Acu#2 dup) ce #-nca(e 3i (e odi7ni(e pu.in2 4orrigan ,3i rec)p)ta(e puterile 3i era ner)$d)tor () pornea(c) la dru#. 8ai aveau ,nc) cinci #ile p-n) la planta.ia lui Se9dric7. ;nc) o 'i de #er( (au poate c7iar dou)2 .in-nd cont de greutatea pe care o c)rau dup) ei. Dar p)rintele Eoode 3i ,nc)p).-nata lui nepoat) re0u'au () (e urnea(c) din loc.
1OB

% Acu# a3 0i ajun( departeA ,njur) 4orrigan pe ,n0undate. Dac) n-ai 0i 0o(t tu 3i a0uri(ita ta de nepoat)2 a3 0i 3ter(-o deja de pe in(ula a(ta ,#pu.it)A % Nu-.i cer dec-t () ne aju.i ()-l g)(i# pe @an 8anning2 'i(e Rac7el deodat). Gtiu (igur c) el 3i oa#enii lui (e a0l) undeva pe Santa 8aria. 4orrigan ,i r)(pun(e ironic. % Serio(2 doar at-t vrei de la #ine? S)-l g)(e(c pe @an 8anning? Gi c-t ti#p dore3ti ()-l caut? Un an? Doi? % Poate c) Sanei va reu3i () a0le de la $)3tina3i2 ,i (uger) P)rintele Eoode. % Sigur2 parc) $)3tina3ii ar 0i g7icitoriA % ;n orice ca'2 a3a a# 7ot)r-tA E3ti li$er () 0aci ce vreiA Nu pute# #erge cu tineA A(ta-i clar. % Gi nici eu nu pot () v) la( aici2 nu-i a3a? P)rintele Eoode (c7i.) un '-#$et. % Doar nu vrei () (pui c) te-ar #u(tra con3tiin.a? % Unc7iule2 .i-a (alvat via.aA prote(t) Rac7el. Nu-i 0ru#o( ()-i vor$e3ti a3aA Preotul ,3i l)() capul pe targ) 3i ,nc7i(e oc7ii. % +ine. T;i vo# cunoa3te dup) 0aptele lor.U 11 Acu# (unte# ,n #-inile do#nului 4orrigan. 4orrigan ,l privi de'gu(tat. 4uvintele po#poa(e ale preotului ,i c)deau greu la (to#ac2 c7iar dac) erau ,#$r)cate ,n 7aina credin.ei. 4u 0a.a tra() de 0e$r)2 cu oc7ii du3i ,n 0undul capului2 p)rintele Eoode ar)ta de-a dreptul grote(c. 4e ori$il era () a(cul.i o predic) din gura unui cadavruA 4orrigan (e a3e') cu (patele la el 3i r)#a(e a3a 0)r) () (coa() nicio vor$)2 ti#p de c-teva clipe2 conte#pl-nd apele (tr)lucitoare ale lagunei. Undeva2 ,n i#en(itatea ne#)rginit) a oceanului2 (e ,ntindeau in(ulele Tro$riand. Sanei ,l privea2 incapa$il) () priceap) lupta care (e d)dea ,n (u0letul lui. ;ngrijorat)2 (e ridic) 3i veni l-ng) el2 ,ncol)cindu-i u#erii cu $ra.ul (u$.ire2 ca0eniu. ;n cele din ur#)2 4orrigan (e ,ntoar(e c)tre Rac7el 3i cl)tin) din cap. % Nu-.i dai (ea#a ce-#i ceriA % ;#i pare r)u2 do#nule 4orrigan2 #ur#ur) Rac7el. % Serio(?
11

4itat din +i$lie. =n.t.>. 1OD

% Da2 ,#i pare r)u c) te-a# $)gat ,n ,ncurc)tura a(taA % Gi la ce-#i 0olo(e3te? % ;n orice ca'2 voia# () 3tii. Dar2 dac) #-a3 ,ntoarce ,napoi ,n ti#p2 a3 proceda la 0el. Nu a# de ale(. % Sigur2 cuno(c (enti#entulA 4orrigan (e ridic) $ru(c. P)rea c) (e 7ot)r-(e. % 4re'i c) 'drean.a a(ta nenorocit) ,#$i$at) cu religie 3i tru0ie o () re'i(te? o ,ntre$) el pe Rac7el2 ar)t-nd cu degetul ,n direc.ia preotului2 de parc) ar 0i 0o(t o $ucat) de le#n. Rac7el ,i r)(pun(e #-ndr). % P-n) acu# n-a# pierdut niciun pacientA % Gi c-.i ai avut #) rog? % Pe Ru#a(i2 de la 4apul 8ar#ari. Unc7iul 8att7eQ e(te al doilea. 4orrigan d)du din cap. ;i ura pe a#-ndoi. Gi pe preotul a(ta ,ngro'itor cu oc7i reci2 r)ut)cio3i 3i pe nepoata lui cu voin.) de 0ier. 4u toate ace(tea2 le ad#ira curajul. Ar 0i dorit () nu-i 0i cuno(cut niciodat). % Gi dac) #oare? 'i(e el re0erindu-(e la P)rintele Eoode. 4e-o () 0aci? Nici atunci n-o () pleci de aici? % Do#nule 4orrigan2 con(ideri c) #oartea e(te o alternativ) #ai pu.in dureroa() dec-t a$andonul? ,l ,ntre$) P)rintele Eoode. 4orrigan nu-l $)g) ,n (ea#). / privi pe 0at) a3tept-nd ()-i r)(pund). % Nu 3tiu ce-a3 0ace2 recuno(cu Rac7el (incer. % Deoca#dat) ,ntre$area ta r)#-ne o c7e(tiune pur teoretic)2 (pu(e P)rintele Eoode. Pro$le#a e(te ce ai tu de g-ndA % Poate c) 8anning nici nu #ai e(te ,n via.). Ave# unu la (ut) 3an(e ()-l g)(i#. /ricu#2 n-o () reu3i# c)r-nd targa dup) noi. % Gi ce propui? 4orrigan e'it). 6rigurile pe care le re(i#.i(e ,n noaptea trecut) la 1ancoro ,l cuprindeau din nou ,n g7earele lor2 (or$indu-i puterile. Dar nu e*i(ta nicio alternativ). % Ai dreptate2 Sanei ne-ar putea ajuta. E(te po(i$il ca localnicii din (at () 3tie unde (e a(cunde. ;n plu(2 0ata (e
1OJ

de(curc) #ai $ine dec-t oricare din noi pe in(ula a(ta. / () r)#-ne# aici ,n (at 3i o (-o tri#it ,n recunoa3tere. % Aveai reputa.ia unui juc)tor ,nr)it2 do#nule 4orrigan2 'i(e P)rintele Eoode. 4e 3an(e ave#? % 4a ()-l g)(i# pe 8anning? 4a# unu la (ut). Dar2 dac) vrei () parie#2 garante' cu 'ece la unu c) japone'ii vor pune #-na pe noi ,nainte () d)# de 8anning.

Capitolul 22
Sanei pleca(e de trei 'ile. ;n cea de-a treia (ear)2 4orrigan deveni(e 0oarte agitat. Se 0-.-ia de colo p-n) colo ,n coli$)2 ca un tigru ,n cu3c). % Pro$le#a e(te2 (pu(e P)rintele Eoode2 pute# avea ,ncredere c) n-o () ne dea pe #-na japone'ilor? 4orrigan ,l privi ,#$u0nat. % 1)d c) nu-i prea aprecie'i pe $)3tina3i. 4u# r)#-ne atunci cu predicile tale de(pre iu$irea pentru aproapele no(tru? % Sunt reali(t2 do#nule 4orrigan. Rac7el (e ridic) ,n picioare ,n0uriat). % Gi-a ri(cat via.a () te (alve'e2 unc7iuleA Dac) ai 0i v)'ut ceC Se opri. N-avea ro(t ()-i pove(tea(c) ce 0)cu(e Sanei ()-l eli$ere'e. Le-ar 0i .inut alt) predic). % +ine2 dac) (pui tu2 te cred pe cuv-nt. ;3i l)() capul pe targ) 3i ,nc7i(e oc7ii. ;3i lua(e #utra aceea de u#ilin.) (tudiat)2 pe care Rac7el o o$(erva(e de at-tea ori2 c-nd ,i ,#p)rt)3ea pe oa#eni. 4orrigan (e a3e') pe jo(2 (prijinindu-(e de un (t-lp2 cu oc7ii ,n tavan. Ur#)rea un g-ndac #icu. care rodea ,#pletitura de $a#$u(. % Gi dac) nu-l g)(e3te? % 8-na Do#nului veg7ea') a(upra noa(tr)2 #ur#ur) P)rintele Eoode. % 8-na Do#nului? A(ta 0olo(i.i voi2 celi$atarii? i'$ucni 4orrigan. @n(inuarea (a o$(cen) nu avu niciun e0ect a(upra preotului. % @ndi0erent ce (e ,nt-#pl)2 vo# r)#-ne aici. Nici g-nd () plec)#A
1OL

% 8ie unul ,#i pare r)u de 8anning. Are 3i a3a de(tule greut).i. Un in0ir# 3i o 0e#eie era tot ce-i #ai lip(ea. 4orrigan au'i o re(pira.ie 3uier)toare 3i (e ,ntoar(e (-o vad) pe Rac7el 7ol$-ndu-(e la el ,n0uriat). Se ,nro3i(e la 0a.) tur$at) de #-nie. % Da2 ,ntr-adev)r2 (unt 0e#eie2 do#nule 4orrigan. Dar nu ,n.eleg de ce a3 0i o povar). Nu-#i a#inte(c () 0i i'$ucnit vreodat) ,n lacri#i ,n ti#pul dru#ului. % Da2 pre(upun c) ai dreptateA recuno(cu 4orrigan2 $l-nd ca un #ielu3el. % 8ul.u#e(c. % /ricu#2 n-ar 0i tre$uit () te pun) ,n a(e#enea (itua.ie2 (pu(e 4orrigan2 ar)t-nd cu degetul (pre preot. % A 0o(t voin.a Do#nului2 e*cla#) P)rintele Eoode. % +a n-a 0o(tA Arogan.a 3i incon3tien.a ta $le(te#at) ne-au adu( ,n (tarea a(taA Dac) .i-ai 0i v)'ut de trea$) ,n loc () intri ca <in(ton 47urc7ill ,n Re3edin.a japone'ilor2 nu (-ar 0i ,nt-#plat ni#ic. Eu a3 0i 0o(t pe vapor (pre Au(tralia2 iar tu ai 0i c-ntat i#nuri la (luj$a de du#inic). % Do#nule 4orrigan2 te (tudie' de #ai #ult) vre#e 3i #-a# ,ntre$at ade(ea de ce 0ugi? E(te o adev)rat) enig#) pentru #ine 0aptul c) un o# poate 0i at-t de o$(edat de propria-i (upravie.uire ,n ti#p ce2 pe de alt) parte2 0ace tot ce poate () (e di(trug). Singura conclu'ie la care a# ajun( ar 0i c) e3ti la3 3i e#otiv. 4orrigan (e ridic) ,ncet ,n picioare2 (tr-ng-nd din pu#ni. Se ,ntuneca(e la 0a.) de parc) i-ar 0i trecut o u#$r) pe dinainte. P)rintele Eoode2 cu oc7ii ,nc7i3i ,n pioa() conte#plare nu-l $)ga ,n (ea#). 4orrigan ,l privi ti#p de c-teva clipe2 dup) care p)3i a0ar) din coli$)2 ,ndrept-ndu-(e c)tre plaj). % 4-teodat) e3ti ,ngro'itor2 3opti Rac7el ,n urec7ea unc7iului ei. P)rintele de(c7i(e $ru(c oc7ii2 (urprin( de tonul ei ,nveninat. Dar 0ata ie3i(e ,ntre ti#p2 alerg-nd dup) 4orrigan pe c)rarea (pre jungl). Pe(te o or) (e re,ntor(e(er). 4orrigan aduna(e ni3te $anane 3i nuc) de coco( verde din gr)dina lui Ngatu. ;#p)r.i cu Rac7el #a(a 0rugal) 3i #-ncar) ,n lini3te2 0)r) () po#enea(c) de P)rintele Eoode.
1ON

K Punctul de o$(erva.ie al lui 8anning2 coco.at (u( ,ntre crengile $ananierului2 practic nu e*i(ta. Plat0or#a 3i (cara 0u(e(er) con(truite cu de*teritate2 de (ergentul Lavella 3i oa#enii ()i. Apoi2 le ca#u0la(er) cu vi.) 3i liane. Acoperi3ul era 0)cut din 0erigi2 a3a c) un avion care ar 0i '$urat la joa() ,n)l.i#e nu ar 0i ')rit altceva dec-t ne(0-r3ita $olt) a junglei. De la (ol2 copacul ar)ta ,n() cu totul alt0el. La.uri din tre(tie 0u(e(er) $)tute de trunc7iul po#ului2 a(t0el ,nc-t cerceta3ii puteau urca (au co$or, ,n #ai pu.in de un #inut. Pe plat0or#)2 veg7ea o (antinel) din 'ori 3i p-n) (earaP co$ora g)leata pentru #-ncare 3i ap) (au ca ()-3i re0ac) provi'iile de nuc) de coco(. Sentinela era ,nar#at) cu o (coic). 8anning (e l)#uri(e c) $)3tina3ii nu deo(e$eau ,ntre ele va(ele de r)'$oi M o re#ini(cen.) colonial)2 $ine,n.ele( M de aceea2 nu (e putea $a'a prea #ult pe in0or#a.iile lor. @at) de ce2 ,n dup)-a#ia'a aceea2 c-nd au'i(e 3uieratul (coicii2 alerga(e din coli$) 3i ,ncepu(e () e(calade'e trunc7iul ne(0-r3it al $ananierului. +inoclul (e (prijinea de un (uport2 0i*at ,n plat0or#a de $a#$u(. Se opri pentru o clip) ()-3i trag) (u0letul2 dup) care (e aplec) 3i-l orient) (pre Trec)toare M canalul cu ape ad-nci dintre partea ve(tic) 3i cea e(tic) a in(ulelor Solo#on. Sudoarea i (e prelingea ,n oc7i2 din u#0l)turile iritate de la r)d)cina p)rului 3i de pe 0runte. Se 3ter(e cu #-neca $lu'ei (ale :a:i. Era a treia oar) c-nd (e urca ,n $ananier ,n 'iua aceea. Si#.i un g7i#pe de e#o.ie 3i tea#). R)'$oiul (e apropia tot #ai #ult. ;n dep)rtare2 (pre 4apul Tavu2 ')rea (iluetele a trei di(trug)toare 3i o ju#)tate de du'in) de tran(portoare2 ,ndrept-ndu-(e c)tre (ud2 (pre Euadalcanal. A0la(e de la $uletinul de 3tiri au(tralian c) Statele Unite ,ncepu(er) () ripo(te'e. Avu(e(er) loc #ari lupte navale ,n 8area de 4orali 3i la 8idQa9P de3i detaliile erau de(tul de precare iar rapoartele con0u'e2 ,i d)deau totu3i (peran.). Pri#a ra') de $ucurie dup) luni de 'ile pline de tri(te.e 3i de'a#)gire. ;ncepu(e deja () (pun) $)3tina3ilor c) oa#enii al$i (e vor ,ntoarceP de3i2 nici lui nu-i prea venea () cread).
1O

6urtunile 3i norii #u(onului (e retr)(e(er)2 de(coperind un cer al$)(trui2 (enin2 ideal pentru Pa'a de 4oa(t). De trei 'ile continua () raporte'e #i3c)rile navelor japone'e care (e depla(au prin Trec)toare. ;i in0or#a cu e*actitate2 de parc) (-ar 0i a0lat la conducerea Ar#atei @#periale &apone'e. Nota ,n carne.elul ()u detaliile va(elor. Un tip capa$il2 din cadrul +iroului de Spionaj al 6or.elor Aliate din ToQn(ville rup(e(e c-teva pagini din 8ane5s 9ighting +hips1" 3i i le d)du(e ,n dece#$rie c-nd ,l vi'ita(e odat) cu co#i(ia Pa'ei de 4oa(t). Se dovedi(er) de nepre.uit ,n identi0icarea (iluetelor cenu3ii care de0ilau ,n 0iecare 'i prin Trec)toare. 4o$or, din $ananier ,n ca#u0lajul de( al junglei. 4-nd ajun(e jo(2 a3tept) (prijinindu-(e de trunc7iul #a(iv p-n) ce (unetul din urec7i (e do#oli 3i ,3i li#pe'i vederea. E0ortul 'ilnic al c).)ratului ,n copaci ,l epui'a2 dar nici nu (e g-ndea () renun.e. Activitatea (a de-a$ia ,ncepu(e. ;n ti#p ce #ergea ,napoi (pre coli$a (ta.iei radio2 (ergentul Lavella (e n)pu(ti ,n lu#ini32 alerg-nd ca o ga'el). Finea ,n #-na dreapt) iu$ita lui pu3c) Lee-En0ield2 agit-nd-o ()l$atic ,n aer2 ca () atrag) aten.ia. 8anning (e g-ndi i#ediat c) japone'ii ,i d)du(er) de ur#). Si#.i un gol ,n (to#ac. % Lavella2 ce (-a ,nt-#plat? % /a#eni al$iA e*cla#) el. Tipul acela 4orrigan 3i do#ni3oara care apar.inut lui @(u( 4ri(to(. 1enit pe aici. 4)rat un o# pe un pat. 8anning r)#a(e cu gura c)(cat). 4orrigan? Rac7el Eoode? 4e dracu5 c)utau aici pe dealuri? Gi cu# l-or 0i de(coperit oare? / lu) la 0ug) dup) Lavella2 pe potec)2 (pre lu#ini3. Sergentul 3i oa#enii lui ')ri(er) #ica proce(iune ,nainte () ajung) ,n lu#ini3. A3a c)2 pe(te vreo ju#)tate de or)2 4orrigan ,3i 0)cu apari.ia c)r-nd targa ajutat de Rac7el2 pe poteca a$rupt). Sanei #ergea ,naintea lor. ;3i croia dru# printre tu0i3urile de vi.) ()l$atic) 3i liane2 cu cu.itul lui 4orrigan. 8anning ,i a3tepta ,n v-r0ul c)r)rii2 cu #-inile v-r-te ,n $u'unarele 3ortului ()u :a:i2 '-#$ind ciudat. % Ei2 eiA e*cla#) el c-nd d)du cu oc7ii de 4orrigan. ;nc-ntat () te rev)d2 Patric:A Ai venit cu#va () dai o #-n) de ajutor ,n r)'$oi?
1"

4atalog cu va(ele de lupt). =n.t.>. 11O

4orrigan (e (tr-#$). Nici #)car nu catadic(i ()-i r)(pund). % 4u# ne-ai g)(it2 Patric:? % +)3tina3ii. Un tip nu#it Ru#a(i i-a (pu( lui Sanei unde te a0li. +a c7iar i-a dat un o# (-o ,n(o.ea(c). % Ru#a(iC Da2 ,l 3tiu. E(te c)petenia de la 4apul 8ar#ari. 8anning (e ,ncrunt). % Dac) tu #i-ai dat de ur#) at-t de u3or2 ,n(ea#n) c) nici japone'ilor n-o () le 0ie prea greu (-o 0ac). % Saide2 8anning. Doar ,i cuno3ti pe oa#enii )3tia la 0el de $ine ca #ine2 poate c7iar #ai $ine. Pro$a$il c) nu ,n.eleg ce (e ,nt-#pl)2 dar au r)#a( credincio3i a0uri(itului de @#periu +ritanicA De3i2 () 0iu al dracului dac) pricep de ceA Gtiu de(tule lucruri ca ()-3i dea (ea#a c) japone'ii nu te caut) () te ,ntre$e de ()n)tate. % Un #)r (tricat e(te de ajun(2 prietene. 4orrigan ridic) din u#eri. % /ricu#2 e3ti #ai ,n (iguran.) dec-t ai 0i avut dreptul () 0ii2 dac) a(ta te con(olea'). 8anning (e ridic) 3i (e ,ndrept) c)tre o cutie din col.ul coli$ei. De(c7i(e capacul2 $)g) #-na ,n)untru 3i (coa(e o (ticl) de &o7nn9 <al:er. % E(te ti#pul () te r)core3ti dup) o c)l)torie at-t de lung). % E3ti un adev)rat gentle#an. 8anning adu(e dou) c)ni (#)l.uite 3i turn) c-teva degete de licoare ,n 0iecare. Apoi (e a3e') pe lad)2 0a.)-n 0a.) cu 4orrigan. % ;n ()n)tatea ta2 $)tr-neA 4orrigan goli cana 3i i-o ,ntin(e din nou. % Pentru ()n)tatea ta tre$uie () $eau #ai #ult dec-t pentru a #ea2 'i(e el r-njind. % Nu credea# c-o () te #ai v)d2 Patric:2 (pu(e 8anning turn-nd #ai #ult Q7i(:9 ,n cana lui 4orrigan. % Atunci2 uit)-te $ine la #ine2 pentru c) n-o () #ai ')$ove(c #ult. / (-o 3terg de pe in(ula a(ta a0uri(it) de ,ndat) ce #i (e o0er) oca'ia. % Gi cu# ai de g-nd () procede'i? 4orrigan ,i 0)cu cu oc7iul. % / () ,#pru#ut 3alupa lui Se9dric7. Deoca#dat) nu 3tie2 $ine,n.ele(. 8anning privea 0i* ,n cea3c).
111

% Pre(upun c) nu .i-a trecut prin #inte () pui u#)rul la e0ortul de r)'$oi. % Nu2 nu #i-a trecut. Gi nici n-o ()-#i treac). A3a c) nu-.i r)ci gura de po#an). % 4redea# c-o () te r)'g-nde3ti2 at-ta tot. % I)u2 3i care ar 0i #otivul2 #) rog? ,ntre$) 4orrigan2 ,ntin'-nd din nou cana. 8anning ,n)l.) din (pr-ncene. 4-nd (e apuca de $)ut2 4orrigan (e#)na cu o c)#il) la ad)pat. ;i turn) ,nc) o #)(ur) de Q7i(:9. % Dar pe preot 3i t-n)ra lui nepoat) de ce i-ai ajutat? &apone'ii te-ar 0i ,#pu3cat dac) ar 0i pu( #-na pe tine. % Ei2 uite c) nu #-au prin(A % Fi-ai a(u#at un #are ri(cA % Da2 din pricina 0irii #ele generoa(eA % Nu cu#va din pricina 0etei? 4orrigan goli cea3ca 3i-o i'$i de #a(a de le#n a3e'at) l-ng) (ta.ia de radio. % Nu 0i pro(tA 8anning cl)tin) din cap. % Nu cred c-o () te ,n.eleg vreodat)2 Patric:A E3ti at-t de i#previ'i$ilA % 1ei avea de(tul ti#p () te g-nde3ti la a(ta dup) ce o () plec. 8) #ai odi7ne(c aici vreo 'i-dou)2 dac) nu te deranjea') 3i pe ur#)2 o 3terg. Se ridic) ,n picioare. % 8ul.u#e(c pentru $)utur). Pre(upun c) nu #ai ai2 o (ticl) ,n plu(. 8anning ,i ,ntin(e t)cut un litru de &o7nn9 <al:er. % 8ai (unt o #ul.i#e. ;n ca' c) te 7ot)r)3ti () r)#-i. % 6ru#oa() #o#eal)2 dar parie' c) n-ai dec-t o lad). ;ntr-o ()pt)#-n) le-a# dat gata. 4eea ce nu e(te vala$il 3i pentru Au(tralia. Iic-nd ace(tea2 (e ,ntoar(e 3i ie3i din coli$).

11"

Capitolul 23
@an 8cLaren 8anning (t)tea g7e#uit pe o cutie de a#$alaj ,n coli$) 3i (e 7ol$a la c)r.ile din #-na lui. Trei de cup)2 trei de tre0l) 3i a( de cup). Dou) perec7i. I-#$ea ca pentru (ine. % +ine2 prieteneA ;#i ar).i dou) 3i-.i torn dou) #)(uri. % +a ,.i ar)t patru 3i adaugi ,nc) dou)2 (pu(e 4orrigan. 8anning o0t). % Doa#ne S0inte2 Patric:A A(ta ,n(ea#n) aproape o ju#)tate de (ticl). % Nu juca2 dac) n-ai cu ce () pl)te3ti2 #or#)i 4orrigan. 8anning 0u(e(e atra( ,ntr-un joc prietene(c de c)r.i. 4u# $anii nu aveau nicio valoare2 4orrigan ,l convin(e(e ()-3i pun) la $)taie re'erva de Q7i(:9. ;i datora deja lui 4orrigan dou) (ticle ju#)tate. % +ine2 o ()-.i ar)t. ;3i ,ntin(e c)r.ile triu#0)tor. % Dou) perec7i. % E7inionA e*cla#) 4orrigan2 arunc-nd trei regine 3i doi vale.i. 6ullA % @#po(i$ilA 4orrigan (e 0)cu (tacojiu la 0a.). % 1rei () (pui c) tri3e'? % Da2 Patric:2 prietene. E*act a(ta vreau () (pun. 4orrigan r-nji. % 8-da2 pro$a$il c) ai dreptate. Dar nu #-ai v)'ut2 a3a c) nu.i 0olo(e3te la ni#icA Se uit) la 0oaia de 7-rtie de pe #a()2 (ug-ndu-3i creionul din #-na dreapt). % ;#i datore'i trei (ticle 3i dou) #)(uri. Sai2 treac) de la #ine2 nu#ai trei (ticle. 8anning o0t) 3i (e du(e la (ta.ia radio. Se a3e') pe una din l)'i 3i o acord) pe 3apte #egacicluri. A(cult) atent. 4-nd roti $utonul2 coli$a r)(un) de .)c)nitul pilo.ilor de pe portavioanele 3i navele S.U.A. % Doa#ne S0inteA #ur#ur) 8anning. 4orrigan ,l privi #irat. % 4e dracu #ai e 3i a(ta?
11!

% Nu 3tiu2 (pu(e 8anning2 dar (e pare c) ne a0l)# c7iar ,n #ijlocul unei con0runt)ri. La ora 'ece2 3uier) (coica 3i 8anning o rup(e la 0ug). Privi a(cun')toarea din v-r0ul uria3ului $ananier. Sergentul Lavella (e apleca(e2 agit-ndu-3i #-inile c)tre nord-ve(t. % &aponi venitA (trig) el. ;n #o#entul acela ,i au'ir). Iu#'etul ,ndep)rtat al #otoarelor cre(cu ,n inten(itate. /a#enii lui Lavella ,ncepur) () (e ca.)re ,n copacii din jur2 () vad) #ai $ine. Pe(te c-teva (ecunde (e dovedi inutil. / #are e(cadril) de avioane ,ntunec) cerul2 trec-nd la nu#ai c-teva (ute de picioare de capetele lor. 8anning ')ri cercurile ro3ii pictate pe 0u'elaj. La#ele elicelor (clipeau ,n (oare. ;ncerc) () le nu#ere. Pe(te c-teva #inute2 o a doua e(cadril) urui dea(upra lor. Se n)pu(ti ,n coli$) 3i r)(uci $utonul pe 0recven.a Pa'ei de 4oa(t). K 4)pitanul cruci3)torului au(tralian Camberra ancorat ,n Euadalcanal ,i recep.ion) #e(ajul pe(te pu.in ti#p. % Ace(t vapor va 0i atacat la pr-n' de M dou)'eci 3i patru de $o#$ardiere torpiloare. Preg)ti.i-v) () ripo(ta.i ,n jur de ora un(pre'ece. 4-nd $o#$ardierele ajun(er) la Euadalcanal ,n di#inea.a aceea2 g)(i(er) vapoarele di(per(ate pe ,ntinderea oceanului. +ateriile antiaeriene de pe navele de r)'$oi erau gata de atac2 iar avioanele de lupt) din e(cort) ,i a3teptau ,n aer. Pu.in dup) ora dou)2 unicul avion din cele dou)'eci 3i patru2 care (upravie.ui(e ,n0runt)rii ateri') la $a'a aerian) de la Ravieng. 8anning o$.inu(e pri#a victorie. K Iorile arunca(er) o palid) tent) aurie pe(te #area ca de cerneal). 8aiorul &a#e( 8itc7ell #ergea pe l-ng) corturile :a:i2 c)tre tran3eele de la #arginea pi(tei. +a'a aerian) Sender(on 0u(e(e a#enajat) ,n iar$a ,nalt) a 4-#piei Lunga. Era 0or#at) dintr-un teren noroio(2 cu o 0-3ie de pietri32 g)urit) deja de cratere de $o#$). ;n #ulte locuri2 0u(e(er) a(tupate ,n gra$) cu 0olii de #etal. Pal#ierii de pe #argini2 cu 0run'ele (#ul(e de $o#$arda#entele ne,ntrerupte (e ,n)l.au 'dren.ui.i 3i gola3i. ;n cap)tul cel)lalt al pi(tei2
11B

caporalul 4ate( lucra cu un $uldo'er2 ()p-nd ,n gra$) o groap) pentru cadavrele .inta3ilor japone'i ,#pu3ca.i ,n ti#pul nop.ii. Dup) aceea2 (e va apuca () a(tupe craterele $o#$elor. Lu#ina #urdar) a 'ilei (e re0lecta pe (c7eletul turnului de control. Nu era altceva dec-t o plat0or#) ridicat) pe #arginea pi(tei. 4artierul general (e#)na cu o pagod) 3i 0u(e(e con(truit de japone'i. Pri#a Divi'ie A#erican) ateri'a(e la Euadalcanal c-nd inginerii colonelului Tei 8on'on #ai aveau pu.in p-n) () ter#ine pi(ta. @ronia 0)cu(e () 0ie inaugurat) de :ildcat-urile a#ericane din e(cadronul lui 8itc7ell. &apone'ii nu ,nt-r'iar) () ripo(te'e. ;n cele dou) ()pt)#-ni de c-nd de$arca(e 0lota S.U.A.2 japone'ii arunca(er) toate re(ur(ele #ilitare 3i u#ane ,n ,ncle3tarea de la Euadalcanal. @n(ula avea o i#portan.) (trategic) deo(e$it)P era printre pu.inele din ar7ipelag cu o c-#pie (u0icient de lat) pentru a per#ite a#enajarea unei pi(te2 at-t de vital) pentru a#$ele p)r.i. @at) ,n() c) provoca(e japone'ilor pri#a ,n0r-ngere i#portant). Era pri#a oar) c-nd a#ericanii reu3i(er) () le cau'e'e pagu$e ,n(e#nate2 dup) Pearl Sar$our. De aceea2 recucerirea ei deveni(e o pro$le#) de onoare per(onal) pentru o0i.erii ;naltului 4on(iliu de R)'$oi @#perial2 ,n ti#p ce pentru a#ericani2 (e tran(0or#a(e ,ntr-un (i#$ol al (ucce(ului. 4u o noapte ,nainte de ateri'area lui 8itc7ell la Euadalcanal ataca(er) de-a lungul r-ului Ulu2 la patru #ile e(t de pi(t). 6or.ele navale2 (uperioare nu#eric repurta(er) o victorie 'dro$itoare. ;n() 0e.ele p)#-ntii ale r)ni.ilor ,ntor3i ,n ta$)r) (puneau cu totul alt) pove(te. 8arina a#erican) r)#)(e(e ui#it) de 0erocitatea atacului japone'P din cei opt (ute de niponi2 (e preda(er) doar cinci(pre'ece. Re(tul pre0era(er) #oartea2 (ecera.i val dup) val de noile #itraliere a#ericane +roQning2 ,n ti#pul (inuciga3elor atacuri $an'ai. 8itc7ell (e ,ntre$a c-t va #ai re'i(ta oare garni'oana ,n 0a.a unor a(e#enea a(edii di(perate. &apone'ii de$arcau trupe 0)r) () (e 0erea(c)2 ,n partea de ve(t a in(ulei. Ur#au () 0ie ataca.i de o 0or.) (uperioar). 8itc7ell ajun(e(e ,n tran3eul ()pat pentru (ta.ia radio2 #a(cat de 3irurile de pal#ieri care #)rgineau c-#pia. 4ortul japone' jerpelit din apropiere (ervea drept ad)po(t celor trei operatori radio ai 8arinei care (t)teau per#anent de veg7e. Se ridica
11D

'dren.uit 3i (ini(tru ,n (e#i,ntunericul cenu3iu2 g)urit ,n nenu#)rate locuri de (c7ije. Gan.ul nu era #ai lat dec-t un tran3eu o$i3nuit. 8)(ura cinci'eci de picioare lungi#e 3i doar cinci l).i#e. Ni#eni nu reu3ea () (tea drept ,n el. Era acoperit cu $u3teni de cocotieri 3i (aci de ni(ip pe ju#)tate goi. Tran3eul era traver(at de la un cap)t la cel)lalt de o $ordur) ()pat) ,n p)#-ntul negru 3i #oale. Sta.ia radio 0u(e(e a(a#$lat) c7iar acolo. Pe una din laturi2 (e a0la un $loc-note( 3i un tele0on de co#panieP operatorul putea lua i#ediat leg)tura cu cartierul general din pagod). ;n ti#pul unei 0urtuni2 apa (e in0iltra(e prin acoperi3 3i (e (cur(e(e de pe $u3teni pe podea2 0or#-nd un noroi cleio(2 care (e lipea de 7aine. 4-nd turna cu g)leata2 operatorii ,3i acopereau pre.io(ul ec7ipa#ent cu propriile lor i#per#ea$ile2 0erindu-l de torentele de ap)2 ,n ti#p ce ei ,n3i3i erau uda.i p-n) la piele. Din 0ericire2 ,n di#inea.a aceea2 cerul era (enin. / 'i 0ru#oa() pentru avioanele de lupt). 4-nd 8itc7ell p)3i ,n tran3ee2 un t-n)r ,nalt2 tun( (curt2 cu o $ar$) $lond) dic7i(it) (t)tea aplecat pe(te radio. Se au'ea un .-r-it ,n)$u3it. ;n)untru era r)coareP #ai t-r'iu2 (u$ ra'ele dogoritoare ale (oarelui2 at#o(0era va deveni de nere(pirat. Pe (oldat ,l c7e#a S7oup2 caporalul S7oup. Se uit) la 8itc7ell c-nd intr) ,n tran3ee. % Ni#ic do#nule2 (pu(e el. 8itc7ell (e a3e') 3i (coa(e un pac7et de .ig)ri. Se (tr-#$) c-nd tra(e 0u# ,n pl)#-niP S7i:i(7i#a2 #ar0) de proa(t) calitate. Nu (e g)(eau .ig)ri a#ericane pe in(ul). Nu aveau dec-t provi'iile capturate de la japone'i. Era una din priva.iunile pe care pilo.ii 8arinei erau o$liga.i () le ,ndure de c-nd ateri'a(er) ,n Euadalcanal. Pe (ong ;sland avu(e(er) parte de $un:ere con0orta$ile2 cantine cu aer condi.ionat 3i #-ncare din $el3ug. ;n (c7i#$2 la Euadalcanal tre$uiau () lupte cu c)ldura2 cu ploile toren.iale 3i cu 7oardele vorace de .-n.ari. 4a () nu #ai vor$i# de ra.iile redu(e de 7ran). % Dac) cineva ar vrea () (e duc) ,n @ad M ,l au'i(e el odat) #ur#ur-nd pe unul din pilo.i M ar tre$ui () vin) p-n) aici.
11J

Dor#eau ,n corturi (oioa(e2 rupte2 pu(e direct pe p)#-nt. 4ulcu3ul lor (e (cu0unda ,n noroiul lipicio(2 ,n ti#p ce ,ncercau () prind) c-teva ore de (o#n ,n r)p)itul #itralierelor din jungl). Solda.ii ,nv).a(er) () ,ndure totul cu (toici(# 3i u#or negru. ;n 0iecare dup)-a#ia')2 la ora unu 0i*2 $o#$ardierele japone'e veneau () di(trug) ce ridica(er) inginerii lor de cur-nd. 8arinarii le (puneau T/ra TojoU. +o#$ardierul care (ecera pi(ta ,n 0iecare noapte 0u(e(e denu#it TLouie P)duc7eleU. 4-t de(pre di(trug)toarele japone'e2 care de$arca(er) trupe ,n cap)tul ve(tic al in(ulei 3i aruncau #ortiere a(upra lor din apele al$a(tre ale gol0ului @ron +otto# Sound2 ,nainte () (e ,ntoarc) ne(ting7erite la Ra$aul prin Trec)toare2 0u(e(er) $ote'ate TE*pre(ul To:ioU. Dar pentru 8itc7ell 3i re(tul e(cadronului2 u#orul negru nu repre'enta o de(tindere. Ei erau oa#eni care 3tiau ce ,n(ea#n) 0ricaP oa#eni care ,n0runta(er) #oartea de aproape ,n ,naltul cerului ,n $)t)liile de la 4oral 3i 8idQa9. +o#$ele repre'entau ,n() o e*perien.) nou)P ,n ti#pul $o#$arda#entului2 o#ul e(te neajutorat. ;n (ecundele acelea ne(0-r3ite c-nd aude pentru pri#a dat) 3uieratul g7iulelelor 3i a3teapt) () cad)2 nu 3tie unde vor ateri'a 3i nici c-t de aproape de #oarte (e a0l). Ace(ta era un alt gen de 0ric)2 o (pai#) inten()2 care #)cina nervii pilo.ilor. 4ineva care l-ar 0i ur#)rit de aproape ar 0i re#arcat c) lui 8itc7ell ,i tre#ura(e #-na c-nd ,3i aprin(e(e .igara. De 0apt2 Euadalcanal (e a0la pur 3i (i#plu (u$ a(ediu. Dup) dou)'eci 3i patru de ore de la de$arcarea lor la Euadalcanal2 (olda.ii 0u(e(er) practic a$andona.i de 8arin). Av-nd proa(p)t ,n #inte de'a(trul de la Pearl Sar$our2 a#iralul &a#e( 6letc7er pre0era(e () (e retrag) din @ron +otto# Sound2 lu-nd cu el artileria grea 3i ju#)tate din ali#ente. 8arinarii de pe in(ul) 0u(e(er) p)r)(i.i2 0)r) () 0ie proteja.i din aer (au de pe u(cat. Toate ace(tea (e ,nt-#pla(er) cu dou) ()pt)#-ni ,n ur#). 4-nd 8itc7ell ateri'a(e la $a'a aerian) Sender(on2 d)du(e pe(te ni3te oa#eni 0urio3i2 pe ju#)tate ,n0o#eta.i2 adev)rate 0anto#e ale luptelor din 4orregidor. So(irea lui 8itc7ell 3i a celorlal.i pilo.i de pe Long @(land repre'enta(e pri#a lor ra') de (peran.). 4ele nou)(pre'ece avioane de v-n)toare 3i dou)(pre'ece $o#$ardiere pe care le
11L

adu(e(er) cu ei #arcau ,nceputul unei alte legende din i(toria Euadalcanal-ului M 6or.a Aerian) 4actu(. 8itc7ell (e re'e#) de peretele ad)po(tului 3i ,nc7i(e oc7ii. Era un o# (l)$u.2 ,n jur de patru'eci de ani2 unul dintre pu.inii noroco3i al c)rui aer de autoritate i#punea re(pect celor din jur. Avea p)r gri'onat 3i o 0a.) $ron'at)2 care in(pira ,ncredere. Ar 0i putut trece drept pro0e(or de colegiu dac) n-ar 0i 0o(t oc7ii aceia. Erau reci 3i cenu3ii2 ca de v-n)tor. P)rea nepotrivit acu# cu ca(c7eta al$a(tr) de $a(e$all2 cu tocul ar#ei prin( pe u#)r2 ie3ind pe (u$ jac7eta din piele. Dar c7iar 3i ,n acea(t) uni0or#) 'dren.uit)2 care ur#a () devin) nota caracteri(tic) a 6or.ei Aeriene 4actu(2 #aiorul &a#e( 8itc7ell degaja ,ncredere. Pe(te 'ece #inute (e au'i un (unet ,n0undat ,n c)3ti 3i 0a.a i#pa(iv) a lui 8itc7ell (e ,ncord). S)ri ,n picioare2 arunc-nd .igara pe podeaua de p)#-nt. / voce r)(un) ,n coli$). Avea un ton (igur2 ti#$rat 3i 0oarte cal#. ;i rea#intea lui 8itc7ell de crainicii ++4 pe care-i au'i(e la Londra. % +un) di#inea.a2 aici e(te 8eteorologul. Tran(#it de pe @n(ulele Solo#on Superioare. 4erul e(te (enin dea(upra +ougainville-ului2 47oi(eul-ului 3i Noii Eeorgii. 1re#e $un) pentru '$orA Sunt opt'eci 3i cinci de grade la u#$r). 8itc7ell 3i caporalul (c7i#$ar) c-teva priviri ,ntre ei. 4aporalul (cria repede pe $loc-note(-ul din 0a.a lui. 1ocea continua i#pertur$a$il) 3i preci(). % Activitatea aerian) a 0o(t 0oarte inten() ,n regiunea noa(tr). Ar tre$ui () v) preg)ti.i pentru (eara a(ta. A# v)'ut navele: cinci di(trug)toare 3i un tran(portor de (olda.i2 care (e ,ndreapt) (pre Trec)toare. Au o vite') de apro*i#ativ 'ece noduri. Dup) calculele #ele2 vor ajunge la Savo la noapte2 ,ntre 3a(e 3i opt. Ur#) o pau'). 8itc7ell (e aplec) pe(te #a(). P)rea ,ncordat. % Gi acu# pentru pilo.iC un e(cadron de $o#$ardiere torpiloare toc#ai a decolat de la Ravieng2 ,ndrept-ndu-(eC c)treC o clip)C Uruitul avioanelor (e di(tingea clar ,n c)3ti. % Un alt e(cadron cu patru (au trei aeronave a trecut e*act acu#. Pro$a$il c) l-a.i au'it. 6i.i preg)ti.i () ,nt-#pina.i dou)'eci 3i patru de $o#$ardiere torpiloare ,n dou) valuri2 ca#
11N

pe(te o or) 3i ju#)tate. A(ta-i tot deoca#dat). Noroc. A# ,nc7eiat. S7oup not) #e(ajul 3i de ,ndat) ce (e ter#in) tran(#i(ia2 ridic) tele0onul 3i lu) leg)tura cu 4ontrolul Aerian din pagod). Pe ur#)2 privi (pre #aior2 dar ace(ta pleca(e deja. 4aporalul S7oup (coa(e un c7iot de $ucurie 3i $)tu cu pu#nul ,n #a(). ;n (0-r3it2 aveau ni3te in0or#a.ii pre.ioa(e. Avioanele vor 0i gata de lupt). % / ()-i 0ac) pe japone'i () culeag) ce-au (e#)nat.

Capitolul 24
4orrigan ,3i ridica(e o coli$) din 0run'e de pal#ier 3i nuc) de coco( la ad)po(tul unui $ananier. Era doar un aranja#ent te#porar. De-a$ia a3tepta () plece. Dac) japone'ii ar 0i dat de ei2 l-ar 0i ,#pu3cat odat) cu ceilal.i. Se tre'i g-ndindu-(e la Rac7el. Doa#ne S0inte ce 0e#eieA ;3i a#intea cu# (t)tu(e l-ng) el ,n ca$ina 3alupei c-nd (e ,ntorceau de la 4apul 8arinari. 47iar dac)-i 0u(e(e 0ric)2 nu ar)ta(e ni#ic. Gi 0elul ,n care (co(e(e glon.ul din piciorul preotuluiC avea #ult curaj2 tre$uia () recunoa(c). 4e p)cat. Nu-i de #irare c) P)rintele Eoode o .inu(e a(cun() p-n) atunci. 4orrigan '-#$i (u#$ru ,n $e'n). ;i p)rea r)u c) nu avu(e(e oca'ia (-o cunoa(c) #ai $ine. / u#$r) ,i acoperi 0a.a. Era Sanei. Se (trecura(e ,n ad)po(t t)cut) ca o 0anto#). Au'i 0o3netul p-n'ei c-nd ,3i (coa(e $lu'a 3i $ucata de p-n') din jurul taliei 3i (e $)g) goal) (u$ p)tura (u$.ire. Se ,ncol)ci ,n jurul lui 3i ,ncepu ()-i de(c7id) na(turii de la c)#a3). ;i (i#.i re(pira.ia cald) pe o$ra'. % @ri(A A3a ,l alinta ea. Era di#inutivul de la @ri(7 1!. Nu#ai c) nu reu3ea ()-l pronun.e cu# tre$uie. ;nainte ,i pl)cea2 cu# (una. Acu# ,n() ,l deranja. Se #ira c) (e g-ndea la Rac7el. / ,#pin(e cu #-na. % Sai2 dor#iA 6ata nu-l a(cult). ;i (i#.i li#$a ,n urec7e.
1!

@rlande' =engl.> =n.t.>. 11

% Doa#ne2 parc) a3 (ta l-ng) o l)cu(t). ;ncetea')2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 (unt o$o(it. % 6)-#i pu(i-pu(i2 3opti Sanei. % N-a# c7e0A Sanei ,ncepu ()-i pip)ie cu de*teritate coap(ele. ;n cele din ur#)2 g)(i ce c)uta. Acu# nu #ai avea ,ncotro. % 6) pu(i-pu(i cu #ineA 3opti ea din nou. 4orrigan o0t). 4e dracuA ;n 0ond de ce nu? Nu era nici locul2 nici ti#pul () devin) (enti#ental ,n alegerea 0e#eilor. Se ro(togoli pe(te corpul ca0eniu de l-ng) el. ;n a0ar) de a(ta2 dac) 0)ceau 'go#ot2 ,l vor deranja pe P)rintele Eoode. K <ol0gang Se9dric7 ,3i (coa(e p)l)ria jerpelit) de paie 3i ,3i ta#pon) 0a.a 3i p)rul cu o $ati(t) al$) uria3). P)rul rar2 al$icio( era ,#$i$at de (udoare 3i-i at-rna ,n 3uvi.e. 6u(e(e un urcu3 lung 3i anevoio(. Plantatorul (e n)(cu(e ,n .inuturile #l)3tinoa(e din 6len($urg 3i2 cu toate c) tr)ia ,n in(ulele Solo#on de cinci(pre'ece ani2 (e (i#.ea un (tr)in. Pro$a$il c) a3a va 0i ,ntotdeauna. Tran(pira a$undent 3i dup) dou) 'ile de #er( prin jungl)2 c)ldura u#ed) ,i cuprin(e(e vintrele2 (patele 3i ,nc7eieturile $ra.ului. %ara)on planta.ia lui Se9dric7 (e a0la l-ng) ocean2 pe coa(ta de ve(t a in(ulei. Se aventura 0oarte rar dincolo de proprietatea (a. Nu (e av-nta ,n jungl) dec-t pentru un #otiv 0oarte (olid. Dup) p)rerea lui Se9dric72 c)utarea lui @an 8anning repre'enta cel #ai $un #otiv po(i$il. Se 'vonea c) 8anning nu p)r)(i(e in(ula la $ordul %elindei ,#preun) cu ceilal.i plantatori 3i #ineri. &apone'ii ,l c)utau cu di(perare2 dar (e i'$eau de dou) lucruri. ;n pri#ul r-nd localnicii erau ,n continuare loiali $ritanicilor2 iar Na:a#ura pri#ea 3tiri con0u'e 3i contradictorii de la $)3tina3i. ;n al doilea r-nd2 japone'ii ,3i concentra(er) 0or.ele la Euadalcanal 3i2 prin ur#are2 (olda.ii de pe Santa 8aria erau recru.i proa(pe.i2 neantrena.i ,n luptele din jungl). Se9dric7 avea un atu: era al$. Dac) 8anning (e #ai a0la pe in(ul) 3i localnicii 3tiau unde (e a(cunde2 poate c) lui i-ar (pune. A3a c) (e 7ot)r, () pornea(c) ,ntr-o c)l)torie pe(te dealuri2 la ve(t de %ara)on unde japone'ii nu (e aventura(er) p-n) atunci.
1"O

Porni(e cu trei 'ile ,n ur#). Dealurile (e ridicau a$rupt de pe .)r#urile gol0ului Rola9o2 u#$rite de pal#ierii planta.iei %ara)onP dup) c-teva #ile2 c)rarea de pe coa(t) (e pierdea printre copaci uria3i2 7).i3uri de 0erigi 3i liane. La (0-r3itul pri#ei 'ile2 Se9dric7 (e (i#.i(e epui'at2 dar continua(e () #earg) #ai departe. Era cea de-a treia di#inea.) a e*pedi.iei lor. Eu#u2 g7idul ()u localnic ,nainta a(cult)tor ca un c-ine. Avea doar o lava" lava ,n jurul taliei2 iar corpul lui #aroniu (tr)lucea ,n dogoarea u#ed). Se n)(cu(e pe ace(te #eleaguri 3i p)rea c) (e contope3te cu ele ca o u#$r). 6erigi uria3e2 copaci tineri 3i tu0i3uri de $a#$u( (e adunau la poalele po#ilor i#pun)tori. Liane groa(e $locau c)rarea 3i Se9dric7 era nevoit ade(ea () (ar) pe(te trunc7iurile c)'ute2 putre'ite de vre#e2 acoperite cu ciuperci al$icioa(e. La 0iecare (ut) de 9ar'i tre$uia () (e oprea(c) 3i ()-3i (#ulg) p-n'a de p)ianjen lipit) de 0a.) 3i p)r. Au continuat a(cen(iunea ti#p de o or). Se9dric7 (i#.ea cu# ini#a ,i $ate ()-i (ar) din piept. Se 0)cu(e ro3u la 0a.). Pl)#-nii parc)-i lua(er) 0oc ,n piept. +)u laco# din (ticla cu ap) 3i o porni #ai departe. Se g-ndea la 'iua c-nd japone'ii de$arca(er) ,n portul 1ancoro. Se9dric7 ()r$)tori(e venirea lor cu o (ticl) de (c7napp(1B2 p)(trat) pentru oca'ii (peciale. Doar erau alia.ii celui de-al Treilea Reic7 3i reu3i(er) ()-i pun) cu $otul pe la$e pe engle'i. ;i i'goni(er) din clu$urile 3i ca(ele lor 0ru#oa(e 3i-i ,#pu3ca(er) ,n palatele lor (e#)nate pe tot cuprin(ul A(iei. A doua 'i de-di#inea.)2 Se9dric7 (e pre'enta(e dinaintea colonelului japone' din 1ancoro 3i 0u(e(e revoltat de pri#irea rece care i (e 0)cu(e. ;3i o0eri(e (erviciile2 dar Na:a#ura ,i e*a#ina(e indi0erent actele 3i ,i (pu(e(e () (e ,ntoarc) pe planta.ia (a 3i ()-3i vad) de trea$). Se pare c) nu-3i d)deau (ea#a de i#portan.a lui. Dar2 ,n cur-nd2 lucrurile (e vor (c7i#$a. <ol0gang Se9dric7 era angajat acu# ,n propriul ()u r)'$oi. ;i di(pre.uia pe engle'i. Ura arogan.a2 ceaiurile2 jocurile lor de polo 3i $ridgeP ura r)ceala (uperioar) cu care-l accepta(er) ,n clu$urile lor de teni(. Ura 0elul ,n care ei 3i 0rance'ii ,i u#ili(er) 3i-i (u$juga(er) .ara ,n 1 1 . ;i ura pentru c) tat)l ()u ,3i
1B

+)utur) alcoolic) tradi.ional) au(triac). =n.t.>. 1"1

pierdu(e picioarele la 1erdun ,n 1 1J2 r)#-n-nd in0ir# pentru tot re(tul vie.ii2 ,i ura pentru c) #a#a lui #uri(e de tu$erculo') ,n 1 "!2 ,n0o#etat) 3i ()rac)P cu a(ta (e ale(e(e ,n ur#a Tratatului de la 1er(aille(. ;i tre$ui(er) #ul.i ani de #unc) 3i pu.in noroc M 3i de ce () nu recunoa(c)2 ,i ,n3ela(e pe ceilal.i ori de c-te ori avu(e(e oca'ia2 ca () poat) deveni egalul lor pe acea(t) in(ul) 0ier$inte 3i ,#pu.it). 4u toate ace(tea2 c7iar 3i aici ,l tratau ca pe un cer3etor. <ol0gang Se9dric7 ,i ura dinainte () apar) Adol0 Sitler. Acu#2 ,n (0-r3it2 (or.ii (e ,ntor(e(er) ,n 0avoarea (a. Se in(taura(e o nou) ordine ,n lu#e. Gi ur#a () (e in(taure'e 3i pe Santa 8aria. La un #o#ent dat2 Eu#u (e opri ,n 0a.a lui 3i ar)t) cu degetul. % AcoloA Se9dric7 ')ri printre copaci (atul cu coli$e din (tu0 3i 0run'e de pal#ier. Un 0uior de 0u# plutea ,n a#urgul lini3tit al junglei. &avrele localnicilor ,ncepu(er) deja () latre2 a.-.ate de #iro(ul (tr)inilor. Era un (at o$i3nuit prin p)r.ile acelea2 ,nconjurat de un gard ,nalt din $a#$u(2 legat cu liane. ;n)untru2 ,n )raal p)#-ntul ro3iatic 0u(e(e $)t)torit cu grij). 4-inii2 porcii 3i copiii (e '$enguiau 3i (e t-rau pe (u$ (t-lpii de le#n ai coli$elor. 4)petenia a3e')rii le ie3i ,n ,nt-#pinare. Eu#u ,i (pu(e lui Se9dric7 c) ,l c7e#a Ta(7i#$o:o. Purta un $r-u gro( din 0run'e de pal#ier2 pe(te lap"lap-ul 0ru#o( .e(ut. 4-nd #ergea2 (e#)na cu un coco3. ;n jurul g-tului ,3i at-rna(e o (0oar) (u$.ire cu (coici 3i ,3i ,nnegri(e din.ii cu $etel. P)3i cu o de#nitate (ole#n) c-nd (e pre'ent) dinaintea lor. Plantatorul ger#an ,l ,#pin(e ,n 0a.) pe Eu#u. % Spune-le c)-l caut pe )iap. E*plic)-le c) tre$uie ()-i tran(#it un #e(aj i#portant. Eu#u tradu(e rapid ce-i (pu(e(e Se9dric7. 4)petenia (c7i#$) c-teva priviri ,ngrijorate cu ceilal.i $)tr-ni ai (atului2 veni.i ()-3i (ati(0ac) curio'itatea. Per(pectiva lor a(upra lu#ii era deo(e$it de li#itat). De c-nd (e 3tiau2 0u(e(er) condu3i de )iap-ul al$ 3i nutreau o deo(e$it) a0ec.iune pentru $ritanici. Dar r)'$oiul (e a$)tu(e pe nea3teptate a(upra in(ulelor Solo#on. Gi le venea greu () priceap) ce (e ,nt-#pl).
1""

Gtiau doar c) al$ii p)r)(i(er) in(ula 3i 0u(e(er) ,nlocui.i de (olda.i gal$eni. 4u toate ace(tea2 erau nedu#eri.i pentru c) 8anning (e a0la undeva pe dealuri 3i co$or-(e ,n (atul lor () le (pun) c) al$ii ,i vor arunca ,n cur-nd de pe in(ul) pe cei gal$eni. ;l cre'u(er)2 $ine,n.ele(. Deja al.i al$i M dintre care unul r)nit2 ,ntin( pe targ) M veni(er) () (e al)ture )iap-ului. Dar tre$uiau () 0ie pruden.i. 8anning ,i preveni(e c) a(cun')toarea lui era (ecret). Ta(7i#$o:o cuget) ad-nc. Alian.ele interna.ionale dep)3eau puterea lui de ,n.elegereP pentru el era evident c) un alt al$ ,l c)uta pe 8anning2 0ugind din calea japonilor. A3a c)2 dup) ce (e g-ndi c-teva clipe2 ar)t) ,n(pre dealurile ,ndep)rtate 3i-i (pu(e lui Eu#u c) ta$)ra )iap-ului (e a0la la ju#)tate de 'i de #er(. Dac) dorea2 putea ()-i ,n(o.ea(c). Se9dric7 0u c-t pe ce () i'$ucnea(c) ,n r-(. De trei 'ile ,n 3ir a(uda(e 3i g-0-i(e (tr)$)t-nd jungla in0ernal). 1i'ita(e aproape toate (atele a0late pe o ra') de cinci #ile de %ara)on. Dar #erita(e e0ortul. Avu(e(e dreptate. 8anning era acolo pe dealuri 3i oa#enii ace3tia ,l vor duce la el. 4olonelul japone' va 0i recuno(c)tor. Poate c)-l va nu#i guvernator al in(ulei2 cine 3tie? Se9dric7 (e ,ntoar(e c)tre g7idul ()u. % Spune-le c) o () #) ,ntorc pe(te c-teva 'ile. Atunci voi #erge cu ei ()-l g)(i# pe )iap-ul engle'. Se9dric7 uita(e acu# de durerile (ale 3i de 0ocul din pl)#-ni. Avea ,n (0-r3it oca'ia () (e r)'$une pe engle'i. Gi va ,ncepe cu porcul de 8anning.

Capitolul 2
% Se a(cunde undeva pe acea(t) in(ul)2 (pu(e Na:a#ura.

% Nu pute# 0i (iguri2 Na:a#ura-(an2 'i(e Ruro(aQa. % Localnicii (u(.in c) (e a0l) aici. % 4u tot re(pectul2 Na:a#ura-(an2 e*i(t) de(tui care a0ir#) contrariul. Spun c) a plecat cu ceilal.i europeni2 acu# c-teva luni. S-ar putea () ur#)ri# o 0anto#). % Tre$uie () ne convinge#2 ,i 'i(e Na:a#ura. Avioanele noa(tre (u0er) pierderi grele la Euadalcanal. /ri de c-te ori tri#ite# o #i(iune2 a#ericanii ne a3teapt) preg)ti.i ,n aer.
1"!

4o#andantul Superior al Ar#atei e(te de p)rere c) pri#e(c in0or#a.ii de(pre avioanele noa(tre. ;n +ougainville a# capturat doi engle'i cu o (ta.ie radio porta$il). S-ar putea () #ai 0ie 3i al.ii la 47oi(eul2 Santa W(a$el (au c7iar 3i aici pe Santa 8aria. Se ,ntoar(e cu 0a.a la 7arta at-rnat) de perete 3i pu(e degetul ar)t)tor pe 'ona ,nver'it) din(pre nord. % 1o# ,ncepe c)utarea noa(tr) aici2 pe dealurile din nordve(t. Ta(7iro ,ncuviin.) din cap. % De acolo are o per(pectiv) e*celent) a(upra Trec)torii. Pro$a$il c) avioanele noa(tre din(pre Ra$aul 3i Ravieng trec c7iar pe(te capul lui. Pare logicA % Atunci $)3tina3ii din 'on) tre$uie () 3tie unde (e a(cunde. Ne vor duce direct la el. Ruro(aQa ,3i (coa(e oc7elarii 3i ,ncepu ()-i 3tearg) cu $ati(ta. 47iar 3i colonelul ,nv).a(e ce (i#$oli'a ace(t ge(t. ;n(e#na c) nu e(te de acord. % E3ti de alt) p)rere2 nu-i a3a2 locotenente Ruro(aQaA Ruro(aQa ,3i pu(e oc7elarii pe na( 3i in(pir) ad-nc. Se te#ea de Na:a#ura. % Nu cred c) ar tre$ui () ne $a')# pe ajutorul $)3tina3ilor2 Na:a#ura-(an. P-n) acu# au re0u'at () cola$ore'e cu noi. % Gi care ar 0i cau'a2 locotenente? % Pro$a$il c) (e te# ,nc) de engle'i. 4olonelul (e uit) la Ta(7iro. % Atunci o ()-i ,nv).)# () (e tea#) 3i #ai #ult de noi. Ta(7iro r-nji ner)$d)tor. % De(igur Na:a#ura-(an. % Dac) e(te aici2 tre$uie ()-l g)(i#. 4on(ider c) r)(pun'i de ,ndeplinirea ace(tei #i(iuni. Ta(7iro 0)cu o plec)ciune. % / ()-l g)(e(c2 Na:a#ura-(an. Ruro(aQa ,l privi ui#it. Ta(7iro era #ult prea ,ncre')tor. Puteau ()-l v-ne'e 'ile ,n 3ir prin jungl)A Dac) $)3tina3ii erau ,#potriva lor2 ,l vor anun.a pe engle' ori de c-te ori (e apropiau. A3a c)2 p-n) la ur#)2 vor ajunge () (e ,nv-rtea(c) ,n jurul propriei lor co'i. Dac)-i (periau2 nu 0)ceau dec-t () ,nr)ut).ea(c) lucrurile.

1"B

% Na:a#ura-(an2 ,#i per#i.i () (ugere'2 (e $-l$-i Ruro(aQa. Poate ar tre$ui () lu)# #ai #ul.i (olda.i. / co#panie care () ,ntreprind) o ,nv)luire a 'oneiC % 4u#2 o co#panie de (olda.i? Pentru un (ingur engle'? Ruro(aQa t)cu. Na:a#ura era un (oldat $un2 clar acea(t) 7)r.uial) nu (e#)na a r)'$oi. @ntra #ai degra$) ,n atri$u.iile poli.iei. Aveau nevoie de o re.ea de in0or#atori. Dar2 at-ta ti#p c-t vor continua () trate'e $)3tina3ii ca pe ni3te )ichibu vor tre$ui () ,n0runte doi du3#ani. /ricu#2 3tia c) e(te inutil () le e*plice. ;n #o#entul acela2 (e de(c7i(e u3a. Un (oldat p)3i ,n)untru2 (alut-ndu-i regula#entar. Na:a#ura ,l privi nervo(. % 4e (-a ,nt-#plat? % A venit ger#anul Se9dric72 Na:a#ura-(anA 'i(e (oldatul. Dore3te () v) vor$ea(c). Pretinde c) e(te 0oarte urgent. Na:a#ura e'it). % +ineA l)tr) el. Adu-l aiciA Se9dric7 intr) ,n ca#er) r)(p-ndind o du7oare groa'nic) de tran(pira.ie. Nu-3i (c7i#$a(e c)#a3a de c-nd (e ,ntor(e(e din jungl). Dar2 dincolo de #urd)ria care-i acoperea 0a.a2 era ro3u ,n o$raji de agita.ie. % 4olonele Na:a#ura2 e*cla#) el g-0-ind ,n ti#p ce #ergea al)turi de (oldat. A# ni3te ve3ti e*celente ,n leg)tur) cu )iap-ul engle'. Na:a#ura ,l privi a(pru2 0)r) () (coat) o vor$). Se ,ntoar(e (pre Ruro(aQa. % 4e vrea? % Spune c) 3tie unele lucruri de(pre engle'. Se9dric7 0u ,nc-ntat () vad) cu# e*pre(ia de pe c7ipul lui Na:a#ura (e (c7i#$) din di(pre. ,n #irare. Savura 0iecare #o#ent ,n ti#p ce o0i.erii japone'i ,l a3teptau () vor$ea(c) din nou. % Ei $ine2 'i(e Ruro(aQa ,n cele din ur#)2 ce-i cu el? % Gtiu unde (e a0l)A R-nji triu#0)tor. % 1) duc ,n vi'uina lui2 <a1D?

1D

Da =ger#.> =n.t.>. 1"D

Capitolul 2!
Rac7el ,l privea pe 4orrigan cu# ,3i ,nde(a ,n ruc(ac con(ervele de carne de vac) 3i 0a(ole2 d)ruite de 8anning. Era devre#e di#inea.a 3i de-a$ia a3tepta () plece. % Ne p)r)(e3ti2 do#nule 4orrigan? % P)i cred 3i eu. Nici prin cap nu-#i trece () (tau aici 3i ()-i a3tept pe $ar$arii )ia gal$eni 3i #icu.i () vin) () #) ,#pu3te. % A# vrut ()-.i #ul.u#e(c ,nainte () pleci. @-ai (alvat via.a unc7iului #eu. % Dac) cre'i a(ta2 ,n(ea#n) c) e3ti la 0el de ne$un) ca 3i el. N-a# 0)cut dec-t ()-i prelunge(c c7inurile cu c-teva 'ile. P-n) la ur#)2 japone'ii vor pune #-n) pe el 3i pe voi to.i. % Pre(upun c) ai dreptate2 'i(e ea $l-nd. Lui 4orrigan i (e 0)cu deodat) #il) de Rac7el. De 0apt2 nu era dec-t o 0eti.). Nici nu ,#plini(e dou)'eci de ani. ;ncerca(e ()-3i (pele roc7ia 'dren.uit) de $u#$ac 3i p-n) () (e u(uce2 ,#pru#uta(e de la 8anning o c)#a3) cu guler tare2 #ult prea #are pentru ea. ;3i co#pleta(e co(tu#a.ia cu un (arong 1J. P)rea ,n acela3i ti#p apeti(ant) 3i vulnera$il). % Gtii2 tu n-ai de ce () r)#-i aici2 #or#)i 4orrigan. Dac) prea S0-ntul vrea () #oar) ca un #artir2 tu nu tre$uie ()-i ur#e'i e*e#plul. 1ino cu #ineA /ricu# ai #ai #ulte 3an(eA Rac7el ,i '-#$i. % 8ul.u#e(c2 do#nule 4orrigan. Dar nu (tau aici doar din cau'a unc7iului #eu. Gi eu ,i iu$e(c pe oa#enii ace3tia. Nu vreau ()-i v)d (u$juga.i de japone'i. % 8-da2 pre0eri ()-i ve'i (u$juga.i de engle'i. % Do#nule 4orrigan2 3ti# cu to.ii () deo(e$i# r)ul de $ine. Unii dintre noi 0ug. Al.ii r)#-n 3i lupt) ,#potriva lui. Depinde de idealul 0iec)ruia. 4orrigan o privi ui#it. % Nu 3tiu cine .i-a $)gat ,n cap a(e#enea t-#peniiA ;3i ()lt) ruc(acul pe u#)r. % Nu-.i iei la revedere de la unc7iul #eu? % 4red c) glu#e3tiA 4orrigan (e ,ndrept) de (pate 3i e'it) pentru o clip). Apoi2 ,i ,ntin(e #-na.
1J

Portul popular al 0e#eilor din ar7. #elane'ian. =n.t.>. 1"J

% La revedere do#ni3oar) EoodeA S) 3tii c) ai curaj2 nu glu#)A % La revedere2 do#nule 4orrigan2 3i #ult norocA % P)(trea')-l pentru tine2 o () ai #ai #ult) nevoie dec-t #ineA 4orrigan (e ,ntoar(e 3i o porni pe aceea3i potec) pe care veni(er) cu c-teva 'ile ,n ur#). Sanei alerga pe l-ng) el ()-i .in) pa(ul. Apoi2 jungla ,i ,ng7i.i ,n #antia ei verde de nep)trun(. K Ajun(er) la %ara)on pe ,n(erate. De pe dealul din apropierea planta.iei ')rea $ungaloQ-ul cu acoperi3 ro3u printre 3irurile geo#etrice de cocotieri. 8aga'ia (e a0la la aproape un (0ert de #il) de ca()2 con(truit) pe (c-ndurile unui ponton din le#n2 care ,nainta ,n apele gol0ului. 4orrigan (pera () ajung) pe ne(i#.ite l-ng) 3alup) 3i () (e (uie la $ordul Deutschland. Pl)nuia () traver(e'e reci0ul p-n) ()-3i dea (ea#a Se9dric7 ce (e ,nt-#pl). % Aproape2 a# reu3it2 ,i r-nji el lui Sanei. 8-ine pe vre#ea a(ta vo# 0i la ju#)tatea dru#ului (pre Au(tralia. U3a vec7ii con(truc.ii din le#n (e de(c7i(e(e (c-r.-ind c-nd 4orrigan o ,#pin(e cu ci'#a. Se (trecur) ,n)untru. Du7oarea coprei era de ne(uportat. I)cea ,ngr)#)dit) ,n (aci pu3i unul pe(te altul ,ntr-un col.. ;n cel)lalt2 Se9dric7 aduna(e vreo 'ece cani(tre cu $en'en2 o vel) (tr-n()2 ni3te cutii cu :ero(en 3i patru $aterii noi. Dar Deutschland di(p)ru(e. 4orrigan #or#)i enervat 3i (urprin(. Se (prijini de perete. 1alurile ple(c)iau2 i'$indu-(e de parii din le#n. Sunetul (e a#pli0ica ,n #aga'ia goal)2 de parc) ar 0i vrut ()-i 0ac) ,n ciud). @rlande'ul lovi 0urio( cu pu#nii ,n pere.i2 cr)p-nd le#nul. 6or.a i#pactului ,i juli ,nc7eieturile degetelor de la #-na dreapt)2 de'golindu-i o(ul. % +arca nu aici2 @ri(2 3opti Sanei. % +ine,n.ele( 3i 0)r) ea nu pute# pleca nic)ieri2 'i(e 4orrigan. ;3i privi #-na. ;nc7eieturile ,i (-ngerau. ;njur) pro(tia de care d)du(e dovad) 3i o lu) c)tre $ungaloQ. % ;ncotro du( $arca? ,l ,ntre$) Sanei. % Sa$ar n-a#A % Acu# ,ntor( la )iap?
1"L

% Gi de ce #-a3 duce #) rog? 1o# a3tepta aici2 p-n) (e ,napoia') Se9dric7 cu 3alupa. / c)rare $)t)torit) 3erpuia printre pal#ierii 3i 7a#$arele cu copra. Dincolo de ele2 (e a0la $ungaloQ-ul. Printre copaci2 (tr)lucea o lu#in) palid)2 re0lectat) de coli$ele $)3tina3ilor. 4-nd d)du cu oc7ii de 4orrigan2 un copil de'$r)cat .ip) 3i alerg) dup) #aic)-(a2 o ar)tare cu na( turtit2 (-ni l)(a.i 3i $urt) #oale2 care-i at-rna pe(te $ucata de p-n') din jurul taliei. 6e#eia #)cina taro cu un $). de le#n. % Unde e(te Se9dric7? o ,ntre$) 4orrigan. Negre(a ridic) din u#eri. % El du( la 1ancoro ,nainte de r)()rit (oareA 'i(e ea. % Porcul )(ta 0ace ,ntotdeauna c-te o $oac)n)2 #or#)i 4orrigan 3i o lu) pe c)rare2 c)tre $ungaloQ. 4orrigan ,3i rev)r() 0uria pe (ervitori. Se aduna(er) pe verand) 3i-l priveau cu# (e apropie de ei cu un a#e(tec de ui#ire 3i nelini3te. % Aduce.i-#i ceva de $)ut2 tic)lo3ilorA (trig) el unui $)iat. Ave.i un oa(pete pentru la noapte. K <ol0gang Se9dric7 tr)ia ,n cea #ai opulent) (plendoare pe care o putea o0eri tropicele. +ungaloQ-ul avea trei dor#itoare2 o (u0ragerie2 o ca#er) de 'i2 un $irou 3i o $uc)t)rie. 1eranda era ,#podo$it) cu $oungainville purpurii2 iar gr)dinile r)(p-ndeau aro#ele i$i(cu3ilor2 a'aleelor 3i 0rangipanilor. Podelele din le#n de te: lu(truit (tr)luceau de cur).enie2 iar pe pere.i at-rnau ta$louri (cu#pe2 i#portate din Europa. 4)r.i #a(ive2 legate ,n piele (e ,n3irau pe peretele $iroului2 iar ,n ca#era de 'i 4orrigan g)(i un radio 3i un pate0on. Pu(e un di(c. Era Lili 8arlen.1L 4orrigan ,l arunc) c-t colo. ;n $irou2 de(coperi o 0otogra0ie de-a lui Adol0 Sitler. / copie al$-negru2 ,n0).i3-ndu-l pe 0X7rer ,n ti#p ce (e adre(a 2itler 8ugend-ului1N. L-ng) el 0lutura un (teag cu inevita$ila (va(tic). 4orrigan (e apropie de #a(a de (cri(2 g)(i un toc2 3i-l ,n#uie ,n cerneal). Din c-teva condeie2 u#plu pal#a 0X7rer-ului. Acu#2 .inea ceva ,n #-n)P ceva care 0)cea parte din Tratatul de
1L 1N

4-ntecul pre0erat al 7itleri3tilor. =n.t.>. Tineretul ger#an M organi'are ,n ti#pul celui de-al Trei-lea Reic7 =ger#.>. =n.t.>. 1"N

Anato#ie al lui Eoe$$el( 3i repre'enta un organ deo(e$it de inti#. Se d)du ,napoi c-.iva pa3i ()-3i ad#ire capodopera. R-dea ,nc-ntat. ;n cele din ur#)2 de(coperi ce caut) ,n ca#er). / pu3c) 8annlic7er de cali$rul JD2 din 1 !O. 4orrigan (e g-ndi c) i-ar putea 0i de 0olo(2 dac) Se9dric7 avea de g-nd () 0ac) na'uri. Apoi2 (e in(tal) pe verand)2 ,ntr-un 0otoliu de tre(tie2 cu o (ticl) de Steinlager ne#.e(c. @-o adu(e(e #enajera. ;3i a3e') pu3ca la ,nde#-n). % 4u# te c7ea#)? o ,ntre$) el pe 0iin.a cu oc7i de c)prioar) care-l (ervi(e cu $ere. % Alice 8ele#a5a2 r)(pun(e ea. Alice 8ele#a5a era poline'ian)P o ra() #ai ,nalt) 3i #ai 'velt) dec-t #elane'ienele din in(ulele Solo#on. 8ergea de(cul.) 3i ,3i prin(e(e un $o$oc portocaliu de i$i(cu( ,n p)rul lung 3i drept. Purta o p-n') cu #odel ,n0lorat2 (tr-n() ,n jurul taliei. 4orrigan '-#$i. % Unde dor#i Alice? 6ata ,3i plec) oc7ii 3i 0)cu (e#n c)tre cap)tul opu( al verandei. Acolo (e a0la dor#itorul lui Se9dric7. % Ei $ine2 3i la noapte tot acolo o () dor#i. Dar cu #ine. Alice 8ele#a5a (e ,#$ujor) la 0a.) 3i r-nji. Reputa.ia lui 4orrigan ,l 0)cu(e cuno(cut ,n toat) in(ula. K ;n noaptea aceea2 dup) ce d)du(e gata 'ece (ticle din gu(toa(a $ere ger#an) Steinlager a lui Se9dric72 4orrigan dor#i (o#nul lin al p)c)to3ilor cu Alice 8ele#a5a ,n $ra.e 3i pu3ca proptit) de pat2 l-ng) el. 4-nd (e cr)p) de 'iu)2 Sanei ,l de3tept)2 'g-l.-indu-l de u#)r. % Tre'e3te-te2 4orriganA Tre'e3te-teA 4orrigan #or#)i 3i de(c7i(e oc7ii. % 4e e(te? % +arc) venit2 'i(e ea. Lui 4orrigan ,i trecu i#ediat (o#nul 3i ()ri din pat direct la 0erea(tr). % Doa#ne @(u(e 4ri(toa(eA Se 7ol$) cu gura c)(cat) la c)rarea care ducea la #aga'ie.
1"

Se9dric7 (e ,ntor(e(e ,ntr-adev)r. Gi adu(e(e cu el ju#)tate din Ar#ata &apone').

Capitolul 2"
4orrigan ,3i 0eri oc7ii de lu#ina or$itoare a (oarelui de di#inea.). @ni#a ,i $)tea ()-i (ar) din piept. Se (prijini de-un (t-lp al verandei. /rgiile $a7ice ale nop.ii trecute ,ncepeau () (e re(i#t). Apoi2 ca un o# di(perat de pe un va( care (e (cu0und) rapid2 (e cl)tin) ,napoi ,n dor#itor2 ,n30)c) pu3ca 3i ,3i ,#$r)c) ,n gra$) c)#a3a 3i pantalonii de p-n'). Alice (e tre'i(e 3i (t)tea ,n pat2 ur#)rind e0orturile di(perate ale lui 4orrigan2 care ,ncerca ()-3i trag) ci'#ele. % Plecat? #ur#ur) ea. % Da2 plec 3i ,nc) cu#A 4u c-t #ai departe de aici2 cu at-t #ai $ineA Pe(te c-teva clipe2 (e ,#pletici pe verand)2 cu pu3ca pe u#)r. Nici acu# nu reu3i(e ()-3i v-re co#plet piciorul (t-ng ,n ci'#). Sanei ,l a3tepta cu ruc(acul ,n (pate. % S-o lu)# (pre dealuri2 ,i (pu(e 4orrigan. K 4orrigan (t)tea ,n lu#ini32 cu #-inile ,n 3old2 g-0-ind ca un ogar. % Se9dric7? (e #inun) 8anning. Dar cu# de-a a0lat c) (unte# aici? % Pre(upun c) la 0el cu# a# a0lat 3i noi. De la $)3tina3i. % 4re'i c) ne-au tr)dat? % Poate c) da2 poate c) nu. Pentru ei2 Se9dric7 e(te tot un al$. Gi-or 0i ,nc7ipuit c) .ine la noi. 8anning (e uit) la (ta.ia radio 3i la generator. Apoi2 ,3i ,ndrept) privirile c)tre P)rintele Eoode2 care ')cea pe ju#)tate incon3tient ,ntr-una din coli$e. Nu va 0i (i#plu () (e depla(e'e prin jungl). A ,ncercat () evite acea(t) (itua.ie c-t a putut. % E3ti (igur c) japone'ii vin aici? % A(cult)2 e*cla#) 4orrigan enervat. 4e dore3ti de 0apt? Un #andat de perc7e'i.ie (e#nalat de ,n(u3i ;#p)ratul?

1!O

8anning (e ,ntoar(e c)tre (ergentul Lavella2 a0lat la c-.iva pa3i #ai ,n (pate2 ner)$d)tor ()-3i 0olo(ea(c) ,n (0-r3it vec7ea cara$in) Lee-En0ield. % ;ntr-o or) tre$uie () 0i# gata de plecare2 ordon) el. Str-nge.i totul c-t #ai repede. Apoi (e uit) din nou la 4orrigan. % Nici nu 3tiu cu# ()-.i #ul.u#e(c. Ne-ai (alvat via.a. Poate c) ai (alvat c7iar #ii de vie.i. % Da2 (unt un erou2 ce #aiA Gi acu# $)nuie(c c) vrei () te ajut () cari toate cutiile a(tea? K <ol0gang ,l ,#pingea pe $)iatul negru ,nainte2 pe c)rare. P)()ri viu colorate '$urau prin copaci2 (c)ld-ndu-(e ,n ra'ele (tr)lucitoare ale (oarelui. / cea.) ver'uie p)trundea prin i#en(a $olt) de (#arald de dea(upra lor. ;n jungl) era ,ntotdeauna ,ntuneric. Se9dric7 de-a$ia ')rea la c-.iva pa3i ,naintea lui2 prin tu0i3urile de liane 3i or7idee. % 8ein EottA1 Un o# (-ar putea r)t)ci aici 3i nu i (-ar g)(i nici #)car oa(ele. Locul era depri#ant 3i ap)()tor. Se9dric7 ,njur) pe ,n0undateP #ai $ine ar 0i r)#a( la el pe planta.ie 3i l-ar 0i l)(at pe Ta(7iro () (e ocupe de partea cea #ai nepl)cut). Dar 3#ec7erul 3i tic)lo(ul de japone' nu avu(e(e ,ncredere ,n el. ;l o$liga(e () vin) aici. ;nc) nu-3i reveni(e din 3oc2 dup) ce g)(i(e ,n dor#itor cartea de vi'it) a lui 4orrigan. Ne(i#.itul ,i di(tru(e(e cele #ai $une cear3a0uri. Gi 0otogra0ia lui Adol0 Sitler2 pe care i-o tri#i(e(e 0ratele ()u de la NXre#$erg. 4a () nu #ai vor$i# de lada de $ere care di(p)ru(e din pivni.). Se9dric7 nu avu(e(e cu# ()-3i #acine (up)rarea2 Ta(7iro in(i(ta(e () pornea(c) i#ediat ,n c)utarea lui 8anning. Se9dric7 ,i du(e(e direct ,n (atul lui Ta(7i#$o:o. Ta(7i#$o:o (e ,ngro'i(e c-nd ,l v)'u(e pe Se9dric7 venind cu japone'ii. 4u# nu putea (pune de 0a.) cu nea#.ul c) nu cuno3tea a(cun')toarea lui 8anning2 (e v)'u(e o$ligat ()-l o0ere ca g7id c7iar pe 0iul ()u2 8ena'u#i. @#ediat dup) ce pleca(er)2 (atul r)(un) de t-nguielile $)3tina3ilor. To.i regretau ce 0)cu(er).
1

Doa#ne S0inte =ger#.> =n.t.>. 1!1

Se9dric7 pu0ni ,n r-( c-nd ,3i adu(e a#inte. 4-t) loialitateA Acu#2 pe #)(ur) ce urcau dealurile2 c)ldura devenea tot #ai ap)()toare. Aerul era din ce ,n ce #ai rare0iat2 iar pl)#-nii (e c7inuiau () re'i(te. Doar 8ena'u#i2 care lip)ia ,nainte p)rea i#un la toate ace(tea. 4)rarea (e tran(0or#) ,ntr-un urcu3 a$rupt. Se9dric7 (e opri epui'at2 3terg-ndu-3i 0runtea cu o $ati(t) ,#$i$at) de (udoare. Deodat) (i#.i ,n (pate .eava unei ar#e. Se ,ntoar(e. Era Ta(7iro. Porni din nou g-0-ind. Tran(pira.ia ,i ie3ea prin to.i porii2 u#e'indu-i degetele. Se (curgea de pe $)r$ie pe c)#a3a al$)2 p)tat). P)rul lui ,nc)run.it 3i rar i (e lipi(e de cap ,n 3uvi.e (linoa(e. 8ena'u#i (e opri $ru(c. A(cult) atent 3i ar)t) cu #-na2 (e#n c) ta$)ra (e a0la aproape. Solda.ii japone'i ,3i preg)tir) ar#ele. Se9dric7 (e d)du ,napoi ()-i la(e () treac). Si##el "O doar nu voiau () 3i lupte pentru eiA Ruro(aQa ,nc7eia coloana. Se9dric7 ,i '-#$i #iero(. % =ste singurul om civilizat dintre toiA ,3i (pu(e nea#.ul cu a#)r)ciune. T-n)rul locotenent ,3i (coa(e revolverul 3i-l tra(e pe Se9dric7 dup) el. 4)rarea (e ,ngu(ta. 8ena'u#i ar)t) cu degetul ,nainte2 dup) care (e tr-nti ,n iar$). Ta(7iro ,ncerc) ()-l ridice2 dar $)iatul re0u') cu ,nc)p).-nare () #earg) #ai departe. Reu3i () (cape 3i o lu) la 0ug) ,n jo( pe potec). Trecu ,n goan) pe l-ng) Se9dric7 3i (e 0)cu nev)'ut ,n tu0i3uri. Ta(7iro d)du din u#eri. Acu# nu #ai conta2 oricu#. ;3i (coa(e (a$ia 3i ,3i ,nde#n) oa#enii ()-l ur#e'e. ;n ti#p ce privea2 Se9dric7 ,3i d)du (ea#a c) aprecia(e gre3it nu#)rul (olda.ilor japone'i. Se r)(p-ndi(er) rapid prin jungl)2 #i3c-ndu-(e pe t)cute ca ni3te u#$re. Se (trecur) #ai aproape ()-i ur#)rea(c). Spera ()-l prind) pe 4orrigan. ;3i dorea ()-l vad) c7inuindu-(e ,n g7earele unei #or.i lente. Da2 o ()-i pl)tea(c) pentru cear3a0uri. Se lin(e pe $u'e ,nc-ntat 3i ner)$d)tor. Ajun(e la #arginea unui lu#ini3. De unde (t)tea g7e#uit2 ')rea trei coli$e de (tu0P un 0uior de 0u# (e ridica pe cer dintr-un 0oc (tin(2 dar ,n re(t nu (e #ai vedea niciun (e#n de via.).
"O

4erule =ger#.> =n.t.>. 1!"

Do#nea o lini3te de()v-r3it)2 cu e*cep.ia .ipetelor (tridente ale #ai#u.elor din copaci. Deodat)2 Ta(7iro 0luier) 3i i#ediat i'$ucni r)p)itul #itralierelor. 8ai#u.ele (e agitar) ,ngro'ite. Eloan.ele ciuruir) pri#ele dou) coli$e2 l)(-nd g)uri uria3e ,n pere.ii de (tu0. Ta(7iro 0luier) ,nc) o dat) 3i 0ocul (e opri la 0el de $ru(c cu# ,ncepu(e. Era (e#nalul pentru oa#enii lui () alerge ,n lu#ini32 cu $aionetele tra(e. Se n)pu(tir) ,n coli$)2 (trig-nd &anzai. Unul din ei tr)gea cu #itraliera prin() de 3old. Pe(te c-teva (ecunde2 ap)rur) unul c-te unul2 cu pu3tile at-rn-ndu-le ,n #-ini. 8iro(ul acru de co#$u(ti$il 3i le#n ar( (e r)(p-ndi ,n aer. Se9dric7 (e ridic) ,n picioare. % 4e (-a ,nt-#plat? ,l ,ntre$) el pe Ruro(aQa. % Engle'ii nu (unt aici. % DarC tre$uiau () 0ie. % Nu2 nu (unt aici2 'i(e Ruro(aQa $l-nd. Ta(7iro (tr)$)tu lu#ini3ul cu (a$ia (coa()2 ,n dru# (pre coli$e. @ntr) () vad) dac) 8anning nu l)(a(e ceva ,n ur#). Ni#ic. Tur$at de 0urie2 ap)ru ,n lu#ina (oarelui 3i ,3i ,n0ip(e (a$ia ,n p)#-ntul #oale. / l)() acolo2 vi$r-nd. Se ,ntoar(e c)tre Se9dric7. % Te-ai ,n3elatA pu0ni el ,n japone'). Lui Se9dric7 ,i pieri(e gla(ul. Se 7ol$a la el 3i cl)tina din cap. % Pro$a$il c) i-a prevenit 4orriganA #ur#ur) el. Ta(7iro ,3i ,n30)c) (a$ia. % 4-t de departe ar 0i putut () ajung)? Tre$uie () porni# i#ediat dup) eiA e*cla#) el. % Ta(7iro-(an2 n-o ()-i g)(i# niciodat) ,n jungla a(ta 0)r) ajutorul $)3tina3ilor. Ta(7iro nu-i r)(pun(e. Gtia c) Ruro(aQa avea dreptate. ;3i ,ncorda 0)lcile2 ,ncerc-nd () (e (t)p-nea(c). % Tri#ite-l ,napoi la %ara)on pe nenorocitul )(ta2 'i(e el ar)t-nd (pre Se9dric7. K 4orrigan ,l ajuta(e pe 8anning (-o 3tearg) e*act la ti#p. Engle'ul (e preg)ti(e de luni de 'ile pentru o a(t0el de evacuare. Ale(e(e deja un loc de re'erv) pentru ta$)ra (a2 (u$ o al$ie (ecat)2 acoperit) de jungl)2 pe pov-rni3urile #untelui
1!!

Ta7unga2 ,n e*tre#itatea nordic) a in(ulei2 (pre 4apul 8ar#ari. Avea de #er( o 'i ,ntreag) prin v)i ad-nci2 de-a lungul de0ileului ()pat de r-ul Ngulini. 4-nd 4orrigan ,3i 0)cu(e din nou apari.ia cu o (ear) ,n ur#)2 8anning ,l tri#i(e(e ,n gra$) pe (ergentul Lavella ,n cel #ai apropiat (at2 () aleag) c-.iva oa#eni pentru c)ratul $agajelor. Se g)(eau de(tui doritoriP de c-nd pleca(er) europenii2 tutunul r)(ucit2 at-t de ,ndr)git de $)3tina3i2 di(p)ru(e. ;n ti#p ce (e l)(a ,ntunericul2 e#i.)torul 3i generatorul (ta.iei 0u(e(er) ,#pac7etate ,n l)'i legate cu vi.) de (t-lpii lungi din $a#$u(. 6iecare povar) era du() de patru localnici. Al.ii c)rau provi'iile de ore'2 carne con(ervat) 3i $en'en. ;nc) doi2 ,l tran(portau pe P)rintele Eoode2 pe o targ) i#provi'at) din $a#$u(. 4-nd ter#ina(er) de ,#pac7etat2 con(tela.ia Ur(a 8are (tr)lucea dea(upra lor ca un pu#n de dia#ante. Se pierdu(er) ,n noapte2 ()rind pe(te r)d)cini2 c)'-nd ,n gropi cu noroi2 alunec-nd pe 0run'e ude 3i iar$). Tre$uiau () (e ,ndep)rte'e c-t #ai #ult de japone'i. Pe #)(ur) ce (e a0undau ,n jungl)2 ,3i pu(e(er) pe (pate #ici licurici (clipitori2 ca () (e oriente'e ,n $e'n). Sergentul Lavella #ergea ,n 0runte2 p)3ind din c-nd ,n c-nd prin p-raie pu.in ad-nci2 () li (e piard) ur#a. Luna co$or-(e ,n (patele #un.ilor ,ndep)rta.i2 c-nd 8anning le per#i(e ,n (0-r3it () 0ac) un popa(. Dor#ir) g7e#ui.i2 (prijini.i de trunc7iurile ar$orilor uria3i2 o$o(i.i 3i ,#$i$a.i de (udoare. Roiuri de .-n.ari $-'-iau ,n jurul lor. /dat) cu pri#ele ra'e de (oare2 8anning ,i tre'i2 ,nde#n-ndu-i din nou la dru#. K 6urtuna (e de'l)n.ui deodat)2 pu.in dup) r)()ritul (oarelui2 #)tur-nd in(ula de la (ud la e(t. U#$rele (e n)pu(teau c)tre ei din(pre #are. ;3i ridicar) privirile 3i v)'ur) norii negri care a(tupa(er) (oarele. ;n c-teva #inute2 ,ncepu ploaia2 tran(0or#-nd p)#-ntul ,ntr-un noroi cleio(. Alunecau la 0iecare pa(2 epui'a.i de o$o(eal). 8anning ,3i ,#pr)3tia(e $)ie.ii printre $)3tina3ii care duceau $agajele. ;i ur#)rea el ,n(u3i pe cei cu (ta.ia radio. P)rea at-t de ,ngrijorat2 de parc) ar 0i 0o(t vor$a de un copil.
1!B

4-nd (e declan3a(e potopul2 8anning ,i pu(e(e pe $)3tina3i () a(tupe $agajele cu 0run'e de pal#ier. Dar torentele de ploaie nu #ai conteneau () (e (curg) din cer 3i oa#enii (e c)'neau ()-3i #en.in) ec7ili$rul pe pietrele alunecoa(e din al$iile r-urilor. +)r$a.ii c)rora 8anning le ,ncredin.a(e tran(portul (ta.iei radio erau cei #ai (oli'i dintre $)3tina3iP dac) vreunul dintre ei aluneca2 .inea #-na ,n (u( () nu ,ncline povara2 iar 8anning (e repe'ea ()-l ajute2 p-n) ,3i rec)p)ta din nou ec7ili$rul. ;naintau 0oarte greu prin ploaia toren.ial). Dar 8anning voia () ajung) la noua ta$)r) p-n) la c)derea nop.ii. 6iecare or) petrecut) ,n jungl) repre'enta un pericol. Acu#2 pentru @an 8anning conta un (ingur lucru. Euadalcanal. Ploaia (e rev)r(a din cer ,n ca(cade cenu3ii2 iar picioarele lor (e a0undau ,n noroiul lipicio(. La pr-n' (e oprir) () (e odi7nea(c) la ad)po(tul unei cre(te de $a'alt. Lipitori gra(e (e c).)ra(er) pe picioare2 v-r-ndu-(e pe (u$ c)#)3i. 6u(e(er) nevoi.i () le ard) cu .ig)rile aprin(e ca () (cape de ele. A3e'a(er) targa cu P)rintele Eoode (u$ un pinten de (t-nc). Preotul ,3i pierdea tot #ai de( cuno3tin.aP dru#ul ,l o$o(i(e #ai #ult dec-t (e a3tepta(er). Idruncin)turile de pe poteca alunecoa() ,l 0)cu(er) ade(ea () urle de durere. 8alaria ,l prin(e(e din nou ,n g7eareP din c-nd ,n c-nd delira de 0e$r)P pe(te c-teva clipe tre#ura de 0rig. Scurtele #o#ente c-nd reu3ea () adoar#) repre'entau o adev)rat) $inecuv-ntare. Acu# (e odi7nea2 a(ud-nd ,n u#e'eala r)coroa() a pe3terii. De(c7i(e oc7ii 3i ,l v)'u pe 4orrigan #erg-nd pe c)rare2 ,nvelit ,ntr-un ponc7o de piele. % Do#nule 4orriganA Aproape c) nu-3i #ai recuno3tea propria voce. % Do#nule 4orriganA @rlande'ul (e opri2 aplec-ndu-(e la gura pe3terii. % 1a () 'ic) te-ai tre'it2 nu-i a3a? % 1reau ()-.i vor$e(c. % Er)$e3te-teA ;n cur-nd va tre$ui () porni#A % 1ino #ai aproape2 te rogA 4orrigan $o#$)ni2 dar ,i 0)cu pe plac. ;3i v-r, capul ,n)untru2 a3e'-ndu-(e pe vine2 l-ng) targ).
1!D

Un ti#p2 preotul t)cu2 (e#n c) #edita ad-nc. Din 'iua ,n care Rac7el pleca(e cu 4orrigan la 4apul 8arinari2 nu ,nceta(e () (e 0r)#-nte. Acu#2 (i#.ind c) e(te pe patul de #oarte2 i (e p)rea 0oarte i#portant () a0le adev)rul. % Do#nule 4orrigan2 tre$uie ()-#i (pui (incer. Ai atentat cu#va la pudoarea nepoatei #ele? % 1or$e3te clar2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu. % 8) re0erea# la nepoata #ea. Ai pro0itat cu#va de ea? 4orrigan pu0ni. % Nu-.i (t) g-ndul dec-t la (e*2 nu-i a3a? P)rintele Eoode (e 0)cu () n-aude. % A3tept ()-#i r)(pun'i2 do#nule 4orrigan. / ()-#i dau (ea#a dac) #) #in.i. % Nu2 n-a# pro0itat2 indi0erent c-t .i (e pare de incredi$il. Dar cu# de .i-a venit a(e#enea ideeA % A# o$(ervat cu# te prive3te. A p)c)tuit cu ini#a2 dar nu cu trupul. 4orrigan (e uit) ,ntr-o parte. % Nu ,n.eleg ce vrei () (pui. % +a cred c) ,n.elegi. % Uite2 nu 3tiu ce g-nde3ti de(pre #ine2 dar pre(upun c) ai dreptate. Dac) a3 0i putut2 a3 0i 0)cut-o. Dar n-a# putut 3i cu a(ta $a(ta. Gi acu#2 culc)-teA 8ai ave# #ult de #er(A % La(-o ,n pace2 do#nule 4orriganA 8erit) ceva #ai $un de la via.)A % A3 putea (pune acela3i lucru de(pre tine. Se ,ntoar(e 3i ie3i din pe3ter). ;n ti#pul dru#ului din dup)-a#ia'a aceea2 (e g-ndi la cuvintele preotului. Doa#ne S0inte2 ce-.i era 3i cu 0e#eile a(teaA ;.i aduceau nu#ai neca'uri. 4u $)3tina3ele2 ,n() nu avea pro$le#e. 4el pu.in2 3tiai cu# (tai. Nu ,ncercau niciodat) () co#plice lucrurile. Si#.ea c) Sanei ,l iu$ea 0oarte #ult2 de3i nu pretindea acela3i lucru de la elA Gtia c) avea 3i alte a#ante 3i nu prote(ta. Dar cu 0e#eile al$e era cu totul altceva. ;ncet) ()-3i #ai 0r)#-nte #intea. Tr)ia via.a pe care 3i-o dori(e 3i de ,ndat) ce va (c)pa de pe in(ula a(ta $le(te#at)2 o (-o ia de la ,nceput. Lua-i-ar dracu pe to.iA
1!J

Capitolul 2#
Seara (e l)() a(upra in(ulei ca un v)l ,ntunecat. Ploua toren.ial2 iar ci'#ele (e ,#$i$a(er) de ap). Noroiul 3i 0run'ele #oarte2 lipite de t)lpi le 0)ceau grele ca plu#$ul2 47iar 3i $)3tina3ii2 cu picioarele lor #ici 3i (olide ,ncepu(er) () o$o(ea(c) tot urc-nd 3i co$or-nd pe(te v)i 3i cre(te alunecoa(e2 acoperite de noroi ro3u. 4-nd ajun(er) ,n cel din ur#) la Ngulinni2 a#urgul (e in(tala(e deja dea(upra #un.ilor. Locul ale( de 8anning (e a0la la o or) de #er(2 pe o c)rare ,ngu(t)2 care 3erpuia printr-o vale a$rupt). La dreapta co$ora o (ut) de picioare ,n 3uvoiul #aroniu de ape al r-ului. 8anning (e opri ()-3i trag) (u0letul. ;l a3tept) pe 4orrigan ()-l ajung) din ur#). % Nu #ai ave# #ult2 $)tr-neA % /ricu# nu contea') pentru #ineA At-ta ti#p c-t (unt pe in(ula a(ta a0uri(it)2 nu-#i pa(). % Tre$uie () te conving ,ntr-un 0el () #) aju.i. E3ti un o# 0oarte 0olo(itor. % Nu2 #ul.u#e(c. % Atunci2 ce-ai de g-nd () 0aci? % Deoca#dat) #) g-nde(c. ;naintea lor2 unul din c)r)u3i (coa(e un (trig)t di(perat. Aluneca(e pe noroi 3i c)'u(e pe (pate. D)dea din picioare ,n aer2 ,ncerc-nd ()-3i recapete ec7ili$rul. Privi ,n jur ,ngro'it 3i v)'u 7)ul ,n(p)i#-nt)tor. ;3i de(prin(e #-na de pe (t-lpii de le#n 3i ,3i ,n0ip(e degetele ,n noroi. 4el)lalt c)r)u3 (e lupta pe via.) 3i pe #oarte () nu (e pr)$u3ea(c)2 'dro$it de greutatea poverii. ;n #o#entul ,n care ca#aradul ()u d)du(e dru#ul cap)tului de $a#$u(2 $agajul (e ,nclina(e. 4orrigan 3tia ce-o () (e ,nt-#ple. % +ateriileA #ur#ur) el. % Doa#ne S0inteA (trig) 8anning. / lu) la 0ug) (pre ei2 ur#at de 4orrigan. 8anning alunec) 3i c)'u cu 0a.a-n noroi. Privi neputincio( cu# c)r)u3ul din 0a.) c)'u de pe #arginea pr)pa(tiei2 tr)g-nd dup) el (uportul de $a#$u( cu $aterii cu tot.
1!L

4orrigan ()ri pe(te engle' 3i 0)cu un e0ort di(perat ()-l (alve'e pe t-n)rul $)3tina3. ;ntin(e #-na () apuce $ra.ul negrului. Pentru o 0rac.iune de (ecund)2 degetele (ale ,i prin(er) ,nc7eietura2 ,n ti#p ce ,ncerca ()-3i g)(ea(c) un (prijin ,n noroi. Apoi2 $ra.ul ud de ploaie 3i ,#$i$at de (udoare alunec) din (tr-n(oarea lui 4orrigan. @rlande'ul ,i v)'u 0a.a de aproape2 cu oc7ii ie3i.i din cap2 terori'at de u#$ra #or.ii. De(c7i(e gura 3i (coa(e an urlet jalnic ,n c)dere. Se ro(togoli ,n 7)u 3i (e pr)$u3i ,n apele repe'i 3i #aronii ale r-ului Ngulinni. Di(p)ru ,n c-teva (ecunde2 purtat de curent odat) cu (uportul de $a#$u(. Nu (coa(e ni#eni niciun cuv-nt. Nu (e au'ea dec-t #ugetul ,n)$u3it al apelor din pr)pa(tie. 4eilal.i c)r)u3i (e oprir) () (e uite dup) el. 8anning ')cea pe $urt)2 uluit 3i ,ngro'it. ;3i cu0und) 0a.a () (e #ai r)corea(c) ,n noroiul u#ed 3i rece. ;ncerca () (e g-ndea(c) la (oarta crud) a $)iatului2 dar ,i era i#po(i$il. Nu-l preocupau dec-t $ateriile. 6)r) ele2 (ta.ia radio era inutil). Totul 0u(e(e ,n 'adar. % 8ai $ine (-ar 0i l)(at ,#pu3ca.i de japone'iA

Capitolul 2$
Se 0)cu(e ,ntuneric c-nd ajun(e(er) pe cul#e. Ploaia nu conteni(e nicio clip). Se ,ngr)#)di(er) to.i (u$ un col. de (t-nc)2 o$o(i.i2 u'i 3i ,ntri(ta.i. ;ncercau () (e ,nc)l'ea(c). 4u# nu puteau () aprind) 0ocul2 #-ncar) o cin) 0rugal)2 alc)tuit) din carne de vit) con(ervat) 3i 0a(ole rece2 la lu#ina unei l)#pi de ga'. Poteca (e u#plu(e de (ute de lipitori. Dup) ce ter#inar) cu #a(a2 4orrigan ,3i aprin(e .igara 3i ar(e ori$ilele g-ng)nii negre prin(e de picioarele lor. Nu (e au'eau dec-t incanta.iile P)rintelui Eoode ,n ti#p ce (e '$)tea 3i (e r)(ucea ,n g7earele 0e$rei. Rac7el ,ngenunc7e l-ng) el2 ,ncerc-nd ()-i u#e'ea(c) $u'ele. % 4u# (e (i#te? o ,ntre$) 4orrigan. Dru#ul l-a (l)$it 0oarte #ult. L-a apucat #alaria. % 8anning are ni3te ate$rin).
1!N

% Acu# e(te prea t-r'iu. 8ai $ine (-ar odi7ni. % Nici nou) nu ne-ar (tricaA Rac7el ,3i co$or, vocea. % Do#nul 8anning (pune c) radioul e(te inutil 0)r) $aterii. 4orrigan ,ncuviin.) din cap. % Da2 ca o $arc) 0)r) c-r#)A % Deci toate e0orturile noa(tre au 0o(t ,n 'adar. % Eu unul nu (unt de aceea3i p)rere. Doar (unte# ,n via.)2 nu? Rac7el ,i '-#$i. % Da. S) 3tii c) e3ti un o# cu#(ecade2 do#nule 4orrigan. % N-a# avut de ale(. &apone'ii #i3unau pe(te tot la %ara)on. 0 I)u2 do#nule 4orrigan? Ai 0i putut a3tepta 0oarte $ine2 p-n) ar 0i plecat. De ce n-ai 0)cut-o? % 8-da2 pre(upun c) ai dreptate2 'i(e 4orrigan. Dar 0iecare o# #ai gre3e3te ,n via.). +)g) #-na ,n ruc(ac 3i (coa(e o (ticl) de Q7i(:9. ;i o0eri 3i ei () $ea. % @a2 o () te #ai ,nc)l'e3ti. Rac7el e'it)2 apoi tra(e o du3c). Dup) aceea2 i-o d)du ,napoi cu o privire vinovat). Se (tr)dui () nu tu3ea(c). % 6aci progre(e. ;n cur-nd o () devii o degenerat)2 r-nji 4orrigan. % 8ul.u#e(c pentru $)utur)2 do#nule 4orrigan. % 4u pl)cere2 do#ni3oar) Eoode. Sanei ,i privea de partea cealalt) a pe3terii2 cu oc7ii (tr)lucind ,n ,ntuneric. Pupilele re0lectau t)ciunii portocalii ai #icului 0oc. Si#.i pericolul pentru pri#a oar). / (or$ea din priviri pe do#ni3oara al$). +)nuia ea de #ai #ult ti#p. Dar acu# era (igur). Gtia c) 4orrigan tr)i(e cu alte $)3tina3e2 dar n-o deranja. ;l intere(a(e nu#ai (e*ul2 $ine,n.ele(2 doar era un $)r$at al$. Pentru Sanei nutrea cu totul ale (enti#ente. ;3i ,nc7ina(e ,ntreaga via.) lui 4orrigan 3i era convin() c) ,ntro 'i (e va c)()tori eu ea. 8ai erau 3i al.i plantatori care (e ,n(ura(er) cu localnice. Sigur2 nu (e putea co#para cu o 0e#eie al$)2 dar nu conta. A3a va 0i #ult #ai re(pectat) de ai ei. ;n ad-ncul (u0letului (i#.ea c) irlande'ul nu (e deo(e$ea prea #ult de ea. Se potriveau de #inune. Se o$i3nui(e cu 0irea lui violent) 3i $l-nde.ea gro(olan). ;l v)'u(e ,n #o#entele cele #ai
1!

rele2 c-nd (e ,#$)ta (au c-nd (e retr)gea ,n carapacea lui ,#$u0nat. Gtia c) ace(te acce(e de tri(te.e aveau leg)tur) cu anu#ite lucruri din trecut2 pe care dorea () le a(cund). Sigur2 ,l v)'u(e 3i ,n clipele de $ucurie2 c-nd (e 'guduia de r-(2 plin de voie tun)2 #olip(indu-i 3i pe cei din jur. 4-teodat) (e purta dur cu ea2 dar2 uneori o alinta tandru2 de parc) ar 0i 0o(t o #ic) pa()re ,n #-inile lui uria3e. ;l iu$ea pe 4orrigan. ;i ,ndr)gea oc7ii (clipitori2 ne$unia lui2 '-#$etul 3treng)re(c 3i corpul #aroniu at-t de #a(iv. De 0apt2 Sanei ,l adora cu adev)rat. Dac) 4orrigan ar 0i 3tiut2 poate c) (ar 0i (periat de 0or.a (enti#entelor ei. Si#.ea c) l-ar ur, la 0el de #ult pe c-t ,l iu$ea dac) ar 0i p)r)(it-o. Gi acu#2 ,n ti#p ce-l privea cu# di(cuta cu 0e#eia al$)2 (e 7ot)r, (-o o#oare pe Rac7el dac) va tre$ui. K Patric: 4orrigan era ,n toane $une. Toc#ai ter#ina(e (ticla de Q7i(:9 c-3tigat) de la 8anning 3i reu3i(e ()-3i alunge g-ndurile negre din (eara trecut). ;3i aranjar) ta$)ra ,ntr-o al$ie2 ,n ini#a junglei2 departe de poteca 0olo(it) ,n #od o$i3nuit de $)3tina3i. Din v-r0ul unui te: ,nalt aveau o per(pectiv) per0ect) a(upra Trec)torii 3i 4apului 8ar#ari. 8ar3ul c7inuitor2 prin noroi2 pe c)rarea a$rupt)2 ,i (l)$i(e pe to.i de puteri. Doar 8anning r)#)(e(e in(en(i$il la ploaie 3i o$o(eal). 4-nd (e lu#in) de 'iu)2 ,l pu(e pe Lavella 3i oa#enii ()i () con(truia(c) o nou) coli$) pentru (ta.ia radio 3i un punct de o$(erva.ie ,n copac. Ter#inar) toate preg)tirile2 ,nainte de apu(ul (oarelui. Trei coli$e 0u(e(er) ridicate (u$ pere.ii a$rup.i ai v)ii2 cu #aterialele rudi#entare g)(ite ,n jungl)P una pentru 8anning 3i (ta.ia radioP una pentru Lavella 3i oa#enii lui 3i alta pentru 4orrigan2 Rac7el 3i unc7iul ei. 6urtuna (e #ai do#oli(e ,n ti#pul 'ilei2 dar la l)(area nop.ii (e depla() din(pre (ud ,nc) o vijelie n)pra(nic). 4orrigan (e ,ngr)#)di ,n col.ul coli$ei2 tre#ur-nd ,n ti#p ce torentele de ploaie (e rev)r(au pe(te acoperi3ul de(c7i(2 (curg-ndu-(e ,n p)#-nt. Un 0elinar cu (ticla 0u#urie at-rna de un (t-lp de $a#$u(.

1BO

Din partea cealalt) a coli$ei2 Rac7el ,ncerca ()-i v-re pe g-t unc7iului ei ni3te (up) con(ervat). ;n ciuda priva.iunilor ,ndurate pe dru#2 ,3i reveni(eP 0e$ra ,l l)(a(e 3i ,3i rec)p)ta(e cuno3tin.a. % Curat ghinionA g-ndi 4orrigan. @rlande'ul de(c7i(e cea de-a doua (ticl) de Q7i(:92 tra(e o du3c) 3i (e 0)cu c) nu-i $ag) ,n (ea#). 4ontrar celor (pu(e lui Rac7el2 adev)rul era c) ,ncepea () regrete i#pul(ul lui de #o#ent. Se ,ntre$a ce-l deter#ina(e oare ()-l (alve'e pe 8anning de japone'iP ura 0a.) de Se9dric7 (au vreun in(tinct a(cun(? @ndi0erent ce ar 0i 0o(t2 ,ncepea ()-3i dea (ea#a c) gre3i(e. Acu# era prin( ,n capcan)P pe o in(ul) u#ed)2 ,n.e(at) de .-n.ari2 cu un #artir 3i un preot 3i n-avea nicio idee ce va ur#a. Se proteja in(tinctiv2 con(u#-nd tot #ai #ult alcool. Sot)r, ()-3i petreac) ti#pul c-t #ai pl)cut po(i$il. 8anning intr) ,n)untru. Guvi.e (u$.iri de p)r i (e lipi(er) de 0runte. % 4e 0aci2 e3ti ocupat cu r)'$oiul? ,l ,ntre$) 4orrigan. 8anning (e 0)cu c) nu-l aude 3i ridic) (ticla goal) de &o7nn9 <al:er2 care ')cea la picioarele (ale. % Doa#ne S0inte2 Patric:A Ai $)ut-o pe toat)A % S) 3tii c) a# ,nceput-o 3i pe cealalt)2 $)tr-ne ,i (pu(e 4orrigan2 (or$ind cu ne(a. din ea. % Eu 'ic c-ar 0i #ai $ine (-o iei #ai ,ncet. % Nu v)d de ce. Doar n-a# altceva de 0)cut. 8anning (e l)() pe vine2 3terg-ndu-3i pic)turile de ploaie de pe 0a.). % A# o pro$le#)2 prieteneA % Gtiu. Nu 0unc.ionea') radioul. Nici nu #erit) ()-l #ai de(pac7ete'i. /ricu# nu-i trea$a #eaA 8anning ,3i co$or, vocea2 vor$ind pe un ton con(pirativ. % Tre$uie () tran(#it din nou2 Patric:. Doar o e*i(ta un loc pe in(ula a(ta de unde () iau ni3te $ateriiA % P)i de ce nu-i 0aci o vi'it) lui Se9dric7? ,i (uger) 4orrigan ,ng7i.ind ,nc) o gur) de Q7i(:9. % Se9dric7? % Are patru $aterii noi ,n #aga'ia pentru $)rci. Le-a# v)'ut cu oc7ii #ei. Pre(upun c) le p)(trea') pentru 9ac7t-ul lui. % E*act de ce ave# nevoie. ;l privi agitat pe 4orrigan.
1B1

% 4e 'ici2 ne aju.i? 4orrigan l)() (ticla jo( 3i (e 7ol$) la el. % La ce () v) ajut? % / ()-l tri#it pe Lavella 3i oa#enii lui () aduc) $ateriile. 1reau ()-i ,n(o.e3ti. Gtii #ai $ine cu# () te de(curci dec-t oricare o# de aici. 4orrigan (cutur) din cap 7ot)r-t. % Nu2 nici nu #) g-nde(c. Pe acolo e(te plin de japone'i. Dac) vrei () te joci de-a (olda.ii2 n-ai dec-t. Doar nu e(te r)'$oiul #eu. Fine #inteA 8anning ,l $)tu $l-nd pe u#)r. 4-nd ,l privi2 nu (e (i#.ea nicio u#$r) de repro3 ,n gla(ul lui. % +ine $)tr-ne. Te ,n.eleg. Doar ne-ai ajutat de(tul 3i a3aA 4orrigan cl)tin) din cap de'gu(tat. Gtia c) 8anning o () (e duc) el ,n(u3i dup) $aterii. /#ul era o$(edat de a0uri(ita aia de (ta.ie radio. / ()-l o#oare2 ce #aiA P-n) la ur#)2 japone'ii vor da de ei. Dac) n-ar 0i 0o(t 4orrigan ar 0i #urit cu to.ii. ;n cur-nd2 vor tri#ite avioane ()-i cauteP (au unul dintre $)3tina3i va tr)da noua a(cun')toare2 pentru $ani (au de 0ric). Era inevita$il. ;3i i#agina (0-r3itul lui 8anning. Aplecat dea(upra (ta.iei radioC Strig)te 3i o ra0al) nea3teptat) de #itralier) c-nd (olda.ii japone'i (e vor n)pu(ti din jungl). Lavella 3i oa#enii lui vor lupta eroic2 dar2 ,n cur-nd (e va ter#ina totul. 4el #ai $un lucru la care (e putea a3tepta 8anning era () 0ie uci( rapid de un glonte. ;n()2 dac) japone'ii ,l prindeau viuC 4orrigan privi ,ntri(tat coli$a (la$ lu#inat). Rac7el (e apleca(e pe(te targa unc7iului ei. ;l o$(erv) 3i ridic) oc7ii '-#$indu-i. @rlande'ul (e ,ncrunt) 3i (e uit) ,n alt) parte. % Gtii2 ,#i pare r)u2 8anning. A3 vrea () te ajut2 dar a(ta e(teA % N-are ro(t () te (cu'i2 $)tr-neA 'i(e 8anning ve(el2 ,ntorc-ndu-(e () ia() din coli$). Apoi2 ca 3i c-nd 3i-ar 0i a#intit de ceva2 (e ,ntoar(e 3i (pu(e: % P)catA Era pro$a$il (ingura oca'ie () (capi de pe acea(t) in(ul) a0uri(it). % 4e vrei () (pui?
1B"

% P)i2 de ,ndat) ce pun (ta.ia ,n 0unc.iune2 voi aranja ca P)rintele Eoode 3i nepoata lui () 0ie evacua.i. % Gi cu# dracu o (-o 0aci? 8anning (e a3e') din nou pe vine. 4orrigan recuno(cu inocen.a pre0)cut) de pe c7ipul ()u. Acu# regreta c)-i 0u(e(e #il) de el. 8anning era un tic)lo( a0uri(it. % 4u ajutorul unui (u$#arin2 (pu(e 8anning. A#ericanii (-au o0erit () #) evacue'e c-nd dore(c. De(igur2 voi r)#-ne aici c-t va 0i nevoie. Dar P)rintele Eoode are nevoie urgent) de ,ngrijire #edical) 3i n-o pot o$liga pe do#ni3oara Eoode () ri3te al)turi de noi. S-au orientat gre3it de la ,nceput c-nd (-au 7ot)r-t () vin) aici. % P)i toc#ai a(ta ,ncerca# () le e*plic 3i eu. % Ai avut dreptate. % Sai2 'i ,nainte2 8anningA 4are e(te t-rgul? % Ur-t cuv-nt2 Patric: $)tr-neA Nu e(te vor$a de un t-rg2 ci doar de o (uge(tie. A3 putea () #) duc c7iar eu dup) $aterii2 dar nu (unt la 0el de talentat ca tine. Gi e(te po(i$il () nu #) #ai ,ntorc. 6)r) #ine vei ,n.epeni aici2 cu P)rintele Eoode 3i nepoata lui. @at) de ce ,.i (ugera# () aduci $ateriile. % Gi dac)C dac) .i le aducC po.i () ne (co.i de pe in(ula a(ta $le(te#at)? % A3a cred2 'i(e 8anning ve(el. Deci2 ce 'ici $)tr-ne? 4orrigan ,n3uru$) la loc capacul (ticlei de Q7i(:9. % 4-nd plec)#?

Capitolul 3%
Sot)r-(er) ca irlande'ul2 (ergentul Lavella 3i cei 3a(e jardar#i ai ()i () (e duc) pe planta.ia lui Se9dric72 ,n ti#p ce japone'ii r)(coleau dealurile. ;n c)utarea lor2 tre$uiau () ia $ateriile 3i (-o 3tearg) ,n #are vite') de la %ara)on. Dar2 a doua 'i de di#inea.)2 c-nd 4orrigan 3i Lavella (e t-rau pe coate 3i genunc7i printre cocotieri2 la dou) (ute de 9ar'i de $ungaloQ-ul lui Se9dric72 ,3i d)dur) (ea#a c) nu va 0i at-t de (i#plu. Se9dric7 3i japone'ii (e a0lau deja acolo. 4orrigan nu #ai ,n.elegea ni#ic. 4re'u(e c) Se9dric7 3i alia.ii ()i #)turau jungla ,n c)utarea lor: n-avea de unde () 3tie c)
1B!

locotenentul Ruro(aQa ,l convin(e(e din pri#a 'i pe Ta(7iro () renun.e la o a(e#enea e*pedi.ie inutil). @rlande'ul (e ,ntre$a c-t ti#p vor #ai ')$ovi japone'ii pe planta.ie. Doa#ne2 dac) (e 7ot)rau (-o 0olo(ea(c) drept $a') te#porar)? +ri'a de (ear) ,i adu(e ,n n)ri #iro(ul unui japone'. Era 0oarte ciudat2 (e#)na cu 0-nul u#ed. Nu (e vedeau dec-t vreo 'ece2 ceilal.i luau pro$a$il cina ,n $ungaloQ. Din c-te ,i 3tia pe japone'i2 (e in(tala(er) #ai #ult ca (igur ,n dor#itorul lui Se9dric72 (e g-ndi el cu (ati(0ac.ie. % Lua-i-ar dracu5A 'i(e 4orrigan cu voce tare. % 1o# o#or-t japoni? ,i 3opti (ergentul Lavella2 plin de (peran.e. % Sigur. Dac) a# avea un regi#ent de para3uti3ti ,n (pate2 ,i r)(pun(e 4orrigan. Privi ,n jo(. /a#enii lui Lavella (t)teau ,ntin3i pe iar$)2 la c-.iva pa3i ,n (patele lui. Erau ,nar#a.i cu ni3te pu3ti vec7i 3i ciudate2 care nu 0olo(eau la ni#ic ,ntr-o eventual) con0runtare cu Ari:a(ele niponilor. 8annlic7er-ul lui 4orrigan era (ingura ar#) #odern) pe care o aveau la di(po'i.ie. 4orrigan inten.iona () evite pe c-t po(i$il de(c7iderea 0ocului2 ,n ciuda evidentei de'a#)giri a (ergentului Lavella. % Noi #er( ca() $aterii? ,l ,ntre$) (ergentul Lavella. % E3ti tare ner)$d)tor2 nu-i a3a? 4orrigan ,ncuviin.) din cap 3i cei 3a(e oa#eni (e t-r-r) c)tre #aga'ie. Acolo (e a0lau doi (olda.i. Se a3e'a(er) pe c7ei2 cu pu3tile ,ntre genunc7i2 0u#-nd lini3ti.i. +ri'a le purta gla(urile p-n) departe. Nu le p)(a. De 0apt ei erau v-n)torii2 nu? Nu (e a3teptau ,n niciun ca' () 0ie ataca.i. 4orrigan (e g-ndi c) va 0i (i#plu () (e ocupe de ei. Dar tre$uiau () a3tepte l)(area nop.ii. Sergentul Lavella ,3i (coa(e cu.itul 3i 0)cu ni3te ge(turi (uge(tive2 ar)t-nd cu# le va t)ia g-tul. 4orrigan ,l apro$). % Da2 ,n ordine. / () a3tept)# p-n) (e ,n(erea'). Pe ur#)2 ,.i dau voie () (ari pe ei. @rlande'ul cl)tin) din cap. Era 0ericit c) Lavella nu trecu(e de partea japone'ilor.
1BB

Gi2 ca norocul lor () 0ie de()v-r3it2 (e ridica(e pe cer o lun) plin) 3i (tr)lucitoare. At-rna dea(upra oceanului2 ca un uria3 clopot de #ar#ur)2 (c)ld-nd ,ntr-o lu#in) argintie #aga'ia 3i cocotierii. De parc) ar 0i (u(pendat un 0elinar pe c7ei2 cu 0a.a (pre gol0. 4orrigan #er(e t)cut ,n 'ig-'ag2 printre copaci2 cu un cu.it lung2 (tr-n( ,n #-na dreapt). De partea cealalt) a cr-ngului2 au'ea un 'go#ot ,ndep)rtat2 ca un .ip)t de #ai#u.). Era Lavella2 care le (e#nala po'i.ia (a. 4ei doi (olda.i tr)nc)neau 3i r-deau lini3ti.i. Gtiau c) du3#anul (e a0la la 'eci de #ile dep)rtare2 undeva ,n #un.i. Dup) o or)2 unul dintre ei (e du(e dup) un copac () (e u3ure'e. Toc#ai a(ta a3tepta 3i 4orriganP Lavella (e in(tala(e deja ,ntre pal#ieri2 gata () pun) #-na pe el. 4a#aradul ()u (e a3e') ,n cap)tul digului2 cu pu3ca pe genunc7i 3i ,3i aprin(e o .igar). 4orrigan (e (trecur) la #arginea lu#ini3ului2 #a(cat de dig. &apone'ul (t)tea cu (patele la el. 4orrigan e'it). Nu-i (t)tea ,n 0ire () ucid). E-ndul c) va tre$ui () ,n0ig) cu.itul ,n g-tul cuiva2 nu-i 0)cea deloc pl)cere. Pre0era ()-l i'$ea(c) ,n cap cu pr)(elele. @rlande'ul (e ridic) ,ncet ,n picioare 3i ajun(e la c-.iva #etri de (antinel). ;n clipa aceea2 ,i ,ng7e.) (-ngele ,n vine. Prin u#$ra copacilor ,l ')ri(e pe (ergentul Lavella ,n30)c-ndu-l de u#eri pe cel)lalt japone'. La#a lat) a cu.itului (clipi ,n lu#ina lunii. Soldatul de pe c7ei ,l v)'u 3i el. 4orrigan alerg) 3i-i pu(e #-na uria3) la gur) () nu .ipe. Apoi2 ridic) cu.itul. Dar japone'ul (e dovedi #ai rapid. Lu) ar#a cu a#-ndou) #-inile 3i o arunc) pe(te cap2 cu un ge(t re0le*. 4orrigan (e lovi cu ,nc7eietura #-inii de .eava pu3tii 3i (c)p) cu.itul. Se roti ,n aer 3i ateri') pe covorul de vi.) de (u$ pal#ieri. Ee#-nd de durere2 ,3i ,ncle3t) #-na (t-ng) pe gura o#ului care (e '$)tea din r)(puteri2 iar cu cealalt) ,ncerc) ()-i (#ulg) pu3ca. Deodat)2 japone'ul d)du dru#ul ar#ei2 ,n acela3i ti#p2 ,3i ,n0ip(e coatele ,n (pate 3i-l lovi ,n coa(te pe irlande'. 4orrigan (e ,ndoi de #ijloc2 (c)p) pu3ca2 i'$it de ,nc) dou) lovituri (u$ ini#).
1BD

Sentinela (e (cul) ,n picioare 3i 4orrigan c)'u ,ntr-o parte ,n iar$). 4-nd ,3i ridic) privire2 ,l v)'u pe (oldat cu pu3ca pe u#)r. 4orrigan (e tre'i 7ol$-ndu-(e ,n .eava Ari:a(ei2 ,n ti#p ce japone'ul (e preg)tea () ape(e pe tr)gaci. K 4orrigan (i#.i ceva tare (u$ #-na (t-ng). Era cu.itulA ;l apuc) di(perat 3i-l arunc) cu toat) 0or.a2 ro(togolindu-(e ,n acela3i ti#p din $)taia pu3tii. 4u.itul '$ur) pe(te capul (oldatului. Ace(ta (e tra(e in(tinctiv ,napoi 3i gloan.ele rico3ar) ,n copaci. ;nainte () apuce ()-3i ,ncarce ar#a2 o #-n) ,ntunecat) ,i a(tup) gura 3i un cu.it (clipi ,n $e'n). Se pr)$u3i cu 0a.a la p)#-nt2 iar (ergentul Lavella (e aplec) pe(te el. 4orrigan (e ridic) ,n genunc7i 3i lu) ar#a. 6u (urprin( () con(tate c)-i tre#urau #-inile. % Tre$uia () #) a3tep.i ()-l lic7ide' 3i pe ur#) () ac.ione'i2 ,l apo(tro0) el pe Lavella. % Te-ai #i3cat prea ,ncetA ,i repro3) (ergentul. 8aponii ter#inatA Tre$uie o#or-t pe to.i. /a#enii lui Lavella o lua(er) la 0ug) (pre #aga'ie2 trop)ind cu ci'#ele lor pe c7ei. % Ar 0i $ine () ne gr)$i#A 'i(e 4orrigan. Dar ,nde#nul ()u (e dovedi inutil. Din $ungaloQ r)(unau (trig)te ,n ti#p ce (olda.ii japone'i ie3eau din $uc)t)rie. 4orrigan v)'u un $)r$at gra( ,n co(tu# al$ alerg-nd pe verand) 3i ar)t-nd agitat (pre #aga'ie. % Gi c-nd te g-nde3ti c) nu voia# dec-t () 0iu l)(at ,n pace2 $o#$)ni 4orrigan 3i ,3i at-rn) pu3ca de u#)r. Acu# era prea t-r'iu () #ai dea ,nd)r)t. 1or tre$ui () g)(ea(c) un #ijloc de (c)pare. K 4-nd ajun(er) la #aga'ie2 japone'i2 ,#p-n'i(er) deja c)rarea. Eloan.ele '$urau ,n jurul lor. Unul din jardar#i (coa(e un (trig)t 3i c)'u. 4orrigan ,l prin(e de $ra.e 3i-l tra(e ,n)untru. ;i picura (-nge pe (c-nduri. Lavella 3i ceilal.i (e ,ngr)#)di(er) ,n #aga'ie2 de-o parte 3i de alta a u3ii2 ripo(t-nd 0eroce. @rlande'ul ,i 0)cu (e#n lui Lavella.
1BJ

% Acu# c7iar c-a# dat de dracuA N-o () #ai ie3i# de aici ,n veci. % +a2 de(curcat 0oarte $ineA #or#)i Lavella. Se aplec) () e*a#ine'e rana jardar#ului. / (pu#) ro3iatic) i (e prelingea pe $u'e. % 6oarte grav2 'i(e Lavella. @-a atin( pl)#-nul. /#ul de(c7i(e oc7ii. Lavella ,i (pu(e c-t (e poate de grijuliu: % Tu #ortA ,i 'i(e el. Luna argintie2 ,ncadrat) de u3ile de(c7i(e ale #aga'iei (clipea pe apele al$a(tre ale gol0ului ca o pic)tur) ,nr)#at). Arunca o lu#in) ireal) a(upra #icii cl)diri din le#n 3i2 pentru o clip)2 lui 4orrigan i (e p)ru c) are 7alucina.ii. +hamroc) plutea lini3tit) pe ocean l-ng) Deutschland. 0 Pro$a$il c) japone'ii au venit cu ea p-n) aici2 'i(e 4orrigan2 cu voce tare. % Noi #urit2 gataA ,i (trig) (ergentul Lavella. Nu $ine de locA De parc) ar 0i vrut () (u$linie'e previ'iunea (a (u#$r)2 unul din oa#enii ()i (trig) 3i c)'u ,ntr-o parte pe (c-nduri2 cu (-ngele .-3nindu-i din u#)r. Altul ,i lu) locul la u3)2 ,n ti#p ce gloan.ele continuau () ciuruia(c) pere.ii (u$.iri ai #aga'iei. % Pune-.i oa#enii () ,ncarce $ateriile pe +hamroc) ,i (trig) 4orrigan lui Lavella. / () ne ,#$arc)# i#ediat. Lavella ,#p)r.i c-teva ordine. Doi din oa#enii ()i ()rir) ,n picioare 3i t-r-r) $ateriile pe puntea 3alupei +hamroc). 4-nd ter#inar)2 4orrigan le (pu(e () urce la $ord. @rlande'ul ,i d)du 8annlic7er-ul lui Lavella. % Fine-i departe c-t po.i #ai #ultA ,i (trig) el. @ntr) ,n ca$ina +hamroc)-ului 3i porni #otoarele. Lavella (e arunc) pe podea2 l-ng) jardar#ul r)nit 3i ,3i de(c)rc) pu3ca ,n (olda.ii care ,naintau2 oprindu-i ,n (patele pri#ei linii de cocotieri. 4orrigan de(0)cu odgonul 3i alerg) ,n #aga'ie ()-l ia pe (ergentul Lavella. % 4e-i cu el? ,ntre$) irlande'ul ar)t-nd (pre $)r$atul r)nit la pl)#-ni. +ingiti ')cea pe (pate cu gura (c)ldat) ,n (-nge. ;3i de(c7i(e(e oc7ii 3i ,ntin(e(e #-na dup) 8annlic7er. Lavella i-o ,nc)rc)2 i-o pu(e ,n $ra.e 3i-l ro(togoli pe $urt).

1BL

;i 3opti ceva la urec7e. Pe ur#) (e ridic) ,n picioare 3i ()ri cu 4orrigan ,n 3alup). @rlande'ul #)ri tura.ia #otorului 3i ,ndrept) $arca (pre oceanP avea ciudata (en'a.ie c) naviga (pre lun). De ,ndat) ce #icu.a a#$arca.iune ,3i croi dru# ,n larg2 .)r#ul 0u (c)ldat de lu#ini. R)p)itul ar#elor deveni(e a(ur'itor. 4orrigan (e culc) pe $urt) ,n ca$in)2 ,n ti#p ce gloan.ele 'dro$ir) gea#urile2 ,n0ig-ndu-(e ,n le#n. ;ntin(e o #-n) pe c-r#a va(ului 3i (e uit) ,napoi. Solda.ii japone'i alergau pe c7ei2 (pre #aga'ie. Nu (e au'ea niciun r)(pun( din partea lui +ingiti. % +ietul de el2 o 0i #uritA (e g-ndi 4orrigan. &apone'ii vor porni i#ediat #otoarele Die(el de pe Deutschland 3i vor veni dup) ei. 4e p)cat c) nu avu(e(er) ti#p () (cu0unde 9ac7t-ul lui Se9dric7C ;n clipa aceea2 #aga'ia e*plod) ,ntr-un v-rtej portocaliu. / ciuperc) de 0u# negru (e r)(p-ndi pe cerul nop.ii. % Doa#ne S0inteA #ur#ur) 4orrigan. % 4aporalul +ingiti2 ,i e*plic) Lavella. @-a# (pu( () trag) ,n cani(trele cu $en'en. Eata cu $arcaA Eata cu japoniiA Acu#2 r)p)itul de pe .)r# deveni(e (poradic. Se ,ndep)rtau deja (pre reci0ul care p)'ea gol0ul. Pe(te c-teva clipe2 vor ie3i din ra'a de ac.iune a japone'ilor. % Ei2 a# trecut pe(te ce era #ai r)u2 'i(e 4orrigan. Nu ne-a #ai r)#a( dec-t () c)r)# $ateriile cinci #ile prin jungl)2 cu japone'ii pe ur#ele noa(tre. Ero'av2 n-a# ce 'iceA K 4orrigan cuno3tea apele din jurul in(ulei Santa 8aria ca pe propriul lui $u'unar2 7)r.ile A#iralit).ii i (e ,ntip)ri(er) 0oarte clar ,n #inte. Se ,ndrept) c)tre nord2 (pre 4apul 8ar#ari. Putea () la(e +hamroc)-ul acolo2 ,n apele pu.in ad-nci ale gol0ului2 la e(t de (at. 8untele Ta7unga (e a0la la cinci #ile (ud-ve(t. 4-nd intrar) ,n gol02 4orrigan (e(i') i#ediat c) ceva nu era ,n regul). Poate c) ,i 3opti(er) valurile (au poate c) era un al 3a(elea (i#.. Se 'g-i ,n $e'n)2 ,ncordat. ;ncetini tura.ia #otoarelor 3i l)() 3alupa () plutea(c) ,nainte pe(te reci0uri. % Pe unde o lu)#? ,l ,ntre$) (ergentul Lavella2 (i#.ind 3i el c) (e ,nt-#pla(e ceva. % Nu 3tiu2 r)(pun(e 4orrigan. 4eva nu e(te ,n regul).
1BN

Lavella 3i oa#enii ()i a3teptau la pupa2 privind te#)tori .)r#ul ,ntunecat. +hamroc) ,nainta cu #otoarele uruind ,n apele lagunei. Apoi2 4orrigan ')ri ceva (tr)lucind ,n valuri prin ra'ele argintii ale lunii. % Un rec7in? % Un pe3te '$ur)tor? ;ncerc) () (tr)pung) ,ntunericul 3i deodat) ,3i d)du (ea#a ,ngro'it. % / epav)A tre()ri el. Luna plin) (e re0lecta pe re(turile $o#$ardierului japone'2 (tr)lucind ,n apele pu.in ad-nci ca oa(ele unei $alene. 4orrigan roti +hamroc)"ul2 ,ncerc-nd (-o ocolea(c). Era un loc prea ,ngu(t pentru #anevre. Au'i (cr-3netul ,ngro'itor al #etalului 3i le#nului c-nd cala navei (e 0rec) de reci0ul de corali. Apoi2 (e 'gudui violent 3i (e cl)tin). Se opri $ru(c ,n cele din ur#)2 arunc-ndu-i pe to.i pe punte. 4orrigan #)ri la #a*i#u# tura.ia #otoarelor 3i ,ncerc) () (#ulg) va(ul de pe reci0. 4ala tre#ur) 3i apele (e ,nvol$urar) ,n jur2 dar nu (e clinti din loc. % Eata2 ter#inat? % Se pare c) da2 'i(e 4orrigan. Ne-a# ,#pot#olitA Se uit)2 la cea(. Pe(te c-teva ore (e va lu#ina de 'iu) 3i avioanele japone'e ,i vor repera i#ediat. % Pe unde o lu)#? ,l ,ntre$) Lavella. % Nu e*i(t) dec-t o (ingur) (olu.ie2 ,i (pu(e 4orrigan. Se pare c-o () ne ud)# ci'#ele. K Rac7el (t)tea ,n u3a coli$ei 3i-l ur#)rea pe 8anning. Se a3e'a(e pe o cutie goal) 3i conte#pla (ta.ia radio t)cut) 3i ne0olo(itoare. ;3i (coa(e $inoclul din jurul g-tului 3i-l a3e') pe #a()2 l-ng) el. Era devre#e di#inea.a2 dar c)#a3a :a:i ,ncepu(e deja () (e p)te'e ,n (pate. Se aplec) ,nainte2 cu capul ,n #-ini. % Te (i#.i $ine? ,l ,ntre$) Rac7el. 8anning (e ,ntoar(e ui#it. / v)'u 3i (e (tr)dui () '-#$ea(c). % Da2 #) (i#t $ine. Sunt doar o$o(it2 at-ta tot. % A# au'it $o#$ardierele. 8anning ,ncuviin.) din cap.
1B

% Trei e(cadroane 3i c-teva Iero-uri. 8ai (unt cinci tran(portoare care ,naintea') prin Trec)toare. Lovi radioul cu pu#nul. % Se pare c) a#ericanii tre$uie () (e de(curce (inguri a'i. % Nu pute# 0ace ni#ic? % Nu2 0)r) $aterii (unte# ter#ina.iA Rac7el veni 3i (e a3e') pe una din l)'i2 l-ng) #a(). 6)cu (e#n cu capul (pre (ta.ie. % 4-t de #ult ,i a0ecta pe japone'i? 8anning '-#$i tri(t. % /2 te a(igur c) le d)dea de(tul) $)taie de capA Se 0)cu lini3te. Apoi2 Rac7el in(pir) ad-nc 3i (pu(e: % Eu nu vreau () plecA 8anning r)#a(e ui#it. % Nu ,n.elegA % Nu vreau () plec de pe in(ul). N-ai dec-t ()-l tri#i.i pe unc7iul #eu cu (u$#arinul. Gi pe 4orrigan la 0elA Pe #ine ,n()2 te rog () #) la3i aici2 () te ajutA Nu #) te#A 8anning (e 7ol$) uluit. 4ine era ea de 0apt? / 0at) de nou)(pre'ece-dou)'eci de ani? Nu putea () tolere'e a3a ceva. ;n plu(2 0u(e(e educat ,n ideea c) 0e#eile nu aveau ce c)uta ,n r)'$oi. % Nici nu #) g-nde(c2 'i(e el c-t (e poate de (i#plu. % Pot () 0ac e*act ce 0aci 3i tuA 8anning '-#$i (u#$ru. % Pro$a$il c) ai dreptate. Dar tot nu (unt de acord. ;n orice ca'2 ,.i ad#ir curajulA % Unc7iul #eu #-a ,nv).at ,ntotdeauna () nu 0ug din 0a.a greut).ilor. % 8ai $ine l-ar 0i ,nv).at 3i pe Patric:A Rac7el (e ,ncord). % Do#nul 4orrigan nu e(te lip(it de curajA % Da2 $ine,n.ele(A Gtiu a(taA 'i(e 8anning2 (urprin( c) Rac7el ()ri(e i#ediat ()-i ia ap)rarea irlande'ului. % N-a# vrut () (pun a(taA % Atunci ce-ai vrut () (pui? % Poate c) ar 0i #ai $ine ()-i pui acea(t) ,ntre$are lui Patric:. Rac7el ,l (tudie cu aten.ie pe 8anning. % Se pare c) 3tii #ulte lucruri de(pre elA
1DO

% Poate2 dar a(ta nu ,n(ea#n) c) ,l 3i ,n.eleg. Sunt de c-tva ti#p pe acea(t) in(ul) 3i a# avut de #ulte ori oca'ia () di(cut)#. 8i-a pove(tit de(pre diavolii din capul lui. Gi noi ,i ave# pe-ai no3tri2 $ine,n.ele(A Dar nu (e co#par) cu ai lui Patric:A 8anning t)cu. Rac7el 3tia c) nu tre$uia () in(i(te. 8anning era un engle' de()v-r3it2 care n-ar 0i tr)dat ,ncrederea altui o#A Se du(e la u3a coli$ei. % 4re'i c) i (-a ,nt-#plat ceva? % A2 nu tre$uie ()-.i 0aci griji ,n acea(t) privin.). Se va ,ntoarce cu $aterii cu totA @ndi0erent de alte lucruri2 Patric: 3tie () (e de(curce. Ajun(e(er) ,n ta$)r) a doua 'i dup)-a#ia'). 8er(e(er) toat) 'iua 3i ju#)tate de noapte2 c)r-nd pe u#eri pre.ioa(ele $ateriiP ,3i jupui(er) pielea2 iar doi din oa#enii lui Lavella aveau ar(uri pe $ra.e 3i #-ini din cau'a acidului. 4orrigan a3tepta(e re0lu*ul. Pe(te pu.in ti#p2 ,not-nd prin apa p-n) la $r-u2 porni(er) (pre .)r# cu valoroa(a lor ,nc)rc)tur). ;nveli(er) $ateriile ,ntr-un i#per#ea$il vec7i2 recuperat de 4orrigan din ca$ina 3alupei. 4-nd ajun(er) ,n (0-r3it ,n ta$)r)2 erau epui'a.i. 6u(e(er) nevoi.i ()-l la(e ,n ur#) pe caporalul r)nit. Pierdu(e prea #ult (-nge 3i le3ina(e2 ,n #o#entul ,n care-3i 0)cur) apari.ia2 8anning (e a0la ,n coli$a (ta.iei radio. Nota #i3c)rile va(elor o$(ervate ,n Trec)toare ,n di#inea.a aceea2 ,n carne.elul lui cu coper.i de piele. 4-nd 4orrigan p)3i ,n lu#ini32 ie3i din coli$) cu #-inile ,n 3old2 '-#$ind (ati(0)cut. % A# adu( $ateriile2 ,l anun.) irlande'ul. % Ero'avA e*cla#) 8anning. Gtia# c) pot conta pe tine. Apoi2 0)r) () #ai (coat) vreo vor$)2 intr) la loc ,n coli$).

Capitolul 31
<ol0gang Se9dric7 privea ruinele 0u#eg-nde ale #aga'iei (ale 3i ,i venea () pl-ng). +u'a de jo( ,i tre#ura de 0urie2 ,n ti#p ce (e 7ol$a la pilonii car$oni'a.i 3i la (c7eletul 3alupei Deut(c7land. Acu#2 ')cea pe 0undul oceanului ,n cele cinci(pre'ece picioare de ap) (clipitoare.
1D1

;l ,njur) pe 4orrigan ,n li#$a (a natal). Apoi2 (cuip) ,n ap) a#arul care-i venea pe g-t. 4adavrele celor cinci (olda.i japone'i 0u(e(er) ,n3irate l-ng) c7ei. ;ncepu(er) deja () #iroa(). Erau acoperite cu o prelat) :a:i plin) de #u3te. Se9dric7 (tr-#$) din na( de'gu(tat 3i o lu) ,napoi pe potec)2 (pre $ungaloQ. ;l g)(i pe Ta(7iro (t-nd de vor$) cu Ruro(aQa pe verand). /0i.erul japone' (e al$i(e la 0a.) de 0urie2 dar Se9dric7 era #ult prea preocupat de propria (a nenorocire ca ()-3i dea (ea#a. Ruro(aQa ,l ')ri pri#ul pe plantatorul ger#an. Se opri la ju#)tatea 0ra'ei 3i ,l privi 0i*. % Da2 ce dore3ti? % ;ntrea$)-l ce are de g-nd cu 9ac7t-ul #euA 'i(e Se9dric7. Ta(7iro (e ,ntoar(e (pre el. Se 7ol$a a#enin.)tor cu oc7ii lui negri2 dar Se9dric7 7ot)r-(e () nu (e la(e i#pre(ionat. Doar era un arian din ra(a (uperioar) a lui Sitler. N-o () le per#it) ace(tor $ar$ari gal$eni ()-l trate'e ca pe un $)3tina3. % Ta(7iro-(an nu vor$it acu#A 'i(e Ruro(aQa. Se9dric7 ,l ignor). % ;ntrea$)-l ce are de g-nd cu 9ac7t-ul #eu. Ruro(aQa t)cu ,nc)p).-nat. Nu inten.iona ()-i traduc) ni#ic lui Ta(7iro. Gtia cu# ar reac.iona colegul ()u. Nu-l ,ng7i.ea pe plantatorul gr)(an2 dar (e ()tura(e de violen.e. Din p)cate pentru Se9dric72 Ta(7iro pricepu de(pre ce era vor$a. Pentru o clip)2 '-#$i cinic. Apoi ,3i tra(e $ru(c (a$ia din teaca de piele prin() ,n jurul taliei. La#a lu(truit) (clipi ,n lu#ina (oarelui de di#inea.). Se9dric7 '$ier) c-nd v-r0ul a(cu.it i (e ,n0ip(e (u$ $)r$ie. 4)'u pe (c-ndurile de le#n. Ta(7iro ,l .intui acolo2 tur$at de #-nie. 1-r0ul (a$iei ,i p)trun(e ,n piele 3i plantatorul (i#.i cu# i (e (curge (-ngele pe g-t 3i pe c)#a3). Nici nu ,ndr)'nea () re(pire. ;3i a.inti(e privirile a(upra la#ei de o.el. Gtia c) Ta(7iro i-ar 0i rete'at arterele dac) 3i-ar 0i #i3cat pu.in #-na la dreapta (au la (t-nga. Trecur) c-teva (ecunde (au c7iar #inute. ;n cele din ur#)2 Se9dric72 (e uit) drept ,n oc7ii c)l)ului ()u. Ta(7iro ,l privea a#u'at. Nea#.ul ,3i d)du (ea#a ,ngro'it c) (e g-ndea dac) ()-l o#oare (au nu.
1D"

Se9dric7 nu #ai trecu(e niciodat) prin a(e#enea (pai#). ;ncerc) () vor$ea(c) dar nu reu3iP #ur#ur) ni3te vor$e 0)r) 3ir ca un #uri$und. Apoi2 (i#.i cu# i (e (curge ceva u#ed 3i 0ier$inte pe cracul (t-ng al pantalonului. 6)cu(e pe el. Ace(t act involuntar ,i (alva(e via.a. Ta(7iro v)'u pata din regiunea vintrelor 3i pu0ni ,n r-(. ;nc-ntat 3i (ati(0)cut2 ,3i pu(e (a$ia la loc ,n teac). Pe ur#)2 cu o #i3care $ru(c)2 ,l ,n30)c) de guler pe Se9dric72 arunc-ndu-l pe treptele propriului ()u $ungaloQ. Tre#ur-nd de 0ric)2 Se9dric7 (e ridic) cu greu ,n picioare 3i o lu) (pre 7a#$arele cu copra. Pe(te c-teva #inute2 Ruro(aQa 3i Ta(7iro au'ir) .ipetele unei 0ete undeva ,n coli$ele (ervitorilor. Era Alice 8ele#a5a. Se9dric7 g)(i(e ,n (0-r3it o 0iin.) pe care ()-3i rever(e (up)rarea 3i u#ilin.a.

Capitolul 32
Era e*act ora 3a(e. 8itc7ell (t)tea l-ng) radio. S7oup ,3i pu(e c)3tile pe urec7i. De-a$ia a3tepta () de(c7id) (ta.ia. Se aduna(er) ,nc) vreo 'ece pilo.i. Se ,#$arca(er) deja ,n co(tu# de '$or2 gata () plece ,n #i(iune. 8itc7ell (or$ea ni3te ca0ea dintr-o can) de ta$l). Nu 3tia de ce2 dar #arginea de alu#iniu era ,ntotdeauna cu 'ece grade #ai 0ier$inte dec-t con.inutul. ;i 0)cea $ine () $ea lic7idul caldP a3a re(i#.ea #ai pu.in e0ectele 'orilor reci de la tropice. ;n ca#er) do#nea o at#o(0er) de nelini3te. Dup) aproape 3a(e ()pt)#-ni de teroare2 oa#enii de la Euadalcanal ,ntre')ri(er) pri#a u#$r) de (peran.). Trecu(er) te(tul cel #ai dur2 i#ediat dup) apu(ul (oarelui. Di(trug)toarele japone'e din 4analul S:9lar:"1 declan3a(er) un $araj de 0oc ti#p de dou)'eci de #inute2 atac-nd po'i.iile 8arinei pe cul#ea de e(t a pi(tei de ateri'are de la Sender(on. Apoi2 (e in(tala(e o lini3te ciudat). / 0la#) ro3ie ,nv)lui(e coa(ta2 (c)ld-nd jungla din jur ,ntr-un ro3u (-ngeriu. La pu.in ti#p dup) aceea2 (trig)tele &anzai 3i p-r-itul
"1

4ioc-rlia =eng.> =n.t.>. 1D!

petardelor de(picar) noaptea. &apone'ii ataca(er) 4o#pania +a:er"" a lui 8i:e Ed(on 4el Ro3u. Ti#p de dou) nop.i2 8i:e 3i oa#enii lui a(culta(er) ,n corturile lor cu# lar#a $)t)liei (e apropia tot #ai #ult. Solda.ii 8arinei 0u(e(er) arunca.i de pe cul#e. Ed(on reu3i(e ,n cele din ur#) ()-i re(ping) pe japone'i2 de(c7i'-nd 0ocul cu #itralierele SoQit'er. 8)cel)ri(e ina#icul cu artileria de la nu#ai cinci'eci de 9ar'i. Tunurile tr)geau cot la cot cu in0anteri3tii2 aceea3i tactic) 0olo(it) cu opt'eci de ani ,n ur#) la Pitt($urg2 ,n $)t)lia de la +ull Run. A doua 'i de di#inea.)2 8itc7ell ,i v)'u(e pe (upravie.uitorii co#paniei +a:er2 ,ntorc-ndu-(e cu oc7ii ,nro3i.i2 plini de vi'iuni apocaliptice. Slei.i de puteri2 renun.a(er) ()-3i ur#)rea(c) du3#anul ,n0r-nt. &apone'ii l)(a(er) ,n ur#) 3a(e (ute de #or.i. Solda.ii 8arinei $ote'a(er) locul 4ul#ea S-ngeroa(). ;n 'iua ur#)toare2 6or.ele Navale (tr)pun(er) ,ncercuirea. A#iralul Rell9 Turner pierdu purt)torul de avioane :asp2"! dar ajun(e ,n cele din ur#) la @ron +otto# Sound cu a Gaptea Divi'ie de pu3ca3i #arini 3i o #ie tone de ali#ente. 4el)lalt 0actor care contri$ui(e la ,nclinarea $alan.ei ,n 0avoarea a#ericanilor 0u(e(e 0)r) ,ndoial) 8eteorologul. Avioanele :ild Cats"B 7rumann din 6or.a Aerian) 4actu( erau in0erioare Iero-urilor japone'e. Nu (e co#parau nici ca vite')2 nici ca u3urin.) ,n #anevrare. Dar avioanele japone'e ajungeau la Euadalcanal cu re'ervoarele aproape goale. 1eneau de departe2 de la Ravieng (au Ra$aul2 ,ncetinite de cantitatea (upli#entar) de co#$u(ti$il pe care tre$uiau (-o care. 4onta ,n() 0oarte #ult c) 8itc7ell 3i oa#enii ()i 3tiau c-nd (o(e(c. Singurul #od de a contracara per0or#an.ele (uperioare ale /ero"urilor era () le ataci de dea(upraP 0aptul c) 8eteorologul ,i anun.a cu dou) ore ,nainte2 le d)dea ti#p () (ar) ,n aparatele lor 3i () urce la altitudini de trei'eci de #ii de picioare. 4-nd japone'ii ajungeau ,n cele din ur#) pe in(ul)2 e(cadronul lui 8itc7ell ,i a3tepta ,n aer2 gata de atac. ;n #o#entul acela2 (e l)(au a(upra lor 3i-i 0)ceau $uc).i. De3i japone'ii ,3i d)deau (ea#a ce (e ,nt-#pl)2 n-aveau ce 0ace. Dac) ar 0i ,ncercat () '$oare ,n jurul in(ulelor c)tre nord2
"" "! "B

+rutar =eng.> =n.t.>. 1ie(pe =eng.> =n.t.>. Pi(ici ()l$atice =eng.> =n.t.>. 1DB

nu le-ar #ai 0i r)#a( (u0icient co#$u(ti$il p-n) la EuadalcanalP iar dac) ar 0i '$urat prea (u(2 ar 0i 0o(t reperate de radarele a#ericanilor. At-ta ti#p c-t 8eteorologul continua () tran(#it)2 ,i (ecerau 0)r) pro$le#e pe pilo.ii japone'i. Deodat)2 radioul ,ncepu () prind) via.). % +un) di#inea.a alia.i2 aici e(te 8eteorologul. S-au adunat c-.iva nori dea(upra +oungainville-ului 3i Noii Eeorgii2 dar (e pare c) (e ,n(eninea') (pre nord-e(t. Acu# o ju#)tate de or)2 trei e(cadroane de $o#$ardiere au trecut la e(t de ace(t punct. 4a# la 'ece #ii de picioare dup) aprecierea #ea. Avioanele de v-n)toare (e depla(ea') din(pre +ougainville () le e(corte'e. Le v)d 0oarte $ine. A(t)'i o () ave.i #ult) trea$). 1) ure' #ult noroc2 (olda.i a#ericaniA A# ,nc7eiat tran(#i(ia. S7oup not) #e(ajul ,n carnet 3i ,ntin(e #-na () ridice tele0onul. 4-nd (e ,ntoar(e2 nu #ai era ni#eni ,n coli$). Pro$a$il c) pilo.ii o lua(er) deja la 0ug) (pre pi(t)2 c).)r-ndu-(e pe 0u'elajele #)(linii ale avioanelor de v-n)toare. ;i a3tepta o 'i #are.

Capitolul 33
4olonelul Na:a#ura (e aplec) pe(te $iroul din 0a.a lui2 (prijinindu-(e cu #-inile de (upra0a.a neted) din #a7on. 1ocea lui a#enin.)toare (e#)na cu 3uieratul unui 3arpe. % 4u# a 0o(t po(i$il? % /a#enii #ei nu (-au a3teptat la un a(e#enea atac2 'i(e Ta(7iro. A# 0o(t lua.i prin (urprindere. % Da2 a(ta-i clar2 ,l ,ntrerup(e Na:a#ura. Se ridic) ,n picioare 3i ,ncepu () (e 0-.-ie prin ca#er)2 cu #-inile (tr-n(e la (pate. ;n cele din ur#)2 (e ,ntoar(e cu 0a.a la 7arta care at-rna pe perete. % Tre$uie () 0ie aici2 'i(e el2 indic-nd 'ona 7a3urat) cu verde din partea de nord a in(ulei. % 47iar ,n #o#entul ace(ta2 oa#enii #ei cutreier) jungla ,n c)utarea engle'ului. Na:a#ura r-nji. % Dar $)3tina3ii ce 'ic?
1DD

% &ur) c) nu l-au v)'ut pe engle'. Au pro#i( c) n-o ()-l ajute. Gtiu ce-i a3teapt) dac)-l prinde# ,n (atele lor. Na:a#ura plec) de l-ng) 7art) 3i (e uit) pe 0erea(tr)2 conte#pl-nd p)tratul de paji3te 0ru#o( ,ntre.inut 3i valurile ,n(pu#egate din gol0. R)#a(e a3a c-teva clipe2 ,ncruntat. Ta(7iro a3tept) re(pectuo(. % +)t)lia de la Euadalcanal nu #erge $ine pentru noi. A#ericanii ripo(tea') din ce ,n ce #ai puternic. 4o#anda#entul Superior al Ar#atei e(te de p)rere c) ina#icul pri#e3te in0or#a.ii re0eritoare la #i3c)rile noa(tre pe #are 3i pe u(cat. Pagu$ele (unt incalcula$ile. Nu pute# tolera a3a ceva. % / ()-l prinde#2 Na:a#ura-(an2 'i(e Ta(7iro. % Ne-a co(tat 3i a3a de(tul de #ultA pu0ni Na:a#ura. 4-.i oa#eni a.i pierdut? % 4inci #or.i2 trei r)ni.i2 raport) Ta(7iro #ecanic. Eu(tul a#ar al ,n0r-ngerii ,i ,nvenina (u0letul. Su$ cal#ul aparent2 era #)cinat de o ar')toare dorin.) de r)'$unare. % 4-.i v-au atacat? % Nu pot () aprecie' e*act. Era ,ntunericC % Engle'ul avea 3apte poli.i3ti ,nar#a.i pe in(ul). S) pre(upune# c) i-au r)#a( credincio3i. ;n plu(2 irlande'ul 3i preotul au trecut de partea lui. A(ta ,n(ea#n) cel #ult 'ece oa#eni. Nu #i (e pare o 0or.) de te#ut. % Printre re(turile #aga'iei a# g)(it corpul ne,n(u0le.it al unui poli.ai local. % Ero'avA Salal victorie2 n-a# ce 'iceA Deci au #ai r)#a( nou). ;.i dau ,nc) dou) plutoane. 6) tot ce po.i () de(coperi a(cun')toarea engle'ului. Tre$uie neap)rat ()-l prin'iA

Capitolul 34
% 4u# (e (i#te? ,ntre$) 8anning.

% Are nevoie de un #edic. Eu una a# 0)cut tot ce #-a# priceput. Rac7el (e aplec) pe(te unc7iul ei 3i (l)$i $andajul de la picior. P)rintele Eoode #ur#ur) 3i #i3c) din cap. I)cea pe patul de $a#$u(2 (c)ldat ,n propria-i (udoare. 6a.a ca de cear) (e#)na cu o p)pu3) de c-rp).
1DJ

8anning o ur#)ri cu# ,l pan(a 3i (e (tr-#$). Piciorul (e u#0la(e2 iar 'ona din jurul r)nii c)p)ta(e o culoare vine.ie. 4-nd 0ata ,i (coa(e $andajele2 (i#.i ,n n)ri du7oarea c)rnii putre'ite. 8anning pu(e o #-n) pe u#)rul lui Rac7el. % A#ericanii #i-au pro#i( c) vor tri#ite un (u$#arin c-t #ai cur-nd po(i$il. % A3tept)# deja de-o lun). Din 'i ,n 'i e(te #ai r)u. Dac) #ai (t)# #ult2 (-ar putea () 0ie prea t-r'iu. 8anning (e ,n0urie. % La Euadalcanal (e d) o $)t)lie pe via.) 3i pe #oarte. Doar n-o () tri#it) un (u$#arin toc#ai acu# pentruC Se opri. % Pentru un preot pr)p)dit 3i nepoata lui t-#pit). % N-a# vrut () (pun a(ta. Rac7el '-#$i ,#p)ciuitor. % ;#i pare r)u. Doar nu ne-ai cerut () veni# aiciA 8anning ridic) din u#eri. % A#ericanii vor veni c-t (e poate de repede2 ')uA % Gtiu2 nu#ai c) nu (uport ()-l v)d cu# (e (tinge pe 'i ce trece. 47iar dac) o () (upravie.uia(c)2 va 0i in0ir#. 8anning nu 3tia ce ()-i (pun). ;3i d)du(e de#ult (ea#a c-o aprecia(e gre3it. De3i era at-t de t-n)r)2 avea nervi de o.el. El unul tre#ura de 0ric) ,n 0iecare 'i2 ,n ti#p ce acea(t) 0eti.) nu (e g-ndea la altceva dec-t la ()n)tatea unc7iului ei. E*e#plul ei ,l ,#$)r$)ta. / () re(pire u3urat c-nd o ()-i vad) la $ordul (u$#arinului. Pre'en.a lor ,n ta$)r) repre'enta o r)(pundere 3i o povar) (upli#entar). @'$ucnirile P)rintelui Eoode ,n ti#pul delirurilor (ale prelungite cutre#urau lini3tea nop.ii. 8anning 3tia c) .ipetele a(cu.ite ar putea atrage aten.ia patrulelor japone'e2 ,n ca' c) (-ar ni#eri vreuna prin apropiere. Pe ur#)2 #ai era 3i 4orrigan2 #oroc)no(2 i#previ'i$il 3i $e.iv. 4a () nu #ai vor$i# de Sanei2 t)cut) ca o u#$r)2 cu oc7ii ,ntuneca.i 3i r)ut)cio3i. 6iecare a#enin.a ,n 0elul ()u #i(iunea lui. 4ea #ai periculoa() p)rea () 0ie ,n() ten(iunea dintre Sanei 3i Rac7el. Nu (e #ani0e(ta pe 0a.)2 dar era cu at-t #ai pri#ejdioa(). 4e (e ,nt-#pla(e oare? / privi pe Rac7el 3i-i (pu(e: % Ar 0i tre$uit () pleci c-t #ai e*i(ta o 3an(). Eu unul a# ,ncercat () te averti'e'.
1DL

% A# r)#a( din acelea3i #otive ca 3i tine. 8anning r-(e acru. % I)u2 nu prea credA % Nu to.i ,3i ri(c) via.a doar pentru Rege 3i Far). Unc7iul #eu con(ider) c-o 0ace pentru Du#ne'eu. Eu cred totu3i c) are 3i un #otiv per(onal. 8anning (e ,ncrunt). % Ace(ta e(te un punct de vedere 0oarte cinic. % Unc7iul 8att7eQ .ine tot ti#pul ()-3i dovedea(c) ceva. E)(e3ti c) e(te cinic? % Pre(upun c) nu. De 0apt2 cred c) 0iecare g-nde3te la 0elA / privi cu# ter#in) de $andajat rana2 leg-nd-o cu ulti#ele 0-3ii de #u(elin) rupte din roc7ie. Se ridic)2 nete'indu-3i p-n'a de tapa2 de parc) ar 0i purtat cele #ai $une 7aine de du#inic). % Spune-#i un lucru2 o ,ntre$) 8anning. De ce te-a ajutat 4orrigan? % ;l (u$e(ti#e'i2 do#nule 8anning. % Nu cred. ;l cuno(c pe Patric: de c-nd (-a (ta$ilit pe acea(t) in(ul). Tipul e(te o 7ai#ana 3i un 3arlatan. 4rede-#)2 .i-o (pun ca prieten al lui. Du#ne'eu 3tie ce-o 0i la gura du3#anilor. % A# 3tiut ()-i tre'e(c con3tiin.a. % Nu are a3a ceva. % Atunci2 cu# ,.i e*plici? ,l ,ntre$) Rac7el. 8anning (e uit) ,n jo( (t-njenit. % Pre(upun c) are un #otiv per(onal. Rac7el (e 0)cu (tacojie la 0a.) 3i ,ntoar(e capul. % 47iar dac) ar avea2 eu oricu# nu 3tiu ni#ic2 'i(e ea. Dup) aceea2 (e ,ndrept) (pre u3) 3i ie3i din coli$). 4a# la patru (ute de 9ar'i de ta$)r)2 unul din p-r-iele #ontane care ali#entea') R-ul Ngulinni ()pa(e ,n #alul dur de $a'alt2 0or#-nd o al$ie de partea argiloa() a dealului. De acolo (e rev)r(a ,ntr-o ca(cad)2 c)'-nd de la apro*i#ativ trei'eci de picioare2 ,ntr-un $a'in lat 3i ,ntunecat. Aici2 apa era rece ca g7ea.a2 a(cun() ,n (patele unei perdele de(e de 0erigi 3i plante ag).)toare. Rac7el venea de #ulte ori acolo ()-3i (pele (udoarea junglei a$urinde. ;n dup)-a#ia'a aceea au'i(e voci pe c)rarea ,ngu(t)2 ,n ti#p ce (e ,ndrepta (pre al$ia r-ului. ;i recuno(cu i#ediat. Erau 4orrigan 3i Sanei.
1DN

E'it). Gtia c) ar 0i tre$uit () (e ,ntoarc). Pro$a$il c) 0)ceau $aie ,#preun). ;n loc () a(culte gla(ul ra.iunii2 (e tre'i #erg-nd ,nainte. Parc) ar 0i atra(-o un #agnet puternic. 4a(cada a(tupa 'go#otul pa3ilor ei. Se a0la la nu#ai c-.iva #etri de #arginea apei2 c-nd ,i v)'u. 4orpurile lor (uple 3i #aronii contra(tau cu verdele undelor. Erau de'$r)ca.i a#-ndoi2 cu0unda.i ,n ap) p-n) la $r-u. Rac7el (e l)() pe vine2 cu r)(u0larea t)iat). 4orrigan (t)tea cu (patele la ea. Sanei ,3i ,ncol)ci(e $ra.ele de g-tul lui. ;l (tropea cu ap)2 0ugea 3i (e $)l)cea 'velt) ca o ga'el). 4orrigan o ajun(e 3i o tra(e ,n jo(2 ,n ap)2 cu0und-ndu-(e apoi a#-ndoi. Strigau 3i r-deau ve(eli. Sanei ,ncerc) () (e eli$ere'e2 dar 4orrigan o apuc) de ,nc7eietura #-inii 3-o lu) ,n $ra.e. Deodat)2 ,3i ,nclin) capul 3i ,ncepu (-o ()rute pe g-t. 47iotele lui Sanei (e tran(0or#ar) ,n ge#ete de pl)cere. ;ncepu () g-0-ie 3i-l 0)cu pe 4orrigan ()-i cuprind) (-nul cu gura. Rac7el (e ,nro3i la 0a.) ,n ti#p ce-l privea pe irlande' pli#$-ndu-3i #-inile laco# pe corpul 0etei. Si#.i 3i ea cu# i (e ,nt)re(c (0-rcurile 3i o cuprinde o (en'a.ie ciudat) ,n 'ona ,ntunecat) dintre picioare. Ace(t (enti#ent puternic o 0)cu () (coat) un (trig)t ,n)$u3it. Atunci ,n.ele(e c-t (e poate de li#pede c) ,l dorea pe 4orrigan. Da2 ,l dorea #ai #ult dec-t orice pe lu#e. Nu-i p)(a de unc7iul ei2 de Du#ne'eu2 de ni#ic. ;l dorea 3i gata. /c7ii lui Sanei (clipeau de pl)cere. Eura i (e c)(ca(e 3i (coa(e .ip)tul ani#alic pe care Rac7el ,l au'i(e pentru pri#a oar) ,n di#inea.a aceea l-ng) $i(eric). Deodat)2 ,3i de(c7i(e oc7ii 3i o privi drept ,n 0a.)2 (urprin() 3i (ur-')toare. Rac7el ,ncre#eni pentru o clip). Apoi2 (e ridic) 3i o lu) la goan). Alerg) p-n) c-nd (i#.i c) nu #ai poate 3i ,n cele din ur#) (e pr)$u3i epui'at) ,n genunc7i2 l-ng) un copac acoperit cu #u3c7i. De-a$ia #ai r)(u0la. E-0-itul (e tran(0or#) ,n (c-ncete de di(perare 3i i'$ucni ,n pl-n(P era ca o eli$erare dup) toate ace(te luni de c7in 3i teroare. 1)r(a lacri#i a#are2 jelind cei dou)'eci de ani pe care-i tr)i(e 0)r) () (e cunoa(c) pe (ine ,n()3i.

1D

Capitolul 3
Ru#a(i (e c7inui(e toat) noaptea2 ur#)rit de g-nduri2 ca un c-ine ,ngrijorat pentru o(ul lui. Era nedu#erit2 tri(t 3i ,n(p)i#-ntat. Dup)-a#ia'a trecut)2 unul din tinerii (atului (e ,ntor(e(e de la pe(cuit. 1eni(e ()-l anun.e c)-i v)'u(e pe japone'i ,n gol0. Ace(t 0apt nu putea avea dec-t o (ingur) e*plica.ie. ;l v-nau pe )iap. S)tenii de la 4apul 8ar#ari 3tiau c) 8anning ,3i ridica(e ta$)ra pe dealurile din apropiere. De #ulte ori2 #ergeau acolo 3i 0)ceau troc2 o0erind 0ructe2 pe3te (au c-te un pui ()l$atic. Dar (olda.ii 8aponi veni(er) 3i-i a#enin.a(er). Le (pu(e(er) () nu-i ajute pe europeni 3i ()-i anun.e dac) d)deau de ur#a al$ilor. Ru#a(i ridica(e din u#eri 3i (e pre0)cu(e c) nu ,n.elege. +)3tina3ii nu 3tiau cu# () (e co#porte cu japone'ii. Tr)i(er) ti#p de cinci'eci de ani (u$ protec.ia guvernului $ritanic 3i avu(e(er) parte nu#ai de $ene0icii. +ritanicii le adu(e(er) #edica#ente2 #)r0uri2 3i le i#pu(e(er) legile 7ubernului care pu(e(er) cap)t r)'$oaielor ,ntre tri$uri. De aceea2 le venea greu () (e ,#pace cu noii (t)p-ni. &apone'ii ,i puneau #ereu () le care poverile2 dar nu-i pl)teau niciodat) a3a cu# 0)cu(e 8anning 3i ceilal.i )iap"i engle'i dinaintea lui. Dar2 ceea ce-i deranja cel #ai #ult2 era 0aptul c) japone'ii le je0uiau gr)dinile. ;n 0iecare an2 #unceau luni de 'ile ()-3i cultive p)#-ntul. S#ulgeau terenul ara$il din g7earele junglei 0iindc) tre$uiau ()3i 7r)nea(c) 0a#iliile. De o$icei2 plantau carto0i dulci2 taro2 $anane 3i papa9a. &apone'ii luau #ai #ult dec-t aveau nevoieP di(tru(e(er) p-n) 3i cocotierii2 c)rora le tre$uie cinci(pre'ece ani () crea(c). ;i do$or-(er) la p)#-nt () culeag) doar c-teva nuci. Un $)tr-n din (atul lui Ru#a(i ,i g)(i(e pe (olda.i pr)d-ndu-i gr)dina cultivat) recent cu taro. Legu#ele erau at-t de tinere2 ,nc-t nu avu(e(er) ti#p () (e 0or#e'e a3a c) nu (e puteau #-nca. Revoltat2 $)tr-nul ,ncerca(e ()-i oprea(c). ;l ,#pu3ca(er) ca pe un c-ine. Un ge(t $ar$ar2 pe care $)3tina3ii nu putu(er) ()-l ierte (au ()-l ,n.eleag).
1JO

Totu3i2 erau ,n(p)i#-nta.i. &apone'ii a#enin.a(er) c)-i vor e*ecuta pe cei care d)deau ajutor europenilor. Dac) (olda.ii al$i (e a0lau ,ntr-adev)r pe aproape M a3a cu# le (pu(e(e )iap-ul engle' M atunci de ce (e #ai a(cundea ,n jungl) ca un 0ugar? Poate c) japone'ii aveau dreptate M r)'$oiul (e ter#ina(e2 iar Santa 8aria 0)cea parte acu# din @#periul Nipon. 4el)lalt al$2 Se9dric7 cola$ora cu japone'ii2 a3a c) (-ar 0i putut () 0ie adev)rat. +)3tina3ii 0u(e(er) to.i pro0und 3oca.i de plecarea nea3teptat) a al$ilor. P-n) atunci2 ,i con(idera(er) de ne,nvin(P 3i cu toate c) nutreau o oarecare loialitate 0a.) de )iap-ul engle'2 doreau ,n pri#ul r-nd () 0ie l)(a.i ,n pace. +)tr-nii (atului (e aduna(er) () di(cute pro$le#a. Unii dintre ei (e ,ntre$au dac) #ai puteau avea ,ncredere ,n )iap. ;n ca' c) japonii de(copereau ta$)ra lui a0lat) at-t de aproape de capul 8ar#ari2 ar 0i 0o(t #ai ,n.elept ()-l ucid) 3i ()l duc) ,n 0a.a co#andantului japone'. ;l priveau pe Ru#a(i2 a3tept-nd con0ir#area lui. Ru#a(i era luluai c)petenia (atului2 nu#it de ,n(u3i 8anning. ;3i c-3tiga(e acea(t) po'i.ie ,n pri#ul r-nd 0iindc) 3tia engle'e3te. ;nv).a(e c-nd era t-n)r2 pe planta.iile de tre(tie de 'a7)r din Yueen(land. Dar ace(ta nu era adev)ratul #otiv al in0luen.ei lui Ru#a(i. De3i 8anning nu 3tia2 Ru#a(i de.inea de a(e#enea 3i titlul de 8are /# (au mumi. Pentru a o$.ine acea(t) onoare2 c7eltui(e o #are parte din averea (a d-nd pr-n'uri 0e(tive (au 0)c-nd (acri0icii i#pre(ionante pentru (pirite2 dup) #oartea 0o(tului 3e0. De aceea2 ceilal.i #e#$rii ai tri$ului ,i purtau re(pectul. R-deau copio( c-nd 0)cea c-te o glu#)2 ,i re(pectau opiniile 3i-l ur#au or$e3te. @n0luen.a 3i talentul ()u de conduc)tor erau (e pare ni3te calit).i ,nn)(cute. ;n a0ar) de $og).ie2 mumi (e putea 0olo(i 3i de pre(tigiul ()u pentru a-3i l)uda (au certa (upu3ii. Prin ur#are2 oa#enii din (at ,l a(cultau ,n calitate de mumi 3i nu de luluai al lui 8anning. Ru#a(i 7ot)r-(e deja c) nu tre$uiau ()-l tr)de'e pe )iap ,n ciuda pericolului la care (e e*puneau. Pe l-ng) 0aptul c) japonezii nu prea 0)cu(er) ni#ic () c-3tige ,ncrederea $)3tina3ilor2 Ru#a(i avea 3i alte #otive per(onale. *iap-ul (e a(cundea ,#preun) cu 0e#eia al$)2 aceea3i 0e#eie al$) care-i (alva(e via.a lui Ru#a(i2 c-nd (i#.i(e 0ocul ,n $urt).
1J1

Ru#a(i enu#er) #otivele cu toat) 0or.a 3i elocven.a de care era capa$il2 ,nc7eindu-3i cu ur#)toarea e*plica.ie di(cur(ul: dac)-i tr)dau pe engle'i2 vor tre$ui () r)(pund) ,ntr-o 'i ,n 0a.a regelui Eeorge. +a c7iar #ai #ult dec-t at-t2 )iap-ul ,l avea de partea lui 3i pe P)rintele Eoode2 a3a c) vor tre$ui () dea (ocoteal) 3i 6ecioarei 8aria. 4u# a#$ele 0iin.e ,3i c-3tiga(er) o i#portan.) #i(tic)2 rivali'-nd cu ,n(e3i (piritele (tr)#o3ilor2 oa#enii din 8ar#ari recuno(cur) c) mumi al lor era un o# deo(e$it de ,n.elept. Prin ur#are2 reu3i ()-3i i#pun) punctul de vedere. ;n a0ar) de a(ta2 le rea#inti c) #ai e*i(t) 3i #i(terioa(a pro$le#) a #)r0urilor pentru nego.. @an 8anning putea dor#i lini3tit. 4el pu.in pentru #o#ent. Dup) acea(t) di(cu.ie2 Ru#a(i2 ,l tri#i(e pe 0iul ()u <e(u ,n ta$)ra lui 8anning2 ()-l previn) c) japone'ii (e a0lau la 8ar#ari. <e(u porni a doua 'i2 cu noaptea ,n cap2 lu-nd-o (pre dealuri2 pe potecile $ine cuno(cute din jungl). K Un papagal viu colorat .-3ni dinaintea lui. Penele (ale al$a(tre 3i gal$ene (tr)luceau ,n ra'ele de (oare care (tr)pun(e(er) $olta verde a copacilor. <e(u #ergea repede2 croindu-3i dru# printre liane 3i plante ag).)toare2 c).)r-ndu-(e prin trec)torile ,ngu(te2 (pre $u'a al$iei2 unde (e ,ntindea ta$)ra lui 8anning. Deodat)2 una din 0erigi (e ridic) 3i-i v-r, o ar#) (u$ na(. <e(u (coa(e un (trig)t 3i c)'u ,n genunc7i. 6eriga ,ncepu () ,nainte'e (pre el. Avea oc7ii al$icio3i 3i $ra.ele #aronii. Acu# ,i vor$ea. % 4are nu#e ai tu? ,l ,ntre$) 0eriga. Gocat2 <e(u ,3i d)du (ea#a ,n cele din ur#) c) 0eriga nu era altcineva dec-t (ergentul Lavella2 unul din poli.i3tii )iap-ului. ;3i at-rna(e ra#uri ,ntregi pe tot corpul. <e(u r)#a(e cu gura c)(cat). Nu #ai v)'u(e a3a ceva p-n) atunci. % 8) nu#e(c <e(u. 1rut vor$it )iap 'i(e el. 1enit japonii. Sergentul Lavella l)() pu3ca jo( 3i-l o$lig) () (e ridice. % Sai2 gr)$e3te-te2 'i(e el conduc-ndu-l ,n ta$)r). K @an 8anning (i#.i cu# i (e (tr-nge (to#acul de 0ric). 4-teodat) ,3i per#itea () uite c) japone'ii (e a0lau pe ur#ele lui. ;3i ,nc7ipuia c) totul nu era dec-t un joc 0anta(tic pe acea(t)
1J"

in(ul) 0ru#oa()2 acoperit) de jungl). Da2 uneori reu3ea () e(to#pe'e realitatea2 ignor-nd co3#arul ,n ung7erele propriei (ale i#agina.ii. Dar acu#2 ,n ti#p ce a(culta ,ngro'itoarea relatare a $)3tina3ului2 0rica punea din nou (t)p-nire pe el. Pentru o clip) ,i 0u i#po(i$il () vor$ea(c). @ (e u(ca(e g-tul 3i i (e p)rea c) (e (u0oc). Au'i ,n (c7i#$ gla(ul lui 4orrigan. % Nu #ai ave# nicio 3an(). Tic)lo3ii )3tia (unt ,n (tare () taie to.i copacii de pe in(ul) ca () ne g)(ea(c). Spune-le a#ericanilor () ne ia de aici la noapte. % @#po(i$il2 prieteneA ,i (pu(e 8anning2 (urprin( de vocea (a cal#). ;n realitate2 nu era deloc lini3tit. % Gi ce-o () 0ace# #) rog? % / () #ut)# ta$)ra. % @(u(e2 de-a$ia a# ajun( aici. % N-ave# de ale(. % Dar ce2 ai ,nne$unit? A0uri(itul )la de vicar poate ()-3i piard) piciorul din clip)-n clip). Dac) ,ncerci ()-l #i3ti din loc2 (a ter#inat cu el. % Ai vor$it 0ru#o(2 Patric:. Se ,ntoar(e (pre (ergentul Lavella care-i a3tepta in(truc.iunile cu degetul pe tr)gaciul pu3tii. % @a-.i oa#enii 3i (upraveg7ea') poteca (pre (atul lui Ru#a(i. Dar ai grij) () nu tragi. Doar dac) n-ai ,ncotroA Sergentul Lavella d)du din cap. ;n.ele(e(e. Nu va trage dec-t dac) va 0i o$ligat (-o 0ac). Adic) ,n ca' c) (e va i(ca o a#$u(cad).

Capitolul 3!
Locotenentul Ruro(aQa (t)tea (prijinit de #arginea 3alupei2 ur#)rind '$orul p)()rilor $ella#a2 0regatele Paci0icului. Se ,nv-rteau la prora va(ului2 gra.ioa(e. ;naintea lor2 u(catul (e ,ntindea ca un deget de (#arald ,n apa ver'uie2 pre()rat) de corali. Pe .)r#2 0run'ele pal#ierilor i#pun)tori (e ,nclinau ,n $)taia $ri'ei.
1J!

1-ntul aducea pe aripile (ale #iro(ul (atului de la 4apul 8ar#ari. Si#.ea ,n n)ri 0u#ul le#nului ar(2 aro#ele porcului pu( la 0rigare2 du7oarea vegeta.iei putrede 3i par0u#ul dulce 3i a#e.itor al 0lorilor de nuc) $etel. Dar Ruro(aQa nu ad#ira pei(ajul. Era c7inuit de o (en'a.ie de nelini3te iritant)2 per(i(tent) ca $-'-itul unui .-n.ar ,ntr-o ca#er) ,ntunecat). Se te#ea pentru pri#a oar) de c-nd (e ,nrola(eP parc) 3i-ar 0i pre(i#.it (0-r3itul. Se tre'i g-ndindu-(e din nou la pelerinajul pe care-l 0)cu(e ,n capitala Narei2 l-ng) Rido2 ,nainte () plece la r)'$oi. Nara era (tr)vec7iul ora3 unde ,3i avea originea $udi(#ul din &aponia. Se (punea c) ,.i aducea noroc dac) urcai ,n v-r0ul te#plului din le#n. Aici 0u(e(er) c-ntate (utrele de c)lug)ri c7ine'i din (ecolul al optulea. Parc) (e #ai au'eau 3i acu# r)(un-nd ,n aer2 printre #un.i 3i copacii de c7iparo(C C C C C corpul omenesc este fragil i muritorC nu are nici o putere la fel ca i pmntul este instabil la fel ca i vntul este trector i sortit pieiriiC

% 4e (ole#n e3ti Ruro(aQaA Se ,ntoar(e ui#it. Era Ta(7iro. % 8) g-ndea#. % E-nde3ti prea #ult. A(ta e(te de0ectul t)u. Ruro(aQa cl)tin) din cap. % Pro$a$il c) ai dreptate2 Ta(7iro-(an2 #ur#ur) el. Gtia c) Ta(7iro ,l di(pre.uie3te. De3i erau ca#ara'i2 proveneau din #edii co#plet di0erite. Tat)l lui Ta(7iro era (a#uraiP tat)l lui Ruro(aQa era un 0er#ier ,n(t)rit din Nac7ioji2 de partea cealalt) a ora3ului To:io. 6a#ilia lui avea un cal de cur(e2 iar el (tudia(e la colegiul Reio2 o in(titu.ie cu in0luen.e ve(tice. Petrecu(e c-tva ti#p ,n Statele Unite la univer(itatea din 8ic7igan. Ta(7iro nu (tudia(e la colegii. Se in(trui(e la -i)ugen <onen ga))o M o 3coal) guverna#ental) pentru preg)tire #ilitar) M c-nd avea doi(pre'ece ani. Ar#ata repre'enta pentru el ,n()3i via.a. Ta(7iro (e ,nrola(e voluntar. Ruro(aQa 0u(e(e c7e#at (u$ ar#e. Ta(7iro dorea () lupte. Ruro(aQa nu 3tia cu# () evite
1JB

violen.a. Gi2 ,n ti#p ce Ta(7iro vi(a la glorie2 Ruro(aQa dorea () (upravie.uia(c). 4u toate ace(tea2 Ta(7iro di(pre.uia 3i (e te#ea ,n acela3i ti#p de inteligen.a lui Ruro(aQa. 4a#aradul ()u ,i a#intea de propria (a (l)$iciune. ;ndoielile lui Ruro(aQa ,l deranjau #ai #ult dec-t voia () recunoa(c). % ;n cur-nd o () pune# #-na pe ei2 'i(e Ta(7iro. De data a(ta nu ne #ai (cap). % Tre$uie () ac.ion)# cu grij)2 Ta(7iro-(anA Ave# nevoie de ajutorul $)3tina3ilor. % Au'i2 $)3tina3iiA / () ne ajute 0iindc) nu au ,ncotro. 4a #ul.i din genera.ia (a2 Ta(7iro con(idera c) cei care nu apar.ineau poporului japone' erau )ichibu M ani#ale. A3a (e e*plicau atrocit).ile ar#atei japone'e din 47ina. Ruro(aQa nu-i r)(pun(e. Gtia c) n-avea ro(t () di(cute ,n contradictoriu. Pre0era () (e cu0unde ,n re0lec.iile ,ntunecate ale propriilor (ale g-nduri. Galupa ajun(e(e la nu#ai c-.iva 9ar'i de plaj). Duduitul ,n0undat al #otoarelor r)(un) ,n jurul lagunei 3i coli$elor cu acoperi3uri de (tu02 pre()rate printre pal#ieri. 4-nd intrar) ,n apele ni(ipoa(e2 pu.in ad-nci2 (olda.ii ()rir) pe .)r#. Ta(7iro (e a3e') ,n 0runtea lor2 cu (a$ia (coa(). Dar (atul era pu(tiu. R)#)(e(e doar Ru#a(i. K % N-are ro(tA ,i (pu(e Sa# Doo locotenentului Ruro(aQa2 ,n ti#p ce Ta(7iro ,l c7e(tiona pe $)3tina3. Spune c) nu 3tie ni#ic de(pre )iap-ul engle'. % ;ntrea$)-l unde au plecat ()teniiA in(i(t) Ruro(aQa. % Sunt ,n(p)i#-nta.i. Au 0ugit. Ace(ta era de 0apt ju#)tate de adev)r. 8ajoritatea tinerilor $)3tina3i ,l ajutau pe 8anning () care (ta.ia radio undeva ,n #un.i2 la altitudine #ai #are. +)tr-nii2 0e#eile 3i copiii (e a(cun(e(er) ,n jungl). Ru#a(i r)#)(e(e pe loc2 (per-nd ()-i conving) pe japone'i () nu dea 0oc (atului. Nu ,nc)pea nicio ,ndoial) c) ar 0i 0)cut-o dac) ,l g)(eau pu(tiu ca acu#. Ta(7iro tri#i(e c-.iva (olda.i () perc7e'i.ione'e coli$ele. Ru#a(i ,l privea te#)tor. ;3i cl)tina capul '$-rcit 3i ,3i ro(togolea oc7ii ,n or$ite. 4ei doi o0i.eri japone'i ,3i concentrar) din nou aten.ia a(upra lui Sa# Doo. ;l 0olo(eau pe #icu.ul c7ine' ca interpret. 1or$ea pidgi2 pu.in) japone') 3i de(tul din
1JD

0iecare dialect al in(ulei ca () (e 0ac) ,n.ele(. Deprin(e(e 0olo(irea li#$ilor (tr)ine ca re'ultat al #e(eriei (ale. Finea c-rciu#a de(c7i() ,n 8)rile Sudului de ani de 'ile2 iar clientela (a era c-t (e poate de co(#opolit). % ;ntrea$)-l unde e(te )iap-ul2 ,i (pu(e Ruro(aQa lui Sa# Doo. Tre$uie () 3tieA 8icu.ul c7ine' r-nji2 0)cu o plec)ciune2 (e ,ntoar(e c)tre Ru#a(i 3i i (e adre() ,n dialectul local. % 1rea () a0le unde (e a(cunde engle'ul. Tre$uie ()-i (pui. Ii-i c) nu 3tii. Sa# Doo nu-i ,ng7i.ea pe japone'i. % Nu 3tiu2 'i(e Ru#a(i. % Spune c) nu 3tie2 anun.) Sa# Doo. Ruro(aQa ,i tradu(e lui Ta(7iro. Locotenentul (e ,ncrunt). Era convin( c) 8anning (e a0la pe aproape. Dac) avea dreptate2 o#ul ace(ta tre$uia () 3tie. Ni#eni nu (e putea depla(a prin #un.i 0)r) () a0le $)3tina3ii2 #ai ale( c-nd c)rau (ta.ii radio 3i provi'ii. $u se poate aa (e g-ndi Ta(7iro po(o#or-t. ,rebuie s fac din tipul )(ta un e*e#plu pentru ceilal.i. Se au'i un (trig)t 3i (ergentul lui Ta(7iro ie3i din coli$a lui Ru#a(i cu o e3ar0) al$) de #u(elin) (tr-n() ,n #-na dreapt). @o d)du lui Ta(7iro. $epoata misionaruluiA Ta(7iro (e ,ntoar(e (pre $)tr-n 3i i-o v-r, (u$ na(. % ;ntrea$)-l de unde o areA % 1rea () 3tie de unde o ai2 ,i tradu(e Sa# Doo. Spune-le ()-i ia dracuA % E(te a nepoatei #i(ionarului2 r)(pun(e Ru#a(i (incer. A l)(at-o cu #ult ti#p ,n ur#). 8i-a (alvat via.a atunciA % Ei? ,ntre$) Ta(7iro. Sa# Doo (e g-ndi repede. /$(erva(e c) $)tr-nul 3e0 nu 3tia () #int). % Iice c) unul din ()teni a cu#p)rat-o din 1ancoro pe un dinte de rec7in. Ta(7iro (e ,nro3i la 0a.). /c7ii ,i ardeau ,n cap ca doi t)ciuni aprin3i. % Spune-i () ,ngenunc7e'e2 'i(e el. Ruro(aQa e'it)2 apoi repet) ordinul.
1JJ

Sa# Doo (e 7ol$) 0)r) () ,n.eleag). Se ,ntoar(e ()-i traduc) lui Ru#a(i. +)tr-nul tre#ur). Privea 0i* ,n oc7ii o0i.erului2 pre(i#.ind ce-o () ur#e'e. Se g-ndi la 0ata care (co(e(e (piritul r)u din el ,n noaptea aceea2 cu #ulte luni ,n ur#). Pip)i cu degetele #-inii drepte cicatricea de dea(upra vintrelor 3i ,3i a#inti. 1ia.a nu-i #ai apar.inea. 6ata 0u(e(e cea care i-o d)rui(e. Acu# ,3i va pl)ti datoria. Se l)() ,ncet ,n genunc7i. Ta(7iro l)tr) un ordin. Doi (olda.i prin(er) $ra.ele $)tr-nului 3i le (ucir) la (pate. Se au'i (cr-3netul o.elului c-nd Ta(7iro ,3i (coa(e (a$ia din teac). % Spune-i2 ,i 'i(e Ta(7iro lui Ruro(aQa2 M (pune-i c) dac) nu #)rturi(e3te unde (e a0l) engle'ul2 o () #oar). Ruro(aQa (e ,ntoar(e (pre colegul ()u. % Doar n-o () ne r)'$oi# cu $)tr-niiA Pune la loc (a$ia2 Ta(7iro-(an. Sa# Doo ,n.elegea de(tul ca () priceap) ce (e ,nt-#pl). % Nu 3tie unde (untA e*cla#) el di(perat. % Sai2 (pune-iA +)tr-nul 3e0 tre#ura. 6u(e(e cuprin( de convul(ii. 8-inile prin(e la (pate parc)-i ie3i(er) din ,nc7eieturi. Un 0ir de (aliv) i (e prelin(e(e pe $u'ele p)tate de $etel. ;ncepu () (c-ncea(c). % 4e (pune? ,ntre$) Ta(7iro. Sa# Doo d)du din cap ,n(p)i#-ntat. % Se roag) (tr)#o3ilor2 #ur#ur) el. Se preg)te3te () #oar). % 6oarte $ine2 'i(e Ta(7iro 3i ridic) (a$ia dea(upra capului.

Capitolul 3"
La#a de #etal (clipi (-ngeriu ,n ra'ele (oarelui de dup)a#ia')2 ,nainte () cad) a(upra g-tului $)tr-nului2 t)ind tendoanele 3i oa(ele. 4orpul decapitat (e '$)tu 3i apoi2 cei doi (olda.i care-l .ineau de $ra.e pe Ru#a(i ,i d)dur) dru#ul. Trunc7iul (e pr)$u3i la p)#-nt2 rev)r(-nd valuri de (-nge. Sa# Doo (e ,ntoar(e 3i vo#it). Ruro(aQa ,3i privi colegul ,#pietrit. % A(ta nu-i r)'$oiA 'i(e el. % 1or$e3ti ca o 0e#eieA ,l apo(tro0) Ta(7iro.
1JL

Gter(e la#a cu grij) pe 0run'a lat) de pal#ier 3i $)g) (a$ia ,n teac). % ;i vo# ,nv).a pe ace3ti oa#eni cu# () coopere'e cu noi. 1o# pune #-na pe engle'. Acu# vor vedea ce-i a3teapt) dac) nu ne a(cult). / () a0l)# ,n (0-r3it unde (e a(cunde )iap-ulA K Sergentul Lavella (e uit) pe 0uri3 prin 0run'i3ul cocotierului 3i-i privi cu# ,naintau. Erau ,n jur de dou)'eci de (olda.i 3i doi o0i.eri2 ,n3ira.i pe un (ingur r-nd2 de-a lungul potecii. Trei (olda.i duceau o #itralier) Na#$u 3i trepiedul ei. 8anning in(i(ta(e () nu trag) p-n) c-nd japone'ii ajungeau ,n ta$)r). Lavella ,3i lua(e li$ertatea () (e a$at) pu.in de la ace(te in(truc.iuni. ;3i po(ta(e oa#enii la p-nd)2 pe c)rarea care ducea ,n (atul lui Ru#a(i. Dup) p)rerea lui era #ai $ine () ataci du3#anul dec-t () te la3i atacat. Lavella de(cindea dintr-o 0ai#oa() 0a#ilie de lupt)tori2 iar conceptul de retragere tactic) ,i era co#plet (tr)in. ;n plu(2 ceea ce vedea nu #ai avea nevoie de e*plica.ii. 8aponii ,l uci(e(er) cu (-nge rece pe mumi. Nu putea ()-i la(e nepedep(i.i. Lavella ,3i d)dea (ea#a c) el 3i oa#enii lui erau dep)3i.i nu#eric cu cel pu.in patru la unu. Dar avea avantajul atacului prin (urprindere 3i2 a3a cu# (e ,nt-#pl) de o$icei ,n jungl)2 japone'ii nu vor o$(erva de la ,nceput c) au de ,n0runtat doar 3a(e ina#ici. 1or de(c7ide 0ocul2 dup) care (e vor topi ,n jungl). N-o () le la(e ti#p japonilor () #onte'e #itraliera. *iap-ul nu#ea acea(t) te7nic) trage 3i 0ugi. 4aporalul ale(e(e cu grij) locul a#$u(cadei. La ju#)tatea al$iei acoperite de jungl)2 dea(upra 4apului 8ar#ari (e ,ntindea un lu#ini3. Acolo ocupa(er) po'i.ii Lavella 3i oa#enii ()i2 ,n (patele 0erigilor 3i copacilor. +)tr-nul $)3tina3 3tia c) cei care urc) pe o a(e#enea c)ldur) (e opre(c ,ntotdeauna ,n (pa.ii de(c7i(e ()-3i trag) (u0letul. ;n #o#entul acela (e vor (tr-nge u#)r la u#)r 3i vor declan3a atacul. Lavella a3tepta cu 0a.a lipit) de .eava cald) a pu3tii. Poteca trecea la nu#ai cinci'eci de 9ar'i pe (u$ el. Gtia c) undeva2 ,n #a(a verde de nep)trun(2 cei cinci oa#eni ai ()i p-ndeau la 0el de ,ncorda.i. Lavella tre$uia () trag) pri#ul. Ace(ta va 0i
1JN

(e#nalul. &apone'ii nu (e a3teptau la a3a ceva. 1-n)torul (e va tran(0or#a ,n v-nat. Acu# pri#ul (oldat al 3irului ajun(e(e 0oarte aproape. 8ergea cu capul ,n jo(2 opintindu-(e pe poteca a$rupt)2 cu pu3ca pe u#)r2 cu 0a.a (tr)lucind de (udoare2 ,#$i$at de tran(pira.ie din cap p-n)-n picioare. Ajun(e ,n lu#ini3 3i (e opri2 (prijinindu-(e de un copac. ;ntin(e #-na dup) (ticla de ap)2 g-0-ind. Pe(te pu.in ti#p2 ap)ru 3i re(tul plutonuluiP (e r)(p-ndir) ,n lu#ini32 tr-ntindu-(e la poalele copacilor. Al.ii ,3i d)du(er) jo( rani.ele2 c)ut-nd (ticlele cu ap). Lavella ,i ur#)rea2 aleg-ndu-3i .inta. ;n cele din ur#)2 ,l g)(i. Era o0i.erul cu (a$ia. Lavella r-nji ner)$d)tor. Acu# japonul va pl)ti pentru via.a $)tr-nului. Ap)() cu degetul pe tr)gaciul pu3tii En0ield. Dar Lavella nu 0u(e(e niciodat) un .inta3 prea gro'av2 a3a cu# ,3i ,nc7ipuia el. 4-nd tra(e2 (#uci .eava cu #-na (t-ng)2 de parc) ar 0i ,ncercat () proiecte'e glon.ul cu #ai #are vite'). Gi2 ,n ciuda (tr)daniilor lui 8anning din lunile trecute2 ap)() cu putere pe tr)gaci2 ,n loc ()-l declan3e'e ,ncet cu grij). A3a c) glontele nu ni#eri .intaP dar cu# (olda.ii japone'i (t)teau ,ngr)#)di.i unii ,n al.ii2 g)(i totu3i o victi#). Se ,n0ip(e ,n pieptul unuia din #ilitari2 o#or-ndu-l pe loc. La cea de-a doua ,ncercare ,l lovi pe Ta(7iro ,n $ra.. Locotenentul c)'u pe (pate. Deodat) i'$ucni a lar#) a(ur'itoare de ,#pu3c)turi. /a#enii lui Lavella de(c7i(e(er) 3i ei 0ocul. Lavella v)'u c-.iva (olda.i c)'-nd (ecera.i de ploaia de gloan.e. 4eilal.i japone'i (e aruncar) ,n tu0i3uri2 ,ncerc-nd di(pera.i () (e ad)po(tea(c). ;n panica de nede(cri( care (e crea(e2 unii din ei ,3i a$andonar) pu3tile. ;n lu#ini3 ')ceau 3a(e oa#eni. Lavella au'i alt japone' url-nd de durere2 undeva ,n 7).i3urile de(e de (u$ el. 4aporalul nu #ai putea de $ucurie. Acu# era ti#pul () (e ,ntoarc) ,n ta$)r)2 p-n) () (e de'#eticea(c) japone'ii. Un glonte de(pic) trunc7iul dea(upra capului ()u. Tre$uia () (e gr)$ea(c). Pe(te c-teva (ecunde ,#pu3c)turile 3uierau prin aer. &apone'ii tr)geau or$e3te din jungl).

1J

6ocul continu) c-teva #inute2 dup) care ,3i d)dur) (ea#a c) du3#anul di(p)ru(e. Sergentul Lavella 3i oa#enii ()i (e topi(er) ,n jungla dea(). Se preg)teau () ,n0runte #-nia )iap-ului. K Rac7el intr) ,n coli$a lui 4orrigan. ;3i (co(e(e o (anda 3i (e uita la talpa piciorului (t-ng. Finea ,n #-n) cu.itul cu #-ner de 0ilde3 3i ,l 3tergea cu grij) de cracul 3or.ului. % @an (punea c) te-ai r)nit la picior. % 8i-a intrat un g7i#pe. % 1rei ()-l (co.i cu cu.itul? % L-a# (p)lat #ai ,nt-i. % 4u.itul? % Nu2 piciorul. % N-o () 0aci #are lucru. % Ai o idee #ai $un)? Rac7el nu-i r)(pun(e. ;i (#ul(e cu.itul 3i-l arunc) pe jo(. Apoi (e aplec)2 lu) piciorul ,n #-n) 3i-l e*a#in). 1edea 0oarte clar capul g7i#pelui (u$ degetele #ijlocii. % Dac)-.i ciop-r.e3ti pielea cu cu.itul )la2 o () te in0ecte'iA La()-#) ()-l (cot euA 4orrigan (e (prijini pe coate 3i r-nji. % Gi cu# inten.ione'i (-o 0aci? % 4u din.ii. 4orrigan (e g-ndi c-teva clipe. ;n cele din ur#) e*cla#). % Da2 pare intere(ant. 4el pu.in pentru #ine ar 0i o nou) e*perien.). % Nu .i-au r)#a( prea #ulte lucruri pe care () nu le 0i ,ncercat2 nu-i a3a? #ur#ur) Rac7el. ;3i ,n0ip(e din.ii ,n carnea din jurul g7i#pelui2 tr)g-nd c-t putea de tare. 4orrigan ,ncerc) ()-3i eli$ere'e piciorul. % @(u(eA Rac7el (e opri ()-3i e*a#ine'e opera. Ur#ele ro3iatice ale din.ilor ei (e ,n0ip(e(er) pe (upra0a.a al$) a pielii. % 6)r) ,ndoial)2 practici o #edicin) $ar$ar)2 #or#)i 4orrigan. % Nu ,ntotdeauna. Depinde de pacient. 4orrigan r-nji. % ;i trate'i a3a pe to.i $)r$a.ii t)i? Rac7el (e #ul.u#i () (tudie'e piciorul #ai departe.
1LO

% 4red c) te-a $)tut (oarele ,n cap2 Patric: 4orriganA % 8) rog2 pe to.i prietenii. Doar nu vrei ()-#i (pui c) n-ai avut niciun prietenA % A# venit aici ()-.i (cot g7i#pele din picior. Nu () di(cut de(pre via.a #ea per(onal). Deodat)2 4orrigan (e ,ntin(e 3i o #-ng-ie pe $ra.. Atingerea lui era deo(e$it de $l-nd). 6ata (e (i#.i 3ocat)P ce #ult ,i pl)ceaC ;3i ridic) privirile. Se apleca(e ,nainte 3i ,3i apropia(e 0a.a de a ei. I-#$ea dar era cu totul altceva dec-t r-njetul acela 3treng)re(c2 pe care-l re#arca(e de at-tea ori. Tandre.ea 3i c)ldura lui o luar) prin (urprindere. Se tra(e ,napoi2 ui#it) de inti#itatea #o#entului 3i ,3i ,n0und) din.ii ,n piciorul irlande'ului. 4orrigan '$ier)2 dar de data acea(ta2 prote(tele (ale 0ur) a(tupate de (trig)tele de a0ar). Se ,ntor(e(e Lavella.

Capitolul 3#
8anning (t)tea pe lada de le#n din coli$) 3i ,3i 3tergea tran(pira.ia de pe 0a.) cu un pro(op ,n0)3urat ,n jurul g-tului. Sl)$iciunea 3i a#e.eala puneau tot #ai de( (t)p-nire pe el ,n ulti#ele 'ile. Se ,ntre$a c-t o () #ai re'i(te oare. A(cult) epui'at relatarea lui Lavella. Nu era la 0el de entu'ia(#at ca (ergentul. Deci2 uci(e(e ni3te japone'ii. Gi ce dac)? 1or tri#ite 3i #ai #ul.i. % 4-.i au pierit? ,ntre$) el din nou. % Gapte #or.i2 cinci(pre'ece r)ni.i2 'i(e Lavella. 4a orice r)'$oinic ,i pl)cea () e*agere'e. 4orrigan r-(e a#u'at2 (prijinit nep)()tor de unul din (t-lpii de $a#$u(. % ;#parte la ju#)tate 3i tot cred c) e*agerea'). 4ine 3tie2 o 0i lovit pe vreunul ,n $ra. 3-at-ta totA Sergentul Lavella ,l privi ,#$u0nat. De3i (e te#ea de (tatura i#pun)toare a irlande'ului2 nu-i pl)cea () 0ie luat pe(te picior de 0iecare dat). % Doar .i-a# (pu( () nu tragi dec-t dac) e3ti preg)tit (-o 0aci. Sergentul Lavella pre0era () tac). Nu ,n.elegea ,n ruptul capului de ce #icu.a cutie neagr) ,n care vor$ea 8anning ,n
1L1

0iecare 'i era #ai 0olo(itoare dec-t pu3ca lui. El unul cuno3tea doar o (ingur) po(i$ilitate e0icient) de a (c)pa de du3#an. % Ei2 acu# tot nu #ai po.i ,ndrepta lucrurile2 'i(e 4orrigan. Sau l)#urit unde ne a0l)# 3i vor r)(coli toat) jungla p-n) o () ne g)(ea(c). % Ai pierdut vreun o#? ,l ,ntre$) 8anning. % Un tip nou venit2 'i(e Lavella ru3inat. 4aporalul 1olulu. % Doa#ne S0inteA Dac) au pu( #-na pe elA % NuP avut grij)2 nu vor$it2 (pu(e Lavella. +un $)iatA 8anning cl)tin) din cap. % Nu pute# ri(ca. 1o# (c7i#$a locul de ta$)r) acu#2 la noapte. % Sunt pentru pri#a oar) de acord cu tine2 prieteneA 8anning privi de'gu(tat. % 8ul.u#e(c2 (ergente Lavella. Nu #ai a# ni#ic de ad)ugat. Sergentul Lavella (alut) regle#entar 3i ie3i. Dup) ce plec)2 Patric: 4orrigan tra(e una din cutiile de le#n 3i (e a3e') l-ng) 8anning. Engle'ul ,3i pironi(e privirile ,n p)#-nt. Finea capul plecat2 iar u#erii i (e ,ncovoia(er) de o$o(eal). ;ncepu(e () (e re(i#t) dup) at-ta ,ncordare. 4orrigan ,i pu(e o #-n) pe u#)r. % Nu #ai po.i continua a3a. Nu ar).i prea $ine. % ;.i 0aci griji pentru #ine2 Patric:? % Uit)-te 3i tu2 e3ti cu un picior ,n groap). 1reau doar ()-.i dau un (0at. Fi-ai 0)cut datoria. E(te ti#pul () ,nc7ei (ocotelile. Adu (u$#arinul )la 3i 7ai (-o porni# (pre t)r-#uri #ai lini3tite. % Nu pot () 0ac a(ta. % De ce nu2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu? % Pur 3i (i#plu nu pot. Tre$uie () r)#-n. Nu vreau () 0ug. 4orrigan cl)tin) din cap. % S) 0iu al dracului dac) pricep de ce. Totu3iC % Gtiu. Sunt cu un picior ,n groap). 4orrigan conte#pl) o$rajii (up.i 3i cenu3ii ai lui 8anning 3i oc7ii o$o(i.i2 du3i ,n 0undul capului. % Da. Gi n-o (-o #ai duci #ult2 'i(e el. K ;n di#inea.a aceea2 (piritele (tr)#o3ilor ,l p)r)(i(er) pe 1olulu. R)nit la 3old de un glon.2 ,n ti#pul a#$u(cadei2 0u(e(e l)(at ,n ur#) de ca#ara'ii ()i2 care (e topi(er) ,n jungl) ,nainte ()-3i dea (ea#a ce (e ,nt-#pla(e.
1L"

Ti#p de aproape o or) ')cu(e ,n agonie2 incapa$il ()-3i #i3te piciorul. Elon.ul ,i per0ora(e 0e#urul. ;ncerca(e ()-3i oprea(c) (-ngele v-r-ndu-3i degetul #are ad-nc ,n ran). Se a$.inu(e () nu urle de durere2 de 0ric) () nu-l aud) ceilal.i. P-n) la ur#) le3in). Pierdu(e prea #ult (-nge. 4-nd ,3i rec)p)t) cuno3tin.a2 (e tre'i 7ol$-ndu-(e la locotenentul Ta(7iro2 care r-njea ()l$atic. +ra.ul lui Ta(7iro era $andajat la piept. 8-neca tunicii at-rna rupt) 3i ,#$i$at) cu (-nge. Tre#ura de 0urie. Pierdu(e cinci oa#eni. ;nc) trei 0u(e(er) grav r)ni.i. Ta(7iro ,3i (coa(e (a$ia. % Leag)-l de copac2 3opti el. Doi (olda.i ,l 0or.ar) pe 1olulu () (e ridice ,n picioare2 ,n ciuda (trig)telor (ale (0-3ietoare. ;i tra(er) $ra.ele la (pate 3i-l legar) de trunc7iul unui copac de calo0il). % Ei 3i acu#2 o ()-#i (pui unde (e a0l) ta$)ra engle'ului2 'i(e Ta(7iro. Spun-nd ace(tea2 ,l apuc) de c)#a3) pe Sa# Doo 3i-l arunc) la picioarele lui 1olulu. % Spune-i c) poate #uri repede (au ,ncet. Are de ale(. 1olulu (e uit) la japone' prin p-n'a care-i ,#p)ienjenea oc7ii 3i-l (cuip) drept ,n 0a.).

Capitolul 3$
Idrean.a ,n(-ngerat) legat) de copac nu #ai (e#)na cu o 0iin.) o#enea(c). Spada lui Ta(7iro ,l de(0igura(e. Dar 1olulu nu (co(e(e niciun (unet. Acu#2 c-nd tr)gea () #oar)2 nu #ai putea oricu# () vor$ea(c). Ta(7iro ,n0ip(e (a$ia cu at-ta putere ,n pieptul $)3tina3ului2 ,nc-t (e ,n.epeni ,n trunc7iul copacului. /c7ii lui 1olulu (e 7ol$au ciudat de al$i ,n contra(t cu #a(a de (-nge ,n care (e tran(0or#a(e 0a.a lui. 4orpul ()u #utilat at-rna de 0r-ng7iile ,n0)3urate ,n jurul po#ului. Scoa(e un o0tat lung 3i (e cu0und) ,n $e'na ve3nic). R)corit2 Ta(7iro 0u nevoit () recunoa(c) u#ilin.a ,n0r-ngerii. ;l va prinde pe engle'. Ni#ic nu-l #ai putea opri acu#. Ni#ic.
1L!

A$(olut ni#ic. K +e'na nop.ii tropicale (e a3ternu de ,ndat) pe(te du#$rava de pal#ieri. / lun) uria3)2 gal$en)2 (e ridic) ,ncet ca un (pectru din #area t)cut). Arunca o lu#in) ciudat) pe(te c-#pul Sender(on2 re0lect-ndu-(e prin 0run'i3ul pal#ierilor. 4opacii 0o3neau ,n $)taia $ri'ei2 iar turnul de control ,3i proiecta u#$rele (c7eletice pe plaj). / 0lac)r) de(pic) cerul de cati0ea al nop.ii. 4-nd di(p)ru2 (e (t-rni un a#alga# de cla*oane2 gla(uri 3i $u$uituri. 8-ini agitate $)teau ,n cani(trele goale de $en'in). Lu#inile (e (tin(er) ,n 'ona corturilor2 de parc) ar 0i 0o(t (pul$erate de o #-n) nev)'ut). R)(unar) #iorl)ituri 3i 0luier)turi (tridente. De 3apte nop.i la r-nd oa#enii nu reu3eau () vad) (0-r3itul 0il#ului. Pe c-#p2 avioanele ,3i ,nc)l'eau #otoarele2 arunc-nd tro#$e de 0u# negru2 ,nec)cio(. 7rumann-urile (e preg)teau () atace avioanele japone'e2 ,n ti#p ce $o#$ardierele a#ericane Douglas Dauntless 3i #>?? erau 3i ele gata de pornire. Tre$uiau () (e 0erea(c) p-n) (e ter#ina totul. 8itc7ell ie3i din cort 3i o rup(e la 0ug) (pre cel #ai apropiat tran3eu. Propriul ()u avion 0u(e(e ciuruit de gloan.e ,n lupta din dup) a#ia'a aceea 3i nu (e putea 0olo(i de el deoca#dat). 1a tre$ui deci () ,ndure $o#$arda#entul la (ol2 ,#preun) cu ceilal.i. Apoi2 au'i uruitul clar al $o#$ardierelor japone'e. +ett9 pro$a$il2 (e g-ndi el2 ,ncerc-nd () di(ting) (iluetele avioanelor pe cerul nop.ii. % 1ineA au'i pe cineva (pun-nd de undeva de aproape. 8a3ina de (p)lat 47arlieA Re0lectoarele $r)'dau cerul cu lu#inile lor al$e2 concentr-ndu-(e din c-nd ,n c-nd a(upra unui $o#$ardier. De la #arginea pi(tei au'i $u$uiturile con(tante ale $rig)'ii antiaeriene. Di(tin(e .iuitul (trident al $o#$elor 3i (e g7e#ui2 ,ncerc-nd () (e (tr-ng) c-t #ai #ult po(i$il. ;3i a#inti () de(c7id) guraP a3a evita ri(cul unui 3oc2 ,n ca' c) $o#$a c)dea aproape. Pe ur#)2 nu-i #ai r)#a(e altceva de 0)cut dec-t () (e roage. % Uite-o cu# vineA au'i el (trig-ndu-(e ,n jur.
1LB

Un uruit a(ur'itor ur#at de bum bum bum. P)#-ntul (e 'gudui (u$ el 3i ecourile detun)turilor (e r)(p-ndir) ,n jur2 pe(te jungl) 3i #un.i. ;n ti#p ce $o#$ele continuau () cad)2 (e g7e#ui 3i #ai #ult ,n tran3eu. Sc7ijele .iuiau dea(upra lui2 de(pic-nd aerul. +u$uiturile nu #ai conteneau. 6u (urprin( () con(tate c) ,n ciuda groa'ei care-l cuprin(e(e nu (e g-ndea la (oarta lui2 ci la 8eteorolog. ;n di#inea.a aceea2 vocea cal#) 3i $l-nd) anun.a(e ca de o$icei vre#ea 3i #i3c)rile japone'ilor2 dar #ai ad)uga(e ,nc) ceva. ;i ,n3tiin.a(e c) 0u(e(er) o$liga.i ()-3i #ute din nou ta$)ra. Dou) avioane cercetau in(ula ,n c)utarea lui. 8itc7ell di(tin(e(e pentru pri#a oar) un accent de di(perare ,n gla(ul lini3tit 3i #)(urat. Pentru 8itc7ell2 8eteorologul deveni(e o pro$le#) (trict per(onal). Se ,ntre$a unde o 0i acu#. La 47oi(eul? +oungainville? +)nuia c) la +ougainville. Su(2 pe unul din v-r0urile acelea din nordul in(ulei2 cu 0a.a (pre trec)toarea +u:a. &apone'ii ,l c)utau pro$a$il ,nne$uni.i. ;n ulti#ele ()pt)#-nii2 (or.ii $)t)liei ,ncepu(er) () (e ,ntoarc) ,#potriva lor. Acu# dou) nop.i2 0lota a#erican) le d)du(e o pri#) lovitur) ,n(e#nat). ;nt-lni(er) E*pre(ul din To:io dincolo de 4apul Speran.ei 3i (cu0unda(er) dou) cruci3)toare2 avariindu-l pe-al treilea. Acu# japone'ii nu #ai puteau a0ir#a c) (t)p-neau Trec)toarea. Ni#it' le tri#i(e(e divi'ia a#erican). Erau doar ni3te pu3tiP t)ietori de le#ne 3i 0er#ieri din 8inne(ota2 care-3i petrecu(er) ulti#ele luni (u$ (oarele Noii 4aledonii. 4ur-nd2 vor prinde gu(tul r)'$oiului2 (e g-ndi 8itc7ell cu a#)r)ciune. P-n) atunci2 1andergri00 avea ,nc) trei (ute de oa#eni re'erv). 6ort)rea.a de la Euadalcanal (e ,nt)rea. Gi ,n plu(2 e*i(ta 8eteorologul2 a(ul lor din #-nec). P-n) acu#2 japone'i2 #)tura(er) pro$a$il toate in(ulele din jurul Trec)torii2 ,ncerc-nd ()-l g)(ea(c). 4e 0el de o# era oare? 4u# putea () tr)ia(c) ,ntr-o a(e#enea ten(iune? (e ,ntre$a 8itc7ell. Un pro0e(ioni(t2 #ai #ult ca (igur. Pro$a$il2 un o# din Serviciul de Spionaj al 8arinei2 i#plantat ,n (patele liniilor japone'e. /ricu#2 n-ar 0i avut nicio 3an() 0)r) el. /ero-urile i-ar 0i #)turat de#ult din aer.
1LD

;n dup)-a#ia'a aceea2 le veni(e din nou ,n ajutor. ;i preveni(e c) dou) e(cadroane de $o#$ardiere e(cortate de /ero-uri (e ,ndreptau (pre +a'a de la Sender(on. 8itc7ell ,i a3tepta(e cu e(cadronul ()u. Se n)pu(ti(er) pe(te ei ca ni3te pe(c)ru3i laco#i ,ntr-un n)vod plin cu pe3ti. ;i lovi(er) o dat) 3i ,nc) o dat)2 iar cei care reu3i(er) () (cape2 ni#eri(er) ,n $arajul de $o#$e aruncate de cruci3)toarele 3i di(trug)toarele 8arinei din Eol0ul Purvi(. Ti#p de aproape o or)2 aerul din Euadalcanal (e tran(0or#a(e ,ntr-o c)ldare a #or.ii. Avioane ,n 0l)c)ri 3i $uc).i 0u#eg-nde de 0u'elaje 3i #otoare (e pr)$u3i(er) ,n ocean 3i-n jungl). 8itc7ell (e ,ntre$a c-te ni#eri(er) oare. El per(onal di(tru(e(e trei. Avea nou)(pre'ece Tc7i0telu.eU M #ici (tegule.e ale (oarelui r)(are M pictate pe 0u'elaj. Repre'entau nu#)rul avioanelor do$or-te. Al.i trei ca#ara'i aveau deja pe(te dou)'eci. Sigur2 nici japone'ii nu #ai erau cei de la ,nceput. Din ce ,n ce #ai #ul.i pilo.i doreau acu# () ,n0runte /erourile. Aviatorii japone'i ,ncerca.i pieri(er) aproape to.i2 iar cei care le lua(er) locul erau #ai tineri 3i #ai pu.in e*peri#enta.i. Pilo.ii 8arinei a#ericane ,i (ecerau ca pe ni3te #u3te. 8itc7ell ,nc7i(e oc7ii2 ,ncerc-nd ()-3i 3tearg) din #e#orie ace(te i#agini de co3#ar. Gi el (e te#ea de #oarte2 la 0el ca to.i oa#enii. De3i tri#i(e(e de(tui pe lu#ea cealalt)2 (pectacolul nu-i 0)cea deloc pl)cere. La 0el ca #ul.i al.i pilo.i2 nu c7iuia de $ucurie c-nd do$ora un avion japone'. Dup) ce ateri'a la ,nc7eierea unei #i(iuni2 nu (i#.ea altceva dec-t o i#en() u3urare. P)c)li(e ,nc) o dat) #oartea. Dar2 #ai e*i(ta ,ntotdeauna 3i 'iua de #-ine. +o#$arda#entul (e opri(e. / 0lac)r) ver'uie (e r)(p-ndi pe cer. P)rea aproape al$) (u$ ra'ele (tr)lucitoare ale lunii. Lu#inile ,ncepur) din nou () (e aprind) ,n jurul pi(tei. 4aporalul Rate( porni(e deja cu $uldo'erul () a(tupe craterele proa(pete. 4-nd (e c).)r) a0ar) din tran3ee2 8itc7ell ,3i d)du (ea#a c) 8eteorologul deveni(e tali(#anul ()u per(onal. At-ta ti#p c-t era ,n (tare () (upravie.uia(c) ,n jungl) 'i dup) 'i2 ,nconjurat de du3#ani2 p-ndit din toate p)r.ile2 8itc7ell 3tia c) avea 3an(e () (cape cu via.). ;3i (cutur) noroiul de pe jac7et). 4apul lui S7oup reap)ru deodat) l-ng) el.
1LJ

% A ca# $u$uit noaptea a(ta2 nu-i a3a2 #aiorule? % 4e-i cu tine? Doar nu vrei () tr)ie3ti o ve3nicie?A e*cla#) 8itc7ell. % +a (igur c) vreau. % 8-da. Gi eu la 0elA r)(pun(e 8itc7ell 3i (e ,n dep)rt) r-njind.

Capitolul 4%
P)rintele Eoode ')cea pe #icul pat din $a#$u(. Se lupta cu 0anto#ele care-i $-ntuiau co3#arurile2 (c)ldat ,n (udoare 3i clocotind de 0e$r). Dru#ul prin #un.i ,l di(tru(e(e co#plet. 8)r3)lui(er) dou) 'ile ,n 3ir2 orient-ndu-(e dup) Steaua Sudului. 8anning ,i du(e(e c)tre nord2 (pre ulti#a ta$)r)2 (u$ c)ldarea a(cun() a 8untelui Teatupa. Aici2 (pin)rile a(cu.ite ale #un.ilor co$orau p-n) ,n v)ile ad-nciP ,n a0ar) de v-r0urile ,nnegrite2 totul era ,nv)luit ,n #antia verde a junglei. 4opacii pluteau ,ntr-o cea.) cenu3ie. Pe ace(te platouri ,nalte2 ploua ,n 0iecare dup)-a#ia'). ;n ti#p ce ,naintau pe c)r)rile a$rupte 3i noroioa(e doar $)3tina3ii cu t)lpile lor late puteau ()-3i p)(tre'e ec7ili$rul. Ace(ta era .inutul .-n.arilor ano0eli 3i al g-ndacilor uria3i. 8u3c)tura lor te l)(a parali'at ,n #-lul lipicio(. &ungla de nep)trun( 0iltra ra'ele (oarelui. &o(2 la poalele copacilor nu ajungea dec-t o lu#in) ver'uie2 di0u'). Lini3tea de()v-r3it) era ,ntrerupt) doar de (trig)tul papagalilor al$i. 6u(e(er) nevoi.i () ,noate ,n noroi p-n) la 3old2 croindu-3i dru# printre liane ,nc-lcite2 ier$uri uria3e2 puternice 3i 0ine ca o pla() de pe(cuit. P)ianjeni #ari c-t o 0ar0urie #i3unau pe(te tot. Locul ale( de 8anning (e a0la (u( pe o crea(t) vulcanic)2 r)coroa() 3i 0erit) de .-n.ariP dar2 pentru preot2 nu #ai avea nicio i#portan.). 6u(e(e cuprin( de #-na 0ier$inte a #alariei 3i (eptice#iei. Era un adev)rat #iracol c) (upravie.ui(e p-n) acu#. La un #o#ent dat2 piciorul p)rea c) (e vindec)2 dar c)l)toria prin #un.i ,i de(c7i(e(e rana. @n0ec.ia (e in(tala(e din nou. Re'i(ten.a ,n 0a.a $olii (c)'u(e din cau'a unui nou atac de #alarie2 iar (tarea lui general) (e deteriora(e cu o rapiditate ,n(p)i#-nt)toare.
1LL

Acu#2 Rac7el (e a3e'a(e l-ng) el2 pe o lad) de le#n. ;l 3tergea pe 0runte cu o c-rp) u#ed). 4)uta () (e ,nt)rea(c) pentru ceea ce tre$uia () 0ac). Nu avea de ale(. Finea ,n #-n) o (ticl) de Q7i(:9. Era ulti#a din provi'ia lui 8anning. % Unc7iule2 7ai2 $ea pu.inA ;i turn) c-teva pic)turi pe $u'e. Preotul (e ridic) tu3ind 3i (cuip-nd. % 6iertura diavoluluiA '$ier) el. @a-o de aiciA D)du din #-inii v)r(-nd o parte din con.inut pe p)#-nt. % Tre$uie () $ei. ;.i va u3ura durerile2 'i(e ea 3i ,ncerc) ()-i ,n.epenea(c) $ra.ele2 aplec-ndu-(e pe(te el. ;i turn) repede lic7idul printre $u'ele ,ntrede(c7i(e. Preotul (cuip) ,nc)p).-nat. % Lu#ea o () jelea(c) 3i o () (cr-3nea(c) din din.iA '$ier) preotul. Reu3i ()-3i eli$ere'e $ra.ul (t-ng 3i o i'$i pe Rac7el ,n gur) tr-ntind-o pe jo(. R)#a(e acolo2 (i#.ind cu# ,i dau lacri#ile de durere. ;3i du(e #-na la na( 3i-3i 3ter(e (-ngele cald. P)rintele Eoode ,3i ,ntoar(e capul (pre ea2 ,nne$unit de 0e$r) 3i otrava care-i u#$la prin corp. 6ata nu-3i d)dea (ea#a dac) era con3tient (au nu2 dar avea (en'a.ia c) ,i privea direct ,n (u0let. % De(0r-nareA #ur#ur) el. P)cat 3i de(0r-nareA % Tre$uie () $ei Q7i(:9. ;.i va alina durerile. % 1oi 0e#eile (unte.i toate ni3te de(0r-nateA Du#ne'eu va rev)r(a a(upra voa(tr) 0oc 3i pucioa()A (trig) el. % Dac) nu $ei de $un) voie2 o () te 0or.e' (-o 0aciA Dar P)rintele Eoode nu o au'ea. 6anto#ele Satanei nu ,ncetau ()-l c7inuia(c). Pentru preot2 lu#ea deveni(e un loc 0ier$inte 3i in0ernal. K Rac7el di(tin(e (ilueta lui 4orrigan ,n (oarele t-r'iu de a#ia'). Se (prijini(e de trunc7iul unui copac 3i p)rea c) a.ipi(e. 6ata (e apropie ,n v-r0ul picioarelor2 cu (ticla de <7i(:9 ,n #-n). ;l privi c-teva clipe2 ur#)rind #i3c)rile lente ale pieptului #a(iv 3i tr)()turile (ale de(tin(e. 4-nd dor#ea2 (e#)na cu un ,nger. % Sticla a(ta e(te cu#va pentru #ine? ,ntre$) el deodat). Rac7el tre()ri 0)r) () vrea 3i 0)cu un pa( ,napoi. 6u(e(e trea' tot ti#pul.
1LN

Si#.i cu# ,i ard o$rajii. % Nu2 nici vor$). Tre$uie ()-i v-r ni3te Q7i(:9 pe g-t. / ()-i aline durerile. % La()-l () (u0ere. Doar 3tii c)-i place. % Do#nule 4orrigan #) preg)te(c ()-i tai piciorul cu o #acet). 4red c) un o# #erit) pu.in ajutor ,ntr-o a(e#enea ,ncercare. 4e 'ici? 4orrigan (e ridic) privind-o uluit. % @(u(e2 8arie 3i S0inte @o(i0e2 e3ti cea #ai a0uri(it) 0e#eie pe care a# cuno(cut-o vreodat). Uit)-te la tineA / 0at) de v-r(ta ta ar tre$ui () culeag) 0lori 3i () c-nte la pian. % Poate c) ,ntr-o 'i a3a o () 0ac. Dar acu#2 unc7iul #eu are nevoie de #ine. 4orrigan (e (prijini de trunc7iul copacului 3i o privi atent. ;n ulti#ele luni2 0u(e(e o$ligat ()-3i revi'uia(c) p)rerile de(pre Rac7el Eoode. Nu nu#ai c) era 0oarte atr)g)toare2 dar ,i ,ntrecea ,n t)rie de caracter 3i curaj pe #ul.i $)r$a.i. Tran(0or#area 0u(e(e ui#itoare. 6ata ,ncre'ut) 3i palid) pe care o du(e(e la 4apul 8ar#ari M oare trecu(e #ai pu.in de un an? Soarele ,i ar(e(e pielea. Acu#2 ro3eala (e (c7i#$a(e ,ntr-un $ron' auriu. Nu-3i #ai purta p)rul (tr-n( ,n coc. ;l l)(a ()-i cad) li$er pe u#eri ,n valuri negre al$)(trui. Era ,#$r)cat) ,ntr-o c)#a3) de-a lui 8anning 3i ,3i ,n0)3ura(e o p-n') tapa ,n jurul taliei. U#$la de(cul.). P)rea o 0iin.) atr)g)toare 3i vulnera$il) ,n acela3i ti#p. 4orrigan 3tia c) acea(t) co#$ina.ie era groa'nic de derutant). ;3i 0i*) privirile pe gle'nele ei #aronii. % Fi-a# #ai (pu( vreodat) c) ai ni3te picioare 0ru#oa(e? Rac7el (e ,#$ujor) 3i ,3i pip)i cu un ge(t re0le* na(turii c)#)3ii. Avea (en'a.ia c-o de'$r)ca din priviri. +)r$atul )(ta era incorigi$il. Din dup)-a#ia'a aceea2 c-nd ,l v)'u(e cu Sanei la ca(cad)2 (e (tr)dui(e () nu r)#-n) (ingur) ,n co#pania lui. Totu3i2 ori de c-te ori ,l privea al)turi de negre()2 r-'-nd2 ,#$r).i3-ndu-(e (au 3optindu-3i vor$e de alint2 o cuprindea gelo'ia. 4-teodat) ,i ')rea ,n lu#ini3ul de l-ng) ta$)r)2 (au ,napoindu-(e de la p-r-u. / de'gu(ta c) (e purtau at-t de neru3inat. Uneori2 di(p)reau toat) di#inea.). / dat) 8anning
1L

cre'u(e c) 0u(e(er) prin3i de japone'i. Toc#ai (e preg)tea () #ute ta$)ra2 c-nd ,3i 0)cur) apari.ia. Rac7el (e (i#.ea de'gu(tat) 3i atra() ,n acela3i ti#p de $)r$atul )(ta i#po(i$il care 0)cea parad) de (e* 3i in(tincte (u$ na(ul tuturor. Se ,ntre$a dac) nu cu#va apropierea #or.ii o 0)cea ()-l g)(ea(c) atr)g)tor. De3i educa.ia ei catolic) o o$liga () (e revolte2 ,n ad-ncul (u0letului ar 0i dorit () ia locul creaturii #ititele din patul lui. Dar acu#2 c-nd 4orrigan 0lirta cu ea2 nu 3tia cu# () (e poarte. ;ncerc) () (e concentre'e a(upra tre$urilor (ale. % 8) aju.i ()-i torn Q7i(:9 pe g-t? Se #ira c-t de r)gu3it ,i (una vocea. % Sigur c) da. +a c7iar o () te ajut ()-l 3i opere'i dac) a3a nu#e3ti tu ace(t act de $ar$arie. S) 3tii c) a# ,nceput () #) o$i3nuie(c. Dac) e3ti ,n (tare () re'i3ti2 atunci nici eu n-o () 0iu #ai prejo(. Rac7el ,l privi cu# (e ridic) ,n picioare2 cu #-inile v-r-te ,n $u'unarele pantalonilor de $u#$ac. ;i '-#$i. % 8ul.u#e(c2 do#nule 4orrigan. 4orrigan r-(e din toat) ini#a. Rac7el vi$ra din cap p-n)-n picioare. % 4u pl)cere2 do#ni3oar)2 ,i r)(pun(e el. Iic-nd ace(tea2 o ur#) ,n lu#ini32 unde P)rintele Eoode (e lupta cu diavolii 3i du7urile Eo#orei. K % 1a tre$ui ()-i leg)# #-inile la (pate. 4orrigan ,ncuviin.) din cap. % 4u# dore3ti. Doar tu e3ti doctorul. % Dac) te propte3ti pe u#erii lui2 va 0i (u0icient. Se ,ntoar(e (pre 8anning 3i (ergentul Lavella. St)teau a#-ndoi ,n u3)2 3ov)ind. % Dac)-l .ine.i de picioare2 (unt gata () #) apuc de lucru. 6a.a lui 8anning c)p)ta(e culoarea ala$a(trului. % Nu e*i(t) alt) po(i$ilitate? % Uit)-te la elA 'i(e Rac7el cal#). /trava (-a r)(p-ndit ,n tot corpul. Dac) nu-i a#pute' piciorul2 #oare ,n patru'eci 3i opt de ore.

1NO

8anning ,l (tudie pe $ietul preot. Dor#ea2 re(pir-nd (acadat. Pielea c)p)ta(e o culoare cadaveric). 4earc)ne ad-nci ,i ,ncercuiau oc7ii ar3i de 0e$r). % 4e 3an(e are? ,ntre$) 8anning. 4orrigan r)(pun(e ,n locul ei. % Sai () 'ice# c) n-ar tre$ui () parie'i pe el2 dec-t dac) ai avea $ani de aruncat. % 6ac 3i eu ce potA ,l co#plet) Rac7el. Dar e(te 0oarte (l)$it. Dac) nu #oare din cau'a 3ocului pe(te c-teva #inute2 va #uri #-ine de in0ec.ie. Ar 0i un #iracol () (upravie.uia(c). % Gi o $inecuv-ntare dac) nu ar (upravie.ui2 #or#)i 4orrigan. Rac7el (e ,ntoar(e (pre el2 cu oc7ii (clipind de #-nie. % N-ai dec-t () cre'i ce vrei de(pre el2 do#nule 4orrigan. Dar a avut grij) de #ine 'ece ani2 c-nd era# (ingur) pe lu#e. Nu pot () uit a(ta. % +ine2 ,#i pare r)u2 #ur#ur) 4orrigan. Sai ()-i d)# dru#ul odat)A Rac7el lu) o $ucat) de (0oar)2 ,l ,ntoar(e pe preot ,ntr-o parte 3i-i leg) #-inile la (pate c-t #ai $l-nd po(i$il. Apoi2 ,l a3e') din nou cu 0a.a-n (u(. 4-nd ter#in)2 4orrigan ,ngenunc7e 3i ,3i a3e') #-inile (ale uria3e pe u#erii preotului. 8anning 3i (ergentul Lavella (e l)(ar) pe vine la picioarele P)rintelui Eoode2 ap)(-ndu-(e cu toat) greutatea pe ,nc7eieturile (ale. Rac7el (coa(e (ticla de $)utur). % Tre$uie () ,ng7it) c-teva guri. Se aplec) pe(te P)rintele Eoode 3i-i ()lt) capul. ;i (tr-n(e na(ul ,ntre degete 3i-i v-r, (ticla ,n gur). Preotul o0t) cutre#ur-ndu-(e (u$ greutatea celor trei $)r$a.i. Apoi2 ,ntoar(e capul ,ntr-o parte 3i arunc) un jet de Q7i(:9 cald ,n 0a.a lui 4orrigan. % @(u(e2 e*cla#) 4orrigan. Re'i(t la (-nge2 dar nu (uport () v)d cu# (e iro(e3te $)utura. E clar c) nu vreaA % Nu contea')A ,i r)(pun(e Rac7el. ;i de(c7i(e din nou gura 3i-i turn) Q7i(:9. K Dup) aproape trei'eci de #inute2 Rac7el reu3i ()-i toarne pe g-t aproape o ju#)tate de (ticl). Acu#2 ')cea (0or)ind r)(un)tor.
1N1

% S-ar putea () #oar) de into*ica.ie alcoolic)2 'i(e 4orrigan M dar nu va (i#.i nicio durere2 .i-o garante'A % S) dea Du#ne'eu () ai dreptate2 (pu(e Rac7el. Se ridic) ,n picioare 3i ie3i () aduc) #aceta pu() la 0iert.

Capitolul 41
Ta(7iro (e pre'enta(e la ordin2 ,n 0a.a colonelului Na:a#ura. % Fi (-au vindecat r)nile? ,l ,ntre$) Na:a#ura. ;3i a3e'a(e #-inile pe #a()2 i#pa(i$il. % Nu-i nicio pro$le#)2 Na:a#ura-(anA 'i(e Ta(7iro. Nu ,ndr)'nea () privea(c) ,n oc7ii colonelului. Se 7ol$a cu (toici(# la peretele din (patele $iroului. ;n realitate2 Ta(7iro (u0erea 0oarte #ult. Elontele (e locali'a(e ,n u#)r2 'dro$ind 7u#eru(ul $ra.ului (t-ng. Era $andajat pe(te piept2 pe (u$ tunica de(c7i(). Pierdu(e #ult (-nge 3i nu reu3i(er) ,nc) ()-i (coat) glon.ul. &apone'ii in(tala(er) acu# un po(t ,naintat de o$(erva.ie la 4apul 8ar#ari. Ta(7iro 0u(e(e o$ligat () (e ,ntoarc) la 1ancoro 3i ()-i raporte'e per(onal lui Na:a#ura de(pre ulti#a ,n0r-ngere (u0erit) de (olda.ii ()i din cau'a $andi.ilor de engle'i. Trecu(e pu.in pe la (pital. ;i (pu(e(e c7irurgului ()-i pun) un pan(a#ent 3i at-ta tot. Apoi2 cu un (upre# e0ort de voin.)2 urca(e pe poteca (pre $ungaloQ. ;n c)ldura in(uporta$il)2 glontele ,l 0rigea ca un 0oc viu. Durerea i (e re0lecta ,n privirile (ticloa(e. % @na#icul te-a luat din nou prin (urprindere2 ,i (pu(e Na:a#ura. Ta(7iro pri#i repro3ul 0)r) () clipea(c). Na:a#ura ,l (tudie ,n lini3te2 ti#p de c-teva clipe. % 4-.i oa#eni ai pierdut? % 4inci #or.i2 trei r)ni.i2 Na:a#ura-(an. Unul din ei a 0o(t atin( ,n piept. Nu va (upravie.ui. Na:a#ura in(pir) ad-nc. Se (t)p-nea cu greu. % 4e-o () raporte' eu ;naltului 4o#anda#ent @#perial? e*cla#) el. E(te aproape (igur c) engle'ul ac.ionea') de luni de 'ile ,n acea(t) 'on) ca (pion. Nu ne d)# (ea#a e*act de pagu$ele pe care le-a provocat. A in0or#at ,n per#anen.)
1N"

ina#icul ,n leg)tur) cu #i3c)rile noa(tre pe #are 3i ,n aer. @ar acu#2 a ,nceput () ne atace 3i (olda.ii. Ela(ul lui Na:a#ura (e (tin(e ,ntr-un o0tat prelung ca (-(-itul unui 3arpe. Ta(7iro r)#a(e t)cut. Alt val de durere ,l i'$i cu 0or.a unui 3oc electric. ;3i #u3c) li#$a2 (i#.ind gu(tul ()rat al propriului ()u (-nge. Se cl)tin) u3or pe picioare. % A.i c)'ut ,n capcan) 3i v-au ,#pu3cat ca pe ni3te c-ini2 continu) Na:a#ura 0)r) #il). 4u# a 0o(t po(i$il a3a ceva? ;n ca#er) (e l)() o lini3te ad-nc). Pic)turi de (udoare (e (curgeau de pe 0runtea lui Ta(7iro2 preling-ndu-i-(e ,n oc7ii. Se (tr)duia ()-3i ,n0r-ng) a#e.eala. Era c-t pe ce () (e pr)$u3ea(c). % A# cerut ;naltului 4o#anda#ent () ne tri#it) c-ini poli.i3ti. ;ntre ti#p2 vei conduce opera.iunile de la 4apul 8ar#ari. Tre$uie () te concentre'i a(upra #un.ilor din nord. Pe(te pu.in ti#p2 va (o(i aici alt) co#panie de (olda.i2 (u$ conducerea #aiorului Sarada. Se va ocupa el ,n(u3i de acea(t) opera.iune. % A# ,n.ele(2 Na:a#ura-(an. % Gi acu#2 tre$uie () aduc la cuno3tin.a (uperiorilor re'ultatele tale. Na:a#ura ,3i ridic) privirile. % E3ti li$er. Du-te ()-.i ,ngrije3ti r)nile 3i apoi ,ntoarce-te la ,ndatoririle tale. Ta(7iro (i#.i2 cu# i (e u#pleau oc7ii de lacri#i. Tre#ura de durere 3i u#ilin.). Salut)2 (e ,ntoar(e 3i ie3i din ca#er). K Rac7el o lu) pe partea ,ngu(t)2 care ducea ,n v-r0ul cul#ii. De pe coa#a (t-ncilor2 c)tre ve(t2 Trec)toarea Randava (e de(0)3ura la ori'ont ,n toat) (plendoarea ei. @n(uli.e de (#arald punctau (upra0a.a ,ntin() a oceanului. Era (ear) 3i (tele (clipeau pe cerul l)pto( de culoarea perlei. Nuan.ele de verde 3i al$a(tru ale oceanului (e (c7i#$au ,ntrun cenu3iu #etalic2 iar (trig)tul papagalilor din copacii ,nal.i ai junglei l)(a loc 0o3netului in(ectelor de noapte. Rac7el (e a3e') pe o (t-nc) tre#ur-nd. +)tea un v-nt c)ldu.2 dar 0ata (i#.ea cu# o cuprinde 0rigul din cap p-n)-n picioare. 1oia ()-3i 3tearg) din #e#orie ulti#a ju#)tate de or).
1N!

Unc7iul ei #uri(e. 6)cu(e tot po(i$ilul2 dar era prea (l)$it () re'i(te 3ocului. Dup) ce-i t)ia(e piciorul2 ,ncerca(e ()-i cauteri'e'e 3i ()-i $andaje'e rana2 dar #uri(e ,n c-teva #inute2 din 0ericire 0)r) ()-3i recapete cuno3tin.a. 6u(e(e un (0-r3it ori$il dup) lupta ,ndelungat) cu otr)vurile din corpul lui. Acu#2 ,i p)rea r)u c)-l c7inui(e. 8ai $ine l-ar 0i l)(at () #oar) lini3tit. % Ai 0)cut tot ce (-a putut. Se ,ntoar(e. Era 4orrigan. % N-ar 0i tre$uit () #) $ag. Gtia# c) n-o () re'i(teA 1ocea ei (una ciudat ,n lu#ina a#urgului. % /ricu# ar 0i #urit. N-ai de ce () te ,nvinuie3ti. Rac7el d)du din cap. Nu #ai ,ndr)'nea () de(c7id) gura. ;3i d)du (ea#a c) tre#ura. 4orrigan (e a3e') l-ng) ea 3i-i cuprin(e u#erii cu $ra.ele. ;ncepu deodat) () pl-ng) cu (ug7i.uri. Se ag).) cu $ra.ele de g-tul lui. Nu 3tia c-t (t)tu(er) a3a. 4-teva #inute (au poate c-teva ore. Suporta(e groa'nica opera.ie2 ,ndura(e agonia #or.ii unc7iului ei. Acu#2 toat) 0rica2 toate e#o.iile pe care le .inu(e a(cun(e ,n ulti#ele luni i'$ucni(er) din ad-ncul 0iin.ei ei. 4-nd ,3i reveni2 ,3i ridic) privirile2 cutre#urat) () vad) $l-nde.ea ,ntip)rit) pe c7ipul lui 4orrigan. @rlande'ul (e aplec) deodat) 3i-o ()rut). % 4orriganC % Nu2 te rog () nu (pui ni#icA ,i 3opti el. % Nu (e cade () 0ac a(ta. % ;.i tre$uie un (prijin. Nu-i ni#ic r)uA To.i ave# nevoie din c-nd ,n c-nd de pu.in) tandre.e. 47iar 3i tu2 do#ni3oar) Eoode. Dar2 o parte din ea2 r)#)(e(e nepoata #i(ionarului. Se revolt) la g-ndul c) unc7iul ei nici nu (e r)ci(e $ine iar ea (e 3i arunca(e ,n $ra.ele o#ului pe care el ,l di(pre.ui(e at-t de #ult. ;i era (il). Se co#porta ca o t-r0) 3i o tr)d)toare. Se (#ul(e de l-ng) el 3i 0ugi ,napoi2 (pre ta$)r).

Capitolul 42
8itc7ell 3i S7oup (t)teau (inguri ,n ad)po(t. A(cultau ploaia care p)trundea prin acoperi3 3i (e (curgea pe podeaua de p)#-nt2 0or#-nd $)l.i ,ntunecate.
1NB

Pu(e(er) dou) cutii de le#n ,ntre 3iroaiele de ap) 3i (e a3e'a(er) 0u#-nd. Undeva2 pe cul#ea Ed(on2 au'i(er) r)p)itul unui +roQning. Pro$a$il c) unul din a#ericani n-avea ce 0ace. % Gtii2 (e (pune c) e(te localnicA 'i(e S7oup deodat). % 4ine? % 8eteorologul. Eu a# cre'ut c) 0ace parte din (erviciul de (pionaj. Dar2 a# a0lat ,ntre ti#p c) e(te un (i#plu 0unc.ionar guverna#ental. S-a o0erit () r)#-n) ,n (patele liniilor. Nu a 0o(t in(truit (pecial. De 0apt2 e(te o per(oan) o$i3nuit). % Pe care in(ul) o 0i? % Nu (e 3tie preci(. Poate Noua Eeorgie (au 47oi(eul. Tu ce cre'i? 8itc7ell ridic) din u#eri 3i ,3i aprin(e ,nc) o .igar). Ploaia ,l c)lca pe nervi. % Tre$uie () 0ie un tip (tra3nicA 'i(e S7oup. 8) ,ntre$ cu# arat) oare? % Nu #-a# g-ndit niciodat) la a(taA #in.i 8itc7ell. % Nu-#i dau (ea#a cu# re'i(t) 'i de 'i2 cu to.i japone'ii )ia pe ur#ele lui2 0)r) () 3tie ce inten.ii au $)3tina3ii. 8) ,ntre$ cu# ,3i te#perea') 0rica? 8itc7ell r)#a(e t)cut. Nu voia () vor$ea(c) de(pre 8eteorolog. Nu ,n (eara acea(ta. 4-teodat)2 avea i#pre(ia c) di(cutau de(pre un #ort. Gi ,3i dorea tare #ult ca 8eteorologul () reu3ea(c). Dac) el era ,n (tare () (upravie.uia(c) ,n a(e#enea condi.ii2 atunci2 poate c) 3i lui ,i r)#)(e(e o 3an(). % Te g-nde3ti vreodat) la el? ,l ,ntre$) S7oup. % Nu prea #ult2 'i(e 8itc7ell. Apoi2 nu #ai (coa(e ni#eni niciun cuv-nt. K P)rintele Eoode 0u ,ngropat ,ntr-un lu#ini32 c7iar (u$ cul#ea #untelui. ;i ,nvelir) corpul ,ntr-o 7u() de p-n') 3i-l co$or-r) ,n groap) cu 0r-ng7iile. Rac7el citi c-teva rug)ciuni din +i$lia groa()2 legat) ,n piele2 a unc7iului ei 3i aruncar) 0iecare c-te o #-n) de p)#-nt negru 3i u#ed ,n #or#-nt. Rac7el (e ,ntoar(e (ingur) ,n ta$)r). % Nu 0ii at-t de a#)r-t2 ,i 'i(e 4orrigan lui 8anning. Ar 0i putut 0i #ult #ai r)u. De e*e#plu2 ce-ai 0i 'i( () 0i# noi ,n locul lui? % Pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 Patric:A
1ND

% Uite2 3tii ce2 eu nu (unt ipocrit 3i nu pot () #) pre0ac. Doar 3tii $ine c) nu l-a# putut ,ng7i.i niciodat) pe ne(u0eritul )la de $)tr-nA % @ndi0erent ce-ai (pune de(pre el2 Patric:2 a 0o(t un o# 0oarte curajo(. A 0)cut ceea ce a con(iderat c) e(te #ai $ine. % Da. Gi uite unde a ajun(A % 6iecare tre$uie () cread) ,n ceva. Alt0el2 e3ti ca 3i #ort. 4orrigan ,3i 0rec) $)r$ia. % /ricu#2 a #urit. Gi nu (-a (c7i#$at a$(olut ni#ic. &apone'ii (unt tot aici 3i $)3tina3ii (e ,nc7in) ,n continuare rec7inului. 8ai $ine ar 0i plecat cu #ine ,n 3alupa lui Se9dric7. % De ce? Toat) via.a lui (e a0la aici. % Pretutindeni e(te la 0el. Nu contea') unde (tai. % 1ia.a ,n(ea#n) #ai #ult dec-t 0e#ei 3i $)utur)2 Patric:. % 8i (-a #ai (pu(. Gi #) rog ce anu#e? 8anning (i#.ea c) (e ,n0urie. 4-teodat)2 atitudinea nep)()toare a lui 4orrigan ,l a#u'a2 dar alt)dat) M ca acu# de e*e#plu M ,l u#plea de nervi. % ;#i pare r)u pentru tine2 prieteneA #ur#ur) el. Iic-nd ace(tea2 (e ,ntoar(e 3i o ur#) pe Rac7el (u( pe deal. 4orrigan ,l privi cu# (e ,ndep)rta2 (urprin( de #-nia $ru(c) ,ntip)rit) pe 0a.a lui 8anning. Apoi2 ridic) din u#eri. ;i (tudia pe (ergentul Lavella 3i cei doi oa#eni ai ()i care aruncau p)#-ntul u#ed ,n groap). Igo#otul rit#ic al lope.ilor (una #elancolic2 iar p)#-ntul greu care c)dea pe(te cadavrul preotului ,i d)dea un (enti#ent ciudat de nelini3te. Privi ,n groap) 3i (e ,nc7in). / reac.ie involuntar) ,n 0a.a #or.ii2 pe care n-o #ai avu(e(e de#ult2 din $i(erica ,n)l.at) ,n gol0ul Dundru#. 6)r) () vrea2 ,i venir) ,n #inte cuvintele care ,i preocupau pe to.i ,n di#inea.a aceea. % 4ine oare va 0i ur#)torul?

Capitolul 43
Pe 8anning ,l apuca(e di(perarea. Acu# c-teva 'ile2 ,l tri#i(e(e pe 47o#u la 1ancoro2 () lucre'e pentru japone'i. 1oia () a0le ce (e ,nt-#pl). +)iatul le tran(#i(e(e c) japone'ii con(trui(er) o cupol) uria3) de o.el
1NJ

dea(upra $ungaloQ-ului2 8anning ,3i d)du (ea#a i#ediat de(pre ce era vor$a. @n(tala(er) un ec7ipa#ent gonio#etric. De aici ,nainte2 tran(#i(iile (ale vor 0i c-t (e poate de (curte. 8anning ale(e(e $ine locul de ta$)r). 4oli$ele 0u(e(er) ridicate la ad)po(tul unei al$ii (ecate de r-u2 invi'i$il) din aer2 datorit) (t-ncilor din jur 3i vegeta.iei lu*uriante care cre3tea pe(te tot. 4uren.ii de aer (e depla(au ,n (u(2 pe(te #unte2 a3a ,nc-t2 ori de c-te ori tre$uiau () ,ncarce $ateriile (ta.iei2 'go#otul #otorului die(el era ,#pr)3tiat de v-nt. Singura potec) ducea la o 0i(ur) ,n (t-nc)2 pe unde de-a$ia (e putea (trecura un o#. Dea(upra lor2 al$ia r-ului ajungea p-n) ,n (patele cul#ii protejat) de a#$ele p)r.i de copaci te:2 ,nal.i de opt picioare. 8anning ,3i con(trui(e po(tul de o$(erva.ie ,ntre 0run'ele unui te:. De acolo2 avea o per(pectiv) a#pl) a(upra Trec)torii TangaQa 3i Str-#torii din(pre ve(t. &apone'ii i-ar 0i v)'ut doar dac) ar 0i venit de (u(2 din v-r0ul #untelui. ;n orice ca'2 3tiau c) ,n cur-nd vor 0i de(coperi.i. Acu#2 ,n 0iecare 'i2 ,n 'ori 3i #ai t-r'iu dup)-a#ia'a2 un zero japone' '$ura la joa() altitudine2 ,ncerc-nd ()-i repere'e. / dat)2 le trecu(e c7iar pe dea(upra capetelor. 8anning (e ,ntre$a c-t va #ai dura p-n) o ()-i prind). Dup) p)rerea lui2 era o c7e(tiune de ()pt)#-ni2 poate c7iar 'ile. ;ncerca(e ,nc) de dou) ori () organi'e'e o evacuare din Eol0ul &ervoi(eP de 0iecare dat)2 0u(e(e a#-nat)2 pentru c) (u$#arinul care ur#a ()-i ia de pe in(ul) era i#plicat ,n con0runt)ri i#portante ,n alt) parte. A3a c)2 nu le r)#-nea altceva de 0)cut dec-t () a3tepte. To.i deveni(er) nervo3i 3i ,ncorda.i. &apone'ii nu repre'entau (ingurul #otiv al ten(iunii din ta$)r). Sanei era din ce ,n ce #ai t)cut) 3i retra(). / privea du3#)no( pe Rac7el cu oc7ii ei c)prui. Sergentul Lavella n-o ,ng7i.ea nici el pe Rac7el. / con(idera un 0el de $le(te# tabu. 0 Nu $ine deloc2 don3oar)2 ,i (pu(e el ,ntr-o 'i . Sanei a(ta vrut o#or-t pe tine2 don3oar). Rac7el (e cutre#ur) 3i (e rug) lui Du#ne'eu () vin) #ai repede (u$#arinul. Dar2 ,n 0iecare 'i2 avea de-a 0ace cu o nou) gro')vie. De c-nd (e 3tia2 Rac7el (u0erea de r)u de ,n)l.i#e. 4a toate 0o$iile2 tea#a ei nu-3i avea nicio e*plica.ie logic). Un pod
1NL

de (0oar) traver(a de0ileul. Ducea la un $a'in cu ap) curat)2 ,ntre pere.ii (t-nco3i. Pentru ea2 0iecare traver(are repre'enta un co3#ar de ne,ndurat. 4u toate ace(tea2 Rac7el 0)cea ace(t e0ort ,n 0iecare di#inea.). Nu era doar dorin.a de a (e (p)la de (udoarea lipicioa() a junglei. Se tran(0or#a(e ,ntr-un adev)rat ritual. Un e*erci.iu prin care ,3i (cotea la (upra0a.) toate (pai#ele (u0letului. Gi (e 0or.a 'i de 'i 0)r) cru.are () le dep)3ea(c). Seara2 (e l)(a r)coarea 3i ,ntunericul. Norii negri de dea(upra #un.ilor2 (tr)pun3i de ra'e aurii2 ,#$i$au verdele junglei ,ntr-o lu#in) $l-nd)2 care accentua u#$rele v)ilor. 4-nd Rac7el ie3i din $a'in2 (e (i#.i cuprin() de un tre#ur u3or2 ,n ti#p ce-3i 3tergea corpul 3i p)rul. Se $ron'a(e ,n 0or#) de 1 pe g-t2 iar picioarele #aronii contra(tau cu pielea al$) ca laptele. Se ,#$r)c) repede cu c)#a3a 3i ,3i (tr-n(e p-n'a de tapa ,n jurul taliei. / lu) ,napoi pe c)rare. P)rul negru 3i de( ,i c)dea ,n valuri pe u#eri. Pic)turi reci de ap) i (e (curgeau pe cap 3i pe o$ra'. 8ergea repede. Era ner)$d)toare () traver(e'e podul. ;3i 0)cu(e un o$icei pe care-l re(pecta cu (tricte.eP ,ntr-un anu#it punct al dru#ului2 ,ncepea () in(pire ad-nc. Dup) 'ece re(pira.ii ajungea la pod. Dup) ,nc) dou)'eci2 trecea de partea cealalt). Dar ,n #o#entul acela2 v)'u ceva care o opri ,n loc. / 0iin.) (t)tea pe vine2 (u$ un copac de #a7on2 ,n cap)tul cel)lalt al podului. / a3tepta. Era Sanei. Rac7el ,3i a#inti de vor$ele (ergentului Lavella. +anei asta vrut omort pe tine donoar. E'it). Si#.ea cu# i (e (tr-nge (to#acul de 0ric). ;3i a#inti de 'iua c-nd 4orrigan veni(e la 8i(iunea 4atolic). S-ngele ,i 3iroia din u#)r. Sanei (e ridic) ,n picioare 3i ,ncepu () ,nainte'e (pre ea2 pe pod. +anei asta vrut omort pe tine donoar. Rac7el .inea capul (u( 3i continua () #earg). Doar n-o () #) la( inti#idat)2 ,3i (pu(e ea. N-o ()-i dau (ati(0ac.ie. 4-nd ajun(er) ,n #ijlocul podului2 Rac7el ,3i d)du (ea#a c) Sanei n-o ()-i dea voie () treac). Gtia de a(e#enea c) negre(a
1NN

avea 3i alte avantaje 0a.) de ea. Era o 0at) de la #unte2 o$i3nuit) cu podurile de 0unie. Dac) Rac7el ar ,ncerca () ,nainte'e2 i-ar 0i 0oarte u3or (-o ,#$r-ncea(c) ,n torentul ()l$atic de ape care $ol$oro(ea la o (ut) de picioare (u$ ea. Rac7el (e opri. % 4e dore3ti? Sanei nu-i r)(pun(e. / privea doar. Deodat)2 ,i '-#$i r)ut)cio(. Se prin(e cu #-inile de 0uniile podului 3i ,ncepu ()-l $alan(e'e. Rac7el ,3i ,ncle3t) in(tinctiv degetele de 0unie 3i ,ncerc) ()-3i p)(tre'e ec7ili$rul. Apele ,n(pu#egate 0ier$eau 3i #ugeau ,n de0ileu. Sanei $alan(a podul din ce ,n ce #ai repede acu#. ;3i 0i*a(e picioarele pe (c-ndurile de le#n 3i (e rotea2 de(criind arcuri a#e.itoare. % ;ncetea')A '$ier) Rac7el. % 4orrigan e(te al #euA % ;ncetea')A Pere.ii de0ileului 3i apa clocotitoare ,i ,#p)ienjenir) oc7ii. Gtia c) (e va pr)$u3i ,n 7)ul de (u$ ea2 dac) ,i va aluneca piciorul de pe (c-nduri. Rac7el ,nc7i(e oc7ii2 ,ncerc-nd ()-3i ,nving) a#or.eala care o cople3i(e. Prin cea.a ro3ie a groa'ei 3i di(per)rii di(tingea urletele lui Sanei. % 4orrigan e(te al #euA Tu nu luat pe elA E(te al #euA % ;N4ETEAIHA Rac7el (i#.ea c-o la() genunc7ii. Se ag).a ,nne$unit) de 0unii2 ,ngrop-ndu-3i ung7iile ad-nc2 ,n pal#). % ;N4ETEAIHA % 4orrigan e(te al #euA Sanei continua () r)cnea(c). Rac7el ,nc7i(e oc7ii 3i (e ,ncord). ;n cele din ur#)2 co3#arul lu) (0-r3it. 4-nd de(c7i(e oc7ii2 podul de (0oar) (e cl)tina u3or ,n $)taia v-ntului. Nu (e au'ea dec-t p-r-itul 0uniilor 3i #ugetul torentului. Su(pin) ad-nc. Tre#ura din cap p-n)-n picioare. Sanei (t)tea la c-.iva pa3i de ea2 r-njind triu#0)toare. % 6ric) de #oarte2 nu? % Pleac) de aiciA #ur#ur) Rac7el. % Tu nu #urit2 'i(e ea de parc) ar 0i vor$it cu un copil. Pod $un. Tu nu #urit. % Pleac)A
1N

Sanei ,ntin(e #-na 3i ,ncepu () #-ng-ie p)rul lui Rac7el. % 4orrigan e(te al #eu. Priceput2 don3oar)? Rac7el ar 0i vrut (-o ,#ping)2 dar nu ,ndr)'nea ()-3i de(prind) #-inile de pe 0unie. % Pleac) de l-ng) #ineA repet) ea. Sanei r-(e. Apoi ,i ,ntoar(e (patele. 4)lc) 0)r) () 3ov)ie pe (c-ndurile u#ede de le#n. Ti#p de c-teva #inute2 Rac7el nu ,ndr)'ni () (e #i3te. Nu putea ()-3i controle'e tre#urul din #-ini 3i picioare. ;nc7i(e din nou oc7ii. E-0-ia2 epui'at) de (pai#). ;i r)(unau ,n #inte cuvintele lui Sanei: % 4orrigan e(te al #euA K ;ncordarea din ulti#ele luni a0ecta(e 0oarte #ult ()n)tatea lui @an 8anning. Di(tru( de a0ec.iunea (a pul#onar)2 #)cinat de 0ric) 3i u#e'eala ne()n)toa() a junglei2 ajun(e(e la cap)tul puterilor. /c7ii i (e ,n0unda(er) ,n cap 3i r)#)(e(e nu#ai piele 3i o(. % Nu #ai po.i r)#-ne #ult ti#p pe in(ula a(ta2 8anningA ,i (pu(e 4orrigan. Dac) nu 0aci ceva2 o () #uri# cu to.ii. % 8-a# g-ndit 3i la acea(t) po(i$ilitate2 prieteneA % Atunci2 7ai () te ,ntre$ altceva. 4-nd ai de g-nd () ne evacue'i? Poate c) tu vrei () devii erou2 dar eu unul2 n-a# niciun c7e0. % 6ac tot ce pot2 Patric:A @-a# rugat de nu 3tiu c-te ori () ne evacue'e. E-nde3te-te 3i tuA % Pu.in ,#i pa() de r)'$oi. Tu 3i a0uri(itul )la de preot #-a.i $)gat ,n ,ncurc)tura a(ta 3i acu# te po0te(c () #) (co.i dracului de aici.

Capitolul 44
Trecu(er) aproape trei ()pt)#-ni de la #oartea P)rintelui Eoode c-nd 4orrigan pri#i ve3tile pe care le a3tepta. Se l)(a ,n(erarea. 8anning era ,n coli$a (ta.iei radio. 4eilal.i (t)teau a0ar)2 a3e'a.i pe l)'i2 ,n jurul 0ocului (tin(. 8-nca(er) o cin) 0rugal)2 co#pu() din ore' 3i pe3te ()rat 3i acu# tre#urau ,n v-ntul rece al nop.ii.
1 O

Deodat)2 8anning (e n)pu(ti din coli$)2 agit-nd triu#0)tor ,n #-n) o $ucat) de 7-rtie. % Ei2 (e pare c) o () (cap ,n (0-r3it de voiA 'i(e el cu o ve(elie 0or.at). Rac7el ,ntre$) ner)$d)toare. % A#ericanii2 nu-i a3a? 8anning ,i ,n#-n) #e(ajul. % Pe(te dou) nop.i. 1or a3tepta ,n gol0ul &ervoi(e. S)pt)#-na viitoare pe vre#ea a(ta ve.i 0i ,n Au(tralia. % Nu-i pri#a oar) c-nd ne pro#i.i2 #ur#ur) 4orrigan. % De data a(ta e(te (igur. % Nu cred2 p-n) nu v)d. % 1enit $arca? ,l ,ntre$) Sanei pe 4orrigan. % El a3a 'ice. % Plec)#? % Eu unul n-a# de g-nd () #ai (tau. Speran.ele lor 0u(e(er) ,n3elate de prea #ulte ori ca ()-3i #ai 0ac) ilu'ii. St-njenit2 8anning intr) ,n coli$) 3i lini3tea (e in(tal) din nou. Se 'g-iau la t)ciunii ,ncin3i2 cu0unda.i ,n propriile g-nduri. Rac7el (e tre'i tre#ur-nd ,n toiul nop.ii 3i ,3i tra(e p)tura pe(te cap. Nu #ai putea () adoar#). 6rica 3i tri(te.ea o .ineau trea') ,n ad)po(tul cu0undat ,n $e'n). Prin u3) ')rea cerul lu#inat de 0ulgere. 4urioa()2 (e ridic) () vad) de(pre ce era vor$a. Sclipirile al$icioa(e veneau din(pre (ud-ve(t. Atunci ,3i d)du (ea#a c) nu erau 0ulgere2 ci 0ocuri de artilerie. Euadalcanal. R)'$oiul 3i groa'nica ,n0runtare ar#at) (e de(0)3urau 0oarte aproape de dra#a lor anoni#) pe acea(t) in(ul) ,ndep)rtat). Si#.i cu# (e cu0und) din ce ,n ce #ai #ult ,n $e'na di(per)rii. K 4).)ratul ,n v-r0ul plat0or#ei de o$(erva.ie ,i lu) 'ece #inute lui 8anning. De-a$ia (e #ai .inea pe picioare. Sergentul Lavella ,l privea ,ncruntat 3i ,ngrijorat. Tu(ea i (e ,nr)ut).i(e2 iar c-nd (e uit) ,n cio$ul de oglind)2 ')rea o 0anto#) cu o$raji (up.i2 7ol$-ndu-(e jalnic la el. ;ncerc) () trag) aer ,n pl)#-ni. Dealurile 3i oceanul ,ndep)rtat ,i jucau ,n priviri 3i corpul i (e acoperi(e cu (udoarea
1 1

rece a (pai#ei2 ,n ti#p ce (e (tr)duia () (e aga.e de ra#urile $ananierului. ;nc7i(e oc7ii c-teva clipe2 lupt-ndu-(e cu valul de a#e.eal) care-l cuprin(e(e. / parte din el ,l ,nde#na ()-3i dea dru#ul. Ar 0i a3a de u3or () #oar)P #ult #ai (i#plu dec-t () re'i(teP ,3i alung) g-ndurile negre. Nu2 nu va renun.a. Nu putea. Nu acu#. ;ncet2 ,ncet i (e li#pe'ir) oc7ii 3i ,ncepu () re(pire #ai u3or. 4ontinu) () urce. Situa.ia era di(perat). Sergentul Lavella nu #ai r)#)(e(e dec-t cu trei oa#eniP ,l pierdu(er) pe jardar#ul Anea. 6u(e(e r)nit la $ra. ,n ti#pul incur(iunii la %ara)on 3i apoi (e in0ecta(e. 8anning inten.iona ()-l evacue'e ,#preun) cu 4orrigan 3i Rac7el2 dar #uri(e acu# c-teva 'ile. Alt) cruce de $a#$u( 0u(e(e ,n)l.at) l-ng) #or#-ntul P)rintelui Eoode2 (u$ cul#e. Pentru pri#a oar)2 8anning (e g-ndea () plece 3i el ,#preun) cu ceilal.i. Gtia prea $ine c) 'ilele pe in(ul) ,i erau nu#)rate. 4e Du#ne'eu2 ni#eni n-ar 0i putut ()-l conda#ne. St)tu(e ti#p de nou) luni ,n (patele liniilor ina#ice 3i era evident pentru toat) lu#ea c) nu #ai avea cu# () ac.ione'e #ult ti#p. Urc) cu grij) p-n) la plat0or#) 3i (e opri ()-3i trag) (u0letul. Apoi (e aplec) pe(te $inoclul de la trepied2 cercet-nd oceanul (pre ve(t. ;n Trec)toare (e a0lau cinci di(trug)toare japone'e2 (uple 3i cenu3ii ca ni3te lupi. ;naintau rapid2 arunc-nd valurile ,n(pu#ate la prora. Se ,ndreptau (pre (ud2 ur#ate de 3a(e tran(portoare. P)reau ni3te juc)rii pe l-ng) #un.ii ,nal.i 3i norii al$icio3i care pluteau pe(te in(ule. 8anning not) cu grij) ,n carnetul ()u cu coper.i de piele 3i apoi ,l pu(e la loc ,n $u'unarul de la piept. Pe ur#)2 ,ncepu () co$oare ,ncet. 8ai avea vreo 'ece picioare p-n) jo( c-nd ,3i d)du (ea#a c) n-o () reu3ea(c). Se ,nv-rtea totul ,n jurul lui 3i-i v-j-iau urec7ile. Scoa(e un (trig)t2 ,ncerc-nd ()-3i prind) #-inile ,n jurul trunc7iului2 dar nu reu3i. Se pr)$u3i ,n gol. ;n clipa aceea ,3i (pu(e: gata. +"a terminat. Apoi p)#-ntul (e gr)$i ()-l ,nt-#pine 3i (e 0)cu lini3te.
1 "

Capitolul 4
Are trei coa(te rupte 3i o 0ractur) la ,nc7eietura #-inii. S-a lovit 3i la cap. Deoca#dat) nu (e o$(erv) le'iuni interne. Rac7el ter#in) de $andajat $ra.ul lui 8anning 3i (e ,ndrept) de (pate2 d-ndu-3i la o parte o 3uvi.) de p)r. % E(te un #iracol c) n-a #urit. 4orrigan 3i (ergentul Lavella veni(er) l-ng) Rac7el ,n coli$a (ta.iei radio2 unde 8anning ')cea (e#i-incon3tient pe patul ()u de $a#$u(. @rlande'ul #or#)i 3i (e a3e') ,ntr-un col.2 pe o cutie de #etal. % Deci r)'$oiul (-a (0-r3it pentru el. Ar 0i #ai $ine (-o 3terge# de pe in(ul) c-t #ai e*i(t) oa#eni care () tran(porte r)nitul. % Nu 3tiu dac) va (uporta c)l)toria2 'i(e Rac7el. % Dar nici n-o () (e ,n()n)to3ea(c) aici2 ,n v-r0 de #unte2 nui a3a? Su$#arinul (o(e3te noaptea viitoare. Ar 0i $ine () ne ia pe to.i. Rac7el ,i evit) privirile. ;n ti#p ce-i trata r)nile lui 8anning ,i veni(e alt) idee. Un g-nd ,ngro'itor 3i ire'i(ti$il ,n acela3i ti#p. Se ,ntre$a cu# ()-i (pun) lui 4orrigan. Pro$a$il c) va ,ncerca (o oprea(c)2 dar nu e*i(ta alt) (olu.ie. 1a tre$ui ()-i e*plice. 8anning de(c7i(e oc7ii 3i ge#u. % P)cat c) i-a# dat vicarului ulti#ele pic)turi de $)utur)2 'i(e 4orrigan. +ietului 8anning nu i-ar 0i (tricat pu.in Q7i(:9 acu#. % A#ericaniiC #ur#ur) 8anningC tre$uie () le (pune#. % 4e vrea? % 1enit nave japone2 le e*plic) (ergentul Lavella2 ar)t-nd (pre ocean. *iap vrut vor$it ,n cutie. % Sta.ia radioA e*plic) Rac7el. Pro$a$il c) a v)'ut nave ,n Trec)toare. % /ricu#2 pe noi nu ne #ai prive3te. % A#ericaniiC ge#u 8anningC Tre$uie () a0leC Tre$uie ()-i anun.)#C % 4e tot vor$e3te acolo? % 4red c) vrea ()-i ,n3tiin.)# pe a#ericani ,n leg)tur) cu #i3c)rile 0lotei japone'e din Trec)toare.
1 !

% ;n(ea#n) c) nu #ai e(te 'drav)n la cap. Tu .i-ai 0)cut datoria2 ca () nu #ai vor$e(c de #ine2 un $iet irlande' a3a-'i( neutru. Pentru un tip care n-are nicio trea$) cu r)'$oiul2 a# (part de(tule capete de japone'i p-n) acu#. % Sunt de acord. % +un. Atunci 7ai () ne preg)ti# de plecare. Ave# de #er( o 'i ,ntreag) p-n) ,n gol0ul &ervoi(e. Rac7el r)#a(e #ult ti#p l-ng) patul lui 8anning2 (tudiindu-i tr)()turile. Nu era genul de o# pe care l-ai 0i caracteri'at drept curajo(. Sl)$it 3i neputincio( cu# ar)ta acu#2 (e#)na cu un pro0e(or de 3coal) (au cu un preot. Re'i(ta(e p-n) c-nd ,l l)(a(er) co#plet puterile. Acu#2 propria ei (pai#) ajun(e(e () conte'e #ai pu.in dec-t con3tiin.a. 4ineva tre$uia () ia locul lui 8anning. Dac) 4orrigan nu voia2 atunci va 0i nevoit) () (e (acri0ice. De 0apt2 nu era a3a de greu2 ,l v)'u(e de #ulte ori pe 8anning #anevr-nd (ta.ia radio. /ricine avea dou) #-ini 3i dou) picioare putea () urce pe plat0or#a de o$(erva.ie. 8ai erau 3i 0oile de 7-rtie din 8ane@s &oo) of +hips care o vor ajuta () identi0ice navele din trec)toare2 precu# 3i (c7i.ele ,n creion ale avioanelor japone'e de lupt)2 de(enate de 8anning. Nu avea practic niciun #otiv () 3ov)ie. 4u toate ace(tea2 i-ar 0i 0o(t at-t de u3or () le la(e pe toate $alt). / a3tepta per(pectiva unei #-nc)ri gu(toa(e2 ,n loc de ore' 3i taro 3i un (o#n $un2 ,ntre cear3a0uri de $u#$ac. 8ai #ult dec-t orice2 ,3i dorea () petreac) o noapte 0)r) () tre(ar) la 0iecare (trig)t de #ai#u.) (au tro(net de crengi. @-ar 0i 0o(t u3or () (e g-ndea(c) doar la propria ei (iguran.). Totu3i2 la nu#ai c-teva #ile dep)rtare2 oa#enii #ureau ,n jungl)2 pe ap) 3i ,n aer2 lupt-ndu-(e pe via.) 3i pe #oarte cu japone'ii. Nu 3tia c-t de i#portant) era (ta.ia radio de pe Santa 8aria2 dar (e 7ot)r-(e. Nu putea () 0ug). Dup) aproape o or)2 4orrigan intr) ,n coli$) 3i o g)(i pe Rac7el e*act unde o l)(a(e. Adic) l-ng) patul lui 8anning2 7ol$-ndu-(e la (ta.ia radio. % Ei $ine2 e3ti gata? % Nu vin cu voiA Lui 4orrigan nu-i venea () cread). % 4e?
1 B

% Tu po.i () pleci2 $ine,n.ele(2 do#nule 4orrigan. Eu ,n() o () r)#-n aici. @rlande'ul r-(e acru. % Sper c) nu vor$e3ti (erio(. % +a c7iar 0oarte (erio(. % Ai ,nne$unitA % PoateA 4orrigan privi drept ,n oc7ii ei ver'i 3i ')ri 7ot)r-rea aceea de neclintit pe care o o$(erva(e din pri#a (ear)2 c-nd ,i ceru(e (-o duc) cu $arca la 4apul 8ar#ari. Deci n-avea de g-nd () renun.e. % Doa#ne S0inte. 1)d c) nu glu#e3ti delocA % L-a# ur#)rit ()pt)#-ni ,n 3ir pe do#nul 8anning. 4red c) pot () #) de(curc cu (ta.ia radio. Sergentul Lavella 3i oa#enii lui vor r)#-ne aici () #) ajute. % ;.i dai (ea#a ce 0aci? Gtii ce-o () .i (e ,nt-#ple dac)C nu2 c-nd te vor g)(i japone'ii? % To.i ne na3te# pentru a #uri. 4orrigan (i#.ea c) e*plodea') de 0urie. N-avea niciun ro(t. /a#enii din jurul lui p)reau di(pu3i ()-3i iro(ea(c) vie.ile. / apuc) pe Rac7el de u#eri 3i o (cutur) cu putere. % Nu 0ii idioat)A Aici nu-i de joac)A Dac) dau de tine 3i de a0uri(ita a(ta de (ta.ie2 o () te viole'e pe r-nd. / () te lege de copacul )la 3i or () te 0ac) $uc).i p-n) n-or #ai putea de o$o(eal). Pe ur#)2 te vor l)(a ,n (ea#a 0urnicilor 3i p)()rilor. Uite2 a(ta o () .i (e ,nt-#pleA N-o () te ridici la ceruri ,nconjurat) de ,ngeri pe un nor 3i n-o ()-.i c-nte 7eruvi#ii (and of 2ope i &lood< 7lor< A Dac) ai noroc c7ior2 po.i (pera () te ,#pu3te din gre3eal). Ei2 ia 'i2 a(ta dore3ti? Rac7el era 3ocat) de 0uria lui 4orrigan 3i #ai ale( de vor$ele (ale. ;ncerc) () (e (#ulg) din $ra.ele irlande'ului2 dar nu reu3i. % Te rog2 d)-#i dru#ulA 'i(e ea $l-nd. 4orrigan (e 7ol$a negru de #-nie. ;n cele din ur#)2 ,3i lu) #-inile de pe 0at). % / () vii cu noi. % +a nuA Se uitau 0i* unul ,n oc7ii celuilalt. 4orrigan ced) pri#ul. % De ce2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu? o ,ntre$) el.

1 D

% Din acela3i #otiv pentru care n-a# putut ()-l la( () #oar) pe 3e0ul de la 4apul 8ar#ari. Spre deo(e$ire de tine2 do#nule 4orrigan2 nu pot () ,ntorc (patele lu#ii. % Dar a(ta-i (inucidere curat)A N-o () reali'e'i ni#ic. % Nu cred. 4orrigan o0t). % Te-a3 putea o$liga () vii cu noi2 'i(e el. % Da2 ai putea. Dac) #-ai lega de #-ini 3i de picioare 3i #-ai c)ra ,n (pate. Sau ai putea di(truge (ta.ia radio. Dar2 ,n ca'ul )(ta2 ar ,n(e#na c) nu e3ti neutru2 nu-i a3a? % Atunci2 () te ia dracuA Dac) vrei () te legi pe o cruce2 n-ai dec-tA % ;#i pare r)u. % N-ai de ce. 8ie unul pu.in ,#i pa(). Iic-nd ace(tea2 (e n)pu(ti a0ar). K ;nc)rca(er) de(tule provi'ii pentru #ar3ul lor de-a doua 'i (pre portul &ervoi(e. Sergentul Lavella ur#a () 0ie g7idul lor. +eni2 unul dintre jardar#i va pleca ,#preun) cu ei. 4eilal.i doi2 vor r)#-ne cu Rac7el. 8anning2 c7inuit ,nc) de dureri2 ,3i rec)p)ta(e cuno3tin.a. St)tea la u#$ra unui $ananier2 pe o targ) i#provi'at) de (ergentul Lavella din doi (t-lpi de $a#$u( 3i p-n') de cort. 4orrigan ,ngenunc7e l-ng) el. % 4u# te #ai (i#.i? % Nu-.i pierde vre#ea cu #ine2 Patric:A ,i 3opti. N-o () re'i(t la dru#. % Nu vor$i pro(tiiA / () te de(curci tu. N-ai dec-t ni3te 'g-rieturi2 at-ta tot. 8anning clipi din oc7i. P-n) 3i ace(t ge(t repre'enta un e0ort pentru el. % 4e-i cu (ta.ia radio? ,ntre$) el. % Nu te (up)ra2 dar #ai $ine (e alegea pra0ul de ea. 1reau () vor$e3ti cu 0ata. @-a intrat ,n cap () r)#-n) pe in(ul). % Slav) Do#nuluiA % 4e tot (pui? 3uier) 4orrigan. A(ta-i (inucidere curat)A Doa#ne S0inte2 a0uri(it) 0e#eieA 8anning ,3i ,ntoar(e capul. % 4ineva tre$uie (-o 0ac)2 prieteneA
1 J

4orrigan (e ,ndep)rt) de'gu(tat. / g)(i pe Rac7el ,n coli$)2 (tudiind ,n(e#n)rile lui 8anning. ;3i ridic) privirile c-nd intr) 4orrigan. % Eata? 4orrigan ,ncuviin.) din cap. % Sergentul Lavella #i-a (pu( ()-.i dau a(ta. Pu(e l-ng) ea pe-o lad)2 pre.ioa(a pu3c) Lee En0ield. % 8ul.u#e(c. 4orrigan p)rea (t-njenit. % Lavella 3i Lavoro vor veni direct aici dup) ce (e de(part de noi. Nu vor lip(i #ai #ult de c-teva 'ile. Rac7el ,l apro$)2 0)r) () (coat) o vor$). % Nu-i prea t-r'iu () te r)'g-nde3tiA ,i 'i(e 4orrigan. % Acela3i lucru e(te vala$il 3i pentru tine. 4orrigan (e ,ncord). % 4u# adic)? % Te-ai putea ,ntoarce () #) aju.i. % Da2 (igur2 a3 putea la 0el de $ine ()-#i '$or creierii. 8-a3 c7inui #ai pu.in2 ,n orice ca'. Rac7el ridic) din u#eri. % 8-a# (uit pe plat0or#) 3i a# (upraveg7eat Trec)toarea. 8anning are dreptate. Sunt o #ul.i#e de va(e acolo. Di(trug)toare2 #ai #ult ca (igur. % Din partea #ea2 n-au dec-t () atace 3i Polul SudA e*cla#) 4orrigan. 4ri(toa(e2 ce p)catA Rac7el ,l privi nedu#erit). % 4e vrei () (pui? % P)cat de picioarele tale (uper$e 3i de Du#ne'eu #ai 3tie ce a(cun'i pe (u$ 0u(t). Poate c) nu .i-a3 0i (pu( niciodat)2 dar a0l) c) e3ti o 0e#eie atr)g)toare. Rac7el ,i ,ntoarce (patele. % E(te #ai $ine () pleci2 do#nule 4orrigan. 8ult norocA % Do#ni3oar) EoodeC Rac7elC % Te rog2 pleac)A 4orrigan (t)tea ,n u3) cu pu#nii ,ncle3ta.i. 6uria2 ru3inea 3i a#)r)ciunea ,i ardeau g-tul ca un 0oc. ;3i a#inti de o (itua.ie a(e#)n)toare2 cu #ult ti#p ,n ur#)2 c-nd rug)#in.ile (ale (e dovedi(er) la 0el de 'adarnice. Dar2 de data acea(ta2 ,i venea #ult #ai greu ()-3i de(prind) privirile de la acea(t) 0e#eie
1 L

(u$.iric) 3i ,nc)p).-nat)2 po(tat) l-ng) (ta.ia radio. ;l durea c) tre$uia () plece 0)r) (-o aud) (pun-ndu-i $un r)#a(.

Capitolul 4!
Locotenentul 8a(7ita Ta(7iro ()ri din $arca de cauciuc ,n apele ni(ipoa(e ale gol0ului &ervoi(e. 4-nd ajun(e pe plaj)2 ,3i a3tept) oa#enii c) trag) $arca la #al 3i () (e regrupe'e. ;n (patele lor2 alt) plut) cu locotenentul Ruro(aQa 3i re(tul plutonului (e ,ndrepta (pre .)r#. % Pe unde o lu)#2 Ta(7iro-(an? ,l ,ntre$) Ruro(aQa. % Eu o iau (pre (ud2 c)tre p)durile de #angalieri2 ,i r)(pun(e Ta(7iro. Tu 3i oa#enii t)i ve.i #erge (pre nord. Dac) g)(i.i vreun $)3tina32 aduce.i-l aici ()-l interog7e'. Ruro(aQa ,ncuviin.) din cap. De aproape dou) ()pt)#-ni patrulau pe coa(ta de ve(t a in(ulei Santa 8aria. Pe(te tot era la 0el. +)3tina3ii (e dovedi(er) neprieteno3i 3i nici nu le trecea prin cap () coopere'e cu ei. Ruro(aQa (e (i#.ea tri(t 3i depri#at. % Ta(7iro-(an2 n-o ()-i g)(i# niciodat) ,n 0elul )(ta2 ,i 'i(e el ,ncet ca#aradului ()u2 ca () nu-l aud) (olda.ii. Ta(7iro nu-l lu) ,n (ea#). % Ne ,nt-lni# aici la ,ntoarcere. La() doi oa#eni () p)'ea(c) $)rcile. Ruro(aQa d)du din cap. % A3a n-o () reali')# ni#ic2 #or#)i el. % Tre$uie () re(pect)# ordinele2 ,i rea#inti Ta(7iro. % A# ,n.ele(2 Ta(7iro-(an2 r)(pun(e Ruro(aQa. Se ,ntoar(e pe plaj)2 () organi'e'e patrulele. K Plutea ,n #ijlocul lagunei. P)rea c7iar ciudat)2 ,n co#para.ie cu apele (tr)lucitoare ale oceanului 3i cocotierii de (#arald de pe .)r#. Eol0ul era lini3tit2 cu e*cep.ia vuietului valurilor (parte de reci0 3i o0tatului $ri'ei din(pre #are. Doar acea(t) pre'en.) r)u-preve(titoare indica pri#ejdia. % Doa#ne S0inte2 #ur#ur) 4orrigan enervat. Spre g7inionul lor2 3alupa japone') (e a0la ,n acela3i gol0 unde tre$uia () apar) (u$#arinul ,n noaptea aceea. 4orrigan ,3i concentr) $inoclul a(upra 0-3iei al$e de ni(ip din dreapta. Plaja era pu(tie. Doar un copac (olitar de calo0il (e
1 N

,n)l.a dincolo de pal#ieri2 ,ntin'-ndu-3i trunc7iul pe(te apele (tr)lucitoare2 de parc) (-ar 0i 0erit de vreo pri#ejdie 0)r) nu#e2 a(cun() ,n jungl). 4orrigan lu) $inoclul de la oc7i 3i tr-nti o ,njur)tur). ;l l)(a(e pe (ergentul Lavella 3i pe ceilal.i ,n p)dure2 ,n ti#p ce el ,ncerca () g)(ea(c) o c)rare prin #la3tina de #angalieri2 care ,nconjura gol0ul. P-n) acu#2 3alupa japone') de patrulare 0u(e(e a(cun() de valuri. N-aveau de ale(. Tre$uiau () (tea 3i () a3tepte. 4orrigan (e ,ntre$a ce va 0ace oare co#andantul (u$#arinului c-nd va vedea $arca japone') ancorat) ,n gol0. 1a ri(ca? Sau va trage conclu'ia c) 0u(e(er) captura.i 3i (e va ,ntoarce la Nou#ea. % 4ri(toa(e2 n-o () #ai (cap niciodat) de pe in(ula a(ta $le(te#at)2 #ur#ur) 4orrigan. Se ridic) ,n picioare 3i o lu) c)tre #la3tini () le (pun) $ucuria 3i celorlal.i. K 8la3tina de #angalieri era un loc ,ntunecat 3i periculo(. R)d)cinile r)(ucite ale copacilor (e ,ntindeau pe #alurile acoperite cu noroi ca ni3te degete de(c)rnate ale unei $)tr-ne 'grip.uroaice. De(i3ul de crengi 3i 0run'e oprea lu#ina (oarelui. 4orrigan ,3i croi dru# de-a lungul #alului2 $)l)ng)nind En0ield-ul pe u#)rul drept. ;nota cu greu prin noroiul lipicio(. @n(ecte negricioa(e ()reau ,n jurul lui (periate. 8iro(ul 0etid al #-lului ,#p-n'i(e at#o(0era. 4ra$i cu carapace portocalii (tr)lucitoare (e t-rau 7ido( pe .)r#. Din c-nd ,n c-nd2 4orrigan ')rea c-te un g-ndac viu colorat ,n ro3u2 al$a(tru 3i gal$en 0uri3-ndu-(e (pre r)d)cinile #angalierilor. /dat)2 au'i ple(c)itul unei viet).i #ai #ari2 care ()ri(e ,n apele #urdare. T)cerea junglei era greu de interpretat2 dar urec7ea lui 4orrigan (e o$i3nui(e. P-n) 3i clipocitul #la3tinilor con.inea c-te un #ic (unet: (trig)tul unui papagal uria3 (au or)c)itul $roa3telor. Dar2 c-nd (e #i3cau oa#eni prin apropiere2 ,.i d)deai (ea#a i#ediat. 4orrigan tre()ri deodat). ;3i ridic) privirea 3i v)'u un cacadu al$ (u( pe ra#urile unui cocotier g)l$ui ca 0ilde3ul. Se uita ,n jo( ur#)rind ceva cu #are aten.ie.
1

@rlande'ul (e opri () a(culte. Se au'eau voci2 venind din(pre #angalieri. Se l)() ,n noroi 3i (t)tu lini3tit. Nici nu ,ndr)'nea () re(pire. Si#.i cu# i (e (tr-nge (to#acul de 0ric). &apone'iiA 4orrigan (e t-r, la ad)po(tul unui $u3tean g)uno(2 care ')cea pe #al2 pe(te r)d)cinile de #angalieri. ;3i ridic) capul 3i privi ,nainte. Erau cel pu.in dou)'eci. 1eni(er) #ai #ult ca (igur cu $arca ancorat) ,n gol0. Se ,ndreptau direct (pre el2 de-a lungul #alului. % S0-nt) 6ecioar) 3i @(u(e 4ri(toa(eA #ur#ur) 4orrigan. Acu# ,i ')rea c-t (e poate de clar2 cu uni0or#ele lor :a:i2 #i3c-ndu-(e prin vegeta.ia lu*uriant) a junglei. Pe(te c-teva clipe2 vor trece c7iar pe(te el. Gocat 3i ,ngro'it2 4orrigan privi ,nd)r)t 3i ,3i v)'u ur#ele ,ntip)rite c-t (e poate de clar ,n noroiul #oaleP va 0i propriul ()u @uda. ;3i roti privirile ,n jur di(perat. De-o parte (e a0lau apele ,ntunecate ale gol0ului2 iar de cealalt) jungla. Se g-ndi () ,nconjoare prin (pate (olda.ii care avan(au prin #la3tin). Dar 3tia c) ar 0i inutil. % La$ele tale uria3e2 ,#pr)3tiate pe(te tot prin #-l ,i vor duce direct la tine2 Patric: $)iete. Singura (olu.ie era () (e ,ntoarc) ,napoi2 ()-3i acopere ur#ele 3i apoi () traver(e'e pe cel)lalt #al. Se t-r, pe $urt) prin #-lul lipicio( 3i ,ncepu () (e cu0unde ,n ap). Apoi ,l v)'u. Era un crocodil. Plutea la (upra0a.a #la3tinii2 la #ai pu.in de cinci'eci de pa3i de el. /c7ii ()i r)ut)cio3i ,l priveau 0)r) () clipea(c). 4orrigan (i#.i c) i (e opre3te re(pira.ia. Nu #ai avea (c)pare. 4)'u(e ,n cur(). @e3i din ap) 3i (e t-r, ,n (patele $u3teanului. ;3i ()lt) capul c-.iva inci 3i ')ri pri#ul (oldat japone' ,ndrept-ndu-(e c)tre el2 la cinci'eci de 9ar'i de locul unde (e a0la. % P-n) aici .i-a 0o(t2 Patric:2 $)ieteA ,3i 'i(e 4orrigan. Ai dat de dracu2 ce #aiA

"OO

Capitolul 4"
/c7ii reci 3i rotun'i ca de porc continuau ()-l privea(c) neclintit. ;3i ,ncre.i $otul cald c-nd ,ncepu () (e #i3te2 apropiindu-(e de #al. Spinarea ,i (tr)lucea ,n lu#ina (oareluiP ,n cele din ur#)2 ,3i (coa(e din ap) corpul ()u #a(iv2 acoperit cu plato3e. Era un e*e#plar uria3P #)(ura ,n jur de opt(pre'ece picioare. La$ele (ale (curte 3i ,ndoite (e ,n0undau ,n #-lul negru2 puturo(. 4-nd (e ridic) pe #al2 ,3i de(c7i(e 0)lcile o 0rac.iune de (ecund) 3i 4orrigan ')ri 3irurile de din.i gal$eni2 a(cu.i.i. Du7nea ,ngro'itor a pe3te putre'it. Solda.ii (e apropia(er) 3i #ai #ult. 4orrigan ,i au'ea vor$ind. 1ocile lor (unau 7-r3-it 3i (acadat. Deodat)2 crocodilul ,ncepu () alerge (pre el. Se #i3ca #ai repede dec-t ,3i ,nc7ipui(e 4orrigan. Se lipi de $u3tean 3i ridic) pu3ca. ;n clipa aceea2 3tiu c) avea de ale( ,ntre groa'nica #oarte ,ntre 0)lcile ani#alului 3i un glonte ,n (pate tra( de (olda.i. % Pre0er o #oarte curat)A (e g-ndi 4orrigan. S)lt) ar#a2 .intind ,ntre oc7ii 0iarei. Ap)() pe tr)gaci. Ni#ic. Tra(e din nou. Ni#ic. Se $loca(e #ecani(#ul. Doa#ne S0inte2 nu2 ,3i (pu(e 4orrigan. @ntra(e ap) pe .eav). Era co#plet lip(it de ap)rare. ;n.epeni ,n loc. A(ta e(te. / () #oar) 3i gata. K 4aporalul Sirro Saniguc7i #ergea nep)()tor. Pri#i(e re(pon(a$ilitatea () conduc) patrula 3i ,n #o#entul acela (e concentra a(upra dru#ului. P)3ea greoi prin #-lul lipicio( al #la3tinii2 pe(te r)d)cinile #angalierilor. Nu-l v)'u pe crocodil dec-t #ult prea t-r'iu. Au'i 7-r3-itul $ur.ii ani#alului ,n ti#p ce (e t-ra prin noroi (pre el. Ridic) oc7ii 3i o$(erv) capul alungit 3i (patele lucio(2 (clipind (u$ ra'ele (oarelui.

"O1

;ncerc) () ridice pu3ca2 dar 0iara (e dovedi #ai iute. ;3i c)(c) 0)lcile uria3e 3i-i cuprin(e 3oldul. Scoa(e un urlet 3i tra(e ,n acela3i ti#p. Elontele rico3) ,n tu0i3urile de #angalieri. 4a#ara'ii lui reac.ionar) cu ,nt-r'iere. 4rocodilul ,ncepu ()-3i t-ra(c) victi#a prin noroi2 (pre gol0. ;l va (cu0unda ,n apele 0etide ale #la3tinii 3i apoi ,3i va (avura pr-n'ul pe ,ndelete ,n vi'uina (a (u$acvatic). Dar (e aventura(e prea departe de (anctuarul ()u lacu(tru. Solda.ii japone'i ,3i revenir) repede 3i de(c)rcar) o ra0al) de ,#pu3c)turi ,n corpul #a(iv2 acoperit cu plato3e al giganticului ani#al. D)du dru#ul o#ului 3i (e c7irci (u$ i#pactul gloan.elor. ;ncerc) () 0ug) ,n gol02 dar (e opri la ju#)tatea di(tan.ei (pre ap)2 r)(turn-ndu-(e pe (pate. ;3i e*pu(e $urta lui #oale2 al$icioa() 3i i'$i de c-teva ori cu coada ,n noroi2 prin( ,n g7earele #or.ii. La c-.iva pa3i de corpul ani#alului2 caporalul Saniguc7i (e ag).) ,ngro'it de ciotul piciorului2 ()u drept. 4ealalt) ju#)tate 0u(e(e (#ul() de 0)lcile crocodilului. S-ngele de un ro3u aprin( g-lg-ia pe jo( ,n noroiul aluneco(. Locotenentul Ta(7iro alerg) de(0)c-ndu-3i $r-ul. ;l i#o$ili') cu genunc7iul pe (oldatul care (e '$)tea url-nd 3i-i ,n0)3ur) $ucata de p-n') ,n jurul 3oldului. % Du-l ,nd)r)t pe plaj)A (trig) Ta(7iro. Pe 3alup) era un #edic. Saniguc7i #ai avea o 3an() dac) nu pierdea prea #ult (-nge. Doi dintre oa#enii lui Ta(7iro ,3i aruncar) pu3tile pe u#)r 3i ,l ridicar) pe ca#aradul r)nit ,n $ra.e. Al.i doi ,i ()ltar) picioareleP (au ce #ai r)#)(e(e din ele. / pornir) prin #la3tin)2 ,napoi de unde veni(er). Ta(7iro o lu) dup) ei. ;njura ,n g-nd crocodilul. Acu# nu-i #ai putea convinge pe oa#enii ()i () (tr)$at) #la3tina. K 4-nd ani#alul ie3i(e din ap)2 ,ndrept-ndu-3i (pre el corpul ()u uria32 (u(.inut de patru picioare (curte 3i puternice2 4orrigan apuca(e pu3ca de .eav)2 ca pe o $-t). A$ia ,n ulti#ul #o#ent ,3i d)du (ea#a c) nu-l v-na pe el. Soldatul japone' din 0runtea plutonului repre'enta o .int) #ult #ai tentant) 3i u3oar). Se a0la #ai aproape de gol0 3i (t)tea drept. 4orrigan2 g7e#uit ,n (patele tu0i3urilor n-avea cu# ()-l
"O"

vad)2 dar au'i urletele 3i (cr-3netul ,ngro'itor al 0)lcilor uria3e2 (0)r-#-nd oa(ele. Strig)tele di(perate ale o#ului erau a(tupate de r)p)itul pu3tilor 3i .iuitul a(ur'itor al gloan.elor. 4oada crocodilului 3uiera prin aer2 i'$ind noroiul ,n agonia #or.ii2 la nu#ai c-.iva pa3i de el. 4orrigan ,3i .inu re(pira.ia 3i a3tept). ;n cele din ur#)2 (e l)() lini3tea2 ,ntrerupt) doar de (trig)tele (oldatului r)nit. Apoi2 japone'ii ,ncepur) to.i () urle. 4orrigan 3i-i i#agina (tr-n3i ,n jurul victi#ei2 ,ncerc-nd ()-l $andaje'e. I$ieretele neo#ene3ti ale r)nitului ,l ,ngro'eau pe 4orrigan. Pri#ul 3oc trecu(e 3i durerea (0-3ietoare ,i cuprin(e(e tot corpul. 4orrigan (e tra(e #ai aproape de $u3tean. Nu 3tia ce () 0ac). S) ,ncerce () 0ug) acu#2 c-nd erau preocupa.i de (oarta ca#aradului lor? Sau () ri3te 3i () r)#-n) pe loc? Nu2 japone'ii (e a0lau prea aproape. ;n clipa c-nd (e va #i3ca2 unul dintre (olda.i (-ar putea () (e ,ntoarc) 3i ()-l vad). Se 7ot)r, () r)#-n) unde era. /#ul url) din nou2 acoperind vocile (olda.ilor care-l c)rauP dar apoi2 ge#etele 3i a#e(tecul de gla(uri (e e(to#par). 4orrigan ,3i d)du (ea#a c) o lua(er) ,n alt) direc.ie2 (pre $arc). A3tept) c-tva ti#p ,nainte () privea(c) prudent pe(te $u3tean. 1)'u japone'ii ,#piedic-ndu-(e 3i c)'-nd ,n #-lul a$urind al #la3tinii. St)teau cu (patele la el2 dar unul din (olda.i ,ntoar(e capul pentru o clip) 3i 4orrigan ,l recuno(cu (periat. % Ta(7iroA #ur#ur) el. P)cat c) n-ai 0o(t tu ,n locul r)nitului. Dup) c-teva #inute2 '$ieretele japone'ului in0ir# (e topir) ,n jungl) 3i 4orrigan (e tre'i ,nconjurat de lini3tea ap)()toare a #angalierilor. Se ridic) ,ncet ,n picioare. 4rocodilul #ort ')cea pe (pate2 la c-.iva pa3i dep)rtare2 ciuruit de gloan.e. 8ai ,ncolo2 pe noroiul negru lucio( (e ,n3irau ur#ele de (-nge ale caporalului Saniguc7i. 4orrigan (e a3e') pe cadavrul reptilei 3i cl)tin) din cap. 4e noroco( 0u(e(eA % Ei $ine2 Pat $)iete2 tat)l t)u avea dreptate. 6ere3te-te de 0e#ei 3i o () tr)ie3ti o (ut) de aniA K
"O!

;n noaptea aceea2 #icul grup (e (tr-n(e(e ,n jungl)2 privind 0ocul de pe plaj). Acolo ,3i a3e'a(er) ta$)ra japone'ii. Din c-nd ,n c-nd2 gla(urile lor erau purtate de $ri') din partea cealalt) a gol0ului. 4u# ei nu puteau () aprind) 0ocul2 de 0ric) () nu 0ie v)'u.i de niponi2 #-ncar) c-teva $anane 3i pulpa unei papa9a2 iar apoi (e ,ngr)#)dir) unul ,n altul pe p)#-nt2 ,ncerc-nd () doar#). 8anning (t)tea ,ntin( l-ng) 4orrigan. Re(pira ,ntret)iat. 4orrigan (e ,ntre$a dac) va (upravie.ui p-n) la (o(irea (u$#arinului2 #iro(ea la 0el ca preotul ,nainte ()-3i dea du7ul. 4e #ai2 du7nea a #oarte. % 4u# te (i#.i? ,i 3opti 4orrigan ,n $e'n). % 6ata2 'i(e 8anning r)gu3it. 8) g-nde(c tot ti#pul la ea. % Nu nu#ai tu. % Tre$uie () te ,ntorci (-o aduci. Nu po.i (-o la3i (ingur)A % N-ai dec-t () te duci tu2 dac) vrei. Nu te opre3te ni#eni. % Dac) ai 0i 0o(t un $)r$at adev)rat2 n-ai 0i2 per#i( a(e#enea lucru. E3ti un #on(truA % Dar n-a# o$ligat-o eu () r)#-n). Dac) vrea () (e (inucid)2 n-a# c7e0 () #) trag) 3i pe #ine dup) ea. 8anning o0t). E-ndul c) nepoata P)rintelui Eoode (e a0la (ingur) ,n jungl)2 ,l u#plea de di(perare. Durerea din piept i (e accentua(e2 ,n ti#p ce ,ncerca ()-l conving) pe 4orrigan. % Nu-#i vine () cred c) po.i 0i at-t de la3 ,nc-t (-o la3i prad) de(tinului pe acea(t) 0at) curajoa(). 4orrigan (i#.i cu# clocote3te de 0urie. /are ce voiau to.i oa#enii )3tia de la el? % Gtii ce2 e(te nu#ai vina ei. Eu unul nu r)(pund de via.a do#ni3oarei Eoode. Du#ne'eu 3tie c) a# 0)cut tot ce-a# putut pentru ni3te idio.i ca voi. Dac) vrea () (e (inucid)2 n-are dec-t. 8anning ,ntoar(e capul ()-3i a(cund) lacri#ile de ciud) 3i neputin.) care-i ardeau o$rajii. Era un ge(t lip(it de (en(. ;n $e'na a$(olut) din jur2 4orrigan n-avea cu# () di(ting) nici #)car propria-i #-n). % Tre$uie () te ,ntorci2 prietene. Tre$uieA ,l i#plor) 8anning. % 4ulc)-teA % Si#t un 0oc ,n piept. Nu pot () dor#A % Da2 dar eu pot. A3a c) taci din gur)A

"OB

8anning nu ,n.elegea a(t0el de oa#eni. Nu-3i vedeau dec-t propriile lor intere(e. Engle'ul .inea ,n pri#ul r-nd ()-3i re(pecte o$liga.iile2 iar intran(igen.a lui 4orrigan ,l uluia. % De cine 0ugi2 tu Patric:? % De indivi'i ca tineA % Nu po.i 0ugi ve3nic. /dat) 3i odat) va tre$ui () te opre3ti 3i () te dedici unui (cop (au unei per(oane. Alt0el2 via.a va 0i lip(it) de (en(. % E(te oricu# lip(it) de (en(. % Dac) a3a cre'i2 ,#i pare r)u pentru tine. % Ai #ai (pu(-o. Gi a0l) c) 3i #ie ,#i pare r)u de #ine. ;#i pare r)u c) #-a# l)(at v-r-t ,n toat) ne$unia a(ta. Gi acu#2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 taci din gur) 3i la()-#)-n pace. Sergentul Lavella 0)cu pri#ul de pa') ,n noaptea aceea. 4orrigan (e g7e#ui(e (u$ o p)tur) cu Sanei 3i ,ncerca () adoar#). Dar nu reu3i. St)tea cu oc7ii de(c7i3i2 'g-indu-(e la (tele. Pe(te dou) ore2 c-nd ,i lu) locul (ergentului era la 0el de trea' 3i (i#.ea o durere ad-nc) ,n (u0let. Nu 3tia de ce.

Capitolul 4#
Rac7el (t)tea ,ntin() ,n $e'n)2 pe patul ,ngu(t de $a#$u( al lui 8anning2 ,n coli$a (ta.iei radio. Se ruga. Unc7iul ei o ,nv).a(e c) rug)ciunea repre'enta un #ijloc de devo.iune care tre$uia 0olo(it pentru adorarea 4reatorului 3i at-ta tot. Nu ,n(e#na(e niciodat) ni#ic pentru ea p-n) atunci 3i nici nu credea c) o () ,n(e#ne vreodat). Rac7el nu era (igur) c) Du#ne'eu e*i(ta ,ntr-adev)r. Dar acu#2 #-nat) de un in(tinct pe care nu-l pricepea2 (e rug) cu# nu (e ruga(e niciodat) ,n via.a eiP nu a3a cu# ,i ar)ta(e P)rintele Eoode2 ci pentru propria ei #-ntuire. Regreta deja 7ot)r-rea ei ,nc)p).-nat) de a r)#-ne pe in(ul). 4u o 'i ,nainte 0u(e(e convin() c) 0)cea un lucru ju(tP (ingurul po(i$il. Acu# 0iecare .ip)t de $u0ni.) din jungl)2 0iecare tro(net de creang)2 0iecare $u0nitur) 3i or)c)it al $roa3telor o c)lcau pe nervi. Ajun(e(e ()-3i $le(te#e i#petuo'itatea. Pri#ele ,ndoieli ,i ,ncol.i(er) ,n ini#) atunci c-nd ,3i d)du(e (ea#a cu groa') c) cei doi japone'i localnici (-ar putea () nu-i 0ie at-t de loiali cu# ,i 0u(e(er) lui 8anning. Era vor$a de Sila(
"OD

Tenpound("D2 $)3tina3ul (olid din Rendell(2 cu #i(terio(ul tatuaj T1OU pe $ra.ul (t-ng 3i caporalul Solo#on2 un #alaie'ian indolent2 po(o#or-t 3i t)cut. De c-nd pleca(e 4orrigan2 nu-i vor$i(e niciunul. +a c7iar2 ,i (urprin(e(e di(cut-nd ,ntre ei pe 0uri3. ;n.ele(e(e c) cei doi oa#eni ,i datorau (upunere lui 8anning2 )iap-ul in(ulei2 3i nu ei. ;n oc7ii lor2 nu era dec-t o 0e#eie. Nu e*i(ta nicio garan.ie c) vor #ai 0i ,n ta$)r) a doua 'i de di#inea.). / cuprin(e 0rica. 4orrigan avu(e(e dreptate. Se lega(e de $un)voie pe cruce. 6u(e(e o arogan.) din partea ei ()-3i ,nc7ipuie c) va (upravie.ui ,n jungl). Acu#2 47o#u tri#i(e(e vor$) din 1ancoro c) japone'i de$arca(er) c-inii poli.i3ti. Pla(a (e (tr-ngea ,n jurul eiP ,ntr-o 'i2 c-t de cur-nd2 vor da de ea. 4el #ai r)u era c) nu 3tia c-nd va veni #oartea. Se putea (trecura noaptea2 ve(tit) doar de tro(netul ino0en(iv al unei crengi2 (au putea veni ,n dogoarea a#ie'ii2 c-nd (t)tea aplecat) pe(te (ta.ia radio. Patrula japone') ar 0i putut ni#eri oric-nd ,n lu#ini3 din gre3eal)2 ca () nu #ai vor$i# de avion. I$ura la joa() altitudine 3i2 p-n) la ur#) va ')ri antena. Nu era e*clu( (o tr)de'e c7iar unul dintre $)3tina3i. 6iecare 0a.) neagr) ,ntruc7ipa un po(i$il @uda. ;ncerc) ()-3i alunge g-ndurile negre 3i () adoar#). 4-nd ,nc7i(e oc7ii2 v)'u un (u$#arin cu0und-ndu-(e ,n apele gol0uluiP c-nd valurile al$a(tre acoperir) ,nveli3ul #etalic2 Rac7el (e po#eni 3optind un cuv-nt ,n noapte2 ca o $inecuv-ntare. % 4orrigan. K Patric: 4orrigan pu(e $inoclul la oc7i 3i privi dincolo de apele (clipitoare ale gol0ului2 (pre 0-3ia al$) de plaj). 6u(e(e acolo ,nc) din 'ori2 (tudiind ,#prejuri#ile. Noaptea (e dovedi(e de ne(uportat. F-n.arii '$ura(er) ,n raiduri de(e. Adul#eca(er) (-nge cald 3i (e n)pu(ti(er) din(pre #la3tini. Aproape de #ie'ul nop.ii2 8anning delira(e din nou 3i (e v)'u(er) nevoi.i ()-l a(tupe cu p)turi. Se te#eau () nu-i aud) japone'ii. Sunetele erau purtate de v-nt pe(te gol02 (pre ta$)ra niponilor.
"D

Iece lire =eng.> =n.t.>. "OJ

4orrigan nu dor#i(e. Nu-i ie3ea din #inte 0ata. De ce nu veni(e cu ei? @-ar 0i (cutit de neca'uri inutile. 4u# ,l nu#i(e 8anning (eara trecut)? Un #on(tru2 @(u(eA ;3i ri(ca(e pielea pentru ei de nu 3tiu c-te ori. @ar acu# voiau () r)#-n) pe in(ul) 3i () devin) un #artir pentru o cau') ,n care nu credea. ,rebuie s te !ntorci prietene. ,rebuie. 4orrigan era nervo(2 nedu#erit 3i de'gu(tat de toat) pove(tea a(ta. Nedu#erit de durerea ad-nc) din (u0let2 care nul p)r)(i(eP de'gu(tat de re(pon(a$ilitatea care-l ap)(a 3i pe care nu 3i-o dori(eP nervo( 0iindc) 8anning avea prea #ulte preten.ii de la el. Era o di#inea.) 0ier$inte 3i aerul rare0iat purta #iro(ul #)rii 3i aro#a greoaie a 0lorilor. 1-ntul aduna(e norii dea(upra in(ulei. Se#)nau cu ni3te #acrouri poleite ,n al$. Un 0uior (u$.ire de 0u# (e ridica din (patele pri#ei linii de pal#ieri2 acolo unde ,3i ,ntin(e(er) ta$)ra japone'ii. Pe plaj) 3i ,n 3alupa cenu3ie de patrulare care plutea ,n #ijlocul lagunei al$a(tre era #are agita.ie. % Saide.i2 c)ra.i-v) odat)2 tic)lo3ilorA #ur#ur) 4orrigan ,n ti#p ce privea prin $inoclu. Gtia c) (u$#arinul i-ar 0i a3teptat ,nc) o noapte. Dac) japone'ii nu plecau a'i2 (u$#arinul nu va ri(ca () ')$ovea(c) #ult ti#p ,n ape ina#ice. ;n ti#p ce privea2 di(tin(e uruitul ,ndep)rtat al unui #otor 3i v)'u o $arc) de cauciuc de(prin'-ndu-(e de 3alupa de patrulare. Pe(te c-teva #inute2 tra(e pe ni(ipul al$ 3i japone'ii ,ncepur) () ,ncarce ec7ipa#entul la $ord. 1)'u doi (olda.i duc-nd o targ) acoperit) de-o p)tur). 4orrigan ,3i a#inti de atacul crocodilului din 'iua precedent). Deci2 o#ul #uri(e. % +ine c) nu (unt eu ,n locul lui2 ,3i 'i(e 4orrigan. % 4e anu#e v)'ut? ,i 3opti Lavella. 8aponii plecat? % A3a (e pare2 ,i r)(pun(e 4orrigan. 8ai ave# o 3an(). 4orrigan 3i Lavella (e t-r-r) ,napoi prin 7).i3uri2 p-n) (e ,ndep)rtar) de plaj). Apoi2 (e ridicar) ,n picioare 3i ,ncepur) () #earg)2 ,#pot#olindu-(e printre r)d)cinile de #angalieri. De ,ndat) ce vor pleca japone'ii2 4orrigan 7ot)r, ()-l tran(porte pe 8anning la #alul apei 3i ()-3i a3e'e ta$)ra acolo. 1or tre$ui () a3tepte p-n) la l)(area nop.ii. Atunci (e vor
"OL

convinge dac) $ravul c)pitan al (u$#arinului ,n0runta(e pri#ejdia p-n) la cap)t. Dar2 cu pu.in noroc2 (e va (0-r3i totul: (udoarea lipicioa()2 0rica2 ore'ul apo( 3i apa in0e(tat). S)pt)#-na viitoare pe vre#ea a(ta ar putea $ea o $ere rece ca g7ea.a ,ntr-un $ar din 7otelul Eeorge. Ar 0i tre$uit () plutea(c) de 0ericire. Spre (urprinderea lui2 con(tat) ,n() c) era depri#at. K 8itc7ell ')ri din carling) e(cadronul de /ero-uri a0lat la #ulte #ii de picioare (u$ ei2 (tr)lucind ,n (oarele a#ie'ii. Siluetele lor ,ncadrate de nori al$i (e pro0ilau pe al$a(trul oceanului. 8itc7ell le ur#)ri2 conduc-ndu-3i e(cadronul ()u de avioane 7rumann de v-n)toare ,ntr-o 0or#a.iune noroa()2 cenu3ie. Privi pic)turile de ploaie care (e prelingeau pe gea#ul inca(a$il2 ,n ti#p ce '$urau prin 0urtun). Pe(te c-teva #inute2 ie3ir) din de(i3ul norilor. 8itc7ell (e uit) ,n jo(2 (pre arip). Nu le pierdu(e. Se ,ntoar(e la dreapta 3i-l v)'u pe co#andantul ()u 0)c-ndu-i (e#n cu degetul ,n (u(. % Aici e(te co#andantul ArroQ "J. /ero-urile ,n po'i.ia cea(ornicului de la ora 3apte. Sai ()-i lovi#2 $)ie.iA 8itc7ell ,ncepu () plonje'e2 aleg-nd /ero-ul din 0runtea 0or#a.iei2 pla(at ,n v-r0ul 1-ului. 4-nd 7rumann-ul (e ,nclin)2 8itc7ell 0u aruncat ,nainte. Noroc cu centura de (iguran.). Alt0el2 ar 0i ie3it prin acoperi3ul carlingii. Uruitul #otoarelor deveni a(ur'itor c-nd avionul prin(e vite')2 apropiindu-(e de .int). /ero-urile ,3i p)(trau 0or#a.ia. 8itc7ell avea (oarele ,n (pate. Pilo.ii japone'i ,i vor repera c-nd va 0i deja prea t-r'iu. 8itc7ell a3tept) p-n) ajun(er) la aproape trei (ute de 9ar'i. Apoi tra(e. Tunurile lan(ar) ()ge.i (tr)lucitoare ,n aripile 3i $ordul /ero-ului. +uc).i #ari de #etal '$urar) ,n aer2 ,n(o.ite de tro#$e de 0u# negruP apoi2 #otorul e*plod)2 pulveri'-nd pe cer un 0uior al$ de glicol. /ero-ul ,3i pierdu controlul ro(togolindu-(e c)tre ocean. 8itc7ell ,l ur#)ri a3tept-nd () ')rea(c) para3uta pilotului. Ni#ic. Pro$a$il c) 0u(e(e lovit. /ero-ul (e pr)$u3i ,n ap)2 ,ntr-un nor de 0u# negru2 uleio(. Pe ur#)2 0u ,ng7i.it de valurile #)rii.
"J

S)geat) =eng.> =n.t.>. "ON

Deodat)2 au'i un $-'-it ,n c)3ti. % Aten.ie2 ai un Ie:e ,n coad). Plonjea')2 plonjea')A 8itc7ell (e ,ntoar(e. I)ri gurile #itralierelor 3i cercul ro3u pictat pe argintul (tr)lucitor al avionului de v-n)toare. 7rumann-ul (e cl)tin) c-nd gloan.ele ,i per0orar) aripa 3i 0u'elajul. 8itc7ell tra(e de #anet) ,nainte 3i (e ,nclin) cu o arip) (pre #are2 iar cealalt) direct c)tre cer. Pilotul japone' ,l ur#). Au'i din nou r)p)itul #itralierelor. Di(perat2 r)(uci 7rumannul de trei ori 3i apoi ,#pin(e 0lap(urile ,n (u(. Plonj) (pre (t-ng)2 rotindu-(e vertical. Era o #anevr) care-i (alva(e via.a de nu 3tiu c-te ori. 8itc7ell ,ntoar(e capul. 4on(tat) (pre (urprinderea lui c) /ero-ul nu (e de'lipi(e din coad). @ndi0erent cine era2 tipul avea talent. 4ontinu) () (e ,nv-rtea(c) ,n (piral). Se a0unda(e ,n (caun2 ini#a ,i $)tea ne$une3te ,n piept 3i capul ,i vi$ra de parc) l-ar 0i i'$it o #are greutate. / p-n') cenu3ie ,i ,ntunec) vederea. 8itc7ell re#arc) acul vite'o#etrului2 care indica patru (ute de #ile pe or). Acu# cele dou) avioane erau unite ,n ,#$r).i3area #or.ii2 ,nv-rtindu-(e c)tre a$i(ul al$a(tru al oceanului. Plonj) de trei ori2 de patru2 de cinci ori. Degea$a2 /ero-ul (e a0la tot ,n coada lui. 1-n)tor 3i v-nat 3tiau c) cel care-3i va pierde pri#ul cu#p)tul2 cel care va coti ,n alt) direc.ie2 era un o# ter#inat. Nu#ai dac)C ;n loc () (e rotea(c) ,n cea de-a 3a(ea (piral)2 8itc7ell ,#pin(e #aneta ,nainte2 vir) la dreapta 3i de(cri(e o $ucl). Pilotul japone'2 (igur acu# pe victorie2 (e lu) dup) el2 prin( ,n interiorul cercului. Reu3i(e ,n (0-r3it ()-l #i3te din coada avionului ()u. 8itc7ell continua () de(crie looping-uri2 ,ncerc-nd () #ic3ore'e di(tan.a 0iec)rui arc. Dar2 de 0iecare dat) c-nd urca2 /ero-ul t)ia arcul 3i reducea di(tan.a. Aparatul japone' putea dep)3i orice alt avion2 ,n ace(t tip de #anevr). 8itc7ell privi pe(te u#)r. Acu# /ero-ul (e preg)tea din nou () trag). Tra(oare (tr)lucitoare '$urar) pe(te arip). AcumA
"O

8itc7ell l)() 0lap(urile ,n jo(2 #)rind tura.ia #otorului. Si#.i vi$ra.ia 7rumann-ul. /ero-ul care (e apropia(e la nu#ai o (ut) de 9ar'i ,l dep)3i. ;n clipa aceea2 8itc7ell .inti a(upra aripii de la tri$ord 3i tra(e o (alv) r)(un)toare. Ni#eri ,n plin. Proiectan.ii /ero-ului (pori(er) gradul de #anevra$ilitate ,n dauna re'i(ten.ei (tructurii #etalice. Se de'integr) dinaintea oc7ilor lui. Epava ,n 0l)c)ri di(p)ru de pe cer ,n c-teva clipe. K Rac7el Eoode v)'u 3i ea lupta de pe plat0or#a ,n)l.at) ,n copac2 la ad)po(tul #untelui Teatupa. Pe(te c-teva #inute2 (e aplec) a(upra (ta.iei radio2 vor$ind gr)$it) ,n #icro0on. % +un) di#inea.a2 alia.i. Aici e(te 8eteorologul. Din p)cate2 cel cu care v-a.i o$i3nuit p-n) acu#2 (-a ,#$oln)vit. ;ntre ti#p2 voi ,ncerca ()-i .in locul. % 8ai ,nt-i vre#ea. S-au adunat nori dea(upra in(ulelor 4o#ore 3i +ougainville-ului. 1a ploua p-n) dup)-a#ia'). Sunt nou)'eci 3i cinci de grade la u#$r). % Gi acu#2 ve3tile $une. @-a.i lovitA A# v)'ut opt avioane japone'e pr)$u3indu-(e ,n #are2 nu departe de aici. A# ur#)rit un avion a#erican care a do$or-t un /ero c7iar dea(upra capetelor noa(tre. % Dar n-a.i ter#inat ,nc). Trei di(trug)toare 3i un cruci3)tor ,naintea') prin Trec)toare. Pro$a$il c) vor ,ncerca () de$arce din nou la noapteA 6i.i preg)ti.iA Noroc2 a#ericaniA A# ,nc7eiat tran(#i(iaA K 8itc7ell ateri') 3i ,3i tra(e avionul la cap)tul pi(tei2 (pre p-lcul de corturi ca0enii. De(c7i(e carlinga2 (coa(e ca(ca2 #)nu3ile 3i ,3i trecu degetele prin p)rul n)cl)it de (udoare. Apoi2 (e de(prin(e ,ncet de pe (caun. Ten(iunea 3i 0rica din ulti#ele ore ,l epui'a(er) co#plet. R)#a(e ,n.epenit ,n loc #ult ti#p2 privind ,n gol. % 4)pitane 8itc7ellA Se uit) ,n jur. Era S7oup. Alerga(e din ad)po(t2 de partea cealalt) a pi(tei. Se ,nro3i(e la 0a.)2 agitat 3i ner)$d)tor. 8itc7ell '-#$i 0)r) () vrea. % 8eteorologul? % Da2 do#nuleA Tran(#it din nou. Deci nu l-au capturat japone'ii.
"1O

Se opri 3i apoi i'$ucni ve(el. % De data acea(ta e(te o 0e#eie2 do#nuleA Da2 o a0uri(it) de 0e#eieA K 8arginea neagr) 3i cre(tat) a junglei din jurul gol0ului (e proiecta pe cerul purpuriu al nop.ii. / lun) palid) (tr)lucea dea(upra lor2 prin 0run'ele unduitoare ale cocotierilor. 1aluri $l-nde (e (p)rgeau pe .)r#2 iar coa#ele lor ,n(pu#ate (e r)(p-ndeau pe plaj). 4inci perec7i de oc7i p-ndeau 3i a3teptau ,n (patele pri#ei li'iere de copaci2 'g-indu-(e ,n $e'n)2 dincolo de reci0. Singurele (unete erau #ugetele rit#ice ale talu'urilor2 tro(netul le#nelor ,n 0oc 3i (trig)tul (inguratic al unui $-tlan de noapte2 pe(cuind pe reci0. Deodat)2 4orrigan o$(erv) (clipirea unei lanterne2 undeva dincolo de pro#ontoriul lagunei. A#ericaniiA Erau acoloA ;i a3tepta(er)A Privi ,n jur. ;l v)'u pe Lavella. /c7ii 3i din.ii negrului p)reau (tr)lucitori 3i uria3i ,n lu#ina lunii. % +arc) pe(cuit venitA 3opti Lavella. % E*actA e*cla#) 4orrigan 3i ,3i ,ndrept) tor.a (pre gol02 agit-nd-o de dou) ori2 con0or# (e#nalului (ta$ilit. 4ei de pe (u$#arin ,i r)(pun(er). / () tri#it) o $arc) la .)r#. Pe(te c-teva #inute vor pleca ,n (0-r3it de pe in(ul). 4orrigan (e ,ntoar(e ()-i privea(c) pe ceilal.i. Poli.aiul +eni (e uita nep)()tor la ei. Sanei veni 3i (e a3e') l-ng) 4orrigan2 apuc-ndu-l de $ra.. % Eu apar.inut .ie2 #ur#ur) ea ,n ,ntuneric. % Nu te ,ngrijora2 nu plec nic)ieri 0)r) tine2 ,i 'i(e 4orrigan. Dac) a(ta te lini3te3te. % Patric:A 3opti 8anning. De-a$ia vor$ea2 do$or-t de durere. % R)'$oiul (-a ter#inat pentru tine2 prietene2 ,i (pu(e 4orrigan a3e'-ndu-(e pe vine l-ng) targ). ;n c-teva #inute vei 0i pe (u$#arin. % Dar Rac7el? % Pentru nu#ele lui Du#ne'euA Nu ,ncepe din nouA % Du-te dup) ea2 Patric:. % 8ai taci din gur)2 lua-te-ar dracu5A 3uier) 4orrigan. Plec) (pre plaj) () a3tepte (ingur.
"11

Capitolul 4$
4orrigan cre'u(e c) (e va (i#.i u3urat 3i 0ericit ,n ace(te clipe. Dar nu era deloc a3a. Di#potriv)2 avea (en'a.ia c) (u0eri(e o #are pierdere. Pentru pri#a oar)2 (e ,ntre$a ce-o () 0ac) ,n Au(tralia 3i i (e p)rea c) prive3te ,n gol. ;3i d)du (ea#a c) dincolo de reci0 nu-l a3tepta a$(olut ni#ic. 1-ntul (u0la rece. 4orrigan tre#ura ,n c)#a3a al$)2 (u$.ire 3i 'dren.uit). Sanei ,l (tr-n(e #ai tare de $ra.2 o$(erv-nd c) ceva nu era ,n ordine. % 4e 0ace2 4orrigan? ,l ,ntre$) ea. Nu-i r)(pun(e. E-ndurile (ale 0ur) ,ntrerupte de uruitul in(i(tent al unui #otor. I)ri #ica #u(ta.) al$) a valului de la pror) ,n ti#p ce $arca de cauciuc de(pica tala'urile ,n dru# (pre plaj). Erau doi #atro'i 3i un o0i.er. Superiorul ,n 7ain) al$) ()ri ,n apa care-i ajungea la gle'n). Finea un revolver ,n #-na dreapt). % 8anning2 tu e3ti? ,ntre$) el. % 8anning e(te r)nit2 ,i (pu(e 4orrigan. Iace pe targa aici. % +ine2 gr)$i.i-v)A N-ave# ti#p de pierdut. Dac) (e ,ntoarce 3alupa japone')2 a# ,ncurcat-o. Sergentul Lavella 3i jardar#ul +eni ,l tran(portar) pe 8anning pe plaj) 3i a3e'ar) targa ,n $arc). 4orrigan (e ,ntoar(e c)tre o0i.er. % Eata2 a# i(pr)vit. % Tu nu vii cu noi? 4orrigan cl)tin) din cap. ;n.ele(e(e deodat) 0oarte clar ce anu#e ,l adu(e(e la di(perare. Un (ingur lucru ,l putea (coate din (tarea a(ta. % 8-a# r)'g-ndit2 'i(e 4orrigan. Sanei2 care p)3i(e deja ,n ap) ,ncerca ()-l trag) (pre $arc). % Nu2 3uier) ea. S) #erge# cu eiA 4orrigan o ,#pin(e. % Eu 'ic () pleca.i2 locotenenteA ,i ,nde#n) el. E(te periculo( () ')$ovi.i pe aici. % Fi-ai (e#nat conda#narea la #oarte2 ,i r)(pun(e #arinarul. Apoi2 o lu) la 0ug) 3i ()ri ,n $arc).
"1"

Pe(te c-teva clipe2 pluteau pe apele gol0ului2 (pre (ilueta ,ndep)rtat) a (u$#arinului. Uruitul #otorului de la $ord 0u acoperit de #ugetul tala'urilor. ;n cur-nd (e pierdur) ,n i#en(itatea #)rii al$a(tre. % Plecat2 @ri(A e*cla#) Sanei ui#it) 3i nedu#erit). Spu( c) plec)#A % 8-a# r)'g-nditA ,i r)(pun(e 4orrigan. @e3i din u#$r) 3i o porni ,n (u(2 pe plaj)2 (pre (ergentul Lavella 3i jardar#ul +eni2 care ur#)ri(er) toat) (cena. % Pentru ce nu plecat ,n $arc)? ,l ,ntre$) Lavella. % Nu (uport (u$#arinele2 ,i 'i(e 4orrigan. Su0)r de clau(tro0o$ie. Apoi2 o lu) c)tre jungl). K 4orrigan (t)tea ,n u3a coli$ei lui 8anning. Se uita la Rac7el care r)(ucea $utoanele (ta.iei radio. ;3i ridic) privirile. 6a.a ei (e de(tin(e ,ntr-un '-#$et. ;n ti#pul lungului dru# prin jungl) (e ,ntre$a(e de #ii de ori de ce o 0)cu(e. Pu.in ,i p)(a de r)'$oi. Nu-i pl)ceau japone'ii2 dar n-ar 0i luptat nici de-al dracului () (alve'e a0uri(itul )la de @#periu. Nu ace(ta era #otivul care-l 0)cu(e () (e ,ntoarc)2 ci 0ata. Pur 3i (i#plu n-a avut ini#a (-o p)r)(ea(c)2 0ir-ar ea () 0ieA 4ontinua ()-l privea(c). @rlande'ul (e a3e') pe ni3te l)'i ,ntrun col.. % +un)A r-nji el. % +un)2 do#nule 4orrigan2 ,i r)(pun(e ea ve(el). Gtia# c) o () ne #ai vede#.

"1!

PARTEA A TREIA
Capitolul %

;n ti#p ce $)t)lia de la Euadalcanal atin(e(e punctul cul#inant2 locotenentul 8a(7ita Ta(7iro ,3i ducea propriul ()u r)'$oi pe in(ula Santa 8aria. 4apturarea (ta.iei radio 3i a operatorilor ()i deveni(e o o$(e(ie2 de care depindea nici #ai #ult nici #ai pu.in dec-t onoarea 3i cariera (a viitoare. Pentru c) Ta(7iro era con3tient de ace(t lucru. Dac) nu reu3ea ()-i prind) c-t de cur-nd2 nu va 0i capa$il () ,ndure ru3inea e3ecului. Deci2 Ta(7iro ajun(e(e la di(perare. ;n cele din ur#)2 ,3i d)du (ea#a c) avea prea pu.ini (olda.i pe in(ul) pentru o a(e#enea #i(iuneP Ruro(aQa avu(e(e ,ntotdeauna dreptate. De tea#a luptelor de gueril) tre$uiau () ia cu ei un nu#)r #are de oa#eni2 dar a3a2 ,3i ,ncetineau ,n #od inevita$il ,naintarea prin jungl). 6or.ele (upli#entare (olicitate de Na:a#ura nu (o(i(er) ,nc). ;naltul 4o#anda#ent nu aprecia pro$a$il la ju(ta valoare greut).ile cu care (e con0runtau 3i ,3i di(loca(e oa#eni la Euadalcanal. @ncredi$il2 ,n ciuda ace(tor e0orturi2 0u(e(er) ,n0r-n.i ,ntr-o noapte pe r-ul 8atani:au. Dar acu#2 aveau ,n (0-r3it c-inii de v-n)toare pro#i3i. Ta(7iro (t)tea pe plaj) 3i e*a#ina cu3tile ,n3iruite pe c7ei2 la cap)tul pontonului. De3i (e a0la la dou)'eci de 9ar'i dep)rtare2 ,3i ,ncre.i na(ul de'gu(tat de #iro(ul 0etid al ani#alelor. 4-inii (e agitau ,n cu3tile lor de o.el. Erau Pin(c7er-i dre(a.i2 care d)deau de ur#a du3#anului nu#ai dup) #iro(. 4-.iva $)3tina3i (e aduna(er) ,n grupuri #ici2 privindu-i (u(picio3i 3i ,n(p)i#-nta.i. E*i(tau c-ini ,n 0iecare (at2 dar nu (e#)nau nici pe departe cu )3tiaP erau ni3te ani#ale (uple 3i #u(culoa(e2 cu col.i #ari2 gal$eni 3i oc7i ro3ii. Ta(7iro (e ,ntoar(e (pre localnici. % Acu# o ()-l prinde# pe )iap-ul vo(tru engle' '$ier) el. / ()-l v-n)# ca pe o 0iar)A Se 7ol$au la el ,ngro'i.i2 0)r) () priceap) vreo vor$).
"1B

;n #o#entul acela2 Ta(7iro au'i 'u#'etul unor #otoare dea(upra capului 3i ridic) privirile. 4-.iva ()teni o rup(er) la 0ug) () (e ad)po(tea(c) dup) copaci. Ta(7iro r-(e. % Nu2 nuA le (trig) el. +hi)or)i japanA Avioane japone'eA S)tenii (e uitau la el ne,ncre')tori. Gtiau prea $ine c-t) nenorocire 3i di(trugeri aduceau p)()rile acelea #ari de #etal. Ta(7iro (e lovi cu pal#a ,n piept ()-i 0ac) () priceap). % +hi)or)i japanA 4ercet) v)'du7ul cu #-na la oc7i2 0erindu-(e de ra'ele or$itoare ale (oarelui de di#inea.). Avionul (e rotea dea(upra in(ulei2 ,ndrept-ndu-(e acu# c)tre ei2 din(pre nord. ;n ti#p ce-l ur#)rea2 ,l ,nv)lui o (en'a.ie ciudat) de nelini3te. Silueta avionului de v-n)toare ,i p)rea co#plet necuno(cut). A$ia atunci ,i trecu prin cap c) ar putea 0i a#erican. @#po(i$il. Doar nu (e a$)tu(e at-t de #ult la nordC Apoi2 di(tin(e din.ii de rec7in picta.i pe $otul aparatului 3i 0u'elajul #)(liniu cu o (tea al$a(tr) pe-o latur). / lu) 3i el la 0ug). Pe(te c-teva (ecunde2 :ildcat-ul '$ur) ra'ant dea(upra plajei. Eloan.ele r)v)3ir) ni(ipul. 4-nd plonj) (pre gol02 urletele Pin(c7er-ilor ,n agonia #or.ii (e pierdur) ,n uruitul #otoarelor 3i $u$uitul tunurilor de la $ordul avionului. K S) ataci2 () di(trugi2 () ataci din nou M iat) o o$(e(ie2 care la() pu.in ti#p intro(pec.iei. Pericolul #or.ii era ,#pin( ,n (tr)0undurile creierului. Doar a3a ,.i puteai p)(tra #in.ile. Acu#2 8itc7ell avea dou)'eci 3i unu de cercuri ro3ii pictate pe 0u'elaj2 (u$ carling). 6iecare repre'enta un avion do$or-t. 8itc7ell pierdu(e nu#)rul 'ilelor 3i ()pt)#-nilor petrecute pe (t-nca aceea noroioa() 3i plin) de #alarie din Paci0ic. Pierdu(e ore ,n 3ir ,n #onotonia 3i plicti(eala din ta$)r)2 ,ntrerupt) de #inute cu#plite de concentrare 3i teroare c-nd cea #ai #ic) gre3eal) te tri#itea pe lu#ea cealalt). ;n 0iecare di#inea.)2 (e tre'eau cu o or) ,nainte () (e lu#ine'e 3i ,nc)l'eau #otoarele avioanelor :ildcat 7rumann. Decolau i#ediat ce r)()rea (oarele. Ur#)reau di(trug)toarele 3i tran(portoarele E*pre(ului To:io al a#iralului Rai'o Tana:a2 care ,3i croiau dru# prin Trec)toareP (au interceptau inevita$ilele $o#$ardiere 3i e(cortele lor din(pre Ravieng.
"1D

Decolarea 3i ateri'area pe pi(ta de la Sender(on deveni(e un adev)rat co3#ar. Dup) 0iecare 0urtun)2 (e tran(0or#a ,ntr-un porridge noroio( 3i lipicio(. Pe(te c-teva ore2 apa (e (curgea prin porii coralului negru2 l)(-nd un pra0 ,ntunecat2 care ,neca #otoarele avioanelor. Nu aveau o (al) de #e(eP doar un cort u#ed 3i #urdar2 unde #-ncau Spa#"L c-rna.i (au carto0i indige3ti2 de(7idrata.i. Luau vita#ine () re'i(te la $oli2 dar #alaria 3i di'enteria 0)ceau ravagii ,n r-ndurile pilo.ilor tineri. Drept ur#are2 e(cadronul lui 8itc7ell nu (e putea pre'enta niciodat) ,n 0or#a.ie co#plet). /$o(eala deveni(e (tarea lor natural)P o*igenul in7alat 'i dup) 'i2 or) de or)2 la altitudini #ari2 le #)cina 0or.ele 3i-i a#e.ea. Nu (e odi7neau c-t tre$uia. 4eea ce-i lip(ea lui 8itc7ell #ai #ult dec-t o #-ncare $un) (au co#pania unei 0e#ei2 era (o#nul. Dar2 $)t)lia de la Euadalcanal atingea apogeul2 a3a c) ,3i petrecea tot #ai #ulte ore pe 'i ,n aerP noaptea ,i era i#po(i$il () (e odi7nea(c) din cau'a $o#$arda#entului. 8ai a.ipea c-te pu.in ,n tran3ee (au #o.)ia ,n (ala de #e(eP odat) ador#i(e ,n carling)2 ,n ti#p ce-i ali#entau avionul la (ol. Se te#ea tare #ult de acea(t) o$o(eal) per#anent)P ,ncetinea reac.iile 3i te 0)cea () vi(e'i cu oc7ii de(c7i3i (au () co#i.i gre3eli ele#entare2 care te puteau co(ta via.a. 4el #ai di0icil lucru era () tr)ie3ti #)cinat de ne(iguran.a 'ilei de #-ineP () nu 3tii dac) r)()ritul pe care-l conte#plai va 0i ulti#ul. Parc) te rodea ceva ,n (u0let 3i te 0)cea () te ,ntre$i oare #i-a venit cea(ul? &apone'ii ,3i arunca(er) toate re(ur(ele ,n lupt). Dar c-nd (e ,nt-#pla(e a(ta? Acu# c-teva 'ile (au ()pt)#-ni? Ti#pul ,ncepu(e () (e e(to#pe'e M $ote'a(er) noii recru.i a#ericani ,n 0ocul ,ncle3t)rilor cu#plite. Dou) nave japone'e din @ron +otto# Sound rev)r(a(er) ore ,n 3ir proiectile de pai(pre'ece inc7 a(upra +a'ei Aeriene de la Sender(on. 8itc7ell ,3i a#intea 3i acu# (unetul $o#$arda#entului. Parc) (e aduna(er) ,n aer (ute de #a3ini de cur(e2 incendiind pi(ta ,n 0l)c)ri portocalii 3i tro#$e de pra0. A doua 'i di#inea.a2 pilo.ii ie3i(er) din tran3ee. Pe(te tot ')ceau ,#pr)3tiate $uc).i car$oni'ate de #etal 3i con(erve Spa# M ni#eri(er) depo'itul cu ali#ente. Pi(ta principal) 3i cele (ecundare erau pline de cratere2 iar 6or.a
"L

8arc) de con(erve =n.t.>. "1J

Aerian) 4actu( 0u(e(e deci#at). Doar un(pre'ece din cele nou)'eci de avioane r)#)(e(er) ,ntregi. Totu3i2 ,n di#inea.a aceea2 reu3i(er) () ,nal.e ,n v)'du7 re(tul e(cadronului2 atac-nd E*pre(ul To:io ,n Trec)toare. ;n noaptea ur#)toare2 japone'ii venir) din jungl)2 traver(-nd gropile de ni(ip de la 8atani:au2 unde pu3ca3ii #arinari ,i #)cina(er) #ai ,nt-i cu 7oQit'-erele2 apoi cu #itralierele 3i ,n 0inal cu #-inile goale. P-n) 3i $rancardierii 3i $uc)tarii (e n)pu(ti(er) prin noroi ()-i ,n0runte. ;n cealalt) noapte2 veni(er) din partea cealalt) a c-#pului. +roQning-urile (olda.ilor ,i (ecera(er) ,n iar$a :u#ai2 (tivuindule cadavrele la #arginea $ra'dei. 8ai t-r'iu2 (upravie.uitorii ,i pove(ti(er) lui 8itc7ell c) 0u(e(er) nevoi.i () cure.e c-#pul de 7oituri2 arunc-ndu-le ,n aer. Un t-n)r tunar tr)(e(e dou)'eci 3i 3a(e de #ii de (alve ,n noaptea aceea. A doua 'i (e de'l)n.ui(er) $o#$arda#entele. 8itc7ell (e g7e#ui(e #urdar 3i tran(pirat ,ntr-un tran3eu. ;ntre ti#p2 ,i reparau avionul de v-n)toare (u$ ploaia de $o#$e japone'e care (e a$)teau a(upra pi(tei din 'ece ,n 'ece #inute. Apoi2 ,n noaptea aceea2 (u( pe cul#ea S-ngeroa()2 japone'ii ataca(er) din nou. 8uri(er) ,nc) o #ie. @ndi0erent c-.i (olda.i japone'i ar 0i pierit (au c-te avioane ar 0i do$or-t2 continuau () vin) val dup) val. Ploaia2 noroiul2 $o#$arda#entele2 0rica2 p)reau c) n-o () (e #ai ter#ine niciodat). Dar acu#2 c-nd (e ,nv-rtea dea(upra portului 1ancoro2 8itc7ell nu (e #ai te#ea de ni#ic. 4-nd (e a0la la #aneta :ildcat-ului putea () ripo(te'e din plin. @ar a(t)'i2 clocotea de ur)2 a3a cu# nu i (e #ai ,nt-#pla(e niciodat) p-n) atunci. Se g-ndea la 3irurile de cadavre ,n3irate pe plaja de la 4apul Lunga. 8ajoritatea nu erau dec-t ni3te copii. ;3i a#inti de doi dintre pilo.ii ()i pe care-i v)'u(e ciurui.i de ra0ale 3i uci3i $e(tial ,n ti#p ce at-rnau neputincio3i de (0orile para3utelor2 dea(upra in(ulei Tavo. ;3i a#inti 3i de 8eteorolog. Acu# erau doi. / t-n)r) engle'oaic) 3i un irlande'. Au'i(e c) 8arina ,l evacua(e pe vec7iul 8eteorologP nu (e 3tie cu#2 dar ceilal.i doi reu3i(er) () (upravie.uia(c). Unul dintre jardar#ii locali a0la(e de (o(irea unui tran(port de c-ini de poli.i3ti 3i ceru(er) ajutor.
"1L

8itc7ell (e o0eri(e pentru acea(t) #i(iune. I)ri o 3alup) tra() la #al2 ad)po(tit) ,n cotul gol0ului 3i c-teva (iluete care alergau ,n direc.ia copacilor. ;ntoar(e avionul 3i plonj) c)tre gol0. Aproape c) atin(e(e cu v-r0ul aripilor ra#urile ca(uarianelor 3i cocotierilor. ;n ti#p ce '$ura printre po#i2 v)'u pe dig trei cu3ti #ari. Le prin(e ,n $)taia tunurilor (ale 3i .inti. E*plodar) una c-te una2 ,#pro3c-nd ,n aer 0rag#ente de #etal 3i carne. 8itc7ell (e ,ndrept) (pre cap)tul cel)lalt al gol0ului2 ,ntorc-ndu-(e apoi () #itralie'e plaja pe toat) lungi#ea ei. R-nji2 v)'-ndu-i pe (olda.ii japone'i alerg-nd la ad)po(tul cocotierilor2 ,n ti#p ce al.ii (e aruncau din $)rci ,n apele gol0ului. ;nainte () (e ,ntoarc) la Euadalcanal2 8itc7ell tri#i(e(e trei 3alupe pe 0undul ni(ipo( al gol0ului. Una din ele 0u cuprin() de tro#$e de 0u# negru 3i li#$i portocalii. 8itc7ell '-#$i (ati(0)cut ,n (patele c)3tii (ale de '$or. % Una pentru 8eteorolog2 'i(e el 3i apoi (e ,ndrept) (pre ca().

Capitolul

Din ,n)l.i#ea plat0or#ei ridicate ,n copac (u$ #untele Teatupa2 Rac7el 3i 4orrigan priveau pu'deria de avioane care '$urau dea(upra lor. % @(u(e2 8arie 3i S0inte @o(i0A e*cla#) 4orrigan ui#it. Rac7el 0)cu (e#nul crucii aproape 0)r) () (e g-ndea(c). % A(ta e(teA Nu#)ra(er) deja 3ai'eci 3i una de nave japone'e ,ndrept-ndu-(e toate (pre (ud. 4orrigan (e 'g-i ,n (u(2 cercet-nd cerul (tr)lucitor al di#ine.ii. % N-a# v)'ut ,n via.a #ea at-tea avioaneA 4-te cre'i c) (unt? Rac7el (coa(e carnetul legat ,n piele al lui 8anning 3i ,ncepu () le nu#ere. Nou) avioane de 0iecare e(cadron. Iece2 un(pre'ece2 dou)(pre'ece e(cadroane. Gi ,nc) #ai vin. Din(pre ve(t2 din direc.ia in(ulelor 4o#ore. Dup) ce uruitul #otoarelor ,ncepu () de(crea(c) la (ud2 privir) ,n(e#n)rile. Apro*i#ativ o (ut) dou)'eci de $o#$ardiere 3i opt'eci de avioane de v-n)toare.
"1N

% La ce altitudine '$oar) dup) p)rerea ta? ,ntre$) Rac7el. 4orrigan ,3i 0rec) $)r$ia. Scoa(e un (unet 7-r3-it2 de parc) ar 0i trecut o pil) de 0ier pe o $ucat) de le#n. % S) (pune# vreo cinci #ii de picioare. Poate trei'eci. Nu 3tiu. Sa$ar n-a#. % Sai () 'ice# atunci cinci(pre'ece #ii2 (pu(e Rac7el. /ricu#2 e(te o #edie. % 8ai $ine 7ai () ne ,ntoarce# 3i () tran(#ite# ve3tile. Preci( c) a#ericanilor nici n-o () le vin) () cread). K 4orrigan privi /ero-ul ,n 0l)c)ri plonj-nd ,n apele gol0ului &ervoi(e. Pilotul ,ncerc) () a3e'e aparatul cu $urta pe ap)2 dar2 ,n ulti#ul #o#ent2 (e ,nclin) cu na(ul ,n jo( 3i e*plod). Epava incande(cent) 0u ,ng7i.it) ,n c-teva clipe de valurile al$a(tre ale lagunei. Pe cer2 ')rea avioanele ,ntorc-ndu-(e la Ravieng 3i Ra$aul. 1)'u(e deja dou) $o#$ardiere grele care pierdeau vapori de glicol pe la aripi2 pr)$u3indu-(e ,n #are2 la ve(t. Dou) (ute '$ura(er) c)tre nord 3i (e ,napoia(er) #ai pu.in de cinci'eci. 4orrigan co$or, cu agilitate din copac ,n a$urul dogoritor al junglei. Rac7el ,l a3tepta. Erau t)cu.i. Gtiau c-t de #ult contri$ui(er) la acea(t) victorie. Rac7el ,3i ,ncol)ci $ra.ele ,n jurul lui. 4orrigan plutea de 0ericire de parc) ar 0i participat e0ectiv la cr-ncena $)t)lie. P)cat c) 8anning nu era 3i el acolo2 () ,#part) cu ei $ucuria #o#entului. Sanei ,i privea de pe cul#e. St)tea (ingur)2 ,n (patele unei (t-nci acoperite de #u3c7i2 cu genunc7ii (tr-n3i la piept2 leg)n-ndu-(e ca un copil p)r)(it. Lacri#i 0ier$in.i de 0urie ,i $r)'dau o$rajii. ;n clipa aceea2 ,l ura pe 4orrigan a3a cu# nu #ai ur-(e pe ni#eni niciodat). ;l ura c7iar #ai #ult dec-t pe Rac7el. Gtia de ce (e ,ntor(e(e2 de ce nu pleca(er) ,#preun) cu $arca atunci c-nd avu(e(er) oca'ia. Sigur2 el nu recuno(cu(e2 dar ea 3tia de la $un ,nceput. Acu#2 nu-i r)#-nea dec-t ()-l ur#)rea(c) 3i () a3tepte. Nu r)'$oiul era i#portant pentru 4orrigan2 ci 0e#eia a(ta. ;i va o0eri tot ce ar 0i tre$uit ()-i o0ere ei. 1a purta ,n p-ntece copiii lui 3i-i
"1

va con(trui o ca() adev)rat). @ar pe Sanei o va da de-o parte ca pe-o (ticl) goal). Nu avea ce 0ace. Nu putea concura cu o 0e#eie al$). 1)'u cu# 4orrigan lua(e ,n #-ini capul lui Rac7el 3i o ()ruta(e duio(. Pe Sanei n-o alinta(e niciodat) a3a. Gi nici n-o va 0ace vreodat). Nu re'i(ta () #ai privea(c). Se ridic) 3i-o lu) la 0ug) ,n jungl)2 cu oc7ii ,n lacri#i. K ;n ulti#ele ()pt)#-ni2 <ol0gang Se9dric7 (e co#porta(e ca un ne$un. Doi dintre (ervitori 0ugi(er) ,n(p)i#-nta.i. 4u# nu #ai avea pe cine ()-3i rever(e nervii2 ,3i ,ndrept) aten.ia a(upra lui Alice 8ela#a5a 3i $)tr-nei $uc)t)re(e 8ar9. Alice p)c)tui(e 0iindc) nu ale(e(e $ine ore'ul (ervit la pr-n'. Drept pedeap()2 ,3i v-r-(e #-na ,n p)rul ei negru2 o t-r-(e pe verand) 3i o arunca(e pe trepte2 '$ier-nd din r)(puteri: % Negre() nenorocit)A % Eu avut grij) de tine2 (t)p-neA ,l i#plor) Alice. E)tit )ai")ai $un acu#. Se9dric7 alerg) g-0-ind pe trepte2 $)l)ng)nindu-3i $urta (u$ c)#a3a al$)2 #ototolit) 3i o lovi cu piciorul. Alice (e 0eri pl-ng-nd cu (ug7i.uri. Se ridic) ,n picioare 3i o lu) la 0ug) pe c)rare. Nea#.ul o privi cu# (e ,ndep)rta. Parc) (e #ai u3ura(e. A0uri(i.ii )3tia de $)3tina3i. Nu valorea') doi $ani. ;3i roti privirile prin gr)din). De c-nd pleca(er) (ervitorii2 (e ()l$)tici(e de tot. / n)p)di(er) $uruienile2 iar jungla ,3i ,ntin(e(e tot #ai #ult tentaculele (pre proprietatea lui. Doi porci ()l$atici (cur#au ,n voie2 la r)d)cina unor copaci 0rangipani. Se9dric7 (e (tr-#$). Pu.in ,i p)(a. /ricu# (e ale(e(e pra0ul de toate. Deutschland 0u(e(e di(tru()2 iar japone'ii ,i d)du(er) o ni#ica toat) pentru copra pulveri'at) de e*plo'ie. 4olonelul ,i (ugera(e c7iar () 0ie #ul.u#it 3i cu at-t c) alt0el nu (e 3tieC % 4ooperarea ,ntre alia.i ,n pro(pera A(ie de Sud-1e(t2 pu0ni el. Ra7atA ;i #-nca(er) provi'iile2 ,i #)cel)ri(er) puii 3i porcii2 ,i 0ura(er) gra#o0onul 3i radioul. ;i venea () pl-ng) c-nd (e g-ndea.

""O

Erau ni3te ani#ale2 ce #aiA Acu# c)'u(e ,n capcan) pe in(ula a(ta $le(te#at)2 o$ligat () le ,ndure u#ilin.ele 3i 7o.iile. 7ott in 2immelA"N 6)r) 3alup) deveni(e practic pri'onierul lor. Dar <ol0gang Se9dric7 nu-3i (pu(e(e ,nc) ulti#ul cuv-nt. 1a g)(i el ceva p-n) la ur#). K Sanei (e c).)r) pe c)rarea ni(ipoa() care ducea la coli$a tabu-ului de la #arginea (atului. 4-teva 0e#ei care (e ,ntorceau de la gr)dini cu igna#e o priveau curioa(e. .ele (t)tea l-ng) coli$)2 (u$ acoperi3ul de (tu0P era 0oarte $)tr-n. /c7iul (t-ng 0u(e(e acoperit de pieli.a 0in) a cataractei. 4ol.urile gurii (e p)ta(er) de (ucul (tacojiu al nucilor $etel. % Tu e3ti Lo$o? ,l ,ntre$) Sanei. /c7ii ,nce.o3a.i (e 'g-ir) la ea lip(i.i de intere(. % 1reau ajutat pe #ine. 1reau vor$it cu rec7inul. 1reau aranjat ace(t $)r$at al$. Lo$o #ur#ur) ceva 3i ,ntoarce capul. Sanei $)g) #-na ,n geanta de tre(tie pe care o purta pe u#)r 3i (coa(e un #)nunc7i de tutun r)(ucit. ;l lua(e din provi'iile lui 8anning. Se aplec) 3i-l v-r, (u$ na(ul $)tr-nului. 4-nd (i#.i #iro(ul2 tre()ri 3i '-#$i palid. Se repe'i () i-l (#ulg) din #-n) cu degetele lui lungi 3i o(oa(e. D)du din cap. % Tu tr)it #ult cu ace(t $)r$at al$? Sanei 0)cu (e#n c) da. +)g) din nou #-na ,n geant) 3i (coa(e o $ucl) din p)rul lui 4orrigan2 legat) cu un 0ir de iar$). / t)ia(e c-nd dor#ea. Lo$o r-nji. % Acu#2 venit cu #ine. Sanei e'it) o clip)2 apoi d)du la o parte 0run'ele de pal#ier at-rnate ,n prag 3i-l ur#) ,n)untru. ;n coli$) du7nea ,ngro'itor. 8iro(ul venea de la o piatr) plat) 3i #are care trona ,n #ijlocul ca#erei. 4-nd oc7ii ei (e o$i3nui(er) cu lu#ina di0u')2 ')ri 0or#a unui craniu u#an a3e'at pe o #ic) plat0or#) de $e.e ,#pletite2 ,n v-r0ul unei pietre. Era padagi tidatho al o#ului vele. Altarul (piritului ()u protector.
"N

Du#ne'eule din ceruri =ger#.> =n.t.>. ""1

/a(ele craniului 0u(e(er) un(e cu o pa(t) de nuc) titi. Acu# (e ,nt)ri(e 3i ur#ele de c)r$une 3i calcar ,.i d)deau i#pre(ia c) avea piele 3i carne. St)tea 0i*at ,ntr-un cadru din tre(tie. ;n partea de (u( avea un #ic ori0iciu decupat. ;n)untru erau $uc).i de nuc) areca2 taro 3i carto0i dulci. L-ng) el (e a0lau dou) pietre2 una #ai #are dec-t cealalt). Piatra cea #are 0u(e(e ,n(e#nat) pe (upra0a.a ei turtit). Lo$o lu) $ucla de p)r 3i-l d)du dru#ul ,n)untrul craniului. % / () .i-l aranje' 0oarte $ine2 c7icoti el. Da2 da2 o () .i-l aranje'. / () ve'iA

Capitolul

Scroa0a era legat) cu 0unia de un par2 ,n apropierea coli$ei. P)rea un ani#al uria3. Pielea o$(cen de palid) 0u(e(e acoperit) de un (trat gro( de noroi2 iar .-.ele #ari ,i at-rnau ,n jo(2 #)tur-nd p)#-ntul c-nd #ergea. St)tea 0oarte lini3tit)2 privindu-l (u(picio( cu oc7ii ei #ici2 ro'. Parc) ar 0i pre(i#.it inten.ia $)tr-nului. Ajun(e(e la c-teva picioare de ea c-nd (coa(e un gui.at ,n(p)i#-nt)tor 3i ,ncerc) () 0ug). Dar 0unia din jurul g-tului o tra(e ,napoi. Lo$o (e #i3c) cu o agilitate (urprin')toare. Apuc) 0unia 3i prin(e corpul contor(ionat al ani#alului ,ntre picioarele (ale (u$.iri. ;n0ip(e #aceta 3i (-ngele .-3ni din g-tlejul (croa0ei. Se '$)tu violent2 d)r-#-ndu-l pe Lo$o. ;n ti#p ce ,ncerca () (e ridice ,n picioare din noroi2 (croa0a (e n)pu(ti (pre el ,n di(perarea #or.ii. Dar Lo$o reu3i () (e 0erea(c). Ti#p de c-teva #inute2 porcul (e '$)tu ,n convul(ii. S-ngele care-i .-3nea din ran) ,nro3i(e noroiul. 4)'u de dou) ori ,n genunc7i 3i Sanei cre'u c) a #urit. Dar ,3i reveni de 0iecare dat)2 arunc-ndu-(e a(upra c)l)ului ei care (e .inea de-o parte. ;n cele din ur#)2 (e pr)$u3i ,ntr-o parte2 gro7)ind 3i '$)t-ndu-(e ,n convul(ii. Un ulti# (pa(# ,i anun.) (0-r3itul. Lo$o ()ri 3i de(pic) $urta #oale cu #ac7eta2 t)ind pielea groa() 3i #e#$ranele. @nte(tinele a$urinde c)'ur)2 ,n noroi. Lo$o $)g) #-na ,n)untru 3i (#ul(e re(tul #)runtaielor din pere.ii a$do#inali.
"""

Apoi2 (e ocup) de capul ani#alului 3i ,ncepu () (ec.ione'e g-tul. Sanei ,l privea de'gu(tat). 1)'u(e de nenu#)rate ori (cene a(e#)n)toare. 4eea ce o revolta ,n() era gra$a $)tr-nului. Lo$o ()ri 3i de(pic) $urta #oale cu #aceta2 t)ind ridic) de urec7i capul ani#alului 3i-l arunc) lui Sanei. % Luat2 repedeA Sanei ,l a(cult). Finea de'gu(t)torul cap departe de ea. S-ngele (e (curgea ,n noroi. ;ntre ti#p2 Lo$o (e aplec) 3i adun) gr)#ada a$urind) de #)runtaie. Porni c)tre plaj) cu inte(tinele at-rn-nd ,n ur#a lui prin #-l. 4u o #i3care a capului o ,nde#n) pe Sanei ()-l ur#e'e. 4-nd ajun(er) pe plaj)2 Lo$o intr) ,n ap) p-n) la genunc7i. Apoi2 arunc) ,n ocean povara un(uroa() 3i $)g) #-na ,ntr-o pung) prin() de talie. Scoa(e cele dou) pietre #ici pe care Sanei le v)'u(e l-ng) altarul (piritului. / ridic) pe cea #are ,n #-na dreapt) 3i o lovi cu cealalt). Sunetul era 7ipnotic2 a(cu.it ca un clopo.el. Lo$o ,ncepu () intone'e o incanta.ie ,n rit#ul 0rec)rii pietrelor. Deodat)2 Sanei ')ri o 0or#) #i3c-ndu-(e c)tre ei2 prin apele ver'i ale lagunei. / ,not)toare de(pic) (upra0a.a2 oceanului. Era un rec7in. 4orpul ()u al$ #urdar (e di(tingea 0oarte clar ,n apa pu.in ad-nc). P)rea un e*e#plar #are2 ,n jur de dou)(pre'ece (au cinci(pre'ece picioare lungi#e2 un Tigru. Se a3e') pe 0undul ni(ipo(2 la nu#ai c-.iva pa3i de locul unde (t)tea $)tr-nul. 47icotind ,nc-ntat2 Lo$o (e aplec) ,n ap) 3i ,ntin(e #)runtaiele porcului cu a#$ele #-ini. Le arunc) ,n $otul rec7inului2 de parc) 3i-ar 0i 7r)nit c-inele 0avorit. Sanei ,l ur#)rea uluit). ;n cele din ur#)2 $)tr-nul (e ,ntoar(e 3i-i ar)t) cu degetul ()-i dea capul. ;ngro'it)2 Sanei veni (pre el 3i-i ,n#-n) ori$ilul tro0eu2 0)r) ()-3i de(prind) privirile de pe rec7in. Lo$o lu) capul din #-na ei 3i-l l)() () cad) la picioarele lui. Rec7inul c)(c) 0)lcile (ale uria3e 3i-l ,ng7i.i dintr-odat). Scoa(e un (unet di'gra.io( ,n ti#p ce (e c)'nea ()-l 0ac) () alunece pe g-tlej. Apoi2 M ple(ni din coada lui puternic) 3i ,3i ,ntoar(e corpul uria32 ,#pro3c-nd ,n aer (tropi ()ra.i. De(pic) valurile2 ,not-nd ,napoi2 c)tre apele ad-nci ale lagunei.
""!

+)tr-nul (e ,ntoar(e 3i el2 ,ndrept-ndu-(e (pre plaj). +ra.ele ,i erau pline de (-nge ,nc7egat2 a#e(tecat cu (area #)rii. % Ter#inat totul2 'i(e el cu gla(ul lui ciudat2 (-(-it. Tu 0)cut pe el $un vele. +)r$atul al$ apar.inut .ie acu#. Apar.inut p-n) la #oarte.

Capitolul

;n (eara aceea2 4orrigan (e du(e p-n) la $a'in () aduc) ap) pentru cin). / g)(i pe Sanei (t-nd pe #arginea (t-ncii2 7ol$-ndu-(e ,n ad-ncurile r)coroa(e 3i li#pe'i. Avea oc7ii u#0la.i 3i ro3ii2 iar c-nd ,l v)'u pe 4orrigan2 ,ncepu () r-njea(c) r)ut)cio(. % Ai 0)cut pu(i-pu(i cu 8ar9 cea al$)? ,l ,ntre$) ea 0urioa(). 4orrigan o 0i*) cu oc7ii lui celtici ,ntuneca.i 3i-i ,ntoar(e (patele. ;ncepu () u#ple $idoanele. Sanei (e ridic) 3i veni l-ng) el. % Tu apar.inut #ie 'i(e ea. % Eu nu apar.in ni#)nui. % 8ai $ine plecat a#-ndoi. Plecat cu $arca acu#. % +arca (-a du(2 ,i (pu(e 4orrigan r)$d)tor. Gi nu #ai vine ,napoi. % / vrei pe 8ar9 cea al$)? % A(ta nu-i trea$a ta. % Tu apar.inut #ie2 @ri(. 4orrigan nu 3tia ce ()-i (pun). Tr)ia cu ea de c-.iva ani2 dar avu(e(e ,ntre ti#p 3i alte aventuri: $)3tina3e2 0e#ei al$e. 4redea c) ,n.ele(e(e. De 0apt2 ce () ,n.eleag)? Pro(tul de elA +ine,n.ele( c) 0ata ,3i 0)cu(e (peran.e. % Doar nu .i-ai i#aginat c-o () r)#-n cu tine pentru tot re(tul vie.ii2 nu-i a3a? o ,ntre$) 4orrigan. 4redea# c) a# 0o(t 0oarte clar ,n acea(t) privin.). % ;#i apar.ii2 repet) Sanei. % ;ntoarce-te ,n (atul t)u. Ar 0i #ult #ai $ine pentru a#-ndoi. 8ai devre#e (au #ai t-r'iu2 japone'ii vor pune #-na pe noi. Du-te ,n (atul t)u 3i ai grij) de tine. Eu unul (unt ca 3i #ort acu#.
""B

Sanei (e arunc) deodat) ,nainte 3i ,ncerc) ()-3i ,n0ig) ung7iile ,n o$rajii lui. 4orrigan o prin(e i#ediat de $ra.e. 1oia ()-l lovea(c). Scuipa 3i 3uiera ca o pi(ic) ()l$atic). Reu3i p-n) la ur#) ()-i trag) un picior ,n vintre. Ee#-nd de durere2 4orrigan ,i (uci ,nc7eietura #-inii 3i o arunc) pe p)#-nt. Sanei c)'u pe (pate 3i r)#a(e acolo privindu-l. % Tu apar.inut #ine2 4orrigan. 1enit () a# grij) de tine. % 4).ea nenorocit)2 #ur#ur) 4orrigan. Ee#u 3i (e ,ndoi de (pate2 cu r)(u0larea t)iat) de durere. % @(u(e2 cred c) #i le-ai ,nnodat ,n jurul rinic7ilor. % Eu (tat cu tine. % +a nu. / () te ,ntorci ,n (atul t)u2 da? Poate nu-.i dai (ea#a2 dar ,.i 0ac o #are 0avoare. Nu va 0i prea 0ru#o( pe aici c-nd or () dea de noi p)g-nii )ia #icu.i 3i gal$eni. Sanei ,3i ,ncle3t) #-na pe o piatr) neted) de $a'alt. S)ri $ru(c ,n picioare 3i ,ncerc) ()-l lovea(c) ,n cap pe 4orrigan. Dac) ar 0i reac.ionat cu o 0rac.iune de (ecund) #ai t-r'iu2 ar 0i reu3it. Dar era preg)tit. ;naint) (pre ea 3i-i ar(e un pu#n ,n ante$ra.2 arunc-ndu-i piatra c-t colo. Apoi2 o apuc) de u#eri 3i ,ncepu (-o 'guduie. % Pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 a(cult)-#)A Nu #ai e #ult p-n) o () ne g)(ea(c) japone'ii. ;ntoarce-te ,n (atul t)uA % Tu apar.inut #ie2 @ri(A repet) ea ,ncet. % Nu apar.in ni#)nui 3i nici n-a# apar.inut vreodat). ;#i pare r)uC Si#.i c) i (e ,n#oaie gla(ul. % N-a# vrut () te love(c2 #or#)i el. Sanei era de(0igurat) la 0a.) de ru3ine 3i 0urie. % Eu (tat cu tine. Te rog2 (tat cu tine. % Nu2 ,ntoarce-te ,n (atul t)uA Ter#in) de u#plut $idoanele 3-o lu) ,nd)r)t (pre ta$)r). % / () te o#or2 @ri(2 'i(e Sanei. 4orrigan nu-i r)(pun(eP iar Sanei nu ,ncerc) ()-l ur#e'e. K Luna plin) (e ridic) din jungl). Era uria3)2 (-ngerie. P)rea at-t de aproape de p)#-nt ,nc-t ai 0i putut (-o atingi cu #-na. Se (trecura t)cut) pe dup) cre(tele #untelui Teatupa. Rac7el 3i 4orrigan (t)teau l-ng) t)ciunii aprin3i ai 0ocului.
""D

% Pove(te3te-#i de(pre tine2 Patric:2 ,l ,nde#n) Rac7el. / privi (urprin(. Era pentru pri#a oar) c-nd ,i (pu(e(e pe nu#e. % 4e vrei () 3tii? % Dore(c () a0lu totul de(pre tine. % De ce? % 6iindc) #) ui#e3ti. @'$ucni ,n r-(. % Nu ')uA Agit) jarul cu un $).. Rac7el ,l privea t)cut). ;n cele din ur#)2 4orrigan vor$i din nou. % 8-a# n)(cut ,n .inutul DoQn2 ,ntr-un #ic (at din gol0ul Dundru#. De acolo (e v)d #un.ii 8ourne. % Pro$a$il c) era 0oarte 0ru#o(. % Da2 pentru cine nu tre$uia () tr)ia(c) acolo. @at) de ce irlande'ii ,3i c-nt) ,ntotdeauna #eleagurile natale dup) ce e#igrea'). % 4-nd ai plecat? % Ne-a# #utat la Du$lin ,n iarna lui 1 1!. Taic)-#eu cu#p)ra(e o c)(u.) igra(ioa() ,n Dun Laog7aire. Pu.in dup) aceea2 (-a $)gat cu oa#enii lui 1alera. A ,nceput () tr)nc)ne de(pre o @rland) unit). Gi $ine,n.ele( c) a p).it-o. ;n ti#pul Revolu.iei de Pa3te2 engle'ii l-au pu( la 'id 3i l-au ,#pu3cat. % De ce? % Unul din ca#ara'ii lui din Sinn 6inn l-a tr)dat ()-3i (alve'e pielea2 0ir-al el al dracului () 0ie. Nu#e2 adre(e2 a$(olut totul. Ero'av) @rland) unit)2 n-a# ce 'iceA Se opri din nou2 'g-indu-(e ,n $e'n). % Era# aca() c-nd (-a ,nt-#plat. 8-a# uitat pe 0erea(tr) 3i a# v)'ut (olda.i ,n (trad). Tata a alergat ()-3i ia ar#a 3i #-a tr-ntit pe podea. Gi 3tii ce #i-a (pu(? 8-a o$ligat ()-i pro#it c) voi continua lupta2 dup) #oartea lui. 4are lupt)? Adic)2 de ce #) rog ar 0i #eritat () #or pentru a(ta? @(u(eC ;n via.a #ea na# 0o(t #ai ,ngro'it ca atunci. A (co( .eava pu3tii pe gea# 3i a ,nceput () trag) ,n (olda.i. 4-nd a ter#inat gloan.ele a ,ncercat (-o 3tearg). L-au ,#pu3cat ,n picior 3i l-au $)gat2 ,n du$a poli.iei. De atunci nu l-a# #ai v)'ut. Unc7ii #ei vor$e(c 3i acu# de(pre el ca de un erou. Rac7el ,i pu(e #-na pe $ra.. Nu 3tia ce () (pun). 4orrigan ,3i dre(e gla(ul.
""J

% A 0o(t ulti#a oar) c-nd a# pl-n(. Era totu3i tat)l #eu2 c7iar dac) nu-#i pl)cea ce 0ace. 4red c) unc7iul t)u l-ar 0i apreciat. Se purta ca un $un catolic. Se ducea la $i(eric) ,n 0iecare du#inic)2 iar ,n celelalte 3a(e 'ile ale ()pt)#-nii ne $)tea #)r. % Ai intrat 3i tu ,n organi'a.ie2 ca tat)l t)u? % A# intrat pe dracuA La ce $un? @rlanda nu (-a unit nici p-n)-n 'iua de a'i 3i au trecut dou)'eci 3i 3a(e de ani de la #oartea $)tr-nului. Spune-#i 3i #ie ce-a3 0i reali'at? % A3a c) ai 0ugit pe #are. % Da2 de3i nu era (ingurul #otiv. Adev)rul era c) r)#)(e(e# 0)r) niciun $an. Nu prea ai de ale( ,n a(e#enea (itua.ii2 c7iar dac) nu ,#plini(e# dec-t trei(pre'ece ani. Dup) cu# ai (pu(2 @rlanda e(te o .ar) 0ru#oa()2 dar nu g)(e3ti de lucru. Toat) via.a a# tr)it pe #are 3i a# ajun( (-o ,ndr)ge(c. A3a c) #-a# ,#$arcat pe pri#ul vapor care #-a pri#it. Era un va( de #)r0uri2 pe ruta Du$lin-A#erica. % Sun) ro#antic. % Da2 (un)2 dar nu e(te. Tot ti#pul e3ti ud 3i tre#uri de 0rig 3i 0ric). % Dar Santa 8aria (e a0l) la cap)tul cel)lalt al lu#ii 0a.) de Dun Laog7aire. % ;ntr-adev)r. % Deci2 ce te-a 0)cut () te (ta$ile3ti aici? % 1a () 'ic)2 vrei () a0li toat) pove(tea2 nu-i a3a? Rac7el ,l a3tepta cu $)r$ia (prijinit) ,n pal#e. 4orrigan ridic) din u#eri. % De 0apt2 nu e(te c7iar at-t de departe dac) 0ugi. @ar eu a# 0ugit toat) via.a. Ai r)#-ne ui#it) () au'i c-te .)ri a# colindat. % Dar nu #i-ai (pu( ni#ic de(pre 0e#eile din via.a ta2 Patric:A Doar e3ti un $)r$at c7ipe3C 3iC @rlande'ul r-nji de'golindu-3i din.ii. % Acea(ta e(te oare o declara.ie2 do#ni3oar) Eoode? 6ata (e ,nro3i. Slav) Do#nului c) nu putea (-o vad). 6ir-ar el () 0ie. @ntuia #ereu ce g-nde3te. % Nu2 (e $-l$-i ea. 1oia# () (pun doar c) #i (e pare ciudatC #) rogC % 8i (-a re'ervat un loc (pecial ,n iad din cau'a lor. / () #) lege ,n lan.uri ,ntr-o ca#er) cu toate 0e#eile pe care le-a# cuno(cut 3i o () #) la(e acolo. Pot () (pun c) #ulte din ele vor
""L

con(idera c) eternitatea nu e(te (u0icient de lung) ()-#i pl)tea(c) pentru toate (u0erin.ele. % Unc7iul #eu (u(.inea c) orice o# (e poate #-ntui. % Da2 #i-a (pu(-o 3i #ie de nu 3tiu c-te ori. 4orrigan arunc) $).ul ,n 0oc 3i-l privi cu# (e ,nro3e3te 3i arde. % Ai dreptate2 do#ni3oar) Eoode. A e*i(tat odat) o 0e#eie. La Du$lin. A avut perver(a pl)cere () (e con(idere (o.ia #ea 3i #i-a turnat c-teva 0ete. Rac7el ,l ,ntre$) cu (u0letul la gur). % Gi ce (-a ,nt-#plat? % Ei $ine2 ca () 0iu (incer2 do#ni3oar) Eoode2 a# p)r)(it-o. A# plecat pe #are 3i #-a# ,ntor( a$ia dup) cinci ani. ;ntre ti#p2 #uri(e de pneu#onie2 #i (e pare. @ar 0ratele ei avu(e(e grij) de copii. 4-nd a dat cu oc7ii de #ine2 a luat pu3ca 3i #i-a (pu( c)-#i '$oar) creierii dac) #ai calc pe acolo. L-a# re(pectat ,ntotdeauna pentru a(ta. 4-t de(pre neva(t)2 (unt (igur c) (e a0l) pe undeva ,n Purgatoriu 3i #) a3teapt) ()-#i ard) pielea cu 0ierul ,nro3it. 4orrigan t)cu. Niciunul din ei nu #ai (coa(e o vor$) c-tva ti#p. ;n cele din ur#)2 4orrigan (e ridic) ,n picioare. % 1e'i2 do#ni3oar) Eoode2 ace(t dia#ant ne3le0uit al du#itale nu e(te altceva dec-t o gr)#ad) de gunoi. Unc7iul t)u avea dreptate. Sunt un la3 3i un (enti#ental2 indi0erent ce-a3 0ace. N-o ()-#i iert niciodat) trecutul 3i cred c)-#i dai dreptate. Pre(upun c) tre$uie () ne #ul.u#i# cu realitatea. % Gi atunci de ce n-ai 0ugit de aici c-nd ai avut oca'ia? % Du#ne'eu 3tieA Pro$a$il c) a# ,nne$unit. % Poate c) 0iecare ,3i are #o#entele (ale de curaj. % 4a# greu () ai curaj c-nd e3ti #ort. Se ,ntuneca(e. Tunete puternice r)(unau dincolo de vulcan2 iar norii negri acoperi(er) 0a.a lunii. Aerul ,n.epeni(e ,n loc 3i 'go#otele junglei a#u.i(er). 4orrigan (e uit) pe cer. % 1ine 0urtunaA re#arc) el. Rac7el (e ridic). ;i $)tea ini#a ()-i (ar) din piept. Un g-nd nu voia ()-i dea pace de c-nd (e ,ntor(e(e irlande'ul. Gtia c) ,n (eara a(ta tre$uia () pun) cap)t dile#ei. % / () #uri#2 Patric:? % To.i oa#enii #or. E(te doar o c7e(tiune de ti#p. % N-o () (c)p)# de pe in(ul)2 nu-i a3a?
""N

% Unc7iul t)u credea ,n #inuni. Eu nu. E'it). % Atunci2 vrei () 0aci ceva pentru #ine? ,l ,ntre$) ea ,n cele din ur#). % 4e anu#e? Rac7el ,3i plec) privirile. 4u# ar 0i tre$uit oare ()-i (pun)? Dar acu# nu #ai conta. 1or #uriP (enti#entul ace(ta o eli$era de toate prejudec).ile. % Do#ni3oar) Eoode2 a3teptA @n(pir) ad-nc. % Gtii2 nu vreau () #or virgin). Nu cred c) a3 0i (pu( a3a ceva unui $)r$at2 dar ,n (itua.ia a(ta2 nu pot () ,n0runt #oartea 0)r)C #) rog2 0)r) () 3tiu cu# e(teC ;#i dau (ea#a c-t de #ult p)c)tuie(c dar (per c) Du#ne'eu o () #) ierte. 4orrigan (e 7ol$) la ea. Nu reu3ea ()-i di(ting) e*pre(ia 0e.ei ,n ,ntuneric. % Te-a# 3ocat? ,i 3opti ea. 1ocea $)r$atului avea un ti#$ru ciudat c-nd ,i r)(pun(e. % 6)r) ,ndoial)2 ai un talent deo(e$it () la3i o#ul cu gura c)(cat). % Ei2 ce 'ici? ;i lu) #-na ,ntr-a lui. % Do#ni3oar) EoodeC Rac7el. 6ata ,i pu(e un deget pe $u'e. % Te rog () nu (pui ni#ic. ;n noaptea a(ta2 o () l)()# Diavolul ()-3i 0ac) de cap.

Capitolul

Rac7el (e tre'i (u$ ra'ele lunii pline care p)trundeau printr-o gaur) ,n acoperi3ul de (tu0 al coli$ei. De(c7i(e oc7ii2 #inun-ndu-(e de (tr)lucirea ei ciudat) M un cerc per0ect de lu#in) al$)2 pur). 6urtuna trecu(e repede pe(te jungl)2 dar tunetele ei ,ndep)rtate r)(unau ,nc) ,n #un.i. 4orrigan (e odi7nea cu capul pe pieptul ei. ;3i trecu degetele prin $uclele lui negre 3i de(e. Acu#2 c7ipul dur c)p)ta(e inocen.a unui copila32 ,n ti#p ce dor#ea cu $u'ele ,ntrede(c7i(e. /$(erv) pentru pri#a oar) genele lungi 3i
""

,ntunecate care-i u#$reau oc7ii. ;i #-ng-ie #u3c7ii de la u#)r2 ,nc-ntat) de atingere 3i de #iro(ul cald al corpului ()u. +ietul unc7i 8att7eQ. Pro$a$il c) (e r)(ucea ,n #or#-nt. Dar nu regreta. 4el pu.in ,n clipa a(ta. 4orrigan (e purta(e gentil cu ea2 nu ca atunci ,n di#inea.a aceea2 l-ng) $i(eric). Nu pricepea de ce unc7iul ei 0u(e(e at-t de revoltat. Drago(tea o 0)cu(e () (i#t) c) tr)ie3te #ai inten( 3i pu.in ,i p)(a ce-o () (e ,nt-#ple de aici ,nainte. Se(i') pre'en.a lui Sanei ,nainte (-o aud). Trecu u3or2 ca o $oare2 dar lui Rac7el ,i 0u de ajun(. ;ntoar(e capul 3i tre()ri c-nd u#$ra 0etei (e l)() pe(te pat. Sanei ,i privea din u3a coli$ei. 47ipul ei lu#inat de (clipirea 0o(0ore(cent) a lunii pline p)rea palid 3i #aca$ru. / cuprin(e 0rica. % SaneiA e*cla#) Rac7el. Propria ei voce (una r)gu3it 3i ciudat. ;n clipa aceea2 ceva (clipi ,n #-na negre(ei. Rac7el (coa(e un (trig)t. Dac) 3i-ar 0i atin( .inta2 cu.itul cu #-ner de 0ilde3 i-ar 0i (tr)pun( pieptul e*act (u$ ini#). Rac7el2 trea') doar pe ju#)tate2 reac.iona prea ,ncet. +ra.ul ei drept era prin( (u$ cotul lui 4orrigan. Dar atunci2 4orrigan (e ridic) 3i la#a cu.itului (e ,n0ip(e ,n u#)rul ()u (t-ng. Pentru c-teva (ecunde2 lui Rac7el i (e p)ru c) (iluetele lui 4orrigan 3i Sanei (e ,nl)n.ui(er) pe via.) 3i pe #oarte. 4orrigan ge#u de durere 3i apoi ,3i ridic) $ra.ul drept. Rac7el au'i un 'go#ot ,n0undat c-nd cu.itul atin(e podeaua de p)#-nt a coli$ei. Sanei (c-nci c-nd 4orrigan ,i tra(e un pu#n ,n #-n) 3i apoi di(p)ru. U#$ra ei neagr) (e (trecur) a0ar) din coli$) 3i (e pierdu ,n noapte. Pa3ii 0etei r)(unau ,n jungl) 3i pe(te pu.in ti#p 0ur) acoperi.i de ciripitul cicadelor. % 4orrigan? Rac7el (e ridic) 3i-l cuprin(e ,n $ra.e. % 8-a ,#pun( cu cu.itul2 #ur#ur) el. Nu era nici ur#) de durere (au 0urie ,n gla(ul lui. Doar indignare2 at-ta tot. % A0uri(it) 0e#eieA Rac7el (i#.i ceva u#ed 3i cald pe #-n).
"!O

% S-ngere'i. % De ce o 0i 0)cut-o? % Te-a ni#erit din gre3eal). Eu a# 0o(t .inta. A#e.it ,nc) de (o#n2 4orrigan nu pricepu i#ediat ce-i (pu(e(e. % E(te a doua oar) c-nd ,ncearc) () v-re un cu.it ,n #ine2 #or#)i el. 4-nd o () pun #-na pe ea2 o (-o ,nv). #inte. Dar 4orrigan n-a reu3it niciodat) ()-3i pun) ,n practic) a#enin.area. A doua 'i de di#inea.)2 de(aga lui Sanei di(p)ru(e2 iar negre(a era de neg)(it.

Capitolul
4u.itul p)trun(e(e ,n corpul lui 4orrigan ,ntre u#)rul (t-nd 3i por.iunea lat) de pectoral de pe piept. L)(a(e o ran) de doi inc7 lungi#e2 c7iar (u$ o(ul g-tului. Rac7el o (p)l) cu alcool 3i o $andaj) c-t putu #ai $ine2 0)r) ane(te'ie. 4orrigan nu (coa(e niciun (unet ,n ti#p ce-i cu(u(e #arginile r)nii. % Nu-#i vine () cred c-a 0o(t capa$il) de a3a ceva. % De ce2 doar nu-i pentru pri#a oar)2 nu? % Atunci era cu totul altceva. Se ,n0uria(e. / reac.ie de #o#ent. Dar acu#2 ,3i pl)nui(e cu grij) lovitura. 4red c) #) ur)3te cu adev)rat. % Sau te iu$e3te. % De 0apt e(te ca# acela3i lucru2 nu-i a3a? % /ricu#2 .i-a# #ai (pu( c) pe #ine voia () #) o#oare de 0apt. % De unde 3tii? Rac7el ridic) din u#eri. % Uite a3a2 pur 3i (i#plu. 4orrigan a3tept) p-n) c-nd Rac7el ,ncepu ()-i coa() rana. ;l v)'u cu# ,3i ,ncle3tea') pu#nii ,n poal) c-nd ,n0ip(e acul ,n piept. % Aproape a# ter#inat. % +ine2 pu.in) durere nu (tric). ;i '-#$i 3treng)re3te. % Doar n-o () 0aci din nou pe 0ata #are cu #ine. Rac7el ,l ignor). Senti#entele din noaptea trecut) (e evapora(er)-n 'ori. Acu# era (t-njenit) de pre'en.a lui. De 0apt2
"!1

era 3i nor#al. ;3i goli(e (u0letul 3i ,3i d)rui(e (u0letul unui o# co#plet nepotrivit pentru ea. Se (i#.ea #urd)rit) 3i ter0elit) 3i nu-i pl)cea (-o tac7ine'e. Rac7el ter#in) de cu(ut 3i tra(e de 0ir. I-#$i (ati(0)cut) c-nd 4orrigan (coa(e un (trig)t de durere. % Nu-i #are lucru2 ,i (pu(e Rac7el. ;nc) o cicatrice ad)ugat) colec.iei tale. 4orrigan ,3i pu(e c)#a3a. % 4e (-a ,nt-#plat2 do#ni3oar) Eoode? 6ata ,3i 0eri privirile. % 4e () (e ,nt-#ple2 do#nule 4orrigan? @rlande'ul r-nji cu (u$,n.ele(. % Te-ai dat pe #-na Diavolului 3i-.i pare r)u. Te-ai purtat ca o 0iin.) o#enea(c)2 3i acu# te c)ie3ti. % N-are nicio leg)tur) cu a(ta2 (pu(e ea ar.)goa(). / clip)2 4orrigan cre'u c) o () $at) cu piciorul ,n podea. ;n (c7i#$2 (e #ul.u#i () ,nc7id) cu o $u0nitur) capacul tru(ei #edicale. % S) te ia dracu5A 3uier) ea 3i ie3i din coli$).

Capitolul

<ol0gang Se9dric7 era un o# di(tru(. Se tol)ni(e ,n (caunul de tre(tie de pe veranda propriet).ii (ale de la %ara)on g-ndindu-(e la (oarta (a. R)#)3i.ele 3alupei Deutschland putre'eau pe c7ei2 iar japone'ii re0u'a(er) ()-i pl)tea(c) pentru copra. +)nuia c) a0uri(itul de colonel japone' 3i locotenentul ()u ,l ,nvinuiau de atacul lui 4orrigan. Era prin( ,n cur() pe in(ula a(ta ,#pu.it)2 printre $ar$ari. Servitorii ,l p)r)(i(er). Terori'a.i de $)t)i 3i (candaluri2 (e ,ntoar(er) ,n (atele lor. R)#)(e(e doar cu Alice 8ela#a5a. Privi ,n jur ne0ericit. +ungaloQ-ul 3i cl)dirile din jur tre$uiau 'ugr)vite. Puii care ciuguleau prin ni(ip 3i o (croa0) $)tr-n) tol)nit) l-ng) trepte ,i aduceau (enti#entul de de'olare. Se (c)rpin) nervo( ,n regiunea vintrelor. Sudoare. Gi iar (udoare. Singurul lucru care (e g)(ea din a$unden.) la %ara)on acu#. Se (curgea din 0iecare por2 ,#$i$-ndu-i c)#a3a p)tat) de $u#$ac2 ,ntin() pe(te corpul volu#ino( 3i ,l 0)cea () tre(ar)
"!"

c-nd ,i atingea $)3icile u#$late de la ,nc7eieturile $ra.elor 3i dintre picioare. Gtia c) $u$ele (e vor in0ecta 3i vor coace. Totul putre'ea aici. Sunetul pa3ilor pe verand) ,l tre'i din acea(t) conte#plare pe(i#i(t). ;3i ridic) privirile. Era Alice. P)rea tare ne0ericit). % 4e vrei? pu0ni el. % 8ar9 venit () te vad) (t)p-ne. % 4are 8ar9? 4e po0te3te #) rog? Alice cl)tin) din cap. % Dac) 3tie () g)tea(c)2 () treac) ,n $uc)t)rie 3i () (e apuce i#ediat de trea$). Ni#ic nu poate 0i #ai r)u dec-t l)turile pe care #i le (erve3ti. % 8ar9 (pu( c) vrut vor$it cu tine. % +ine. S) vin). Se9dric7 (e ,ntre$a de(pre ce era vor$a oare. Dac)-3i ,nc7ipuia cu#va c) o () 0ie #ai $ine pl)tit) 0iindc) ,l g)(i(e la anang7ie2 (e ,n3ela a#arnic. / ()-i ard) c-teva pal#e 3i o (-o tri#it) la ea ,n (at2 () a0le 3i ceilal.i cine era (t)p-nul planta.iei. Dar negre(a care p)3i pe veranda de la %ara)on pe(te c-teva #inute nu veni(e () cer3ea(c) pe lucru. Avea a#$i.ii #ult #ai #ari. <ol0gang Se9dric7 (e a3tepta la orice2 nu#ai la a(ta nu. 4-nd v)'u cine era2 r)#a(e cu gura c)(cat). % 8ein Eott" A #ur#ur) el2 ridic-ndu-(e ,n picioare. Un adev)rat #iracol. K 4olonelul Na:a#ura (t)tea la $irou2 (tudiind ulti#ele rapoarte ale locotenentului Ta(7iro. A#ericanii reu3i(er) () a0le2 nu (e 3tie cu#2 de c-inii poli.i3ti. 8ai grav) dec-t pierderea ani#alelor era i#plica.ia incidentuluiP dovedea c-t de i#portant) deveni(e pentru ei (ta.ia radio de pe Santa 8aria. Au'i un tropot de copite 3i (tr-#$) din na( 0)r) () vrea. 1eni(e plantatorul ger#an. /ri de c-te ori ,3i 0)cea apari.ia2 c)l)rea un cal ori$il2 nu#ai piele 3i oa(eP calul2 la r-ndul lui2 era ,n(o.it de o legiune de #u3te. Pu.ea groa'nic. U3a $iroului ()u (e de(c7i(e 3i una din g)r'i p)3i ,n)untru. % Plantatorul gra( e(te a0ar). Na:a#ura-(an. Dore3te ()-.i vor$ea(c).
"

Doa#ne S0inte =ger#.> =n.t>. "!!

Na:a#ura (e l)() pe (p)tarul (caunului de tre(tie care tro(ni (u$ greutatea (a. % Adu-l pe Ruro(aQa2 pu0ni el. Pe(te c-teva #inute2 (oldatul (e ,ntoar(e cu t-n)rul o0i.er. % +ine2 #or#)i Na:a#ura. Acu# tri#ite-l ,ncoace pe ger#an. 4-nd intr) Se9dric72 Na:a#ura nu (e deranj) ()-l privea(c). Ti#p de c-teva clipe2 (avur) ,nc-ntat 3ov)iala ger#anului. Se uit) c-nd la u3) c-nd la $iroul colonelului. % 4olonele Na:a#ura2 'i(e Se9dric7 ,n cele din ur#). Na:a#ura nu ,ncerca deloc ()-3i a(cund) antipatia 0a.) de interlocutorul ()u. ;l di(pre.uia pe o#ul ace(ta care-3i vedea #ai departe de a0aceri c-nd .ara lui era ,n r)'$oi. Dup) p)rerea lui Na:a#ura2 Se9dric7 ar 0i tre$uit () p)r)(ea(c) planta.ia 3i () (e ,nrole'e ,n :ehrmacht!O din 1 ! . % ;ntrea$)-l ce vreaA ,i ordon) Na:a#ura lui Ruro(aQa. Se9dric7 '-#$i ,ndatoritor. % A# venit () v) ajut. Ruro(aQa ,i tradu(e colonelului. % Spune-i c) #) ,ndoie(c de ace(t lucru. % Dore3ti ()-l prin'i pe engle'2 nu-i a3a? % Ne ,ntrea$) dac)-i #ai c)ut)# pe $andi.ii de engle'i2 repet) Ruro(aQa. Na:a#ura (e ridic) ,ncet ,n picioare 3i (e po(t) ,n 0a.a ger#anului2 privindu-l drept ,n oc7i. % Alte $-r0e de-ale $)3tina3ilor? Se9dric7 (e(i') tonul colonelului 3i pricepu ce (punea de3i nu ,n.elegea nicio vor$). % Gtii2 ce (-a ,nt-#plat data trecut)2 n-a 0o(t vina #ea2 ,i e*plic) el lui Ruro(aQa. 8-a co(tat 3i pe #ine de(tul de #ult. Galupa2 #aga'ia2 (-au 0)cut (cru#. 4a () nu #ai po#ene(c de provi'iile luate de (olda.ii t)i. T-n)rul japone' ,3i i#agina cu# ar reac.iona Na:a#ura la a(e#enea i#pertinen.). Totu3i2 (e a0la acolo ca tran(lator2 a3a c)-i red) e*act colonelului ce (pu(e(e au(triacul. /c7ii lui Na:a#ura (clipir) #-nio(: % Se pare c) oa#enii #ei n-au avut ti#p () te ,nve.e ce ,n(ea#n) re(pectul. / () 0ie o pl)cere pentru #ine () repar acea(t) gre3eal).
!O

Ar#ata ger#an) =ger#.> =n.t.>. "!B

% Nu pute.i () v) purta.i ,n 7alul )(ta cu #ine. De.in ni3te in0or#a.ii preci(e. 8) $ucur de #are trecere printre $)3tina3i. % Tre$uie ()-i (pui ce 3tii lui Na:a#ura-(anA (e r)(ti Ruro(aQa. % 8ai ,nt-i2 tre$uie () a0lu cu# vor 0i r)(pl)tite in0or#a.iile #ele. % Deci2 vrei $aniA % / () v) duc la $andi.ii engle'i. ;n (c7i#$2 voi pri#i o 3alup) 3i-#i ve.i pl)ti tot ce-au 0urat (olda.ii vo3tri. Pe ur#)2 dore(c un pre. $un pentru copra #ea. % @nten.ionea') () (e t-rguia(c)2 'i(e Ruro(aQa. / 3alup) nou)2 co#pen(a.ii #ateriale 3i (ta$ilirea unei (u#e de $ani pentru copra lui. Na:a#ura r-nji2 de'golindu-3i dintele de aur de pe #a*ilarul (uperior. % A devenit $ru(c 0oarte curajo(. % Sunte# de acord? e*cla#) Se9dric7 ner)$d)tor. % 4u# pute# 0i (iguri c) nu ne pierde# ti#pul din nou? ,l ,ntre$) Ruro(aQa. Se9dric7 (e apropie de t-n)rul o0i.er2 co$or-ndu-3i vocea ca () 0ac) pe gro'avul. Ruro(aQa pu0ni de'gu(tat de du7oarea trupului lui Se9dric7. % Acu# e(te cu totul altceva. 1) a3teapt) o #are (urpri'). 1eni.i a0ar) 3i o () v) convinge.i. % Spune c) vrea () ne arate ceva ,n curte. K 4ei doi japone'i p)3ir) ,ncet c)tre u3) 3i Na:a#ura o tr-nti de perete. 4olonelul ,3i (tr-n(e #-inile la (pate. 4alul lui Se9dric7 p)3tea li$er2 #e(tec-nd 0ericit #ica $ucat) de iar$) din jurul catargului. Din c-nd ,n c-nd2 agita coada () gonea(c) roiurile de #u3te care (e n)pu(teau laco#e a(upra lui. Apoi2 Na:a#ura o$(erv) 0ata. St)tea pe vine2 la u#$r)2 (u$ treptele $ungaloQ-ului2 cu $ra.ele (tr-n(e ,n jurul genunc7ilor2 po'i.ia pre0erat) a $)3tina3ilor. Era dr)gu.)2 cu o 0a.) oval) 3i corp (uplu2 ca0eniu. Na:a#ura (e ,ntre$a de ce n-o #ai v)'u(e p-n) atunci. @-ar 0i pl)cut (-o adauge colec.iei (ale. % 4u# o c7ea#)? (e intere() Na:a#ura.
"!D

% Sanei2 r)(pun(e Se9dric7. Noaptea trecut) a venit la %ara)on. 8-a rugat (-o aduc aici. P-n) acu# dou) 'ile a (tat cu engle'ii pe 8untele Teatupa. Ruro(aQa r)#a(e perple*. % 4e-a (pu(? ,ntre$) Na:a#ura. % 4) a 0o(t ,n ta$)ra $andi.ilor engle'i2 Na:a#ura-(an. Se9dric7 con0ir#) ner)$d)tor. % Wa2 9a!12 e*cla#) el. / () v) duc) direct ,n ta$)ra lor. ;nclin) capul ,ntr-o parte 3i-i '-#$i cu viclenie lui Ruro(aQa. % Ei2 ce 'ici2 acu# ,l ,ntre$i pe $unul colonel dac) 0ace# t-rgul?

Capitolul

"

8itc7ell (tudie grupul de tineri aduna.i ,n ca#er). Ni3te copii2 ce #ai2 dar ,n di#inea.a acea(ta p)reau $)tr-ni. Ei erau pilo.ii +rig)'ii Dou)'eci 3i Trei a 8arinei2 6or.a Aerian) 4actu( din Euadalcanal2 care reu3i(er) () (upravie.uia(c). Acu# (t)teau pe l)'i de le#n 3i (e (prijineau de pere.ii din p)#-nt2 a3tept-nd ,n c)ldura (u0ocant) a coli$ei. Tuturor li (e p)rea acu# c) $)t)lia de la Euadalcanal (e ,nc7eia(e. Acu# o ()pt)#-n)2 Unc7iul Dan M 4ontraa#iralul Daniel 4allag7an 3i contraa#iralul Nor#an Scott pieri(er) la $ordul cruci3)toarelor lor din largul in(ulei Suvo2 ,ncerc-nd () oprea(c) $o#$arda#entul naval al japone'ilor a(upra +a'ei Aeriene de la Sender(on. 8ica lor 0or.) 0u(e(e 'dro$it) de tunurile uria3e ale navelor de lupt) japone'e 2iei 3i *ivrishina. 6lota lui 4allag7an (e apropia(e at-t de #ult de va(ele ina#ice2 ,nc-t ade(ea2 japone'ii nu puteau ()-3i oriente'e tunurile. Totu3i2 ,n ciuda pierderilor i#en(e (u0erite2 a#ericanii au reu3it ()-i ,nving). Dar au pl)tit 0oarte #ult pentru curajul lor. ;n noaptea aceea 0ier$inte 3i lini3tit)2 #uri(er) ,n nu#ai o ju#)tate de or) doi a#irali 3i o #ie de #arinari a#ericani. ;n 'ori2 8itc7ell 3i oa#enii ()i decola(er) de la Sender(on () (e r)'$une. Prin(e(er) ,n Trec)toare nava 2iei (c7ilodit) deja 3i (e n)pu(ti(er) ca ni3te p)()ri de prad) a(upra unui ani#al $olnav 3i r)nit. 8itc7ell 3i $)ie.ii lui #itralia(er) puntea2 ,n ti#p
!1

Da2 da =ger#.> =n.t.>. "!J

ce Douglas Dauntless de pe =nterprise ataca(er) cu torpile 3i $o#$e. La ora patru2 ,n dup)-a#ia'a aceea2 uria3ul va( de lupt) japone' (e (cu0unda(e. Apoi2 (e lua(er) dup) E*pre(ul din To:io2 care naviga (pre Ta((a0aronga2 la ve(t de Euadalcanal. Ataca(er)2 (e ,ntor(e(er) la Sender(on () (e ali#ente'e cu co#$u(ti$il 3i apoi ataca(er) din nou. ;ncontinuu2 toat) 'iua. 8itc7ell parc) vedea 3i acu# tro#$ele de 0u# negru care ,#p-n'eau cerul2 0l)c)rile r)(p-ndite pe punte c-nd $o#$ardierele plonjau a(upra va(ului 3i (olda.ii japone'i alerg-nd di(pera.i pe vapoarele lor pe ju#)tate (cu0undate 3i arunc-ndu-(e ,n #area incande(cent). A doua 'i2 ,i prin(e(er) pe plaja de la Ta((a0aronga 3i o lua(er) de la cap)t. :ildcat-urile (ecera(er) (olda.ii cu #itralierele 3i tunurile ,n ti#p ce at-rnau de odgoane gata () (ar) ,n ocean. Plaja (e tran(0or#a(e ,n ci#itirul divi'iei 2iroshima. 8itc7ell 3i oa#enii ()i ur#)ri(er) 0)r) #il) $)rcile pline cu (olda.i japone'i lip(i.i de ap)rare. Gtiau c) to.i cei care (c)pau de acolo vor ataca tinerii din trupele de 8arin) din jurul Sender(on-ului. Spre a#ia')2 #area c)p)ta(e o nuan.) (tacojie. Unul c-te unul2 tran(portoarele ancorate pe plaj) cu pre.ioa(ele lor ,nc)rc)turi 3i ec7ipa#ente 0ur) cuprin(e de 0l)c)ri portocalii. 8itc7ell (e ,ntoar(e ,napoi la Sender(on cu e(cadronul ()u2 l)(-nd ,n ur#) un 0u# negru 3i gro(2 #arc-nd (0-r3itul #)re.ului E*pre( To:io. ;n 'ilele acelea2 oa#enii lui 8itc7ell 3i o #-n) de pilo.i de pe =nterprise di(tru(e(er) o ,ntreag) divi'ie japone'). Ten(iunea acelor clipe de co3#ar (e ,ntip)ri(e pe 0e.ele tinerilor din ca#er). 8oartea cu care (e con0runta(er) clip) de clip)2 ura 3i veninul ,ncle3t)rilor2 i#aginea ca#ara'ilor de lupt) #)cina.i de $o#$e 3i ar3i de glicol ,i tran(0or#a(e pe to.i ,n adev)rate cadavre vii. 4u ti#pul2 pe(te c-teva 'ile (au ()pt)#-ni2 ,3i vor reveni. 8itc7ell 3tia c) unii dintre ei vor r)#-ne #arca.i pe via.). ;n orice e(cadron e*i(tau pierderi care nu (e puteau trece ,n rapoarte. Dar a(t)'i (e anun.a lini3te. &apone'ii erau tot acolo2 dar 0lu*ul con(tant de nave de lupt) 3i $o#$ardiere care (e (curgeau prin Trec)toare (e redu(e(e con(idera$il. /a#enii de la Sender(on aveau (enti#entul c) trecu(er) pe(te ce era #ai greu. ;nvin(e(er).
"!L

Acu# a3teptau ve3ti de la un ca#arad de-al lor2 un tip pe care nu-l v)'u(er) niciodat)2 dar care trecu(e al)turi de ei prin cu#plitul co3#ar al ulti#elor trei luni. A3teptau t)cu.i ,n ti#p ce #inutele (e tran(0or#au ,n ore. ;ncet2 ,ncet2 ,ncepur) () plece. ;n cele din ur#)2 nu #ai r)#)(e(er) dec-t 8itc7ell 3i S7oup. % E(te a cincea 'i de c-nd n-au #ai tran(#i(2 'i(e S7oup. 8itc7ell nu-i r)(pun(e. 8u.enia (ta.iei radio ,i ,ntri(ta(e2 pe to.i. Nu #ai a0la(er) ni#ic de 8eteorolog2 a3a cu# ,i (puneau ,n continuare tinerei 0e#ei care-i lua(e locul engle'ului2 de aproape o ()pt)#-n). To.i au'i(er) ulti#ele nout).i. 4artierul Eeneral al Pa'ei de 4oa(t) din ToQn(ville ceru(e 6lotei SUA ()-i evacue'e urgent pe cei care tran(#iteau. Serviciul de (pionaj raporta(e c) $)3tina3ii din in(ulele de nord2 te#-ndu-(e de repre(alii 3i de'ilu'iona.i de 'vonul c) )iap-ul engle' ,i p)r)(i(e2 (e ,ntor(e(er) ,#potriva 8eteorologului. Acu# totul era o c7e(tiune de ti#p. % Poate c) (e 0ere(c () nu-i depi(te'e japone'ii2 'i(e S7oup. % 8-da2 #or#)i 8itc7ell. Poate.

Capitolul

+iroul de Spionaj al Pa'ei de 4oa(t) din 'ona Paci0icului de nord-e(t (e a0la ,ntr-o ca#er) do(nic) a 4artierului Eeneral2 ,n ora3ul ToQn(ville. 47iar ,n ,nc)perea aceea 0u introdu( la (0-r3itul lui noie#$rie 1 B" un $)r$at palid2 ,#$r)cat ,ntr-o uni0or#) de o0i.er naval care-i venea pro(t. 4-nd intr) ,n $irou2 Sio (e ridic) ,n picioare. ;i ,ntin(e #-na. % @an. ;#i pare $ine c) te v)d. 4u# te (i#.i? % 8ai $ine. 8ul.u#e(c2 do#nule. % +un. Sunt ,nc-ntat c) e3ti din nou ,n 0or#). Ne-ai ca# (periat. Stai jo(2 te rog? 8anning (e a3e') vi'avi de $)r$atul ,nalt 3i gri'onat2 ,#$r)cat ,n 7aine de co#andant de nav). A0ar)2 ploile #u(onului (e rev)r(au pe(te $ananierii 3i 0erigile care ,#p-n'eau coa(ta Yueen(land a continentului au(tralian. % Deci2 doctorii au reu3it () te repare2 nu-i a3a? % 8ai a# o ju#)tate de #il) de pla(ture ,n jurul coa(telor. +ra.ul (e vindec) 0ru#o( 3i #i-au (pu( c) nu e*i(t) le'iuni interne2 (lav) Do#nului.
"!N

% Ai avut noroc. % 4red c) a3a e(te2 do#nule. Aerul jovial al lui Sio (e ri(ipi dup) ace(te replici politicoa(e. Gtia de ce veni(e 8anning. % Pre(upun c-ai au'it ve3tile. 8anning ,ncuviin.) din cap. % Nicio tran(#i(ie de opt 'ile. Sio ,3i plec) privirile. % A(ta nu ,n(ea#n) neap)rat c) i-au prin( japone'ii. E*i(t) 3i alte #otive. % Gtiu2 do#nule. % 4ine (unt de 0apt2 @an? 4orrigan )(ta e plantator? 8anning ,i 0)cu (e#n c) nu. % Negu(tor. Din c-nd ,n c-nd2 dac) avea c7e02 (e pli#$a ,n jurul coa(tei 3i tran(porta ali#ente (au vi'itatori oca'ionali. Era proprietarul punctului co#ercial din 1ancoro2 dar nu .inea de(c7i( dec-t c-nd (e tre'ea din $e.ie2 ceea ce nu (e ,nt-#pla prea de(. 4-t de(pre 0at)2 (e a0l) pe in(ul) doar de patru-cinci ani. Unc7iul ei a #urit acu# c-teva luni din cau'a unei r)ni de glon.2 ,nainte () #) lua.i la $ordul (u$#arinului. Sio cl)tin) din cap. % Ero'avA % ;ntr-adev)rA +)r$atul #ai ,n v-r(t) de(c7i(e cutia ,ncru(tat) ,n argint de pe $irou. % 6u#e'i? % Nu2 #ul.u#e(c2 do#nule. 8anning 0)cu (e#n (pre pieptul ()u. % Nu-#i dau voie doctorii. Sio o0t). % Dac) a# 0i 3tiut2 @an. A# 0i tri#i( alt o#2 la ti#pul potrivit. 4ineva cu e*perien.). % Dar n-a# vrut () plec2 do#nule. 4redea# c-o () re'i(t. 8anning (e 0oi ner)$d)tor pe (caun. % N-a# putea tri#ite totu3i pe cineva? % Nici g-nd. @ar acu# ave# al.i oa#eni la Rendell(2 47oi(eul 3i +ougainville. ;n a0ar) de a(ta2 nici nu 3ti# dac) #ai tr)ie(c. Nau #ai dat niciun (e#n de via.) de-o ()pt)#-n). % L)(a.i-#) pe #ine () #) duc dup) ei.
"!

% 4e-ai (pu(? ;#i pare r)u2 @an. A# citit raportul #edical. Fiai 0)cut datoria. R)'$oiul (-a ter#inat pentru tine. % Poate pentru #ine da2 nu ,n() 3i pentru ei. Gtiu e*act unde (e a(cund 3i #) de(curc pe #un.i 3i cu oc7ii ,nc7i3i. Tre$uie () #) tri#ite.i. % Gi dac) au #urit? % Atunci o () a0l)#. Gi dac) nuC o ()-i (coate# de acolo. Nu-i pute# a$andona toc#ai acu#. Nu dup) ce au 0)cut at-tea pentru noi. Se l)() o lini3te grea2 ,ntrerupt) nu#ai de 3uieratul rit#ic al ventilatorului care agita aerul 0ier$inte 3i u#ed. Sio o0t). % Nu 3tiu2 @an2 'i(e el ,n cele din ur#). A#ericanii n-au nici #)car o lingur) di(poni$il)2 iar $)tr-nul va urla ca din gur) de 3arpe dac) ,ncerc)# ()-i lu)# una din pre.ioa(ele (ale (u$#arine. 4on(ider) c) ac.iunea noa(tr) e(te greu de ju(ti0icat. % 4rede.i atunci c) a# ju(ti0ica #ai u3or a$andonarea unui $)r$at 3i a unei 0e#ei care ne-au ajutat at-t de #ult () p)(tr)# Euadalcanal-ul? 4o#andantul ridic) din (pr-ncene2 (urprin( de tonul ridicat al lui 8anning. ;n general2 nu .inea la etic7et)2 dar ,i pl)cea () 0ie re(pectat. 4u toate ace(tea2 nu-i (pune ni#ic lui 8anning. La ur#a ur#elor2 a0uri(itul avea dreptate. % / () 0ac tot ce pot2 @an2 pro#i(e el. ;ntre ti#p2 ar 0i $ine () te odi7ne3ti. Tre$uie () te re0aci dac) ai de g-nd () te ,ntorci acolo.

Capitolul

Se9dric7 3tia c) nu va uita niciodat) #utra lui Na:a#ura c-nd a0la(e cine era 0ata. De data a(ta2 n-o () #ai 0ac) di(cu.ii ,n privin.a coprei. 1a pri#i alt) $arc) ,n locul 3alupei (ale Deutschland. Soarta ,l r)(pl)ti(e pentru toate (u0erin.ele ,ndurate. Acu#2 ,n ti#p ce (t)tea pe veranda de la %ara)on ,3i per#itea () '-#$ea(c) (ati(0)cut. Puteai (pune ,ntr-adev)r c)
"BO

e(te o 'i norocoa() c-nd .i (e o0erea ,n acela3i ti#p o a0acere renta$il) 3i oca'ia unei r)'$un)ri de#ult vi(ate. ;i privea pe (olda.ii japone'i care de(c)rcau ec7ipa#entele la cap)tul c7eiului. 7ott im 2immel erau aproape o (ut) pentru un a#)r-t de engle' 3i o 0at). 4-t de cur-nd2 vor ,ncepe () #i3une din nou pe planta.ia lui. Se con(ola la g-ndul c) vor (ta doar o noapte. Gi #erita ()-i (uporte. Au'i pa3i pe podeaua din le#n de te: din (patele lui 3i (e ,ntoar(e. Era Sanei. % 1reau $aniiA Se9dric7 ,3i ,n0ip(e #-inile ,n 3old 3i (e uit) la ea. ;#$u0narea ,i (trica 0ar#ecul ei de negre(). P)cat. 1a tre$ui ()-i trag) o $)taie $un). % Ai o$.inut ce-ai dorit2 #or#)i el. Ai vrut capul lui 4orrigan. Eata2 a# aranjat. 4lipele lui (unt nu#)rate. % 8i-ai pro#i( $ani. Se9dric7 0)cu un pa( (pre ea 3i-i tra(e o pal#) pe(te 0a.). Sanei (e d)du ,nd)r)t2 uluit). % 4orrigan (-a purtat prea $l-nd cu tine. Sanei ,l (cuip). Se9dric7 r-nji. Pentru pri#a oar)2 dup) ani de 'ile2 (i#.ea o 0urnic)tur) ,n vintre. Se plicti(i(e de $l-nde.ea 3i (lug)rnicia lui Alice 8ela#a5a 3i a celorlalte. Acea(t) pi(ic) ()l$atic) va 0i cu totul alt0el. Dar2 va 0ace #ai ,nt-i o ulti#) 0avoarea colonelului japone'. Au'i(e c) lui Na:a#ura ,i pl)ceau ,n #od deo(e$it 0etele de pe in(ul). Un a(e#enea dar va ci#enta ,n.elegerea lor. K 4orrigan 3i Rac7el (t)teau pe dou) cutii de carton ,n coli$) 3i (e 7ol$au po(o#or-.i la (ta.ia radio. Panoul negru ')cea de 'ece 'ile pe #a(). Una din valve (e de0ecta(e 3i nu #ai aveau alta de re'erv). 6)r) ea nu puteau tran(#ite. Rac7el ,3i cu0und) capul ,n pal#e. % 4e-o () ne 0ace#? % Nu prea ave# de ale(. % Nu pute# (ta a3a la ne(0-r3it. 4orrigan nu-i r)(pun(e. % Poate vor tri#ite pe cineva () ne caute.
"B1

% N-are ro(t () te ,ncre'i ,n engle'i. A(cult)-#) pe #ine. Doar (unt irlande' 3i 3tiu #ai $ine. % 1rei () (pui c-o () ne la(e aici? % Gi de ce nu? % Poate c) ,3i ,nc7ipuie c) a# #urit. % Nu uita c) ne a0l)# ,n plin r)'$oi. /a#enii #or pretutindeni. 4e #ai contea') ,nc) doi ,n plu(? % Nu 0ii at-t de pe(i#i(t. Dac) a#ericanii cucere(c Euadalcanal-ul2 vor 0i aici pe(te c-teva ()pt)#-ni. % Poate. Dar eu n-a3 conta pe a(ta. % 1o# (upravie.ui a3a cu# a# reu3it 3i p-n) acu#. Rac7el (e ridic) ,n picioare 3i (e ,ndrept) (pre el. Atin(e $andajul gro( de pe piept. % 4u# #erge? % Nu-i nicio pro$le#). Se aplec) ()-i e*a#ine'e rana. % 8ai $ine (c7i#$ ti0onul. +)r$atul ,i ,#pin(e #-na. % N-o () (e vindece dac) o 'g-nd)ri #ereu. ;n noaptea aceea2 ,n ti#p ce $u0ni.ele c-ntau lugu$ru 3i #u(onul urla 3i i'$ea pere.ii ,ntuneca.i ai vulcanului2 0ata (t)tea (ingur) ,n coli$a ei 3i (e ,ntre$a c-t ti#p va #ai 0i norocul de partea lor. K Doi #e#$ri ai (u$#arinului de(c7i(er) $ocaportul 3i 8anning ,i ur#) la prora (u$#arinului '++ 7rampus. Luna di(p)ru(e ,n (patele unui nor ,ntunecat. Singura pat) de culoare ,n $e'na nop.ii era dat) de (pu#a valurilor (parte de reci0ul ,ndep)rtat. 8anning ,ntoar(e capul (pre tala'urile agitate. Undeva2 dincolo de ele2 (e ,ntindea plaja gol0ului &ervoi(e2 aceea3i plaj) de unde-l lua(er) acu# 3a(e ()pt)#-ni ,ntr-o $arc) de cauciuc. Tra(e ad-nc ,n piept aerul ()rat2 0ericit c) (c)pa(e de (en'a.ia de clau(tro0o$ie din (u$#arin2 de #iro(ul de tran(pira.ie2 de 0u#ul ,nec)cio( al #otoarelor2 de c)ldura ne(u0erit) 3i de ,ng7e.ata pe care #arinarii o devorau cu tonele. 4-nd (e (cu0undau ,n ad-ncuri2 nu putea re(pira niciodat) ,n voie. Uneori2 avea i#pre(ia c) (e (u0oc) de-a $inelea. Pleca(er) de-o ()pt)#-n) din ToQn(villeP 'iua #ergeau pe (u$ ap). Doar pe ,n(erate ie3eau la (upra0a.) ()-3i re,ncarce
"B"

$ateriile ,n relativa (iguran.) a ,ntunericului. Atunci2 pro0itau de oca'ie 3i (or$eau cu ne(a. aerul ()rat. 4u o noapte ,n ur#)2 ,i repera(e un di(trug)tor japone' 3i 8anning a(i(ta(e la un $o#$arda#ent (u$#arin. A3teptau lini3ti.i ,n lu#ea de co3#ar a ad-ncurilor2 a(cult-nd $u$uitul ,n0undat al proiectilelor. Apoi2 (e cu0undau ,n $e'n) c-nd lu#inile clipeau 3i pere.ii #etalici ai (u$#arinului (e 'guduiau (u$ i#pactul e*plo'iei. Spera2 () nu #ai ai$) niciodat) parte de o a(e#enea e*perien.). Su$#arinul cel #are (e cl)tina u3or2 purtat de un val uleio( care (e (par(e de reci0ul ,ntunecat. ;ntre ti#p2 ec7ipajul adu(e ,nc) dou) $)rci de cauciuc de (u$ punte2 le u#0l) 3i le lan() la ap). ;nainte () plece2 8anning ale(e patru #arinari au(tralieni care ()-l aco#panie'e ca pu3ca3i. @e3ir) t)cu.i din ca$in) 3i ()rir) ,n $)rci. 8anning ,i ur#). ;ncepur) () v-(lea(c) ,n lini3te (pre .)r#. ;n ti#p ce (ilueta lui 7rampus (e pierdea ,n noapte2 8anning (e ,ntre$) din nou dac) #i(iunea (a nu era cu#va inutil)2 pro$a$il c) #uri(er) cu to.ii. Dar n-aveai de unde () 3tii cu (iguran.). Gi2 at-ta ti#p c-t #ai e*i(ta o (peran.)2 tre$uia () 0ac) tot ce (e poate pentru Rac7el 3i 4orrigan. 8a(a ,ntunecat) care (e ,ntindea la ori'ont (e#)na cu ni3te nori2 dar c-nd (e apropiar) de reci02 8anning di(tin(e contururile pal#ierilor. / nuc) de coco( trecu pe l-ng) ei du() de curent. 8anning (e (i#.i deodat) tri(t 3i ,n(p)i#-ntat. Se g-ndea ce-l va a3tepta oare ,n 'orii 'ilei. /are 4orrigan2 Rac7el 3i Lavella pieri(er) ,ntr-adev)r? /are 0u(e(er) captura.i de japone'i? Poate c) $)3tina3ii (e ,ntor(e(er) ,#potriva lor2 gata () tr)de'e orice al$ care punea piciorul pe in(ul). Poate c) japone'ii ,i a3teptau c7iar acu# pe .)r#. Undeva2 pe plaj)2 dincolo de vuietul valurilor2 au'ea cicadele $)t-nd ne(0-r3itul cod 8or(eP din p)cate2 nu 3tie ()-l de(ci0re'e.

Capitolul !%
4-nd ajun(er) pe plaj)2 (oarele care (e ridica ,n 'are ,nro3i(e ori'ontul la e(t. Era lini3tea dinainte de 'ori. P-n) 3i vuietul
"B!

tala'urilor p)rea c) a#u.i(e. U#$rele ,ntunecate ale pal#ierilor (tr)juiau .)r#ul ,ntr-o t)cere de()v-r3it). Tre$uiau () 0ie departe2 ,n ini#a junglei2 c-nd (e va lu#inaP nu puteau ri(ca ()-i prind) pe plaj) (au ()-i repere'e vreun avion japone' pornit ,n recunoa3tere. De ,ndat) ce (e apropiar) de #al2 8anning ()ri din $arca de cauciuc 3i ajut) #arinarii (-o trag) pe plaj). Unul din ei2 un o0i.er (cund 3i ,nde(at cu o $ar$) ro3cat)2 tun() (curt p)3i pe ni(ip2 al)turi de el2 cu pu3ca $)l)ng)nindu-i pe u#)r. ;l c7e#a Sogan. Era un au(tralian t)cut 3i avea tatuat pe ante$ra.ul drept cuv-ntul T8a#)U. % 1o# ,nainta pe u(cat o ju#)tate de #il) 3i vo# depo'ita uneltele a(tea #arin)re3ti2 ,i (pu(e 8anning. Apoi2 vo# porni (pre ta$)r). Sogan ,ncuviin.) din cap. ;n (patele lui2 unul dintre #atro'i (e ,#piedic) e*act c-nd (e preg)tea () (ar) din cealalt) $arc). 4)'u cu capul ,n ap)2 (t-rnind un ple(c)it r)(un)tor. % Tu e3ti2 6o(ter? 3uier) Sogan. % ;#i pare r)u2 3e0uleA % Du#ne'eule2 ce ,#piedicat e3tiA 8anning ge#u. Nu era un ,nceput pro#i.)tor. K Noaptea trecut)2 Alice 8ela#a5a au'i(e (trig)tele 0etei ,n $ungaloQ2 din a(cun')toarea ei ,n p)durea de l-ng) planta.ie. Se piti(e acolo i#ediat cu# ap)ru(er) japone'ii la %ara)on. Gtia c) Se9dric7 n-ar e'ita (-o o0ere (olda.ilor. A3tepta(e toat) di#inea.a p-n) c-nd co#pania japone') 3i #icu.a #alaie'ian) porni(er) pe dealuri2 (pre Teatupa. Era aproape de pr-n' c-nd ,ndr)'ni () (e aventure'e pe treptele de la %ara)on. Se9dric7 nu (e d)du(e jo( din pat. Traver() $alconul ,n v-r0ul picioarelor 3i ,ncepu () prepare #icul dejun. 4-nd ter#in)2 a3tept) pu.in 3i apoi #er(e ,n cap)tul verandei 3i privi pe 0erea(tr) ,n dor#itorul lui Se9dric7. Era tot ,n pat. Se (trecur) ,n ca#er)2 ui#it) 3i d)du la o parte pla(a care-l ap)ra de .-n.ari. Se9dric7 ')cea pe (pate2 cu oc7ii largi de(c7i3i2 pironi.i ,n tavan. Pe 0a.a ,ng7e.at) i (e ,ntip)ri(e o groa') pro0und). Un cu.it cu #-ner lat de 0ilde3 i (e ,n0ip(e(e ,n piept2 iar rana era acoperit) de (-nge ,nc7egat. Petele ro3ii de pe cear3a0urile al$e
"BB

de $u#$ac (tr)luceau ,n contra(t cu paloarea #ar#oreean) a c)rnii lui Se9dric7. Alice '-#$i #ale0ic. Deci #icu.a #alaie'ian) (e r)'$una(eA Ridic) din u#eri 3i (e ,ntoar(e ,n $uc)t)rie () ter#ine #icul dejun. K 8)r3)lui(er) aproape o 'i ,ntreag)2 dar acu#2 locotenentul Ta(7iro ardea de ner)$dare2 #ai ale( de c-nd v)'u(e 0uiorul (u$.ire de 0u# ridic-ndu-(e dea(upra copacilor. ;n (0-r3it2 pu(e(e #-na pe el. Pe dru#2 (e a#u'a(e g-ndindu-(e ce-o () 0ac) cu ei. ;3i in(trui(e oa#enii ()-l prind) viu M dac) (e poate M pe cel nu#it 4orrigan. 8-ndria r)nit) a lui Ta(7iro nu va 0i (ati(0)cut) de un (ingur glonte. 6e#eia nu conta. / (-o dea oa#enilor lui2 ,n ti#p ce (e va ocupa de engle'. 1a #uri ,ncet2 ,ncet. / () (e ,ngrijea(c) per(onal de a(ta. Doar ,3i a(cu.i(e cu grij) la#a (a$iei. I-#$i2 i#agin-ndu-3i (cena. Dup) aceea2 le va at-rna capetele ,n v-r0ul unor (t-lpi de $a#$u( 3i le va l)(a ,n jungl)2 (pre de(0)tarea p)()rilor 3i 0urnicilor. 1or (ervi drept e*e#plu $)3tina3ilor. A3a vor vedea ce p).e(c du3#anii ;#p)ratului. Se opri2 ,ntorc-ndu-(e c)tre negre(a care #ergea ,n (patele lui2 al)turi de Ruro(aQa. % Pe unde o lu)#? % Pe acolo2 'i(e ea2 indic-nd o vale ,ngu(t)2 care co$ora ,n al$ia acoperit) de jungl). Dru# 0oarte ,ngu(t. Doar doi (olda.i. Ta(7iro (coa(e din $u'unar planul (c7i.at de negre() la %ara)on 3i pu(e degetul pe por.iunea din (patele cul#ii. % ;ntrea$-o cu# pute# ajunge aici2 'i(e el. Tre$uie () le t)ie# orice po(i$ilitate de (c)pare. Ta(7iro a3tepta(e prea #ult ca ()-3i per#it) vreun ri(c. % / () v) ar)t2 'i(e Sanei2 dup) ce Ruro(aQa o l)#uri ce doreau. Ta(7iro (e ,ntoar(e c)tre ca#aradul ()u. % @a-.i plutonul 3i du-te dup) 0at). 1reau ca #itraliera () acopere coa#a #untelui. / ()-i (coate# noi din $-rlog. Dar2 .ine #inte2 pe al$ ,l vreau viu. Ruro(aQa (alut) 3i (e ,ntoar(e pe potec) ()-3i adune (olda.ii. Se r)(p-ndi(er) printre copaci2 (or$ind cu ne(a. din (ticlele lor
"BD

de ap)2 cu pu3tile a3e'ate pe genunc7i. Tran(#i(e ordinele lui Ta(7iro2 dar nu le preci') ()-l prind) viu pe engle'. Se ()tura(e de cru'i#ea 3i $rutalitatea colegului ()u.

Capitolul !1
Ta(7iro ,l ur#)rea pe Ruro(aQa. ;3i conducea plutonul pe ur#ele 0etei2 prin 7).i3ul de liane 3i 0erigi2 de la $a'a de0ileului. Pe(te pu.in ti#p2 di(p)rur) ,ng7i.i.i de i#en(itatea verde a junglei. ;ntoar(e capul 3i-l v)'u pe Na:a#ura opintindu-(e pe poteca a$rupt)2 ,n (patele lui2 cu 0a.a (c)ldat) de (udoare. Ta(7iro r-nji. Tic)lo(ul2 ,3i pierdu(e condi.ia 0i'ic)A Dar2 ,i p)rea $ine c) va a(i(ta la ac.iunea din acea(t) di#inea.). Avea oca'ia ()-3i dovedea(c) vitejia. Ta(7iro (e uit) la cea(. ;i d)du(e o or) lui Ruro(aQa ()-3i in(tale'e oa#enii. Apoi2 va ataca. Se a3e') () a3tepte2 plin de ner)$dare. K Rac7el 3i 4orrigan (t)teau (pate-n (pate2 pe o cutie de a#$alaj2 ,n 0a.a coli$ei. Dea(upra lor2 pe al$a(trul cerului2 (e aduna(er) nori de 0urtun)2 #-na.i de (u0larea #u(onului. ;n di#inea.a aceea2 p)()rile c-ntau ,n voie2 0)r) () 0ie $ruiate de uruitul avioanelor. @ar pe apele a'urii ale Trec)torii nu (e vedea niciun vapor. % &apone'ii n-au #ai tri#i( ni#ic2 de ()pt)#-ni ,n 3ir. Pro$a$il c) (-a ter#inat totul. 4orrigan (e ridic). ;3i d)du la o parte $ucla lung) dintre oc7i 3i r-nji. % 4a () ve'iA A 0o(t nevoie de o 0e#eie 3i-un irlande' () (alve'e a0uri(itul )(ta de @#periu. Rac7el nu-i r)(pun(e. Se #ul.u#i ()-3i ,ngroape capul ,n pal#e2 tr)g-ndu-(e de #arginile c)#)3ii 'dren.uite. Avea cearc)ne negre (u$ oc7ii. De c-nd (e (trica(e radioul2 parc) ,3i pierdu(e voin.a. % Doar n-o () te dai $)tut) toc#ai acu#2 nu? o ,ntre$) el. % Sunte# ,n.epeni.i pe in(ula a(ta2 4orrigan. Au uitat de noiA % / () g)(e(c eu o (olu.ieA
"BJ

% E3ti un o# $un2 4orriganA @ndi0erent de ce ai 0)cut p-n) acu# eu o ()-#i a#inte(c #ereu de tine ca de cel #ai curajo( $)r$at pe care l-a# cuno(cut vreodat). % S) 3tii c) n-a# #ai au'it a3a ceva. Te po#ene3ti c) regele Angliei o ()-#i dea o #edalie c) i-a# (alvat a0uri(itul lui de @#periu2 c-nd vo# (c)pa de aici. Po.i ()-.i ,nc7ipui ce-o () (e $ucure irlande'ii #eiA 6ata ,l privi ,ngrijorat). % 4e-.i #ai 0ace u#)rul? % / (i#pl) 'g-rietur)2 .i-a# #ai (pu( doar. Rac7el o$(erv) pentru pri#a oar) c) o$rajii i (e ,#$ujora(er) de 0e$r) 3i oc7ii ,i luceau (ticlo3i. / cuprin(e panica: % 4e-i cu tine2 4orrigan? Se ridic) 3i-i (#ul(e $andajul #urdar de pe piept. Si#.i i#ediat #iro(ul in0ec.iei. Pielea era u#0lat) 3i 0ier$inte2 iar rana (upura puroi. % Nu #erge deloc $ine2 'i(e ea2 ,ncerc-nd ()-3i p)(tre'e cal#ul. % Nu #) #ir. 4u cu.itul )la ,#i cur).a(e# ci'#ele. Rana nu d)dea (e#ne de vindecare. La 0el ca 3i piciorul unc7iului ei2 (e g-ndi Rac7el. Aici nu te ,n()n)to3eai 0)r) #edica#ente. % Tre$uie () pri#i# ajutor. % A3 vrea () 3tiu 3i eu cu#. ;ntre$area r)#a(e 0)r) r)(pun(. Unda de 3oc a e*plo'iei 'gudui p)#-ntul (u$ picioarele lor2 0)c-nd () r)(une pere.ii de0ileului. % La()-te ,n jo(A (trig) 4orrigan. / tra(e pe Rac7el 3i (e arunc) la p)#-nt pe(te ea2 protej-ndo cu corpul lui. Se au'i o ra0al) de ,#pu3c)turi 3i Rac7el di(tin(e un (trig)t. Parc) 0u(e(e Sila(. Un glon. rico3) ,n pere.ii a$rup.i 3i (e ,n0ip(e ,n (ta.ia radio din coli$). 1alvele ple(nir) 3i e*plodar) ,n #ii de $uc).i. 4orrigan o du(e la ad)po(tul unor (t-nci2 la c-.iva 9ar'i dep)rtare. Sergentul Lavella alerg) din(pre gura al$iei. % 1enit japoniiA '$ier) el. PlecatA PlecatA Se a3tepta(er) la acea(t) (itua.ie 3i repeta(er) retragerea de nu 3tiu c-te ori. Gtiau c)2 ,n ca' de atac2 puteau ap)ra por.iunea
"BL

,ngu(t) din cap)tul al$iei2 p-n) c-nd ceilal.i reu3eau () (e (alve'e. Sila( Tenpound( 3i caporalul Solo#on aveau de(tul) #uni.ie ()-i .in) ,n loc pe japone'i. Sai () 'ice# 'ece #inute. Din gura al$iei2 Rac7el au'ea p-r-itul pu3tilor japone'e Ari(a:a 3i $u$uitul En0ield-urilor. 4orrigan ,l tra(e pe Lavella (pre el. % Du 0ata de aiciA % Nu vreau () te p)r)(e(cA '$ier) Rac7el. Lavella e'it)2 uit-ndu-(e c-nd la Rac7el2 c-nd la 4orrigan. % Sai2 ia-o odat)2 0ir-ai al draculuiA Lavella (e 7ot)r,. 4u Patric: 4orrigan nu era de glu#it. At-rn-ndu-3i pu3ca de u#)r2 o ridic) pe Rac7el ,n picioare 3i o t-r, dup) el. % 4orrigan2 ce-ai de g-nd () 0aci? (trig) Rac7el. Dar 4orrigan nu-i r)(pun(e. ;n30)c) pu3ca din coli$) 3i alerg) ,n jo(2 c)tre locul unde (e au'eau ,#pu3c)turile.

Capitolul !2
E*pedi.ia lui 8anning din di#inea.a aceea2 0u ,nt-r'iat) din cau'a lui A$e Si#on 6o(ter. Nici nu ,ncepu(e $ine #ar3ul c-nd (e ,#piedica(e de un $u3tean 3i ,3i r)ni(e c)lc-iul ,ntr-un g7i#pe. S-ngera(e #ult 3i Sogan 0u(e(e nevoit ()-i $andaje'e piciorul. Trecu(e deja aproape un (0ert de or) c-nd ter#in) trea$a. Pe #o#ent2 8anning nu d)du i#portan.) incidentului. 8ai t-r'iu ,n()2 ,n.ele(e c) acele c-teva #inute le (alva(er) vie.ile. Traver(ar) podul de 0unie din (patele de0ileului 3i (e ,ndreptau pe c)rarea a$rupt)2 c)tre cul#ea #untoa(). 8anning (e a3e'a(e ,n 0runte2 a3a c) v)'u pri#ul $ine-cuno(cutele uni0or#e gal$ene ,n vegeta.ia lu*uriant) de (u$ ei. Ridic) #-na 3i (e culc) pe $urt). 4eilal.i ,i ur#ar) e*e#plul. Sogan (e t-r, l-ng) el. % 4e (-a ,nt-#plat? 8anning 0)cu (e#n (pre dealul de (u$ ei2 unde (olda.ii ocupa(er) po'i.ii ,ntre pal#ieri 3i 0erigi2 la poalele #untelui. % &apone'ii2 3opti Sogan.
"BN

8anning avea o (en'a.ie de u3urare 3i (pai#) ,n acela3i ti#p. Deci 4orrigan 3i Rac7el erau ,n via.)C % Gtiu c) (e a(cund ,n al$ia (ecat)2 'i(e 8anning. @-au prin( ,n cur(). Uite2 acu# 0i*ea') o #itralier). Un o0i.er japone' ,3i aranja oa#enii de-o parte 3i de alta a de0ileului. 8anning di(tin(e prin $inoclu (ilueta jardar#ului +eni2 (u( pe coa#a #untelui. St)tea pe vine2 cu pu3ca pe genunc7i. Dac) nu-i o$(erva(e pe japone'i? % 4-.i (unt? ,ntre$) Sogan. % ;n jur de dou)'eci. % 4e ne 0ace#? % Eu nu (unt #ilitar2 o0i.era3ule 3e0A % Nici eu2 o#ule. Sunt un a#)r-t de #arinar. Dac) a3 0i pe ap)2 le-a3 trage o torpil). Apropo2 () 3tii c) la Acade#ia naval) n-a# ,nv).at () ne de(curc)# ,n a(t0el de ca'uri. 8anning privi pe(te u#)r 3i v)'u cele trei perec7i de oc7i care ,i 0i*au ner)$d)tori. Se (c7i#$a(er) la 0a.) de 0ric). ;l a3teptau cu to.ii () preia co#anda. % +ine2 ,i 3opti 8anning lui Sogan. Deoca#dat) (unte# avantaja.i. De3i ne dep)3e(c nu#eric2 nu 3tiu c) ne a0l)# ,n (patele lor 3i #ai ale(2 nu (e a3teapt) () 0ie ataca.i. La() doi oa#eni aiciA @a-l pe cel)lalt 3i 7ai dup) #ine. Dac) pune# #-na pe #itralier)2 ,i (ecer)# ,nainte ()-3i dea (ea#a ce (e ,nt-#pl). Sogan ,ncuviin.) din cap. Se ,ntoar(e (pre ceilal.i. % ;n ordine2 Renned92 8c6aul2 (ta.i aici. 6o(ter e(te ti#pul () 0aci 3i tu ceva util. Sai cu noiA Fine-te aproape 3i2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu2 ai grij) () nu te ,#pu3ti (ingur ,n picior. K 4orrigan alerga de-a lungul v)i2 printre ra0ale2 aplec-ndu-(e c-t de #ult putea. ;l g)(i pe Sila( Tenpound( ')c-nd cu 0a.a-n jo(2 ,n #ijlocul potecii. @rlande'ul ,n30)c) pu3ca #ortului 3i ,ncerc) () g)(ea(c) un re0ugiu. 4aporalul Solo#on (e ,ntin(e(e pe $urt) la c-teva picioare dep)rtare2 pe (t-nca din gura de0ileului. Avea o cutie de cartu3e l-ng) el. % Prea #ul.i japoniA ge#u el. 8ai $ine plecat2 repedeA 4orrigan (e tr-nti la p)#-nt2 l-ng) caporal. Eloan.ele 3uierau pe l-ng) el.
"B

% Pleac)2 ,i (trig) 4orrigan. A# eu grij) de ei. La()-#i #uni.ia. 4aporalul Solo#on e'it) o clip)2 dup) care o porni pe c)rare. N-avea c7e0 () #oar). ;#pu3c)turile (e oprir) $ru(c. 4orrigan ridic) prudent capul. Doi (olda.i japone'i ie3i(er) dintre copaci. /c7i2 re,nc)rc) ar#a 3i tra(e din nou. Unul din ei (e pr)$u3i2 url-nd de durere. 4el)lalt ,ncerc) () (e a(cund). % A3a n-o ()-i .ine# prea #ult ,n loc pe tic)lo3ii )3tia2 #ur#ur) 4orrigan ,n ti#p ce ar#a En0ield-ul. Dar 3tia c) 0iecare (ecund) era deo(e$it de pre.ioa() pentru Rac7el 3i ceilal.i. Poate aveau ti#p () treac) de cul#e 3i () ajung) ,n jungl). / () 0ac) tot ce putea. Ee#u2 ()getat de o durere a(cu.it) ,n piept. Atin(e $andajul #urdar. 4e #ai conta acu#? /ricu#2 era ca 3i #ort. % 4ine ar 0i cre'ut? A0uri(itul de 4orrigan () (e jert0ea(c) pentru o cau')? Apoi2 au'i r)p)itul #itralierei2 c7iar ,n (patele lui. % 4ri(toa(eA e*cla#) el. Rac7elA / lu) la 0ug) ,napoi pe potec). K 4-nd Rac7el 3i (ergentul Lavella ajun(er) pe panta a$rupt) a #untelui2 ,l v)'ur) pe jardar#ul +eni care ,i a3tepta ,ngrijorat. % Plec)#A ,i (trig) (ergentul Lavella. RepedeA % NuA .ip) Rac7el. A3teapt)A Lavella cl)tin) din cap. % 1ino2 don53oar). Nu $ine (tat aici2 acu#. / () #uri#. % NuA Se uit) ,n (pate. Nu era nici ur#) de japone'i. Solo#on 3i Sila( Tenpound( reu3i(er) pro$a$il ()-i oprea(c)2 ,#pu3c)turile r)(unau ,ntre pere.ii v)ii. % 4orriganA '$ier) ea. Sergentul Lavella ,ncerc) (-o trag) ,napoi2 dar Rac7el (e lupta cu el ca o tigroaic). ;3i ,n0ip(e ung7iile ,n $ra.ul lui Lavella 3i d)dea din picioare. % Nu2 don53oar)A PlecatA PlecatA Dar Lavella era prea puternic pentru ea. / t-r, ,n jo(2 pe cul#e2 dup) jardar#ul +eni. Deodat)2 o ploaie de gloan.e (e ,n0ip(e ,n p)#-nt2 ,n jurul lor.
"DO

Pri#a ra0al) de #itralier) ,l lovi ,n piept pe jardar#ul +eni2 proiect-ndu-l ,n aer ca pe-o #arionet). ;3i d)du (u0letul 0)r) () (coat) un (unet. 4ea de-a doua2 nu-3i atin(e .inta. Sergentul Lavella .ip). Unul din gloan.e ,i (0)r-#a(e 3oldul. 6u(e(e do$or-t la p)#-nt 3i d)dea din #-ini di(perat. Rac7el ,l apuc) de $ra. 3i-l tra(e ,n (u( pe potec). 4-nd ajun(er) la ad)po(tul dealurilor2 Lavella (e tr-nti pe jo(2 ge#-nd de durere. ;3i ,ncle3t) a#-ndou) #-inile ,n jurul r)nii. S-ngele i (e prelingea printre degete. ;3i arcui (patele 3i (coa(e un urlet (0-3ietor. K 8anning (e a0la la nu#ai c-.iva pa3i de #itraliera Na#$u c-nd (oldatul de(c7i(e 0ocul. Igo#otul era ,n(p)i#-nt)tor. St)tea pentru pri#a oar) at-t de aproape de o a(e#enea ar#) 3i r)p)itul ei ,l parali') pentru o clip). Apoi2 ,3i ridic) privirile 3i v)'u dou) (iluete care (e poticneau pe poteca a$rupt). Recuno(cu p)rul lung al lui Rac7el 3i 0igura 0a#iliar) a lui Lavella. N-or () reu3ea(c). Dac) nu a#u.ea #itraliera2 n-aveau nicio 3an(). Trei oa#eni (e po(ta(er) l-ng) Na#$u2 cu (patele la el. 8anning ridic) revolverul 3i tra(e. Soldatul care #anevra ar#a2 c)'u ,nainte2 de'ec7ili$r-nd-o. 4artu3ele de cali$ru greu (e r)(p-ndir). 8anning o$(erv) cu# (e (c7i#$a(er) la 0a.) ,ngro'i.i. Ur#ar) ,nc) dou) ,#pu3c)turi 3i cei doi japone'i (e pr)$u3ir) pe (pate2 ro(togolindu-(e pe potec)2 ,n tu0i3urile de(e ale junglei. 8anning privi pe(te u#)r. Sogan (e ridic) r-njind. Din .eava pu3tii (ale de cali$rul trei'eci 3i trei ie3ea un 0u# (u$.ire2 al$)(trui. % 4-nd era# pu3ti2 ,#i pl)cea () ,#pu3c ra.e pe Dia#antina. 1)d c) nu #i-a# pierdut deprinderea. 8anning (e n)pu(ti (pre #itralier). Sogan ,i (trig) () (e 0erea(c). 8itraliorul cu tunica ,#$i$at) de (-nge2 acolo unde glontele ,i (tr)pun(e(e pl)#-nul2 (coa(e cal# o grenad) din $u'unar. Era gata ()-i trag) cuiul cu din.ii. 8anning 3tia c) n-o ()-l ni#erea(c) la ti#p2 #ai ale( c) (t)tea ,ntre r)nit 3i Sogan.
"D1

Deci2 n-avea ce 0ace. Deodat)2 0a.a o#ului (e tran(0or#) ,ntr-o #a() de carne (-ngerie. 4)'u pe (pate2 iar grenada (e ro(togoli ino0en(iv) ,n tu0i3. Nu apuca(e ,nc) (-o detone'e. ;n clipa aceea2 6o(ter alerg) ,n lu#ini32 p)r-nd la 0el de 3ocat ca 3i 8anning. % +ravo2 $)ieteA ,i (trig) Sogan. +ine c) ai 0)cut 3i tu o dat) ceva ca lu#eaA K Rac7el (e t-r, ,n jo( pe potec)2 (pre pu3ca lui Lavella. ;i vedea pe (olda.ii japone'i2 care ,naintau c)tre ei. Apuc) ar#a 3i tra(e la ad)po(tul (t-ncilor. 4-nd pri#a ra0al) ,i do$or, trei oa#eni2 Ruro(aQa 0u prea uluit () ripo(te'e. Dar2 c-nd (e declan3) 3i cea de-a doua2 ,3i reveni din ui#ire 3i (e a(cun(e dup) trunc7iul unui pal#ier. Pe(te c-teva clipe2 gloan.ele (e ,n0ip(er) ,n le#n2 la c-.iva #etri de capul ()u. Se t-r, printre liane2 al)turi de caporalul ()u. % Pro$a$il c) au capturat #itralieraA % @#po(i$ilA (e $-l$-i caporalul. 4u# au reu3it () ia() din al$ia r-ului? % Nu 3tiuA /ricu#2 nu #ai contea') acu#A Sai (-o recuper)#A @a dou)'eci de oa#eni 3i ,ncercuie3te-iA Er)$e3teteA Ruro(aQa ,3i croi dru# prin tu0i3uri2 c)tre cul#e. 4e (e ,nt-#pla(e oare. ;3i po(ta(er) oa#eni pe pod2 ,n loc ()-i pun) () p)'ea(c) por.iunea ad)po(tit) de crea(t). Sau ,i #in.i(e 0ata? ;3i d)du (ea#a c) n-o #ai v)'u(e pe negre() de c-nd ajun(e(er) pe colin). Nu cu#va li (e ,ntin(e(e o cur()? Era per0ect con3tient c) deoca#dat) n-avea cu# () r)(pund) la ace(te ,ntre$)ri. Se t-r, pe $urt) prin tu0i3uri2 ,napoi pe crea(t)2 ,n ti#p ce gloan.ele 3uierau prin aer2 dea(upra capului ()u. K % Eu ter#inat acu#. Sergentul (tr-ngea din din.i de durere. Rac7el i#provi'a(e un $andaj din #-neca uni0or#ei lui Lavella2 ,ncerc-nd () oprea(c) (-ngele. Dar glontele ,i 'dro$i(e 0e#urul 3i nu #ai putea () #earg).
"D"

Rac7el (e uita ,n jo(2 pe c)rarea care ducea la pod. 8itraliera (ecera a#$ele p)r.i ale potecii. Trei (olda.i japone'i ')ceau cu 0a.a-n jo(2 r)pu3i de propria lor ar#). Nu pricepea ce (e ,nt-#pl) de 0apt. Gtia doar c) (e ivi(e o cale de (c)pare. % ;ncearc) () te .ii pe picioare. / () te car ,n (pate2 (pu(e Rac7el. Lavella cl)tin) din cap. % Nu2 don3oar). Pleac)A 6ugiA Eu #urit2 gataA % +a nuA (trig) 0ata. Ridic)-teA Lavella .-3ni $ru(c ,n picioare ar)t-nd cu degetul. % Don53oar)A Rac7el (e ,ntoar(e. ;l v)'u pe o0i.erul japone' venind pe potec)2 (pre ea. Rac7el (e ,ntin(e () ia pu3ca2 dar era prea t-r'iu. Se a0la la nu#ai c-.iva 9ar'i de 0at). Ridic) ar#a 3i-o ,ndrept) (pre pieptul ei.

Capitolul !3
Rac7el ,l recuno(cu(e pe locotenentul Ruro(aQa. Gtia c)-l ,nt-lni(e ,n 'iua aceea2 la 8i(iune2 c-nd ea 3i unc7iul ei ,l (ervi(er) cu pl)cint) 3i ceai. Ruro(aQa ,3i a#inti 3i el. Gocul ,l 0)cu () e'ite. De 0apt2 nu-i (t)tea ,n caracter () ucid) 0e#ei. Sl)$i (tr-n(oarea pe tr)gaciul revolverului. E*act atunci2 4orrigan ajun(e la #arginea cul#ei. ;l ,ntrecu(e pe caporalul Solo#on2 care (e poticnea pe c)rare2 ,n (patele lui. 4orrigan avea dou) pu3ti 3i o cutie de #uni.ii ,n #-na dreapt). Ruro(aQa ,3i ,ndrept) in(tinctiv ar#a (pre el. 4orrigan (e opri parali'at ,n dru#2 cu oc7ii 7ol$a.i de (pai#). @rlande'ul era convin( c) locotenentul Ruro(aQa n-ar 0i tra( nici #)car atunci. Dar a#enin.area #o#entului ,l cople3i(e. Rac7el ridic) 0oarte cal#) pu3ca (ergentului Lavella 3i-l ni#eri direct ,n ini#). Deodat)2 Ruro(aQa ,3i ,n)l.) oc7ii (pre cer. Norii al$i (e tran(0or#ar) ,ntr-o cea.) ro3iatic). Au'i din nou c-ntul c)lug)rilor pe #untele NaraC Corpul omenesc este fragil i muritorC
"D!

C nu are nicio putere la fel ca i pmntul C este instabil la fel ca i vntul C este trector i sortit pieirii. 8atro'ii @an Renned9 3i &o(ep7 8c6aul v)'u(er) plutonul de (olda.i japone'i care ,ncercui(er) #itraliera pe $u'a cre(tei2 ,n ti#p ce Sogan2 6o(ter 3i 8anning ,3i concentrau e0orturile a(upra potecii. 4ei doi pu3ca3i (e (trecurar) ,n lini3te prin tu0i32 () le vin) ,n ajutor. 1i.a 3i lianele r)(ucite le $locau ,naintarea. 4-nd 8c6aul ,l ')ri2 caporalul japone' (e a0la la nu#ai c-.iva 9ar'i de ar#). Sogan nu-l o$(erva(e2 atent la o0i.erul japone' care alerga ,n 'ig-'ag2 (pre por.iunea acoperit) de cul#e. 4aporalul (e ,ntin(e(e pe-o parte2 a(cun'-ndu-(e ,n de(i3ul junglei. Renned9 ridic) pu3ca (a de cali$rul !! 3i tra(e. Elontele (e ,n0ip(e ,n cea0a japone'ului. Re(tul plutonului intr) ,n panic). Goca.i de ace(t atac nea3teptat2 (e ridica(er) ,n picioare 3i o lua(er) la 0ug). 8c6aul tra(e de dou) ori 3i-l v)'u c)'-nd pe unul dintre ei. Sogan2 care (e(i'a(e ,n (0-r3it pri#ejdia2 ,ntoar(e Na#$u 3i lan() dou) ra0ale (curte. 8ai c)'ur) ,nc) trei2 iar ceilal.i di(p)rur) ,n jungl). Renned92 cu degetul 0i*at pe tr)gaciul pu3tii avan(a ,ncet pe c)rare2 (pre cadavrul caporalului japone' 3i-l ,ntoar(e cu piciorul. De(coperi o grenad). Se aplec) (-o ridice 3i-o ,nde() ,n $u'unarul tunicii. % / a#intire2 ,i 'i(e el lui 8c6aul r-njind. De 0apt2 #i-a3 0i dorit o (a$ie. K 8anning ,l v)'u(e pe o0i.erul japone' 3i (e te#ea c)-i lic7ida(e deja pe Rac7el 3i (ergentul Lavella. ;i l)() pe 6o(ter 3i Sogan l-ng) #itralier) 3i alerg) ,n jo( pe deal2 prin iar$a ,nalt) de pe potec). Au'i pe cineva care-3i croia dru# printre2 0erigi2 c)tre el. Se l)() pe un genunc7i 3i ridic) revolverul. % 4orriganA % 8anningA Doa#ne2 ce $ine ,#i pare c) te v)dA 4orrigan ,l c)ra ,n (pate pe (ergentul Lavella2 iar u#)rul (t-ng al c)#)3ii era ,#$i$at de (-nge. Rac7el ap)ru 3i ea din jungl).
"DB

4aporalul Solo#on ,nc7eia 3irul2 duc-nd pu3tile 3i #uni.ia (alvate din ta$)r). 8anning r-nji. % Slav) Do#nului c) (unte.i te0eriA % Eu n-a3 0i at-t de (igur. Ave# pe ur#ele noa(tre ju#)tate din ar#ata japone'). % Anglia e(te #-ndr) de tine2 Patric:. Ai 0)cut o trea$) $un). % S-o ia dracu5 de Anglie. 8ai $ine (coate-ne odat) de aiciA % 1oi plecat2 (pu(e Lavella. Eu 0)cut pe eroul acu#. % Nu2 n-o () te p)r)(i#A prote(t) 8anning. % +a da2 $a da2 japonii prin( pe voi. Sergent Lavella prea greu. L)(a.i-#) cu tipul )la pac-pacA % 4e tot vor$e3te acolo? ,ntre$) 4orrigan. % 1rea () r)#-n) ,n (pate cu #itraliera. Iice c-o () ne acopere p-n) traver()# podul. % 4ineva tot tre$uie (-o 0ac)A Sogan ap)ru alerg-nd dup) copaci2 ur#at de 6o(ter. % Saide.i (-o 3terge# #ai repedeA Sergentul Lavella (e ,ntoar(e c)tre caporalul Solo#on. % Tu o0erit voluntar. Luat pe #ine repede 3i du( la pac-pacA 4aporalul Solo#on o0t). @ (e (pul$era(er) toate 3an(ele de (upravie.uire. Dar c7iar 3i acu# nu ,ndr)'nea ()-l contra'ic) pe reduta$ilul (ergent Lavella. % A# ,n.ele(2 (ergentA #or#)i el. Solo#on ,3i pu(e un $ra. ,n jurul lui Lavella 3i-l ridic) ,n picioare. Sprijinindu-l de u#)r2 ,l t-r, (u( pe deal2 c)tre #itralier). 8anning ,l privea 3ov)ind. Lavella 0u(e(e o#ul lui de ,ncredere. N-ar 0i vrut ()-l p)r)(ea(c). R)p)itul ar#ei ,l 0)cu () (e 7ot)ra(c). 4orrigan ,i d)du un $r-nci pe c)rare 3i o luar) la 0ug) (pre pod. K 4-nd locotenentul Ta(7iro ajun(e la #arginea cul#ii2 r)#a(e #ut de Ui#ire. Ruro(aQa ')cea la c-.iva pa3i2 ,#pu3cat ,n piept. Era #ort. &u#)tate din plutonul ()u pre()ra poteca a$rupt)2 care ducea (pre vale. % Nu2 3opti el. Nu (e poate. 4e (e ,nt-#pla(e oare? I)ri ni3te (iluete alerg-nd prin jungl)2 la poalele #untelui. Deci2 reu3i(er) () (cape.
"DD

Ta(7iro 0u(e(e .inut ,n loc aproape 'ece #inute de cei doi $)3tina3i de la gura de0ileului. Le veni(e greu () ,nainte'e 0)r) nicio acoperire. ;3i croi(er) dru# cu grenade. 4-nd Ta(7iro ,3i tra(e ,n (0-r3it (a$ia 3i lan() un di(perat atac banzai ,n 0runtea oa#enilor ()i2 nu ,nt-#pin) nicio re'i(ten.). ;i g)(ir) doar pe cei doi jardar#i #or.i. Engle'ul 3i ceilal.i di(p)ru(er). 47iar 3i atunci2 Ta(7iro 0u(e(e (igur c) vor ni#eri ,n $)taia pu3tilor plutonului lui Ruro(aQa2 adic) ce #ai r)#)(e(e din el. 4e (e ,nt-#pla(e oare? Ridic) $inoclul la oc7i. Acu# ,i vedea 0oarte clar pe $andi.ii de engle'i2 ca# la ju#)tate de #il)2 ,ndrept-ndu-(e (pre podul de 0unie care ducea de partea cealalt) a de0ileului. Le (trig) oa#enilor ()i () (e gr)$ea(c). De ,ndat) ce vor traver(a podul2 ,l vor t)ia ,n ur#a lor 3i-i va pierde ,n jungl). Ta(7iro porni dup) ei2 ,n jo(2 pe c)rare. Deodat)2 copacii 3i tu0i3urile din jurul lui 0ur) (ecerate de gloan.e. Sergentul de(c7i(e(e 0ocul cu #itraliera capturat). K Lavella nu #ai tr)(e(e cu o #itralier) p-n) atunci. Era cea #ai #are reali'are a vie.ii (ale ,nc7inate #-nuirii ar#elor. Gi dac) ace(ta avea ()-i 0ie (0-r3itul2 #urea 0ericit. Din p)cate2 nu (e pricepea deloc (-o #-nuia(c) 3i 8anning nu avu(e(e ti#p ()-l ,nve.e. /ricu#2 ar 0i 0o(t inutil2 pentru c) (ergentul Lavella nu l-ar 0i $)gat ,n (ea#). A3a c) lu) linia de oc7ire 3i nu-i #ai d)du dru#ul. Nu 3tia c) o ar#) auto#at) 'v-cne3te ,n (u( 3i c) ar 0i tre$uit deci () .intea(c) #ai jo(. Re#arc) doar c) 0)cea un 'go#ot #inunat 3i continu) () ,#pr)3tie #uni.ia 0)r) ()-3i de'lipea(c) degetul de pe tr)gaci. Dar e0orturile (ale (e dovedir) (u0iciente ()-i .in) pe loc c-teva #inute pre.ioa(e. ;ntre ti#p2 gloan.ele '$urau pe(te tot2 do$or-nd copacii tineri 3i ,#pr)3tiind prin jungl) crengi2 0run'e 3i p)()ri #oarte. ;n jo(2 pe pod2 8anning au'i r)p)itul ne,ntrerupt 3i (e ,ntoar(e ,ngrijorat (pre 4orrigan. % / (-o $loc7e'e2 'i(e el. E*act atunci2 #itraliera a#u.i. % Sai () traver()# odat)A ,i (trig) 4orrigan lui 8anning. Er)$e3te-teA
"DJ

4orrigan ,i ,#pin(e pe 8anning 3i Rac7el ,naintea lui2 dar Rac7el ,n.epeni pe loc. % Nu potA '$ier) ea. Se uit) ,n jo(. Apele v-rtejului $ol$oro(eau la o (ut) de picioare (u$ ea. % @(u(e2 nu acu#A o i#plor) 4orrigan. Sai2 traver(ea') odat)A 8anning o lu) de #-n) 3i ,ncepu (-o trag) dup) el. Rac7el ,nc7i(e oc7ii 3i (e l)() du(). Eroa'a o #-n) de la (pate. Au'i pa3i ,n ur#a ei2 pe 3ipcile de le#n. 4-nd ajun(e ,n cel)lalt cap)t2 (e l)() ,n genunc7i2 tre#ur-nd din tot corpul. Privi ,n jur. Solda.ii japone'i #i3unau pe potec)2 ,n cap)tul opu( al podului. 1)'u 0u#ul pu3tilor Ari(a:a 3i2 pe(te o 0rac.iune de (ecund) au'i ecoul lor ,n #un.i. Sogan 3i 6o(ter erau la c-.iva pa3i de ei2 dar 4orrigan 3i ceilal.i doi #arinari nu traver(a(er) ,nc) podul. Acu# nu #ai aveau nicio 3an(). Nu putea ()-i ajute. Nu-i r)#)(e(e dec-t () (tea 3i () privea(c).

Capitolul !4
Sogan 3i 6o(ter (e aruncar) la p)#-nt 3i ,ncepur) () trag) pe(te de0ileu. ;ntre ti#p2 8c6aul ajun(e(e 3i el ,n cap)tul podului. 4orrigan 3i Renned9 #ai aveau ,nc) 'ece 9ar'i. % Scoate cu.itulA ,i (trig) 4orrigan lui 8c6aul. Taie 0uniaA 8c6aul tra(e cu.itul de la $r-u 3i e*act ,n (ecunda aceea 0u (tr)pun( de un glonte. Se pr)$u3i pe (pate2 cu cu.itul ,ncle3tat ,ntre degete. 8anning (e t-r, (pre el () i-l (#ulg) din #-n). Tre$uiau () taie podul. Era ulti#a lor 3an(). Renned9 (coa(e un (trig)t 3i (e pr)$u3i pe $urt)2 ,ntin'-ndu(e pe 3ipcile podului. 4orrigan ,l v)'u poticnindu-(e 3i (e gr)$i ()-l ajute. Renned9 (e uit) la el. Un 0iricel de (-nge i (e prelingea pe $u'e. Elon.ul ,i (tr)pun(e(e pl)#-nul (t-ng. Se ,ntoar(e pe-o parte2 $)g) #-na ,n $u'unar 3i (coa(e grenada de la caporalul japone'. @-o ar)t) lui 4orrigan 3i (tr-n(e cuiul cu cealalt) #-n). % Du-teA ge#u el. 4orrigan pricepu ce avea de g-nd () 0ac). % @(u(eA #ur#ur) el.
"DL

Se t-r, p-n) ,n cap)tul podului 3i (e arunc) ,nainte2 ,n #o#entul acela2 r)(un) e*plo'ia grenadei. 4-nd privi ,n ur#)2 v)'u podul (pul$erat ,n torentul ()l$atic cu Renned9 cu tot. 8anning (e ,ntoar(e c)tre 4orrigan. Finea cu.itul ,n #-na dreapt)2 palid la 0a.) ca o 0anto#). % Doa#ne S0inteA S-a aruncat (ingur ,n aerA % Ne-a (alvat pielea2 a(ta a 0)cut2 #or#)i 4orrigan. Gi acu#2 7ai () plec)# de aiciA K La dou) (ute de 9ar'i dep)rtare2 ,n jurul cotului de0ileului2 nev)'ut de japone'i (au de grupul lui 8anning2 caporalul Solo#on ,l c)ra pe u#eri (pre #arginea cul#ii pe ,n(-ngeratul (ergent Lavella. E'it) doar pentru o clip) dinaintea 7)ului ,n(p)i#-nt)tor. Apoi ()ri 3i cei doi oa#eni di(p)rur) ,n apele ,n(pu#egate ale torentului. K % Nu #ai vine2 'i(e Sogan2 d-nd gla( te#erilor 0iec)ruia dintre ei. Se 0)cu(e ,ntuneric c-nd ajun(er) pe plaj). A3tepta(er) ore ,n 3ir2 ,n $e'n)2 (u$ $olta ,n(telat)2 cu oc7ii a.inti.i (pre ori'ont. Scrutau cerul () de(copere (clipirea lanternei (alvatoare. Nu veni(e. Dup) crunta $)t)lie de pe 8untele Teatupa2 aveau nervii ,ncorda.i la #a*i#u#. Se ,ngr)#)di(er) unul ,n altul pe ni(ip. To.i (pera(er) c) groa'nicul lor calvar lua(e (0-r3it. Dar acu#2 0)r) ajutor2 0)r) #-ncare2 cu c-teva #uni.ii2 le pieri(e orice (peran.). % Poate c) l-au reperat japone'iiA 'i(e 8anning. Sogan ,ncuviin.) din cap. % De a(ta po.i () 0ii (igur. 4o#andantul (u$#arinului era un tip pe cin(te. Nu ne-ar 0i p)r)(it a3a2 0)r) #otiv. Se l)() o lini3te ap)()toare. % Gi acu# ce 0ace#2 do#nilor? ,ntre$) 6o(ter. % Ar tre$ui ()-.i .ii gura 3i () a3tep.i ordinele (uperiorilor t)i2 ,l apo(tro0) Sogan. % 4u alte cuvinte $)iete2 nu are nici cea #ai #ic) idee2 la 0el ca 3i noi to.i2 (pu(e 4orrigan. % / () 0ie $ine p-n) la ur#)2 ,ncerc) 8anning ()-i lini3tea(c). Se vor ,ntoarce. 1a tre$ui ()-i a3tept)#.
"DN

% Uite2 a(ta-#i place la tine2 @an. E3ti un opti#i(t incura$il2 e*plic) 4orrigan. Reu3i(e ()-3i (ec)tuia(c) re(ur(ele (ale inepui'a$ile2 a3a c) (e ,ntin(e ,n ni(ip () (e odi7nea(c). ;n noaptea aceea2 cu Rac7el cui$)rit) la pieptul lui2 dor#i iepure3te. Rana de la u#)r ,l ardea ca un 0oc ,nro3it. Gtia ce ,n(ea#n) a(ta. Totul i (e p)rea at-t de ireal. 8oartea trecu(e de #ulte ori pe l-ng) el2 dar reu3i(e ,ntotdeauna () (e eli$ere'e din ,#$r).i3area ei ,ng7e.at). Dar2 ,n ulti#a vre#e2 ,3i pu(e(e ca# #ult la ,ncercare norocul. Se ,ntre$a dac) nu cu#va e*agera(e.

Capitolul !
<e(u g)(i #icul grup (tr-n( (u$ un copac de calo0il2 la o (ut) de 9ar'i pe plaj). Doi ()teni pleca.i () v-ne'e #i(tre.i ,i ')ri(er) #ai devre#e2 ,n di#inea.a aceea. A(cun( dup) o 0erig)2 <e(u ,i e*a#in) de aproape. Erau cinci2 patru $)r$a.i 3i o 0ecioar). Doi dintre indivi'i aveau 7aine al$e2 pu3ti 3i (t)teau de pa') la li'iera cr-ngului de cocotieri. ;3i d)du (ea#a de'a#)git c) o duceau pro(t cu vederea2 la 0el ca 3i japone'ii. Se a0la la c-.iva pa3i de ei2 aproape c)-l putea atinge pe cel #ai t-n)r2 dar nu-l o$(erva(er). ;i (tudie pe ceilal.i 3i-l recuno(cu i#ediat pe )iap-ul al$. ;n (c7i#$2 0u c-t pe ce () n-o recunoa(c) pe don3oara al$) care (alva(e via.a tat)lui ()u acu# un an. Pe atunci era o creatur) 0irav) 3i palid) ca o 0anto#)P nici nu-.i venea () te ui.i la ea. Gio a#intea ,#$r)cat) ,n roc7ia ei al$) 3i lung) de p-n')2 cu p)l)ria enor#) pe cap. Nu (e#)na deloc cu 0iin.a $ron'at)2 ,#$r)cat) ,ntr-o $lu') al$) 'dren.uit) 3i o p-n') (tr-n() ,n jurul taliei. Dor#ea re'e#at) de trunc7iul copacului2 cu p)rul negru rev)r(-ndu-i-(e pe u#eri. ;l 3tia 3i pe cel)lalt al$. Era $)r$atul cel uria3 din 1ancoro2 care o adu(e(e la 4apul 8ar#ari2 cu #i(terioa(a 3alup) co#ercial). <e(u (e ridic) (ati(0)cut. 6o(ter2 care (t)tea de pa') la c-teva picioare dep)rtare2 (coa(e un (trig)t 3i ridic) pu3ca. <e(u r-nji2 d-nd din cap. % Apar.ii regelui Eeorge 3i 6ecioarea 8aria? ,ntre$) <e(u.
"D

% 6ir-ar al dracului2 un negrotei. Te-a# con0undat c-un japone'A e*cla#) 6o(ter. ;i tre#urau #-inile. Pu(e pu3ca jo( 3i urin) gr)$it (u$ un copac din apropiere. K % <e(u $ucuro( #ult2 ,ncepu el2 radiind de 0ericire. 8aponii (pu( c) o#or-t pe voi. % Nu ,nc)2 'i(e Rac7el. ;i ,ntin(e #-na ,n (e#n de (alut. % 1or tre$ui () (e (tr)duia(c) #ai #ult. % /2 japonii (tr)duit #ult2 don3oar)2 'i(e <e(u. Se uit) r-'-nd la 0e.ele palide 3i o$o(ite2 (tr-n(e acu# ,n jurul lui. % 4ine #ai e 3i )(ta? ,ntre$) 4orrigan. % <e(u. Nu-.i #ai aduci a#inte de el? ,i r)(pun(e Rac7el. 4orrigan p)rea nedu#erit. % Atunci c-nd #-ai du( la 4apul 8ar#ariC /pera.ia de apendicit) din (at? Pacientul era tat)l ()u. 4orrigan ridic) din (pr-ncene. % Ei2 3i ce #ai 0ace $)tr-nul? Pre(upun c-a #urit. <e(u cl)tin) din cap. % N-a #urit din cau'a $olii. .enit japonii. Ei o#or-t pe el. % L-au uci(? % @-au t)iat capul cu (a$ia. Noi te#ut de japoni aici. % Dar ce-au avut cu el? % ;l c)utau pe )iap. <e(u 0)cu (e#n (pre 8anning. Engle'ul ,3i plec) privirile. % Tat)l t)u a 0o(t un o# $un. Un #are erou. <e(u (e uit) la Rac7el 3i apoi la 4orrigan. % Tu vrut 3alupa? % 4are 3alup)? ,l ,ntre$) 4orrigan. % Galupa ta. Ieii au adu(-o pentru tine. Are #ult) #ar0). Noi avut grij). % Nu ,n.eleg2 'i(e Rac7el. <e(u ()ri ,n picioare. % 1enit cu #ineA Satul nu departe. 1) ar)tA ,i ,nde#n) el. K Pal#ierii de la punctul 8ar#ari (e re0lectau ,n apele al$a(tre2 care (c)ldau plaja al$). Li'iera copacilor era ,ntrerupt) pe
"JO

alocuri2 acolo unde ad)po(turile pentru $)rci ie3eau din jungla verde. Din locul ,n care (t)tea2 4orrigan ')rea 0uioarele de 0u# ridic-ndu-(e lene3 ,n aer 3i #icile gr)dini de 'ar'avaturi de pe dealuri. ;3i a#intea de noaptea c-nd (o(i(e pri#a oar) aici2 aproape cu un an ,n ur#)2 pe o ploaie toren.ial)P ,3i a#intea de a(e#enea de alt) noapte ,ntunecat)2 acu# c-teva luni2 c-nd el 3i Lavella (c)pa(er) de la %ara)on. Trecu(e prin #o#ente grele 3i acu# nu #ai era preg)tit () 0ac) 0a.) $ucuriei care-l inunda la revederea (atului. ;i o0erea ,n (0-r3it2 ilu'ia unui loc lini3tit2 ca un (anctuar. 8aga'ia ap)ru pe nea3teptate din jungl)2 ,n ti#p ce-l ur#au pe <e(u de-a lungul potecii. 6u(e(e ridicat) ,n (patele pri#ei linii de pal#ieri2 din 0run'e de (ago 3i (t-lpi #a(ivi de te:. Nu (e vedea din(pre plaj) (au gol0. Dar 4orrigan ,3i d)du i#ediat (ea#a c) nu era o #aga'ie o$i3nuit). De ce (e a0la at-t de departe de (at? Gi de ce o ,nconjura(er) cu patru pere.i? <e(u (e opri 3i ar)t) #-ndru (pre ea. 4orrigan g)(i o cr)p)tur) ,ngu(t) ,n (patele coli$ei2 (e ,nclin) 3i p)3i ,n)untru. % @(u(e2 8arie 3i S0inte @o(i0e 3i to.i (0in.ii prea#)ri.iA #ur#ur) irlande'ul. Era +hamroc). 0 1e'i cu# (unte# r)(pl)ti.i pentru 0aptele noa(tre $une? 'i(e Rac7el. 4orrigan (e ,ntoar(e (-o privea(c). ;3i lua(e #utra aia enervant) de #artir). Se pare c)-l #o3teni(e pe unc7iul ei. % Nu ,n.eleg2 r)(pun(e el. <e(u (pune c) a g)(it-o plutind pe apele lagunei. Pro$a$il ,n di#inea.a aceea2 dup) raidul de la 8ara:on. Au recuno(cut-o i#ediat2 dar nu pricepeau de ce o a$andona(er). 4re'u(er) c) 0u(e(e un (e#n din partea 'eilor () nu-l tr)de'e pe )iap. Dar (e te#eau 0oarte r)u de japone'i2 a3a c) o a(cun(e(er) aici2 ,n #aga'ia a(ta (pecial con(truit). Gtiau c) niponilor n-o () le treac) prin cap () le perc7e'i.ione'e ca(ele. % Dar de ce au 0)cut-o2 pentru nu#ele lui Du#ne'eu? % 6iindc) (unt (uper(ti.io3i. Au v)'ut-o plutind ,ntr-o di#inea.)2 ca un va( 0anto#). @#aginea')-.i ce-a 0o(t ,n #intea lorA ;n plu(2 g)(i(er) provi'ii. &apone'ii l)(a(er) o #ul.i#e de $unuri la $ord M (aci cu ore'2 con(erve de carne2 .ig)ri. +hamroc) (e tran(0or#a(e ,ntr-un adev)rat altar (0-nt. 4-nd
"J1

0ratele lui <e(u (e ,#$oln)vi(e2 ,l adu(e(er) pe punte. A doua 'i de di#inea.) (e (cula(e ()n)to(. 4orrigan cl)tin) din cap ui#it. <e(u intr) r-njind. % Po.i (-o lan(e'i la ap)? ,l ,ntre$) Rac7el. % Da2 don3oar). Dar2 #ai ,nt-i2 o () lua.i *ai"*ai. Apoi2 <e(u v) ajut). 6ac orice pentru tine2 don3oar). K 8ai t-r'iu2 dup)-a#ia'a2 <e(u ,i adu(e(e pe tinerii din (at () ,#ping) +hamroc)"ul. Lua(er) 0unii puternice2 0)cute din liane2 ca () trag) $arca pe plaj). Pe ,n(erate2 plutea ,n apa pu.in ad-nc) a lagunei. 4orrigan 3i Rac7el (t)teau unul l-ng) altul pe #al 3i-i priveau pe oa#enii lui <e(u. 4orpurile lor #aronii (tr)luceau de (udoare. Rac7el ,l (tudie pe irlande'. Se a3tepta ()-i vad) '-#$etul 3treng)re(c. 4on(tat) ,n() cu (urprindere c) (e (c7i#$a(e la 0a.). Se cl)tin) pe picioare 3i ,ntin(e #-na () (e (prijine de u#)rul ei. % 4orriganC? % Rana a(ta a0uri(it)2 #ur#ur) el printre din.i. ;n di#inea.a aceea2 Sogan adu(e(e tru(a #edical) a(cun() ,n jungl) ,#preun) cu celelalte provi'ii2 atunci c-nd de$arca(er). ;i (c7i#$a(e $andajele lui 4orrigan 3i-i pu(e(e (ul0a#id). 4u toate ace(tea2 irlande'ul (e (i#.ea din ce ,n ce #ai r)u. Acu# ,3i #ai reveni(e pu.in2 a3a c) ,ncerc) () (e .in) (ingur pe picioare. % Sprijin)-te de #ine2 ,i 3opti 0ata. Reu3i# noi p-n) la ur#). % A3tept)# p-n) (e ,ntunec)2 'i(e el pre0)c-ndu-(e c) n-o aude. Apoi2 vo# naviga (pre (ud-ve(t2 c)tre 8ore($9. Se de(prin(e de Rac7el2 gr)$it () (uie la $ordul va(ului. ;n ti#p ce-l privea poticnindu-(e prin ap)2 (i#.i o tri(te.e pro0und)2 care n-avea nicio leg)tur) cu periculoa(a lor c)l)torie.

Capitolul !!
Locotenentul 8a(7ita Ta(7iro (coa(e ,ncet din teac) (a$ia tat)lui ()u 3i o ridic) dinaintea oc7ilor. 6a.a lui (e re0lecta ,n o.elul lu(truit2 di(tor(ionat) de la#a $o#$at). St)tu a3a #ult
"J"

ti#p2 ,nainte (-o pun) la loc2 ,n (uportul l)cuit 3i (-o a3e'e cu pio3enie pe covora3ul de tatami. Apoi2 pu(e l-ng) ea alt) (a$ie2 #ai (curt). Se de'$r)c)2 ,ncet2 (co.-ndu-3i #ai ,nt-i ci'#ele2 apoi tunica 3i pantalonii. Pe ur#)2 ,3i ,#p)turi cu grij) uni0or#a. De(0)3ur) $r-ul cu o #ie de $roderii2 ,l r)(uci pe #-na (t-ng) 3i-l a3e') pe #a(). Dup) aceea2 lu) (uportul de cere#onie2 de(c7i(e capacul negru din le#n de (antal 3i pu(e ,n)untru un $). de t)#-ie pe care-l aprin(e(e re(pectuo(. Apoi2 ,#$r)cat doar ,n c7ilo.i2 ,ngenunc7e pe tatami de $a#$u( 3i privi 0otogra0ia ,nr)#at) a ;#p)ratului. ;3i ,nclin) capul2 ro(tind o rug)ciune. 4uvintele lui Na:a#ura ,i r)(unau 3i acu# ,n #inte2 ca ,#pu3c)turile din de0ileu din dup)-a#ia'a aceea. % Te-ai 0)cut de r-(2 Ta(7iro. Nu .i-ai ,ndeplinit #i(iunea. Fi-ai pierdut ju#)tate din oa#eni2 ,ncerc-nd () capture'i o #-n) de $andi.i engle'i 3i i-ai l)(at din nou ()-.i (cape. 8-ai 0)cut de ru3ine 3i .i-ai de'onorat regi#entulA Ta(7iro clipi din nou. 6iecare cuv-nt ,i (0-3ia(e creierul ca o lovitur) de $ici. Nu-i #ai r)#)(e(e dec-t o (ingur) (olu.ie onora$il). Ridic) (a$ia (curt) de pe covor. @n(pir) ad-nc 3i2 (tr-ng-nd ,ntre degete #-nerul ,n0)3urat ,n 0unie2 ,ndrept) v-r0ul a(cu.it c)tre (to#ac. Se 0)cu(e groa'nic de cald ,n ca#er). Sudoarea ,i ie3ea prin to.i porii2 preling-ndu-i-(e pe corp. ;l n)p)di(er) a#intirile. Se g-ndea la di#ine.ile reci de var) de la #unte c-nd el 3i 0ra.ii lui (upraveg7eau cuptorul de #angal. Era perioada 0e(tivalului +on. +)r$a.ii p)3eau .an.o3i pe (cena de le#n2 ,#$r)ca.i ,n :i#onouri2 ,n $u$uitul con(tant al to$ei. Apoi ap)reau 0e#eile 3i dan(au ,n cerc2 ,n ti#p ce to$ele .ineau rit#ul lor greoi 3i tainic. 4a prin vi(2 cu o voce pierdut)2 ,ncepu () #ur#ure cuvintele unui c-ntec ,nv).at ,n copil)rie. +ingurii care nu danseaz !n noaptea asta sunt vechiul &uda de piatr i cu mine.

"J!

@n(pir) ,ncet2 la intervale #ari de ti#p. Si#.i cu#2 v-r0ul a(cu.it al (a$iei ,i de(pica pielea a$do#enului. Un 0iricel (u$.ire de (-nge i (e prelin(e ,n jo(2 p)t-ndu-i c7ilo.ii. ;3i contract) #u3c7ii $ra.elor2 ,ncle3t-ndu-3i $)r$ia. 4orpul ()u ,ncepu () vi$re'e i#percepti$il2 ca un 0ir de telegra0 pe 0urtun). Apoi2 ,3i ,#pin(e $ra.ele $ru(c (pre interior. /c7ii ,i ie3ir) din or$ite. ;3i ,n)$u3i (trig)tul2 u#0l-ndu-3i o$rajii ca dou) $aloane #ici ro'. ;ncet2 0oarte ,ncet2 ,3i tra(e #-na (t-ng) (pre pu#nul drept2 de(pic-ndu-3i a$do#enul. @nte(tinele cenu3ii2 alunecoa(e ie3ir) prin de(pic)tura (tacojie. Un a$ur aproape i#percepti$il (e ridic) din #)runtaie c-nd (e ,#pr)3tiar) pe covor2 ,n 0a.a lui. Dar Ta(7iro nu privea ,n jo(. ;3i 0i*a(e oc7ii a(upra unei vi'iuni ,ndep)rtate2 care ,l ajuta () ,ndure calvarul #or.ii. Un 3uvoi de (-nge .-3ni din ran)2 de()v-r3ind ace(t act cri#inal. Ta(7iro (l)$i (tr-n(oarea pe #-nerul (a$iei. Acu#2 nu-3i #ai putea controla tre#urul picioarelor. Urletul ,i erup(e din g-t printre din.ii ,ncle3ta.i. Scoa(e un (unet a(cu.it2 nep)#-nte(c. 8a(7ita Ta(7iro2 0iu de Sa#urai2 c)'u ,ntr-o parte2 cu genunc7ii la piept. Se '$)tu de dou) ori2 ,#pr)3tiindu-3i propriile #)runtaie 3i apoi (e l)() ,n voia dan(ului 0luid 3i #olco# al #or.ii2 a3tept-nd venirea nop.ii. K Se 0)cu(e di#inea.). / parte ro3iatic) (e r)(p-ndea pe al$a(trul #etalic al ori'ontului. 8un.ii Santa W(a$el ,3i ,n)l.au (iluetele lor ,ntunecate ,n dep)rtare2 pe 0undalul norilor al$urii. 4orrigan (t)tea la c-r#)2 privind c)tre e(t. 8anning veni l-ng) el. % Te (i#.i #ai $ine? ,l ,ntre$) 4orrigan. % Da2 (lav) Do#nului. S-au #ai do#olit valurile. Noaptea trecut)2 #area 0u(e(e 0oarte agitat) 3i-i a0ecta(e pe to.i2 inclu(iv pe Sogan 3i 6o(ter. Rac7el (uporta(e cel #ai greu vuietul tala'urilor iar acu# dor#ea epui'at) ,n ca$in). % Unde (unte#? ,ntre$) 8anning. % ;n Trec)toare2 la ve(t de Santa W(a$el. 4a# la o (ut) de #ile de Euadalcanal. % 4e 3an(e ave#2 Patric:? % N-au 0o(t niciodat) prea gro'ave2 dar nici nu o duce# #ai r)u ca-nainte.
"JB

Rac7el de(c7i(e oc7ii 3i ge#u. 8anning (e a3e') l-ng) ea. % 4u# te (i#.i? % Eroa'nicA % SteQart-ul o ()-.i aduc) i#ediat ni3te (up) 3i ou)2 glu#i irlande'ul. % I)u2 4orrigan2 #) #ir c)-.i arde de r-(A 8anning o ajut) () (e ridice ,n picioare. Se ,ntoar(e2 apuc-ndu-(e cu #-inile de $ara 3alupei. % Unde a# ajun(? % Dup) cu# ,i (punea# 3i lui 8anning2 curentul ne-a purtat (pre (ud. Dac) nu ,nt-lni# niciun va( ina#ic2 #-ine (ear) o# trece la ve(t de Euadalcanal. Dar tot o () ne ')rea(c) cineva p-n) la ur#). Pro$a$il pe(te c-teva ore. Ne ,ndrept)# (pre centrul celei #ai #ari $)t)lii din i(toria Paci0icului de Sud. % S) (per)# c) vo# 0i repera.i #ai ,nt-i de a#ericani2 'i(e 8anning. Rac7el (e ,ntoar(e c)tre 4orrigan. ;3i d)du (ea#a c) 0)cea un #are e0ort de voin.) () (e .in) pe picioare. Ar)ta groa'nic. Era tra( la 0a.) 3i gal$en ca ceara. ;3i ,ncle3ta(e degetele pe c-r#)2 () nu (e pr)$u3ea(c). % 4orriganA e*cla#) 0ata. ;i atin(e o$rajii. Ardeau ca 0ocul. % Tre$uie () te interne'i neap)rat. % N-a3 vrea () v) (tric c7e0ul2 dar cred c) nu #ai a# nicio 3an(). Rac7el ,3i lipi o$ra'ul de u#)rul lui 4orrigan. % Nu tre$uie () #ori2 0iindc) te iu$e(c2 Patric:A 4orrigan ,i r)(pun(e 0)r) (-o privea(c). % A(ta-i cel #ai aiurit lucru pe care l-a# au'it vreodat). Pro$a$il c) te-a $)tut (oarele ,n cap. % S) 3tii c) vor$e(c (erio(. % Sa$ar n-ai ce (pui. Lupul ,3i (c7i#$) p)rul2 dar n)ravul $a2 0eti.o. Dup) un an cu #ine2 #i-ai ,n0ige 3i tu cu.itul ,n u#)r. 8) rog2 dac) a# #ai 0i ,#preun). % Nu #) re0erea# la viitor ci la #o#entul de 0a.). % 6oarte $ine. Pentru c)2 () 0iu (incer2 viitorul nu (e pre'int) ,n culori prea ,#$ucur)toare. % Nu-i a3a c) (avure'i (itua.ia2 4orrigan? A72 c-t de #ult ,.i place () te la#ente'iA 4orrigan o0t).
"JD

% Doa#ne2 0e#eie2 dar ce vrei de 0apt de la #ine? % ;#i pare r)u2 'i(e ea 3i-i pu(e o #-n) pe u#)r. Dac) n-a3 0i 0o(t eu2 nu (-ar 0i ,nt-#plat toate a(tea. Ai 0i (c)pat de#ult de pe in(ul). % +ine c) .i-ai dat (ea#a p-n) la ur#). Ar tre$ui ()-#i grave'i cuvintele a(tea pe piatra de #or#-nt. % Regre.i? 4orrigan (e (tr-#$). % DaA % Nu te cred. Deodat)2 ,l apuc) de p)r2 ,i tra(e capul (pre ea 3i-l ()rut) cu pa(iune pe $u'e. 4eilal.i trei $)r$a.i privir) di(cre.i ,n alt) parte. Le veni(e $ru(c c7e0ul () conte#ple al$a(trul #onoton al oceanului. % 1)d c) te pricepi la oa#eni2 n-a# ce 'ice2 3opti 4orrigan. 8anning ,l au'i pri#ul. % Un avionA e*cla#) el. 4orrigan ,ng7e.) de 0ric). Se de(prin(e din ,#$r).i3area lui Rac7el 3i opri #otorul. P)rea un punct #ic 3i negru2 ,ncadrat de norii al$i2 care (tr)juiau dea(upra in(ulei Santa W(a$el. 4-nd (e apropie2 di(tin(er) (ilueta 0a#iliar) a unui 7idroavion. % / &ett< japone')2 3opti 8anning. % E3ti (igur? % 8) te# c) da2 prietene. Ti#p de 3a(e luni a# ur#)rit 'i de 'i a0uri(itele a(tea de aparate. % Se pare c) ne-au reperat 3i ei2 #or#)i Sogan.

Capitolul !"
4o#andantul de divi'ie &a#e( 8itc7ell era gata () (e ,ntoarc) aca() c-nd ')ri 7idroavionul la ve(t. I$ura la joa() altitudine. 6u(e(e c-t pe ce ()-l piard) din cau'a o$o(elii. Decola(e de pe aeroportul Sender(on la pri#a or) a di#ine.ii. Pri#i(e #i(iunea () patrule'e dea(upra oceanului2 ,n c)utarea navelor japone'e care (e aventura(er) prea #ult c)tre (ud. P-n) atunci2 nu de(coperi(e ni#ic. Deci ace(ta va 0i pre#iul ()u de con(olare.
"JJ

8itc7ell ,nclin) aripa 0rontal) 3i ,ncepu () plonje'e c)tre &ett<. 1a avea (oarele ,n (pate. Avionul repre'enta o victi#) (igur). K Sidroavionul '$ur) ra'ant dea(upra +hamroc)-ului. Lui Rac7el i (e p)ru c) i-ar 0i putut atinge aripile cu #-na. 1)'u (oldatul cu #itraliera ,n carling). /$(erv) cu# ,3i ,ndrepta ar#a (pre ei2 ,n ti#p ce $aierele c)3tii de '$or ,i 0luturau pe jac7eta de piele. Apoi2 u#$ra lui &ett< trecu pe dea(upra lor 3i (e ,ndrept) (pre ve(t. Pentru o 0rac.iune de (ecund)2 cre'u c) o ()-i la(e ,n pace. Poate c) erau prea ne,n(e#na.i. Dar toc#ai atunci2 uria3ul avion ,ncepu () (e ,ntoarc)2 ,nclin-ndu-(e (pre dreapta. De(cri(e un cerc larg ,n direc.ia lor. Soarele ro3u pictat pe 0u'elaj2 (clipea pe aripile cenu3ii. Rac7el ,l privea cu# vine. Acu# nu-i #ai era 0ric). Si#.ea doar o ad-nc) de'a#)gire. $e"am luptat prea mult ca s murim !n felul sta. 0 Repede2 ,n ap)A (trig) 4orrigan. S)ri.i ,n ap)A 4orrigan o ,n30)c) de $ra.2 o tra(e (pre ra#a pun.ii 3i o arunc) pe(te $ord. 4-nd c)'u ,n #are2 ,i v)'u pe 8anning 3i Sogan ()rind de pe punte. 4orrigan (e lupta ,nc) ()-l conving) pe 6o(ter. +)iatul ridica(e pu3ca 3i tr)gea ,n avion. 4orrigan ,i (triga ceva. 6ata ,l vedea cu# de(c7ide gura2 dar uruitul #otoarelor acoperea orice (unet. @rlande'ul (#ul(e ar#a din #-na $)iatului 3i-l tra(e (pre #arginea 3alupei. Deodat)2 (e au'i alt (unet2 dur 3i (acadatP era #itraliera din 7idroavion. 4orrigan ,l ,#pin(e pe 6o(ter 3i (e aruncar) a#-ndoi ,n ap)2 ,n ti#p ce gloan.ele (ecerau puntea +hamroc)-ului. / alt) ra0al) tra() din $otul lui &ett< ni#eri ,n carena 3alupei 3i aprin(e re'ervorul de $en'in). Nava e*plod) r)(p-ndind c)ldur) 3i $uc).i de c7ere(tea. ;n c-teva clipe2 0u #i(tuit) de-o #inge portocalie de 0oc. / tro#$) de 0u# negru ,nec)cio( (e r)(p-ndi pe cer. 4-nd Rac7el privi din nou2 +hamroc) di(p)ru(e. K 4orrigan ,not) c)tre Rac7el. % E3ti tea0)r)? g-0-i el. % Da2 ,i r)(pun(e 0ata. Unde (unt ceilal.i?

"JL

4orrigan (e uit) ,n jur. 6o(ter plutea la cinci'eci de 9ar'i dep)rtare. 8anning d)dea din #-ini 0)r) (ucce(2 ,n ti#p ce Sogan 0)cea e0orturi di(perate ()-3i .in) capul a0ar) din ap). % Nu 3tiu () ,notA (trig) el. 4orrigan ,ncerc) ()-l ajute. Dar Rac7el ,l atin(e pe u#)r2 ar)t-nd (pre e(t. &apone'ii (e ,ntorceau. K 8itc7ell (e a0la la o #il) dep)rtare de &ett< c-nd ')ri epava 3alupei ,n ap). 1)'u apoi cu# avionul japone' ,ntoarce2 iar +hamroc) e*plodea') ,n 0l)c)ri. % 4e dracu #ai e 3i a(ta? (e ,ntre$) 8itc7ell. &ett< coti(e c)tre ve(t2 preg)tindu-(e pentru un nou atac. +)nuia el de ce. Pro$a$il c) erau (upravie.uitori ,n ap). % N-o () reu3e3ti2 tic)lo(uleA ;#pin(e #aneta :ildcat-ului 3i ,ncepu () plonje'e. Se ,n3ela(e ,n privin.a pilotului. 4re'u(e c) n-o ()-l o$(erve ie3ind dup) (oare. Dar2 c-nd 8itc7ell ajun(e la un (0ert de #il) de el2 ,l ')ri ge(ticul-nd di(perat2 (pre avionul a#erican. Roti(e 7idroavionul la (t-nga2 ,ncerc-nd () (e 0erea(c). 4-nd coada aripii lui &ett< intr) ,n $)taia ar#ei2 8itc7ell ,3i ,ncord) #-na dreapt) pe #anet). Si#.i 7rumann-ul tre#ur-nd c-nd tra(e pri#a (alv) din tunurile de opt #ili#etri. K % Preg)te3te-te () ne (cu0und)#A (trig) 4orrigan. Rac7el tra(e aer ,n piept. Gtia c) vor tre$ui () co$oare #ai ad-nc2 () (e 0erea(c) de gloan.e. Dar2 ,n ulti#a clip)2 pilotul japone' ,3i (c7i#$) direc.ia2 vir-nd at-t de $ru(c la (t-nga2 ,nc-t ,.i 0)cea i#pre(ia c) o () (e de'ec7ili$re'e. % 4e are de g-nd? (trig) 0ata. 4orrigan ar)ta cu degetul (pre (oare. Atunci ')ri 3i ea (clipirea argintie prin perdeaua neagr) de 0u# care (e ridica din epava aproape (cu0undat) a +hamroc)"ului. % Un avion de v-n)toareA Soldatul din carlinga lui &ett< tra(e o (alv) (curt)2 ,nainte () 0ie do$or-t de tunurile 7rumann"ului. +uc).i de carca() 3i o.el '$urar) din aripa (ting). Rac7el ,l v)'u pe #itralior aplec-ndu(e ,nainte ca o #arionet). Eea#ul din 0a.a lui 0u ,#pro3cat cu (-nge.
"JN

Tot #ai #ulte proiectile (e ,n0igeau ,n 0u'elaj 3i ,n ca$ina pilotului. Apoi2 unul din ele2 e*plod) ,n re'ervorul lui &ett<. De3i (e a0la la patru (ute de 9ar'i dep)rtare2 Rac7el (i#.i dogoarea e*plo'iei c-nd avionul (e pulveri') ,n aer. 6-3ii de #etale (e pr)$u3eau ,n ap) ,n jurul lor. 1aluri uria3e (e ridicar) a#enin.)tor c-nd unul din #otoarele Ra(ei c)'u ,n ocean la nu#ai cinci'eci de 9ar'i. Apoi2 7rumann-ul '$ur) ra'ant dea(upra lor2 ating-nd tala'urile ,n(pu#egate cu v-r0ul aripii. Rac7el ,l ur#)ri cu# (e ,nal.) ,n cer 3i (e ,ntoarce (pre ei. Ridic) o #-n) din ap) 3i-i 0)cu (e#n. K &a#e( 8itc7ell privi pe gea#ul ca$inei 3i (e ,ncrunt). La ,nceput2 cre'u(e c) japone'ii ataca(er) un torpilor #&1. De aceea2 0u (urprin( () vad) (ilueta unei a#$arca.iuni civile plutind ,n plin) 'on) de lupt). 4-nd plonj) a doua oar)2 di(tin(e cele patru 0e.e al$e ,n ap). ;3i a#inti de ec7ipa de (alvare care di(p)ru(e pe Santa 8aria acu# c-teva 'ile. % @(u(e2 nu (e poateA #ur#ur) el. ;3i pu(e c)3tile 3i ,ncepu () tran(#it) coordonatele (ale +a'ei Aeriene de la Sender(on. % Tri#ite.i un #&1 c-t #ai repede po(i$il2 'i(e el. Se pare c) tre$uie () pe(cui# ni3te tipi de la Pa'a de 4oa(t). K 4-nd #&1 ap)ru la ori'ont2 8itc7ell calcul) c)-i #ai r)#)(e(e co#$u(ti$il doar pentru trei'eci de #inute de '$or. De-a$ia ,i ajungea () (e ,ntoarc) la Sender(on2 a3a c) ,3i ,ndrept) avionul (pre Euadalcanal2 cu p)rere de r)u. Se #ai ,nv-rti c-teva clipe2 dea(upra celor patru oa#eni din ap)2 privind cu 0urie 3i di(perare cu# pri#a (iluet) ,ntunecat) 3i (u$.ire de(pica apele ver'i ale oceanului. 4ur-nd2 i (e al)turar) ,nc) dou). Acu# (e (tr-n(e(er) aproape dou)'eci de rec7ini ,n jurul lor. Privi c)tre #u(ta.a al$) de la prora #&1-ului 3i-i i#plor) ,n g-nd () (e gr)$ea(c). Apoi2 ,nclin-ndu-3i aripile2 (e ,ntoar(e c)tre (ud-e(t 3i ,n c-teva #inute2 di(p)ru la ori'ont.

"J

Capitolul !#
4orrigan nu putea () vad) rec7inii la 0el de $ine ca 8itc7ell2 dar 3tia c) (e a0lau acolo. Le ')ri(e u#$rele negre ,n ap). Pe ur#)2 o aripioar) dor(al) de(pica(e valurile c7iar l-ng) el. Ap)ru ,nc) una2 la cinci'eci de 9ar'i2 (pre dreapta. Ace3ti uciga3i ai #)rilor ac.ionau i#previ'i$il. D)deau t-rcoale c-teva #inute (au c-teva ore2 dar p-n) la ur#)2 tot ,i atacau. Pe Sogan ,l l)(a(er) puterile de c-nd (e c7inuia ()-l #en.in) pe 8anning la (upra0a.a apei. Nici 4orrigan nu #ai avea #ult. +ra.ul (t-ng ,i ,n.epeni(e de durere. Rana din u#)r ,l ardea ca un 0ier ,ncin(2 ,n0ipt ,n #u3c7iul pieptului. 6)cea e0orturi (uprao#ene3ti () nu le3ine. Se (i#.ea epui'at. De dou) ori ,i c)'u(e capul (u$ valuri 3i 0u c-t pe ce () (e a$andone'e ,n ,#$r).i3area ()rat) a #)rii. Noroc cu Rac7el2 care ,l (co(e(e la (upra0a.) de 0iecare dat)2 tr)g-ndu-l cu toat) puterea de p)r. % N-o () te la( () #oriA '$ier) ea. ;n clipa aceea2 ')ri #&1-ul2 o 0or#) ,ntunecat) pe (upra0a.a ,ntunecat) a oceanului. N)ucit de 0e$r)2 ,l con0unda(e la ,nceput cu un rec7in2 dar acu# di(tingea 0oarte clar prora 3i puntea (a ,nalt). Deodat)2 ceva ,l i'$i 0oarte tare de 3oldul drept. / ra') de (oare (tr)luci pentru o clip) pe ,not)toarea dor(al) a rec7inului. @e3i(e la (upra0a.) 3i apoi plonja(e din nou ,n ad-ncul #)rii. De data acea(ta2 0)cu(e nu#ai o ,ncercare. A doua oar) ,n()2 va veni cu 0)lcile de(c7i(e 3i nu va #ai e*i(ta nicio (c)pare. 6o(ter ajun(e pri#ul la #&1. 8-ini gr)$ite (e ,ntin(er) ()-l trag) pe punte. Apoi2 co#andantul a#erican ,3i ,ndrept) a#$arca.iunea (pre Sogan 3i 8anning. 8arinarul2 de3i (leit de puteri2 ,l ,#pin(e ,n (u( pe 8anning. 4-.iva #e#$ri ai ec7ipajului ,i ()ltar) corpul inert. Sogan ,nota c-ine3te ,n ap)2 a3tept-nd ()-l ridice. ;nt-r'iar) ,n() #ai #ult dec-t ar 0i tre$uit. Nici #)car nu apuca(er) ()-l vad)P un e*e#plar uria3 (e n)pu(ti din valuri. F-3ni la (upra0a.)2 c)(c-nd 0)lcile 3i-l ,n30)c) de piept. Apoi2 di(p)ru ,n ad-ncuri cu prad) cu tot.
"LO

Pe(te c-teva clipe2 Sogan M (au ce #ai r)#)(e(e din el2 adic) trunc7iul 3i un ciot de $ra. cu tatuajul T#a#)U M ie3i din ap)2 plutind pe ocean la o (ut) de 9ar'i dep)rtare. 4eilal.i rec7ini (e repe'ir) () devore'e re(turile ,#pr)3tiate pe(te tot. Apa (e tran(0or#) ,ntr-un v-rtej ,n(-ngerat2 ,n ti#p ce cri#inalii ad-ncurilor (#ulgeau cu 0rene'ie $uc).i de carne. ;ntre ti#p2 4orrigan 3i Rac7el ajun(e(er) 3i ei la #&1. @rlande'ul o ()lt) dea(upra valurilor cu ulti#ele puteri. 8-ini ner)$d)toare 3i agitate o ridicar) pe punte. Rac7el (trig)2 ,ntin'-ndu-(e dup) 4orrigan. Ec7ipajul '$iera ,nne$unit. Doi #arinari a#ericani ,n30)car) #itraliera de la prora P+W2 ,ncerc-nd 0)r) (ucce( () alunge rec7inii. % 4orriganA url) Rac7el. Unul dintre #atro'i (e aplec) pe(te $ord 3i-l apuc) pe 4orrigan de $ra.ul ()n)to(. ;ncepu ()-l trag) a0ar)2 dar2 ,n clipa aceea un corp cenu3iu 3i uria3 ,nvol$ur) apa2 .-3nind la $a$ord. Se arunc) a(upra lui 4orrigan2 cu gura de(c7i(). 6)lcile cu din.i a(cu.i.i (e ,nc7i(er) ca o capcan) de o.el.

"L1

EPILOG
Septe#$rie 1 BB
4or#oranii '$urau 3i plonjau ,n apele oceanului2 apuc-nd pe3tii cu ciocurile lor a(cu.ite. 1aluri ,n(pu#ate (e (p)rgeau de reci02 iar a'urul cerului (e topea ,n #area de (a0ir. 8itc7ell ,nc7i(e oc7ii. Era at-ta lini3te acu#2 0)r) $u$uitul tunurilor. 4u# ()-.i i#agine'i c) pe acea(t) in(ul) #uri(er) pe(te dou) #ii de japone'iP parc) nu-.i venea () cre'i c) ,n laguna aceea lini3tit) de$arca(er) ,ntr-o di#inea.) a#ericanii2 rev)r(-ndu-(e pe plaja al$) prin ploaia de gloan.e 3i (c7ije. Pe(te c-teva #inute2 0eri$otul tra(e la .)r# 3i pilotul p)3i pe (c-ndurile de le#n c)tre (at. 8ergea ,ncet2 protej-ndu-3i cele trei coa(te rupte. 6u(e(e r)nit atunci c-nd ()ri(e dea(upra in(ulei Ra$aul2 din avionul ()u ,n 0l)c)ri. St)tu(e dou) 'ile pe o plut) de cauciuc2 c7inuit de acela3i (oare care acu# i (e p)rea cald 3i $ine0)c)tor. Spre deo(e$ire de al.i ca#ara'i de-ai ()i2 nu ceru(e () 0ie tri#i( din nou ,n toiul luptei. Acu# c-3tigau 3i (e (atura(e de at-ta #oarte. 4i#itirul 0u(e(e a3e'at ,n cap)tul gol0ului2 nu departe de vec7iul $ungaloQ re'iden.ial. Tala'urile Paci0icului (parte de reci0 $u$uiau ca un tun ,ndep)rtat. Era ,nconjurat de un gard al$ din le#n. Steagul a#erican 0lutura ,ntr-un col.2 pe un catarg cenu3iu de o.el. Aici2 ,n #ire(#ele ,#$)t)toare ale 0rangipanilor (e ,n)l.au 3iruri de cruci al$e. Nu#)r) aproape trei (ute. 6iecare #or#-nt a(cundea tragedia2 acu# anoni#) a unui (u0let o#ene(c. 4olonei2 c)pitani 3i (ergen.i2 (o.i2 0ra.i 3i iu$i.i (t)teau ca pentru in(pec.ie ,nainte de parada lor 0inal). Pilotul (e opri la poart) 3i ,3i aprin(e o .igar). Gtia c) (e a0lau undeva pe in(ul). ;i (pu(e(e S7oup. A$ia atunci o$(erv) un poli.ai localnic2 care ,nainta greoi c)tre el. Era ,#$r)cat ,n lava"lava. / curea lat) de piele2 prin() cu o
"L"

catara#) grea de #etal ,i (tr-ngea p-n'a ,n jurul 3oldurilor. Pe u#)rul (t-ng ,i at-rna o vec7e pu3c) En0ield. Din 3oldul drept ,i lip(ea o $ucat) de #u3c7i 3i avea o cicatrice ur-t) dea(upra genunc7iului2 $o#$at) 3i rotund) ca o #oned) de cinci cen.i. Gc7iop)ta r)u din cau'a r)nii. 4u toate ace(tea2 ,3i p)(tra un aer de#n2 i#pun)tor. +)3tina3ul (e opri ()-l privea(c). ;3i ,nclina(e capul ,ntr-o parte. % 4u# c7e#at pe tine? ,l ,ntre$) el ,n cele din ur#). % 8) nu#e(c 8itc7ell. 6ac parte din 6or.ele Aeriene ale SUA. 4aut pe cineva. / 0e#eie. Rac7el Eoode. /#ul d)du din cap. % Da2 o cuno(c. % Poate e3ti at-t de a#a$il () #) duci la ea. % Poate2 'i(e negrul. P)rea ne,ncre')tor. % De unde cuno3ti don3oar) al$)? % De 0apt2 n-o cuno(cC 3tii2 nu ne-a# ,nt-lnit niciodat). A# luptat la Euadalcanal. Ne-a ajutat 0oarte #ult. A3 0i dorit ()-i #ul.u#e(c. Un '-#$et lu#in) 0a.a '$-rcit) a negrului2 de'velindu-i din.ii #ari2 ca ni3te pietre 0unerare. % +unA e*cla#) el. 1enit cu #ineA 1) ar)t eu pe unde. 8itc7ell ,l ur#) pe o c)rare 3erpuind printre 0erigi 3i $ananieri. 8iro(ul p)trun')tor al 0rangipanilor ,#$)l()#a aerul. ;3i 3ter(e pic)turile de tran(pira.ie de pe 0runte. % 4u# te nu#e3ti? ,l ,ntre$) 8itc7ell. % Nu#e al #eu e(te (ergent Lavella2 r)(pun(e el. % 4e-a.i p).it la picior? % 8aponii o#or-t pe #ine2 ,i e*plic) negrul2 dar nu o#or-t de tot. Sergentul Lavella o# prea #are pentru japoni. 0 E3ti unul din oa#enii lui 8anning? Lavella d)du viguro( din cap. % Al dracului de $un )iap acela2 'i(e el2 0olo(ind cel #ai puternic jur)#-nt de credin.) pe care-l cuno3tea. Al dracului de $unA Ajun(er) la #area cl)dire a 8i(iunii2 ,n v-r0ul dealului. Ela(uri de copii r)(unau din interiorul unei coli$e #ari din (tu02 care do#ina a3e')#-ntul. 4-ntau un i#n: T;nainte2 (olda.i ai cre3tin)t).iiU.
"L!

De partea cealalt)2 (e a0la un $ungaloQ cu veranda plin) de $ungainville purpurii ,n0lorite. A0ar) (e ,n)l.a o gr)#)joar) de pietre al$e cu o cruce ,n #ijloc. 8itc7ell (e aplec) () citea(c) in(crip.ia: PATR@4R 4/RR@EAN 1 OL-1 B" Dac n"a fi fost eu ar fi reuit s scape. 8itc7ell (e ,ndrept) de (pate2 ,ncrunt-ndu-(e. Se ,ntoar(e (pre (ergentul Lavella. % Nu ,n.eleg. 4redea# c)C 4-ntecul (e opri ,n coli$). 4opii de'$r)ca.i2 cu pielea #aronie ie3ir) r-'-nd 3i (trig-nd. ;n #ijlocul lor era un al$. ;i do#ina cu (tatura lui i#pun)toare2 iar $uclele negre ,i luceau de tran(pira.ie. / 3uvi.) ,i c)'u ,n oc7i 3i o d)du la o parte2 cu un ge(t $ine cuno(cut. Sergentul Lavella ,i (pu(e ceva la urec7e. /#ul (e uit) la 8itc7ell. 6a.a lui oac7e3) 3i 0ru#oa() (e di(tin(e ,ntr-un '-#$et larg. % Patric: 4orriganA (e pre'ent) el2 ,ntin'-ndu-i #-na uria3). +ine a.i venit la Santa 8ariaA % 4)pitan &a#e( 8itc7ell2 'i(e a#ericanul. Apoi2 ar)t) nedu#erit (pre cruce. % +ine2 darC % A72 n-o $)ga ,n (ea#). Ea a pu(-o acolo. S) 'ice# c) e(te un (i#$ol. Poate #ai t-r'iu2 dac) o () ai ti#p2 o ()-.i (pun toat) pove(tea. Deci2 e3ti unul din pilo.ii 9an:ei. 8itc7ell ,i (tr-n(e #-na. % Gi tu tre$uie () 0ii 8eteorologul. % Nu2 nu eu. 4ea pe care o c)uta.i e(te ,n $i(eric). Str-nge c)r.ile de rug)ciune. Apoi2 ,3i co$or, vocea2 3optindu-i la urec7e. % Eu unul nu #) prea o#or cu religia2 dar Rac7el (pune c) le prinde $ine copiilor. /ricu#2 tuturor le place () c-nte2 nu? ;l condu(e c)tre $i(erica 8i(iunii. 8itc7ell o$(erv) c) 3c7iop)tea'). % Te-a ni#erit acela3i japone' ca 3i pe (ergentul de acolo? 4orrigan cl)tin) din cap.
"LB

% Nu2 a 0o(t un rec7in. Aproape #) ,n30)ca(e2 dar unul din #arinarii vo3tri a reu3it () #) trag) din ap) e*act la ti#p. Totu3i2 3i-a p)(trat ju#)tate din piciorul #eu ca a#intire. 6)cu (e#n (pre cracul (t-ng. % Nu #i-a r)#a( prea #ult) carne. Acu# nu #ai '$urd ca ,nainte2 dar Rac7el (pune c) era ti#pul () #) potole(c. Dar uite c) vor$i# de lup 3i 8eteorologul t)u a 3i ap)rut. Nu #ai v)'u(e niciodat) o 0e#eie at-t de 0ru#oa(). Purta o roc7ie al$) de 3i0on. +ra.ele goale 3i picioarele ei delicate cu gle'ne 0ine prin(e(er) un $ron' auriu. P)rul negru ,i c)dea ,n valuri2 ,ncadr-ndu-i ovalul per0ect al 0e.ei. Se #i3ca unduio(2 cu o gra.ie 0elin). ;l apuc) pe 4orrigan de talie cu un aer de (t)p-n) 3i2 ,n)l.-ndu-(e ,n v-r0ul picioarelor2 ,l ()rut) u3or pe o$ra'. 8itc7ell (i#.i 0)r) () vrea un g7i#pe de gelo'ie. % El e(te &i#2 e*cla#) 4orrigan de parc) l-ar 0i cuno(cut pe pilot de c-nd lu#ea. &i#2 .i-l pre'int pe 8eteorolog. 8itc7ell ,i ,ntin(e #-na. % ;nc-ntat de cuno3tin.). 8) $ucur c) a.i (c)pat. Pal#a lui Rac7el era #oale 3i cald). 6ata ,i '-#$i ,nc-nt)tor. % Nu c7iar. A# l)(at ,n ur#) p)r.i din noi. /ricu#2 ,#i pare $ine c) ai venit. Po0te3te ,n)untruA Nu 3tiu ce p)rere ai2 dar #ie #i-ar prinde $ine o $)utur) tareA Tu nu vrei2 Patric:? % Nu2 nuA o re0u') 4orrigan. Eu unul #-a# re0or#at. Iic-nd ace(tea2 ,i 0)cu (e#n cu oc7iul a#ericanului2 l)(-ndu-l () (e ,ntre$e ce-o 0i vrut oare () (pun).

S0-r3it virtual-project.eu

"LD