Sunteți pe pagina 1din 15

Programarea lucrarilor de ctii: 4.1Generalitati: planificareprogramare. Planificare: a fixa niste obiective de viitor si cu termen imbunatatirea calitatii intr-o firma.

. Programare: esalonare in timp a unor actiuni, care se duca la realizarea unor obiectiv planificat. Exemplu: cresterea calitatii: - documetare; -concluzii; - cursul de perfectionare cu muncitorii. Program: -plan calendaristic, - planuri cu necesarul de resurse. Tipuri de programe in executia lucrarilor de ctii: P1.Program coordinator pt o investitie: -scopul:incadrarea in timp,sa se vada esalonarea in timp a fluxului financiar(bani necesar ;-facut de beneficiar in momentul studiului de fezabilitate; -activitati: P!,autorizari,licitatia de activitati ;executia,receptia;unitatea de timp:" luna . P2.Program coordinator pt executia unor lucrari de ctii: -scopul: incadrarea in anumit timp; -facut de executant inainte de licitatie; -activitati: exec. #undatie, exec. $tructura de rezistenta, compartimentari, finisa%e de ordinal &,&&, acoperis, instalatii; -unitate de timp: saptamani, zile. P3.Program detaliat pt executia unor lucr. de ctii: -face subantreprenorul pe parti de obiect detaliat; -actiuni pt executarea fundatii: sap.mec, sap man, cofra%, turnare beton; -se urmareste incadrare in timp; -plan necesar de resurse; -unitatea de timp(zile . P4.Program operativ lunar: -reglarea programului P' pt fiecare luna;se face din cauza intarzierilor; -plan calendaristic; -plan necesar de resurse; reluare cu operarea modificarilor de program P5.Program saptamanal al maistrului: -(eluare saptamanala a programului lunar -activitatile ) detaliere pe activitati: -exemplu sapatura: sap axului "(marti, miercuri , sap axului*(%oi, vineri ; ) detaliere pe ec+ipe: luni(cofra% ax " , marti(, ; -plan calendaristic; -plan necesar resurse. Principii de programare: 1.Principiul gradului optim de detaliere: -liste de actiuni; -tendinta: numar mic de activitati, activitati cat mai in detaliu; -gradul optim de detaliere. 2.Principiul continuitatii: -continuitate la nivelul fortei de munca si a utila%elor; -motivul continuitatii: daca e discontinua bani pierduti(la timp la transport . 3.Principiul uniformitatii: -la nivelul resurselor: forta de munca, utila%e si materiale; -avanta%ele uniformitatii: probleme mai putine cu serviciul aprovizionare si cu serviciul personal, costuri mai putine cu organizare de santier. 4.Principiul minimizarii duratelor de executie: -duratele sa fie cat mai mici pt ca durata mari inseamna costuri de organizare si costuri indirecte mai mari. Etapele programarii(etapa de studiu(etapa preg ,elaborarea listei de activitati, calculul parametrilor activitatilor, stabilirea legaturilor de intercorelare intre act, elab planului calendaristic, elab planurilor cu necesarul de resurse (f de munca, utila%e : 4.2.Etapa de studiu: Programul trebuie sa contracteze beneficiarul si subantreprenorul. - identificarea obiectivelor programului;ex. Esalonarea in

timp a fluxului financiar .-termenul de predare .-termene de parcurs b identificarea unor constrangeri ale executantului.ex:-la resurse .-la timp 4.3Elaborarea listei de activitati: Etape: ".$tudiu proiect. *./ivizarea: in mai multe programe(daca este cazul .obiect-0un singur program .-obiectiv de constructie: mai multe programe (obiect . -ctivitate: o actiune sau grupare de actiuni care continuizeaza realizarea programului. '.1ista de activitati:studio proiect; -lista de actiuni te+nologice in ordine cronologica; -alegerea proceselor te+nologice; -gruparea actiunilor in activitati; -adaugarea unor activitati organizatorice. Ex. 2otel tasare .-executie drum acces linie macara .-exec cu organizatie (vestiar depozit exec org de santier ..-sap generala .-sap man in fund izol,continue .-exec spri%iniri exec sap fund iz si cont 3.4rupare in activitati(cat mai multe act intr-o activitate : -reguli: )unitate de loc, de desfasurare; )continuitate in timp; )unitate ca ec+ipa de muncitori.utila%.(-i-" ec+ipa; ti-ec+ipa lucr cont -ctivitati te+nologice: simpla(turnare bet, exec cofra% si complexe (cofrarea, armare, betonare struct de resist 5,-,6" activit. -ctivitati organiz: sunt activitati care servesc procesele te+nologice :-procurarea mac turn .-proc unor prefabricate .-elab fiselor te+nologice pt te+n speciale. 4.4Calculul parametriilor activitatilor: 4.4.1Parametrii unei activitati: a activitati organizatorice: -responsabil(ec+ipa ; -durata ti. b activitati te+nologice: b" activitati simple: -parametrii simple: )7i cantitatea de lucrari, )$i front de lucru pt procesul &, se masoara in mp, in care ec+ipa isi desfasoara activitatea(se poate exprima si in ml sau mc , )si: - front de lucru pt un muncitor(8-"9 mp ; -front de lucru pt o formatie minima; -sioptim suprafata necesara pt " muncitor, " formatie min ca sa lucreaza nestingerit; -parametrii variabile: ):mi numarul de muncitori:min,max :mimax;$i.si; )ti(zile . b* diferentele la activitatiile complexe: -7i",7i* <variabil; -$i,si <aceasi; -:mi;:m"=:m*=,; -ti(zile . 4.4.2 Legaturi intre parametrii activitatiilor: -ctivitatea simpla: -proces te+nologic manual: ti>zile?;7i@:!i.(:mi@Aore@Bpi , Bpi -indice de realizare a normei de timp (szamlalo-total volum de munca,nevezo-volum munca " zi disp ec+ipa, :!i-norma de timp:-&:/.-norme de munca republicana ; -mecanizata: ti;(7i@:!Ci .(:mi@Aore@Bpi ; ti;7i.(ep@A ((ep-randament de exploatare, planificare . 4.4.3Calculul parametrilor unei activitati: 3 situatii posibile(fara constrangeri,cu constrangeri-se impune :mi,:ui;cu constranggeri-se impune to;cu constr-se impune !program : a)Cunosc Qi !i sioptim: a" activitate simpla-un singur proces te+nologic:-se alege numarul de muncitori :mi;9.89@$i.sioptim; -se calculeaza ti;(7i@:!i .(A@:mi@ropi . a* activitati complexe: -cunosc 7i",7i*,,,$i,sioptim; -se alege un process conducator si se

alege nr de muncitori::micDD$i.siopt; -se calculeaza ti;(7ic@:!ic . (A@:mic@ropic ; -se calculeaza :mi% pt restul proceselor: :mi";(7i"@:!i" . (A@ti@ropi" ,:mi*;, <:mi;:mic=:mi"=:mi*=,; -se compara: :miE$i.sioptim, daca D oF, daca0 reincepem calculele cu Gnic redusa. b) !e impune "mi "ni: b" activitate simpla: -verific frontul de lucru :miE$i.siopt; -daca D; oF<ti;7i@:!i.(A@:mi@ropi ; -daca nu <sc+imb de "9("* ore, * sc+imburi, ' sc+imburi, ' sc+imburi cu suprasaturare-randament redus. b* -ctivitate complexa: -se verifica frontul de lucru(situatii identice cu b.". ; -daca D; <oF, ti;H(7i%@:!i% .(A@:miimpus@ropi ; -in plus se verifica necesarul pe meserii: :miimpusD :mi"impus, :mi*impus; :mi"nec;(7i"@:!i" .(A@ti@ropi" E:mi"impus. c)!e impune durata ti: c" activitate simpla: -calcul: :mi;(7i@:!i .(A@ti@ropi ; -verificarea frontului de lucru :miD;$i.siopt; -daca :mi0 <sc+imb de "9-"* ore, * sc+imburi, ' sc+imburi, sc+imbare de te+nologie. c* activitate complexa: -se calculeaza nr de muncitori pt un process conducator :mi";(7i"@:!i".(A@ti@ropi" , :Gi*;, :mi;H(:mi% ; -se compara cu frontul de lucru :miD $i.siopt; -daca nu <"9"*ore, * sc+, ' sc+. d)!e impune Tprogram: )varianta": -se porneste de la !program si se deduce pt fiecare activitate ti<:minecD;$i.siopt; -fiecare activitate cu ti-impus; -se face planul calendaristic(dupa experienta a activitatii.-6(- )varianta*: -pt oameni cu mai putin experienta-se caluleaza ti pe activitati cu :mi, :mi;9.89@$i.sioptim; -se elaboreaza planul calendaristic<!programcalculat; -se compara !programcalculatE!programimpus; -dacaD oF; -daca0 se mareste :mi la anumite activitati (rezerva '9I . 4.#. !tabilirea legaturilor de intercorelare intre activitati: 1egatura;o activitate nu poate incepe decat la terminarea cealaltei activitati, legaturile exista numai intre o activitate si activitatea de imediat precedenta. A)Clasi$icarea dupa natura lor: )te+nologice: cofrare-armare conditioneaza betonarea; -)organizatorice: -procurare macara, montare prefabr; -proces te+no complex <elaborare fisa te+nologica; )conditionale: cand se folosesc acelasi utila%, ec+ipa de muncitori la * activitati succesiva. B)Clasi$icarea legaturilor dupa momentul in care se petrece: (ra%zoF )leg sfarsit-inceput ($-& : fronturi de lucru mici; )leg inceput-inceput(&-& : tiD;t%< front de lucru mari, mai multe active; )leg sfarsit-sfarsit($-$ : ti0t%<frint de lucru mare, mai multe activitate. Clasi$icarea dupa rigiditate%obligativitate: )rigide: te+n, organizator; )semirigide; )elastice: conditionale..-elastice !abelul legaturilor de intercorelare (!-61-J-! 4.&.Elaborarea planului calendaristic

4.&.1Elaborarea planului calendaristic'metoda Gantt)( -este o metoda empirica, bazata pe experienta; -elaboreaza direct planul calendaristic fara etape prealabile. /ate prealabile: -denumire activitati; -durate ti; -resurse necesare. Ex. -6(4.&.2)etoda drumului critic: -este o metoda stiintifica de elaborarea planului calendaristic bazata pe tabelul de legaturi; -este o metoda grafica, inainte de plan calendaristic se elaboreaza un astfel numit graf-retea(reprezinta graficul active legate intre ele .RA ! /";"*9zile, /*;"93 zile, /';"33 zile <!program;"33zile;/' <drum critic (activitate fara intarziere , /",/*drumuri necritice(activitati ce pot intarzia . "tape de lucru in #$%: (a elaborare graf-retea; b-calculul termenelor si rezervelor de timp pt activitati; c-elaborare plan calendaristic a)elaborarea gra$%retea( a" (eprezentare grafica a activitatilor: -varianta": activitati nod <* forme de repr: )/.t(/ ; )tablazat ; -varianta*: activitati sageata (ra%z ; a* (eprezentare grafica a legaturilor: -legaturi $farsit-&nceput; -leg &-&; leg $-$ (ra%zoF ; a' Elaborarea graf-retea propriu-zisa(pe baza tabelului de leg : ta&la'at (:r5rt</enumire activ<ti(zile <(esurse necesare<-ctiv precedente<!ip de legaturi</ecala%(ti% . $e incepe cu $tart,.- se repr activitatile care urmaresc dupa $tart(au ca precedente $!-(!-ul . -6(&)%alculul termenelor si re'ervelor pe activitati: termene unei activitati: )minime(cel mai devreme : -de incepere !Km(i ; -de terminare ttm(i ; )maxime(cel mai tarziu : -de incepere tKG(i ; -de terminare ttG(i . abra; -rezervele unei activitati: -rezervL totalL (t(i ; -rez libera (l(i . (t(i -cu cat poate intarzia activitatea fara ca programul sa intarzie cu vreo zi. (l(i -cat poate intarzie activitatea fara a deran%a inceperea activitatii urmatoare la termenul minim a activitatii urmatoare. 5alculul termenelor: Etape: -",se calc termenele minime KncepMnd din $!-(! Ni se merge epre #&:-1; -*,se calc termenele maxime pronind din #&:-1 spre $!-(!. termenele se pot calc grafic (pe graf si analitic pe baza de algoritm. *lgoritm de calcul: -".termene minime: $tart-#inal: tKm(i (vezi activitatea / ;max>ttm(i-" ?, ttm(i ;tKm(i =t(i ; -*.termenele maxime: a ttG(i (vezi -,E ;min>tKG(i=" ?, b tKG(t ;ttG-t(i . 1egaturi incep-inceput: ra('. 1egaturi sfar-sfarsit: ra('. (t(i ;ttG(i -ttm(i , (l(i ;min>tKm(i=" -ttm(i ?. c)Elaborarea planului calendaristic cu metoda drumului critic( Exista calculate termenele si rezervele pt toate activitatile. (eprezentata Kn plan calendaristic termenele Ni rezervele : RA !. !ermen de incepere in ziua i=" (tim=" . !ermen de terminare in ziua & (ttG . 4.).3#etoda in lant( 1ant<executia cu continuitate a unor lucrari repetitive. * tipuri de lanturi: sectorizate si liniare. Lant sectorizat: este un lant pt lucrari repetitive in care constr se poate imparti in diviziuni distincte, numite sectoare.ex. (-OJPQ Lant liniar: lanturi la lucrari la care nu se poate sectoriza.ex-drum

5aracteristici principale a metodei: -se aplica numai la lucrari repetitive; -este o metoda grafica inainte de plan calendaristic se face o ciclograma; -este o metoda stiintifica: termenele de incepere Ni terminare se deduc din formule(algoritmi de calcul . Etape de lucru: ".1ista de activitati(cat mai putine,grupare in lucrari cat mai multe activ ,*.5alculul duratelor pe activitati(se allege nr muncitori Kn aNa fel ca frontul de lucru sa nu fie suprasaturat ,'.$tabilirea legaturilor intre activitati(un table de active precedente , 3.Elaborarea ciclogramei, R.!ranspunerea ciclogramei in plan calendaristic. a)Lanturi secoti+ate: -elementare simple(ritmice, neritmice , divizate(ritmice ; -complexe:ritmice, neritmice. a1)Lant elementar simplu ritmic'LE!,): -executarea in lant a unei activitati la o constr. cu sectoare identice; --i-activitati (ex zidLrie ; -se cunoaste 7il;cant lucrari pe sector (constant ; - se alege :mi(nr muncit pe " sector- front de lucru saturat ; -calc til>zile?;7il@:!i.(A@:mi@ropi ; -calculul durata totala ti;H(til;m@til. 5aract 1E$(: " activitate, " ec+ipa, til;const. RA ! a2)Lant elem simplu neritmic'LE!"): este les pt sectoare cu cantitati diferite, 7il;variabil.til<difera.sectoare S:mi;constant. RA ! a3)Lanturi elementare divi+ate(LED): -executia unei activitati in lant pe sectoare identice, dar folosind * sau mai multe ec+ipe identice ca numarul de muncitori; -apare din necesitatea pt reducerea duratei ti lantului 1E$(; -exemplu 1E$( cu til;'<ra%z;1E/-folosind ' ec+ipe identice -exista un modul de ritmicitate(Qi Qi<intervalul intre inceperea sau terminarea a unei activitati pe * sectoare successive; -conditia de continuitate la ec+ipe: Qi@nrec+ipe;til, Qi;til.nrec+ipe>nr intreg?, 'ec+<Qi;'.';", *ec+ Qi;'.*;",R; -la 1E$( <Qi;til. a4)Lant complex ritmic LC,: -un ansamblu de 1E$( sau 1E/ sincronizate intre ele; -sincronizare;cel putin pe un sector lantul i=" incepe exact in momentul terminari lantului &; -exemplu: 3 activitati: --"<t"l;*; --*<t*l;'; --'<t'l;"; --3<t3l;". RA ! !ipuri de sincronizare: -sincronizare %os<tilDtil="; -sincronizare sus<til0til="; -sincronizare totale<til;til=". -6(- T*'-diferenta intre lanturi * si '. T *';--6;(3-" t*l(3-" t'l;(3-" (t*l-t'l . !15(;t"l=t*l=t'l=t3l=(3-" t3l=(3-" (t*l-t'l . generalizand: -n activitati; -l;m sectoare< !15(;(i;",n H(til =(m" !nl=(";",n-" H >(m-" (til-ti="l ?. a#)Lant complex neritmic LC":;H1E$:; (-OJ -sincronizarea e greu realizat. b)Lanturi liniare: elementare, complexe; -lanturi fara sectorizare; -se calculeaza durata total pe toata lungimea ti; -alege :mi; -elaborez ciclograma 115. Ra(' !;t"*=t*=t*' 4.*. "la&orarea planurilor cu necesarul de resurse pe &a'a planului calendaristic de(a ela&orat $e face separate:-necesar f.m. -0pe meserii, total f.m. pt vestiare -necesar de utila%e-0pe tipul de utila%e -necesarul de materiale principale (cantitati mari -necesarul de prefabricate si confectii (pe tipuri

-bra3.8." Pbs.:pt prefabricate si confectii de face in plus si un program de procurare al lor. 4.+.,m&unatatirea programelor 3.A.". Programe elaborate prin G/5 a (educerea duratei totale (!program 5Lile de reducere (Kn ordine de prioritate -reducerea duratelor pe activitLUi VtiW:-saturarea frontului de lucru .-regim de lucru de "9 ore .-sc+imburi(*,' .-sc+imbarea te+nologiei -renunUare la legLturi condiUionale(continuit f.m. -suprapunerea unor activitLUi prevKzute cu legLturL $-X & :ivelarea resurselor -KnseamnL a suprima vMrfurile de necesar de resurse -bra.3.A."." GLsuri de nivelare (Kn ordinea prioritLUilor -KntMrzierea activitLUilor necritice(act cu reazeme :" consum rezerva liberL . *intervin Ni rezerva totalL -KntMrzierea unor act critice (creNte !program Pbs:" se niveleazL fm .* pe urmL ne uitLm la sc+imbLrile survenite Kn necesarul de util .' dacL la utila%e apare un vMrf de utila%e, evaluLm costurile cu aducerea unui utila% suplimentar Ni le comparLm cu economiile din vestiare. c -locarea resurselor: o limitare a necesarului pt una sau mai multe resurse 4.+.2. -m&un.t./ire 0n # 0n 1: a (educerea duratei totale (!program . 5Li: a" reducerea duratelor til (pe sectoare :-saturare #1 .-regim de "9 ore .-*,' sc+imburi .-sc+imb te+nologie A2 renunUare la continuitate fm la anumite activitLUi: ex. -"-0t"l;',-*0t*l;",-'-0t'l;* abra 3.A.*." a3 #olosirea mai multor ec+ipe la activitLUile cu duratL mare (til (divizare lanUuri elementare ex:-"-0t"l;'(" ec+ -0' ec+ipe Q";'.';" (modul de ritmicitate Q" abra 3.A.*.* obs:(educerea max se poate obUine cMnd obUin Vflux continuuW(practic nerealizabil sincronizare totalL pt toate activitLUile. #5-divizare lanUuri cu til mare .-Qi mic (Q";Q*;,;Qn 4.2. 3rm.rirea reali'.rilor: 4s.ptLmMnal: Yar".pe planul calendaristic (abra" Yar*.pe planul calendaristic(abra* Yar'.fLrL plan calendaristic-raport al realizLrilor (abra' 4.15. Pro&leme speciale 0n practica program.rii

3."9." -legerea metodei de programare /acL se impune de benef G/5 /-G/5 /acL nu se impune :u/acL sunt lucr repetitive-/-Get in 1 -:ulucrLri complexe/aG/5 -:C4antt 3."9.*.!ransp lanUuri Ni progr obUinut prin 4-:!! in G/5 -dacL G/5 e impus -principal beneficiarul impune G/5:-dar lzcrLrile sunt repetitive .-lucr este foarte simplL "ex:1anUuri complexe-lucr repetitive. -bra" -"-t"l;*, -*-t*l;', -'-t'l;" ("9 sectoare --"--*-Knceput-Knceput, cu dif de * zile . - -*--'-sfMrNit-sfMrNit se sf la o zi dupa term -* *ex: 4antt (direct plan calendaristic : abra*, -" t";Z, -* t*;', -' t';"* zile 3."9.'. (otun%irea duratelor activitLUilor a activt nerepetitive: -calculez ti-durata pe o activitateti;R,8RzileZzile b lucrLri repetitive:-G in 1: pp '9 sectoare .-calculez til;',89 rotun%ire la 3 -0titotal;'9x',8;""" zile -0titotal;3x'9zile;"*9zile [ zile front de lucru liber 4.11. 6tudii de ca' 3."".". YilL parter cu $D;"R9mp -! program neimpus (zile lucrLtoare .-aleg metoda 4antt .-listL de activitLUiactiv complexe, se conteazL pe policalificare (ex. NapL,teavL, dulg+er-toarnL beton .-sLpLturL mecanicL .-exec fundaUii (sLp man, bet Kn fundaUie .-exec elevaUii=planNeu (cofra%e,arm,beton .-exec zidLrie rezistenUL .-exec planNeu b.a. .-exec acop. .calcul durate:mi-0ti impus D;:mimax .plan calendaristic-leg se face direct Kn plan calendaristic .-o singurL ec+ipL.lucrare la orice moment -bra 3.""."." 3."".* constr parter cu $0"R9mp : -se merge la fel met gantt .-:mi impusti -bra .-se suprapune activitLUile, cL avem $ mare 3."".'4rup locuinUe sociale tip parter -metoda Kn lanU-ideal ar fi flux continuu .-Qi mic -!program (zile lucrLtoare -impus Etape: -lista activitLUi-impus .-lista activitLUi activ complexe .-sectorizare .-calcul durate til-pt construcUie .-aleg :mi ai front de lucru pt o constr 89I saturat -bra 3,"",',"

-til;(H7i@:!i .(A@:mi -elaborez ciclogramL (Kn ideea de flux cont !program;Htil=('9-" Qi (Qi-nec Qi;(!program-Htil .('9-" . cu Qi determinat :mitotal;(H7il@:ti .Qi@A Ex. :mi;3 (pe " vilL . :mitot;[,Z nr Kntreg de ec+ipe a 3 muncit Y";A(* ec+ipe pe * vile ,Y*;"*(' ec+ipe pe ' vile Pbs:7il;cantitate pe sector. $-a apreciat, cL nu Kncep mai mult de 3 muncit.vilL -cu :mi;A alescalcul Qi real;(H7i@:!i .A=A . -"*,* -**,3 -'",Z -elaborez ciclograma realL cu Qi reali Ni vedem dacL ne KncadrLm Kn !program (nu va fi flux ci lanU complex-nu va fi paralele .-existL dif Kntre det ! program dupL norme Ni realitate se ia o rezervL .-Kntre * activitLUi introduc mar%L de siguranUL: -se pun Kn plus un nr de zile pt a evita suprapunerea ec+ipelor din cauza nerespectLrii :! calculate .-pt a nu avea discontinuitLUi Kn lucr ec+ipelor, Kntre fiecare * activitate se introduc un timp de rezervL de " zi sau cel mai bine * zile. 4.11.4 %l.dire eta(at.: -divizare pe pLrUi:-infrastructura .-sc+elet rezist .-acop .-lucrLri interioare (comport, tenc, zugrLveli etc -se face program separat, pt cL se aplicL met diferite &nfrastructura: \constr parter pe " nivel se rezolvL identic cu 3."".* $c+elet de rezistenUL: ex. Pt [ din stMlpi Ni diafr=planNeu b.a. monolit Etape:-aleg metoda de progr lanU-flux continuu .-lista activitLUi (cMt mai complexe : -nr cMt mai mic (a%z ex ' activ. -"-execuUie stMlpi=diafr .--*-aNteptare KntLrire (*-8 .--'decofrare st=diaf =5,-,6 planNeu sectorizare a scarL.nivel;" sector .-calculez durate ti pe sector pt fiecare activitate: -aleg :mi dupL front lucru \89I saturatcalc til. Ex.-";*,-*;*,-';3 elaborez ciclograma -atMta sectoare, cMte ec+ipe avem .-:r ec+ipe D;nr sectoare pe nivel .-obligatoriu til mic :-ideal dar avem ritmuri diferite Qimic 5az "- dacL avem ' secU Ni til;*,*,3 -bra -pt atic-gantt .-lucr interioare nu mia e nevoie de secU pt cL ec+ipele pot lucra simultan .-nu trebuie flux continuu .-lanU complex .--"-KntreruptL-pt cL pe $" trebuie sL fie gata placa a.K. pe $3 sL facL stMlpii nu mia e flux continuu $oluUie: durata de 3 se modificLse pun * ec+ipe la -' t"l;* , t'l;3(*,* * ec+ipeQi* t*l;* !otal 3 ec+ipe 3 sectoare pe nivelse impune scarL Kn *Z sectoare 3."".R complex de construcUii: -!program de obicei e impus .-pt orice constr se face program separat, sau prin lanU sau oricare .-la fiecare constr se face:-" listL de activitLUi .-*calcul durate, cu :mi impus fcU de front de lucru .-' plan calendaristic .-3se vor lega Kntre ele diversele programe, fcUie de termenele

parUiale de predare .-Rvedem, dacL existL legLturi obligatorie Kntre clLdiri .-Z impunem anumite legLturi pt a avea continuitate la diverse ec+ipe de muncit (Kn limita posibilului (la utila%e sau la ec+ipe %AP 7. 8o/iuni generale de management #anagement;NtiinUa de conducere, arta conducerii. -nsamblul de acUiuni (procese de conducere pe care o persoanL (conducLtorul le Kntreprinde Kn vederea menUinerii Kn funcUiune a unui sistem (sistemul condus Kn vederea realizarea unor obiective prestabilite. #ol]amatabra Ganagementul are ca rol monitorizarea(control permanent prin informaUii reglarea(decizia sistemului condus. . $ist. 5ondus: colectiv de oameni cu un obiectiv comun. .$ist. /e conduceregrup de conducLtori, persoane cu sarcini de conducere a sistemului. Procesele de conducereprocese de gMndire (P.5. &nfopreluare infodecizii .Procesul de muncL (P.G. . resursepreluare resurseprodus 6isteme de conducere 9de manag)^-manageri de nivel superior .-manageri de nivel mediu .-manageri de nivel inferior(maistru, Nef de ec+ipL _ procese de cond.procese de muncL ziua de muncL manager :unc/iunile managementului (sarcinile managerului : -previziunea .-organizarea .-coordonarea .-antrenarea .-controlul .-decizia ".Previziuneasarcina manag-lui de a prevedea viitorul pt colectivul condus. . -cUiuniprognoze de dezvoltare a domeniului Kn care lucr colectivul. Pe baza prognozelor sL facL niNte planuri(obiective de viitor cu termene de dezvoltare pt colectiv *.Prganizareaelaborarea unor programe Kn vederea realizLrii obiectivelororganizarea colectivelor Kn vederea respectLrii programului '.5oordonareaa monitoriza activitatea diverselor colective pt a nu apare disfunctionalitLUi 3.-ntrenareamotivarea personalului pt realizarea programelor .-cLile de motivarefinanciar, stimulare profesionalL, socialL, sancUiunimat, degradare, profesionala R.5ontrolulacUiunea de culegere de informaUii Kn vederea luLrii unor decizii .caracteristici:-controlul tr sL fie permanent (pe parcurs .- -V- -V- preventiv .- -Vdiscret Z./eciziasarcina managerului ca Kn urma controlului sL ia mLsuri de remediere Kn cazul apariUiei de disfuncUionalitLUi "tape in luarea deci'iei: 1.sesizarea necesitLUilor unei decizie,2.pregLtirea decizieiinformare Kn detaliu (prelucrarea informaUiilor .pregLtirea unor variante de remediere 3.1uarea deciziei propriu-zise 4.aplicarea deciziei Kn practicL 5.-aplicarea rezultatelor deciziei Ni concluzii de viitor

#etode ;i te<nici de conducere ".5onducerea prin obiective: -fixare de obiective pe colective mici, obiective derivate din ob. generale (se dau Ni termene Ni resurse programe de realizare .-periodic se analizeazL realizarea obiectivelor .-la unele firme salarizarea este Kn fcUie de nivelul realizLrii. *.5onducere prin bugete:-a separa colectivul mare Kn colective micibugete separatese aplica rar,cand colectiv are pierderi =e<nici de conducere: se aplica din cand in cand - 83 general 1.!e+nica de conducere prin proiecte: un proiect;acUiune mai importante Kntr-o firmL care nu poate fi realizatL Kn cadrul sarcinilor curente de serviciu. Pt proiect se numeNte un Nef de proiectproiect cu conducere individualL, sau un grup cu *,' persoanaproiect cu conducere colectivL detaNate pe o perioadL din sarcinile curente 2.5onducerea prin delegare: transmitere de sarcini de la Nef la subordonat. -re niNte limiteeste pe perioadL scurtL, numai pt sarcini de micL importanUL ./elegarea nu KnseamnL Ni transmiterea responsabilitLUii. .-vanta%e:scapL de sarcini .pt subordonatse pregLteNte pt avansare Kn fcUie .-/ezavanta%e: riscul de a nu se realiza sarcina .-riscul de a delega sarcini prea importante. 3.5onducere prin excepUie:-a fixa pt anumite sarcini un nivel al realizLrilor pMnL la care Neful nu este informat .-vanta%: Neful este degrevat .-simplificarea sistului informaUional /ezavanta%: a fixa un nivel nepotrivit .-sarcina sL fie prea importantL 4. 5onducere prin diagnosticare (participativL : -decizia se ia pe baza unei consultLri a colectivului. Etape:-identificarea necesitLUii unei decizii cu consultare colectivL .-informarea Kn detaliu atMt Neful cMt Ni colectivul .-KntMlnire pt analiza situaUiei Ni pt identificarea disfuncUionalitLUilor Ni a cauzele lor .-o perioadL de gMndire individualL Ni de elaborarea unor soluUii individuale .-KntMlnire pt discutarea soluUiilor individuale .-luarea deciziei de cLtre conducLtor. Principii de conducere 1.Principiul nr-ului optim de subordonaUi: la diverse nivele de conducere difere nr de subordonaUi:-la nivel inferior *9-*R oameni .-la nivel superior 2.Principiul unitLUii conducerii: colectivul avMnd un obiectiv unicconducLtor unic 3.Principiul nivelurilor ierar+icederivL din primele douL: sef nivel *.".inferior abra 4.Principiul unicitLUii conducerii: fiecare persoanL are un singur Nef 5.Pr menUinerii responsabilitLUii: o sarcinL datL unui subordonat i se lasL pMnL terminL ).Pr controlului permanent(continuu

%ap.) -ntreprinderea9firma) -ntreprindereaeste agentul economic de bazL al economiei, producLtorul de bunuri (produse, lucrLri servicii nefinanciare destinate consumului, scopul fiind profitul. Agent economicparticipanUi la circuit economic.- ProducLtorii, consumatorii (gosp , -institutii de credit Ni societLUi de asigurLri (intermediare Kntre ceilalUi participanUi -dmin publice: admin centrale(statul .-locale .adm. de securitate socialL ..- rol: KncaseazL niNte impozite Ni le distribuie Kn societate -dmin privatefundaUii,P:4 ..-KncaseazL de un grup restrMns Ni le folosesc Kntre ei ).1 :orme (uridice ale 0ntreprinderii 9+) =AB1A!A= (egii autonome: -le KnfiinUeazL statul Kn domenii strategice -ntreprinderile se pot grupa pe 3 categorii: 1.Xntreprinderi de persoane (primele 3 caracterizate prin: -asociaUii muncesc Ni conduc .-capitalul adus Kn societate are constrMngeri la ieNire .-riscul este mare 2.Xntreprinderi de capital: -participare la conducere \9 .-capital fLrL constrMngeri .-riscul este mic .-asociaUii devin rentieri 3.$(1-Kntre mixte .-cap mai liber .-risc mediu $tructura organizatorice a firmei:-comp operative (produc .-comp funcUionare (funcUionari .-conducLtori ).2. :orme de structuri organi'atorice ale 0ntreprinderii -XmpLrUirea Kn compartimente a personalului dintr-o firmL Xn funcUie de nr de persoane Kn colectiv: %a'ul 1: "-R persoane (pers fizice, asoc familiale, $:5 comp operativ (fLrL Nef ca'ul 2 R-*9 pers. Nefcomp operativ(R-*9 ca'ul 3, *9-"99 pers.: Yar": structurL funcUionalL: .-apare un Nef a%utat de "-* funcUionari abra(lent-comp op,bal-gestionar,%obb-contabil,fennt -sef Yar* structurL ierar+icL:-Neful are Kn subordine *-' ad%uncUi care Kmpart Kntre ei comportamentul operativ -bra* %a'ul 4: $tructurL ierar+ic- funcUionalL0"99pers .-Nefi te+nicieni (probleme de producUie .-comp funcUionale -bra' -brarol: (" comp planificare, dezvoltare, comp personal, comp administrativ, oficiul %uridic .. (* comp producUie, comp contracte, oferte, mecanizare, transport, comp organizarea, normarea muncii, protecUia muncii, controlul te+nic de calitate ..(' comp aprovizionare, comp producUie secundarL industrialL .. (3 comp contabilitate, comp financiar

6tructura org a unei firme este definit. 0n 3 documente: 1.-organizarea Kntreprinderii .-2.-regulamentul de organizare Ni funcUionare al Kntreprinderii sunt date:pt fiecare Nef atribuUiile, responsabilitLUiile, competenUe, pt compartimente sunt specificate sarcinile Ni relaUiile cu alte compartimente .- se descrie obiectul de activitate ..3- fiNele posturilor anexe ale (P# .-cerinUele fiecLrui post (studii, experienUL, calitLUi personale Controlul produc-iei la nivel superior: -se face lunar cu ocazia Knc+eierii situaUiilor de lucrLri .-curbe $ (manoperL,cost : o evoluUie Kn timp a manoperei sau a costului pt o anumite lucrare. -bra a 5ontrolul timpului (curba $ manoperL : -se traseazL curba $ a manoperei dupL lucrLri programate(- abra* -se traseazL lunar curba $ manoperL realL(6 . Gr1";!otal ore om dupL monta% . Gr1"0Gp1*avans faUL de program .corectare: Gr1";H7ireal1"@:!i(&:/ (7ireal1"-din situaUia de lucrLri b 5ontrol timp-cost combinat(folosind curba $ costuri .-trasLm curba $costuri dupL program (curba - . (cost lucr programate cumulat -;H7iprogr@PC-/i@Qat (preU unitar art de deviz (7ipr- din plan calendaristic .-trasLm curba $costuri lucrLri realizate(6 .6;H7ireal@PC-/i (din ofertL @Qact (coef de actualizare .6 comparat cu -` .6 comp cu 6asit costuri (preUuri . 6a comp cu -sit timp %ontrol prod la nivel inf 9maistru a timpulsLptdiract Kn planul calendaristic abra b 5osturise face lunar: 5ost(lucr ;5ost(manopera =5ost(mat =5ost(utila% %ontrol cost material: 5ost mat;H7imat@PCimat . 5ost mat (dupL sit de lucr comparcost mat real . (H7imat sit lucr@PCimatfacturi (H7imat real consumate(contabilitate @PCimat dupL fact /if din cantitLUi . comparative de materiale 7imat /acL avem depLNiri de mat: (reglare .--nalizLm cauzele (Kn ordine mLsuri ".(isipL mat (vizibil se imputL la vinovaUi .*./if la recepUie mat (rebuturi nerespinse se imputL .'./if din furturipaznic %ontrol la cost manoper.: !otal & GanoperL se comparL cu Hsalarii real plLtite . /acL avem depLNiri (reglare . GanoperL (lei ;H!otal (ore@om @ $tarifar orar -nalizL total ore: !otal ore dupL sit lucrcompar!otal ore@om(lucru Kn regie-tot ore din ponta% efectiv realizate(lucru Kn acord-H7isitlucr@:tilocal H7isit lucr x :!i(ind

5auze depLNiri: -la regie: folosire necoresp timp lucrsupraveg+etor .-1a acord::!ireal0:!i(ind viitoare lucrLri se merg cu :!ilocal ).3 #anagementul firmei: >ruparea ac/iunilor pe func/iuni:-1.funcU producUie fcUie de bazL .2-funcUie comercialL: grupeazL activ care fac legLturile cu exteriorul (aprovizeazL cu materiale, desfacerea producUiei .3-funcU cercetare dezvoltare (inovare, dezvoltare cap prod .4-funcU financial contabilL .5-funcU personal (resurse umane 2,3-fc complementare .-4,5-fc generale #anagementul firmei: -managementul producUiei(managerul general al firmei .-manag comercial(director general .-man dezvoltLrii (man gen .-man financiar (dir economic .-man res umane (man gen &.4. )anag. produc-iei .n $irmele de c-ii( producUia:(ce se face dupL contractare pMnL la recepUie -lucrari de constr.-pLrUi de biecte de cUii .-obiecte de cUii Kntregi .-complexe de obiecte Z.3.". Preg.tirea produc/iei: $cop:-Kncadrarea Kn termen a lucrLrilor .-Kncadrare Kn costuri sub val contract .o&s:se face pt fiecare lucrare contractatL Kn parte .Preg prod:a -pregLtire te+nologicL .&-programare .c-org de Nantier a)preg te<nologica:pt fiecare art din cadrul contractului se preg ' lucr:-cum se primesc materialele unde se depoz .-cum se face transp local .-cum se face punerea Kn operL &)programare- 5onstL Kn elaborarea unui plan calendaristic, plan necesar forUe de muncL, util, mat. c)organi'area de ;antier:constL Kn identificarea unor amena%Lri provizorii de Nantier necesare exec lucrarilor: -amena%Lri gospodLreNti (birou maistru, vestiare, grup sanitar, pic+et incendiu, Kmpre%muire .-amena%Lri te+nologice (depozite de mat, locuri de primire pt betoane, locuri de pregLtire a unor semifabricate(cofr,armaturi , linia pt G! .-reUele de utilitLUi(reUea de apL, curent,canalizare,retea de drumuri provizorii /roiectarea amena01rilor de organi+are: 1.Birou-containere tipizate . 2.7estiare - tip container "9 pers,*9pers, .3. >rupul sanitar-'9,Z9 muncitori.. tip container .4. depo'ite- pt toate materialele (platforme balastate, supraf depinde de cant de mat stocatL 7stoc;bstocmax@tstoc(zile (*-' zile bmaxziua de vMrf ,plan nec de mat $nec(depozit ;7stoc.bnormat(cant.mp @Qsc(coef pt spaUii de circulaUie $imensionarea re/elelor de util. R. Re/eaua de ap.-sursa-Kn local reUeaua localitLUii .-Kn afara loc, lucr micL pMrMu, rMu, puUuri forate. $e duce cu cisterna (eNeaua propriu-zisL subteranL 03-R luni .-la nivelul solului D3-R luni, sp fie cMt mai scurtL !erminale +idranUi de incendiu .-ciNmea apL te+nologicL .-la grup sanitar

/ebitul necesar se alege Kntre debitul max pt +idranUi ori debitul de apL te+n pe ziua de vMrf Z.Reteaua de energie electric.: $ursa de energie Kn localitati este reUeaua de %oasL tensiune a localitLUii(**9Y .-Kn afara localitLUii:-grup electrogen propriu.Pt $antier-racord la reUeaua de KnaltL tens apropiatL trebuie post de transformare Re/eaua: -aerianL pe stMlpi de lemn *9-'9m .- subterana =erminale:-tablou gen cu siguranUL=contor .-tablouri secundare de siguranUL Re/eaua de drumuri provi'orii: $ol constr.:-strat "9-"R cm balast cilindrat si se pune dupa ce se decupeaza stratul vegetal .-lLUimea 'm ,cu o singura banda,prevLzuta cu un loc de Kntoarcere .-dacL traseul este lung \*99-'99 m la mi%loc tr prevLzut o supralLrgire pt a se putea intersecta camioanele care se intalnesc.-traseu cMt mai scurt Plan >eneral $e ?rgani'are a 6antierului !oata org de Nantier se Knc+eie cu un plan general de org al Nantierului .-se KntocmeNte la o scarL ordinea amplas.rii:-se traseazL constr definitivL .-delimitarea Kn %urul constructiei a spaUiului .-se amplas linia de G! daca exista, bob, ascensor catarg .-trasarea drumului provizoriu de acces (sL fie Kn raza de actiune a G! .-amplasarea depozitelor-transp sL fie cMt mai ieftin .-ampl amena%Lrilor gospodLreNti sL nu fie sub braUul macaralei . -daca spaUiul e limitat calculele se pot suprapune .-se traseazL reUelele de utilitLUi. ).4.2 3rm.rirea produc/iei 0n firmele de c/ii: scop:-Kncadrarea Kn termen si Kncadrarea Kn costuri -re 2 etape: 1.etapa de control .2.reglarea deficienUilor constatate CrmLrirea:-la nivel superior-perioade mari (lunL , se face o urmLrire de ansamblu .-la nivel inferior- scurte (sLptLmMnal , se face mai Kn detaliu " tipuri de programe ; principii de programare; etapele programarii ; etapa de studiu ; elaborarea listei de activitati; * calculul parametrilor activitatilor;legaturi intre param activitatilor ; calc param unei activitati; cunosc 7i,$i,sioptim; $e impune 6mi,:ni ; $e impune durata ti ' $e impune !program ; $tabilirea legaturilor de intercorelare intre activitaticlasificare dupa natura lor, dupa momentul intimplarii, dupa rigiditateobligativitate 3 Elaborarea planului calend >antt ; G/5; elab graf-retea;cal termenelor si rezervelor pe activitati; elaborarea planului calend cu G/5 3." (-OJPQ - 3-+ez R Get in 1ant; etapele de lucru; lanturi sectorizate; 1E$(;1E$:;1E/; 15(;15:; lanturi liniare Z Elab planurilor cu necesarul de resurse pe baza pl cal de%a elab; imbunatatirea programelor; elab prin G/5; imbunatatire in G in 1; urmarirea ralizarilor Z." ra%zoF a Z-+oz

8 probleme speciale in practica programarii; alegerea met de programare; transp lanturi si progr ontinut prin 4-:!! in G/5 ; rotun%irea duratelor activitatilor A studii de caz; vila parter;parter $0"R9; grup loc soc tip parter [ st de caz-0 cadire eta%ata; complex de constr Fell az elozo iscccc "9 :otiuni generale de management; sisteme de conducere; functiunile managerului; decizie,etape "" Getode de conducere, te+nici de conducere "* principii de conducere, intreprinderea (firma "' forme %uridice ale inreprinderiitablazat Fulon lapon ; forme de structuri organizatorice ale intreprinderii "3 managerul firmei; man productiei in firmele de ctii ; preg productiei; retele de utilitati "R reteaua de drumuri provizorii; unirea productiei in firmele de ctii; controlul prod la nivel superior; controlul prod la nivel inferior