Sunteți pe pagina 1din 35

INDRUMAR PENTRU AFACERI REPUBLICA MOLDOVA -2012-

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

PROFILUL DE TARA ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA REGIMUL COMERCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA REGIMUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA MEDIUL DE AFACERI COMERTUL EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA INVESTITII STRAINE RELATIILE ECONOMICE ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA TARGURI SI EXPOZITII INTERNATIONALE IN REPUBLICA MOLDOVA ADRESE UTILE

I. PROFILUL DE TARA Denumire oficiala Forma de guvernmnt Limba oficiala Ziua Nationala Republica Moldova Republica romana 27 august 1 1 Ziua !b"inerii #ndependentei $ Republica Moldova a devenit stat independent la data de 27 august 1 +apitala si principalele ora,e )uprafa"a Divi9iunile teritoriale 1% &n conte'tul destrmrii (niunii )ovietice*

Chiinu (capital% 7-- mii locuitori.% /iraspol 0apro'* 2-- --- mii locuitori.% 1l"i 012- --- locuitori.% /ig3ina 014- --- locuitori.% +a3ul 0peste 1-- --- locuitori.* 55*645 7m8* Regiuni cu statut special 02.: 1* (nitatea /eritorial ;utonom <gu9ia 0popula"ie =121 2-- locuitori% suprafa" = 1* 646 7m8.% 2* /ransnistria 0statut &n disput. 0popula"ie = >>> >-- locuitori% suprafa" = 5*522 7m8.* Raioane 052.: ;nenii Noi% 1asarabeasca% 1riceni% +a3ul% +antemir% +lrai% +ueni% +imilia% +riuleni% Dondueni% Droc3ia% Dubsari% ?dine% Fleti% Floreti% <lodeni% @nceti% #aloveni% Leova% Nisporeni% !cnia% !r3ei% Re9ina% R&cani% )&ngerei% )oroca% )treni% oldneti% tefan Aod% /araclia% /eleneti% (ng3eni*

Municipaliti 0>. 0+3iinu% 1li i +omrat% 1ender si /iraspol..* Bopula"ia stabila% la 1 ianuarie 2-12 Na"ionalitate Religii Moneda na"ionala Barlamentul Republicii Moldova 5%>> milioane persoane 0fr popula"ia din localit"ile din stnga Nistrului ,i ora,ul /ig3ina. 1%46> milioane in mediul urbani si 2%-75 milioane in mediul rural 76C romni% 6*5C ucraineni% >* C ru,i% 4*4C ggu9i% 1* C bulgari% 1*4C al"ii 0conform recensmntului din 2--4.. 5C ortodoc,i% 1*>C evrei% -*>C alte religii% 4*7C fr religie 0agnostici ,i atei declara"i.* Leu moldovenesc 01 ()D D11%6 MDL% 1 ?uroD12%42 MDL% rata medie de sc3imb valutar in anul 2-11. Parlament: unicameral, 1-1 deputa"i ale,i &n ba9a scrutinului propor"ional pentru un mandat de 4 ani* Deputa"ii ale,i &n 26 noiembrie 2-1- au constituit 4 fractiuni parlamentare: Partidul comunitilor din R. Moldova (PCRM) 39 mandate, Partidul Liberal emocrat din Moldova (PL M) 3! mandate, , Partidul Partidul Liberal (PL) !# emocrat din Moldova (P M) !" mandate, mandate, de$utati nea%iliati & ' Bre,edin"ia Republicii Moldova <uvernul Republicii Moldova Preedintele este ales de Barlament prin vot secret : Nicolae /imofte 0ales la 12 martie 2-12% investit la 25 martie 2-12. Prim mini(tru numit prin decret pre9iden"ial : )lad *ilat (din 3! decembrie #++9). ,lianta $entru -nte.rare /uro$ean (,-/) --, a flat la guvernare% este o coalitie% constituit dup alegerile anticipate din iulie 2-- % ,i format din: Bartidul Liberal% Bartidul Liberal Democrat% Bartidul Democrat*

II. ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA (sursa Ministerul Econo iei al R.Mol!o"a# Pro!usul intern $rut (PIB# a crescut neesen%ial. B#1 &n primul semestru al anului 2-12 a &nsumat 5 %5 mild* lei% maEorandu$se fa" de aceea,i perioad a anului trecut cu -%6C 0&n pre"uri comparabile.* Pre%urile !e consu cresc &n continuare' &ns( cu un rit ai lent. Fn septembrie 2-12 pre"urile de consum au crescut cu 2%4C fa" de decembrie 2-11% comparativ cu >%2C &n perioada similar a anului 2-11* +re,terea pre"urilor a fost condi"ionat% &n general% de condi"iile climaterice nefavorabile% precum ,i maEorarea tarifelor la serviciile comunal$locative 0apeduct ,i canali9are ,i energie electric.* Leul ol!o"enesc s)a !e*reciat* De la &nceputul anului cursul de sc3imb al monedei na"ionale a marcat o depreciere cu 7%>C &n termeni nominali at&t fa" de dolarul )(; cat ,i fa" de ?uro* Brincipalii factori care au determinat modificarea cursului de sc3imb au fost intrrile valutare de peste 3otarele "rii ,i fluctua"iile cursului dolarului )(; fa" de alte valute pe pie"ele valutare interna"ionale% determinate% &n mare msur% de problemele economice legate de cre,terea ,i deservirea datoriei e'terne &n )tatele (nite ale ;mericii ,i unele "ri ale 9onei ?uro* )tocul activelor valutare de re9erv ale 1ncii Na"ionale a Moldovei la 26 septembrie 2-12 a atins o valoare ma'im de 2522%6 mil* dolari% maEor&ndu$se cu 16%2C fa" de nivelul &nregistrat la 5-*- *2-11 ,i 16%4C fa" de nivelul &nregistrat la sf&r,itul anului 2-11*

Acti"itatea !e cre!itare este lent(. Masa monetar M5 la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit circa 42%6 mild* lei ,i s$a maEorat cu 12%-C comparativ cu sf&r,itul lunii septembrie a anului trecut* )itua"ia pe pia"a monetar se caracteri9ea9 printr$un ritm de cre,tere moderat a banilor &n circula"ie ,i a depo9itelor* /otodat% &nrut"irea situa"iei economice e'terne ,i interne% precum ,i nivelul &nalt de incertitudine determin pe de o parte bncile s fie mai precaute la acordarea creditelor ,i% pe de alt parte% agen"ii economici s$,i reduc cererea pentru credite* Finan%ele *u$lice !au se ne !e sta$ili+are. Fn ianuarie$septembrie 2-12 la bugetul public na"ional au fost acumulate venituri &n sum de circa 25% mild* lei% &n cre,tere cu 12%7C fa" de perioada similar a anului 2-11 ,i 7%-C fa" de volumul prev9ut pentru aceast perioad* ;proape la toate componentele se atest o u,oar accelerare a cre,terii* )$au efectuat c3eltuieli &n sum de 24%7 mild* lei% fiind &n cre,tere cu %5C% respectiv% ,i 6 %5C fa" de suma prev9ut* ;stfel% deficitul bugetar la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit 6-7%7 mil* lei% fiind cu 2--%2 mil* lei sub nivelul celui &nregistrat la aceea,i dat a anului 2-11* Ni"elul !atoriei !e stat a &nre,istrat cre-tere. )uma total a datoriei de stat 0intern ,i e'tern.% administrat de <uvern% la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit 2-%> mild* lei% &n cre,tere cu %2C fa" de sf&r,itul lunii septembrie 2-11* Datoria de stat intern s$a maEorat cu 12%-C ,i cea e'tern = cu 1%2C* Fns% e'primat &n lei% datoria de stat e'tern a marcat o cre,tere cu 6%-C% din cau9a deprecierii monedei na"ionale fa" de dolarul )(;* Volu ul *ro!uc%iei in!ustriale s)a !i inuat* Aolumul produc"iei fabricate de &ntreprinderile industriale de toate formele de proprietate &n ianuarie$august 2-12 a &nregistrat o scdere de -%4C 0&n pre"uri comparabile. fa" de ianuarie$august 2-11% inclusiv cu 5%6C $ volumul produc"iei ,i distribu"iei de energie electric ,i termic ,i cu -%1C $ volumul produc"iei industriei prelucrtoare* /otodat s$a &nregistrat o cre,tere cu 7%1C a volumului produc"iei industriei e'tractive* Fn luna august volumul produc"iei industriale a sc9ut cu >%4C fa" de luna respectiv a anului trecut% aceasta fiind cea mai mare scdere din acest an% &n timp ce &n luna mai volumul produc"iei industriale s$a maEorat cu 1-%2C* .ectorul a,ricol a &nre,istrat o sc(!ere !rastic(. +ondi"iile meteorologice e'trem de nefavorabile au afectat sectorul agricol* +a re9ultat% produc"ia agricol &n toate categoriile de gospodrii% &n luni 2-12 a &nregistrat o descre,tere de 21%2C 0&n pre"uri comparabile. fa" de perioada respectiv a anului trecut* Mic,orarea produc"iei agricole a fost determinat de scderea accentuat a produc"iei vegetale $ cu 55%1C% produc"ia animalier a &nregistrat o descre,tere moderat $ cu -%5C% respectiv* Acti"itatea in"esti%ional( este *asi"(. Fn ianuarie$iunie 2-12 volumul investi"iilor &n active materiale pe termen lung a &nsumat circa > mild* lei 0&n pre"uri curente.% cu o scdere de -%2C 0&n pre"uri comparabile. fa" de perioada similar a anului 2-11 0&n trimestrul # curent scderea a fost de 4%2C.* Volu ul ser"iciilor !e trans*ort a /ost &n sc(!ere. Fntreprinderile de transport feroviar% auto% fluvial ,i aerian au transportat 2% mil* tone de mrfuri &n ianuarie$septembrie 2-12 sau cu 4%2C mai pu"in fa" de volumul transportat &n ianuarie$septembrie 2-11* +au9ele principale care au contribuit la aceast diminuare s&nt reducerea volumului de mrfuri transportate prin tran9it% reducerea e'portului de semin"e ,i fructe oleaginoase% cerealelor% metalelor% precum ,i stagnarea lucrrilor de construc"ie* /otodat% este de men"ionat c volumul mrfurilor transportate cu transportul auto a &nregistrat o cre,tere de 5%6C comparativ cu perioada respectiv a anului 2-11* Volu ul co er%ului cu a (nuntul -i al ser"iciilor !e *ia%( *restate *o*ula%iei a crescut o!erat. Aolumul cifrei de afaceri &n comer"ul cu amnuntul s$a maEorat cu 1%5C 0&n pre"uri comparabile. fa" de ianuarie$august 2-11% iar volumul cifrei de afaceri &n servicii de pia" prestate popula"iei $ cu 4%2C* .itua%ia !in s/era social( se a eliorea+(. +&,tigul salarial mediu lunar brut al unui lucrtor din economia na"ional &n luna august 2-12 a constituit 5>-5%2 lei ,i s$a maEorat cu 1-%4C fa" de luna august 2-11 &n termeni nominali% iar &n termeni reali $ cu >%7C* La oficiile for"ei de munc &n ianuarie$septembrie 2-12 au fost &nregistra"i circa 52%6 mii ,omeri% cu 22%1C mai pu"in dec&t numrul acestora &nregistra"i &n perioada similar a anului trecut* Aaloarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2-12 a constituit >7% lei ,i s$a maEorat cu %2C fa" de aceea,i perioad a anului precedent &n termeni nominali% iar &n termeni reali = cu 4%>C* Rata i !"a#i$i, &n luna septembrie 2-12% a constituit 2%4C fa" de decembrie 2-11% &nregistrand o mic,orare de 2%6 p*p* comparativ cu rata &nregistrat &n aceea,i perioad a anului 2-11* +re,terea pre"urilor a fost condi"ionat% &n general% de condi"iile climaterice nefavorabile% precum ,i maEorarea tarifelor la serviciile comunal$locative 0apeduct ,i canali9are ,i energie electric.*

III. RE0IMUL COMERCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA Republica Moldova este membru in !rgani9atia Mondiala a +omertului 0!M+. din 22 iulie 2--1* 1* Rela"iile Republica Moldova = (niunea ?uropeana +adrul Euridic pentru cooperarea dintre R* Moldova ,i (? este repre9entat de ;cordul de +ooperare 0;B+.% semnat in 1 4 ,i intrat &n vigoare &n data de 1 iulie 1 6* Barteneriat si

Fn scopul &ndeplinirii prevederilor ;cordului de Barteneriat ,i +ooperare ,i al &ncuraErii ,i sus"inerii obiectivului Moldovei vi9nd integrarea &n structurile economice ,i sociale europene in conformitate cu Bolitica europeana de vecintate% a fost aprobat% in anul 2-->% Blanul de ;c"iuni R* Moldova$(?% in pre9ent fiind in stadiul de implementare* Negocierile pentru un ;cord de asociere au debutat la 1 ianuarie 2-1-* #n spiritul Declara"iei +omune de la )ummitul Barteneriatului ?stic 0Braga% din 7 mai 2-- .% Republica Moldova a adoptat% in decembrie 2-1-% Blanul de actiuni privind implementarea Recomandrilor +omisiei ?uropene pentru instituirea Zonei de Liber )c3imb ;profundat ,i +uprin9tor dintre Republica Moldova ,i (?* Fncepnd cu 1 ianuarie 2--2% R* Moldova beneficia9 de )istemul <enerali9at de Breferin"e Blus 0<)BG.* Fn ba9a acestuia% 72-- produse originare din R* Moldova au beneficiat de acces liber pe pia"a (?% fiind scutite de plata ta'elor vamale* Fncepnd cu 1*-5*2--6% R* Moldova a devenit beneficiara )istemului de Breferin"e +omerciale ;utonome ale (? 0)B+;.% ceea ce a permis accesul liber al tuturor produselor originare din Republica Moldova% cu e'cep"ia unor produse agricole% pentru care sunt acordate concesii limitate 0fie sub forma de scutiri de ta'e in limita contingentelor tarifare% fie prin reducere de ta'e vamale.* Recent% (niunea ?uropean a prelungit termenul Breferin"elor +omerciale ;utonome pentru Republica Moldova pn &n decembrie 2-1>% anterior acesta fiind fi'at pn &n 2-12* Mai mult ca att% pentru sus"inerea productorilor vinicoli din Moldova = capitol de interes pentru R*Moldova $ (niunea ?uropeana a maEorat &n 2-11 contigentul tarifar pentru vinuri moldovene,ti cu 6-C * La 12 decembrie 2-12% la 1ru'elles% a fost facut anuntul oficial privind lansarea negocierilor privind instituirea Zonei de +omer" Liber ;profundat ,i +uprin9tor &ntre Republica Moldova ,i (niunea ?uropean* 2* Republica Moldova = +omunitatea )tatelor #ndependente 0+)#. $ $ a devenit membru al +)# in 1 4 la 27 septembrie 2-12% Barlamentul R* Moldova a ratificat ;cordul privind 9ona de comer" liber &n cadrul +)#

5* Republica Moldova = ;cordul Multilateral +entral ?uropean cu privire la comer"ul liber 0+?F/;. Din 2--7% Republica Moldova este parte semnatar +?F/;* #n pre9ent% tarile participante la acest ;cord sunt: Republica Moldova% ;lbania% 1osnia ,i @er"egovina% +roa"ia% Macedonia% )erbia% Muntenegru ,i (NM#H Hosovo* 4* Republica Moldova = !rgani9a"ia pentru Democra"ie ,i De9voltare ?conomic 0<(;M. La 2- iulie 2--2% <eorgia% (craina% ;9erbaidEan ,i Republica Moldova au &nc3eiat ;cordul <(;M privind crearea unei Zone de +omer" Liber% obiectivul fiind eliminarea ta'elor vamale la produsele comerciali9ate intre tarile semnatare* Fns% pana in pre9ent% preverile acestui acord nu se aplica* nu s$a avansat &n mod real spre crearea unei 9one de comer" liber &n cadrul <(;M

IV. RE0IMUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA Fn conformitate cu +odul Aamal al Republicii Moldova% intrarea mrfurilor ,i miEloacelor de transport prin frontiera vamal se efectuea9 &n functie de regimul vamal ales* Legisla"ia Republicii Moldova prevede regimuri vamale definitive ,i suspensive* Regimurile vamale definitive includ e'portul ,i importul* Regimurile vamale suspensive% sunt opera"iuni cu titlu temporar% care au drept efect suspendarea total sau par"ial de drepturile de import sau de e'port &n cadrul tran9ac"iilor de comer" e'tern* Regimurile suspensive includ: admiterea temporarI perfec"ionare activI perfec"ionare pasivI antrepo9it vamalI tran9itI transformare sub control vamalI Regimul vamal suspensiv prevede depunerea unei garan"ii ce asigur stingerea obliga"iei vamale ce ar putea aprea ulterior* ;ctele normative care reglementea9 regimul vamal sunt: +odul Aamal ,i @otrrea <uvernului nr*114- din -2*11*2--> cu privire la regimurile ,i destina"iile vamale* Fn conformitate cu prevederile L$%ii &.'(1 )i *0.0+.2001 ,&i-i ) &$%"$.$ ta&$a ,&i "i/$ #i$&$ a a/ti-it0#ii )$ 1 t&$,&i 20t3&, $4,3&t5" urmtoarelor produse se supune reglementrii prin licen"iere: J e'portul resturilor ,i de,eurilor de metale feroase ,i neferoase% de baterii de acumulatoare u9ate% inclusiv &n stare prelucratI J e'portul substan"elor ,i materialelor c3imice to'ice% articolelor ,i produselor c3imice de menaEI e'portul substan"elor care distrug stratul de o9on% precum ,i al ec3ipamentelor ,i produselor ce con"in asemenea substan"eI J e'portul armamentului ,i muni"iilor% repararea armelor organice% sportive ,iKsau de vntoare% de tir% de instruc"ie% de decora"ie% de colec"ie ,i de autoaprareI J e'portul miEloacelor criptografice ,i te3nice de protec"ie a informa"iei% miEloacelor te3nice speciale pentru ob"inerea ascuns a informa"iei* I.,3&t5" urmtoarelor tipuri de produse se supune reglementrii prin licen"iere: J importul alcoolului etilic% a buturilor alcoolice ,i a berii importateI J importul tutunului% articolelor din tutun ,i a tutunului fermentatI J importul produselor de u9 fitosanitar ,i a fertili9an"ilorI J importul substan"elor ,i materialelor c3imice to'ice% articolelor ,i produselor c3imice de menaEI importul substan"elor care distrug stratul de o9on% precum ,i al ec3ipamentelor ,i produselor ce con"in asemenea substan"eI J importul armamentului ,i muni"iilor% repararea armelor organice% sportive ,iKsau de v&ntoare% de tir% de instruc"ie% de decora"ie% de colec"ie ,i de autoaprareI J importul materialelor e'plo9ive 0inclusiv a materialelor pirote3nice.I J importul miEloacelor criptografice ,i te3nice de protec"ie a informa"iei% miEloacelorr te3nice speciale pentru ob"inerea ascuns a informa"ieiI J importul articolelor de parfumerie ,i cosmeticI J importul ben9inei% motorinei ,iKsau a ga9ului lic3efiat la sta"iile de alimentareI E4,3&t5" La e'port nu se aplic restric"ii cantitative* I.,3&t5" +lasificarea mrfurilor &n comer"ul e'terior se efectuea9 &n ba9a )istemului ;rmoni9at de Descriere ,i +odificare a Mrfurilor @) 2--7 ,i Nomenclatorul combinat al (niunii ?uropene% la nivel de 6 cifre* ;stfel% Nomenclatorul Republicii Moldova% aprobat prin @otrrea <uvernului nr* 1>2> din 2 *12*2--7% transpune ambele documente la nivel de 6 cifre* /arifele la import sunt reglementate de Legea nr* 156- din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal ,i sunt aplicate &n cadrul marEei ma'imale negociate &n cadrul !rgani9a"iei Mondiale a +omer"ului* Barametrii tarifari se pstrea9 la nivelul anilor preceden"i ,i anume media simpl a tarifului vamal constituie apro'imativ >%27C

,i media ponderat = 4%5C* Mai mult ca at&t% media simpl a ta'elor vamale pentru produsele agricole constituie apro'imativ 12%2>C% iar pentru produsele industriale = 5% > C* +u toate acestea% ta'ele vamale sunt stabilite doar pentru >-C din liniile tarifare% pentru celelalte linii ta'a vamal fiind L-M* Fn scopul respectrii principiilor transparen"ei% tarifele aplicate la import sunt notificate anual la )ecretariatul !M+% conform graficului stabilit = pn la 5- septembrie a fiecrui an* La importul mrfurilor &n Republica Moldova se aplic drepturile vamale conform legisla"iei &n vigoare* ;stfel% se calculea9 ,i se ac3it% &n regim MFN procedurile vamale &n mrime de -%4C din valoarea &n vam a mrfii 0;ne'a nr* 2 la Legea nr* 156- din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal.% ta'ele vamale 0;ne'a nr* 1 la Legea nr* 156- din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal.% acci9e 0&n functie de tipul mrfii% /itlul #A al +odului fiscal. ,i /A; 0&n mrime de 2-C% /itlul ### al +odului fiscal.* Fn ca9ul importurilor provenite din "rile cu care Moldova are &nc3eiate acorduri de comer" liber sau beneficia9 de unele preferin"e comerciale% ta'a vamal nu se percepe* /oate drepturile de import &ncasate se vars la bugetul de stat* V. 1* #nregistrarea firmelor +amera Fnregistrrii de )tat 0+#). 03ttp:KKcis*gov*mdK. este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuea9 &nregistrarea de stat a persoanelor Euridice ,i a &ntreprin9torilor individuali% constitui"i pe teritoriul Republicii Moldova% cu e'cep"ia celor care potrivit legisla"iei se &nregistrea9 la alte autorit"i ale statului* +amera Fnregistrrii de )tat &,i desf,oar activitatea &n temeiul Legii nr*22-$NA# din 1 octombrie 2--7 privind &nregistrarea de stat a persoanelor Euridice ,i a &ntreprin9torilor individuali ,i &n conformitate cu prevederile )tatutului +F)* +amera Fnregistrrii de )tat are &n structur sa 1- oficii teritoriale% respectiv &n municipiile +3i,inu% 1l"i% +omrat% ora,ele +a3ul% +u,eni% ?dine"% @&nce,ti% !r3ei% )oroca ,i (ng3eni La &nregistrare se aplic principiul Lg3i,eului unicM = solicitantul depune documentele pentru &nregistrare doar la oficiul teritorial al +F)% de unde ulterior &n termenul stabilit ridica actele de confirmare a &nregistrrii* )olicitantul este scutit de a se pre9enta la alte autorit"i 0F*)* %%+R#) %%RegistruO% #nspectoratul Fiscal Brincipal de )tat% +amera Fnregistrrii de )tat% +entrul Na"ional de /erminologie% +asa Na"ional de ;sigurri )ociale% 1iroul Na"ional de )tatistic% +ompania Na"ional de ;sigurri &n Medicin% Monitorul !ficial etc*. pentru coordonri ,i autori9ri legate de &nregistrare* ;cest lucru &l face oficiul teritorial &n regim on$line 2* +oncurenta si protectia consumatorului ;gen"ia Na"ional pentru Brotec"ia +oncuren"ei a fost creat prin @otr&rea Barlamentului Nr* 21$NA# din 12*-2*-7% pentru promovarea politicii statului &n domeniul protec"iei concuren"ei% pentru limitarea ,i reprimarea activit"ii anticoncuren" a agen"ilor economici% a autorit"ilor administra"iei publice% precum ,i pentru efectuarea controlului asupra e'ecutrii legisla"iei cu privire la protec"ia concuren"ei* 5* Broceduri pentru ac3i9itii publice

;gen"ia ;c3i9i"ii Bublice este organul central de specialitate &n subordinea Ministerului Finan"elor% care asigur implementarea politicii statului &n domeniul ac3i9i"iilor publice* P&3/$)5&i"$ )$ a/6i2i#ii ,57"i/$ &n Republica Moldova sunt reglementate in capitolul 4 a Legii Republicii Moldova privind ac3i9i"iile publice Nr* 2 aprobat la 15*-4*2--7* 4* #mpo9ite si ta'e -m$o0itul $e venit & reglementat prin +odul fiscal al Republicii Moldova*

P$&83a $ !i2i/$ 9/5 $4/$,tia a%&i/5"t3&i"3&:

Ba2a )$ i.,32ita&$ Bana la 2>*2-- lei Beste 2>*2-- lei

I.,32it ,$ -$ it 7C 16C 7C 12C &n marime de 1>C din depasirea venitului estimat fata de venitul brut &nregistrat &n evidenta contabila de agentul economic

;gricultori si intreprin9atori individuali Bersoane Euridice ;genti economici al caror venit este calculat conform art* 22> din Legea nr 144$NA# din 27 iunie 2--6% &n vigoare de la 1 ianuarie 2-- .

1a2a $e valoarea adau.ata (1),) $ 2-C $ cota standard 0de ba9a.% care se aplica la maEoritatea bunurilor si serviciilor% e'clusiv celor care au reducere 06C si 2C. sau sunt e'ceptate de la plata /A;I $ 6C% ta'a preferen"ial% care se aplic produselor de panificatie% lapte si produse lactate 0e'ceptie% prudusele din lapte pentru copii% pentru care /A;$ul este P-M. $ 2C $ se aplica pentru furni9areKimport ga9e naturale si lic3efiate $ - C $ e'port de bunuri si servicii% toate tipurile de transport international de marfuri si pasageri% energie electrica% termica si apa calda furni9ata populatiei% marfurile si serviciile importate pentru Zonele economice libere% servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova de ctre entit"ile din industria u,oar sub regimul vamal de activ% import bunuri pentru u9ul oficial al misiunilor diplomatice &n Republica Moldova% import bunuri &n scopul de asisten" te3nic% produsele livrate la maga9inele in regim dutQ$free* >* Repatrierea profitului Fn conformitate cu alineatul 01. din art*21 din Legea No*61$NA din 16 martie 2--4 privind investi"iile &n activit"ii de &ntreprin9tor% profitul poate fi repatriat* 2* )istemul bancar 1ncile din Republica Moldova &,i desf,oar activitatea &n conformitate cu Legea institu"iilor financiare ,i alte acte normative K oficiale care pot fi consultate accesnd site$ul oficial al 1ncii Na"ionale din Republica Moldova 03ttp:KKRRR*bnm*mdKenKlegislation.* #n Legea institu"iilor financiare sunt stipulate dispo9i"iile referitoare la acordarea de licen"e bncilorI cerin"ele minime de capitalI competen"ele ,i responsabilit"ile de gestionare a bncilor% secret comercial% secretul bancar ,i obliga"iile fiduciareI combaterea splrii banilor ,i finan"rii terorismuluiI conflictele de intereseI cerin"ele pruden"ialeI e'terne de audit% rapoarte ,i inspec"iiI infrac"iuni% pedepse ,i msuri de remediere etc* 7* Reglementari valutare Brincipiile generale de reglementare valutar &n Republica Moldova% drepturile ,i obliga"iile re9iden"ilor ,i nere9iden"ilor referitoare la domeniul de sc3imb valutar sunt stabilite prin Legea Nr*22$NA# din 21 martie 2--6 privind Regulamentul de sc3imb valutar 0&n continuare $ Legea 22$NA# din 21 martie 2--6.% care a intrat &n vigoare la 16 ianuarie 2- Bl"i ,i transferuri &n cadrul opera"iunilor curente de sc3imb valutar se efectuea9 de ctre re9iden"i ,i nere9iden"i fr restric"ii*

Bl"i ,i transferuri &n cadrul opera"iunilor valutare de capital se efectuea9 de ctre re9iden"i ,i nere9iden"i fr restric"ii% &n ca9ul &n care opera"iunile valutare sunt reali9ate &n conformitate cu cerin"ele din pre9enta lege* ?'ceptiile se refera la acele operatiuni care necesita licenta 1ancii Nationale a Republicii Moldova 01NM. 0operatiuni ale re9identilor care implica iesirea capitalului din R*Moldova% operatiuni cu instrumente financiare straine% acordare de imprumuturi = creditare de catre re9identi a nere9identilor% acordare de garantii din partea re9identilor in favoarea nere9identilor% desc3iderea de catre re9identi a unor conturi curente si de depo9it cu institutiile financiare straine.* #n ca9uri stipulate in mod e'pres in Lege% si nere9identii% cu licenta 1NM% pot efectua operatiuni de import$e'port capital*

6* Zone economice libere #n Republica Moldova functionea9a 2 9one economice libere% in ba9a Legii cu privire la 9onele economice libere nr*44-$NA din 27 iulie 2--1* Z3 a A t&$,&$ 3&iat5"5i Li7$& ;E4,3-B58i $88-C6i<i 05; Republica Moldova% MD$2-2 % mun* +3i,inu% ,os* Munce,ti% 6-1 ;dministrator principal = Nicolae +;L#N Zona liber a fost creat prin Legea Republicii Moldova O+u privire la Zona ;ntreprenoriatului Liber O?'po$ 1usiness$+3i,inuO nr*22> din 5 noiembrie 1 >* /ermenul de activitate 5- ani% cu posibila prelungire &nc pe 1- ani* Fn pre9ent% &n 9ona economic activea9 > de re9iden"i% dintre care 11 auto3toni ,i 46 &n comun cu investitori din diferite "ri% inclusiv din Rusia% )(;% Romnia% (craina% <ermania% 1ulgaria% #rlanda% #talia% #srael% Marea 1ritanie etc* De la &nceputul activit"ii 9onei libere investi"iile re9iden"ilor au constituit mai mult de 45 mil* dolari )(;* )uprafa"a total a 9onei constituie 2 %4 3a* Re9iden"ii 9onei O?'po$1usiness$+3i,inuO au produs circa 5-C din volumul produc"iei industriale% fabricat &n 9onele libere% precum ,i au prestat servicii mai mult de 42C din volumul total a acestora* Direc"iile prioritare de activitate a 9onei libere: producerea ec3ipamentului electronic% articolelor din pelicul polimeric% &mbutelierea buturilor alcoolice% producerea ,i asamblarea mobilei% producerea articolelor din plut pentru &mbutelierea buturilor alcoolice etc* /elefoane de contact: tel* 0G575 22. 41$41$5-I fa' 0G575 22. 41$41$56% e$mail: a).i =.3")3-a-!&$$23 $..) Z3 a A t&$,&$ 3&iat5"5i Li7$& >T-a&)i#a? MD$2116% Republica Moldova% r$l /araclia% s* /vardi"a% str* Frun9e% 1 ;dministrator principal = +onstantin M;)L#N+!A Zona liber a fost creat prin Legea Republicii Moldova P+u privire la Zona ;ntreprenoriatului Liber P/vardi"aM nr*222$N### din 5 noiembrie 1 >* )uprafa"a 9onei este de 5%>7 3a* /ermenul de activitate a 9onei libere este de 5- de ani cu posibila prelungire* Fn pre9ent% &n 9ona antreprenoriatului liber activea9 > re9iden"i% ce ocup un teritoriu de 2%> 3a* ;ce,ti re9iden"i fabric produc"ie alcoolic 0vin% divin% distilate pentru divin. ,i br&n9* Fn principiu% marfa produs este e'portat &n Rusia* Be parcursul &ntregii perioade de activitate a 9onei% re9iden"ii au atras investi"ii &n sum de 11%2 mil* dolari )(;* /elefoane de contact: tel* 0G575. 2 1$25$4>4I e$mail: fe9tvarditsaSmail*mdI .a8"i /3-@A=.ai".&5

Z3 a A t&$,&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ ,&3)5/#i$ >Ta&a/"ia? MD$74-1% Republica Moldova% r$l /araclia% or* /araclia% str* Ao79alinaia% 16 ;dministrator principal = Aasile +!N)/;N/#N!A +reat prin Legea Republicii Moldova nr*1>2 $N### de la 1 februarie 1 6 P+u privire la 9ona antreprenoriatului liber PBarcul de produc"ie P /aracliaM% pe un termen de 2> de ani ,i include o suprafa" de 52 3a* Fn 9on s&nt &nregistra"i 12 re9iden"i% 4 dintre care s&nt auto3toni ,i 6 au fost crea"i &n comun cu investitorii din (craina% Rusia ,i 1elorus* Fn pre9ent% &n 9on func"ionea9 2 sub9one i9olate% ce se afl la distan"a de 6--m una de alta* )uprafa"a de apro'imativ 22 3a la moment nefiind ocupat de re9iden"i* Brincipalele direc"ii de activitate sunt: fabricarea plcilor de ceramic% prestarea serviciilor% comer"ul angro* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activit"ii 9onei libere constituie circa 1> mil* dolari )(;* /elefoane de contact: telKfa' 0G575. 2 4$24$465I e$mail: 2a"@,,@ta&a/"ia=.ai".&5 Z3 a A t&$,&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ ,&3)5/#i$ >Va"Aa $<? MD$>5--% Republica Moldova% <agau9$?ri% or* Aulcne,ti% str* +orolenco% 2 ;dministrator principal = <3eorg3e +?RA?N Zona a fost creat prin legea Republicii Moldova nr*1>22$N### de la 1 februarie 1 6 P+u privire la 9ona antreprenoriatului liber PBarcul de produc"ie PAal7ane,M% pe un termen de 2> de ani* Zona are un caracter comple' ,i include &n sine un lot de pmant cu suprafa"a de 122%5 3a* Fn 9on s&nt &nregistra"i 2- re9iden"i% 2 dintre care s&nt auto3toni% iar 14 au fost crea"i &n comun cu investitorii din > "ri: (craina% Rusia% ?gipt% ?lve"ia ,i Romnia* ;ctivitatea industrial este efectuat numai pe teritoriul primei sub$ 9one% perimetrul creia este complet &ngrdit% &n conformitate cu legisla"ia &n vigoare* Brincipalele direc"ii de activitate sunt: fabricarea produc"iei alcoolice 0vin. ,i articolelor de confec"ii% sortarea ambalarea% marcarea ,i alte asemenea opera"iuni% comer"ul angro* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activit"ii 9onei libere% constituie mai mult de 1- mil* dolari )(;* /elefoane de contact: telKfa' 0G575. 2 5$22$>26I e$mail: "$-"3&a=&a.7"$&.&5 Z3 a A t&$,&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ ,&3)5/#i$ >Ota/i-B58i $88? MD$71-2% Republica Moldova% r$l ?dine"% or* !taci% str* Aoitovici% 21 ;dministrator principal = Aictor <FN+( Zona este creat prin legea Republicii Moldova nr*1>2>$N### de la 22 februarie 1 6 P+u privire la antreprenoriatul liber PBarcul de produc"ie P!taci$1usinessM pe un termen de 2> de ani% cu suprafa"a de 54%1 3a% constituit din 2 sub$9one* Fn 9on s&nt &nregistra"i 1- re9iden"i* Brincipalele direc"ii de activitate sunt fabricarea articolelor de confec"ii ,i cusutul manoperei &ncl"mintei* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activit"ii 9onei libere constituie circa 7-- mii* dolari )(;* /elefoane de contact: telKfa' 0G575. 271$ 4$222I e$mail: 3ta/i-758i $88=&a.7"$&.&5

Z3 a E/3 3.i/0 Li7$&0 ;U %6$ i -B58i $88; MD$71-2% Republica Moldova% or* (ng3eni% str* #on +reang% 4 ;dministrator principal = Natalia #?B(R;) Zona a fost creat prin Legea Republicii Moldova P+u privire la Zona ?conomic Liber P(ng3eni$1usinessM nr*12 >$NA din 2> iulie 2--2% pe un termen de 2> ani% ,i include o suprafa" de 42%54 3a* Fn pre9ent% &n 9on sunt &nregistra"i 44 re9iden"i% 17 dintre care s&nt auto3toni ,i 27 fiind crea"i &n comun cu investitorii din 2 "ri: #talia% ;ustria% Rusia% Romnia% 1elgia ,i Bolonia* Aolumul investi"iilor &n 9on constituie 55%2 mil* dolari )(;* Brincipalele direc"ii de activitate: producerea ,i asamblarea mobilei% fabricarea B?/$preform% &mbutelierea buturilor nealcoolice ,i apei potabile% producerea covoarelor% modulelor electronice% ambalaEelor pentru biEuterii% vopselelor ,i lacurilor industriale% sc&ndurii ,i a lemnului tiat% paletelor din lemn etc* ;dministra"ia continu s &nregistre9e noi re9iden"i% duce negocieri cu poten"ialii investitori industriali* /elefoane de contact: tel* 0G575. 252$2-$164I fa' 0G575. 252$2-$16> e$mail: 2$"=!&$$23 $-5 %6$ i..) ;lte 9one cu caracter economic TliberU P3&t5" I t$& ati3 a" Gi5&%i5"$8ti Dispune de un teritoriu 12- 3a cu statut de 9on economic liber* ?ste un centru logistic regional cu infrastructur portuar la granita cu (niunea ?uropeana cu acces la re"eaua de ,osele% cale ferat 0cone'iune la re"eaua de cale ferat de standard european ,i +)#.% ie,ire la mare 0acces direct la Dunre ,i Marea Neagr.% costuri opera"ionale reduse% for" de munc ieftin% regim fiscal preferen"ial A$&3,3&t5" I t$& a#i3 a" Li7$& M0&/5"$<ti dispune de un teren cu suprafa"a de 22>%2 3ectare cu o infrastructur de9voltat% care este proprietate a statului gestionat de ctre F) L;eroportul #nterna"ional Mrcule,tiM* Re9iden"ii ;eroportului Liber au dreptul de a efectua urmtoarele activit"i: prestarea serviciilor de deservire la sol ,i de transport aerianI comer"ul cu ridicata% cu e'cep"ia mrfurilor e'cluse din circuitul civilI produc"ia industrial a mrfurilorI procesarea produc"iei agroalimentareI sortarea% ambalarea% marcarea ,i alte asemenea opera"iuni cu mrfurile tran9itate prin ;eroportul LiberI prestarea serviciilor cu plat re9iden"ilor ;eroportului Liber ,i companiilor strineI alte genuri au'iliare de activitate% cum ar fi serviciile comunale% de depo9itare% de construc"ii% arend ,iKsau loca"iune% de alimenta"ie public etc*% necesare desf,urrii activit"ilor men"ionate Pa&/5&i i )58t&ia"$ $ in ba9a Legii nr*162 din 1> iulie 2-1- cu privire la parcurile industriale Brocesul de creare parcuri industriale a debutat in anul 2-1-% pana in pre9ent reali9andu$se studii de fe9abilitate pentru astfel de parcuri 0 &n centrele raionale ?dine"% @&nce,ti% +antemir% +inari% precum si parcuri industriale &n ba9a intreprinderilor: ); LRutM% ); L(9ina de ma,ini de salubritate din Fle,tiM% ); L+;NNMI ); L/racomM% precum ,i &n cadrul sub9onei nr*5 al Zonei ?conomice Libere L1l"iM.* #n pre9ent% in Republica Moldova este reglementat legal doar Barcul industrial din satul Varigrad% raionul Droc3ia pe un teren cu o suprafa" de 15%4 3a% societatea 1ioenergagro avnd rolul crerii parcului si% ulterior% administrrii acestuia* * #nfrastructura de transport Drumuri publice = 1->57 7m% din care: $ drumuri na"ionale = 527- 7m $ drumuri locale = 2627 7m +ale ferata = 11>7%1 7m /ransport aerian = 2 aeroporturi interna"ionale: ;eroportul #nterna"ional +3i,inu si ;eroportul #nterna"ional 1lti

10

1-* Dreptul la munc ,i ,edere +et"enii strini ,i apatri9i% ce vor s se angaEe9e &n cmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova% trebuie s ob"in permis de munc de la ;gen"ia Na"ional pentru !cuparea For"ei de Munc% din cadrul Ministerului ?conomiei* Bentru acordarea dreptului la munc% angaEatorul sau repre9entantul legal al acestuia va depune la ;gen"ia Na"ional de !cupare a For"ei de Munc urmtoarele acte: demersul &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei adresat ;gen"iei Na"ionale de !cupare a For"ei de MuncI cererea$c3estionar a lucrtorului imigrantI copia avi9ului favorabil eliberat de ;gen"ia Na"ional de !cupare a For"ei de MuncI copiile documentelor de constituire a &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei 0certificat de &nregistrare a &ntreprinderii% e'trasul recent din Registrul de )tat al &ntreprinderilor% Registrul de stat al organi9a"iilor neguvernamentale% sau autori9a"ia de activitateKlicen"% dup ca9.I actele ce confirm activitatea &ntreprinderii 0certificat de la #nspectoratul Fiscal privind lipsa restan"elor fa" de bugetul public na"ional% copia raportului financiar pentru ultima perioad de gestiune conform legisla"iei &n vigoare.I contractul individual de munc% &n originalI actul de identitate na"ional al cet"eanului strin sau actul de identitate al apatridului% cu men"iunile corespun9toare privind trecerea frontierei de stat% ,i copia acestuiaI copia actului de studii sau a unui alt document ce confirm calificarea specialistului invitat la munc% tradus &n limba moldoveneasc% legali9at sau apostilatI certificatul medical tip ,i certificatul medical ce confirm lipsa @#AK)#D;% &n originalI actul ce confirm asigurarea cu spa"iu locativ pentru perioada solicitat 0declara"ia proprietaruluiK contract de loca"iuneK contract de vn9are$cumprare.I fotografie color% >-W2- mm% reali9at pe fundal albI ca9ierul Eudiciar din "ara de origine% tradus &n limba moldoveneasc% legali9at sau apostilat*

Fn vederea prelungirii dreptului la munc pentru un nou termen% angaEatorul sau repre9entantul legal al acestuia va depune la ;gen"ia Na"ional de !cupare a For"ei de Munc urmtoarele acte: demersul &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei adresat ;gen"iei Na"ionale de !cupare a For"ei de Munc privind prelungirea dreptului la muncI copia permisului de ,edere provi9orie &n scop de muncI copiile documentelor de constituire a &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei 0certificat de &nregistrare a &ntreprinderii% e'trasul recent din Registrul de )tat al &ntreprinderilor% Registrul de stat al organi9a"iilor neguvernamentale sau% autori9a"ia de activitateKlicen"% dup ca9.I actele ce confirm activitatea &ntreprinderii 0certificat de la #nspectoratul Fiscal privind lipsa restan"elor fa" de bugetul public na"ional% copia raportului financiar pentru ultima perioad de gestiune conform legisla"iei &n vigoare.I contractul individual de munc% &n originalI actul de identitate na"ional al cet"eanului strin sau actul de identitate al apatridului% cu men"iunile corespun9toare privind trecerea frontierei de stat% ,i copia acestuiaI copia actului de studii sau a unui alt document ce confirm calificarea specialistului invitat la munc% tradus &n limba moldoveneasc% legali9at sau apostilatI certificatul medical tip ,i certificatul medical ce confirm lipsa @#AK)#D;% &n originalI actul ce confirm asigurarea cu spa"iu locativ pentru perioada solicitat 0declara"ia proprietaruluiK contract de loca"iuneK contract de vn9are$cumprare.I

11

Bentru informa"ii suplimentare accesa"i site$ul ;gen"iei Na"ionale pentru !cuparea For"ei de Munc: RRR*anofm*gov*md re$tul la edere mai mare de 9+ de 0ile +et"enii strini care planific s se afle pe teritoriul Republicii Moldova .ai .5"t )$ B0 )$ 2i"$% urmea9 s ob"in de la 1iroul Migra"ie ,i ;9il adeverin"a de imigrant* Bentru aceasta% cet"eanul strin sau apatrid va depune la 1iroul Migra"ie ,i ;9il 0bulevardul Xtefan cel Mare 124% +3i,inu.%urmtoarele acte: certificatul medical privind starea snt"ii ,i re9ultatele testului medical @#AK)#D;% &n original copia pa,aportului ,i a ane'ei la pa,aport ce con"ine vi9a cu termen valabil copia buletinului de identitate al so"uluiKso"iei copia adeverin"ei de cstorie sau de divor" avi9ul argumentat al ;gen"iei Na"ionale pentru !cuparea For"ei de Munc 0pentru cei sosi"i la munc. copia contractului de munc% pentru imigran"i sosi"i la munc consim"mntul autentificat notarial al persoanei ce acord spa"iul locativ copia actului de studii 5 fotografii% >'2 mm c3itan"a ce confirm ac3itarea ta'ei de stat

(lterior ob"inerii adeverin"ei de imigrant% cet"eanul strin sau apatrid urmea9 s$,i perfecte9e permisul de ,edere la Ministerul De9voltrii #nforma"ionale* Bermisul de ,edere se eliberea9 &n ba9a urmtoarelor acte: Bermis de ,edere pe motiv familial : pa,aportul na"ional% &n original adeverin"a de imigrant% &n original certificatul de cstorie% copia certificatul de na,tere a copiilor de pn la 16 ani% copia buletinul de identitate al so"uluiKso"iei% copia testul medical @#AK)#D;% copia contractul de loca"iune vi9at de ctre notar% copia certificatul medical privind grupa sangvin

Bermis de ,edere pentru munc certificatul despre starea snt"ii ,i re9ultatele la proba de anticorpi @#AK)#D; 0originalul. copia pa,aportului ,i ane'ei la pa,aport G ,tampila &nregistrrii la DAB al M;# ,i vi9a cu termen valabil copia adeverin"ei de cstorie0divor". copia buletinului de identitate al so"ului 0so"iei. avi9ul argumentat al !ficiului For"ei de Munc0pentru cei sosi"i la munc. copia contractului de munc% pentru imigran"i sosi,i la munc consim"mantul &n scris al persoanei ce acord spa"iul locativ autentificat notarial copia actului de studii% specialitate 5 fotografii >'2 c3itan"a despre ac3itarea ta'ei de stat

12

Bentru informa"ii suplimentare accesa"i: RRR*mai*gov*md % RRR*mdi

VI. COMERTUL E1TERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA +3 !3&. )at$"3& 3!i/ia"$ !5& i2at$ )$ Bi&35" )$ Stati8ti/a a" R$,57"i/ii M3")3-a, "a !i $"$ "5 ii 8$,t$.7&i$ 2012, -3"5.5" /3.$&#5"5i $4t$&i3& a" R$,57"i/ii M3")3-a a !38t )$ (.2C1,B .i"i3a $ USD 1% din care: E4,3&t5" = 1*>46%5 milioane ()D 0crestere cu -%2C fata de anul 2-11: I.,3&t5" = 5*755%2 milioane ()D 0in cre,tere cu 1%1C fata de anul 2-11. D$!i/it5" /3.$&/ia" este de 2*16>%5 milioane ()D 0cu 1%7C mai ridicat dect in anul 2-11.* G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ #0&i "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3& <i i.,3&t5&i"3&, D ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 (G,' 2012 0,2

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA EXPORT F t3ta" din care: "rile (niunii ?uropene 0(?$27. "rile +)# alte "ri IMPORT F t3ta" din care: "rile (niunii ?uropene 0(?$27. "rile +)# alte "ri BALANHA COMERCIALI F t3ta" din care: "rile (niunii ?uropene 0(?$27. "rile +)# alte "ri 1('C,* 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 100,2

St&5/t5&a, D ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 100,0 2012 100,0

721%1 227%1 12-%1 *+**,G

5%2 1-2%> 1-7% 101,1

4 %6 4-%2 %2 100,0

42%2 45%1 1-%5 100,0

2 %6 25% 2%7 '0,1

$5%2 2%2 -%6 1,1

12>1%6 112 %7 12%1 -21C(,*

1--%2 6%2 1-2%2 101,+

44%> 52%5 25%2 100,0

44%5 51%5 24%4 100,0

17%2 15%2 %5 4

-%5 $-%2 1%4 4

$ 5-%7 $>-2%2 $7>2%-

1-2%7 66% 1->%6

4-%2 22%5 55%1

42%2 25%54%4

' ' '

' ' '

#nforma"ia nu include opera"iunile de e'port$import a &ntreprinderilor ,i organi9a"iilor din partea st&ng a Nistrului ,i mun*

1ender*

13

?'porturile de mrfuri destinate #0&i"3& U i5 ii E5&3,$ $ 0(?=27. au &nsumat 721%1 mil* dolari )(; 0cu 2%4C mai pu"in fa" de ianuarie$septembrie 2-11.% de"in&nd o cot de 42%2C &n total e'porturi 04 %6C &n ianuarie$septembrie 2-11.* H0&i"$ CSI au fost pre9ente &n $4,3&t5&i"$ Moldovei cu o pondere de 45%1C 0&n ianuarie$septembrie 2-11= 4-%2C.% ce corespunde unei valori de 227%1 mil* dolari )(;* ?'porturile de mrfuri ctre aceste "ri s$au maEorat cu 2%>C% comparativ cu ianuarie$septembrie 2-11*

Primele 29 de ri-partenere n derularea exporturilor, care deineau 96,0


Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA EXPORT - t3ta" din care: Federa"ia Rus R3.J ia #talia (craina Regatul (nit al Marii 1ritanii ,i #rlandei de Nord Bolonia 1elarus <ermania /urcia Ha9a3stan 1ulgaria (ngaria )tatele (nite ale ;mericii #ra7 Fran"a Noua Zeeland <eorgia !landa Republica +e3 Lituania <recia ;ustria 1elgia (9be7istan Bortugalia +3ina )pania ?lve"ia )lovacia 1('C,* 47>%7 2'C,0 1>7%4 6>%6 21%2 >2%2 >>%> >1%7 41%> 52%1 2>%4 21%1 2-% 1 %6 17%5 1>%4 15%6 15%11%> 6%> 7%2 7%> 2%6 2%5 >%2 >%2 4%2 4%2 4%P3 )$&$a, D

din !olumul total, au "o#t$

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 100,2 100,0 100,0 (G,' 0,2 11-%> CC,( 1-2%64%6 62%7 >%2 1- %2 22%2 7>%6 125%1 1-7% 14-%121%6 de 4%2 ori 12 %6 de 5>2%7 ori 1>5%2 116% 15>%7 21%4 46%2 1--%2 %7 142%1 de 4%2 ori de 2%7 ori de 7%2 ori 157%2 64%7 27% 1C,1 %2 2%2 4%2 5%6 5%5 >%5 5%> 1% 1%> 1%1%1 -%5 -% -%-%2 -%7 -%> -% 1%-%> -%4 -%5 -%-%1 -%-%2 -%5 5-%7 1G,0 1-%2 >%> 4%5%7 5%2 5%5 2%7 2%5 1%2 1%4 1%5 1%5 1%1 1%-% -%6 -%7 -%> -%> -%> -%4 -%4 -%4 -%5 -%5 -%5 -%5 16%> 11,C 4%2 4%5 1%5 5%$-%5 5%> -% 1%1%5 1%1 -%2 -%-%5 -%-%-%4 -%5 -%7 -%2 -%5 -%2 -%1 -%-%1 -%$1%1 -%1 2% -2,1 -%2 $1%$-%2 $-%2 -%5 $2%$-% -%4 -%1 -%4 -%2 1%-%5 1%-%5 -%1 -%2 $-%5 $-%> -%-%-%1 -%4 -%2 -%2 -%1 -%-

14

;nali9a evolu"iei e'porturilor pe "ri &n ianuarie$septembrie 2-12% comparativ cu perioada similar din anul 2-11 relev% c maEorarea livrrilor ctre Federa"ia Rus 0G1-%>C.% #ra7 0de 4%2 ori.% Noua Zeeland 0de 5>2%7 ori.% #talia 0G2%-C.% Ha9a3stan 0G25%1C.% (ngaria 0G4-%-C.% Bortugalia 0de 4%2 ori.% 1elarus 0G %2C.% Fran"a 0G2 %6C.% <eorgia 0G>5%2C.% )tatele (nite ale ;mericii 0G21%6C.% Republica +e3 0G5>%7C.% +3ina 0de 2%7 ori.% )pania 0de 7%2 ori.% 1ulgaria 0G7% C.% !landa 0G16% C.% (9be7istan 0G42%1C. ,i ?lve"ia 0G57%2C. a contribuit la cre,terea pe total e'porturi cu 6%6C* /otodat% s$au diminuat e'porturile ctre Romnia 0$11%>C.% <ermania 0$57%4C.% (craina 0$1>%2C.% /urcia 0$ 24%2C.% Regatul (nit al Marii 1ritanii ,i #rlandei de Nord 0$15%5C.% <recia 0$>1%6C.% Lituania 0$56%2C. ,i Bolonia 0$4%4C.% atenu&nd astfel cre,terea pe total e'porturi cu 7%2C*

%xporturile de mr"uri #tructurate con"orm &la#i"icrii 'tandard de &omer (nternaional #e pre)int a#t"el$
Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA EXPORT - t3ta" din care: P&3)58$ a"i.$ ta&$ <i a i.a"$ -ii ;nimale vii +arne ,i preparate din carne Broduse lactate ,i ou de psri +ereale ,i preparate pe ba9 de cereale Legume ,i fructe Za3r% preparate pe ba9 de 9a3rI miere +afea% ceai% cacao% condimente ,i &nlocuitori ai acestora @ran destinat animalelor 0e'clusiv cereale nemcinate. Broduse ,i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1uturi 0alcoolice ,i nealcoolice. /utun brut ,i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3.$8ti7i"$, $4/"58i- /3.758ti7i"i Biei crude% piei tbcite ,i blnuri brute )emin"e ,i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic ,i regenerat. Lemn ,i plut 1('C,* G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a St&5/t5&a, D /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 100,2 100,0 100,0 (G,' 0,2

2C2,0 2%1 1>%> 6%54%1 17 %> 2-%1 2%5 15% 2%4 1GB,0 141% 27%1 122,G 5%> 7-%4 4%7 -%6

102,' 1-6%2 155%2%5 4 %5 115%4 de 5%5 ori 11 %> 117%4 1-4% 12*,( 125%2 12>%2 (G,G 66%>>%2 117%-%1

1+,C -%4 -%7 -%2 4%> 1-%2 -%4 -%1 -%6 -%1 C,B 7%> 1%4 1',0 -%5 6%2 -%5 -%-

1C,2 -%4 1%-%> 2%2 11%2 1%5 -%1 -% -%2 10,B %2 1%7 +,B -%2 4%> -%5 -%-

G,G -%-%7 -%5 1% 5%2 $-%4 -%-%4 -%1 -0,' $-%2 $-%2 1*,0 -%1 7%4 -%5 -%-

0,' -%-%5 -%$2%5 1%4 -% -%-%1 -%2,1 1%7 -%4 -G,1 -%$5%7 -%-%-

15

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA 1%1

Bast de 3&rtie ,i de,euri de 3&rtie Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior ,i a l&nii pieptnate. ,i de,eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esturi. Fngr,minte naturale ,i minerale naturale 0e'clusiv crbune% petrol ,i pietre pre"ioase. Minereuri metalifere ,i de,euri de metale ;lte materii brute de origine animal sau vegetal C3.758ti7i"i .i $&a"i, "57&i!ia #i <i .at$&ia"$ )$&i-at$ Betrol% produse petroliere ,i produse &nrudite <a9 ,i produse industriale ob"inute din ga9 U"$i5&i, %&08i.i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.a"0 8a5 -$%$ta"0 <rsimi ,i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate P&3)58$ /6i.i/$ <i ,&3)58$ )$&i-at$ $8,$/i!i/at$ 1 a"t0 ,a&t$ Broduse c3imice organice Broduse tanante sau colorante Broduse medicinale ,i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide ,i substan"e parfumate% preparate pentru toalet% produse pentru &nfrumuse"are Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate ;lte materiale ,i produse c3imice M0&!5&i .a 5!a/t5&at$, /"a8i!i/at$ .ai a"$8 )5,0 .at$&ia ,&i.0 Biele% alt piele ,i blan prelucrate +auciuc prelucrat ;rticole din lemn 0e'clusiv mobil. @&rtie% carton ,i articole din past

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a St&5/t5&a, D /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$,t$.7&i$ 7>%2 -%1 -%1 -%-%-

1%1>%2 25%5 2%2 B,* >%6 5%> G*,0 22%

55%141%52%5 1>4%2 (2,( 55%2 de 2%2 ori 1*B,+ 15 %7

-%2 -%7 4%1 -%1 1,2 1%1 -%1 2,B 2%

-%1 1%1%> -%2 0,G -%4 -%2 ',1 4%1

-%5 -%5 4%2 -%1,* 1%4 $-%1 2,1 2%1

$-%1 -%5 $2%2 -%-0,( $-%7 -%2 1,1 1%1

10',+ 1%2 1%5 > %5

12+,1 >5%7 7%2 117%

(,* -%1 -%1 5%5

G,C -%1 -%1 5%6

2,+ -%1 -%1 -%

1,' $-%1 -%-%2

55%2 5%2 >%1%1G2,C 2%2 1>%2 6%7 1-%>

17>%4 66%1 1- %6 117%1 10G,2 1-5%4 1-5%2 151%5 71%4

1%2 -%5 -%5 -%B,B -%1 -% -%4 1%-

2%2 -%2 -%5 -%1 10,( -%1 1%-%2 -%7

1%1 -%5 -%2 -%+,* -%1 1%-%4 1%-

-% -%-%-%0,G -%-%-%1 $-%5

16

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA

de celulo9% din 3&rtie sau din carton Fire% "esturi% articole te'tile necuprinse &n alt parte ,i produse cone'e ;rticole din minerale nemetalice Fier ,i o"el Metale neferoase ;rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i,a.$ t$ ,$ t&5 t&a 8,3&t Ma,ini generatoare de putere ,i ec3ipamentele lor Ma,ini ,i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma,ini ,i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma,ini ,i aparate industriale cu aplica"ii generaleI pr"i ,i piese deta,ate ale acestor ma,ini Ma,ini ,i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor ;parate ,i ec3ipamente de telecomunica"ii ,i pentru &nregistrarea ,i reproducerea sunetului ,i imaginii Ma,ini ,i aparate electrice ,i pr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma,inilor ,i aparatelor de u9 casnic. Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pern de aer. ;lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii ,i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncl9ire ,i de iluminat Mobil ,i pr"ile ei ;rticole de voiaEI saco,e ,i similare Fmbrcminte ,i accesorii Fncl"minte #nstrumente ,i aparate profesionale% ,tiin"ifice ,i de control

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a St&5/t5&a, D /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$,t$.7&i$

26%4 26%2 7%5 1%> 2-%4 2G1,C 7%> 17%1 5%57%-%7

155%2 62%1-7%> 12 %1 2%> 10',+ 76%72%5 24% 76%2 11 %>

5%5 2%5 -%4 -%1 1%4 1G,2 -%2 1%> -%5 5%1 -%1

4%4 1%6 -%> -%1 1%5 1G,B -%> 1%1 -%2 2%4 -%-

2%2 1%-%> -%1 -%2 12,2 -%> 1%5 -%5 2% -%-

1%1 $-%4 -%-%1 -%0,C $-%1 $-%4 $-%1 $-%7 -%-

5%6

46%6

-%>

-%2

-%>

$-%5

14-%2 5>%6 12%7 *+1,*

112%7 12-%1 de 2%> ori 101,2

7%6 1% -%4 2*,C

%1 2%5 1%1 2',0

4%> 1% -%5 11,G

1%5 -%4 -%7 0,*

2%5 27%2 15%> 1 4%4 55%> 24%1

12-%> 112% 6%> 5%67%2 1 5%4

-%5 5%6 -% 15%> 2%> -%6

-%4 4%4 -% 12%> 2%2 1%2

-%4 5%2 -%5 4%1 1%2 -%>

-%1 -%2 -%$1%$-%5 -%6

17

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA -%5 51%2

;parate fotografice% ec3ipamente ,i furnituri de opticI ceasuri ,i orologii ;lte articole diverse

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a St&5/t5&a, D /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: $4,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$,t$.7&i$ 2-%2 1->%7 -%2%-%2%-%1%1 -%-%1

-MP3R14L Fn ianuarie$septembrie 2-12 i.,3&t5&i"$ au totali9at 5755%2 mil* dolari )(;% volum superior celui reali9at &n perioada corespun9toare din anul 2-11 cu 1%1C* #mporturile din #0&i"$ U i5 ii E5&3,$ $ 0(?$27. s$au cifrat la 12>1%6 mil* dolari )(; 0cu -%2C mai mult dec&t &n ianuarie$septembrie 2-11.% de"in&nd o pondere de 44%5C &n total importuri 044%>C &n ianuarie$septembrie 2-11.* #mporturile de mrfuri provenite din #0&i"$ CSI au avut o valoare de 112 %7 mil* dolari )(; 0cu 1%6C mai pu"in dec&t &n ianuarie$septembrie 2-11.% care ec3ivalea9 cu o cot de 51%5C &n total importuri 052%5C &n ianuarie$ septembrie 2-11.*

Primele 35 de ri-partenere n derularea importurilor, care deineau 96,3 "o#t$


Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA IMPORT - t3ta" din care: Federa"ia Rus R3.J ia (craina +3ina /urcia <ermania #talia 1elarus Bolonia *+**,G >22%4 ''(,2 454%7 266%2 261%7 272%2 254%2 15 %> 1-7%4 P3 )$&$a, D

din !olumul total, au

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: i.,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 101,1 100,0 100,0 '0,1 1,1 1->%10G,G 2%1-2%2 1-6%2 4%2 4%7 1-1%5 11>%2 14%2 11,* 12%6 7%2 7%6%2%7 5%7 2%> 1>%2 11,B 11%2 7%7 7%> 7%4 2%5 5%7 2% 2%5 (,+ 5%7 2%7 4%2 5%4 2%5 2%4 -%7 -%7 0,+ $1%-%2 -%2 $-%> $-%4 -%-%4

18

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 .i". )3"a&i SUA 65%5 2>% 25%> 22% >4%7 47%1 4>%5 4-%5 55%> 52%1 5-%7 22%5 24%> 24%4 25%5 21% 16%4 17%6 17%15%6 15%12%> 12%11% 1-%2 %4

;ustria (ngaria Fran"a )tatele (nite ale ;mericii 1ulgaria Republica +e3 Regatul (nit al Marii 1ritanii ,i #rlandei de Nord <recia !landa #srael )pania 1elgia +oreea de )ud ?lve"ia #ndia Yaponia Ha9a3stan )uedia )lovacia 1ra9ilia Aietnam /aiRan% provincie a +3inei Lituania )lovenia Danemarca Finlanda

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: i.,3&t5&i"3&, D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$,t$.7&i$ 151%5 1%7 2%2 -%7 -%> 66%7 2%1%6 1%1 $-%2 6%> 1%7 1%7 -%2 -%115% 1%> 1%7 -%5 -%2 116%2 1%5 1%> -%> -%2 115%1 1%1 1%5 -%> -%1 P3 )$&$a, D 4%4 26%7%5 de 2%> ori 1-2%2 4%1-6%5 67%1%4 76%2 62%5 1%5 114%> 15>% >%6 >%7 62%6 76%1 124%2 61%> 1%5 1%2 -% -%4 -%6 -%6 -%2 -%6 -%7 -%6 -%2 -%> -%4 -%5 -%4 -%4 -%4 -%4 -%2 -%5 1%2 1%1 -% -% -%6 -%7 -%7 -%7 -%2 -%2 -%> -%> -%> -%4 -%5 -%5 -%5 -%5 -%5 -%5 -%4 $-%4 -%2 -%2 -%4 -%2 -%5 -%> -%5 -%2 -%4 -%2 -%2 $1%5 -%1 -%2 -%-%2 -%-%1 $-%1 $-%> -%-%> -%-%-%1 $-%1 $-%1 $-%2 $-%1 -%-%1 -%1 -%-%-%$-%1 -%1 $-%1

;nali9a evolu"iei importurilor pe "ri &n ianuarie$septembrie 2-12% comparativ cu perioada similar din anul 2-11 relev% c maEorarea livrrilor din Federa"ia Rus 0G>%-C.% Romnia 0G2%2C.% /urcia 0G6%2C.% ;ustria 0G51%5C.% #srael 0de 2%> ori.% Bolonia 0G1>%2C.% +3ina 0G2%2C.% )tatele (nite ale ;mericii 0G15% C.% 1ulgaria 0G16%2C.% Republica +e3 0G15%1C.% +oreea de )ud 0G6%5C.% )lovacia 0G14%>C.% 1ra9ilia 0G5>% C.% Danemarca 0G24%2C. a contribuit la cre,terea pe total importuri cu 4%>C* /otodat% s$au diminuat importurile din (craina 0$6%-C.% <ermania 0$>%6C.% <recia 0$52%-C.% #talia 0$>%5C.% (ngaria 0$11%5C.% Yaponia 0$21%4C.% Regatul (nit al Marii 1ritanii ,i #rlandei de Nord 0$>%2C.% ?lve"ia 0$ 15%-C.% #ndia 0$6%2C.% Ha9a3stan 0$15%7C.% )lovenia 0$21% C. ,i Finlanda 0$16%>C.% atenu&nd astfel cre,terea pe total importuri cu 5%4C*

(mporturile de mr"uri #tructurate con"orm &la#i"icrii 'tandard de &omer (nternaional #e pre)int a#t"el$

19

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 101,1

St&5/t5&a, D ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 100,0 2012 100,0

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: i.,3&t5&i"3&, D ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 '0,1 2012 1,1

.i". )3"a&i SUA IMPORT - t3ta" din care: P&3)58$ a"i.$ ta&$ <i a i.a"$ -ii ;nimale vii +arne ,i preparate din carne Broduse lactate ,i ou de psri Be,te% crustacee% molu,te +ereale ,i preparate pe ba9 de cereale Legume ,i fructe Za3r% preparate pe ba9 de 9a3rI miere +afea% ceai% cacao% condimente ,i &nlocuitori ai acestora @ran destinat animalelor 0e'clusiv cereale nemcinate. Broduse ,i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1uturi 0alcoolice ,i nealcoolice. /utun brut ,i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3.$8ti7i"$, $4/"58i- /3.758ti7i"i )emin"e ,i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic ,i regenerat. Lemn ,i plut Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior ,i a l&nii pieptnate. ,i de,eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esturi. Fngr,minte naturale ,i minerale naturale 0e'clusiv crbune% petrol ,i pietre pre"ioase. Minereuri metalifere ,i de,euri de metale ;lte materii brute de origine animal sau vegetal C3.758ti7i"i .i $&a"i, "57&i!ia #i <i .at$&ia"$ )$&i-at$ +rbune% cocs ,i bric3ete Betrol% produse petroliere ,i *+**,G

*+B,( 2%1 52%5 27%7 54%1 25%2 2%2 2-%7 5>%7 14% >2%2 101,+ 42%> >>%2 C2,* 15%> >%5 1 %5

10C,0 1>5%5 14-% 116%5 111%1 112%1 2%2 146%6 6%4 1-2%5 1--% 10',G 126%2 -%> B+,* 11 %5 1-5%4 >%2

B,( -%1 -%2 -%2 -%6 1%> 2%7 -%4 1%-%4 1%4 2,G 1%1%2 2,* -%5 -%1 -%2

10,2 -%2 -% -%7 -% 1%7 2%> -%> 1%-%4 1%4 2,+ 1%2 1%> 2,2 -%4 -%1 -%>

2,+ -%-%2 -%2 -%2 -%2 -%2 -%1 -%5 -%1 -%4 0,1 -%2 $-%1 0,C $-%5 -%1 -%2

0,C -%1 -%5 -%1 -%1 -%2 $-%2 -%2 -%-%-%0,1 -%5 $-%2 -0,1 -%-%-%-

11%1 11%2 1%7 1 %2 C((,+ 17%4 425%-

2%1 146%> 14%5 112%2 10+,' 67%6 1--%-

-%5 -%2 -%5 -%> 21,G -%> 12%>

-%5 -%5 -%1 -%> 22,B -%> 12%4

-%2 -%1 -%5 -%2 10,* -%5 2%4

-%-%1 $-%5 -%1 1,G $-%1 -%-

20

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 112%4 1>2%1 1(C,G 142%2 162%

St&5/t5&a, D ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 2012

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: i.,3&t5&i"3&, D ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 2012

.i". )3"a&i SUA produse &nrudite <a9 ,i produse industriale ob"inute din ga9 ?nergie electric U"$i5&i, %&08i.i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.a"0 8a5 -$%$ta"0 (leiuri ,i grsimi de origine animal <rsimi ,i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate ;lte uleiuri ,i grsimi animale sau vegetale prelucrateI cear de origine animal sau vegetal% amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale P&3)58$ /6i.i/$ <i ,&3)58$ )$&i-at$ $8,$/i!i/at$ 1 a"t0 ,a&t$ Broduse c3imice organice Broduse c3imice anorganice Broduse tanante ,i colorante Broduse medicinale ,i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide ,i substan"e parfumate% preparate pentru toalet% produse pentru &nfrumuse"are Fngr,minte minerale sau c3imice Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate ;lte materiale ,i produse c3imice M0&!5&i .a 5!a/t5&at$, /"a8i!i/at$ .ai a"$8 )5,0 .at$&ia ,&i.0 Biele% alt piele ,i blan prelucrate +auciuc prelucrat ;rticole din lemn 0e'clusiv mobil. @&rtie% carton ,i articole din past de celulo9% din 3&rtie sau din carton Fire% "esturi% articole te'tile necuprinse &n alt parte ,i produse cone'e

552%7 42%2 11,* 1%2 6%5

7%6 -%6 0,2 -%-%1

6% 1%1 0,* -%-%2

2%2 1%0,0 -%-%-

1%5 -%4 0,1 -%-%1

1%6 (1+,G 11%1 6%2 24%5 1>6%2

2% 10G,0 1-1%> 72%2 %2 1- %>

-%1 1*,2 -%5 -%5 -%7 5%

-%1 1*,B -%5 -%2 -%7 4%2

-%',( -%2 -%1 -%2 -%6

-%0,C -%$-%1 -%-%4

6%2 55%1 45%1 2>% 74%7 GB2,C 12%6 >4%4 47%5 7-%4 2-7%>

121% %>%> 1-5%1-1%6 B+,B 6-%2% 1- %4 66%1 1-4%5

2%2 -% 1%2 1%7 2%1B,2 -%2 1%> 1%2 2%2 >%4

2%2 -% 1%2 1%6 2%1C,( -%4 1%> 1%5 1% >%>

-%7 -%6 -%> -%4 -%6 +,G -%2 -%6 -%4 -% 2%5

-%> -%$-%1 -%1 -%-0,' $-%1 -%-%1 $-%5 -%2

21

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$,t$.7&i$ %2 5%5%1 2%1 B1,G 7 %4 6-%6 74%> 2%6 112%2

St&5/t5&a, D ia 5a&i$8$,t$.7&i$ 2011 2%> 2%2 -%> 2%7 22,( -%> 5%2 -%2 5%4 -%2 2012 2%> 2%4 -%4 2%2 20,' -%4 2% -%2 5%1 -%7

G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5,$"3& )$ .0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:, 8/0)$&$a 9-: i.,3&t5&i"3&, D ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 -%6 1%1 -%2 -% 10,B -%4 2%4 -%2 1%6 -%2012 -%$-%2 -%$-%1 -1,B $-%1 $-%7 $-%1 $-%2 -%1

.i". )3"a&i SUA ;rticole din minerale nemetalice Fier ,i o"el Metale neferoase ;rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i,a.$ t$ ,$ t&5 t&a 8,3&t Ma,ini generatoare de putere ,i ec3ipamentele lor Ma,ini ,i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma,ini ,i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma,ini ,i aparate industriale cu aplica"ii generaleI pr"i ,i piese deta,ate ale acestor ma,ini Ma,ini ,i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor ;parate ,i ec3ipamente de telecomunica"ii ,i pentru &nregistrarea ,i reproducerea sunetului ,i imaginii Ma,ini ,i aparate electrice ,i pr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma,inilor ,i aparatelor de u9 casnic. Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pern de aer. ;lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii ,i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncl9ire ,i de iluminat Mobil ,i pr"ile ei ;rticole de voiaEI saco,e ,i similare Fmbrcminte ,i accesorii Fncl"minte #nstrumente ,i aparate% profesionale% ,tiin"ifice ,i de control ;parate fotografice% ec3ipamente ,i furnituri de opticI ceasuri ,i orologii ;lte articole diverse 5%4 -%2 1>%7 2%7 +G1,( 1>%1-2% >%7 112%2 22%1

72%

7 %2

2%>

1%

-%

$-%>

227%1 17 % 11%5 **1,0

6% -%6 de 2%2 ori 100,+

2%2 >%4 -%1 C,B

2%1 4%6 -%5 C,B

5%5 5%1 $1%2 *,2

$-%1 $-%> -%2 0,1

2 %7 4 %> 5%5 27%5 2>%54%2 >%> 112%>

11-%1 1->% 7%> 1-5%7 4%6 1-2% -% 2%5

-%7 1%5 -%1 1%7 -%7 -% -%2 5%5

-%6 1%5 -%1 1%6 -%7 -% -%2 5%1

-%2 -%> -%-%5 -%4 -%5 -%1 1%4

-%1 -%1 -%-%-%-%-%$-%1

22

.OLDUL BALANTEI COMECIALE DecalaEul considerabil &n evolu"ia e'porturilor ,i importurilor a determinat acumularea &n ianuarie$septembrie 2-12 a unui )$!i/it a" 7a"a #$i /3.$&/ia"$ &n valoare de 216>%5 mil* dolari )(;% cu 52%2 mil* dolari )(; 0G1%7C. mai mare fa" de cel &nregistrat &n perioada corespun9toare din anul 2-11* +u "rile (niunii ?uropene 0(?$27. balan"a comercial s$a &nc3eiat cu un deficit de 5-%7 mil* dolari )(; 0&n ianuarie$ septembrie 2-11 = 672%2 mil* dolari )(;.% iar cu "rile +)# $ de >-2%2 mil* dolari )(; 0&n ianuarie$septembrie 2-11 = >2>%5 mil* dolari )(;.*

*alana comercial cu principalele ri - partenere #e pre)int a#t"el$


Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 BALANHA COMERCIALI F t3ta", .i". )3"a&i SUA din care: (craina +3ina /urcia <ermania Romnia Federa"ia Rus 1elarus #talia ;ustria Bolonia Fran"a (ngaria )tatele (nite ale ;mericii Republica +e3 <recia #srael 1ulgaria )pania +oreea de )ud Yaponia !landa ?lve"ia #ndia 1elgia )uedia 1ra9ilia )lovacia Aietnam /aiRan% provincie a +3inei )lovenia Danemarca Finlanda Lituania -21'C,+ $571%4 $26-%4 $2->%2 $211%1 $157%2 $1-6%> $62% $ %4 $>>% $55%2 $>1%2 $> %2 $56%$55%1 $45%> $12%1 $22%7 $26%5 $22%2 $27%1 $25%> $24% $22%2 $21%1 $1 %2 $1-%1 $1-%1 $15%5 $12% $14%2 $7%6 $1-%6 $-%-4 2012 -21C(,* $546% $265%4 $24-%2 $224% $1 7%2 $ -%7 $64%$77%2 $7>%6 $>-%6 $42%2 $44%6 $42%$5>%2 $52%7 $5-%7 $2 %5 $22%> $24%> $21%$2-%> $2-%2 $1 %6 $1 %> $12%$15%7 $15%$12%7 $12%2 $11%2 $ %4 $6%7 $5%> Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 101,+ 5% 1-1%1 112%6 1-2%2 145%5 65%> 2%7 77%6 15>%4 1>-%6 -%4 7>%2 11-%5 1-7%5 7>%2 de 2%> ori 126%6 5%4 1-6%7 77%5 67%2 6-%6 6 %1 2%2 65%152%126%2 4%4 4%2 72%> 121%5 61%> de 2%2 ori

23

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 (9be7istan Bortugalia <eorgia Noua Zeeland Regatul (nit al Marii 1ritanii ,i #rlandei de Nord Ha9a3stan #ra7 $4%2 $>% 6%4 $-% 25%1 6%4%6 2012 -%4 -%> 12%1 12%2 12%5 17%7 1 %6

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ ' ' 145%1 ' 7-%7 de 2%2 ori de 4%2 ori

*alana comercial pe principalele +rupe de mr"uri, con"orm &la#i"icrii 'tandard de &omer (nternaional, #e pre)int a#t"el$
Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 BALANHA COMERCIALI F t3ta", .i". )3"a&i SUA din care: P&3)58$ a"i.$ ta&$ <i a i.a"$ -ii ;nimale vii +arne ,i preparate din carne Broduse lactate ,i ou de psri Be,te% crustacee% molu,te +ereale ,i preparate pe ba9 de cereale Legume ,i fructe Za3r% preparate pe ba9 de 9a3rI miere +afea% ceai% cacao% condimente ,i &nlocuitori ai acestora @ran destinat animalelor 0e'clusiv cereale nemcinate. Broduse ,i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1uturi 0alcoolice ,i nealcoolice. /utun brut ,i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3.$8ti7i"$, $4/"58i/3.758ti7i"i Biei crude% piei tbcite ,i blnuri brute )emin"e ,i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic ,i regenerat. Lemn ,i plut Bast de 3&rtie ,i de,euri de 3&rtie Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior ,i a l&nii pieptnate. ,i de,eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esturi. Fngr,minte naturale ,i minerale naturale 0e'clusiv crbune% petrol ,i pietre pre"ioase. Minereuri metalifere ,i de,euri de metale ;lte materii brute de origine animal sau vegetal C3.758ti7i"i .i $&a"i, "57&i!ia ti <i .at$&ia"$ )$&i-at$ -21'C,+ -+(,C 1%7 $11%5 $14%6 $5-%2 14%> >6%7 $7% $54%4 $2%2 $4 %> *B,G 76% $5 %5 1*2,0 5% 11>%4 $1%1 $1 %5 1%5 $6%> 5%>2%> $1>%2 -++B,2 2012 -21C(,* -B+,( -%$12%6 $1 %7 $54%$2 %> 67%5 $-%2 $55%4 $1%$4 %6 G+,* >%4 $26%1 '0,* 5%4 >2% $-%2 $16%> 1%$1-%1 5%2 21%2 $17%-C'G,' Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 101,+ 12C,G Z 14 %1 155%> 11-%6 ' 146%7 7%6 7%2 47%2 1--%7 1GB,B 12-%6 71%> *0,G 6 %2 4 %5 >4%6 >%6 75%1 116% 121%2 41%1 112%10C,G

24

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 +rbune% cocs ,i bric3ete Betrol% produse petroliere ,i produse &nrudite <a9 ,i produse industriale ob"inute din ga9 ?nergie electric U"$i5&i, %&08i.i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.a"0 8a5 -$%$ta"0 (leiuri ,i grsimi de origine animal <rsimi ,i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate ;lte uleiuri ,i grsimi animale sau vegetale prelucrateI cear de origine animal sau vegetal% amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale P&3)58$ /6i.i/$ <i ,&3)58$ )$&i-at$ $8,$/i!i/at$ 1 a"t0 ,a&t$ Broduse c3imice organice Broduse c3imice anorganice Broduse tanante ,i colorante Broduse medicinale ,i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide ,i substan"e parfumate% preparate pentru toalet% produse pentru &nfrumuse"are Fngr,minte minerale sau c3imice Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate ;lte materiale ,i produse c3imice M0&!5&i .a 5!a/t5&at$, /"a8i!i/at$ .ai a"$8 )5,0 .at$&ia ,&i.0 Biele% alt piele ,i blan prelucrate +auciuc prelucrat ;rticole din lemn 0e'clusiv mobil. @&rtie% carton ,i articole din past de celulo9% din 3&rtie sau din carton Fire% "esturi% articole te'tile necuprinse &n alt parte ,i produse cone'e ;rticole din minerale nemetalice Fier ,i o"el Metale neferoase ;rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i,a.$ t$ ,$ t&5 t&a 8,3&t Ma,ini generatoare de putere ,i ec3ipamentele lor Ma,ini ,i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma,ini ,i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma,ini ,i aparate industriale cu aplica"ii generaleI pr"i ,i piese deta,ate ale acestor ma,ini Ma,ini ,i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat a datelor ;parate ,i ec3ipamente de telecomunica"ii ,i pentru &nregistrarea ,i reproducerea sunetului ,i imaginii $1 %6 $442%$26>%4 $26%*C,0 $-%6 4-%2 2012 $17%4 $4>7%2 $52 %2 $42%2 (1,+ $1%2 >4%2

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 67%6 1-2%> 11>%5 1>2%2 1*G,1 142%2 154%2

$1%6 -'0G,0 $6%7 $11%2 $25%1 $ 4%2 $22%$55%4 $41%1 $> %4 $72%> -((',+ $16%6 $41%4 $52%7 $2>%1 $147%7 $>6% $ -%7 $12%$7 %4 -(C1,1 $ %5 $1-6%7 $5%2 $76%5 $21% $64%2

$1%7 -'12,B $ % $6%1 $25%$ %5 $2>%4 $55%1 $5 %> $2-% $75%7 -(*0,0 $14%2 $5 %2 $56%2 $> % $15 %1 $24%6 $65%5 $14%2 $72%5 -'BB,+ $7%> $6 %6 $2%7 $7 %2 $2>%4 $2 %1

>%5 101,+ 115%7 71%6 %6 1->%1->%2 %2%2 1-2%> 1-1%2 B(,( 77%5 4%2 1->%4 1% 4%2 11-%1% 66% 2%CG,0 61%62%2 66%> 1-1%2 112%1 62%-

25

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2011 Ma,ini ,i aparate electrice ,i pr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma,inilor ,i aparatelor de u9 casnic. Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pern de aer. ;lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii ,i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncl9ire ,i de iluminat Mobil ,i pr"ile ei ;rticole de voiaEI saco,e ,i similare Fmbrcminte ,i accesorii Fncl"minte #nstrumente ,i aparate% profesionale% ,tiin"ifice ,i de control ;parate fotografice% ec3ipamente ,i furnituri de opticI ceasuri ,i orologii ;lte articole diverse VII. INVE.TITII .TRAINE Flu'ul de investi"ii strine atras in Republica Moldova% pe ani: ;nul Aaloarea 0milioane ()D. 2--5 +*,C 2--4 1'G,2 2--> 1B0,+ 2--2 2*B,+ 2--7 (**,G 2--6 +12,C 2-12+,C 2012

Ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$,t$.7&i$ 7 %4 6>%2 de 2%4 ori 10(,2 1-7%7 125%2 6%6 66%2 71%7 46%2 5%6 5%5

$1- %4 $126%4 2%5 *C,* $21%6 11%1 1-%4 144%1 11%6 $2-%7 $>%> $ 1%1

$62% $144%1 >%4 '0,* $25%4 16%1 1-%2 127%1 6%> $1-%1 $>%2 $64%

2-11BC,B

2-11 2+',0

VIII. RELATIILE ECONOMICE ROMANIA REPUBLICA MOLDOVA 1* Ca)&5" K5&i)i/ i )3.$ i5" $/3 3.i/ ;cord privind promovarea ,i proteEarea reciproc a investi"iilor &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova* 0semnat la 1ucure,ti% 14* A###* 1 0semnat la 1ucure,ti% 26* N* 1 +3i,inu% 26* A#* 1 2I data intrrii &n vigoare: 1>* A#* 1 5.I 7.I ;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova &n domeniul transporturilor rutiere* 2I data intrrii &n vigoare: 16* ###* 1 5.I ;cord privind serviciile aeriene &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova* 0semnat la 5I data intrrii &n vigoare: 14* N##* 1 +onven"ie &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri ,i prevenirea eva9iunii fiscale cu privire la impo9itele pe venit ,i pe capital* 0semnat la +3i,inu% 21* ##* 1 >I data intrrii &n vigoare: 1-* #A* 1 2.I >I data intrrii &n vigoare: 22* N#* ;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborrii &n domeniul transportului feroviar* 0semnat la +3i,inu% 21* ##* 1 1 >.I

26

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea ,i cooperarea &n domeniul po,telor ,i telecomunica"iilor* 0semnat la +3i,inu% 27* N##* 1 A* 1 7.I >I data intrrii &n vigoare: 12*

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamal ,i asisten"a administrativ pentru prevenirea% investigarea ,i combaterea infrac"iunilor &n domeniul vamal* 0semnat la 1ucure,ti% 24* #A* 2---I data intrrii &n vigoare: 1>* N* 2---.I

Brotocol adi"ional la ;cordul privind serviciile aeriene &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova% semnat la +3i,inu la 26 iunie 1 vigoare: 2>* N#* 2--5.I 5* 0semnat la 1ucure,ti% 51* #* 2--5I data intrrii &n

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul protec"iei resurselor piscicole ,i reglementarea pescuitului &n rul Brut ,i Lacul de acumulare )tnca$ +oste,ti* 0semnat la )tnca% 1* A###* 2--5I data intrrii &n vigoare: 25* N##* 2--5.I

;ddendum la ;cordul dintre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova referitoare la &mprumutul pe termen lung &n valoare de 2- miliarde lei% semnat la 1ucure,ti la 1 septembrie 1 1ucure,ti% 2>* N#*2--4I data intrrii &n vigoare: 27* A#* 2-->.I 5% modificat prin addendumurile semnate la 1ucure,ti la 17 ianuarie 2--- ,i la 24 iulie 2--2* 0semnat la

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind naviga"ia pe cile navigabile interioare* 0semnat la 1ucure,ti% 1* N#* 2-->I data intrrii &n vigoare: 12* A* 2--2.I ;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economic% industrial ,i te3nico$,tiin"ific* 0semnat la 1ucure,ti% 12* N#* 2-->I data intrrii &n vigoare: 17* A* 2--2.I

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul turismului 0semnat la 1ucure,ti% la data de 12 noiembrie 2-->. ;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind cltoriile reciproce ale cet"enilor* 0semnat la 1ucure,ti% 2-* N* 2--2I data intrrii &n vigoare: 1*#* 2--7.I Brotocol &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova la ;cordul &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind promovarea ,i proteEarea reciproc a investi"iilor &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova% semnat la 1ucure,ti% la 14 august 1 la 1ucure,ti% la data de 15 noiembrie 2-- . 2 0semnat

Memorandum de Fn"elegere &ntre Ministerul Mediului ,i Bdurilor al Romniei ,i Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul protec"iei mediului 0semnat la 1ucure,ti% la data de 27 aprilie 2-1-.

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten" te3nic ,i financiar &n ba9a unui aEutor financiar nerambursabil &n valoare de 1-- milioane euro acordat de Romnia Republicii Moldova 0semnat la 1ucure,ti% la data de 27 aprilie 2-1-.

;cord &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protec"ia ,i utili9area durabil a apelor Brutului ,i Dunrii 0semnat la +3i,inu% la data de 26 iunie 2-1-. Brotocol ;di"ional &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova la ;cordul &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten" te3nic ,i financiar &n ba9a unui aEutor financiar nerambursabil &n valoare de 1-- milioane de euro acordat de

27

Romnia Republicii Moldova% semnat la 1ucure,ti% la 27 aprilie 2-1- 0semnat la +3i,inu% la data de 25 septembrie 2-1-. Brotocol pentru amendarea ;cordului &ntre <uvernul Romniei ,i <uvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborrii &n domeniul transportului feroviar% &nc3eiat la +3i,inu% la 21 februarie 1 > 0semnat la +3i,inu% la data de > noiembrie 2-1-.

2* ?volu"ia sc3imburilor comerciale% conform datelor statistice romane: & milioane 45 &
2002 /!/;L ?NB!R/ #MB!R/ )!LD 1(B,B 1- %2 >-%5 G> %5 200* 220,+ 152% 65%6 G>5%1 200' 2C2,* 2->%2 77%1 G126%1 200( '11,2 522 6>%2 G24-%6 200G (G' 427 157 G2 200+ CC2,2 252%> 24 %7 G562%6 200C 11+C,' 624%4 5>4 G47-%4 200B +00 >2-% 17 %1 G541%6 2010 +B(,C 211% 165% G426 2011 11*0 762%5 545%7 G442%2 2012 8$,t. CG+,+ >>6%> 5- %2 G24 %5

5* Bo9itia investitionala a Romaniei in R*Moldova #nvestitiile directe ale Romaniei in economia Republicii Moldova detin o pondere de 7C% ec3ivalentul a cca* 141 milioane ()D* )ectorul bancar domina cu o valoare de 72 milioane ()D* +u 12 a crescut numarul societatilor mi'te moldo$romane% in anul 2-12* Romania isi mentine primul loc dupa numarul de societati si locul 7 dupa capitalul investit in acestea 051%> mil* ()D.* +apitalul moldovenesc investit in societatile mi'te din Romania se ridica la valoarea de 51 milioane ()D% acestea fiind in numar de 4-42* -6. 1,R74R- 5- /6P38-1-- -91/R9,1-39,L/ -9 R/P4:L-C, M3L 3), C$ t&5" I t$& ati3 a" )$ E4,32itii ;MOLDEXPO; MD$2--6% Republica Moldova% or* +3i,inu% str* <3ioceilor% 1 /el: 0G575 22. 61-$422% 61-$412% 61-$41 Fa': 0G575 22. 74$74$2?$mail : infoSmolde'po*md E4,32i#ii 201*

28

1?;(/[
?'po9i"ie international speciali9at de cosmetice% parfumerie ,i ec3ipamente pentru saloanele de frumuse"e% edi"ia a NA#$a Berioada desf,urrii: \ 26*-2*2-15 $ -5*-5*2-15

29

M!LD;<R!/?+@ 0primvar.
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ma,ini% ec3ipamente ,i te3nologii pentru comple'ul agroindustrial% edi"ia a NN#A$a Berioada desf,urrii: \ 15*-5*2-15 $ 12*-5*2-15

M!LD+!N)/R(+/
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ar3itectur% te3nologii% ec3ipamente% scule ,i materiale pentru construc"ii% edi"ia a NA###$a Berioada desf,urrii: \ 2-*-5*2-15 $ 25*-5*2-15

M!LD?N?R<[
?'po9i"ie interna"ional speciali9at a te3nologiilor de conservare a energiei% instala"iilor termice ,i de alimentare cu ga9e% ec3ipamentelor de condi"ionare a aerului% editia a NA##$a* Berioada desf,urrii: \ 2-*-5*2-15 $ 25*-5*2-15

/!(R#)M* L?#)(R?* @!/?L)


?'po9i"ie interna"ional speciali9at de turism% agrement% industrie 3otelier% editia a NA###$a Berioada desf,urrii: \ 11*-4*2-15 $ 14*-4*2-15

?;)/?R F;#R
/&rgul cadourilor de Ba,ti% edi"ia a ##$a

30

F!!D /?+@N!L!<[
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ec3ipamente ,i te3nologii pentru producerea ,i procesarea produselor alimentare% edi"ia a NN$a Berioada desf,urrii: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15

F!!D ] DR#NH)
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de produse alimentare ,i materii prime pentru producerea acestora% edi"ia a NN$a Berioada desf,urrii: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15

B;+H;<#N<* D?B!/
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ambalaEe% materiale de ambalare ,i te3nologii% edi"ia a NA###$a Berioada desf,urrii: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15

H#DU) ?NB!
?'po9i"ie #nterna"ional )peciali9at de mrfuri ,i servicii pentru copii ,i adolescen"i% edi"ia a ###$a Berioada desf,urrii: \ 5-*->*2-15 $ -2*-2*2-15

MoldM?D#Z#N ] MoldD?N/
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ec3ipamente medicale% preparate

31

F(RN#/(R?
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de mobil% utilaEei% scule% materiale ,i accesorii pentru fabricarea mobilei% edi"ia a N#A$a Berioada desf,urrii: \ 16*- *2-15 $ 22*- *2-15

R?+L;M; ] D?)#<N
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de produse ,i servicii publicitare% te3nologii &n rela"iile cu publicul% edi"ia a NA$a Berioada desf,urrii: \ -5*1-*2-15 $ ->*1-*2-15

M!LD;<R!/?+@ 0toamn.
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de ma,ini% ec3ipamente ,i te3nologii pentru comple'ul agroindustrial% edi"ia a NN###$a Berioada desf,urrii: \ 25*1-*2-15 $ 22*1-*2-15

F;RM?R
?'po9i"ie$t&rg interna"ional speciali9at de produse% utilaEe% te3nologii agricole ,i me,te,uguri% edi"ia a NA$a Berioada desf,urrii: \ 25*1-*2-15 $ 22*1-*2-15

)?+(R#/[
?'po9i"ie interna"ional speciali9at de te3nologii ,i miEloace% miEloace de

32

M!LD+!N)/R(+/$ @!M?
?'po9i"ie #nterna"ional )peciali9at de proiecte ar3itecturale% solutii de design% materiale de constructii% te3nologii ,i ec3ipamente pentru o cas modern Berioada desf,urrii: \ 51*1-*2-15 $ -5*11*2-15

+L?;N?NB!
?'po9i"ie #nterna"ional )peciali9at de ec3ipamente %produse ,i servicii de cur"enie profesional% miEloace de igien ,i salubri9are% edi"ia 2 $ Berioada desf,urrii: \ ->*11*2-15 $ -6*11*2-15

)@!B) ] R?)/;(R;N/)
?'po9i"ie interna"ional de ec3ipamente ,i te3nologii% produse alimentare% buturi ,i servicii pentru unit"ile de alimenta"ie public ,i comer"% edi"ia a A##$a* Berioada desf,urrii: \ ->*11*2-15 $ -6*11*2-15

M!LD!A; F;)@#!N ?NB!


?'po9i"ie interna"ional speciali9at de mrfuri% utilaEe ,i materii prime pentru industria u,oara% edi"ia a N###$a Berioada desf,urrii: \ 14*11*2-15 $ 17*11*2-15

#NF!#NA?N/
?'po9i"ie #nterna"ional )peciali9at de inven"ii% te3nologii ,i produse noi%

33

1. ADRE.E UTILE

Ministerul ?conomiei Ministerul Finantelor Ministerul Yustitiei Ministerul ;facerilor ?'terne si #ntegrarii ?uropene Ministerul De9voltrii Regionale si +onstruc"iilor Ministerul ;griculturii si #ndustriei ;limentare Ministerul /ransporturilor ,i #nfrastructurii Drumurilor Ministerul Mediului Ministerul Muncii% Brotectiei )ociale ,i Familiei Ministerul )anatatii Ministerul /e3nologiei #nformatiei ,i +omunica"iilor )erviciul Fiscal de )tat al Republicii Moldova

RRR*mec*gov*md RRR*mf*gov*md RRR*Eustice*gov*md RRR*mfa*gov*md RRR*mcdr*gov*md RRR*maia*gov*md RRR*mtid*gov*md RRR*mediu*gov*md RRR*mmpsf*gov*md RRR*ms*gov*md RRR*mtic*gov*md RRR* fisc*md RRR*customs*gov*m d

)erviciul Aamal al Republicii Moldova

!rgani9atia de ;tragere a #nvestitiilor si de Bromovare a ?'portului din Republica Moldova

RRR*miepo*md

34

;gentia /urismului +amera #nregistrarii de )tat +amera de +omert si #ndustrie a Republicii Moldova

RRR*turism*gov*md RRR*cis*gov*md RRR*c3amber*md

35