Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Dimit!ie Leonida" din Ia#i DI$CIPLI%&: Ed' &nte(!eno!

iala CL&$&: a )*a & P!o+e,o! nd!umto!: I!ina Elena &(o!c!iei $tudent (!acticant: -a.an Ionut Data: /0 noiem.!ie /012 U%IT&TE& DE I%34&RE: In,t!umentele nece,a!e ,tudie!ii (ieei
LECI&:

INSTRUMENTELE NECESARE STUDIERII PIETEI

TIPUL LECIEI: mixt (predare-nvare-eva !are"# $%rmarea de deprinderi &i '!n%&tine( CO5PETE%E $PECI6ICE:

1.2 Eva !area )'*im+ri %r &i a tendine %r 'are intervin n medi! de a$a'eri
/'/' C%re area +!n!ri %r '! $% %)irea $a't%ri %r de pr%m%vare n a'tivitatea de p a)are a pr%d!)e %r pe piata, 2'1' Uti i-area '!n%&tine %r de ed!'atie antepren%ria a n re-% varea !n%r )ar'ini de !'r! prin '%%perare '! 'ei a i( CO5PETE%E DERI3&TE:

C1: De)'rierea atri+!te %r )pe'i$i'e pietei de pr%d!)e( C/: Identi$i'area in)tr!mente e ne'e)are )t!dierii pieei C2: Ap i'area !nei m%da itati de pr%m%vare a !n!i pr%d!) pentr! !n pr%d!) a e)

5ETODE 7I PROCEDEE: - exp!nerea# exp i'aia dida'ti'.# '%nver)aia e!ri)ti'.# pr%+ emati-area# m%de area ana %/i'.# 0%'! dida'ti'# !'r! pe e'*ipe( 5I8LO&CE 7I 5&TERI&LE: * man!a ! # 'aiete e e evi %r# ta+ a# $%i A1#
2

De,+a,u!a!ea lectiei
2, Moment organizatoric- 3 min veri$i'area pre-entei pre/atirea materia ! !i dida'ti' 'aptarea atentiei-

4, -

Verificarea cunostintelor predate anterior- 5 min


)t!dent! )% i'ita rea't!a i-area '!n%)tinte %r ne'e)are n%ii e'tii adre)and intre+ari din e'tii e anteri%are e evii ra)p!nd a intre+ari(

3, Prezentarea activitatii si a competentelor vizate- 5 min - )t!dent! an!nta intentia de a pre-enta e evi %r n%i in$%rmatii de)pre 'e in)eamna piata )i )t!di! a'e)teia# Se )'rie tit ! e'tiei pe ta+ a( - )t!dent! pre-inta pret! #pr%d!)! #p a)area )i pr%m%varea, 9' Comunicarea noilor cunostinte *25 min * )t!dent! de-v% ta '%ntin!t! e'tiei# )i '%mp etea-a )'*ema pe ta+ a(

INSTRUMENTELE NECESARE STUDIERII PIETEI


De+ini!ea te!menului de (iata: Ca!acte!i,ticile (ietii: Dimen)i!nea e'%n%mi'a Dimen)i!nea )%'ia -$i %)%$i'a Dimen)i!nea 0!ridi'a Piata (oate +i: Interna Externa Relatia dint!e (!odu,; (iata; (!et ;(!omova!e;(!o+it'

3II'$tudentul e<(une in+o!mtiile; elevii (a!tici(a cu e<em(le ,i com(letea=a ,chita cu in+o!matii do.andite in alte lectii:

6. Fixarea i consolidarea cunotin elor! dezvoltarea competen elor > 46 min


-)t!dent! p!ne intre+ari e/ate de par'!r)! e'tiei( - )t!dent! pr%p!ne !n exer'iti! pe /r!pe e/at de )t!dierea )i intr%d!'erea !n!i n%! pr%d!) pe piata, - )t!dent! )!pervi-ea-a a'tivitatea )i intervine '! exp i'atii# )!/e)tii a'% % !nde e)te 'a-! ( ?' Reali=a!ea +eed*.ac@*ului ,i incheie!ea lectiei > 4 min - )t!dent! apre'ia-a m%d! in 'are a de'!r) e'tia prin $e i'itari ver+a e,