Sunteți pe pagina 1din 15

Referat-Finantare si Creditare Tema nr.

23: Fondul de rulment

Proiect intocmit de catre:

1 |Page

Cuprins:
Cuprins:................................................................................................................ 2 I.Definitii............................................................................................................... 3 II.Caracteristici...................................................................................................... 3 III.Formule de calcul ............................................................................................. 4 IV.Tipuri de fond de rulment ............................................................................. 6 .Fondul de rulment propiu............................................................................... 6 !.Fondul de rulment imprumutat......................................................................" V.#ecesarul de fond de rulment ..........................................................................$ a.necesarul de fond de rulment din e%ploatare &#F'().....................................* +.necesarul de fond de rulment din afara e%ploat,rii.Deci:#F' - #F'( . #F' (................................................................................................................ * Influenta modificarii /alorii adaugate..............................................................10 Influenta modificarii cifrei de afaceri...............................................................11 Influenta gestionarii stocurilor.........................................................................11 VI.1tudiu de ca2.................................................................................................. 11 VII.!i+liografie.................................................................................................... 13

2 |Page

I.

Definitii Se mai numeste capital de lucru [net] si reprezinta volumul activelor circulante ale intreprinderii din care s-au scazut pasivele curente ale acesteia.

Volumul total al activelor circulante sau curente reprezinta capitalul de lucru brut al intreprinderii. Daca din aceastea se scad datoriile pe termen scurt (pasivele curente) rezulta capitalul de lucru net (fondul de rulment net). Fondul de rulment (FR ) reprezinta excedentul de surse financiare exi ibile pe termen mediu si lun care se de a!a in urma acoperirii activelor cu termen de lic"iditate similar si care poate fi folosit pentru finantarea activelor cu lic"iditatea de sub un an.

#a modul practic$ fondul de rulment este partea din capitalul permanent care depaseste valoarea activelor imobilizate nete si care poate fi destinata finantarii activelor circulante. II. Caracteristici

%ndicatorul are un rol important in determinarea radului de lic"iditate al intreprinderii care reflecta capacitatea acesteia de a-si ac"ita datoriile curente de plata. Fondul de rulment apare ca o mar!a de securitate financiara care permite intreprinderii sa faca fata$ fara dificultate $riscurilor diverse pe termen scurt fiind expresia realizarii ec"ilibrului financiar pe termen lun si a contributiei acestuia la infaptuirea ec"ilibrului pe termen scurt. Fondul de rulment se calculeaza pentru fiecare proprietar in functie de numarul de persoane inre istrate in cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna$ dupa natura serviciului facturat (modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor). Fondul de rulment se restituie in intre ime respectivului proprietar$ in momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari$ urmind ca viitorul proprietar$ membru al asociatiei$ sa ac"ite fondul de rulment$ corespunzator c"eltuielilor aferente lui. Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie e ala cu suma corespunzatoare acoperirii c"eltuielilor lunare$ la nivelul lunii cu c"eltuielile cele mai mari$ dintr-un an calendaristic.

3 |Page

Fondul de rulment este un indicator foarte utilizat de analiza financiar&. 'l serveste masurarii conditiilor ec"ilibrului financiar. 'c"ilibrul financiar rezulta din confruntarea dintre lic"iditatile din activ$ respectiv$ utilizarilor si exi ibilitatea resurselor sau datoriilor din pasiv. Fiecare element de activ ce participa la ciclul productiv a carui durata este data de natura sa este caracterizata printr-un anumit rad de lic"iditate. Fiecare element al pasivului este caracterizat printr-un anumit rad de exi ibilitate. (entru a functiona normal$ o intreprindere trebuie sa-si finanteze nu numai imobilizarile$ dar in e ala masura si activele circulante. %ntreprinderea are nevoie de un stoc minim de materii prime si materiale$ de un stoc minim de productie in curs si produse finite.Fondul de rulment exprima excedentul capitalurilor permanente asupra activului imobilizat. 'l reprezint& de fapt$ acea parte din capitalurile permanente ce este afectat& finantarii ciclului de exploatare. III. Formule de calcul

'xista doua modalitati pentru determianarea fondului de rulment. (unctul de plecare il constituie bilantul financiar. (rima modalitate foloseste informatiile furnizate de partea de sus a bilantului financiar$calculat ca diferenta intre capitalurile permanente si imobilizarile nete din activ. Fondul de rulment net ) Surse permanente (stabile) * +loc&ri permanente (stabile) FR, ) S( * +(

Fondul de rulment net ) -apitaluri permanente * +ctive %mobilizate FR, ) -( * +% -( ) capitaluri proprii . datorii financiare.+cest mod de calcul pune accent pe ori inea fondului de rulment si a variabilelor ce ii determina masa. 'ste asa numita analiza externa a fondului de rulment. Sc"ematic$ acest calcul se poate reprezenta astfel/

4 |Page

+ doua modalitate de calcul foloseste datele oferite de partea inferioara a bilantului financiar. -onform acestei modalitati de calcul$ fondul de rulment este excedentul activelor circulante fata de datoriile pe termen scurt. Fondul de rulment net ) +ctive circulante * Datorii pe termen scurt FR ) +- * D0S +ceasta modalitate de calcul evidentiaza mai bine pentru ce se foloseste fondul de rulment.+ccentueaza asupra finalitatii fondului de rulment$ aceea de finantare a activelor circulante. 'ste asa numita analiza a fondului de rulment. %n acest caz calculul fondului de rulment se prezint& sc"ematic astfel/

-u cat sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permante$ in primul caz$ si alocarile ciclice (temporare) sunt mai mari decat sursele ciclice (temporare) in al doilea caz$ cu atat intreprinderea dispune de o mar!a de securitate care o pune la adapost de evenimentele neprevazute(daca fondul de rulment este pozitiv).%n cazul in care fondul de rulment este ne ativ (situatia invers& celei prezentate) aceasta are implicatii serioase asupra trezoreriei si$ deci$ asupra capacit&tii de plata a intreprinderii. FR, permite sa cunoasca structura financiara lobala a bilantului.
3 |Page

1n FR, pozitiv semnifica faptul ca intreprinderea are capitaluri permanente intr-o suma destul de ridicata pentru a putea finanta inte ral imobilizarile sale si are lic"iditati excedente care ii permit sa faca fata riscurilor diverse pe termen scurt. 1n FR, ne ativ semnifica din contra$ faptul ca intreprinderea a afectat datoriile pe termen scurt finantarii unei parti a investiilor in imobilizari.+ceasta nu dispune de o mar!a de securitate pe termne scurt$reprezentata de active lic"ide excendare.Dar ec"ilibrul financiar poate fi totusi mentinut in acest caz cu o conditie - activele circulante sa fie foarte lic"ide si2sau datoriile pe termen scurt sa fie putin exi ibile.

IV.

Tipuri de fond de rulment

A. Fondul de rulment propiu Fondul de rulment propriu reprezinta partea din capitalurile proprii care depasesc valoarea imobilizarilor nete si care sunt destinate finantarii activelor circulante (apreciaza cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante). 1n fond de rulment propriu ce corespunde partii din activul imobilizat finantate prin capitaluri proprii/ FR( ) -pr * %,3 Fondul de rulment propiu prezinta o utilitate mai limitata decat fondul de rulment net. Se calculeaza cand se doreste sa se aprecieze autonomia financiara a unei intreprinderi. 1n fond de rulment propiu pozitiv semnifica faptul ca imobilizarile sunt inte ral finantate din resurse propii$deci exista autonomie.
FR( 4 5 -apitaluri proprii 4 +ctive imobilizate

1n fond de rulment propiu ne ativ semnifica faptul ca ca imobilizarile nu sunt finantate decat partial din fonduri propii.%ntreprinderea trebuie sa faca apel la indatorare pentru a finanta o parte din imobilizarile sale. FR( 6 5 +ctive imobilizate 4 -apitaluri proprii
6 |Page

B. Fondul de rulment imprumutat Fondul de rulment strain reprezinta datoriile pe termen mediu si lun sau partea imprumutata a capitalurilor permanete utilizate in acoperirea imobiliz&rilor nete. 1n fond de rulment imprumutat ce corespunde partii din activul imobilizat finantate prin imprumuturi pe termen mediu si lun / FR% ) FR,-FR( (e parcursul unui exercitiu financiar$ operatiile financiar-contabile au incidenta asupra marimii fondului de rulment si in special acele operatiuni ce modifica partea de sus a bilantului$ active imobilizate nete si capitaluri permanente. Dup& prima modalitate de determinare a fondului de rulment se observa ca acesta creste cand capitalurile permanente cresc iar activul imobilizat net scade. Sporirea capitalurilor permanente poate avea loc datorita / cresterii capitalurilor proprii$ respectiv a capitalului social$ a rezervelor si a altor elemente ce intra in componen7a acestora3 cresterii imprumutului pe termen mediu si lun .

+ctivul imobilizat se diminueaza prin/ activitati de investitii cum ar fi/ cesiunea de imobilizari corporale$ necorporale si financiare3 rambursarea capitalurilor imprumutate. Variatia costurilor de active circulante si a datoriilor pe termen scurt nu provoaca modificari fondului de rulment deoarece cresterea unui post de activ circulant antreneaza fie o diminuare a altui post de activ circulant fie crsterea unui post de pasiv pe termen scurt.Se poate exemplifica astfel/ daca spre exemplu$ se vand produse finite are loc o scadere a stocului de produse finite la producator si o crestere in mod corespunzator a postului de creanta din activ daca vanzarea s-a f&cut pe baza de credit comercial$ sau costul de disponibilitati banesti daca vanzarea s-a facut in numerar.

" |Page

+supra marimii fondului de rulment influenteaz& 8i optiunea a entului economic privind amortizarea. %n cazul optiunii pentru amortizarea de resiva$ fondul de rulment va fi mai mare 9n cazul amortizarii liniare.Fondul de rulment reprezinta o mar!a de si uranta pentru eventualele cazuri enerate de pierderi de activ sau a incetinirii vitezei de rotatie a stocurilor de produse$ marfuri$ materiale.(ornind de la semnificatia sa pentru a entul economic$ in afara de analiza statica a acestuia se impune si o analiza a dinamicii

fondului de rulment.
Asfel distin em urm!toarele situatii: a. cresterea fondului de rulment $ ceea ce semnifica cresterea mar!ei de si uranta a a entului economic. +ceasta crestere poate fi considerata pozitiva numai in masura in care nu s-a facut in detrimentul autonomiei financiare a a entului economic prin cresterea indatorarii pe termen mediu si lun . +peland la credite pe termen mediu si lun va creste fondul de rulment$ dar in mod corespunzator cresterii radului de indatorare pe termen lun vor spori si c"eltuielile financiare care vor reva masa rezultatului exploatarii$ diminuandu-l3 ". diminuarea fondului de rulment subliniaza ca mar!a de si uranta s-a redus. %nsa situatia poate fi apreciata ca pozitiva daca diminuarea fondului de rulment serveste la finantarea de noi investitii rentabile$ avandu-se in vedere ca aceste investitii pe termen lun vor contribui la cresterea fondului de rulment prin rezultatele financiare ce vor fi de a!ate3 c. fondul de rulment ramane nesc"imbat. %n acest caz ar putea fi o intrerupere a activitatii de investitii sau incetinirea cresterii economice. %n astfel de situatii se impune un studiu al rentabilitatii. V. #ecesarul de fond de rulment

,ecesitatile de finantare ale productiei$ respectiv ale ciclului de exploatare sunt acoperite in cea mai mare parte de surse temporare corespunzatoare (datorii de exploatare/ furnizori$ creditori etc.). Diferenta dintre necesitatile de finantare ale ciclului de exploatare este numita nevoia de fond de rulment sau necesarul de fond de rulment. ,ecesarul de fond de rulment ) +locari ciclice * Surse ciclice ,FR ) (Stocuri . -reante) * Datorii de exploatare
$ |Page

Daca aceasta diferenta este pozitiva atunci ea semnifica un surplus de nevoi temporare(ciclice)$ in raport cu sursele temporare (aciclice) posibile de mobilizat. : atare situatie poate fi !udecata ca fiind normala$ daca este considerata rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare. +stfel necesarul de fond de rulment poate evidentia un decala! nefavorabil 9ntre lic"iditatea stocurilor si a creantelor si exi ibilitatea datoriilor de exploatare (s-au incetinit incas&rile si s-au ur entat platile). Daca necesarul de fond de rulment este ne ativ$ atunci semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante. 'a poate fi apreciata pozitiv daca este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al an a!arii de datorii cu scadente mai relaxante. %n caz contrar nu poate fi decat consecinta unor intreruperi temporare in aprovizionarea si reinnoirea stocurilor.

#ecesarul de fond de rulment analizat sub aspectul lobalitatii sale se compune din: a. necesarul de fond de rulment din e$ploatare %#FR&' ". necesarul de fond de rulment din afara e$ploat!rii.Deci:#FR ( #FR& ) #FRA& #ecesarul de fond de rulment din e$ploatare +cesta se calculeaza ca diferenta intre necesitatile ciclice resursele ciclice aferente exploatarii.+ctivul ciclic de exploatare cuprinde elemente direct de activitatea curenta a intreprinderii/ stocuri3 avansuri si aconturi platite3 creante clienti3 alte creante din exploatare3 diferente de conversie-activ. Resursele ciclice aferente exploatarii cuprind obli atii le ate de activitatea curent a intreprinderii/
* |Page

si le ate

furnizori3 avansuri si aconturi primite3 obli atii fiscale si sociale le ate de exploatare3 diferente de conversie-pasiv.

#ecesarul de fond de rulment din afara e$ploatarii %#FRA&' +cesta se determina ca diferenta intre necesitatile si resursele ciclice din afara exploatarii. +ctivul ciclic din afara exploatarii cuprinde creante din afara exploatarii (le ate de plata unor impozite$ capitalul subscris si nevarsat). Resursele ciclice din afara exploatarii cuprind obli atiile fiscale si sociale din afara exploatarii. Daca necesitatile din afara exploatarii sunt superioare resurselor din afara exploatarii se vorbeste de necesar de fond de rulment din afara exploatarii. -a urmare a modificarii elementelor pe baza carora se calculeaza$ necesarul de fond de rulment se modifica intr-o perioada de estiune si de la o perioada de estiune la alta. ;odificarile necesarului de fond de rulment depind de fluctuatiile necesarului de fond de rulment din activitatea de exploatare si mai putin de cea de-a doua componenta a sa$ necesarul de fond de rulment din afara exploatarii. Variatia necesarului de fond de rulment al exploatarii este influentata de trei factori/ a. Valoarea adau ata3 ". -ifra de afaceri3 c. ;odul de estionare a stocurilor. Influenta modificarii *alorii adau ate De re ula exista o le atura intre necesarul de fond de rulment din exploatare si valoarea adau at& obtinut& de a entul economic. +stfel$ la acele intreprinderi care au un cuantum mic al valorii adau ate si un ciclu de exploatare scurt$ necesarul de fond de rulment
10 | P a g e

din exploatare este mic sau c"iar poate de a!a resurse nete de exploatare. 'ste specific unitatilor cu profil comercial. %n cazul a entilor la care valoarea adau ata inre istreaza valori mari$ iar ciclul de exploatare este mai lun $ acestia au nevoie de un necesar substantial de fond de rulment pentru activitatea de exploatare. 'ste cazul intreprinderilor industriale. Influenta modificarii cifrei de afaceri +tat necesarul de fond de rulment aferent exploatarii cat si eventualele resurse sunt in functie de nivelul de activitate. %n le atura directa cu nivelul de activitate (cifra de afaceri) se afla creantele a entului economic fat& de clienti$ dar si obli atia a entului fata de furnizori.De la o perioada la alta$ luna$ trimestru$ an$ cifra de afaceri se modifica atat ca urmare a evolutiei desfacerilor sub aspect fizic cat si ca urmare a evolutiei preturilor de vanzare. +ctivitatea intreprinderii nu este niciodata constant& in timp. : incetinire a volumulu i vanzarilor corelata cu tendinta de reducere a stocurilor de materiale$ conduce implicit la micsorarea necesarului de fond de rulment al exploatarii si invers. Influenta estionarii stocurilor <estionarea stocurilor cat si modul in care este re lementata problema obli atiilor si creantelor conditioneaza nivelul necesarului de fond de rulment aferent exploatarii. Viteza de rotatie a stocurilor este un factor important. +ccelerarea vitezei de rotatie conduce la necesitatea reinnoirii stocurilor necesare exploatarii$ prin urmare are loc o crestere a necesarului de fond de rulment al exploatarii si invers$ o incetinire a vitezei de roatatie conduce la reducerea acestuia$ fie sub forma de coeficient$ fie sub forma unui interval de timp in numar de zile.

VI.

+tudiu de ca, +.C. -ID. /IRB&A +.R.-.

Bilantul societatii pe data de 30 decem"rie 2100 inaintea reparti,arii profitului arata astfel/ Acti*
11 | P a g e

(asiv

%mobilizari corporale +ctive circulante -stocuri -creante -disponibilitati Total acti*

= >?@ =>5 @ @D@ ECD = >C> 5?A ?5C 5=B @A= >DB 3 233 202

-apital social +lte fonduri propii Datorii pe 0S (rofit net Total pasi*

= A@B ?@C A>5 ED? = =DC 5BE = 5C5 >=A 3 233 202

-onducerea societatii a prevazut repartizarea profitului astfel/ ?CF din profitul net sub forma de dividende ?C F pentru dezvoltarea intreprinderii =5F pentru participarea salariatilor la profit Se poate rezuma efectul repartizarii profitului prin prezenarea partii de pasiv a bilantului Pasi*ul "ilantului dupa reparti,area profitului -apital social = A@B ?@C +lte fonduri propii BAA CE5 Datorii pe 0S = EE@ D@? 0otal pasiv A D?A D=D Se poate observa ca fondurile propii sunt ma!orate cu suma repartizata pentru fondul de dezvoltare$iar datoriile pe termen scurt sunt ma!orate cu dividendele ce trebuie platite actionarilor si cu fondul de participare la profit al salariatilor. Pre,entarea "ilantului dupa reparti,area profitului Acti* %mobilizari corporale -mi!loace fixe -terenuri +ctive circulante -stocuri -creante -disponibilitati Total acti* Pasi* = >?@ =>5 = CC> ?BC BC >EC @ @D@ ECD = >C> 5?A ?5C 5=B @A= >DB 3 233 202 -apital social +lte fonduri propii Datorii pe 0S = A@B ?@C BAA CE5 = EE@ D@?

Total pasi*

3 233 202

Calcularea fondului de rulment net

12 | P a g e

Capitaluri permanente - Acti*e imo"ili,ate(FR# FR,) @ =>= DDC * = >?@ =>5)402 534 Sau Acti*e circulante 6 Datorii pe termen scurt( FR# FR,)@ @@D ECD * = EE@ D@?)402 534

:bservam ca societatea prezinta o structura financiara care evidentiaza un FR po,iti*.

+ctive imobilizate = >?@ =>5 ?=$EF +ctive circulante @ @D@ ECD CB$AF

-apitaluri permanente @ =>= DDC C?$DF

Datorii pe 0S = EE@ D@? ?C$=F

Rezulta ca FR, reprezinta circa =A$@F din totalul bilantului. 'ste obtinut prin afectarea a C=D ?5D$A5B R:, resurse stabile finantarii activelor circulante.+sa se explica constituirea unui excedent al activelor circulante lic"ide pe termen scurt$asupra datoriilor pe termen scurt$exi ibile la o scadenta apropiata.

Calcularea fondului de rulment propiu

13 | P a g e

Capital permanent 6 Acti*e imo"ili,ate( FRP CP(Capitaluri propii)Datorii financiare -()= EE@ D@?.BAA CE5)@ >5> ?D? FR()-p-+% FR() @ >5> ?D? * = >?@ =>5) 273 333 Se observa ca societatea prezinta un fond de rulment propiu pozitiv ceea ce inseamna ca imobilizarile sunt inte ral finantate din resurse propii. Societatea S.-. #%D: <+RG'+ S.R.#. are autonomie financiara.

14 | P a g e

VII.

Bi"lio rafie

=. F:,D D' R1#;',0--+(%0+# D' #1-R1 -#ect.univ.drd. 'mil -"iril&1niversitatea din :radea$ Facultatea de Htiinte 'conomice

2. "ttp/22III.contabilizat.ro2dictionarJeconomicJsiJfinanciarKtermen-

fondJdeJrulment."tml

13 | P a g e