Sunteți pe pagina 1din 2

Lista subiecte posibile

examen Arhitectura Context Peisaj anul III sesiunea ianuarie 2010


Vineri 29.01.2010 !eria A" seria #" restantieri an $"% & '( ora 1'(00" salile )2" #*" #" C !e +a a,isa -in timp -istributia pe sali" +a ru.am consultati a+i/ierele. [spatiu public] - Incercati sa conturati complexitatea notiunii de spatiu public prin intermediul unor exemple semnificative de proiecte contemporane. Raportati-va si la problemele urbane actuale si la modul in care spatiul public le rezolva. - Care sunt mutatiile / transformarile n spatiul public n orasul contemporan fata de orasul modern si traditional? De ce e nevoie sa punem cu acuitate problema lui? Dati exemple din ucuresti !c"iar si din experienta voastra personala#. [perspectiva contextuala] - Care este rolul re$ulamentelor de urbanism din perspectiva contextuala? - Introducerea in vocabularul de specialitate a cuvintului context da seama despre o sc"imbare de atitudine in proiectare. Despre ce este vorba? %laborati pe acest subiect. - Care ar fi diferenta dintre ce se intele$e prin context in istoria ar"itecturii / cercetarea de ar"itectura si context folosit pentru fundamentarea proiectului / intr-o atitudine contextuala in proiect. - Caracterizati atitudinea contextuala in proiectare. De ce este necesara? - Comentati un exemplu de decontextualizare & si' in consecinta' de interpretare eronata & a unor termeni / sinta$me din literatura de ar"itectura. - Comentati diferenta calitativa dintre termenii sit si amplasament pentru proiect si teoria proiectului. - In curs apare scris !citat din (.C. )r$an#* Arhitectura isi pierde semnificatia cand se izoleaza de sistemul simbolic care este orasul. Cum ati putea explica' cu alte cuvinte si cu exemple' aceasta afirmatie? - Incercati sa identificati momente in care teoretizarea functiunii in ar"itectura se intalneste cu perspectiva contextuala sau capata nuante contextuale. Comentati masura in care abordarea contextuala a dus la imbo$atirea modului de intele$ere a functiunii in ar"itectura contemporana. +olositi-va de exemple, - Cum a fost discutat si inteles contextul de-a lun$ul timpului in teoria ar"itecturii? Referiti-va la momentele si personalitatile reprezentative, - %laborati pe tema metodei tipomorfolo$ice. Care este sensul si noutatea ei? -rin ce poate a.uta proiectarea? - Comentati cu exemple posibile directii ale atitudinii contextuale in ceea ce priveste relatia obiect-oras, - In ce masura atitudinea contextuala adau$a semnificatii pentru perceptia estetica a obiectului de ar"itectura? Comentati pe un exemplu. [collage city] - /n ce consta conceptul de collage city' care este sensul lui si ce aduce nou n abordarea problemelor orasului? De ce era necesar? - -rezentati succint modul in care Colin Ro0e discuta functiunea cladirii in raport cu orasul. Cum se lea$a ideile lui Colin Ro0e cu interpretarea functiunilor unei cladiri pe care am pus-o in discutie in curs? - Ce aduce nou Colin Ro0e pentru intele$erea orasului traditional' la momentul in care a fost scrisa Collage City?

[noi fenomene urbane (globalizare, oras difuz etc.)] - Cum afecteaza mutatiile epocii informationale evolutia / viata orasului? Dati exemple. - In contextul contemporan' comentati cateva dintre liniile de cautari / raspunsurile ar"itectural-urbanistice la problematica orasului si ar"itecturii' folosindu-va de exemple. - Ce sc"imbari pare sa aduca $lobalizarea pentru evolutia / viata orasului? - Ce se intele$e prin orasul difuz si comentati cauzele fenomenului. - Ce se intele$e prin orasul in regres / shrinking city. Comentati cauzele fenomenului. [noi concepte (archipelago city, bigness, lot ouvert etc.)] - Comentati critic relatia dintre conceptul de bigness si atitudinea contextuala. /n ce linie de $andire !pro$resista' culturalista...# ati incadra conceptul de bigness si de ce? - /n sia.ul caror linii de $indire !modele ideolo$ice# ati incadra !1# atitudinea contextuala a anilor 23' !4# Collage City' !5# Arhipelago City' !6# bigness si !7# lot ouvert' aduse in discutie la curs? )r$umentati. !fiecare dintre acestea reprezinta o intrebare# - /n ce consta conceptul de lot ouvert' care este sensul lui si ce aduce nou n abordarea problemelor orasului? Referiti-va la interviul cu -orzamparc. - Comentati nevoia ar"itectilor / teoreticienilor de a 8inventa9 astfel de concepte? Care este sensul acestor cautari? - Ce similitudini si filiatii puteti stabili intre ideile lui -orzamparc din interviu !si conceptul de lot ouvert)' ideile lui Colin Ro0e si conceptele de !rossform si "igness. [proiectul urban] - Cum defini:i noul concept de proiect urban ;i care ar fi necesitatea lui / de ce crede:i c< a fost necesar? Ce aduce nou fata de proiectarea urbana traditionala? [peisa# si arhitectura peisa#ului] - )r"itectura peisa.ului are o mare pondere in proiectul contemporan. Comentati succint care sunt sperantele' ce se asteapta de la aceasta abordare in proiectarea contemporana. +olositi-va de exemple, - Ce aduce nou si necesar conceptul de peisa. n abordarea ar"itectural-urbanistica contemporana? - -ornind de la no:iunile prezentate la curs' comenta:i elementele func:ionale ;i contextuale pe care le n$lobeaz< ar"itectura peisa.ului. +olosi:i-v< de exemplele prezentate la curs' precum ;i de altele pe care le considera:i relevante pentru subiect. - -rezentati succint si ar$umentat un exemplu semnificativ de proiect de peisa. la nivel teritorial' subliniind si aspectele ce tin de functiune si context. - Cum puneti in relatie $andirea / atitudinea contextuala cu ar"itectura peisa.ului? - Cum puneti in relatie abordarea prin peisa. / ar"itectura peisa.ului cu c"estiunea estetica n ar"itectura? [altele] - Cum puteti discuta notiunea de patrimoniu din perspectiva functionala / contextuala / a peisa.ului? Incercati sa va construiti raspunsul pe exemple. - -ornind de la exemple de cladiri / proiecte' comentati din diverse perspective !contextuala / functionala / a peisa.ului# semnificatiile multiple pe care le au pentru oras si pentru spatiul public in care sunt inserate. - azandu-va pe curs' discutati cum evolueaza contradictia ar"itectura-oras in secolul ==, - Comentati pe baza unor exemple masura in care straturile perceptiei estetice in ar"itectura pot fi imbo$atite prin perspectiva contextuala / functionala / a peisa.ului.