Sunteți pe pagina 1din 24

MEMORIU JUSTIFICATIV

S-a elaborate proiectul de management afferent unui obiectiv de investi ie alctuit din 8 blocuri identice S+P+4E cu urmtoarele caracteristici:

Hnivel curent = m; Pm nt vegetal ! ; natura pm ntului ! pm nt vegetal compactat cu sau fara radacini coe"iune ! comportare la sptura manual: - mi#locie mecani"at : categoria $

greutate medie %n sptur : indice de af nare ! Pm nt de ba" ! ()

da&'mc;

*categoria

natura pm ntului ! argila prafoasa; coe"ivitate ! mi#locie; comportare la sptura manual: - tare; mecani"at : categoria $$; greutate medie %n sptur : indice de af nare ! ,onformitate antiseismic: -s = ; .coperi/: teras necirculabil Structura de re"isten: diafragme de beton armat monolit0 %n s1stem cellular; Plan/ee din beton armat monolit; ,ompartimentri interioare: f /ii 2),).); 3undaii de tip cu"inet din beton armat /i bloc din beton simplu) da&'mc;

ANTEMSURTOARE
1. TERASAMENTE 01.01.TsC 18 A1 4ecaparea stratului vegetal: Sptura mecanic cu buldo"er pe tractor pe /enile de 56-87 ,P0 inclusive %mpingerea pm ntului p n la 87 m0 %n teren categoria $) 9):) ! 877 mc &;i ! <0<8 ore utila#'877m =78)78 = >ssv? lssv ?Hssv ?8'877=>ssv? lssv?70<'877 = Rotund: 01.02.TsC 22 A1 Spor la consumurile de ore utila# din art) ;S , 88 pentru transportul pm ntului pe fiecare 87m %n plus0 peste distana prev"ut0 cu buldo"ere de 56-87 ,P) 9):) ! 877 mc &;i = 80@@ utila# ore'877 mc =78)7< = =78)78?@ ?8)<8= Rotund: Sptura terenului de fundare: 01.0 .TsC 0! "1 Sptur mecanic cu eAcavator pe /enile de 70B8-80<6 mc cu motor ardere intern /i comand Cidraulic0 %n pm nt cu umiditate natural cu descrcare pm nt %n autoveCicul0 categoria $$) 9):) ! 877 mc &;i = 80@6 ore'877 mc =78)7@ = Rotund: 01.0!.TsC 0! C1 Sptur mecanic cu eAcavator pe /enile de 70B8-80<6 mc cu motor ardere intern /i comand Cidraulic0 %n pm nt cu umiditate natural cu descrcarea pm ntului %n depo"it0 teren categoria $$) 9):) ! 877 mc sute mc sute mc sute mc

&;i = 8047 utila# ore'877 mc =78)74 = =SD ! =78)7@ =>SD0med?lSD0med?HSD?8'877 ! =78)7@ = *>SDi+ >SDS+'<?*lSDi+ lSDS+'<? HSD?8'877! =78)7@ = = Rotund: 01.0#.Ts E 01 C1 &ivelarea manual a terenurilor /i platformelor0 %n teren tare) 9):) ! 877 mc &;i 88)<6 ore'877 mc .78)76 = >SDi?lSDi?8'877= Rotund: 01.0$.TsA 02 F1 Sptura manual de pm nt %n spaii limitate0 av nd sub 8077 m0 eAecutat fr spri#iniri cu talu" vertical0 la fundaii0 canale0 susoluri0 drenuri0 trepte de %nfrire etc) %n teren cu coe"iune mi#locie p n la 8)6 m ad ncime) 9):) ! mc &;i = <)<6 om ore' mc =78)75 = E*bfi?Hfi?>fi+ =

Rotund: 01.0%.Ts& 01 C1 Fmpr/tierea cu lopata a pm ntului af nat %n straturi uniforme de 87-@7 cm grosime0 prontro aruncare p n la @ m din grme"i0 inclusive sfr marea bulgrilor0 pm ntul provenind din teren tare) 9):) ! mc pm nt %mpr/tiat &;i = 704@ om ore' mc =78)7B = =78)75 ?i %nfoiere = Rotund: 01.08.Ts & 0! &1 ,ompactarea cu maiul de m n a umpluturilor eAecutate %n straturi cu udarea fiecarui strat0 grosimea stratului <7 cm0 pamanat coe"iune mi#locie) 9):) ! 877 mc

&;i = 7055 utila# ore'877 mc =78)78 = =78)7B?8'i %nfoiere= Rotund: 01.0'.Ts& 02 (1 Fmpr/tierea pm ntului af nat provenit din teren categoria $$0 eAecutat cu buldo"er pe tractor cu /enile de 88887,P0 %n straturi cu grosimea de <8-@7 cm) 9):) ! mc &;i = 70G7 utila# ore' mc =78)7G = =78)7@ ? i %nfoiere = Rotund: 01.10.Ts & 0# (1 ,ompactarea cu maiul mecanic de 867-<77Hg a umpluturilor %n straturi succesive de <7-@7 cm grosime0 eAclusiv udarea fiecrui strat %n parte0 umpluturile eAecut ndu-se din pm nt necoe"iv) 9):) ! mc &;i = 87)88 ore' 877 mc =78)87 = =78)7G?8'i %nfoiere = Rotund: 01.11.TRA 01 A 0# ) ;ransportul rutier al pm ntului sau molo"ului cu autobasculanta la distan a de 6 Hm) 9):)- tona :78)88 = =78)74?80G tone'mc= Rotund:

2.

*UCRRI &E FUN&A+II

02.01.CA 01( ;urnarea betonului simplu %n fundaii continue0 isolate0 socluri cu volum peste @mc0 precum /i %n "iduri de spri#in) 9):)-mc &;i ! @076 om-ore'mc

=7<)78 = E*bfi?Hfi?>fi+==78)75 = Rotund: 02.02.C( 10A ,ofra#e pentru beton %n cu"inei0 fundaii paCar /i fundaii de utila#e0 simple cu forme regulate0 inclusive spri#inirile din panouri refolosibile cu placa# 9):)-mp &;i ! 8077 om-ore'mc S7<)7< =E*lcu"inet?Ccu"inet?<fee+=

Rotund: 02.0 .CC 01 C :ontarea armturilor din oel beton tip I2 @B /i P,6< %n funda ii continue /i radiere *plci+ 9):) !Hg &;i ! 70<7 om ore'Hg :7<)7@ = =7<)74?57 Hg oel'mJbeton = Rotund: 02.0!.CA 02 C ;urnarea betonului armat 2867 %n elementele construciilor0 eAclusive cele eAecutate %n cofra#e glisante %n fundaii continue0 radiere /i perei cu grosime p n la @7 cm inclusiv) 9):) !Hg &;i ! 4086 om-ore'mc ,s= 80778mc'mc =7<)74 = Rotund: 02.0#.C, 01 02 A Preparare beton marca 267 cu balast0 cu granulaia p n la @8 mm0 preparat cu ciment 3<6 %n instala ii centrali"ate) 9):)-mc =7<)76 = =7<)78?80778 =

Rotund: 02.0$.C, 01 0# A Prepararea beton marca 2 867 cu agregate grele0 sortate cu granula ia p n la @8 mm *pt) beton simplu sau armat de lucrabilitate >< in blocuri sau talpi de fundatie0 radiere0plci si grin"i la construc ii de importanta redusa cu descCideri sub 5 m+0 preparat cu ciment : @7 %n %nstala ii centrali"ate 9):)-mJ =7<)75 = =7<)74?80778 = Rotund: 02.0%.C, 0 01 A ,onfecionarea armturilor din oel beton pentru beton armat %n funda ii fasonarea barelor pentru funda ii i"olate *inclusive fundaii paCar+ continue /i radiere0 la atelierele centrali"ate I2 @B0 K=5-8 mm 9):)-Hg &;i ! 707@@ ore'Hg :7<)7B =7047?:7<)7@?80787 = Rotund: 02.08.C, 0 01 ( ,onfecionarea armturilor din oel beton pentru beton armat %n funda ii fasonarea barelor pentru funda ii i"olate *inclusive fundaii paCar+ continue /i radiere0 la atelierele centrali"ate P,6< K=87 -85 mm 9):)-Hg &;i ! 707<< ore'Hg :7<)78 =7057?:7<)7@?80787 = Rotund: 02.0'.TRA 0$A 0# ;ransportul rutier al betonului cu autobetoniera la distan a de 6 Hm 9):)-tona :7<)7G =* =7<)76 + =7<)75 +?<06 t'mc = Rotund: 02.10.TRA 0!A 0# ;ransportul rutier al armturii fasonate cu platform cu remorca cu trailer cu capacitatea de p n la <7 t la distana de 6 Hm)

9):)-tona :7<)87 =* :7<)7B + :7<)78 +?8'80787?8'8777= Rotund:

. REA*I,ARE SU(SO* 0 .01.C(.12 I ,ofra#e pentru beton armat %n perei /i diadragme0 inclusive spri#inirile0 din panouri refolosibile cu placa# de 86 mm grosime la construcii av nd %nlimea p n la <7 m inclusiv0 cu plan/ee din beton monolit 9):) = 8 mL &;i = 7088 ore'mL .7@)78 =E>cofra#e ?Hcofra#e?< fee = < Rotund: Hsubsol = <07@ m

0 .02.C(.2 ( ,ofra#e-ram din tabl neagr0 pentru crearea golurilor %n perei de beton cu l imea ramelor peste 86 cm0 eAclusive gCermelele) 9):) = 8 mL &;i = 7046 ore'mL .7@)7< = ngoluri ?Hgoluri ?lgoluri = Rotund: 0 .0 .CC.02A :ontarea armturilor din oel-beton0 tip I2 @B %n elemente de construc ii0 eAclusiv cele din construc ii eAecutate %n cofra#e glisante0 cu distanieri din mase plastic0 la construc ii eAecutate la o %nl ime p n la @6 m inclusiv0 din bare fasonate av nd diametrul p n la 8 mm inclusiv0 %n pere i /i diafragme) 9):) = 8 Hg &;i = 70748 ore'Hg :7@)7@ ==7@)74?87Hg'mc = Rotund: 0 .0!.CC.02.(

;urnarea betonului armat in elementele constructiilor0 eAclusive cele in cofra#e glisante) 9):) = 8 Hg &;i =4)74 ore'mc =7@)74 = Rotund: 0 .0#.C(.1 A ,ofra#e pentru beton armat in placi0 grin"i si stalpi din panouri refolosibile cu placa#) 9):)= 8mJ &;i = 7)86 ore'mp .7@)76 = Rotund: 0 .0$.C(.!# ( Susineri din grin"i metalice eAtensibile de inventar pentru turnarea grin"ilor monolite i"olate0 a plan/eelor cu grin"i monolite /i a plcilor drepte cu sarcin total asupra cofra#elor de cel mult 677 da&'mL la construcii av nd %nlimea p n la <7 m inclusiv0 grin"ile re"em nd pe popi metalici eAtensibili 9):) = 8 buc &;i = <0@8 ore'buc &7@)75 = Rotund: 0 .0%.C(.!! A Susineri cu popi metalici eAtensibili de inventar folosite pentru montarea plcilor prefabricate cu /i fr bucl0 a predalelor de plan/eu0 la turnarea plan/eelor monolite cu grin"i sau la grin"i monolite cu plan/ee prefabricate0 cu popi metalici eAtensibili tip PE @877 M 9):) = 8 buc &;i = 7044 ore'buc &7@)7B =&7@)7B?<popi'grind = Rotund: 0 .08.CC.02 C :ontarea armturilor din oel-beton0 tip I2 @B /i P, 6< %n elemente de construc ii0 eAclusiv cele din construcii eAecutate %n cofra#e glisante0 cu distanieri din mase plastice0 la construc ii eAecutate la o %nl ime

p n la @6 m inclusiv0 din bare fasonate av nd diametrul p n la 88 mm inclusiv0 %n grin"i /i st lpi /i p n la 87 mm inclusiv0 %n plci *inclusiv scri /i podeste+) 9):) = 8 Hg &;i = 707@@ ore'Hg :7@)78 ==7@)G?87Hg'mJ = Rotund: 0 .0'.CA.02 J ;urnarea betonului armat %n elementele construciilor0 eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 marca 2<77 la construcii cu %nlimea p n la @6 m inclusiv %n plan/ee *grin"i0 st lpi0 plci+ cu grosimea plcii mai marede 87 cm ) 9):)= 8mJ &;i = @064ore'mJ =7@)G = Rotund:

0 .10.C,.01.0$A Preparare beton marca 2<77 pentru betoane obi/nuite cu aggregate grele0 sortate cu granula ia p n la 85 mm0 pentru beton armat %n elemente cu seciunea redus sau armturi foarte dese /i %n pilo i 3ranHi0 preparat %n ciment :@70 %n instalaii centrali"ate) 9):)= 8mJ &;i = 70786 ore'mJ =7@)87 =*=7@)74 +=7@)G+?80778 = Rotund: 0 .11.C,.0 .02A ,onfecionarea armturilor din oel-beton0 pentru beton armat %n elemente de construc ie turnate %n cofra#e glisante0 fasonarea barelor pentru pere i0 grin"i0 st lpi /i diafragme la construc ii obi/nuite0 %n ateliere centrali"ate0 I2 @B0 N =5 ! 8 mm 9):) = 8 Hg :7@)88 = Rotund: 0 .12.C,.0 .02 M

,onfecionarea armturilor din oel-beton0 pentru beton armat %n elemente de construc ie turnate %n cofra#e eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 fasonarea barelor pentru pere i0 grin"i0 st lpi /i diafragme la construcii obi/nuite0 %n ateliere centrali"ate) 9):) = 8 Hg :7@)8< = Rotund: 0 .1 .TRA.0$.A0# ;ransportul rutier al betonului cu autobetoniera la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :7@)8@ = Rotund: 0 .1!.TRA.0!.A 0# ;ransportul rutier al armturii fasonate cu autoremorcCer cu remorca cu trailer cu capacitatea de p n la <7 t la distana de 6 Hm) 9):)= 8 tona :7@)84 =* :7@)88 + :7@)88 +'80787?8'8777= Rotund: 0 .1#.C". 2 C 9mpluturi %n straturi compactate0 eAecutate cu piatr spart /i nisip0 compactate cu mi#loace manual) 9):)= 8mJ *dup compactare+ &;i = 70G< ore'mJ =7@)86 = Rotund: 0 .1$.CC.02 C :ontarea armturilor din oel-beton0 in elementele constructiilor0 eAclusive cele montate in cofra#e glisante 9):) = 8 Hg &;i = 707@@ ore'Hg :7@)85 = .7@)8B ?7)87?<7Hg'mL= Rotund:

0 .1%.C".18 ( Pardoseli din beton slab armat0 turnate pe loc0 marca 28770 in grosime de 87 cm0 %n camp continuu0 cu scliviseal de <mm0 eAecutat direct pe betonul proaspt turnat 9):) = 8 mL &;i = 705G ore'mL .7@)8B = Rotund:

0 .18.C,.01.0! A Preparare beton marca 2877 cu balast0 cu granula ia p n la @8 mm0 preparat cu ciment 3<60 %n instalaii centrali"ate) 9):)= 8mc &;i = 70786 ore'mc =7@)88 =.7@)8B ?7)8?708778= Rotund:

0 .1'.C,.0 .02.M ,onfecionarea armturilor din oel-beton0 pentru beton armat %n elemente de construc ie turnate %n cofra#e eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 9):) = 8 Hg :7@)8G = :7@)85 ?8)78Hg'mp = Rotund: 0 .20.TRA.0$ A 0# ;ransportul rutier al betonului 2<77 cu autobetoniera la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :7@)<7 ==7@88?<06 tone'mc = Rotund:

0 .21.TRA.0! A0# ;ransportul rutier al armturii fasonate cu autoremorcCer cu remorca trailer cu capacitatea de p n la <7 t la distana de 6 Hm) 9):)= 8 tona :7@)<8 = :7@)8G ?8'80787?8'8777= Rotund:

!. REA*I,ARE SU)RASTRUCTUR 0!.01.C(.12 I ,ofra#e pentru beton armat %n perei /i diafragme0 inclusiv spri#inirile0 din panouri refolosibile cu placa# de 86 mm grosime la construcii av nd %nlimea p n la <7 m inclusiv0 cu plan/ee din beton monolit) 9):) = 8 mL &;i = 7088 ore'mL .74)78 =E>pereti ? *Hnivel ! Cpl+? 6 niveluri?< fete = Rotund:

0!.02.C(.2 & ,ofra#e-ram din tabl neagr0 pentru creearea golurilor %n pere i de beton cu l imea ramelor peste 86 cm0 cu gCermelele necesare montrii t mplriei) 9):) = 8 mL &;i = 706@ ore'mL .74)7< = Rotund:

0!.0 .CC.02.A :ontarea armturilor din oel-beton0 tip I2 @B %n elemente de construc ii0 eAclusiv cele din construc iile eAecutate din cofra#e glisante0 cu distanieri din mase plastice 0 la construc ii eAecutate la o %nl ime p n la @6 m inclusiv0 din bare fasonate av nd diametrul p n la 8 mm inclusiv0 %n pere i /i diafragme) 9):) = 8 Hg

&;i = 70748 ore'Hg :74)7@ = =74)74 ?87Hg'mJ= Rotund:

0!.0!.CA.02." ;urnarea betonului armat %n elementele construciilor0 eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 marca 2<77 la construcii cu %nlimea p n la @6 m inclusiv %n pere i /i diafragme cu grosimea p n la @7 cm inclusiv) 9):)= 8mJ &;i = 4074ore'mJ =74)74 = Rotund: 0!.0#.C(.1 A ,ofra#e pentru beton armat %n plci0 grin"i /i st lpi0eAclusiv susinerile0 din panouri refolosibile cu placa#) 9):) = 8 mL &;i = 7086 ore'mL .74)76 = Rotund:

0!.0$.C(.!#( Susineri din grin"i metalice eAtensibile) 9):) = 8 buc &;i = <0@8 ore'buc &74)75 = *&7@)75+87+ ?6 nivele = Rotund: 0!.0%.C(.!!A Susineri cu popi metalici eAtensibili de inventar folosite pentru montarea plcilor prefabricate cu /i fr bucl0 a predalelor din plan/eu0 la turnarea plan/eelor monolite cu grin"i sau la grin"i monolite cu plan/ee prefabricate0 cu popi metalici eAtensibili) 9):) = 8 buc

&;i = 7044 ore'buc &74)7B = Rotund:

0!.08.CC.02 C :ontarea armturilor din oel-beton0 tip P,6< %n elemente de construc ii0 eAclusiv cele din construc iile eAecutate din cofra#e glisante0) 9):) = 8 Hg &;i = 707@@ ore'Hg :74)78 = =74)7G ?87Hg'mJ= Rotund:

0!.0'.CA 02 J ;urnarea betonului armat in elementele constructiilor 0 eAclusive cele eAecutate in cofra#e glisante 9):) = 8 Hg &;i = @)64 ore'mc =74)7G = Rotund:

0!.10.C,.01.0$.A Preparare beton marca 2<77 pentru betoane obi/nuite cu agregate grele0 sortate cu granula ia p n la 85 mm0 pentru beton armat %n elemente cu seciunea redus sau armturi foarte dese /i %n pilo i 3ranHi0 preparat %n ciment :@70 %n instalaii centrali"ate) 9):)= 8mJ =74)87 ==74)74 ?80778 = Rotund:

0!.11.C,.0 .02.A ,onfecionarea armturilor din oel-beton0 pentru beton armat %n elemente de construc ii turnate %n cofra#e eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 fasonarea barelor pentru pere i0 grin"i0 st lpi /i diafragme la construcii obi/nuite0 %n ateliere centrali"ate0 P, 6<0 N =5 ! 8 mm 9):) = 8 Hg :74)88 =:74)7@?8)787= Rotund:

0!.12.C,.0 .02.M ,onfecionarea armturilor din oel-beton0 pentru beton armat %n elemente de construc ie turnate %n cofra#e0 eAclusiv cele eAecutate %n cofra#e glisante0 fasonarea barelor pentru pere i0 grin"i0 st lpi /i diafragme la construcii obi/nuite0 %n ateliere centrali"ate) 9):) = 8 Hg :74)8< =:74)78 ?80787 = Rotund: 0!.1 .TRA.0$.A 0# ;ransportul rutier al betonului 2<77 cu autobetoniera la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :74)8@ = =74)87 ?<06tone'mJ+= Rotund: 0!.1!.TRA.0! A0# ;ransportul rutier al armturii fasonate cu autoremorcCer cu remorca trailer cu capacitatea de p n la <7 t la distana de 6 Hm) 9):)= 8 tona :74)84 = *=74)88 + =74)8<+8'80787?8'8777= Rotund:

0#. -NC.I&ERI /I COM)ARTIMENTRI 0,I&RII1 0#.01.C&.0% C Oidrie din blocuri mici din beton celular autoclavati"at de @7 cm grosime *prin asimilare ! <4 cm+0 eAecutat cu mortar marca :<60 %n "iduri cu o grosime de <4 cm0 la construc ii eAecutate la o %nl ime p n la @6 m inclusive0 cu blocuri D2&) 9):) = 8 mJ &;i = @0<7 ore'mJ ,S$ = 70756 mJ :2<6)O'8mJ "id =76)78 =

Rotund: 0#.02.C).1#A :ontarea f /iilor de perei din beton celular autoclavi"at de 57 cm l ime /i B06 cm grosime) 9):) = 8 mL &;i = 8076 ore'mL ,S$ = 707788 mJ :877;'8mL .76)7< =PEl?*Hnivel ! Hgr++El?Hnivel ! Cpl+Q?6niveluri =

Rotund:

0#.0 .C).1# ( :ontarea f /iilor de perei din beton celular autoclavi"at de 57 cm l ime /i 8<06 cm grosime) 9):) = 8 mL &;i = 80<7 ore'mL ,S$ = 707786 mJ :877;'8mL .76)7@ = Rotund:

0#.0!.C).1# C :ontarea f /iilor de perei din beton celular autoclavi"at de 57 cm l ime /i 8<06 cm grosime) 9):) = 8 mL &;i = 80<7 ore'mL ,S$ = 707788 mJ :877;'8mL .76)74 = Rotund:

0#.0#.C,.02.02 :ortar de ciment pentru tencuieli :<6- ;0 %n instalaii necentrali"ate0 fr adaos de var 9):) = 8 mJ =76)76 = Rotund: 0#.0$.C,.02.0'A :ortar de ciment pentru tencuieli :877- ; preparat cu ciment : @70 %n instala ii necentrali"ate0 fr adaos de var 9):) = 8 mJ =76)75 = Rotund:

0$. T2M)*RII 0$.01.C3.01 A 3erestre de lemn simple0 duble0 duble sau cuplate0 cu descCiderea obi/nuit sau interioar0 cu unul sau mai multe canaturi0 cu sau fr supralumin0 la construc ii de locuin e0 social-culturale0 industriale etc)0 inclusiv i"olaia Cidrofug /i termic0 montat pe gCermele eAistente0 la construc ii cu %nl imea p n la @6 m inclusiv0 pentru ferestre cu suprafaa tocului p n la 8077 mL inclusiv

9):) = 8 mL &;i = <05G ore'mL .75)78 = Rotund:

0$.02.C3.01 ( 3erestre de lemn simple0 duble0 duble sau cuplate0 cu descCiderea obi/nuit sau interioar0 cu unul sau mai multe canaturi0 cu sau fr supralumin0 la construc ii de locuin e0 social-culturale0 industriale etc)0 inclusiv i"olaia Cidrofug /i termic0 montat pe gCermele eAistente0 la construc ii cu %nl imea p n la @6 m inclusiv0 pentru ferestre cu suprafaa tocului %ntre 8077 /i <067 mL inclusiv 9):) = 8 mL &;i = 80<6 ore'mL .75)7< = Rotund:

0$.0 .C3.0! A 9/i de lemn pentru balcoane *eAterioare+0 duble sau cu foile cuplate0 cu descCiderea obi/nuit sau interioar intrun canat sau dou0 eAecutate din cCerestea la construc ii de locuin e0 social-culturale inclusiv i"olaia Cidrofug /i termic a tocului0 montate pe gCermele eAistente0 la u/i %ntrun canat cu %nl imea p n la @6 m) 9):) = 8 mL &;i = 8048 ore'mL .75)7@ = Rotund:

0$.0!.C3.0 .F 9/i de lemn interioare sau eAterioare simple0 inclusiv i"olaia Cidrofug /i termic a tocului0 montate pe gCermele eAistente interioare tip ,$> finisate la productor %ntrun canat0 pe toc /i cptu/eli)) 9):) = 8 mL &;i = 808 om ore'mL .75)74 =

Rotund:

0$.0#.C3.0' A Dlafuri0 perva"uri0 bagCete din lemn pentru ferestre sau u/i0 perva"uri sau bagCete p n la <7 mm grosime /i 877 mm lime montate la u/i sau ferestre) 9):) = 8 ml &;i = 70<B ore'ml >75)76 =

Rotund: 0$.0$.C3.0' ( Dlafuri0 perva"uri0 bagCete din lemn pentru ferestre sau u/i0 perva"uri sau bagCete p n la @7 cm l ime montate la ferestre din lemn) 9):) = 8 ml &;i = 707B ore'ml >75)75 = Rotund:4

0$.0%.CM.02 & Deamuri trase simple0 prelucrate *mate0 givrate0 muslin+0 /lefuite trase simple de <R@ mm grosime0 montate cu cCit /i cuie la ocCiuri peste 70<6mL) 9):) = 8 mL &;i = 70 6 ore'mL .75)7B =* .75)78 + .75)7< + .75)7@ +?<?708 = Rotund:

0%. TENCUIE*I INTERIOARE 0%.01.CF.01C

;encuieli interioare dri/cuite la perei /i st lpi0 eAecutate manual0 pe suprafe ele de beton0 "idrie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavi"at0 cu mortar de var-ciment marca :87-; %n grosime medie de < cm0 inclusiv scCela) 9):) = 8 mL &;i = 808< ore'mL ,S$ = 70788 mJ :87-;'mL .7B)78 =

Rotund:

0%.02.CF.0 A ;encuieli interioare dri/cuite la tavane plane0 din beton monolit sau din elemente prefabricate eAecutate manual0 cu mortar de var-ciment marca :<6-; %n grosime medie de < cm0 inclusiv scCela pe capre) 9):) = 8 mL &;i = 807@ ore'mL ,S$ = 707<7 mJ :<6-;'mL .7B)7< = .74)76 = Rotund: 0%.0 .CF.10 & Dlet aplicat pe tencuieli interioare dri/cuite sau pe suprafe ele elementelor din beton0 glet de ipsos la pere i0 st lpi /i tavane0 aplicat manual pe tencuieli interioare dri/cuite0 eAecutat cu past de ipsos) 9):) = 8 mL &;i = 7045 ore'mL .7B)7@ = .7B)78 + .7B)7< + .76)7< ?<+ .76)7@ ?< + .76)74 ?< = Rotund: 0%.0!.C,.02.0$ A :ortar de var-ciment pentru tencuieli :87- ; preparat cu ciment 3 <6 /i var past0 %n instala ii centrali"ate) 9):) = 8 mJ =7B)74 = .7B)78 ?70788 = Rotund:

0%.0#.C,.02.0% A :ortar de var-ciment pentru tencuieli marca :<6-; preparat cu ciment 3<6 /i var past0 0 %n instala ii centrali"ate) 9):) = 8 mJ =7B)76 = .7B)7< ?707<7 = Rotund: 0%.0$.TRA.0$.A 0# ;ransportul rutier al mortarului cu automalaAorul la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :7B)75 =*=7B)74 + =7B)76 +?< = Rotund:

08. )AR&OSE*I 08.01.C".01 & Strat support pentru pardoseli eAecutat din mortar de ciment marca :877-; de @ cm grosime0 cu suprafaa fin dri/cuit 9):) = 8 mL &; = 7045 ore'mL ,S$ = 707@8 mJ :877-;'mL .78)78 =E supraf pard calde= Rotund:

08.02.C".0 E Pardoseli din material plastic inclusive perva"urile0 cur ate /i ceruite0 cu covor din policlorur de vinil *P=,+ pe suport teAtil lipit cu prenande"0 %n %ncperi cu suprafe e peste 6 mL) 9):) = 8 mL &; = 70B@ore'mL

.78)7< = .78)78 = Rotund: 78)7@),D)75 4 Pardoseli din mo"aic0 turnate pe loc0 fr coloran i0 inclusiv stratul suport cu mortar de ciment marca :877-;0 inclusiv frecarea /i splarea0 eAecutate simplu0 %n c mp continuu %n grosime de 806 cm0 fr bordur0 cu piatr de mo"aic din marmur %n %ncperi cu suprafe e peste 6 mL) 9):) = 8 mL &; = <0<@ore'mL .78)7@ = Rotund: 08.0!.C".1$ C Plinte /i borduri eAecutate cu piatr de mo"aic din marmur )) 9):) = 8 ml &; = 7)B7ore'ml >78)74 = Rotund:

08.0#.C,.02.0' A :ortar de ciment pentru tencuieli :877- ; preparat cu ciment : @70 %n instala ii centrali"ate fr adaos de var) 9):) = 8 mJ =78)76 = .78)78 ?707@8 = Rotund:

08.0$.TRA.0$.A 0# ;ransportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :78)75 ==78)76 ?<0< = Rotund:

0'. FINISAJE INTERIOARE &E SU)RAFA+ 0'.01.CN.02.( Ougrveli interioare la perei /i tavane0 eAecutate %n culori de ap0 cu Cum0 %n trei straturi) 9):) = 8 mL &; = 70@8 ore'mL .7G)78 = .7B)7@= Rotund: 0'.02.CI.0$ ( Placa# din faian la perei /i st lpi0 inclusive placarea glafurilor eAecutat cu plci de accea/i culoare /i acela/i format0 fiAate cu mortar de ciment marca :877-; cu adaos de var past de circa < cm grosime0 la %ncperi cu suprafa mai mare de 87 mL) 9):) = 8 mL &; = <076 ore'mL .7G)7< = Rotund:

0'.0 .CN.0' ( =opsitorii pe t mplrie de lemn0 eAecutate 0 %n @ straturi) 9):) = 8 mL &; = 8)84 ore'mL .7G)7@= *.75)78 + .75)7< + .75)7@ +?@+ .75)74 ?<06 = Rotund: 10. FINISAJE E5TERIOARE 10.01.C(.!8 ( ScCel metalic autoridictoare pentru lucrri la faade cu scCel autoridictoare 9):) = 8 mL &; = 70<4 ore'mL

S87)78 =

Rotund:

10.02.CF.08.A ;encuieli eAterioare special %n similipiatr*piatr artificial+ la faade0 socluri etc) lucrate manual0 cu grundul din mortar de ciment marca :877-;0 cu adaos de var0 dri/cuit din gros0 %n grosime medie de 806 cm0 iar stratul vi"ibil cu mortar de ciment marca :877-;0 confec ionat cu piatr de mosaic din calcar *praf de piatr+ %n loc de nisip0 frecate %n camp continuu0 cu grosimea stratului superior de 706 ! 708 cm) 9):) = 8 mL &; = 7)@4 ore'mL ,S$ = 7078B mJ :877-;'mL .87)7< = .87)78 ! *.75)78 + .75)7< + .75)7@ += Rotund:

10.0 .C,.02.0' A :ortar de ciment pentru tencuieli :877- ; preparat cu ciment : @70 %n instala ii necentrali"ate adaos de var) 9):) = 8 mJ =87)7@ = .87)7< ?7078B = Rotund:

10.0!.TRA.0$.A 0# ;ransportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distan a de 6 Hm) 9):) = 8 tona :87)74 ==78)76 ?<0< =