Sunteți pe pagina 1din 28

Proiect Management

Secareanu Vlad An IV, gr 17

Decapararea stratului vegetal: 01.01.TsC 18 A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65 80 C!" inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m" in teren categoria # $.%. 100 mc &Ti '.' ore(100m

sute mc )otund 1.1* sute mc 01.0'.TsC '' A1 Spor la consumurile de ore utila+ din art.TS C 18 pentru transportul pamantului pe ,iecare 10 m in plus" peste distanta prevazuta" cu buldozere de 65 80 C! $.%. 100 mc &Ti 1.-- ore(100m Rotund 5.70 sute mc Sapatura terenului de ,undare:

01.0-.TsC 0. /1 Sapatura mecanica cu e0cavator pe senile de 0.11 1.'5 mc cu motor ardere interna si comanda 2idraulica" in pamant cu umiditate naturala cu descarcare in autove2icul categoria ### $.%. 100 mc &ti 1.-5 ore(100mc

)otund ..1. sute mc 01.0..TsC 0. 31 Sapatura mecanica cu e0cavator pe senile de 0.11 1.'5 mc cu motor ardere interna si comanda 2idraulica" in pamant cu umiditate naturala cu descarcarea pamantului in depozit" teren categoria ### $.%. 100 mc &T# 1.' utila+ ore(100mc

sute mc )otund 1.01 sute mc 01.05.Ts 4 01 D1 &ivelare manuala a terenurilor si plat,ormelor" cu denivelari de 10 '0 cm" in teren ,oarte tare $.%. 100 mp &T# 1..0. ore om(100mp

sute mp )otund -.51 sute mp 01.06.TsA 0' 51

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate" avand sub 1.00m sau peste 1.00m latime" e0ecutata ,ara spri+iniri cu taluz vertical la ,undatii" canale" subsoluri" drenuri" trepte de in,ratire" etc in teren tare pana la 0.15m adancime $.%. mc &ti '.11 ore om(100mc

)otund 1. mc 01.01.TsD 0' 31 #mprastierea pamantului a,anat provenit din teren categoria ###" e0ecutata cu buldozer pe tractor cu senile de 65 80 C!" in straturi cu grosimea de '1 -0cm $.%. mc &Ti 0.*0 utila+ ore(100mc 1.'5 indice de a,anare a pamantului pt a6'57

)otund *'.5 mc 01.0*.TsD 0' D1 #mprastierea cu lopata a pamantului a,anat in straturi uni,orme de 10 -0cm grosime" printr o aruncare pana la - m din gramezi" inclusiv s,aramarea bulgarilor" pamantul provenind din teren tare $.%. mc pamant imprastiat &Ti 0.-1 om ore(mc

)otund 1.-- mc 01.10.TsD 05 A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor e0ecutate in straturi orizontale sau inclinate la 1(." inclusiv udarea ,iecarui strat de pamant in parte avand '0 cm grosime $.%. mc

&Ti 10.88 utila+ ore(mc

)otund 1.01 mc 01.08.TsD 0. C1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 '00 8g a umpluturilor in straturi succesive de '0 -0cm grosime" e0clusiv udarea ,iecarui strat in parte" umputurile e0ecutandu se din pamant coeziv $.%. mc &Ti 0.15 om ore(mc

Rotund 74 mc 01.11.T)A 01 A15 Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la distanta de 158m $.%. tona

)otund 10. tone 2.LUCRARI DE FUNDATII 0'.01.CA 01 3 Turnarea betonului simplu 350 in ,undatii continue izolate" socluri cu volum peste m-"precum si in ziduri de spri+in. $.% mc &Ti -.05 om ore(mc

)otund 1. mc 0'.0'.C3 10 3

Co,ra+e pentru beton in cuzineti",undatii pa2ar si ,undatii de utila+e" simple sau cu ,orme regulate" inclusiv spri+inirile din panouri re,olosibile cu placa+ de 15 mm. $.% mp &Ti 1.00om ore(mp

)otund 66.5 mp 0'.0..CA 0' D Turnarea betonului armat 3150 in elementele constructiilor" e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante in ,undatii continue"radiere si pereti cu grosime pana la -0cm inclusiv

&Ti -.-5 om ore(mc

)otund -0 mc 0'.0-.CC 01 C %ontarea armaturilor din otel beton tip 93-1 si !C5' in ,undatii continue si radiere:placi;

&Ti 0.0'0 om ore(8g

)otund 1800 8g 0'.05.C< 01 0' A !repareare beton beton marca 350 cu balast" cu granulatia pana la -1mm" preparat cu ciment /'5 in instalatii centralizate

&Ti 0.085 om ore(mc

)otund 80.5 mc 0'.06.C< 01 05 C !reparare beton marca 3150 cu agregate grele" sortate cu granulatia pana la -1mm:pt beton simplu sau armat in placi" grinzi" dia,ragme" scari " elemente cu sectiuni mici la constructii cu ' - nivele si desc2ideri sub 5m;"preparat cu ciment %-0 in instalatii centralizate.

&Ti 0.085 om ore(mc

)otund -0.- mc 0'.01.C< 0- 01 A Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in ,undatii ,asonarea barelor pentru ,undatii izolate:inclusiv ,undatii pa2ar; continue si radiere la ateliere centralizate 93-1 " 6 8mm.

&Ti 0.0-- ore(8g

)otund 1'1 8g 0'.08.C< 0- 01 4 Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in ,undatii ,asonarea barelor pentru ,undatii izolate:inclusiv ,undatii pa2ar; continue si radiere la ateliere centralizate !C5' " 10 16mm.

&Ti 0.0'5 ore(8g

)otund 1100 8g 0'.0*. T)A 06A 08

Transportul rutier al betonului cu autobetoniera la distanta de 88m

&Ti 0.0'5 ore(8g

)otund '66 tone 0'.010. T)A 0.A 08 Transportul rutier al armaturii ,asonate cu plat,orma cu remorca cu trailer cu capacitatea de pana la '0 t la distanta de 88m

)otund 1.8 tone 3.REALIZAREA SUBSOLURILOR 0-.01.C3.1' #1 Co,ra+e pentru beton armat in pereti si dia,ragme" inclusiv spri+inirile din panouri re,olosibile cu placa+ de 15mm grosime la constructii avand inaltimea pana la '0m inclusv" cu plansee din beton monolit $.%61m' &Ti60.88 ore(m'

)otund .-5 mp 0-.0'.C3.'- 31 Co,ra+e rama din tabla neagra" pentru crearea golurilor in pereti de beton cu latimea ramelor peste 15 cm e0clusiv g2ermelele $.%61m' &Ti60..5 ore(m'

)otund 11.*

0-.05.CA.0' 5 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante"marca 3'00 la constructii cu inaltimea pana la -5m inclusiv in pereti si dia,ragme cu grosimea pana la -0cm inclusiv $.%61m&Ti6..0. ore(m-

)otund .1.'m0-.0-.CC.0' A1 %ontarea armaturilor din otel beton tip 93-1 in elementele de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5 m inclusiv din bare ,asonate avand diametrul pana la 8mm inclusiv in pereti si dia,ragme $.%618g &Ti60.0.8 ore(8g

)otund '060 8g 0-.0..CC.0' 31 %ontarea armaturilor din otel beton tip !C5' in elementele de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5 m inclusiv din bare ,asonate avand diametrul pana la 10 1'mm inclusiv in pereti si dia,ragme $.%618g &Ti60.0.1 ore(8g

)otund 1'.0 8g 0-.01.C3..5 31 Sustineri din grinzi metalice e0tensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra co,ra+elor de cel mult 500 da&(m'la constructii avand inaltimea pana la '0 m inclusiv grinzile rezemand pe popi metalici e0tensibili $.%61buc &T6'.-1 ore(buc

0-.06.C3... A1 Sustineri cu popi metalici e0tensibili de inventar ,olosite pentru montarea placilor pre,abricate cu si ,ara bucla a pedalelor de planseu la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee pre,abricate cu popi metalici e0tensibili tip !4 -100) $.%61buc &Ti60... ore(buc

0-.08.C3.1- A1 Co,ra+e pentru beton armat din placi" grinzi si stalpi e0clusiv sustinerile din panouri re,olosibile cu placa+ de 15mm grosime la constructii avand inaltimea pana la '0 m inclusiv la placi si grinzi $.%61m' &Ti60.85 ore(m'

)otund -6* m' 0-.10.CA.0' =1

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante" marca 3'00 la constructii cu inaltimea pana la -5m inclusiv plansee cu grosimea placii mai mare de 10cm $.%61m&Ti6-.5. ore(m-

)otund .... m' 0-.0*.CC.0' C1 %ontarea armaturilor din otel beton tip 93-1 si !C5' in elemente de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice" la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5 m inclusiv" din bare ,asonate avand diametrul pana la 18mm inclusiv" in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv in placi $.%618g &Ti60.0-- ore(8g

)otund .8*08g 0-.11.C<.01 06 A1 !reparare beton marca 3'00 pentru betoane obisnuite cu agregate grele sortate cu granulatia de pana la 16mm pentru beton armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi ,oarte dese si in piloti /ran8i preparat cu ciment %-0 in instalatii centralizate $.%61m&Ti60.085 ore(m-

)otund 86.' m0-.1'.C<.0- 0' A1

Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in co,ra+e e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante" ,asonarea barelor pentru pereti grinsi stalpi si dia,ragme la constructii obisnuite in ateliere centralizate 93-1" 6 8mm $.%618g &Ti60.0-6 ore(8g

)otund -*.0 8g 0-.1-.C<.0- 0' 41 Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in co,ra+e e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante" ,asonarea barelor pentru pereti grinsi stalpi si dia,ragme la constructii obisnuite in ateliere centralizate !C5'" 10 16mm $.%618g &Ti60.0'5 ore(8g

)otund .-'0 8g 0-.1..T)A.06 A 08 Transport rutier al betonului 3'00 cu autobetoniera la distante de 88m $.%61 tona &Ti60.0'5 ore(8g

)otund '01 tone 0-.15.T)A.0. A 08 Transport rutier al armaturii ,asonate cu autoremorc2er cu remorca trailer cu capacitatea de pana la '0 tone la distante de 88m $.%61 tona

)otund 8.11 tone 0-.16.C5.-' C1 $mpluturi in straturi compactate e0ecutate cu piatra sparta si nisip compactate cu mi+loace manuale $.%61 m&Ti60.*' ore(m-

)otund 6. m0-.11.C5.18 31 !ardoseli din beton slab armat turnate pe loc" marca 3100 in grosime de 10 cm" in camp continuu cu scliviseala de 'mm e0ecutata direct pe betonul proaspat turnat $.%61 m&Ti60.6* ore(m'

)otund '*6 m'

0-.18.CC.0' /1 %ontarea armaturilor din otel beton tip ST&3 in elemente de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice din plase sudate avand greutate pana la -8g(mp inclusiv in pereti si dia,ragma $.%61 8g &Ti60.0-1 ore(8g

)otund 881 8g 0-.1*.C<.01 0. A1 !repate beton marca 3100 cu balast cu granulatia pana la -1 mm preparat cu ciment /'5 in instalatii centralizate $.%61 m&Ti60.085 ore(m-

)otund '*.8 m0-.'0.C<.0- 0' >D1 Con,ectionarea armaturilor din otel beton prentru beton armat in elementele de constructii tunrate in co,ra+e e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante?con,ectionarea plaselor sudate din ST&3 in ateliere centralizate $.%61 m' &Ti60.055 ore(m-

)otund 8*6 8g 0-.'1.T)A 06 A 08 Transportul rutier al betonului 3100 cu autobetoniera la distanta de 88m $.%61 tona

)otund 11.5 tone 0-.''.T)A 0. A 08 Transportul rutier al armaturii ,asonate cu autoremorc2er cu remorca trailer cu capacitatea pana la '0 tone la distanta de 88m

$.%61 tona

)otund 88.1 tone 4.REALIZARE SUPRASTRUCTURA 0..01.C3 1' #1 Co,ra+e pentru beton armat in pereti si dia,ragme inclusiv spri+inirile din panouri re,olosibile cu placa+ de 15mm grosime la constructii avand inaltimea pana la '0m inclusiv cu plansee din beton monolit $.%61m' &Ti60.88 ore(m'

)otund '.-5 m' 0..0'.C3 '- D1 Co,ra+e rama din tabla neagra pentru crearea golurilor in pereti de beton cu latimea ramelor peste 15 cm cu g2ermelele necesare montarii tamplariei $.%61m' &Ti60.5- ore(m'

)otund 60.1 m' 0..05.CA 0' 5 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante marca 3'00 la constructii cu inaltimea pana la -5m inclusiv in pereti si dia,ragme cu grosimea pana la -0 cm inclusiv $.%61m&Ti6..0. ore(m-

)otund 186 m0..0-.CC 0' A1 %ontarea armaturilor din otel beton tip 93-1 in elemente de constructii e0lusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5m inclusiv din bare ,asonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv in pereti si dia,ragme $.%618g &Ti60.0.8 ore(8g

)otund 5560 8g 0..0..CC 0' 31 %ontarea armaturilor din otel beton tip !C5' in elemente de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5 m inclusiv din bare ,asonate avand diametrul pana de 10 1' mm inclusiv in pereti si dia,ragme $.%618g &Ti60.0.1 ore(8g

)otund *'60 8g 0..06.C3 .. A Sustineri cu popi metalici e0tensibili de inventar ,olosite pentru montarea placilor pre,abricate cu si ,ara bucla a predalelor de planseu la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee pre,abricate cu popi metalici e0tensiili tip !4-100) $.%61buc &Ti60.0.. ore(buc

0..01.C3 .5 31 Sustineri din grinzi metalice e0tensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra co,ra+elor de cel mult 500da&(m la constructii avand inaltimea pana la '0 m insclusiv grinzile rezemand pe popi metalici e0ensibili $.%61buc &Ti6'.-1 ore(buc

0..08 C3 1- #1 Co,ra+e pentru beton armat in placi grinzi si stalpi e0clusiv sustinerile din panouri re,olosibile cu placa+ de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la '0 m inclusiv la placi si grinzi. $.%61m' &Ti60.85 ore(m'

)otund '010 m' 0..10 CA 0' =1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante marca 3'00 la constructii cu inaltimea pana la -5m inclusiv in plansee cu grosimea placii peste 10 cm $.%61m&Ti6-.5. ore(m-

)otund '.- m0..0* CC 0' C1

%ontarea armaturilor din otel beton tip 93-1 in elementele de constructii e0clusiv cele din constructiile e0ecutate in co,ra+e glisante cu distantieri din mase plastice la constructii e0ecutate la o inaltimea pana la -5 m $.%618g &Ti60.0-- ore(8g

)otund '6100 8g 0..11 C< 01 06 A1 !reparare beton marca 3'00 pentru betoane obisnuite cu agregate grele sortate cu granulatiea pana la 16 mm pentru beton armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi ,oarte dese si in piloti /ran8i" preparat cu ciment %-0 in instalatii centralizate $.%61m&Ti60.085 ore(m-

)otund .-1 m0..1' C< 0- 0' A1 Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in co,ra+e e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante ,asonarea barelor pentru pereti grinzi stalpi si dia,ragme la constructii obisnuite in ateliere centralizate !C5' $.%618g &Ti60.0-6 ore(8g

)otund '0-00 8g 0..1- C< 0- 0' 3

Con,ectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in co,ra+e e0clusiv cele e0ecutate in co,ra+e glisante ,asonarea barelor pentru pereti grinzi stalpi si dia,ragme la constructii obisnuite in ateliere centralizate 93-1 $.%618g &Ti60.0'0 ore(8g

)otund '1600 8g 0..1. T)A 06 A 08 Transportul rutier al betonului 3'00 cu autobetoniera la distanta de 88m $.%61 tona

)otund 10-0 tone 0..15 T)A 0. A 08 Transportul rutier al armaturii ,asonate cu autoremorc2er cu remorca trailer cu capacitatea de pana la '0t la distanta de 88m $.%61 tona

)otund .'.5 tone 6.TAMPLARII 06.01 C@ 01 A1 /erestre din lemn simple" duble sau cuplate cu desc2idere obisnuita sau interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau ,ara supralumina la constructii de locuinte" social culturale industriale inclusiv izolatia 2idro,uga si termina montata pe g2ermele e0istente la constructii cu inaltimea pana la -5 m inclusiv pentru ,erestre cu supra,ata tocului pana la 1mp inclusiv $.%61 m'

&T6'.6* ore(m'

)otund * mp 06.0' C@ 01 31 /erestre din lemn simple" duble sau cuplate cu desc2idere obisnuita sau interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau ,ara supralumina la constructii de locuinte" social culturale industriale inclusiv izolatia 2idro,uga si termina montata pe g2ermele e0istente la constructii cu inaltimea pana la -5 m inclusiv pentru ,erestre cu supra,ata tocului intre 1 si '.5mp inclusiv $.%61 m' &T61.'5 om ore(m'

)otund 1.8 mp 06.0- C@ 0. A1 $si de lemn pentru balcoane duble sau cu ,oile cuplate cu desc2idere obisnuita sau interioara intr un canat sau doua e0ecutate din c2erestea la constructii de locuinte social culturale inclusiv izolatia 2idro,uga si termica a tocului montate pe g2ermele e0istente usi intr un canat la constructii cu inaltimea pana la -5 m $.%61 m' &T61..8 om ore(m'

)otund -6 m' 06.0. C@ 0- /1 $si de lemn interioare sau e0terioare simple inclusiv izolatia 2idro,uga si termica a tocului montata pe g2ermele e0istente interioare tip C#A ,inisate la producator intr un canat pe toc si patuseli $.%61 m' &T61.81 ore(m'

)otund '*1 m' 06.05 C@ 0* 31 5la,uri"pervazuri"bag2ete din lemn pentru ,erestre sau usir pervazuri sau bag2ete pana la '0 mm grosime si 100 mm latime montate la usi sau ,erestre $.%61 ml &T60.01 ore(ml

)otund 1800 ml 06.06 C@ 0* A1 5la,uri"pervazuri"bag2ete din lemn pentru ,erestre sau usir pervazuri sau bag2ete pana la '0 mm grosime si 100 mm latime montate la usi sau ,erestre $.%61 ml &T60.'1 ore(ml

)otund 11*ml 06.01 C% 0' 31 5eamuri trase simple prelucrate sle,uite trase simple de .....6 mm grosime montate cu c2it si cuie la oc2iuri peste 0.'5m' $.%61 m' &T60.8- ore(m'

)otund -'0 m' 5.INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI

05.01 CD 01 C1 <idarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat de -0cm grosime e0ecutata cu mortar marca %'5 in ziduri cu o grosime de '0 cm la constructii e0ecutate la o inaltime pana la -5 m inclusiv cu blocuri 53& $.%61 m&T6-.'0 om ore(mCS#60.068 mCS3CA60.*15 mc bca(mc zid

)otund 188 m05.0' C! 15 A %ontarea ,asiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 60cm latime si 1.5 cm grosime $.%61 m' &T61.05 om ore(m' CS#60.068 m-

)otund '5.8 m' 05.0- C! 15 3 %ontarea ,asiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 10cm latime si 10 cm grosime $.%61 m' &T61.15 om ore(m'

)otund 16. m' 05.0. C! 15 C

%ontarea ,asiilor de pereti din beton celular autoclavizat de 10cm latime si 1'.5 cm grosime $.%61 m' &T61.' om ore(m'

)otund 161 m' 05.05 C< 0'.0* D %ortar de ciment pentru tencuieli %100 T preparat cu ciment %-0 in instalatii necentralizate ,ara adaos de var $.%61 m&Ti60.86 om ore(m-

)otund 1..1 mc 05.06 C< 0'.0' C %ortar de ciment pentru zidarie marca %'5< preparat cu ciment /'5 si var pasta in instalatii necentralizate $.%61 m&Ti60.86 om ore(m-

)otund 1'.8 m7.TENCUIELI INTERIOARE 01.01 C/ 01 C1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi e0ecutate manual" pe supra,ete de beton " zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de 3CA cu mortar de var ciment marca m10 T in grosime medie de 'cm inclusiv sc2ela $.%61 m'

&T61.1' ore(m' CS#60.018 m-

)otund '.'' m' 01.0' C/ 0- A1 Tencuieli interioare driscuite la tavane plane din beton monolit sau din elemente pre,abricate e0ecutate manual cu mortar din var ciment marca %'5 T in grosime medie de ' cm inclusiv sc2ela pe capre $.%61 m' &T61.0- ore(m' CS#60.0'0 m-

)otund '010 m'

01.0- C/ 10 C1 5let aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe supra,etele elementelor din beton" glet de ipsos la pereti" stalpi si tavane aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite e0ecutat cu pasta de ipsos $.%61 m' &T60.-8 ore(m'

)otund 6--0 m' 01.0. C< 0' 06 A1 %ortar de var ciment pentru tencuieli marca %10 T preparat cu ciment /'5 si var pasta in instalatii centralizate

$.%61 m&T60.5' ore(m-

)otund .-.6 m01.05 C< 0' 01 A1 %ortar de var ciment pentru tencuieli marca %'5 T preparat cu ciment /'5 si var pasta in instalatii centralizate $.%61 m&T60.5' ore(m-

Rotund 40.1 m3 01.06 T)A 06 A 081 Transportul rutier al mortarului cu automala0orul la distanta de 88m $.%61 tona

)otund 116 tone 8.PARDOSELI 08.01 C5 01 D1 Strat suport pentru pardoseli e0ecutat din mortar de ciment marca %100 T de -cm grosime cu supra,ata ,in driscuita $.%61 m' &T60.0.6 ore(m' CS#60.0-1 m-

)otund 10'0 m' 08.0' C5 0- 41 !ardoseli din materiale plastice inclusiv pervazurile curatat si ceruite cu covor din policlorura de vinil pe suport te0til lipit cu prenandez in incaperi cu supra,ete pana la '0 mp cu pervaz din lemn $.%61 m' &T60.1- ore(m'

Rotund 1020 m2 08.0- C5 06 D1 !ardoseli din mozaic turnate pe loc ,ara coloranti inclusiv stratul suport de circa - cm grosime cu mortar de ciment marca %100 T inclusiv ,recarea si spalarea e0ecutate simplu in camp constinuu cu grosime de 1.5 cm ,ara bordura cu piatra de mozaic din marmura in incaperi cu supra,ete peste 5mp $.%61 m' &T6'.'- ore(m'

)otund ... m' 08.0. C5 01 31 !linte si scar,e din mozaic turnate pe loc ,ara coloranti incluisv stratul suport cu mortar de ciment marca %100 T inclusiv ,recarea si spalarea plinte orizontale de 10 cm inaltime la pereti e0ecutate cu piatra de mozaic din marmura $.%61 ml &T61.'0 ore(ml

)otund 1-60 ml 08.05 C< 0'.0* A1

%ortar de ciment pentru tencuieli %100 T preparat cu ciment %-0 in instalatii centralizate ,ara adoas de var $.%61 m&T60.5' ore(mCS#60.0-1 m-

)otund -1.5 m08.06 T)A 06 A08 Transportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distanta de 88m $.%61 tona

)otund 6*.- tone 9.FINISAJE INTERIOARE DE SUPRAFATA 0*.01 C& 0'.3 <ugraveli interioare la pereti si tavane e0acutate in culori de apa cu 2uma in trei straturi $.%61 m' &T60.-1 ore(m'

)otund 6--0 m' 0*.0' C& 0*./1 Bopsitorii pe tamplarie de lemn e0ecutate cu email alc2idic in doua straturi $.%61 m' &T60.*5 ore(m'

)otund 1.10 m' 0*.0- C# 06.A1 !laca+ din ,aianta la pereti si stalpi inclusiv placarea gla,urilor e0ecutat cu placi de aceeasi culoare si acelasi ,ormat" ,i0ate cu mortar de ciment marca %100 T cu adaos de var pasta de circa 'cm grosime" la incaperi cu supra,ata mai mica de 10 m' $.%61 m' &T6'.1' ore(m'

)otund 81' m' 10.FINISAJE E TERIOARE 10.01 C3 .8.A Sc2ela metalica autoridicatoare pentru lucrari la ,atade cu sc2ela autoridicatoare cu ' castele:Ama0611.00m" Cma06-1.00m $.%61 m' &T60.'8 ore(m'

)otund 10'0 m' 10.0' C/ 08 A Tencuieli e0terioare speciale in similipiatra la ,atade soculuri etc lucrate manual" cu grundul din mortar de ciment marca %100 T" cu adaos de var" driscuit din gros" in grosime medie de circa 1.5 cm iar stratul vizibil cu mortar de ciment marca %100 T con,ectionat cu piatra de mozaic din calcar in loc de nisip ,recate cin camp continuu cu grosimea stratului superior de 0.5 0.8 cm $.%61 m' &T6'.'1 ore(m'

CS#60.011 m-

)otund 1100 m' 10.0- C< 0' 0* 41 %ortar de ciment pentru tencuieli %100 T preparat cu ciment %-0" in instalatii necentralizate cu adaos de var $.%61 m&T60.5' ore(m-

)otund 181 mc