Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ACTIVITATEA DE MACELARIE, CARMANGERIE


Art.1. Activitatea de carmangerie impune amenajarea si dotarea unitatii astfel incat transarea si executarea semipreparatelor din carne sa se realizeze in conditii stricte de respectare a regulilor igienico-sanitare. Art.2. Activitatea se va desfasura n succesiunea operatiilor, n flux fara ncrucisari (transat, tocat carne, malaxor, tras mici si crnati, afumat etc.). Art. . !patiile destinate activitatii de carmangerie tre"uie sa permita primirea si cantarirea volumului de marfa, spatii frigorifice proprii pentru depozitat atat cantitatile de carne, sosita in vederea prelucrarii, cat si spatii frigorifice pentru produsele destinate comercializarii. #ncaperile tre"uie sa fie prevezute cu pereti faiantati sau vopsiti in ulei, sa ai"a spatii separate pentru transarea carnii, prevazute cu mese ta"luite cu inox, "utuci de lemn pentru spart oasele, cuiere metalice pentru pastrarea temporara a carnii, carcase de aluminiu sau inox, prevazute cu capace pentru transportul carnii transate, unelte de taiat si ascutit, etc. Art.$. %ste interzisa folosirea utilajelor actionate electric din carmangerie fara asigurarile masurilor de electrosecuritate, precum si fara aparatori la organele de miscare. Art.&. 'erastraiele actionate electric pentru taiatul oaselor se vor utiliza conform prevederilor din cartea te(nica, referitor la masurile de securitate ce tre"uie respectate, iar personalul va fi instruit n acest scop. Art.). Aparatele si ec(ipamentele actionate electric se vor instala, exploata si repara numai in conditiile prevazute de cartile te(nice ale acestora. Art.*. %ste interzisa executarea de reparatii, improvizatii sau alte interventii la instalatiile electrice sau la ec(ipamentele te(nice de catre personalul unitatii. +a cea mai mica defectiune aparuta se opreste aparatul si se anunta conducatorul locului de munca pentru c(emarea persoanelor calificate si autorizate. Art.,. %ste interzisa folosirea aparatelor electrice atunci cand la atingerea carcasei se simte prezenta tensiunii. Art.-. %ste interzisa folosirea aparatelor conectate la prize electrice fara nulul de protectie. Art.1.. %ste interzisa interventia personalului neautorizat la instalatia electrica. /rice defectiune se va remedia de catre electrician calificat si autorizat. Art.11. %ste interzis folosirea uneltelor fara manere, cu margini agatatoare reparate provizoriu, cu fisuri sau ruginite. Art.12. 0tilajele frigorifice1 dulapuri, vitrine, se vor instala numai de personal calificat. Art.1 . Amplasarea instalatiilor frigorifice se va face cu respectarea distantelor

corespunzatoare, asigurand conditii normale de lucru, evitand astfel incomodarea lucratorilor. Art.1$. 2efectiunile care apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de catre persoane de specialitate calificate. Art.1&. %ste interzisa manevrarea intrerupatoarelor, comutatoarelor sau stec(erelor cu mainile ude. Art.1). %ste interzisa depozitarea diferitelor materiale pe instalatiile frigorifice sau pe ec(ipamentele aferente. Art.1*. 3utitele utilizate la transarea carnii se vor purta n suporturi speciale (teci). %ste interzis purtarea cutitelor n "uzunare. Art.1,. #n spatiul destinat executarii produselor finite tre"uie, pe langa malaxor si ustensile pentru tras mici si carnati, sa se instaleze ventilatoare, iar ferestrele vor fi du"late cu rame prevazute cu sita 4 plasa pentru insecte. Art.1-. Afumatorul va fi prevazut cu sistem de evacuare a fumului. %ste interzisa functionarea afumatorului n situatia n care emana fum n interiorul ncaperii de lucru. Art.2.. 5esturile rezultate din prelucrarea carnii si oasele nefolositoare vor fi colectate n recipiente speciale cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deseurilor menajere, pentru a se evita, astfel, crearea unui focar de infectie. Art.21. +a sfarsitul fiecarui sc(im" sau zile de lucru, toate ustensilele, mesele, carcasele, gratarele, tocatoarele si "utucii de lemn vor fi spalate cu apa calda in care se vor introduce, dupa nevoie, detergenti pentru o cat mai "una degresare a acestora. Art.22. 6entru prevenirea riscurilor de alunecare ct si a unui focar de infectie, pardoseala se va spala zilnic, dupa terminarea operatiilor respective. Art.2 . 2eplasarea pe suprafata pardoselii se va face cu incaltaminte cu talpa aderenta la aceasta suprafata. Art.2$. %ste interzisa folosirea incaltamintei tip papuc, neasigurata cu "areta la calcai. Art.2&. 3aile de acces se vor pastra li"ere si curate. Art.2). %ste interzisa ocuparea cailor de acces cu diferite o"iecte1 am"alaje, cutii, lazi, etc. Art.2*. !e interzice urcarea pe mijloace improvizate1 cutii, lazi, scaune, etc. 0rcarea se va face numai pe scari asigurate impotriva alunecarii. Art.2,. 6ersonalul nu va fi admis la program, daca nu se prezinta in ec(ipamentul de protectie acordat de catre angajator (conform prevederilor 78 1.$,42..)) si daca nu va respecta reglementarile igienico-sanitare cerute de aceasta activitate. Art.2-. %ste interzisa curatarea si dezinfectarea o"iectelor sanitare fara utilizarea ec(ipamentelor de protectie din dotare ( manusi de protectie, sort de protectie etc.) . Art. .. #n perioadele de anotimp cald, sectia de carmangerie va fi asigurata cu mijloace de distrus insectele z"uratoare. Art. 1. !u"stantele folosite la curatarea si dezinfectarea o"iectelor sanitare si la dezinsectie se vor pastra in "oxe speciale, separat, in cutii etic(etate care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta. Art. 2. %ste interzisa prezentarea la serviciu a persoanelor "olnave sau in stare de e"rietate. Art. . 3onduita profesionala tre"uie sa fie desavarsita in relatiile cu clientii.

Art. $. !e vor evita discutiile in contradictoriu cu clientii aflati su" influenta "auturilor alcoolice. PREGTIREA MRFURILOR PENTRU VNZARE Porionarea prin ran!are a "#rnii $n "ar"a%#, rea&i'area prepara e&or (in "arne !i a pro()%e&or %e*iprepara e Porionarea prin ran!are !i rea&i'area prepara e&or ") a+) or)& ) i&a+e&or (e ran!a !i pre&)"ra Art. &. +a instalarea, exploatarea, ntre9inerea :i repararea utilajelor vor fi repartiza9i lucratori califica9i, autoriza9i :i instrui9i n acest scop; Art. ). +a exploatarea utilajelor vor fi respectate indica9iile furnizorului, privind regimul de func9ionare al ma:inii, caracteristicile :i parametrii te(nici :i func9ionali ai acesteia, precum :i instruc9iunile de securitate a muncii men9ionate n cartea te(nic< a utilajului; Art. *. +a locul de munc< vot fi afi:ate instruc9iunile proprii de lucru aferente fiec<rui utilaj n parte; Art. ,. #n cazul apari9iei oric<ror defec9iuni n func9ionare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni etc., utilajul va fi scos de su" tensiune :i va fi anun9at conduc<torul locului de munc<; Art. -. !e interzice exploatarea utilajelor dac< aparatura de m<sur<, control :i automatizare aferent< nu se afl< n stare de func9ionare :i nu a fost verificat< la termenele scadente; Art.$.. !e interzice utilizarea aparatelor de m<sur< :i control atunci cnd acestea dau indica9ii eronate sau au sigiliul rupt, cazuri n care aparatele vor fi nlocuite; Art.$1. =a:inile :i utilajele vor fi cur<9ate, degresate cu ap< cald< :i detergen9i. >or fi :terse pn< la uscare complet< cu9itele, :necurile, discurile, sitele :i alte organe func9ionale, precum :i piesele fixe (plnii, interioarele corpurilor de ma:in<) :i suprafe9ele exterioare ale ma:inilor. 3ur<9area ma:inilor va fi efectuat< numai dup< scoaterea lor de su" tensiune; Art.$2. !pa9iile de lucru vor fi men9inute n stare de cur<9enie, pentru prevenirea alunec<rii :i c<derii salaria9ilor. 3ur<9enia va fi efectuat< la sfr:itul programului de lucru respectiv al sc(im"ului; Art.$ . !e va asigura protec9ia produselor alimentare supuse prelucr<rii, n a:a fel nct alimentele s< nu fie insalu"rizate de lu"rifian9ii utiliza9i la ungerea lag<relor, garniturilor etc. 6eriodic va fi verificat< etan:ietatea garniturilor, furtunurilor sau racordurilor; Art.$$. 3u9itele ma:inilor de t<iat carne :i oase vor fi protejate cu ap<r<tori metalice; se interzice ndep<rtate ap<r<torilor sau lucrul la utilajele men9ionate, f<r< ap<r<tori; de asemenea, se interzice introducerea minii n plniile, "unc<rele sau la :necurile ma:inilor aflate n func9iune; Art.$&. 6rodusele ce urmeaz< a fi t<iate vor fi fixate pe masa mo"il< a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare; Art.$). 'eliile rezultate din t<iere vor fi prinse numai cu palete sau cle:ti speciali;

Art.$*. Ascu9irea cu9itelor va fi efectuat< numai de personal calificat. Art.$,. 3utitele utilizate la transarea carnii se vor purta n suporturi speciale (teci). %ste interzis purtarea cutitelor n "uzunare. Porionarea prin ran!are !i rea&i'are prepara e&or ") a+) or)& )ne& e&or !i %")&e&or (e *,n# Art.$-. 3u9itele pentru t<iat carne, mezeluri, satrele, fer<straiele, masatele, crligele pentru suspendarea c<rnii, mezelurilor etc. vor fi curate, f<r< urme de rugin<, cu marginile netede, f<r< asperit<9i, iar locurile de m"inare ale diverselor piese vor fi sudate complet; Art.&.. =nerele cu9itelor, scafelor, fer<straielor, satrelor etc. vor fi netede, f<r< cr<p<turi, a:c(ii sau p<r9i metalice ie:ite n relief; Art.&1. 'undurile de lemn necesare t<ierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, f<r< a:c(ii; Art.&2. #n m<cel<rii, carnea :i oasele vor fi t<iate numai pe "utuci de lemn amplasa9i astfel nct s< permit< personalului s< lucreze :i s< circule f<r< pericole de accidentare; Art.& . 8alantarele de sticl< n care se p<streaz< carnea, mezelurile, produsele semipreparate, precum :i platourile :i etajerele de sticl< destinate expunerii produselor vor fi ntregi, cu marginile :lefuite sau netede, necr<pate, necio"ite :i curate. Porionarea *#r-)ri&or $n .ra", prin ",n #rire Art.&$. ?alan9ele automate :i semiautomate, precum :i cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejg(ele, n cadrul locului de munc< respectiv; Art.&&. ?asculele zecimale, romane :i semiautomate vor fi amplasate n afara c<ilor de circula9ie, n a:a fel nct acestea s< nu mpiedice opera9iile de desc<rcare, transport :i manipulare a m<rfurilor de la ramp< la depozit :i de la depozit n sala de vnzare, precum :i circula9ia personalului; Art.&). +a a:ezarea pe "ascule, m<rfurilor li se va asigura sta"ilitatea necesar< n vederea prevederii c<derii :i deci a accident<rii salaria9ilor. =<suri de sta"ilitate a m<rfurilor se vor lua :i la formarea stivelor, nainte :i dup< cnt<rire; Art.&*. +a utilizarea :i ntre9inerea cntarelor electronice se vor respecta indica9iile produc<torului, prev<zute n cartea te(nic< a utilajului.

S-ar putea să vă placă și