Sunteți pe pagina 1din 207

Alexandre Dumas

ALAIN VNTORUL

n romnete de PAULA GZDARU

ALEXANDRE DUMAS LE CHASSEUR DE SAUVAGINE Coperta de GH. MARINESCU EDITURA ALBATROS !""

Alain Vnt rul

CUVNT NAINTE
n poem#$ %# Don &#an' $ord#$ B(ron %p#nea) !"# mare# tu e$ti sin%ura dra% ste &reia i'am ( st &redin&i s) M*+am am*nt*t ade%ea ,er%#$ poet#$#* en-$e.' /n 0ea%#r*$e de me$an0o$*e' at#n0* 0nd par0 te %*m* atra% de o 1or ta*n*0 * ne0#no%0#t2 Ce$e ma* 1r#moa%e ,er%#r* a$e $#* H#-o' 0e$e ma* 1r#moa%e ,er%#r* a$e $#* Lamart*ne tot mr** /* %#nt adre%ate2 De+a 1* a,#t noro0#$ % 1*# poet 0a e*' * n# #n %*mp$# pro.ator' %#nt /n0red*nat 0 0e$e ma* pa%*onante %tro1e $e+a 1* /n03*nat 1*e Med*terane*' 0ea 0# ro03*e a$4a%tr' 1*e o0ean#$#*' 0# mant*a $#* ,erde2 Tot#*' 0a % 1*m %*n0er*' Med*terana n# poate 1* %o0ot*t drept o ade,rat mare5 e ma* de-ra4 #n $a0 1r#mo%' 0# rm#r* /n0nttoare2 Dar o0ean#$' 0# 1$#6#$ * re1$#6#$ $#*' 0# ,a$#r*$e 0e %e de%pr*nd d*n 0ont*nent#$ amer*0an * %tr4at o m*e opt %#te de $e-3e %#4 pr*,*rea $#* D#mne.e# pn % a7#n- /n E#ropa' o0ean#$' 0are ta*e e0#ator#$ /n do#' 0are %0a$d 0e* do* po$*' *at ade,rata mare' *at %*n-#ra o-$*nd /n %tare % re1$e0te 1aa Mare$#* Dem*#r-2 Aadar' m*e /m* p$a0e ma* m#$t' o0ean#$2 Oare pentr# 0 am dat 0# o03** /nt* de e$8 Se prea poate9 Dar am %p#%+o *+o ma* %p#n) or*0t de me$od*o% ar 1* 0nte0#$ ta$a.#r*$or /n Go$1#$ Ba*a %a# $a A-r*-ento' or*0t de d#*o% ar 1* m#rm#r#$ ,a$#r*$or 0are mn-*e Pa$ermo %a# a$ $a-#ne* 0are %0a$d :ene*a' /n $o0#$ mo$ate0e* Am1*tr*ta'

Alexandre Dumas
e# pre1er m#-et#$ /n1#ndat a$ mr** de.$n#*te /n Go$1#$ Doarnene. %a# ,#*et#$ tn-#*tor a$e Mr** Mne0** *.4*nd#+%e de %tn0*$e *n#t#$#* Ca$,ado%2 De 1apt' toat 0oa%ta a0eea' de $a O%tende $a Bre%t' /m* e%te 4*ne0#no%0#t2 A0o$o m*+am r*%*p*t 0e$e ma* 1r#moa%e .*$e a$e t*nere**' a0o$o am ad#nat 0e$e ma* d#*oa%e am*nt*r*2 P$a7a de $a B$an;en4er-3e' r#*ne$e de $a Ar<#e%' %tn0*$e de $a Etretat' 1a$e.e$e de $a Le H,re' d#ne$e de $a Co#r%e#$e' re0*1e$e de $a Sa*nt+Ma$o' $ande$e de $a P$o#-ernea#' toate /m* %#nt $a 1e$ de 4*ne0#no%0#te 0a * 0mp**$e * pd#r*$e *n#t#$#* me# nata$2 Am #m4$at de+a $#n-#$ a0e%t#* rm 0# p#0a $a #mr' 1*e /ntr+o 4r0# 0e m $e-na pe ,a$#r*' at#n0* 0nd porneam $a ,ntoare de pe%0r#* * de -oe$an.*' 1*e mr$#*nd pe 0oa%t' #nde /m* ,enea# par0 /ntr+ad*n% /n 4ta*a p#t** rae$e %$4at*0e2 A3' #nde %#nt .*$e$e de $a Tro#,*$$e' 0nd %0r*am Car l al VII'lea $i Ri&"ard Darlin%t n) A3' #nde %#nt nop*$e de $a L#0' 0nd pr*,eam de pe 0e$$a$t ma$ 1ar#r*$e d*n Le H,re' %0$*p*nd 0a do# %te$e9 Am*nt*r* d*n t*neree' de 0$*pe 1er*0*te' 1ar#r* ma* $#m*noa%e de0t 1ar#r*$e d*n Le H,re5 or* de 0te or* pr*,e%0 /n #rm' ,o* /m* $#m*na* ne-#ra tre0#t#$#*5 * ,a*9 de 0te or*' %t#$ de pre.ent' ne%*-#r de ,**tor' n# m+am /ntor% * n# m ,o* /ntoar0e 0tre ,o*8 Oamen** 0are %+a# 0on%a0rat $#0rr*$or %p*r*t#$#* %*mt #neor* *m4o$d#$' ne0#no%0#t 0e$or$a$* %emen* a* $or' de a+* $*mpe.* %#1$et#$ * de a+* /mpro%pta *ma-*na*a2 E%te *m4o$d#$ 0tre %*n-#rtate * t0ere2 Pe pere** #ne* 03*$** d*n mn%t*rea Grande+C3artre#%e am 0*t*t odat a0ea%t 0#-etare) =n %*n-#rtate' nat#ra ,or4ete 0# %#1$et#$ om#$#*5 /n t0ere' om#$ ,or4ete 0# %#1$et#$ nat#r**2> C*ne a$t#$ de0t poet#$ ar p#tea %*m* ma* adn0 ne,o*a a0e%te* ta*n*0e 0om#n*0r*8

Alain Vnt rul


?* 0are e%te 0ea ma* ta*n*0 d*ntre %*n-#rt*8 A0eea a ,a$#r*$or2 D*ntre toate t0er*$e' 0are e 0ea ma* -r*toare8 A0eea a mr**2 De 0te or* n# m* %+a /ntmp$at 0a' 1r o an#me pr*0*n' 1r % pot da m0ar o e6p$*0a*e ra*ona$ p$e0r** me$e' % pr%e%0 pe neateptate Par*%#$ * % a$er- % o0#p #n $o0 /ntr+o d*$*-en %a# /ntr+#n ,a-on de tren' %tr*-nd) @ La D*eppe9 La Le H,re9 La Tro#,*$$e9 Sa# $a DA$*,rande9 M d#0eam $a mar-*nea mr** % re-%e%0 nepre#*ta mea %*n-#rtate5 m d#0eam %+* 0er mr** poet*0a e* $*n*te5 m d#0eam %+o ro- % a%0#$te 0e a,eam %+* %p#n' %+o /ntre4 da0 n# a,ea 0e,a %+m* r%p#nd2 ?* de 1*e0are dat m /ntor0eam ma* p#tern*05 ad#na%em *n1*n*t#$ /n %#1$et' nemr-*n*rea /n *ma-*na*e2 B B B Era /ntr+o %ear' $a Br#6e$$e%2 Ne a1$am tre* /n 7#r#$ #ne* me%e5 C3er,*$$e' NoC$ Par1a*t * e#2 Pe ma% era /nt*n% o 3art a Drane*2 n a7#n 1#%e%erm patr# $a a0eea* ma%2 Ce$ 0are $*p%ea a0#m era :*0tor H#-o2 $ /n%o*%erm de d*m*nea $a An,er%5 $a ora #n# $+am /m4r*at' *ar e$ %+a #r0at pe #n pa03e4ot 0are p$e0a %pre An-$*a5 d#p #n %1ert de 0ea% d*%pr#%e d#p o 0ot*t#r a 1$#,*#$#* E%0a#t2 C*t** /n Les & ntem,lati ns m*n#nate$e ,er%#r* pe 0are m* $e+a %0r*% /n am*nt*rea 0$*pe* 0nd am /n0etat % ne ma* ,edem222 Ne+am /ntor% $a Br#6e$$e%' 0op$e** de tr*%tee2 Ne0#no%0#t e dr#m#$ e6*$#$#*2 ndat 0e pro%0r*%#$ d*%pare d#p dea$' $a 0ot*t#ra dr#m#$#* %a# $a /ntor%#ra

Alexandre Dumas
1$#,*#$#*' n*men* n# poate t* #nde %e d#0e %a# da0 o % %e ma* /ntoar0 ,reodat2 Aadar' /n 7#r#$ me%e* $a 0are 1#%e%erm /n a7#n patr#' a0#m n# ma* eram de0t tre* *' ap$e0a* dea%#pra 3r** /nt*n%e' 0#tam *n%#$a &er%e(2 ntr+a0o$o %e /ndrepta pr*eten#$ no%tr#2 Am rma% ,reme /nde$#n-at 0# de-et#$ ap%at pe #n#$ d*n 0e$e tre* p#n0te 0are a$0t#*a# tr*#n-3*#$ *n%#$e$or 4r*tan*0e5 de-et#$ /m* a$#ne0 apo* pe%te departament#$ Mne0** * %e opr* pe $*n*a 0are+$ de%parte de departament#$ Ca$,ado%2 At#n0* m* %e redetept d*ntr+o data #na d*ntre am*nt*r*$e de%pre 0are am ,or4*t * m p#rt 0# .e0e an* /n #rm2 @ De+ar a,ea parte dra-#$ no%tr# :*0tor de ,reme ma* 4#n pe dr#m#$ de $a Londra $a &er%e(' de0t am a,#t e# 0nd am 0$tor*t de $a *n%#$e$e Sa*nt+Mar0o#1 $a Grand+ Camp2 @ De $a Sa*nt+Mar0o#1 $a Grand+Camp8 repet C3er,*$$e2 A* 10#t dr#m#$ de $a *n%#$e$e Sa*nt+Mar0o#1 $a Grand+ Camp8 @ Da2 @ ?* 0nd a%ta8 @ Sta* % m -nde%0222 Cred 0 era pr*n EFG2 @ ?* 0e na*4a a* 0#tat a0o$o8 @ M*+ar 1* tare -re# %+ * %p#n222 O 0$tor*e 1r #n %0op an#me' 0#m 1a0 e# #neor* 0nd m %*mt tr*%t * o4o%*t2 N#ma* 0 a0eea era 0t pe+a0* % 1*e #$t*ma2 @ Te+a pr*n% ,*7e$*a8 @ E6a0t2 /ntre 4an0#$ :a(% * -#r*$e :*re*2 @ N#+* #n $o0 prea p$0#t5 tre0e #n 0#rent p0to% pe+a0o$o222 @ $ t**8 @ $ pot %o0ot* propr*#$ me# d#man5 $+am %tr4t#t /not de ,reo .e0e or*2

Alain Vnt rul


@ E* 4*ne' ne+a trt /ntr+#na %pre 0oa%t' dar pn $a #rm tot ne+a a.,r$*t5 *' pe 0*n%tea mea' de n+am 1* /nt$n*t #n om de trea4 0are % ne adpo%tea%0 /n 0o$*4a $#*' a 1* petre0#t noaptea %#4 0er#$ $*4er2 Eram att de o%ten*t' 0 n# m+a 1* /n0#mentat % porne%0 n*0* %pre Ma*%(' n*0* %pre Ge11H%%e' n*0* %pre Cardon,*$$e2 @ n 0.#$ %ta' t*# #nde a* dorm*t5 a* dorm*t $a Ga4*on2 @ nto0ma*9222 A* %tat 0#m,a pr*n partea $o0#$#*' de+* 0#not* 1*e0are p*atr8 @ Tat$ me# /* a,ea propr*etatea $a o deprtare de 0te,a $e-3e' /ntre TrA,*Ire% * Ba$$ero(2 Br4at#$ de%pre 0are ,or4et* tre4#*e % 1* a,#t 0# e$' pe ,remea a0eea' #n 4*at 0am de .e0e+do*%pre.e0e an*2 @ A* dreptate' m*+ad#0 am*nte5 o 4*at 1**n p$pnd * pa$*d' 0e prea prea %$a4 pentr# med*#$ a%pr# /n 0are tr*a2 @ Aa+*' /$ 03ema &ean+Mar*e222 Dar n# $a 1e$ arta * -a.da noa%tr5 0e ma* 1$0# ,o*n*0 era ,ntor#$ a0e$a de p%r* de ap9 @ ntr+ade,r' 0nd $+am /ntre4at 0# 0e %e /nde$etn*0ete' dat 1**nd 0 n# ne+am p#t#t 1a0e o prere d#p d*1er*te$e o4*e0te d*n 0a%a $#*' ne+a r%p#n% 0 e%te ,ntor de p%r* de ap2 De team % n#+* par 03*ar #n a-eam*#' 1**nd e# /n%#m* ,ntor' n+am /ndr.n*t %+* 0er $m#r*r* amn#n*te a%#pra a0e%t#* 1e$ de ,ntoare2 De a$t1e$' om#$ ne+a o1er*t 0# dra- *n*m o%p*ta$*tatea' att 0t /n-d#*a %rmana $#* 0o$*42 M*+a prop#% 03*ar % dorm /n pat#$ $#* %a#' da0 ,rea#' /n 3ama0#$ #0en*0#$#* %#5 n+am ,r#t % pr*me%0 * m+am 0#$0at pe o -rmad de 1n proa%pt2 A0e%ta a 1o%t pat#$ /n 0are am dorm*t 0e$ ma* d#$0e %omn d*n ,*aa mea' de* $+am /mpr*t 0# #n d#$# 0are' %o0ot*nd#+m pro4a4*$ pr*eten' %+a /nt*n% nepo1t*t $n- m*ne2

Alexandre Dumas
@ Da' am 0#no%0#t d#$#$' 0a * pe %tpn#$ $#*9 Era #n 0*ne 1r#mo% pe 0are+$ 03ema Pa,*$*on2 @ Dar pe %tpn#$ $#* 0#m /$ 03ema8 @ Pr*n partea $o0#$#* n# * %e %p#nea a$t1e$ de0t ,ntor#$ de p%r*5 dar n#me$e $#* ade,rat era A$a*n Montp$et2 Po,e%tea a0e%t#* 4r4at e #n ade,rat roman2 @ Am 4n#*t2 Era /n e$ 0e,a %$4at*0 * 4$nd /n a0e$a* t*mp' 0are ,dea o 1*re neo4*n#*t' dar n+am /ndr.n*t %+* 0er %+m* %p#n po,e%tea $#*2 @ Pe ,remea 0nd $+a* 0#no%0#t n# era de0t pe 7#mtate /mp$*n*t' a%t1e$ 0 n# *+ar 1* tre.*t de0t *ntere%#$ tr#n03*at a$ #ne* 0r* 1r de.nodmnt2 A4*a d#p a0eea %+a# pre0*p*tat /ntmp$r*$e * a $#at %1r*t roman#$ $#* A$a*n Montp$et2 @ De0* 1o$o%et* d*n no# 0#,nt#$ roman9 @ O3' dra- pr*etene' da0 pr*n roman /ne$e-* 0e,a a%emntor #r.e$** de a,ent#r* d*n Re%ina Mar% t# C ntele de M nte Crist %a# Cei trei mu$&"etari' et* departe de ade,r2 Dar da0 te -ndet* $a romane 0a 0auline# 0ast rul din As"1 urn' at#n0* ma* ,** de+a0a%2 @ Dra-#$ me#' /n pr*,*na a%ta' -nd*m $a 1e$2 D#p m*ne' %e poate ,or4* de roman or*#nde e6*%t o 0*o0n*re /ntre #n om * a$t om' /ntre o pa%*#ne * a$t pa%*#ne2 Am %0r*% romane /ntr+#n ,o$#m' /n 0*n0*.e0* de pa-*n* %a# 03*ar /ntr+#n 0ap*to$' * poate 0 n# a0e%tea %#nt 0e$e ma* proa%te d*ntre romane$e me$e2 @ De m+a pr*0epe $a %0r*%' m*+ar p$0ea %+ * tr*m*t /ntr+o 4#n .* po,e%tea $#* A$a*n Montp$et de $a A $a Z' de $a 0ap $a 0oad' * a* ,edea 0 n# te+am m*n*t2 @ Ar 1* 4*ne %+o 1a0*2 @ Se prea poate2 @ ?* 0nd ,o* pr*m* man#%0r*%#$8 @ A3' dra- pr*etene' e# n# am depr*nderea %0r*%#$#*' 0a d#mneata2 O dat $a opt .*$e' 0nd 1a0 %o0ote$*$e 0#

Alain Vnt rul


%p$torea%a' tre4#*e %+m* p*erd do# 0ea%#r*2 Am % atern po,e%tea /n t*mp' 0# m*ntea $*mpede *' 0nd ,a 1* -ata' p#% $a p#n0t pn $a #$t*ma ,*r-#$222 @ Ce+a* % 1a0*8 @ D#p toate pro4a4*$*t*$e' o ,o* a.,r$* pe 1o0 *+ * ,o* tr*m*te a0e%te 0te,a rnd#r*) =Dra- D#ma%' de 4#n %eam 0 n# m+am n%0#t %0r**tor>2 @ N# 0#m,a % 1a0* o a%emenea pro%t*e' C3er,*$$e' 0 m o4$*-* %+ * de%03*d pro0e% pentr# da#ne2 * $a% #n r-a. de apt .*$e' o $#n' #n an' do* an*5 dar % t** 0 m 4*.#* pe A$a*n Montp$et9 Zm4*nd' C3er,*$$e /* p$e0 pr*,*rea5 apo*' d#p o 0$*p de t0ere' /* /n$ o03** %pre m*ne * %p#%e) @ Pe 0*n%tea mea' am % m ma* -nde%02 Oro$o-*#$ 4t# ora #n%pre.e0e2 La Br#6e$$e%' ora #n%pre.e0e e%te o or tr.*e2 D#p 0e n#mr 4t*$e pend#$e*' C3er,*$$e /* 0er0et 0ea%#$2 Cea%#$ * pend#$a arta# $a 1e$2 @ Un%pre.e0e9 %p#%e e$' aproape %per*at2 Ce+o % .*0 propr*etrea%a mea8222 O % %p#n 0+m* 1a0 de 0ap2 Apo*' $#nd#+* p$r*a' ne %trn%e mna' $#* NJe$ Par1a*t * m*e' * p$e02 B B B D*n %eara /n 0are C3er,*$$e m*+a 1-d#*t %+m* tr*m*t po,e%tea ,*e** $#* A$a*n Montp$et' or* de 0te or* /$ /nt$neam' n# p*erdeam pr*$e7#$ %+* %p#n) @ Ce %e+a#de 0# roman#$ me#8 ?* de 1*e0are dat 0nd /* adre%am a0ea%t /ntre4are' C3er,*$$e /m* r%p#ndea 1r % 0$*pea%0) @ L#0re. $a e$2

Alexandre Dumas
D*n p0ate' /n .*#a /n 0are am a1$at 0 a# 1o%t *nter.*%e o %er*e de %0r*er* de+a$e me$e' 0a) Mem rii# Isaa& La4uedem# 5inereea lui Lud 6i& al XlV'lea# 5inereea lui Lud 6i& al XV' lea# am pr%*t ora#$ Br#6e$$e% * am p$e0at $a Par*%' % ,d da0 n# m ,or are%ta * pe m*ne2 Cr*$e * p*e%e$e me$e a# rma% *nter.*%e' dar pe m*ne n# m+a# are%tat2 Cont*n#a* de0* %+m* e6er0*t me%er*a de roman0*er * poet5 a%pr me%er*e' ,+o 7#r' m#$t ma* a%pr de0t or*0are a$ta9 Me%er*e /n 0are *ma-*na*a' a0ea%t 1**0 a .e*$or' ar tre4#* %+ * %tea ,en*0 $a d*%po.**e' /n ,reme 0e ea pret*nde 0a t# % %ta* $a d*%po.**a e*2 Or' /ntr+o 4#n .*' %e /ntmp$ % m tre.e%0 0# m*ntea 0omp$et -oa$2 Ima-*na*a222 K 00* a,#%e%em ne%o0ot*na % m 0#1#nd /ntr+#n %omn adn0 /n noaptea 0are tre0#%e9 K *ma-*na*a' .*0' %e 1o$o%*%e de %omn#$ me# *+* $#a%e .4or#$2 ?* a,ea tot drept#$2 n a7#n /* p$t*%e 0# pr*%o%*n tr*4#t#$ a7#tnd#+m % %0r*# 0#,nt#$ %1r*t $a pr*ma parte a #n#* roman /n tre*.e0* de ,o$#me2 ?* at#n0*' 0e 0rede* 0+am 10#t' *%0#%*t#$ de m*ne8 M*+am am*nt*t de /ntmp$area 0# Ie,urele 1uni&ului' pe 0are m*+o po,e%t*%e C3er,*$$e' /ntr+o %ear 0nd %e /ntor%e%e de $a %r4toarea %1nt#$#* H#4ert' * am atern#t+o' $a rnd#$ me#' pe 3rt*e2 Pe 0*n%tea mea' a *e*t o 0arte /n re-#$9 Dar m 1rmnta #n -nd) m ateptam $a /mpotr*,*r* d*n partea $#* C3er,*$$e2 S#nt at*a oamen* 0are %+a# *n%p*rat d*n %0r*erea mea * tot e* a# r*d*0at preten**5 era de0* 0# att ma* 1*re%0 % re0$ame 0e$ de $a 0are m *n%p*ra%em e#2 D#p 0*n0* %a# a%e .*$e de $a apar**a #$t*me* 1a%0*0o$e' am pr*m*t o %0r*%oare 0# t*m4r# 4e$-*an2 Re0#no%0nd %0r*%#$ $#* C3er,*$$et m*+a tre0#t #n 1*or pr*n *n*m2 LAadar' d#p %,r*rea 0r*me*' *at * pedeap%a9> M*+am p$e0at 0ap#$5 de a%t dat m %*meam /ntr+ade,r ,*no,at2 Am de%03*% %0r*%oarea2 N# pot % ,

78

Alain Vnt rul


a%0#nd 0e mare 4#0#r*e am %*m*t 0*t*nd #rmtoare$e rnd#r*) LS0#mp#$ me# D#ma%' Pr*me%0 de $a NJe$ Par1a*t #n ,o$#ma *' d#p 0e+$ %1re%0 de 0*t*t' m 0#pr*nde r#*nea' am*nt*nd#+m* de 4*ne,o*toarea pre1a 0are+$ /n%oete2 Comparnd opera $a 0are a* a,#t 4#n,o*na % a%o0*e.* n#me$e me# 0# po,e%t*rea /n0$0*t pe 0are *+am *%tor*%*t+o /ntr+o %ear' ,e* /ne$e-e de 0e n# m+am re0#no%0#t * de 0e am ro%t*t' a%emenea 0$tor#$#* 0are 1#%e%e mn7*t 0# ne-rea$ /n t*mp#$ %omn#$#*) @ Ia te #*t' a# 0re.#t 0 m tre.e%0 pe m*ne' *' 0nd 0o$o' a# tre.*t #n ne-r#9 N#ma* 0 $a m*ne $#0r#r*$e %+a# petre0#t *n,er%) d*n ne-r#' am de,en*t a$42 Pe %0#rt' $e0t#ra po,e%t*r** Ie,urele 1uni&ului m /ndatorea. *+m* d /ndr.nea$a %+ * 1a0 o r#-m*nte2 n0ep 0# dator*a5 a0ea%ta' %pre deo%e4*re de 0eea 0e repre.*nt de o4*0e*' e%te pentr# m*ne p$0#t * #oar2 n pr*m#$ rnd' /* m#$#me%0' dra- D#ma%' /* m#$#me%0 %*n0er' d*n *n*m *' /n-d#*e+m* %+o %p#n' 0# m#$t pr*eten*e9 n dr#m#$ pe 0are+$ %tr4a* a* /nt$n*t m#$t nere0#not*n2 Or*0t ar prea de nepotr*,*t % da* -aran*e pentr# %*mm*nte ,**toare' re0#not*na mea %o0otete 0 poate % ant*0*pe.e' * o 1a0e2 Cred 0 e prea ,*e * 0a$d pentr# a %e r0* 0# t*mp#$ %a# a 1* roa% de 0ar**' * 0#te. a+ * 1-d#* 0 ra.a de %oare pe 0are a* $%at+o % 0ad pe #n pmnt att de %terp' 03*ar da0 n# ,a 1a0e % 0rea%0 1r#0te 4o-ate * 1r#moa%e' n*0* n# ,a /nm#$* %p*n** * mr0*n**' 0are+ * /n%n-erea. *+ * %1*e de o4*0e*' /n a%t1e$ de /mpre7#rr*' de-ete$e2 Iat a0#m * r#-m*ntea)

77

Alexandre Dumas
Cont*n#' dra- D#ma%' % a0or.* %pr*7*n#$ t# 4*ne,o*tor 4#n#$#* t# pr*eten e6*$at' 0are n+a 10#t n*m*0 pentr# a+$ mer*ta * 0are a%t.* %e %*mte mndr# de e$ d*n ma* m#$te mot*,e2 Pr*mete' dra- D#ma%' e6pre%*a 0e$or ma* /na$te %ent*mente' G2 de CHER:ILLE P2S2 *+ad#0* am*nte de Ga4*on' #nde a* petre0#t o noapte pe t*mp de 1#rt#n /n EFG5 *+ad#0* am*nte de A$a*n Montp$et' 0are te+a -.d#*t5 *+ad#0* am*nte de #0en*0#$ $#*' &ean+Mar*e' * de 0*ne$e %#' Pa,*$$on5 /n %1r*t' *+ad#0* am*nte 0 am 1-d#*t %+ * %0r*# po,e%tea a0e$e* m*0* $#m*' roman#$ a0e$#* #m*$ 0o$ de pmnt8 Aten*e222 p.ete+te' 0 ,*ne9> B B B ntr+ade,r' d#p tre* %a# patr# .*$e a %o%*t2 Era #n man#%0r*%' 0# %0r**t#ra a0eea 1*n * e$e-ant pe 0are o re0#no%0#%em pe p$*02 Era *nt*t#$at Alain 6nt rul5 n#ma* 0 $*p%ea 00*#$a pe 5 am p#%+o e#2 E %*n-#r#$ $#0r# pe 0are $+am 10#t $a a0ea%t oper2 :e* re0#noate' dra-* 0*t*tor*' 0' ma* mode%t de0t atta' n+a p#tea 1*2 ALEX. DUMAS 7* n iem1rie 72-/

72

Alain Vnt rul I O EDUCAIE CARE LAS DE DORIT


!ri&t de %r 9a6e ar (i (lu6iile :ranei atun&i &nd le & m,arm# nu &u (lu6iile din Ameri&a $i India# &i &u alte &ursuri de a, ale Eur ,ei# du, &um s,uneam# ri&t de %r 9a6e ar (i (lu6iile :ranei ,rin trans,arena $i 1 %ia a,ei# ,rin ,it res&ul maluril r# (arme&ul meandrel r sinu ase $i a&&identate# &red & ni&i Sena# (udul & s,al temelia &a,italei lumii# ni&i L ara# 1u&ur as & str ,e$te %rdina :ranei# ni&i Gar na# mndr & , art la (el de multe 6a, are &a $i marea# ni&i R nul# uimit & %linde$te ;n a,ele lui ruine &e ar ,utea (i luate dre,t 6esti%ii r mane# ni&i unul din a&este (lu6ii n'ar ,utea s se ia la ;ntre&ere &u Vira# un (lu6iu destul de m dest# des,re &are l &uit rii de ,e & asta n rmand s,un & e numai un ru uri&i s# de$i s r1 a,a lui la (el &um s r1 &idrul. N rman9ii nu $tiu &# din ,un&t de 6edere %e %ra(i& $i %ramati&al# ri&e &urs de a,# ri&t de mi& i'ar (i de1itul# are dre,tul la numele de (lu6iu atun&i &nd se 6ars ;n mare. Italienii n'ar (i ;n stare s minimali9e9e ;ntr'atta &nd 6 r1es& des,re Arn al l r. Ei au &te ex,resie de se1it ,entru (lu6ii# ri&t de mari sau de mi&i ar (i ele. D*#me# da& e mare< 1*#m*0e$$o# da& e mi&. A$adar# Vira este un (lu6iu# du, &um s,un %e %ra(ii# nu un ru# &um 9i& n rman9ii. 5re1uie t tu$i s mrturises&# &u t at sim,atia mea ,entru (lu6iul &ruia ;n&er&# ,rin a&este rnduri# s'i

7*

Alexandre Dumas
resta1iles& , 9iia la &are are dre,tul# &a multe alte lu&ruri de ,e lumea asta# &a numer ase (emei (rum ase $i ameni de seam# re6 luii $i tra%edii# ;n s(r$it# &a $i & n(raii si mai mari# R nul $i Rinul# & a,r a,e de 6rsare# Vira are ;n(i$are nedemn de &ursul su su,eri r. Se na$te din a&ela$i l & de unde# da& ar (i s dm &re9are &er&etril r ar"e l %i&e ale (rail r 0ar(ait# s'a ns&ut $i 6 de6ilul# adi& din 6alea Virei# um1rit la i96 are de ;n&ntt area ,dure Saint'Se6er. A, i# du, &e'$i ,lim1# ,e ;ntindere de d u9e&i $i &in&i de le%"e# a,ele &ristaline ,rintr' al1ie de stn&i ;ntune&ate $i un &ul&u$ de nisi, auriu $i al%e 6er9i# du, &e ;m,r a$& mnun&"iuri de ,erle &e s&nteia9 ;n s are ,este d u9e&i de &as&ade# du, &e ,une ;n mi$&are ,atriar"ala m ar a lui !li6ier =asselin# dintr' dat# la &te6a le%"e mai sus de Saint'L># ,rin dre,tul & munei Isi%n?# renumit ,entru untul su (r e%al# Vira se &u(und ;ntr' mla$tin neted $i m &irl as# trans( rmndu'se ;n &e6a asemnt r &analului !ur&4. De ai&i ;nainte dis,are 1rul de &m,ii ;n6er9ite $i smlate de (l ri< nu mai 6e9i stn&ile ;m,ur,urate &u (l ri de di%ital# ni&i ,ana$ele (a%il r &u trun&"iuri netede# a&este 6lstare ,uterni&e ale &rn%uril r. Gata) Srmanul (lu6iu# ru$inat de nen r &ul lui# ,are & 6rea s ia &alea'nt ars. A&um nu mai &ur%e# mer%e la ,as. A,ele lui 6i aie $i @u&u$e# ;n &are nim(ele de ,e mal ;$i s,lau ,i&i arele s,rintene $i ,rul 1lai# a,ele lui 6i aie $i @u&u$e# &e ;n%nau mii de $ a,te sltnd ,este ,ietri&ele# ;n 6reme &e ,srelele &ntau mii de &nte&e# 91en%uindu'se ,rin tu(i$uri# a,ele lui 6i aie $i @u&u$e# ,ier9ndu'$i &ul area de ,ur,ur $i a9ur# la (el &um ,ier &ul rile de ,e &"i,ul italien&el r din mla$tina 0 ntini# su1 srutul as,ru $i mu$&t r al (ri%uril r# se trs& , s m rite ,este un strat de tur1 &e le & l rea9# ;n 6ineiu# re(u9nd s re(le&te ima%inea trestiil r %l1ui &e rsar ,e malurile ,ustii.

7+

Alain Vnt rul


Din (eri&ire# nu de,arte de a& l # se a(l &eanul# ,rintele (lu6iil r# &um ;l numea H mer# a&est &ean de ;nele,&iune< din (eri&ire# du, &um s,uneam# nu de,arte de a& l # &eanul 6ine ;n ;ntm,inarea nen r & sului (lu6iu# ;i ;ntinde 1raele# ;l ,rime$te la snul lui $i'l , art ;n nemr%inire# a$a &um m artea se ;ndui $ea9 de su(erinele unui & ,il 1 lna6 $i'l tre&e ;n neant. An ,re9ent# la le%"e sau d u mai sus de %urile Virei# ,e malul dre,t# se a(l un sat# a$e9at la (el &a t ate satele de ,e & asta n rmand &"iar la mar%inea ,la@ei# ast(el ;n&t# ,e tim,ul (luxului# 6alurile s&ald temelia &asel r. Satul a&esta se nume$te Mais?. Cam la un Bil metru ;nainte de intrarea ;n Mais?# 6enind dins,re Isi%n?# se 9re$te mi& (erm# al &rei a& ,eri$ de ,aie $i 9iduri din &rmid sunt ,e @umtate as&unse ;ntr'un desi$ de ulmi $i &ar,eni# &e al&tuies& un 1u&"et asemnt r unei insule de 6erdea ,e &m,ia neted# ;ntune&at iarna# 6erde ,rim6ara# %l1uie ,e tim,ul 6erii. :erma a&easta se nume$te Co03ard*Ire. An 7272# ea a,arinea lui Cean M nt,let. S s,unem &te6a &u6inte des,re Cean M nt,let# tatl lui Alain M nt,let. Cean M nt,let ;$i a% nisise el ;nsu$i a6erea $i se $ ,tea & a% niseala lui se ridi&a la 6re trei sute de mii de (ran&i. La ;n&e,ut# Cean M nt,let se ;ndeletni&ea &u ;n(ieratul 6itel r. Cu tim,ul a@unsese ne%ust r de 6a&i# a, i (ermier. Dat (iind & mar(a lui ;i ,unea la ;ndemn ;n%r$minte din 1el$u%# iar ;n%r$mintele ;i ,r du&eau 6a&i %rase# i91utise s se ;m1 %eas& re,ede $i u$ r. = %ia nu ;nseamn (eri&ire# s,un mili narii# &a s mai , t leas& in6idia (ireas& a &el r sra&i. Cean M nt,let nu era de a&eea$i ,rere. Cean M nt,let era &el mai 1 %at m din Mais? $i t t dat &el mai (eri&it din ;ntre% inutul# ,re9ent la t ate tr%urile n rmande# &lare ,e un &lu

7-

Alexandre Dumas
stra$ni&< d mina t ate ,ieele# unde a,re&ierile lui determinau ,reul %rnel r< el $i &alul lui erau 1ine ,rimii ;n ri&e "an# unde 1r1atului i se (erea &el mai 1un &idru# iar animalului &el mai 1un (n $i 69< 6 r1ea &u ;ndr9neal ;n & nsiliul & munal# unde %lasul lui era as&ultat $i ,rerile ;i erau luate ;n seam. Iu1it de &ei sra&i# &u &are &i &nea ,a"arul# la (el de 1u&ur s &a ,e 6remea &nd 1tea drumurile &u ,i&i rul# mnnd 6a&ile alt ra< res,e&tat de &ei 1 %ai# (a de &are $tia s'$i arate la tim,ul , tri6it un & l din &,tu$eala aurit a "ainei %r s lane ,e &are ,urta# Cean M nt,let mrturisea el ;nsu$i & nimi& nu'i li,sea &a s trias& (eri&it. Dar (a&em %re$ealD ;n 7272 E uitasem & am ;n&e,ut , 6estirea &u a&est an E ;n 7272 ;i li,sea un m $tenit r# ,e &are d amna M nt,let# &u t at 1un6 ina ei $i ,rerea de ru & a&east 1un6 in rmnea (r urmri# de d is,re9e&e ani re(u9a &u ;ndrtni&ie s i'l dea. Dar# s,re n r &ul lui# &erul n'a ( st att de &rud# ;n&t s nu'$i des6r$eas& ,era. An 7273 6eni ,e lume $i (iul mult d rit. Numai & a&esta intr ;n 6ia ;n ;m,re@urri durer ase. Na$terea lui a & stat' ,e mai&'sa 6iaa. Cean M nt,let a ,lns mult 6reme< ;$i iu1ea sin&er ne6asta. A, i ;$i ;ndrea,t ,ri6irea asu,ra 1iatului# ;n &are ,rea & retrie$te 1iata dis,rut. A$i s,use &# de 6reme &e a mun&it t at 6iaa s strn% a6ere ,entru a&est m $tenit r# nu era &a9ul s se di"neas& t &mai &nd Dumne9eu ;i druise &eea &e $i'a d rit. Se ur& de&i ;n $a $i ,le& la tr%ul din =a?eux# unde ;n&as %r a9 de 1ani ,e &iread de 6a&i din C ntentin< ast(el# mulumirea ,entru a(a&erea ;n&"eiat# drumurile $i mi$&area ;n&e,ur s'i aline durerea. 5im,ul des6r$i restul. A"# tim,ule# (iu ;nari,at al 6e$ni&iei# nu de%ea1a te'au ;n&"i,uit , eii &u & as ;n mn) Cule%t r nemil s# tu ne & se$ti 1u&uriile &a $i tristeile# iar mul# a&est at m &e

7.

Alain Vnt rul


se &latin la su(lul aler%rii tale# ;nele%e# de9nd@duit# & nimi& din el nu'i 6e$ni&# ni&i m&ar durerea) 5im,ul 6inde& de&i rana din su(letul lui Cean M nt,let. Alain E a$a (usese 1 te9at tnrul m $tenit r de la C &"ardiFre E Alain de6eni mn%ierea lui Cean M nt,let $i# t t dat# ;ndemnul la a&iune. 0entru el 1tea ne%ust rul de 6ite (r ;n&etare drumurile< iar &nd se ;nt r&ea a&as# mn%ierile lui & ,ilre$ti ;l (&eau s nu mai simt 1 seala. =ietul tat se simea ,e de,lin rs,ltit $i mulumea &erului ;n (ie&are 9i. Antr'att ;$i rs(a 1iatul# ;n&t ;i (&ea $i mil# $i ,l&ere s'l 6e9i. Cnd ;m,lini Alain 9e&e ani# Cean M nt,let se %ndi la edu&aia (iului su. Asemeni tutur r ranil r ;nstrii $i meseria$il r mai ridi&ai# Cean ;$i dis,reuia &u,aia $i 6isa ,entru (iul su &instea de a (i 1a&alaureat# a, i mrirea de a ,urta t %a de ma%istrat. 5 tu$i nu se ,utea " tr; ;n& tr s'$i &lu9eas& 6lstarul ,entru a ;n(l ri la lumina $tiinei. Dar iat & ;ntr ' 1un 9i# 6 r1indu'i des,re &$ti%ul &e s'ar ,utea 1ine la tr%ul de 6ite de la Saint'L># un & n(rate ;i , meni $i des,re & le%iul din a&est ra$. Cean M nt,let se %ndi atun&i s d 1 are d i ie,uri dintr'un ( &# adi& s &um,ere 6ite $i t t dat s'$i du& 1iatul la $& al. A$i ;n&l @am1ierele# ;l slt ,e Alain ,e &ru,a 1idi6iului $i merse &u el la & le%iu. C ,ilul se art 1u&ur s s rmn a& l # 69nd mulimea de & ,ii de seama lui $i %rdina (rum as ;n &are se @u&au a&e$tia. =ietul Alain nimerise ;n tim,ul re&reaiei $i &re9use & la & le%iu @ a&a se ine lan. Ne%ust rul de 6ite ,le& la tre1urile lui# nu mai ;nainte de a'i (i re,etat de sut de ri dire&t rului# 9 rnindu'$i % l %anii din &"imirul de ,iele# & el nu se 9%r&e$te la 1ani# numai $& ala s ai1 %ri@ s s& at din & ,il un m luminat la minte# &a Hi, &rat sau Dem stene. Au9ise

7/

Alexandre Dumas
a&este d u nume din %ura ,ast rului din Mais?# ;ntr' 9i &nd luaser ;m,reun masa. Al ;ntre1ase &ine erau &ei d i d mni $i a(lase & unul era d &t r mare# iar &ellalt un mare rat r. Numai & uitase s ;ntre1e ;n &e e, & triser a&e$tia. Dar# la urma urmel r# ,uin ;i ,sa# de 6reme &e amnd i a@unseser s &u,e ;n meseria l r , 9iie (runta$e# a$a &um &u,a $i el ,rintre (ermierii $i ne%ust rii de 6ite de ,e & asta Mrii Mne&ii $i din Cal6ad s. Dar# 6ai) Cean M nt,let ;$i (&use s & telile (r a ine seam $i de (iul su. A$a &um am mai s,us# & ,ilului ;i ,l&use tare mult & le%iul ,entru & nimerise ;n tim,ul re&reaiei. Dar re&reaia se s(r$ise $i el a tre1uit s intre ;n &las. !dat a@uns ;n (aa ta1lei ne%re de ste@ar $i a 1n&il r# lu&rurile s'au s&"im1at $i Alain a (&ut &un $tin &u as,ra dis&i,lin $& lar. De atun&i i se ,ru & tim,ul e ;m,rit de mn nedrea,tD ,rea ,uin ,entru ,l&eri# ,rea mult ,entru mun&. Re%ulamentul $& lar# n rmele ,edante de & nduit im,use de el ;l s&r1ir re,ede de ;n6tur ,e rnu$ul a&esta ne&i ,lit# a &rui 6ia (usese ,n atun&i ,ermanent $& al a &"iulului $i &are# de,rins &u 91en%uiala ,e rm# ;n aer li1er# $i &u ur&u$urile ,e (ale9# tn@ea du, ele. Din &li,a ;n &are ,li&tiseala ,use st,nire ,e el# & ,ilul ;n&e,u s sl1eas&# &ul rile (rum ase din 1ra@i ;i ,ierir# ;l &u,rinse un (el de tristee# $i# ;n a&east atm s(er ;n&r&at de latin $i %rea&# de6eni ,alid $i (ira6. An$tiinat &"iar de ,r (es ri# Cean M nt,let 6eni s'$i 6ad (iul $i rmase ;n%r 9it de starea ;n &are se a(la. Cum,ni 1ine $i a@unse la & n6in%erea & "aina nea%r ;i sttea 1ur%"e9ului la (el de 1ine &a ma%istratului r 1a sau &a $i d &t rului "alatul al1< da& n r &ul 6a & ntinua s'i surd ;n ,re9ent $i ;n 6iit r# a$a &um i'a surs ;n tre&ut# Alain

72

Alain Vnt rul


M nt,let 6a a6ea ;ntr' 1un 9i rent de d u9e&i $i &in&i de mii de li6re ,e an# $i# ,rin urmare# 6a (i destul de 1 %at &a s nu ai1 ne6 ie s dea & nsultaii ri s semne9e reete. A$adar# Alain a ( st retras din & le%iul de la Saint'L> $i ;na, iat ,rietenil r lui din Mais?. ! dat a@uns la C &"ardiFre# adi& la de,rtare de numai @umtate de Bil metru de mare# a(lndu'se din n u ;n mediul &u &are era 1i$nuit# ;n aerul &are ;i ,ria# & ,ilul ;$i re&,t 1una dis, 9iie# &ul rile din 1ra@i $i ,uterea de dini ar. Curnd# nimeni din Mais?# 1a &"iar din Grand'Cam, ri din Saint'0ierre'du'M nt# nu se mai ,utea msura &u el &nd se &ra ,e (ale9 ;n &utarea &ui1uril r de %aria< &urnd ;i ;ntre&u ,e t i u&eni&ii & nstru&t ri ;n &i ,lirea 6a, ra$el r din lemn# &are s ,luteas& ,rin 1lt a&ele rmase ;n nisi, la 6remea re(luxului. Ande se1i la ;n t# tnrul Alain (&ea ,r %rese uimit are. 0rea & ;n a,a mrii se simte la (el de 1ine &a $i ,e us&at. Ai (i 9is &'i am(i1ie# 69ndu'l &u &t u$urin salt ,e 6aluri# &a un marsuin# sau & are un a,arat res,irat r de se1it# att de mult ,utea s stea &u &a,ul su1 a,. Nimi& nu'l ;m,iedi&a# ni&i (ri%ul# ni&i 6i@elia# ni&i (urtuna< ,entru ,es&arii de ,e & ast# de6enise un (el de term metru# asemenea unei s,e&ii de ,e$ti &are sar din a, d ar &a s 6esteas& 6ntul. Cnd ;l 6edea 91en%uindu'se ,e 6aluri# lumea s,uneaD G Alain e 6esel ast9i# marea s (ie a%itat. Su&&esele d 1ndite de (iul su la t ate ;ntre&erile erau de a@uns ,entru a'i satis(a&e 1trnului M nt,let mndria de tat< a&esta# r tun@indu'$i 9i de 9i a6erea# era din &e ;n &e mai ;n&redinat & ;i 6a asi%ura urma$ului su un 6iit r li,sit de %ri@i# $i se %ndea &# (iind 1 %at# nimeni nu se mai uit da& e$ti ;n6at sau nu.

73

Alexandre Dumas
A$adar# nu'i mai , meni lui Alain nimi& de ;n6tur# ni&i &nd a&esta a@unse la 6rsta 1r1iei# lsndu'l ;n seama das&lil r ,e &are rmul mrii ;i ,unea la dis, 9iie (r ,lat $i &are ;$i luaser sar&ina s'i des6r$eas& talentele des,re &are am 6 r1it $i s'l ;n6ee ,e 6iit rul st,n al C &"ardiFrei s strn% 1ine 6slele# s ;ntind ,las# s'$i ,re%teas& &um tre1uie undia &u m meala , tri6it ,entru (ie&are ,e$te# de la ,ietr $el ,n la s&rum1ie. Dar un exer&iiu ;n &are Alain d 1ndea &ele mai 1une re9ultate era 6nt area. Ce'i dre,t# ;n a&east art a6ea un das&l de ,rim mn. Das&lul a&esta era m $ Ga1i n# 6nt rul de ,sri. S ,re&i9m mai ;nti &ine era m $ Ga1i n< a, i s ex,li&m &e ;nseamn s (ii 6nt r de ,sri ,e & asta &eanului. M $ Ga1i n E numit ast(el ,entru & l &uia ;ntr' & li1 dr,nat# a$e9at la l &ul de 6rsare al Virei# &reia i se 9i&ea Ga1i nul E de&i# m $ Ga1i n era un 1trn ;nalt de 6re $ase ,i&i are# sla1 $i us&at# semnnd mai de%ra1 &u un 1tlan de&t &u un m. Ca,ul lui# &u (runtea te$it# &u 1r1ia retras $i nasul as&uit# era aid ma unui &a, de ,in%uin< &nd aler%a# &u tru,ul a,le&at# de'a lun%ul & astei# ri &nd srea din stn& ;n stn&# du, retra%erea mareel r# a6ea ;n(i$area unei ,sri de a,# din &ele &u ,i&i are lun%i# &are &utreier rmul# ,ind din ,iatr ;n ,iatr# s ;n"ae ,e$ti$ rii. De 1un seam & la ;n&e,ut# ,srile de ,e & ast# raele sl1ati&e# sitarii# 1e&aele# &u(undarii# se lsau am%ite de a&east asemnare $i# lundu'l ,e m $ Ga1i n dre,t 1ar9 uria$ sau un 1tlan antedilu6ian# nu se (ereau din &alea lui. Dar s'au lmurit &urnd asu,ra a&estei (alse asemnri $i 1ietele ,sri au s(r$it ,rin a'$i da seama &# ,entru ele# nu exist du$man mai a,ri% de&t m $ Ga1i n.

28

Alain Vnt rul


Du, &um am mai s,us' # m $ Ga1i n era 6nt r de ,sri. S ne inem (%duiala $i# du, &e am artat &ine era m $ Ga1i n E &el ,uin &a ,ers an (i9i& E s ex,li&m &e sunt ,srile de & ast. 0rin a&easta ;nele%em t t ,sretul &are trie$te ;n mla$tini# ,e malurile mrii sau de'a lun%ul (lu6iil r. Raele sl1ati&e# %inu$ele de a,# (luierarii# li$iele $i &"iar ne6in 6atele 1e&aine# urmrite &u atta ;n6er$unare de 6nt rii de la Saint'Denis $i = u%i6al# (a& ,arte din a&east &ate% rie. Vnarea l r ,e & asta mrii este sin%ura &are mai ,re9int ast9i ,rime@dii seri ase $i sin%ura &are , ate s'i mai atra% ,e &ei &u s,irit a6enturier# ,e &utt rii de em ii tari# &are se simt stn%a&i $i nelal &ul l r ;n 6iaa ti"nit ,e &are &i6ili9aia ;nlesne$te amenil r mai a$e9ai. Vnt rul nu'$i urmre$te 6natul numai ,rin mla$tini< are mai mult de &$ti%at atun&i &nd ;l &aut ,rin s& 1iturile stn&il r# ,e 1an&urile de nisi, ri ,rin re&i(urile ,e &are le ;ntlnim ;nde se1i la %urile (lu6iil r. A&este 1an&uri $i a&este stn&i ser6es& dre,t ad, st ,entru mii $i mii de ,sri de a,. Cnd & 1 ar n a,tea# (ie & ,srile $i'au ,etre&ut 9iua ,e &ean# (ie & au um1lat ;n &utare de "ran ,e &ursul ruril r ri ,rin mla$tinile din interi r# sau & (a& d ar unul din , ,asurile din tim,ul mi%raiei# $i ;ntr'un &a9 $i ;n &ellalt# ele & 1 ar ;n st luri uria$e ,e 1an&urile $i ,e stn&ile a&estea# de ,ar& $i'ar (i dat ai&i ;ntlnire# al&tuind mulime ,estri# ;n &are %enurile $i s,e&iile se & n(und adesea. Dar# ri&t de ;m1el$u%at ar (i a&est 6nat# este t tu$i ( arte %reu# une ri &"iar ,rime@di s# s , rne$ti ;n &utarea lui ,rin ni$te nisi,uri mi$&t are# urnite din l & la (ie&are maree# ,e stn&i alune& ase# asemenea & lil r unui %"ear# a6nd# &a $i %"earii# ,r,astia dedesu1tul l r< $i asta ;n tim,ul n ,il r ;ntune&ate $i re&i ale &elui mai

27

Alexandre Dumas
,&t s an tim, al anului# (iind& numai ;n&e,nd din &t m1rie $i ,n ;n a,rilie este &u ade6rat r dni& 6nt area ,sril r de a,. Du, &ele artate ,n a&um# &itit rul ;$i 6a da &u u$urin seama &e ,rime@dii are de ;ntm,inat 6nt rul. !ri&t ar (i de s,rinten# de ;ndemnati&# de ,uterni& $i ;ndr9ne# el nu tre1uie s uite ni&i &li, & se a(l ,e un d meniu &are a,arine mrii# & (luxul se 6a ;nt ar&e du, &te6a &easuri $i 6a a& ,eri &eea &e a eli1erat 6remelni& re(luxul. Cte6a minute de ne1%are de seam# de 6isare ri de s mn ;l , t & sta 6iaa< (iind& t at ,ri&e,erea# t at ( ra $i &ura@ul lui 6 r de6eni ne,utin&i ase ;n lu,ta ,e &are 6a tre1ui s' dea ;m, tri6a a,el r (uri ase &e'$i red 1ndes& &u ne;ndu,le&are terenul# asemenea unui ,r ,rietar de, sedat ,entru un tim, de dre,turile lui. An a(ara ,rime@diei unei m ri &um,lite# exist ,entru 6nt r $i urmri mai ,uin %ra6e# &a# de ,ildD %uturaiul# tusea# 1r n$ita# reumatismul# ,e &are le &a,t stnd ;ndelun% la ,nd# &ui1rit ;n as&un9i$ ,e ln% 1lt a&e# amuit de $uieratul 6ntului $i mu%etul 6aluril r# ;ne,enit de ume9eala &e'l ,trunde ;n&etul &u ;n&etul# &u,rin9ndu'i tru,ul ,n la s# ;n a$te,tarea unei ra9e de lun &are# stre&urndu'se ,rintre n ri# s'i ;n%duie s'$i &"eas& ,rada# ad rmit la &i6a ,a$i de el. De unde 6enea m $ Ga1i nH Nu $tia nimeni. Care era ade6ratul su numeH Nimeni n'a6ea "a1ar. 0 , sise a& l ;ntr' 9i# &u d u9e&i de ani ;n urm# 6enind de ,rin ,rile Marnei# &u ,u$&a ,e umr# ;ns it de &inele su (l & s. Se instalase la Ga1i n $i# ni&i mai mult ni&i mai ,uin de&t un 6lstar al (amiliei M ntm ren&? sau C u&?# ;$i luase numele ,r ,rietii sale. Ii ,entru & nu (&use nimnui 6reun ru# ,entru & 9iua d rmea# iar n a,tea 6na# ;$i du&ea 6natul la ne%ust rul din Isi%n?# da la &are ;n&asa 1anii# ,ltind a, i ,e$in 1ruma

22

Alain Vnt rul


de lu&ruri ,e &are $i le &um,ra# nu era ni&i iu1it# ni&i du$mnit de nimeni $i# ,n la urm# l &alni&ii ;l lsar ;n ,lata d mnului# (r s se mai &u,e de el# du, &um ni&i el nu se &u,a de &eilali. Ctre a&est maestru ;l &lu9ise ,e tnrul M nt,let instin&tul lui de 6nt r# de la el ;n6ase s adaste raa sl1ati&# s nu tra% ;n sitari de&t du, &e s'au r tit de trei ri# s nu des&"id ( &ul asu,ra 6reunei ,sri de mare de&t de la distana la &are'i , ate 9ri &"ii.

2*

Alexandre Dumas II UN SHYLOCK DE AR1


A&east edu&aie# ex&lusi6 material# nu (&u de&t s de96 lte trsturile de &ara&ter# are&um sl1ati&e# ale er ului n stru< &&i &itit rul nu s'a ;nd it &tu$i de ,uin & er ul n stru nu'i altul de&t Alain M nt,let. El ;ndr%i ;n tul# ,es&uitul# 6nt area# &u ,asiune sl1ati&# arare ri ;ntlnit ;n 9ilele n astre. A&este ;ndeletni&iri ;i um,leau nu numai 9ilele# &i $i n ,ile. Su&&esiunea tim,ului# a &u,aiil r 1i$nuite# nu mai exista ,entru tnrul m $tenit r de la C &"ardiFre. Nu inea seama de nimi&# ni&i de 6remea mesei# ni&i de &ea a s mnului. Mn&a atun&i &nd ;i era ( ame# se &ul&a numai da& simea ne6 ia s d arm $i# ;n a(ara &el r trei mese ;ndestulate $i a &t r6a &easuri de di"n# &nd se &ul&a ,e unde ;l a,u&a s mnul# t t tim,ul $i'l & nsa&ra ;ndeletni&iril r lui ,re(erate. =ine;neles# des,re mun&# ni&i 6 r1. Alain $tia s s&rie $i s &iteas&# $i &u asta 1asta< ;n6ase adunarea $i s&derea# dar nu i91utise ;n ru,tul &a,ului s se des&ur&e &u ;nmulirea. Nu tre1uie s mai adu%m & ;m,rirea era ,entru el &a un trm ar&ti&# t tal ne&un s&ut $i neex,l rat. 5 tu$i# &ele trei ,asiuni ;ntre &are ;$i ;m,rea tnrul M nt,let 6iaa nu i91uteau s'i astm,ere (irea &l & tit are. Une ri se simea &u,rins de nelini$te nede(init# de tristee (r ,ri&in< distra&iile lui 1i$nuite
0ers na@ ,rin&i,al al ,iesei lui S"aBes,eare JNe%ut rul din VeneiaK. Ln.t.M.
7

2+

Alain Vnt rul


nu'l mai mulumeau. I se ,rea &'i li,se$te &e6a ;n 6ia. N'ar (i ,utut s,une anume &e# ,entru & nu $tia ni&i el. 5re&u ,rin a&east nelini$te ;ntre $ais,re9e&e $i $a,tes,re9e&e ani< dat a@uns la a&est ,ra% de 6rst# t tul se s&"im1. Statura ;nalt a lui Alain# %ruma9ul su ,uterni&# ,r s,eimea $i &ei $a,tes,re9e&e ani ai si (&eau din el un (l&u tare &"i,e$# du, %ustul &el r din ,artea l &ului. Ast(el & (etele din Mais?# din Grand'Cam, $i din Saint'L> se %r1ir s'i de96luie a&est ne&un s&ut# ,e &are el ;l &uta $i a@unsese la 6rsta s'l a(le. La ,ts,re9e&e ani# Alain M nt,let era un s i de l 6ela&e2 al tutur r (rumuseil r &u s&u(ie de 1um1a& din satele de ,e & ast. A$a stnd lu&rurile# el nu se mai mulumi d ar &u (etele din Mais?# Grand'Cam, ri Saint'L># tre&u la &ele din Cam1e# : rmi%n? 5rN6iFres $i'$i extinse is,r6ile am r ase ,n la DNli6rande. A6ea ,e atun&i ;n(i$area unui tnr (rum s# ni&i ran# ni&i r$ean# din &ei ,e &are'i ;ntlnim adesea ,rin tr%u$ are sau ra$e# " inrind ;n &ma$ sau 1lu9 de marinar# ,rin &r&iumi# &a(enele sau ,e strduele din @urul a&est ra# la (el &um " inres& tinerii arist &rai din 0aris# ;nmnu$ai $i &u i%ara ;ntre 1u9e# ,e as(altul 1ule6ardel r $i ,rin iata&urile din &artierul =reda. Da& am ( l sit e,itetul de l 6ela&e E &&i numele er ului lui Ri&"ards n a de6enit un e,itet E a$adar# da& am ( l sit e,itetul de l 6ela&e# ,e &are l'am alturat de numele lui Alain# s nu 6 ;n&"i,uii &um6a & dra% stea i'ar (i lustruit as,e&tul exteri r# i'ar (i $le(uit ,urtrile sau & i'ar (i ;m1ln9it (irea.
L 6ela&e E er u al r man&ierului en%le9 Ri&"ards n# &are# ;ntr' anumit e, &# de(inea ti,ul sedu&t rului li,sit de s&ru,ule. Ln. tM.
2

2-

Alexandre Dumas
Ni&i 6 r1# dra% stea &are ,utea (i ;ntlnit ;n mediul lui Alain M nt,let nu era ;n stare s ;n(,tuias& ast(el de s&"im1ri< nu# (l&ul de la C &"ardiFre nu ,rimise de la Venus# asemenea lui :aun# mireasma m le$it are $i ,ar(umat &are a ;nsemnat nen r &irea ar9t arei Sa," *. El re,re9enta mai de%ra1 (rumuseea ,rimiti6< era ,uterni& &a un Her&ule# iar &eea &e &uta sau &erea el# &eea &e ,rimea ;n urma &utril r $i a &ereril r sale# nu era dra% stea ,r ,riu'9is# nu erau sentimentele &are (a& s se & nt ,eas& d u inimi< era d ar satis(a&erea , (tel r tru,e$ti. A$i ;m,rea tim,ul ;ntre a&este ,l&eri# ,es&uitul &u m $ HNnin E des,re &are 6 m a6ea ,rile@ul s 6 r1im mai tr9iu E $i " inrelile ,rin mla$tina Virei ri ,rintre stn&ile rs,ndite ;n % l(ul Va?s. Se ;nele%e de la sine &# ;n dra% stea lui nermurit ,entru (iul su# Cean M nt,let ;$i des(&ea 1ierile ,un%ii# ,e msur &e &re$teau ne6 ile & ,ilului de6enit (l&u. Dar# ;n &urnd# a&este ne6 i a@unser s se trans( rme ;n risi,. A, i risi,a de6eni att de mare# ;n&t ;n&e,u s'l ;ns,imnte ,e Cean M nt,let. An&er& s'l mustre &u 1lndee# dar tnrul# 1i$nuit din (ra%ed & ,ilrie s (a& numai &e'l tia &a,ul# nu'l lu &tu$i de ,uin ;n seam. Du, ,artidele de 6nt are# ,es&uit sau de ;n t# la &are ;i , (tea ,e t i ,rietenii lui# ;$i asuma ;n & ntinuare r lul de %a9d $i la &r&ium# ri % lea 1ar&ile ne%ust ril r de ,e la 1l&iurile din ;m,re@urimi# atr%ndu'$i ast(el sim,atia (etel r (rum ase din de,artamentele Mne&ii $i Cal6ad s. Dar ,rietenii lui din Mais?# din Ge(( sse ri din Saint' 0ierre'du'M nt ;$i &$ti%au ,inea mun&ind din %reu# ast(el & nu a6eau t tdeauna tim, de ,ierdut $i# adesea# re(u9au
Aut rul (a&e alu9ie la le%end ;n &are este 6 r1a de iu1irea ne;m,rt$it a , etei Sa," din Les1 s ,entru (rum sul :aun. Ln.t.M.
*

2.

Alain Vnt rul


s'l a@ute s'$i du& , 6ara lene6iei. De a&eea# la (el &um 1tuse drumurile ;n &utarea (etel r (rum ase# Alain , rni s'$i &aute t 6ar$i de ,etre&ere la Isi%n?# =aller ? ri t &mai la =a?eux# unde ;$i %sea ,rieteni de ,a"ar ,rintre mi&ii (un&i nari# & mis'6 ia@ ri# %ata ri&nd s lase 1alt slu@1a &nd era 6 r1a s tra% un &"e(. Dar# da& s &ietatea a&est r d mni era ,l&ut# tre1uie s re&un a$tem & era $i ( arte & stisit are. 5 t (erind mereu s,ee# &are se ;n&"eiau ;nt tdeauna &u ,artide de @ &uri de n r &# i91uti s'l s& at din (ire ,e tatl su. An&e,u atun&i s (a& dat rii# ,e &are ni&i nu se %ndea s le ,lteas&. Credit rii a$te,tar un tim,# s & tind &# de nu ,lte$te (iul# ;ntr' 9i sau alta ;i 6a des,%u1i M nt,let'tatl< ,n la urm# stui s t t a$te,te 9adarni&# merser la C &"ardiFre s'$i &ear dre,turile. La ;n&e,ut# ne$tiind &e a6alan$e de dat rii ;l a$tea,t# Cean M nt,let a&"it n tele (r mult ;m, tri6ire. Credit rii ,ltii le s,user & n(rail r ne,ltii &um i91utiser s'$i re&a,ete 1anii# $i atun&i ;n&e,u un ,ermanent du'te'6in ;ntre C &"ardiFre $i ra$ele $i satele din 6e&intate. !ri&t de mare ar (i dra% stea unui ,rinte ,entru (iul su# da& ,rintele este n rmand# dra% stea este ;nl &uit a,r a,e ;nt tdeauna de raiune# &nd este 6 r1a de 1ani. Cean M nt,let nu (&ea ni&i el ex&e,ie< $i# &a s rete9e s&urt ,reteniile de a&est (el# ,u1li& ;n 9iarul de,artamental & ri&ine e li1er s a& rde &redit sau s'i ;m,rumute 1ani lui Alain M nt,let# dar & ,e 6iit r# el# Cean M nt,let# nu 6a re&un a$te $i# mai ales# nu 6a ,lti ni&i dat rie & ntra&tat de (iul su. 0r &edeul era drasti&# dar rmase (r e(e&t. An materie de &amt# exist anumii indi6i9i &lar69t ri &are# ;n ,ri6ina & ,iil r din (amiliile ;nstrite# ;$i s,un &# da& tatl nu ,lte$te ;n tim,ul 6ieii# rmne du,

2/

Alexandre Dumas
m artea lui m $tenirea. A&e$tia se ,ri&e, att de 1ine s'i s & teas& d 1nda la d 1nd# ;n&t amnarea ,lii nu , ate de&t s'i 1u&ure. Alain# &are ;n &ei trei ani de trnd6ie $i "u9ur se 1i$nuise s &"eltuias& ,entru distra&ii mult mai mult de&t suma lunar ,rimit de la tatl su# nu ;nelese s se resemne9e< mai mult &"iar# se r96rti ;m, tri6a a&estuia. 0 rni ;n &utarea unui 1ine6 it r# de (elul &el r la &are ne'am re(erit $i# din ne(eri&ire# nu ;ntr9ie s'l %seas&. !mul ;n &au9 se a(la &"iar ;n Mais?# adi& ( arte la ;ndemn. A&est &mtar se numea 5" mas Lan% t $i nu era altul de&t 1&anul satului. S ne ,rim ,uin asu,ra lui 5" mas Lan% t# &are 6a @u&a un r l im, rtant ;n , 6estirea n astr. 5" mas Lan% t era ultimul ns&ut dintr' (amilie de ,es&ari din Saint'0ierre'du'M nt. Da& natura ;l de(a6 ri9ase ,e ,lan s &ial# nu se , ate s,une & s'ar (i artat mai darni& ;n &eea &e ,ri6e$te ;n(i$area lui. Era sla1# ra"iti& $i $&"i ,< a6ea un ,i&i r ;nd it ;nluntru# de la %enun&"i# ast(el &# atun&i &nd mer%ea# ,rea & 6rea s des&rie un semi&er& $i i91utea ane6 ie s mear% ;n linie drea,t $i s a@un% la int. Din ,ri&ina sl1i&iunii $i a in(irmitii lui# a a6ut & ,ilrie tare &"inuit# ;ntr ' lume ;n &are se ,une ,re ;nde se1i ,e ,uterea (i9i&. 0erse&utat de tatl su# &are nu 6edea ;n el de&t %ur ;n ,lus de "rnit< de (raii si# ,e &are'i s,i na# ne(iind ;n stare s se @ a&e &u ei< 1at@ & rit de & ,iii din sat# ,e &are nu'i ,utea urma de&t de la distan $i &are'l stri%au I nt r %ul# , re&l &e i'a rmas t at 6iaa# tnrul Lan% t se alese din a&este su(erine tim,urii &u un &ara&ter de( rmat# 6i&lean $i ,i9ma$# dar $i &u " trrea ;ndr@it de a (a&e a6ere ,entru a s&,a ast(el de ,erse&uie# de ru$ine $i 1at@ &ur# t 6ar$i neli,sii ai &elui sla1 ,e lumea asta.

22

Alain Vnt rul


La &in&is,re9e&e ani# a6nd numai d u m nede de &in&i (ran&i ;n 1u9unar , rni s,re 0aris# (r s'l s,erie ni&i de,rtarea# ni&i in(irmitatea. Cum de a a@uns ,n a& l H Dumne9eu $tie) 0e @ s# &u &rua# &lare ,e &ai de s&"im1# "rnindu'se &u ,ine $i a,# &er$ind un ad, st ,entru n a,te. A &"eltuit att de ,uin ,e drum# ;n&t# la intrarea ;n marele ra$# din &ei 9e&e (ran&i ;i mai rmseser ,t. Ande,linind# rnd ,e rnd# mun&a de ne%ust r am1ulant# de & misi nar# de lustra%iu# de strn%t r de mu&uri de i%ar $i 1ilete de tram6ai# el adun# 1nu &u 1nu# suma de sut de (ran&i# ,e &are se %ndea s' a$e9e la temelia mult r6nitei 1 %ii. Anarmat &u a&east sum# ;$i s& ase aut ri9aie $i se a,u& de ne% ul &u "aine 6e&"i. L& mia lui de ran din Au6er%ne# %re(at ,e $iretenia n rmand# ;l a@ut att de 1ine ;n a&east meserie# ;n&t a@unse ( arte re,ede mai is&usit de&t t i & n(raii si. I'au ( l sit mult $i 1ser6aiile lui ;ndelun%ate asu,ra ,si" l %iei mene$ti. A6ea darul s ,trund din& l de indi(erena ,e &are ;n&er&au s' arate 6n9t rii &e'i ,re9entau mar(a $i s &iteas& ;n su(letul a&est ra nelini$tea mi9eriei ri setea de ,l&eri. : ame ri ,asiune# el tr%ea ( l ase din ri&e. Se @u&a senin &u su(erinele &lienil r si# &a ma &u $ are&ele sau &a eretele &u &i &rlia. Era $i el un S"?l &B# de ,r , rii reduse# $i# asemenea ne%ut rului din Veneia# des,re &are ni&i nu au9ise# ;i ,l&ea s se distre9e ,e seama a&est ra# s le smul% tainele# (r a adu%a un s(an la ,reul ,e &are era " trt s'l ,lteas& ,entru 9drenele &e i se (ereau< 1a# dim, tri6# &nd des& ,erea durerea# &nd rana i se arta des&"is# ;$i 6ra &a din ;ntm,lare %"eara ;n ea# a, i se retr%ea# lin%nd sn%ele &e'i rmnea ,e 6r(ul de%etel r. De (a,t# ni&i dat nu ie$ea din lu,t (r s nu (i (&ut a(a&ere 1un.

23

Alexandre Dumas
Se ;ndeletni&i &u a&est ne% 6reme de 9e&e ani. An &ei 9e&e ani ,etre&ui la 0aris# a dus un trai la (el de mi9er &a $i ;n satul natal< 6reme de 9e&e ani nu a ;n&etat s n re9e &u ,ers ana lui 1irtul amrt unde ,rn9ise &u ,atru % l %ani ;n 9iua s sirii la 0aris< ;n a&e$ti 9e&e ani se "rnise 9ilni& &u a&ela$i (el de mn&are. Vreme de 9e&e ani n'a &"eltuit mai mult de &in&is,re9e&e % l %ani ,entru "rana 9ilni&. In(irm $i , s m rt &um era# nu ,utea nd@dui iu1ire de9interesat# $i ni&i dat n'a s & tit & e destul de 1 %at &a s' ,lteas& &u 1ani. A$adar# 5" mas Lan% t n 'a ( st iu1it $i ni&i n'a iu1it 6re dat. An ,ri6ina s,e&ta& lel r# era la (el &a $i ;n dra% ste# ast(el & 5" mas Lan% t n'a ,arti&i,at de&t la &ele (erite de ser1rile , ,ulare# de la tri1unal# sau &ele de la 1ariera Saint'Ca&4ues. R6na &u &are se ;ndre,ta &tre uni&ul lui el ;i ddea ,uterea s du& 6ia de s&"imni& ,rintre is,itele de t t (elul din @urul lui# iar ,l&erile =a1il nului m dern lune&au ,e ln% el (r s'l atin% ,e a&est ne&lintit 6lstar al N rmandiei. Antr' 1un 9i# el ;$i numr a6utul# s & ti &'i destul de mare# 9m1i %rme9ii de 1ani# ;$i strnse 1 &&eaua $i , rni ;na, i s,re &as# &"eltuind ,e drum t t att de ,uin &a $i la 6enire. A% nisise &in&is,re9e&e mii de (ran&i. Ni&i ,rin %nd nu'i tre&u s'$i (a& intrare trium(al ;n Mais?# unde " trse s se sta1ileas&< dim, tri6# a@unse ;n sat ,e la as(init# ;m1r&at ;n ni$te "aine @er,elite ,e &are nu i91utise s le 6nd. Se duse s se ad, steas& la unul dintre (raii si# ,ara&liser la 1iseri& $i t t dat ser6it rul ,re tului. 0ara&liserul &eru ;n6 irea s'l %9duias& ,e 5" mas Lan% t d u'trei 9ile. 0re tul ;n&u6iin.

*8

Alain Vnt rul


Vreme de trei 9ile# 5" mas Lan% t ;m,ri &u (ratele su resturile sr&&i ase de la masa ,re tului. De (a,t# au ( st trei 9ile ;n &are n'a &"eltuit un s(an. Ant ar&erea lui tre&use a,r a,e ne1%at ;n seam. A1ia de l'au 9rit 6re d u &umetre# &are# du, &e'au s, r 6it 1a de una# 1a de alta# $i'au amintit s adau%eD G Ceanne# Ca6 tte# ;l $tii ,e 5" mas Lan% t# $ nt r %ul din Saint'0ierre'du'M ntH A(l & s'a ;nt rs ;n sat. 5atl $i mama lui 5" mas Lan% t muriser t &mai atun&i. 0entru &a (raii $i sur rile lui s nu'l &read 1 %at $i s'i &ear 6reun a@ut r# ri&t de mi&# el se art ne;ndu,le&at# la& m $i struit r la ;m,reala &el r &te6a unelte ,es&re$ti# &are al&tuiau t at m $tenirea lsat de ,rini< att de ne;ndu,le&at $i de la& m# ;n&t se &ert ,n $i &u (ratele su# ,ara&liserul# &el &are'l %9duia. Se tre9i ast(el (r ad, st. Atun&i# ,n s %seas& &e6a , tri6it# se duse la Cean M nt,let $i'l ru% s'l lase s d arm ;n 6reun un%"er din (erma lui< a, i ;l ;ntre1 da& nu are s'i dea &e6a de lu&ru# ,entru &te6a 9ile# ;n s&"im1ul "ranei. Cean M nt,let# &are'l &redea ,e 5" mas Lan% t mai sra& de&t ;nsu$i I 6# ;i rs,unse &# da& e 6 r1a d ar de &te6a 9ile# , ate d rmi (ie ;n "am1ar# (ie ;n & li1a &i 1anului# &are era nel &uit. Ct des,re "ran# ,utea s mnn&e# (r s ,reste9e 6re & r6 ad# la masa ar%ail r $i a ,st ril r. La &e mun& s'l (i ,us ,e 1ietul I nt r %H 5" mas Lan% t rmase la C &"ardiFre 6reme de &in&is,re9e&e 9ile. Du, a&est rstim,# el ;i mulumi lui Cean M nt,let# ;i s,use &'$i 6a des&"ide mi& 1&nie $i'l , (ti s'i de6in &lient. Cean M nt,let ;i (%dui. I nt r %ul ;l & ,le$i &u 1ine&u6ntri $i mulumiri $i ie$i din ;n&,ere de'a'ndratelea. Antr'ade6r# &u suma de $ase sute de (ran&i# ,lti1il ;n trei rate# din $ase ;n $ase luni# &um,rase mi& 1&nie

*7

Alexandre Dumas
de la 1iat 6du6# &reia ;i mer%ea ,r st ne% ul $i 6r ia s se retra%< e ade6rat &# la data ,rimei s&adene# Lan% t se (eri s'i ,lteas& t at suma# da& 6du6a ;i 6a (a&e redu&ere de &in&i9e&i de (ran&i. :iind ne6 it s ,le&e din sat# a&easta a&&e,t< ,n la urm# ,e 5" mas Lan% t l'a & stat 1&nia d ar &in&i sute &in&i9e&i de (ran&i. Dar &"iria ,e &are ,ltise 6du6a era ,rea s&um, ,entru el. A$adar# ;n&"irie ;n ,iaa din Mais?# ,este drum de 1iseri&# & &i a1 dr,nat &reia ;i (&u el ;nsu$i re,araiile ne&esare. An&etul &u ;n&etul# ;$i lr%i &er&ul a(a&eril r# mani(estnd r1dare de mel&# &e a6ea s uimeas& ,e t at lumea. An s(r$it# du, ali 9e&e ani# i91utise s ;nlture ri&e & n&uren. Mi&a $i sr&&i asa du%"ean se trans( rmase ;ntr'un ma%a9in# unde l &uit rii de la ar ,uteau %si t t &e le tre1uiaD ,n9eturi $i 1r9dare de ,lu%# turt dul&e $i &atran# s 1ie de tu&i $i mtnii. Dar# ,entru & ;n ne% nu ( l sea ni&i ,e de,arte ;ntre%ul &a,ital# 5" mas Lan% t se a6nt ;n anumite s,e&ulaiuni# ;n &are ru$inea de a (a&e dat rii %arantea9 de 1i&ei t&erea dat rni&ului# a$adar# ;n a(ara ne% ului le%al $i &un s&ut# el ;n&e,u un alt ne% # &mtres& $i as&uns# ;n &are se ,ri&e,u s &$ti%e mult $i &u ris&uri ,uine. De alt(el# &un $tinele lui ;n ,r 1leme @uridi&e erau limitate. Nu se interesa de&t de i, te&i# &are'i ,uneau ;n mn un %a@ si%ur 6al rnd de trei ri mai mult de&t suma ;m,rumutat. De exem,lu# &nd un ran a6ea un l t e6aluat la mie &in&i sute de (ran&i# 5" mas Lan% t ;i ;m,rumuta &in&i sute $i'$i ,unea dinainte %"earele ,e % r. Da& ranul ,ltea la termenul sta1ilit# 5" mas Lan% t ;$i ;n&asa 1anii ,lus d 1nda $i ;na, ia ,mntul# mrind &a un dulu &ruia i se ia sul de su1 nas. Da& ranul nu ,ltea la termenul# ;n &easul $i minutul sta1ilit# 5" mas Lan% t ;$i ;n(i%ea %"earele ;n ,rad $i' tr%ea la el.

*2

Alain Vnt rul


S 9i&em & un ,es&ar# din sim,lu marinar 6r ia s de6in ,atr n< 5" mas Lan% t# &ruia ;i ,l&eau am1ii $ii# era ri&nd %ata s'i 6in ;ntr'a@ut rD &um,ra 1ar& $i &erea ,es&arului s'i dea# dre,t ar6un# t ate e& n miile lui< a, i# ;n&redina ,es&arului 1ar&a# sta1ilind &a restul de 1ani s'i (ie ,ltit ;n rate e%ale# la termene ,re&ise. Da& rat# d ar una sin%ur# nu era a&"itat la tim,# ;n 1a9a unei sim,le n ti(i&ri# 1ar&a ;i era ;na, iat# iar 1anii ;n&asai ,n atun&i rmneau ai lui. ! asemenea & a@ de nu&# r as de &arii $i ,eti&it# i'a adus ,r ,rietarului ei attea 6enituri# ;n&t s'$i , at & nstrui & ra1ie &u trei &atar%e. !ri&t de mult se ;m1 %ise de ,e urma a&estei ;ndeletni&iri# 5" mas Lan% t# s,re de se1ire de Cean M nt,let# nu era del & (eri&it. Al @i%nea a6erea altuia# mai ales res,e&tul &are ;ns e$te atun&i &nd este d 1ndit ,e &i &instite. Al ,i9muia# ;nde se1i# ,e st,nul de la C &"ardiFre# &ruia nu'i ,utea ierta &'l miluise 6reme de &in&is,re9e&e 9ile# ad, stindu'l ;n &asa lui $i "rnindu'l &u 1u&atele sale< ri de &te ri tre&ea ,e ln% (erm# arun&a ,ri6iri ,line de ur ,este lanurile ei (rum ase# ;n&r&ate de s,i&e 1 %ate. !(ta mereu &nd se uita la merii ;n& 6 iai su1 , 6ara r adel r# $i ,ln%ea de &iud ,ri6ind iar1a deas $i ;nalt a ,$unil r# unde ,$teau 6a&i $i 1 i# &r ra nu li se 6edea de&t ,artea de sus a & r,ului# & arnele ,a$ni&e $i &"ii l r mari# %ndit ri $i uimii. Ant r&nd de 9e&i de ri &a,ul# ;n 6reme &e se ;nde,rta de a&est ,aradis# se ;ntre1a de &e s (ie Cean M nt,let st,nul un r asemenea minunii# $i nu el< i se ,rea & lanurile# (erma &ea mare $i 6itele strlu&it are sunt (urate# un (urt a &rui 6i&tim era el# 5" mas Lan% t. !ri# I nt r %ul# &um i se 9i&ea E s (im iertai da& a&east , re&l ne alune& une ri de su1 ,an E de&i# &um s,uneam# I nt r %ul ,resimise &t de mult ;l 6a a@uta ;n

**

Alexandre Dumas
atin%erea elului r6nit (irea u$urati& a lui Alain $i ,urtarea lui nes1uit# urmri ale edu&aiei %re$ite ,e &are ,rimise. De$i a&este d u (iine# att de de se1ite# nu a6eau nimi& & mun# el (&u ast(el ;n&t s'$i &$ti%e ,rietenia# tnrului. Al ;ndemna la destinuiri $i# &un s&ndu'i ne&a9ul# se strdui s'$i as&und (irea la& m $i ne;n&re9t are< d ar lui ;i ;m,rumut 1ani (r s a&&e,te d 1nd# (r s'i ,retind , li< a, i# du, &e'l ;ntrt 1ine# ;n&e,u s'$i retra% mrinimia $i# ;n &ele din urm# &nd tnrul 6eni ;ntr' 9i s'i &ear struit r 1ani# s(r$i ,rin a'i de&lara & i s'a % lit ,un%a. Ai (&u t tu$i r st de suma &erut# dar ;i s,use & s'a ;m,rumutat el ;nsu$i# iar d 1nda a$a'9isului &mtar & m,ensa &u ,ris sin de9interesul ,e &are'l mani(estase la ;n&e,ut 5" mas Lan% t. Alain M nt,let a6ea a&um 6r(ul de%etel r ,rins ;n &le$te.

*+

Alain Vnt rul III PRIMELE ARME ALE LUI ALAIN MONTPLET
5 tu$i# dat , rnit ,e a&east &ale de risi, $i ;m,rumuturi &mtre$ti# Alain M nt,let n'a6ea s se mai ,reas&. !ri de &te ri se a(la la anan%"ie i se adresa lui 5" mas Lan% t. Cererile de a&est (el se re;nn iau att de des# ;n&t# (ie & ;ntr'ade6r nu le mai (&ea (a# (ie din &al&ul# ;ntr' 1un 9i# &mtarul ;l s(tui &u 6i&lenie ,e tnr s'i &ear lui Cean M nt,let ,artea de m $tenire &e i se &u6enea de la mama sa. Alain tresri &a mu$&at de $ar,e. Se %ndi &li,# a, i rs,unse & mai&'sa# ran& sra&# nu'i adusese s ului ei ni&i 9estre $i & re6endi&are din 1unurile & mune ar (i un lu&ru ne&instit din ,artea lui. De%ea1a ;n&er& Lan% t s'i arate tnrului suma# mai mult de&t (rumu$i&# &e i'ar re6eni ,rin ;m,real< de%ea1a ;n&er& el s'i strneas& d rina de a mer%e la 0aris# unde se 6a 1u&ura de nenumratele ,l&eri ,e &are le , i %si a& l # da& e$ti 1iat &"i,e$ $i ai ,un%a ,lin. Alain se inu tare ;n (aa a&est r is,itit are ;ndemnuri. La urma urmel r# &u t at u$urina lui# Alain nu a6ea su(let ru. A$i iu1ea tatl $i n'ar (i ( st ;n stare s'i ,ri&inuias& un asemenea ne&a9 &u inima u$ ar# (r s (ie ;m,ins de mare ne6 ie. Dar ;m,re@urrile ;l trr# (r 6 ia lui# ,e drumul ,e &are ;l &lu9ea Lan% t. An urma re&lamaiei unui dat rni&# ;n &are a&esta amenina &u se&"estru $i ,unere ;n 6n9are# Cean M nt,let ;i rse re&lamantului ;n nas# s,unndu'i & (iul su era un

*-

Alexandre Dumas
srnt & (r les&aie# de la &are n'ar (i ,utut s& ate ni&i &t ne%ru su1 un%"ie. A(lndu'se ,rin a,r ,iere $i au9ind a&este 6 r1e# m $tenit rul C &"ardiFrei se simi att de @i%nit# ;n&t# du, ,le&area &redit rului# intr la tatl su $i'i s,use dire&t & el# Alain# nu este &"iar att de srnt & ,e &t 6rea tatl su s se &read# de 6reme &e ;i rmne m $tenirea mamei# des,re &are nu i se 6 r1ise ni&i dat. Mniat ;n& dinainte din ,ri&ina &el r a(late# Cean M nt,let ;$i ,ierdu de t t &um,tul la au9ul a&estei &ereri nea$te,tate $i &are# ,rin (elul &um (usese r stit# era ;n a&ela$i tim, ;n6inuire $i ameninare. Alain , ate &'$i iu1ea tatl# dar# ne(iind ;n stare s se st,neas&# rs,unse ne&u6iin&i s mustrril r ,rinte$ti# iar 1trnul (ermier# re6 ltat de atta nere&un $tin# ;$i 1lestem (iul $i'l alun% din &as. Alain M nt,let se duse la 5" mas Lan% t s'$i 6erse amarul. Cmtarul nu era ni&i el ;n a,ele lui. !ri&t ;n&er&ase Lan% t s'$i as&und a6erea# ,n la urm ea t t ie$ise la i6eal ,rin 9idurile &r,ate $i %eamurile unsur ase ale & &i a1ei ;n &are l &uia. A&east indis&reie a 9iduril r $i a (erestrel r dduse na$tere la t t (elul de &ereri de a@ut r din ,artea (amiliei lui ne6 ia$e. 0n atun&i# Lan% t se strduise er i& $i i91utise s trea& ;n &"ii lumii dre,t m sra&< dar ,ri6irile al r si erau mai ,trun9t are# mai %reu de ;n$elat. Se ;ntm,l &a s ul uneia dintre ne, atele sale# ,es&ar de & ast# s ,iar ;ntr' (urtun $i s'$i lase 6du6a $i un 1ieel de 6re $a,te' ,t ani (r ni&i un s,ri@in. Mi$&at de a&east nen r &ire# ,rimarul din Mais? 6enise el ;nsu$i la Lan% t ;n ,r6lie $i'l ru%ase &a# ;n numele le%turil r de sn%e $i al milei &re$tine$ti# s (a& &e6a ,entru ne(eri&ita Ceanne' Marie E ast(el se numea 6du6a. =&anul# &are r6nea ,e atun&i la n ruri ,u1li&e# nu ;ndr9ni s 9i& nu# de$i ar (i a6ut &"e( s (a&< , tri6i

*.

Alain Vnt rul


;ns lu&rurile ;n a$a (el# ;n&t 1ine(a&erea s'l & ste &t mai ,uin. 0n atun&i# el ;$i ,urtase sin%ur de %ri@ile &asei $i ale ne% ului att de 6ariat# $i era %reu de ;neles &um i91utise s' (a&# ne$tiind ni&i s &iteas& $i ni&i s s&rie alt&e6a de&t ,r ,ria'i semntur. 0rintr' uimit are a%erime a mem riei# 5" mas Lan% t (&ea t ate &al&ulele ;n minte. E ade6rat &# 6n9nd l &uit ril r din Mais? d ar &u 1ani ,e$in# nu a6ea ne6 ie de re%istre# iar , liele $i &am1iile erau & ntrasemnate de &el &e i le ;nt &mea. Dar# ,e msur &e a(a&erile se ;nmuleau# e lesne de ;neles & t ate a&estea ;i ddeau mare 1taie de &a,. De alt(el# 5" mas Lan% t ;n&e,use s ;m1trneas&# s simt ne6 ia unui a@ut r % s, dres& ;n &as# $i t &mai &nd 6enise la el ,rimarul# era " trt s'$i ;n%duie luxul de a'$i lua slu@ni&. A$adar# 5" mas Lan% t ;n$tiinase s lemn aut ritile & 6a ,rimi la el ,e ne, at'sa# Ceanne'Marie# $i ,e & ,ilul ei r(an. A6ea de "rnit d u %uri ;n ,lus< dar exista $i & m,ensaieD nu tre1uia s ,lteas& lea(. Cu t ate & a&east & m,ensaie era lim,ede ,entru ri&ine# se ,are & mintea lui nu i91utea s' ,ri&ea, $i s & tea & tr%ul nu e ,rea a6anta@ s ,entru el. Du, &um am s,us# 1&anul se a(la ;ntr' dis, 9iie tare ,r ast &nd Alain M nt,let intrase la el ;n ,r6lie. =iat ,r6lie# &u te@%"eaua la intrare# ;n drea,ta# a, i s 1# li,sit de ( & iarna &a $i 6ara# &u ,atul ;ntr'un un%"er ;ntune& s# &u ,ereii a& ,erii ;n ;ntre%ime de ra(turi $i &utii eti&"etate. An a&east ,r6lie# r tun@indu'se &a &iu,er&# mu&e%ia 5" mas Lan% t. Vestea ,e &are i' adu&ea Alain# des,re &earta &u tatl su# era ,entru el 6este 1un. Ea ;l (&u ,e &mtar s'$i uite ne&a9ul. 5" mas ;i &eru tnrului s'i mai re,ete dat

*/

Alexandre Dumas
t ate amnuntele dis&uiei# a, i ;$i (re& ;n&et minile $i 9ise ,e un t n ;n%ri@ ratD G E su,rt r... e ,&at... e durer s s 6e9i un (iu $i un tat a@un$i ;n asemenea situaie... Dar a&east situaie era t &mai ,e ,la&ul lui 5" mas Lan% t# $i dat rit , liel r ,e &are le a6ea de la (iu $i a &el r ,e &are s & tea & le 6a mai smul%e# se $i 6edea ;n %nd# a$e9at ln% &minul de la C &"ardiFre# s r1ind ,e ;ndelete dintr' ul&i& ,lin &u 6estitul &idru al (ermei< ,entru a'$i ;m,lini 6isul# ;n&e,u s'l asmut ,e 1iat# ,re(&ndu'se ne&@it de &ele ;ntm,late. Ca t i amenii &u (irea &l & tit are# iui la mnie# dar 1uni la su(let# du, &e se mai lini$ti# lui Cean M nt,let ;i ,ru ru & mersese att de de,arte. A$i lu ;na, i 1lestemele# destul de re,ede E &el ,uin a$a nd@duia E ,entru &a 1unul Dumne9eu s nu (i a6ut tim, s le ;ns&rie ;n &artea dre,tii< a, i# s & tind & Alain se $i simea eli1erat de , 6ara 1lestemel r# ;l a$te,t s 6in dintr' &li, ;ntr'alta# d rni& s'i des&"id 1raele $i s'l strn% la ,ie,t# iar & ,ilul &el nes1uit s'i &ear iertare ,entru nedre,tatea ,e &are i' (&use. De n'ar (i ( st 5" mas Lan% t# , ate & a&este 1rae des&"ise s'ar (i strns ;n @urul (iului su $i t tul ar (i ( st dat uitrii. Dar# ;n l &ul lui Alain# la mar%inea li6e9ii de la C &"ardiFre# se ,re9ent un , rtrel. A&est , rtrel# &are'i (usese re& mandat tnrului de &tre 5" mas Lan% t# adu&ea &u el s maie $i &erere de 1ilan & n( rm le%ii. Cean M nt,let rmase &a trsnit. An&e,u s ,ln%< el &are de la m artea ne6esti'si nu mai 6rsase la&rim. A, i# du, &e'i se&ar la&rimile# rmase d u &easuri ;n (aa a&estui mr$a6 ,eti& de "rtie# su&indu'l $i rsu&indu'l ;ntre de%ete# &a un deinut &ruia i s'a ;nmnat sentina de & ndamnare la m arte# ;ntre1ndu'se &um , ate (i &u,rins atta nere&un $tin ;n &te6a rnduri.

*2

Alain Vnt rul


A"# &t de s($iet are a ( st durerea simit de Cean M nt,let la 6ederea a&estui ,eti& de "rtie) Att de s($iet are & ni&i n'a mai ( st ;n stare s se ;m, tri6eas&. =ietul tat# ;n l & s se ;n(urie# a$a &um ;i st 1ine unui n rmand# &ltin din &a,# rs,un9nd ,ar& ,r ,riil r sale %nduri# $i nu mai s,use nimi&. A$i ;m,ri a6erea ;n d u# 6ndu ,arte $i'i duse 1anii mului de a(a&eri al (iului su# un a6 &el &u (aim ,r ast# din Isi%n?# ,e nume Ri&"ard# ;nsr&inndu'l s'i transmit lui Alain &# da& el# Cean M nt,let# a inut s ,stre9e a&east a6ere# n'a (&ut' de&t ,entru &a ;ntr' 1un 9i s i' dea ;n ,rimire mult mai mare. A, i# rmas &u ade6rat sin%ur ,e lume# de 6reme &e ;$i ,ierduse $i s ia# $i & ,ilul# Cean M nt,let se ;nt arse $i se i9 l la C &"ardiFre# unde t tul ;i ,rea s&"im1at du, ,le&area (iului nere&un s&t r# &are era su(letul &asei $i 1u&uria inimii lui. 5ria a&um ;n sin%urtate# ,e att de trist# de , s m rt $i de9nd@duit# ,e &t (usese dini ar de 6esel $i de (eri&it. Amr&iunea lui s, ri $i mai mult &nd a(l & Alain ,le&ase la 0aris. Antr'ade6r# du, ,rerea lui 5" mas Lan% t# 6iaa din ,r 6in&ie nu du&ea destul de re,ede la ruin. 5re1uia s'l 6ad ,le&at la 0aris# 6rte@ $i ,r,astie ;n a&ela$i tim,# 0arisul# &are te amee$te $i te ;n%"ite. A$adar# Alain se a(la la 0aris# unde du&ea un trai u$urati& ,e seama 1anil r lui Cean M nt,let. Nu 6 m ;n&er&a s des&riem (elul ;n &are tria< de alt(el# mie9ul a&iunii a&estei &ri nu se des($ ar a& l $i ne a(lm a1ia la ,artea de intr du&ere. 0 6estea tutur r tineril r risi,it ri este a&eea$iD l &aluri# @ &uri de n r &# (emei. Alain M nt,let a stat un an la 0aris< ;n&"i,uii'6 &e ;nseamn ,atru luni la Ma*%on dMor# ,atru luni la Dra%0at* $i

*3

Alexandre Dumas
,atru luni ;n &artierul =reda# $i 6ei a6ea a,r a,e ;n ;ntre%ime itinerariul 6ieii sale din a&el an. Cu (irea lui 1rutal# des, ti&# %r s lan &"iar# nu se ,utea &a Alain s nu strneas& mereu s&andaluri. D u dintre ele au ( st de se1it de seri ase. Unul a a6ut l & la 1alul !,erei. Se ;m1tase $i'l insultase ,e un tnr# la 1raul &ruia i s'a ,rut & re&un a$te ,e ( st iu1it de'a lui. Alain M nt,let $tia d ar una $i 1unD s l 6eas&. Ii a l 6it. Era ,uterni& &a un taur. 5nrul ,e &are l'a l 6it se ,r1u$ise su1 l 6itur $i ni&i nu ;n&er&ase s se ;m, tri6eas&. Dar# a d ua 9i# ,e la $a,te dimineaa# d i tineri# ne&un s&ui er ului n stru# ;$i ,re9entar &rile de 6i9it. Alain M nt,let se s&ul din ,at# 1 m1nind. Cei d i ne&un s&ui erau mart rii tnrului ,e &are ;l l 6ise la 1alul !,erei. 0le&nd de la !,er# Alain M nt,let se dusese s ia masa la Ma*%on dMor# unde uitase $i de 1al# $i de (emeia mas&at# $i de &eart. Cei d i tineri ;i reamintir# , liti& $i# de t ate< ;n&etul &u ;n&etul# &eaa din &a,ul lui Alain se risi,i. I se art & la 0aris lu&rurile nu se ,etre& ;nt &mai &a la Mais?# unde &el mai ,uterni& are ;nt tdeauna dre,tate< & ;ntre amenii &umse&ade exist alte 1i&eiuri $i &# ,entru a ;nltura ine%alitatea ,uterii (i9i&e# &i6ili9aia ns& &ise ni$te mi&i unelte# numite s,ade sau ,ist ale# &u a@ut rul &r ra# ,i,erni&itul de6ine e%al &u uria$ul# sl1n %ul &u 6 ini&ul. Ca atare# d mnul He&t r de Ra6ennes# dndu'$i seama & tnrul ran este mai ,uterni& $i renunnd s se ms are &u el la trnt $i la ,umni# &erea dre,tul de a'$i lua re6an$a ;ntr'alt (el. A$adar# Alain M nt,let# era , (tit s'$i alea% d i mart ri $i s se ,re9inte a d ua 9i# la n u dimineaa# ;n aleea Vnt ril r. Da& 6 ia# ,utea s'$i adu& $i s,adele< le 6a adu&e $i ad6ersarul lui ,e ale sale.

+8

Alain Vnt rul


Se 6a tra%e la s ri ,entru a " tr; &are din ele 6 r (i ( l site. An tim,ul a&est r ex,li&aii# Alain ,ri&e,u & se ;n%r a$ %luma# & e 6 r1a de 6ia $i de m arte. Era mai 1ine la Mais?# &el ,uin ,entru el. Cnd lua ,arte la 6reun s&andal# se 1teau &u ,umnii< ,n la urm se ale%eau &u un dinte ru,t sau &u un &"i ;n6ineit. Asta era t t. La 0aris ;ns# lu&rurile ,reau & se ,etre& alt(el. !ri# a&um se a(la la 0aris# nu la Mais?# ;n de,artamentul Senei# nu ;n de,artamentul Cal6ad s. 5re1uia de&i s te su,ui m dei de ai&i. 5nrul ran era &ura@ s. De,arte de el %ndul de a re(u9a s se ,re9inte la ;ntlnirea &e i se dduse. Dar nu ,usese ;n 6iaa lui mna ,e s,ad $i ni&i nu 'i tre&use 6re dat ,rin %nd & 6a 6eni 9iua &nd 6a tre1ui s' (a&. Nu se atinsese ni&i de ,ist l< dar trsese adesea &u ,u$&a# ,e &are se ,ri&e,ea de minune s' ( l seas&. Se %ndi & ;ntre ,ist l $i ,u$& exist are&are asemnare $i &# ale%nd ,ist lul# ar ,utea &el ,uin s se a,ere. 0r ,use de&i &a lu,ta s se dea &u ,ist lul ;n l & de s,ad. Dar# la a&east ,r ,unere# i se ex,li& alt te rie# t t att de & n6in%t are &a $i ,rima. Cel &are insult sau l 6e$te# ,rin (a,ta lui de a (i insultat sau l 6it# se ,une &u t tul la dis, 9iia ad6ersarului su< de n'ar (i a$a# mul &are s'ar simi mai tare ,e anumit arm ar ,utea s insulte# s l 6eas&# a, i s ,r ,un arma ,e &are d re$te. A$adar# a&east %r 9a6 ns& &ire &u s1iile $i ,ist alele# menit s e%ali9e9e ,uterea (i9i&# de6enea# ;n &a9ul de (a# &u t tul ne( l sit are. Alain M nt,let a6usese ,l&erea de a insulta $i de a l 6i. D mnului He&t r de Ra6ennes ;i rmnea sin%urul a6anta@ de a ale%e armele# ;n s&"im1ul &el r d u a6anta@e ale , tri6ni&ului su. A$i &erea a&est dre,t $i ale%ea s,ada.

+7

Alexandre Dumas
Alain M nt,let ;n&er& s mai (a& unele 1ser6aii# dar d mnii ;i rs,unser & au ( st trimi$i s'i &ear satis(a&ie# nu s'l edu&e< da& se ;nd ia &um6a de ade6rul &el r s,use# n'a6ea de&t s'i ;ntre1e ,e mart rii &e $i'i 6a ale%e# iar da& ni&i asta nu'l 6a mulumi# s studie9e Cod#$ d#e$#$#*# &arte ( arte 1un# editat ,rin %ri@a & ntelui de C"teau'Villars# %entil m de net%duit ,rin na$tere# &inste $i ;ndr9neal. Mai exista $i alt mi@l & de a ;m,&a lu&rurileD s'i &ear ;n s&ris iertare d mnului 1ar n He&t r de Ra6ennes $i s dea t tul ,e seama strii de e1rietate ;n &are se a(la d mnul Alain M nt,let atun&i &nd a96rlise insulta. Dar# la au9ul a&est r &u6inte# r stite de &tre unul din mart rii d mnului 1ar n He&t r de Ra6ennes# Alain M nt,let se ridi& ;n ,i&i are# &u demnitate de &are nu l'ai (i &re9ut ;n stare# $i# 9m1ind# ;i anun ,e mart rii , tri6ni&ului su & era de a& rd s se 1at &u s,ada $i & a d ua 9i# la ra sta1ilit# se 6a a(la# ;m,reun &u d i ,rieteni# ,e aleea Vnt ril r. Cei d i tineri# &are ;n&e,user s'l &am ia ,e Alain ,este ,i&i r# dat rit ne,ri&e,erii lui# des& ,erir ;ndrtul a&estei ne,ri&e,eri un m &ura@ s# iar la ,le&are ;l salutar ,e er ul n stru &u res,e&tul &e'l strnes& t tdeauna &ara&terele " trte. Alain rmase ;n a$te,tarea un r ,rieteni# ,e &are ;i , (tise la mas. A&e$tia s sir t &mai la tim,. Ga9da le , 6esti ;ntm,larea. !as,eii erau ni$te ameni destul de 6ul%ari# &a de alt(el t i ,rietenii ,e &are $i'i (&use la 0aris ranul n stru. 5 tu$i nu s'ar ,utea s,une & nu se ,ri&e,eau la ast(el de tre1uri $i erau ;n msur s'i & n(irme lui Alain M nt,let E &are'i ru%ase s'l asiste &a mart ri la duel E & trimi$ii , tri6ni&ului su %riser ade6rul. Rmnea de 69ut &e 6a (a&e Alain M nt,let &nd se 6a a(la &u sa1ia ;n mn.

+2

Alain Vnt rul


La 0aris exist un maestru de s&rim# &ruia ;i mer%e (aima & ,red &eea &e el nume$te le&ii de a,rare $i &are# dat rit un r ast(el de le&ii# a sal6at , ate 6iaa la 6re d u9e&i de ne;ndemnati&i ri ne$tiut ri. Maestrul a&esta de s&rim e Grisier. Du, de@un# se duser ;n &artierul M ntmartre# la nr. +. A& l ;$i ,reda le&iile &ele1rul ,r (es r. Unul din &ei d i mart ri ai lui M nt,let era ele6ul lui Grisier. Ai ex,li& maestrului des,re &e'i 6 r1a. G A$a# 6a s 9i&) ex&lam a&esta. Iat'l de&i ,e tnrul n stru) G Iat'm) 9ise M nt,let. G Ii n'ai ,us ni&i dat mna ,e (l retH G Ni&i dat) G i'e teamH G De &e s'mi (ie teamH G C'ai s (ii rnit. G 0uin ;mi ,as E rs,unse M nt,let# tr snindu'$i de%etele. Nu suntem &"iar si%uri & ar (i 9isD J0uin ;mi ,asK. 0r (es rul 69use atia tineri a(lai ;n ,rea@ma duelului# ;n&t a6usese , si1ilitatea s (a& ade6rate studii ,si" l %i&e asu,ra di(eritel r tem,eramente. El ;$i ddu seama & tnrul ran nu minea $i & ,rime@dia# ri&are ar (i ( st ea# nu'l ;ns,imnta ,rea mult ,e a&est sl1ati&. G D rii# a$adar# s 6 ,un ;n situaia de a nu (i u&is ri s s&,ai d ar &u mi& 9%rieturH ;ntre1 ,r (es rul. G Nu &red &a lu&rurile s se , at ;n&"eia d ar &u mi& 9%rietur# de 6reme &e mi'am ,lmuit mul. Grisier &ltin din &a,. G 0r st 1i&ei# d mnule) s,use el. An %eneral# amenii de 1un & ndiie nu se atin% de&t &u s,ada. G Itiu# am a(lat' a1ia ieri# numai & eu nu sunt un m de 1un & ndiie< sunt un sim,lu ran.

+*

Alexandre Dumas
G La nai1a)... Atun&i &e d riiH Mi s'a s,us & s 6 1atei &u d mnul He&t r de Ra6ennes< dnsul e un s,adasin &un s&ut# de ,rim mn< d ar n' s'mi &erei &a ,n mine s 6 , t (a&e ;n stare s'l u&idei# s'l rnii ri s'l de9armaiH G N'am alt ,retenie de&t a&eea de a nu m (a&e de rs &nd 6 i ,une mna ,e arm. An6ai 'm s stau ;n %ard# e t t &e 6 &er. G Itii are & &eea &e'mi &erei ;nseamn s 6 ,un ;n situaia de a (i u&isH G Cum astaH G Da&# du, (elul dumnea6 astr ne;ndemnati& de a sta ;n %ard# d mnul He&t r de Ra6ennes ;$i 6a da seama & nu 6 ,ri&e,ei la s&rim# el nu 6a 6r i s & mit un asasinat# u&i%ndu'6. Se 6a mulumi d ar s 6 rneas& ri s 6 de9arme9e. G 0e le%ea mea) 5 &mai asta nu 6reau. N'are de&t s m m are# dar s nu'$i 1at @ & de mine. An6ai'm s stau ;n %ard# alt&e6a nu 6 &er. Nu 6reau s in s,ada ;n mn &a ,e lumnare sau &a ,e & ad de mtur< ;n rest# 6a (i trea1a d &t rului# da& m rne$te# ri a %r ,arului# da& m u&ide. G Ar (i ,&at s 6 u&id E & ntinu Grisier E ;mi (a&e im,resia & suntei un 6 ini& tare &ura@ s)... S ;n&e,em# luai (l ret $i s , rnim la trea1) Du, un s(ert de &eas# Alain M nt,let ;n6ase s stea ;n %ard# de ,ar& ar (i ,etre&ut 9e&e ani ;n sala de arme. An & ntinuare# ,r (es rul tre&u la le&ia de a,rare. Asta ;nsemna s (ande9e stri%nd# s ,are9e (andnd# s rs,und ,rin l 6ituri dire&te. Dat rit mu$&"il r si de el# Alain M nt,let re9ist la le&ie de d u sau trei &easuri. G inei seama de instru&iunile mele E ;i s,use Grisier E $i 6 6ei ale%e &el mult &u d u'trei 9%rieturi. A, i

++

Alain Vnt rul


adresndu'se mart ril rD D mnil r# 6a (i de dat ria dumnea6 astr s ;ntreru,ei lu,ta# atun&i &nd 6ei s & ti & ea , ate ;n&eta ;n &"i, n ra1il. Alain ;i (eri ,r (es rului 1ani. G D mnule# ast(el de le&ii le dau %ratuit E s,use maestrul de arme E sau# &el ,uin# nu ;n&ase9 1anii de&t la ;nt ar&erea de ,e teren. Alain a,u& mna ,r (es rului $i i' strnse# mai'mai s i' ru,. G Stra$ni& ;n&"eietur) s,use a&esta. Cu asemenea ,utere ;n mini# mai mare ,&atul & nu 6'ai a,u&at de s&rim la 6rsta de 9e&e'd is,re9e&e ani. 0le&nd de la Grisier# Alain M n,let &um,r ,ere&"e de s,ade de la De6isme. De6isme# el ;nsu$i un 1un s,adasin# dduse a&est r arme &ur1ur ( arte , tri6it $i %ard ,r te%uit are. Numai 69nd asemenea arme# ,uteai# 1nui & 1r1atul &are le are $tie s le $i ( l seas&. Ant r&ndu'se a&as# Alain M n,let lu , 9iia Jen %ardeK# ;n (aa %lin9ii# $i se simi tare mulumit de el ;nsu$i. A d ua 9i# la ,t dimineaa# ;$i a$te,ta mart rii# ,re%tit de ,le&are. A&e$tia s sir ;ntr' 1ir@ ;n&"iriat. Veniser ;m,reun &u un ,rieten de'al l r# student ;n medi&in. La n u (r un s(ert# M nt,let# &ei d i mart ri $i d &t rul a@unser ;n aleea Vnt ril r. Du, &um $tim# ;ntlnirea era sta1ilit a1ia la n u. La n u (r &in&i# ;n &a,tul aleii# se i6i trsur. A&easta ;nainta re,ede. Din ea & 1 rr trei tineriD d mnul He&t r de Re6ennes $i mart rii# &ei &are se ,re9entaser &u 9i ;n urm# ;n numele su# la Alain M nt,let. Mart rii $i & m1atanii se salutar , liti& s. Du, a&easta# mart rii se strnser la un l &# &er&etar armele# &9ur de a& rd & s,adele am1el r ,ri sunt

+-

Alexandre Dumas
& res,un9t are# a, i ddur &u 1anul ,entru a sta1ili &ui ;i re6ine dre,tul de a ale%e. S rii &9ur asu,ra mart ril r lui Alain M nt,let. Cum era $i (ires&# ei aleser s,adele &um,rate ;n a@un de la De6isme. Unul dintre mart ri le ,re9ent ;n&ru&i$ate 1ar nului. A&esta lu una< &ealalt ;i (u ;nmnat lui Alain M nt,let. =ar nul ;$i a,s 6r(ul s,adei ,e &i9m $i s,inte& aerul &u ea. A, i# adresndu'se mart ril r si# le s,useD G Iat arm ( arte 1un# ex&e,i nal lu&rat) Ami ,la&e mai mult de&t a mea. G An%duii'mi# d mnule 1ar n E s,use Alain M nt,let E &a ;nainte de a $ti &um ;$i 6a ( l si (ie&are dintre n i s,ada# s am &instea de a 6 (eri $i ,ere&"ea ei. =ar nul salut (r s'i rs,und. Ai era ;n& 6ie amintirea ,umnil r lui M nt,let ,entru a se simi 1li%at s se arate ,rea &urtenit r. Unul dintre mart ri ;n&ru&i$ 6r(urile &el r d u s,ade $i# a6nd ;n 6edere & ;m,reala terenului $i a luminii se (&use &u de se1it %ri@# a&esta se ddu un ,as ;ndrt# s,unndD G An&e,ei# d mnil r) Ad6ersarii se a$e9ar Jen %ardeK. Amintindu'$i le&ia ;n6at de la ,r (es r# Alain M nt,let lu , 9iie att de " trt# de ,ar& ar (i ( st un s,adasin la (el de ;n&er&at &a $i 1ar nul de Ra6ennes. Du, &um ,re69use Grisier# a&east inut a&ademi& i'a adus nen r &irea. =ar nul de Ra6ennes se ddu un ,as ;na, i $i# adresndu'se mart ril r si# le s,useD G Ce nai1a 9i&eai & d mnul n'a inut ni&i dat sa1ia ;n mnH Vd & st ;n %ard &a ;nsu$i S(ntul G"e r%"e) A, i# lund $i el , 9iia Jen %ardeK# adu%D sta 'i un lu&ru ne,l&ut ,entru el< m " trsem s'l rnes& d ar< 6 i (i ;ns 1li%at s'l u&id.

+.

Alain Vnt rul


Se au9i s&r$netul metalului# 69ur s,ada 1ar nului alune&nd &a $ ,rl $i# im 1ili9ndu'$i ad6ersarul# 1ar nul (anda# a, i se ridi& ;ntr'un tim, mai s&urt de&t ;i tre1uie (ul%erului s se a,rind $i s se stin%. Cma$a lui Alain M nt,let se ,t de sn%e< el rmase &li, ;n ,i&i are< s'ar (i 9is & uria$ul nu ,utea (i r,us dintr' sin%ur l 6itur. An &ele din urm se &ltin# ;ntinse 1raele# s&, din mn s,ada# 1u9ele i se a& ,erir de s,um r $iati&# a, i se ,r1u$i dintr' dat# &a un ste@ar rete9at de se&ure. Mart rii se uitau la el &u em ia ,e &are ,ri&inuies& ;nt tdeauna ast(el de s,e&ta& le. G D mnil r E r sti 1ar nul adresndu'se &el r ,atru mart ri E m'am ,urtat sau nu &a m de n areH G Da E rs,unser t i ,atru ;ntr'un %las. G A$ (i ,utut (a&e alt(el# du, insult &a a&eea ,e &are am ,rimit' H G Nu E rs,unser t i ;n & r. G An &a9ul a&esta# (ie &a ,&atul s &ad asu,ra &elui 6in 6at. Mart rii (&ur un semn# &e ,rea s s,un & 1lestemul lui se $i ade6erise# iar 1ar nul se ur& ;n trsur# ;m,reun &u mart rii si# lsndu'l ,e Alain M nt,let# ea,n &a un m rt# ;n minile &el r d i ,rieteni $i ale tnrului d &t r.

+/

Alexandre Dumas IV O RFUIAL CARE NU REZOLV PROBLEMELE


5 tu$i Alain nu era m rt. S,ada se i91ise de & ast $i'$i s&"im1ase ,uin dire&ia. Ai str,unsese mu$&"ii ,e&t rali# ;i 6tmase 6r(ul ,lmnului dre,t $i ie$ise deasu,ra m ,latului. :usese l 6itur stra$ni&# ,re&is# dire&t# dar &are nu era nea,rat m rtal. Numai & rnitul se su( &a. Era de temut "em ra%ie. D &t rul ;i su(le& mne&a# ;i de9% li 1raul "er&ulean $i'i des&"ise 6ena# ;n a$a (el ;n&t s , at sn%era din 1el$u%. Alain redes&"ise &"ii $i res,ir mai u$ r. Dar &nd ;n&er& s (a& ,rima mi$&are# ;i li,si ,uterea $i ;$i ,ierdu din n u &un $tina. Se a(lau d ar la &i6a ,a$i de ,a6ili nul Madrid< ;l duser ,e rnit a& l . 0a6ili nul a&esta e l &uit de un ,a9ni&< 1i$nuit &u ast(el de 6i9ite# el inea ;nt tdeauna &amer ,re%tit. =ietul m mai s& tea $i el &te un 1a&$i$. Din (eri&ire# &amera era li1er< de ,t 9ile nu mai a6usese l & ni&i un duel ,rin ;m,re@urimi# iar ultimul rnit ;$i dduse su(letul du, un s(ert de &eas. S&"im1ar a$ternutul $i'l &ul&ar ,e M nt,let ;n ,at. Studentul ;n medi&in# &are ;n& nu a6ea &lientel# ;$i ;n%dui s rmn t t tim,ul ln% el. An%ri@irile lui ,ermanente# adu%ate la & nstituia r 1ust a 1 lna6ului# determinar ;nsnt $ire uimit r de %ra1ni&# ,entru &ei &e nu $tiu &t de re,ede se , t 6inde&a anumite rni. La trei s,tmni du, &e i se s(rte&ase ,ie,tul# Alain M nt,let se a(la ,e ,i&i are. Du, alte ,t 9ile# ;i ,ltea &u

+2

Alain Vnt rul


mrinimie ,a9ni&ului ;ntreinerea ,e lun. A, i Alain se ;nt arse la el a&as# t t att de 9dra6n ,e &t (usese la ,le&are. D ar un %nd ;l (rmnta ,e Alain. A$i s,unea &# de nu 6a (i ;n stare s'i ,ri&inuias& unui ,ari9ian &eea &e un ,ari9ian ;i ,ri&inuise lui ;nsu$i# 6a rmne# a$a &um se s,une la $& al# & da$ul. !r# Alain M nt,let se mndrea & ;n 6iaa lui nu (usese & da$. Merse s'i (a& 6i9it ,r (es rului su. V9nd & nu se mai arat# a&esta 1nuise de9n dmntul. C n6ales&entul ;i , 6esti ;n amnunt &um se ,etre&user lu&rurile# Grisier n'a6ea &e s'$i re,r $e9e< ;l ,re6enise d ar & 1ar nul# &nd 6a 6edea inuta (r &usur a ad6ersarului su# 6a &rede & exist &e6a $i ;ndrtul ei. Ii 1ar nul nu se ;n$elaseD ;ndrtul inutei se a(la tru,ul 6n@ s al lui Alain M nt,let. Alain ;i reaminti ,r (es rului &ele s,use &u ,ri6ire la ;nsu$irile sale ;n arta armel r $i'l ;ntre1 &am &t tim, s & tea & i'ar tre1ui ,entru a a@un%e la ;ndemnarea 1ar nului He&t r. Grisier este un m &instit# ast(el & nu 6r i s'$i am%eas& dis&i, lul. G D i ani E ;i rs,unse el E dar 6a tre1ui s mun&e$ti din %reu. Alain M nt,let nu era ;n stare s (a& d i ani la rnd a&ela$i lu&ru# ri&are ar (i ( st el. G 0rea 1ine) M 1u&ur &'mi s,unei asta< am s tre& la ,ist l< ;n ,t 9ile m 6 i ,une la ,un&t. Grisier ;n&er& s'l & n6in% ,e tnr s renune la studiul unei arme att de ,rime@di ase $i 1rutale &um e ,ist lul. G S,ada# d ar s,ada e ade6rata arm a %entil mului E ;i s,use 6estitul ,r (es r. G !") Ct des,re asta# nu m ,rea sin&"ises&< eu nu sunt %entil m# nu's de&t un ran.

+3

Alexandre Dumas
G Dar da& &el &u &are 6ei a6ea de lu,tat 6a ale%e s,adaH & ntinu Grisier. G Las# las) A&um $tiu eu &um stau lu&rurile< &el &are e insultat are dre,tul s alea% arma< 6 i a$te,ta# a$adar# s (iu insultat. G Ii ,entru &eH G 0i &a s m lu,t) G Al ur$ti de&i ,e ad6ersarul dumitaleH G 0e d mnul He&t r de Ra6ennesH Ctu$i de ,uin) E un 1iat ;n&ntt r# &are# t t tim,ul &t am stat la ,at# n'a ( st 9i s nu se interese9e &um ;mi mer%e< nu numai & nu 'i , rt ,i&# dar da& am (i de a&ela$i ran%# i'a$ &ere s m numere ,rintre ,rietenii si. G Atun&i ai ne&a9 ,e alt&ine6aH G Ni&ide&um) D ar &# ,ri&e,ei# nu 6reau s (iu eu & da$ul. Alain se ;n$ela. Grisier nu ,ri&e,ea nimi&. 5nrul $i ,r (es rul ;$i strnser ,rietene$te mna. Alain sri ;ntr' trsur $i &eru 1ir@arului s'l du& la sala de tir a lui G sset. Vnt rul n stru &"i19uise 1ineD dat rit asemnrii &e exist ;ntre arm de ( & $i alt arm de ( &# du, ,rimele &artu$e trimise la mi& distan de &entrul intei# Alain ;$i re&,t ;ndemnarea< la al d u9e&i $i &in&ilea &artu$ de6enise un tr%t r de ;nalt &las. Antr'un inter6al de numai ,t 9ile# Alain i91utea &ele mai ane6 i ase (i%uri ale mae$tril r tiruluiD rete9a ,i,ele# s(rma ule 91urt are# nimerea de d u $i trei ri la rnd ;n a&ela$i ,un&t. La &a,tul &el r ,t 9ile# simindu'se st,n ,e el# Alain nu se mai duse la tir. Se ,li&tisea s (a& mereu a&ela$i lu&ru. :,tura lui &l & tit are a6ea ne6 ie de 6iaa tumult as $i de9 rd nat a tr tuarel r# a &a(enelel r# a teatrel r $i a &asel r de @ &.

-8

Alain Vnt rul


Cu t ate a&estea# nu se i6ea de l & ,rile@ul de a'$i lua re6an$a. Alain ;n&e,use s &read & 6a (i silit s se ;nt ar& la Mais?# t t ;n &"i, de & da$. M $tenirea de la mama sa era ,e s(r$ite# ;n mai ,uin de un an $i @umtate risi,ise sut &in&i9e&i de mii de (ran&i. Du, &e &"eltuise &u un s, ultimii % l %ani# Alain i se adres din n u lui 5" mas Lan% t. An s&"im1ul unei , lie semnate# 5" mas Lan% t ;i mai trimise trei9e&i de mii de (ran&i. Dar sumele s&deau din &e ;n &e. 0enultima se ridi&a d ar la mie de (ran&i# ultima a ( st de &in&i sute. An s&ris area &are ;ns ea mandatul# s&ris are ,e &are 5" mas Lan% t ,usese ,e &ine6a s' s&rie# de 6reme &e el ;nsu$i nu $tia &arte# 1&anul ;i s,unea & de a&um ;nainte nu tre1uie s se mai 1i9uie ,e el# & a&e$ti &in&i sute de (ran&i erau ultimii ,e &are'i mai ,rimea. Alain rsu&i ,e t ate (eele &ei d u9e&i $i &in&i de lud 6i&i# ;ntre1ndu'se &e 6a (a&e &u ei. De 1i&ei# &"eltuia a&e$ti 1ani ;n d u9e&i $i ,atru de re# &el mult ;n ,atru9e&i $i ,t. A$i s,use & la masa de @ &# da& i'ar 9m1i ,uin n r &ul# ar ,utea s du1le9e# s tri,le9e# s ;n9e&eas& a&east sum. Cun $tea 6re trei sau ,atru l &aluri ;n &are se @u&a. Cnd 6eni seara# ni&i nu'$i ddu steneala s alea%. 0 rni s,re &el mai a,r ,iat. Nu era 69ut ;ntia ar a& l # ast(el & intrarea lui nu strni alt interes de&t &el ,ri&inuit de s sirea unui @u&t r de ( r ;ntr' sal de @ &. Alain se a$e9 la ,rima mas &e'i ie$i ;n &ale $i ;n&e,u s @ a&e. Antm,larea a (&ut s ai1 &a ad6ersar ,e un (ier strin# @umtate italian# @umtate , l ne9# &are @u&ase de mai multe ri ;m, tri6a lui $i se d 6edise tare n r & s. Ct 6reme a6usese 1u9unarele d ld ra de lud 6i&i $i de 1an&n te# Alain M nt,let nu 1%ase de seam ;n &e (el ;$i luau % l %anii lui 91 rul< dar a&um# &nd se ,unea ,r 1lema s'$i (ru&ti(i&e ultimii &in&i sute de (ran&i ri s

-7

Alexandre Dumas
,rseas& 0arisul# tnrul su,ra6e%"ea &u luare'aminte @ &ul. 5 t urmrindu'l# i se ,ru & (ierul tri$ea9. Din &ei d u9e&i $i &in&i de lud 6i&i# nu'i mai rmseser de&t &in&is,re9e&e $i'i ,usese ,e t i la 1taie. !(ierul ;nt arse , ,a de tre(l. Ni&i el# ni&i ad6ersarul lui nu ridi&ase ,n atun&i &rile. Alain M nt,let ,use mna ,e ( rmaia ad6ersarului. G Nu'i 6 ie s atin%i &rile E s,use (ierul. G S&u9ai# d mnule E rs,unse Alain E dar da& nu a6ei trei atu'uri ;n &ele &in&i &ri# ;nseamn & %re$es& $i 6 &er dinainte s&u9e. G Ii da& din &in&i &ri trei sunt atu'uriH ;ntre1 (ierul# tru(a$. G Atun&i# nu numai & nu 6 6 i ,re9enta s&u9e ' rs,unse , liti& s Alain M nt,let E dar 6 i s,une... 6 i s,une... G Ce 6ei s,uneH tun (ierul. Alain ;nt arse &rile. : rmaia (ierului &u,rindea dama# 6aletul $i de&arul de tre(l. G V i s,une E urm Alain M nt,let E & ai @u&at ne&instit $i & suntei tri$ r. !(ierul a,u& un ,umn de &ri $i le a96rli ;n 1ra9ul lui Alain. G =ine E s,use Alain. Am &itit ;n & dul d mnului de C"ateau'Villars & &el &are atin%e l 6e$te< 6 i (i silit s m ;nt r& la Mais?# dar &red & nu ;n &"i, de & da$. OO ,a% +/PPP Antm,larea strnise 6l6. Anainte de des,rire# se sta1ili ;ntlnire ,entru a d ua 9i# la rele ,t. Alain# &are (usese l 6it de (ier# a6ea dre,tul s alea% armele. El alese ,ist lul. !(ierul nu se ;m, tri6i# el ;nsu$i (iind s & tit un ( arte 1un tr%t r.

-2

Alain Vnt rul


Alain d ri &a lu,ta s ai1 l & t t ,e aleea Vnt ril r. Urma s'$i ia re6an$a a,r a,e de l &ul unde ,ierduse ,rima man$e. I se a&&e,t $i a&east d rin. Se ;neleser &a mart rii s adu& ,ist ale de tir# (r du1lu tr%a&i &are s nu mai (i ( st ni&i dat ( l site. Mart rii 6 r lua &u ei un 1iat de la , li% n &are 6a ;n&r&a armele. La ,t (ix se a(lau ,e teren. S'au & ntr lat ;n ,rimul rnd armele $i au ( st %site & res,un9t are. Se " tr; &a ad6ersarii s se a$e9e la de,rtare de ,atru9e&i de ,a$i $i s , rneas& unul &tre &ellalt. :ie&are dintre ei 6a tre1ui s se ,reas& du, &e a ;naintat 9e&e ,a$i. Distana real era de&i de d u9e&i de metri. Se $tie &# ;n materie de duel# ,a$ii ms ar trei ,i&i are+. Ad6ersarii se a$e9ar la distana sta1ilit $i ,rimir &te un ,ist l ;n&r&at. Du, &e le ;nmnar ,ist alele# mart rii se retraser $i stri%ar ;n a&ela$i tim,D G 0 rnii) La a&east & mand# Alain $i (ierul , rnir unul &tre &ellalt Du, d i ,a$i# (ie&are ;$i ;nl ,ist lul $i trase. Nu se au9i de&t sin%ur , &nitur. Alain se &ltin# dar rmase ;n ,i&i are. !(ierul se ;n6rti de d u ri ,e l & $i se ,r1u$i &u (aa la ,mnt. :ie&are mart r aler% la mul su. Alain ,rimise un %l n ;n 1r1ie< a&esta se turtise de ea &a de un ,an u de tir. !sul se de9% lise de ,iele# dar nu era s(rmat. 0uterea l 6iturii ;l (&use ,e Alain s se &latine. !(ierul a6ea inima str,uns< (usese u&is ,e l &. G Nu'i ni&i ,a%u1) Un ex&r & mai ,uin# asta 'i t t) r stir &ei ,atru mart ri ;ntr'un %las.
+

Ve&"e unitate de msur# e&"i6alent &u 8#*2+2 m. Ln. t.M

-*

Alexandre Dumas
Ast(el suna dis&ursul de ;nm rmntare al (ierului# al &rui nume am ;n&er&at 9adarni& s'l a(lu ,entru a'l & nsemna ai&i< nimeni nu mi l'a ,utut s,une. I se 9i&ea (ierul# $i a&esta era sin%urul nume su1 &are era &un s&ut. G Dr&ia dra&ului) s,use Alain# tam, nndu'$i 1r1ia &u 1atista. Am rmas (r un s(an< dar &el ,uin nu mai sunt & da$. Ant r&ndu'se la 0aris# Alain ;$i 6ndu &easul. Seara se a(la ;n 1al& nul !,erei# ,ansat &u un ,eti& de ta(ta en%le9eas& ,e 1r1ie. 0ansamentul ;m,reun &u u$ ar ameeal erau ,entru el sin%urele urme ale duelului din dimineaa a&eea. A d ua 9i se ur& ;n dili%ena de Saint'Mal . Sttuse la 0aris d i ani# $i ;n a&e$ti d i ani &"eltuise mai 1ine de d u sute de mii de (ran&i)

-+

Alain Vnt rul V GREELILE SE PLTESC


Exist ,e lume tradiie &are ni s'a transmis de trei mii de ani# din 6remurile 1i1li&e# $i &are ni se ;n(i$ea9 ;n6luit ;n mreia se& lel r< t i (iii risi,it ri# ri&t de risi,it ri ar (i ( st ei# sunt ,rimii &u 1raele des&"ise &nd 1ine6 ies& s se ;nt ar& a&as. Cean M nt,let ade6eri ,ara1 la ,rin (elul ;n &are ;$i ,rimi (iul< &nd a intrat Alain ;n &as# ,e nea$te,tate# $i s'a arun&at la ,i&i arele lui# &erndu'$i iertare# $u6 aie de la&rimi au 1r9dat &"i,ul 1trnului (ermier. Srmanul tat $i'a ;m1ri$at &u dra% ste (iul $i# (r s'i , meneas& nimi& des,re tre&ut# i'a redat ;n &as l &ul ,e &are'l a6usese dini ar. An inima lui# & ,ilul &el nere&un s&t r &u,ase ;nt tdeauna a&ela$i l &# (ie & era ,re9ent# (ie & li,sea. De alt(el# 6iaa de9mat ,e &are dusese a a6ut asu,ra lui Alain ;nrurire sal6at are# ast(el ;n&t ri&e mustrare ar (i ( st de ,ris s. De$i numai ne6 ia ;l ;ndemnase s se ;nt ar& la Mais?# era 1u&ur s & se a(la din n u ,e ,mntul natal# simea iar em iile adn&i ale ,es&uitului# ale ;n tului $i ale 6nt arei# ,e &are ,l&erile din &a,ital nu i91utiser ni&i dat s i le ;nl &uias&. Du, &te6a 9ile ,etre&ute la C &"ardiFre# 9ile ;n &are se ;nt rsese la de,rinderile lui din ,rima tineree# a@unsese s se ;ntre1e &um de a ( st ;n stare s renune la 6ia att de (eri&it# ,entru ni$te ,l&eri ;nd ielni&e# de ,e urma &r ra te'ale%i d ar &u % l ;n su(let $i &u remu$&ri ;n inim.

--

Alexandre Dumas
Dar &umtrului M nt,let i'ar (i & n6enit s ,un sta6il mai ,uterni& de&t remu$&rile ;n &alea un r , rniri de &are ;n& ;i mai era team. 0rin urmare# ;i 6 r1i lui Alain des,re &st rie. La ,rima ;n&er&are# Alain s,use nu. A d ua ar se ;n(urie de'a 1inelea. La 0aris# 1iatul trise ;n s &ietatea amenil r de m ra6uri u$ are# unde nu exist ru$ine# ni&i 1un sim# $i su1 ;nrurirea a&estui mediu se ;nde,rtase t t mai mult de amenii &instii $i la l &ul l r< (emeile destr1late &u &are ,etre&use l'au (&ut s dis,reuias& adn& (emeia# ;n %eneral. El & n(unda s,e&ia &u indi6i9ii# $i &e mai indi6i9i# Dumne9eule) Ru,sese t ate le%turile din tre&ut $i 1lestema ,n $i amintirea a&est r le%turi. Dar# lu&ru &iudat) Alain M nt,let era s(i s din (ire< ;ndr9ne $i neru$inat &u anumit &ate% rie de (emei# mai exa&t &u &ele destr1late# ;n (aa (emeil r res,e&ta1ile se ;nr $ea# & 1 ra ,ri6irile ;n ,mnt# se (st&ea de t t< a, i# nemulumit de el ;nsu$i ,entru s(iala ,e &are simea ;n ,rea@ma l r# ,rinse &iud ,e ele $i# (iind& dintre a&estea ar (i tre1uit s'$i alea% s ie# ;$i @ur s rmn ne;nsurat ,n la m arte. 0e deasu,ra# (eri&irea lui Alain de a se a(la din n u ;n &minul ,rintes& era um1rit une ri de &li,e de tristee. Se %ndea &u s,aim la dat riile ,e &are le a6ea (a de Lan% t. :usese att de ne&"i19uit# ;n&t i'ar (i ( st &u ne,utin s s,un# &"iar a,r ximati6# la &t se ridi&au a&este dat rii. Itia d ar & erau ( arte mari# & suma &re$tea (r ;n&etare# asemeni unei a6alan$e &e se ,r6le$te din 6r(ul muntelui $i &are ar ,utea s'l 9dr 1eas& ;n 9iua &nd se 6a n,usti asu,ra lui. Se ;ntre1a une ri da& n'ar tre1ui s'i mrturiseas& t tul 1unului M nt,let# &are'i iertase ,n a&um attea ,&ate# ;n&t 6a (i la (el de ;n%duit r $i de ast dat. A, i# (iind& Lan% t se arta ( arte ,rieten s &u el# amna

-.

Alain Vnt rul


,entru mai tr9iu ne,l&uta destinuire. An a$te,tare# tim,ul tre&ea. =trnul M nt,let ;$i iu1ea ,rea mult (iul ,entru &a ;ntristrile a&estuia s'i rmn ne1%ate ;n seam. Le lu dre,t semne de ,li&tiseal $i'l a,u& %r a9a. Se ;nt arse iar la ,lanurile lui de ;nsurt are# ,e &are simea &u att mai ne&esar $i ur%ent# &u &t ni$te ,resimiri nedeslu$ite ;l (&eau s se team & m artea l'ar ,utea des,ri &urnd de (iul su. D ar & de data a&easta# ;n6nd din ex,erien# se (eri s a,u&e dire&t taurul de & arne. A6ea la Isi%n? un 6e&"i ,rieten# ,e nume C usselin# &are (&ea ne% &u unt. Se $tie & untul din Isi%n? este &un s&ut ;n ;ntrea%a :ran. 0rietenul C usselin se ;m1 %ise de ,e urma a&estui ne% . El a6ea sin%ur (ii&# des,re a &rei (rumusee mersese 6estea ,n la Caen. Cnd se 6 r1ea des,re dnsa# nu i se s,unea alt(el de&t (rum asa C useline. :emini9area numel r de (amilie este un 1i&ei din ,r 6in&ie. An marea lui dra% ste ,entru & ,ilul su# Cean M nt,let %si ,uterea s'$i ;n6in% durerile ,ri&inuite de %ut &"inuit are. A$i ;n&le& mur%ul# &are de trei ani se di"nea# &a $i st,nul su# de stenelile din tre&ut E unul ;n ( t liu# &ellalt ,e a$ternutul de ,aie. Cluul , rni ;ntr'un tra, &are mai ,stra ;n& &e6a din 6i% area de dini ar $i# ,este &te6a &easuri# ;ntre &ei d i ,rini lu&rurile erau ,use la &ale< 1ine;neles# li,sea d ar ;n6 iala ,ril r interesate. Antr' 9i# Alain se ;nt r&ea de la 6nt are. Era ud din &re$tet ,n'n tl,i $i n&lit ,n la 1ru de n r iul din mla$tin ;$i des(&use &ra6ata# &u &are ;$i le%ase t l1a ,lin de 6nat# ast(el & rmsese &u %ulerul rs(rnt $i %tul % l. Cnd a@unse a&as# dulul lui se a$e9# &a de 1i&ei# ,e la1ele dindrt# a,s &u &ele din (a u$a# ;m,inse# des&"ise $i intr ,rimul. Alain intr ;n urma lui# &u ,u$&a ,e

-/

Alexandre Dumas
umr $i ,lria le ar& de a,# a%at de ea6a ei. Dar a1ia (&use un ,as ;n ;n&,ere# & se $i ddu ;na, i# de ,ar& i s'ar (i artat &a,ul Medu9ei. Ln% ( t liul tatlui su 9rise d u ,ers ane strine. Una din &ele d u ,ers ane# un 1trnel &u ;n(i$are destul de 1i$nuit# n'ar (i ,utut strni asemenea rea&ie. 5re1uie de&i s'l atri1uim &eluilalt 6i9itat r sau# mai de%ra1# &eleilalte 6i9itat are. Antr'ade6r# a&easta era tnr att de (rum as# ;n&t# &u t at (st&eala lui# ;n tim, &e se retr%ea de'a' ndratelea# Alain nu'$i ,utea de9li,i &"ii de ,e &"i,ul &elei &are ;i ,ri&inuise a&east s(ial. An&remeni ,e l &# de ,ar& ar (i ( st intuit de , dea. A, i# dndu'$i seama & nu ,utea rmne ast(el# (r s s& at 6 r1# (r s ;nainte9e ri s se retra%# lu " trre# salut ;m1u(nat $i se s&u9 &u stn%&ie ,entru inuta ;n &are intrase. 5nra ;i rs,unse ,rintr'un 9m1et &are de96lui &ei mai (rum $i dini din lume. S & tind & ,retextul lui era ;ndea@uns de 1un ,entru a'$i ;n%dui s ,le&e# 6nt rul se %r1i s dis,ar# ex,li&nd & se du&e s'$i s&"im1e "ainele. Era (uri s de ,&leala ,e &are i' trsese tatl su $i# dat a@uns a(ar# ;i 6eni , (t ne1un s'l lase 1alt# &u musa(irii lui &u t t# $i s se du& s mnn&e la "an. Dar# &u &te6a 9ile ;n urm# 1trnul a6usese &ri9 ,uterni& de %ut# &are era &t ,e'a&i s'l dea %ata# $i (iul se temea &a nu &um6a s'i ,ri&inuias& un ru ,rea mare. Am1r& de&i ;n %ra1 ,rimele "aine &e'i &9ur su1 &"i# & 1 r; 1 d %nind# se simi din n u &u,rins de s(ial &nd ,use mna ,e &lan# a, i# ;m,in%nd u$a &u ,utere# &a mul &are ia ,e l & " trre# intr s,unndu'$i ;n %ndD JLa urma urmel r# n'au s m mnn&eK. Cu t at a&east &u%etare ;nelea,t# &u t ate ,ri6irile ru%t are ale tatlui su# Alain se art ( arte m r &n s.

-2

Alain Vnt rul


Dar lu&rul a&esta n' ;ns,imnt del & ,e d mni$ ara C usselin# &reia i se s,usese mai ;nainte & 6a a6ea de ;m1ln9it un urs. !r# de ,e 6remea &nd l &uise la 0aris# ;n& n@urat de s &ietate nu ,rea aleas# ursul a&esta se de,rinsese &u ,urtare &am ,rea de%a@at $i &u un lim1a@ &am sl 1 d# ne 1i$nuite la Isi%n?# ast(el ;n&t (ata se ,re%ti s (a& (a &u &ea mai mare 1un6 in a&estei sar&ini &e i se im,unea# dre,t &are , rni la ;nde,linirea ei# ,lin de &ura@. De alt(el# & r6 ada a&easta era ,entru ea mai u$ ar de&t ar (i ( st ,entru ri&are altul# ;ntru&t ursul &u &are a6ea de'a (a&e era tare simit r la (rumusee# iar d mni$ ara C usselin era de se1it de (rum as. A6ea d u9e&i $i d i de ani# &el mai minunat ,r 1l nd '&enu$iu din lume# (runtea ,uin ;n%ust# dar str@uind d i &"i mari $i ne%ri# &are se desenau &a d u 1u&i de &ati(ea ,e ,ielea de un al1'l,t s. Era ;nalt< ,i&i arele $i minile ei# &a ale tutur r (emeil r de la ar# nu erau (r &usur< ;n s&"im1# 1ustul a6ea linie des6r$it# ,e &are i' a&&entua $i mai mult r tun@imea $ lduril r. Am1r&mintea ei nu semna del & &u a (etel r din Mais?# du, &um ni&i 6e$mintele ,e &are le ,urta Alain# du, ;nt ar&erea de la 0aris# nu semnau &u &ele ale 1ieil r din Mais? ri din Grand'Cam,. Ea renunase nu numai la s&u(ia de 1um1a& E a&est ne6redni& a&&es riu 1r1tes& nu'i umilise ni&i dat (runtea# ri&t de tnr era E dar ,n $i la art asele 1 nete a& ,erite de dantele# du, m delul Isa1elei de =a6aria# la r &"iile strmte $i la $alul &r $etat. D mni$ ara C usselin era un & ,il al ra$ului $i al &i6ili9aiei< ;$i & manda ,lriile la &ea mai 1un m dist din Caen# sau m&ar din Saint'L>< se ;m1r&a ;n &a$mir (ranu9es&< ;n (ine# ,urta r &"ii &u 6 lna$e# &are'i (&eau t aleta $i mai ;n&ntt are.

-3

Alexandre Dumas
Cnd ;$i ddu seama &t de (rum as era Lisa C usselin# Alain de6eni $i mai s(i s. Dar# ;n &iuda ;n(i$rii ei de mare d amn# (ata ne%ust rului de unt ,rea att de & ,ilr as# ast(el &# ;n&etul &u ;n&etul# Alain se simi mai ;n lar%ul lui. 0n s se s(r$eas& masa# la mul a&esta &u ,asiuni s&"im1t are $i , rniri nest6ilite# ,r asta dis, 9iie se trans( rm ;ntr' d rin ar9t are de a a6ea numai ,entru el ,e tnra n rmand# ;n ri&e &"i,# (ie &"iar $i lund' de ne6ast. De$i ,rea & &"et# asemenea unei &a,&ane lu&it are &u &are se ,rind &i &rliile# Lisa nu se numra ;n& ,rintre (emeile u$urati&e $i# a6nd ;n 6edere & ea nu 'i ;nlesnea ;n ni&i un (el a,r ,ierea# Alain tre1ui s'$i ;n(rne9e d rinele. 0e nesimite# lu,ta &are se ddea ;n su(letul lui# ;ntre a&east ,asiune ns&nd $i sta6ila ,e &are (ata $tia s i' im,un &nd el de,$ea msura# ;i d m li , rnirile %r s lane. An inima lui ,rinser s se ;n(iri,e simminte mai &umini# iar ,este d u s,tmni nutrea ,entru (ata &e i' "r9ise tatl su de s ie dra% ste sim,l $i &urat# de 1r1at a1ia intrat ;n 6ia. 0entru & Lisa C usselin era ( arte mndr de i91nda ei $i# ,e deasu,ra# ni&i Alain nu'i era indi(erent# ;n &alea unirii &el r d i ;ndr% stii nu se mai a(la ni&i sta6il. ! lun mai tr9iu s'au ,u1li&at stri%rile de &st rie# iar 9iua &ununiei a ( st ;nsemnat &u &ret al1# du, str6e&"iul 1i&ei al r manil r< iat ;ns & un ,uterni& ata& de %ut ;l r,use# dintr' dat# ,e 1trnul Cean M n,let. Da& &itit rii n $tri nu'$i 6 r da seama &t de mare a ( st de9nde@dea lui Alain# ;nseamn & n'am i91utit s'l ,re9entm a$a &um se &u6ine. A(lnd trista 6este# d mnul C usselin aler% la C &"ardiFre# unde'l %si ,e 6iit rul su %inere# ;n%enun&"eat la &,tiul m rtului# " " tind de ,lns. Al a@ut ,e Alain s'$i ;nde,lineas& ultimele ;ndat riri (a de

.8

Alain Vnt rul


&el dis,rut< a, i# innd seama de d rina &el r d i tineri# ,re&um $i de ,r ,ria'i ner1dare de a'$i 6edea (ii&a st,n ,e (rum sul d meniu C &"ardiFre# se ;n6 i &a nunta s (ie amnat d ar &u lun. Dar artare &um,lit 96rlise un 6l ,este nde@dile srmanului Alain# (&ndu'l s tresar ,n $i ,rin s mn. Cnd ie$ise de la 1iseri&# ;n urma si&riului 1ietului su tat# Alain M nt,let nu s'a ,utut st,ni s nu'$i arun&e ,e (uri$ ,ri6irile &tre ,r6lia lui 5" mas Lan% t# trist $i ;ntune& as# &a ni$te n ri &e ,re6estes& (urtuna. 0r6lia era ;n&"is# ;n a(ara unei (erestrui&i al&tuit din ,trele mi&i de sti&l# asemnt are &el r ,e &are ast9i le mai ;ntlnim d ar la &asele ( arte 6e&"i# de ,rin satele ;nde,rtate ale 1trnei :rane. :erestrui&a era ridi&at $i# ;ndrtul ei# &a de su1 (run9a 6er9uie a unei ,lante de mla$tin# se arta &a,ul turtit $i nesu(erit al lui 5" mas Lan% t# &are ,ri6ea & n6 iul &u &"i strlu&it ri de satis(a&ie $i l& mie. Ca,ul a&esta ;l im,resi n ,e Alain# de ,ar& ar (i ( st 6i,er uria$. Vederea a&estui &a, ;l (&use s tresari ,e l &< a,ariia &"il r lui strlu&it ri ,rin s mn ;l (&eau s se tre9eas& s,eriat. A6ea dre,tate Alain s se team. A&east artare# ri&t de ne(ireas& ar ,rea ea &itit ril r n $tri# se materiali9 &urnd ,rin (a,te. 5" mas Lan% t se le% de (a,tul & nu ,rimise $i el in6itaie la ;nm rmntare# (&u ,e @i%nitul $i# ;ntr' 1un 9i# s& ase la i6eal trei9e&i $i ,atru sau trei9e&i $i &in&i de , lie# &u semntur ;n re%ul# ,rin &are d 6edea & Alain ;i era dat r ,t9e&i $i $a,te de mii de (ran&i. Nimi& nu e mai ,rime@di s de&t s @i%ne$ti un &redit r. Asta ;nseamn de'a dre,tul ruina. 5" mas Lan% t era @i%nit ;n &el mai ;nalt %rad. Nu numai & Alain nu'l , (tise s ia ,arte la ;nm rmntarea

.7

Alexandre Dumas
1trnului M nt,let# ,e &are el# 5" mas Lan% t# ;l ,reuia $i'l iu1ea att de mult< dar# de &nd se ;nt rsese de la 0aris# nere&un s&t rul Alain nu'i &l&ase ni&i dat ,ra%ul# de$i &mtarul s'ar (i 1u&urat s'l ,rimeas&. =a mai mult# da& se ;ntlneau din ;ntm,lare# Alain ;n&er&a s'l & leas& $i nu'l saluta de&t atun&i &nd n'a6ea ;n& tr . Vai# t ate astea erau ade6rate. Itiindu'se dat rni&ul lui 5" mas Lan% t ,entru sum im, rtant# de$i nu a6ea "a1ar la &t se ridi&a# Alain simea ;n (aa 1&anului stn@eneala (ireas& ,e &are ;n&ear& ri&e dat rni& a(lat ;n (aa &redit rului su. A&um# suma ,e &are i' dat ra 1&anului $i ,e &are nu &un s&use 6reme ;ndelun%at ;i (usese de96luit. A&east sum se ridi&a la ,t9e&i $i $a,te de mii de (ran&i) Cum de a@unsese Alain M nt,let s ;m,rumute sum att de mare de la 1&anul Lan% tH Alain n'ar (i ,utut s s,un. Dar lu&rurile a$a stteau# d 6edite &u , lie# t ate ex,irate $i nea& ,erite# ,entru &are (a,t nu'i mai rmnea de&t s'l dea ;n @ude&at. Cude&ata a a6ut l &# &u t ate ;m, tri6irile a6 &atului din Isi%n?# numit Ri&"ard# &are# ,e 6remea ,rimel r ne1unii ale lui Alain# ;i (usese t 6ar$ $i as,ete la mas. An urma a&estei @ude&i# nes&"im1at la a,el# d meniul C &"ardiFre a ( st s& s ;n 6n9are ,rin " trrea tri1unalului. Du, &e @ustiia s'a n,ustit &a un st l de l&uste asu,ra (ermei# din m $tenirea adunat# 1nu &u 1nu# ,entru el de &tre 1trnul M nt,let# srmanului Alain i'au mai rmas d ar armele# &te6a "aine $i un ,at. Venise tim,ul s'$i &aute alinarea ln% (rum asa Lisa. A$adar# Alain ddu (u%a la Isi%n?. Ans ri&t de re,ede a aler%at el# ,urtat de ari,ile dra% stei# 6estea des,re ruina lui t tal a@unsese mai de6reme# iar tai&a C usselin ;i de&lar & (ii&a lui n'a6ea &e (a&e &u un s risi,it r.

.2

Alain Vnt rul


0rin urmare# 1u&urndu'se ;n sinea lui & 1trnul M nt,let nu ,utea s 6ad# de a& l # din %r a,# ,r,astia ;n &are lune&ase nen r &itul su (iu# ;l , (ti ,e a&esta s ;n&ete9e &u 6i9itele. Alain era de9nd@duit. Dar &ele au9ite erau d ar &u6intele unui tat e% ist. Rmnea de 69ut &e 6a s,une (ata. 5nrul ls s se &read & ,lea& din Isi%n?# dar se as&unse ;ntr' &amer la "an $i# du, &derea n ,ii# , rni s dea tr& ale ,e ln% &asa Lisei C usselin. R mani asa n rmand# &are'$i ddea , ate seama & des,rirea nu'i lu&ru u$ r# ri&t de sra& a@unsese ,retendentul ei# se ( l si de ,le&area d mnului C usselin la &a(eneaua Mal"er1e# unde a&esta ;$i (&ea ,artida 9ilni& de d min # $i'i des&"ise u$a iu1itului ei# ,e &are'l 1nuia a(lat ,rin a,r ,iere. Alain ;i , 6esti des,re ;ntre6ederea &u tai&a C usselin $i des,re s(r$itul ei durer s. Lisa se strdui s'l (a& s ,ri&ea, de se1irea &are exist ;ntre @ude&ata ne&rut are a unui 1trn de $ai9e&i de ani $i su(letul iu1it r al unei (ete de d u9e&i $i d i de ani. ;l mn%ie ,e Alain &t ,utu mai 1ine $i ;n&er& s'i d 6edeas&# ,rin 6 r1e d ar# & nen r &ul lui nu'i mi&$ rase &u nimi& dra% stea ei< ;i @ur ,e t i s(inii din rai# &"iar $i ,e :e&i ara din DNli6rande# & nu 6a a6ea alt s de&t ,e el# $i &a urmare a a&estui @urmnt ;i ddu ;ntlnire ,este d u 9ile# s & tind & ast(el ;i 6a adu&e de,lina mn%iere la &are ;ndemna dra% stea ei ,entru 1ietul Alain. Se ;nele%e &u &t %ra1 s'a ,re9entat Alain ,este d u 9ile la ;ntlnire. 0e la ,t seara se a(la la u$a ne%ust rului de unt# a &rui ,r6lie era ;n&"is &u $a,te la&te< asta i s'a ,rut ,re6edere exa%erat din ,artea Lisei. A$te,t ;n 9adar ,n la n u# &"iar ,n la n u $i @umtate# s se des&"id u$a# la (el &a ,rima dat. Cu,rins de nelini$te

.*

Alexandre Dumas
;ntre1 ,rin 6e&ini. I se rs,unse & (rum asa lui iu1it $i tatl ei ,le&aser ;n a&eea$i diminea la 0aris. Ne(eri&itul tnr nu'$i &redea ure&"il r &ele au9ite. Se ;nt arse la l &uina me$terului C usselin $i# asumndu'$i ris&ul de a da &"i &u tatl# 1tu &u ,utere ;n u$. U$a se des&"ise# dar lui Alain nu i se ;n(i$ ni&i &"i,ul ;n&runtat al 1trnului C usselin# ni&i ;n&ntt rul &"i, al (ii&ei sale. Era d ar mutra r $& 6an a unei slu@ni&e %rase# ,e nume Ca6 tte# des,re &are $tia &'i este ( arte de6 tat Lisei. Ca6 tte a6ea s&ris are ,entru el. Alain aler% su1 un (elinar ,entru a &iti ;n tain s&ris area. A& l # &u su(letul la %ur $i mna tremurnd# des(&u ,li&ul. An&ntt area Lisa ;$i ;n&e,ea e,ist la asi%urndu'$i ,rietenul de trini&ia simmintel r ei< re&un $tea ;ns & nu s'a ,utut ;m, tri6i 6 inei ne&lintite a ,rintelui su# &are# asemenea lui A%amemn n# era " trt s' sa&ri(i&e ,e altarul &st riei# &"iar da& a&easta 6a & sta 6iaa. 5 t dat# ea ;i @ura &# (e&i ar sau (emeie# nu 6a ;n&eta ni&i dat de a'i a,arine lui Alain# &el ,uin &u %ndul# & el era ,rimul 1r1at ,e &are l'a iu1it# sin%urul &ruia ;i @ura dra% ste 6e$ni&. An li,sa &redinei tru,e$ti# ea ;i druia &redina su(leteas&# &redin ( arte ,reuit de minile su,eri are# dar# tre1uie s' mrturisim# ,rea ,uin ;neleas de amenii de rnd. Du, &e &iti ultimele &u6inte ale s&ris rii# Alain rmase ;m,ietrit. M artea tatlui su# ,ierderea a6erii ;nsemnaser ,entru el d u l 6ituri ,uterni&e< t tu$i dra% stea $i ;nele%erea (emeii iu1ite# si%urana & iu1ire &are re9istase un r ast(el de ;n&er&ri nu'l 6a de9am%i ni&i dat ;l mai ;m1r1taser. Dar &nd se 69u ,rsit de Dumne9eu# &are ;i r,ise tatl< ;n$elat de 6ia# &are'i smulsese a6erea< uitat de iu1it# &are'$i luase ;na, i (%duiala# ,rimele d u dureri

.+

Alain Vnt rul


m l& mite se rede$te,tar &u t at ,uterea# rnile ,e @umtate &i&atri9ate se des&"iser din n u $i inima lui ,rinse a sn%era din ,lin.

.-

Alexandre Dumas VI MOTENIREA LSAT DE MO GABION


5nrul n stru m t t li ;n ,umn s&ris area Lisei# a, i# &u,rins de d rina de a res,ira ;n 6 ie# de a urla nestin%"erit# de a se r st % li &u (urie ,e ,mnt# lu la % an# ie$i din ra$ $i# &a un n u !rland # ;n&e,u s aler%e ;n ne$tire ,este &m,# (r s'$i dea seama &e (a&e. Alain ;$i ie$ise din mini< , rnirile lui# din t tdeauna nest6ilite# ;l mnau a&um asemenea unui &al nr6a$. :uria $i %el 9ia ;i ;n(ier1ntaser sn%ele. A$i amintea de t ate (arme&ele (etei< 6isa la &ele ,e &are ;n& nu le des& ,erise< $i' ;n&"i,uia ,e (emeia# &are ,entru el ;nsemna t t &e 9mislise mai (rum s natura# stnd ;n 1raele altuia# 1tndu'$i @ & de el &u a&esta. Al mistuia un ( & d % rt r< um1la &a un ne1un# ,rad miil r de %nduri &e i se ;n6lm$eau ;n minte $i'l (&eau s ameeas&. An s(r$it# durerea lui a@unse la &ulme $i simi & se ;n1u$. C9u @ s# se t6li urlnd ,e ,mnt# a, i &te6a la&rimi ;$i (&ur l & ,rintre ,le a,ele'i us&ate $i (ier1ini# ,lnse# iar ,lnsul ;l u$ur $i'l mai lini$ti. Atun&i# ridi&ndu'se ;n %enun&"i# stri% &u %las tare ,e iu1ita'i ne&redin&i as# ru% s nu'i ;n$ele dra% stea# s nu'$i &al&e (%duiala. Ai adres &ea mai (ier1inte ru%< &9u a, i ;ntr' stare de a,atie# &are se ,res&"im1 ;ntr'un n u a&&es de (urie. 5 tu$i# du, &e ,etre&u &te6a &easuri ;n a&est 91u&ium# 6e&in &u ne1unia# de9nde@dea lui# ,rea ,uterni& ,entru a

..

Alain Vnt rul


dinui mult tim,# s(r$i ,rin a se , t li $i Alain ;$i mai 6eni ;n (ire. Era ;n ,lin n a,te $i 1ietul dis,erat# ;ntr'att se t6lise ,e ,mnt# ;n&t i se udaser "ainele de ,e el $i ;n&e,use s'l 9%lie (ri%ul. Alain ;n&er& s'$i dea seama unde se a(l# nu ,entru & ar (i d rit s ;ntlneas& ,e &ine6a E amenii# mai ales (emeile# ;i erau# ;n &li,a a&eea# %reu de su, rtat E dar simea ne6 ia unui ad, st# ri&are ar (i ( st el. Antm,larea i'a ,urtat ,a$ii &tre %urile Virei. Nu 6edea ;n @urul lui de&t tu(e de ,a,ur $i ni$te 1lt a&e strlu&ind ;n 1taia lunii# &are se i6ea din &nd ;n &nd ,rintre n rii &e aler%au ,e 1 lta sinilie a &erului. De dat# la de,rtare de &el mult &in&i'$ase sute de ,a$i de el# au9i urletul unui &ine. A$i &iuli ure&"ea. Cinele &are urla era ne;nd ielni& al 1trnului Ga1i n# ,rimul lui das&l ;ntr'ale 6nt rii. De &nd se ;nt rsese de la 0aris# Alain nu'l mai 69use ,e m $ Ga1i n. A$i aminti & 1 rdeiul ;n &are l &uia un&"ia$ul se a(la ,rin a,r ,iere# $i era ;n&redinat & a&est &ine nu ,utea (i altul de&t ,rietenul su# 0a6ili n. Glasul a&esta ,ar&'i stri%a lui# &el rt&it ;n ,ustiuD JVin la mine)K Glas trist# s($iet r# t &mai , tri6it &u starea lui su(leteas&. Andr@it &um era ;m, tri6a lumii ;ntre%i# , ate &# de'ar (i au9it un %las menes& ar (i luat' ;n &ealalt dire&ie. Dar era %lasul unui &ine< , rni de&i &tre el. A1ia (&use sut de ,a$i# &nd 9ri m 6il ;ntune&at &e se ridi&a din &m,ie# ,r (ilndu'se la ri9 nt. A&esta era Ga1i nul-. Se ;ndre,t s,re & li1. 0e msur &e se a,r ,ia# 6aietele &inelui erau t t mai durer ase. Ele se au9eau dinluntrul & li1ei# a &rei u$ era ;n&"is. Alain se ;ndre,t &tre a&east u$ $i a,s ,e &lan. U$a nu era ;n&uiat.
Denumire dat unui (el de 1ut i# ;n &are se as&unde 6nt rul de rae sl1ati&e# Ln. t.M.
-

./

Alexandre Dumas
De ;ndat &e des&"ise# &inele ;i sri &u la1ele ,e ,ie,t $i Alain ;i simi rsu(larea &ald $i umed ,e 1ra9. Se au9i din n u un urlet $i &inele aler% ;n ;n&,ere# s,re l &ul unde se a(la ,atul st,nului su. An&,erea era &u(undat ;n ;ntuneri&. Alain ;l stri% de d u ri ,e m $ Ga1i n. Nu'i rs,unse nimeni sau# da& a&esta , ate (i numit rs,uns# a1ia se au9i su(lare u$ ar# un sus,in att de sla1# ;n&t Alain &re9u & se ;n$al. Cun $tea l &uina lui m $ Ga1i n &a ,e ,r ,ria sa &amer. Anaint ,e 1@1ite ,n la 6atr# %si &"i1riturile# s& rm ni ;n &enu$. Cenu$a mai era &ald# dar ( &ul se stinsese. Alain era 6nt r $i (umt r. An a&east du1l &alitate# a6ea la el t ate &ele tre1uin&i ase ,entru a a,rinde un ( &. :re& un &"i1rit de ,erete $i# la lumina lui# Alain ;l 9ri ,e 0a6ili n a$e9at ln% ,atul st,nului su# stnd &u &a,ul ;nlat $i urlnd. 0e ,at# al&tuit d ar dintr ' saltea ;ntins ,e @ s# i se ,ru & 6ede ( rm meneas&. A,rinse al d ilea &"i1rit $i se ;ndre,t s,re ,at. Nu se ;n$elaseD m $ Ga1i n era &ul&at# d rmea sau murise. Al d ilea &"i1rit se stinse t &mai &nd ;l a,r ,ie de &"i,ul 1trnului 6nt r. Alain se ;nt arse la s 1# &ut lam,a $i# ;n &ele din urm# %si ,e un s&unel. An&er& s' a,rind< uleiul se terminase. Vr; ;n s 1 (run9e de (eri%# trestii $i &te6a a$&"ii de lemn# a, i s&,r al treilea &"i1rit. Vreas&urile se a,rinser ;ndat $i lumina tremurt are a ( &ului ,trunse ,n ;n (undul ;n&,erii. Cinele se a(la ;n a&ela$i l &# mul t t nemi$&at sttea. Dar &inele ;n&etase s mai urle $i lin%ea (aa st,nului su. Alain se a,r ,ie. Nimi& nu se &lintea. I se ,ru t tu$i & m $ Ga1i n# &are la ;n&e,ut a6ea &"ii des&"i$i# a&um ;i ;n&"isese. Se a,le& s,re ,at $i atinse mna 1trnului. Mna era li,sit de 6ia# dar nu se r&ise ;n&. Era lim,ede

.2

Alain Vnt rul


& m $ Ga1i n ;$i dduse su(letul. Sus,inul ,e &are 'l au9ise Alain &nd intrase ;n & li1 (usese ultima lui su(lare# iar urletele lui 0a6ili n a6eau semni(i&aia unui ultim 1un rmas# de la ,rieten &tre ,rieten. Lin%nd (aa st,nului su# &redin&i sul animal ;i ;n&"isese &"ii. :r s'$i dea seama &e (a&e# Alain ;n%enun&"e. Exist mreie ;n m arte &are (a&e s se ;n&line (runile &ele mai r96rtite# %enun&"ii &ei mai nesu,u$i< e mreia ne&un s&utului. Ce s art &iudat a6usese mul a&esta) Se i6ise ;ntr' 1un 9i# 6enind nu se $tie de unde< trise de,arte de ameni# nea6nd de'a (a&e de&t &u ne%ust rul de 6nat din Isi%n?# &are s sea dat la d u 9ile s ridi&e mar(a $i s'i ,lteas&< murise sin%ur# la (el &um trise# (r s &ear a@ut rul 6reunui ,rieten ri ru%&iunile 6reunui ,re t. 0le&ase din lume# iar ;n urma lui rmsese d ar &inele s'l ,ln%< a,rinsese ( &ul# a,rinsese ,aiul $i se &ul&ase. : &ul se stinsese# ,aiul la (el. Se stinsese a, i $i el# asemenea ( &ului $i ,aiului. Din tru,ul lui rmnea are alt&e6a de&t &e rmne de ,e urma ( &ului# adi& &enu$a# sau de ,e urma ,aiului# adi& un (itil arsH Lu&rul a&esta nu l'ar (i ,utut s,une ni&i &ada6rul lui# &are (usese el ;nsu$i. Du, &e r sti ;n %nd ru%&iune# Alain se ridi& $i merse s se a$e9e la %ura ( &ului# ,e s&unelul de ste@ar ,e &are sttuse de attea ri ;n tre&ut. 5nrul rmase a& l t at n a,tea# (r s ;n&"id &li, &"ii# ;nteind ( &ul# ri de &te ri a&esta era %ata s se stin%# ;n&er&nd s'$i astm,ere &l & tul din su(let ,rin %ndurile a&elea ;ntune&ate $i (il 9 (i&e# &are 91 ar &a ni$te ,sri de n a,te ;n @urul unui ,at m rtuar. Cinele se ;ntinsese ,e 1urt $i sttea ne&lintit &a un s(inx# &u ,ri6irea aintit ,e (aa st,nului su. S'ar (i 9is & ;n&er&a $i el s de9le%e marea tain &are 6a rmne 6e$ni& as&uns amenil rD JCe este m arteaHK

.3

Alexandre Dumas
N a,tea lu s(r$it< lumina &enu$ie a 9 ril r ;n&e,u s se stre& are ,rin &"iurile (erestrei $i ,rin &r,turile u$ii. 0e mas se a(la "rtie ,e &are erau a$ternute &te6a rnduri &u &rei nul. Alain lu "rtia $i &itiD JM &ul& a&um $i n'am s m mai s& l ni&i dat. Am trit de,arte de ameni $i m r de,arte de ei. Ct am ( st ;n 6ia# nu le'am &erut nimi& $i ni&i du, m arte n'am s le &er mare lu&ru. Al r % ,e &el &e 6a intra ai&i $i m 6a %si m rt s nu du& 6estea mai de,arte. M artea mea nu ,ri6e$te ,e nimeni. Da& 6a (i un m &redin&i s# 6a lua &a9maua &e se a(l ;n & lul &amerei# 6a s,a %r a,a ;n nisi,ul de la rmul mrii# m 6a ;n($ur ;n ,tur# m 6a a$e9a ;n a&east %r a,# 6a a& ,eri &u ,mnt $i 6a ,une deasu,ra &ru&e. Am ( st $i m r &re$tin. Da& mul nu are ad, st# , ate lua a&east & li1. Nu'i l &uin ,rea ;m1iet are# dar ea m'a (erit de 6nt# de ,l aie $i de (ri%# 6reme de ,ts,re9e&e ani. Da& 6a (i un 6nt r# ;l s(tuies& s (a& &e am (&ut $i eu. Meseria asta nu te ;m1 %e$te# dar ;i a@un%e s'i du&i 9ilele. Da& a$ (i a6ut &ui s'i las# eu a$ (i ,utut e& n misi 6re mie de (ran&i ,e an. Dar n'am 6rut s u&id mai mult 6nat de&t ;mi era ne&esar ,entru a'mi asi%ura traiul $i am &ruat 1ietele (,turi ale D mnului &t mi'a stat ;n ,utin. Ai dat re9 ,ts,re9e&e (ran&i ne%ust rului din Isi%n?# &are# de ,t 9ile de &nd sunt 1 lna6# mi'a adus &ele tre1uit are de$i nu a6eam mar( &a s'i dau. Al r % ,e &el &e'mi 6a lua l &ul ;n a&east & li1# da& se " tr$te s exer&ite mai de,arte meseria mea# s'i ,lteas& a&estui m de trea1 &ei ,ts,re9e&e (ran&i $i# dre,t mulumire & m 6a ,une ;n %r a, $i'mi 6a a$e9a &ru&e ,e m rmnt# ;i ure9 s ai1 ,arte de m arte la (el de 1lnd $i lini$tit &a a&eea ,e &are 6 i a6ea eu. G" %eptem4r*e EF

/8

Alain Vnt rul


Mo Ga4*onK Alain se ;nt arse &tre ,atul unde se a(la ;ntins m rtul $i ;ntinse mna s,re el# &u un %est s lemn de ,ar& ar (i 9isD JD rmi ;n ,a&e# su(let ne&@it) Ultimele tale s(aturi 6 r (i urmate# ultimele d rini ;i 6 r (i ;nde,liniteK. A, i# 1%nd de seama & se luminase de'a'1inelea# ,ri6i ;n @urul lui. Ca9maua# a$a &um s&ria ;n testamentul de(un&tului# se a(la ;n & lul ;n&,erii. Alain lu a&east &a9ma $i se duse s &aute un l & , tri6it# unde s sa,e ultimul l&a$ al 1trnului 6nt r. Se ,ri la , alele unei stn&i# unde nu a@un%eau ni&i &ele mai ,uterni&e maree. Stn&a a&easta al&tuia un ,inten# unde sttuse de multe ri la ,nd# ;n & ,ilrie# ;m,reun &u m $ Ga1i n. Era l &ul ,re(erat al 1trnului 6nt r. Lui Alain ;i tre&u ,rin minte &# de s'ar (i %ndit m $ Ga1i n s'$i alea% sin%ur l &ul# ,e a&ela l'ar (i ales. S, adn& ;n ,mnt< &ada6rul tre1uia ,us la ad, st de &ini $i de lu,i. Adun a, i &t mai muli 1 l 6ani $i ,ietre. A&este ,eraii ,re%tit are (iind ;nde,linite# se ;nt arse ;n & li1# ;n($ur &ada6rul ;n ,tur# ;l slt ,e umr $i se ;ndre,t s,re %r a,. 0a6ili n# &are sttuse ,n atun&i ne&lintit# se ridi& de @ s $i , rni ;n urma m rtului. =trnul 6nt r a ( st de,us ;n %r a,# a$a &um ;$i d rise# (r 1 &ete# (r dis&ursuri# (r ru%&iuni. Cru&ea i'a ( st ;nt &mit din d u s&ndurele de e,a6# a96rlite de (urtun ,e & ast# $i ;n(i,t ;n m 6ila de ,mnt ameste&at &u nisi,# ,ietre $i 1 l 6ani. !dat is,r6it a&east ;ndat rire# Alain , rni s,re & li1a sin%urati&# &u su(letul ,ustiu# &u &a,ul ,le&at $i ,asul stenit. Cinele mai rmasa &li, la mar%inea %r ,ii# s& & se un ultim urlet ,relun%# a, i ;l urm ,e Alain. Se ,unea a&um ;n

/7

Alexandre Dumas
slu@1a mului mil sti6 &are adusese la ;nde,linire &ele din urm d rine ale ( stului su st,n. De de,arte# Alain 9ri silueta unui 1r1at &e se ,rise ;n ,ra%ul &asei. Era ne%ust rul de ,sri din Isi%n?. G Se ,are & t tul s'a s(r$it E s,use a&esta E ;n& de ieri am 1nuit & n' s a,u&e 9iua $i 6enisem s m &u, de &ele &u6enite. Dar mi'ai luat' ;nainte# d mnule M nt,let. G 0rietene E ;i rs,unse Alain E r, satul ;i dat ra ,ts,re9e&e (ran&i< m'a ;nsr&inat s i'i ;na, ie9. Iat'i. G A$adar# m $ Ga1i n 6'a numit m $tenit rul luiH ;ntre1 ne%ust rul. G Da E rs,unse Alain E $i# &a d 6ad# te r % s s,ui ,rimului m srman ,e &are'l 6ei ;ntlni ;n drum & , ate 6eni s ia de ai&i t t (elul de lu&ruri. Ne%ust rul lu &ei ,ts,re9e&e (ran&i# ;l salut ,e M nt,let $i se ;nde,rt. Dar# du, &e (&use &i6a ,a$i# se au9i stri%at de tnr. Se ;nt arse. G Cu &e 6 , t (i de ( l sH ;ntre1 el. G Cnd s ai ne6 ie de 6nat# s mi te adrese9i mie< te r % s'mi a& r9i ;ntietate. G Cum adi&H ;i 9ise uimit ne%ust rul. G M 6 i &u,a &u 6nt area de ,sri. G Nu %lumiiH mai ;ntre1 mul. G Nu %lumes& de l &... Sunt ruinat# nu m ,ri&e, la nimi&# sunt un ,rea 1un &re$tin ,entru a'mi ,une &a,t 9ilel r $i# de 6reme &e ,r 6idena m'a (&ut m $tenit rul 1ietului m &are sl$luia ;n & &i a1a asta# 6 i urma &alea ,r 6idenei. Ne%ust rul ,le&# (%duindu'i lui Alain M nt,let & 6a &um,ra mar( de la el.

/2

Alain Vnt rul VII PE PLAJ


Alain M nt,let nu era ni&i (il s (# ni&i 6ist r< nu se ,ri&e,ea s'$i anali9e9e simmintele ,entru a deslu$i ;n ele &au9ele $i a le ;nlnui &u e(e&tele. Du, &um ;i s,usese ne%ust rului din Isi%n?# nu'i tre&use &li, ,rin minte s'$i ,un &a,t 6ieii# ri&t i'ar (i ( st a&easta de a,st are. Edu&aia lui reli%i as de ran ;i era adn& ;nrd&inat ;n su(let# &"iar da& traiul u$urati& ;l ;nde,rtase 6remelni& de &redin. Se %ndise la un m ment dat s se ;nr le9e ;n armat. Dar# &u%etnd la sila ,e &are i' ,ri&inuia ;nt tdeauna ri&e (el de dis&i,lin# a6u 1unul sim s'$i s& at re,ede din &a, asemenea idei. H trt s'$i ,stre9e inde,endena# nu se ,utea ;ndeletni&i de&t &u mun& (i9i&. Dar &are anumeH Alain M nt,let nu ;n6ase ni&i un me$te$u%. 0rin urmare# a$a &um s,usese el ;nsu$i# ,r 6idena era &ea &are'l &lu9ise s,re & li1a lui m $ Ga1i n t &mai ;n &li,a &nd a&esta ;n&"idea &"ii# iar el# Alain# se a(la li,sit de a6ere# (r ,rini# (r ,rieteni# (r iu1it. !r# du, &um am 69ut# Alain M nt,let# &are era un 6nt r ,asi nat $i un ( arte 1un inta$# se " trse s se ;ndeletni&eas& &u 6nt area. De a&eea# du, ,le&area ne%ust rului# ;$i s,useD JAsta e# ;nsu$i 1unul Dumne9eu mi'a &lu9it ,a$ii# 1raul lui mi'a artat a&est ad, st $i me$te$u%ul &are m 6a "rni# a$a &um l'a "rnit $i ,e &el &are a sl$luit ai&i ;naintea mea. V i tri de&i sin%ur# de,arte de ameni# (r

/*

Alexandre Dumas
s le &er$es& mila# $i , ate & ;ntr' 1un 9i m 6 i ,utea r91una ,entru rul &e mi l'au (&utK... 5re1uie s re&un a$tem & a&este ameninri ;m, tri6a amenil r se adresau# ;n %ndul lui# mai ales (emeil r. Antr'ade6r# Alain M nt,let @urase & nu se 6a ;nsura ni&i dat $i &# de'i 6a sta ;n ,utin# 6a rs,lti# ;n & le&ti6 sau indi6idual# a&east ;n&ntt are ,arte a s &ietii denumit sexul sla1# ,entru t t rul ,e &are i'l ,ri&inuise Lisa C usselin. Ca $i ;n &a9ul duelului# Alain M nt,let nu 6r ia s rmn & da$. Le%mntul a&esta# r stit ;ntr' &li, de mnie# de$i nu (usese au9it de nimeni altul de&t de Dumne9eu# ;n (aa &ruia ;$i &"inuia su(letul# nu era ,entru Alain mai ,uin s(nt $i (l&ul ;$i (%duise lui ;nsu$i s nu 'l &al&e# ri&e s'ar ;ntm,la. H trrea dat luat# se ,unea ,r 1lema ;n(,tuirii ei &t mai %ra1ni&e. Alain M nt,let era ;n9estrat &u &ele tre1uin&i ase meseriei de 6nt rD arme ( arte 1une $i un &ine la (el< nu'i rmnea alt&e6a de (&ut de&t s'$i r stuias& l &uina. 5nrului ;i rmseser &in&i sau $ase lud 6i&i $i &te6a 1i@uterii. Se duse la Isi%n? s 6nd 1i@uteriile $i s'$i &um,ere un ,at# mas# ,atru s&aune# 6ase de 1u&trie $i un & stum & m,let de 6nt r. 0e drum se ;ntlni &u (amilie de ameni ne6 ia$i# trimi$i de ne%ust rul de 6nat s ridi&e m 1ilierul lui m $ Ga1i n. Antr'un sin%ur &eas# la Isi%n?# 6nduse 1i@uteriile# ;$i (&u &um,rturile# trimise un 9idar s s, ias& &u 6ar Ga1i nul $i s'i astu,e &r,turile. Ctre &in&i du,'amia9# Alain M nt,let se ;nt arse la & li1.

/+

Alain Vnt rul


Cu ,atru sute de (ran&i# &,tai ,e 1i@uteriile 6ndute# la &are se adu%au &ei &i6a lud 6i&i# Alain M nt,let ;$i &um,rase t ate lu&rurile stri&t ne&esare. Numai & se ;na, iase la Ga1i n# (r un % l %an. Dar a6ea ,ine ,entru sear $i ,entru 9iua urmt are< a6ea $i ,ra( de ,u$& ,entru t at iarna. 5re1uia s ;n&ea, n u 6ia. Ii ;n&e,u &"iar din seara a&eea. Am artat# &u alt ,rile@# &e ;nseamn 6nt area de ,sri de & ast# &are'i sunt %reutile $i ,rime@diile. Dat rit ,asiunii ,e &are Alain mani(esta# ;n& din & ,ilrie# ,entru ri&e (el de 6nt are# a&este %reuti $i a&este ,rime@dii nu ,uteau de&t s'l ;ndr@eas&. Se drui &u ;n(l&rare n ii sale ;ndeletni&iri. 0entru & a&este e( rturi (i9i&e# a&este em ii# a&este ne;n&etate ,re &u,ri ;i i9% neau %ndurile triste &e'l (rmntau< ,entru & steneala tru,ului ;i risi,ea ;n%ri@ rarea minii< ,entru & inima lui# &are nu se des&"isese de&t sin%ur dat# se ;n&"isese a&um ,este ran< mun&a ;i aduse ade6rat u$urare# iar ;n(l&rarea lui se trans( rm &urnd ;n nes & tin. 0etre&ea s,tmni ;ntre%i ,rintre 1an&urile de nisi, de la %urile Virei# ,e unde mi$una 6natul< d rmea# mn&a a& l # ;$i du&ea traiul 6nnd ,sri &u ,i&i are lun%i# ;n tim,ul 9ilei# ,ndind ,srile &lt are# ;n tim,ul n ,ii< d 1 ra ,u9derie de 6nat ,e &are ne%ust rul din Isi%n? 6enea s'l ridi&e dat la d u 9ile# adu&ndu'i $i 1anii ,entru ultimul trans, rt. 0rea & n' s se mai sature de asemenea ,l&eri distru%t are. Cu t ate a&estea# nu'$i inu de&t ,e @umtate (%duiala &u ,ri6ire la r91unarea ;m, tri6a s,e&iei umane# de$i# ri de &te ri ;$i amintea de &ele ,etre&ute# $i asta se ;ntm,la adesea# su(erina ,ri&inuit de ameni simea la (el de &rn&en.

/-

Alexandre Dumas
:iind& nu a6ea tria de &ara&ter a unui 5im n. sau Al&este/# nu ru,se &"iar ri&e le%tur &u semenii lui# iar da& se ;ntlnea din ;ntm,lare &u ( $tii si ,rieteni# ,es&ari din Grand'Cam,# Mais? ri din Saint'0ierre'du'M nt# s&"im1a# din &nd ;n &nd# &te6a 6 r1e &u ei. Ce'i dre,t# a&e$tia nu'i ,ri&inuiser ni&i un ru $i'i artau a&eea$i stim# da& nu &"iar mai mult# 6nt rului de ,sri# de&t lui Alain M nt,let# m $tenit rul de dini ar al C &"ardiFrei. 5nrul era ;ns ne&lintit ;n ,ri6ina &elei de a d ua ,ri a le%mntului (&ut. 0stra ur ne;ndu,le&at sexului din &are (&ea ,arte Lisa C usselin< (u%ea din &alea (emeil r# iar ura lui# de$i ,n a&um se mani(estase d ar ,rin 6 r1e# nu ,rea s (ie mai ,uin ,uterni&# sin&er $i adn&. Antr' 9i din luna se,tem1rie 72+7# Alain se ,re%ti s a$te,te &derea n ,ii ,e 1an&urile de nisi, de la rsrit# a(late la de,rtare de d u le%"e de Mais?. A$i trase &i9mele ;nalte# &are'i a@un%eau ,n la 1ru# ;$i ;m1r& ,este &ma$ manta de marinar din ,n9 &enu$ie im,re%nat# ;$i lu ,u$&a# ,tura ,entru n a,te# ;l &"em ,e 0a6ili n E t 6ar$ul su de sin%urtate# ,rietenul t&ut# &are# du&ndu'se 9ilni& la m rmntul ( stului st,n# ;l ;ndemna s ,ri6eas& mai (il 9 (i& tre&utul E $i se ;ndre,t &tre sat. An 6reme &e ;nainta ,e , te&# 6nt rul 1% de seam & se a,r ,ie (urtuna. Valurile &res&user $i marea se ;nla la ri9 nt. Vntul ;$i s&"im1ase dintr' dat dire&ia# dins,re n rd s,re sud'6est# $i ni$te dun%i late# sn%erii 1r9dau &erul.
Numele unui (il 9 ( %re&# intrat ;n lim1 &a sin nim al mului ursu9 Ln.t.M / 0ers na@ mit l %i&# er in a tra%ediei &u a&ela$i nume a lui Euri,ide. Ln. t.M.
.

/.

Alain Vnt rul


Vnt rul nu a,u&ase s str1at @umtate din drum# &nd (urtuna i91u&ni &u t at str$ni&ia. Valurile se s,r%eau de & ast# 1i&iuind ,ietrele# asemenea un r ade6rai muni mi$&t ri. An s(r$it# 6ntul ;nla 6rte@uri de nisi, att de ,uterni&e# ;n&t tnrul a ( st silit s se ad, steas& du, m 6ila ridi&at s,re &m,ie# ,entru 6ame$i. A@un%nd ;n sat# Alain 69u ;ntrea%a , ,ulaie din Mais? ;n%rmdit ,e ,la@. :emeile ;n%enun&"easer ;n nisi,ul ud $i 1r9dat de s,um# ru%ndu'se< 1r1aii ,ri6eau# &u s,aima ;nti,rit ,e (ee< ni$te marinari ,re%teau 1ar& $i a,r ,iau de 6aluri# s,ri@inind' ,e dedesu1t &u 6slele# ast(el ;n&t s , at intra u$ r ;n mare. Alain a(l ;ndat ,ri&ina a&estei ne 1i$nuite em ii# ;n tim,ul (luxului de du,'amia9# trei $alu,e din Mais? ,le&aser la ,es&uit stridii $i era de temut &# (iind ,rinse de 6rte@ ;nainte de a a@un%e ;n lar%# s nu (i ( st a96rlite ,e & ast. M nt,let se ameste& ,rintre %ru,urile de 1r1ai &are s&rutau &u &"ii adn&imea 9rii# ;n%ustat de ,erdeaua de ,l aie# $i ;n&e,u s dis&ute &u ei des,re s arta ,e &are ar (i ,utut s' ai1 $alu,ele. Asemenea tutur r l &uit ril r din sat# ,e ,la@ se a(la $i 5" mas Lan% t< d ar & el ,rea $i mai nelini$tit. Ceilali tremurau d ar ,entru ,ierderea un r rude sau ,rieteni< &mtarul tremura &a ,entru ,r ,ria lui ,ieleD din &ele trei $alu,e a(late a&um ;n ,rime@die# d u erau ale sale. Dar Lan% t nu era sin%urul din (amilia lui &are tremura. Era ;ns it de Ceanne'Marie# 6du6a ,e &are ( l sea dre,t slu@ni&# s,unnd & a@ut# $i &are ,rea s (ie ,rad unei durer ase nelini$ti. V9ndu'i ,e amnd i att de de9nd@duii &ei de (a ;$i ,uteau ;n&"i,ui &t de mult tre1uie s se (i temut 5" mas Lan% t da& ;n%duise &a 1iata (emeie# ,e &are

//

Alexandre Dumas
1ru(tuluia de 1i&ei la &ea mai mi& li,s# s ,rseas& ,r6lia dat &u el. Cu t at ;n%ri@ rarea de &are era &u,rins# Lan% t ;l 9ri ,e tnrul 6nt r. S,aima ;l (&ea su,erstii s $i i se ,ru & ,ri6irea lui Alain ;n&r&at de mustrri ;i 6a adu&e nen r &ire< ;$i s,use &# de $i'ar asi%ura indi(erena tnrului# ,e &are nu'l mai 69use de la m artea lui Cean M nt,let $i 6n9area (ermei C &"ardiFre# ar mai ;nde,rta ,uin ,rime@dia &e'i amenina 1r&ile. :&u ;n a$a (el ;n&t s se a,r ,ie ,e nesimite de %ru,ul ;n &are se a(la Alain. Dar a&esta# la rndul su# nu 'l sl1ise &li, din &"i $i# &nd ;l 69u 6enind# se retrase mai la ,arte# ;ndre,tndu'se s,re un & l de stn&# a(lat la &i6a ,a$i# unde se a$e9. Lan% t 6r i s se lmureas& &um stau lu&rurile. 0re(&ndu'se & renun s mai stea de 6 r1 &u Alain# ddu un & l $i# des&riind un &er&# se a,r ,ie de a&esta ;nainte &a tnrul s'$i (i dat seama. G Urt 6reme# ( arte urt 6reme# 1iete E ;i s,use el dintr' dat# &a s nu'i dea ,rile@ s ,le&e (r a'i rs,unde. G Cre9i# d mnule Lan% tH ;i rs,unse &u r&eal# M nt,let. G Desi%ur. G Ei 1ine# mie nu mi se ,are. G 5 tu$i E 1i%ui Lan% t# destul de nelini$tit de t nul &u &are i se dduse a&est rs,uns E ar tre1ui s ;nele%i & e destul de ne,l&ut ,entru &ei &e ar ,utea (i ,%u1ii. G Din a&eea$i ,ri&in# d mnule Lan% t# ar tre1ui# s ;nele%i $i dumneata# &are ai minte att de luminat# & 6remea asta e &um nu se , ate mai ,l&ut ,entru &ei &e ar a6ea &e6a de &$ti%at de ,e urma ei. G Isuse Crist ase) stri% &mtarul# ridi&ndu'$i s,re &er minile'i strm1e. Ce'i ;n&"i,ui & ai ,utea &$ti%a de ,e urma unei asemenea (urtuniH...

/2

Alain Vnt rul


G An ,rimul rnd# sl1ti&iunile 6 r (i i9% nite din lar% $i de ,e 1an&urile de nisi,# ,e & ast# ast(el ;n&t le 6 i ,utea 6na (r s atin% m&ar a,a &u ,i&i rul< d rni& s'$i %seas& un ad, st# 6natul nu se 6a mai sin&"isi de ,u$&a mea# iar eu ;mi 6 i um,le t l1a# (r ni&i steneal# de ,ar& a$ sta ;ntr'un ( t liu &u r tile. 0e urm# , ate 6 i mai d 1ndi &e6a# ,e &are'l d res& din t t su(letul# de$i ,entru asta ar tre1ui s m r % mai de%ra1 dia6 lului ,entru a'l &,ta. R stind ultimele &u6inte# Alain ,ri6i &"i r$ s,re 1trnul &mtar. A&esta deslu$i de minune %ndul tnrului# $i s,aima & &erul sau iadul ar ,utea ;nde,lini d rina 6i&timei sale &a el s'$i ,iard $alu,ele ;l (&u s se &utremure. G Dar &e (el de &re$tin e$ti# da& , i a6ea asemenea d rineH) ex&lam &mtarul. G Asta'i 1un) Ce (el de &re$tin sunt euH) ;ntr'ade6r# d mnule Lan% t# iat 6 r1 &e i se , tri6e$te de minune) =ine'i mai st s , mene$ti de mila &re$tineas&) JCel mai $me&"er &$ti%K# i'ai s,us dumneata &nd ai ,us mna ,e C &"ardiFre. Nu e are dre,t s'i rs,und $i eu ast9iD JNen r & sul ,ierde multKH G Dar n'ai s' (a&i# Alain) s,use 5" mas Lan% t# &lnnind din dini. D ar $tii 1ine# (iule & eu te 'am iu1it ;nt tdeauna) G Da# &u dra% ste amar. G :r'nd ial# (r'nd ial) 5re1uie s $tii & mi'a 6enit %reu s a&i ne9 ;m, tri6a ta< dar# ;nele%e 'm# a(a&erile sunt a(a&eri# nu , i s ,rime$ti mereu# (r s dai ni&i dat nimi& ;na, i. G Atun&i de &e nu mi'ai ,r ,us ;n6 ial ,rieteneas&H V r1e$te) Cnd mi'a$ (i dat seama ;n &e am intrat# ,rime@dia m'ar (i le&uit de trnd6ie. M'a$ (i ,us ,e mun& $i# ;n&etul &u ;n&etul# du, &e m ;nsuram# i'a$ (i ,ltit dat ria.

/3

Alexandre Dumas
G M'a ;m,iedi&at & n$tiina# (iule< da# & n$tiina m'a ;m,iedi&at. N'am 6rut s iau ,arte la ;n$elt rie (a de 1unul d mn C usselin< am destule mustrri de &u%et# & l'am ;n$elat atta 6reme ,e tatl tu) S m ierte su(letul lui 1un) M nt,let ;nl din umeri# s&r1it de atta (rni&ie. G E$ti su,rat ,e mine E adu% 5" mas Lan% t E e$ti su,rat# dar s $tii & n'ai dre,tate< &a d 6ad# uite# (iind& te 6d ,us ,e mun&# las nai1ii mla$tina $i 1r a$tele $i ;nt ar&e'te la 0aris. 0e &u6ntul meu de m &instit# du, &e 6ei a@un%e a& l # te 6 i ;n9estra &u ni$te unelte &are te 6 r a@uta s strn%i a6ere# &um am (&ut $i eu. G Haida'de) rs,unse Alain. Cre9i & m , i ;n9estra $i &u l& mia# &u ne&instea# &u su(letul dumitale &in s $i e% ist# d mnule Lan% tH De'i ,la&e sau nu# 6 i rmne ai&i &a s te urs&# s'i intre 1ine asta ;n &a,< &&i te urs&# ,ri&e,iH A96rlise &u atta ,atim &u6intele ;n 1ra9ul &mtarului# ;n&t a&esta se ddu un ,as ;ndrt. Altul $i'ar as&unde ura# nu'i a$aH & ntinu el. Dar eu# eu nu sunt &a alii $i simt ade6rat 1u&urie s i' s,un# s'i s,un rs,i&at ;n (a & te urs&) A&um te ,re(a&i & e$ti men s $i &umse&ade (iind& tremuri ,entru & @ile dumitale de nu&< ei 1ine# as&ult &e'i s,unD e &um,lit# dar e ade6rat. De s'ar a(la amnd u ai&i $i de n'ar tre1ui s tra% de&t un ( & ,entru a le sal6a# ei 1ine# mai de%ra1 mi'a$ s(rma ,u$&a de&t s las %l nul s ias. Au9ind &u6intele lui M nt,let# (emeie# &are as&ultase dis&uia dintre &ei d i 1r1ai# stnd &u minile ;m,reunate $i &u ,ri6irea ;n%ri@ rat# s& ase un stri%t s($iet r. A&east (emeie era Ceanne'Marie# ne, ata &mtarului. G A") D mnule Alain# nu'i dre,t s %nde$ti ast(el) s,use ea. An 1r&i se a(l 1r1ai $i & ,ii ai &r r ,rini nu 6'au (&ut ni&i un ru.

28

Alain Vnt rul


La mustrarea ei# ,e &are simea ;ndre,tit# Alain tresri. G Are dre,tate# la asta nu m'am %ndit) stri% Lan% t# ;n&ntat de a&est s,ri@in. Da# ;n 1r&i se a(l ni$te & ,ii ai 1unului Dumne9eu# ni$te (iine mene$ti# &erul s le &r teas&) D mnule M nt,let# da& d re$ti distru%erea 1r&il r mele# ;nseamn & d re$ti m artea l r. G Nu d res& rul $i ,a%u1a nimnui E & ntinu Alain# dar da& se ;ntm,l a$a &e6a# s'mi (ie &u iertare & nu'i ,ln% ,e &ei &e n'au a6ut mil de mine. G Vai) se &in 6du6a. Dar nu'i a&ela$i lu&ru# d mnule Alain) Dumneata i'ai atras nen r &irea# du&nd 6ia de "u9ur# ;n 6reme &e 1ieii ameni din 1r&i ;n(runt m artea ,entru a'$i &$ti%a ,inea ,entru ei $i (amiliile l r# ,entru a u$ura , 6ara ,urtat de mamele l r. S,unnd a&estea# ne(eri&ita se %ndea la (iul ei# ,e &are Lan% t ;l ;m1ar&ase &u sila# &u ,t 9ile ;n urm# ,e una din $alu,ele sale# &"i,urile s ;n6ee meserie# du, &um s,unea &mtarul. An realitate# &a s mnn&e de la altul ,inea &ea de t ate 9ilele# a&ea 1iat 1u&i& de ,ine ,e &are &erem lui Dumne9eu ;n ru%&iunile n astre de dumini&. Ceanne'Marie nu ;ndr9nea ;n& s'$i dea ,e (a temerile# dar era a,r a,e m art de s,aim &nd se %ndea la ,rime@dia &e'i amenina ;n &li,ele a&elea (iul mult iu1it# sin%ura ei mn%iere ,e lume. Dar# &u t ate strdaniile ei de a'$i as&unde 91u&iumul# ne, ata lui Lan% t nu mai era ;n stare s'$i st,neas& durerea. Se ;nt arse s'$i $tear% la&rimile. Alain nu 1% de seam# ri mai de%ra1 se ,re(&u a nu 1%a de seam. Ceanne'Marie era (emeie# adi& (iin &reia el ;i @urase ur $i r91unare. De a&eea# , rnit &um era ;m, tri6a 1&anului# s,useD

27

Alexandre Dumas
G Vai) Vai) Antrea1'l ,e un&"iul dumitale# Ceanne'Marie# da& sin%urul 6in 6at de ruina mea sunt eu# da&# ;nainte de a m 1ate &u ,umnul ;n ,ie,t $i a stri%aD JIertare)K# n'ar tre1ui s'i ;n6in 6es& ,e a$a'9i$ii ,rieteni# ale &r r s(aturi au %r1it m artea tatlui meu $i m'au dus de r,. An&etea9# (emeie# a,eri &au9 nedrea,t) R a%'l mai 1ine ,e Dumne9eu s nu &ad $i ,este tine 1lestemul ,entru ,&atele un&"iului tu< nu te a$e9a ;ntre n i d i# &a s nu'mi tre9e$ti $i tu d rina de r91unare ,e &are mul a&esta rs& le$te ;n mine. An tim, &e r stea a&este &u6inte# din &"ii lui Alain M nt,let $nir d u (l&ri# la (el de amenint are &a $i (ul%erele &e s&,rau la ri9 nt. A, i# (r s a$te,te 6reun rs,uns# ;$i slt ,u$&a ,e umr $i se ;nde,rt &tre rsrit.

22

Alain Vnt rul VIII NAUFRAGIAII DE PE SFNTA TEREZA


Vreme de @umtate de r# la Mais? d mni a&eea$i nelini$te. Ca s'i , i ;n&"i,ui ast(el de (rmntare# ,e &are ne'ar (i %reu s' des&riem# ar tre1ui s (i trit# ,e rmurile de n rd sau de 6est# &easurile a&elea de 91u&ium &um,lit# &nd s,aima se &ui1re$te ;n t ate su(letele de dat# a&&elernd 1tile inimil r a d u'trei mii de ameni ;n a&ela$i tim,. An s(r$it# du, &e se s&urse a&east @umtate de &eas# &um nu se 9rea nimi& ,rin &ea# 1nuir & $alu,ele se ;nde,rtaser de rm# mer%nd ;n linie drea,t# &t tim, 6ntul le'a ;n%duit s mai in ;ntins ultimul ,eti& de ,n9. !are&um lini$tii# ranii din sat , rnir# unul &te unul# ,e la &asele l r. 0e ,la@ nu mai rmseser de&t Lan% t# ne, ata lui $i &te6a (emei# mame# sur ri ri ne6este# al &r r 91u&ium nu se ,utea d m li &u sim,l 1nuial. 5" mas Lan% t# mai nelini$tit ,entru 1r&ile lui de&t t ate mamele# t ate s iile $i t ate sur rile ,entru & ,ilul# s ul ri (raii l r# du, &um s,uneam# 5" mas Lan% t um1la de & l '& l &u ,i&i rul lui $ nt r %# (r s'$i dea seama & ,l aia $i a,a mrii ;l muiaser ,n la ,iele. Se ,rea din &nd ;n &nd ,e &te un l & mai ;nalt $i s&ruta &u un 1in &lu &eanul# a, i ;n$uru1a &a,a&ul $i'$i 6ra &u mi$&are re,e9it 1in &lul ;n 1u9unar# $ ,tindD G Nimi&) A1s lut nimi&) La dre,t 6 r1ind# 1ine (a& da& se ain ;n lar%< ,e asemenea 6reme e mai 1ine ;n lar%

2*

Alexandre Dumas
de&t a,r a,e de rm. Adu% a, i# &u ner1darea 9%r&ituluiD 5 tu$i# mi'ar ,l&ea s'mi re6d 1ietele mele $alu,e. Du, un tim,# &nd se ;nt arse $i 9ri ,e Ceanne' Marie# 1tu din ,i&i r# stri%ndD Dra&e) Ce mai &aui ai&iH !are a$a ser6e$ti tu mun&it rii &u ra&"iu $i lumnri# stnd ai&i# ,e ,la@H Uite &um te rs,ltes& neamurile ,entru ,inea ,e &are le' dai s mnn&e) Dar 1iata Ceanne'Marie# &u su(letul $i ,ri6irea aintite &tre &ean# &tre ,rime@dia ,rin &are tre&ea (iul ei# ;$i ;m,reun minile# s,unndu'i d ar attD G 5e im,l r# un&"iule# las'm s mai rmn ,uin ai&i# ln% dumneata. G Ln% mine) Ln% mine) m rmi Lan% t. Ii# m r %# de &e s rmi ln% mineH A, i# (r s in seama de 91u&iumul &e ,usese st,nire ,e 1iata 6du6# dat rit a&estei a$te,tri ,relun%ite# (r s in seama de &"ii ei s&ldai ;n la&rimi# de tremurul ner6 s &e'i str1tea t t tru,ul# adu%D M&ar da& ru%&iunile# ,lnsetele $i %emetele astea ar ,ri 6ntul# dar# dim, tri6# ra(alele sunt att de ,uterni&e# de ,ar& ar 6rea s smul% $i (ale9a. A"# 1ietele mele 1r&ue) N'au s re9iste) N'au &um s re9iste) Au9ind a&east 6i&real# &are ,entru ea ;nsemna & ndamnare la m arte# Ceanne'Marie stri% &u %las s($iet rD G C ,ilul meu) Dra%ul meu & ,ila$) Srmanul meu Cean' Marie) Isuse Dumne9eule) S(nt :e&i ar Maria) !are nu 6 e mil de & ,ilul meuH G La nai1a) ! s'i %se$ti & ,ilul) i' rete9 1&anul# ,e &are mnia'i de9lnuit ;m, tri6a (urtunii ;l (&ea $i mai ne;ndurt r &a de 1i&eiD Un 1r1at sau un & ,il# 6iu sau m rt# se ;nt ar&e t tdeauna la rm< dar &u 1ar& nu se ;ntm,l la (el.

2+

Alain Vnt rul


Ceanne'Marie ;$i astu, ure&"ile# s nu mai aud ast(el de &u6inte# ,e &are le s & tea ade6rate in@urii la adresa &erului $i &9u ;n %enun&"i ,e nisi,. An &li,a a&eea se i6i un 1r1at &e aler%a de'a lun%ul ,la@ei# (&nd semne &u 1raele. 5" mas Lan% t (u%i &tre 1r1atul a&ela# (r s'i ,ese de ne, at'sa# ,e &are ls a,r a,e le$inat. Cel &e 6enea ;n % an# ,rnd & adu&e 6este trist# era Alain M nt,let. Andat &e %lasul lui se ,utu (a&e au9it# a& ,erind 6ntul $i (urtuna# Alain M nt,let stri%D G C"emai t at lumea) 5 at lumea s dea a@ut r) =r&ile se a(l ln% & ast# ,e 1an&ul 0leinese6e) Lui 5" mas Lan% t i se ;nmuiar ,i&i arele# ,&l i se a$e9 ,este &"i $i simi# la rndul su# & e %ata s le$ine. Anainte s'$i (i 6enit ;n (ire# Alain tre&u ,e ln% el $i# a@un%nd ;n &a,tul uliei mari# stri% de rsuna ;n t t satulD G A@ut r# ameni 1uni) Venii) S'au ;m, tm lit ,e 1an&ul 0leinese6e) La stri%tul lui# &e ,rea ;nsu$i stri%tul adn&uril r# t i l &uit rii satului# 1r1ai# (emei# & ,ii# 1trni# ddur 1u9na a(ar# aler%nd &tre l &ul nau(ra%iului. De la ,rimul &u6nt# Ceanne'Marie , rni ;n % an s,re 1an&ul 0leinese6e< ;i de,$ea ;n iueal &"iar $i ,e &ei mai s,rinteni< de9nde@dea ;i ddea ari,i. Cu ,rul ;n 6nt# &u ,ri6irea rt&it# a1ia tr%ndu'$i rsu(larea# ea a a@uns ,rima la & titura (ale9ei $i a ( st ,rima &are a ;m1ri$at &u ,ri6irea % l(uleul ;n &are se a(la 1an&ul 0leinese6e. Du, dun%a al1 &e ;n& n@ura mar%inea %r as a am1ar&aiunii# deasu,ra liniei de ,lutire# ea re&un s&u $alu,a S1nta Tere.a# &ea ,e &are se a(la (iul su. Cnd 69u# 1iata (emeie# 9dr 1it de durere $i sleit de a&east % an ne1un# se ,r1u$i ,e nisi,# stri%ndD G !") Dumne9eule) Dumne9eule) Srmanul meu mi&u)

2-

Alexandre Dumas
An urma ei 6enea mulimea de steni# ast(el & ;n ,rimele &li,e se strni ;n6lm$eal de ne;n&"i,uit. =r1aii 6 r1eau t i de dat# se & ntra9i&eau asu,ra mi@l a&el r de sal6are ,e &are urmau s le ( l seas&# iar tim,ul tre&ea (r &a ei s ;n&er&e 6reunul. :emeile s& teau stri%te as&uite $i# la sus,inele l r# se adu%au $i &ele ale & ,iil r# &are ,ln%eau (iind& ;$i 6edeau mamele ,ln%nd. An t iul a&estei 9ar6e# d ar Alain $i &i6a marinari ;$i ,straser sn%ele re&e. Ca&4ues HNnin E &itit rul ;$i aminte$te &# la ;n&e,utul a&estei , 6estiri# am , menit de numele a&estui marinar# s,unnd &'l 6 m ;ntlni $i mai tr9iu E Ca&4ues HNnin# &ruia &alitatea sa de ( st $e( de e&"i,a@ ,e un 6as al statului ;i ddea are&are aut ritate# &eru s se (a& lini$te. Ai ;m,inse ,e & ,ii $i ,e (emei s,re (ale9 $i , run&i &t r6a 1iei s se du& ,e ,la@a din Mais?# unde se a(la ,re%tit 1ar&# s' ;n&ar&e ;ntr' &ru $i s' adu& ;n % ana &ail r. Antr'ade6r# S1nta Tere.a era ;ntr' stare din &ele mai &riti&e $i se im,uneau msuri ur%ente. =ar&a era a$e9at de'a latul ,e 1an&ul de nisi, $i se ;n(i,sese ;n a$a (el# ;n&t ,utea (i lesne a& ,erit de 6alurile &e se r st % leau. Cei trei 1r1ai $i musul# &are al&tuiau e&"i,a@ul E musul era mi&uul Cean'Marie E nu ,uteau sta ,e ,unte# a&easta (iind mturat ne;n&etat de 6aluri# $i se &raser ,e &atar%< din &nd ;n &nd# &te un 6al mai ,uterni& se n,ustea asu,ra 1r&ii# a,le&a ,e rn $i atun&i# &aren# &atar% $i ameni# t tul dis,rea ;n tr m1a uria$ de a,< a, i# &nd (&ea &ale'nt ars# 6alul ;ndre,ta din n u mi&a am1ar&aie. Musul# &are se &rase t &mai ;n 6r(# se i6ea ,rimul# a, i marinarii# a, i $alu,a# &are sttea &te6a se&unde drea,t# ,n &e n u tr m1 de a, a,le&a iar$i. De (ie&are dat &nd $alu,a era n,dit de 6aluri# din ,ie,tul &el r &e ,ri6eau la a&est ;n(i rt r s,e&ta& l $nea

2.

Alain Vnt rul


un stri%t de %r a9# la &are se adu%a &el al nau(ra%iail r# deslu$it ( arte lim,ede de ,e mal. A, i# tim, de &te6a se&unde# ,la@a rmnea mut $i ;m,ietrit. A&este &te6a se&unde ,reau 6e$ni&ie. An s(r$it# un stri%t de u$urare se ;nla din t ate ,ie,turile# la (el &um se ;nlase $i stri%tul de %r a9# salutnd ;nt ar&erea nau(ra%iail r la lumin $i la 6ia. Se au9eau atun&i $ a,te ameste&ate &u rsu(larea a mie d u sute sau mie &in&i sute de ameni. G !) D mnul (ie ludat) Mai sunt ;n& a& l ) Dar# du, a,r a,e un s(ert de &eas# ;nainte de ;nt ar&erea amenil r ,le&ai s adu& 1ar&a de sal6are# n6ala re,etat a ,u" aiel r ;l $i & stase 6iaa ,e unul dintre marinari. Du, retra%erea a,ei# ,e &atar%ul S1*nte* Tere.a nu mai erau de&t trei su,ra6ieuit ri. Al ,atrulea# &el &e se a(lase mai a,r a,e de ,unte# atrna a,le&at# susinut la mi@l & de (rn%"ia &u &are se le%ase. Era m rt) Stri%tele $i " " tele de ,lns i91u&nir din n u. Era lim,ede &# unul du, altul# 1ieii marinari 6 r ;m,rt$i a&eea$i s art. Ca&4ues HNnin ,rimi din ,artea tutur r ;m,uterni&irea de a & ndu&e ,eraiunile de sal6are ale su,ra6ieuit ril r. El tre1ui s ;nlture &u ( ra mulimea de (emei &e ;nainta ,n ;n mare# ;ntin9nd 1raele l r ne,utin&i ase &tre srmanii nau(ra%iai. An &li,a a&eea# stri%te ,uterni&e 6estir s sirea 1r&ii de sal6are. Se n,ustir &u t i asu,ra ei# tr%nd' &tre mal. Maistrul Ca&4ues lu &u6ntul $i 6 r1i &a un amiralD G Lini$te) As&ultai'm $i (a&ei &e 6 s,un) Se (&u lini$te. Am ne6 ie de ,t 6 luntari) stri% el. Se ,re9entar &in&i9e&i. An asemenea ;m,re@urri# (ran&e9ii ,r &edea9 t tdeauna la (elD &a s sal6e9e un m

2/

Alexandre Dumas
a(lat ;n ,ra%ul m rii# ali 9e&e sunt %ata s '$i ,rime@duias& 6iaa ,entru a'i 6eni ;n a@ut r. Ca&4ues HNnin alese ,t 1r1ai# dintre &ei mai ,uterni&i $i " tri. Ni&i mam# ni&i ne6ast# ni&i s r nu ;n&er& s s,un 6re 6 r1 sau s (a& 6reun %est ,entru a'$i ;m,iedi&a (iul# s ul ri (ratele s se du& la m arte. :ie&are $tia & se ;nde,line$te s(nt dat rie. Ca&4ues HNnin art (ie&rui m l &ul de unde tre1uia s , rneas&# le re& mand tutur r s ia aminte la & manda sa $i a$te,t &li, ;n &are (uria 6aluril r s se mai d m leas& ,entru &a 1ar&a s , at (i dus de ,e rm ,n ;n &ean. La semnalul lui# &ei ,t 1r1ai ;m,inser ;n a&ela$i tim, 1ar&a< a&easta ;n&e,u s ,luteas& $i# ;ndat# se sltar $i ei ,e l &urile l r# 6slind &u nde@de. Dar nu a@unseser ni&i la 9e&e metri# & se tre9ir ;n%"iii de un 6al uria$# iar du, retra%erea a&estuia# 1ar&a ie$i la i6eal# (iind a96rlit ,e rm. Cei a(lai ;n ea au s&,at &u 6ia numai dat rit msuril r de ,re6edere luate de Ca&4ues HNnin< a&esta , run&ise s se le%e de (ie&are latur ni$te (rn%"ii# de &are amenii s se , at a%a la ne6 ie. De trei ri au ;m,ins 1ar&a ;n a,. 5 t de attea ri ea a ( st trt la rm# ;n a&ela$i (el. Du, a treia ;n&er&are# maistrul HNnin se s,ri@ini de 1ar&a &e 9&ea ,e nisi,# &u (undul ;n sus# $i stri% &u %las ,lin de mnie $i tristeeD G Destul# & ,ii) A@un%e) =unul Dumne9eu nu ine &u n i. A, i# ridi&nd amenint r ,umnul &tre &er# adu%D ;i 6ine s ,lesne$ti# nu alta# &nd ;i 6e9i ,e &amara9ii ti d ar la sut de metri 96r& lindu'se &a ni$te re&"ini ;n "ar, n) Dar da& se ;m, tm le$te an& ra# tre1uie s se ru, $i &a1lul) Ast9i este rndul l r# mine 6a (i al n stru. S ne ru%m ,entru ei# marinari) ! ru%&iune# asta e t t &e mai , t a$te,ta ei de la ameni. 5re&nd de la 6 r1 la (a,t# 1trnul lu, de mare ;$i des& ,eri &a,ul ;n&runit# ;n%enun&"e $i ;n&e,u s se

22

Alain Vnt rul


r a%e &u %las tare. Dar nu a,u& s'$i s(r$eas& ru%a. Str1tnd mulimea# &u (urie de le ai&# (emeie ;l a,u& de 1ra ,e HNnin $i'l 9%li 9dra6n# silindu'l s se ridi&e. :emeia a&easta era Ceanne'Marie. G A"# la$ule) 5u trie$ti# amenii $tia tries&# $i nu 6 du&ei s'i s&,ai ,e semenii 6 $tri &are sunt la d u sute de ,a$i de 6 i $i &are 6 r muri) Venii# mame) Venii# ne6este) S (a&em n i &eea &e nu ;ndr9nes& s (a& 1r1aii) Cte6a (emei ;n& n@urar ,e Ceanne'Marie# stri%ndD G S mer%em) S mer%em) D ar suntem ne6este de marinari# $tim &um se mnuies& 6slele. G As&ult# ne(eri&it # 6rei are s m ri $i s le tr$ti $i ,e ele du, tineH i se adres Ca&4ues HNnin srmanei Ceanne'Marie. G Vreau s'mi sal6e9 & ,ilul... Ve9i tu & ,ilul a&ela &are'$i ;ntinde 1raele s,re mineH A&ela e (iul meu)... Da# da# m du& la el) De nu'l 6 i ,utea sal6a# &el ,uin 6 m muri ;m,reun) stri% Ceanne. 0 ate (iind& amenii t&eau# (urtuna ;$i lu ;n &li,a a&eea sar&ina de a rs,unde# $i un 6al m nstru s# s,r%ndu'se &u mare 9% m t ,e ,la@# rsturn mai muli s,e&tat ri $i'i ;n6lui ,e &eilali ;n s,um. La stri%tele a&est ra# rs,unser stri%tele alt r s,e&tat ri &are# a(lai mai la ad, st# nu ,ierduser &li, din &"i 1ar&a S1nta Tere.a. Stri%tele l r 6esteau & numrul nau(ra%iail r s&9use la d i. Un al d ilea &ada6ru se 1l1nea deasu,ra &elui dinti. M artea ur&a din &e ;n &e mai sus. G Nu 6e9i# Ceanne'Marie E ;i s,use 1trnul & ntramaistru E & nu exist ,utere sau ;ndr9neal meneas& ;n stare s lu,te ;m, tri6a &eanului# &nd 1unul Dumne9eu su(l ,este 6alurile sale< ni&i 1r&u# &"iar de l'ar a6ea ,e

23

Alexandre Dumas
dra&u la &rm# n'ar i91uti s ,luteas& alt(el ,este a$a ,r,astie# de&t &u &"ila ;n sus. 0 ate & un ;n tt r is&usit ar str1ate &ei d u sute de metri< dar ;n Mais? nu exist ni&i unul# ri&t de ,uterni& ar (i el# ,e &are l'a$ s(tui s ;n&er&e. G Un ;n tt r) Un ;n tt r) re,et Ceanne'Marie# (rn%ndu'$i minile. Dar &e# eu nu $tiu s ;n tH !") Dumne9eul &are ne d inimi de mam ar tre1ui s ne dea $i ,uterea 1r1ail r. An a&ea &li, ;l 9ri ,e 6nt rul de ,sri stnd dre,t ln% ea# s&rutnd de9astrul &u ,ri6irea ;ntune&at. Dintr' mi$&are iute &a (ul%erul# &9u la ,i&i arele lui. D mnule Alain) stri% ea. D mnule Alain) Se s,une & dumneata e$ti &el mai 1un ;n tt r# nu numai din Mais?# &i de ,e ;ntrea%a & ast. D mnule Alain# ;n numele lui Dumne9eu# ;n numele tatlui $i al mamei dumitale# &are se di"nes& ;n ,mnt &re$tin# sal6ea9'mi & ,ilul) G Nu te du&e# M nt,let# nu te du&e) Vei muri# ne(eri&itule) se ;m, tri6i HNnin. Ceanne'Marie se ridi& ;n ,i&i are. G 5a&i din %ur# Ca&4ues) stri% ea. 5a&i din %ur $i nu'l ,ri ,e mul a&esta &umse&ade s redea un & ,il mamei sale. A"# da& ai $ti &t ;l iu1es&# 1unule d mn Alain) & ntinu (emeia. Da& ai $ti &t ine $i el la mine# srmanul meu mi&u)... Da& ai $ti &te am ;ndurat ,entru el)... Da& ai (i 69ut &u &t &ura@ s'a resemnat s se ur&e ,e 1ar&a a&eea# &a s nu atra% mnia un&"iului asu,ra n astr# "# ai ;nele%e & nu e &u ,utin s'l ,ierd ,entru t tdeauna)... Ai @ur &# de'l 6ei sal6a# ;nseamn & sal6e9i d u 6iei de dat< nu'l mai am de&t ,e el ,e lume) Dumne9eu# &are e 1un# Dumne9eu# &are e mil sti6 E $i 6du6a ;nl 1raele &tre &er E Dumne9eu nu 6a 6r i s'mi r,eas& ultima mn%iere &e mi'a rmas) Da& mi'l 6a lua# ;nseamn & m &"eam $i ,e mine la el# ;nseamn & nu 6rea &a eu s 'i

38

Alain Vnt rul


su,ra6ieuies&) D amne) D amne) D ar $tii 1ine & mam nu , ate su,ra6ieui & ,ilului su) Cu6intele a&estea mi$&aser adn& su(letele &el r ,re9eni. Ansu$i Alain# &u t at , rnirea lui ;m, tri6a menirii# era mai mi$&at de&t t i &eilali. Du, &um $tim# & ,ilria lui (usese li,sit de dra% stea de mam# $i admira &u att mai mult ,uterea $i druirea a&estui simmnt# &u &t i se de96luia a&um ,entru ,rima ar. G =ine# (ie) ex&lam el de dat. Nu se 6a ,utea s,une & i s'a &erut lui Alain M nt,let s sal6e9e 6iaa unui & ,il# &are n'a (&ut ;n& nimnui 6reun ru# $i & Alain M nt,let a re(u9at# temndu'se s nu $i' ,iard ,e a sa. Hei) V i $tilali) adu% el# ;nt r&ndu'se $i a96rlindu'$i mantaua $i &ma$a ,e nisi,ul $ir ind de a,. M du& a& l . Le%ai'mi (unie de mi@l &. Antr' &li,# el se art % l &a statuia lui Her&ule de la ,alatul :arnese# &u &are se asemna ( arte mult# ex&e,tnd , ate (ineea ;n&"eieturil r. I se le% (unie ;n @urul tru,ului. G D mnule Alain) D mnule Alain) se au9i %lasul de9nd@duit al 6du6ei. An a&ela$i tim, ea ;ntinse 1raele &tre 1ar&a e$uat. 0entru a d u9e&ea ar# 1ar&a dis,ruse# a& ,erit de 6aluri. Nelini$tea a@unsese la &ulme. 0 ate & sa&ri(i&iul 6nt rului n'a6ea s mai ( l seas& nimnui< , ate & &ei d i ne(eri&ii &e se a(lau la 1 rd ;n&etaser din 6ia. =ar&a se i6i din n u. Al treilea marinar# (rnt de la mi@l &# murise &a $i &eilali d i t 6ar$i ai si. Mi&ul mus# &are sttea &rat ;n 6r(ul &atar%ului# rmnnd ast(el mai ,uin tim, a& ,erit de ,u" aie la (ie&are tr m1# era sin%urul su,ra6ieuit r. G A") rsu(l 6du6a. 5rie$te) 5rie$te# Alain) Dumne9eu s te &r teas&)

37

Alexandre Dumas
G Cura@# Alain) Cura@) stri%ar t i ;ntr'un %las. Alain ;$i ;nn d 1ine (unia ;n @urul tru,ului# a, i# ;ntin9ndu'i maistrului HNnin &ellalt &a,t# s,useD G ine# s des($ ri ;n&et (unia# iar &nd 6 i a@un%e a& l # s le%i de ea un &a1lu 9dra6n< eu am s'l tra% s,re mine# 6 m sta1ili ast(el un dute'6in $i# da&'mi a@ut &erul# m 6 i ;nt ar&e &u 1iatul. G Stra$ni&) ex&lam HNnin. E$ti un ne1un# dar e$ti ;ndr9ne< $i n' s stau ni&i eu &u minile'n sn &nd tu ;i ,rime@duie$ti ast(el 6iaa< da& 6rei# s mer%em ;m,reun# Alain. G Nu# nu# Ca&4ues E rs,unse 6nt rul# ,rindu'l ,e 1trnul marinar# &are ;n&e,use s'$i s& at "ainele de ,e el. Da& lu&rul este &u ,utin# e de a@uns unul sin%ur< da& nu# n'are r st s ,iar d i ;n l & de unu... Ai $i dumneata & ,ii E adu% el ;n&et# &a s nu'l aud 6du6a. Ce se 6a ale%e de ei da& te 6 r ,ierdeH G A") 0e &instea mea & ai dre,tate) $ ,ti 1trnul & ntramaistru# lsnd s'i &ad 1raele a ne,utin. !"# ai nai1ii de & ,ii) Ni&i nu m'am %ndit la ei) Du'te# Alain) Du'te sin%ur) An ,ri6ina &a1lului te , i 1i9ui ,e mine. Ai %ri@ $i nu te lsa ameit de 6aluri# ele (a& une ri mai mult 9% m t de&t ru. G :ii ,e ,a&e) rs,unse Alain. Eu $i 6alurile ne &un a$tem de mult. Ia seama la &a1luD ni&i ,rea strns ni&i ,rea li1er... A&um# %ata) Rmas'1un) G Gata# (l&ule) Las'm s'i strn% mna# ;n numele meu $i al &el rlali. 5nrul $i 1trnul marinar se ;m1ri$ar. Du, a&east &ldur as des,rire# Alain t &mai 6r ia s se arun&e ;n 6aluri. Dar 6eni $i Marie'Ceanne la rnd. =iata (emeie se arun& ;n 1raele lui# stri%ndD G Ii eu# $i eu# d mnule Alain)

32

Alain Vnt rul


Ea ;i drui tnrului 6nt r un srut ne6in 6at $i ,tima$ t t dat. Vdu6ei i se ,rea & a&est srut a6ea s a@un% ,n la (iul ei. Alain intr ;n mare ,n la %enun&"i# ;n& rdat &a un atlet &e , rne$te la lu,t. A$te,ta &li,a ;n &are 6a s si 6alul. A&esta 6eni uria$# (uri s# ;n%r 9it r. An l & s se dea ;n lturi# Alain ;i ie$i ;n ;ntm,inare# se &u(und " trt su1 el $i# ,urtat de 6alul &are se retr%ea# se i6i la d u9e&i de 1rae2 de mal. G =ra6 ) =ra6 ) stri% HNnin. Se ,ri&e,e 1iatul. A&um & l'am 69ut la trea1# ,un ,rins are & se 6a des&ur&a. G Cura@# Alain) Cura@) stri%ar t i &a unul. D ar 6du6a nu stri%a. Sttea ;n %enun&"i# ,ln%nd $i ru%ndu'se< & ,le$it de s($iet area'i durere# att de ,uin , tri6it &u (,tura ei (ira6# ea nu mai a6ea ,utere s ,ri6eas&. 0es&arii urmreau t ate mi$&rile lui Alain# &u nelini$te ameste&at &u mndrie. Un s,e&ta& l &a a&esta a6ea darul de a'i ridi&a ,e s,e&tat ri ;n ,r ,riii l r &"i. De alt(el# tnrul (erea un s,e&ta& l &e merita s (ie ,ri6it. An ta &u 6i% are ne 1i$nuit# re,etnd ,rima mane6r ri de &te ri se i6ea ,rile@ul. Curnd# distana &are'l des,rea de $alu,a ;m, tm lit se mi&$ ra# a, i ;l 69ur a%ndu'se de stn&ile ,e &are e$uase S1nta Tere.a. Antinse mna &a s se ,rind de mar%inea am1ar&aiunii. Dar iat un n u 6al $i nu se mai 69u nimi&D ;n tt r# 1ar&# nau(ra%iat# t tul dis,ruse. Urm un minut de nelini$te# din &ele ,e &are am mai ;n&er&at s le ;n(i$m. De data a&easta ;ns# ;n%ri@ rarea era mai mare ,entru & se adu%a la ea $i ,rime@dia ,rin &are tre&ea Alain# nde@dea ,e &are $i' ,useser ;n el.
2

Unitate de msur marinreas&# e&"i6alent &u 7#2* m. Ln.

t.M

3*

Alexandre Dumas
=ar&a se i6i din n u. C ,ilul mai era ;n 6ia) Du, &um am mai s,us# ;nlimea la &are se &rase ;l (erea s rmn ,rea mult ;n a,# ri de &te ri a6ea l & a&est ;n(i rt r tan%a@# ;n%duind ast(el &elui mai sla1 s re9iste un tim, mai ;ndelun%at. Lini$tii ;n ,ri6ina 1iatului# t i &"ii ;l &utau ,e Alain. Inimile tutur r ;n&etaser s mai 1at# nimeni nu mai su(la. Vdu6a se ridi&ase ;n ,i&i are< &u 1raele ;ntinse &tre mare# &u rsu(larea tiat# ea nu mai a6ea ,utere ni&i s se r a%e. De dat# de &ealalt ,arte a 1r&ii# ;n s,re lar%# se 9ri siluet ne%ri&i as. Era Alain. Valurile ;l 96rliser din& l de $alu, $i a&um ;n&er&a s se a,r ,ie de ea. Mai n r & s de data a&easta# el se ,rinse de 1ar&# se &ar ,e ,unte $i le% de ,i&i rul &atar%ului &a1lul ,e &are i'l trimisese HNnin# , tri6it ;nele%erii. A, i# a@utndu'se de & r9i# a@unse ,n ;n 6r(< mi&uul era att de ;ne,enit de (ri%# ;n&t nu i91utea s'$i des(a& sin%ur le%turile. Al de9le% de &atar%ul sal6at r# ;l a$e9 ,e umeri# & 1 r; ;n a,# se ,rinse de &a1lu $i ;n&e,u ;nt ar&erea &tre mal. Din &li,a a&eea# ,e rm t tul se ,riD 1taia inimil r# rsu(lare# ;n&ura@ri# ru%&iuni. Ant ar&erea a ( st lun% $i ane6 i as. De 9e&i de ri & ,ilul $i'a dat drumul $i de (ie&are dat ar (i ( st smuls de a,e# da& Alain n'ar (i a6ut ,re6ederea s'l le%e de mi@l & &u (rn%"ie &are lune&a ,e &a1lu ,rintr'un la. 0e msur &e Alain $i & ,ilul se a,r ,iau de rm# Ceanne'Marie ;nainta &a s mnam1ul s,re mare. Cnd s'au a(lat d ar la d u9e&i de ,a$i# ea n'a mai ( st ;n stare s se st,neas& $i a intrat ;n a,# d rni& s a@un% mai re,ede ln% ei. Din (eri&ire a i91utit s nu &ad. Alain ;i ,use & ,ilul ;n 1rae. Andat &e'$i simi 1ieelul la ,ie,t# se ;nt arse urlnd de 1u&urie $i# (r s r steas& m&ar un &u6nt de

3+

Alain Vnt rul


mulumire# (r s'$i arate re&un $tina (a de Alain# , rni ;n % an s,re Mais?# inndu'$i & ,ilul strns la ,ie,t $i (u%ind de ,ar& marea s'ar (i n,ustit ,e urmele ei. G Haide# "aide# ,une'i alele ,e tine E s,use maistrul HNnin# strn%nd mna 6a@ni&ului ;n tt r. Cred & nu ii s (ii de (a la s&u(undarea a&estui "r1# &um nu in ni&i eu< mer%em s'i tra%em du$& la An0ora re-a$. G Ai mulumes& E rs,unse tnrul# ;m1r&ndu'$i alele# &um 9i&ea 1unul & ntramaistru E dar am @urat unele lu&ruri $i# ,rintre ele# a&ela de a nu mai ,une ,i&i rul ;n &ir&ium. G Atun&i# s m ia nai1a) D ar n' s ne des,rim ast(el# ;ntr' 9i &a asta# a$a & ai s 6ii la n i a&asD ,n la Ga1i n e ,rea mult de mers $i n' s stai nemn&at atta 6reme. G 5 tu$i tre1uie s m ;nt r&# maistre Ca&4ues E s,use Alain. Uite & s'a ;nn ,tat $i am ,ierdut as(initul. Din (eri&ire# luna se ridi& ,e la uns,re9e&e $i 6 i ,utea re&$ti%a tim,ul ,ierdut. G :ie# da& a$a stau lu&rurile) De$i nu'i meseria mea# de$i m ,ri&e, mai 1ine s mnuies& 6slele sau &rma de&t ,u$&# am s mer% &u tine $i s te'a@ut s dai iama ,rintre rae< dar# mai ;nti# ri&t de &ura@ s $i de stra$ni& ;n tt r i (i tu# t t s 6ii s mnn&i &u n i. Ast(el# &u sau (r 6 ie# maistrul Ca&4ues l'a dus ,e Alain la el a&as. An%r 9it area dram luase s(r$it. Cea mai mare ,arte a l &uit ril r din Mais? se ;nt arser ;n sat. An % l(ul 0leinese6e nu mai rmseser de&t rudele nau(ra%iail r# a$te,tnd &a marea s des6r$eas& distru%erea $alu,ei S1nta Tere.a $i s adu& la rm &ele trei &ada6re ,entru a (i ;nm rmntate &re$tine$te# $i Lan% t# &are inea s ,9eas& el ;nsu$i rm$iele 1r&ii# a96rlite de mare ,e ,la@.

3-

Alexandre Dumas
Luna se ;nl ,este ,ri6eli$te (une1r. D ar un ,i&t r ar ,utea ;n(i$a realitatea< & ndeiul e ne,utin&i s s 9u%r6eas& lu%u1ra mreie a sin%urtii# a (urtunii $i a n ,ii.

3.

Alain Vnt rul I FAMILIA CONTRAMAISTRULUI


Maistrul HNnin l &uia ;ntr' &su s, it &u 6ar# &u 1l ane 6er9i la (erestre# &u a& ,eri$ul din i%l r $ie $i %rdini ;m,re@muit &u un %ard 6iu de ,ini marini# strlu&ind &a ,iatr ,rei as ,rintre l &uinele ne%re $i murdare ale 6e&inil r si. Anuntru# &urenia $i 1una rnduial nu erau mai ,re@ s de&t a(ar. Casa era al&tuit din d u ;n&,eri. Una ( l sea &a ma%a9ie ,entru uneltele de ,es&uit# semine# unelte de %rdinrie $i &amer a & ,iil r< &ealalt era ;n a&ela$i tim, 1u&trie# su(ra%erie# sal n ;n &are se aduna t at (amilia $i &amer de d rmit ,entru HNnin $i s ia sa. Cu t at multi,la ei ;ntre1uinare# a&east ;n&,ere era rnduit &u %ri@ $i ( arte &urat. 0ard seala din &rmid a6ea &ul are r $ie lu&i as. 51liile dula,uril r mari# din lemn de nu& $i ;m, d 1ite &u ,l&ue de aram &i &nit# erau att de 1ine lustruite# ;n&t te (&eau s te %nde$ti ;ndat la $m trul marinaril r ,e ,unte< &u ne,utin s %se$ti m&ar un (ir de ,ra( ;n ,erdelele mari# din ser@ 6erde# &are ;n& n@urau ,atul &u 1alda&"in# ri ,e ,u9deria de & rali $i s& i&i# amintiri din a&ti6itatea nauti& a ( stului & ntramaistru# &are le a$e9ase simetri& ,e &min $i ,e m 1ile. Cnd s si maistrul Ca&4ues ;m,reun &u Alain $i a,sa ,e &lana u$ii# din &as rsun un tr ,it de sa1 i $i dr aie de & ,ii# unii 1l n9i# alii 1runei# &u 1ra@ii rumeni &a merele ;n &t m1rie# se i6i ;n ,ra%. C"i,ul 1la@in al marinarului se ;nsenin $i ,e el se a$ternu un 9m1et de mulumire. 0 t lind &u un %est ner1darea ,u$timii# el ;$i

3/

Alexandre Dumas
s& ase din %ur & & l $ul de tutun &e'i um(la 1ra9ul# s&ui,# ;$i $terse 1u9ele &u d sul ,almei# a, i ;i lu ,e & ,ii la rnd $i'i srut ,e 1ra@ii d l (ani# de &te trei ri ,e (ie&are. Du, &e s(r$i# s,useD G !(() E mai ru &a ins,e&ie la 1 rd) Haide# L uis n# ,une un 1u$tean ;n ( & $i adu mn&area la mas. Mi se &latin st ma&ul din li,s de lest. G 5 i & ,iii $tia sunt ai dumitaleH ;ntre1 Alain. G N u ai mei $i d i ai r, satului meu (rate< dar t i sunt ;ns&ri$i ;n re%istrul e&"i,a@ului &a (iind ai mei. G Srmane HNnin) r sti 6nt rul# &u %las ,lin de & m,timire. G SrmanH) Du, &t mi se ,are nu's del & de ,lns $i# a$a &um m 6e9i# m s & tes& mai 1 %at de&t ;nsu$i re%ele. G Cum 6ine astaH G La nai1a) Cnd se s& al sau &nd se &ul&# re%ele nu are de ,rimit de&t $ase 1ine&u6ntri# de 6reme &e n'are de&t $ase & ,ii# ,e &nd eu am uns,re9e&e. A, i# a,u&ndu'i ,e &ei mai mi&i dintre n&i# unul al lui# &ellalt al (ratelui su# ;i slt ,e %enun&"i. Alain# &are nu a6usese ,rile@ul s %uste din 1u&uriile 6ieii de (amilie# nu 6edea ;n numrul mare al & ,iil r de&t ;nmulirea %ri@il r $i a sar&inil r ,entru st,nul &asei. Dar t t dat# &minul a&esta ;nsu(leit se de se1ea att de mult de & li1a lui trist $i , s m rit. De se1irea asta ;l ,unea ,e Alain ,e %nduri. G Va s 9i&# e$ti (eri&it# Ca&4uesH G Mii de tunete) Cred $i eu & sunt (eri&it< da& n'a$ (i# ar ;nsemna & sunt ,rea ,reteni s. G Dar tre1uie s te s,ete$ti mun&ind &a s "rne$ti attea %uriH

32

Alain Vnt rul


G Asta e dre,t< dar &nd mie mi se 6 r (rn%e &atar%ele# 6 r mun&i ei s m "rneas&. G De) $ ,ti Alain# &are simea un (el de remu$&are# amintindu'$i &um se ,urtase el &u tatl su. Cnd & ,iii &res&# dra% Ca&4ues# %ri@ile sunt altele# dar nu e$ti s&utit de ele. Ca&4ues se rsturn ,e s,etea9a s&aunului $i'l ,ri6i ,e Alain dre,t ;n &"iD G Ce' i (i a6nd tu# 1iete# de nes & te$ti att (eri&irea alt raH Cre9i &um6a & m , i (a&e s n' mai %ustH 5e'n$eli) Mi'a ,l&ut $i mie s " inres& &u t ate ,n9ele ;n 6nt< dar uite# 6ine 6reme &nd simi ne6 ia s'i strn%i ,n9ele $i s arun&i an& ra. Mai de6reme sau mai tr9iu# asta tre1uie s 6in< $i atun&i# da& mai ai $i n r &ul s ;ntlne$ti (emeie &um am eu# m ale &a seul# su1ire &a un &atar%# $i &are nu se teme &'$i 9%rie 1ra9ul ;n $ ri&iul 1r1ii tale# ;i a$terni ,atul ;n &li# $i nu numai & nu 'i ,are ru de nimi&# dar te %nde$ti &um de i'a ,l&ut alt&e6a ,n a&um. G A$a (i) ;n&u6iin Alain. E"# da& t ate (emeile ar semna &u L uis n a dumitale) Dar ,entru una &umse&ade# exist alte n u# &are nu merit s te stene$ti ni&i m&ar s le dai 1rn&i ;n mare. G A"# da E rs,unse HNnin E uitasem & ai de&larat r91 i (emeil r) La urma urmel r# &e Dumne9eu i'au (&ut 1ietele (emeiH... Nu &um6a s,ui asta din ,ri&ina (etei lui C usselin# &are a dat 1ir &u (u%iii &nd te'a 69ut ;n deri6H Dar# srmane Alain# 6ina e d ar a ta. Da& te ;ndeletni&e$ti &u ,es&uitul m runului $i , rne$ti ;n lar%# &tre 1an&ul &el mare# nu tre1uie s'i ;m, d 1e$ti &i &ul & r1iei &u s&ul,turi# ni&i s'i s,ri@ini 1 m,resul ,e lumnrele# ni&i de alte asemenea (ara(ast&uri n'ai ne6 ie< tre1uie s iei aminte la s&ndurile 1 rda@ului# la &,tu$eala lui# la d ,urile ,entru astu,at e6entualele %uri. 0e t i dra&ii)

33

Alexandre Dumas
Cnd e$ti silit s'i ,etre&i 6iaa na6i%nd ,rin a,ele medi &ritii# &e' i (i 6rnd s (a&i &u (emeie %tit &a du&es# &um era (ata a&estui 1trn 6nt r de uns are sratH) A") Da& ,un%$iile lui Lan% t nu i 'ar (i ,ri&inuit alte a6arii de&t s te ;m,iedi&e s te ;ns ri &u a&east Lisa# , t s,une# 1iete# & ;n l & s'l &r$ti ,e el# ar tre1ui s'i a,rin9i lumnare S(intei :e&i are. G S $tii & nu'mi ,are ru du, ea# maistru HNnin E rs,unse tnrul# &u un 9m1et trist# &e'i de9minea &u6intele. Numai & m'am le&uit ,entru t tdeauna de %ndul ;nsurt rii< iar a&um E adu% el# artndu'i ,u$&a ,e &are ,usese la us&at ln% s 1 E a&um ;i ,re9int ,e ne6ast'mea $i m @ur & alta nu 6 i a6ea ni&i dat. G E"ei) Cnd ,le&i ;n &urs lun%# da& ;ntlne$ti la ;n&e,ut un l & ne, tri6it ,entru a arun&a an& ra# nu ;nseamn & n'ai s mai &aui altul. A&um "ai s mn&m $i du, a&eea ai s'mi s,ui da& (iin &are se ,ri&e,e s %teas& a$a 1ine (as lea $i 1 1ul de mla$tin nu e menit s'l (a& ,e 1r1at (eri&it. Se a$e9ar la mas. HNnin era tare ;n( metat# a$a & ;n tim,ul mesei n'a 6 r1it de&t atun&i &nd ;$i ;m1ia as,etele s mnn&e ,e sturate# in6itaie la &are# tre1uie s re&un a$tem# Alain M nt,let a rs,uns (r s se lase ,rea mult ru%at. Du, &e is,r6ir t &ana $i slnina# L uis n aduse ra&"iu# &idru $i ,a"are# ,e &are le a$e9 ,e mas. C ,iii se ;n%"esuiau# &are mai de &are# s adu& ,i,a &erut de tatl l r# iar 1trnul marinar# a,r ,iindu 'se de ( &# & ntinu dis&uia ;ntreru,t. G De&i a$a stau lu&rurile# 1iete# e$ti des&um,nit $i li,sit de &atar%e# &a un , nt nH G Da# maistre# nu mai am nimi&. G C"iar nimi&H G A1s lut nimi&)

788

Alain Vnt rul


G Itiu numele &elui &e te'a adus ;n sa, de lemn $i nu'l stime9 del &. E I nt r %ul# nu'i a$aH G A"# D amne) El e) G Dar ia s,une'mi E 6reau s m lmures& ;n ,ri6ina asta ,entru un lu&ru ,e &are s i'l , 6estes& E s,une'mi &ine este @a6ra de a6 &at ,e &are l'ai ;nsr&inat s te a,ereH G Ri&"ard. G A"a) A6 &atul din Isi%n?) Ei 1ine# e$ti si%ur & s&ra's&ra sta nu te'a 6ndut du$manuluiH G Cu ne,utin# e la &uite &u el. Mai de mult# I nt r %ul l'a tras ,e s( ar. G Hm) m rmi HNnin &a un urs , lar. Cre9i are & lu,ii se &eart 6re dat ;ntre ei &nd simt mir sul sn%eluiH Uite# ;ntr' 9i# ,e &nd na6i%am ;n a,ele Indiei# ;ntlnim @ n& ,e &are ata&aser d u am1ar&aii malae9e. N i des&"idem ( &ul ;m, tri6a ,irail r# ei iau la snt as< ne inem du, ei $i# ,e &nd ;i urmream# ne i91im de stn&. Ei 1ine# , i &rede & ;n 6reme &e n i tr%eam la , m,e $i t1&eam ,ielea (u%aril r# @ n&a a t1rt asu,ra n astrH G 5e'ntre1 $i eu a&um# maistre Ca&4ues# de &e m t t is& de$tiH G Cre9i are & (a& din sim,l &uri 9itateH G A# nu... G Ei 1ine# am s'i rs,undD (iind& se &am 1r(e$te ,rin Mais?< se 9i&e ;n stn%a $i'n drea,ta# &e'i dre,t# ,e $ ,tite# (iind& tutur r le e team de 1lestematul sta de I nt r %# &ruia t i ;i dat rea9 &te &e6a. Dar as&ult'm ,e mine# 1iete# t at lumea numai de asta 6 r1e$te. G Ii &e se s,uneH G Se 9i&e & s'au ;neles de minune# $i asta &a s te @u, aie. Se 9i&e# $i &red & ,e 1un dre,tate# & tu n'ai (i ,rimit de la el t i 1anii ,e &are i'a ,retins mai tr9iu< &

787

Alexandre Dumas
n'a ;nde,linit ( rmele de a(i$a@ $i t t n ianul de ( rmaliti ,e &are le%ea le ,re6ede ;nainte de a ex,r ,ria ,e &ine6a< iar eu E adu% maistrul HNnin# & 1 rnd la rndul su %lasul E eu am mai mult de&t 1nuial# sunt ;n&redinat & e &e6a la mi@l &. G Cum astaH Ia s,une) G As&ult# ,e &t sunt de si%ur & n i d i ne ;nele%em ;n &li,a asta# ,e att de si%ur sunt & I nt r %ul $i a,rt rul dumitale nu's &"iar a$a de &ertai &um ;i &re9iD sunt si%ur & Lan% t ;i d 1ani lui Ri&"ard< innd seama & I nt r %ul nu 1i$nuie$te s dea 1ani de , man# ,un &a,ul & la mi@l &# tre1uie s (ie 6re ma$inaie# a &rei 6i&tim e$ti dumneata. G :ii mai lmurit. G Iat) M'as&uli# nu'i a$aH G Cu amnd u ure&"ile.

782

Alain Vnt rul

UN SFAT BUN
G M ;nt r&eam alaltieri sear de la Saint'L># unde m dusesem s'mi ;n&ase9 ,ensia E & ntinu HNnin E &nd# ,e la !u1eaux# 9res& d i ameni ,rii ;n drum. Erau &easurile 9e&e. Q1 6isem &am mult ,rin &r&iumile din ra$# a6eam 1ani la mine# &eea &e'i (a&e ,re69t ri &"iar ,e &ei mai ;ndr9nei ameni< ;nainte de a'mi urma drumul# am 6rut s $tiu &u &ine am de'a (a&e. =un) M ,ites& ;n $an# & 1 r ,a6ili nul# strn% 6elele $i a$te,t... Cei d i 1r1ai tre& la 9e&e ,a$i de mine. Al aud atun&i ,e &el mai tnr s,unndu'i &eluilalt. G De &e mai i'e team# &nd st lini$tit &a un &ra1 su1 stn&H G St lini$tit# st lini$tit... E 1 m1ni &el 6rstni&. !ri&um# am (a&e mai 1ine s ardem "rtiile. G =a nu# 1a nu E rs,unse ,rimul. 0strndu'le# te am la mn. G A"a) : arte 1ine) Numai & te am $i eu la mn da& le ,stre9 ,e ale mele E & ntinu &el 6rstni&. G Cu att mai 1ine# me$tere) mri &ellalt. Suntem si%uri & nu 6 m intra la ,u$&rie# dumneata (r mine# eu (r dumneata. Qi&nd a&estea# tre&ur ,rintre d i meri luminai de ra9 de lun $i# ;n &ei d i drumei# i'am re&un s&ut ,e Lan% t al meu $i ,e Ri&"ard al dumitale. G !) !) i91u&ni Alain. E$ti si%urH G Da& sunt si%urH Ce nai1aH E &a $i &um m'ai ;ntre1a da& $tiu s de se1es& re&"inul de &al&an. 0ar& 1andiii

78*

Alexandre Dumas
$tia , t (i & n(undai &u alt&ine6aH Ri&"ard# &u ,rul lui %al1en $i &"ii sa$ii# I nt r %ul# &u ,i&i rul lui tr$it) Ei erau $i a6 &atul inea su1 1ra un sa& &u 1ani &e ,rea al nai1ii de %reu< du, &e s'au ;nde,rtat $i eu am , rnit din n u la drum# mi'am 9is & dia6 lul ;$i ,lte$te &e6a mai 1ine slu@1a$ii de&t ,lte$te statul. G A") stri%a Alain. A&um# &nd am tre&ut ,rin sr&ie $i $tiu &e ;nseamn ea# m @ur &# de 6 i red 1ndi &t de mi& ,arte din &eea &e am risi,it att de ,r ste$te# 6 i (i $i mai (eri&it. G Ei 1ine# s'i s,un ,rerea mea< &red & 6ei i91uti s ,ui din n u mna ,e &i6a 1uluma&i din & ra1ia dumitale &u trei &atar%e. G E"# (ir'ar s (ie) i91u&ni 6nt rul# mu$&ndu'$i 1u9ele. Ar tre1ui s $tiu exa&t &e s'a ,etre&ut ;ntre Ri&"ard $i Lan% t. Dar &um s a(luH G Ai dre,tate# e ( arte %reu< $tia d i sunt tare $me&"eri $i tre1uie & au ;nn dat a$a 1ine iele# & numai dra&u le mai , ate des(a&e. Dar# la urma urmel r# 6e9i dumneata# &nd e$ti m &instit# ,r 6idena tre1uie s in &u tine. G 0r 6idena... E r sti Alain# &u %las ne;n&re9t r. 0i da& nu m , t 1i9ui de&t ,e ea... G !,re$te'te) 9ise 1trnul marinar. S nu &rtim) G A$a# 6a s 9i&) Dumneata &re9i ;n ,r 6idenH ;ntre1 tnrul. G Da) Alain &ltin din &a,. Vd & asta te uime$te E & ntinu maistrul HNnin. Ei 1ine# (l&ule# s $tii un lu&ruD &nd ai & lindat ,rin &ele ,atru & luri ale lumii# mereu ;ntre &er $i a,# ne$tiind &t de ;nalt e &erul# ni&i &t de adn& e a,a# , i s,une & alde s&ra's&ra ,e "rtie &are a(irm & ,r 6idenei ;i ,as de n i t t atta &t ;i ,as 1alenei de &re6ete sunt $lea"t de m%ari $i de ,%ni# $i nimi& mai mult< 6e9i dumneata# &nd ;n d u sau trei rnduri ai ( st %ata s'i ;n%"ii &an%ea $i &nd la tim,ul , tri6it s'a a(lat

78+

Alain Vnt rul


mn &are s i' smul% din %tle@# , i (i si%ur & ,r 6idena 6e%"ea9# &u alte &u6inte# & ea nu ,rse$te ni&i dat &rma a&estei mari & r1ii ,e &are numim lumea. Uite# , t s i' d 6edes&... G CumH G Ei 1ine# ;n seara asta# ,r 6idena i'a s& s ;n &ale 1iat (iin# &are nu are ,e lume de&t &"i &a s ,ln%# $i ;n& mai des de&t s'ar &u6eni. Dumneata i'ai dat un mare a@ut r# Alain# $i sunt ;n&redinat & ea te 6a rs,lti. G V r1e$ti de Ceanne'MarieH G Da# de Ceanne'Marie. Ea tre1uie s $tie multe din &ele &e se uneltes& ;n &am1u9a un&"iului ei. Ar tre1ui s arun&i s nda ,rin a,ele astea# (r s se 1a%e de seam. G Cre9i & s'mi s,unH... G Se ,rea , ate) An a$te,tare# as&ult'm ,e mineD ( mai de,arte ,e m rtul $i ine'i %ura# dar des&"ide 1ine &"ii. G Se 9i&e & I nt r %ul 1ate ru ,e 1iata Ceanne'Marie E s,use Alain. G A"# nemerni&ul# @a6r s&r1 as) 5are'a$ 6rea s (iu a& l &nd l 6e$te. I'a$ da @ s ndra%ii $i l'a$ ,lesni &u saula de ;n6er%are ,n i'a$ "rtni s,inarea. Ai&i# maistrul HNnin 6ru s dea ,r 1 de (elul ;n &are $tia el s ,ede,seas& $i de &are era tare mndru. :&u un %est semni(i&ati6# dar# ;n tim, &e (&ea %estul a&ela# strn%nd tare din dini# &a,tul ,i,ei se ru,se# ast(el & &ea mai (rum as ,u(it are din ;ntre% de,artamentul Cal6ad s se s(rm ;n mii de ndri. HNnin se ridi& s'$i adu& alta# ;n@urnd t ate trsnetele &erului. Dar &nd ;l 69u & se ridi&# se ridi& $i Alain# s,unndu'i %a9dei & s'a (&ut tr9iu $i & tre1uie s ,le&e. Marinarul ;l ;ns i 1u&at de drum# iar tnrul 6nt r# du, &e '$i lu rmas 1un de la %a9da sa $i'i strnse mna# se ;ndre,t s,re &ean.

78-

Alexandre Dumas
Mareea se retrsese $i se ,utea a@un%e la stn&i (r 1ar&. Cerul era ;ntune&at# n rii se ,erindau unul du, altul# ;n&t &li,ele ;n &are luna ddea ,uin lumin erau ,rea s&urte ,entru a &er&eta t ate &"iurile de a,# unde , , se$te de 1i&ei 6natul. Alain se &ui1ri &t ,utu mai 1ine ;ntr' s& 1itur# la ad, st de a, $i de 6nt# a$te,tnd s se lumine9e de 9iu. Dar 9 rile nu i'au ( st mai ,rielni&e de&t (usese n a,tea. Iarna era 1lnd $i 6natul nu a6ea de &e s se a,r ,ie de & ast. D ar un st l de ,sri mi&i & 1 r; ;n a,r ,ierea l &ului unde ,ndea Alain. Mnate de ( ame# ,srile se ;m,r$tiar ;n t ate ,rile# ;n &utarea un r mi&i &rusta&ee ,rin nisi,. Vnt rul nu se mai steni s inteas& ;ntr ' ,rad att de sra& $i se " tr; s se ;nt ar& la Ga1i n# &u t l1a % al. 0e &nd se a,r ,ia de & &i a1# ,$ind ,e , te&a &e str1tea mla$tina# 9ri un & ,il stnd ,e un 1 l 6an# &are ,rea s a$te,te ;nt ar&erea lui a&as. Era un 1ieel &u ,r 1lai# &are# @ude&nd du, ;n(i$area lui (ira6# tre1uie & numra 6re uns,re9e&e'd is,re9e&e ani. C"i,ul lui a6ea un aer des&"is $i iste# iar &"ii mari# al1a$tri# um1rii de %ene lun%i erau tri$ti $i ;n%ndurai. Rare ri se ;nsu(leeau< dar &nd se ;ntm,la a$a &e6a# a6eau strlu&ire de se1it. 0urta straiele de sr1t are ale marinaril rD "ain lun%# din , sta6 %r s# ,este &ma$ al1astr &u %uler rs(rnt# $i ,antal ni de &ul area "ainei. 0letele lun%i ;i ie$eau de su1 1ereta &u ,an%li&i e& se9. Dar t ate erau ,e el mai &urate# mai ;n%ri@ite de&t 6edem de 1i&ei la & ,iii de 6rsta lui. An mn inea un ,a&"et# le%at ;ntr' 1asma. Alain nu'l &un $tea. C ,ilul ,rea uimit & &el &are'l s&,ase &u &te6a &easuri mai de6reme de la m arte se arta a&um att de indi(erent.

78.

Alain Vnt rul


V r1i ,rimulD G Sunt eu# d mnule Alain# sunt eu# Cean'Marie# 1iatul lui Ceanne'Marie# &el ,e &are l'ai s& s asear din a,... Nu m mai re&un a$teiH G 0e &instea mea# 1iete) s,use 6nt rul. Atun&i a6eam alte tre1uri de&t s m uit la mutri$ ara ta. Ei 1ine# m 1u&ur & 1aia re&e ,e &are ai (&ut' nu i'a ,ri&inuit ni&i un ru. G A"# de nu erai dumnea6 astr# d mnule Alain# a$ (i dat de 1u&lu&. V iu1es& att de mult) Mama mi'a s,us s 6 iu1es& $i s $tii & $i ea 6 iu1e$te... 5 at n a,tea mi'a 6 r1it de dumnea6 astr# $i e %r 9a6 lu&ru s te iu1eas& ea... G =ine) Dar s,une'mi a&um# 1iete# &e te'adu&e la mine &u n a,tea'n &a,H G E") A@un% eu $i ai&i. G S'au9im. G D mnule M nt,let# ;n dimineaa asta# un&"iul 6r ia s m trimit iar ,e mare. 5re1uia s m ;m1ar& la C urseule &"iar ast9i# ,e 1 rdul & r1iei &e#ne+C3ar$e%< $tii# nu'i a$aH G Da. Ei# $iH... G Mama# &are ;mi @urase ast'n a,te & nu 6 i mai ,une ni&i dat ,i&i rul ;ntr' 1ar&# n'a 6rut s m lase s ,le&. Atun&i# un&"iul a 6rut s' 1at< eu m'am arun&at ;n (aa ei $i m'a l 6it ,e mine. L 6itura m'a trntit la ,mnt< mama s'a arun&at ,este mine ,ln%nd. Un&"iul# da& a 69ut & 1tndu'm (a&e ,e mama s ,ln%# a @urat & m 6a & t n %i ;n (ie&are 9i# ,n &nd ea s ;n&u6iine9e ;nt ar&erea mea ,e 6as. Mama era de9nd@duit. JMam# i'am s,us eu# ('mi 1 &&eaua< m du& s'l &aut ,e d mnul Alain< el mi'a sal6at 6iaa $i n'are s m lase s m r ,entru amrt de 1u&i& de ,ine.K G A# nu# (ire$te) stri% 6nt rul.

78/

Alexandre Dumas
G A$a &# iat'm) Am (&ut 1ine# d mnule AlainH G Da# mi&uul meu Cean. Casa mea e sra& $i 1u&atele mele la (el< dar @umtate din &as $i @umtate din 1u&ate sunt ale tale. G !"# d mnule Alain# &t suntei de 1un) Mama s (ie tare mulumit &nd s a(le & rmn la dumnea6 astr. D amne# &um are s 6 mai mulumeas& atun&i &nd 6a 6eni) G CumH Mama ta s 6in ai&iH G Desi%ur# mi'a (%duit & s 6in ;n (ie&are dumini& s m ;m1ri$e9e# $i se 6a ine de &u6nt. Ii a, i nu tre1uie s 6 mulumeas& ,entru asearH A1ia a&as $i'a dat seama & a uitat s' (a&. Alain &u%et la s,usele maistrului HNnin $i nu se ,utu ;m,iedi&a s nu 6ad mna ,r 6idenei ;n 6enirea a&estui & ,il su1 a& ,eri$ul su. G =ine) s,use 6nt rul. E tim, 1ere&"et ,entru mulumiri)... Dar mai ;nti# "ai s ne ;n&l9im< 6ntul din dimineaa asta mi'a ;n%"eat sn%ele'n 6ine. S intrm ;n &as. Ii intrar.

782

Alain Vnt rul I N CARE SE DOVEDETE C I UN MUS POATE FI BUN LA CEVA


Du, &um am mai s,us# l &uina lui Alain M nt,let era al&tuit dintr' sin%ur ;n&,ere. Ne rnduiala &are d mne$te de 1i&ei ;n &amerele " lteil r (&ea s ,ar $i mai sr&&i as. Un ,at (r ,erdele ;ntr'un & l# un s&rin " d r %it# mas# &te6a s&aune din ,ai al&tuiau t t m 1ilierul. 0ereii erau ;ntr' stare att de ,r ast# ;n&t# ,e ln% &r,turile astu,ate de Alain# se i6iser altele. 0rin &as erau ;m,r$tiate 1 ar(e# (unii din iar1'de'mare $i t t s iul de unelte ,entru 6nat# iar 6asele de 1u&trie 9&eau &laie ,este %rmad ,rintre t&iunii stin$i din 6atr. G Vleu) D mnule Alain) se minun Cean# arun&nd ,ri6ire ,este a&el talme$'1alme$. G s, dina dumnea6 astr nu'i del & "arni&# de'ar 6edea mama &e'i ai&i# ea &are m &eart ;nt tdeauna &nd ;mi murdres& "ainele)... G G s, dina sunt eu# 1iete# $i (iind& ;mi ,etre& n ,ile ,e 1an&urile de nisi,# iar 9iua d rm# nu ,rea am tim, s le ,un ,e t ate ;n rdine. G Atun&i s m &u, eu de trea1a asta# d mnule Alain E s,use mi&uul Cean. Am s mtur $i am s &ur t tul# ;n&t ni&i &a1ina & mandantului de ,e Stat*onna*re n' s se , at msura &u a dumnea6 astr. Mi&ul Cean ;$i ,etre&u 9iua tre1luind ,rin &as. Din ,atru (rn%"ii $i 1u&at de ,n9 de 6el# el ;$i ;nt &mi un &ul&u$ 1un# ,e &are'l a% ;ntr'un & l.

783

Alexandre Dumas
Alain ;n&er& s se di"neas& ,uin. Dar era a$a de (rmntat# & n'a ,utut ;n&"ide &li, &"ii. :r 6 ia lui# %ndul i se ;nt r&ea ne;n&etat la s,usele lui HNnin &u ,ri6ire la ;nele%erea &e exista ;ntre Lan% t $i a6 &at< att din d rina de r91unare ;m, tri6a &mtarului# &t $i din ,ri&ina sr&iei &are ;n&e,use s'l &am a,ese# se ;ntre1a ne;n&etat &e s (a& ,entru a des& ,eri ade6rul. Nu se ,ri&e,ea del & la ast(el de lu&ruri. 5 tu$i i se ,rea & nu e &u ,utin s nu existe &ale @uridi&# ,rin &are s a@un% la s& ,ul ,r ,us. Cu t ate s(aturile ,e &are i le dduse Ca&4ues HNnin# se " tr; s mear% &"iar a d ua 9i la Saint'L> $i s stea de 6 r1 &u un m de le%e. Din ne(eri&ire# nu a6ea ni&i un 1an. Nu 6r ia s se ;m,rumute la ne%ust rul de 6nat# ast(el & n a,tea urmt are tre1uia s (ie ne%re$it mai r dni& de&t &ea tre&ut. 0uin ;naintea as(initului# Alain , rni &tre rm. =iatul# "r@ nindu'se &u 0a6ili n# ;l ;ns i ,n la mal. Cinele $i & ,ilul sttuser t at 9iua ;m,reun $i ;n&e,user s se &un as&# iar &un $tina l r (%duia s de6in ( arte a,r ,iat. Nu era ne6 ie &a 1iatul s mear% mai de,arte. Nu se di"nise &li, $i'$i ,etre&use 9iua rnduind ,rin &as# du, &um (%duise. Era sleit $i de ,e urma ;ntm,lril r din a@un. Alain ;l trimise ;na, i la Ga1i n# iar el se ,ierdu ;n &eaa# ;ndre,tndu'se &tre l &ul de ,nd. Cean se ;nt arse la & li1# se ;ntinse &u ,l&ere ;n "ama&ul lui $i# du, &te6a minute# d rmea dus# &u ,umnii strn$i. 0e le mie9ul n ,ii se tre9i ;n ni$te ltrturi ru' ,re6estit are. Un &ine ltra la u$. Cean sri @ s din "ama& $i aler% s'i des&"id. Era 0a6ili n# dar (r st,nul lui. Cnd ;l 9ri ,e mi&ul lui ,rieten# &inele ;$i ;ntei ltrturile# ameste&ate &u un s&"eunat @alni&# $i ;n&e,u s um1le de & l '& l # din &as

778

Alain Vnt rul


a(ar# $i de'a(ar ;n &as# de ,ar& ar (i 9isD J5re1uie s 6ii &u mineK. Cean ,ri&e,u & 6nt rul se a(l ;n ,rime@dieD se ;m1r& ;n %ra1 $i , rni " trt ,e urmele &inelui. Cinele ;l &lu9i ast(el ,e & ,il ,n la malul Virei. A@uns a& l # ;n&e,u s ;n ate# ;nt r&nd mereu &a,ul s 6ad da& 1iatul 6ine du, el. Dar rul# um(lat de 6alurile mrii# era 6i@eli s $i mi&ul Cean nu'l ,utea tre&e. V9nd asta# &inele se ;nt arse $i , rni s urle $i mai tare. An&redinat de mane6rele &inelui & ;n dire&ia a&eea se a(la Alain $i ;nele%nd & nu 6a (i ;n stare s a@un% sin%ur la el# Cean nu mai inu seama de ;m, tri6irile lui 0a6ili n $i lu la % an s,re Mais?# unde ;l tre9i ,e maistrul HNnin# i91ind &u ,i&i arele ;n u$. De la ,rimele &u6inte ale & ,ilului# & ntramaistrul ,ri&e,u t tul. Lu &u el &i6a 6e&ini $i , rnir ;m,reun s,re malul Virei# &lu9ii de Cean. Cinele nu se mai a(la a& l . 5re&ur a,a &u 1ar&a 6nt rului# ,e &are a&esta# s sit la 6remea re(luxului# n'a mai a6ut ne6 ie s' ( l seas&. A, i# ;narmai &u (&lii $i t re de ,aie# ;n&e,ur s &aute ,e (ale9ele &e se ;ntind de'a lun%ul &eanului# s,re malul stn% al rului. Cutrile rmaser mult 6reme (r ni&i un re9ultat. Antre tim,# s,ri@inindu'se ;n mini $i ,e ,i&i are# Cean ;n&e,u s & 1 are de ,e ;nlimea uneia dintre (ale9e $i au9i su1 el ltratul &inelui. La &"emarea lui# 6enir &u t ii $i# a,le&ndu'se ,este ,r,astie# Ca&4ues HNnin ;l 9ri ,e 1ietul 6nt r 9&nd nemi$&at ,e su,ra(aa ;n%ust a unei stn&i &e se ridi&a ,este ni6elul mrii. Au tre1uit s aler%e ;n sat $i s adu& ni$te (rn%"ii &u &are s a@un% ,n la el $i s'l s& at de a& l . :r s se %ndeas& la ,rime@dia &e'l ,ndea# Cean ;$i urm mai de,arte & 1 r$ul $i a@unse ,e mi&a ,lat( rm. Al %si ,e Alain (r &un $tin# de ,ar& ar (i ( st m rt.

777

Alexandre Dumas
5 tu$i# ,unndu'i mna ,e inim# musul ;i simi 1tile# ;l ridi& ;n &a,ul asel r# &u s,atele s,ri@init de (ale9 $i# lund ;n &u$ul minil r ,uin a, de ,l aie dintr' s& 1itur a stn&ii# ;n&er& s'l readu& la 6ia. Cnd se ;nt arser &ei ,le&ai ;n sat du, (rn%"ii# Ca&4ues HNnin# 1i$nuit de ,e 6remea &nd um1la ,e mare s nu se 1i9uie ,rea mult ,e un mus# ni&i nu 6r i s as&ulte 6 r1ele struit are ,e &are i le adresa de @ s 1iatul. S & tea & un mule att de ,l,nd n' s (ie ;n stare s ;nn ade 1ine (rn%"ia de mi@l &ul 6nt rului. Ceru s (ie & 1 rt el ;nsu$i ,e ,lat( rm $i ;l a$e9 ,e Alain ,e s&ndur# ,rins &u d u (rn%"ii la &a,ete# &a un lea%n. A, i se ur& $i el ,e s&ndur# ;n ,i&i are# $i ddu semnalul s (ie tra$i ;n sus. Ur&u$ul se d 6edi ,rime@di s ,entru amnd i. Da& Alain ar (i ( st sin%ur# tru,ul lui# le%nat ;n s,aiu# s'ar (i 9dr 1it de & lurile stn&il r. Dar HNnin se ;narmase &u 1t $i mane6r ;n a$a (el# ;n&t a@unser amnd i ,e &ulme# (r ni&i 9%rietur. Al a$e9ar ,e Alain ,e tar% $i'l duser la Ga1i n# unde se $i a(la d &t rul din Mais?# &"emat de un marinar mai ,re69t r. Du, &e i se lu mult sn%e# tnrul ;$i 6eni ;n simiri. Le , 6esti &el r de (a &# a,r ,iindu 'se ,rea mult de &reasta (ale9ei# ni$te 1 l 6ani s'au sur,at su1 ,i&i arele lui $i s'a tre9it ;n ,r,astie. D &t rul &er&et &u luare'aminte rnitul# de&lar & nu exist ni&i (ra&tur $i &# du, &t se ,are# &9tura nu 6a a6ea urmri ne,l&ute. Dar $ &ul (usese ,rea ,uterni&# ast(el & ;n&e,ur s se mani(este unele tul1urri la &a,. Alain le$in ,entru a d ua ar# i se ur& 1rus& tem,eratura $i# &a urmare# ;n&e,u s aiure9e. Nelini$tit de ast dat# d &t rul &eru s (ie ;n%ri@it &t se , ate de 1ine# s,unnd &# da& tem,eratura nu s&ade# ;ns$i 6iaa 1 lna6ului e ;n ,rime@die.

772

Alain Vnt rul


Andat du, ,le&area d &t rului# mi&ul Cean# &are as&ultase &u s,aim sentina a&estuia# i91u&ni ;n la&rimi. HNnin se uit &"i r$ la el $i# 69nd & 1iatul nu & ntene$te &u ,lnsul# ;i 9iseD G Ia as&ult# n'ai de %nd s ;n&ete9i datH Da& (l&ul sta# &are 9a&e a&um ;n ,at# ar (i ;n&e,ut alaltieri s se smi r&ie# ;n l & s te s& at din 6aluri# sunt si%ur & a&um ai (i a6ut mutr $i mai urt de&t &ea ,e &are ne' ari. G Vai# maistre# nu's eu de 6in) " " ti & ,ilul. Nu , t s m st,nes&. G Ei 1ine# Cean'Marie# s $tii & atun&i &nd eu ridi& ,alma# nu m , t st,ni s nu ard 6re &te6a s&at al&e< a$a &# $ter%e'i nasul $i tre&i la rdinele mele) Cean se a,r ,ie# des&um,nit $i 9,&it de asemenea 1ru(tuluial# &u &are nu a6usese tim, s se de,rind ;n &ele &te6a 9ile ,etre&ute ,e $alu,. Maistrul HNnin luase un s&aun $i'l a$e9ase la &a,ul ,atului. G Iat , stul tu) i se adres el musului. Ia'l ;n ,rimire $i ;n&"i,uie$te'i & stai de 6e%"e ,e & ra1ieD i se 6 r adu&e &almantele ,res&rise de d &t r. Da& ,este 9i starea lui se ;nrute$te# s ,ui 1asma ;ntr'un 1 sus ,e &asD & ,iii 6 r sta la ,nd $i 6 r 6esti ,e L uis n. G :ii (r %ri@# maistre E rs,unse Cean. Maistrul HNnin lu un t&iune din ( &# ;$i a,rinse ,i,a# se uit &te6a &li,e la 1 lna6 &u ,ri6ire su,rat $i# ;n a&ela$i tim,# ,lin de mil# ;l mai ds&li dat ,e mus# du, &are ie$i. An urmt arele ,atru 9ile# starea 1 lna6ului ,ru & se ;nrute$te. Aiura ;ntr'unaD 6 r1ea de tatl su# de Lan% t# de Lisa# iar &nd , menea de a&easta din urm# (&ea &u atta &ldur# ;n&t 1ietul Cean ;$i 9i&ea ,ln%ndD G Ar tre1ui s'i s,un maistrului HNnin s' adu& ,e a&east d amn Lisa# ,e &are d mnul Alain stri% &u atta ( &. Da& ar 6edea' # , ate s'ar mai lini$ti.

77*

Alexandre Dumas
An a$te,tare# el ;n%ri@ea de 1 lna6# &u r6n mai ,resus de &ea la &are te'ai a$te,ta de la un & ,il de 6rsta lui. 0rea &'$i d seama &t de mult (&use Alain ,entru el# $i re&un $tina lui era (r mar%ini. Iat de &e# &u t at , rnirea lui ;m, tri6a u&eni&il r marinari# HNnin era silit s ;n&u6iine9e & &el de (a ,reuia mai mult de&t alii. Dar# s & tind & nu tre1uie s'$i dea %ndurile ,e (a# se mr%inea s'l amenine &u %rindin de ,umni# da& nu se du&ea la &ul&are ;n tim, &e sttea el de 6e%"e ln% 1 lna6. 0n atun&i# & ,ilul nu 6r ise s se di"neas& &li,. An &ele din urm# tinereea $i 6i% area lui Alain# ;n%ri@irile ,e &are le ,rimea i91utir s ;n6in% 1 ala. Delirul & nteni ;n&etul &u ;n&etul $i# dat &u el# t ate sim,t mele ;n%ri@ rt are. 5re&user multe 9ile de &nd Ceanne'Marie nu'$i mai 69use & ,ilul $i 9ilele a&estea i s'au ,rut nes(r$it de lun%i. An ,lus# mai era ;n%ri@ rat $i de starea lui Alain# ,entru &are simea de se1it re&un $tin. A$a stnd lu&rurile# ea se " tr; s ;n&al&e , run&a un&"iului $i s se du& la Ga1i n.

77+

Alain Vnt rul II MAISTRULUI JAC!UES I VINE O IDEE


0rin urmare# ;ntr' n a,te# 6du6a se s&ul (r 9% m t# se ;m1r& ,e 1@1ite# & 1 r; ti,til s&ara de la &amera ei $i i91uti s des&"id u$a din strad# (r &a 1alamalele s s&rie. !dat a@uns a(ar# a,u& %r1it ,e drumul s,re & li1. Era a,r a,e de mie9ul n ,ii &nd ea &i &ni la u$. La au9ul un r ,a$i &e se a,r ,iau de &as# &inele mri ;n(undat. Cean a,s 1ini$ r ,e &lan $i# ;n l & s dea &u &"ii de (i%ura as,r a lui HNnin# a$a &um se a$te,tase# se tre9i ;n 1raele mamei sale. Amnd i erau (eri&ii de re6edere. Ceanne'Marie se a$e9 ln% 6atr $i'$i lu (iul ,e %enun&"i. Stnd a$a# se , rnir s s, r 6ias& ,e $ ,tite# ameste&nd &u6intele &u srutri. G Cel ,uin l'ai ;n%ri@it 1ineH ;ntre1a mama. G Cred $i eu E rs,undea Cean. Mi se ,rea & te 6d ,e tine su(erind# 1iata mea mi&u. Cnd am ( st 1 lna6# tu m'ai ;n6at &um tre1uie s te , ri &u &ei &e'i sunt dra%i. S mnul lui Alain era att de u$ r# ;n&t au9i $u$ telile &el r d i. El se ;nt arse ane6 ie &u (aa s,re 6atr# 9ri siluet de (emeie $i# ,e @umtate ad rmit# ;ntre1D G Dumneata e$ti# L uis nH G Nu E rs,unse Cean E nu'i d amna HNnin# e mama# d mnule Alain# mama mea# &are a 6enit s 6 6ad $i &are e tare 1u&ur as & 6 %se$te ,e de,lin 6inde&at.

77-

Alexandre Dumas
Se a,r ,iar amnd i de ,at. !muleul des,rinsese lam,a &e sttea atrnat ;ntr'un &ui ;n tind $i inea a,le&at ;n a$a (el# ;n&t t at lumina &dea ,e (aa 6du6ei# de ,ar& ar (i 6rut &a 6nt rul s , at deslu$i mai 1ine &"i,ul iu1it al mamei sale. Alain se ridi& ;n &a,ul asel r $i ,ri6i struit r. Ceanne' Marie era mi&u $i ,l,nd. :rumuseea ei nu te i91ea din ,rima &li,# &a la d mni$ ara C usselinD dar &nd ,ri6eai mai 1ine# era &u ne,utin s nu'i dai seama de trsturile ei ,er(e&te $i de %raia ( rmel r ei deli&ate. A&east nea$te,tat artare ;l im,resi n adn& ,e Alain. Cnd 69u ,rindu'se asu,ra lui ,ri6irea a&eea lim,ede# din &are str1tea dra% stea ne6in 6at $i (ier1inte a inimil r &urate# tnrul simi & i se ;n&l9e$te su(letul $i i se ,ru & un ;n%er ,9it r a & 1 rt la &,tiul lui. Ai ;ntinse 6du6ei mna# 9m1ind. Gndindu'se & mna a&easta sl1it de 1 al $i ars de (e1r s&,ase & ,ilul de la m arte# (emeia a,u& re,ede $i srut. A ( st un srut &urat $i ,lin de re&un $tin# ;n &are se &ui1rise t t su(letul srmanei 6du6e. Antm,larea a&easta ;l 1 sise# dar t t dat ;l $i u$urase ,e 6nt r. Ad rmi din n u# un s mn mai lini$tit# iar mama $i (iul se ;nt arser la l &ul l r# ln% 6atr. Maistrul HNnin 6eni ,e la &easurile d u# din n a,te# s a(le &um se mai simte 1 lna6ul. 0ru uimit & ;ntlne$te ,e Ceanne'Marie la Ga1i n. A, i# dintr' dat# (r s s,un de &e# uimirea lui se ,res&"im1 ;n mulumire# ,e &are $i' art att de 9% m t s# ;n&t 6du6ei ;i (u team &'l 6a tre9i ,e 1 lna6. Ea ;l ;ntre1 &are'i ,ri&ina a&estei 1u&urii nea$te,tate. G Mi'a 6enit idee E rs,unse maistrul# r9nd din t at inima. Am s i' s,un &nd 6 m ie$i a(ar. A$a & "ai s ,le&m< e tim,ul s te'nt r&i la 1 rd# iar eu am s te'ns es&.

77.

Alain Vnt rul


Antr'ade6r# se (&use ra trei dimineaa. De la Ga1i n ,n la Mais? era &ale de a,r a,e un &eas< Lan% t $i'ar (i ,utut da seama de li,sa ne, atei sale. Era de&i ;nele,t &a a&easta s se ;nt ar& ;n sat. Ea ;$i lu ,elerina# ;$i ;m1ri$ & ,ilul# ,ri6i &u ad raie s,re Alain# &are d rmea lini$tit# a, i# (r s r steas& un &u6nt# ;l urm ,e maistrul Ca&4ues HNnin. Cnd a@unser ,e la mi@l &ul mla$tinii# Ca&4ues HNnin 9ri m 6ili $i se ,ri. G A$a9'te a& l # Ceanne'Marie# 6reau s'i s,un &e mi'a tre&ut ,rin minte. !ra nu'i ,rea , tri6it# dar &u un 1trn &r & dil &a mine# nu are ni&i ;nsemntate. Ceanne'Marie se a$e9 tremurnd# &u t ate & nu $tia la &e se %ndise Ca&4ues HNnin. Ia as&ult# (eti # &e'ai de tremuri ;n "alul staH ;ntre1 Ca&4ues. G !) Nimi&# maistre HNnin E rs,unse 6du6a. D ar $tiu & dumneata e$ti m &umse&ade. G Da# adi& un m 1trn) S m ia nai1a) !dini ar# da& (rum as 6du6 de d u9e&i $i &in&i de ani mi'ar (i s,us & nu'i mai e (ri& de mine# m'a$ (i simit @i%nit. Dar nu des,re asta'i 6 r1a. G Dar des,re &e# maistreH M s,erii) G E") N'ai de &e# (eti ) Ia s'mi s,ui tu mie &e %nde$ti des,re tnrul &are se a(l a& l # ;n re,araieH G Des,re d mnul AlainH G Da. G !"# D amne# e ( arte sim,lu &e %ndes& eu des,re el $i am s i' s,un. Cred & de n'ar (i ( st el# srmanul meu 1iat n'ar mai (i a9i ;n 6ia $i a$ 6rea s'i d 6edes&# nu numai ,rin 6 r1e# & nu a a@utat (iin nere&un s&t are. G Ei 1ine# , i s' (a&i. G EuH 0 t eu areH Cum astaH S,une re,ede)

77/

Alexandre Dumas
G Altul te'ar lua ,e & lite ;nainte de a'i s,une &e 6rea. Eu ;ns am s i' 9i& ,e $leau. 5re1uie s te mrii &u el# Ceanne'Marie. Ceanne'Marie sri &a arsD G S m mrit &u elH) Cred & %lume$ti# maistre HNnin. G =un) Am ;n(i,t "ar, nul# a&um s tra% saula. Ai s,un & tre1uie s te mrii &u el. Numai &st ria ;l mai , ate sal6a ,e 1iatul sta# da& nu... G Da& nuH ;ntre1 Ceanne'Marie. G Ei 1ine# da& nu# e ameninat s se ,r,deas&. G Ii &re9i & l'a$ ,utea a@uta# mritndu'm &u elH... G Uite# Ceanne'Marie E urm maistrul HNnin E ar tre1ui s'i dai seama &# atun&i &nd ai ( st rs(at $i & r& lit din (ra%ed & ,ilrie# inut ;n ,u( &a maimui& adus din =ra9ilia# nu te , i de,rinde s trie$ti ,rintre 1r a$te $i 1r t&ei# &a un 1tlan ,e an& r... Nu# nu# se 6a ;m1 ln6i de inim rea# Ceanne# $i 6a &dea la (und# i ' s,un eu< ri se 6a ,li&tisi de 6ia $i 6a muri &a un & rsar &e $i'a trit traiul# $i asta ar (i $i mai ru) Are ne6 ie de un &min# de ne6ast $i de n&i# &are s'i dea de lu&ru $i s'l atra%. G Lui i'ar tre1ui (emeie 1 %at# tnr# 6esel $i (rum as# maistre HNnin# nu eu# &are nu mai sunt tnr# &are n'am ( st ni&i dat (rum as $i# nea6nd ni&i 9estre# ni&i m $tenire# n'a$ (a&e de&t s'i ;n%reune9 $i mai mult , 6ara sr&iei... G Haida de) Ai numai d u9e&i $i &in&i de ani $i 9i&i & e$ti 1trnH Mii de tunete) Eu am de d u ri ,e att $i nu m s & tes& 1trn. Qi&i & nu e$ti (rum asH E"ei# Ceanne) Se 6ede & un&"iul tu e ,rea 9%r&it &a s in %lin9i ;n &as. An ,ri6ina a6erii# a mai ;n&er&at el &u (emeie 1 %at# dar nu i'a mers# a$a & tre1uie s ;n&er&e $i &u una sra&. G Dar la &e i'a$ ( l si euH

772

Alain Vnt rul


G La &e i'ai ( l siH... :rum as ;ntre1are# ,e &instea mea... S'i (a&i demn&are# s'i &urei &am1u9a# &are seamn mai de%ra1 &u un & te de&t &u l &uina unui m &instit# s'i &r,e$ti "ainele# s'l ;n(urii &a s'i s&"im1i %ndurile# ;n (ine# s'i insu(li d rina de a mun&i. G Dar# d mnul Alain nu m iu1e$te< $tii 1ine & &ea ,e &are iu1ea era (ii&a d mnului C usselin. G =un) Ii &e'i &u astaH Cre9i are & eu a6eam inima ne;ntinat &nd am luat' ,e L uis nH Lsasem ,este 9e&e# ,este d u9e&i# ,este trei9e&i de (emei &u stea%ul ;n 1ern# ,rin t ate , rturile ,e unde mi'am arun&at an& ra# $i ;n& mai art ase de&t a&east Lisa... ,rintre altele# mulatr la 0ernan1u& . Ce (emeie) Gal1en &a $ (ranul) Ni$te &"i... ,ar& erau de &ati(ea) G Alain nu iu1e$te &a dumneata# maistre HNnin E rs,unse Ceanne'Marie# &ltinnd din &a,. Se , ate 6edea din (a,tul & se mai %nde$te ;n& la Lisa $i la (i%ura ,e &are i'a (&ut' ea< din ,ri&ina unei (emei &are l'a am%it# a&um s,une lu&ruri urte des,re t ate. G Las# las# Ceanne'Marie# nu'l 6 r1e$ti de ru de&t ,e &el &e i'e dra%. Alain se , art asemenea marinaril r 1trni# &are &rtes& ;m, tri6a meseriei l r# dar &are nu sunt ;n stare s rmn ni&i ,t 9ile ,e us&at# (r s nu sus,ine de d rul mrii. Asta nu tre1uie s te s,erie# (rum asa mea) G Eu nu sunt ni&i destul de tnr# ni&i destul de (rum as ,entru a'i s&"im1a %ndurile d mnului Alain# maistre Ca&4ues. A$a & t t &e'mi s,ui dumneata nu (a&e d u ,arale. G Dar# ;n s(r$it# da& ;ntr' 9i s'ar s&"im1a lu&rurile# da& %ndurile lui 6 r lua alt dire&ie# ai s te ;n6 ie$tiH Ai s,un eu# da& 1ietul (l&u rmne sin%ur# ,ra(ul $i ,ul1erea se ale%e de el# $i asta &t de &urnd.

773

Alexandre Dumas
G A") De n'ar tre1ui de&t s'mi dau sn%ele ,entru a'i rs,lti 1inele &e mi l'a (&ut# ;i s,un din t at inima# maistre HNnin# & sn%ele meu ;i a,arine ,n la ultima ,i&tur. G Las# las# 6rei s dai mai mult de&t i se &ere# rs,unse marinarul. Am s ;n&er& s riente9 ,n9ele &um %ndes& eu $i s le ;m,in% ;n a,e mai 1une. !ri de &te ri intru ;n &sua lui# mi se (rn%e inima s 'l 6d att de sin%ur $i ,rsit# $i ri&e'ar (i# nu 6reau &a asta s mai in mult. Maistrul HNnin ;ns i ,e Ceanne'Marie ,n la u$a 1&anului# 6 r1indu'i des,re ,lanurile &e'i ;n& liser ;n minte. Vdu6a ur& ;n &mrua ei $i se &ul&. Dar era ( arte tul1urat &nd ;$i adu&ea aminte de dis&uia a6ut &u 1trnul maistru. A$i s,unea mereu &'i ne1un# & asemenea &st rie nu e &u ,utin< dar ;nsu$i (a,tul & $i' re,eta mereu (&ea s se %ndeas& la asta.

728

Alain Vnt rul III NOAPTE ALBA


Cu (irea lui struit are# HNnin urmrea nea1tut ,lanul ,e &are i'l ;n(i$ase 6du6ei. A$adar# ;ndat &e Alain a ( st ;n stare s'l as&ulte# & ntramaistrul# (r a r sti m&ar dat numele (emeii# se strdui s'i ;ndre,te 6nt rului %ndul s,re ;nsurt are# des&riindu'i ne,l&erile $i tristeea 6ieii de 1urla&# ;n & m,araie &u 1u&uriile 6ieii de (amilie. La ;n&e,ut# 6nt rul ;nltur &u t ate ,uterile de &are era ;n stare a&este ;ndemnuri matrim niale. Dar# (a de struinele ;n6er$unate ale & ntramaistrului# se %ndi & ,rietenul su su(erea de idee (ix< ,rin urmare# a&esta merit mai de%ra1 s'l ,ln%i de&t s'l & ndamni $i tre1uie lsat ;n a,ele lui. Lund t&erea tnrului dre,t ;n&u6iinare# HNnin era ;n &ulmea 1u&uriei. Mai de,rins s ,re6ad $i s lu,te ;m, tri6a (urtunil r &erului de&t ale inimii# el se ;n$el ;n ,ri6ina t&erii & n6ales&entului $i ;n$tiin ,e CeanneMarie des,re marile ,r %rese ,e &are le (&ea de la 9i la alta# de$i# ;n realitate# nu ;naintase ni&i m&ar un ,as. Cu t ate a&estea# de &e n'am s,une' # 6i9itele 6du6ei# a(e&iunea ei 1lnd# nai6itatea re&un $tinei ,e &are i' arta# (arme&ul (rumuseii $i senintatea su(letului ei ;l im,resi nau din &e ;n &e mai mult ,e Alain. De$i ,stra (a de (emei a&eea$i ur ne;m,&at $i'$i (%duia s nu'$i &al&e @urmntul# ,entru 6du6 (&ea ex&e,ie. An &"ii lui# Ceanne'Marie nu era (emeie# mai 1ine 9is# era mai mult de&t att. Era mam. Nu simea ,entru ea ni&i un (el de dra% ste< ni&i&nd nu i'a tre&ut ,rin minte s' ia

727

Alexandre Dumas
de ne6ast. 5 tu$i a&east mn de ,rieten ;i st ia# ;n&etul &u ;n&etul# durerea ,e &are Lisa i' ;n(i,sese ;n inim. 0re9ena ei# nu &a Ceanne'Marie# &i &a mam a mi&ului Cean# ;i era de&i ne&esar. An e% ismul lui# se %ndea &# du, &e se 6a ;nsnt $i# du, &e ;$i 6a relua ;ndeletni&irile lui 1i$nuite# n' s mai ai1 ne6 ie de nimeni. Dar ,n atun&i# ,re9ena 6du6ei ;i (&ea ,l&ere $i'l a@uta s se ,un ,e ,i&i are. Antr' n a,te# stenit de atta 6e%"e# Cean d rmea adn& $i n'a au9it 1tile mamei sale ;n u$. Le'a au9it# ;n s&"im1# Alain# &are era d ar ai,it# a$a &# s'a ;m1r&at de%ra1 $i s'a dus s'i des&"id. Ceanne'Marie intr s,eriat# 69nd & &el &are des&"ide nu'i (iul ei# &i 6nt rul. An&er& ;n t t &"i,ul s'l (a& ,e Alain s se &ul&e din n u# dar a&esta se ;m, tri6i &u ;n&,nare. Anteir ( &ul# a, i ;$i luar &te un s&aun $i se a$e9ar ln% 6atr# ;n tim, &e & ,ilul d rmea ;n "ama&. De$i era ;n& sl1it# tnrul ;n&e,use s'$i re&a,ete ;n(i$area de m snt s# Ceanne'Marie ;l ,ri6ea. Alain ;i ;ntlni ,ri6irea. G A$a# a$a E s,use ea# 9m1ind $i a,rin9ndu'se ;n 1ra@i E 6d & e$ti mai 1ine# d mnule Alain< ;n &urnd nu 6a mai (i ne6 ie s aler% n a,tea ,e &m,. La %ndul & ea n' s mai ai1 de &e s 6in $i & nu 6a mai 6eni# lui Alain i se strnse inima $i r sti (r 6 ia luiD G S nu s,ui asta# Ceanne< m (a&i s'mi ,ar ru & m'am ;nsnt $it. Vdu6a tresri< la &u6intele lui Alain# simise $i ea em ie ,l&ut. S,usele tnrului semnau &u mrturisire. Dar era ,rea m dest# &a s'$i ;n&"i,uie & dra% stea ar ,utea 6eni s,re (iina ei r ,sit. La rndul lui# Alain se ,ri ai&i. 0 ate & nu r stise mai mult de&t %ndea< dar# ;n ri&e &a9# s,usese mai mult de&t ar (i 6rut s s,un. Du, 6 r1ele lui Alain se ls lini$tea.

722

Alain Vnt rul


A&east t&ere ,relun%it de6enea stn@enit are. Vrnd s s&a,e de tul1urarea &are ;n&e,use s ,un st,nire ,e ea# Ceanne'Marie aduse 6 r1a des,re tre&ut $i# du, numai &in&i minute# se ;n&redin E s,re durerea ei E & de$i dra% stea lui Alain ,entru Lisa era ,e &ale s se stin%# din &enu$a a&esteia se ns&use adn& ne;n&redere (a de t ate (emeile# & HNnin era de,arte de a'i (i s&"im1at 6nt rului ,rerea des,re &st rie $i 6iaa ;n d i. An &ele din urm# i91utind s'$i ;n6in% durerea# ea ;i s,use &u tristeeD G ! s uii t tul# d mnule Alain< e$ti a,r a,e 6inde&at# s ;n&e,i iar s 6ne9i# ;i 6ei relua ,rieteniile# distra&iile $i# ;n&etul &u ;n&etul# amintirea su(erinel r ;ndurate i se 6a $ter%e din inim. G !"# nu) rs,unse Alain. Ni&i ,l&erile# ni&i distra&iile nu m 6 r (a&e s uit# &i alt... 5nrul se ,ri. Era &t ,e'a&i s 9i&D J! alt dra% steK. G Ce anumeH G Nimi& E & ntinu Alain# (erindu'$i ,ri6irile E nu mai e nimi& de (&ut) Sunt trist# nen r &it... $i 1lestemat ,entru t tdeauna. G Nu , i (i ,entru t tdeauna ne(eri&it &nd e$ti tnr s,use 6du6a E ni&i 1lestemat nu , i (i# da& e$ti 1un. Qi&nd a&estea# Ceanne'Marie ;$i ridi& ,ri6irea s,re Alain. Alain ;$i ;nt arse ;n &li,a a&eea &"ii s,re Ceanne'Marie $i ,ri6irile &el r d i tineri se ;ntlnir. Ce ;nrurire s (i a6ut ,ri6irea Ceannei asu,ra lui AlainH N' am ,utea s,uneD inima 1r1atului e 1ine 96 rit. Dar ,ri6irea lui Alain ,trunse dre,t ;n inima Ceannei. Ea simi & ar (i ,rime@di s s urme9e dis&uia ,e a&east tem. El aduse din n u 6 r1a des,re Lisa. Numele a&esta (erme&at nu'$i ,ierduse del & ,uterea asu,ra lui Alain. A6ea multe de s,us ;n ,ri6ina ei. Dinuia ;n& atta iu1ire ;n ura lui# ;n t ate ;n6inuirile ,e &are i le adu&ea

72*

Alexandre Dumas
ne&redin&i asei# ;n&t Ceanne tre1ui s se dea du, & lul 6etrei ,entru a'$i as&unde r $eaa &e'i ;n&in%ea 1ra@ii. =%nd de seam mi$&area 6du6ei# Alain se ;n$el# lund' dre,t ex,resie a milei. G A"# Ceanne) s,use el. Dumneata n'ai (i ;n stare s te , ri ast(el &u un 1r1at &are te'ar iu1i &um am iu1it' eu ,e Lisa $i &ruia i'ai (i @urat &redin. Nu'i a$a# Ceanne# & n'ai (i ;n stareH G Nu'mi ,la&e s m laud# d mnule Alain E rs,unse 6du6a E t tu$i &red &# de'a$ (i 1 %at# sr&ia unui ,rieten nu m'ar ,utea (a&e s'l ,rses&. G A"# Ceanne) Ce (eri&it s (ie 1r1atul &are te 6a iu1i) 0 ate (r s simt alt&e6a de&t ne6 ia unui s,ri@in# ;n durerea lui# Alain ;ntinse mna &tre Ceanne'Marie. Dar (emeia $i' trase iute ,e a ei# de ,ar& ar (i atins ' un (ier ;nr $it ;n ( &# $i s,use ;n %ra1D G Nu'i ,as nimnui de mine< &ine ar lua ;n &st rie (iin a$a de sra&H Ii... ni&i nu mai sunt destul de tnr s'mi (a& de &a,. Cinstea mamei sale 6a (i sin%ura# m $tenire ,e &are las &elui &e d arme a& l E $i ea art s,re "ama&ul mi&uului Cean. Ii tre1uie s' ,rimeas& ;ntrea% E mai adu% ea. Alain ;$i trase ;na, i mna# nu mai 9ise nimi& $i &9u ,e %nduri. 0 ate ;ntre69use# ,entru 6iit r# anumite le%turi &u 1iata (emeie. Dar &u6ntul &st rie (usese &a un du$ re&e ,este n9uinele lui am r ase. Din &li,a a&eea# & n6ersaia ;n&e,u s ln&e9eas& $i# , ate ,entru ,rima# dat de &nd 6enea Ceanne'Marie la Ga1i n s'$i 6ad & ,ilul# Alain nu se mai ;m, tri6i atun&i &nd ea ;i art %eana de lumin al1i&i as &e se i6ea s,re rsrit $i'i s,use tnrului & a s sit 6remea s se ;nt ar& a&as.

72+

Alain Vnt rul


:emeia ie$i. C ,ilul nu se de$te,tase ;n&) Ii d ar 6enise s'$i 6ad & ,ilul. 5 tu$i nu'l 69use. Nu'i nimi&) Un & ,il &are d arme e &u Dumne9eu. =iata 6du6 ,le& tare m"nit# (r s $tie ni&i ea de &e. Du, &e se ;nde,rt 6re sut de ,a$i# re&a,itulnd ;n minte &e (&use $i &e 6 r1ise &u Alain ;n n a,tea a&eea# ;$i ddu seama & lsase &easurile s 91 are (r s'$i ;m1ri$e9e & ,ilul. A1ia atun&i ;nelese &'l iu1e$te ,e Alain mai mult de&t $i'ar (i ;n&"i,uit# alt(el de&t &a ,e un sim,lu ,rietenD simea & dra% stea ei de,$ise %raniele re&un $tinei $i & m"nirea ei i96 ra din r&eala ,e &are tnrul artase la des,rire... An&remeni &li, ;n l &# asemenea r1ului &e'$i re&a,t lumina &"il r ,e tim, de (urtunD &9u a, i ;n %enun&"i $i'l ru% ,e Dumne9eu s' ;ntreas& ;n lu,ta ,e &are urma s' dea &u ea ;ns$i.

72-

Alexandre Dumas IV CEI DOI CUMETRI


!are nde@dea nemrturisit a tnrului# de a'$i alun%a tristeea ln%a Ceanne'Marie# s (i ( st r dul un r %nduri 9mislite mai de mult# , rnite din a&el %ermen al rului# &e sl$luie$te t tdeauna ;ntr'un & l al inimiiH N'am ,utea s' s,unem. Un lu&ru este si%ur# anume & M nt,let a simit mare &iud &nd $i'a dat seama & tnr 6du6 nu 6a (i ,rad att de u$ ar# &um ;$i ;n&"i,uise. La a&east &iud s'a adu%at ner1darea# a, i adn&a m"nire de a nu mai 6edea. Vdu6a i91utise ;ntr'att s'i aline durerea# s'i ;ndul&eas& sin%urtatea# ;n&t nu se mai ,utea li,si de ,re9ena ei. :r s (i ,rimit edu&aie aleas# Ceanne'Marie ,rimise ;n s&"im1 de la natur un su(let deli&at $i (ire 1lnd# &are'l mi$&aser ,e tnrul 6nt r# (r &a a&esta s'$i dea seama# iar a&um# 69nd & nu 6a ,utea a6ea &a i1 6ni&# $i'ar (i d rit s' ,stre9e &el ,uin &a ,rieten. Dar s se ;ns are &u ea# ni&i nu'i tre&ea ,rin minte. E% ist &um era# nu'$i ,unea del & ;ntre1area da& a&east & muniune de simminte# ;n &are unul nu adu&ea de&t ,rietenia# iar &ellalt dra% stea# ar (i ,utut mulumi su(letul tinerei 6du6e. Nu# de6 tamentul 1lnd aI Ceannei ;l (&ea s se simt 1ine $i el d rea &a lu&rurile s rmn a$a. Du, ,t 9ile de li,s# ;l trimise ,e Cean la mai&'sa# s' ;ntre1e de &e nu mai dduse de atta 6reme ,e la Ga1i n. Vdu6a se mulumi s'i rs,und & un&"iul Lan% t a6ea

72.

Alain Vnt rul


unele 1nuieli# & 96 ra u$ile# & ,e 6iit r nu'i 6a mai (i &u ,utin s 6in la Alain. E tare &iudat (elul ;n &are ;nele%em n i &instea la 1r1ai $i &um ;nele%em la (emei) S'l lum de ,ild ,e Alain# &are era nu numai un m &instit# dar $i un m &u su(let 1un< ,e Alain# &are# ,unndu'$i 6iaa ;n ,rime@die# sal6ase un & ,il de la m arte $i'l ;na, iase mamei sale< ,e Alain# &are %sise la a&este d u (iine ni$te sentimente rar ;ntlnite ;n lumea m dernD re&un $tina $i de6 tamentul< ,e Alain# &are# dre,t rs,lat# a6ea s ne&insteas& 6irtutea $i &are# ( arte sim,lu $i (ires&# (r s &u%ete la rul &e'l s6r$e$te# se ( l sea de & ,il ,entru a du&e ,e mam la ,ier9anie. Da& M nt,let ;$i ;m,linea d rina# el rmnea un m &instit# &ruia t at lumea 6a & ntinua s'i ;ntind mna# ;n 6reme &e Ceanne'Marie 6a ,urta sti%matul de (emeie ,ierdut $i t at lumea ;i 6a ;nt ar&e s,atele. C ,ilul ;i aduse tnrului 6nt r rs,unsul mamei sale. Alain se ne&@i $i mai tare. An dra% stea lui se stre&ur um1r de ur< nu se lsa el ;n$elat de a$a'9isa 6i%ilen a lui Lan% t. Da& Ceanne'Marie nu 6r ia s mai 6in la el# se %ndi & ,utea mer%e el la ea. Dar ,entru asta tre1uia s se ;nsnt $eas&. !dat luat a&east " trre# a@utat $i de 6 in# se ,use re,ede ,e ,i&i are. De alt(el# Alain era ne6 it s'$i reia &t mai %ra1ni& mun&a. An tim, &e 9&use la ,at# HNnin ;i ,urtase de %ri@< a&um tre1uia s'i ;na, ie9e marinarului# m ne6 ia$# mi&a sum ,e &are a&esta &"eltuise &u el. C"iar a d ua 9i# du, &e Ceanne'Marie re(u9ase s mai 6in la Ga1i n# el ;$i adun ,uterile $i# &u t ate ;m, tri6irile musului# &are de6enise

72/

Alexandre Dumas
Ment r3 ,entru a&est as,ru 5elema&78# " tr; s ,rseas& ,atul. Starea de sl1i&iune ;n &are se a(la nu i'ar (i ;n%duit s se a6enture9e ,n la 1an&urile de nisi,. A$adar# a@utat de Cean# ;n&e,u s &aute 6natul ,rin mla$tina din ,rea@ma &asei sale. 5nrul $i & ,ilul ;m,letir &te6a sute de lauri din iar1 de mare# le a$e9ar ,rin l &urile &utate de 1e&ae# l &uri u$ r de re&un s&ut du, urmele ,i&i arel r lsate de a&estea. S sise 6remea mi%raiei $i mla$tina era ;nesat de ele. Musul trans, rta 6natul la ne%ust rul din Isi%n? $i adu&ea 1anii. La rndul su# Alain se du&ea ;n (ie&are sear la Mais? $i# &u t ate &'$i re,eta lui ;nsu$i & n' iu1ea ,e 6du6# se ,urta &a un ;ndr% stit# dnd ne;n&etat tr& ale ,e ln% &asa lui Lan% t. Dar# ri&t de ,l&ut ;i era a&east ,re9en# de ;ndat &e'l 9rea# Ceanne'Marie se as&undea t &mai ;n (undul ,r6liei# iar ,r6lia era att de ;ntune& as# &u %eamurile ei ,a&e# ;n&t ,ri6irile lui Alain nu ,uteau r91ate ,n a& l . :uri s & nu'i i91uteau mane6rele# Alain se du&ea s'$i ,etrea& restul serii la HNnin $i'l is& dea ,e 1trnul & ntramaistru# 6rnd s a(le de la el ,ri&ina ,entru &are Ceanne'Marie era 96 rt &u atta str$ni&ie de un&"iul ei. =trnul marinar nu'i ddea ni&i un (el de rs,uns# iar# du, ,le&area lui Alain# rdea ,e su1 musta $i'$i (re&a 6esel minile# 1u&ur s &'$i 6ede ,rietenul# , rnit din ,r ,riul im1 ld# &el ,uin a$a &redea# ,e &alea d rit de el. Era ;ntr' sear# ,e la &easurile ,t< ,l ua. Mi&a ,ia din Mais? era ,ustie# iar Alain# ;n&redinat & nu'l 6ede nimeni# ;$i li,ise (aa de (ereastr# nd@duind s' 6ad ,e Ceanne. A&easta ;l 9rise ,e Alain 6enind $i# " trt s nu dea &"ii
0ers na@ mit l %i&< ,rieten al lui Ulise $i ,r (es r al (iului su. Ln.t.M 78 :iul lui Ulise. Ln.t.M
3

722

Alain Vnt rul


&u el# nu se mulumi s se du& ;n (undul ,r6liei# &i se retrase la ea ;n &amer. Des&um,nit# Alain era ,e &ale s se ;nde,rte9e< un 9% m t de ,a$i ;l (&u s se ;nt ar&. Se as&unse ;n ;ntuneri& $i 9ri un 1r1at &are# stre&urndu'se ,e ln% 9idurile &asel r# a@unse la ,r6lia &mtarului $i &i &ni ;n u$. Cu t ate & 1r1atul era ;n6e$mntat ;ntr' ,elerin lar%# &enu$ie# &um , art ranii la drum# tnrul ;l re&un s&u ,e &el &e se a,r ,ia. Era Ri&"ard# a6 &atul din Isi%n?# &el ,e &are ;l ;nsr&inase s'i a,ere interesele ;m, tri6a lui Lan% t# &el ,e &are ;l ;ntlnise HNnin# &u un sa& de 1ani la su1su ar# stnd de 6 r1 &u &mtarul ,e drumul de la Saint'L>. Venise la 5" mas Lan% t. Alain se (uri$ du, & lul &asei< t tul s'a ,etre&ut att de re,ede# ;n&t Ri&"ard ni&i n'a a6ut tim, s'l 6ad sau# da& l'a 69ut# nu l'a re&un s&ut. Ri&"ard intr. =&anul sttea a$e9at ln% ( &. A$i ;nl ,ri6irea# &re9nd & are de'a (a&e &u 6reun &lient. Dar# ;ntlnind ,ri6irea 1at@ & rit are a a6 &atului de su1 1 rurile lar%i ale ,lriei# 1&anul tresri. G A"# t t tu e$ti# Ri&"ard) A, i u$a s'a ;n&"is $i Alain n'a mai au9it nimi&. Cei d i 1r1ai au rmas &li, ;n ,i&i are. Antre ei se ;n&insese dis&uie a,rins. 0n la urm# 5" mas Lan% t ,ru & se d 1tutD se ;ndre,t s,re u$# des&"ise $i ie$i s tra% 1l anele< du, &e astu, u$a# tre&u la (erestre# &a s nu se mai , at 6edea nimi& de a(ar# a, i intr $i ;n&"ise u$a &u %ri@. Alain ;n&er& s ,ri6eas& ;n ,r6lie ,rin &r,turile 1l anel r. Dar# (iind ne6 it adesea s'$i tinuias& (a,tele (a de &uri 9itatea 6e&inil r# 1&anul ;$i luase t ate msurile de ,re6edere. Cei d i du$mani ai lui Alain se a(lau

723

Alexandre Dumas
d ar la ,atru ,a$i de el. Dis&uia l r 6al ra ,entru el a6ere $i el nu ,utea s' as&ulte. S m ri de &iud# nu alta) Alain &uta un mi@l & s ,trund ;n &as# dar nu i91utea s'l %seas&. Din t at &asa nu &un $tea de&t ,r6lia# unde intrase ri de &te ri a6usese tre1uri &u &mtarul. Dar a&esta era ,rea 1nuit r &a s'l (i lsat s trea& din& l de ,r6lie. De dat ;l 9ri ,e mi&ul Cean# &are# ;nt r&ndu'se de la Isi%n? $i ne%sindu'l ,e Alain la Ga1i n# &re9use & a&esta e ,le&at la 6nt are $i dduse (u%a s'$i 6ad mama. Alain ;i ie$i ;n ;ntm,inare# 9i&ndu'iD G Mi&ul meu Cean# $tii &um6a ,e unde s'ar ,utea intra ;n &asa un&"iului Lan% tH G Dumnea6 astr# la d mnul Lan% tH) Ce 6rei s (a&eiH ;ntre1 & ,ilul# s,eriat. G Nu te interesea9) Vreau d ar s'mi s,ui da& se , ate intra la el $i da& exist un l & de unde s , t 6edea &e se ;ntm,l ;n ,r6lie $i s aud &e se 6 r1e$te a& l . G D amne (ere$te) s,use & ,ilul. Ar tre1ui s 6 ur&ai t &mai ,e a& ,eri$. Ii art s,re lu&arna , dului. Dar lu&arna era 1ine (ere&at. G A& l H ;ntre1 Alain# 0e unde , t a@un%e a& l H G 0e ai&i nu e &u ,utin E rs,unse 1iatul E (ereastra e ;n&"is ,e dinuntru. G La nai1a) Vd $i eu< asta m s& ate din mini. G Dar se , ate ,rin &urte E s,use & ,ilul. G Se , ateH G Nimi& mai u$ r. G S&ara este ,e dina(arH G Da. G Exist 6re u$ la , dul staH G E u$ 6e&"e# &are ni&i nu se ;n&"ide. G 0e unde se intr ;n &urteH

7*8

Alain Vnt rul


G 5re1uie s te &ari mai ;nti ,e 9idul %rdinii. G ! s ne &rm. G Atun&i# "aidei) G Haidem) 0 rnir ;m,reun# ;n ,as aler%t r# &tre uli&i ar &e ddea s,re &m,.

7*7

Alexandre Dumas V FERESTRUICA


Ie$ir amnd i din sat# a, i# dnd & l &asei# a@unser ,e &m, $i# & tind la stn%a# se tre9ir ;n (aa 9idului &e ;m,re@muia %rdina 1&anului. Qidul era ;nalt. Alain ;l lu ,e mi&ul Cean ;n 1rae $i'l slt ,e &reast. Um1lnd ,e 9id &a ,isi&# Cean , rni ;n &utarea un r ,r@ini lun%i# ,e &are le $tia re9emate ;ntr'un & l< ;i arun& una lui Alain $i a&esta s,ri@ini de 9id< Cean inea de &a,tul de sus# $i tnrul se a(l ;ndat &lare ,e 9id# ln% & ,il. Alain sri ,rimul ;n %rdin $i'l ,rinse ,e 1iat ;n 1rae. A,u&ar amnd i ,e , te&# s nu lase ni&i urm a tre&erii l r ,e a& l # a@unser la &urti&i& ,lin de &"erestea $i 1ut aie % ale $i se ,rir la &a,tul unei s&ri de lemn# mn&at de &arii# &e se ;nla a(ar# de'a lun%ul &asei. A&easta era s&ara exteri ar des,re &are 6 r1ise & ,ilul. G Iat E s,use Cean E u$a de sus e ;n&"is d ar ;n &lan. G Dar da& a@un% a& l # &um am s , t au9i &e 6 r1es& $i &e (a& &ei de @ sH ;ntre1 tnrul. G Exist (erestrui& ;n ta6an. Nu'i %reu de %sit $i 6 6ei &lu9i du, lumin. G ;i mulumes&) 9ise Alain. A&um , i ,le&a# dar 6e9i s nu uii s ,ui ,r@inile la l &. G Vai# d mnule) S (iu att de a,r a,e de mama $i s ,le& (r s' 6dH) G Mi&ul meu Cean# ni&i tu# ni&i mama ta nu tre1uie s (ii ameste&ai ;n &ele &e s'ar ,utea ;ntm,la ai&i. 0lea&) 5e r %)

7*2

Alain Vnt rul


G !") Itii 1ine & da&'mi 6 r1ii ast(el# nu , t s nu 6 as&ult. Rmnei &u 1ine# d mnule Alain# $i a6ei %ri@ s nu ,ii &e6a. Alain nu'l mai au9i ,e 1iat. 0trunsese ;n , d $i u$a se ;n&"isese ;n urma lui. A& l se tre9i ;ntr'un ;ntuneri& de sm al. Anaint ,e 1@1ite# &u de se1it atenie. Dar a1ia (&use &i6a ,a$i# &nd 9ri ($ie de lumin &e se stre&ura din ;n&,erea de @ s# ,rin &r,turile &"e,en%ului. Alain se ;ntinse ,e 1urt $i ,ri6i. Ai 6edea ,e &ei d i 1r1ai. Ri&"ard se a$e9ase la mas. innd ;n mn un sa&# Lan% t sttea ;n ,i&i are de &ealalt ,arte a mesei. Dat (iind & era mai im, rtant ,entru el s as&ulte &e se 6 r1e$te# du, &e se ;n&redin & &ei d i erau ;n& a& l # Alain ;$i &iuli 1ine ure&"ile. 0rimul 9% m t &e l'a au9it a ( st sunetul a&ela 9%l 1iu ,e &are'l (a& m nedele de &in&i (ran&i &nd se atin% una de alta. Ele 9 rniau# ;n tim, &e s & tit rul le numra# $i s& teau un sunet us&at $i li,sit de mu9i&alitate atun&i &nd le ;n%rmdea ,e mas. G Ii &u $tia# mie) s,use un %las ;n &are Alain ;l re&un s&u ,e Lan% t# ;n 6reme &e ,e mas rsun un ultim &lin&"et se&. An& mie)... An t tal# uns,re9e&e mii de ,ist li ,e &are mi'i (uri# maestre Ri&"ard) G Cre9iH) rs,unse 6 &ea 1at@ & rit are a a6 &atului. 0e &instea mea# ;i mrturises& & eu in ,rea mult la dumneata &a s mai (a& ast(el de s & teli. G As&ult# Ri&"ard E s,use &mtarul E te mai ;ntre1 datD nu 6rei s ne ;nele%em $i ,entru restH D'mi ;na, i# t ate "rtiile &e i'au rmas $i eu ;i 6 i numra sum r tun@ ar... G !) Nu m &un $ti# dra% Lan% t) :iind& ,e 6remuri mi'am (&ut ,uin de &a,# ;m,reun &u Alain# $i 1ine;neles el era &el &are ,ltea# ;i ;n&"i,ui & sunt $i eu mn s,art# un risi,it rH S& ate'i asta din &a,) Eu sunt un m rd nat) Ami ,la&e s @ &# &e'i dre,t# dar nu'mi ,la&e s m

7**

Alexandre Dumas
atin% de mi&ul meu &a,ital. Am la dumneata un &redit (rum s< $tiu & ai&i exist &as de 1ani# tare dr%la$# &are# la ne6 ie# nu &ere de&t s se des&"id ,entru mine< sunt mulumit & $tiu asta $i nu 6reau s ;n&"eiem s & telile# ,entru &a atun&i &nd a$ a6ea# din ;ntm,lare# ne6 ie de 1ani# s nu te ,un ;n situaia ne,l&ut de a rs,unde &u un re(u9 la ru%mintea unui ,rieten. G Cre9i are & lu&rurile 6 r mai ine mult a$aH ;ntre1 Lan% t. G Ct 6reme 6 r mai ine $i "rtiile dumitale# dra% ,rieteneR Cnd n' s mai am ni&i una# t tul se 6a termina $i 6a (i mare ,&at. G Cre9i are & 6 i (i mereu dis,us s'i satis(a& ,reteniileH G A") ;n ,ri6ina asta# e$ti li1er# me$tere Lan% t) 0 i &"iar s'i iei ;na, i mia de (ran&i ,e &are mi'ai numrat' adineauri &u atta %raie... G Dra&ul s m ia# de n'ar tre1ui s' (a&) G V ia dumitale) Ia'i 1anii)... Dar... (iind& 6eni 6 r1a# e de,arte de ai&i ,n la Ga1i nH G Dar'ar &iuma ;n 6 i# ;n tine $i ;n &el &are l &uie$te a& l ) G S $tii & mi'ar ,l&ea s m du& la Ga1i n ;n seara asta. Am s'i s,un d mnului M nt,letD J=iete dra%# (iind& i'am ( st ;nt tdeauna ,rieten# ,rieten &u ade6rat# s'i adu& la &un $tin &e6a de mare ;nsemntateK. JCe anumeHK 6a ;ntre1a el. JIat des,re &e e 6 r1a. Itiai & a6 &aii 1i$nuies& s'$i arate unul altuia d sareleHK JDesi%urK. JEi 1ine# &nd m'ai an%a@at s ,lede9 ,entru dumneata# a6 &atul lui Lan% t mi'a dat s m uit ;n d sarul lui. D sarul a&ela era ;nesat &u , liele dumitale. Cer&etndu'le# mi'am dat seama nu numai & Lan% t e un " man# sla6 D mnului# asta $tiam# dar & e $i mare 6it.K JNu mai s,une)K JNi&i mai mult# ni&i mai ,uin.

7*+

Alain Vnt rul


An&"i,uie$te'i# tinere ,rieten# & atun&i &nd ex&r &ul sta ;i trimitea s semne9i , liele %ata & m,letate# lsa un s,aiu mai mare ln% &u6ntul mie# &are era ;ns&ris t tdeauna ,e (ie&are , li. Dumneata n'ai 1%at de seam $i nu m mir< erai ,rea &u,at# &a s'i ,ier9i 6remea &u ast(el de ,r stii) Ei 1ine# a(l un lu&ruD , liele semnate de dumneata# dat ;nt arse ;n mna 1trnului ,e9e6en%"i# a&esta le ;n(rumusea# adu%ind ;n s,aiul al1 un 2# alte ri un *# ,e al &uri $i &te un +. Dar# (iind& n'a a6ut %ri@ s ( l seas& a&eea$i &erneal# s'a ;ntm,lat & una s'a de& l rat# iar &ealalt a rmas nea%rKR G Ii &ine 6a d 6edi & Alain n'a ,rimit suma ;ns&risH G A"# se 6ede & nu te ,ri&e,i# 1trn ne,re69t r &e e$ti)... CineH La nai1a) Re%istrul de mesa%erii al , $tei. Nu de'a& l trimiteai 1aniiH !r# eu mi'am & ,iat datele $i &i(rele ex,ediate# $i ni&i &i(r nu se , tri6e$te &u &ele ,e &are le'ai re&lamat. Haide# "aide# me$tere Lan% t# a(a&erea &lientului meu e lim,ede $i ,re&is< ,n $i un & ,il $i 'ar da seama. Ai ,ri&e,ut tu asta. De alt(el# &nd am 6enit la tine $i i'am s,usD JMe$tere Lan% t# $tii & am ,strat d sarul ,e &are mi l'a dat a6 &atul tuHK JAn &e s& ,HK J0entru asta $i asta... 0r &esul dat &$ti%at# s ne'nele%em n i)K Ai s & tit & am dre,tate# Lan% t# de 6reme &e mi'ai rs,unsD JRi&"ard# a@ut'm s ,un ;nti mna ,e C &"ardiFre# a, i s 6edem n iK. Iat'te st,n la C &"ardiFre# a&um nu 6rei s mai 6e9i nimi&H Ma du& dire&t la &lientul meu... G Ii &e'ai a6ea de &$ti%at# ,ala6ra%iuleH G La nai1a) Cinstea de a'mi (i ;nde,linit dat ria. Cred & merit mie de (ran&i# nu'i a$aH... G An&etea9) se au9i %lasul m r &n s al lui Lan% t. D'mi , lia $i numr'i % l %anii. G =ine# uite' . i' dau a,r a,e ,e %ratis. Itii de &t e astaH De trei mii. Eu i' dau ,entru mie... Nu , i s,une des,re mine & sunt &mtar< numai la ea ,ierd d u mii

7*-

Alexandre Dumas
de (ran&i# (r s mai ,un la s & teal &t am ,ierdut $i 6 i mai ,ierde &u &elelalte. Urm un minut de lini$te# tim, ;n &are 1trnul# nen&re9t r# &er&eta# (r'nd ial# , lia msluit &e'i (usese ;na, iat. Alain# &are'$i li,ise a&um &"iul de &r,tur# ;n l &ul ure&"ii# ;l 69u ,e Lan% t du&ndu'se la un dula,# des&"i9ndu'l# a, i ;n&"i9ndu'l la l &. G Nu m , (te$ti la masH ;ntre1 Ri&"ard Cu att mai 1ine) Asta m'ar (i stin%"erit< tre1uie s a@un% de6reme a&as... Dar ai s 6rei s m ;ns e$ti 1u&at de drumH G 0e dra&u) C"iar de n'a$ 6rea# t t tre1uie s' (a& E s,use Lan% t. 5re1uie s ie$i nea,rat ,rin d s. Cre9i are & a&est du'te'6in n' s dea na$tere la &le6eteliH G Sunt %ata# me$tere Lan% t. G Stai ,uin E rs,unse a&esta E s'mi iau numai &"eia de la %rdin. Alain ;i mai au9i &te6a &li,e# um1lnd ,rin ;n&,ere. Mulumit de (elul &um merseser lu&rurile# 6eselul a6 &at (red na ;n surdin# iar &mtarul# ne%sindu'$i &"eia# ( l si ,rile@ul &a s dea (ru li1er mniei &e &l & tea ;n el. An &ele din urm ie$ir. Lan% t rsu&i de d u ri &"eia ;n ;n&"i9t area dula,ului unde 6rse , liele# dar lui Alain i se ,ru & 1trnul uitase &"eia ;n 1r as&. Ddu (u%a la u$a , dului# des&"ise 1ini$ r $i'i 69u ,e &ei d i 1r1ai ;nde,rtndu'se. Lui Alain ;i (ul%er ,rin minte &# de 6a %si &"eia ;n 1r as&a dula,ului# 6a ,utea ,une mna ,e , lie $i# &u a@ut rul l r# ;$i 6a red 1ndi m&ar ,arte din a6ere. Se %ndi & nu ,r 6idena# &i n r &ul ;l &lu9ise a& l $i & de 6a ,ierde ,rile@ul a&esta# , ate nu'l 6a mai ;ntlni ni&i dat. Se " tr; de&i s'l ( l seas&.

7*.

Alain Vnt rul


Nu era &"i, s ,trund ;n ,r6lie ,rin &urte. Cnd ie$ise &u Ri&"ard# Lan% t ;n&uiase u$a ;n urma lui. Dar ,utea s & 1 are ,rin u$a de la , d. Am mai s,us & , dul era ,lin de t t s iul de (iare 6e&"i. Alain n'a tre1uit de&t s ;ntind mna &a s %seas& un (el de ( ar(e&e# &are ,rea numai 1un ,entru ,eraiunea &e urma s' s6r$eas&. Vr; &a,tul ( ar(e&ii ;n &r,tura &"e,en%ului $i a,s &u ,utere. C"e,en%ul nu &ed. Era ;n&"is ,e dinuntru &u un 96 r s lid. Dar ;n& rdarea ;i ;n9e&ea tnrului ,uterile $i# &urnd# lemnul 91ur ;n ndri# 96 rul se ru,se# iar &"e,en%ul se ,r1u$i. Atun&i# (r s'i mai ,ese de 9% m tul ,ri&inuit de a&east s,ar%ere# tnrul ;$i ddu drumul s alune&e ;n ;n&,erea de @ s $i aler% la dula,. Qadarni& ;n&er& s %seas& &"eia. ;m, tri6a a$te,tril r sale# ;$i ddu seama & Lan% t luase &u el. Alain se ,re%tea s ,r &ede9e la (el &um ,r &edase &u &"e,en%ul# dar au9i 9% m tul unei u$i &e se ;n&"idea. A1ia atun&i se %ndi & (a,ta sa l'ar ,utea du&e la ;n&"is are $i ;n&er& s (u%. Arun& ;n @ur ,ri6ire ;ns,imntat. Era &u ne,utin s se ur&e din n u ;n , d. 0entru asta i 'ar (i tre1uit s&ar sau ni$te mese $i s&aune# ,use unul ,este altul. De asemenea# ar (i ,utut s'i ias lui Lan% t ;n &ale# s'l strn% de %t $i s (u% ,rin %rdin. Dar asta ar (i ;nsemnat s & mit &rim. M nt,let ;ntre9ri# ,rintr' &ea sn%erie# &ele d u 1rae ale %"il tinei. V9u atun&i u$. Se n,usti asu,ra ei. Da& u$a era ;n&uiat# nu mai a6ea ni&i s&,are. Din (eri&ire ea se des&"ise. ;n &li,a &nd se des&"idea# &lana de la u$a dins,re &urte se mi$&# iar Lan% t intr ;n ,r6lie. M nt,let se tre9i ;ntr' ;n&,ere mi& $i s&und# de, 9itul de mr(uri al ,r6liei. Merse 1@1ind ,rintre 1al turi $i ddu de ram,a %r s lan a s&rii. Dar# (r'nd ial & (&use 6reun

7*/

Alexandre Dumas
9% m t# &&i u$a de, 9itului se des&"ise# ra9 de lumin se stre&ur ;n ;n&,erea ;ntune& as $i %lasul lui Lan% t ;ntre1D G Cine'i a& l H Cine'i a& l H 5u e$ti# CeanneH Alain se li,i de 9id $i nu su(l 6 r1. U$a se ;n&"ise. Alain & ntinu s ur&e s&ara. Dar a1ia ur&ase d u tre,te# & se au9ir stri%tele &mtarului. A&esta %sise unealta ,e du$umea $i# ridi&ndu'$i ,ri6irea# 69use &"e,en%ul s,art. Alain as&ult. De a(ar se au9ea un ade6rat 6a&arm< la stri%tele lui Lan% t aler%aser t i 6e&inii< &asa urma s (ie in6adat< au s'l urmreas&# s'l "ituias& ,n &e 6 r ,une mna ,e " . Alain ;nelese & era ,ierdut. De data asta nu mai era 6 r1a de e$a( d< 6a (i dus la &n< se (&use 6in 6at de s,ar%ere. 5 &mai atun&i# 6nt rul s(r$ise de ur&at s&ara $i 1@1ia ;ntr'un (el de & rid r# la al &rui &a,t se 9rea ($ie de lumin. A& l era u$. La 9% m tul din strad $i la stri%tele lui Lan% t# u$a se des&"ise. Era u$a mansardei ;n &are l &uia Ceanne'Marie. Qrind un 1r1at# (emeia s& ase un stri%t# dar stri%tul ei# a,r a,e ;n1u$it# i se ,ri ;n %t. Anainte &a Alain s 'i (i ,utut s,uneD JEu suntK# ea ;l re&un s&use. G Vin ) ;l &"em (emeia. Alain intr ;n &amer. Era sal6at. Lan% t & ntinua s stri%e du, a@ut r< , 6esti & 69use un 1r1at (u%ind# art unealta &u &are i se ( rase dula,ul# art &"e,en%ul de la , d atrnnd ;ntr' sin%ur 1alama. Nu ;n&,ea ;nd ialD ;n &as se (uri$ase un " . !r# dat (iind & t tul era ;n&uiat# de 1un seam & se mai a(la a& l . An&e,ur &utri amnunite. C tr 1ir ,rin t ate un%"erele ,r6liei $i ale de, 9itului. Din l &ul unde sttea as&uns# Alain au9i s&ara tr snind su1 ,a$ii urmrit ril r.

7*2

Alain Vnt rul


A@unser la &amera 6du6ei. U$a era ;n&uiat $i a1ia du, lun%i dis&uii li se ddu 6 ie s intre. ! %sir ,e Ceanne'Marie ;n ,i&i are# ;m1r&at $i ,rad unei ,uterni&e em ii. Ea , 6esti & t &mai 6r ia s se 1a%e ;n ,at &nd a au9it 9ar6a a&eea# &are a ;ns,imntat' a$a tare# ;n&t# du, &e s'a 96 rit ;n &amer# n'a mai ;ndr9nit s se mi$te. De 6reme &e Ceanne'Marie nu ie$ise din &amer# " ul nu ,utuse intra a& l . An&,erea era att de mi& $i a6ea a$a de ,uine m 1ile# ;n&t ,rea &u ne,utin s se as&und &ine6a a& l . Lan% t $i &ei &e'l ;ns eau ;i ;n%duir 6du6ei s'$i ;n&uie u$a $i se ur&ar ;n , d# (r s a@un% la ni&i un re9ultat. An &ele din urm au 1nuit & " ul (u%ise ,rin &"e,en%ul ,rin &are intrase ;n ,r6lie# i91utind ast(el s a@un% ,e &m, ;n tim, &e 1&anul le des&"idea 6e&inil r. S,aima lui Lan% t (usese att de mare# ;n&t nu ;n&"ise &"ii t at n a,tea# & ntinund ;n 9adar &er&etrile. A1ia du, d u9e&i $i ,atru de re a ,utut Alain s ias din &amera 6du6ei.

7*3

Alexandre Dumas VI CI GREITE


Cnd se tre9i ;n strad# Alain res,ir adn&. An& tr s , rneas&H Ce'ar tre1ui s (a&H Se %ndi la HNnin. Sunase mie9ul n ,ii. El 1tu la u$a & ntramaistrului# s,unndu'$i numele. HNnin se ;m1r& $i'i des&"ise. G A") A") Dumneata e$tiH 0e &instea mea# am &re9ut & e$ti ameste&at ;n is,ra6a ,etre&ut ast'n a,te la Lan% t. G Ii nu te'ai ;n$elat del &. G Intr $i , 6este$te'mi t tul. G Nu intru# mai 1ine 6in dumneata a(arD simt ne6 ia de aer. G S'mi iau &e6a ,e mine $i te urme9. G : arte 1ine) HNnin ;$i ,use ,antal nii $i "aina $i'l a@unse din urm ,e Alain# &are# temndu'se ,ar& s nu se , meneas& iar ,ri9 nier# ;l a$te,ta la 9e&e ,a$i de &as. G Ei 1ineH ;l ;ntre1 HNnin# a,r ,iindu'se de el. G Ei 1ine# ai a6ut dre,tateD Ri&"ard al meu e un tl"ar# &el ,uin la (el de mare &a $i Lan% t# $i s'au ;neles ;ntre ei s m @e(uias&. Ai , 6esti t t &e 69use $i au9ise. G Ce'ai de %nd s (a&iH G Caut un a6 &at la Saint'L># ;l siles& ,e Ri&"ard s 'mi ;na, ie9e , liele ,e &are le mai are la el $i# du, &e le 6 i &,ta# m adrese9 ,r &ur rului re%al. Ce dra&uH 0 ate & exist dre,tate $i ,entru amenii &instii... G Ai s,us 1ine# , ate... G CumH 5e ;nd ie$ti de i91nda meaH

7+8

Alain Vnt rul


G Ii da& &ei d i 1andii ard "rtiile $i s,un &# du,# @ude&at# au s & tit & nu mai au ne6 ie de ele $i & le'au distrusH G N'ar ,utea (i luai re,ede# ;n&t s nu ai1 tim, s ru, nimi&H G 0entru asta ar tre1ui s le &a9i ,e nea$te,tate ;n s,ate# &u un mandat de arestare< dar nu 6 r (i arestai ,e 1a9a unui sim,lu denun# (r d 6e9i. De alt(el# &ine'i %arantea9 &# ;n &li,a asta# n'au $i luat a&este msuri de ,re6edereH G Da& ai (i tu ;n l &ul meu# &e'ai (a&eH G Ei# dra&e# e %reu de s,us... se 9i&e & s(aturile nu & st nimi&. S te'a$te,i la &e6a 1un de la un s&ra's&ra ,e "rtie# e &a $i &um i'ai atrna ,ielea ;n &rli% dre,t m meal ,entru re&"ini. S ne %ndimD s 9i&em &'l 6 r s,n9ura ,e 1trn. El se 6a lsa s,n9urat# (r s mrturiseas& nimi&. Atun&i nu 6d &e'ai &$ti%a tu) N' s &a,ei ni&i m&ar un &,eel de (unie &a s'i adu& n r & la 6nt are. Nu# @ude&t rii 6 r ,stra t tul ,entru ei. Ce i'ar tre1ui ie ar (i s ,ui mna ,e "rtii. G 5e'ai %ndit &um a$ ,utea s' (a&H G 0e &instea mea# &red & da. G Cum anumeH... S,une'mi) Mi'ai (a&e un mare 1ine. G Uite# a$ ;n&er&a s'mi asi%ur ,rietenia un&"iuluiD m'a$ du&e la el $i i'a$ s,uneD J! iu1es& ,e ne, ata dumitaleKR Alain r $i ,n'n 6r(ul ure&"il r. G Cum adi&# iu1es& ,e ne, at'saH)... 1i%ui el. G 0re(&ut &e e$tiH Cre9i are & dra% stea nu las urme ,e &"i,ul ;ndr% stiil r ni&i &t las tre&erea unei 1r&i ,e su,ra(aa mriiH 0 ate ;ndr9ne$ti s'mi s,ui & nu'i ade6rat# &u t ate & 6ii ai&i# sear de sear# $i nu mai & ntene$ti 6 r1indu'ne des,re Ceanne. !") N'ai de &e s r $e$ti ,entru asta# 1iete< ale%ere mai 1un ni&i &'ai (i ,utut (a&e. E (emeie de trea1# (rum as# are inim de

7+7

Alexandre Dumas
aur# e &ura@ as# e& n am# "arni& $i ,l&ut &a 6inul (iert &u s& ri$ ar. Alturi de ea# , i (i ;n&redinat & n' s i se de& l re9e ni&i dat ,a6ili nul... G Maistre HNnin E ;l ;ntreru,se tnrul E nu m 'am " trt ;n& s m ;ns r< dar n'are'a (a&e) S,usele dumitale mi'au dat idee. G =unH G Nd@duies&. G Atun&i# &u att mai 1ine) G Maistre HNnin# tre1uie s ,le&. G 5e du&i s' ,ui ;n a,li&areH G Ant &mai) G Ei 1ine# da& %ndul tu e &instit# ;i d res& din inim s i91nde$ti. Alain r $i ,entru a d ua ar. Ni&i nu'i , i ;n&"i,ui &t 1ine ;i d res& eu# 1iete E adu% $e(ul de e&"i,a@. Itiu & un ra nu le ,la&e (elul tu de a (i# & da& unul 6 r1e$te (rum s ,e seama ta# ali ,atru te 6 r1es& de ru... Ei# ,entru asta nu tre1uie s te uii la mine &"i r$. 0e mare# m a1at $i eu une ri de la linia drea,t# din ,ri&ina 6ntului# dar &nd stau &u &ine6a de 6 r1# s,un lu&ruril r ,e nume) Eu te'am 69ut la trea1# ,ri&e,i tuH 5e'am 69ut ris&ndu'i 6iaa &a s' sal6e9i ,e &ea a 1ieelului $i mi'am s,usD JLas# las# mintea asta (i luat' ea ra9na# dar su(letul e 1unK. Alain strnse mna ,e &are i' ;ntinsese HNnin $i se ;nde,rt (r s'i rs,und# (&nd d ar un semn din &a, ;n l & de rmas 1un. G !" ) ex&lam HNnin. S'ar 9i&e & , rnim s na6i%m su1 ,a6ili n (als) Cu att mai ru ,entru tine# ,iratule)... 0iraii n' s(r$es& ni&i dat 1ine) Alain se ;nt arse la Ga1i n. Al %si a& l ,e mi&ul Cean# ,rad unei mari nelini$ti. :iind&'l a$te,tase 9adarni& t at n a,tea $i t at dimineaa# & ,ilul ,le&ase du, el ;n sat. A& l # t at lumea 6 r1ea des,re &ele ,etre&ute la Lan% t

7+2

Alain Vnt rul


$i ast(el Cean a(l & la 1&an intrase un " &are s(rmase &"e,en%ul luminat rului# ,e unde se tre&ea din , d ;n ,r6lie# $i ;n&er&ase s s,ar% 1r as&a dula,ului. Itiind &'l ;ns ise ,e Alain ,n la s&ara &e ur&a la , d# 1iatului ;i tre&use ;n &"i, (ires& ,rin minte & " ul a&ela nu era altul de&t 1unul lui ,rieten $i'$i ,etre&use restul 9ilei ;ntr' &um,lit nelini$te. Se ;nt rsese la Ga1i n ,e ;nserate# nd@duind &'l 6a %si ,e M nt,let a& l . Dar era lim,ede & a&esta nu 6enise. M nt,let se i6i a1ia ,e la d u n a,tea. Mi&ul Cean nu se &ul&ase. Sttea ,e un s&unel ;n (aa s 1ei# ln% un ( & a,r a,e stins# a6ndu'l dre,t t 6ar$ ,e 0a6ili n# la (el de nelini$tit &a $i el. De dat# 0a6ili n# &are se lun%ise &a un s(inx# &u &a,ul ;ntre &ele d u la1e# ;$i ;nl &a,ul# ;n&e,u s'$i mi$te & ada# mturnd &u ea du$umeaua# a, i se duse &tre u$ $i se ridi& ;n d u ,i&i are. G A") Uite & se'nt ar&e d mnul M nt,let) stri% mi&ul Cean. Ii aler% la u$ s' des&"id. La numai d u9e&i de ,a$i 69u statura ;nalt a ,rietenului su# &are ;nainta ,rin ;ntuneri&. C ,ilul aler% ;n ;ntm,inarea lui M nt,let $i i se arun& ;n 1rae. A, i ;n&e,u s ,l u &u ;ntre1ri. Dar era %reu de rs,uns la ;ntre1rile lui Cean. Alain se mulumi de&i s'l lini$teas&# asi%urndu'l & &ele ,etre&ute nu numai & nu 6 r a6ea urmri su,rt are ,entru el# dim, tri6# s'ar ,utea s ai1 re9ultate (eri&ite ,entru t at lumea. Al ru% d ar s &aute s se 6ad &u mai& 'sa $i s'i s,un & d mnul M nt,let a6ea nea,rat ne6 ie s'i 6 r1eas& ;n n a,tea urmt are. C ,ilul ;l ,ri6i int ,e Alain. G =unul meu ,rieten# dar $tii ,rea 1ine & mama i 'a rs,uns# ;n& de a&um lun# & nu mai , ate ie$i n a,tea din &as din ,ri&ina un&"iului Lan% t# &are ;n&uie u$ile.

7+*

Alexandre Dumas
G Da& a&um lun# mama ta a s,us & nu , ate 6eni# te'asi%ur# mi&ul meu Cean# & a&um 6a ,utea< iar da&# un&"iul Lan% t ;i 6a ;n&uia u$a# (ii lini$tit# 6a %si ea &"eia E rs,unse Alain# r9nd. Mi&ul Cean nu mai &eru alte lmuriri. De$i (usese i9% nit din &asa un&"iului# el se du&ea s'$i 6ad mama ri de &te ri 6r ia. Era de a@uns s se ,iteas& la & lul uliei &e du&ea la 1iseri& $i# &nd ;l 6edea ,e un&"iul Lan% t ,le&nd# aler%a ;n % an la ,r6lie. Atun&i u$a se des&"idea# mama ;$i strn%ea (iul la ,ie,t# ,ndind ;nt ar&erea un&"iului# iar &nd a&esta se i6ea ;n 9are# ,ind &a un (aun# & ,ilul lua la (u% ,rin &urte $i ie$ea ,e , arta %rdinii. 0rin urmare# a d ua 9i# el ;nde,lini , run&a ,rietenului su Alain. Se 69u &u mai&'sa $i# s,re marea lui uimire# ea se mulumi s'i rs,undD G =ine# & ,ilul meu# s,une'i d mnului Alain & 6 i 6eni. Cu t at a&east (%duial# Alain ,ru t at 9iua ;n%ri@ rat. Era lim,ede & mintea lui ,lsmuia ni$te lu&ruri ,e &are & n$tiina nu ,rea le ;n&u6iina. S (im iertai# dar &eea &e s&riem ai&i nu'i un r man# &i ;ntm,lri ade6rate. Da&'ar (i 6 r1a de un r man# s'ar ,utea &a &itit ril r s le ,ar intri%a ,rea sla1 $i ,ers na@ele &am arti(i&iale. Nu. A&east &arte e &a ( t %ra(ie luat la malul mrii $i n i nu a6em alt ,retenie de&t &a ea s re,r du& ;nt &mai realitatea. Mrturisim de&i# &u ris&ul de a mi&$ ra interesul ,e &are 1un &reaie literar tre1uie s'l ,stre9e &u ri&e ,re ,entru er ul su# & er ul n stru era un m# & mul a&esta era un ran n rmand# & la el ;ntlnim nu numai &usururile ,e &are le au amenii# ;n %eneral# dar $i ,e &ele s,e&i(i&e inutului de 1a$tin. Din (eri&ire# a$a &um s,usese HNnin# din& l de a&este de(e&te exista un su(let 1un.

7++

Alain Vnt rul


Du, &um (%duise# ,e ;nserate# ri mai de%ra1 ,e ;nn ,tate# Ceanne s si la Ga1i n. M nt,let a$te,ta ;n ,ra%. Cnd 69u ,e Ceanne# aler% ;naintea ei $i &u,rinse ;n 1rae. Ceanne'Marie ;l ;nde,rt &u 1lndee. G !") Nu'i (ie team E ;i s,use tnrul. Cean nu'i ai&i< l'am trimis s ,un &a,&ane ,entru ,sri. Ceanne ;l ls atun&i ,e tnr s' srute ,e (runte. Dar &nd ;i simi atin%erea 1u9el r# ea sus,in adn&. S'ar (i 9is & 1u9ele lui Alain atinseser ran. 5nrul trase du, el ;n &as $i 6r i &a ea s i se a$e9e ,e %enun&"i. :emeia ;i s,use atun&i# &u mult 1lndee# dar $i &u mult " trreD G Alain# am 6enit la tine nu &a i1 6ni&# &i &a ,rieten. Da& 6rei s'mi &eri s te'a@ut &u &e6a# sunt %ata s' (a&< tu $tii mai 1ine &a ri&ine & ,entru tine mi'a$ da $i 6iaa. 5nrul 6r i s' strn% din n u la ,ie,t dar ea se ;m, tri6i# se a$e9 ln% el ,e un s&aun $i'i ;ntinse mna# s,unndu'iD G V r1e$te# te'as&ult. G Ii da& n'am nimi& s'i s,unH G Ce6a t t ai de s,us# de 6reme &e m'ai ru%at s 6in ai&i. G Vr iam s'i s,un & te iu1es&# Ceanne. G An& &e6a# Alain. Nu'mi ;n&"i,ui & i'ai (i ales dre,t mesa%er ,e & ,ilul meu# da& ai (i 6rut s'mi s,ui d ar &u6intele astea u$urati&e. G Da# Ceanne# alt&e6a 6r iam s'i s,un... Cnd am intrat ;n &amera ta $i m'ai ;ntre1at &e &aut ;n &asa un&"iului tu# i'am s,us & 6enisem s te 6d. Ceanne ;n&u6iin din &a,# lsnd s'i s&a,e un sus,in. Ei 1ine E & ntinu Alain E te'am minit. G Am ;neles asta &"iar de a d ua 9i E rs,unse Ceanne E dar# du, &um 6e9i# nu i'am adus ni&i ;n6inuire ,entru min&iuna ta. G Ai r1dare# Ceanne# , ate & lu&rurile au luat ;nt rstura asta s,re n r &ul n stru.

7+-

Alexandre Dumas
G M &am ;nd ies&. G Stai s 6e9i E adu% M nt,let. Venisem ,entru & un&"iul tu m'a tras ,e s( ar ;n m d @ sni&... Ceanne nu s,use nimi&. 0entru & l'am 69ut intrnd la el ,e & m,li&ele lui# Ri&"ard# $i 6r iam s le a(lu taina. G Am 1nuit asta &nd am 69ut &"e,en%ul des&"is $i ;n&uiet area dula,ului ( rat. G Ei 1ine# Ceanne# ;nele%i a&um &e mi'a mai rmas de s,usH G Nu# Alain. G Mi'a rmas s'i mai s,un# Ceanne# & nu de,inde de&t de tine &a s (im 1 %ai $i (eri&ii. G :eri&iiH) G Da# (eri&ii) A$a sra& &um sunt# mi'e %r a9 de &st rie# dar# da& a$ de6eni 1 %at $i st,n ,e C &"ardiFre# ;ndat m'a$ %ndi s'mi iau ne6ast $i s (a& din ea st,na &asei. Ei 1ine# @ur ;n (aa lui Dumne9eu# Ceanne# & da& m a@ui# a&east st,n 6ei (i tu. G Ai mulumes&# Alain# de$i ,ui mai ;nti & ndiii< asta d 6ede$te t tu$i & nu m dis,reuie$ti. G S te dis,reuies&H) A"# nu# Ceanne) De &e te 'a$ dis,reuiH G Ia s,une# Alain# &e 6rei de la mineH Alain $ 6i &li,. A$te,t E mai 9ise Ceanne. G Itii are & un&"iul tu# Lan% t# ;m,reun &u a6 &atul meu# Ri&"ard# au uneltit &a s'mi ia a6ereaH G Nu $tiu nimi&# 6 r1e$te# Alain. G Uite &um stau lu&rurileD , liele ,e 1a9a &r ra mi'a ( st luat C &"ardiFre sunt msluite. G IiH G ! ,arte din a&este , lie se a(l ;n minile lui Ri&"ard# &are se ( l se$te de ele ,entru a st ar&e 1ani de la un&"iul tu# &elelalte# ,e &are un&"iul tu le'a &,tat ;n s&"im1ul 1anil r# se a(l ;n dula,ul ,e &are am ;n&er&at s'l des&"id.

7+.

Alain Vnt rul


G IiH & ntinu Ceanne# ,e un t n din &e ;n &e mai re&e< ;n&e,use s ;nelea% unde 6r ia s a@un% Alain. G Ei 1ine# Ceanne# m'am 1i9uit ,e tine# ,e dra% stea# ,e de6 tamentul tu... G Ca s (a&# &eH ;ntre1 Ceanne. G CumH N'ai ;nelesH G Nu. G Ceanne# am ne6 ie# de "rtiile astea. De ele atrn (eri&irea ta. Ceanne se ridi& ;n ,i&i areD G D mnule Alain E s,use ea E eu sunt (emeie &instit# nu sunt " a... G Ceanne) stri% tnrul. G Un&"iul meu m %9duie$te ;n &asa lui $i# ri&t de s&um, m sile$te s'i ,ltes&# m a(lu la el# ;i sunt ;ndat rat< nu 6 i nes & ti a&east s,italitate# ;n$elndu'i ;n&rederea. G Ceanne E urm Alain E t tu$i numai dat rit a&est r "rtii 6 m a@un%e s (im (eri&ii. G D mnule Alain E rs,unse Ceanne# &u %las stins# dar destul de lim,ede E &nd am au9it 9% m tul ,a$il r dumitale ,e & rid r# &nd i'am des&"is u$a# &nd te'am 69ut ,alid $i s,eriat# &nd am au9it stri%tele &el r &e te urmreau# ,a$ii &are ur&au ;n urma dumitale# eu nu i'am ,us & ndiii# eu nu i'am s,usD JD mnule Alain# 6ei (a&e &utare lu&ru# da& nu# eu n'am s (a& &utare lu&ruK. Nu) A$a &um i'am des&"is u$a# i'am des&"is $i 1raele# i'am des&"is inima mea... Simeam un (el de 1u&urie amar s te sal6e9# ,ier9ndu'm ,e mine. !are dumneata nu mi'ai sal6at (iul# ,rime@duindu'i 6iaaH G Ceanne) G Cnd mi'ai trimis 6 r1 ,rin Cean'Marie & 6rei s m 6e9i# mi'a tresrit inima de 1u&urie< am &re9ut & te mustr & n$tiina# am &re9ut &... M'am ;n$elat# d mnule Alain#

7+/

Alexandre Dumas
6r iai s m 6e9i &a s'mi ,r ,ui un tr% ru$in s... Am s m strduies& s uit & ne'am mai ;ntlnit. Adi # d mnule Alain) G Ceanne# Ceanne) stri% tnrul# tindu'i &alea. G E$ti 1r1at# M nt,let# e$ti mai ,uterni& de&t mine< nu m 6 i lu,ta &u dumneata. Da& 6rei# s rmn ai&i ,n &e se 6a 1%a de seam li,sa mea# ,n &nd 6 i (i &u des6r$ire ,ierdut# m , i sili# iar eu n'am alt&e6a de (&ut de&t s ,ln%. Dar nd@duies&# Alain# & n'ai s (a&i ;m, tri6a mea &eea &e n'ai (a&e ;m, tri6a unei strine... 5 t &e'i &er# d mrmle# e s uii... & ai a6ut ne6 ie de mine $i & eu m'am druit &u tru, $i su(let# (r & ndiii. A&um 6rei s m la$i s tre&# AlainH S&r$nind din dini de (urie# &u 1ra@ii ar9nd &a ,ara ( &ului# &u inima strns de & n$tiina ,r ,riei in(eri riti ;n (aa a&estei (emei# Alain se ddu ;n lturi $i ls s trea&. Ceanne se ;nde,rt (r s mai ,ri6eas& ;na, i# (r s s& at un sus,in< des&"ise u$a# a, i ;n&"ise# " trt# ;n urma ei. Cnd Alain ddu (u%a s 6ad da& (emeia nu se ;nt ar&e# a1ia mai 9ri la de,rtare de d u9e&i sau trei9e&i de ,a$i de Ga1i n# mistuindu'se ;n ;ntuneri&. Alain (t adn& $i'$i ls 1raele s'i &ad de'a lun%ul tru,ului. De &e (tase areH 0entru a&east (emeie# &are ;i sa&ri(i&ase t tul# iar el ;i rs,ltea atta de @ sni& de6 tamentulH Sau ,entru & i se nruise 6isul de a'$i re&,ta ;ntr' 1un 9i a6ereaH 0 ate $i ,entru una# $i ,entru &ealalt. C"iar da& mul nu este ni&i dat 1un# rar se ;ntm,l s (ie ru &u des6r$ire.

7+2

Alain Vnt rul VII GREEALA UNEI FEMEI CINSTITE


Alain rmase sin%ur $i nemulumit de el ;nsu$i. Se (&use a,r a,e unu n a,tea. Luna ;n&e,use s se ;nale. A$i lu ,u$&a# t l1a# de'ale %urii ,entru 9i ;ntrea% $i ,le&. Un simmnt de ru$ine ;l ;ndemn s a,u&e ;n dire&ie ,us &elei ;n &are ;l trimisese ,e 1iat. De &nd se ;m1 ln6ise era ,rima dat & , rnea la 6nt area de n a,te. A$i %si t ate as&un9i$urile stri&ate din &au9a ,l il r $i a 6ntului# dar mai ales (iind& nu se mai ;n%ri@ise nimeni de ele. Vntul ;i drmase ad, sturile< 1ut aiele ;n &are sttea de 1i&ei la ,nd erau ,line &u nisi,< ,ietr aiele du, &are se as&undea (useser rsturnate de maree< la%unele# &"iurile de a, ;$i s&"im1aser l &ul. Vnt rul se ;ndeletni&i t at 9iua &u re&un a$terea terenului $i re(a&erea , sturil r de ,nd. A, i# la &derea n ,ii# n a,te de ,rim6ar &e urma unei ierni ;ndelun%ate# &nd st luri mari de ,sri se ;ndre,tau ;n 91 r s,re mia9n a,te# i91uti s 6ne9e mulime de rae sl1ate&e. Se ;nt arse la Ga1i n ;n 9 ri# adu&nd &u el ;n&r&tur uria$ de 6nat. Mi&uul Cean se tre9ise de mult $i 'l a$te,ta. C ,ilul ;i aler% ;n ;ntm,inare. Alain ;i 9m1i# dar nu a6u &ura@ul s'l ;m1ri$e9e# &a de 1i&ei. A, i# du, &e intr ;n &as $i arun& ;n @urul lui ,ri6ire# de ,ar& s 'ar (i a$te,tat s 6ad ,e &ine6a# ;ntre1D G Nu s'a ;ntm,lat nimi& ;n li,sa meaH G =a da# d mnule Alain< a tre&ut ,e ai&i maistrul HNnin. G A"a# a 6enit maistrul HNnin) Ii &e 6r ia de la mineH

7+3

Alexandre Dumas
G Ce 6r ia# nu $tiu# d mnule Alain# dar $tiu & maistrul era tare (uri s. G A") i'a s,us el astaH G Ni&i nu era ne6 ie s mi' s,un# &&i se 6edea. 0i,a i se ,lim1a dintr'un & l ;ntr'altul al %urii# de'ai (i 9is &'i 6e6eri ;n &u$&. L'am ;ntre1at d ar da& n'a ;ntlnit' ,e mama# $i ,entru asta mi'a tras un ,i&i r ;n s,ate. Alain nu rs,unse nimi&# dar 1nuia & se ,etre&use &e6a# de se1it ;n sat. Ai tre&u ,rin minte & 6du6a se dusese s'i , 6esteas& maistrului t tul. Dar ast(el de ,urtare se , tri6ea att de ,uin &u (irea Ceannei# ;n&t alun% re,ede %ndul. 5 tu$i# ri&are ar (i ( st ,ri&ina &e'l adusese ,e $e(ul de e&"i,a@ la el# ri&are ar (i ( st ex,li&aia &e 6enise s i ' &ear HNnin# 6nt rul nu inea del & s dea &"ii &u el. Itia ,rea 1ine & ,urtarea lui# ;n t at , 6estea asta# nu (usese &um tre1uie. Dar da& ;n&lina s'$i adu& el ;nsu$i ;n6inuiri# nu era dis,us s ,rimeas& ;n6inuirile alt ra. Se " tr; de&i s se ;nt ar& la malul mrii# (r a'$i ;n%dui &li, de di"n. Va d rmi ,rin l &urile de ,nd. A$i ;m,r s,t re9er6a de "ran $i de %l ane# ast(el ;n&t s nu (ie ne6 it s dea ,e a&as &el ,uin trei',atru 9ile. Cean ,ri6ea uimit $i nelini$tit la tnrul 6nt r# ;n tim, &e a&esta se ,re%tea de drum. 0entru & Alain nu'i s,unea un &u6nt# 1ietul & ,il nu ;ndr9nea s'i 6 r1eas& el ;nti. 5 tu$i# du, &e $ 6i &te6a minute# 69nd & ,rietenul su M nt,let a6ea s'l ,rseas& (r a'i s,une m&ar la re6edere# simi & de nu'i 6 r1e$te are s se ;n1u$e. G V'am su,rat &u &e6a# d mnule AlainH ;ntre1 el# &u %lasul ;ntretiat de la&rimi. G 5u# 1ietul meu 1iatH) 9ise Alain# tresrind< ;$i ddea $i el seama &# (r ,ri&in anume# se ,urta &u 1iatul alt(el &a de 1i&ei. De &e m ;ntre1iH

7-8

Alain Vnt rul


G !"# d mnule Alain# ,entru & de &nd 6'ai ;nt rs 6 uitai &am urt la mine< da& 6'am su,rat &u &e6a# $tii# ar tre1ui s'mi s,unei# mi'a$ &ere ;ndat iertare< 6 iu1es& a$a de mult# ;n&t n'a$ (i ,utut s' (a& dinadins. G Mart r mi'e D mnul & n'am nimi& ;m, tri6a ta# 1ietul meu & ,il. G Atun&i a6ei alt su,rare# d mnule Alain# s,un asta (iind& 6 6d mai trist de&t ,e 6remea &nd erai 1 lna6. G Da# am ni$te ne&a9uri# 1iete. G Da&'i asta# ar tre1ui s i le mrturisii mamei< ea ine mult la dumnea6 astr $i# da& ;i st ;n ,utin# sunt si%ur & s 6 u$ure9e , 6ara. Alain ;l ;m1ri$ ,e mi&ul mus $i , rni la drum. Dar & ,ilul se inu du, elD G Nu 6 du&ei la maistrul HNnin# d mnule M nt,letH G Ast9i nu# mi&ul meu Cean# tre& &rduri multe de ,sri $i nu 6reau s s&a, ,rile@ul. G 0i da& mai 6ineH G Da& mai 6ine# ;i s,ui &e i'am 9is. G A"# nu# ,e &u6nt & n'am s'i s,un nimi&. G De &eH G 0entru & ieri s'a artat a$a de (uri s# ;n&t ;mi ;n&"i,ui & a9i s (ie $i mai a,ri%. ! s'$i ;n%"it ,i,a# asta'i si%urR La re6edere $i n r & la 6nat# d mnule Alain) G La re6edere# mi&ul meu Cean) A, i# ;n tim, &e 6nt rul se ;nde,rta &u ,a$i mari ,rintre dune# & ,ilul ;$i 9iseD JA# nu# n'am sa stau ai&i s'l a$te,tD am s ,le& la Isi%n?# s 6nd raele $i 1e&aele# iar da& 6ine 1trnul maistru# ei 1ine# n'are de&t s l 6eas& ;n u$ $i ;n t i ,ereii. Mai 1ine s'$i 6erse ne&a9ul ,e lemn $i ,iatr de&t ,e ,ielea meaK. Anainte de a 6edea urmrile mniei lui HNnin# s 6edem ,e s&urt &e i'a ,ri&inuit' .

7-7

Alexandre Dumas
Ceanne'Marie &re9use & a i91utit s ,le&e (r a (i 69ut de un&"iul ei. Dar se ;n$elase. Din n a,tea &u ,ri&ina# 1trnul &mtar sttea mereu la ,nd $i au9ise ,a$ii 6du6ei ;n tim, &e & 1 ra s&ara# ri&t s'a strduit ea s nu (a& 9% m t. Nu se &lintise din l &# dar des&"isese 1ine &"ii. U$a &e ddea ;n &urte s&rise< atun&i# se s&ulase din ,at $i 69use ,e ne, ata sa str1tnd &urtea $i tre&nd ;n %rdin. Din n a,tea s,ar%erii# mintea lui (rmntase ,r 1lema ,e t ate (eele< &u &t se %ndea mai mult# &u att era mai ;n&redinat & mul &are (rmase &"e,en%ul $i 6r ise s des&"id dula,ul# ri&ine ar (i ( st el# s'a ad, stit ;n &amera Ceannei. 0 ate mul a&ela era un " sau un iu1it# ri , ate amnd u. Dar &ine ,utea (i " ul sau iu1itulH 0r 1a1ilitile ;l du&eau &u %ndul la Alain M nt,let. Lan% t ;$i urmri ne, ata# 69u ie$ind ,e , arta %rdinii $i ;ndre,tndu'se &tre Ga1i n# Nu mai ;n&,ea ni&i ;nd ial. :iind& Alain nu ,utea 6eni la ea# se du&ea ea la Alain. Rmase ;n a$te,tare# iar &nd se ;nt arse Ceanne'Marie# ;i des&"ise &"iar el u$a. :emeia ;nelese & e ,ierdut. Ii nu se ;n$ela del &. An&ntat & s'a i6it ,rile@ul s s&a,e de ea# &mtarul ;i , run&i s'$i (a& 1 &&eaua $i s ,le&e a d ua 9i de la el. Resemnat# &a ;nt tdeauna# Ceanne nu ;n&er& s se de96in 6eas&# ni&i s se r a%e. Se su,use. A d ua 9i de diminea# ,e la &easurile $a,te# &u le%turi&a ,e 1ra# ea ,rsi &asa un&"iului su $i , rni dre,t ;nainte# (r ni&i int. Du, un s(ert de le%"e a@unse la malul mrii. 0use @ s 1 &&eaua $i se a$e9 ,e m 6il de nisi,# ,ri6ind marea &u &"ii li,sii de ex,resie. Ce 6a (a&e de a&um ;nainteH Ce se 6a ;ntm,la &u eaH Nu $tia nimi&. A$i ddea ( arte 1ine seama de &ele &e urmau s se ;ntm,le ;n sat# ri , ate & se $i ;ntm,laser. Un&"iul ei a6ea s le s,un tutur r des,re ,le&area ei# artnd $i

7-2

Alain Vnt rul


,ri&ina. Ceanne'Marie# a &rei 6ia (usese ,n atun&i ne;ntinat# 6a (i a& ,erit de &ar. Cele ,re69ute de srmana 6du6 se ;n(,tuiau ;nt &mai. 5 t satul Mais? a(l & 1&anul ;$i i9% nise ne, ata ,entru & ,rimise un iu1it la el ;n &asa# $i & a&um# &nd nu'l mai ,utea ,rimi# se du&ea ea n a,tea la el. Mersese 6estea & a&est iu1it nu era altul de&t M nt,let $i se $ ,tea & 5" mas Lan% t 6a de,une ,ln%ere ;m, tri6a l r# artnd & au 6rut s'l ,rade# ( rndu'i dula,ul. Ceanne'Marie n'a tre1uit s a$te,te mult 6reme ,n s a(le &e se ;ntm,lase ;n Mais?. 0rimii ameni &are a@unser ,e ,la@ $i ddur &u &"ii de ea se %r1ir s 'i ra, rte9e &ele &e se s,uneau ,e seama ei. :iind mai ,resus de ri&e (emeie &instit# ea nu ;n&er& s t%duias& sau s'$i as&und %re$eala. A$i ,le& (runtea su1 , 6ara mustrrii amenil r $i ,rimi ,edea,sa trimis de Dumne9eu. Dar# &u t at de9nde@dea# mai %si ,uterea s'$i ;ndre,te %ndul &tre &eruri. Ai mulumea lui Dumne9eu & i'l druise ,e mi&ul Cean< simea &# de n'ar (i ( st dra% stea ,entru a&est & ,il# ea n'ar (i ,utut su,ra6ieui ru$inii $i ni&i &redina &re$tineas& n'ar (i ;m,iedi&at' s'$i &urme 9ilele. Mulumi &erului & 1iatul se a(la de,arte de ea< simea & $i'ar (i ,ierdut minile de'ar (i tre1uit s ;ndure t ate umilinele a&estea ;n (aa & ,ilului ei. 0e &nd rt&ea de'a lun%ul ,la@ei# ne$tiind ;n& tr s' a,u&e# ni&i &e " trre s ia# (erindu 'se de n ii 6enii# de n u 1at@ &ur sau & m,timire# ;ntm,larea i'l s& ase ;n &ale ,e HNnin. Uluit &' 6ede ,ln%nd ;n l & s' 6ad 1u&ur as# a$a &um &re9use du, ultima lui dis&uie &u Alain# marinarul ,ri ,e 6du6# de$i a&easta ;n&er& s (u%. de el# $i lu la ;ntre1ri. Atun&i# i91u&nind ;n la&rimi# ea ;i , 6esti ,e nersu(late t t &e se ;ntm,lase# des,re (%duielile lui Alain# des,re &um se ;m, tri6ise# a, i des,re sl1i&iunea ei# &nd se temuse &a nu &um6a

7-*

Alexandre Dumas
9% m tul s'l atra% ,e Lan% t ;n &amera ei< ;n s(r$it# la &a,tul ,uteril r# ;i 6 r1i des,re &ele ,etre&ute ;n ultima n a,te# &um &"emase Alain la Ga1i n s'i ,r ,un un tr% la &are ea s'a ;m, tri6it# &um a ( st ,rins de un&"iul ei la ;na, iere $i alun%at ;n &"i, ru$in s din &asa lui. G A") stri% 1trnul maistru. Des,re asta nu mi'a s,us nimi&# ,e"li6anul) Dar s $tii & ai&i tre1uie s (ie 6reun dedesu1t< nu , t &rede & mul e a$a de ti&l s# &um ,are la ,rima 6edere. G !"# de n'ar (i 6 r1a de&t de mine# maistre HNnin# $tie Dumne9eu & a$ ;ndura ,edea,sa %re$elii mele (r s m ,ln%# (iind& %re$eala e mare# $tiu ,rea 1ine# dar ;l iu1eam# $i &nd iu1e$ti# &nd inima nu mai ine seama de @ude&ata minii# e$ti sla1... Dar mai e $i 1iatul# a&est srman ne6in 6at# &are 6a tre1ui s r $eas& ,entru mama lui) A"# n'am s m ;m,a& ni&i dat &u %ndul sta... G Haide# "aide# ia s 6edem E s,use maistrul HNnin E &e nai1a t t ;ndru%i a& l H Nu e$ti &"iar att de 6in 6at ,e &t &re9i# Ceanne. !are 6ei ;n&eta s (ii (emeie &instit numai ,entru & un ti&l s a ,r (itat de simmintele taleH !are 1ar& 1un ;n&etea9 de a mai (i 1un# d ar ,entru & a su(erit mi& stri&&iuneH A, i# 69nd &i6a &uri $i &are se a,r ,iaser s as&ulte dis&uia dintre el $i Ceanne' Marie# le s,use# i91indu'se &u ,umnul ;n ,ie,t# de ,ar& ar (i 6rut s d 1 are un 1 uD Ai&i e &instea $i tre1uie s (ii ,r st &a un i,ar de mare &a s' &aui ;n alt ,arte. Vin la mine a&as# (ata mea) L uis n te 6a ,rimi &a ,e s r# $i ,rimului &are 6a d 6edi li,s de res,e&t (a de tine# am s'i s&armn & @ &ul# de' s le ,iar , (ta $i alt ra &a el. S se $tie) Ie(ul de e&"i,a@ r stise ultimele &u6inte &u %las ridi&at# s'l aud t at lumea. Cum la el (a,ta urma ;ndat du, ameninare# se ddur t i &u res,e&t ;n lturi# iar HNnin lu ,e Ceanne'Marie de 1ra# ;ndre,tndu'se s,re &as.

7-+

Alain Vnt rul


Du, &um (%duise HNnin# L uis n a ( st la ;nlime. Ea a ,rimit' ,e 6du6 ;n (amilia ei &a ,e s r# &u n 1lee $i sim,litate. Lsnd' ,e Ceanne'Marie ;n %ri@a ne6estei sale# 1trnul marinar ,le&ase la Ga1i n# ;n &utarea lui Alain M nt,let.

7--

Alexandre Dumas VIII O NTLNIRE GREU DE REALIZAT


Mi&ul Cean ne'a , 6estit &t de mni s (usese HNnin & nu'l %sise ,e Alain a&as. Dar# a d ua 9i# &nd ;$i ,ierduse r1darea t t a$te,tndu'l s 6in la el $i &nd# a@uns la Ga1i n# a %sit u$a ;n&"is# (uria lui s 'a de9lnuit $i mai a,ri%. An 9adar a ;n&er&at s intre# i91ind &u ,i&i rul ;n u$< Cean'Marie a6usese %ri@ s' 96 reas& 1ine ,e dinuntru $i ie$ise a, i ,e (ereastr# &a s se du& la ne%ust rul de ,sri din Isi%n?. An &ele din urm# stul s'$i t &eas& ,in%elele i91ind ;n 1uluma&ii Ga1i nului# maistrul HNnin se , t li $i &9u ,e %nduri. JVa s 9i& a$a# e lim,ede &a lumina 9ilei# d mnul a , rnit' ;n lar% $i nu se teme & ne 6 m &i &ni & r1iile< dar s m tre9es& &u saula ,a6ili nului de %t# da& n 'am s'l urmres&# &um urmre$te (re%ata statului & ra1ia ,irail r) A") A") ;$i rde de mine &um $i'ar rde %a1ierul de un &i6il# de un r&an sau de un &ala(at< dar $ are&ii s'mi r nie %al anele de nu'mi &ade el ;n mn ;ntr' 9i sau alta) Ii &nd 6a 6eni 9iua a&eea# s se ,9eas&) 0e &instea mea &' s des&"id ( &ul $i la 1a1 rd $i la tri1 rd)K Du, &e se r& ri ast(el# " trt s'l urmreas& ,e Alain ,n'n ,n9ele al1e# $e(ul de e&"i,a@# mu$&nd (r mil din tutun# a,u& ,e drumul &e du&ea la 1an&urile de nisi,# a& l unde 1nuia &'l 6a %si ,e Alain. Alain ;l 9ri ,e ,la@ $i# " trt# la rndul su# s s&a,e de mustrrile 1trnului# se as&unse att de 1ine ,rintre

7-.

Alain Vnt rul


&l nurile stn&il r# ;n&t a&esta tre&u la &i6a ,a$i de el# (r s'l 6ad. Vreme de d u &easuri# HNnin a str1tut 1an&urile ;n lun% $i'n lat# dar# (iind& se a,r ,ia mareea# a ( st silit s se ;na, ie9e ,e mal. V9ndu'se s&,at de el# 6nt rul ie$i din as&un9t are $i se ,re%ti ,entru ,nda de n a,te. A$i ;n&r& %ri@uliu# &u ali&e de ,lum1# arma lui mare# de &ali1rul ,t# $i se &u(und ;ntr'unul din 1ut aiele des(undate ,e &are le a$e9ase ;n nisi,. Curnd# ;nserarea &e 6enea dins,re us&at se a$ternu# ;n&etul &u ;n&etul# ,este rm# a, i ,este &ean. La mia99i se a,rinse &ea dinti stea. Marea ;n&e,ea s se um(le. Era lini$tit $i 9% m tul ,r dus de r st % lirea uni( rm a 6aluril r se au9ea la inter6ale e%ale. An &ele din urm se ls ;ntuneri&ulD nu se mai 9rea nimi& ;n a(ara mi&ii la%une din a,r ,ierea lui Alain# &are mai strlu&ea $i a&um# asemenea unei %lin9i ;ntr' ram de a1an s. Atun&i# mii de 9% m te ne&un s&ute ,entru ri&are altul# dar ,e &are ure&"ea lui Alain le deslu$ea ( arte 1ine# ;l (&ur s tresar. Se au9ir &r n&nituri# $uierturi as&uite# ( rnituri na9ale# ameste&ate &u (l(it de ari,i. Erau 9% m tele &are 6esteau s sirea ,l ieril r# (luieraril r'%ulerai# a li$iel r $i rael r. 5re&eau t ate la mare ;nlime ,e deasu,ra &a,ului lui Alain. 5 tu$i# un st l de rae se ;n6rti mai mult 6reme ,rin ;m,re@urimi# a, i# dintr' dat# 6nt rul 69u a,a $nind la i91itura ,ri&inuit de &derea un r & r,uri. Raele , , siser ;n la%un. Erau mai 1ine de &in&i9e&i. Rmaser &t6a tim, &u %tul ;ntins# &u &a,ul a,le&at ;n dire&ia 6ntului# 6rnd ,ar& s se ;n&redine9e & ad, stul ales ,entru n a,te era li,sit de ,rime@die< a, i# (iind& nu se au9ea de&t murmurul 6aluril r &e se risi,eau ,e nisi,# ele ;n&e,ur t t (elul de mane6re.

7-/

Alexandre Dumas
Unele# &are nu i91utiser s'$i astm,ere ( amea# ,l n@au s 6ne9e &re6eii $i &ra1ii din nm l. Ele%antele &rdului ;$i ,uneau ;n rdine t aleta# s&uturndu'$i a,a din ,enele l r al1strui# ,e &are le lustruiau a, i &u &i &ul. An&etul &u ;n&etul# se adunar la lalt ,e mar%inea &"iului de a,# al&tuind ast(el mas & m,a&t# ;ntune&at. Se au9i atun&i 1u1uitur ,uterni&# $i %rindin de ,lum1i se a1tu ,este ne(eri&itele ,sri. Cele &are nu (useser atinse ;n&er&ar s'$i ia 91 rul# dar a d ua sal6 d 1 r; un mare numr din ele. La ,rima ;m,u$&tur# Alain intise ,e @ s# ast(el ;n&t ,lum1ii s ri& $e9e $i s (a& mai multe 6i&time< a d ua ar intise ;n sus# urmrind 91 rul 6erti&al al rael r# iar re9ultatul a ( st ,e msura a$te,tril r. 0u9derie de ,sri 9&eau (r su(lare ,e l &ul unde (useser atinse< &elelalte# 9,&ite $i $&"i ,tnd# ;n&er&au s se ad, steas& ;n la%un# dar erau urmrite de 0a6illi n# &are le ;n"a ,e &ele rnite# &u t ate strdaniile l r di1a&e de a s&,a# s&u(undndu'se ;n a,. Mulumit de (elul ;n &are'$i ,etre&use seara $i s & tind & n a,tea era ,rea ;naintat &a s mai ;n&er&e un n u raid# Alain se ad, sti ;ntr'unul din 1ut aiele sale# ,e &are'l a$e9 &u (undul s,re 6nt# $i ;n&er& s ai,eas&. 0e la &easurile trei# marea se retrsese. A&um ,utea s &utreiere 1an&urile de nisi,# eli1erate de a,e# $i 6nt rul , rni ;ntr'a& l . A,u&ase s ;m,u$te &te6a li$ie# dar t &mai &nd s dea & lul du, stn&# a,r ,iindu'se &u luare'aminte de un l & unde 1nuia & 6a %si 6nat# simi l 6itur ,uterni& ,e umr. Ant arse iute &a,ul. La d i ,a$i de el se a(la un 1r1at# ;narmat &u 1t ,e &are ;n6rtea ;n aer $i ,e &are 6nt rul n stru simise &u &li, mai ;nainte ,e ,ielea lui. Antuneri&ul era de ne,truns< &re9nd & are de'a (a&e &u 6reun tl"ar# Alain ;$i duse arma la umr $i ;ndre,t s,re a%res r. Dar n u l 6itur se a1tu ,este ea6a ,u$tii#

7-2

Alain Vnt rul


&are'i s&, din mn $i &9u ,e nisi,. Alain se a,le& %r1it s' ridi&e. G Haide) Haide) se au9i atun&i %lasul &un s&ut al maistrului HNnin. Las'i ;n ,a&e unealta# d mnule M nt,let< i (i a6nd eu ,ielea nea%r &a ra sl1ate& $i , ate & i (i mir sind $i a 1alt# dar# ri&um# nu sunt un 6nat ,entru dumneata. G Cum) ex&lam tnrul. Dumneata e$ti# maistre# dumneata ai&i# la asemenea rH) G Mii de tunete) 5re1uia s' (a&# de 6reme &e tu ;i & le$ti ,rietenii $i# du, &t se ,are# te'ai " trt s s&"im1i ,entru mult 6reme a& ,eri$ul de %rin9i al Ga1i nului &u a& ,eri$ul 1 lii &ere$ti. G CineH EuH) Cre9i & (u% de dumneata# maistre HNninH G Nu $tiu da& (u%i de mine# dar# de ieri diminea# mane6re9i ;n a$a (el# &a s nu'i , t 9ri de&t ,u,a# $i asta nu'i &instit din ,artea ta. G Dar te'asi%ur# Ca&4ues... G An&etea9) Vrei s dai drumul la min&iun# ia aminte) Nu numai & nu se &u6ine s'i 1ai @ & de &ei 1trni# dar min&iuna e un lu&ru nedemn de un m &instit. Cre9i are &'l , i ;m1r 1 di ,e maistrul HNnin# &a ,e un ,r stna&H Ni&ide&um) i'am urmrit traseul ,e ,la@< am 69ut &um te ,reai du, (ie&are ,iatr# ,ndindu'l ,e maistrul HNnin# ;n&er&nd s'l ;nde,rte9i de linia ta de ,lutire. E"# da& ,e ,la@ ar (i ( st nisi, ;n l & de ,ietri$# n'ai (i ,utut ;m,iedi&a a1 rda@ul# &ara%"i sule) Dar mi'am 9isD J...Stai tu lini$tit# mai de6reme sau mai tr9iu ,un eu mna ,e tine)K... Antr'ade6r# ;ndat &e s'a retras marea# am 6enit# m'am luat du, (la&ra ;m,u$&turii tale $i iat'm) Nu s'ar s,une & nu m'am rientat. G :ie &um s,ui# te 6d< dar &e'i &u astaH De &e e$ti a$a 9 rit s'mi 6 r1e$tiH

7-3

Alexandre Dumas
G A") A") 5 t mai (a&i ,e ,r stul) Itii tu ,rea 1ine &e 6reau s'i s,un. Alain era ;n&redinat de un lu&ruD da& maistrul HNnin ;$i 6ra &e6a ;n &a,# nu era el mul s dea ;na, i. A$adar# se resemn s a&&e,te &eea &e maistrul numea un a1 rda@. G =ine) =ine) s,use el. Vd eu &are'i ne&a9ulD ai 6enit ,entru Ceanne'Marie# nu'i a$aH G Va s 9i& $tii &e m'adu&e. G Se ,are & Ceanne i'a , 6estit &ele ;ntm,late. G Nu te ,ri6e$te &um am a(lat# de 6reme &e am a(lat. Alain# eu i'am dat un s(at 1un# s(atul unui m &institD (iind& iu1eai ,e Ceanne'Marie $i ,entru & ea te iu1e$te ,e tine# i'am s,us s' iei de ne6ast. N'ai urmat s(atul meu. G Ce 6rei s (a&H) s,use tnrul. Mi'a ( st sil s'mi iau ne6ast din &asa &elui &are m'a @e(uit. G Cea mai 1un (re%at ,e &are a ,us 6re dat un marinar ,i&i rul a ( st (re%ata :*0tor*a# &are se &"ema :*0tor(# ;nainte &a n i s' (i &a,turat de la en%le9i... Nu# nu# nu'i asta ade6rata ,ri&in# (l&ule< ridi&i un ,a6ili n (als# &a s m ;nde,rte9i din a,ele tale< dar te (ere$ti s mi'l ari ,e &el ade6rat. G Ei 1ine# (ie E rs,unse Alain. Am s'i 6 r1es& des&"is. Sunt de a& rd & Ceanne'Marie are dre,tate $i & e (emeie ,lin de &alitiD e &instit# dest ini&< mi'ar (i ,l&ut s' iau de s ie# mai mult de&t ,e ri&are alta< dar &e 6reiH N'am de %nd s m ;ns r. G Ade6rat) G Da# sunt ;n& destul de ne& ,t la minte $i ar ;nsemna s ne nen r &im amnd i# ,e 6e&ie. G =iete E %ri HNnin# &u as,rime E ar (i tre1uit s te %nde$ti la asta ;n n a,tea &nd te'a ,rimit $i te'a as&uns la ea ;n &amer# (erindu'te as(el de a (i ,rins $i ,ede,sit &a un 1 r(a$. Atun&i tre1uia s arun&i an& ra &a un m &instit#

7.8

Alain Vnt rul


s rmi ;n lar%# s nu aler%i ,e stn&ile de la su,ra(aa a,ei. Da& maistrul HNnin 6 r1ea ast(el# era lim,ede & $tia t tul. 5nrul rmase 6reme t&ut. A, i# ;n&er&nd s (a& ,e ne,st rul# 9iseD G Ce 6rei# maistre HNnin) S stai d u9e&i $i ,atru de re ;n&"is &u (emeie tnr $i (rum aa# mai ales &nd ;i dai seama & nu ur$ti. A$ (i 6rut s te 6d ;n l &ul meu) G An l &ul tu... E re,et maistrul de e&"i,a@# &u %las din &e ;n &e mai %ra6 $i &u ,ri6irea din &e ;n &e mai as,r. De &e n'am ( st eu ;n l &ul tuH) S m ia dra&u da& m'a$ (i ,urtat &a tine) Am &un s&ut $i eu 6iaa# mii de tunete) Ii &e 6ia) C"i l"anurile ,e &are le'ai tras tu sunt @ a& de & ,il ,e ln% ale mele) Su1 ( stul re%e# de$i era un ,r,dit de m al us&atului $i nu ,rea iu1ea marinarii# mai a,u&ai &te &e6a# se mai %sea ,e i&i',e & lea 6re rm$i de s ld< atun&i ne ,uneam ,e trai# (&eam dra% ste# ne ;m1tm de &deam su1 mas# ne ;n&ieram# ;n s(r$it# ,etre&eam de minune) Dar s 1at@ & re$ti &u ( ra sau ;ntr'alt (el (emeie sau (at &instit# nu# d mnule Alain# un marinar nu (a&e una &a asta< da& eu# a$a sra& &um eram# a$ (i ne&instit ne(eri&it la (el &a mine# mi s'ar (i ,rut &'mi ne&instes& ,r ,ria'mi s r# &eea &e nu s'ar (i &u6enit. G La nai1a# maistre Ca&4ues# nu te $tiam a$a de 6irtu s) G Haide'"aide# is,r6e$te &u %luma# @u,ne Alain) se str ,$i $e(ul de e&"i,a@. Uite# ;n &li,a asta ,ar& ai (i unul din ,iraii a&eia &are'$i ,i&tea9 ,e sa1 rdul 6asului & %eamite tunurile# &a s'i ;ns,imnte ,e na6i%at rii &instii< rsul tu nu , rne$te din inim# 1iete# iar de %lumele tale nu'mi ,as# (iind& ele nu'mi alun% durerea &e simt ,entru 1iata ne(eri&it ,e &are tu de1ar&i ,e rm# du, &e ai dus' la ,ier9anie.

7.7

Alexandre Dumas
G Ii ;ntru&t este ea a&um mai nen r &it &a ;nainteH G A"# a$a'i# tu nu $tii &e i s'a ;ntm,lat) G Nu< &e i s'a ;ntm,latH G S'a ;ntm,lat &a alaltieri n a,te# ,e &nd se ;nt r&ea de la tine# de la Ga1i n E unde# ;ntre n i (ie 9is# nu tre1uia s' mai &"emi ,entru a'i (a&e ,r ,unerea ru$in as ,e &are i'ai (&ut' E s'a ;ntm,lat & a dat ,este un&"iu'su# &are a$te,ta $i &are# 1u&ur s & s'a i6it ,rile@ul# a i9% nit' de la el din &as &a ,e 6a%a1 and &are " inre$te n a,tea. G A") N'am $tiut asta. G Ade6ratH G Ai @ur# maistre HNnin. G Ii asta ;i s&"im1 " trrileH G Dar &nd s'a tre9it (r ad, st# de &e n'a 6enit s se ad, steas& la mineH & ntinu Alain# (r s rs,und la ;ntre1area & ntramaistrului. G Si%ur & da) N'ai 6rut s' iei la tine &a s ie# dar ai (i ,rimit' &a i1 6ni&) S'a ,9it de a$a &e6a# 1iata (,tur# $i a a6ut dre,tate. G Mi se ,are & ar (i ( st mai 1ine a$a# de&t s rt&eas& ;n ne&un s&ut< da& Lan% t a ,l6r%it# du, &um 1nuies&# 1iata Ceanne'Marie nu 6a %asi ,e nimeni &are s' ad, steas&. Ii# (r 6 ia lui# (t. !&"ii & ntramaistrului arun&au (ul%ereD G Ei 1ine# ;n ,ri6ina asta te'n$eli# a %sit ,e &ine6a. G 0e &ineH G 0e mine. Alain rmase ,e %nduri< i se strnse inima< &li, ;i (u ru$ine de el ;nsu$i. Ai era# ;ntr'ade6r# team s nu'$i ,iard li1ertatea# la &are inea ( arte mult< nu &redea & dul&ile 1u&urii ale &sni&iei# a &r r ima%ine 69use ;n &asa lui HNnin# i'ar ,utea rs,lti sa&ri(i&iul< dar# &u t ate ;n&linaiile lui s,re risi, $i sl1ti&ie# nu a6ea un su(let ru. Ni&i dat nu i se 6 r1ise att de seri s des,re &eea &e el & nsidera

7.2

Alain Vnt rul


$tren%rie ne6in 6at< a&um se simea mi$&at de urmrile &are l 6iser ,e 1iata 6du6 $i se ;ntre1a da& n'ar (i mai 1ine# ri&t l'ar & sta# s'$i (a& dat ria. Din ne(eri&ire# maistrul HNnin deslu$i alt(el simmintele tnrului< i se ,ru &# ;n l & s se ;ndui $e9e# a&esta se ;ndr@e$te $i mai 6rt s. G E"ei) s,use el de dat# 1tnd din ,i&i r. Mare n r & ai & nu sunt eu tatl sau (ratele srmanei Ceanne'Marie. Alain ;nl &a,ul# de ,ar& l'ar (i mu$&at un $ar,eD G !" ) Ii de &e m r %H G 0entru & te'a$ ;n6a eu# (l&ule# & une ri , i s dai de dra&u &nd ne&inste$ti (emeie. G Ni&i dat nu , t (i ne&instite de&t &ele &are 6 r asta E rs,unse &u rutate Alain. C"iar da& Ceanne'Marie i'ar (i s r sau (ii&# t t a$a ar sta lu&rurile# au9i dumneata# maistre Cae4uesH G Adi& t t n'ai lua' de ne6astH G Nu# ,e &instea mea) G Ii &um te'ai @usti(i&a ;n (aa meaH G i'a$ s,une# admind & a$ (i dis,us s dau ex,li&aie# & nu m &red destul de &"i,e$# ;n&t s (iu si%ur & &ea &are mi'a &9ut mie ;n 1rae n' s &ad# la (el de 1ine# $i ;n 1raele altuia. G A$a# 6a s 9i&... $i &re9i & nu te'a$ (a&e s'i ;n%"ii asemenea ti&l $ieH G Ai 9is ti&l $ie# maistre HNninH G Da# ti&l $ie) Am s,us' $i re,et# ti&l $ie) G De n'ai a6ea $ai9e&i de ani# te'a$ (a&e s ,lte$ti s&um, asemenea insult# maistre HNnin# i' s,un eu. G Ce'i ,as de anii mei# (l&ule# &t 6reme sn%ele meu e t t att de r $u &a $i al tu $i nu d res& de&t s 6rs ,arte din el# &a s'i (a& ,l&ereH Alain ;nl din umeri.

7.*

Alexandre Dumas
De &nd aler%ase la Ga1i n &u 9i ;n urm# maistrul HNnin# a &rui mndrie (usese &runt l 6it# ;$i st,nea &u %reu (uria &e'i &l & tea ;n inim< de a&eea# &u6intele & m,timit are ale lui Alain l'au (&ut s uite & 6enise ;n &"i, de s l al ,&ii $i i91u&niD G Mii de tunete) Cre9i are & un 1r1at ;$i ,ierde &atar%ele numai (iind& i'au ,truns 6iermii ;n &ar&asH Da& tu &re9i asta# 1iete# s $tii & eu nu %ndes& la (el $i'i 6 i d 6edi & &ar&as 1trn &a a mea mai , ate s tra% &u ;ndr9neal sal6 de tun< m 6 i msura &u tine ri&nd d re$ti# &u s,ada# &u &uitul# ale%e &e'i ,la&e# au9i tu# in(anterist nen r &it &e e$ti) 5nrul ;n&er& s'$i ia arma# &are sta s,ri@init de stn&. Maistrul HNnin se a,r ,ie de el# ;m,iede&ndu'l ast(el s' ( l seas& ;n 6reme &e'$i , tri6ea 1ta ;n mn. Dar Alain simi & lu,t ;ntre el $i 1trn ar (i &u ne,utin. G S ne des,rim E r sti el E $i a$a am ,l6r%it ,rea mult. Da& mai as&ult 6 r1ele dumitale# maistre Ca&4ues# m tem &' s uit ,rietenie la &are ineam ( arte mult $i & n'am s m mai , t st,ni. Da& i'ai ;n&"i,uit & ,rin insulte $i ameninri , i (a&e alt&e6a de&t s m ;ndr@e$ti $i mai tare# a(l & te'ai ;n$elat amarni&. HNnin ;$i ddu seama &# ;ntr'ade6r# %re$ise. S,une'i Ceannei E urm 6nt rul E & ,ln% din inim# & mi'e ne&a9 ,e s arta &are a a96rlit' ;n &alea mea< da& exist un alt mi@l & de a a@uta# ;n a(ara &elui la &are ai 6rut dumneata s m sile$ti# 6 i (i (eri&it s' (a&# ri&t m'ar & sta< dar s mi se ;nlnuie li1ertatea# s (iu silit la ni$te ;ndat riri ,e &are n'a$ $ti s le ;nde,lines&# la ni$te le%turi ,e &are ;n& nu le , t ,ri&e,e# asta nu. Ii a&um# s uitm insultele ,e &are ni le'am adus unul altuia $i &are# din (eri&ire# n'au a6ut ali mart ri de&t n a,tea# &eanul $i &erul. Rmi &u 1ine# maistre Ca&4ues)

7.+

Alain Vnt rul


A, i# (luierndu'l ,e 0a6ili n# 6nt rul se ;nde,rt ;n %ra1.

7.-

Alexandre Dumas I SUFLETE MILOSTIVE


HNnin $ 6i &li,# da& n'ar tre1ui s se in du, M nt,let< de$i a6ea (ire ;ndrtni&# 1trnul maistru ar (i lsat 1u&ur s la ,arte @i%nirile ,ers nale# numai s'l , at adu&e ,e Alain la sentimente mai 1une< dar nu se luminase ;n& $i# ,e ;ntuneri&# i'ar (i ( st &u ne,utin s'l re%seas& ,e 6nt r# ;n la1irintul a&ela de stn&i $i la%une. 0rin urmare# , rni de'a lun%ul rmului# str1tu mla$tina# intr ;n Ga1i n $i'l tre9i ,e mi&ul Cean. Au9ind 6 &ea lui HNnin# 1iatul se ;ns,imnt. Dar# du, &e a,rinse lam,a $i 69u tristeea a$ternut ,e &"i,ul 1trnului & ntramaistru# (ri&a lui a,r a,e & se trans( rm ;n mil. G !# D amne# are &e s'a ;ntm,lat# d mnule Ca&4uesH ;ntre1 el. G S'a ;ntm,lat# 1iete# & tre1uie s te s& li# s'i (a&i 1 &&eaua $i s 6ii &u mine E rs,unse & ntramaistrul# &u 1lndee ;n %las. G UndeH ;ntre1 & ,ilul# G Ln% mama ta. G Anseamn & mama te'a trimis du, mineH stri% 1u&ur s & ,ilul. G Da E rs,unse maistrul HNnin. G Dar &e' s s,un ,rietenul meu# Alain# & n' s m mai %seas& ai&iH G Are s ,ri&ea, el ( arte 1ine de &e ai ,le&at. C ,ilul se %ndi &li,# a, i# simind & maistrul HNnin a6ea dre,tul s ia " trri &u de,line ,uteri# se s&ul# se ;m1r& $i'$i (&u le%turi&a. C ntramaistrul ;l lu de mn

7..

Alain Vnt rul


$i , rnir amnd i s,re Mais?. An &asa lui Ca&4ues HNnin# t at lumea d rmea. L uis n sin%ur# &are d rmea ;n ,rima ;n&,ere# se tre9i la 9% m tul (&ut de &lana u$ii. G 5u e$ti# Ca&4uesH ;ntre1 ea. G Da# eu sunt E rs,unse marinarul# (&ndu'i semn 1iatului s ;n%enun&"e9e ln% ,atul ei. Lu a, i mna (emeii $i a,s ,e &re$tetul mi&ului Cean. Uite# ne6ast E s,use el E ,n a&um a6eam uns,re9e&e# &i(r (r s < &erul ne'a 1ine&u6ntat &u al d is,re9e&elea# mulume$te &erului. De la ;ntlnirea &u maistrul HNnin# tre&ur trei 9ile ;n&"eiate ,n s ;ndr9neas& Alain s se ;nt ar& la Ga1i n< ne$tiind & maistrul HNnin ;l luase ,e Cean &u el# nu se %r1ea del & s se ;nt ar& a&as# simind & ;ntlnirea &u 1iatul 6a ;nsemna ,entru el ;ntru&"i,area 6ie a de9nde@dii ,e &are i' ,ri&inuise mamei sale< t tu$i# 6natul ,e &are ;l d 1 ra ;n (ie&are n a,te ;n&e,ea s se ;n%rmdeas& ;n &"i, ;n%ri@ rt r< "rana $i muniiile erau ,e s(r$ite# ast(el & (u ne6 it s ,le&e a&as. S,re marea lui uimire# %si &asa % al. La ;n&e,ut s'a 1u&urat< nu'$i ,utea da seama de &t 6reme ,le&ase mi&uul Cean. Se duse el ;nsu$i la ne%ust rul din Isi%n? $i# la ;nt ar&ere# ;$i relu de,rinderile lui de sin%urtate $i sl1ti&ie. Dar a&um# 6iaa a&easta nu mai a6ea ,entru el (arme&ul din tre&ut. Du, d u'trei 9ile# 69nd & nu se ;nt ar&e $i ni&i nu are 6re 6este de la & ,il# ;nelese & s'a ,etre&ut &e6a ne&un s&ut lui $i 1nui# sau a,r a,e & 1nui &ele ,etre&ute. 5raiul a&ela as,ru $i %r s lan ;n&e,u s'l a,ese. 5re,tat# (r s'$i dea seama# se 1i$nuise &u dis&uiile & ,ilre$ti ale 1iatului# &u s, r 6iala lui# &are alun%a m n t nia seril r# &u %ri@a ,e &are i' ,urta# ast(el ;n&t l &uina# a$a mi& &um era# i se ,rea un ,ustiu nes(r$it.

7./

Alexandre Dumas
Une ri# &nd se ;ntm,la s rmn a&as $i &nd# a$e9at la %ura 6etrei# ;$i ddea (ru li1er %nduril r# urmrind &u &"ii (umul s& s de resturile e,a6el r &u &are se ;n&l9ea# i se ,rea & ,rin r t % alele lui al1i&i ase 6ede &"i,ul trist al Ceannei# iar (rum $ii &"i ai 6du6ei &,tau# ;n&etul &u ;n&etul# ex,resie att de ;ndurerat $i de mustrt are# ;n&t Alain nu mai ,utea s ;ndure a&east 6edenie. Atun&i se ridi&a %r1it# ;$i lua ,u$&a $i ,le&a ;n mla$tin# ddea iama ,rin raele sl1ati&e $i li$ie# iar ;n li,sa a&est ra# ,rin ,es&ru$i $i 1e&aine< d ar a$a i91utea 6nt rul s'$i alun%e su,rt area amintire. 5 tu$i se simea & ,le$it de sin%urtate $i# ,entru & era 6ar# iar ;ndeletni&irea lui 1i$nuit nu'l mai atr%ea &a ,n a&um# se ;nt arse la ,l&erile de dini ar# ,e &are le & ndamnase el ;nsu$i &nd ;$i ,ierduse a6erea. :iind un 6nt r is&usit a6usese ,este iarn re& lt 1un# ast(el & ,usese de ,arte &te6a sute de (ran&i# de a@uns &a s , at " inri iar ,rin &r&iumi $i ,rin slile de 1iliard. Dar ,rin l &urile ,e unde um1la 6nt rul nu 1i$nuia s se du& $i maistrul Ca&4ues# ast(el &# 6reme de trei sau ,atru luni# Alain n'a dat &"ii &u el. Cnd ;l 9rea ,e rm# din ;ntm,lare# ;n& 6 iat su1 , 6ara & $uril r de nuiele ,line &u ,e$te# a6ea %ri@ s (a& stn%a'm,re@ur $i s a,u&e ;n &ealalt dire&ie. Ii t tu$i# ri&t ;n&er&a Alain s se ameeas&# el nu i91utea s s&a,e de amintirea Ceannei# &are'i tre9ea ;n inim ,reri de ru $i remu$&riD se temea &u att mai mult de ;ntlnire &u Ca&4ues HNnin# &u &t ;$i ddea seama &# ;n starea su(leteas& ;n &are se a(la# n'ar (i ( st %reu s se lase ;ndu,le&at. Dar# ;n 6reme &e 6nt rul r st % lea 1ilele &u ta&ul# &i &nea ,a"are ri se distra &u (etele (rum ase de ,rin ;m,re@urimi# ;n &asa maistrului HNnin &ur%eau multe la&rimi.

7.2

Alain Vnt rul


Du, d u luni# Ceanne'Marie simise & ,&atul ei n'a rmas (r urmri. Srmana (iin nu mai a6ea ni&i ;nd ialD 6a (i ,entru a d ua ar mam. Exist ,e lume ameni s rtii durerii# &are nu , t (i ni&i dat ne(eri&ii d ar ,e @umtate. Ct6a tim, mai ,strase sla1 nde@de $i i91utise s'$i as&und nelini$tea< ,ln%ea n a,tea &u la&rimi amare# dar 9iua se st,nea &a s nu'$i ;m, 6re9e %a9dele &u ne&a9ul ei. A&e$tia ;ns# 1%nd de seam urmele t t mai adn&i &e'i 1r9dau &"i,ul# se strduiau mereu s' mn%ie $i s' a1at de la %ndurile ei triste. Ceanne'Marie d rmea ;n a&eea$i ;n&,ere &u & ,iii & ntramaistrului< ;ntr' n a,te# (etia &ea mare# 5"erese# se tre9i ;ntm,lt r din s mn $i au9i ,e 1iata 6du6 ,ln%nd ;n ,at. Nu i'a s,us nimi& Ceannei# dar# a d ua 9i# i'a , 6estit mamei sale & 6du6a ;$i ,etre&use t at n a,tea ,ln%nd. An a&eea$i 9i# L uis n ;ntre1 ,e Ceanne'Marie &are este ,ri&ina a&estei de9nde@di< Ceanne'Marie ;n&er& s dea t tul ,e seama trdrii lui Alain# dar &nd ne6asta marinarului ;$i art ;nd iala &u ,ri6ire la s,usele ei $i m"nirea ,entru asemenea li,s de ;n&redere# 1iata (emeie se " tr; s'i de96luie ;ntrea%a tain. L uis n $i Ceanne'Marie se , rnir ;m,reun s ,ln%# a, i# ,rima ;i s,use &eleilalte & tre1uie s se ,le&e# ;n (aa 6 inei lui Dumne9eu< ea se strdui s' ;n&redine9e &# ri&te ne&a9uri s'ar i6i ;n @urul lea%nului unui & ,il# mama n'are dre,tul s'l 1lesteme. An s(r$it# &a ultim mn%iere# ;i (%dui &# ;m,reun &u HNnin# 6 r ( l si t ate mi@l a&ele &a s'i u$ure9e situaia. Cnd a(l 6estea# 1trnul maistru simi mare m"nire< se temea &# du, 6l6a &e 6a strni sar&ina Ceannei ,rintre l &alni&i# a&esteia ;i 6a (i tare %reu s mai rmn la Mais?. El $i L uis n ;ndr%iser tare mult ,e 6du6< le

7.3

Alexandre Dumas
,rea ru &nd 6edeau &'$i &aut slu@1< ni&i dat n'ar (i lsat' s &ear mil sti6enia unui a9il. Ceannei ni&i nu'i tre&ea ,rin minte s'$i as&und sar&ina< ,rimise &a ,e ,edea,s a &erului< de&i# ;ntm,l'se &e' 6rea D mnul. L uis n era de ,rere &a HNnin s mai ;n&er&e dat s'l ;ndu,le&e ,e M nt,let< dar ,urtarea a&estuia din ultima 6reme ;l s&r1ise ,e 1trnul marinar E &are nu era mul & m,r misuril r E $i s(r$ise ,rin a'i trans( rma ,rietenia adn& &e i' ,urtase dini ar# ;ntr' ur la (el de adn&. El se ;m, tri6i &u atta ;n6er$unare unei ast(el de ,r ,uneri# ;n&t L uis n n'a mai ;ndr9nit s' re,ete. An tim, &e s ul ei ;l & ,le$ea ,e Alain &u in@urii $i 1lesteme# L uis n sttuse &u &"ii ,le&ai# dar &nd $i'i ridi&# ,ri6irea ;i &9u asu,ra unei ,u$&ulie# a(lat ,e mar%inea &minului# ;ntre d u s& i&i $i d i madre, ri. ! ,ri6ea att de struit r# ;n&t &"ii maistrului HNnin se ;ndre,tar ;n m d (ires&# ;n a&eea$i dire&ie. S& ase un stri%t de 1u&urie $i mulumire# lu ,u$&ulia# s&utur# 6esel &a un & ,il# a, i a$e9 ,e mas. G Mii de tunete) ex&lam el. Iat &um stau lu&rurile) Iat &e 6a (eri ,e Ceanne a n astr de trn&neala neis,r6iil r din Mais?) G Dar astea sunt e& n miile (&ute de & ,ii# de d i ani ;n& a&e# ,entru a'i &um,ra ;m1r&minte suri arei l r mai mi&i de 9iua ,rimei ;m,rt$anii. L uis n r stise t ate a&estea (r & n6in%ere# d ar &a s'$i ;m,a&e & n$tiina. G Nu'i nimi&# s ra &ea mi& se 6a ;m,rt$i ;n "ainele de dumini&D &re9i are & 1unul Dumne9eu s (a& ,e (ierul de ser6i&iu $i s' mu$truluias& din ,ri&ina inuteiH Qi&nd a&estea# marinarul i91i &u 6traiul ;n ,u$&uli# &are se s(rm ;n mii de ndri. M nedele de aram $i de ar%int se rs,ndir ,e mas $i ,e du$umea# HNnin le adun# le numr# a, i le ;n$ir ,e mas# ex,rimndu'$i

7/8

Alain Vnt rul


mulumirea ,rintr' ,l aie de ;n@urturi dintre &ele mai ,i,erate. La rndul ei# L uis n sri 1u&ur as de %tul 1r1atului $i'l srut. An ,u$&uli se a(lau sut 9e&e (ran&i. H trr &a# atun&i &nd sar&ina Ceannei 6a de6eni 6i9i1il# s trimit la Val %nes# la 6eri$ ar de'a l r# &are# ;n s&"im1ul unei &"irii m deste# 6a %9dui. Ai ;n(i$ar Ceannei &ele ,use de ei la &ale# 6du6a ,lnse de re&un $tin# du, &um ,ln%ea 9ilni& de durere< se simi a, i mulumit $i t t dat tristD mulumit# (iind& ;$i ddea seama & ;n &urnd nu 6a mai ,utea s se arate ;n sat# de&i ,le&area ei de6enise ne&esar< m"nit# ,entru & tre1uia s se des,art# ,entru ,rima ar# de &nd rmsese 6du6# de mi&ul Cean# $i se ;ntre1a &um 6a ,utea tri de,arte de & ,ilul ei. A&est ultim simmnt & ,le$ea att de mult# ;n&t srmana 6du6 &uta t t (elul de ,ri&ini &a s amne &li,a ,le&rii< 9i ;n ,lus (&ea s &$ti%e mn%iere ;n ,lus# iar mn%ierile & ,ilului ;nsemnau ,entru ea mai mult de&t re,utaia... Antre tim,# talia ei 96elt $i su1ire se ;n%r $a. L uis n# &are 6edea 9ilni&# nu'$i ddea seama de s&"im1are# dar amenii din sat# ,u$i ;n tem de Lan% t# ;n&e,user s' 1at@ & reas&. Se (ereau s (a& %lume ,e seama ei de (a &u HNninD $tiau & marinarul e# ;nde 1$te# un m 1lnd $i &umse&ade# dar a,ri% ;n anumite ;m,re@urri# ast(el &'$i ddeau drumul la %ur numai du, &e se ;nde,rta el. De &t6a 6reme# mi&ul Cean se du&ea la ,es&uit ;m,reun &u 1trnul maistru. Antr' 9i ;ns# &nd ,le&ase de unul sin%ur s &aute m meal# se ;nt rsese a&as &u "ainele s($iate# &u 6nti ,e 1ra9# &u &"ii r $ii $i um(lai de ,lns. Al is& dir s a(le &e s'a ;ntm,lat# dar 1iatul t&ea &u ;n&,nare &e nu'i era ;n (ire. Maistrul HNnin tun &u %lasul lui din 6remea &nd & manda

7/7

Alexandre Dumas
e&"i,a@ul ,e mare# ;n@ur# amenin< t tul a ( st 9adarni&. V9nd & nu se las ;ndu,le&at# Ceanne'Marie ;l lu ,e 1iat de mn $i intr &u el ;n &ealalt &amer. Vdu6a se a$e9 ,e mar%inea ,atuluiD G Haide# Cean# nu 6rei s'mi s,ui de &e $i &u &ine te'ai 1tutH Cean'Marie ;$i ainti &te6a &li,e ,ri6irea asu,ra mamei sale# a, i# i91u&nind ;n la&rimi# se &ui1ri ;n 1raele ei $i a& ,eri &u srutri. Ceanne'Marie ;l ddu 1ini$ r la ,arte. G Mi&u dra% E s,use atun&i mi&ul Cean E nu m mai ;ntre1a< ie nu'i , t s,une ;n ni&i un &a9# iar da& ai a(la de &e m'am 1tut# ai su(eri tare mult. Srmana (emeie ;$i simi inima 96&nindu'i ;n ,ie,t< se (&u r $ie &a ( &ul# a, i se al1i &a 6arul# &u,rins de adn& tul1urare. =nuia &e se ;ntm,lase. G Ii &e da&# mi&uul meu E & ntinu ea E tre1uie s'mi s,ui de &e te'ai ;n&ierat. Nu'i , run&es&# dar te r %. G Ei 1ine# mmi& # (iind& 6rei s $tii &u ri&e ,re# a(l & m'am ;ntlnit &u & ,iii lui 5" mas H mma?# &are se du&eau du, s& i&i# $i & mi'au s,us ni$te lu&ruri urte des,re tine. G Ce (el de lu&ruriH ;ntre1 Ceanne'Marie# 1l1indu'se. G Nu# mam) stri% & ,ilul. Nu m mai ;ntre1a< n'am s ;ndr9nes& ni&i dat s i le re,et. Vdu6a ;$i ,ierdu &a,ul. ;nele%ea & n'ar tre1ui s'l mai &"inuias& ,e 1ietul & ,il< dar era att de ;n%r 9it la %ndul & s'ar (i ,utut s i se de96luie ade6rul# ;n&t sla1 nde@de ;ndemna# (r 6 ia ei# s'l ;ntre1eD G Vreau s $tiu t t# Cean. G Ei 1ine# mam# 1iatul &el mare a ;n&e,ut s m ;n@ure< mi'a$ (i 69ut de drum# da& maistrul HNnin nu mi'ar (i s,us alaltieri & un marinar tre1uie s'i , &neas& ,e &ei &are'l insult. De a&eea am 6rut s'l l 6es& ,e H mma? &el

7/2

Alain Vnt rul


mare< atun&i %rsuna de :an&"ette# &ea mai mare dintre (ete# s'a le%at de tine< mi'a 9is & d mnul Alain... & d mnul Alain... Ceanne'Marie s& ase un i,t $i'$i as&unse 1ra@ii ;n ,alme. Dar nu'i ade6rat E urm 1iatul E au minit $i eu le'am s,us' $i de'asta m'au 1tut. Da# au minit) V r1e$te# mam) Da& %lasul tu mi' 6a re,eta# am s uit ;ndat l 6iturile ,rimite. Mi&ul Cean a,u&ase minile mamei sale $i le a& ,erea &u la&rimi $i srutri. Ceanne'Marie n'a a6ut ,uterea s'$i mint (iul< ea alune& @ s# la ,i&i arele 1iatului# $i i le ;m1ri$. G Iart'm# srmanul meu mi&u# iart'm) stri% ea# &u %lasul ;ntretiat de sus,ine. Iart'm & am uitat &li, de tine# & i'am r,it sin%ura m $tenire ,e &are tatl tu# ;n sr&ia lui# a ,utut s i' lase# un nume &instit $i ne,tat. ;mi 6 i is,$i ,&atul# (ii si%ur) An ,rimul rnd# 6 i ,ln%e t t restul 9ilel r ,e &are le mai am de trit ,e a&est ,mnt< a, i m 6 i strdui s te iu1es& $i mai mult# & m ara mea) Viaa mea i' 6 i ;n&"ina ie... Dar te im,l r# iart'm $i nu ;n&eta s' iu1e$ti ,e srmana ta mam) G S ;n&ete9 eu s te iu1es&H stri% & ,ilul# &u ,utere de ne1nuit la (iin a$a de (ira6. S nu te mai iu1es& t &mai a&um# &nd e$ti att de ne(eri&itH)... S,ui & te 6ei strdui s'mi druie$ti mai mult dra% steH Eu ;i rs,und &# ;n&e,nd &"iar din &li,a asta# &nd ;i 6d &"ii s&ldai ;n la&rimi# te 6 i iu1i de sut de ri mai mult. Ii ;$i ;m1ri$ din n u mama. Nu# tu n'ai ni&i 6in E adu% el E 6in 6atul sunt eu# &are ar (i tre1uit s m r din ,rima &li,# s nu'i dau ,rile@ul a&estui &in s d mn Alain s 6in la n i $i s'i (a& atta ru< 6in 6atul este el# &are a ,r (itat de ,e urma iu1irii tale ,entru mine. Am s m du& s stau de 6 r1 &u d mnul Alain# am s m du& la el. G S nu# (a&i asta) se ;m, tri6i Ceanne'Marie. A ;n&er&at $i maistrul HNnin# dra%ul meu# $i s'a stenit de , man.

7/*

Alexandre Dumas
G Dar maistrul HNnin nu e t tuna &u mine# mmi& < el i' (i 6 r1it des,re 6ele# des,re an& r $i nu mai $tiu eu &e) Dar tu e$ti mama mea# $i &nd am s m %ndes& la tine# sunt ;n&redinat & 6 i i91uti s d 6edes& &e mult %re$e$te & te (a&e s ,ln%i. Ceanne'Marie ar (i ( st is,itit s'l lase ,e 1iat s ;n&er&e< dar maistrul HNnin# ;ntrtat &um era ;m, tri6a lui Alain# ;i 9u%r6ise un ta1l u att de ;ns,imntt r des,re 6iaa des(rnat ,e &are du&ea a&um tnrul# ;n&t (emeii ;i era team & s'l re,ead ,e 1ietul & ,il $i ea nu 6r ia s'l ex,un unei asemenea umiline. A$i lu de&i (iul ,e %enun&"i $i'l de9mierd ;ndelun%# &erndu'i &a# ;n numele dra% stei &e i' ,urta# s renune la un ast(el de ,lan. 0n la urm# Cean ;i (%dui as&ultare.

7/+

Alain Vnt rul

PNDA
:iul $i mama rmaser mult 6reme ;m,reun# mn%indu'se unul ,e &ellalt. Cnd s'au ;nt rs ;n &amera unde ;i a$te,ta HNnin $i L uis n# a&est ra nu le'a ( st %reu s %"i&eas& din &e ,ri&in se ;n&ierase Cean# 69ndu'le urmele la&rimil r de ,e 1ra@ii $i &"ii l r ;nr $ii $i um(lai. Maistrul de e&"i,a@ &ltin din &a, $i s,use & a 6enit tim,ul &a 6du6a s ,le&e din Mais?< a, i# (r s mai a$te,te ;n&u6iinarea a&esteia# (r s ia ;n seam ru%mintea mut ,e &are i' adresa ,ri6irea ei &a s nu mai , meneas& de ,le&are ;n (aa & ,ilului# el sta1ili data ,le&rii ,entru dumini&a urmt are. Vestea a&estei des,riri ;l i91i ,e Cean dre,t ;n inim< el nu se art de9nd@duit# &um se temuse mama lui. Dar i se a$ternu ,e &"i, ,al are ne 1i$nuit# ;$i ainti ,ri6irea ;n % l $i (&u un semn din &a,# de ,ar& ar (i 9isD JE 1ine a$aK. =u9ele lui (remtau# dar nu r steau 6 r1. Vdu6a ;l strnse la ,ie,tul ei< & ,ilul se ls ;m1ri$at# (r s dea semne & simte &e6a. Ai tre1ui mult 6reme ,n s'$i 6in ;n (ire $i s'i , at rs,unde mamei la srutrile &u &are a&easta ;l & ,le$ea. S'ar (i 9is & lua " trre mai ,resus de ;nele%erea $i de 6rsta lui. Era ;ntr' luni. 0n sm1t# Cean rmase trist $i ;n%ndurat< nu i se 6edeau la&rimile# dar &"ii ;i erau r $ii $i ar9t ri< a1ia s& tea &te 6 r1 $i sttea &easuri ;ntre%i &u(undat ;ntr' adn& 6isare. A$i ie$ea din am real d ar &nd era 6 r1a de mai&'sa# &reia ;i urmrea t ate

7/-

Alexandre Dumas
mi$&rile< ;n6luia &u ,ri6irea# de ,ar& ar (i 6rut s'$i ;nti,reas& ;n inim (ie&are trstur a &"i,ului ei dra%. Cnd ea ;n&er&a s'l mai ;nsenine9e# 6 r1indu'i de (eri&irea ;na, ierii# ;ntre1ndu'l da& nu'i ,are 1ine & se 6 r re6edea ,este ,atru'&in&i luni# el 9m1ea< dar 9m1etul lui# att de ne, tri6it &u ex,resia &"il r# &u,rindea atta m"nire# ;n&t ar (i mi$&at $i &ele mai ;m,ietrite inimi. 0e msur &e se a,r ,ia 9iua des,ririi# Cean de6enea t t mai %ndit r. Sm1t# la 6remea &nd urmau s se a$e9e la masa de sear# 1%ar de seam &# ,entru ,rima dat# 1iatul se " trse s as&ulte de s(atul mamei sale $i ie$ise la aer. An &as nu era. Al &utar ,rin %rdin# dar nu'l %sir< ;l stri%ar ,este t t# dar nu rs,unse. D i dintre & ,iii maistrului HNnin au str1tut ,la@a de la un &a,t la altul# dar s'au ;nt rs (r s dea de 1iat. Atun&i Ceanne se s&ul tremurnd de ,e s&aun $i'l ru% ,e maistrul HNnin s mear% ;m,reun &u ea s'l &aute< ri&t era de nelini$tit# nu ;ndr9nea s um1le sin%ur ,rin sat. An%ri@ rat $i el de tristeea &iudat din ultimele 9ile a musului# maistrul HNnin se " tr; s' ;ns eas&. 0le&ar ;m,reun. Ant r&ndu'se la 6iaa 9% m t as &are ;i ;n&ntase tinereea# Alain nu se %ndise & 6rsta $i ne&a9urile ;i m delaser alt(el su(letul# & a&um ;i tre1uia alt&e6a de&t ,rieteni de &ir&ium $i ;m1ri$ri ,e la & luri de strad. Du, numai d u luni de de9m# 1ieii &u &are ,etre&ea ;n&e,ur s'i ,ar %r s lani# ,r $ti $i ,li&ti& $i# iar i1 6ni&ele %r s lane# ,r aste $i ,li&ti& ase< tn@ea du, Ga1i n# du, @erati&ul din 6atr# du, tristele amintiri &e'i um,leau sin%urtatea $i# ,re(erind s se ,li&tiseas& de unul sin%ur de&t ;ntr' ast(el de s &ietate# se ;nt arse la t 6r$ia lui 0a6ili n $i la 6iaa lui de mai ;nainte.

7/.

Alain Vnt rul


0entru el# 6ara se s&urse ;n&et $i %reu# din t ate ,un&tele de 6edere. Du, &um am s,us# ;n ultima ,arte a iernii a6usese n r & de 6nat $i i91utise s adune &te6a sute de (ran&i< dar# ;n &ele d u luni de ,etre&eri# ;$i &"eltuise a,r a,e t ate e& n miile $i se %ndea &u s,aim la &li,a &nd mi&a lui & m ar se 6a t ,i t at. 0e de alt ,arte# dat &u ;nt ar&erea la 6ia lini$tit# %ndul ;n&e,u s'l , arte &tre srmana 6du6 $i se %ndea att de mult la ea# ;n&t i se ,rea une ri & simte dra% ste adn& ,entru Ceanne'Marie# & amintirea a&esteia a@unsese s'i $tear% din su(let amintirea Lisei. Da& am1iia nu l'ar (i ;m,iede&at s'$i de9mint ,urtarea# de &are era &u atta mai mndru# &u &t nu era ,urtare i96 rt din inim< da& nu s'ar (i simit &u,rins de are&are ru$ine ;n lun%ile lui n ,i (r s mn# &nd &"i,ul 1lnd al Ceannei ;i a,rea la &,ti# nu dat ar (i aler%at s 1at la u$a 6e&"iului su ,rieten# maistrul de e&"i,a@# $i s'$i &ear iertare. Dar &nd se simea & ,le$it de asemenea %nduri# se ;n6er$una ;m, tri6a l r $i le alun%a &u (urie. E lesne de ;n&"i,uit &u &t ner1dare a$te,ta el t amna< nd@duia & 6nt area# &are ;l ,asi na att de mult# ;i 6a i9% ni ,entru t tdeauna din minte $i din su(let ni$te %nduri &e'i ,reau & ,ilre$ti $i ,rime@di ase. De alt(el# ri&t de &um,tat ;i era a&um traiul# ;$i &"eltuise a% niseala ,n la ultimul % l %an. Venise luna se,tem1rie. An a&east ,eri ad a anului au l & (luxuri $i re(luxuri ,uterni&e# iar &eanul# &are se retra%e $i ;naintea9 dat rit l r# de9% le$te ;ntinderi mult mai mari de&t ;n ri&are alt ,eri ad# msurnd de la @umtate de le%"e ,n la le%"e# du, adn&imea de la rm. Vremea este t t &ldur as# iar sl1ti&iunile sunt ;n& de,arte de a , , si ,e 1an&urile de nisi,< raele sl1ati&e se ain ;n lar%# ast(el & ni&i 6natul a&esta# ,uin is,itit r#

7//

Alexandre Dumas
nu , ate (i a@uns. 5 tu$i# dat rit mareel r ,uterni&e# &are s& t de su1 a, su,ra(ee mari de nisi,# te mai , i a,r ,ia de el. Dar ;n 9ilele (rum ase# t i l &uit rii de ,e & ast# 1r1ai# (emei# & ,ii# &u &ai $i &atri# intr ;n a, ,n la %enun&"i< r ile &ruel r sa, (%a$uri ,e nisi,# a& l unde# &u &te6a &easuri mai de6reme# se ;ntindea un strat de a, ;nalt de d u9e&i de ,i&i are. Cruele sunt ;n&r&ate &u iar1 de mare# &e 6a (i ( l sit &a ;n%r$mnt ,e % are< (emeile $i & ,iii ;$i ;ntind ,lasele ,entru &re6ei# mai de,arte &a de 1i&ei< &ei mai ;ndr9nei se du& ,n la stn&ile din lar%# din s& 1iturile &r ra adun ,e$tii# &ra1ii# &"iar $i " marii# rma$i ,e us&at du, retra%erea a,ei. An t iul a&estei 9ar6e %enerale# 6nt ril r le este ( arte %reu s %seas& un & li$ r lini$tit# de unde s ,ndeas& 6natul. Alain $tia un 1an& de nisi, a(lat ;n a,r ,iere de %urile Virei# &am la d u le%"e de rm# &are nu rmnea des& ,erit de&t ;n tim,ul mareel r ( arte s&9ute< ri&t de ,uterni& ar (i ( st re(luxul# 1an&ul era t tdeauna des,rit de rm ,rintr'un 1ra de a,< 1raul a&esta era att de lat# ;n&t nu ,uteai s'l str1ai (r 1ar&. De alt(el# 1an&ul era al&tuit d ar din nisi,< &ele &te6a stn&i rs,ndite ,e su,ra(aa lui nu (ereau ad, sturi ;ndea@uns de adn&i ,entru &rusta&ee. A$a stnd lu&rurile# era de ,resu,us & insulia nu 6a (i 1%at ;n seam de l &alni&i< Alain se " tr; s mear% du, rae sl1ati&e ,rin a&este l &uri $i , rni &u 1ar&a la 6remea (luxului# &a s se a(le ,e terenul de 6nt are &nd se 6 r retra%e a,ele. De 6re &te6a 9ile 1tea 6ntul dins,re n rd'6est. Era de&i &u ,utin &a raele sl1ati&e s (i ,rsit re%iunile ar&ti&e# unde tries& t t restul anului# $i s se (i rs,ndit ,rin inuturile n astre# ,entru iernat< ;ntr'ade6r# du, ,uin tim,# 9ri d u sau trei &rduri mari< se %ndise s se

7/2

Alain Vnt rul


a,r ,ie de ele $i s le ;m,u$te din 1ar&< ,srile se adunau la lalt# se 91en%uiau# se s&u(undau ;n a,# 91urau de & l '& l # (r s le ,ese de musa(irul &are se a,r ,ia. An& d u'trei 6sle# $i Alain urma s le ai1 ;n 1taia ,u$tii< dar raele $tiau s ,stre9e distana &u6enit# ast(el ;n&it 6nt rul ni&i nu a,u&ase s se a,r ,ie# & st lul $i luase din l &# 91urnd la mi& ;nlime# $i se ,rise la de,rtare de un s(ert de le%"e. Alain &un $tea ,rea 1ine &um se des($ ar ast(el de 6nt are ,entru a se mai ine du, eleD (iind& nu era &"i, s 6ne9e ,srile# a6ea s le ,es&uias&. !1ser6ase &u satis(a&ie & anul a&esta# &a $i &el ,re&edent# 6a (i ( arte 1 %at ;n al1inele. Al1inele sunt ni$te s& i&i mi&i# netede $i al1i&i ase# late de a,r ximati6 2 mm $i lun%i de 28 mm< ele re,re9int "rana de 1a9 a rael r sl1ati&e. Alain alese un l & &e ,rea ,lin de ast(el de m lu$te $i ;ntinse ,las mare# ,e &are adusese &u el. Iat &e se ;nele%e ,rin ,es&uitul la &are se %ndise Alain. An tim,ul re(luxului se a$ea9 n6 dul ri9 ntal# la ;nlime de un metru deasu,ra a,ei< &nd ;n&e,e (luxul# a,a a& ,er n6 dul< raele sl1ati&e 6in ,e urma (luxului# la distan de d u'trei sute de ,a$i# $i ,rima &are 9re$te al1inele se a(und ;n a,< t ate &elelalte (a& la (el $i se i91es& de n6 dul &are se a(l ;ntre ele $i m meal# ,rin9du'$i ,i&i arele ;n &"iurile lui ,lutit are. Da& unele# mai ne;n&re9t are# i91utes& s & leas& n6 dul $i s intre ;n a, ,e dedesu1tul lui# se ,rind ;n la# &a $i &elelalte# atun&i &nd ;n&ear& s ur&e la su,ra(a< ,n la urm se ;nea& t ate. Cnd se retra%e marea# le %se$ti a%ate de n6 d. Alain ;$i is,r6ise ,re%tirile &u &t6a tim, ;nainte de &re$terea a,el r. Se " tr; s ( l seas& a&est r%a9# um1lnd ,rintre stn&ile rs,ndite i&i $i & l ,e ,mntul 6remelni& eli1erat de a,e< la ad, stul l r# nd@duia s

7/3

Alexandre Dumas
, at ;m,u$&a ;n 6 ie 1e&aele ,e &are ( r( ta l &alni&il r le alun%ase de ,e mal. An(i,se 6sl ;n nisi,# ;$i le% de ea 1ar&a $i se ;nde,rt. =an&ul era lun% de 6re @umtate de le%"e $i Alain str1tuse ;n %ra1 d u treimi din el< &te6a ;m,u$&turi n r & ase ;l ;ndemnar s &er&ete9e $i restul< dar# s,re ,rerea lui de ru# & nstat & marea ;n&e,use s &reas& $i & era tim,ul s se ;nt ar& ;n 1ar&. De de,arte# Alain 69u &ltinndu'se ,e 6aluri. Dar# ;n a&ela$i tim,# 69u & nu se a(la sin%ur ,e insuli. Cine6a# mi& de statur# sttea s,ri@init de ,eretele unei stn&i< a6ea (aa as&uns ;n mini $i ,rea &u(undat ;n %nduri. La 9% m tul (&ut de ,a$ii lui Alain# &are se a,r ,ia# ,ers ana# ri# mai 1ine 9is# & ,ilul# ;$i ;nl &a,ul $i 6nt rul ;l re&un s&u ,e mi&ul Cean.

728

Alain Vnt rul I SE UMFL MAREA


Alain nu'l mai 69use ,e Cean de &nd a&esta ,rsise Ga1i nul. Antlnirea &u 1iatul ;ntr' asemenea ,ustietate ;l mi$& ,n ;n adn&ul su(letului# (r s'$i dea ni&i el seama de &e. G Cine nai1a te'a adus t &mai ,n ai&iH ;l ;ntre1 el. G Cei de ,e J0es&ru$ulK &are# , rnind ;n lar%# s'au ;n6 it s m lase ai&i# unde le'am s,us & am trea1. G Ii &u &ine ai trea1H Cu marsuiniiH... ;n&er& s %lumeas& 6nt rul# de$i nu'i ardea del & de %lum. An &urnd d ar ei 6 r mai (i ,rin l &urile astea. G Nu# d mnule E %ri & ,ilul E ,e dumnea6 astr 6 &utam. G 0e mineH ;ntre1 Alain. M &utai ,e mineH) G Da. C"i,ul lui Alain se ;ntune&D G Ii nu ,uteai s 6ii la Ga1i nH Ami ;n&"i,ui & $tii drumul ,n a& l $i n'ai (i a6ut ne6 ie ni&i de 1ar&. G Ai&i am 6rut s stm de 6 r1# nu ;ntr'alta ,arte. G Ia s 6edem# &e mare tain 6rei s'mi ;m,rt$e$tiH G Vreau s 6 s,un & ai ne&instit (emeie li,sit de a,rare# ,e &are ai nen r &it' ,entru t at 6iaa# $i & e ru &eea &e ai (&ut# d mnule Alain. R stind a&este &u6inte# & ,ilul ;$i aintise ,ri6irea asu,ra 6nt rului# de ,ar& ar (i 6rut s'l ,r 6 a&e. Alain s&, un %est de mnie< dar 6rsta $i ne,utina &elui &e'i 6 r1ea ;l (&ur s se st,neas&.

727

Alexandre Dumas
G 5u e$ti un dr&u$ r la &are in ( arte mult E s,use el# lini$tit. Ai ;nele% durerea $i'mi ,are ru# dar tre1uie s re&un $ti# srman & ,il# & &ei &e i'au ;n&redinat sar&ina de a 6eni s m insuli sunt ni$te ,r $ti. G Nimeni nu mi'a ;n&redinat ni&i sar&in E & ntinu mi&ul Cean E dim, tri6# nimeni nu $tie &e (a& eu ;n a&east &li,. A&um ,t 9ile am a(lat de &ele ;ntm,late# sunt ,t 9ile de &nd nu m %ndes& de&t la asta $i sin%ur am luat " trrea s 6in $i s 6 s,unD JD mnule Alain# da& suntei un m &instit# tre1uie s 6 ;ndre,tai %re$eala (&ut) D mnule Alain# da& suntei un m &instit tre1uie s 6 ;nsurai &u Ceanne'Marie.K Vnt rul ;nl din umeri. Nu ,entru & nu l'ar (i mi$&at s lemnitatea &u &are 6 r1ise 1iatul# dar# da& se inuse tare la ameninrile maistrului HNnin# da& lu,tase &u im1 ldurile ,r ,riei sale & n$tiine# i'ar (i ( st ru$ine s se lase ;ndu,le&at de ru%minile unui & ,il. G A$adar# re(u9aiH ;ntre1 Cean. Ai a96rlit 1iat (amilie ;n %"earele de9nde@dii $i &redei & e de a@uns s s,unei n## ,entru &a t tul s se s(r$eas& $i s d rmii lini$tit# ;n 6reme &e d u (iine srmane# &are nu sunt &u nimi& 6in 6ate# ;$i 6 r ,etre&e n ,ile ,ln%nd $i &"inuindu'seH... Nu# asta nu se 6a ;ntm,la# d mnule Alain# 6' s,un eu. G 5u e$ti un & ,il. G V ;n$elai# d mnule Alain< la&rimile mamei m'au (&ut s m simt 1r1at $i am s 6' d 6edes&. Da& ;n inima dumnea6 astr a mai rmas un str , de mil# tra% nde@dea & m artea (iului 6a i91uti s (a& &eea &e n 'au i91utit la&rimile mamei. G Ce 6rei s s,ui &u astaH G C n'am 6enit ai&i d ar &a s 6 6 r1es&... nu. Itiam dinainte &are 6a (i rs,unsul dumnea6 astr# d mnule Alain.

722

Alain Vnt rul


G Atun&i de &e ai 6enitH G Am 6enit s'mi ,un &a,t 9ilel r) Cu6intele $i ,ri6irea musului ex,rimau atta " trre ;n&t ,e Alain ;l &u,rinse s,aima. G S m ri# tuH ex&lam el. Cean nu'i rs,unse. Dar i'ai ,ierdut minile# aiure9i) & ntinu 6nt rul. G Nu sunt ne1un $i nu aiure9 de l & E rs,unse 1iatul# &u un %las &e ,rea mai lini$tit. Vreau s m r# atta t t. Da& a$ (i ( st 1r1at# m'a$ (i 1tut &u dumnea6 astr $i 6'a$ (i u&is# ri m'ai (i u&is dumnea6 astr ,e mine. Dar nu sunt de&t un & ,il# a$a & 6 i muri. G Ii de &e nai1a 6rei s m riH G Vreau s m r ,entru & din 6ina dumnea6 astr 6a tre1ui s m des,art de mama $i &# de,arte de ea# durerea m'ar u&ide ;n s&urt tim,< 6reau s m r ,entru & tra% nde@dea & s re%retai & ai ,ri&inuit m artea unui ne6in 6at# & amintirea lui 6 6a ;nmuia inima# & 6 6ei (a&e atun&i dat ria# lund' ,e Ceanne'Marie de ne6ast# & ea nu 6a mai ,ln%e $i nu 6a mai (i "ulit de &ei din Mais?# ;n s(r$it# &"iar da& m artea mea n' s 6 ;ndu,le&e# 6reau s m r ,entru a (i mai a,r a,e de 1unul Dumne9eu &a s'l r % s 6e%"e9e asu,ra mamei mele $i s'l ,ede,seas& ,e &el &are a dus' la nen r &ire)... Vedei# d mnule Alain# & am destule ,ri&ini s iau a&east " trre# & nu sunt ne1un $i ni&i nu aiure9. G Ii &re9i & eu am s te lasH stri% Alain. Dre,t rs,uns & ,ilul art &u mna s,re lar%. Alain ;$i ;nt arse ,ri6irea ;ntr'a& l . Uitase de (lux. A$i ddu seama & marea se um(la &u re,e9i&iunea &ara&teristi& mareel r din 6remea e&"in xului $i'l &u,rinse %r a9a. A&um ;i 6enise lui rndul s se r a%e. G Cean# s nu (a&i 6re ,r stie) 5e im,l r# & ,ilul meu# "ai s (u%im la 1ar&< n'a6em ni&i &li, de ,ierdut... Uite# 6a tre1ui s intru ;n a, ,n la 1ru &a s a@un% la ea.

72*

Alexandre Dumas
Un (ul%er de i91nd tre&u ,rin &"ii 1iatului. G A") stri% el. Am a6ut dre,tate &nd s,uneam & m artea (iului su 6a i916i ,e Ceanne'Marie) De ,e a&um 6 e team & s,iritul meu ar ,utea s 6 tul1ure lini$tea. G Mii de tunete) Ai de %nd s 6ii datH stri% ner1dt r Alain. G Nu# n'am s 6in E s,use & ,ilul. 0le&ai sin%ur# eu rmn. Vreau s m r ai&i $i 6 i muri) V ;na, ie9 ast(el 6iaa ,e &are ai sal6at' &u ,reul (eri&irii mamei mele< n'am s'i mai 6d (aa s&ldat ;n la&rimi< n'am s'i mai aud ,e &ei din sat r stind &u6inte umilit are la adresa ei. Vnt rul ;$i ddu seama &# ;n starea su(leteas& ;n &are se a(la 1iatul# ;n&er&rile lui de a'l & n6in%e erau 9adarni&e. : l sindu'se de &li, ;n &are Cean ;$i ;nt rsese ,ri6irile s,re Mais? (&u un salt $i ;n&er& s'l ia ;n 1rae &u ( ra# &a s'l du& ,n la 1ar&. Dar# a,le&du'se# & ,ilul ;i s&, din mn $i lu la (u%< Alain , rni ;n urmrirea lui. !ri&t de s,rinten $i 6i%ur s era Alain# nu l'a ,utut a@un%e< mi&ul mus ,rea ;nsu(leit de ,uteri su,ranaturale. A&east % an ne1uneas& inu $a,te' ,t minute. Cu rsu(larea tiat# Alain se ,ri $i &ut &u ,ri6irea s,re mare. A,ele se um(lau &u ( r $i' re,e9i&iune ;ns,imntt are. Din 1an&ul de nisi, nu mai rmsese la su,ra(a de&t 6re sut de ,a$i. Al stri% ,e Cean# &u %lasul su%rumat de nelini$te. V9nd & 6nt rul renunase la urmrire# & ,ilul se ,rise $i el. :&u &i6a ,a$i# de ,ar& ar (i mers ;n ;ntm,inarea 6aluril r# a, i se a$e9 ,e ,iatr# (r s ,iard &li, din &"i &ea mai mi& mi$&are a 6nt rului. G Cean E ;i 6 r1i Alain E &"iar nu 6rei s'i 6ii ;n (ireH Haide# te r % din su(let# ne'au rmas d ar &te6a minute &a s a@un%em ,n la 1ar&. G Nu E s,use a&esta E ,le&ai $i lsai'm ai&i< nu $tiu &e ;nseamn m artea# ni&i da& e %reu sau e u$ r s m ri< dar

72+

Alain Vnt rul


nu e &u ,utin s su(r mai mult de&t am su(erit ;n ultimele ,t 9ile... 0le&ai) Nu m tem de m arte) Gndul & ea 6a s&,a ,e Ceanne'Marie de &ar $i'i 6a adu&e lini$tea# 6a (a&e s'mi ,ar m artea mai 1lnd) An (aa dra% stei nermurite a a&estui & ,il ,entru mama sa# Alain se simi ;n6ins. G"eaa din inim i se t ,ea ,uin &te ,uin# iar simmintele ,e &are nu ;n&etase s le , arte ;n adn&ul su(letului ,entru Ceanne'Marie de6enir att de ,uterni&e# ;n&t i91utir s d 1 are mes&"inele 1ariere ale r% liului. Anaint &tre 1iat. Cre9nd & ;n&ear& s'l ,rind a d ua ar# mi&ul mus sri ;n ,i&i are# %ata s' ia la (u%. G Rmi ,e l &) ;i stri% Alain. G Asta de,inde numai de dumnea6 astr E rs,unse &u ;ndr9neal & ,ilul. An su(letul lui Alain ,rea & se d lu,t a,ri%. G =ine# rmi) s,use el. Ii &eea &e'mi &eri... ei 1ine... G Ei 1ineH G Ei 1ine# 6 i (a&e) Nu e &u ,utin &a mam# iu1it &u atta &ldur de (iul ei# s nu (ie $i &ea mai 1un s ie# &"iar alturi de un sl1ati& &a mine. G E ade6rat &e s,unei# d mnule AlainH stri% Cean. G Da# i' @ur ,e su(letul meu) rs,unse Alain. G ! 6ei lua ,e Ceanne'Marie de ne6astH G ! 6 i lua. C ,ilul ;ntinse &u s lemnitate &iudat 1raele s,re a,a &are se a,r ,ia (uri as $i &are a@unsese la numai d u9e&i de ,a$i de ei. G Curai ;n (aa m rii) G Cur# (iule) s,use Alain. G !") Cred & nu 6rei s m ;n$elai ;ntr' asemenea &li,H C ,le$it de ;nsemntatea a&estui rs,uns nea$te,tat# & ,ilul ;$i ,ierdu dr9enia de ,n atun&i $i i91u&ni ;n la&rimi. A, i# aler%nd ;n 1raele lui Alain# ;i 9iseD

72-

Alexandre Dumas
V mulumes& ;n numele mamei $i al meu) Ii t t ;n numele amndur ra 6 @ur# d mnule Alain# & ne 6 m strdui din t ate ,uterile s 6 (a&em 6iaa &t mai ,l&ut)... A") Ce u$urat se 6a simi 1iata mam) S mer%em de%ra1 la ea# d mnule Alain. G Da) Da) stri% 6nt rul. Am ,ierdut $i a$a ,rea mult 6reme $i m tem & 6 m (i silii s a@un%em ;n t la 1ar&. A&um# "ai s' lum la snt asa# 1iete) An&e,ur s aler%e ;m,reun s,re 1ar&# ;n tim, &e a,a ur&a ne;n&etat< s'ar (i 9is &'i urmre$te. Se a(lau ,e un teren neted# dar un $ir de stn&i# ;nalte de 6re $a,te' ,t ,i&i are# le as&undea $alu,a. Du, &e de,$ir ;n % an a&este stn&i# se ,rir ;n l &. Cutar &u ,ri6irea 1ar&a# dar a&easta nu mai era a& l unde lsase 6nt rul. G !are unde s (ieH Cean 9ri &el dinii< s& nd un stri%t de9nd@duit# i' art &u de%etul ;ns it rului su $i &9u ;n %enun&"i# dar nu ,e nisi,# &i ;n a,. Marea ur&a ;ntr'una# marea ;i a@unsese din urm $i se a(la la ,i&i arele l r. =ar&a se 9rea ;n lar%# &am la 6re @umtate de le%"e< 6alurile ;i de9le%aser ,arma. A&um ,lutea ;n deri6 $i &urentul du&ea &u re,e9i&iune.

72.

Alain Vnt rul II OM LA AP"


Alain ,ri6i & ,ilul &are sttea t t ;n%enun&"eat $i se ru%a< ;$i r ti ,ri6irea ;n @ur s 6ad &e s ri de s&,are le mai rmseser. Ni&i una din stn&ile a(late ,e 1an&ul de nisi, nu era mai ;nalt de $a,te' ,t ,i&i are# $i &nd (luxul atin%ea & ta maxim# intrau &u &el ,uin d u9e&i de 1rae su1 a,. La ri9 nt nu se 9rea nimi&# ;n a(ara dis&ului r $u al s arelui# &are# asemenea unui %l 1 de ( &# & 1 ra ;n&et ;n &ean# ,rintre n rii de ,ur,ur $i aur# iar strlu&irea lui nu i91utea s lumine9e de&t &restele mi$&t are $i 6i@eli ase ale 6aluril r. C ,ilul & ntinua s se r a%e. Alain (ta adn& $i d u la&rimi mari i se r st % lir de'a lun%ul 1ra@il r< ,uin ;i ,sa de 6iaa lui< dar se %ndea &u durere la 1ietul & ,il# la de9nde@dea mai&'si. An s(r$it# du, &e'$i is,r6i ru%a# Cean se ridi& ;n ,i&i areD G Ce e de (&ut# d mnule AlainH !")# , i (i si%ur & a&um# &nd $tiu &# de 6 m tri# 6 m (i (eri&ii# am s m art la (el de ,uterni& $i de &ura@ s# ,e &t am ( st ;n (aa m rii. A"# da# 6reau s' 6d iar ,e Ceanne'Marie# s'i dau 6estea &ea 1un) A"# da# 6reau s' ;m1ri$e9 ,e mama# a&um# &nd n'am s'i mai simt la&rimile ,i&urndu'mi ;n su(let. Alain nu'l mai as&ulta. G Itii s ;n iH ;ntre1 el. G Vai# nu) rs,unse trist mi&ul Cean.

72/

Alexandre Dumas
G Atun&i n'a6em alt &ale# de&t s ne ur&m ,e stn&a &ea mai ;nalt $i s a$te,tm a& l ;ndurarea &erului sau m artea... Vin # 1iete) G Dar dumneata $tii s ;n iH G =ine;neles. G Atun&i dumneata , i s s&a,i< , i s a@un%i la mal. Vnt rul se ;m, tri6i# &ltinnd din &a,. CumH stri% & ,ilul. Vrei s'mi ;m,rt$e$ti s arta# s m ri ;m,reun &u mineH G :r ;nd ial) G Dar eu nu 6reau asta# d mnule Alain. A"# Dumne9eule) Gnde$te'te la Ceanne'Marie< srmana de ea 6a rmne sin%ur< &e' s se alea% de ea# li,sit de ri&e s,ri@inH Ve9i dumneata# d mnule Alain# Dumne9eu m &"eam la el. De (a,t# eu sunt sla1# ,l,nd< t t nu'i , t (i de ni&i un a@ut r 1ietei mele mame# ;n 6reme &e dumneata e$ti ,uterni&# dumneata , i &$ti%a "rana ei $i a dumitale# , i s' s,ri@ini# s' a,eri# s' mn%i# ;n s(r$it# d mnule Alain# ai s ;n&er&i s' iu1e$ti &um iu1es& eu. Dar Alain era " trt s sal6e9e 1iatul# ri s ,iar dat &u el. G rmul e mult ,rea de,arte E s,use el E ri&t de 1un ;n tt r ar (i# un m n'ar ,utea a@un%e ,n la el. G !"# nu s,une asta# d mnule Alain# nu'i ade6rat) 0entru dumneata t tul e , si1il $i lumea 9i&e & , i str1ate ;n t mai multe le%"e. Nu te mai %ndi & sunt $i eu ai&i. 0lea&# Alain# "ai# ,lea& tti&ule) De altminteri# de' (i s m r# nu sunt eu 6in 6atulH D ar ;n&,narea mea ;mi 6a ,ri&inui m artea $i'i ,rime@duie$te $i dumitale 6iaa) Las'm) Du'te la Ceanne'Marie $i , 6este$te'i &e s'a ;ntm,lat# s,une'i & m 6 i ;nla la &eruri &u numele ei ,e 1u9e. Da& mama 6a na$te un 1iat# s'l &"eme t t Cean' Marie# &a ,e mine# iar &nd mama ;l 6a ;m1ri$a# s 'i $ ,te$ti la ure&"e un &u6inel &a s'i adu&i aminte de

722

Alain Vnt rul


&ellalt Cean# &are 6a (i a& l sus# ,entru &a 1ietul meu su(let s nu (ie dat uitrii... Asta e t t &e'i &er# dra%ul meu Alain# atta t t. Ii srmanul & ,il i91u&ni ;n ,lns. Dre,t rs,uns# Alain ;l strnse la ,ie,tul su. Marea & ntinua s &reas&< 1iatului ;i a@unsese a,a mai sus de %enun&"i< &inele urla @alni&. Vnt rul ;l ridi& ,e Cean ;n 1rae $i ;n&e,u s se &are ,e stn& destul de ;nalt &e se a(la d ar la &i6a ,a$i< &inele se lu du, el. Cnd a@unse a,r a,e ;n 6r(# ;l ls ;n %ra1 ,e 1iat @ s $i & ntinu s ur&e sin%ur# ,ri6ind &tre rm. De dat stri%D G Cean) Cean) Suntem sal6ai) Ve9i a& l 1ar&# ;n dre,tul &l , tnieiH Am s&,at# ,ri&e,i tuH C&i 1ar&a se ;ndrea,t s,re n i $i ne 6a a@un%e ;nainte s (im ;n%"iii de a,e. Cean ,rimi a&east 6este &u un &"i t de 1u&urie. Veni $i el sus# ln% Alain. G ! 6e9iH ;l ;ntre1 a&esta. ! 6e9iH... G Da# da# 6d# tti&ule) !") Ce (eri&ire) Ce 1u&urie ,e 1iata Ceanne'Marie) C ,ilul se temea de m arte numai din ,ri&ina durerii ,e &are i'ar (i ,ri&inuit' mai&'si. S arele dis,ruse la ri9 nt< & 1 rse ;n&et';n&et# ;n a,# &a & ra1ie &e se s&u(und# iar lumina sla1 a as(initului murea ;n%"iit de ;ntuneri&. Alain s & ti de &u6iin s atra% atenia amenil r din 1ar&< sl 1 9i d u ( &uri ;n aer# a, i# a%ndu '$i 1atista de ea6a ,u$tii# (lutur &a ,e un stea%. =ar&a se a,r ,ia ;n linie drea,t# &eea &e'l ;ndemna s &read & semnalele l r (useser 69ute. Dintr' dat# &nd a@unsese d ar la 6re mie de 1rae de stn&# (r ,ri&in anume# 1ar&a ;$i s&"im1 dire&iaD &rmi la drea,ta $i'i de,$i ,e nau(ra%iai# lsndu'i ;n

723

Alexandre Dumas
urm. A&e$tia ;$i unir %lasurile ;n stri%te de9nd@duite# &are# din ,&ate# rmaser (r ni&i un re9ultat. Vnt rul ;$i (lutur din n u stea%ul# a, i# smul%nd 1atista din ea6a ,u$tii# se %ndi s' ;n&ar&e iar. Vr i s s& at ,ra(ul de ,u$& din rani. Dar lsase @ s# &a s se , at &ra mai u$ r ,e stn& $i a&um t l1a lui 9&ea a& ,erit de a,# iar ,ra(ul se udase. Alain ;$i arun& ,ri6irile nelini$tite s,re lar%< $alu,a se ;nde,rta ;ntr'una. An&er& s stri%e din n u# dar ;$i ddu'seama & 9% m tul 6aluril r ;i a& ,erea %lasul. A&est @ & al ;ntm,lrii ;l s& sese din mini< se a(la ;ntr 'una din a&ele &li,e &nd mului i se ,are t tul &u ,utin. :r a'i s,une nimi& lui Cean# ;n&e,u s'$i s& at "ainele de ,e el. G 0 rne$ti s,re mal $i 1ine (a&i E 9ise 1iatul# &u m"nire ;n %las. Ve9i# nu uita s'i s,ui maniei &e te'am ru%at. G =a nu , rnes& s,re mal E ;i rs,unse Alain E am s ;n&er& s ,rind din urm 1ar&a $i s' adu& la tine. G Dar nu mai e tim, E se ;m, tri6i & ,ilul. Uite# se las n a,tea# 1ar&a a1ia se mai 9re$te# iar &nd s intri ;n a,# n' s' mai 6e9i del &. G Ce 6rei# 1iete) Asta e sin%ura &ale &a s s&,m de ai&i) s,use Alain# & ntinund s se de91ra&e. Cean se , rni din n u ,e ,lns. G !") Mi'e ru$ine E %ri 1iatul# &u ndu( E dar &red & a&um mi'e team. G Cura@# mi&uule) & ntinu Alain. De' (i s m r $i da& ai s te ;ntlne$ti &u Ceanne'Marie# (ie &"iar $i ;n &eruri# s,une'i & am (&ut t t &e mi'a stat ;n ,uteri &a s ;ndre,t rul ,e &are i l'am ,ri&inuit. Qi&nd a&estea# Alain ;$i ;ntinse 1raele# iar & ,ilul 6eni s se &ui1reas& la ,ie,tul lui. Vnt rul tre1ui s'l ;nde,rte9e &u ( ra. A, i# (r s ,iard &li,# Alain se arun& ;n a,.

738

Alain Vnt rul


0a6ili n# la &are nu se mai %ndea nimeni# dar &are era ,ers na@ul (r %rai al a&estui tri # se arun& du, st,nul lui# s & tind & e (ires& s'l urme9e riunde s'ar du&e. Du, &um am a6ut ,rile@ul s & nstatm# tnrul era un ;n tt r (r ,ere&"e< el nu se ;ndre,t s,re 1ar&# &i a,u& ,ie9i$# s,re l &ul unde a&easta urma s a@un%# da& inea dire&ia ;n &are , rnise. Vr i s'l mai 6ad dat ,e srmanul Cean< ;n tim, &e ;n ta# ;$i ;nt arse &a,ul $i ,ri6i &tre stn&. :iind situat la a,us# (a de l &ul unde se a(la el# 9ri & ,ilul ,r (ilndu 'se &a siluet nea%r ,e (undalul ,ur,uriu al ri9 ntului. =iatul sttea ;n %enun&"i $i se ru%a# &u minile ;nlate s,re &er. Alain ;i mai stri% un 1un'rmas# a, i ;n&e,u s ;n ate din t ate ,uterile. ! &li, ;i tre&u ,rin minte & ar tre1ui s trimit &inele s stea &u 1iatul< dar ;$i ddu seama & 0a6ili n n'are s'l as&ulte $i & ar ,ierde un tim, ,rei s &u a&east ;n&er&are. De alt(el# 0a6ili n era un ;n tt r la (el de is&usit &a $i st,nul lui< a6ea la1ele ,almate# m $tenite ,r 1a1il de la 6reun strm $ din rasa 5erra'N 6a. Alain ;l ls de&i ,e 0a6ili n s (a& &e'l tia &a,ul# iar el & ntinu s ;n ate ;n dia% nal# s,re l &ul unde nd@duia s a@un% dat &u $alu,a. Dar a1ia str1tuse &te6a sute de 1rae# &nd ;$i ddu seama & ,ierde dire&ia< era ,urtat s,re drea,ta# iar el tre1uia s mear% s,re stn%a. :usese ,rins de un &urent $i a&esta ;l tr%ea du, el) An&er& s se ;m, tri6eas&< strdaniile i'au ( st 9adarni&e $i nu l'au a@utat la alt&e6a de&t s rmn ,e l &. Cut s se stre& are ,e su1 a,< $tia & a&e$ti &ureni ,trund une ri d ar la mi& adn&ime< dar $i su1 a,# &a $i la su,ra(a# se simi ;m,ins de ( r ,e &are nu era &"i, s' r91eas&. 0 rni s stri%e du, a@ut r# la (el &a $i ,e stn&# dar la stri%tele lui rs,unse d ar 6uietul tala9uril r.

737

Alexandre Dumas
Q6&ni ,uterni& din a,# ie$ind la su,ra(a ,n la 1ru. Vr ia s ,ri6eas& ;n @ur< din ne(eri&ire se ;nn ,tase# iar ,ri6irea nu ,utea str,un%e ;ntuneri&ul la de,rtare mai mare de d u9e&i de ,a$i. Lu,ta nu mai a6ea r st $i t tu$i nu'l ,utea ,rsi ,e 1ietul & ,il. Se %ndea ;ntr'una la el. Cnd era ridi&at ;n sus de un 6al mai mare $i &nd a&esta 6enea mu%ind s se s,ar% de ,ie,tul lui# i se ,rea & 6ede tru,ul (ira6 al lui Cean sltat &a @u&rie ,e &reasta ;ns,umat< $i'l ;n&"i,uia stnd li,it de stn&# ;n tim, &e marea &re$tea ;n @urul lui 69nd &u &"ii# marea a&eea lini$tit# dar la (el de amenint are ;n lini$tea ei# &a $i ,e (urtun. Cnd ;i 91ura ,e deasu,ra &a,ului 6reun % eland ;ntr9iat# ;n drum s,re &ui1ul lui# i se ,rea & aude stri%tul 1iatului# &are ;$i ;n&redina su(letul lui Dumne9eu# simea &um ;l &u,rinde ameeala $i &u t ate & era (ri%# ;l tre&eau sud rile. Se s&u(unda atun&i &u &a,ul ;n a, s'$i r& reas& (runtea. An tim,ul a&esta era mnat ;ntr'una de &urent# ast(el ;n&t a,r a,e & nu tre1uia s de,un ni&i un e( rt ,entru a se menine deasu,ra 6aluril r. De dat se r st % li &u re,e9i&iune de &te6a ri< simi a, i & mi$&rile ;i sunt din n u li1ere. A& l se s(r$ea &urentul. Alain se %ndi &li, ;n& tr s a,u&e< ;ntuneri&ul era de ne,truns# nu se 6edea ni&i lun# ni&i stele# nimi&# ;n a(ar de al1ul ( s( res&ent al 6aluril r din @urul lui. Era ,ierdut ;n nemr%inire) 0a6ili n & ntinua s ;n ate la &i6a ,a$i ;n urma st,nului# s& nd din &nd ;n &nd &te un urlet @alni&# &a un stri%t de a@ut r. Lsndu'se ;n 6 ia s artei# Alain ;n ta (r ni&i int# ;n t ast(el a,r a,e un &eas $i @umtate. Du, a&eea# ,uterile ;n&e,ur s'l ,rseas&# mi$&rile ;i de6enir nesi%ure $i a1ia se mai inea la su,ra(aa 6aluril r< ele ;i

732

Alain Vnt rul


tre&eau ,e deasu,ra &a,ului# r st % lindu'se. I se ,rea & 0a6ili n url $i mai ;n(ri& $t r. Atun&i# ,uin &te ,uin# simi & mintea i se ;n&e $ea9< au9ea ;n ure&"i un 9um9et ne;ntreru,t $i ;n(undat. 0rin (aa &"il r i se ,erindau ima%ini ale tre&utului< t t &e 69use# (&use sau s,usese se ,etre&ea a&um ,entru a d ua ar. An a&east "alu&inaie# @ &urile lui din & ,ilrie# din li6ada um1r as de la C &"ardiFre# se & n(undau &u 6iaa de la 0aris< retria ,ar& aie6ea ,etre&erile# r%iile de a& l # &ele d u dueluri# dra% stea lui ,entru Lisa# tristeea 9ilel r ,etre&ute la Ga1i n# 6nt area ,rin mla$tin. Re6edea# strnse la lalt# &"i,urile ,r (es ril r de la Saint'L> $i &"i,ul 1lnd $i lini$tit al tatlui su< au9ea ne&"e9atul ,rin &are 1idi6iul 1trnului M nt,let saluta ;nt ar&erea a&as# du, un drum lun%. 0rietenii lui ,etre&rei de la 0aris al&tuiau (undalul ta1l ului< de$i muli la numr# ;l 6edea lim,ede ,e (ie&are ;n ,arte# de t i ;$i amintea a&um# la a,r ,ierea m rii. 0e msur &e'i sl1eau ,uterile# 9um9etul din ure&"i de6enea mai ,uterni&# iar ima%inile se $ter%eau< lui Alain i se ,ru & ;ntuneri&ul din (aa lui se & l rea9 ;n al1astru# iar ,e a&est ( nd al1astru ,rinde a se ;n(iri,a un &"i, ;n&ntt r &e &,ta ,r , rii t t mai mari# &u &t se a,r ,ia mai mult de el< &"i,ul a&esta era &"i,ul Ceannei< era a$e9at ,e stn& unde'l lsase ,e 1iat. C ,ilul se a(la ln% ea# ;n ,i&i are# &ui1rit la ,ie,tul ei# $i amnd i erau ;n6luii ;ntr' aure l de lumin# Alain nu 6edea (aa & ,ilului# dar 6edea ,e a mamei< mama ;$i ,ri6ea 9m1ind (iul $i 9m1etul a&esta era ,lin de tristee. De dat# n rul &e a& ,erea &"i,ul 1iatului se ;m,r$tie# iar (aa lui se i6i ,alid# &a de m rt. La %ndul a&esta# mintea lui Alain se tul1ur $i mai mult. An nlu&irea lui# stn& se a(la d ar la &i6a ,a$i. A$i adun t ate ,uterile s a@un% la ea< &re9u & atin%e &u

73*

Alexandre Dumas
mna stn& ,e &are 6edea ;nlndu'se< se a% de ea &u ,uterea ,e &are i' d a,r ,ierea m rii# a, i le$in. An s,atele a% niei au9i un urlet tre&ndu'i ,e deasu,ra &a,ului. Era %lasul @alni& al &inelui# &are# la rndul su# adresa lumii ,mnte$ti un ultim rmas 1un.

73+

Alain Vnt rul III FIECRUIA CE I SE CUVINE


Maestrul HNnin a6ea 1i&eiul s'$i ;n&ea, (ie&are n u 9i , , sind ,e 1an& de lemn de la mar%inea %rdinii# unde (uma ,i,. An dimineaa urmt are ;ntm,lril r ,e &are le'am , 6estit# maistrul de e&"i,a@ ;$i (uma &a de 1i&ei ,i,a# stnd ,e 1an&. La &i6a ,a$i de el# L uis n des&ur&a ni$te undie $i ;ndre,ta ni$te &rli%e. Ce6a mai la ,arte# (iul &el mare trsese ,e nisi, 6e&"ea l r 1ar& $i se strduia s'i astu,e &u &li &r,turile. Ex,resia de ,e &"i,ul marinarului era mai as,r $i mai ;n%ndurat &a de 1i&ei< (elul ;n &are 1u9ele lui a96rleau r t % ale %r ase de (um era &u t tul de se1it< se 6edea lim,ede & nu %usta ,l&erea $i ti"na ,e &are i le ,ri&inuiau a&este &li,e de destindere< din &nd ;n &nd# el# &are ;m1trnise ,rintre 6aluri $i a6ea ,entru &ean un ade6rat &ult# el# &are nu ,ri&e,ea &um , t tri unii ameni de,arte de rm# se uita la mare &u ,ri6ire ;n&r&at de mnie $i d @an. C9u a, i ,e %nduri# att de adn&# ;n&t a ( st ne6 ie de ;ntm,lri &u t tul ne 1i$nuite ,entru a'l tre9i la realitate. Cnd s arele se ;nla ,e &er# alun%ind a1urii de la ri9 nt# ;m,ur,urnd a,a mrii $i aurind 9idurile &asel r# se deslu$i 9ar6a ;nde,rtat a unei mulimi de ameni. Ne6asta $i & ,iii maistrului HNnin# (&ur &eea &e (&eau t i & nstenii l r. Dar maistrul de e&"i,a@ rmase 6reme ne,st r la a&east 9ar6# a, i# ridi&ndu'se mni s# ;$i 96rli &t & l ,i,a# &are se ,re(&u ;n ndri.

73-

Alexandre Dumas
G Mii de tunete) Ce tr1 i# , t s (a&) stri% el. De 1un seam & l'au %sit $i a&um alear% la &ada6ru &a ni$te & r1i... $tia# &el ,uin# au s&u9D se "rnes& &u &arne de m< dar &e s,e&ta& l &um,lit , ate (i ,entru (emeie $i ,entru ni$te n&i &"i,ul unui ;ne&at) Vrsndu'$i ast(el mnia# HNnin se ;ndre,t 1 d %nind ;n dire&ia de unde se au9ea %l%ia. 0e drum se ;ntlni &u L uis n# &are se ;nt r&ea a&as. G El e# nu'i a$aH ;ntre1 HNnin. G Nu# nu'i el< &el ,e &are l'au %sit e Lan% t E rs,unse L uis n. G !"# de 6reme &e nu'i el# ,uin ;mi ,as de &e au %sit la &r & dilul sta 1trn E ;ntreru,se maistrul Ca&4ues. G Ai ,uin r1dare# mule) Ni&i nu m la$i s'mi s(r$es& 6 r1a. N'au %sit nimi& la Lan% t< l'au %sit ,e Lan% t ;nsu$i# s,n9urat. G Asta'i 1un) S,n9uratH Se $tie de &e s'a s,n9uratH ;ntre1 HNnin# &are# de$i (rmntat de %nduri# nu ,utea rmne ne,st r la asemenea 6este. G Unii s,un & ar (i ( st ,%u1it de sum mare de 1ani# alii & ar (i a6ut ni$te ;n&ur&turi &u @ustiia< ;n s(r$it# se mai 9i&e & i'ar (i dat rat lui Ri&"ard sut de mii de (ran&i $i & a&esta ;l dduse ;n @ude&at< el a ,re(erat s se s,n9ure de&t s'$i a&"ite dat ria. G Ei 1ine# $i'a (&ut sin%ur &eea &e a$ (i (&ut $i eu de mult 6reme da& mi'ar (i &9ut ;n mn. Du, &e ,use ,un&t a&estui dis&urs (une1ru# maistrul HNnin era ,e &ale s se ;nt ar& a&as< dar stri%tul de %r a9 $i uimire al ne6estei sale ;l (&u s se ;nt ar&< la d i ,a$i ;n urm ;l 9ri ,e Alain# ,e &are ;l &re9user m rt $i &are 6enea s,re ei) G 5u)... 5u)... A$adar# trie$tiH) Mii de tunete) De mi'ar drui &ine6a & ra1ie &u trei &atar%e# t t n'a$ ,utea s (iu mai mulumit.

73.

Alain Vnt rul


Alain se art uimit de ,rimirea &ldur as &e i' (&ea maistrul HNnin# ,e &are ;l &redea t t ;ne,at du, ;n(runtarea a6ut &u &te6a luni ;n urm. Andu,le&at de struinele $e(ului de e&"i,a@# tnrul ;i , 6esti &e se ;ntm,lase n a,tea tre&ut< &um 6enise Cean s'l &aute ,e insuli# &um# im,resi nat de de6 tamentul & ,ilului# ;i @urase & se 6a &st ri &u mama lui# &um 6alurile le luase 1ar&a $i ei (useser ne6 ii s se re(u%ie9e ,e stn&. Ai 6 r1i des,re nde@dea l r de a (i sal6ai de 1ar&# nde@de &e s'a d 6edit ,n la urm 9adarni&. Atun&i el# Alain# srise ;n a, &a s a@un% din urm 1ar&a# dar# smuls de &urent# ist 6it de lu,ta &u 6alurile# le$inase t &mai ;n &li,a &nd 1nuia & se a%a de stn&a unde ;l lsase ,e Cean. An realitate se a(la ,e rm. Antre tim,# a,ele se retrseser# ast(el ;n&t a ,utut a@un%e ,e us&at la Ga1i n &a s'$i ,un ni$te "aine ,e el. G =ietul Cean) adu% Alain# &u la&rimi ;n &"i. Da& l 'a$ (i luat &u mine# , ate & l'a$ (i sal6at. G A&um &e'ai de %nd s (a&iH ;l ;ntre1 maistrul HNnin. G Nu i'am (%duit are 1iatului s m ;ns r &u mama luiH Ei 1ine# maistre HNnin# &eea &e n'am (&ut ;n urma ameninril r# 6 i (a&e ;n urma ru%minil r# 6in s'mi in (%duiala. G Ii'i 6ine %reuH ;l ;ntre1 marinarul. G Nu# iu1eam ,e Ceanne'Marie din t at inima# dar ast9i ;mi e de d u ri mai dra%D &a s ie $i &a mam. S mer%em la ea# s'i du&em a&east 6este nen r &it< &red & &ea de a d ua 6este ,e &are i' 6 i da nu 6a ,utea s' mn%ie ,entru ,rima. G S mer%em E s,une maistrul HNnin E &u att mai mult &u &t nu tre1uie s te du&i ,rea de,arte< $tiai & ea se a(l la mine a&asH Alain ddu a(irmati6 din &a,. Atun&i# "aide) Cei d i 1r1ai se a,r ,iar de &as# dar# ;n l & s intre ,e u$# HNnin se ,ri ;n (aa uneia dintre (erestre< ,e

73/

Alexandre Dumas
dinuntru# ,erdeaua era ,uin ;nde,rtat de &er&e6ea $i ;n%duia ,ri6irii s ,trund ;n &amer. Se uit mai ;nti la $e(ul de e&"i,a@. G S,une'mi# srmana (iin e a& l H ;ntre1 Alain. G Da# este. G Atun&i# "ai s intrm E s,use 6nt rul# (tnd. G ! s intrm# dar mai ;nti ,ri6e$te $i tu. Alain &ltin trist din &a, $i'$i a,r ,ie (aa de %eam# dar a1ia ;$i r ti ,ri6irea ,rin &amer# & s& ase un stri%t $i se ;nt arse uluit s,re 1trnul marinar. G A"# &e'mi 69ur &"iiH Alain 69use ,e Ceanne'Marie a,le&at ,este un ,at# s,ri@inindu'$i &u mn (iul# ;n tim, &e &u &ealalt mn ;i ddea & ,ilului s 1ea dintr' &an. G Asta este) Asta este) ;i rs,unse $e(ul de e&"i,a@. Vnt rul &9u ;n %enun&"i $i'$i ;nl 1raele s,re &er. Marinarul ;l smu&i ;n sus. G Ei 1ine# &e ai de 9isH C ,entru un sl1ati& &a tine s'au s6r$it d u minuni de datH ! $tii tu ,rea 1ine. A&um "ai s'i ;m1ri$e9i. Ii ;l ;m,inse ,e Alain ;n &as. E lesne de ;n&"i,uit &e 1u&ur as era Ceanne'Marie# inndu'$i (iul ;n 1rae $i re69ndu'l ,e Alain# des,re &are se &redea & murise# un Alain , &it# &erndu'i &u umilin s dea uitrii tre&utul $i ru%nd' s'i ;n%duie s'$i re,are %re$elile ,e &are le s6r$ise ;n tre&ut (a de ea. Se , ate ;n&"i,ui# de asemenea# &t de 1u&ur s era ;n 6reme &e'l ;m1ri$a ,e mi&ul mus# ,e &are nu mai nd@duia s'l re6ad ,e lumea asta. G Cum de'ai s&,at de a& l # dra%ul meu & ,ilH ;l ;ntre1 el. Cean i'l art &u mna ,e maistrul HNnin. Alain ;nelese t tul. G A") Dumneata erai ;n 1ar&a ,e &are am 69ut' H

732

Alain Vnt rul


G La nai1a) Eu $i &u Ceanne'Marie# ri# mai de%ra1# Ceanne'Marie $i &u mine< (iind& ea# t t is& dind ;n& a&e $i'n& l # a a(lat & dr&u$ rul ,le&ase ;n &utarea ta. G Dar atun&i ,entru &e n'ai 6enit dire&t s,re n iH M'ai (i s&utit de 1aie stra$ni&) G 0entru &eH 0entru &# de n'ai (i ( st un ,r,dit de m al us&atului# &are ,lea& la ,lim1are ,rintre 1an&urile de nisi,# (r s'i ,ese de &eea &e se ;ntm,l ;n @urul lui# ai (i $tiut &# la d u le%"e ;n lar%# la rsrit de %urile Virei# se a(l un &urent ,uterni& &are te ;m,in%e s,re rm. G A". A&um ;l $tiu ,rea 1ine $i 6 @ur s n'am s uit ni&i dat & se a(l a& l . G Ei 1ine# am 6rut s & les& &urentul sta. V 6edeam ( arte 1ine# &rede'm) V ,er,eleai ;n &eanul 6 stru de %ranit# (luturnd stea%ul a&ela al dis,errii< dar tre1uia s dm & l 1an&ului &a s a@un%em la 6 i $i tu n 'ai a6ut r1dare s a$te,i) Nu# n'ai 6rut s'i dat re9i 6iaa 1trnului m $ HNnin. Alain strnse &u ,utere mna $e(ului de e&"i,a@. :iind& de ,artea a&easta t tul era lmurit $i ,us la &ale# 6enise tim,ul &a Ceanne'Marie $i Alain s a(le des,re m artea &iudat $i nea$te,tat a lui 5" mas Lan% t. Du, &um se $tie# un&"iul nu (usese ,rea iu1it r (a de 1iata Ceanne $i t tu$i# au9ind de m artea lui# a&easta nu $i'a ,utut st,ni la&rimile. G A"# ,e &instea mea# ai ,rea multe la&rimi# s&um,a# mea Ceanne# $i da& 6rei s nu te ,ede,seas& Dumne9eu# ,strea9'le ,entru &au9 mai 1un. Ct des,re mine E adu% 6esel 6nt rul E nu , t s,une & i 'am d rit m artea# dar# de 6reme &e el a s & tit & tre1uie s se s,n9ure# ;mi mrturises& ,rerea de ru & nu , ate s'mi ,ar ru du, el. Au stat ,n tr9iu ;n &asa marinarului $i a1ia ,e la &easurile uns,re9e&e s'a ;nt rs Alain la Ga1i n.

733

Alexandre Dumas
A d ua 9i s'a a(lat ade6rata ,ri&in a m rii lui Lan% t. Cude&t rul# &are 6enise s ;n&"eie ,r &esul'6er1al de & nstatare a sinu&iderii# a %sit ,e ,atul lui "rtie tim1rat. Era &itaie de la 5ri1unalul &i6il din Saint'L>< (usese trimis ,e numele lui 5" mas Lan% t de &tre Ri&"ard# &are re&lama suma de sut de mii de (ran&i. Ri&"ard ;$i re9er6a dre,tul de a (a&e &un s&ut la l &ul $i tim,ul , tri6it# temeiul a&estei ,retenii. Era lim,ede &# ;n a@un sau &u d u 9ile ;n urm# Ri&"ard 6enise la Mais? $i'i (&use 1i$nuita 6i9it lui 5" mas Lan% t. A&esta din urm# stul de &ererile lui Ri&"ard# se ;m, tri6ise. Ca s'l s,erie# Ri&"ard lsase "rtia tim1rat# &are &9use a&um ;n minile @ustiiei. Lan% t ;$i ,ierduse &a,ul. A(a&erea M nt,let nu era sin%ura lui a(a&ere &mtreas& ne&instit< se %ndi & a&east re&lamaie 6a s& rm ni t tul $i &# din t ate & lurile satului# se 6a , rni asu,ra lui un , t , de 1lesteme. De 1lesteme nu se ,rea sin&"isea Lan% t# dar $tia ,rea 1ine & ;n s,atele 1lestemel r era as&uns &urtea &u @uri. La urma urmel r# , liele lui M nt,let erau msluite. Du, &um am mai s,us# 5" mas Lan% t ;$i ,ierduse minile $i se s,n9urase.

IV NCHEIERE

288

Alain Vnt rul


Du, d u luni $i @umtate de la &st ria l r $i trei luni de la m artea lui 5" mas Lan% t# Alain M nt,let# s ia lui $i mi&ul Cean ;$i (&eau intrarea la C &"ardiFre# unde ;i a$te,ta un mare s, dat ;n &instea maistrului HNnin# a lui L uis n $i a &el r uns,re9e&e & ,ii ai l r. De asemenea# au ( st , (tii t i ,rietenii lui din satele Mais?# Grand'Cam, $i Saint'0ierre'du'M nt. Iat &e se ;ntm,lase ;n a&este trei luniD M artea lui Lan% t nu numai & 9drni&ise re&lamaia lui Ri&"ard# dar ;l ,usese ,e Ri&"ard la dis, 9iia lui M nt,let. A&esta du, &e intr ;n , sesia , liel r a(late la Lan% t# ;l sili ,e a6 &at s i le ;na, ie9e $i ,e &elelalte. Hrtiile au ( st &er&etate de un ex,ert# &are a sta1ilit & suma dat rat de M nt,let se ridi&a la trei9e&i $i $a,te de mii &in&i sute de (ran&i. An (elul a&esta# Alain M nt,let se tre9i 1ene(i&iar al su&&esiunii Lan% t ,entru mai 1ine de $ai9e&i de mii de (ran&i. Restul i se &u6enea Ceannei# ;n &alitate de m $tenit are dire&t a 1trnului ,un%a$. Dar a&est rest era al&tuit din , lie des,re &are nu se $tia &t sunt de & re&t ;nt &mite. Au ( st adunai t i dat rni&ii $i (ie&are dintre ei# su1 ,restare de @urmnt# au de&larat suma dat rat. 0n la urm# s'a sta1ilit & ;ntrea%a a6ere se ridi& la suma de ,atru9e&i de mii de (ran&i# ,lus (erma C &"ardiFre. Din t ate a&estea# 6re $ai9e&i sau $a,te9e&i de mii de (ran&i erau ai lui Alain M nt,let. Cst ria a li&"idat t ate s & telile. Ast9i# Alain M nt,let a readus (erma C &"ardiFre la starea ;n(l rit are de ,e 6remea 1trnului M nt,let< Ceanne'Marie este &ea mai dr%u (ermier din ;ntre%ul &ant n Saint'L># iar Cean# &are are d u9e&i $i ,atru de ani# $i suri ara lui# &are nu are de&t treis,re9e&e# sunt s & tii &a &ele mai 1une ,artide din de,artamentul Cal6ad s.

287

Alexandre Dumas
An &li,ele de r%a9# de d u'trei ri ,e an# Alain M nt,let ;$i ;n%duie s de6in iar 6nt rul de ,sri de a,# a$a &um l'ai &un s&ut# srind din stn& ;n stn&# (u%ind din &alea mareel r. 0a6ili n a trit &t trie$te un &ine $i a murit lini$tit# de 1trnee. A ( st ;n%r ,at de ,rietenul su Cean# ln% ( stul lui st,n# M $ Ga1i n. Lisa C usselin s'a &st rit &u un a%ent de s&"im1# &are# uitnd s'$i de,un ;n&asrile la s(r$it de lun# a (u%it ;n strintate# lsnd' la 0aris &u trei & ,ii. Ea s'a ;nt rs la Isi%n?# unde a reluat ne% ul &u unt# ,rsit de tatl ei. Nd@duie$te &a ;ntr' 1un 9i s a(le des,re m artea s ului ei< asta i'ar ;n%dui s se re&st reas&# innd seama & este ;n& tnr# (rum as $i & &"et. A$a s (ie)

CUPRINS

CUVSN5 ANAIN5E....................................................* I...........................................................................7*

282

Alain Vnt rul ! EDUCAIE.........................................................7* CARE LAS DE D!RI5...........................................7* II .........................................................................2+ UN SHTL!CU DE AR.........................................2+ III.........................................................................*0RIMELE ARME ....................................................*ALE LUI ALAIN M!N50LE5....................................*IV.........................................................................+2 ! R:UIAL CARE................................................+2 NU REQ!LV 0R!=LEMELE..................................+2 V..........................................................................-GREIELILE SE 0L5ESC........................................-VI........................................................................... M!I5ENIREA LSA5............................................. DE M!I GA=I!N.................................................... VII......................................................................../* 0E 0LAC............................................................... /*

28*

Alexandre Dumas VIII.......................................................................2* NAU:RAGIAII DE 0E ...........................................2* JS:SN5A 5EREQAK...............................................2* IX.........................................................................3/ :AMILIA C!N5RAMAIS5RULUI...............................3/ X........................................................................78* UN S:A5 =UN.....................................................78* XI.......................................................................783 AN CARE SE D!VEDEI5E....................................783 C II UN MUS 0!A5E :I =UN LA CEVA................783 XII......................................................................77MAIS5RULUI CACVUES........................................77AI VINE ! IDEE....................................................77XIII.....................................................................727 N!A05E AL=A....................................................727 XIV.....................................................................72. CEI D!I CUME5RI...............................................72.

28+

Alain Vnt rul XV......................................................................7*2 :ERES5RUICA.....................................................7*2 XVI.....................................................................7+8 CI GREII5E.......................................................7+8 XVII....................................................................7+3 GREIEALA..........................................................7+3 UNEI :EMEI CINS5I5E.........................................7+3 XVIII...................................................................7-. ! AN5SLNIRE......................................................7-. GREU DE REALIQA5............................................7-. XIX.....................................................................7.. SU:LE5E MIL!S5IVE...........................................7.. XX......................................................................7/0SNDA...............................................................7/XXI.....................................................................727 SE UM:L MAREA...............................................727 XXII....................................................................72/

28-

Alexandre Dumas !M LA A0)........................................................72/ XXIII...................................................................73:IECRUIA CE I SE CUVINE.................................73XXIV...................................................................288 ANCHEIERE.........................................................288 CU0RINS............................................................282

28.

Alain Vnt rul

Le&t r D ALEXANDRINA IM0U 5e"n reda&t rD C!RNEL CRIS5ESCU =un de ti,ar 72.V.73//. A,rut 73//. C manda nr. 722*. 5ira@< /8 888. C li de ti,arD 78#-. C manda nr. /8 72+ C m1inatul 0 li%ra(i& WCasa S&nteiiK# =u&ure$ti E 0iaa S&nteii nr. 7# Re,u1li&a S &ialist R mnia

28/