Sunteți pe pagina 1din 129

GHID PRACTIC DE EXECUTARE SILIT

Explicaii, modele, formulare

Chiinu 2008

Millenium/IP3 Partners, LLC Agenia Statelor nite !entru "e#$oltare Internaional % SAI"& "e!artamentul 'e ()e*utare a "e*i#iilor +u'e*toreti

Coor'onator, -oman .alma*i, /i*e'ire*tor "e!artamentul 'e ()e*utare

-e'a*tor, Co!erta, "(SC-I(-(A CIP A CAM(-(I 0A1I20AL( A C3-1II 4hi' !ra*ti* 'e e)e*utare silit5 ()!li*aii, mo'ele, 6ormulare/-oman .alma*i, S$etlana -e$en*u, A'a 7imon, Igor "oro6tei, Corneliu /8naga5 IS90 )))))))))))) 2000 e)em!lare

"es!re autori, -oman TAL ACI, /i*e'ire*tor al "e!artamentului 'e ()e*utare S$etlana RE!E"CU, e6, "ire*ia 'e e)e*utare a 'o*umentelor *i$ile i a'ministrati$e, "e!artamentul 'e ()e*utare A'a #I $", e6, 26i*iul 'e ()e*utare, or5 :8n*eti Igor D$R$%TEI, e6, 26i*iul 'e ()e*utare Centru, or5 Chiinu Corneliu !&"AGA, *onsultant, "ire*ia 'e e)e*utare a 'o*umentelor *i$ile i a'ministrati$e, "e!artamentul 'e ()e*utare

Au *ola;orat, Alina '&RSA", Consultant <uri'i*, Programul Preliminar 'e 1ar al =>on'ului Pro$o*rile Mileniului? !entru 9una 4u$ernare

SU AR
CU!&"T &"AI"TE CAPIT$LUL I(

CU!&"T &"AI"TE

Par)ea I A*pec)e )eore)ice +i prac)ice pri,i-d execu)area *ili).

Capi)olul I I"TE"TAREA PR$CEDURII DE EXECUTARE ()e*utarea silit este ultima 6a# a !ro*esului *i$il, *are 8n*e!e o'at *u 8naintarea *ererii 'e intentare a !ro*e'urii e)e*utorii i se s6Drete 8n momentul 8n *are hotr8rea a 6ost e6e*ti$ e)e*utat5 A*easta, este !ro*e'ura !rin mi<lo*irea *reia *re'itorul, titular al 're!tului re*unos*ut !rintrEo hotr8re <u'e*toreas* sau !rintrEun alt 'o*ument e)e*utoriu, *onstr8nge F !rin interme'iul organelor 'e stat *om!etente E !e 'e;itorul su, *are nuEi e)e*ut 'e ;un $oie o;ligaiunile *e 'e*urg 'intrEun asemenea 'o*ument 'e a le a'u*e la 8n'e!linire 8n mo' silit5 Aa'ar, e)e*utarea silit are 're!t s*o! reali#area 'e6initi$ i real a unor 're!turi re*unos*ute !rintrEo hotr8re <u'e*toreas* sau !rintrEun alt 'o*ument e)e*utoriu5 2'at *u 6ormarea "e!artamentului 'e ()e*utare a 6ost re$i#uit i *a'rul legislati$ *e reglementea# !ro*e'ura 'e e)e*utare silit5 Ast6el, 8n Co'ul 'e ()e*utare a'o!tat la 2@ 'e*em;rie 200@ i intrat 8n $igoare la 0G iulie 200A au 6ost in*luse norme legale *are instituie 're!turi i atri;uii noi !entru e)e*utorul <u'e*tores* i e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, la 6el a 6ost mo'i6i*at !ro*e'ura 'e !unere 8n e)e*utare a 'o*umentelor e)e*utorii i e)e*utarea nemi<lo*it a a*estuia, 6iin' lrgite atri;uiile !ro*esuale ale e)e*utorului <u'e*tores* i !re$#ut emiterea unei serii 'e a*te !ro*e'urale no$atoare5 2 !arti*ularitate ;ene6i* a noilor !re$e'eri legale *onst 8n sta;ilirea unei 6orme a;solut noi a a*telor !ro*esuale ale e)e*utorului <u'e*tores* i e6ului o6i*iului 'e e)e*utare F e)!rimate !rin a'o!tarea 8n*heierilor 8n toate eta!ele !ro*esului 'e e)e*utare, reglementarea *on*ret a *ilor i termenilor 'e ata* a a*estor 8n*heieri, !re*um i 'eterminarea e)!res a o;ligati$itii e)e*utrii 8n*heierilor e)e*utorului 'e *tre toate organele, in'i6erent 'e ti!ul 'e !ro!rietate i 6orma <uri'i* 'e organi#are5 1. Intentarea propriu-zis a procedurii de executare

(ta!a in*i!ient a !ro*e'urii 'e e)e*utare *onst 8n intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare, *are este reglementat 8n general 'e *a!itolul /II al Co'ului 'e ()e*utare i 8n !arti*ular 'e art5 A@ al a*eluiai a*t5 La 8naintarea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare, *re'itorul urmritor urmea# s in *ont 'e !re$e'erile art5 2C 'in Co'ul 'e e)e*utare, *are !re$e'e e)!res * 'o*umentul e)e*utoriu se !re#int !entru e)e*utare la o6i*iul 'e e)e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l 'omi*iliul sau se'iul 'e;itorului5 Hn *a#ul 8n *are ;unurile 'e;itorului se a6l 8n 'i6erite lo*aliti, *re'itorul !oate !re#enta 'o*umentul e)e*utoriu la o6i*iul 'e e)e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l ;unurile5 Ast6el, !ro*e'ura 'e e)e*utare se intentea# la *ererea *re'itorului urmritor sau la 'emersul instanei 'e <u'e*at, !rin !re#entarea 'o*umentului e)e*utoriu !entru e)e*utare %al.1 art. 54 Cod de Executare&5 Vezi cuprinsul cererii de naintare a documentului executoriu la executare n Anexa 1. Categoria a*telor su!use e)e*utrii silite, *on6orm !re$e'erilor art5 G2 Co' 'e ()e*utare sunt, a& 8n*heierile, or'onanele, hotr8rile i 'e*i#iile 'ate 'e instanele 'e <u'e*at 8n !ri*inile *i$ile i 'e *onten*ios a'ministrati$I ;& 8n*heierile, sentinele i 'e*i#iile 'ate 'e instanele 'e <u'e*at 8n *au#ele !enale *u !ri$ire la a!li*area !e'e!selor ne!ri$ati$e 'e li;ertate, !re*um i *u !ri$ire la a*iunea *i$ilI *& 'e*i#iile *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$eI '& *ontra*tele autenti*e *u !ri$ire la !lata !ensiei 'e 8ntreinereI 8

'G& a*or'urile autenti*e !ri$in' e)e*utarea ;ene$ol a 're!tului 'e i!ote*I e& hotr8rile <u'e*ii ar;itraleI 6& hotr8rile instanelor 'e <u'e*at strine i ale ar;itra<elor internaionale, re*unos*ute i 8n*u$iinate !entru e)e*utare !e teritoriul -e!u;li*ii Mol'o$aI g& 'e*i#iile Curii Constituionale *u !ri$ire la a!li*area amen#iiI h& 8n*heierile organelor 'e e)e*utareI i& hotr8rile *u !ri$ire la a!li*area san*iunilor e*onomi*e a'o!tate 'e *tre organele a;ilitate *u 6un*ii 'e *ontrol 6inan*iar 8n *a#ul restituirii 'e *tre ;n*ile *omer*iale a or'inelor in*aso 'in moti$ul li!sei mi<loa*elor ;netiI <& alte 'o*umente e)e*utorii5 Hn art5 G3 Co' 'e e)e*utare sunt sti!ulate *ategoriile 'o*umentelor e)e*utorii su!use e)e*utrii i anume, titlul e)e*utoriu eli;erat 'e instana 'e <u'e*at !re*um i a*tele %'is!o#iti$ul a*telor& *u *ara*ter 'e e)e*utare, a'o!tate 'e *tre organele menionate 8n art5G2 al Co'ului 'e e)e*utare5 Hn *a#ul !ier'erii sau 'eteriorrii titlului e)e*utoriu, instana *are a a'o!tat hotr8rea !oate eli;era 'u!li*atul 'o*umentului e)e*utoriu, *on6orm !re$e'erilor art5 2G 'in Co'ul 'e e)e*utare, *are ulterior $a 6i !us 8n e)e*utare 8n mo'ul i or'inea legal sta;ilit5 "u!li*atul titlului e)e*utoriu nea!rat *onine meniunea ='u!li*at? i are a*eeai !utere <uri'i* *a i originalul 'o*umentului e)e*utoriu5 "o*umentul e)e*utoriu !oate 6i !re#entat s!re e)e*utare numai 'e *tre *re'itor %ori re!re#entantul legal al a*estuia& sau 'e *tre instana 'e <u'e*at %'in o6i*iu& 8n !ri*inile *e in 'e, a& *on6is*area ;unurilorI ;& urmrirea unor sume 'e ;ani *e urmea# a 6i 6*ute $enit la statI *& urmrirea !ensiei 'e 8ntreinereI '& re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintoruluiI e& re!unerea 8n 6un*ie i 'e 8n*asarea salariului !entru a;sena 6orat 'e la ser$i*iuI 6& !re*um i 8n alte !ri*ini !re$#ute 'e lege5 Hn asemenea *a#uri instana 'e <u'e*at o;ligator $a anuna !rile 'es!re !re#entarea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare5 Prile 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, *on6orm !re$e'erilor art5 @0 'in Co'ul 'e e)e*utare sunt *re'itorul i 'e;itorul5 Cre'itorul este !ersoana 6i#i* sau <uri'i* 8n 6a$oarea *reia a 6ost !ronunat o hotr8re <u'e*toreas* *u eli;erarea 'o*umentului e)e*utoriu, *are !oate 6i !us 8n e)e*utare numai 8n ;a#a unei *ereri s*rise i *u res!e*tarea termenului 'e !re#entare la e)e*utare5 Hn *a#ul 8n *are sumele se 8n*asea# 8n ;ene6i*iul statului, *alitatea 'e *re'itor o e)er*it Ministerul >inanelor !rin interme'iul organelor 6is*ale teritoriale5 Cre'itorul este 8n 're!t 'e a re6u#a total sau 8n !arte e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, 'e a *ere am8narea e)e*utrii, 'e a retrage 'o*umentul e)e*utoriu, 'e a *ere re*u!erarea *heltuielilor su!ortate 8n legtur *u e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, 'e a !rimi 8n *ontul a*hitrii 'atoriei ;unul se*hestrat i nereali#at 8n urma li*itaiei5 Cre'itorul *ontri;uie la e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, !re#int e)e*utorului <u'e*tores* in6ormaiile ne*esare !entru e)e*utarea silit a 'o*umentului e)e*utoriu, !une la 'is!o#iia e)e*utorului <u'e*tores*, 8n *a# 'e ne*esitate, mi<loa*e tehni*e ne*esare !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu %trans!ort, hamali, et*5& !oate !relua ;unurile ne$8n'ute la li*itaie5 Cre'itorul este o;ligat s nu 8m!ie'i*e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 "a* *re'itorul 8m!ie'i* e)e*utarea sau nu *ontri;uie la e)e*utare 'in moti$e ne8ntemeiate, 8n *a#ul 8n *are, J

e$i'ent se im!une ne*esitatea su!ortrii unor *heltuieli !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare %6r 'e *are e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nu este !osi;il& i re6u# a$ansarea a*estora, 'o*umentul e)e*utoriu, la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* !rin 8n*heierea moti$at a e6ului o6i*iului, se restituie *re'itorului urmritor 6r e)e*utare 8n temeiul art582 lit5%e& al Co'ului 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a5 "e;itorul este !ersoana o;ligat !rin 'o*umentul e)e*utoriu s a'u* la 8n'e!linire *eea *e sEa s!e*i6i*at 8n 'is!o#iti$ul 'o*umentului e)e*utoriu, !rin e6e*tuarea anumitor a*iuni sau a;inerea 'e la ele5 "e;itorul este o;ligat s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu 8n termenele sta;ilite e)!res 'e lege sau 8n termenul sta;ilit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 "e;itorul este o;ligat s 'e*lare e)e*utorului <u'e*tores* ;unurile sale, in*lusi$ *ele a6late 8n !ro!rietate *omun !e *oteE!ri, 8n 'e$lmie, !re*um i $eniturile sale5 At8t 'e;itorul, *8t i *re'itorul au 're!turi egale 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare silit, reglementate 'e Ca!itolul /I al Co'ului 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a5 2. Termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare

.ermenul 'e !re#entare a 'o*umentului e)e*utoriu la e)e*utare, *on6orm !re$e'erilor art5 G8 Co' 'e ()e*utare este 'e 3 ani 'e la rm8nerea 'e6initi$ a hotr8rii <u'e*toreti, 'a* legea nu !re$e'e alt6el5 "o*umentul e)e*utoriu !ri$in' urmrirea !lilor !erio'i*e 8i menine $ala;ilitatea 8n *ursul 8ntregii !erioa'e 8n *are urmea# s se 6a* !lile5 .ermenul 'e 3 ani se a!li* 6ie*rei !li !erio'i*e 8n !arte, iar *urgerea lui 8n*e!e 'in #iua s*a'enei 6ie*rei !li5 :otr8rile <u'e*toreti 'e *onten*ios a'ministrati$ se !re#int s!re e)e*utare 8n termen 'e 30 'e #ile 'e la 'ata e)!irrii termenului 'e e)e*utare sta;ilit 'e lege sau 'e instana 'e <u'e*at5 :otr8rile *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e se !re#int s!re e)e*utare 8n termenele !re$#ute 'e Co'ul *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e, 'a* legea nu !re$e'e alt6el5 3. Participanii la procedura de executare, drepturile i obli aiile prilor

Parti*i!ani la !ro*e'ura 'e e)e*utare s8nt !rile, inter$enienii, re!re#entanii, s!e*ialitii, e)!erii, inter!reii, martorii asisteni5 Pri 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare s8nt *re'itorul i 'e;itorul5 Cre'itor !oate 6i !ersoana 6i#i* sau <uri'i* 8n al *rei interes a 6ost eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu5 Hn *a#ul 8n *are sumele se 8n*asea# 8n ;ene6i*iul statului, *alitatea 'e *re'itor o e)er*it Ministerul >inanelor !rin interme'iul organelor 6is*ale teritoriale5 "e;itor !oate 6i !ersoana 6i#i* sau <uri'i* *are, !rin 'o*umentul e)e*utoriu, este o;ligat s e6e*tue#e anumite a*iuni sau s se a;in 'e la e6e*tuarea lor5 Potri$it art5 @0 al5@ Co' 'e e)e*utare !rile 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare se ;u*ur 'e 're!turi !ro*esuale egale5 Minorii *are au 8m!linit $8rsta 'e GB ani 8i !ot e)er*ita 're!turile i asuma o;ligaii 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare 'a* iEau 'o;8n'it *a!a*itatea 'e e)er*iiu 'e!lin5 "re!turile i interesele o*rotite 'e lege ale minorilor 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare s8nt a!rate 'e *tre !rinii, 8n6ietorii, tutorii i *uratorii lor5 Hn *a#urile !re$#ute 'e legislaie, la !unerea 8n e)e*utare a 'o*umentelor e)e*utorii 8n !ri*inile *e i#$ors* 'in relaiile *i$ile, 'e 6amilie, 'e mun* i 'in a*tele <uri'i*e legate 'e 're!tul 'e a 'is!une 'e salariul !rimit, 'e ;urs, minorii 8ntre GA i G8 ani 8i !ot 'e sine stttor e)er*ita 're!turile i asuma o;ligaii 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare5 Ast6el, art( @G 'in Co', e)!res !re$e'e a*ele 're!turi 'e *are se ;u*ur !rile5 G0

Hn !ro*esul e)e*utrii, !rile au 're!tul s ia *unotin 'e materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, s 6a* e)trase 'in ele i *o!ii, s 'e!un *ereri i 'emersuri, s !arti*i!e la a*tele 'e e)e*utare, sEi !re#inte argumentele i *onsi'erentele asu!ra tuturor *hestiunilor, s 'ea e)e*utorului <u'e*tores* e)!li*aii $er;ale i s*rise, s 6a* o;ie*ii 8m!otri$a *ererilor, argumentelor i *onsi'erentelor *elorlali !arti*i!ani la !ro*e'ura 'e e)e*utare, s soli*ite re*u#area e)e*utorului <u'e*tores*, s 8n*heie tran#a*ii, s se e)!un asu!ra a!artenenei i $alorii ;unurilor urmrite, s ata*e a*tele e)e*utorului <u'e*tores*, s e)er*ite alte 're!turi !re$#ute 'e legislaie5 Con*omitent este 'e menionat * !rie 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare au o;ligaii5 Ast6el *re'itorul urmritor !otri$it art53B 'in Co'ul 'e e)e*utare, are o;ligaia s a$anse#e *heltuielile legate 'e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 Cheltuielile 'e e)e*utare sunt s!e*i6i*ate la art5 3A al52 Co' 'e e)e*utare5 .oto'at legiuitorul a sta;ilit i *ategoria 'e *re'itori *are sunt s*utii 'e a$ansarea *heltuielilor 'e e)e*utare, art5 3B al5 8 C(, *on*omitent i !osi;ilitatea s*utirii 'e la a$ansarea *heltuielilor !rin 'e!unerea unei a*iuni 8n instana 'e <u'e*at, *on6orm art5 3B al5J C(5 Cre'itorul *ontri;uie la e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu !rin, a$ansarea *heltuielilor ne*esare !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare, !re#int e)e*utorului <u'e*tores* in6ormaiile ne*esare !entru e)e*utarea silit a 'o*umentului e)e*utoriu, !une la 'is!o#iia e)e*utorului <u'e*tores*, 8n *a# 'e ne*esitate, mi<loa*e tehni*e ne*esare !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu %trans!ort, hamali et*5&, !arti*i! la a!li*area se*hestrului i 'e*i'e asu!ra !ersoanei *rei se $or transmite ;unurile la !strare %art5GGB C(&, !oate !relua ;unurile ne!reluate la li*itaie5 Cre'itorul este o;ligat s nu 8m!ie'i*e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 "a* *re'itorul 8m!ie'i* e)e*utarea sau nu *ontri;uie la e)e*utare 'in moti$e ne8ntemeiate 8n *a#ul 8n *are, e$i'ent se im!une ne*esitatea su!ortrii unor *heltuieli !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare %6r 'e *are e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nu este !osi;il& i re6u# a$ansarea a*estora, 'o*umentul e)e*utoriu, la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* !rin 8n*heierea moti$at a e6ului o6i*iului, se restituie *re'itorului urmritor 6r e)e*utare 8n temeiul art5 82 lit5%e& al C( al -M5 -estituirea 'o*umentul e)e*utoriu *tre *re'itor nu 8m!ie'i* !re#entarea lui re!etat s!re e)e*utare5 "e;itorul este o;ligat s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu 8n termenele sta;ilite 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* i este o;ligat s 'e*lare e)e*utorului <u'e*tores* ;unurile sale, in*lusi$ *ele a6late 8n !ro!rietate *omun !e *oteE!ri, 8n 'e$lmie, !re*um i toate $eniturile sale5 Prile s8nt o;ligate s res!e*te 8nto*mai *erinele legislaiei !ri$in' e)e*utarea5 Con*omitent !rin !risma art5 J2 al5A Co' 'e e)e*utare, la a!li*area se*hestrului i 8nto*mirii !ro*esuluiE$er;al 'e se*hestru sau a !rimirii lui, 'e;itorul este o;ligat s in6orme#e e)e*utorul <u'e*tores* *are ;unuri *onstituie !ro!rietate *omun !e *oteE!ri sau 8n 'e$lmie5 Hn *a# *ontrar, 'e;itorul este li!sit 'e 're!tul 'e a *ontesta !ro*esulE$er;al, in$o*8n' a*east *ir*umstan5 "a* 'e;itorul iEa s*him;at 'omi*iliu, lo*ul 'e lu*ru, se'iul sau lo*ul a6lrii ;unurilor sale s8nt am!lasate 8n ra#a teritorial a unui alt o6i*iu, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete !ro*esulE$er;al res!e*ti$ i 'is!une !rin 8n*heiere strmutarea 'o*umentului e)e*utor o6i*iului res!e*ti$, ane)8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare5 Hn *a#ul ieirii uneia 'in !ri 'in !ro*e'ura 'e e)e*utare %'e*esul !ersoanei 6i#i*e, 8n*etarea a*ti$itii !ersoanei <uri'i*e sau reorgani#area ei, *esiunea *reanei, !reluarea 'atoriei&, instana 'e <u'e*at e)aminea# *ererea !ri$in' 8nlo*uirea a*estei !ri *u su**esorul ei 'e 're!turi 8n *on6ormitate *u art5 C0 'in Co'ul 'e !ro*e'ur *i$il5 .oate a*tele s$8rite 8n *a'rul !ro*e'urii 'e e)e*utare !8n la 8nlo*uirea !rii 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare *u su**esorul ei 'e 're!turi s8nt o;ligatorii !entru a*esta 'in urm 8n msura 8n *are ele ar 6i 6ost o;ligatorii !entru !artea *are a 6ost 8nlo*uit5 Su**esiunea 'e 're!turi este !osi;il 8n ori*e 6a# a !ro*e'urii 'e e)e*utare5 Hn*heierea !ri$in' a'miterea su**esiunii 'e 're!turi !oate 6i ata*at *u re*urs5 Pentru a lua *unotin 'e materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, !rile se !ot a'resa e)e*utorului <u'e*tores* *u o *erere oral sau s*ris5 Pentru a 6a*e e)trase i *o!ii 'in materialele GG

!ro*e'urii 'e e)e*utare, !rile se !ot a'resa *u o *erere s*ris !e numele e6ului su;'i$i#iunii teritoriale a "e!artamentului 'e ()e*utare5 Co!iile soli*itate se transmit *ontra semntur5 ()e*utorul <u'e*tores* nu este 8n 're!t s eli;ere#e !ro*e'ura 'e e)e*utare sau materialele a*esteia 8n original sau *o!ii altor !ersoane 'e*8t !rilor 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, *u e)*e!ia i 8n *on'iiile !re$e'erilor art5GC !*t5 %B& Legea *u !ri$ire la sistemul 'e e)e*utare silit5 !. "xercitarea drepturilor #n procedura de executare de ctre reprezentant

"u! *um sEa menionat 'e<a, 'o*umentul e)e*utoriu !oate 6i !re#entat la e)e*utare i 'e re!re#entantul *re'itorului urmritor, 8m!uterni*irile *ruia tre;uie s 6ie 6ormulate 8n !ro*ur sau *ontra*t, 8nto*mite 8n *on'iiile legii5 La $eri6i*area 8m!uterni*irilor re!re#entantului sau a a'ministratorului, se $a ine *ont i 'e !re$e'erile art5 @@E@C Co' 'e ()e*utareI art5 80 CPC i art5 BGE B2 Co' *i$il Con'u*torii 'e organi#aii 8i *on6irm 8m!uterni*irile !rin 'o*umentele *e atest 6un*ia sau *alitatea lor 'e ser$i*iu ori, 'u! *a#, !rin a*tele 'e *onstituire5 Hn *a# 'e 'i#ol$are sau li*hi'are a !ersoanei <uri'i*e, interesele ei !ot 6i re!re#entate 'e a'ministratorul 'in o6i*iu sau 'e li*hi'ator, 'esemnat 8n *on'iiile legii5 Hm!uterni*irea 'e re!re#entare ' 're!tul 'e a e6e*tua toate a*tele legate 'e !ro*e'ura 'e e)e*utare, *u e)*e!ia *elor 'e !re#entare sau 'e retragere a 'o*umentului e)e*utoriu, 'e transmitere a 8m!uterni*irilor unei alte !ersoane %su;stituire&, 'e 8n*heiere a tran#a*iei, 'e *ontestare a a*telor e)e*utorului <u'e*tores*, 'e s*him;are a mo'ului 'e e)e*utare, 'e am8nare sau 'e ealonare a e)e*utrii, 'e !rimire a mi<loa*elor ;neti sau ;unurilor, 'es!re *e $a meniona e)!res 8n !ro*ura eli;erat 'e re!re#entant, su; san*iunea nulitii5 2'at *u !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu la e)e*utare silit, organul 'e e)e*utare, 8l 8nregistrea# 8n -egistrul 'e e$i'en a 'o*umentelor e)e*utorii, atri;uin'uEi un numr 'e 8nregistrare, *are !ermite 'u*erea e$i'enei a*estuia5 lterior, 'o*umentul e)e*utoriu se transmite *ontra semntur e)e*utorului <u'e*tores*5 Ast6el, e)e*utorul <u'e*tores*, !rimin' la e)e*utare 'o*umentul e)e*utoriu, tre;uie s anali#e#e o serie 'e *ir*umstane, 'e *are 'e!in'e !rimirea sau re6u#ul 8n !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu la e)e*utare5 2 !arte 'in a*este 8m!re<urri nu sunt !re$#ute e)!res 8n legislaie, 8ns ele re#ult 'in te)tele legale5 -es!e*ti$, e)e*utorul <u'e*tores* tre;uie s $eri6i*e la 8naintarea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare silit, urmtoarele *ir*umstane, 'a* *ores!un'e *u!rinsul titlului e)e*utoriu !re$e'erilor art5 GB al Co'ului 'e e)e*utareI 'a* o;ligaia sta;ilit 8n 'o*umentul e)e*utoriu !re#entat *onstituie o;ie*t al e)e*utrii i este !asi;il 'e e)e*utare silitI 'a* este *ore*t 'eterminat 'e *tre *re'itor *om!etena material 'e e)e*utare a 'o*umentului !re#entatI 'a* este *ore*t 'eterminat 'e *tre *re'itor *om!etena teritorial a o6i*iului 'e e)e*utareI 'a* hotr8rea 8n temeiul *reia sEa eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu este 'e6initi$ sau este 'is!us e)e*utarea ime'iat a a*esteiaI 'a* !ersoana *e a !re#entat 'o*umentul e)e*utoriu 'is!une 'e 8m!uterni*irile *ores!un#toare sta;ilite 8n mo'ul !re$#ut 'e legeI $ala;ilitatea !ro*urii *are a*or' 8m!uterni*irile res!e*ti$e, 8n *a#ul *8n' 'o*umentul este !us 8n e)e*utare 'e re!re#entantul *re'itoruluiI 'a* *re'itorul a res!e*tat termenul 'e !re#entare a 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare silit, !re$#ut 8n art5G8 'in Co'ul 'e ()e*utare5 G2

Hn termen 'e 3 #ile 'u! !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores* a'o!t o 8n*heiere *u !ri$ire la !rimirea sau re6u#ul 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare, *are se e)!e'ia# !rilor %'e;itorului i *re'itorului& 8n termen 'e trei #ile5 $. %e&uzul #n intentarea procedurii de executare

Hn *a#urile 8n *are 'o*umentul e)e*utoriu nu este 'e *om!etena o6i*iului 'e e)e*utare res!e*ti$I a e)!irat termenul 'e !re#entare a 'o*umentului !entru e)e*utare sau 'o*umentul nu este 8nto*mit 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5 GB Co' 'e ()e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* re6u# !rin 8n*heiere !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu !entru e)e*utare %conform Anexei 2.&5 Se re6u# 8n !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu 'e asemenea i 8n *a#ul 8n *are a*esta este !re#entat 'e o !ersoan, *are nu a 6ost 8m!uterni*it 8n mo'ul sta;ilit 'e lege 'e a !re#enta 'o*umentul e)e*utoriu la e)e*utare5 -e6u#ul e)e*utorului <u'e*tores* 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare 'in moti$ele enunate mai sus nu este o !ie'i* !entru !re#entarea re!etat a 'o*umentului e)e*utoriu !entru e)e*utare5 Hn *a#ul !re#entrii re!etate a 'o*umentului e)e*utoriu, restituit *re'itorului urmritor 8n temeiul !re$e'erilor art582 al5G !*t5 %;& i %'& 'in Co'ul 'e e)e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a, 8ntru e$itarea *heltuielilor su!limentare, ultimul %*re'itorul& urmea# s !re#inte in6ormaii su!limentare 'es!re 8m;untirea situaiei 6inan*iare a 'e;itorului %*u in'i*area 'u! *a# a ;unurilor, lo*ul a6lrii lor, !re*um i 'omi*iliul 'e;itorului&5 Hn*heierea !ri$in' re6u#ul 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare !oate 6i ata*at *u re*urs 8n instana 'e <u'e*at5 '. Primirea spre executare a documentului executoriu i aciunile premer toare

La !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* emite 8n*heiere 'e !rimire a 'o*umentului e)e*utoriu la e)e*utare i intentarea !ro*e'urii e)e*utorii %vezi Anexa 3&5 (. %ecuzarea i abinerea de la executare a executorului )udectoresc

.emeiurile 'e re*u#are a e)e*utorului <u'e*tores* sunt s!e*i6i*ate 8n art5 A0 'in Co'ul 'e Pro*e'ur Ci$il al -e!u;li*ii Mol'o$a5 "a* e)ist temeiurile s!e*i6i*ate 8n arti*olul nominali#at, e)e*utorul <u'e*tores* este o;ligat s se a;in 'e la e)e*utare5 -e*u#area i a;inerea 'e la e)e*utare !ot 6i 'e*larate 8nainte 'e a se 8n*e!e a*iunile 'e e)e*utare, *u e)*e!ia *a#urilor *8n' temeiurile au 'e$enit *unos*ute 'u! 8n*e!erea lor5 -e*u#area i a;inerea 'e la e)e*utare se 6a* 8n s*ris i tre;uie s 6ie moti$ate5 Hn *a'rul e)e*utrii nu se a'mite 8naintarea re!etat a re*u#rii a*eluiai e)e*utor <u'e*tores* !entru a*eleai moti$e 'a* anterior re*u#area a 6ost res!ins5 Cererea 'e re*u#are sau 'e a;inere 'e la e)e*utare a e)e*utorului <u'e*tores* se e)aminea# 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare5 Hn *a#ul a'miterii *ererii 'e re*u#are sau 'e a;inere 'e la e)e*utare, !ro*e'ura 'e e)e*utare se transmite unui alt e)e*utor <u'e*tores*5 "a* transmiterea !ro*e'urii unui alt e)e*utor al a*eluiai o6i*iu 'e e)e*utare este im!osi;il, !ro*e'ura se strmut !entru e)e*utare la un alt o6i*iu5 Hn*heierea !ri$in' *ererea 'e re*u#are a e)e*utorului <u'e*tores* (vezi Anexa !) !oate 6i ata*at *u re*urs5 G3

*.

"xecutarea bene+ol i termenul de executare

Prin 8n*heiere e)e*utorul <u'e*tores* sta;ilete 'e;itorului termenul 'e e)e*utare ;ene$ol, *u e)*e!ia *a#urilor 'e e)e*utare ime'iat a 'o*umentului e)e*utoriu, sti!ulate 8n art5 2AB Co' 'e Pro*e'ur Ci$il al -e!u;li*ii Mol'o$a i anume, a& !lata !ensiei 'e 8ntreinereI ;& !lata salariului i a altor 're!turi *e 'e*urg 'in ra!orturi 'e mun*, !re*um i a in'emni#aiilor !re$#ute 'e statutul omerilorI *& !lata re!araiei !re<u'i*iilor *au#ate !rin $tmare a integritii *or!orale sau !rin o alat $tmare a sntii ori !rin 'e*es, 'a* re!araia sEa e6e*tuat su; 6orm 'e !restaii ;neti !erio'i*eI '& !lata *om!ensaiilor !entru a;sena 6orat 'e la lu*ru, 8n *a#ul reintegrrii 8n ser$i*iu5 :otr8rile <u'e*toreti !ri$in' reintegrarea 8n ser$i*iu a salariatului *on*e'iat sau trans6erat nelegitim urmea# a 6i e)e*utate ime'iat5 "a*, !rin lege sau !rin hotr8rea <u'e*toreas*, nu este sta;ilit termenul 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores*, *on6orm !re$e'erilor art5 AB 'in Co'ul 'e e)e*utare, !rin 8n*heiere, $a sta;ili !entru 'e;itor un termen 'e e)e*utare ;ene$ol 'e !8n la GA #ile5 (ste 'e menionat 6a!tul *, termenul minim sta;ilit 'e e)e*utorul <u'e*tores* *onstituie o #i %i ni*i'e*um *8te$a ore&5 ()e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t 8ntrEo singur 8n*heiere s se e)!un asu!ra 6a!tului !rimirii s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu, intentrii !ro*e'urii 'e e)e*utare i a*or'rii termenului 'e e)e*utare ;ene$ol %conform Anexei 3&5 Con*omitent, *on6orm !re$e'erilor art5B3 Co' 'e ()e*utare, 'o*umentul e)e*utoriu se a'u*e la 8n'e!linire 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* 8n termen 'e *el mult 3 luni 'in #iua intentrii !ro*e'urii 'e e)e*utare sau 8n termenul in'i*at 8n 'o*umentul e)e*utoriu5 .ermenul 'e !ro*e'ur se 8ntreru!e 'a* hotr8rea a 6ost *ontestat 8n ;a#a legii sau e)e*utarea a 6ost am8nat, ealonat sau sus!en'at5 Potri$it mo'i6i*rilor art5 3B al5 @ Co'ul 'e e)e*utare %Legea nr52GC 'in 2@5G052008&, termenul 'e e)e*utare 'e 3 luni se 8ntreru!e i 8n *a#ul 8n *are *re'itorul nu a$ansea# *heltuielile 'e e)e*utare 8n termen 'e C #ile 'in momentul 8ntiinrii *re'itorului 'es!re ne*esitatea a$ansrii5 Hn a*est *a# termenul 'e e)e*utare 8n*e!e s *urg 'e la 'ata a$ansrii *heltuielilor5 "u! ne*esitate, termenul 'e e)e*utare !oate 6i !relungit 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare la 'emersul moti$at al e)e*utorului <u'e*tores* ori 'e *8te ori este ne*esar !8n la e)e*utarea 'e6initi$ a 'o*umentului e)e*utoriu5 %Vezi Anexa 3 & ,. -surile de asi urare a executrii documentului executoriu

Hn *a#ul 8n *are la !re#entarea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare li!sete in6ormaia !ri$in' asigurarea 'e *tre instana 'e <u'e*at a a*iunii *on6orm *a!itolului KIII al Co'ului 'e Pro*e'ur Ci$il al -e!u;li*ii Mol'o$a sau asigurrii e)e*utrii hotr8rii *on6orm !re$e'erilor art5 2A8 Co' 'e Pro*e'ur Ci$il al -e!u;li*ii Mol'o$a, !re*um i 8n *a# 'e e)e*utare ime'iat a hotr8rii <u'e*toreti, la soli*itarea *re'itorului, e)e*utorul <u'e*tores* 8ntru asigurarea e)e*utrii o'at *u 8nm8narea *o!iei 8n*heierii 'e intentare a !ro*e'urii 'e e)e*utare, 8n termenul !re$#ut !entru e)e*utarea ;ene$ol !oate, G& s a!li*e se*hestru !e mi<loa*ele ;neti sau ;unurile 'e;itoruluiI 2& s inter#i* 'e;itorului 'e a s$8ri anumite a*teI G@

3& s inter#i* altor !ersoane 'e a transmite ;unurile 'e;itorului sau 'e a 8n'e!lini 6a 'e el alte o;ligaii5 Hn a*est sens e)e*utorul <u'e*tores* emite o 8n*heiere !ri$in' asigurarea e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu %conform Anexei $ &5 2 alt msur 'e asigurare a e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu o *onstituie inter'i*ia 'e a !rsi ara5 Ast6el, inter'i*ia 'e a !rsi ara 8n termen 'e *el mult 3 luni se a!li* 'oar 'u! luarea msurilor 'e asigurare ne*esare !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, *u o;ligaia e)e*utorului <u'e*tores* 'e a e6e*tua !erio'i*, o 'at la 30 'e #ile, un *ontrol !ri$in' ne*esitatea meninerii a*estei inter'i*ii5 "a* este ne*esar meninerea inter'i*iei !e un termen mai mare, 8n urma unui 'emers moti$at al e)e*utorului <u'e*tores*, a*easta !oate 6i a!li*at 8n mo' re!etat, 8ns nu mai mult 'e 3 ori 8n *a'rul a*eleiai !ro*e'uri 'e e)e*utare5 Hn *a#ul 8n*etrii !ro*e'urii 'e e)e*utare sau a restituirii 'o*umentului e)e*utoriu, !re*um i 8n *a#ul 8n *are 'is!are ne*esitatea a!li*rii inter'i*iei 'e a !rsi ara, a*easta se re$o* 'e *tre instana 'e <u'e*at, la *ererea e)e*utorului <u'e*tores* sau a !rilor5 Msurile 'e asigurare a e)e*utrii !re$#ute 'e art5 AC Co' 'e e)e*utare, sunt msuri asiguratorii i nu *onstituie e)e*utare silit, a *rei reglementare este sti!ulat 'e art5 BJ, 8@ i art5 GGG Co' 'e e)e*utare5 Hn*heierea 'e asigurare !oate 6i *ontestat *u re*urs, *are nu are e6e*t sus!ensi$5 1.. /nc0eierile executorului )udectoresc

La intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare i 8n !ro*esul s$8ririi a*telor 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* a'o!t 8n*heieri5 Hn*heierile a'o!tate 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* urmea# s *u!rin', 'ata i lo*ul a'o!trii 8n*heierii i numrul !ro*e'urii 'e e)e*utareI numele e)e*utorului <u'e*tores* i 'enumirea o6i*iului 'e e)e*utare asu!ra *reia se a'o!t 8n*heiereaI !ro*e'ura 'e e)e*utare asu!ra *reia se a'o!t 8n*heiereaI *hestiunea asu!ra *reia se a'o!t 8n*heiereaI moti$ele *are au 'eterminat a'o!tarea 8n*heierii i legea *are a 6ost a!li*at la a'o!tarea a*esteiaI 'is!o#iia e)e*utorului <u'e*tores*I *alea i termenul 'e ata* al 8n*heierii Hn*heierea e)e*utorului <u'e*tores* este e)e*utorie 'e 're!t 'in momentul !ronunrii i !oate 6i ata*at *u re*urs 8n termen 'e G0 #ile, 8n instana 'e <u'e*at 8n a *rei ra# teritorial a*ti$ea# e)e*utorul <u'e*tores*5 -e*ursul nu are e6e*t sus!ensi$5 Hn*heierile e)e*utorului <u'e*tores* se emit 8n *a#urile stri*t 'eterminate 'e Co'ul 'e e)e*utare5 Hn alte *a#uri, e)e*utorii <u'e*toreti !ot emite 8ntiinri5 ()em!lu !oate ser$i 8ntiinarea 'es!re !etre*erea e$a*urii re!etate, in$itarea s!e*ialistului, in$itarea *ola;oratorilor 'e !oliie, 'es!re !etre*erea in$entarierii, 'es!re ree$aluarea ;unurilor 8n *omision i altele5 11. "xpedierea i #nm#narea #nc0eierii i #ntiinrii executorului )udectoresc

At8t 8n*heierile e)e*utorului <u'e*tores*, 8ntiinrile, !re*um i *itaiile se trimit 'estinatarului !rin !ot sau !rin *urier5 GA

Hn *a#ul a;senei tem!orare sau 'e lung 'urat a 'estinatarului E !ersoan 6i#i*, 'o*umentele menionate se 8nm8nea# unui mem;ru a'ult al 6amiliei sale, unei !ersoane *u 6un*ie 'e rs!un'ere a !rimriei sau !ree'intelui aso*iaiei lo*atarilor 'e la 'omi*iliul 'estinatarului !entru a 6i transmise a*estuia5 Persoana *are a !rimit 'o*umentele este o;ligat s le transmit ne8nt8r#iat 'estinatarului5 Hn *a#ul !ersoanei <uri'i*e, 'o*umentele se e)!e'ia# !e a'resa <uri'i* a a*esteia i se *onsi'er re*e!ionate la 'ata intrrii lor la se'iu sau la 'ata 8nm8nrii lor unui anga<at 'in a'ministraie, 'ire*ie, o6i*iu, se*retariat !entru a 6i transmise5 At8t 'estinatarul, *8t i !ersoana *are a !rimit 'o*umentele !entru a 6i transmise semnea# i restituie e)e*utorului <u'e*tores* a$i#ul 'e !rimire a lor5 -e6u#ul 'e a !rimi 8n*heierea, 8ntiinarea e)e*utorului <u'e*tores* sau *itaia se atest 8n !re#ena unui martor asistent, 8ns a*est 6a!t nu 8m!ie'i* e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare5 12. 1bli aia debitorului de a comunica sc0imbarea domiciliului sau a sediului

"a*, 8n !ro*esul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, 'e;itorul 8i s*him; 'omi*iliul sau se'iul, el este o;ligat s *omuni*e e)e*utorului <u'e*tores* noua sa a'res5 Hn *a# *ontrar, 'o*umentele res!e*ti$e se e)!e'ia# la ultimul 'omi*iliu sau se'iu al 'e;itorului i s8nt *onsi'erate 8nm8nate, *hiar 'a* a'resatul nu mai lo*uiete sau nu mai are se'iul !e a*east a'res5 Pentru ne8n'e!linirea o;ligaiei 'e a *omuni*a s*him;area 'omi*iliului sau a se'iului, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare !oate a!li*a 'e;itorului o amen' 8n mrime 'e la A la G0 uniti *on$enionale5 13. 2ocul executrii

()e*utarea se e6e*tuea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* al o6i*iului 'e e)e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l ultimul 'omi*iliu al 'e;itorului sau ;unurile lui5 "a* 'e;itorul este !ersoan <uri'i*, e)e*utarea se e6e*tuea# la se'iul sau la lo*ul 'e a6lare a ;unurilor lui5 "is!o#iiile, *u!rinse 8n 'o*umentul e)e*utoriu, re6eritor la o;ligaia 'e;itorului 'e a s$8ri anumite a*te se e)e*ut la lo*ul un'e urmea# s 6ie s$8rite a*tele5 "a* 'e;itorul iEa s*him;at 'omi*iliul, lo*ul 'e lu*ru, se'iul sau lo*ul a6lrii ;unurilor i noul 'omi*iliu, lo* 'e lu*ru, se'iu sau lo*ul a6lrii ;unurilor sale s8nt am!lasate 8n ra#a teritorial a unui alt o6i*iu, e)e*utorul <u'e*tores* strmut 'o*umentul e)e*utoriu la a*est o6i*iu5 Hn a*est sens e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete !ro*esulE$er;al 'e *onstatare a im!osi;ilitii 'e e)e*utare %conform Anexei '& i emite o 8n*heiere 'e strmutare a 'o*umentului e)e*utoriu %vezi Anexa (3. Hn*heierea e)e*utorului <u'e*tores* !ri$in' strmutarea 'o*umentului e)e*utoriu !oate 6i ata*at *u re*urs 8n termenii sta;ilii 'e Co'ul 'e e)e*utare5 Hn *a#ul *8n' e)e*utorul <u'e*tores* !8n la remiterea 'o*umentului e)e*utoriu a 8ntre!rins a*te asiguratorii, !re*um i 'eine 'o*umente 'e im!ortan !entru !ro*esul 'e e)e*utare, el $a 6a*e meniunile res!e*ti$e 8n 8n*heiere i le $a transmite o6i*iului, *are $a !relua !ro*e'ura 'e e)e*utare5 A*tele 'e e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu e6e*tuate 'e *tre o6i*iul 'e e)e*utare, *are a intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare au e6e*t <uri'i* !entru o6i*iul 'e e)e*utare, *are urmea# s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu5 "a* au 6ost 8ntre!rinse msuri 'e asigurare a e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, *are ulterior a 6ost strmutat altui o6i*iu 'e e)e*utare *u ane)area 8n*heierii res!e*ti$e, o6i*iul 'e e)e*utare, *are a !reluat e)e*utarea este res!onsa;il, la 8n*etarea e)e*utrii 'o*umentului GB

e)e*utoriu, %A-exa /0& 'e anularea msurilor asiguratorii !rin emiterea unei 8n*heieri %conform Anexei *&5 26i*iul 'e e)e*utare *are a !reluat e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu este 8n 're!t, *on6orm or'inii sta;ilite 'e lege, s menin, s mo'i6i*e sau s anule#e msurile asiguratorii a!li*ate anterior, !re*um i s e)amine#e 8ntre;area, *e ine 'e restituirea 'o*umentului e)e*utoriu *re'itorului urmritor 8n ;a#a art5 82 Co' 'e e)e*utare, 'a* sEau $eri6i*at 8m!re<urrile *e au stat la ;a#a 8n*heierii 'e strmutare i sEa sta;ilit * 'e;itorul nu 'is!une 'e ;unuri sau $enituri, *are !ot 6i urmrite5 Hn *a#ul 8n *are 'ou sau mai multe o6i*ii 'e e)e*utare se 'e*alar *om!etente sau in*om!etente s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu, *on6li*tul 'e *om!eten teritorial se soluionea# 'e *tre *on'u*erea "e!artamentului 'e e)e*utare5 1!. 4auiunea i e&ectele ei

Cauiunea se 'e!une 8n !ri*inile !atrimoniale %!rin *are se 8n*asea# o sum 'e ;ani sau *8n' se a'<u'e* un ;un 8n natur sau *ontra$aloarea lui& 8n *are hotr8rile nu au 6ost e)e*utate, 8n mrimea $alorii a'mise !rin hotr8rea *ontestat, in*lu#8n' i *heltuielile legate 'e e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare5 Cauiunea se 'e!une la *ontul 'e 'e!o#it al o6i*iului 'e e)e*utare5 Hn ;a#a 'o*umentului *are *on6irm 'e!unerea *auiunii, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare este o;ligat s eli;ere#e 'e;itorului *erti6i*atul *ores!un#tor, *are urmea# a 6i ane)at la *ererea 'e sus!en'are a e)e*utrii hotr8rii *ontestate5 Hn asemenea *a#, e)e*utorul <u'e*tores* $a 'is!une sus!en'area e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu !8n la !re#entarea 8n*heierii 'e sus!en'are5 "&ectele cauiunii5 Hn *a#ul, 8n *are re*ursul a 6ost a'mis *u a'o!tarea unei noi hotr8ri !rin *are a*iunea *re'itorului %re*lamantului& este res!ins, *auiunea 'e!us se restituie 'e;itorului %!8r8tului& la !re#entarea 'e *tre a*esta a *o!iei hotr8rii <u'e*toreti ire$o*a;ile, semnat i sigilat *u tam!ila instanei5 "a* 8n o6i*iul 'e e)e*utare s8nt 8nregistrate !e a*elai 'e;itor i alte 'o*umente e)e*utorii *auiunea se $a urmri 8ntru e)e*utarea a*estora5 Hn *a#ul 8n *are *auiunea a 6ost 'e!us 'u! e)!irarea termenului 'e e)e*utare ;ene$ol a hotr8rii, 'e;itorul este o;ligat s !lteas* i ta)a 'e e)e*utare5 Hn *a#ul 8n *are re*ursul a 6ost a'mis *u *asarea hotr8rii i remiterea !ri*inii la re<u'e*are, *auiunea rm8ne la *ontul 'e 'e!o#it !8n la a'o!tarea unei noi hotr8ri ire$o*a;ile5 "a* instana 'e re*urs menine hotr8rea ata*at, suma res!e*ti$ se 6olosete 8n *ontul e)e*utrii hotr8rii, 8n mo'ul !re$#ut 'e lege5 Hn !ra*ti* sunt 8nt8lnite *a#uri *8n' !rin 'e*i#ia instanei ierarhi* su!erioare hotr8rile <u'e*toreti sunt *asate, iar !ri*ina este trimis s!re re<u'e*are5 Hn asemenea *a#uri 'e*i#ia instanei ierarhi* su!erioare $a in*lu'e sintagma ="e*i#ia nu se su!une ni*i unei *i 'e ata*?5 Ast6el tre;uie 'e 8neles * 8n asemenea *a#uri hotr8rea <u'e*toreas* nu este ire$o*a;il i *auiunea $a rm8ne la *ontul o6i*iului 'e e)e*utare !8n la ree)aminarea litigiului i rm8nerii ire$o*a;ile a hotr8rii <u'e*toreti %Art5CC al2 C(& 1$. Am#narea executrii

()e*utorul <u'e*tores* !oate, !rin 8n*heiere moti$at, %vezi Anexa ,& am8na e)e*utarea la *ererea !rilor sau 'in o6i*iu5 Moti$ele am8nrii tre;uie *u *ertitu'ine s *onin *ir*umstane, *are s in$o*e im!osi;ilitatea !relungirii a*telor 'e e)e*utare5 "re!t moti$ *e ar sta la ;a#a am8nrii sunt situaiile 'e 6or ma<or, *a#urile *8n' *re'itorul nEa asigurat !ro*esul 'e e)e*utare *on6orm *erinelor e)e*utorului, *on'iiile *limateri*e ne6a$ora;ile, !re*um i 8n *a#ul e)istenei unor 8m!re<urri 6a!ti*e %6i#i*e& *e 8m!ie'i* la moment 8n'e!linirea a*iunilor 'e e)e*utare5 ()em!lu, GC

o'at *u ieirea la 6aa lo*ului e)e*utorul <u'e*tores* se *on6runt *u ameninarea 'e;itorului sau mem;rilor 6amiliei sale 'e a se sinu*i'e sau automutila 8n *a#ul 8n *are a*este ameninri nu sunt 8nlturate 'e *tre organele 'e resort5 1ine 'e menionat * am8narea e)e*utrii se e6e*tuea# 8n $irtutea unor 6a!te sta;ilite 8n momentul ieirii la 6aa lo*ului5 "at 6iin' 6a!tul * legislaia nu !re$e'e e)!res termenul 'e am8nare, 8n 8n*heierea 'e am8nare este ne*esar 'e in'i*at termenul !entru *are se am8n e)e*utarea, a*esta 6iin' *orelat *u 'e*'erea moti$elor *e au *au#at am8narea e)e*utrii (ste ina'misi;il am8narea e)e*utrii !e moti$e 'e natur <uri'i*, a *ror reglementare este !re$#ut 'e lege i *om!etena 'e e)aminare este !us 8n sar*ina altor organe %e)em!lu, *ontestarea hotr8rii <u'e*toreti !e *i 'e ata* or'inare i e)traor'inare, 'e!unerii !l8ngerilor, a'resrilor, sesi#rilor ori !etiiilor 8n organele naionale i internaionale&5 Moti$ele *are stau la ;a#a sus!en'rii e)e*utrii !re$#ute la art5 C3EC@ Co' 'e e)e*utare, nu !ot ser$i 're!t temei 'e am8nare a e)e*utrii5 Hn*heierea !ri$in' am8narea a*telor 'e e)e*utare !oate 6i *ontestat5 1'. 6uspendarea executrii

"a* e)ist *ir*umstane *are 6a* e)e*utarea 'i6i*il sau im!osi;il, e)e*utorul <u'e*tores* sau !rile s8nt 8n 're!t s 'e!un 8n instana 'e <u'e*at *are a eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu *erere !ri$in' s*him;area mo'ului i or'inii 'e e)e*utare a hotr8rii5 Pe !erioa'a e)aminrii *ererii instana 'e <u'e*at !oate 'is!une sus!en'area e)e*utrii 8n *on'iiile art5 C@ al5G !*t5 %a& Co' 'e ()e*utare5 0u se a'mite sus!en'area sau am8narea e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, 8n *a#ul 'e!unerii *ererii 'e re*urs sau re$i#uire, 'e*8t 8n ;a#a 8n*heierii instanei 'e <u'e*at *om!etent *u e)aminarea *ererii, !rin *are se 'is!une sus!en'area e)e*utrii hotr8rii5 7e6ul o6i*iului 'e e)e*utare este o;ligat s sus!en'e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu 8n *a#urile, G5 8n*etrii 'in $ia a 'e;itorului, 'e*larrii 'is!ariiei 6r $este sau 'e*esul lui, 'a* ra!ortul <uri'i*, sta;ilit 'e instan, a'mite su**esiunea 'e 're!turiI 25 !ier'erii 'e *tre 'e;itor a *a!a*itii 'e e)er*iiuI 35 reorgani#rii !ersoanei <uri'i*e 'e;itorI @5 insol$a;ilitii 'e;itorului, sta;ilite 8n *on6ormitate *u Legea insol$a;ilitii5 Hn*heierea !ri$in' sus!en'area e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu %vezi Anexa 1.& este e)e*utorie 'e 're!t 'in momentul !ronunrii, 'ar *u 're!t 'e re*urs 8n termen 'e GA #ile5 Instana 'e <u'e*at !oate sus!en'a e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores*, la *ererea !arti*i!anilor la !ro*e'ura 'e e)e*utare sau 'in o6i*iu 8n *a#urile sti!ulate 'e art5 C@ Co' 'e e)e*utare5 Pe 'urata sus!en'rii !ro*e'urii 'e e)e*utare, ori*e a*te 'e e)e*utare sunt inter#ise, in*lusi$ i anularea *elor 'e<a e)istente5 Anularea a*telor 'e<a e6e*tuate se 'e*i'e *on*omitent *u e)aminarea 6on'ului *au#ei5 Hn*heierea 'e sus!en'are a e)e*utrii 8i are e6e*tele numai asu!ra !ro*e'urii 'e e)e*utare 'use 'e e)e*utorul <u'e*tores* i nu ser$ete temei !entru 'eintorii 'e registre %9n*i, 2C., M"I -M, -egistratorii in'e!en'eni, Intehagro e*t5& !entru anularea msurii asiguratorii a!li*ate 'e e)e*utorul <u'e*tores*5 A*este msuri se menin !8n la anularea lor o'at *u e)aminarea 6on'ului *au#ei sau !8n la 8naintarea 'is!o#iiei 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, 8n *on'iiile Co'ului 'e ()e*utare5 "eintorul 'e registru nu $a a**e!ta s!re e)e*utare ni*i o 8n*heiere 'e sus!en'are sau anulare a msurilor 'e e)e*utare 6r *a ultima s 'is!un 'e meniunea * a intrat 8n $igoare i 6r a 6i 8nsoit 'e s*risoarea 'e 8nsoire o6ormat i semnat 8n mo'ul sta;ilit5 G8

(ste ne*esar 'e menionat * la emiterea 8n*heierii 'e sus!en'are a e)e*utrii se $a in'i*a termenul 'e sus!en'are, *on6orm !re$e'erilor art5 C8 Co' 'e e)e*utare5

GJ

Capi)olul II( &"CASRI DE LA PERS$A"E %I1ICE #I 2URIDICE 1. Procedura de executare

Con6orm legislaiei 8n $igoare uni*ul temei 'e !ornire a !ro*e'urii 'e e)e*utare silit este 8naintarea s!re e)e*utare a unui 'o*ument e)e*utoriu5 "o*umentul e)e*utor 'e ;a# este titlul e)e*utoriu, *are se eli;erea# 'e *tre instana 'e <u'e*at *re'itorului urmritor 'u! *e hotr8rea a rmas 'e6initi$, *u e)*e!ia *a#urilor 'e e)e*utare ime'iat, *8n' titlul e)e*utoriu se eli;erea# ime'iat 'u! 'area hotr8rii5 ()e*utarea nemi<lo*it a 'o*umentului e)e*utoriu re$ine e)e*utorului <u'e*tores*5 ()e*utarea silit a 'o*umentelor e)e*utorii 'e *tre alte !ersoane nu se a'mite, *u e)*e!ia *a#urilor !re$#ute 'e art5 GG 'in Legea =*u !ri$ire la sistemul 'e e)e*utare silit? nr5 20@E K/I 'in 0B iulie 200B5 ()e*utarea silit a 'o*umentelor e)e*utorii se e6e*tuea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e ()e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l ultimul 'omi*iliu al 'e;itorului sau ;unurile lui5 "is!o#iiile <u'e*toreti *u!rinse 8n 'o*umentul e)e*utoriu re6eritor la o;ligaia 'e;itorului 'e a s$8ri anumite a*te nelegate 'e remiterea ;unurilor materiale sau 8n*asarea sumelor ;neti, se e)e*ut la lo*ul un'e urmea# s 6ie s$8rite a*tele 'oar 8n limita a*telor 'e *onstatare *u in6ormarea ime'iat a instanei res!e*ti$e5 Prile 8n *a'rul !ro*e'urii 'e e)e*utare s8nt *re'itorul i 'e;itorul5 ()e*utarea silit i urmrirea ;unurilor nu !oate 8n*e!e 'e*8t la *ererea *re'itorului, *are $a a$ansa *heltuielile legate 'e urmrirea ;unurilor 'e;itorului5 Cre'itorul este !ersoana sau organi#aia 8n 6a$oarea *reia a 6ost emis titlul e)e*utoriu i *are are 're!tul 'e a *ere e)e*utarea silit 8n ;a#a unei *ereri s*rise % Anexa 1& *on6orm !re$e'erilor art5 GC, art5 G8, art5 2C C( al -M, res!e*t8n'uEse termenele 'e !re#entare a 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare i *om!etena teritorial5 La *erere se ane)ea# 'o*umentul e)e*utoriu i se !re#int la *an*elaria o6i*iului 'e e)e*utare5 "a* 'e;itorul iEa s*him;at 'omi*iliu, lo*ul 'e lu*ru, se'iul sau lo*ul a6lrii ;unurilor sale s8nt am!lasate 8n ra#a teritorial a unui alt o6i*iu, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete !ro*esulE$er;al res!e*ti$ i 'is!une !rin 8n*heiere strmutarea 'o*umentului e)e*utor o6i*iului res!e*ti$, ane)8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare5 ()e*utarea silit se e6e*tuea# !rin, a& urmrirea mi<loa*elor ;neti 8n numerar ale 'e;itoruluiI ;& urmrirea mi<loa*elor ;neti 'e !e *onturile ;an*are ale 'e;itoruluiI *& urmrirea ;unurilor 'e;itorului !rin a!li*area se*hestrului !e ;unuri i !rin $8n#area lorI '& urmrirea salariului, !ensiei, ;ursei i altor $enituri ale 'e;itoruluiI e& urmrirea mi<loa*elor ;neti i ;unurilor 'e;itorului *are se a6l la tere !ersoaneI 6& ri'i*area 'e la 'e;itor i !re'area *tre *re'itor a o;ie*telor in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriuI g& alte msuri !re$#ute 'e lege5 2. 40eltuielile de executare

Cheltuielile 'e e)e*utare s8nt *om!use 'in ta)a 'e e)e*utare i *heltuielile !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare5 .a)a 'e e)e*utare se !er*e!e 8n *a#ul 8n *are 'e;itorul nu a e)e*utat ;ene$ol hotr8rea 8n termenul sta;ilit 'e e)e*utorul <u'e*tores*5 7e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* sau 'in o6i*iu, a'o!t o 8n*heiere !ri$in' !er*e!erea 'e la 'e;itor a ta)ei 'e e)e*utare % vezi Anexa 11& 8n mrime 'e AL 'in 20

suma real !er*e!ut sau 'in $aloarea ;unurilor reali#ate sau transmise *re'itorului 8n *ontul a*hitrii 'atoriei5 Hn *a# 'e nee)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu *u *ara*ter ne!atrimonial, ta)a 'e e)e*utare se !er*e!e 'e la 'e;itorul !ersoan 6i#i* 8n mrime 'e A uniti *on$enionale, iar 'e la 'e;itorul !ersoan <uri'i* 8n mrime 'e A0 uniti *on$enionale5 Hn *a#ul anulrii hotr8rii 8n al *rui temei a 6ost eli;erat titlul e)e*utoriu, *heltuielile 'e e)e*utare se restituie 8n or'inea !re$#ut 'e art5 J@ CPC al -M5 Cheltuielile !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare se su!ort 'e *tre 'e;itor5 "a*, !otri$it 'o*umentului e)e*utoriu, *alitatea 'e 'e;itor o au mai multe !ersoane, a*estea a*hit soli'ar *heltuielile !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare5 La *heltuielile !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare se re6er *heltuielile !entru, a& trans!ortarea, !strarea i $8n#area ;unurilor 'e;itoruluiI ;& 'es*hi'erea 6orat i 8n*hi'erea 8n*!erilor, strmutarea sau 8nlturarea 8ngr'irilorI *& remunerarea s!e*ialitilor, e)!erilor, martorilor asisteni i altor !ersoane antrenate 8n !ro*esul 'e e)e*utare 8n *on6ormitate *u legeaI '& 'e!lasarea e)e*utorului <u'e*tores* la lo*ul e)e*utriiI e& *utarea 'e;itorului i a ;unurilor luiI 6& trans6erul %e)!e'ierea& !rin !ot a sumelor 8n*asate, a 8n*heierilor, 8ntiinrilor, telegramelor et*5I g& asigurarea a'u*erii 6orate a 'e;itoruluiI h& organi#area i 'es6urarea li*itaiei5 Cheltuielile legate 'e organi#area i e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare se a$ansea# 'e *tre *re'itor, *are ulterior se restituie 'in *ontul 'e;itorului5 Hn*heierea 'e 8n*asare a *heltuielilor 'e e)e*utare 'in *ontul 'e;itorului se emite 'e *tre e6ul 26i*iului, la *ererea *re'itorului i la !re#entarea 'o*umentelor *e *on6irm a$ansarea *heltuielilor !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare %vezi Anexa 12&5 "in *onsi'erentul * 8n *on6ormitate *u art5 G2 al5 G lit5 %h& 8n*heierile organelor 'e e)e*utare sunt atri;uite la *ategoria a*telor su!use e)e*utrii silite, a*estea se $or e)e*uta *on*omitent *u 'o*umentul e)e*utoriu 8n ;a#a *ruia se e6e*tuea# a*iunile 'e e)e*utare silit5 Sumele o;inute 'in urmrirea silit se $or re!arti#a in8n'uEse *ont 'e !re$e'erile ar5 G@3 al5 G Co' 'e e)e*utare5 Hn *a#ul 8n*etrii !ro*e'urii 'e e)e*utare 'in *au#a renunrii *re'itorului la e)e*utare sau a re6u#ului a*estuia 'e a !rimi ;unurile ri'i*ate 'e la 'e;itor, !re*um i 8n *a#ul tergi$ersrii 'e *tre *re'itor a e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, *re'itorului i se restituie numai !artea ne6olosit 'in suma a$ansat 8n ;a#a 8n*heierii moti$ate a e6ului o6i*iului, iar suma a$ansat 'in mi<loa*ele alo*ate 'e la ;ugetul 'e stat se 8n*asea# 'e la *re'itor 8n 6olosul statului5 3. -surile de executare silit ()e*utorul <u'e*tores* !ar*urge la e)e*utarea silit numai 'u! e)!irarea termenului sta;ilit 'e;itorului !entru e)e*utarea ;ene$ol5 Msurile 'e e)e*utare silit se reali#ea# !rin, a& urmrirea ;unurilor 'e;itoruluiI ;& urmrirea salariului i altor $enituri ale 'e;itoruluiI *& urmrirea mi<loa*elor ;neti 8n numerar i 'in *onturile 'e;itoruluiI '& urmrirea $alorilor mo;iliareI e& urmrirea ;unurilor 'e;itorului a6late la alte !ersoaneI 6& urmrirea *reanelor 'e;itoruluiI g& !re*um i alte msuri !re$#ute 'e lege5 .re;uie 'e e$i'eniat * 8n *on6ormitate *u art5 8@ al5 G Co' 'e e)e*utare, urmrirea ;unurilor *onst 8n se*hestrarea, ri'i*area i $8n#area lor5 Ast6el, 8n *a#ul 8n *are e)e*utorul <u'e*tores* a 8n'e!linit numai o !arte ale a*estora, a*este a*iuni nu $or 6i *ali6i*ate 're!t msuri 2G

'e e)e*utare silit, *i se $or re6eri 'oar la *onstr8ngerea 'e;itorului 8ntru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 Cutarea 'e;itorului !ersoan <uri'i* se 'is!une !rin 8n*heierea instanei 'e <u'e*at 8n temeiul art5 BA Co' 'e e)e*utare i se e6e*tuea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 Ast6el, !rin *utarea 'e;itorului, !ersoan <uri'i*, se su;8nelege totalitatea 'e a*iuni 8ntre!rinse 'e e)e*utorul <u'e*tores* 8n $e'erea sta;ilirii lo*ului a6lrii a*estuia %se'iul, a'resa <uri'i*& sau ;unurilor lui %*onturile ;an*are, ;unurile mo;ile i imo;ile, $alorile mo;iliare 5a5&5 Hn *a#ul 8n *are e)e*utorul <u'e*tores* sta;ilete * lo*ul a6lrii 'e;itorului nu *ores!un'e *u *el 'in 'o*umentul e)e*utoriu, e)!e'ia# 8n a'resa Ins!e*toratului >is*al Prin*i!al 'e Stat, Ministerului "e#$oltrii In6ormaionale, Camerei Hnregistrrii 'e Stat i altor instituii *are 'ein registrele in6ormaionale, inter!elri 8n $e'erea sta;ilirii 'e;itorului i ;unurilor sale5 3.1 7rmrirea patrimoniului Hntru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu !oate 6i urmrit ori*e ;un *eEi a!arine 'e;itorului *u 're!t 'e !ro!rietate !ri$at, *u e)*e!ia ;unurilor s!e*i6i*ate 8n art5 8A Co' 'e e)e*utare, *are nu !ot 6i urmrite5 Potri$it !re$e'erilor art5 28A Co' Ci$il, ;unuri *onstituie toate lu*rurile sus*e!ti;ile a!ro!rierii in'i$i'uale sau *ole*ti$e i 're!turile !atrimoniale5 Lu*ruri s8nt o;ie*te *or!orale 8n ra!ort *u *are !ot e)ista 're!turi i o;ligaii *i$ile5 (ste ne*esar 'e menionat, * 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare la *ategoria ;unurilor !ot 6i atri;uite ;unurile a6late 8n !ro!rietatea 'e;itorului at8t mo;ile *8t i imo;ile, mi<loa*ele ;neti, $alorile mo;iliare, 're!turile !atrimoniale ale 'e;itorului5 La *ategoria ;unurilor imo;ile se re6er F terenurile, !oriunile 'e su;sol, o;ie*tele a*$ati*e se!arate, !lantaiile !rinse 'e r'*ini, *l'irile, *onstru*iile i ori*e alte lu*rri, legate soli' 'e !m8nt, !re*um i tot *eea *e 8n mo' natural sau arti6i*ial este in*or!orat, 'ura;il 8n a*estea, a'i*, ;unurile a *ror 'e!lasare nu este !osi;il 6r a se *au#a !re<u'i*ii *onsi'era;ile 'estinaiei lor5 9unurile *are s8nt ra!ortate la *ategoria 'e ;unuri imo;ile, in*lusi$ ;anii i titlurile 'e $aloare s8nt *onsi'erate ;unuri mo;ile5 rmrirea ;unurilor 'e;itorului *onst 8n a!li*area se*hestrului !e ;unuri, ri'i*area i reali#area lor 8n *ontul a*hitrii 'atoriei !otri$it 'o*umentului e)e*utoriu5 n lu*ru 6oarte esenial !e *are tre;uie sEl *unoas* i sEl res!e*te e)e*utorul <u'e*tores* este * ;unurile !ot 6i urmrite numai 8n mrimea sumei ne*esare i su6i*iente !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, !lata ta)ei 'e e)e*utare, i restituirea *heltuielilor 'e e)e*utare5 Ast6el, !entru res!e*tarea a*estui !rin*i!iu, 'u! $8n#area ;unului 8n mo'ul i *on'iiile !re$#ute 'e legislaie, suma o;inut $a 6i utili#at !entru a*hitarea sumelor a'<u'e*ate *on6orm 'o*umentelor e)e*utorii, !lata ta)ei 'e e)e*utare i restituirea *heltuielilor 'e e)e*utare5 La urmrirea ;unurilor 8n mrimea sumei ne*esare i su6i*iente !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, este ne*esar 'e sta;ilit 'a* a*este ;unuri sunt 'i$i#i;ile %art5 2JG CC&5 Hn a*est *a# e)e*utorul <u'e*tores* $a urmri numai !artea 'i$i#i;il a a*estui ;un5 Hn *a#ul 8n *are ;unul este in'i$i#i;il, $8n#rii $a 6i su!us ;unul integru, iar a*hitrii, numai suma a'<u'e*at 8n 'o*umentul e)e*utoriu in*lusi$ i *heltuielilor 'e e)e*utare5 Suma rmas 'u! satis6a*erea tuturor *reanelor se restituie 'e;itorului %art5 G@0 al5A C(&5 La urmrirea ;unurilor *omune in'i$i#i;ile este ne*esar 'e inut *ont 'e a*or'ul tuturor *o!ro!rietarilor %art5J2 C(&5 P8n la a!li*area se*hestrului !e ;unurile 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores*, $eri6i* 'a* a*este ;unuri 8i a!arin 'e;itorului *u 're!t 'e !ro!rietate5 Pot 6i urmrite at8t ;unurile !ersonale ale 'e;itorului, *8t i ;unurile !ro!rietate *omun !e *ote !ri sau 8n 'e$lmie !re*um i *ele a6late la alte !ersoane5 22

0u !ot 6i urmrite ;unurile a6late la 'e;itor 8n !osesie sau 6olosin, 8ns toto'at e)e*utorul <u'e*tores* nu este li!sit 'e 're!tul a!li*rii se*hestrului asigurator asu!ra a*estor ;unuri, 8n *a#ul 8n *are se !re#um * ;unul a!arine 'e;itorului *u 're!t 'e !ro!rietate 8ns ne 6iin' 8nregistrat 8n mo'ul sta;ilit5 Hn asemenea *ir*umstane, 'u! a!li*area se*hestrului, sau 'u! *e a *onstatat * ;unurile nu a!arin 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* ne8nt8r#iat $a 8ntiina !ro!rietarul de !ure, 'es!re se*hestrul a!li*at 8ntiin8n'uEl *on*omitent 'es!re termenul i or'inea *ontestrii a*telor e6e*tuate, *on6orm art5 GBG Co' 'e e)e*utare5 /8n#area ;unurilor, 8n a*east !erioa' $a 6i sus!en'at %art5 G22 al52 C(&5 La *ererea e)e*utorului <u'e*tores*, 'eintorii registrelor, instituiile 6inan*iare, organele 6is*ale, *a'astrale i alte organe s8nt o;ligate sEi *omuni*e, 8n *el mult G0 #ile, in6ormaiile ne*esare !entru e6e*tuarea e)e*utrii silite5 Pentru neres!e*tarea *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*, !ersoanele *u 6un*ii 'e rs!un'ere 'in instituiile 'ate !ot 6i san*ionate 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoare5 "in ;unurile imo;ile *e urmea# a 6i 8nregistrate !utem e$i'enia aa ;unuri *a, a!artamente, *ase 'e lo*uit, *onstru*ii nelo*ui;ile, gara<e *a!itale, loturi 'e !m8nt 'estinate *onstru*iilor, loturi agri*ole, ;unurile imo;ile 8n $iitor et*5, 'in ;unurile mo;ile se su!un 8nregistrrii mi<loa*ele 'e trans!ort, armele, h8rtiile 'e $aloare, ;re$etele 'e in$enie5 Alte ;unuri mo;ile ale !ersoanelor 6i#i*e *are nu s8nt su!use 8nregistrrii !ot 6i urmrite !rin 'e!istarea lor la 'omi*iliul sau ree'ina 'e;itorului i a!li*area se*hestrului !e ele5 Hn *a#ul 8n *are ;unul urmrit este in'i$i#i;il, iar $aloarea lui 'e!ete $aloarea sumei urmrite i a *heltuielilor 'e e)e*utare, ;unul se urmrete integral, iar 'i6erena 'e !re se restituie 'e;itorului5 Hn *a#ul 8n *are sEa sta;ilit, * 'e;itorul 'is!une 'e mi<loa*e 'e trans!ort lo*ul a6lrii *rora nu este *unos*ut, e)e*utorul <u'e*tores* $a 'is!une !rin 8n*heiere a!li*area se*hestrului % vezi Anexa 13& *o!ia *reia se e)!e'ia# 'eintorului 'e registru %Ministerului "e#$oltrii In6ormaionale& !entru a!li*area inter'i*iei la 8nstrinare i Se*iei Poliiei -utiere *on6orm *om!etenei teritoriale !entru reinerea mi<lo*ului 'e trans!ort se*hestrat *u orientarea la !ar*area *u !lat5 La *omuni*area in6ormaiei 'es!re reinerea mi<lo*ului 'e trans!ort e)e*utorul <u'e*tores* se $a 'e!lasa la lo*ul un'e este !ar*at automo;ilul reinut i $a 8nto*mi !ro*esE$er;al 'e se*hestru %vezi Anexa 1'& la *are $a ane)a !aa!ortul tehni* al mi<lo*ului 'e trans!ort se*hestrat i $a 'e*i'e asu!ra transmiterii la !strare 8n or'inea !re$#ut 'e art5 GGB C(5 (ste 'e remar*at 6a!tul * ;unurile 'e;itorului nu !ot 6i urmrite haoti* %se*hestrate, ri'i*ate i $8n'ute&, 'eoare*e e)ist o anumit *onse*uti$itate a urmririi ;unurilor5 Hn arti*olul 8B 'in Co'ul 'e e)e*utare este reglementat *onse*uti$itatea urmririi ;unului 'e;itorului, 'u! *um urmea#, mi<loa*ele ;neti 8n $alut naional sau strin 8n numerar sau 'e !e *onturile ;an*areI ;unurile 'e;itorului *are nu !arti*i! nemi<lo*it 8n !ro*esul 'e !ro'u*ie, $alorile mo;iliare, automo;ileleI !ro'usele 6inite %mar6& !re*um i alte ;unuri materiale *are nu !arti*i! nemi<lo*it 8n !ro*esul 'e !ro'u*ie i nu s8nt 'estinate utili#rii nemi<lo*ite 8n !ro'u*ieI ;unurile imo;ile !re*um i materia !rim, materialele, maini, uneltele, utila<ele, instalaiile, e*hi!amentele i alte mi<loa*e 6i)e 'estinate utili#rii nemi<lo*ite 8n !ro'u*ieI la ultima *ategorie 6iin' alte ;unuri in*lusi$ *ele !re'ate altor !ersoane5 Mai <os se $or 'es*rie mo'alitile 'e urmrire a ;unurilor reiein' 'in !rin*i!iul *onse*uti$itii5 3.2 7rmrirea mi)loacelor bneti. Anterior !ar$enirii s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu, 8n *a#ul 8n *are *re'itorul este !ersoan <uri'i*, 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu, el !oate 'e sine stttor urmri mi<loa*ele 23

;neti 'e !e *onturile ;an*are ale 'e;itorului !rin !re#entarea 'o*umentului e)e*utoriu instituiei 6inan*iare %su*ursalei sau 6ilialei a*esteia& *are este o;ligat sEl e)e*ute5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu 'is!une 'e su6i*iente mi<loa*e ;neti !entru e)e*utarea 'e!lin a 'o*umentului e)e*utoriu sau !e *ontul lui nu s8nt mi<loa*e ;neti, *re'itorul 8naintea# o6i*iului 'e e)e*utare res!e*ti$ 'o*umentul e)e*utoriu i *on6irmarea instituiei 6inan*iare * !e *ontul 'e;itorului nu s8nt mi<loa*e ;neti5 Potri$it legislaiei este e$i'eniat 8n* un *a# 8n *are instituia 6inan*iar $a re6u#a e)e*utarea or'inului in*aso *u restituirea lui *tre *re'itorul urmritor, a*esta sur$ine 8n situaia *8n' *ontul sau mi<loa*ele ;neti a6late 8n el sunt se*hestrate 8n temeiul unui 'o*ument e)e*utoriu !ar$enit anterior5 Hn !ro*esul e)e*utrii, e)e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t s urmreas* mi<loa*ele ;neti !ar$enite ulterior 8n instituiile 6inan*iare !e *ontul 'e;itorului sau s a!li*e se*hestru !e mi<loa*ele ;neti *are $or 6i trans6erate 8n $iitor5 Hn $e'erea urmririi mi<loa*elor 6inan*iare 'in *onturile 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* 8n* 8n 6a#a a*telor !re!aratorii inter!elea# instituiile ;an*are 8n $e'erea *omuni*rii 6a!tului e)istenei surselor 6inan*iare la *onturile 'e;itorului5 Hn *a#ul 8n *are instituia ;an*ar in6ormea# organul 'e e)e*utare 'es!re e)istena mi<loa*elor 6inan*iare la *onturile 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* !rin 8n*heiere a!li* se*hestru !e ele i 8naintea# or'inul in*aso 8n $e'erea ri'i*rii lor5 Per*e!erea 8n mo' in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti 'in *onturile ;an*are ale 'e;itorului se e6e*tuea# 'e *tre ;an* 8n *on6ormitate *u !re$e'erile -egulamentului 90M nr5 3CA 'in GA5G25200A, 8n ;a#a or'inului in*aso emis 'e *tre !ersoana a;ilitat !rin lege *u a*est 're!t, 2r'inul in*aso %vezi Anexa 1!3 se emite 8n lim;a 'e stat i se 8naintea# at8t la *ontul 'es*his 8n lei mol'o$eneti *8t i la *ontul 'es*his 8n $alut strin, 8n 'e!en'en 'e *ontul i $aluta in'i*at 8n or'inul in*aso5 2r'inul in*aso se emite, a& 8n 'ou e)em!lare E 8n *a#ul 8n *are emitentul or'inului in*aso este 8n *alitate 'e ;ene6i*iarI ;& 8n trei e)em!lare E 8n *a#ul 8n *are emitentul este 8m!uterni*it !rin lege *u 're!tul 'e a emite or'in in*aso 8n numele unei tere !ersoane5 Primul e)em!lar al or'inului in*aso se legali#ea# *u semnturile !ersoanelor *u 're!t 'e semntur i am!renta tam!ilei emitentului5 Hn *a#ul 8n *are or'inul in*aso se emite 'e *tre !ersoana 8m!uterni*it 'e a emite or'in in*aso 8n numele unei tere !ersoane, 8n a*esta se in'i* re*hi#itele ;ene6i*iarului %terei !ersoane&5 2r'inul in*aso se !re#int nemi<lo*it 'e *tre emitent sau 'e !ersoana 8m!uterni*it a a*estuia la ;an*a 8n *are se 'eser$ete emitentul nu mai t8r#iu 'e o #i lu*rtoare 'u! #iua emiterii5 Hn *a#ul !re#entrii or'inului in*aso emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu, emitentul este o;ligat s ane)e#e originalul a*estuia5 9an*a *are 'eser$ete emitentul a!li* !e !rimul e)em!lar al or'inului in*aso meniunile ne*esare i 8l remite ;n*ii !ltitoare, 'a* sEa *onstatat *, a& emitentul are 're!tul *on6orm !re$e'erilor a*telor normati$e 8n $igoare 'e a emite or'in in*asoI ;& or'inul in*aso a 6ost 8nto*mit 8n *on6ormitate *u !re$e'erile -egulamentului 90MI *& in6ormaia 'in 'o*umentul e)e*utoriu *ores!un'e *u in6ormaia in'i*at 8n or'inul in*aso %8n *a#ul e)istenei 'o*umentului e)e*utoriu&5 2r'inul in*aso se remite 'e *tre ;an*a *are 'eser$ete emitentul 8n a*eeai #i s!re e)e*utare ;n*ii !ltitoare *u 'o*umentul e)e*utoriu %'a* a*esta a 6ost emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu& !rin interme'iul !otei sau al !ersoanei 8m!uterni*ite a emitentului5 2@

2r'inul in*aso *are nu !oate 6i remis ;n*ii !ltitoare s!re e)e*utare, se restituie emitentului 8m!reun *u 'o*umentele a6erente5 Pe $ersoul or'inului in*aso se in'i* moti$ul restituirii, 'ata, luna, anul i se a!li* semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila ;n*ii5 Hn *a#ul 8n *are !ltitorul %'e;itorul& este un titular 'e *ont ;an*ar al ;n*ii 8n !ro*es 'e insol$a;ilitate sau li*hi'are sau 8n *a#ul 8n *are !ltitorul este o ;an* 8n !ro*es 'e insol$a;ilitate sau li*hi'are, or'inul in*aso, 'u! $eri6i*are, se remite 'e *tre ;an*a *are 'eser$ete emitentul sau 'e *tre emitent s!re e)e*utare nemi<lo*it a'ministratorului 8n o6i*iu / a'ministratorului insol$a;ilitii / *omisiei 'e li*hi'are %li*hi'atorului&5 3.2.1 "xecutarea ordinului incaso la banca pltitoare 9an*a !ltitoare a**e!t s!re e)e*utare or'inul in*aso, 'a* s8nt res!e*tate urmtoarele *on'iii, a& or'inul in*aso este emis 'e *tre !ersoana a;ilitat !rin legeI ;& or'inul in*aso este 8nto*mit 8n *on6ormitate *u !re$e'erile !re#entului -egulamentI *& or'inul in*aso este 8nsoit 'e originalul 'o*umentului e)e*utoriu %8n *a#ul 8n *are a*esta a 6ost 8nto*mit 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu&I '& in6ormaia 'in 'o*umentul e)e*utoriu *ores!un'e *u in6ormaia in'i*at 8n or'inul in*aso %8n *a#ul e)istenei 'o*umentului e)e*utoriu&I e& !e or'inul in*aso s8nt a!li*ate semntura i am!renta tam!ilei ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentulI 6& mi<loa*ele ;neti 8n *ont s8nt su6i*iente !entru e)e*utarea total sau !arial a sumei 8ns*rise 8n or'inul in*aso i 'is!oni;ile !entru a 6i utili#ate %asu!ra a*estora nu este a!li*at !ro*e'ura 'e se*hestrare sau 8n urma a!li*rii a*esteia a 6ost asigurat suma ne*esar&5 2r'inul in*aso nea**e!tat s!re e)e*utare se restituie 'e *tre ;an*a !ltitoare ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentul sau nemi<lo*it emitentului, *u meniunea a!li*at !e $erso 'es!re moti$ele nee)e*utrii, 'ata, luna, anul, semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila ;n*ii5 Hn *a#ul 8n *are se *onstat * restituirea or'inului in*aso a 6ost 6ormal, 6a 'e !ersoanele $ino$ate !ot 6i a!li*ate san*iuni !e*uniare 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5 2B Co' 'e ()e*utare5 Pe or'inul in*aso a**e!tat s!re e)e*utare, ;an*a !ltitoare a!li* meniunile ne*esare i 8l e)e*ut 8n *on6ormitate *u !ro*e'urile interne ale ;n*ii5 La e6e*tuarea !lii !ariale, ;an*a a!li* !e $ersoul tuturor e)em!larelor or'inului in*aso meniunea *u !ri$ire la suma !lii !ariale, 'ata, luna i anul, semntura i tam!ila ;n*ii, iar 8n *a#ul e)istenei 'o*umentului e)e*utoriu meniunile nominali#ate se a!li* i !e $ersoul a*estuia5 9an*a !ltitoare tre*e la s*'eri suma total sau !arial 8ns*ris 8n or'inul in*aso 8n #iua !rimirii a*estuia s!re e)e*utare5 2r'inul in*aso se transmite *u suma total sau !arial 8n a*eeai #i, a& !rin interme'iul sistemului automati#at 'e !li inter;an*are 8n a'resa ;n*ii ;ene6i*iareI ;& !rin sistemul intern al ;n*ii 8n a'resa ;ene6i*iarului, 8n *a#ul 8n *are !ltitorul i ;ene6i*iarul se 'eser$es* 8n a*eeai ;an*I *& !rin alt sistem utili#at 'e ;an*, 8n *a#ul trans6erului 8n $alut strin5 Primul e)em!lar al or'inului in*aso 8m!reun *u *o!ia 'o*umentului e)e*utoriu %8n *a#ul 8n *are a*esta a 6ost emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu& se in*lu' 'e *tre ;an*a !ltitoare 8n 'osar5 Al 'oilea e)em!lar al or'inului in*aso i *o!ia 'o*umentului e)e*utoriu %8n *a#ul 8n *are a*esta a 6ost emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu& se remit !ltitorului %'e;itorului& alturat la e)trasul 'e *ont ;an*ar5 Al treilea e)em!lar al or'inului in*aso se remite ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentul 8m!uterni*it *u 're!tul 'e a emite or'in in*aso 8n numele unei tere !ersoane, !entru a 6i !re#entat emitentului5 2A

"u! e)e*utarea or'inului in*aso 8n sum total sau !arial, ;an*a !ltitoare a!li* !e $ersoul originalului 'o*umentului e)e*utoriu suma e)e*utat, 'ata e6e*turii !lii, semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila ;n*ii i 8l remite emitentului !rin interme'iul ;n*ii 8n *are se 'eser$ete a*esta5 3.2.2. 1bli aiile bncii bene&iciare 9an*a ;ene6i*iar, 'u! re*e!ionarea or'inului in*aso 'e la ;an*a !ltitoare !rin interme'iul sistemului automati#at 'e !li inter;an*are, e6e*tuea# 8n a*eeai #i lu*rtoare *ontrolul *ore*titu'inii in'i*rii *ontului ;an*ar i *o'ului 6is*al al ;ene6i*iarului5 Hn *a#ul 8n *are *ontul ;an*ar i *o'ul 6is*al al ;ene6i*iarului 'in or'inul in*aso s8nt in'i*ate *ore*t, ;an*a ;ene6i*iar e6e*tuea# urmtoarele, a& 8nregistrea# 3- aceea+i 4i lu*rtoare, mi<loa*ele ;neti 8n *ontul ;an*ar al ;ene6i*iaruluiI ;& ti!rete 'ou e)em!lare ale or'inului in*aso, !rimul e)em!lar 8l remite ;ene6i*iarului a!li*8n' meniunile rele$ante 8n *on6ormitate *u !ro*e'urile interne ale ;n*ii, al 'oilea e)em!lar 8El in*lu'e 8n 'osar5 Hn *a#ul 8n *are ;an*a ;ene6i*iar 'e!istea# * 8n or'inul in*aso re*e!ionat 'e la ;an*a !ltitoare este in'i*at greit *ontul i/sau *o'ul 6is*al al ;ene6i*iarului, sau *ontul ;ene6i*iarului nu e)ist, ;an*a ;ene6i*iar restituie ;n*ii !ltitoare suma res!e*ti$ nu mai t8r#iu 'e #iua lu*rtoare urmtoare *elei 8n *are a*easta a 6ost !rimit, 8nto*min' un or'in 'e !lat 8n *on6ormitate *u -egulamentul *u !ri$ire la trans6erul 'e *re'it5 Hn or'inul 'e !lat emis 'e ;an*a ;ene6i*iar se in'i* *o'ul tran#a*iei res!e*ti$ i se 6a*e re6erin la or'inul in*aso transmis eronat 'e ;an*a !ltitoare5 3.3 7rmrirea mi)loacelor bneti #n numerar

Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul lu*rea# *u numerarul, e)e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t s urmreas* mi<loa*ele ;neti 8n numerar, in*lusi$ 8n $alut strin, !rin se*hestrarea i ri'i*area lor5 Pentru ri'i*area mi<loa*elor ;neti 'e la 'e;itor, e)e*utorul <u'e*tores* *ontrolea# lo*urile i lo*alurile 8n *are 'e;itorul !strea# numerarul, !re*um i reeaua lui *omer*ial5 La ri'i*area mi<loa*elor ;neti 8n numerar 'e la !ersoana <uri'i* !arti*i! *asierul %gestionarul& sau un anga<at *are 8l 8nlo*uiete, *are este o;ligat s !re#inte 'o*umentele ne*esare i s asigure a**es li;er la sei6ul *asei 'e;itorului, 8n 8n*!erea i#olat a *asei, !re*um i 8n reeaua lui *omer*ial5 "es*hi'erea lo*urilor i lo*alurilor 8n *are se !strea# numerarul 6r *onsimm8ntul re!re#entantului 'e;itorului sau 8n li!sa a*estuia se e6e*tuea# 8n !re#ena a 'oi martori asisteni5 P8n la sosirea a*estora, e)e*utorul <u'e*tores* sigilea# lo*urile i lo*alurile5 >a!tul ri'i*rii numerarului i 'es*hi'erii lo*urilor i lo*alurilor *u sau 6r *onsimm8ntul re!re#entantului 'e;itorului se *onsemnea# 8ntrEun !ro*esE$er;al *are $a *u!rin'e, a& 'ata 8nto*mirii !ro*esuluiE$er;al i numrul !ro*e'urii 'e e)e*utareI ;& 'enumirea i se'iul o6i*iului 'e e)e*utareI *& numele i 6un*ia !ersoanei *are a 8nto*mit !ro*esulE$er;alI '& 'o*umentul e)e*utoriu 8n temeiul *ruia se e6e*tuea# a*tul 'e e)e*utareI e& numele i 'omi*iliul sau 'enumirea i se'iul 'e;itorului i *re'itoruluiI 6& meniunea 'es!re e)!li*area 're!turilor !re$#ute 8n art5 @G 'in !re#entul *o'I g& msurile luate 'e e)e*utorul <u'e*tores* sau *onstatrile a*estuiaI h& meniunea *u !ri$ire la e)!li*aiile i o;ie*iile !arti*i!anilor la !ro*e'ura 'e e)e*utareI 2B

i& alte meniuni !re$#ute 'e lege sau *onsi'erate 'e e)e*utorul <u'e*tores* *a 6iin' ne*esareI <& meniunea, atun*i *8n' este *a#ul, 'es!re a;sena *re'itorului sau 'e;itorului ori 'es!re re6u#ul i moti$ele re6u#ului 'e a semna !ro*esulE$er;alI M& meniunea *u !ri$ire la numrul 'e e)em!lare 8n *are sEa 8nto*mit !ro*esulE$er;al, !re*um i *u !ri$ire la !ersoanele *rora a*esta li sEa 8nm8natI l& semntura e)e*utorului <u'e*tores*, !re*um i a altor !ersoane interesate 8n e)e*utare sau *are asist la e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utareI m& tam!ila e)e*utorului <u'e*tores*5 Pro*esulE$er;al %vezi Anexa 1$& se 8nto*mete 8n 'ou e)em!lare5 ()em!larul al 'oilea se remite 'e;itorului sau re!re#entantului a*estuia *ontra semntur !e !rimul e)em!lar, sau se e)!e'ia# re*oman'at 'e;itorului 8n a*eeai #i sau 8n urmtoarea #i lu*rtoare5 La !re#entarea 8n o6i*iul 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* 'e!une ime'iat !e *ontul 'e 'e!o#it al o6i*iului 'e e)e*utare mi<loa*ele ;neti ri'i*ate 'e la 'e;itor5 Hn *a#ul 8n *are 8n #iua ri'i*rii mi<loa*elor 6inan*iare este im!osi;il *a a*estea s 6ie 'e!use la *ontul o6i*iului 'e e)e*utare a*estea urmea# a 6i 'e!use a 'oua se #i, 'ar nu mai t8r#iu 'e 2@ 'e ore 'in momentul ri'i*rii5 /aluta strin se 'e!une !e *ontul $alutar al o6i*iului 'e e)e*utare, iar 8n *a#ul 8n *are a*esta li!sete, se s*him; 8n $alut naional la *ursul sta;ilit 'e 9an*a 0aional a Mol'o$ei i se 'e!une la *ontul 'e 'e!o#it al o6i*iului 'e e)e*utare5 3.! 7rmrirea +alorilor mobiliare Legea *u !ri$ire la !iaa $alorilor mo;iliare nr5 GJJ 'in G85GG5GJJ8 'e6inete noiunea 'e $aloare mo;iliar *a 6iin' un titlu 6inan*iar *are *on6irm 're!turile !atrimoniale sau ne!atrimoniale ale unei !ersoane 8n ra!ort *u alt !ersoan, 're!turi *e nu !ot 6i reali#ate sau transmise 6r !re#entarea a*estui titlu 6inan*iar, 6r 8ns*rierea res!e*ti$ 8n registrul 'eintorilor 'e $alori mo;iliare nominati$e ori 8n 'o*umentele 'e e$i'en ale 'eintorului nominal al a*estor $alori mo;iliare5 Hn temeiul 'o*umentului e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores*, !oate a!li*a se*hestru !e l8ng ;unurile mo;ile sau imo;ile i !e $alorile mo;iliare ale 'e;itorului5 Comisia 0aional a Pieii >inan*iare ine -egistrul 'e Stat al $alorilor mo;iliare, -egistrul !arti*i!anilor !ro6esioniti la !iaa $alorilor mo;iliare, -egistrul li*enelor eli;erate !entru a*ti$itate !ro6esionist !e !iaa $alorilor mo;iliare i al atestatelor 'e *ali6i*are !entru e6e*tuarea 'e o!eraiuni *u $alori mo;iliare5 Prin urmare, e)e*utorul <u'e*tores* soli*it -egistratorului in'e!en'ent in6ormaie re6eritor la $alorile mo;iliare, 'einute 'e 'e;itor, in6ormaie *are se eli;erea# gratuit 8n termen 'e 3 #ile lu*rtoare 'e la !rimirea soli*itrii5 Primin' e)trasul 'in registrul $alorilor mo;iliare e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete !ro*esulE$er;al 'e se*hestrare a $alorilor mo;iliare %vezi Anexa 1'.& *are se remite registratorului in'e!en'ent, 'eintorul registrului, 'eintorilor 'e $alori mo;iliare nominati$e5 -egistratorul in'e!en'ent res!onsa;il !entru inerea -egistrului $alorilor mo;iliare 8n termen 'e 3 #ile lu*rtoare 'in momentul !rimirii !ro*esuluiE$er;al 'e se*hestrare, $a *onsemna 8n -egistru 6a!tul a!li*rii se*hestrului !e $alorile mo;iliare i $a eli;era e)trasul *u in6ormaia res!e*ti$5 "u! a!li*area se*hestrului ni*i o o!eraiune *u $alorile imo;iliare nu se a'mite 6r a*or'ul e)e*utorului <u'e*tores*5 /alorile mo;iliare !ot 6i reali#ate !rin interme'iul ;roMerului *are este !arti*i!ant !ro6esionist la !iaa $alorilor mo;iliare *u *are se 8n*heie un *ontra*t 'e ;roMera< 8n *are se nego*ia# *lau#ele *ontra*tuale5 2C

"es*rierea !ro*e'urii 'e urmrire a $alorilor mo;iliare o gsii la Ca!itolul NNNNNN 3.! 7rmrirea bunurilor imobile.

()e*utorul <u'e*tores* !ar*urge la urmrirea ;unurilor imo;ile ale 'e;itorului, 'a* !entru satis6a*erea *reanelor nu s8nt su6i*iente mi<loa*e ;neti i ;unuri mo;ile5 9unul imo;il !rin natura sa in*lu'e a**esoriile i toate o;ie*tele *e ser$es* la e)!loatarea a*estuia sau s8nt legate soli' 'e !m8nt, !re*um i tot *eea *e, 8n mo' natural sau arti6i*ial, este 8n*or!orat 8n a*esta5 Hn *a#ul *8n' 'e;itorul soli*it *a 8n !rimul r8n' s 6ie a!li*at se*hestru !e un anumit imo;il sau !e o !arte 'in el, e)e*utorul <u'e*tores* 8n'e!linete *erina 'e;itorului, 'a* a*easta nu 8m!ie'i* e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 Anterior 8n*e!erii urmririi ;unului imo;il, e)e*utorul <u'e*tores* $eri6i* 'a* ;unul 8i a!arine 'e;itorului *u 're!t 'e !ro!rietate i este 8nregistrat 8n mo'ul sta;ilit la 26i*iul Ca'astral .eritorial, organ *are i 6urni#ea# la soli*itare in6ormaia res!e*ti$5 ()e*utorul <u'e*tores* emite 8n*heiere *u !ri$ire la a!li*area se*hestrului !e ;unul imo;il %vezi Anexa 1(&, *are se 8nm8nea# 'e;itorului sau unui mem;ru a'ult al 6amiliei5 Se*hestrarea ;unurilor 'e;itorului !ersoan <uri'i* se e6e*tuea# 8n !re#ena a'ministraiei, a re!re#entantului a*estuia sau a unei !ersoane *u 6un*ie 'e rs!un'ere a 'e;itorului, iar 8n *a#ul gos!o'riei rneti %'e 6ermier& sau a 8ntre!rin'erii in'i$i'uale E 8n !re#ena 'e;itorului ori a unui alt mem;ru al gos!o'riei sau, 'u! *a#, a unui mem;ru al 6amiliei 6on'atorului 8ntre!rin'erii5 "a* 'e;itorul, re!re#entantul lui sau !ersoana *u 6un*ie 'e rs!un'ere a 'e;itorului se es*hi$ea# 'e la !arti*i!area la se*hestrarea ;unurilor, se*hestrarea se e6e*tuea# 6r *onsimm8ntul 'e;itorului, re!re#entantului lui sau al !ersoanei *u 6un*ie 'e rs!un'ere ori, 8n li!sa a*estora, *er*etarea 8n*!erilor i a altor lo*uri 8n *are se a6l ;unurile, !re*um i se*hestrarea lor, se e6e*tuea# 8n !re#ena a 'oi martori asisteni5 Hn*heierea *u !ri$ire la a!li*area se*hestrului !e ;unul imo;il !oate 6i *ontestat 8n termen 'e 3 #ile5 A!li*area se*hestrului !e ;unurile 'e;itorului *onst 8n 8ns*rierea 8ntrEun !ro*esE$er;al 'e se*hestru a ;unurilor 'e;itorului %vezi Anexa 1'&, *are se 8nto*mete 8n trei e)em!lare 8n !re#ena 'e;itorului sau re!re#entantului a*estuia5 Persoanelor asistente la e6e*tuarea se*hestrului li se a'u*e la *unotin !ro*esulE$er;al, *on6irm8n' 6a!tul !rin semntura a!li*at 'e 6ie*are 'in ei5 "es!re se*hestrarea ;unului imo;il e)e*utorul <u'e*tores* in6ormea# organul *a'astral teritorial, iar 'a* ;unul este i!ote*at F i *re'itorul i!ote*ar5 3.' 7rmrirea bunurilor din proprietatea comun.

Pe ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii, e)e*utorul <u'e*tores*, !oate urmri ;unurile *omune numai 8n *a#urile 'a* ;unurile !ersonale ale 'e;itorului nu s8nt su6i*iente !entru satis6a*erea *reanelor5 La 'ata 8nto*mirii !ro*esuluiE$er;al 'e se*hestrare sau a !rimirii lui, 'e;itorul este o;ligat s *omuni*e e)e*utorului <u'e*tores* *are ;unuri *onstituie !ro!rietate *omun !e *oteE!ri sau 8n 'e$lmie5 Hn *a# *ontrar, 'e;itorul este li!sit 'e 're!tul 'e a *ontesta !ro*esulE$er;al in$o*8n' a*east *ir*umstan5 ()e*utorul <u'e*tores* soli*it in6ormaie 2rganului a;ilitat a a'ministraiei !u;li*e lo*ale %Agenia 'e Pri$ati#are& 8n $e'erea sta;ilirii *otei !ri *e a!arine 'e;itorului 'in imo;ilul *are urmea# a 6i se*hestrat5 28

"a* sEa sta;ilit * 'e;itorul este !ro!rietar a unei *ote !ri 'in imo;ilul res!e*ti$, atun*i 8n s*o!ul asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu se emite 8n*heiere !rin *are se 'is!une a!li*area se*hestrului !e *ota !arte a 'e;itorului, *o!ia *reia se 8nm8nea# 'e;itorului i tuturor *o!ro!rietarilor !entru in6ormaie5 "a* sEa sta;ilit * 'e;itorul este !ro!rietar 8n 'e$lmie a unui imo;il, e)e*utorul <u'e*tores* 8i !ro!une *re'itorului s 8nainte#e instanei 'e <u'e*at o *erere *u !ri$ire la sta;ilirea *otei !ri a 'e;itorului 8n ;a#a art5 3A3 Co' Ci$il5 Hn *a#ul 8n *are *re'itorul re6u# s 8nainte#e *erere instanei 'e <u'e*at re6eritor la sta;ilirea *otei !ri *e a!arine 'e;itorului 'in ;unul !ro!rietate 8n 'e$lmie i este im!osi;il $8n#area *otei !ri i'eale, se e)aminea# *hestiunea !ri$itor la !osi;ilitatea restituirii 'o*umentului e)e*utoriu *re'itorului 6r e)e*utare 8n ;a#a art5 82 alin5G, lit5 e& Co' 'e e)e*utare5 Hn *a#ul $8n#rii silite a unei *ote !ri 'in imo;il, e)e*utorul <u'e*tores* $a noti6i*a !e *eilali *o!ro!rietari *u *el !uin G0 #ile 8nainte 'es!re 'ata $8n#rii *are $or a$ea 're!tul 'e !reemiune la a'<u'e*area *otei !ri5 3.( 7rmrirea cotei-pri din capitalul social al #ntreprinderii

"a* 'e;itorul nu 'is!une 'e alte ;unuri, *are ar !utea 6i urmrite 8n *ontul a*hitrii 'atoriei, atun*i e)e*utorul <u'e*tores* !oate urmri, a5 Par)icipaiu-ea di- capi)alul *ocial al *ocie).ii 3- -ume colec)i, rmrirea !arti*i!aiunii 'in *a!italul so*ial al mem;rului so*ietii 8n nume *ole*ti$ !entru 'atoriile lui nelegate 'e !arti*i!area la so*ietate %'atorii !ersonale& se !ermite 'oar 8n *a#ul insu6i*ienei unui alt !atrimoniu al a*estuia !entru onorarea 'atoriilor5 2rganul 'e e)e*utare este 8n 're!t s *ear so*ietii se!ararea unei !ri 'in !atrimoniul ei !ro!orional !arti*i!aiunii 'e;itorului la *a!italul so*ial !entru urmrirea a*estei !ri5 Partea 'in !atrimoniul so*ietii sus*e!ti;il se!arrii sau $aloarea ei se 'etermin *on6orm unui ;ilan 8nto*mit la momentul 8naintrii !reteniilor *u !ri$ire la se!arare5 rmrirea !atrimoniului !ro!orional !arti*i!aiunii mem;rului la *a!italul so*ial *on'iionea# e)*lu'erea mem;rului 'in so*ietatea 8n nume *ole*ti$5 Mem;rii so*ietii 8n nume *ole*ti$ !oart rs!un'ere su;si'iar soli'ar *u tot !atrimoniul lor !entru o;ligaiile so*ietii5 Mem;rul so*ietii 8n nume *ole*ti$ *are nu este 6on'atorul ei !oart rs!un'ere 8n egal msur *u ali mem;ri !entru o;ligaiile a!rute !8n la 8n*a'rarea lui 8n so*ietate5 Mem;rul *are a ieit 'in so*ietatea 8n nume *ole*ti$ !oart rs!un'ere, !entru o;ligaiile a!rute !8n la ieirea lui 'in so*ietate, 8n egal msur *u mem;rii rmai, 8n termen 'e 2 ani 'in #iua a!ro;rii 'rii 'e seam 'es!re a*ti$itatea so*ietii !entru anul 8n *are a ieit 'in so*ietate5 Aso*iatul 6a 'e *are este intro'us o a*iune !entru o;ligaiile so*ietii 8n nume *ole*ti$ !oate o!une numai e)*e!iile la *are so*ietatea sau aso*iatul !ersonal are 're!tul5 A*or'ul mem;rilor so*ietii 8n nume *ole*ti$ asu!ra limitrii sau 8nlturrii rs!un'erii !re$#ute 'e arti*ol G28 CC, este nul5 65 Par)ea *ocial. 3- *ocie)a)ea cu r.*pu-dere limi)a). Partea so*ial este un ;un *are se in*lu'e 8n a*ti$ul !atrimoniului aso*iatului5 La *ererea *re'itorilor aso*iatului, se !oate a'o!ta o 8n*heiere 'e asigurare a a*iunii *i$ile sau 'e e)e*utare a unei hotrDri a instanei 'e <u'e*at5 Prin msura 'e asigurare aso*iatului i se !oate inter#i*e $Dn#area sau ga<area !rii so*iale5 A*tul !rin *are se a'o!t msura 'e asigurare tre;uie 'e a'us la *unotina a'ministratorului S-L a *rei !arte so*ial o 'eine aso*iatul, !re*um i s 6ie 8nregistrat la Camera Hnregistrrii 'e Stat5 2J

Cre'itorii !ersonali ai aso*iatului !ot urmri !artea so*ial a a*estuia5 -eali#area 're!tului *re'itorului asu!ra !rii so*iale !e *ale 6orat !oate 6i e6e*tuat numai !e ;a#a unui titlu e)e*utoriu i numai 'a* aso*iatul nu 'is!une 'e alte ;unuri5 Legiuitorul a 'e*is s lase !artea so*ial aso*iatului !entru a 6i reali#at 'oar 8n ultimul rDn', *onsi'erDn' * a*easta nu numai * este !ro'u*toare 'e 'i$i'en'e 'ar este i o mo'alitate 'e reali#are a 're!tului la mun*5 "e regul 6on'atorii sau aso*iaii S-L i a*ti$ea# 8n *alitate 'e salariai ai a*estor so*ieti5 Ast6el, 8nstrinarea !rii so*iale 8n so*ietatea *u rs!un'ere limitat !oate 6i e6e*tuat 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* 'oar 8n ;a#a unui 'o*ument e)e*utoriu *u a*or'area o;ligatorie a 're!tului 'e !reemiune aso*iailor 8ntre!rin'erii ()e*utorul <u'e*tores* *are intenionea# s 8nstrine#e !arial sau integral !artea so*ial a 'e;itorului transmite o o6ert s*ris a'ministratorului so*ietii5 A*esta a'u*e o6erta la *unotina tuturor aso*iailor 8n termen 'e GA #ile 'e la 'ata transmiterii5 Aso*iaii tre;uie sEi 6ormule#e 8n s*ris a**e!tarea i s o transmit a'ministratorului 8n termen 'e GA #ile 'e la 'ata !rimirii o6ertei5 Aso*iatul in'i* mrimea 6ra*iunii 'in !artea so*ial, !e *are intenionea# s o 'o;8n'eas*5 "a* e)ist mai muli soli*itani, 6ie*are 'o;8n'ete o 6ra*iune a !rii so*iale 8n mrimea soli*itat5 Hn *a#ul 'e#a*or'ului 'intre ei, !artea so*ial este 'istri;uit !ro!orional !rii so*iale 'einute 'e 6ie*are5 "a*, 8n termen 'e 30 'e #ile 'e la 'ata transmiterii o6ertei, aso*iaii sau so*ietatea nu a !ro*urat !artea so*ial, a*easta !oate 6i 8nstrinat unui ter la li*itaie !u;li*5 Hn *a#ul $8n#rii !rii so*iale sau a unei 6ra*iuni 'in ea *u 8n*l*area 're!tului 'e !reemiune, 6ie*are aso*iat !oate, 8n 'e*ursul a 3 luni 'e la 'ata 8n*heierii a*tului <uri'i*, s *ear !e *ale <u'i*iar *a 're!turile i o;ligaiile *um!rtorului s trea* la el5 c5 !aloarea par)icipaiu-ii *au 6u-urile core*pu-4.)oare par)icipaiu-ii *ale dipa)rimo-iul coopera)i,ei( Coo!erati$a este aso*iaia ;ene$ol 'e !ersoane 6i#i*e i <uri'i*e, organi#at !e !rin*i!ii *or!orati$e 8n s*o!ul 6a$ori#rii i garantrii, !rin a*iunile *omune ale mem;rilor si, a intereselor lor e*onomi*e i a altor interese legale5 Coo!erati$a nu !oate a$ea mai !uin 'e A mem;ri5 Calitatea 'e mem;ru 'e *oo!erati$a o !oate a$ea !ersoana 6i#i* 'e la $Drsta 'e GB ani i !ersoana <uri'i*5 Mem;rul *oo!erati$ei su!ort ris*ul *e re#ult 'in a*ti$itatea a*esteia 8n limita !arti*i!aiunii 'einute 8n !atrimoniul ei, in*lusi$ !artea ne$rsat5 Statutul *oo!erati$ei, este 'o*umentul <uri'i* 8n *are e)e*utorul <u'e*tores* !oate $e'ea a!orturile mem;rilor 8n *a!italul so*ial, mo'ul i termenul 'e $rsare a a*estoraI !restaia 8n ;ani sau 8n alte ;unuri la *are !ot 6i o;ligai mem;riiI !re*um i natura i $aloarea a*estor !restaiiI 6ilialele i re!re#entanele so*ietiiI rs!un'erea in'i$i'ual a mem;rilor i alte in6ormaii5 Coo!erati$a are un *a!ital so*ial $aria;il5 (l re!re#int suma tuturor !arti*i!aiunilor mem;rilor *oo!erati$ei 8n *on6ormitate *u statutul ei5 La *ererea *re'itorilor5 Mem;rii *oo!erati$ei !oarta rs!un'ere su;si'iar soli'ar !entru o;ligaiile ei 8n limitele !rii netransmise a *ontri;uiei su!limentare a 6ie*rui mem;ru5 rmrirea !arti*i!aiunii !entru 'atorii !ersonale se !ermite 'oar 8n *a#ul insu6i*ienei unui alt !atrimoniu al mem;rului *oo!erati$ei !entru a*hitarea lor 8n mo'ul !re$#ut 'e lege sau 'e statutul *oo!erati$ei5 Hntru*8t !atrimoniul *oo!erati$ei are 're!t titular *oo!erati$a *a !ersoan <uri'i*, a*est !atrimoniu are un *ara*ter autonom 6a 'e !atrimoniile mem;rilor *oo!erati$ei5 Ast6el 6iin' *oo!erati$a nu $a rs!un'e !entru o;ligaiile *ontra*tate 'e mem;rii si5 Co'ul *i$il o6er, totui, !osi;ilitatea urmririi 'e *tre *re'itorii !ersonali ai mem;rului *oo!erati$ei a !arti*i!aiunii 30

a*estuia, *u *on'iia *a *reanele a*estora s nu 6i 6ost satis6*ute !rin e)e*utarea !atrimoniului mem;rului %art5 GCC alin5C CC&5 rmrirea $alorii !arti*i!aiunii 'in !atrimonial *oo!erati$ei se $a e6e*tua 'u! regula general 'e retragere 'in *oo!erati$ sau 8nstrinarea *otei 'e !arti*i!are %!arti*i!aiunii&5 Potri$it art5 GCC alin5 @ 'in Co'ul *i$il, mem;rul *oo!erati$ei !oate, 'a* statutul nu !re$e'e alt6el, s 8nstrine#e ori*Dn' !arti*i!aiunea sa *tre un alt mem;ru sau un ter *are urmea# s 'e$in mem;ru, retrgDn'uEse ast6el 'in *oo!erati$ 6r a *ere !artea sa 'in !atrimoniu5 "is!o#iiile legale 8n materie 6a* 'istin*ie 8n *eea *e !ri$ete 8nstrinare !arti*i!aiunii 'e *tre mem;ru, 'u! *um a*easta se 6a*e unui alt mem;ru sau unui ter 6a 'e *oo!erati$5 Hn *a#ul 8n *are 8nstrinarea se 6a*e unui alt mem;ru legea nu !re$e'e a*or'ul 8n a*est sens a organelor 'e *on'u*ere a *oo!erati$ei5 "a* 8ns 8nstrinarea se 6a*e 8n 6a$oarea unui ter $a 6i ne*esar 'u! *a# a*or'ul *onsiliului so*ietii sau *hiar a a'unrii generale5 Ca urmare a urmririi !arti*i!aiunii mem;rului *oo!erati$ei se $a o;ine *ontra$aloarea !atrimonial a !arti*i!aiunii sale, 6ie se $a urmri o !arte 'in !atrimoniu *ores!un#tor a*estei !arti*i!aiuni %art5 GCC alin5 3 CC&5 Hn toate *a#urile, *al*ulele !entru 'eterminarea $alorii !arti*i!aiunii se $or e6e*tua *on6orm ;ilanului 'e la 'ata urmririi, iar 'a* urmrirea are lo* !e !ar*ursul e)er*iiului 6inan*iar, restituirea se 6a*e *on6orm ultimului ;ilan5 3.* 7rmrirea bunului debitorului care se a&l la alte persoane ()e*utorul <u'e*tores* !oate urmri ;unurile 'e;itorului *are se a6l la alte !ersoane 8n ;a#a unor *ontra*te 'e 8m!rumut, 'e aren', 'e 8n*hiriere, 'e !strare et*55 A*este ;unuri se in*lu' 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru %vezi Anexa 1'& 8n ;a#a 'o*umentelor 'e *are 'is!une 'e;itorul re6eritor la a*este ;unuri5 "u! semnarea a*tului 'e se*hestru !ersoanei la *are se a6l ;unurile i se remite o somaie 'es!re se*hestrarea ;unurilor 'e;itorului, 'es!re o;ligaia ei 'e a asigura integritatea lor i 'es!re inter'i*ia 'e a le transmite 'e;itorului sau unor tere !ersoane 6r a*or'ul e)e*utorului <u'e*tores*5 9unurile se e)aminea# 'u! ne*esitate la lo*ul a6lrii lor5 "a* ulterior, 'in in6ormaia !re#entat e)e*utorului <u'e*tores* se sta;ilete, * ;unurile 'e;itorului se a6l la o alt !ersoan i 'a* ele nu au 6ost se*hestrate anterior a*esteia i se remite o somaie 'es!re se*hestrarea ;unurilor 'e;itorului, 'es!re o;ligaia *e 8i re$ine 'e a asigura integritatea lor i 'es!re inter'i*ia 'e a le transmite 'e;itorului sau unor tere !ersoane 6r a*or'ul e)e*utorului <u'e*tores* %vezi Anexa 1*&5 3., 7rmrirea creanelor debitorului. Pentru a urmri *reanele !e*uniare, e)e*utorul <u'e*tores* remite !ersoanei *are este o;ligat s !lteas* 'e;itorului *reana, o somaie 'es!re o;ligaia 'e a nu !lti 'e;itorului suma 'atorat5 Con*omitent 'e;itorului i se e)!e'ia# o somaie 'e a nu 'a 'is!o#iii *u !ri$ire la *reana 8n *au#5 Creana !e*uniar se *onsi'er se*hestrat 'e la 'ata 8nm8nrii somaiei !ersoanei tere %$e#i Ane)a G8&5 3.1. 7rmrirea bunurilor a)ate

9unurile ga<ate !ot 6i urmrite 'e *tre *re'itorul ga<ist5 A*esta are !rioritate 6a 'e *eilali *re'itori5 Conse*uti$itatea satis6a*erii *reanelor la *8te$a 're!turi 'e ga< asu!ra unora i a*elorai ;unuri sau 're!turi !atrimoniale se sta;ilete 8n or'inea *onse*uti$itii *onstituirii ga<ului5 3G

Creanele urmtorului *re'itor ga<ist se satis6a* 'u! satis6a*erea 'e!lin a *reanelor !re*e'entului *re'itor ga<ist5 Conse*uti$itatea satis6a*erii *reanelor !oate 6i mo'i6i*at 'a* *re'itorii ga<iti, *are 'is!un 'e 're!tul !re6erenial 'e e)e*utare a *reanelor la unul i a*elai o;ie*t al ga<ului, *onsimt5 "u! satis6a*erea 'e!lin a *reanelor *re'itorilor ga<iti, ;unurile rmase sau suma *are 'e!ete *reanele *re'itorilor ga<iti se 'istri;uie altor *re'itori 8n or'inea *ategoriilor sta;ilite 'e art5 G@@ Co' 'e e)e*utare5 "a* se re*unoate * li*itaia nu a a$ut lo*, *re'itorul ga<ist are 're!tul !re6erenial 'e a !rimi ;unul ga<at la !reul in'i*at 8n *ontra*tul 'e ga< i este o;ligat s restituie suma *e 'e!ete *reanele sale5 Parti*ularitile urmririi ;unurilor ga<ate i/sau i!ote*ate le gsii 8n Legea =*u !ri$ire la ga<? nr5 @@J 'in 3050C5200G i Legea =*u !ri$ire la i!ote*? nr5 G@2 'in 2050B520085 3.11 7rmrirea bunurilor sec0estrate de alte or ane

Hn ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu e)e*utorul <u'e*tores* !oate urmri ;unurile se*hestrate 'e alte organe !entru asigurarea 8n*asrii unei 'atorii, 'a* a*este ;unuri nu au 6ost s*oase la li*itaie sau $8n'ute 8n 'e*urs 'e 2 luni i 'a*, !entru a*hitarea 'atoriei *on6orm 'o*umentului e)e*utoriu, 'e;itorul nu 'is!une 'e alte ;unuri 'e*8t *ele se*hestrate5 Pornin' 'e la !re$e'erile art5 288 al5 A Co' *i$il, !re*um * ;unurile *are nu s8nt ra!ortate la *ategoria 'e ;unuri imo;ile, in*lusi$ ;anii i titlurile 'e $aloare, s8nt *onsi'erate ;unuri mo;ile, !re$e'erile art5 J8 al5G Co' 'e e)e*utare sunt a!li*a;ile i *a#urilor 8n *are mi<loa*ele ;neti sunt se*hestrate 'e alte organe5 Prin*i!ala *erin 6a 'e urmrirea ;unurilor se*hestrate 'e alte organe este *a 'in momentul a!li*rii se*hestrului s 6ie s*a'ent termenul 'e 2 luni5 Ast6el, o'at *u a!li*area se*hestrului !e ;unurile 'e;itorului $i*iate 'e se*hestrul altor organe, e)e*utorul <u'e*tores* $a 8ntiina organul *e a a!li*at se*hestru 'es!re ne*esitatea 'rii 'e 'is!o#iii 8n !ri$ina lor, !re*um i 'es!re 6a!tul * a*este ;unuri sunt urmrite 'e e)e*utorul <u'e*tores*5 Prin*i!iul urmririi ;unurilor se*hestrate 'e alte organe a a!rut 8n legislaia naional o'at *u !unerea 8n a!li*are a Co'ului 'e e)e*utare5 Ast6el ne*esitatea intro'u*erii a*estui !rin*i!iu a 6ost 'i*tat 'e 6a!tul * e)e*utorul <u'e*tores* este uni*a !ersoan !ro*e'ural *are 8n *a#ul *on6li*tului 'e interese 8ntre *re'itori, este 8n 're!t 'e a 'istri;ui mi<loa*ele ;neti tuturor *re'itorilor urmritori, res!e*t8n' 're!tul !re6erenial a *ategoriilor !re$#ute 'e Legislaie5 .oto'at, ne*esitatea a*estei norme este im!us 8ntru e$itarea situaiilor *8n' !rin se*hestrul altor organe, ;unurile urmrite !ot 6i insu6i*iente !entru a*o!erirea tuturor *reanelor ast6el 6iin' !re<u'i*iate *ategoriile 'e *re'itori a *ror *reane sunt !rioritare *reanelor urmrite 'e alte organe a;ilitate5 9unurile se*hestrate 'e *tre organele 'e urmrire !enal 8n !ro*esul urmririi !enale !ot 6i se*hestrate re!etat !entru satis6a*erea altor *reane numai 8n *a#ul *8n' *au#a !enal a 6ost *lasat i li!sete !re<u'i*iul material sau $aloarea a*estor ;unuri 'e!ete !re<u'i*iul material5 3.12 7rmrirea bunurilor debitorului decedat

Hn *a#ul 'e*esului 'e;itorului, urmrirea ;unurilor lui $a *ontinua la ultimul 'omi*iliu al 'e6un*tului, 'u! e)!irarea a C #ile 'e la a'miterea su**esiunii 'e 're!turi5 Su**esiunea 8n 're!turi se sta;ilete !rin *erti6i*atul 'e motenitor eli;erat motenitorilor 'e notarul 'e la ultimul 'omi*iliu al *elui *are a lsat motenirea, iar 'a* lo*ul nu este *unos*ut, lo*ul un'e se a6l ;unurile lui sau !rin 8n*heierea instanei 'e <u'e*at la *ererea *re'itorului5 Motenitorii 32

*are au a**e!tat su**esiunea s8nt o;ligai s satis6a* *reanele *re'itorilor, *elui *e a lsat motenirea5 "a* *el *e a lsat motenirea a 6ost 'e;itor soli'ar, atun*i i motenitorii !oart rs!un'ere soli'ar5 "a* 8n !ro*esul e)e*utrii sEa sta;ilit * 'e;itorul a 'e*e'at, e6ul o6i*iului este o;ligat s sus!en'e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu !8n la 'eterminarea su**esorilor 8n 're!turi ai 'e;itorului %vezi Anexa 1.&5 Cererea *re'itorului *u !ri$ire la 8nlo*uirea 'e;itorului *u su**esorul su 8n 're!turi se e)aminea# 'e instana 'e <u'e*at, *are eli;erea# un nou titlu e)e*utoriu, un'e *alitatea 'e 'e;itor tre*e la su**esorul 8n 're!turi sta;ilit 'e instan %art5C0 CCI art5C0 CPCI art5@3 C(&5 .oate a*tele s$8rite 8n *a'rul !ro*e'urii 'e e)e*utare !8n la 8nlo*uirea !rii 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare *u su**esorul ei 8n 're!turi s8nt o;ligatorii !entru a*esta 'in urm 8n msura 8n *are ele ar 6i 6ost o;ligatorii !entru !artea *are a 6ost 8nlo*uit5 Hn *a#ul 8n *are au $o*aie su**esoral minorii, e)e*utarea 8n*e!ut se $a sus!en'a !8n la 'esemnarea re!re#entantului legal5 "a* nu sEau sta;ilit su**esorii 8n 're!turi ai 'e;itorului 'e*e'at, 'u! e)!irarea termenului 'e ase luni, sta;ilit !entru a**e!tarea sau re6u#ul 'e a a**e!ta su**esiunea, !ro*e'ura 'e e)e*utare se 8n*etea#5 3.13 7rmrirea salariului i a altor +enituri ale debitorului

Pe ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii e)e*utorul <u'e*tores* !oate urmri salariul i alte $enituri ;neti ale 'e;itorului 8n *a#urile *8n', a& se e)e*ut hotr8rile !ri$in' 8n*asrile !erio'i*e %!ensia 'e 8ntreinere, re!ararea !re<u'i*iilor *au#ate !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintorului et*5&I ;& suma urmrit nu 'e!ete 20 salarii minime %8n *a#ul 'a* 'e;itorul lu*rea#&I *& 'e;itorul nu are ;unuri sau ;unurile lui nu sunt su6i*iente !entru a a*o!eri 8ntreaga sum urmrit5 Persoanele 6i#i*e i <uri'i*e s8nt o;ligate, la *ererea e)e*utorului <u'e*tores*, s !re#inte 8n termenul sta;ilit in6ormaie 'es!re *8tigul lunar i alte $enituri ale 'e;itorului5 "in salariu i 'in alte $enituri ale 'e;itorului !ot 6i reinute, 8n ;a#a unui 'o*ument e)e*utoriu, nu mai mult 'e 20L, iar 8n ;a#a *8tor$a 'o*umente e)e*utorii F nu mai mult 'e A0L 'in *uantumul lor !8n la a*hitarea 'e!lin a sumei urmrite5 Cuantumul reinerilor 'in salariu i 'in alte $enituri se *al*ulea# 'in suma !e *are 'e;itorul urmea# s o !rimeas*5 Hn *a# 'e urmrire a !ensiei 'e 8ntreinere, a sumelor !entru re!ararea !re<u'i*iilor *au#ate !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintorului i !entru re!ararea 'aunei *au#ate !rin t8lhrie sau !rin sustragere 'e ;unuri, reinerea *onstituie nu mai mult 'e C0L 'in salariu i 'in alte $enituri5 ()e*utorul <u'e*tores*, !e ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii, este 8n 're!t s urmreas* i ;ursele, !ensiile 'e ori*e 6el, !re*um i sumele *u$enite 8n ;a#a 're!tului 'e autor, 're!tului 'e in$entator sau 'e ino$ator5 Hn *a#ul e)istenei mai multor 'o*umente e)e*utorii !rin *are se urmres* 'i6erite *ategorii 'e 8n*asri 'in salariu a*eluiai 'e;itor, a*estea se satis6a* 8n urmtoarea or'ine, a& o;ligaiile 'e 8ntreinereI ;& re!ararea !re<u'i*iilor *au#ate !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintoruluiI *& 'atoriile la im!o#ite, ta)e i amen#iI '& alte *ategorii 'e 'atorii5 33

Hn ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' 8n*asarea !ensiei 'e 8ntreinere i !ri$in' re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintorului, e)e*utorul <u'e*tores* !oate urmri in'emni#aiile 'e asigurare, !ltite 8n *a# 'e in*a!a*itate tem!orar 'e mun*5 rmrirea $eniturilor 'e;itorului *are e)e*ut !e'ea!sa 8n 8n*hisoare se 6a*e 6r a se ine seama 'e reinerile !entru 8ntreinerea lui 8n !eniten*iar5 0u !ot 6i urmrite urmtoarele *ategorii 'e $enituri ale 'e;itorului, a& sumele !ltite 8n legtur *u 'e!lasarea 8n interes 'e ser$i*iu, *u trans6erul, *u anga<area sau *u trimiterea la mun* 8n alt lo*alitate, !lata su!limentar !entru lu*rul legat 'e 'e!lasri 6re*$enteI ;& in'emni#aiile !ltite mamelor *u muli *o!ii sau mamelor singureI *& !ensiile 'e 8ntreinereI '& in'emni#aiile la naterea *o!iluluiI e& in'emni#aiile !rimite !entru 8nmorm8ntareI 6& in'emni#aiile !entru *o!ii minori 8n tim!ul *utrii !rinilor lorI g& s!oruri !entru mun* 8n *on'iii grele sau $tmtoareI h& in'emni#aiile 'e eli;erare 'in ser$i*iuI i& in'emni#aiile !ersoanelor *are au a$ut 'e su6erit 'e !e urma a$ariei 'e la C5A5(5 Cerno;8lI <& *om!ensaiile nominati$e5 La urmrirea salariului i a altor $enituri ale 'e;itorului e)e*utorul <u'e*tores*, e)!e'ia# 'o*umentul e)e*utoriu *onta;iluluiEe6 al 8ntre!rin'erii un'e este anga<at 'e;itorul sau la instituia 'e un'e !rimete re*om!ens, !ensie, ;urs, a<utor sau un alt $enit, *u in'i*aia 'e a se e6e*tua reinerile *u$enite 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu, *u trans6erarea sumelor reinute *re'itorului5 ()e*utorul <u'e*tores* $a in6orma 8n s*ris *re'itorul 'es!re 6a!tul e)!e'ierii 'o*umentului e)e*utoriu !entru reinere 'in salariu 8ntre!rin'erii sau instituiei, un'e lu*rea# sau !rimete !ensie, ;urs sau alt $enit 'e;itorul5 In'i*aiile e)e*utorului <u'e*tores* !ri$in' *uantumul reinerilor 'in salariu sau 'in alte $enituri s8nt o;ligatorii5 Hn *a#ul 8n *are lo*ul 'e lu*ru al 'e;itorului se a6l 8n a6ara *ir*ums*ri!iei o6i*iului 'e e)e*utare, 'o*umentul e)e*utoriu se strmut o6i*iului 'e e)e*utare 8n a *rei ra# teritorial se a6l *onta;ilitatea 8ntre!rin'erii, instituiei, organi#aiei res!e*ti$e5 A'ministraia 8ntre!rin'erii, *are a e6e*tuat reinerea 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu este o;ligat s *omuni*e, 8n termen 'e 3 #ile, e)e*utorului <u'e*tores* i *re'itorului 'es!re *on*e'ierea 'e;itorului, !re*um i 'es!re noul lo* 'e mun* sau 'omi*iliu 'a* a*esta este *unos*ut5 "e;itorul este o;ligat s *omuni*e, 8n a*elai termen, e)e*utorului <u'e*tores* 'es!re s*him;area lo*ului 'e mun* sau a 'omi*iliului, !re*um i 'es!re alte $enituri5 Hn *a#ul 8n *are 'atele menionate nu au 6ost *omuni*ate 6r moti$e 8ntemeiate, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, la !ro!unerea e)e*utorului <u'e*tores*, !oate a!li*a !ersoanelor *u 6un*ie 'e rs!un'ere sau, 'u! *a#, !ersoanelor 6i#i*e o amen' 'e la G0 la A0 uniti *on$enionale % vezi Anexa 1,35 ()e*utorul <u'e*tores* ine *ontrol asu!ra 'o*umentelor e)e*utorii e)!e'iate la lo*ul 'e lu*ru al 'e;itorului, 'o*umente *are nu se transmit 8n arhi$, 'ar se !strea# 8ntrEo ma! se!arat 'e *ontrol5 Hn *a# 'e *on*e'iere a 'e;itorului, 8ntre!rin'erea sau instituia remite 'o*umentul e)e*utoriu e)e*utorului <u'e*tores*, in'i*8n' suma reinerilor e6e*tuate i, 'u! *a#, restana5 ()e*utorul <u'e*tores* este o;ligat sistemati* s $eri6i*e, *el !uin o'at 8n trimestru, *ore*titu'inea reinerilor 'in salariu i 'in alte $enituri ale 'e;itorului 8n ;a#a 'o*umentelor 3@

e)e*utorii e)!e'iate !entru e6e*tuarea reinerilor 'in salariu, !re*um i 'a* sumele reinute au 6ost trans6erate *ore*t i la tim! 8n *ontul sau la a'resa *re'itorului, 'es!re *e 8nto*mete !ro*esulE$er;al *ores!un#tor %vezi Anexa 2.&5 Pentru nee)e*utarea *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*, !re*um i !entru nerestituirea 'o*umentului e)e*utoriu e)e*utorului <u'e*tores* 'u! eli;erarea 'e;itorului 'in ser$i*iu, !entru !re#entarea 'e 'ate in*ore*te !ri$in' $eniturile 'e;itorului, !entru reineri in*ore*te *u 'erogri 'e la in'i*aiile e)e*utorului <u'e*tores*, !re*um i !entru alte 8n*l*ri, !ersoana res!onsa;il %*onta;ilul F e6& la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* !oate 6i san*ionat 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare *u amen' 'e la G0 la 2A uniti *on$enionale5 !. Procedura de sec0estrare a bunurilor Se*hestrarea ;unurilor se a'mite 8n ;a#a 8n*heierii e)e*utorului <u'e*tores*5 Hn*heierea e)e*utorului <u'e*tores* !oate 6i *ontestat 8n instana 'e <u'e*at 8n termen 'e 3 #ile5 "e!unerea *ererii 'e *ontestare a 8n*heierii nu sus!en' a!li*area se*hestrului5 Hn*heierea !rin *are sEa 'is!us a!li*area se*hestrului !e ;unurile 'e;itorului se 8nm8nea# 'e;itorului, mem;rilor 6amiliei sau re!re#entantului lui su; semntur !8n la 8nto*mirea !ro*esuluiE $er;al 'e se*hestru %vezi Anexa 1(&, e)!li*8n'uEliEse toto'at 're!turile i o;ligaiile5 Hn*heierea este *u 're!t 'e *ontestare 8n termen 'e trei #ile 'in momentul !rimirii ei 'e *tre 'e;itor, mem;rii 6amiliei sau re!re#entantul lui5 "e!unerea *ererii 'e *ontestare a 8n*heierii nu sus!en' a!li*area se*hestrului5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul as*un'e in6ormaia 'es!re e)istena, !re*um i 'es!re lo*ul a6lrii ;unurilor, in6ormaia 8n *au# !oate 6i 6urni#at 'e *re'itor, *are este res!onsa;il 'e in6ormaia 6urni#at i !oart rs!un'ere 6a 'e 'e;itor, 8n *a#ul *au#rii !re<u'i*iului 8n urma a*iunilor 'e e)e*utare silit5 Hn 'e!en'en 'e situaie, e)e*utorul <u'e*tores* 8i $a !ro!une *re'itorului s asigure !re#ena s!e*ialitilor, *u instrumentele ne*esare, !entru 'es*hi'erea 6orat a 8n*!erilor 8n *are se !resu!une * se a6l ;unurile 'e;itorului5 Se*hestrarea ;unurilor 'e;itorului !ersoan <uri'i* se e6e*tuea# 8n !re#ena a'ministraiei, re!re#entantului a*estuia sau a unei !ersoane *u 6un*ie 'e rs!un'ere a 'e;itorului, iar 8n *a#ul gos!o'riei rneti %'e 6ermier& sau a 8ntre!rin'erii in'i$i'uale F 8n !re#ena 'e;itorului ori a unui alt mem;ru al gos!o'riei, sau, 'u! *a#, a unui mem;ru al 6amiliei 6on'atorului 8ntre!rin'erii5 "a* 'e;itorul, re!re#entantul a*estuia sau !ersoana *u 6un*ie 'e rs!un'ere a 'e;itorului se es*hi$ea# 'e la !arti*i!are la se*hestrarea ;unurilor, se*hestrarea se e6e*tuea# 6r *onsimm8ntul 'e;itorului, re!re#entantului a*estuia sau !ersoanei *u 6un*ie 'e rs!un'ere ori 8n li!sa a*estora, *er*etarea 8n*!erilor i a altor lo*uri 8n *are se a6l ;unurile, !re*um i se*hestrarea lor se e6e*tuea# 8n !re#ena a 'oi martori asisteni5 Se*hestrarea ;unurilor 'e;itorului !ersoana 6i#i* se e6e*tuea# 8n !re#ena a*estuia ori a re!re#entantului lui sau a unui mem;ru a'ult al 6amiliei lui Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu !ermite !trun'erea 8n 'omi*iliul su, ree'in sau alte 8n*!eri, e)e*utorul <u'e*tores* soli*it autori#aia instanei 'e <u'e*at5 "a* s8nt ;nuieli, * ;unurile 'e;itorului ar !utea s 'is!ar ori ar !utea 6i 'eteriorate, e)e*utorul <u'e*tores* a!li* se*hestrul 8n !re#ena a 'oi martori asisteni, a *ola;oratorului 'e !oliie, 6a!t 'es!re *are ime'iat 8ntiinea# instana 'e <u'e*at, 'ar nu mai t8r#iu 'e 2@ 'e ore 'e la e6e*tuarea se*hestrului5 +u'e*torul $a $eri6i*a legalitatea a*iunilor !ro*esuale 8ntre!rinse 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, *on6irm8n' a*este a*iuni !rintrEo meniune !e !ro*esulE$er;al 'e se*hestru5 3A

"a* o ter !ersoan 'e*lar, * ;unurile su!use se*hestrului s8nt ale ei, 8n !ro*esulE$er;al se 6a*e meniunea res!e*ti$, iar terei !ersoane i se e)!li* 're!tul 'e a intenta a*iune 'e ri'i*are a se*hestrului5 Parti*i!anii la !ro*e'ura 'e a!li*are a se*hestrului !e ;unuri !ot 6a*e 'e*laraii i o;ser$aii, *are se *onsemnea# 8n !ro*esulE$er;al5 "es!re a!li*area se*hestrului !e ;unurile su!use 8nregistrrii 'e stat, e)e*utorul <u'e*tores* in6ormea# ne8nt8r#iat organele *are e6e*tuea# 8nregistrarea !entru 8ns*rierea 8n registrul res!e*ti$ a meniunii *u !ri$ire la inter'i*ia 'e 8nstrinare a ;unului5 Hn *a'rul a!li*rii se*hestrului !e ;unuri, e)e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t s 'es*hi' i s *er*ete#e 8n*!erile i 'e!o#itele 8n*uiate, 'a* 'e;itorul re6u# s le 'es*hi' ;ene$ol5 "es!re utili#area mi<loa*elor tehni*e la 'es*hi'erea 8n*!erilor i 'e!o#itelor se *onsemnea# 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru5 "u! ne*esitate, 8n*!erea i 'e!o#itul !ot 6i sigilate i/sau !use su; !a#5 "a* 8n 8n*!erile *er*etate 'e e)e*utorul <u'e*tores* $or 6i 'e!istate o;ie*te, *um ar 6i armament i su;stane nar*oti*e, e)e*utorul $a in6orma ime'iat *omisariatul 'e !oliie5 !.1 "+aluarea bunurilor supuse sec0estrrii ($aluarea ;unurilor su!use se*hestrrii se e6e*tuea# 'e e)e*utorul <u'e*tores* la !reurile me'ii 'e !ia 8n lo*alitatea res!e*ti$5 Hn *a#urile *8n' la a!li*area se*hestrului !arti*i! 'e;itorul i *re'itorul, e)e*utorul <u'e*tores* $a in'i*a 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru !reul sta;ilit 'e *omun a*or' *u !rile5 "a* e$aluarea ;unurilor este 'i6i*il ori 'e;itorul sau *re'itorul *ontest $aloarea ;unurilor sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, se $a antrena un s!e*ialist 8n 'omeniu !entru e$aluarea ;unurilor, iar *heltuielile legate 'e e$aluarea ;unurilor $or 6i su!ortate 'e !artea *are a *ontestat $aloarea ;unurilor5 Pornin' 'e la 6a!tul * e)e*utorul <u'e*tores* nu este s!e*ialist 8n e$aluarea ;unurilor i 8i este 'i6i*il s 'etermine !reul *ore*t al ;unului urmrit, !re*um i 8n *a#ul *8n' !reul este *ontestat 'e !ri el, 8n temeiul art5 J al Legii nr5 J8J 'in G850@52002 *u !ri$ire la a*ti$itatea 'e e$aluare, !oate soli*ita e$aluarea a*estora 'e *tre e$aluatori sau 8ntre!rin'eri 'e e$aluare5 A*ti$itatea 'e e$aluare se e6e*tuea# 8n temeiul *ontra*tului 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare, 8n*heiat 8ntre 8ntre!rin'erea 'e e$aluare i ;ene6i*iar %organul 'e e)e*utare&5 9ene6i*iari !ot 6i at8t !ersoane 6i#i*e, *8t i !ersoane <uri'i*e, in'i6erent 'e 6orma <uri'i* 'e organi#are5 Hn *ontra*tul 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare !oate 6i !re$#ut e$aluarea unui o;ie*t, a mai multor o;ie*te sau !restarea ser$i*iilor 'e e$aluare !e !ar*ursul unei !erioa'e 'e tim! in'i*ate 8n *ererea ;ene6i*iarului5 Contra*tul 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare se 8n*heie 8n s*ris 8ntre 8ntre!rin'erea 'e e$aluare i ;ene6i*iar i re!re#int un 'o*ument sinalagmati*5 Hn *ontra*tul 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare se in'i*, a& numele, !renumele %'enumirea& i a'resa ;ene6i*iaruluiI ;& 'enumirea i a'resa 8ntre!rin'erii 'e e$aluareI *& 'enumirea i a'resa o;ie*tului e$aluriiI '& ti!ul i 'es*rierea o;ie*tului e$aluriiI e& s*o!ul e$aluriiI 6& 'ata la *are urmea# a 6i estimat $aloareaI g& ti!ul $alorii estimati$eI h& suma *are tre;uie !ltit !entru ser$i*iile 'e e$aluareI 3B

i& in6ormaiile !ri$in' li*ena !entru a*ti$itatea 'e e$aluare %'ata eli;errii, autoritatea *are a eli;erat li*ena, termenul 'e $ala;ilitate& E 8n *a#ul e$alurii ;unurilor imo;ileI <& termenele 'e e)e*utare a lu*rrilor 'e e$aluareI M& *on'iiile *on6i'enialitii e$alurii i reglementrile restri*ti$e *u !ri$ire la o;ligaiile e$aluatoruluiI l& alte in6ormaii5 La estimarea $alorii o;ie*telor e$alurii se a!li* urmtoarele meto'e, a& meto'a anali#ei *om!arati$e a $8n#rilor, *are se ;a#ea# !e estimarea $alorii o;ie*tului !rin *om!ararea lui *u alte o;ie*te similare, $8n'ute sau !ro!use s!re $8n#areI ;& meto'a $eniturilor, *are se ;a#ea# !e estimarea $iitoarelor $enituri i *heltuieli, legate 'e utili#area o;ie*tului e$aluriiI *& meto'a *heltuielilor, *are se ;a#ea# !e estimarea *heltuielilor !entru *rearea unui o;ie*t analogi* *elui 'e e$aluat sau a *heltuielilor !entru 8nlo*uirea o;ie*tului su!us e$alurii5 Con'iiile i mo'ul 'e a!li*are a meto'elor 'e e$aluare s8nt sta;ilite 'e stan'ar'ele naionale 'e e$aluare, a!ro;ate 'e 4u$ern5 (6e*tuarea e$alurii se 6inali#ea# *u 8nto*mirea 8n mo' o;ligatoriu a rapor)ului de e,aluare( -a!ortul $a *onine o!inia *lar i nee*hi$o* a e$aluatorului !ri$in' $aloarea o;ie*tului e$alurii5 Hn ra!ortul 'e e$aluare se in'i*, a& 'ata 8nto*mirii ra!ortuluiI ;& s*o!ul e$aluriiI *& numele, !renumele %'enumirea& ;ene6i*iarului i 'atele 'e i'enti6i*are ale luiI '& 'enumirea 8ntre!rin'erii 'e e$aluare i 'atele 'e i'enti6i*are ale eiI e& 'es*rierea o;ie*tului e$alurii i 'atele !ri$in' !ro!rietarul a*estuia %8n *a#ul 8n *are o;ie*tul e$alurii a!arine !ersoanei <uri'i*e, se in'i* 'atele 'e i'enti6i*are ale a*esteia&I 6& 'ata la *are a 6ost estimat $aloareaI g& ti!ul i 'e6iniia $alorii estimate, *are e)!li* sensul noiunii utili#ateI h& lista stan'ar'elor, meto'elor, 'atelor iniiale %*u in'i*area sursei 'e o;inere a lor&, utili#ate !entru e$aluare, !re*um i i!ote#ele e$aluatorului, !e *are se ;a#ea# e$aluareaI i& eta!ele e$alurii i temeiul 'eterminrii $alorii re*oman'ate a o;ie*tului e$alurii, 6a*torii restri*ti$i i 'omeniul a!li*rii $alorii estimateI La ra!ort se $or ane)a, <& *o!iile 'e !e a*tele *are a*or' 're!tul 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare %li*ena 8ntre!rin'erii, *erti6i*atul 'e *ali6i*are al e$aluatorului *are a e6e*tuat e$aluarea&I M& *o!iile 'e !e a*tele, utili#ate 'e e$aluator, 8n ;a#a *rora au 6ost 'eterminate *ara*teristi*ile *alitati$e i *antitati$e ale o;ie*tului e$alurii5 Hn ra!ortul 'e e$aluare !oate 6i in*lus i alt in6ormaie *are, 'u! !rerea e$aluatorului, a in6luenat esenial asu!ra $alorii o;ie*tului e$aluat5 -a!ortul tre;uie s 6ie semnat 'e e$aluator, 'e *on'u*torul 8ntre!rin'erii 'e e$aluare i legali#at *u tam!ila 8ntre!rin'erii5 Hntre!rin'erea 'e e$aluare !strea# *8te un e)em!lar al ra!oartelor 'e e$aluare tim! 'e A ani5 /aloarea estimat in'i*at 8n ra!ortul 'e e$aluare, 8nto*mit 8n *on6ormitate *u legea, se *onsi'er $eri'i* i se re*oman' ;ene6i*iarului i/sau utili#atorului ser$i*iilor 'e e$aluare 8n s*o!ul menionat 8n ra!ortul 'e e$aluare, 'a* legislaia sau hotr8rea instanei 'e <u'e*at nu sta;ilete alt6el5 -s!un'erea material a 8ntre!rin'erii 'e e$aluare 6a 'e ;ene6i*iar !entru re#ultatele e$alurii i re*oman'rile *e in 'e a*easta se s!e*i6i* 8n *ontra*tul 'e !restare a ser$i*iilor 'e e$aluare5 3C

($aluatorul !oart rs!un'ere a'ministrati$ sau !enal !entru 6alsi6i*area re#ultatelor e$alurii, neres!e*tarea !rin*i!iilor 'e in'e!en'en, 'e *ontiin*io#itate i 'e *on6i'enialitate ale e$alurii5 Hn *a#ul 'e!istrii 8n*l*rilor menionate i *au#rii 'e !re<u'i*ii ;ene6i*iarului, 8ntre!rin'erea 'e e$aluare este o;ligat s le re!are *on6orm legislaiei5 Antrenarea s!e*ialistului 8n 'omeniu se e6e*tuea# 'e e)e*utorul <u'e*tores* !rin emiterea unei 8ntiinri %vezi Anexa 21& i !rin 8n*heierea unui *ontra*t, 8n *are $a a$erti#a e$aluatorul 'e rs!un'ere 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoare, *o!ia *reia se e)!e'ia# 'e;itorului i *re'itorului5 Pe !ar*ursul !etre*erii e$alurii, e)e*utarea !oate 6i am8nat5 Hn *a#ul nea*hitrii 'e *tre soli*itant a *heltuielilor legate 'e e6e*tuarea lu*rrilor 'e e$aluare, 8n termenul sta;ilit 'e *tre e$aluator, lui i se $a re6u#a 8n *erere !rintrEo 8n*heiere moti$at, iar ;unurile $or 6i *omer*iali#ate la !reul sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru5 Hn *a#ul 8n *are 'e*i#ia sau hotr8rea <u'e*toreas* 8n temeiul *reia a 6ost eli;erat titlul e)e*utoriu a 6ost *asat, atun*i a*tele 'e e)e*utare sau 'e asigurare 6*ute 8n temeiul hotr8rii sau 'e*i#iei *asate 8i !ier' !uterea legal5 Hn *a#ul *asrii !ariale a hotr8rii sau 'e*i#iei *ontestate 8i $or !ier'e !uterea legal 'oar a*ele a*te 'e e)e*utare sau asigurare *are au 6ost luate 8n !ri$ina !rii *asate 'in 'e*i#ia sau hotr8rea *ontestat5 Hn rest se $or menine i $or *ontinua a*tele 'e e)e*utare sau asigurare 8n !artea i 8n msura 8n *are sunt ne*esare !entru e)e*utarea hotr8rii sau 'e*i#iei 'e$enite ire$o*a;ile5 >a!tul *asrii hotr8rii, 'e*i#iei sau 8n*heierii 8n ;a#a *reia a 6ost eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu, ser$ete temei !entru 8n*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare !otri$it art5 CJ Co' 'e e)e*utare5 Hn*heierea 'e 8n*etare a !ro*e'urii 'e e)e*utare se emite 'e *tre 7e6ul 26i*iului 'e e)e*utare, *on6orm !re$e'erilor art5 80 Co' 'e e)e*utare5 !.2 Pstrarea bunurilor sec0estrate

Cu *onsimm8ntul *re'itorului, ;unurile se*hestrate se transmit la !strare, *ontra semntur, 'e;itorului sau mem;rilor a'uli ai 6amiliei a*estuia5 Hn *a#ul 8n *are *re'itorul nu este 'e a*or' *u transmiterea ;unurilor se*hestrate 'e;itorului sau *re'itorul re6u# s !reia la !strare ;unurile, *u a*or'ul !rilor se numete un a'ministrator sau ;unurile se transmit la !strare 8n ;a#a *ontra*tului 'e 'e!o#it, 'oar *u *onsimm8ntul *re'itorului *are $a a$ansa *heltuielile ne*esare5 Hn *a#ul 8n *are !rile nu au a<uns la un a*or', a'ministratorul se 'esemnea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 0u !ot 6i 'esemnai 8n *alitate 'e a'ministrator ru'ele sau a6inii e)e*utorului <u'e*tores* sau ai *re'itorului !8n la gra'ul !atru in*lusi$5 9i<uteriile i alte o;ie*te 'in aur, argint, !latin i metale !reioase, 'in !ietre !reioase i !erle, !re*um i 6ragmentele 'in a*este o;ie*te, ri'i*ate 'e la 'e;itor, se 'e!un ime'iat 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* la !strare 8n instituiile 6inan*iare ale -e!u;li*ii Mol'o$a5 Persoana *reia iEau 6ost transmise la !strare ;unurile se*hestrate nu are 're!tul s le 6oloseas* sau s le 8nstrine#e, ea !oart rs!un'ere, 8n *on6ormitate *u legislaia, !entru !re<u'i*iul *au#at intenionat sau 'in *ul!5 Persoana *reia iEau 6ost transmise la !strare ;unurile se*hestrate este o;ligat s in6orme#e e)e*utorul <u'e*tores* 'es!re 6ru*tele ;unurilor transmise la !strare5 Hnsuirea sau 8nstrinarea ;unurilor transmise la !strare atrage rs!un'erea *ontra$enional sau !enal !re$#ut 'e legislaie5 "a* a'ministratorul este 'esemnat o alt !ersoan 'e*8t 'e;itorul sau un mem;ru al 6amiliei a*estuia el $a a$ea 're!tul la remunerare i la re*u!erarea *heltuielilor legate 'e !strarea ;unurilor5 ()e*utorul <u'e*tores* 'etermin *uantumul remunerrii 8n *on6ormitate *u tari6ele sta;ilite, iar 8n li!sa tari6elor o remunerare o;inuit5 Cheltuielile legate 'e !strare a ;unurilor se*hestrate sunt a$ansate 'e *tre *re'itor i re*u!erate 'in *ontul 'e;itorului5 38

!.3 8#nzarea bunurilor sec0estrate 9unurile se*hestrate se $8n' 'e regul la li*itaie *u strigare sau !rin organi#aii *omer*iale s!e*iali#ate 8n ;a#a *ontra*tului 'e *omision5 26i*iile 'e e)e*utare s8nt 8n 're!t 'e a 8n*heia anual *ontra*te 'e a*or'are a ser$i*iilor 'e *omer*iali#are a ;unurilor mo;ile *u 8ntre!rin'erile *omer*iale 'eintoare 'e li*en *ores!un#toare5 9i<uteriile i alte o;ie*te 'in aur, argint, !latin i alte metale !reioase, 'in !ietre !reioase i !erle, !re*um i 6ragmentele 'in a*este o;ie*te, ri'i*ate 'e la 'e;itor, se $8n' !rin interme'iul organi#aiilor s!e*iali#ate 8n a*hi#iionarea o;ie*telor 'e $aloare 'e la !o!ulaie5 /alorile mo;iliare se reali#ea# numai !rin interme'iul ;roMerului, *are este !arti*i!ant !ro6esionist la !iaa $alorilor mo;iliare i 'eine li*ena res!e*ti$, *u *are se 8n*heie un *ontra*t 'e ;roMera<5 9unurile 'e;itorului *are 6a* !arte 'in 6on'urile organi#aiilor 'e stat !re*um i ale 8ntre!rin'erilor i altor o;ie*ti$e in*luse 8n !rogramul 'e !ri$ati#are, se $8n' 'e *tre organele *entrale sau lo*ale 'e s!e*ialitate ale a'ministraiei !u;li*e 8n mo'ul sta;ilit !entru !ri$ati#area !atrimoniului !u;li*5 "a* 'e;itorul nu a e)e*utat ;ene$ol 'o*umentul e)e*utoriu, i 'a* a*tele 'e a!li*are a se*hestrului asu!ra ;unurilor nu au 6ost *ontestate 8n termenul !re$#ut 8n art5 GG@ Co' 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* este o;ligat 8n *el mult G0 #ile s iniie#e !ro*e'ura 'e $8n#are a ;unurilor se*hestrate5 "a* ;unul se*hestrat a6lat la !strare este e)!us 'egra'rii sau a su6erit s*him;ri *are im!li* !eri*olul 'e!re*ierii lui, iar tim! !entru 8nlturarea, !re$enirea 'egra'rii sau 'e!re*ierii ;unului nu mai este, !ersoana *reia i sEa transmis ;unul la !strare $a in6orma la tim! 'es!re a*easta e)e*utorul <u'e*tores* *are este o;ligat s organi#e#e $8n#area ;unului 8n *on'iiile Co'ului 'e e)e*utare5 Hn *a#ul 8n *are ;unul se*hestrat este ga<at *re'itorul ga<ist este 8n 're!t 'e a $in'e a*est ;un i a 'istri;ui mi<loa*ele o;inute 'in $8n#area ;unului ga<at 8n *on'iiile art5 @JGE@J3 Co' Ci$il5 Cre'itorul ga<ist are 're!t !rioritar la satis6a*erea *reanelor 8n urma reali#rii ;unurilor ga<ate5 Li*itaia se organi#ea# la se'iul 26i*iului 'e ()e*utare sau 8ntrEun alt lo* sta;ilit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 "ata i lo*ul 'es6urrii li*itaiei !entru $8n#area ;unurilor se*hestrate se 6i)ea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, in8n'uEse *ont 'e ne*esitatea asigurrii integritii ;unurilor i 'e *heltuielile legate 'e !strarea lor5 Anunul 'es!re 'es6urarea li*itaiei se !u;li* 8ntrEun #iar lo*al mai rs!8n'it i se a6iea# la intrarea 8n se'iul 26i*iului 'e ()e*utare res!e*ti$5 Li*itaia nu !oate a$ea lo* mai 8nainte 'e GA #ile 'e la 'ata !u;li*rii anunului5 Anunul $a *u!rin'e, a& 'ata, ora i lo*ul 'es6urrii li*itaieiI ;& s!e*i6i*area ;unurilor, !rin*i!alele lor *ara*teristi*i tehni*oEe*onomi*e i lo*ul a6lriiI *& in6ormaia 'es!re !ro!rietarul ;unuluiI '& in6ormaii 'es!re terenul !e *are s8nt am!lasate ;unurile imo;ile i *on'iiile 'e utili#are a terenului 'e *tre !ro!rietarI e& *on'iiile 'e $8n#are a ;unurilorI 6& s!e*i6i*area 6ormei 'e !latI g& mo'ul 'e 6amiliari#are !reala;il *u ;unurile s*oase la li*itaieI h& termenul F limit 'e 'e!unere a *ererii i a a*ontului 'e 2L 'in $aloarea ;unurilor i *ontul ;an*ar la *are a*easta urmea# s 6ie $rsatI i& 'atele !entru *onta*t ale e)e*utorului <u'e*tores*5 "oritorii 'e a !arti*i!a la li*itaie !re#int urmtoarele 'o*umente, 3J

a& *ererea 'e !arti*i!are la li*itaie *u in'i*area !reului !ro!us !entru ;unul e)!us la li*itaie i 'e*laraia * nu s8nt o;sta*ole !entru !arti*i!are la li*itaieI ;& *o!ia 'e !e 'o*umentul 'e !lat *are *on6irm 'e!unerea a*ontului !e *ontul ;an*ar in'i*at 8n anunI *& !ro*ura, 'u! *a#, *are o6er 're!tul 'e a !arti*i!a la li*itaieI '& !ersoanele 6i#i*e !re#int E *o!ia ;uletinului 'e i'entitate, iar !ersoanele <uri'i*e F a*tul 'e *onstituireI Pentru !arti*i!are la li*itaie se a'mit !ersoane *are au 'e!us la tim! *erere 'e !arti*i!are, i au !ltit a*ontul 8n mrime 'e 2L 'in *ostul ;unului e)!us la li*itaie5 0u !ot !arti*i!a la li*itaie 'e!utaii, <u'e*torii, a$o*aii, notarii, !ro*urorii, e)e*utorii <u'e*toreti, !oliitii, o6ierii 'e urmrire !enal5 "atele 'es!re !ersoanele *are au 'e!us *ereri 'e !arti*i!are la li*itaie i numrul a*estora sunt *on6i'eniale5 Hnainte 'e a 8n*e!e li*itaia, e)e*utorul <u'e*tores* soli*it in6ormaie 'e la organul *a'astral teritorial sau alte organe *om!etente re6eritor la 're!turile reale i alte sar*ini *are gre$ea# ;unul urmrit5 "a* 8n *erere 'e !arti*i!are la li*itaie este !ro!us un !re *are 'e!ete $aloarea ;unului sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau 'u! *a# 8n ra!ortul 'e e$aluare a ;unurilor, !reul iniial al ;unurilor e)!use la li*itaie $a 6i *el mai mare !re, 8n *ererile menionate5 La li*itaie !arti*i! e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, res!e*ti$ i e)e*utorul <u'e*tores* 8n !ro*e'ura *ruia se a6l 'o*umentul e)e*utoriu5 "a* la 26i*iul 'e e)e*utare a*ti$ea# numai un singur e)e*utor <u'e*tores* sau 'o*umentul e)e*utoriu se a6l 8n !ro*e'ura e6ului o6i*iului, li*itaia se $a !etre*e *u !arti*i!area re!re#entantului autoritii a'ministraiei !u;li*e lo*ale5 Hn #iua li*itaiei !arti*i!anilor la li*itaie li se 8nm8n ;ilete 'e !arti*i!are numerotate, *are ser$es* la in'i*area !ailor 'e !arti*i!are5 Hnregistrarea !arti*i!anilor la li*itaie se 8n*heie *u G0 minute 8nainte 'e 8n*e!erea !ro*e'urii 'e li*itaie5 Parti*i!anii *are au 8nt8r#iat nu se a'mit la li*itaie5 7e6ul o6i*iului 'e e)e*utare anun 8n*e!utul li*itaiei, i ' *itire !rimei !rii a !ro*esuluiE $er;al5 Li*itatorul o6er ;unul %lotul& la !reul iniial sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau 'u! *a# 8n ra!ortul 'e e$aluare a ;unurilor5 Parti*i!antul *are a**e!t !reul ri'i* ;iletul 'e !arti*i!ant5 Li*itatorul o6er ;unul s!re $8n#are nu mai !uin 'e 3 ori la r8n' la inter$ale 'e tim! *are s !ermit o!iuni i su!rasoli*itri5 "u! *e unul 'in !arti*i!ani ri'i* ;iletul *eilali !ot !retin'e la ;un %lot& !ro!un8n' un !re mai mare *u unul sau mai muli !ai 'e ri'i*are5 "a* nimeni nu o6er un !re mai mare 'e*8t *el a**e!tat, strigat 'e 3 ori 'e *tre li*itator a*esta 6i)ea# !rin lo$itur 'e *io*an 6a!tul $8n#rii ;unului5 Parti*i!antul la li*itaie *are a *8tigat ;unul %lotul& este o;ligat s semne#e !ro*esulE$er;al5 Pro*esulE$er;al al li*itaiei %vezi Anexa 22& este *om!us 'in 2 !ri5 Prima !arte *u!rin'e, a& 'ata, ora i lo*ul 'es6urrii li*itaieiI ;& 'enumirea o6i*iului 'e e)e*utareI *& numele li*itatoruluiI '& hotr8rea 8n ;a#a *reia au 6ost se*hestrate ;unurileI e& numele i 'omi*iliul sau 'u! *a# 'enumirea i se'iul 'e;itoruluiI 6& *ara*teristi*a o;ie*tului s*os la li*itaieI g& !reul 'e la *are $a 8n*e!e li*itaia i !asul 'e ri'i*are, h& numele i 'omi*iliul sau 'u! *a# 'enumirea i se'iul !arti*i!anilor la li*itaieI i& sumele o6erite 'e 6ie*are !arti*i!ant5 @0

Par)ea a doua cupri-de, a& !ro!unerile 'e ri'i*are a !reurilor 'e *tre 6ie*are !arti*i!ant 8n or'ine su**esi$I ;& !reul la *are a 6ost $8n'ut ;unulI *& numele !arti*i!antului *are a *8tigat lotulI '& termenul 'e a*hitare a *ostului lotului 'e *tre a'<u'e*torI e& semntura li*itatorului i a !arti*i!antului *are a *8tigat lotul, a *re'itorului i/sau 'e;itorului, 'a* ultimii sunt !re#eni5 "a* !arti*i!antul *are a *8tigat ;unul %lotul& re6u# s semne#e !ro*esulE$er;al se *onsi'er * li*itaia nu a a$ut lo*5 Hn a*est *a# li*itaia $a re8n*e!e 'e la !reul o6erit 'e !arti*i!antul anterior5 A'<u'e*torul este o;ligat s 'e!un integral 8n 'e*urs 'e G0 #ile 'u! 8n*hi'erea li*itaiei *ostul ;unurilor *um!rate !e *ontul 'e!o#itar al o6i*iului 'e e)e*utare *are mai a!oi se 'istri;uie i se eli;erea# *re'itorilor 8n or'inea 'e satis6a*ere a *reanelor lor5 Co!ia !ro*esuluiE$er;al se transmite a'<u'e*torului 'u! *e a a*hitat integral *ostul ;unului %lotului& *8tigat, *are ser$ete temei !entru 8nregistrarea 're!tului 'e !ro!rietate !e numele su5 Se 'e*alar * li*itaia nu a a$ut lo* 8n *a#ul 8n *are la li*itaie sEa !re#entat numai un !arti*i!ant sau nu sEa !re#entat ni*i un !arti*i!ant, ni*i unul 'in !arti*i!ani nu a !ro!us *el !uin un !re egal *u $aloarea in'i*at 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau 8n ra!ortul 'e e$aluare a ;unurilor, a'<u'e*torul nu a a*hitat integral 8n termenul sta;ilit *ostul lotului *8tigat5 Hn a*est *a# e)e*utorul <u'e*tores* 'is!une organi#area unei li*itaii re!etate5 Hn *a#ul 8n *are ;unurile se*hestrate nu au 6ost reali#ate la li*itaie e)e*utorul <u'e*tores* 8i 8naintea# *re'itorului !ro!unerea 'e a !relua ;unurile 8n *ontul a*hitrii 'atoriei la suma e$alurii iniiale5 Hn *a#ul *8n' 'e;itorul 'is!une 'e alte ;unuri e)e*utorul <u'e*tores* a!li* se*hestru !e ele 8n mo'ul sta;ilit5 "a* *re'itorul ' a*or'ul 'e a !relua ;unul 8n *ontul a*hitrii *reanei, el este o;ligat s a*hite *heltuielile 'e e)e*utare 'in !reul ;unurilor sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau 'in ra!ortul 'e e$aluare5 "a* 8n 'e*urs 'e A #ile *re'itorul nu $a a**e!ta !reluarea ;unurilor e)e*utorul <u'e*tores* $a organi#a li*itaie re!etat 8n a*eleai *on'iii5 "a* li*itaia nu a a$ut lo* 'in moti$ * ni*i un !arti*i!ant la li*itaie nu a !ro!us *el !uin un !re egal *u $aloarea in'i*at 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau ra!ortul 'e e$aluare a ;unurilor !reul iniial !oate 6i re'us !8n la G0L 'in !reul iniial, i !8n la AL 8n *a#ul e)!unerii la li*itaie a unui ;un imo;il5 Hn *elelalte *a#uri re'u*erea !reului nu se a'mite5 Hn *a#ul e)istenei mai multor *re'itori *are se a6l 8n situaii egale unu 6a 'e altul se $a !ar*urge la tragere la sori5 P8n la !etre*erea li*itaiei, *re'itorul !oate a*hita 'atoria *on6orm 'o*umentului e)e*utoriu, in*lusi$ i *heltuielile legate 'e e)e*utare5 Cu *el !uin A #ile 8nainte 'e 'es6urarea li*itaiei 'e;itorul este 8n 're!t 'e a reali#a ;unul se*hestrat la !reul sta;ilit 8n !ro*esulE$er;al 'e se*hestru sau ra!ortul 'e e$aluare *u *on'iia 'e!unerii sumei o;inute la *ontul 'e!o#itar al o6i*iului 'e e)e*utare res!e*ti$5 $. -odul de satis&acere a creanelor creditorilor

Sumele 'e ;ani reali#ate !rin e)e*utare silit in*lusi$ 'in $8n#area ;unurilor se eli;erea# *re'itorilor !8n la satis6a*erea total a *reanelor lor5 Hn *a#ul 8n *are !8n la eli;erarea sumelor reali#ate !rin e)e*utare, au 'e!us 'o*umente e)e*utorii i ali *re'itori, e)e*utorul <u'e*tores* $a 'is!une 'istri;uirea sumelor !otri$it or'inii sta;ilite 8n art5 G@G, G@2 Co' 'e ()e*utare, 'a* legea @G

nu !re$e'e alt6el5 ()e*utorul <u'e*tores* 'istri;uie sumele 8n termen 'e 3 #ile 'e la 'ata !rimirii lor !e *ont5 "a* suma reali#at !rin e)e*utare silit este insu6i*ient !entru satis6a*erea tuturor *reanelor 8n ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii, suma se 'istri;uie 8ntre *re'itoriiEurmritori, !ro!orional *u *reana 6ie*rui5 Exemplu" la executare se afl# $ titluri executorii unul de 5$5 lei% altul &'' lei% n urma realiz#rii (unurilor la contul oficiului a parvenit suma n m#rime de )55 lei% se sta(ile*te un coeficient unic conform formulei" 5$5+&'',11$5 lei% ce constituie suma total# spre ncasare sau 1'')55,..,///)55x1''-// 11$5 ,0&lei% iar n

1n (aza primului titlu executoriu va fi ac2itat# suma n m#rime de (5$5x'%0&),3 (aza celui de al doilea titlu executoriu se va ac2ita (&''x'%0&),45& lei.

Se sta;iles* 3 *ategorii 'e *reane5 Cheltuielile 'e e)e*utare se restituie 8n or'ine !rioritar 8nainte 'e satis6a*erea tuturor *reanelor5 Creanele garantate !rin ga< sau i!ote* *onstituite asu!ra ;unurilor $8n'ute, se !ltes* 'in suma o;inut 8n or'ine !rioritar 8nainte 'e satis6a*erea *elorlalte *reane5 La *ategoria 8nt8i 'e *reane sunt atri;uite *reanele !ri$in', a& !lata !ensiei 'e 8ntreinereI ;& !lile *e 'e*urg 'in ra!orturile 'e mun*I *& re!araia !re<u'i*iilor *au#ate !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintoruluiI '& re!araia !re<u'i*iilor *au#ate !ersoanelor 6i#i*e !rin in6ra*iune sau *ontra$enieI e& asigurrile so*iale5 La a 'oua *ategorie 'e *reane sunt atri;uite *reane !ri$in', a& im!o#ite i alte !li 6is*aleI ;& amen#ile 8n ;ugetul 'e stat i ;ugetele lo*aleI *& re!araia !re<u'i*iilor *au#ate !rin in6ra*iune sau *ontra$enie !ersoanelor <uri'i*e, !re*um i aso*iaiilor *are nu au !ersonalitate <uri'i*, 'ar *are 'is!un 'e organe 'e *on'u*ere !ro!riiI '& !lile !entru 're!turile 'e autor i 're!turile *one)eI e& *heltuielile !entru asisten <uri'i*5 La *ategoria a treia sunt atri;uite *elelalte *reane5 Literele 'in *a'rul a*eleiai *ategorii 'e *reane nu au !rioritate una 6a 'e alta5 Sumele 'istri;uite se eli;erea# 'u! e)!irarea a GA #ile 'e la 'ata a'o!trii 8n*heierii !ri$in' 'istri;uirea lor, *u e)*e!ia *a#urilor 'e *ontestare5 Suma rmas 'u! satis6a*erea tuturor *reanelor se restituie 'e;itorului5 '. urmritori /ncasarea sumelor bneti i ordinea de eliberare a acestora creditorilor

Mi<loa*ele ;neti 8n*asate 'e la 'e;itor *are urmea# a 6i a*hitate *re'itorilor urmritori %*u e)*e!ia *a#urilor 'e 8n*asare 8n ;ene6i*iul statului& la in'i*aia e)e*utorului <u'e*tores* se 'e!un @2

'e regul 'e *tre 'e;itori, sau se trans6er 'u! *a# !rin interme'iul instituiilor 6inan*iare la *ontul 'e!o#itar s!e*ial al 26i*iului 'e ()e*utare, *are ulterior se eli;erea# !rin *e*, sau 'u! *a# se trans6er *re'itorului urmritor la a'resa sa sau la *ontul ;an*ar in'i*at 8n 'o*umentul e)e*utor5 ()e*utorul <u'e*tores* !oate !ersonal s !rimeas* 8n !ro*esul 'e e)e*utare mi<loa*e 6inan*iare 'ire*t 'e la 'e;itor, 'oar !rin interme'iul *hitanierului5 Chitanierul se $a 8n'e!lini *u !i)ul 8n trei e)em!lare5 Primul e)em!lar *u semntura e)e*utorului <u'e*tores* se eli;erea# !ltitorului5 Al 'oilea e)em!lar se ane)ea# 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, iar al treilea rm8ne 8n *hitanier !entru e$i'en5 0u se a'mit *are$a a'aosuri, tersturi, su;linieri a numelui, sumelor i 'atei5 2;ligatoriu *hitanele eli;erate se 8nregistrea# 8n registrul 'e e$i'en al *hitanierului *u in'i*area numrului *hitanei, 'ata !rimirii, suma i 'ata 'e!unerii la *ontul 'e 'e!o#it sau 8n *a#ul 8n*asrii 8n ;ene6i*iul statului 'ire*t la *onturile res!e*ti$e 8n instituia ;an*ar5 Sumele 8n*asate 8n ;ene6i*iul statului se 'e!un 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* sau nemi<lo*it 'e *tre 'e;itor la *onturile *ores!un#toare 8n instituiile ;an*are5 Se inter#i*e e)e*utorului <u'e*tores* 'e a !rimi sumele ;neti 8n numerar *ontra re*i!ise, or'ine ;an*are 'e !lat et*5, a'i* 6r eli;erarea *hitanei 8n mo'ul 'es*ris mai sus5 ()e*utorului <u'e*tores* i se inter#i*e s eli;ere#e sumele 8n*asate 'e la 'e;itori, *re'itorilor 6r *a a*estea s 6ie 'e!use la *ontul 'e!o#itar al o6i*iului 'e e)e*utare5 Sumele ;neti ri'i*ate !rin !ro*esE$er;al 'e ri'i*are sau !rin *hitanier urmea# a 6i 'e!use la *ontul 'e!o#itar al o6i*iului 'e e)e*utare sau a*hitate 8n instituiile ;an*are 8n 'e*urs 'e 2@ ore 'in momentul ri'i*rii5 (li;erarea *hitanierelor e)e*utorilor <u'e*toreti se e6e*tuea# 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare !rintrEun ;or'erou 'e e$i'en stri*t *ontra semntur, *u in'i*area 'atei 'e eli;erare i numerelor *hitanierelor in*luse 8n *hitanier5 >ie*are *rti*i* 'e *hitanier terminat, 'u! $eri6i*are se re*e!ionea# 'e *tre e6ul o6i*iului i se !strea# *on6orm *erinelor 'e !strare a 'o*umentelor 'e stri*t e$i'en5 Hn *a#ul eli;errii, sus!en'rii e)e*utorului <u'e*tores* 'in 6un*ie sau transmiterii !ro*e'urilor 'e la un e)e*utor la altul, *hitanierul neterminat al e)e*utorului se re*e!ionea# 'e *tre e6ul o6i*iului *are $eri6i* sumele *u 'o*umentele 'e !lat *on6irmati$e 'in !ro*e'ura e)e*utorie i *ele 'in e$i'ena *ontului 'e!o#itar 'u! *e anulea# *hitanele neutili#ate !rin a!li*area ins*ri!iei =anulat? semntura i tam!ila o6i*iului5 (. executare %estituirea documentului executoriu creditorului i #ncetarea procedurii de

"o*umentul e)e*utoriu, *are nu a 6ost e)e*utat ori a 6ost e)e*utat !arial se restituie *re'itorului 8n urmtoarele *a#uri, la *ererea *re'itoruluiI 'a* 'e;itorul nu are ;unuri ori $enituri sau ;unurile lui nu s8nt su6i*iente !entru satis6a*erea *reanelorI 'a* *re'itorul re6u# s !reia ;unurile ne$8n'ute 8n !ro*esul e)e*utrii hotr8riiI 'a* la a'resa in'i*at 'e *re'itor, 'e;itorul nu lo*uiete ori nu lu*rea# sau nu se a6l ;unurile lui, *u e)*e!ia *a#urilor 'e anunare 8n *utare a 'e;itorului la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* 'e *tre instana 'e <u'e*at !e *au#ele 'e 8n*asare a !ensiei 'e 8ntreinere, re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin $tmarea sntii, !ier'erea 8ntreintoruluiI 'a* *re'itorul, !rin a*iunile %ina*iunile& sale, 8m!ie'i* e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 @3

"a* *re'itorul nu a$ansea# *heltuielile ne*esare !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare 8n termenul sta;ilit 'e Co'ul 'e ()e*utare "o*umentul e)e*utoriu se restituie 8n ;a#a 8n*heierii moti$ate %vezi Anexa 23& a e6ului o6i*iului 'e e)e*utare, *are !oate 6i ata*at *u re*urs 8n termen 'e G0 #ile 8n instana 'e <u'e*at 'e la lo*ul e)e*utrii hotr8rii5 Hn*heierea !ri$in' restituirea 'o*umentului e)e*utoriu ser$ete temei !entru transmiterea !ro*e'urii 'e e)e*utare 8n arhi$5 -estituirea 'o*umentului e)e*utoriu *tre *re'itor nu 8m!ie'i* !re#entarea lui re!etat s!re e)e*utare5 Hn a*est *a#, noul termen !entru !re#entarea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare se *al*ulea# *on6orm art5 GJ al5 3 Co' 'e e)e*utare5 Pro*e'ura 'e e)e*utare 8n*etea# 8n *a#urile *8n', a& hotr8rea a 6ost e)e*utatI ;& 8ntre *re'itor i 'e;itor a 6ost 8n*heiat o tran#a*ieI *& 'u! 8n*etarea 'in $ia, 'is!ariiei 6r urm sau a 'e*esului *re'itorului ori 'e;itorului, *reana sau o;ligaia a'<u'e*at nu a'mite su**esiunea 'e *tre su**esorul 8n 're!turi al a*estor !ersoaneI '& ;unurile !ersoanei <uri'i*e li*hi'ate nu s8nt su6i*iente !entru satis6a*erea 'e!lin a *reanelor *re'itoruluiI e& hotr8rea, 'e*i#ia sau 8n*heierea 8n ;a#a *reia a 6ost eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu a 6ost anulatI 6& 'e;itorul a !re#entat s!re e)e*utare o hotr8re 'e 8n*asare 'e la *re'itor 8n 6olosul su a unui ;ene6i*iu sau a unei sume egale *u suma 'e;itoare sau mai mare 'e*8t a*eastaI g& *re'itorul re6u# s !rimeas* o;ie*tele ri'i*ate 'e la 'e;itor *are, *on6orm hotr8rii, urmea# sEi 6ie !re'ate5 Sus!en'area sau 8n*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare se 'e*i'e 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare %vezi Anexa 2!&, *u 8ntiinarea *re'itorului i 'e;itorului, 8ns ne!re#entarea a*estor !ersoane nu 8m!ie'i* luarea 'e*i#iei5 Pe 'urata sus!en'rii !ro*e'urii 'e e)e*utare, ori*e a*te 'e e)e*utare s8nt inter#ise5 Hn*heierea 'e sus!en'are sau 8n*etare a !ro*e'urii 'e e)e*utare se e)!e'ia#, 8n termen 'e 3 #ile 'e la 'ata a'o!trii ei, !rilor i organului *are a eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu5 Msurile 'e asigurare a e)e*utrii se anulea# !rin 8n*heierea e)e*utorului <u'e*tores* 'u! intrarea 8n $igoare a 8n*heierii 'e 8n*etare5 Pro*e'ura 'e e)e*utare 8n*etat nu !oate 6i reluat5 "o*umentul e)e*utoriu *u meniunile ne*esare se restituie organului emitent *u s*risoare 'e 8nsoire, *o!ia *reia rm8ne 8n e)e*utare5

@@

Capi)olul III EXECUTAREA D$CU E"TEL$R EXECUT$RII PRI!I"D &"CASAREA I2L$ACEL$R '"E#TI DI" C$"TURILE AUT$RIT7IL$R PU'LICE 0umrul im!untor al *a#urilor 'e *on'amnare a -e!u;li*ii Mol'o$a 'e *tre Curtea (uro!ean a "re!turilor 2mului !e moti$ul nee)e*utrii hotr8rilor <u'e*toreti 'e *tre instituiile !u;li*e, *8t i !on'erea a*estei *ategorii 'e *on'amnri 8n numrul total 'e *a#uri *8n' se *onstat $iolarea art5 B O G al Con$eniei 'o$e'ete elo*$ent * me*anismul 'e e)e*utare silit *ontra autoritilor !u;li*e este ine6i*ient5 Mai mult, stu'iul !ra*ti*ii internaionale 'emonstrea# * 8n rile euro!ene nu e)ist 6enomenul =e)e*utrii silite? *ontra autoritilor !u;li*e, o;ligaia lor 'e a e)e*uta o hotr8re <u'e*toreas* 'e6initi$ 6iin' 'e la sine 8neleas i e)e*utat 8n a6ara *rorE$a me*anisme 'e e)e*utare silit5 Mo'alitatea 'e e)e*utare silit 8n !ri$ina autoritilor !u;li*e !rin interme'iul altui organ statal e)ist 'oar 8n s!aiul !ostEso$ieti*5 Hn legislaia naional sEa 6*ut o 8n*er*are 'e a !une sar*ina e)e*utrii hotrDrilor <u'e*toreti 'e a*est gen 8n seama organelor *e gestionea# 6inanele !u;li*e, 8ns, 8n o!inia noastr, a*east soluie sEa 'o$e'it a 6i !uin e6e*ti$, 'eoare*e nu a 6ost ;ine *onturat as!e*tul *oer*iti$ al me*anismului 'at, *re8n'uEse situaia *8n' titlul e)e*utoriu este e)!e'iat nemi<lo*it 'e;itorului, 6iin' la 'is*reia lui aEl e)e*uta sau nu5 Ast6el, *a'rul normati$ legal a*tual %ne referim la prevederile art.3& al.(&)3(0) 'in Legea *u !ri$ire la sistemul ;ugetar i !ro*esul ;ugetar, mo'i6i*at prin 4510$3.V6 din 1'.'0.')% 781343 1309$5.'0.') art.543& !ermite 8n*asarea in*ontesta;il a sumelor a'<u'e*ate 'in *onturile autoritilor !u;li*e5 A*east norm legal o6er e)e*utorului <u'e*tores* atri;uii mai largi, anterior a*estea limit8n'uEse la a!li*area se*hestrului !e suma a'<u'e*at 'in *ontul 'e;itorului, !rin a*tuala re'a*ie a arti*olului menionat 6iin' !ermis i 8naintarea or'inului in*aso la *onturile autoritii !u;li*e, 'e;itoare5 Con*omitent, este 'e menionat * !8n la a!li*area a*estor msuri 'e e)e*utare silit, 'o*umentul e)e*utoriu tre;uie s !ar*urg anumite eta!e !ro*e'urale, !e *are le $om 'es*rie mai <os5 Ast6el, !remisa ne*esar !entru intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare este *ererea s*ris a *re'itorului urmritor5 Cererea $a in'i*a $oina *re'itorului 'e a !orni e)e*utarea silit a 'o*umentul e)e*utoriu i a!li*area 6a 'e 'e;itor a a*iunilor 'e e)e*utare 6orat5 "u! *a#, *ererea $a *onine i 'ate su!limentare 'es!re 'e;itor, *are li!ses* 8n 'o*umentul e)e*utoriu, in6ormaia *u !ri$ire la msurile 'e asigurare a a*iunii et*5 % vezi Anexa 1&, 8n *on'iiile art5 GC al5 G Co' 'e e)e*utare5 ()*e!ie 'e la a*east norm sunt *a#urile *8n' o;ie*t al e)e*utrii silite este re!unerea 8n 6un*ie i 8n*asarea salariului !entru a;sena 6orat 'e la ser$i*iu %art5 GC al5 %2& lit5 e& Co' 'e e)e*utare&, 'e asemenea e)*e!ie sunt *a#urile *8n' s!re e)e*utare este remis o hotr8re emis 'e instana 'e *onten*ios a'ministrati$ %art5 3G i 32 Legea *onten*iosului a'ministrati$ nr5 CJ3 'in G050252000&5 Hn *a#urile menionate mau sus 'o*umentul e)e*utoriu $a 6i remis s!re e)e*utare 'e *tre instana 'e <u'e*at !rintrEo s*risoare 'e 8nsoire sim!l5 "u! !rimirea 'o*umentului 'e e)e*utare silit 'e *tre organul 'e e)e*utare, a*esta se 8nregistrea# 8n -egistrul 'e e$i'en a 'o*umentelor e)e*utorii i se transmite *ontra semntur e)e*utorului <u'e*tores*5 Ast6el, e)e*utorul <u'e*tores*, !rimin' la e)e*utare 'o*umentul e)e*utoriu, tre;uie s anali#e#e o serie 'e *ir*umstane, 'e *are 'e!in'e !rimirea sau re6u#ul 8n !rimire a 'o*umentului e)e*utoriu5 2 !arte 'in a*este 8m!re<urri nu sunt !re$#ute e)!res 8n legislaie, 8ns ele re#ult 'in te)tele legale5 -es!e*ti$, e)e*utorul <u'e*tores* tre;uie s $eri6i*e 8n !ri$ina 'o*umentului e)e*utoriu !re#entat s!re e)e*utare silit, urmtoarele *ir*umstane, @A

'a* o;ligaia sta;ilit 8n 'o*umentul e)e*utoriu !re#entat *onstituie o;ie*t al e)e*utrii i este !asi;il 'e e)e*utare silitI 'a* este *ore*t 'eterminat 'e *tre *re'itor *om!etena material 'e e)e*utare a 'o*umentului !re#entatI 'a* este *ore*t 'eterminat 'e *tre *re'itor *om!etena teritorial a o6i*iului 'e e)e*utareI 'a* hotr8rea 8n temeiul *reia sEa eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu este 'e6initi$ sau urmea# a 6i e)e*utat ime'iatI 'a* !ersoana *e a !re#entat 'o*umentul e)e*utoriu 'is!une 'e 8m!uterni*irile *ores!un#toare sta;ilite 8n mo'ul !re$#ut 'e legeI %se $eri6i* $ala;ilitatea !ro*urii, *a!a*itatea 'e e)er*iiu& 'a* *re'itorul a res!e*tat termenul 'e !re#entare a 'o*umentului 'e e)e*utare s!re e)e*utare silit, !re$#ut 8n art5 G8 'in Co'ul 'e e)e*utare5 Hn termen 'e 3 #ile 'u! !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores* a'o!t o 8n*heiere *u !ri$ire la !rimirea sau re6u#ul 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare % vezi Anexele 2 i 3&5 Prin a*eeai 8n*heiere e)e*utorul <u'e*tores* sta;ilete 'e;itorului termenul 'e e)e*utare ;ene$ol5 "a*, !rin lege sau !rin hotr8rea <u'e*toreas*, nu este sta;ilit termenul 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores*, !rin 8n*heiere, $a sta;ili !entru 'e;itor un termen 'e e)e*utare ;ene$ol 'e !8n la GA #ile. 0u se $a *onsi'era 're!t eroare 6a!tul 'a* e)e*utorul <u'e*tores* 8ntrEo singur 8n*heiere se $a e)!une asu!ra !rimirii s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu, intentrii !ro*e'urii 'e e)e*utare i a*or'rii termenului 'e e)e*utare ;ene$ol5 Hn*heierea i 8ntiinarea e)e*utorului <u'e*tores*, !re*um i *itaia se trimit 'estinatarului !rin !ot sau !rin *urier5 Persoanei <uri'i*e, 'o*umentele se e)!e'ia# !e a'resa <uri'i* a a*esteia i se *onsi'er re*e!ionate la 'ata intrrii lor la se'iu sau la 'ata 8nm8nrii lor unui anga<at 'in a'ministraie, 'ire*ie, o6i*iu, se*retariat !entru a 6i transmise a'ministraiei5 At8t 'estinatarul, *8t i !ersoana *are a !rimit 'o*umentele !entru a 6i transmise semnea# i restituie e)e*utorului <u'e*tores* a$i#ul 'e !rimire a lor5 -e6u#ul 'e a !rimi 8n*heierea, 8ntiinarea e)e*utorului <u'e*tores* sau *itaia se atest 8n !re#ena unui martor asistent, 8ns a*est 6a!t nu 8m!ie'i* e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare5 Pornin' 'e la regula general, 'a* 8n !ro*esul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, 'e;itorul 8i s*him; 'omi*iliul sau se'iul, el este o;ligat s *omuni*e e)e*utorului <u'e*tores* noua sa a'res5 Hn *a# *ontrar, 'o*umentele res!e*ti$e se e)!e'ia# la ultimul 'omi*iliu sau se'iu al 'e;itorului i s8nt *onsi'erate 8nm8nate, *hiar 'a* a'resatul nu mai locuie*te sau nu mai are se'iul !e a*east a'res5 Pentru ne8n'e!linirea o;ligaiei 'e a *omuni*a s*him;area 'omi*iliului sau a se'iului, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare !oate a!li*a 'e;itorului o amen' 8n mrime 'e la A la G0 uniti *on$enionale5 Hn *a#ul 8n *are e)e*utorul <u'e*tores* re6u# !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu, a*esta emite o 8n*heiere !ri$in' re6u#ul 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare, *are !oate 6i *ontestat 8n instana 'e <u'e*at5 -e6u#ul e)e*utorului <u'e*tores* 'e a !rimi 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare 'in moti$ * 'o*umentul nu este 8nto*mit 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5 GB 'in Co'ul 'e ()e*utare, nu este o !ie'i* !entru *re'itorul urmritor 'e a !re#enta re!etat 'o*umentul e)e*utoriu !entru e)e*utare5 @B

Hn termenul 'e e)e*utare ;ene$ol a*or'at autoritii !u;li*e 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, 'e;itorul $a !ur*e'e s!re a*hitarea lui 8n *on'iiile art5 3B al5 %B& i %C& 'in =Legea !ri$in' sistemul ;ugetar i !ro*esul ;ugetar? 0r5 8@CEKIII 'in 2@50A5GJJB5 Ast6el, *on6orm art5 3B al5 %B& al legii menionate, 'o*umentele e)e*utorii !ri$in' 'e#a6e*tarea in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti 'ire*t 'e la ;ugetul 'e stat se !re#int 'e *tre organul 'e e)e*utare s!re e)e*utare Ministerului >inanelor, *are este autori#at s a*hite sumele a'<u'e*ate *on6orm a*estor 'o*umente 'in *ontul mi<loa*elor ;ugetului 'e stat, in'i6erent 'a* s8nt sau nu a!ro;ate alo*aii 8n a*est s*o!, iar *ele !ri$in' 'e#a6e*tarea in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti ale instituiilor 6inanate 'e la ;ugetul 'e stat se !re#int 'e *tre organul 'e e)e*utare s!re e)e*utare autoritilor a'ministraiei !u;li*e *entrale, *are, 8m!reun *u instituiile !u;li*e 'in su;or'ine, s8nt res!onsa;ile 'e !re#entarea la unitile .re#oreriei 'e Stat a 'o*umentelor 'e !lat !entru a*hitarea sumelor a'<u'e*ate 'in *ontul mi<loa*elor !ro!rii5 Alineatul %C& al a*eluiai arti*ol sti!ulea# * 'o*umentele e)e*utorii !ri$in' 'e#a6e*tarea in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti 'ire*t 'e la ;ugetele unitilor a'ministrati$Eteritoriale se !re#int 'e *tre organul 'e e)e*utare s!re e)e*utare autoritilor e)e*uti$e lo*ale, iar *ele !ri$in' 'e#a6e*tarea in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti ale instituiilor 6inanate 'e la ;ugetele unitilor a'ministrati$Eteritoriale se !re#int 'e *tre organul 'e e)e*utare s!re e)e*utare autoritilor e)e*uti$e lo*ale, *are, 8m!reun *u instituiile !u;li*e 'in su;or'ine, s8nt res!onsa;ile 'e !re#entarea la unitile .re#oreriei 'e Stat a 'o*umentelor 'e !lat !entru a*hitarea sumei a'<u'e*ate 'in *ontul mi<loa*elor !ro!rii5 Ast6el, 8n *a#ul 8n *are 'e;itorul nu se $a *on6orma *erinelor e)e*utorului <u'e*tores* 8n termenul 'e e)e*utare ;ene$ol, 8n s*o!ul asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, !re*um i 8n *a# 'e e)e*utare ime'iat a hotr8rii <u'e*toreti, e)e*utorul <u'e*tores* *on6orm !re$e'erilor art5 AC Co' 'e e)e*utare, !oate, a& s a!li*e se*hestru !e mi<loa*ele ;neti sau ;unurile 'e;itoruluiI ;& s inter#i* 'e;itorului 'e a s$8ri anumite a*teI *& s inter#i* altor !ersoane 'e a transmite ;unurile 'e;itorului sau 'e a 8n'e!lini 6a 'e el alte o;ligaii5 Hn*heierea !ri$in' asigurarea e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu !oate 6i *ontestat 8n instana 'e <u'e*at5 La a!li*area se*hestrului asu!ra mi<loa*elor ;neti ale 'e;itoruluiEautoritate !u;li*, e)e*utorul <u'e*tores* $a emite o 8n*heiere 8n *on'iiile Co'ului 'e e)e*utare, re6erin'uEse 8n !artea moti$ant a a*esteia i la !re$e'erile 2r'inului Ministrului >inanelor nr5 J8 'in 285GG5200A =Cu !ri$ire la a!ro;area 0ormelor meto'ologi*e !ri$in' e)e*utarea 'e *as a mi<loa*elor ;ugetului !u;li* naional !rin .re#oreria 'e Stat a Ministerului >inanelor?5 Ast6el, !otri$it !5 35@53@5 al 2r'inului nominali#at, este !re$#ut 6a!tul *, 8n *a#ul ne!re#entrii 'o*umentelor 'e !lat s!re a*hitare a titlurilor e)e*utorii 'e *tre e)e*utorii 'e ;uget, instana 'e <u'e*at, stru*turile teritoriale ale "e!artamentului 'e e)e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei %o6i*iile 'e e)e*utare& i alte organe 8m!uterni*ite !rin lege *u a*est 're!t, a!li* se*hestru !e mi<loa*ele ;neti 'in *onturile tre#oreriale ale e)e*utorilor 'e ;uget 8n ;a#a 8n*heierilor, noti6i*rilor, hotr8rilor, or'onanelor i 'is!o#iiei !ri$in' sus!en'area o!eraiunilor !e *onturile tre#oreriale, *on6orm !re$e'erilor legislaiei 8n $igoare5 Con6orm !*t5 35@53A F 35@538 ale a*eluiai 2r'in, unitile tre#oreriale ale .re#oreriei 'e Stat asigur e)e*utarea 8n*heierilor, noti6i*rilor, hotr8rilor, or'onanelor !ri$in' a!li*area se*hestrului !e mi<loa*ele ;neti i a 'is!o#iiilor !ri$in' sus!en'area o!eraiunilor !e *onturile tre#oreriale ale e)e*utorilor 'e ;uget, 8n *ores!un'ere *u !re$e'erile =-egulamentului !ri$in' sus!en'area o!eraiunilor, se*hestrarea i !er*e!erea 8n mo' in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti 'in *onturile ;an*are?, a!ro;at !rin hotr8rea 9n*ii 0aionale a Mol'o$ei nr5 3CA 'in GA 'e*em;rie 200A5 @C

Se*hestrarea mi<loa*elor ;neti 'in *onturile ;an*are sau tre#oreriale are *a s*o! limitarea 're!tului 'e;itorului 'e a 6olosi mi<loa*ele ;neti *are se a6l i/sau se $or in*asa la *onturile ;an*are sau tre#oreriale, su; $er'i*tul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu5 Mo'elul orientati$ al 8n*heierii 'e a!li*are a msurilor asiguratorii !e a*est gen 'e 'o*umente e)e*utorii este !re#entat 8n Anexa nr. 2$5 La !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului 'e se*hestru unitatea .re#oreriei 'e Stat este o;ligat, a& s 8nregistre#e 'o*umentul 'e se*hestru 8n *on6ormitate *u !ro*e'urile interneI ;& s siste#e o!eraiunile 8n *onturile ;an*are 8n *on6ormitate *u !re$e'erile 'o*umentului 'e sus!en'are, *u e)*e!ia o!eraiunilor *are !ot 6i e6e*tuate 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoareI *& s in6orme#e organul *are a emis 'o*umentul 'e sus!en'are !ri$in' 'is!oni;ilul 'e mi<loa*e ;neti 8n *onturi, 8n *a#ul 8n *are ast6el 'e in6ormaie a 6ost soli*itat5 Hn !erioa'a sus!en'rii o!eraiunilor 'in *onturile ;an*are sau tre#oreriale, unitatea .re#oreriei 'e Stat in6ormea# su!limentar 26i*iul 'e e)e*utare *are a emis 'o*umentul 'e sus!en'are !ri$in' a*umularea mi<loa*elor ;neti 8n *onturile ;an*are sau tre#oreriale, 'a* ast6el 'e in6ormaie a 6ost soli*itat5 9an*a 8n*etea# e)e*utarea 'o*umentului 'e sus!en'are 8n #iua 8n *are !rimete 'e*i#ia instanei 'e <u'e*at sau 8ntiinarea organului *are lEa emis !ri$in' sistarea sau retragerea a*estuia5 Hn *a#ul 8n*etrii e)e*utrii 'o*umentului 'e sus!en'are, originalul 'o*umentului 'e sus!en'are se restituie organului *are lEa emis *u meniunile rele$ante, iar *o!ia a*estuia se !strea# la ;an*5 Se*hestrarea mi<loa*elor ;neti 'in *onturile ;an*are se e6e*tuea# 'e *tre organele a;ilitate !rin lege *u a*est 're!t 8n $e'erea asigurrii e)e*utrii 'o*umentelor e)e*utorii5 La !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu unitatea .re#oreriei 'e Stat este o;ligat, a& s 8nregistre#e 'o*umentul e)e*utoriu 8n *on6ormitate *u !ro*e'urile interne ale ;n*iiI ;& s a!li*e se*hestru !e sumele in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriuI *& s a!li*e !e *o!ia 'o*umentului e)e*utoriu 'ata i ora !rimirii s!re e)e*utare a a*estuia5 Hn *a#ul 8n *are mi<loa*ele ;neti 8n *ont nu s8nt su6i*iente, unitatea .re#oreriei 'e Stat a!li* se*hestru 8n limita mi<loa*elor 'is!oni;ile, *u in6ormarea organului *are a emis 'o*umentul e)e*utoriu *u !ri$ire la suma !e *are a 6ost a!li*at se*hestru5 Pe msura a*umulrii mi<loa*elor ;neti 8n *ont, ;an*a este o;ligat s a!li*e se*hestru !e a*estea !8n la asigurarea sumei integrale in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriu5 nitatea .re#oreriei 'e Stat 8n*etea# e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu 8n #iua 8n *are !rimete 'e*i#ia instanei 'e <u'e*at sau 8ntiinarea organului *are lEa emis !ri$in' sistarea sau retragerea a*estuia5 (ste 'e menionat * 8n *a#ul 8n*etrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, !re*um i e)e*utrii 'e!line a a*estuia, originalul 'o*umentului se restituie organului *are lEa emis *u meniunile rele$ante, iar *o!ia se !strea# la unitatea .re#oreriei 'e Stat5 Potri$it !re$e'erilor art5 3B, al5 %B& i %C& 'in Legea !ri$in' sistemul ;ugetar i !ro*esul ;ugetar nr5 8@CEKIII 'in 2@50A5GJJB =8n *a#ul nee)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu 8n termen 'e *el mult B luni 'e la 'ata 8naintrii !ro!unerii 'e e)e*utare ;ene$ol, organul 'e e)e*utare 8n*asea# in*ontesta;il 'in *ontul 'e;itorului suma a'<u'e*at5 Pentru a*hitarea in*ontesta;il a sumelor a'<u'e*ate *on6orm 'o*umentelor e)e*utorii se $or utili#a !8n la 20L 'in ;ugetul anual al 'e;itorului5? Ast6el, !otri$it normei *itate, 8n *a#ul 8n *are autoritatea !u;li*E'e;itor nu $a e)e*uta 'o*umentul e)e*utoriu 8n termen 'e B luni 'e la 'ata 8naintrii !ro!unerii 'e e)e*utare ;ene$ol sta;ilit 'e e)e*utorul <u'e*tores*, 26i*iul 'e e)e*utare $a 8nainta or'inul in*aso !entru 8n*asarea sumei 8n mo' in*ontesta;il5 @8

Con6orm !re$e'erilor Ca!itolului III al -egulamentului 90M nr53CA 'in GA5G25200A, ordinul incaso se va completa *i se va executa n urm#toarea consecutivitate"
:----------------------------------------------------------------: ,2-"I0 I0CAS2 0-5, .IP5"2C5 2 , , "A.A (MI.(-II, , :================================================================: :PLATITI: : : : : : : :================================================================: :PLATITOR CONTUL BANCAR: : : CODUL FISCAL : : : CONTUL TREZORERIAL : : : : :================================================================: :BANCA PLATITOARE CODUL BANCII: : : : :================================================================: :BENEFICIAR CONTUL BANCAR: : : CODUL FISCAL : : : CONTUL TREZORERIAL : : : : :================================================================: :BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII: : : : :================================================================: :DESTINATIA PLATII: : : : : : : : : : : : : : L.S. : : : : :============================================: : :: DATA PREZENTARII : CODUL TRANZACTIEI: : : : SPRE VERIFICARE : DATA PRIMIRII :___________ : : : : :___________ : : : DATA EXECUTARII :SEMNATURILE : : ________________ : : :EMITENTULUI : : SEMNATURA BANCII : :-------------------: : : ________________ : : : : SEMNATURA BANCII : : : L.S. : : L.S. : :----------------------------------------------------------------:

Per*e!erea 8n mo' in*ontesta;il a mi<loa*elor ;neti 'in *onturile ;an*are ale 'e;itorului se e6e*tuea# 'e *tre nitatea .re#oreriei 'e Stat, 8n ;a#a or'inului in*aso emis 'e *tre !ersoana a;ilitat !rin lege *u a*est 're!t. 2r'inul in*aso se emite 8n lim;a 'e stat i se 8naintea# at8t la *ontul 'es*his 8n lei mol'o$eneti, *8t i la *ontul 'es*his 8n $alut strin, 8n 'e!en'en 'e *ontul i $aluta in'i*at 8n or'inul in*aso5 2r'inul in*aso se $a emite, 8n trei sau !atru e)em!lare E 8n *a#ul 8n *are emitentul este 8m!uterni*it !rin lege *u 're!tul 'e a emite or'in in*aso 8n numele unei tere !ersoane5 Primul e)em!lar al or'inului in*aso se legali#ea# *u semnturile !ersoanelor *u 're!t 'e semntur i am!renta tam!ilei emitentului5 @J

2r'inul in*aso se !re#int nemi<lo*it 'e *tre emitent sau 'e !ersoana 8m!uterni*it a a*estuia la nitatea .re#oreriei 'e Stat 8n *are se 'eser$ete emitentul nu mai t8r#iu 'e o #i lu*rtoare 'u! #iua emiterii5 Hn *a#ul !re#entrii or'inului in*aso emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu, emitentul este o;ligat s ane)e#e originalul a*estuia5 9an*a *are 'eser$ete emitentul a!li* !e !rimul e)em!lar al or'inului in*aso meniunile ne*esare 8n *on6ormitate *u !un*tele G5G2 E G5G@ 'in Ane)a 3 al -egulamentului 90M nr5 3CA i 8l remite ;n*ii !ltitoare5 2r'inul in*aso se remite 'e *tre ;an*a *are 'eser$ete emitentul 8n a*eeai #i s!re e)e*utare ;n*ii !ltitoare *u 'o*umentul e)e*utoriu %'a* a*esta a 6ost emis 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu& !rin interme'iul !otei sau al !ersoanei 8m!uterni*ite a emitentului5 2r'inul in*aso *are nu !oate 6i remis unitii .re#oreriei 'e Stat s!re e)e*utare, se restituie emitentului 8m!reun *u 'o*umentele a6erente5 Pe $ersoEul or'inului in*aso se in'i* moti$ul restituirii, 'ata, luna, anul i se a!li* semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila ;n*ii5 1. "xecutarea ordinului incaso la 7nitatea Trezoreriei de 6tat

nitatea .re#oreriei 'e Stat a**e!t s!re e)e*utare or'inul in*aso, 'a* s8nt res!e*tate urmtoarele *on'iii, a& or'inul in*aso este emis 'e *tre !ersoana a;ilitat !rin legeI ;& or'inul in*aso este 8nto*mit 8n *on6ormitate *u !re$e'erile -egulamentului 90MI *& or'inul in*aso este 8nsoit 'e originalul 'o*umentului e)e*utoriu %8n *a#ul 8n *are a*esta a 6ost 8nto*mit 8n ;a#a 'o*umentului e)e*utoriu&I '& in6ormaia 'in 'o*umentul e)e*utoriu *ores!un'e *u in6ormaia in'i*at 8n or'inul in*aso %8n *a#ul e)istenei 'o*umentului e)e*utoriu&I e& !e or'inul in*aso s8nt a!li*ate semntura i am!renta tam!ilei ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentulI 6& mi<loa*ele ;neti 8n *ont s8nt su6i*iente !entru e)e*utarea total sau !arial a sumei 8ns*rise 8n or'inul in*aso i 'is!oni;ile !entru a 6i utili#ate %asu!ra a*estora nu este a!li*at !ro*e'ura 'e sus!en'are/se*hestrare sau 8n urma a!li*rii a*esteia a 6ost asigurat suma ne*esar&5 2r'inul in*aso nea**e!tat s!re e)e*utare se restituie 'e *tre nitatea .re#oreriei 'e Stat ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentul sau nemi<lo*it emitentului, *u meniunea a!li*at !e $erso 'es!re moti$ele nee)e*utrii, 'ata, luna, anul, semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila nitii .re#oreriei 'e Stat5 Pe or'inul in*aso a**e!tat s!re e)e*utare, nitatea .re#oreriei 'e Stat a!li* meniunile ne*esare 8n *on6ormitate *u !un*tele G5GA E G5GJ 'in Ane)a 3 al -egulamentului 3CA i 8l e)e*ut 8n *on6ormitate *u !ro*e'urile interne ale ;n*ii5 La e6e*tuarea !lii !ariale, nitatea .re#oreriei 'e Stat a!li* !e $ersoul tuturor e)em!larelor or'inului in*aso meniunea *u !ri$ire la suma !lii !ariale, 'ata, luna i anul, semntura i tam!ila ;n*ii, iar 8n *a#ul e)istenei 'o*umentului e)e*utoriu meniunile nominali#ate se a!li* i !e $ersoul a*estuia5 nitatea .re#oreriei 'e Stat !ltitoare tre*e la s*'eri suma total sau !arial 8ns*ris 8n or'inul in*aso 8n termen 'e !8n la 3 #ile lu*rtoare 'e la 'ata !rimirii a*estuia s!re e)e*utare5 2r'inul in*aso se transmite *u suma total sau !arial 8n a*eeai #i5 Al treilea e)em!lar al or'inului in*aso se remite ;n*ii 8n *are se 'eser$ete emitentul 8m!uterni*it *u 're!tul 'e a emite or'in in*aso 8n numele unei tere !ersoane, !entru a 6i !re#entat emitentului5 "u! e)e*utarea or'inului in*aso 8n sum total sau !arial, nitatea .re#oreriei 'e Stat a!li* !e $ersoul originalului 'o*umentului e)e*utoriu suma e)e*utat, 'ata e6e*turii !lii, A0

semntura 6un*ionarului res!onsa;il i tam!ila nitii .re#oreriei 'e Stat i 8l remite emitentului !rin interme'iul ;n*ii 8n *are se 'eser$ete a*esta5 2'at *u e)e*utarea or'inului in*aso i 8ns*rierii sumei urmrite !e *ontul o6i*iului 'e e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores*, 8n *a#ul 8n *are nu e)ist moti$e !entru meninerea sumei 8n *ont %sus!en'are/am8nare&, ne8nt8r#iat $a 'is!une trans6erul sumei la *ontul *re'itorului urmritor5 Hn *a#ul 8n *are *re'itorul 6igurea# !e o alt !ro*e'ur e)e*utorie 8n *alitate 'e 'e;itor, e)e*utorul <u'e*tores* $a a!li*a se*hestru !e suma urmrit, iar 'i6erena $a 6i a*hitat *re'itorului !rin $irament, 8n *a#ul *8n' a*esta este !ersoan <uri'i* i !rin *e*, !ersoanelor 6i#i*e5 Hn *a#ul 8n *are la e)e*utare sunt mai multe 'o*umente e)e*utorii *u un singur 'e;itor i mai muli *re'itori, suma !er*e!ut $a 6i 'istri;uit 8ntre toi *re'itorii urmritori !otri$it !re$e'erilor art5 G@0 F G@3 Co' 'e e)e*utare5 "u! e)e*utarea integral a 'o*umentului e)e*utoriu, !ro*e'ura e)e*utorie $a 6i 8n*etat 8n *on'iiile sti!ulate 'e !re$e'erile art5 CJ F 8G Co' 'e e)e*utare5 2. "xecutarea documentelor executorii pri+ind obli area autoritilor publice la #ndeplinirea anumitor acte obli atorii stabilite #n 0otr9rea )udectoreasc (ste 'e menionat *, 'a* la e)e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' 8n*asarea sumelor ;neti 'e la autoritile !u;li*e, sEa gsit o soluie 'e asigurare a e)e*utrii a*estora, !rin mo'i6i*rile re*ente a'use Legii !ri$in' sistemul ;ugetar i !ro*esul ;ugetar, 8n *a#ul 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' o;ligarea autoritilor !u;li*e la 8n'e!linirea anumitor a*te, msurile *oer*iti$e e)istente la moment 8n legislaia naional se 'o$e'es* a 6i ine6i*iente i 'e*larati$e5 "in a*est *onsi'erent susinem * ar 6i ne*esar instituirea unor mo'aliti reale i e6i*iente 'e san*ionare a !ersoanelor *u 6un*ii 'e rs!un'ere res!onsa;ile !entru e)e*utarea hotr8rilor <u'e*toreti 'e6initi$e, a**entul 6iin' !us anume !e rs!un'erea !ersonal, i nu !e *ea a instituiei5 0e*esitatea a*estei msuri este 'i*tat 'e 6a!tul * e)e*utorul <u'e*tores* nu 'is!une 'e !8rghii e6i*iente !entru a asigura e)e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii !rin *are se o;lig Consiliile muni*i!ale sau lo*ale s e6e*tue#e anumite a*te %a*or'area s!aiului lo*ati$, eli;erarea a*telor, e)aminarea *ererilor et*5&5 A*iunile 'e e)e*utare 8n a*este *a#uri se re'u* la 8naintarea unei somaii 'e;itorului s e6e*tue#e a*iunile in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriu5 ()e*utorul <u'e*tores* *onstat nee)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, urmare *ruia a!li* san*iunile !re$#ute 'e legislaie !entru nee)e*utare !ersoanei res!onsa;ile 'e e)e*utare5 Hns ai*i a!ar 'i6i*ulti la 'eterminarea !ersoanei res!onsa;ile 8n *a#ul 8n *are *hestiunea 'e e)e*utare este 8naintat s!re e)aminare *onsilierilor alei %organului *olegial&5 Menionm 8n a*est *onte)t * 8n !re#ent !ra*ti* toate !re#entrile e)e*utorilor <u'e*toreti 'e a!li*are a san*iunilor 8n !ri$ina !ersoanelor *u 6un*ii 'e rs!un'ere s8nt res!inse, iar 8n rarele *a#uri *8n' se emit 'e*i#ii 'e a!li*are a san*iunilor, a*estea rm8n nee)e*utate, 6iin' negli<ate 'e 'emnitari5 Ast6el, e)e*utorul <u'e*tores* este !rins 8ntrEun *er* $i*ios, !ersoanele $ino$ate rm8n nesan*ionate, iar *re'itorilor nu le rm8ne alt*e$a 'e*8t s a!ele#e la instanele internaionale !entru aEi $e'ea reali#ate 're!turile5 Hn *onse*in, o;ie*t al *on'amnrii *onstituie 8n*l*area art5 B al C("2, e)!rimat !rin nee)e*utarea hotr8rilor <u'e*toreti !ronunate 'e instanele naionale5 Pra*ti*a C("2 ne arat situaia *on'amnrii statului -e!u;li*a Mol'o$a 8n *a#ul 5rodan v3 s 7oldova, *8n' a'ministraia !u;li* lo*al sEa 6*ut $ino$at 'e nee)e*utarea hotr8rilor <u'e*toreti !ri$in' asigurarea *u s!aiu lo*ati$ a !ersoanelor a *ror *rean este *ert i e)igi;il, re*unos*ut !rin hotr8re <u'e*toreas*5 C("2 a *onsi'erat im!osi;il argumentul li!sei 'e surse 8n *alitate 'e s*u# !entru nee)e*utarea hotr8rii <u'e*toreti5 Ast6el, !entru e$itarea noilor *on'amnri, e)e*utorul <u'e*tores* $a reiei 'in *a'rul normati$ e)istent5 ()e*utarea hotr8rilor <u'e*toreti !ri$in' o;ligarea 'e;itoruluiEautoritate AG

!u;li* se $a e6e*tua !otri$it normelor !re$#ute 'e art5 G@J Co' 'e ()e*utare5 La e)e*utarea hotr8rilor <u'e*toreti 'e a*est 6el, este a!li*area san*iunii !e*uniare !entru nee)e*utarea *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*5 Potri$it art5 2B 'in Co'ul 'e ()e*utare, !entru nee)e*utarea *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*, !re*um i !entru nerestituirea 'o*umentului e)e*utoriu e)e*utorului <u'e*tores* 'u! eli;erarea 'e;itorului 'in ser$i*iu, !entru !re#entarea 'e 'ate in*ore*te !ri$in' $eniturile i situaia !atrimonial a 'e;itorului, !entru ne*omuni*area 'e *tre 'e;itor a 'atelor 'es!re s*him;area lo*ului 'e mun* sau a 'omi*iliului, !entru ne!re#entarea 6r moti$ la e)e*utorul <u'e*tores* sau la lo*ul 'e e)e*utare, !ersoanele $ino$ate $or 6i san*ionate 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare *u o amen' 'e la G0 la 2A uniti *on$enionale, iar !entru 8m!ie'i*area !rin 'i6erite a*iuni %ina*iuni& a e)e*utrii E 'e la A0 la G00 uniti *on$enionale5 0ee)e*utarea intenionat re!etat a *erinelor e)e*utorului <u'e*tores* sau 8m!ie'i*area !rin 'i6erite a*iuni a e)e*utrii, atrage a!li*area unei amen#i 'e la B0 la GA0 'e uniti *on$enionale5 Hn*heierea !ri$in' a!li*area amen#ii !ersoanelor *are nu au e)e*utat *erinele e)e*utorului <u'e*tores* %vezi Anexa 2')% !oate 6i *ontestat 8n mo'ul sta;ilit5 "a* a*iunile %ina*iunile& !ersoanelor *are, 6r moti$e <usti6i*ate, nu 8n'e!lines* *erinele e)e*utorului <u'e*tores* sau 8m!ie'i* e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, *onin elemente 'e *ontra$enie sau 'e in6ra*iune, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare 8naintea# instanei 'e <u'e*at sau !ro*urorului, 'u! *a#, materialele i 'emersul 'e atragere la rs!un'ere *ontra$enional sau !enal5G rmtoarea eta!, 8n $e'erea o;ligrii autoritii !u;li*e 'e a e)e*uta hotr8rea <u'e*toreas* sunt *a#urile 8n *are a*easta este o;ligat s e6e*tue#e anumite a*te o;ligatorii5 Potri$it art5 G@J Co'ul 'e ()e*utare, la e)e*utarea hotr8rii !rin *are 'e;itorul este o;ligat s e6e*tue#e anumite a*te nelegate 'e remiterea unor sume 'e ;ani sau a unor ;unuri, e)e*utorul <u'e*tores* a*or' 'e;itorului un termen !entru e)e*utarea ;ene$ol, 'a* hotr8rea nu !re$e'e alt6el5 "a* hotr8rea !rin *are 'e;itorul este o;ligat s 8n'e!lineas* anumite a*te *e !ot 6i s$8rite numai 'e el nu se e)e*ut, !ro*esulE$er;al se remite e6ului o6i*iului 'e e)e*utare !entru a!li*area san*iunii !e*uniare, iar 'e;itorului i se sta;ilete un nou termen !entru e)e*utarea hotr8rii %vezi Anexa 2')5 Amen'a se a!li* 8n mrime 'e la G0 la 2A 'e uniti *on$enionale !ersoanelor 6i#i*e i 'e la G00 la 200 'e uniti *on$enionale !ersoanelor <uri'i*e5 A*hitarea amen#ii nu 8l s*utete !e 'e;itor 'e o;ligaia e)e*utrii hotr8rii5 "a* 'e;itorul 8n*al* re!etat termenele sta;ilite !entru e)e*utarea hotr8rii, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare a!li* 'in nou msurile !re$#ute 8n alin5 %@& al art5 G@J Co' 'e e)e*utare5 Hn*heierea !ri$in' a!li*area san*iunii !oate 6i *ontestat 8n instana 'e <u'e*at 'u! lo*ul e)e*utrii5

Co'ul 'e ()e*utare, 0r5@@3EK/ 'in 2@5G25200AI art5 2B al5 %3&

A2

Capi)olul I! $'LIGAREA DE'IT$RULUI S E%ECTUE1E A"U ITE ACTE DE EXECUTARE 2;ligarea 'e;itorului s e6e*tue#e anumite a*te, 6a*e !arte 'in e)e*utarea silit 'ire*t, i !resu!une e)e*utarea 8n natur a unei o;ligaii 'e a 6a*e %sau 'e a nu 6a*e&, in*lusi$ o;ligaia 'e a !re'a un ;un, sta;ilit !rintrEun titlu e)e*utoriu5 Hn *a#ul o;ligaiei 'e a 6a*e, o;ligaia nu are *ara*ter alternati$, ea are un singur o;ie*t i anume o;ie*tul o;ligaiei sta;ilit !rin titlul !us 8n e)e*utare5 Ast6el, 'a* la e)e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii *u *ara*ter !atrimonial, sar*ina e)e*utorilor <u'e*toreti 8n ma<oritatea *a#urilor este *utarea mi<loa*elor ;neti i a altor ;unuri ale 'e;itorului i urmrirea lor, atun*i la e)e*utarea *erinelor 'o*umentului e)e*utoriu, *e o;lig !e 'e;itor s e6e*tue#e anumite a*te 8n ;ene6i*iul *re'itorului sau s se a;in 'e la 8n'e!linirea lor, e)e*utorul <u'e*tores*, asigur e)e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii 'e 8nsui 'e;itor5 La intentarea !ro*e'urii, e)e*utorul <u'e*tores* $a !ro*e'a 8n *ores!un'ere *u Co'ul 'e e)e*utare e6e*tu8n' a*tele !re!aratorii ne*esare, !re$#ute 8n *a!itolul I al !re#entului 4hi'5 "e;itorul o;ligat s e6e*tue#e anumite a*te nelegate 'e remiterea unor sume 'e ;ani sau a unor ;unuri i se a*or' un termen !entru e)e*utare ;ene$ol, 'a* hotr8rea nu !re$e'e alt6el %art5 G@J al5 G C(&5 Aa'ar, i 8n a*est *a#, legea instituie !rin*i!iul 8n'e!linirii 'e ;un $oie a o;ligaiilor sta;ilite 8n titlul e)e*utoriu i numai 8n situaia 8n *are 'e;itorul nu 8i 8n'e!linete a*este o;ligaii, se $a !ro*e'a la e)e*utarea silit %art5 BC C(&5 ()e*utarea silit 'ire*t nu !oate 6i 'e*lanat 'e*8t 'u! e)!irarea termenului 'e e)e*utare ;ene$ol !re$#ut 8n 8n*heierea 'e intentate5 ()e*utorul <u'e*tores* este o;ligat s ate!te e)!irarea termenului a*or'at i numai 'a* 'e;itorul nu 8i e)e*ut 'e ;un $oie o;ligaia sta;ilit 8n titlul e)e*utoriu se $a !ro*e'a la e)e*utare silit5 Hn *a# 'e nee)e*utare 'e *tre 'e;itor a hotr8rii 8n *are s8nt in'i*ate *onse*inele nee)e*utrii ei, *re'itorul este 8n 're!t s e6e*tue#e a*tele !re$#ute 8n hotr8re 'in *ontul 'e;itorului5 "es!re a*easta e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete un !ro*esE$er;al :vezi Anexa !!3 i 'is!une a!li*area msurilor !re$#ute 8n hotr8re %art5 G@J al5 2 C(&5 Ast6el, situaia 'at $i#ea# e)e*utarea silit 'e a 6a*e *are nu im!li* un 6a!t !ersonal al 'e;itorului5 Hn a*est *a#, *re'itorul !oate 6i autori#at 'e *tre instana 'e <u'e*at s 8n'e!lineas* el 8nsui sau !rin alte !ersoane o;ligaia sta;ilit 8n titlul e)e*utoriu %art5 2@C al5 G CPC -M&5 "e e)em!lu, !rin titlul e)e*utoriu 'e;itorul a 6ost o;ligat s 'emole#e sau s strmute o *onstru*ie, iar 8n *a#ul 8n *are a*esta re6u# s o 6a* 8n termenul sta;ilit, *re'itorul !oate soli*ita instanei 'e <u'e*at sEl autori#e#e s 'emole#e *onstru*ia, !e *heltuiala 'e;itorului5 "is!o#iiile artate mai sus se a!li* 8n mo' *ores!un#tor i 8n *a#ul 8n *are titlul e)e*utoriu *u!rin'e o o;ligaie 'e a nu 6a*e5 Cre'itorul $a !utea *ere instanei 'e <u'e*at, s 'es6iine#e el 8nsui sau !rin alte !ersoane, 'a* este *a#ul, !e so*oteala 'e;itorului, lu*rrile 6*ute 'e a*esta 8m!otri$a o;ligaiei 'e a nu 6a*e5 Hn *a#urile !re$#ute 'e lege, !re*um i atun*i *8n' e)e*utorul <u'e*tores* *onsi'er ne*esar, organele 'e !oliie sunt o;ligate sEi a*or'e *on*ursul la e6e*tuarea e)e*utrii silite5 Hn *a#ul, 'a* 8n hotr8re nu s8nt artate msuri i 'e;itorul re6u# e)e*utarea hotr8rii, *on6orm art5 G@J al5 3 C(, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete un !ro*esE$er;al % vezi Anexa !!& i 8naintea# instanei 'e <u'e*at *are a a'o!tat hotr8rea un 'emers % vezi Anexa !*&, *are soluionea# *hestiunea sta;ilirii mo'ului 'e e)e*utare a hotr8rii, !otri$it normelor !re$#ute 'e art5 2A2 CPC -M5 A3

"a* hotr8rea !rin *are 'e;itorul este o;ligat s 8n'e!lineas* anumite a*te *e !ot 6i s$8rite numai 'e el nu se e)e*ut, !ro*esulE$er;al se remite e6ului o6i*iului 'e e)e*utare !entru a!li*area san*iunii !e*uniare, iar 'e;itorului i se sta;ilete un nou termen !entru e)e*utarea hotr8rii5 Amen'a se a!li* 8n mrime 'e la G0 la 2A 'e uniti *on$enionale !ersoanelor 6i#i*e i 'e la G00 la 200 'e uniti *on$enionale !ersoanelor <uri'i*e %art5 G@J al5@ C(, art5 2@C alin5 2, 3 CPC -M&5 Aa'ar, *ea 'eEa 'oua situaie $i#ea# e)e*utarea silit a o;ligaiei 'e a 6a*e *are im!li* un 6a!t !ersonal al 'e;itorului5 Ast6el, 'a* o;ligaia 'e a 6a*e nu !oate 6i 8n'e!linit !rin alt !ersoan 'e*8t 'e;itorul %'e e)em!lu, !i*tarea unui ta;lou, s*rierea unei *ri, emiterea unei a'e$erine et*5& a*esta !oate 6i *onstr8ns la 8n'e!linirea ei, !rin a!li*area unei amen#i !e*uniare %*i$ile&5 Hn a*est *a#, suntem 8n !re#ena unui mi<lo* in'ire*t 'e *onstr8ngere a 'e;itorului 'e aEi 8n'e!lini o;ligaiile !re$#ute 8n titlul e)e*utoriu5 7e6ul o6i*iului 'e e)e*utare sau instana 'e <u'e*at, sesi#at 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* !oate o;liga !e 'e;itor s !lteas* amen'a sta;ilit 8n 6a$oarea statului5 A*hitarea amen#ii nu 8l s*utete !e 'e;itor 'e e)e*utarea hotr8rii5 "a* 'e;itorul 8n*al* re!etat termenele sta;ilite !entru e)e*utarea hotr8rii, 6a 'e 'e;itor $or 6i a!li*ate 'in nou msurile !re$#ute mai sus5 Hn*heierea !ri$in' a!li*area san*iunii %vezi Anexa 2!& !oate 6i *ontestat 8n mo'ul i termenul sta;ilit5 Contestarea 8n*heierii !ri$in' a!li*area san*iunii !e*uniare nu sus!en' e)e*utarea hotr8rii <u'e*toreti5 La *ererea !ersoanei interesate, instana !oate s o;lige $ino$aii la re!araia !re<u'i*iului *au#at !rin nee)e*utare5 Aa'ar, 'a* e)e*utarea 8n natur nu este !osi;il sau nu mai !re#int interes !entru *re'itor, ea se $a inter$erti 8n e)e*utarea in'ire*t !rin e*hi$alent5 Hn situaia *8n' e)e*utarea 8n natur nu este !osi;il, *re'itorul !oate *ere e)e*utarea in'ire*t a sumei 'e ;ani sta;ilit 'e instana 'e <u'e*at 8n 'is!o#iti$ul hotr8rii *a re!re#ent8n' *ontra$aloarea o;ligaiei 8n natur im!osi;il 'e a 6i e)e*utat5 4eneri* 'eose;im trei 6orme 'e e)e*utare silit 'ire*t i anume, !re'area silit a ;unurilor mo;ile, !re'area silit a ;unurilor imo;ile, !re*um i e)e*utarea silit 'ire*t a altor o;ligaii 'e a 6a*e i a o;ligaiilor 'e a nu 6a*e, la *are neEam re6erit mai sus5 Hn *a#ul 8n *are hotr8rea <u'e*toreas* o;lig 'e;itorul la predarea unui bun mobil determinat, e)e*utarea hotr8rii se 6a*e nemi<lo*it asu!ra ;unului *e 6ormea# o;ie*tul o;ligaiei5 "a* 'e;itorul nu remite ;ene$ol *re'itorului sumele ;neti sau ;unurile in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores* ri'i* a*este sume sau ;unuri i le remite *re'itorului %art5 GA2 C(&5 A*east !ro*e'ur 'e e)e*utare 8n*e!e *u o somaie a'resat 'e;itorului, !rin *are i se !une 8n $e'ere *a, 8n termenul a*or'at, sEi 8n'e!lineas* o;ligaiile sta;ilite 8n titlul e)e*utoriu5 Hn a*este *a#uri a*or'area termenului 'e e)e*utare ;ene$ol este o;ligatorie, !entru a i se 'a 'e;itorului !osi;ilitatea sEi e)e*ute o;ligaia 'e a remite ;unurile sau sumele 'e ;ani5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu e)e*ut 'e ;un$oie o;ligaia 'e a remite ;unurile menionate 8n hotr8re, se $a !ro*e'a la e)e*utarea silit, !rin ri'i*area ;unului, 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*, 'e la 'e;itor sau 'e la !ersoana *are 8l 'eine i !re'area a*estuia *re'itorului5 -i'i*area ;unurilor artate 8n 'o*umentul e)e*utoriu $a a$ea lo* !rin a!li*area msurilor ne*esare 'e *onstr8ngere, !re$#ute 'e Co'ul 'e ()e*utare, in*lusi$ 6orarea 8n*!erilor sau 'e!o#itelor, antrenarea *ola;oratorilor 'e !oliie, a!li*area se*hestrului i ri'i*area 6orat a ;unurilor, sigilarea 8n*!erilor, e*t5 A@

()e*utorul <u'e*tores* este o;ligat s 8n*heie un !ro*esE$er;al %art5 C0 C(&, 8n trei e)em!lare 'es!re 8n'e!linirea e)e*utrii silite, 'intre *are o *o!ie $a 6i 8nm8nat 'e;itorului, o *o!ie E *re'itorului, originalul rm8n8n' 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare5 ()e*utorul $a *onsemna 8n !ro*esulE $er;al 8n*heiat a*tul 'e remitere a ;unului 'e la 'e;itor la *re'itor, iar ultimul $a *on6irma !rin semntura sa 8n !ro*esulE$er;al !rimirea ;unului res!e*ti$5 Predarea silit a bunurilor imobile, *onstituie o 6orm 'e urmrire 'ire*t a o;ligaiei *are 6ormea# o;ie*tul ra!ortului <uri'i* re*unos*ut !rintrEun titlu e)e*utoriu5 Cu alte *u$inte, a*east 6orm 'e e)e*utare se !oate reali#a 8n *a#ul a'miterii a*iunii 8n re$en'i*are, a unei a*iuni 'e e$a*uare i 8n *a#ul ori*rei hotr8ri !rin *are sEa 'is!us restituirea sau !re'area unui ;un imo;il5 Hn situaia 8n *are !rintrEo hotr8re <u'e*toreas* se atri;uie un imo;il unei !ersoane, iar !rin a*east hotr8re nu sunt o;ligate !ersoanele *are 'ein imo;ilul sEl !rseas* sau sEl !re'ea !ersoanei *reia iEa 6ost atri;uit i ni*i nu sEa 'is!us e$a*uarea a*estora, iar a*este !ersoane nu $or s !re'ea imo;ilul 'e ;un $oie, atun*i a*esta nu !oate 6i !re'at silit 'e*8t 'u! *e se o;ine o hotr8re 'e e$a*uare sau o hotr8re !rin *are !ersoanele *are 'ein imo;ilul sunt o;ligate sEl !re'ea sau sEl !rseas*5 Pro*e'ura !re'rii silite a ;unurilor imo;ile, *a i 8n *a#ul !re'rii ;unurilor mo;ile, 8n*e!e *u a*or'area 'e;itorului unui termen 'e e)e*utare ;ene$ol5 Ast6el, 'a* !artea o;ligat s !rseas* ori s !re'ea un imo;il nu 8i 8n'e!linete a*east o;ligaie, ea $a 6i 8n'e!rtat !rin e)e*utare silit, iar imo;ilul $a 6i !re'at *elui 8n're!tit %*a!5 KI C(&5 C8n' ;unul se a'<u'e* 8n natur, instana <u'e*toreas* in'i* 8n hotr8re *ontra$aloarea lui, *are tre;uie 8n*asat 'e la !8r8t5 "a*, la e)e*utarea hotr8rii, se *onstat * ;unul a'<u'e*at nu mai e)ist, se menionea# 'e !e *are *ont al !8r8tului urmea# s 6ie 'e*ontat suma !entru ;unul nerestituit, a'<u'e*at re*lamantului %art5 2@B CPC -M&5 Hn *a#ul 8n *are nu este !osi;il e)e*utarea hotr8rii 'in moti$ul !ieirii o;ie*telor 'esemnate, !re*um i 'a* *re'itorul re6u# s le !rimeas* 'in moti$ * ele iEau !ier'ut $aloarea ori sEau 'eteriorat, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete un a*t %vezi Anexa !(&, ast6el, e)e*utarea 'e mai 'e!arte 6iin' im!osi;il, 'o*umentul e)e*utoriu $a 6i restituit *re'itorului5 Cre'itorul $a a'resa o *erere 8n instan *are $a meniona 'e !e *are *ont al !8r8tului urmea# s 6ie 'e*ontat suma !entru ;unul nerestituit, !ierit sau *are nu mai *ores!un'e *alitilor *alitati$e i *antitati$e5 "e reinut *, i 8n *a#ul e)e*utrii silite a *ategoriei 'e 'o*umente 'ate, !trun'erea 8n 'omi*iliu sau alte 8n*!eri a 'e;itorului se e6e*tuea# *u *on*ursul organelor 'e !oliie 8n !re#ena martorilor asisteni5 Hn *a#urile *8n', 'e;itorul, re!re#entantul lui sau un mem;ru al 6amiliei lui nu !ermite !trun'erea 8n 'omi*iliu, ree'in sau 8n alte 8n*!eriI 'e;itorul li!sete i nu este nimeni *are lEar !utea re!re#enta5 Hn *a#urile *are e)e*utorul <u'e*tores* gsete 'e;itorul la 'omi*iliu %sau un mem;ru al 6amiliei lui& i el este 'e a*or' s !un li;erul a**es 8n 8n*!erile 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* $a !utea s e6e*tue#e i singur a*tele 'e e)e*utare, 'a* nu 8nt8m!in re#isten, ri'i*8n' ;unurile in'i*ate 8n 'o*umentul e)e*utoriu i !re'8n'uEle ime'iat *re'itorului 8n *a#ul 8n *are a*esta este 'e 6a, 6a!t *onsemnat !rin !ro*esE$er;al *ores!un#tor, 8n !re#ena martorilorE asisteni5 Hn*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare se 'e*i'e 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, 8n *on'iiile art5 CJ C(, *u 8ntiinarea *re'itorului i 'e;itorului, 8ns ne!re#entarea a*estor !ersoane nu 8m!ie'i* luarea 'e*i#iei5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu e)e*ut 'e ;un$oie o;ligaia, e6ul o6i*iului la 'emersul e)e*utorului sau 'in o6i*iu, a'o!t o 8n*heiere !ri$in' !er*e!erea 'e la 'e;itor a ta)ei 'e e)e*utare AA

%vezi Anexa 1.&5 Pentru *ategorii 'e 'o*umente *u *ara*ter ne!atrimonial, ta)a 'e e)e*utare se !er*e!e 'e la 'e;itorul !ersoan 6i#i* 8n mrime 'e A uniti *on$enionale, iar 'e la 'e;itorul !ersoan <uri'i* F 8n mrime 'e A0 uniti *on$enionale5

AB

Capi)olul ! PR$CEDURA DE EXECUTARE A D$CU E"TEL$R EXECUT$RII PRI!I"D C$"%ISCAREA SAU "I ICIREA 'U"URIL$R Pro*e'ura general *e reglementea# or'inea a'u*erii la 8n'e!linire a 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' *on6is*area, este reglementat 'e art5 3G3 Co' 'e e)e*utare5 Potri$it al5 %G& al arti*olului menionat, instana 'e <u'e*at, *are 8n temeiul art5 G0B 'in Co'ul !enal, a 'is!us *on6is*area ;unurilor *e au 6ost utili#ate la s$8rirea in6ra*iunii ori re#ultate 'in in6ra*iune sau *ontra$aloarea a*estora e)!e'ia# hotr8rea sa o6i*iului 'e e)e*utare, 8n a *rui ra# teritorial se a6l ;unurile5 26i*iul 'e e)e*utare ri'i* i transmite ;unurile su!use *on6is*rii organului 6is*al *om!etent, 8n mo'ul sta;ilit de :uvern5 Hn *a#ul *on6is*rii su;stanelor nar*oti*e, !sihotro!e sau a !re*ursorilor, armelor i muniiilor, o6i*iul 'e e)e*utare le ri'i* i le transmite organului *om!etent5 26i*iul 'e e)e*utare 8n termen 'e A #ile a'u*e la *unotina instanei 'e <u'e*at *are a !ronunat hotr8rea 6a!tul ri'i*rii i transmiterii o;ie*telor *on6is*ate *tre organele *om!etente5 Prin :otr8rea 4u$ernului nr5 JC2 'in GG50J5200G a 6ost a!ro;at ;e<ulamentul cu privire la modul de eviden=#% evaluare *i vnzare a (unurilor confiscate% f#r# st#pn% sec2estrate u*or altera(ile sau cu termen de p#strare limitat% a corpurilor delicte% a (unurilor trecute n posesia statului cu drept de succesiune *i a comorilor, care *)a6ile+)e modul de execu)are a docume-)elor ,i4a)e 3- pre4e-)ul capi)ol( La !ar$enirea 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' *on6is*area, e)e*utorul <u'e*tores* $a emite, 'u! *a#, o 8n*heiere 'e !rimire sau re6u# 8n !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu 8n *on'iiile art5 A@EAA Co' 'e e)e*utare5 (ste ne*esar 'e menionat * la e)aminarea *hestiunii !ri$in' !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* $a atrage atenia nu 'oar asu!ra 6a!tului *a 'o*umentul e)e*utoriu s *ores!un' *erinelor art5 GB Co' 'e e)e*utare, 'ar, 8n *onte)tul !re$e'erilor art5 AA, al5G lit5 %a&, $a 'etermina 'a* 'o*umentul e)e*utoriu ine 'e *om!etena o6i*iului 'e e)e*utare5 A*easta este una 'in !uinele situaii *8n' e)e*utorul <u'e*tores* $a $eri6i*a nu numai competen=a teritorial# a oficiului dat% dar *i competen=a material# a oficiului de executare. La $eri6i*area 6a!tului 'a* 'o*umentul e)e*utoriu a 6ost !re#entat *u res!e*tarea *om!etenei 'u! materie, e)e*utorul <u'e*tores* se $a *on'u*e 'e !re$e'erile art5 2JC al Co'ului *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e, !otri$it *rui n oficiile de executare se nainteaz# spre executare 'e*i#iile *u !ri$ire la *on6is*area o;ie*tului, *are a *onstituit instrumentul *omiterii sau o;ie*tul nemi<lo*it al *ontra$eniei a'ministrati$e, !re$#ute 'e art5 @2 G, @22, @C alineatele 3 i @, arti*olul AG2 alineatul 3, arti*olele AG3, A3 alineatul G, arti*olele 8C %*u e)*e!ia *a#urilor *u !ri$ire la 8n*l*area regulilor 'e $8ntoare, 'e !es*uit i 'e !rote*ie a re#er$elor !is*i*ole&, 88, G08 2, G08C, G@2 alineatele G i 3, arti*olele G@32, GA2 !un*tele 2& i 3&, arti*olele GA22, GA2@, GA2A, GA2C, GA2G0, GA2GG, GA3 alineatul G, arti*olele GAB2, GAB@, GCG alineatul G, arti*olele GCG@, GCGA, GCC, G80 alineatul 3, arti*olul GJ3 alineatele 8 i G0, arti*olele GJ3 G, 200G alineatul 8 'in Co'ul *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e5 Hn *elelalte *a#uri 'e *on6is*are a ;unurilor re#ultate 8n urma unei *ontra$enii a'ministrati$e, e)e*utarea a*estor 'e*i#ii ine, 'u! *a#, 'e *om!etena !ersoanelor, 8m!uterni*ite !entru a*easta, 'in organele a6a*erilor interneI 'in organele *are e)er*it su!ra$egherea 'e stat a res!e*trii regulilor 'e $8ntoareI organele 'e *ontrol 6inan*iar i 6is*alI 'in organele $amaleI 'in organele trans!ortului aerian5 Con*omitent *u $eri6i*area *ores!un'erii 'o*umentului e)e*utoriu *erinelor legale !re$#ute 'e Co'ul 'e e)e*utare i Co'ul *u !ri$ire *ontra$eniile a'ministrati$e, e)e*utorul <u'e*tores*, in8n' *ont 'e !re$e'erile -egulamentului, a!ro;at !rin :otr8rea 4u$ernului JC2 'in AC

GG50J5200G, $a soli*ita *a 'o*umentul e)e*utoriu, *on6orm *rui este 'is!us transmiterea ;unului su!us *on6is*rii, s 6ie 8nsoit 'e urmtoarele 'o*umente, hotr8rea, 'e*i#ia sau or'onana autoritilor a'ministrati$e i <u'e*toreti %organele 'e urmrire !enal, instanele 'e <u'e*at i alte autoriti a;ilitate 'e a lua ast6el 'e 'e*i#ii& !ri$in' !re'area ;unurilor ins!e*toratului 6is*al 'e statI !ro*esulE$er;al 'e se*hestru al ;unurilorI re#ultatele e)!erti#ei ;unurilor !re'ateI *ontra*tul 'e !strare a ;unurilor !re'ate, 8m!reun *u *al*ulele 'e !latI !entru mi<loa*ele 'e trans!ort E !ro*esulE$er;al 'e *onstatare tehni*5 Hn *a#ul 8n *are 'o*umentul e)e*utoriu *ores!un'e !re$e'erilor legale, e)e*utorul <u'e*tores* ne8nt8r#iat $a emite o 8ntiinare, !otri$it *rei $a 6i)a 'ata transmiterii ;unului *on6is*at5 >ermenul dintre momentul numirii datei transmiterii *i pn# la transmiterea de facto nu tre(uie s# dep#*easc# $' zile %alin5A 'in -egulament&5 Hntiinarea se $a 8nto*mi 8n trei e)em!lare5 ()em!larul G, se e)!e'ia# Ins!e*toratului >is*al 'e Stat .eritorial, 'u! lo*ul a6lrii ;unurilor su!use *on6is*riiI e)em!larul 2 E instituiei/organi#aiei *are 'eine ;unurile s!re !strare, iar e)em!larul 3 $a rm8ne 8n !ro*e'ura e)e*utorului <u'e*tores*5 La transmiterea ;unurilor s!e*i6i*ate 8n -egulament, Ins!e*toratul >is*al 'e Stat 8nto*mete un !ro*esE$er;al 'e !reluare a ;unurilor la e$i'en 8ntrEun numr ne*esar 'e e)em!lare5 Pro*esulE $er;al este semnat 'e mem;rii *omisiei *are au !arti*i!at la !re'area ;unurilor5 Hn !ro*esulE$er;al 'e !reluare a ;unurilor la e$i'en se in'i* 'enumirea a*estora, 'es*rierea 'etaliat a !arti*ularitilor lor 'istin*ti$e %materialul 'in *are s8nt *on6e*ionate, *antitatea, greutatea, lungimea, *alitatea, gra'ul 'e u#ur et*5&, !re*um i $aloarea ;unurilor 8n 6un*ie 'e u#ur, s!e*i6i*8n'uEse, 'e asemenea, 'o*umentele a6erente ;unurilor transmise Ins!e*toratului >is*al 'e Stat5 La !reluarea 8n e$i'en 'e *tre ins!e*toratele 6is*ale 'e stat a ;unurilor menionate 8n -egulamentul susE*itat, *e se a6l la !strare la 'i6erii ageni e*onomi*i, *are, la r8n'ul lor, 8naintea# *onturi 'e !lat !entru ser$i*iile 'e !strare a ;unurilor, *heltuielile 'e !strare se a*hit, !8n la ri'i*area ;unurilor 'e la 'e!o#itul agentului e*onomi* E 'in *ontul ;ugetului 'e stat sau lo*al %8n 'e!en'en 'e 6a!tul un'e urmea# a 6i $irate sumele 8n*asate 'e la *omer*iali#area ;unurilor&5 Pentru a*easta 8n termen 'e trei #ile 'in 'ata lurii la e$i'en a ;unurilor, ins!e*toratul 6is*al 'e stat 8naintea# un 'emers la organul 6inan*iar lo*al sau la Ins!e*toratul >is*al Prin*i!al 'e Stat, 'u! *a#, !ri$in' e6e*tuarea 'e*ontrilor ;neti agentului e*onomi*, 8n *are se in'i* ;unurile a6late la !strare, *antitatea i $aloarea lor %*on6orm 'o*umentelor 'e !rimire la e$i'en&, 'ata 'e!o#itrii, organul *are a transmis ;unurile, ane)8n' i *ontul 8naintat 'e agentul e*onomi*5 Hn mo' analogi* se a*hit *heltuielile 'e trans!ortare, re!arare, et*5 a ;unurilor *are 6a* o;ie*tul *on6is*rii5 A*este *heltuieli, 'e asemenea, !ot 6i a*hitate i 'e alte !ersoane $ino$ate 'e transmiterea tar'i$ a ;unurilor su!use *on6is*rii %$e#i alin5 GC 'in -egulament&5 ($aluarea ;unurilor nu ine 'e *om!etena e)e*utorului <u'e*tores*, a*easta 6iin' *om!etena e)*lusi$ a altor organe s!e*i6i*ate 8n alin5 G8E20 'in -egulament5 Hn Anexa 2(, este !re#entat mo'elul orientati$ al !ro*esuluiE$er;al 'e !reluare la e$i'en a ;unurilor5 La transmiterea mi<loa*elor ;neti *tre instituia ;an*ar, Ins!e*torul >is*al $a 8nto*mi lista $alutei strine i 'o*umentelor 'e !lat 8n $alut strin !re'ate %conform Anexei 2*&5 Ast6el, 8n *on'iiile art5 3G3 al5 3 Co' 'e e)e*utare, 8nto*mirea 'e *tre ins!e*torul 6is*al a !ro*esuluiE$er;al 'e !reluare a ;unurilor la e$i'en i 'u! *a# a Listei a $alutei strine i 'o*umentelor 'e !lat 8n $alut strin !re'ate $a ser$i 're!t temei !entru in6ormarea instanei 'e A8

<u'e*at *e a eli;erat 'o*umentul e)e*utoriu, 'es!re 6a!tul transmiterii ;unurilor *tre autoritatea 6is*al5 Pro*e'ura 'e e)e*utare se $a 8n*eta 8n *on'iiile art5 CJ Co' 'e e)e*utare i art5 300 CCA, numai 'u! *e autoritatea 6is*al $a in6orma e)e*utorul <u'e*tores* 'es!re $irarea sumelor 8n*asate ;ugetului 'e stat sau lo*al, 'u! *a# %$e#i !5@A 'in -egulament&5 Ast6el, !otri$it !5 @B 'in -egulament, Ins!e*toratele 6is*ale 'e Stat s8nt o;ligate s 8ntiine#e 8n termen 'e G0 #ile autoritile res!e*ti$e 'es!re e)e*utarea hotr8rilor, 8n ;a#a *rora au 6ost luate la e$i'en i $8n'ute ;unurile *on6is*ate, 6r st!8n, se*hestrate uor altera;ile sau *u termen 'e !strare limitat, *or!urile 'eli*te, ;unurile tre*ute 8n !osesia statului *u 're!t 'e su**esiune i *omorile5 Hn in6ormaie se $a in'i*a suma 8n*asat 'e la $8n#area ;unurilor5 La ;unurile !re'ate *u titlu gratuit se in'i* 'ata i 'estinatarul lor, iar la *ele nimi*ite E 'enumirea i *au#a nimi*irii5 (ste 'e menionat * !otri$it !un*telor CA E CC al -egulamentului 8n *au#, 8n s*o!ul e)er*itrii atri;uiilor !ri$in' *onstatarea i e$i'ena ;unurilor s!e*i6i*ate 8n -egulament, ins!e*toratele 6is*ale 'e stat, !e msura ne*esitii, 8ns *el !uin o 'at !e an, e6e*tuea# *ontroale la <u'e*torii, organele Ministerului A6a*erilor Interne, !ro*uratur, ministere i 'e!artamente i la 'e!o#itele 'in su;or'inea lor, $eri6i*8n'uEle gestiunea5 A*este *ontroale se e6e*tuea# *u !arti*i!area o;ligatorie a re!re#entantului unitii su!use *ontrolului5 -e#ultatele *ontrolului se *onsemnea# 8ntrEun !ro*esE$er;al 8nto*mit 8n 'ou e)em!lare, 'intre *are unul se 8nm8nea# re!re#entantului unitii su!use *ontrolului5 A*iunile ins!e*toratului 6is*al 'e stat !ri$in' e)e*utarea *erinelor -egulamentului !ot 6i *ontestate la Ins!e*toratul >is*al Prin*i!al 'e Stat 8n termen 'e #e*e #ile 'in 'ata lurii 8n e$i'en a ;unurilor 'e *tre Ins!e*toratul 6is*al 'e stat res!e*ti$5 Petiiile se e)aminea# 8n termen 'e #e*e #ile 'in 'ata 8naintrii lor5 1. "xecutarea documentelor executorii prin care se dispune nimicirea bunurilor

Co'ul 'e e)e*utare nu !re$e'e !ro*e'ura 'e nimi*ire a ;unurilor, a*easta 6iin' reglementat 'e !re$e'erile -egulamentul =Cu !ri$ire la mo'ul 'e e$i'en, e$aluare i $8n#are a ;unurilor *on6is*ate, 6r st!8n, se*hestrate, u+or al)era6ile *au cu )erme- de p.*)rare limi)a), a corpurilor delic)e, a 6u-urilor )recu)e 3- po*e*ia *)a)ului *u 're!t 'e su**esiune i a *omorilor?, !entru *a#urile ;unurilor, *are nu !ot 6i $8n'ute, !relu*rate sau 6olosite 8n *alitate 'e 'eeuri utili#a;ile, !re*um i *ele *on6is*ate 8n ;a#a art5 GA alin5 %3& al Legii nr538BEK/ 'in GJ iulie 200G *u !ri$ire la tutun i !ro'usele 'in tutun5 C8t !ri$ete *a#urile !ri$in' *or!urile 'eli*te *e urmea# a 6i nimi*ite, a*este a*te 'e e)e*utare nu in 'e *om!etena e)e*utorului <u'e*tores*, iar !ro*e'ura nimi*irii este reglementat 'e !*t5 AB 'in Instru*iunea =privind modul de ridicare% eviden=#% p#strare *i transmitere a corpurilor delicte% anexate la cauzele penale% a o(iectelor de pre= *i a altor (unuri de c#tre or<anele de urm#rire penal# *i procuratur# n procesul urm#ririi penale ? a!ro;ate !rin or'inul *omun al Pro*urorului 4eneral, Ministrului A6a*erilor Interne, "ire*torului Ser$i*iului /amal i "ire*torului Centrului Pentru Com;aterea Crimelor (*onomi*e i Coru!iei nr5 GJ0/332/3@8/G2B, *are sta;ilete * *om!etena e6e*turii a*estor a*iuni ine 'e *omisiile s!e*iale *reate 8n organele !ro*uraturii, MAI, instanelor 'e <u'e*at5

AJ

Capi)olul !I PR$CEDURA #I CUA"TU UL &"CASRII PE"SIEI DE &"TRE7I"ERE La !ar$enirea 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' 8n*asarea !ensiei 'e 8ntreinere, e)e*utorul <u'e*tores* $a emite, 'u! *a#, o 8n*heiere 'e !rimire sau re6u# 8n !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu 8n *on'iiile art5 A@EAA Co' 'e ()e*utare5 Hn *a#ul 8n *are 'o*umentul e)e*utoriu este strmutat 'in alt o6i*iu 'e e)e*utare, el tre;uie s 6ie 8nsoit 'e 8n*heierea 'e strmutare *on6orm art5 28 C(, 8n moti$area *rei este ne*esar s 6ie menionat 'es!re mrimea restanei la !ensia 'e 8ntreinere5 Hn *a#ul 8n *are 8n moti$are li!sete a*east moti$are, setul 'e 'o*umente tre;uie s *onin i 8n*heierea 'e *al*ulare a restanei5 La !rimirea 'o*umentului e)e*utoriu strmutat, e)e*utorul <u'e*tores* nu este 8n 're!t s 'e*i' asu!ra 6a!tului re6u#ului 8n !rimire 8n *on'iiile art5 AA C(5 ltimul, $a emite o 8n*heiere 'e !reluare a e)e*utrii 'eoare*e 8n *on6ormitate *u art5 28 al5@ Co' 'e e)e*utare, a*tele 'e e)e*utare a 'o*umentelor e)e*utorii e6e*tuate 8n o6i*iul 'e e)e*utare *are a intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare au e6e*t <uri'i* !entru o6i*iul 'e e)e*utare *are urmea# s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu5 Pot e)ista situaii *8n' 'o*umentul strmutat nu ine 'e *om!etena o6i*iului *rui iEa 6ost strmutat titlul e)e*utoriu, 8n asemenea *a#uri materialele a*umulate alturat unu 'emers moti$at $or 6i remise "e!artamentului 'e ()e*utare !entru soluionarea *on6li*tului 'e *om!eten 8n *on'iiile art5 2J Co' 'e ()e*utare5 .itlul e)e*utoriu !rimit 8n !ro*e'ura e)e*utorie $a 6i e)e*utat 8n *on'iiile Co'ului 'e e)e*utare, inDn'uEse *ont 'e !re$e'erile Co'ului >amiliei5 Ast6el, !ensia 'e 8ntreinere urmea# a se 8n*asa 'in 'ata in'i*at 8n hotrDre %'a* 'o*umentul e)e*utoriu a 6ost transmis 'in o6i*iu 'e *tre instana emitent& sau 'e la 'ata !re#entrii 'o*umentului e)e*utoriu 'e *tre *re'itor s!re e)e*utare 6orat %alin52 al art5GG0 C(&5 Hn *a#ul 8n *are *re'itorul nu a !re#entat titlul e)e*utoriu/or'onana s!re e)e*utare sau 'a* instana a eli;erat *u 8ntDr#iere 'o*umentul e)e*utoriu, *uantumul restanei se sta;ilete 'e *tre instana 'e <u'e*at la *ererea moti$at a *re'itorului5 "a* 'o*umentul e)e*utoriu este 8n !ro*es 'e e)e*utare *uantumul restanei la !lata !ensiei alimentare $a 6i sta;ilit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* !entru toat !erioa'a a6lrii a*estuia la e)e*utare %'in 'ata ultimei 'e!uneri a 'o*umentului s!re e)e*utare 6orat&5 Pentru !erioa'ele anterioare *re'itorul are 're!tul la 8naintarea unei *ereri 8n instana 'e <u'e*at, *a i !entru *a#ul 8n *are a*esta nu este 'e a*or' *u restana sta;ilit 'e e)e*utor 8n 8n*heiere moti$at5 Pensia alimentar se $a 8n*asa 8n *uantumul sumei sta;ilite 'e instana <u'e*toreas* in'i6erent 'e $eniturile o6i*iale ale 'e;itorului5 Hn *a# * 'e;itorul nu este 'e a*or' *u *uantumul sumei, a*esta are 're!tul 'e a *ontesta hotrDrea <u'e*toreas* 8n termenele sta;ilite 'e lege5 "a* instana a hotrDt 8n*asarea unei *ote !ri 'in toate $eniturile 'e;itorului i 'e;itorul este anga<at, 'o*umentul e)e*utoriu se e)e*ut 'e *tre 26i*iul 'e ()e*utare *om!etent *on6orm !rin*i!iului teritorialitii, a*esta e)!e'iin'uEl la lo*ul 'e mun* al 'e;itorului *u in'i*aiile 'es!re reinerea !ensiei 'e 8ntreinere *urente i a restanei la ea %'a* e)ist&5 Cuantumul reinerilor 'in salariu i 'in alte $enituri %;urselor, !ensiilor 'e ori*e 6el, !re*um i a sumelor *u$enite 8n ;a#a 're!tului 'e autor, 're!tului 'e in$entator sau 'e ino$ator& se *al*ulea# 'in suma !e *are 'e;itorul urmea# s o !rimeas*5 "in salariul i 'in alte $enituri ale 'e;itorului !ot 6i reinute, 8n ;a#a unui 'o*ument e)e*utoriu, nu mai mult 'e 20L, iar 8n ;a#a *8tor$a 'o*umente e)e*utorii E nu mai mult 'e A0L 'in *uantumul lor !8n la a*hitarea 'e!lin a sumei urmrite5 Hn *a# 'e urmrire a !ensiei 'e 8ntreinere, a sumelor !entru re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintorului B0

i !entru re!ararea 'aunei *au#ate !rin t8lhrie sau !rin sustragere 'e ;unuri, reinerea *onstituie nu mai mult 'e C0L 'in salariu i 'in alte $enituri5 Hn *a#ul mai multor urmriri ale a*eluiai salariu i a*eluiai ti! 'e alte $enituri, a*estea se satis6a* 8n urmtoarea or'ine, a& o;ligaiile 'e 8ntreinereI;& re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintoruluiI *& 'atoriile la im!o#ite, ta)e i amen#iI '& alte *ategorii 'e 'atorii5 In'emni#aiile 'e asigurare so*ial, !ltite 8n *a# 'e in*a!a*itate tem!orar 'e mun*, !ot 6i urmrite 8n ;a#a 'o*umentelor e)e*utorii !ri$in' 8n*asarea !ensiei 'e 8ntreinere i !ri$in' re!ararea !re<u'i*iului *au#at !rin s*hilo'ire sau !rin o alt $tmare a sntii, !re*um i 8n legtur *u !ier'erea 8ntreintorului5 rmrirea $eniturilor 'e;itorului *are e)e*ut !e'ea!sa 8n*hisorii se 6a*e 8n *on'iiile legii 6r a se ine seama 'e reinerile !entru 8ntreinerea lui 8n !eniten*iar5 2rgani#aia *are a !rimit 'o*umentul e)e*utoriu este o;ligat sEl 8nregistre#e i *el t8r#iu a 'oua #i sEl transmit su; semntura !ersoanei res!onsa;ile %numit !rin or'inul a'ministraiei& 8n *onta;ilitate %se*ia 6inan*iar&5 Conta;ilitatea $a 8nregistra 'o*umentele e)e*utorii !ar$enite 8ntrEun registru s!e*ial, i se !strea# 8n mo'ul i alturat h8rtiilor 'e $aloare5 -egistrul $a *u!rin'e,
P "enumirea 'o*/e)e*ut oriu "ata !ar$eni rii i P 'e intrare P 'o*/e)e*uto riu, "e *ine a 6ost eli;erat 05P5 Cre'itoru lui "omi*ili ul, Cont ;an*ar 05P5 "e;itorul ui, 'omi*iliu l Cuantu mul -eineril or Cuantu mul restanei 0umele 'e >amilie i semntur a *onta;ilu lui !ri$in' !rimirea 'o*/e)e* ut C8n' i un'e a 6ost remis/8n're !tat 'o*/e)e*uto riu 0umele 'e 6amilie i semntura se*retariatu lui 'es!re remiterea 'o*/e)e*ut oriu

G 2

G0

GG

Hn termen 'e 3 #ile, *onta;ilitatea $a 8ntiina *re'itorul i e)e*utorul <u'e*tores* 'es!re !ar$enirea 'o*umentului e)e*utoriu, *u *om!letarea a$i#ului 'e !rimire5 2rgani#aia este o;ligat s e6e*tue#e reinerea i trans6erul sumei lunar 8n termen 'e *el mult 3 #ile 'e la 'ata 6i)at !entru !lata salariului i/sau altor $enituri %art5 G00 Co' >amiliei&5 La e6e*tuarea reinerilor organi#aia $a ine *ont 'e !re$e'erile art5 G0B Co' 'e e)e*utare, *on6orm *rui nu !ot 6i urmrite urmtoarele $enituri ale 'e;itorului, a& sumele !ltite 8n legtur *u 'e!lasarea 8n interes 'e ser$i*iu, *u trans6erul, *u anga<area sau *u trimiterea la mun* 8n alt lo*alitate, !lata su!limentar !entru lu*rul legat 'e 'e!lasri 6re*$enteI ;& in'emni#aiile !ltite mamelor *u muli *o!ii sau mamelor singureI *& !ensiile 'e 8ntreinereI '& in'emni#aiile la naterea *o!iluluiI e& in'emni#aiile !rimite !entru 8nmorm8ntareI 6& in'emni#aiile !entru *o!ii minori 8n tim!ul *utrii !rinilor lorI g& s!oruri !entru mun* 8n *on'iii grele sau $tmtoareI h& in'emni#aiile 'e eli;erare 'in ser$i*iuI BG

i& in'emni#aiile !ersoanelor *are au a$ut 'e su6erit 'e !e urma a$ariei 'e la C5A5(5 Cerno;8lI <& *om!ensaiile nominati$e5 Controlul asu!ra e6e*turii reinerilor <uste i 8n termen se $a e6e*tua 8n temeiul art5 G0J Co' 'e ()e*utare, 'es!re *e e)e*utorul <u'e*tores* $a 8nto*mi un a*t *onstatator %vezi Anexa 2.&5 .ot 8n termen 'e 3 #ile, organi#aia *are a e6e*tuat reinerea este o;ligat s *omuni*e e)e*utorului i *re'itorului 'es!re *on*e'ierea 'e;itorului, !re*um i 'es!re noul lui lo* 'e mun* sau 'omi*iliu 'a* a*esta este *unos*ut %alin5G al art5G08 C( i G02 Co'ul >amiliei&5 S*risoarea 'e 8nsoire $a *ores!un'e *erinelor 'in Anexa 2,5 Hn *a#ul 8n *are 'atele menionate nu au 6ost *omuni*ate, alin53 al arti*olului G08 !re$e'e san*ionarea !ersoanei res!onsa;ile5 %vezi Anexa 3..& >a!tul nerestituirii 'o*umentului e)e*utoriu 'u! *on*e'ierea 'e;itorului 'e *tre organi#aia *are a e6e*tuat reinerea este san*iona;il 8n ;a#a alin5G al art52B C( % $e#i A-exa89& "a* instana a hotrDt 8n*asarea unei *ote 'in toate $eniturile 'e;itorului i 'e;itorul nu este anga<at, e)e*utorul $a 'is!une 'e;itorului a*hitarea !ensiei 'e 8ntreinere reiein' 'e la *uantumul salariului me'iu !e re!u;li*, sta;ilit 'e *tre 9iroul 0aional 'e Statisti* al -M, lunar5 Hn *a#ul 8n *are se *onstatat 'atorie la !lata !ensiei, e)e*utorul $a soli*ita 'e la 'e;itor a*te *on6irmati$e ale $eniturilor sale !entru !erioa'a 6ormrii restanei, !re*um i 'o$e#i ale a*hitrii !ensiei alimentare 8n $e'erea 8nto*mirii unei 8n*heieri moti$ate !ri$in' sta;ilirea restanei la !lata !ensiei 'e 8ntreinere5 "a* 'e;itorul nu este 8n !osi;ilitate 'e a !re#enta ast6el 'e a*te % nu a lucrat n perioada form#rii restan=ei&, *on65art5GG0 alin5@, *uantumul restanei se *al*ulea# reiein' 'e la salariul me'iu !e ar la da)a de)ermi-.rii re*)a-ei %modificare introdus# prin 78 nr. &&3& din $).'4.$''& la art.1'4 al.5 Codul ?amiliei&5 Pentru $eri6i*area tuturor $eniturilor 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t s soli*ite !rintrEo inter!elare %vezi Anexa 31& o in6ormaie am!l 'e la Ins!e*toratul >is*al raional %'u! lo*ul $i#ei 'e ree'in a 'e;itorului& !entru a a6la 'es!re sursa 'e $enituri !rimite i im!o#ite $irate la ;uget5 In6ormaia soli*itat 'e la Ins!e*toratul >is*al, $a 'a !osi;ilitate e)e*utorului <u'e*tores* s 'etermine sursele 'e $enit a 'e;itorului, 8ntru 'eterminarea *ore*t a restanei la !lata !ensiei 'e 8ntreinere5 Iar 'u! ne*esitate 'o*umentul e)e*utoriu $a 6i e)!e'iat s!re e6e*tuarea reinerilor la lo*ul 'e mun* a 'e;itorului, *on6orm sursei 'e im!o#itare5 Potri$it art5 G03 Co'ul >amiliei, 'a* 'e;itorul 8ntreinerii nu are salariu sau alte $enituri, 6ie * a*estea s8nt insu6i*iente !entru aEi onora o;ligaia, !ensia 'e 8ntreinere se $a 8n*asa 'in mi<loa*ele ;neti 'e!use 'e *tre 'e;itor 8n instituiile 6inan*iare sau transmise organi#aiilor *omer*iale i ne*omer*iale, *u e)*e!ia *a#urilor *8n' a*este mi<loa*e leEau 6ost transmise 8n !ro!rietate5 "a* 'e;itorul nu 'is!une 'e ast6el 'e mi<loa*e ;neti sau 'a* 'is!une 'e ele, 'ar a*estea s8nt insu6i*iente !entru aEi onora o;ligaia, !ensia 'e 8ntreinere se $a 8n*asa 'in *ontul tuturor ;unurilor mo;ile i imo;ile ale 'e;itorului *are !ot 6i urmrite5 Ast6el, 8ntru e)e*utarea hotrDrilor <u'e*toreti i 8n temeiul 8n*heierii 'e *al*ulare a restanei, 8n *a#ul 8n *are 'e;itorul nu este anga<at 8n *8m!ul mun*ii i nu 'is!une 'e surse 6inan*iare !entru a*o!erirea restanei, e)e*utorul <u'e*tores* !oate !ur*e'e la e)e*utarea silit 'in *ontul ;unurilor 'e;itorului %mo;ile, imo;ile& !rin a!li*area se*hestrului, e$aluare i *omer*iali#area lor *on6orm regulilor generale 'e urmrire a ;unurilor !re$#ut 'e Co'ul 'e ()e*utare al -5 Mol'o$a %Vezi tema% ncas#ri de la persoane fizice *i !uridice&5 Hn*etarea !ro*e'urii 'e 8n*asare a !ensiei alimentare are lo* 'oar 8n *a#urile !re$#ute 'e art5GGG al Co'5 >amiliei, i anume, 8n urma 'e*esului uneia 'intre !ri, atingerii 'e *tre *o!il a $Drstei 'e G8 ani sau o;inerii 'e *tre a*esta a *a!a*itii 'e!line 'e e)er*iiu su; $Drsta 'e G8 aniI B2

a'o!iei *o!ilului *are !rimete !ensia 'e 8ntreinereI anulrii hotrDrii <u'e*toreti !ri$in' 8n*asarea !ensiei5 Hn alte *a#uri *um ar 6i, renunarea 'e la urmrire, tran#a*ia 'e 8m!*are F a!li*area !re$e'erilor art5CJ Co' 'e e)e*utare nu este a'misi;il5 (ste 'e remar*at 6a!tul * la e)e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii 8n *are 'e;itorul este tre*ut *u trai !ermanent !e teritoriul altui stat, e)e*utorul <u'e*tores* $a re*oman'a *re'itorului s a!ele#e la asistena <uri'i* a unui a$o*at, 8ntru !regtirea setului 'e a*te !entru re*unoaterea i 8n*u$iinarea e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu !e teritoriul statului 'u! lo*ul 'e trai al 'e;itorului5 La !regtirea setului 'e a*te !re*um i temeiurile re*unoaterii i 8n*u$iinrii e)e*utrii !e teritoriul statului strin, se $a ine *ont 'e Con$enia =!entru o;inere !ensiei 'e 8ntreinere 8n strintate? 8n*heiat la 0eQ RorM la 20 iunie GJAB i 'u! *a# %'a* e)ist& 'e .ratatul 'e asisten <uri'i* 8ntre ara res!e*ti$ %'u! noul lo* 'e trai al 'e;itorului& i -e!u;li*a Mol'o$a5

B3

Capi)olul !II( A E"1I 1. 4ontra+enia administrati+, rspunderea administrati+. Amenda ca &orm a sanciunii administrati+e ; caracteristici enerale. Contra$enia a'ministrati$ se *onsi'er 6a!ta %a*iunea sau ina*iunea& ili*it *e atentea# !ersonalitatea, la 're!turile i la interesele legitime ale !ersoanelor 6i#i*e i <uri'i*e, la !ro!rietatea or8n'uirea 'e stat i la or'inea !u;li*, !re*um i alte 6a!te ili*ite !entru *are legislaia !re$e'e rs!un'ere a'ministrati$5 -s!un'erea a'ministrati$ !entru *ontra$eniile !re$#ute 'e Codul cu privire la contraven=iile administrative a!are 'a* !rin *ara*terul lor a*este *ontra$enii nu atrag 'u! sine, 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoare, rs!un'ere !enal5%vezi art. CCA ;7 &5 Contra$enia a'ministrati$ se *onsi'er * a 6ost *omis !reme'itat 'a* !ersoana, *are a *omisEo 8i ''ea seama 'e *ara*terul ili*it al a*iunii sau al ina*iunii sale, a !re$#ut urmrile ei 'untoare i leEa 'orit sau a'mitea 8n mo' *ontient sur$enirea a*estor urmri5 Contra$enia a'ministrati$ se *onsi'er, * a 6ost *omis 'in im!ru'en, 'a* !ersoana, *are a *omisEo, a !re$#ut !osi;ilitatea sur$enirii urmrilor 'untoare ale a*iunii sale, 'ar *onsi'era 8n mo' ne*hi;#uit, * ele $or !utea 6i e$itate, sau nEa !re$#ut !osi;ilitatea sur$enirii unor asemenea urmri, 'ei tre;uia i !utea s le !re$a' %vezi art. 1' 311 CCA;7 &5 2a rspunderea administrati+ !ot 6i trase !ersoanele, *are !8n 8n momentul *omiterii *ontra$eniei a'ministrati$e au atins $8rsta 'e ais!re#e*e ani5 >a 'e !ersoanele 8n $8rsta 'e la ais!re#e*e !8n la o!ts!re#e*e ani, *are au *omis *ontra$enii a'ministrati$e, se a!li* msurile, !re$#ute 'e -egulamentul *omisiilor !entru minori, a!ro;at 'e Pre#i'iul Parlamentului5 Hn *a#ul *8n' !ersoanele 8n $8rsta 'e la ais!re#e*e !8n la o!ts!re#e*e ani, *are au *omis *ontra$enii a'ministrati$e, !re$#ute 'e arti*olele @C/G F @C/3, AG, G20EG28, GA@, GB@, GBA, GC@, GC@/A, E GC@/8, G8GEG8@ Cod contraven=ii administrative, ele urmea# a 6i trase la rs!un'ere a'ministrati$ *on6orm 'is!o#iiilor generale5 1in8n' seama 'e *ara*terul *ontra$eniei *omise i 'e !ersoana *ontra$enientului, *a#urile re6eritoare la !ersoanele menionate %*u e)*e!ia !ersoanelor, *are au *omis *ontra$enia, !re$#ut 'e arti*olul GC@ Cod contraven=ii administrative, !ot 6i transmise, iar *ele re6eritoare la !ersoanele *are au *omis *ontra$eniile !re$#ute 'e arti*olul AG Cod contraven=ii administrative, 'e regul urmea# a 6i transmise s!re e)aminare *omisiilor !entru minori 'e se*tor %muni*i!ale&5 Persoanele 8n $8rsta 'e la ais!re#e*e !8n la o!ts!re#e*e ani !ot 6i trase la rs!un'ere a'ministrati$ *on6orm 'is!o#iiilor generale i 8n alte *a#uri, !re$#ute 8n mo'ul 'ire*t 'e a*tele legislati$e5 Persoana *u 6un*ii 'e rs!un'ere, este *onsi'erat !ersoana *reia 8n autoritile !u;li*e, 8ntrEo 8ntre!rin'ere, instituie, organi#aie, in'i6erent 'e ti!ul 'e !ro!rietate i 6orma <uri'i* 'e organi#are, i se a*or' !ermanent sau !ro$i#oriu E 8n $irtutea legii, !rin numire, alegere sau !rin 8n*re'inarea unei 8nstrinri, E anumite 're!turi i o;ligaii 8n $e'erea e)er*itrii 6un*iilor autoritii !u;li*e sau a a*iunilor a'ministrati$e 'e 'is!o#iie ori organi#atori*o F e*onomi*5 Persoana *u 6un*ii 'e rs!un'ere se trage la rs!un'ere a'ministrati$ !entru neres!e*tarea !re$e'erilor a*telor <uri'i*e a *ror 8n'e!linire intr 8n 8n'atoririle ei 'e ser$i*iu5 6anciunea administrati+, este o msur 'e rs!un'ere i se a!li* 8n s*o!ul e'u*rii !ersoanei, *are a *omis o *ontra$enie a'ministrati$, 8n s!iritul res!e*trii legilor, !re*um i 8n s*o!ul 'e a se !re$eni *omiterea unor noi *ontra$enii at8t 'e *tre *ontra$enient 8nsui, *8t i 'e alte !ersoane5 B@

Amenda : este o 6orm a san*iunii a'ministrati$e *are !oate 6i a!li*at *ontra$enienilor !entru *omiterea *ontra$eniei a'ministrati$e5 Amen'a *e se a!li* *etenilor !entru *ontra$eniile a'ministrati$e nu !oate 'e!i, 'e regul, *in*i#e*i, iar !ersoanelor *u 6un*ii 'e rs!un'ere, trei sute 'e salarii minime, 8n mrime sta;ilit 'e legislaie la momentul s$8ririi *ontra$eniei5 Amen'a *e se a!li* *etenilor i !ersoanelor *u 6un*ii 'e rs!un'ere !entru *ontra$enii a'ministrati$e nu !oate 6i mai mi* 'e*8t un salariu minim, 8n mrimea sta;ilit 'e legislaie la momentul s$8ririi *ontra$eniei, 'a* o alt mrime minim nu este sta;ilit 'e legislaie5 Hn *a# 'e sustragere *u rea $oin 'e la a*hitarea amen#ii a!li*ate !entru *ontra$enia a'ministrati$ s$8rit, instana <u'e*toreas* !oate 8nlo*ui a*east san*iune *u arest a'ministrati$, *al*ul8n'uEse #e*e #ile 'e arest !entru un salariu minim, termenul 6iin' *el mult trei#e*i 'e #ile5 A*tele legislati$e !ot sta;ili, 8n *on6ormitate *u CCA i *u alte a*te legislati$e !ri$in' *ontra$eniile a'ministrati$e o amen' mai mare 'e*8t *ea !re$#ut 8n aliniatul %G& al art5 2B Cod cu privire la contraven=iile administrative, 8n *a#uri e)*e!ionale, 8n legtur *u 8n'e!linirea o;ligaiilor *e 'e*urg 'in tratatele internaionale ale -e!u;li*ii Mol'o$a i 'in ne*esitatea s!e*ial 'e a mri rs!un'erea a'ministrati$5 Procedura #ncasrii impozitelor de la contribuabili ; are lo* 8n *on6ormitate *u titlul A i B al Co'ului >is*al al -e!u;li*ii Mol'o$a5 Hn *a#ul es*hi$rii !ersoanei 'e la a*hitarea im!o#itelor, a*esteia i se a!li* san*iuni sti!ulate 8n !re$e'erile Co'ului *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e %vezi art. $$191 CCA al ;7&, *u 8n*asarea 6orat a sumei im!o#itate *8t i a 'e*i#iei !ri$in' a!li*area san*iunii a'ministrati$e !rin interme'iul organelor 'e e)e*utare silit5 <ecizia cu pri+ire la aplicarea sanciunii administrati+e , urmea# a 6i e)e*utat 'in momentul !ronunrii ei 'a* Co'ul *u !ri$ire la *ontra$eniile a'ministrati$e i alt legislaie a -e!u;li*ii Mol'o$a nu sta;iles* alt*e$a5 Hn *a#ul unei !l8ngeri sau al unui !rotest 8m!otri$a 'e*i#iei *u !ri$ire la a!li*area san*iunii a'ministrati$e 'e*i#ia urmea# a 6i e)e*utat, 'u! *e !l8ngerea sau !rotestul au rmas nesatis6*ute, *u e)*e!ia 'e*i#iilor 'e a!li*are a san*iunii su; 6orm 'e a$ertisment !re*um i 8n *a#urile a!li*rii amen#ii !er*e!ute la lo*ul *omiterii *ontra$eniei a'ministrati$e5 "e*i#ia *u !ri$ire la a!li*area san*iunii a'ministrati$e su; 6orm 'e amen' urmea# a 6i e)e*utat !rin *onstr8ngere 'u! e)!irarea termenului, sta;ilit 'e !artea 8nt8i a arti*olului 2J2 Co' *u !ri$ire la *ontra$enii a'ministrati$e5 <ecizia cu pri+ire la aplicarea sanciunii administrati+e se pune #n executare de ctre persoana cu &uncie de rspundere, care a pronunat decizia %$e#i art. $)5 CCA al ;7 &5 0u !oate 6i e)e*utat 'e*i#ia *u !ri$ire la a!li*area san*iunii a'ministrati$e, 'a* ea nEa 6ost !us 8n e)e*utare 8n 'e*urs 'e trei luni 'in #iua !ronunrii ei5 Hn *a#ul sus!en'rii e)e*utrii 'e*i#iei 8n *on6ormitate *u arti*olul 2CC CCA al -M, !res*ri!ia e)e*utrii se sus!en' !8n la e)aminarea !l8ngerii sau a !rotestului5 Hn *a# 'e am8nare a e)e*utrii 'e*i#iei 8n *on6ormitate *u arti*olul 28C CCA al -M, !res*ri!ia e)e*utrii se sus!en' !8n la e)!irarea termenului 'e am8nare5 Prin legislaia -e!u;li*ii Mol'o$a !ot 6i sta;ilite alte termene, 'e 'urat mai lung, !entru e)e*utarea 'e*i#iilor asu!ra *a#urilor *u !ri$ire la unele *ategorii 'e *ontra$enii a'ministrati$e5 %$e#i art. $) CCA al ;7&5 Amenda tre;uie s 6ie !ltit 'e *ontra$enient nu mai t8r#iu 'e *8t 'u! *in*is!re#e*e #ile 'in #iua 8nm8nrii 'e*i#iei *u !ri$ire la a!li*area amen#ii, iar 8n *a#ul 'e!unerii !l8ngerii sau a !rotestului 8m!otri$a a*estei 'e*i#ii F nu mai t8r#iu 'e*8t 'u! *in*is!re#e*e #ile 'in #iua, *8n' a 6ost in6ormat, * !l8ngerea sau !rotestul nEau 6ost satis6*ute5 BA

Amenda, a!li*at !entru *omiterea unei *ontra$enii a'ministrati$e se !ltete 'e *ontra$enient la instituia 9n*ii 'e (*onomii a -e!u;li*ii Mol'o$a5 Amenzile% a!li*ate !entru s$8rirea *ontra$eniilor a'ministrati$e se !er*e! 8n $enitul ;ugetului 'e stat, *u e)*e!ia *a#urilor, *8n' legislaia !re$e'e un alt mo' 'e 6olosire al lor %$e#i art. $ $ CCA al ;7 &5 2. "xecutarea silit a deciziei cu pri+ire la aplicarea amenzii

Hn *a#ul *8n' *ontra$enientul nu !ltete amen'a 8n termenul sta;ilit 'e arti*olul 2J2 CCA al -M, 'e*i#ia 'e a!li*are a amen#ii se trimite !entru reinerea sumei 'e amen' 8n mo' 6orat 'in salariul lui sau 'in alt *8tig, 'in !ensie sau 'in ;urs 8n *on6ormitate *u regulile sta;ilite 'e Co'ul 'e e)e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a5 "a* !ersoana amen'at nu lu*rea#, ori 'a* !er*e!erea amen#ii 'in salariu sau 'intrEun alt *8tig 'in !ensia sau 'in ;ursa *ontra$enientului este im!osi;il 'in alte *au#e, !er*e!erea amen#ii se e6e*tuea#, 8n temeiul 'e*i#iei organului %!ersoanei *u 6un*ii 'e rs!un'ere& *u !ri$ire la a!li*area amen#ii, 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* !rin urmrirea ;unurilor !ersonale ale *ontra$enientului !re*um i a !rii lui 'intrEo !ro!rietate *omun5 "a* !e a'resa in'i*at 'e organul %!ersoana *u 6un*ii 'e rs!un'ere& *are a !ronunat 'e*i#ia 'e a!li*are a amen#ii !ersoana tras la rs!un'ere a'ministrati$ nu 'omi*ilia#, nu lu*rea#, sau nu 8n$a, ori nu se a6l ;unurile a*estuia *are !ot 6i su!use urmririi, e)e*utorul <u'e*tores* remite 'e*i#ia 'e a!li*are a amen#ii organului %!ersoanei *u 6un*ii 'e rs!un'ere& *are a !ronunat 'e*i#ia !entru !re*i#area in6ormaiei 'es!re 'omi*iliul ori ree'ina !ersoanei ori 'es!re lo*ul a6lrii ;unurilor5 Se inter#i*e, *a amen#ile, a!li*ate !ersoanelor *u 6un*ii 'e rs!un'ere, s 6ie !use !e *ontul 8ntre!rin'erilor, instituiilor, organi#aiilor %$e#i articolul $ 3 CCA ;7&5 3. "xecutarea amenzilor aplicate de ctre instanele de )udecat pe cauze penale

()e*utarea !e'e!sei amen#ii *a !e'ea!s !rin*i!al sau *om!lementar se asigur 'e *tre o6i*iul 'e e)e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l 'omi*iliul *on'amnatului %art. 10 Cod de executare al ;epu(licii 7oldova &5 Amenda se a*hit 'e *tre *on'amnat 8n mo' ;ene$ol 8n termen 'e 30 'e #ile 'e la rm8nerea 'e6initi$ a hotr8rii <u'e*toreti5 Hn *a#ul 8n *are *on'amnatul nu a a*hitat amen'a, instana 'e <u'e*at, 'u! e)!irarea termenului 'e e)e*utare ;ene$ol, trimite o6i*iului 'e e)e*utare titlul e)e*utoriu !entru 8n*asarea silit a amen#ii5 26i*iul 'e e)e*utare, 8n termen 'e A #ile, in6ormea# instana 'e <u'e*at, 'es!re e)e*utarea hotr8rii ei5 Hn *a#ul 8n *are *on'amnatul nu a a*hitat amen'a, o6i*iul 'e e)e*utare soli*it instanei *are a <u'e*at *au#a 8n 6on' a'o!tarea unei 8n*heieri 8n *on'iiile arti*olului B@ Co' Penal al -e!u;li*ii Mol'o$a5 Hn *a#ul *on'amnatului *are e)e*ut !e'ea!sa arestului, 8n*hisorii sau 'eteniei !e $ia, instana 'e <u'e*at trimite titlul e)e*utoriu, !entru 8n*asarea silit a amen#ii, !eniten*iarului *are asigur e)e*utarea !e'e!sei5 Hn *a#ul 8n *are !ersoana, !8n la eli;erarea 'in lo*ul 'e 'einere, nu a a*hitat amen'a, instituia !eniten*iar trimite titlul e)e*utoriu o6i*iului 'e e)e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l 'omi*iliul *on'amnatului, 6a!t 'es!re *are *omuni* instanei 'e <u'e*at5 % art. 1)' Cod de executare al ;epu(licii 7oldova&5 BB

Capi)olul !III EXECUTAREA D$CU E"TEL$R EXECUT$RII PRI!I"D LITIGIILE L$CATI!E 1. Intentarea procedurii de executare

.emei 'e intentare a !ro*e'urii 'e e)e*utare este 8naintarea s!re e)e*utare a unui 'o*ument e)e*utoriu5 "o*umentul e)e*utor 'e ;a# este titlul e)e*utoriu, *are se eli;erea# 'e *tre instana 'e <u'e*at *re'itorului urmritor 'u! *e hotr8rea a rmas 'e6initi$5 ()e*utarea nemi<lo*it a 'o*umentului e)e*utorii re$ine e)e*utorului <u'e*tores*5 ()e*utarea silit a 'o*umentelor e)e*utorii 'e *tre alte !ersoane nu se a'mite5 ()e*utarea 'o*umentelor e)e*utorii se e6e*tuea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e ()e*utare 8n a *rui ra# teritorial se a6l 'omi*iliu 'e;itorului5 Prile 8n *a'rul !ro*e'urii 'e e)e*utare s8nt *re'itorul i 'e;itorul5 ()e*utarea silit nu !oate 8n*e!e 'e*8t la *ererea *re'itorului5 Cre'itorul este !ersoana sau organi#aia 8n 6a$oarea *reia a 6ost emis titlul e)e*utoriu i *are are 're!tul 'e a *ere e)e*utarea silit 8n ;a#a unei *ereri s*rise *on6orm !re$e'erilor art5 GC, art5 G8, art5 2C Co' 'e e)e*utare al -M :vezi Anexa 13, res!e*t8n'uEse termenele 'e !re#entare a 'o*umentului e)e*utoriu s!re e)e*utare i *om!etena teritorial5 Mo'ul i *on'iiile 'e intentare a !ro*e'urii e)e*utorii sunt 'es*rise 8n Ca!itolul I5 Con*omitent, la e)e*utarea hotr8rilor !ri$in' litigiile lo*ati$e *re'itorul aa *ontri;uie la e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, !rin !re#entarea e)e*utorului <u'e*tores* a in6ormaiilor ne*esare !entru e)e*utarea silit a 'o*umentului e)e*utoriu i $a !une la 'is!o#iia e)e*utorului <u'e*tores*, 8n *a# 'e ne*esitate, mi<loa*e tehni*e ne*esare !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu %trans!ort, lu*rtori, 'e!o#it, l*tui et*5&5 Cre'itorul este o;ligat s nu 8m!ie'i*e e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 "a* *re'itorul 8m!ie'i* e)e*utarea sau nu *ontri;uie la e)e*utare 'in moti$e ne8ntemeiate 8n *a#ul 8n *are, se im!une ne*esitatea su!ortrii unor *heltuieli !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare %6r 'e *are e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nu este !osi;il& i re6u# a$ansarea a*estora, 'o*umentul e)e*utoriu, la 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* !rin 8n*heierea moti$at a e6ului o6i*iului, se restituie *re'itorului urmritor 6r e)e*utare 8n temeiul art5 82 lit5 %e sau 6 & Co' 'e e)e*utare al -M5 -estituirea 'o*umentului e)e*utoriu *re'itorului, nu 8El li!sete 'e 're!tul 'e aEl !re#enta re!etat s!re e)e*utare, *u *on'iia 8nlturrii moti$elor 'e restituire5 "e;itorul este o;ligat s e)e*ute 'o*umentul e)e*utoriu 8n termenele sta;ilite 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 ()e*utorul <u'e*tores* !ar*urge la e)e*utarea silit 'oar 'u! e)!irarea termenului a*or'at 'e;itorului !entru e)e*utarea ;ene$ol *u e)*e!ia *a#urilor 'e e)e*utare ime'iat5 ()e*utorul <u'e*tores* !oate, !rin 8n*heiere moti$at, am8na e)e*utarea la *ererea !rilor sau 'in o6i*iu5 Moti$ele am8nrii tre;uie *u *ertitu'ine s *onin *ir*umstane, *are s in$o*e im!osi;ilitatea !etre*erii a*telor 'e e)e*utare5 Hn*heierea !ri$in' am8narea a*telor 'e e)e*utare !oate 6i *ontestat %vezi Anexa ,.) "a* e)ist *ir*umstane *are 6a* e)e*utarea 'i6i*il sau im!osi;il, 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* se 8nto*mete un !ro*esE$er;al 'e *onstatare a im!osi;ilitii 'e e)e*utare5 ()e*utorul <u'e*tores* sau !rile, 8n !ro*esul e)e*utrii, 'a* nu este *lar sensul, e)tin'erea sau mo'ul 'e a!li*are a 'is!o#iti$ului hotr8rii *are urmea# a 6i e)e*utat sau 'a* hotr8rea *u!rin'e 'is!o#iii *ontra'i*torii, e)e*utorul <u'e*tores* 'in o6i*iu sau la *ererea !arti*i!anilor la !ro*e'ura 'e e)e*utare, !oate soli*ita instanei sau organului emitent, 8n temeiul art5CG Co' 'e ()e*utare i 2AG CPC E e)!li*area hotr8rii 5 BC

0u se a'mite sus!en'area e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, 8n *a#ul 'e!unerii a!elului sau re*ursului, 'e*8t 8n ;a#a 8n*heierii instanei 'e <u'e*at !rin *are se 'is!une sus!en'area e)e*utrii hotr8rii5 2. Pstrarea bunurilor

Hn *a#ul 8n *are *re'itorul re6u# s !reia la !strare ;unurile, *u a*or'ul !rilor se numete un a'ministrator sau ;unurile se transmit la !strare 8n ;a#a *ontra*tului 'e 'e!o#it, 'oar *u *onsimm8ntul *re'itorului *are $a a$ansa *heltuielile ne*esare5 Hn *a#ul 8n *are !rile nu au a<uns la un a*or', a'ministratorul se 'esemnea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 9i<uteriile i alte o;ie*te 'e aur, argint, !latin i 'e metale !reioase, 'in !ietre !reioase i !erle, !re*um i 6ragmentele 'in a*este o;ie*te, ri'i*ate 'e la 'e;itor, se 'e!un ime'iat 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* la !strare 8n instituiile 6inan*iare ale -e!u;li*ii Mol'o$a5 Persoana *reia iEau 6ost transmise s!re !strare ;unurile nu are 're!tul s le 6oloseas* sau s le 8nstrine#e, ea !oart rs!un'ere, 8n *on6ormitate *u legislaia, !entru !re<u'i*iul *au#at intenionat sau 'in *ul!5 Hnsuirea sau 8nstrinarea ;unurilor transmise 8n !strare atrage rs!un'erea *ontra$enional sau !enal !re$#ut 'e legislaie5 ()e*utorul <u'e*tores* 'etermin *uantumul remunerrii 8n *on6ormitate *u tari6ele sta;ilite, iar 8n li!sa tari6elor o remunerare o;inuit5 Cheltuielile legate 'e !strarea ;unurilor se*hestrate s8nt su!ortate 'e *tre 'e;itor5 3. Procedura de e+acuare

Co'ul 'e e)e*utare, 'e6inete e,acuarea =*a eli;erarea s!aiului lo*ati$ %8n*!ere&, in'i*at 8n 'o*umentul e)e*utoriu, 'e *tre !ersoanele nominali#ate 8n a*esta, 8m!reun *u ;unurile *are le a!arin?5 ($a*uarea are lo* !rin 'ou mo'aliti < 6e-e,ol. i *ili).5 Prin e$a*uarea ;ene$ol se su;8nelege, eli;erarea 'e *tre 'e;itor a s!aiului lo*ati$ 6r a *rea o;sta*ole 8n e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 "a* !ersoana *are urmea# s 6ie e$a*uat, intenionat se es*hi$ea# sau nu 8n'e!linete *erinele e)e*utorului <u'e*tores*, nuEi !ermite s intre 8n s!aiul lo*ati$ !e *are 8l o*u! sau *omite alte a*iuni *are 8m!ie'i* e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu, e$a*uarea se e6e*tuea# 8n mo' silit5 Hn titlul e)e*utoriu o;ligatoriu se in'i* numele !renumele, !atronimi*ul tuturor !ersoanelor *are au atins $8rsta ma<oratului, *e urmea# a 6i e$a*uate5 Pri$itor la *o!ii minori, 8n titlul e)e*utoriu se 6a* meniunile res!e*ti$e5 "ata i ora e$a*urii silite este sta;ilit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* tot !rin 8ntiinarea 'e;itorului, *re'itorului i a organelor 'e 're!t %!otri$it art5 AJ Co' 'e e)e*utare&5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu !oate 6i 8ntiinat 8n mo'ul sta;ilit, 8ntiinarea se 6a*e !rin !ot, *u s*risoare re*oman'at, *u a$i# 'e !rimire sau telegram5 ($a*uarea silit are lo* 8n !re#ena !ersoanelor *e urmea# a 6i e$a*uate, a *ola;oratorilor 'e !oliie, a 'oi martoriEasisteni i a *re'itorului urmritor5 Hn *a#ul li!sei 'e;itorului, 8ntiinat *ores!un#tor, sau a re6u#ului a*estuia 'e a !ermite e)e*utorului s intre 8n 8n*!ere, e$a*uarea silit are lo* !rin 6orarea uii, 6a!t *are se *onsemnea# 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* 8n !ro*esulE$er;al %vezi Anexa 3,3 %!re$#ut 'e art5C0 C(&, 8n *are se in'i* moti$ul 6orrii silite, !ro*esulE$er;al 6iin' semnat 'e toi !arti*i!anii la e$a*uare5 Hn !ro*esulE$er;al se in*lu'e $aloarea !e *8t sete !osi;il i lista ;unurilor 'e!istate 8n 8n*!erea *e urma a 6i eli;erat5 Hn*!erea se !re' !ersoanei 8n 6olosul *reia a 6ost eli;erat5 Pro*esulE$er;al se 8nto*mete 8n trei e)em!lare5 !. "+acuarea debitorului cu acordarea unui alt spaiu locati+ B8

($a*uarea 'e;itorului *u a*or'area unui alt s!aiu lo*ati$ %unei alte 8n*!eri& se e6e*tuea# numai 'u! *e a*estuia i sEa a*or'at s!aiu lo*ati$ %8n*!ere&5 "a* 8n 'o*umentul e)e*utoriu este in'i*at ne*esitatea 'e a i se a*or'a 'e;itorului un alt s!aiu lo*ati$ %o alt 8n*!ere&, e)e*utorul <u'e*tores* a'resea# organului *are este o;ligat s a*or'e s!aiu lo*ati$ %8n*!ere& !ro!unerea 'e a e)e*uta hotr8rea, sta;ilin'uEi un termen *on*ret5 Hn *a#ul 8n *are s!aiul lo*ati$ %8n*!erea& nu a 6ost a*or'at 8n termenul sta;ilit, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete un !ro*esE$er;al, !e *are 8l !re#int instanei 'e <u'e*at *are a a'o!tat hotr8rea5 "a* e$a*uarea se e6e*tuea# *u a*or'area unui alt s!aiu lo*ati$ %unei alte 8n*!eri&, iar 'e;itorul re6u# s ia !arte la e$a*uare, e)e*utorul <u'e*tores* strmut ;unurile 8n !re#ena martorilor asisteni, 8nto*min' in$entarul lor, 8n s!aiul %8n*!erea& a*or'at i 8l sigilea#5 ()e*utorul <u'e*tores* nu rs!un'e !entru !strarea ;unurilor 'e;itorului5 $. "xecutarea 0otr#rilor pri+ind strmutarea #ntr-un alt spaiu locati+ :#ntr-o alt #ncpere3 sau sc0imbul &orat al spaiului locati+ :#ncperii3 "a*, 8n termenul sta;ilit, 'e;itorul nu a e)e*utat ;ene$ol hotr8rea !ri$in' strmutarea 8ntrE un alt s!aiu lo*ati$ %8ntrEo alt 8n*!ere& sau !ri$in' s*him;ul 6orat al s!aiului lo*ati$ %8n*!erii&, e)e*utarea se e6e*tuea# 8n *on6ormitate *u !re$e'erile Co'ului 'e e)e*utare5 '. "xecutarea 0otr#rilor pri+ind e+acuarea &r acordarea unui alt spaiu locati+

"a* 'e;itorul nu eli;erea# ;ene$ol s!aiul lo*ati$ %8n*!erea& in'i*at 8n 'o*umentul e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores* sta;ilete 'ata i ora e)e*utrii silite i 8l o;lig !e 'e;itor s *omuni*e lo*ul un'e !ot 6i strmutate ;unurile5 "a* 'e;itorul nu 8i 8n'e!linete o;ligaia 'e a *uta o 8n*!ere !entru strmutarea ;unurilor i re6u# s ia !arte la e$a*uare, e)e*utorul <u'e*tores* 8nto*mete un !ro*esE$er;al, 8n *are se in'i* toate ;unurile a6late 8n 8n*!ere, i transmite ;unurile 8n !strare *re'itorului5 "u! e)!irarea a 3 ani, ;unurile !ot 6i $8n'ute, 8n mo'ul sta;ilit 'e Co'ul 'e e)e*utare, 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*5 Suma o;inut se utili#ea# !entru re*u!erarea *heltuielilor 'e e)e*utare, iar suma rmas se 'e!une la *ontul 'e 'e!o#it al o6i*iului 'e e)e*utare, 'e;itorul 6iin' 8n 're!t s o re$en'i*e5 "a* 'e;itorul nu !arti*i! la e$a*uare, 'ar a *omuni*at un'e tre;uie sEi 6ie strmutate ;unurile, a*estea se in'i* 8n !ro*esulE$er;al i se strmut 8n lo*ul in'i*at 'e 'e;itor 8n a*eeai lo*alitate, *heltuielile !entru reali#area !ro*e'urii 'e e$a*uare silit 6iin' su!ortate 'e *tre 'e;itor5 (. "xecutarea 0otr#rilor pri+ind instalarea #n spaiul locati+

Instalarea *onst 8n asigurarea 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* a !trun'erii *re'itorului 8n 8n*!erea in'i*at 8n titlul e)e*utoriu i 'omi*ilierea sau a6larea 8n ea 6r *are$a o;sta*ole5 Hn asemenea *a# 'e;itorul se 8ntiinea# * are lo* instalarea silit a *re'itorului i * el este o;ligat 'e a nu *rea *re'itorului *are$a o;sta*ole la 'omi*ilierea sau la a6larea 8n a*east 8n*!ere5 "e;itorul este !re8ntDm!inat 'es!re *onse*inele !re$e'erilor art5 2B Co' 'e e)e*utare, %vezi Anexa 1,.& *e !ot 6i a!li*ate asu!ra lui 8n *a#ul nee)e*utrii *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*5 Hntiinarea 'at tre;uie s *u!rin' anul, luna, #iua i ora instalrii, in'i*area titlului *e se e)e*ut i in'i$i'uali#area imo;ilului i !ro!unerea 'e;itorului 'e a 6i !re#ent i a nu *rea o;sta*ole 8n tim!ul e)e*utrii5 BJ

"a* e)e*utorului <u'e*tores* i se $a o!une re#isten, el $a 8nto*mi, *on6orm !ro*e'urii, un !ro*esE$er;al, *e $a !utea ser$i e$entual i la urmrirea a'ministrati$ sau !enal a 'e;itorului, 8n *a#ul *Dn' 'e;itorul a ameninat e)e*utorul <u'e*tores* sau a a!li*at $iolen 8m!otri$a e)e*utorului <u'e*tores*5 Hn *a# 'e 8m!otri$ire, *a i 8n *a#ul 8n *are 'e;itorul li!sete 'e a*as, sau se 8m!otri$ete s 'es*hi' uile, e)e*utorul <u'e*tores* $a re*urge la a<utorul 6orelor 'e or'ine5 A*iunile 8ntre!rinse 'e e)e*utorul <u'e*tores* !entru s$Drirea e)e*utrii $or 6i *onsemnate 8ntrEun !ro*esE$er;al, *e $a 6i semnat 'e e)e*utorul <u'e*tores* i 'e !ri, *rora li se $a lsa *Dte o *o!ie 'e !e a*el !ro*esE$er;al5 "a* instalarea a a$ut lo* 8n li!sa 'e;itorului, e)e*utorul <u'e*tores* $a in'i*a 8n !ro*esulE $er;al 6a!tul 'at iEl $a o;liga s nu *ree#e o;sta*ole *re'itorului 8n lo*uirea sau a6larea 8n 8n*!erea, 8n *are a 6ost instalat5 Hn asemenea *ir*umstane e)e*utorul <u'e*tores* este o;ligat s asigure !rimirea a*estui !ro*esE$er;al 'e *tre 'e;itor5 Hn !ro*esulE$er;al 'e asemenea se $or 'es*rie ;unurile *e se a6lau 8n 8n*!ere la momentul instalrii5 2riginalul !ro*esuluiE$er;al se ane)ea# i se !strea# 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, *a a*t 'e 8n*heiere a e)e*utrii5 Pro*e'ura 'e e)e*utare !oate 6i reluat 8n 'e*urs 'e B luni 'a* 'e;itorul 8m!ie'i* a**esul *re'itorului 8n s!aiul lo*ati$ %8n*!ere& i 6olosirea lui5 Hn a*est *a#, 'e;itorului 8i !ot 6i a!li*ate san*iunile !re$#ute 'e legislaie5 *. "+acuarea locuitorilor #n cadrul executrii dreptului de ipotec

"e;itorul i!ote*ar, *8t i *elelalte !ersoane *are lo*uies* 8n imo;ilul i!ote*at sunt o;ligate s eli;ere#e ;unul i!ote*at la 'ata intrrii 8n $igoare a a*or'ului 'e e)e*utare ;ene$ol, semnat 8ntre *re'itorul i!ote*ar i 'e;itorul i!ote*ar, 'a* !rile nu au sta;ilit un alt termen, sau la momentul rm8nerii 'e6initi$e a or'onanei <u'e*toreti ori, 'u! *a#, a hotr8rii <u'e*toreti F 8n *a#ul e)e*utrii 6orate a 're!tului 'e i!ote*5 Peri$itor la e$a*uarea 8n temeiul a*or'ului 'e e)e*utare ;ene$ol autonti6i*at notarial, este ne*esar 'e inut *ont * e)e*utorul <u'e*tores* $a 8ntre!rin'e numai a*ele msuri 'e e)e*utare *are au 6ost *on$enite 'e *tre !ri i in*luse 8n a*or'5 "a* 'e;itorul i!ote*ar i *elelalte !ersoane iEa luat anga<amentul i au *on$enit 8n a*or' s eli;ere#e imo;ilul 8ns re6u# s eli;ere#e ;unul i!ote*at sau 'a* nu lEau eli;erat la e)!irarea termenului 'e GA #ile 'in 'ata sta;ilit, e)e*utorul <u'e*tores* $Ea iniia e$a*uarea silit5 Persoanele *are lo*uies* 8ntrEun s!aiu i!ote*at 8n ;a#a unui *ontra*t 'e lo*aiune, 'es!re *are *re'itorul i!ote*ar a 6ost in6ormat 8n *on6ormitate *u !re$e'erile Legii *u !ri$ire la i!ote*, nu !ot 6i o;ligate s !rseas* s!aiul menionat !8n la e)!irarea termenului 'e lo*aiune5 A*estea $or a$ea *alitatea 'e lo*atari ai !ersoanei *are 'eine 8n !ro!rietate ;unul i!ote*at 8n urma e)e*utrii 're!tului 'e i!ote*5 Cheltuielile 'e e)!e'iere a noti6i*rii, 'e 8nregistrare a !rea$i#ului, !re*um i alte *heltuieli 'e e)e*utare a 're!tului 'e i!ote* sunt su!ortate 'e *tre 'e;itorul i!ote*ar, *u e)*e!ia *a#urilor 8n *are or'onana sau hotr8rea <u'e*toreas*, 'u! *a#, !re$e'e alt6el sau *re'itorul i!ote*ar i 'e;itorul i!ote*ar *on$in alt6el5 ,. "+acuarea locatarilor

"a* ;unul se a6l 8n 6olosina 'e;itorului i!ote*ar sau a altor !ersoane a*etia sunt o;ligai !rin lege s eli;ere#e ;unul i!ote*at, ime'iat *e instana 'e <u'e*at a emis or'onana, sau *re'itorul i!ote*ar i 'e;itorul i!ote*ar au semnat a*or'ul !ri$in' e)e*utarea ;ene$ol5 Cre'itorul !oate soli*ita asistena e)e*utorului <u'e*tores* 'u! *a#5 C0

@ot#" 5entru a evacua locatarii din imo(ilul ipotecat% este necesar s# fie nscri*i n documentul executoriu (ordonan=a sau 2ot#rrea !udec#toreasc# sau acordul privind executarea (enevol#) numele tuturor persoanelor supuse evacu#rii. Pe 'e alt !arte, 'a* imo;ilul i!ote*at se a6l 8n lo*aiune i *re'itorul a 6ost in6ormat 'es!re lo*aiune la momentul 8n*heierii *ontra*tului 'e i!ote*, lo*atarii nu $or !utea 6i o;ligai s !rseas* ;unul imo;il !8n la e)!irarea termenului lo*aiunii5

CG

Capi)olul IX EXECUTAREA H$TRIL$R PRI!I"D TRA"S ITEREA C$PILULUI :otr8rile !ri$in' transmiterea *o!ilului se e)e*ut 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* %art5GAG C(&, 6*8n' !arte 'in *ategoria 'e hotr8ri !ri$in' e)e*utarea silit 'ire*t, i !resu!une o;ligaia 'e;itorului 'e a transmite *o!ilul5 Im!li*area 8n a*east 6a#a a e)e*utrii a unor relaii !ersonale, 8l 'etermin !e e)e*utorul <u'e*tores*, s in *ont 8n !rimul r8n' 'e interesul su!erior al *o!ilului5 La intentarea !ro*e'urii 'e transmitere a *o!ilului, e)e*utorul <u'e*tores* $a !ro*e'a 8n *ores!un'ere *u Co'ul 'e e)e*utare e6e*tu8n' toate a*tele !re!aratorii !re$#ute 8n *a!itolul I al !re#entului ghi'5 Ast6el, 'e;itorul 8i $a !utea e)e*uta 'e ;un $oie o;ligaia sa 8n termenul !re$#ut 8n 8n*heierea 'e sta;ilire a termenului ;ene$ol, 'a* hotr8rea nu !re$e'e alt6el5 Pro*e'ura 'e transmitere silit a *o!ilului $a 8n*e!e 'u! e)!irarea termenului 'e e)e*utare ;ene$ol, *u in'i*area lo*ului, 'atei i orei !entru e6e*tuarea a*iunilor5 .ransmiterea *o!ilului se $a e6e*tua *u !arti*i!area !ersoanei *reia tre;uie s i se transmit *o!ilul !entru 8ngri<ire i e'u*aie, 8n !re#ena autoritii tutelare %art5 GAG C(&5 ()e*utorul <u'e*tores* la transmiterea *o!ilului este o;ligat s 8n*heie un !ro*esE$er;al 'es!re 6a!tul e)e*utrii %vezi Anexa !2.&, *are $a *u!rin'e meniunile !re$#ute 'e art5C0 C(5 Pre#ena autoritii tutelare, *a organ s!e*iali#at, este o;ligatorie, e)e*utorul <u'e*tores* este 8n 're!t s 'is!un !arti*i!area s!e*ialistului la !ro*e'ura 'e e)e*utare %art5 A2, A3 C(&5 Hn *a#ul *8n' una 'in !ri $a 6i a;sent la momentul transmiterii, e)e*utorul <u'e*tores* $a 'is!une am8narea e)e*utrii %art5 CG C(& %vezi Anexa *.&5 Hn *a#urile !re$#ute 'e lege, !re*um i atun*i *8n' e)e*utorul <u'e*tores* *onsi'er ne*esar, organele 'e !oliie sunt o;ligate sEi a*or'e *on*ursul la e6e*tuarea e)e*utrii silite5 "a* 'e;itorul !rin 'i6erite a*iuni %ina*iuni& 8m!ie'i* e)e*utarea hotr8rii, 6a 'e el se a!li* !re$e'erile art5 G@J Co' 'e e)e*utare5 A*hitarea amen#ii nu 8l s*utete !e 'e;itor 'e e)e*utarea hotr8rii5 Hn *a#ul 'a* !rin 8m!ie'i*area e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu 'e *tre 'e;itor i a altor !ersoane se *onin elemente 'e *ontra$enie sau 'e in6ra*iune, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare 8naintea# instanei 'e <u'e*at sau !ro*urorului, 'u! *a#, materialele i 'emersul 'e tragere a lor la rs!un'ere *ontra$enional sau !enal5 ()e*utorul <u'e*tores*, 8n *a#urile ne*esare !oate 8nainta instanei 'e <u'e*at un 'emers !ri$in' !lasarea !ro$i#orie a *o!ilului 8ntrEo instituie 'e stat !entru *o!ii %vezi Anexa !3&5 Cara*terul a'e*$at al a*iunilor i msurilor 8ntre!rinse 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* i ra!i'itatea *u *are este !us 8n !ra*ti* 8n'e!linirea hotr8rii <u'e*toreti 8n !ri$ina transmiterii *o!ilului i a altor hotr8ri *u un *ara*ter similar *er un tratament urgent, !entru * tre*erea tim!ului !oate a$ea *onse*ine ireme'ia;ile asu!ra relaiilor 'intre *o!ii i !rini %:otr8rea C("2 'in G350C50B, *au#a La6argue *ontra -omDnia&5 :otr8rea se *onsi'er e)e*utat 'in momentul transmiterii reale a *o!ilului5 2'at *u transmiterea *o!ilului, e6ul o6i*iului $a 'is!une 8n*etarea !ro*e'urii % vezi Anexa 22.&5

C2

Capi)olul X EXECUTAREA H$TR&RIL$R PRI!I"D REPU"EREA &" %U"C7IE #I ALTE D$CU E"TE EXECUT$RII CE 7I" DE RELA7IILE DE U"C -esta;ilirea la lo*ul 'e mun* a salariatului trans6erat nelegitim la o alt mun* sau eli;erat nelegitim 'in ser$i*iu !oate 6i e6e*tuat !rin nego*ieri 'ire*te *u anga<atorul, iar 8n *a# 'e litigiu E !rin hotr8rea instanei 'e <u'e*at %art58J Co'ul Mun*ii&5 La intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare a hotr8rilor !ri$in' re!unerea 8n 6un*ie i alte 'o*umente e)e*utorii *e in 'e relaiile 'e mun*, e)e*utorul <u'e*tores* $a !ro*e'a 8n *ores!un'ere *u *o'ul 'e e)e*utare e6e*tu8n' toate a*tele !re!aratorii !re$#ute 8n *a!itolul I al !re#entului ghi'5 :otr8rile instanei 'e <u'e*at !ri$in' re!unerea 8n 6un*ie 6a* !arte 'in 'o*umente e)e*utorii *e in 'e relaiile 'e mun* i sunt 'e e)e*utare ime'iat5 Hn *a#ul *8n' 'o*umentul e)e*utoriu urmea# a 6i e)e*utat ime'iat, el se e)e*ut silit 6r a*or'area termenului 'e e)e*utare ;ene$ol %art5BC al5@ C(&, 8ns, e)e*utorul <u'e*tores*, 8n 'is!o#iia 8n*heierii 'e intentare, $a o;liga a'ministraia unitii, 8ntrEun tim! restr8ns s e)e*ute re!unerea 8n 6un*ie, sta;ilin'uEi un termen 'e e)e*utare5 Anga<atorul este o;ligat s e)e*ute ime'iat or'onana sau hotr8rea <u'e*toreas* !rin *are !8r8tul este o;ligat la !lata salariului i a altor 're!turi *e 'e*urg 'in ra!orturi 'e mun*, !re*um i a in'emni#aiilor !re$#ute 'e statutul omerilor, 8n mrimea unui salariu me'iu, iar 8n *a#ul reintegrrii 8n ser$i*iu, !8r8tul $a !lti un salariu me'iu !entru a;sena 6orat 'e la lu*ru %art5 2AB CPC&5 Hn 'e!en'en 'e *a#, 'u! e)!irarea termenului a*or'at, e)e*utorul <u'e*tores* la 6aa lo*ului $a $eri6i*a e)e*utarea hotr8rii, soli*it8n' a'ministraiei e)trasul 'in or'in %hotr8rea organului *olegial& 'e resta;ilire 8n 6un*ie a !ersoanei nominali#ate 8n 'o*umentul e)e*utoriu, i 8nto*min' la 6aa lo*ului !ro*esulE$er;al *ores!un#tor, semnat 'e martori i !ersoana resta;ilit :vezi Anexa !!35 ltimul in*lu'e 8n !ro*esulE$er;al meniunea !re*um * nu are *are$a !retenii asu!ra mo'ului sau 6a!tului resta;ilirii 8n 6un*ie5 Hn *a#ul 8n *are 'is!o#iti$ul 'o*umentului e)e*utoriu !re$e'e msuri *are urmea# a 6i e6e*tuate la momentul resta;ilirii, se $eri6i* *ores!un'erea 'atelor 'in or'inul 'e resta;ilire *u 'is!o#iti$ul 'o*umentului e)e*utoriu5 Hn toate *a#urile e)e*utorul <u'e*tores* $a urmri e)e*utarea integral, real i ne*on'iionat a hotr8rii <u'e*toreti5 Con6orm alin5 2 art5 3AB Co'ul Mun*ii nee)e*utarea a*telor <u'e*toreti 'es!re resta;ilirea 're!turilor salariatului *e 'e*urg 'in ra!orturile 'e mun* i 'in alte ra!orturi legate nemi<lo*it 'e a*estea, atrage e6e*tele !re$#ute 'e Co'ul 'e e)e*utare5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul nu e)e*ut hotr8rea !ri$in' re!unerea 8n 6un*ie a salariatului, e)e*utorul <u'e*tores*, la 6aa lo*ului, 8nto*mete un !ro*esE$er;al :vezi Anexa !$3, semnat 'e martori asisteni i !ersoana resta;ilit, !e *are 8l !re#int e6ului o6i*iului 'e e)e*utare !entru a!li*area san*iunilor !re$#ute 8n aliniatul 2 art5GA0 C(, iar 'e;itorului i se sta;ilete un nou termen !entru e)e*utare5 A'ministraia unitii sau organul ei *olegial !entru nee)e*utarea hotr8rii instanei 'e <u'e*at !ri$in' re!unerea 8n 6un*ie a salariatului, $a 6i san*ionat, 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, *are $a a!li*a !ersoanei *u 6un*ie 'e rs!un'ere sau 'u! *a#, mem;rilor organului *olegial, *are sunt o;ligai s e)e*ute hotr8rea, o amen' 8n mrime 'e !8n la CA 'e uniti *on$enionale5

C3

A*hitarea amen#ii nu eli;erea# !ersoana *u 6un*ii 'e rs!un'ere, sau organul *olegial 'e e)e*utarea hotr8rii instanei 'e <u'e*at !ri$in' re!unerea 8n 6un*ie a salariatului *on*e'iat sau trans6erat nelegitim5 "a* a*iunile %ina*iunea& !ersoanelor *are, 6r moti$e <usti6i*ati$e, nu 8n'e!lines* *erinele e)e*utorului <u'e*tores* sau 8m!ie'i* e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu *onin elemente 'e *ontra$enie sau 'e in6ra*iune, e6ul o6i*iului 'e e)e*utare 8naintea# instanei 'e <u'e*at %2@C CPC&, sau !ro*urorului, 'u! *a#, materialele i 'emersul 'e tragere a lor la rs!un'ere *ontra$enional %art5200/GG CCA& sau !enal %art5320 CP& :vezi Anexa !'35 Ca noiune re!unerea 8n 6un*ie a salariatului, este sinonim *u resta;ilirea 're!turilor 8n*l*ate, *are 8n sensul ei 'e!lin, =de re*)i)u)io i- i-)e=rum>, 'e re!unere a !ersoanei 8n*a'rate 8n mun* 8n situaia <uri'i* anterioar msurii *e a 6ost anulat5 Ast6el, ra!ortul <uri'i* 'e mun* se *onsi'er a nu 6i 6ost 8ntreru!t5 Persoana 8n *au# ;ene6i*ia# 'e $e*hime ne8ntreru!t 8n a*eeai unitate, urm8n' s i se a*hite, !e l8ng 're!turile !entru !erioa'a 8n *are nu a !utut lu*ra, toate 're!turile 'e *are a 6ost !ri$at 'in *au#a msurii nelegale5 Hn !ra*ti*, sur$in situaii *8n', 6un*ia % lo*ul 'e mun*& a 6ost 'es6iinatI unitatea a 6ost 'i#ol$at 8ntre tim!I !ersoana nu 'orete s re$in la $e*hea unitate5 A$8n' 8n $e'ere *ara*terul la*unar i *ontra'i*toriu al 'is!o#iiilor legale !ri$in' e6e*tele unei hotr8ri <u'e*toreti 'e re!unere 8n 6un*ie, 8n literatura 'e s!e*ialitate, 'ar i 8n !ra*ti*a <u'e*toreas*, au a!rut mai multe !un*te 'e $e'ere5 Hn legtur *u im!osi;ilitatea re$enirii 8n a*eeai 6un*ie, *a urmare a 'es6iinrii 6un*iei, sEa menionat * a'ministraia este o;ligat s asigure 8n*a'rarea 8n mun* a !ersoanei, !entru *a a*easta s nu 6ie !us 8ntrEo situaie mai rea 'e*8t a*eea 8n *are sEar 6i a6lat 'a* nu ar 6i inter$enit msura nelegal5 "a* !lasarea 8n alt mun* nu se !oate reali#a, reintegrarea 8n 're!turi im!li* ori*um mo'i6i*area temeiului legal al 'es6a*erii *ontra*tului 'e mun*5 A*east mo'i6i*are tre;uie s 6ie o!erat la 'ata reintegrrii, !entru *a !ersoana 8n *au# s ;ene6i*ie#e 'e $e*himea ne8ntreru!t 8n a*eeai unitate5 2 alt o!inie art *, 8n *a#ul 8n *are *ontra*tul in'i$i'ual 'e mun* ar 6i 8n*etat 'e 're!t sau !ostul ar 6i 6ost 'es6iinat 8ntre momentul *on*e'ierii salariatului i momentul !ronunrii hotr8rii 'e anulare a 'e*i#iei 'e *on*e'iere, instana $a o;liga !e anga<ator la !lata 're!turilor salariale i a *elorlalte 're!turi 'e *are ar 6i ;ene6i*iat salariatul !8n la 'ata 8n*etrii *ontra*tului su 'e mun*5 "e asemenea, 8ntrEo alt o!inie, se !re*i#ea# * nu este a'misi;il reintegrarea salariatului *on*e'iat nelegal 8ntrEo 6un*ie similar, el tre;uie reintegrat 8n a*eeai 6un*ie5 "a* re$enirea 8n a*eeai 6un*ie nu este !osi;il 'in moti$ul * 6un*ia a 6ost 'es6iinat 8ntre tim!, reintegrarea ori*um $a a$ea lo*, la 6el se $a !ro*e'a i 8n *a#urile 8n *are, la !ronunarea hotr8rii, salariatul 8n'e!linete *on'iiile !entru !ensionare5 Am *onsi'erat o!ortun a a'u*e la *unotin o!iniile 'ate, 8ns, ori*are ar 6i !un*tul 'e $e'ere, 8n !ra*ti*, e)e*utorul <u'e*tores* 8n *a#urile ne*esare $a soli*ita e)!li*aii re6eritor la sensul, e)tin'erea sau a!li*area 'is!o#iti$ului hotr8rii %art52AG CPC&5 Hn *a#ul tergi$ersrii e)e*utrii hotr8rii <u'e*toreti, la *ererea *re'itorului, instana 'e <u'e*at 'is!une !rin 8n*heiere s i se !lteas* salariatului salariul me'iu sau 'i6erena 'e salariu !e tot inter$alul 'e tim! 'intre 'ata !ronunrii hotr8rii i 'ata e)e*utrii ei *on6orm !re$e'erilor Co'ului Mun*ii5 Hn*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare se 'e*i'e 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare, 8n *on'iiile art5CJ C(, *u 8ntiinarea *re'itorului i 'e;itorului, 8ns ne!re#entarea a*estor !ersoane nu 8m!ie'i* luarea 'e*i#iei5 C@

Capi)olul XI UR RIREA !AL$RIL$R

$'ILIARE

/alorile mo;iliare %titlurile 'e $aloare& re!re#int !atrimoniul 'e;itorului i sunt *onsi'erate ;unuri mo;ile %art5288 al5A CC -M&5 /alorile mo;iliare sunt emise 8n 6orm 'e, $alori mo;iliare nominati$e materiali#ate, *are se !un 8n *ir*ulaie 8n 6orm 'e *erti6i*ate *are autenti6i* 're!turile *on6erite 'e $alorile mo;iliare i $alori mo;iliare nominati$e nemateriali#ate, *are se emit 8n 6orm 'e 8ns*rieri 6*ute la *onturile !ersonale ale !ersoanelor 8nregistrate, in*lusi$ !e !urttori ele*troni*i5 Pentru 6orma 'at 'e $alori mo;iliare, 're!t 'o*ument 'e *on6irmare a 're!turilor *on6erite 'e $aloarea mo;iliar ser$ete hotr8rea !ri$in' emisiunea $alorilor mo;iliare i e)trasul 'in registru %Lege *u !ri$ire la !iaa $alorilor mo;iliare&5 Hn *a#ul 8n *are 'e;itorul este titular al $alorilor mo;iliare ele !ot 6i urmrite %art58B C(&5 Hn temeiul 'o*umentului e)e*utoriu, e)e*utorul <u'e*tores*, !oate a!li*a se*hestru !e l8ng ;unurile mo;ile sau imo;ile i !e $alorile mo;iliare ale 'e;itorului5 rmrirea $alorilor mo;iliare se 6a*e !rin ri'i*area lor 'e la 'e;itor, *8n' $alorile mo;iliare sunt materiali#ate, sau !rin a!li*area se*hestrului la *onturile !ersonale a 'e;itorului, 8n *a#ul $alorilor mo;iliare nemateriali#ate %art58J C(& :vezi Anexa ! i 1235 /alorile mo;iliare sunt inute 8ntrEun registru al emitentului, iar 'a* emitentul a 8nregistrat !este A0 'e !ersoane 8n registrul 'eintorilor 'e $alori mo;iliare 'in *lasa res!e*ti$, 'e *tre un registrator in'e!en'ent %art5C 'in Legea *u !ri$ire la !iaa $alorilor mo;iliare&5 Hn *a#ul ri'i*rii sau se*hestrrii $alorilor mo;iliare, e)e*utorul <u'e*tores* remite o *o!ie a !ro*esuluiE$er;al :vezi Anexa 1$3 registratorului in'e!en'ent sau !ersoanei *are ine e$i'ena lor5 Persoanele menionate ne8nt8r#iat $or *onsemna 8n registrul res!e*ti$ se*hestrarea $alorilor mo;iliare5 -e6u#ul sau es*hi$area 'e la intro'u*erea 8ns*rierii 8n registru 8n ;a#a !ro*esuluiE$er;al al e)e*utorului <u'e*tores* *u !ri$ire la se*hestrarea $alorilor mo;iliare atrage rs!un'erea 'eintorului registrului 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoare5 -e6u#ul registratorului se $a *ali6i*a *a nee)e*utarea *erinelor e)e*utorului <u'e*tores* %art5 2B C (&5 "u! a!li*area se*hestrului, ni*i o o!eraiune *u $alorile mo;iliare nu se a'mite 6r a*or'ul e)e*utorului <u'e*tores*5 Hn *on6irmarea a!li*rii se*hestrului, 'eintorul 'e registru este o;ligat s eli;ere#e e)trasul 'in registru !e numele !ersoanei, *u gre$area 're!tului asu!ra $alorilor mo;iliare 8nregistrate *u 're!t 'e !ro!rietate5 In6ormaia 'in registru, la soli*itarea o6i*iului 'e e)e*utare, se eli;erea# gratuit 'e *tre 'eintorul 'e registru 8n termen 'e 3 #ile lu*rtoare 'e la !rimirea soli*itrii5 /alorile mo;iliare se transmit organelor *om!etente s!re $8n#are 8n mo'ul sta;ilit5 2rganele *om!etente 8n $8n#area $alorilor mo;iliare sunt !arti*i!anii !ro6esioniti la !iaa $alorilor mo;iliare, *are sunt 8n 're!t s 'es6oare a*ti$iti !ro6esioniste 'u! o;inerea li*enei, eli;erate 'e Comisia 0aional, 8n *are sunt s!e*i6i*ate e)!res a*ti$itile 'e ;a# %art5 32 'in Lege&5 La 'emersul *re'itorului sau 'in o6i*iu, e)e*utorul <u'e*tores* $a sele*ta ;roMerul %!arti*i!ant !ro6esionist& !e *are 8l $a 'elega s 'es6oare a*iunile ulterioare reali#rii $alorilor mo;iliare5 "re!tul e)e*utorului <u'e*tores* 'e a e6e*tua toate a*tele legate 'e reali#area $alorilor mo;iliare, $or 6i menionate e)!res 8n !ro*ura eli;erat 'e *tre e6ul o6i*iului 'e e)e*utare5 A*tele !remergtoare *are urmea# a 6i semnate 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* i !arti*i!antul !ro6esionist s8nt %-egulamentul *u !ri$ire la a*ti$itatea 'e ;roMera< i 'ealer !e !iaa $alorilor mo;iliare, *on6orm :otr8rii C0P> nr5 @8/C 'in GC5G252002&, *ontra*tul 'e ;roMera<I or'inele *lienilorI CA

*ontra*t 'e a*or'are a ser$i*iilor 'e o!eratorI *ontra*t 'e!o#itar5 Preul $alorilor mo;iliare !oate 6i sta;ilit 8n *omun a*or' 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* %art5 GG3 C(& i ;roMer !rintrEun a*t se!arat5 Hn *a#ul unor 'i6i*ulti estimarea $alorilor mo;iliare i a a*ti$elor *e se re6er la ele, se e6e*tuea# 'e *tre estimator, 8n temeiul *ontra*tului !entru ser$i*iile 'e estimare, 8n*heiat 8ntre estimator i *lient %art5@0 'in Lege&5 .ran#a*iile *u $alorile mo;iliare emise 'e so*ietile !e a*iuni se e6e*tuea# !e !iaa ;ursier, *u e)*e!ia, tran#a*iilor menionate 8n art5 II alin5 3 'in Legea nr5GB3EK/I 'in G350B50C trans6erurilor 'ire*te 'e !ro!rietate asu!ra $alorilor mo;iliare !re$#ute 'e lege %art5 2B 'in Lege&5 "e menionat * tran#a*iile re#ultate 'in hotr8ri <u'e*toreti sau 'in alte e)e*utri silite s8nt *onsi'erate tran#a*ii s!e*iale %!un*tul @A5@ 'in -egulile 9ursei 'e /alori a Mol'o$ei a!ro;at !rin :otr8rea Comisiei 0aionale nr5GC/A 'in GJ50A52000&5 Hn urma reali#rii $alorilor mo;iliare, ;roMerul $a !re#enta *lientului %e)e*utorului <u'e*tores*& o 'are 'e seam 8n *are se $a *onsemna, !re$e'erile or'inului *lientuluiI !arametrii tran#a*iei e)e*utateI *heltuielile a6erente tran#a*ieiI *heltuieli su!limentareI suma *e urmea# a 6i trans6erat !e *ontul *lientului5 Cheltuielile 'e e)e*utare a *ontra*tului 'e ;roMera< se $or a*hita !re6erenial 'in suma tran#a*iei, *are ulterior $a 6i trans6erat !e *ontul o6i*iului 'e e)e*utare5 "re!tul 'e !ro!rietate asu!ra $alorilor mo;iliare tre*e la noul *um!rtor 'in momentul 8ns*rierii !e *ontul lui !ersonal 8n registru %8n *a#ul 8n *are e$i'ena $alorilor mo;iliare se ine 8n registru& sau 8n 'o*umentele 'e e$i'en ale 'eintorului nominal %8n *a#ul 8n *are e$i'ena $alorilor mo;iliare o ine 'eintorul nominal&5 .ransmiterea 're!tului 'e !ro!rietate se e6e*tuea# !rin interme'iul 'is!o#iiei 'e transmitere, !er6e*tate 8n *ores!un'ere *u *erinele sta;ilite 'e *tre Comisia 0aional5 "is!o#iia 'e transmitere se semnea# 'e *tre !ersoana 8nregistrat *are transmite $alorile mo;iliare sau 'e *tre alt !ersoan sta;ilit 'e legislaie %art5 2B Legii !ieii $alorilor mo;iliare&5 Hn a*est *a#, !ersoan sta;ilit 'e legislaie se *onsi'er e)e*utorul <u'e*tores*, *are este 8n 're!t s semne#e 'is!o#iia 'e transmitere, *8t i 8n *a#ul trans6erului 'ire*t 'e !ro!rietate asu!ra $alorilor mo;iliare 8n *a#urile *8n' se !une 8n e)e*utare o hotr8re a instanei 'e <u'e*at %art52B/G al5 G lit5 6&&5 2 !arti*ularitate !re#int i e)er*itarea 're!tului 'e ga< asu!ra $alorilor mo;iliare, un'e *re'itorul ga<ist are urmtoarele o!iuni, G& s $Dn' 8nsui a*iunile ga<ate, *u a*or'ul 'e;itorului ga<istI 2& s $Dn' a*iunile ga<ate su; *ontrolul instanei 'e <u'e*at5 Cre'itorul ga<ist este 8n 're!t s le $Dn' su; nume !ro!riu !e !iaa ;ursier sau e)traE ;ursier, inDn' *ont 'e regulile !ri$in' tran#a*ionarea lor !e !iaa se*un'ar5 "u! $Dn#are, *re'itorul ga<ist este o;ligat s eli;ere#e noului !ro!rietar o 'e*laraie s*ris 'es!re ra'ierea ga<ului 'in registrul 'eintorilor 'e $alori mo;iliare, *are 8m!reun *u *ontra*tul 'e $Dn#areE*um!rare se !re#int registratorului in'e!en'ent !entru ra'ierea ga<ului 'in registru5

CB

Par)ea II odele de ac)e execu)orii

CC

A"EXA 8(
=e&ului 1&iciului de executare/////////////////////////% (denumirea su(diviziunii) d-lui /////////////////////////////////////////////// (numele *i prenumele conduc#torului) de la////////////////////////////////////////////////% (numele *i prenumele creditorului) domiciliat//////////////////////////////////////////// (adresa) tele&on///////////////////////////////////////////////

CERERE de 3-ai-)are a docume-)ului execu)oriu *pre execu)are *u6di,i4iu-ii )eri)oriale a Depar)ame-)ului de execu)are pe l3-=. i-i*)erul 2u*)iiei
Prin hotr8rea SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSS sEa 'is!us SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(denumirea or<anului) (data) (o(iectul)

//////////////////////////////////////// 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(dispozitivul 2ot#rrii) (numele% prenumele de(itorului)

8n ;ene6i*iul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 :otr8rea <u'e*toreas* a intrat 8n $igoare la SSSSS


(numele% prenumele creditorului) (data)

La soli*itarea 'e a e)e*uta hotr8rea <u'e*toreas*, 'e;itorul a re6u#at5 Sta;ilirea unor mo'aliti 'e 8nelegere re*i!ro* sau 8n*heierea unei tran#a*ii 'e 8m!*are nu este !osi;il5 Comuni* * 'e;itorul 'omi*ilia#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (adresa domiciliului% sediului de(itorului) i 'is!une 'e !atrimoniu SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (se indic# denumirea (unurilor) *are se a6l !eSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (adresa) Alte in6ormaii su!limentare 'es!re situaia !atrimonial material a 'e;itoruluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (dac#% informa=ia respectiv# este de=inut# de creditor) Hn ;a#a *elor menionate i *on6orm !re$e'erilor art5art5GC, 2C Co' 'e ()e*utare R$G< Primirea s!re e)e*utare silit a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (denumirea documentului executoriu) nr5SSSSSSSSSS 'inSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *treSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS la 'ataSSSSSSSSS !ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e la 'e;itorulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (o(iectul execut#rii) Sunt 'is!oni;il 'u! !osi;iliti s a*or' asistena ne*esar organului 'e e)e*utare, iar 8n *a#ul s*him;rii 'omi*iliului, numrului 'e tele6on sau a altor 'ate, m o;lig s in6orme# ime'iat e)e*utorul <u'e*tores*5 "re!turile i o;ligaiile !ro*esuale 8mi sunt *unos*ute5

Credi)or ///////////////////// (data)

????????????????? (semn#tura)

C8

A"EXA /( &"CHEIERE pri,i-d refu4ul de a primi docume-)ul execu)oriu *pre execu)are =SSS? SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSS

()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iul 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSS E ??????????????????? e)aminDn' *ererea lui SSSSSSSSSSSSSS !ri$in' !rimirea s!re e)e*utare a titlului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSS'in SSSSSSSSSSSSSSS 'es!re SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, Am *)a6ili)< Cet5 SSSSSSSSSSSSSS!rin *ererea 'in SSSSSSSSSS 8nregistrat su; nr5 SSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSS a 8naintat s!re e)e*utare titlul e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSS eli;erat 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ()amin8n' *ererea 'e!us 8n ra!ort *u materialele ane)ate, *on*hi' * 8n !rimirea *ererii urmea# 'e re6u#at 'in urmtorul moti$,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn ast6el 'e *ir*umstane, !rimirea titlului e)e*utoriu !re*um i intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare se 6a*e im!osi;il5 A$Dn' la ;a# *ele e)!use i 8n temeiul art5 A@ i AA Co'ul 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a, Di*pu-< G5 A re6u#a 8n !rimirea s!re e)e*utare a titlului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSS 'in SSSSSSeli;erat 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 "u! 8nlturarea nea<unsurilor menionate, 'o*umentul e)e*utoriu !oate 6i !re#entat re!etat s!re e)e*utare5 35 Hn*heierea !oate 6i ata*at 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile 5 Execu)or @udec.)ore*c ?????????????????????

CJ

A"EXA A( &"CHEIERE de primire *pre execu)are a docume-)ului execu)oriu, i-)e-)are a procedurii de execu)are +i acordare a )erme-ului de execu)are 6e-e,ol.( =SSSS? SSSSSSSS 200T m5/or SSSSSSSSSSSSSSSS

()e*utorul <u'e*tores*,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' *ererea *re'itoruluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %re!re#entat 8n ;a#a !ro*urii nr5SSSSS 'in SSSSSSSSSSSS 'e *treSSSSSSSSSSSSSSSS&, !ri$in' !rimirea s!re e)e*utare a titlului e)e*utoriu 'es!re 8n*asarea sumei 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8n ;ene6i*iul T55 Am *)a6ili)< Cre'itorul urmritor SSSSSSSSSSSSSS %re!re#entat !rin !ro*ur 'e SSSSSSSSSSSS&, !rin *ererea sa 'in SSSSSSSSSSS a 8naintat s!re e)e*utare titlul e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSSSS, eli;erat 8n ;a#a hotrDrii <u'e*toriei SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSS, 'es!re 8n*asarea 'e la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n ;ene6i*iul lui SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei %alt o;ie*t al e)e*utrii&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS "at 6iin' 6a!tul, * 'o*umentul e)e*utoriu este 8naintat s!re e)e*utare 8n termen, *u!rinsul a*estuia *ores!un'e *erinelor legislaiei 8n $igoare, *on'u*8n'uEm 'e art5A@EAB ale Co'ului 'e e)e*utare, Di*pu-< 8( A !rimi s!re e)e*utare titlul e)e*utoriu nr5SSSSS , eli;erat 8n ;a#a hotr8rii +u'e*toriei SSSSSSSSSSSSSSSS la =SSSS?SSSSSSSSSS200SS, !ri$in' 8n*asarea %o;ligarea& 'e la SSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n ;ene6i*iul *re'itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 /( A intenta !ro*e'ura 'e e)e*utare !e titlul e)e*utoriu nr5SSSSS eli;erat 8n ;a#a hotrDrii +u'e*toriei SSSSSSSSSSSSSSSS la =SSSS?SSSSSSSSSS200SS, !ri$in' 8n*asarea %o;ligarea& 'e la SSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n ;ene6i*iul *re'itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 A( A sta;ili 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS termen 'e e)e*utare ;ene$ol E SSSSS 4ile 'in 'ata emiterii a*estei 8n*heieri5 0( A e)!li*a !rilor 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, !osi;ilitatea 8n*etrii e)e*utrii !rin 8n*heierea unei tran#a*ii *on6orm !re$e'erilor Ca!itolului KK/II 'in Co'ul Ci$il al -e!u;li*ii Mol'o$a5 B( Co!ia 8n*heierii se e)!e'ia# *re'itorului urmritor i 'e;itorului !entru in6ormare5 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile 5 Execu)or @udec.)ore*c ?????????????????

80

A"EXA 0

&"CHEIERE
Pri,i-d recu4area execu)orului @udec.)ore*c USSS? SSSSSSSSSSSS mun5/or5 SSSSSSSSS 7e6ul 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSS, >505P5 Cu !arti*i!area, e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSS ,'e;itorului/*re'itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ()aminDn' *ererea lui SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5, !ri$in' re*u#area e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Am *)a6ili)< Hn !ro*e'ura 'e e)e*utare a e)e*utorului <u'e*tores* al 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSS, SSSSSSSSS>505PSSSS se a6l titlul e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSS emis 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS La SSSSSSSSSSSSSSS, *et5 SSSSSSSSSSSSSSS a 8naintat *ererea !ri$in' re*u#area e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSin$o*8n' urmtorul moti$ SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Stu'iin' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, *onsi'er ne*esar a %a'mite/res!inge& *ererea 'e re*u#are a e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSS, 'in urmtoarele *onsi'erentele, SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn *on6ormitate *u art530 Co' 'e ()e*utare, e)e*utorul <u'e*tores* urmea# a 6i re*u#at 8n temeiurile !re$#ute 8n art5A0 Co' 'e Pro*e'ur Ci$il, 8n *a#urile 8n *are e)e*utorul <u'e*tores* are un interes !ersonal, 'ire*t sau in'ire*t, 8n soluionarea !ri*inii ori e)ist alte 8m!re<urri *are !un la 8n'oial o;ie*ti$itatea i ne!rtinirea lui5 Ast6el, !entru e)e*utarea e6i*ient 'e mai 'e!arte a hotrDrii <u'e*toreti *onsi'er SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS -eiein' 'in *ele e)!use 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art530 Co' 'e ()e*utare -M, art5A0 Co' 'e Pro*e'ur Ci$il -M, Di*pu-< A'mite %res!inge& *ererea *et5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!ri$in' re*u#area e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSS !e marginea e)e*utrii !ro*e'urilor e)e*utorii nr5 SSSSSSSSSSSSS5 A e)!e'ia *o!ia 8n*heierii !rilor 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare !entru in6ormare5 Hn*heierea este e)e*utorie 'e 're!t 'in momentul !ronunrii 8ns *u 're!t 'e ata* 8n termen 'e G0 #ile la +u'e*toria -D*ani5

#eful $ficiului de Execu)are 8G

A"EXA B(
&"CHEIERE pri,i-d a*i=urarea execu).rii docume-)ului execu)oriu SSSSS SSSSSSSSSSSSSS 200SSSSS or5SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea o6i*iului& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'ein8n' %numele, !renumele&

()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e ()e*utareSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSS intentat 8ntru

e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, A *)a6ili)< Hn s*o!ul 'erulrii *u su**es a e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS , 8ntru 0ea'miterea 8nstrinrii surselor 6inan*iare i a !atrimoniului, 8n ;a#a *ererii *re'itorului sau/'in o6i*iu se *onsi'er ne*esar a!li*area msurilor 'e asigurare a e)e*utrii i a!li*area se*hestrului !e mi<loa*ele 6ina*iare/;unuri materiale *e a!arin 'e;itorului5 Hn a*est s*o!, *on'u*8n'uEm 'e art5 AC, A8, GGG Co' 'e ()e*utare, Di*puG5 A a!li*a se*hestru !e ;unurile materiale/sursele 6inan*iare ale 'e;itoruluiSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 Co!ia !re#entei 8n*heieri a o 8nm8na *ontra semntur 'e;itorului %re!re#entantului a*estuia& 8n mo'ul sta;ilit 'e Co'ul 'e ()e*utare, instituiei 6inan*iare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)!li*8n'uEle !arti*i!anilor la a!li*area se*hestrului 're!turile i o;ligaiunile !re$#ute 'e lege5 35 C8te o *o!ie 'e transmisSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 %ali !arti*i!ani 'eintori ai registrelor i 'enumirea a*estora& @5 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e 3 #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 82

%numele, !renumele&

83

A"EXA C( PR$CES;!ER'AL de co-*)a)are a impo*i6ili).ii de execu)are D???> ?????????? /EE?? oraul %satul&SSSSSSSSSSSSSSS
numele, !renumele

()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iul 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

al "e!artamentului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'es!reSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n !re#enaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 (6e*tu8n' *ontrolul la 6aa lo*ului 8n $e'erea sta;ilirii !osi;ilitii e)e*utrii silite sEa *onstatat,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS5 ()e*utor <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Martori asisteni SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

8@

A"EXA F( &"CHEIERE de *)r.mu)are a docume-)ului execu)oriu SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS 200SSS or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ()e*utorul 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(denumirea oficiului) (numele% prenumele)

e)amin8n' !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5 SSSSSSSSSS 'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A *)a6ili)< La SSSSSSSSSSSSSSSS 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a o6i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5SSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *treSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 8n mrime 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn tim!ul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu au 6ost e6e*tuate msuri 'e e)e*utare silit SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn re#ultatul *rora 'o*umentul e)e*utoriu a 6ost e)e*utat !arial %nEa 6ost e)e*utat&, restana *onstituin' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, iar 8n re#ultatul in$estigaiilor sEa *onstatat *SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'e in'i*at moti$ul *on*ret *are ser$ete *a temei !entru strmutare&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS 6a!t *on6irmat !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSS, eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in *are *au# SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8n temeiul alin5 G lit5SSSSSSSS alin5 2, @ ale art5 28, A8 Co' 'e ()e*utare, Di*pu-< G5 A strmuta 'o*umentul e)e*utoriu nr5 SSSSSSSS, 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSeli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa sumei 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSS *u restana 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5 25 Co!ia 8n*heierii se e)!e'ia# !entru in6ormare !rilor !ro*e'urii 'e e)e*utare5 35 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

8A

A"EXA G &"CHEIERE pri,i-d a-ularea m.*urilor de a*i=urare a execu).rii SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !e l8ng Ministerul +ustiiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, e)amin8n' materialele !ro*e'urii 'e
% numele, !renumele&

e)e*utare nr5 SSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A co-*)a)a)< Hn !ro*e'ur 'e e)e*utare silit 8n *a'rul 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSS se a6la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
% 'enumirea 'o*umentului e)e*utoriu&

!ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'is!o#iti$ul 'o*umentului e)e*utoriu& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

Hntru asigurarea e)e*utrii reale a 'o*umentului e)e*utoriu susEmenionat, 26i*iul 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !rin inter!elarea nr5SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSS a'resat SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea organului *om!etent&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 'is!us a!li*area inter'i*iei !entru SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


%msurile asiguratorii&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 La momentul a*tual 'atoria este a*hitat integral, !arial nu este a*hitat5 Hn temeiul art5 A8, 8G Co' 'e ()e*utare, Di*pu-< G5 Se anulea# !e 'e!lin msurile 'e asigurare a!li*ate 'e *tre 26i*iul 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSS!rin inter!elarea nr5 SSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS a'resat SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea organului *om!etent&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n !ri$ina SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


%msurile asiguratorii&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 G5 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

8B

A"EXA 9( &"CHEIERE pri,i-d am3-area ac)elor de execu)are SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e ()e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei al -M, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' *ererea 'e;itorului %*re'itorului&, sau 'in o6i*iu SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' am8narea e)e*utrii i materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare nr5SSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSS intentat 8n s*o!ul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, A *)a6ili)< La SSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura e)e*utorie nr5 SSSSSSSSSSSSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn s*o!ul e)e*utrii 'o*umentului 'at, !entru 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost numit a!li*area msurii 'e e)e*utare silitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 "e;itorul %*re'itorulEurmritor&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa soli*itat %sau 'in o6i*iu& am8narea e)e*utriiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Anali#8n' moti$ele in'i*ate 'e 'e;itor %*re'itor&, % 'in o6i*iu& i 8n temeiul art5 A8, CG Co' 'e ()e*utare, Di*pu-e< G5 A am8na e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSS (li;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *u !ri$ire la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 0ominali#at !8n la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 Pre#enta 8n*heiere se a'u*e la *unotina !rilor !ro*e'urii 'e e)e*utare5 35 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

8C

A"EXA 8E( &"CHEIERE pri,i-d *u*pe-darea ac)elor de execu)are SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e ()e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei al -M, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' *ererea 'e;itorului %*re'itorului&, sau 'in o6i*iu SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' sus!en'area e)e*utrii i materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare nr5SSSSSS 'in SSSSSSSSSS intentat 8n s*o!ul e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, A *)a6ili)< La SSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura e)e*utorie nr5 SSSSSSSSSSSSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn s*o!ul e)e*utrii 'o*umentului 'at, !entru 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost numit a!li*area msurii 'e e)e*utare silitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 "e;itorul %*re'itorulEurmritor&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa soli*itat %sau 'in o6i*iu& sus!en'area e)e*utriiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Anali#8n' moti$ele in'i*ate 'e 'e;itor %*re'itor& i 8n temeiul art5 A8, C3 Co' 'e ()e*utare, Di*pu-e< G5 A sus!en'a e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *u !ri$ire la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nominali#at !8n la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 Pre#enta 8n*heiere se a'u*e la *unotina !rilor !ro*e'urii 'e e)e*utare5 35 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e GA #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

88

A"EXA 88( &"CHEIERE pri,i-d perceperea )axei de execu)are SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS
%'enumirea o6i*iului&

or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' 'emersul e)e*utorului <u'e*tores*
%numele, !renumele !ersoanei res!onsa;ile& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!ri$in'

8n*asarea ta)ei 'e e)e*utare i materialele !ro*e'urii e)e*utorii nr5 SSSSSSSSSSS 'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 A co-*)a)a)< Prin 8n*heierea 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, e)e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS a intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5 SSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn*heierea res!e*ti$ *u !ro!unerea 'e e)e*utare ;ene$ol 8n termen 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost 8nm8nat 'e;itorului %sau altei !ersoane& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS la 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 6a!t *on6irmat !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 "in materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare reiese * 'e;itorul nu a e)e*utat 8n termenul sta;ilit 'o*umentul e)e*utoriu, 8n urma *rui 6a!t a sur$enit ne*esitatea a!li*rii msurilor 'e e)e*utare silit, 6a!t *e 'etermin !er*e!erea ta)ei 'e e)e*utare 8n mrime 'e AL 'in suma real !er*e!ut sau $aloarea ;unurilor ri'i*ate % A uniti *on$enionale, sau res!e*ti$ A0 uniti *on$enionale 8n *a#ul nee)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu *u *ara*ter ne!atrimonial&, *eea *e *onstituie suma 'e SSSSSSSSSSSSSSSSS5 -eiein' 'in *ele sta;ilite, *onsi'er !re#entarea 8ntemeiat i !asi;il 'e satis6*ut5 Hn temeiul art5 33, A8 Co' 'e ()e*utare, Di*pu-< G5 A !er*e!e 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n *ontul 26i*iului 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ta)a 'e e)e*utare 8n sum 'e SSSSSSSSSSS5 25 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 #eful $ficiului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

8J

A"EXA 8/( &"CHEIERE pri,i-d 3-ca*area cHel)uielilor pe-)ru efec)uarea ac)elor de execu)are SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS
%'enumirea o6i*iului&

or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e ()e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' 'emersul
%numele, !renumele !ersoanei res!onsa;ile&

e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea *heltuielilor !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare i materialele !ro*e'urii e)e*utorii nr5SSSSSSSSSSSS 'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor a sumei 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 A co-*)a)a)< Prin 8n*heierea e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5 SSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSS5 Hn*heierea res!e*ti$ *u !ro!unerea 'e e)e*utare ;ene$ol 8n termen 'e SSSSSSSSSSSS a 6ost 8nm8nat 'e;itorului / %sau altei !ersoane& SSSSSSSSSSSSSSSSSSS la 'ata 'e SSSSSSSSSSSS 6a!t *on6irmat !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

"in materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare reiese * 'e;itorul nu a e)e*utat 8n termenul sta;ilit 'o*umentul e)e*utoriu, 8n urma *rui 6a!t a sur$enit ne*esitatea a!li*rii msurilor 'e e)e*utare silit, *e a 'eterminat e6e*tuarea unor *heltuieli !entru e6e*tuarea a*telor 'e e)e*utare 6a!t *on6irmatSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS suma total a *heltuielilor *onstituin' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 A*este *heltuieli au 6ost su!ortate 'e *tre 26i*iul 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea o6i*iului&

anterior a$ansate %nea$ansate& 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


%!ersoana *are a a$ansat/nu a a$ansat *heltuielile&

*are urmea# a 6i 8n*asate 'e la 'e;itor5 "e*i e6e*tu8n' a*tele 'e e)e*utare 26i*iul %*re'itorul&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a su!ortat *heltuieli 8n sum 'e SSSSSSSSSSSSSSSSS *are urmea# a 6i 8n*asate 'e la 'e;itor5 Hn temeiul art5 3A, 3B, A8 Co' 'e ()e*utare, Di*pu-< G5 A 8n*asa 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n *ontul 26i*iului 'e ()e*utare %sau al *re'itorului& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *heltuielile su!ortate 8n sum 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 Suma total sau !arial 8n*asat 8n mrime 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e a*hitat !ersoanei sau organului *are a a$ansat suma SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 35 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 #eful $ficiului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

J0

A"EXA 8A( "r(?????????? SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS ()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e e)e*utare, e)amin8n' !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5SSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS, intentat 8ntru e)e*utarea titlului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS emis 'e *tre +u'e*toria SSSSSSSSSSSS, A *)a6ili)< La SSSSSSSSSSSSS, *re'itorul urmritorSSSSSSSSSSSSSSS a !re#entat s!re e)e*utare titlul e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSS emis 'e *tre +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSS, *u !ri$ire la 8n*asarea 'e la SSSSSSSSSSSSSSSSSSS an5n5SSSSSSSSSSSSS 'omi*iliat !e a'resa, SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n ;ene6i*iul statului a sumei 'e SSSSSSSSSSSSS lei5 Con6orm in6ormaiei 'e la Ministerul "e#$oltrii In6ormaionale al -M, sEa *onstatat *, 'u!a 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSS, s8nt 8nregistrate SSSSSSSSSS uniti 'e trans!ort i anume, E automo;il 'e mar*a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI E automo;il 'e mar*a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 .inin' *ont *, 'atoria a'<u'e*at nu a 6ost a*hitat 'e 'e;itor 8n mo' ;ine$ol 8n termenul sta;ilit 'e e)e*utorul <u'e*tores*, intru asigurarea e)e*utrii sus numitei hotr8ri, este ne*esar 'e anunat 8n *utare unitaile 'e trans!ort sus in'i*ate5 Con'u*8n'uEm 'e !re$e'erile art5 art5 J, 2@, 2A, lit5 i, AC, lit5 a, 8@, J0 ale Co'ului 'e ()e*utare al -M, Di*pu-< G5 A anuna 8n *utare unitaile 'e trans!ort *are a!arin 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSS, an5n5SSSSSSSSSSSS, 'omi*iliat !e a'resa, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS i anume , - automobil de marca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? - automobil de marca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 25 Co!ia 8n*heierii 'e e)!e'iat !entru e)e*utare "ire*iei Poliiei -utiere a MAI i Poliiei -utiere SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, iar !rilor !ro*e'urii 'e e)e*utare, !entru in6ormare5 35 "ire*ia Poliiei -utiere a MAI si Poliia -utiere rElSSSSSSSSSSSSSSSSSS la reinerea automo;ilelor $a 8ntre!rin'e urmtoarele a*iuni, E s ri'i*e 'e la !osesorul automo;ilelor *erti6i*atul 'e 8nmatri*ulareI numerele 'e 8nregistrare i *heile 'e la automo;ilul reinut5 - s #ntiineze imediat 1&iciul de "xecutare >>>>>>>>>>>>>>>, despre reinerea automobilelor i s transmit executorului )udectoresc >>>>>>>>>>>>>>> :tel.mob.>>>>>>>>>>, tel.ser+.>>>>>>>>>>>>>>>3, certi&icatul de #nmatriculare? numerele de #nre istrare i c0eile de la automobilul reinut. E s !lase#e automo;ilul reinut la o !ar*are auto, nemi<lo*it su; *ontrolul e)e*utorului <u'e*tores*5 E s 8ntiine#e *on*omitent 'es!re reinerea automo;ilelor, *re'itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, !entru !re*utarea !osi;ilitii !relurii ;unului la !strare5 @5 A 8ntiina *re'itorul * 8n *a#ul reinerii automo;ilelor 8n ;a#a art GGB Co' 'e ()e*utare, este 8n 're!t s !reia automo;ilile la !strare sau s 'esemne#e un a'ministrator i s transmit ;unurile la !strare 8n ;a#a *ontra*tului 'e 'e!o#it5 A5 A 8ntiina *re'itorul, * 8n ;a#a art53B Co' 'e ()e*utare, la momentul reinerii automo;ilelor, 8n s*o!ul asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, este o;ligat s a$anse#e suma ne*esar !entru remunerarea a'ministratorului5 Hn*heierea !oate 6i ata*at in termen 'e SSSSS #ile 8n <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSS5 JG &"CHEIERE pri,i-d a*i=urarea execu).rii

Execu)or @udec.)ore*c

:semntura3

??????????????????

Co!ia *ores!un'e originalului , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A"EXA 80( $RDI" I"CAS$

J2

A"EXA 8B( PR$CES;!ER'AL de ridicare a mi@loacelor 6.-e+)i I??????> ??????????????? or5/sat5???????????????????? ()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, *u asistena *ola;oratorului Poliiei
(numele de familie% prenumele)

+u'e*toretiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS , *on6orm
(<radul% numele de familie)

!ro*e'urii

e)e*utorii nr5SSSSSSSSSSS 'inSSSSSSSSSSS i 8n ;a#a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(denumirea documentului executor% nr. *i data)

eli;erat 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, *u !ri$ire la SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(denumirea or<anului emitent) (o(iectul execut#rii *i p#r=ile)

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n !re#ena martorilor asisteni , %numele 'e 6amilie, !renumele, a'resa& G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS am e6e*tuat ri'i*area mi<loa*elor ;neti 8n numerarSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(de indicat de unde au fost ridicate)

Hn urma a*iunilor 'e e)e*utare au 6ost ri'i*ate mi<loa*e ;neti *on6orm,


0r5 '/o /aloarea "es*rierea ;an*notelor %lei,'olari,alt $alut, nr5'e i'enti6i*are& Cantitatea

Suma total ri'i*at *onstituie SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(se indic# n litere)

2;ie*iile, 'e*laraiile !rilor i ale altor !arti*i!aniSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn *on6ormitate *u !re$e'erile art5 GG@ Co' 'e e)e*utare termenul 'e *ontestare a !ro*esului $er;al 'e se*hestru/sau ri'i*are a ;unurilor este 'e C #ile, 8n +u'e*toria se*t5/rEluiSSSSSSSSSSSS ()e*utorul <u'e*tores*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Cola;oratorul !oliieiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Martorii,G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Alte !ersoaneSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

J3

A"EXA 8C( PR$CES;!ER'AL DE SECHESTRU Hnto*mit la =SSSSS? SSSSSSSSSSSSSSS200SSSSS oraul/satulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ora SSSSSSSSSSSi SSSSSSSSSSminute5 ()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa "e!artamentului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, Hn !re#ena martorilor asisteni, G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele,!renumele&

25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele,!renumele&

8n ;a#aSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea 'o*umentului e)e*utoriu&

'es!re SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS la lo*ul a6lrii ;unurilorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n oraul/satulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n !re#ena SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


%statutul !ersoanei&

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0r5*et5 "enumirea o;ie*tului se*hestrat *ara*teristi*ile !rin*i!ale Cantitatea %uniti& #ura %8n !ro*ente& /aloarea o;ie*tului se*hestrat Meniuni

J@

"e!o#itarului %de(itorului *i mem(rilor familiei lui& li sEa *omuni*at * nEau 're!tul s 'is!un 'e ;unurile se*hestrate5 9unurle s8nt transmise s!re !strareSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS "omi*iliul 8n oraul/satulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSstr5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *ruia iEau 6ost e)!li*ate 8n'atoririle lui !ri$in' !strarea i rs!un'erea !e *are o !oart 8n *on6ormitate *u art52AG al5CP al -e!u;li*ii Mol'o$a !entru 8nsuire, 8nstrinarea, su;stituirea sau tinuirea ;unurilor se*hestrate5 Hn *on6ormitate *u !re$e'erile art5 GG@ Co' 'e e)e*utare termenul 'e *ontestare a !ro*esului $er;al 'e se*hestru/sau ri'i*are a ;unurilor este 'e C #ile 8n +u'e*toria se*t5/rEluiSSSSSSSSSSSS "e;itorului i *re'itorului iEau 6ost e)!li*ate !re$e'erile art5 GG3 Co' 'e e)e*utare, !re*um * sunt 8n 're!t s *onteste $aloarea ;unurilor 'eterminat 'e e)e*utorul <u'e*tores* !rin 'e!unerea unei *ereri la a'resa o6i*iului 'e e)e*utare5 Con*omitent, *heltuielile 'e e$aluare a ;unurilor e6e*tuat 'e *tre s!e*ialist, $or 6i su!ortate 'e *tre !ersoana *are $a soli*ita e$aluarea5 9unurile $or 6i ri'i*ate !entru $8n#are SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5
(se va indica termenul de ridicare)

Hn tim!ul in$entarierii ;unurilor au 6ost 6*ute urmtoarele o;ie*ii i 'e*laraii, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Pro*esulE$er;al 'e se*hestru este 8nto*mit 8n SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSe)em!lare5 ()e*utorul <u'e*tores*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5
(semn#tura)

Martorii asisteni, G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5


(semn#tura)

25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5
(semn#tura)

Semntura !ersoanei a *rei ;unuri au 6ost se*hestrateSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Am luat *unotin 'e !ro*esulE$er;al i am !rimit ;unurile s!re !strareSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(semn#tura)

Co!ia !ro*esuluiE$er;al am !rimitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

JA

A"EXA 8F( &"CHEIERE pri,i-d aplicarea *ecHe*)rului pe 6u-uri SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 200SSSS or5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Prin 8n*heierea 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost !rimit s!re e)e*utare i intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea 'o*umentului e)e*utoriu&

!ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'is!o#iti$ul 'o*umentului e)e*utoriu&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hntru asigurarea e)e*utrii i a!li*area msurilor !re$#ute 'e lege este ne*esar a!li*area se*hestrului !e ;unurile *are a!arin 'e;itorului5 Con'u*8n'uEm 'e !re$e'erile art5 AC, GGGEGG2 al Co'ului 'e ()e*utare, Di*pu-< G5 A a!li*a se*hestru !e ;unurile 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea ;unurilor su!use se*hestrului&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 Co!ia 8n*heierii se 8nm8n 'e;itorului / re!re#entantului a*estuia5 35 Se e)!li* drepturile, s ia *unotin 'e materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, s 6a* e)trase 'in ele i *o!ii, s 'e!un *ereri i 'emersuri, s !arti*i!e la a*iunile 'e e)e*utare, sEi !re#ente argumentele i *onsi'erentele asu!ra tuturor *hestiunilor, s 'ea e)e*utorului <u'e*tores* e)!li*aii $er;ale i s*rise, s 6a* o;ie*ii 8m!otri$a *ererilor, argumentelor i *onsi'erentelor *elorlali !arti*i!ani la e)e*utare, s solo*ite re*u#area e)e*utorului <u'e*tores*, s 8n*heie 8ntre ele tran#a*ii, s se e)!un asu!ra a!artenenei i $alorii ;unurilor urmrite, s ata*e a*iunile e)e*utorului <u'e*tores*, s e)e*ite alte 're!turi !re$#ute 'e legislaie5 1bli aiunile5 'e;itorul este o;ligat s 'e*lare e)e*utorului <u'e*tores* ;unurile sale, in*lusi$ *ele a6late 8n !ro!rietate *omun !e *ote F !ri, 8n 'e$lmie, !re*um i toate $eniturile sale i este o;ligat s res!e*te 8nto*mai *erinele legislaiei 'e e)e*utare a -e!u;li*ii Mol'o$a5 @5 Se inter#i*e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea !ersoanei / organului *are e)er*it 8nstrinarea&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (6e*tuarea mo'i6i*rilor 8n registru i a'miterea 8nstrinrii su; ori*e 6orm a ;unurilor se*hestrate5 A5 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e 3 #ile5 Execu)or @udec.)ore*c SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele&

JB

A"EXA 8G( >>>>>>>>>>:tera ersoan3SSSSSSSSSSS m.9or//////////////////////// copia" ?????????????????????

m.9or. ////////////////////// copia" 61-A@I" Prin !re#enta, 26i*iul 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, / in6ormea# *, la e)e*utare silit se a6l titlurile e)e*utorii nr5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS emise 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'otoriei 8n sum 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorilorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Con6orm in6ormaiei 'e;itorului, s*risoare nr5SSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSS, re#ult * la SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ast6el, e)e*utorul <u'e*tores* %de(itorul solicit#& *onsi'er ne*esar 8n s*o!ul e)e*utrii hotr8rilor <u'e*toreti s 6ie urmrit 'atoria SSSSSSSSSSSSSSSS 6a 'e 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *are *onstituie 8n !re#ent SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Potri$it art5JB Co' 'e ()e*utare, *reanele 'e;itorului se urmres* 'a* legea nu !re$e'e alt6el, iar !entru a urmri a*este *reane !e*uniare, e)e*utorul <u'e*tores* remite !ersoanei *are este o;ligat s !lteas* 'e;itorului *reana o somaie 'es!re o;ligaia 'e a nu !lti 'e;itorului suma 'atorat5 Con*omitent, 'e;itorului i se e)!e'ia# o somaie 'e a nu 'a 'is!o#iii *u !ri$ire la *reana 8n *au#5 Creana !e*uniar se *onsi'er se*hestrat 'e la 'ata 8nmnrii somaiei unei tere !ersoane5 Astfel% n conformitate cu soma=ia dat#% suma de ///////////////////// datorat# de c#tre ////////////// de(itorului ///////////////////// se consider# sec2estrat#. >er=a persoan# //////////////prin respectarea dispozi=iilor men=ionate n art. & CEx. este o(li<at#% s# transfere suma de ////////////////// pe contul depozitar al 8ficiului de Executare 3/////////////////// nr.///////////////////////////////% c9f ////////// n //////////////////////////////////////% c9( /////////////////////////(dovada se prezint#). .oto'at, 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS se inter#i*e 'e a 'a *are$a 'is!o#iii *u !ri$ire la *reana 8n *au#, 6r a*or'ul e)e*utorului <u'e*tores*, su; san*iunea rs!un'erii !enale5 JC ?????????????????????

m.9or. //////////////////////

=e&ul 1&iciului de executare >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <" -A >>>>>>>>>>>>>>> A"EXA 89( &"CHEIERE pri,i-d aplicarea *a-ciu-ii pe-)ru -ere*pec)area ceri-elor execu)orului @udec.)ore*c SSSS SSSSSSSSSSSSSS 200SSSS or5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului 'e e)e*utareSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


%'enumirea o6i*iului& %numele, !renumele&

e)amin8n' 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* 'lui SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A co-*)a)a)< Prin 8n*heierea nr5 SSSSSSSS'in SSSSSSSSSSSSS e)e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare !ri$in' e)e*utarea titlului e)e*utoriu 'es!reSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'e;itorulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hntru e)e*utarea titlului e)e*utoriu res!e*ti$ sau 8ntre!rins urmtoarele msuri,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Hn urma $eri6i*rii *on6orm !ro*esului $er;al 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sEa sta;ilit * SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ast6el 6iin' 8n*l*ate *erinele !re$e'erilor art5SSSSSSSSS Co'ului 'e ()e*utare5 1in8n' *ont 'e *ele menionate, * $ino$atul 8i re*unoate $ina, situaia lui material i 6amilial i *on'u*8n'uEm 'e art5 art5 2B, A8 Co' 'e e)e*utare, Di*pu-< G5 Se a'mite 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* 'l%'na&SSSSSSSSSSSSSSSSSS 25 A a!li*a 'lui %'nei& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSamen' SSSSSSSS uniti *on$enionale 8n sum 'e SSSSSSSSSSS lei5

J8

35 Hn*heierea !oate 6i ata*at *u re*urs 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile


#eful $ficiului ?????????????????????????
%numele, !renumele&

JJ

A"EXA /E A4T "&ectuat la &aa locului la contabilitatea instituieiB&irmei >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, pri+ind controlul asupra e&ecturii reinerilor din +eniturile debitorului C>>>>D >>>>>>>>>2..>> munBor. >>>>>>>>>>>>>>>

1ntocmit de c#tre executorul 8ficiului de executare ////////////% ///////@.5/////% cu participarea persoanei cu func=ie de r#spundere din institu=ia9or<aniza=ia /////////////////% //@.5.//////////////////////% n scopul ndeplinirii procedurii executorii nr. ////////// privind executarea titlului executoriu ////////////// emis de Audec#toria ///////////// la data de /////////////////// privind ncasarea de la de(itorul ////// @.5.///////// n (eneficiul creditorului //////// @.5.////////// a pensiei de ntre=inere n m#rime de //////- din toate veniturile lunar ncepnd cu /////////////////. Efectundu3se controlul conta(ilit#=ii la sediul institu=iei9or<aniza=iei ////////////////////////////3 locul de munc# al de(itorului% *i anume actelor conta(ile referite la remunerarea de(itorului /////// @.5./////////// precum *i a transferurilor !uste *i n termen% efectuate creditoarei /////////@.5.///////////% s3au constatat urm#toarele" >itlul executoriu a fost primit de conta(ilitatea institu=iei9or<aniza=iei//////////////// la data de ///////////////% pensia de ntre=inere urmnd a se re=ine% conform nc2eierii executorului% ncepnd cu luna ////////////////////% n m#rime de /////////// timp de ////// luni% dup# care /////- lunar. Conform listei de plat# s3a constatat c# salariul de(itorului pentru lunile ////////////3 /////////////// $''// a constituit /////// lei lunar% din care s3au re=inut /////- pensie alimentar# *i transferat pe contul (ancar conform ord9plat# nr.///// din /////////// (pentru lunile////////////////////) *i nr. ///// din ////////////// (pentru lunile////////////). Alte constat#ri" ////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// 8(iec=iile expuse de entitatea supus# controlului///////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// Actul ntocmit n /////////// exemplare Executor Audec#toresc Conta(il Bef 6nsitu=ia9or<aniza=ia //////////////////////// //////// @.5.////////// ///////// @.5"///////// 4. B. G00

A"EXA /8 &"#TII"7ARE Pri,i-d a-)re-area *peciali*)ului

G0G

A"EXA //

Proce*;!er6al la Lici)aie
Jpartea #nt#i5 =SSSS?SSSSSSSSSSSS200SS or5SSSSSSSSSSSSSS

26i*iul 'e ()e*utareSSSSSSSSSSSSSS a "( M+ -M, 8n !ersoana li*itatorului SSSSSSSSSSSSSSSSS, *u !arti*i!area e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSS, a*ionDn' 8n $e'erea e)e*utrii titlului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSS'inSSSSSSSSSSS eli;erat 'e SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS*u !ri$ire laSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, Li*itaia a 6ost numit !entru 'ata 'eSSSSSSSSSSSSSSla a'resa SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 SSSSSSSSSSSSSS 9unurile e)!use !entru $Dn#are , 0r5 G5 25 35 @5 A B5 C5 85 J5 G05 2;ie*tul Preul

Vara*teristi*a lor este 'es*ris 8n SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Ce a!arin 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS se*hestrate *on6orm !ro*esului $er;al 'e se*hestru 'in SSSSSSSSSSSSSSS5 Pasul 'e ri'i*are $a *onstitui SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 "u! e)!irarea termenului 'e 'e!unere a *ererilor, la li*itaie au 6ost 8ns*rii urmtorii !arti*i!ani, *u o6erirea urmtoarelor sume, 0r5 Numele de familie, prenumele Adresa Suma

G02

.oate !ersoanele in'i*ate mai sus au a*hitat la *ontul 26i*iului, 2 L 'in $aloarea iniial 'e SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS5 Prima !arte a !ro*esului $er;al 6ost 'at *itirii 8n *e i semnm, SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :Partea a doua 3 Cu G0 minute 8nainte 'e 8n*e!utul !ro*e'urii 'e li*itare au 6ost 8nregistrai urmtorii !arti*i!ani, 0r5

Numele de familie prenumele Adresa

Li*itaia a 8n*e!ut la ora SSSSSSSS, !reul 'e !ornire *onstituie %este 'e&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Pro!uneri 'e ri'i*are a !reului, 0r5 0umele 'e 6amilie, !renumele Preul Semntura

"u! !reul !ro!us 'e o6ertantul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, nimeni 'in !arti*i!ani nEa su!rali*itat5 9unul a 6ost a'<u'e*at o6ertantuluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !entru suma 'eSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 .ermenul 'e a*hitare a *ostului lotului 'e *tre a'<u'e*tor este 'e SSSSSSSSSSSSSSS5 Suma total 'eSSSSSSSSSSS a 6ost a*hitat la 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Con6orm art5G32 al5A Co' 'e ()e*utare a -M, *o!ia 'e !e !ro*esulE$er;al al li*itaiei ser$ete temei !entru 8nregistrare 're!tului 'e !ro!rietate !e numele a'<u'e*torului5 G03

Li*itatorul ()e*utor +u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSS A'<u'e*torul SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS Co!ia !ro*esuluiE$er;al al li*itaiei am !rimitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

G0@

A"EXA /A &"CHEIERE pri,i-d re*)i)uirea docume-)ului execu)oriu I?????>?????????????????/EE???? ora+ul ??????????????????? 7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSal "e!artamentului
(denumirea oficiului)

'e e)e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(numele% prenumele persoanei responsa(ile)

e)amin8n' 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* i !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSSS'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSS!ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS lei A *onstatat, La SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa 6ost intentat !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSSSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSS'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSeli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 8n mrime 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS lei5 "o*umentul e)e*utoriu a 6ost e)e*utat %!arial, nEa 6ost e)e*utat& SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 ()e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsEa a'eresat
(numele% prenumele% patronimicul)

sEa a'resat *u un 'emers 8n *are in'i* * !rimin' 'o*umentul e)e*utoriu s!re e)e*utare, 8n re#ultatul in$estigaiilor i msurilor 'e e)e*utare silit 8ntre!rinse, a *onstatat * SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6a!t *on6irmat !rin !ro*esulE$er;al 'in 'ata 'e SSSSSSSSSS, *erti6i*atul Primriei nr5SSSSSSSSSS, 'in SSSSSSSSSS, !re*um i SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in *are *au# a soli*itat a!ro;area !ro*esuluiE$er;al 'e *onstatare a im!osi;ilitii 'e e)e*utare i 'is!unerea restituirii 'o*umentului e)e*utoriu *re'itorului urmritor5 /eri6i*8n' argumentele in$o*ate 8n 'emers i anali#8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, *onsi'er 'emersul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS i !asi;il 'e SSSSSSSSSSSSSSSS5
%8ntemeiat, ne8ntemeiat& %a'mis, res!ins&

Hn temeiul art5 art5 A8, 82 al5SSSSS Co' 'e e)e*utare, "is!un, G5 A SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ro*esulE$er;al nr5SSSSSSSSSS'in SSSSSSSSSSSSS 'e *onstatare a im!osi;ilitii 'e e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSS 'in SSSSSSSS eli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa sumei 8n mrime 'e SSSSSSSSSSSSSSSSlei5 25A restitui 'o*umentul e)e*utoriu *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 35 A e)!li*a *re'itorului urmritor * restituirea 'o*umentului e)e*utoriu nu 8m!ie'i* !re#entarea lui re!etat s!re e)e*utare 8n limita termenelor sta;ilite 'e lege 8n *a#ul ameliorrii situaiei 6inan*iarEmateriale a 'e;itorului5 @5 a transmite !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5SSSSSSSSSS la materialele 'e arhi$5 G0A

A5 Hn*heierea !oate 6i ata*at *u re*urs 8n +u'e*toria SSSSSSSSS8n termen 'e G0 #ile5 7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(numele%prenumele)

G0B

A"EXA /0 &"CHEIERE pri,i-d 3-ce)area procedurii de execu)are I?????>?????????????????/EE???? ora+ul ??????????????????? 7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSal "e!artamentului
(denumirea oficiului)

'e e)e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(numele% prenumele persoanei responsa(ile)

e)amin8n' 'emersul e)e*utorului <u'e*tores* i !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSSS'in 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSS!ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS lei A *onstatat, La SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa 6ost intentat !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSSSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSS'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSeli;erat 'e *tre SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a sumei 8n mrime 'e SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS lei5 "o*umentul e)e*utoriu a 6ost e)e*utat 'e!lin %!arial, nEa 6ost e)e*utat& SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 ()e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(numele% prenumele% patronimicul)

sEa a'resat *u un 'emers 8n *are in'i* * 8n urma intentrii !ro*e'urii e)e*utorii i 8n re#ultatul in$estigaiilor, msurilor 'e e)e*utare silit 8ntre!rinse a *onstatat * SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6a!t *on6irmat !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in *are *au# soli*it 8n*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare5 /eri6i*8n' argumentele in$o*ate 8n 'emers, i anali#8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare, *onsi'er 'emersul 8ntemeiat i ne*esar 'e a'mis5 Hn temeiul art5CJ litera SSSSS i art5 art5A8, 80, 8G Co' 'e e)e*utare, "is!un, G5 A 8n*eta !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5SSSSSSSSSSS 'in 'ata 'e SSSSSSSSSSS !ri$in' e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'es!re SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itorului urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 .oate msurile 'e asigurare a e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu se anulea# o'at *u
intrarea 8n $igoare a !re#entei 8n*heieri5

35 "o*umentul e)e*utoriu 8m!reun *u *o!ia 8n*heierii 8n termen 'e 3 #ile 'e remis organului emitent, !entru a 6i ane)at la 'osarul 'e arhi$ 'es!re *are 6a!t 'e 8ntiinat !rile !ro*e'urii 'e e)e*utare5 @5 Hn*heierea !oate 6i ata*at *u re*urs 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 G0C

7e6ul 26i*iului

SSSSSSSSSSSSSSSS
(numele% prenumele)

G08

A"EXA /B
0r5SSSSSSSSSSSSS &"CHEIERE Pri,i-d aplicarea *ecHe*)rului pe mi@loacele 6.-e+)i 6u=e)are =SSSS?SSSSSSSSSSSSS200SS mun5/orSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS ()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului 'e e)e*utareSSSSSSSS, SSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare nr5SSSSS, A co-*)a)a)< Hn 26i*iul 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSS !rin 8n*heierea nr55555 'inSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura 'e e)e*utare 8n temeiul titlului e)e*utoriu nr555555'in SSSSSSSSSSSSS emis 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSS !ri$in' 8n*asarea 'e la 'e;itorul E %autoritate !u;li*5&555555555555555555555555555555555a sumei SSSSSSSSS lei5 Con*omitent 'e;itorului iEa 6ost sta;ilit termen !entru e)e*utare ;ene$ol 'e SSSS #ile5 Hn termenul 'e e)e*utare ;ene$ol, 'e;itorul nu sEa *on6ormat *erinelor e)e*utorului <u'e*tores* i %despre inten=ia execut#rii nu a informat n modul sta(ilit9 sau 9 despre inten=ia execut#rii a informat prin scrisoarea nr//// din /////% conform c#reia a comunicatCCCCCCCCCC..) Hn s*o!ul asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu i nea'miterii utili#rii surselor 6inan*iare 'e *tre 'e;itor 8n alte s*o!uri, se *onsi'er ne*esar a!li*area 'in o6i*iu a se*hestrului asu!ra mi<loa*elor ;neti 'e la *onturile 'e;itorului 8n mrimea sumei urmrite5 Con6orm lit e& art52A Co' 'e ()e*utare al -M, e)e*utorul <u'e*tores* are 're!tul s a!li*e se*hestru !e *onturile 'e;itorului i s inter#i* instituiei ;an*are s $ire#e sume ;neti 'e !e a*este *onturi, iar *on6orm lit5 M& s inter#i* instituiilor i organi#aiilor 'e stat, !ersoanelor *u 6un*ie 'e rs!un'ere, !ersoanelor 6i#i*e i !ersoanelor <uri'i*e, in'i6erent 'e ti!ul 'e !ro!rietate i 'e 6orma <uri'i* 'e organi#are, e6e*tuarea anumitor a*te 8n !ri$ina 'e;itorului sau a ;unurilor lui, *are ar !utea 'u*e la 8m!ie'i*area e)e*utriiI *on65 lit5 h& a a*eluiai arti*ol, s soli*ite i s !rimeas* gratuit 'e la !rile 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare, !re*um i 'e la alte !ersoane, in'i6erent 'e ti!ul 'e !ro!rietate i 'e 6orma <uri'i* 'e organi#are, in6ormaii i e)!li*aii ne*esare !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu5 Con6orm art5 AC al Co'ului 'e ()e*utare al -M, 8n s*o!ul asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu, !re*um i 8n *a# 'e e)e*utare ime'iat a hotr8rilor <u'e*toreti, e)e*utorul <u'e*tores* !oate s a!li*e se*hestru !e mi<loa*ele ;neti sau !e ;unurile 'e;itorului5 Hn *on'iiile !un*tului 3 al -egulamentului nr5 3CA 'in GA5G250A al 90 -M, a!li*area se*hestrului !e mi<loa*ele ;neti 'in *onturile ;an*are se e6e*tuea# 'e *tre organele a;ilitate !rin lege *u a*est 're!t 8n $e'erea asigurrii e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu5 Potri$it !re$e'erilor !*t535@53@ a 2r'inului Ministrului >inanelor nr5J8 'in 285GG5200A =Cu !ri$ire la a!ro;area 0ormelor meto'ologi*e !ri$in' e)e*utarea 'e *as a mi<loa*elor ;ugetului !u;li* naional !rin .re#oreria 'e Stat a Ministerului >inanelor?, 8n *a#ul ne!re#entrii 'o*umentelor 'e !lat s!re a*hitare a titlurilor e)e*utorii 'e *tre e)e*utorii 'e ;uget, stru*turile teritoriale ale "e!artamentului 'e e)e*utare !e l8ng Ministerul +ustiiei %o6i*iile 'e e)e*utare& i alte organe 8m!uterni*ite !rin lege *u a*est 're!t, a!li* se*hestru !e mi<loa*ele ;neti 'in *onturile tre#oreriale ale e)e*utorilor 'e ;uget 8n ;a#a 8n*heierilor !ri$in' sus!en'area o!eraiunilor !e *onturile tre#oreriale, *on6orm !re$e'erilor legislaiei 8n $igoare5 Hn *onte)tul *elor e)!use mai sus, 8n ;a#a art52A lit5e, h, M, AC, A8 al Co'ului 'e e)e*utare al -M, art522 al52 'in Legea instituiilor 6inan*iare, !un*tului 3 al -egulamentului nr5 3CA 'in GA5G250A al 90 -M, Di*pu-< G5 A a!li*a se*hestru !e mi<loa*ele 6inan*iare ale 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSS *o' 6is*al G00KKKKKKKKKK *ores!un#tor sumei urmrite 8n mrime 'e KKKKKK lei la *onturile

G0J

22AKKKKKKKK i la alte *onturi 'e *are mai 'is!une 'e;itorul 8n SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25 A in6orma e)e*utorul <u'e*tores* ime'iat 'es!re 'is!oni;ilul 8n *ont, iar s!tm8nal 'es!re a*umularea mi<loa*elor ;neti 8n *onturile ;an*are ale 'e;itorului, !8n la a*o!erirea 'e!lin a sumei urmrite5 Con*omitent a in6orma e)e*utorul <u'e*tores* *e sar*ini gre$ea# a*este *onturi, 8n temeiul *ror 'o*umente, 8n*heieri/ hotr8ri/ or'onane/ 'e*i#ii, ale *ror organe a;ilitate *u a*est 're!t i 8n mrimea *rei sume este a!li*at se*hestrul5 35 A menine se*hestrul !8n la 8n*asarea 'e6initi$ a sumei *on6orm or'inului in*aso *are urmea# a 6i 8naintat ulterior, iar 8n *a#ul !re#entrii 'e *tre 'e;itor a or'inului 'e !lat !entru a*hitarea 'atoriei la *ontul 26i*iul 'e ()e*utare SSSSSSSSSSSSS, */6is*al G00)))), *ont nr5 ))))))))) 8n 9C =)))))))?SA 6il5nr5) or5/mun5 SSSSSSSSS *o'ul ;n*ii ))))))))), 'e a e6e*tua trans6erul i numai 'u! a*hitarea 'e!lin a sumei urmrite, *on6orm !un*tului 35A 'in -egulamentul 90M, e)e*utarea 8n*heierii 8n*etea# 8n legtur *u sistarea ei 6r e)!e'ierea 8ntiinrii su!limentare5 !. A interzice -inisterului Einanelor - Trezoreria Teritorial >>>>>>>>>>>> acceptarea spre ac0itare a ordinelor de plat trezoreriale prezentate spre executare de ctre debitor, cu excepia ordinelor pentru e&ectuarea plilor #n scopul executrii documentului executoriu i a permite ac0itarea acestora la contul 1&iciul de "xecutare////////////, sus- indicat i numai dup ac0itarea deplin a sumei urmrite, executarea #nc0eierii #nceteaz #n le tur cu sistarea ei &r expedierea 3-+)ii-.rii *uplime-)are. 5. A o(li<a 7inisterul ?inan=elor 3 >rezoreria >eritorial# /////////////// ca 8n termen 'e !8n la G0 #ile s# expedieze n adresa 8ficiului de executare////////% concomitent cu r#spunsul privind executarea prezentei nc2eieri s# prezinte copia devizului de c2eltuieli a de(itorului *i comunicatul informati $ privind soldul n conturile trezoreriale a de(itorului. Hn*heierea este e)e*utoriei 'e 're!t 'in momentul !ronunrii, 'ar !oate 6i *ontestat 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile ()e*utor +u'e*tores* 05P5

Fot5 pct.4 se va aplica n cazul n care autoritatea pu(lic# nu s3a conformat cerin=elor executorului !udec#toresc *i documentul executoriu dispune executarea imediat#)

GG0

A"EXA /C &"CHEIERE Pri,i-d aplicarea *a-ciu-ii pecu-iare =SSSS? SSSSSSSS 20055 mun5/or5SSSSSSSSSS 7e6ul 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSS dl. (dna)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, *u !arti*i!area, e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, !ersoanei *u 6un*ie 'e rs!un'ere 'in !artea 'e;itorului E autoritate !u;li*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ()aminDn' !re#entarea e)e*utorului <u'e*tores* 8n ra!ort *u materialele !ro*e'urii e)e*utorii nr5SSSSSSSSS, !ro*esulF$er;al 'in SSSSSSSSSSS remis 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSS !ri$in' nee)e*utarea 'e *tre 'e;itorul SSSSSSSSSSSSS a hotrDrii <u'e*torie SSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSS A *)a6ili)< Con6orm hotrDrii <u'e*toriei SSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSS 'e;itorul %autoritatea !u;li*&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost o;ligat s SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS La 'ata 'e SSSSSSSSSSSSS, 'e;itoruluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS iEa 6ost 8nmDnat su; semntur %stam!il 'e intrare& 8n*heierea 'in SSSSSSSSSSSSSSS a e)e*utorului <u'e*tores*, !ri$in' !rimirea s!re e)e*utare a 'o*umentului e)e*utoriu, intentarea !ro*e'urii 'e e)e*utare i sta;ilirea termenului 'e e)e*utare ;ene$ol, a*or'Dn'uEi 'e;itorului termen 'e e)e*utare ;ene$ol SSSSS #ile5 Hn termenul a*or'at, 'e;itorul nu a e)e*utat hotrDrea susEmenionat, moti$Dn' nee)e*utarea !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS precum *i faptul depunerii cererii (adres#rii)//////////////////////////////////////////. Con*omitent, 'e;itorul, *on6orm !re$e'erilor art5 SSSSSSSSSSSS CPC -M nc2eiere privind suspendarea execut#rii nu a fost prezentat#. Cerinele e)e*utorului <u'e*tores*, 8naintate 'e nenumrate ori 'e a e)e*uta hotrDrea <u'e*toreas* 'in SSSSSSSSSSSSSS, !Dn 8n !re#ent au rmas nee)e*utate, moti$ele 'e;itorului constDnd /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. >iin' as*ultat, re!re#entantul 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, a e)!li*at * re6u# e)e*utarea hotrDrii <u'e*toreti 'in moti$ * SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Stu'iin' !ro*esul E $er;al susEnumit, remis 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* 8n ra!ort *u 'e*laraiile !arti*i!anilor la !ro*e'ura 'e e)e*utare i !re$e'erile legislaiei 8n $igoare *e $i#ea# a*est 'omeniu, *on*lu#ione# * procesul3ver(al urmeaz# a fi apro(at *u san*ionarea 'e;itorului5 Argumentele in$o*ate 'e 'e;itor nu sunt <usti6i*ate i *ontra$in !re$e'erilor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Astfel% hotrDrea <u'e*toreas* a rmas ire$o*a;il la 'ata 'e SSSSSSSSSSSSSSS i rmDne nee)e*utat !Dn 8n !re#ent, mai ;ine 'e SSSSSSS luni5 0u !ot 6i luate 8n *onsi'eraie ni*i a6irmaiile 'e;itorului !re*um * SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS, 'eoare*eSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE 1in8n' *ont 'e *ele relatate, 7e6u 8ficiuuil de executare a<unge la *on*lu#ia * prin ac=iunile de(itorului% ultimul a avut inten=ia 'e a 8m!ie'i*a e)e*utarea hotrDrii <u'e*toreti5 "easemenea, !rin a*iunile 6a*torilor 'e 'e*i#ie ale SSSSSSSSSSSSSSSSSSsunt ignorate !re$e'erile art5 G20 'in Constituia -M, art5GA i GB 'in CPC i artSSSSSSSSSSSSSSSSSS Art5 G@J Co' 'e ()e*utare -M !re$e'e san*ionarea *u amen' !e*uniar 8n mrime 'e la G00 la 200 uniti *on$enionale a 'e;itorului !ersoan <uri'i* o;ligat la 8n'e!linirea anumitor GGG

a*te *e !ot 6i s$Drite numai 'e el 8n *a#ul 8n *are a*estea nu se 8n'e!lines*, 8n situaia res!e*ti$ 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, este anume a*ea !arte o;ligat !rin hotrDre <u'e*toreas* s e)e*ute hotr8rea <u'e*toreas*5 -eiein' 'in *onsi'erentele * hotr8rea <u'e*toreas* nr5SSSSSSSSSSS a rmas nee)e*utat i 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5 art5 23, A8 i G@J Co' 'e ()e*utare -M, Di*pu-< A a!ro;a !ro*esul $er;al 'in SSSSSSSSSSSSSS remis 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSS !ri$in' nee)e*utarea 'e *tre 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSS a hotrDrii nr5SSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSS emis 'e *tre +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A a!li*a 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSS *o'/6is*al SSSSSSSSSSSSS amen'a !e*uniar 8n mrime 'e SSSSSSSS uniti *on$enionale %SSSSSSSSSS lei&5 A sta;ili 'e;itorului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS un nou termen 'e e)e*utare a hotrDrii susE numite ESSSSS #ile, !Dn la SSSSSSSSSSS5 Atenionea# %@.5. persoanei cu func=ie de r#spundere *i% dup# caz% or<anul cole<ial& 8n !ri$ina im!e'imentelor *reate 8n e)e*utarea hotrDrii <u'e*toreti ire$o*a;ile, i 'es!re *onse*inele !re$#ute 'e art52B al53 Co' 'e e)e*utare, 8n *a# 'e nee)e*utare re!etat a 'o*umentului e)e*utoriu, materialele $or 6i remise Pro*uraturiiSSSSSSSSSSS, !entru e)aminarea !osi;ilitii !ornirii urmririi !enale, !e in'i*ii in6ra*iunii !re$#ute 'e art5320 Co' Penal5 A e)!e'ia *o!ia 8n*heierii !rilor 8n !ro*e'ura 'e e)e*utare !entru in6ormare i e)e*utare ;ene$ol5 Hn*heierea, este e)e*utorie 'e 're!t 'in momentul !ronunrii, 8ns *u 're!t 'e ata* 8n termen 'e G0 #ile la +u'e*toria TTTTT55 #eful $ficiului de execu)are "(P(

GG2

A"EX( /F Proce*;,er6al de preluare a 6u-urilor la e,ide-. -r( SSSSSSSSSSSSS WSSSW SSSSSSSSSSSSSS 200SS Su;semnatul SSSSSSSSSSSSSSSSS%numele, !renumele i 6un*ia&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, re!re#entant al Ins!e*toratului 6is*al 'e stat SSSSSSSSSSS%lo*alitatea&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a !reluat la e$i'en ;unuri 'e la SSSSSSSSS%numele, !renumele i 6un*ia&SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, re!re#entant alSSSSSSSS%'enumirea autoritii *are !re' ;unurile&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS , 'einute anterior SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %numele, !renumele !ro!rietarului&SSSSSSSS *on6is*ate %se*hestrate& 'e *treSSSSSS%autoritatea *are a emis 'e*i#ia 'e *on6is*are, se*hestrare&SSSSSSS 8n ;a#a hotr8rii nr5 SSSSS 'in WSSSW SSSSSSSSSSSSSSSS, sau tre*ute 8n !osesia statului *u 're!t 'e su**esiune *on6orm *erti6i*atuluiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e notariatul nr. //// sau *onstatate ;unuri 6r st!8n 8n ;a#a hotr8rii <u'e*toreti SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nr5 SSS 'in WSSW SSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea instanei 'e <u'e*at&

Preluarea ;unurilor la e$i'en se e6e*tuea# 8n ;a#a =-egulamentului *u !ri$ire la mo'ul 'e e$i'en, e$aluare i $8n#are a ;unurilor *on6is*ate, se*hestrate uor altera;ile sau *u termen 'e !strare re'us, a *or!urilor 'eli*te, a ;unurilor tre*ute 8n !osesia statului *u 're!t 'e su**esiune i a *omorilorW, a!ro;at !rin :otr8rea 4u$ernului -e!u;li*ii Mol'o$a nr. /// din E///E ///////////////. Au 6ost !reluate la e$i'en urmtoarele ;unuri,
Fr. dBo <enumirea bunurilor :cu descrierea detaliat a &iecrui bun3 4antitatea Preul 1 buc. 6uma total -eniuni

.otal La !re'area ;unurilor la e$i'en Ins!e*toratului 6is*al 'e stat au 6ost transmise urmtoarele 'o*umente a6erente ;unurilor, G5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 35 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS @5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A transmis ;unurile la e$i'en Ins!e*toratului 6is*al 'e statSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele, !renumele i 6un*ia&

re!re#entant al SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSS %'enumirea autoritii& %semntura& A !reluat ;unurile la e$i'ena ins!e*toratului 6is*al SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %numele, !renumele i 6un*ia& re!re#entant al SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea autoritii& %numrul& %semntura&

Pro*esulE$er;al este 8nto*mit 8n SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)em!lare5 Exemplarul doi *i procesul3ver(al 'e !reluare la e$i'en a ;unurilor a 6ost 8nm8nat SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, re!re#entant al SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS GG3

%numele, !renumele i 6un*ia&

%'enumirea su;unitii *are a !re'at ;unurile&

GG@

A"EXA /G Lista nr5 SSSS a $alutei strine i 'o*umentelor 'e !lat 8n $alut strin !re'ate la WSSSWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS200SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea i a'resa autoritii *are a se*hestrat ;unurile i leEa transmis I>S&

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea instituiei ;an*are *reia i se !re'au ;unurile&
"r(dK o De-umirea ,alu)ei *)r.i-e, a-ul emi*iu-ii, de-umirea docume-)elor de pla). 3- ,alu). *)r.i-., a *)a)ului +i 6.-cii care le; a eli6era), da)a docume-)ului, -um.rul +i *eria docume-)elor de pla). To)alJ,aloarea 3- -omi-al.5 cecuri +i al)e docume-)e 3,alu). *)r.i-. Temeiul co-fi*c.rii Jdeci4ia, Ho).r3rea, ordo-a-a de )ra-*mi)ere c.)re I%S5 "um.rul do*arului de *ecHe*)ru

e-iu-i

6a-c-o)e

mo-ed e

0ot5 Pentru $aluta strin !re'at 8n numerar i !entru 'o*umentele 'e !lat 8n $alut strin, emise 'e ;n*i strine, se 8nto*mes* liste se!arate5 -e!re#entantul instituiei ;an*are SSSSSSSSSSSSSSS
%semntura&

-e!re#entantul autoritii *are !re' ;unurile SSSSSSSSSSSSSSS


%semntura&

Ins!e*toratul 6is*al 'e stat SSSSSSSSSSSSSSS


%semntura&

GGA

A"EXA /9 8ficiul de executare/////////////// mun9or.////////////////////////// str./////////////////////////////// Copia" creditorului//////////////////////// mun9or. (satul)////////////////////////// str./////////////////////////////// 1n conformitate cu indica=ia executorului !udec#toresc% n temeiul doc9executoriu F // din ////////////% eli(erat de Audec#toria ////////////////% de la de(itorul ///////////////////// au fost efectuate re=ineri% care sunt ntrerupte n le<#tur# cu concedierea9eli(erarea ultimului de serviciu //////////////////////(de indicat motivul data *i nr
ordinului)///////////////////////////////.

5rin prezenta v# remitem doc9executoriu despre ncasarea pensiei de ntre=inere n (eneficiul creditorului//////////////////// *i v# comunic#m urm#toarele date despre de(itorul ///////////////////////////////% a) ultimul loc de trai cunoscut% al de(itorului este //////////////////////////////////// () noul loc de lucru cunoscut% este ///////// ///////////adresa /////////////////////// c) pensia de ntre=inere a fost re=inut# pn# la ////////////////////////////////////////d) restan=a pensiei de ntre=inere constituie // ////////// pentru perioada% de la ///////////pn# la /////////////////////////. Beful serviciului resurse umane (cadre) ////////////////////////////////// Conta(il *ef ///////////////////////////////////

GGB

A"EXA AE &-cHeiere pri,i-d *a-cio-area per*oa-ei cu fu-cie de r.*pu-dere =SSSS?SSSSSSSSSSSSSS 200SS mun/or5SSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSS, SSSSSS 05P5SSSSSSSS Cu !arti*i!area, ()e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSS 05P5SSSSSSSSSSSS Persoanei *u 6un*ie 'e rs!un'ere %*onta;il& SSSSSSSS 05P5SSSSSSSSS a instituiei/organi#aieiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' !ro!unerea e)e*utorului <u'e*tores* SSSSSSSS 05P5SSSSSSSS !ri$in' san*ionarea !ersoanei *u 6un*ii 'e rs!un'ere a instituiei/organi#aieiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS F SSSSSSS 05P5SSSSSSSSSS anul naterii =SSS? SSSSSSSSSSSSSSSGJSSSS 'om5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS str5 SSSSSSSSSSSSSS ;lo*SSSSSa!5SSSSS Am co-*)a)a)< Hn re#ultatul *ontrolului e6e*tuat 'e e)e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSS 05P5SSSSSSSSSSSS, la *onta;ilitatea instituiei/organi#aieiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 8n s*o!ul $eri6i*rii *ore*titu'inii e6e*turii reinerilor 'in $eniturile 'e;itorilor sEa *onstatat, * 8n insituia/organi#aia SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, se a6l s!re e)e*utare SSSPSSSS'o*umente e)e*utorii !ri$in' reinerea !ensiei 8ntreinereI SSSPSSSS !ri$in' reinerea ta)elor 'e stat 8n ;ene6i*iul statuluiI SSSPSSSS alte 'o*umente La e6e*tuarea reinerilor 8n temeiul 'o*umentelor e)e*utorii, G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 35SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)e*utorul <u'e*tores* a *onstatat a;ateri 'e la legislaia 8n $igoare, 'es!re *e a 8nto*mit a*tul *ores!un#tor5 Ast6el, e)e*utorul <u'e*tores* a e)!e'iat a*este 'o*umente e)e*utorii la instituia/organi#aiaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'u! lo*ul 'e lu*ru al 'e;itorilor G5SSSSSSSSSSS, 25SSSSSSSSS 35SSSSSSSSSSSS *u in'i*aia 'e a se 6a*e reinerile *u$enite 'in $eniturile lor i s trans6ere sumele reinute *re'itorului5 -es!onsa;il 'in !artea instituiei/organi#aiei 'e reinerile 'in $eniturile 'e;itorilor, a 6ost 'esemnat "Ena SSSS05PSSSSSSSS 6un*iaSSSSSSSSSSSSSSSSS, *are a 6ost o;ligat 8n *on6ormitate *u legislaia 8n $igoare 'e a *omuni*a e)e*utorului <u'e*tores* i *re'itorului 'es!re s*him;area lo*ului 'e mun* al 'e;itorului, 'es!re *on*e'ierea lui, 'es!re noul su lo* 'e mun* sau 'omi*iliu !re*um i 'es!re s*him;rile 'in *om!onena ;unurilor i $eniturilor5 0e*t8n' la a*easta nEa *omuni*at 6r moti$e 8ntemeiate a*este 'ate5 Mai mult *a at8t titlul e)e*utoriu a 6ost restituit !este SSSSSSluniSSSSSSSSS#ile 'u! *on*e'ierea 'e;itorului5 "Ena SSSSSSS05P5SSSSSSSS 6iin' as*ultat, a 'e*laratSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Stu'iin' materialele !ro*e'urilor 'e e)e*utare 8n ra!ort *u 'e*laraia 'at 'e !ersoana res!onsa;il 'e reineri, *onsi'er * 6a 'e ultima urmea# a 6i a!li*at o san*iune !e*uniar 8n limita sta;ilit 'e art5 G08 Co' 'e e)e*utare, 'eoare*e ultima a *omis erori *e au 'us la tergi$ersarea e)e*utrii i 6ormrii arti6i*iale a restanei !ensiei 'e 8ntreinere, *on*omitent !ersoana res!onsa;il a ignorat !re$e'erile art5 art5G02, G0C, G08, Co' 'e e)e*utare Con'u*8n'uEm 'e art5 G08 al5 3 Co' 'e e)e*utare,

GGC

Di*pu-< G5 A a!li*a *et5 SSSSSSSSSSS05P5SSSSSSSSSSSS anul naterii =SSS?SSSSSSSSGJSSSS, 'om5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, amen' 8n mrime 'e SSSSSSSS uniti *on$enionale 8n sum 'e SSSSSSS lei5 25 A a'u*e la *unotin !re#enta 8n*heiere a'ministraiei instituiei/organi#aiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSS?, !entru luare 'e atitu'ine 8n !ri$ina a*ti$itii *onta;ilitii, i nea'miterii 8n*l*rilor 8n $iitor5 35 Hn*heierea !oate 6i *ontestat 8n <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile 'in momentul emiterii5 #eful $ficiului de execu)are %semn#tura& SSSSSSSS05P5SSSSS

GG8

A"EXA A8
L???????????K??????? I???>?????????? /EE?? I"TERPELARE Hn 26i*iul 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSS se a6l la e)e*utare titlul e)e*utoriu nr5SSSSS 'in =SSS?SSSSSSSSS SSSSS emis 'e +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSS *u !ri$ire la 8n*asarea 'e la 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSS 8n ;ene6i*iul *re'itoruluiSSSSSSSSSSSSSSSSSS a !ensiei 'e 8ntreinere 8n mrime 'e SSSSSS 'in toate 6elurile 'e $enituri 8n*e!8n' *u SSSSSSSSSSSSSSS Hn legtur *u ne*esitatea a!rut soli*itm in6ormaia !ri$itor la $eniturile 'e *are a 'is!us 'e;itorul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS */! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !entru toat !erioa'a 8n*e!8n' *u anul SSSSSS !8n 8n !re#ent, !re*um i sursa $eniturilor a*estuia5 Pentru e)e*utarea 8n termen a hotr8rii <u'e*toreti 8n termenul art5 8@ al5@ Co'ul 'e e)e*utare a -5Mol'o$a soli*itm s 8naintai 8n *el mult G0 #ile, 8n a'resa 26i*iului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSS a "( strSSSSSSSSSSSSSSSS ;ir5SSSSSS in6ormaia soli*itat re6erin'uE$ la numrul s*risorii5 $ficiul %i*cal )eri)orial ???????????????

Execu)orul @udec.)ore*c

SSSSSSSSS 05P5SSSSSSSS

GGJ

A"EXA A/(
&"CHEIERE Pri,i-d primire *pre execu)are a docume-)ului execu)oriu de*pre e,acuare, i-)e-)area procedurii de execu)are, acordare )erme-ului 6e-e,ol cu -umirea e,acu.rii( L???????????K??????? =SSSSSW SSSSSSSSSSSSSS 200SS mun5/orSSSSSSSSSSSSS ()e*utorul <u'e*tores* la 26i*iul 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n' *ererea *et5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' !rimirea s!re e)e*utare a titlului e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSS, Am *)a6ili)< Cre'itorul urmritor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !rin *ererea sa 'in SSSSSSSSSSSSS a 8naintat s!re e)e*utare titlu e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e <u'e*toria SSSSSSSSSS, !ri$in' e$a*uarea 6orat a *etenilorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *u toi mem;rii 6amiliei 'in a!5SSSSSSSSS str5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, mun5/orSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 "at 6iin' 6a!tul, * 'o*umentul e)e*utoriu este 8naintat s!re e)e*utare 8n termen, *u!rinsul a*estuia *ores!un'e *erinelor legislaiei 8n $igoare, co-ducM-du;m. 'e art5A@ i AB Co'ul 'e e)e*utare, art5 J, G2 al52 i art5 G3EGA 'in Legea *u !ri$ire la sistemul 'e e)e*utare silit, Di*pu-< G5 A !rimi s!re e)e*utare titlu e)e*utoriu nr5 SSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, !ri$in' e$a*uarea 6orat a *et5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in a!5 SSSSSSSS str5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, mun5/or5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25 A intenta !ro*e'ura 'e e)e*utare !e titlul e)e*utoriu nominali#at atri;uin'uEi nr5 SSSSSSSSSSSSS 35 A sta;ili 'e;itorilorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS , termen 'e e)e*utare ;ene$ol a titlului e)e*utoriu SSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSE ????????? 4ile, 'in 'ata emiterii !re#entei 8n*heieri5 @5 A e)!li*a 'e;itorilorSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, !osi;ilitatea e)e*utrii hotr8rii <u'e*toreti, !ri$in' e$a*uarea, !rin eli;erarea s!aiului lo*ati$ 8n mo' ;ene$ol sau 8n*heierea unei tran#a*ii *u *re'itorul urmritor5 Hn *a# 'e ne 8n'e!linire 3- )erme-ul *)a6ili) a *erinelor e)e*utorului <u'e*tores*, e)e*utarea $a a$ea lo* 8n mo' 6orat %art5art5 BCEBJ, G@@ i G@B C()&, iar *heltuielile 'e e)e*utare %art5 33 i 3A C()& $or 6i !use !e seama 'e;itorului5 A5 Se o;lig 'e;itorii SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS , !8n la 'ata e)!irrii termenului 'e e)e*utare ;ene$ol, s se !re#inte la se'iul o6i*iului 'e e)e*utare, !entru a lua *unotin *u materialele !ro*e'urii e)e*utorii !re*um i s 6a* o;ie*ii 8m!otri$a lor5 B5 A numi e$a*uarea 'e;itorilor 'in a!5 SSSSS str5SSSSSSSSSSSSSSSSSSS mun5/orSSSSSSSSSSSSS pe-)ru ?????????????????????????????????????? orele ??????( Li!sa 'e;itorului su!us e$a*urii 'e la 'omi*iliu/se'iu nu $Ea 8m!ie'i*a e$a*uarea, ua $a 6i 6orat, iar *heltuielile 'e e)e*utare $or 6i !use !e seama 'e;itorului 'in *ontul ;unurilor 'e!istate 8n imo;il i se*hestrate5 C5 Comi*aria)ului de Poliie or;????????????????? se o;lig la 'ata 'e ????????????????????? orele ??????, s asigure meninerea or'inei !u;li*e !rin 'elegarea unui *ola;orator 'e !oliie, la lo*ul e$a*urii5 85 Credi)orul urm.ri)or SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, se o;lig la 'ata in'i*at s asigure e6e*tuarea e$a*urii !rin 'elegarea unui re!re#entat al su, l*tu, hamali, trans!ort, 'e!o#it5 9( I- ca4 de -e 3-depli-ire a ceri-elor execu)orului @udec.)ore*c *ur,i- co-*eci-ele pre,.4u)e de ar)( CE, /C +i G/ CEx( Co!ia 8n*heierii se e)!e'ia# s!re e)e*utare !rilor interesate5

G20

Hn*heierea este e)e*utorie 'e 're!t 'in momentul emiterii 8ns !oate 6i *ontestat 8n termen 'e G0 #ile 8n <u'e*toria SSSSSSSSSSSSSSSSS5 Execu)or @udec.)ore*c ????????????????????

G2G

A"EXA AA APR$' 7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(numele% prenumele% semn#tura)

=SSSSS? SSSSSSSSSSSSSS200SS L575 PR$CES-!ER'AL DE E!ACUARE Hnto*mit la =SSSSS? SSSSSSSSSSSSSSS200SSSSS oraul/satulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ora SSSSSSSSSSSi SSSSSSSSSSminute5 ()e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa "e!artamentului 'e e)e*utare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, Hn !re#ena martorilor asisteni, G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele,!renumele, a'resa&

25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%numele,!renumele, a'resa&

8n ;a#aSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%'enumirea 'o*umentului e)e*utoriu&

"es!re e$a*uareSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Iein' la 6aa lo*ului !e a'resa in'i*at 8n 'o*umentul e)e*utoriu 8n oraul/satul SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 8n !re#ena SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%statutul !ersoanei& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

*;a parcur* la execu)area *ili). priforarea ????????????????????????????????????????????????????????????????????? de c.)re ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????( Cre'itorului %re!re#entantulu& SSSSSSSSSSSSSSSS, iau 6ost e)!li*ate urmrile *e $or a$ea lo* 8n legtur *u 6a!tul 6orrii uii, !re*um i 6a!tul * este o;ligat s asigure !strarea ;unurilor *e $or 6i su!use e$a*urii, hamali i 'e!o#it, 8n *e i semnea#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ($a*urii sunt su!use !ersoanele artate 8n 'o*umentul e)e*utoriu i ;unurile 'e!istate la 6aa lo*ului 'u! *um urmea#,
0r5*et5 "enumirea o;ie*tului se*hestrat *ara*teristi*ile !rin*i!ale Cantitatea %uniti& #ura %8n !ro*ente& /aloarea o;ie*tului se*hestrat Meniuni

G22

9unurle s8nt transmise s!re !strareSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS "omi*iliat 8n oraul/satulSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSstr5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *ruia iEau 6ost e)!li*ate 8n'atoririle lui !ri$in' !strarea i rs!un'erea !e *are o !oart 8n *on6ormitate *u art52AG al5CP al -e!u;li*ii Mol'o$a !entru 8nsuire, 8nstrinarea, su;stituirea sau tinuirea ;unurilor se*hestrate5 Gemn#tura persoanei responsa(ile de p#strarea (unurilor Calea 'a ata* a a*telor e6e*tuate 'e e)e*utorul <u'e*tores*, 8n *on6ormitate *u art5GA8EGAJ Co' 'e e)e*utare al -M a 6ost e)!li*at5 Hn tim!ul in$entarierii ;unurilor au 6ost 6*ute urmtoarele o;ie*ii i 'e*laraii, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 Pro*esulE$er;al este 8nto*mit 8n SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSe)em!lare5 ()e*utorul <u'e*tores*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5
(semn#tura)

Martorii asisteni, G5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5


(semn#tura)

25SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5
(semn#tura)

Semntura !ersoanei a *rei ;unuri au 6ost transmise s!re !strare SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(semn#tura)

Am luat *unotin 'e !ro*esulE$er;al i am !rimit ;unurile s!re !strareSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


(semn#tura)

Co!ia !ro*esuluiE$er;al am !rimitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5


(semn#tura)

G23

A"EXA A0( &"CHEIERE pri,i-d 3-ce)area procedurii de execu)are SSSSS SSSSSSSSSSSSSS 200SSSS
%'enumirea o6i*iului&

or5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

7e6ul 26i*iului SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al "e!artamentului 'e e)e*utare a 'e*i#iilor <u'i*iare !e l8ng Ministerul +ustiiei SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS e)amin8n'
%numele, !renumele !ersoanei res!onsa;ile&

'emersul e)e*utorului <u'e*tores* i !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSS 'in 'ata 'eSSSSSSSSSSSS !ri$in' e$a*uareaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A co-*)a)a)< La SSSSSSSSSSSSSSSSS a 6ost intentat !ro*e'ura e)e*utorie nr5SSSSSSSSSSS !entru e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSSSS 'inSSSSSSSSSSSSS eli;erat 'e *treSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' e$a*uarea "o*umentul e)e*utoriu a 6ost e)e*utatSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 ()e*utorul <u'e*tores* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%6amilia, numele, !renumele&

sEa a'resat *u un 'emers 8n *are in'i* * 8n urma intentrii !ro*e'urii e)e*utorii i 8n re#ultatul in$estigaiilor, msurilor 'e e)e*utare silit 8ntre!rinse a *onstatat *SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6a!t *on6irmat !rin SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'in *are *au# soli*it 8n*etarea !ro*e'urii 'e e)e*utare5 /eri6i*8n' argumentele in$o*ate 8n 'emers, i anali#8n' materialele !ro*e'urii 'e e)e*utare *onsi'er 'emersul 8ntemeiat i ne*esar 'e a'mis5 Hn temeiul art5 CJ literaSSSSS i art5 art5 A8, 80,8G, Co' 'e e)e*utare, Di*pu- < G5 A 8n*eta !ro*e'ura 'e e)e*utare nr5SSSSSSSSSS 'in 'ata 'eSSSSSSSSSSSSSS !ri$in' e)e*utarea 'o*umentului e)e*utoriu nr5SSSSSSSSSSSSS 'in SSSSSSSSSSSSSSSSS 'es!reSSe$a*uareaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5 25 "o*umentul e)e*utoriu 8m!reun *u *o!ia 8n*heierii 8n termen 'e 3 #ile 'e remis organului emitent !entru a 6i ane)at la 'osarul 'e arhi$ 'es!re *are 6a!t 'e 8ntiinat !rile !ro*e'urii 'e e)e*utare5 35 Hn*heierea !oate 6i ata*at *u re*urs 8n +u'e*toria SSSSSSSSSSSSSS 8n termen 'e G0 #ile5 #eful $ficiului ????????????????????????
%numele, !renumele&

G2@

A"EXA AB( PR$CES :!ER'AL DE TRA"S ITERE A C$PILULUI or5 (include=i denumirea ora*ului)

6ndica=i data *i ora

Hnto*mit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* al 26i*iului (include=i denumirea) a "e!artamentului 'e ()e*utare (numele prenumele executorului), *u !arti*i!area *re'itorului urmritor (numele prenumele creditorului), 'e;itorului (numele prenumele de(itorului) 8n !re#ena martorilor asisteni (numele% prenumele% adresa domiciliului martorilor), !ro6esorului (denumirea *colii unde pred#% adresa acesteia% numele% prenumele% profesorului) , *o!ilului minor (numele% prenumele copilului)5 Lo*ul un'e se e6e*tuea# transmiterea *o!ilului F (indica=i locul) Con6orm 'o*umentului e)e*utoriu (indica=i num#rul documentului executoriu) 'in (include=i data) emis 'e +u'e*toria (indica=i denumirea) *u !ri$ire la transmiterea silit 'e la include=i numele prenumele persoanei la care se afl# copilul) *tre (include=i numele prenumele persoanei ce urmeaz# s# primeasc# copilul) a *o!ilului minor (include=i numele prenumele copilului) !entru 8ngri<ire i e'u*are5 Iein' la 6aa lo*ului !e 'ata 'e (include=i data) !e a'resa (indica=i adresa)% (descrie=i le<#tura dintre loc *i copilul minor care urmeaz# a fi transmis) , am e6e*tuat transmiterea *o!ilului minor (numele% prenumele copilului) 'e la (include=i numele prenumele persoanei la care se afl# copilul) *tre include=i numele prenumele persoanei ce urmeaz# s# primeasc# copilul) 8n !re#ena !ersoanelor in'i*ate mai sus5 Am transmis (include=i numele prenumele persoanei care a transmis copilul) SSSSSSSSSSSSSSSSS(semn#tura) Am !rimit (include=i numele prenumele persoanei ce a primit copilul) SSSSSSSSSSSSSSSSSS(semn#tura)
6ndica=i dac# au fost naintate careva preten=ii% reclama=ii% o(serva=ii n timpul execut#rii documentului executoriu de c#tre persoanele participante la ntocmirea prezentului proces3ver(al.

Pro*esul $er;al a 6ost 8nto*mit 8n 3 e)em!lare i *on6irmat 'e, Execu)or @udec.)ore*c, Credi)or( urm.ri)or< De6i)or ar)orii< Co!ia !ro*esului $er;al am !rimitSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

G2A

A"EXA AC( Pre+edi-)elui 2udec.)oriei ???????????? D;lui :includei numele prenumele3

DE ERS (include=i data) or( (include=i denumirea ora*ului)

La e)e*utare silit 8n 26i*iul 'e e)e*utare (indica=i denumirea) se a6l 'o*umentul e)e*utoriu nr5 'in (include=i data) emis 'e +u'e*toria (indica=i denumirea) *u !ri$ire la transmiterea silit 'e la (include=i numele prenumele persoanei la care se afl# copilul) *tre (include=i numele prenumele persoanei ce urmeaz# s# primeasc# copilul) a *o!ilului minor (include=i numele prenumele copilului) !entru 8ngri<ire i e'u*are5 Hn urma a*iunilor 8ntre!rinse 8n *on6ormitate *u !re$e'erile Co'ului 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a sEa *onstata * !ersoana 8n 6olosul *reia urmea# a 6i transmis *o!ilul minor este (descrie=i succint situa=ia *i motivul imposi(ilit#=ii prelu#rii copilului), *eea *e 6a*e im!osi;il la momentul 'at e)e*utarea hotr8rii <u'e*toreti 8n *au#5
(indica=i num#rul documentului executoriu)

Con*omitent !ersoana 'e la *are urmea# a 6i transmis *o!ilul minor (descrie=i succint motivul imposi(ilit#=ii acestei persoane de a avea <ri!# de copil) 5 Prin urmare !entru e$itarea unor *onse*ine *are !ot sur$eni 'in !artea !ersoanei 'e la *are urmea# a 6i transmis *o!ilul asu!ra *o!ilului i 8n ;a#a art5 GAG al53 Co' 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a, S2LICI. G5 A a'mite 'emersul5 25 A !lasa !ro$i#oriu *o!ilul 8ntrEo instituie 'e stat !entru *o!ii5

()e*utor <u'e*tores* (include=i numele prenumele)

G2B

A"EXA AF( PR$CES:!ER'AL DE E%ECTUARE A C$"TR$LULUI EXECUTRII D$CU E"TULUI EXECUT$RIU


(include=i data *i ora) or( (include=i denumirea ora*ului)

Hnto*mit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* (include=i numele prenumele) al 26i*iului 'e ()e*utare 8n !re#ena martorului (include=i numele% prenumele% adresa domiciliului martorilor) , 8ntru e6e*tuarea *ontrolului e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu nr (indica=i num#rul documentului executoriu) 'in (include=i data) emis 'e (indica=i denumirea instan=ei de !udecat#) *u !ri$ire la (indica=i pe scurt despre ce este documentul executoriu)5 Iein' la 6aa lo*ului !e a'resa(indica=i adresa) am *onstatat * 'o*umentul e)e*utoriu 8n *au# nu a 6ost e)e*utat, (descrie=i succint ac=iunea sau inac=iunea prin care nu a fost executat documentul executoriu) 5 Prin a*iunile 'ate !ersoana res!onsa;il !entru e6e*tuarea a*iunilor o;ligatorii nu a res!e*tat *erinele o;ligatorii a e)e*utorului <u'e*tores*, !rin *e a 8n*l*at !re$e'erile art5J Co' 'e ()e*utare i urmea# a 6i san*ionat 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5G@J Co' 'e ()e*utare al -e!u;li*ii Mol'o$a5 Pre#entul !ro*es F $er;al este 8nto*mit 8n trei e)em!lare i *on6irmat 'e,
(indica=i denumirea)

G5 25 35 Execu)orul @udec.)ore*c (include=i numele prenumele)?????????????????????????? Copia proce*ului ,er6al am primi)???????????????????????

G2C

A"EXA AG( PR$CES:!ER'AL de efec)uare a co-)rolului execu).rii docume-)ului execu)oriu


(include=i data *i ora) or( (include=i denumirea ora*ului)

Hnto*mit 'e *tre e)e*utorul <u'e*tores* 45S5 al 26i*iului 'e ()e*utare(indica=i denumirea) 8n !re#ena, *re'itorului urmritor A5I5, 7e6ul se*iei -esurse mane a HS =M5?, martorului L5(5 'omi*iliat (indica=i adresa) 8ntru e6e*tuarea *ontrolului e)e*utrii 'o*umentului e)e*utoriu nr5 (indica=i num#rul documentului executoriu) 'in (include=i data) emis 'e +u'e*toria (indica=i denumirea) *u !ri$ire la o;ligarea HS =M? 'e a resta;ili !e A5I5 8n 6un*ia 'e 'ire*tor al AS M5 se*torul .5, 8n*e!8n' *u GB50A520085 Iein' la 6aa lo*ului !e a'resa (indica=i adresa) se'iul <uri'i* HS =M? am *onstatat * 'o*umentul e)e*utoriu 8n *au# nu a 6ost e)e*utat5 Ca moti$ 7e6ul se*iei -esurse mane a in'i*at * 'o*umentul e)e*utoriu 8n *au# nu !oate 6i e)e*utat la moment !e moti$ul * asu!ra hotr8rii 8n *au# a 6ost 'e!us re*urs5 Prin a*iunile 'ate !ersoana res!onsa;il !entru e6e*tuarea a*iunilor o;ligatorii nu a res!e*tat *erinele o;ligatorii a e)e*utorului <u'e*tores*, *u *ara*ter 'e e)e*utare ime'iat !e moti$ul * hotr8rile <u'e*toreti *e !ri$es* resta;ilirea 8n 6un*ie se e)e*ut ime'iat i re*ursul asu!ra a*estor hotr8ri nu sus!en' e)e*utarea !rin *e a 8n*l*at !re$e'erile art5 J Co' 'e ()e*utare i urmea# a 6i san*ionat 8n *on6ormitate *u !re$e'erile art5GA0 Co' 'e ()e*utare al -M5 Pre#entul !ro*esF$er;al este 8nto*mit 8n trei e)em!lare i *on6irmat 'e, G5 25 35 Execu)orul @udec.)ore*c?????????????????????????? Copia proce*ului ,er6al am primi)???????????????????????

G28

A"EXA A9( efului Oficiului de executare ___________ D-lui ________________________________ de la executorul judectoresc _____________ _____________________________________ Demers n procedura mea, se afl spre executare titlu executoriu nr.din emis de n privina debitorului care are obligaii n beneficiul creditorului cu privire la ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n procesul executrii au fost ntreprinse msuri de executare silit i anume au fost aplicate interdicii la urmtoarele instituii i organi!aii conform art. "# $od de %xecutare ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ns n pofida msurilor de executare ntreprinse titlu executoriu menionat mai sus nu a fost executat & n totalitate ' n termenul prev!ut de art. (), alin. * $od de executare. +eieind din cele expuse mai sus, n conformitate cu art. () alin. " $od de executare, solicit prelungirea termenului de executare a titlului executoriu menionat mai sus nregistrat n procedura de executare nr. , pentru a ntreprinde urmtoarele msuri _____________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Executor judectoresc al Oficiului de Executare _____________________ Termenul se prelungete pn la efectuarea urmtoarelor

____________________ aciuni de executare:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::#eful $ficiului de Execu)are ???????? ??????????????

G2J